ANADOLU MESLEKĠ EĞĠTĠM DERNEĞĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANADOLU MESLEKĠ EĞĠTĠM DERNEĞĠ"

Transkript

1 HAYAT BOYU ÖĞRENME PROGRAMI LEONARDO DA VİNCİ PLM HAREKETLİLİK PROJESİ TR1-LEO HAYATA +1 ĠLE BAġLAMA

2 Leonardo da Vinci Programı Nedir? Leonardo da Vinci Programı; Organizasyon ve içeriği Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin sorumluluğunda olan ve AB'ne üye ve aday ülkelerin mesleki eğitime yönelik politikalarını desteklemek ve geliştirmek için yürütülen bir programdır. Bu programın faaliyet alanlarından biri olan Hareketlilik Faaliyeti ise mesleki eğitimdeki öğretmen, öğrenci, usta öğretici, çıraklar ve işsizlerin belirli bir süre ile bir AB devletinde mesleki faaliyetlerinde bulunmaları için mali kaynak sağlayan bir programdır. Leonardo da Vinci mali desteği, projede yer alan bir kişinin bulunduğu ülkeden gideceği ülkeye yapacağı tüm seyahat giderlerini, konaklama ve yeme-içme giderlerini, yabancı dil eğitimi alması için gerekli olan giderler ile sigorta giderlerini kapsamaktadır. Kısacası bu destek, hareketlilik faaliyetine katılan bir kişinin, kişisel harcamaları haricindeki tüm giderlerini karşılamaktadır.

3 Program Ne Zaman Başladı? Leonardo da Vinci programı, Avrupa Birliği ülkeleri arasında 22 yıldır uygulanmakta olan bir programdır. Ülkemiz bu programa ilk defa 2004 yılında katılmıştır. Ülkemizin programa katıldığı 2004 yılından itibaren çeşitli illerimizden den fazla kişi yurtdışına giderek Leonardo da Vinci Hareketlilik faaliyetine katılmıştır.

4 Ulusal Ajans Kimdir? Katılımcı ülkelerin AB Eğitim ve Gençlik Programlarından yararlanmasını sağlamak amacıyla her ülke kendi içinde ilgili taraflar ile işbirliği içinde programlardan yararlanma faaliyetlerini organize ve koordine etmek için bir uygulama birimi (Ulusal Ajans) oluşturmuştur. 1 Nisan 2004 tarihinde programlara katılmaya hak kazanan ülkemiz Ulusal Ajans ı ise ilk önce Devlet Planlama Teşkilatına Bağlı olarak Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı kısaca Ulusal Ajans ismi ile 2003 yılının Ağustos ayı içerisinde kurulmuş, 2011 yılından itibaren ise Avrupa Birliği Bakanlığı na bağlanmıştır. Mali özerkliği bulunan kurumda 100 den fazla uzman ve uzman yardımcısı olmak üzere toplam 170 kadar çalışan bulunmaktadır.

5 PROJEMĠZ

6 Projenin Adı İş hayatına +1 ile başlama Projenin İngilizce Adı Integration into Labour Market with +1 Kısaltılmış Adı +1 Proje Sahibi kurum Anadolu Mesleki Eğitim Derneği Katılımcı Gönderen Ortaklar 1) Anadolu Mesleki Eğitim Derneği (17 kişi 4 Engelli 4 refakatçi ) 2) Başkent Mesleki Eğitim Mezunları ve Mensupları Derneği ( 4 kişi ) 3) Ertan Prodüksiyon Tiyatro-Eğitim-Medikal-İnşaat Ltd Şti (6 kişi ) 4) TC. MEB. Özel Leyla Karahan Estetisyenlik Ve Güzellik Uzmanlığı Kursu(5 kişi) Proje Sorumlusu/İmza Yetkisi Projenin Uygulanacağı Ülkeler Ev Sahibi Ortaklar Katılımcı Sayısı Katılımcı Profili Yerleştirme Süresi Mehmet TEZCAN, İlhan AYDIN Almanya, İspanya, İtalya, Hollanda CEEE MERCEDES SANROMA (İspanya), TRIO BEAUTY BERLIN(Almanya), ROC de Leijgraaf (Hollanda), Istituto d'istruzione Superiore L.Gigli Rovato (İtalya) 40 kişi Katılımcı grubu en az ilköğretim mezunu olup eğitim-öğretim seviyeleri birbirinden farklı istihdam edilememiş genç işsiz kızlardır. Katılımcılar mesleki eğitim aldıkları dallarda başarı göstererek mezun olmuş, çalışma dinamiğine sahip, teknolojik gelişmeleri yakından takip eden, sosyal yönden yeterli, mesleki eğitimin öneminin farkında olan, bilgi ve beceri yönünden homojen bir yapıya sahip etkili öğrenmelerini engelleyecek 28 i normal 4 ü engelli toplam 32 genç kızdan oluşmuştur. 2 Hafta Yerleştirme Tarihi Almanya ( ), İspanya ( ), İtalya( ), Hollanda( )

7 YURT DIŞI ORTAKLARI Leonardo da Vinci Projesi TR1-LEO ĠĢ hayatına +1 ile baģlama

8 TR1-LEO Proje Yönetim Birimi : Mehmet TEZCAN Koordinatör :Ġlhan AYDIN ALMANYA, İTALYA,HOLLANDA, İSPANYA 17 MAYIS-31 MAYIS 2014 (2 HAFTA)

9 PROJENİN GEREKÇESİ Teknolojik gelişmeler, ekonomik ve toplumsal yaşamda hızlı ve derin değişmelere yol açarak, herkes için yaşam boyu eğitimi zorunlu kılmaktadır. İnsanlara okul eğitimi sonrasında eğitim olanakları sunmak, yetişkin eğitimi sisteminin görevidir. Yaşam boyu eğitim bağlamında yetişkin eğitimi olanaklarından, eğitim ve gelir düzeyi ne olursa olsun herkesin yararlanabilmesi, herkesin nitelikli bir yaşama erişebilme olanağını elde edebilmesi için gereklidir. Fakat küresel pazar ekonomisi; sosyal kamusal harcamaları azaltmak, rekabeti ve özelleştirmeyi artırmak yönünde işlemektedir. Bu durum toplumlar, kuşaklar, cinsiyetler arasında ve içinde çatışmaları, eşitsizlikleri azaltma gizilgücüne sahip ücretsiz yetişkin eğitimi hizmetlerinin sunumunu zorlaştırmaktadır. Bu amaçla; Yetişkinler içerisinde özellikle kızları eğitim sistemi içerisine dahil ederek yaşam boyu eğitimin olanaklarından yaralanmalarını sağlamak gereklidir. Ülkemizde her alanda çalışacak kaliteli ve yüksek performanslı işgücüne ihtiyaç vardır. Bunun sonucu olarak eğitim; yeni uzmanlık alanları yaratmak ve bu alanlarda insan gücü yetiştirmekle ülkenin gelişmesine ve istihdamın artmasına katkıda bulunmalıdır.. Yetiştirilmesi gereken insan gücünün kızlar olduğu düşünülünce durum daha ciddi bir boyut almaktadır. Kadınların toplumsal ve ekonomik yaşama katılımları gün geçtikçe artmaktadır. Ancak kadınların ekonomik yaşama katılımları ile toplumsal ve ekonomik kalkınmadan yararlanma biçimleri ve ölçüleri doğru orantılı değildir. Her ne kadar kadınların toplumsal ve ekonomik kalkınmadan yararlanma durumları ülkelerin gelişmişlik düzeyleri ile ilişkilendirilebilirse de, genel anlamda bütün toplumlarda erkeklerin gerisine düştükleri, aynı işte çalışmalarına karşın aynı ücreti alamadıkları, daha az istihdam edildikleri ve daha düşük ücretle çalıştırıldıkları bilinen bir gerçektir.

10 Projenin Amacı Mesleki yaygın eğitim merkezlerinden, mezun olmuş fakat alanında istihdam edilememiş geçlerin bölgesel, ulusal ve hatta uluslararası düzeyde istihdam edilebilirlik oranı yüksek ve çağın popüler meslek dallarından olan evde çocuk bakımı, cilt bakımı ve güzellik ve moda tasarımı alanlarında sahip oldukları mesleki eğitime nitelik katmak için yurtdışında eğitim almalarını sağlayarak katılımcılarda farkındalık yaratıp istihdam edilebilirlik oranlarını artırmanın yanı sıra, toplumsal hayatta değişime uyum sağlayabilen, girişimci ve kendine güvenen bireyler haline gelmelerini sağlamaktır.

11 PROJENİN HEDEFLERİ: 1. Mesleki eğitim almış ancak aldıkları eğitimin kalitesi nedeniyle sektörün ihtiyaçlarına cevap verememiş dolayısıyla da istihdam edilememiş olan katılımcıların belirlenen konularda almış oldukları mesleki eğitimi Hareketlilikler yoluyla daha güçlü hale getirmek dolayısı ile niteliklerini ve istihdam edilebilirlik oranlarını yükseltmektir. 2. Yaygın ve gayrı resmi öğrenim yoluyla elde edilenler dahil olmak üzere, yeterliklerin ve kazanımların tanınmasını sertifikalandırılmasını ve şeffaflığını artırmak, 3. Modern yabancı dillerin öğrenimini teşvik etmek, 4. Öğrenim fırsatları sağlayan kurum, kuruluş ve işletmeler ile sosyal ortak ve diğer ilgili kuruluşlar arasındaki işbirliğinin nitelik ve niceliğini Avrupa genelinde artırmak

12 Proje Sonuçları: 1. Proje Katılımcıları Cilt Bakım/Makyaj, Moda Tasarım, Okul Öncesi Eğitim meslek dalında çalışma disiplini, sosyal hakları ve statülerini koruma ve iyileştirme yönünde neler yapabileceği, konularında belirtilen eğitim programını AB kalite Standartları ve uygulama hususunda bilgilerini arttırarak mesleki olarak kendilerini geliştirmeleri sağlanmıştır. 2.Proje yararlanıcıları ekip olarak çalışacakların dan takım ruhunun geliştirilmesi hedeflenmektedir. 3.Değişen ve gelişen kozmetik ürünleri,araç ve gereçleri kullanmaları konusunda yeterli bilgi sahibi olmaları, 4.Sorumluluk alma duygularını geliştirmeleri, 5.Yabancı diller ve Kültürel arası iletişim artacak, 6.Kadınların Mesleki, Sosyal ve Kültürel yönden gelişimlerine, özgüvenlerin oluşturulmasına katkı sağlanmıştır. 7. Ev sahibi ortaklarımız, işletme ve mesleki eğitim merkezlerinden aldıkları eğitim sertifikası ile katılımcıların hayat boyu öğrenme kapsamında istihdam edilebilirliği artacak, iş gücüne girişte seçicilik unsuru olacaktır.

13 Eğitim PROGRAMI Proje kapsamındaki hareketlilik, tarihinde Almanya, Hollanda, Ġspanya ve Ġtalya ya gerçekleģtirilecektir. Staj Eğitim içeriği ve Planı; A) Anne-çocuk eğitimi (Evde çocuk bakımı) 8 katılımcı 1.HAFTA 1.Gün: Tanışma toplantısı, eğitimin içeriği ile ilgili bilgi verilmesi, ev sahibi kurumun tanıtılması, 2.Gün: Bakım elemanının özelliklerinin ve görevlerinin anlatılması,izleme raporlarını hazırlanması 3.Gün: Anne çocuk sağlığını tanımaya yönelik etkinlik hazırlama, izleme raporlarını hazırlanması 4.Gün Birey gelişimine yönelik etkinlik hazırlamak, izleme raporlarını hazırlanması, 5.Gün: Çocuğun ruh sağlığını tanımaya yönelik etkinlik hazırlamak izleme raporlarını hazırlanması Hafta sonu: Kültürel geziler ve faaliyetler 2.HAFTA 1.Gün: Çocukla iletişim kurma tekniklerini kavramak 2.Gün: Serbest zaman etkinliklerini hazırlamak, iyi uygulama gezisi, değerlendirme toplantısı 3.Gün: Oyun etkinliklerini hazırlamak, izleme raporlarını hazırlanması 4. Gün: Müzik etkinliklerini hazırlamak, raporlarını hazırlanması 5. Gün: iyi uygulama gezisi, belge töreni, yurda dönüş.

14 B).Cilt bakımı ve güzellik Hizmetleri Bölümü (Sahne makyajı) 16 katılımcı 1.HAFTA 1.Gün: Tanışma toplantısı, eğitimin içeriği ile ilgili bilgi verilmesi, ev sahibi kurumun tanıtılması, 2. Gün: Yüz anatomisinin incelenmesi, izleme raporlarını hazırlanması 3. Gün: Sahne Işıklarına göre renkler, izleme raporlarını hazırlanması 4. Gün: Profesyonel makyaj malzemelerinin tanıtımı, izleme raporlarını hazırlanması 5. Gün: Sahne makyajında kullanılan aksesuarlar, izleme raporlarını hazırlanması Hafta sonu: Kültürel geziler ve faaliyetler 2. HAFTA 1. Gün: Gösterinin niteliğine göre sahne makyajı uygulamaları, izleme raporlarını hazırlanması 2. Gün: Işık sistemine göre makyaj uygulamaları, izleme raporlarını hazırlanması 3. Gün: Karaktere göre makyaj uygulamaları, izleme raporlarını hazırlanması 4. Gün: Seçilen kostüme göre makyaj uygulamaları, izleme raporlarını hazırlanması 5. Gün: İyi uygulama gezisi, belge töreni, yurda dönüş.

15 C) Moda tasarımı (Dikiş makinesi operatörlüğü) Bölümü 8 katılımcı 1. HAFTA 1. Gün: Tanışma toplantısı, eğitimin içeriği ile bilgi verilmesi, ev sahibi kurumun tanıtılması, 2. Gün: Dikiş makinesinin bölümleri, izleme raporlarını hazırlanması 3. Gün: Verimliliği arttırmada baskı ve iplik ayarları, izleme raporlarını hazırlanması 4. Gün: Kumaş ve ipliğe uygun iplik seçimi, izleme raporlarını hazırlanması 5. Gün: Verimliliği arttırmada kullanılan aparatlar, izleme raporlarının hazırlanması Hafta sonu: Kültürel geziler ve faaliyetler 2. HAFTA 1. Gün: Verimliği düşüren faktörler ve atölyede verimliliği arttırmak için alınan önlemler, izleme raporlarını hazırlanması 2. Gün: İyi uygulama işletme gezisi, izleme raporlarının hazırlanması, 3. Gün: Verimliliği arttırmada dikiş makinesi bakım uygulaması, izleme raporlarının hazırlanması 4. Gün: Dikiş makinesi uygulama çalışmaları, izleme raporlarını hazırlanması 5. Gün: Belge töreni, yurda dönüş.

16 PROJE SAHĠBĠ YÜKÜMLÜLÜKLERĠ YerleĢtirme amaçlarını, geliģtirilmesi hedeflenen beceri ve yeterlilikleri esas alarak tanımlamak. Bu amaçlara uygun yerleģtirme içeriğini, proje süresini, ev sahibi kuruluģu ve hedef ülkeyi seçmek. Katılımcıları, ev sahibi ülkenin yaģam tarzına, çalıģma ve kültürel hayatına, özellikle mesleki ihtiyaçlarını karģılayabilecekleri dil eğitimi aracılığıyla hazırlamak. Ġçeriği tarafların tamamı için Ģeffaf olan sözleģme oluģturmak. Seyahat, konaklama, vize/çalıģma izni ve sosyal güvenlik sigortası düzenlemelerine yönelik organizasyonların tesis etmek. Her bir katılımcıyı, Leonardo Da Vinci programına katılarak edindikleri kiģisel ve mesleki geliģimleri açısından değerlendirmek.

17 GÖNDEREN KURULUġUN(ORTAKLARIN) YÜKÜMLÜLÜKLERĠ Her Öğrenciye uygun eğitim programı oluģturmak için görüģmeler yapmak. Ġzleme ve rehberlik konularında anlaģmaya varmak. Kazanılan beceri ve yeterliliklerin tanınmasını sağlamak için üzerinde uzlaģmaya varılmıģ geçerli kılma uygulamalarını yürütmek. Katılımcılar dahil, tüm taraflar için uygun haberleģme kanallarını oluģturmak. Projenin geliģimini sürekli olarak takip ederek değerlendirmek ve gerekiyorsa uygun tedbirler almak.

18 KATILIMCILAR YÜKÜMLÜLÜKLERĠ YerleĢtirmesiyle ilgili olarak üzerinde müzakere edilmiģ bütün düzenlemelere uymak ve yerleģtirmenin baģarılı olması için her türlü çabayı sarf etmek. Ev sahibi kuruluģun kural ve düzenlemelerine, normal çalıģma saatlerine, davranıģ kurallarına ve gizlilik hükümlerine riayet etmek. Yurt dıģında Alıcı ortağın uygulayacağı mesleki eğitim programına aktif katılmak YerleĢtirmeyle ilgili herhangi bir değiģiklik ya da problem olması durumunda proje sahibi/gönderen kuruluģla irtibata geçmek. Yurt dıģına çıkmadan önce proje sahibi kuruluģ tarafından düzenlenecek sözleģme ve süresinden önce yurt dıģından dönülmemesi amacı ile taahhütname ve resmi evraklarını imzalamak. YerleĢtirme sonunda harcamalarla ilgili olarak talep edilen destekleyici belgelerle birlikte, belirlenen Ģekilde hazırlanmıģ bir rapor sunmak.

19 YURT DIġI HAREKETLĠLĠĞĠN FĠNANSMANI Hareketlilik faaliyetleri kapsamında yurtdışına çıkmadan önce tüm proje katılımcılarının Halk Bankası Ostim Kent Şubesi nde birer Vadesiz Avro hesabı açtırmaları gerekmektedir. (18 yaşından küçük olan katılımcılar hesap açtırmaya velileri ile birlikte gitmelidirler.) Projeye ait mali katkı bedelinin Ulusal Ajans tarafından Kurumun banka hesabına aktarıldığı dönemde, proje sahibi Anadolu Mesleki Eğitim Derneği, Almanya ya gidecek olan katılımcıların banka hesaplarına 690 ar Avro para havale etmelidir. Ayrıca; Anadolu Mesleki Eğitim Derneği, İtalya ya gidecek olan katılımcıların banka hesaplarına 819 ar Avro para havale etmelidir. Anadolu Mesleki Eğitim Derneği, Hollanda ya gidecek olan katılımcıların banka hesaplarına 776 şar Avro para havale etmelidir. Anadolu Mesleki Eğitim Derneği, İspanya ya gidecek olan katılımcıların banka hesaplarına 733 şer Avro para havale etmelidir. Özel İhtiyaç sahipleri için, Almanya ya gideceklere 966, İtalya ya gideceklere 1147, İspanya ya gideceklere 1026, Hollanda ya gideceklere ise 1086 şar Avro para havale etmelidir.

20 PROJE FĠNAL RAPORLARI Katılımcı, Hareketliliğini bitimini müteakiben en geç 30 gün içerisinde mobility tool resmi formları kullanarak nihai raporunu sunar. Nihai rapor, katılımcının, kalan % 20 lik bakiyenin ödenmesi talebi olarak kabul edilir.

21 Kültürel Hazırlık: Periyodik toplantılar sonrasında verilecek tarihlerde, dilsel, kültürel, pedagojik hazırlık faaliyetlerine baģlanacaktır. Ülkemizde gerçekleģtirilecek ve Katılımcılarımızın gidecekleri hakkında bilgi edinmeleri amaçlanacaktır. Katılımcılarımızın projede motivasyonlarını üst düzeyde tutabilmek için kendilerinden bir proje konusu ile ilgili Pedagojik eğitim verilecektir. Katılımcılar gidecekleri ülkeler ile ilgili kültürel yapı, davranıģ Ģekilleri, çalıģma koģulları, vb. gibi bilgileri kendi bulguları ile destekleyerek aktaracak, kültürel anlamda hazırlıklarında daha çok bu etkinlikleri gerçekleģtirilecektir. Pedagojik Hazırlık: Bu aģamada katılımcılarımıza projeye yoğunlaģmaları için, yurt dıģı eğitim ve inceleme konularında alanında Usta Öğreticiler tarafından mesleki ön eğitim verilecektir. Dil Hazırlık: Bu aģamada katılımcılarımızın yurt dıģında günlük ihtiyaçlarını karģılayacak ve mesleki eğitim terimlerini de içeren dil eğitimleri alınacaktır. Bu eğitimler Özel Öğretim kurumundan Hizmet alımı yapılacaktır. Böylece Yurt dıģına çıkmadan önce hazırlık faaliyetleri tamamlanmıģ olacaktır.

22 ZAMAN: FAALĠYETLER: Ağustos 2013 : Proje Yönetim Ve Ġzleme Kurullarının oluģturulması Eylül-Ekim 2013 : Kurul faaliyet planlarının hazırlanması/ SözleĢmelerin Ġmzalanması. Aralık-Ocak-ġubat 2014 : Katılımcı Kültürel ve mesleki hazırlık Mart-Nisan 2014 : Seyahat Organizasyonunun planlanması Nisan : Mali Katkının Katılımcı hesaplarına aktarılması 31 Nisan 2014 : YerleĢim öncesi Katılımcılarla toplantı 17 Mayıs 2014 : YerleĢimin gerçekleģtirilmesi 31 Mayıs 2014 : Yurda DönüĢ Haziran-Temmuz 2014 : YaygınlaĢtırma Faaliyetler Ağustos 2014 : Final Raporu Teslim Proje faaliyetlerini yukarıdaki zamanlar aralığında yapılacak periyodik toplantılarda insan kaynakları yönetimi, mali kaynak yönetimi ve yapılacak anlaģmalar detaylı olarak anlatılacaktır.

23 TEġEKKÜRLER Mehmet TEZCAN Proje Koordinatörü

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik...

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik... BECERI 10 Beceri Beceri kazandirma kazandırma ve ve meslek ve iş edindirme seferberligi... seferberliği... UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi Her beceri

Detaylı

GENÇLERE YÖNELİK AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARI: JAPONYA, KORE, ÇİN VE TÜRKİYE ÖRNEKLERİ

GENÇLERE YÖNELİK AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARI: JAPONYA, KORE, ÇİN VE TÜRKİYE ÖRNEKLERİ GENÇLERE YÖNELİK AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARI: JAPONYA, KORE, ÇİN VE TÜRKİYE ÖRNEKLERİ Yrd. Doç. Dr. Sevgi Işık EROL* GİRİŞ 1 Son yıllarda genç işsizliğindeki artış, genel işsizlik oranlarının çok üzerindedir.

Detaylı

Kar yer GUNDEM GÜNDEM. Sanal Rehberlik

Kar yer GUNDEM GÜNDEM. Sanal Rehberlik Kar yer GELİŞEN İNSAN KAYNAKLARI GUNDEM GÜNDEM Her İşsize Bir Danışman Türkiye de İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Malatya dan Fransa ya Uzanan Bir Başarı Öyküsü İnşa Edilen Yapıların Kalitesi Sosyal

Detaylı

Erasmus+ Program Rehberi. 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle geçerlidir. Herhangi bir ihtilaf halinde İngilizce orijinal metin geçerlidir.

Erasmus+ Program Rehberi. 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle geçerlidir. Herhangi bir ihtilaf halinde İngilizce orijinal metin geçerlidir. Erasmus+ Program Rehberi 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle geçerlidir. Herhangi bir ihtilaf halinde İngilizce orijinal metin geçerlidir. Türkiye Ulusal Ajansı tarafından tercüme ettirilmiştir. İÇİNDEKİLER

Detaylı

PROJELER KOORDÝNASYON MERKEZÝ BAÞKANLIÐI ÇOCUKLARIN OKULA HAZIRLANMASI (ANNE-ÇOCUK EÐÝTÝMÝ) TEMEL ARAÞTIRMASI

PROJELER KOORDÝNASYON MERKEZÝ BAÞKANLIÐI ÇOCUKLARIN OKULA HAZIRLANMASI (ANNE-ÇOCUK EÐÝTÝMÝ) TEMEL ARAÞTIRMASI PROJELER KOORDÝNASYON MERKEZÝ BAÞKANLIÐI ÇOCUKLARIN OKULA HAZIRLANMASI (ANNE-ÇOCUK EÐÝTÝMÝ) TEMEL ARAÞTIRMASI ANKARA 2006 PKMB PROJELER KOORDÝNASYON M E R K E ZÝ B AÞKANLIÐI PROJECTS COORDINATION CENTER

Detaylı

2013-2017 STRATEJİK PLANI

2013-2017 STRATEJİK PLANI 2013-2017 STRATEJİK PLANI Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA ÇALIŞMADAN, YORULMADAN, ÖĞRENMEDEN, RAHAT YAŞAMA YOLLARINI ARAMAYI İHTİYAT HALİNE GETİRMİŞ MİLLETLER, EVVELA

Detaylı

TOKAT TAKİ MESLEKİ EĞİTİMİN DURUMU VE İHTİYAÇ ANALİZİ

TOKAT TAKİ MESLEKİ EĞİTİMİN DURUMU VE İHTİYAÇ ANALİZİ TOKAT TAKİ MESLEKİ EĞİTİMİN DURUMU VE İHTİYAÇ ANALİZİ i Prof.Dr. Mustafa BALOĞLU Yrd.Doç.Dr. Nail YILDIRIM Esra KARABAĞ KÖSE Ali UÇAR Tokat-2012 ii Bu rapor, T.C. Kalkınma Bakanlığı nın genel koordinasyonunda

Detaylı

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik teşvik kredi girişim sermayesi girişimcilik yeni girişimci sermaye yenilikçilik girişimcilik ve Yenilik Programı işgem risk iş melekleri işkur tübitak araştırma-geliştirme rekabet edebilirlik ORTA KARADENİZ

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 YASAL DAYANAK... 1 YÖNTEM... 2 GENÇLİK POLİTİKALARI... 4 1. GİRİŞ... 4 1. 1. Gençlik Tanımı... 4 1. 2. Neden Gençlik Politikası... 5 2.

Detaylı

HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI İYİ PROJE UYGULAMALARI 2011

HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI İYİ PROJE UYGULAMALARI 2011 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI TÜRK ULUSAL AJANSI HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI İYİ PROJE UYGULAMALARI 2011 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK

Detaylı

VAN İLİ AKTİF YAŞAM ODAKLI MESLEKİ GELİŞİM ve EĞİTİM MERKEZİ MESGEM KURULMASINA YÖNELİK FİZİBİLİTE RAPORU

VAN İLİ AKTİF YAŞAM ODAKLI MESLEKİ GELİŞİM ve EĞİTİM MERKEZİ MESGEM KURULMASINA YÖNELİK FİZİBİLİTE RAPORU VAN İLİ AKTİF YAŞAM ODAKLI MESLEKİ GELİŞİM ve EĞİTİM MERKEZİ MESGEM KURULMASINA YÖNELİK FİZİBİLİTE RAPORU Aralık 2014 Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Tüm Hakları Saklıdır. www.daka.org.tr VAN İLİ AKTİF YAŞAM

Detaylı

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; a) (Değişik bent: 20/03/2009-27175 S.R.G Yön/1.mad.)

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR KURULUŞLARI

ÖZEL SEKTÖR KURULUŞLARI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI Eğitim ve Gençlik Kataloğu ÖZEL SEKTÖR KURULUŞLARI Ülkemiz dünyanın en güçlü ülkelerinden biri olma hedefine ulaşırken

Detaylı

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 03.07.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24804. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 03.07.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24804. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 03.07.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24804 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Final Aşaması Sonuçlandı

Final Aşaması Sonuçlandı Yaratıcı Kalkınma Fikirleri Yarışması 2009, Türkiye İçindekiler Final Aşaması Sonuçlandı Yarışmanın Final Aşaması Yarışmaya Ait Bazı İstatistik- 2 6 Dünya Bankası tarafından Türkiye'de Gençlik: Geleceğimizi

Detaylı

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ TÜRKİYE DE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM SİSTEMİ

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ TÜRKİYE DE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM SİSTEMİ TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ TÜRKİYE DE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM SİSTEMİ TEMEL SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Editörler: Prof. Dr. Servet Özdemir Prof. Dr. Hasan Bacanlı Murat Sözer TÜRKİYE DE OKUL ÖNCESİ

Detaylı

Gaz Yakıcı Cihazların Teknik Eğitimi Technical Training on Gas Burning Devices

Gaz Yakıcı Cihazların Teknik Eğitimi Technical Training on Gas Burning Devices 2015 Gaz Yakıcı Cihazların Teknik Eğitimi Technical Training on Gas Burning Devices GAZ YAKICI CİHAZ TEKNİKLERİ MODÜL GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI RAPORU GAS OPERATED DEVICE MODULE DEVELOPMENT TECHNICAL WORKSHOP

Detaylı

Wir machen mit. Ulusal Entegrasyon Planı

Wir machen mit. Ulusal Entegrasyon Planı Wir machen mit. Ulusal Entegrasyon Planı Yeni Yollar Yeni Fırsatlar Ulusal Entegrasyon Planı Yeni Yollar Yeni Fırsatlar İçindekiler Başbakan Angela Merkel in Önsözü 7 Devlet Bakanı Maria Böhmer in Giriş

Detaylı

ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği. Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği

ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği. Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği İçerik Hareketlilik Projeleri ve Amaçlar Kuruluşlar Katılımcılar Hibe Ölçütleri Bütçe Başvuru Ana

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık Mesleki Eğitim Projeleri BAŞVURU REHBERİ 2015 Bu rehber 2014 yılından itibaren Erasmus+

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu ii 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu iii Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu (Ocak Haziran) iv 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu SunuĢ 2009 yılından itibaren sorumluluk bölgesi olan Hatay,

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ YABANCI DİL ÖĞRETİMİ 29-30 KASIM 2013 TOBB, ANKARA Sonuç Raporu 13 Aralık 2013 1 TOBB EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ YABANCI

Detaylı

HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI (LLP) ÜLKE MERKEZLİ PROJE ve BİREYSEL FAALİYETLER 2013 YILI ULUSAL TEKLİF ÇAĞRISI

HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI (LLP) ÜLKE MERKEZLİ PROJE ve BİREYSEL FAALİYETLER 2013 YILI ULUSAL TEKLİF ÇAĞRISI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI (LLP) ÜLKE MERKEZLİ PROJE ve BİREYSEL FAALİYETLER 2013 YILI ULUSAL TEKLİF ÇAĞRISI

Detaylı

T. C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı TÜRKİYE ULUSAL AJANSI. Erasmus+

T. C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı TÜRKİYE ULUSAL AJANSI. Erasmus+ T. C. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklıklar Okul Eğitimi Projeleri BAŞVURU REHBERİ 2014 Bu rehber 2014 yılından itibaren Erasmus+ Ana Eylem

Detaylı

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU - 1 - İÇİNDEKİLER TABLOLAR... 4 GRAFİKLER... 5 ŞEKİLLER... 5 KISALTMALAR... 6 YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 8 GENEL SEKRETER SUNUŞU... 9 A. GENEL BİLGİLER... 11 A.1. Misyon ve Vizyon... 11 A.2. Yetki,

Detaylı

Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ

Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 1 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...11 I - GENEL BİLGİLER... 13 A - VİZYON, MİSYON

Detaylı

MAHKÛM KADINLAR İÇİN KARİYER PLANLAMA MERKEZİ PROJESİ REHBER KİTAP

MAHKÛM KADINLAR İÇİN KARİYER PLANLAMA MERKEZİ PROJESİ REHBER KİTAP MAHKÛM KADINLAR İÇİN KARİYER PLANLAMA MERKEZİ PROJESİ REHBER KİTAP 1 PROJE EKİBİ Banu TUNCAY YILDIZ Proje Yöneticisi Genel Müdür Yardımcısı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI ADIYAMAN 2015 www.adiyaman.edu.tr 1 SUNUŞ Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ), araştıran, bilgiye ulaşan, ulaştığı bilgiyi kullanan ve paylaşan, uluslararası düzeyde

Detaylı

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM/ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.....

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2014-2018 Dönemi Stratejik Planı Yayın No: 4

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2014-2018 Dönemi Stratejik Planı Yayın No: 4 Strateji Geliştirme Başkanlığı 2013 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2014-2018 Dönemi Stratejik Planı Yayın No: 4 T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İnönü Bulvarı No: 42 PK: 06520 Emek / Ankara

Detaylı