2011 YILI FAALİYET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2011 YILI FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 T.C. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU

2 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU... 1 I. GENEL BİLGİLER... 2 I.A. MİSYON VE VİZYON... 2 I.B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 2 I.C. HARCAMA BİRİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER... 5 I.C.1. Fiziksel Yapı... 5 I.C.1.1. Toplam Kapalı Alan (m 2 )... 5 I.C.1.2. Eğitim Alanları... 6 I.C.1.3. Sosyal Alanlar... 7 I.C Kantin ve Kafeteryalar... 7 I.C Spor Tesisleri... 7 I.C Toplantı Konferans Salonları... 7 I.C.1.4. Hizmet Alanları... 8 I.C Akademik Personel Hizmet Alanları... 8 I.C İdari Personel Hizmet Alanları... 9 I.C.2. Örgüt Yapısı (Teşkilat Şeması) I.C.3. Bilgi ve Teknoloji Kaynakları I.C.4. İnsan Kaynakları I.C.4.1. Akademik Personel Sayıları I.C.4.2. Yabancı Uyruklu Akademik Personel Sayıları I.C.4.3. Gelen Akademik Personel Sayıları I.C.4.4. Ayrılan Akademik Personel Sayıları I.C.4.5. İYTE Dışında Görevlendirilen Akademik Personel Sayıları I.C.4.6. Başka Üniversiteden Birimde Görevlendirilen Akademik Personel Sayıları. 19 I.C.4.7. Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı I.C.4.8. İdari Personel Sayıları I.C.4.9. Kısmi Zamanlı Öğrenci Sayıları I.C.5. Sunulan Hizmetler I.C.5.1. Eğitim Hizmetleri I.C Öğrenci Kontenjanları I.C Öğrenci Sayıları I.C Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayıları I.C Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayıları I.C.5.2. Araştırma-Geliştirme Hizmetleri I.C.5.3. İdari Hizmetler I.C.5.4. Diğer Hizmetler I.C.6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi II. AMAÇ VE HEDEFLER II.A. HARCAMA BİRİMİNİN AMAÇ VE HEDEFLERİ II.B. ÖNCELİKLİ AMAÇ VE HEDEFLER II.C. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER III.A. MALİ BİLGİLER III.A.1. Bütçe Uygulama Sonuçları III.A.1.1. Bütçe Giderleri III.A.2. Bölüm Giderleri III.A.3. Yaz Okulu Gelirleri... 32

3 III.A.4. Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri III.A.5. Mali Denetim Sonuçları III.B. PERFORMANS BİLGİLERİ III.B.1. Eğitim Faaliyetleri III.B.1.1. Yıllık Ders Yükü Toplamları III.B.1.2. Uluslararası Öğrenci Değişim Programlarına Katılan Öğrenci Sayıları III.B.1.3. Uluslararası Öğretim Elemanı Değişim Programlarına Katılan Öğretim Elemanı Sayıları III.B.1.4. Yatay/Dikey Geçiş Yapan Öğrenci Sayıları III.B.1.5. Ayrılan Öğrenci Sayıları III.B.1.6. Mezun Olan Öğrenci Sayıları III.B.1.7. Bitirilen Tez Sayıları III.B.1.8. Yan Dal ve Çift Ana Dal Program Bilgileri III.B.1.9. Disiplin Cezası Alan Öğrenci Sayıları III.B İdari Personel Eğitim Faaliyetleri III.B.2. Araştırma Geliştirme ve Sosyal Faaliyetler III.B.2.1. Düzenlenen Bilimsel Toplantılar-Etkinlikler-Sosyal Faaliyetler III.B.2.2. Bilimsel Toplantılar-Etkinlikler-Sosyal Faaliyetlere Katılan Personel Sayıları III.B.2.3. Bilimsel Yayın Sayıları III.B.2.4. Başka Üniversitelerin Fakülteleri ile Yapılan İkili Anlaşmalar III.B.2.5. Unvanı Yükselen Öğretim Üyesi Sayıları III.B.2.6. Döner Sermaye Faaliyetleri III.B.2.7. Proje Bilgileri III.B.3.Diğer hususlar.. 47 IV. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ 48 V. ÖNERİ VE TEDBİRLER 49 VI. HARCAMA YETKİLİSİNİN İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI ii

4 BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 1992 yılında İzmir in üçüncü devlet üniversitesi olarak kurulmuştur. Enstitümüz bünyesinde, ileri teknolojik alanları içeren mühendislik disiplinlerinde araştırma ağırlıklı eğitim-öğretim vermek hedefi ile oluşturulan Mühendislik Fakültesi, 1994 yılında öncelikle lisansüstü programların açılması ile faaliyete geçmiş, 1998 yılında da lisans programlarına öğrenci alımına başlamıştır yılından itibaren kademeli olarak tüm Fakültemiz bölümleri Urla-Gülbahçe Yerleşkesine taşınmıştır. Fakültemizde altı bölüm bulunmaktadır: Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Kimya Mühendisliği ile Makina Mühendisliği. Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği ve Makina Mühendisliği Bölümleri lisans derecesi yanında, yüksek lisans ve doktora derecelerini de vermektedirler. Lisans derecesi veren bir diğer bölümümüz olan Bilgisayar Mühendisliğinde ise, yüksek lisans derecesi ve Ege Üniversitesi ile ortak Doktora Programı da verilmektedir. Gıda Mühendisliği Bölümü, aynı adı taşıyan anabilim dalı altında, sadece yüksek lisans ve doktora dereceleri vermektedir Eğitim Öğretim Yılında Bilgisayar, Kimya ve Makina Mühendislikleri Bölümlerine alınan 20 şer öğrenci ile faaliyete geçen Fakültemize, Eğitim Öğretim Yılında; 75 öğrenci Bilgisayar Mühendisliğine, 55 er öğrenci Kimya, Makina ve Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümlerine kabul edilmiştir. Lisans eğitimine yeni başlayan İnşaat Mühendisliği Bölümüne ise Eğitim Öğretim Yılında 41 öğrenci alınmıştır. Fakültemizde öğretim elemanı sayımız 194 e, öğrenci sayımız 1027 e, idari personel sayımız da 46 ya ulaşmıştır. Fakültemizin m 2 sınıf ve laboratuvar alanı, m 2 ise toplam kapalı alanı bulunmaktadır yılında Fakültemiz bölümlerinden Makina ve Kimya Mühendisliği Bölümleri Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) akreditasyonu için başvuruda bulunmuş, 2010 yılı sonunda her iki bölümümüz değerlendirme süreçlerini tamamlamıştır. MÜDEK tarafından Eylül 2011 tarihinden başlamak üzere Kimya Mühendisliği Bölümüne 5 yıl, Makina Mühendisliği Bölümüne ise 2 yıl akreditasyon verilmiştir. Ayrıca, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü de 2011 yılında MÜDEK değerlendirme sürecini tamamlamıştır. Fakültemiz, mevcut imkanlarımızı sürekli olarak iyileştirerek araştırmacı, girişimci, ekip çalışmasına yatkın, analiz ve sentez yeteneği gelişmiş, çevre bilincine ve toplumsal duyarlılığa sahip mühendisler ve bilim insanları yetiştirmek amacı ile çalışmalarına devam edecektir. Saygılarımla, Prof. Dr. Funda TIHMINLIOĞLU Dekan

5 I.GENEL BİLGİLER I.A.MİSYON VE VİZYON Misyon İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mühendislik Fakültesi misyonu, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünün kuruluş amacına uygun olarak teknolojik alanlarda ileri düzeyde araştırma, eğitim, öğretim, üretim, yayın ve danışmanlık yapmaktır. Fakültemiz mühendislik alanında ülkemizin her türlü sorununu çözme kapasitesine sahip; konusunda yetkin, etkin, araştırmacı ve sosyal sorumluluk sahibi mühendisler yetiştirmeyi ve ülkemizin uluslararası seviyede rekabet edebilir hale gelmesi için ilgili mühendislik alanlarında araştırmacılar yetiştirmeyi kendisine görev edinmiştir. Vizyon Fakültemiz misyonunun gereği olarak gelecekte ulaşmak için belirlediği hedefler; Disiplinlerarası bir anlayış içinde araştırma ağırlıklı eğitim-öğretim yapmak, Uluslararası düzeyde tanınmak ve lider üniversiteler arasında yer almak, Araştırma kaynaklarının toplumun refahı ve ilerlemesi için bilimsel çalışmalarda verimli olarak kullanılmasını sağlamak, Sanayiye önderlik etmek, sanayiye sıçrama yaptırılabilecek teknoloji ve katma değeri yüksek ürünlerin üretimini olanaklı kılan araştırmacıların, girişimcilerin sanayi ve üniversite eşgüdümü içinde yetiştirilmesini sağlamak, Önemli endüstriyel problemleri çözmek için mühendislik alanlarını içeren teknolojileri geliştirmek amacı ile araştırmalar yapmaktır. I.B.YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR Yükseköğretim Kurulu Teşkilatı ve Çalışma Usulleri Yönetmeliği nde birimin kuruluş mevzuatı verilmektedir. Bu yönetmeliğin ilgili maddeleri aşağıdaki gibidir: FAKÜLTELER: Madde 7. Fakülte; yüksek düzeyde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapan ve kendisine enstitü, yüksekokul ve benzeri kuruluşlar bağlanabilen bir yükseköğretim kurumudur ve kanunla kurulur. Fakülte, genellikle her biri en az ayrı bir eğitim programı yürüten bölümlerden oluşur. Bir eğitim programı uygulayan fakültelerde bir bölüm bulunur. Fakültenin başında dekan bulunur. Ayrıca, Fakülte Yönetim Kurulu ve Fakülte Kurulu Dekana danışmanlık yapar. Dekan ve kurulların yetki, görev ve sorumlulukları aynı yönetmelikte aşağıdaki maddeler ile tanımlanmıştır. 2

6 DEKAN: Madde 8. a) ATANMASI: Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan dekan, rektörün önereceği; üniversite içinden veya dışından üç profesör arasından Yükseköğretim Kurulunca üç yıl süre ile seçilir ve normal usul ile atanır. Süresi biten dekan yeniden atanabilir. (04/01/1994 gün ve sayılı Resmi Gazete de yapılan değişiklik.) Dekan kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere fakültenin aylıklı öğretim üyeleri arasından en çok iki kişiyi dekan yardımcısı olarak seçer. Dekan yardımcıları dekan tarafından en çok üç yıl için atanır. Dekan, gerekli gördüğü hallerde yardımcılarını değiştirebilir. Dekanın görevi sona erdiğinde yardımcılarının görevi de sona erer. Dekana görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından biri vekalet eder. Göreve vekalet 6 aydan fazla sürerse yeni bir dekan atanır. b) GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: 1) Fakülte kurullarına başkanlık etmek, Fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak, 2) Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde fakültenin genel durumu ve işleyişi hakkında rektöre rapor vermek, 3) Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe bildirmek, Fakülte bütçesi ile ilgili öneriyi fakülte yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak, 4) Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini sürdürmek, 5) Bu kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır. Dekan; Fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, eğitim-öğretim bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında rektöre karşı birinci derecede sorumludur. 3

7 FAKÜLTE KURULU: Madde 9. Fakülte kurulu normal olarak her yarıyıl başında ve sonunda toplanır. a) KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ: Fakülte kurulu, dekanın başkanlığında fakülteye bağlı bölümlerin başkanları ile varsa fakülteye bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden ve üç yıl için fakültedeki profesörlerin kendi aralarından seçecekleri üç, doçentlerin kendi aralarından seçecekleri iki, yardımcı doçentlerin kendi aralarından seçecekleri bir öğretim üyesinden oluşur. Dekan gerekli gördüğü hallerde fakülte kurulunu toplantıya çağırır. (2011 yılında 8 defa toplanan Fakülte Kurulumuz 23 karar almıştır) b) GÖREVLERİ: Fakülte kurulu akademik bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar: 1) Fakültenin, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili, esasları plan, program ve eğitim-öğretim takvimini kararlaştırmak, 2) Fakülte yönetim kuruluna üye seçmek, 3) Bu kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır. FAKÜLTE YÖNETİM KURULU: Madde10. a) KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ: Fakülte yönetim kurulu, dekanın başkanlığında fakülte kurulunun 3 yıl için seçeceği üç profesör, iki doçent ve bir yardımcı doçentten oluşur. Fakülte yönetim kurulu dekanın çağrısı üzerine toplanır. Yönetim kurulu gerekli gördüğü hallerde geçici çalışma grupları eğitim-öğretim koordinatörlükleri kurabilir ve bunların görevlerini düzenler. (2011 yılında 49 defa toplanan Fakülte Yönetim Kurulumuz 431 karar almıştır.) b) GÖREVLERİ: Fakülte yönetim kurulu, idari faaliyetlerde dekana yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar: 1) Fakülte kurulunun kararları ile tesbit ettiği esasların uygulanmasında dekana yardım etmek, 2) Fakültenin eğitim-öğretim, plan ve programları ile takviminin uygulanmasını sağlamak, 3) Fakültenin yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak, 4) Dekanın fakülte yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar almak, 5) Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim-öğretim ve sınavlara ait işlemleri hakkında karar vermek, 6) Kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmaktır. 4

8 I.C.HARCAMA BİRİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER 1 I.C.1.Fiziksel Yapı 2 I.C.1.1.Toplam Kapalı Alan (m 2 ) BİRİM İdari Bina Alanları Eğitim Alanları Sosyal Alanlar A B C D E Sirkülasyon Alanı Spor Alanları Açık Kapalı Toplam Alan Makina Mühendisliği Kimya Mühendisliği Elektrik- Elektronik Müh. Bilgisayar Mühendisliği Gıda Mühendisliği İnşaat Mühendisliği Dekanlık Fakülte Toplamı A= Derslik; B= Bilgisayar Lab.; C=Diğer Lab., D=Atölye; E= Kantin, Kafeterya, Yemekhane vb. Makina Mühendisliği ile İnşaat Mühendisliği Bölümlerinin kantin ve sirkülasyon alanları ortak olarak kullanılmaktadır. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ile Yabancı Diller Yüksek Okulu öğrencileri aynı kantini kullanmaktadır. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ile SKS Daire Başkanlığı kantini ortak olarak kullanmaktadırlar. İnşaat Mühendisliği Bölümü, Makina Mühendisliği Bölümünün hizmet binasında yerleşik olup, laboratuvarları ayrı bir binadadır. 1 Harcama birimine ilişkin bilgi tabloları BÖLÜM bazında doldurulacak, BÖLÜM bilgilerinin konsalidasyonu ile FAKÜLTE bilgi tabloları oluşturulacaktır. 2 Tüm fiziksel yapı bilgileri için tarihindeki rakamlar esas alınır. 5

9 I.C.1.2.Eğitim Alanları BÖLÜM ADI MAKİNA MÜH. KİMYA MÜH. ELEKTREİK- ELEKTRONİK MÜH. BİLGİSAYAR MÜH. GIDA MÜH. İNŞAAT MÜH. FAKÜLTE Eğitim Alanı Kapasitesi (Kişi) Üzeri Anfi Sınıf Bilgisayar Lab. Diğer Lab. 11 Atölye 1 1 Diğer Bölüm Toplamı Amfi Sınıf Bilgisayar Lab. 2 Diğer Lab. 36 Atölye Diğer 2 Bölüm Toplamı Anfi Sınıf 6 2 Bilgisayar Lab. Diğer Lab. 12 Atölye Diğer Bölüm Toplamı Amfi Sınıf 4 2 Bilgisayar Lab. 2 Diğer Lab. 4 Atölye Diğer Bölüm Toplamı Anfi Sınıf 1 Bilgisayar Lab. Diğer Lab. 15 Atölye Diğer 1 Bölüm Toplamı Anfi Sınıf 2 Bilgisayar Lab. Diğer Lab. 6 Atölye Diğer Bölüm Toplamı Anfi Sınıf Bilgisayar Lab Diğer Lab Atölye Diğer Fakülte Toplamı

10 I.C.1.3.Sosyal Alanlar I.C Kantin ve Kafeteryalar Kantin Sayısı: 5 adet Kantin Alanı: 1100 m 2 (2 adet Bölüme ait kantinler olup, 3 adedi ortak olarak diğer birimlerle kullanılmaktadır.) Kafeterya Enstitümüz bünyesindedir. I.C Spor Tesisleri Kapalı Spor Tesisleri Alanı: (Kapalı Spor Tesisleri Enstitümüz bünyesindedir.) Açık Spor Tesisleri Alanı: (Açık Spor Tesisleri Enstitümüz bünyesindedir.) I.C Toplantı Konferans Salonları BÖLÜM ADI MAKİNA KİMYA ELEKTRİK ELEKTRONİK BİLGİSAYAR GIDA Kapasite (Kişi) SALON SAYISI Toplantı Salonu Sayısı 1 Konferans Salonu Sayısı 1 Bölüm Toplamı 2 Toplantı Salonu Sayısı 1 Konferans Salonu Sayısı 1 Bölüm Toplamı 1 1 Toplantı Salonu Sayısı 1 Konferans Salonu Sayısı 1 Bölüm Toplamı 2 Toplantı Salonu Sayısı 1 Konferans Salonu Sayısı Bölüm Toplamı 1 Toplantı Salonu Sayısı 1 Konferans Salonu Sayısı Bölüm Toplamı Üzeri 7

11 İNŞAAT DEKANLIK FAKÜLTE Toplantı Salonu Sayısı Konferans Salonu Sayısı Bölüm Toplamı Toplantı Salonu Sayısı 1 Konferans Salonu Sayısı Dekanlık Toplamı 1 Toplantı Salonu Sayısı 6 Konferans Salonu Sayısı 2 1 Fakülte Toplam 8 1 I.C.1.4.Hizmet Alanları I.C Akademik Personel Hizmet Alanları BÖLÜM MAKİNA KİMYA ELEKTRİK- ELEKTRONİK BİLGİSAYAR GIDA İNŞAAT DEKANLIK FAKÜLTE TOPLAMI Sayı Toplam Alan (m 2 ) Kullanan Kişi Sayısı Çalışma Odası Diğer Bölüm Toplamı Çalışma Odası Diğer Bölüm Toplamı Çalışma Odası Diğer Bölüm Toplamı Çalışma Odası Diğer Bölüm Toplamı Çalışma Odası Diğer Bölüm Toplamı Çalışma Odası Diğer Bölüm Toplamı Çalışma Odası Diğer Dekanlık Toplamı Çalışma Odası Diğer Fakülte Toplamı

12 I.C İdari Personel Hizmet Alanları BÖLÜM Sayı Toplam Alan (m 2 ) Kullanan Kişi Sayısı MAKİNA KİMYA ELEKTRİK- ELEKTRONİK BİLGİSAYAR Çalışma Odası Diğer Bölüm Toplamı Çalışma Odası Diğer Bölüm Toplamı Çalışma Odası Diğer Bölüm Toplamı Çalışma Odası Diğer Bölüm Toplamı Çalışma Odası GIDA Diğer Bölüm Toplamı İNŞAAT Çalışma Odası Diğer Bölüm Toplamı Çalışma Odası DEKANLIK Diğer Dekanlık Toplamı Çalışma Odası FAKÜLTE Diğer Fakülte Toplamı

13 I.C.2.Örgüt Yapısı (Teşkilat Şeması) REKTÖR DEKAN FAKÜLTE YÖNETİM KURULU FAKÜLTE KURULU Dekan Yardımcısı Dekan Yardımcısı Fakülte Sekreteri Bölüm Başkan Yardımcısı Makina Mühendisliği Bölüm Başkanlığı Staj Koordinatörleri Dekan Özel Kalem Bölüm Başkan Yardımcısı Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanlığı Staj Koordinatörleri Fakülte Sekreteri Özel Kalem Evrak Kayıt ve Yazı İşleri Birimi Bölüm Başkan Yardımcısı Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanlığı Staj Koordinatörleri Mali İşler Birimi Bölüm Başkan Yardımcısı Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanlığı Staj Koordinatörleri Personel İşleri Birimi Bölüm Başkan Yardımcısı Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanlığı Öğrenci İşleri Birimi İdari İşler Birimi Bölüm Başkan Yardımcısı İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı Staj Koordinatörleri Taşınır Kayıt Kontrol Birimi Bölüm Sekreterleri Yardımcı Hizmetliler Merkezi Mekanik Atölye Bölüm Teknisyen ve Teknikerleri Şekil 1. Mühendislik Fakültesi Organizasyon Şeması 10

14 Mühendislik Fakültesi Bölümleri Şekil 2. Mühendislik Fakültesi Bölümleri. 11

15 I.C.3.Bilgi ve Teknoloji Kaynakları 3 Cinsi Taşınır Kodu 4 Masaüstü Bilgisayar Taşınabilir Bilgisayar Kitap İdari Amaçlı Sayı Toplam Kayıt Tutarı (TL) Eğitim Amaçlı Sayı Toplam Kayıt Tutarı (TL) Sayı Araştırma Amaçlı Toplam Kayıt Tutarı (TL) Projeksiyon Slayt Makinesi Tepegöz Episkop Barkod Okuyucu Baskı Makinesi Fotokopi Makinesi Faks Fotoğraf Makinesi Kameralar Televizyonlar Tarayıcılar Müzik setleri Mikroskop (01) Mikroskop (02) DVD ler Diğer Tüm bilgi ve teknoloji kaynakları bilgileri için tarihindeki rakamlar esas alınır. Bilgi ve teknoloji kaynakları sayılarında, verilmiş olan kodlardaki taşınır kayıtları esas alınır. Taşınır programında kayıtlı olup listede yer almayan diğer bilgi ve teknoloji kaynakları yazılır. 12

16 I.C.4.İnsan Kaynakları I.C.4.1.Akademik Personel Sayıları BÖLÜM Kadro Unvanı Kadrolu 6 Yarı Zamanlı Profesör 8 Başka Birimde Görevlendirilen 7 Birimde Görevlendirilen 8 MAKİNA Doçent 2 Yrd. Doçent 5 Öğretim Görevlisi Araştırma Görevlisi 2 20 Uzman Bölüm Toplamı Profesör 8 KİMYA Doçent 6 Yrd. Doçent 6 Öğretim Görevlisi Araştırma Görevlisi 1 27 Uzman 8 2 Bölüm Toplamı Profesör 2 ELEKTRİK- ELEKTRONİK Doçent 3 Yrd. Doçent 9 Öğretim Görevlisi Araştırma Görevlisi 2 7 Uzman 1 1 Bölüm Toplamı tarihindeki kadrosu birimde olan (13-b/4 maddesine göre başka bir birimde görevlendirilmiş olsa bile) akademik personel sayısı esas alınır tarihindeki kadrosu birimde olup 13-b/4 maddesine göre başka bir birimde görevlendirilmiş olan akademik personel sayısı esas alınır tarihindeki kadrosu başka birimde olup 13-b/4 maddesine göre birimde görevlendirilmiş olan akademik personel sayısı esas alınır. 13

17 Profesör 2 Doçent Yrd. Doçent 6 BİLGİSAYAR Öğretim Görevlisi 4 Araştırma Görevlisi 2 9 Uzman 1 Bölüm Toplamı Profesör 3 GIDA Doçent 4 Yrd. Doçent 4 Öğretim Görevlisi 1 Araştırma Görevlisi 18 Uzman 3 1 Bölüm Toplamı Profesör 1 İNŞAAT Doçent 2 Yrd. Doçent 8 Öğretim Görevlisi Araştırma Görevlisi 5 Uzman Bölüm Toplamı Profesör Doçent Yrd. Doçent FAKÜLTE Öğretim Görevlisi Araştırma Görevlisi Uzman Fakülte Toplamı Fakültemizde toplam 79 öğretim üyesi olmak üzere toplam 194 akademik personel bulunmaktadır. 14

18 I.C.4.2.Yabancı Uyruklu Akademik Personel Sayıları 9 Kadro Unvanı Geldiği Ülke Çalıştığı Bölüm Sayı Profesör AZERBAYCAN Makine Mühendisliği 1 Doçent İRAN Makine Mühendisliği 1 Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Araştırma Görevlisi Uzman Toplam 2 I.C.4.3.Gelen Akademik Personel Sayıları 10 BÖLÜM Kadro Unvanı Naklen Açıktan Diğer Toplam Profesör Doçent Yrd. Doçent MAKİNA Öğretim Görevlisi Araştırma Görevlisi Uzman Bölüm Toplamı KİMYA ELEKTRİK- ELEKTRONİK FAKÜLTE Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Araştırma Görevlisi Uzman Bölüm Toplamı Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Araştırma Görevlisi Uzman Bölüm Toplamı Profesör Doçent Yrd.Doçent Öğretim Görevlisi Araştırma Görevlisi Uzman Fakülte Toplamı tarihindeki yabancı uyruklu akademik personel sayısı esas alınır takvim yılı içerisinde birim kadrolarına atanan akademik personel sayısı esas alınır. 15

19 I.C.4.4.Ayrılan Akademik Personel Sayıları 11 BÖLÜM Kadro Unvanı Naklen Açıktan Diğer Toplam ELEKTRİK- ELEKTRONİK BİLGİSAYAR İNŞAAT FAKÜLTE Profesör Doçent Yrd. Doçent 2 2 Öğretim Görevlisi Araştırma Görevlisi 1 1 Uzman Bölüm Toplamı Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Araştırma Görevlisi 1 1 Uzman Bölüm Toplamı 1 1 Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Araştırma Görevlisi 1 1 Uzman Bölüm Toplamı 1 1 Profesör Doçent Yrd. Doçent 2 2 Öğretim Görevlisi Araştırma Görevlisi Uzman Fakülte Toplamı takvim yılı içerisinde birim kadrolarından ayrılan akademik personel sayısı esas alınır. 16

20 I.C.4.5. İYTE Dışında Görevlendirilen Akademik Personel Sayıları 12 BÖLÜM Kadro Unvanı 2547 Sayılı Kanunun İlgili Maddeleri /a 40/b 41 Profesör Doçent 16 3 Yrd. Doçent 35 7 MAKİNA Öğretim Görevlisi Araştırma Görevlisi Uzman Bölüm Toplamı Profesör Doçent Yrd. Doçent 5 5 KİMYA Öğretim Görevlisi Araştırma Görevlisi Uzman 4 Bölüm Toplamı Profesör 2 2 Doçent 6 3 Yrd. Doçent ELEKTRİK- ELEKTRONİK Öğretim Görevlisi Araştırma Görevlisi Uzman Bölüm Toplamı takvim yılı içerisinde kadrosu birimde olup başka üniversite veya kurumda görevlendirilen akademik personel sayısı esas alınır. 17

21 Profesör 12 2 Doçent Yrd. Doçent 26 6 BİLGİSAYAR Öğretim Görevlisi 5 Araştırma Görevlisi 3 7 Uzman Bölüm Toplamı Profesör Doçent 25 6 Yrd. Doçent 12 3 GIDA Öğretim Görevlisi Araştırma Görevlisi 96 Uzman 5 Bölüm Toplamı Profesör 12 4 Doçent 31 8 Yrd. Doçent 35 2 İNŞAAT Öğretim Görevlisi Araştırma Görevlisi 3 Uzman Bölüm Toplamı Profesör Doçent Yrd. Doçent FAKÜLTE Öğretim Görevlisi 5 Araştırma Görevlisi Uzman 9 Fakülte Toplamı Fakültemizde 2011 yılı içerisinde toplam 570 akademik personel 2547 Sayılı Kanun un 39.maddesine göre görevlendirilmiştir. 18

22 I.C.4.6.Başka Üniversiteden Birimde Görevlendirilen Akademik Personel Sayıları 13 BÖLÜM MAKİNA KİMYA FAKÜLTE Kadro Unvanı Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Araştırma Görevlisi Uzman Bölüm Toplamı 1 Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Araştırma Görevlisi Uzman Bölüm Toplamı 2 Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Araştırma Görevlisi Uzman Fakülte Toplamı Sayılı Kanunun İlgili Maddeleri /a 40/b takvim yılı içerisinde kadrosu başka üniversitede olup birimde görevlendirilen akademik personelin sayısı yazılır. 19

23 I.C.4.7.Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı 14 BÖLÜM Kadro Ünvanı Üzeri TOPLAM MAKİNA KİMYA ELEKTRİK- ELEKTRONİK Profesör Doçent Yrd.Doçent Öğretim Görevlisi Araştırma Görevlisi Uzman Bölüm Toplamı Profesör Doçent 6 6 Yrd.Doçent Öğretim Görevlisi Araştırma Görevlisi Uzman Bölüm Toplamı Profesör 2 2 Doçent Yrd.Doçent Öğretim Görevlisi Araştırma Görevlisi Uzman 2 2 Bölüm Toplamı BİLGİSAYAR Profesör 2 2 Doçent Yrd.Doçent Öğretim Görevlisi Araştırma Görevlisi Uzman 1 1 Bölüm Toplamı tarihindeki fiilen görev yapan akademik personel sayısı esas alınır. 20

24 GIDA İNŞAAT FAKÜLTE Profesör Doçent 4 4 Yrd.Doçent Öğretim Görevlisi 1 1 Araştırma Görevlisi Uzman 2 2 Bölüm Toplamı Profesör 1 1 Doçent Yrd.Doçent Öğretim Görevlisi Araştırma Görevlisi Uzman Bölüm Toplamı Profesör Doçent Yrd.Doçent Öğretim Görevlisi Araştırma Görevlisi Uzman Fakülte Toplamı yaş yaş yaş yaş yaş 51 Üzeri Şekil Yılı Akademik Personelin Yaş Dağılım Grafiği 21

25 I.C.4.8.İdari Personel Sayıları BİRİM FAKÜLTE Görevi Dolu 15 Boş Başka Birimde Görevlendirile n 16 Birimde Görevlendirilen 17 Fiilen Görev Yapan Toplam Fakülte Sekreteri 1-1 Şef Ayniyat Saymanı 1-1 Bilgisayar İşletmeni Veri Haz. ve Kont. İşletmeni Ambar Memuru Memur Tekniker Teknisyen Biyolog 1-1 Sağlık Teknisyeni Hizmetli Fakülte Toplamı Fakültemizde toplam 46 idari personel bulunmaktadır. I.C.4.9.Kısmi Zamanlı Öğrenci Sayıları 18 Fakültemizde kısmi zamanlı öğrenci bulunmamaktadır tarihindeki kadrosu birimde olan (13-b/4 maddesine göre başka bir birimde görevlendirilmiş olsa bile) idari personel sayısı esas alınır tarihindeki kadrosu birimde olup 13-b/4 maddesine göre başka bir birimde görevlendirilmiş olan idari personel sayısı esas alınır tarihindeki kadrosu başka birimde olup 13-b/4 maddesine göre birimde görevlendirilmiş olan idari personel sayısı esas alınır tarihindeki rakamlar esas alınır. 22

26 I.C.5.Sunulan Hizmetler I.C.5.1.Eğitim Hizmetleri I.C Öğrenci Kontenjanları 19 I. Öğretim II. Öğretim Bölüm/Program Adı Kontenjan 1. Yerleştirme Ek Yerleştirme Doluluk Oranı Kontenjan 1. Yerleştirme Ek Yerleştirme Doluluk Oranı Makina Mühendisliği % 100 Kimya Mühendisliği % 100 Elektrik Elektronik Mühendisliği % 100 Bilgisayar Mühendisliği % 100 Toplam % 100 Fakültemize 2011yılında 248 lisans öğrencisi kayıt yaptırmıştır. I.C Öğrenci Sayıları 20 Bölüm/Program Adı I. Öğretim II. Öğretim Toplam Genel Toplam E K Toplam E K Toplam E K Makina Mühendisliği Kimya Mühendisliği Elektrik Elektronik Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği Toplam Toplam 1027 lisans öğrencimiz bulunmaktadır eğitim-öğretim yılı rakamları esas alınır eğitim-öğretim yılı rakamları esas alınır. 23

27 Lisansüstü Öğrenci Sayıları Anabilim Dalı Yüksek Lisans Doktora Genel Toplam Tezli Tezsiz Toplam Toplam E K E K E K Makina Mühendisliği Kimya Mühendisliği Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği Gıda Mühendisliği İnşaat Mühendisliği Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Çevre Mühendisliği Enerji Mühendisliği Malzeme Bilimi Yapı Mekaniği Toplam Toplam 239 lisansüstü öğrencimiz bulunmaktadır. I.C Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayıları 21 Erkek Kız Bölüm/Program Adı Yüksek Yüksek Toplam Lisans Lisans Lisans Lisans Makina Mühendisliği Kimya Mühendisliği Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği TOPLAM Toplam 20 yabancı uyruklu öğrencimiz bulunmaktadır takvim yılı rakamları esas alınır. 24

28 I.C Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayıları 22 Bölüm/Program Adı I. Öğretim II. Öğretim E K Toplam E K Toplam I. ve II. Öğretim Toplamı Yabancı Dil Eğitimi Verilen Öğrenci Yüzdesi 23 Makine Mühendisliği % 100 Kimya Mühendisliği % 100 Elektrik-Elektronik Mühendisliği % 100 Bilgisayar Mühendisliği % 100 Toplam % 100 Makine Mühendisliği/Yüksek Lisans % 100 Kimya Mühendisliği/Yüksek Lisans % 100 Elektrik-Elektronik Mühendisliği/Yüksek Lisans % 100 Bilgisayar Mühendisliği % 100 İnşaat Mühendisliği/Yüksek Lisans Elektrik-Elektronik Mühendisliği/Doktora % % 100 Makine Mühendisliği/Doktora % 100 Toplam % 100 GENEL TOPLAM % 100 Toplam 298 öğrenci hazırlık sınıfımızda okumaktadır eğitim-öğretim yılı rakamlar esas alınır eğitim-öğretim yılında yabancı dil eğitimi gören öğrenci sayısının eğitim-öğretim yılı yeni kayıt öğrenci sayısına oranı*100 25

29 I.C.5.2.Araştırma-Geliştirme Hizmetleri 2011 yılı içerisinde Harcama Birimince araştırma ve geliştirme hizmetlerine ilişkin; 18 adet döner sermaye, 18 adet 4691 Sayılı Kanun çerçevesinde Teknoloji Geliştirme Bölgesinde görevlendirilme gerçekleştirilmiştir Sayılı Kanun un 39. maddesine göre ise görevlendirilme sayısı 570 adet olmuştur Sayılı Kanun un 39. maddesine göre görevlendirilmelerin 75 i yolluklu-yevmiyeli olup, giderleri Fakültemiz Bütçesinin 03.3 Yolluklar ödeneğinden karşılanmıştır. I.C.5.3.İdari Hizmetler 03.2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları, 03.3 Yolluklar, 03.5 Hizmet Alımları, 03.7 Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri ve 03.8 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri ile ilgili işlemler Dekanlığımız bünyesinde yapılmakta olup, makina teçhizat, bilgisayar donanım ve yazılım alımlarının yanısıra, Bölümlerimizin bina inşaatları ile büyük onarımları Dekanlığımız adına Rektörlüğümüzce yapılan ihalelerle gerçekleştirilmektedir. I.C.5.4.Diğer Hizmetler Temizlik ve güvenlik hizmetleri alımına ilişkin Enstitümüzce ihaleler yapılmakta olup, Fakültemizde görevlendirilen temizlik firmasının çalışanlarının puantajları her ay Rektörlüğümüze gönderilmektedir. I.C.6.Yönetim ve İç Kontrol Sistemi Birimimizde yardımcı doçent kadrosuna ilk ve yeniden atamalar için Fakültemiz Yönetim Kurulu Kararı gerekmektedir. Birimimizde gerçekleştirilen satın almaların tamamı doğrudan temin yoluyla yapılmakta olup; inşaat yatırımları, makine-teçhizatlar, bilgisayar donanımları ve yazılımları ile kalorifer yakıt alımları Dekanlığımız adına Rektörlüğümüzce yapılmaktadır. Birimimizde mali konulardan sorumlu olarak Dekan harcama yetkilisi olup, gerçekleştirme yetkilisi ise Fakülte Sekreteridir. 26

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime İlişkin Bilgiler... 1- Fiziksel

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI EREĞLİ KEMAL AKMAN MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B-

Detaylı

2009 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

2009 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 2009 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU...1 I. GENEL BİLGİLER...2 I.A. MİSYON VE VİZYON... 2 I.B. YETKİ, GÖREV

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER Akademik Personel Hizmet Alanları Sayısı (Adet) Alanı (m 2 ) Kullanan Kişi Sayısı Çalışma Odası 51 720 85 Öğretim Elemanı Dinlenme Odası - - - Toplam 51 720 85

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2006 YILI..ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU (BİRİMLER İÇİN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTİTÜ/DAİRE BAŞKANLIĞI/HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ)

Detaylı

Giden Erasmus Öğrenim Hareketliliği Öğrencileri / 2014-2015 Akademik Yılı Kontenjanları

Giden Erasmus Öğrenim Hareketliliği Öğrencileri / 2014-2015 Akademik Yılı Kontenjanları Giden Erasmus Öğrenim Hareketliliği Öğrencileri / 2014-2015 Akademik Yılı Kontenjanları Lisans Öğrencileri için Kontenjanlar, Yüksek Lisans için Kontenjanlar Doktora Öğrencileri için Kontenjanlar Lisans

Detaylı

İYTE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK GENEL KURULU. Nisan 2013 Kütüphane Gösteri Merkezi

İYTE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK GENEL KURULU. Nisan 2013 Kütüphane Gösteri Merkezi İYTE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK GENEL KURULU Nisan 2013 Kütüphane Gösteri Merkezi İÇERİK Akademik ve İdari Personel Lisans ve Lisansüstü Eğitim Mevcut Altyapı Mali Bilgiler Araştırma Yayın Anket Değerlendirmeleri

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ANKARA, OCAK 2016 1 İçindekiler BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I. GENEL BİLGİLER... 4 I.I.

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 1. Yetki... 3

Detaylı

2012 YILI FAALİYET RAPORU

2012 YILI FAALİYET RAPORU T.C. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU... 1 I. GENEL BİLGİLER... 2 I.A. MİSYON VE VİZYON... 2 I.B. YETKİ, GÖREV VE

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Bursa 2012 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A. MİSYON VE VİZYON... 4 B. YETKİ GÖREV SORUMLULUKLAR...

Detaylı

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

2015 YILI FAALİYET RAPORU

2015 YILI FAALİYET RAPORU T.C. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2015 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU... 3 I. GENEL BİLGİLER... 4 I.A. MİSYON VE VİZYON... 4 I.B. YETKİ, GÖREV VE

Detaylı

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 C. Birime

Detaylı

Giden Erasmus Öğrenim Hareketliliği Öğrencileri / 2016-2017 Akademik Yılı Kontenjanları

Giden Erasmus Öğrenim Hareketliliği Öğrencileri / 2016-2017 Akademik Yılı Kontenjanları Giden Erasmus Öğrenim Hareketliliği Öğrencileri / 2016-2017 Akademik Yılı Kontenjanları Lisans Öğrencileri için Kontenjanlar, Yüksek Lisans için Kontenjanlar Doktora Öğrencileri için Kontenjanlar Lisans

Detaylı

2016 YILI FAALİYET RAPORU

2016 YILI FAALİYET RAPORU N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki,

Detaylı

GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ

GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 C. Birime İlişkin

Detaylı

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

2015 YILI FAALİYET RAPORU

2015 YILI FAALİYET RAPORU NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YII FEN BİİMERİ ENSTİTÜSÜ FAAİYET RAPORU İÇİNDEKİER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİER I- GENE BİGİER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime

Detaylı

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. 3 I- GENEL BİLGİLER...4 A- Misyon ve Vizyon....4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar.....4

Detaylı

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI MERKEZİ ARAŞTIRMA LABARATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI MERKEZİ ARAŞTIRMA LABARATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI MERKEZİ ARAŞTIRMA LABARATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU Rize 2016 1 1-SUNUŞ Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime

Detaylı

2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU

2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU 2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU Bağlarbaşı Mahallesi/Gümüşhane/ TÜRKİYE Tel : 0 456 233 75 50 Fax : 0 456 233 74 27 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime

Detaylı

İYTE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK GENEL KURULU. 8 Mayıs 2014 Kütüphane Gösteri Merkezi

İYTE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK GENEL KURULU. 8 Mayıs 2014 Kütüphane Gösteri Merkezi İYTE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK GENEL KURULU 8 Mayıs 2014 Kütüphane Gösteri Merkezi İÇERİK Akademik ve İdari Personel Lisans ve Lisansüstü Eğitim Mevcut Altyapı Mali Bilgiler Araştırma Yayın Anket

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12523

Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12523 Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12523 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Dekanlığı *BEA5B1FN* Sayı : 34069406-612.01.01- Konu: Süreçler REKTÖRLÜK MAKAMINA (Strateji Geliştirme

Detaylı

FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Birim Yöneticisinin Sunuşu İçindekiler I - GENEL BİLGİLER A. Misyon, Vizyon ve Değerler B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar C. Birime İlişkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2.

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 Çukurova Üniversitesi Pozantı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 2014 İÇİNDEKİLER HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU 2 I- GENEL BİLGİLER 3 A-

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2016 YILI FAALİYET RAPORU

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2016 YILI FAALİYET RAPORU 2016 EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2016 YILI FAALİYET RAPORU EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2016 YILI FAALİYET RAPORU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon Misyonumuz Yüksek lisans ve doktora eğitiminin gerektirdiği

Detaylı

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER...

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A. Misyon ve Vizyon... 2 1. Misyon (Özgörev);... 2 2. Vizyon (Özgörüş);... 2 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 1.Yetki... 2 2.Görev... 2 3.Sorumluluk...

Detaylı

II. İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI...

II. İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI... İçindekiler SUNUŞ... 1 I. GENEL BİLGİLER... 1 1. Misyon (Özgörev);... 1 2. Vizyon (Özgörüş);... 1 A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 1 B. Birime İlişkin Bilgiler... 2 1- Fiziksel Yapı... 2 2. Teşkilat

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2016 BİRİM FAALİYET RAPORU Ocak-2017 1 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ağustos 2011 tarihinde

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ Üniversitemiz Rektörlüğü nün, Sınav Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulması konusundaki talebi, 04/12/2013

Detaylı

2014 YILI. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

2014 YILI. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU 2014 YILI YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye

Detaylı

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER...

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A. Misyon ve Vizyon... 2 1. Misyon (Özgörev);... 2 2. Vizyon (Özgörüş);... 2 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 1.Yetki... 2 2.Görev... 2 3.Sorumluluk...

Detaylı

2016 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

2016 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2016 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU... 1 I. GENEL BİLGİLER... 2 I.A. MİSYON VE VİZYON... 2 I.B. YETKİ, GÖREV

Detaylı

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2011 - YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C-

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI 1- Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan Fakülte Dekanı Rektör tarafından 3 yıl süre ile atanır. Fakülte Dekanı kendisine

Detaylı

SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER...

SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... MİMARLIK FAKÜLTESİ İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 4 A. Misyon ve Vizyon... 4 1. Misyon (Özgörev);... 4 2. Vizyon (Özgörüş);... 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 1.Yetki... 4 2.Görev...

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YII EREĞİ EĞİTİM FAKÜTESİ FAAİYET RAPORU İÇİNDEKİER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİER I- GENE BİGİER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

19 MAYIS SAMSUN DEVLET KONSERVATUVARI

19 MAYIS SAMSUN DEVLET KONSERVATUVARI 19 MAYIS SAMSUN DEVLET KONSERVATUVARI İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 1.Yetki...

Detaylı

FAALİYET RAPORLARI HAZIRLANMASI BİRİMLERCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI İÇERİĞİ

FAALİYET RAPORLARI HAZIRLANMASI BİRİMLERCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI İÇERİĞİ FAALİYET RAPORLARI HAZIRLANMASI 5018 sayılı yasa gereği hazırlanan Birim Faaliyet Raporları 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim Yasasının 41 maddesi gereği her yıl Kurumsal Faaliyet raporu hazırlama işlemleri

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU I.GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon Misyon Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek uyumlu ve hızlı olarak kullanıcıların

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BURSA 2011 SUNUŞ Üniversitemizin kuruluş aşamasında olması nedeniyle gerek akademik ve idari personel

Detaylı

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU OCAK/ 2015, ANKARA BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. Maddesi

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev

Detaylı

2007 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

2007 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ BOZDOĞAN MESLEK YÜKSEK OKULU 2007 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER...3 I.A. MİSYON VE VİZYON... 3 I.B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 3 I.C. İDAREYE

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

BARTIN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BARTIN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU I-GENEL BİLGİLER KURULUŞ VE TARİHÇE Bakanlar Kurulunun 13.08.2012 tarihli kararına göre, Bartın Üniversitesinde İslami ilimler

Detaylı

TURİZM FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU -2015-

TURİZM FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU -2015- TURİZM FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU -2015- İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel

Detaylı

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (OCAK 2012-ARALIK 2012)

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (OCAK 2012-ARALIK 2012) Ek- T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (OCAK 202-ARALIK 202) SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN

Detaylı

T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ 2015 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER 1 A. MİSYON VE VİZYON 1 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 1 C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 4 I- Fiziksel

Detaylı

TURİZM FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU -2014-

TURİZM FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU -2014- TURİZM FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU -2014- İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel

Detaylı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PERFORMANS ANALİZİ

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PERFORMANS ANALİZİ ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ.4. Eğitim Alanları PERFORMANS ANALİZİ Adı Sayısı Alanı (m²) Toplam Kapasite (Kişi) Sınıf 0 650 Anfi 0 650 Bilgisayar Laboratuvarı 4 00 Araştırma Laboratuvarı

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2016 YILI T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM FAALİYET

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 02/07/2014-12732

Evrak Tarih ve Sayısı: 02/07/2014-12732 Evrak Tarih ve Sayısı: 02/07/2014-12732 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı *BE6LB1S2* Sayı : 23987327-612.01.01- Konu: Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem

Detaylı

2007 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2007 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2007 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 2 SUNUŞ İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. Faaliyet Raporu

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. Faaliyet Raporu T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Faaliyet Raporu İçindekiler SUNUŞ...5 I- GENEL BİLGİLER...6 A. Misyon ve Vizyon...6 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...6 C- İdareye İlişkin Bilgiler...7

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 0 5018 sayılı Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PERFORMANS ANALİZİ (30.06.2014)

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PERFORMANS ANALİZİ (30.06.2014) KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 1.4. Eğitim Alanları PERFORMANS ANALİZİ (30.06.2014) Toplam Kapasite Adı Sayısı Alanı (m²) (Kişi) Sınıf 4 540 120 Anfi Bilgisayar Laboratuvarı

Detaylı

2013 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU

2013 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU 2013 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel Yapı.

Detaylı

2013 Yılı Birim Faaliyet Raporu

2013 Yılı Birim Faaliyet Raporu T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 Yılı Birim Faaliyet Raporu [ MART 2014 ] İçindekiler Birim Yöneticisinin Sunuşu I GENEL BİLGİLER A MİSYON VE VİZYON B YETKİ,

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Yılı Sağlık Bilimleri Enstitüsü Birim Faaliyet Raporu

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Yılı Sağlık Bilimleri Enstitüsü Birim Faaliyet Raporu ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Sağlık Bilimleri Enstitüsü Birim Faaliyet Raporu Ocak 2015 Adana BİRİM FAALİYET RAPORU BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU 1 Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Balcalı

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER 1.Gönen Meslek yüksekokulu Logosu... 1 2. Durum Analizi... 1 2.1.Gönen Meslek Yüksekokulu Tarihçesi...

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 7000,. 050010, Kararın niteliğine göre Üniversite Yönetim 050001, Kararın niteliğine göre Üniversite Senatosu. 05001 04005, Strateji Geliştirme Daire SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ

Detaylı

T.C. BELGELER MAHALLİ İDARE BAŞVURUDA İSTENEN İLK BAŞVURU MAKAMI DİĞER ÖZELSEKTÖR V.B. Mühendislik Fakültesi,Kararın

T.C. BELGELER MAHALLİ İDARE BAŞVURUDA İSTENEN İLK BAŞVURU MAKAMI DİĞER ÖZELSEKTÖR V.B. Mühendislik Fakültesi,Kararın , T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU EK-1 SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI

Detaylı

Sayfa:18 RESMİ GAZETE 22 Ekim 1990 Sayı:20673 Yönetmelik. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Sayfa:18 RESMİ GAZETE 22 Ekim 1990 Sayı:20673 Yönetmelik. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Sayfa:18 RESMİ GAZETE 22 Ekim 1990 Sayı:20673 Yönetmelik Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Kuruluş : MADDE 1 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI DEKANLIKLARIN KURULUŞ AMAÇLARI 1- Fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ İYTE İÇERİK 2 I. İzmir II. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü III. Rakamlar IV. Fakülteler, Bölümler ve Programlar V. Kampüste Yaşam VI. Uluslararası İlişkiler 3 İzmir I.

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...1

İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...1 İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI....1 1- OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ........1 1-1. PERSONEL GİDERLERİ.... 3 1-2.SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ......4

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa 1- Sunuş... 2 2- Misyon ve Vizyon... 3 3- Teşkilat Şeması... 3 4- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 5- Fiziksel Yapı... 7 6- Taşınır

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK-1) HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK-1) HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI Anabilim dalı kurulması Bölüm/Program kurulması Bilimsel ve Kültürel Toplantılar Faaliyet Raporları SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE DİĞER (ÖZEL

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımı Cari Transferler Sermaye Etkili, Ekonomik, Verimli Harcama 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇUKUROVA

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2016 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2016 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2016 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 C. Birime İlişkin

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU N E C M E T T Ġ N E R B A K A N ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımı Cari Transferler Sermaye Etkili, Ekonomik, Verimli Harcama 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇUKUROVA

Detaylı

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK TEŞKİLAT VE İŞLEYİŞ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK TEŞKİLAT VE İŞLEYİŞ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK TEŞKİLAT VE İŞLEYİŞ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Hoca Ahmet Yesevi

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEKE MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018)

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEKE MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018) T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEKE MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018) ADANA / FEKE MART 2014 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. GENEL BİLGİLER...3 1.1. Tarihçe...4 1.2. Organizasyon Şeması...5 1.3. Fiziki

Detaylı

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ İYTE REKTÖRLÜĞÜ

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ İYTE REKTÖRLÜĞÜ SAYILARLA İYTE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ İYTE REKTÖRLÜĞÜ Nisan 2016 SAYILARLA İYTE HAKKINDA Sayılarla İYTE; Rektörlük Ölçme ve Değerlendirme Birimi tarafından Nisan 2016 tarihinde hazırlanmıştır. Veriler,

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ

YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ 2008 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ, BĐYOLOJĐ BÖLÜMÜ FAALĐYET RAPORU 2 ĐÇĐNDEKĐLER ÜST YÖNETĐCĐ SUNUŞU I- GENEL

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEK OKULU 2015 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEK OKULU 2015 YILI FAALİYET RAPORU T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEK OKULU 2015 YILI FAALİYET RAPORU İçindekiler SUNUŞ...5 I- GENEL BİLGİLER...6 A. Misyon ve Vizyon...6 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...6 C- İdareye İlişkin

Detaylı

TERME MESLEK YÜKSEKOKULU

TERME MESLEK YÜKSEKOKULU TERME MESLEK YÜKSEKOKULU İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 1. Yetki... 3 2.

Detaylı

Bölüm 1. Faaliyet Raporu Hazırlanmasında Uyulması Zorunlu Olan Usul Ve Esaslar:

Bölüm 1. Faaliyet Raporu Hazırlanmasında Uyulması Zorunlu Olan Usul Ve Esaslar: YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Bölüm 1. Faaliyet Raporu Hazırlanmasında Uyulması Zorunlu Olan Usul Ve Esaslar: 1. Faaliyet raporu 2015 takvim yılını kapsayacaktır.

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2015 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa 1 / 21 İÇİNDEKİLER DEKANIN SUNUŞU...3 I- GENEL BİLGİLER...4 A- Misyon ve Vizyon....4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...4-6

Detaylı

2016 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU PINARHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU

2016 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU PINARHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU 2016 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU PINARHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU KIRKLARELİ 2016 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler....

Detaylı

T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ TurizmİşletmeciliğiveOtelcilik. Yüksekokulu 2016 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ TurizmİşletmeciliğiveOtelcilik. Yüksekokulu 2016 MALİ YILI FAALİYET RAPORU T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ TurizmİşletmeciliğiveOtelcilik Yüksekokulu 2016 MALİ YILI FAALİYET RAPORU Ağrı İbrahim ÇeçenÜniversitesi 2016 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A-

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C-

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ BİRİM FALİYET RAPORU

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ BİRİM FALİYET RAPORU GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ BİRİM FALİYET RAPORU GÜMÜŞHANE 2016 SUNUŞ Gümüşhane Üniversitesi Eğitim Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak

Detaylı

FAALİYET RAPORU DÜZCE MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI ÜST YÖNETİCİ DÜZENLEYEN HAZIRLAYAN. Yrd.Doç.Dr.Ömer SİVRİKAYA. Bilgisayar İşletmeni Orhan ÖZKAYA

FAALİYET RAPORU DÜZCE MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI ÜST YÖNETİCİ DÜZENLEYEN HAZIRLAYAN. Yrd.Doç.Dr.Ömer SİVRİKAYA. Bilgisayar İşletmeni Orhan ÖZKAYA DÜZCE MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI FAALİYET RAPORU ÜST YÖNETİCİ DÜZENLEYEN HAZIRLAYAN Yrd.Doç.Dr.Ömer SİVRİKAYA Düzce Meslek Yüksekokulu Müdürü İş: 3805240100 Cep:05057733555 Dahili: 7003 Yüksekokul Sekreteri

Detaylı

2016 YILI AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SİVİL HAVACILIK MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU

2016 YILI AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SİVİL HAVACILIK MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU 2016 YILI AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SİVİL HAVACILIK MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU Ağrı 2016 İÇİNDEKİLER SUNUŞ....1 I- GENEL BİLGİLER.. 2 A- Misyon ve Vizyon.. 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar.....2

Detaylı

YEŞİLYURT DEMİR ÇELİK MESLEK YÜKSEKOKULU

YEŞİLYURT DEMİR ÇELİK MESLEK YÜKSEKOKULU YEŞİLYURT DEMİR ÇELİK MESLEK YÜKSEKOKULU İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU Astları : : Rektör : Fakültedeki tüm öğretim üye ve elemanları ile tüm idari personel Fakülte ve birimlerinin sorumlusudur. kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere Fakültenin kadrolu öğretim üyeleri

Detaylı