İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ"

Transkript

1

2 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE DİL EĞİTİMİ VE İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI HAZIRLIK PROGRAMI HAKKINDA BİLGİ : Alanında uzman bir ekibe sahip olan İngilizce Hazırlık Programı, bölüm derslerinin yüzde otuzunu İngilizce alan öğrencilerimize yabancı dili etkili şekilde kullanma imkanı sağlayacaktır. Buna göre öğrencilerimizin ihtiyaçlarına uygun şekilde hazırlanmış olan üniversitemizin İngilizce programı iki seviyeden oluşmaktadır. Başlangıç seviyesi (A1; Avrupa Ortak Dil Kriterleri Bildirgesine göre) ve Orta seviye (A2; Avrupa Ortak Dil Kriterleri Bildirgesine göre). A1 seviyesi 32 haftaya göre programlanmıştır. Haftalık ders saati 26 dır ve her ders 45 dakikadan oluşmaktadır. 32 haftanın sonunda öğrencilerimizin herhangi bir problem yaşamadan İngilizceyi doğru ve akıcı bir şekilde kullanabilecekleri C1 seviyesine gelmeleri beklenmektedir. Yoğun İngilizce programımız öğrencilerimize gerekli temel becerileri kazandıracak, İngilizceyi küreselleşen dünyada ve kendi kariyerlerinde akıcı bir şekilde kullanmalarını sağlayacaktır. Bu yoğun program süresince temel dil becerilerini kullanmanın yanı sıra, bir dil için gerekli olan dört temel unsuru; dil bilgisi, konuşma, yazma ve dinleme becerilerini etkili bir şekilde kullanmayı öğrenmiş olacaklardır. İngilizceyi etkili şekilde kullanabilme becerileri öğrencilere akademik okuma parçalarını anlama ve farklı alanlarda bilimsel ve akademik makaleler yazma becerileri kazandıracaktır. Öğrenci bu yoğun programı bitirdiği zaman ona verilecek sertifika, öğrencinin programı başarıyla bitirdiğini ve kendi alanında İngilizce olarak verilen dersleri rahatlıkla takip edebileceğini kanıtlamaktadır. A2 seviyesi de A1 de olduğu gibi 32 haftadan oluşmaktadır. Haftalık ders saati 26 dır ve her ders 45 dakikadan oluşmaktadır. 32 haftanın sonunda öğrencilerimizin herhangi bir problem yaşamadan İngilizceyi doğru ve akıcı bir şekilde kullanabilecekleri C2 seviyesine gelmeleri beklenmektedir. İngilizceyi etkili şekilde kullanma becerileri öğrencilere akademik okuma parçalarını anlama ve farklı alanlarda bilimsel ve akademik kompozisyonlar yazma becerileri kazandıracaktır. A2 seviyesinde de A1 seviyesinde olduğu gibi öğrencilerimize sertifika verilecektir. Yukarıda üzerinde durduğumuz sebeplerden dolayı Hazırlık Programımız etkili, verimli ve öğrencinin ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde hazırlanmıştır. Seviye kursları başlamadan önce öğrencilerin seviyelerini belirlemek ve onları kendi seviyelerine uygun sınıflara yerleştirmek için öğrencilerimizin Dil Yeterlilik (Proficiency Exam) sınavından alacakları notlar kullanılacaktır. Buna ek olarak yıl boyunca öğrencilerin ilerleme durumlarını görmek, eksikliklerini saptamak için birçok test yapılmaktadır, böylece hem öğrenciler hem de öğretim görevlileri karşılarına çıkabilecek İngilizceyle alakalı problemleri ortadan kaldırma veya minimum seviyeye düşürme imkânına sahip olacaklardır. Hazırlık okulunu 70 ve 100 arasında bir puanla bitiren öğrencilerimize başarılı olduklarına dair resmi bir sertifika verilecektir. Bu öğrencilerimize kendi bölümlerine geçtikleri zaman dille alakalı herhangi bir sıkıntı yasamayacaklarına dair bir belgedir. Seçilen metotlar çağdaş dil eğitim sisteminde kabul edilen ve öğrencilerin ihtiyaçlarına, seviyelerine ve gelişimlerine uygun olan metotlardır. Hazırlık Programımızda temel amaçlarımız öğrencilerimize iyi bir dil eğitimi vermenin yanı sıra, dil eğitiminin kaçınılmaz bir süreci olan hedef dilin kullanıldığı ülkelerin kültürel yapısını ve o kültürle alakalı bir bilgilendirme de yapmaktır. Yukarıda da belirttiğimiz gibi en önemli amacımız öğrencinin dili anlaması, anladığını ifade edebilmesi, yazıya dökebilmesi ve kendi akademik çalışmalarında kullanabilmesidir. Dersler boyunca öğrencilerimize teoriyle beraber pratik yapabilme, zaman içerisinde testler, ilgili konuyla alakalı çalışma soruları, online çalışma, bilgilendirme broşürleri ve görsel objeler verilecektir. Bunun yanında güvenerek seçtiğimiz dil öğrenme metotları öğrencilerimize yalnız başına çalışabilme imkanı sağlayacak, konuyla alakalı onları yönlendirecek ve onlara yol gösterecektir. Dikkate değer bir diğer nokta ise kelime öğretimidir. Öğrencilerimiz her kur boyunca ortalama yeni kelime öğrenmiş olacaklar. Bu kelimeleri günlük hayatta hem konuşurken hem de kompozisyon veya makale yazarken etkili şekilde kullanabileceklerdir. Üniversitemiz hazırlık okulunda görev yapan öğretim görevlilerimiz yıllarca hazırlık okullarında görev yapmış, İngilizce eğitim alanında yurtiçi ve yurtdışında farklı teknikler ve metodoloji üzerine birçok sertifikaya sahip, gayretli, tecrübeli kişilerdir. Öğretim görevlilerimiz hafta içinde ders dışı zamanlarda öğrencilerle birebir veya gruplar halinde çalışabilmek için zamanlarını ayıracak ve bunu bir program dahilinde öğrencilere bildireceklerdir. Etkili bir dil eğitimi için grupları oluşturan öğrenci sayısı minimal seviyede tutulacak, çalışma ortamı öğrencilerin ihtiyaçlarına göre hazırlanacaktır. İŞLEYİŞ VE KURALLARI Öğretim Dili İstanbul Medipol Üniversitesi nde eğitim dili Türkçedir. Ancak Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerinde zorunlu İngilizce Hazırlık sınıfı vardır. Bu Fakültelerde bazı bölüm dersleri İngilizce okutulmaktadır. Üniversiteye kabul edilen öğrenciler ve başka üniversitelerden yatay geçiş yapmak isteyenler İngilizce yeterliklerini kanıtlamak için üniversitenin Hazırlık Programı tarafından hazırlanan İstanbul Medipol Üniversitesi Dil Yeterlilik Sınavı na (İMÜDYS) girmek zorundadır. İstanbul Medipol Üniversitesi Dil Yeterlilik Sınavı (İMÜDYS) Nedir? Ne Zaman Yapılacak? İçeriği Nedir? Soru sayısı : 100 çoktan seçmeli Süre : 160 dakika Tanımı : Bu sınavdaki sorular öğrencinin kelime bilgisi, okuma, yazma, dinleme ve anlama becerilerini ölçmeyi hedefler. Hazırlık Programı küresel ve çağdaş bir dil eğitimine uygun şekilde düzenlenmiştir. Haftalık ders programı 26 saatten oluşmaktadır ve bu 26 saat içerisinde Temel ders (Main Course), Dilbilgisi (Grammar), Akademik Okuma, (Academic Reading), Dinleme (Listening), Konuşma (Speaking), Akademik Makale Yazma (Academic Writing), Bilgisayar Destekli Dil Eğitimi (CALL Computer Assisted Language Learning) ve ileri seviyedeki dönemlerde Mesleki İngilizce (Professional Academic English) derslerinden oluşmaktadır.

3 ÖLÇÜLEN BECERİ SÜRE SORU TİPLERİ SORU SAYISI KELİME BİLGİSİ OKUMA 120 dakika GENEL VE AKADEMİK KELİME BİLGİSİ 1. OKUDUĞUNU ANLAMA - ANA FİKİR BULMA - ÇIKARIMDA BULUNMA - REFERANSLARI BULMA - KELİMEYİ TAHMİN ETME 2. YETERLİLİK ÖLÇEN SORULAR - CÜMLE TAMAMLAMA - EŞANLAMLI CÜMLEYİ BULMA - PARAGRAF TAMAMLAMA - ANLAMI BOZAN CÜMLEYİ BULMA 25 SORU 30 SORU 30 SORU Yıl içinde toplam: Main Course 4x3=12 Grammar 4x1=4 Reading 4x2=8 Quiz yapılacaktır. Bu Quizlere ek olarak ve 4. Track lerde 1 er tane Yazma Ödevi (Writing Assignment) verilecektir. SINAVLAR & İÇERİKLERİ Quiz: Quizler her Track te ders ağırlıklarına göre 6 adet yapılmaktadır (Main Course dan 3 adet Grammar dan 1 adet Reading den 2 adet). Çok sayıda yapılmasının amacı öğrencilerin gelişimlerini sürekli takip edebilmek, çıkabilecek ihtiyaçlara göre müfredatı güncelleyebilmek ve öğrencilere eksik oldukları konularla alakalı olarak geri dönüşüm verebilmektir. Quizlerin bir diğer önemli amacı ise öğrencileri her Track sonunda yapılacak olan Track sonu sınavına hazırlamaktır. DİNLEME VE ANLAMA 1. DİNLERKEN CEVAPLAMA (While listening) 2. NOT ALMA (Note taking) 15 SORU TRACK SONU GENEL SINAVLARI (GENERAL EXAMS): 40 dakika Track Sonu Genel Sınavları her Track sonunda öğrencilerin bir üst seviyeye geçebilmesi için uygulanan sınavlardır. Bu sınavlar 4 bölümden oluşmaktadır. İngilizcenin Kullanımı ve Kelime Bilgisi (Use of English & Vocabulary), Okuma-Anlama (Reading Comprehension), Yazma (Writing), Dinleme-Anlama (Listening) Bu sınavların amacı öğrencinin Track boyunca (8 hafta) öğrenmiş olduğu konuların test edilmesidir. * İstanbul Medipol Üniversitesi Hazırlık Programı tarafından hazırlanan Dil Yeterlilik (Proficiency Exam) sınavından 60 ve üstü puan alan öğrenciler hazırlık programı öğretim görevlileri tarafından, öğrencinin bölümündeki İngilizce dersleri takip edebileceğine kanaat getirmesi amacıyla Konuşma (Speaking Exam) sınavına tabii tutulup bu sınavdan alacağı puan ile yazılı bölümden aldığı puanının ortalaması 75 ve üzerinde tam puan olanlar İngilizce Hazırlık Programından muaf olabilirler. * Yazılı sınavdan 75 ve üstü alan öğrenciler Speaking (konuşma) sınavına gerek kalmaksızın İngilizce Hazırlık Programından muaf olabilirler. HAZIRLIK PROGRAMI SINAVLARI: Hazırlık Programı nda 2 Track Sonu Genel Sınav (General Exam), 2 Yarıyıl Sınavı (Mid-term Exam), 1 Yılsonu Final sınavı (PLAT Preparatory Language Achievement Test) vardır. Ayrıca her 8 haftalık dönemde (Track) Main Course dan 3 adet Grammar dan 1 adet Reading den 2 adet Quiz yapılacaktır. YARIYIL SINAVLARI (MID-TERM EXAMS): Yarıyıl Sınavları 2 Track sonunda (16 hafta) yapılan sınavlardır. Bu sınavlar öğrencinin bir dönemin başlangıcından sonuna kadar olan süreçteki dil gelişimini test eden sınavlardır. Bu sınavlar 5 bölümden oluşmaktadır; İngilizcenin Kullanımı ve Kelime Bilgisi (Use of English & Vocabulary), Okuma-Anlama (Reading Comprehension), Yazma (Writing), Dinleme-Anlama (Listening), Konuşma (Speaking). YILSONU FİNAL SINAVI (PLAT PREPARATORY LANGUAGE ACHIEVEMENT TEST): PLAT, üniversitemizin yabancı dil başarı sınavıdır. PLAT, The Common European Framework of Reference a (CEFR) göre C1 seviyesinde bir sınavdır. Hazırlık Programını bitiren öğrenciler 1. sınıfa geçebilmek için bu sınavdan en az 65 almak zorundadırlar. Bu sınavın yıl içi değerlendirme kriterindeki ağırlığının da % 30 olduğu unutulmamalıdır. PLAT, 5 bölümden oluşmaktadır ; İngilizcenin Kullanımı ve Kelime Bilgisi (Use of English & Vocabulary), Okuma- Anlama (Reading Comprehension), Yazma (Writing), Dinleme-Anlama (Listening), Konuşma (Speaking).

4 PLAT BÖLÜMLERİ & BÖLÜM AĞIRLIKLARI: BÖLÜM YÜZDELİK AĞIRLIĞI Devamsızlıktan kalan öğrenciler PLAT e giremezler. Bu öğrenciler isteğe bağlı olarak Hazırlık Programı tarafından açılan Yaz Okulu na katılabilirler ve Eylül ayında yapılan Proficiency Sınavı na girebilirler. İngilizcenin Kullanımı ve Kelime Bilgisi (Use of English & Vocabulary) % 40 Okuma-Anlama (Reading Comprehension) % 30 Yazılı Anlatım (Writing) % 20 Sözlü Anlatım (Speaking) % 10 T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI YÖNERGESİ: Dayanak MADDE 1- (1) Bu yönerge 22 Kasım 2010 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren İstanbul Medipol Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ne dayanılarak hazırlanmıştır. Dört Track sonunda Track İçi Değerlendirme Ortalaması 85 ve üzerinde olan öğrenciler PLAT ten muaftır. Yazılı Proje Ödevi (Assignments): Yazılı Proje Ödevleri yıl içerisinde 3 adet olacaktır. A1 seviyesinde başlayanlar Elementary Grupta, A2 seviyesinde başlayanlar Pre-Intermediate Grubunda yazılı proje ödevi almayacaklardır. Bundan sonraki her Track te 1 yazılı proje ödevi olacaktır. Bu ödevlerin ortalamaya etkisi % 5 dir. HAZIRLIK PROGRAMINDAN BAŞARILI OLMA VE BÖLÜMDE OKUMAYA HAK KAZANMA KRİTERLERİ: Hazırlık sınıfının ikinci yarıyılı sonunda yapılan yabancı dil sınavında (PLAT) başarılı olamayan öğrenci, ilave iki yarıyıl daha hazırlık sınıfına devam ederek ya da yabancı dil bilgisini kendi imkânlarıyla geliştirerek, yıl sonunda yapılan yabancı dil sınavında (PLAT) veya yılın başında yapılan Hazırlık Muafiyet Sınavından (Proficiency Exam) başarılı olduğu takdirde, girmeye hak kazandığı yabancı dille verilen lisans öğretim programına devam edebilir. Öğretim dili Türkçe olmakla birlikte, programında kısmen veya tamamen yabancı dille okutulan seçmeli derslere yer verilen fakülte öğrencileri, hazırlık sınıfında, ikinci yarıyıl sonunda veya isteğe bağlı olarak devam ettikleri takdirde üçüncü veya dördüncü yarıyıl sonunda yapılan yabancı dil sınavında başarılı olamasalar bile, lisans programına devam edebilirler. Ancak bu öğrenciler yabancı dille okutulan dersleri alamazlar. Bu dersleri alabilmeleri için kesinlikle Hazırlık Muafiyet Sınavını (Proficiency Exam) veya PLAT ı geçmek zorundadırlar. Aksi takdirde bu dersleri vermeden mezun olmaları olanaksızdır. DEVAMSIZLIK: Öğrencilerimizin mazeretsiz devamsızlık hakları, yapılan toplam ders saatlerinin % 15 i kadardır. Sınavları sağlık durumu nedeniyle kaçıran öğrenciler bu durumlarını resmi belgelerle kanıtlamak zorundadırlar. Alınan raporlar Medipol Hastanesi Akademik Sağlık Kurulu nun onayından sonra geçerli kabul edilecektir. Quizler, Track Sonu Genel Sınavları için hiçbir rapor geçerli değildir. EĞİTİM-ÖĞRETİM MADDE 2 (1) İngilizce hazırlık sınıfında eğitim-öğretim süresi bir yıl olup, eğitimöğretim yıl esasına göre düzenlenir. EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ MADDE 3 (1) İngilizce hazırlık sınıfı eğitiminin planlanması ve koordinasyonu Rektör tarafından seçilen bir koordinatör ile yardımcısı tarafından yürütülür. MUAFİYET MADDE 4 (1) Zorunlu hazırlık sınıfı bulunan eğitim programlarına kayıt yaptıran öğrenciler yabancı dil hazırlık sınıfına kayıt yaptırmak ve bu programı başarmak zorundadırlar. Hazırlık sınıfından muaf olmak isteyen öğrenciler, bu isteklerini yazılı olarak Öğrenci İşleri Bürosu na iletirler ve daha önce alınmış yabancı dil yeterlilik belgelerinin onaylı bir suretini dilekçelerine eklerler. Müracaatlar yabancı dil hazırlık sınıfı koordinatörlüğünce değerlendirilir. Öğrencilerin muaf olup olmamasını ve İngilizce dil bilgilerinin düzeyini belirlemek için birinci yarıyıl başlamadan bir sınav yapılır. Bu sınav, Yönetim Kurulu nun uygun göreceği tarihlerde tekrarlanabilir. (2) Başvuruda bulunan öğrencilerden: a) Hazırlık sınıfında okutulan yabancı dilin, ana dil olarak konuşulduğu bir ülkede en az üç yıl o ülke vatandaşlarının devam ettiği orta öğretim kurumlarında eğitim görüp ortaöğretimini bu kurumlarda tamamlayanlar, b) Son üç yıl içerisinde TOEFL, IELTS, FCE, CAE ve CPE gibi uluslararası yabancı dil seviye tespit sınavlarına katılıp TEOFL IBT sınavından en az 65 TOEFL CBT sınavından en az 155 TOEFL PBT sınavından en az 470 TOEIC sınavından en az 775 IELTS sınavından en az 6.00 FCE, CAE ve CPE sınavlarından en az A ve B derecesi olanlar (C derecesi olanlar konuşma sınavına tabii tutulurlar), c) Son üç yıl içerisinde Öğrenci Seçme Merkezince yapılan KPDS ve ÜDS sınavlarından en az 70 puan alanlar,

5 d) Üniversitenin yaptığı yabancı dil seviye tespit sınavından en az 75 puan alanlar ile en az 60 puan alıp konuşma sınavında (speaking exam) başarılı olanlar, yabancı dil hazırlık sınıfı eğitiminden muaf olurlar ve kayıtlı oldukları eğitim programının birinci sınıfına ders kaydı yaptırırlar. DERSLER VE SINAVLAR MADDE 5 (1) İngilizce Hazırlık Sınıfı Koordinatörlüğü eğitim yılı başında yapılacak olan seviye belirleme sınav sonuçlarına göre öğrencileri gruplandırır. Hazırlık sınıfında öğrencilerin bilgi düzeyine göre farklı programlar uygulanabilir. Ancak bir yıllık eğitim sonunda öğrencilerin yabancı dil bilgi ve yeterlilikleri aynı düzeye getirilir. MADDE 6 (1) İngilizce hazırlık eğitimi süresince aşağıda belirtilen sınavlar ve değerlendirmeler koordinatörlükçe belirlenen takvime göre yapılır. a) Yoklama Sınavı (Quiz): Derslerin içerikleri göz önüne alınarak planlanan ve konu sonunda yapılan sınavdır. Sekiz haftalık eğitim döneminde (track) Main Course dan 3 adet, Reading den 2 adet, Grammar dan 1 adet quiz yapılır. b) Kanaat Notu (Teacher assessment): Öğrencilerin derslere devam, derse katılım ve dersteki başarılarını göz önüne alarak yapılan bir değerlendirmedir. c) Yazılı Değerlendirme (Writing assignment): Öğrencilerin İngilizce metin yazma becerilerini geliştirmek için verilen ödevlerin değerlendirmesidir. Birinci track hariç her track de bir yazılı ödev çalışması yapılır. d) Dilim (Track) Sonu Sınavı: Her sekiz haftalık (track) eğitimin sonunda yapılan ve 4 bölümden (Use of English and vocabulary, reading comprehension, writing and 3 listening) oluşan sınavdır. İkinci ve dördüncü track sonu sınavlarında konuşma sınavı da (speaking exam) yapılır. e) Ara sınav Notu: Sekiz haftalık bir eğitim dönemindeki başarının rakamsal ifadesidir. Yapılan yoklama sınavları (quiz) ortalamasının % 25 i, dilim sonu (track) sınavının %50 si, kanaat notunun (teacher assessment) % 10 u ve yazılı değerlendirmenin (writing assignment) % 15 i toplanarak bulunan değer ara sınav notu olarak kaydedilir. Birinci dilim (track) sonu ara sınav notu hesabında yoklama sınavları (quiz) ortalamasının % 40 ı alınır, yazılı değerlendirme (writing assignment) yapılmaz. f) Genel sınav (PLAT: Preparatory Language Achievement Test): Yıl sonunda yapılan ve beş bölümden (Use of English and vocabulary, reading comprehension, writing, listening, and speaking) oluşan bir sınavdır. g) Bütünleme sınavı: Başarısız olan öğrenciler için yapılan ve genel sınav yerine geçen bir sınavdır. öğrencilerin yapılacak olan seviye tespit sınavlarına katılma hakları saklıdır. MADDE 9 (1) Yapılan tüm sınavlarda başarısız olan öğrenciler istekleri halinde bir sonraki eğitim yılında hazırlık sınıfına devam edebilirler. Hazırlık sınıfına devam etmek istemeyen öğrenciler yabancı dil bilgilerini kendi imkânları ile geliştirerek yapılacak olan seviye tespit sınavını başarmak zorundadırlar. HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER MADDE 12- (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hükümleri ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır. YÜRÜRLÜK MADDE 13- (1) Bu Uygulama Esasları, eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere Üniversite Senatosunca kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. YÜRÜTME MADDE 14 - (1) Bu Yönerge hükümlerini İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü yürütür. * Üniversite Senatosu nun tarih ve 2011/4-1 sayılı kararıyla kabul edildi. BAŞARI NOTUNUN HESAPLANMASI MADDE 7 (1) Hazırlık sınıfında başarı notu 100 puan üzerinden 70 tir. Ara sınavların not ortalaması 85 puan ve üzerinde olan öğrencilerin genel sınava (PLAT) girmeleri zorunlu değildir. Bu öğrencilerin başarı notu olarak ara sınav notlarının ortalaması kullanılır. Genel sınava katılan öğrencilerde, ara sınav ortalamasının % 60 ı ile genel sınavda alınan notun % 40 ı toplanarak başarı notu hesap edilir. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER MADDE 8 (1) Genel sınavda başarısız olan öğrenciler akademik takvimde belirtilen tarihler arasında bütünleme sınavına alınırlar. Bütünleme sınavında da başarısız olan

6 NOTLAR NOTLAR

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ORTAK ZORUNLU YABANCI DİL VE ZORUNLU YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ORTAK ZORUNLU YABANCI DİL VE ZORUNLU YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ORTAK ZORUNLU YABANCI DİL VE ZORUNLU YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu yönergenin amacı, Aksaray

Detaylı

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DĠL EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DĠL EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM YÖNETMELİK Uludağ Üniversitesinden: ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DĠL EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU. YABANCI DiLLERYÜKSEK OKULU HAZIRLIK SINIFI BiLGiLENDiRME KiTAPÇIĞI. www.sfl.bou.edu.tr

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU. YABANCI DiLLERYÜKSEK OKULU HAZIRLIK SINIFI BiLGiLENDiRME KiTAPÇIĞI. www.sfl.bou.edu.tr YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DiLLERYÜKSEK OKULU HAZIRLIK SINIFI BiLGiLENDiRME KiTAPÇIĞI www.sfl.bou.edu.tr 2 YABANCI DiLLERYÜKSEK OKULU HAZIRLIK SINIFI BiLGiLENDiRME KiTAPÇIĞI Bu kitapçıkta yazan

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Adnan Menderes Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL ÖĞRETİMİ VE YABANCI DİLLE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL ÖĞRETİMİ VE YABANCI DİLLE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL ÖĞRETİMİ VE YABANCI DİLLE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

29/09/2011 tarihli ve 2011/242 sayılı Senato Kararının ekidir.

29/09/2011 tarihli ve 2011/242 sayılı Senato Kararının ekidir. ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Ondokuz Mayıs Üniversitesinin

Detaylı

ÖĞRENCİ EL KİTABI 2014 2015

ÖĞRENCİ EL KİTABI 2014 2015 ÖĞRENCİ EL KİTABI 2014 2015 Değerli Öğrenciler, Öncelikle Işık Üniversitesi ni seçtiğiniz için sizi tebrik ediyorum ve başarılar diliyorum. Birçok bölümünde eğitim dili tamamen veya kısmen İngilizce olan

Detaylı

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE (24.07.2014 tarih ve S-2014-14/4 sayılı Senato kararıyla kabul edilmiştir.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ*

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ* T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ* Dayanak MADDE 1 - (1) Bu esaslar 17.08.2012 tarih ve 28387 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İstanbul

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı;

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ KAPSAM VE ÖĞRETİM DÜZEYLERİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ KAPSAM VE ÖĞRETİM DÜZEYLERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM KAPSAM VE ÖĞRETİM DÜZEYLERİ Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönergenin amacı, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin

Detaylı

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI (PROGRAMI)YÖNERGESİ

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI (PROGRAMI)YÖNERGESİ KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI (PROGRAMI)YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; Kadir Has Üniversitesi

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Selçuk Üniversitesi zorunlu ve isteğe bağlı yabancı

Detaylı

BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ

BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Bezmialem Vakıf Üniversitesi

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü - 8 Ekim 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27370, Değiştirilmiş

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 19.04.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28623 TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

Yabancı Diller Yüksekokulu Öğrenci El Rehberi

Yabancı Diller Yüksekokulu Öğrenci El Rehberi Yabancı Diller Yüksekokulu Öğrenci El Rehberi 2015-2016 İÇİNDEKİLER Önsöz İngilizce Hazırlık Sınıfı Akademik Takvimi Rusça Hazırlık Sınıfı Akademik Takvimi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Seviye Tespit ve

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Medipol Üniversitesi

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ. Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ. Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı, Diş Hekimliği Fakültesinde yürütülen

Detaylı

YÖNETMELİK CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 1 Temmuz 2012 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28340 Cumhuriyet Üniversitesinden: YÖNETMELİK CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

UFUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

UFUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 05.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27367 UFUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

2014-2015 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ EL KİTABI

2014-2015 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ EL KİTABI 2014-2015 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ EL KİTABI 1 İÇİNDEKİLER 5 Rektörümüzden 6 Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi 17 Yönetmelikler & Yönergeler 18 Akademik Takvim 19 Ders Kaydı 19 Derse Devam Zorunluluğu 19 Not Sistemi

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç ******* Madde-1: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu na dayanılarak hazırlanan bu Yönetmeliğin

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 28772

Resmî Gazete Sayı : 28772 21 Eylül 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28772 YÖNETMELİK Abant İzzet Baysal Üniversitesinden: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar:

HARRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar: HARRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar: Amaç: Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğrenci kayıtları,

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesine

Detaylı

Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi. Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar

Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi. Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Yeditepe Üniversitesine bağlı Tıp Fakültesinde eğitim, öğretim ve

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Detaylı

İYTE YDYO Öğrenci El Kitabı

İYTE YDYO Öğrenci El Kitabı İYTE YDYO Öğrenci El Kitabı 1 Öğrenci Elkitabı 2014-2015 1. Hoşgeldiniz 2. Yabancı Diller Yüksekokulu Hakkında 2.1. Okulumuzun Tarihçesi 2.2. Misyon ve Vizyon 2.3. Okulumuz Nasıl İşler? 3. İYTE Hakkında

Detaylı

ogr ABI 2015-2016 www.meliksah.edu.tr

ogr ABI 2015-2016 www.meliksah.edu.tr Y ogr OKULU ABI 2015-2016 www.meliksah.edu.tr İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 4 I. HAZIRLIK OKULU HAKKINDA GENEL BİLGİ... 5 II. GENEL ESASLAR... 6 III. HAZIRLIK OKULU UYGULAMALARI... 7 A- ORYANTASYON (TANITIM GÜNÜ)...

Detaylı