LİSANS EĞİTİMİ. Hava Harp Okulu lisans eğitiminin amacı;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "LİSANS EĞİTİMİ. Hava Harp Okulu lisans eğitiminin amacı;"

Transkript

1 LİSANS EĞİTİMİ Hava Harp Okulu lisans eğitiminin amacı; yürürlüğe girmesi ile birlikte lisans eğitiminden sorumlu olan Öğretim Başkanlığının adı Dekanlık olarak değiştirilmiştir. Askerliğin gerektirdiği liderlik niteliklerini, öğretme ve eğitme yeteneğini kazanmış, ahlâken, fikren ve bedenen gelişmiş, sağlam karakter ve üstün kişilik özelliklerine sahip, Hava Harp Okulu Dekanlığının vazifesi; Hava Kuvvetlerine muvazzaf subay yetiştirmek amacıyla, akademik eğitim öğretimi planlamak, uygulamak, takip/kontrol etmek, geliştirmek, koordine etmek, desteklemek ve emrindeki teşkilatın bu amaçlar doğrultusunda etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesini sağlamak yanında Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü nü eğitim öğretim yönüyle desteklemektir. Mezuniyet sonrası eğitim ve öğretimi izleyebilecek ve ileri safhalardaki görevleri yapmaya temel olacak yönelişi kazanmış, karşılaşacağı yurt ve dünya sorunlarını Atatürk ilkeleri doğrultusunda çağdaş ve bilimsel yaklaşımla kavrama ve izleme yeteneğine sahip, Hava Harp Okulu Dekanlığında verilecek lisans eğitimi; Hava Harp Okulunun amaçlarına ve Yüksek Öğretim Kurulunun (YÖK) mühendislik eğitimi için belirlediği çerçeve programa uygun olacak şekilde düzenlenmektedir. Çağın isteklerine ve bilimin gereklerine göre, Silahlı Kuvvetlerin gelişiminde önderlik edebilecek yeterlikte, askeri, fen, teknik ve sosyal bilimlerde bilgi ve beceriye sahip lisans düzeyinde öğrenim görmüş muvazzaf subay yetiştirmektir. HHO da bulunan bölümler, mühendislik lisans bölümleri ile bu bölümleri destekleyen bölümler olarak iki gruba ayrılmaktadır. Bunlardan mühendislik lisans bölümleri; Havacılık Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği Bölümleridir. Hava Harp Okulu Subay Gelişim Sisteminin (SGS) en kapsamlı kısmı dört yıllık lisans eğitimini de kapsayan akademik eğitimdir. Bu eğitimin gelişim süreci, Hava Harp Okulunun 1951 yılında Eskişehir de kurulmasıyla başlar. Hava Harp Okulunun Eğitim-Öğretim süresi 1969 yılına kadar iki yıl, 1969 dan 1974 e kadar 3 yıl ve 1974 yılından itibaren de dört yıl olarak belirlenmiştir. Dört yıllık eğitim süresi ile birlikte HHO eğitim-öğretim faaliyetleri Uçak, Yönetim ve Elektronik Bölümlerinde sürdürülmeye başlanmıştır Eğitim-Öğretim yılından itibaren de verilen eğitimler, Hava Kuvvetlerinin ihtiyaç alanları ve Hava Harp Okulu imkânları doğrultusunda Uçak, Elektronik, Bilgisayar ve Endüstri Mühendisliği Bölümleri şeklinde yeniden yapılandırılmıştır Eğitim-Öğretim yılında Uçak Mühendisliği bölümünün adı Havacılık Mühendisliği olarak değiştirilmiştir. Bu dört ana bölümü destekleyen bölümler ise; Askeri ve Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ve Yabancı Diller (İngilizce) bölümleridir. Lisans eğitim programları, derslerin saat ve kredi ağırlıkları ile içerikleri aynı ya da benzer eğitimi veren ulusal ve uluslararası kurumlardaki standartlar dikkate alınarak hazırlanır. Akademik programda yer alan derslerin, bir haftada okutulan teorik, laboratuvar ve uygulamalı kısımlarının bileşkesi tıpkı diğer yükseköğretim kurumlarında olduğu gibi kredi olarak isimlendirilir. n kredisi hesaplanırken haftalık her teorik ders saati için 1 kredi, uygulama ve laboratuvar dersleri için ise 0,5 kredi uygulanmaktadır. 17 Mayıs 2000 tarihinde yürürlüğe giren 4566 sayılı Harp Okulları Kanunu, yürütülmekte olan lisans eğitiminin yasal dayanağını oluşturmuş, bu tarihten itibaren Hava Harp Okulundan mezun olan pilot adayı muvazzaf subaylara Mühendislik diploması da verilmeye başlanmıştır. Harp Okulları Kanununun 23

2 Hava Harp Okulu akademik eğitim-öğretim yılı iki yarıyıldan oluşmaktadır. Her yarıyıl, 15 veya 16 hafta akademik eğitim (ara sınavlar dahil) ve yarıyıl sonu sınavları için ayrılan süreyi kapsar. Sınıf geçme esasının uygulandığı HHO da, dersler yarıyıl esasına göre planlanır. Her ders için bir yarıyılda en az bir ara sınavı ve bir bitirme sınavı yapılır. Hava Harbiyelilerin başarı değerlendirmesinde sabit tabanlı, sabit harf aralıklı not sistemi uygulanır ve sınavlar merkezi olarak gerçekleştirilir. Sınavlarda karma sistem uygulandığı için tüm sınıflar aynı anda sınava girerler. Hava Harp Okulunda eğitim-öğretim yılı, Eylül veya Ekim ayında başlar ve akademik yıl süresince haftada beş gün ders yapılır. Öğrencilere verilecek yarıyıl izni asgari iki hafta olarak uygulanır. Yaz ve tatbiki eğitim-öğretim döneminde; tatbiki eğitim, intibak eğitimi, bir sonraki eğitim-öğretim yılına hazırlık ve öğrencilere verilecek izin faaliyetleri Genel Yıllık Faaliyet Planı nda belirlenir ve uygulanır. Tatbiki eğitim dönemi iki haftadan az, sekiz haftadan çok olmayacak şekilde planlanır ve uygulanır. Dersler, öğrencilere okuma ve araştırma alışkanlığı kazandıracak şekilde planlanarak uygulanır. Derslerin işlenişi esnasında öğrenciyi merkeze alan Aktif Öğrenme Tekniklerinden azami oranda yararlanılır. Aynı zamanda, öğrencilere değişik kaynaklardan okuma, inceleme, araştırma yapma yeteneği kazandıracak uygulamalar esas alınır. Eğitimin daha verimli ve etkili hale getirilmesi amacıyla ders ve konularına uygun olacak şekilde klasik ve modern öğretim yöntemleri birlikte uygulanmaktadır. Uygulamalı dersler, olanaklar ölçüsünde laboratuvarlarda veya özel dersliklerde yapılır. Eğitim ve öğretim sisteminin geliştirilmesinde, Hava Kuvvetlerinin kıt a, birlik, kurum ve kuruluşlarından sağlanan geri beslemeler ve yurtiçi/yurtdışı benzer eğitim kurumlarındaki uygulamalar ile bilim ve teknolojideki gelişmeler paralelinde geleceğin ihtiyaçları dikkate alınmaktadır. Belirtilen esaslar çerçevesinde eğitim veren Hava Harp Okulu Dekanlığı; Havacılık Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Fen Bilimleri, Askeri ve Sosyal Bilimler ile Yabancı Diller Bölüm Başkanlıkları bünyesinde verilen teorik ve uygulamalı derslerle, Hava Harbiyelilere çağın gerektirdiği akademik bilgi ve becerileri kazandırmaya her geçen gün artan bir şekilde devam etmektedir. 24

3 HAVACILIK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI Bölümün Amacı-Vazifesi Havacılık Mühendisliği Bölümünün temel amacı, havacılık bilim ve teknolojilerine hakim, bilgiye ulaşabilen, yorumlayabilen, bilimsel düşünceye ve bilim ahlakına sahip, sorgulayabilen ve gelişime açık Havacılık Mühendisliği mezunu subaylar yetiştirmektir. Havacılık Mühendisliği Bölümü bu amaç doğrultusunda her gün kendini yenileyen ve geliştiren öğretim elemanı kadrosu, sürekli gelişen teknolojiye uyum sağlayan laboratuvarları, eğitim öğretimi destekleyen güncel ders dokümanları, benzer programı uygulayan sivil üniversitelere eşdeğer ve Hava Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçlarını göz önüne alan ders programı ile geleceğin havacı pilotunu yetiştirmekte üzerine düşen görevi yapmaktadır. Verilen mühendislik eğitimleri temel olarak Aerodinamik, İtki Sistemleri, Yapısal Analiz, Uçuş Mekaniği ve Kontrol, Tasarım ve Geliştirme alanlarını kapsar. Havacılık Mühendisliğinde 4 yıllık lisans eğitimi 1974 yılından itibaren verilmekte olup bu süreç o tarihten bugüne sürekli olarak yenilenerek geliştirilmiştir. Gelişen ve yenilenen teknoloji ve bilim dünyasına uyum sağlayan dinamik bir programa sahiptir yılları arasında Uçak Mühendisliği adı altında eğitim verilmiştir yılında üniversiteler ile eşdeğerliği sağlama amacıyla güncellenen müfredat programı ile 1997 yılından itibaren Havacılık Mühendisliği adını almıştır. Yüksek Öğretim Kurulunun standartlarına tam olarak uyum sağlamış ve benzer eğitim veren diğer üniversitelere eşdeğer bir programa sahip olmuştur yılından itibaren de yasal olarak Havacılık Mühendisi unvanı ile Hava Harbiyeliler mezun edilmektedir. Her yılın sonunda ders uygulamaları ve içerikleri yeniden incelenmekte ve yapılan değerlendirmeler sonucunda uygun görülen değişiklikler uygulamaya konmaktadır. Kodu BGL 200 Adı Bireysel Gelişim -I Kredisi AKTS Kodu Adı Kredisi (1 0 0) 1,0 2,0 MAT 101 Matematik-I (3 2 0) 4,0 7,0 İNG 101 İngilizce-I ( ) 15,0 25,0 İNG 102 İngilizce-II (1 3 3) 4,0 3,0 BLG 100 Bilgisayara Giriş Bölüm Tarafından Verilen Dersler Havacılık Mühendisliği Bölümü 1 inci Sınıf 1 inci Dönem (0 0 1) 0,5 3,0 SOS 100 Sosyoloji (2 0 0) 2,0 2,0 HVG 100 Havacılığa Giriş AKTS (2 0 0) 2,0 2,0 HRT 100 Harita (1 0 0) 1,0 1,0 HVC 201 Havacılık Mühendiliğine Giriş 2 nci Dönem (2 0 0) 2,0 3,0 FZK 101 Fizik-I (3 1 1) 4,0 7,0 KİM 100 Kimya (2 1 0) 2,5 5,0 TOPLAM 27 16,5 30 TOPLAM 27 21,

4 Kodu Adı Havacılık Mühendisliği Bölümü 2 nci Sınıf 1 inci Dönem Kredisi AKTS Kodu Adı 2 nci Dönem Kredisi İNG 201 İngilizce-III (1 2 1) 2,5 3,0 İNG 202 İngilizce-IV (1 2 1) 2,5 2,5 MAT 202 Diferansiyel Denklemler (4 0 0) 4,0 4,0 MAT 201 Lineer Cebir (4 0 0) 4,0 5,0 MAT 102 Matematik-II (3 2 0) 4,0 5,0 LİD 402 Liderlik (2 0 0) 2,0 1,5 FZK 102 Fizik-II (3 1 1) 4,0 5,0 HVC 212 Malzeme Bilgisi (3 0 0) 3,0 3,0 BLG 101 Bilgisayar Programlama (3 0 1) 3,5 5,0 HVC 214 Mukavemet-I (3 0 0) 3,0 4,0 HVC 207 Statik (3 0 0) 3,0 5,0 HVC 216 Akışkanlar Mekaniği (3 0 0) 3,0 4,0 HVC 285 Bilgisayar Destekli Teknik (2 1 0) 2,5 3,0 HVC 218 Dinamik (3 0 0) 3,0 3,0 Resim HVC 203 Termodinamik (4 0 0) 4,0 5,0 HRK 401 Harekat-I (2 0 0) 2,0 2,0 TOPLAM 28 23,5 30 TOPLAM 28 26,5 30 AKTS Kodu Adı Kredisi AKTS Kodu Adı Kredisi İNG 301 İngilizce-V (1 1 1) 2,0 2,0 İNG 302 İngilizce-VI (1 1 1) 2,0 3,0 ELK 200 THU 301 Elektrik Mühendisliğinin Temelleri Temel Havacılık ve Uçuş Bilgileri-I Havacılık Mühendisliği Bölümü 3 üncü Sınıf 1 inci Dönem (2 0 0) 2,0 2,5 İTA 202 (1 0 0) 1,0 1,0 THU 302 TRK 100 Türkçe (2 0 0) 2,0 2,0 HSA 300 T.C.İnk.Tarihi ve Atatürkçülük-II Temel Havacılık ve Uçuş Bilgileri-II Hava Harp Silah ve Teknolojileri 2 nci Dönem AKTS (2 0 0) 2,0 1,5 (1 0 0) 1,0 1,0 (2 0 0) 2,0 1,5 İTA 301 T.C.İnk.Tarihi ve (2 0 0) 2,0 1,5 HVC 316 Isı Transferi (3 0 0) 3,0 4,0 Atatürkçülük-I HVC 311 İmal Usulleri (3 0 0) 3,0 3,0 ELK 210 Temel Elektronik (2 0 0) 2,0 2,5 HVC 307 Mukavemet-II (2 0 0) 2,0 3,0 SYT 300 Siyasi Tarih (2 0 0) 2,0 1,5 HVC 301 Aerodinamik-I (3 1 0) 3,5 5,0 HVC 302 Aerodinamik-II (3 1 0) 3,5 5,0 HVC 303 Makine Elemanları (3 0 0) 3,0 3,0 (3 0 0) 3,0 3,0 HVC 309 Sayısal Analiz (3 0 0) 3,0 4,0 (3 0 0) 3,0 4,0 BGL 300 Bireysel Gelişim-II (1 0 0) 1,0 1,0 BLG 495 Yönetim Bilişim Sistemleri (2 0 0) 2,0 2,0 TOPLAM 28 26,5 30 TOPLAM 28 26,

5 Kodu Adı Havacılık Mühendisliği Bölümü 4 üncü Sınıf 1 inci Dönem Kredisi AKTS Kodu Adı 2 nci Dönem Kredisi İNG 401 İngilizce-VII (1 1 1) 2,0 2,5 İNG 402 İngilizce-VIII (1 1 1) 2,0 2,5 END 250 İstatistik Olasılık (3 0 0) 3,0 3,5 HRK 402 Harekat-II (2 0 0) 2,0 2,0 EKO 200 Ekonomi (2 0 0) 2,0 1,5 DVB 300 Davranış Bilimleri (2 0 0) 2,0 2,0 HTR 400 Harp Tarihi (2 0 0) 2,0 1,0 AYZ 400 Askeri Yazışma (2 0 0) 2,0 2,0 END 496 Lojistik Sistemlerin Yönetimi Organizasyon Yönetim ve (2 0 0) 2,0 1,5 YÖN 302 (2 0 0) 2,0 2,0 HUK 400 Hukuk (2 0 0) 2,0 1,5 ISL 402 Uluslararası İlişkiler (2 0 0) 2,0 1,0 HVC 493 Araştırma Yöntem ve (1 0 0) 1,0 1,0 HVC 494 Bitirme Projesi (2 1 0) 2,5 5,0 Teknikleri HVC 409 Uçuş Mekaniği (3 0 0) 3,0 4,0 (2 0 0) 2,0 3,0 HVC 403 İtki Sistemleri (3 0 0) 3,0 4,0 (2 2 0) 3,0 5,0 (2 0 0) 2,0 4,0 (3 0 0) 3,0 4,0 Strateji ve (3 0 0) 3,0 4,0 STR 402 Güvenlik - II (2 0 0) 2,0 1,5 STR 401 Strateji ve Güvenlik - I ( ,0 1,5 TOPLAM TOPLAM 27 24,5 30 AKTS HAVACILIK MÜHENDİSLİĞİ SEÇMELİ DERSLER S/N n Kodu n Adı D/S 1 HVC 361 Gaz Dinamiği (3 0 0) 2 HVC 362 Turbo Makina Teorisi (3 0 0) 3 HVC 363 Yanma (3 0 0) 4 HVC 364 Pistonlu Motorlar (3 0 0) 5 HVC 365 Ölçme Teknikleri (3 0 0) 6 HVC 366 Kompozit Malzeme Mekaniği (3 0 0) 7 HVC 368 Mekanik Titreşimler (3 0 0) 8 HVC 369 Bilgisayar Destekli Tasarım ve İmalat (3 0 0) 9 HVC 372 Uçak Yapı Analizi (3 0 0) 10 HVC 461 Sınır Tabaka (3 0 0) 11 HVC 462 Uzay Bilimlerine Giriş (2 0 0) 12 HVC 463 Sonlu Elemanlar Analizi (3 0 0) 13 HVC 464 Helikopter Aerodinamiği ve Tasarımına Giriş (3 0 0) 14 HVC 465 Otomatik Kontrol (2 0 0) 15 HVC 466 Meteoroloji (2 0 0) 16 HVC 467 Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (3 0 0) 17 HVC 468 Uçak Bakım ve Onarımı (2 0 0) 18 HVC 472 İtki Sistemleri II (3 0 0) 19 HVC 474 Uçak Motor Tasarımı (2 2 0) 20 HVC 476 Uçak Tasarımı (2 2 0) 21 HVC 478 Stabilite ve Kontrol (3 0 0) 22 END 308 Karar Verme Teknikleri ve Ağ Analizi (2 0 0) 27

6 Bölüm Tarafından Verilen Derslerin Özetleri Zorunlu Dersler HVC 201 Havacılık Mühendisliğine Giriş: Atmosferik ve uzay uçuşları ile ilgili temel fizik kanunları, aerodinamik uçuşun temel ilkesi, akışkanlar mekaniğinin esasları, uçak elemanları ve bileşenleri, gaz türbinli uçak motorlarının bölümleri, gaz türbinli uçak motorlarının performans kıyaslaması. HVC 203 Termodinamik: Temel kavramlar, saf maddenin özellikleri, termodinamiğin birinci kanunu, kapalı sistemler, kontrol hacimleri, termodinamiğin ikinci kanunu, entropi, gaz akışlı güç çevrimleri. HVC 285 Bilgisayar Destekli Teknik Resim: Ölçülendirme komutları, teknik resmin temelleri, iki boyutlu çizim oluşturma teknikleri, düzenleme teknikleri, yardımcı komutlar, üç boyutlu çizim oluşturma, özel amaçlı komutlar, listeleme ve görüntüleme komutları. HVC 207 Statik: Temel mekanik, maddesel noktaların statiği, rijit cisimler, yayılı kuvvetler, şekil ve ağırlık merkezleri, taşıyıcı sistemlerin incelenmesi, kirişler, sürtünme, eylemsizlik momentleri. HVC 212-HVC 282-HVC 284 Malzeme Bilgisi: Malzeme kavramı ve yapısı, malzeme özellikleri, atomsal yayınım (difüzyon), eriyik sistemleri denge diyagramları, demir-karbon alaşımları, ısıl işlem, demir olmayan metal ve alaşımlar, seramik malzemeler, kompozit malzemeler, korozyon. HVC 214 Mukavemet I: Düzlemsel çerçeveler ve gerilme analizi, gerilmelerin grafiksel gösterimi ve denge denklemleri, şekil değiştirme, Hooke Yasası ve enerji ifadeleri, kırılma teorileri, halka problemi ve statikçe belirsiz sistemler, çok malzemeli yapılar ve sıcaklık etkisi, burulma ve eylemsizlik momentleri. HVC 216 Akışkanlar Mekaniği: Akışkanlar mekaniğine giriş, akışkan statiği, akışkan hareketi ile ilgili kavramlar, kontrol hacmi için integral formdaki denklemler, akışkan hareketinin diferansiyel analizi, Navier-Stokes denklemlerinin basitleştirilmiş formları, sınır tabaka kavramı ve karakteristikleri, boyut analizi ve akışkan sistemleri. HVC 218 Dinamik: Maddesel noktanın kinematiği, kuvvet ve ivme, iş ve enerji, impuls ve momentum, katı cisimlerin kinematiği, katı cismin düzlemsel kinematiği, kuvvet ve ivme, iş ve enerji, mekanik titreşimler. HVC 301 Aerodinamik I: Aerodinamiğin temel esasları ve havanın fiziksel özellikleri, akım tipleri, sınır tabaka, bir boyutlu akımlar, kanat profillerinin aerodinamiği, aerodinamik kuvvet ve momentler, iki boyutlu potansiyel akımlar. HVC 302 Aerodinamik II: İnce profil teorisi, üç boyutlu kanat teorisi, pervane teorisi, sıkıştırılabilir akımlar, izantropik akım denklemleri, şok dalgaları, lüle akışı. HVC 303 Makina Elemanları: Temel bilgiler, bağlama elemanları, triboloji, yataklar, güç ve hareket iletim elemanları. HVC 307 Mukavemet II: Eğilme, bileşik mukavemet halleri, kayma merkezi, elastik eğri, normal kuvvet ve eğilme, burulmalı eğilme, enerji yöntemleri, burkulma. HVC 309 Sayısal Analiz: Matematiksel bir modelin sayısal çözümü, analitik ve sayısal çözüm arasındaki farklar, sayısal türev, sayısal integral, doğrusal denklemlerin çözümü, kök bulma yöntemleri, eğri uydurma yöntemleri, adi diferansiyel denklemlerin sayısal çözümü. HVC 311-HVC 391 İmal Usulleri: Döküm tekniği, kaynak ve lehimleme tekniği, plastik şekil verme tekniği, takım tezgahları ve talaşlı imalat tekniği, toz metalurjisi tekniği, diğer metal işleme ve şekillendirme yöntemleri. HVC 314 Tasarım Projesi: Projenin ve proje verilerinin dağıtımı, proje hesaplamaları ve standart değerlerin seçimi, proje çizimleri. HVC 316 Isı Transferi: Isı transferine giriş, ısı iletimi, tek boyut kararlı rejimde ısı iletimi, zamana bağlı ısı iletimi, ısı taşınımı, dış akışta ısı transferi, iç akışta ısı transferi, doğal taşınım, ışıma ile ısı transferi. HVC 403 İtki Sistemleri: Giriş ve temel itki denklemi, pervane, fan ve rotorlar, uzay taşıtları termodinamik çevrimleri, yanma, gaz türbinleri, ramjet ve scramjet motorlar, roket motorları. HVC 409 Uçuş Mekaniği: Kanat geometrisi, profiller, profil grupları, modern profil geliştirilmesi, uçağın üzerine gelen kuvvetler, tepki yaratma, özgül motor karakteristikleri ve performans özellikleri, ağırlık kesirleri, hız karakteristikleri, uçak performansı, seyir uçuşu, seyir tavanı, en uzun menzilli seyir uçuşu, en uzun süreli seyir uçuşu, belirli kısıtlamalar altında seyir uçuşu, pistten kalkış hareketi, tırmanma, alçalma, dönüş hareketi performans analizi, güç grubu kuvvetlerinin uçak performansı üzerindeki etkileri. HVC 493 Araştırma Yöntem ve Teknikleri: Bilimsel araştırma ve eğitim, temel kavram ve yaklaşımlar, bilim, bilimsel yöntem, araştırma, araştırma eğitimi, araştırmada süreç ve teknikleri, bulgular ve yorum, özet yargı ve öneriler. Dersleri HVC 361 Gaz Dinamiği: Akış denklemleri, sıkıştırılamaz dahili akışlar, sıkıştırılabilir boru akışları, şok sistemleri, turbomakinalar, harici akışlarda viskoz etkiler. HVC 362 Turbomakina Teorisi: Turbomakinalarda giriş ve sınıflandırma, bağıl hareket, dönel hareket, ideal gazın izentropik akışı, potansiyel akışlar, dönel ve durağan pasajlarda eksenel simetrik akışlar, turbomakinalarda iki boyutlu akışlar, eksenel akış kompresör kademeleri, türbin kademelerinde tek boyutlu akış. 28 HVC 363 Yanma: Yanma ve enerji, yanma ve entropi, katı

7 yakıtlar, sıvı yakıtlar, gaz yakıtlar, kıvılcım ateşlemeli motorda yanma, sıkıştırma ateşlemeli motorda yanma. HVC 364 Pistonlu Motorlar: Pistonlu motorların ideal çevrimleri, pistonlu motorların tanımı ve çalışması, yakıtlar, yanma kimyası, motorlarda gerçek çevrim zamanlar, benzin motorlarında karışımın oluşturulması, dizel motorlarında karışımın oluşturulması. HVC 365 Ölçme Teknikleri: Ölçme sistemleri, hata analizi ve ölçme sonuçlarının değerlendirilmesi, boyut, açı ve alan ölçümü, basınç ölçümü, akış ölçmeleri, sıcaklık ölçümü, gerilme, kuvvet ve moment ölçümü, genel tekrar ve laboratuvar çalışması. HVC 366 Kompozit Malzeme Mekaniği: Temel kavram ve karakteristikler, katmanların gerilme-birim şekil değiştirme bağıntıları, sürekli elyafla güçlendirilmiş katmanların etkin modülü, sürekli elyafla güçlendirilmiş katmanlı kompozitlerin mukavemeti, katmanlı kompozitlerin ısıl davranış analizleri, çok yönlü katmanların gerilme ve kırılma analizleri. HVC 368 Mekanik Titreşimler: Titreşimlerin kinematiği, tek serbestlik dereceli titreşimler, dejenere iki serbestlik dereceli titreşimler, iki serbestlik dereceli titreşimler. HVC 369 Bilgisayar Destekli Tasarım ve İmalat: İmalatın amacı, konvansiyonel imalat, otomasyon, otomasyon kapsamı içinde CAD/CAM, bilgisayar destekli konstrüksiyon, bilgisayar destekli takım tezgahları, takım yolu oluşturma teknikleri, imalatta otomasyon. HVC 372 Uçak Yapı Analizi: Yapı tasarımı kavramı ve giriş, hava taşıtlarına gelen yükler, yapı malzemelerinin davranışı ve irdelenmesi, gerilme analizi, yapıların yer değiştirme analizi, burkulma, yapıların analizinde sonlu elemanlar yöntemi. HVC 461 Sınır Tabaka: Vizkoziteli akışlar, Navier-Stokes denklemlerinin tam çözümleri, sınır tabaka teorisi, termal sınır tabaka ve zorlanmış taşınım sınır tabakası, serbest taşınım sınır tabakası. HVC 462 Uzay Bilimlerine Giriş: Astronomi ve astrofiziğe giriş, temel ölçümler, güneş sistemi, gök mekaniğine giriş, yörünge manevraları, çok cisim problemi, rijit cisimlerin yönelme hareketleri, uzaktan algılama, uluslararası uzay hukuku. HVC 463 Sonlu Elemanlar Analizi: Sonlu elemanlar analizi ve diğer yöntemler, formülasyon metotları, sonlu elemanlar analizinde izlenen adımlar, denge denklemleri, bünye denklemleri, birim şekil değiştirme ve yer değiştirme denklemleri, uygunluk denklemleri, yapı mekaniğinin formülasyon metotları, elastik bir yapının toplam potansiyel enerjisi, sonlu eleman için virtüel, bir boyutlu elemanlar, kafes-kiriş sistemler, eğilme elemanı, burulma elemanı düzlem gerilme ve düzlem şekil değiştirme, katılar. HVC 465 Otomatik Kontrol: Otomatik kontrole giriş, Laplace dönüşümü, sistem dinamiğine giriş, transfer fonksiyonu, blok diyagramı ve işaret akış diyagramı, geçici rejim cevabı, kontrol organı tipleri. HVC 466 Meteoroloji: Havacılık meteorolojisinin tanımı, havacılık meteorolojisinin önemi, havacılıkta kullanılan bazı meteorolojik ifadeler, ICAO standart atmosferi, hava hareketi, siklon ve anti siklonların gelişimi, cephelerde uçuş, atmosferde kararlılık, konveksiyon, kümülüs ve kümülonembüs bulutları, dalgalar ve dalgalarda uçuş, lokal rüzgarlar, görüş mesafesi, uydular, hava haritaları ve tahmin, uçuculukta önemli hava olaylarının analizi ve öngörüsü. HVC 467 Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği: Hesaplamalı akışkanlar dinamiği ve aerodinamik uygulamaları, kısmi diferansiyel denklemlerin özellikleri, sınır ve başlangıç koşulları, sonlu farklar yöntemi, parabolik denklemlerin sonlu farklar çözümleri, kararlılık analizi, eliptik denklemler, hiperbolik denklemler, sınır tabaka akışının sonlu farklar yöntemi ile modellenmesi ve analizi, sonlu hacim metodu, panel metotları. HVC 468 Uçak Bakım ve Onarımı: Uçak ana ve yardımcı sistemleri, uçak aviyonik ve silah sistemleri, uçak bakım ve destek sistemleri, bakım yönetimi usul ve prensipleri, bakım harekât usulleri. HVC 472 İtki Sistemleri II: İtki sistemlerine giriş, ideal çevrim analizi, ideal olmayan çevrim analizi, hava alığı ve eksoz nozulları, yanma ve yanma odaları. HVC 474 Uçak Motor Tasarımı: Tasarım kavramı, uçak motor sistem kısıtlarının analizi, görev analizi, motor seçimi motor boyutlandırma, motor birimlerinin tasarımı, genel ve özel değerler, dönen turbomakinalar, yanma sistemleri, hava alığı ve eksoz nozulları. HVC 476 Uçak Tasarımı: Uçak görünüşünü belirleme çalışmalarına genel bakış, genel düzenleme, gövde tasarımı, ses altı ve ses üstü motor teknolojisi, performansa göre tasarım, güç grubu seçimi ve yerleştirilmesi, kanat tasarımına giriş, uçak ağırlığı ve dengesi. HVC 478 Stabilite ve Kontrol: Statik stabilite ve kontrol, uzunlamasına statik stabilite, uçak elemanlarının katkısı, sabit-serbest lövye stabilitesi, manevra stabilitesi, uzunlamasına kontrol, yanlamasına-yönlemesine statik stabilite, yanlamasına-yönlemesine kontrol, spiral mod yaklaşımı, denklemlerin lineerleştirilmesi, boyutlu ve boyutsuz stabilite türevleri, uzunlamasına dinamik stabilite, hareket denklemlerinin indirgenmesi, kısa-uzun periyot hareket, yanlamasına-yönlemesine dinamik stabilite, dinamik stabilite ve kontrol: uçak hareket denklemleri, eksen takımları ve dönüşümler. Laboratuvar Olanakları HVC 464 Helikopter Aerodinamiği ve Tasarımına Giriş: Giriş, dikine uçuşta momentum teorisi, dikine uçuşta pala elemanı teorisi, ileri uçuşta rotor mekanizması, ileri uçuşta pal aerodinamiği, performans analizi, performans iyileştirme, kararlılık ve kontrol, helikopter ön tasarımına giriş. 29 Aerodinamik Laboratuvarı Aerodinamik laboratuvarı özellikle aerodinamik, akışkanlar mekaniği, termodinamik ve uçuş mekaniği gibi derslerin uygulama ve deney ortamı olarak kullanılmaktadır. Ayrıca son

8 gulamalı olarak gösterebilmektir. sınıf Hava Harbiyelilerin bir bölümü de, bitirme projelerini hazırlarken bu laboratuvardan yararlanmaktadır. Laboratuvarda bir adet ses üstü kapalı devre rüzgar tüneli mevcuttur ve tünelde 1.8 mach sayısına kadar hava hızı elde edilebilmekte ve oluşan şok dalgaları görüntülenebilmektedir. Ayrıca akım çizgilerinin görünür hale getirilebilmesi amacıyla kullanılan bir adet duman tüneli de mevcuttur. Bunun yanında bir adet sesaltı açık devre rüzgâr tüneli, çoklu basınç ölçüm sistemi ve lazer doppler ölçüm sistemi mevcuttur. Ayrıca sıcak tel sistemi ve bu sistemin kalibrasyonu için tasarımı yapılmış düşük hızlı açık devre bir rüzgâr tüneli bulunmaktadır. Bütün bu sistemler hava akımına ait hız, basınç, sıcaklık ve türbülans seviyesi gibi parametrelerin belirlenmesi amacıyla kullanılmaktadır. Malzeme ve İmalat Laboratuvarı Havacılık Mühendisliği bünyesinde bulunan Malzeme ve İmalat Laboratuvarı imalat süreçleri ile malzeme inceleme ve test yöntemlerini uygulamalı olarak gösterebilmek amacıyla kurulmuştur. Ayrıca son sınıf Hava Harbiyelilerin bir bölümü de bitirme projelerini hazırlarken bu laboratuvardan yararlanmaktadır. Malzeme ve İmalat Laboratuvarında çekme testi, sertlik ve yo- Uçak Elemanları Laboratuvarı Havacılık Mühendisliği bünyesinde bulunan uçak elemanları laboratuvarında bir uçakta bulunan flap, kumanda yüzeyleri gibi elemanlar, bu elamanları hareket ettiren hidrolik sistemler ve bunlara kumanda etmeye yarayan kokpitte bulunan kontrol panelleri ve diğer kumanda elemanları laboratuvar ortamında oluşturulmuştur. Mevcut sistemler F-4 uçağına aittir. Ayrıca laboratuvarda birer adet F-4 ve F-5 motorları, iç bölümleri görülebilecek şekilde kesilmiş halde bulunmaktadır. Burada amaç; Hava Harbiyelilere kumanda yüzeyleri, uçuş kontrol sistemleri ve motor gibi ana uçak elemanlarının çalışma prensiplerini uy- rulma ölçme cihazları ile mikroskop gibi malzeme inceleme sistemleri, ayrıca torna tezgahı, ısıl işlem fırını ve levha kesme-bükme tezgahı gibi imalat sistemleri bulunmaktadı Ölçme Laboratuvarı Havacılık Mühendisliği bünyesinde bulunan Ölçme Laboratuvarı öncelikle Ölçme Teknikleri dersinin uygulama alanı olarak kullanılmaktadır. Ayrıca son sınıf Hava Harbiyelilerin bir bölümü de bitirme projelerini hazırlarken bu laboratuvardan yararlanmaktadır. Ölçme Laboratuvarında basınç, sıcaklık, şekil değişimi gibi fiziksel olayların ölçümü için kurulmuş ölçme sistemleri ve ilgili yazılımlar bulunmaktadır. 30

9 ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI Bölümün Amacı-Vazifesi Elektronik Mühendisliği Bölümünün temel amacı, Hava Harbiyelilere subaylık hayatları boyunca karşılaşacakları elektronik cihaz ve sistemlerin kullanılması, tasarımı ve geliştirilmesi üzerine somut bilimsel ve teknik altyapı kazandırmaktır. Uygulanan lisans programının amacı mezun olacak her subaya havacılığın ve Hava Kuvvetlerinin günümüzdeki ve gelecekteki hızlı gelişimi paralelinde, gerekli taktik, teknik ve yönetim faaliyetlerini yeterlikle uygulayabilecek, geliştirebilecek ve daha ileri görevleri yapmaya temel olacak yönelişi kazanmış pilot adayı muvazzaf subay yetiştirmektir. Elektronik Mühendisliği Bölümü bu amaç kapsamında her gün kendini yenileyen ve geliştiren öğretim eleman kadrosu, sürekli gelişen teknolojiye uyum sağlayan laboratuvarlar, eğitim öğretimi destekleyen güncel ders dokümanları, benzer programı uygulayan sivil üniversitelere eşdeğer ve Hava Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacını göz önüne alan ders programı ile geleceğin havacı pilotunu yetiştirmekte üzerine düşen görevi yapmaktadır. Elektronik Mühendisliği Bölümü bünyesinde elektronik, haberleşme ve kontrol olmak üzere üç Ana Bilim Dalı bulunmakta ve seçmeli dersler bu bilim dalları altında yürütülmektedir yılından itibaren de yasal olarak Elektronik Mühendisi unvanı ile Hava Harbiyeliler mezun edilmektedir. Kodu Adı Kredisi AKTS Kodu Adı İNG 101 İngilizce-I ( ) THU 301 BLG 100 BGL 200 Bilgisayara Giriş Bireysel Girişim-I Bölüm Tarafından Verilen Dersler Elektronik Mühendisliği Bölümü 1 inci Sınıf 1 inci Dönem Temel Havacılık ve Uçuş Bilgileri -I Kredisi AKTS (1 0 0) 1,0 1,0 (0 0 1) 0,5 3,0 SOS 100 Sosyoloji (2 0 0) 2,0 3,0 (1 0 0) 1,0 2,0 İNG 102 İngilizce-II (1 3 3) 4,0 3,0 31 MAT 101 Matematik - I (3 2 0) 4,0 7,0 HVG 100 Havacılığa Giriş (2 0 0) 2, 2,0 HRT 100 Harita (1 0 0) 1,0 2,0 FZK 101 Fizik - I (3 1 1) 4,0 7,0 BLG 101 Bilgisayar Programlama 2 nci Dönem (3 0 1) 3,5 5,0 TOPLAM 27 16,5 30 TOPLAM 27 21,5 30

10 Kodu Adı Kredisi AKTS Kodu Adı Kredisi İNG 201 İngilizce-III (1 2 1) 2,5 3,0 İNG 202 İngilizce-IV (1 2 1) 2,5 2,5 MAT 202 Diferansiyel Denklemler (4 0 0) 4,0 3,5 MAT 201 Lineer Cebir (4 0 0) 4,0 5,0 HRK 401 Harekat -I (2 0 0) 2,0 2,0 LİD 402 Liderlik (2 0 0) 2,0 1,5 MAT 102 Matematik-II (3 2 0) 4,0 6,0 ELK 212 Elektronik-I (3 0 0) 3,0 3,0 FZK 102 Fizik-II (3 1 1) 4,0 6,0 ELK 203 Devre Teorisi-I (3 0 0) 3,0 4,0 KİM 100 Kimya (2 1 0) 2,5 3,5 ELK 204 Devre Temelleri Laboratuvarı (0 0 2) 1,0 2,0 ELK 211 Elektronik Bireysel Devre Elemanları (2 0 0) 2,0 2,5 BGL 300 Gelişim-II (1 0 0) 1,0 1,0 ELK 201 Elektrik Mühendisliğinin Temelleri Elektronik Mühendisliği Bölümü 2 nci Sınıf 1 inci Dönem (3 0 0) 3,0 3,5 HVC 285 HVC 283 ELK 202 Bilgisayar Destekli Teknik Resim Malzeme Bilgisi Enerji Dönüşüm Temelleri 2 nci Dönem AKTS (2 1 0) 2,5 3,0 (2 1 0) 2,5 4,0 (3 0 0) 3,0 4,0 TOPLAM TOPLAM 28 24,5 30 Kodu Adı Kredisi AKTS Kodu Adı Kredisi İNG 301 İngilizce-V (1 1 1) 2,0 2,0 İNG 302 İngilizce-VI (1 1 1) 2,0 3,0 HSA 300 Hava Harp Silah ve (2 0 0) 2,0 2,0 İTA 302 T.C. İnkilap Tarihi ve (2 0 0) 2,0 2,0 Teknolojileri Atatürkçülük-II HRT 400 Harp Tarihi (2 0 0) 2,0 2,0 DVB 300 Davranış Bilimleri (2 0 0) 2,0 2,0 TRK 100 Türkçe (2 0 0) 2,0 1,5 THU 302 Temel Havacılık ve (1 0 0) 1,0 1,0 Uçuş Bilgileri-II İTA 301 T.C. İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük-I (2 0 0) 2,0 2,0 SYT 300 Siyasi Tarih (2 0 0) 2,0 2,0 END 253 İstatistik Olasılık (1 1 0) 1,5 2,0 BGL 495 ELK 311 Elektronik-II (3 0 0) 3,0 4,5 ELK 362 ELK 301 Devre Teorisi-II (3 0 0) 3,0 3,5 ELK 333 ELK 361 ELK 312 ELK 332 Analog İşaret İşleme Analog Elektronik Laboratuvarı Elektromanyetik Alanlara Giriş Elektronik Mühendisliği Bölümü 3 üncü Sınıf 1 inci Dönem (3 0 0) 3,0 4,0 ELK 340 (0 0 3) 1,5 2,0 HVC 381 (3 0 0) 3,0 4,5 ELK 314 Yönetim Bilişim Sistemleri Sayısal İşaret İşleme Elektromanyetik Dalga Teorisi Otomatik Kontrol Havacılık Bilimlerine Giriş-I Sayısal Elektronik 2 nci Dönem AKTS (2 0 0) 2,0 1,0 (3 0 0) 3,0 4,0 (3 0 0) 3,0 4,0 (3 1 0) 3,5 4,0 (3 0 0) 3,0 3,0 (3 0 0) 3,0 4,0 TOPLAM TOPLAM 28 26,

11 Kodu Adı Kredisi AKTS Kodu Adı Kredisi İNG 401 İngilizce-VII (1 1 1) 2,0 2,5 İNG 402 İngilizce-VIII (1 1 1) 2,0 2,5 HUK 400 Hukuk (2 0 0) 2,0 2,0 HRK 402 Harekat-II (2 0 0) 2,0 1,5 STR 401 Strateji ve Uluslararası (2 0 0) 2,0 1,5 ISL 402 Güvenlik-I İlişkiler (2 0 0) 2,0 1,0 EKO 200 Ekonomi (2 0 0) 2,0 2,0 AYZ 400 Askeri Yazışma (2 0 0) 2,0 2,0 ELK 313 Sayısal Yönetim ve Elektronik (0 0 3) 1,5 4,0 YÖN 302 Organizasyon Laboratuvarı (2 0 0) 2,0 2,0 ELK 411 Mikroişlemciler (3 0 0) 3,0 4,0 ELK 494 Bitirme Projesi (2 1 0) 2,5 4,0 ELK 493 HVC 382 Araştırma Yöntem ve Teknikleri Havacılık Bilimlerine Giriş-II Elektronik Mühendisliği Bölümü 4 üncü Sınıf 1 inci Dönem (1 0 0) 1,0 1,0 (3 0 0) 3,0 4,0 (3 0 0) 3,0 3,0 (3 0 0) 3,0 3,0 END 496 (3 0 0) 3,0 3,0 STR 402 Lojistik Sistemlerin Yönetimi Strateji ve Güvenlik -II 2 nci Dönem AKTS (3 0 0) 3,0 4,5 (3 2 0) 3,0 4,5 (3 0 0) 3,0 4,5 (2 0 0) 2,0 2,0 (2 0 0) 2,0 1,5 TOPLAM 28 25,5 30 TOPLAM 27 23,5 30 ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ SEÇMELİ DERSLER S/N n Kodu n Adı D/S 1 ELK 421 Antenler ve Propagasyon (3 0 0) 2 ELK 422 Mikrodalga Devreleri (3 0 0) 3 ELK 423 Uzaktan Algılama (3 0 0) 4 ELK 424 Kontrol Sistem Teorisi (3 0 0) 5 ELK 431 Sayısal Kontrol (3 0 0) 6 ELK 441 Ölçme Tekniği ve Algılama (3 0 0) 7 ELK 443 Güç Elektroniği (3 0 0) 8 ELK 444 İleri Elektronik (3 0 0) 9 ELK 461 Radar Tekniği (H) (3 0 0) 10 ELK 464 Analog Haberleşme (3 0 0) 11 ELK 466 Sayısal Haberleşme (3 0 0) 12 ELK 467 Haberleşme Lab. (0 0 2) 13 ELK 471 Kont.Sist. Tasarımı (3 0 0) 14 ELK 472 Kontrol Lab. (0 0 2) 15 ELK 481 Hab. Elekt. Devreleri (3 0 0) 16 ELK 486 İleri Elektronik Lab. (0 0 2) 17 ELK 487 Bilgisayar Mimarisi (3 0 0) 18 ELK 488 Mikroişlemciye Dayalı Sistem Tasarımı (3 0 0) 19 ELK 491 Aviyonik Sistemler (3 0 0) 20 ELK 492 Otomatik Uçuş Kontrol Sistemleri (3 0 0) 21 ELK 493 Robot Kontrol Sistemlerine Giriş (3 0 0) 33

12 Bölüm Tarafından Verilen Derslerin Özetleri Zorunlu Dersler ELK 201 Elektrik Mühendisliğinin Temelleri: Elektriksel Büyüklükler ve Devre Elemanları, Seri ve Paralel Devreler (DC), Elektrik Devrelerinin Analiz Yöntemleri (DC), Devre Teoremleri (DC), Devrelerin Geçici Durumları, Sinüzoidal Alternatif Akım ve Fazör, Seri ve Paralel Devreler (AC), Alternatif Akımda Güç. ELK 202 Enerji Dönüşüm Temelleri: Elektromekanik Enerji Dönüşümü, AC ve DC Manyetik Devreler, Transformatörler, Elektromekanik Sistemler, Asenkron Makineler, Senkron Makineler, Doğru Akım Makineleri, Step Motorlar. ELK 203 Devre Teorisi I: Fiziksel Sistemler, Graf Matrisleri, Devre Denklemleri, Devre Denklemlerinin Çözüm Yöntemleri, Durum Denklemleri Çözümleri. ELK 204 Devre Temelleri Laboratuvarı: Ölçü Aletlerinin Tanıtımı, Seri ve Paralel Bağlı Direnç Devreleri, Doğru Akım Kontrol ve Ölçümü, Ohm Kanunu ve Seri Devreler, Paralel Devreler, Seri-Paralel Devreler, Kirchoff un Kanunları, Thevenin Teoremi, Alternatif Akım Ölçümü, Kapasitörler, Kapasitif Reaktans ve Faz Ölçümü, Endüktans, Seri-Paralel Rezonans Devreleri, Filtre Devreleri. ELK 211 Elektronik Devre Elemanları: Elektron Balistiği, Elektron Yayma Olayı (Elektron Emisyon), İletim, P-N Jonksiyonu (Yarı İletken Diyot), Transistör ve Alan Etkili Transistör. ELK 212 Elektronik I: Metallerde ve Yarı İletkenlerde İletim Mekanizmaları, Yarı İletken Diyot, Diyotlu Devreler, Bipolar Jonksiyon Transistör, Transistörün Küçük Sinyal Eşdeğeri, Tek Katlı Transistörlü Kuvvet, Alan Etkili Transistörler (FET), Alan Etkili Transistör Devreleri, Güç Elektroniği Elemanları. ELK 301 Devre Teorisi II: Devre Fonksiyonları, İki Kapılı Devreler, İşlemsel Diyagramlar, İşaret-Akış-Diyagramları, Devre Sentezine Giriş. Bellek Elemanları ve Bellek Sistemleri, Bilgisayar Sistemine Giriş. ELK 332 Elektromanyetik Alanlara Giriş: Temel Varsayımlar, Elektrostatik, Manyetostatik Elektromanyetizma, Distribüsyon Anlamında Maxwell Denklemleri- Yüzeysel Yükler Ve Süreksizlikler, Elektromanyetik Alanın İzafiliği, Bazı Matematik Hatırlatmalar. ELK 333 Elektromanyetik Dalga Teorisi: Basit Ortamda Dalga Denklemi, Basit Ortamda Monokromatik Dalgalar, Düzlemsel Dalgalar, Kılavuzlanmış Dalgalar, Boşluk Rezonatörleri, Elektromanyetik Dalgaların Uyarılması-Antenler. ELK 340 Otomatik Kontrol: Geribesleme Kavramı, Transfer Fonksiyonları, Blok Diyagramları, İşaret Akış Diyagramları, Fiziksel Sistemlerin Matematiksel Modellenmesi, Durum Değişkenleri Analizi, Doğrusal Kontrol Sistemlerinin Kararlılığı, Kontrol Sistemlerinin Zaman Tanım Bölgesi Analizi, Köklerin Yer Eğrisi Tekniği, Frekans Tanım Bölgesi Analizi, Kontrol Sistemlerinin Tasarımı. ELK 361 Analog İşaret İşleme: İşaretler ve Sistemler, Lineer Zamanla-Değişmeyen Sistemler, Sürekli Zamanlı İşaretlerin ve Sistemlerin Fourier Analizi, Laplace Dönüşümü Ve Özellikleri, Analog Filtreler, Modülasyon. ELK 362 Sayısal İşaret İşleme: Ayrık Zamanlı İşaretler ve Sistemler, Sürekli İşaretlerin Örneklenmesi, Z-Dönüşümleri, Ayrık Zamanlı Sistem Yapıları, Dijital Filtreler, Ayrık Fourier Dönüşümleri, Rasgele İşaretler. ELK 411 Mikroişlemciler: Mikroişlemcilere Giriş, Mikroişlemci Mimarisi ve Çalışması, Mcs-51 Adresleme Modları, Mcs-51 Komut Kümesi, 8051 Programcılığı, Yazılım Tasarımı ve Doküman Hazırlama, 8051 Uygulamaları. ELK 493 Araştırma Yöntem Ve Teknikleri: Bilimsel Araştırma ve Eğitim Temel Kavram ve Yaklaşımlar, Bilim, Bilimsel Yöntem, Araştırma, Araştırma Eğitimi, Araştırmada Süreç Ve Teknikleri, Araştırma Süreç Ve Teknikleri, Bulgular ve Yorum. ELK 311 Elektronik II: Çok Katlı Kuvvetlendiriciler, İşlemsel Kuvvetlendiriciler, Devreleri ve Uygulamaları, Büyük Sinyal Yükselteçleri, Yükselteçlerin Frekans Cevapları, Osilatörler, Entegre Devreler, Doğrusal / Sayısal Entegre Devreler. ELK 312 Analog Elektronik Laboratuvarı: Yarıiletken Diyot, Diyotlu Devreler, Bjt Parametrelerinin Ölçülmesi, Bjt Yükselteç Devreleri, Fet Yükselteç Devreleri, İşlemsel Yükselteç Devreleri, Mantık Devreleri. ELK 313 Sayısal Elektronik Laboratuvarı: Sayısal Lojik Kapılar, Kombinezonal Devreler, Kod Çeviriciler (Decoder), Sayıcılar ve Bölücüler, Flip-Floplar, Kaydediciler (Regıster)), Analog Dijital Çeviriciler (A/D), Sayısal Analog Çeviriciler (D/A). ELK 314 Sayısal Elektronik: İkili Sayısal Sistemler, Boole Cebri Ve Lojik Kapılar, Boole Fonksiyonlarının Sadeleştirilmesi, Kombinasyonel Lojik, Birleşimsel Devre Tasarımı, Orta Çapta Tümdevreler, Ardışıl Mantık, Yazmaçlar ve Sayaçlar, 34 Dersleri: ELK 421 Antenler Ve Propagasyon: Temel Bilgiler, Eşdeğer Akımlarla Anten Analizi, Antenlerin Yöneticiliği, Propagasyon Temel Kavramlar, Propagasyona Atmosferin Etkisi. ELK 422 Mikrodalga Devreleri: Transmisyon Hatları, Transmisyon Boruları, Mikrodalga Düzenlerinin S Dağılma Parametreleri Yardımı İle Analizi, Ferrit Ortamda Dalga Propagasyonu Ve Ferritli Mikrodalga Düzenleri, Mikrodalga Tüpleri, Mikrodalga Tekniğinde Yarı İletken Düzenler, Milimetrik Dalgalar, Optoelektronik Düzenler. ELK 423 Uzaktan Algılama: Aktif Ve Pasif Uzaktan Algılama İle İlgili Elektromanyetik Temeller, Pasif Uzaktan Algılama Sistemleri, Aktif Uzaktan Algılama Sistemleri, Mikrodalga Görüntüleme Radarları, Algılama Platformları, Görüntü Karakteristikleri, Görüntü İşleme Donanımı, Uzaktan Algılama Uygulamaları İçin Örnekler ve Sayısal Görüntü İşleme Algoritmaları.

13 ELK 424 Kontrol Sistem Teorisi: Matrisler, Vektör Uzayları, Durum Uzayı Analizi, Faz-Frekans Analizi, Kanonik Formlar Ve Kanonik Değişkenler Model Analizi, Çok Değişkenli Kontrol Sistemlerinin Analiz Teknikleri, Çok Değişkenli Kontrol Sistemlerinin Sentez Teknikleri, Kontrol Edilebilirlik, Gözlenebilirlik, Kararlılık Kriterleri, Lıapunov Kararlılık Kriteri, Ayrık Zamanlı Sistemlerin Durum Uzayı Analizi, Z Dönüşümleri, Bilgisayarlı Uygulamalar. ELK 431 Sayısal Kontrol: Sayısal Kontrol Sistemlerine Giriş, Z Dönüşümü, Ayrık Transfer Fonksiyonları, Sayısal Kontrol Sistem Sentezi, Ayrık Zamanlı Sistemlerin Durum Uzayında İncelenmesi. ELK 441 Ölçme Tekniği Ve Algılama: Ölçme Tekniğinin Prensipleri, Hata Hesapları, Analog Ölçü Aletleri, Güç ve Enerji Ölçülmesi, Devre Elemanlarının (R, L, C) Ölçülmesi, Sayısal Ölçü Aletleri, Enstrümentasyon, Dönüştürücüler. ELK 443 Güç Elektroniği: Güç Elektroniği Sistemleri, Yarıiletken Güç Diyotları, Diyot Devreleri ve Doğrultucular, Tristör, Kontrollü Doğrultucular, Güç Transistörleri, DC Kıyıcılar, DC Makinelerin Kontrolü, AC Makinelerin Kontrolü. ELK 444 İleri Elektronik: Elektronik Devre Elemanlarının Büyük İşaret Ve Anahtarlama Özellikleri, Direnç Transistör Mantığı (RTL), Diyot-Transistör Mantığı (DTL), Transistör- Transistör Mantığı (TTL), ECL Devreleri, Metal Oksit Yarıiletken Transistörlü Devreler, Cmos Mantık Kapısı Devreleri, Ardışıl Mantık Devre Tasarımı, Çift Kararlı Mantık Kapıları, Adc ve Dac Devreler, Mikroişlemci Arayüz Devreleri. ELK 461 Radar Tekniği: Radar Kavramı Ve Çeşitleri, Radar Hedeflerinin Ölçülebilen Büyüklükleri, Hareketli Hedef Göstericisi (MTI) ve Darbeli Doppler Radarı, Radar Antenleri, Yapay Açıklıklı Radar ve Bazı Radar Uygulamaları. ELK 464 Analog Haberleşme: Haberleşme Sistemlerinde Temel Kavramlar, Matematiksel Temeller, İşaretlerin Lineer Sistemlerde İletilmesi, Genlik Modülasyonu, Açı Modülasyonu. ELK 466 Sayısal Haberleşme: Darbe Modülasyonu, Darbe Kod Modülasyonu Temel Bant Sayısal Bilgi İletimi, Temel Bant Bilgi İletiminde Bit Hata Oranı, Sayısal Modülasyon Sistemleri. ELK 467 Haberleşme Laboratuvarı: Frekans, Dalga Boyu Ve Zayıflama Ölçülmesi, Duran Dalga Oranının Ölçülmesi, Empedans Ölçme ve Uydurma, Doppler Radar, Bağıl Dielektrik Sabitinin Ölçülmesi, Hibrit T Jonksiyonunun İncelenmesi, Yönlü Kuplör Ve Reflektometrelerde Kullanılışı, S-Parametrelerinin Ölçülmesi, Anten Kazancının Ölçülmesi, Anten Diyagramının Çıkarılması, Transmisyon Hattı Simülatöründe Duran Dalga Oranı, Dalga Boyu Ölçülmesi. ELK 471 Kontrol Sistem Tasarımı: Genel Kontrol Teorileri, Kontrol Kriterlerinin oluşturulması ve Önemli Özellikler, Kontrol Kriterlerine Bağlı Olarak Kontrol Organlarının Seçimi. Uygun Transfer Fonksiyonunun Elde Edilmesi ve Analizi, Kompanzasyon Kutup Yerleştirme ve Kutup Yok Etme, 35 Matematiksel Model Üzerinde Analiz ve Simülasyon, Proses Kuvvetlendiricileri ve Karakteristiklerinin Düzeltilmesi, Geri- Besleme Yolu Elemanları ve Transducer ların Karakteristikleri ve Düzeltilmesi, Elektromekanik Sistemler ve Actuator lar, Kontrol Sisteminin Sayısallaştırılması, A/D ve D/A lerin Uygulanması, Ayrık Matematiksel Modelin Oluşturulması ve Analizi, Örnek Bir Sistem Kurulması ve Laboratuvarda İncelenmesi. ELK 472 Kontrol Laboratuvarı: Kazanç, P, I ve D Kontrol Karakteristikleri, Geri Besleme, Geri Beslemeli Sistemlerde Kompanzasyon ve Kararlılık, Geri Beslemeli Sistemlerde Frekans Cevabı, Analog Kontrol Sistemlerinin Sayısal Kontrole Dönüştürülmesi, Sayısal Kelime Uzunluğunun Kontrol Kalitesi Üzerine Etkisinin İncelenmesi, Örnekleme Frekansının Kontrol Kalitesi Üzerine Etkisi, Bilgisayarla İleri Beslemeli Kontrol. ELK 481 Haberleşme Elektroniği Devreleri: Genlik Modülasyonlu Alıcılar, Genlik Modülasyonlu Verici, Fm Alıcıları, Fm Verici, Televizyon Sistemleri, Haberleşme Ortamları. ELK 486 İleri Elektronik Laboratuvarı: Kombinasyonel Devreler, Sayıcılar Ve Bölücüler, Kod Çözücüleri, A/D Çeviriciler, D/A Çeviriciler, Genlik Modülasyonu, Frekans Modülasyonu, 8051 Mikrodenetleyici İle Led, Gösterge ve Lcd Sürme, 8051 Mikrodenetleyici İle Opto-İzole Girişler Ve Röle Çıkışları İle Otomasyon İşlemleri, 8051 Mikrodenetleyici ile Dc Motor, Adım Motor Kontrolü, 8051 Mikrodenetleyici ile Bellek Girişleri Arasında Veri Transferi. ELK 487 Bilgisayar Mimarisi: Yazmaç Transfer Seviyesi Dizaynı, Temel Bilgisayar Yapısı, Komut Setleri, Adresleme Teknikleri, Aritmetik Mantık Ünitesi, Mikrokontrolcüler, Hafıza Birimi, Giriş-Çıkış Birimleri Ve Kesme Rutinleri, Von Neumann Makinesinin Geliştirilmesi, BUS Yapıları, Makine Dili İle Programlama. ELK 488 Mikroişlemciye Dayalı Sistem Tasarımı: Mikrobilgisayar Donanım Düzeni, Mikroişlemcili Yapıların Anlaşılması, Mikroişlemcili Yapıların Mukayesesi, Mikroişlemcilerin Arabirimleşmesi, Görüntüleme Programı, Assembly Programlama Dili, Donanım Üretim Destekleri, Yazılım Üretim Destekleri. ELK 491 Aviyonik Sistemlere Giriş: Giriş ve Tarihçe, Hava Sahası Konsepti, Ulusal ve Uluslararası Sivil Havacılık Düzenleme Kurulları, RF Navigasyon (Seyrüsefer) Sistemleri, RF Uçuş ve İniş yardımcıları, Uydu Navigasyon Sistemleri, Gözetleme (Surveillance) Sistemleri, Haberleşme (HF, VHF, UHF, Intercom) Sistemleri, Gösterge Sistemleri, Hava Veri (Air Data) Sistemleri, Kontrol Sistemleri (Oto-Pilot) ve Ataletsel Seyrüsefer Sistemleri, Aviyonik Sistem Mühendisliği, Teknik İnceleme Gezisi. ELK 492 Otomatik Uçuş Kontrol Sistemleri: İnsanlı ve insansız hava araçları hareket denklemleri (SISO/MIMO Sistemler), Kontrol sistemlerinin açık çevrim, kapalı çevrim yapıları, kararlılık ve izleme tanımları, klasik kontrol teknikleri, dayanıklı kontrol teknikleri, sensörler, eyleyiciler, seyrü-sefer sistemleri, insanlı ve insansız hava araçları hareket denklemlerinin bilgisayar benzetimi, uçuş kontrol ve uçuş yörünge izle-

14 me kontrol sistemleri. Kontrol Laboratuvarı ELK 493 Robot Kontrol Sistemlerine Giriş: Robotik sistemler giriş. Robot kinematiği. Robot dinamiği. Robot dinamiği bilgisayar benzetimi. Robot uygulamalarında sensörler ve eyleyiciler. Klasik robot kontrol algoritmaları. Robotlarda yörünge planlaması. Hassas konum ve yörünge kontrol uygulamaları, Endüstriyel uygulama örnekleri. Kontrol Laboratuvarında farklı konularda deneylerin yapılmasını sağlayan FeedBack firmasına ait deney setleri kullanılmaktadır. Söz konusu deney setleri kullanılarak DC/AC motor konum, hız kontrolü, analog ve sayısal kontrolör, oransal, integral ve türevsel (PID) kontrol uygulamalarına ilişkin deneyler yaptırılmaktadır. Laboratuvar Olanakları Elektronik Mühendisliği Bölümünde, zorunlu ve seçmeli derslerdeki teorik konuların, uygulamalı olarak pekiştirilmesi amacıyla kullanılan elektronik, kontrol, haberleşme ve mikroişlemci laboratuvarı olmak üzere 4 adet laboratuvar mevcuttur. Laboratuvarlarda Hava Harbiyeliler görmüş oldukları teorik konulara ilişkin deneyleri, 2-4 kişilik gruplar halinde görevli öğretim elemanı gözetiminde yaparlar. Haberleşme Laboratuvarı Haberleşme laboratuvarında analog ve sayısal haberleşmeye ait temel kuramlar ile çeşitli modülasyon ve filtreleme yöntemlerine ilişkin deneyler National Instruments LabView görsel programlama ortamında sanal cihazlar vasıtasıyla yaptırılmaktadır. Laboratuvarda ayrıca osiloskop, işaret üreteci, sayısal multimetre olmak üzere temel ölçüm cihazları mevcuttur. Haberleşme laboratuvarında, haberleşme laboratuvarı dersi de yaptırılmaktadır. Elektronik Laboratuvarı Elektronik Mühendisliği bünyesinde bulunan Elektronik Laboratuvarında, sayısal ve analog elektronik devre elemanları ile bunlara ilişkin devre deneylerinin yapılabilmesi için gerekli olan deney setleri ile osiloskop, işaret üreteci, sayısal multimetre, transformatör, ayarlı direnç vb. gerekli ölçüm ve deney cihazları mevcuttur. Elektronik Laboratuvarında, sayısal elektronik, analog elektronik ve devre temelleri laboratuvarı olmak üzere üç adet laboratuvar dersi yaptırılmaktadır. Mikroişlemci Laboratuvarı Mikroişlemci Laboratuvarında, 8051 mikroişlemci mimarisi ve assembler programlama dili ile çevre birimlerin mikroişlemci vasıtasıyla programlamasına ilişkin deneylerin yaptırılması amacıyla kullanılan 8051 mikroişlemci deney setleri bulunmaktadır. Mikroişlemci laboratuarında, mikroişlemciler laboratuvarı dersi de verilmektedir. 36

15 37

16

17 38

18 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI Bölümün Amacı-Vazifesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Hava Harp Okulu Dekanlığı bünyesinde faaliyet gösteren dört mühendislik bölümünden biridir. Bölümün temel amacı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı nın ihtiyaç duyduğu bilgi ve teknolojileri üretebilecek, uluslararası düzeyde rekabet edebilecek, Hava Kuvvetleri Komutanlığı nın sorunlarına yaratıcı çözümler yaratabilecek, evrensel değerlere duyarlı ve meslek ahlakını özümsemiş subayların yetişmesi için Hava Harbiyelilere eğitim vermektir. Bu amaç doğrultusunda Bölüm, bilgi toplumu olma konusunda hızla ilerleyen dünyaya uyum sağlamak için gerek Türkiye deki, gerekse dünyadaki teknolojik gelişmeleri takip edebilecek, yorumlayabilecek ve geliştirecek subayları yetiştirmektedir. Hava Harp Okulu Komutanlığı nda Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, gelişen teknolojiye paralel olarak personel eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için 1991 yılında kurulmuştur. Bu bağlamda, Yüksek Öğretim Kurulunun (YÖK) standartlarına tam olarak uyum sağlanarak benzer eğitim veren diğer üniversitelere eşdeğer bir Eğitim-Öğretim Programı oluşturulmuştur yılından itibaren de yasal olarak Bilgisayar Mühendisi unvanı ile Hava Harbiyeliler mezun edilmektedir. Bölüm Tarafından Verilen Dersler Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 1 inci Sınıf 1 inci Dönem 2 nci Dönem Kodu BGL 200 BLG 100 Adı Bireysel Gelişim - I Bilgisayara Giriş Kredisi AKTS Kodu Adı Kredisi (1 0 0) 1,0 2,0 MAT 101 Matematik-I (3 2 0) 4,0 7,0 (0 0 1) 0,5 3,0 FİZ 101 Fizik-I (3 1 1) 4,0 7,0 İNG 101 İngilizce-I ( ) 15,0 25,0 İNG 102 İngilizce-II (1 3 3) 4,0 3,0 AKTS TRK 100 Türkçe (2 0 0) 2,0 2,0 HVG 100 Havacılığa Giriş (2 0 0) 2,0 2,0 HRT 100 Harita (1 0 0) 1,0 2,0 BLG 101 THU 301 Bilgisayar Programlama Temel Havacılık ve Uçuş Bilgileri - I (3 0 1) 3,5 6,0 (1 0 0) 1,0 1,0 TOPLAM 27 16,5 30 TOPLAM 27 21,

19 Kodu Adı Kredisi AKTS Kodu Adı Kredisi İNG 201 İngilizce-III (1 2 1) 2,5 3,0 İNG 202 İngilizce-IV (1 2 1) 2,5 2,5 MAT 201 Lineer Cebir (4 0 0) 4,0 4,0 MAT 202 Diferansiyel Denklemler (4 0 0) 4,0 4,0 LİD 402 Harekat - I (2 0 0) 2,0 1,0 LİD 402 Lİderlik (2 0 0) 2,0 1,0 MAT 102 Matematik -II (3 2 0) 4,0 5,0 SOS 100 Sosyoloji (2 0 0) 2,0 1,0 FZK 102 Fizik - II (3 1 1) 4,0 5,0 BLG 381 Kesikli Hesaplama Teorisi (3 0 0) 3,0 3,5 KİM 100 Kimya (2 1 0) 2,5 5,0 HVC 284 Malzeme Bilgisi (2 0 0) 2,0 2,5 BLG 211 Nesneye Veri Yapıları ve (3 0 0) 3,0 4,5 BLG 202 Yönelik Algoritmaları Programlama (3 0 0) 3,0 6,0 ELK 200 Elektrik Mühendisliğinin Temelleri Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 2 inci Sınıf 1 inci Dönem (2 0 0) 2,0 2,5 ELK 210 HVC 285 ELK 310 Temel Elektronik Bilgisayar Destekli Teknik Resim Analog Elektronik Lab. 2 nci Dönem AKTS (3 0 0) 3,0 4,0 (2 1 0) 2,5 4,0 (0 0 2) 1,0 1,5 TOPLAM TOPLAM Kodu Adı Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 3 üncü Sınıf 1 inci Dönem Kredisi AKTS Kodu Adı 2 nci Dönem Kredisi İNG 301 İngilizce-V (1 1 1) 2,0 2,0 İNG 302 İngilizce-VI (1 1 1) 2,0 3,0 HSA 300 Hava Harp Silah ve (2 0 0) 2,0 1,0 HRK 402 Harekat - II (2 0 0) 2,0 2,0 Teknolojileri EKO 200 Ekonomi (2 0 0) 2,0 1,0 BLG 372 Bilgisayar Organizasyonu (4 0 0) 4,0 5,0 BGL 300 Bireysel İşletim (1 0 0) 1,0 1,0 BLG 332 Gelişim-II Sistemleri (4 0 0) 4,0 5,0 HVC 389 Sayısal Analiz (3 0 0) 3,0 3,5 BLG 321 Veri Tabanı Sistemlerine (4 0 0) 4,0 5,0 SYT 300 Siyasi Tarih (2 0 0) 2,0 1,5 Giriş ELK 315 Sayısal Davranış (3 0 0) 3,0 3,0 DVB 300 Elektronik Bilimleri (2 0 0) 2,0 2,0 İTA 301 T.C. İnkilap Yöneylem Tarihi ve (2 0 0) 2,0 1,5 END 305 Araştırması Atatürkçülük - I (3 0 0) 3,0 3,5 END 250 İstatistik (3 0 0) 3,0 4,0 Olasılık (2 1 0) 2,5 3,0 ELK 316 Sayısal Elektronik Lab. (0 0 2) 1,0 2,0 (2 1 0) 2,5 4,5 (2 1 0) 2,5 5,0 TOPLAM TOPLAM 28 26,5 30 AKTS 40

20 Kodu Adı Kredisi AKTS Kodu Adı Kredisi İNG 401 İngilizce-VII (1 1 1) 2,0 2,5 İNG 402 İngilizce-VIII (1 1 1) 2,0 2,5 HTR 400 Harp Tarihi (2 0 0) 2,0 1,5 STR 402 Strateji ve Güvenlik - II (2 0 0) 2,0 1,5 STR 401 Temel Havacılık Strateji ve (2 0 0) 2,0 1,5 THU 302 ve Uçuş Bilgileri - II Güvenlik - I (1 0 0) 1,0 1,0 YÖN 302 Yönetim ve Organizasyon (2 0 0) 2,0 1,0 AYZ 400 Askeri Yazışma (2 0 0) 2,0 2,0 BLG 495 Yönetim Bilişim Sistemleri (2 0 0) 2,0 2,0 İŞL 402 Uluslararası İlişkiler AKTS (2 0 0) 2,0 2,0 HUK 400 Hukuk (2 0 0) 2,0 1,0 BLG 494 Bitirme Projesi (2 1 0) 2,5 5,0 BLG 472 Mikroişlemciler ve Mikrobilgisayarlar (0 0 2) 1,0 2,0 HVC 382 Havacılık Bilimlerine (3 0 0) 3,0 3,0 Lab. Giriş - II BLG 451 Yazılım (3 0 0) 3,0 4,0 Mühendisliği (2 1 0) 2,5 3,5 BLG 441 BLG 471 BLG 493 Bilgisayarlar Arası İletişim ve Bilgisayar Ağları - I Mikroişlemciler ve Mikrobilgisayarlar Araştırma Yöntem ve Teknikleri Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 4 üncü Sınıf 1 inci Dönem (3 0 0) 3,0 5,0 (3 0 0) 3,0 4,5 (1 0 0) 1,0 1,0 END 496 Lojistik Sistemlerinin Yönetimi 2 nci Dönem (2 1 0) 2,5 4,0 (2 1 0) 2,5 4,0 (2 0 0) 2,0 1,5 TOPLAM TOPLAM BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ SEÇMELİ DERSLER S/N n Kodu n Adı D/S 1 BLG 304 İleri Programlama (2 1 0) 2 BLG 305 Görsel Programlama (2 1 0) 3 BLG 353 Sistem Analiz (2 1 0) 4 BLG 431 Derleyici Tasarımı (2 1 0) 5 BLG 442 Bilgisayar Ağları II (2 1 0) 6 BLG 444 Bilgisayarda Şifreleme (CRYPTOGRAPHY) (2 1 0) 7 BLG 446 Interner Programlama (2 1 0) 8 BLG 452 Algoritma Analizi (2 1 0) 9 BLG 456 Sisitem Simulasyonu (2 1 0) 10 BLG 461 Bilgisayar Grafiği (2 1 0) 11 BLG 463 Yapay Zeka (2 1 0) 12 BLG 466 Görüntü İşleme (2 1 0) 13 BLG 467 Bilgisayar Destekli Tasarım ve Üretim (2 1 0) 41

I. YARIYIL (1. SINIF GÜZ DÖNEMİ) 2012 %25 DERS PLANI. Ders Saati İle İlgili Komisyon Görüşü Uygun Uygun Değil

I. YARIYIL (1. SINIF GÜZ DÖNEMİ) 2012 %25 DERS PLANI. Ders Saati İle İlgili Komisyon Görüşü Uygun Uygun Değil EK-1 Muafiyet Formu Açıklama: un ders saatini muafiyet için uygun görmemesi durumunda dersin içeriğinin uygunluk kontrolüne gerek bulunmamaktadır. Öğrenci No: Sayfa 1/4 I. YARIYIL (1. SINIF GÜZ DÖNEMİ)

Detaylı

1.Sınıf / Güz Dönemi

1.Sınıf / Güz Dönemi SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI (BİRİNCİ VE İKİNCİ ÖĞRETİM) 2012 %25 V5 DERS PLANI (2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İKİNCİ ve ÜST SINIFLAR) Açıklama:

Detaylı

Askeri Bilimlere Giriş 3 45 3 Askerî Coğrafya 2 30 2 Türk Dili ve Kompozisyon-I Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I

Askeri Bilimlere Giriş 3 45 3 Askerî Coğrafya 2 30 2 Türk Dili ve Kompozisyon-I Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I KARA HARP OKULU AKADEMİK EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMLARI Birinci sınıf- Mühendislik Bilimleri: Askeri Bilimlere Giriş Askerî Coğrafya Türk Dili ve Kompozisyon-I Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I Türk Dili

Detaylı

1.Sınıf / Güz Dönemi

1.Sınıf / Güz Dönemi SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI (BİRİNCİ VE İKİNCİ ÖĞRETİM) 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI NDAN İTİBAREN 1.Sınıf / Güz Dönemi FIZ-137 KIM-607 Fizik

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ I: Haftalık ders 1 saattir (T-0 ) (U-l) (K-0).

BEDEN EĞİTİMİ I: Haftalık ders 1 saattir (T-0 ) (U-l) (K-0). I.SINIF-1.YARIYIL TÜRK DİLİ I : Haftalık ders 2 saattir (T-2 ) (U-0) (K-2). Ders İçeriği; % 10 Dil, Diller ve Türk Dili, % 15 Dil Bilgisi, Sözcük ve Cümle % 25 Kelime Türleri % 25 Anlatım Öğeleri ve Anlatım

Detaylı

SHA 606 Kimyasal Reaksiyon Akışları-II (3 0 3)

SHA 606 Kimyasal Reaksiyon Akışları-II (3 0 3) Doktora Programı Ders İçerikleri: SHA 600 Seminer (0 2 0) Öğrencilerin ders aşamasında; tez danışmanı ve seminer dersi sorumlusu öğretim elemanının ortak görüşü ile tespit edilen bir konuyu hazırlayarak

Detaylı

MAK 101 Makine Mühendisliğine Giriş. Mühendislik Branşları Örnekleri. Mühendislik. Makine Mühendislerinin İşleri Arasında:

MAK 101 Makine Mühendisliğine Giriş. Mühendislik Branşları Örnekleri. Mühendislik. Makine Mühendislerinin İşleri Arasında: MAK 101 Makine Mühendisliğine Giriş Makine Mühendisliği Konuları Temel Ve Mühendislik Yaklaşımı Mühendislik Engineering(ingenerare) : Yaratmak Mühendislik: Temel Bilimleri kullanarak; yapılar, aletler

Detaylı

Hazırlık Sınıfı. 1.Sınıf / Güz Dönemi

Hazırlık Sınıfı. 1.Sınıf / Güz Dönemi SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI (BİRİNCİ VE İKİNCİ ÖĞRETİM) BOLOGNA DERS PLANI (2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN) Hazırlık Sınıfı HAZ-001

Detaylı

Anlatım-sunum-laboratuar

Anlatım-sunum-laboratuar MM 301 ÜRETİM YÖNTEMLERİ - I 2+1/2,5 AKTS Kredisi:3 -laboratuar 1 saat laboratuar Talaşlı imalat ve takım tezgahları. Modeller, maçalar, kalıp tasarımı, döküm yöntemleri, ergitme ve döküm, döküm malzemeleri.

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ALİAĞA MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ALİAĞA MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2013 / 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ 1. SINIF 1. YARIYIL 107 Matematik-I 3 0 3 3 Sayılar,olasılık ile ilgili temel esasları uygulamak, cebir çözümlerini yapmak, geometri

Detaylı

T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI 2+0+0 2 2 3+1+0 3,5 6 2+0+0 2 4 2+0+0 2 2

T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI 2+0+0 2 2 3+1+0 3,5 6 2+0+0 2 4 2+0+0 2 2 1. YARIYIL 0010090001 0010090002 0010090003 ADI T+U+L KREDİ Makine Mühendisliğine Giriş Bilgisayar Destekli Teknik Resim 1 Temel Bilgi Teknolojisi 3+1+0 3,5 6 2+0+0 2 4 0010090004 İngilizce 1 0010090005

Detaylı

Tablo 5.1. Sekiz Yarıyıllık Lisans Eğitim-Öğretim Planı

Tablo 5.1. Sekiz Yarıyıllık Lisans Eğitim-Öğretim Planı Tablo 5.1. Sekiz Yarıyıllık Lisans Eğitim-Öğretim Planı HİTİT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 8 YARIYILLIK LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL Ders

Detaylı

ADALET BAKANLIĞI 2017 YILI UNVAN

ADALET BAKANLIĞI 2017 YILI UNVAN ADALET BAKANLIĞI 2017 YILI UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAV KONULARI (Bu bölümde görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine iliģkin konulardaki sorular yer almakta olup soru sayısı 50 dir) 1- MAKĠNE MÜHENDĠSĠ

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL ADI KREDİSİ* MKM-5501 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 8 0 8 0 9 MKM-5601 TEZ HAZIRLIK ÇALIŞMASI Z 0 1 1 0 1 20 1 21 12 30 İKİNCİ YARIYIL ADI KREDİSİ* MKM-5502 UZMANLIK

Detaylı

Tablo 5.1. Sekiz Yarıyıllık Lisans Eğitim-Öğretim Planı

Tablo 5.1. Sekiz Yarıyıllık Lisans Eğitim-Öğretim Planı Tablo 5.1. Sekiz Yarıyıllık Lisans Eğitim-Öğretim Planı HİTİT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 8 YARIYILLIK LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL Ders

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN UYGULANACAK YENİ DERS PROGRAMI 1. SINIF GÜZ YARIYILI u in Adı T U L K AKTS Ön Şart 1501 EEM-101 EEM ne Giriş 1 0 0 1 2

Detaylı

2 MALZEME ÖZELLİKLERİ

2 MALZEME ÖZELLİKLERİ ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1. Fizik 12 1.2. Fiziksel Büyüklükler 12 1.3. Ölçme ve Birim Sistemleri 13 1.4. Çevirmeler 15 1.5. Üstel İfadeler ve İşlemler 18 1.6. Boyut Denklemleri

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ(TÜRKÇE) 4 YILLIK DERS PLANI

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ(TÜRKÇE) 4 YILLIK DERS PLANI İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ MÜHİSLİK FAKÜLTESİ 2017-2018 ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHİSLİĞİ BÖLÜMÜ(TÜRKÇE) 4 YILLIK DERS PLANI (Eğitim planı toplamda 138 ve 240 den oluşmaktadır. Yarıyıllara göre alınması

Detaylı

FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI 1. YARIYIL:

FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI 1. YARIYIL: 1. YARIYIL: ALINABİLMESİ İÇİN ADI T+U+L KREDİ 0010090001 Makine Mühendisliğine Giriş 2+0+0 2 2 0010090002 Bilgisayar Destekli Teknik Resim 1 3+1+0 3,5 6 0010090003 Temel Bilgi Teknolojisi 2+0+0 2 4 0010090004

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İMALAT MÜHENDİSLİĞİ DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İMALAT MÜHENDİSLİĞİ DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İMALAT MÜHENDİSLİĞİ DERS PROGRAMI I. YARIYIL HAZIRLIK DERSLERİ BHT101 BİLİMSEL HAZIRLIK Matematik 7 0 7 7 Fizik 5 0 5 5 Kimya 3 0 3 3 15 0 15 15 II. YARIYIL HAZIRLIK

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİRİNCİ EĞİTİM PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİRİNCİ EĞİTİM PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİRİNCİ EĞİTİM PROGRAMI 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI I. YARIYIL MM 101 GENEL MATEMATİK-I- 3 0 3 3 MM 103 LİNEER CEBİR 2 0 2

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SİVİL HAVACILIK ANABİLİM DALI YENİ DERS ÖNERİSİ/ DERS GÜNCELLEME

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SİVİL HAVACILIK ANABİLİM DALI YENİ DERS ÖNERİSİ/ DERS GÜNCELLEME / DERS GÜNCELLEME Dersin Kodu SHA 615 Dersin Adı İSTATİSTİKSEL SİNYAL İŞLEME Yarıyılı GÜZ Dersin İçeriği: Olasılık ve olasılıksal süreçlerin gözden geçirilmesi. Bayes kestirim kuramı. Büyük olabilirlik

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 1 MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2017/2018 ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI Not 1 : Fransızca Hazırlık sınıfından gelen ve Fransızca seviye tespit sınavında başarısız olan

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü

Akdeniz Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Akdeniz Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Makine Mühendisliği (Örgün Öğretim) Diploma Programı 01 Müfredatı 1 0 TDB101 Türk Dili 1 989 MAT1 Matematik I 1 17 MAK10 Temel Bilgisayar ve Algoritma 1

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMLARI YILLIK EĞİTİM PLANI

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMLARI YILLIK EĞİTİM PLANI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMLARI LIK EĞİTİM PLANI (2015-2016 eğitim-öğretim yılından itibaren geçerlidir.) I. ve II. YARI ADI Z/S T U L KREDİ AKTS TEK15001 MATEMATİK

Detaylı

Sayılar, cebir, denklemler ve eşitsizlikler, fonksiyonlar, trigonometri, komplerks sayılar, logaritma

Sayılar, cebir, denklemler ve eşitsizlikler, fonksiyonlar, trigonometri, komplerks sayılar, logaritma KONTROL ve OTOMASYON TEKNOLOJİSİ DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl Matematik - I Sayılar, cebir, denklemler ve eşitsizlikler, fonksiyonlar, trigonometri, komplerks sayılar, logaritma Bilgisayar - I Wındows işletim

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi Akdeniz Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Makine Mühendisliği (Örgün Öğretim) Diploma Programı 017 Müfredatı 1 0 TDB101 Türk Dili 1 11 MAK109 Fizik 1 1 180 MAK10 Makina Mühendisliğine Giriş 88 MAK101

Detaylı

Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü (Elektrik-Elektronik Mühendisliği Programı) Ders Listesi 1. Yarıyıl. 2.

Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü (Elektrik-Elektronik Mühendisliği Programı) Ders Listesi 1. Yarıyıl. 2. Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü (Elektrik-Elektronik Mühendisliği Programı) Ders Listesi 1. Yarıyıl MAT 105 Matematik I Z 4 1 4,5 6 FIZ 103 Fizik I Z 3 2 4 6 EEM 105 Elektrik

Detaylı

3. Yarıyıl Ders Planı Kodu Ders Z/S Dil T+U Saat Kredi AKTS BBP 209

3. Yarıyıl Ders Planı Kodu Ders Z/S Dil T+U Saat Kredi AKTS BBP 209 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ 1. Yarıyıl Ders Planı MYO 101 İLETİŞİM VE ETİK

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÇİFT ANADAL PROGRAMI (ÇAP) ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ İÇİN DERS PLANI

HARRAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÇİFT ANADAL PROGRAMI (ÇAP) ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ İÇİN DERS PLANI 7. YARIYIL 4. YARIYIL ÇİFT ANADAL PROGRAMI (ÇAP) ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ İÇİN DERS PLANI 1- Öğrenci aşağıda verilen Çift Anadal Programı derslerini (kredilerini) almak ve başarılı olmak zorundadır.

Detaylı

K.K.K.LIĞI ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU AKADEMİK EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI

K.K.K.LIĞI ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU AKADEMİK EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI Dördüncü yarıyıl Üçüncü yarıyıl İkinci yarıyıl Birinci yarıyıl K.K.K.LIĞI ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU AKADEMİK EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI 1. İşletme Yönetimi: Yarıyıl Dersin adı Haftalık ders saati AKTS si

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİRİNCİ VE İKİNCİ EĞİTİM PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİRİNCİ VE İKİNCİ EĞİTİM PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİRİNCİ VE İKİNCİ EĞİTİM PROGRAMI 2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI I. YARIYIL MM 101 GENEL MATEMATİK-I- 3 0 3 MM 103 LİNEER CEBİR

Detaylı

1. SINIF GÜZ YARIYILI Y. YIL ÖN KOŞUL DERSİN KODU DERSİN ADI Z/S T U L TOPLAM KREDİ AKTS

1. SINIF GÜZ YARIYILI Y. YIL ÖN KOŞUL DERSİN KODU DERSİN ADI Z/S T U L TOPLAM KREDİ AKTS 1. SINIF GÜZ YARII I.YARI ADI Z/S T U L KREDİ AKTS UNV13101 TÜRK DİLİ-I Z 2 0 0 2 2 2 UNV13103 ATATÜRK İLKELERİ VE INKILAP TARİHİ-I Z 2 0 0 2 2 2 UNV13105 İNGİLİZCE-I Z 4 0 0 4 4 4 UNV13107 TEMEL BİLGİ

Detaylı

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. SINIF EĞİTİM - ÖĞRETİM PROGRAMI

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. SINIF EĞİTİM - ÖĞRETİM PROGRAMI TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. SINIF EĞİTİM - ÖĞRETİM PROGRAMI 1. YIL 1. DÖNEM BİL 103 Bilgisayar Bilimlerine Giriş 2 0 2 3 Z BİL 113 Bilgisayar

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 1 MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2016/2017 ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI Not 1 : Fransızca Hazırlık sınıfından gelen ve Fransızca seviye tespit sınavında başarısız olan

Detaylı

MAK1002 STATİK Zorunlu YAD112 YABANCI DİL II (ALMANCA) Zorunlu

MAK1002 STATİK Zorunlu YAD112 YABANCI DİL II (ALMANCA) Zorunlu Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği 1. Yarıyıl Dersleri MAT1071 MATEMATİK I Zorunlu 3 2.00 0 6.00 MAK1005 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Zorunlu 2 0.00 1 4.00 MAK1001 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI YARIYIL İÇİ SINAV PROGRAMI

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI YARIYIL İÇİ SINAV PROGRAMI 11-İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROGRAMI 1. SINIF SINAV PROGRAMI 07.04.14 Pazartesi 10.30 D3-D4 1 Matematik II 07.04.14 Pazartesi 15.30 OD1 1 Mukavemet 08.04.14 Salı 15.30 OD1 1 Beton Teknolojisi 09.04.14 Çarşamba

Detaylı

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE PROGRAMLAMA DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE PROGRAMLAMA DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE PROGRAMLAMA DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Matematik I Sayılar. Cebir. Denklemler ve Eşitsizlikler. Fonksiyonlar. Logaritma. Trigonometri. Geometri. Teknolojinin Bilimsel İlk. Malzeme

Detaylı

Alanya Alaaddin Keykubat UniversityInternational Relations Office

Alanya Alaaddin Keykubat UniversityInternational Relations Office Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Mühendisliği (Örgün Öğretim) Diploma Programı 2016 Müfredatı 1 BLG109 Üniversite'de Yaşam Kültürü ve Bilgisayar Mühendisliğine İntibak 1

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI RÜZGAR ENERJİSİ SİSTEMLERİ Eğitim Merkezi Projesi

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI RÜZGAR ENERJİSİ SİSTEMLERİ Eğitim Merkezi Projesi YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI RÜZGAR ENERJİSİ SİSTEMLERİ Eğitim Merkezi Projesi Konu Başlıkları Enerjide değişim Enerji sistemleri mühendisliği Rüzgar enerjisi Rüzgar enerjisi eğitim müfredatı Eğitim

Detaylı

MAKİNE FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ESKİ EĞİTİM PLANLARINDAKİ DERSLERİN USIS2011 EĞİTİM PLANINDAKİ EŞDEĞERLERİ

MAKİNE FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ESKİ EĞİTİM PLANLARINDAKİ DERSLERİN USIS2011 EĞİTİM PLANINDAKİ EŞDEĞERLERİ MAKİNE FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ESKİ EĞİTİM PLANLARINDAKİ DERSLERİN USIS011 EĞİTİM PLANINDAKİ EŞDEĞERLERİ KODU ARAS EĞİTİM PLANI KR KODU 003 EĞİTİM PLANI KR KODU 008 EĞİTİM PLANI KR KODU 010

Detaylı

(08/06/2016 tarih, 75 sayılı Senato toplantısının 5 nolu karar ekidir.) EK: 8

(08/06/2016 tarih, 75 sayılı Senato toplantısının 5 nolu karar ekidir.) EK: 8 II.YARI I.YARI (08/06/2016 tarih, 75 sayılı Senato toplantısının 5 nolu karar ekidir.) EK: 8 KIRKLARELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ ÖRGÜN ÖĞRETĠM DERS PLANI

Detaylı

Yaz okulunda açılacak dersler ve dersin açılacağı Meslek Yüksekokulları aşağıda verilmiştir.

Yaz okulunda açılacak dersler ve dersin açılacağı Meslek Yüksekokulları aşağıda verilmiştir. Yaz okulunda açılacak dersler ve dersin açılacağı Meslek Yüksekokulları aşağıda verilmiştir. * Yaz okulunda açılan dersler, dersin açıldığı MYO'da yapılacaktır. * Ders seçiminizi, ders programlarını dikkate

Detaylı

Araştırma Geliştirme Ltd. Şti. - Firma Tanıtım Sunumu -

Araştırma Geliştirme Ltd. Şti. - Firma Tanıtım Sunumu - Araştırma Geliştirme Ltd. Şti. - Firma Tanıtım Sunumu - Şubat 2013 Hakkımızda Firma Profili Ekip Faaliyet Alanları Firma Profili Hakkımızda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nın 2012 Teknogirişim Sermaye

Detaylı

YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İNTİBAK ÇİZELGESİ 2010-2011 1.SINIF / GÜZ DÖNEMİ

YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İNTİBAK ÇİZELGESİ 2010-2011 1.SINIF / GÜZ DÖNEMİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İNTİBAK ÇİZELGESİ 2010-2011 1.SINIF / GÜZ DÖNEMİ Bu ders 1. Sınıf güz döneminden 2. Sınıf güz dönemine alınmıştır. gerektiği halde alamayan öğrenciler 2010-2011 öğretim yılı

Detaylı

METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ 1. SINIF ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI YIL İÇİ SINAV PROGRAMI

METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ 1. SINIF ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI YIL İÇİ SINAV PROGRAMI METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ 1. SINIF PAZARTESİ 15.00 Fizik II (A/B) SALI 13.00 Analitik Kimya PERŞEMBE 15.00 Matematik II (A/B) CUMA 14.00 Temel İşlemler ve Uyg. (A/B) CUMARTESİ 13.00 Teknik Resim

Detaylı

TANITIM KATALOĞU 2017

TANITIM KATALOĞU 2017 ISTANBUL ÜNIVERSITESI TEKNIK BILIMLER MESLEK YÜKSEKOKULU TANITIM KATALOĞU 2017 ELEKTRONİK VE OTOMASYON BÖLÜMÜ BIYOMEDIKAL CIHAZ ELEKTRONIK HABERLEŞME ELEKTRONIK KONTROL VE OTOMASYON RADYO VE TELEVIZYON

Detaylı

2014-2015 Bahar yarıyılı eski / yeni ders eşleştirmeleri

2014-2015 Bahar yarıyılı eski / yeni ders eşleştirmeleri eski Bilgisayar Programcılığı BP2 Mesleki Matematik S 3 4 3 515013706 516211150 YMOB1 Mesleki Matematik I eski Bilgisayar Programcılığı BP2 Sensörler S 3 3 3 515013707 515413172 YELT2 Sensörler ve Dönüştürücüler

Detaylı

SEYDİŞEHİR AHMET CENGİZ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI VE AKTS (ECTS) KREDİLERİ

SEYDİŞEHİR AHMET CENGİZ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI VE AKTS (ECTS) KREDİLERİ SEYDİŞEHİR AHMET CENGİZ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI VE KREDİLERİ NORMAL ÖĞRETİM 1. SINIF 1.YARIYIL 0370020008 Bilgisayar Destekli Teknik

Detaylı

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖRGÜN ÖĞRETİM

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖRGÜN ÖĞRETİM MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖRGÜN ÖĞRETİM DERS KODU I. SINIF (I. YARIYIL) Z/S TEO. UYG. TOP. KREDİ AKTS 0505001252012 Matematik I Z 4 0 4 4 5 0505001272012 Fizik I Z 3 1 4 3,5 4 0505001372012 Kimya Z 2

Detaylı

DERSİN AÇILDIĞI PROGRAM ADI DERSİN ADI MYO

DERSİN AÇILDIĞI PROGRAM ADI DERSİN ADI MYO Yaz okulunda açılacak dersler ve dersin açılacağı Meslek Yüksekokulları aşağıda verilmiştir. * Yaz okulunda açılan dersler, dersin açıldığı MYO'da yapılacaktır. * Ders seçiminizi, ders programlarını dikkate

Detaylı

Atatürk Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi

Atatürk Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi MERSİN İLİNDE MESLEKİ ve TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI OKULLARDA 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1.DÖNEM LERİN YÜZDELERİ VE BİR ÖNCEKİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ 1. DÖNEMİNE GÖRE Atatürk Teknik ve Endüstri

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ELMADAĞ MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ELMADAĞ MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ ELMADAĞ MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ TDİ111 TÜRKDİLİ 1 1. Dil, diller ve Türk dili 2. Dil bilgisi, sözcük, cümle 3. Kelime Türleri 4. Anlatımın

Detaylı

DERS KODU DERS ADI T U K AKTS

DERS KODU DERS ADI T U K AKTS 1. SINIF GÜZ YARIYILI (1. YY) MAT110 Matematik I 3 2 4 5 FIZ110 Fizik I 3 2 4 5 KIM110 Kimya 3 0 3 5 MAK110 Makine Mühendisliğine Giriş 2 0 2 3 MAK111 Teknik Resim 2 2 3 6 TUR101 Türk Dili I 2 0 2 2 ATA101

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2016/2017 ÖĞRETİM YILI 1. YARIYIL FİNAL SINAVI PROGRAMI 1. SINIF

MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2016/2017 ÖĞRETİM YILI 1. YARIYIL FİNAL SINAVI PROGRAMI 1. SINIF BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1. SINIF 2 Ocak Pazartesi 3 Ocak Salı 4 Ocak Çarşamba 5 Ocak Perşembe 6 Ocak Cuma Bilgisayar Mühendisliğine Giriş Fransızca I Sınıf: 118-222 Kimya I Sınıf: 118-231-314 BİLGİSAYAR

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI EĞİTİM PLANI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI EĞİTİM PLANI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1-1 ÖĞRETİM YILI EĞİTİM PLANI 1. YARIYIL MAT11 GENEL MATEMATİK I 6 6 FİZ11 FİZİK I 1 6 6 KİM11 KİMYA 1 5 5 EM11 BİLGİSAYAR

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI YARIYIL İÇİ SINAV PROGRAMI

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI YARIYIL İÇİ SINAV PROGRAMI 11-İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROGRAMI 1. SINIF SINAV PROGRAMI 27.03.17 Pazartesi 15.30 D3-D4 1 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 27.03.17 Pazartesi 15.30 D3-D4 1 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI 27.03.17

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Akışkanlar Mekaniği MK-312 3/Güz (3+1+0) 3.5 7

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Akışkanlar Mekaniği MK-312 3/Güz (3+1+0) 3.5 7 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS Akışkanlar Mekaniği MK-312 3/Güz (3+1+0) 3.5 7 Dersin Dili : İngilizce Dersin Seviyesi

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULUNDA AÇILAN DERSLER

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULUNDA AÇILAN DERSLER Fakülte/Yüksekokul Bölüm/Program Ders Kodu Dersin Adı T U K AKTS Kredisi AIB11 A.İ.İ.T. I AIB11 A.İ.İ.T. II Matematik MAT111 Analiz I 5 7 MAT11 Analiz II 5 7 MAT6 Kesikli Matematik 5 Fen Edebiyat Fakültesi

Detaylı

ELEKTRİK/ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ

ELEKTRİK/ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ ELEKTRİK/ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS ELEKTROMANYETİK MÜHENDİSLİĞİ EE-326 3/2 3+1+0 2+2+0 6 Dersin Dili : TÜRKÇE

Detaylı

Mekanik. Mühendislik Matematik

Mekanik. Mühendislik Matematik Mekanik Kuvvetlerin etkisi altında cisimlerin denge ve hareket şartlarını anlatan ve inceleyen bir bilim dalıdır. Amacı fiziksel olayları açıklamak, önceden tahmin etmek ve böylece mühendislik uygulamalarına

Detaylı

F.Ü. Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü. 1. Sınıf

F.Ü. Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü. 1. Sınıf F.Ü. Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü 1. Sınıf 1 MAT161 Matematik I 4 0 4 6 1 MAT162 Matematik II 4 0 4 6 2 FİZ111 Fizik I 4 0 4 6 2 FİZ112 Fizik II 3 0 3 5 3 FİZ105 Fizik Lab. I 0 2

Detaylı

SEYDİŞEHİR AHMET CENGİZ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI VE AKTS (ECTS) KREDİLERİ

SEYDİŞEHİR AHMET CENGİZ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI VE AKTS (ECTS) KREDİLERİ SEYDİŞEHİR AHMET CENGİZ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI VE KREDİLERİ NORMAL ÖĞRETİM 1. SINIF 1.YARIYIL 0370020008 Bilgisayar Destekli Teknik

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI EĞİTİM PLANI 1. YARIYIL

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI EĞİTİM PLANI 1. YARIYIL ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1-13 ÖĞRETİM YILI EĞİTİM PLANI 1. YARIYIL MAT11 GENEL MATEMATİK I 6 FİZ11 FİZİK I 3 1 6 KİM11 KİMYA 3 1 6 EM11 BİLGİSAYAR

Detaylı

Elektrik -Elektronik Mühendisliğine Giriş (EE 104) Ders Detayları

Elektrik -Elektronik Mühendisliğine Giriş (EE 104) Ders Detayları Elektrik -Elektronik Mühendisliğine Giriş (EE 104) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Kodu Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Elektrik -Elektronik Mühendisliğine Giriş EE 104 Bahar

Detaylı

2: MALZEME ÖZELLİKLERİ

2: MALZEME ÖZELLİKLERİ İÇİNDEKİLER Önsöz III Bölüm 1: TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1.Mekanik, Tanımlar 12 1.1.1.Madde ve Özellikleri 12 1.2.Sayılar, Çevirmeler 13 1.2.1.Üslü Sayılarla İşlemler 13 1.2.2.Köklü Sayılarla İşlemler 16 1.2.3.İkinci

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Termodinamik-1 MK-214 2/Güz (3+0+0) 3 5

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Termodinamik-1 MK-214 2/Güz (3+0+0) 3 5 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS Termodinamik-1 MK-214 2/Güz (3+0+0) 3 5 Dersin Dili : Türkçe Dersin Seviyesi : Lisans,

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM)

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) I. YARIYIL MAK1001 Matematik I 4 2 6 MAK1003 Fizik I 3 1 5 MAK1005 Genel Kimya 2 1 4 MAK1007 Lineer Cebir 3 0 3 MAK1009

Detaylı

SEYDİŞEHİR AHMET CENGİZ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI VE AKTS (ECTS) KREDİLERİ

SEYDİŞEHİR AHMET CENGİZ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI VE AKTS (ECTS) KREDİLERİ SEYDİŞEHİR AHMET CENGİZ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI VE KREDİLERİ NORMAL ÖĞRETİM 1. SINIF 1.YARIYIL 0370020008 Bilgisayar Destekli Teknik

Detaylı

SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜMÜ ELEKTRİK PROGRAMI (İLETİM DAĞITIM VE TESİSAT) (I.ÖĞRETİM) DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ

SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜMÜ ELEKTRİK PROGRAMI (İLETİM DAĞITIM VE TESİSAT) (I.ÖĞRETİM) DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜMÜ ELEKTRİK PROGRAMI (İLETİM DAĞITIM VE TESİSAT) (I.ÖĞRETİM) DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ 6902103 Matematik-I 4 3 1 3,5 6902109 İngilizce-I 4 4 0 4 6902110

Detaylı

MAKİNE FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ESKİ EĞİTİM PLANLARINDAKİ DERSLERİN USIS2011 EĞİTİM PLANINDAKİ EŞDEĞERLERİ

MAKİNE FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ESKİ EĞİTİM PLANLARINDAKİ DERSLERİN USIS2011 EĞİTİM PLANINDAKİ EŞDEĞERLERİ MAKİNE FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ESKİ EĞİTİM PLANLARINDAKİ DERSLERİN USIS011 EĞİTİM PLANINDAKİ EŞDEĞERLERİ KODU ARAS EĞİTİM PLANI KR KODU 003 EĞİTİM PLANI KR KODU 008 EĞİTİM PLANI KR KODU 011

Detaylı

Mantık fonksiyonlarından devre çizimi 6 Çizilmiş bir devrenin mantık fonksiyonunun bulunması

Mantık fonksiyonlarından devre çizimi 6 Çizilmiş bir devrenin mantık fonksiyonunun bulunması DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ ÖN ŞARTLAR SÜRE VE DAĞILIMI KREDİ DERSİN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI)

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI 11-İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROGRAMI 1. SINIF SINAV PROGRAMI 09.06.14 Pazartesi 12.00 901 1 Beden Eğitimi ve Spor 10.06.14 Salı 10.30 310 1 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı 10.06.14 Salı 12.00 D1-D2 1 Matematik

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Makine Mühendisliği (Örgün Öğretim) Diploma Programı 2014 Müfredatı

Akdeniz Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Makine Mühendisliği (Örgün Öğretim) Diploma Programı 2014 Müfredatı Akdeniz Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Makine Mühendisliği (Örgün Öğretim) Diploma Programı 01 Müfredatı 1 0 TDB101 Türk Dili 1 11 MAK109 Fizik 1 1 180 MAK10 Makina Mühendisliğine Giriş 88 MAK101

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ (2010)

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ (2010) SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ (2010) 1. SINIF GÜZ YARIYILI 6913130 Atatürk İlkeleri ve İnkılap

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Termodinamik, Malzeme Bilimi, Akışkanlar Mekaniği, Isı Transferi, Cisimlerin Mukavemeti

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Termodinamik, Malzeme Bilimi, Akışkanlar Mekaniği, Isı Transferi, Cisimlerin Mukavemeti MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Makine Mühendisliğinde Deneysel Yöntemler Dersin Dili : Türkçe Dersin Seviyesi : Lisans, Zorunlu Dersin Önkoşulu

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Sayısal Lojik Tasarımı BIL281 3 5+0 5 6 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Dinamik sistemlerin Kontrolü ve Modellemesi MK-413 4/Güz (3+0+0) 3 5

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Dinamik sistemlerin Kontrolü ve Modellemesi MK-413 4/Güz (3+0+0) 3 5 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS Dinamik sistemlerin Kontrolü ve Modellemesi MK-413 4/Güz (3+0+0) 3 5 Dersin Dili :

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS LİSTESİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS LİSTESİ SAYFA:1/5 1 MAK000 İNGİLİZCE(HAZIRLIK) 0 0 0 0 I. YARIYIL DERSLERİ 2 MAK1001 MATEMATİK I Zorunlu 4 2 5 6 3 MAK1003 FİZİK I Zorunlu 3 1 4 5 4 MAK1005 GENEL KİMYA Zorunlu 2 1 3 4 5 MAK1007 LİNEER CEBİR Zorunlu

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI 11-İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROGRAMI 1. SINIF SINAV PROGRAMI 13.01.14 Pazartesi 10.30 OD1 1 Matematik I 13.01.14 Pazartesi 14.00 802-803-804 1 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 13.01.14 Pazartesi 14.00 802-803-804

Detaylı

Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. Bilgisayar Mühendisliği

Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. Bilgisayar Mühendisliği Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği Günümüzde, finans, tıp, sanat, güvenlik, enerji gibi bir çok sektör, bilgisayar mühendisliğindeki gelişimlerden

Detaylı

Haftalık Ders Saati. Okul Eğitimi Süresi

Haftalık Ders Saati. Okul Eğitimi Süresi DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ ÖN ŞARTLAR SÜRE VE DAĞILIMI KREDİ DERSİN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI)

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI YARIYIL SONU SINAV PROGRAMI

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI YARIYIL SONU SINAV PROGRAMI 11-İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROGRAMI 1. SINIF SINAV PROGRAMI 22.05.14 Perşembe 10.30 D3-D4 1 Matematik II 23.05.14 Cuma 13.30 901 1 Beden Eğitimi ve Spor 23.05.14 Cuma 15.30 110-112 1 Beton Teknolojisi 27.05.14

Detaylı

Mikroişlemciler (EE 208) Ders Detayları

Mikroişlemciler (EE 208) Ders Detayları Mikroişlemciler (EE 208) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Kodu Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Mikroişlemciler EE 208 Güz 3 2 0 4 5 Ön Koşul Ders(ler)i COMPE 102 (FD) Dersin Dili

Detaylı

K.K.K.LIĞI ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU AKADEMİK EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI. Türk Devrim Tarihi ve Atatürkçülük I 1 1 1 2

K.K.K.LIĞI ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU AKADEMİK EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI. Türk Devrim Tarihi ve Atatürkçülük I 1 1 1 2 Dördüncü yarıyıl Üçüncü yarıyıl İkinci yarıyıl Birinci yarıyıl K.K.K.LIĞI ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU AKADEMİK EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI 1. İşletme Yönetimi: Yarıyıl Dersin adı Haftalık ders saati Toplam

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERİSTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1993 ÖNCESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERİSTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1993 ÖNCESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERİSTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1993 ÖNCESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ (Anadolu Üniversitesi bünyesinde kurulmuş olan Bölümümüz 19 Ağustos 1993 tarihinde yeni

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bilgisayarlı Kontrol Sistemleri BIL

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bilgisayarlı Kontrol Sistemleri BIL DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Bilgisayarlı Kontrol Sistemleri BIL311 5 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz

Detaylı

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS PROGRAMLAMA DİLLERİ BG-324 3/2 3+0+0 3+0 4 Dersin Dili : TÜRKÇE Dersin Seviyesi

Detaylı

1. SINIF 1.YARIYIL DERSİN AKTS KODU ÖN ŞARTLAR 1,2. (ECTS) 0370020008 Bilgisayar Destekli Teknik Resim I 4 4+1+0 4,5 5 TOPLAM KREDİ 20,5 30. Ek-3.

1. SINIF 1.YARIYIL DERSİN AKTS KODU ÖN ŞARTLAR 1,2. (ECTS) 0370020008 Bilgisayar Destekli Teknik Resim I 4 4+1+0 4,5 5 TOPLAM KREDİ 20,5 30. Ek-3. Ek-3.a T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SEYDİŞEHİR AHMET CENGİZ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NORMAL ÖĞRETİM MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI VE KREDİLERİ 1. SINIF 1.YARIYIL

Detaylı

Giriş BLM 105 Programlama I Toplam 30 Toplam MUH 204 Elektronik ve Uygulamaları

Giriş BLM 105 Programlama I Toplam 30 Toplam MUH 204 Elektronik ve Uygulamaları Kocaeli Ünirsitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 2015/2016 Eğitim Öğretim Yılı Ders Planı (I. II. Öğretim) DERS T L AKTS DERS T L AKTS Atatürk İlkeleri İnkılap Atatürk İlkeleri İnkılap

Detaylı

Şube Sayısı. Şube Sayısı T P K AKTS T P K AKTS. 2 MTK 302 Kısmi Diferansiyel

Şube Sayısı. Şube Sayısı T P K AKTS T P K AKTS. 2 MTK 302 Kısmi Diferansiyel 11.12.2014 tarih ve 714 sayılı Eğitim Komisyonu Kararı Eki Tablo 1 ÖĞRETİM PROGRAMI TABLOSU Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü Lisans Programı (Ders dili İngilizce olan şubeler dosyanın

Detaylı

Ek-2 T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRETİM YILINDAN BAŞLAYARAK GEÇERLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ZORUNLU DERSLERİ

Ek-2 T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRETİM YILINDAN BAŞLAYARAK GEÇERLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ZORUNLU DERSLERİ FEN BİLİMLERİENSTİTÜSÜ 2011-2012Öğretim YılındanİtibarenGeçerli YüksekLisansveDoktoraZorunluDersleri Ek-2 T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2011-2012 ÖĞRETİM YILINDAN BAŞLAYARAK GEÇERLİ

Detaylı

AVRASYA UNIVERSITY. Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( )

AVRASYA UNIVERSITY. Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili ALGORİTMA VE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X )

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. İçten Yanmalı Makineler MK-412 4/Güz (2+0+0) 2 5

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. İçten Yanmalı Makineler MK-412 4/Güz (2+0+0) 2 5 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS İçten Yanmalı Makineler MK-412 4/Güz (2+0+0) 2 5 Dersin Dili : Türkçe Dersin Seviyesi

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YARIYIL İÇİ SINAV PROGRAMI

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YARIYIL İÇİ SINAV PROGRAMI 11-İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROGRAMI 1. SINIF SINAV PROGRAMI 16.11.15 Pazartesi 09.00 901 1 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR 16.11.15 Pazartesi 14.00 306-307 1 İNGİLİZCE I 16.11.15 Pazartesi 14.00 306-307 1 TÜRK DİLİ I

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Bilgisayar Destekli Tasarım MK-324 3/Bahar (1+2+0) 2 4

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Bilgisayar Destekli Tasarım MK-324 3/Bahar (1+2+0) 2 4 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS Bilgisayar Destekli Tasarım MK-324 3/Bahar (1+2+0) 2 4 Dersin Dili : Türkçe Dersin

Detaylı

YAZ OKULUNDA AÇILAN DERSLER

YAZ OKULUNDA AÇILAN DERSLER YAZ OKULUNDA AÇILAN DERSLER Birleşik Ders Kodu Ders Adi U K Şube No MBIL 212 Ağ Temelleri 1 2 1 GSB 163 Ağaç Yüzey Oymacılığı 0 2 1 GSB 163 Ağaç Yüzey Oymacılığı 0 2 1 MSSI 213 Akışkanlar Mekaniği 0 2

Detaylı

SE Engineering Sciences 30 Mayıs 2011, Pazartesi 13:00 M1-2 İNG 152 -İngilizce II 31 Mayıs 2011, Salı 14:00 Yabancı Diller Binası

SE Engineering Sciences 30 Mayıs 2011, Pazartesi 13:00 M1-2 İNG 152 -İngilizce II 31 Mayıs 2011, Salı 14:00 Yabancı Diller Binası MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİNAL TARİHLERİ 2010-2011 BAHAR DÖNEMİ 1. SINIF Dersin Adı Sınav Tarihi Saat Sınav Yeri TRD 158 / 99 - Türk Dili II 30 Mayıs 2011, 10:00 Mühendislik Amfi SE 104

Detaylı

D.Saati AKTS Zorunlu Ders (Z) 23 28 Meslek Dersi (M) 60 62 Seçmeli Ders (S) 13 30 TOPLAM 96 120

D.Saati AKTS Zorunlu Ders (Z) 23 28 Meslek Dersi (M) 60 62 Seçmeli Ders (S) 13 30 TOPLAM 96 120 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI NORMAL ÖĞRETİM DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ 1. SINIF GÜZ YARIYILI ( I. YARIYIL) 1 6913130 Atatürk

Detaylı