2 Danışma Kurulu / Yazarlarımız 3 Ahmet ÖNEY / Belediyeler, Özerklik ve Borç. Sorunları. 5 O. Selçuk YILMAZ / İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2 Danışma Kurulu / Yazarlarımız 3 Ahmet ÖNEY / Belediyeler, Özerklik ve Borç. Sorunları. 5 O. Selçuk YILMAZ / İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği"

Transkript

1 1

2 İÇİNDEKİLER Yıl : 1 Sayı : 11 Temmuz 2010 Ayda bir yayınlanır / Yaygın-süreli-ulusal Mevzuat dergisi İde Yönetişim Yayıncılık Ltd. Şti. adına İmtiyaz Sahibi Gökalp KINIK Sorumlu Müdür & Genel Yayın Yönetmeni Ahmet ÖNEY Genel Koordinatör Alper KINIK Bilgi İşlem Müdürü Sertaç AKÇAY Satış Müdürü Burcu ŞENGÜL Mali İşler Müdürü Sultan ÖZDEMİR Grafik Uygulama & Dizgi Aslı BAĞRIYANIK Yönetim Yeri 1145/4 Sk. No:11/114 Katlıotopark İş Merkezi Yenişehir - İZMİR Tel : 0(232) Faks : 0(232) Danışma Kurulu / Yazarlarımız 3 Ahmet ÖNEY / Belediyeler, Özerklik ve Borç Sorunları 5 O. Selçuk YILMAZ / İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemlerinin İç Denetim Anlayışı ile Bütünselliği 9 Sedat TURAN / Belediyelerde Faaliyet Raporunun Hazırlanması Ünsal ÖZBEK / Varlık Barışı Kapsamında Yapılan Beyanların Vergi Suçu Yönünden Değerlendirilmesi 14 Aktüel / Mevzuat Bilgilendirme Toplantısı Ege Bölgesinde Bulunan Belediyeler Tarafından Büyük İlgi Topladı Resmi Gazetede Geçtiğimiz Ay (Haziran 2010) 30 Sorularınız - Sorunlarınız 33 Pratik Bilgiler 78 Kare Bulmaca Basım Yeri GÜLERMAT Tel : 0(232) Baskı Tarihi 13 Temmuz 2010 DERGİ ABONELİĞİ İÇİN Ziraat Bnk. Efes Şb. Hs. No : Vakıfbank Gıda Sitesi Şb. Hs. No: Akbank Konak Şb. Hs. No: Halkbank Toptancılar Şb. Hs. No : ÝDE YÖNETÝÞÝM 1

3 DANIŞMA KURULU Ahmet ÖNEY... Av. Enis DİNÇEROĞLU... Prof. Dr. Ertuğrul ERDİN... Fethi AYTAÇ... Av. Fırat ÜNVER... Gökalp KINIK... Doç. Dr. Meltem CANİKLİOĞLU... Sedat TURAN... Selçuk SAVCI... Prof. Dr. Yaşar UYSAL... Prof. Dr. Zerrin Toprak KARAMAN.. E. Çal. ve Sos. Güv. Bak. B.müf. & İde Yön. Baş Danışmanı.. Ege Belediyeler Birliği Hukuk Danışmanı... Dokuz Eylül Üniv. Çevre Müh. Bölümü Öğretim Üyesi... Türk İdareciler Der. Yön. Kurulu Üyesi & E. Vali... E. İzmir Büyükşehir Belediyesi 1. Hukuk Müşaviri... İde Yönetişim Yayıncılık Genel Müdürü (İktisatçı)... D.E.Ü. Hukuk Fak. Anayasa Hukuku Böl. Öğretim Üyesi.. Ege Belediyeler Birliği & İde Yönetişim Danışmanı... Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi... D.E.Ü. İkt. ve İdari Bil Fak. İktisat Böl. Öğretim Üyesi... D.E.Ü. İkt. ve İdari Bil. Fak. Kamu Yön. Böl. Öğretim Üyesi YAZARLARIMIZ Ahmet ALTUNTAŞ... Ahmet ÖNEY... Av. Burcu BİRLİK... Celal KAPAN... Av. Esra OKUMUŞ... Fethi AYTAÇ... Halil İbrahim BULDAŞ... İsmet Kayıhan KAZANCIOĞLU... Mehmet ÖZBUDAK... Mehtap TUNA... Doç. Dr. Meltem CANİKLİOĞLU... Sedat TURAN... S. Selçuk SAVCI... Prof. Dr. Yaşar UYSAL... Prof. Dr. Zerrin Toprak KARAMAN.. İzmir Mahalli İdareler Müdürü... E. Çal. ve Sos. Güv. Bak. Başmüf. & İde Yönetişim Danışmanı... Avukat... Sosyal Güvenlik Kurumu Başmüfettişi... Dinçeroğlu Hukuk Bürosu... Türkiye İdareciler Der. Yön. Kurulu Üyesi & E. Vali... Mahalli İdareler Gen. Müd. Şb. Müdürü- Yerel Yön. Uzm.. İde Yönetişim Mali Müşaviri & Muhasebe Müdürü... Yeminli Mali Müşavir... Ege Belediyeler Birliği Genel Sekreteri... D.E.Ü. Hukuk Fak. Anayasa Hukuku Böl. Öğretim Üyesi.. Ege Belediyeler Birliği & İde Yönetişim Danışmanı... Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi... D.E.Ü. İkt. ve İdari Bil Fak. İktisat Böl. Öğretim Üyesi... D.E.Ü. İkt. ve İdari Bil. Fak. Kamu Yön. Böl. Öğretim Üyesi * Danışma Kurulu ve Yazarlarımız bölümünde yer alan isimler alfabetik olarak sıralanmıştır. * Dergimizde yer alan makalelerdeki fikirler yazarına aittir. İlanların her türlü sorumluluğu ilan verene aittir. 2

4 [ M A K A L E ] Ahmet ÖNEY E. Çalışma ve Sos. Güv. Bak. Başmüfettişi & İde Yönetişim Danışmanı Belediyeler, Özerklik ve Borç Sorunları Yeni yılla birlikte Maliye Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı vergi ve prim borçlularına ait listeleri yayınladı. Belediyelerin uzun ve kısa vadeli olarak Kamuya olan borçları 2008 yılında 23 milyon lira civarında olan borçlarının 2009 yılı sonunda 26 milyar liraya ulaştığı belirtiliyor. Sosyal Güvenlik Kurumunun tarihinde yayınladığı liste Kurumu TL. ve üzerinde sigorta prim aslı borcu olan işverenleri kapsamaktadır. Liste 181 sayfada işverenden oluşmaktadır. Kamu sektörünün borcu ise 2009 yılı Ağustos ayı öncesini kapsamaktadır. Liste incelendiğinde ilk 100 işverenin TL. ve üzerinde borcu olanları kapsadığı ve 29 özel kesime karşılık 71 adet belediye ile mahalli idareler ağırlıklı olduğu görülmektedir. İkinci 100 lük dilimde özel sektör 44 e yükselmekte, kamuyu oluşturan belediyeler ile yine çoğunlukta olmaktadırlar. Bu dilimde borç miktarı TL nin üzerindedir TL. ve üzerinde borcu olanlar ait ilk 596 kişilik bölümde de yine belediyeler çoğunluktadır. Sonuç olarak listeler TL. ve üzerini kapsasa da birçok küçük belediye ve işletmelerinin de daha sonraki bölümlerde borçlu olarak yer aldığı açıktır. Yazımızda özellikle personel giderlerinden kaynaklanan ve Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlardan hareketle belediyelerin durumu irdelenmeye çalışılmıştır. Belediyelerin borçlarının tek kaynağı sadece personel giderleri değildir. Altyapı yatırımları, diğer hizmetlerin giderleri nedeniyle de belediyelerin önemli miktarlarda borçları bulunmaktadır. Suyunu motopomplarla yeraltından çekerek servis eden belediyelerin bir kısmının da TEDAŞ a önemli miktarlarda borcu bulunmaktadır. Bazı sulama birliklerinin de aynı nedenlerden dolayı elektriklerinin kesildiğini, ürünlerin tarlada kavrulduğunu gazete haberlerinden okumaktayız. Aynı durumlarla belediyelerin karşılaşmaması en büyük dileğimizdir. Ancak, belediyelerin bir yerel yönetim birimi olarak sistemlerinin ve felsefesinin tam olarak oluşturulmaması ve yerine oturtulmaması belediyelerin ve ülkenin en büyük handikaplarından birisi haline gelmek üzeredir. Yine gazetelere sızan haberlerden IMF ile yapılmak istenilen ve sonradan vazgeçilen anlaşma çalışmalarında en büyük pazarlığın belediyeler üzerinde olduğunu duyuyoruz. Bütün bunlara rağmen belediyelerin durumunun tam olarak değerlendirildiği ve doğru teşhislerin konularak çözüm yolunda ilerlendiği kanaatinde değiliz. Öncelikle toplumun geleneği ve anlayışı haline gelen merkezi yönetimin uzantısı ve vesayeti altında olan kıta Avrupa sı (Fransa) kaynaklı sistemin mi, yoksa Anglosakson kaynaklı özerkliği ileri safhalarda bulunan yerel yönetim anlayışının mı tercih edileceği açıkça ortaya konulmalıdır. Fakat bütün bunlardan daha önemlisi belediyelerin hangi sistemde olursa olsun verimli, düzenli çalışan, kendi ayakları üzerinde duran ve yeterli hizmet üretebilen ekonomik, sağlam işletmeler olmalarının sağlanmasıdır. Merkezi yönetim pek çok şeye yön vermeye çalışmakta ise de bunu yeterince aktif yaptığı ve her şeyden önce de sonuçlarını yeterince değerlendirdiği söylenemeyecektir. Bu anlamda iç kontrol sistemi ve performans bütçe anlayışı önemli adımlar olmaktadır. Buna karşılık, Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümleri sınırlayıcı ve geleneksel anlayışla yorumlanarak her belediyenin aynı zamanda bir işletme olarak yörenin özelliklerine göre esnek bir uygulama yapabileceği hususu göz ardı edilmektedir. Halbuki belediyeler yeni Yönetmelikle kararları Belediye Meclisinden alarak kadro ihdas ve iptallerini Yönetmelikte belirlenen azami hadler ve unvanları dikkate alarak çok rahatlıkla yapabileceklerdir. Bu bağlamda, yine gazetelere yansıyan haberlerden hareketle bizim için çok marjinal bir örnek olarak belirteceğimiz ABD nin Kaliforniya eyaletinde küçük bir kasaba belediyesinin borçlarını ödeyemeyince polis ve itfaiye departmanlarını kapatması gibi bir olay ve anlayış ülkemiz için kesinlikle söz konusu dahi olamaz. Ancak, yazımızın konusu olan belediye borçlarının mevcut anlayış ile ödenebilmesi değil, artmamasının sağlanması bile mümkün görülmemektedir. Sosyal 3

5 Güvenlik Kurumu listesinde yer alan belediyelerin durumu cümlenin malumu olup, sorunlu belediyelerin büyük bir kısmı tarafından da çözüm Merkezi Yönetimin katkılarından beklenilmektedir. Yetersiz belediye yönetimlerinin ve kötü işletme yönetimlerinin faturası gerçekçi olmayan çözümlerle ve siyasi polemiklerle çıkartılmaya çalışılmaktadır. Açıklanan nedenlerle olmalı ki, kısmi dönemsel bir çözümleme amacıyla Bakanlar Kurulu önce tarihli ve 2010/238 sayılı Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylardan Yapılacak Kesintilere İlişkin Esaslar ı yürürlüğe koymuş, arkasından tarihli 2010/480 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile de daha önceki Karara geçici 2. Maddeyi ekleyerek Bu Esaslar uyarınca [ M A K A L E ] yapılacak kesinti oranları 2010 yılının Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında genel bütçe vergi gelirlerinden ödenecek paylar için yüzde sıfır olarak uygulanır. demek suretiyle belediyelerin içinde bulundukları nakit sıkıntısına geçici bir çözüm bulmaya çalışmıştır. Uygulamanın belediyeler için geçici bir rahatlama sağlayacağı açıktır. Ancak, belediyelerin gerçek durumunun Merkezi Yönetim tarafından yakından takibi, uygulamalarının denetlenmesi ve sorunlarına daha temelli, köklü çözümler bulunması hayati önem arz etmektedir. Belediyeler açısından da gelir kaynaklarının arttırılması ve çeşitlendirilmesi önemlidir. Bununla birlikte mevcut gelir kaynaklarını tespit ve işler hali getirmek, esaslı bir organizasyon ve anlayış ile takip ve tahsilatları yükseltmek belediyelerin hemşerileri için ilk planda yapması gereken zaruri ve adaletli bir işlem olacaktır. 4

6 [ M A K A L E ] O. Selçuk YILMAZ İç Denetçi - İzsu Genel Müdürlüğü İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemlerinin İç Denetim Anlayışı ile Bütünselliği Yapılan çeşitli araştırmalara göre dünyada her yıl 250 milyon iş kazası ve 160 milyon meslek hastalığı vakası ortaya çıkmakta, bu olaylar neticesinde ortalama kişi hayatını kaybetmekte ve dünya gaysi safi milli hasılasının %4 ü yaşanan bu olaylar nedeniyle yok olmaktadır. Yine yapılan incelemelerde iş kazalarınının en sık yaşandığı ülkelerin başında Türkiye gelmektedir. Özellikle kömür ocaklarında yaşanan iş kazaları itibariyle Türkiye nin Avrupa ülkeleri içerisinde 1. sırada, dünya ülkeleri arasında da 3. sırada yer aldığı görülmektedir. Sosyal Sigortalar Kurumu istatistiklerine göre 2001 yılında Türkiye genelinde iş kazası meydana gelmiş, bunun sonucunda 1008 kişi ölmüş 2118 kişi sürekli iş göremez hale gelmiştir. Son yıllarda maden/kömür ocaklarında meydana gelen kazalardaki işyeri güvenliği sorunu ve tedbirlerin yetersizliği de göz önünde bulundurulduğunda, TTK Genel Müdürlüğü istatistik verilerine göre, kömür ocaklarında yılları arasındaki iş kazalarında 2 bin 687 işçi öldü, 326 bin 321 işçi yaralandı. Her ne kadar SSK verilerine göre yıllar itibariyle incelendiğinde dönemi baz alınırsa sigortalı sayısı artmasına karşın meydana gelen iş kazaları sayısında bir azalma yaşandığı görülmekte ise de bunun yanıltıcı olabileceği, iş kollarının ağırlığının birbirlerine göreceli olarak çok farklılıklar içerdiği, ağır iş kollarında yaşanan iş kazalarının gündemdeki yerini ısrarla korumaya devam etmekte olduğu çok açık bir şekilde gözlemlenmektedir. Bunun en çarpıcı örneğini son yıllarda İstanbul Tuzla Tersanesindeki yaşanan kazalara bağlı işçi ölümleri ile muhtelif kömür ocaklarında yaşanan grizu, metan gazı patlamasına bağlı göçükler sonucu ağırlıklı olarak işçi ölümleriyle sonuçlanan vakalar oluşturmaktadır. Kazalar sonucu yapılan araştırmalara göre gerçekleşen iş kazalarının çalışanların iş güvenliği kontrol yöntemlerini doğru bir şekilde uygulamaları ile %70-90'ına yakın düzeyde önlenebileceği son bilimsel çalışmalarla ortaya konmuştur. Çalışma yaşamını, verimlilik ve üretkenliği, bunlara bağlı olarak işletmelerin karlılıklarını etkileyen bu tip olaylara önlem almak bakımından, öncelikle mevcut durumun sorgulanması ve analizinin yapılarak risklerin tespit olunması gerekmektedir. Bu riskleri yok etmek için yasal yönetmelik mevzuat ve kanunları çıkarmak tek başına yeterli değildir. Yasal düzenlemelerin uygulanabilirlik kazanabilmesine dönük kalıcı ve yeterli sistemlerin kurgulanması, fiili durum ile hukuki durumun kuralların uygulanabilmesi itibariyle bu konuda örtüşmesi gerekmektedir. Risklerin ortadan kaldırılmasında tümüyle birliktelik içerisinde yasal düzenlemelere entegre programların oluşturulduğu ve uygulandığı, bütün çalışmaların belirli bir sistematik içerisinde dokümante edildiği ve ilgilenenlere duyurulduğu, yürütülmekte olan bu çalışmaların izlenip denetlendiği bir takım yönetim sistemleri dünyada halihazırda uygulanmaktadır. Bu sistemlere İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemleri denilmektedir. Bu sistemlerin uygulandığı işletmelerde zamanla iş kazalarında azalma olduğu gözle görülür bir gerçektir. İş kazalarının asgariye indirilmesinde risk yönetim sistemlerinin o işyerlerinde uygulanması ve gerekli bilimsel çalışmalar doğrultusunda öngörülen radikal tedbirlerin alınması çok ama çok önemlidir. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemleri ne halihazırda dünyada uygulanmakta olan en belirgin örneğini OHSAS 18001ve OHSAS örneğini gösterebiliriz. OHSAS (Occupational Health and Safety Assesment Series), yani İşçi sağlığı ve İş Güvenliği Değerlendirme Serileri, yani OHSAS 18001, OHSAS 18002; İngiliz Standartları Enstitüsü (BSI) tarafından yönetim sistemlerinin doğru ve yanlış taraflarını ortaya koyabilecek, ifade edilebilir ve kabul gören bir işçi sağlığı ve iş güvenliği sistem standardı hakkındaki istek ve ihtiyaçları karşılayabilecek düzeyde kuruluşların ya da işletmelerin kalite, çevre ve iş güvenliği sistemlerini birlikte ahenk içerisinde uygulanabilir hale getirebilmek amacıyla ISO 9001 kalite ve ISO14001 Çevre Yönetim Sistemi standartları ile uyumlu olarak geliştirilmiştir yılında İngiliz Standartları Enstitüsü tarafından OHSAS ın temelini oluşturan BS 8750 tarifnamesi geliştirilmeye başlanmış, 1996 yılında BS 8800 kılavuzu yayınlanmış, 1996 yılında ISO İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Yönetim sistemi çalışmaları başlatılmıştır yılında İSİG çalışması hakkındaki ISO/TMB (Technical Management Board) kararları alınmıştır yılı nisan ayında OHSAS yayınlanmış, Kasım 1999 da OHSAS ın kuruluş ya da işletmelere nasıl uygulanacağını belirtmek üzere OHSAS yayınlanmıştır. OHSAS ın niteliksel işlevlerinin neler olduğuna bakıldığında; OHSAS uluslar arası standartları içerdiğinden dünyanın her köşesinde herhangi bir sektör ve iş kolu ayırımı yapmaksızın her işletmede uygulanabilecek nitelikte geliştirilmiş bir sistemdir. İşletmelerde karşılaşılabilecek her türlü iş kazası riskine karşı önceden tahmin edilebilen önleyici bir yaklaşım içermektedir. 5

7 Riskin ortaya çıkmasını beklemeden, o riski kaynağında önlemeye yönelik yaklaşım içerisinde olmayı gerektirmektedir. Sistemin uygulandığı kuruluş ya da işletmenin yönetimi ve yapısına, coğrafi konumuna, pazardaki payına, çalışanların eğitim durumuna, faaliyet gösterilen sektörün yapısına uygun olan her türlü yöntemin seçilebilmesi burada mümkündür. (Fakat burada seçilen yöntemin iyileştirmeye açık olması ve performans gelişimine yatkın olması gerekmektedir.) Çeşitli dönemler için periyodik ya da periyodik olmayan dokümante edilmiş yönetim kontrollerini içerir. (Bu belgeye sahip olmak yasal sorumlulukların yerine getirildiği anlamını taşımamaktadır.) İSİG Yönetim Sistemi ve OHSAS belgesi; çalışanları olduğu kadar, taşeronları, orta üst düzey yöneticileri iç ve dış paydaş unsurları, yerel otoriteleri ve bağlı grupları bir bütün halinde ilgilendirmektedir. (Kaynak;Çimento İşveren Dergisi ÇMİS Uzman Araştırma ve İnceleme verileri) İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemleri nin uygulanabilmesinde organizasyonun üst yönetim tarafından kabul edilmiş ve onaylanmış, İSİG (İş Sağlığı ve İşçi Güvenliği) konusunda mevzuata aykırı hareket etmeyeceğini ve bu konudaki hedefleri ve İSİG performansını yükseltme taahhüdünü açıkça ortaya koyan bir İSİG politikası mutlaka olmalıdır. İşletme yönetiminin bu anlayışı kesinlikle benimsemesi gerekmektedir. Söz konusu İSİG politikası yasalara ve diğer düzenlemelere uygun, güncel olmalıdır. Gerektiğinde revize edilebilmeli, tüm taraflara ve ilgililere duyurulabilmeli, açık ve net olmalıdır. En önemlisi çalışanların yönetime ve sistemin işletilmesine katkılarının beklendiği belirtilmeli, gerekli hallerde bu katkıların her zaman göz önüne alınacağı taahhüt edilmelidir. İSİG in (İş Sağlığı ve İşçi Güvenliği) Planlama, Organizasyon ve Risk Değerlendirme Aşamaları ayrı ayrı analiz edildiğinde; 1. Risk Değerlendirmesi, Risk Yönetimi ve Politikaları; Tehlikelerin tanımlanması, risklerin değerlendirilmesi ve kontrol altına alınması ve gerekli kontrol ölçümlerinin uygulanabilmesi için uygun prosedürler oluşturulmalı, ayrıca bunların güncelliği ve sürekliliğinin sağlanması gerekmektedir. Risk yönetim projesi, tehlikeler sonucu ortaya çıkabilecek risklerin değerlendirilmesinde ve bu kontrol önlemlerinin etkili ve yeni tehlikelere yol açmasını sağlamamak üzere gerekli yapısal sistemi oluşturmaktır. Risk yönetimi geniş uygulama alanına sahiptir ve iç denetim anlayışının en önemli ayağını oluşturmaktadır. [ M A K A L E ] Bu noktada konuya değinme boyutunda yaşanan örnek bir olaydan yola çıkarak Zonguldak Karadon Maden ocağında Mayıs 2010 da meydana gelen grizu ve metan gazı patlamasının kamuoyunda yarattığı üzüntü ve infiallerin değerlendirilmesi, 30 maden işçisinin uzunca bir süre yerin 540 metre altında 3-4 gün boyunca kurtarılamaması ve kurtarma operasyonunun işçilerin ölümüyle sonuçlanmasında ; bu ve diğer maden ocaklarında bu güne kadar defalarca göçükler yaşanması, yani riskin sürekli tekerrürü söz konusu olduğu halde gerekli risk yönetim politikaları oluşturulmadığı, iş sağlığı ve işçi güvenliği metotlarının geliştirilmediği, bu doğrultuda alınması gereken önlemlerin bir türlü alınmadığı açıktır. Bu tür kazalara yol açılmaması ve can kaybı olmaması için alınması gerekli en önemli birinci tedbirin; maden ocaklarında işçilerin çalıştığı ortamlarda düzenli olarak her yarım saatte bir grizu ve metan gazı ölçümleri yapılması gerektiği, bu ölçümlere göre risk görüldüğünde o bölgeye hava basma işlemlerinin yerine getirilmesi gerektiği, eğer hava basılamıyorsa tahliye işlemlerinin yerine getirilmesi, göçükleri engellemede ağaç yerine çelik direk kullanılması, geliştirilmiş risk yönetim anlayışı çerçevesinde bu güne kadar önceden öngörülen tatbikatların hayata geçirilmesi vs gibi, her bir kazadan çıkarılacak derslerin değerlendirilip özellikle bilirkişi çalışmasıyla ortaya konulan raporlarda dile getirilen eksikliklerin en kısa süre içerisinde giderilip giderilmediğinin sık denetimlerle izlenmesi, bütün bunların yerine getirilmesinde kamu gücü olanaklarının denetleyici, düzenleyici ve yapıcı olabilmesinin sağlanmasının gerekliliği açık ve net ortaya çıkmaktadır. Zira Etkili Risk Yönetimi bunu gerektirmektedir. Etkili risk yönetimine yaşanan güncel bir başka olaydan yola çıkarak örnekleme yapmak gerekirse, konuyla ilgili yapılmış bir çalışmayı örnek olarak ortaya koyabiliriz; İzlanda daki yanardağdan püsküren kül bulutlarının, Avrupa genelinde birçok havaalanının kapanmasının ve hava yolcu taşımacılığının neredeyse durmasının yanısıra çok önemli küresel sonuçları olduğu da son yaşanan doğa olayında kendini göstermiştir. Uçuşların iptali, havayolu şirketlerinin milyarlarca dolar zarar etmesine ve aynı zamanda turizmden, Afrikada daki çiçek ve taze sebze meyva üreticilerine, Bangladeş teki hazır giyim üreticilerinden, Uzak Doğu daki elektronik parça üreticilerine kadar birçok sektörü etkilemiştir. Bu da göstermektedir ki, birçok havayolu şirketi bu durumu yönetmeleri gereken bir risk olarak öngörmemişlerdir. Kül bulutu krizi, risklerin sebebinin her an değişebildiği ve sonuçlarının artan küresel ekonomiye büyük etkisinin olduğuna yönelik sadece bir örnektir. Risk olmadan ilerleme ve başarı da olmaz, ancak riskler etkili olarak yönetilmedikçe, tehditler azaltılıp fırsatlar arttırılamaz. Risk yönetimi kültürü gelişmiş olan United Parcel Service (UPS), bu krizde riskin etkili bir yönetimle nasıl fırsata çevrileceğinin iyi bir örneğidir. Kül bulutu, Avrupa da hava ulaşımını durdururken, UPS hızlı bir kararla Asya dan Avrupa ya olan tüm uçuşlarını İstanbul a yönlendirmiş ve buradan kamyonlarla kargoları teslim edilecek adreslere ulaştırmıştır. Pek çok kurum kurumsal risk yönetimi sisteminin kurulup, kurulmaması hakkında tartışırken, bazı kurumlar da sadece düzenleyicileri mutlu edebilmek için uygunluk programları uygulamaktadır. UPS gibi risk yönetimini başarıyla uygulayan kurumlar, hedeflerine ulaşırken karşılaşabilecekleri belirsizlikleri öngörerek hedeflerine başarıyla ulaşabilmektedir. (Yazan: Kevin W. Knight ISO Risk Yönetimi Standartı Çalışma Grubu Başkanı) Bu örnekten de 6

8 açıkça anlaşılacağı üzere ilgi alanı ne olursa olsun, başarılı risk yönetimi ile işçi sağlığı ve iş güvenliği politikalarının da istendiğinde işletmelerde başarıyla uygulanabileceğini ortaya koyabilmektir. Nitekim Rusya daki maden/kömür ocaklarında bu tür politikalarla ciddi bir risk yönetimi gerçekleştirilmekte yaşanan büyük göçüklerden ders çıkarılarak risk adeta minimize edilmeye çalışılmakta, düzenli aralıklarla yapılan metan gazı ve grizu ölçümleri sonucunda, istatistiki verilere göre uzun vadede % 2'yi aştığı tespit olunan kömür ocakları yeni bir üretim uygulamasına geçilmeden derhal kapatılmaktadır. Risk yönetimi iç denetim anlayışının vazgeçilmez bir unsuru olarak ortaya çıkmaktadır. Riskin olduğu yerde iç kontrol noktalarının iç denetim kavramı kapsamında ele alınarak yeniden gözden geçirilmesi mutlaka gereklidir. 2. Risk Odaklı İç Denetim Planlaması ve Uygulaması; Genel olarak etkin bir iç denetim sisteminin en önemli görevlerinden biri tüm risklerin tespit edilmesi ve minimize edilmesi için uygun öneriler geliştirmektir. Geleneksel anlayışta denetim faaliyeti sadece geçmiş dönemi ait hataların incelenmesi ve belirli bir faaliyete veya şahsa yönelik yürütülen çalışmaları ifade etmektedir. Günümüzdü denetimin risk odaklı yapılması ise işletmelerin geleceğe dönük daha iyi yönetilmesi anlayışını hedeflemektedir. Bunu bir işletmedeki iş sağlığı ve işçi güvenliğini tehdit eden mevcut bütün riskleri tespit ederek minimize edilmesi bakımından en uygun önerileri geliştirmek şeklinde konumuza uyarlayabiliriz. Risk odaklı iç denetim işletmelerin risk profillerinin belirlenmesi, denetim sürecinin işletmenin risk profiline göre şekillendirilmesi ve denetim kaynaklarının buna göre tahsis edilmesi esasına dayanmaktadır. Riske dayalı denetim yaklaşımında iç denetçilerin yönelmesi gereken işletme amaçlarına ulaşmada iç temel risklerin belirlenmesinde yukarıda örnekleri belirtilen Tuzla Tersane ve Zonguldak Kömür Ocakları örneğinde olduğu gibi işçi sağlığı ve iş güvenliğinin işyeri çalışma koşulları itibariyle risk alanı kapsamında olacak şekilde esas alınması mutlaka gerekmektedir. Bu bağlamda yönetim tarafından belirlenen risk sınırlarının belirlenmesi, risklerin nasıl kontrol edileceği veya kontrollerin ya da alınması gereken önlemlerin işletme amaçlarına ulaşmayı nasıl sağlayabileceği ile ilgili araştırma ve hipotezlerin oluşturulması, hipotezlerin geçerliliğinin belirlenmesi ve sonuçların raporlanması aşamalarının mutlaka bir süreç dahilinde yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu konuda işletmelerin amaçları ulaşmayı engelleyecek riskleri yönetmede iç kontrol sistemini kullanarak riskin etkisini azaltma fırsatına sahip olması üzerinde durulması gereken önemli bir husustur. 3. İç Denetimde Kurumsal Risk Yönetimi; Risk yönetimi işletme hedeflerine ulaşılmasını etkileyebilecek her türlü riskin tanımlanması, gerçekleşme olasılığının ve etkisinin ölçülmesi. ağırlıklandırılması, kategorize edilmesi, minimize ve transfer edilerek, uygun iç kontrol noktalarıyla minimize edilmesini içeren sistematik bir yönetim biçimidir. Riskin tanımlanması, işletmenin karşı karşıya olduğu tüm risklerin tanımlanması, önem sırasına konulması ve kabul edilebilir bir risk seviyesinin belirlenmesini ifade etmektedir. Kurum içindeki herkes kurumsal risk yönetiminin başarılmasında rol sahibidir. Ancak riskleri tanımlama ve yönetme konusunda temel sorumluluk yönetime düşmektedir. Ancak çalışanlarda risk tanımlama ve kontrol düzenlemeleri süreçlerine dahil olduklarında sistemin etkinliğine büyük fayda sağlamaktadırlar. Özellikle işçi sağlığı ve iş güvenliği sorunlarının yaşandığı ve bunlara alternatif önlem ve politikaların geliştirilmesi ihtiyacı duyulan işletmelerde (Tersaneler ve kömür ocakları vs)var olan riski Mutlak Risk (Doğal Risk) ve [ M A K A L E ] Kontrol Riski olarak birbirleriyle bağlantılı olacak şekilde bir arada ortaya koyabiliriz. Mutlak Risk: Yönetimin etki ve olasılığı değiştirmek için hiçbir şey yapmadığı, önlem almadığında kurumun karşı karşıya kaldığı risk. (COSO Tanımı) İç Kontrol Prosedürlerinin olmadığı varsayıldığında, bir iş veya işlemde önemli hata ve düzensizliklerin ve hatta kazaların oluşma olasılığıdır. Kontrol Riski; Kontrollerin uygun olmamasından, gerektiği gibi yerine getirilmemesinden ötürü karşılaşılan risklerdir. Bir iş veya işlemde oluşacak önemli hata veya düzensizliklerin, oluştuğu anda iç kontrol sisteminin yetersizliği dolayısıyla ortaya çıkarılamama, önlem alınamama, anlaşılamama riskidir. Yukarıda bahsi geçen mutlak ve kontrol risklerini operasyonel riskleri kapsamında değerlendirdiğimizde, yetersiz sistemlerden, iş süreçlerinden veya çalışanlarından, yönetim zafiyetinden kaynaklanabilecek kayıpların gerçekleşme riski olarak genel bir tanımlama yapabiliriz. 4. İç Denetim ve Risk Denetimi; Risk Denetimi : A-) İç denetimin global olarak tanımı; kurumun her türlü etkinliğini geliştirmek, iyileştirmek ve kuruma değer katmak amacıyla, bağımsız ve tarafsız bir şekilde nesnel güvence ve danışmanlık hizmeti vermektir. İç denetçiler, risk yönetimi, iç kontrol ve yönetim süreçlerinin etkinliği ve verimliliğinin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi için sistematik yaklaşımlar geliştirerek kurumun hedeflerinin gerçekleştirilmesine yardımcı olurlar. Nesnel Güvence Sağlama kavramını irdelediğimizde; İdare içerisinde etkin bir iç kontrolün var olup olmadığına, idarenin risk yönetimi, iç kontrol sistemi ve işlem süreçlerinin etkin bir şekilde işleyip işlemediğine, faaliyetlerle geliştirilen ve üretilen bilgilerin doğru ve tam olup olmadığına, varlıkların korunup korunmadığına, faaliyetlerin etkili ekonomik, verimli ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğine dair idareye makul güvencenin verilmesi, şeklinde bir tanımlama yapabiliriz. Yapılacak iç denetim; uygunluk denetimi, performans denetimi, malî denetim, bilgi teknolojisi denetimi, sistem denetimi adı altında denetim uygulamalarını kapsar. Özellikle işçi sağlığı ve iş güvenliği politikalarının mevcut olmaması ve yaşanan yetersizliklere bağlı sorunlarının yaşandığı işletmelerde yapılacak iç denetim sistem ve uygunluk denetimi olarak uygulama olanağı bulabilecektir. B-) Risk denetiminin tanımı: Yönetim tarafından oluşturulan ve uygulanan risk yönetim sisteminin ve süreçlerinin yeterliliğinin ve etkinliğinin denetlenmesidir. Bu denetim türünde, nesnel risk analizlerine dayanılarak yönetim ve kontrol yapıları değerlendirme konusu yapılmaktadır. İç denetim, belirtilen denetim uygulamalarından bir veya birkaçını kapsayacak sekilde risk odaklı olarak yapılır. Ayrıca, bir faaliyet veya konu tüm birimlerde denetim kapsamına alınabilir. İç kontrol ile ilgili uluslararası kabul görmüş COSO modeline göre; kurum faaliyetlerinin etkinliği ve verimliliği, güvenilir mali raporlama ve mevzuata uygunluğun sağlanması için iç kontrollerin beş temel bileşene göre yapılanması öngörülmüştür. Beş temel bileşenin alt açılımını oluşturan iç kontrol ilkelerinin yardımıyla kontrol yapılanması sağlanır. Söz konusu temel bileşenler; kontrol ortamı, risk değerlendirmesi, kontrol faaliyetleri, bilgi ve iletişim ile izlemedir. Kurum ortamı ve yönetim felsefesi kontrol ortamının oluşumunda etkilidir. Kurumun stratejik, mali ve operasyonel amaçlarına göre tanımlanan riskleri kontrol faaliyetlerinin tasarlanmasında belirleyici olurlar. Bilgi, iletişim ve izleme ise kontrollerin etkinliğinin değerlendirilmesi, gözden geçirilmesine yardımcı olur. 7

9 Sonuç Olarak İç Denetim ve İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemlerinin Bütünselliği kapsamında iç denetim uygulamalarına başvurulmasıyla iş kazalarının yoğunluğu bakiye risk düzeyine çekilerek minimize edilebilecektir. Zira etkili risk denetimi ile sorunların ve önlem alınması gereken eksikliklerin çok yönlü bir değerlendirmeyle bilimsel ve çağdaş yaklaşımlarla ele alınarak çözümler üretilebileceği açıktır. Bu bağlamda dünyanın her köşesinde herhangi bir sektör ve iş kolu ayırımı yapmaksızın her işletmede uygulanabilecek nitelikte geliştirilmiş işçi sağlığı ve iş güvenliği sistem ve politikalarının ülkemizde özellikle iş kazası ve işçi ölümlerinin yoğun olarak yaşandığı Maden/Kömür Ocakları ve Tersane gibi işletme sahalarında uygulanabilirlik kazanacak şekilde emsal alınması gerekmektedir. [ M A K A L E ] Operasyonel kontrol kapsamında acil durum hazırlıkları yapılabilecek, uygunsuzluk hallerinin tespitiyle düzeltici ve önleyici tedbirler geliştirilebilecektir. Mevcut tüm kayıtlar analitik incelemelerle baz alınabilecek, yönetimin sorunları yeniden gözden geçirmesi sağlanarak iş güvenliği eğitimleri verilerek uzun vadede işçi sağlığı ve iş güvenliğini tehdit eden riskler minimum seviyeye indirgenmek suretiyle maliyet artışı ve kar kaybı önlenebilecektir. Konuyla ilgili yukarıdaki maddelerde belirtilen hususlarla ilintili olarak anılan işletme sahalarında işçi sağlığı ve güvenliği politikalarının oluşturulmasına dönük zorlayıcı yasal düzenlemelere gidilmesi gerekmekte olup konu risklerin tespiti ve evrensel ilkeleri doğrultusunda gerekli önlemler ve paket tedbirleri içerecek şekilde bir düzen ve bütünsellik anlayışı içerisinde eş güdümle ele alınmak zorundadır. 8

10 [ M A K A L E ] Sedat TURAN Ege Belediyeler Birliği & İde Yönetişim Danışmanı Belediyelerde Faaliyet Raporunun Hazırlanması sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun tarihi itibarıyla yürürlüğe girmesinden sonra belediyeler bünyesinde her yıl hazırlanmakta olan faaliyet raporlarının düzenlenmesinde önemli değişikler meydana gelmiştir. Yaptığımız tespit ve değerlendirmelerde belediyelerimizin büyük bir bölümünde hala eski sisteme göre faaliyet raporlarının düzenlendiği görülmektedir. Bu yazımızda, 5018 sayılı Yasaya uygun olarak belediyelerimiz bünyesinde faaliyet raporlarının düzenlenmesi için, yapılacak iş ve işlemler ile izlenecek yol haritasının maddeler halinde çıkartılması ve uygulayıcılara yardımcı olunması amaçlanmıştır Sayılı Belediye Kanununun 56'ıncı maddesi Faaliyet raporu başlığını taşımaktadır. Madde hükmü aşağıdaki gibidir; Belediye başkanı, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41'inci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen biçimde; stratejik plan ve performans programına göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini ve belediye borçlarının durumunu açıklayan faaliyet raporunu hazırlar. Faaliyet raporunda, bağlı kuruluş ve işletmeler ile belediye ortaklıklarına ilişkin söz konusu bilgi ve değerlendirmelere de yer verilir. Faaliyet raporu nisan ayı toplantısında belediye başkanı tarafından meclise sunulur. Raporun bir örneği İçişleri Bakanlığına gönderilir ve kamuoyuna açıklanır. Yukarıda metin içinde geçen 5018 sayılı Yasanın 41'inci maddesi ise; Üst yöneticiler ve bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama yetkililerince, hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlanır. Üst yönetici, harcama yetkilileri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını esas alarak, idaresinin faaliyet sonuçlarını gösteren idare faaliyet raporunu düzenleyerek kamuoyuna açıklar. Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri ve sosyal güvenlik kurumları, idare faaliyet raporlarının birer örneğini Sayıştaya ve Maliye Bakanlığına gönderir. Mahallî idarelerce hazırlanan idare faaliyet raporlarının birer örneği Sayıştay ve İçişleri Bakanlığına gönderilir. İçişleri Bakanlığı, bu raporları esas alarak kendi değerlendirmelerini de içeren mahallî idareler genel faaliyet raporunu hazırlar ve kamuoyuna açıklar. Raporun birer örneği Sayıştaya ve Maliye Bakanlığına gönderilir. Merkezî yönetim kapsamındaki idareler ile sosyal güvenlik kurumlarının bir malî yıldaki faaliyet sonuçları, Maliye Bakanlığınca hazırlanacak genel faaliyet raporunda gösterilir. Bu raporda, mahallî idarelerin malî yapılarına ilişkin genel değerlendirmelere de yer verilir. Maliye Bakanlığı, genel faaliyet raporunu kamuoyuna açıklar ve bir örneğini Sayıştaya gönderir. Sayıştay, mahallî idarelerin raporları hariç idare faaliyet raporlarını, mahallî idareler genel faaliyet raporunu ve genel faaliyet raporunu, dış denetim sonuçlarını dikkate alarak görüşlerini de belirtmek suretiyle Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu raporlar ve değerlendirmeler çerçevesinde, kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasına ilişkin olarak kamu idarelerinin yönetim ve hesap verme sorumluluklarını görüşür. Bu görüşmelere üst yönetici veya görevlendireceği yardımcısının ilgili bakanla birlikte katılması zorunludur. İdare faaliyet raporu, ilgili idare hakkındaki genel bilgilerle birlikte; kullanılan kaynakları, bütçe hedef ve gerçekleşmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenlerini, varlık ve yükümlülükleri ile yardım yapılan birlik, kurum ve kuruluşların faaliyetlerine ilişkin bilgileri de kapsayan malî bilgileri; stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyetleri ve performans bilgilerini içerecek şekilde düzenlenir. Bu raporlarda yer alacak hususlar, raporların hazırlanması, ilgili idarelere verilmesi, kamuoyuna açıklanması ve bu işlemlere ilişkin süreler ile diğer usûl ve esaslar, İçişleri Bakanlığı ve Sayıştayın görüşü alınarak Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. Şeklindedir. Belediyeler bünyesinde faaliyet raporlarının hazırlanması, ilgili idarelere verilmesi, kamuoyuna açıklanması ve bu işlemlere ilişkin süreler ile diğer usul ve esaslarla ilgili olarak, Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış ve tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir. Toplam 24 maddeden meydana gelen bu yönetmelik ile faaliyet raporlarının hazırlanması tamamen yeni usul ve esaslara bağlanmıştır. Yönetmelik hükümlerine göre; 1- Faaliyet raporları, mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğunu sağlayacak şekilde hazırlanacaktır. 2- Faaliyet raporlarında yer alan bilgilerin doğru, güvenilir, önyargısız ve tarafsız olması zorunludur. 9