İçme Sularının Ozonla Dezenfeksiyonu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İçme Sularının Ozonla Dezenfeksiyonu"

Transkript

1 İçme Sularının Ozonla Dezenfeksiyonu Atiye ATGÜDEN a, Feridun DEMİR b a Harran Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Şanlıurfa, b Harran Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Şanlıurfa, Özet İçme ve kullanma su kaynaklarının sınırlı olması yüzünden, atık suların dezenfeksiyonla tekrar kullanıma hazır hale getirilmesi ve su kaynaklarının tükenmesi engellenmelidir. Bu çalışmada, içme suyunun ozonla dezenfeksiyonu yapıldığı zaman gerçekleşen mikrobiyal faaliyetler farklı sıcaklık, dozaj, alıkonma süreleri ve ph değerlerinde incelenmiştir. Bu amaç doğrultusunda, Harran Üniversitesi Makine Fabrikasından su numunesi alınmış ve mikrobiyal aktivitelerin araştırılması için su içerisindeki mikroorganizmaların sayıları ozonlamadan önce ve sonra laboratuar ortamında test kitleri kullanılarak belirlenmiş ve incelenmiştir. Mikrobiyal sayımdan sonra, su içerisinde coli ve coliform, bacillus subtilis ve streptococcus faecalis bakterilerine rastlanmıştır. Ozonla dezenfeksiyondan sonra, coli, coliform ve streptococcus faecalis bakterileri üzerinde ozonun çok etkili olduğu gözlemlenmiş ve bunların %95-%98 oranında giderildiği görülmüştür. Çalışılan sıcaklık, alıkonma süreleri ve ph değerlerinin bu bakteriler üzerinde dezenfeksiyonu artırıcı özelliği olduğu gözlemlenmiş ancak asıl etkili olan faktörün dozaj olduğu gözlemlenmiştir. subtilis bakterilerinin giderimi ise farklı dozaj ve sıcaklıklarda %40-%45 civarında gerçekleşmiştir. Alıkonma süresinin artırılması ve ortamda bulunan asit veya baz iyonları (H +, OH - ) bu bakterilerin %80-%95 giderilmesini sağlamış ve dezenfeksiyonun daha etkili gerçekleştiğini göstermiştir. Anahtar Kelimeler: Ozon, Dezenfeksiyon, İçme suyu, Mikrobiyal aktivite Giriş Dezenfeksiyon su kaynaklı hastalıkların yayılmasını önlemek için patojenik organizmaların öldürülmesi olayıdır. Ozonun dezenfektant özelliğe sahip olduğu ilk defa 1873 yılında keşfedilmiş ve suyun dezenfeksiyonu için 1893 yılında Hollanda nın Oudshoom bölgesinde kullanılmıştır [1]. Bundan sonra, içme sularının dezenfeksiyonu alanında büyük ilgi görmüştür. Bu ilgisini 1940 lı yıllarda kimyasal silahların yapımı sırasında klor gazı eldesi için uygun bir metot bulunmasıyla kaybetmiştir [2]. Ozon gazının sudaki çözünürlüğü oldukça fazladır ve oksijenin çözünürlüğünün yaklaşık on katıdır [3,4]. Ancak oksijen gibi saf olarak üretilip satılmaz. Kullanılacağı yerde havanın içerisindeki oksijenin ozon üreticisi içerisinden geçirilip, yüksek voltajdaki elektrik arkı vasıtasıyla aşağıdaki reaksiyonlara göre üretilir [2,5]. O 2 (g) + Yüksek Elektrik Voltajı O + O O 2 (g) + O O 3 (g) Bu gazın su içerisindeki çözünürlüğü ise aşağıdaki şekildedir. O 3 (g) + H 2 O HO 3 + (aq) + OH (aq) HO 3 + (aq) + H 2 O 2HO 2 HO 2 + O 3 (g) HO +2O 2 (g) HO + HO 2 H 2 O + O 2 (g)

2 Su içerisinde çözünmesiyle oluşan HO ve HO 2 serbest radikalleri büyük yükseltgeme potansiyellerine sahiptirler ve patojenlerin de dahil olduğu metal tuzları ve organik maddeler gibi safsızlıklarla karşı reaktiflerdir [6-7]. Ozonun patojenler üzerindeki etkisi oldukça fazladır. Gerekli olan dozaj miktarı, klorlama metodunda olduğu gibi C t çarpanına bağlı olarak hesaplanır [8-10]. Su içerisindeki yarılanma süresi sıcaklığa ve kirliliğin indirgenme potansiyeline bağlı olarak yaklaşık 7 dakikadır. Ozon seviyesindeki bu hızlı azalma akış ile hızlı teması sağlar ve böylece su içerisindeki bakiye ozon miktarı düşük seviyelerde bulunur. Su içerisindeki bakiye ozon miktarı aşağıdaki şekilde hesaplanır [11]. Burada C o = Başlangıçtaki ozon konsantrasyonu C t = t anındaki ozon konsantrasyonu C t = C o 0,5 (t/7) Ozon su içerisinde bulunan organik maddelerle de reaksiyona girer ve oksitlenmiş organikleri oluşturur. Bunlardan bazıları zararlı bazıları da zararsız olabilir. Fenolik bileşikler ve yağ asitleri ozon tarafından yükseltgenirler ve bunların neden olduğu tat ve kokular ortamdan giderilebilir. Bu çalışmada, içme sularında bulunan patojenik mikroorganizmaların ozon ile dezenfeksiyonu sonucunda ne kadar bertaraf edildiği belirlenmiştir. Aynı zamanda, farklı sıcaklıklarda, dozajlarda, alıkonma sürelerinde ve ph değerlerinde ozon dezenfeksiyonu hangi verimde gerçekleştiği ve bu parametrelerin dezenfeksiyon üzerindeki etkileri incelenmiştir. Deneysel Çalışmalar Öncelikle numune alma kurallarına uygun bir şekilde su numunesi alınmıştır. Bu çalışmada kullanılacak olan suyun daha önce herhangi bir dezenfektant ile işlem görmemiş olmasına dikkat edilmiştir. Su içerisindeki mikroorganizma sayısını belirlemek amacıyla hazır besi yeri içeren test kitleri kullanılmıştır. Alınan numuneden 500 ml ölçülerek alınmış ve gaz yıkama şişelerine konularak farklı dozaj, sıcaklık, ph ve alıkonma süreleri için numunelerin ozonlaması Ozoneks marka ozon üreticisi ile yapılmıştır. Ozonlanmış numunelerden 50 ml alınıp vakum ortamında filtrelendikten sonra, filtre kağıtları hazır besi yerleri üzerine konulmuş ve belirtilen sıcaklık ve sürelerde etüvde bekletilmiştir. Belirtilen süre sonucunda petri kapları etüvden alınıp, test kitte belirtilen şekilde mikroorganizma sayımı yapılmıştır. Ozonlanmış numune içerisindeki ozon konsantrasyonu ise ozonlamanın hemen arkasından Merck marka Spektroquant fotometre ve Merck marka ozon test kitleri kullanılarak ölçülmüştür. Her numune için dezenfeksiyondan önce ve sonra mikroorganizma sayımı yapılmıştır. Zamanla değişimi incelemek için kullanılan su içerisindeki ozonlamadan önce ve sonraki mikroorganizma sayısı Çizelge 1 de verilmiştir. Etüvde bekleme süresi sonunda filtre kağıdı Çizelge 1. Mikroorganizma sayısının zamanla değişimi (KOİ=3.14 mg/lt, Ç.O=8.12 mg/lt, Dozaj=5 mg/dak, Zaman (dak) civarı civarı civarı civarı

3 üzerinde çoğalan ozonlanmamış su içerisindeki mikroorganizmaların görünümü ise Şekil 1 de görülmektedir. Elde edilen sonuçlar Şekil 2 de grafiksel olarak görülmektedir subtilis (1) coli (2) faecalis (3) coli (4) Şekil 1. Numune içerisindeki mikroorganizmaların görünümü, (KOİ=3.14 mg/lt, Ç.O=8.12 mg/lt, Dozaj=5 mg/dak Mikroorganizma Sayısı subtilis coli faecalis coli Zaman (dak) Şekil 2. Mikroorganizma sayısının zamanla değişimi, (KOİ=3.14 mg/lt, Ç.O=,8.12 mg/lt Dozaj=5 mg/dak,

4 Ozonlama ile yapılan dezenfeksiyon işlemleri sonucunda mikroorganizmaların büyük oranda giderildiği gözlemlenmiştir. Dezenfeksiyon süresinin artırılmasıyla, su içerisinde bulunan coli ve coliform bakterilerinin %98-%99 oranında giderildiği gözlemlenmiştir. faecalis bakterileri %97-%98 oranında ve subtilis bakterileri ise %95 oranında giderilmiştir. subtilis bakterilerinin diğerlerine oranla ozona karşı daha dirençli olduğu gözlemlenmiştir. İki dakika için %88, daha uzun süreler için ise %95 oranında ortamdan uzaklaştırıldıkları gözlemlenmiştir. Bu durum eğer yeterince zaman verilirse bu bakterilerinin büyük oranda giderildiğini göstermektedir. Sıcaklık, dozaj ve ph ile mikroorganizma sayısı arasındaki değişimi incelemek için yapılan çalışmanın sonuçları ise Çizelge 2, 3 ve 4 de verilmiştir. Çizelge 2. Mikroorganizma sayısının sıcaklıkla değişimi (KOİ=3.14 mg/lt, Ç.O=8.12 mg/lt, Dozaj=6 mg/dak, Zaman=5 dakika, ph=7) Sıcaklık ( C) Doğal (10) Çizelge 3. Mikroorganizma sayısının dozajla değişimi (KOİ=3.14 mg/lt, Ç.O=8.12 mg/lt, Zaman=5 dakika, Sıcaklık( C)=13, ph=7) Dozaj (mg/dak) Çizelge 4. Mikroorganizma sayısının ph ile değişimi (KOİ=3.14 mg/lt, Ç.O=8.12 mg/lt, Dozaj=5 mg/dak, Sıcaklık( C)=11, Zaman=5 dak) ph ph=7, civarı civarı civarı civarı - (Doğal) ph=7, civarı (Doğal)

5 Sonuçlar ve Tartışma coli, coliform ve streptococcus faecalis bakterileri üzerinde ozonun çok etkili olduğu gözlemlenmiş ve bunların %95-%98 oranında giderildiği görülmüştür. Çalışılan sıcaklık, alıkonma süreleri ve ph değerlerinin bu bakteriler üzerinde dezenfeksiyonu artırıcı özelliği olduğu gözlemlenmiştir. subtilis bakterilerinin giderimi farklı dozaj ve sıcaklıklarda %40-%45 civarında gerçekleşmiştir. Alıkonma süresinin artırılması ve ortamda bulunan asit veya baz iyonları (H +, OH - ) bu bakterilerin %80-%95 oranında giderilmesini sağlamıştır. Öneriler Bu çalışmada kullanılan numune içerisinde mikroorganizma sayımı yapıldığında mikroorganizma varlığı tespit edilmiştir. Su kirliliği sonuçlarına göre, bu mikroorganizmalar insan sağlığını olumsuz yönde etkileyen tifo, ishal, dizanteri ve mantar gibi hastalıklara neden olabilmektedirler. Konut ile su kaynağı arasındaki şebeke sisteminin kısa olması sebebiyle ozonun yarılanma süresinden kaynaklanan sorunların oluşmamasından dolayı en uygun dezenfeksiyon yöntemi olarak önerilebilir. Kaynaklar 1. Bicknell, D. L., and Jain, R. K., Ozone disinfection of drinking water technology transfer and policy issues, Environ Eng Policy 3: Chand, R., Bremner, D. H., Namkung, K. C., Collier, P. J. and Gogate, P. R., Water disinfection using the novel approach of ozone and a liquid whistle reactor, Biochemical Engineering Journal 35: Anonim,, Ozone Disinfection, Wastewater Technology Fact Sheet, Environmental Protection Agency, EPA 832-F , Washington, D.C., USA. 4. Anonim, Otago Polytechnic Drinking Water Assessors Course US Disinfection, Water ITO, Otaga Polytechnic, USA. 5. Şengül, F., Çevre Mühendisliği Fiziksel-Kimyasal Temel İşlemler ve Süreçler, 5. Baskı, DEÜ Mühendislik Fakültesi Basım Ünitesi, İzmir. 6. Hsieh, J. L., Chikarmane, H. M., Smolowitz, R., Uhlinger, K. R., Mebane, W. and Kuzirian, A. M., Microbial Analysis of Ozone Disinfection in Recirculating Seawater System, Biol. Bull. 203: Beltran, F. J., Ozone Reaction Kinetics for Water and Wastewater Systems, Lewis Publishers, CRC Press, Boca Raton. 8. Jung, Y. J., OH, B. S. and Kang, J. W., Synergistic effect of sequential or combined use of ozone and UV radiation for the disinfection of subtilis spores, Water Research 42: Petala, M., Samaras, P., Zoubulis, A., Kungolos, A. and Sakellaropoulos, G. P., Influence of ozonation on the in vitro mutagenic and toxic potential of secondary effluents, Water Research 42: Chick H., An investigation of the laws of disinfection. Journal of Hygiene 8, Lovato, M. E., Martin, C. A., and Cassano, A. E., A reaction kinetic model for ozone decomposition in aqueous media valid for neutral and acidic ph, Chemical Engineering Journal 146:

TEKSTİL VE METAL SANAYİ ARITMA ÇAMURLARININ SUSUZLAŞTIRMA İŞLEMLERİNİN İNCELENMESİ

TEKSTİL VE METAL SANAYİ ARITMA ÇAMURLARININ SUSUZLAŞTIRMA İŞLEMLERİNİN İNCELENMESİ TEKSTİL VE METAL SANAYİ ARITMA ÇAMURLARININ SUSUZLAŞTIRMA İŞLEMLERİNİN İNCELENMESİ Canan BAKKAL a, Hacer Elif ÖZÇELİK b, Dilek CANTÜRK c, Erdal KARADURMUŞ d a Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 29, 435-448, 211 PhD Research Article / Doktora Çalışması Araştırma Makalesi AEROBIC STABILIZATION OF BIOSOLIDS BY

Detaylı

SU KİMYASI DERS NOTLARI

SU KİMYASI DERS NOTLARI SU KİMYASI DERS NOTLARI PROF.DR. MEHMET YAMAN FIRAT ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2005 1 SU KİMYASI İçme suyuna ait özellikler 4 gruba ayrılır. 1 Fiziksel ve duyu organlarına hitap eden özellikler

Detaylı

ŞEHİR ŞEBEKE, KUYU VE KAYNAK SULARININ OZONLANMASI İLE FİZİKSEL, KİMYASAL VE MİKROBİYOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

ŞEHİR ŞEBEKE, KUYU VE KAYNAK SULARININ OZONLANMASI İLE FİZİKSEL, KİMYASAL VE MİKROBİYOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ ŞEHİR ŞEBEKE, KUYU VE KAYNAK SULARININ LANMASI İLE FİZİKSEL, KİMYASAL VE MİKROBİYOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ IZING AND EXAMINATION OF CHEMICAL AND MICROBIOLOGICAL FEATURES OF CITY WATER SUPPLY, WELL

Detaylı

AÇIK VE KAPALI ÇAMUR KURUTMA YATAKLARINDAKĐ TOPLAM KOLĐFORM VE HETEROTROFĐK BAKTERĐ SAYILARININ DEĞĐŞĐMĐ

AÇIK VE KAPALI ÇAMUR KURUTMA YATAKLARINDAKĐ TOPLAM KOLĐFORM VE HETEROTROFĐK BAKTERĐ SAYILARININ DEĞĐŞĐMĐ Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 13, Sayı 2, 28 AÇIK VE KAPALI ÇAMUR KURUTMA YATAKLARINDAKĐ TOPLAM KOLĐFORM VE HETEROTROFĐK BAKTERĐ SAYILARININ DEĞĐŞĐMĐ F. Olcay TOPAÇ *

Detaylı

İçme suyu kaynaklarında klorlama yan ürünlerinin diferansiyel UV spektroskopi yöntemi ile izlenmesi

İçme suyu kaynaklarında klorlama yan ürünlerinin diferansiyel UV spektroskopi yöntemi ile izlenmesi itüdergisi/e su kirlenmesi kontrolü Cilt:20, Sayı:2, 59-69 Kasım 2010 İçme suyu kaynaklarında klorlama yan ürünlerinin diferansiyel UV spektroskopi yöntemi ile izlenmesi Kadir ÖZDEMİR *, İsmail TORÖZ İTÜ

Detaylı

Bir Entegre Et Tesisine Ait Arıtma Tesisi Çıkış Sularının Yaz Sezonunda Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ne (SKKY) Uygunluğunun Araştırılması

Bir Entegre Et Tesisine Ait Arıtma Tesisi Çıkış Sularının Yaz Sezonunda Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ne (SKKY) Uygunluğunun Araştırılması BAÜ Fen Bil. Enst. Dergisi Cilt 13(1) 68-77 (2011) Bir Entegre Et Tesisine Ait Arıtma Tesisi Çıkış Sularının Yaz Sezonunda Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ne (SKKY) Uygunluğunun Araştırılması Murat TOPAL

Detaylı

İçme Sularında Dezenfeksiyon Yan Ürünleri (DYÜ) Çukurova Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü

İçme Sularında Dezenfeksiyon Yan Ürünleri (DYÜ) Çukurova Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü İçme Sularında Dezenfeksiyon Yan Ürünleri (DYÜ) Behzat BALCI Fatma Elçin ERKURT Çukurova Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü İçme sularında dezenfeksiyon, mikroorganizmalardan bulaşabilecek hastalıkların

Detaylı

Atıksu arıtma çamurlarının kapalı yataklarda güneş enerjisiyle kurutulması

Atıksu arıtma çamurlarının kapalı yataklarda güneş enerjisiyle kurutulması itüdergisi/e su kirlenmesi kontrolü Cilt:17, Sayı:1, 3-14 Mart 07 Atıksu arıtma çamurlarının kapalı yataklarda güneş enerjisiyle kurutulması Nezih Kamil SALİHOĞLU *, Vedat PINARLI Uludağ Üniversitesi,

Detaylı

Arıtılmamış atıksu içindeki önemli miktarlarda koku veren maddeler, Biyolojik arıtmada oluşan ve uzaklaştırılması gereken çamurun, ham atıksu

Arıtılmamış atıksu içindeki önemli miktarlarda koku veren maddeler, Biyolojik arıtmada oluşan ve uzaklaştırılması gereken çamurun, ham atıksu 1 1. GİRİŞ Nüfusun yoğun olduğu yörelerde, kirletici miktarının daha fazla olması, kirlenmenin öncelikle büyük yerleşim bölgelerinde hissedilmesine yol açmıştır. Bundan dolayı, atıksu bertarafı çalışmaları

Detaylı

TEKNİK RAPOR BELEDİYE ARITILMIŞ ATIKSU VE BİYOKATILARINDA BULUNAN MİKROORGANİZMALAR ÜZERİNE GAMA RADYASYONUN ETKİSİ

TEKNİK RAPOR BELEDİYE ARITILMIŞ ATIKSU VE BİYOKATILARINDA BULUNAN MİKROORGANİZMALAR ÜZERİNE GAMA RADYASYONUN ETKİSİ TÜRKİ YEAT OME NE RJ İ S İ KURUMU TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU TEKNİK RAPOR BELEDİYE ARITILMIŞ ATIKSU VE BİYOKATILARINDA BULUNAN MİKROORGANİZMALAR ÜZERİNE GAMA RADYASYONUN ETKİSİ 2008 TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ

Detaylı

Hasan Çayı (Erzin-Hatay) Su Kalitesi Özellikleri ve Aylık Değişimleri

Hasan Çayı (Erzin-Hatay) Su Kalitesi Özellikleri ve Aylık Değişimleri E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 26 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 26 Cilt/Volume 23, Ek/Suppl. (1/1): 149-154 Su Ürünleri Temel Bilimler / Hydrobiology Ege University Press ISSN 13-159 http://jfas.ege.edu.tr/

Detaylı

SU VE ATIKSU ARITIMINDA İLERİ ARITMA TEKNOLOJİLERİ- ARITILMIŞ ATIKSULARIN GERİ KULLANIMI

SU VE ATIKSU ARITIMINDA İLERİ ARITMA TEKNOLOJİLERİ- ARITILMIŞ ATIKSULARIN GERİ KULLANIMI SU VE ATIKSU ARITIMINDA İLERİ ARITMA TEKNOLOJİLERİ- ARITILMIŞ ATIKSULARIN GERİ KULLANIMI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Görevlisi Eğitimi Ders Notları Doç.Dr. Mehmet KİTİŞ Yrd.Doç.Dr. Nevzat Özgü

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ YER FISTIĞI KABUĞUNDAN ÜRETİLEN POLİÜRETAN TİPİ KÖPÜK İLE SAFRANİN VE REMAZOL BRİLLANT BLUE R NİN ADSORPSİYONUNUN İNCELENMESİ

Detaylı

Arıtma Çamurlarının Tarımda Kullanılma Olanakları

Arıtma Çamurlarının Tarımda Kullanılma Olanakları U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2011, Cilt 25, Sayı 2, 135-146 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Arıtma Çamurlarının Tarımda Kullanılma Olanakları Pervin Uzun 1, Uğur Bilgili 1* 1

Detaylı

Selçuk Üniversitesi, Çevre Müh. Bölümü, Kampus, 42031 Konya e-mail: tertugrul@selcuk.edu.tr, aberktay@selcuk.edu.tr

Selçuk Üniversitesi, Çevre Müh. Bölümü, Kampus, 42031 Konya e-mail: tertugrul@selcuk.edu.tr, aberktay@selcuk.edu.tr EVSEL VE ENDÜSTRĐYEL ATIKSU ARITMA TESĐSLERĐNDE OLUŞAN ÇAMURLARIN ÇÖKELME ÖZELLĐKLERĐ VE SUSUZLAŞTIRILMASI Hatice SĐYASAL, Ali BERKTAY, Tuba ERTUĞRUL Selçuk Üniversitesi, Çevre Müh. Bölümü, Kampus, 42031

Detaylı

AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ

AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ ARITMA ÇAMURLARI 850CK0101 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ UŞAK BELEDİYESİ KATI ATIK YÖNETİMİ FİZİBİLİTE RAPORUNA ESAS SONDAJLI ATIK SAHASI KARAKTERİZASYONU BELİRLENMESİ VE GAZ VARLIĞININ ARAŞTIRILMASINA YÖNELİK AR-GE PROJESİ Nisan, 2010 İZMİR T.C. DOKUZ EYLÜL

Detaylı

HATAY HARBİYE KAYNAK SUYU NUN FİZİKO- KİMYASAL ÖZELLİKLERİ

HATAY HARBİYE KAYNAK SUYU NUN FİZİKO- KİMYASAL ÖZELLİKLERİ HATAY HARBİYE KAYNAK SUYU NUN FİZİKO- KİMYASAL ÖZELLİKLERİ Y. TEPE * & E. MUTLU * Özet Hatay ın Antakya merkezinde bulunan Harbiye kaynak suyunun su kalitesi özelliklerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen

Detaylı

Evsel Nitelikli Arıtma Çamurlarının Stabilizasyonla Bertaraf Alternatifleri: İstanbul Örneği

Evsel Nitelikli Arıtma Çamurlarının Stabilizasyonla Bertaraf Alternatifleri: İstanbul Örneği Evsel Nitelikli Arıtma Çamurlarının Stabilizasyonla Bertaraf Alternatifleri: İstanbul Örneği Şenol Yıldız, Elif Yılmaz, Esra Ölmez İstaç A.Ş., Piyalepaşa Bulvarı No.74, Şişli,34379,İstanbul. Özet İstanbulda

Detaylı

POLĠ(AKRĠLAMĠT-KO-ALLĠL METAKRĠLAT) SENTEZĠ ve BOYA GĠDERĠMĠNDE KULLANIMI

POLĠ(AKRĠLAMĠT-KO-ALLĠL METAKRĠLAT) SENTEZĠ ve BOYA GĠDERĠMĠNDE KULLANIMI ÖZEL EGE LĠSESĠ POLĠ(AKRĠLAMĠT-KO-ALLĠL METAKRĠLAT) SENTEZĠ ve BOYA GĠDERĠMĠNDE KULLANIMI Merve SAĞYATANLAR, Aziz Berkay YILDIRIM DanıĢman Öğretmen: AyĢe TÜRKER 2013 ĠZMĠR ĠÇERĠK LĠSTESi PROJENĠN AMACI...

Detaylı

TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI Dr.Hüseyin Aksel EREN TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI

TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI Dr.Hüseyin Aksel EREN TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI Ö.Gör.Dr. Hüseyin Aksel EREN DERSİN İÇERİĞİ Tekstil terbiyesinde kullanılan suyun özellikleri Tekstil terbiye proses suyundan beklentiler Su kaynaklı problemler Proses suyu hazırlık işlemleri Tekstil atıksuları

Detaylı

Application of Partial Nitrification/Anammox Processes for Landfill Leachate Treatment

Application of Partial Nitrification/Anammox Processes for Landfill Leachate Treatment Application of Partial Nitrification/Anammox Processes for Landfill Leachate Treatment Ayben POLAT* 1 Mustafa ÖZTÜRK 2 Uğur Savaş Topçu 1 Şükrü ASLAN 1 1 Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

PM4WAT. Su Dağıtım Sistemlerinin Koruyucu Bakımı (Preventive Maintenance for Water Utilities) MODÜL 1. Pamukkale Üniversitesi

PM4WAT. Su Dağıtım Sistemlerinin Koruyucu Bakımı (Preventive Maintenance for Water Utilities) MODÜL 1. Pamukkale Üniversitesi PM4WAT Su Dağıtım Sistemlerinin Koruyucu Bakımı (Preventive Maintenance for Water Utilities) MODÜL 1 Yazar: Türkçe Tercüme: CANaH Pamukkale Üniversitesi Doç. Dr. Selçuk Toprak Doç. Dr. A. Cem Koç Bu projeye

Detaylı

TAVUK GÜBRESİNDEN BİYOGAZ ÜRETİMİ İÇİN EN UYGUN KOŞULLARIN BELİRLENMESİ

TAVUK GÜBRESİNDEN BİYOGAZ ÜRETİMİ İÇİN EN UYGUN KOŞULLARIN BELİRLENMESİ TAVUK GÜBRESİNDEN BİYOGAZ ÜRETİMİ İÇİN EN UYGUN KOŞULLARIN BELİRLENMESİ Mustafa Serhat EKİNCİ YÜKSEK LİSANS TEZİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HAZİRAN 2007 ANKARA Mustafa

Detaylı

KENTSEL KATI ATIKLARDAN ENERJİ ÜRETİMİ. Nergiz AKPINAR, İ.T.Ü. Enerji Enstitüsü Prof.Dr. Mete ŞEN, İ.T.Ü. Makine Fakültesi

KENTSEL KATI ATIKLARDAN ENERJİ ÜRETİMİ. Nergiz AKPINAR, İ.T.Ü. Enerji Enstitüsü Prof.Dr. Mete ŞEN, İ.T.Ü. Makine Fakültesi KENTSEL KATI ATIKLARDAN ENERJİ ÜRETİMİ Nergiz AKPINAR, İ.T.Ü. Enerji Enstitüsü Prof.Dr. Mete ŞEN, İ.T.Ü. Makine Fakültesi ÖZET Artan nüfus, kentleşme ve sanayileşmeye paralel olarak oluşan katı atık miktarı

Detaylı

SU DEPOLARININ VE KUYULARININ DEZENFEKSĠYONU

SU DEPOLARININ VE KUYULARININ DEZENFEKSĠYONU T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ÇEVRE SAĞLIĞI SU DEPOLARININ VE KUYULARININ DEZENFEKSĠYONU 850CK0013 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

TÜBİTAK-BİDEB KİMYA-2 ÇALIŞTAY 2011. Kalem Grafit Elektrotla C Vitamini Tayini. Proje Ekibi. Karbon (A-Grubu) Beste BALCI Seval ÖZYOL Mehmet KURT

TÜBİTAK-BİDEB KİMYA-2 ÇALIŞTAY 2011. Kalem Grafit Elektrotla C Vitamini Tayini. Proje Ekibi. Karbon (A-Grubu) Beste BALCI Seval ÖZYOL Mehmet KURT TÜBİTAK-BİDEB Kimya Lisans Öğrencileri (Kimyagerlik, Kimya öğretmenliği, Kimya mühendisliği) Araştırma Projesi Eğitimi Çalıştayı KİMYA-2 ÇALIŞTAY 2011 Kalem Grafit Elektrotla C Vitamini Tayini Proje Ekibi

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ Bu Tebliğ, 7 Ocak 1991 tarihli ve 20748 sayılı Resmî Gazete de yayınlanmıştır. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak

Detaylı

Sarıçam (Pinus sylvestris L.) Odununda Emprenye Etme ve Renk Açma İşleminin Vernik Katman Sertliğine Etkileri

Sarıçam (Pinus sylvestris L.) Odununda Emprenye Etme ve Renk Açma İşleminin Vernik Katman Sertliğine Etkileri KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 6(1) 2003 85 KSU J. Science and Engineering 6(1) 2003 Sarıçam (Pinus sylvestris L.) Odununda Emprenye Etme ve Renk Açma İşleminin Vernik Katman Sertliğine Etkileri Musa ATAR

Detaylı