TÜBĠTAK KAMAG 107G088

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜBĠTAK KAMAG 107G088"

Transkript

1 1

2 Ġçme Suyu Dağıtım ġebekelerinde Optimum Klorlama Uygulamalarının Matematiksel Modeller Kullanılarak GerçekleĢtirilmesi ve Dezenfeksiyon Sistemlerinin Yönetimi Projesi El Kitabı TÜBĠTAK KAMAG 107G088 Nolu Proje Hazırlayanlar: Prof.Dr. Habib MUHAMMETOĞLU Prof.Dr. Selçuk SOYUPAK Yük. Müh. Ġ.Ethem KARADĠREK ANTALYA, Nisan

3 ÖNSÖZ (ASAT GENEL MÜDÜRÜ) Su ve Atıksu Ġdaresi Genel Müdürlükleri olarak görevlerimizin ne olduğu ve nasıl yapılacağı konusu birçok yasayla tarif edilmiģtir. Bizler bu yasaların uygulayıcısıyız. Ancak, görevlerimizi yaparken hedeflere varıģ yollarını öngörülerimiz ve hizmet ettiğimiz kentlerin gereksinimleriyle belirlemekteyiz. Bizler dünyada suyun öneminin, susuzluğun tehlikelerinin farkındayız. Farkında olduğumuz diğer bir konu da teknolojinin sürekli geliģtiği ve hizmet alanlarımızla ilgili yeni sistemlerin keģfidir. Bu gün, dünyanın en büyük sorunlarından birisi sudur. Suyun musluklardan akmasına kadar olan yolculuğu sanılanın aksine son derece meģakkatlidir. Su kaynaklarının sınırlı olması, kaynakların kirlenmeye karģı korunması, korumayı baģardığımız suyun kalitesinin bozulmaması ve kayıplara uğramadan tüketiciye ulaģması gerekmektedir. Sağlıklı suyu en az kayıpla sağlamak asli görevimizdir. Dünyaca önemli kararların alındığı bu konuda ASAT olarak biz de Antalya da önemli adımlar attık. Antalya nın hızla geliģtiği ve Türkiye nin dıģa açılan penceresi olduğu gerçeğini kabul etmek gerekir. Yıllardır yoğun göç alarak yeni Antalyalılarla tanıģan, her yıl on milyon yabancı ziyaretçiyle buluģan bir kentin altyapısından sorumlu olmak, bizleri daha kısa sürede çözümlenebilir çalıģma politikaları uygulamaya zorunlu bırakmıģtır. KAMAG Projesi bu zorunluluklar ve bu bakıģ açısı doğrultusunda doğmuģtur. Ülkemiz sürdürülebilir kaynaklar konusunda birçok kuruluģun birikimlerini birlikte ortaya koyarak ürettiği projelerle ve uygulanan yöntemlerin paylaģılmasıyla zenginleģen bir çevre politikasına sahiptir. Örnek çalıģmalar ve uygulamalar, bir kuruluģun tamamlanmıģ yatırımı, diğer bir kuruluģun yeni projesi olabilir. Bu paylaģımlar hem yol gösteren hem de tasarruf sağlayan yöntemlerdir. Bu amaçla KAMAG Projemizi sizlerle paylaģarak büyütmek, büyütürken paylaģmak istedik. ''Suyun Hak Ettiği Değere KavuĢması Projesi''nin baģlangıcı olarak kabul ettiğimiz bu çalıģmalarımızda emeği geçen tüm kurum, kuruluģ ve çalıģma arkadaģlarıma dünyanın geleceği adına teģekkür ederim. Fethi YALÇIN ASAT Genel Müdürü 3

4 ÖNSÖZ (PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ) Bu el kitabında, Antalya - Konyaaltı su dağıtım Ģebekesinde klor ve su kayıpları yönetimi amacı ile gerçekleģtirilen TÜBĠTAK- KAMAG projesi ile ilgili özet bilgiler anlatılmaktadır. El kitabında, projenin ana iģ paketleri ve sonuçları ile ilgili özet ve genel anlamda fayda sağlayacak bilgiler yer almaktadır. Projeyle ilgili detaylı bilgi TÜBĠTAK a sunulan ara raporlardan ve final raporundan elde edilebilir. Konyaaltı pilot çalıģma bölgesinde uygulanan projenin, planlanan tüm hedeflere baģarıyla ulaģtığını bildirmekten memnuniyet duyarım. Proje çıktılarının Antalya kenti içme suyu dağıtım Ģebekesinin diğer kısımlarında uygulanmasını taahhüt eden ASAT, bu uygulamalara planlanandan önce baģlamıģ olup büyük ilerlemeler sağlamıģtır. Ġnanıyorum ki; projede kullanılan yaklaģımlar ve elde edilen sonuçlar, ülkemizdeki diğer belediyelere ve su kuruluģlarına uygulamada faydalı olacaktır. TÜBĠTAK a, KAMAG programını oluģturarak üniversiteler ve kamu kurumları arasında iģbirliği fırsatı yarattığı için teģekkür ederim. Proje süresince, projenin önemine inanan ve desteklerini esirgemeyen baģta ASAT Genel Müdürü Sayın Fethi YALÇIN ve diğer yetkililere teģekkür eder, destekleri olmadan projemizin baģarılı bir Ģekilde tamamlanamayacağını belirtmek isterim. Bu kapsamda özellikle Su ġebeke Arıtma Tesisleri Daire BaĢkanı Sayın Kamil CENGĠZ e de desteklerinden dolayı teģekkür ederim. Çevre Yönetimi Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali KINACI ya desteklerinden dolayı teģekkür ederim. Ayrıca, isimleri bu el kitabı içerisinde verilen ASAT, Akdeniz Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Atılım Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi nden proje katılımcılarına da teģekkürlerimi sunarım. Proje ekibi, projenin 30 aylık süreci içerisinde muhteģem bir iģ gerçekleģtirmiģtir. Ülkemizdeki su kuruluģları genellikle önemli veri tabanları geliģtiren verimli ve modern altyapıya sahiptir ve elde edilen veri tabanları akademisyenlerin de desteği ile su dağıtım Ģebekelerinin iģletimini geliģtirmek için kullanılabilir. Bu kapsamda, üniversiteler ve su kuruluģları arasındaki iģbirliği ve entegrasyon çok önemlidir. Ülkemizdeki akademisyenlerin ve su kuruluģları yetkililerinin, benzer iģbirliklerini gerçekleģtirebilecekleri çalıģmalar yapmalarını temenni ederim. Prof. Dr. Habib MUHAMMETOĞLU Çevre Teknolojileri A.B.D. BaĢkanı Akdeniz Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü 4

5 PROJE KATILIMCILARI 5

6 PROJE KATILIMCILARI (DEVAM ) 6

7 PROJE KATILIMCILARI (DEVAM ) 7

8 KLOR HAKKINDA GENEL BĠLGĠ I. Su dağıtım Ģebekesinde serbest bakiye klor kalmaması durumunda neler olur? Su dağıtım Ģebekelerine değiģik yollarla ulaģmıģ olan mikrorganizmaların dezenfekte ve inaktif olması için serbest bakiye klor gereklidir. Su dağıtım Ģebekelerinde serbest bakiye klor bulunmadığı durumlarda su tüketimine bağlı olarak ishal, kolera vb. hastalıkların geliģmesi riski artar. II. Eğer fazla miktarda klorlama yapılırsa neler olur? Klor, içme suyu içerisinde bulunan bazı organik ve inorganik maddelerle reaksiyona girer ve dezenfeksiyon yan ürünleri olarak trihalometan (THM) oluģturur. Klor konsantrasyonu ve organik-inorganik madde miktarı arttıkça, THM konsantrasyonu da artar. THM, kanserojen etki yaratabilen maddelerdir. Bu nedenle, Türkiye de uygulanmakta olan içme suyu kalite standartlarına göre toplam THM konsantrasyonunun 150 µg/l değerini aģmaması gerekmektedir yılından itibaren toplam THM konsantrasyonu için izin verilen maksimum değer 100 µg/l olacaktır. III. Ġçme suyu dağıtım Ģebekelerinde klor konsantrasyonunu azaltan faktörler nelerdir? ġebekeye verilen klor, su içerisindeki çeģitli organik ve inorganik maddelerle reaksiyona girmesi neticesinde azalır. Bu nedenle, klor tüketim hızı doğrudan içme suyunun kalitesi ile bağlantılıdır. 8

9 KLOR HAKKINDA GENEL BĠLGĠ (Devamı ) Su içerisindeki yüksek toplam organik karbon, bromür, demir, mangan ve amonyum konsantrasyonları, klor için yüksek tüketim hızına neden olur. Klor tüketimi, suyun Ģebeke içerisindeki kalma süresi ile de artıģ gösterir. Buna bağlı olarak, Ģebekedeki su hızının düģük olduğu borularda ve uzun borularda, klor tüketimi artar. Benzer nedenlerden ötürü, içme suyu dağıtım Ģebekelerindeki ölü noktalarda genellikle düģük klor konsantrasyonları bulunur. Klor, ayrıca dağıtım sistemindeki boru malzemesi ile de reaksiyona girer ve buna bağlı olarak konsantrasyonu azalır. Klor tüketim hızı boru malzemesi, boru yaģı ve boru çapı değerlerine bağlı olarak değiģir. IV. Ġçme suyu dağıtım Ģebekelerinde izin verilen minimum ve maksimum serbest bakiye klor konsantrasyonları nelerdir? Ġlgili mevzuat ve kapsamı aģağıda verilmiģtir: tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Ġnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik te Ģebekenin uç noktalarında serbest bakiye klor miktarının en fazla 0,5 mg/l olması gerektiği belirtilmiģtir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) standartlarına göre musluk sularında minimum 0,2 mg/l serbest bakiye klor konsantrasyonu bulunması gereklidir. ġebekede izin verilen maksimum serbest bakiye klor konsantrasyonu ise temel olarak toplam THM oluģumu ile sınırlandırılmaktadır. 9

10 KLOR HAKKINDA GENEL BĠLGĠ (Devamı ) V. Klorun içme suyu dağıtım Ģebekesinin tüm noktalarında uygun konsantrasyonlar arasında olduğu nasıl kontrol edilir? Ġzleme yoluyla: Serbest bakiye klor konsantrasyonu, dağıtım Ģebekesinde pek çok noktada, farklı gün ve saatlerde ölçülür. Ancak, izleme yoluyla klorun Ģebekedeki alansal ve mekansal değiģimleri tam olarak takip edilemeyebilir. Modelleme yoluyla: Dağıtım Ģebekesindeki serbest bakiye klor konsantrasyonu modellerin kullanılması ile alana ve zamana bağlı olarak tahmin edilebilir. Modelleme ile tüm su dağıtım Ģebekesi için veri sağlanabilmekte, alansal ve zamansal değiģimler takip edilebilmektedir. VI. ġebekede klor modellemesi için hangi veriler gereklidir? Su dağıtım Ģebeke elemanları hakkında bilgi (boru koordinatları, uzunluk ve çap değerleri ), bu kapsamda CBS çok yardımcı olmaktadır Klorun ana akım bozunma katsayısının laboratuvarda tespit edilmesi ġebekenin farklı bölgelerindeki günlük debi ve su basıncı değiģimleri (debimetre ve basınç metrelerden alınan veriler çok yardımcı olmaktadır) Klor besleme noktası ve mümkünse Ģebekedeki farklı noktalarda klor konsantrasyonu değiģimi izlenmelidir. 10

11 KLOR HAKKINDA GENEL BĠLGĠ (Devamı ) VII. Modelleme ile klor hakkında hangi bilgilere ulaģılır? Modelleme bize aģağıdaki bilgileri sağlar: Klorun Ģebeke içindeki alansal değiģimleri Klorun Ģebeke içindeki zamansal değiģimleri VIII. Modellemenin klor için doğru tahmin değerleri verdiğinden nasıl emin olabiliriz? Model sonuçları için kalibrasyon ve doğrulama çalıģmaları yapılmaktadır. Bu kapsamda model tahminleri ile Ģebekedeki ölçüm sonuçları birbiri ile karģılaģtırılır. IX. Ara klorlama istasyonu nedir, ne için kullanılır? Serbest bakiye klor konsantrasyonları kabul edilebilir minimum değerlerin altına düģtüğünde (0,2 mg/l gibi), klor dozlama noktasında klor konsantrasyonu kabul edilebilir maksimum konsantrasyon değerlerine (1,0 mg/l gibi) yükseltilir. Ancak, kaynaktaki kabul edilebilir maksimum klor dozlamasına karģın, su dağıtım Ģebekesinin bazı noktalarında serbest bakiye klor konsatrasyonları kabul edilebilir minimum konsantrasyonların altına düģebilmektedir. Böyle bir durumda bir veya daha fazla ara klorlama istasyonu, su dağıtım Ģebekesindeki düģük klor konsantrasyonunu kabul edilebilir değerlerde tutmak için kullanılabilir. 11

12 SU KAYIPLARI YÖNETĠMĠ HAKKINDA GENEL BĠLGĠ I. Su kayıplarının çeģitleri nelerdir? Su kayıpları iki grup içinde tanımlanır: 1. Fiziksel su kayıpları: Borulardaki delik, çatlak ve bağlantılar ile birlikte ev bağlantılarından olan kayıplardır. Haznelerdeki taģmalar ve boruların patlaması ile gerçekleģen kayıplar da fiziksel kayıptır. 2. Görünen (ticari) su kayıpları: Görünen su kayıpları, genellikle tüketici sayaçlarından kaynaklanan düģük hassasiyete bağlıdır ve yasal olmayan bağlantı ve tüketimleri de içerir. ġekil 1. Fiziksel su kayıpları ġekil 2. Görünen (ticari) kayıplar (abone su sayacından önce kaçak bağlantı) 12

13 Bulgaristan Türkiye Slovenya Macaristan İrlanda Çek Cum. Romanya İtalya Fransa Slovakya İngiltere İspanya İsveç Finlandiya Danimarka Almanya Su Kayıpları (%) SU KAYIPLARI YÖNETĠMĠ HAKKINDA GENEL BĠLGĠ (Devamı ) II. Dünyada içme suyu Ģebekelerindeki su kayıpları hangi düzeydedir? Su dağıtım Ģebekeleri yeni dahi olsa belirli bir miktarda su kaybı beklenmektedir. Ancak bazı ülkelerde %50 ve daha fazla su kaybı mevcut iken su dağıtım Ģebekeleri daha iyi olan ülkelerde %10 un altında olmaktadır ġekil 3. Bazı Avrupa ülkeleri ve ülkemizdeki ortalama su kayıpları oranları (%) 13

14 SU KAYIPLARI YÖNETĠMĠ HAKKINDA GENEL BĠLGĠ (Devamı ) III. Ġzole Alt Bölge (DMA) nedir? Ġzole Alt Bölgeler (DMA), su dağıtım Ģebekesini daha kolay kontrol edebilmek için su dağıtım Ģebekesini birbirinden bağımsız, izole, küçük su dağıtım Ģebekelerine bölerek oluģturulan su dağıtım Ģebekeleridir. Alt bölgeler oluģturulurken, alt bölgelerin giriģine debimetre ve basınç metreler eklenmekte, kapalı vanalar ile Ģebekenin diğer kısmından ayrılan küçük bağımsız alt Ģebekeler elde edilmektedir. Alt bölgeye verilen toplam su miktarı, her alt bölge giriģinde bulunan debimetreler ile yasal tüketim ise tahakkuk edilen su faturaları verileri ile hesaplanır. Böylece her alt bölge için toplam su kaybı hesaplanabilir. ġekil 4. Örnek bir izole alt bölge (DMA) 14

15 SU KAYIPLARI YÖNETĠMĠ HAKKINDA GENEL BĠLGĠ (Devamı ) IV. Minimum Gece Debisi nedir? Minimum gece debisi bir su dağıtım Ģebekesinde tüketimin en az olduğu saatlerde (genellikle 02:00-05:00 aralığı) ölçülen debi miktarıdır. Minimum Gece Debisinin genel olarak büyük bir kısmını su dağıtım Ģebekesindeki çatlaklardan meydana gelen sızıntılar oluģturur. Minimum gece debisi ve gerçek (fiziki) su kayıpları arasında önemli bir iliģki vardır. Minimum gece debisi çalıģmaları, gerçek (fiziki) kayıpların tespit edilmesi ve su kayıplarını azaltmak için gerçekleģtirilecek senaryoların etkilerini değerlendirebilmek için oldukça önemlidir. ġekil 5. Minimum Gece Debisi oluģumu 15

16 TÜBĠTAK PROJESĠ HAKKINDA TEMEL BĠLGĠLER PROJE BAġLIĞI Ġçme Suyu Dağıtım ġebekelerinde Optimum Klorlama Uygulamalarının Matematiksel Modeller Kullanılarak GerçekleĢtirilmesi ve Dezenfeksiyon Sistemlerinin Yönetimi MÜġTERĠ KAMU KURUMU: ANTALYA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ : Prof. Dr. Habib MUHAMMETOĞLU Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü PROJE SÜRESĠ: Temmuz 2008 Ocak 2011 (30 Ay) PROJE BÜTÇESĠ : ,00 TL (TÜBĠTAK) ,31 TL (ASAT) 16

17 1. Pilot ÇalıĢma Bölgesi Seçimi Konyaaltı Bölgesi, TÜBĠTAK Projesinin uygulanması için pilot çalıģma bölgesi olarak seçilmiģtir. Projenin tüm iģ paketleri Konyaaltı Bölgesi nde uygulanmıģtır. Pilot çalıģma bölgesinin temel özellikleri aģağıdaki Ģekildedir: Pilot ÇalıĢma Bölgesi Ġsmi : Konyaaltı Bölgesi Bölgenin Nüfusu : kiģi Ġçme Suyu Kaynakları : Boğaçay yeraltısuyu kaynağından toplam kapasitesi m 3 /gün olan 3 adet keson ve 5 adet derin kuyudan sağlanmaktadır. Ġletim ġekli : Boğaçay Pompa Ġstasyonundan 4 adet pompa aracılığı ile Ģebekeye terfi edilmektedir. Dağıtım ġebekesi Rezervuarı : Toplam kapasitesi m 3 olan, Hurma Depo isimli bir adet su dağıtım rezervuarı mevcuttur. Dezenfeksiyon yöntemi : Sodyum hipoklorit formunda klorlama Serbest Bakiye Klor Konsantrasyonları Kontrol Metodu : ASAT personeli tarafından manuel ölçümleme yöntemi ile kontrol gerçekleģtirilmektedir. 17

18 1. Pilot ÇalıĢma Bölgesi Seçimi (Devamı ) ġekil 1. Konyaaltı Su Dağıtım ġebekesi, Boğaçay Pompa Ġstasyonu ve Hurma Depo 18

19 2. Pilot ÇalıĢma Bölgesi Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Verilerinin Güncellenmesi ASAT mükemmel CBS yeteneklerine sahiptir. Boru koordinatları, cinsleri, çapları ve boru yaģları sokak sokak gezilerek kontrol edilmiģtir ve unutulan ya da yanlıģ bilgiler ile kayıt altında bulunan borulara ait doğru veriler güncellenmiģtir. Abone bağlantılarının tamamı CBS sistemine iģlenmiģtir. ġekil 2. ASAT CBS verilerinin gösterildiği bir CBS haritası 19

20 3. Pilot ÇalıĢma Bölgesinin Alt Bölgelere Ayrılması Pilot çalıģma bölgesi 18 alt bölgeye ayrılmıģtır. Her bir alt bölgenin diğer alt bölgelerden tamamen izole olup olmadığı Sıfır Basınç Testi uygulanarak kontrol edilmiģtir. ġekil 3. Pilot çalıģma bölgesi alt bölgeleri 20

21 4. Pilot ÇalıĢma Bölgesine Yeni SCADA Ġstasyonlarının Eklenmesi Pilot çalıģma bölgesi su dağıtım Ģebekesinde bulunan SCADA istasyonlarına ilaveten 8 yeni SCADA istasyonu kurulumu gerçekleģtirilmiģtir. (a) (b) (c) (d) ġekil 4. Yeni SCADA istasyonlarının inģası ve kurulumu (a) SCADA Rögar inģaatı, (b) Debi metre montajı, (c) inģası tamamlanan SCADA rögarı, (d) kurulumu tamamlanan SCADA istasyonu 21

22 5. On-line Su Kalitesi Analiz Cihazları, Debimetre ve Basınç Metre Kurulumları Kurulumu gerçekleģtirilen yeni SCADA istasyonlarına debimetre, basınç metre, su sıcaklığı, ph, elektriksel iletkenlik, bulanıklık ve serbest bakiye klor konsantrasyonu analiz cihazlarının montajı gerçekleģmiģtir. ġekil 5. Su kalitesi analiz cihazları ve debimetre ekranı ġekil 6. SCADA uzaktan kontrol ünitesi 22

23 6. Pilot ÇalıĢma Bölgesi Su Kalitesi Ġzleme ÇalıĢmaları Pilot çalıģma bölgesi su dağıtım Ģebekesi üzerindeki muhtelif noktalardan, ham su kaynağından ve klorlama iģleminden hemen sonra olmak üzere 27 noktada, her iki ayda bir defa olmak üzere toplam 15 defa laboratuvarda ve sahada ölçüm ve analiz çalıģmaları gerçekleģtirilmiģtir. Laboratuvarda ölçülen parametreler; amonyum, nitrit, nitrat, kjeldahl azotu, toplam fosfor, orto-fosfat, demir, mangan, toplam koliform, fekal koliform, toplam organik karbon, UV absorbansı, trihalometanlar ve bromür, Sahada ölçülen parametreler; ph, su sıcaklığı, elektriksel iletkenlik, bulanıklık, tuzluluk, çözünmüģ oksijen, serbest bakiye klor, toplam klor Yapılan ölçüm ve analiz çalıģmaları sonucunda Çizelge 1 de de görüldüğü üzere pilot çalıģma bölgesi su kalitesinin çok iyi olduğu tespiti yapılmıģtır. ġekil 7. Laboratuar ve arazi su kalitesi ölçüm ve analiz çalıģmaları 23

24 Çizelge 1. Antalya Konyaaltı Bölgesi Ġçme Suyu ġebekesi Ölçüm Sonuçlarının Yönetmelik/Standartlarla KarĢılaĢtırılması Parametre Birim Ölçülen en düģük değer Ölçülen ortalama değer* Ölçülen en yüksek değer TSE 266 (2005) Sağlık Bak. Ġnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik (2005) WHO (Dünya Sağlık TeĢkilatı) Sıcaklık ( 0 C) 10,6 20,18 31, ph 7,29 7,51 7,95 6,5 ph 9,5 6,5 ve 9,5 - ÇözünmüĢ Oksijen mg O 2 /L 3,95 5,70 9, Elektriksel Ġletkenlik µs/cm Tavsiye edilen klorür Tuzluluk ( ) 0,1 0,1 0,1 - - konsantrasyonu 250 mg/l Bulanıklık NTU 0,08 0,2 0, Serbest Klor mg/l 0,06 0,33 0,78 - Uç noktalarda en fazla 0,5 - Toplam Klor mg/l 0,08 0,36 0, NH 4 mg/l 0,00 0,02 0,38 0,50 0,50 - NO 2 mg/l 0,002 0,017 0,055 0,5 0,5 2 NO 3 mg/l 3,05 9,82 17, Toplam Kjeldahl Azotu mg/l 0,28 1,09 5, Genellikle Ortofosfat-P mg/l <0,01 <0,01 0, Toplam-P mg/l <0,01 Genellikle <0,01 0, Fe mg/l 0,01 0,02 0,07 0,2 0,2 - Mn mg/l 0,001 0,017 0,038 0,05 0,05 0,05 Toplam THM µg/l TOK mg/l 0,10 0,34 1,02 Bromür mg/l <0, (içme-kullanma suları için 31 Aralık 2012 tarihine kadar 150 µg/l olarak uygulanır.) Kloroform 300 Bromoform 100 Dibromoklorometan100 Bromodiklorometan 60 Farkedilebilir bir değiģiklik gözlenmemelidir Anormal değiģim yok - Genellikle <0,02 0, Toplam Koliform CFU/100 ml ** Fekal Koliform CFU/100 ml : Standart/yönetmelikte yer almayan değerleri belirtmektedir. * : Her bir parametrenin ortalaması toplam 345 ölçüm ve analiz çalıģmasının değerlerinin ortalamasıdır. ** : Yalnızca 1 ölçüm istasyonunda 1 kez tespit edilmiģtir. 24

25 Klor (mg/l) PROJENĠN Ġġ PAKETLERĠ VE SONUÇLARI 7. Klor Tüketiminin Laboratuvarda Tayini Klor suya eklendiğinde, klor konsantrasyonu su içerisindeki Toplam Organik Karbon, Amonyum, Demir, Mangan gibi organik ve inorganik madde miktarına bağlı olarak zamanla azalır. Klorun su içerisindeki bozunma hızı (K b ), belirli sıcaklıklarda zaman içerisindeki bozunmaya bağlı olarak, laboratuvarda tayin edilebilir. Pilot çalıģma bölgesi için K b değeri, farklı sıcaklıklarda ve farklı mevsimlerde laboratuvarda tayin edilmiģtir. Tespit edilen klor bozunma hızı, çok iyi su kalitesine sahip pilot çalıģma bölgesi için, oldukça düģük çıkmıģtır. Çizelge 2. Laboratuvarda farklı sıcaklıklar için elde edilen ortalama klor bozunma hızları Sıcaklık ( 0 C) Ortalama K b (gün -1 ) 15 o C -0, C -0,11305 ġekil 8. Klor bozunma hızı tayini laboratuvar çalıģmaları 30 o C -0, ,8 0,6 0,4 0, Zaman (gün) ġekil 9. Laboratuvar çalıģmalarında elde edilen klorun zamanla bozulma grafiği 25

26 8. EPANET Model Uygulamaları EPANET, hidrolik ve su kalitesi modellemesi için geliģtirilmiģ deterministik bir modeldir. EPANET, US-EPA (BirleĢik Devletler Çevre Koruma Ajansı) tarafından geliģtirilmiģtir. EPANET, dünya çapında birçok Ģebekede su kalitesi ve hidrolik modelleme çalıģmaları için kullanılan, güvenilirliği kanıtlanmıģ bir modeldir. EPANET modeline linkinden ücretsiz olarak ulaģılabilir. ġekil 10. EPANET su kalitesi ve hidrolik modeli 26

27 9. EPANET Modeli Kalibrasyon ÇalıĢmaları EPANET modeli kalibrasyonu, klorun boru cidarı bozunma hızının (K w ) tespiti için gerçekleģtirilmiģtir. K w değerinin tespiti, sahada gerçekleģtirilen klor ölçümleri ile model tahminleri kıyaslanarak gerçekleģtirilmiģtir. EPANET modeli kalibrasyonu, Hazen-Williams eģitliğindeki boru cidar pürüzlülük katsayısının (R) tespiti için gerçekleģtirilmiģtir. R değerinin tespiti, sahada gerçekleģtirilen su basıncı ölçümleri ile model tahminleri kıyaslanarak gerçekleģtirilmiģtir. K w değeri -0,01 m/gün, R değeri ise aralığında bulunmuģtur. (a) (b) ġekil 11. Su basıncının sahada ölçümü (a) Basınç metre (b) Basınç metreyi besleyen kuru tip akü ve basınç metre ekranı 27

28 10. EPANET Modeli Doğrulama ÇalıĢmaları EPANET modeli tahminlerinin doğrulaması, sahada yapılan ölçümler ile model tahminlerinin kıyaslanması ile gerçekleģtirilmiģtir. Kalibrasyonu yapılan EPANET modeli, serbest bakiye klor konsantrasyonlarını, taģınabilir kolorimetrelerin hassasiyeti olan 0,02 mg/l ortalama hata ile tahmin edebilmektedir. ġekil 12. EPANET Modeli doğrulama çalıģmalarında S1243 nolu düğüm noktasındaki serbest bakiye klor konsantrasyonu saha ölçümleri ve model tahminleri 28

29 11. EPANET Modeli Kullanılarak Klor Yönetim ÇalıĢmaları ġekil 13.Pilot çalıģma bölgesinde tarihinde S123 no lu düğüm noktası için 24 saat süre ile tahmin edilen serbest bakiye klor konsantrasyonları ġekil 14. Pilot çalıģma bölgesi için tarihinde saat 15:00 itibari ile oluģturulan serbest bakiye klor konsantrasyonlarının mekansal değiģim grafiği 29

30 11. EPANET Modeli Kullanılarak Klor Yönetim ÇalıĢmaları (Devamı ) Klor yönetim çalıģmaları için kalibrasyonu ve doğrulaması gerçekleģtirilmiģ EPANET modeli kullanılmıģtır. EPANET modeli, pilot çalıģma bölgesi su dağıtım Ģebekesinin tüm noktalarında tüm yıl boyunca en düģük klor konsantrasyonunun 0,2 mg/l olması için Boğaçay Pompa Ġstasyonunda (klor dozlama noktasında) dozlanması gereken minimum klor konsantrasyonunun tespiti için kullanılmıģtır. Model çalıģmaları sonucunda yaz sezonunda Boğaçay Pompa Ġstasyonunda dozlanması gereken klor konsantrasyonu gündüz ve gece saatleri için 0,45 mg/l olarak tespit edilmiģtir. Model çalıģmaları sonucunda kıģ sezonunda Boğaçay Pompa Ġstasyonunda dozlanması gereken minimum klor konsantrasyonu, gündüz ve gece saatleri için 0,35 mg/l olarak tespit edilmiģtir. Bu değer, oluģabilecek riskleri en aza indirmek amacı ile 0,40 mg/l olarak alınabilir. Yaz ve kıģ ayları dıģındaki zamanlar için ise Boğaçay Pompa Ġstasyonunda dozlanması gereken klor konsantrasyonu 0,40 mg/l ile 0,45 mg/l aralığında alınabilir. Uygulamada kolaylık sağlaması maksadıyla Boğaçay Pompa Ġstasyonunda tüm yıl boyunca uygulanabilecek klor dozlama konsantrasyonu 0,45 mg/l ile 0,50 mg/l olarak alınabilir. 30

31 12. ANN Modeli GeliĢtirilmesi Modelleme ÇalıĢmaları: SCADA sistemine sahip herhangi bir Ģebekede veriye dayalı yapay sinir ağları (YSA) ve dinamik modeller kullanarak herhangi bir noktada serbest bakiye klor konsantrasyonunu tahmin etmek mümkündür. Proje çerçevesinde Antalya Konyaaltı Pilot ġebeke Bölgesi için: Çok girdili tek çıktılı YSA modeller, Tek girdili tek çıktılı zaman serisi YSA modelleri, ve nihayet Sistem tanımlama esasına dayalı dinamik modeller geliģtirilmiģtir. Benzer modeller sağlıklı SCADA verilerine sahip herhangi bir Ģebeke için geliģtirilebilir. Uygulama Örneği: MA ON 70 CHL (Çıktı) Gözlem sayısı ON70 ÖLÇÜMLER MLP LE TAHMİNLER ġekil 15. Antalya Konyaaltı ġebekesi ON_70 Ġstasyonu için kullanılabilen tek girdili tek çıktılı zaman serisi YSA model tahminleri ve ölçümlerin karģılaģtırılması 31

32 12. ANN Modeli GeliĢtirilmesi (Devamı ) Yapay Sinir Ağları Tabanlı Kaynaktan ġebeke Dezenfeksiyonu Modelleme ve Anlık Karar Destek ÇalıĢmaları: Bu proje kapsamında Anlık Karar Destek amaçlı bir yazılım geliģtirilmiģ bulunmaktadır: Bu yazılım kullanılarak Ģebekelerde serbest bakiye klor açısından kritik konsantrasyonlara sahip istasyon(lar)da ileriye yönelik olarak istenen konsantrasyon(ları) temin etmek amacı ile ana klor besleme ünitesinde karar anında hangi dozun uygulanması konusunda karar verilebilmektedir. Yazılım YSA yöntemini kullanan ve Ģebeke üzerinde bir veya birden fazla kritik istasyon için klor dozlamasının yapıldığı ana klor dozlama ünitesinde hangi dozda klor verilmesi ile ilgili karar destek sistemidir. Yazılım, bünyesinde oluģturacağı yapay sinir ağları modellerini geliģtirmek için geçmiģe yönelik geriye doğru güncel serbest bakiye klor veri tabanına ihtiyaç duymaktadır. Kritik serbest bakiye klor konsantrasyonuna sahip istasyonlar için yaklaģık su yaģı bilgisi, hangi gelecek değerin tahmin edilmesi konusunda karar vermede yardımcı olmaktadır. ġekil 16. Yazılım kullanıcı ara yüzü ve Antalya Konyaaltı ġebekesi Ġçin Bir Uygulama Sonucu 32

33 13. Ara Klorlama Ġstasyonlarının Yer ve Sayısının Tespiti için Model GeliĢtirilmesi ġebekelerde klorlama tek kaynaktan yapıldığında ana klorlama istasyonuna yakın bölgelerde THM oluģma riski artarken uç noktalarda yeterli seviyede serbest bakiye klor olmayabilir. ÇÖZÜM: Ana klorlama ünitesine ilaveten ara klorlama üniteleri yerleģtirilebilir. Ġlave klor istasyonlarının sayısı, yerleri ve bu istasyonlarda uygulanacak klorlama rejimini belirleyen Daha İyi Şebeke adını taģıyan bir yazılım geliģtirilmiģ bulunmaktadır. Yazılım Ģebeke dezenfeksiyon sistemlerinin planlanması ve iģletilmesinde karar-destek amaçlı olarak hazırlanmıģtır. Yazılımı kimler kullanabilir? Yazılım kullanıcısının Ģebeke tasarımı, iģletmesi ve analizi ile ilgili teknik eleman olması yeterlidir. Ayrıca EPANET yazılımı ile tasarım ve analiz yapılması konularında tecrübeli olması yazılım kullanılmasında ilave kolaylık sağlayacaktır. Yazılımı kullanacak mühendislerin genetik algoritma ile en-iyileme yöntemi konusunda bir eğitimden geçmeleri yazılımın etkin kullanımını sağlayacaktır. Yazılım özellikleri: Yazılımın kullanılabilmesi için herhangi bir bilgisayar kodu yazılması gerekmemektedir. Kolay kullanma özellikleri olan arayüzler vasıtası ile Ģebeke en-iyileme bilgileri girilip sonuçlar raporlandırılabilir. Kullanıcı arayüzü girdileri: ġebeke Özellikleri Uygunluk fonksiyonu Ek klorlama istasyonunda klorlama kesikli mi? Sürekli mi? Kaç tane ek klor dozlama istiyorum? Ara klorlamada uygulanacak klorlama aralığı ne olacak? Tüm Ģebekede istenen klor aralığı? Kaç tane ek klor dozlama istiyorum? Vs. 33

34 13. Ara Klorlama Ġstasyonlarının Yer ve Sayısının Tespiti için Model GeliĢtirilmesi (Devamı ) 14. Antalya Konyaaltı ġebekesine Uygulama Sonuçları Antalya Konyaaltı Ģebekesinde yapılan uygulamada, 3 ara istasyon kullanılarak tarif edilen serbest bakiye klor sınırları dıģında klorlu su tüketme riski on binde 1,83 den sıfıra yakın değerlere düģürülebilmiģtir. Ġlave klor istasyonlarında klor uygulama aralığı 0,3-0,5 mg/l arasında tutulmuģ; kabul edilebilir klor aralığı 0,3-0,5 mg/l serbest bakiye klor alınmıģtır. Daha Ġyi ġebeke yazılımı ile üretilen rapor, ek klorlama ünitelerinin yerlerini ve uygulanması gerekli dozları verebilmektedir: Düğüm noktası Dozlama konsantrasyonu (ppm) , , ,5 ġekil 17. Daha İyi Şebeke programı ile iyileģtirilen Antalya Konyaltı Su Dağıtım ġebekesinde EPANET yazılımı ile tespit edilen ölü noktalar ve serbest bakiye eģ konsantrasyon eğrileri 34

35 14. Pilot ÇalıĢma Bölgesi Su Kayıpları Yönetimi I. Her bir alt bölgede toplam su kayıplarının hesaplanması: Her bir alt bölge için su bütçesi oluģturulması, su kayıplarının tespiti ve yönetimi için oldukça önemlidir. Çizelge 3. IWA (Uluslararası Su KuruluĢu) tarafından geliģtirilen su dengesinin ON_68 numaralı Alt Bölge için oluģturulması * Kabul edilen değerleri ifade etmektedir. 35

36 14. Pilot ÇalıĢma Bölgesi Su Kayıpları Yönetimi (Devamı ) II. Basınç yönetimi için hidrolik model kullanımı Alt bölgelerde en uygun su basıncı değerinin tespiti ve azaltılması gereken su basıncı miktarı, hidrolik model kullanılarak tespit edilmiģtir. - ON_68 numaralı alt bölgede basınç kırıcı vana montajı öncesinde su basıncının mekansal değiģimleri: Basınç (m.) Basınç (m.) ġekil 18. Maksimum debide su basıncının mekansal değiģimi (SCADA istasyonunda ölçülen su basıncı 50,6 m.s.s.) ġekil 19. Minimum debide su basıncının mekansal değiģimi (SCADA istasyonunda ölçülen su basıncı 51,5 m.s.s.) 36

37 14. Pilot ÇalıĢma Bölgesi Su Kayıpları Yönetimi (Devamı ) II. Basınç yönetimi için hidrolik model kullanımı (Devamı ): - ON_68 numaralı alt bölgede basınç kırıcı vana montajı sonrasında (basınç kırıcı vana ile su basıncı 3 bar değerine indirilmiģtir) su basıncının mekansal değiģimleri: Basınç (m.) Basınç (m.) ġekil 20. Maksimum debide su basıncının mekansal değiģimi (SCADA istasyonunda ölçülen su basıncı 30 m.s.s.) ġekil 21. Minimum debide su basıncının mekansal değiģimi (SCADA istasyonunda ölçülen su basıncı 30 m.s.s.) 37

38 14. Pilot ÇalıĢma Bölgesi Su Kayıpları Yönetimi (Devamı ) III. Su basıncının azaltılması ile su kayıplarında meydana gelen azalma: ON_68 numaralı alt bölgede, su basıncının 3 bar değerine indirilmesi için basınç kırıcı vana kullanılmıģtır. Minimum ve maksimum debi değerlerinin basınç ile değiģim grafiği ġekil 22 de verilmektedir. ġekil 22. ON_68 numaralı alt bölgede basınç kırıcı vana montajı öncesinde ve sonrasında elde edilen debi-su basıncı grafiği 38

39 14. Pilot ÇalıĢma Bölgesi Su Kayıpları Yönetimi (Devamı ) IV. Abone su sayaçlarının daha hassas sayaçlar ile değiģtirilmesi sonucunda su kayıplarında meydana gelen azalma: ASAT tesislerinde su sayaçlarının hassasiyetlerinin tespit edilmesi için yapılan testte mevcut su sayaçlarının (B tipi) özellikle düģük debilerde yeteri kadar hassasiyete sahip olmadığı tespit edilmiģtir. Bazı bölgelerdeki B tipi abone su sayaçlarının daha hassas C tipi abone su sayaçları ile değiģtirilmesi sonucunda yaklaģık %20 oranında gelir artıģı sağlanmıģtır. ġekil 23. Farklı tipteki abone su sayaçları farklı ölçüm hassasiyetlerine sahiptir. 39

40 Su tüketimi (m 3 /30 gün) PROJENĠN Ġġ PAKETLERĠ VE SONUÇLARI 14. Pilot ÇalıĢma Bölgesi Su Kayıpları Yönetimi (Devamı ) IV. Abone su sayaçlarının daha hassas sayaçlar ile değiģtirilmesi sonucunda su kayıplarında meydana gelen azalma (Devamı ): ġekil 24. Abone su sayaçlarının hassasiyetlerinin tespiti için gerçekleģtirilen test çalıģmaları ve test standı Sayaç Okuma Dönemleri B tipi Sayaç C tipi Sayaç ġekil 25. B tipi ve C tipi sayaçlar ile aynı okuma dönemleri için elde edilen su tüketim verileri 40

Antalya Konyaaltı Bölgesi İçme Suyu Kalitesinin İzlenmesi ve Yönetimi

Antalya Konyaaltı Bölgesi İçme Suyu Kalitesinin İzlenmesi ve Yönetimi Antalya Konyaaltı Bölgesi İçme Suyu Kalitesinin İzlenmesi ve Yönetimi Prof. Dr. Habib Muhammetoğlu Akdeniz Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Antalya Proje Süresi: Temmuz 2008 Ocak 2011 Projeyi Destekleyen:

Detaylı

Sürdürülebilir Su Yönetimi BÖLÜM-4

Sürdürülebilir Su Yönetimi BÖLÜM-4 Sürdürülebilir Su Yönetimi BÖLÜM-4 Su Kayıplarının Temelleri ve Yönetimi İçerik 1. Giriş bilgileri 2. Su kayıplarının tespiti 3. Su kayıplarını azaltma yöntemleri 4. Su kayıplarının azaltılması için gerekli

Detaylı

Şartlarında Bakteriyel İnaktivasyon Sürecinin İndikatör

Şartlarında Bakteriyel İnaktivasyon Sürecinin İndikatör İçme-Kullanma Suları için Farklı Dezenfeksiyon Şartlarında Bakteriyel İnaktivasyon Sürecinin İndikatör Organizmalar için İncelenmesi İ.Ethem KARADİREK, Selami KARA, Özge ÖZEN, Oğuzhan GÜLAYDIN, Ayşe MUHAMMETOĞLU

Detaylı

KAYNAĞINDAN TÜKETİCİYE KADAR İÇME SUYU KALİTESİNİN GARANTİ ALTINA ALINMASI KAYNAK VE ŞEBEKE İZLEME ÇALIŞMALARI. 07 Ekim 2015

KAYNAĞINDAN TÜKETİCİYE KADAR İÇME SUYU KALİTESİNİN GARANTİ ALTINA ALINMASI KAYNAK VE ŞEBEKE İZLEME ÇALIŞMALARI. 07 Ekim 2015 KAYNAĞINDAN TÜKETİCİYE KADAR İÇME SUYU KALİTESİNİN GARANTİ ALTINA ALINMASI KAYNAK VE ŞEBEKE İZLEME ÇALIŞMALARI 07 Ekim 2015 Hach Dünya üzerinde birçok noktada üretim yapar, Avrupa merkezi Düsseldorf tadır.

Detaylı

SU KAÇAKLARININ COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMĐ TABANLI TESPĐTĐ: ANTALYA SU VE ATIKSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UYGULAMALARI

SU KAÇAKLARININ COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMĐ TABANLI TESPĐTĐ: ANTALYA SU VE ATIKSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UYGULAMALARI TMMOB COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMLERĐ KONGRESĐ 2009 02-06 Kasım 2009, Đzmir SU KAÇAKLARININ COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMĐ TABANLI TESPĐTĐ: ANTALYA SU VE ATIKSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UYGULAMALARI T. Özden, E. Demirbaş, Đ. Demirel

Detaylı

Akıllı Su Yönetimi Bileşenleri

Akıllı Su Yönetimi Bileşenleri Akıllı Su Yönetimi Bileşenleri Scada Sistemi Şebeke GIS Altyapısı Telemetrik Sayaç Okuma Akıllı Su Kartı Abone Yönetimi Varlık Yönetim Sistemi Yönetim Bilişim Sistemi Akıllı Su Operasyon/Kontrol Merkezi

Detaylı

Synergi Water. Gelişmiş Akıllı Su Şebekeleri. İçmesuyu dağıtım şebekeleri için optimizasyon ve simülasyon yazılımı ARCUMSOFT

Synergi Water. Gelişmiş Akıllı Su Şebekeleri. İçmesuyu dağıtım şebekeleri için optimizasyon ve simülasyon yazılımı ARCUMSOFT Synergi Water Gelişmiş Akıllı Su Şebekeleri İçmesuyu dağıtım şebekeleri için optimizasyon ve simülasyon yazılımı ARCUMSOFT 1 Giriş Synergi Su içmesuyu dağıtım şebekelerinde yer alan hatlar, vanalar, pompalar,

Detaylı

YÖNETMELİK İÇME SUYU TEMİN VE DAĞITIM SİSTEMLERİNDEKİ SU KAYIPLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK İÇME SUYU TEMİN VE DAĞITIM SİSTEMLERİNDEKİ SU KAYIPLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 8 Mayıs 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28994 Orman ve Su İşleri Bakanlığından: YÖNETMELİK İÇME SUYU TEMİN VE DAĞITIM SİSTEMLERİNDEKİ SU KAYIPLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

SU KAYIP VE KAÇAKLARI YÖNETMELİK TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SU KAYIP VE KAÇAKLARI YÖNETMELİK TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Orman ve Su İşleri Bakanlığından: SU KAYIP VE KAÇAKLARI YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; içme suyunun etkin kullanılması, su israfının

Detaylı

Q şeb = 1,5 Q il + Q yangın debisine ve 1 < V < 1,3 m/sn aralığında bir hıza göre

Q şeb = 1,5 Q il + Q yangın debisine ve 1 < V < 1,3 m/sn aralığında bir hıza göre 6. ĠÇME SUYU DAĞITIM ġebekesġ TASARIMI 6.1. Dağıtım ġebekesinin OluĢturulması a) Ana Boru (İsale) Hattı: Q şeb = 1,5 Q il + Q yangın debisine ve 1 < V < 1,3 m/sn aralığında bir hıza göre uygun çap (D şeb

Detaylı

Hach Lange Berlin de üretim yapar & Avrupa merkezi Düsseldorf tadır

Hach Lange Berlin de üretim yapar & Avrupa merkezi Düsseldorf tadır 11.04.2012 Proses Analizörlü Arıtma Tesislerinde Enerji Optimizasyonu Olanakları ve Sınırları HACH LANGE TÜRKİYE OFİSİ Aytunç PINAR Satış Müdürü Hach Lange Berlin de üretim yapar & Avrupa merkezi Düsseldorf

Detaylı

KENTSEL SU YÖNETĠMĠNDE ÇAĞDAġ GÖRÜġLER VE YAKLAġIMLAR

KENTSEL SU YÖNETĠMĠNDE ÇAĞDAġ GÖRÜġLER VE YAKLAġIMLAR KENTSEL SU YÖNETĠMĠNDE ÇAĞDAġ GÖRÜġLER VE YAKLAġIMLAR Dr. Canan KARAKAġ ULUSOY Jeoloji Yüksek Mühendisi 26-30 Ekim 2015 12.11.2015 Antalya Kentsel Su Yönetiminin Evreleri Kentsel Su Temini ve Güvenliği

Detaylı

HACH LANGE. Evsel Atık Su Arıtma Tesisine Giriş Öncesi Endüstriyel Deşarjların İzlenmesi İSKİ Örneği HACH LANGE TÜRKİYE OFİSİ

HACH LANGE. Evsel Atık Su Arıtma Tesisine Giriş Öncesi Endüstriyel Deşarjların İzlenmesi İSKİ Örneği HACH LANGE TÜRKİYE OFİSİ HACH LANGE Evsel Atık Su Arıtma Tesisine Giriş Öncesi Endüstriyel Deşarjların İzlenmesi İSKİ Örneği HACH LANGE TÜRKİYE OFİSİ Metin BARAN Proje Müdürü 24 Eylül 2014 Hach Lange Dünya üzerinde birçok noktada

Detaylı

RAPOR. O.D.T.Ü. AGÜDÖS Kod No: 08 03 11 1 00 09 3 Kasım, 2008

RAPOR. O.D.T.Ü. AGÜDÖS Kod No: 08 03 11 1 00 09 3 Kasım, 2008 BMB Technology İçin Life 2 O Water BMB1000 Serisi Su Arıtma Cihazının Sularda Bakteri ve Kimyasalların Arıtım Performansının Araştırılması Projesi O.D.T.Ü. Danışman Prof. Dr. Celal F. GÖKÇAY RAPOR O.D.T.Ü.

Detaylı

BURSA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ. Erdinç ŞENOVA Çevre Sağlığı Şube Müdürü

BURSA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ. Erdinç ŞENOVA Çevre Sağlığı Şube Müdürü BURSA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Erdinç ŞENOVA Çevre Sağlığı Şube Müdürü Mevzuat 17.02.2005 Tarihli ve 25730 Sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren İNSANİ TÜKETİM AMAÇLI SULAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

SU YÖNETİMİ VE KAYIP-KAÇAKLARIN DÜŞÜRÜLMESİ

SU YÖNETİMİ VE KAYIP-KAÇAKLARIN DÜŞÜRÜLMESİ SU YÖNETİMİ VE KAYIP-KAÇAKLARIN DÜŞÜRÜLMESİ SUAT BALCI Genel Müdür Kasım 2017 Eskişehir Dünya Su Risk Atlası (Kaynak: www.wri.org) Küresel iklim değişikliği, dünyanın her tarafında büyük bir tehdit oluşturmaktadır.

Detaylı

SCADA VE KAYIP KAÇAK YÖNETİMİ

SCADA VE KAYIP KAÇAK YÖNETİMİ SCADA VE KAYIP KAÇAK YÖNETİMİ Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi - TESKİ Bora METİN Elektrik-Elektronik Mühendisi Giriş SCADA Mimarisi Temel SCADA Bileşenleri (Debimetre, RTU, İletişim, SCADA Yazılımı) SCADA

Detaylı

İÇME SUYU TEMİN VE DAĞITIM SİSTEMLERİNDEKİ SU KAYIPLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İÇME SUYU TEMİN VE DAĞITIM SİSTEMLERİNDEKİ SU KAYIPLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Orman ve Su İşleri Bakanlığından: İÇME SUYU TEMİN VE DAĞITIM SİSTEMLERİNDEKİ SU KAYIPLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

TARIMSAL FAALĠYETLERDEN KAYNAKLANAN YAYILI KĠRLĠLĠĞĠN MOGAN GÖLÜ NE ETKĠLERĠ

TARIMSAL FAALĠYETLERDEN KAYNAKLANAN YAYILI KĠRLĠLĠĞĠN MOGAN GÖLÜ NE ETKĠLERĠ TARIMSAL FAALĠYETLERDEN KAYNAKLANAN YAYILI KĠRLĠLĠĞĠN MOGAN GÖLÜ NE ETKĠLERĠ DR. EMRE ALP ODTÜ ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 10 ġubat 2014 Türkiye de Tarımsal Su Yönetimi Üzerine Pilot Bir Proje: GölbaĢı Özel

Detaylı

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU Adı Soyadı : Doç. Dr. Mustafa GÜLER, Dilem KOÇAK DURAK, Fatih ÇATAL, Zeynep GÜRLER YILDIZLI, Özgür Özden YALÇIN ÇalıĢtığı Birim :

Detaylı

Ankara da İçme ve Kullanma Suyu Kalitesi Ülkü Yetiş ODTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü ODTÜ

Ankara da İçme ve Kullanma Suyu Kalitesi Ülkü Yetiş ODTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü ODTÜ Ankara da İçme ve Kullanma Suyu Kalitesi Ülkü Yetiş Çevre Mühendisliği Bölümü KAPSAM Ham Su Kalitesi? Nasıl arıtılıyor? Nasıl bir su içiyoruz? Sorunlar Çevre Mühendisliği Bölümü 2 KAPSAM Ham Su Kalitesi?

Detaylı

Kırılma Noktası Klorlaması

Kırılma Noktası Klorlaması Kırılma Noktası Klorlaması AMAÇ Farklı oranlarda klor ile amonyağın reaksiyon vermesi sonucu oluşan kalıntı klor ölçümünün yapılması ve verilerin grafiğe aktarılarak kırılma noktasının belirlenmesi. ÖN

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT)

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) İÇMESUYU ŞEBEKE SİSTEMLERİNDE FİZİKİ KAYIP VE KAÇAK İLE ETKİN MÜCADELE SONUCU SU YÖNETİM MEKANİZMALARININ OLUŞTURULMASI Cem ÇAKMAK Fiziki Kaçak Arama

Detaylı

Proses Analizörleri ile Atıksu Arıtma Tesislerinde Enerji Verimli Kontrol Örnek Uygulamaları /

Proses Analizörleri ile Atıksu Arıtma Tesislerinde Enerji Verimli Kontrol Örnek Uygulamaları / October 2, 2009_HACH LANGE United for Water Quality_page 1 HACH LANGE United for Water Quality Proses Analizörleri ile Atıksu Arıtma Tesislerinde Enerji Verimli Kontrol Örnek Uygulamaları / Beispiele von

Detaylı

SU KALİTE ÖZELLİKLERİ

SU KALİTE ÖZELLİKLERİ SU KALİTE ÖZELLİKLERİ Su kirliliği Su kaynağının kimyasal, fiziksel, bakteriyolojik, radyoaktif ve ekolojik özelliklerinin olumsuz yönde değişmesi şeklinde gözlenen ve doğrudan veya dolaylı yoldan biyolojik

Detaylı

ERGENE HAVZASI SU KALİTESİ İZLEME RAPORU İlkbahar Dönemi 2014 Evsel ve Endüstriyel Kirlilik İzleme Programı

ERGENE HAVZASI SU KALİTESİ İZLEME RAPORU İlkbahar Dönemi 2014 Evsel ve Endüstriyel Kirlilik İzleme Programı ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI ÇED ĠZĠN VE DENETĠM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LABORATUVAR ÖLÇÜM VE ĠZLEME DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ERGENE HAVZASI SU KALİTESİ İZLEME RAPORU İlkbahar Dönemi 2014 Evsel ve Endüstriyel Kirlilik

Detaylı

T.C. KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARITMA TESİSLERİ İŞLETME ZORLUKLARI VE SCADA SİSTEMİNİN EKONOMİK GETİRİLERİ

T.C. KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARITMA TESİSLERİ İŞLETME ZORLUKLARI VE SCADA SİSTEMİNİN EKONOMİK GETİRİLERİ T.C. KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARITMA TESİSLERİ İŞLETME ZORLUKLARI VE SCADA SİSTEMİNİN EKONOMİK GETİRİLERİ ALİ SAĞLIK İSU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI EKİM 2015 2015 YILI İTİBARİYLE ATIKSU

Detaylı

İller Bankası A.Ş. Proje Dairesi Başkanlığı İçme Suyu Arıtma Proje Grubu

İller Bankası A.Ş. Proje Dairesi Başkanlığı İçme Suyu Arıtma Proje Grubu Şehnaz ÖZCAN Çevre Mühendisi Teknik Uzman Sevtap Çağlar Çevre Mühendisi Müdür İller Bankası A.Ş. Proje Dairesi Başkanlığı İçme Suyu Arıtma Proje Grubu İÇERİK Giriş Mevcut içmesuyu durumu Projenin amacı

Detaylı

BURSA HAMİTLER SIZINTI SUYU ARITMA TESİSİNİN İNCELENMESİ

BURSA HAMİTLER SIZINTI SUYU ARITMA TESİSİNİN İNCELENMESİ BURSA HAMİTLER SIZINTI SUYU ARITMA TESİSİNİN İNCELENMESİ Korkut Kaşıkçı 1, Barış Çallı 2 1 Sistem Yapı İnşaat ve Ticaret A.Ş. 34805 Kavacık, İstanbul 2 Marmara Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

T.C. KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ULUSLAR ARASI İSTANBUL AKILLI ŞEBEKELER KONGRESİ AKILLI ŞEBEKELERDE ÖRNEK UYGULAMALAR

T.C. KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ULUSLAR ARASI İSTANBUL AKILLI ŞEBEKELER KONGRESİ AKILLI ŞEBEKELERDE ÖRNEK UYGULAMALAR T.C. KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ULUSLAR ARASI İSTANBUL AKILLI ŞEBEKELER KONGRESİ AKILLI ŞEBEKELERDE ÖRNEK UYGULAMALAR ATIKSU SCADA SİSTEMİ KOCAELİ Murat SÖNMEZ SCADA ŞUBE MÜDÜRÜ

Detaylı

Bir İçme ve Kullanma Suyu Şebekesinin Performansı

Bir İçme ve Kullanma Suyu Şebekesinin Performansı Bir İçme ve Kullanma Suyu Şebekesinin Performansı Dr. S. Saim EFELERLİ Alter Mühendislik. Akarsu havzaları su potansiyelinin sağlıklı olarak belirlenmesi, su kaynaklarının çeşitli amaçlar arasında dengeli

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 YILI ANALİZ LABORATUVARI FİYAT LİSTESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 YILI ANALİZ LABORATUVARI FİYAT LİSTESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 YILI ANALİZ LABORATUVARI FİYAT LİSTESİ A. NUMUNE ALMA/ÖRNEKLEME A.1.Emisyon Kapsamında Numune Alma/Örnekleme Uçucu Organik

Detaylı

ÜRETĠM TESĠSLERĠ BÖLGESEL BAĞLANTI KAPASĠTE RAPORU 2020-2025

ÜRETĠM TESĠSLERĠ BÖLGESEL BAĞLANTI KAPASĠTE RAPORU 2020-2025 ÜRETĠM TESĠSLERĠ BÖLGESEL BAĞLANTI KAPASĠTE RAPORU 2020-2025 31.07.2015 İçindekiler Ġçindekiler... 2 Amaç ve Kapsam... 7 1. Yöntem... 8 2. Bölgelerin Değerlendirmeleri ve Sonuçlar... 10 2.1. Akdeniz...

Detaylı

D U Y U R U ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN

D U Y U R U ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN D U Y U R U ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN ASKİ Yönetim Kurulu nda kabul edilen 2017 yılı Su ve Kanal Hizmet Tarifeleri, Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsat Bedelleri, Kimyasal, Bakteriyolojik

Detaylı

YEŞİLIRMAK NEHRİ İÇİN TOPLAM ORGANİK KARBON ÖNGÖRÜ MODELLERİ

YEŞİLIRMAK NEHRİ İÇİN TOPLAM ORGANİK KARBON ÖNGÖRÜ MODELLERİ YEŞİLIRMAK NEHRİ İÇİN TOPLAM ORGANİK KARBON ÖNGÖRÜ MODELLERİ Mehmet Yüceer a*, İlknur Atasoy b, Eda Semizer c, Erdal Karadurmuş d, Kazım Yetik e, Ayla Çalımlı c, Rıdvan Berber c a İnönü Üniversitesi Mühendislik

Detaylı

S.S. YEŞİL DURU EVLERİ KOOPERATİFİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJE RAPORU

S.S. YEŞİL DURU EVLERİ KOOPERATİFİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJE RAPORU S.S. YEŞİL DURU EVLERİ KOOPERATİFİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJE RAPORU 1 - PROSESİN TANITILMASI Tatil sitesinden kaynaklanacak evsel nitelikli atıksuları arıtacak olan, arıtma tesisi, biyolojik sistem (aktif

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE KAYIP KAÇAK SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. Güngör GÜLENÇ İnşaat Mühendisi BUSKİ Genel Müdür Yardımcısı

YEREL YÖNETİMLERDE KAYIP KAÇAK SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. Güngör GÜLENÇ İnşaat Mühendisi BUSKİ Genel Müdür Yardımcısı YEREL YÖNETİMLERDE KAYIP KAÇAK SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Güngör GÜLENÇ İnşaat Mühendisi BUSKİ Genel Müdür Yardımcısı EKİM 2015 **1989 yerel seçimleri ile Buski Genel Müdürlüğümüzün 3 merkez ilçede sorumluluk

Detaylı

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PERFORMANS GÖSTERGELERİ İÇME ve KULLANMA SUYU ŞEBEKELERİNDE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ ve PERFORMANS GÖSTERGELERİ Dr. S. Saim EFELERLİ Akarsu havzaları su potansiyelinin sağlıklı olarak belirlenmesi, su kaynaklarının çeşitli amaçlar

Detaylı

TĠCARĠ ARAÇ GELĠġTĠRME PROJESĠ KAPSAMINDA DĠNAMĠK MODELĠN TESTLER ĠLE DOĞRULANMASI

TĠCARĠ ARAÇ GELĠġTĠRME PROJESĠ KAPSAMINDA DĠNAMĠK MODELĠN TESTLER ĠLE DOĞRULANMASI TĠCARĠ ARAÇ GELĠġTĠRME PROJESĠ KAPSAMINDA DĠNAMĠK MODELĠN TESTLER ĠLE DOĞRULANMASI Baki Orçun ORGÜL, Mustafa Latif KOYUNCU, Sertaç DĠLEROĞLU, Harun GÖKÇE Hexagon Studio Araç Mühendisliği Bölümü OTEKON

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

TARIMDA SUYUN ETKİN KULLANIMI. Prof. Dr. Yusuf Ersoy YILDIRIM Yrd. Doç. Dr. İsmail TAŞ

TARIMDA SUYUN ETKİN KULLANIMI. Prof. Dr. Yusuf Ersoy YILDIRIM Yrd. Doç. Dr. İsmail TAŞ TARIMDA SUYUN ETKİN KULLANIMI Prof. Dr. Yusuf Ersoy YILDIRIM Yrd. Doç. Dr. İsmail TAŞ Maksimum Verim Maksimum Gelir? ĠKLĠM YAĞIġ BUHARLAġMA ÇĠFTÇĠ SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠK BĠTKĠ SU TARIM TEKNĠĞĠ ÜRETĠM GĠRDĠLERĠ

Detaylı

Elazığ İlinde Bir Maden Sahasından Kaynaklanan Sızıntı Sularının Maden Çayına Etkisi: II. Diğer Parametreler

Elazığ İlinde Bir Maden Sahasından Kaynaklanan Sızıntı Sularının Maden Çayına Etkisi: II. Diğer Parametreler Karaelmas Science and Engineering Journal/Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi 2 (1): 15-21, 212 Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi Journal home page: www.fbd.karaelmas.edu.tr Araştırma Makalesi Elazığ

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/6

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/6 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/6 SU, ATIK SU 1,2,3 ph Elektrometrik Metot SM 4500-H + B Bulanıklık Nefhelometrik Metot SM 2130 B İletkenlik Laboratuvar Metodu SM 2510-B Çözünmüş Oksijen/ Elektrometrik

Detaylı

Hastanelerde Su Kullanımı. M.Ali SÜNGÜ Amerikan Hastanesi Bakım ve Onarım Müdürü alis@amerikanhastanesi.org

Hastanelerde Su Kullanımı. M.Ali SÜNGÜ Amerikan Hastanesi Bakım ve Onarım Müdürü alis@amerikanhastanesi.org Hastanelerde Su Kullanımı M.Ali SÜNGÜ Amerikan Hastanesi Bakım ve Onarım Müdürü alis@amerikanhastanesi.org Bir Çin atasözü der ki; Suyu içmeden önce, kaynağını öğren Hastanelerde infeksiyon kaynaklarını

Detaylı

MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME REHBERİ FORMU MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME REHBERİ ÇEVRE KORUMA KONTROL LABORATUVARI ANTALYA

MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME REHBERİ FORMU MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME REHBERİ ÇEVRE KORUMA KONTROL LABORATUVARI ANTALYA ASAT MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME REHBERİ ÇEVRE KORUMA KONTROL LABORATUVARI ANTALYA AS.PR.39.02FR03/rev01/19.01.2015 Sayfa 1 / 7 NUMUNE KABUL KRİTERLERİ 1. Kabul Saatleri 08:00 12:30 ile 13:3016:00 arasındadır.

Detaylı

Murat Nehri (Elazığ) nin Bazı Fizikokimyasal Parametreler Açısından Su Kalitesinin Belirlenmesi

Murat Nehri (Elazığ) nin Bazı Fizikokimyasal Parametreler Açısından Su Kalitesinin Belirlenmesi October26-28, 216, Malatya Murat Nehri (Elazığ) nin Bazı Fizikokimyasal Parametreler Açısından Su Kalitesinin Belirlenmesi ÖZET Murat Topal DSİ Genel Müdürlüğü, DSİ 9. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, murattopal@dsi.gov.tr

Detaylı

Crown Plaza Hotel İzmir Akıllı Su Yönetim Sistemi

Crown Plaza Hotel İzmir Akıllı Su Yönetim Sistemi Crown Plaza Hotel İzmir Akıllı Su Yönetim Sistemi Akıllı Su Yönetim Sistemi Şebekelerde veya boru hatlarındaki suyun zapturapt altına alınmasıdır. Ana şebekeden gelen suyun miktarı ilgili idarenin takmış

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Bu Tebliğ, 12 Mart 1989 tarihli ve 20106 sayılı Resmî Gazete de yayınlanmıştır. Amaç Madde 1 - Bu tebliğ, 9 Ağustos 1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 10.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27372 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Deney Laboratuvarı Adresi : Yakut Mah. Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No:186 Kocasinan 38090 KAYSERİ / TÜRKİYE Tel : 0 352 337 09 45 Faks : 0 352 337 09 32 E-Posta

Detaylı

3 YIL GARANTĠ YÜKSEK KALĠTE SERİ KUMANDA KUTUSU RPB

3 YIL GARANTĠ YÜKSEK KALĠTE SERİ KUMANDA KUTUSU RPB SERİ ÇÖZÜMLER Seri çözümler, orta ve büyük ölçekli tesisler için en iyi sistemlerdir. Bu aletle, kontrol ve kumanda cihazlarına valfların bağlantı maliyetlerinin azalmasını hatta neredeyse tamamen yok

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA ATIKSULARINI DERİN DENİZ DEŞARJI YÖNTEMİ İLE DENİZE DEŞARJ YAPMAK

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA ATIKSULARINI DERİN DENİZ DEŞARJI YÖNTEMİ İLE DENİZE DEŞARJ YAPMAK ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA ATIKSULARINI DERİN DENİZ DEŞARJI YÖNTEMİ İLE DENİZE DEŞARJ YAPMAK İSTEYEN KURUM VE KURULUŞLAR İÇİN ÇEVRE İZNİ BAŞVURU ŞARTLARI

Detaylı

EĞİRDİR GÖLÜ SU KALİTESİ

EĞİRDİR GÖLÜ SU KALİTESİ EĞİRDİR GÖLÜ SU KALİTESİ Yrd. Doç. Dr. Şehnaz ŞENER Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Göl 482 km² yüzölçümü ile Türkiye nin 4. büyük gölü aynı zamanda 2.

Detaylı

ISITMA SİSTEMLERİ BİLGİ FORMU

ISITMA SİSTEMLERİ BİLGİ FORMU ISITMA SİSTEMLERİ BİLGİ FORMU Tarih: Müşteri Adı Adresi Şehir Posta Kodu : Sistem Sorumlusu ve Görevi Tel. Faks : GSM e-mail : HİKAYESİ Müşteri şimdiki sonuçlardan memnun mu? Evet Hayır Sorunların derecesi

Detaylı

Hazır Kit(HACH)-DPD pp. Metot /Spektrofotometrik.

Hazır Kit(HACH)-DPD pp. Metot /Spektrofotometrik. 1-HAVUZ SUYU İ S.B. 15.12.2011 ve 28143 sayı ile yayımlanan " Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları ve Şartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik " Renk Tortu Bulanıklık

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT)

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) İÇMESUYU ŞEBEKE SİSTEMLERİNDE FİZİKİ KAYIP VE KAÇAK İLE ETKİN MÜCADELE SONUCU SU YÖNETİM MEKANİZMALARININ OLUŞTURULMASI Cem ÇAKMAK / Fiziki Kaçak Arama

Detaylı

BOLU İÇME SUYU ARITMA TESİSİ GENEL BİLGİLER

BOLU İÇME SUYU ARITMA TESİSİ GENEL BİLGİLER BOLU İÇME SUYU ARITMA TESİSİ GENEL BİLGİLER Bolu ( merkez) içmesuyu arıtma tesisi ile hamsu pompa istasyonu; Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ile yapılan anlaşma ile taahhüt edilen kredi kapsamında, Suudi

Detaylı

ENERJĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ ENERJİ TASARRUFU UYGULAMALARI

ENERJĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ ENERJİ TASARRUFU UYGULAMALARI ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ENERJĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ ENERJİ TASARRUFU UYGULAMALARI ENERJİ VERİMLİLİĞİ Faaliyetlerinden Örnekler KOMPANZASYON KOMPANZASYON UYGULAMALARI

Detaylı

Deneye Gelmeden Önce;

Deneye Gelmeden Önce; Deneye Gelmeden Önce; Deney sonrası deney raporu yerine yapılacak kısa sınav için deney föyüne çalışılacak, Deney sırasında ve sınavda kullanılmak üzere hesap makinesi ve deney föyü getirilecek. Reynolds

Detaylı

Synergi Gas. Gelişmiş Hidrolik Modelleme. Doğalgaz dağıtım şebekeleri için optimizasyon ve simülasyon yazılımı ARCUMSOFT

Synergi Gas. Gelişmiş Hidrolik Modelleme. Doğalgaz dağıtım şebekeleri için optimizasyon ve simülasyon yazılımı ARCUMSOFT Synergi Gas Gelişmiş Hidrolik Modelleme Doğalgaz dağıtım şebekeleri için optimizasyon ve simülasyon yazılımı ARCUMSOFT 1 Giriş Doğalgaz dağıtım ve iletim şebekelerinde günlük ve uzun dönemli işletme ihtiyaçlarının

Detaylı

Su Kayıplarını Önlemede En İleri Teknolojiler

Su Kayıplarını Önlemede En İleri Teknolojiler Su Kayıplarını Önlemede En İleri Teknolojiler October 21, 2016 H.İlker GÖKCE Turkey Managing Director Su kaybı; Açıklanamayan veya karşılığı alınamayan su ya da, Üretilen su miktarı ile tüketilen su miktarı

Detaylı

BOZKIR İLÇESİNDEKİ İÇME VE KULLANMA SULARININ KİMYASAL YÖNDEN İNCELENMESİ

BOZKIR İLÇESİNDEKİ İÇME VE KULLANMA SULARININ KİMYASAL YÖNDEN İNCELENMESİ BOZKIR İLÇESİNDEKİ İÇME VE KULLANMA SULARININ KİMYASAL YÖNDEN İNCELENMESİ Tufan AKYÜZ * Emine ARSLAN ** Öz Sular kaynaklarından içme kullanma suyu olarak tüketiciye gelene kadar kalite ve güvenilirliğini

Detaylı

KENTSEL ALTYAPI SİSTEMLERİNİN HİDROLİĞİ 1. ÖDEVİ

KENTSEL ALTYAPI SİSTEMLERİNİN HİDROLİĞİ 1. ÖDEVİ KENTSEL ALTYAPI SİSTEMLERİNİN HİDROLİĞİ 1. ÖDEVİ Soru 1: Zemin boy kesiti şekilde verilen serbest yüzeyli akiferde açılacak bir d= 0.8 m çaplı bir kuyudan; a) Çekilebilecek optimum debiyi, b) Bu kuyunun

Detaylı

ATIKSU ARITMA TESĠSLERĠNDE ĠġLETME YÖNETĠMĠ. M. Faruk İŞGENÇ Berfu SÖNMEZ İZSU Genel Müdürlüğü mehmetisgenc@yahoo.com

ATIKSU ARITMA TESĠSLERĠNDE ĠġLETME YÖNETĠMĠ. M. Faruk İŞGENÇ Berfu SÖNMEZ İZSU Genel Müdürlüğü mehmetisgenc@yahoo.com ATIKSU ARITMA TESĠSLERĠNDE ĠġLETME YÖNETĠMĠ M. Faruk İŞGENÇ Berfu SÖNMEZ İZSU Genel Müdürlüğü mehmetisgenc@yahoo.com Planlama Mühendisliği Atıksu Master Planı Katı Atık Yönetim Planı Arıtma Çamurları Yönetim

Detaylı

Toplam alkalinite (CaCO3)

Toplam alkalinite (CaCO3) Kimyasal özellikler Ek-1 ph Parametre Analiz Aralığı Birim Sınır Değerler En az En çok 6,5 7,8 Amonyum 0,5 Nitrit 0,5 Nitrat 50 Siyanürik asit 1 100 Bakır 1 Alüminyum 0,2 Toplam alkalinite (CaCO3) Ayda

Detaylı

İZLEME VE SU BİLGİ SİSTEMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İZLEME VE SU BİLGİ SİSTEMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İZLEME VE SU BİLGİ SİSTEMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İÇERİK GERÇEK ZAMANLI İZLEME GERÇEK ZAMANLI İZLEME İSTASYONLARININ KURULUM AŞAMALARI TÜRKİYE DEKİ MEVCUT DURUMU DÜNYA DAN ÖRNEKLER MERİÇ-ERGENE HAVZASINDA

Detaylı

Yrd.Doç. Dr. Tülin ÇETİN

Yrd.Doç. Dr. Tülin ÇETİN Yrd.Doç. Dr. Tülin ÇETİN ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Lisans Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 1987-1992 Lisans Celal Bayar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 2001-2004 Y. Lisans

Detaylı

VOLÜMETRİK DEBİMETRE KDDM 2

VOLÜMETRİK DEBİMETRE KDDM 2 VOLÜMETRİK DEBİMETRE KDDM 2 Volümetrik debimetre nedir?? Fark basınç ölçümü ile hava akış verimini kontrol etmenizi sağlayan, bakım gerektirmeyen, yenilikçi bir Pnömatik otomasyon kontrol sistemidir, bu

Detaylı

2016 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER

2016 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER NDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA NO TARİFENİN NEV'İ KARAR NO KARAR TARİHİ SAYFA NO 1 ANADOLU YAKASI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ UYGULANACAK İ 1 Ağaç Budama Bedeli 1.1 Ağaç Budama Ücreti

Detaylı

YAPAY SİNİR AĞI İLE HAVA SICAKLIĞI TAHMİNİ APPROXIMATION AIR TEMPERATURE WITH ARTIFICIAL NEURAL NETWORK

YAPAY SİNİR AĞI İLE HAVA SICAKLIĞI TAHMİNİ APPROXIMATION AIR TEMPERATURE WITH ARTIFICIAL NEURAL NETWORK YAPAY SİNİR AĞI İLE HAVA SICAKLIĞI TAHMİNİ Hande ERKAYMAZ, Ömer YAŞAR Karabük Üniversitesi / TÜRKĠYE herkaymaz@karabuk.edu.tr ÖZET : Bu çalıģmada Yapay Sinir Ağları (YSA) ile hava sıcaklığının tahmini

Detaylı

MESS Entegre Geri Kazanım ve Enerji San. ve Tic. A.Ş.

MESS Entegre Geri Kazanım ve Enerji San. ve Tic. A.Ş. Sayfa : 1 / 12 1 ATIKLAR İÇİN NUMUNE SAKLAMA KOŞULLARI Parametre Numune Özelliği Numune Türü ICP ile Metal Tayinleri suları vb.), diğer her türlü sıvılar) Mikrodalgada (sıvı) yakılmış Minimum Numune Miktarı

Detaylı

İZMİR İÇME SUYU SİSTEMİ KAÇAK AZALTMA PİLOT ÇALIŞMASI

İZMİR İÇME SUYU SİSTEMİ KAÇAK AZALTMA PİLOT ÇALIŞMASI 1 İZMİR İÇME SUYU SİSTEMİ KAÇAK AZALTMA PİLOT ÇALIŞMASI Alev KABAKÇI Haluk KARADOĞAN ÖZET Bu çalışmada, İzmir in pilot bölgelerinde faturalanamayan içme suyunun en aza indirilmesi amacıyla yapılan çalışmalar

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI: B100TSH0100004 Konu: Kaplıca Suyu Analizleri ANKARA 17.06.2004/10102. VALİLİĞİNE ( İl Sağlık Müdürlüğü) Çevre ve toplum sağlığının korunması

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ. ERZURUM HALK ÇEġMELERĠNĠN FĠZĠKSEL-KĠMYASAL- MĠKROBĠYOLOJĠK YÖNDEN ĠNCELENMESĠ VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ. Banu TULUK, Figen ORHAN

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ. ERZURUM HALK ÇEġMELERĠNĠN FĠZĠKSEL-KĠMYASAL- MĠKROBĠYOLOJĠK YÖNDEN ĠNCELENMESĠ VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ. Banu TULUK, Figen ORHAN ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ERZURUM HALK ÇEġMELERĠNĠN FĠZĠKSEL-KĠMYASAL- MĠKROBĠYOLOJĠK YÖNDEN ĠNCELENMESĠ VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Banu TULUK, Figen ORHAN Erzurum ilinde içme-kullanma suyu 2008 yılı öncesine kadar

Detaylı

SCADA VE RAPORLAMA SĠSTEMLERĠ

SCADA VE RAPORLAMA SĠSTEMLERĠ SCADA VE RAPORLAMA SĠSTEMLERĠ SCADA (Supervisory Control And Data Your Acquisition Slide ) Title RAPORLAMA SİSTEMİ Kapsamlı ve entegre bir Veri Tabanlı Kontrol ve Gözetleme Sistemi (SCADA) sayesinde, bir

Detaylı

Program AkıĢ Kontrol Yapıları

Program AkıĢ Kontrol Yapıları C PROGRAMLAMA Program AkıĢ Kontrol Yapıları Normal Ģartlarda C dilinde bir programın çalıģması, komutların yukarıdan aģağıya doğru ve sırasıyla iģletilmesiyle gerçekleģtirilir. Ancak bazen problemin çözümü,

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LABORATUVAR ÖLÇÜM VE İZLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LABORATUVAR ÖLÇÜM VE İZLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LABORATUVAR ÖLÇÜM VE İZLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI EVSEL VE ENDÜSTRİYEL KİRLİLİK İZLEME PROGRAMI 1 Ergene Havzası Su Kalitesi İzleme Raporu

Detaylı

ZM R KEMALPA A ORGAN ZE SANAY BÖLGES

ZM R KEMALPA A ORGAN ZE SANAY BÖLGES ZM R KEMALPA A ORGAN ZE SANAY BÖLGES ELEKTRİK ŞEBEKE YAPISI ZM R KEMALPA A ORGAN ZE SANAY BÖLGES PROJENİN AMAÇLARI Kayıp-Kaçak Oranlarında Azalma Maliyetlerde Azalma Güvenli faturalama sistemi Katılımcı

Detaylı

Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen

Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen ix xiii xv xvii xix xxi 1. Çevre Kimyasına Giriş 3 1.1. Çevre Kimyasına Genel Bakış ve Önemi

Detaylı

ATLAS ISI İSTASYONU ( IST )

ATLAS ISI İSTASYONU ( IST ) ATLAS ISI İSTASYONU ( IST ) MODELLER : - IST-30 ( 30 Kw ) - IST-45 ( 45 Kw ) - IST-60 ( 60 Kw ) - IST-80 ( 85 Kw ) Atlas Sayaç ve Ölçü Aletleri AŞ. 2012 yılında IST model numaralı kat istasyonları üretimine

Detaylı

DENİZ BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SU KALİTESİ

DENİZ BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SU KALİTESİ DENİZ BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SU KALİTESİ Su ürünleri yetiştiriciliği açısından önemli su kalite özellikleri ve bu özelliklere ilişkin sınır (standart) değerler uzun yıllar süren araştırma ve deneyimler

Detaylı

HAMBURG WASSER IN SU KAYBI AZALTMA KONSEPTİ

HAMBURG WASSER IN SU KAYBI AZALTMA KONSEPTİ HAMBURG WASSER IN SU KAYBI AZALTMA KONSEPTİ. HAMBURG WASSER, CONSULAQUA HAMBURG, CONSULAQUA ISTANBUL: Your Water Sector Experts HAMBURG WASSER 160 yıllık tecrübe HAMBURG WASSER, Almanya nın en büyük kamuya

Detaylı

EffiMax. Kazan Dairesi Verim Ölçme, İzleme Ve Analiz Sistemi 7/24 Saat Online, İnternet üzerinden uzaktan izleme

EffiMax. Kazan Dairesi Verim Ölçme, İzleme Ve Analiz Sistemi 7/24 Saat Online, İnternet üzerinden uzaktan izleme 1 5:56 P Effiax azan Dairesi Verim Ölçme, İzleme Ve Analiz Sistemi 7/24 Saat Online, İnternet üzerinden uzaktan izleme Winner of the II Innovative Energy Saving Product. 2 5:56 P 3 5:56 P Effiax azan Dairesi

Detaylı

YÖNETMELİK. Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları Ve Şartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YÖNETMELİK. Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları Ve Şartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 15 Aralık 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28143 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları Ve Şartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Detaylı

KENTLERE SU SAĞLANMASINDA ĠLBANK IN VĠZYON VE MĠSYONUNDAKĠ YENĠ YAKLAġIMLAR MEHMET TURGUT DEDEOĞLU GENEL MÜDÜR

KENTLERE SU SAĞLANMASINDA ĠLBANK IN VĠZYON VE MĠSYONUNDAKĠ YENĠ YAKLAġIMLAR MEHMET TURGUT DEDEOĞLU GENEL MÜDÜR KENTLERE SU SAĞLANMASINDA ĠLBANK IN VĠZYON VE MĠSYONUNDAKĠ YENĠ YAKLAġIMLAR MEHMET TURGUT DEDEOĞLU GENEL MÜDÜR Suyun insan hayatındaki önemi herkesçe bilinen bir konudur. Ġnsan yaģamı açısından oksijenden

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ (ÇMG) DERSĠ

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ (ÇMG) DERSĠ KONYA ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ (ÇMG) DERSĠ Doç. Dr. Senar AYDIN Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü V-HAFTA 17.12.2015 1 SULARIN ARITILMASI

Detaylı

1 Giriş. GOSB Atıksu Arıtma Tesisi Proses Özeti

1 Giriş. GOSB Atıksu Arıtma Tesisi Proses Özeti 1 Giriş Söz konusu rapor Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) tarafından GOSB de yaptırılacak olan atıksu arıtma tesisinin ünitelerini ve çalıģma prensiplerini açıklamaktadır. 1.1 Genel GOSB nde mevcut

Detaylı

1. Kıyı Bölgelerinde Çevre Kirliliği ve Kontrolü KÇKK

1. Kıyı Bölgelerinde Çevre Kirliliği ve Kontrolü KÇKK 1. Kıyı Bölgelerinde Çevre Kirliliği ve Kontrolü KÇKK Kentsel Atıksu Arıtım Tesislerinde Geliştirilmiş Biyolojik Fosfor Giderim Verimini Etkileyen Faktörler Tolga Tunçal, Ayşegül Pala, Orhan Uslu Namık

Detaylı

Bu makale, 2005. 1. Tıbbi Jeoloji Sempozyumu Kitabı (Editör: Dr. Eşref Atabey), JMO yayını: 95. Sayfa: 1186-192 yayımlanmıştır.

Bu makale, 2005. 1. Tıbbi Jeoloji Sempozyumu Kitabı (Editör: Dr. Eşref Atabey), JMO yayını: 95. Sayfa: 1186-192 yayımlanmıştır. Bu makale, 200. 1. Tıbbi Jeoloji Sempozyumu Kitabı (Editör: Dr. Eşref Atabey), JMO yayını: 9. Sayfa: 1186-192 yayımlanmıştır. ESKİŞEHİR PORSUK SUYU (Tam metin) Güner SÜMER Anadolu Üniversitesi, ESKİŞEHİR

Detaylı

AKARSULARDA KİRLENME KONTROLÜ İÇİN BİR DİNAMİK BENZETİM YAZILIMI

AKARSULARDA KİRLENME KONTROLÜ İÇİN BİR DİNAMİK BENZETİM YAZILIMI AKARSULARDA KİRLENME KONTROLÜ İÇİN BİR DİNAMİK BENZETİM YAZILIMI *Mehmet YÜCEER, **Erdal KARADURMUŞ, *Rıdvan BERBER *Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Tandoğan - 06100

Detaylı

Hidrojeokimya, 2/12. Hidrojeokimyasal çalışmalar Yerinde Ölçüm, Örnekleme, Analiz ve Değerlendirme aşamalarından oluşur.

Hidrojeokimya, 2/12. Hidrojeokimyasal çalışmalar Yerinde Ölçüm, Örnekleme, Analiz ve Değerlendirme aşamalarından oluşur. Hidrojeokimya, 2/12 Hidrojeokimyasal çalışmalar Yerinde Ölçüm, Örnekleme, Analiz ve Değerlendirme aşamalarından oluşur. Yerinde ölçüm, örnekleme, analiz Yüzey ve yeraltısuları farklı oranlarda çözünmüş

Detaylı

İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yönetmeliğin Yayınlandığı Resmi Gazete nin Tarihi Sayısı 29/06/2012 28338 İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Akvaryum veya küçük havuzlarda amonyağın daha az zehirli olan nitrit ve nitrata dönüştürülmesi için gerekli olan bakteri populasyonunu (nitrifikasyon

Akvaryum veya küçük havuzlarda amonyağın daha az zehirli olan nitrit ve nitrata dönüştürülmesi için gerekli olan bakteri populasyonunu (nitrifikasyon Azotlu bileşikler Ticari balık havuzlarında iyonize olmuş veya iyonize olmamış amonyağın konsantrasyonlarını azaltmak için pratik bir yöntem yoktur. Balık havuzlarında stoklama ve yemleme oranlarının azaltılması

Detaylı

YÖNETMELĐK. k) Mesul müdür: Teknik işler ve havuzun uygun şekilde işletilmesinden sorumlu kimya veya sağlık eğitimi almış, en az lise mezunu kişiyi,

YÖNETMELĐK. k) Mesul müdür: Teknik işler ve havuzun uygun şekilde işletilmesinden sorumlu kimya veya sağlık eğitimi almış, en az lise mezunu kişiyi, 15 Aralık 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28143 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELĐK YÜZME HAVUZLARININ TABĐ OLACAĞI SAĞLIK ESASLARI VE ŞARTLARI HAKKINDA YÖNETMELĐKTE DEĞĐŞĐKLĐK YAPILMASINA DAĐR YÖNETMELĐK

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ FİYAT LİSTESİ SR. NO. GELİR KOD NO. HİZMETİN ADI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇED RAPORU FORMAT BEDELİ

Detaylı

TERS OZMOZ ENDÜSTRİYEL

TERS OZMOZ ENDÜSTRİYEL Sayfa 1 / 6 CULLIGAN TRC ÜRÜNLERİ TERS OZMOZ ENDÜSTRİYEL ÜRÜN LİSTESİ MFP R.O 2. IW IW E AQUA SERİLERİ E SERİSİ NFC SERİSİ CE kalite kriterlerine uygun olarak dizayn edilmiş ve üretilmiştir MFP Bu ekipman

Detaylı

Atık Suda Kirlilik Yükü Tespiti İMES OSB Online Ölçüm Sistemi Uygulama Örneği. Direnç Özdemir Bölge Müdürü İnşaat Yük.Mühendisi

Atık Suda Kirlilik Yükü Tespiti İMES OSB Online Ölçüm Sistemi Uygulama Örneği. Direnç Özdemir Bölge Müdürü İnşaat Yük.Mühendisi Atık Suda Kirlilik Yükü Tespiti İMES OSB Online Ölçüm Sistemi Uygulama Örneği Direnç Özdemir Bölge Müdürü İnşaat Yük.Mühendisi 1 İMES OSB 2 Atık Sularda Fazla Kirlilik Yükünün Sahada Neden Olduğu Sorunlar

Detaylı

İ Ç M E S U Y U ŞE B E K E L E R İ

İ Ç M E S U Y U ŞE B E K E L E R İ B Ö L Ü M 5 İ Ç M E S U Y U ŞE B E K E L E R İ Bir meskun bölgeye su, bir boru ağı sistemi ile dağıtılır. Buna su şebekesi denir. Su şebekesi hazneden sonra gelir. Şebeke ile hazne arasında su dağıtmayan,

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞLETME

SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞLETME 1 ACI KARBON MĠKTARI DOGRULAMA PROJESĠ TAV Ġstanbul Mapping Seviyesi TAV Ankara Mapping Seviyesi TAV Izmir Mapping Seviyesi (Ġkinci yıl) 2 ACI KARBON MĠKTARI DOGRULAMA PROJESĠ Sürdürülebilir ĠĢletme sunumu

Detaylı

ATIK SULARIN TERFİSİ VE TERFİ MERKEZİ

ATIK SULARIN TERFİSİ VE TERFİ MERKEZİ ATIK SULARIN TERFİSİ VE TERFİ MERKEZİ Pompa; suya basınç sağlayan veya suyu aşağıdan yukarıya terfi ettiren (yükselten) makinedir. Terfi merkezi; atık suların, çamurun ve arıtılmış suların bir bölgeden

Detaylı