2011 YILI FAALİYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2011 YILI FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 T.C. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU

2 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU... 1 I. GENEL BİLGİLER... 2 I.A. MİSYON VE VİZYON... 2 I.B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 2 I.C. HARCAMA BİRİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER... 5 I.C.1. Fiziksel Yapı... 5 I.C.1.1. Toplam Kapalı Alan (m 2 )... 5 I.C.1.2. Eğitim Alanları... 6 I.C.1.3. Sosyal Alanlar... 7 I.C Kantin ve Kafeteryalar... 7 I.C Spor Tesisleri... 7 I.C Toplantı Konferans Salonları... 7 I.C.1.4. Hizmet Alanları... 8 I.C Akademik Personel Hizmet Alanları... 8 I.C İdari Personel Hizmet Alanları... 9 I.C.2. Örgüt Yapısı (Teşkilat Şeması) I.C.3. Bilgi ve Teknoloji Kaynakları I.C.4. İnsan Kaynakları I.C.4.1. Akademik Personel Sayıları I.C.4.2. Yabancı Uyruklu Akademik Personel Sayıları I.C.4.3. Gelen Akademik Personel Sayıları I.C.4.4. Ayrılan Akademik Personel Sayıları I.C.4.5. İYTE Dışında Görevlendirilen Akademik Personel Sayıları I.C.4.6. Başka Üniversiteden Birimde Görevlendirilen Akademik Personel Sayıları. 19 I.C.4.7. Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı I.C.4.8. İdari Personel Sayıları I.C.4.9. Kısmi Zamanlı Öğrenci Sayıları I.C.5. Sunulan Hizmetler I.C.5.1. Eğitim Hizmetleri I.C Öğrenci Kontenjanları I.C Öğrenci Sayıları I.C Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayıları I.C Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayıları I.C.5.2. Araştırma-Geliştirme Hizmetleri I.C.5.3. İdari Hizmetler I.C.5.4. Diğer Hizmetler I.C.6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi II. AMAÇ VE HEDEFLER II.A. HARCAMA BİRİMİNİN AMAÇ VE HEDEFLERİ II.B. ÖNCELİKLİ AMAÇ VE HEDEFLER II.C. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER III.A. MALİ BİLGİLER III.A.1. Bütçe Uygulama Sonuçları III.A.1.1. Bütçe Giderleri III.A.2. Bölüm Giderleri III.A.3. Yaz Okulu Gelirleri... 32

3 III.A.4. Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri III.A.5. Mali Denetim Sonuçları III.B. PERFORMANS BİLGİLERİ III.B.1. Eğitim Faaliyetleri III.B.1.1. Yıllık Ders Yükü Toplamları III.B.1.2. Uluslararası Öğrenci Değişim Programlarına Katılan Öğrenci Sayıları III.B.1.3. Uluslararası Öğretim Elemanı Değişim Programlarına Katılan Öğretim Elemanı Sayıları III.B.1.4. Yatay/Dikey Geçiş Yapan Öğrenci Sayıları III.B.1.5. Ayrılan Öğrenci Sayıları III.B.1.6. Mezun Olan Öğrenci Sayıları III.B.1.7. Bitirilen Tez Sayıları III.B.1.8. Yan Dal ve Çift Ana Dal Program Bilgileri III.B.1.9. Disiplin Cezası Alan Öğrenci Sayıları III.B İdari Personel Eğitim Faaliyetleri III.B.2. Araştırma Geliştirme ve Sosyal Faaliyetler III.B.2.1. Düzenlenen Bilimsel Toplantılar-Etkinlikler-Sosyal Faaliyetler III.B.2.2. Bilimsel Toplantılar-Etkinlikler-Sosyal Faaliyetlere Katılan Personel Sayıları III.B.2.3. Bilimsel Yayın Sayıları III.B.2.4. Başka Üniversitelerin Fakülteleri ile Yapılan İkili Anlaşmalar III.B.2.5. Unvanı Yükselen Öğretim Üyesi Sayıları III.B.2.6. Döner Sermaye Faaliyetleri III.B.2.7. Proje Bilgileri III.B.3.Diğer hususlar.. 47 IV. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ 48 V. ÖNERİ VE TEDBİRLER 49 VI. HARCAMA YETKİLİSİNİN İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI ii

4 BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 1992 yılında İzmir in üçüncü devlet üniversitesi olarak kurulmuştur. Enstitümüz bünyesinde, ileri teknolojik alanları içeren mühendislik disiplinlerinde araştırma ağırlıklı eğitim-öğretim vermek hedefi ile oluşturulan Mühendislik Fakültesi, 1994 yılında öncelikle lisansüstü programların açılması ile faaliyete geçmiş, 1998 yılında da lisans programlarına öğrenci alımına başlamıştır yılından itibaren kademeli olarak tüm Fakültemiz bölümleri Urla-Gülbahçe Yerleşkesine taşınmıştır. Fakültemizde altı bölüm bulunmaktadır: Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Kimya Mühendisliği ile Makina Mühendisliği. Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği ve Makina Mühendisliği Bölümleri lisans derecesi yanında, yüksek lisans ve doktora derecelerini de vermektedirler. Lisans derecesi veren bir diğer bölümümüz olan Bilgisayar Mühendisliğinde ise, yüksek lisans derecesi ve Ege Üniversitesi ile ortak Doktora Programı da verilmektedir. Gıda Mühendisliği Bölümü, aynı adı taşıyan anabilim dalı altında, sadece yüksek lisans ve doktora dereceleri vermektedir Eğitim Öğretim Yılında Bilgisayar, Kimya ve Makina Mühendislikleri Bölümlerine alınan 20 şer öğrenci ile faaliyete geçen Fakültemize, Eğitim Öğretim Yılında; 75 öğrenci Bilgisayar Mühendisliğine, 55 er öğrenci Kimya, Makina ve Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümlerine kabul edilmiştir. Lisans eğitimine yeni başlayan İnşaat Mühendisliği Bölümüne ise Eğitim Öğretim Yılında 41 öğrenci alınmıştır. Fakültemizde öğretim elemanı sayımız 194 e, öğrenci sayımız 1027 e, idari personel sayımız da 46 ya ulaşmıştır. Fakültemizin m 2 sınıf ve laboratuvar alanı, m 2 ise toplam kapalı alanı bulunmaktadır yılında Fakültemiz bölümlerinden Makina ve Kimya Mühendisliği Bölümleri Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) akreditasyonu için başvuruda bulunmuş, 2010 yılı sonunda her iki bölümümüz değerlendirme süreçlerini tamamlamıştır. MÜDEK tarafından Eylül 2011 tarihinden başlamak üzere Kimya Mühendisliği Bölümüne 5 yıl, Makina Mühendisliği Bölümüne ise 2 yıl akreditasyon verilmiştir. Ayrıca, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü de 2011 yılında MÜDEK değerlendirme sürecini tamamlamıştır. Fakültemiz, mevcut imkanlarımızı sürekli olarak iyileştirerek araştırmacı, girişimci, ekip çalışmasına yatkın, analiz ve sentez yeteneği gelişmiş, çevre bilincine ve toplumsal duyarlılığa sahip mühendisler ve bilim insanları yetiştirmek amacı ile çalışmalarına devam edecektir. Saygılarımla, Prof. Dr. Funda TIHMINLIOĞLU Dekan

5 I.GENEL BİLGİLER I.A.MİSYON VE VİZYON Misyon İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mühendislik Fakültesi misyonu, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünün kuruluş amacına uygun olarak teknolojik alanlarda ileri düzeyde araştırma, eğitim, öğretim, üretim, yayın ve danışmanlık yapmaktır. Fakültemiz mühendislik alanında ülkemizin her türlü sorununu çözme kapasitesine sahip; konusunda yetkin, etkin, araştırmacı ve sosyal sorumluluk sahibi mühendisler yetiştirmeyi ve ülkemizin uluslararası seviyede rekabet edebilir hale gelmesi için ilgili mühendislik alanlarında araştırmacılar yetiştirmeyi kendisine görev edinmiştir. Vizyon Fakültemiz misyonunun gereği olarak gelecekte ulaşmak için belirlediği hedefler; Disiplinlerarası bir anlayış içinde araştırma ağırlıklı eğitim-öğretim yapmak, Uluslararası düzeyde tanınmak ve lider üniversiteler arasında yer almak, Araştırma kaynaklarının toplumun refahı ve ilerlemesi için bilimsel çalışmalarda verimli olarak kullanılmasını sağlamak, Sanayiye önderlik etmek, sanayiye sıçrama yaptırılabilecek teknoloji ve katma değeri yüksek ürünlerin üretimini olanaklı kılan araştırmacıların, girişimcilerin sanayi ve üniversite eşgüdümü içinde yetiştirilmesini sağlamak, Önemli endüstriyel problemleri çözmek için mühendislik alanlarını içeren teknolojileri geliştirmek amacı ile araştırmalar yapmaktır. I.B.YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR Yükseköğretim Kurulu Teşkilatı ve Çalışma Usulleri Yönetmeliği nde birimin kuruluş mevzuatı verilmektedir. Bu yönetmeliğin ilgili maddeleri aşağıdaki gibidir: FAKÜLTELER: Madde 7. Fakülte; yüksek düzeyde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapan ve kendisine enstitü, yüksekokul ve benzeri kuruluşlar bağlanabilen bir yükseköğretim kurumudur ve kanunla kurulur. Fakülte, genellikle her biri en az ayrı bir eğitim programı yürüten bölümlerden oluşur. Bir eğitim programı uygulayan fakültelerde bir bölüm bulunur. Fakültenin başında dekan bulunur. Ayrıca, Fakülte Yönetim Kurulu ve Fakülte Kurulu Dekana danışmanlık yapar. Dekan ve kurulların yetki, görev ve sorumlulukları aynı yönetmelikte aşağıdaki maddeler ile tanımlanmıştır. 2

6 DEKAN: Madde 8. a) ATANMASI: Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan dekan, rektörün önereceği; üniversite içinden veya dışından üç profesör arasından Yükseköğretim Kurulunca üç yıl süre ile seçilir ve normal usul ile atanır. Süresi biten dekan yeniden atanabilir. (04/01/1994 gün ve sayılı Resmi Gazete de yapılan değişiklik.) Dekan kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere fakültenin aylıklı öğretim üyeleri arasından en çok iki kişiyi dekan yardımcısı olarak seçer. Dekan yardımcıları dekan tarafından en çok üç yıl için atanır. Dekan, gerekli gördüğü hallerde yardımcılarını değiştirebilir. Dekanın görevi sona erdiğinde yardımcılarının görevi de sona erer. Dekana görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından biri vekalet eder. Göreve vekalet 6 aydan fazla sürerse yeni bir dekan atanır. b) GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: 1) Fakülte kurullarına başkanlık etmek, Fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak, 2) Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde fakültenin genel durumu ve işleyişi hakkında rektöre rapor vermek, 3) Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe bildirmek, Fakülte bütçesi ile ilgili öneriyi fakülte yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak, 4) Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini sürdürmek, 5) Bu kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır. Dekan; Fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, eğitim-öğretim bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında rektöre karşı birinci derecede sorumludur. 3

7 FAKÜLTE KURULU: Madde 9. Fakülte kurulu normal olarak her yarıyıl başında ve sonunda toplanır. a) KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ: Fakülte kurulu, dekanın başkanlığında fakülteye bağlı bölümlerin başkanları ile varsa fakülteye bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden ve üç yıl için fakültedeki profesörlerin kendi aralarından seçecekleri üç, doçentlerin kendi aralarından seçecekleri iki, yardımcı doçentlerin kendi aralarından seçecekleri bir öğretim üyesinden oluşur. Dekan gerekli gördüğü hallerde fakülte kurulunu toplantıya çağırır. (2011 yılında 8 defa toplanan Fakülte Kurulumuz 23 karar almıştır) b) GÖREVLERİ: Fakülte kurulu akademik bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar: 1) Fakültenin, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili, esasları plan, program ve eğitim-öğretim takvimini kararlaştırmak, 2) Fakülte yönetim kuruluna üye seçmek, 3) Bu kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır. FAKÜLTE YÖNETİM KURULU: Madde10. a) KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ: Fakülte yönetim kurulu, dekanın başkanlığında fakülte kurulunun 3 yıl için seçeceği üç profesör, iki doçent ve bir yardımcı doçentten oluşur. Fakülte yönetim kurulu dekanın çağrısı üzerine toplanır. Yönetim kurulu gerekli gördüğü hallerde geçici çalışma grupları eğitim-öğretim koordinatörlükleri kurabilir ve bunların görevlerini düzenler. (2011 yılında 49 defa toplanan Fakülte Yönetim Kurulumuz 431 karar almıştır.) b) GÖREVLERİ: Fakülte yönetim kurulu, idari faaliyetlerde dekana yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar: 1) Fakülte kurulunun kararları ile tesbit ettiği esasların uygulanmasında dekana yardım etmek, 2) Fakültenin eğitim-öğretim, plan ve programları ile takviminin uygulanmasını sağlamak, 3) Fakültenin yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak, 4) Dekanın fakülte yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar almak, 5) Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim-öğretim ve sınavlara ait işlemleri hakkında karar vermek, 6) Kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmaktır. 4

8 I.C.HARCAMA BİRİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER 1 I.C.1.Fiziksel Yapı 2 I.C.1.1.Toplam Kapalı Alan (m 2 ) BİRİM İdari Bina Alanları Eğitim Alanları Sosyal Alanlar A B C D E Sirkülasyon Alanı Spor Alanları Açık Kapalı Toplam Alan Makina Mühendisliği Kimya Mühendisliği Elektrik- Elektronik Müh. Bilgisayar Mühendisliği Gıda Mühendisliği İnşaat Mühendisliği Dekanlık Fakülte Toplamı A= Derslik; B= Bilgisayar Lab.; C=Diğer Lab., D=Atölye; E= Kantin, Kafeterya, Yemekhane vb. Makina Mühendisliği ile İnşaat Mühendisliği Bölümlerinin kantin ve sirkülasyon alanları ortak olarak kullanılmaktadır. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ile Yabancı Diller Yüksek Okulu öğrencileri aynı kantini kullanmaktadır. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ile SKS Daire Başkanlığı kantini ortak olarak kullanmaktadırlar. İnşaat Mühendisliği Bölümü, Makina Mühendisliği Bölümünün hizmet binasında yerleşik olup, laboratuvarları ayrı bir binadadır. 1 Harcama birimine ilişkin bilgi tabloları BÖLÜM bazında doldurulacak, BÖLÜM bilgilerinin konsalidasyonu ile FAKÜLTE bilgi tabloları oluşturulacaktır. 2 Tüm fiziksel yapı bilgileri için tarihindeki rakamlar esas alınır. 5

9 I.C.1.2.Eğitim Alanları BÖLÜM ADI MAKİNA MÜH. KİMYA MÜH. ELEKTREİK- ELEKTRONİK MÜH. BİLGİSAYAR MÜH. GIDA MÜH. İNŞAAT MÜH. FAKÜLTE Eğitim Alanı Kapasitesi (Kişi) Üzeri Anfi Sınıf Bilgisayar Lab. Diğer Lab. 11 Atölye 1 1 Diğer Bölüm Toplamı Amfi Sınıf Bilgisayar Lab. 2 Diğer Lab. 36 Atölye Diğer 2 Bölüm Toplamı Anfi Sınıf 6 2 Bilgisayar Lab. Diğer Lab. 12 Atölye Diğer Bölüm Toplamı Amfi Sınıf 4 2 Bilgisayar Lab. 2 Diğer Lab. 4 Atölye Diğer Bölüm Toplamı Anfi Sınıf 1 Bilgisayar Lab. Diğer Lab. 15 Atölye Diğer 1 Bölüm Toplamı Anfi Sınıf 2 Bilgisayar Lab. Diğer Lab. 6 Atölye Diğer Bölüm Toplamı Anfi Sınıf Bilgisayar Lab Diğer Lab Atölye Diğer Fakülte Toplamı

10 I.C.1.3.Sosyal Alanlar I.C Kantin ve Kafeteryalar Kantin Sayısı: 5 adet Kantin Alanı: 1100 m 2 (2 adet Bölüme ait kantinler olup, 3 adedi ortak olarak diğer birimlerle kullanılmaktadır.) Kafeterya Enstitümüz bünyesindedir. I.C Spor Tesisleri Kapalı Spor Tesisleri Alanı: (Kapalı Spor Tesisleri Enstitümüz bünyesindedir.) Açık Spor Tesisleri Alanı: (Açık Spor Tesisleri Enstitümüz bünyesindedir.) I.C Toplantı Konferans Salonları BÖLÜM ADI MAKİNA KİMYA ELEKTRİK ELEKTRONİK BİLGİSAYAR GIDA Kapasite (Kişi) SALON SAYISI Toplantı Salonu Sayısı 1 Konferans Salonu Sayısı 1 Bölüm Toplamı 2 Toplantı Salonu Sayısı 1 Konferans Salonu Sayısı 1 Bölüm Toplamı 1 1 Toplantı Salonu Sayısı 1 Konferans Salonu Sayısı 1 Bölüm Toplamı 2 Toplantı Salonu Sayısı 1 Konferans Salonu Sayısı Bölüm Toplamı 1 Toplantı Salonu Sayısı 1 Konferans Salonu Sayısı Bölüm Toplamı Üzeri 7

11 İNŞAAT DEKANLIK FAKÜLTE Toplantı Salonu Sayısı Konferans Salonu Sayısı Bölüm Toplamı Toplantı Salonu Sayısı 1 Konferans Salonu Sayısı Dekanlık Toplamı 1 Toplantı Salonu Sayısı 6 Konferans Salonu Sayısı 2 1 Fakülte Toplam 8 1 I.C.1.4.Hizmet Alanları I.C Akademik Personel Hizmet Alanları BÖLÜM MAKİNA KİMYA ELEKTRİK- ELEKTRONİK BİLGİSAYAR GIDA İNŞAAT DEKANLIK FAKÜLTE TOPLAMI Sayı Toplam Alan (m 2 ) Kullanan Kişi Sayısı Çalışma Odası Diğer Bölüm Toplamı Çalışma Odası Diğer Bölüm Toplamı Çalışma Odası Diğer Bölüm Toplamı Çalışma Odası Diğer Bölüm Toplamı Çalışma Odası Diğer Bölüm Toplamı Çalışma Odası Diğer Bölüm Toplamı Çalışma Odası Diğer Dekanlık Toplamı Çalışma Odası Diğer Fakülte Toplamı

12 I.C İdari Personel Hizmet Alanları BÖLÜM Sayı Toplam Alan (m 2 ) Kullanan Kişi Sayısı MAKİNA KİMYA ELEKTRİK- ELEKTRONİK BİLGİSAYAR Çalışma Odası Diğer Bölüm Toplamı Çalışma Odası Diğer Bölüm Toplamı Çalışma Odası Diğer Bölüm Toplamı Çalışma Odası Diğer Bölüm Toplamı Çalışma Odası GIDA Diğer Bölüm Toplamı İNŞAAT Çalışma Odası Diğer Bölüm Toplamı Çalışma Odası DEKANLIK Diğer Dekanlık Toplamı Çalışma Odası FAKÜLTE Diğer Fakülte Toplamı

13 I.C.2.Örgüt Yapısı (Teşkilat Şeması) REKTÖR DEKAN FAKÜLTE YÖNETİM KURULU FAKÜLTE KURULU Dekan Yardımcısı Dekan Yardımcısı Fakülte Sekreteri Bölüm Başkan Yardımcısı Makina Mühendisliği Bölüm Başkanlığı Staj Koordinatörleri Dekan Özel Kalem Bölüm Başkan Yardımcısı Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanlığı Staj Koordinatörleri Fakülte Sekreteri Özel Kalem Evrak Kayıt ve Yazı İşleri Birimi Bölüm Başkan Yardımcısı Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanlığı Staj Koordinatörleri Mali İşler Birimi Bölüm Başkan Yardımcısı Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanlığı Staj Koordinatörleri Personel İşleri Birimi Bölüm Başkan Yardımcısı Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanlığı Öğrenci İşleri Birimi İdari İşler Birimi Bölüm Başkan Yardımcısı İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı Staj Koordinatörleri Taşınır Kayıt Kontrol Birimi Bölüm Sekreterleri Yardımcı Hizmetliler Merkezi Mekanik Atölye Bölüm Teknisyen ve Teknikerleri Şekil 1. Mühendislik Fakültesi Organizasyon Şeması 10

14 Mühendislik Fakültesi Bölümleri Şekil 2. Mühendislik Fakültesi Bölümleri. 11

15 I.C.3.Bilgi ve Teknoloji Kaynakları 3 Cinsi Taşınır Kodu 4 Masaüstü Bilgisayar Taşınabilir Bilgisayar Kitap İdari Amaçlı Sayı Toplam Kayıt Tutarı (TL) Eğitim Amaçlı Sayı Toplam Kayıt Tutarı (TL) Sayı Araştırma Amaçlı Toplam Kayıt Tutarı (TL) Projeksiyon Slayt Makinesi Tepegöz Episkop Barkod Okuyucu Baskı Makinesi Fotokopi Makinesi Faks Fotoğraf Makinesi Kameralar Televizyonlar Tarayıcılar Müzik setleri Mikroskop (01) Mikroskop (02) DVD ler Diğer Tüm bilgi ve teknoloji kaynakları bilgileri için tarihindeki rakamlar esas alınır. Bilgi ve teknoloji kaynakları sayılarında, verilmiş olan kodlardaki taşınır kayıtları esas alınır. Taşınır programında kayıtlı olup listede yer almayan diğer bilgi ve teknoloji kaynakları yazılır. 12

16 I.C.4.İnsan Kaynakları I.C.4.1.Akademik Personel Sayıları BÖLÜM Kadro Unvanı Kadrolu 6 Yarı Zamanlı Profesör 8 Başka Birimde Görevlendirilen 7 Birimde Görevlendirilen 8 MAKİNA Doçent 2 Yrd. Doçent 5 Öğretim Görevlisi Araştırma Görevlisi 2 20 Uzman Bölüm Toplamı Profesör 8 KİMYA Doçent 6 Yrd. Doçent 6 Öğretim Görevlisi Araştırma Görevlisi 1 27 Uzman 8 2 Bölüm Toplamı Profesör 2 ELEKTRİK- ELEKTRONİK Doçent 3 Yrd. Doçent 9 Öğretim Görevlisi Araştırma Görevlisi 2 7 Uzman 1 1 Bölüm Toplamı tarihindeki kadrosu birimde olan (13-b/4 maddesine göre başka bir birimde görevlendirilmiş olsa bile) akademik personel sayısı esas alınır tarihindeki kadrosu birimde olup 13-b/4 maddesine göre başka bir birimde görevlendirilmiş olan akademik personel sayısı esas alınır tarihindeki kadrosu başka birimde olup 13-b/4 maddesine göre birimde görevlendirilmiş olan akademik personel sayısı esas alınır. 13

17 Profesör 2 Doçent Yrd. Doçent 6 BİLGİSAYAR Öğretim Görevlisi 4 Araştırma Görevlisi 2 9 Uzman 1 Bölüm Toplamı Profesör 3 GIDA Doçent 4 Yrd. Doçent 4 Öğretim Görevlisi 1 Araştırma Görevlisi 18 Uzman 3 1 Bölüm Toplamı Profesör 1 İNŞAAT Doçent 2 Yrd. Doçent 8 Öğretim Görevlisi Araştırma Görevlisi 5 Uzman Bölüm Toplamı Profesör Doçent Yrd. Doçent FAKÜLTE Öğretim Görevlisi Araştırma Görevlisi Uzman Fakülte Toplamı Fakültemizde toplam 79 öğretim üyesi olmak üzere toplam 194 akademik personel bulunmaktadır. 14

18 I.C.4.2.Yabancı Uyruklu Akademik Personel Sayıları 9 Kadro Unvanı Geldiği Ülke Çalıştığı Bölüm Sayı Profesör AZERBAYCAN Makine Mühendisliği 1 Doçent İRAN Makine Mühendisliği 1 Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Araştırma Görevlisi Uzman Toplam 2 I.C.4.3.Gelen Akademik Personel Sayıları 10 BÖLÜM Kadro Unvanı Naklen Açıktan Diğer Toplam Profesör Doçent Yrd. Doçent MAKİNA Öğretim Görevlisi Araştırma Görevlisi Uzman Bölüm Toplamı KİMYA ELEKTRİK- ELEKTRONİK FAKÜLTE Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Araştırma Görevlisi Uzman Bölüm Toplamı Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Araştırma Görevlisi Uzman Bölüm Toplamı Profesör Doçent Yrd.Doçent Öğretim Görevlisi Araştırma Görevlisi Uzman Fakülte Toplamı tarihindeki yabancı uyruklu akademik personel sayısı esas alınır takvim yılı içerisinde birim kadrolarına atanan akademik personel sayısı esas alınır. 15

19 I.C.4.4.Ayrılan Akademik Personel Sayıları 11 BÖLÜM Kadro Unvanı Naklen Açıktan Diğer Toplam ELEKTRİK- ELEKTRONİK BİLGİSAYAR İNŞAAT FAKÜLTE Profesör Doçent Yrd. Doçent 2 2 Öğretim Görevlisi Araştırma Görevlisi 1 1 Uzman Bölüm Toplamı Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Araştırma Görevlisi 1 1 Uzman Bölüm Toplamı 1 1 Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Araştırma Görevlisi 1 1 Uzman Bölüm Toplamı 1 1 Profesör Doçent Yrd. Doçent 2 2 Öğretim Görevlisi Araştırma Görevlisi Uzman Fakülte Toplamı takvim yılı içerisinde birim kadrolarından ayrılan akademik personel sayısı esas alınır. 16

20 I.C.4.5. İYTE Dışında Görevlendirilen Akademik Personel Sayıları 12 BÖLÜM Kadro Unvanı 2547 Sayılı Kanunun İlgili Maddeleri /a 40/b 41 Profesör Doçent 16 3 Yrd. Doçent 35 7 MAKİNA Öğretim Görevlisi Araştırma Görevlisi Uzman Bölüm Toplamı Profesör Doçent Yrd. Doçent 5 5 KİMYA Öğretim Görevlisi Araştırma Görevlisi Uzman 4 Bölüm Toplamı Profesör 2 2 Doçent 6 3 Yrd. Doçent ELEKTRİK- ELEKTRONİK Öğretim Görevlisi Araştırma Görevlisi Uzman Bölüm Toplamı takvim yılı içerisinde kadrosu birimde olup başka üniversite veya kurumda görevlendirilen akademik personel sayısı esas alınır. 17

21 Profesör 12 2 Doçent Yrd. Doçent 26 6 BİLGİSAYAR Öğretim Görevlisi 5 Araştırma Görevlisi 3 7 Uzman Bölüm Toplamı Profesör Doçent 25 6 Yrd. Doçent 12 3 GIDA Öğretim Görevlisi Araştırma Görevlisi 96 Uzman 5 Bölüm Toplamı Profesör 12 4 Doçent 31 8 Yrd. Doçent 35 2 İNŞAAT Öğretim Görevlisi Araştırma Görevlisi 3 Uzman Bölüm Toplamı Profesör Doçent Yrd. Doçent FAKÜLTE Öğretim Görevlisi 5 Araştırma Görevlisi Uzman 9 Fakülte Toplamı Fakültemizde 2011 yılı içerisinde toplam 570 akademik personel 2547 Sayılı Kanun un 39.maddesine göre görevlendirilmiştir. 18

22 I.C.4.6.Başka Üniversiteden Birimde Görevlendirilen Akademik Personel Sayıları 13 BÖLÜM MAKİNA KİMYA FAKÜLTE Kadro Unvanı Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Araştırma Görevlisi Uzman Bölüm Toplamı 1 Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Araştırma Görevlisi Uzman Bölüm Toplamı 2 Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Araştırma Görevlisi Uzman Fakülte Toplamı Sayılı Kanunun İlgili Maddeleri /a 40/b takvim yılı içerisinde kadrosu başka üniversitede olup birimde görevlendirilen akademik personelin sayısı yazılır. 19

23 I.C.4.7.Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı 14 BÖLÜM Kadro Ünvanı Üzeri TOPLAM MAKİNA KİMYA ELEKTRİK- ELEKTRONİK Profesör Doçent Yrd.Doçent Öğretim Görevlisi Araştırma Görevlisi Uzman Bölüm Toplamı Profesör Doçent 6 6 Yrd.Doçent Öğretim Görevlisi Araştırma Görevlisi Uzman Bölüm Toplamı Profesör 2 2 Doçent Yrd.Doçent Öğretim Görevlisi Araştırma Görevlisi Uzman 2 2 Bölüm Toplamı BİLGİSAYAR Profesör 2 2 Doçent Yrd.Doçent Öğretim Görevlisi Araştırma Görevlisi Uzman 1 1 Bölüm Toplamı tarihindeki fiilen görev yapan akademik personel sayısı esas alınır. 20

24 GIDA İNŞAAT FAKÜLTE Profesör Doçent 4 4 Yrd.Doçent Öğretim Görevlisi 1 1 Araştırma Görevlisi Uzman 2 2 Bölüm Toplamı Profesör 1 1 Doçent Yrd.Doçent Öğretim Görevlisi Araştırma Görevlisi Uzman Bölüm Toplamı Profesör Doçent Yrd.Doçent Öğretim Görevlisi Araştırma Görevlisi Uzman Fakülte Toplamı yaş yaş yaş yaş yaş 51 Üzeri Şekil Yılı Akademik Personelin Yaş Dağılım Grafiği 21

25 I.C.4.8.İdari Personel Sayıları BİRİM FAKÜLTE Görevi Dolu 15 Boş Başka Birimde Görevlendirile n 16 Birimde Görevlendirilen 17 Fiilen Görev Yapan Toplam Fakülte Sekreteri 1-1 Şef Ayniyat Saymanı 1-1 Bilgisayar İşletmeni Veri Haz. ve Kont. İşletmeni Ambar Memuru Memur Tekniker Teknisyen Biyolog 1-1 Sağlık Teknisyeni Hizmetli Fakülte Toplamı Fakültemizde toplam 46 idari personel bulunmaktadır. I.C.4.9.Kısmi Zamanlı Öğrenci Sayıları 18 Fakültemizde kısmi zamanlı öğrenci bulunmamaktadır tarihindeki kadrosu birimde olan (13-b/4 maddesine göre başka bir birimde görevlendirilmiş olsa bile) idari personel sayısı esas alınır tarihindeki kadrosu birimde olup 13-b/4 maddesine göre başka bir birimde görevlendirilmiş olan idari personel sayısı esas alınır tarihindeki kadrosu başka birimde olup 13-b/4 maddesine göre birimde görevlendirilmiş olan idari personel sayısı esas alınır tarihindeki rakamlar esas alınır. 22

26 I.C.5.Sunulan Hizmetler I.C.5.1.Eğitim Hizmetleri I.C Öğrenci Kontenjanları 19 I. Öğretim II. Öğretim Bölüm/Program Adı Kontenjan 1. Yerleştirme Ek Yerleştirme Doluluk Oranı Kontenjan 1. Yerleştirme Ek Yerleştirme Doluluk Oranı Makina Mühendisliği % 100 Kimya Mühendisliği % 100 Elektrik Elektronik Mühendisliği % 100 Bilgisayar Mühendisliği % 100 Toplam % 100 Fakültemize 2011yılında 248 lisans öğrencisi kayıt yaptırmıştır. I.C Öğrenci Sayıları 20 Bölüm/Program Adı I. Öğretim II. Öğretim Toplam Genel Toplam E K Toplam E K Toplam E K Makina Mühendisliği Kimya Mühendisliği Elektrik Elektronik Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği Toplam Toplam 1027 lisans öğrencimiz bulunmaktadır eğitim-öğretim yılı rakamları esas alınır eğitim-öğretim yılı rakamları esas alınır. 23

27 Lisansüstü Öğrenci Sayıları Anabilim Dalı Yüksek Lisans Doktora Genel Toplam Tezli Tezsiz Toplam Toplam E K E K E K Makina Mühendisliği Kimya Mühendisliği Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği Gıda Mühendisliği İnşaat Mühendisliği Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Çevre Mühendisliği Enerji Mühendisliği Malzeme Bilimi Yapı Mekaniği Toplam Toplam 239 lisansüstü öğrencimiz bulunmaktadır. I.C Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayıları 21 Erkek Kız Bölüm/Program Adı Yüksek Yüksek Toplam Lisans Lisans Lisans Lisans Makina Mühendisliği Kimya Mühendisliği Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği TOPLAM Toplam 20 yabancı uyruklu öğrencimiz bulunmaktadır takvim yılı rakamları esas alınır. 24

28 I.C Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayıları 22 Bölüm/Program Adı I. Öğretim II. Öğretim E K Toplam E K Toplam I. ve II. Öğretim Toplamı Yabancı Dil Eğitimi Verilen Öğrenci Yüzdesi 23 Makine Mühendisliği % 100 Kimya Mühendisliği % 100 Elektrik-Elektronik Mühendisliği % 100 Bilgisayar Mühendisliği % 100 Toplam % 100 Makine Mühendisliği/Yüksek Lisans % 100 Kimya Mühendisliği/Yüksek Lisans % 100 Elektrik-Elektronik Mühendisliği/Yüksek Lisans % 100 Bilgisayar Mühendisliği % 100 İnşaat Mühendisliği/Yüksek Lisans Elektrik-Elektronik Mühendisliği/Doktora % % 100 Makine Mühendisliği/Doktora % 100 Toplam % 100 GENEL TOPLAM % 100 Toplam 298 öğrenci hazırlık sınıfımızda okumaktadır eğitim-öğretim yılı rakamlar esas alınır eğitim-öğretim yılında yabancı dil eğitimi gören öğrenci sayısının eğitim-öğretim yılı yeni kayıt öğrenci sayısına oranı*100 25

29 I.C.5.2.Araştırma-Geliştirme Hizmetleri 2011 yılı içerisinde Harcama Birimince araştırma ve geliştirme hizmetlerine ilişkin; 18 adet döner sermaye, 18 adet 4691 Sayılı Kanun çerçevesinde Teknoloji Geliştirme Bölgesinde görevlendirilme gerçekleştirilmiştir Sayılı Kanun un 39. maddesine göre ise görevlendirilme sayısı 570 adet olmuştur Sayılı Kanun un 39. maddesine göre görevlendirilmelerin 75 i yolluklu-yevmiyeli olup, giderleri Fakültemiz Bütçesinin 03.3 Yolluklar ödeneğinden karşılanmıştır. I.C.5.3.İdari Hizmetler 03.2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları, 03.3 Yolluklar, 03.5 Hizmet Alımları, 03.7 Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri ve 03.8 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri ile ilgili işlemler Dekanlığımız bünyesinde yapılmakta olup, makina teçhizat, bilgisayar donanım ve yazılım alımlarının yanısıra, Bölümlerimizin bina inşaatları ile büyük onarımları Dekanlığımız adına Rektörlüğümüzce yapılan ihalelerle gerçekleştirilmektedir. I.C.5.4.Diğer Hizmetler Temizlik ve güvenlik hizmetleri alımına ilişkin Enstitümüzce ihaleler yapılmakta olup, Fakültemizde görevlendirilen temizlik firmasının çalışanlarının puantajları her ay Rektörlüğümüze gönderilmektedir. I.C.6.Yönetim ve İç Kontrol Sistemi Birimimizde yardımcı doçent kadrosuna ilk ve yeniden atamalar için Fakültemiz Yönetim Kurulu Kararı gerekmektedir. Birimimizde gerçekleştirilen satın almaların tamamı doğrudan temin yoluyla yapılmakta olup; inşaat yatırımları, makine-teçhizatlar, bilgisayar donanımları ve yazılımları ile kalorifer yakıt alımları Dekanlığımız adına Rektörlüğümüzce yapılmaktadır. Birimimizde mali konulardan sorumlu olarak Dekan harcama yetkilisi olup, gerçekleştirme yetkilisi ise Fakülte Sekreteridir. 26

2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU

2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU 2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel Yapı.

Detaylı

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 4 I. GENEL BİLGİLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı (2014) i Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU KOCAELİ 2012 1 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2007 Yılı Faaliyet Raporu

Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2007 Yılı Faaliyet Raporu Hazırlayan : GOÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Kampüsü TOKAT www.gop.edu.tr 2 Müspet bilimlerin temellerine dayanan, güzel sanatları seven, fikir

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU 2013 YILI İÇİNDEKİLER SUNUŞ... I- GENEL BİLGİLER... A. Misyon ve Vizyon... B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C. İdareye

Detaylı

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM/ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.....

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Üniversitemizin 2012 Mali Yılı Performans Programına http://www.stg.yildiz.edu.tr/ adresinden erişilebilir. Hazırlayanlar Arş.Gör.Dr. Hülya

Detaylı

T. C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T. C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T. C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Ocak-2015 Gözlerimizi kapayıp tek başımıza yaşadığımızı düşünemeyiz. Memleketimizi bir çember içine

Detaylı

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Şubat 2015 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU..1 I- GENEL BİLGİLER... 2-39 A- Misyon ve Vizyon... 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar..2-9 C- İdareye İlişkin Bilgiler....9 1-

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI -2014 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 3 I- GENEL BİLGİLER 4-14 A- Misyon ve Vizyon.4

Detaylı

Prof. Dr. Zafer EREN Rektör. Rektör Sunuşu

Prof. Dr. Zafer EREN Rektör. Rektör Sunuşu Rektör Sunuşu Anadolumuzun tam ortasında Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının Vatanın bağımsızlığı tehlikededir. Milletin istikbalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. sözleri

Detaylı

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. 1 Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. 2 SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idarelerine çok yıllı bütçeleme,

Detaylı

2009 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2009 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 9 YILI İDARE FAALİYET RAPOR RU OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ GenSoft STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Nisan 9 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU II 9 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU SUNUŞ Günümüzde

Detaylı

NİSAN 2012 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

NİSAN 2012 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN 2012 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ NİSAN 2012 B İ N G Ö L Ü N İ V E R S İ T E S İ Sayfa 2 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...

Detaylı

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2014 GİRESUN SUNUŞ 2809 sayılı Yükseköğretim Teşkilat Kanununa 01.03.2006 tarih ve 5467 sayılı Kanunla eklenen Ek: 65. madde ile kurulan

Detaylı

Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ

Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 1 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...11 I - GENEL BİLGİLER... 13 A - VİZYON, MİSYON

Detaylı

http://strateji.aku.edu.tr/ HAZIRLAYAN: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü

http://strateji.aku.edu.tr/ HAZIRLAYAN: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü http://strateji.aku.edu.tr/ HAZIRLAYAN: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü Uzm. Ş. Özgün ÇITAK(Kapak Tasarımı) 2 SUNUŞ Tüm paydaşlarımızın

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU TS-EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ a, Dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla ve asla yorulmazlar 2014 Yılı İdare Faaliyet Raporu a ÜST YÖNETİCİ

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU SUNUŞ Yeni kurulan üniversitemiz, bilgiyi üreten, ürettiği bilgiyi bilimsel arenada paylaşan, bilimsel düşünceyle donanmış, araştırmacı, geleceğe

Detaylı

Başarı, tüm ulusun azim ve inancıyla çabasını birleştirmesi sonucu kazanılabilir.

Başarı, tüm ulusun azim ve inancıyla çabasını birleştirmesi sonucu kazanılabilir. Başarı, tüm ulusun azim ve inancıyla çabasını birleştirmesi sonucu kazanılabilir. İçindekiler SUNUŞ... 7 1. GENEL BİLGİLER... 9 1.1 MİSYON VE VİZYON... 10 1.2 YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 11 1.3 İDAREYE

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 NİSAN-2013 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Stratejik Planı 2014-2018 Yönetim Kurulu nun 15.03.2013 tarihli toplantısında 2013/ 11-30 sayılı kararı;

Detaylı

Faaliyet Raporu STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN 2014

Faaliyet Raporu STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN 2014 2013 Faaliyet Raporu 1 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN 2014 Yalova Üniversitesi Faaliyet FAALİYET RAPORU Raporu 2013 YALOVA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU Proje Koordinatörü : Dr. Hakan

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU SUNUŞ Yeni kurulan üniversitemiz, bilgiyi üreten, ürettiği bilgiyi bilimsel arenada paylaşan, bilimsel düşünceyle donanmış, araştırmacı, geleceğe

Detaylı

% İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

% İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ^tkno^ T C /MX % İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı IYTE «1W2-2012 Sayı : 14966742 n0 Konu : ÎYTE 2014-2018 Stratejik Planı 02/99/2013 KALKINMA BAKANLIĞINA

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU 2012 NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU 2012

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU 2012 NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU 2012 NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU 2012 17 Strateji Geliştirme Daire Başkanlı STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN 2013 1 3 1 Genel Bilgiler 4 A Misyon ve Vizyon 4 B Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Detaylı

İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 II- PERFORMANS BİLGİLERİ.. 36

İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 II- PERFORMANS BİLGİLERİ.. 36 AYDIN 2011 İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B- Teşkilat Yapısı...21 C- Fiziksel Kaynaklar... 25 1- Fiziksel Yapı...25 1.1- Yerleşkeler...25 1.2- Yerleşke

Detaylı

2006 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2006 YILI İDARE FAALİYET RAPORU I 2006 YILI İDARE FAALİYET RAPORU SUNUŞ......I İÇİNDEKİLER. 1 I- GENEL BİLGİLER. 2 A- Misyon ve Vizyon 4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar.4 C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 6 2- Örgüt Yapısı..

Detaylı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU SİNOP ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Korucuk Köyü Trafo Mahallesi No:36 - SİNOP Nisan-2014 1 ÖNSÖZ Bir ülkede yükseköğretimin

Detaylı