T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI"

Transkript

1 TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI ALINAN KARAR SAYISI Fakülte Yönetim Kurulumuz Dekan Prof.Dr. Menderes COŞKUN başkanlığında aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanmıştır. KARARLAR: 01- Yrd.Doç.Dr.Veysel DEMİRER in Yolluklu ve Yevmiyeli Olarak Yurt İçi Görevlendirmesi. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölüm Başkanlığının tarih ve sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalında Öğretim Üyesi olarak görev yapmakta olan Yrd.Doç.Dr.Veysel DEMİRER in Mayıs 2014 tarihleri arasında Anadolu Üniversitesince Afyonkarahisar da düzenlenecek olan 2nd International Instructiona Tecnologies & Teacher Education Symposium (ITTES 2014) sempozyumunda Eğitimde Artırılmış Gerçeklikl Uygulamaları: Google Glass Örneği ve Öğretmenlerin Bilişim Teknolojileri Öz-yeterlik Algılarının İncelenmesi başlıklı iki adet bildiriyi sunmak üzere yolluklu ve yevmiyeli olarak Mayıs 2014 tarihlerinde 2 (iki) gün süreyle Afyonkarahisar da görevlendirilmesinin ve görevli olacağı tarihlerde yapamayacağı derslerin telafi programının çizelgedeki birimden geldiği şekliyle uygunluğuna ve konunun Rektörlük Makamına arzına oybirliği ile karar verildi. Dersin Kodu BTE102 BTE262 Dersin Adı Eğitimde Bilgi Teknolojileri II Eğitimde İnternet Uygulamaları Dersin Yapılamadığı Tarih Çarşamba saatler Çarşamba saatler Dersin Yapılacağı Tarih ve Saat Cuma ve saatler Perşembe saatler 02- Yrd.Doç.Dr.Veysel DEMİRER in Yolluklu ve Yevmiyeli Olarak Yurt İçi Görevlendirmesi. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölüm Başkanlığının tarih ve sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalında Öğretim Üyesi olarak görev yapmakta olan Yrd.Doç.Dr.Veysel DEMİRER in Mayıs 2014 tarihleri arasında Necmettin Erbakan Üniversitesinde Konya da düzenlenecek olan International Conferance on Education In Mathematics, Science & Tecnology (ICEMST 2014) konferansında Öğretmenlerin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgileri İncelenmesi ve Üniversite Öğrencilerinin Medya Okuryazarlık Düzeyleri başlıklı iki adet bildiriyi sunmak üzere yolluklu ve yevmiyeli olarak Mayıs 2014 tarihlerinde 2 (iki) gün süreyle Konya da görevlendirilmesi konulu teklifin uygunluğuna ve konunun Rektörlük Makamına arzına oybirliği ile karar verildi.

2 03- Sümeyra ÇAKMAK ve Fazilet SARI nın Değişen Öğrenim Protokollerin Onaylanması. Yabancı Diller Eğitimi Bölüm Başkanlığının tarih ve sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Fakültemiz Yabancı Diller Eğitimi Bölüm Başkanlığı ile Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa im. Stanislawa Staszicaw Pile Poland arasında yapılan ikili anlaşma kapsamında, İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı öğrencilerinden Sümeyra ÇAKMAK ve Fazilet SARI nın Erasmus öğrenim antlaşması programı çerçevesinde eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında almakta oldukları derslere ilişkin olarak Değişen Öğrenim Protokollerin onaylanması konulu teklifin birimden geldiği şekliyle uygunluğuna ve konunun Rektörlük Makamına arzına oybirliği ile karar verildi. 04-Fakültemiz Tarafından Onaylanacak Tüm Görevlendirmelerde Dikkat Edilecek Hususlar. Fakültemizde görev yapmakta olan akademik, idari personellerimizin yurt içi yurt dışı yolluklu yevmiyeli ve yolluksuz yevmiyesiz tüm görevlendirmelerde dikkat edecekleri hususlarının aşağıdaki belirtilen şekliyle; a) Yurt İçi 1 haftaya kadar yolluksuz ve yevmiyesiz görevlendirmelerde Fakültemize ait görevlendirme formu doldurularak onay alınması b) Bütçe yılı içerisinde, yurt içine en fazla 3 (üç) defa yolluklu ve yevmiyeli görevlendirme yapılacaktır. 500 km den fazla mesafede bulunan görevlendirme için 1 (bir) sefere mahsus uçak masrafları karşılanacaktır. c) Yolluklu yevmiyeli yurt içi görevlendirme taleplerinin Bölüm Başkanlığı kanalı ile en az 3 (üç) hafta öncesinde Dekanlık Makamına sunulması gerekmektedir. d) Yurtdışı Yolluklu (uçakla) ve yevmiyeli olarak görevlendirme talepleri yıl içerisinde 1 (bir) sefere mahsus olmak üzere karşılanacaktır. e) Yurtdışı Yolluklu (uçakla) yevmiyeli yurt dışı görevlendirme taleplerinin Bölüm Başkanlığı kanalı ile en az 5 (beş) hafta öncesinde Dekanlık Makamına sunulması gerekmektedir. f) Yurt içi ve yurt dışı görevlendirmelerde hiçbir şekilde katılım, konaklama ve diğer masrafları karşılanmayacaktır. uygunluğuna ve konunun Tüm Bölüm Başkanlıklarına bildirilmesine oybirliği ile karar verildi. 05-Okutman Önder SAATÇİ nin Not Düzeltme Talebi. Fakültemiz İlköğretim Bölümü, Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programı TUR-270 kodlu Türk Dili II dersini vermekle görevli Okutman Önder SAATÇİ nin tarihli not düzeltme dilekçesine ilişkin olarak İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programında kayıtlı numaralı Rüstem GÜÇLÜ isimli öğrencinin sehven 20 (yirmi) olarak girilen notunun 85 (seksen beş) olarak düzeltilmesi konulu teklifin uygunluğuna ve Öğrenci İşleri Bilgi Sistemine işlenmesine oybirliği ile karar verildi.

3 06- Yrd.Doç.Dr.Muhammet DEMİRBİLEK in Aylıklı Yolluksuz ve Yevmiyesiz Olarak Yurt Dışı Görevlendirilmesi. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölüm Başkanlığının tarih ve sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Fakültemiz Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalında Öğretim üyesi olarak görev yapmakta olan Yrd.Doç.Dr.Muhammet DEMİRBİLEK in TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığınca yürütülen 2219-Yurtdışı Doktora Sonrası Burs Programı kapsamında bilimsel araştırma çalışmalarını Amerika Birleşik Devletlerinde bulunan THE UNIVERSIY OF FLORIDA da yapmak için tarihleri arasında 9 (dokuz) ay süreyle yolluksuz ve yevmiyesiz olarak görevlendirilmiş, ancak Tübitak BİDEP kursu kapsamında planlanan bilimsel araştırma ve çalışmaları tarihinde biteceğinden 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunun 39. maddesi ve Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirilmelerde Uyulacak Esaslara ilişkin Yönetmeliğin 2. maddesi (a) bendi 1. fıkrası uyarınca tarihleri arasında 3 (üç) ay süreyle aylıklı yolluksuz ve yevmiyesiz olarak Amerika Birleşik Devletlerinde görevlendirilmesinin uygunluğuna konunun ilgiliye bilgi vermek üzere Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölüm Başkanlığına bildirilmesine ve Rektörlük Makamına arzına oybirliği ile karar verildi. 07- Arş.Gör.Rümeysa PEKTAŞ ın Yolluklu ve Yevmiyeli Yurt İçi Görevlendirmesi. Yabancı Diller Eğitimi Bölüm Başkanlığının tarih ve sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, İngilizce Eğitimi Anabilim Dalında Öğretim Elemanı olarak görev yapmakta olan Arş.Gör.Rümeysa PEKTAŞ ın Çanakkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı ile Uluslar arası Yabancı Dil Eğitimi ve Uygulamalı Dilbilim Derneği (UDEAD) birlikte düzenleyeceği 8. Uluslar arası İngiliz Dili Eğitimi Araştırma Konferansında An Investigation Into Listening Styles And Emphatic Tendency Levels of ELT Prospective Teachers başlıklı bildiriyi sunmak üzere Mayıs 2014 tarihleri arasında 4 (dört) gün süreyle yolluklu ve yevmiyeli olarak Çanakkale de görevlendirilmesi konulu teklifin uygunluğuna ve konunun Rektörlük Makamına arzına oybirliği ile karar verildi. 08- İngilizce Öğretmenliği Lisans Programına Yatay Geçiş Kontenjanı Belirlenmesi. Yabancı Diller Eğitimi Bölüm Başkanlığının tarih ve sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Süleyman Demirel Üniversitesi Kurumlar arası Yatay Geçiş Esasları Yönergesinin 7. maddesi uyarınca Eğitim Öğretim yılı güz yarıyılında İngilizce Öğretmenliği Lisans programına Yurt İçinden 1 (bir) kişilik ilave kontenjan ayrılması konulu teklifin uygunluğuna ve konunun Rektörlük Makamına arzına oybirliği ile karar verildi.

4 09- Yrd.Doç.Dr.Gizem SAYGILI nın Yolluklu ve Yevmiyeli Olarak Yurt İçi Görevlendirilmesi. İlköğretim Bölüm Başkanlığının tarih ve sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; İlköğretim Bölümü, Sınıf Öğretmenliği Anabilim dalında öğretim üyesi olarak görev yapmakta olan Yrd.Doç.Dr.Gizem SAYGILI nın Mayıs 2014 tarihlerinde Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenecek olan XIII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi sempozyumunda Üniversite Sınavlarına Hazırlanan Öğrencilerin Sınıf Öğretmenliğine Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi başlıklıyı bildiriyi sunmak üzere Mayıs 2014 tarihleri arasında 4 (dört) gün süreyle yolluklu ve yevmiyeli olarak Kütahya da görevlendirilmesi konulu teklifin uygunluğuna ve konunun Rektörlük Makamına arzına oybirliği ile karar verildi. 10- Pedagojik Formasyon Sertifika Programının Nisan-Mayıs 2014 Dönemi İçin Tahsil Edilen ,00 (KDV hariç) Gelirin ,00 nin Pay Edilmesi İçin Katkı Oranlarının Kabul Edilmesi. Pedagojik Formasyon Birimi tarih ve sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Pedagojik Formasyon Birimince eğitim öğretim yılı güz ve bahar yarıyılı Pedagojik Formasyon Sertifika programı kapsamında Nisan-Mayıs 2014 dönemi için tahsil edilen ,00 (KDV hariç) gelirin ,00 sinin tarihleri döneminde öğretim elemanlarının pay edilmesi için katkı oranlarının belirlenmesi konulu teklifin birimden geldiği şekliyle uygunluğuna ve konunun Rektörlük Makamına arzına oybirliği ile karar verildi. Ödeme Dönemi / Toplam Dağıtılacak Tutar ,00 S.No Adı Soyadı Unvanı Faaliyet adı Ders Saati Katkı oranı (%) 1 Menderes COŞKUN Prof.Dr. Koordinasyon 8 0, Habil ŞENTÜRK Prof.Dr. Ders anlatımı 52 5, Hüseyin KAYA Doç.Dr. Koordinasyon ve Ders anlatımı 60 6, Said TAŞ Doç.Dr. Koordinasyon ve Ders anlatımı , Hasan Hüseyin ÖZKAN Doç.Dr. Ders anlatımı , Sevim ÖZDEMİR Doç.Dr. Ders anlatımı 52 5, Kadir ALPER Yrd.Doç.Dr. Koordinasyon ve Ders anlatımı 76 7, Bahadır BOZOĞLAN Yrd.Doç.Dr. Ders anlatımı , Veysel DEMİRER Yrd.Doç.Dr. Ders anlatımı 32 3, Aysel AYDIN KOCAEREN Yrd.Doç.Dr. Ders anlatımı 52 5, Feyzi Osman PEKEL Yrd.Doç.Dr. Ders anlatımı 44 4, Süleyman AKÇAY Yrd.Doç.Dr. Ders anlatımı 60 6, Kağan BÜYÜKKARCI Yrd.Doç.Dr. Ders anlatımı 60 6, Celal AKDENİZ Yrd.Doç.Dr. Ders anlatımı , Sevda GÜLTEKİN Arş.Gör. Koordinasyon 12 1,2146 TOPLAM ,00

5 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvim Taslağının Görüşmesi. Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının tarih ve /9309 sayılı yazısı ile Üniversitemiz Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvim çalışmalarına esas teşkil etmek üzere eğitim öğretim işleyişinde birliktelik sağlamak amacıyla akademik takvim taslağının değerlendirilmiş olup Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından geldiği şekliyle uygunluğuna ve konunun Rektörlük Makamına arzına oybirliği ile karar verildi. 12- Pedagojik Formasyon Birimimin Tarih ve 8 Sayılı Toplantısının Göürşülmesi. Pedagojik Formasyon Biriminin tarih ve sayılı yazısının incelenmesi sonucunda Pedagojik Formasyon Birimimin Tarih ve 8 Sayılı Toplantısındaki alınan kararların a maddesinde görüşülen; YÖK ün ilgili yazısı gereği Pedagojik Formasyon ile ilgili kontenjan formu fakültelere gönderilmek üzere Rektörlüğe sunulması kararlaştırılmıştır. 15 Mayısa kadar YÖK e formasyon başvurusu yapılacağından dolayı formların 14 Mayıs a kadar Fakültemiz Pedagojik Formasyon Biriminde görevli Şube Müdürü Mustafa TEKELİ nin adresine mail atılması ve konunun Rektörlük Makamına arzına ve diğer birimlere bildirilmesine oybirliği ile karar verildi. 13- İngilizce Öğretmenli Lisans Programını İçin Eğitim Öğretim Yılı Güz Bahar Yarıyılı Çift Anadal Kontenjanı Belirlenmesi. Yabancı Diller Eğitimi Bölüm Başkanlığının tarih ve sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Süleyman Demirel Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesi uyarınca Eğitim Öğretim yılı güz bahar yarıyılları için Fakültemiz İngilizce Öğretmenliği Lisans programı için 2 (iki) kişilik çift anadal kontenjanı ayrılmasını ve kabul şartı olarak YDS den 70 (yetmiş) ve yukarısı puan almış olması olarak belirlenmesi konulu teklifin birimden geldiği şekliyle uygunluğuna ve konunun Rektörlük Makamına arzına oybirliği ile karar verildi.

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI REKTÖR Prof.Dr.Muzaffer ELMAS Rektör Yrd. Rektör Yrd. Rektör Yrd. Prof.Dr.M.Ali YALÇIN Prof.Dr.Musa EKEN Prof.Dr. Ümit KOCABIÇAK Müh. Fak. Dekanı Fen-Edb. Fak. Dekanı İkt. ve İdr. Bil. Fak. Dekan Prof.Dr.Orhan

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 12.02.2009 2009/3 Üniversitemiz Yönetim Kurulu 12.02.2009 Perşembe günü saat 11:00 de Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Ayşe

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (Tel: 0362 457 60 92) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER ENSTİTÜ MÜDÜR YARDIMCILARI

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (Tel: 0362 457 60 92) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER ENSTİTÜ MÜDÜR YARDIMCILARI DERS EKLEMEBIRAKMA 4 EğitimÖğretim Madde 9'da belirtilen sınırlar içersinde gün sürekli https://ubs.omu.edu.tr/ 3 KAYIT YENİLEME DERS KAYDI Üyesi (Danışman Ataması yapılmamış öğrenci için Anabilim hafta

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNĠVERSĠTESĠ EK DERS ÜCRETLERĠ ÖDEME ESASLARI

DUMLUPINAR ÜNĠVERSĠTESĠ EK DERS ÜCRETLERĠ ÖDEME ESASLARI DUMLUPINAR ÜNĠVERSĠTESĠ EK DERS ÜCRETLERĠ ÖDEME ESASLARI 10.11.1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu uyarınca ödenecek ek ders ücretlerinde ; -Çeşitli Ödemeler Bordrosu (Örnek: 13)

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) UYGULAMA YÖNERGESİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) UYGULAMA YÖNERGESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP)

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI Evrak Tarih ve Sayısı: 06/01/2015-70616 T.C. Üniversitemiz Senatosu tarihinde saat da Rektör Prof.Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerinin katılımlarıyla toplanarak gündemdeki

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 06/01/2011 2011/01

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 06/01/2011 2011/01 NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI Toplantı Tarihi Toplantı Sayısı 06/01/2011 2011/01 KARAR 01: Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dekanlığı nın 31.12.2010 tarih ve 1696 sayılı yazısı

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönergenin amacı, ülkemizin ihtiyacı olan öğretim üyesinin yetiştirilmesine

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ. Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ. Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı, Diş Hekimliği Fakültesinde yürütülen

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU Astları : : Rektör : Fakültedeki tüm öğretim üye ve elemanları ile tüm idari personel Fakülte ve birimlerinin sorumlusudur. kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere Fakültenin kadrolu öğretim üyeleri

Detaylı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ne Tâbi Öğrencilerin Üniversite İçi Yatay Geçiş Yönergesi 1

İstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ne Tâbi Öğrencilerin Üniversite İçi Yatay Geçiş Yönergesi 1 İstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ne Tâbi Öğrencilerin Üniversite İçi Yatay Geçiş Yönergesi 1 Kabul eden makam, tarih ve sayı : Akademik Kurul, 30.06.2009,

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 13 Kasım 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28820 YÖNETMELİK İstanbul Aydın Üniversitesinden: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) BİLİMSEL ETKİNLİKLERDE GÖREVLENDİRME VE HARCAMA YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) BİLİMSEL ETKİNLİKLERDE GÖREVLENDİRME VE HARCAMA YÖNERGESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) BİLİMSEL ETKİNLİKLERDE GÖREVLENDİRME VE HARCAMA YÖNERGESİ AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1- Bu Yönerge, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEU) bünyesinde

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar:

HARRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar: HARRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar: Amaç: Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğrenci kayıtları,

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Giresun Üniversitesinden: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesine

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç-Kapsam-Dayanak

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç-Kapsam-Dayanak (04.07.2014 gün ve 05 Sayılı Senato Kararı) (08.05.2014 gün ve 03 Sayılı Senato Kararı) (11.10.2013 gün ve 07 Sayılı Senato Kararı (06.04.2012 gün ve 04 Sayılı Senato Kararı) (23.02.2012 gün ve 03 Sayılı

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü - 8 Ekim 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27370, Değiştirilmiş

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR 1- Mevlana Değişim Programı na Kimler Katılabilir? Mevlana Değişim Programı kapsamında öğrenci değişimine, Türkiye deki bütün yükseköğretim kurumlarında (Mevlana

Detaylı

SAYI: 191 Mart- Nisan 2015 İÇİNDEKİLER. Akademik Takvim 2

SAYI: 191 Mart- Nisan 2015 İÇİNDEKİLER. Akademik Takvim 2 ÖĞRENCİLER İÇİN HABER BÜLTENİ SAYI: 90 OCAK- ŞUBAT 205 SAYI: 9 Mart- Nisan 205 İÇİNDEKİLER Akademik Takvim 2 İÇİNDEKİLER Etkileşimli kayıtlar ve danışman onayları 3 Katkı payı/ öğrenim ücreti ödemelerine

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ 03.12.2009 Tarihli Senato Kararı ( Ankara Üniversitesi Bilim İnsanı Yetiştirme Projesi (BİYEP), Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYEP) Uygulama Yönergesi ) ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ Karar

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 28 Temmuz 2015 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29428 CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 3020101 12547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 2 BTÜ Lisans EğitimÖğretim 3BTÜ Yabancı Diller YO Yabancı Dil Eğitim Ve 0500104 12547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 2 BTÜ Lisans EğitimÖğretim 3BTÜ Lisansüstü Eğitim

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI UYGULAMA YÖNERGESİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 - (1) Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Yönergesi, 2547

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesine

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA UZAKTAN ÖĞRETİME İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. (Değişik; 20.02.2014 tarihli YÖK Genel Kurulu) BİRİNCİ BÖLÜM

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA UZAKTAN ÖĞRETİME İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. (Değişik; 20.02.2014 tarihli YÖK Genel Kurulu) BİRİNCİ BÖLÜM YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA UZAKTAN ÖĞRETİME İLİŞKİN USUL VE ESASLAR (Değişik; BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı, yükseköğretim kurumlarında, bilgi

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 11 ŞUBAT 2013-31 ARALIK 2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 11 ŞUBAT 2013-31 ARALIK 2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 11 ŞUBAT 2013-31 ARALIK 2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU İlk olarak 2008 yılında Uzaktan Eğitim Birimi olarak kurulan merkezimiz, 2013 yılından

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ÖN LĐSANS VE LĐSANS ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ (YENĐ) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ÖN LĐSANS VE LĐSANS ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ (YENĐ) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ÖN LĐSANS VE LĐSANS ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ (YENĐ) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi fakülte,

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 12 Eylül 2013 PERŞEMBE Sayı : 28763 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Ankara Üniversitesinden: YÖNETMELİKLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ LİSANS DİPLOMA PROGRAMLARINA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı; lisans düzeyindeki öğrencilerin Uluslararası Antalya Üniversitesi

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 28772

Resmî Gazete Sayı : 28772 21 Eylül 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28772 YÖNETMELİK Abant İzzet Baysal Üniversitesinden: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı