STRATEJİK TASARIM II.1 Ankara Ticaret Odası nda Temel Değerler II.2 Ankara Ticaret Odası nda Stratejik Planın Gelişimi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "STRATEJİK TASARIM II.1 Ankara Ticaret Odası nda Temel Değerler II.2 Ankara Ticaret Odası nda Stratejik Planın Gelişimi"

Transkript

1 STRATEJİK PLAN 2012

2 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 1. STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA YÖNTEMİ 2. STRATEJİK PLANDA YASAL DAYANAK I. DURUM ANALİZİ I.1 Tarihçe I.2 Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi I.3 Faaliyet Alanları ve Hizmetler I.4 Paydaş Analizi I.5 Çevre Analizi II. STRATEJİK TASARIM II.1 Ankara Ticaret Odası nda Temel Değerler II.2 Ankara Ticaret Odası nda Stratejik Planın Gelişimi III STRATEJİK PLAN IV: İŞ PLANLARI V: SONUÇLAR VE STRATEJİK PLANLARIN GELİŞTİRİLMESİ EKLER: İŞ PLANI TABLOLARI

3 Değerli Üyelerimiz, Ankara Ticaret Odası içinde bulunduğumuz zaman diliminden geleceğe doğru; Türkiye merkezli bir zihniyete sahiptir ve Türk girişimciliğinin ekonomik, sosyal ve kültür merkezli üretim ve girişimcilik sorunlarına karşı duyarlılık taşıyan bir anlayış içinde; 21.yüzyıl Türkiye sinin ticaret bilgi iş ahlakı etkileşimine dayalı olarak üretme yoluyla büyümesine, kalkınması ve sosyal dönüşümünü sağlamasını amaçlamaktadır. Türkiye Cumhuriyetle yaşıt bir tarihi kurum olarak, Türk ticaret hayatında önemli bir yere sahip olan Ankara Ticaret Odası, bu gelecek amacını gerçekleştirebilme üzere Türkiye nin ticaret hayatına ve uygulamalarına, çağın gerektirdiği yeni bir bakış açısı kazandıracak şekilde yorumlar geliştirmek yoluyla her zaman öncü bir sivil toplum kuruluşu olmayı hedef alan bir görev taşımaktadır. Bu bağlamda her adımın planlı atılmasının bir zorunluluk olarak karşımıza çıktığı günümüzün küreselleşmiş dünyasında Ankara Ticaret Odası Yönetimi olarak, biçimsel analizlere dayanan bir stratejik plan hazırlamış bulunuyoruz. Stratejik Plan bir kurum, kuruluş veya örgütün başarılı olabilmesinde hayati bir önem taşımaktadır. Bu bilinçle Yönetimimiz, Oda nın güçlü yönleri üzerine inşa edilmiş ve O nu geleceğin tehdit ve fırsatları ile başa çıkabilecek konuma taşıyacak bir plan tasarım süreci yürütmüştür. Yönetim Kurulumuz plan çalışması sırasında, üyelerimizin ihtiyaç ve beklentilerini daha iyi karşılamak amacıyla iç nüve niteliği taşıyan hedefleri yakalamaya gayret göstermiştir. Plan; Oda nın zayıf ve güçlü yönleri ile önündeki fırsatlar ve tehditlerin analiz edilmesi yoluyla daha iyi odaklanmış, daha güçlü bir Oda için gerekli basamakları ve gelecek dört yıl içerisinde izlenecek stratejiler ve karar verme süreçleri bakımından Oda nın stratejik doğrultusunu tanımlamaktadır. Plan aynı zamanda Oda nın; üyelerinin faaliyet gösterdiği yasal, yönetimsel ve çok bileşenli ticaret ortamını daha iyi anlayan ve iş yaşamının sunduğu fırsatlardan onları yararlandırmaya yönelik hizmet, plan ve programlar geliştiren pozisyonunu sürdürerek güçlendirmesine katkıda bulunacaktır. Oda Başkanı olarak Stratejik Planı nın bütünüyle uygulanacağını ve şahsım dâhil tüm Yönetim Kurulu üyelerimizin plan içerisinde tanımlanan program ve faaliyetlerin desteklenmesi için gerekeni yapmaya tamamen hazır olduklarını taahhüt ederim. Bununla beraber, planın geniş üye kitlemize hitap eden, onların çıkar ve menfaatlerini gözettiğien bir kapsamda olması nedeniyle Oda nın yönetim organlarında yer alan tüm değerli üyelerimizin stratejik planı içselleştireceği ve uygulanmasına gerekli destek sağlayacağı hususundaki inancımı belirtirim. Salih BEZCİ Yönetim Kurulu Başkanı 1

4 1. STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA YÖNTEMİ ATO STRATEJİK PLAN çalışmalarını katılımcı bir yaklaşımla hazırlamayı kararlaştırmış ve bu nedenle Yönetim Kurulu TOBB ve TOBB ETÜSEM ile ilişkiye geçmesi için Sekreterini yetkilendirmiştir. TOBB ETÜSEM ile protokol yapıldıktan sonra ilk olarak Prof. Dr. Fuat Önder in de içinde yer aldığı Stratejik Plan Yönlendirme Kurulu belirlenmiştir. Yönlendirme Kurulu şu kişilerden oluşturulmuştur: Yönetim Kurulu Üyesi: Haldun HAKÇI Sekreter Yardımcısı: F. Hadi FINDIKLI Dış Ticaret ve Dış İlişkiler Müdürü: Ö. Faruk ÇELEBİ Bilgi Teknolojileri Müdür Yardımcısı: Osman YILMAZ Kalite Sorumlusu: Konca KORKMAZ Kalite Sorumlusu: Seçil DERELİ Stratejik Plan hazırlama süresince görev yapan bu kurulun ilk toplantısından sonra yapılan 6 aylık zaman planlamasına göre önce Yönetim Kurulu üyeleri, Meclis üyeleri ve çalışanlardan oluşan gruba Stratejik Plan Eğitimi verilmiştir. Bu eğitim ve kalite alt yapısının Stratejik Plan için öneminin anlatıldığı eğitimler personel için tekrarlanmıştır. İç ve dış paydaşların katıldığı Paydaş Çalıştayı ise bir sonraki ay yapılmıştır. ATO içinde yapılan toplantılar ve çalıştay sırasında Oda nın kurum düzeyinde güçlü ve zayıf yanları ile fırsatlar ve tehditler araştırılmış olup (SWOT Analizi) ayni anda ulusal ve uluslararası düzeyde politik, ekonomik, sosyal ve teknolojik gelişmeler gündeme getirilmiştir (PEST Analizi). Paydaş Görüş Toplama Formu ise toplantılara katılamayan paydaşlara uygulanmış olup müşteri memnuniyeti konusunda görüşleri alınmıştır. Tüm bu çalışmalar sonucunda ATO nun gelişme alanları ortaya konulmuş ve orta vadede yapılabilir olanlar bu plan içerisine alınmıştır. Yine bu hazırlıklar ile eş zamanlı olarak on beş günü aşan danışmanlık hizmetleri ile birlikte stratejik planlama ekibi Durum Analizi çalışmalarını sürdürmüştür. Bu kapsamda hizmetfaaliyet analizi, doküman analizi, son projelerin sonuçları ve ekonomik değerlendirmeler incelenmiştir. Birimlerin misyon, vizyon ve hedefleri de belirlenmiş ve Stratejik Planın sonuçları içinde kullanılmıştır. Durum analizinden sonra Stratejik Tasarım a geçilmiş ve üst yönetimin görüşleri alınarak çalıştay sonuçlarıyla birlikte yorumlanmıştır. Çalışmalar sonunda ortaya çıkan 5 ana başlık Gelişim Yönleri olarak tespit edilmiş ve sırasıyla Stratejik Amaçlar, Hedefler, Faaliyetler ve Performans Göstergeleri bu gelişim yönlerine paralel olarak ortaya konulmuştur. Daha sonra tablolaştırılan stratejik amaçlar ATO Meclisi ne sunulmuştur. Burada faaliyetlere göre belirlenen göstergeler, ISO Kalite Yönetim Sisteminin zorunlu bir sonucu olan ve Kurumda dokümante edilmiş Süreç Yönetim Sistemi olarak hayata geçirilmesi gereken temel süreçlerinin birer çıktı göstergeleridir. Böylece faaliyet ve projeler için gerçekçi maliyet, kaynak ve izleme tabloları hazırlanabilmiştir. ATO nun Stratejik Planı hazırlandıktan sonra, yılları arasında gerçekleştirilecek uygulamaların yönlendirilmesi, koordine edilmesi, izlenmesi, denetlenmesi ve Yönetim 2

5 Kurulu na raporlanması Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu nun 02/02/2011 tarih ve nol u kararıyla belirlenen ve aşağıda üyeleri yer alan Stratejik Planlama Kurulu tarafından yürütülecektir: Yönetim Kurulu Üyesi: Haldun HAKÇI (Kurul Başkanı) Yönetim Kurulu Üyesi: Meclis Başkan Yardımcısı: Süleyman YOLCU Bütçe Komisyonu Başkanı: Gürsel BARAN Sekreter Yardımcısı: F. Hadi FINDIKLI Yine aynı Yönetim Kurulu toplantısında, izleme ve değerlendirme çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütebilmesi amacıyla tüm birimlerin 3 er aylık periyodlarla hazırlayacağı izleme raporlarının Stratejik Planlama Kuruluna sunulması karara bağlanmıştır. Stratejik Plan uygulamaları esnasında, tüm çalışanlar, mevcut olan fonksiyonel yönetim sistemlerinin kalite yönetim sistemiyle bütünleşip nasıl süreç yönetimine dönüştüğünü, bunun sonucunda performans göstergelerinin de bir araç olarak kullanıldığı Stratejik Yönetim tarzını daha iyi anlamış olacaklardır. Tüm çalışmalar sırasında, akreditasyon gereklilikleri dikkate alınarak yapılan bu çalışmada ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi dokümantasyonunda var olan Yönetimin Gözden Geçirme Prosedürü güncellenerek kapsamına Stratejik Plan da alınacaktır. Ayrıca ISO 9001:2008 KYS dokümantasyonu içindeki İç Denetim Prosedürü de revize edilerek Stratejik Planın izlenebilirliği sağlanabilecektir. Kurumsal Performans Yönetimi, İzleme Değerlendirme ve Planın Geliştirilmesi konularında ilgili taraflar bilgilendirilmiş; ayrıca en az yılda bir kez, plan sonuçlarının ilgili prosedür gereği yönetimin gözden geçirme toplantılarının gündemine alınarak planın geliştirilebileceği, kalite ve akreditasyon gerekliliklerinin hayata geçebileceği ve kurumsallaşmanın gelişebileceği gibi konular hakkında bilinç yaratılmaya çalışılmıştır. Bu çalışma ile ATO için en uygun ODA YÖNETİM SİSTEMİ ortaya konulmuş, Oda yönetiminde kullanılan yönetim sistemleri ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ ne dönüştürülmüştür. Böylece hazırlanan STRATEJİK PLANLAR kuruluş için uygulanabilir, aktif ve geleceğin şekillendirilmesi anlamında hayata geçirilebilir olacaktır. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi ve Akreditasyon Sisteminin anlaşılması, benimsenmesi ve uygulanması konularında Stratejik Plan hazırlık aşaması ve öncesinde gerçekleştirdikleri özverili çalışmaları için TOBB, ATO ve TOBB ETÜSEM de emeği geçen herkese katkılarından dolayı teşekkür ederiz. 3

6

7 2. STRATEJİK PLANDA YASAL DAYANAK Ülkemiz geneli kurum ve kuruluşlarında olduğu gibi, TOBB daki kalite ve akreditasyon gerekliliklerine uyum sürecinde Odalarımızda Stratejik Planlama, gelecekle ilgili planlama çabalarından oluşur ve arzulanan amaçlara ulaşabilmek için iç ve dış çevrenin tüm etkileri stratejik yaklaşımla incelenerek kurumun geleceği şekillendirilmeye çalışılır li yıllara kadar planlama kültürümüzde küresel ekonomiye göre şekillendirilmiş, stratejik kaygıları olan bir planlama yaklaşımı mevcut değildi. Ayrıca bu dönemde, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarının gelecek planları da bütçe planlamasından ibaret olmuştur sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun tarihinde yürürlüğe girmesinden itibaren kamu kurumları stratejik planlarını hazırlamaya başlamışlardır. Ancak stratejik planlamaya ilişkin hükümler tarihinde yürürlüğe girmiştir. 24 Aralık 2005 tarihinde yayımlanan 5436 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 26 Mayıs 2006 tarihli Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik referans metinlerdir. Ankara Ticaret Odası nın stratejik planının temel dayanağı 2010 tarihi itibarıyla güncelleştirilmiş Odalar ve Borsalar için Akreditasyon Kılavuzu ve ekleridir. ATO nun Stratejik Planını değerlendirecek olan kurum ise üst birlik olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği organı Akreditasyon Kuruludur. Akreditasyon, malların ve hizmetlerin istenen şartlara uygun nitelikler taşıdığını tespit etmek gayesiyle yapılan deney, analiz, muayene ve belgelendirme (sertifikasyon) işlemlerini içeren uygunluk değerlendirmesi işleri yapan kuruluşların yeterliliklerinin onaylanmasıdır. Stratejik plan akreditasyon sürecinin oluşturmaya çalıştığı standardizasyonunun önemli bir bileşenidir. Bu yeni standart, yetki almayı isteyen tüm odaların ve borsaların sahip olmaları ve üyelerine sunmaları gereken bir takım temel becerileri ve hizmetleri içeren kapsamlı ve güvenilir bir çerçeveye dayanmaktadır. 5

8 I. DURUM ANALİZİ I.1 TARİHÇE Üretim meselesi dünyanın her tarihi döneminde insanlığın temel sorunları arasında yer almıştır. İnsanlık açısından üretimin öneminden dolayı ticaret dünya toplumlarının ana konularından birisi haline gelmiştir. Bundan dolayı ticaret, toplumların kültür dünyası ile siyaset hayatıyla, egemenlik ilişkisiyle doğrudan ilişkili bir niteliğe sahip olarak gelişmiştir. Cumhuriyet bakiyesini oluşturan Osmanlı Devletin de de ticaretin bu çok yönlü sosyal, kültürel ve ekonomik etkisini görmek mümkündür. Dünyanın en uzun Cihan Devletini kurmuş olan Osmanlı toplumunda ticaret; övülmüş, devletçe desteklenmiş, adaletsizliğe yola açmaması içinde antitekelci politikalarla; üreten, imal eden ve başka kültüre ait beldelere de bunu taşıyan bir fetihçi ticaret modelini geliştirmiştir. Bu ticaret modelini ahilik kurumu vasıtasıyla ortaya koymuştur. Buna göre Türk toplumunda ticaretin kutsallık taşımasının yanında reel dünya ile toplumu buluşturan; ahlaklı, dürüst, tüketiciye saygı duyan bir iş ahlakı zihniyetine sahip ahilik, önemli bir ticaret ve girişimcilik kurumu olmuştur. Selçuklu toplumu ile Osmanlı sosyal yapısındaki iktisat zihniyetinin inşasında belirleyici olan kurum olarak ahilik, söz konusu bu toplumların üretim, sanayi, girişimcilik hayatında etkin rol oynadıkları gibi, sanayiahlak, girişimcilikahlak ilişkisini de dengede tutarak kültürün soyut ve somut yönlerini birleştiren bütüncül bir ticaret (ekonomi)gelenektoplum ilişkisini geliştirmiştir. Türkiye de Orta Anadolu daki Ankara ve Kırşehir bölgelerinde kültür merkezli ticaret ve girişimcilik faaliyeti geliştiren ahiler, kendi toplumsal değerlerine uygun üretim anlayışına sahip, iş ve meslek ahlakına önem de veren, sanayiyi, üretimi ve üreticiliği girişimciliği gerekli bulup ve bunları dengeli olarak da bütünleştiren, güzel ahlakinanç ile para yı aynı yoğunlukta dengede tutmayı de başarabilen az sayıdaki önemli toplumsal şahsiyetlerdir. Türk toplumunun kültür tarihinde başta büyük düşünür Ahmet Yesevi, Osmanlı Devletinin kurucu Şeyh Edebali ve Ankara nın meşhur örnek model şahsiyeti olan Hacı Bayramı Veli nin birer ahi olmaları, Türk toplum ve ekonomi tarihinde ticaret, kültür, girişimcilik, devlet ilişkisini modern çağdan çok önceleri dünyaya takdim etmiş oldukları anlaşılmaktadır. Bu yönüyle Ankara, ahilik geleneğinin Osmanlı dan Cumhuriyete aktarılmasında, tarihi toplumsal rol oynamıştır. Bundan dolayı ahilik, modern Cumhuriyet Ankara sında, Ankara Ticaret ve Sanayi Odası şeklinde, tarihi kültürel ve ekonomik içerikli bir kurum olarak dönüşüm geçirmiştir. İşte bu özelliğinden dolayı ve Milli Mücadele nin başlaması ve ilk Ankara hükümetinin kurulmasından sonra 22 Nisan 1923 tarihinde 655 sayılı Ticaret ve Sanayi Odaları Kanunu kabul edilmiştir. Bu kanunla Odalar ilk defa kanuni hüviyet kazanmışlardır. Mayıs 1923 tarihinde kurulan Ankara Ticaret ve Sanayi Odası Anafartalar Caddesinde, daha sonra Ateş Han'ın inşa edildiği (halen Balıkçıoğlu Han) arsa üzerindeki eski bir binada faaliyete başlamıştır. Bilahare aynı cadde üzerinde Kınacı Han'da faaliyet göstermiş ve 1937 yılında Posta Caddesindeki Oda binasına taşınmıştır. Şu anda ise Söğütözü Mevkiindeki ATO Sarayı'nda faaliyetini sürdürmektir. Harp sonrası ticaretin durgunluğu ve seneleri dünya ticaret buhranı gibi sebeplerin de etkisi ile Ankara Ticaret ve Sanayi Odası uzun müddet bir varlık gösterememiş ve sadece bir teşekkül halinde kalmıştır. Ancak, 1932 yılından sonra yavaş 6

9 yavaş Hükümet üyeleri ile temas ve ticari mevzularda fikir ve rapor verme gayretleri içinde olmuştur. 655 Sayılı Kanunun, Odaların ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geldiği anlaşılınca önce 1943 tarihinde 4355 sayılı ve daha sonra 1950 tarihinde 5590 sayılı Kanun yürürlüğe girmiştir. Bu kanunlara göre de Ankara Ticaret ve Sanayi Odası yeni kanunlara intibak maksadıyla meslek gruplarını yeniden tespit ve organlarını teşkil etmiştir. Ankara Ticaret ve Sanayi Odası 1950'den sonra hükümetle yakın diyalog kurmuş Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin kurulmasında öncü olmuş ve idaresinde temsilcileri ile vazife almıştır. Bu yakın diyalog sayesinde memleketimizin büyük sanayi kuruluşu Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş.' nin kurucu üyesi olarak özel sektörü temsilen yer almıştır. Oda, 1964 yılında Sanayi Odası'nın kurulması ile Ankara Ticaret Odası ismini almıştır. Cumhuriyetimizle yaşıt olan ve her dönemde sosyal ve ekonomik alanda ticaret hayatına yön vermiş olan Ankara Ticaret Odası, kendisine Kanun la verilmiş olan görevlerin gerektirdiği hizmetleri üyelerine sunmanın yanında, üyelerinin ekonomik ve sosyal alanda ihtiyaç duyacakları her türlü hizmeti verebilecek bilgi birikimi ve deneyime sahiptir. Ankara Ticaret Odası, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nin bir üyesi olup i aşkın üye sayısıyla Türkiye nin en büyük sivil toplum kuruluşlarından biridir. ATO tarafından yürütülen işlemlerde Uluslararası Ticaret Odası nın (ICC) kuralları uygulanır. Odamız aynı zamanda TOBB Oda Akreditasyon sistemine dahildir. Ankara Ticaret Odası sadece ekonomi alanında değil, bunun yanı sıra, halk ve ülkenin menfaatiyle ilgili her türlü konuda çalışmalar gerçekleştirmektedir. Odamız yürüttüğü halkla ilişkiler kampanyaları ile Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği (IPRA) Mükemmellik Ödülleri Yarışması nda iki ayrı dalda altın madalya kazanmıştır. Her yıl daha da güçlenen Ankara Ticaret Odası, mensuplarına ve ülke ekonomisine olan katkısını artırmak amacıyla yoğun mesai harcamaktadır. 7

10 I.2 YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ Ankara Ticaret Odası, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu nun 4. maddesi ile tanımlanan tüzel kişiliğe sahip, kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Oda faaliyetlerini, bu kanun ve bu kanun kapsamında çıkarılmış yönetmeliklere tabi olarak yürütmektedir. Odaların görevleri tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 12. maddesinde açık olarak düzenlenmiştir. Bu madde uyarınca Odanın yapmak zorunda olduğu görevler şunlardır: Meslek ahlâkını, disiplinini ve dayanışmayı korumak ve geliştirmek; ticaret ve sanayinin, kamu yararına uygun olarak gelişmesine çalışmak. Ticaret ve sanayiyi ilgilendiren bilgi ve haberleri derleyerek ilgililere ulaştırmak, ilgili kanunlar çerçevesinde resmî makamlarca istenecek bilgileri vermek ve özellikle üyelerinin mesleklerini icrada ihtiyaç duyabilecekleri her çeşit bilgiyi, başvuruları durumunda kendilerine vermek veya bunların elde edilmesini kolaylaştırmak. Elektronik ticaret ve internet ağları konusunda üyelerine yol gösterecek girişimlerde bulunmak, bu konularda gerekli alt yapıyı kurmak ve işletmek. Ticaret ve sanayiye ait her türlü incelemeleri yapmak, bölgeleri içindeki iktisadî, ticarî ve sınaî faaliyetlere ait indeks ve istatistikleri tutmak, başlıca maddelerin piyasa fiyatlarını takip ederek kaydetmek ve bunları uygun vasıtalarla yaymak. 26. maddede sayılan aşağıdaki belgeleri düzenlemek ve onaylamak: Fatura suretlerinin onayı, Rayiç fiyatların onayı, Ticarî ve sınaî eşya numunelerinin vasıflarının onayı, Bilirkişi ve eksper raporları ile kapasite raporları, Kefaletname ve taahhütnamelerde yazılı imza sahiplerinin odalardaki sicil durumunu gösteren onay ve şerhler, Sınai ve ticari mahiyette belgeler, Ticarî kefalet onayları, Tahsis ve sarfiyat belgeleri, Kalite, yeterlilik ve numune belgeleri, Yerli malı belgeleri, Kayıtlı üyelerin tatbik imzalarının onayı, Oda mensuplarına ait kayıt ve sicil suretleri ve üye kimlikleri, Ticarî itibar şahadetnamesi mahiyetinde olmamak üzere, üyelerinin gizli olmayan sicilleri hakkında yazılı veya sözlü sorulara cevaplar, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu nun 22. maddesi gereğince verilen iş makineleri tescil belgesi, TIR ve ATA karneleri, A.TR ve EUR.1 dolaşım belgeleri, menşe şahadetnameleri ve EANUUC çizgi kod işlemleri, mal ve hizmetlerin uluslararası ticaretindeki beyanname, vesika ve benzeri belgeler, Mücbir sebep belgeleri, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi suretleri, Türk veya yabancı bayraklı gemilere verilecek genel ve uluslararası sektörel hizmetler, Ticaret sicili hizmetleri, Ticarî ve sınaî mahiyette diğer her türlü belge ve bilgiler ile hizmetler. Meslek faaliyetlerine ait konularda resmî makamlara teklif, dilek ve başvurularda bulunmak; üyelerinin tamamının veya bir kesiminin meslekî menfaati olduğu takdirde Meclis kararı ile bu üyeleri adına dava açmak, 8

11 Çalışma alanları içindeki ticarî ve sınaî örf, adet ve teamülleri tespit etmek, Bakanlığın onayına sunmak ve ilân etmek, Üyeleri tarafından uyulması zorunlu meslekî kararları almak, Yurt içi ve yurt dışı fuar ve seminerlere katılmak, Sair mevzuatın verdiği görevlerle, ilgili kanunlar çerçevesinde Birlik ve Bakanlıkça verilecek görevleri yapmak, Birliğin belirlediği standartlara göre üye kayıtlarını tutmak ve üyelik aidatlarına ilişkin belgeleri saklamak ve bunları Birliğe talep halinde bildirmek, Üyelerinin ihtiyacı olan belgeleri vermek ve bunlara ilişkin gerekli hizmetleri yapmak, Yurt içi fuarlar konusunda yapılacak müracaatları değerlendirip Birliğe teklifte bulunmak, Üyeleri hakkında, tüketici şikâyetlerini incelemek ve kuruluş amaçları doğrultusunda diğer faaliyetlerde bulunmak, Ticaret ve Sanayi Odalarınca, odaları ayrı olan illerde ise Sanayi Odalarınca sanayiciler için kapasite raporları düzenlemek, Ticaret mallarının niteliklerinin belirlenmesine yönelik laboratuarlar kurmak veya bunlara iştirak etmek, uluslararası kalibrasyon, test ölçme laboratuarı kurmak veya iştirak etmek, belgelendirme hizmetleri sunmak, Milli Eğitim Bakanlığı nın izin ve denetiminde ticaret ve sanayi ile ilgili kursları açmak, açılan kurslara yardımda bulunmak, yurt içinde ve dışında ihtiyaç duyulan alanlar için öğrenci okutmak ve stajyer bulundurmak, mesleki teknik ve eğitim ve öğretimi geliştirme ve yönlendirme çalışmaları yapmak, kendi üyelerinin işleriyle sınırlı olmak üzere, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamına alınmamış meslek dallarında bu uygulamaya ilişkin belgeleri düzenlemek, İlgililerin talebi halinde, ticarî ve sınaî ihtilaflarda hakem olmak, tahkim kurulları oluşturmak, Açılmış ve açılacak olan sergilere, panayırlara, umumi mağazalara, depolara, müzelere ve kütüphanelere katılmak, Yetkili bakanlıkça uygun görülen alanlarda sanayi siteleri, endüstri bölgeleri, organize sanayi bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, teknoparklar, teknoloji merkezleri kurmak ve bunları yönetmek sayılı Serbest Bölgeler Kanunu çerçevesinde serbest bölge kurucu ve işleticisi veya işletici olmak, antrepo işletmek ve fuar alanları, kongre merkezleri ile ticaret merkezleri kurmak, işletmek veya kurulmuş olanlara iştirak etmek. Oda, bugün itibariyle bu görevlerinden laboratuarlar kurmak, hakemlik ve tahkim kurulları oluşturmak dışındakilerin tamamını ifa etmektedir. Oda nın bu görevlerini ifasındaki usul, esas ve sürelerini detaylı olarak düzenlemek açısından çıkarılan; Oda Muamelat Yönetmeliği Organ Seçimleri Yönetmeliği Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Odalarda Mesleklerin Gruplandırılması Yönetmeliği Disiplin Kurulu Yönetmeliği Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat Yönetmeliği 9

12 Hakem, Bilirkişi ve Eksper Listeleri Yönetmeliği Azami Fiyat Tarifeleri Yönetmeliği TOBB Personel Yönetmeliği TOBB Personel Sicil Yönetmeliği Oda ve Borsa Şube ve Temsilcilikleri Yönetmeliği Sandık Pay Yönetmeliği bulunmaktadır sayılı Kanun gereği Oda nın işlemleri, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nın denetimine tabidir. Yine bu kanun gereği, Oda faaliyetlerini TOBB ile koordineli bir şekilde sürdürmektedir. 10

13 I.3 FAALİYET ALANLARI VE HİZMETLER Tablo 1: ATO da Faaliyet Alanları ve Hizmetler Ankara Ticaret Odası Birim Oda Sicil 5174 Sayılı Yasamız Madde 12 ve Madde 26 Hükümleri ve Oda Kanun İle Verilen Görev Muamelat Yönetmeliği ve Oda İç Yönetmeliği İle Belirlenen Görevler Kanun Hükmü 5174 Sayılı Yasamız Madde 12 ve Madde 26 Hükümleri No Faaliyet Adı Ürün/Hizmet 1 Oda Kayıt Üye başvurusunun alınması, gerekli evrakların incelenerek sicil dosyasının oluşturulması, firma bilgileri ve gazete ilanının bilgisayar programına kayıt edilmesi, sicil gazetesi ilan ücretinin tahsil edilmesi, ilan bilgilerinin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesinde bulunan Sicil Gazetesine gönderilerek yayınının sağlanması, üye kimliği verilmesi. Üye işletmeler tarafından vize, ihale vb. işlemlerinde kullanılmak üzere talep edilen (oda sicil, faaliyet, vize talep, ortaklıklar faaliyet 2 belgesi, ihale durum, yerli istekli belgesi vb.) belgeye ait ücret Belge Hizmetleri tahsilâtının yapılması, belgelerin düzenlenmesi, onaylanması ve teslimi. Emniyet, BAĞKUR, vb. kurumlardan gelen bilgi taleplerinin değerlendirilmesi, talep edilen bilginin Oda kayıtlarından doğru ve eksiksiz olarak temin edilmesi ve dokümante edilmesi, ilgili 3 Kamu Bilgilendirme dokümanların başvuru sahibine teslimi. Çeşitli amaçlarda kullanılmak üzere (yeni firmalar bulmak, kredi kartı müşterisi bulmak) üzere sektörde sermayesine veya iş koluna göre kişi ya da kurumların istemiş olduğu listelerin düzenlenmesi, ücretinin ödenmesi mukabili teslimi sayılı Sigortacılık Kanununu esas alan sigorta acenteleri ve eksperlerin ortaklarının, çalışanlarının, sermayelerinin, mesleki 4 Sigorta mesuliyet poliçelerinin incelenmesi ve onaylanması, ilgili bilgilerin bilgisayara kayıt edilmesi yoluyla TOBB Sigortacılık ne gönderilmesi. 5 Tekel Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu ile yapılan anlaşma gereğince kurumumuza kayıtlı sigara, açık içki, alkol satışı yapan işletmelerin bilgilerinin sisteme girilmesi, satış belgelerinin düzenlenmesi, satış belgelerinin yetkili kişilere teslim edilmesi. 6 Tebligat Aidat borcunu 5 yıl ödemeyen mükelleflerin üyeliklerinin askıya alınması, üyelerin amaç, konu değişiklerinden kaynaklanan durumları ve yönetmelik değişiklikleri vb. konuların üyelere bildirilmesi. 7 BAĞKUR Onayı BAĞKUR dan emekli olacakların ya da durum bildirimi istenen ortakların ortaklık başlangıç ve bitiş tarihlerinin kontrol edilmesi, ilgili BAĞKUR belgesinin onaylanması 8 Kalfalık Ve Çıraklık Çırakların ve kalfa adaylarının çalıştığı firmalar için çıraklık formlarının düzenlenmesi, onaylanması ve başvuru sahibine teslimi. 9 Sicil Gazetesi 10 Eğitim Ticaret Sicilinde onaylanan karar, genel kurul, adres değişikliği gibi konuların incelenerek kayda girilmesi, TOBB gazete bölümüne teslim edilmesinin sağlanması 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu konusunda bahsi geçen teknik personel eğitimlerinin verilmesi. Katılımın tam olması için imza alınması, sınavların yapılması ve ilgili kurumla evrak akışının sağlanması 11

14 Ankara Ticaret Odası Birim Ticaret Sicil Kanun İle Verilen Görev 5174 Sayılı Yasa, Oda Muamelat Yönetmeliği ve Oda İç Yönetmeliği İle Belirlenen Görevler Kanun Hükmü 5174 Sayılı Yasa No Faaliyet Adı Ürün/Hizmet 1 Tescil İşlemleri Başvuru evraklarının kabulü (yeni kuruluş, unvan, adres, hisse, sermaye vb. değişiklik ve tadil işlemleri), firma sicil dosyasının arşivden çıkarılması (Bu adım kuruluş işleminde uygulanmaz.), inceleme, harç veya hizmet bedeli tahsili, tescil yazısının hazırlanması, tescil onayı, tescil yazısının üyeye teslimi ve ilgili evrakların arşivlenmesi 2 Belge işlemleri 3 Resmi Yazışmalar Başvurunun kabulü, firma sicil dosyasının arşivden çıkarılması, harç veya hizmet bedeli tahsili, belgenin hazırlanması, belge onayı, belgenin üyeye teslimi ve ilgili evrakların arşivlenmesi Şahıslardan dilekçe, resmi daire ve mahkemelerden yazışma yoluyla gelen taleplerin ve başvuruların giriş kaydının yapılması, firma sicil dosyasının arşivden çıkarılması, dosya içeriğinden yapılan incelemeye göre cevap yazısının hazırlanması, yazının Ticaret Sicili Memuru tarafından onaylanması, evrakın çıkış kaydının yapılarak elden veya posta yolu ile gönderilmesi. Ankara Ticaret Odası Birim Meslek Komiteleri 5174 Sayılı Yasamız Madde 14 ve Madde 15 Hükümleri ve Kanun İle Verilen Görev Oda Muamelat Yönetmeliği ve Oda İç Yönetmeliği İle Belirlenen Görevler Kanun Hükmü 5174 Sayılı Yasamız Madde 12 Ve Madde 26 Hükümleri No Faaliyet Adı Ürün/Hizmet Komite üyelerinin aldıkları karar doğrultusunda belirledikleri gün ve saatte, aylık olağan toplantıları ya da olağanüstü toplantıları için hazırlıkların yapılması, komite üyelerine yazılı olarak ve SMS yoluyla toplantı davetinin yapılması, Komite toplantıları öncesi ilgili 1 komiteye havale olan resmi yazılar duyurular iç yazışmalar ilgili Aylık Olağan Ve sektörün sorun ve çözüm önerilerinin olduğu araştırma ve raporların Olağanüstü Komite yer aldığı toplantı gündeminin oluşturulması, komite toplantı Toplantıları kararlarının karar defterlerine olağan ve olağanüstü toplantıları bazında düzenli olarak kayıt edilmesi, karar defterlerinin muhafaza edilmesi, komitelerin aldıkları kararların üst yönetime bildirilmesi, gerekli durumlarda Yönetim Kurulu ve Meclise arz edilmesi, 2 Komite Üyelerinin Devam Durumlarının Takibi ve Huzur Hakları İşlemleri 3 Yazışma ve Duyurular 4 Bilirkişi Talep Ve Raporları Komite üyelerinin toplantılara katılımının takip edilmesi, devam çizelgelerinin tutulması, komite üyelerinin aylık olağan toplantılara katılma durumuna göre Oda tarafından alacakları huzur hakları listesinin tanzim edilmesi ve ilgili birime iletilerek takibinin yapılması, yasaya göre devamsızlık nedeniyle üyelikten düşme aşamasına gelen komite üyelerinin üst yönetime bildirilmesi ve düşenlerin yerine yedek üyelerin davet edilmesi, Diğer resmi kurumlardan ve mahkemelerden gelen evrakların, ilgili komiteye havalesi ile evrak kaydının yapılması, evrakların, ilgili komitelerde değerlendirilmesi sonucunda cevabi yazılarının hazırlanması, giden evrak çıkışının yapılması ve ilgili kuruma iletilmesi. Odamıza gelen resmi duyuruların ilgili meslek komitelerine iletilmesi. Mahkemelerin, kamu kurumları veya şahısların, gayrimenkul değer tespiti taleplerinin, ilgili meslek komitesince belirlenen bilirkişilere yönlendirilmesi, bilirkişilerden gelen ekspertiz 12

15 raporlarının ilgili mahkeme, kurum ya da şahıslara bildirilmesi, 5 Disiplin Kurulu Çalışmaları Tüketicilerden gelen şikâyetlerin kurul üyeleri için hazırlanması, kurul üyelerinin toplantıya davet edilmesi, toplantının gerçekleştirilmesi, toplantı kararının ve tutanağının hazırlanması, kararlar doğrultusunda ilgili yazışmaların yapılması, varsa TOBB tarafından karara gelen itirazların değerlendirilmesi. Ankara Ticaret Odası Birim İç Ticaret 5174 Sayılı Yasamız Madde 12 ve Madde 26 Hükümleri ve Oda Kanun İle Verilen Görev Muamelat Yönetmeliği ve Oda İç Yönetmeliği İle Belirlenen Görevler Kanun Hükmü 5174 Sayılı Yasamız Madde 12 ve Madde 26 Hükümleri No Faaliyet Adı Ürün/Hizmet Başvurunun alınması, başvurunun içerik bakımından ön incelemesinin gerçekleştirilmesi, başvuruda eksiklik tespit edilmesi durumunda başvuru sahibi ile görüşme ya da yazışma yolu ile Yaklaşık Maliyete Esas eksikliğin giderilmesi. Fiyat belirlemeye ilişkin gerekli araştırmanın 1 Fiyat Belirlenmesi yapılması ve değerlendirilmesi, hazırlanan değerlendirme dosyası üzerine ilgili komite temsilciliğinin görüş ve onayının alınması, yetkili Yönetim Kurulu üyesinin olurunu takiben, yazılı olarak bildirimde bulunulması. 2 3 Fiyatlarının Rayice Uygunluğu Bakımından Fatura Onayı Rayiç Fiyat Belirlenmesi Başvurunun alınması, başvurunun içerik bakımından ön incelemesinin gerçekleştirilmesi, başvuruda eksiklik tespit edilmesi durumunda başvuru sahibi ile görüşme ya da yazışma yolu ile eksikliğin giderilmesi. Faturaya ilişkin gerekli araştırmanın yapılması ve değerlendirilmesi, onayı öncesi onay harcının tahsil edilmesi, hazırlanan değerlendirme dosyası üzerine ilgili komite temsilciliğinin görüş ve onayının alınması, yetkili yönetim kurulu üyesinin olurunu takiben hologram kullanılarak imza ve mühür ile onay işleminin gerçekleştirilmesi. Değerleri düşürülerek onaylanmış faturaların, ilgili kamu kurum / kuruluşuna, bir örneği ekli olarak bildirilmesi. Başvurunun alınması, başvurunun içerik bakımından ön incelemesinin gerçekleştirilmesi, başvuruda eksiklik tespit edilmesi durumunda başvuru sahibi ile görüşme ya da yazışma yolu ile eksikliğin giderilmesi. Fiyat belirlemeye ilişkin gerekli araştırmanın yapılması ve değerlendirilmesi, onayı öncesi onay harcının tahsil edilmesi, hazırlanan değerlendirme dosyası üzerine ilgili komite temsilciliğinin görüş ve onayının alınması, yetkili yönetim kurulu üyesinin olurunu takiben hologram kullanılarak imza ve mühür ile onay işleminin gerçekleştirilmesi. Değerleri düşürülerek onaylanmış faturaların, ilgili kamu kurum / kuruluşuna, bir örneği ekli olarak bildirilmesi. 13

16 Ankara Ticaret Odası Birim Sanayi 5174 Sayılı Yasamız Madde 12 ve Madde 26 Hükümleri ve Oda Kanun İle Verilen Görev Muamelat Yönetmeliği ve Oda İç Yönetmeliği İle Belirlenen Görevler Kanun Hükmü 5174 Sayılı TOBB Kanunu5590 Sayılı Kanun İç Yönetmelik No Faaliyet Adı Ürün/Hizmet 1 Kapasite Raporu Her türlü sınai ve imalat konularında, faaliyet gösteren tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarının genel bilgilerini ve üretim gücünü gösteren ve geçerlilik süresi 3 yıl olan kapasite raporu için üye başvurusunun alınması, başvuru evraklarının incelenmesi, firma dosyasının oluşturulması, hizmet bedelinin vezneye yatırılması, konuyla ilgili eksperin atanması, kapasite raporu web modülünden rapor oluşturularak TOBB un onayına gönderilmesi, onay aşamasından sonra raporun firmaya teslimi İş Makinesi Tescil Belgesi Ekspertiz Raporu (Mahrece İade) Ekspertiz Raporu(Gıda Firmaları) 5 Yerli Malı Belgesi 6 İmalat Yeterlilik Belgesi 7 İmalatçı Belgesi Seferberlik ve savaş hali hazırlıkları çalışmalarına ışık tutmak, yurt savunması ile ilgili olarak ülke içinde mevcut iş makinelerinin potansiyelinin bilinmesi ve devamlı olarak izlenmek üzere trafik kaydı olmayan özel ve tüzel kişilere ait iş makinelerinin 2918 sayılı karayolları trafik kanununa göre yapılması gereken tescil işlemi için üye başvurusunun alınması, başvuru evraklarının incelenerek dosyanın oluşturulması, hizmet bedelinin vezneye yatırılması, web üzerinden İMBS programına makine kaydının yapılması, iş makinesi tescil belgesi düzenlenmesi ve firmaya teslim edilmesi Çeşitlilik arz eden her türlü konuda, özellikle bozuk ve arızalı cihaz vb. ekipman ile kalibrasyon ve ölçü gerektiren her türlü makine, cihaz ve ekipmanın durumu, yurt içinde tamir edilip edilemeyeceği ile yurda giriş ve çıkışlarındaki durumlarını vb. belgelemek üzere üye başvurusunun alınması, başvuru evrakların incelenerek dosyanın oluşturulması, hizmet bedelinin vezneye yatırılması, başvuru konusu ekipmanın eksper tarafından incelenmesi, ekspertiz raporu hazırlanması ve onaylanması, raporun firmaya teslim edilmesi Gıda sektöründe imalat yapan ve kapasite raporu verilemeyen üyelerin; makine, ekipman güç tespiti ve çalışan personel sayılarını içeren rapor hazırlanması talebini içeren başvurularının alınması, başvuru evrakların incelenerek dosyanın oluşturulması, hizmet bedelinin vezneye yatırılması, ilgili eksperin firmaya gidip inceleme yapması, ekspertiz raporunun düzenlenerek onaylanması ve firmaya teslim edilmesi Firmaların belirli miktardaki iş ve hizmetin yerli üretim olup olmadığının tespiti amacıyla, ilgili mercilere ibraz edilmek üzere başvurusunun alınması, başvuru evraklarının incelenerek dosyasının oluşturulması, hizmet bedelinin vezneye yatırılması, firma üretiminin yerli olduğunu gösterir belgenin hazırlanması, onaylanması ve firmaya teslim edilmesi Kapasite tespiti yaptırmış ya da yaptırmamış firmaların belirli miktardaki iş ve hizmeti belirli bir zamanda mevcut olanakları ile yapmaya yeterli olup, olmadıklarının tespiti amacıyla, ilgili mercilere ibraz edilmek üzere başvurularının alınması, başvuru evrakların incelenerek dosyanın oluşturulması, hizmet bedelinin vezneye yatırılması, firmanın imalat yapmaya yeterli olduğuna dair belgenin hazırlanarak onaylanması ve firmaya teslim edilmesi Firmaların 5590 sayılı Kanunun 3. maddesine göre sanayiciimalatçı olduklarını ilgili mercilere ibraz etmek üzere belge talebini içeren üye başvurusunun alınması, gerekli evrakların incelenerek dosyanın 14

17 8 Fiili İmalat Ve Satış Belgesi oluşturulması, harcın vezneye yatırılması, firmanın evraklarının incelenerek imalatçı olduğunu gösterir belgenin hazırlanması ve firmaya teslim edilmesi Firmanın bir önceki yıl almış olduğu ve üretimleri devlet kontrolünde olan hammaddeden ne kadar, ne üreterek, nerelere sattığının tespiti amacıyla belge talebini içeren başvurusunun alınması, başvuru evrakların incelenerek dosyanın oluşturulması, hizmet bedelinin vezneye yatırılması, firmanın evraklarının incelenerek fiili sarfiyatını belirleyen raporun hazırlanması, raporun onaylanarak firmaya teslim edilmesi Ankara Ticaret Odası Birim Hukuk Müşavirliği Kanun İle Verilen Görev İç Yönetmelikte Belirlenen Görevler Kanun Hükmü No Faaliyet Adı Ürün/Hizmet 1 Mevzuat Takibi 2 3 Dava Ve İcra İşlerinin Takibi Hukuki Mütalaa Verilmesi Oda nın idari, adli ve icra işlerine ilişkin mevcut genel hukuk hükümlerinin incelenmesi, 5174 sayılı Kanun ve bu kanunun uygulanmasını gösteren tüzük ve yönetmelikler ile yeni çıkan kanunlarının takip edilmesi a Maddi ve manevi menfaatleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu nun alacağı karar doğrultusunda Oda yı temsilen dava açılması, açılan davanın takip edilmesi ve sonlandırılması, b Oda aleyhine ikame edilen davanın takip edilmesi ve sonlandırılması, c Oda alacaklarının mahkemede açılacak dava ve icra yolu ile takip ve intaç edilmesi. a Meslek Komiteleri, Oda Meclisi, Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve Sekreterliğin talep edeceği hukuki konularda mütalaa verilmesi ve havale edilen yazılarnı cevaplanması, b TBMM, Sanayi Bakanlığı ve TOBB dan Oda ya iletilen kanun teklif ve tasarılarına ilişkin Oda görüşlerinin hazırlanması. 4 5 Sözleşme Hazırlanması Mahkeme Taleplerine Yanıt Verilmesi Oda'nın üçüncü şahıslarla yapacağı sözleşmelerin hazırlanması, havale edilen sözleşme taslakları ile ilgili görüş bildirilmesi. Mahkemelerce görülmekte olan davalara ilişkin olarak mesleki teamüller, örf ve adetler ve benzeri konularda talep edilen bilgi ve belgelerin sağlanması. ANKARA TİCARET ODASI Birim Üye İlişkileri Müşavirliği 5174 sayılı TOBB Kanunu 12. Madde hükmü, İç Yönetmelik, Oda Kanun ile verilen görev Akreditasyon Standardı ve ISO 9001 Standardına uygun olarak Organizasyon El kitabında tanımlanan görevler Kanun hükmü 5174 sayılı TOBB Kanunu 12. Madde hükmü No Faaliyet Adı Ürün/Hizmet 1 Üyelere Yönelik Proje Faaliyetleri Proje ihtiyacının belirlenmesi, varsa uygun hibe programının tespiti, proje yönetim döngüsü metodu kullanılarak varsa hibe rehberine uygun iş paketleri, insan kaynakları, ekipman ve malzeme, tanıtım, seyahat, taşeronluk hizmetleri vb. konularda planlamaların yapılması ve bütçelenmesi, proje dokümanın hazırlanması, projenin 15

18 Özel İhtisas Komisyonları Sekretaryası Kalite Yönetim Sisteminin Koordinasyonu İstihdam Ofisi Faaliyetleri Yazışmalar değerlendirilmek üzere onay mercilerine (ATO Yönetim Kurulu ve/veya hibe makamı) sunulması, onaylanarak kaynak aktarımı sağlanan projenin uygulanması için proje ekibi oluşturulması ve çalışmalarının koordine edilmesi, proje faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, proje performansının izlenmesi, proje çıktıları ile izleme ve değerlendirmelerinin kayıt altına alınması ve muhafaza edilmesi, proje sonuçlarına ilişkin teknik ve mali ara/nihai raporlamaların yapılması. Toplantı gündemi, yer ve zamanının üyelere duyurulması, toplantı hazırlıklarının gerçekleştirilmesi, toplantının gerçekleştirilmesi, toplantı kararlarının kayıt altına alınması ve üyeler tarafından imzalanması, devam durumunun kayıt altına alınarak toplantı katılım bedeli (huzur hakkı) ödemesi için Mali İşler ne bildirilmesi, alınan kararlarının gereğine ilişkin yazışma, araştırma, duyuru vb. faaliyetlerin yerine getirilmesi. Oda hizmetlerinin uygulanmasına yönelik TOBB Oda Akreditasyon Standardı ve ISO 9001 Standardına uygun süreçlerin ve dokümantasyon sisteminin oluşturulması, ATO personeline duyurulması ve anlaşılmasının sağlanması, Kalite Yönetim Sistemi uygulamalarının denetimi için yıllık tetkik planlarının hazırlanması ve iç tetkiklerin gerçekleştirilmesi, tetkik sonuçlarının raporlanması ve takip tetkiklerinin gerçekleştirilmesi, sistem performansına ilişkin yönetimin gözden geçirmesi ve öz değerlendirme raporlarının hazırlanması, raporların üst yönetime iletilmesi, belgelendirme sürecinin takip edilmesi. ATO üyelerinin web sayfası üzerinden istihdam sistemine girişlerinin sağlanması, sisteme kayıt olan üyelerden personel taleplerinin alınması, talebe uygun iş ilanı metinlerinin oluşturulması ve internet üzerinden yayınlanması, gelen başvuruların değerlendirilmesi ve pozisyona uyan başvuruların filtrelenerek firmaya yönlendirilmesi, işe yerleştirilenler ve onların işyerlerine ait kayıtların düzenli olarak tutulması, istihdam bilgilerinin üç aylık periyodlarda İŞKUR a bildirilmesi Birim çalışmalarının yürütülmesine ilişkin iç ve dış yazışmaların yapılması, tarafından havale edilen yazıların incelenerek gereğinin yapılması ve sonucunun ile ilgili kurum ya da kuruluşa bildirilmesi ANKARA TİCARET ODASI Birim Kanun ile verilen görev Kanun hükmü No Faaliyet Adı Ürün/Hizmet 1 İşe Alım ve İşten Çıkarma İnsan Kaynakları Yönetim Kurulu kararıyla alınan personelin evraklarının toplanması, sözleşmesinin hazırlanması, üye giriş formlarının ve SSK giriş bildirgesinin doldurularak İstanbul Sandığa gönderilmesi, Mali İşler ne bildirilmesi. İşe giren personelin gerekli listelere eklenmesi, parmak izinin alınması, Bilgi İşlem ne parmak izi listesine eklenmesi için bildirilmesi, Logo programına kişinin sicil kartının açılması. Yönetim Kurulu kararıyla işten istifa eden ya sözleşmesi fesih edilen 16

19 Personel Emeklilik İşlemleri Sağlık Kurumları Anlaşmaları, Sevk İşlemleri ve Sağlık Faturalarının Takibi Personel Günlük Devam, İzin ve raporlarının takibi Personel Özlük Haklarına İlişkin Diğer İşlemlerin Takibi personelin SSK çıkış bildirgesinin doldurularak İstanbul Sandığa gönderilmesi, Mali İşler ne bildirilmesi, gerekli listelerden çıkarılması, Bilgi İşlem ne parmak izi listelerinden çıkarılması için bildirilmesi, Logo programından kişinin sicil kartının silinmesi Emekliliği dolan personelin dilekçesinin Sekreterliğe gönderilmesi, Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda Mali İşlere ve İstanbul Sandığa gerekli evraklarla bildirilmesi, gerekli listelerden çıkarılması, Bilgi İşlem ne parmak izi listelerinden çıkarılması için bildirilmesi, Logo programından kişinin sicil kartının silinmesi. Sağlık kurumları ile anlaşma; gelen tekliflerin incelenmesi, onayı sonrası sözleşmelerin imzalanması. Sağlık kurumlarına sevk; doktor bulunmadığı durumlarda personele sevk verilmesi, Odamız emeklilerine Devlet Hastaneleri için sevk verilmesi Çalışan Personel Sağlık Faturaları; Personele ait sağlık kurumlarından gelen sağlık faturalarının ve toplu ilaç faturalarının önce doktorun onaylaması sonucu gerekli işlemler yapılarak, sağlık programına kaydedilmesi ve ilgili Sekreter Yardımcısının imzasından sonra Mali İşler ne iletilmesi. Emekli Personel Sağlık Faturaları; Sağlık kurumlarından gelen ya da bizzat Odamız emeklilerinin getirdiği faturalara gerekli işlemlerin yapılarak, ilgili Sekreter Yardımcısının imzasından sonra Mali İşler ne iletilmesi Parmak izi programından personelin günlük devam takibinin yapılması, geç gelen personele ilgili Sekreter Yardımcısı onayı ile gerekli uyarı yazılarının yazılması Yıllık ya da mazeret izni almak isteyen personelin formlarının gerekli işlemlerinin yapılarak ilgili Sekreter Yardımcısının imzası sonrasında izin listesine eklenmesi ve sicil dosyasına işlenmesi, günlük izin alan personelin formlarının ay sonunda saatlik izin defterine işlenmesi Rapor alan personelin raporlarının doktor onayından sonra İlgili Sekreter imzasıyla raporlu personel listesine eklenmesi ve Sicil Dosyalarına işlenip dosyalarına kaldırılması Sicil Kayıtları; yıl sonunda personele ait sicil formlarının sicil amirlerine dağıtılması ve tarafından toplanmasının sağlanması. Terfiler; Terfisi gelen personelin yeni derece ve kademelerinin Sekreterliğe bildirilmesi, kademe terfilerinde Riyaset Makamının onayı sonucunda Mali İşler ne ve kişilere bildirilmesi. Derece terfilerinde ise, Yönetim Kurulu kararı sonucunda Mali İşler ne ve kişilere bildirilmesi. Sözleşmelerin Yenilenmesi; Sözleşme süresi dolan personelin Makamına bildirilmesi ve Yönetim Kurulundan çıkan karara göre sözleşme sürelerinin yeniden düzenlenerek sözleşmelerin hazırlanması, imzalanması ve personelin özlük 17

20 6 Stajer Öğrenci İşlemlerinin Takibi dosyalarına kaldırılması, bir nüshasının bilgi için Mali İşler ne gönderilmesi. Mesailer ve Bilgisayar Tazminatları; Ay sonunda mesaiye kalan personelin mesai formlarının parmak izi çizelgesine göre kontrol edilmesi, gerekli düzeltmelerin yapılması, mesai listesine işlenerek ilgili Sekreter Yardımcısı imzasıyla Mali İşler ne verilmesi. Personelin o ay içinde aldığı saatlik, senelik izinlerin ve raporların toplam çalışma saatinden düşülerek bilgisayar tazminat formuna işlenmesi, bilgisayar tazminat listesine eklenerek ilgili Sekreter Yardımcısı imzasıyla Mali İşler ne verilmesi Dönem stajı için dilekçeyle başvuran ve çe kabul edilen Ticaret ve Meslek Liseleri son sınıf ve üniversite öğrencilerinin ilgili birimlere yerleştirilmesi Dilekçeyle ilgili başvuran ve çe kabul edilen gönüllü stajyerlerin ilgili birimlere yerleştirilmesi ve staj sonunda staj belgesinin hazırlanması Ankara Ticaret Odası Birim Mali İşler 5174 Sayılı Yasa, Oda Muamelat Yönetmeliği, Oda İç Kanun İle Verilen Görev Yönetmeliği ve Bütçe Yönetmeliği İle Diğer Vergi ve Sosyal Güvenlik Kanunları Tarafından Belirlenen Görevler Kanun Hükmü 5174 Sayılı Yasa, Vergi ve Sosyal Güvenlik Kanunları No Faaliyet Adı Ürün/Hizmet 1 Tahakkuk İşlemleri Yılık aidat ve munzam aidatların mevzuata uygun olarak hazırlanarak yılda iki kez posta yoluyla üyeye bildirilmesi, personel ve huzur hakkı ödemeleri için bordro hazırlanması ve Oda ya ilişkin diğer tahakkuk işlemlerinin gerçekleştirilmesi, kayıtlarının saklanması Yıllık aidat, munzam aidat ve diğer her türlü gelirlerin tahsilatı ve 2 Tahsil ve Tediye alındı makbuzlarının kayıtlarının saklanması, hizmet birimleri İşlemleri tarafından yapılan her türlü harcamaların kasadan ödemesi, ödemelere ilişkin tediye fişlerinin saklanması 3 Muhasebe İşlemleri Yurt içi ve yurt dışı seyahatlerle ilgili harcırah beyannamesi, belge alınamayan çeşitli ödemeler için sarf makbuzu, bilanço, mizan, bütçe aylık cetvelleri (gelirgider) hazırlanması, aylık personel sigorta bildirgesinin düzenlenmesi, banka hesaplarındaki işlemlerin takibi ve tüm muhasebe işlemlerinin mahsup fişi düzenlenerek mahsuplaştırılması, günlük muhasebe işlemlerinin Yevmiyeli Defteri Kebire tarih ve mahsup numarasına göre kayıt edilmesi 18

21 Ankara Ticaret Odası Birim Destek Hizmetleri Kanun İle Verilen Görev İç Yönetmelik ve Satın Alma Mevzuatında Belirtilen Görevler Kanun Hükmü No Faaliyet Adı Ürün/Hizmet 1 Makam Ve Hizmet Araçları 2 Yemekhane 3 4 Bakım Onarım Ve Tamirat Çevre Bakımı Ve Temizlik 5 Servis ve Güvenlik 6 Satın Alma Araç hizmeti talep formu ile taleplerin alınması, araç şoförlerinin çalışma zamanlarının (nöbet, izin vb.) ve talep edilen hizmetlere ilişkin güzergâhların organize edilerek uygun aracın görevlendirilmesi, araçların yakıt ve yıllık bakım kontrollerinin yapılması. Aylık yemek menüsüne göre malzeme, sebze, bakliyat ve et ihtiyaçlarının belirlenmesi, talep formu oluşturulması, malzemenin sözleşmeli tedarikçilerden fatura karşılığı teslim alınması, Oda personeli için günlük öğle yemeği hizmetinin verilmesi. ATO hizmet binası (boyabadana, kapıpencere vb.) ve binada bulunan asansör, klima vb. demirbaşların bakım ihtiyaçları için talep formu hazırlanması, sözleşmeli firmalardan fatura karşılığında aylık ve yıllık bakım hizmeti alınması, Oda bahçesi ve odalardaki çiçeklerinin düzenli bakımının yapılması, Temizlik işleri için ihaleye çıkılarak yıllık hizmet anlaşması yapılması, sözleşme yapılan firma ve elemanlarının hizmetlerinin kontrol ve takip edilmesi, varsa tespit edilen aksaklıkların giderilmesinin sağlanması. Personel taşıma hizmeti için ihaleye çıkılarak yıllık hizmet anlaşması yapılması, sözleşme yapılan firma ve araçlarının hizmetlerinin kontrol ve takip edilmesi, varsa tespit edilen aksaklıkların giderilmesinin sağlanması. Güvenlik hizmetleri için ihaleye çıkılarak yıllık hizmet anlaşması yapılması, sözleşme yapılan firma ve elemanlarının (nöbetler vb.) hizmetlerinin kontrol ve takip edilmesi, varsa tespit edilen aksaklıkların giderilmesinin sağlanması. Birimlerin satın alma taleplerinin; malzeme/hizmet talep formu ( ve Mali İşler tarafından onaylı) ile alınması, talep edilen ihtiyaçların çe uygun görülen yöntemle ve satın alma mevzuatına uygun olarak satın alımının yapılması. Satın alma dokümanlarının satın almanın türüne göre Oda bütçe ve satın alma mevzuatında belirtilen kişi ve makamlara onaylatılması, gerekli hallerde firma ile sözleşme imzalanmasının sağlanması, satın alma kararı onaylanan firmadan fatura karşılığı malzemenin/hizmetin tedarik edilmesi. Satın alınan malzemenin (demirbaş niteliği taşıması halinde demirbaş listesine alınmasının ardından) ilgili birime teslim edilmesi. 7 Toplantı ve Seminerler Toplantı, seminer vb. organizasyon taleplerinin çe alınması ve yönetim kurulu kararıyla onaylanmasını takiben organizasyon için salon rezervasyonunun yapılması ve bilgisayara kayıt edilmesi, organizasyon ihtiyaçlarının temin edilmesi için ilgili görevlendirmelerin ve koordinasyonun (yemekhane, bilgi teknolojileri müdürlüğü, teknisyen, fotoğrafçı vb.) sağlanması, organizasyonun gerçekleştirilmesi. 19

22 I.4 PAYDAŞ ANALİZİ Paydaşlar, Odamızın hizmetleri ile ilgisi olan, Odamızdan doğrudandolaylı, olumluolumsuz yönde etkilenen kişi, grup veya kuruluşlar olarak tanımlanmış olup iç ve dış paydaşların katılımının sağlanmasıyla Stratejik Planın sahiplenilmesi sağlanacak ve uygulama şansı artacaktır. Ankara Ticaret Odası Stratejik Plan oluşturma sürecinde, paydaşlarının Odanın gelişimine yönelik görüşlerini, önerilerini ve geleceğe yönelik beklentilerini belirlemek amacıyla Paydaş Çalıştayı düzenlemiştir. Sonra, belirlenen paydaşların öncelikleri tespit edilmiştir. Paydaşların önceliklendirilmesinde dikkate alınacak hususlar; paydaşın kuruluş faaliyetlerini etkileme gücü ve paydaşın kuruluş faaliyetlerinden etkilenme derecesi olarak belirlenmiştir. Paydaşların etki ve önem derecelendirmesi yapılırken paydaşın etkileme derecesi (zayıf güçlü), paydaşın etkilenme derecesi (önemli önemsiz) matrisi kullanılmış olup sonuçlar aşağıdaki tabloda önceliği başlığı altında verilmiştir. Ayrıca bu çalışmada Paydaş Görüş Toplama Formu da kullanılmış ve tüm analiz sonuçları Stratejiler Ve Planın Geliştirilmesi bölümünde stratejik analiz için kullanılmıştır. Tablo 2: ATO nun Paydaşları Paydaş İç Paydaş / Dış Paydaş/Müşteri Neden Paydaş Önceliği Temel ve Stratejik TOBB Dış Paydaş Ortak Birlikte Çalış Türkiye Odalar Borsalar ve Birlik Personeli Sigorta Emekli Sandığı Vakfı İç Paydaş Temel Ortak Birlikte Çalış Ankara Sanayi Odası Dış Paydaş Stratejik Ortak İzle Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış Çevre ve Orman Bakanlığı Dış Paydaş Stratejik Ortak İzle T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış T.C. Başbakanlık AB Sekreterliği Dış Paydaş Stratejik Ortak İzle T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Dış Paydaş Stratejik Ortak İzle Türkiye İş Kurumu Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış Türkiye İstatistik Kurumu Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış Türk Tarih Kurumu Dış Paydaş Stratejik Ortak İzle TÜRKAK Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış Milli Prodüktivite Merkezi Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış İhracatı Geliştirme Etüd MerkeziİGEME Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış Türk Standartları Enstitüsü Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış 20

23 Küçük Ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış Ankara Valiliği Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış Tarım İl Dış Paydaş Stratejik Ortak İzle Milli Eğitim İl Dış Paydaş Stratejik Ortak İzle Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Dış Paydaş Stratejik Ortak İzle SGK Ankara İl Dış Paydaş Stratejik Ortak İzle Ankara Emniyet Dış Paydaş Stratejik Ortak İzle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Dış Paydaş Stratejik Ortak İzle İlçe Belediye Başkanlıkları Dış Paydaş Stratejik Ortak İzle Ankara İl Seçim Kurulu Başkanlığı Dış Paydaş Stratejik Ortak İzle Ankara daki Üniversiteler ve Meslek Liseleri Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış Dünya Bankası Dış Paydaş Stratejik Ortak İzle Ankara Barosu Dış Paydaş Stratejik Ortak İzle Türkiye Noterler Birliği Dış Paydaş Stratejik Ortak İzle Kredi Garanti Fonu Dış Paydaş Stratejik Ortak İzle Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Konfederasyonu Dış Paydaş Stratejik Ortak İzle OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Dış Paydaş Stratejik Ortak İzle Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Dış Paydaş Stratejik Ortak İzle Diğer Sivil toplum Örgütleri Dış Paydaş Stratejik Ortak İzle ATO Yönetim Kurulu İç Dış Paydaş Temel Ortak Birlikte Çalış ATO Meclis Üyeleri İç Dış Paydaş Temel Ortak Birlikte Çalış ATO Özel İhtisas Komisyon Üyeleri İç Dış Paydaş Temel Ortak Birlikte Çalış ATO Disiplin Kurulu Üyeleri İç Dış Paydaş Temel Ortak Birlikte Çalış ATO Çalışanları İç Dış Paydaş Temel Ortak Birlikte Çalış ATO Bütçe Hesapları İnceleme Kurulu İç Dış Paydaş Temel Ortak Birlikte Çalış 21

24 ATO Bilirkişiler ve Eksperler İç Dış Paydaş Temel ve, Stratejik Ortak ATO Kadın Girişimciler İç Dış Paydaş Stratejik Ortak ATO Genç Girişimciler İç Dış Paydaş Stratejik Ortak ATO Üyeleri İç Dış Paydaş Müşteri Temel Ortak ATO Üyesi Olmayan İşletmeciler Müşteri Stratejik Ortak Birlikte Çalış Çıkarları Gözet, Çalışmalara Dâhil et Çıkarları Gözet, Çalışmalara Dâhil et Çıkarları Gözet, Çalışmalara Dâhil et Çıkarları Gözet, Çalışmalara Dâhil et ATO Tedarikçileri Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış I.5 ÇEVRE ANALİZİ Ankara Ticaret Odası nda kurum içi unsurların değerlendirilmesi ile kurumun güçlü ve zayıf yönleri ile kurum dışı unsurların değerlendirilmesi sonucunda da fırsatlar ve tehditler belirlenmiştir Sonuçlar SWOT matriste sınıflandırılarak toplanmıştır. Çevre analizi olarak niteleyeceğimiz Durum Analizi süreci son olarak bilgi toplama ve toplanan bilgilerin değerlendirilmesi ile İç Çevre Analizi olarak sürdürülmüştür. Dış çevre analizi ise, ATO nun uzak çevrede kontrolü dışındaki koşulların ve eğilimlerin incelenerek, kuruluş için kritik olan fırsat ve tehditlerin belirlenmesi olarak uygulanmıştır. Sonuçlar PEST matrisinde sınıflandırılarak toplanmıştır. Tüm analiz sonuçları STRATEJİLER VE PLANIN GELİŞTİRİLMESİ bölümünde kullanılmıştır. I.5.a. KURUM İÇİ ANALİZ Kuruluş içi analiz, kuruluşun mevcut durumunu ve geleceğini etkileyebilecek, iç ortamdan kaynaklanan ve kuruluşun kontrol edebildiği koşulların ve eğilimlerin incelenerek güçlü ve zayıf yönlerin belirlenmesi ve değerlendirilmesidir. Güçlü yönler kuruluşun amaçlarına ulaşması için yararlanabileceği olumlu hususlardır. Zayıf yönler ise kuruluşun başarılı olmasına engel teşkil edebilecek eksikliklerdir. Diğer bir ifadeyle, aşılması gereken olumsuz hususlardır. Belirlenecek güçlü yönler kuruluşun hedeflerine, zayıf yönler ise kuruluşun alacağı tedbirlere ışık tutacaktır. 22

25 ATO nun Organizasyon Şeması : MESLEK KOMİTELERİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONLARI DİSİPLİN KURULU ODA MECLİSİ BÜTÇE ve HESAPLARI DENETLEME KOMİSYONU FİYAT TAHMİN KOMİSYONU YÖNETİM KURULU GENEL SEKRETER KURUMSAL DANIŞMANLIK ve MEDYA İLİŞKİLERİ MÜŞAVİRLİĞİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ ÜYE İLİŞKİLERİ MÜŞAVİRLİĞİ GENEL SEKRETER YARDIMCISI GENEL SEKRETER YARDIMCISI TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ MESLEK KOMİTELERİ MÜDÜRLÜĞÜ ODA SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ İLİŞKİLER ve DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İÇ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ SANAYİ MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 23

26 Ankara Ticaret Odası nın Organizasyon Yapısı : Oda Meslek Komiteleri Meslek gruplarına dahil üyelerin, kendi üyeleri arasından yargı gözetimi altında gizli oyla seçtikleri üyelerden oluşur. Oda Meclisi En üst karar ve denetim organı olup, meslek gruplarınca yargı gözetimi altında gizli oyla seçilen üyelerden oluşur. Oda Meclisi'nin görev süresi 4 yıldır. Oda Meclisinin görevleri: a) Meclis divanı, yönetim kurulu, disiplin kurulu ve hesapları inceleme komisyonu üyelerini seçmek, b) Kendi üyeleri arasından Birlik genel kurulu delegelerini seçmek, c) Yönetim Kurulu tarafından yapılacak teklifleri inceleyip karara bağlamak, d) Uyulması zorunlu meslekî kararlar almak, e) Çalışma alanları içindeki ticarî ve sınaî örf, adet ve teamülleri tespit ve ilân etmek, f) Aylık mizanı ve aktarma taleplerini incelemek ve onaylamak, g) Üyeleri arasında veya üyelerin yapmış oldukları sözleşmede yer alması halinde bu sözleşmelerle ilgili olarak çıkan ihtilafları çözmek üzere tahkim müesseseleri kurmak, mahkemeler tarafından istenecek hakem ve bilirkişi listelerini onaylamak, h) Odaya kayıtlı üyeler hakkında disiplin kurulu tarafından teklif edilecek cezaları karara bağlamak, ı) Yıllık bütçe ve kesin hesapları onaylamak ve Yönetim Kurulunu ibra etmek, sorumluluğu görülenler hakkında takibat işlemlerini başlatmak, i) İştirak edilecek toplantılar için organ üyelerine verilecek huzur haklarını tespit etmek, j) Taşınmaz mal almaya, satmaya, inşa, ifraz, tevhit ve rehin etmeye, ödünç para almaya, kamulaştırma yapmaya, okul ve derslik yapmaya, bu Kanun hükümleri çerçevesinde şirket ve vakıf kurmaya veya kurulu şirketlere ortak olmaya karar vermek, k) Oda iç yönergesini kabul etmek ve Birliğin onayına sunmak, l) Yönetim kurulunca odaya kayıt zorunluluğuna veya üyelerin derecelerine ilişkin olarak verilecek kararlara karşı yapılan itirazları incelemek ve kesin karara bağlamak, m) Mesleklere ve sorunlara göre ihtisas komisyonları ve danışma kurulları kurmak, veya kaldırmak n) Yurt içi ve yurt dışı sınaî, ticarî ve ekonomik kuruluşlara üye olmak ve kongrelerine delege göndermek, o) Tahsili imkânsızlaşan alacakların takibinden vazgeçme veya ölen, ticareti terk eden ve odaya olan aidat borçlarını, yangın, sel, deprem ve benzeri tabii afetler gibi, iradesi dışında meydana gelen mücbir sebeplerden dolayı ödeme güçlüğü içinde olan üyelerin aidat borçlarının ve gecikme zamlarının affı ve/veya yeniden yapılandırılmaları ile oda veya üyeler adına açılacak davalar konusunda yönetim kurulundan gelen teklifleri inceleyip karara bağlamak ve gerekli gördüğünde bu yetkisini yönetim kuruluna devretmek, p) Oda çalışmalarına veya Türk ekonomik hayatına önemli hizmetler vermiş kimselere meclisin üye tam sayısının üçte ikisinin kararıyla şeref üyeliği vermek, r) Meclis üyelerine yurt içi ve yurt dışı ticari, sınaî, sosyal ve kültürel fuar ve organizasyonlarına katılmak üzere görevlendirmek ve bu yetkiyi gerekli hallerde yönetim kuruluna devretmek. 24

27 s) Kanun un ve ilgili Yönetmeliğin kendine verdiği denetleme görevini yapmak amacıyla, belli bir konuda bilgi edinmek ve araştırma yapabilmek için komisyon kurarak Meclis araştırması açmak. ş) Meclis araştırmasına, Meclis üye tam sayısının dörtte birinin Meclis Başkanlığına yapacağı yazılı müracaat üzerine Meclis tarafından karar verilir t) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek. Disiplin Kurulu: Disiplin Kurulu Oda üyeleri arasından 1 Başkan ve 5 üye olarak seçilir. Görevleri: a) Disiplin kurulunun sekretaryasını oda genel sekreterliği yürütür. b) Disiplin kurulu toplantıları gizlidir. Disiplin kurulu, toplantılarının açık yapılmasına da karar verebilir. c) Disiplin kurulu toplantılarına üyeler bizzat iştirak ederler. Üyeler haklarını vekaleten veya ticari mümessilleri vasıtası ile kullandıramazlar. d) Disiplin kurulu; toplantılarında Odanın teknik elemanlarının bulunmasını isteyebilirler. Bu istek Oda Sekreterince yerine getirilir. e) Disiplin kurulunun bütün toplantılarına Oda Sekreteri katılabilir. Ancak, oy hakkı yoktur. f) Disiplin kurulu için bir karar defteri ve bir üye ceza defteri tutulur. Para cezaları ile kesinleşen disiplin cezaları üye ceza defterine düzenli olarak işlenir. Ayrıca, verilen disiplin ve para cezalarına ilişkin kararların bir sureti üyenin dosyasına konulur veya işlenir. g) Üye ceza defteri Yönetmeliğe uygun olarak tutulur ve saklanır. Yönetim Kurulu: Yönetim Kurulunun Görevleri: a) Mevzuat ve meclis kararları çerçevesinde oda işlerini yürütmek. b) Bütçeyi, kesin hesabı ve aktarma tekliflerini ve bunlara ilişkin raporları oda meclisine sunmak. c) Aylık hesap raporunu oda meclisinin incelemesi ve onayına sunmak. d) Oda personelinin işe alınmalarına ve görevlerine son verilmesine, yükselme ve nakillerine karar vermek. e) Disiplin kurulunun soruşturma yapmasına karar vermek, bu Kanun uyarınca verilen disiplin ve para cezalarının uygulanmasını sağlamak. f) Hakem, bilirkişi ve eksper listelerini hazırlamak ve onaylanmak üzere meclise sunmak. g) Bu Kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen belgeleri tasdik etmek. h) Odanın bir yıl içindeki faaliyeti ve bölgesinin iktisadî ve sınaî durumu hakkında yıllık rapor hazırlayıp meclise sunmak. ı) Hazırladığı oda iç yönergesini meclise sunmak. i) Ticaret ve sanayiye ait her türlü incelemeyi yapmak, çalışma alanı içindeki ticarî ve sınaî faaliyetlere ait endeks ve istatistikleri tutmak ve meclisçe belirlenen maddelerin piyasa fiyatlarını takip ve kaydetmek ve bunları uygun vasıtalarla ilân etmek. j) Oda personelinin disiplin işlerini bu Kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen esas ve usuller çerçevesinde karara bağlamak. k) Yüksek düzeyde vergi ödeyen, ihracat yapan, teknoloji geliştiren üyelerini ödüllendirmek. l) Bütçede karşılığı bulunması kaydıyla sosyal faaliyetleri desteklemek ve özendirmek, bağış ve yardımlarda bulunmak, burs vermek, meclis onayı ile okul ve derslik yapmak. 25

28 m) Hakem veya hakem heyeti seçmek. n) Bu Kanunla ve sair mevzuatla odalara verilen ve özel olarak başka bir organa bırakılmayan diğer görevleri yerine getirmek. Sekreterin Görevleri: Personelin gerçekleştirdiği işlerin öneminin farkında olmasını sağlayacak uygun faaliyetlerin planlanması. Ankara Ticaret Odası nın hizmetlerinin genel politikalara ve mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamak Sayılı Kanun ile bu Kanun a bağlı Tüzük ve İç Yönetmeliklerde belirtilen ve Oda Meclisi ve Yönetim Kurulu nca verilen görevlerin yerine getirilmesini sağlamak. Meslek Komiteleri, Oda Meclisi ve Yönetim Kurulu nun, Ankara Ticaret Odası İç Yönetmeliği nde belirtilen usuller uyarınca çalışmalarını sağlamak amacıyla çalışma programlarını ve gündemlerini hazırlamak. Oda Meclisi, Yönetim Kurulu, Komite ve Komisyon toplantılarına oy kullanmamak kaydıyla katılmak. Oda Meclisince seçilmiş olan komisyonların konuları inceleyebilmeleri için konuların özelliklerine göre, Oda Meclisinin toplantısından önce bu komisyon üyelerinin çağrılmasını ve toplantılar için gerekli hazırlıkların yapılmasını sağlamak. Oda Meclisi ve Yönetim Kurulu karar ve tutanaklarının gereğinin yerine getirilmesini ve saklanmasını sağlamak. Ankara Ticaret Odası nın bütçesinden yapılacak harcamaları Yönetim Kurulunun aldığı kararlar ve kendisine verilen yetkiler çerçevesinde gerçekleştirmek. Yönetim Kurulunca saptanan miktar kadar harcamayı, sonradan Yönetim Kurulunun onayına sunmak şartıyla resen yapmak. Yönetim Kurulu kararlarını ilgililere tebliğ edip uygulanmasını izlemek ve denetlemek. Ankara Ticaret Odası nın yıllık gelir ve gider bütçesini hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak. Ankara Ticaret Odası yıllık faaliyet raporunun zamanında düzenlenmesini sağlamak. Oda nın yayın organlarının, gazete ve dergilerin, araştırma raporlarının yayınlanmasını sağlamak. TOBB ve Bakanlıklarca istenen bilgi ve görüşlerin zamanında verilmesini sağlamak, bu konuda Yönetim Kurulu na bilgi vermek suretiyle her türlü çalışma ve hazırlıkları düzenlemek ve denetlemek. TOBB ve Bakanlıklarca verilecek görevlerin, mevzuat ve Oda yetkili organlarının kararları çerçevesinde yerine getirilmesini sağlamak. Ankara Ticaret Odası nın politikaları, stratejileri ve hedefleri ile 5174 Sayılı Kanun çerçevesinde, yönetimi altındaki faaliyetlere ilişkin uygulamaları izlemek; astlarına bu konularda açıklamalarda bulunmak. Oda da gerçekleştirilen faaliyetleri üst düzeyde yönlendirmek. Bu amaçla kendisine bağlı birimlerin çalışma esaslarının ve işbölümünün belirlenmesini sağlamak; alt grupları izlemek ve denetlemek. Oda da görevli bulunan kendisine bağlı yöneticileri bilgi, tecrübe ve görüşleri ile desteklemek, uygulamalarına, kararlarına yeni ölçütler, yeni yöntemler ve yaklaşımlar getirmek. Gelişmeler ve değişen koşullar doğrultusunda, Oda nın organizasyon yapısında gerekli görülen değişikliklerin belirlenmesini sağlamak ve Yönetim Kurulu nun onayı ile uygulamak. Oda nın organizasyonunun yeterlik ve verimliliğini artırmak ve değişen koşullara uyumunu sağlamak amacıyla organizasyon yapısına ve iş tanımlarına yönelik değişikliklerin yapılmasını sağlamak. 26

29 Sekreterliğin altındaki bağlı Müdürlükler tarafından yürütülen faaliyetlerin, kendi aralarında koordine ve entegre edilmelerini sağlamak. Bağlı bölümlerin faaliyetlerini değerlendirebilecek ölçütleri, standartları oluşturmak ve bu yolla onları değerlendirmek; faaliyetlerdeki gelişmelerin kaydedilmesini ve raporlanmasını sağlamak, gerektiğinde yol gösterici veya düzeltici önlemler alınmasını istemek. Oda yı görevleri dahilinde temsil etmek; Oda üyeleri, devlet yetkilileri, resmi ve özel kurumlarla iyi ilişkiler geliştirmek. Oda nın faaliyetlerini etkileyebilecek politik, ekonomik ve sosyal gelişmeleri izlemek, gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak. Oda nın faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içinde çalışmak. Yönetim Kurulu na Oda nın faaliyetleri hakkında düzenli olarak yazılı ve sözlü bilgi sunmak. Yönetiminde çalışanların, Oda nın imkanlarını etkin ve verimli bir şekilde kullanmasını temin etmek, gerektiğinde uyarılarda bulunmak veya yönlendirmek; bu imkanları geliştirmeye çalışmak, personel tarafından korunmasını sağlamak. Her kademedeki personeli hiyerarşik düzen içinde motive etmek, çalışma istek ve heyecanını oluşturmaya çalışmak, astları arasında olabilecek uyuşmazlık durumlarında yol gösterici ve uzlaştırıcı rol üstlenmek. Yönetimindeki personel tarafından önerilen ve faaliyetlerin etkinleştirilmesini amaçlayan yöntem değişikliliklerini değerlendirmek, gerekli görülenlerin uygulanmasını sağlamak. Oda nın faaliyetlerinde etkenlik ve verimliliği artıracak yöntemleri uygulatmak, bu konulardaki prosedür değişikliklerinin gerçekleştirilmesini sağlamak. Oda içinde uyumlu bir örgüt ikliminin geliştirilmesi için önlemler almak ve/veya alınmasını sağlamak. Oda personelinin mesleki, teknik ve sosyal gelişmelerini sağlamak üzere eğitim ihtiyaçları araştırmalarını düzenli aralıklarla yaptırmak. Kurum içinde ve dışında hizmet içi eğitim programlarının hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak. Gelişen koşullar doğrultusunda, Oda nın yeni kadro ve personel gereksiniminin belirlenmesini sağlamak; belirlenen gereksinimlerin karşılanması için gerekli girişimlerde bulunmak. Onaylanan kadrolara ve belirlenen politikalara uygun olarak, organizasyonun çeşitli kademelerindeki personelin işe alınma, yer değiştirme, terfi, işten çıkarma, ödüllendirme, cezalandırma gibi işlemlerini ilgili yöneticinin önerileri doğrultusunda incelemek, değerlendirmek; bu konudaki önerilerini Yönetim Kurulu na sunmak. Yasal, teknik veya ekonomik, ulusal veya uluslararası kanun, mevzuat veya standartlarla ilgili değişikliklerin sürekli izlenmesini sağlamak ve Oda personeli ile üyeleri bilgilendirmek. Oda bünyesinde oluşturulan komisyon, komite, kurul vb. çalışma gruplarında, gerektiğinde başkan olarak görev yapmak. Ankara Ticaret Odası nda gerçekleştirilen Kalite Yönetimi ile ilgili çalışmaları koordine ve delege etmek, yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak ve sonuçları izlemek. Geçici olarak görevinden ayrılması halinde, yerine vekalet edecek görevliyi belirleyerek Kurum faaliyetlerinin aksamadan sürdürülmesini sağlamak. Oda Meclisi ve Yönetim Kurulu tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek. Sekreter Yardımcılarının Görevleri: Oda Sekreterliğinin temel amaçları ile bağlı birimlerin hedefleri doğrultusunda oluşan ihtiyaçları belirlemek, bu konuda astlarından gelen önerileri değerlendirmek, yetkileri dâhilinde olanları çözümlemek, diğerleri konusunda Sekreterliğe bilgi vermek. 27

30 Kendisine bağlı birimlerle ilgili genel hedefler, politikalar, stratejiler, çalışma programları ve bütçelerle ilgili olarak Sekreterliğe önerilerde bulunmak, faaliyetlerin belirlenen esaslar dahilinde yürütülmesini sağlamak. Bağlı birimlere ait çalışma programı ve bütçe önerilerinin zamanında hazırlanmasını sağlamak, hazırlanan önerileri değerlendirmek ve gerekli durumlarda revize edilmesini sağlamak. Yönetim Kurulu kararlarının bağlı birimlere tebliğ edilip uygulanmasını sağlamak. Ankara Ticaret Odası nın Ticaret Sicil, Oda Sicil, Dış İlişkiler ve Dış Ticaret, İç Ticaret ve Sanayi Müdürlüklerinde gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili planlama, araştırma, uygulama, kontrol ve koordinasyon faaliyetlerini yürütmek. Oda nın üyeleri ve devlet kuruluşları ile olan ilişkilerinin yürütülmesinde Sekreter e yardımcı olmak. Kendisine bağlı birimlerde yapılan işlerin kanunlara, yönetmeliklere ve diğer mevzuata uygun olarak yapılmasını sağlamak. Bağlı birimlerin organizasyon değişiklikleri konusunda çalışmalar yapmak, personel seçimi ve yerleştirilmesi, personelin hizmet içi eğitimi konularında görüş bildirmek. Değişen koşullar çerçevesinde astları için görev, yetki ve sorumlulukları belirlemek, konuyla ilgili önerilerini Sekreterliğe iletmek. Birimler arasında koordinasyonu tesis etmek amacıyla uygun haberleşme sisteminin kurulmasını sağlamak. Bağlı birimlerin hedefleri doğrultusundaki çalışmalarını değerlendirmek amacıyla standartlar geliştirmek; çalışmalardaki gecikmelerin ortadan kaldırılması için gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak. Oda' nın periyodik faaliyet raporlarında, kendisine bağlı birimlerin etkinliklerine ve programına ilişkin bölümlerin hazırlanmasını sağlamak. Resmi ve özel kurumlarla, Oda adına iyi ilişkiler geliştirilmesini sağlamak. Bağlı birimlerden gelen satın alma taleplerini değerlendirmek; yetkisi dahilinde olanlar için onay vermek, yetkisini aşan talepleri Sekreterliğe iletmek. Oda'yı veya Oda üyelerini ilgilendirecek yasal değişiklikleri Resmi Gazete'den izlemek ve önemli değişiklikler konusunda üst yönetimi bilgilendirmek. Yönetiminde çalışanların verimli olarak çalışabilecekleri ortamı yaratmak, bu amaçla astları tarafından önerilen ve faaliyetlerinin etkinleştirilmesini amaçlayan sistem ve yöntemleri incelemek, değerlendirmek, gerekli gördüklerinin uygulanmasını sağlamak; bu konuda yeni sistemler geliştirmek ve uygulamalar konusunda Sekretere bilgi vermek. Sekreter bulunmadığı zamanlarda Sekreter e ait görevleri yerine getirmek; kendisine devredilen yetkileri kullanmak. Kurumun faaliyet alanına giren konulara ilişkin ilgili kuruluşlarda düzenlenen toplantılara katılmak, gerektiğinde görüş bildirmek. Katıldığı ve/veya sorumluluğunu üstlendiği süreçlerde sürekli olarak iyileştirme fırsatlarını araştırmak, iyileştirme önerileri geliştirmek, gerekli onayları alıp sürecin yeni akışını uygulamaya koymak, toplam kaliteyi bir yaşam tarzı olarak benimsemek. Konusuyla ilgili olarak üst yönetim ve Sekreter tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek. 28

31 ATO İnsan Kaynakları Nitelik ve Sayısı : Ankara Ticaret Odası nda insan kaynaklarına yönelik işlemler 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 1475 Sayılı İş Kanunu, 5174 Sayılı Odalar ve Borsalar Biriliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu, TOBB Personel Yönetmeliği ve ATO Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde İnsan Kaynakları tarafından yürütülür. Oda personeline sağlık güvencesi konusunda geniş imkânlar tanınmıştır. Ankara Ticaret Odası, bir hizmet kuruluşu olması dolayısıyla, sahip olduğu insan kaynağının stratejik öneminin farkında olarak personelin yeterliliğini güvence altına almak üzere ürün kalitesini etkileyen işlerde çalışan personelin sahip olması gereken niteliklerin tanımlandığı Organizasyon El Kitabı hazırlamıştır. Söz konusu nitelikler; öğrenim, eğitim, beceri ve deneyimi kapsamaktadır. Kalite Politikasını uygulamak ve Kalite Yönetim Sistemi faaliyetlerini eksiksiz olarak yerine getirmek, her çalışanın temel sorumluluğudur. Çalışanların, gerçekleştirdikleri işlerin önemi ve niteliğine uygun olarak hizmet içi eğitim almaları sağlanır. Kalite Yönetim Sistemi nin uygulamasına aktif katılımda bulunacak yönetim kademelerinin yanı sıra özellikle işe yeni başlayan veya farklı göreve atanan personelin seçimi ve eğitimine özel bir önem verilir. Çalışanların, kalite hedefleri ile uyumlu bir biçimde görevlerini tam olarak yerine getirebilmesi için aşağıda belirtilen faaliyetler uygulanır; İşe yeni başlayan personelin ihtiyaçlarının tanımlanması, eğitimi ve yeniden eğitimi, Hizmet içi eğitimlerinin etkinliğinin ve personelin atandığı işe uygunluğunun değerlendirilmesi, Yönetim kademelerindeki personelin ve uzmanların niteliklerinin arttırılması. Tablo 3: İnsan Kaynakları İlgili Birim : İnsan Kaynakları Hizmet Tipi 5590 a göre çalışan sayısı 5174 e göre çalışan sayısı Toplam Öğrenim durumu İlkokul Ortaokul Lise Ön Lisans Üniversite Y.Lisans Doktora Toplam Görev süresi 05 yıl 610 yıl 1120 yıl 2130 yıl 31 ve fazlası Çalışanların Ortalama Görev Süresi 22 29

32 ATO PERSONELİ EĞİTİM DURUMU İLKOKUL ORTAOKUL LİSE TİCARET VE MESLEK LİSESİ 2 YILLIK MESLEK YÜKSEKOKULU 3 YILLIK MESLEK YÜKSEKOKULU FAKÜLTE ATO nun Teknolojik Altyapısı : Tablo 4: Teknolojik Altyapı Bulunduğu Birim Dizüstü Bilgisayar Masaüstü Bilgisayar Yazıcı Meclis Başkanlığı 5 3 Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Başkanlığı Meslek Komitesi Ticaret Sicil Oda Sicil Muhasebe İç Ticaret 11 9 Destek Hizmetleri 11 5 İnsan Kaynakları 3 2 Sanayi 6 4 Dış Ticaret ve Dış İlişkiler Bilgi Teknolojileri Hukuk Müşavirliği 4 3 Üye İlişkileri Müşavirliği 3 1 İstihdam Ofisi 3 1 Disiplin Kurulu 2 1 Evrak 3 1 İnşaat 11 3 Sağlık 3 2 Güvenlik 1 Temizlik 1 1 GENEL TOPLAM

33 ATO nun Üyesi Olduğu Kuruluşlar : Milli Prodüktivite Merkezi İktisadi Araştırmalar Vakfı Milletlerarası Ticaret Odası Dünya Enerji Konseyi ATO nun İştirakçisi Olduğu Kuruluşlar : BAŞTAŞ Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş Umumi Mağazalar T.A.Ş. Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. Koç Holding A.Ş. T.C. Merkez Bankası A.Ş. Gümrük ve Turizm İşletmeleri Ticaret A.Ş. Halkbankası A.Ş. ATO Mali Durum : Tablo 5: 2010 Mali Durum GELİR TÜRÜ (TL) (%) KAYIT ÜCRETLERI FASLI ,00 3,87 YILLIK AİDAT FASLI ,00 25,41 MUNZAM AiDAT FASLI ,00 22,87 YAPILAN HİZMETLER KARŞILIĞI ALINAN ÜCRETLER FASLI ,00 16,19 BELGE BEDELLERİ FASLI ,00 8,51 YAYIN GELİRLERİ FASLI 1,00 0,00 ŞUBE TEMSİLCİLİK GELİRLERİ FASLI 2,00 0,00 TARİFE TASDİK ÜCRETLERİ FASLI 3.000,00 0,01 BAĞIŞ VE YARDIMLAR FASLI 1,00 0,00 PARA CEZALARI FASLI 2,00 0,00 MİSİL ZAMLARI FASLI 1,00 0,00 FAİZ GELİRLERİ FASLI ,00 22,96 KİRA GELİRLERİ FASLI ,00 0,08 MENKUL KIYMET SATIŞ GELİRLERİ FASLI 4,00 0,00 KAMBİYO GELİRLERİ FASLI 5,00 0,00 SAİR GELİRLER FASLI ,00 0,11 TOPLAM ,00 100,00 Y I L Gelirler Net Kazanç Toplam Bilanço veya Bütçe Öz sermaye Orta ve Uzun Vadeli Borçlar Kısa Vadeli Borçlar (< 1 yıl)

34 ATO Projeleri : Proje 1 Ankara Ticaret Odası tarafından Leonardo da Vinci Hayat boyu Öğrenme Programı 2008 yılı Yenilik Transferi Projeleri kapsamında yürütülen Genç İşsizler İçin Yeni Bir İş Fırsatı Kobi ler İçin ETicaret ve Veri Güvenlik Elemanı Projesinin amacı İspanyol San Valero Foundation tarafından KOBİ ler için geliştirilmiş ve uygulanmış Mesleki Eğitim Sisteminin Türkiye ye transferi yoluyla Türkiye deki işgücü piyasası ile mesleki eğitim sistemi arasındaki uçurumun azaltılmasına katkı sağlamaktır yılı Aralık ayında başlamış olan Projenin süresi 24 aydır. Ankara Ticaret Odası nın proje ortakları olan İspanya dan San Valero Vakfı, Danimarka dan SDE College, Türkiye den Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Türkiye Bilişim Derneği ve Eduser Danışmanlık Uzmanlık Hizmetleri Şirketi ile birlikte yürüttüğü Projede; İspanya da başarıyla uygulanan ve ödül alan SMITIC Projesi Mesleki Eğitim Modeli Türkiye ye adapte edilmiştir, Adapte edilen model çerçevesinde DAKUM yöntemi kullanılarak ETicaret ve Veri Güvenlik Elemanı Meslek Standardı oluşturulmuştur, Pilot uygulama kapsamında 30 KOBİ ve 25 yaşın altında 30 işsiz gencin katılımı ile ETicaret ve Veri Güvenlik Elemanı Eğitimi gerçekleştirilmiştir. Söz konusu eğitim programının ilk üç gününde pilot çalışmaya katılan KOBİ ler kursiyerler tarafından ziyaret edilerek ihtiyaç analizi yapılmıştır. İhtiyaç analizi sonuçları eğitim programına nihai halinin verilmesi ve kursiyerkobi eşleştirmesi için kullanılmıştır. Pilot çalışmaya katılan kursiyerlere 22 günlük sınıf içi bilgisayarlı eğitim, 20 günlük staj eğitimi ve 3 günlük staj sonrası değerlendirme ve eksikleri giderme eğitimi verilmiştir. Eğitim sonrasında yapılan sınavlarda başarı gösteren kursiyerlere biri uluslararası geçerliliği olan iki adet sertifika verilmiştir. Pilot çalışma sonrasında işsiz gençlere işgücü piyasasının istediği nitelikler kazandırılırken, KOBİ lerin bilişim teknolojilerine ilişkin kapasitelerinde artış sağlanmıştır. Pilot çalışma sonuçlarına göre model revize edilerek 2010 yılı Kasım ayında proje tamamlanmış ve sürdürülebilir bir mesleki eğitim modeli ATO ya kazandırılmıştır. Söz konusu projeyle ilgili detaylı bilgiler ve duyurular ajoy.gen.tr adresinden yayınlanmaktadır. Proje 2 İŞKUR Aktif İstihdam Tedbirleri Hibe Programı2008 kapsamında gerçekleştirilen İşgücü Piyasasına Tek Noktadan Giriş Projesi nin amacı, işgücü piyasasına hazırlanan gençlerin ihtiyaç duyacağı tüm hizmetleri (bilgilendirme, danışmanlık, eğitim ve işe yerleştirme) Ankara Ticaret Odası bünyesinde tek noktada bütünleştirmek yoluyla işgücü piyasasına girişlerini kolaylaştırarak genç işsizliğinin azaltılmasına katkıda bulunmaktır. 32

35 Ankara Üniversitesi nin proje ortağı olarak yer aldığı Proje 14 ay sürmüş ve 2010 yılında tamamlanmıştır. Proje kapsamında Ankara Ticaret Odası tarafından sunulan eğitim ve özel istihdam bürosu faaliyetleri, aşağıdaki 4 faaliyeti içerecek şekilde Ankara Ticaret Odası Kariyer ve Eğitim Merkezi (ATOKEM) adı altında yeniden yapılandırılmıştır. Kariyer Danışmanlığı; Proje kapsamında 300 işsiz gence atölye çalışmaları ve yüz yüze görüşmeler yoluyla sağlanan kariyer danışmanlığı hizmeti ile bu gençlerin; mesleki alanları, yetenek ve yeterlilikleri hakkında farkındalıkları sağlanırken kariyer hedefleri ile mevcut durumları arasındaki uyumu karşılaştırma fırsatı sunulmuştur. Eğitim; ülkemizde mesleki eğitim sisteminin, sektörel değişime uyum sağlayamaması dolayısıyla hizmet sektörüne eleman arzı, talep seviyesinin altında kalmaktadır. Bu nedenle Odamız mesleki eğitim konusunu ele alarak sektörel ve mesleki eğitimler için model olacak bir eğitim metodolojisi geliştirmiştir. Projede pilot çalışma kapsamında Hazır Giyim Ve Mağazacılık Sektörü Satış Danışmanı Yetiştirme Programı hazırlanmıştır. Eğitim faaliyetlerinden faydalanacak gençler Psikodrama Yöntemiyle Mülakat tekniği kullanılarak seçilmiştir. Proje kapsamında mağaza simülasyonlu bir eğitim sınıfı ve 395 sayfalık bir eğitim dokümanı oluşturulmuştur. 23 günü sınıf içi uygulamalı eğitim, 17 günü staj olacak şekilde toplam 40 gün süren eğitimler 2009 yılı içerisinde 5 kez tekrarlanmış ve eğitimlerden 120 işsiz genç faydalanmıştır. Eğitimler; sektörde hizmet veren profesyonel eğitimciler ile hali hazırda sektörde çalışan Usta Öğreticiler (Nike, Beğendik, Boyner, Ayakkabı Dünyası, BÇ Deri ve Deri Mamülleri, Seza Deri) tarafından verilmiştir. Eğitim alan 120 genç Ayakkabı Dünyası, Beğendik, Boyner, Colins, Damla Tekstil, Gezer, Nike, Nü Mağazası, Polaris, Premaman, Setrms, Tekbir, Tüzün, Yaprak, Yeni Karamürsel mağazalarında staj yapmış ve bu mağazalarda işe yerleştirilmiştir. İş kulübü faaliyetleri; iş dünyası ile işsiz gençler arasında köprü oluşturmak, mağazacılık sektöründe arz ve talep tarafının değişen dünya koşullarını kavramalarına destek olmak organizasyonlar, araştırmalar ve yayınlar düzenlemek amacıyla faaliyete geçen İş Kulübü kapsamında deneyim paylaşım toplantıları ve seminerler gerçekleştirilmiştir. Söz konusu faaliyetlere 300 işletme temsilcisi (Polo, YKM, LCW, İGS, Femilia Tekstil, Pelin Tekstil, Öykü Center, Asrın Kürk Deri, Journey, Pierre Cardin, Damat Tween vb. 30 firma ) ve işsiz genç katılmıştır. Diğer taraftan iş piyasasının izlenmesi, insan kaynaklarının geliştirilmesi, mesleki eğitim, mesleki rehberlik ve kariyer danışmanlığı başta olmak üzere eğitim ve istihdam hizmetlerinin iş piyasası ihtiyaçlarına göre düzenlenmesi ve sağlıklı istihdam politikalarının oluşturulabilmesi için İş Gücü Piyasası Algılama Anketi hazırlanarak 2009 yılı altıncı ve on birinci aylarında iki kez uygulanmıştır. Hazır giyim sektörüne yönelik olarak yerel düzeyde uygulanan ilk araştırma olma özelliği taşıyan çalışma kitap haline getirilmiştir. İstihdam faaliyetleri; Odamız Özel İstihdam Bürosu tarafından yürütülen istihdam faaliyetlerinde, Ankara nın seçkin ve kurumsal mağazaları ile temasa geçilerek proje kapsamında hizmet alan 300 işsiz genç (kariyer rehberliği hizmeti alan 180 kişi, kariyer rehberliği ve satış danışmanlığı eğitimi hizmeti alan 120 kişi) bu mağazalardaki açık 33

36 pozisyonlara yönlendirilmişlerdir. Açık pozisyonlara yönlendirilen gençlerden 100 kişinin görüşmeleri istihdamla sonuçlanmış olup diğer kişilerin istihdamına ilişkin çalışmalar halen devam etmektedir. Söz konusu projeyle ilgili detaylı bilgiler ve duyurular atokem.org.tr adresinden yayınlanmaktadır. Proje 3 Ankara Kalkınma Ajansı nın bölgesel kalkınmaya katkı sağlamaya yönelik stratejik araştırma, planlama ve fizibilite çalışmalarına mali destek sağlamak amacıyla açtığı Doğrudan Faaliyet Destek Hibe Programına sunulan ve Gazi Üniversitesi ortaklığında hazırlanan Ankara İli Sektörel Rekabet Analizi Fizibilite Projesi nin genel amacı; Ankara ilinde işletme sayısı, ekonomik büyüklük, gelişme potansiyeli, ihracat potansiyeli, istihdam hacmi gibi etkenler göz önünde bulundurularak seçilecek sektörleri kapsayacak bir online rekabet analizi sisteminin oluşturulması için gerekli maliyet, içerik, sürenin analiz edileceği bir fizibilite çalışmasının yapılması, Böylelikle Ankara nın rekabet gücü ortaya konması ve bölge ekonomisinin geleceğine yönelik yol haritasının temel taşlarının oluşturulmasına katkı sağlanması, Rekabet analizi için kullanılacak bilimsel yöntemlerin belirlenmesi ve rekabet analizi modeli oluşturulması, Hazırlanan rekabet analizi modelinin bir portal üzerinden online analiz yapmaya imkan verecek şekilde kullanıma sunulmasını sağlayacak bir yazılım algoritmasının hazırlanmasıdır. Proje ile sadece bir yıla has verilerin yer aldığı tek bir analizi yerine, sürekli güncellenebilen elektronik bir veri bankasıyla desteklenen bir rekabet analizi modeli oluşturulması ve bu yolla online olarak anında analizler yapılabilmesi hedeflenmektedir. Bu husus Proje nin yenilikçi (inovatif) yönü olarak düşünülmektedir. Rakipler karşısında sürekli rekabet avantajı elde edecek stratejiler geliştirmede ve rakipleri kolay anlamayı sağlayarak başarılı iş sonuçları üretmede işletmelere yardımcı olacak bir rekabet analizi modeli oluşturmak üzere üç aylık proje süresince: modelde kullanılacak yaklaşımların belirlenmesi amacıyla 152 adet araştırma çalışması, makale, inceleme yazıları, bildiri, tez gözden geçirilmiş, ATO meslek komiteleri üyeleri ve çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla 10 adet Odak grup toplantısı, 2 adet çalıştay gerçekleştirilmiş, pilot sektör olarak seçilen mobilya sektörü için siteler bölgesinde saha çalışması yapılmıştır. Modelin oluşturulmasını müteakip saha çalışmasından elde edilen verilerle canlı (online) rekabet analizi için yazılım algoritması hazırlanmıştır. 18 Ocak 17 Nisan 2011 tarihleri arasında gerçekleştirilen proje faaliyetlerin sonucunda ortaya konan ve pilot olarak mobilya sektöründe uygulanan Rekabet Analizi Modelinin 34

37 diğer sektörlerde de uygulanması ve Online Rekabet Analizi yazılımı üzerinden kullanıma sunulması için gerekli maliyet, insan kaynağı ve faaliyet planını içeren 182 sayfalık bir fizibilite raporu hazırlanmıştır. Proje 4 Turizm Potansiyelinin Harekete Geçirilmesi Mali Destek Programı kapsamında Ankara Kalkınma Ajansına sunulan eankara: Ankara nın Sanal Ortamda Tanıtımı Projesi ile; Ankara nın sahip olduğu özgün tarihi değerleri ve kültürel mirası ile kongre, iş, sağlık, doğa, kültür, inanç olmak üzere farklı turizm çeşitleri bazında tanıtımı için bir web portalı hazırlanacak ve bu yolla yerli ve yabancı turistler nezdinde olumlu, çekici ve istek uyandıran bir Ankara imajı oluşturulacaktır. Web portalı, Ankara yı ziyaret etmek isteyeceklerin Ankara daki tüm olanaklara rahatlıkla erişebileceği ve şehir hakkında detaylı bilgi edinebileceği şekilde düzenlenecektir. Bunun yanı sıra, yatırım yapmayı planlayan tüm girişimcilere kılavuzluk edilmesi, girişimcilerin Ankara nın yatırım imkânları hakkında bilgilendirilmesi ve bağlantılarının sağlanması da hedeflenmektedir. Proje kapsamında aynı zamanda, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının katılımı ile Destinasyon Pazarlama Örgütlenmesi modeli hazırlanacaktır. Proje nin tamamlanmasının ardından bu modelin uygulamaya alınmasıyla Ankara ya ilişkin tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin bütüncül, düzenli ve etkili bir şekilde gerçekleşmesine katkı sağlanacaktır. 16 Eylül 2011 tarihinde sunulmuş olan Proje, hibe makamı tarafından yapılan ilk değerlendirmeyi başarıyla geçmiştir. İkinci değerlendirme aşamasında olan Projenin hibe almaya hak kazanması halinde faaliyetler Ocak 2012 de başlayacak ve 12 ay sürecektir. Kurum Kültürü : 5174 sayılı Kanunun 39/k maddesine istinaden hazırlanan iç yönerge ile TS EN İSO 9001:2008 Standardı doğrultusunda hazırlanan prosedürler ve talimatlarda tanımlanmıştır. Kurumda ISO 9001:2008 KYS Dokümantasyonu tüm iletişim ve kontrol / iç denetim için kullanılır. Akreditasyon kuralları tüm çalışanlar tarafından benimsenmiştir. 35

38 I.5.b. YEREL EKONOMİK ANALİZ Ankara nın İhracatı : Ankara 2010 yılı itibariyle 5 milyar 620 milyon dolarla Türkiye ihracatının %4,9 unu gerçekleştirmiştir. Kaynak: TÜİK Ankara nın toplam ihracatı, son yıllarda, yıllara göre dalgalı bir seyir izlemekle birlikte Türkiye nin toplam ihracatı içerisinde yüzde 45 oranları arasında seyretmektedir ve 2003 yıllarında yüzde 4,2 olan Ankara nın Türkiye nin ihracatı içerisindeki payı 2004 yılında yüzde 3,5 e, 2005 yılında da yüzde 3,6 ya indikten sonra 2006 yılında yüzde 4,2, 2007 yılında yüzde 4, 2008 yılında yüzde 4,1 ve 2009 yılında da yüzde 4,8 olarak gerçekleşmiştir. Türkiye nin dış ticaret hacminin uluslararası krize bağlı olarak önemli ölçüde azaldığı 2009 yılında Ankara nın ihracat içerisindeki payının yüzde 4,8 e yükselmesi, Türkiye nin toplam ihracatında yüzde 22,6 olan azalmanın Ankara da yüzde 8,4 düzeyinde kalmasından kaynaklanmıştır. Yani Ankara nın ihracatı krizden Türkiye nin geneline göre daha az olumsuz etkilenmiştir. 36

Kanun No. 5174 Kabul Tarihi : 18.5.2004

Kanun No. 5174 Kabul Tarihi : 18.5.2004 TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU Resmi Gazete Tarihi: 01.06.2004 Sayısı: 25479 18.02.2005 tarihli ve 25731 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 3/2/2005 tarihli 5290 sayılı

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

KALİTE VE AKREDİTASYON

KALİTE VE AKREDİTASYON 2017 EK.02 DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI Revizyon Tarihi Sayfa No Rev.01 24.02.2017 1/14 DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE VE AKREDİTASYON EL KİTABI DOK NO. EK 02 SAYFA 2/14 REVİZYON VE DEĞİŞİKLİK

Detaylı

Dış Kaynaklı Doküman Listesi

Dış Kaynaklı Doküman Listesi SIRA NO DOKÜMANIN ADI YAY TAR. GÜNCELLİĞİ TAKİP ŞEKLİ SORUMLUSU BULUNDUĞU BİRİM ADET 1 ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemleri-Temel Kavramlar, Terimler ve Tarifler 19.03.2009 TSE KYT Genel Sekreterlik 1 2

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

KONYA SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI

KONYA SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI 31.07.2009 tarih ve 27305 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulması Gereken Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik uyarınca hazırlanmış olan Konya Sanayi Odası Hizmet Standartları

Detaylı

MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLA NMA SÜRESİ (EN GEÇ) HİZMET BEDELİ 1 MUNZAM AİDAT TAHAKKUKU (Ticari Kurumlar Vergisi Beyannamesi veya Gelir bilançoların işlenmesi) Vergisi

Detaylı

MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 2 FİRMANIN TALEBİNE İSTİNADEN BORÇ DÖKÜMÜ VERMEK 1 DAKİKA -

MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 2 FİRMANIN TALEBİNE İSTİNADEN BORÇ DÖKÜMÜ VERMEK 1 DAKİKA - SIRA NO HİZMETİN ADI HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) HİZMET BEDELİ 1 MUNZAM AİDAT TAHAKKUKU (TİCARİ BİLANÇOLARIN KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ VEYA GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNE GÖRE İŞLENMESİ) 1 DAKİKA

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması Sürekli 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar, Dilekçeler v.s. 2 Hafta 3 Fakülte Kurulu Gündem Maddeleri ve Gelen Evrak 4 Fakülte Yönetim Kurulu

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

VAN TİCARET VE SANAYİ ODASI

VAN TİCARET VE SANAYİ ODASI VAN TİCARET VE SANAYİ ODASI MALİ POLİTİKASI İÇİNDEKİLER 1- Amaç 2- Kapsam 3- Yasal ve mali çerçeve 4- Roller ve sorumluluklar 5- Banka ve nakit yönetimi 6- Bütçe 7- Mali yıl ve planlar 8- İhtiyatlar 9-

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi,

Detaylı

Bütçe Hazırlık Çalışması

Bütçe Hazırlık Çalışması DOSYA NO : 90866454-11.1 Bütçe Hazırlık Çalışması İşlev İşlev Sorumlular Rektörlükçe haziran ayı içerisinde bütçe hazırlık çalışmasına ilişkin yazının Rektörlük Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Alt

Detaylı

DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI BELGE ONAY TASDİK İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI BELGE ONAY TASDİK İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI BELGE ONAY TASDİK İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra No HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRECİ ( EN GEÇ ) 01 Belge Hazırlama Oda Sicil

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) HİZMET BEDELİ 1 MUNZAM AİDAT TAHAKKUKU (Ticari bilançoların işlenmesi) Kurumlar Vergisi Beyannamesi veya Gelir Vergisi

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI 1 İHRACAT BELGELERİ ONAYI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1- İhracat gerçekleştirilecek ülkeye düzenlenecek belge (A.TR, EUR.1, EUR- MED, FORM- A, MENŞE ŞAHADETNAMESİ) 2- İhracata ait

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERS İTES İ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERS İTES İ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERS İTES İ Alt - Meslek Yüksekokul Sekreteri Temel Görev ve S orumluk lar 1. Meslek Yüksekokul Kurulu, Meslek Yüksekokul Yönetim Kurulu, Meslek Yüksekokul Disiplin Kurulu gündemlerini

Detaylı

Türk Akreditasyon Kurumu TÜRKAK PERSONELİNİN EĞİTİM İHTİYACININ BELİRLENMESİ TALİMATI. Doküman Adı: Doküman No.: T601-02 Revizyon No: 02

Türk Akreditasyon Kurumu TÜRKAK PERSONELİNİN EĞİTİM İHTİYACININ BELİRLENMESİ TALİMATI. Doküman Adı: Doküman No.: T601-02 Revizyon No: 02 Doküman Adı: TÜRKAK PERSONELİNİN EĞİTİM İHTİYACININ BELİRLENMESİ TALİMATI Doküman No.: T601-02 Revizyon No: 02 5 2 Yetki ve sorumluluklarda düzenlemeler yapıldı. 2 2 Tanımlar çıkarılarak T501-04 Talimatına

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Lüleburgaz Belediyesi Tesisler Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU AMASYA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU AMASYA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI 1 GELEN EVRAK İLE İLGİLİ Giriş sayısı verilmesi 15 dakika İŞLEMLER İdare Amirinin incelemesine sunulması. İdare amirinin evrakı inceleyip ilgili kişiye havale etmesi İdare amirinin evrakı havale ettiği

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SATINALMA BÜROSU MAL ALIMLARI PERSONELİ GÖREV TANIMI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SATINALMA BÜROSU MAL ALIMLARI PERSONELİ GÖREV TANIMI Sayfa No : 1 / 5 Unvanı: Satınalma Bürosu Mal Alımları Personeli Bağlı Olduğu Pozisyon: Satın Alma Bürosu Mal Alımları Sorumlusu Vekili: Şube Müdürü tarafından yetkilendirilmiş personel Nitelikler: 657

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAAŞ TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde

Detaylı

Başkanlık Makamı Onay Tarihi: 29.05.2015 Sayı: 230100

Başkanlık Makamı Onay Tarihi: 29.05.2015 Sayı: 230100 Başkanlık Makamı Onay Tarihi: 29.05.2015 Sayı: 230100 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İKTİSADİ İŞLETMESİ YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

Detaylı

SANAYİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 2017

SANAYİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 2017 SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) HİZMET BEDELİ (*) 1 2 KAPASİTE RAPORU EKSPERTİZ RAPORU (Gıda) 2- Kapasite Raporu Düzenleme Bilgi Formu 3- Taahhütname

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1. Müracaat eden firmanın oda kaydının olması (Merkez, Şube vb.),

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1. Müracaat eden firmanın oda kaydının olması (Merkez, Şube vb.), ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1. Müracaat eden firmanın oda kaydının olması (Merkez, Şube vb.), 2. Firmanın üretim yaptığı

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 841.02.03.00 602.07.01.00 841.01.01.00 602.08.01.00 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 1 Performans Programının Hazırlanması 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanun un 9.

Detaylı

İSTANBUL SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI

İSTANBUL SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI İSTANBUL SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI SIRA 1. Üyelik Başvuru Formu (www.iso.org.tr web sitesinden veya Odamızdan alınabilir) 2. Sınai Hüviyet Beyannamesi (www.iso.org.tr web sitesinden veya Odamızdan

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ İnsan Kaynakları Birim Sorumlusu Dök.No KAİM.İKS.FRM.19 Sayfa No 1 / 2 İŞİN KISA TANIMI: Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü üst yönetimi

Detaylı

BİRİNCİ BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ (İFM) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BOLÜM

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI BELİRLENMESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI BELİRLENMESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI BELİRLENMESİ Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yatay geçiş kontenjanı ve takviminin hazırlanması için resmî yazı gelmesi Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen en

Detaylı

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İHALE BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI I.İHALE ÖNCESİ

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İHALE BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI I.İHALE ÖNCESİ T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İHALE BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI I. İHALE ÖNCESİ II. İHALE AŞAMASI III. İHALE SONRASI I.İHALE ÖNCESİ A. TALEPLERİN ALINMASI VE İHTİYACIN BELİRLENMESİ

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, İşletme ve İştirakler

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI Görev Adı Müdür Müdürün verdiği görevleri kanun ve yönetmelikler -Kendisine bağlı birimlerin, verimli, düzenli, uyumlu

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

T.C ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI HARCAMA YETKİLİSİ GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ

T.C ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI HARCAMA YETKİLİSİ GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ T.C SAĞLIK KÜLTÜR SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI HARCAMA YETKİLİSİ GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ SATINALMAVE TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA BÜROLARI TAHAKKUK BÜROSU TKKY BÜROSU BÜRO 1 BÜRO 2 MÜBAYAA Gülcay ÇALIŞKAN

Detaylı

MALATYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MALATYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU GENEL EVRAK TANZİMİ FAALİYET BELGESİ 5 TL YERLİ İSTEKLİ 5 TL YERLİ MALI BELGESİ 25 TL 1 TSOG BELGESİ 5 TL İFLAS VE KONKORDATO 7 TL VERGİ DAİRESİ VAKIFBANK HESABINA YATIRILACAKTIR ORTAKLAR PAY LİSTESİ 7

Detaylı

KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE

KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE T.C. KONYA VALİLİĞİ KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE 0 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SAYFA I- AMAÇ 1 II- KAPSAM 1 İKİNCİ BÖLÜM I- GENEL ESASLAR VE UYGULAMA ESASLARI 1 A) GENEL ESASLAR 1 B) UYGULAMA

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İMZA VE PARAF ADIMLARI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İMZA VE PARAF ADIMLARI 841.02.03.00 602.07.01.00 841.01.01.00 602.08.01.00 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İMZA VE PARAF ADIMLARI İÇ LARI DIŞ LAR 1 Performans Programının Hazırlanması 2-Sayıştay 3-4-Kalkınma Bakanlığı 5-6-Kamuoyu

Detaylı

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1-

Detaylı

SANAYİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SANAYİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) HİZMET BEDELİ (*) 1 KAPASİTE ÖN KAPASİTE 2- Kapasite Raporu Düzenleme Bilgi Formu 4- SGK Sigortalı Hizmet Listesi (son

Detaylı

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR Amaç Madde 1 Belediye İtfaiye Yönetmeliği kapsamında İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı her türlü araç, makine ve ekipmanın bakım onarımını planlamak,

Detaylı

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 12/02/2010 Kabul Sayısı: 65 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 06/03/2010 Tarihli

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/057 Meclis Karar Tarihi : 10/07/2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 15/07/2014

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SATINALMA BÜROSU HİZMET ALIMLARI SORUMLUSU GÖREV TANIMI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SATINALMA BÜROSU HİZMET ALIMLARI SORUMLUSU GÖREV TANIMI Sayfa No : 1 / 5 Unvanı: Satın Alma Bürosu Hizmet Alımları Sorumlusu Bağlı Olduğu Pozisyon: Şube Müdürü Vekili: Şube Müdürü tarafından yetkilendirilmiş personel Nitelikler: 657 Sayılı Devlet Memurları

Detaylı

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER Kapasite raporuna konu işyerinin bulunduğu yerdeki ticaret siciline tescil ettirilmesi ve

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TAŞINMAZ YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA İŞ / HİZMET ADI MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER HİZMETİN

Detaylı

SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması Sürekli Yapılıyor 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar,

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 3 HİZMETİN ADI İHRACAT BELGELERİ ONAYI İHRACAT BELGELERİ İPTALİ GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ SATIŞI VE ONAYI (ATA KARNESİ) DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1-

Detaylı

TOBB tarafından yıl içinde açılan eğitim seminer vb. çalışmalar takip edilerek uygun olan eğitimlere azami düzeyde katılım sağlanacaktır.

TOBB tarafından yıl içinde açılan eğitim seminer vb. çalışmalar takip edilerek uygun olan eğitimlere azami düzeyde katılım sağlanacaktır. Faaliyet 1.1.1 TOBB vb. kuruluşlar tarafından düzenlenen eğitimlere katılım sağlanması TOBB tarafından yıl içinde açılan eğitim seminer vb. çalışmalar takip edilerek uygun olan eğitimlere azami düzeyde

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI BELİRLENMESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI BELİRLENMESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI BELİRLENMESİ Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yatay geçiş kontenjanı ve takviminin hazırlanması için resmî yazı gelmesi Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen en

Detaylı

KIRKLARELİ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak

KIRKLARELİ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak KIRKLARELİ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak Amaç 1: Bu Yönergenin amacı Kırklareli Belediyesi İnsan

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI ÖĞRENCİ EĞİTİM VE DİNLENME TESİSLERİ İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI ÖĞRENCİ EĞİTİM VE DİNLENME TESİSLERİ İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ Amaç DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI ÖĞRENCİ EĞİTİM VE DİNLENME TESİSLERİ İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- İşbu

Detaylı

1- Kaybolan Karne adına firmadan açıklayıcı dilekçe 2- Yeni Karne talep dilekçesi

1- Kaybolan Karne adına firmadan açıklayıcı dilekçe 2- Yeni Karne talep dilekçesi SIRA NO 1 2 3 4 5 HİZMETİN ADI İHRACAT BELGELERİ ONAYI İHRACAT BELGELERİ İPTALİ GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ SATIŞI VE ONAYI GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ İADE İŞLEMLERİ GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ KAYIP İŞLEMLERİ

Detaylı

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları DOSYA NO : 27668066-11.1 işlev Rektörlük Makamından Gelen Mali Yıl Bütçe Hazırlık çalısmalarıyla ilgili yazının birime ulaşması. EVRAK KAYIT BİRİMİ Bir önceki yılda

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÖNETMELİK 1 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bursa Teknik Üniversitesi

Detaylı

7 GÜN HİZMET BEDELİ SIRA NO. Kayıt için müracaat eden Gerçek veya Tüzel Kişinin faaliyet tespitinden sonra DERECESİ FEV 1 2 3 4 5 6

7 GÜN HİZMET BEDELİ SIRA NO. Kayıt için müracaat eden Gerçek veya Tüzel Kişinin faaliyet tespitinden sonra DERECESİ FEV 1 2 3 4 5 6 31.07.2009 tarih ve 27305 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulması Gereken Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik uyarınca hazırlanmış olan Bursa Ticaret Borsası Hizmet Standartları

Detaylı

GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL SENATO

GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL SENATO Unvanı: Satınalma Bürosu Hizmet Alımları Personeli Bağlı Olduğu Pozisyon: Satınalma Bürosu Hizmet Alımları Sorumlusu Vekili: 1. Şube Müdürü tarafından yetkilendirilmiş personel Nitelikler: Sayfa No : 1

Detaylı

T.C ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün kuruluş,

Detaylı

Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları

Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları DOSYA NO : 49800447-11.1 işlev Rektörlük Makamından Gelen Mali Yıl Bütçe Hazırlık çalısmalarıyla ilgili yazının birime ulaşması. EVRAK KAYIT BİRİMİ Bir önceki yılda

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç Bu yönetmelik Çorum Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Kuruluş, Görev ve Çalışma Esaslarını düzenler. MADDE 2 :Kapsam

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SATINALMA BÜROSU MAL ALIMLARI SORUMLUSU GÖREV TANIMI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SATINALMA BÜROSU MAL ALIMLARI SORUMLUSU GÖREV TANIMI Sayfa No : 1 / 5 Unvanı: Satınalma Bürosu Mal Alımları Sorumlusu Bağlı Olduğu Pozisyon: Şube Müdürü Vekili: Şube Müdürü tarafından yetkilendirilmiş personel Nitelikler: 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 01 02 Gelen Evrakların EBYS sistemi kayıdı, İlgili Birimlere Havalesinin Yapılması. Kişi ve Kurumlara Giden Evrakların EBYS işlemlerinin tamamlanması, gönderilmesi/posta Resmi Yazının Aslı ve Zimmet Defteri

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ-GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMENLİĞİ

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ-GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMENLİĞİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ-GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMENLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve ilkeler MADDE 1- AMAÇ : Bu Yönetmeliğin amacı; Nevşehir Belediyesi İnsan

Detaylı

SANAYİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 2016

SANAYİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 2016 SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) HİZMET BEDELİ (*) 1 KAPASİTE 2- Kapasite Raporu Düzenleme Bilgi Formu 3- Taahhütname 4- Kapasite raporu talebinde bulunan

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA HİZMETİN TAMAMLANMA HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER NO SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması. Sürekli 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar, Dilekçeler v.s. 3 Fakülte

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

2014 YILI HEDEF TAKİP TABLOSU

2014 YILI HEDEF TAKİP TABLOSU Sayfa No: 1 / 9 HEDEF NO Str. Plan / Süreç Hedefi 1 2 3 4 5 6 7 8 HEDEFLER Tescilde Müşteri Memnuniyeti En az %80 gerçekleştirmek Tescilde İşlem Süresini İşlem Başına 120sn de tamamlamak Tahmini Bütçede

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE (1)- Bu yönetmelik Yazı İşleri Müdürlüğü nün görev ve

Detaylı

İŞ AKIŞ ŞEMASI. Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması. Alım şekline karar verilmesi

İŞ AKIŞ ŞEMASI. Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması. Alım şekline karar verilmesi ŞEMA NO: 78080085/1 ŞEMA ADI: SATINALMA YÖNTEMİ BELİRLEME İŞ AKIŞ ŞEMASI İhtiyaç talep yazısı Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması Alım şekline karar verilmesi İhaleye tabi

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SIRA ADI 1 Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 1-Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol

Detaylı

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı; Defne Belediye Başkanlığı Çevre

Detaylı

DEKANLIK T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GÖREV TANIM FORMU

DEKANLIK T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GÖREV TANIM FORMU DEKANLIK İlgili mevzuat ile Karabük Üniversitesi Rektörlüğü ve nca belirlenen amaç, ilke ve talimatlar doğrultusunda, Fakülte ile ilgili hizmetlerin yerine getirilmesi ve koordinasyonu sağlamak. Dekanlık

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO ADI İSTENEN BELGELER 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması Sürekli Yapılıyor 2 Gelen Evrak Tüm

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. HENDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 : Bu yönetmeliğin amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Bornova Belediye

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi Sağlık, Kültür

Detaylı

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1

Detaylı

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ T.C. ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ AD SOYAD KADRO UNVANI GÖREVLERİ * GÖREV DEVRİ ** Belgin AKYÜZ Daire Başkanı V. Strateji Geliştirme Daire

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. 2014 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU Mart 2014 1 RAPOR NO : 1 RAPOR TARİHİ : Mart 2014 İNCELEMEYİ YAPAN : Kurumsal Yönetim Komitesi İNCELEMENİN KONUSU : Kurumsal

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU S I R A N O HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Akademik Personel Alımları 1.Başvuru

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM DOKÜMAN NO:SGM.ÇY.01 TARİH: 04.05.2011 SAYFA NO: 1 REVİZYON NO: 00 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Strateji Geliştirme Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Fırat Üniversitesine bağlı olarak kurulan Proje

Detaylı