HAVUZ SUYU OPERATÖRÜ EL KİTABI. Kerem Sabit GÖKÇEOĞLU MAKİNA MÜHENDİSİ. Kamil Safa KALAY ÇEVRE MÜHENDİSİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HAVUZ SUYU OPERATÖRÜ EL KİTABI. Kerem Sabit GÖKÇEOĞLU MAKİNA MÜHENDİSİ. Kamil Safa KALAY ÇEVRE MÜHENDİSİ"

Transkript

1 HAVUZ SUYU OPERATÖRÜ EL KİTABI Kamil Safa KALAY ÇEVRE MÜHENDİSİ Kerem Sabit GÖKÇEOĞLU MAKİNA MÜHENDİSİ

2

3 HAVUZ SUYU OPERATÖRÜ KİMDİR? Sağlık Bakanlığının 15 Aralık 2011 tarihli yönetmeliğinde havuz suyu operatörünün tanımı şu şekilde yapılmıştır; Havuz suyu operatörü: Yüzme havuzlarında kullanılan suyu kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik yönden kullanıma hazırlayan, bu konuda eğitim almış ve en az lise mezunu kişiyi ifade eder. Tanımı biraz daha genellersek; yüzme havuzlarının bakımlarını yapan; ticari olmayan havuzlar, kaplıca ve mineralli su havuzları, tedavi mahiyetli havuzlar hariç; diğer tüm insanların yüzmesi, eğlenmesi için imal edilen havuzların bakımını yapan, suyun istenilen değerlerde olabilmesi için uygun kimyasalların havuza ilavesini gerçekleştiren, havuzun temizliğini yapan, filtre; pompa gibi havuz ekipmanlarının çalıştırılması ve görevlerinin icra edilmesini sağlayan kişinin tanımıdır. HAVUZ SUYU OPERATÖRLÜĞÜNÜN MEVZUATAKİ YERİ NEDİR? Havuz suyu operatörüne ilişkin ilk tanım 6 Mart 2011 tarih ve sayılı Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan yönetmelikte aşağıdaki şekilde tarif edilmiştir. Yüzme havuzunun işletilmesi MADDE 8 (1) Yüzme havuzunun teknik özellikleri ile yüzme havuzu suyunun, sıhhi kurallara uygun olmasıesastır. Yüzme havuzunun işletilmesinde aşağıdaki şartlara uyulur: a) Yüzme havuzu işleticisi, teknik işler ve havuzun uygun şekilde işletilmesinden sorumlu kimya veya sağlık eğitimi almış, en az lise mezunu bir kişi ve sertifikalı bir cankurtaran istihdam etmek zorundadır. Ayrıca 15 Aralık 2011(Sno:28143) tarihinde yayınlanan Yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik ile havuz suyu operatörü tanımı biraz daha belirginleştirilmiştir. MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve fıkraya (k) bendi eklenmiştir. e) Havuz suyu operatörü: Yüzme havuzlarında kullanılan suyu kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik yönden kullanıma hazırlayan, bu konuda eğitim almış ve en az lise mezunu kişiyi, k) Mesul müdür: Teknik işler ve havuzun uygun şekilde işletilmesinden sorumlu kimya veya sağlık eğitimi almış, en az lise mezunu kişiyi,

4 KULLANIM MAKSADINA GÖRE YÜZME HAVUZLARI NELERDİR? TSE de havuzlar üç tip olarak ayrılmıştır. Bunlar şu şekildedir; 4.1 Yüzme havuzları tip 1 Su ile ilgili faaliyetlerin asıl işlevi (örneğin umuma açık havuzlar, eğlence havuzları, su parkları ve aqua parklar) oluşturduğu ve kullanımının Madde 3.5 ile uyumlu olduğu halka açık olan havuz. 4.2 Yüzme havuzları tip 2 Asıl işleve ilave bir hizmetin sunulduğu (otel havuzları, kamp havuzları, kulüp havuzları ve tedavi havuzları gibi) ve kullanımının Madde 3.5 ile uyumlu olduğu halka açık olan havuz Yüzme havuzları tip 3 Tip 1, Tip 2 ve Madde 3.4 te belirtilen özel kullanıma mahsus havuzlar hariç diğer bütün havuzlar. TASARIM ŞEKLİNE GÖRE YÜZME HAVUZLARI NELERDİR? A- ÜSTTEN TAŞMALI HAVUZLAR: Havuz suyunun büyük kısmının havuz küpeştesinden taşarak kanallar vasıtası ile denge deposuna döküldüğü taşma şeklidir.

5 B- SATIH AYRICILI (SKIMMERLİ) HAVUZ: Havuz suyunun büyük kısmının havuz perdesindeki Skimmer denen pencereler vasıtası ile emilip filtre edildikten sonra besleme hatları vasıtası ile tekrar havuza verildiği tasarım şeklidir.

6 SATIH AYIRICILI VE ÜSTTEN TAŞMALI HAVUZLARIN MUKAYESESİ NEDİR? Her ne kadar temelde her iki sisteminde ana elemanları (filtre ve pompa) aynı olsa ise de birkaç fark ile bu iki sistem birbirinden ayrılmaktadır. Bu Farklar; Satıh ayırıcılı havuzlarda su üst kotu küpeşte (yürüme) kotundan -10, -15 cm arasında daha aşağıdadır. Üstten taşmalı havuzlarda su üst kotu küpeşte (yürüme) kotu ile aynı seviyededir. Satıh ayırıcılı havuzlarda toplam su hacmi havuz ile sınırlıdır. Denge deposu ve taşma kanalı yoktur. Üstten taşmalı havuzlarda denge deposu ve havuz hacmi; toplam su hacmini vermektedir. Satıh ayırıcılı havuzlarda vakum süpürgesi direkt satıh ayırıcının kendisine takılıp süpürge yapılır. Üstten taşmalı havuzlarda süpürge havuz perdesinde (duvarında) bulunan vakum ağzına takılarak yapılır. TEMEL HAVUZ EKİPMANLARI NELERDİR? Bir havuzdaki temel işlemlerin icrası için olması gereken ekipmanlar şu şekildedir. Havuz Pompalar: Havuz suyunu istenilen çevrim (devir daim) süresinde filtreden geçirmek için gerekli debiyi (su akışını) oluşturan; genelde termoplastikten imal edilen, d/dak hızlarda çalışan, önfiltreli, mono veya trifaze ile çalışan moto-pomp sistemleridir. KUM FİLTRELERİ: Havuz devir daim süresine göre seçiln debideki suyu içerisinden optimum hızda geçiren, plastik, metal veya polyesterden (CTP) mamul filtrelerdir. Kuvars kum, zeolit veya diğer süzme kumları ile doldurulup servise alınırlar.

7 VANALAR, ÇOK YOLLU VANALAR: Havuz suyunun istenilen operasyon döngüsünde çalışması için suya gerekli yolun verilmesini sağlayan PVC, U-PVC, ABS veya metalden yapılan vana sistemleridir. KUMANDA PANOLARI VE TRAFOLAR: Havuz pompalarının güç dağıtımını yapılması, kontrolünü sağlayan kumanda panoları ve de aydınlatma armatürlerinin çalışmasını sağlayan transformatörler makine dairesi temel elektrik ekipmanlarıdır. HAVUZ İÇİ VE KENAR EKİPMANLARI: Havuz taban emiş süzgeçleri, taşma kenar ızgaraları, besleme nozulları, paslanmaz merdivenler ve aydınlatma armatürleri temel havuz içi ve kenar ekipmanları olarak nitelendirilebilir.

8 HAVUZLARDA ALINMASI GEREKEN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ NELERDİR? Bu önlemler hem TSE, hem Sağlık Bakanlığı Yönetmelikleri hem de işletmeler için Turizm Bakanlığı tarafından çıkan yönetmeliklerde belirtilmiştir. Havuzun genel risk analizi yapıldığında iki mahal risk tanımlamasına girecektir. Bunlar; A- HAVUZ MAKİNA DAİRELERİ: Öncelikle havuz makine daireleri havuzun bir bütünü olduğu unutulmamalıdır. Bu alanın tasarımı yapılırken hijyen şartlarına uygun bir biçimde dizayn edilmeli, makine dairesi yüzeyleri hastalık ve mikrop oluşumuna mahal vermeyecek şekilde fayans vb. ürünlerle kaplanmış olmalıdır. Havuz makine dairelerinde hem borulardaki terleme hem de sistemden gelen sular neticesinde su birikmesi olur. İş bu sebeple makine dairelerinde taban az bir eğimle suların belirli bir noktada rögara toplanmasını sağlayacak şekilde dizayn edilmelidir. Ayrıca uzun makine dairelerinde suyun toplanıp gelebileceği perde diplerinde kanal tasarımları da yapılabilir. Önemli olan husus; işleticinin kayarak yaralanmasının önlenmesidir. Makine dairesindeki teçhizatların kullanımlarına ilişkin talimatlar, güvenlik talimat ve uyarıları makina dairesinde asılı ve okunabilir durumda olmalıdır. Hem havuz işleticilerinin sağlığı için, hem ortamdaki kimyasal gazlarının sevki için, hem de makine dairesindeki ekipmanların rutubet ve nem ile azalacak ticari ömürlerinin arttırılması için makine dairelerinde kesinlikle havalandırma tertibatı bulundurulmalıdır. Havuz makine dairesinde bulunan ekipmanlar en az IP 54 koruma sınıfına sahip olmalalıdır. Havuz motorlarının kontrol panolarında mutallaka topraklama hattı ve kaçak akımdan korunma röleleri K.K.R olmalıdır. Bu rölelerin eşik değeri ise 30 ma değerinden daha büyük olmamalıdır. Makine dairesinde kullanılan kimyasal dozaj sistemleri var ise; olası kimyasal karışması neticesindeki gaz çıkışları için kimyasala dayanıklı tam yüz maskesi bulundurulmalıdır. Makine dairesi aydınlatmaları yeterli aydınlıkta ve sayıda olmalıdır. Armatürler nemli ortamlar için etanj tipte ve en az 100 LÜX ve IP65 sınıfında olmalıdır. Ortam şartlarına uygun bir ilkyardım ekipmanı bulundurulmalıdır. Makine dairesinde çıkabilecek yangınlara müdahale için uygun yangın söndürücü bulundurulmalıdır. B- HAVUZ İÇİ VE ÇEVRESİ: Kullanıcıların havuza girmeden önceki görülebilir bir noktada havuz işletilmesi ile ilgili kuralların olduğu bir levha asılmalıdır. Havuz kenarı kaplama malzemeleri kaymaz özelliklerde olmalıdır. Kullanıcıların havuz etrafında dolaşırken kayıp düşerek yaralanmasının engellenmesi gereklidir. Havuz taban ızgaraları ve taşma ızgaralarında TSE de tarif edildiği şekilde müsaade edilen aralık açıklığından daha büyük olmamalıdır. Bu değer el ve ayak parmağı sıkışmasını önlemek için en fazla 8mm olarak tarif edilmiştir. El ve ayak sıkışmasının önlenmesi için havuz içerisindeki delikli kısımların (emiş boruları, pencere gibi açıklıklar, vakum ağızları) müsaade edilebilir en büyük açıklık 110 mm veya bu değerden daha küçük olmalıdır. Havuz içerisindeki ızgaralar veya koruyucular alet kullanılmadan sökülmemeli ve kurcalanma ihtimaline karşın korumalı olmalıdır.

9 Baş ve boyun sıkışması olabilecek yerlerde geçişi önlemek için en fazla110 mm veya geçiş olursa geri çıkışı sağlamak için en az 230 mm genişlik sağlanmalıdır. Tip 1tanımındaki (otel, işletme havuzları gibi) kullanıcı başına en az 3m2 su alanı düşünülmelidir. Havuz başında meydana gelebilecek acil durumlar için iletişim kurulabilecek bir telefon tertibatı bulundurulmalıdır. Havuzda boğulma riskine karşın lisanslı bir cankurtaran (yönetmelik madde 5/a) ve de ilgili yardım ekipmanları (simit, ip, dua vs.) gibi donanımlar bulundurulmalıdır. Boğulmalar ve yaralanmalar için gerekli ilkyardım donanımlarının havuz kenarında ulaşılabilir bir alanda bulunması gerekmektedir. Havuz derinlikleri havuzun her bir kenarında ve de derinliğin değiştiği noktalarda yazılı bir şekilde rakamlarla belirtilmelidir. C- KİMYASAL DEPOLAMA ALANLARI: Kimyasal depolanması ile ilgili standartlar TSE de Tip 1 için zorunlu; Tip 2ve 3 için ise tavsiye niteliğinde olarak tarif edilmiştir. Kimyasallar depolanırken yangın ve reaksiyon riski oluşturmaması için açıkça ve görünür bir şekilde etiketlenmiş ve ayırma kuralına uygun bir şekilde, sızdırmaz; özel tasarlanmış kapalı kaplar kullanılacaktır. Kimyasal depolanması için makine daireleri kullanılmayacaktır. Kimyasalların işletme içinde depoya sekinde uygun ve güvenli sevkiyat dikkate alınmalıdır. Kütlesel (toz, katı, tablet vs.) kimyasallar ile sıvı kimyasalları depo etmek için bu iş için tasarlanmış muhafaza kapları kullanılmalıdır. Katı kimyasallar zeminden uygun bir yükseklikte depo edilmelidir. Kimyasallar bulunan bu alanların uygun bir havalandırma sistemi ile havalandırılması gerekmektedir. Kimyasal maddelere ait ürün güvenlik bilgi formları (MSDS) mutlaka ulaşılabilir bir yerde; kimyasallarla beraber bulunmalıdır. YÜZME HAVUZLARINDA FİLTRASYON DÖNGÜSÜNÜN TANIMI NEDİR? İster satıh ayırıcılı olsun, ister üstten taşmalı olsun. Yüzme havuzlarındaki temel filtrasyon döngüsü şu şekilde olacaktır. Havuz Suyu Taşma İşlemi Denge (veya Skimmer)Deposun dan Ve Dip emişden gelen Sular POMPA Filtreden Süzme İşlemi Kimyasal Dozajları Süzülen Suyun Havuza Dönüşü

10 YÜZME HAVUZLARINDA OPERASYON DÖNGÜSÜ NASIL ÇALIŞIR? Günümüzde filtrasyon sistemleri çoğunlukla üç tip vana kontrol yöntemi ile yapılır. Bunlar; Otomatik Vanalar ile tam otomatik kontrol: Bu sistemlerde havuz vanaları elektronik veya pnömatik vanalar ile kontrol edilir. Filtrasyon döngüsü bir yazılım ile vanalara sinyaller gönderilerek; kullanıcının fiziksel müdahalesinden uzak kontrol edilir. Çok yollu vana (6 yollu) ile Kontrol: Bu sistemde filtre önlerinde takılı 6 yollu vanalar ile temel üç filtrasyon döngüsü (filtrasyon, ters yıkama, durulama) ve yardımcı üç döngü ile akışa müdahale edilir. 6 yollu vananın haricinde ayrıca emiş ve basma hatlarında manuel vanalar bulunur. Makara sistem vana tertibatı ile kontrol: Bu sistemde filtre sayısı ne olur ise olsun; su akışı kolektörler yardımı ile filtreye sevk edilir. Toplamda 5 kumanda vanası ile bütün filtrasyon işlemleri icra edilir. 63 mm (2 ) den büyük tesis atlarda genelde tercih edilen yöntemdir.

11 6 YOLLU VANA İLE KUMANDA EDİLEN HAVUZLARIN İŞLETME TALİMATI NEDİR? A- FİLTRASYON : Havuzun normal çalışma şeklidir. Havuz suyunun filtre edilmesini sağlar. 1! POMPAYI DURDUR 2 FILTER (1) Altı Yollu Vana Konumu 3 YARIM AÇIK Dip Emiş Vanası 4 AÇIK Denge Tankı Vanası 5 KAPALI Vakum (Süpürge) Vanası 6 AÇIK Basma Vanası 7 KAPALI Boşaltma Vanası 8! Pompayı Çalıştır 9! Filtre Üzerindeki Manometre Basıncını Kontrol Et (0,3-1,0 bar aralığında olmalı) B- SÜPÜRGE : Havuz tabanının temizlenmesi yani süpürülmesi için yapılır. Süpürülen kirliliklerin filtrede tutulur. 1! POMPAYI DURDUR 2 FILTER (1) Altı Yollu Vana Konumu 3 KAPALI Dip Emiş Vanası 4 YARIM AÇIK Denge Tankı Vanası 5 AÇIK Vakum (Süpürge) Vanası 6 AÇIK Basma Vanası 7 KAPALI Boşaltma Vanası 8! Havuzdaki Vakum Kapağını Aç, Süpürge Hortumunu Buraya Tak 9! Pompayı Çalıştır, Manometredeki Basıncı Kontrol Et (0,3-1,0 bar olmalı), Süpürge İşini Yap 10! Süpürge İşlemi Bitince Pompayı Durdur 11! Pompa Ön Filtre Kapağını Aç, İçindeki Pislik Tutucu Sepeti Temizle 12! Pompa Ön Filtresini Yerine Tak, Pompa Ön Filtre Kapağını Kapat 13! Ters Yıkama Ve Ardından Durulama Yap C- TERS YIKAMA : Filtre kirlendiğinde, filtrede tutulan kirliliklerin dışarı atılması için yapılır. Filtre üzerinde duran manometre sarı bölgeyi gösterince; Her süpürgeden sonra yap; havuza düzenli olarak günlük ters yıkama yap! 1! POMPAYI DURDUR 2 BACKWASH (2) Altı Yollu Vana Konumu 3 KAPALI Dip Emiş Vanası 4 AÇIK Denge Tankı Vanası 5 KAPALI Vakum (Süpürge) Vanası 6 KAPALI Basma Vanası 7 AÇIK Boşaltma Vanası 8! Pompayı Çalıştır, Manometre Üzerindeki Basıncı Kontrol Et (0,3-1,0 bar aralığında olmalı) 9! Gözetleme Camından Akan Suyu Takip Et. Su Berraklaşıncaya Kadar İşleme Devam Et 10! Durulama Yap D- DURULAMA : Her ters yıkama işleminden sonra mutlaka yap! 1! POMPAYI DURDUR 2 RINSE (3) Altı Yollu Vana Konumu 3 KAPALI Dip Emiş Vanası 4 AÇIK Denge Tankı Vanası 5 KAPALI Vakum (Süpürge) Vanası 6 KAPALI Basma Vanası 7 AÇIK Boşaltma Vanası 8! Pompayı Çalıştır, Manometre Üzerindeki Basıncı Kontrol Et (0,3-1,0 bar aralığında olmalı) 9! Gözetleme Camından Akan Suyu Takip Et. Su Berraklaşıncaya Kadar İşleme Devam Et 10! Filtrasyona Devam Et

12 MAKARA SİSTEM İLE KUMANDA EDİLEN HAVUZLARIN İŞLETME TALİMATI NEDİR? Vana1 Vana2 Vana3 Vana4 Vana5 Dip Emiş Denge Süpürge Açık Kapalı Kapalı Kapalı Açık Açık Açık Kapalı Vana1 Vana2 Vana3 Vana4 Vana5 Dip Emiş Denge Süpürge Açık Kapalı Kapalı Kapalı Açık Kapalı Açık Açık

13 YÜZME HAVUZU SUYU KULLANIMA NASIL HAZIRLANIR? 1. Havuz içerisinde önceden kalan kirli su boşaltılmalı. Havuz tabanında, savaklarda ve denge tankında yosunlaşma, kireç ve çamur oluşmuşsa bunlar giderilmeli. Havuz çanağı bol su ile temizlenmeli. (Yüzme Havuzlarının Tabii Olacağı Sağlık Esasları ve Şartlarına Hakkında Yönetmelik Madde 8 e göre en az yılda bir kere.) 2. Havuz çanağına ve denge tankına derz dolgu yapılacaksa eski derzler asit yardımı ile çıkartılır. Daha sonra havuz bol su ile durulanır. 3. Derz işlemi yapıldıktan sonra kuruyuncaya kadar beklenir. Derzden kalan artıklar ve tozlar yarı yarıya su karıştırılmış asit ile temizlenmeli. 4. Dip emiş ızgarası, besleme nozulu, vakum kapakları gibi parçalar kontrol edilir, değişmesi gerekiyorsa değiştirilir, sabit değilse sabitlenir. 5. Havuz çanağı ve taşma kanalına yosun önleyici sürülür ve kuruyuncaya kadar en az 2-3 saat beklenir. 6. Havuz su ile doldurulmadan önce tüm tesisat, filtre ve vanalar kontrol edilir. Eksik veya bozuk bir ekipman yok ise havuz doldurulur. HAVUZ SUYUNUN SAĞLAMASI GEREKEN ŞARTLAR NELERDİR? Havuzda temel hedefimiz yüksek kaliteli yüzme havuzu suyu hazırlamak ve tüm zamanlarda bunu muhafaza etmektir. Bütün yaptıklarımız optimum değerleri sağlamak içindir. Havuzlar yalnızca bu değerlerin tümünün eş zamanlı olarak sağlandığı durumda kusursuzdur. Doldurma suyu TSE göre içme suyu özellikleri ile yaygın ve genel hijyen şartlarını sağlamak zorundadır. Bu havuza verilecek olan suyun TSE 266 ya uygun olması gerektiği anlamına gelir. Aksi takdirde havuza verilmeden önce su hazırlık cihazları ile bu duruma getirilirler ve böylece su hazırlama işlemini zorlaştıran maddeler ön bir işlemle sistemden uzaklaştırılırlar. Havuzun sert su ile doldurulması tavsiye edilmez. Ekstra sert sularda asit kapasitesi daha yüksek olmaktadır. Bu yüzden ph değeri sıklıkla 8,5 i aşar. Dolayısıyla çok miktarda ph düşürücü maddeye ihtiyaç vardır. HAVUZ SUYU NİÇİN ŞARTLANDIRILMALIDIR? 1.Hastalık yapıcı (patojen) bakterilerin yok edilmesi 2.Ham su içerisindeki, renklilik veren partikülleri gidermek 3.Yüzücüler açısından suyun toksik etkiler taşımaması 4.İstenmeyen renk, koku ve tat oluşumunun engellenmesi 5.Havuz çevresinde ve ekipmanlarında korozyonun engellenmesi 6.Havuz, filtre ve pompalarda kireç oluşumunun engellenmesi 7. Havuzun sürekli yüzülebilir halde tutulması 8.Havuzda sağlıklı ve hijyenik bir ortam sağlanması

14 9.Havuza ilave edilicek dezenfektan maddenin verimli olarak çalışması HAVUZ SUYUNDA KONTROL EDİLMESİ GEREKEN PARAMETRELER NELERDİR? 1.pH Havuz suyu dengesinin en önemli faktörlerinden biridir ph değeri bir suyun nötr, asit ya da baz oluşunu belirleyen faktördür.ph değeri sulu bir çözeltideki hidrojen iyonu konsantrasyonu olup 1-14 arası bir skala ile ifade edilir. Burada ph 0 çok asit, 7.0 nötr ve 14'de kuvvetli baz özelliklerine karşılık gelmektedir. Gözlerimizin ph'ı arasında olup, havuz için amaçladığımız değer bu değerlerdir. Havuzlar için ideal değeri arasındadır. Genelde güneşe maruz kalan kapalı bir sistemin suyunun ph'ı yükselme eğilimi gösterir, ve doğada ph 8.5' de dengelenir. Havuzlarda ph'a; çevre kosulları, havuzun kullanımı, doldurma suyu ve kullanılan kimyasalların (klor, yosun ilaçlar, vs...) etkileri vardır. Havuz suyu hazırlığında ph değerinin önemi çok büyüktür.ayrıca yüzenler malzemeler üzerinde de çok etkilidir.su hazırlığının başarısı ph değerinin tüm zamanlarda dar ve doğru bir aralıkta sabit kalması ile yakından ilgilidir. Artan Asitlik Nötr Artan Baziklik ve Alkalite ph, suyun asidik veya bazik karakterinin miktarsal ölçümü olmakla birlikte kesinlikle asit ve baz miktarının ölçümü değildir.havuz kirlenmesi ile oluşan reaksiyonlar,havuzda kullanılan kimyasal maddeler,havuzun ph oranını değiştirir.ph kavramı suyun asidik,nötr,yada bazik karakterde olduğunu gösterir değerleri insan derisi için en uygun olan,havuz ekipmanlarını koruyan ve dezenfektan kimyasalın etkin biçimde çalışmasını sağlayan aralıktadır.bunun altında veya üstündeki ph,yüzücülerin cildini tahriş edebilir.ph kontrolu havuzu ve havuz ekipmanlarını korozyon yada taşlaşma gibi yüksek maliyetli hasarlara karşı korumada çok önemlidir. Havuz suyu ph ı kalabalık havuzlarda günde birkaç kez ölçülmelidir.havuz suyunun ph değeri klor veya diğer kimyasalların eklenmesi ile sürekli olarak değişmektedir.ph testinin Asıl amacı sadece problemi belirlemek değil,aynı zamanda sorunun nasıl çözüleceğini bulmaktır.eğer test sonucu 8.2 gibi bazik bir ph seviyesi gösteriyorsa bunu 7.4 e indirmek için suya asidik bir madde ilave etmek gerekir.bunun için hidroklorik asit (sıvı) yada sülfürik asit gibi asidik ürünler eklenebilir.eğer test sonucu ph 6.8 gibi asidik bir seviyedeyse,bunu 7,6 ya çıkarmak için ters yıkama yapılarak taze su alınmalıdır. Korozyon : Agresif suların metallere etkiyerek onları tahrip etmesine korozyon denir. Bu durum bilhassa metal su borularında ve metal ekipmanlarda görülür. Korozyon havuzda derz aralarının açılması şeklinde de görülür. Korozyon organik maddeleri üzerinde toplarlar ve mikroskopik canlıların çoğalmasını kolaylaştırırlar. Bu maddeler klorlama işlemindeki serbest kloru tüketir ve klorlamayı etkisiz hale getirir. Suda koku, tad ve istenmeyen diğer özelliklere sebep olurlar. ph ın ve alkalinitenin düşmesi ile meydana gelir.

15 ph ETKİSİ NELERDİR? Yüksek ph ( > 7.6 ) Kireç Oluşumu (Filtre ve Isı değiştiricilerin tıkanması) (CaCO3) Su bulanıklığı Deri & Göz tahrişi Klor etkinliğinin azalması Bazı Kimyasal Maddelerin Aktivitesini Yitirmesi ph Düşürücüler Hidroklorik asit (HCl, tuzruhu ) Sülfürik asit Düşük ph ( < 7.2 ) Korozyon (Derz araları ve metal yüzeyler) Deri & Göz tahrişi Parçalarda deformasyon Bağlı Klor Oluşumu Ph Yükselticiler Kostik soda HAVUZA ASİT İLAVE EDİLİR HAVUZA TERS YIKAMA YAPILARAK TAZE SU ALINIR YA DA BAZ EKLENİR 8,20 8,10 8,00 7,90 7,80 7,60 7,50 7,40 7,30 7,20 7,10 7,00 6,90 6,80 TOPLAM ALKALİNİTE NEDİR? Basit bir deyişle,toplam alkalinite ph taki hızlı değişmelere karşı suyun direncini sağlayan bazik maddelerin toplamıdır.(karbonatlar,bikarbonatlar,hidroksitler)toplam alkalinite genellikle ph dengeleyici olarak bilinir,çünkü uygun seviyede iken havuz işletmecisinin kararlı bir ph düzeyini yakalamasını sağlar.düşük seviyedeki toplam alkalinite,kimyasal madde eklendiğinde ph ın dalgalanmasına yol açar.yüksek seviyedeki toplam alkalinite ise,ph seviyesini değiştirme özelliğini sınırlayacaktır. Toplam alkalinite sudaki bazik maddelerin bir ölçüsü olduğundan,ph ın sürekli çok yüksek olduğu durumlarda yüksek alkalinite ile karşılaşmak sürpriz olmaz.ideal alkalinite,sürekli kimyasal ayarlamalar yapılmaksızın ph ın uygun düzeyde tutulmasını sağlar.ideal alkalinite sınırları ppm dir.

16 SİYANÜRİK ASİT NEDİR? Havuzdaki klorun güneş ışınları ve sıcaklığın etkisi ile uçmadan havuzda dezenfeksiyon yapmasına devam etmesini sağlayan kimyasal stabilizatör bir üründür. Sadece toz %56 lık dichlore ve toz/tablet %90 lık trichlore içerisinde bulunur. Siyanürik asit 100mg/L `değerlerinden düşük olması istenir. Ancak uyarı verebilmek için 100mg/L geç olabilmesi ve otomatik dozaj panallerindeki elektrotların 80mg/L üzerindeki değerleri siyanürik asit konsantrasyonu nedeniyle sudaki serbest klor miktarını okuyamaması nedeniyle konsantrasyonun 80mg/L yi geçmemesi istenir. Bu değerin yükselmesinin sebebi, havuza günlük alınması gerektiği kadar taze su alınmadığını ya da gereğinden fazla toz klor kullanıldığını gösterir. Siyanürik asit, uçucu bir kimyasal olmadığı için havuzdan uzaklaştırılmadığı taktirde konsantrasyonunda bir azalma olmayacaktır. Bu değerin aşırı yükselmesi durumunda havuzda yosunlaşma ve yetersiz dezenfeksiyon görülecektir. Herhangi bir havuz kimyasalı ile yok edilemez!!! Yalnızca drenaj veya ters yıkama yoluyla oluşan su kaybı ile elimine edilir!!! SERBEST KLOR NEDİR? Klor suya ilave edildiği zaman HOCl (Hipokloröz asit) oluşur. ph seviyesine bağlı olarak: Cl 2 + H 2O HOCl + H + + Cl yüksek ph HOCl OCl - + H + düşük ph SERBEST KLOR (Free Chlorine): HOCl ve OCl nin toplamıdır. HOCl (Hipokloröz asit) + OCl (hipoklorit iyonu) FC = HOCl + OCl Klorun dezenfeksiyonu gerçekleştiren yapısıdır.ph a bağlı olarak iki yapıda bulunur.hocl (Hipokloröz asit) & OCl (hipoklorit iyonu) HOCl yaklaşık olarak OCl den kat daha etkilidir. Yüksek Serbest Klor konsantrasyonunun belirtileri; Mayo ve boyalı saçlarda renk atması Cilt ve Göz tahrişi, yanma Kulak ağrısı Düşük Serbest Klor konsantrasyonunun belirtileri; Havuzda yosunlaşmalar Havuzu kullanan kişilerde aynı rahatsızlıkların görülmesi7

17 BAĞLI KLOR NEDİR? Klor, kuvvetli bir yükseltgen oluşu nedeniyle suda bulunan bütün yükseltgenebilir safsızlıklar (demir mangan iyonlari, organik kirleticiler vb.) ile reaksiyona girer. Havuzda Bağlı Klor Oluşmasının Başlıca Nedenleri : Ham sudaki amonyum miktarının yüksek olması Ham sudaki serbest klorun amonyumdan çok yüksek olması Havuzu kullanan insanların tuvalet ihtiyacını havuza yapması Havuzu kullanan insanların duş almadan havuza girmeleri Havuz suyuna temiz su kaynağından ya da başka bir noktadan atıksu karışması Havuzdaki suyun hergün yeteri kadar tazelenmemesi Havuzda demir, bakır, mangan gibi elementlerin bulunması Havuz suyu ph ının 7,2 nin altına düşürülmesi Bağlı Klorun Başlıca Etkileri: Kuvvetli, tahriş edici klor koku (Kapalı ortamlarda zehirlenme) Cilt, Göz yanması ve tahrişi Orta Kulak İltihabı Mayo ve boyalı saçlarda renk atması Klorun dezenfektan etkisinde azalma Uzun vadede insan sağlığına zararlı kanserojen maddelerin oluşumu BAĞLI KLORUN YOK EDİLMESİ: bağlı klor miktarının 10 katı fazla serbest klor ilavesiyle kırılma noktası klorlaması yapılır. Örn : Ortamda 0.6 ppm bağlı klor varsa ilave edilmesi gereken serbest klor miktarı min. 6 ppm dir. Eğer bağlı klor oluşumu çok fazla ise ilave edilmesi gereken taze su miktarı arttırılmalıdır.

18 DEZENFEKSİYON SİSTEMLERİ VE YÖNTEMLERİ Dezenfeksiyon, hastalık yapıcı (patojen) organizmaların yok edilmesi veya etkisiz (inactive) hale getirilmesi işlemidir. Bir suyun, içerdiği patojenik mikroorganizmaların elemine edilerek, emniyetle içilebilecek hale getirilmesine suyun dezenfeksiyonu adı verilir. Dezenfeksiyonun ilk görevi yüzücülerin enfeksiyon riskinden uzak kalabilmeleri için havuz suyu içine taşınmış hastalık yapıcı virüslerin tamamının yok edilmesidir. 1.KLOR Suya dezenfeksiyon maddesi olarak öncelikle klor ve klor bileşikleri verilir. Havuz suyunun dezenfeksiyonunda kullanılan klor katı,sıvı yada gaz formundadır.katı formdaki klor granül ya da tablet şeklindedir.suya katılan her formdaki klor hipoklorik asit (HOCL) oluşturur.bu madde bakteri,yosun ve hastalık yapıcı organizmaları öldürür ve genellikle serbest klor olarak anılır.yüzücüyü korumada en önemli faktör bu maddedir.havuz suyundaki serbest klor miktarı, ph ve güneş ışığından belirgin biçimde etkilenir.yüksek ph değeri serbest klorun dezenfeksiyon gücünü azaltır. 2. ULTRA VIOLE(UV) Son zamanlarda Ultra viole Işınları ( UV ) Yüzme havuzları dezenfeksiyonunda kullanılmaya başlanmıştır. UV ışınları tüm bakterileri ve diğer mikro organizmaları öldüren ve uzun zamandır içme sularında ve endüstriyel su arıtımda kullanılan bir dezenfeksiyon sistemidir. Ultra viole ışınları elektrik araçları ile oluşturulur. Genellikle cıva buharı lambaları kullanılarak oluşur. Bu elektrik arkları spektrum da gözle görünebilen kısa dalga boyları ile oluşur. En çok etkili olan kısım 240 nm ve 280 nm arasındadır. Buna da germicidal dalga boyu denmektedir. UV uygulamasında resmi çekilebilen oksidasyon hareketlerinde UV nin kloramin, üre gibi diğer organik bileşiklerde kırıcı aktif etkisi açıkça görülür. Su ısısı hiç bir şekilde olumsuz etkilemez açık veya kapalı havuzlarda bu kırılma aynıdır. Dezenfeksiyon ve kloramin azalması açık ve kapalı havuzda aynıdır.

19 UV dezenfeksiyon havuz filtrelerinin içinde oluşabilecek pseudonomos bakterilerini engeller. İkinci emniyet olarak az miktarda da olsa suya, başka bir dezenfektan madde de konulmalıdır. Bu madde klor olabilir. 3. OZON Çok yüksek oksitlenme gücü olan ozon sürekli dezenfeksiyonu sağlayamaz.çok çabuk etkisini gösterir ve parçalanır.dayanıksız olduğu için kullanım yerinde üretilir.çok zehirli bir gaz olan ozon havuz suyuna çok az ve kontrollü olarak verilebilir.ozon oksidasyon gücü sayesinde organik maddelerin parçalanma işini mükemmel yapar.ozon cihazları oldukça pahalıdır.ayrıca önemli yatırımlar ve ilave donanımlar gerektirir.ucuz cihazlarla güvenlik içinde dezenfeksiyon sağlamak mümkün değildir.ozon ile birlikte ilave bir dezenfeksiyon sistemi mutlaka uygulanmalıdır.genel olarak klor ile başarılı olarak uygulanabilir.alman sağlık dairesi,tse yalnızca klor ile birlikte uygulandığında bu yönteme müsaade etmektedir. 4.TUZ JENERATÖRÜ Eğer havuz suyuna sodyum klorür ( bilinen tuz ) mg/lt civarında konulur ve havuz suyu elektroliz cihazlarından geçirilirse havuz suyunda sodyum hipoklorit oluşacak ve dezenfeksiyon sağlanacaktır. Deniz suyunun yapısında tuz bulunduğundan, havuzda deniz suyu varsa yine aynı metodla su, elektroliz cihazlarından geçirilir ve aynı şekilde sodyum hipoklorit oluşur.bu sistem büyük havuzlarda maliyet nedeni ile enteresan değildir ama küçük havuzlarda bilhassa ev havuzları için idealdir. Ev havuzlarında flokulasyon, ph ve serbest klor değerleri tutturulabildiği sürece bu sistem iyi bir çözüm olur. Elektroliz sonucu ortaya çıkan hidrojen ortamdan uzaklaştırılmalıdır.sodyum hipoklorit eriyiğinin suya verilmesi dozaj pompası ile olur.su sert olursa aşılama enjektörünü tıkayabilir.ayrıca havuz suyunun ph ını bildiğimiz üzere sürekli yükseltir.ph değerinin ayarı için yeterli asite ihtiyaç vardır. HAVUZ SUYUNDA KULLANILAN KİMYASALLAR VE KULLANIM MİKTARLARI 1.SIVI KLOR (SODYUM HİPOKLORİT %12-16) Sodyum hipoklorid (Sıvı Klor) bilinen en eski klor üretim yöntemidir.alkali ve tahrip edici bir eriyiktir.çözelti içinde %12-16 klor vardır.alkaliliğinden dolayı (ph=11) orta sertlikteki sularda aşılama yerinde kalkerleşmeden dolayı tıkanıklık olur.havuz suyunun ph değeri bir asit dozajı ile dengelenmesi gerekir.sodyum hipoklorid çözeltisi sağlam bir yapıya sahip değildir.klor (Hipoklorid) ışık,ısı ve tüm ağır metaller etkisi ile bozulur. Özellikle ışık çok olan ve sıcak ortamlarda ambalajında bile klor oranı hızlı şekilde düşer. Kötü depolama koşullarında 4 hafta içerisinde tüm aktif klorunu yitirir. Sıvı Klor kullanım avantajları: Dolgu maddesi ihtiva etmediği için çok çabuk tepkimeye girer ve hızlı sonuç alınır.(özellikle şoklamada) Bünyesindeki çözünmez kimyasallar bulunmadığı için suda bulanıklık yapmaz.

20 Sıvı Klor kullanım dezavantajları: ph ı yükseltir,asit ihtiyacı artar.(ph=11) Dozaj pompası ile aşılama yerinde kalkerleşmeden dolayı tıkanıklık olur.sık sık temizlenmesi gerekir. Stabilizatör ihtiva etmediği için sağlam bir yapıya sahip değildir.klor ışık,ısı ve tüm ağır metaller etkisi ile bozulur. Taşıma,depolama ve uygulamada zorluk vardır. Çok uçucu olduğu için depolamada ihmal edilemeyecek kayıplar oluşur. 100m 3 havuz suyu için ortalama kullanım miktarı 8-10 litre/gün dür.* * Verilen miktar ham suyun kalitesi, kimyasalın etkinliği, atmosferik koşullara göre değişiklik gösterebilir. 2.GRANÜL KLOR (DİCHLORE %56) Granül halde olan klordur. Muhteviyatında %55-60 oranında klor vardır. Yüksek oranda suda erime özelliği bulunduğundan havuza doğrudan atılmasında bu yüzden hiç bir problem ve sakınca yoktur. En önemli özelliği Ph sı nötrdür. Yani hiçbir zaman Havuzun Ph sı bu tip klor kullanılması nedeni ile yükselmeyecek, kısacası değişmeyecektir. Suda Di-chlor çözüldüğü zaman siyanurik asit oluşacaktır. Serbest Klor ve siyanürik asit beraberliği su içinde farklı ve önemli özellikler sergilerler. Serbest klorun suda uzun süreli kalması gibi fayda sağlar. Siyanurik asitin sudaki değeri zaman içerisinde ve bu maddenin kullanım sıklığına bağlı olarak yükselecektir. Bu da klor kilitlenmesi tabir edilen bir özellik ortaya çıkacaktır. 100m 3 havuz suyu için ortalama kullanım miktarı 500gr/gün dür.* * Verilen miktar ham suyun kalitesi, kimyasalın etkinliği, atmosferik koşullara göre değişiklik gösterebilir. 3.GRANÜL KLOR (TRİKLORE %90) Bu maddede % 90 klor vardır. PH değeri çok düşüktür ( yaklaşık ph sı 3 ). Şayet tek başına bu tip klor kullanılırsa havuz suyunun ph sı düşeceğinden suyun ph sını sık sık kontrol etmek ve düşen ph değerini yükseltmek gerekecektir. 100m 3 havuz suyu için ortalama kullanım miktarı 500gr/gün dür.* * Verilen miktar ham suyun kalitesi, kimyasalın etkinliği, atmosferik koşullara göre değişiklik gösterebilir. 4.PH DÜŞÜRÜCÜ a) Hidroklorik Asit ( HCL) Havuz suyunun ph değerinin düşürülmesi için kullanılır. %30-32 oranında hidroklorik asit içerir. Alkalinite düşürmede etkili değildir. 100m 3 havuz suyunda ph değerini 0.1 derece düşürmek için 2.5litre kullanılmalıdır.* * Verilen miktar ham suyun kalitesi, kimyasalın etkinliği, atmosferik koşullara göre değişiklik gösterebilir.

Modern su şartlandırma prensiplerinin üzerinden geçmek

Modern su şartlandırma prensiplerinin üzerinden geçmek Hoş Geldiniz 1 Amacımız; Modern su şartlandırma prensiplerinin üzerinden geçmek Dezenfeksiyon, flokülasyon, ph ayarlama ve suyun dengesi için kullanılan kimyasalları incelemek Havuz bakım prosedürünü tekrarlamak

Detaylı

Yüzme Havuzu Su Kalitesi Kontrolüne Dair Öneriler

Yüzme Havuzu Su Kalitesi Kontrolüne Dair Öneriler Yüzme Havuzu Su Kalitesi Kontrolüne Dair Öneriler 1-PH Klorun Dezenfeksiyonunu Etkilen Faktörler Klor dezenfeksiyon işleminde klorun yapısından dolayı havuzdaki birçok parametre değişiklik gösterir. Değişen

Detaylı

Kırılma Noktası Klorlaması

Kırılma Noktası Klorlaması Kırılma Noktası Klorlaması AMAÇ Farklı oranlarda klor ile amonyağın reaksiyon vermesi sonucu oluşan kalıntı klor ölçümünün yapılması ve verilerin grafiğe aktarılarak kırılma noktasının belirlenmesi. ÖN

Detaylı

ICE HOCKEY KHANTY MANSIYSK/RUSYA KONTEK

ICE HOCKEY KHANTY MANSIYSK/RUSYA KONTEK ICE HOCKEY KHANTY MANSIYSK/RUSYA KONTEK KHANTY MANSISK HAVUZLARI SU HAZIRLIK TEKNİĞİ RAPORU 2004 yılında Kontek İnşaat tarafından Khanty Mansiysk Sibirya bölgesinde Buz hokeyi tesisleri kapsamında yapıldı.

Detaylı

YÖNETMELİK. Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları Ve Şartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YÖNETMELİK. Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları Ve Şartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 15 Aralık 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28143 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları Ve Şartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Detaylı

BUHAR KAZANLARINDA BLÖF

BUHAR KAZANLARINDA BLÖF BUHAR KAZANLARINDA BLÖF GENEL AÇIKLAMALAR Blöf, kazan suyu içinde buharlaşma sonucu konsantrasyonu artan çözünmüş ya da askıda kalmış katı madde miktarını kazan için belirlenen limitlere çekebilmek amacıyla

Detaylı

Günlük Aylık ve Sezonluk Temizlik

Günlük Aylık ve Sezonluk Temizlik HAVUZ TEMİZLİĞİ Günlük Aylık ve Sezonluk Temizlik TSE 11899 a göre havuzlar haftada bir gün işletmeye kapanacak (Genel bakım ve temizlik işleri için) Havuzun dibi, her gün yapılacak, ardından ters yıkama

Detaylı

Havuz Kimyasalları ve Bakım Ürünleri

Havuz Kimyasalları ve Bakım Ürünleri Havuz Kimyasalları ve Bakım Ürünleri Dezenfektanlar M80 Stabilizatörlü %56 lık Hızlı Çözülen Granül Klor Quick Dissolving Stabilized Chlorine in Granular Form 56% Hızlı çözülen, dezenfeksiyon için kullanılan,

Detaylı

50 KG Plastik Fıçı. 2306004 Selenoid Trichlore Tablet 25 KG Plastik Kova 2306003 Selenoid Trichlore Tablet 10 KG Plastik Kova

50 KG Plastik Fıçı. 2306004 Selenoid Trichlore Tablet 25 KG Plastik Kova 2306003 Selenoid Trichlore Tablet 10 KG Plastik Kova Havuz Kimyasalları SELENOİD DICHLORE GRANÜL Havuz suyu dezenfeksiyonunda kullanılan, %56 aktif klor içeren, stabilizatörlü, hızlı çözünen granül bir kimyasaldır. Ürün stabilizatör içerdiğinden; serbest

Detaylı

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER BASINÇLI KAPLAR Kazanlar Kompresörler Buhar ve sıcak su kapları Basınçlı asit tankları Gaz tankları Sıvılaştırılmış Petrol Gazı tankları ve tüpleri Asetilen tankları ve tüpleri İçinde zehirli ve zararlı

Detaylı

YÖNETMELĐK. k) Mesul müdür: Teknik işler ve havuzun uygun şekilde işletilmesinden sorumlu kimya veya sağlık eğitimi almış, en az lise mezunu kişiyi,

YÖNETMELĐK. k) Mesul müdür: Teknik işler ve havuzun uygun şekilde işletilmesinden sorumlu kimya veya sağlık eğitimi almış, en az lise mezunu kişiyi, 15 Aralık 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28143 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELĐK YÜZME HAVUZLARININ TABĐ OLACAĞI SAĞLIK ESASLARI VE ŞARTLARI HAKKINDA YÖNETMELĐKTE DEĞĐŞĐKLĐK YAPILMASINA DAĐR YÖNETMELĐK

Detaylı

Bu birikintilerin giderilmesi için uygun kimyasallarla membranlar zaman içinde yıkanarak tekrar eski verimine ulaştırılırlar.

Bu birikintilerin giderilmesi için uygun kimyasallarla membranlar zaman içinde yıkanarak tekrar eski verimine ulaştırılırlar. VIIPOL CKS MEMBRAN TEMİİZLEME PROSEDÜRÜ 1.Giriş : Ne kadar iyi bir ön arıtma yapılırsa yapılsın, çalışan bir ters ozmoz ( RO ) sisteminde zaman içinde hamsu içinde bulunan ve ön arıtmadan geçebilen kolloidler,

Detaylı

Havuz Kimyasalları ve Bakım Ürünleri. Profesyonel ürünler, parıldayan havuzlar!

Havuz Kimyasalları ve Bakım Ürünleri. Profesyonel ürünler, parıldayan havuzlar! Havuz Kimyasalları ve Bakım Ürünleri Profesyonel ürünler, parıldayan havuzlar! Yüzme havuzları; oteller, siteler, eğitim kurumları ve belediye tesisleri gibi halka açık birçok alanda hizmet sektörünün

Detaylı

DETERJAN VE DEZENFEKTANLAR. Fırat ÖZEL, Gıda Mühendisi 2006

DETERJAN VE DEZENFEKTANLAR. Fırat ÖZEL, Gıda Mühendisi 2006 DETERJAN VE DEZENFEKTANLAR Fırat ÖZEL, Gıda Mühendisi 2006 ÖNEMLİ! Gıdaları insanların sağlıklarını çok ciddi şekilde etkiler. Bu nedenle, gıda üreten kişilerin temizlik kurallarına uyması çok önemlidir.

Detaylı

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER BASINÇLI KAPLAR Kazanlar Kompresörler Buhar ve sıcak su kapları Basınçlı asit tankları Gaz tankları Sıvılaştırılmış Petrol Gazı tankları ve tüpleri Asetilen tankları ve tüpleri İçinde zehirli ve zararlı

Detaylı

YÜZME HAVUZLARDA Enfeksiyon Riski ve Dezenfeksiyonun Önemi İNSAN - HAYVAN - BİTKİ Mikrobiyoloji Gözle görülemeyen canlıların Mikroskop ile incelenmesi. mikron = 1/1000 mm. mikroskop x 1000 cfu/ml veya

Detaylı

KALİTELİ SÜT NASIL ELDE EDİLİR?

KALİTELİ SÜT NASIL ELDE EDİLİR? KALİTELİ SÜT NASIL ELDE EDİLİR? Prof. Dr. METİN ATAMER Dr. EBRU ŞENEL ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ SÜT TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ Kaliteli süt üretimi için sağlanması gereken koşullar; Sağlıklı inek Özenli

Detaylı

YÜZME HAVUZLARINDA MİKROBİYOLOJİK KİRLİLİK. Uzm. Dr. Derya ÇAMUR Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı

YÜZME HAVUZLARINDA MİKROBİYOLOJİK KİRLİLİK. Uzm. Dr. Derya ÇAMUR Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı YÜZME HAVUZLARINDA MİKROBİYOLOJİK KİRLİLİK Uzm. Dr. Derya ÇAMUR Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı Yüzme havuzları; Turizm Fiziksel aktivite YÜZME HAVUZU YARALANMA VE BOĞULMALAR

Detaylı

HEISSNER SU FİLTRESİ TÜRKÇE TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER FA2000UV-00. Kullanım ömrü 10 yıldır

HEISSNER SU FİLTRESİ TÜRKÇE TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER FA2000UV-00. Kullanım ömrü 10 yıldır HEISSNER SU FİLTRESİ TÜRKÇE TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER FA2000UV-00 Kullanım ömrü 10 yıldır ÜRÜN İLE İLGİLİ TANITICI RESİM ÜRÜNE AİT TANITICI VE TEMEL BİLGİLER Bu ürün, 5 tona kadar olan gölet

Detaylı

CIP Sisteminin Avantajları

CIP Sisteminin Avantajları Gıda işletmelerinde spesifik hijyen sorunlarının çözümünde CIP temizleme yöntemi büyük bir öneme sahiptir. Uzun zamandan beri başarı ile uygulanmaktadır. Gıda işletmelerinin otomatik olarak temizlenmesini

Detaylı

TopClean M Temizliği unutun, sadece nefes alın

TopClean M Temizliği unutun, sadece nefes alın Profesyonel temizleme ve dezenfeksiyon teknolojisi Temizliği unutun, sadece nefes alın Solunum ekipmanları için profesyonel temizlik ve dezenfeksiyon www.meiko.com.tr : Güvenilir temizlik ve dezenfeksiyon

Detaylı

Havuz Mekanik Tesisat Hesabı

Havuz Mekanik Tesisat Hesabı Havuz Mekanik Tesisat Hesabı Havuz Bilgileri; Havuz boyutları=6x9m Havuz Alanı=44m2 Derinliği=.2m Projede TS 899 standartları ele alınmıştır. (TS 899; Yüzme havuzları, suyun hazırlanması, teknik yapım,

Detaylı

Şartlarında Bakteriyel İnaktivasyon Sürecinin İndikatör

Şartlarında Bakteriyel İnaktivasyon Sürecinin İndikatör İçme-Kullanma Suları için Farklı Dezenfeksiyon Şartlarında Bakteriyel İnaktivasyon Sürecinin İndikatör Organizmalar için İncelenmesi İ.Ethem KARADİREK, Selami KARA, Özge ÖZEN, Oğuzhan GÜLAYDIN, Ayşe MUHAMMETOĞLU

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ (ÇMG) DERSĠ

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ (ÇMG) DERSĠ KONYA ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ (ÇMG) DERSĠ Doç. Dr. Senar AYDIN Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü V-HAFTA 17.12.2015 1 SULARIN ARITILMASI

Detaylı

HAVUZLARDA OZON SİSTEMLERİ. www.atggroup.org atg@atggroup.org facebook.com/atghavuzozondezenfeksiyon +90 (216) 290 13 90

HAVUZLARDA OZON SİSTEMLERİ. www.atggroup.org atg@atggroup.org facebook.com/atghavuzozondezenfeksiyon +90 (216) 290 13 90 HAVUZLARDA OZON SİSTEMLERİ www.atggroup.org atg@atggroup.org facebook.com/atghavuzozondezenfeksiyon +90 (216) 290 13 90 Ozon Nedir? Dünyada bilinen en kuvvetli oksidandır Ozon Ne Kadar Güçlüdür? Klordan

Detaylı

MEMM4043 metallerin yeniden kazanımı

MEMM4043 metallerin yeniden kazanımı metallerin yeniden kazanımı Endüstriyel Atık Sulardan Metal Geri Kazanım Yöntemleri 2016-2017 güz yy. Prof. Dr. Gökhan Orhan MF212 Atıksularda Ağır Metal Konsantrasyonu Mekanik Temizleme Kimyasal Temizleme

Detaylı

ÖRNEK PROJENİN HİDROLİK HESAPLARI: HİDROLİK BOYUTLANDIRMAYA ESAS KAPASİTE DEĞERLERİ. DİZAYN KAPASİTESİ m 3 /gün. Havalandırma 42 500 0,492 -

ÖRNEK PROJENİN HİDROLİK HESAPLARI: HİDROLİK BOYUTLANDIRMAYA ESAS KAPASİTE DEĞERLERİ. DİZAYN KAPASİTESİ m 3 /gün. Havalandırma 42 500 0,492 - Pnömatik Sistem Hava Kompresörü Tesisteki tüm pnömatik kapak ve vanaların operasyonunda kuru ve temiz havayı temin edecektir. Tank basıncına göre otomatik olarak devreye girip çıkacaktır. Gerekli emniyet

Detaylı

YÜZME HAVUZLARININ TABİ OLACAĞI SAĞLIK ESASLARI RAPORU

YÜZME HAVUZLARININ TABİ OLACAĞI SAĞLIK ESASLARI RAPORU YÜZME HAVUZLARININ TABİ OLACAĞI SAĞLIK ESASLARI RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA SUNUŞ 3 1. HAVUZ SUYUNUN NİTELİKLERİ 4 2. FİZİKSEL ÖZELLİKLER.. 4 3. MİKROBİYOLOJİK ÖZELLİKLER.... 5 4. NUMUNE ALMA, TAŞIMA VE ANALİZ

Detaylı

RMF BSFT ATK 11 - Aktif Karbon Filtreleri

RMF BSFT ATK 11 - Aktif Karbon Filtreleri RMF BSFT ATK 11 - Aktif Karbon Filtreleri Aktif karbon filtreleri; sularda bulunan renk, koku, tad, eriyik halde bulunan gazları ve organik maddeleri arıtmakta ve özellikle klor gideriminde kullanılan

Detaylı

Hastanelerde Su Kullanımı. M.Ali SÜNGÜ Amerikan Hastanesi Bakım ve Onarım Müdürü alis@amerikanhastanesi.org

Hastanelerde Su Kullanımı. M.Ali SÜNGÜ Amerikan Hastanesi Bakım ve Onarım Müdürü alis@amerikanhastanesi.org Hastanelerde Su Kullanımı M.Ali SÜNGÜ Amerikan Hastanesi Bakım ve Onarım Müdürü alis@amerikanhastanesi.org Bir Çin atasözü der ki; Suyu içmeden önce, kaynağını öğren Hastanelerde infeksiyon kaynaklarını

Detaylı

KONVEYORLU BULAŞIK MAKİNELERİ TEMİZLİK TALİMATLARI HAZIRLAYAN : BLEDA AYGEN

KONVEYORLU BULAŞIK MAKİNELERİ TEMİZLİK TALİMATLARI HAZIRLAYAN : BLEDA AYGEN KONVEYORLU BULAŞIK MAKİNELERİ TEMİZLİK TALİMATLARI HAZIRLAYAN : BLEDA AYGEN Otellerimizdeki bulaşıkların yıkama yükünü üstlenen konveyorlu ve flight-type bulaşık makineleri işletmeler için hayati önem

Detaylı

Toplam alkalinite (CaCO3)

Toplam alkalinite (CaCO3) Kimyasal özellikler Ek-1 ph Parametre Analiz Aralığı Birim Sınır Değerler En az En çok 6,5 7,8 Amonyum 0,5 Nitrit 0,5 Nitrat 50 Siyanürik asit 1 100 Bakır 1 Alüminyum 0,2 Toplam alkalinite (CaCO3) Ayda

Detaylı

T TÜRKMENİSTAN AOC AQUATIC CENTER 25X16X1,2 (TRAINING POOL) KAPALI ANTREMAN HAVUZU. Eylül 2013/İSTANBUL

T TÜRKMENİSTAN AOC AQUATIC CENTER 25X16X1,2 (TRAINING POOL) KAPALI ANTREMAN HAVUZU. Eylül 2013/İSTANBUL T13130-4 TÜRKMENİSTAN AOC AQUATIC CENTER 25X16X1,2 (TRAINING POOL) KAPALI ANTREMAN HAVUZU. Eylül 2013/İSTANBUL Tasma Ana Artel d140/125 Vakum Beton Gecis 22 Adet Tasma Beton Gecis 24 Adet Dip Besleme Paleti

Detaylı

YÜZME HAVUZLARININ TABİ OLACAĞI SAĞLIK ESASLARI VE ŞARTLARI HAKKINDA Y Ö NETMEL İ K

YÜZME HAVUZLARININ TABİ OLACAĞI SAĞLIK ESASLARI VE ŞARTLARI HAKKINDA Y Ö NETMEL İ K Sağlık Bakanlığından: YÜZME HAVUZLARININ TABİ OLACAĞI SAĞLIK ESASLARI VE ŞARTLARI HAKKINDA Y Ö NETMEL İ K Resmi Gazete:6.3.2011-27866 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

ÜRÜN PROSPEKTÜSÜ. : 1.5 2.5 m/dak katod hareketi gerekir. Büyük yüzeyli parçalar için iki boyutlu hareket önerilir.

ÜRÜN PROSPEKTÜSÜ. : 1.5 2.5 m/dak katod hareketi gerekir. Büyük yüzeyli parçalar için iki boyutlu hareket önerilir. SAYFA NO: 1/5 AtılımKimyasalları SATINE NİKEL KAPLAMA AK 5000 ÜRÜN TANIMI Satine Nikel AK 5000 prosesi, ince taneli ve mat görünümlü dekoratif nikel kaplamalar için kullanılmaktadır. Genel olarak parlak

Detaylı

SU NUMUNESİ ALMA TALİMATI REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

SU NUMUNESİ ALMA TALİMATI REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Yusuf Ertürk, Tesis Yönetimi ve Güvenliği Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü

Detaylı

Dezenfeksiyon Amaçlı Yerinde Üretim

Dezenfeksiyon Amaçlı Yerinde Üretim Dezenfeksiyon Amaçlı Yerinde Üretim Yerinde Üretilen Aktif Maddelerin Avantaj & Dezavantajları 22.11.2016 / BİOSİDAL KONGRESİ - ANTALYA Paketli Satın Almak 1 yada birden çok hazır kimyasalı paketlenmiş

Detaylı

HİDROLİK MERDİVENLİ İTFAİYE EKİPMANI TEKNİK ŞARTNAMESİ

HİDROLİK MERDİVENLİ İTFAİYE EKİPMANI TEKNİK ŞARTNAMESİ HİDROLİK MERDİVENLİ İTFAİYE EKİPMANI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1- SU TANKI: St -37 A1 kalite 5 mm sac kullanılmaktadır. Tank içinde Enine 2, Boyuna 4 adet tank malzemesi ile ayni malzemeden dalgakıran Tank üzerinde

Detaylı

İller Bankası A.Ş. Proje Dairesi Başkanlığı İçme Suyu Arıtma Proje Grubu

İller Bankası A.Ş. Proje Dairesi Başkanlığı İçme Suyu Arıtma Proje Grubu Şehnaz ÖZCAN Çevre Mühendisi Teknik Uzman Sevtap Çağlar Çevre Mühendisi Müdür İller Bankası A.Ş. Proje Dairesi Başkanlığı İçme Suyu Arıtma Proje Grubu İÇERİK Giriş Mevcut içmesuyu durumu Projenin amacı

Detaylı

YÜZME HAVUZLARININ TABİ OLACAĞI SAĞLIK ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (1)

YÜZME HAVUZLARININ TABİ OLACAĞI SAĞLIK ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (1) Resmi Gazete Tarihi: 06.03.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27866 YÜZME HAVUZLARININ TABİ OLACAĞI SAĞLIK ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

İndirgeyici katalitik konvertörünün sökülmesi. Genel

İndirgeyici katalitik konvertörünün sökülmesi. Genel Genel Genel İndirgeyici katalitik konvertörü vanadyum pentoksit içerir. Vanadyum pentoksit sağlık için tehlike teşkil edebilir. İndirgeyici katalitik konvertörü susturucuya takılır ve normal kullanım ve

Detaylı

AKÜMÜLASYON TANKI SICAK SU DEPOLAMA TANKI

AKÜMÜLASYON TANKI SICAK SU DEPOLAMA TANKI AKÜMÜLASYON TANKI SICAK SU DEPOLAMA TANKI 71AT Serisi Ürün No: 71 İSTANBUL KAZAN İmalat Makina İnşaat San. ve Tic. Ltd Şti. www.istanbulkazan.com.tr info@istanbulkazan.com.tr www.eastanbulwaterheater.com.tr

Detaylı

sektörün en iyileriyle hep yanınızda...

sektörün en iyileriyle hep yanınızda... sektörün en iyileriyle hep yanınızda... FİLTRASYON SİSTEMLERİ YUMUŞATMA SiSTEMLERi Yüzey borulamalı Multi Yüzey borulamalı Media Filtreler, 20 m 3 / Aktif Karbon filtreler saat ve üzeri kapasitelerde,

Detaylı

YÜZME HAVUZLARININ TABİ OLACAĞI SAĞLIK ESASLARI VE ŞARTLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığınca 06.03.2011 tarihli Resmi Gazete de yayınlanmış olup, Geçici Madde 1 hükmü uyarınca; Yönetmeliğin yayımı

Detaylı

REX MARKASI, GÜNÜMÜZÜN EN İDEAL VE EN GÜÇLÜ ÜRÜN MARKASIDIR.

REX MARKASI, GÜNÜMÜZÜN EN İDEAL VE EN GÜÇLÜ ÜRÜN MARKASIDIR. REX ÜRÜN GÜVENCESİ REX ürünlerini çok başarılı ve alanında tek yapan faktörler: Müşterilerimizi tatmin eden ve ürünlerimize sadık kılan üstün kalite. Ürünlerimizin kullanım amacını belirten, kolay anlaşılır

Detaylı

Akvaryum veya küçük havuzlarda amonyağın daha az zehirli olan nitrit ve nitrata dönüştürülmesi için gerekli olan bakteri populasyonunu (nitrifikasyon

Akvaryum veya küçük havuzlarda amonyağın daha az zehirli olan nitrit ve nitrata dönüştürülmesi için gerekli olan bakteri populasyonunu (nitrifikasyon Azotlu bileşikler Ticari balık havuzlarında iyonize olmuş veya iyonize olmamış amonyağın konsantrasyonlarını azaltmak için pratik bir yöntem yoktur. Balık havuzlarında stoklama ve yemleme oranlarının azaltılması

Detaylı

RMS İSTASYONLARI NEDİR?

RMS İSTASYONLARI NEDİR? KERİM ÖZBEYAZ RMS İSTASYONLARI NEDİR? O Basınç düşürme ve ölçüm istasyonu bölgesel istasyonlardan orta basınçta gelen gazı müşterinin ihtiyaç duyduğu basınca düşürme ve faturalamaya baz alacak ölçümü yapmak

Detaylı

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 6.Endüstriyel Kirlenme Kontrolü - Nötralizasyon Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK Birçok endüstrinin atıksuyu asidik veya bazik olduğundan alıcı ortama veya kimyasal ve/veya

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 0010020036 KODLU TEMEL ĠġLEMLER-1 LABORATUVAR DERSĠ DENEY FÖYÜ

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 0010020036 KODLU TEMEL ĠġLEMLER-1 LABORATUVAR DERSĠ DENEY FÖYÜ DENEY NO: 5 HAVAANDIRMA ÇEVRE MÜHENDĠSĠĞĠ BÖÜMÜ Çevre Mühendisi atmosfer şartlarında suda çözünmüş oksijen ile yakından ilgilidir. Çözünmüş oksijen (Ç.O) su içinde çözünmüş halde bulunan oksijen konsantrasyonu

Detaylı

TARIM İLAÇLARI DEPOLAMA

TARIM İLAÇLARI DEPOLAMA TARIM İLAÇLARI DEPOLAMA TARIM İLAÇLARI AMBARLARINDA YANGINA KARŞI KORUMA A. Teknik tedbirler B. Organize edilebilecek tedbirler C. Yangında alınacak tedbirler D. Yangın sonunda alınacak tedbirler Dr. Selami

Detaylı

Dekontaminasyon. Manuel Dekontaminasyon. Temizlik. Bir nesnenin mikroorganizmalardan arındırılarak güvenli hale getirilmesi için yapılan işlemler

Dekontaminasyon. Manuel Dekontaminasyon. Temizlik. Bir nesnenin mikroorganizmalardan arındırılarak güvenli hale getirilmesi için yapılan işlemler Dekontaminasyon Manuel Dekontaminasyon Dr. Aydan Özkütük Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AD Bir nesnenin mikroorganizmalardan arındırılarak güvenli hale getirilmesi

Detaylı

Home Comfort Serisi. Nem Alma Hava Temizleme Su Arıtma Merkezi Süpürge

Home Comfort Serisi. Nem Alma Hava Temizleme Su Arıtma Merkezi Süpürge Home Comfort Serisi Nem Alma Hava Temizleme Su Arıtma Merkezi Süpürge Home Comfort Serisi Home Co mfort Yeni Electrolux Home Comfort Serisi ile profesyonel standartlarda, hava kalitesi, ev temizliği, temizlenmiş

Detaylı

Best Water Su Arıtma Sistemleri

Best Water Su Arıtma Sistemleri 2011 Best Water Su Arıtma Cihazı Kurulum [ Best Water ] [ ] [ ] [ TEL: 0212 474 2212 0212 441 6349 ] [ FAX: 0212 474 2242 ] Best Water Su Arıtma Sistemini seçtiğiniz için teşekkür ederiz bu kullanım kılavuzu

Detaylı

BAHÇE HAVUZLARININ VEGÖLETLERİN EKOLOJİK DENGELERİNİ NASIL KORUYABİLİRİZ?

BAHÇE HAVUZLARININ VEGÖLETLERİN EKOLOJİK DENGELERİNİ NASIL KORUYABİLİRİZ? BAHÇE HAVUZLARININ VEGÖLETLERİN EKOLOJİK DENGELERİNİ NASIL KORUYABİLİRİZ? KRİSTAL BERRAKLIĞINDA GÖLETLER İÇİN: BERRAKLAŞTIRICI POND CLEAR Bulanık ve yeşil su bir bahçe havuzunun bir numaralı problemidir.

Detaylı

Risk potansiyelinin azaltılması Çevre tehditlerinin önlenmesi Masrafların düşürülmesi

Risk potansiyelinin azaltılması Çevre tehditlerinin önlenmesi Masrafların düşürülmesi Su-Hijyen-Yönetimi - İçme suyu- - Kullanım suyu- - İşleme suyu- -Sulu işlem ve kullanım sürecinde yüzeyler- Risk potansiyelinin azaltılması Çevre tehditlerinin önlenmesi Masrafların düşürülmesi Su dezenfeksiyonu

Detaylı

Sodyum Hipoklorit Çözeltilerinde Aktif Klor Derişimini Etkileyen Faktörler ve Biyosidal Analizlerindeki Önemi

Sodyum Hipoklorit Çözeltilerinde Aktif Klor Derişimini Etkileyen Faktörler ve Biyosidal Analizlerindeki Önemi Sodyum Hipoklorit Çözeltilerinde Aktif Klor Derişimini Etkileyen Faktörler ve Biyosidal Analizlerindeki Önemi Umut ŞAHAR Ege Üniversitesi EgeMikal Çevre Sağlığı Birimi 19.03.2014 Ulusal Biyosidal Kongresi

Detaylı

Temel Su Kimyası İçme Suyu Alternatifleri Alternatiflerin Değerlendirilmesi Alternatiflerin Kıyaslanması Bursa da Çeşme Suyunun Durumu

Temel Su Kimyası İçme Suyu Alternatifleri Alternatiflerin Değerlendirilmesi Alternatiflerin Kıyaslanması Bursa da Çeşme Suyunun Durumu Temel Su Kimyası İçme Suyu Alternatifleri Alternatiflerin Değerlendirilmesi Alternatiflerin Kıyaslanması Bursa da Çeşme Suyunun Durumu TEMEL SU KİMYASI HAVA MİNERALLER TOPRAK Kalsiyum Magnezyum Sodyum

Detaylı

HASTANE TEMİZLİĞİ AYŞEGÜL LİKOĞLU ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRESİ VE EĞİTİM HEMŞİRESİ

HASTANE TEMİZLİĞİ AYŞEGÜL LİKOĞLU ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRESİ VE EĞİTİM HEMŞİRESİ HASTANE TEMİZLİĞİ AYŞEGÜL LİKOĞLU ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRESİ VE EĞİTİM HEMŞİRESİ Amaç Hastanede çalışan personeli ve yatan hastaları hastane enfeksiyonları açısından korumak, bilinçlendirmek, Gerekli

Detaylı

İlk çamur arıtım ünitesidir ve diğer ünitelerin hacminin azalmasını sağlar. Bazı uygulamalarda çürütme işleminden sonra da yoğunlaştırıcı

İlk çamur arıtım ünitesidir ve diğer ünitelerin hacminin azalmasını sağlar. Bazı uygulamalarda çürütme işleminden sonra da yoğunlaştırıcı İlk çamur arıtım ünitesidir ve diğer ünitelerin hacminin azalmasını sağlar. Bazı uygulamalarda çürütme işleminden sonra da yoğunlaştırıcı kullanılabilir. Çürütme öncesi ön yoğunlaştırıcı, çürütme sonrası

Detaylı

OZ-300 OZON JENERATÖRÜ PLC KONTROL SİSTEMİ ARIZA VE UYARI MESAJLARI EL KİTABI

OZ-300 OZON JENERATÖRÜ PLC KONTROL SİSTEMİ ARIZA VE UYARI MESAJLARI EL KİTABI OZ-300 OZON JENERATÖRÜ PLC KONTROL SİSTEMİ ARIZA VE UYARI MESAJLARI EL KİTABI Sayfa: 1/15 FİHRİST Dewpoint Dewpoint değeri düşük F4 trafo termik arızası Trafo bobin arızası Cihaz kapakları açık Soğutma

Detaylı

Kompakt panolar. Kompakt panolar AE. Kompakt sistem panoları CM. Plastik panolar KS. Kompakt panolar AE...46

Kompakt panolar. Kompakt panolar AE. Kompakt sistem panoları CM. Plastik panolar KS. Kompakt panolar AE...46 Kompakt panolar Kompakt panolar AE Kompakt panolar AE...46 Kompakt sistem panoları CM Genişlik 600 800 mm...50 Genişlik 1000 1200 mm...51 Plastik panolar KS Plastik panolar KS...52 Rittal Katalog 34/Endüstriyel

Detaylı

Su; yaşam kaynağımız...

Su; yaşam kaynağımız... Su; yaşam kaynağımız... ÜRÜN VE HİZMETLERİMİZ Su alanında tecrübeli ve uzman kadromuz ile Antalya Merkezli olarak hizmet veren bir kuruluşuz. Uygulama yeri keşfi, su analizi, sistem projelendirmesi, satış

Detaylı

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜMLERİ... Fiziksel Parametreler Aydınlatma Şiddeti Ölçümü Termal Konfor Ölçümü Gürültü Ölçümü Titreşim Ölçümü

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜMLERİ... Fiziksel Parametreler Aydınlatma Şiddeti Ölçümü Termal Konfor Ölçümü Gürültü Ölçümü Titreşim Ölçümü ÇEVRE ANALİZLERİ... Emisyon Ölçüm ve Analizleri Çevresel Gürültü ve Titreşim Ölçümleri İmisyon Ölçümleri Su, Atık Su ve Deniz Suyu Analizleri Atık Yağ Analizleri Atık Analizleri Toprak Analizleri Arıtma

Detaylı

TEHLİKELİ MADDE YÖNETİM PROSEDÜRÜ. KOD:STK.PR.02 Y. Tarihi: 31.05.2013 Sayfa No: 5/5 Rev. T.:15.07.2013 Rev. No: 01

TEHLİKELİ MADDE YÖNETİM PROSEDÜRÜ. KOD:STK.PR.02 Y. Tarihi: 31.05.2013 Sayfa No: 5/5 Rev. T.:15.07.2013 Rev. No: 01 1. AMAÇ: Tehlikeli Maddelerin Güvenli Taşınması, Depolanması, Kullanılması, Dökülmesi ile Tehlikeli Maddelere Maruz Kalınması Durumunda yapılması Gerekenler ve Eğitimi İçin Standart Bir Yöntem Belirlemektir.

Detaylı

YAĞMUR SUYU (YAPRAK) FİLTRESİ YAĞMUR SUYU TOPLAMA

YAĞMUR SUYU (YAPRAK) FİLTRESİ YAĞMUR SUYU TOPLAMA YAĞMUR SUYU (YAPRAK) FİLTRESİ YAĞMUR SUYU TOPLAMA NASIL ÇALIŞIR? YAĞMUR SUYU NASIL TOPLANIR? Başta çatılar olmak üzere, açık alanlar otoparklar, yollar ve drenaj borularından toplanabilir. NERELERDE KULLANILIR?

Detaylı

SYM-300 Vibrasyon Konveyörlü SEBZE YIKAMA MAKİNESİ

SYM-300 Vibrasyon Konveyörlü SEBZE YIKAMA MAKİNESİ Konveyörlü Fritöz Sebze Yıkama Makinesi SYM-300 Vibrasyon Konveyörlü SEBZE YIKAMA MAKİNESİ Soğuksan SYM-300 Sebze yıkama makinesi büyük ölçekli mutfakların taze sebze ve meyve yıkama ihtiyaçlarını karşılamak

Detaylı

Hidroliğin Tanımı. Hidrolik, akışkanlar aracılığıyla kuvvet ve hareketlerin iletimi ve kumandası anlamında kullanılmaktadır.

Hidroliğin Tanımı. Hidrolik, akışkanlar aracılığıyla kuvvet ve hareketlerin iletimi ve kumandası anlamında kullanılmaktadır. HİDROLİK SİSTEMLER Hidroliğin Tanımı Hidrolik, akışkanlar aracılığıyla kuvvet ve hareketlerin iletimi ve kumandası anlamında kullanılmaktadır. Enerji Türleri ve Karşılaştırılmaları Temel Fizik Kanunları

Detaylı

S.S. YEŞİL DURU EVLERİ KOOPERATİFİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJE RAPORU

S.S. YEŞİL DURU EVLERİ KOOPERATİFİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJE RAPORU S.S. YEŞİL DURU EVLERİ KOOPERATİFİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJE RAPORU 1 - PROSESİN TANITILMASI Tatil sitesinden kaynaklanacak evsel nitelikli atıksuları arıtacak olan, arıtma tesisi, biyolojik sistem (aktif

Detaylı

Konveyörlü Tip WTM140

Konveyörlü Tip WTM140 serisi, bulaşık yıkama işleminde yüksek verimlilik, tasarruf ve ergonomi konularında yüksek beklentileri bulunan profesyoneller için üretilir. Ürün serisi bardak yıkama, tezgahaltı, giyotin tip, konveyörlü,

Detaylı

KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ HAVUZ SUYU OPERATÖRLÜĞÜ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ HAVUZ SUYU OPERATÖRLÜĞÜ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ HAVUZ SUYU OPERATÖRLÜĞÜ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2012 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

VIIA GRUBU ELEMENTLERİ

VIIA GRUBU ELEMENTLERİ Bölüm 9 VIIA GRUBU ELEMENTLERİ Bu slaytlarda anlatılanlar sadece özet olup ayrıntılı bilgiler derste verilecektir. F, Cl, Br, I, At Halojenlerin Genel Özellikleri *Halojenlerin hepsi zehirli ve renklidir.

Detaylı

Tekstil korumasında süreç OPTİMİZASYONU İÇİN YENİLİKÇİ TEKNİK

Tekstil korumasında süreç OPTİMİZASYONU İÇİN YENİLİKÇİ TEKNİK Tekstil korumasında süreç OPTİMİZASYONU İÇİN YENİLİKÇİ TEKNİK KALİTE MALİYET Çevre Aquastream SİSTEMLERİNİN avantajları: Kalite - Yıkama banyosundaki havların ve saçların azalması - Bulaşan havlar özenle

Detaylı

Laboratuar Tasarımı. Genel Gereksinimler. Yrd. Doç. Dr. Emrah TORLAK

Laboratuar Tasarımı. Genel Gereksinimler. Yrd. Doç. Dr. Emrah TORLAK Laboratuar Tasarımı Genel Gereksinimler Yrd. Doç. Dr. Emrah TORLAK 1. Genel Tehlikeli materyallerin kullanımı ve muhafazasının oluşturduğu riskler nedeni ile laboratuarlar ve laboratuar dışı aktivitelerin

Detaylı

STERİLİZASYON. Sterilizasyon Yöntemleri. Sterilizasyonu Etkileyen Faktörler

STERİLİZASYON. Sterilizasyon Yöntemleri. Sterilizasyonu Etkileyen Faktörler STERİLİZASYON Tüm canlı mikroorganizmaların tam olarak uzaklaştırılması veya öldürülmesi işlemidir. Türk Gıda Kodeksi Çiğ Süt ve Isıl İşlem Görmüş Sütleri Tebliği ne göre sterilizasyon; oda sıcaklığında

Detaylı

Pool Fresh!up. Sphere. VitroSphere nano. Yüzme havuzu filtresi için DIN normlarına uygun eşsiz cam bilyalar. NSF DIN. Certified to NSF/ANSI 61

Pool Fresh!up. Sphere. VitroSphere nano. Yüzme havuzu filtresi için DIN normlarına uygun eşsiz cam bilyalar. NSF DIN. Certified to NSF/ANSI 61 Pool Fresh!up Vitro Sphere VitroSphere nano Yüzme havuzu filtresi için DIN normlarına uygun eşsiz cam bilyalar. Geprüft nach DIN 19603 & KSW-Richtlinie DIN 19603 NSF Certified to NSF/ANSI 61 Genel sorun

Detaylı

TEHLİKELİ ENERJİNİN KONTROLÜ. ETİKETLEME ve KİLİTLEME SİSTEMLERİ. Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için eğitim Seti

TEHLİKELİ ENERJİNİN KONTROLÜ. ETİKETLEME ve KİLİTLEME SİSTEMLERİ. Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için eğitim Seti TEHLİKELİ ENERJİNİN KONTROLÜ ETİKETLEME ve KİLİTLEME SİSTEMLERİ Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için eğitim Seti NEDEN ENERJİNİN KONTROLÜ? Kontrolsüz Enerji Ölümcüldür! TEHLİKELİ

Detaylı

BALIK HASTALIKLARININ KONTROLÜ

BALIK HASTALIKLARININ KONTROLÜ BALIK HASTALIKLARININ KONTROLÜ Hastalığın Çıkışını Engelleyici Önlemler Hastalıklardan korunma ile ilgili öncelikli emniyet tedbirleri, sağlıklı canlılarla, sağlıklı yumurtalarla uygun oranlarda stoklama

Detaylı

DEPOLAMA TALİMATI. Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: TYG_T01 07.06.2012 02.05.

DEPOLAMA TALİMATI. Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: TYG_T01 07.06.2012 02.05. REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 02.05.2013 Madde 5.3.6 eklendi. 01 Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Tesis Yönetimi ve Güvenliği Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş

Detaylı

10 Mart 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29291 TEBLİĞ

10 Mart 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29291 TEBLİĞ 10 Mart 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29291 TEBLİĞ Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME VE KONTROL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ MADDE 1 14/12/2011

Detaylı

AtılımKimyasalları AK 3151 D SUNKROM DEKORATİF KROM KATALİZÖRÜ (SIVI) ÜRÜN TANIMI EKİPMANLAR

AtılımKimyasalları AK 3151 D SUNKROM DEKORATİF KROM KATALİZÖRÜ (SIVI) ÜRÜN TANIMI EKİPMANLAR SAYFA NO: 1/5 AtılımKimyasalları AK 3151 D SUNKROM DEKORATİF KROM KATALİZÖRÜ (SIVI) ÜRÜN TANIMI AK 3151 D SUNKROM dekoratif krom kaplama banyolarında kullanılan sıvı katalist sistemidir. Klasik sülfatlı

Detaylı

Havuz suyunun dezenfeksiyonu için kullanılan en yaygın yöntem klor ile dezenfeksiyondur.

Havuz suyunun dezenfeksiyonu için kullanılan en yaygın yöntem klor ile dezenfeksiyondur. Havuz suyunun dezenfeksiyonu için kullanılan en yaygın yöntem klor ile dezenfeksiyondur. DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜNE GÖRE, Etkin bir klorlama için, ph 7.2-7.8 arasında tutulmalıdır. Bütün havuz tipleri için

Detaylı

DOĞAL GAZ YAKITLI KALORİFER KAZANI KULLANMA TALİMATI

DOĞAL GAZ YAKITLI KALORİFER KAZANI KULLANMA TALİMATI DOĞAL GAZ YAKITLI KALORİFER KAZANI KULLANMA TALİMATI Doğal gaz yakıtlı kazanlarda her bölgenin ana yetkili doğal gaz dağıtım müdürlüklerinin talimatları alınmalı ve kazancıya eğitimi verilmelidir. Kazan

Detaylı

EĞİTİM NOTLARI 16 BASINÇLI HAVA HATLARI BASINÇLI HAVA HATLARI

EĞİTİM NOTLARI 16 BASINÇLI HAVA HATLARI BASINÇLI HAVA HATLARI Basınçlı hava, endüstriyel tesislerde yaygın bir şekilde kullanılan bir enerji türüdür. Basınçlı hava, dış ortamdan alınan havanın bir kompresörde belli bir oranda sıkıştırılmasıyla elde edilir. Serbest

Detaylı

AyDo Süper İyonize Su (SIW) Teknolojisi ile. Rehabilite Sistemleri

AyDo Süper İyonize Su (SIW) Teknolojisi ile. Rehabilite Sistemleri AyDo Süper İyonize Su (SIW) Teknolojisi ile Kirletilmiş Suları Rehabilite Sistemleri AyDo Süper İyonize Su Teknolojisi www.ayhandoyuk.com.tr Nisan 2015 www.ayhandoyuk.name www.aydowater.com.tr www.aydosu.com

Detaylı

AP Hücreli Aspiratörler

AP Hücreli Aspiratörler AP Hücreli Aspiratörler AP-EKO Ekonomik Tip Hücreli Aspiratör AP-EKO serisi hücreli aspiratörleri, ısıtma ve soğutma istenmeyen yerlerde, ortam havasını tazelemek için veya tahliye etmek için, düşük veya

Detaylı

KANALİZASYONLARDA HİDROJEN SÜLFÜR GAZI OLUŞUMU SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ

KANALİZASYONLARDA HİDROJEN SÜLFÜR GAZI OLUŞUMU SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ KANALİZASYONLARDA HİDROJEN SÜLFÜR GAZI OLUŞUMU SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ Bu Çalışma Çevre Orman Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Mustafa Öztürk tarafından 2006 yılında yapılmıştır. Orijinal

Detaylı

ISITMA SİSTEMLERİ BİLGİ FORMU

ISITMA SİSTEMLERİ BİLGİ FORMU ISITMA SİSTEMLERİ BİLGİ FORMU Tarih: Müşteri Adı Adresi Şehir Posta Kodu : Sistem Sorumlusu ve Görevi Tel. Faks : GSM e-mail : HİKAYESİ Müşteri şimdiki sonuçlardan memnun mu? Evet Hayır Sorunların derecesi

Detaylı

TAMGA ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ., ENERJİ YÖNETİMİNDE SINIRSIZ ÇÖZÜMLER SUNAR. HOŞGELDİNİZ

TAMGA ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ., ENERJİ YÖNETİMİNDE SINIRSIZ ÇÖZÜMLER SUNAR. HOŞGELDİNİZ TAMGA ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ., ENERJİ YÖNETİMİNDE SINIRSIZ ÇÖZÜMLER SUNAR. HOŞGELDİNİZ TAMGA TRİO YANMA VERİMİ Yakma ekipmanları tarafından yakıtın içerdiği enerjinin, ısı enerjisine dönüştürülme

Detaylı

Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım. Mümkün. Orta. TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR KİŞİLER VE BÖLÜMLER: İşyerinde çalışan personel, ziyaretçiler

Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım. Mümkün. Orta. TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR KİŞİLER VE BÖLÜMLER: İşyerinde çalışan personel, ziyaretçiler DİŞ PROTEZ LABORATUVARI DEĞERLENDİRMESİ Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım ÖNCEKİ TEHLİKE ŞİDDET OLASILIK 1.1. İşyerinde acil çıkış yönlendirmesinin yapılmamış olması. 1.2. İşyerinde bulunan yangın

Detaylı

Derz sızdırmazlığı için PVC esaslı Su Tutucu Bantlar

Derz sızdırmazlığı için PVC esaslı Su Tutucu Bantlar Ürün Bilgi Föyü Düzenleme 06.01.2009 Revizyon no.: 0 Identification no: 01 07 03 01 023 0 000001 Sika -Su Tutucu Bantlar Derz sızdırmazlığı için PVC esaslı Su Tutucu Bantlar Construction Ürün Tanımı Kullanım

Detaylı

Automatic Self-Cleaning Filters.

Automatic Self-Cleaning Filters. FİLTERLAND OTOMATİK GERİ YIKAMALI FİLTRE Suda bulunan tortu ve partiküller; bulanıklığa, makina ve tesisatlarda tıkanmalara, enerji sarfiyatına ve bakteri üremesi için uygun ortam oluşumuna neden olmaktadır.

Detaylı

Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları Hakkında. Yönetmelik

Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları Hakkında. Yönetmelik Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 06.03.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27866 Değişik:RG-15/12/2011-28143 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YÜZME HAVUZLARININ PVC MEMBRAN (LİNER) İLE KAPLANMASINDA ARANAN ŞARTLAR

YÜZME HAVUZLARININ PVC MEMBRAN (LİNER) İLE KAPLANMASINDA ARANAN ŞARTLAR YÜZME HAVUZLARININ PVC MEMBRAN (LİNER) İLE KAPLANMASINDA ARANAN ŞARTLAR PVC MEMBRAN (LİNER) PVC iki tabaka arasına yerleştirilmiş, polyester donatı ile güçlendirilmiş, 1,5 mm kalınlığında, havuz kaplama

Detaylı

HAKKIMIZDA. Saygılarımızla, Öz Doğa Su Arıtma Sistemleri Ltd.Şti. Detaylı bilgi için: www.ozdogasuaritma.com

HAKKIMIZDA. Saygılarımızla, Öz Doğa Su Arıtma Sistemleri Ltd.Şti. Detaylı bilgi için: www.ozdogasuaritma.com HAKKIMIZDA ÖZ DOĞA Su Arıtma Sistemleri, dünya standartlarında en son arıtma teknolojilerini kullanarak kaliteli, güvenilir ve sağlıklı su elde edilmesini sağlayan su arıtma cihazları ve çözümleri, aynı

Detaylı

Temizlik: Mikroorganizmaların çoğalması ve yayılmasını önlemek için, yüzeylerin kir ve organik maddelerden fiziksel olarak uzaklaştırılmasıdır.

Temizlik: Mikroorganizmaların çoğalması ve yayılmasını önlemek için, yüzeylerin kir ve organik maddelerden fiziksel olarak uzaklaştırılmasıdır. DOKÜMAN NO: STR-TL-09 YAYIN TARİHİ : AĞUSTOS 2014 REVİZYON TARİHİ : 00 REVİZYON NO:00 SAYFA 1 / 5 1-Amaç: Ç.Ü Diş Hekimliği Fakültesi klinik ortamından kaynaklanabilecek enfeksiyonları önlemek için hasta,

Detaylı

YÜZME HAVUZU SAUNA SPA

YÜZME HAVUZU SAUNA SPA YÜZME HAVUZU SAUNA SPA GRANDER SU YAŞATMA TEKNOLOJİSİ GRANDER CİHAZLARI NASIL ÜRETİLİR? Avusturya da Tirol bölgesindeki Alp Dağlarında bir maden sahasından çıkan özel kaynak suyu, Johann Grander in doğayı

Detaylı

FINEAMIN 06 kullanılan kazan sistemlerinin blöfleri yalnızca ph ayarlaması yapılarak sorunsuzca kanalizasyona dreyn edilebilir.

FINEAMIN 06 kullanılan kazan sistemlerinin blöfleri yalnızca ph ayarlaması yapılarak sorunsuzca kanalizasyona dreyn edilebilir. Kazan Kimyasalları FINEAMIN 06 Demineralize su kullanlan, yüksek basınçlı buhar sistemleri için korozyon ve kireçlenmeyi önleyici kimyasal Kullanıcı ve Çevre Dostu: FINEAMIN 06, doğada hemen hemen tümüyle

Detaylı

Özellikler: Vakum tüpü ve ısıtma borusunun mükemmel bileşimi.

Özellikler: Vakum tüpü ve ısıtma borusunun mükemmel bileşimi. Özellikler: Vakum tüpü ve ısıtma borusunun mükemmel bileşimi. 1) Daha yüksek ısı verimliliği: Isı borusunun ileri ısı iletme tarzı, mükemmel seçici, emici kaplama ve yüksek vakumlu ısı korunması ile eksiksiz

Detaylı

Asidik suyun özellikleri. Alkali suyun özellikleri. ph > 11 ORP < -800mV Cl içermez. ph < 2,7 ORP < 1100mV Cl derişimi: 10-80 ppm

Asidik suyun özellikleri. Alkali suyun özellikleri. ph > 11 ORP < -800mV Cl içermez. ph < 2,7 ORP < 1100mV Cl derişimi: 10-80 ppm Et Endüstrisinde Elektrolize Yükseltgen Su Uygulaması Cem Okan ÖZER, Birol KILIÇ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ Elektrolize yükseltgen su Kontaminasyon=problem Bakteriler otostopçudur.

Detaylı

EN 15154-1 EN 15154-2

EN 15154-1 EN 15154-2 EN 15154-1 EN 15154-2 EN 15154-1 ACİL DUŞ Minimum Su Akışı: 60 lt / dak Yerden yükseklik: 2200 mm ± 100 mm Çekme kolu : Max.1750mm yukarıda Su Isısı: 15-37 o C arasında olmalıdır EN 15154-2 ACİL GÖZ YIKAMA

Detaylı