TAVUKLARDA İÇME SUYU KALİTESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TAVUKLARDA İÇME SUYU KALİTESİ"

Transkript

1 TAVUKLARDA İÇME SUYU KALİTESİ Giriş : Su, Tavuklar için önemli besin maddesi olduğu kadar bir mineral kaynağıdır. Genellikle tavuk yetiştiriciliğinde diğer parametreler (genetik, ekipman, yem ve yem katkıları v.s) üzerinde daha fazla durulmuştur. Bunun içindirki son birkaç yıla kadar tavuk içme suları üzerine çalışmalar yapılmamıştır. Başarılı bir tavukçuluk için su kaynağının temiz olması çok önemlidir. Normal hava koşullarında hayvan yediği yemden yaklaşık 2 katı (hindilerde daha fazla) su tüketir. Bu miktar hayvanın verimine, büyüme eğrisine, yaşına bağlı olarak (gençlerde) daha da artabilir. Hava sıcaklığı arttığında normal tüketimin 3 katı hatta 4 katına çıkabilir. Su tüketiminin düzgün olması hayvanlardan azami sonucun alınmasını sağlar. Tüketimin her gün kontrol edilmesi, olabilecek problemlerin erken teşhisinde yardımcı olur. Tüketimdeki ani düşme kümeste bir problem olduğunu gösterir. Su içilebilir olmalıdır. Suyun beslenme görevinin dışında tavuk metabolizmasında da çok önemli işlevleri vardır. Gıdaların sindirilmesi ; yemin kursakta ıslatılıp yumuşatılmasında, sindirim sisteminden geçişi esnasında sindirilmesinde ve vücuda taşınmasında, Akciğer ve hava keselerinden geçerek buharlaşma yolu ile vücut ısısının ayarlanmasında, Tavukların vücut ağırlığının %58 i (bir haftalık civcivlerin %85 i) yumurtanın %65 i su olup ayrıca lenf ve kan sisteminde, Vücut atıklarının atılmasında önemli rol oynar, Hayvanın tedavisinde bir ortam olarak kullanılır, Tavuklar için içilebilir bir su nasıl olmalıdır? Bu sualin cevabı oldukça zordur. Çünkü suyun kalitesi değişik yollardan değerlendirilir. Bakteriler, Mineral seviyesi (tabii olarak suyun içinde bulunur) Diğer fiziksel ve kimyasal faktörler Sağlıklı bir suyun içinde bulunan bu kriterlerden bir tanesinin (CA, Fe, ph, mikroorganizma miktarı, nitrojen miktarı gibi) istenilen düzeyde olmaması suyun kalitesini ve potansiyelini düşürür. Bunun sonucu olarak zayıf gelişme, uniformite bozukluğu ve sağlık problemleri görülür. Hayvanlardan beklenen optimum performans için içtiği su muntazam kontrol edilmelidir. Çünkü bu yıl bulduğumuz bir suyu gelecek yılda bulamayabilirsiniz. Hatta, Türkiye de farklı iklim koşullarının hakim olduğu bölgesel ayrıcalıklar dikkate alındığında daha da duyarlı olunması gerekmektedir. Özellikle 6 ay yağmurun yağmadığı Ege Bölgesinde kuyu sularındaki tuz seviyesindeki değişikliğin boyutları bilinmemektedir. Aksine aşırı yağmurların sebep olduğu mikrobik kontaminasyonların boyutları da takip edilmemektedir. Sudaki Bakteriyal Kontaminasyon ve Kontrolü: Suda mikroorganizma sayısının yüksel olması, suyun kontamine olduğunu gösterir. Sular genellikle total bakteri, koliform bakteri bazen de fekal koliform bakteri seviyesi yönünden kontrol edilir. Koliform bakteri hem insan hem de hayvanların sindirim sisteminde bulunur. Bunların sudaki varlığı fekal kontaminasyonu gösterir. Hayvanların içme sularında total bakteri ml de 100 bakteriden, koliform bakterinin ise ml/50 den daha az olması gerekmektedir. Bu sayının sıfır olması şüphesiz hayvanın peformansı açısından en uygun olanıdır. Bazı kaynaklara göre ise; Total bakteri sayısı < /ml olmalı, /ml i bulduğunda enfeksiyon kaynağı olmaktadır. E.coli sayısı normal suda <100/ml olmalı, /ml veya /ml bulduğunda ise enfeksiyon kaynağı olarak kabul edilmektedir. Suyun mikrobiyal kontaminasyonunun da su sisteminin rolü çok önemlidir. Açık içme suyu sisteminde rezervuarlar toz, algler ve bakterilerle kontamine olur.

2 İlaç, vitamin veya organik asit verilmesi nipellerin ve/veya muslukların tıkanmasına neden olduğu gibi bakteri miktarının artmasına ve aynı zamanda ilaçların etkileri de olumsuz yönde etkiler. Sonuç olarak su sistemi içinde oluşan birikintiler sistem içinde bir tabaka oluştururlar. Bunlar hem suyun kalitesini bozar hem de hayvan sağlığını tehdit ederler. Bakteri sayısının yüksek olduğu hallerde her zaman dezenfeksiyon yeterli olmayabilir. O zaman su kaynağındaki kontaminasyonun esas alınması gerekir. Su kaynağındaki bakteri sayısı düşük olsa bile hayvan sürekli alacağı için etkili olabilir. Çünkü bu mikroorganizmalar çok hızlı ürerler. Bu nedenle temizlik işlemi her gün yapılmalıdır ; Su sisteminin temizlik ve dezenfeksiyonunda geniş spektrumlu ilaçlar kullanılmalıdır, Her zaman iyi bir dezenfektanın su sistemi için iyi bir temizleyici olmayacağı unutulmamalı, Su sisteminin temizlenmesinde önce tortu tabakasının kaldırılması sonra sistemin dezenfekte edilmesine dikkat edilmelidir. Mikrobiyal kontaminasyon klorlama ve diğer dezenfektanlarla kontrol altına alınabilir. Ancak bunlardan bazılarının (klor ve quaterner bileşikler gibi) korozyon etkileri ile ilaç ve aşılar üzerindeki negatif etkileri dikkate alınmalıdır. Günümüzde klorlama ile sudaki mikrobiyal kontaminasyonu kontrol altına alacak klor tabletleri bulunmaktadır. Başarılı bir uygulamada suda en az 1 mg/lt klor bulunmalıdır. Ancak çözülmüş klor hava temasında çabuk sarf edildiğinden sudaki klor seviyesi muntazam kontrol edilmelidir. Çünkü aşırı klor kanatlılarda su tüketiminin azalmasına neden olur. Su Sıcaklığı: Yüksek su sıcaklığında (20 0 C nin üzeri) biyolojik prosesler zararlı bakterilerin gelişmesini stimüle edebilir. Botulısmus (Clostridium) ve Cyanobacter. Clostridiumun kendisi tehlikeli değildir fakat toxin üretebilir. Ilık suda bu bakterilerin büyümesi patlak verebilir ve suyu toksike edebilirler. Mavi-yeşil algler (Cyanobakter olarak da bilinir) suyun rengini mavi, yeşil hatta kırmızıya dönüştürebilir, deri bağırsak ve akciğer problemlerine neden olan toksinleri üretebilirler. Su soğuduğu ve oksijen miktarı düştüğü zaman ölürler. Bu başta balıklar olmak üzere bazı canlıların ölmesine neden olacak böylece suda zararlı maddeler artacaktır. Bu değişim bu sudan içen hayvanların sağlığını etkileyecektir. Sonbahar boyunca suyun sıcaklığı düşecek ve bazı biyokimyasal proseslerin durmasını beraberinde getirecektir. Genellikle amonyağın nitrit veya nitratin amonyağa dönüşümünde etkilidir. Sıcaklık düştüğü zaman birinci basamağın oluşumu için yeterli enerji var olabilir fakat prosesin tamamlanması için yeterli enerji olmayabilir. Bu da su içinde yüksek seviyede nitrit oluşumuna neden olur. (Nitrit konsantrasyonu istinasız mg/lt) Kümesin sıcaklığı yüksek ve başlangıçta su akışı düzgün değilse veya yavaş ise suluklarda, nipellerde bakteri artışını arttırır. Böylece enfeksiyon riski artar. Suyun Kalitesi: Suda Fe ve Mn bulunması ve suyun sert olması suyun akışını bozabilir ve musluk veya nipelleri tıkayabilir. Fe, oksijen miktarı düşükse suda fark edilmez, fakat O 2 le karşılaşınca oksitlenerek kahverengi, kırmızı tortu bırakır. Bu prosesin hızı oksijen miktarının yükselmesine bağlı olup bu esnada ph:7.2 nin üstündedir. ph:6.8 altında ise Fe yine oksitlenir, fakat tortu yapma miktarı ve/veya olasılığı azalır. Ancak suda H 2 O 2 veya klor bulunması bu hızı arttırır ve siyah bir tortu oluşur. Aynı miktardaki Mn da bu proses daha

3 yavaş oluşur. Ayrıca sert su ve yüksek konsantrasyondaki Fe veya Mn su ile yapılan tedaviyi ve aşılamayı olumsuz etkiler. Azotlu Bileşikleri: Bütün canlılar karbon, nitrojen, hidrojen ve O 2 ihtiva eder. Nitrojen hayvan ve bitkisel proteinlerin her türünde bulunur. Bu azotlu bileşiklerin parçalanması amonyumun (NH 4 + ) un şekillenmesine neden olur. Bu parçalanma süresi içinde tüm ara ürünler ortaya çıkar ve bunlar toksik olabilir. Uzun bir süre sonra bütün bu ara ürünler tekrar amonyuma dönüşür. Fakat O 2 ve aerobik bakterilerin etkisiyle meydana gelen reaksiyonlar sonucu nitrat ve nitrit yoluyla proteine de dönüştürülebilir. Bu olayda nitrosaminler olarak da adlandırılan ara ürünler toksik olabilirler. Nitrit ve amonyum veya nitrat ikisi bir arada bulunduğunda parçalanma işlemi tamamlanmamış demektir. Ancak bakteriler parçalanma işlemini 1-2 saat içinde oluşacak şekilde stimüle edebilirler. Kanatlı açısından bakıldığında amonyum ve ph kombinasyonu çok önemlidir. ph:8 den yukarı olduğunda amonyum konsantrasyonu, ph 8 in altındakinden daha düşük olmalıdır. Çünkü amonyumun, kolaylıkla ph 8 in üstünde olduğunda amonyağa dönüşür. Bu serbest amonyak kanatlıların solumun sisteminde bakteri kolonizasyonunu stimüle eder. Bunun içindir ki sudaki amonyum konsantrasyonun 5.0 mg/lt den daha az olması gerekmektedir. Nitrat (NO 3 ): Organik metaryallerin parçalanması esnasında şekillenen son üründür. Sudaki varlığı insan ve hayvan gaitası ile bulaştığı anlamına gelir. Nitrat çözülebilir ve topraktan sızarak yer altı suyunun üstüne çıkar. Nitratlar hayvan, insan atıkları, nitrojen gübreleri endüstriyel atıklardan kaynağını alır. Nitratin toksik etkisi hayvanın yaşına bağlı olarak değişir. Yaşlılar başlangıçta daha toleraslıdır. Tavuklar için nitrat seviyesinin 50 mga, hindiler için 75 mga nın üstünde olması toksik etkilidir. Son çalışmalar nitrat seviyesinin 20 mga dan yukarı olmasının ticari broylerlerde, kilo alımını, FCR ve performans üzerine olumsuz etkisinin olduğunu göstermiştir. Nitrit (NO 2 ) : Organik bileşiklerin parçalanması esnasında ara ürün olarak ortaya çıkar. Nitrit, nitrattan çok düşük seviyede olsa bile toksiktir ve alındığında kan dolaşımına girerek kendini hemoglobine bağlar ve O 2 nin taşınmasını güçleştirir. Nitrit miktarı 1000 mg/lt aştığında hayvan hemen ölür. Başlangıçta kan basıncı düşer ve böbreklerde hipertrofi görülebilir. Eğer kuyulardaki sularda nitrat ve nitrit seviyesini ayarlayamazsanız yeni bir kuyu açmayı denemelisiniz. Asidite (ph) : Suyun alkali ve asit tabiatı ph değerine bağlıdır. Nötr suda (ne asit ne de alkali) ph: 7 dir. Asit suda ph:7 den düşük alkali suda iseph:7 den büyüktür.normal bir suda ph değeri verilen verileri arasında bazı farklılıklar olmakla beraber 6,5-8 arasında olmalıdır. Bazı hallerde temizleyicilerin çok kullanılmasından dolayı bu durum aniden dramatik olarak değişebilir. Suyun ph nın biraz asit olması, alkali ortamda daha iyi gelişen bazı bakterileri (Salmonella spp.ve E.coli gibi) kontrol altında tutabilir. Böylece hayvan sağlığı açısından büyük avantaj sağlar ; Temiz ve kuru altlık Daha az amonyak ve iyi atmosfer Sol.sist.enfeksiyonlarına duyarlılığı azaltır. Sternumda daha az yara/apse oluşumu Daha sağlıklı hayvan Daha iyi kilo alımı ve uniformite gibi

4 Eğer tedavi içme suyu ile yapılıyorsa suyun kalitesi verilen ilaç üzerine etkilidir. Mesela ; Oksitetrasiklin, Ca, Mg, ve Fe tarafından inaktive edilir. Sulfo grubu, organik materyeli cezbeder. Tylosin ph 5,5-7,0 arasında çok iyi karıştırılır. Eğer ph değeri 5 ten düşük olursa su tüketimi azalır. Sekizden yüksek olursa tuz seviyesi çok yükselir ve yem tüketimi azalır bunun sonucu olarak da mineral (Ca,P,Mg, ve K) alımında azalma başlayabilir. Sertlik : Suyun sertliğinden bahsedildiği zaman Ca ve Mg içeriği akla gelir Geçici sertlikte karbonat iyonları dikkate alınır. Su sertliğinin hayvanlara Zaralı bir etkisi olmayıp su sistemine zararları vardır. Özellikle klor ve fosfat yüksek seviyede olduğu zaman çöküntü veya tortu yapar. Su sertliği sığır ve domuzlarda 25 D, kanatlılarda ise 20 D nin üzerinde olduğu zaman yumuşatılmalıdır. Su sertliği 25 D nin üzerinde olduğu zaman hayvan total Mg ihtiyacını karşılayabilir. 25 D nin üzerinde Ca ve Mg kontrol edilmelidir. Eğer suda %50 den fazla Mg bulunursa bu su tüketim için uygunsuzdur. Suda Tabi Olarak Bulunan Kimyasallar: Tuzlar : Hayvanlar özellikle tavuklar sodyuma duyarlıdır. Sudaki fazlalığı ishal yapar. Suda normal Na miktarı 32 mga dır. Sodyum iyonları NaCI şeklinde olduğunda suda ve yemde ki fazlalığı ciddi ekonomik kayıplara ve metabolizmada hasara neden olur. Normal suda klor (CI) seviyesi 14 mga dır. Yapılan çalışmalarda eğer 14 mga seviyesindeki CI+50 mga Na ile beraber bulunuyorsa broylerlerde metabolizmada bozukluğa neden olduğu tespit edilmiştir fakat Na seviyesi normal ise CI seviyesinin 25 mga olmasının herhangi bir problem yaratmadığı tespit edilmiştir. Demir (Fe): İçme suyunda Fe 0.2mg/lt nin üzerinde bulunmamalıdır. 25 mg/lt içme sularının nipellerini tıkar ve su istendiği kadar temiz olmaz. 5 mg/lt üzerinde özellikle tedavi amacıyla bu su kullanılmaz. 10 mg/lt üzerinde ise suyun tadı çok kötü etkilenir. 30 mg/lt üzerinde hayvanda ishal problemi başlar. Suyun rengi değişir ve kahverengimsi kırmızı renk alır. Manganez (Mn): İçme suyunda Mn0.05 mg/lt den daha az miktarda olmalıdır. Çok yüksek konsantrasyonda olursa su sisteminin paslanmasına ve çok pahalı problemlerin ortaya çıkmasına neden olur fakat buda borular geniş çapa sahip olduğu için ancak 10 yılda bir oluşur. Eğer 2 mg/lt. üstünde olursa paslanmaz çeliği dahi etkileyebilir. 5 mg/lt üzerinde olması durumunda tamamen su sistemini durdurabilir. Magnezyum (Mg) : Mg seviyesinin yüksekliği hafif ishale neden olur. Normal Mg seviyesi yaklaşık 14 mga dır. Yalnız Mg 68 mga olduğunda performans üzerine zararlı etkisi olmamakla beraber eğer 50 mga Mg + 50mgA SO 4 la beraber olursa zararlı etkileri görülmektedir.

5 Sülfat (SO 4 ) : Sudaki yüksek seviyesi ishale neden olur. Suda 125 mga sülfat normal kabul edilir. Ancak 50 mga lık sülfat, 50 mga veya daha sodyum ve magnezyum ile beraber bulunduğunda performansı olumsuz etkileyebilir. Magnezyum sülfat konsantrasyonunun artması ishal yapmaz fakat büyümede gerilik ve yumurta düşmesine neden olabilir. Bakır (Cu) : fazlalığı suyun tadını acılaştırır ve karaciğer yırtılmasına neden olur. Fosfat (Po 4 ) : Seviyesinin yüksekliği lağım sularının karıştığına işarettir. Kalsiyum (Ca) : 400 mga seviyesinde hiçbir zararlı etkisi görülmemiştir. Fakat 35 mga olması gereken normal seviyesidir. Kükürtlü (S) Bileşikler : Sulfat ve sülfitleri içermektedir.istisna olarak ara bileşikler (sülfit ve S) bulunabilir. Özellikle sulfit çok toksiktir. Eğer konsantrasyonu 0.02 ml/lt fazla olursa koku yapar. Aşağı konsantrasyonlardaki seviyesi tespit edilemez. Eğer su H 2 S ihtiva ediyorsa anaerobik bir oluşum gösterir. Böyle su kesinlikle kullanılamaz. Bu suyun havalandırılmasıyla H 2 S azaltılabilir ama kullanılmaz. Fosfatlı (P) Bileşikler : Fosfat konsantrasyonun yüksek olması nadirdir. Çok özel çevrelerde toprak ve havada bulunur. O zaman sudaki seviyesi ölçülür. Not: Kanatlılarda İçme Suyu Standartları ile ilgili, konu içindeki kriterler, değişik kaynaklardan alınan tablolar halinde ekte sunulmuştur. (Tablo 1,2,3,4). Kaynaklar : Counotte, G (2000), Understanding the quality of drinking water, Word Poultry, Elsevier Vol. 16, No Branwell,R.K (1997). Poultry Tips from UGA. Carter,T.A.,Sneed, R (1996). Drinking Water Quality for Poultry, North Carolina Coopeative Extension Service. Technical team, internatinal Hatchery Pratıce.

6

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI HAYVAN GÜBRESİNDEN BİOGAZ ÜRETİMİ Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK Müsteşar Yardımcısı (mozturk@cevreorman.gov.tr) ANKARA-2005-1 - İÇİNDEKİLER 1.GİRİŞ 2. BİOGAZ OLUŞUMU 2.1. Birinci Kademe:

Detaylı

SU KİMYASI DERS NOTLARI

SU KİMYASI DERS NOTLARI SU KİMYASI DERS NOTLARI PROF.DR. MEHMET YAMAN FIRAT ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2005 1 SU KİMYASI İçme suyuna ait özellikler 4 gruba ayrılır. 1 Fiziksel ve duyu organlarına hitap eden özellikler

Detaylı

6.1 Fertigasyon sistemi için en uygun gübreler;

6.1 Fertigasyon sistemi için en uygun gübreler; FERTİGASYON YÖNTEMİ, FERTİGASYONDA KULLANILAN GÜBRELER ve YAŞANAN SORUNLAR -2* Çalışmanın ilk bölümü Fertigasyon1a dosya adıyla web sayfamızda yayınlanmıştır. 6. Fertigasyonda Kullanılan Gübreler Toprağa

Detaylı

Bir damla su. Bu kitap Hazar Arıtım ın emek ve katkılarıyla hazırlanmıştır. Ali Polat

Bir damla su. Bu kitap Hazar Arıtım ın emek ve katkılarıyla hazırlanmıştır. Ali Polat Bir damla su I Bu kitap Hazar Arıtım ın emek ve katkılarıyla hazırlanmıştır. Ali Polat Bir Damla Su ALİ POLAT Bu yapıtın tüm hakları saklıdır. Yazarın izni olmadan yapıt yeniden basılamayacağı gibi kayıt,

Detaylı

TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI Dr.Hüseyin Aksel EREN TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI

TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI Dr.Hüseyin Aksel EREN TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI Ö.Gör.Dr. Hüseyin Aksel EREN DERSİN İÇERİĞİ Tekstil terbiyesinde kullanılan suyun özellikleri Tekstil terbiye proses suyundan beklentiler Su kaynaklı problemler Proses suyu hazırlık işlemleri Tekstil atıksuları

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ UŞAK BELEDİYESİ KATI ATIK YÖNETİMİ FİZİBİLİTE RAPORUNA ESAS SONDAJLI ATIK SAHASI KARAKTERİZASYONU BELİRLENMESİ VE GAZ VARLIĞININ ARAŞTIRILMASINA YÖNELİK AR-GE PROJESİ Nisan, 2010 İZMİR T.C. DOKUZ EYLÜL

Detaylı

ÇEV354 SU KALİTESİ YÖNETİMİ

ÇEV354 SU KALİTESİ YÖNETİMİ Doç. Dr. Şeyda KORKUT ÇEV354 SU KALİTESİ YÖNETİMİ Sürdürülebilir kalkınma için en önemli yaşamsal kaynaklardan biri sudur. 20. yüzyılda dünya nüfusu 19.yüzyıla oranla üç kat artmasına rağmen, su kaynaklarının

Detaylı

PM4WAT. Su Dağıtım Sistemlerinin Koruyucu Bakımı (Preventive Maintenance for Water Utilities) MODÜL 1. Pamukkale Üniversitesi

PM4WAT. Su Dağıtım Sistemlerinin Koruyucu Bakımı (Preventive Maintenance for Water Utilities) MODÜL 1. Pamukkale Üniversitesi PM4WAT Su Dağıtım Sistemlerinin Koruyucu Bakımı (Preventive Maintenance for Water Utilities) MODÜL 1 Yazar: Türkçe Tercüme: CANaH Pamukkale Üniversitesi Doç. Dr. Selçuk Toprak Doç. Dr. A. Cem Koç Bu projeye

Detaylı

Tavuk Kesimhane ve İşletmelerinde Kullanılan Ticari Dezenfektanlar ve Etkinlikleri 1

Tavuk Kesimhane ve İşletmelerinde Kullanılan Ticari Dezenfektanlar ve Etkinlikleri 1 Orlab On-Line Mikrobiyoloji Dergisi Yıl: 2004 Cilt: 02 Sayı: 10 Sayfa: 1-28 www.mikrobiyoloji.org/pdf/702041001.pdf Tavuk Kesimhane ve İşletmelerinde Kullanılan Ticari Dezenfektanlar ve Etkinlikleri 1

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ Bu Tebliğ, 7 Ocak 1991 tarihli ve 20748 sayılı Resmî Gazete de yayınlanmıştır. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak

Detaylı

AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ

AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ ARITMA ÇAMURLARI 850CK0101 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

İÇME ve KULLANMA SULARI Dr. Selçuk KÖKSAL

İÇME ve KULLANMA SULARI Dr. Selçuk KÖKSAL İÇME ve KULLANMA SULARI Dr. Selçuk KÖKSAL GENEL BİLGİLER Erişkin bir kişide kemiklerin %25 i, Yağ dokusunun %45 i, Derinin %68 i, Kanın %90 ı ve tüm vücut ağırlığının %63 ü sudan oluşmaktadır. Su canlı

Detaylı

Su sarfiyatları ile kanallarda akan debiler arasında bir ilişki vardır. Çünkü netice olarak kullanılan su atıksu haline dönüşmektedir.

Su sarfiyatları ile kanallarda akan debiler arasında bir ilişki vardır. Çünkü netice olarak kullanılan su atıksu haline dönüşmektedir. 1. ATIKSU MİKTAR VE ÖZELLİKLERİ 1.1 Atıksu Akımının Karakteristikleri Atıksu karakteristikleri, debi ve atıksu özellikleri ile ilgilidir. Bu karakteristikler, meskûn bölgede kullanılan su miktarı ile sınaî

Detaylı

03.02.2014 ÖĞR.GÖR.DR. ENGİN YARALI SUYUN ÖNEMİ VE SU ÜRETİM TEKNOLOJİSİ

03.02.2014 ÖĞR.GÖR.DR. ENGİN YARALI SUYUN ÖNEMİ VE SU ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÖĞR.GÖR.DR. ENGİN YARALI 1 SUYUN ÖNEMİ VE SU ÜRETİM TEKNOLOJİSİ 2 1 Suyun insan yaşamındaki önemi nedir? Su, insan yaşamında hayati bir önem taşımaktadır. Yaşamın kendisidir su. Yeryüzünde ilk yaşamın

Detaylı

ÇM 208 ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ LABORATUVAR KİTAPÇIĞI

ÇM 208 ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ LABORATUVAR KİTAPÇIĞI 1 ÇM 208 ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ LABORATUVAR KİTAPÇIĞI Dersin Sorumluları: Yrd. Doç. Dr. Evrim Karaçetin Arş. Gör. Hamdi Mıhçıokur Arş. Gör. Ömür Gökkuş Arş. Gör. Taner Azgın 2 ÇM 208 ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ

Detaylı

FİDANLIK KURULUŞUNA VE ÇALIŞMALARINA AİT TEMEL ESASLAR VE FİDAN, TOHUM ÜRETİMİ VE AĞAÇ ISLAHI ÇALIŞMALARI

FİDANLIK KURULUŞUNA VE ÇALIŞMALARINA AİT TEMEL ESASLAR VE FİDAN, TOHUM ÜRETİMİ VE AĞAÇ ISLAHI ÇALIŞMALARI FİDANLIK KURULUŞUNA VE ÇALIŞMALARINA AİT TEMEL ESASLAR VE FİDAN, TOHUM ÜRETİMİ VE AĞAÇ ISLAHI ÇALIŞMALARI 1-GİRİŞ: Belirli bir amaç doğrultusunda, daha sonra başka yerlere dikilmek üzere, ihtiyaç duyulan

Detaylı

TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ ÇALIŞANLARI İÇİN HİJYEN EL KİTABI

TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ ÇALIŞANLARI İÇİN HİJYEN EL KİTABI TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ ÇALIŞANLARI İÇİN HİJYEN EL KİTABI Hazırlayanlar Dr. Dyt. Saniye Bilici Sağlık Bakanlığı-Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Şubat - 2008 ANKARA Birinci Basım : Şubat 2008

Detaylı

SU DEPOLARININ VE KUYULARININ DEZENFEKSĠYONU

SU DEPOLARININ VE KUYULARININ DEZENFEKSĠYONU T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ÇEVRE SAĞLIĞI SU DEPOLARININ VE KUYULARININ DEZENFEKSĠYONU 850CK0013 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

KATI ATIKLAR. Doç. Dr. Çağatay GÜLER Zakir ÇOBANOĞLU. Birinci Baskı

KATI ATIKLAR. Doç. Dr. Çağatay GÜLER Zakir ÇOBANOĞLU. Birinci Baskı KATI ATIKLAR Doç. Dr. Çağatay GÜLER Zakir ÇOBANOĞLU Birinci Baskı Ankara-1994 I. Basım: 3500 Adet-1994 ISBN 975-7572-30-6 Bu kitap, Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Sağlık Projesi

Detaylı

11. DERS ELEKTROMETAL KAPLAMA TEKNİĞİ ALAŞIM KAPLAMA BANYOLARI BÖLÜM 2

11. DERS ELEKTROMETAL KAPLAMA TEKNİĞİ ALAŞIM KAPLAMA BANYOLARI BÖLÜM 2 11. DERS ELEKTROMETAL KAPLAMA TEKNİĞİ ALAŞIM KAPLAMA BANYOLARI BÖLÜM 2 ELEKTROMETAL KAPLAMA TEKNİĞİ II DERS 11 ALAŞIM KAPLAMA BANYOLARI, BÖLÜM 2 İÇİNDEKİLER BAŞLIK SAYFA GİRİŞ 1 KURŞUN KALAY ALAŞIMLARI

Detaylı

Kimya Her Yerde. Ünite

Kimya Her Yerde. Ünite Ünite 4 Kimya er Yerde Su ve ayat 208 azır Gıdalar ve Temizlik Malzemeleri 224 Polimerler, Kozmetikler, İlaçlar, Kırtasiye Malzemeleri 242 Sanayide Kimya 260 Çevre Kimyası 276 ÜNİTE - 4 KİMYA ER YERDE

Detaylı

TAVUK GÜBRESİNDEN BİYOGAZ ÜRETİMİ İÇİN EN UYGUN KOŞULLARIN BELİRLENMESİ

TAVUK GÜBRESİNDEN BİYOGAZ ÜRETİMİ İÇİN EN UYGUN KOŞULLARIN BELİRLENMESİ TAVUK GÜBRESİNDEN BİYOGAZ ÜRETİMİ İÇİN EN UYGUN KOŞULLARIN BELİRLENMESİ Mustafa Serhat EKİNCİ YÜKSEK LİSANS TEZİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HAZİRAN 2007 ANKARA Mustafa

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİMYA TEKNOLOJİSİ EVSEL ATIKLARI DEPOLAMA

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİMYA TEKNOLOJİSİ EVSEL ATIKLARI DEPOLAMA T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİMYA TEKNOLOJİSİ EVSEL ATIKLARI DEPOLAMA ANKARA, 2009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

ÇEVRE JEOLOJİSİ NE GİRİŞ

ÇEVRE JEOLOJİSİ NE GİRİŞ ÇEVRE JEOLOJİSİ NE GİRİŞ Doç. Dr. İrfan Yolcubal Kocaeli Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü ÇEVRE JEOLOJiSİ DERSİ ile İLGİLİ AYRINTILAR Ders Kitabı: Environmental Geology (Edward Keller) Environmental

Detaylı

EKMEK ÜRETĐM TEKNOLOJĐSĐ - 1. Yrd. Doç. Dr. Murat YILMAZTEKİN

EKMEK ÜRETĐM TEKNOLOJĐSĐ - 1. Yrd. Doç. Dr. Murat YILMAZTEKİN EKMEK ÜRETĐM TEKNOLOJĐSĐ - 1 EKMEK HAMURU HAZIRLAMA 1. EKMEK ÜRETİMİNDE TEMEL BİLEŞENLER 2. EKMEK ÜRETİMİNDE YARDIMCI BİLEŞENLER 3. EKMEK HAMURU EKMEK ÜRETİMİNDE TEMEL BİLEŞENLER Ekmek hamuru hazırlarken

Detaylı

Son çare miting olmasın!..

Son çare miting olmasın!.. YIL: 4 SAYI: 21 1 TL! YIL: 1 SAYI: 1 7 TL Temmuz - Ağustos 2013 www.tusedad.org SİZİN DERGİNİZ Son çare miting olmasın!.. BAŞKAN DAN İ şimizin kaderi bu, yonca, saman ve mısır silajı derken iki ayı daha

Detaylı

GIDALARDA TEMEL İŞLEMLER II ISIL İŞLEMLER I

GIDALARDA TEMEL İŞLEMLER II ISIL İŞLEMLER I GIDALARDA TEMEL İŞLEMLER II DERSİN SORUMLUSU ÖĞR.GÖR.DR. ENGİN YARALI 1 ISIL İŞLEMLER I Gıdaların bozulmasına neden olan mikroorganizmaların ısı etkisiyle faaliyetlerini engellemek ve gıdalara sürekli

Detaylı

KĠM 596 ĠLERĠ ÇEVRE KĠMYASI

KĠM 596 ĠLERĠ ÇEVRE KĠMYASI KĠM 596 ĠLERĠ ÇEVRE KĠMYASI Yarıyıl Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Teori Uyg. Lab. Proje/Alan Çalışması Ödev Diğer 1, 2 42 - - - 20 125.5 Ders Dili Türkçe Zorunlu / Seçmeli Seçmeli Önşartlar Yok Dersin Ġçeriği

Detaylı

VEJETARYEN BESLENMESİ

VEJETARYEN BESLENMESİ Hazırlayan Yrd. Doç. Dr. Efsun Karabudak Başkent Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Şubat - 2008 ANKARA Birinci Basım : Şubat 2008 / 3000 Adet Sağlık Bakanlığı Yayın No:

Detaylı

DERS SORUMLUSU PROF. DR. ĐNCĐ MORGĐL

DERS SORUMLUSU PROF. DR. ĐNCĐ MORGĐL DERS SORUMLUSU PROF. DR. ĐNCĐ MORGĐL PROJE HEDEF SORUSU ATIK PĐLLERĐN VE HASTANE ATIKLARININ ÇEVREYE VERDĐĞĐ ZARARLAR NELERDĐR VE BU ZARARLAR NASIL ORTADAN KALDIRILIR? HAZIRLAYANLAR SUAT KARA FULYA GÖKER

Detaylı