Bilimsel Projeler. Projenin amacı: Su arıtma cihazlarının içme suyuna, kimyasal ve biyolojik açıdan etkisinin incelenmesi.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bilimsel Projeler. Projenin amacı: Su arıtma cihazlarının içme suyuna, kimyasal ve biyolojik açıdan etkisinin incelenmesi."

Transkript

1 Bilimsel Projeler PROJENİN ADI: Çeşme Suyumdan Vazgeçmem! Öğrenciler: A. KARADENİZ, R. ŞAHİN Okul: Amasya Bilim ve Sanat Merkezi Danışman: Hidayet TERECİ Projenin amacı: Su arıtma cihazlarının içme suyuna, kimyasal ve biyolojik açıdan etkisinin incelenmesi. Projenin Hedefleri: 1- Su arıtma cihazlarının kimyasal yönden arıtımını araştırmak 2- Su arıtma cihazlarının biyolojik yönden etkisini araştırmak 3- Su arıtma cihazlarının temizlik ve bakımının önemi araştırmak 4- Su arıtım cihazlarıyla ilgili toplumu bilinçlendirmek 5- Toplum sağlığını korumak Giriş: Bakteriler; gözle görülmeyen ancak mikroskop altında görülebilen mini canlılardır. Bakterilerin hepsi bize zarar vermeyebilir. Ancak, bizim için esas tehlike, hastalık yapan bakteriler yani patojen bakterilerdir. Patojen bakteriler, vücudumuza çeşitli yollardan (sindirim, solunum, derideki yara ve bereler yoluyla) girerek çoğalırlar ve hastalanmamıza neden olurlar [1]. Mikroorganizmalar genel olarak psikrofil, mezofil ve termofil olmak üzere 3 gruba ayrılırlar [2]. Bir suyun içme ve kullanma suyu olabilmesi, ancak onun enterik bakteriler ile kirlendiğinin göstergesi olan bir mikroorganizma içermediğinin saptanması ile mümkündür. Ancak içme sularının değerlendirilmesinde en değerli yöntem patojen mikroorganizmaların bizzat suda bulunmadığının gösterilmesidir [3]. Koliform bakteriler suda kolayca saptanabildiği ve sayılabildiği için suyun kalitesinin belirlenmesinde uygun bir mikrobiyal indikatör olarak kabul edilmiştir [4]. Escherichia coli insan, sıcakkanlı hayvanlar ve kuşların normal bağırsak floralarında bulunan bakterilerden birisidir. E.coli taksonomik bakımdan Enterobacteriaceae ailesi içinde yer alır. Bu aile içinde E.coli ile birlikte 30 civarında cins ve pek çok tür bulunmaktadır. Enterobacteriaceae ailesinin üyeleri gıdalarda bozulmaya yol açmak yerine daha çok gıda zehirlenmesine neden olmaları bakımından önemlidirler [5]. İçme suyunda sodyum değerinin yüksek olması hipertansiyon ve böbrek hastalıklarına; sülfat değerinin yüksekliği sindirim sistemi hastalıklarına, bebekler, yaşlılar ve hamilelerde vücut suyunun da kayıplarına neden olabilir [6]. İçme suyundaki kimyasalların neden olduğu sağlık riski mikrobiyolojik kirleticilerin neden olduğundan az olmakla birlikte giderek miktar ve etkisi artmaktadır. Kimyasalların özellikle sağlığı tehlikeye düşürebilecek boyuta çıkmaları durumunda renk, koku ve tat olarak suyu bozmaları oldukça önemli bir şanstır. Belki de büyük kitlelerin suyun ani kimyasal kirliliğine bağlı olarak meydana gelebilecek salgınlardan korunabilmelerini sağlayan en önemli durumlardan birisini bu oluşturmaktadır. Ancak akut etkiye neden olmaması sorunun çözümü açısından yeterli değildir. Bir takım kimyasalların biyomagnifikasyon ve diğer etkileri nedeniyle insan ve canlı dokularında birikebilme özelliğine sahip olmaları, kanserojen bir takım kimyasallar için eşik değerin bulunmaması, günümüzde kimyasal kirletici riskinin giderek artması sorunun önemini artırmaktadır. Özellikle uzun süre etkilenime bağlı olarak önemli sağlık etkileri ortaya çıkabilmektedir [7]. Su sertlik değer aralıklarına göre: 0 ile 7,2 çok yumuşak, 7,3 ile 14 yumuşak, 14,1 ile 22 sert, 22,1 ile 32 orta sert, 32+ çok sert su olarak ifade edilir.

2 Gerekli materyaller: Saf su, arınık kap, katı besiyeri, PCA (Plate Cont Agar), PH metre, spektrometre, çakmak, pipet, amonyum ve nitrit kiti, ringer, petri kabı, mezur, kronometre, EDTA (etilen diyamin tetra asidik asit), bunzen beki, erico-crom black, deney tüpü. Kullanılan yöntem: Ev veya işyerlerinde kullanılan musluk ve su arıtma cihazlarından su numuneleri steril kaba ağzı doluncaya kadar dolduruldu. Bu işlem yapılırken kaba yukarıdan bakteri düşmemesi için musluk üzerinde çakmak yakıldı. Çeşme ve arıtıcı su numunelerinin kimyasal (PH, sertlik, amonyum ve nitrit) ve biyolojik özelliklerinin (toplam bakteri koloni sayısı) analizleri yapıldı. Çalışmanın kimyasal analizleri, Amasya İl Gıda Kontrol Laboratuarında öğrenci merkezli yapıldı. Numunelerin asitlik-bazlık derecesini ölçmek için Hach HQ 411d model PH metre kullanıldı. Önce prop saf su ile temizlendi, numuneye daldırıldı. Numune çalkalandı, oku tuşu ile PH değeri ölçüldü. Tüm numuneler için aynı işlem tekrarlandı. Amonyum ve nitrit değerlerinin ölçümlerinde Hach Large DR 5000 model spektrometre kullanıldı. Amonyum kitine 5 ml numune konularak 15 dakika reaksiyon beklendi. Kit spektrometre içine konularak amonyum değeri okundu. Nitrit kitine 2 ml numune konularak 10 dakika reaksiyon beklendi. Kit spektrometre içine konularak nitrit değeri okundu. Tüm numuneler için aynı işlemler tekrarlandı. Numunelerin sertliğini ölçmek için, 25 ml su numunesi pipet ile alındı, içerisine 2 ml amonyaklı tampon çözelti ve indikatör olarak erico crom black 3 damla damlatıldı. 0,1 molarite EDTA (etilen diyamin tetra asidik asit) ile titrasyonu yapıldı. Sonuç 4 ile çarpılarak yüzde Fransız sertliği olarak kaydedildi. Tüm numuneler için aynı işlemler tekrarlandı. Evlerdeki çeşme ve arıtıcı sularındaki toplam bakteri sayısını bulmak için: 1 tablet ringer alınarak 500 ml saf suda içinde çözülerek ringer solüsyonu hazırlandı. Deney tüplerine pipet ile 1/9 oranı gözetilerek, 9 ml ringer solüsyonu konuldu. Tüplerin ağızları kapatılarak otoklavda 121 santigrat derecede 15 dakikada steril edildi. PCA (Plate Cont Agar), 7,5 gram hazır besi yeri 500 ml saf su ile ısıtılarak çözünür ve 121 santigrat derecede 15 dakika otoklavda steril edilerek hazırlandı. Çeşme ve arıtıcılardan alınan 1 ml su örneği ve 1 kez ringer solüsyonu seyreltikten sonraki 1 ml örnekler ayrı ayrı steril boş petri kabına pipetle döküldü. Numune üzerine 43 santigrat derecede 15 ml PCA döküldü. Katı besiyeri 37 santigrat derecede 36 saat inkübatörde bekletildi. Katı besiyerlerinde oluşan koloni sayıları seyreltme oranına göre çarpılarak toplam koloni bakteri sayısı bulundu. Tüm farklı çeşme ve arıtıcı örnekleri için aynı işlemler tekrarlandı. Resim 1. Numune örnekleri

3 Bulgular: Çeşme ve su arıtıcılarından alınan numunelerin kimyasal ve biyolojik analizleri sonucu elde edilen veriler aşağıdaki çizelgelerde verilmiştir. Çizelge 1: Çeşmeden alınan su örneklerinin kimyasal verileri Özellikler/Numuneler A B C D E F G Amonyum mg/l (maksimum=0,5) 0,003 0, , ,001 0 Nitrit mg/l (maksimum=0,1) 0 0,038 0,03 0,022 0, ,009 PH 7,65 7,81 7,8 7,9 7,95 7,87 7,76 Sertlik Fr (Fransız sertlik derecesi) Çizelge 2: Arıtıcıdan geçmiş içme suyunun kimyasal verileri Özellikler/Numuneler A B C D E F G Kullanım Yılı 3 yıl 3 yıl 6 yıl 8 yıl 3 yıl 3 yıl 2 yıl Temizlenme Süresi 2 ay 3 ay 1 ay 10 ay 6 ay 7 ay 3 ay Amonyum mg/l (maksimum=0,5) ,001 0, ,001 Nitrit mg/l (maksimum=0,1) 0 0 0, PH 6,54 6,95 6,93 7,09 6,82 6,84 6,82 Sertlik Fr (Fransız sertlik derecesi) Çizelge 3: Çeşmeden alınan su örneklerinin mikrobiyolojik verileri Numune Alınan Yerler A B C D E F G Toplam Koloni sayısı (10-1 ) <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 Çizelge 4: Arıtıcıdan alınan su örneklerinin mikrobiyolojik verileri Numune Alınan Yerler A B C D E F G Kullanım yılı 3 yıl 3 yıl 6 yıl 8 yıl 3 yıl 3 yıl 2 yıl Temizlenme süresi 2 ay 3 ay 1 ay 10 ay 6 ay 7 ay 3 ay Koloni sayısı 15 < <

4 Proje bütçesi: 85 TL (katı besiyeri, arınık saf su, eküvyon çubuğu, sıvı besiyeri, maske, steril kap,) Proje Çalışmasının Takvimi 1 Ekim-12 Ekim: Kaynak taramasının yapılması. 15 Ekim-19 Ekim: Problem cümlesinin oluşturulması. 22 Ekim-9 Kasım: Materyal ve yöntem tespit edildi. 12 Kasım-16 Kasım: Gerekli materyallerin temin edilmesi. 19 Kasım-23 Kasım: Su arıtıcısı kullanılan yerlerin tespit edilmesi. 26 Kasım-14 Aralık: Deneysel çalışmaların yapılması (su numunelerinin tespit edilen yerlerden alınması, kimyasal ve biyolojik ölçümlerinin yapılması). 17 Aralık-21 Aralık: Elde edilen bulguların kaydedilmesi. 24 Aralık-28 Aralık: Bulguların değerlendirilmesi sonuçların elde edilmesi. 31 Aralık-12 Aralık: Proje raporunun yazılması. Sonuçlar: Çeşme ve arıtıcı su numunelerinin kimyasal analizleri sonucuna göre: Çeşme ve arıtıcı sularının amonyum miktarı insan sağlığı için uygundur. Arıtıcıların çoğunluğunun çeşme suyundaki amonyum miktarını azalttığı görüldü. Tüm arıtıcılar çeşme suyunun PH değerini olumsuz yönde etkilediği görüldü. Arıtıcıların çoğunluğu suyu bazik iken asidik yaptığı belirlendi. Arıtıcıların kullanım yılı ve temizlenme sürelerinin, içme suyuna kimyasal etkisi bakımından anlamlı bir ilişki bulunamadı. Aynı şebekeden alınan çeşme sularının hepsinin PH değerinin farklı bazik değerlerde ve insan sağlığı için ideal olduğu görüldü. Çeşme sularının hepsinin sertlik derecesi 14 Fransız sertliğinin üzerinde olan sert ve çok sert olduğu görüldü. Arıtıcılar suyun sertlik derecesini azalttığı belirlendi. Arıtıcıların içme sularını çok yumuşak ve yumuşak su haline dönüştürdüğü görüldü. Çeşme ve arıtıcı su numunelerinin biyolojik analizleri sonucuna göre: Tüm çeşme su örneklerinin toplam bakteri koni sayısına göre sağlıklı olduğu bulumdu. Arıtıcı su örneklerinde ise sağlıklı olmayan numune sayısı (A, C, D, F, G) sağlıklı olanlara göre (B, E) daha fazladır. Arıtıcıların kullanım yılı ve temizlenme süresinin, mikrobiyolojik açıdan içme suyuna etkisinde anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Kişilerin arıtıcılarının temizlik ve bakım bilinçleri, süreleri farklılık göstermektedir. Kaliteli, sürekli temizliği ve bakımı yapılan, filtreleri zamanında değiştirilen arıtıcıların insan sağlığına daha uygun oldukları görüldü. Sonuçların Değerlendirilmesi: Amasya ili içindeki çeşme suları kimyasal ve biyolojik açıdan insan sağlığına uygun olmasına rağmen arıtıcı kullanılarak insan sağlığına uygun olmayan sular tüketilmektedir. Çeşme sularının ideal olmayan tek yönü sert ve çok sert olmasıdır. Bazı arıtıcılar suyun sertliğini olumlu yönde değiştirirken, diğerleri olumsuz yönde değiştirmesi su arıtıcılarının sertlik bakımından standardı olmadığını gösterdi. Çok yumuşak sular insanların sudan gerekli olan mineralleri alamamasına sebep olur. Bu ise insan sağlığı açısından istenmeyen bir durumdur. Genel olarak arıtıcılar içme sularına kimyasal açıdan olumsuz etki etmektedir. Arıtıcıların bir kısmının mikrobiyolojik açıdan temiz olan içme suyunu kirletmesi, bu araçların kullanımının yeniden gözden geçirilmesini gerektirmektedir. Arıtıcıların bakteri üretmeleri ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Bu nedenle arıtıcıların kaliteli, kontrollü kullanılması ve belirli aralıklarda analizlerinin yapılması önemlidir. İnsanların arıtıcılar hakkında kimyasal ve biyolojik açılardan yeterince doğru bilgi sahibi olmaları sağlanmalıdır. Arıtıcı kullanılan kişilerle yapılan

5 görüşmelerde ticari kaygılar sebebiyle tüketicilerin doğru bilgilendirilmediği tespit edildi. Arıtıcılar konusundan afiş, broşür, sunum hazırlanarak toplumun bu konuda bilinçlenmesi sağlanmalıdır. Bu konuda devletin ilgili birimleri ile iletişime geçirilerek destek alınabilir. Kaynaklar 1. Bilici, S., Buzgan, T., (2008). İlköğretim çocukları için el hijyeni, Şubat, Ankara. 2. Kristjonsson, J. K. ve Stetter K.O. (1991). Thermophilic Bacteria Thermophilic Bacteria (Ed:Kristjonsson J.K). CRC Pres, Inc. London, Payment P, Franco E. L. (1993). Clostridium perfringens and somatic coliphages as indicators of the efficiency of drinking water treatment for viruses and protozoan cysts. Applied and Environmental Microbiology; 59: Alim A., (1995). Sivas il ve ilçe merkezlerinde içme sularının bakteriyolojik analizi. Erciyes ünv. Mikrobiyoloji Anabilimdalı, Yüksek Lisans Tezi, Kayseri. 5. Madigan, M.T., Martinko, J. M., Parker J., (1997). Prokaryotik diversity:bacteria. Brock Biology of Microorganisms Prentice Hall International, Inc., p Guidelines for drinking-water quality. First appendum to the third edition. Vol 1, Recommendations (ISBN: ), WHO 2006, pp vii, Güler. Ç, Çobanoğlu. Z., (1994). Su Kirliliği, Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi No: 12, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü, TC. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ISBN , Ankara. 8. Son erişim: , Saat: Son erişim: , Saat:

ÇM 208 ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ LABORATUVAR KİTAPÇIĞI

ÇM 208 ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ LABORATUVAR KİTAPÇIĞI 1 ÇM 208 ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ LABORATUVAR KİTAPÇIĞI Dersin Sorumluları: Yrd. Doç. Dr. Evrim Karaçetin Arş. Gör. Hamdi Mıhçıokur Arş. Gör. Ömür Gökkuş Arş. Gör. Taner Azgın 2 ÇM 208 ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ

Detaylı

1. Ankara da yaşanan su sorununun temelinde neler bulunmaktadır?

1. Ankara da yaşanan su sorununun temelinde neler bulunmaktadır? 1. Ankara da yaşanan su sorununun temelinde neler bulunmaktadır? Ankara da yaşanan su sorununun başlıca nedeni Büyükşehir Belediyesi nin zamanında yapması gereken yatırımları yapmamasıdır. Sorunun başlıca

Detaylı

GIDA MÜHENDĐSLĐĞĐ ANABĐLĐM DALI

GIDA MÜHENDĐSLĐĞĐ ANABĐLĐM DALI ÇUKUROVA ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Fatma OR KAHRAMANMARAŞ TA ÜRETĐLEN MARAŞ USULÜ DONDURMALARIN MĐKROBĐYOLOJĐK KALĐTELERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ ÜZERĐNE BĐR ARAŞTIRMA GIDA MÜHENDĐSLĐĞĐ

Detaylı

MANİSA İLİ HALK SAĞLIĞI LABORATUARI SU NUMUNESİ ALMA EL KİTABI

MANİSA İLİ HALK SAĞLIĞI LABORATUARI SU NUMUNESİ ALMA EL KİTABI TC MANİSA İLİ HALK SAĞLIĞI LABORATUARI SU NUMUNESİ ALMA EL KİTABI 1 REVİZYON TAKİP SAYFASI REVİZYON YAPILAN REVİZYON YAPILAN REVİZYON REVİZYON AÇIKLAMASI SAYFA TARİH NO 2 DAĞITIM TABLOSU DAĞITILAN BİRİM

Detaylı

Gıda Mikrobiyolojisi Laboratuvarı 1

Gıda Mikrobiyolojisi Laboratuvarı 1 Gıda Mikrobiyolojisi Laboratuvarı 1 01. Genel Bilgiler 02. Personel 03. Fiziki Yerleşim 04. Laboratuvar Cihazları ve Ekipman 04.01. Otoklav 04.02. İnkübatör 04.03. Etüv (Kuru Hava Sterilizatörü) 04.04.

Detaylı

SU ve YAŞAM Ekim 2012

SU ve YAŞAM Ekim 2012 SU ve YAŞAM Ekim 2012 SU ve YAŞAM Bu kitabın tüm yasal hakları Ankara Tabip Odası, ASKİ-SUKADER, Çevre Mühendisleri Odası, Gıda Mühendisleri Odası, Halkevleri, İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi,

Detaylı

TEKNİK RAPOR BELEDİYE ARITILMIŞ ATIKSU VE BİYOKATILARINDA BULUNAN MİKROORGANİZMALAR ÜZERİNE GAMA RADYASYONUN ETKİSİ

TEKNİK RAPOR BELEDİYE ARITILMIŞ ATIKSU VE BİYOKATILARINDA BULUNAN MİKROORGANİZMALAR ÜZERİNE GAMA RADYASYONUN ETKİSİ TÜRKİ YEAT OME NE RJ İ S İ KURUMU TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU TEKNİK RAPOR BELEDİYE ARITILMIŞ ATIKSU VE BİYOKATILARINDA BULUNAN MİKROORGANİZMALAR ÜZERİNE GAMA RADYASYONUN ETKİSİ 2008 TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ

Detaylı

03.02.2014 ÖĞR.GÖR.DR. ENGİN YARALI SUYUN ÖNEMİ VE SU ÜRETİM TEKNOLOJİSİ

03.02.2014 ÖĞR.GÖR.DR. ENGİN YARALI SUYUN ÖNEMİ VE SU ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÖĞR.GÖR.DR. ENGİN YARALI 1 SUYUN ÖNEMİ VE SU ÜRETİM TEKNOLOJİSİ 2 1 Suyun insan yaşamındaki önemi nedir? Su, insan yaşamında hayati bir önem taşımaktadır. Yaşamın kendisidir su. Yeryüzünde ilk yaşamın

Detaylı

T.C. TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü SUMAE

T.C. TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü SUMAE T.C. TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ORDU İLİ PERŞEMBE İLÇESİNDE FAALİYET GÖSTEREN YÜZER KAFES İŞLETMELERİNİN ÇEVRESEL

Detaylı

AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ

AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ ARITMA ÇAMURLARI 850CK0101 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Kabul: Sözlü. Toplam: 13. Entegre vektör kontrolü programlarında kullanılan yüksek konsantrasyonlu ürünler, sakıncaları ve ülkemizdeki durum

Kabul: Sözlü. Toplam: 13. Entegre vektör kontrolü programlarında kullanılan yüksek konsantrasyonlu ürünler, sakıncaları ve ülkemizdeki durum Kabul: Sözlü Toplam: 13 [SS-001] Entegre vektör kontrolü programlarında kullanılan yüksek konsantrasyonlu ürünler, sakıncaları ve ülkemizdeki durum Ahmet Kiremitçigil Bağımsız araştırmacı, Sağlık Bakanlığı

Detaylı

TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ ÇALIŞANLARI İÇİN HİJYEN EL KİTABI

TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ ÇALIŞANLARI İÇİN HİJYEN EL KİTABI TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ ÇALIŞANLARI İÇİN HİJYEN EL KİTABI Hazırlayanlar Dr. Dyt. Saniye Bilici Sağlık Bakanlığı-Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Şubat - 2008 ANKARA Birinci Basım : Şubat 2008

Detaylı

SU KİMYASI DERS NOTLARI

SU KİMYASI DERS NOTLARI SU KİMYASI DERS NOTLARI PROF.DR. MEHMET YAMAN FIRAT ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2005 1 SU KİMYASI İçme suyuna ait özellikler 4 gruba ayrılır. 1 Fiziksel ve duyu organlarına hitap eden özellikler

Detaylı

TÜBİTAK-BİDEB KİMYA-2 ÇALIŞTAY 2011. Kalem Grafit Elektrotla C Vitamini Tayini. Proje Ekibi. Karbon (A-Grubu) Beste BALCI Seval ÖZYOL Mehmet KURT

TÜBİTAK-BİDEB KİMYA-2 ÇALIŞTAY 2011. Kalem Grafit Elektrotla C Vitamini Tayini. Proje Ekibi. Karbon (A-Grubu) Beste BALCI Seval ÖZYOL Mehmet KURT TÜBİTAK-BİDEB Kimya Lisans Öğrencileri (Kimyagerlik, Kimya öğretmenliği, Kimya mühendisliği) Araştırma Projesi Eğitimi Çalıştayı KİMYA-2 ÇALIŞTAY 2011 Kalem Grafit Elektrotla C Vitamini Tayini Proje Ekibi

Detaylı

EKMEK YAPIMINDA KULLANILAN BAZI KATKI MADDELERİNİN EKMEK KALİTESİ ve BAYATLAMA ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Elif ÇELİK DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr. Ahmet Metin KUMLAY GIDA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ UŞAK BELEDİYESİ KATI ATIK YÖNETİMİ FİZİBİLİTE RAPORUNA ESAS SONDAJLI ATIK SAHASI KARAKTERİZASYONU BELİRLENMESİ VE GAZ VARLIĞININ ARAŞTIRILMASINA YÖNELİK AR-GE PROJESİ Nisan, 2010 İZMİR T.C. DOKUZ EYLÜL

Detaylı

ÇEV205 ÇEVRE KĠMYASI I LABORATUVARI DENEY PROGRAMI. 1. Hafta: Deney Malzemelerinin Tanıtımı ve Grupların Oluşturulması

ÇEV205 ÇEVRE KĠMYASI I LABORATUVARI DENEY PROGRAMI. 1. Hafta: Deney Malzemelerinin Tanıtımı ve Grupların Oluşturulması ÇEV205 ÇEVRE KĠMYASI I LABORATUVARI DENEY PROGRAMI 1. Hafta: Deney Malzemelerinin Tanıtımı ve Grupların Oluşturulması 2. Hafta: Çözelti Hazırlama 3. Hafta : Asit- Baz Titrasyonu 4. Hafta: Kromatografi

Detaylı

Hasan Çayı (Erzin-Hatay) Su Kalitesi Özellikleri ve Aylık Değişimleri

Hasan Çayı (Erzin-Hatay) Su Kalitesi Özellikleri ve Aylık Değişimleri E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 26 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 26 Cilt/Volume 23, Ek/Suppl. (1/1): 149-154 Su Ürünleri Temel Bilimler / Hydrobiology Ege University Press ISSN 13-159 http://jfas.ege.edu.tr/

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL YIKAMA ALIŞKANLIKLARINI GELİŞTİRMEDE PRECEDE MODELİNİN KULLANIMI

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL YIKAMA ALIŞKANLIKLARINI GELİŞTİRMEDE PRECEDE MODELİNİN KULLANIMI T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL YIKAMA ALIŞKANLIKLARINI GELİŞTİRMEDE PRECEDE MODELİNİN KULLANIMI Hemşirelik Programı YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Gül BÜLBÜL MARAŞ

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 10.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27372

Resmi Gazete Tarihi: 10.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27372 Resmi Gazete Tarihi: 10.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27372 SU KĐRLĐLĐĞĐ KONTROLÜ YÖNETMELĐĞĐ NUMUNE ALMA VE ANALĐZ METODLARI TEBLĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNTERNET KULLANIMI VE AİLE

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNTERNET KULLANIMI VE AİLE T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNTERNET KULLANIMI VE AİLE ANKARA - 2008 i T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI Genel Yayın No: 133 Seri:

Detaylı

Editörden. Kış ayının kendini iyiden iyiye hissettirdiği şu günlerde yeni yılın ilk e-bültenini sizlerle paylaşmanın heyecanını yaşıyoruz.

Editörden. Kış ayının kendini iyiden iyiye hissettirdiği şu günlerde yeni yılın ilk e-bültenini sizlerle paylaşmanın heyecanını yaşıyoruz. Editörden Sevgili e-haber Okuyucuları, Kış ayının kendini iyiden iyiye hissettirdiği şu günlerde yeni yılın ilk e-bültenini sizlerle paylaşmanın heyecanını yaşıyoruz. Kalite Sistem olarak hazırladığımız

Detaylı

ENDÜSTRİ VE ÇEVRE İLİŞKİLERİ

ENDÜSTRİ VE ÇEVRE İLİŞKİLERİ ENDÜSTRİ VE ÇEVRE İLİŞKİLERİ A.Kadir HALKMAN 1, Metin ATAMER 2, A.Hamdi ERTAŞ 3 ÖZET Sanayileşme sürecindeki ülkelerde gelişmiş ve gelişmemiş ülkelere oranla daha çok çevre kirliliği oluşmaktadır. Artan

Detaylı

ELAZIĞ İLİ İÇME SUYU PROBLEMLERİ ve ÇÖZÜM

ELAZIĞ İLİ İÇME SUYU PROBLEMLERİ ve ÇÖZÜM T.C FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELAZIĞ İLİ İÇME SUYU PROBLEMLERİ ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Necmettin GÜL Tez Yöneticisi Yrd. Doç.Dr. Mualla ÖZTÜRK YÜKSEK LİSANS TEZİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM

Detaylı

TÜRKİYE ÇOCUKLUK ÇAĞI ( 7-8 YAŞ ) ŞİŞMANLIK ARAŞTIRMASI (COSI-TUR) 2013

TÜRKİYE ÇOCUKLUK ÇAĞI ( 7-8 YAŞ ) ŞİŞMANLIK ARAŞTIRMASI (COSI-TUR) 2013 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE ÇOCUKLUK ÇAĞI ( 7-8 YAŞ ) ŞİŞMANLIK ARAŞTIRMASI (COSI-TUR) 2013 ANKARA 2014 Türkiye Çocukluk Çağı (7-8 Yaş) Şişmanlık Araştırması,

Detaylı

Kimya Her Yerde. Ünite

Kimya Her Yerde. Ünite Ünite 4 Kimya er Yerde Su ve ayat 208 azır Gıdalar ve Temizlik Malzemeleri 224 Polimerler, Kozmetikler, İlaçlar, Kırtasiye Malzemeleri 242 Sanayide Kimya 260 Çevre Kimyası 276 ÜNİTE - 4 KİMYA ER YERDE

Detaylı

TEKSTİL VE METAL SANAYİ ARITMA ÇAMURLARININ SUSUZLAŞTIRMA İŞLEMLERİNİN İNCELENMESİ

TEKSTİL VE METAL SANAYİ ARITMA ÇAMURLARININ SUSUZLAŞTIRMA İŞLEMLERİNİN İNCELENMESİ TEKSTİL VE METAL SANAYİ ARITMA ÇAMURLARININ SUSUZLAŞTIRMA İŞLEMLERİNİN İNCELENMESİ Canan BAKKAL a, Hacer Elif ÖZÇELİK b, Dilek CANTÜRK c, Erdal KARADURMUŞ d a Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

Peynirde Gıda Güvenilirliği Temel Eğitimi

Peynirde Gıda Güvenilirliği Temel Eğitimi Temel Eğitimi Ünite 1: Gıda Güvenilirliği Çiğ süt üretim merkezleri ve peynir endüstrisinde sürekli gıda güvenilirliği eğitimi Peynirde Gıda Güvenilirliği, Leonardo da Vinci Sürekli Eğitim Programı altında

Detaylı

46. ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI 2015 PROJE REHBERİ

46. ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI 2015 PROJE REHBERİ 46. ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI 2015 PROJE REHBERİ İÇİNDEKİLER Sayfa Önsöz 2 Önemli Uyarılar 3 Bilim ve Bilimsel Araştırma 5 Bilim Araştırma Özeti Nasıl Yazılır? 8 Bilim Araştırma

Detaylı

İstanbul. Akılcı İlaç Kullanımı ve Farkındalık Sempozyumu Kitapçığı 19 Kasım 2014

İstanbul. Akılcı İlaç Kullanımı ve Farkındalık Sempozyumu Kitapçığı 19 Kasım 2014 İstanbul Akılcı İlaç Kullanımı ve Farkındalık Sempozyumu Kitapçığı 19 Kasım 2014 İstanbul Sağlık Müdürlüğü Bu kitapçık İstanbul Eczacı Odası nın katkılarıyla basılmıştır. Renk Matbaası Basım ve Amb. San.

Detaylı