YUVACIK BARAJI HAM SUYUNUN DEZENFEKSİYON YAN ÜRÜNÜ (THM) OLUŞTURMA POTANSİYELİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI KULLANARAK BELİRLENMESİ ÖZET

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YUVACIK BARAJI HAM SUYUNUN DEZENFEKSİYON YAN ÜRÜNÜ (THM) OLUŞTURMA POTANSİYELİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI KULLANARAK BELİRLENMESİ ÖZET"

Transkript

1 YUVACIK BARAJI HAM SUYUNUN DEZENFEKSİYON YAN ÜRÜNÜ (THM) OLUŞTURMA POTANSİYELİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI KULLANARAK BELİRLENMESİ ÖZET Klorlama dezenfeksiyon amacıyla çokça tercih edilmektedir. Klorlamanın en büyük dezavantajı klorun, ham suda bulunan doğal organik maddeler ile reaksiyona girerek yan ürünlerin oluşumuna sebep olmasıdır. Bu yan ürünlerden en çok bilinen ve araştırılan tür trihalometanlardır (THM). Yapılan epidemiyolojik araştırmalar sonucunda, THM ler olası karsinojenler olarak belirlenmiştir. Bu çalışmada, İzmit Yuvacık Barajı ham suyunda THM oluşumunu etkileyen işletme parametrelerine bağlı olarak, THM oluşturma potansiyelinin belirlenmesi amacıyla yapay sinir ağı (YSA) yöntemi kullanılmıştır. Laboratuar ortamında elde edilen analiz sonuçları, YSA ya veri beslemesinde kullanılmıştır. Öğrenme işleminden sonra test verisi için en uygun YSA seçilmiş ve en düşük ortalama hata %5 ve en büyük belirtme oranı (r 2 ) %94 ile yapısında olan YSA ile elde edilmiştir. Sonuçlara göre, hazırlanan YSA belirtilen girdi değişkenlerine karşılık oluşabilecek THM in yaklaşık olarak tahmin edilmeside kullanılabileceği görülmüştür. Anahtar Sözcükler: Klorlama, Dezenfeksiyon, Trihalometanlar, THM, Yapay Sinir Ağları. Melike İŞGÖREN 1 Fatih TAŞPINAR 1* Vedat UYAK 2, İsmail TORÖZ 3 1 Kocaeli Üniversitesi Ali Rıza Veziroğlu MYO Çevre Koruma P. 2 Pamukkale Üniversitesi Çevre Müh. Böl. 3 İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Müh. Böl. * Sunum yapacak yazar.

2 DETERMINATION OF THM FORMATION POTENTIAL OF YUVACIK DAM RAW WATERS BY PRODUCTS USING ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS ABSTRACT Chlorination is greatly preferred for the purpose of disinfection. The main drawback of chlorination is to be producing some chlorinated disinfection by-products due to the reaction of chlorine with natural organic matter contained in raw water. These byproducts are called as trihalomethanes (THMs). Epidemiological research s show that THMs has been identified as potential carcinogens. In this study, an artificial neural network model (ANN) is used to predict THM formation potential depending on some operational parameters in Yuvacık Dam raw water in Izmit. The analysis results obtained in the laboratory is used to feed data to ANN. After learning and testing stages, the most appropriate ANN is chosen. The layer structure of the best ANN is while the average mean squared error (mse) is 5% and the biggest coefficient of determination (r 2 ) is 94%. The results show that prepared ANN model can be used to estimate THM formation potential approximately according to input variables. Keywords: Chlorination, Disinfection, Trihalomethanes, THM, Artificial Neural Networks.

3 1. GİRİŞ Dezenfeksiyon amacıyla klor kullanımı etkinliği, basitliği ve nispeten ucuz oluşu nedeniyle en fazla tercih edilen metotlardan biridir. Bu işlem sayesinde patojenik mikroorganizmalar inaktif hale getirilmekte, ancak bu işlem ile birlikte su içinde bulunan organik maddeler ile klorun arasında da birtakım reaksiyonlar gerçekleşmektedir. Bunun sonucunda da en fazla trihalometanlar (THM) ol mak üzere çeşitli yan ürünler oluşmaktadır. Potansiyel karsinojen olarak bilinen THM bileşikleri kloroform (CFM), bromodiklorometan (BDCM), dibromoklorometan (DBCM) ve bromoform (BFM) dan oluşmaktadır (Cantor ve diğ., 1987). Klor dozlamasının sudaki mikrobiyal faaliyetleri engelleyecek ölçüde seçilmesi gerekirken, aynı zamanda suda oluşabilecek bu yan ürünlerin de minimize edilmesi gerekmektedir (Rook, 1974). Suda çeşitli faktörler altında THM oluşumunu anlamak amacıyla bir çok matematiksel yaklaşımlar geliştirilmiştir (DOWR, 1991; Kavanaugh ve diğ., 1980; Gracia-Villanova, 1997). Matematiksel modeller çoğunlukla belirli girdi parametrelerine karşılık gelen ve hatayı minimize eden uygun katsayılar bulunması yoluyla elde edilmektedir. Sonuçta yapılan işlemler optimizasyon ve minimizasyon problemi olarak ele alınmakta ve en küçük kareler yöntemi, çok değişkenli regresyon analizi vs. kullanılarak en uygun katsayının bulunması ile sonuçlandırılmaktadır. Elde edilen ampirik formülde, girdi değişkenlerine ait farklı değerler ve elde edilen katsayılar kullanılarak, hassasiyet analizi yapılamakta ve matematik modelin doğruluğu test edilmektedir. Problemin bu şekilde çözülebilmesine karşılık yapay sinir ağları (YSA) kullanılarak doğrusal veya doğrusal olmayan çözümler de uygulanabilmektedir. Son yıllarda birçok gerçek yaşam problemi YSA lar kullanılarak çözülmekte ve farklı durumlar için gerçekçi yaklaşımlar elde edilebilmektedir (Hashem ve Karkory, 2007). İzmit ili içme suyu temininde kullanılan Yuvacık Barajı ham suyunda THM oluşumunu etkileyen işletme parametrelerinden klor dozu (Cl), reaksiyon süresi (t), toplam organik karbon (TOK) ve ph değerine bağlı olarak, THM oluşturma potansiyelinin üç katmanlı bir YSA kullanılarak modellenmesine çalışılmıştır. Kloroform (CFM), bromodiklorometan (BDCM), dibromoklorometan (DBCM) ve bromoform (BFM) analizleri ham suda yapılmıştır. Burada, THM belirtilen bileşenlerin toplamını temsil etmektedir. Analiz sonuçları ile elde edilen değerler uygun YSA nın seçiminde, eğitilmesinde ve gerçek verilerle testinde kullanılmıştır.

4 2. MATERYAL ve METOD Klor dozlaması sonucu oluşabilecek TTHM miktarının belirlenmesi amacıyla yapılan çalışma, laboratuarda analiz çalışmalarını ve bu çalışmalarda elde edilen analiz değerlerinin YSA ya girdi olarak kullanılmasıyla TTHM oluşumunun modellenmesi adımlarından oluşmaktadır Laboratuar Çalışmaları Ham suyun farklı deneysel koşullarda THM oluşturma kapasitesinin belirlenebilmesi amacıyla, Standard Methods 5710B uyarınca laboratuar ortamında 2 set halinde klorlama deneyleri gerçekleştirilmiştir (APHA, 1998). Bu kapsamda klor dozu, ph ve bekletme süreleri gibi işletme parametrelerinin THM oluşumunu etkileme derecesi belirlenmiştir Hamsu Özellikleri ve Parametre Değişim Aralıkları Yuvacık Barajı Kocaeli ili ve çevresine hizmet vermek üzere dizayn edilen dünyanın en büyük özel finansmanlı ve Türkiye nin ilk Yap-İşlet-Devret içme suyu projesi olup, yapımına 1991 yılında başlanmış ve 1999 Ocak ayında işletmeye alınmıştır. İnşa edilen barajın göl hacmi 60 milyon m 3 olup, yaklaşık yıllık su tutma kapasitesi 142 milyon m 3 civarındadır. Barajı besleyen ana kaynak Kirazdere dir. Ham su numuneleri 10 litrelik plastik bidonlar ile alınmış ısı ve ışıktan korunarak laboratuara ulaştırılmıştır. Numunelerde izlenen parametreler aşağıdaki Tablo 1 de verilmiştir. Tablo1. Numunelerde izlenen parametreler ve değişim aralıkları. Kaynak TOK (mg/l) UV 254 (nm) Sıcaklık ( o C) ph Bakiye klor (mg/l) THM ( g/l) Ham Su Laboratuar ortamında yapılan deneyler sırasında uygulanan değişkenler ve bu değişkenlerin değişim aralıkları Tablo 2 de verilmiştir. Tablo 2. Ham su deneysel çalışma kriterleri ve değişim aralıkları. DEĞİŞKENLER I. SET II. SET Klor Dozu (mg/l) ph Reaksiyon süresi (saat)

5 I. Set: Klor dozunun ve reaksiyon süresinin THM oluşumuna etkisini izlemek amacıyla ham suya 5, 10, 20, 40, 100 mg/l lik dozajlarda klor eklenmiştir. Daha sonra bu numuneler 6, 36, 48, 96, 168 saat inkübasyona tabi tutularak THM ölçümleri gerçekleştirilmiştir. II. Set: ph ve reaksiyon süresinin THM oluşumuna etkisini izlemek üzere 5 ve 100 mg/l lik klor dozajlarında ph; 5, 5.5, 6, 6.5 ve 7 ye ayarlanarak, numuneler 6, 24, 48, 96, 168 saatlik inkübasyona bırakılmış ve THM analizleri yapılmıştır Analiz Yöntemleri THM Analizi İçme suyundaki THM lerin analizi uluslararası literatür tarafından en çok önerilen EPA 551 Metodu kullanılarak gerçekleştirilmiştir (EPA, 1990). Bu metot sıvı-sıvı ekstraksiyon yöntemini baz almıştır. Su fazındaki klorlu uçucu organikler pentan solventi kullanılarak kolayca ekstrakte edilebilmektedir. Bu çalışmada HP marka 6890 model gaz kromatograf cihazı kullanılmıştır. Bu cihaz, HP Chemstation adlı yazılım tarafından desteklenmekte ve cihazın kumandası bir PC ile sağlanmaktadır. Sistemde taşıyıcı gaz olarak helyum kullanılmaktadır. Sistemde kullanılan kolon DB-1 model, 30 m uzunluğunda, 0.25 mm çapında ve 1 µm film kalınlığında kapiler bir kolondur. Sistemde enjeksiyon tekniği split/splitless teknikle gerçekleştirilmekte ve taşıyıcı gaz debisi 1.6 ml/dakika olarak işletilmektedir. Bu sistemin minimum tayin limiti 0.1 µg/l dir TOK Analizi (Yanma Infrared Metodu) Bu yöntem numunedeki organik karbonun bir katalizör eşliğinde reaksiyona sokularak karbondioksit oluşturulmasını içerir. CO 2 nin infrared absorbsiyonu yoluyla sudaki organik karbon miktarı ölçülür. Sudaki inorganik karbon ph değeri 2 ye çekilerek CO 2 ye dönüştürülmüş ve analizden önce sudan uzaklaştırılmıştır. Bu yöntem, karbon kaybına neden olan uçucu organik karbonların da giderilmesini sağlar. Organik ve inorganik karbonun oksidasyonu sonucu oluşan CO 2 nondispersif infrared analiz yöntemi kullanılarak ölçülmüştür Yapay Sinir Ağları Yapay sinir ağları (YSA), birçok alanda kullanılan modelleme metotlarından bir tanesidir. YSA, insan beyninin sinir hücrelerinden oluşan katmanlı ve paralel olan yapısının, tüm fonksiyonlarıyla beraber sayısal dünyada gerçeklenmeye çalışılan modelleridir. Yazılımlar

6 yardımıyla kolayca kurulabilen yapay sinir ağlarının yine yazılımsal olarak çalıştırılabilmesi de kolay olan modellerdir. YSA modelinde veri girişi, verinin taşınması (ağırlık kazandırılması) ve sonuç alınması, biyolojik bir sinir hücresinin (nöron) elemanlarını ve işleyişini taklit etmektedir (Rumelhart ve diğ. 1994). En temel elemanlarıyla bir YSA Şekil 1 deki gibi ifade edilmektedir. Girdi değerleri (x i ) gerçek ölçüm sonuçları olup bilinen değerlerden oluşan veri setidir. Ağırlıklar (w i ) her bir girdi biriminin çekirdek birimindeki değeridir. Çekirdek biriminde YSA yapısına özel toplama fonksiyonu çalışmaktadır. Çıktı biriminde ise istenilen sonuç alınır veya öğrenme aşamasında ise ölçüm sonucu verilir. Şekil 1. Yapay sinir ağı hücre yapısı. Çekirdek biriminde elde edilen y değerleri Eşitlik 1 e göre hesaplanmaktadır: (1) Eşitlik 1 de verilen x i sinyali kendine ait olan ağırlık katsayısı ile çarpılarak toplam sinyale eklenmektedir. y in şeklinde toplanan değer çekirdek tarafından bağlantılar kullanılarak çıktıya gönderilir. Çıktı biriminde sonuç değerleri seçilen uygun bir fonksiyon ile y değerlerine çevrilir (Eşitlik 2) (Fausett, 1994). (2) YSA lar birçok farklı formda geliştirilmiş olup en çok kullanılan türlerinden bir tanesi çok katmanlı ileri beslemeli ve geriye hata yayımlı türdür (Multi Layer Perceptron Back

7 Propagation NN- MLPBP). Hidroloji ve su kaynakları ile yapılan çalışmalarda en çok bu yapı kullanılmaktadır (Govindaraju ve diğ., 2000). Bu çok katmanlı yapı Şekil 2 de gösterilmiştir. Şekil 2. Çok katmanlı YSA ların genel yapısı. Girdi katmanında bulunan birimler veya nöronlar diğer katmanlara, bağlantı ağırlıkları (w i ) ile ilişkilendirilmiştir. Bu sayede bir katmanda bulunan nörona bir önceki katmandan gelen sinyal, bağlantı ağırlıkları ile ilişkilendirilip, tüm nöronların ağırlıkları toplanır ve çıktı katmanındaki nöronlara yollanır. Döngüsel bir işlemde hata minimizasyonu ile YSA nın eğitilmesi sağlanmaktadır. Bu işlemde, bilinen girdi ve çıktı değerleri ağırlıklara dönüştürülür ve YSA nın öğrenme işlemi, kontrol edilen toplam hatanın belli bir değerinin altına düştüğü noktada tamamlanmış olur. Bu durumda, tüm girdi ve çıktı değerleri YSA nın ağırlıklarına dönüştürülmüş olmaktadır. İşte bu ağırlıklar kullanılarak farklı girdi değerleri için sonuç üretilmesi mümkün olmaktadır. Öğrenme aşamasında girdi ve çıktı katmanlarına ait farklı aktivasyon veya eşikleme fonksiyonları kullanılmaktadır. En çok bilinenleri doğrusal, eşik fonksiyonu ve sigmoid fonksiyonudur. Bu fonksiyonların türevlenebilir olması gerekmektedir. Birçok çalışmada girdi ve çıktı katmanlarına ait hesaplamalarda aktivasyon fonksiyonu olarak Eşitlik 3 te verilen lojistik sigmoid fonksiyonu kullanılmıştır. YSA nın öğrenme aşamasında temin edilen veri setinin doğruluğu, verilerin birbirleri ile olan mantıksal ilişkisi, seçilen öğrenme oranı ve seçilen minimum hata oranı veya maksimum döngü sayısı etkin olmaktadır. f x 1 (3) 1 x e

8 Geriye yayımlı öğrenmede sürekli girdi tipi kullanılmaktadır. Aktivasyon için ise türevi alınabilecek bir fonksiyon işleme sokulmaktadır. Genellikle sigmoid fonksiyonunu kullanan geri yayımlı ağlarda öğrenme fonksiyonu olarak Eşitlik 4 te belirtilen Delta kuralı kullanılmaktadır (Fausett, 1994). (4) Burada; w i,j : Eski veya yeni bağlantı ağırlıkları, µ : Öğrenme hızı veya öğrenme oranı, f(y in ) : Bir önceki çıktı değeri, t : Güncel çıktı değeri, f (y in ) :Aktivasyon fonksiyonunun birinci türevidir Çalışmada kullanılan YSA yapısı Bu çalışmada, 3 katmanlı ileri beslemeli geriye hata yayımlı YSA kullanılmıştır. 1. katman girdi katmanı olup girdi nöronlarını klor dozajı (mg/l), ph, toplam organik karbon (TOK) (mg/l) ve reaksiyon süresi (saat) oluşturmaktadır. İkinci katman gizli veya saklı katmandır. Bu katmanda ise 6, 8, 10 ve 12 nöron denenerek en uygunu bulunmaya çalışılmıştır. Son katman olan üçüncü katman çıktı katmanıdır. Çıktı katmanında ise sadece THM değerini belirten bir nöron seçilmiştir. YSA yapısı Şekil 3 te verilmiştir. Uygun YSA yapısının seçilmesinde Tablo 3 te verilen deneme setleri kullanılmıştır. YSA nın eğitilmesinde ve testlerinde, geliştirilen ve Şekil 4 ile Şekil 5 te gösterilen modelleme yazılımı kullanılmıştır. Bu yazılım ile seçilen YSA türleri öğrenme aşamasında test edilmiş ve en iyi YSA belirlenmiştir. Veri seti ve test seti dosyası bir text dosyası içinde, ilk satırı başlık bilgisi içeren ve virgülle ayrılmış basit bir dosyadır. Bu dosyada geçen tüm veriler ilk satır hariç sayılardan oluşmalıdır. Öğrenme aşamasında 100 adet veri ve test aşamasında ise 40 adet veri kullanılmıştır. Orijinal veriler ve test verileri aynı formatta olup, hepsi girdi ve çıktı değişkeninin maksimum ve minimum değerlerine göre normalleştirilmiştir. Normalleştirme sonucu orijinal ve test setindeki her bir değer 0.05 ile 0.95 değerleri arasına getirilmiştir. Elde edilen son haliyle, orijinal veri setinde öğrenme işlemi gerçekleştirilmiştir. Daha sonra test veri seti YSA da çalıştırılarak farklı durumlarda elde edilen sonuçlar bulunmuştur. Öğrenme

9 süresince her bir YSA seçimi için döngü seçilmiştir. Yazılımla bu süreç sonunda elde edilen hata değerleri yani ortalama hatanın karesi (mse), minimum hata oranı (%), maksimum hata oranı (%) ile korelasyon katsayısı (r 2 ) bulunarak kaydedilmiştir. Girdi Katmanı Gizli Katman Çıktı Katmanı w i h 1 y i Cl ph t THM TOK w n h n-1 h n y n Şekil 3. Çalışmada seçilen çok katmanlı YSA yapısı ( ). Tablo 3. En uygun YSA nın seçiminde kullanılan YSA yapıları. Öğrenme Oranı Öğrenme Momentumu Katmanlardaki Nöron Sayıları (Girdi-Gizli-Çıktı)

10 Şekil 4. YSA için geliştirilen bilgisayar programı (değerler normalleştirilmiştir). Şekil 5. Çok katmanlı YSA öğrenme ve test modülü.

11 Çalışmada kullanılan veri setlerine ait bir takım istatistiksel veriler Tablo 4 te verilmiştir. Tablo 4. Veri setlerine ait istatistiksel değerler. Maksimum Minimum Mod Ortanca Ortalama Cl Dozu (mg/l) TOK (mg/l) ph t (saat) TTHM (mg/l) CFM (mg/l) SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME Kullanılacak olan yapay sinir ağı yapısının belirlenmesi için Tablo 3 te verilen deneme setleri için program ayrı ayrı çalıştırılmıştır döngü sonucunda mse değeri, ortalama hata, minimum ve maksimum hata ile belirtme katsayıları (r 2 ) elde edilmiştir. Gizli katman nöron sayısı 6 ve 8 olan YSA yapıları diğerlerine oranla yüksek oranda başarısız bulunmuştur. Bu nedenle geriye kalan 10 ve 12 nörona sahip YSA lara ait bu değerler Tablo 5 te verilmiştir. YSA, öğrenme işleminden sonra kaydedilmiş ve test sırasında kullanılmıştır. Tablo 5. Deneme seti için seçilen YSA lara ait öğrenme istatistikleri. Öğrenme Oranı Öğrenme Momentumu YSA Yapısı MSE Maks. Min. Ortalama Belirtme Hata Hata Hata (%) Katsayısı (r 2 ) % (%)

12 En uygun YSA seçimi için yapılan çalışmada seçim için korelasyon katsayısı, mse değeri ve ortalama hata değeri göz önüne alınmıştır. Genel olarak bakıldığında tüm YSA türleri için elde edilen sonuçlar birbirlerine çok yakındır. Fakat bu kriterlere göre en iyi YSA yapısı, Tablo 5 te de verilen ve öğrenme oranı 0.1, öğrenme momentumu 0.0, belirtme katsayısı ve katman yapısı olan YSA olduğu görülmüştür. Ayrıca, öğrenme oranı 0.5, öğrenme momentumu 0.5, belirtme katsayısı ve katman yapısı şeklinde verilen yapı için de sonuçlar benzer bulunmuştur. Ancak, hata değerleri de göz önüne alındığında yapısının daha iyi olduğu görülmüştür. Dolayısıyla test verileri için bu yapısında olan YSA ve belirlenen öğrenme parametreleri seçilmiştir. Test veri seti için YSA nın eğitiminde hiç yer almayan değerler kullanılmıştır. Seçilen YSA yapısı ile yapılan test işlemine ait basit bir grafik Şekil 6 da verilmiştir. Test sonuçlarına göre seçilen YSA ile test verisi üzerinde yapılan çalışmada belirtme katsayısı olarak bulunmuştur. Ayrıca ortalama, minimum ve maksimum yüzde hata oranları ise sırasıyla; 4.9, 0.02 ve 17.1 dir. Şekil 6. Eğitilmiş YSA ( yapısında) ile test verisinin karşılaştırılması. Seçilen katman yapısındaki YSA test verilerini başarılı bir şekilde yorumlamıştır. YSA kullanılarak daha önce belirlenmiş değerler yardımıyla, analizi güç veya pahalı olan bir takım işlemler için çıkarımlar yapılabilmektedir. Bu çalışmada da YSA kullanılarak, ham suyun klorla dezenfeksiyonu sonucunda, sudaki organik maddeler ile klorun reaksiyonu sonucu THM oluşturma potansiyeli belirlenmiş ve seçilen YSA modelinin başarılı olduğu

13 görülmüştür. Tercih edilen YSA yapısının yanında farklı tür örneğin; Radyal Fonksiyon Tabanlı YSA lar (RBF YSA) veya doğrusal olmayan Destek Vektör Makineleri (SVM) gibi farklı yapılarında kullanılması ve sonuçların değerlendirilmesi, benzer çalışmalar için yararlı ve yol gösterici olacaktır. KAYNAKLAR Kronberg L. ve Christman R. F. (1989) Chemistry of mutagenic by -products of water chlorination, The Science of the Total Environment, 81/82, Nikolaou A.D., Golfinopoulos S.K. ve Lekkas T.D. (2002) Formation of organic by-products during chlorination of natural waters, Journal of Environmental Monitoring, 4(6): Rook, J.J. (1974) Formation of haloforms during chlorination of natural waters. Wat. Treat. & Examin. 23, Cantor, K. P., Hoover, R. Hartge, P., Mason, T.J., Silverman, D.T., Altman, R., Austin, D.F., Child, M.A., Key, C.R., Marret, L.D., Myers, M.H., Narayana, A.S., Levin, L.I., Sullivan, J.W., Swanson, G.M., Thomas, D.B. ve West, D.W. (1987) Bladder cancer, drinking water source, and tap water consumption: a case-control study. J. National Cancer Inst. 79 (6), DOWR, (1991) Trihalomethan Formation Potential in the Sacramento San Joaquin Delta Mathematical Model Development, State of California The Resource Agency Department of Water Resources Division of Planning, D , Sacramento, CA. Hashem M. ve Karkory H. (2007) Artificial Neural Networks as Alternative Approach for Predicting Trihalomethane Formation in Chlorinated waters, Eleventh International Water Technology Conference, IWTC11 Sharm El-Sheikh, Egypt ( ). APHA, ( 1998) Standard methods for the examination of water and wastewater (Standard Methods 5710B, Std. Method 551.1, Std. Method 5310 B), 20th ed., Washington, DC. EPA, (1990) Determination of chlorination disinfection byproducts and chlorinated solvents in drinking water by liquid-liquid extraction and gas chromatography with electron-capture detection, U.S. Environmental Protection Agency Cincinnati, Ohio Rumelhart, D.E., Widrow, B. ve Lehr, M.A. (1994) The basic idea of neural networks. Communications of the ACM 37(3), Govindaraju, R.S. ve Rao A.R. (2000) Artificial Neural Networks in Hydrology, Kluwer Academic Publishers, Boston, USA. Fausett L. (1994) Fundamentals of Neural Networks, Prentice-Hall, pp. 461, ISBN , USA.

14 Kavanaugh, M. C., Trusell, A.R., Cromer, I., Trussell, R.R. (1980). An Empirical Kinetic Model for Trihalomethane Formation; Application to Meet the Proposed THM Standard, Journal of the American Water Works Association, 72, 578. Gracia-Villanova, R.J. (1997) Formation Evaluation and Modelling of THM s In Drinking Water of a Town,

İçme suyu kaynaklarında klorlama yan ürünlerinin diferansiyel UV spektroskopi yöntemi ile izlenmesi

İçme suyu kaynaklarında klorlama yan ürünlerinin diferansiyel UV spektroskopi yöntemi ile izlenmesi itüdergisi/e su kirlenmesi kontrolü Cilt:20, Sayı:2, 59-69 Kasım 2010 İçme suyu kaynaklarında klorlama yan ürünlerinin diferansiyel UV spektroskopi yöntemi ile izlenmesi Kadir ÖZDEMİR *, İsmail TORÖZ İTÜ

Detaylı

Diferansiyel Evrim Algoritması Destekli Yapay Sinir Ağı ile Orta Dönem Yük Tahmini

Diferansiyel Evrim Algoritması Destekli Yapay Sinir Ağı ile Orta Dönem Yük Tahmini International Journal of Research and Development, Vol.3, No., January 20 28 Diferansiyel Evrim Algoritması Destekli Yapay Sinir Ağı ile Orta Dönem Yük Tahmini İbrahim EKE Gazi Üniversitesi Mühendislik

Detaylı

ISSN: 1012-0726 (Baskı) ISSN: 1308-2477 (Online) SAYI: 111 DSİ TEKNİK BÜLTENİ DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ISSN: 1012-0726 (Baskı) ISSN: 1308-2477 (Online) SAYI: 111 DSİ TEKNİK BÜLTENİ DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ISSN: 1012-0726 (Baskı) ISSN: 1308-2477 (Online) SAYI: 111 DSİ DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK BÜLTENİ DSİ TEKNİK BÜLTENİ Sahibi DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Adına Akif ÖZKALDI Sorumlu Müdür

Detaylı

FORECASTING THE FUTURE PRICES OF THE SECOND-HAND AUTOMOBILES USING ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS

FORECASTING THE FUTURE PRICES OF THE SECOND-HAND AUTOMOBILES USING ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2009, C.14, S.2 s.375-391. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2009,

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 0, Sayı 5, 04, Sayfalar 45-49 Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences ACİL ÇAĞRI

Detaylı

Morgan Stanley Capital International Türkiye Endeksinin Yapay Sinir Ağları ile Öngörüsü

Morgan Stanley Capital International Türkiye Endeksinin Yapay Sinir Ağları ile Öngörüsü EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cilt: 12 Sayı: 4 Ekim 2012 ss. 541-547 Morgan Stanley Capital International Türkiye Endeksinin Yapay Sinir Ağları ile Öngörüsü Forecasting of Morgan Stanley Capital

Detaylı

Ampirik Yöntemlerle Gediz Nehri İçin Askıda Katı Madde Yükü Tahmini *

Ampirik Yöntemlerle Gediz Nehri İçin Askıda Katı Madde Yükü Tahmini * İMO Teknik Dergi, 2011 5387-5407, Yazı 348 Ampirik Yöntemlerle Gediz Nehri İçin Askıda Katı Madde Yükü Tahmini * Aslı ÜLKE* Sevinç ÖZKUL** Gökmen TAYFUR*** ÖZ Akarsu morfolojisinin anlaşılmasında, barajların

Detaylı

YAPAY SİNİR AĞLARI İLE BORSA ENDEKSİ TAHMİNİ

YAPAY SİNİR AĞLARI İLE BORSA ENDEKSİ TAHMİNİ Yönetim Yıl:20 Sayı: 63 Haziran 2009 YAPAY SİNİR AĞLARI İLE BORSA ENDEKSİ TAHMİNİ Doç. Dr. Birgül Kutlu Yrd. Doç. Dr. Bertan Badur Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü ÖZET Günümüzde

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTSTİTÜSÜ DESTEK VEKTÖR MAKİNELERİNİ KULLANARAK YÜZ BULMA Fatih KARAGÜLLE Yüksek Lisans Tezi Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Danışman: Yrd. Doç. Dr. Rembiye

Detaylı

Çok Markalı Servis İstasyonları için Yapay Sinir Ağları ile Görüntü Tabanlı Araç Marka ve Modeli Tanıma Yazılımı

Çok Markalı Servis İstasyonları için Yapay Sinir Ağları ile Görüntü Tabanlı Araç Marka ve Modeli Tanıma Yazılımı BAÜ Fen Bil. Enst. Dergisi Cilt 13(1) 88-101 (2011) Çok Markalı Servis İstasyonları için Yapay Sinir Ağları ile Görüntü Tabanlı Araç Marka ve Modeli Tanıma Yazılımı Gürkan TUNA 1 Trakya Üniversitesi, Edirne

Detaylı

SEKTÖREL HİSSE SENEDİ FİYAT TAHMİNİNDE YAPAY SİNİR AĞI YAKLAŞIMI VE KLASİK TAHMİNLEME YÖNTEMLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

SEKTÖREL HİSSE SENEDİ FİYAT TAHMİNİNDE YAPAY SİNİR AĞI YAKLAŞIMI VE KLASİK TAHMİNLEME YÖNTEMLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI Endüstri Mühendisliği Dergisi Cilt: 12 Sayı: 3-4 Sayfa: (2-17) Makina Mühendisleri Odası SEKTÖREL HİSSE SENEDİ FİYAT TAHMİNİNDE YAPAY SİNİR AĞI YAKLAŞIMI VE KLASİK TAHMİNLEME YÖNTEMLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP) SİSTEMİNİN ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ (AHP) İLE SEÇİMİ : OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP) SİSTEMİNİN ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ (AHP) İLE SEÇİMİ : OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2010, C.15, S.1 s.193-211. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2010,

Detaylı

ĐMKB ENDEKS ÖNGÖRÜSÜ ĐÇĐN ĐLERĐ BESLEMELĐ AĞ MĐMARĐSĐNE SAHĐP YAPAY SĐNĐR AĞI MODELLEMESĐ Tolga ULUSOY 1

ĐMKB ENDEKS ÖNGÖRÜSÜ ĐÇĐN ĐLERĐ BESLEMELĐ AĞ MĐMARĐSĐNE SAHĐP YAPAY SĐNĐR AĞI MODELLEMESĐ Tolga ULUSOY 1 ÖZET ĐMKB ENDEKS ÖNGÖRÜSÜ ĐÇĐN ĐLERĐ BESLEMELĐ AĞ MĐMARĐSĐNE SAHĐP YAPAY SĐNĐR AĞI MODELLEMESĐ Tolga ULUSOY 1 Bu çalışmada 1997-2000 y ılları arasında Istanbul Menkul Kıy metler Borsasında gerçekleşen

Detaylı

Development of Low-Cost Dynamic Triaxial Test Apparatus for Granular Materials

Development of Low-Cost Dynamic Triaxial Test Apparatus for Granular Materials Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 12-1 (2008),26-34 Granüler Yol Malzemeleri için Düşük Maliyetli Dinamik Üç Eksenli Test Cihazı Geliştirilmesi Altan YILMAZ *, Mustafa KARAŞAHİN

Detaylı

Karar Ağaçları İle Uydu Görüntülerinin Sınıflandırılması: Kocaeli Örneği

Karar Ağaçları İle Uydu Görüntülerinin Sınıflandırılması: Kocaeli Örneği Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 2, No: 1, 2010 (36-45) Electronic Journal of Map Technologies Vol: 2, No: 1, 2010 (36-45) TEKNOLOJĠK ARAġTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn: 1309-3983

Detaylı

Sigma 29, 196-230, 2011 Research Article / Araştırma Makalesi THE IMPLEMENTATION OF ERP IN AN INDUSTRIAL COMPANY - ENCOUNTERED PROBLEMS AND SOLUTIONS

Sigma 29, 196-230, 2011 Research Article / Araştırma Makalesi THE IMPLEMENTATION OF ERP IN AN INDUSTRIAL COMPANY - ENCOUNTERED PROBLEMS AND SOLUTIONS Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 29, 196-230, 2011 Research Article / Araştırma Makalesi THE IMPLEMENTATION OF ERP IN AN INDUSTRIAL COMPANY - ENCOUNTERED

Detaylı

İŞ YOĞUNLUĞU TAHMİNİ ve İŞGÜCÜ PLANLAMA: SÜPERMARKET UYGULAMASI. WORKLOAD ESTIMATION and STAFFING PLANNING: SUPERMARKET APPLICATION

İŞ YOĞUNLUĞU TAHMİNİ ve İŞGÜCÜ PLANLAMA: SÜPERMARKET UYGULAMASI. WORKLOAD ESTIMATION and STAFFING PLANNING: SUPERMARKET APPLICATION Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2009, C.14, S.3 s.91-109. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2009,

Detaylı

Hafif Betonlarda Basınç Dayanımlarının Tahmin Edilmesinde Kullanılan Farklı Tahmin Metotlarının Karşılaştırılması ÖZET

Hafif Betonlarda Basınç Dayanımlarının Tahmin Edilmesinde Kullanılan Farklı Tahmin Metotlarının Karşılaştırılması ÖZET Hafif Betonlarda Basınç Dayanımlarının Tahmin Edilmesinde Kullanılan Farklı Tahmin Metotlarının Karşılaştırılması Serkan SUBAŞI 1, Tuncay KAP 2, Ahmet BEYCİOĞLU 3 ve Mehmet EMİROĞLU 4 1, 2, 3, 4 Düzce

Detaylı

Bellek İçi Raporlama Sistemleri İçin Denormalizasyon Uygulaması

Bellek İçi Raporlama Sistemleri İçin Denormalizasyon Uygulaması Bellek İçi Raporlama Sistemleri İçin Denormalizasyon Uygulaması Mehmet Yasin Akpınar 1, Erdem Orman 1, Mehmetcan Gayberi 2 1 İdea Teknoloji Çözümleri, İstanbul mehmet.akpinar@ideateknoloji.com.tr, erdem.orman@ideateknoloji.com.tr

Detaylı

VERİ MADENCİLİĞİNDE KARAR AĞACI ALGORİTMALARI İLE BİLGİSAYAR VE İNTERNET GÜVENLİĞİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

VERİ MADENCİLİĞİNDE KARAR AĞACI ALGORİTMALARI İLE BİLGİSAYAR VE İNTERNET GÜVENLİĞİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA Endüstri Mühendisliði Dergisi Cilt: 5 Sayý: 3-4 Sayfa: (-19) Makale VERİ MADENCİLİĞİNDE KARAR AĞACI ALGORİTMALARI İLE BİLGİSAYAR VE İNTERNET GÜVENLİĞİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA Aslı ÇALIŞ, Sema KAYAPINAR*,

Detaylı

AHP-VIKOR VE MOORA YÖNTEMLERİNİN DEPO YERİ SEÇİM PROBLEMİNDE UYGULANMASI

AHP-VIKOR VE MOORA YÖNTEMLERİNİN DEPO YERİ SEÇİM PROBLEMİNDE UYGULANMASI Endüstri Mühendisliði Dergisi Cilt: 25 Sayý: -2 Sayfa: (2-5) Makale AHP-VIKOR VE MOORA YÖNTEMLERİNİN DEPO YERİ SEÇİM PROBLEMİNDE UYGULANMASI Adnan AKTEPE, Süleyman ERSÖZ Kırıkkale Üniversitesi, Endüstri

Detaylı

ÖMÜR YILDIZ. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı İşletme Bilim Dalı YÜKSEK LİSANS TEZİ

ÖMÜR YILDIZ. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı İşletme Bilim Dalı YÜKSEK LİSANS TEZİ DÖVİZ KURU TAHMİNİNDE YAPAY SİNİR AĞLARININ KULLANIMI ÖMÜR YILDIZ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı İşletme Bilim Dalı YÜKSEK LİSANS TEZİ Eskişehir Temmuz,

Detaylı

FAKTÖR ANALİZİ İLE AĞIRLIKLANDIRARAK YETKİNLİK ENVANTERİNİN DEĞERLENDİRMESİ VE PERFORMANS DEĞERLENDİRMEYE ETKİSİ

FAKTÖR ANALİZİ İLE AĞIRLIKLANDIRARAK YETKİNLİK ENVANTERİNİN DEĞERLENDİRMESİ VE PERFORMANS DEĞERLENDİRMEYE ETKİSİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl: Sayı: Bahar 0 / s.65-78 FAKTÖR ANALİZİ İLE AĞIRLIKLANDIRARAK YETKİNLİK ENVANTERİNİN DEĞERLENDİRMESİ VE PERFORMANS DEĞERLENDİRMEYE ETKİSİ Doç.Dr.Dicle

Detaylı

Sayısal Yükseklik Modelinden Yararlanılarak Bazı Havza Karakteristiklerinin Belirlenmesi: Bursa Karacabey İnkaya Göleti Havzası Örneği

Sayısal Yükseklik Modelinden Yararlanılarak Bazı Havza Karakteristiklerinin Belirlenmesi: Bursa Karacabey İnkaya Göleti Havzası Örneği Sayısal Yükseklik Modelinden Yararlanılarak Bazı Havza Karakteristiklerinin Belirlenmesi: Bursa Karacabey İnkaya Göleti Havzası Örneği Ş. Tülin AKKAYA ASLAN * Kemal S. GÜNDOĞDU ** A. Osman DEMİR *** ÖZET

Detaylı

YAPAY AÇIKLIKLI RADAR GÖRÜNTÜLERİNDE YAPAY SİNİR AĞLARI İLE HEDEF TANIMLAMA

YAPAY AÇIKLIKLI RADAR GÖRÜNTÜLERİNDE YAPAY SİNİR AĞLARI İLE HEDEF TANIMLAMA HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ TEMMUZ 2004 CİLT 1 SAYI 4 (55-60) YAPAY AÇIKLIKLI RADAR GÖRÜNTÜLERİNDE YAPAY SİNİR AĞLARI İLE HEDEF TANIMLAMA Okyay KAYNAK Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

Detaylı

Arsa Vasıflı Taşınmazların Değerine Etki Eden Faktörlerin ve Bu Faktörlerin Önem Sıralarının Belirlenmesi

Arsa Vasıflı Taşınmazların Değerine Etki Eden Faktörlerin ve Bu Faktörlerin Önem Sıralarının Belirlenmesi Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 5, No: 3, 2013 (1-16) Electronic Journal of Map Technologies Vol: 5, No: 3, 2013 (1-16) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn: 1309-3983

Detaylı

İstatistiksel Regresyon Yöntemlerinin Farklı Veri Gruplarına Uygulanması Üzerine Bir Analiz

İstatistiksel Regresyon Yöntemlerinin Farklı Veri Gruplarına Uygulanması Üzerine Bir Analiz GÜFBED/GUSTIJ (2012) 2 (2):55-67 Research/Araştırma 1 İstatistiksel Regresyon Yöntemlerinin Farklı Veri Gruplarına Uygulanması Üzerine Bir Analiz Serkan ÖZTÜRK 1,* 1 Gümüşhane Üniversitesi, Müh. Fak. Jeofizik

Detaylı

ERP Yazılımı Seçiminde İki Aşamalı AAS-TOPSIS Yaklaşımı 1

ERP Yazılımı Seçiminde İki Aşamalı AAS-TOPSIS Yaklaşımı 1 ERP Yazılımı Seçiminde İki Aşamalı AAS-TOPSIS Yaklaşımı 1 Selçuk PERÇİN Doç. Dr., KTÜ, İİBF, İşletme Bölümü, selcukpercin@yahoo.com A. Cansu GÖK Arş. Gör., KTÜ, İİBF, İşletme Bölümü cansu_gok@hotmail.com

Detaylı

BÜTÜNLEŞİK ANP-VIKOR YAKLAŞIMI İLE ERP YAZILIMI SEÇİMİ

BÜTÜNLEŞİK ANP-VIKOR YAKLAŞIMI İLE ERP YAZILIMI SEÇİMİ HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 2011 CİLT 5 SAYI 1 (97-110) BÜTÜNLEŞİK ANP-VIKOR YAKLAŞIMI İLE ERP YAZILIMI SEÇİMİ Ali Beykent Üniversitesi Büyükçekmece, İstanbul aligorener@beykent.edu.tr

Detaylı

VERİ MADENCİLİĞİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ

VERİ MADENCİLİĞİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl:11 Sayı: 21 Bahar 2012 s. 1-23 VERİ MADENCİLİĞİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ Serkan SAVAŞ 1, Nurettin TOPALOĞLU 2, Mithat YILMAZ 3 Geliş: 11.01.2012

Detaylı