Topkapı Sarayı Müzesi nde Güncellenmiş Bir Sergi Mekânı 2 An Updated Gallery at Topkapı Palace Museum 2 ENGLISH SUMMARY ON PAGE 77

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Topkapı Sarayı Müzesi nde Güncellenmiş Bir Sergi Mekânı 2 An Updated Gallery at Topkapı Palace Museum 2 ENGLISH SUMMARY ON PAGE 77"

Transkript

1 İstanbul Topkapı Sarayı Müzesi nde Güncellenmiş Bir Sergi Mekânı 2 An Updated Gallery at Topkapı Palace Museum 2 ENGLISH SUMMARY ON PAGE 77 Geçen sayımızda Topkapı Sarayı Müzesi nde güncellenmiş bir sergi mekânı olan Has Oda Kutsal Emanetler Dairesi ne yer vermiştik. Bu sayı da Silah Bölümü ne yer veriyoruz. Resim 1. Silah Bölümü nün Topkapı Sarayı 1. avlusundan görünümü. Fig. 1. View of the Weapons Section from the First Court at Topkapı Palace. HASAN FIRAT DİKER*» Topkapı Sarayı nın ikinci avlusunun batı kanadında yer alan Dış Hazine (Silah Bölümü) binası Fatih Sultan Mehmet döneminde inşa edilmiş, Kanuni Sultan Süleyman döneminde yapılan düzenlemelerde yıktırılarak Divanhane ve Adalet Kulesi ile birlikte yılları arasında yeniden yaptırılmıştır (Necipoğlu; 2007). Üç büyük payanda üzerinde kurgulanmış dörderli iki sıra halindeki mekân sekiz kubbe ile örtülmüştür. Doğu giriş cephesi sarayın ikinci avlusuna bakan yapının öteki cepheleri Divanhane ve Harem yapıları içinde kalmıştır. Yapının giriş cephesinde yer alan geniş saçak, yıllarında yapıldığı bilinen onarımlar sırasında kaldırılmıştır (Altındağ ve Bayraktar; 1988). Tanzimat a (1839) kadar devlet hazinesi olarak kullanılan Dış Hazine binasında ülke ve eyaletlerden alınan vergiler, mukataa gelirleri, ganimetler, elçilere giydirilen hil atlar, kaftanlar, kürkler saklanmıştır (Necipoğlu; 2007, Sakaoğlu; 2002) te Topkapı Sarayı nın müzeleştirilmesinden sonra, 1928 yılında Silah Bölümü bu binada hizmete açılmıştır (Aydın; 2000). Kutsal Emanetler Dairesi projesinden kazanılan deneyimlerle (Diker; 2008), Silah Bölümü Sergileme Projesi nde (1) mekânın fiziksel algısından öte ses ve ışık öğelerinin kanatlandırdığı dördüncü boyut fikri, tasarım sürecini sarmalamaya ve sergi kapsamını şekillendirmeye başladı (Diker; 10212) (Resim 1). Sergileme projesinden önce, yapı kapsamlı bir restorasyon ve güçlendirme çalışmasına tabi tutuldu. Onarım kapsamında yapısal sorunlarının giderilmesiyle birlikte, özgün zemin üzerine 1970 li yıllarda dökülmüş beton döşeme sökülerek özgün döşeme kotuna ulaşıldığında, zemin kaplamasının bir kısmının devşirme Bizans tuğlaları ve ters çevrilmiş sütun kaideleriyle kaplandığı görüldü. Topkapı Sarayı Müzesi bünyesinde kapalı bir mahalde ilk kez yapılan bu arkeolojik kazı sırasında arşiv fotoğraflarında görülen özgün döşeme yüzeyindeki dört adet kapağa ulaşıldı. Kapakların altındaki bulgular; 3 adet lahit ve bir vaftiz teknesi ile bir su kuyusudur (Ayhan; 2012). Vaftiz teknesi ve lahitlerin, hazinelerin depolanması için yerin altında saklama birimi olarak değerlendirildiğinin ortaya çıkması, mekâna ayrı bir tarihi gizem ve derinlik kazandırdı. Günışığına çıkarılan Bizans yapı elemanlarının, temeli bugün toprak altında kalan, 1937 yılında Topkapı Sarayı 2. avlusunda yapılan yüzeysel arkeolojik araştırmalar sırasında 72 YAPI 409 ARALIK 2015

2 Resim 2. Bazilika ve Dış Hazine binasının vaziyet planındaki yeri. Fig. 2. Position of the basilica and Outer Treasury building on the site plan. Resim 3. Ortaya çıkan arkeolojik bulguların işlendiği plan rölövesi. Fig. 3. Architectural drawing showing archaeological finds. Dış Hazine mekânının yanında varlığı saptanan 5. yy a tarihlenmiş bazilikaya (Wolfgang; 1998) ait olabileceği akla yakın gelmektedir. Söz konusu bulguların mekândaki yerleri ile devşirilmiş olması olası Bizans yapısıyla ilişkileri rölöveler üzerinde işaretlenerek, düzenlenen bilgi panoları aracılığıyla ziyaretçiye sunuldu (Resim 2-3). Silah Bölümü restorasyonu sırasında ilk kez gün yüzüne çıkartılmış bu eserler sergileme kapsamına alınarak özel bir aydınlatma ile tanımlandı. Özgün zemin cam döşeme ile kaplanarak sergi mekânına yer altındaki arkeolojik zenginlik de kazandırıldı. İlk Emevi halifesi Muaviye den Sultan 5. Mehmet Reşat ın kılıcına kadar, Emevi, Abbasi ve Osmanlı silah envanterinin en seçkin örnekleriyle, ganimet ve hediye edilmiş olan yabancı silahların sergileneceği mekânın yeni düzenlemesinde, müzecilik adına birçok yeniliğin uygulanması amaçlandı. İlk olarak engelli ziyaretçilerin dolaşımına mani olan özgün mimariden kaynaklı konular, yeni teşhir düzenlemesiyle giderilmeye çalışıldı. Silah Seksiyonu nun önceki sergi düzenlemesindeki tasarımlar ve işçilik 1980 lerin olanak ve beğenisiyle tasarlandığından, güncel teknik ve estetikten uzaktı. Mekânın ortasına ve duvar köşelerine yerleştirilmiş eski vitrinler, çok sayıda eser sergilenmesi için çokgen planlamalarla değerlendirilmişti. Mekânın doğrusal bir Resim 4-5. Silah Bölümü nün önceki teşhir düzenindeki görünümleri. Fig Views of the former exhibition layout of the Weapons Section. YAPI 409 ARALIK

3 Resim 6. Vitrinlerin ve klima tesisatının montajı. Fig. 6. Installing the display cases and air conditioning system. dolaşım gerektiren dikdörtgen planına uyum sağlamayarak, mekânın önüne geçen bir tavır sunmaktaydı. Ahşap kaplama tasarımları, mekânın dokusuyla ilişki kuramazken, niteliksiz doğrama ve aydınlatma elemanları ile iklimlendirme birimlerinden yoksun sergileme sistemi çağdaş sergileme normlarını karşılamayacak durumdaydı (Resim 4-5). Projede özgün mekânla sergileme birimleri arasındaki ayrım, renk ve yüzey bağlamında vurgulanmak istendi. Mekânın özgün beyaz rengi, siyah vitrin birimlerinin zıtlığıyla vurgulanırken, camla kaplanan zeminin yarattığı saydamlık, mekânı kendi derinliğinde zamansızlaştırdı. Geçmiş ile güncelin birbirinden ayrıştırılması düzlem bazında da devam etti. Mekânın masif kalın düz duvarları, niş vitrinlerinde alt kottan yukarıya doğru azalan eğimli yüzeyleri oluşturma fikrini geliştirdi. Burada yeniçeri börkü (2) formunun da ilham verdiği söylenebilir. Niş vitrinlerini eğimli bir yüzeyle tanımlamanın ardında estetik kaygıyla birlikte, mekân için ısıtma ve soğutma işlevini görecek fan coil cihazlarını gizlemesi de düşünülmüştür (Resim 6). Vitrinler mekâna ek yüzeyler kazandırmayacak ve sadeliğini bozmayacak şekilde, iki sahını birbirinden ayıran payeler arasında tanımlandı. Mekân ortasındaki payelerle birlikte seki mahallinin sınırı, dolaşım rotasıyla birlikte T plan formunu belirlemiş oldu. Yapının yalın mimari dilinin okunmasını amaçlayan bu planlamada orta kısımdaki vitrinler, koleksiyondaki sahibi belirsiz eserlerin kronolojik olarak sergilenmesi için kullanıldı. Bu kronolojik dizge, sırasıyla vurucu-atıcı-delici silahlar, ok, yay, kesici silahlar, savunma silahları, ateşli silahlar ve tören silahları olarak belirlendi. Hazine Bölümü nde sergilenen Sultan 3. Mustafa nın zırhı da bu yeni düzenleme ile Silah Bölümü nde yerini aldı. Duvar nişlerindeki vitrinlerde ise seçkin ve nadide eserler ile kronolojik olarak padişah silahlarının teşhirine ayrıldı (Resim 7). Silah Bölümü için tasarlanan vitrin tipleri Almanya da üretildi. Vitrin içlerinin aydınlatılmasında LED sistemi tercih edildi. Orta vitrinlerde aydınlatma hem alttan hem de üstten yapılırken, niş vitrinlerinde ışık kaynaklarının ziyaretçi tarafından fark edilmemesi için doğrama kesitine 45º açıyla gizlenmiş karşılıklı yanal aydınlatmalar kullanılarak eser üzerindeki gölge etkisi en düşük düzeye indirilmeye çalışıldı (Resim 8). Projede, çağdaş medya araçlarının etkin kullanımıyla tarihi imgelerin sergilenen eserleri niteleyici ve bilgilendirici bir şekilde tanımlaması da amaçlandı. Kolektif bir medya sunum kurgusuyla, ziyaretçilerin görsel ve işitsel duyularına hitap edecek bir temaşa ortamı sunulması hedeflendi. Eserlerin kronolojik ve tematik kurgularla ele alındığı seksiyonda, uzun metinler yerine, tarihi görsellerin kullanıldığı film klipleri hazırlanarak, perde yerine mekânın beyaz yalın Resim 7. Medya araçları ve tiplerine göre vitrinlerin sergi mekânındaki yerleşimi. Fig. 7. Layout of the media equipment and display case types in the exhibition space. Resim 8. A tipi vitrinlerin montajından görünüm. Fig. 8. Installing the A type display cases. 74 YAPI 409 ARALIK 2015

4 beden duvarlarına yansıtılması planlandı (Resim 9). Seksiyonun bitişiğindeki küçük karanlık hücre, Türkiye de bir müzede ilk kez hologram kullanımı düşüncesini de beraberinde getirdi. Filmlerde 16. yy Osmanlı kaynaklarıyla birlikte, Avrupa kaynakları da kullanıldı. Bu ayrı hattâ karşı dünyaların ifade biçimlerine sergi mekânında ters simetrik olarak yer verilmesi planlandı. Mekâna giren ziyaretçinin karşısına, birinci sahın sonundaki duvar yüzeyinde, Avusturya Devlet Kütüphanesi nden sağlanan yazmalardaki (Hendrowski; , Leopoldsdorf; 1586) Osmanlı asker figürleri bir geçit töreni yapacak şekilde düzenlendi. Bu tercihte Osmanlı minyatürlerinde olmayan gerçekçi ve ayrıntıya giren görsel anlatımlar üzerinden teşhirdeki eserlerin nasıl kullanıldığı ve dönemin askeri kıyafet modası hakkında fikir verme isteği de vardı. Sergide yer alan Macar kılıçlarının psikolojik harp öğesi olarak kullanıldığı (Resim 10), dev boyuttaki Zülfikar kılıcını taşıyan bir yeniçeri figürünün yer aldığı minyatürle anlaşılmaktadır. (Resim 11) Padişahlara ait silahların teşhir edildiği alanın üst kotunda, ikinci sahının bittiği duvar yüzeyinde; Osmanlı padişahlarının av ve savaş talimlerinin sahnelendiği minyatürlerle tuğralarının bulunduğu filmler yansıtıldı. Topkapı Sarayı Müzesi Yazma Kütüphanesi ve Saray Arşivi nden yararlanılarak hazırlanan bu filmlerin, zemini kaplayan cam yüzeye yansıması, mekâna temaşa adına ayrı bir derinlik kazandırırken, bu hareketli ikilem mekânın anlık algısına engel olan, tekrarlanamaz mizansenlere teşne oldu. Silahların kronolojik olarak sergilendiği orta mahaldeki vitrinlerin kapı yüzeylerindeki ekranlarda, sırasıyla ok-yay, kılıç ve tüfeklerin yapım ve kullanımına ilişkin klipler hazırlandı. Saray koleksiyonlarından seçilmiş silahların sergilenmesinde Osmanlı minyatürleri ile batılı çağdaşlarının (3) Resim 9. Tüfeklerin teşhir edildiği vitrin bünyesindeki multivizyon elemanı ve duvarda yansıtılan Osmanlı minyatürlerinden derlenmiş filmin gösterimi. Fig. 9. Multivision unit in the display case for shoulder arms, and a film composed of images from Ottoman miniatures projected on the wall. Resim 10. Silah Bölümü projesinde duvarda yansıtılan Batı gözüyle Osmanlı kurgusu. (Hendrowski, H. ( ) Österreichische National Bibliothek Codex, Viyana, Vindobonensis: 8626) Fig. 10. The Ottomans through western eyes projected on the wall of the Weapons Section (Hendrowski, H. ( ) Österreichische National Bibliothek Codex, Viyana, Vindobonensis: 8626). Resim 11. Ganimet ve hediye silahların sergilendiği vitrin. Fig. 11. Display case containing weapons seized as booty or presented as gifts. Resim 12. Piri Reis haritası enstelasyonunun dekupe kliplerle multivizyon olarak kullanımı. Fig. 12. Decoupé clips used in the multivision format for the Piri Reis map installation. YAPI 409 ARALIK

5 Resim 13. Hologramda kullanılan yeniçeri, sipahi ve levent karakterlerinden görünüm. Fig. 13. Figures of janissaries, cavalry soldiers and sailors used in a hologram. animasyon formatında kullanılması, teşhire çıkmamış pek çok minyatürün görülmesiyle birlikte silah gibi sevimsiz bir temanın, sevimli minyatür karakterleriyle tarif edilmesine yardımcı olabilmiştir. Sonraki yüzyıllarda Harem çıkışı için Dış Hazine binasının içine yapılan müdahale, yapının özgünlüğünü bozan bir dönem eki olmakla birlikte, yüzeyinden sergi alanını zenginleştirmek adına pragmatik olarak yararlanıldı. Uzun kenarında ganimet ve hediye edilmiş silahlar sergilenirken, kısa kenarında teşhirdeki silahların nerede ve hangi amaçla kullanıldığını açıklamak Resim 14. Silah Bölümü nün yeni sergileme düzenindeki görünümü. Fig. 14. View of the new exhibition layout in the Weapons Section. için, Osmanlı nın etki alanını tarif edecek bir harita üzerinden yerleştirme yapılmak istendi. Multivizyon sunumu için güncel bir harita kullanmaktansa, Osmanlıların renkli imge dünyasından bir tercih yapılması sergi konseptine daha uygun olacaktı. Sergi mekânıyla yaşıt sayılabilecek Piri Reis in Kitab-ı Bahriye sindeki Akdeniz haritası aranan ölçütleri taşımaktaydı. Bir tarihin kendisini kendi kültürüyle tarif etmesi bu projede gözetilen temel kurallardan birisi olduğundan, Osmanlıların üç kıtaya yayılmasını yedi büyük savaş üzerinden ziyaretçiye aktarma fikri benimsendi. Kosova, İstanbul, Ridaniye, Mohaç, Bağdat, Preveze ve Kıbrıs seferleri üzerinden Osmanlı Devleti nin genişlemesi; harita üzerine dekupe edilen ekranlardan her bir savaş birbirini izleyecek şekilde minyatürlerin sinematografik bir anlatımıyla ifade edildi. Müze ziyaretçilerine Osmanlı savaş tarihiyle birlikte dönemin savaş teknolojisi hakkında bir fikir vermek amaçlandı (Resim 12). Projenin Türk Müzeciliğine getirdiği en büyük yeniliklerden birisi, küçük bir hücrede, Osmanlı ordusunun en bilinen figürlerinden Yeniçeri, Sipahi ve Levent askerlerinin hologram formatında ziyaretçilerin ilgisine sunulmasıdır. Tarihi ve güncel verilerin kullanıldığı kapsamlı araştırma sürecinde (Atabey; 2005, Koç; 1993, Mahmut Şevket Paşa; 2010, Nicolle; 2009) bu üç asker tipinin 16. yy daki kıyafet özellikleri belirlenip hazırlandı. Tüfengendaz olarak da bilinen yeniçerinin tüfeğini doldurup ateşlemesi, sipahinin ok atması ve levendin tabancasını doldurması, yatağanını kullanım biçimi uygun bir koreografi içerisinde tanımlandı. Hologramda oynatılacak filmler için yapılan çalışmalar, teşhirdeki eserler ve kullanıcıları hakkında ziyaretçiye gerçekçi ve hareketli figürler üzerinden bilgi aktarma amacına yönelikti. Bölüm için hazırlanan filmlerde; düşmanlık, hamaset, karşıtlık ve şiddet duygularını çağrıştıracak olumsuz unsurlardan kaçınılmaya çalışılmış, yerli-yabancı, kadın-erkek ve çocuk-yaşlı bütün ziyaretçilerin ortak ilgilerine yanıt verebilecek bir bilgilendirme kaygısı güdülmüştür (Resim 13). Silah Bölümü Projesi nde ilklerden birisi de, sergi mekânına yönelik özel bir müzik albümünün hazırlanmış olmasıdır. Ülkemizde ilk olan müzikli müze tasarlama isteği, kolektif bir prodüksiyon yapma fikrini de beraberinde getirmiştir. Savaşın çağrıştırdığı maskulen şiddet vurgusunu mekân içinde sorgulayıcı bir rock sound formatında eritme isteği prodüksiyondaki paydaşların seçiminde belirleyici olmuştur. Ülkemizin değerli müzisyenleri (4) bu proje kapsamında bir araya getirilerek, yalnızca Silah Bölümü nde dinlenilecek özel bir albüm hazırlatıldı. Müziğin kullanımıyla savaşın akla getirebileceği zafer, coşku, hüzün, ölüm gibi çağrışımları ziyaretçilere hissettirmek ve ışıklı resimlerle birlikte mekânı zamansızlaştırmak istendi. Ancak iç mekânın kubbelerden ötürü hamam etkisi yaratması ve zeminin camla kaplanmış olması gibi olumsuz akustik özellikler albümün düzenlemesini sınırlayan önemli etkenlerdendi. Bestelerin müzikal yapısını etkileyen bu durum sebebiyle, albümdeki parçalar mekânın gerektirdiği akustik özellikler gözetilerek yapıldı (Resim 14). Topkapı Sarayı Silah Koleksiyonu ndaki eşsiz koleksiyonunun sergilendiği bu yeni düzenleme, 2011 yılı Ağustos ayında ziyarete açıldı. Var olan koleksiyonun içerik olarak artmadan yeni sergi düzenindeki teşhiri, Kutsal Emanetler Dairesi gibi kamuoyunda olumlu yankılar bulurken bir müze koleksiyonun içeriği kadar sunum şeklinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. 76 YAPI 409 ARALIK 2015

6 An Updated Gallery at Topkapı Palace Museum 2: The Weapons Section HASAN FIRAT DİKER Resim 15. Silah Bölümü nün yeni sergileme düzenindeki görünümü. Fig. 15. View of the new exhibition layout in the Weapons Section. Eklemlenmeye açık ve güncellenebilir bir yol haritası izlemek durumunda olan Türk müzeciliğinin gerektirdiği bilgi ve ilgiyi görmesi mimar, müzeci ve tasarımcıları heyecan verici benzer projeler üretmeye teşvik edecektir (Resim 15). Notlar: 1.Silah Seksiyonu teşhir-tanzim projesi bu makalenin yazarı tarafından gerçekleştirilmiştir. 2.Börk, keçeden üretilen, enseyi yağmur ve sıcaktan koruyacak şekilde tasarlanmış yeniçerilerin karakteristik başlığının adıdır. 3.Albüm (16. yy) (H:2165:42B); Albüm (1540) H ; Heşt Behişt (1496) (H.676:1B); Hünername I (1584) (H.1523:83B, 105A, 108B, 116A, 138A, 162B, 165A, 207B, 217A); Hünername II (1589) (H.1524: 52B, 63B, 207A, 257B, 271A, 277B); Nusretname (1584) (H.1365:95B); Selimname (1530) (H :164B, 254A); Surname-i Hümayun(1587) (H.1344:109B,110); Süleymanname (1558) (H.1517: 108B, 132A, 143A, 149A, 154B, 212A, 403A, 592A) ; Şehname-i Selim Han (1581) (A.3595:147B,148A) 4.Cahit Berkay, Demir Demirkan, Erkan Oğur, Ertan Tekin, Fatih Ahıskalı, Gökalp Ergen, Gökhan Kırdar, Hale Utangaç, Hakan Utangaç, Harun Tekin, Hayko Cepkin, Hüseyin Cebeci, İlhan Barutçu, İskender Paydaş, Janset, Murat İlkan, Nur Diker, Ozan Tügen, Şebnem Ferah, Serdar Barçın, Sibel Tüzün ve Tarkan Gözübüyük. Kaynaklar Altındağ, Ü.; Bayraktar; Topkapı Sarayı Müzesi Tahrir Komisyonu Çalışmaları, Topkapı Sarayı Müzesi, Yıllık:5, İstanbul; 35-44, 59, Aydın, H.; Sultanların Silahları, Topkapı Sarayı Müzesi, İstanbul; 174, Ayhan, A.; Topkapı Sarayı Müzesi Silah Koleksiyonu, Istanbul; 14-17, Atabey, F.; Geçmişten Günümüze Bahriye Kıyafetleri ( ), Ankara; 29, Bıyık, A.; Tekeli, S.; Çürük, C.; Bilgütay, E.; Çoruhlu, T.; Çötelioğlu, A.; Yacan, S.; Askeri Müze/Military Museum, Askeri Müze ve Kültür Sitesi Yayınları, İstanbul, Diker, H. F.; Müzelerde Teşhir ve Tanzim: Topkapı Sarayı Müzesi Kutsal Emanetler Dairesi Örneği, yayınlanmamış Uzmanlık Tezi, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara, Diker, H. F.; Restoration of the Outer Treasury and Exhibition of the Section of Arms and Armours in Topkapı Palace Museum, Frontiers of Architectural Research 1(4) , Hendrowski, H.; Österreichische National Bibliothek, Viyana, Codex Vindobonensis: 8626, Koç, P. B.; Osmanlı Askeri Kıyafetleri ( Yüzyıllar), yayınlanmamış Doktora Tezi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul; Res.25, 29, 40, 48, Leopoldsdorf, H. B. V.; Österreichische Nationalbibliothek, Viyana, Codex Vindobonensis: 8615, Levassort, M.; Le Monde de la Bible 82 (35), Mahmud Şevket Paşa; Osmanlı Teşkilât ve Kıyâfet-i Askeriyesi, TTK Basımevi, Ankara, (tıpkıbasım 2010). Necipoğlu, G.; 15. ve 16. Yüzyılda Topkapı Sarayı Mimari Tören ve İktidar, Yapı Kredi Yayınları: 2428, İstanbul; , Nicolle, D.; Armies of the Ottoman Turks, Men at Arms: 140, Osprey Publishing, Peterborough, UK; pl.b, pl.e, Pîri Reis; Kitâb-ı Bahriye, Walters Art Museum, Baltimore; Ms.W.658:63B-64A, (17. yüzyıl kopyası). Sakaoğlu, N.; Tarihi, Mekânları, Kitabeleri ve Anıları ile Saray-ı Hümayun Topkapı Sarayı, Creative Yayıncılık, İstanbul; , Wolfgang, M. W.; İstanbul un Tarihsel Topoğrafyası, Yapı Kredi Yayınları: 1419, Istanbul; 74-75, *Hasan Fırat Diker, Yrd. Doç. Dr. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi» The Outer Treasury (Weapons Section) on the west side of the Second Court at Topkapı Palace was originally built during the reign of Sultan Mehmet II, but rebuilt together with the Council Hall and Tower of Justice in The building consists of eight bays arranged in two rows of four supported by three large piers and roofed by eight domes. The entrance façade faces the Second Court while the other sides adjoin the Council Hall and the Harem buildings. The wide overhang along the entrance façade was removed during repairs carried out in The Outer Treasury building was used as the state treasury until the Reforms of Tax revenues from the provinces of the empire, tribute from other countries, spoils of war, kaftans and furlined robes were kept here. The palace was turned into a museum in 1924 and the Weapons Section was established in this building in Based on experience gained from the Apartment of Sacred Relics project, the idea of a fourth dimension using sound and light that went beyond the physical perception of the space, became integral to the design process and began to shape the scope of the exhibition for the Weapons Section. The author of this article designed the display and arrangement project for this section. Exhibits include swords belonging to historic figures, ranging from the first Umayyad caliph Muawiyah to the late Ottoman Sultan Mehmed V Reşat, other Umayyad and Abbasid weapons, outstanding Ottoman weapons, and foreign weapons seized in war or presented as gifts. The new display layout aimed to introduce many innovations of modern museology. First of all a new display arrangement was introduced that would allow the circulation of disabled visitors, which had been obstructed by the original architecture. Another aim of the project was to define the historic significance of the exhibits in a qualitative and informative way through the effective use of modern media methods. A collective media presentation was used to create a display environment that addressed visitors sense of sight and hearing. The Weapons Section of Topkapı Palace Museum reopened in August 2011 with this new display layout for the unique collection of weapons. The new exhibition layout, which did not increase the number of objects on display, was received warmly by the general public, as the Apartment of Sacred Relics had been, showing once more that the method of presentation is just as important as the contents. The high level of interest and knowledge required will encourage architects, museum curators and designers to design similar exciting projects. YAPI 409 ARALIK

ZEMİN KAT: 1. NORMAL KAT: 2. NORMAL KAT: ÇATI KATI: ÇATI ARASI KATI: 230 ADA 22 PARSEL :

ZEMİN KAT: 1. NORMAL KAT: 2. NORMAL KAT: ÇATI KATI: ÇATI ARASI KATI: 230 ADA 22 PARSEL : AHMET AFİF PAŞA YALISI 1 230 ADA 21 PARSEL EK-1 Ahmet Afif Paşa Yalısı, Boğaziçi İstinye Koyu nun yakınında, Köybaşı Caddesine 25 m, Boğaz a 40 m cepheli 2.248,28 m² yüzölçümlü arsa üzerinde 1910 yılında

Detaylı

KONULARINA GÖRE G OSMANLI MİNYATM OTTOMAN MİNİATURES ACCORDİNG TO SUBJECT

KONULARINA GÖRE G OSMANLI MİNYATM OTTOMAN MİNİATURES ACCORDİNG TO SUBJECT KONULARINA GÖRE G OSMANLI MİNYATM NYATÜRLERİ OTTOMAN MİNİATURES ACCORDİNG TO SUBJECT Metin And, Osmanlı Tasvir Sanatları:1-Minyatür, T. İş Bankası, 2002 PORTRELER PORTRAITS Fatih Portresi Portrait of Mehmed

Detaylı

Davetkar Atıf YAPI - HİZMET BİNASI - KAYSERİ

Davetkar Atıf YAPI - HİZMET BİNASI - KAYSERİ YAPI - HİZMET BİNASI - KAYSERİ Davetkar Atıf fotoğraflar: Alp Eren (Altkat Architectural Photography) ARALIK 17 / OCAK 18 - XXI 42 YARIŞMA SONUCU ELDE EDİLEN PROJE, HEM SÜREKLİ KULLANICILARI HEM DE ÇEVRE

Detaylı

MÜZELERDE SERGİLEME VE SUNUM TEKNİKLERİNİN PLANLANMASI. Doç. Dr. Mutlu Erbay

MÜZELERDE SERGİLEME VE SUNUM TEKNİKLERİNİN PLANLANMASI. Doç. Dr. Mutlu Erbay MÜZELERDE SERGİLEME VE SUNUM TEKNİKLERİNİN PLANLANMASI Doç. Dr. Mutlu Erbay Yay n No : 2454 letiflim Dizisi : 81 1. Bask May s 2011 STANBUL ISBN 978-605 - 377-475 - 4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n

Detaylı

FATİH SULTAN MEHMET İN Sarayları

FATİH SULTAN MEHMET İN Sarayları 54 MİMARİ I FATİH SULTAN MEHMET İN SARAYLARI FATİH SULTAN MEHMET İN Sarayları Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin / seckinmimarlik@ttmail.com Eski Saray (Beyazıt Sarayı) MİMARİ I FATİH SULTAN MEHMET İN

Detaylı

Topkapı Sarayı Müzesi nde Güncellenmiş Bir Sergi Mekânı A Modernised Exhibition Space at Topkapı Palace Museum ENGLISH SUMMARY ON PAGE 173

Topkapı Sarayı Müzesi nde Güncellenmiş Bir Sergi Mekânı A Modernised Exhibition Space at Topkapı Palace Museum ENGLISH SUMMARY ON PAGE 173 İstanbul Topkapı Sarayı Müzesi nde Güncellenmiş Bir Sergi Mekânı A Modernised Exhibition Space at Topkapı Palace Museum ENGLISH SUMMARY ON PAGE 173 Has Oda Kutsal Emanetler Dairesi HASAN FIRAT DİKER*»

Detaylı

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik OSMANLI YAPILARINDA İZNİK ÇİNİLERİ Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik Çinileri, KültK ltür r Bakanlığı Osmanlı Eserleri, Ankara 1999 Adana Ramazanoğlu Camii Caminin kitabelerinden yapımına 16. yy da Ramazanoğlu

Detaylı

TÜRKİYE DE MÜZECİLİK VE MÜZECİLİK TARİHİ

TÜRKİYE DE MÜZECİLİK VE MÜZECİLİK TARİHİ TÜRKİYE DE MÜZECİLİK VE MÜZECİLİK TARİHİ Müze Nedir? Sanat ve bilim eserlerinin veya sanat ve bilime yarayan nesnelerin saklandığı, halka gösterilmek için sergilendiği yer veya yapılara müze denir. Müzeler,

Detaylı

FETİH SONRASI OSMANLI MİMARLIĞINDA KLASİK DÖNEM

FETİH SONRASI OSMANLI MİMARLIĞINDA KLASİK DÖNEM FETİH SONRASI İstanbul 1453-1520 Fatih Camisi ve Külliyesi, 1463-70 Matrakçı Nasuh un minyatüründe Fatih Külliyesi Beyazıt taki Eski Saray Matrakçı Nasuh Eski Saray ve Yeni Saray Topkapı Sarayı II. Mehmed

Detaylı

YAPILARDA HASAR SYON - RESTORASYON PROJE DÜZENLEME ESASLARI. Yapılarda Hasar Tespiti-I Ögr. Grv. Mustafa KAVAL AKÜ.Afyon MYO.Đnşaat Prog.

YAPILARDA HASAR SYON - RESTORASYON PROJE DÜZENLEME ESASLARI. Yapılarda Hasar Tespiti-I Ögr. Grv. Mustafa KAVAL AKÜ.Afyon MYO.Đnşaat Prog. YAPILARDA HASAR TESBĐTĐ-I 3. RÖLEVE RESTĐTÜSYON SYON - RESTORASYON PROJE DÜZENLEME ESASLARI RÖLEVE RESTĐTÜSYON SYON - RESTORASYON PROJE DÜZENLEME D ESASLARI: (Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Gruplandırılması,

Detaylı

ĐSTANBUL DOLMABAHÇE SARAYI, SAAT KULESĐ VE CAMĐĐ TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU

ĐSTANBUL DOLMABAHÇE SARAYI, SAAT KULESĐ VE CAMĐĐ TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU ĐSTANBUL DOLMABAHÇE SARAYI, SAAT KULESĐ VE CAMĐĐ TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU Fakültemiz lisans programında açılan MĐM 376 Anadolu Uygarlıkları Teknik Seçmeli Dersi kapsamında yapılması planlanan Đstanbul Dolmabahçe

Detaylı

Kara tarafından sunulmuş 3 boyutlu görseller. Siz hayal kurun Biz fark yaratalım.

Kara tarafından sunulmuş 3 boyutlu görseller. Siz hayal kurun Biz fark yaratalım. Kara tarafından sunulmuş 3 boyutlu görseller Siz hayal kurun Biz fark yaratalım. 1 Felsefemiz İşverenin hayallerini referans alarak tasarımda fark yaratmak, kişiye özel ve projenin gerektirdiği konsepti

Detaylı

Araştırma Makalesi / Research Article MİMAR SİNAN CAMİLERİNDE MODÜLER SİSTEM

Araştırma Makalesi / Research Article MİMAR SİNAN CAMİLERİNDE MODÜLER SİSTEM Papers Produced from PhD Theses Presented at Institute of Science and Technology, Yıldız Technical University Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezlerinden Üretilmiş Yayınlar

Detaylı

BEŞĐKTAŞ TEKNĐK GEZĐ RAPORU

BEŞĐKTAŞ TEKNĐK GEZĐ RAPORU BEŞĐKTAŞ TEKNĐK GEZĐ RAPORU Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Lisans Programı Mimari Tasarım 1 2 dersleri kapsamında "Beşiktaş" teknik gezisi 22 Mart 2013 tarihinde Doç. Dr. Ayla Ayyıldız Potur, Yrd.

Detaylı

DESIGN TOGETHER YARIŞMASI TEKNİK DETAYLAR

DESIGN TOGETHER YARIŞMASI TEKNİK DETAYLAR DESIGN TOGETHER YARIŞMASI TEKNİK DETAYLAR Modelleme ve Tasarım %20 PUANLAMA - Mimarı modelleme ve tasarım kararları - Yapısal modelleme, yapısal modelleme kararları ve yapısal analizler - MEP modelleme

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI TARİHİ BAHÇELERDE RÖLÖVE VE RESTORASYON

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI TARİHİ BAHÇELERDE RÖLÖVE VE RESTORASYON ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI TARİHİ BAHÇELERDE RÖLÖVE VE RESTORASYON Rölöve, bir yapının, kent dokusunun veya arkeolojik kalıntının yakından incelenmesi, belgelenmesi, mimarlık

Detaylı

SULTAN IZZETTIN KEYKAVUS TÜRBESİ, 1217, SİVAS

SULTAN IZZETTIN KEYKAVUS TÜRBESİ, 1217, SİVAS SELÇUKLU MİMARİSİ Selçuklular Orta Asya dan Anadolu ve Ön Asya ya yolculuklarında Afganistan, İran, Irak, Suriye topraklarındaki kültürlerden ve mimari yapılardan etkilenmiş, İslam dinini kabul ederek

Detaylı

BAKU OLİMPİK STADYUMU

BAKU OLİMPİK STADYUMU BAKU OLİMPİK STADYUMU Azerbaycan Baku de şehrin yeni simgelerinden biri olmaya aday Baku Olimpik Stadyumu kent merkezine girişte, Haydar Aliyev Bulvarı ile Büyük Şor Gölü sınırında, Azizbeyov Kavşağı ile

Detaylı

Locksmith Software Technologies Ofisi

Locksmith Software Technologies Ofisi PROJE Locksmith Software Technologies Ofisi Açık ofis, esnek mekanlar Locksmith Software Technologies Ofisi PROJE KÜNYESI Proje Yeri: Çankaya, Ankara İşveren: Locksmith Software Technologies Proje Tarihi:

Detaylı

C. KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI UYGULAMA KOŞULLARI

C. KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI UYGULAMA KOŞULLARI C. KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI UYGULAMA KOŞULLARI BÖLÜM 1 : Genel Hükümler AMAÇ Madde 1: Konya Karatay Belediyesi, Nakipoğlu Camii ve çevresi Koruma Amaçlı İmar Planı sınırları içindeki uygulamaların; 5226-3386

Detaylı

TARİHİ BAHÇELERDE RÖLÖVE ve RESTORASYON DERSİ. Restitüsyon Rölöve Restorasyon Rehabilitasyon Renovasyon

TARİHİ BAHÇELERDE RÖLÖVE ve RESTORASYON DERSİ. Restitüsyon Rölöve Restorasyon Rehabilitasyon Renovasyon TARİHİ BAHÇELERDE RÖLÖVE ve RESTORASYON DERSİ Restitüsyon Rölöve Restorasyon Rehabilitasyon Renovasyon RESTİTÜSYON Tanımı ve örnekleri RESTİTÜSYON Sonradan değişikliğe uğramış, kısmen yıkılmış ya da yok

Detaylı

Üç Şerefeli Camii. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Üç Şerefeli Camii. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Üç Şerefeli Camii Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Üç Şerefeli Cami......................... 4 0.1.1 Osmanlı Mimarisinde Çığır Açan İlklerin Buluştuğu Cami............................

Detaylı

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ GÜZ YARIYILI İÇM PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ GÜZ YARIYILI İÇM PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2016-2017 GÜZ YARIYILI İÇM 401 402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ KONU: ADANA KENT OTELİ YER: SOSYAL TESİSLER BİNASI / ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ / ADANA

Detaylı

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ BAHAR YARIYILI İÇM PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ BAHAR YARIYILI İÇM PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 BAHAR YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ KONU: SANAT OKULU YER: Ç.Ü. DIŞ İLİŞKİLER BİNASI 1. Konu Hakkında Genel Aç ıklama Çukurova

Detaylı

TARİHİ YAPILARDAKİ DOĞAL VE YAPAY AYDINLATMA UYGULAMALARI. *Dicle Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü

TARİHİ YAPILARDAKİ DOĞAL VE YAPAY AYDINLATMA UYGULAMALARI. *Dicle Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü TARİHİ YAPILARDAKİ DOĞAL VE YAPAY AYDINLATMA UYGULAMALARI Gülin Payaslı OĞUZ* gpayasli@dicle.edu.tr Nursen IŞIK* isik@dicle.edu.tr *Dicle Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü ÖZET

Detaylı

A ALANI (RITM) İÇ MİMARLIKTA RESTORASYON MÜDAHALE DÖNÜŞÜM MODİFİKASYON Alanı

A ALANI (RITM) İÇ MİMARLIKTA RESTORASYON MÜDAHALE DÖNÜŞÜM MODİFİKASYON Alanı Anabilim Dalı Başkanı: Yrd.Doç.Dr. Zeynep TUNA ULTAV Program Kordinatorü: Yrd.Doç.Dr. Çiğdem ÇETINKAYA Araştırma Görevlisi: Araş.Gör. Selin KARAGÖZLER ALANLAR A ALANI (RITM) İÇ MİMARLIKTA RESTORASYON MÜDAHALE

Detaylı

KVK101 KORUMA-ONARIM KAVRAM VE İLKELERİ

KVK101 KORUMA-ONARIM KAVRAM VE İLKELERİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA VE ONARIM BÖLÜMÜ KVK101 KORUMA-ONARIM KAVRAM VE İLKELERİ DERS 2 DOÇ. DR. CENGİZ ÇETİN KÜLTÜR VARLIKLARININ KORUMA VE ONARIMI CONSERVATİON

Detaylı

Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler

Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler All the photographs used in this calendar have been donated by Ara Güler for the benefit

Detaylı

Vivarium Restoran Vivarium Restaurant ENGLISH SUMMARY ON PAGE 120

Vivarium Restoran Vivarium Restaurant ENGLISH SUMMARY ON PAGE 120 Bangkok, Tayland Vivarium Restoran Vivarium Restaurant ENGLISH SUMMARY ON PAGE 120 Vivarium Taylandlı genç mimarlık bürosu Hypothesis tarafından restorana dönüştürülen bir traktör deposu. İçmimari Tasarım

Detaylı

SANAT ve TASARIM ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

SANAT ve TASARIM ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SANAT ve TASARIM ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI Z/S TEO. UYG. TOP. ULUSAL ECTS ST-401 Temel Sanat Eğitimi I S 3 0 3 3 5 ST-403 Genel Sanat Tarihi S 3 0 3 3 5 ST-405

Detaylı

Prof. Şazi SİREL 13.12.2005 2 / 6

Prof. Şazi SİREL 13.12.2005 2 / 6 AYDINLATMA Aydınlatma konularında bir yazı dizisine başlarken, önce, bu sözcükten ve aydınlatma tekniği kavramından, bu gün ve en azından altmış yıldır, ne anlaşıldığını ve ne anlaşılması gerektiğini açıklığa

Detaylı

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ BAHAR YARIYILI İÇM PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ BAHAR YARIYILI İÇM PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2016-2017 BAHAR YARIYILI İÇM 401 402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ KONU: SAĞLIK MERKEZİ YER: BEYSUKENT TIP MERKEZİ / ANKARA 1. Konu Hakkında Genel Açıklama

Detaylı

MM103 E COMPUTER AIDED ENGINEERING DRAWING I

MM103 E COMPUTER AIDED ENGINEERING DRAWING I MM103 E COMPUTER AIDED ENGINEERING DRAWING I ORTHOGRAPHIC (MULTIVIEW) PROJECTION (EŞLENİK DİK İZDÜŞÜM) Weeks: 3-6 ORTHOGRAPHIC (MULTIVIEW) PROJECTION (EŞLENİK DİK İZDÜŞÜM) Projection: A view of an object

Detaylı

KOŞUYOLU MAHALLE PLANLAMASI VALİDEBAĞ IŞIKLAR MEYDAN DÜZENLEME PROJESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

KOŞUYOLU MAHALLE PLANLAMASI VALİDEBAĞ IŞIKLAR MEYDAN DÜZENLEME PROJESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KOŞUYOLU MAHALLE PLANLAMASI VALİDEBAĞ IŞIKLAR MEYDAN DÜZENLEME PROJESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ YERLEŞİM MEYDAN VE ÇARŞI MEYDAN KOŞUYOLU PARKI KOŞUYOLU YAŞAM PARKI KOŞUYOLU KALP HASTANESİ 1951-1954

Detaylı

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI İÇM 402 DİPLOMA PROJESİ

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI İÇM 402 DİPLOMA PROJESİ Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI İÇM 402 DİPLOMA PROJESİ KONU: Ç.Ü. Dış İlişkiler Birim Binası YER: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ / ADANA 1. Konu Hakkında Genel

Detaylı

TUR 1 - ĠSTANBUL KLASĠKLERĠ

TUR 1 - ĠSTANBUL KLASĠKLERĠ TUR 1 - ĠSTANBUL KLASĠKLERĠ Yarım Gün Yemeksiz Sabah Turu Bizans ve Osmanlı İmparatorlukları nın yönetildiği, Tarihi Yarımada nın kalbi olan Sultanahmet Meydanı. İmparator Justinian tarafından 6. yüzyılda

Detaylı

ADANA SEYHAN - ULU CAMİ MEDRESESİ ULU CAMİ MEDRESESİ

ADANA SEYHAN - ULU CAMİ MEDRESESİ ULU CAMİ MEDRESESİ ULU CAMİ MEDRESESİ Ulu Cami Medresesi, kuzey-batı köşesine sokulmuş olan Küçük Mescit ve onun bitişiğindeki muhdes bir yapı sebebiyle düzgün bir plân şeması ve âbidevi bir görünüş arz etmez. Bununla beraber

Detaylı

TEKNİK GEZİ RAPORU. Ders: MİM 121 MİMARİ TASARIM I. Tarih: 07.10.2011 Gezi alanı: Antrepo 3 & 5

TEKNİK GEZİ RAPORU. Ders: MİM 121 MİMARİ TASARIM I. Tarih: 07.10.2011 Gezi alanı: Antrepo 3 & 5 TEKNİK GEZİ RAPORU Ders: MİM 121 MİMARİ TASARIM I. Tarih: 07.10.2011 Gezi alanı: Antrepo 3 & 5 Meclis-i Mebusan Caddesi - Liman İşletmeleri Sahası - Tophane Konumu: Bienal alanının konumunu gösteren harita

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

VİTRİN KUYUMCULUĞU BÖLÜMÜ MESLEK DERSLERİ VİTRİN

VİTRİN KUYUMCULUĞU BÖLÜMÜ MESLEK DERSLERİ VİTRİN VİTRİN KUYUMCULUĞU BÖLÜMÜ MESLEK DERSLERİ VİTRİN 1. Aşağıdakilerden hangisi vitrin i tanımlar? A) Satış yeridir. B) Bir reklamdır. C) Gösteri ve uygulamadır. D) Vitrin sunulacak ürünlerin sergilendiği,

Detaylı

Yerine konan dersin kodu. Dersin kodu Dersin Adı Dersin İngilizce Adı Z/S. Text Making and Scenario Techniques for TV Z 2

Yerine konan dersin kodu. Dersin kodu Dersin Adı Dersin İngilizce Adı Z/S. Text Making and Scenario Techniques for TV Z 2 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU GÖRSEL İŞİTSEL TEKNİKLER VE MEDYA YAPIMCILIĞI BÖLÜMÜ RADYO TV TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS BİLDİRİM FORMLARI Fakülte/Yüksekokul : Şebinkarahisar Meslek

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME. Sayfa 1 / 5 YAPI GENEL

TEKNİK ŞARTNAME. Sayfa 1 / 5 YAPI GENEL TEKNİK ŞARTNAME YAPI GENEL Binada uygulanacak standartlar ve tasarım bileşenleri İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Master Plan El Kitabı nda belirlenen standartlara göre oluşturulacaktır. Ayrıca aşağıdaki

Detaylı

Aziz Ogan: Kültürel ve Tarihsel Hazinelerin İzinde Bir Arkeolog ve Müzeci

Aziz Ogan: Kültürel ve Tarihsel Hazinelerin İzinde Bir Arkeolog ve Müzeci Eylül 2017 Aziz Ogan: Kültürel ve Tarihsel Hazinelerin İzinde Bir Arkeolog ve Müzeci Aziz Ogan, 30 Aralık 1888 tarihinde Edremitli Hacı Halilzade Ahmed Bey'in oğlu olarak İstanbul'da dünyaya geldi. Kataloglama

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ ANADOLU SELÇUKLU DÖNEMİ BAHÇELERİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ ANADOLU SELÇUKLU DÖNEMİ BAHÇELERİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ ANADOLU SELÇUKLU DÖNEMİ BAHÇELERİ ANADOLU SELÇUKLU CAMİİLERİ Konya Alâeddin Camii - 1155-1219 Niğde Alâeddin Camii 1223 Malatya Ulu Camii 1224

Detaylı

BANAZ MESLEK YÜKSEKOKULU El Sanatları Bölümü Mimari Dekoratif Sanatlar NÖ. Haftalık Ders Saati PTİK KOD

BANAZ MESLEK YÜKSEKOKULU El Sanatları Bölümü Mimari Dekoratif Sanatlar NÖ. Haftalık Ders Saati PTİK KOD Yarıyıl: I BANAZ MESLEK YÜKSEKOKULU El Sanatları Bölümü Mimari Dekoratif Sanatlar NÖ. Haftalık Ders Saati Kredi PTİK DERS KODU DERSLER KOD Teo. Uyg. Top ULUSAL ECTS Z/S MDS101 0113091012017 TÜRK DİLİ -

Detaylı

DİYARBAKIR TARİHİ EVLERİNİN DOĞAL AYDINLATMA AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

DİYARBAKIR TARİHİ EVLERİNİN DOĞAL AYDINLATMA AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ DİYARBAKIR TARİHİ EVLERİNİN DOĞAL AYDINLATMA AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Diyarbakır Proje Merkezi (DPM) Evi Örneği Özgür Murt, F. Demet AYKAL, Bilal GÜMÜŞ, Rengin ÜNVER Hacimdeki eylemlere bağlı olarak,

Detaylı

ĐSTANBUL KÜLLĐYELERĐ (FATĐH / SULTAN SELĐM / ŞEHZADE MEHMET) TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU

ĐSTANBUL KÜLLĐYELERĐ (FATĐH / SULTAN SELĐM / ŞEHZADE MEHMET) TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU ĐSTANBUL KÜLLĐYELERĐ (FATĐH / SULTAN SELĐM / ŞEHZADE MEHMET) TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU Fakültemiz lisans programında açılan MĐM 376 Anadolu Uygarlıkları Teknik Seçmeli Dersi kapsamında yapılması planlanan Đstanbul

Detaylı

3D modelling modelleme& animation

3D modelling modelleme& animation 3D modelling modelleme& animation animasyon graphic graf ik& design tasarım web design web tasarım& programming programlama professional photography profesyonel& fotoğrafçılık Product & Photography ürün

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KLASİK TÜRK BEZEME SANATLARI ATÖLYESİ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KLASİK TÜRK BEZEME SANATLARI ATÖLYESİ TEZHİP I. SINIF GÜZ DÖNEMİ 12 Ekim 2015 Açılış Toplantısı ve Tezhip Sanatı Hakkında Bilgi; (motifler, hatailer, yapraklar) 19 Ekim 2015 Hatai çizimleri, kurşun kalem çalışması 26 Ekim 2015 Yaprak çizimleri,

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KLASİK TÜRK BEZEME SANATLARI ATÖLYESİ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KLASİK TÜRK BEZEME SANATLARI ATÖLYESİ TEZHİP I. SINIF GÜZ DÖNEMİ 10.10.2016 Açılış Toplantısı ve Tezhip Sanatı Hakkında Bilgi; (motifler, hatailer, yapraklar) 17.10.2016 Hatai çizimleri, kurşun kalem çalışması 24.10.2016 Yaprak çizimleri,

Detaylı

TEZHİP I. SINIF GÜZ DÖNEMİ 09.10.2017 Açılış Toplantısı ve Tezhip Sanatı Hakkında Bilgi; (motifler, hatailer, yapraklar) 16.10.2017 Hatai çizimleri, kurşun kalem çalışması 23.10.2017 Yaprak çizimleri,

Detaylı

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK - İÇ MİMARLIK BÖLÜMLERİ HAFTALIK VİZE PROGRAMI 2014-2015 BAHAR 1.Dönem Dersleri

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK - İÇ MİMARLIK BÖLÜMLERİ HAFTALIK VİZE PROGRAMI 2014-2015 BAHAR 1.Dönem Dersleri MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ Kodu Dersin Adı T U AKTS Z/S Dil Öğretim Üyesi Gün Saat Yer Bölüm içi MIM101 Temel Tasarım 4 4 9 Az MIM103 Mimari Anlatım Dili G1 Mimari Anlatım Dili G2 FATİH SULTAN MEHMET

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

İL: Mersin İLÇE: Tarsus KÖY/MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar

İL: Mersin İLÇE: Tarsus KÖY/MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar K - 60 - İL: Mersin İLÇE: Tarsus KÖY/MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar - 61 - K BİLGİ FÖYÜ: BULUNDUĞU YER İL İLÇE MAHALLE SOKAK MÜLKİYET : Mersin : Tarsus : Sofular : 37 ve 42. Sokaklar : Hazine

Detaylı

Çarşı Bölgesini koruma altına almak amacıyla Kültür Bakanlığı İstanbul İli II Numaralı K.T.V.K. Kurulu nca / 3623 sayılı kararı ile Sit

Çarşı Bölgesini koruma altına almak amacıyla Kültür Bakanlığı İstanbul İli II Numaralı K.T.V.K. Kurulu nca / 3623 sayılı kararı ile Sit KADIKÖY BELEDİYESİ ÇEVRE ve KÜLTÜR DEĞERLERİNİ KORUMA ve TANITMA VAKFI Kadıköy,bugünkü çarşı alanı ile şekillenmeye başlamış, 18.yy da Türkler ve Rumların yaşadığı bölgeye Ermeniler de yerleşmeye başlamıştır.

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

Başkent Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Müzecilik TEZLİ/TEZSİZ Yüksek Lisans Programı

Başkent Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Müzecilik TEZLİ/TEZSİZ Yüksek Lisans Programı Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzecilik TEZLİ/TEZSİZ Yüksek Lisans Programı Program Hakkında Genel Bilgi 2013 öğretim yılında kurulan Müzecilik Yüksek Lisans Programı yüksek lisans derecesi

Detaylı

MESLEK RESMİ DERSİ. Giriş Özet Yapı Bilgisi Mimari Tasarım Esasları ve Mimari Proje Örnekleri İncelemeleri. Hazırlayan. Öğr. Gör.

MESLEK RESMİ DERSİ. Giriş Özet Yapı Bilgisi Mimari Tasarım Esasları ve Mimari Proje Örnekleri İncelemeleri. Hazırlayan. Öğr. Gör. MESLEK RESMİ DERSİ Giriş Özet Yapı Bilgisi Mimari Tasarım Esasları ve Mimari Proje Örnekleri İncelemeleri Hazırlayan Öğr. Gör. Cahit GÜRER 26.02.2009-Afyonkarahisar YAPI Canlıların beslenmek ve barınmak

Detaylı

AHLAT ARKEOLOJİK KAZISI ÇİNİ ÖRNEKLERİ VE EL SANATLARI SERGİSİ ÜZERİNE

AHLAT ARKEOLOJİK KAZISI ÇİNİ ÖRNEKLERİ VE EL SANATLARI SERGİSİ ÜZERİNE AHLAT ARKEOLOJİK KAZISI ÇİNİ ÖRNEKLERİ VE EL SANATLARI SERGİSİ ÜZERİNE Özet Selçukluların kültür ve sanat merkezlerinden Ahlat ta 50 yılı aşkın bir süredir arkeolojik kazılar yapılmaktadır. Bu kazılarda

Detaylı

Kamuran Özlem Sarnıç (Sanatta Yeterlik Tezi)

Kamuran Özlem Sarnıç (Sanatta Yeterlik Tezi) OPTİK YANILSAMA ve SERAMİK SANATINDA KULLANIMI-UYGULAMALARI Kamuran Özlem Sarnıç (Sanatta Yeterlik Tezi) Eskişehir, Ağustos 2011 OPTİK YANILSAMA ve SERAMİK SANATINDA KULLANIMI- UYGULAMALARI Kamuran Özlem

Detaylı

Sakıp Sabancı Müzesi Sakıp Sabancı Cad. No:42 Emirgan 34467 İstanbul

Sakıp Sabancı Müzesi Sakıp Sabancı Cad. No:42 Emirgan 34467 İstanbul SAKIP SABANCI MÜZESİ TEKNİK GEZİ RAPORU Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Lisans Programı, MİM 103 Mimarlıkta Araştırma Yöntemleri dersi kapsamında, Sakıp Sabancı Müzesi teknik gezisi 20 Aralık 2012 tarihinde,

Detaylı

1-MERKEZ TEŞKİLATI. A- Hükümdar B- Saray

1-MERKEZ TEŞKİLATI. A- Hükümdar B- Saray 1-MERKEZ TEŞKİLATI A- Hükümdar B- Saray MERKEZ TEŞKİLATI Önceki Türk ve Türk-İslam devletlerinden farklı olarak Osmanlı Devleti nde daha merkezi bir yönetim oluşturulmuştu.hükümet, ordu ve eyaletler doğrudan

Detaylı

İçindekiler. Baskı Beton (4-28) Baskı Sıva (29) İnce Yüzey Kaplama (30) Özel Yüzey Boyama (31) Parlak Yüzeyli Beton (32) www.endustriyelyapi.com.

İçindekiler. Baskı Beton (4-28) Baskı Sıva (29) İnce Yüzey Kaplama (30) Özel Yüzey Boyama (31) Parlak Yüzeyli Beton (32) www.endustriyelyapi.com. www.endustriyelyapi.com.tr İçindekiler Endüstriyel Yapı Ltd. Şti. Kurulduğu 2005 yılından itibaren uygulamış olduğu 500.000 m² yi aşkın baskı beton zemin ve sıva tecrübesiyle, bugün özellikle Samsun ve

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KLASİK TÜRK BEZEME SANATLARI ATÖLYESİ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KLASİK TÜRK BEZEME SANATLARI ATÖLYESİ TEZHİP I. SINIF (A) GÜZ DÖNEMİ 13 Ekim 2014 9.30-12.30 13.30-16.00 Açılış Toplantısı ve Tezhip Sanatı Hakkında Bilgi; (motifler, hatailer, yapraklar) 20 Ekim 2014 9.30-12.30 13.30-16.00 Hatai çizimleri,

Detaylı

7. Ulusal Çatı & Cephe Sempozyumu 3-4 Nisan 2014 Yıldız Teknik Üniversitesi Beşiktaş - İstanbul

7. Ulusal Çatı & Cephe Sempozyumu 3-4 Nisan 2014 Yıldız Teknik Üniversitesi Beşiktaş - İstanbul CEPHE KAPLAMA TUĞLASININ KULLANIM PERFORMANSI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Doç. Dr. Emrah GÖKALTUN 1 Konu Başlık No: 2 Çatı ve Cephe Sistemlerinin Performansları ÖZET İnsan, doğaya müdahale edip, çevresini

Detaylı

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK - İÇ MİMARLIK BÖLÜMLERİ 2015-2016 BAHAR BÜTÜNLEME PROGRAMI 1.Dönem Dersleri Müfredatı Kodu Dersin Adı T U AKTS Z/S Dil Öğretim

Detaylı

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 1 632-1258 HALİFELER DÖNEMİ (632-661) Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali, her biri İslam ın yayılması için çalışmıştır. Hz. Muhammed in 632 deki vefatından sonra Arap

Detaylı

DESIGN TOGETHER YARIŞMASI TEKNİK DETAYLAR

DESIGN TOGETHER YARIŞMASI TEKNİK DETAYLAR DESIGN TOGETHER YARIŞMASI TEKNİK DETAYLAR İTÜ Bilim Merkezi ve Müzesi TEKNİK ŞARTNAME Proje, Ayazağa Kampüsü içerisinde verilen alanda halka açık bir bilim merkezi ve müzesinin tasarımını içermektedir.

Detaylı

PROJENİN TANITIMI OUR PROJECT

PROJENİN TANITIMI OUR PROJECT PROJENİN TANITIMI OUR PROJECT Mihrimah anlam olarak, Güneş ile Ay demektir. Güneş in ışıltısından ve Ay ın zerafetinden ilham alarak tasarlanmış olan projemizde, Güneş i simgeleyen sarı tonlar, Ay ı simgeleyen

Detaylı

Peyzaj Mimarlığı çalışmalarında bitkisel materyalinin kullanımında, tasarım ilkeleri ile birlikte bitkilerin denrolojik özelliklerinin

Peyzaj Mimarlığı çalışmalarında bitkisel materyalinin kullanımında, tasarım ilkeleri ile birlikte bitkilerin denrolojik özelliklerinin Peyzaj Mimarlığı çalışmalarında bitkisel materyalinin kullanımında, tasarım ilkeleri ile birlikte bitkilerin denrolojik özelliklerinin ve ekolojik isteklerinin de dikkate alınması gerekir. Her bitki ölçü,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doğum Tarihi : 29.09.1977 : YARDIMCI DOÇENT DOKTOR Y. MİMAR. Derece Üniversite/Okul Birim-Bölüm Tarih. Görev Üniversite / Birim-Bölüm Tarih

ÖZGEÇMİŞ. Doğum Tarihi : 29.09.1977 : YARDIMCI DOÇENT DOKTOR Y. MİMAR. Derece Üniversite/Okul Birim-Bölüm Tarih. Görev Üniversite / Birim-Bölüm Tarih ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : ÖZGÜR ÖZKAN Doğum Tarihi : 29.09.1977 Unvanı : YARDIMCI DOÇENT DOKTOR Y. MİMAR Öğretim Durumu : Derece Üniversite/Okul Birim-Bölüm Tarih Doktora Yüksek Lisans Lisans İSTANBUL TEKNİK

Detaylı

Lineer Menfezler Linear Grilles

Lineer Menfezler Linear Grilles Malzeme Fonksiyon Yüzey Kaplama Montaj Aksesuarlar : Özel olarak haddelenmi 606 aluminyum profil. : avaland rma sistemlerinde üfleme ve emi menfezi olarak kullan r. Fan-coil ve radyatör dolaplar n üstünde,

Detaylı

Bitkilerle Alan Oluşturma -1

Bitkilerle Alan Oluşturma -1 Bitkilerle Alan Oluşturma -1 Peyzaj Mekanlarının 3 Temel Elemanı Yüzey Zemin Düzlemi: Mekanın tabanını oluşturur. Mekanın diğer elemanları bu tabanın üzerinde yer alır.örneğin üstünde hiçbir bitki veya

Detaylı

KONURALP TEKNİK GEZİ RAPORU

KONURALP TEKNİK GEZİ RAPORU KONURALP TEKNİK GEZİ RAPORU Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü lisans programında yer alan Arch 471 - Analysis of Historic Buildings dersi kapsamında Düzce nin Konuralp Belediyesi ne 8-14 Ekim 2012 tarihleri

Detaylı

süper ev kdeniz deki Hazırlayan Çiğdem HASANOĞLU

süper ev kdeniz deki Hazırlayan Çiğdem HASANOĞLU kdeniz deki süper ev Sürdürülebilir mimarinin güncel örneklerinden Ström Architects imzalı S 00 / 30 numaralı Superhouse, Akdeniz in özel bir koyunda yer alan ve kendi kendine yetebilen bir yaşam alanı.

Detaylı

İÇ MEKÂNLARDA GÜNIŞIĞI KULLANIMI

İÇ MEKÂNLARDA GÜNIŞIĞI KULLANIMI İÇ MEKÂNLARDA GÜNIŞIĞI KULLANIMI İç mekânlarda günışığı kullanımı konusunu ele alırken, günışığının özelliklerini ve iç mekânlardaki aydınlık gereksinimini anımsamak yerinde olur. Günışığı, canlı yani

Detaylı

Bülent DÜNDAR. Engin URUN. Esin SÖZER KALENDER. Murad DENİZALTI. Zeynep ORBERK. Burcu ŞENPARLAK. Alper AKSOY. Müge HANSOY KINACI.

Bülent DÜNDAR. Engin URUN. Esin SÖZER KALENDER. Murad DENİZALTI. Zeynep ORBERK. Burcu ŞENPARLAK. Alper AKSOY. Müge HANSOY KINACI. Ali HIZIROĞLU Alper AKSOY Burcu ŞENPARLAK Zeynep ORBERK Bülent DÜNDAR Kenan ÖZCAN Murad DENİZALTI Müge HANSOY KINACI Esin SÖZER KALENDER Engin URUN Emre ÖZER M. Tayfun TULGAN Erol SEVİMLİSOY Emrah Korkut

Detaylı

50 MİMARİ I TAHİR AĞA TEKKESİ TAHİR AĞA TEKKESİ. Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin /

50 MİMARİ I TAHİR AĞA TEKKESİ TAHİR AĞA TEKKESİ. Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin / 50 MİMARİ I TAHİR AĞA TEKKESİ TAHİR AĞA TEKKESİ Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin / seckinmimarlik@ttmail.com Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin / seckinmimarlik@ttmail.com MİMARİ I TAHİR AĞA TEKKESİ

Detaylı

2419 ADA 45 PARSEL MİMARİ PROJE RAPORLARI

2419 ADA 45 PARSEL MİMARİ PROJE RAPORLARI UNESCO DÜNYA MİRASI ALANI İÇERİSİNDE YER ALAN ZEYREK BÖLGESİNDE 2419 ( 13,34,35,42,45,50,51,52,58,59,68 PARSELLER) NO'LU ADADA SİVİL MİMARLIK ÖRNEĞİ YAPILARIN RÖLÖVE, RESTİTÜSYON, RESTORASYON PROJELERİ

Detaylı

hanedandan bir ressam Abdülm ecid y Efendi ^ 60yı] YAPI KREDİ m N A T IO N A L P A L A C E S T B M M M İLLİ S A R A Y L A R

hanedandan bir ressam Abdülm ecid y Efendi ^ 60yı] YAPI KREDİ m N A T IO N A L P A L A C E S T B M M M İLLİ S A R A Y L A R hanedandan bir ressam Abdülm ecid y Efendi ^ 60yı] YAPI KREDİ m N A T IO N A L P A L A C E S T B M M M İLLİ S A R A Y L A R HANEDANDAN BİR RESSAM ABDÜLMECİD EFENDİ Prof. Dr. Günsel Renda Arnavutköy Amerikan

Detaylı

Kodu Dersin Adı T U AKTS Z/S Dil Öğretim Üyesi Gün Saat Yer Bölüm içi Az 3 AZ. İngilizce I G Öğr. Gör.

Kodu Dersin Adı T U AKTS Z/S Dil Öğretim Üyesi Gün Saat Yer Bölüm içi Az 3 AZ. İngilizce I G Öğr. Gör. Kodu Dersin Adı T U AKTS Z/S Dil Öğretim Üyesi Gün Saat Yer Bölüm içi MIM103 FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK - İÇ MİMARLIK BÖLÜMLERİ BÜTÜNLEME PROGRAMI 2014-2015

Detaylı

Fatih Camii ve I. Mahmut Kütüphanesi

Fatih Camii ve I. Mahmut Kütüphanesi Sevinç Karahan Fatih Camii ve I. Mahmut Kütüphanesi Proje Değerlendirme ve Uygulamaları The Examination and Applications of Fatih Mosque and I. Mahmut Library s Drawings Sevinç Karahan Rest. Uzm. Y. Mimar

Detaylı

Berlin Sarayı Humboldt Forumu

Berlin Sarayı Humboldt Forumu TR Berlin Sarayı Humboldt Forumu Berlin Sarayında Humboldt Forumu: İşte Arkasında Yatan Fikir Bu on yılın içinde, Berlin in tarihsel merkezinde, uluslararası öneme sahip, sanat, kültür, bilim ve eğitimin

Detaylı

görülen sanat görülmektedir? dallarını belirtiniz.

görülen sanat görülmektedir? dallarını belirtiniz. Karahanlılar Dönemine ait Kalyan Minaresi (Buhara) Selçuklular Döneminden kalma bir seramik tabak Selçuklulara ait "Varka ve Gülşah adlı minyatür Türkiye Selçuklu halısı, XIII. yüzyıl İlk dönemlere Türk

Detaylı

MMR 101 MİMARLIKTA TEMEL TASARIM I. Güz Dönemi Atılım Üniversitesi GSTMF Mimarlık Bölümü Lisans Programı 1.Yıl

MMR 101 MİMARLIKTA TEMEL TASARIM I. Güz Dönemi Atılım Üniversitesi GSTMF Mimarlık Bölümü Lisans Programı 1.Yıl MMR 101 MİMARLIKTA TEMEL TASARIM I. Güz Dönemi 2016-2017 Atılım Üniversitesi GSTMF Mimarlık Bölümü Lisans Programı 1.Yıl Selahattin Önür, Melike Orhan, Zeynep Tanrıverdi, Gizem Kuçak Toprak, Alper Gündüz

Detaylı

BÜYÜKPARK SOSYAL ODAKLI KAFETERYA TASARIMI

BÜYÜKPARK SOSYAL ODAKLI KAFETERYA TASARIMI ISS EYLÜL BÜYÜKPARK SOSYAL ODAKLI KAFETERYA TASARIMI 2 YA AR Ü ERS TES M MARLIK FAKÜLTES MIMARLIK E E RE TASARIMI B LÜMÜ 3 Y M O AT LA B B B BİF (Bornova İçin Fikirler) Bir kenti tasarlamak, o kent için

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ DERECE (*) ÜNİVERSİTE ÖĞRENİM ALANI 3. AKADEMİK DENEYİM GÖREV DÖNEMİ ÜNVAN BÖLÜM ÜNİVERSİTE

ÖZGEÇMİŞ DERECE (*) ÜNİVERSİTE ÖĞRENİM ALANI 3. AKADEMİK DENEYİM GÖREV DÖNEMİ ÜNVAN BÖLÜM ÜNİVERSİTE 1. GENEL DÜZENLEME TARİHİ Aralık, 2010 ÖZGEÇMİŞ 10 SOYADI, ADI : KARAOĞLU, A. SULTAN DOĞUM TARİHİ : 1969 YAZIŞMA ADRESİ : Kocaeli Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Taşınabilir Kültür Varlıklarını

Detaylı

ÇAVDARHİSAR KAYMAKAMLIĞI AİZANOİ ANTİK KENTİ TANITIM ÇALIŞMALARI RAPORU

ÇAVDARHİSAR KAYMAKAMLIĞI AİZANOİ ANTİK KENTİ TANITIM ÇALIŞMALARI RAPORU ÇAVDARHİSAR KAYMAKAMLIĞI AİZANOİ ANTİK KENTİ TANITIM ÇALIŞMALARI RAPORU Ömer BİLGİN Çavdarhisar Kaymakamı 2011 AIZANOI Binlerce yıl öncesine dayanan tarihi, eşsiz mimari eserleri, dünyanın pek çok ilklerini

Detaylı

ADI SOYADI: SINIFI: NUMARASI: PUANI:

ADI SOYADI: SINIFI: NUMARASI: PUANI: DOĞUBAYAZIT M. M. FAHRETTİN PAŞA ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIFLAR SEÇMELİ TARİH DERSİ 1. DÖNEM 2. ORTAK SINAV SORULARI A GRUBU ADI SOYADI: SINIFI: NUMARASI: PUANI: SORULAR

Detaylı

Edirne Hanları - Kervansarayları. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Hanları - Kervansarayları. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Hanları - Kervansarayları Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Edirne Hanları ve Kervansarayları............... 4 0.1.1 Rüstempaşa Kervansarayı................

Detaylı

MUSTAFA ASLIER ĠN SANATI VE ÖZGÜN BASKIRESME KATKILARI Gülşah Dokuzlar Canpolat Yüksek Lisans Tezi

MUSTAFA ASLIER ĠN SANATI VE ÖZGÜN BASKIRESME KATKILARI Gülşah Dokuzlar Canpolat Yüksek Lisans Tezi MUSTAFA ASLIER ĠN SANATI VE ÖZGÜN BASKIRESME KATKILARI Gülşah Dokuzlar Canpolat Yüksek Lisans Tezi Baskı Sanatları Anasanat Dalı Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Eylül, 2012 MUSTAFA ASLIER

Detaylı

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ İSKENDERUN İRTİBAT BÜROSU İLE İLGİLİ YAPILACAK OLAN ÇALIŞMALARIN İÇERİĞİNE DAİR AÇIKLAMALAR

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ İSKENDERUN İRTİBAT BÜROSU İLE İLGİLİ YAPILACAK OLAN ÇALIŞMALARIN İÇERİĞİNE DAİR AÇIKLAMALAR AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ İSKENDERUN İRTİBAT BÜROSU İLE İLGİLİ YAPILACAK OLAN ÇALIŞMALARIN İÇERİĞİNE DAİR AÇIKLAMALAR 1. Kırım, Sökme ve Temizlik Zemin katta duvarda yer alan ahşaplar sökülecek, projeye

Detaylı

Evinizde Anahtar Teslim Ev Sineması. Cinema@Home. Oskarlı Filmlerin, Lig Maçlarının, Heyecanlı Dizilerin, Keyfini Evinizde Çıkarın...

Evinizde Anahtar Teslim Ev Sineması. Cinema@Home. Oskarlı Filmlerin, Lig Maçlarının, Heyecanlı Dizilerin, Keyfini Evinizde Çıkarın... Evinizde Anahtar Teslim Ev Sineması Oskarlı Filmlerin, Lig Maçlarının, Heyecanlı Dizilerin, Keyfini Evinizde Çıkarın... Cinema@Home audio video otomasyon entegrasyon Blue Velvet BLUE VELVET 3 sıra koltuk

Detaylı

- 61 - Muhteşem Pullu

- 61 - Muhteşem Pullu Asaf Bey Çıkmazı Kabaltısı Sancak Mahallesindedir. Örtüsü sivri tonozludur. Sivri kemerle güneye ve ahşap-beton sundurmalı sivri kemerle kuzeye açılır. Üzerinde kesme ve moloz taşlardan yapılmış bir ev

Detaylı

INDEX 4/7 8/11 12/15 16/19 20/23 24/27 28/31 32/37 38/39 40/43 44/45 46/49 50/51

INDEX 4/7 8/11 12/15 16/19 20/23 24/27 28/31 32/37 38/39 40/43 44/45 46/49 50/51 2 Day after day, We are moving with gained the contribution of our experience, also every new day we are moving forward with a new idea and new design philosophy. We continue on our way in furniture sectory

Detaylı

Kamusal Alan Olarak Üniversite Kütüphanelerinin Dönüşümü. Doç. Dr. Savaş Zafer Şahin Mart 2015

Kamusal Alan Olarak Üniversite Kütüphanelerinin Dönüşümü. Doç. Dr. Savaş Zafer Şahin Mart 2015 Kamusal Alan Olarak Üniversite Kütüphanelerinin Dönüşümü Doç. Dr. Savaş Zafer Şahin Mart 2015 Sunum İçeriği Üniversite Kütüphanelerinin «kamusal» niteliği üzerine bir dönemleme girişimi Üniversite kütüphanelerinin

Detaylı

Yapıblok İle Akustik Duvar Uygulamaları: Digiturk & TV8

Yapıblok İle Akustik Duvar Uygulamaları: Digiturk & TV8 Yapıblok İle Akustik Duvar Uygulamaları: Digiturk & TV8 Ümit ÖZKAN 1, Ayşe DEMİRTAŞ 2 Giriş: Yapıblok, Yapı Merkezi Prefabrikasyon A.Ş. tarafından 1996 yılından beri endüstriyel üretim yöntemleri ile üretilen

Detaylı

İSTANBUL SAĞLIK MÜZESİ TARİHÇE

İSTANBUL SAĞLIK MÜZESİ TARİHÇE İSTANBUL SAĞLIK MÜZESİ TARİHÇE Resim 1: Sıhhi Müze, 1925, MSGSÜ Fotoğraf Arşivi Türkiye nin ilk Sağlık Müzesi 1917 yılında, nüfusun büyük bir bölümünü etkileyen salgın hastalıklara karşı halkı bilinçlendirmek

Detaylı

SÜHEYL ÜNVER ARAŞTIRMA MERKEZİ RESSAM HOCA ALİ RIZA BEY KOLEKSİYONU KONSERVASYONU

SÜHEYL ÜNVER ARAŞTIRMA MERKEZİ RESSAM HOCA ALİ RIZA BEY KOLEKSİYONU KONSERVASYONU SÜLEYMANİYE YAZMA ESER KÜTÜPHANESİ KONSERVASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ SÜHEYL ÜNVER ARAŞTIRMA MERKEZİ RESSAM HOCA ALİ RIZA BEY KOLEKSİYONU KONSERVASYONU HOCA ALİ RIZA BEY KİMDİR? Üsküdarlı Hoca Ali Rıza

Detaylı

YAPI FUARI TURKEYBUILD İSTANBUL FUARI ZİYARET ORGANİZASYONU SONUÇLARI

YAPI FUARI TURKEYBUILD İSTANBUL FUARI ZİYARET ORGANİZASYONU SONUÇLARI YAPI FUARI TURKEYBUILD İSTANBUL FUARI ZİYARET ORGANİZASYONU SONUÇLARI Övgü PINAR-Nurel KILIÇ Yapı fuarları; mal ve hizmet üreten kuruluşlar ile yine bu sektörde çalışan yöneticiler, mimarlar, mühendisler,

Detaylı