İÇME-KULLANMA SULARINDA Kİ TEMEL NİTELİKLER TABLO 1. En fazla bulunabilecek miktar. İzin verilen miktar A) ZEHİRLİ MADDELER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İÇME-KULLANMA SULARINDA Kİ TEMEL NİTELİKLER TABLO 1. En fazla bulunabilecek miktar. İzin verilen miktar A) ZEHİRLİ MADDELER"

Transkript

1 SU NEDİR? Dünyamızda yaşamın temel taşlarından biridir su. Su aynı zamanda maddenin 3 halinde bulunabilen tek maddedir.tüm değerlendirmeler su üzerinden yapılmaktadır. Gerek insan yaşamı için olsun, gerekse gerekli ortamın sağlanması için olsun hep ihtiyaç duyduğumuz temel madde! Dünyamızın büyük çoğunluğu su ile kaplıdır.aynı zamanda vücudumuzun %70 de yaklaşık sudan oluşur. Sular aynı özelliklere sahip değildir.suyun bulunduğu ortam nedeni ile değişik oranlarda çözünmüş madde ve gazlar içerir. Sular ise yer altı ve yer üstü suları olarak nitelendirilebilir. Yüzey sularından havaya buharlaşan su yağış olarak yüzeye geri döner ve toprak katmanlarında çeşitli seviyelerde bulunur. Göl-ırmak suları yer üstü sularıdır. Kaynaklar, kuyu ve artezyen suları ise yer altı sularıdır. Dolayısı ile bulunduğu ortam suyun içerdiği yapıları, bu da suyun niteliğini belirler. Günümüz koşullarında endüstri sahasında su bir çok amaçlı olarak kullanılmaktadır.suyun eşsiz özelliği onu bu konuda rakipsiz yapmaktadır. Suyun endüstriye amaçlı kullanılabilmesi için uygulanan yöntemlere de su ıslah yöntemi adı verilmiştir. Buradaki temel amaç enerji-maliyet kayıplarının dengelenmesidir. Hangi tip su kaynağı olursa olsun suyun işletme şartlarına göre hazırlanması günümüz koşullarında önem kazanmıştır. Su ıslahında çeşitli yöntemler uygulanmaktadır. Kuyu suları, artezyen suları ve yüzey akıntı suları işletmeye alınmadan önce su işlemlerden geçer. 1) Tortu temizliği 2) Dinlendirmeler 3) Havalandırma 4) Çöktürme 5) Filtrasyon Bu işlemlerde suyun çamur-tortu gibi istenmeyen yapılardan temizlenmesi amaçlanmıştır. Suyun endüstride kullanılabilir hale getirilebilmesi için uygulanan her türlü mekanik ve kimyasal işlemede su ıslah yöntemi denir. Bu noktadan sonra endüstriyel amaçlı su hazırlama söz konusudur. Bu işlem için en baş işlem suyun sertliğinin alınmasıdır. Su yumuşatma olarak bilinen bu işlemde temel amaç temel proses için enerji alışverişi sağlayan ünitelerde ısı transfer yüzeyinin üzerinde taş-kireç tabakası oluşumunu engellemektir. Bu işlemi sağlamak amaçlı, A) Kireç-soda yöntemi B) Reçine esaslı su tasfiye cihazları C) Deiyonize cihazlar D) Reverse Ozmos sistemi kullanılmaktadır. Burada suya sertlik veren kalsiyum ve magnezyum iyonları sudan alınarak suya yumuşaklık kazandırılır. İşletme muhakkak kendine uygun yöntemi seçmelidir.

2 Genel amaçlı kullanılacak sularda uygulanan diğer bir işlem ise, dezenfeksiyon işlemidir. Bu işlem aktif klorlama ya da ozonlama ile sağlanmaktadır. Ancak sınai tip sularda daha ileri yöntemler kullanılmaktadır. İÇME-KULLANMA SULARINDA Kİ TEMEL NİTELİKLER TABLO 1 A) ZEHİRLİ MADDELER MADDE İSMİ SİMGESİ İzin verilen miktar En fazla bulunabilecek miktar 1- KURŞUN Pb mg/lt. 2- SELENYUM Se mg/lt. 3- ARSENİK As mg/lt. 4- KROM Cr mg/lt. 5- SİYANÜR CN mg/lt. B) SAĞLIĞA ETKİ YAPAN MADDELER 1- FLORÜR F mg/lt. 2- NİTRAT NO 3-45 mg/lt. C) İÇİLEBİLME ÖZELLİĞİNE ETKİ YAPAN MADDELER 1- RENK 5 BİRİM 50 BİRİM 2- BULANIKLIK 5 BİRİM 25 BİRİM 3- KOKU VE TAT Kokusuz Kokusuz Normal 4- BUHARLAŞTIRMA KALINTISI 500 mg/lt 1500 mg/lt 5- DEMİR Fe 0.3 mg/lt 1.0 mg/lt 6- MANGAN Mn 0.1 mg/lt 0.5 mg/lt 7- BAKIR Cu 1.0 mg/lt 1.5 mg/lt 8- ÇİNKO Zn 5.0 mg/lt 15 mg/lt 9- KALSİYUM Ca 75.0 mg/lt mg/lt 10- MAGNEZYUM Mg 50.0 mg/lt mg/lt 11- SÜLFAT SO mg/lt mg/lt 12- KLORÜR Cl mg/lt mg/lt 13- ph BAKIYE KLOR 0.1 mg/lt 0.5 mg/lt 15- FENOLİK MADDELER mg/lt 16- ALKİL BENZİL SÜLFANAT 0.5 mg/lt 1.0 mg/lt 17- Mg + Na 2 SO mg/lt 1000 mg/lt D) KİRLENMEYİ BELİRTEN MADDELER 1- TOPLAM ORGANİK MADDELER 3.5 mg/lt 2- NİTRİT AMONYAK - -

3 SINAİ SULARA GİRİŞ ph DEĞERİ ph 1-14 sayılarında bir çizelge olup, I I I arası asit 7-14 arası baz karakter kabul edilir. 7 nötr değerdir. ph suyun içerdiği H iyonlarının konsantrasyonunun eksi logaritmasıdır. 1 ph = log (H + ) Ham suyun ph ını, çözünmüş olarak bulunan karbonat, bi karbonat ve karbondioksit belirler. Genel olarak ham suyun ph ı 5 ile 8 arasında değişir. ALKALİNİTE Suyun içerdiği hidroksit, karbonat ve bi karbonat suyun alkalinitesini (bazlığını) oluşturur. Alkalinite, P (fenol ftalein) ve M (metil oranj) alkaliniteleri ile belirlenir. P ve M değerlerinden çıkılarak suyun içerdiği hidroksit, karbonat ve bi karbonat iyonlarının miktarları (ppm CaCO 3 olarak) bulunur. P ve M değerlerinin irdelenmesi tablo 2 de verilmiştir. TABLO 2 P = 0 ise M değeri bi karbonatları verir. Karbonat-hidroksit yoktur. M > 2P ise M değeri karbonat-bi karbonatları verir. Hidroksit yoktur. M = 2P ise M değeri karbonatları verir. Bi karbonat-hidroksit yoktur. M < 2P ise M değeri hidroksit-karbonatları verir. Bi karbonat yoktur. M = P ise M bulunan değer hidroksitleri verir. Bi karbonat-karbonat yoktur. NOT: Hidroksit ve bi karbonat bir arada bulunmaz. Yumuşatılmış suda bi karbonat hiç istenmediğinden 2P = M veya 2P nin M den büyük olması istenir.

4 SERTLİK Suyun içerdiği çözünmüş kalsiyum ve magnezyum tuzları, suların sertliğini belirler. Suların sertliği uygulamada yaygın olarak içerdikleri sertlik veren maddelerin CaCO 3 cinsinden miktarları ile (yani ppm CaCO 3 olarak) belirlenir. Suların sertliğini belirlemede kullanılan birimler ve dönüştürülmeleri tablo 3 de verilmiştir. Sertlik ikiye ayrılır; 1- Geçici sertlik (alkali sertlik: bi karbonat alkalinitesi) 2- Kalıcı sertlik Geçici sertlik, suyun içerdiği kalsiyum ve magnezyum bi karbonat tuzlarının miktarını belirler. Su ısıtıldığı zaman geçici sertlik veren maddeler karbondioksit vererek ayrışır. Kalsiyum karbonat ve magnezyum hidroksit çökerek ayrılır. (Bunların çözünürlükleri sıcaklıkla ters orantılıdır.) Bu şekilde ısıtılarak giderilen sertliğe geçici sertlik denir. Ca (HCO 3 ) CaCO 3 + H 2 O + CO 2 Mg (HCO 3 ) Mg(OH) CO 2 Magnezyum ve kalsiyumun sülfat, klorür ve nitrat tuzlarından oluşan sertliğe ise kalıcı sertlik denir. Kalıcı sertlik veren maddeler ısı ile ayrışmaz. Bu tuzlar nötr olup, alkalinite oluşturmaz ve ısı aktarım yüzeylerinde sert birikinti oluştururlar. Bu nedenle katma suyunda sertlik istenmez. Geçici sertlik ile kalıcı sertliğin toplamına, toplam sertlik (TH) denir. Sertlik magnezyum ve kalsiyum tuzlarından oluştuğundan bazen magnezyum ve kalsiyum sertliği diye de ikiye ayrılarak tanımlanabilirler. Suyun sertliği yumuşatma işlemleri ile giderildikten sonra katma suyu olarak kullanılabilir. TABLO 3 1 Fr sertliği : 10 mg CaCO 3 /lt 1 A : 1.78 Fr = 17.8 CaCO 3 /lt 1 A : 10 mg CaCO/lt şeklindedir. KUVVETLİ ANYONLAR Suyun içerdiği klorür, sülfat ve nitrat toplamına (-M) denir. Bu anyonlar H formlu kuvvetli katyonik bir reçineden geçirildiğinde, kuvvetli asit formuna geçerler. Bunun için demineralizasyon tesislerinin anyonik kolonların kapasite hesaplamasında gereklidir. DEMİR Suya renkli ve tortulu bir görüntü verir. Buhar kazanlarında tortunun kaynağıdır. Tekstil, deri ve kağıt sanayiinde sorunlar yaratır. Demir genelde korozyon sonucu suya karışır. SİLİS Buhar kazanlarında ve soğutma kulelerinde silikat taşı yapar. Kazan suyunda biriken silikatların buharla taşınmasından buhar türbinlerinin kanatlarında birikinti oluşturarak, buhar türbinlerinde hasarlar oluşturur.

5 SU YUMUŞATMA Suyun içindeki Ca - Mg bileşiklerinin tamamı Toplam Sertlik olarak ifade edilir. Yani kaba tabirle kireçtir. Temel bazda bir su ıslah edilirken suyun yumuşatılması temel bir işlemdir. Bu işlem için su reçine esaslı su yumuşatma cihazlarından geçirilir. Cihazın yapısı itibari ile içinde reçine vardır. Cihaz, 1/3 hava boşluğu 1/3 reçine 1/3 kum Hacminin yaklaşık %30-%40 arası reçine içerir. Su akışının hızını alttaki kum+çakıl tabakası belirler. Teknolojik su ıslahının ilk şartı, suyun sertliğini sıfıra indirmektedir. Bu cihazlar içerisinde reçine, iyon esanjörü, iyon değiştirici, rezin v.b. isimlerle anılan, sentetik reçineler bulunan basit bir kolondan ibarettir. Bu kolon içerisinde belirli yükseklikteki reçine yatağından geçen suyun sertliği sıfıra indirilir. İyon değiştirme prensibi ile sertliğin sıfıra indirilmesini basit olarak şöyle formüle edebiliriz; Ca ++ Mg ++ Ca +Na 2 Z } Z + 2Na + Mg Su geçerken içerisindeki Ca ++ ve Mg ++ iyonları Na + iyonu ile yer değiştirir ve suyun sertliği de tamamen tutulur. (Burada Ca ++ ve Mg ++ iyonlarının yerine Na + iyonları geçtiği için suyun kondüktivitesinin veya içerisindeki toplam erimiş katıların miktarının değişmediği, su ıslahında göz önünde tutulmalıdır.) Zamanla iyon değiştirme yönünden kapasiteleri dolan reçineler tuzla (NaCl) rejenere edilerek tekrar iyon değiştirilebilecek hale getirilir. Şöyle ki; Ca Mg Ca } Z + 2 NaCl Na 2 Z + } Cl 2 Mg Zamanla suyun içerisinde erimiş olarak bulunan ve rejenerasyonda Na + iyonu ile yer değiştirmeyen çeşitli iyonlar (Fe ++,Mn ++ gibi) veya askıda maddeler, reçine taneciklerinin üzerini bir zırh gibi kaplar ve kapasitelerinin düşmesine neden olurlar. Bazen bu durum daha da ilerleyerek, reçine kolonu mekanik bir kum filtresi gibi çalışmaya başlar. Böylece cihazın kapasitesi düşer, tuz sarfiyatı artar, dolayısı ile ekonomik olmayan koşullar doğar.

6 SORUNU DOĞURAN SEBEPLER SORUNUN GİDERİLMESİ 1- Cihazda kapasite düşümü a- Kirlilik ve askıda maddeler Ters yıkama, basınçlı havayla kabartarak yıkama Resin Aktiver b- Demir Resin Aktiver c- Organik peltemsi tortulaşma, Klorlama jelleşme ve kokuşma 2- Bölgesel Bloklaşma a- Kirlilik ve suspans maddeler Ters yıkama b- Reçine yatağının cihaz içerisinde Reçine yatağına suyun yaptığı mekanik etkiyle bir tarafa kayması bozulmasını önlemek için ters yıkama vanasını işletme esnasında yavaş yavaş açınız. 3- Mekanik a- Çok yollu valf Contaları değiştirin (veya diğer mekanik aksamı) b- Giriş suyu dağıtıcısı Temizlemeye ihtiyaç gösterebilir. c- Taban plastik filtreleri Temizlemeye ihtiyaç gösterebilir. 4- Sudaki Serbest Klor Serbest Klor dozajını azaltın Reçinelerin Oksidasyonu 5- Reçine Kaybı İmalatçı firmanın işletme talimatına uyunuz. Ters Yüksek ters yıkama basıncı yıkama basıncını azaltınız. Ters yıkama vanasını yavaş yavaş açın. Tasfiye cihazları gerektiği gibi işletilmediği taktirde, seçimi çok iyi yapılmış iç ıslah uygulamasında dahi başarısızlıklarla karşılaşılabilir. Tasfiye cihazı işletmeciliği ile ilgili sorunlarınız olduğunda firmamızın daima sizlere yardıma hazır olduğunu belirtmek isteriz. Bize cihazdan uygun bir şekilde alınan yaklaşık 100 cc reçine numunesi gönderdiğiniz taktirde, reçinelerinizin kapasite tespiti ile birlikte önerilerimizi bir rapor halinde sizlere sunabiliriz. Uygun çalışan bir sistemde 1 lt reçine ortalama Fr sertlik bağlar. Rejenerasyonda ise 1 lt reçine gr tuzla rejenere edilir. Cihazın daha uzun süreli kullanımı reçinede biriken çamur-tortunun atılması ile mümkündür. Bu da ters yıkama ile sağlanmaktadır. Bu reçinenin ömrünü uzatır ve tuz sarfiyatını azaltır.

7 REVERSE OSMOSİS SİSTEMLERİ Reverse Osmosis sistemleri, günümüzde en yeni ve hızlı gelişen su arıtım teknolojisidir. Geçmiş yıllarda çok yeni ve pahalı olmasından dolayı sadece susuz bölgelerde deniz suyundan içme suyu elde etmede, ilaç ve kozmetik sektörü gibi yüksek kalitede suya ihtiyaç duyan işletmelerde kullanılmakta iken bugün işletim sistemlerinin basitleştirilmesi ve yeni teknolojilerle fiyatlarının uygun seviyelere gelmesi ile kullanımı yaygınlaşmıştır. Reverse Osmos sistemleri arıtma prosesleri içinde en hassas filtrasyon teknolojisi olup mikrona kadar suyun filtrasyonunu sağlamaktadırlar. Osmos, binlerce yıldır bilinen doğal bir prosestir ve reverse osmosis 'in temelini oluşturur. Yaşayan hücre duvarları doğal yarı geçirgen membranlardır. Hücre zarı dışında bulunan örneğin; yüksek miktarda su; hücra zarından süzülerek geçer ve zarın iki tarafındaki yoğunluğu ve basıncı eşitlemeye çalışır. Membranın yarı geçirgen doğal yapısı sayesinde suyun geçişi, çözünmüş minerallerin geçişine göre daha kolay olur. Az yoğun çözeltideki su, daha konsantre çözeltiyi seyreltmek ister. İki çözelti arasında konsantrasyon farkı ortaya çıkar ve osmotik basınç farkını belirler. Bu basınç farkından dolayı (2.31 fit su 1 psi ye eşittir.) 1 kare başına kg lık basınç üniteleri yer değiştirir. Yani; 1000 mg/lt toplam çözünmüş farklılık 1 psi osmotik basınç farkına eşittir. Basınç, osmotik basıncı büyük olan konsantre solüsyona uygulandığı zaman suyun geçişi tersine döner ve ro kurulmuş olur. Çözünmüş tuz ve küçük partikül içeren sular, yüksek basınç ve membran aracılığıyla terz osmos membranlarına basılırlar. Su molekülleri membranların gözeneklerinden geçerken, çözünmüş tuzlar, organik maddeler, ağır metaller ve bakteriler membranlardan geçemezler. Membranlardan geçemeyen bu maddeler konsantre atık olarak deşarj edilmaktedirler.ro ile arıtılacak sularda en önemli parametre şüphesiz TDS (toplam katı madde )değeridir. TDS bize kullanılan hamsuyun karakteristiği hakkında net bilgiler vermektedir. Bütün ro ların çalışma prensibi aynıdır. Besleme akımı membrandan geçerken süzülme gerçekleşir ve su membrandan geçerken mineraller dışarı taşınarak atılır.

8 Kullanım Alanları : -Deniz Suyundan içmesuyu elde edilmesi, -Demineralize su elde edilmesi, -Endüstriyel proses suyu hazırlanmasında, -İçmesuyu üretim tesislerinde, -Meyve suyu üretiminde, -Kojenerasyon sistemlerinde düşük iletkenlikte su elde edilmesi, -Hemodializ üniteleri için saf su elde edilmesi, -Arıtılmış atıksuların geri kazanılmasında yaygın olarak reverse osmosis sistemleri kullanılmaktadır. Reverse Osmosis sistemlerinin farklı maddelere % etkisi şu şekilde özetlenebilir KALSİYUM BROMİD SODYUM FOSFAT MAGNEZYUM S,YANİD POTASYUM SÜLFAT MANGANEZ TİYOSÜLFAT DEMİR SİLİKAT ALÜMİNYUM SİLİSYUM BAKIR DİOKSİT NİKEL NİTRAT KADMİYUM BORON GÜMÜŞ BORAT ÇİNKO FLUORİD CİVA POLYFOSFAT SERTLİK ORTOFOSFAT RADYOAKTİVİTE KROMAT KLORÜR BAKTERİ AMONYUM KURŞUN 95-98

9 Ters osmoz tek geçiş sistemiyle suya ilişkin çoğu standartlara ve çift geçiş sistemiyle en yüksek standartlara ulaşabilmesini sağlar. Bu işlemle virüs, bakteri ve pirojenlerin yüzde 99.9 u tutulur. Ters osmoz işleminin itici gücü bar ( psig) aralığında bir basınçtır. Faz değiştirme işlemlerinden destilasyon daha fazla enerji tasarrufu sağlar ve güçlü kimyasalların kullanımını gerektiren iyon değiştirme / reçine sisteminden daha etkili bir sistemdir. Ters Osmoz, genelde aşağıdaki amaçlar için kullanılır: Tuz giderimi ile proses suyu eldesinde, Deniz suyundan içme suyu eldesinde, Atıksulardan sorun yaratan iyonların uzaklaştırılmasında, Sudaki zararlı mikroorganizmaların tutulmasında. Ters ozmos uygulama alanlarına örnek vermek gerekirse, Maden drenaj sularındaki CaSO4 ın konsantre edilmesi Tekstil boyama atık sularının arıtılması (pamuk-polyester boyama) Yapay ipek üretiminden sodyum sülfatın geri kazanımı Selüloz yıkama sularının konsantre edilmesi Katoforezde ultrafiltrasyon süzüntüsünün arıtılması Katı Atık Düzenli Depolama Sızıntı sularının konsantre edilmesi Ağartma sularının arıtılması

10 RO Operasyonu ; Bütün ro ların çalışma prensibi aynıdır. Besleme akımı membrandan geçerken süzülme gerçekleşir ve su membrandan geçerken mineraller dışarı taşınarak atılır. Düşük Basınçlı Sistemler ; Düşük basınçlı ro üniteleri genelde besleme basıncının 100 psig den az olduğu sistemlerdir. Membrandaki basınç farkı azaltılınca su üretimi durur. Alınan tedbir,membrandaki çözünmüş konsantrasyon farkını azaltana kadar tuz geçişi devam edecektir, yüksek TDS suyu membranın süzülmüş tarafında ortaya çıkacaktır. Bu olay TDS krebi olarak tanımlanır. Yüksek Basınçlı Sistemler ; 100 psig üzerindeki basınç pompalı donanımlar, yüksek basınçlı sistemler olarak sınıflandırılır. Gerçek operasyon basıncı, psig arasında değişir. Bu değişim seçilen membrana ve arıtılan suya göre belirlenir. Çoğul membran sistemleri düşünüldüğünde, her modül en az 1, en çok 6 membran içerir ve çapları arasındadır. Süzme kalitesi, kapasite, debi, uzaklaştırma yüzdesi ve iyileştirme ile ilgili özel operasyon istekleri hedefe bağlıdır. Bunlarla ilgili dizayn bilgileri kullanılan membran ve pompa tipleriyle doğrudan alakalıdır. Verimi Etkileyen Faktörler ; RO ile elde edilen su kalitesi, membran tipi, operasyon basıncı, ph, hamsu karakteristiği ve sıcaklık gibi pek çok etkene bağlıdır. Ca, Mg ve sülfat gibi 2 değerlikli iyonlar, genel olarak Na ve Cl gibi tek değerli iyonlara göre daha etkili uzaklaştırılır. Bazı maddeler, örneğin borat ph dan önemli oranda etkilenirler. Genelde yüksek ph da verim artar. Basınç ; RO larda operasyon basıncı; besleme suyundaki toplam çözünmüş katılara ve istenen süzme basınç verimine bağlıdır. TDS, sistemin osmotik basıncına karar verir. 100 mg/lt TDS 1 psi ye karşılık gelir. Besleme, osmotik basınç farkı ile süzme basıncı toplamından büyük olmalıdır. Bu yüzden deniz suyu arıtımı tuzlu suya göre çok daha yüksek basınç ister. Ek olarak basınç farkının artması, süzme kalitesini artırır. Tuz geçişi sabit iken, su basıncı artırılır ve daha yüksek kalitede su elde edilir. RO sistem basıncını artırarak, istenildiği kadar çok su elde edilebileceği düşünülse bile bu doğru değildir. Membran üreticileri max debiye göre, günlük su debisine ve yüzey alanına göre dizayn yaparlar. Bu, konsantrasyon kutuplaşması olarak bilinen, membran yanında mineral yapılmasından dolayıdır. Bundan başka, membranlar zamanla basınçtan dolayı sıkışırlar. Buda, içinden geçen suyun difüzyonunu yavaşlatır ve üretim oranı (debi) azalır. Sıcaklık ; Besleme suyu sıcaklığındaki artış, süzme akışını artırır, fakat süzme kalitesini etkilemez. Membran yapısının seçiciliğine bağlı olarak, bu ısı etkisi 1 fahrenheit başına % olabilir. Sıcaklığın artması yanlızca, membranın özel operasyon maximumunun altında faydalı olur. Bunun üstüne çıkan sıcaklıklarda membran zarar görür. İyileştirme Yüzdesi ; Membranın çalıştığı iyileştirme yüzdesi direk olarak süzme kalitesini etkiler. Organikler, pirojenler(ateş), hücreler, virüsler ve bakteriler gibi iyonik olmayan bileşiklerin eliminasyonu filtrasyon prosesidir. Bakteri konsantrasyonunun çok yüksek olduğu durumlarda da süzme akımında bulunabilirler. Membran gözeneklerinden geçerken, buralara yerleştikleri kesin olmamakla birlikte, böyle olabileceği kabul edilir. Dolayısı ile ro öncesi bakteriyolojik arıtım yapılmalıdır.

11 Membran Ömrünü Etkileyen Faktörler ; Dizayn performansını ortaya çıkartmak için, süzme kalitesi ve operasyon verimini düşüren faktörler göz önüne alınmalıdır. Alçaltma, inorganik, organik yada mikrobiyolojik üremeden dolayı ortaya çıkan üretimdeki azalmadır. Veya alçalma, membran yüzeyinde geri dönülemez hasarlardan dolayı olan su kalitesindeki düşüş anlamına da gelebilir. İnorganik Kirlenme ; En yaygın inorganik kirlenme problemleri, uygun ön arıtımın yapılması ile ortadan kaldırılabilir. Askıda Katı Maddeler ; Tipik filtrasyon ihtiyacı, delikli geçiş membranında max 5 micron büyüklük ve spiral sarılı membranlarda da besleme hızına bağlı olarak 25 micron veya daha küçüktür. Bulanıklık genelde 1 NTU dan küçük olarak düşünülür. Bikarbonat Alkalinitesi ; Bütün sular kalsiyum bikarbonat içerir ve kalsiyum karbonat formuna dönüşebilir veya en son aşamada çökelti oluşturabilir ve membranı tıkar. Bu problemden kaçınmak için; besleme suyu ya yumuşatılır yada kalsiyum karbonat çökeltisini önlemek amacıyla ph azaltmak için asitle arıtma yapılır. Genelde, küçük ro üniteleri yumuşatma, büyük ünitelerde ph kontrolü kullanır. Membran kalsiyum karbonatla tıkanmışsa, asitle yıkama yolu ile temizlenebilir. Hazırlanmış asitli yıkama aparatları, genel olarak sitrik asit veya fosforik asit ile yapılır. Kalsiyum Sülfat ; Kalsiyum sülfat suda sınırlı çözünürlükte bulunur. Eğer suda bulunuyorsa, besleme suyu, süzülme ile tuzlu su bölümünden geçerken, konsantrasyonu artar ve çökelti oluşturarak membranı tıkar. Besleme suyunun ön yumuşatma ünitesinden geçirilmesi veya antisikalantlarla arıtımı yapılır. Kalsiyum sülfatla tıkanan membranlar, asitle arıtılarak temizlenebilir. Kalsıyum sülfatı asitle uzaklaştırmak, kalsiyumkarbonata göre daha zordur. Demir, Manganez, Silikat ve Kolloidal Madde ; Sudaki çözünmüş demir hava ile temas ettiğinde demirhidroksit ve/veya demiroksit oluşturacak şekilde okside olur veya çökelir. Bu jelatinimsi bir çökeltidir ve membranı tıkar. Eğer demir miktarı mg/lt arasında ise önarıtımla uzaklaştırılmalıdır. Demir tıkanması, korozyon ürünlerinden dolayı olabilir. Manganez, silikat, alüminyum ve kolloidal maddelerden kaynaklanan problemler de demir ile aynıdır. Organik Kirlenme ; Membran organik maddelerden dolayı tıkanırsa, deterjanla veya kostik soda ile temizlenebilir. TFC membranlarının, selülozik membranlara göre daha geniş ph aralığı toleransına sahip olduğundan, kolay temizlenebilir oldukları düşünülür. Mikrobiyolojik Kirlenme ; Selüloz asetat membranları mikrobiyolojik üremeyi desteklerken, poliamid tipi membranlar desteklemez. Her ikiside mikrobiyolojik kirlenme problemi ile karşılaşabilir. Selüloz asetat membranları, besleme suyunun klorlanması ile, bu kirlenmeden uzak tutulur. Poliamid membranları klorun oksidatif özelliğini tolare edemez. klorlanmış besleme suyu, sisteme girmeden önce arıtılmalıdır. Oksidasyon ; Öncelikle TFC membranları ile ilgilidir ve klora karşı dayanım olduğu zaman düşünülür. Bununla birlikte her oksiden aynı etkiye sahip değildir. Membran aşırı okside edici kimyasala maruz bırakılırsa sistem çöker ve kabul edilemez tuz geçişleri ortaya çıkar. Hidroliz ; Selülozik membranları ilgilendirir ve TFC lerin oksidasyonu ile paralellik taşır. Aynı şekilde hidroliz ile sistem zarar görebilir ve aşırı tuz geçişi ortaya çıkar. Buda oksidasyonda olduğu gibi geri dönülemez bir zarardır. Membranın

12 beslediği suyun ph ı arttıkça, hidroliz daha çabuk ortaya çıkar. Genelde ph max ile sınırlandırılır. Polarizasyon (Kutuplaşma) ; Membran, mineral konsantrasyonu çok farklı olan durgun iki çözeltiyi yanyana bulundurur. Bu konsantrasyon polarizasyonu olarak adlandırılır ve membran tipi için yapılan max süzme akışı ile membran üreticisi tarafından düzenlenir. Membran süzmesi, polarizasyon ne kadar çok sürerse o kadar çok olur. Drenaj Bağlantısı ; RO sistemi, besleme ve drenaj suyu arasındaki potansiyel geçiş bağlantısını temsil eder ve bu yüzden uygun drenaj bağlantısı, su besleme hattına hastalık yapıcı bakterilerin geçişini engelleyecek şekilde yapılmalıdır. Yapı Malzemeleri ; Modüller 200 psig de çalışır ve tamamıyla plastik malzemedendirler. Plastik malzemenin sıcaklık limitleri, membranın sıcaklık limitlerini geçer. 400 psig ve üzerindeki çalışmada, bazı bölümler 304 paslanmaz çelikten, bronzdan veya pirinçten yapılır.

13 ENERJİ SİSTEMLERİ Bilindiği gibi günümüzde enerji ve enerji kazanımı çok önem almıştır. Çeşitli şekillerde enerjinin alınıp-verildiği sistemlerde buhar kazanları ve buhar esanjörleri, sıcak su kazanları ısı enerjinin suya aktarıldığı sistemlerdir. Günümüzün ekonomik şartları bu sistemlerin tam verimli ve stabil olarak çalıştırılmasını şart koşmuştur. Bu işlemler bakım-onarım ve yaşlanma sonucu oluşacak zararları en aza indirgemeyi amaçlar. Bu kazanların korunması besi suyunun ıslah edilmesi, kazan içi değerlerin kontrolü ve sürekli kontrol amaçlı teknik servisler ile mümkündür. Çünkü sistem içindeki su ister sıcak su kazanlarında olsun, ister soğutma suyunda olsun suyun fiziksel yapısı ve kimyasal dengelerindeki değişim göstermesi sonucunda korozyon ve kireçlenme gibi problemler mevcut olmaktadır. Kazanlarda kendi aralarında, Sıcak su (kızgın su) Buhar kazanı 1) Alev borulu kazanlar 2) Su borulu kazanlar 3) Esanjörler 4) Jeneratörler gibi farklı sınıflara ayrılmaktadır. Uygun koruma programları da kazan tipine göre değişmektedir. Bu noktada uygun terimlerin bilinmesi önem kazanır. SU-BUHAR-KONDENS ÇEVRİMİ SUYU Su-buhar-kondens çevriminde arıtılmış su kullanılır. Suyun saflık düzeyi, kullanılacağı sistemin basıncı ile belirlenir. Su-buhar-kondens çevrimine katılan suya, katma suyu denir. Katma suyu, ham suyun arıtılmasıyla elde edilir. Su-buhar-kondens çevrimindeki suyun adlandırılması aşağıda verilmiştir. Kondens (yoğuşum) suyu : Türbinde ve proseste iş gören buhar yoğuşarak kondense suyunu oluşturur. Kondenserden veya prosesten gaz alıcı (degazör) girişine kadar kondens suyu olarak adlandırılır. Besleme suyu : Gaz alıcıdan, kazan girişine kadar bulunan çevrim suyu besleme suyu olarak adlandırılır. Kazan suyu : Kazana giren besleme suyu, kazan domunda doymuş buhara dönüşünceye kadar kazan suyu olarak adlandırılır. Doymuş buhar buhar denir. : Kazan domunda su ile dengede bulunan buhara yaş-doymuş Kızgın buhar : Dom dan çıkan doymuş buhar kızdırıcılarda, kızdıktan sonra türbine kadar giden çevrimdeki buhara kızgın buhar denir. Çürük buhar : Türbinde iş görmüş buhara çürük buhar denir. Çürük buhar kondensere girer kondens suyu adını alır.

14 Sudaki safsızlıkların rolü İyi şartlandırılmamış bir su hem sistem ekipmanlarının kireç tutmasına, hem de korozyon hızının artmasına neden olurlar.buda ekipmanın zamanından önce yıpranması, enerji kayıpları, bakım maliyetlerinin artması,gereksiz su kimyasal kayıplarına neden olur. KİREÇLENME VE KOROZYON Kazanın tipi ne olursa olsun buhar oluşumu esnasında oluşan buhar ideal şartlarda oluşan buhar saf su özelliklerine yakındır.dolayısı ile taşıdığı tüm değerlerin çoğu kazan suyunda kalarak konsantre olmaya devam eder.bu durumda artış oranında su değerleri yükselir.belli değerlere ulaşıldığında su kapasite olarak artık bu değerleri taşıyamaz duruma gelir.sonucunda yükünü bırakarak buhar olur.bu birikim sonucunda kazan içinde kireçlenme olur.bu oluşum ne kadar iyi su şartlandırma yapılırsa ve blöfler ne kadar düzenli ve yeterli olursa o kadar az olur.çökelme sonucu kazan yüzeyinde birikim olur.ortamın sıcaklığı ve basınç altında yüzeye biriken bu tabakalar zamanla taş tabakası haline dönerler. Kalsiyum ve magnezyum un çözülmüş bikarbonatları vede belli oranda karbonatlı bileşikleri ısı altında parçalanarak karbonatlı bileşenler oluşturular.bu bileşenler su ortamında çözülmezler.bu aynı zamanda kireçlenme olarkda tabir edilir.bu oluşum esnasında CO2 açığa çıkar.çökelme sonucu oluşan bu yaş tabakaları boru yüzeyinde sertleşerek yüzeyin ısı transferi yapmasını engeller.dolayısı ile ısı iletimi azalır. Sudaki silis ise direkt çökerek silis taşı oluşturur.normal şartlarda silis taşı en zor çözünen taş şeklidir.ayrıca ortamdaki sülfatlarda yapıları itibarı ile çökmeye müsaittirler. Zaman zaman yalnızca kireç çökeltisi dışında mineral ve oksit çökelmeleride görülmektedir.özellikle ağır metal iyonları içeren bileşenler hızla çökelmeye müsait olurlar.bu açıdan birikim hızı vede birikim tipi önemlidir. Birikim sonucu ortamdaki tortunun hızla dışarı atılamaması sonucu bu depozit birikim tabakalaşır. Ortamda görülen diğer olay ise korozyondur.korozyon et kalınlığını azalması veya konstruksiyon malzemesinin belli oranda çözülmesi olarak tabir edilebilir. Oksijen korozyonu demirin demiroksit formuna dönesidir.suda bolca çözünmüş halde bulunan oksijen besi suyundan kazana, ordanda kondens hatlarına geçer.

15 Ancak korozyon oksitlenme dışında metal yorgunluğu veya suyun cidarlara teması esnasında oluşan mekanik korozyon veya metal i suya alacak asit- baz reaksiyonlarıncada oluşabilir. Ortamdaki CO2 ve O2 yanında HCO3 (bikarbonat) dengesi önemlidir.uygun şartlar altında HCO3 parçalanarak H+ oluşturarak metali aşındırabilir.ada ortam aşırı OH konsantrasyonu olduğunda demir hidroksit bileşenleri oluşabilmektedir. Tüm bunlar metalin dayanc sınırının azalamasına vede yapısının bozulmasına neden olur.aşınma sonucu metal yüzeyi incelir veya deformasyonlar oluşur.korozyonun yapısına bağlı olarak buda değişir Korozyon tipleri 1)mekanik korozyon 2)pitting (noktasal)korozyon 3)metalin deformasyonu Kazanlarda oluşan korozyonun sebeblerinden biride kristal yapısı büyük bileşiklerdir.bunlar genelde tuz bileşikleri olarak önümüze çıkarlar. Korozyonun doğal sonuçları ise korkunç olabilir.sistemde delinmeler, boruda yarılma, çatlamalar oluşabilir.metal aşırı zayıfladığında basınca dayanamaz.bu da sızıntılara ve kaçaklara neden olur. Korozyon sonucu sudaki oksitli bileşikler aşırı yoğunlaştığında ise kızıl kazan çamuru olarak çökelirler.bu tabaka altında hapsolan hava ısındığında ise metalde bir deformasyon yokken dahi bir delinme olur.buna noktasal korozyon denir. Diğer taraftan çökelen kireç tabakasıda aynı olaya neden olur.yani kireçlenmede korozyon etkenlerinden biridir. Korozyon ve kireçlenme bir zaman sürecinde oluşurlar.dolayısı ile bu süreç içinde yapılacak müdahaleler bu durumu önlemek için ilk adım olacaktır.

16 Kazan Blöfü Nedir? Blöf kazan içerisinde belli bir yoğunluğa ulaşan suyun belli kısmının atılarak yerine temiz besi suyu işlemi olarak tarif edilebilir. Blöf Oranı Nasıl Hesaplanır? Bu noktada maksimum kontrol limitleri göz önünde bulundurulmalıdır. Tablo 4 te sınır değerler belirtilmiş olup, bu değerlerin içinde çalışılması faydalı olacaktır. Sertlik kaçakları sonucunda suyun içinde ısı transferi kırılacağından ısı iletimi aksayacaktır. Bu da kazanlarda verimi düşürecektir. Ayrıca oluşan yoğun tortu sistemde kör noktalarda birikerek suyun geçişini yavaşlatacaktır. TABLO 4 NUMUNE CİNSİ BİRİM MAX. DEĞER İLETKENLİK ms / cm 8000 PH 11.5 KLORÜR ppm 900 ALKALİNİTE ppm 1200 DEMİR ppm BESİ XC SİLİS ppm BESİ XC FOSFAT ppm SERTLİK Fr 1 2

17 Ancak en uygun yöntem kazan suyu / besi suyu = konsantrasyonu kat sayısı üzerinden değerlendirme yapmaktır konsantrasyonu kat sayısı ideal çalışma aralığı olup, değerler bu aralıkta tutulmaya çalışılmalıdır. Konsantrasyon kat sayısı hesaplanırken en ideal hesaplama değerlerin ortalamasını almaktır. Çünkü yalnızca TDS veya klorür değerini baz almak zaman zaman tuzlama kaçaklarında hata doğuracaktır. Blöf Niçin Yapılır? a- Kazandan saf ve temiz buhar elde etmek için yapılır. b- Kazan taşı ve her türlü birikintiyi önlemek, birikintileri düzenli dışarı atmak için yapılır. c- Kazan suyunun köpürerek çeşitli işletme sorunlarına neden olmasını önlemek için yapılır. d- Kazan suyu içerisindeki Erimiş Katı Madde Miktarını (TDS: Toplam Erimiş Katılar) ve askıdaki Katı Madde Miktarını (suspans katılar) kazan işletme basıncına ve kazan özelliğine göre tespit edilen sınırlarda tutmak için yapılır. Blöf Miktarı İyi Ayarlanmadığı Zaman Kazan İşletmeciliğine Ne Gibi Yükler Getirir? a- Blöf vanasının her açılışında belli bir enerjinin boşa atıldığı düşünülmelidir. b- Bilinçsiz ve gereksiz yapılan blöf, yeni besi suyu gereksinimi demek olduğuna göre besi suyu hazırlama sisteminin lüzumsuz yere çalışmasına neden olur. c- Kazan suyuna ıslah amacı için verilen katkı maddelerinin, lüzumsuz yere yapılan blöflerle kazandan dışarı atılması ile bu maddelerin sarfiyatı arttırılmış olur. d- Kazan suyuna nazaran, nispeten soğuk olan besi suyu kazan içerisindeki doğal sirkülasyonu bozarak kazan verimini düşürdüğü gibi, kazan materyali bünyesinde arzu edilmeyen şok etkiler yaratarak malzemenin yorulmasına neden olur. e- Özellikle kazanlar yüksek basınç altında iken yapılan ani blöfler, tüm kazan ve donanımının sarsılmasına ve yıpranmasına neden olur. Blöf Yöntemleri ile Yapılış Şekilleri Nasıldır? Kazan Blöfü, Ani Blöf (Elle Blöf) ve Sürekli Blöf şeklinde iki temel prensibe göre yapılır. Bütün kazanlar özellikle çamurun toplandığı dip kısımlara irtibatlı blöf vanalarına sahiptir. Bu blöf vanaları çok kısa zaman aralıklarında periyodik olarak açılarak çamur ve kirli kazan suyu ani olarak kazandan uzaklaştırılır. Bu işleme dip blöf denir. Bir çok kazanda buhar mahallindeki su seviyesinin hemen hemen altına yerleştirilmiş blöf bağlantı devreleri de mevcuttur. Çok az miktarda kazan suyu bu bağlantılar vasıtasıyla sürekli bir şekilde kazandan uzaklaştırılır. Bu işleme de sürekli blöf denir. Klasik kazan işletmeciliğinde sürekli blöfle birlikte dip blöfün kullanılması gereği daima uygulana gelmiştir. Zira dip

TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI Dr.Hüseyin Aksel EREN TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI

TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI Dr.Hüseyin Aksel EREN TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI Ö.Gör.Dr. Hüseyin Aksel EREN DERSİN İÇERİĞİ Tekstil terbiyesinde kullanılan suyun özellikleri Tekstil terbiye proses suyundan beklentiler Su kaynaklı problemler Proses suyu hazırlık işlemleri Tekstil atıksuları

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ Bu Tebliğ, 7 Ocak 1991 tarihli ve 20748 sayılı Resmî Gazete de yayınlanmıştır. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak

Detaylı

SU VE ATIKSU ARITIMINDA İLERİ ARITMA TEKNOLOJİLERİ- ARITILMIŞ ATIKSULARIN GERİ KULLANIMI

SU VE ATIKSU ARITIMINDA İLERİ ARITMA TEKNOLOJİLERİ- ARITILMIŞ ATIKSULARIN GERİ KULLANIMI SU VE ATIKSU ARITIMINDA İLERİ ARITMA TEKNOLOJİLERİ- ARITILMIŞ ATIKSULARIN GERİ KULLANIMI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Görevlisi Eğitimi Ders Notları Doç.Dr. Mehmet KİTİŞ Yrd.Doç.Dr. Nevzat Özgü

Detaylı

Kimya Her Yerde. Ünite

Kimya Her Yerde. Ünite Ünite 4 Kimya er Yerde Su ve ayat 208 azır Gıdalar ve Temizlik Malzemeleri 224 Polimerler, Kozmetikler, İlaçlar, Kırtasiye Malzemeleri 242 Sanayide Kimya 260 Çevre Kimyası 276 ÜNİTE - 4 KİMYA ER YERDE

Detaylı

03.02.2014 ÖĞR.GÖR.DR. ENGİN YARALI SUYUN ÖNEMİ VE SU ÜRETİM TEKNOLOJİSİ

03.02.2014 ÖĞR.GÖR.DR. ENGİN YARALI SUYUN ÖNEMİ VE SU ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÖĞR.GÖR.DR. ENGİN YARALI 1 SUYUN ÖNEMİ VE SU ÜRETİM TEKNOLOJİSİ 2 1 Suyun insan yaşamındaki önemi nedir? Su, insan yaşamında hayati bir önem taşımaktadır. Yaşamın kendisidir su. Yeryüzünde ilk yaşamın

Detaylı

TEBLİĞ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak

TEBLİĞ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

PM4WAT. Su Dağıtım Sistemlerinin Koruyucu Bakımı (Preventive Maintenance for Water Utilities) MODÜL 1. Pamukkale Üniversitesi

PM4WAT. Su Dağıtım Sistemlerinin Koruyucu Bakımı (Preventive Maintenance for Water Utilities) MODÜL 1. Pamukkale Üniversitesi PM4WAT Su Dağıtım Sistemlerinin Koruyucu Bakımı (Preventive Maintenance for Water Utilities) MODÜL 1 Yazar: Türkçe Tercüme: CANaH Pamukkale Üniversitesi Doç. Dr. Selçuk Toprak Doç. Dr. A. Cem Koç Bu projeye

Detaylı

qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq

qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq q SU SOĞUTMA KULESİ VERİM SORULARI Verim Soruları 01.01.2014 CTP MÜHENDİSLİK 1 2 S a y f a GİRİŞ BU ÇALIŞMADA İŞLETME DİLİYLE KULE ÇALIŞMA ŞARTLARINI ZORA SOKAN PERFORMANSINI DÜŞÜREN SEBEPLER SORU CEVAP

Detaylı

20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527

20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 TEBLİĞ Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESĠSLERĠ TEKNĠK USULLER TEBLĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

TEBLİĞ. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

TEBLİĞ. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ İKİNCİ BÖLÜM 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

Arıtılmamış atıksu içindeki önemli miktarlarda koku veren maddeler, Biyolojik arıtmada oluşan ve uzaklaştırılması gereken çamurun, ham atıksu

Arıtılmamış atıksu içindeki önemli miktarlarda koku veren maddeler, Biyolojik arıtmada oluşan ve uzaklaştırılması gereken çamurun, ham atıksu 1 1. GİRİŞ Nüfusun yoğun olduğu yörelerde, kirletici miktarının daha fazla olması, kirlenmenin öncelikle büyük yerleşim bölgelerinde hissedilmesine yol açmıştır. Bundan dolayı, atıksu bertarafı çalışmaları

Detaylı

ÇEV205 ÇEVRE KĠMYASI I LABORATUVARI DENEY PROGRAMI. 1. Hafta: Deney Malzemelerinin Tanıtımı ve Grupların Oluşturulması

ÇEV205 ÇEVRE KĠMYASI I LABORATUVARI DENEY PROGRAMI. 1. Hafta: Deney Malzemelerinin Tanıtımı ve Grupların Oluşturulması ÇEV205 ÇEVRE KĠMYASI I LABORATUVARI DENEY PROGRAMI 1. Hafta: Deney Malzemelerinin Tanıtımı ve Grupların Oluşturulması 2. Hafta: Çözelti Hazırlama 3. Hafta : Asit- Baz Titrasyonu 4. Hafta: Kromatografi

Detaylı

AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ

AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ ARITMA ÇAMURLARI 850CK0101 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİMYA TEKNOLOJİSİ EVSEL ATIKLARI DEPOLAMA

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİMYA TEKNOLOJİSİ EVSEL ATIKLARI DEPOLAMA T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİMYA TEKNOLOJİSİ EVSEL ATIKLARI DEPOLAMA ANKARA, 2009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

Arıtma tipine ve amacına göre, arıtma çamurlarının cinsleri farklılık gösterir. Bunlar;

Arıtma tipine ve amacına göre, arıtma çamurlarının cinsleri farklılık gösterir. Bunlar; 8. ÇAMUR ARITIMI VE UZAKLAŞTIRILMASI Atıksu arıtma sistemi çamur, kum ve köpük tutma birimlerini de ihtiva eder. Arıtma işlemi sonunda çıkan çamur genellikle sıvı veya yarı katı formda olup kullanılan

Detaylı

11. DERS ELEKTROMETAL KAPLAMA TEKNİĞİ ALAŞIM KAPLAMA BANYOLARI BÖLÜM 2

11. DERS ELEKTROMETAL KAPLAMA TEKNİĞİ ALAŞIM KAPLAMA BANYOLARI BÖLÜM 2 11. DERS ELEKTROMETAL KAPLAMA TEKNİĞİ ALAŞIM KAPLAMA BANYOLARI BÖLÜM 2 ELEKTROMETAL KAPLAMA TEKNİĞİ II DERS 11 ALAŞIM KAPLAMA BANYOLARI, BÖLÜM 2 İÇİNDEKİLER BAŞLIK SAYFA GİRİŞ 1 KURŞUN KALAY ALAŞIMLARI

Detaylı

6.1 Fertigasyon sistemi için en uygun gübreler;

6.1 Fertigasyon sistemi için en uygun gübreler; FERTİGASYON YÖNTEMİ, FERTİGASYONDA KULLANILAN GÜBRELER ve YAŞANAN SORUNLAR -2* Çalışmanın ilk bölümü Fertigasyon1a dosya adıyla web sayfamızda yayınlanmıştır. 6. Fertigasyonda Kullanılan Gübreler Toprağa

Detaylı

ÇEV354 SU KALİTESİ YÖNETİMİ

ÇEV354 SU KALİTESİ YÖNETİMİ Doç. Dr. Şeyda KORKUT ÇEV354 SU KALİTESİ YÖNETİMİ Sürdürülebilir kalkınma için en önemli yaşamsal kaynaklardan biri sudur. 20. yüzyılda dünya nüfusu 19.yüzyıla oranla üç kat artmasına rağmen, su kaynaklarının

Detaylı

Su sarfiyatları ile kanallarda akan debiler arasında bir ilişki vardır. Çünkü netice olarak kullanılan su atıksu haline dönüşmektedir.

Su sarfiyatları ile kanallarda akan debiler arasında bir ilişki vardır. Çünkü netice olarak kullanılan su atıksu haline dönüşmektedir. 1. ATIKSU MİKTAR VE ÖZELLİKLERİ 1.1 Atıksu Akımının Karakteristikleri Atıksu karakteristikleri, debi ve atıksu özellikleri ile ilgilidir. Bu karakteristikler, meskûn bölgede kullanılan su miktarı ile sınaî

Detaylı

HAVUZ TANITIM VE KULLANIM KİTAPÇIĞI

HAVUZ TANITIM VE KULLANIM KİTAPÇIĞI HAVUZ TANITIM VE KULLANIM KİTAPÇIĞI 2 ÖNSÖZ...3 SKİMMERLİ SİSTEM NEDİR? (ÇELİK/PANEL)...4 SKİMMERLİ YÜZME HAVUZLARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER!...4 FİLTRASYON SİSTEMİ NEDİR? NE İŞE YARAR?...4 FİLTREMİZİN

Detaylı

KĠM 596 ĠLERĠ ÇEVRE KĠMYASI

KĠM 596 ĠLERĠ ÇEVRE KĠMYASI KĠM 596 ĠLERĠ ÇEVRE KĠMYASI Yarıyıl Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Teori Uyg. Lab. Proje/Alan Çalışması Ödev Diğer 1, 2 42 - - - 20 125.5 Ders Dili Türkçe Zorunlu / Seçmeli Seçmeli Önşartlar Yok Dersin Ġçeriği

Detaylı

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI HAYVAN GÜBRESİNDEN BİOGAZ ÜRETİMİ Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK Müsteşar Yardımcısı (mozturk@cevreorman.gov.tr) ANKARA-2005-1 - İÇİNDEKİLER 1.GİRİŞ 2. BİOGAZ OLUŞUMU 2.1. Birinci Kademe:

Detaylı

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Sayfa: 1 BÖLÜM I... 4 GİRİŞ... 4 Kaynak nedir... 4 BÖLÜM II... 4 KAYNAK VE KESİM İŞİ TÜRLERİ... 5 1. GAZ KULLANILARAK YAPILAN KAYNAK VEYA KESİM... 5 2. ELEKTRİK KULLANILARAK YAPILAN KAYNAK VEYA KESİM İŞLERİ...

Detaylı

K r kkale de Su. bir damla hayat

K r kkale de Su. bir damla hayat Kuruluflundan Günümüze bir damla hayat K r kkale Belediyesi A ustos-2008 Bilinen tüm yaşam biçimleri için gerekli olan, saf halde iken tadı ve kokusu bulunmayan su, hayatın olmazsa olmaz bir parçasıdır.

Detaylı

SU DEPOLARININ VE KUYULARININ DEZENFEKSĠYONU

SU DEPOLARININ VE KUYULARININ DEZENFEKSĠYONU T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ÇEVRE SAĞLIĞI SU DEPOLARININ VE KUYULARININ DEZENFEKSĠYONU 850CK0013 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

TEBLİĞ. b) 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinin 4 ve 38 inci maddeleri,

TEBLİĞ. b) 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinin 4 ve 38 inci maddeleri, 14 Aralık 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28142 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: TEBLİĞ TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME VE KONTROL TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Hukuki Dayanak ve

Detaylı

Şekil 1.1. Tel çekmenin prensip şeması.

Şekil 1.1. Tel çekmenin prensip şeması. 1 1. GİRİŞ ve AMAÇ 1.1. Tanım ve İşlemin Esasları Tel çekme, kalın kesitli olan bir telin çekme matrisi içinden geçirilerek kesitini küçültme işlemidir. Çekme yönteminde malzemeler matris olarak adlandırılan

Detaylı

DERS SORUMLUSU PROF. DR. ĐNCĐ MORGĐL

DERS SORUMLUSU PROF. DR. ĐNCĐ MORGĐL DERS SORUMLUSU PROF. DR. ĐNCĐ MORGĐL PROJE HEDEF SORUSU ATIK PĐLLERĐN VE HASTANE ATIKLARININ ÇEVREYE VERDĐĞĐ ZARARLAR NELERDĐR VE BU ZARARLAR NASIL ORTADAN KALDIRILIR? HAZIRLAYANLAR SUAT KARA FULYA GÖKER

Detaylı

Bir damla su. Bu kitap Hazar Arıtım ın emek ve katkılarıyla hazırlanmıştır. Ali Polat

Bir damla su. Bu kitap Hazar Arıtım ın emek ve katkılarıyla hazırlanmıştır. Ali Polat Bir damla su I Bu kitap Hazar Arıtım ın emek ve katkılarıyla hazırlanmıştır. Ali Polat Bir Damla Su ALİ POLAT Bu yapıtın tüm hakları saklıdır. Yazarın izni olmadan yapıt yeniden basılamayacağı gibi kayıt,

Detaylı

arıtma çamuru, çimento ve uçucu kül kullanılarak katılaştırılmıştır. Katılaştırma işleminde çimento, uçucu kül ve çimento ve uçucu kül birlikte

arıtma çamuru, çimento ve uçucu kül kullanılarak katılaştırılmıştır. Katılaştırma işleminde çimento, uçucu kül ve çimento ve uçucu kül birlikte I.GİRİŞ Dünyada ve ülkemizde hızla artan sanayileşmeye paralel olarak, oluşan atık miktarı da gün geçtikçe artmaktadır. Oluşan atıkların uzaklaştırılması, atığı oluşturan sanayiciyi olduğu kadar, idarecileri

Detaylı