La nueva línea de tituladores y buretas

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "La nueva línea de tituladores y buretas"

Transkript

1 TITRONIC y TitroLine La nueva línea de tituladores y buretas TITRONIC ve TitroLine Yeni titratörler ve piston büretler

2 SI Analytics ten yeni titratörler : Doğruluğundan ve özelliklerinden ödün vermeyen basitlik Yeni titratörler TitroLine 6000, TitroLine 7000 titratörler ve TITRONIC 500 piston büret doğruluk ve yeteneklerinden ödün vermeden kolay ve doğru analizler için. 2

3 TitroLine 6000 / TitroLine 7000 titratörler TITRONIC 500 piston büret Uzaktan ve yanlardan bakıldığında dahi rahatça görülebilen yüksek kontrastlı-renkli ekran. Akıllı değiştirilebilir dozajlama üniteleri sayesinde reaktif bilgileri güvenle saklanabilir. SCHOTT Instruments ID elektrodlarını kablosuz tanıma özelliği, doğru ölçümleri ve kalibrasyonu garanti eder (TitroLine 7000). Hatasız işlemler için klavye. Bilgisayar, terazi, USB, karıştırıcı ve diğer SI Analytics cihaz bağlantıları için 3 adet USB ve 2 adet RS232 arabirimi. Uygulama çeşitliliği için esnek ve çok yönlü. Avantajlar TitroLine TITRONIC 3

4 Rutin titrasyon işlemleri için farklı özelliklerde TITRONIC 500, TitroLine 6000 ve 7000 Yüksek görüntü kaliteli grafik ekran Yanlardan bakıldığında bile ekran rahatlıkla görülebilir. Titrasyon eğrisi ve birinci türev eğrisi ekranda görülebilir. Dönüm noktaları titrasyon eğrisi üzerinde görülebilir. 4

5 Yeni değiştirilebilir akıllı dozajlama üniteleri 5, 10, 20 ve 50 ml olmak üzere 4 farklı hacim. Az yer kaplamaları sayesinde laboratuar alanından tasarruf. Dozajlama ünitesi ve reaktife ilişkin aşağıdaki tüm bilgileri RFID çipte saklama özelliği : büret hacmi titrant adı titrant konsantrasyonu tirantın üretim veya son kullanma tarihi 3 Adet USB ve 2 adet RS232 arabirimi sayesinde çalışma istasyonunu genişletip kişiselleştirebilme ve Manyetik karıştırıcı Manuel kontrol ünitesi (fare) Yazıcı (HP-PCL) Klavye Harici disk USB genişleme yuvası yazıcı Terazi Bilgisayar Diğer SI Analytics cihazlarını bağlayabilme. Manuel kontrol ünitesi (fare) 5

6 Potansiyometrik titratör TitroLine 6000: Gıda, su, atık su ve çevre uygulamaları için ideal Basit ve kullanımı kolay TitroLine 6000 potansiyometrik titrasyonlarda performanstan ödün vermez. Gıda, su atık su ve çevresel uygulamalar için mükemmel bir seçimdir.yüksek kaliteli ekranı, hassas ph/mv ve dead-stop ölçüm arabirimi sayesinde oldukça geniş alandaki parametrelerin doğru güvenilir ve hızlı biçimde belirlenmesini sağlar. TitroLine 6000 özellikleri : ph/mv, ISE, redox veya fotometrik titrasyonlar için yüksek çözünürlüklü ph/mv ve sıcaklık elektrodu girişleri. Dönüm noktası aplikasyonları için polarize elektrot girişi. FOS/TAC, alkalinite ve içeceklerdeki toplam asitlik için metodlar. Lineer (sabit artışlı) ve dinamik dönüm noktası titrasyon modları. ph, mv ve µa dönüm noktası titrasyonları. Manuel titrasyona ve rutin dozajlamaya uygun. İçeceklerde toplam asitlik uygulaması 6 Su/atık su ve çevre analizleri için tipik uygulamalar : ph, alkalinite ( p+m-değeri ) Permanganat indeksi Kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ) Toplam Kjeldahl FOS/TAC (bkz.uygulama örneği) Atık suda klorür İçme suyunda serbest ve toplam klor Toplam sertlik (kalsiyum ve magnezyum toplamı) Çözünmüş oksijen Winkler metodu ile. Su/atık su ve çevre analizleri için uygulama : FOS/TAC (toplam uçucu yağ asitleri / Toplam Anorganik karbon ve toplam alkalinite) FOS/TAC değeri biyogaz üretim tesisleri ve fermentasyon proseslerinin izlenmesi için yaygın olarak bilinen bir titrasyon yöntemidir. TAC değeri fermentörden alınan 20 ml santrifüjlenmiş örneğin 0.05 mol/l sülfürik asitle titre edilmesi ile bulunur. FOS değeri ise aynı örneğin ph 4.4 e kadar titre edilmesiyle bulunur. Daha sonra harcanan ml değerleriyle aşağıdaki formül kullanılarak hesaplama yapılır. TAC=ml sülf.asit (ph 5 e kadar harcanan) x 250 FOS=(ml sülf.asit ph 5 ten ph 4.4 e x ) x 500 Farklı örnek hacimleri de dikkate alınabilir. FOS/TAC değeri hesaplanan sonuçların aritmetik ortalamasıdır. Metod, formül ve tüm parametreler TitroLine 6000 ve 7000 in hafızasında standart metod olarak mevcuttur.

7 Doğru sonuçlardan taviz vermeden TitroLine 6000 gıda, içecek, kalite kontrol, kalite güvence, Ar-Ge, gıda bilimleri ve gıda uygulamaları için ideal bir seçimdir. Uygulama: Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Gıda analizlerinde tipik uygulamalar: Tuz içeriği (klorür, sodyum klorür). ph değeri, şarapta, diğer içeceklerde ve gıdada toplam asitlik. Meyve ve sebze sularında formol sayısı. Askorbik asit (C vitamini). Süt ve süt ürünlerinde kalsiyum. Süt ve süt ürünlerinde protein (Kjeldahl-azot). Şarap ve meyve sularında invert şeker. İyot sayısı, peroksit sayısı, serbest yağ asitleri ve sabunlaşma sayısı 1). Şarap ve üzüm şırasında serbest ve toplam kükürt (kükürt dioksit) miktarı. 1) Serbest yağ asitleri ve sabunlaşma sayısı analizlerinin yapılabilirliği her numune için ayrı olarak test edilmelidir. Gıda analizlerinde uygulama örneği : Şarapta serbest ve toplam sülfüröz asidin (SO 2 ) belirlenmesi. Antik çağlardan beri kükürt (sülfüröz asit) şaraba koruyucu olarak katılmıştır. Sülfüröz asit oksitlenmeyi engeller ve istenmeyen mikroorganizmaların gelişmesine engel olur, şarabın ömrünü uzatır ve kalitesini korur. Serbest ve toplam kükürt (kükürt dioksit) miktarı, ml örneğe sülfürik asit ve potasyum iyodür eklendikten sonra, titrant olarak iyot çözeltisi (0.025 mol/l) ve indikatör elektrod olarak çift platin elektrot kullanılarak titrasyon ile belirlenir. Serbest SO 2 direkt titre edilir. Toplam SO 2 ise bağlı SO 2 nin sodyum hidroksitle serbest hale geçirilmesinden sonra titre edilir. Tüm parametreleri ile metod ve hesaplama formülleri TitroLine 6000 ve 7000 de standart metod olarak bulunur. 7

8 Daha gelişmiş otomasyon ve ilave metodlar TitroLine 7000 Daha fazla metod Basit ve kolay, fakat daha kapsamlı titrasyon mu yapmak istiyorsunuz? TitroLine 7000 ile 50 metod belleğe kaydedilebilir. En yüksek doğrulukta ölçüm ve kalibrasyon Kablosuz elektrod tanıma özelliği ile SCHOTT Instruments ID elektrodlarını otomatik olarak tanıyarak kalibrasyon ve ölçüm hatalarını ortadan kaldırır. Bağlantılar 8

9 Susuz ortam titrasyonları için mükemmel seçim Susuz ortam titrasyonları için özel elektrodlar (ilave elektrod, indikatör, referans ve yardımcı elektrodlar) ihtiyacını dahili yükseltici ile ortadan kaldırın. Yağlarda asit ve baz sayısı tayininde (TAN ve TBN). Glasiyal asetik asit içinde perklorik asit ile titrasyon. Hidroksil, NCO (izosiyanat) sayısı ve diğer spesifik değerler. ph Stat Titrasyonları ph stat uygulamasıyla belirlenmiş bir ph değeri asit veya bazla analiz esnasında sabit tutulur. ph stat titrasyonu: Enzim aktivitesi belirlenmesinde. Toprak numunesinin ph 4 te ph stat tayininde. Kimyasal sentezde ph değerinin izlenmesinde sıklıkla kullanılan bir uygulamadır. Titrasyon eğrisi: Toplam sertlik (Kalsiyum ve Magnezyum sertliği) İki dönüm noktası için tipik uygulama örneği: Amino hidroklorürlerin titrasyonu (Avrupa Farmakopisine göre) Şimdiye kadar, amino hidroklorürler glasiyal asetik asitte çözülür ve civa asetat eklenmesiyle serbest kalan aminler glasiyal asetik asit içindeki perklorik asit çözeltisiyle titre edilirdi. Avrupa Farmakopisi çevre dostu metoduna göre amino hidroklorürler etanol Daha fazla aplikasyon için daha fazla dönüm noktası Evet, TitroLine 7000 ile tek titrasyonda 2 dönüm noktasının belirlenmesi ve hesaplanması mümkündür. Kalsiyum ve magnezyum sertliklerini toplam olarak belirlemek yerine, ayrı ayrı belirlemek mümkündür. içinde ve 5 ml 0.01 mol/l HCl eklenerek çözülürler. Karışım 0.1 mol/l NaOH ile titre edilir. Titrasyon eğrilerinin çoğunda iki dönüm noktası görülür. Sonuç ilk ve ikinci dönüm noktası arasındaki fark ile hesaplanır. Bu metod, tüm parametreler ve hesaplama formülleri, TitroLine 7000 içinde standart olarak gelir ve eşdeğer madde ağırlığı girildikten sonra kullanılabilir. 9

10 TITRONIC 500 piston büret ile basit ve hassas dozajlama TITRONIC 500 manuel titrasyon, hassas dozajlama uygulamaları ve solüsyon hazırlamak için ideal bir piston bürettir. TitriSoft 3.0 yazılımı ile kullanıldığında bir titrasyon büreti olarak veya TitroLine 7000 ve TitriSoft 3.0 yazılımı ile kullanıldığında titrantı aktarmak için kullanılabilir. Önemli Özellikler 5, 10, 20 ve 50 ml hacminde değiştirilebilir akıllı dozajlama üniteleri. Bilgisayar ve/veya analitik terazi bağlantısı. RS232 veya USB arabirimi ile uzaktan kontrol. 2 adet RS232 arabirimi ile 16 bürete kadar bağlantı olanağı. İlk büret bir bilgisayara veya USB arabirimine bağlanır. 10

11 Dozajlama, solüsyon hazırlama ve manuel titrasyonlar Manuel Titrasyon Otomatik titrasyon uygulamaları giderek yaygınlaşmaktadır, ancak manuel titrasyon halen düşük maliyetli standart bir metoddur. Yüksek hassasiyet ve esnekliğin gerekli olduğu her yerde bir piston büret ve değiştirilebilir dozajlama modülleri en iyi seçimdir. Önemli özellikler : Manuel kontrol ünitesi (fare) kullanarak titrasyon. Titrasyon hızı ve doğruluğunu iyileştirmek için ayarlanabilir titrasyon oranı. Programlanabilir otomatik hesaplamalar, yazıcıdan raporlanabilir. Terazi bağlandığında otomatik tartım kaydı. Dozajlama Titrasyon dışında, laboratuarda yapılması gereken çeşitli dozajlama işlemleri vardır. Önemli özellikler : Manuel kontrol ünitesi (fare) ve tuş takımı kullanılarak dozajlama. Ayarlanabilir dozajlama ve doldurma oranı, hızı ve doğruluğu en iyi hale getirir. Dozaj metodları ve farklı parametreleri hafızasında tutar. Solüsyon hazırlama TITRONIC 500 örnek hazırlama modu ile reaktifin numuneye istenen konsantrasyona ulaşana dek eklenmesi mümkündür. Örnek tartılır, dozajlanacak hacim belirlenir ve numuneye eklenir. Önemli özellikler : Ayarlanabilir dozajlama ve doldurma hızı. Dozajlama hacmi ek bir bilgisayar yazılımı olmadan otomatik olarak hesaplanır. Terazi bağlandığında tartımlar otomatik olarak kaydedilir. 11

12 Uygulamalar Su ve Atık Su Analizleri Uygulama TITRONIC 500 (manuel) Alkalinite (p+m değeri) Kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ) Permanganat indeksi FOS/TAC Kjeldahl-azot/amonyak (distilasyondan sonra) İçme suyu ve atık suda klorür İçme suyunda klor Kalsiyum ve magnezyum sertliği (2 dönüm noktası) Toplam sertlik (Ca/Mg toplamı, 1 dönüm noktası) TitroLine 6000 TitroLine 7000 Gıda Uygulama TITRONIC 500 (manuel) Şarap ve diğer içeceklerde toplam asitlik Gıda ürünlerinde toplam asitlik (ketçap, salata sosu) Ekmek ve mayada asitlik Külde alkalinite Gıda ürünleri ve maden suyunda klorür ( tuz ) Sülfüröz asit (SO2), serbest ve toplam Uçucu asitler Sütte titre edilebilir asitlik (Soxhlet Henkel (SH) indeksi) İnvert şeker Askorbik asit (C vitamini) Süt ve süt ürünlerinde kalsiyum TitroLine 6000 TitroLine 7000 Maden suyunda kalsiyum ve magnezyum Formol indeksi Turşuluk tuzda nitrit İyot sayısı Peroksit sayısı Sabunlaşma sayısı 12 Serbest yağ asitleri (FFA)

13 Endüstriyel Ürünler Uygulama TITRONIC 500 (manuel) Kuvvetli asit ve baz titrasyonu (1 dönüm noktası) TitroLine 6000 TitroLine 7000 Fosforik asit (2 dönüm noktası) Hidroksil sayısı NCO (izosiyanat) sayısı Epoksi sayısı Reçine ve diğer endüstriyel ürünlerde asit sayısı Yağlarda toplam asit sayısı (TAN, max. 2 dönüm noktası) Yağlarda toplam baz sayısı (TBN) Diğer Uygulamalar Uygulama TITRONIC 500 (manuel) Sürfaktanlar Metaller (redoks) Metaller (çinko, bakır,, kompleksometrik) Perklorik asit ile titrasyon (Susuz çözelti titrasyonu) 1 dönüm noktalı potansiyometrik titrasyon TitroLine 6000 TitroLine dönüm noktalı potansiyometrik titrasyon Uygulamaya mükemmel uygunluk. Bu uygulama için manuel titrasyon kullanılmalıdır. Bu uygulamalar için titrasyon bazı kısıtlamalar ile yapılabilir. 13

14 Teknik Özellikler TitroLine 6000, TitroLine 700 ve TITRONIC 500 teknik özellikleri Özellik TITRONIC 500 TitroLine 6000 TitroLine 7000 Referans girişli ph/mv ölçüm girişi 1 1 Kablosuz elektrod tanıma Dead stop ölçüm girişi (2x4 mm) Sıcaklık ölçüm girişi (2x4 mm) Arabirimler (2) USB Host, (1) USB Slave (2) RS232 (2) USB Host, (1) USB Slave (2) RS232 (2) USB Host, (1) USB Slave (2) RS232 Terazi bağlantısı RS232 RS232 RS232 Printer (USB Host) HP PCL, Seiko DPU S445, PDF HP PCL, Seiko DPU S445, PDF HP PCL, Seiko DPU S445, PDF Dozajlama ünitesi çözünürlüğü 10,000 10,000 10,000 Akıllı değiştirilebilir dozajlama üniteleri mv ve ph bitim noktası titrasyonu 2 EP 2 EP mv ve ph dönüm noktasına dinamik ve lineer titrasyon 1 EQ 2 EQ Özellikle susuz çözelti titrasyonuna uygunluk Dead-stop titrasyonu ph-stat titrasyonu Manuel titrasyon Dozajlama uygulamaları Çözelti hazırlama (teraziye bağlı olarak manuel veya otomatik) Çeşitli hesaplamalar için standart formüller Standart metodlar Kullanıcı metod sayısı Otomatik numune alıcıya bağlantı ve kontrol TitriSoft 3.0 yazılımı ile kontrol EP : Bitim noktası EQ : Dönüm noktası 14

15 Sipariş bilgileri Tip No. Sipariş No. Ürün Açıklama T 500-M TITRONIC 500 piston büret, manyetik karıştırıcı ile TITRONIC 500 temel ünite, manyetik karıştırıcı (TM 235), stand çubuğu (TZ 1510), elektrod klempi (Z 305), manuel kontrol ünitesi (fare) (TZ 3880), güç kaynağı V T 500-M2/ TITRONIC 500 piston büret, manyetik karıştırıcı ve 20 ml değiştirilebilir dozajlama ünitesi ile TITRONIC 500 temel ünite, manyetik karıştırıcı (TM 235), 20 ml değiştirilebilir dozajlama ünitesi (WA 20), stand çubuğu (TZ 1510), elektrod klempi (Z 305), manuel kontrol ünitesi (fare) (TZ 3880), güç kaynağı V TL 6000-M1/ TITROLINE 6000 titratör, manyetik karıştırıcı ve 10 ml değiştirilebilir dozajlama ünitesi ile TitroLine 6000 temel ünite, manyetik karıştırıcı (TM 235), 10 ml değiştirilebilir dozajlama ünitesi (WA 10), kahverengi titrant şişesi, GL 45 ve S40 şişe adaptörleri, hortumlar, damlatma tüpü ve titrasyon ucu TL 6000-M1/ TITROLINE 6000 titratör, manyetik karıştırıcı ve 20 ml değiştirilebilir dozajlama ünitesi ile TitroLine 6000 temel ünite, manyetik karıştırıcı (TM 235), 20 ml değiştirilebilir dozajlama ünitesi (WA 20), kahverengi titrant şişesi, GL 45 ve S40 şişe adaptörleri, hortumlar, damlatma tüpü ve titrasyon ucu TL 6000-M1/ TITROLINE 6000 titratör, manyetik karıştırıcı ve 50 ml değiştirilebilir dozajlama ünitesi ile TitroLine 6000 temel ünite, manyetik karıştırıcı (TM 235), 50 ml değiştirilebilir dozajlama ünitesi (WA 50), kahverengi titrant şişesi, GL 45 ve S40 şişe adaptörleri, hortumlar, damlatma tüpü ve titrasyon ucu TL 6000-M2/ TITROLINE 6000 titratör, manyetik karıştırıcı, 20 ml değiştirilebilir dozajlama ünitesi ve ph elektrodu ile TitroLine 6000 temel ünite, manyetik karıştırıcı (TM 235), 20 ml değiştirilebilir dozajlama ünitesi (WA 20), kahverengi titrant şişesi, GL 45 ve S40 şişe adaptörleri, hortumlar, damlatma tüpü ve titrasyon ucu, kombine ph elektrodu, tampon çözelti seti TL 7000-M1/ TITROLINE 7000 titratör, manyetik karıştırıcı ve 10 ml değiştirilebilir dozajlama ünitesi ile TitroLine 7000 temel ünite, manyetik karıştırıcı (TM 235), 10 ml değiştirilebilir dozajlama ünitesi (WA 10), kahverengi titrant şişesi, GL 45 ve S40 şişe adaptörleri, hortumlar, damlatma tüpü ve titrasyon ucu TL 7000-M1/ TITROLINE 7000 titratör, manyetik karıştırıcı ve 20 ml değiştirilebilir dozajlama ünitesi ile TitroLine 7000 temel ünite, manyetik karıştırıcı (TM 235), 20 ml değiştirilebilir dozajlama ünitesi (WA 20), kahverengi titrant şişesi, GL 45 ve S40 şişe adaptörleri, hortumlar, damlatma tüpü ve titrasyon ucu TL 7000-M1/ TITROLINE 7000 titratör, manyetik karıştırıcı ve 50 ml değiştirilebilir dozajlama ünitesi ile TitroLine 7000 temel ünite, manyetik karıştırıcı (TM 235), 50 ml değiştirilebilir dozajlama ünitesi (WA 50), kahverengi titrant şişesi, GL 45 ve S40 şişe adaptörleri, hortumlar, damlatma tüpü ve titrasyon ucu TL 7000-M2/ TITROLINE 7000 titratör, manyetik karıştırıcı, 20 ml değiştirilebilir dozajlama ünitesi ve ph elektrodu ile TitroLine 7000 temel ünite, manyetik karıştırıcı (TM 235), 20 ml değiştirilebilir dozajlama ünitesi (WA 20), kahverengi titrant şişesi, GL 45 ve S40 şişe adaptörleri, hortumlar, damlatma tüpü ve titrasyon ucu, kombine ph elektrodu, tampon çözelti seti WA Değiştirilebilir dozajlama ünitesi 5 ml değiştirilebilir dozajlama ünitesi, titrant bilgilerini kaydedebilen entegre çipli, kahverengi titrant şişesi, GL 45 ve S40 şişe adaptörleri, hortumlar, damlatma tüpü ve titrasyon ucu WA Değiştirilebilir dozajlama ünitesi 10 ml değiştirilebilir dozajlama ünitesi, titrant bilgilerini kaydedebilen entegre çipli, kahverengi titrant şişesi, GL 45 ve S40 şişe adaptörleri, hortumlar, damlatma tüpü ve titrasyon ucu WA Değiştirilebilir dozajlama ünitesi 20 ml değiştirilebilir dozajlama ünitesi, titrant bilgilerini kaydedebilen entegre çipli, kahverengi titrant şişesi, GL 45 ve S40 şişe adaptörleri, hortumlar, damlatma tüpü ve titrasyon ucu WA Değiştirilebilir dozajlama ünitesi 50 ml değiştirilebilir dozajlama ünitesi, titrant bilgilerini kaydedebilen entegre çipli, kahverengi titrant şişesi, GL 45 ve S40 şişe adaptörleri, hortumlar, damlatma tüpü ve titrasyon ucu TM Manyetik karıştırıcı Manyetik karıştırıcı (500 ml ye kadar kaplar için uygun), stand çubuğu (TZ 1510), hız ayarı : rpm, TitroLine 6000/7000 ve TITRONIC 500 modellerine bağlanabilir TZ PC klavye USB kablo bağlantılı PC klavye, TitroLine 6000/7000 ve TITRONIC 500 modellerine bağlanabilir 15

analit çözeltisi + E j = E ind - E ref Referans Elektrot I Tuz Köprüsü I Analit Çözeltisi I İndikatör Elektrot

analit çözeltisi + E j = E ind - E ref Referans Elektrot I Tuz Köprüsü I Analit Çözeltisi I İndikatör Elektrot 1 POTANSİYOMETRİK YÖNTEMLER Ref. Enstrümantal Analiz, Referans Elektrotlar, İndikatör Elektrotlar digital metre referans elektrot, E ref tuz köprüsü, E j poröz membran analit çözeltisi metalik indikatör

Detaylı

Çevre analizleri. Su, toprak ve havanın kalite kontrolü

Çevre analizleri. Su, toprak ve havanın kalite kontrolü Çevre analizleri Su, toprak ve havanın kalite kontrolü 02 Metrohm... Titrasyonda global pazar lideridir. Titrasyon, voltammetri ve iyon kromatografinin yer aldığı iyon analizleri metodlarına ek olarak

Detaylı

Laboratuvarda Su Analizi Fotometrik ve Elektrokimyasal Cihazlar, Reaktifler ve Hizmetler

Laboratuvarda Su Analizi Fotometrik ve Elektrokimyasal Cihazlar, Reaktifler ve Hizmetler Katalog Laboratuvarda Su Analizi Fotometrik ve Elektrokimyasal Cihazlar, Reaktifler ve Hizmetler 2 GİRİŞ www.hach-lange.com.tr HACH LANGE Fotometrik ve Elektrokimyasal Cihazlar, Reaktifler ve Hizmetler

Detaylı

Su analizi için proses cihazları

Su analizi için proses cihazları Su analizi için proses cihazları İçme suyu ve atık suya yönelik ürünler ve hizmetler Doğrudan üreticiden: Ürünler, sistemler ve servis Kaliteli ürünler, sistem çözümleri ve kapsamlı hizmet arıyorsunuz.

Detaylı

Analiz istemleri. u ve Atıksu

Analiz istemleri. u ve Atıksu çözüm ortağınız Mühendislik Otomasyon Sistemleri Satış Montaj, Devreye Alma ve Eğitim Proses Kontrol Sistemleri Danışmanlık u ve Atıksu Analiz istemleri Teknik Servis : Bakım, Onarım ve Kalibrasyon Enotek

Detaylı

ÇEV205 ÇEVRE KĠMYASI I LABORATUVARI DENEY PROGRAMI. 1. Hafta: Deney Malzemelerinin Tanıtımı ve Grupların Oluşturulması

ÇEV205 ÇEVRE KĠMYASI I LABORATUVARI DENEY PROGRAMI. 1. Hafta: Deney Malzemelerinin Tanıtımı ve Grupların Oluşturulması ÇEV205 ÇEVRE KĠMYASI I LABORATUVARI DENEY PROGRAMI 1. Hafta: Deney Malzemelerinin Tanıtımı ve Grupların Oluşturulması 2. Hafta: Çözelti Hazırlama 3. Hafta : Asit- Baz Titrasyonu 4. Hafta: Kromatografi

Detaylı

İNSAN TÜKETİMİNE SUNULAN ŞEKERLERİN ANALİZ YÖNTEMLERİ TEBLİĞİ Yetki Kanunu Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Yayımlandığı R.Gazete 10.04.

İNSAN TÜKETİMİNE SUNULAN ŞEKERLERİN ANALİZ YÖNTEMLERİ TEBLİĞİ Yetki Kanunu Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Yayımlandığı R.Gazete 10.04. İNSAN TÜKETİMİNE SUNULAN ŞEKERLERİN ANALİZ YÖNTEMLERİ TEBLİĞİ Yetki Kanunu Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Yayımlandığı R.Gazete 10.04.2002-24722 Tebliğ No 2002/26 Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı; insan

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİSİ BAZ MİKTARI TAYİNİ 524KI0048

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİSİ BAZ MİKTARI TAYİNİ 524KI0048 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİSİ BAZ MİKTARI TAYİNİ 524KI0048 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

PeCOD KOİ Analizinin Yeni Yolu Laboratuvarda, Portatif olarak Sahada veya Online

PeCOD KOİ Analizinin Yeni Yolu Laboratuvarda, Portatif olarak Sahada veya Online PeCOD KOİ Analizinin Yeni Yolu Laboratuvarda, Portatif olarak Sahada veya Online GÜVENLİ, HIZLI, ÇEVRECİ Load. Start. Done. KOİ & BOİ 5 Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ) ve Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ),

Detaylı

ENSTRÜMENTAL GIDA ANALİZLERİ

ENSTRÜMENTAL GIDA ANALİZLERİ 1. ENSTRÜMENTAL GIDA ANALİZLERİ Yrd. Doç. Dr. Cemalettin BALTACI Doç. Dr. Ali GÜNDOĞDU 2012 GENEL BİLGİLER Bir gıda numunesinde kimyasal bir analizin sonuçlandırılması maddenin bir fiziksel özelliğinin

Detaylı

Gülçin KOÇ (Alçak Gerilim Ürünleri Devre Kesiciler ve Yük Ayırıcılar Ürün Müdürü)

Gülçin KOÇ (Alçak Gerilim Ürünleri Devre Kesiciler ve Yük Ayırıcılar Ürün Müdürü) ABB - Gülçin KOÇ (Alçak Gerilim Ürünleri Devre Kesiciler ve Yük Ayırıcılar Ürün Müdürü) A.G.-O.G. ŞALT TANITICI REKLAM AKILLI YÜK YÖNETİMİ YÜKLERİ OPTİMİZE EDEREK ENERJİ KESİNTİLERİNİ AZALTAN YENİ DEVRE

Detaylı

KROHNE INOR. 1939 dan bugüne Sıcaklık Ölçümü. Her zaman iyi bir çözüm. Proses enstrumantasyonu ve ölçüm çözümlerine genel bakış

KROHNE INOR. 1939 dan bugüne Sıcaklık Ölçümü. Her zaman iyi bir çözüm. Proses enstrumantasyonu ve ölçüm çözümlerine genel bakış KROHNE INOR 1939 dan bugüne Sıcaklık Ölçümü Her zaman iyi bir çözüm Proses enstrumantasyonu ve ölçüm çözümlerine genel bakış İçindekiler Bu broşürde kullanılan KROHNE ticari markaları: KROHNE AST CalSys

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MALZEME ÜRETİM LABORATUVARI- I TEMEL KAVRAMLAR. TİTRASYON DENEYİ (volumetrik analiz)

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MALZEME ÜRETİM LABORATUVARI- I TEMEL KAVRAMLAR. TİTRASYON DENEYİ (volumetrik analiz) T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MALZEME ÜRETİM LABORATUVARI- I TEMEL KAVRAMLAR TİTRASYON DENEYİ (volumetrik analiz) DENEY FÖYÜ Harun ARKAZ Kayseri,2012 Deneyin Adı: Asit

Detaylı

01-RENK ÖLÇÜM CİHAZI ŞARTNAMESİ

01-RENK ÖLÇÜM CİHAZI ŞARTNAMESİ 01-RENK ÖLÇÜM CİHAZI ŞARTNAMESİ 1. Cihaz portatif olup aydınlatmayı geniş alanlı, 0 görüntüleme açısıyla yapabilmelidir. 2. Cihazın dedektörü 6 adet silikon fotosel ve ışık kaynağı atımlı ksenon lamba

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 10.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27372

Resmi Gazete Tarihi: 10.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27372 Resmi Gazete Tarihi: 10.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27372 SU KĐRLĐLĐĞĐ KONTROLÜ YÖNETMELĐĞĐ NUMUNE ALMA VE ANALĐZ METODLARI TEBLĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

NUMUNE ALMA ĐLKELERĐ, SAKLAMA VE TAŞIMA KOŞULLARI, ARAZĐDE ÖLÇÜLECEK PARAMETRELER

NUMUNE ALMA ĐLKELERĐ, SAKLAMA VE TAŞIMA KOŞULLARI, ARAZĐDE ÖLÇÜLECEK PARAMETRELER NUMUNE ALMA ĐLKELERĐ, SAKLAMA VE TAŞIMA KOŞULLARI, ARAZĐDE ÖLÇÜLECEK PARAMETRELER 2 Numune Tanımı Bir kütleden, kütlenin herhangi bir özelliğini tayin etmek için alınan, kütlenin genelini temsil eden ve

Detaylı

1. AKARYAKITLAR VE ANALİZLERİ 1.1. Genel Bilgiler

1. AKARYAKITLAR VE ANALİZLERİ 1.1. Genel Bilgiler 1. AKARYAKITLAR VE ANALİZLERİ 1.1. Genel Bilgiler Yakıt olarak kullanılan sıvı maddelere akaryakıt adı verilir. Akaryakıtlar genel olarak iki grupta toplanırlar. Bunlar; 1. Doğal akaryakıtlar: Ham petrolün

Detaylı

Arıtılmamış atıksu içindeki önemli miktarlarda koku veren maddeler, Biyolojik arıtmada oluşan ve uzaklaştırılması gereken çamurun, ham atıksu

Arıtılmamış atıksu içindeki önemli miktarlarda koku veren maddeler, Biyolojik arıtmada oluşan ve uzaklaştırılması gereken çamurun, ham atıksu 1 1. GİRİŞ Nüfusun yoğun olduğu yörelerde, kirletici miktarının daha fazla olması, kirlenmenin öncelikle büyük yerleşim bölgelerinde hissedilmesine yol açmıştır. Bundan dolayı, atıksu bertarafı çalışmaları

Detaylı

Analitik Kalite Güvencesine dayanarak kabul edilen ölçüm sonuçları

Analitik Kalite Güvencesine dayanarak kabul edilen ölçüm sonuçları UYGULAMA RAPORU LABORATUVAR ANALİZİ & PROSES ANALİZİ ANALİTİK KALİTE GÜVENCESİ Analitik Kalite Güvencesine dayanarak kabul edilen ölçüm sonuçları Kalite güvencesi ve analiz ayrılmaz bir şekilde birbirine

Detaylı

10 KOİ: Her uygulama için en uygun ölçüm aralığı

10 KOİ: Her uygulama için en uygun ölçüm aralığı UYGULAMA RAPORU LABORATUVAR ANALİZİ FOTOMETRİ KOİ KÜVET TESTİ 10 KOİ: Her uygulama için en uygun ölçüm aralığı KOİ, atıksudaki organik kirleticilerin oksitlenebilirliği ve biyolojik ayrışabilirliği ile

Detaylı

Ürün Kataloğu 2011/2012

Ürün Kataloğu 2011/2012 Ürün Kataloğu 2011/2012 Doku Takip Cihazları Doku Gömme Cihazları Mikrotomlar Kriyostatlar Su Banyosu & Lam Isıtıcı Boyama Sistemleri Kapama Cihazı Sitosantrifüj biçimli tasarım. dinamik gelenek. SLEE

Detaylı

5.111 Ders Özeti #23 23.1

5.111 Ders Özeti #23 23.1 5.111 Ders Özeti #23 23.1 Asit/Baz Dengeleri (Devam) Konu: Titrasyon Cuma günü ders notlarından Asidik tampon etkisi: Zayıf asit, HA, protonlarını ortamdaki kuvvetli bazın OH iyonlarına aktarır. Zayıf

Detaylı

TÜBİTAK-BİDEB KİMYA-2 ÇALIŞTAY 2011. Kalem Grafit Elektrotla C Vitamini Tayini. Proje Ekibi. Karbon (A-Grubu) Beste BALCI Seval ÖZYOL Mehmet KURT

TÜBİTAK-BİDEB KİMYA-2 ÇALIŞTAY 2011. Kalem Grafit Elektrotla C Vitamini Tayini. Proje Ekibi. Karbon (A-Grubu) Beste BALCI Seval ÖZYOL Mehmet KURT TÜBİTAK-BİDEB Kimya Lisans Öğrencileri (Kimyagerlik, Kimya öğretmenliği, Kimya mühendisliği) Araştırma Projesi Eğitimi Çalıştayı KİMYA-2 ÇALIŞTAY 2011 Kalem Grafit Elektrotla C Vitamini Tayini Proje Ekibi

Detaylı

Kozmetik Ürün Bileşimlerinin Kontrolü İçin Gerekli Analiz Yöntemleri Hakkında Tebliğ. Tebliğ No:İEG-2005/7. 01.07.2005 R.G. Sayısı:25862.

Kozmetik Ürün Bileşimlerinin Kontrolü İçin Gerekli Analiz Yöntemleri Hakkında Tebliğ. Tebliğ No:İEG-2005/7. 01.07.2005 R.G. Sayısı:25862. Kozmetik Ürün Bileşimlerinin Kontrolü İçin Gerekli Analiz Yöntemleri Hakkında Tebliğ Tebliğ No:İEG-2005/7 01.07.2005 R.G. Sayısı:25862 Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı, 2-fenoksietanol, 1-fenoksipropan-2-ol,

Detaylı

Tüm endüstrilerde mükemmel sonuçlar için doğru bilgi ve tam deneyim.

Tüm endüstrilerde mükemmel sonuçlar için doğru bilgi ve tam deneyim. Tüm endüstrilerde mükemmel sonuçlar için doğru bilgi ve tam deneyim. Saha Enstrümanları Answers for industry. Genel Seviye Genel Seviye www.siemens.com/pointlevel www.siemens.com/pointlevel 01 02 POINTEK

Detaylı

Çalışma Alanı Bileşenleri Besleme Üniteleri İçin

Çalışma Alanı Bileşenleri Besleme Üniteleri İçin D-26615-2009 D-27753-2009 D-26530-2009 Çalışma Alanı Bileşenleri Besleme Üniteleri İçin 02 ÇALIŞMA ALANI BİLEŞENLERİ ÇALIŞMA ALANI BİLEŞENLERİ 03 Çalışma Alanı Bileşenleri* Göz alıcı şekilde tasarlanan

Detaylı

Kompakt ve Güçlü. Multivac ın küçük hazneli vakum makineleri.

Kompakt ve Güçlü. Multivac ın küçük hazneli vakum makineleri. Kompakt ve Güçlü. Multivac ın küçük hazneli vakum makineleri. C 70 / C 100 / C 200 / C 250 C 300 / C 300 TWIN / C 350 Profesyonel ambalajlar için tasarlanmış tezgah üstü ve stand modelleri. Kompakt, güçlü

Detaylı

ÇİMENTODA STANDARTLAR ve MİNERAL KATKILAR

ÇİMENTODA STANDARTLAR ve MİNERAL KATKILAR ÇİMENTODA STANDARTLAR ve MİNERAL KATKILAR TÇMB / AR-GE / Y04.01 Hazırlayanlar: ASIM YEĞİNOBALI Tomris ERTÜN TÜRKİYE ÇİMENTO MÜSTAHSİLLERİ BİRLİĞİ ÇİMENTODA STANDARTLAR ve MİNERAL KATKILAR TÇMB / AR-GE

Detaylı

SINUMERIK. 840D solution line ShopMill ile frezeleme. Önsöz. Giriş. Sisteme genel bakış. İşparçası ve Takım Ayarları.

SINUMERIK. 840D solution line ShopMill ile frezeleme. Önsöz. Giriş. Sisteme genel bakış. İşparçası ve Takım Ayarları. Önsöz Giriş SINUMERIK 840D solution line Sisteme genel bakış İşparçası ve Takım Ayarları Takım yönetimi Takım Tezgahlarının satışı için Sisteme Genel Bakış Program yönetimi, Kullanıcı hafızası Simülasyon

Detaylı

Aydınlatma Yönetimi Çözümleri. Ürünler & Sistemler Kataloğu

Aydınlatma Yönetimi Çözümleri. Ürünler & Sistemler Kataloğu Aydınlatma Yönetimi Çözümleri Ürünler & Sistemler Kataloğu Enerjİ İsrafına son verin Enerji israfına son verin İçİndekİler Vizyonumuz...s3 Neden Aydınlatma Yönetimi uygulamaları?...s4 Aydınlatma Yönetimini

Detaylı