NEVŞEHİR İLİ HAYVAN SAĞLIĞI ZABITASI KOMİSYON KARARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NEVŞEHİR İLİ HAYVAN SAĞLIĞI ZABITASI KOMİSYON KARARI"

Transkript

1 NEVŞEHİR İLİ HAYVAN SAĞLIĞI ZABITASI KOMİSYON KARARI Karar Tarihi : 04. / 03./2014 Karar No : 2014/01 Karar Konusu : 2014 Yılı Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri ve Hayvan Kesimlerine İlişkin Karar İlimizdeki hayvan varlığının salgın ve paraziter hastalıklardan korunması, hayvan hastalıklarının kontrol altına alınması ve eradike edilmesi, zoonoz hastalıklarla mücadele edilmesi, ihbarı zorunlu hastalıklar ve diğer hastalıklara karşı mücadele prensiplerinin, aşılamaların ve çalışmaların belirlenmesi, hayvan hareketlerinin kontrol altına alınması ve canlı hayvan/hayvansal ürün nakillerinde uyulması gereken hususların tespit edilmesi, dişi ve damızlık değeri olan hayvanların kesiminin belirli zamanlarda yapılmasının belirlenmesi, 2014 yılında çıkabilecek hastalık mihraklarında alınacak gerekli idari ve fenni tedbirleri belirlemek amacıyla, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu nun 2 nci Maddesine göre Bulaşıcı Hayvan Hastalıkları ile Mücadelede Uygulanacak Genel Hükümlere İlişkin Yönetmeliğin 29/a maddesi gereğince teşekkül eden Nevşehir İli Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu Vali Yardımcısı Hasan KAYHAN Başkanlığında toplanarak, 2014 yılı uygulamalarına ait aşağıdaki hususları karar altına alınmıştır. Bu toplantıda; A- GENEL PRENSİPLER yılında Hayvan Hareketlerinin Kontrolünde ve İlimiz sınırları dahilinde ihbarı mecburi salgın ve bulaşıcı bir hastalık çıkması halinde 5996 sayılı Kanun ile ilgili yönetmelikler ve Bakanlığımız Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 2014/01 sayılı Genelgesi doğrultusunda gerekli tedbirlerin alınmasına, 2-22 Ocak 2011 tarih ve sayılı resmi gazetede yayımlanan İhbarı Mecburi Hayvan Hastalıkları ve Bildirimine İlişkin Yönetmelikte belirlenen İhbarı Mecburi Hastalıklar Listesinde yer alan hastalıklarla ilgili ihbarların en hızlı şekilde ve titizlikle değerlendirilmesine, 3- Belirlenen hastalıklara ilişkin olarak, tarih ve sayılı Bulaşıcı Hayvan Hastalıkları İle Mücadelede Uygulanacak Genel Hükümlere İlişkin yönetmelikte belirlenen hastalıklarla ilgili genel ve hastalıkla ilgili yönetmeliklerin özel hükümlerinin yerine getirilmesine, 4- Hastalık ihbarı konusunda, bulaşıcı hayvan hastalığı ya da sebebi belli olmayan hayvan ölümlerinden haberdar olan hayvan sahipleri ve bakıcılarının, veteriner hekimler ile muhtarların, celeplerin, çobanların İl/İlçe Müdürlüklerine en kısa sürede ihbarda bulunmalarına, 5- Hastalık çıkışlarında konulan kordon ve karantina tedbirlerine uyulması, hastalık bölgesine konulan kordon ve karantinanın yürütülmesi ve korunmasında, köylerde Muhtar, Bekçi ile mahalli Jandarma, İl ve İlçelerde ise Polis ve Belediye Zabıtası tarafından sağlanmasına, 6- İtlafı gereken hayvanlardan, hastalık çıkan yerlerde hastalıktan ölen, öldürülen ve imha edilecek hayvanlar için Belediye Başkanlıklarının ve Köy İhtiyar Heyetinin su, yol ve meskenlerden uzak gömülme yerlerinin tespitini yaparak araç, personel, ekipman, açık alanların temizlik ve dezenfeksiyon iş ve işlemlere yardımcı olmasına, 7- Salgın hastalıklara bağlı hayvan ölümlerinde imha işlemlerinin İl Özel İdaresi ve Belediye Başkanlıklarınca yapılmasına, 8- Hastalık çıkışlarında görevli ekibin, serbest veteriner hekimlerin, süt toplayıcıları ve hayvan ticareti yapan kişilerin, hastalık kaynağı olmaması için işletmeden veya mihraktan çıkış esnasında her türlü biyogüvenlik tedbirlerini almalarına, 9- Zoonoz bir hastalık çıkması durumunda aynı gün İl Sağlık Müdürlükleri/İlçe Sağlık Grup Başkanlıklarına bildirimde bulunularak gerekli işbirliği ve koordinasyonun sağlanmasına, zoonoz hastalıklarla mücadele konusunda Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı ve yerel yönetimlerle değerlendirme ve koordineli çalışma toplantılarının yapılmasına, alınan müşterek kararların Bakanlığa bildirilmesine, 10- Tüberküloz veya Sığır Brusellozu hastalıklarında şarta tabi kesilmesi gereken hayvanların öncelikle Et ve Süt Kurumuna ait kombinalarda, mümkün değilse Bakanlığımızdan izinli diğer kombinalarda kestirilmesine, 1

2 11- Tazminatlı hastalıklarda, Yerel Kıymet Takdir Komisyonunun 5996 sayılı Kanunda belirtildiği gibi oluşturulmasına, 12- Kuduz hastalığı vakalarında İl Özel İdareleri ve Belediyelerin mali imkan, vasıta ve personelinin hastalığın söndürülmesi çalışmalarındaki konuya iştirak etmelerine ve kuduz hastalığı ile mücadelede İl Sağlık Müdürlüğü, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, İl Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü ve Belediye Başkanlıkları ile işbirliğinin halinde yapılmasına, Sayılı Kanunun 4 inci maddesinin 1. fıkrası (b) bendine göre, tespit olunan hastalıklara karşı hayvanlarını aşılatmayan hayvan sahiplerine veya sahiplerinin yokluğunda bakıcılarına ve hastalıkların yayılmasının önlenmesi amacıyla Bakanlığımız tarafından alınan tedbirlere uymayanlar TL idari para cezası uygulanmasına, istenen hedeflere ulaşılması ve farkındalığın artırılması amacıyla yetiştiricilere sağlıkla ilgili bilgilerin yanında söz konusu Kanunun cezai hükümlerinin de hatırlatılmasına, 14- Aşılama çalışmalarından daha iyi bir sonuç elde edebilmek için yetiştiricilerimizin eğitimi ile ilgili çalışmalara ağırlık verilmesine, 15- Mücadele çalışmaları İl ve İlçelerde aynı tarihte başlatılarak belirlenen süre içerisinde bitirilmesine, programlı aşılamalarda İl/İlçede görevli Targel personeli dahil sağlık personelinin geçici görevle görevlendirilmelerinin sağlanmasına, 16- Aşılama çalışmalarında köy ve mahalle muhtarlarının, görevli personele yardımcı olmasının sağlanmasına, 17- İl ve İlçe Müdürlüklerinde 2014/01 sayılı Genelge doğrultusunda hayvan ve hayvansal ürün sevki için Veteriner Sağlık Raporunun düzenlenmesine, hayvan ve hayvan maddeleri sevklerinin daha sağlıklı olarak yapılması için sevklerin mümkün olduğunca mesai saatleri içerisinde ve gün ışığında yapılmasına, 18- Trakya nın şap hastalığından aşılı arilik statüsünün sürdürülebilirliğinin sağlanması için İlimizden, Trakya ya (İstanbul ve Çanakkale nin Trakya da kalan kısmı) yapılacak Şap hastalığına duyarlı canlı hayvan sevklerinin 2010/7 ve 2010/13 No lu Genelgelere göre yapılmasına, 19- Kurbanlık için sevk edilecek büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar için her yıl Bakanlıklar arası Kurban Hizmetleri Komisyonunca yayımlanan Kurban Hizmetleri Tebliği doğrultusunda işlem yapılmasına, 20- İlimizden çıkacak her türlü canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin nakliyesinde Veteriner Sağlık Raporunun aranmasına ve yol kontrollerinin Jandarma, Polis ile koordineli olarak düzenli şekilde yapılmasına, 21- Hayvan pazarlarının sürekli olarak görevlilerce kontrol edilerek belgesiz ve sağlıksız hayvanların satışının engellenmesine, park ve pazarlar dağıldıktan sonra Belediyelerce temizlik ve dezenfeksiyonunun yapılmasına, 22- Belirlenen hayvan satış yerleri dışında hayvan satışlarının Belediye Başkanlıklarınca engellenmesine, park ve pazarlara giren satışı yapılan hayvanlarının takibinin yapılarak Ticaret Borsasınca kayıtlarının tutulmasına, 23- Kesim yerlerinde pasaport, nakil belgesi, Veteriner Sağlık Raporu ve kulak küpesi olmayan hayvanların kesilmemesine, kesilen hayvanlara ilişkin pasaportların ilgili İl/İlçe Müdürlüğüne 1 hafta içerisinde teslim edilmesine, kesim yerlerinde temizlik ve dezenfeksiyona gereken önemin verilmesine, 24- Küpesiz olarak nakledilirken yakalanıp, İl/İlçe Müdürlüklerine teslim edilen büyükbaş ve küçükbaş hayvanların kanun gereği mezbahalarda kesilip etlerinin sahiplerine teslim edilmesine kadar yapılacak işlemlere kolluk kuvvetlerince (jandarma-polis-zabıta) güvenlik amaçlı olarak refakat edilmesine, 25- Hayvanlarda acı, ıstırap, yara, bere, stres ve korkuya neden olacak hiçbir müdahaleye izin verilmemesine, 26- Türkvette kayıtlı hayvanların ırk, cinsiyet ve hareket bilgilerindeki değişikliklerin, İlimizde kurulmuş olan komisyon tarafından, komisyon kararı ( sayılı Genelge EK-35) ile yapılmasına, Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 4. Maddesine göre İl özel idareleri ve belediyeler, hayvan hastalıkları ile mücadele ve kontrollerde Bakanlığa yardımcı olmakla yükümlüdür hükmü yer aldığından, söz konusu Kanun hükmü gereği İl Özel İdaresi ve Belediye Başkanlıklarının bütçelerinde mücadele çalışmalarına yer vererek hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele için destek sağlamasına, 2

3 B- AŞILARIN TEMİNİ, UYGULAMALARI VE PROGRAMLI AŞILAMALAR 1- Aşılama kampanyalarında kullanılacak aşıların ve kampanya dışındaki diğer aşıların İl Müdürlüğümüz Döner Sermaye Saymanlığı aracılığı ile temin edilmesine, sayılı Kanunun 14 üncü maddesinde veteriner tıbbi ürünlerin uygulanmasına dair hükümler uyarınca, veteriner hekim ve yardımcı sağlık personeli tarafından uygulanması gereken veteriner tıbbi ürünleri, yetiştiricilere elden verenler hakkında 5996 sayılı Kanunun 37 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (i) bendine göre yasal işlem yapılmasına, ayrıca disiplin yönünden değerlendirilmek üzere bağlı olduğu veteriner hekim odasına bildirilmesine, 3- Hastalık çıkışlarında ve aşı kampanyası dönemlerinde planlanan hedeflere ulaşmak ve hastalıkla mücadeleyi olumsuz etkilememek için, mesai mefhumu gözetmeksizin çalışılacak görevli personele, mesai konusunda İl/İlçe Müdürlüklerince gerekli esneklik sağlanmasına, mesai öncesi aşılama çalışmalarına gönderilen personelden, görev dönüşü Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü ve İlçe Müdürünün uygun görüşü ile mesaiye devamı beklenmeyerek idari izin verilmesine, 4- Koruyucu aşılama çalışmalarının İlimiz ve ilçelerde Bakanlığın öngördüğü tarihlerde başlatılmasına ve belirlenen süre içerisinde bitirilmesine, 5- Aşıların depolanması ve aşılamalarda, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün tarih ve 47 sayılı (Talimat No: 029 Aşı Nakil ve Muhafazası talimatına göre hareket edilmesine, 6- Kullanımı bir defaya mahsus olan aşıların ücretlerinin, hayvan sahibinden harcanan doz üzerinden değil, aşı şişe bedelinin tamamı olarak alınmasına, 7- Aşılama çalışmaların uygun olan en erken saatte başlatılarak hizmetin o yerleşim merkezindeki tüm yetiştiricilere ulaşmasının sağlanmasına, ahırların tek tek dolaşılarak aşılama yapılmasına ve mükerrer görevlendirmeleri azaltmak için İl/İlçe Müdürlüklerince gerekli tedbirlerin alınmasına, 8- Aşı ve veteriner biyolojik madde uygulayan serbest veteriner hekimlerin uyguladıkları aşı ve veteriner biyolojik ürünlerle ilgili olarak Hayvanların Tanımlanması ile Veteriner Biyolojik Ürün Uygulama Ücreti Makbuzuna işlemesine, makbuzun bir nüshasını hayvan sahibine vermesine, bir nüshasını da her ayın ilk haftasında İl-İlçe Müdürlüğüne bildirmesine, Büyükbaş hayvanlara uygulanan aşıları TURKVET kayıt sistemi üzerindeki STS / Aşılama bölümünden, küçükbaş hayvanlara uygulanan aşılar KKKS üzerindeki Hayvanlar /Aşılama bölümünden 10 gün içinde kaydetmesine, bu süre içerisinde serbest veteriner hekimlerce sisteme kayıt edilmemiş aşı uygulamalarının, uygulanmamış kabul edilmesine, bu aşı uygulamalarına bağlı destekleme ödemesi ya da sevk raporu tanzim edilmemesine, sistemde aşı kaydı için yetkisi olmayan serbest veteriner hekimlere yetki tahsisi yapılmasına, 9- Veteriner biyolojik ürünler ile kulak küpesi, mikroçip gibi tanımlama hizmetleri için alınacak ücretler için Bakanlık Makamı ndan alınan tarih ve 230 sayılı Hayvanların Tanımlanması İle Veteriner Biyolojik Ürünlerin Uygulama Ücretleri Olur u çerçevesinde alınmasına ve söz konusu ücretler için uygulama sonunda Hayvanların tanımlanması ve Veteriner Biyolojik Ürün Uygulama Ücreti Makbuzu düzenlenmesine, 10- Konuyla ilgili tüm uygulamaların sayılı Genelgede belirtilen hususlara göre yapılmasına, C- DENETİM VE KONTROL 1- İlimizde bulunan serbest veteriner hekimlerin tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Veteriner Hekim Muayenehane ve Poliklinik Yönetmeliği kapsamında denetimlerine devam edilmesine, 2- Ev ve süs hayvanları satış, barınma ve eğitim yerlerinin ruhsatlandırma ve denetleme çalışmalarına devam edilmesine, 3- İlaç, aşı, serum ve biyolojik maddelerin İlimizde kontrolünün, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanun un 13, 14 üncü Maddeleri ile tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmeliğine göre İl ve İlçe Müdürlüklerinin yetki ve sorumluluğunda aksatılmadan yapılmasına, 4- Hayvan ve hayvansal ürün sevklerinde Veteriner sağlık raporu düzenlenirken Resmi Veteriner Hekim tarafından mutlaka muayene edilmesine, 5- Konuyla ilgili uygulamaların sayılı Genelgede belirtilen hususlara göre yapılmasına, 3

4 D- EĞİTİM, YAYIM VE BİLGİLENDİRME 1- Hayvan sağlığı hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesini sağlamak için mevzuat ve uygulamalar konusunda, İl Müdürlüklerinde görevli tüm veteriner hekimler, veteriner sağlık teknisyenleri/teknikerleri, serbest veteriner hekimler, belediye ve özel kesimhane veteriner hekimleri, hayvan satış yeri yetkilileri, hayvan yetiştiricileri, kasap, celep ve hayvan taşımacılığı ile uğraşan kişilere yönelik olarak İl/İlçe Müdürlüklerince eğitim çalışması yapılmasına, 2- Aşılamaların, Mücadele Programının hedefine ulaşabilmesi için her türlü basın-yayın organlarından yararlanılmasına, 3- Bakanlığımızca hazırlanan eğitim materyallerinin hedef kitleye ulaştırılmasına, 4- Çiftçilere yönelik eğitim çalışmalarının yaygınlaştırılmasına; E- YURT İÇİ VETERİNER SAĞLIK RAPORLARININ DÜZENLENMESİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR 1- Hayvan ve Hayvan Maddesi sevklerinin tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yurt İçinde Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında Yönetmelik ve 2014/01 sayılı Genelge çerçevesinde yapılmasına, 2- İlimizde hayvan ve hayvan maddeleri sevklerinin daha sağlıklı olarak yapılabilmesi için sevklerin mümkün olduğunca mesai saatleri içerisinde, gün ışığında yapılması temin edilerek ve aksaklıklara meydan verilmemesine, 3- Hayvan sevklerinde Hayvan Muayene Merkezi İl ve ilçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri olup, muayene yeri dışındaki hayvanların kontrolünün, İl/İlçe Müdürlüğünün uygun görmesi halinde sahiplerince temin olunacak vasıta ile mahalline gidilerek yapılmasına, 4- Sevklerin mesai saatleri dışında veya resmi tatillerde yapılması halinde, bu kontrolleri gerçekleştiren personele, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu nun 35 inci maddesinin (5) inci fıkrasına göre döner sermaye bütçesinden fazla çalışma ücreti ödenmesine, 5- Trakya nın şap hastalığından aşılı arilik statüsünün sürdürülebilirliğinin sağlanması için Anadolu dan Şap hastalığından ari bölge olan Trakya ya yapılacak Şap hastalığına duyarlı canlı hayvan sevkleri 2010/7 ve 2010/13 No lu Genelgelere göre yapılmasına, F- HAYVAN SATIŞ YERLERİNİN DENETİM VE KONTROLÜ 1- İlimizde bulunan hayvan pazarına ilgili Belediye Zabıtaları, Borsa Veteriner Hekimleri ve Resmi Veteriner Hekimlerince devamlı kontrollerinin yapılmasına, satış amacıyla getirilen hayvanların Merkez İlçe veya İlçe içi hareketlerinde pasaport ve nakil belgeleri, İlçeler veya İller arası hareketlerinde ise Veteriner Sağlık Raporları, sığır ve koyun keçi cinsi hayvanlar için hayvanlara ait kulak küpeleri ve pasaportlarının aranmasına, sadece belgeleri tam olan ve sağlıklı hayvanların bu tür hayvan satış yerlerine girişlerine müsaade edilmesine, belgesi olmayanlar hakkında 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 36 ncı maddesi gereğince işlem yapılmasına, 2- Her türlü kanatlı hayvan ve civcivleri ile ekonomik ömrünü tamamlamış çıkma diye tabir edilen tavukların hayvan pazarlarında, açıkta ve semt pazarlarında satışının yasaklanmasına, İl/ilçe Müdürlükleri tarafından Belediyelerle işbirliği yapılarak ayda en az bir kez olmak üzere örnekleme metodu ile söz konusu satış yerlerinde denetim yapılmasına, Bakanlıkça izin verilen yerler dışında hayvan satışı yapanlara ve Bakanlıktan onay almadan faaliyette bulunanlara cezai işlem uygulanmasına, G- KESİMHANELERİN DENETİM VE KONTROLÜ 1- Kesim için İlimiz dahilindeki Resmi veya özel kesimhanelere kesim amacıyla getirilen sığır cinsi hayvanların, İl içi hareketlerinde pasaport, koyun ve keçi türü hayvanların İl içi hareketlerinde nakil belgesi, iller arası hareketlerinde ise veteriner sağlık raporları, hayvanlara ait kulak küpeleri ve veri tabanındaki kayıtlarının kontrol edilerek, hayvanların sağlık muayene ve kontrolleri yapılarak, sadece belgeleri tam ve sağlıklı hayvanların girişlerine müsaade edilmesine, kesimlerin mutlaka resmi görevli veteriner hekim veya yetkilendirilmiş veteriner hekim kontrolünde yapılmasının sağlanmasına, 2- İlgili belgeleri ve kulak küpeleri bulunmayan hayvanları kesime getirenlere, kesimini yapan işletmelere ve Bakanlıktan onay almadan faaliyette bulunanlara 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu nun 36 ncı maddesi gereğince cezai yaptırım uygulanmasına, 4

5 H- HAYVAN KESİMLERİNİN DÜZENLENMESİ 1- İlimizde koç katım zamanının Eylül-Ekim ayları olması, koyun-keçide gebelik süresinin de 5 ay olduğu dikkate alınarak 15 Nisan 2014 tarihine kadar dişi koyun-keçi kesiminin yasaklanmasına, 2- Çok zayıf hayvanlar, etleri olgunlaşmamış durumdaki çok genç hayvanlar, gebelik sürelerinin üçte ikisini doldurmuş hayvanlar ile bir hafta önce doğum yapmış ineklerin kesiminin yasaklanmasına, 3- Canlı ağırlıkları 25 kg dan düşük kuzu kesimlerine müsaade edilmemesine, 4- Ülkemizin mevcut büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığının korunabilmesi ve et/süt ihtiyacının karşılanabilmesi için Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün tarih ve sayılı yazılı talimatları gereğince; İlimiz genelinde bulunan kesimhanelerde, gebe veya damızlık niteliği taşıyan dişi büyükbaş ve küçükbaş hayvanların kesiminin yapılmamasına, bununla ilgili olarak mezbahalarda Belediyeler ve görevli Resmi Veteriner Hekimler tarafından gerekli tedbirlerin alınmasına, 5- Nevşehir İli ve İlçelerinde 01 Ocak 2014 tarihinden itibaren yeni bir komisyon kararı alınana kadar, 8 yaşına kadar olan (8 yaş dahil) damızlık sığırlar ile 5 yaşına kadar olan (5 yaş dahil) anaç dişi koyunkeçilerin kesiminin yasaklanmasına, yalnız Resmi/Serbest Veteriner Hekim raporuyla damızlık değerini yitirdiği tespit edilen dişi hayvanların bu kapsam dışında tutulmasına, kesim yasağı uygulamasının İl sınırları dahilindeki resmi ve özel kesimhanelerde titizlikle takip edilmesine, İ- KURBANLIK HAYVANLAR 1- Kurbanlık hayvanların kontrolü ile kurban bayramı süresince yapılacak olan denetim çalışmalarının, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün ilgili genelgesi, Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ ve İl/İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonlarının alacağı kararlar çerçevesinde yürütülmesine, 2- Kurban Bayramı öncesinde ve Kurban Bayramı süresince İl ve İlçe Müdürlüklerinde yeterli sayıda araç, nöbetçi veteriner hekim, veteriner sağlık teknisyeni görevlendirilmesine, 3- Kurban döneminde Trakya ya hayvan sevki yapmak isteyenlerle ilgili olarak Bakanlığın bildireceği tarihlerde başvuruların alınmasına, Trakya ya hayvan sevki gerçekleştirmek için gerekli çalışmaların İl Müdürlüğü personeli tarafından yapılmasına ve 2014/01 nolu Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketlerinin Kontrolüne ilişkin genelgeye uygun olarak hareket edilmesine, J- NAKİL ARAÇLARI, HAYVANLARIN YÜKLENMESİ, TAŞINMASI, BOŞALTILMASI VE HAYVAN REFAHI İLE İLGİLİ HUSUSLAR 1-18 Ocak 2012 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Canlı Hayvan Ticareti Yapan Satıcıların Çalışması ve Denetlenmesi İle İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereği, canlı hayvan ticareti yapan satıcılara (celeplere), Satıcı Çalışma İzni Belgesinin düzenlenmesine devam edilmesine, tarihli ve sayılı Remi Gazete de yayımlanan Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı ve Korunması Yönetmeliği gereği, 8 saatten kısa süreli hayvan nakillerinde, veteriner sağlık raporu düzenlenirken, 'bakıcı yeterlilik belgesi', 'sürücü yeterlilik belgesi', 'nakliyeci yetki belgesi'nin sevk talep eden ilgililerce ibraz edilmesine, 3- Hayvan taşıyan tüm nakil araçlarında, söz konusu Yönetmeliğin dokuzuncu bölümünde belirtilen asgari şartları taşıması zorunlu olmasına, 4- Hayvan refahına yönelik olarak, Hayvanlarda acı ve ıstırap, yara bere, stres ve korkuya neden olacak hiçbir müdahaleye izin verilmemesine, 5- Gerek çiftlik hayvanlarının bakımı, beslenmesi, nakliyesi ve kesimi esnasında gerekse deneysel ve diğer bilimsel amaçlar için hayvan kullanımında eziyetten uzak ve minimum düzeyde heyecan, acı ve ızdırap duymalarını sağlayacak düzenlemelerin yapılması için ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde eğitim ve yayım çalışmaları sürdürülmesine, 6- Salgın ve zoonoz hastalıkların kontrolü ve eradikasyonu nedeniyle yapılacak zorunlu itlaf işlemlerinde kamuoyu duyarlılığı dikkate alınarak önlem alınmasına, 7- İtlaf edilmesi gereken hayvanların imhasında sağlık ve sanitasyon tedbirleri aksatılmayacak ve çevrenin korunmasına özen gösterilmesine, 5

6 K- YURT İÇİNDE HAYVAN VE HAYVANSAL ÜRÜNLERİN SEVKLERİNDE YOL KONTROLLERİ 1- Hayvan ve hayvansal ürün sevkleri ile ilgili olarak; Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürünün koordinasyonunda, İl/İlçe Müdürlüklerinin uygun göreceği güzergâhlarda, Emniyet ve Jandarma ile işbirliği içersinde, ayda en az bir kez olmak üzere, özellikle hayvan pazarlarının kurulduğu günlerde, sevkiyat yoğunluğu da dikkate alınarak, yol kontrollerinin yapılmasına, Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu nun 36 ncı maddesi gereğince canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin sevklerinde Bakanlıkça belirlenen belgeleri bulundurmayan canlı hayvan ve hayvansal ürün sahipleri ile araç sahiplerine cezai işlem uygulanmasına, L- SALGIN, BULAŞICI VE PARAZİTER HASTALIKLARLA MÜCADELE 1-ŞAP HASTALIĞI a) Bakanlığımızca belirlenecek olan aşı uygulama zamanı ve aşılama döneminde İlimiz hayvan mevcudunun tamamının aşılanmasına, b) Şap hastalığına karşı yapılan ihbarların zamanında değerlendirilmesine ve tüm şap vakalarında tip tayini amacı ile Şap Enstitüsü Müdürlüğüne marazi madde gönderilmesine, Şap Hastalığı ile mücadelede 5996 sayılı kanun ve Şap Hastalığının Kontrolüne İlişkin Yönetmelik hükümlerinin eksiksiz uygulanmasına, hastalık çıkışında mihrak ve filyasyon araştırmasının yapılmasına, mihrak ve çevresinde hayvanların kayıt altına alınması dolayısı ile mihraktaki hayvan hareketlerinin kontrol altına alınmasına hastalık mihrakının 3 km koruma alanının ve 10 km çevresinde gözetim alanının oluşturulmasına, hastalıkla ilgili kordon ve karantina tedbirlerine titizlikle uyulmasına, 2-KOYUN-KEÇİ VEBASI (P.P.R) HASTALIĞI 2014 yılı kampanya döneminde hastalık mihraklarındaki tüm hayvanların, mihrak görülmeyen yerlerde ise yeni doğan genç hayvanlar ile daha önce aşılanmamış ergin hayvanların aşılanmasına, 3-KOYUN VE KEÇİ ÇİÇEĞİ HASTALIĞI İlimizde çıkan mihraklardaki koyun ve keçiler, kuzu ve oğlaklar ile birlikte çıkış yılında ve sonraki 2 yıl boyunca üst üste hastalık mihrakının en az 10 km yarıçapındaki alanda aşılanmasına, mihraklardaki aşılama, daha önceki yıllar da hastalık görülen tarihler dikkate alınarak yapılmasına ve hayvanların riskli döneme en yüksek bağışıklıkla girmelerinin sağlanması ve çevre köylerde yetiştiricilerin bilgilendirilerek çevre aşılamasına katılım sağlanması konusunda telkinde bulunulmasına, 4-SIĞIR VE KOYUNLARDA BRUSELLA HASTALIĞI a) 03/04/2009 tarihli ve sayılı resmi gazetede yayımlanan Brusellozla Mücadele Yönetmeliği ve 01 Ocak 2012 tarihinden itibaren başlatılan Brusellanın Konjuktival Aşı ile Kontrol ve Eradikasyonu Projesinin (2012/03 No lu Genelge) uygulanmasına devam edilmesine, b) Yeterli bağışıklığın oluşması için koyun ve keçilerin hayatı boyunca bir kez, sığırların ise hayatı boyunca iki kez aşılanması yeterli olup, 2014 yılında yeni doğmuş tüm dişi küçükbaşlar, damızlığa ayrılacak erkek küçükbaşlar ve daha önce aşılanmamış gebe olmayan ergin dişi küçükbaşlar ile 3-6 aylık yaştaki tüm dişi sığırların, geçen yıl birinci aşılaması yapılmış sığırların ikinci aşılamaları ve daha önceki yıl aşılanmamış ergin dişi sığırların konjuktival aşı ile aşılanmasına, c) Atık yapan tüm sığır, koyun ve keçilere ait atık yavruların Brucella nedeni ile tazminat ödenebilmesi için bakteriyolojik test yapılması amacıyla bölge laboratuarına gönderilmesine, d) Hastalığın tespit edildiği mihraklarda mihrak aşılaması yapılmasına, mihrak aşılamalarında özellikle küçükbaş hayvanların gebelik durumu ile aynı merayı kullanan köylerin dikkate alınmasına, gebe küçükbaş hayvanların aşılamalarının gebelik sonrasında gerçekleştirilmesine, 5-SIĞIR TÜBERKÜLOZU HASTALIĞI a) Hastalıkla mücadelede tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sığır Tüberkülozu Yönetmeliğine ve tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Sığır Tüberkülozu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğine uyulmasına, 6

7 b) Mezbaha kesimlerinde Tüberküloz tespit edilen işletmelerdeki sığırlara tüberkülin testi uygulamasına, c) Mecburi kesime tabi tutulacak hayvanların kıymet takdiri yapılırken 5996 sayılı Kanunda belirtilen esaslara uyulmasına, d) Şarta tabi kesilmesi gereken hayvanların öncelikle Et ve Süt Kurumuna ait kombinalarda, mümkün değilse Bakanlığımızdan izinli diğer Kombinalarda kestirilmesine, e) Hastalıkla mücadele de Mahalli idareler ve Sağlık Müdürlükleri ile koordineli çalışılmasına, f) Hastalıktan ari işletme oluşumunu sağlamak amacı ile gönüllü yetiştirici taleplerine ilişkin projelerin desteklenmesine, 6-SIĞIRLARIN NODÜLER EKZENTEMİ (LUMPY SKİN) İl/İlçe Müdürlükleri hastalığa karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda gerekli kontrol önlemlerinin alınmasına, şüpheli her olgudan ilgili Enstitülere marazi madde gönderilmesine, hastalık tespit edilen mihraklarda aşılama, karantina, serosurvey ve taşıyıcı kontrolü uygulamaları yapılmasına, Koyun-Keçi Çiçeği hastalığına karşı kullanılan aşı, aynı dozda olmak üzere Sığırların Nodüler Ekzantemi hastalığında da kullanılabildiğinden hastalık mihrakının en az 10 km yarıçapındaki alanda bulunan sığırlara acilen zorunlu aşılama yapılmasına, 7-KUDUZ HASTALIĞI Hastalıkla mücadelede 18/01/2012 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kuduz Hastalığından Korunma ve Kuduz Hasatlığı İle Mücadele Yönetmeliğinde belirtilen hususlara uyulmasına, a) Tüm sahipli sahipsiz kedi-köpeklerin inaktif kuduz aşısı ile Bakanlıkça belirlenen tarihlerde aşılanmasına, yeni doğan ve 2 aylık yaşa gelen tüm kedi-köpek yavrularının kampanya tarihi gözetilmeksizin aşılanmasına, hastalık çıkması durumunda gerekli önlemlerin alınmasına, b) Kuduz hastalığından şüphe edilen hayvanlar için müşahede yeri olmayan yerel yönetimlerin en kısa zamanda müşahede yerlerinin yapılmasının sağlanması, mevcut olanların ise rehabilitasyonunun sağlanması, müşahede yerlerinin gerekli kayıt ve kontrol işlerinin yerel yönetimde görevli Veteriner Hekimlerce yapılması ve kuduz riskli temasa sebep olan sahipsiz hayvanların toplanması ve müşahede yerlerine taşınması sırasında kolluk kuvvetlerden ve sivil toplum kuruluşlarından destek alınması için gerekli koordinasyonun sağlanmasına, c) Tüm şüpheli ısırık vakalarının takibinin yapılarak uygun şartlarda marazi madde alınıp laboratuara gönderilerek, filyasyon araştırılarak gerekli işlemlerin yapılmasına, sağlık kuruluşlarıyla koordinasyonun sağlanmasına, kuduz şüpheli her ihbar, ihbarın alındığı gün mutlaka resmi yazı ile Sağlık Bakanlığı İl ve İlçe teşkilatlarına bildirilmesine, d) Aşılamalarda yerel yönetim ve sivil toplum örgütleri ve gönüllü kuruluşlarla işbirliğinin yapılmasına, sahipsiz hayvanların aşılanması için belediyelerin aşı taleplerin Bakanlığa program dahilinde bildirilerek aşılanmasının sağlanmasına, e) Ölü bulunan tilki, çakal, kurt gibi yabani hayvanların İl/İlçe Müdürlüklerine haber verilmesi ya da getirilmesi sağlanarak bu hayvanların Etlik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne gönderilmesine, f) Sahipsiz köpeklerin yaşam ortamlarını oluşturan tüm unsurların ortadan kaldırılması için ilgili kurumlarla işbirliği yapılmasına, 8- ANTHRAX (ŞARBON) HASTALIĞI a) Son beş yıl içinde hastalık görülen mihraklardaki sirayete maruz hayvanların tamamının (B.Baş, K.Baş, Tek tırnaklı) en geç 30 Mayıs 2014 tarihine kadar aşılanmasına, b) Şarbon hastalığından ölen hayvanların otopsi yapılmadan iki metre derine gömülerek yakılmasına veya üzerlerine sönmemiş kireç dökülerek gömülmesine, c) Şarbon hastalığı çıkan mihraklarda ki yetiştiricilerin İl Sağlık Müdürlükleri ile işbirliği sağlanarak hastalık hakkında bilgilendirilmesine, 9-TAVUK VEBASI (AVIAN INFLUENZA-KUŞ GRİBİ) HASTALIĞI a) Hastalıkla mücadelede tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Tavuk Vebası Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca gönderilen genelge ve talimatlara göre işlem yapılmasına, 7

8 b) Köy tavuğu ile ekonomik ömrünü tamamlamış çıkma diye tabir edilen tavukların hayvan pazarlarında, açıkta ve semt pazarlarında satışına müsaade edilmemesine, 10-NAKLEDİLEBİLİR SÜNGERİMSİ BEYİN HASTALIKLARI (BSE, FSE, SCRAPİE) tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Nakledilebilir Süngerimsi Beyin Hastalıklarına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği hükümlerine uyulmasına, 11- RUAM HASTALIĞI a) Ülkesel Ruam Eradikasyon Projesi sonucunda Ülke genelinde sağlanan konumun devamlılığı için daha önce teste tabi tutulmamış olduğu tespit edilen hayvanlar ile riskli değerlendirilen veya kimlik belgesi bulunmayan at ve katırların mallein testine tabi tutulmasına, eşeklerin klinik muayeneden geçirilmesine, b) Ruam taramasından geçirilmiş, hastalık yönünden menfi bulunarak Tek Tırnaklı Hayvan Kimlik Belgesi verilmiş at ve katırlar ile klinik muayeneye tabi tutularak sağlıklı bulunan eşeklerin sevklerine müsaade edilmesine, 12- ARI HASTALIKLARI Arılarda Varroa Hastalığı görülen yerlerde yılda iki kez ilkbahar ve sonbaharda olmak üzere, yönetimli çiftçi mücadelesi şeklinde bölgesel mücadele programı uygulanmasına, Amerikan Yavru Çürüklüğü Hastalığı ve Tropilaelaps Akarı gibi arı hastalık ve zararlıları tespit edilmesi durumunda ilgili yönetmeliklere göre gerekli tedbirlerin alınmasına, 13-İHBARI MECBURİ BALIK HASTALIKLARI İhbarı mecbur balık hastalıklarından birinin görülmesi halinde gerekli tedbir ve önlemler alınmasına, 14-DİĞER İHBARI MECBURİ HAYVAN HASTALIKLARI İhbarı mecburi diğer hayvan hastalıkları ile mücadelenin 2014/01 sayılı Genelgede belirtilen hükümlere göre yapılmasına, 15-KENE MÜCADELESİ (KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİ HASTALIĞI) Bakanlık talimatları çerçevesinde, başta vaka görülen yerleşim yerlerinde olmak üzere KKKA hastalığı vektörü olan kenelere karşı büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar ile hayvan barınaklarında Mart-Ekim ayları arasında ilaçla kene mücadelesi yapılmasına, mesken, park-bahçe, mesire yeri gibi yerler Bakanlığımızın görev alanına girmediğinden ihtiyaca binaen buralarda yapılacak sınırlı ilaçlama faaliyetlerinde ilgili kurumun görev almasına, yaban hayatını ve doğanın dengesini tehdit etmesi nedeniyle geniş alan ilaçlamalarından kaçınılmasına, M-DİĞER HUSUSLAR 1-25 Aralık 2013 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği nin 14.maddesinin 1.fıkrasında belirtilen 20 günlük tanımlama süresine bakılmaksızın tarihine kadar her yaştan sığır cinsi hayvanların küpeleme ve kayıt işlemlerinin Nevşehir İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından yapılmasına, 2-25 Aralık 2013 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği nde Değişiklik yapılmasına Dair Yönetmeliğe uygun şekilde tarihine kadar her yaştaki koyun ve keçi türü hayvanların küpeleme ve kayıt işleminin İl/İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri vasıtasıyla yürütülmesine, 3- Komisyon kararında ön görülen hususların, İl Müdürü ve Hayvan Sağlığı Şube Müdürünün denetimi ve organizasyonu altında yürütülmesine, 4- Bu komisyon kararında belirtilmeyen hususlar ve ayrıntıların 2014/01 sayılı Genelgede belirtilen hükümlere göre uygulanmasına, 8

9 5- Komisyonumuzun karar altına aldığı uygulama ve tahditlere uymayanlar hakkında 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu nun 36 ncı ve 42 nci maddeleri, Kabahatler Kanununun 32 nci maddesi ile Türk Ceza Kanununun 177 nci ve 265 nci maddeleri uyarınca takibat yapılmasına, Alınan bu kararın bilgi için Komşu İllere, gereği için; Nevşehir Belediye Başkanlığına, İl Jandarma Komutanlığına, İl Emniyet Müdürlüğüne, İl Sağlık Müdürlüğüne, 7 İlçe Kaymakamlığına, İl Genel Meclisine, Ticaret Odası Başkanlığına, Ticaret Borsası Başkanlığına, Ziraat Odası Başkanlığına, İl Özel İdaresine, Veteriner Hekimler Odasına, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine, Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliğine gönderilmesine ve İl Müdürlüğü İnternet sitesinde yayımlanmasına oy birliği ile karar verilmiştir. 04. / 03. /2014 9

VAN İLİ HAYVAN SAĞLIK ZABITASI KOMİSYON KARARI

VAN İLİ HAYVAN SAĞLIK ZABITASI KOMİSYON KARARI VAN İLİ HAYVAN SAĞLIK ZABITASI KOMİSYON KARARI KARAR NO : 2015/01 KARAR TARİHİ : 09.02.2015 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunun 2.Maddesi kapsamında ve Bulaşıcı Hayvan

Detaylı

Hayvan Sağlığı ve Zabıtası kanunu ile yönetmeliğin Kuduza karşı önlem maddeleri

Hayvan Sağlığı ve Zabıtası kanunu ile yönetmeliğin Kuduza karşı önlem maddeleri Kanun Numarası: 3285 Kabul Tarihi: 08.05.1986 Yayımlandığı R.Gazete: 16.05.1986-19109 Yayımlandığı Düstur: Tertip: 5 Cilt: 25 Sayfa: 209 KANUN BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM 1 / 63 Amaç, Kapsam,

Detaylı

AYDIN VALİLİĞİ KURBAN HİZMETLERİ KOMİSYON KARARLARI

AYDIN VALİLİĞİ KURBAN HİZMETLERİ KOMİSYON KARARLARI AYDIN VALİLİĞİ KURBAN HİZMETLERİ KOMİSYON KARARLARI KARAR NO :2015/01 KARAR TARİHİ :26.08.2015 TOPLANTI YERİ :Aydın İl Müftülüğü 2015 yılı Kurban Bayramında dini amaç ve ibadet maksadıyla kurban kesmek

Detaylı

İL HAYVAN SAĞLIK ZABITASI KOMİSYONU

İL HAYVAN SAĞLIK ZABITASI KOMİSYONU Sayı, tarih 2.12.2007 Konu Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonlarını GÖREVE DAVET Adana Valiliği Yüksek Makamına 3285 sayılı Hayvan Sağlık Zabıtası Kanunu ve Yönetmeliği ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma

Detaylı

I. Kurbanlık Hayvan İşletmeleri Ve Hayvan Sevkleri İle İlgili Alınacak Önlemler

I. Kurbanlık Hayvan İşletmeleri Ve Hayvan Sevkleri İle İlgili Alınacak Önlemler KKGM'den Kurbanlık Hayvanlar hakkında Genelge 2006/67 T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 250 10 09 12 -YHH / 02../.. / 2006 Konu : Kurbanlık Hayvanlar. 08.12.2006-40683

Detaylı

AYDIN VALİLİĞİ KURBAN HİZMETLERİ KOMİSYON KARARLARI

AYDIN VALİLİĞİ KURBAN HİZMETLERİ KOMİSYON KARARLARI AYDIN VALİLİĞİ KURBAN HİZMETLERİ KOMİSYON KARARLARI KARAR NO :2016/01 KARAR TARİHİ : 17.08.2016 TOPLANTI YERİ Aydın İl Müftülüğü 2016 yılı Kurban Bayramında dini amaç ve ibadet maksadıyla kurban kesmek

Detaylı

14.05.2013 TARİHLİ RESMİ GAZETE YURT İÇİNDE CANLI HAYVAN VE HAYVANSAL ÜRÜNLERİN NAKİLLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

14.05.2013 TARİHLİ RESMİ GAZETE YURT İÇİNDE CANLI HAYVAN VE HAYVANSAL ÜRÜNLERİN NAKİLLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 14.05.2013 TARİHLİ RESMİ GAZETE YURT İÇİNDE CANLI HAYVAN VE HAYVANSAL ÜRÜNLERİN NAKİLLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Yetki Kanunu: 5996 Yayımlandığı R.Gazete: 17.12.2011-28145 Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

KARTAL BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

KARTAL BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ KARTAL BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı Veteriner İşleri Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

BRUSELLA ERADİKASYON PROGRAMI

BRUSELLA ERADİKASYON PROGRAMI BRUSELLA ERADİKASYON PROGRAMI Dr. Nahit YAZICIOĞLU Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Karantina Daire Başkanı V.Türkiye Zoonotik Hastalıklar Sempozyumu-24/25 Ekim 2014-Erzurum 1 YASAL ALT

Detaylı

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAYVAN SAĞLIĞI VE KARANTİNA DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAYVAN SAĞLIĞI VE KARANTİNA DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAYVAN SAĞLIĞI VE KARANTİNA DAİRE BAŞKANLIĞI KANATLI SAĞLIĞI İÇİN YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Ümit ZORAY Veteriner Hekim KANATLI İŞLETME

Detaylı

GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VI. TÜRKİYE ZOONOTİK HASTALIKLAR SEMPOZYUMU

GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VI. TÜRKİYE ZOONOTİK HASTALIKLAR SEMPOZYUMU GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAYVAN SAĞLIĞI VE KARANTİNA DAİRE BAŞKANLIĞI Hayvan Hareketlerinin Kontrolü VI. TÜRKİYE ZOONOTİK HASTALIKLAR SEMPOZYUMU «Küresel Tehdit, Zoonozlar» 4-5 Kasım 2016 İlhan

Detaylı

HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ

HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (tebliğ 2016/26) *BUZAĞI DESTEKLEMESİ *MALAK DESTEKLEMESİ *ANAÇ KOYUN VE KEÇİ DESTEKLEMESİ *ÇİĞ SÜT DESTEKLEMESİ

Detaylı

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Kaynak Aktarımı ve Ödemeler

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Kaynak Aktarımı ve Ödemeler Hayvanciligin Desteklenmesi Hakkinda 2005/8503 sayili Bakanlar Kurulu Kararinin Uygulama Esaslari Teb 17.12.2005 / 26026 Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında 2005/8503

Detaylı

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında 2005/8503 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Uygulama Esasları Tebliği

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında 2005/8503 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Uygulama Esasları Tebliği Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında 2005/8503 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Uygulama Esasları Tebliği Yayımlandığı R.Gazete: 17.12.2005-8503 Tebliğ No: 2005/47 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak,

Detaylı

T.C. EDİRNE VALİLİĞİ Kurban Hizmetleri Komisyonu Başkanlığı

T.C. EDİRNE VALİLİĞİ Kurban Hizmetleri Komisyonu Başkanlığı T.C. EDİRNE VALİLİĞİ Kurban Hizmetleri Komisyonu Başkanlığı Karar Tarihi: 07.09.2015 Karar No : 02 2015 Yılı Kurban Hizmetleri Komisyonu, Komisyon Başkanı Vali Yardımcısı Dr. Salih ALTINOK un başkanlığında,

Detaylı

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 250.10.10.11/HHM-47-13639.../.../2006 Konu : Hastalıklardan Ari İşletmelerin Desteklenmesi DOSYA 19.06.2006 / 21085 Genelge 2006/32 Bilindiği üzere 24.02.2005 tarih ve 25737 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Çiftçi Kayıt Sistemine Kayıt 1-Başvuru Dilekçesi 2-Çiftçi 3-Tapu Müdürlüğünden Kayıtlarımıza

Detaylı

Hayvan Refahı Eğitimi Düzenlendi

Hayvan Refahı Eğitimi Düzenlendi Hayvan Refahı Eğitimi Düzenlendi Bakanlığımız Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı ve Korunması Yönetmeliği ve Canlı Hayvan Ticareti Yapan Satıcıların Çalışma ve Denetlenmesi ile İlgili Usul ve Esaslar

Detaylı

T.C. ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI VETERİNER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI VETERİNER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI VETERİNER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, a) Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nün

Detaylı

BULAŞICI HAYVAN HASTALIKLARI İLE MÜCADELEDE UYGULANACAK GENEL HÜKÜMLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

BULAŞICI HAYVAN HASTALIKLARI İLE MÜCADELEDE UYGULANACAK GENEL HÜKÜMLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 20 Ocak 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28179 YÖNETMELİK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: BULAŞICI HAYVAN HASTALIKLARI İLE MÜCADELEDE UYGULANACAK GENEL HÜKÜMLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

YÖNETMELİK. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

YÖNETMELİK. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: 20 Ocak 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28179 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: YÖNETMELİK BULAŞICI HAYVAN HASTALIKLARI İLE MÜCADELEDE UYGULANACAK GENEL HÜKÜMLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

IĞDIR İL HAYVANLARI KORUMA KURULU

IĞDIR İL HAYVANLARI KORUMA KURULU IĞDIR İL HAYVANLARI KORUMA KURULU Karar No: Tarih: 3..5.7.4 tarih ve 559 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 599 sayılı Hayvanları Kanunu ve bu kanuna istinaden Bakanlıkça çıkartılmış olan

Detaylı

T.C. BAYBURT VALĠLĠĞĠ ĠL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. BAYBURT VALĠLĠĞĠ ĠL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ T.C. BAYBURT VALĠLĠĞĠ ĠL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ Aralık 2012 T.C. Bayburt Valiliği İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Alo BAY-TAR-IM Projesi 1- PROJENİN TANIMI VE GEREKÇESİ: Bayburt'ta

Detaylı

T.C. UZUNDERE KAYMAKAMLIĞI İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. UZUNDERE KAYMAKAMLIĞI İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ T.C. UZUNDERE KAYMAKAMLIĞI İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ Yapılan çalışmalar 1- Çiftçi Kursları Sıra No 2014 YILI Kursun Konusu Açılan Kurs Sayısı Kursiyer Sayısı 1 Arıcılık Kursu 1 30 2 Süt

Detaylı

2008 / 13695 Hayvanciligin Desteklenmesi Hakkinda Kararda Degisiklik Yapilmasina Iliskin Karar

2008 / 13695 Hayvanciligin Desteklenmesi Hakkinda Kararda Degisiklik Yapilmasina Iliskin Karar 2008 / 13695 Hayvanciligin Desteklenmesi Hakkinda Kararda Degisiklik Yapilmasina Iliskin Karar 24.05.2008 / 26885 24 Mayıs 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26885 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı :

Detaylı

İSTANBUL İLİ ARNAVUTKÖY İLÇESİ HİZMET STANDARTLARI

İSTANBUL İLİ ARNAVUTKÖY İLÇESİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 İşletme Kayıt Belgesi 2 Sertifikalı Fide/Fidan Kullanım Desteği İSTANBUL İLİ ARNAVUTKÖY İLÇESİ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 2- Meslek odası

Detaylı

T.C. EDİRNE VALİLİĞİ Kurban Hizmetleri Komisyonu Başkanlığı

T.C. EDİRNE VALİLİĞİ Kurban Hizmetleri Komisyonu Başkanlığı Karar Tarihi: 24.08.2015 Karar No : 01 T.C. EDİRNE VALİLİĞİ Kurban Hizmetleri Komisyonu Başkanlığı 2015 Yılı Kurban Hizmetleri Komisyonu, Komisyon Başkanı Vali Yardımcısı Dr. Salih ALTINOK un başkanlığında

Detaylı

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Kırşehir Belediyesi nde faaliyet

Detaylı

CANİK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

CANİK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI CANİK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO ADI 1 3071 Sayılı Kanun Gereğince Dilekçe Hakkının Kullanılması 2 Amatör Balıkçı Belgesi 20 Dakika 30 Gün 2-Bir Adet Vesikalık

Detaylı

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2004-2012

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2004-2012 VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2004-2012 Veteriner İşleri Müdürlüğü, 1 müdür 1 veteriner hekim(sözleşmeli) 3 daimi işçi, hizmet alımı kapsamında 1 veteriner sağlık teknikeri 1 yakalama görevlisi 5 bakıcı dan

Detaylı

ÇEKMEKÖY İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI. 1- Başvuru formu ve taahhütname (Ek1)

ÇEKMEKÖY İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI. 1- Başvuru formu ve taahhütname (Ek1) ÇEKMEKÖY İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1- Başvuru formu ve taahhütname (Ek1) 2- Nüfus cüzdanının

Detaylı

T.C. İZMİR ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. İZMİR ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. İZMİR ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 2012-İZMİR BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç ve Kapsam: Madde

Detaylı

T.C. BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ,GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,Kapsam,Hukiki Dayanak

T.C. BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ,GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,Kapsam,Hukiki Dayanak T.C. BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ,GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,Kapsam,Hukiki Dayanak Amaç Madde 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı Başakşehir Belediye Başkanlığı Sağlık

Detaylı

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü HAYVAN HASTALIKLARI İLE MÜCADELE VE HAYVAN HAREKETLERİ KONTROLÜ PROGRAMI

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü HAYVAN HASTALIKLARI İLE MÜCADELE VE HAYVAN HAREKETLERİ KONTROLÜ PROGRAMI T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü HAYVAN HASTALIKLARI İLE MÜCADELE VE HAYVAN HAREKETLERİ KONTROLÜ PROGRAMI SAĞLIKLI HAYVAN, GÜVENLİ GIDA, SAĞLIKLI İNSAN ANKARA,

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İl Müftülüğü

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İl Müftülüğü T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İl Müftülüğü Sayı : 60928694-212- Konu : Kurban Hizmetleri Komisyon Kararlan O C -OC- 2016 İlgi : Diyanet İşleri Başkanlığı (Din Hizmetleri Genel M üdürlüğü) nın 04/08/2016 tarihli

Detaylı

ZOONOTİK HASTALIKLARIN VETERİNER HEKİMLİK BOYUTU

ZOONOTİK HASTALIKLARIN VETERİNER HEKİMLİK BOYUTU 9 ZOONOTİK HASTALIKLARIN VETERİNER HEKİMLİK BOYUTU Dr. Bekir YAMAN Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Bugün dünyada 250 den fazla zoonoz karekterli hastalıktan bahsedilmektedir.

Detaylı

GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Dursun KODAZ Gıda Mühendisi Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanlığı

GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Dursun KODAZ Gıda Mühendisi Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanlığı GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Dursun KODAZ Gıda Mühendisi Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanlığı GENEL MÜDÜRLÜK YAPISI GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ-ORGANİZASYON ŞEMASI GENEL MÜDÜR GENEL MÜDÜR

Detaylı

T.C. KADIKÖY BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar

T.C. KADIKÖY BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar T.C. KADIKÖY BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Kadıköy Belediyesi Veteriner İşleri

Detaylı

İLKADIM GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI STRATEJİK PLAN VE ÇALIŞMA PROGRAMI

İLKADIM GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI STRATEJİK PLAN VE ÇALIŞMA PROGRAMI İLKADIM GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI STRATEJİK PLAN VE ÇALIŞMA PROGRAMI TOPLU TÜKETİM YERİ GIDA VE YEM BİRİMİ TOPLU SATIŞ YERİ 2014 YILI BAKANLIK VE VALİLİK STRATEJİ PLANLARINA GÖRE

Detaylı

Meclis No: 106/2017 Karar No: 143/2017 Karar Tarihi:

Meclis No: 106/2017 Karar No: 143/2017 Karar Tarihi: Meclis No: 106/2017 Karar No: 143/2017 Karar Tarihi:01.08.2017 T.C. İZMİR KONAK BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT, GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 55016929.010.06.02-106 09.01.2013-000763 Konu: Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü GENELGE 2013/04 Gelişen ve değişen dünyada insanoğlunun geçmişten günümüze önemli ve

Detaylı

TÜRKİYE DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ SOYKÜTÜĞÜ, ÖNSOYKÜTÜĞÜ VE DÖL KONTROLÜ PROJELERİ TOPLANTISI ANTALYA 25.11.

TÜRKİYE DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ SOYKÜTÜĞÜ, ÖNSOYKÜTÜĞÜ VE DÖL KONTROLÜ PROJELERİ TOPLANTISI ANTALYA 25.11. TÜRKİYE DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ SOYKÜTÜĞÜ, ÖNSOYKÜTÜĞÜ VE DÖL KONTROLÜ PROJELERİ TOPLANTISI ANTALYA 25.11.2015 HAYVAN HAYAT SİGORTALARI BÜYÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI KÜÇÜKBAŞ HAYVAN

Detaylı

RUAM HASTALIĞINA KARŞI KORUNMA VE MÜCADELE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

RUAM HASTALIĞINA KARŞI KORUNMA VE MÜCADELE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 22.12.2011 Resmi Gazete Sayısı: 28150 RUAM HASTALIĞINA KARŞI KORUNMA VE MÜCADELE YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

İLİMİZDE HAYVANCILIĞIN DURUMU

İLİMİZDE HAYVANCILIĞIN DURUMU İLİMİZDE HAYVANCILIĞIN DURUMU 1.AMASYADA TARIMSAL YAPI İlimiz ekonomisinde Tarım ilk sırada yer almakta olup 29.390 çiftçi ailesinden 146.948 kişi bu sektörden geçimini sağlamaktadır. 2011 yılı Bitkisel

Detaylı

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Sayı : 55016929.010.06.02-106 09.01.2013-000763 Konu: Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü GENELGE 2013/04 Gelişen

Detaylı

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü HAYVAN HASTALIKLARI İLE MÜCADELE VE HAYVAN HAREKETLERİ KONTROLÜ PROGRAMI

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü HAYVAN HASTALIKLARI İLE MÜCADELE VE HAYVAN HAREKETLERİ KONTROLÜ PROGRAMI T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü HAYVAN HASTALIKLARI İLE MÜCADELE VE HAYVAN HAREKETLERİ KONTROLÜ PROGRAMI SAĞLIKLI HAYVAN, GÜVENLİ GIDA, SAĞLIKLI İNSAN ANKARA, 2014

Detaylı

T.C. KONAK BELEDĠYE BAġKANLIĞI VETERĠNER ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. KONAK BELEDĠYE BAġKANLIĞI VETERĠNER ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. KONAK BELEDĠYE BAġKANLIĞI VETERĠNER ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, a) Konak Belediyesi

Detaylı

VETERİNER HEKİM MUAYENEHANE VE POLİKLİNİK YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi : 15/10/2011 Resmi Gazete Sayısı : 28085

VETERİNER HEKİM MUAYENEHANE VE POLİKLİNİK YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi : 15/10/2011 Resmi Gazete Sayısı : 28085 VETERİNER HEKİM MUAYENEHANE VE POLİKLİNİK YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi : 15/10/2011 Resmi Gazete Sayısı : 28085 BÖLÜMLER, ASGARİ VE TEKNİK ŞARTLAR Muayenehane Poliklinik Veteriner Hekim Odası (6m2)

Detaylı

SAĞLIKLI HİNDİ YETİŞTİRİÇİLİĞİ

SAĞLIKLI HİNDİ YETİŞTİRİÇİLİĞİ SAĞLIKLI HİNDİ YETİŞTİRİÇİLİĞİ Şerafettin ERBAYRAM 25.06.2006 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolca Hindi Genel Koordinatörü ENTEGRELERDE TÜM ÜRETİM TARIM BAKANLIĞI DENETİMİ ALTINDADIR 3285 sayılı Hayvan

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 03.04.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27189

Resmi Gazete Tarihi: 03.04.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27189 Resmi Gazete Tarihi: 03.04.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27189 Bruselloz İle Mücadele Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, brusellozun kontrol

Detaylı

TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ

TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Görev ve Yetki Tanımları TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Temizlik İşleri Müdürlüğü ilçenin temizlik ve ilaçlama işlerini yapmak, köpek barınağının bakımı ve düzenlenmesini gerçekleştirmek; belediyenin ulaşım

Detaylı

Konu: T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI :250 10 06 11 30-29/11/2005 KONU: Uygulama Talimatı.

Konu: T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI :250 10 06 11 30-29/11/2005 KONU: Uygulama Talimatı. SAYI :250 10 06 11 30-29/11/2005 KONU: Uygulama Talimatı. Talimat No :.VALİLİĞİNE (İl Müdürlüğü) Bilindiği üzere, 24/02/2005 tarih ve 25737 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Hayvancılığın Desteklenmesi

Detaylı

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI Veteriner İşleri Müdürü Şef Veteriner Hekim Veteriner İşleri Servisi İdari İşler Servisi Başıboş Hayvan Yakalama ve Denetim Servisi Hayvan Bakım Servisi T.C.

Detaylı

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 71037622-010.06.02-2663 20.01.2014 Konu: Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü GENELGE 2014/01 Gelişen ve değişen dünyada insanoğlunun geçmişten günümüze önemli ve değişmez

Detaylı

FASIL 12 GIDA GÜVENLİĞİ, VETERİNERLİK VE BİTKİ SAĞLIĞI

FASIL 12 GIDA GÜVENLİĞİ, VETERİNERLİK VE BİTKİ SAĞLIĞI FASIL 12 GIDA GÜVENLİĞİ, VETERİNERLİK VE BİTKİ SAĞLIĞI Öncelik 12.1 Gıda, yem ve veterinerlik konularında AB gereklilikleriyle uyumlu ve AB müktesebatının tam olarak aktarılmasına olanak sağlayacak bir

Detaylı

Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ

Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ Hayvancılık İşletmelerinin Kuruluş, Çalışma, Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik Yayınlandı Hayvancılık İşletmelerinin Kuruluş, Çalışma, Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik 09.08.2006

Detaylı

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Dr. Nahit YAZICIOĞLU Daire Başkanı

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Dr. Nahit YAZICIOĞLU Daire Başkanı T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Dr. Nahit YAZICIOĞLU Daire Başkanı MEVZUAT 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu Kuluçkahane ve Damızlık

Detaylı

2016 yılı Çankırı İl Geneli Kurban Kesim Yerleri Listesi Yılı Çankırı İl Geneli Kurban Satış Yerleri Listesi

2016 yılı Çankırı İl Geneli Kurban Kesim Yerleri Listesi Yılı Çankırı İl Geneli Kurban Satış Yerleri Listesi 2016 yılı Çankırı İl Geneli Kurban Kesim Yerleri Listesi Sıra No Birim Yer Adı Yer Adresi 1 Çankırı BELEDİYE MEZBAHANESİ FATİH MAH. 2 Çankırı PAZAR PAZARI YENİ MAH. 3 Çankırı Çerkeş BELEDİYE MEZBAHANESİ

Detaylı

T.C. İNEGÖL BELEDİYE BAŞKANLIĞI VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İNEGÖL BELEDİYE BAŞKANLIĞI VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İNEGÖL BELEDİYE BAŞKANLIĞI VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, İnegöl Belediyesi Veterinerlik

Detaylı

KAMU DIŞINDA GÖREV ALAN VETERİNER HEKİMLERİNİN GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUKLARI İLE EĞİTİM ve ÇALIŞMA USUL ve ESASLARINA DAİR YÖNERGE

KAMU DIŞINDA GÖREV ALAN VETERİNER HEKİMLERİNİN GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUKLARI İLE EĞİTİM ve ÇALIŞMA USUL ve ESASLARINA DAİR YÖNERGE KAMU DIŞINDA GÖREV ALAN VETERİNER HEKİMLERİNİN GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUKLARI İLE EĞİTİM ve ÇALIŞMA USUL ve ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu

Detaylı

İSTANBUL VALİLİĞİ İL BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ KOMİSYON KARARI

İSTANBUL VALİLİĞİ İL BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ KOMİSYON KARARI İSTANBUL VALİLİĞİ İL BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ KOMİSYON KARARI KARAR NO : 2011/1 KARAR TARİHİ : 03.11.2011 TOPLANTI YERİ : İstanbul Valiliği Ek Hizmet binası Toplantı Salonu 1. Su ürünleri av yasaklarına

Detaylı

1. Toplantıların sekretaryasının ilgi (b) Yönetmelik gereği İl Müftülüğünce, muhasebe işlerinin ise TDV Kırıkkale Şubesince yürütülmesine,

1. Toplantıların sekretaryasının ilgi (b) Yönetmelik gereği İl Müftülüğünce, muhasebe işlerinin ise TDV Kırıkkale Şubesince yürütülmesine, TOPLANTI TARİHİ : 03/09/2015 KARAR NO : 1 T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ İl Müftülüğü KURBAN HİZMETLERİ KOMİSYON BAŞKANLIĞI GÜNDEM: 1-2014 Yılı Kurban Hizmetlerinin Değerlendirilmesi, 2-2015 Yılı Kurban Hizmetlerinin

Detaylı

KOYUN VE KEÇİ TÜRÜ HAYVANLARIN TANIMLANMASI, TESCİLİ VE İZLENMESİ YÖNETMELİĞİNİN UYGULAMA TALİMATI I. İL/İLÇE MÜDÜRLÜKLERİNİN SORUMLULUKLARI

KOYUN VE KEÇİ TÜRÜ HAYVANLARIN TANIMLANMASI, TESCİLİ VE İZLENMESİ YÖNETMELİĞİNİN UYGULAMA TALİMATI I. İL/İLÇE MÜDÜRLÜKLERİNİN SORUMLULUKLARI KOYUN VE KEÇİ TÜRÜ HAYVANLARIN TANIMLANMASI, TESCİLİ VE İZLENMESİ YÖNETMELİĞİNİN UYGULAMA TALİMATI I. İL/İLÇE MÜDÜRLÜKLERİNİN SORUMLULUKLARI 1. Koyun ve Keçilerin Tanımlanması ve Kayıt Altına Alınması

Detaylı

23 Aralık 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28151 YÖNETMELİK

23 Aralık 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28151 YÖNETMELİK 23 Aralık 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28151 YÖNETMELİK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: SIĞIRLARDA LÖYKOZ HASTALIĞINA KARġI KORUNMA VE MÜCADELE YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

YÖNETMELİK. c) Damızlık: Irkına, tipine ve verimine özgü özellikleri gösteren vasıflı ve damızlık belgeli hayvanları,

YÖNETMELİK. c) Damızlık: Irkına, tipine ve verimine özgü özellikleri gösteren vasıflı ve damızlık belgeli hayvanları, 5 Aralık 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28133 Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: YÖNETMELİK HAYVANLARDA SOY KÜTÜĞÜ VE ÖN SOY KÜTÜĞÜ ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

18 Aralık 2013 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından

18 Aralık 2013 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından 18 Aralık 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28855 TEBLİĞ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından :DONDURULMUŞ SPERMADAN NUMUNE ALMA ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/63) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIŞ AÇISI İLE «TEK SAĞLIK» UYGULAMALARI

SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIŞ AÇISI İLE «TEK SAĞLIK» UYGULAMALARI SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIŞ AÇISI İLE «TEK SAĞLIK» UYGULAMALARI Dr. Ebru AYDIN Zoonotik ve Vektörel Hastalıklar Daire Başkanı Halk Sağlığı Uygulamalarında Veterinerlik Hizmetlerinin Rolü Sempozyumu Ankara,

Detaylı

18 Aralık 2013 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : 28855 TEBLİĞ. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: DONDURULMUŞ SPERMADAN NUMUNE ALMA ESASLARI

18 Aralık 2013 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : 28855 TEBLİĞ. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: DONDURULMUŞ SPERMADAN NUMUNE ALMA ESASLARI 18 Aralık 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28855 TEBLİĞ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: DONDURULMUŞ SPERMADAN NUMUNE ALMA ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/63) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Sağlık Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığından: 19 Ocak 2013 Sayı : 28533 RESMÎ GAZETE Sayfa : 41 Sağlık Bakanlığından: MEZARLIK YERLERİNİN İNŞAASI İLE CENAZE NAKİL VE DEFİN İŞLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

Detaylı

TÜRKĠYE DE KUDUZ VE YÜRÜTÜLEN ÇALIġMALAR

TÜRKĠYE DE KUDUZ VE YÜRÜTÜLEN ÇALIġMALAR TÜRKĠYE DE KUDUZ VE YÜRÜTÜLEN ÇALIġMALAR Dr. Ebru AYDIN Zoonotik ve Vektörel Hastalıklar Daire Başkanı 0 312 565 5347 ebruaydin.tr@gmail.com ebru.aydin@thsk.gov.tr KUDUZ Kuduz, dünyada hâlâ önemini koruyan

Detaylı

TEBLİĞ ÇİFTLİK MUHASEBE VERİ AĞI SİSTEMİNE DÂHİL OLAN TARIMSAL İŞLETMELERE KATILIM DESTEĞİ ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/14)

TEBLİĞ ÇİFTLİK MUHASEBE VERİ AĞI SİSTEMİNE DÂHİL OLAN TARIMSAL İŞLETMELERE KATILIM DESTEĞİ ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/14) 13 Mayıs 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29711 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TEBLİĞ ÇİFTLİK MUHASEBE VERİ AĞI SİSTEMİNE DÂHİL OLAN TARIMSAL İŞLETMELERE KATILIM DESTEĞİ ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR

Detaylı

17 Ocak 2014 CUMA. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: HAYVANSAL GIDALAR İÇİN ÖZEL HİJYEN KURALLARI

17 Ocak 2014 CUMA. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: HAYVANSAL GIDALAR İÇİN ÖZEL HİJYEN KURALLARI 17 Ocak 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28885 YÖNETMELİK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: HAYVANSAL GIDALAR İÇİN ÖZEL HİJYEN KURALLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

Detaylı

17 Aralık 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28145 YÖNETMELİK

17 Aralık 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28145 YÖNETMELİK 17 Aralık 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28145 YÖNETMELİK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: YURT İÇİNDE CANLI HAYVAN VE HAYVANSAL ÜRÜNLERİN NAKİLLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

Ölülerin muayenesi ve defin ruhsatlarının verilmesi, fert. toplum ve çevre sağlığının açısından önem arz etmektedir.

Ölülerin muayenesi ve defin ruhsatlarının verilmesi, fert. toplum ve çevre sağlığının açısından önem arz etmektedir. Ölü Defin Ruhsatları Hakkında Genelge Tarihi:01.05.2000 Sayısı:5852-2000/41 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI : B100TSH0100005/5852 KONU : Ölü Defin Ruhsatları ANKARA 01.05.2000

Detaylı

Veteriner İşleri Müdürlüğü ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsamı,Dayanak,Tanımlar

Veteriner İşleri Müdürlüğü ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsamı,Dayanak,Tanımlar Veteriner İşleri Müdürlüğü ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsamı,Dayanak,Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)Bu yönetmeliğin amacı ; Veteriner İşleri Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/7 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/7 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/7 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev, Çalışma

Detaylı

SAHİPLİ HAYVAN KAYIT DEFTERİ. Yapılma Tarihi

SAHİPLİ HAYVAN KAYIT DEFTERİ. Yapılma Tarihi Ek-1 SAHİPLİ HAYVAN KAYIT DEFTERİ Sıra No Hayvanın Türü Irkı Cinsi Yaşı Cinsiyeti Sahibinin Adı, Adresi Aşı türü, adı Yapılma Tarihi Kısırlaştırma ve İşaretleme Yapılan tedavi Gebelik durumu Sahiplendirilme

Detaylı

ÇANAKKALE BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANAKKALE BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANAKKALE BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)Bu Yönergenin amacı; Veteriner İşleri Müdürlüğü

Detaylı

ÇAT İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

ÇAT İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 1 ADI Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Desteklemesi 1 Başvuru formu ve taahhütname, (EK 1) 2 Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik kapsamında alınan yetki belgesinin il/ilçe

Detaylı

Resmî Gazete TEBLİĞ. b) Kanun: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununu,

Resmî Gazete TEBLİĞ. b) Kanun: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununu, 25 Ekim 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27035 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: GENEL YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ GENEL TEBLİĞİ (MAHALLİ İDARELER MALİ VERİLERİ) (SIRA NO: 1) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

ZİRAİ MÜCADELE İŞLERİNİ ÜCRET KARŞILIĞINDA YAPMAK İSTEYENLER HAKKINDA YÖNETMELİK

ZİRAİ MÜCADELE İŞLERİNİ ÜCRET KARŞILIĞINDA YAPMAK İSTEYENLER HAKKINDA YÖNETMELİK ZİRAİ MÜCADELE İŞLERİNİ ÜCRET KARŞILIĞINDA YAPMAK İSTEYENLER HAKKINDA YÖNETMELİK Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Resmi Gazete Tarihi: 19/03/1993 Resmi Gazete Sayısı: 21529 BİRİNCİ KISIM : Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

GIDA GÜVENLİĞİ, VETERİNERLİK VE BİTKİ SAĞLIĞI POLİTİKALARI FASLI

GIDA GÜVENLİĞİ, VETERİNERLİK VE BİTKİ SAĞLIĞI POLİTİKALARI FASLI GIDA GÜVENLİĞİ, VETERİNERLİK VE BİTKİ SAĞLIĞI POLİTİKALARI FASLI Dr.Şebnem GÜRBÜZ Koordinatör Avrupa Birliği Bakanlığı Tarım Balıkçılık Başkanlığı 1 KAPSAM Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı

Detaylı

ÇOCUK KORUMA KORUYUCU TEDBİRLER KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI

ÇOCUK KORUMA KORUYUCU TEDBİRLER KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI ÇOCUK KORUMA KORUYUCU TEDBİRLER KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI KOORDİNATÖR KURULUŞ : Başbakanlığın 20.04.1963 tarih ve DPT Müst.nıın 3031-3-63/1972, Sayılı Genelgeleri. 18.10.2008 gün ve 27028 Sayılı Resmi

Detaylı

KULUÇKAHANE ve DAMIZLIK İŞLETMELERİNİN SAĞLIK KONTROL YÖNETMELİĞİ Yetki Kanunu 3285, 441 Yayımlandığı R.Gazete 14 Eylül 1998, 23463

KULUÇKAHANE ve DAMIZLIK İŞLETMELERİNİN SAĞLIK KONTROL YÖNETMELİĞİ Yetki Kanunu 3285, 441 Yayımlandığı R.Gazete 14 Eylül 1998, 23463 KULUÇKAHANE ve DAMIZLIK İŞLETMELERİNİN SAĞLIK KONTROL YÖNETMELİĞİ Yetki Kanunu 3285, 441 Yayımlandığı R.Gazete 14 Eylül 1998, 23463 BİRİNCİ BÖLÜ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı

21 Aralık 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28149 YÖNETMELİK

21 Aralık 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28149 YÖNETMELİK 21 Aralık 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28149 YÖNETMELİK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: AFRĠKA AT VEBASI HASTALIĞINA KARġI KORUNMA VE MÜCADELE YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Veteriner İşleri Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Veteriner İşleri Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Veteriner İşleri Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri

Detaylı

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : B.12.0.GKG.0.02.01-010.06- Konu: Brusellanın Konjuktival Aşı İle Kontrol ve Eradikasyonu Projesi Genelge NO:2012/JÛ3 T.C. 1 3,01.2012*001334 m Ülkemizde yaygın olarak görülen ve yetiştiricilerimizin

Detaylı

ZOONOTİK HASTALIKLARDA TEK SAĞLIK YAKLAŞIMI VE ÖNEMİ KUDUZ ÖRNEĞİ

ZOONOTİK HASTALIKLARDA TEK SAĞLIK YAKLAŞIMI VE ÖNEMİ KUDUZ ÖRNEĞİ ZOONOTİK HASTALIKLARDA TEK SAĞLIK YAKLAŞIMI VE ÖNEMİ KUDUZ ÖRNEĞİ Dr. Ebru AYDIN Zoonotik ve Vektörel Hastalıklar Daire Başkanı T.C. Sağlık Türkiye T.C. Bakanlığı Halk Sağlık Sağlığı Bakanlığı Kurumu Zoonotik

Detaylı

KADIKÖY İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

KADIKÖY İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER KADIKÖY İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 HİZMETİN ADI PERAKENDE İŞLETME KAYIT NUMARASI BAŞVURUSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1-Başvuru matbu dilekçesi 2-İşyeri Açma

Detaylı

SÜT SEKTÖRÜNDE MEVCUT DURUM. Yusuf GÜÇER Ziraat Mühendisi İzmir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

SÜT SEKTÖRÜNDE MEVCUT DURUM. Yusuf GÜÇER Ziraat Mühendisi İzmir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü SÜT SEKTÖRÜNDE MEVCUT DURUM Yusuf GÜÇER Ziraat Mühendisi İzmir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü TARIMSAL ÜRETİM DEĞERİ BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİMDE İZMİR İN ÜLKE SIRALAMASINDAKİ YERİ (TUİK-2014)

Detaylı

TC. KAPAKLI BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,Dayanak ve Tanımlar

TC. KAPAKLI BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,Dayanak ve Tanımlar TC. KAPAKLI BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu yönetmeliğin amacı,kapaklı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün

Detaylı

BRUSELLOZUN ÖNLENMESİ VE KONTROLÜ. Yrd.Doç.Dr. Ahmet DİNÇOĞLU

BRUSELLOZUN ÖNLENMESİ VE KONTROLÜ. Yrd.Doç.Dr. Ahmet DİNÇOĞLU BRUSELLOZUN ÖNLENMESİ VE KONTROLÜ Yrd.Doç.Dr. Ahmet DİNÇOĞLU Bu Hastalık Neden Çok Önemlidir! Hayvanlarda Neden Olduğu Yavru Kaybı Süt Veriminde Azalma Damızlık Değeri Kaybı Kısırlık Hastalığın Çabuk Yayılması

Detaylı

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü; Gıda Yem ve Hayvan Sağlığı İl Müdür Yardımcılığı

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü; Gıda Yem ve Hayvan Sağlığı İl Müdür Yardımcılığı Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü; Gıda Yem ve Hayvan Sağlığı İl Müdür Yardımcılığı İŞİN KISA TANIMI: İzmir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü üst

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ DENEY HAYVANLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ DENEY HAYVANLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu KAFKAS ÜNİVERSİTESİ DENEY HAYVANLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kafkas Üniversitesi Deney Hayvanları

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HAYVAN VE ÜRÜNLERİN ÜLKEYE GİRİŞİNDE ÖN BİLDİRİM VE VETERİNER KONTROLLERİNE DAİR YÖNETMELİK Yetki Kanunu: 5996 Yayımlandığı R.Gazete: 17.12.2011-28145 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

BAYRAMPAŞA İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

BAYRAMPAŞA İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI Resmi Gazete Sayısı: 27305 SAYFA NO : 1 / 5 BAYRAMPAŞA İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK SIRA NO HİZMETİN ADI 1 Amatör Balıkçılık Belgesi 2 Tarımsal İlaç Reçetesi 3 Anaç Sığır BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Detaylı

T.C ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

T.C ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü SAYI KONU : B.18.0.ÇYG.0.02.00.03/010.06 : Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinin Uygulamaları Hk. GENELGE (2007/5) 2872 sayılı Çevre Kanununun 14. maddesi çerçevesinde, Çevresel

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR TEPEBAġI BELEDĠYESĠ VETERĠNER ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR TEPEBAġI BELEDĠYESĠ VETERĠNER ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK TEPEBAġI BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 01.09.2009 TARĠH VE 107 SAYILI KARARI ĠLE KABUL EDĠLMĠġTĠR. T.C. ESKĠġEHĠR TEPEBAġI BELEDĠYESĠ VETERĠNER ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ

Detaylı

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

YÖNETMELİK. c) Birincil arı ürünleri: Süzme bal, petekli bal, polen, balmumu, propolis ve arı sütü gibi arı ürünlerini,

YÖNETMELİK. c) Birincil arı ürünleri: Süzme bal, petekli bal, polen, balmumu, propolis ve arı sütü gibi arı ürünlerini, 17 Aralık 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28145 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: YÖNETMELİK YURT İÇİNDE CANLI HAYVAN VE HAYVANSAL ÜRÜNLERİN NAKİLLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı