TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ"

Transkript

1 Değişiklik Numarası: /09/2011

2 İÇİNDEKİLER 1 ŞEKİL LİSTESİ... 4 TABLO LİSTESİ KAPSAM Dokümana Genel Bakış Şekillerin Anlamları, Kısaltmalar Şekillerin Anlamları Kısaltmalar MİRASÇILIK BELGESİ VERİLEMEYECEK DURUMLAR Mirasçılık Belgesi Verilemeyecek Durumlarda Noterde Uygulanacak Usul MİRASÇILIK BELGESİ HAZIRLANMASI Şekil Kuralları Esas Kuralları Ücretlendirilmesi YASAL MİRASÇILARIN TANIMI VE PAYLARI Birinci Zümredeki Mirasçılar (4721 Sayılı Medeni Kanun 495.Madde) Birinci Zümredeki Mirasçıların Pay Durumu İkinci Zümredeki Mirasçılar (4721 Sayılı Medeni Kanunu 496. Madde) İkinci Zümredeki Mirasçıların Pay Durumu Üçüncü Zümredeki Mirasçılar (4721 Sayılı Medeni Kanun un 497.Maddesi) Üçüncü Zümredeki Mirasçıların Pay Durumu GAİBLİK (4721 Sayılı Medeni Kanununa Göre) Gaibin Mirasçılık Durumu Gaibin Hem Miras Bırakan, Hem Mirasçı Olması DEVLETİN MİRASÇILIĞI (4721 Sayılı Medeni Kanun 501. Madde) YÜRÜRLÜK DÖNEMİNE GÖRE KARŞILAŞTIRMALI TÜRK MİRAS MEVZUATI Bu doküman, Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından hazırlanan Doküman Oluşturma Standartları içerisinde yazılan kurallar doğrultusunda oluşturulmuştur. 3/48 TASLAKTIR

3 ŞEKİL LİSTESİ Şekil Şekil Şekil Şekil Şekil Şekil Şekil Şekil Şekil Şekil Şekil Şekil Şekil Şekil Şekil Şekil Şekil Şekil Şekil Şekil Şekil Şekil Şekil Şekil Şekil Şekil Şekil Şekil Şekil Şekil /48 TASLAKTIR

4 TABLO LİSTESİ Tablo 1: Şekillerin Anlamları... 6 Tablo 2: Kısaltmaların Anlamları... 7 Tablo 3: Yürürlük Dönemine Göre Karşılaştırmalı Türk Miras Mevzuatı /48 TASLAKTIR

5 1 KAPSAM 1.1 Dokümana Genel Bakış Bu doküman Mirasçılık Belgesi düzenleme ile ilgili verilecek eğitimlerde kullanılmak üzere hazırlanmıştır. 1.2 Şekillerin Anlamları, Kısaltmalar Şekillerin Anlamları Şekil Anlamı Miras bırakan Erkek Kadın Miras Bırakandan Önce Ölenler Evlilik Bağı Evlilik Dışı Bağı Evlatlık İlişkisi Tablo 1: Şekillerin Anlamları 6/48 TASLAKTIR

6 1.2.2 Kısaltmalar Kısaltma Anlamı M Miras Bırakan Ç Çocuk E Eş B Baba A Anne BB Büyük Baba BA Büyük Anne S Amca H Hala K Kardeş D Dayı T Teyze N NÇ Torun Torun Çocuğu NVİGM Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Tablo 2: Kısaltmaların Anlamları 7/48 TASLAKTIR

7 2 MİRASÇILIK BELGESİ VERİLEMEYECEK DURUMLAR 1) Mirasçılık belgesini isteyen Miras bırakanın yasal mirasçısı değil ise, 2) Miras bırakan Nüfus kayıtlarında ; SAĞ görünüyor ise, 3) Miras bırakan 743 Sayılı Medeni Kanunun tarihinde yürürlüğe girmesinden önce vefat etmiş ise, 4) Mirasçılık belgesi yabancı (Türk vatandaşlığından çıkanlar, çıkarılanlar ve çifte vatandaş olanlar da dahil) tarafından talep edilmesi (Noterlik Kanunu 71/B-3) veya yabancılık unsuru taşıması durumunda (Yönetmelik Taslağı 5. Madde), 5) Mirasçılık belgesi verilmesi yargılamayı gerektirirse (Noterlik Kanunu 71/B-3), a) Aynı anda ölenler birbirlerinin mirasçısı olamazlar. Bir kişinin diğerine mirasçı olabilmesi için kimin önce öldüğünün ispat edilmesi gerekir. Bu durum yargılamayı gerektireceği (Türk Medeni Kanunu Madde 29) için aynı anda ölenin mirasçısının diğerinden mirasçılık belgesi talep etmesi durumunda mirasçılık belgesi verilemeyecektir. b) Türk Medeni Kanunu 584. Madde uyarınca hakkında gaiplik kararı verilmiş miras bırakanın mirasçıları veya mirasında hak sahibi olan kişiler teminat göstermek zorunda oldukları için mirasçılık belgesi verilemeyecektir. c) 2828 Sayılı Kanun uyarınca Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunda, kuruma bağlı kuruluşlarda bakılmakta iken mirasçı bırakmaksızın vefat eden kimselerin mirası bu kuruma geçer. Kurumun mirasçılık belgesi talep etmesi durumunda yargılama gerektiğinden noterlikçe mirasçılık belgesi verilmez. d) Miras bırakanın 743 Sayılı Medeni Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair 3678 Sayılı Kanunun tarihinde yürürlüğe girmesinden önce vefat etmesi durumunda, sağ kalan eş alt soyla birlikte mirasçı ise ve belge talep tarihinde eş yaşıyorsa eşin seçimlik hakkı nedeniyle yargılamayı gerektirdiği için mirasçılık belgesi verilemez. e) Ölüme bağlı tasarrufların (Vasiyetname, vasiyetten rücu, mirastan feragat, mirasçılıktan çıkarma) miras bırakanın nüfus kaydına işlenmiş olması durumunda, yargılamayı gerektirdiği için mirasçılık belgesi verilmeyecektir f) Murisin tarihinden önce vefat etmesi durumunda gayri sahih nesepli çocuk varsa yargılamayı gerektirdiği için mirasçılık belgesi verilemeyecektir. 6) Bilirkişi incelemesi gerektiren durumlarda (Yönetmelik Taslağı.5.Madde), 7) Tanık dinlenmesini gerektiren durumlarda (Yönetmelik Taslağı 5. Madde), 8) Nüfus kayıtlarının yeterli olmaması durumunda (Noterlik Kanunu 71/B-3), 9) Soybağı evlat edinme ile kurulmaktadır. (4721 Sayılı Medeni Kanunun Madde 282/3) (Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce verilen bilgiye göre Türk Medeni Kanununun 314. maddesine istinaden evlatlık işlemi ile ilgili bilgiler noterlere açılamayacağı bildirildiğinden) şimdilik evlatlık olması durumunda mirasçılık belgesi verilemeyecektir. 8/48 TASLAKTIR

8 10) Miras bırakanın veya mirasçılardan birinin alacaklıları mahkemeden mirasçılık belgesi çıkarmak için yetki belgesi alması durumunda dahi bunlar yasal mirasçı olmadığı için mirasçılık belgesi verilemez. 2.1 Mirasçılık Belgesi Verilemeyecek Durumlarda Noterde Uygulanacak Usul Mirasçılık belgesi verilmesine engel bir durumun tespit edilmesi halinde red gerekçesi gösterilerek 2 nüsha Mirasçılık Belgesi Talep Red Formu hazırlanır. Bu formun bir nüshası talep edene verilir, bir nüshası ise noterlik dairesinde saklanır. 9/48 TASLAKTIR

9 3 MİRASÇILIK BELGESİ HAZIRLANMASI 3.1 Şekil Kuralları 1) Yetki: Mirasçılık belgesi her yer noterliğinden istenebilir. 2) İmza; Noterlik Kanunu 71/B-2 maddesinde..noterler, bu Kanunun 71/A maddesinde belirtilen işlemleri bizzat yaparlar. Ancak, noterlik dairesinde imza yetkisi verilmiş hukuk fakültesi mezunu görevli veya noter stajyeri mevcut ise bu işlemler onun tarafından da yapılabilir... hükmü yer almaktadır, bu nedenle Mirasçılık Belgesi yalnızca noter, imza yetkili hukuk fakültesi mezunu veya noter stajyeri tarafından imzalanır. 3) Mirasçılık Belgesi Soğuk damga ve resmi mühür ile mühürlenerek hazırlanır. 3.2 Esas Kuralları 1) Mirasçılık ve mirasın geçişi miras bırakanın ölüm tarihinde yürürlükte olan hükümlere göre belirlenir (4722 Sayılı Kanun 17.maddesi, 864 sayılı Kanuni Medeninin Sureti Meriyet ve Şekli Tatbiki Hakkındaki Kanununun 16. Maddesi). 2) Mirasçı olabilmek için miras bırakanın ölümü anında mirasa ehil olarak sağ olmak şarttır (4721 Sayılı Medeni Kanun 580/1). 3) Mirasın açıldığı anda sağ olan mirasçı sonradan ölürse, onun miras hakkı kendi mirasçılarına kalır (4721 Sayılı Medeni Kanun 580/2). 4) Cenin sağ doğmak koşuluyla mirasçı olur (4721 Sayılı Medeni Kanun 580/2). 5) Sağ kalan eşin mirasçılığı hariç, birinci zümrede mirasçı varsa diğer zümrelere miras düşmez. Birinci zümrede mirasçı yoksa ikinci zümreye, ikinci zümrede mirasçı yoksa üçüncü zümreye miras düşer. Bütün zümrelerde mirasçı yoksa sağ kalan eş de yoksa mirasın tamamı devlete kalır (4721 Sayılı Medeni Kanun). 6) Miras payları buçuklu hesaplanmaz. 7) Payların toplamı paydaya eşit olur. 8) Hiç mirasçısı bulunmayan miras bırakanın mirasının tamamı devlete kalır. 9) Mirasçılık belgesi süresiz olarak saklanır. 3.3 Ücretlendirilmesi 1) Ücret, Noterlik Ücret Tarifesinde ayrıca gösterilecek veya yönetmelikte belirlenecek. 2) Mirasçılık Belgesi'nden Harçlar Kanunu 2 Sayılı tarifesinin 11. maddesi uyarınca 38,20.TL (2011 yılı için) maktu harç alınır. 3) Mirasçılık Belgesi'nden Değerli Kağıt bedeli alınmaz. 4) Mirasçılık Belgesi'nden Damga Vergisi alınmaz. 4 YASAL MİRASÇILARIN TANIMI VE PAYLARI 4.1 Birinci Zümredeki Mirasçılar (4721 Sayılı Medeni Kanun 495.Madde) Miras bırakanın birinci derecede mirasçıları onun altsoyudur ve mirastan eşit olarak pay 10/48 TASLAKTIR

10 alırlar (4721 Sayılı Medeni Kanun Madde 495/1). Miras Bırakan Kadının Altsoyu; 1) Kadından doğan çocuklar. Çocuk ile ana arasındaki soybağı doğumla kurulur (4721 Sayılı Medeni Kanun Madde 282/1). 2) Kadınlar tarafından evlat edinilenler. Soybağı evlat edinme ile kurulmaktadır (4721 Sayılı Medeni Kanun Madde 282/3). (Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce verilen bilgiye göre Türk Medeni Kanununun 314. Maddesine istinaden evlatlık işlemi ile ilgili bilgiler noterlere açılamayacağı bildirildiğinden). Şimdilik evlatlık olması durumunda mirasçılık belgesi verilemeyecektir. Miras Bırakan Erkeğin Altsoyu; 1) Evlilik içinde doğan çocukları (4721 Sayılı Medeni Kanun Madde 282/2). 2) Evlilik dışında doğmuş olmasına rağmen soybağı; ana ile evlilik, tanıma veya hâkim hükmüyle kurulmuş olan çocukları (4721 Sayılı Medeni Kanun Madde 282/2). 3) Erkekler tarafından evlat edinilenler. Soybağı evlat edinme ile kurulmaktadır. (4721 Sayılı Medeni Kanun Madde 282/3) (Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce verilen bilgiye göre Türk Medeni Kanununun 314.maddesine istinaden evlatlık işlemi ile ilgili bilgiler noterlere açılamayacağı bildirildiğinden). Şimdilik evlatlık olması durumunda mirasçılık belgesi verilemeyecektir Birinci Zümredeki Mirasçıların Pay Durumu Birinci zümre içinde doğrudan doğruya çocuklar mirasçıdır. Çocukların evlilik birliği içinde veya evlilik birliği dışında doğmuş olması aynı şekilde çocuğun evlat edinilmiş olması arasında bir fark söz konusu değildir. Kanun koyucu evlilik dışı çocuğun baba yönünden mirasçı olması için onun tanınmasını veya hakim hükmü ile soybağının kurulmasını aramıştır (Türk Medeni Kanunu 498. Madde); Ayrıca zaman zaman çıkartılan af kanunları ile babanın nüfusuna yazılan çocuklar açısından soy bağı kurulmuştur. 11/48 TASLAKTIR

11 Altsoy un Tek Başına Mirasçılığı 1) Altsoy un Tek Başına Mirasçılığı (3678 Sayılı Kanun ile Değişen 743.Sayılı Medeni Kanun, 4721 Sayılı Medeni Kanun a Göre); Altsoy a mirasın tamamı eşit olarak paylaştırılır. Bütün çocuklar mirastan eşit pay alır. Şekil 1 12/48 TASLAKTIR

12 2) Miras bırakandan önce ölmüş olan çocukların yerini, her derecede halefiyet yoluyla kendi altsoyları alır. Ancak altsoy sağ ise onların altsoyuna miras geçmez. Şekil 2 13/48 TASLAKTIR

13 3) Miras bırakanın evlilik dışında doğmuş ve soybağı, tanıma veya hâkim hükmüyle kurulmuş olan çocuklar baba yönünden evlilik içinde doğmuş çocuklar gibi mirastan pay alırlar. Şekil 3 4) Evlâtlık (4721 Sayılı Medeni Kanun Madde 500); Evlatlık ve altsoyu, evlât edinene kan hısımı gibi mirasçı olurlar. Evlâtlığın kendi ailesindeki mirasçılığı da devam eder. Evlât edinen ve hısımları, evlâtlığa mirasçı olmazlar (4721 Sayılı Medeni Kanun Madde 500/2). Soybağı evlat edinme ile kurulmaktadır (4721 Sayılı Medeni Kanun Madde 282/3). (Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce verilen bilgiye göre Türk Medeni Kanununun 314.maddesine istinaden evlatlık işlemi ile ilgili bilgiler noterlere açılamayacağı bildirildiğinden) Şimdilik evlatlık olması durumunda mirasçılık belgesi verilemeyecektir. 14/48 TASLAKTIR

14 Miras bırakanın Tarihinden Sonra Vefat Etmesi Durumunda Sağ Kalan Eşin Altsoyla Mirasçılığı (3678 Sayılı Kanunla Değişen 743 Sayılı Medeni Kanun, 4721 Sayılı Medeni Kanuna Göre) Miras bırakanın altsoyu mirasın 3/4 ünü, sağ kalan eş ise 1/4 ünü alır. Şekil Miras bırakanın Tarihinden Önce Vefat Etmesi Durumunda Sağ Kalan Eşin Birinci Zümre İle Mirasçılığı (743 Sayılı Medeni Kanuna Göre) Sağ kalan eş altsoyla birlikte mirasçı ise sağ kalan eşin seçimlik hakkı nedeniyle yargılamayı gerektirdiğinden mirasçılık belgesi verilemeyecektir. 4.2 İkinci Zümredeki Mirasçılar (4721 Sayılı Medeni Kanunu 496. Madde) oluşur. İkinci zümre mirasçıları miras bırakanın ana babası ile ana babanın altsoylarından 1) Altsoyu bulunmayan miras bırakanın mirasçıları, ana ve babasıdır. Bunlar eşit olarak mirasçıdırlar. 2) Miras bırakandan önce ölmüş olan ana ve babanın yerlerini, her derecede halefiyet yoluyla kendi altsoyları alır. 3) Bir tarafta hiç mirasçı bulunmadığı takdirde, bütün miras diğer taraftaki mirasçılara kalır. 15/48 TASLAKTIR

15 4.2.1 İkinci Zümredeki Mirasçıların Pay Durumu Miras bırakanın Ana Babasının Tek Başına Mirasçılığı (743 Sayılı Medeni Kanun, 3678 Sayılı Kanunla Değişen 743 Sayılı Medeni Kanun, 4721 Sayılı Medeni Kanuna Göre); 1) Altsoyu bulunmayan miras bırakanın, ana-babası sağ ise; Mirası eşit olarak paylaşırlar. Şekil 5 16/48 TASLAKTIR

16 2) Ana veya babadan biri sağ ve miras bırakanın kardeşleri ile birlikte mirasçı ise; Sağ kalan ana ya da baba mirasın yarısını, ölen ana ya da babanın altsoyu ise mirasın diğer yarısını alır ve eşit olarak paylaşırlar. Şekil 6 17/48 TASLAKTIR

17 3) Ana ya da babadan biri sağ, miras bırakanın kardeşi yok; Sağ kalan ana ya da baba mirasın tamamını alır. Şekil 7 18/48 TASLAKTIR

18 Miras bırakanın Tarihinden Sonra Vefat Etmesi Durumunda Miras bırakanın Ana-Babasının Sağ Kalan Eşi İle Birlikte Mirasçılığı (3678 Sayılı Kanun la Değişen 743 Sayılı Medeni Kanun, 4721 Sayılı Medeni Kanun a Göre) 1) Sağ kalan eş mirasın yarısını (1/2) alır, miras bırakanın ana babası geriye kalan yarıyı (1/2) eşit olarak paylaşır. Şekil 8 19/48 TASLAKTIR

19 2) Ana babadan herhangi biri miras bırakandan önce ölmüş ise; Sağ kalan eş mirasın yarısını (1/2) alır, yaşayan ana veya baba 1/2 nin yarısını, ölen ana veya babaya isabet eden 1/2 nin yarısı ise kendi altsoyuna geçer. Şekil 9 20/48 TASLAKTIR

20 3) Ana babadan herhangi biri miras bırakandan önce ölmüş ise; altsoy yok ise ve sağ kalan eş mirasın yarısını (1/2) alır, mirasın diğer yarısı ise sağ kalan ana veya babaya kalır. Şekil 10 21/48 TASLAKTIR

21 Miras bırakanın Tarihinden Önce Vefat Etmesi Durumunda Ana Babanın Sağ Kalan Eş İle Birlikte Mirasçılığı (743 Sayılı Medeni Kanun) Sağ kalan eş miras bırakanın ana babası veya bunların altsoyu ile birlikte mirasçı ise; Sağ kalan eş terekeden 1/4 mülkiyet ile 1/2 intifa hakkını birlikte alır. Ana baba veya altsoyu ise 1/4 mülkiyet ile 1/2 çıplak mülkiyet alır. Şekil 11 (Anne-Baba) 22/48 TASLAKTIR

22 4.3 Üçüncü Zümredeki Mirasçılar (4721 Sayılı Medeni Kanun un 497.Maddesi) Büyük Ana Ve Büyük Baba Madde Altsoyu, ana ve babası ve onların altsoyu bulunmayan miras bırakanın mirasçıları, büyük ana ve büyük babalarıdır. Bunlar, eşit olarak mirasçıdırlar. Miras bırakandan önce ölmüş olan büyük ana ve büyük babaların yerlerini, her derecede halefiyet yoluyla kendi altsoyları alır. Ana veya baba tarafından olan büyük ana ve büyük babalardan biri altsoyu bulunmaksızın miras bırakandan önce ölmüşse, ona düşen pay aynı taraftaki mirasçılara kalır. Ana veya baba tarafından olan büyük ana ve büyük babaların ikisi de altsoyları bulunmaksızın miras bırakandan önce ölmüşlerse, bütün miras diğer taraftaki mirasçılara kalır. Sağ kalan eş varsa, büyük ana ve büyük babalardan birinin miras bırakandan önce ölmüş olması halinde, payı kendi çocuğuna; çocuğu yoksa o taraftaki büyük ana ve büyük babaya; bir taraftaki büyük ana ve büyük babanın her ikisinin de ölmüş olmaları halinde onların payları diğer tarafa geçer Üçüncü Zümredeki Mirasçıların Pay Durumu Miras bırakanın Büyük Anaları Büyük Babalarının Mirasçılığı (743 Sayılı Medeni Kanun, 3678 Sayılı Kanun la Değ. 743 Sayılı Medeni Kanun, 4721 Sayılı Medeni Kanun a Göre) 1) Miras bırakanın Büyük Analarının-Büyük Babalarının Tek Başına Mirasçılığı; i. Büyük Analar-Büyük Babalar Sağ; Mirası hepsi eşit olarak paylaşırlar. Şekil 12 23/48 TASLAKTIR

23 Bir taraftaki BB veya BA dan biri ölü ve altsoyu yok ise; Ölene ait payın tamamı yanındaki sağ BB ya da BA ya geçer. Şekil 13 24/48 TASLAKTIR

24 ii. BA veya BB dan bir tarafta ikisi ölü ve altsoy yok ise; Mirasın tamamı diğer taraftaki BA - BB ya eşit olarak geçer. Şekil 14 25/48 TASLAKTIR

25 2) Miras bırakanın Büyük Analarının-Büyük Babalarının Altsoyları ile Birlikte Mirasçılığı; i. Bir yandaki BA veya BB dan biri ve ölü altsoy var ise; Ölenin payı altsoyuna eşit olarak geçer. Şekil 15 26/48 TASLAKTIR

26 ii. Bir yandaki BA veya BB dan ikisi ölü ve altsoy var ise; O yana isabet eden payların tamamı altsoya eşit olarak geçer. Şekil 16 27/48 TASLAKTIR

27 iii. Her iki taraftaki BA ve BB ların ikisi ölü ve altsoyları var ise; Payları kendi altsoylarına eşit olarak geçer. Şekil 17 28/48 TASLAKTIR

28 Sağ Kalan Eşin Miras bırakanın BA ve BB ları ile Birlikte Mirasçılığı 3 farklı dönem ve 3 farklı uygulama bulunmaktadır. Şöyle ki; 1) Miras bırakanın Tarihinden Sonra Vefat Etmesi Durumu(4721 Sayılı Medeni Kanuna Göre); BA ve BB ların veya bunların çocuklarının sağ kalan eş ile birlikte mirasçılığı (Miras bırakandan önce ölen BA-BB nin çocuğu da miras bırakandan önce ölmüşse onların çocuklarına miras intikal etmez). i. Sağ kalan eşin BA-BB ile birlikte mirasçılığı; BA-BB lerin hepsi sağ ise; Mirasın 3/4 ünü sağ kalan eş alır, 1/4 ise BA- BB lere eşit olarak kalır. Şekil 18 29/48 TASLAKTIR

29 Bir taraftaki BA veya BB dan biri ölü ve çocuğu yok ise; 3/4 Sağ kalan eşe,1/4 Pay ın dörtte birer payı sağ kalan BA-BB lara dağıtılır, ölene isabet eden 1/4 ün dörtte bir payı ise yanındaki sağ BB ya da BA ya geçer. Şekil 19 30/48 TASLAKTIR

30 BA veya BB dan bir tarafta ikisi ölü çocuğu yok ise; 3/4 sağ kalan eşe,1/4 ün tamamı diğer taraftaki BA-BB ye eşit olarak kalır. Şekil 20 31/48 TASLAKTIR

31 BA veya BB dan bir tarafta ikisi ölü çocukları yok ise diğer tarafın biri ölü çocuğu yok ise; 3/4 sağ kalan eşe, 1/4 ün tamamı diğer taraftaki sağ kalan BA ya da BB ya kalır. Şekil 21 32/48 TASLAKTIR

32 Üçüncü zümrenin tamamı ölü ve çocukları da yok ise mirasın tamamı sağ kalan eşe kalır. Şekil 22 33/48 TASLAKTIR

33 ii. Sağ kalan eşle birlikte BA-BB nin çocuğu mirasçı ise; Miras bırakandan önce ölen BA-BB nin çocuğu da miras bırakandan önce ölmüşse onların çocuklarına miras intikal etmez. Bir yandaki BA veya BB dan biri ölü ve çocuğu var ise; 3/4 Sağ kalan eşe,1/4 pay ın dörtte birer payı sağ kalan BA-BB lara dağıtılır, ölene isabet eden 1/4 ün dörtte bir payı ise kendi çocuklarına eşit olarak geçer. Şekil 23 34/48 TASLAKTIR

34 Bir yandaki BB ve BA nın ikisi ölü ve çocukları var ise; 3/4 sağ kalan eş alır, bir tarafta sağ kalan BA-BB 1/4 den dörtte birer pay alır, diğer tarafta ölen BA-BB nin 1/4 den dörtte birer paylarının tamamı kendi çocuklarına eşit olarak geçer. Şekil 24 35/48 TASLAKTIR

35 Her iki Taraftaki BA ve BB ların ikisi de ölü ve çocukları var ise; 3/4 sağ kalan eş alır, 1/4 den ölen BA-BB lerin payları kendi çocuklarına eşit olarak geçer. Şekil 25 36/48 TASLAKTIR

36 2) Miras bırakanın Tarihinden Sonra Tarihinden Önce Vefat Etmesi Durumunda Sağ Kalan Eşin BA ve BB İle Birlikte Mirasçılığı;( 3678 Sayılı Kanunla Değişik 743 Sayılı Medeni Kanun a Göre) i. BA-BB lerin hepsi sağ ise; Mirasın 3/4 ünü sağ kalan eş alır, 1/4 ise BA- BB lere eşit olarak kalır. Şekil 26 37/48 TASLAKTIR

37 ii. BA-BB den herhangi biri ölü ise payı (çocuğu veya alt soyu bulunsa dahi onlara intikal etmez) kendi yanındaki BA-BB.ya kalır. Şekil 27 38/48 TASLAKTIR

38 iii. Bir taraftaki BA-BB' nın her ikisi de ölmüşse payları; (çocukları veya altsoyu bulunsa dahi onlara intikal etmez ) diğer taraftaki BB-BA'ya eşit olarak kalır. Şekil 28 39/48 TASLAKTIR

39 iv. BA-BB'lerin hepsinin ölmesi durumunda (BA-BB.lerin çocukları veya altsoyu bulunsa dahi onlara intikal etmez )mirasın tamamı sağ kalan eşe kalır. Şekil 29 40/48 TASLAKTIR

40 3) Miras Bırakanın Tarihinden Sonra Tarihinden Önce Vefat Etmesi Durumu (743 Sayılı Medeni Kanuna Göre) Sağ kalan eş terekeden 1/2 mülkiyet ile1/4 intifa hakkını birlikte alır. Büyükbabalar,büyükanalar veya altsoyları ise 1/4 mülkiyet ile 1/4 çıplak mülkiyeti alır. Şekil 30 41/48 TASLAKTIR

41 5 GAİBLİK (4721 Sayılı Medeni Kanununa Göre) Gaiplik kararı, hâkimin bildirmesi üzerine, ölüm kütüğüne kaydolunur ( Türk Medeni Kanunu Madde 45). Gaiplik kararı ölüm tehlikesinin gerçekleştiği veya son haberin alındığı günden başlayarak hüküm doğurur (Türk Medeni Kanunu Madde 35/2). Mahkemece gaipliğe karar verilmesi durumunda ölüme bağlı haklar, aynen gaibin ölümü ispatlanmış gibi kullanılır (Türk Medeni Kanunu Madde 35/1). 5.1 Gaibin Mirasçılık Durumu Ortada bulunmayan ve mirasın açıldığı anda sağ olup olmadığı ispat edilemeyen mirasçının miras payı resmen yönetilir. Mirasın açıldığı anda ortada bulunmayanın sağ olmaması hâlinde onun miras payı kendilerine kalacak olanlar, gaipliğe ilişkin sürelere ve usule uyarak o kimsenin gaipliğine karar verilmesini ve miras payının kendilerine teslimini isteyebilirler. Miras payının teslimi, gaipliğine karar verilen kimsenin mirasının mirasçılara teslimine ilişkin kurallara tâbidir (Türk Medeni Kanunu Madde586) Gaibin Hem Miras Bırakan, Hem Mirasçı Olması Gaibin mirasçıları tereke mallarını teslim aldıktan sonra gaibe bir miras düşerse, ona düşen miras payı gaiplik sebebiyle kendilerine kalacak olanlar, ayrıca bir gaiplik kararı almak zorunda kalmaksızın bu miras payının teslimini isteyebilirler. Gaibe düşen miras payını teslim alanların elde ettikleri gaiplik kararına aynı şekilde gaibin mirasçıları da dayanabilirler (Türk Medeni Kanunu Madde 587). 42/48 TASLAKTIR

42 6 DEVLETİN MİRASÇILIĞI (4721 Sayılı Medeni Kanun 501. Madde) Mirasçı bırakmaksızın ölen kimsenin mirasının tamamı devlete geçer. Miras bırakanın 743 Sayılı Medeni Kanunun da değişiklik yapan 3678 Sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarih olan tarihinden önce vefat etmesi durumunda; Miras bırakanın büyük baba ve büyük analarının baba ve anaları yaşıyorsa bunların, ölmüşlerse bunların erkek ve kız kardeşlerinin 1/2 intifa hakkı baki kalmak üzere mirasının tamamı devlete kalır. 43/48 TASLAKTIR

43 7 YÜRÜRLÜK DÖNEMİNE GÖRE KARŞILAŞTIRMALI TÜRK MİRAS MEVZUATI A TARİHLERİ ARASI DÖNEMDEKİ MEVZUAT B TARİHİLERİ ARASI DÖNEMDEKİ MEVZUAT C DEN BU YANA YÜRÜRLÜLÜKTE MEVZUAT ( 743 S.K.G.) (3678S.K.İ. DEĞ.) (4721 S.T.M.K.NUN MİRASLA İLGİLİ HÜKÜMLERİ ) KANUNİ MİRASÇILAR KANUNİ MİRASÇILAR YASAL MİRASÇILAR A) HISIMLAR A) HISIMLAR A) Kan Hısımları I - FÜRU I - FÜRU I - Altsoy MADDE Birinci derecede mirasçılar, müteveffanın füruudur. Çocuklar, müsavat üzere mirasçıdır. Müteveffa dan evvel vefat etmiş çocuklar, her tabakada halefiyet tarikiyle mirasçı olan füruları tarafından temsil olunurlar. MADDE Birinci derecede mirasçılar, müteveffanın füruudur. Çocuklar, müsavat üzere mirasçıdır. Müteveffadan evvel vefat etmiş çocuklar, her tabakada halefiyet tarikiyle mirasçı olan füruları tarafından temsil olunurlar. MADDE 495 Mirasbırakanın birinci derece mirasçıları, onun altsoyudur. Çocuklar, eşit olarak mirasçıdırlar. Mirasbırakan önce ölmüş olan çocukların yerini, her dereceden halefiyet yoluyla kendi altsoyları alır. II - BABA VE ANA II - BABA VE ANA II Ana ve Baba MADDE Füruu olmayan müteveffanın mirasçısı, baba ve anasıdır. Bunlar müsavat üzere mirasçıdırlar. Müteveffadan evvel vefat etmiş olan baba ve ana, her tabakada halefiyet tarikiyle mirasçı olan füruları tarafından temsil olunurlar. Bir tarafta hiç bir mirasçı bulunmadığı takdirde bütün miras diğer tarafın mirasçılarına intikal eder. MADDE Füruu olmayan müteveffanın mirasçısı, baba ve anasıdır. Bunlar müsavat üzere mirasçıdırlar. Müteveffadan evvel vefat etmiş olan baba ve ana, her tabakada halefiyet tarikiyle mirasçı olan füruları tarafından temsil olunurlar. Bir tarafta hiç bir mirasçı bulunmadığı takdirde bütün miras diğer tarafın mirasçılarına intikal eder. MADDE 496 Altsoyu bulunmayan mirasbırakanın mirasçıları ana ve babasıdır. Bunlar eşit olarak mirasçıdırlar. Mirasbırakandan önce ölmüş olan ana babanın yerlerini her dereceden halefiyet yoluyla kendi altsoyları alır. Bir tarafta hiç bir mirasçı bulunmadığı takdirde bütün miras diğer taraftaki mirasçılara kalır. III - BÜYÜK BABA VE BÜYÜK ANA III - BÜYÜK BABA VE BÜYÜK ANA III Büyük ana ve büyük baba 44/48 TASLAKTIR

44 MADDE Füruu, baba ve anası ve bunların füruu bulunmaksızın vefat eden kimsenin mirasçısı, büyük baba ve büyük anasıdır. Bunlar, müsavat üzere mirasçıdırlar MADDE Füruu, baba ve anası ve bunların füruu bulunmaksızın vefat eden kimsenin mirasçısı, büyük baba ve büyük anasıdır. Bunlar, müsavat üzere mirasçıdırlar. MADDE 497 Altsoyu,ana ve babası ve onların Altsoyu bulunmayan mirasbırakanın mirasçıları, Büyük ana ve büyük babalarıdır. Bunlar eşit olarak mirasçıdırlar. Müteveffadan evvel vefat etmiş olan büyükbaba ve büyükana, her tabakada halefiyet tarikiyle mirasçı olan füruları tarafından temsil olunur. (Değişik 2.fıkra: Tarih 3678 S.K. la) Miras bırakandan evvel vefat etmiş olan büyükbaba ve büyükana, sağ kalan eş bulunmadığı takdirde, her tabakada halefiyet yoluyla mirasçı olan füruları tarafından temsil olunur. Mirasbırakan- dan önce ölmüş olan büyük ana ve büyük babaların yerlerini her dereceden halefiyet yoluyla kendi altsoyları alır. Baba veya ana tarafından olan büyükbaba veya büyükanadan biri, füruu olmaksızın vefat ettiği halde hissesi aynı taraftaki mirasçılara intikal eder. Baba veya ana tarafından olan büyükbaba veya büyükanadan biri, füruu olmaksızın vefat ettiği halde hissesi aynı taraftaki mirasçılara intikal eder. Ana ve baba tarafından olan büyük ana ve büyük babalardan biri altsoyu bulunmaksızın mirasbırakandan önce ölmüşse, ona düşen pay aynı taraftaki mirasçılara kalır. Baba veya ana tarafından olan büyükbaba ve büyükana, füru bırakmaksızın vefat ettikleri halde; bütün miras diğer taraftaki mirasçılara intikal eder. Baba veya ana tarafından olan büyükbaba ve büyükana, füru bırakmaksızın vefat ettikleri halde; bütün miras diğer taraftaki mirasçılara intikal eder. Ana ve baba tarafından olan büyük ana ve büyük babalardan ikisi de altsoyları bulunmaksızın mirasbırakandan önce ölmüşlerse, bütün miras diğer taraftaki mirasçılara kalır. Sağ kalan eş varsa, büyük ana ve büyük babalardan birinin mirasbırakandan önce ölmüş olması halinde, payı kendi çocuğuna, ; çocuğu yoksa o taraftaki büyük ana ve büyük babaya; bir taraftaki büyük ana ve büyük babanın her ikisinin de ölmüş olmaları halinde onların payları diğer tarafa geçer. IV - BÜYÜK BABA VE BÜYÜK ANANIN BABA ANALARI IV - BÜYÜK BABA VE BÜYÜK ANANIN BABA ANALARI 45/48 TASLAKTIR

45 MADDE 442 Müteveffanın son derecedeki kan mirasçıları büyük babaları, büyük anaları ile onların fürularıdır. Şu kadar ki, büyük babalar ve büyük anaların baba ve analarından her biri, kendi füruları müteveffanın vefatında sağ bulunsa idiler onlara ne hisse isabet edecek idiyse o hissenin intifa hakkında nail olurlar. MADDE (14 Kasım 1990 tarih ve 3678 sayılı Kanunun 31 inci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.) İntifa hakkına malik olan kimse, müteveffadan evvel vefat etmiş bulunur ise bu hak, müteveffanın büyük baba ve büyük analarının erkek ve kız kardeşlerine intikal eder. V - SAHİH OLMAYAN NESEPTE MİRAS MADDE (Değişik: Tarih 3678 Sayılı Kanun la)nesebi sahih olmayan hısımlar, nesebi sahih hısımlar gibi mirasçılık hakkını haizdir. IV Evlilik dışı hısımlar MADDE 498 Evlilik dışında doğmuş ve soybağı, tanıma veya hakim hükmü ile kurulmuş olanlar, baba yönünden evlilik içi hısımlar gibi mirasçı olurlar. B) KARI KOCADAN SAĞ KALAN EŞ B) SAĞ KALAN EŞ B) Sağ kalan eş I - HAKKI MADDE 444 Müteveffanın karı veya kocası, füruu ile içtima ettikte muhayyerdir; dilerse terekeden yarısının intifa hakkını, dilerse dörtte birinin mülkiyetini alır. I HAKKI MADDE (Değ.k: T S.K.la) Sağ kalan eş, birlikte bulunduğu mirasçılara göre miras bırakana aşağıdaki oranlar da mirasçı olur. 1. Miras bırakanın füruu ile birlikte mirasçı olursa, mirasın dörtte biri, MADDE Sağ kalan eş, birlikte bulunduğu zümreye göre mirasbırakana aşağıdaki oranlarda mirasçı olur: 1. Mirasbırakanın altsoyu ile birlikte mirasçı olursa, mirasın dörtte biri, 46/48 TASLAKTIR

46 Müteveffanın babası, anası veya bunların füruu ile içtima eden karı veya koca, mirastan dörtte birinin mülkiyeti ile beraber yarısının intifa hakkına 2. Miras bırakanın ana ve baba veya bunların füruu ile birlikte mirasçı olursa mirasın yarısı, 2. Mirasbırakanın ana ve baba zümresi ile birlikte mirasçı olursa mirasın yarısı, ve büyükbabaları büyükanları veya bunların fürularıyla içtima eden karı veya koca, terekeden yarısının mülkiyeti ile beraber dörtte birinin intifa hakkına ve bunlar da yoksa bütün mirasın mülkiyetine sahip olur 3. Miras bırakanın büyükbaba veya büyükanları ile birlikte mirasçı olursa mirasın dörtte üçü Bunlar da yoksa mirasın tümü eşe kalır. Sağ kalan eşin büyükbaba ve büyük analarla birlikte mirasçı olması durumunda; baba veya ana tarafından olan büyükbaba veya büyükanadan biri vefat etmiş ise hissesi aynı taraftaki büyükbaba veya büyükanaya, bir taraftaki büyükbaba ve büyükananın vefat etmiş olması halinde ise bunların hissesi diğer tarafa intikal eder. 3. Mirasbırakanın büyük ana ve büyükbabaları ve onların çocukları ile birlikte mirasçı olursa mirasın dörtte üçü, bunlar da yoksa mirasın tamamı eşe kalır. C) EVLATLIĞA ALINAN ÇOCUK MADDE Evlâtlık ve füruu, kendisini evlât edinen kimseye; nesebi sahih füruu gibi mirasçı olurlar. Evlât edinen bir kimse ve hısımları, evlâtlığa mirasçı olmazlar. C) EVLATLIĞA ALINAN ÇOCUK C) Evlatlık MADDE Evlâtlık ve füruu, kendisini evlât edinen kimseye; nesebi sahih füruu gibi mirasçı olurlar. Evlât edinen bir kimse ve hısımları, evlâtlığa mirasçı olmazlar. MADDE 500- Evlâtlık ve altsoyu, evlât edinene kan hısımı gibi mirasçı olurlar. Evlatlığın kendi ailesindeki mirasçılığı da devam eder. Evlât edinen ve hısımları, evlâtlığa mirasçı olmazlar. D) HAZİNE D) HAZİNE D) Devlet MADDE Mirasçı bırakmaksızın vefat eden kimsenin mirası büyük babalar ve büyük anaların baba ve analarıyla erkek ve kız kardeşlerinin intifa hakları baki kalmak üzere Devlete intikal eder. MADDE (Değişik: Tarih 3678 Sayılı Kanun la) Mirasçı bırakmaksızın vefat eden kimsenin mirası Devlete intikal eder. MADDE Mirasçı bırakmaksızın ölen kimsenin mirası Devlete geçer. 47/48 TASLAKTIR

47 E) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun Mirasçılığı 2828 SAYILI KANUN MADDE 28- Sosyal hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunda, Kuruma bağlı kuruluşlarda bakılmakta iken mirasçı bırakmaksızın ölen kimselerin mirası bu Kuruma geçer. Kurum terekenin borcundan ancak kendisine geçen mallar ölçüsünde sorumlu olur. F- Mirasçısız Tereke 2675 Sayılı Kanun Madde 8- Türkiye de bulunan mirasçısız tereke Devlete kalır. Tablo 3: Yürürlük Dönemine Göre Karşılaştırmalı Türk Miras Mevzuatı 48/48 TASLAKTIR

Prof. Dr. Cemal BIYIK - Öğr. Gör. Dr. Okan YILDIZ - Yrd. Doç. Dr. Yakup Emre ÇORUHLU, KTÜ, 2014

Prof. Dr. Cemal BIYIK - Öğr. Gör. Dr. Okan YILDIZ - Yrd. Doç. Dr. Yakup Emre ÇORUHLU, KTÜ, 2014 11. MİRAS HUKUKU 1 Mirasın Konusu Miras bırakanın, ölümü ile sona ermeyen ve mirasçılarına intikal etmeye elverişli hakları, borçları, diğer hukuki ilişkileri mirasın konusunu oluşturur. 2 MİRAS HUKUKU

Detaylı

MİRASÇILIK BELGESİ GENEL AÇIKLAMALAR

MİRASÇILIK BELGESİ GENEL AÇIKLAMALAR MİRASÇILIK BELGESİ GENEL AÇIKLAMALAR 23-24 AĞUSTOS 2011 DANIŞMA KURULU ÜYESİ TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ HAKKI DİNÇ TASLAKTIR Sayfa 2 / 27 YASAL MİRASÇILAR VE MİRASÇILIK BELGESİ Miras hukuku, ölen bir kimsenin

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 07.10.2011/ 114-1 MİRASÇILIK BELGESİ VERİLMESİ VE TERK EDEN EŞİN ORTAK KONUTA DAVET EDİLMESİ İŞLEMLERİNİN NOTERLER TARAFINDAN YAPILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Detaylı

İçindekiler Kısaltmalar Genel Bibliyografya I. Miras Hukukunun Anlamı ve Konusu II.Miras Hukukunun Temel Kavramları...

İçindekiler Kısaltmalar Genel Bibliyografya I. Miras Hukukunun Anlamı ve Konusu II.Miras Hukukunun Temel Kavramları... İçindekiler... 7 Kısaltmalar...11 Genel Bibliyografya...13 I. Miras Hukukunun Anlamı ve Konusu... 15 II.Miras Hukukunun Temel Kavramları... 16 1.Mirasbırakan... 16 2.Miras veya Tereke... 17 3.Mirasçı...

Detaylı

TÜRKİYEDE OTURAN YABANCILARIN NÜFUS KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYEDE OTURAN YABANCILARIN NÜFUS KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYEDE OTURAN YABANCILARIN NÜFUS KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararı : 27/9/2006,11057 Dayandığı Kanunun Tarihi : 25/04/2006, No:5490 Yayımlandığı Resmî Gazete : 20 Ekim

Detaylı

MİRAS HUKUKU. A-Kan Hısımları B-Sağ Kalan Eş C-Evlatlık D-Devlet

MİRAS HUKUKU. A-Kan Hısımları B-Sağ Kalan Eş C-Evlatlık D-Devlet MİRAS HUKUKU TÜRK MEDENİ KANUNU NA GÖRE KİMLER MİRASÇI OLABİLİR? A-Kan Hısımları B-Sağ Kalan Eş C-Evlatlık D-Devlet A. Kan hısımları I. Altsoy Mirasbırakanın birinci derece mirasçıları, onun altsoyudur.çocuklar

Detaylı

İÇİNDEKİLER. YENİ TÜRK MEDENİ KANUNU'NA GÖRE MİRAS HUKUKU HÜKÜMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER ve YENİLİKLER

İÇİNDEKİLER. YENİ TÜRK MEDENİ KANUNU'NA GÖRE MİRAS HUKUKU HÜKÜMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER ve YENİLİKLER İÇİNDEKİLER YENİ TÜRK MEDENİ KANUNU'NA GÖRE MİRAS HUKUKU HÜKÜMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER ve YENİLİKLER I- GENEL OLARAK II- MİRAS HUKUKUNUN MEDENİ KANUNDAKİ YERİ VE SİSTEMATİĞİ III- IV. 1) MİRAS HUKUKUNUN

Detaylı

SOMA DA YAKININIZ KAYBETTİNİZ. ŞİMDİ NE YAPACAKSINIZ?

SOMA DA YAKININIZ KAYBETTİNİZ. ŞİMDİ NE YAPACAKSINIZ? SOMA DA YAKININIZ KAYBETTİNİZ. ŞİMDİ NE YAPACAKSINIZ? Yer sarsıntısı, çöküntüsü ve kayması, sel baskını gibi doğa olaylarında veya hava, deniz, demir ve karayollarında ya da maden ocaklarında meydana gelen

Detaylı

MİRAS HUKUKU ( ALMANYA-TÜRKİYE ) Giriş:

MİRAS HUKUKU ( ALMANYA-TÜRKİYE ) Giriş: MİRAS HUKUKU ( ALMANYA-TÜRKİYE ) Giriş: Bilindiği gibi Almanya'da Türk asıllı Alman ya da Halen Türk vatandaşı olan Milyonlarca yurttaşımız yaşamaktadır.almanya'da Milyonlarca yurttaşımız olduğu gibi;

Detaylı

(Resmî Gazete ile yayma : Sayı : 20704)

(Resmî Gazete ile yayma : Sayı : 20704) 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine, 818 Saydı Borçlar Kanununun 83 üncü Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine, 3095 Sayılı Kanunî Faiz

Detaylı

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ NOTERLİK BİLGİ SİSTEMİ Değişiklik Numarası: 2.9 02/04/2012 İÇİNDEKİLER 1 ŞEKİL LİSTESİ... 3 TANIMLAR LİSTESİ... 5 KISALTMALAR LİSTESİ... 5 1... 6 2 UYGULAMASINI KULLANABİLMEK İÇİN GEREKENLER... 7 3 HAZIRLANMASI...

Detaylı

www.alanbilgisi.net MEDENİ HUKUK

www.alanbilgisi.net MEDENİ HUKUK www.alanbilgisi.net MEDENİ HUKUK 2.BÖLÜM (Kişiler Hukuku) Hukukta kişi terimi, haklara ve borçlara sahip olabilen varlıkları ifade eder. Hak sahibi olan varlıklar birer kişidir ve kişi terimiyle hak ehliyeti

Detaylı

13. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR (İradi Mirasçılık)

13. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR (İradi Mirasçılık) 13. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR (İradi Mirasçılık) KONULAR VASİYET Vasiyet ehliyeti Vasiyet şekilleri El Yazısıyla Vasiyet Resmi Vasiyet Sözlü Vasiyet MİRAS SÖZLEŞMESİ (Miras Mukavelesi) ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN

Detaylı

Madde 16 - ( tarih ve 4369 sayılı Kanunun 73 üncü maddesiyle tarihinden itibaren yürürlüğe giren şekli)

Madde 16 - ( tarih ve 4369 sayılı Kanunun 73 üncü maddesiyle tarihinden itibaren yürürlüğe giren şekli) MADDE METNİ : MADDE 16 : NİSPETLER Madde 16 - (22.07.1998 tarih ve 4369 sayılı Kanunun 73 üncü maddesiyle 01.08.1998 tarihinden itibaren yürürlüğe giren şekli) Veraset ve İntikal Vergisi aşağıda yazılı

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 7 Eylül 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29824 Sermaye Piyasası Kurulundan: YÖNETMELİK 6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN 13 ÜNCÜ MADDESİNİN DÖRDÜNCÜ FIKRASININ KISMEN İPTALİ ÜZERİNE YATIRIMCI TAZMİN

Detaylı

KARI - KOCANIN HAKLARI

KARI - KOCANIN HAKLARI HERKES İÇİN HUKUK: 22 KARI - KOCANIN EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA VE MİRAS HUKUKU HAKLARI Avukat Osman OY Avukat Gerçek Onur OY İstanbul - 2016 Beta Yayın No : 3441 Hukuk Dizisi : 1660 1. Baskı - Ağustos

Detaylı

MAVİ KARTLILAR KÜTÜĞÜ VE BEYAN EDİLEN NÜFUS OLAYLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MAVİ KARTLILAR KÜTÜĞÜ VE BEYAN EDİLEN NÜFUS OLAYLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MAVİ KARTLILAR KÜTÜĞÜ VE BEYAN EDİLEN NÜFUS OLAYLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; doğumla Türk vatandaşı olup da

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı 1 / 4 İZMİR TAPU VE KADASTRO III. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE İlgi : a) Av. Ayşe SUNAR'ın 01/06/2016 tarihli dilekçesi. b) Hukuk Müşavirliği'nin 24.06.2016 tarihli ve 85254071-045.02[16.503]/-E.1467498 sayılı yazısı.

Detaylı

ÜNİTE HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI İÇİNDEKİLER HEDEFLER HUKUKTA AİLE VE MİRAS İLİŞKİLERİ. Yrd.Doç.Dr.Metin İkizler

ÜNİTE HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI İÇİNDEKİLER HEDEFLER HUKUKTA AİLE VE MİRAS İLİŞKİLERİ. Yrd.Doç.Dr.Metin İkizler HEDEFLER İÇİNDEKİLER HUKUKTA AİLE VE MİRAS İLİŞKİLERİ Genel Hatlarıyla Aİle Hukuku Evlilik Hukukunun Temel Kavramları Nişanlanma Evlenme Boşanma Genel Hatlarıyla Miras Hukuku HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI Yrd.Doç.Dr.Metin

Detaylı

EVLİLİK DIŞI ÇOCUĞUN TABİİ BABASI KOLU HISIMLARINA MİRASÇI OLMASI VE BABA KOLU HISIMLARININ ONA MİRASÇI OLMASI

EVLİLİK DIŞI ÇOCUĞUN TABİİ BABASI KOLU HISIMLARINA MİRASÇI OLMASI VE BABA KOLU HISIMLARININ ONA MİRASÇI OLMASI EVLİLİK DIŞI ÇOCUĞUN TABİİ BABASI KOLU HISIMLARINA MİRASÇI OLMASI VE BABA KOLU HISIMLARININ ONA MİRASÇI OLMASI Doç. Dr. İhsan ERDOĞAN GİRİŞ Bir kimsenin mirasçılık hakkını kazanabilmesi için murisin ölümünde

Detaylı

MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 8275 MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4743 Kabul Tarihi : 30/1/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/1/2002

Detaylı

YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ TARAFINDAN YATIRIMCILARA YAPILACAK ÖDEMELERDE DAMGA VERGİSİ İSTİSNASI

YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ TARAFINDAN YATIRIMCILARA YAPILACAK ÖDEMELERDE DAMGA VERGİSİ İSTİSNASI Sirküler Rapor Mevzuat 19.09.2016/110-1 YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ TARAFINDAN YATIRIMCILARA YAPILACAK ÖDEMELERDE DAMGA VERGİSİ İSTİSNASI ÖZET : 7/9/2016 tarihli ve 2016/9153 sayılı BKK ile konutlara ilişkin

Detaylı

ARTAN HİSSE BULUNMASI KOŞULUNDA MEVZUATTA YAPILAN DEĞİŞİKLİKTEN DOLAYI UYGULAMADA YAŞANAN SORUNLAR

ARTAN HİSSE BULUNMASI KOŞULUNDA MEVZUATTA YAPILAN DEĞİŞİKLİKTEN DOLAYI UYGULAMADA YAŞANAN SORUNLAR ARTAN HİSSE BULUNMASI KOŞULUNDA MEVZUATTA YAPILAN DEĞİŞİKLİKTEN DOLAYI UYGULAMADA YAŞANAN SORUNLAR Süleyman TUNÇAY * I-GİRİŞ: Ölüm geliri ve ölüm aylığı, bağlandığı sigorta kolunun niteliğine göre ölen

Detaylı

Arzu GENÇ ARIDEMİR. Mirasın Açılmasından Sonra Yapılan Miras Payının Devri Sözleşmesi

Arzu GENÇ ARIDEMİR. Mirasın Açılmasından Sonra Yapılan Miras Payının Devri Sözleşmesi Arzu GENÇ ARIDEMİR Mirasın Açılmasından Sonra Yapılan Miras Payının Devri Sözleşmesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR...XVII KAYNAKÇA... XXI GİRİŞ... 1 Birinci Bölüm MİRAS PAYININ DEVRİ

Detaylı

Yabancı hukukun olaya ilişkin hükümlerinin tüm araştırmalara rağmen tespit edilmemesi halinde, Türk hukuku uygulanır.

Yabancı hukukun olaya ilişkin hükümlerinin tüm araştırmalara rağmen tespit edilmemesi halinde, Türk hukuku uygulanır. MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN(MÜLGA) Kanun Numarası: 2675 Kabul Tarihi: 20/05/1982 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 22/05/1982 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 17701 **12/11/2007

Detaylı

BİRİNCİ KISIM: Feraiz Mukaddime. 1 inci Fasıl BİRİNCİ BAB

BİRİNCİ KISIM: Feraiz Mukaddime. 1 inci Fasıl BİRİNCİ BAB İ Ç İ N D E K İ L E R Lügatler 5 Ön söz, 7 BİRİNCİ KISIM: Feraiz Mukaddime Feraiz lstıhları.... - 9 Velânın mânası, kısımları, hukukî mahiyyeti 11-13 Hesap Istıhlaları 15 BİRİNCİ BAB İrsin Rüknü 17 Terike

Detaylı

2013-2014 AKADEMİK YILI MİRAS HUKUKU (ÇİFT NUMARALI ÖĞRENCİLER) BÜTÜNLEME SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI

2013-2014 AKADEMİK YILI MİRAS HUKUKU (ÇİFT NUMARALI ÖĞRENCİLER) BÜTÜNLEME SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 02.07.2014 2013-2014 AKADEMİK YILI MİRAS HUKUKU (ÇİFT NUMARALI ÖĞRENCİLER) BÜTÜNLEME SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI OLAY I Bay (M), 22.10.2013 tarihinde vefat etmiştir. Bu tarihte kendisinden önce vefat

Detaylı

Dr. Ahmet NAR Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı TÜRK MİRAS HUKUKUNDA TENKİS

Dr. Ahmet NAR Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı TÜRK MİRAS HUKUKUNDA TENKİS Dr. Ahmet NAR Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı TÜRK MİRAS HUKUKUNDA TENKİS İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR...XV GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM TENKİS KAVRAMI,

Detaylı

Mesleki Uyum Eğitimi İle Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

Mesleki Uyum Eğitimi İle Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Mesleki Uyum Eğitimi İle Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar Amaç Madde 1 Bu düzenlemenin amacı; BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler a) Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

GENEL BİLGİLER - TEMEL KAVRAMLAR TEMEL İLKELER - MİRAS HUKUKUNUN KANUNDAKİ DÜZENLENME ŞEKLİ MİRAS HUKUKUNA GİRİŞ

GENEL BİLGİLER - TEMEL KAVRAMLAR TEMEL İLKELER - MİRAS HUKUKUNUN KANUNDAKİ DÜZENLENME ŞEKLİ MİRAS HUKUKUNA GİRİŞ İÇİNDEKİLER MİRAS HUKUKUNA GİRİŞ GENEL BİLGİLER - TEMEL KAVRAMLAR TEMEL İLKELER - MİRAS HUKUKUNUN KANUNDAKİ DÜZENLENME ŞEKLİ MİRAS HUKUKUNA GİRİŞ 2 A. GENEL BİLGİLER 3 I. Miras Hukukunun Tanımı 3 II. Miras

Detaylı

Orman Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (5192 sayılı, numaralı, nolu yasası)

Orman Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (5192 sayılı, numaralı, nolu yasası) Orman Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu, Yasası 5192 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa Orman Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Kanun No. 5192 Kabul Tarihi : 17.6.2004 MADDE 1.

Detaylı

DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU

DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU Kanun Numarası : 210 Kabul Tarihi : 21/2/1963 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 28/2/1963 Sayı : 11343 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 2 Sayfa : 828 Değerli kağıtlar: Madde

Detaylı

Ev1ilik Dışı Çocuklara İlişkin Yasayı Birleştiren ve Değiştiren Yasa 15/55 22 Nisan 1955. BİRİNCİ KISIM Başlangıç Kuralları

Ev1ilik Dışı Çocuklara İlişkin Yasayı Birleştiren ve Değiştiren Yasa 15/55 22 Nisan 1955. BİRİNCİ KISIM Başlangıç Kuralları BÖLÜM 278 EVLİLİK DIŞI ÇOCUKLAR YASASI (Türk Cemaat Meclisinin 4/1966 Sayılı Yasasıyla değiştirilmiş şekliyle) Madde 1 Madde 2 Madde 3 Madde 4 Madde 5 Madde 6 Madde 7 Madde 8 Madde 9 Madde 10 Madde 11

Detaylı

MĐRASÇILIK SIFATINI SONA ERDĐREN SEBEPLERĐN MĐRASBIRAKANIN SERBESTÇE TASARRUF EDEBĐLECEĞĐ KISIM ÜZERĐNDEKĐ ETKĐSĐ

MĐRASÇILIK SIFATINI SONA ERDĐREN SEBEPLERĐN MĐRASBIRAKANIN SERBESTÇE TASARRUF EDEBĐLECEĞĐ KISIM ÜZERĐNDEKĐ ETKĐSĐ Mirasçılık Sıfatını Sona Erdiren Sebeplerin Mirasbırakanın Serbestçe Tasarruf... 139 MĐRASÇILIK SIFATINI SONA ERDĐREN SEBEPLERĐN MĐRASBIRAKANIN SERBESTÇE TASARRUF EDEBĐLECEĞĐ KISIM ÜZERĐNDEKĐ ETKĐSĐ Arş.Gör.

Detaylı

DOSYA PLANI MUHTEVİYATI

DOSYA PLANI MUHTEVİYATI EK-1 DOSYA PLANI MUHTEVİYATI 1 GENEL KONULAR 000-099 2 ANA HİZMET FAALİYETLERİ 100-599 2.1 Nufus ve Vatandaşlık Olayları İşleri 100-149 2.2 İller İdaresi İşleri 150-249 2.3 Mahalli İdareler İşleri 250-349

Detaylı

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN Kanun No: 4787 Kabul Tarihi : 09/01/2003 Resmi Gazete Tarihi: 18/01/2003 Resmi Gazete Sayısı: 24997 AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 - Bu Kanunun

Detaylı

Sayı: Nisan 2007

Sayı: Nisan 2007 Sayı: 66 19 Nisan 2007 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 9 Nisan 2007 tarihli Ellidördüncü Birleşiminde Oybirliğiyle (27 Oyla) kabul olunan, Vefat Edenlerin Beyan Edilmeyen Gelirleri

Detaylı

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDEN İSTİSNA EDİLEN TUTARLAR. (01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere)

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDEN İSTİSNA EDİLEN TUTARLAR. (01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere) (01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere) (Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği Sıra No:46) b) Evlatlıklar dahil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hissesinde...... 161,097.- TL

Detaylı

İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1

Detaylı

Mevcut Durum TARIM ARAZİLERİNİN DAĞILIMI

Mevcut Durum TARIM ARAZİLERİNİN DAĞILIMI TARIM ARAZİLERİNİN DAĞILIMI ALAN (Milyon Ha.) 1. Toplam Tarım Arazisi 23,8 ÇKS ye kayıtlı tarım arazisi 14,8 Kayıt altına alınamayan tarım arazisi 9,0 2. Kayıt dışı arazilerin dağılımı Mevcut Durum Şahıs

Detaylı

İLK TÜRK DEVLETLERİNDE HUKUK

İLK TÜRK DEVLETLERİNDE HUKUK İLK TÜRK { DEVLETLERİNDE HUKUK Hukuk Anlayışı Hukuk fertlerin bir arada barış ve güven içinde yaşamasını sağlamak amacıyla oluşturulan hak ve kanunların bütünüdür. Bir devletin uzun ömürlü olabilmesi için

Detaylı

I.TENKĠS KAVRAMI II. TENKĠS DAVALARININ HUKUKĠ NĠTELĠĞĠ. A. Tenkis davalarının özellikleri

I.TENKĠS KAVRAMI II. TENKĠS DAVALARININ HUKUKĠ NĠTELĠĞĠ. A. Tenkis davalarının özellikleri I.TENKĠS KAVRAMI Sözlük anlamı azaltma, eksiltme olan tenkis, miras hukukuna göre, murisin yani miras bırakanın yaptığı tasarrufla saklı payı yani miras bırakanın çocukları için miras payının yarısı, anne

Detaylı

KURAN'IN MİRAS BÖLÜŞÜMÜNDE HATA YOKTUR

KURAN'IN MİRAS BÖLÜŞÜMÜNDE HATA YOKTUR KURAN'IN MİRAS BÖLÜŞÜMÜNDE HATA YOKTUR Ateistler, Kuran da miras problemini meallere bakarak ve ayetlerde bildirilen şartları görmezden gelerek hesaplıyorlar. Bu nedenle sonuçlar 1 e tamamlanmayabiliyor.

Detaylı

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN 7475 HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4070 Kabul Tarihi : 16/2/1995 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 19/2/1995 Sayı : 22207 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt :

Detaylı

Cenaze Defin İşlemleri

Cenaze Defin İşlemleri Cenaze Defin İşlemleri Cenaze işlemleri sırasında yapılması gerekenler ve ölüm sırasında-sonrasında uygulanması gerekenler burada bahsadilmiştir. Evde Vefaat Durumları İçin Hastanede Vefaat Durumları İçin

Detaylı

MÜKELLEFİN ÖLÜMÜ HALİNDE MİRASÇILARIN SORUMLULUĞU

MÜKELLEFİN ÖLÜMÜ HALİNDE MİRASÇILARIN SORUMLULUĞU MÜKELLEFİN ÖLÜMÜ HALİNDE MİRASÇILARIN SORUMLULUĞU Ayşe GINALI * GİRİŞ : Mükellefiyetin başlangıcından sona ermesine kadar geçen süreçte mükellefler bildirimler, defter ve belgeleri tutma ve düzenleme,

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2004/ 6 İst. 2 Ocak 2004 KONU : Emekliler İle Şehitlerin Dul

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi:7/2/2001 Resmi Gazete Sayısı:24311 24311 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:)

Resmi Gazete Tarihi:7/2/2001 Resmi Gazete Sayısı:24311 24311 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:) Resmi Gazete Tarihi:7/2/2001 Resmi Gazete Sayısı:24311 24311 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:) Bulgaristan dan zorunlu göçe tabi tutulan ve daha sonra Türk vatandaşlığına kabul edilenleri konut sahibi

Detaylı

BARTIN VALİLİĞİ İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BARTIN VALİLİĞİ İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BARTIN VALİLİĞİ İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 18 Yaşını Tamamladıktan

Detaylı

NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 Nüfus cüzdanı verilmesi

Detaylı

TTK, Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanunu, Yasası

TTK, Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanunu, Yasası TTK, Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun (5136 sayılı, numaralı, nol TTK, Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanunu, Yasası 5136 sayılı,

Detaylı

8 Nisan 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29678 YÖNETMELİK

8 Nisan 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29678 YÖNETMELİK 8 Nisan 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29678 YÖNETMELİK Millî Savunma Bakanlığından: ASKER KİŞİLERİN KITA, KARARGÂH VE KURUMLARDA YA DA GÖREV ESNASINDA VEYA GÖREV YERLERİNDE ÖLÜMÜ HÂLİNDE YASAL MİRASÇILARINI

Detaylı

MEDENİ KANUNUNDA ÇOCUK

MEDENİ KANUNUNDA ÇOCUK MEDENİ KANUNUNDA ÇOCUK 4721 kanun numaralı Türk Medeni Kanunu 22 Kasım 2001 tarihinde kabul edilmiş ve 1 Ocak 2002 de yürürlüğe girmiştir. Bu kanunda çocukla ilgili maddeleri derleyen derneğimiz kamuoyu

Detaylı

Evlilik İşlemleri. Evlilik Dosyasında Bulunması Gereken Belgeler. Evlenme Müracaatı Nereye Yapılır. Evlenmek İçin Sağlık Raporu Nereden Alınır

Evlilik İşlemleri. Evlilik Dosyasında Bulunması Gereken Belgeler. Evlenme Müracaatı Nereye Yapılır. Evlenmek İçin Sağlık Raporu Nereden Alınır Evlilik İşlemleri Evlilik işlemleri ile ilgili merak edilenler, evlilik müracaatları, evlilik dosyasında bulunması gerekenler vs. burada anlatılmıştır. Evlilik Dosyasında Bulunması Gereken Belgeler Evlenme

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ve Öncelikle Uygulanacak Hüküm

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ve Öncelikle Uygulanacak Hüküm GAYRİKABİL-İ RÜCÜ SİCİLDEN TERKİN VE İHRAÇ TALEBİ YETKİ FORMU NUN (IDERA) KAYDA ALINMASINA, İPTAL EDİLMESİNE VE İCRASINA İLİŞKİN TALİMAT(SHT-IDERA Rev.01) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 59) Resmî Gazete: 14 Mart 2009/ 27169

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 59) Resmî Gazete: 14 Mart 2009/ 27169 Sayı: YMM.03.2009-025 Konu: 59 Seri No.lu Harçlar Genel Tebliği İZMİR. 16.3.2009 Muhasebe Müdürlüğüne, 14.03.2009 tarih ve 27169 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 59 Seri No.lu Harçlar Genel Tebliğinde;

Detaylı

1. Bu olaydaki; mirasçıları şema çizmek ve miras paylarını ve saklı paylarını göstermek suretiyle belirtiniz. Ç1 Ç2 Ç3 Y T1 T2 T3 V T4

1. Bu olaydaki; mirasçıları şema çizmek ve miras paylarını ve saklı paylarını göstermek suretiyle belirtiniz. Ç1 Ç2 Ç3 Y T1 T2 T3 V T4 2013-2014 AKADEMİK YILI MİRAS HUKUKU ÇİFT NUMARALI ÖĞRENCİLER FİNAL SINAVI CEVAP ANAHTARI OLAY I Bay (M), 01.07.2013 tarihinde vefat etmiştir. Vefat tarihinde eşi Bayan (E), çocukları (Ç1), (Ç2), (Ç1)

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/24 TARİH: Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin 2 Seri Numaralı Genel Tebliğ

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/24 TARİH: Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin 2 Seri Numaralı Genel Tebliğ VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/24 TARİH: 10.02.2009 KONU Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin 2 Seri Numaralı Genel Tebliğ Maliye Bakanlığı 20 Şubat 2009 tarih 27147 sayılı

Detaylı

İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI SONUCU ÖLEN SİGORTALININ HAK SAHİPLERİNE BAĞLANACAK AYLIK VE GELİRLERİN BİRLEŞMESİ

İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI SONUCU ÖLEN SİGORTALININ HAK SAHİPLERİNE BAĞLANACAK AYLIK VE GELİRLERİN BİRLEŞMESİ İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI SONUCU ÖLEN SİGORTALININ HAK SAHİPLERİNE BAĞLANACAK AYLIK VE GELİRLERİN BİRLEŞMESİ Ahmet ÖZCAN* 39 1.GİRİŞ 1982 Anayasası nın (1) 2 nci maddesinde; Türkiye Cumhuriyeti nin

Detaylı

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır)

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır) Türkiye Bankalar Birliği'nden: TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ RİSK MERKEZİ ÜYELERİNİN MÜŞTERİLERİNİN RİSK MERKEZİ NEZDİNDEKİ BİLGİLERİNİN KENDİLERİNE YA DA ONAY VERMELERİ KOŞULUYLA BELİRLEDİKLERİ GERÇEK VEYA

Detaylı

Sirküler Rapor / YILINDA UYGULANACAK VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ TARİFESİ VE İSTİSNA TUTARLARI

Sirküler Rapor / YILINDA UYGULANACAK VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ TARİFESİ VE İSTİSNA TUTARLARI Sirküler Rapor 02.01.2014/14-1 2014 YILINDA UYGULANACAK VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ TARİFESİ VE İSTİSNA TUTARLARI ÖZET : 2014 yılında uygulanacak Veraset Ve İntikal Vergisi Kanununda yer alan had ve tarifelerin

Detaylı

BOZKIR NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BOZKIR NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BOZKIR NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 Nüfus cüzdanı verilmesi 1-Nüfus cüzdanı

Detaylı

(Üniversite Senatosunun 04/01/2017 tarih ve 2017/1 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.)

(Üniversite Senatosunun 04/01/2017 tarih ve 2017/1 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.) İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ MEZUNİYET VE DİPLOMA BELGELERİNİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE (Üniversite Senatosunun 04/01/2017 tarih ve 2017/1 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.) Amaç ve Kapsam

Detaylı

İ.H. na göre Ana-Baba ile Soybağı

İ.H. na göre Ana-Baba ile Soybağı İ.H. na göre Ana-Baba ile Soybağı Çocuk ile Ana Arasında Çocuk ile ana arasında nesep bağı doğum ile kurulur. Ancak günümüzde mümkün olan kiralık/taşıyıcı annede olduğu gibi, çocuğu doğuran her kadın,

Detaylı

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ DİPLOMA YÖNERGESİ

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ DİPLOMA YÖNERGESİ NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ DİPLOMA YÖNERGESİ Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönerge; Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesine bağlı yüksekokul, fakülte ve enstitülerden mezun olanlara verilecek

Detaylı

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 27.11.2008 5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun Yayımlandı DUYURU NO:2008/125 5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun

Detaylı

Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik

Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu, Yasası 4743 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2012/182 Ref: 4/182

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2012/182 Ref: 4/182 SİRKÜLER İstanbul, 03.08.2012 Sayı: 2012/182 Ref: 4/182 Konu: GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GÖRÜŞ DEĞİŞİKLİĞİ SONRASINDA LİMİTED ŞİRKET PAY DEVRİ SÖZLEŞMELERİNDE NOTERLER TARAFINDAN YERİNE GETİRİLECEK DAMGA

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Kimlik Paylaşımı Sistemi Uygulama Yönetmeliği (22/12/2006 GÜNLÜ VE 26384 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİREN KİMLİK PAYLAŞIMI SİSTEMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DİPLOMA, DİPLOMA EKİ VE DİĞER BELGELERİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DİPLOMA, DİPLOMA EKİ VE DİĞER BELGELERİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE Amaç T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DİPLOMA, DİPLOMA EKİ VE DİĞER BELGELERİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE (17.12.2013 tarih ve 418/21 sayılı Üniversite Senatosu) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

Detaylı

T.C ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

T.C ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı 1 / 7 Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 1756 (2014/4) İlgili Dağıtım Yerlerine İlgi : a) 18.06.2002 tarih 2002/7 sayılı Genelge,. b) 18..03.2013 tarih 23294678.010.07/45-2223 sayılı Genel Duyuru. 01.01.2002

Detaylı

Boşanma Şekilleri (Çekişmeli - Anlaşmalı Boşanma Davası)

Boşanma Şekilleri (Çekişmeli - Anlaşmalı Boşanma Davası) Boşanma İşlemleri Boşanma Şekilleri (Çekişmeli - Anlaşmalı Boşanma Davası) Boşanma Esnasında Yapılması Gerekenler Kanuni Bekleme Süresi Ne kadardır? Boşanan kadının durumu Boşanma İptali Boşanma Şekilleri

Detaylı

Sevgi USTA. ÇOCUK HAKLARI ve VELAYET

Sevgi USTA. ÇOCUK HAKLARI ve VELAYET Sevgi USTA ÇOCUK HAKLARI ve VELAYET İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR... XVII KAYNAKÇA... XIX GİRİŞ I. KONUNUN TANITIMI... 1 II. KAVR AMLARDA BİRLİK SORUNU... 5 III. İNCELEME PLANI...

Detaylı

HADİM NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ NÜFUS HİZMETLERİNE AİT STANDARTLARI TABLOSU

HADİM NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ NÜFUS HİZMETLERİNE AİT STANDARTLARI TABLOSU HADİM NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ NÜFUS HİZMETLERİNE AİT STANDARTLARI TABLOSU 1 SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 Nüfus cüzdanı verilmesi

Detaylı

KOCAALİ İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KOCAALİ İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI KOCAALİ İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 Nüfus cüzdanı verilmesi 1-Nüfus cüzdanı talep belgesi, 2-Fotoğraf 2 Uluslararası

Detaylı

Deniz Ticareti Hukuku - 4 -

Deniz Ticareti Hukuku - 4 - İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Anabilim Dalı Deniz Ticareti Hukuku - 4 -. 21-22/10/2013 Tek, Çift ve II. Öğretim Lisans Dersleri BLK - 1/18 E) Bağlama Kütüğü ( BLK ) 1. Amaç ve Yasal

Detaylı

ĠL NÜFUS VE VATANDAġLIK MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU

ĠL NÜFUS VE VATANDAġLIK MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU ĠL NÜFUS VE VATANDAġLIK MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAġA SUNULAN HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ SÜRE) 1 Bilgi Edinme Başvurularının

Detaylı

T.C. İZMİR ÜNİVERSİTESİ DİPLOMA, DİPLOMA EKİ VE DİĞER BELGELERİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE

T.C. İZMİR ÜNİVERSİTESİ DİPLOMA, DİPLOMA EKİ VE DİĞER BELGELERİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE T.C. İZMİR ÜNİVERSİTESİ DİPLOMA, DİPLOMA EKİ VE DİĞER BELGELERİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1)Bu yönerge; İzmir Üniversitesi nin ilgili öğretim ve sınav yönetmelikleri uyarınca

Detaylı

Türk-Alman Üniversitesi. Hukuk Fakültesi. Ders Bilgi Formu. Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Yarıyılı. Aile Hukuku HUK 405 7

Türk-Alman Üniversitesi. Hukuk Fakültesi. Ders Bilgi Formu. Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Yarıyılı. Aile Hukuku HUK 405 7 Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ders Bilgi Formu Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Yarıyılı Aile Hukuku HUK 405 7 ECTS Kredisi Ders (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) 4 3 1

Detaylı

NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 Nüfus cüzdanı verilmesi 1-Nüfus cüzdanı talep belgesi, 2-Fotoğraf

Detaylı

Sorular Arka Sayfadadır.

Sorular Arka Sayfadadır. 16.05.2017 İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Miras Hukuku Dersi Final Sınavı Soruları (Çift Numaralı Öğrenciler ve İkinci Öğretim Öğrencileri İçin) Sınav Süresi 2 Saattir. Yarım Tabaka Ek Kağıt Alınabilir.

Detaylı

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Yasası. 4875 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU. Kanun Numarası : 4875

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Yasası. 4875 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU. Kanun Numarası : 4875 Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Yasası 4875 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU Kanun Numarası : 4875 Kabul Tarihi : 5/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 17/6/2003

Detaylı

Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtların Teslimine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. DUYURU NO:2014/25

Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtların Teslimine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. DUYURU NO:2014/25 İstanbul, 08.04.2014 Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtların Teslimine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. DUYURU NO:2014/25 08.04.2014 tarih ve 28966 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN 6405 TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 3002 Kabul Tarihi : 8/5/1984

Detaylı

İŞLEM FORMÜLLERİ YAYIN NO : 75

İŞLEM FORMÜLLERİ YAYIN NO : 75 YAYIN NO : 75 İŞLEM FORMÜLLERİ (Bir komisyon tarafından önümüzdeki 4 yıl için hazırlanan ve Yönetim Kurulumuzun 04.06.2012 tarihli toplantısında görüşülerek kabul edilen İşlem Formülleri, Adalet Bakanlığı

Detaylı

HEM KOCASI HEM BABASI BAĞ-KUR LU OLAN DUL KADINLAR DAVA AÇARAK SGK DAN ÇİFT AYLIK ALABİLİRLER

HEM KOCASI HEM BABASI BAĞ-KUR LU OLAN DUL KADINLAR DAVA AÇARAK SGK DAN ÇİFT AYLIK ALABİLİRLER HEM KOCASI HEM BABASI BAĞ-KUR LU OLAN DUL KADINLAR DAVA AÇARAK SGK DAN ÇİFT AYLIK ALABİLİRLER Vakkas DEMİR * I- GİRİŞ Son zamanlarda gündemde olan önemli bir Yargıtay kararı bulunmaktadır. Yargıtay ın

Detaylı

Tarihli Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Değişiklikleri

Tarihli Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Değişiklikleri www.itirazci.com 25.01.2017 Tarihli Değişiklikleri DEĞİŞEN MEVZUAT DEĞİŞEN MADDE YÜRÜRLÜĞE GİRME TARİHİ MADDENİN DEĞİŞİKLİKTEN ÖNCEKİ HALİ 30. Madde 25.1.2017 İstenecek belgeler MADDE 30 (1) Ekonomik ve

Detaylı

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 10417 BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5811 Kabul Tarihi : 13/11/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/11//2008 Sayı : 27062 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

Madde 2 -Bu kanunda kullanılan tâbirlerin delâlet ettiği manalar aşağıda gösterilmiştir :

Madde 2 -Bu kanunda kullanılan tâbirlerin delâlet ettiği manalar aşağıda gösterilmiştir : MADDE METNİ : MADDE 2 : KANUNDA KULLANILAN TÂBİRLER Madde 2 -Bu kanunda kullanılan tâbirlerin delâlet ettiği manalar aşağıda gösterilmiştir : a) Şahıs tâbiri; hilâfına sarahat olmadıkça hakikî ve hükmî

Detaylı

Konu: Kuruluş Aşamasında Şirket Sözleşmesinin Ticaret Sicil Müdürü Huzurunda İmzalanması Hk.

Konu: Kuruluş Aşamasında Şirket Sözleşmesinin Ticaret Sicil Müdürü Huzurunda İmzalanması Hk. Sirküler No: 2016-99 Sirküler Tarihi: 06.12.2016 Konu: Kuruluş Aşamasında Şirket Sözleşmesinin Ticaret Sicil Müdürü Huzurunda İmzalanması Hk. 06.12.2016 tarih ve 29910 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan

Detaylı

TÜRK MEDENÎ KANUNUNDA MİRAS HUKUKUNUN ESASLARI

TÜRK MEDENÎ KANUNUNDA MİRAS HUKUKUNUN ESASLARI TÜRK MEDENÎ KANUNUNDA MİRAS HUKUKUNUN ESASLARI Prof. Dr. Şakir BERKİ Etüdde, miras hukukiyle ilgili bütün bahisler kanundaki sistematik takip edilmek suretiyle incelenecektir. Aşağı yukarı şerhlerdeki

Detaylı

10. AİLE HUKUKU, HISIMLIK

10. AİLE HUKUKU, HISIMLIK KONULAR 10. AİLE HUKUKU, HISIMLIK AİLE HUKUKU Nişanlanma Evlenme Boşanma Karı-koca Mallarının İdaresi HISIMLIK Usul ve Füru Civar Hısımları Nesebi Sahih Çocuklar Nesebi Gayri Sahih Çocuklar Nesebin Tashihi

Detaylı

Harçlar Kanunu Genel Tebliğ Taslağı. (Seri No: 59)

Harçlar Kanunu Genel Tebliğ Taslağı. (Seri No: 59) Harçlar Kanunu Genel Tebliğ Taslağı (Seri No: 59) Kapsam Bu Tebliğde, 28/02/2009 tarihli ve 27155 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Detaylı

BAHÇEŞEHİR KOLEJLERİ MEZUNLAR DERNEĞİ (BKMD) BÜTÇE YÖNETMELİĞİ KISIM 1 AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE İLKELER İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

BAHÇEŞEHİR KOLEJLERİ MEZUNLAR DERNEĞİ (BKMD) BÜTÇE YÖNETMELİĞİ KISIM 1 AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE İLKELER İLE İLGİLİ HÜKÜMLER BAHÇEŞEHİR KOLEJLERİ MEZUNLAR DERNEĞİ (BKMD) BÜTÇE YÖNETMELİĞİ KISIM 1 AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE İLKELER İLE İLGİLİ HÜKÜMLER Amaç Madde 1: Bu Yönetmeliğin amacı; Bahçeşehir Kolejleri Mezunlar

Detaylı

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU 2243 İŞ MAHKEMELERİ KANUNU Kanun Numarası : 5521 Kabul Tarihi : 30/1/1950 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/2/1950 Sayı : 7424 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 31 Sayfa : 753 Madde 1 İş Kanununa

Detaylı

Tebliğ. Damga Vergisi Kanunu. Genel Tebliği. (Seri No: 44)

Tebliğ. Damga Vergisi Kanunu. Genel Tebliği. (Seri No: 44) Maliye Bakanlığından: Tebliğ Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 44) 5281 sayılı Vergi Kanunlarının Yeni Türk Lirasına Uyumu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun[1] ile 488

Detaylı

13 Nisan 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29683 TEBLİĞ

13 Nisan 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29683 TEBLİĞ 13 Nisan 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29683 TEBLİĞ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel Başkanlığı) ndan: KAMU PERSONELİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No: 6) 10/2/2016 tarihli ve 29620 sayılı

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat /31-1

Sirküler Rapor Mevzuat /31-1 Sirküler Rapor Mevzuat 11.01.2016/31-1 MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞ (TEMLİK VE VERGİ BORÇLARINA TAKAS) (SIRA NO: 12) NİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 49) YAYIMLANDI ÖZET :

Detaylı

MERAM İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MERAM İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MERAM İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra No Vatandaşa Sunulan Hizmetin Tamamlanma Süresi (En BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER Hizmetin Adı Geç) Nüfus Cüzdanının Kayıp Nedeniyle 1- Var ise

Detaylı

ADRES KAYIT SİSTEMİ. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü

ADRES KAYIT SİSTEMİ. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ADRES KAYIT SİSTEMİ Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Sunu Planı Adres Kayıt Sistemi Dayanak Adres Kayıt Sistemi Nedir? Kapsamı İşlevi ve Kullanıcı Grupları Adres Çeşitleri Adres Bildirimi ve

Detaylı