T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ"

Transkript

1 T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Mart YALOVA

2 2009 YILI YATIRIM PROGRAMI ĠZLEME V İÇİNDEKİLER Sayfa No: 1. Yönetici Özeti 2 2. Genel Değerlendirme Vizyonumuz Misyonumuz Üniversitemizin Temel Amaç ve Hedefleri Üniversitemiz Ya r mlar n n Finansman Kaynakla Üniversitemizin Mevcut Üretim Kapasitesi Y l Yat r m Uygulamala Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar Y l Proje Uygulamala Çok Y ll Projeler Y ll k Projeler Öneriler Ekler. 17

3 1. YÖNETİCİ ÖZETİ Avrupa Birliğine müktesebat sürecinde çağdaş yönetişim ilkeleri olan Şeffafl k, Saydaml k, Kat l mc l k, Ölçülebilirlik, Hesap Verebilirlik ilkelerinin 5018 say l Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda yer alarak kamu kurumlar nda uygulanmas yla kamu kaynaklar n n daha etkin ve verimli bir şekilde kullanılabilmesi sağlanmıştır. Üniversitemiz, 2008 yılında kurulmuş ve 2009 yılında faaliyetlerine başlamış bir kurum olarak çağdaş yönetişim ilkelerini kurumda uygulamaya başlayarak, tahsis edilen ödenekleri eğitim hizmetlerinde çağımıza uygun donanımları sağlamak üzere faaliyetlerine devam etmektedir. Üniversitemiz yerleşke alanı olarak belirlenen alanın mülkiyet sorununun çözülememesi ve akademik ve idari personelle birlikte öğrencilerin sayısındaki artışa rağmen, gelişen teknolojiye uygun makine ve teçhizatla donat l ş bina, derslik ve laboratuarlarda öğrencilerimize kaliteli eğitim öğretim imkânı sunma amac doğrultusunda fiziki alt yap yat r mlar na gerçekleştirme adına gerekli faaliyetleri yürütmektedir. Yalova Üniversitesi olarak, altyap sorunlar n tahsis edilen ödenekler çerçevesinde kullanarak ve akademik ve idari birimlerde çalışanların yenilikçiliği özümseyip çağın gereklerine uygun hizmet standartlarını yerine getirmesi ile eğitim donanımını sağlayarak bölgemizin kalk nmas na etkin destek verecek teknolojik odakl bir Üniversite olma yolunda hızla ilerleyeceğiz. Prof. Dr. M. Niyazi ERUSLU Rektör

4 2. GENEL DEĞERLENDİRME 2.1.Vizyonumuz: Araştırmacı, yenilikçi ve dinamik yapısıyla; yerelde etkin, küresel başarıya sahip teknoloji odakl bir üniversite olmak. 2.2.Misyonumuz: Evrensel değerler ışığında; sorgulayıcı, katılımcı, araştırmacı, çözümleyici, yapıcı ve yenilikçi düşünce anlayışına sahip bireyler yetiştirerek bilgi üretmek ve paylaşmak, idari personelimizin yönetim kapasitesini sürekli geliştirmek ve bu yolla Ülkemizin strateji ve politikalarının gerçekleşmesine katkıda bulunmak. 2.3.Üniversitemizin Temel Amaç ve Hedefleri: Üniversitemiz temel amaç ve hedefleri, misyon ve vizyonumuz doğrultusunda, - Araştırmacı, Yenilikçi ve Dinamik Yapıya sahip, -Yerelde etkin, -Küresel başarıya sahip, -Teknoloji Odakl bir üniversite olma vizyonunu hayata geçirecek temel amaç ve hedefler, haz rlanacak olan stratejik planda belirtilecek olup, 5018 say l Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik doğrultusunda Stratejik Plan hazırlanacaktır. 2.4.Üniversitemiz Yat r mlar n n Finansman Kaynaklar : Üniversitemiz, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu ile belirlenmiş II say l cetvelde yer alan özel bütçeli bir kurumdur. Bu nedenle gelirlerimiz; a) Hazine yard mlar, b) Öz gelirler, 1) Bilimsel Araştırma Proje Gelirleri 2) Kira Gelirleri 2

5 3) SKS (Sosyal tesis, anaokulu, lojman, kantin ve kafeterya vs.) Gelirleri 4) Öğrenci Harçları 5) Yaz Okulu Gelirleri 6) İkinci Öğretim Gelirleri 7) Yüksek Lisans Gelirleri c) Döner Sermayeden Sağlanan Katkı Paylarından oluşmaktadır. 2.5.Üniversitemizin Mevcut Üretim Kapasitesi: Üniversitemiz mülkiyetinde, herhangi bir hizmet tesisi bulunmamakta olup, mevcut eğitim hizmetleri ve buna yönelik idari hizmetler diğer kamu kurum ve kuruluşlarından tahsis edilen binalarla yürütülmektedir. Kuruluş kanunu olan 5765 sayılı kanun ile Uludağ Üniversitesinden Belediye Başkanlığından tahsisli Yalova Meslek Yüksekokulu Binası devredilmiş olup, yapılan çalışmalar sonucunda tahsis edilen Rektörlük Binası ve Hukuk Fakültesi Binası ile birlikte Yabancı Diller Bölümünün olduğu yerde eğitim verilmeye başlanmıştır. Üniversitemizde, Hukuk Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olmak üzere üç fakülte; Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsü olmak üzere iki enstitü ve Yalova Meslek Yüksekokulu ile Armutlu Meslek Yüksekokulu bulunmaktad r. Üniversitemiz Eğitim-Öğretim Yılı nda; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde 81, Yalova Meslek Yüksekokulunda 1441 olmak üzere toplam 1472 öğrenciye eğitim hizmeti vermiştir Eğitim-Öğretim Yıl nda ise Mühendislik Fakültesinde 208, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde 237, Sosyal Bilimler Enstitüsünde 57, Yalova Meslek Yüksekokulunda 1567 olmak üzere toplam 2069 öğrenci eğitim görmektedir. Hukuk Fakültesi, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Armutlu Meslek Yüksekokulu na Eğitim-Öğretim Yılı nda öğrenci alımı yap lamamıştır. Fen Bilimleri Enstitüsünün y l içerisinde, Hukuk Fakültesi ve Armutlu Meslek Yüksekokulunun ise Eğitim-Öğretim Yılı Güz Döneminde eğitim faaliyetlerine başlamas planlanmaktad r. 3

6 Üniversitemizde ders dili olarak İngilizce okutulan bölümlerin öğrencilerine, Karizma İş merkezinin 3 ve 4. katlarında Yabancı Diller Bölümü Başkanlığı tarafından yabancı dil eğitimi verilmektedir. Akademik Birimler Mühendislik Fakültesi 2008 tarihli kuruluş kanunu ile kurulmuş olan Mühendislik Fakültesi nde Enerji Sistemleri Mühendisliği, Polimer Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği bölümleri mevcut olup, dersler İngilizce ders diliyle okutulmaktadır. Polimer Mühendisliği Bölümü Yalova Üniversitesi Polimer Mühendisliği, Türkiye gibi plastik ve kauçuklar n üretiminde ve işlenmesinde Avrupa da ön sıralarda yer alan bir ülke için ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünün yetiştirilmesinde lisans düzeyinde eğitim verilmesi amac yla kurulan ve Ülkemizde polimer malzemeler alanında uzman kişilerin yetiştirilmesini ve sektörün ihtiyacı olan kalifiye iş gücünün karşılanmasını hedefleyen Ülkemizde devlet ve özel üniversitelerinde ilk ve tek bölümdür. Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Türkiye nin dünya enerji arenasında sesinin gür çıkmasına; enerji verimliliği, insan ihtiyaçları ve çevresel faktörler temelinde ülkemizin çıtasının yukarılara taşınmasında etkin rol oynamak amacıyla kurulan Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü alan nda Ülkemizdeki ilk devlet üniversitesi bölümlerinden birisidir. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Son yıllarda teknoloji, bilişim ve telekomünikasyon alanında meydana gelen gelişmeler daha yeni ve daha gelişmiş bilgisayar sistemlerine ve yazıl m programlar na olan ihtiyac art rmaktad r. Dünyada ve ülkemizdeki bilgisayar sistemleri, programları ve yazılımları konusunda uzman iş gücünü karşılamak 4

7 amacıyla kurulmuş olan Bilgisayar Mühendisliği, Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde ilk etapta kurulan dört mühendislik bölümünden biridir. Endüstri Mühendisliği Endüstri Mühendisliği, Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde ilk etapta kurulan dört mühendislik bölümünden biridir. Endüstri Mühendisliği bölümü ilk öğrencilerini Eğitim - Öğretim yılında almıştır. Toplam 52 öğrenci bölümümüze girmeye hak kazanmış olup, öğrencilerimizin bir kısmı Yabancı Diller Bölümünde İngilizce hazırlık programına devam ederken İngilizce muafiyet sınavını kazanan öğrencilerimiz ise 1. s n f derslerine devam etmektedirler. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Eğitim-Öğretim Yılı nda hizmet vermeye başlayan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Safranyolu Mahallesinde bulunan yüksekokul yerleşkesinde hizmet vermektedir Eğitim-Öğretim Yılı itibariyle Üniversitemiz İ.İ.B.F. bünyesinde yer alan bölümlerden İşletme, Uluslararası İlişkiler Bölümü nün eğitim dili %100 İngilizce olup, Sosyal Hizmetler Bölümü nde ise eğitim dili Türkçe dir. Ayrıca İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi nde İktisat ve Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler bölümleri kurulmuş olup, bölümler Eğitim-Öğretim Yılı nda öğrenci almaya başlayacaktır İşletme Bölümü İşletme Bölümü ülke ekonomisinin gereksinim duyduğu çağdaş işletmecilik anlayışına ve özellikle uluslararası işletmecilik alanında bilgili ve nitelikli işletme yöneticilerinin yetiştirilmesi amacıyla kurulmuştur. Öğrenim dilinin İngilizce olması, mezunlarımıza çok uluslu şirketlerde çalışabilme olanağı ile yurt içi ve yurt dışı iş ve eğitim olanaklarında belirgin avantajlar kazandıracaktır. 5

8 Sosyal Hizmetler Bölümü Bölümün amacı bölgenin ve ülkenin çeşitli düzeylerdeki sosyal hizmet ihtiyacını karşılamaya yönelik alanlarda görev yapacak sosyal hizmet uzmanları yetiştirmektir. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde 2009 yılında kurulan Sosyal Hizmet Bölümü; ekonomi, yönetim, hukuk, davranış bilimleri, sağlık bilimleri, ekoloji, uluslararası örgütlenmeler gibi farklı alanlar ile etkileşim halinde bulunan disiplinler arası bir çalışma alanına sahiptir. Uluslararası İlişkiler Bölümü Eğitim-Öğretim yılında akademik hayatına başlamıştır. Bölümü kazanan öğrenciler ilk yıl zorunlu İngilizce hazırlık eğitimine tabi tutulmaktadır. Uluslararası İlişkiler Bölümü, Uluslararası İlişkiler alanında İngiltere ve ABD deki Üniversitelerle anlaşmalar imzalayarak öğrencilere, Yalova Üniversitesi ile birlikte İngiliz ya da Amerikan Üniversitelerinden birinden de diploma alabilme imkân sağlamayı hedeflemektedir. Bu nedenle hedeflenen anlaşmaların imzalanmasıyla birlikte öğrencilerimiz iki yıl Yalova da iki yıl da yurtdışında eğitim alacaklardır. Yalova Meslek Yüksekokulu Kurulduğu 1995 yılından beri Mesleki Teknik Eğitimin ara eleman gücü olarak Tekniker ve Meslek Elemanlarını bugüne kadar büyük bir başarıyla eğitme görevini yerine getirmiş olan Meslek Yüksekokulu, 2008 yılında Yalova Üniversitesi ne bağlanmış olup; kuruluşundan günümüze 3002 kız ve erkek öğrencimizi eğitim öğretimlerini tamamlayarak Tekniker unvanı ile mezun etmiştir. Yalova Meslek Yüksekokulu; Pazarlama ve Dış Ticaret Bölümü, Muhasebe ve Vergi Bölümü, Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü, Bilgisayar Teknoloji Bölümü, Elektrik ve Enerji Bölümü, Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojisi Bölümü, Tekstil, Giyim, Ayakkab ve Deri Bölümü, Park ve Bahçe Bitkileri Bölümü, Otel, Lokanta Ve İkram Hizmetleri Bölümü, Ulaştırma Hizmetleri Bölümü, Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümleri olmak üzere 12 bölüm ve bu bölümlere bağlı 13 program dalında 1567 öğrenciye öğretim vermektedir. 6

9 Yukar da belirtilen akademik birimlere yönelik olarak Uludağ Üniversitesinden devredilen tesisle, birlikte 2008 ve 2009 y l içerisinde tahsis edilerek kullan ma haz r hale getirilen hizmet tesisleri aşağıda belirtilmiştir. BİRİMİN ADI İLÇESİ HİZMET BİNASI KULLANIM ALANI(m 2 ) Rektörlük Bina Merkez Arberetum İçi 3050 (Kapal Alan Toplam 780) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yalova Meslek Yüksekokulu Merkez Merkez Yalova Meslek Yüksekokulu Yerleşkesi (Kapal Alan Toplam ) Hukuk Fakültesi Merkez Sosyal Bilimler Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü Merkez Merkez Hukuk Fakültesi Bina (Kapal Alan Toplam 1.500) Yabanc Diller Bölümü Merkez Karizma İş Merkezi 3. Kat Kapal Alan Toplam Yapılan çalışmalarla kullanıma hazır hale getirilen ve eğitim hizmetleri veren tesislerin kullanım alanları fonksiyonel olarak aşağıda gösterilmiştir. BİRİMLER İdari Birimler Derslikler 2009 YILI KULLANIM ALANLARI (m²) Laboratuvarlar Sosyal Alanlar Spor Alanla Toplam Aç k Alanlar ( m² ) Toplam ( m² ) Yalova MYO (MYO ve İİBF) 8750m2 2500m2 250m2 500m m m2 Yabanc Diller Bölümü 560m2 420m m m2 310m2 1870m2 Mühendislik Fakültesi 1550m2 600m2 1200m2 100m m2 3450m2 Hukuk Fakültesi 1200m2 300m m2 1500m2 7

10 İnsan Kaynakları Üniversitemizin kuruluş aşamasında 2008 yılında, akademik ve idari toplam 22 personel mevcut iken; 2010 yılı Ocak ayı itibariyle İdari Hizmetlerde, Genel Sekreterlik, Hukuk Müşavirliği, sekiz Daire Başkanlığı, 6 Şube Müdürlüğü ve Akademik Birimlerinde görevli 86 idari personel ile 2010 y l Ocak ay itibariyle Akademik Birimlerde, 6 Profesör, 6 Doçent, 32 Yardımcı Doçent, 28 Öğretim görevlisi, 2 Uzman, 14 Okutman, 35 Araştırma Görevlisi, olmak üzere 124 akademik personel bulunmakta olup, toplamda ise Üniversitemizde yapmaktad r. 210 personel görev PERSONEL SAYISI Akademik Personel İdari Personel Toplam Personel Say Yılı (Kuruluş Aşaması) 2009 Y l (Sonu) 2010 Y l (Ocak Ay ) 8

11 Y l Yat r m Uygulamalar : Genel Yat r m Uygulama Durumu: SEKTÖR 2009 YILI KBÖ 2009 YILI YATIRIM GERÇEKLEŞME (Bin TL) ORAN Eğitim TOPLAM Genel Yat r m Uygulama Durumu Yl KBÖ 2009 Yl Yat r m Gerçekleşme 0 1 Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar: Üniversitemizin bulunduğu il olan Yalova İli, Ülkemizde en küçük yüzölçümüne sahip ildir. İlde, Üniversite alanı olarak nitelendirilebilecek yeterli büyüklüğe sahip olan ve İl Çevre Düzeni Plan nda gösterilen alan say s çok az say da olup, az sayıdaki eğitim alanının bir kısmı önceden kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis edilmiştir. Bu nedenle alternatifler arasında en iyi alternatif olan ve konum itibarıyla İlin ve bölgenin kalkınmasına Üniversite olarak en iyi katkı sağlayacak yer olarak TİGEM arazisi yerleşke alanı olarak belirlenmemesine rağmen, TİGEM arazisinin 9

12 mülkiyet sorununun çözülememesi nedeniyle Çeşitli İşlerin Etüt Projesi, Kampus Altyap s ve Derslik ve Merkezi Birimler Projesine ilişkin faaliyetlere başlanamamıştır. Y ll k Bütçe Kanunları ile tahsis edilen ödenek miktarları, mevcut öğrencilere yönelik akademik ve idari hizmetlerin yerine getirilmesi ve Yerleşke alanının mülkiyet sorununun çözülmesi halinde Yat r m program nda yer alan projelerin bir an önce gerçekleştirilmesi ihtiyacına oranla oldukça yetersiz kalmaktadır. Yerleşke alanımızın belirlenememesinden kaynaklanan nedenlerle yatırımlarımıza başlanamamış ve mevcut birimlerimizin teknik altyap donan mlar tamamlanamamıştır YILI PROJE UYGULAMALARI: Sektörü: Eğitim 3.1. Çok Y ll Projeler PROJE ADI : ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ PROJE NO : 2009H BİN(TL) Y Proje Ödeneği Revize Ödenek Harcama Gerçekleşme Oran (%) y l nda 2009H nolu proje ile Üniversitemize ayr lan toplam 400 TL tutarındaki ödenek yıl içinde kullanılamadığından 2010 yılına devretmiştir. 10

13 BİN (TL) PROJE ADI : KAMPUS ALTYAPISI PROJESİ PROJE NO : 2009 H Y Proje Ödeneği Revize Ödenek Harcama Gerçekleşme Oran (%) y l nda 2009H nolu proje ile Üniversitemize ayr lan toplam 500 TL tutar ndaki ödenek y l içinde kullanılamadığından 2010 yılına devretmiştir. 11

14 BİN(TL) PROJE ADI : DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER PROJESİ PROJE NO : 2009H Y Proje Ödeneği Revize Ödenek Harcama Gerçekleşme Oran (%) y l nda 2009H nolu proje ile Üniversitemize ayr lan toplam TL tutarındaki ödeneğin TL si Muhtelif İşler Projesi kapsamındaki giderlerde kullanılmak üzere söz konusu projeye aktarılmış olup, kalan tutar kullanılamadığından 2010 yılına devretmiştir. 12

15 3.2. Y ll k Projeler 2009 yılında 2009H nolu Muhtelif işler projesi kapsamında, Üniversitemize ayrılan TL tutarındaki ödenekten TL harcanmıştır. PROJE ADI : MUHTELİF İŞLER PROJESİ PROJE NO : 2009H BİN(TL) Y Proje Ödeneği Revize Ödenek Harcama Gerçekleşme Oran (%) % 99 13

16 Söz konusu proje kapsamında Mamul Mal Alımı, Taşıt Alımı, Yazılım Alımı, Kitap Alımı ve Gayrimenkul Büyük Onarımlarına ilişkin yapılan harcamalar aşağıda gösterilmiştir. 14

17 MAMUL MAL ALIMLARI (Bin TL) SIRA ALIM BAŞLAMA TUTARI AÇIKLAMA NO KONUSU ve BİTİŞ TARİHİ 1 Mefruşat Alımı 01/01/ /12/ ,7 Tüm akademik ve idari birimlerde kullan lmak üzere sat n al nmıştır. 2 Makine- 01/01/ ,3 Tüm akademik ve idari birimlerde Teçhizat Al 31/12/2009 kullanılmak üzere satın alınmıştır. 3 Bilgisayar 01/01/ Tüm akademik ve idari birimlerde Al 31/12/2009 kullanılmak üzere satın alınmıştır. TOPLAM TAŞIT ALIMI (Bin TL) SIRA ALIM BAŞLAMA TUTARI AÇIKLAMA NO KONUSU ve BİTİŞ TARİHİ 1 Minibüs Al May s ,2 Tüm akademik ve idari birimlerde kullanılmak üzere satın alınmıştır. TOPLAM 43,2 YAZILIM ALIMI SIRA ALIM BAŞLAMA NO KONUSU ve BİTİŞ TARİHİ 1 Yaz l m Al 01/01/ /12/2009 TOPLAM 29 TUTARI AÇIKLAMA (Bin TL) 29 Tüm akademik ve idari birimlerde kullan lmak üzere Üniversitemiz Web adresi hizmete konulmuş ve diğer yazılımlar satın alınmıştır. 15

18 YAYIN ALIMI (Bin TL) SIRA ALIM BAŞLAMA TUTARI AÇIKLAMA NO KONUSU ve BİTİŞ TARİHİ 1 Kitap Al m 01/01/ /12/ Tüm akademik ve idari birimlerde kullan lmak üzere Yerli ve Yabanc Kitapların yanı sıra diğer süreli yayınlar satın alınmıştır. TOPLAM 100 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIMLARI (Bin TL) SIRA NO 1 ALIM KONUSU Gayrimenkul Büyük Onar m Giderleri BAŞLAMA ve BİTİŞ TARİHİ 01/01/ /12/2009 TUTARI 364,7 TOPLAM 364,7 AÇIKLAMA Rektörlük Birimleri ile birlikte Yalova Meslek Yüksekokulu, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binalar n n Büyük Onar mlar ile Yabanc Diller Bölüm Başkanlığı ve Hukuk Fakültesi Binalar n n Kullan ma Haz r Hale Getirilmesi kapsam nda harcama yapılmıştır. 4. ÖNERİLER: Üniversitemiz 2008 l nda kurulan yedi devlet Üniversitesinden biri olup, altyap eksikliklerinin bulunmas nedeniyle, Yat r m Program nda yeni kurulan Üniversitelerin diğer Üniversitelere oranla daha fazla desteklenmesi gerekmektedir. Eğitim hizmetlerinin zamanında ve etkin bir şekilde karşılanabilmesi amacıyla donanım ihtiyaçlarının karşılanmas noktas nda ödenekler yetersiz kalmaktad r. Bu nedenle, başta Mamul Mal al mlar ve Yaz l m Al mlar ve Mamul Mal Al mlar kapsam ndaki Muhtelif İşler Projesine ait ödenek ile Altyap sorunlar n en k sa sürede çözmek ve İnşa faaliyetlerinin zamanında bitirilmesini temin etmek için diğer projelerdeki ödeneklerin art r lmas zorunluluk arz etmektedir. 16

19 Sektör Tar m Madencilik İmalat Enerji Ulaştırma.- Hab. Turizm Konut E K : 1-Tablo Proje Say Proje Tuta Dış Toplam 7.YALOVA ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ 2008 Sonu Kümülatif Harcama Bütçe Türü: Özel Bütçe 2009 Y l Program Ödenek 2009 Y l Revize Ödenek 2009 Y l Fiyatlar yla, Bin TL 2009 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme Dış Dış Topla Dış Dış Toplam Toplam Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak m Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Toplam Eğitim Sağlık D.Kamu Hizm. -İktisadi -Sosyal TOPLAM Prof. Dr. M. Niyazi ERUSLU Rektör

20 18

21

Faaliyet Raporu STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN 2014

Faaliyet Raporu STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN 2014 2013 Faaliyet Raporu 1 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN 2014 Yalova Üniversitesi Faaliyet FAALİYET RAPORU Raporu 2013 YALOVA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU Proje Koordinatörü : Dr. Hakan

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı (2014) i Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI ADIYAMAN 2015 www.adiyaman.edu.tr 1 SUNUŞ Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ), araştıran, bilgiye ulaşan, ulaştığı bilgiyi kullanan ve paylaşan, uluslararası düzeyde

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ii GRAFİKLER LİSTESİ... iv TABLOLAR LİSTESİ... iv ŞEKİLLER LİSTESİ... iv SUNUŞ... vi A. GENEL BİLGİLER... 1 1. Tarihsel

Detaylı

http://strateji.aku.edu.tr/ HAZIRLAYAN: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü

http://strateji.aku.edu.tr/ HAZIRLAYAN: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü http://strateji.aku.edu.tr/ HAZIRLAYAN: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü Uzm. Ş. Özgün ÇITAK(Kapak Tasarımı) 2 SUNUŞ Tüm paydaşlarımızın

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 TABLOLAR LİSTESİ... 4 GRAFİK LİSTESİ... 5 SUNUŞ... 7 ÖNSÖZ... 9 1. BÖLÜM... 10 GİRİŞ... 10 1.1. ÇALIŞMANIN AMACI...

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU SUNUŞ Yeni kurulan üniversitemiz, bilgiyi üreten, ürettiği bilgiyi bilimsel arenada paylaşan, bilimsel düşünceyle donanmış, araştırmacı, geleceğe

Detaylı

Prof. Dr. Zafer EREN Rektör. Rektör Sunuşu

Prof. Dr. Zafer EREN Rektör. Rektör Sunuşu Rektör Sunuşu Anadolumuzun tam ortasında Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının Vatanın bağımsızlığı tehlikededir. Milletin istikbalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. sözleri

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz - 2014 Üniversitemizde, 2013-2017 Stratejik Planında da belirtilen amaç ve hedeflerimize ulaşmak için geçmişte olduğu

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2013 Mali Yılı Performans Programı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2013 Mali Yılı Performans Programı KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2013 Mali Yılı Performans Programı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Ocak 2013 Üst Yönetici Sunuşu Kırıkkale Üniversitesi, Ankara nın hemen yanı başındaki merkezi konumu ile

Detaylı

% İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

% İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ^tkno^ T C /MX % İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı IYTE «1W2-2012 Sayı : 14966742 n0 Konu : ÎYTE 2014-2018 Stratejik Planı 02/99/2013 KALKINMA BAKANLIĞINA

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU SUNUŞ Yeni kurulan üniversitemiz, bilgiyi üreten, ürettiği bilgiyi bilimsel arenada paylaşan, bilimsel düşünceyle donanmış, araştırmacı, geleceğe

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2007 Yılı Faaliyet Raporu

Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2007 Yılı Faaliyet Raporu Hazırlayan : GOÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Kampüsü TOKAT www.gop.edu.tr 2 Müspet bilimlerin temellerine dayanan, güzel sanatları seven, fikir

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI NİHAİ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI NİHAİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI NİHAİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kasım 2013 Cumhuriyete vereceğimiz en büyük armağan gençlerimizin Eğitilmesi olacaktır. İÇİNDEKİLER

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 NİSAN-2013 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Stratejik Planı 2014-2018 Yönetim Kurulu nun 15.03.2013 tarihli toplantısında 2013/ 11-30 sayılı kararı;

Detaylı

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Şubat 2015 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU..1 I- GENEL BİLGİLER... 2-39 A- Misyon ve Vizyon... 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar..2-9 C- İdareye İlişkin Bilgiler....9 1-

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU 2011 İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER i Sayfa No 3 A. MİSYON VE VİZYON 4 A.1.MİSYON 4 A.2. VİSYON 4 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 5 B.1. ÜNİVERSİTE ORGANLARI

Detaylı

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 4 I. GENEL BİLGİLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 24 YILI İDARE FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ŞUBAT 25 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I-GENEL BİLGİLER Sayfa A-Misyon ve Vizyon 4 B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5 C-İdare

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 3 ÖNSÖZ... 5 I- HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 7 GİRİŞ... 7 KONUNUN ÖNEMİ... 7 AMAÇ VE KAPSAM... 8 SÜREÇ VE YÖNTEM... 9 PLANIN UYGULANMASI...

Detaylı

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2013 2017)

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2013 2017) T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2013 2017) ŞIRNAK Haziran 2013 1 ÖNSÖZ Şırnak Üniversitesi Şırnak Meslek Yüksekokulu stratejik plan çalışmaları 22 Haziran 2011 tarihinde

Detaylı

Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ

Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 1 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...11 I - GENEL BİLGİLER... 13 A - VİZYON, MİSYON

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU 2013 YILI İÇİNDEKİLER SUNUŞ... I- GENEL BİLGİLER... A. Misyon ve Vizyon... B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C. İdareye

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUŞ : Rekabetin arttığı, ülkelerin birbirleriyle kıyasıya yarıştığı çağımızda, kamu kaynaklarının etkin, ekonomik ve verimli kullanımı büyük

Detaylı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU SİNOP ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Korucuk Köyü Trafo Mahallesi No:36 - SİNOP Nisan-2014 1 ÖNSÖZ Bir ülkede yükseköğretimin

Detaylı

009 Y YILI TEPE ET R RAPO

009 Y YILI TEPE ET R RAPO AFYON KO FAA 20 OCAT ALİY M 009 Y TEPE ET R May s 201 YILI ÜNİ RAPO 0 İVER ORU RSİTESİ A F Y O N K O C A T E P E Ü N İ V E R S İ T E S İ 1 9 9 2 Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) 2009 Faaliyet Raporu,

Detaylı

Başarı, tüm ulusun azim ve inancıyla çabasını birleştirmesi sonucu kazanılabilir.

Başarı, tüm ulusun azim ve inancıyla çabasını birleştirmesi sonucu kazanılabilir. Başarı, tüm ulusun azim ve inancıyla çabasını birleştirmesi sonucu kazanılabilir. İçindekiler SUNUŞ... 7 1. GENEL BİLGİLER... 9 1.1 MİSYON VE VİZYON... 10 1.2 YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 11 1.3 İDAREYE

Detaylı

CBÜ 2015 Yılı Performans Programı

CBÜ 2015 Yılı Performans Programı SUNUŞ Celal Bayar Üniversitesi, 1992 yılında, ülkemizin kadim şehirlerinden biri olan Manisa'da kurulmuştur. 10 fakülte, 5 yüksekokul, 3 enstitü, 15 meslek yüksekokulu, 23 araştırma ve uygulama merkezi

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 214 YILI PERFORMANS PROGRAMI Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, Yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; Çalışkan olmak! Sunuş Yeni kurulan bir devlet üniversitesi olarak Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (YBÜ), ülkemizde

Detaylı

T. C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T. C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T. C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Ocak-2015 Gözlerimizi kapayıp tek başımıza yaşadığımızı düşünemeyiz. Memleketimizi bir çember içine

Detaylı