İÇME-KULLANMA SULARINDA Kİ TEMEL NİTELİKLER TABLO 1. En fazla bulunabilecek miktar. İzin verilen miktar A) ZEHİRLİ MADDELER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İÇME-KULLANMA SULARINDA Kİ TEMEL NİTELİKLER TABLO 1. En fazla bulunabilecek miktar. İzin verilen miktar A) ZEHİRLİ MADDELER"

Transkript

1 SU NEDİR? Dünyamızda yaşamın temel taşlarından biridir su. Su aynı zamanda maddenin 3 halinde bulunabilen tek maddedir.tüm değerlendirmeler su üzerinden yapılmaktadır. Gerek insan yaşamı için olsun, gerekse gerekli ortamın sağlanması için olsun hep ihtiyaç duyduğumuz temel madde! Dünyamızın büyük çoğunluğu su ile kaplıdır.aynı zamanda vücudumuzun %70 de yaklaşık sudan oluşur. Sular aynı özelliklere sahip değildir.suyun bulunduğu ortam nedeni ile değişik oranlarda çözünmüş madde ve gazlar içerir. Sular ise yer altı ve yer üstü suları olarak nitelendirilebilir. Yüzey sularından havaya buharlaşan su yağış olarak yüzeye geri döner ve toprak katmanlarında çeşitli seviyelerde bulunur. Göl-ırmak suları yer üstü sularıdır. Kaynaklar, kuyu ve artezyen suları ise yer altı sularıdır. Dolayısı ile bulunduğu ortam suyun içerdiği yapıları, bu da suyun niteliğini belirler. Günümüz koşullarında endüstri sahasında su bir çok amaçlı olarak kullanılmaktadır.suyun eşsiz özelliği onu bu konuda rakipsiz yapmaktadır. Suyun endüstriye amaçlı kullanılabilmesi için uygulanan yöntemlere de su ıslah yöntemi adı verilmiştir. Buradaki temel amaç enerji-maliyet kayıplarının dengelenmesidir. Hangi tip su kaynağı olursa olsun suyun işletme şartlarına göre hazırlanması günümüz koşullarında önem kazanmıştır. Su ıslahında çeşitli yöntemler uygulanmaktadır. Kuyu suları, artezyen suları ve yüzey akıntı suları işletmeye alınmadan önce su işlemlerden geçer. 1) Tortu temizliği 2) Dinlendirmeler 3) Havalandırma 4) Çöktürme 5) Filtrasyon Bu işlemlerde suyun çamur-tortu gibi istenmeyen yapılardan temizlenmesi amaçlanmıştır. Suyun endüstride kullanılabilir hale getirilebilmesi için uygulanan her türlü mekanik ve kimyasal işlemede su ıslah yöntemi denir. Bu noktadan sonra endüstriyel amaçlı su hazırlama söz konusudur. Bu işlem için en baş işlem suyun sertliğinin alınmasıdır. Su yumuşatma olarak bilinen bu işlemde temel amaç temel proses için enerji alışverişi sağlayan ünitelerde ısı transfer yüzeyinin üzerinde taş-kireç tabakası oluşumunu engellemektir. Bu işlemi sağlamak amaçlı, A) Kireç-soda yöntemi B) Reçine esaslı su tasfiye cihazları C) Deiyonize cihazlar D) Reverse Ozmos sistemi kullanılmaktadır. Burada suya sertlik veren kalsiyum ve magnezyum iyonları sudan alınarak suya yumuşaklık kazandırılır. İşletme muhakkak kendine uygun yöntemi seçmelidir.

2 Genel amaçlı kullanılacak sularda uygulanan diğer bir işlem ise, dezenfeksiyon işlemidir. Bu işlem aktif klorlama ya da ozonlama ile sağlanmaktadır. Ancak sınai tip sularda daha ileri yöntemler kullanılmaktadır. İÇME-KULLANMA SULARINDA Kİ TEMEL NİTELİKLER TABLO 1 A) ZEHİRLİ MADDELER MADDE İSMİ SİMGESİ İzin verilen miktar En fazla bulunabilecek miktar 1- KURŞUN Pb mg/lt. 2- SELENYUM Se mg/lt. 3- ARSENİK As mg/lt. 4- KROM Cr mg/lt. 5- SİYANÜR CN mg/lt. B) SAĞLIĞA ETKİ YAPAN MADDELER 1- FLORÜR F mg/lt. 2- NİTRAT NO 3-45 mg/lt. C) İÇİLEBİLME ÖZELLİĞİNE ETKİ YAPAN MADDELER 1- RENK 5 BİRİM 50 BİRİM 2- BULANIKLIK 5 BİRİM 25 BİRİM 3- KOKU VE TAT Kokusuz Kokusuz Normal 4- BUHARLAŞTIRMA KALINTISI 500 mg/lt 1500 mg/lt 5- DEMİR Fe 0.3 mg/lt 1.0 mg/lt 6- MANGAN Mn 0.1 mg/lt 0.5 mg/lt 7- BAKIR Cu 1.0 mg/lt 1.5 mg/lt 8- ÇİNKO Zn 5.0 mg/lt 15 mg/lt 9- KALSİYUM Ca 75.0 mg/lt mg/lt 10- MAGNEZYUM Mg 50.0 mg/lt mg/lt 11- SÜLFAT SO mg/lt mg/lt 12- KLORÜR Cl mg/lt mg/lt 13- ph BAKIYE KLOR 0.1 mg/lt 0.5 mg/lt 15- FENOLİK MADDELER mg/lt 16- ALKİL BENZİL SÜLFANAT 0.5 mg/lt 1.0 mg/lt 17- Mg + Na 2 SO mg/lt 1000 mg/lt D) KİRLENMEYİ BELİRTEN MADDELER 1- TOPLAM ORGANİK MADDELER 3.5 mg/lt 2- NİTRİT AMONYAK - -

3 SINAİ SULARA GİRİŞ ph DEĞERİ ph 1-14 sayılarında bir çizelge olup, I I I arası asit 7-14 arası baz karakter kabul edilir. 7 nötr değerdir. ph suyun içerdiği H iyonlarının konsantrasyonunun eksi logaritmasıdır. 1 ph = log (H + ) Ham suyun ph ını, çözünmüş olarak bulunan karbonat, bi karbonat ve karbondioksit belirler. Genel olarak ham suyun ph ı 5 ile 8 arasında değişir. ALKALİNİTE Suyun içerdiği hidroksit, karbonat ve bi karbonat suyun alkalinitesini (bazlığını) oluşturur. Alkalinite, P (fenol ftalein) ve M (metil oranj) alkaliniteleri ile belirlenir. P ve M değerlerinden çıkılarak suyun içerdiği hidroksit, karbonat ve bi karbonat iyonlarının miktarları (ppm CaCO 3 olarak) bulunur. P ve M değerlerinin irdelenmesi tablo 2 de verilmiştir. TABLO 2 P = 0 ise M değeri bi karbonatları verir. Karbonat-hidroksit yoktur. M > 2P ise M değeri karbonat-bi karbonatları verir. Hidroksit yoktur. M = 2P ise M değeri karbonatları verir. Bi karbonat-hidroksit yoktur. M < 2P ise M değeri hidroksit-karbonatları verir. Bi karbonat yoktur. M = P ise M bulunan değer hidroksitleri verir. Bi karbonat-karbonat yoktur. NOT: Hidroksit ve bi karbonat bir arada bulunmaz. Yumuşatılmış suda bi karbonat hiç istenmediğinden 2P = M veya 2P nin M den büyük olması istenir.

4 SERTLİK Suyun içerdiği çözünmüş kalsiyum ve magnezyum tuzları, suların sertliğini belirler. Suların sertliği uygulamada yaygın olarak içerdikleri sertlik veren maddelerin CaCO 3 cinsinden miktarları ile (yani ppm CaCO 3 olarak) belirlenir. Suların sertliğini belirlemede kullanılan birimler ve dönüştürülmeleri tablo 3 de verilmiştir. Sertlik ikiye ayrılır; 1- Geçici sertlik (alkali sertlik: bi karbonat alkalinitesi) 2- Kalıcı sertlik Geçici sertlik, suyun içerdiği kalsiyum ve magnezyum bi karbonat tuzlarının miktarını belirler. Su ısıtıldığı zaman geçici sertlik veren maddeler karbondioksit vererek ayrışır. Kalsiyum karbonat ve magnezyum hidroksit çökerek ayrılır. (Bunların çözünürlükleri sıcaklıkla ters orantılıdır.) Bu şekilde ısıtılarak giderilen sertliğe geçici sertlik denir. Ca (HCO 3 ) CaCO 3 + H 2 O + CO 2 Mg (HCO 3 ) Mg(OH) CO 2 Magnezyum ve kalsiyumun sülfat, klorür ve nitrat tuzlarından oluşan sertliğe ise kalıcı sertlik denir. Kalıcı sertlik veren maddeler ısı ile ayrışmaz. Bu tuzlar nötr olup, alkalinite oluşturmaz ve ısı aktarım yüzeylerinde sert birikinti oluştururlar. Bu nedenle katma suyunda sertlik istenmez. Geçici sertlik ile kalıcı sertliğin toplamına, toplam sertlik (TH) denir. Sertlik magnezyum ve kalsiyum tuzlarından oluştuğundan bazen magnezyum ve kalsiyum sertliği diye de ikiye ayrılarak tanımlanabilirler. Suyun sertliği yumuşatma işlemleri ile giderildikten sonra katma suyu olarak kullanılabilir. TABLO 3 1 Fr sertliği : 10 mg CaCO 3 /lt 1 A : 1.78 Fr = 17.8 CaCO 3 /lt 1 A : 10 mg CaCO/lt şeklindedir. KUVVETLİ ANYONLAR Suyun içerdiği klorür, sülfat ve nitrat toplamına (-M) denir. Bu anyonlar H formlu kuvvetli katyonik bir reçineden geçirildiğinde, kuvvetli asit formuna geçerler. Bunun için demineralizasyon tesislerinin anyonik kolonların kapasite hesaplamasında gereklidir. DEMİR Suya renkli ve tortulu bir görüntü verir. Buhar kazanlarında tortunun kaynağıdır. Tekstil, deri ve kağıt sanayiinde sorunlar yaratır. Demir genelde korozyon sonucu suya karışır. SİLİS Buhar kazanlarında ve soğutma kulelerinde silikat taşı yapar. Kazan suyunda biriken silikatların buharla taşınmasından buhar türbinlerinin kanatlarında birikinti oluşturarak, buhar türbinlerinde hasarlar oluşturur.

5 SU YUMUŞATMA Suyun içindeki Ca - Mg bileşiklerinin tamamı Toplam Sertlik olarak ifade edilir. Yani kaba tabirle kireçtir. Temel bazda bir su ıslah edilirken suyun yumuşatılması temel bir işlemdir. Bu işlem için su reçine esaslı su yumuşatma cihazlarından geçirilir. Cihazın yapısı itibari ile içinde reçine vardır. Cihaz, 1/3 hava boşluğu 1/3 reçine 1/3 kum Hacminin yaklaşık %30-%40 arası reçine içerir. Su akışının hızını alttaki kum+çakıl tabakası belirler. Teknolojik su ıslahının ilk şartı, suyun sertliğini sıfıra indirmektedir. Bu cihazlar içerisinde reçine, iyon esanjörü, iyon değiştirici, rezin v.b. isimlerle anılan, sentetik reçineler bulunan basit bir kolondan ibarettir. Bu kolon içerisinde belirli yükseklikteki reçine yatağından geçen suyun sertliği sıfıra indirilir. İyon değiştirme prensibi ile sertliğin sıfıra indirilmesini basit olarak şöyle formüle edebiliriz; Ca ++ Mg ++ Ca +Na 2 Z } Z + 2Na + Mg Su geçerken içerisindeki Ca ++ ve Mg ++ iyonları Na + iyonu ile yer değiştirir ve suyun sertliği de tamamen tutulur. (Burada Ca ++ ve Mg ++ iyonlarının yerine Na + iyonları geçtiği için suyun kondüktivitesinin veya içerisindeki toplam erimiş katıların miktarının değişmediği, su ıslahında göz önünde tutulmalıdır.) Zamanla iyon değiştirme yönünden kapasiteleri dolan reçineler tuzla (NaCl) rejenere edilerek tekrar iyon değiştirilebilecek hale getirilir. Şöyle ki; Ca Mg Ca } Z + 2 NaCl Na 2 Z + } Cl 2 Mg Zamanla suyun içerisinde erimiş olarak bulunan ve rejenerasyonda Na + iyonu ile yer değiştirmeyen çeşitli iyonlar (Fe ++,Mn ++ gibi) veya askıda maddeler, reçine taneciklerinin üzerini bir zırh gibi kaplar ve kapasitelerinin düşmesine neden olurlar. Bazen bu durum daha da ilerleyerek, reçine kolonu mekanik bir kum filtresi gibi çalışmaya başlar. Böylece cihazın kapasitesi düşer, tuz sarfiyatı artar, dolayısı ile ekonomik olmayan koşullar doğar.

6 SORUNU DOĞURAN SEBEPLER SORUNUN GİDERİLMESİ 1- Cihazda kapasite düşümü a- Kirlilik ve askıda maddeler Ters yıkama, basınçlı havayla kabartarak yıkama Resin Aktiver b- Demir Resin Aktiver c- Organik peltemsi tortulaşma, Klorlama jelleşme ve kokuşma 2- Bölgesel Bloklaşma a- Kirlilik ve suspans maddeler Ters yıkama b- Reçine yatağının cihaz içerisinde Reçine yatağına suyun yaptığı mekanik etkiyle bir tarafa kayması bozulmasını önlemek için ters yıkama vanasını işletme esnasında yavaş yavaş açınız. 3- Mekanik a- Çok yollu valf Contaları değiştirin (veya diğer mekanik aksamı) b- Giriş suyu dağıtıcısı Temizlemeye ihtiyaç gösterebilir. c- Taban plastik filtreleri Temizlemeye ihtiyaç gösterebilir. 4- Sudaki Serbest Klor Serbest Klor dozajını azaltın Reçinelerin Oksidasyonu 5- Reçine Kaybı İmalatçı firmanın işletme talimatına uyunuz. Ters Yüksek ters yıkama basıncı yıkama basıncını azaltınız. Ters yıkama vanasını yavaş yavaş açın. Tasfiye cihazları gerektiği gibi işletilmediği taktirde, seçimi çok iyi yapılmış iç ıslah uygulamasında dahi başarısızlıklarla karşılaşılabilir. Tasfiye cihazı işletmeciliği ile ilgili sorunlarınız olduğunda firmamızın daima sizlere yardıma hazır olduğunu belirtmek isteriz. Bize cihazdan uygun bir şekilde alınan yaklaşık 100 cc reçine numunesi gönderdiğiniz taktirde, reçinelerinizin kapasite tespiti ile birlikte önerilerimizi bir rapor halinde sizlere sunabiliriz. Uygun çalışan bir sistemde 1 lt reçine ortalama Fr sertlik bağlar. Rejenerasyonda ise 1 lt reçine gr tuzla rejenere edilir. Cihazın daha uzun süreli kullanımı reçinede biriken çamur-tortunun atılması ile mümkündür. Bu da ters yıkama ile sağlanmaktadır. Bu reçinenin ömrünü uzatır ve tuz sarfiyatını azaltır.

7 REVERSE OSMOSİS SİSTEMLERİ Reverse Osmosis sistemleri, günümüzde en yeni ve hızlı gelişen su arıtım teknolojisidir. Geçmiş yıllarda çok yeni ve pahalı olmasından dolayı sadece susuz bölgelerde deniz suyundan içme suyu elde etmede, ilaç ve kozmetik sektörü gibi yüksek kalitede suya ihtiyaç duyan işletmelerde kullanılmakta iken bugün işletim sistemlerinin basitleştirilmesi ve yeni teknolojilerle fiyatlarının uygun seviyelere gelmesi ile kullanımı yaygınlaşmıştır. Reverse Osmos sistemleri arıtma prosesleri içinde en hassas filtrasyon teknolojisi olup mikrona kadar suyun filtrasyonunu sağlamaktadırlar. Osmos, binlerce yıldır bilinen doğal bir prosestir ve reverse osmosis 'in temelini oluşturur. Yaşayan hücre duvarları doğal yarı geçirgen membranlardır. Hücre zarı dışında bulunan örneğin; yüksek miktarda su; hücra zarından süzülerek geçer ve zarın iki tarafındaki yoğunluğu ve basıncı eşitlemeye çalışır. Membranın yarı geçirgen doğal yapısı sayesinde suyun geçişi, çözünmüş minerallerin geçişine göre daha kolay olur. Az yoğun çözeltideki su, daha konsantre çözeltiyi seyreltmek ister. İki çözelti arasında konsantrasyon farkı ortaya çıkar ve osmotik basınç farkını belirler. Bu basınç farkından dolayı (2.31 fit su 1 psi ye eşittir.) 1 kare başına kg lık basınç üniteleri yer değiştirir. Yani; 1000 mg/lt toplam çözünmüş farklılık 1 psi osmotik basınç farkına eşittir. Basınç, osmotik basıncı büyük olan konsantre solüsyona uygulandığı zaman suyun geçişi tersine döner ve ro kurulmuş olur. Çözünmüş tuz ve küçük partikül içeren sular, yüksek basınç ve membran aracılığıyla terz osmos membranlarına basılırlar. Su molekülleri membranların gözeneklerinden geçerken, çözünmüş tuzlar, organik maddeler, ağır metaller ve bakteriler membranlardan geçemezler. Membranlardan geçemeyen bu maddeler konsantre atık olarak deşarj edilmaktedirler.ro ile arıtılacak sularda en önemli parametre şüphesiz TDS (toplam katı madde )değeridir. TDS bize kullanılan hamsuyun karakteristiği hakkında net bilgiler vermektedir. Bütün ro ların çalışma prensibi aynıdır. Besleme akımı membrandan geçerken süzülme gerçekleşir ve su membrandan geçerken mineraller dışarı taşınarak atılır.

8 Kullanım Alanları : -Deniz Suyundan içmesuyu elde edilmesi, -Demineralize su elde edilmesi, -Endüstriyel proses suyu hazırlanmasında, -İçmesuyu üretim tesislerinde, -Meyve suyu üretiminde, -Kojenerasyon sistemlerinde düşük iletkenlikte su elde edilmesi, -Hemodializ üniteleri için saf su elde edilmesi, -Arıtılmış atıksuların geri kazanılmasında yaygın olarak reverse osmosis sistemleri kullanılmaktadır. Reverse Osmosis sistemlerinin farklı maddelere % etkisi şu şekilde özetlenebilir KALSİYUM BROMİD SODYUM FOSFAT MAGNEZYUM S,YANİD POTASYUM SÜLFAT MANGANEZ TİYOSÜLFAT DEMİR SİLİKAT ALÜMİNYUM SİLİSYUM BAKIR DİOKSİT NİKEL NİTRAT KADMİYUM BORON GÜMÜŞ BORAT ÇİNKO FLUORİD CİVA POLYFOSFAT SERTLİK ORTOFOSFAT RADYOAKTİVİTE KROMAT KLORÜR BAKTERİ AMONYUM KURŞUN 95-98

9 Ters osmoz tek geçiş sistemiyle suya ilişkin çoğu standartlara ve çift geçiş sistemiyle en yüksek standartlara ulaşabilmesini sağlar. Bu işlemle virüs, bakteri ve pirojenlerin yüzde 99.9 u tutulur. Ters osmoz işleminin itici gücü bar ( psig) aralığında bir basınçtır. Faz değiştirme işlemlerinden destilasyon daha fazla enerji tasarrufu sağlar ve güçlü kimyasalların kullanımını gerektiren iyon değiştirme / reçine sisteminden daha etkili bir sistemdir. Ters Osmoz, genelde aşağıdaki amaçlar için kullanılır: Tuz giderimi ile proses suyu eldesinde, Deniz suyundan içme suyu eldesinde, Atıksulardan sorun yaratan iyonların uzaklaştırılmasında, Sudaki zararlı mikroorganizmaların tutulmasında. Ters ozmos uygulama alanlarına örnek vermek gerekirse, Maden drenaj sularındaki CaSO4 ın konsantre edilmesi Tekstil boyama atık sularının arıtılması (pamuk-polyester boyama) Yapay ipek üretiminden sodyum sülfatın geri kazanımı Selüloz yıkama sularının konsantre edilmesi Katoforezde ultrafiltrasyon süzüntüsünün arıtılması Katı Atık Düzenli Depolama Sızıntı sularının konsantre edilmesi Ağartma sularının arıtılması

10 RO Operasyonu ; Bütün ro ların çalışma prensibi aynıdır. Besleme akımı membrandan geçerken süzülme gerçekleşir ve su membrandan geçerken mineraller dışarı taşınarak atılır. Düşük Basınçlı Sistemler ; Düşük basınçlı ro üniteleri genelde besleme basıncının 100 psig den az olduğu sistemlerdir. Membrandaki basınç farkı azaltılınca su üretimi durur. Alınan tedbir,membrandaki çözünmüş konsantrasyon farkını azaltana kadar tuz geçişi devam edecektir, yüksek TDS suyu membranın süzülmüş tarafında ortaya çıkacaktır. Bu olay TDS krebi olarak tanımlanır. Yüksek Basınçlı Sistemler ; 100 psig üzerindeki basınç pompalı donanımlar, yüksek basınçlı sistemler olarak sınıflandırılır. Gerçek operasyon basıncı, psig arasında değişir. Bu değişim seçilen membrana ve arıtılan suya göre belirlenir. Çoğul membran sistemleri düşünüldüğünde, her modül en az 1, en çok 6 membran içerir ve çapları arasındadır. Süzme kalitesi, kapasite, debi, uzaklaştırma yüzdesi ve iyileştirme ile ilgili özel operasyon istekleri hedefe bağlıdır. Bunlarla ilgili dizayn bilgileri kullanılan membran ve pompa tipleriyle doğrudan alakalıdır. Verimi Etkileyen Faktörler ; RO ile elde edilen su kalitesi, membran tipi, operasyon basıncı, ph, hamsu karakteristiği ve sıcaklık gibi pek çok etkene bağlıdır. Ca, Mg ve sülfat gibi 2 değerlikli iyonlar, genel olarak Na ve Cl gibi tek değerli iyonlara göre daha etkili uzaklaştırılır. Bazı maddeler, örneğin borat ph dan önemli oranda etkilenirler. Genelde yüksek ph da verim artar. Basınç ; RO larda operasyon basıncı; besleme suyundaki toplam çözünmüş katılara ve istenen süzme basınç verimine bağlıdır. TDS, sistemin osmotik basıncına karar verir. 100 mg/lt TDS 1 psi ye karşılık gelir. Besleme, osmotik basınç farkı ile süzme basıncı toplamından büyük olmalıdır. Bu yüzden deniz suyu arıtımı tuzlu suya göre çok daha yüksek basınç ister. Ek olarak basınç farkının artması, süzme kalitesini artırır. Tuz geçişi sabit iken, su basıncı artırılır ve daha yüksek kalitede su elde edilir. RO sistem basıncını artırarak, istenildiği kadar çok su elde edilebileceği düşünülse bile bu doğru değildir. Membran üreticileri max debiye göre, günlük su debisine ve yüzey alanına göre dizayn yaparlar. Bu, konsantrasyon kutuplaşması olarak bilinen, membran yanında mineral yapılmasından dolayıdır. Bundan başka, membranlar zamanla basınçtan dolayı sıkışırlar. Buda, içinden geçen suyun difüzyonunu yavaşlatır ve üretim oranı (debi) azalır. Sıcaklık ; Besleme suyu sıcaklığındaki artış, süzme akışını artırır, fakat süzme kalitesini etkilemez. Membran yapısının seçiciliğine bağlı olarak, bu ısı etkisi 1 fahrenheit başına % olabilir. Sıcaklığın artması yanlızca, membranın özel operasyon maximumunun altında faydalı olur. Bunun üstüne çıkan sıcaklıklarda membran zarar görür. İyileştirme Yüzdesi ; Membranın çalıştığı iyileştirme yüzdesi direk olarak süzme kalitesini etkiler. Organikler, pirojenler(ateş), hücreler, virüsler ve bakteriler gibi iyonik olmayan bileşiklerin eliminasyonu filtrasyon prosesidir. Bakteri konsantrasyonunun çok yüksek olduğu durumlarda da süzme akımında bulunabilirler. Membran gözeneklerinden geçerken, buralara yerleştikleri kesin olmamakla birlikte, böyle olabileceği kabul edilir. Dolayısı ile ro öncesi bakteriyolojik arıtım yapılmalıdır.

11 Membran Ömrünü Etkileyen Faktörler ; Dizayn performansını ortaya çıkartmak için, süzme kalitesi ve operasyon verimini düşüren faktörler göz önüne alınmalıdır. Alçaltma, inorganik, organik yada mikrobiyolojik üremeden dolayı ortaya çıkan üretimdeki azalmadır. Veya alçalma, membran yüzeyinde geri dönülemez hasarlardan dolayı olan su kalitesindeki düşüş anlamına da gelebilir. İnorganik Kirlenme ; En yaygın inorganik kirlenme problemleri, uygun ön arıtımın yapılması ile ortadan kaldırılabilir. Askıda Katı Maddeler ; Tipik filtrasyon ihtiyacı, delikli geçiş membranında max 5 micron büyüklük ve spiral sarılı membranlarda da besleme hızına bağlı olarak 25 micron veya daha küçüktür. Bulanıklık genelde 1 NTU dan küçük olarak düşünülür. Bikarbonat Alkalinitesi ; Bütün sular kalsiyum bikarbonat içerir ve kalsiyum karbonat formuna dönüşebilir veya en son aşamada çökelti oluşturabilir ve membranı tıkar. Bu problemden kaçınmak için; besleme suyu ya yumuşatılır yada kalsiyum karbonat çökeltisini önlemek amacıyla ph azaltmak için asitle arıtma yapılır. Genelde, küçük ro üniteleri yumuşatma, büyük ünitelerde ph kontrolü kullanır. Membran kalsiyum karbonatla tıkanmışsa, asitle yıkama yolu ile temizlenebilir. Hazırlanmış asitli yıkama aparatları, genel olarak sitrik asit veya fosforik asit ile yapılır. Kalsiyum Sülfat ; Kalsiyum sülfat suda sınırlı çözünürlükte bulunur. Eğer suda bulunuyorsa, besleme suyu, süzülme ile tuzlu su bölümünden geçerken, konsantrasyonu artar ve çökelti oluşturarak membranı tıkar. Besleme suyunun ön yumuşatma ünitesinden geçirilmesi veya antisikalantlarla arıtımı yapılır. Kalsiyum sülfatla tıkanan membranlar, asitle arıtılarak temizlenebilir. Kalsıyum sülfatı asitle uzaklaştırmak, kalsiyumkarbonata göre daha zordur. Demir, Manganez, Silikat ve Kolloidal Madde ; Sudaki çözünmüş demir hava ile temas ettiğinde demirhidroksit ve/veya demiroksit oluşturacak şekilde okside olur veya çökelir. Bu jelatinimsi bir çökeltidir ve membranı tıkar. Eğer demir miktarı mg/lt arasında ise önarıtımla uzaklaştırılmalıdır. Demir tıkanması, korozyon ürünlerinden dolayı olabilir. Manganez, silikat, alüminyum ve kolloidal maddelerden kaynaklanan problemler de demir ile aynıdır. Organik Kirlenme ; Membran organik maddelerden dolayı tıkanırsa, deterjanla veya kostik soda ile temizlenebilir. TFC membranlarının, selülozik membranlara göre daha geniş ph aralığı toleransına sahip olduğundan, kolay temizlenebilir oldukları düşünülür. Mikrobiyolojik Kirlenme ; Selüloz asetat membranları mikrobiyolojik üremeyi desteklerken, poliamid tipi membranlar desteklemez. Her ikiside mikrobiyolojik kirlenme problemi ile karşılaşabilir. Selüloz asetat membranları, besleme suyunun klorlanması ile, bu kirlenmeden uzak tutulur. Poliamid membranları klorun oksidatif özelliğini tolare edemez. klorlanmış besleme suyu, sisteme girmeden önce arıtılmalıdır. Oksidasyon ; Öncelikle TFC membranları ile ilgilidir ve klora karşı dayanım olduğu zaman düşünülür. Bununla birlikte her oksiden aynı etkiye sahip değildir. Membran aşırı okside edici kimyasala maruz bırakılırsa sistem çöker ve kabul edilemez tuz geçişleri ortaya çıkar. Hidroliz ; Selülozik membranları ilgilendirir ve TFC lerin oksidasyonu ile paralellik taşır. Aynı şekilde hidroliz ile sistem zarar görebilir ve aşırı tuz geçişi ortaya çıkar. Buda oksidasyonda olduğu gibi geri dönülemez bir zarardır. Membranın

12 beslediği suyun ph ı arttıkça, hidroliz daha çabuk ortaya çıkar. Genelde ph max ile sınırlandırılır. Polarizasyon (Kutuplaşma) ; Membran, mineral konsantrasyonu çok farklı olan durgun iki çözeltiyi yanyana bulundurur. Bu konsantrasyon polarizasyonu olarak adlandırılır ve membran tipi için yapılan max süzme akışı ile membran üreticisi tarafından düzenlenir. Membran süzmesi, polarizasyon ne kadar çok sürerse o kadar çok olur. Drenaj Bağlantısı ; RO sistemi, besleme ve drenaj suyu arasındaki potansiyel geçiş bağlantısını temsil eder ve bu yüzden uygun drenaj bağlantısı, su besleme hattına hastalık yapıcı bakterilerin geçişini engelleyecek şekilde yapılmalıdır. Yapı Malzemeleri ; Modüller 200 psig de çalışır ve tamamıyla plastik malzemedendirler. Plastik malzemenin sıcaklık limitleri, membranın sıcaklık limitlerini geçer. 400 psig ve üzerindeki çalışmada, bazı bölümler 304 paslanmaz çelikten, bronzdan veya pirinçten yapılır.

13 ENERJİ SİSTEMLERİ Bilindiği gibi günümüzde enerji ve enerji kazanımı çok önem almıştır. Çeşitli şekillerde enerjinin alınıp-verildiği sistemlerde buhar kazanları ve buhar esanjörleri, sıcak su kazanları ısı enerjinin suya aktarıldığı sistemlerdir. Günümüzün ekonomik şartları bu sistemlerin tam verimli ve stabil olarak çalıştırılmasını şart koşmuştur. Bu işlemler bakım-onarım ve yaşlanma sonucu oluşacak zararları en aza indirgemeyi amaçlar. Bu kazanların korunması besi suyunun ıslah edilmesi, kazan içi değerlerin kontrolü ve sürekli kontrol amaçlı teknik servisler ile mümkündür. Çünkü sistem içindeki su ister sıcak su kazanlarında olsun, ister soğutma suyunda olsun suyun fiziksel yapısı ve kimyasal dengelerindeki değişim göstermesi sonucunda korozyon ve kireçlenme gibi problemler mevcut olmaktadır. Kazanlarda kendi aralarında, Sıcak su (kızgın su) Buhar kazanı 1) Alev borulu kazanlar 2) Su borulu kazanlar 3) Esanjörler 4) Jeneratörler gibi farklı sınıflara ayrılmaktadır. Uygun koruma programları da kazan tipine göre değişmektedir. Bu noktada uygun terimlerin bilinmesi önem kazanır. SU-BUHAR-KONDENS ÇEVRİMİ SUYU Su-buhar-kondens çevriminde arıtılmış su kullanılır. Suyun saflık düzeyi, kullanılacağı sistemin basıncı ile belirlenir. Su-buhar-kondens çevrimine katılan suya, katma suyu denir. Katma suyu, ham suyun arıtılmasıyla elde edilir. Su-buhar-kondens çevrimindeki suyun adlandırılması aşağıda verilmiştir. Kondens (yoğuşum) suyu : Türbinde ve proseste iş gören buhar yoğuşarak kondense suyunu oluşturur. Kondenserden veya prosesten gaz alıcı (degazör) girişine kadar kondens suyu olarak adlandırılır. Besleme suyu : Gaz alıcıdan, kazan girişine kadar bulunan çevrim suyu besleme suyu olarak adlandırılır. Kazan suyu : Kazana giren besleme suyu, kazan domunda doymuş buhara dönüşünceye kadar kazan suyu olarak adlandırılır. Doymuş buhar buhar denir. : Kazan domunda su ile dengede bulunan buhara yaş-doymuş Kızgın buhar : Dom dan çıkan doymuş buhar kızdırıcılarda, kızdıktan sonra türbine kadar giden çevrimdeki buhara kızgın buhar denir. Çürük buhar : Türbinde iş görmüş buhara çürük buhar denir. Çürük buhar kondensere girer kondens suyu adını alır.

14 Sudaki safsızlıkların rolü İyi şartlandırılmamış bir su hem sistem ekipmanlarının kireç tutmasına, hem de korozyon hızının artmasına neden olurlar.buda ekipmanın zamanından önce yıpranması, enerji kayıpları, bakım maliyetlerinin artması,gereksiz su kimyasal kayıplarına neden olur. KİREÇLENME VE KOROZYON Kazanın tipi ne olursa olsun buhar oluşumu esnasında oluşan buhar ideal şartlarda oluşan buhar saf su özelliklerine yakındır.dolayısı ile taşıdığı tüm değerlerin çoğu kazan suyunda kalarak konsantre olmaya devam eder.bu durumda artış oranında su değerleri yükselir.belli değerlere ulaşıldığında su kapasite olarak artık bu değerleri taşıyamaz duruma gelir.sonucunda yükünü bırakarak buhar olur.bu birikim sonucunda kazan içinde kireçlenme olur.bu oluşum ne kadar iyi su şartlandırma yapılırsa ve blöfler ne kadar düzenli ve yeterli olursa o kadar az olur.çökelme sonucu kazan yüzeyinde birikim olur.ortamın sıcaklığı ve basınç altında yüzeye biriken bu tabakalar zamanla taş tabakası haline dönerler. Kalsiyum ve magnezyum un çözülmüş bikarbonatları vede belli oranda karbonatlı bileşikleri ısı altında parçalanarak karbonatlı bileşenler oluşturular.bu bileşenler su ortamında çözülmezler.bu aynı zamanda kireçlenme olarkda tabir edilir.bu oluşum esnasında CO2 açığa çıkar.çökelme sonucu oluşan bu yaş tabakaları boru yüzeyinde sertleşerek yüzeyin ısı transferi yapmasını engeller.dolayısı ile ısı iletimi azalır. Sudaki silis ise direkt çökerek silis taşı oluşturur.normal şartlarda silis taşı en zor çözünen taş şeklidir.ayrıca ortamdaki sülfatlarda yapıları itibarı ile çökmeye müsaittirler. Zaman zaman yalnızca kireç çökeltisi dışında mineral ve oksit çökelmeleride görülmektedir.özellikle ağır metal iyonları içeren bileşenler hızla çökelmeye müsait olurlar.bu açıdan birikim hızı vede birikim tipi önemlidir. Birikim sonucu ortamdaki tortunun hızla dışarı atılamaması sonucu bu depozit birikim tabakalaşır. Ortamda görülen diğer olay ise korozyondur.korozyon et kalınlığını azalması veya konstruksiyon malzemesinin belli oranda çözülmesi olarak tabir edilebilir. Oksijen korozyonu demirin demiroksit formuna dönesidir.suda bolca çözünmüş halde bulunan oksijen besi suyundan kazana, ordanda kondens hatlarına geçer.

15 Ancak korozyon oksitlenme dışında metal yorgunluğu veya suyun cidarlara teması esnasında oluşan mekanik korozyon veya metal i suya alacak asit- baz reaksiyonlarıncada oluşabilir. Ortamdaki CO2 ve O2 yanında HCO3 (bikarbonat) dengesi önemlidir.uygun şartlar altında HCO3 parçalanarak H+ oluşturarak metali aşındırabilir.ada ortam aşırı OH konsantrasyonu olduğunda demir hidroksit bileşenleri oluşabilmektedir. Tüm bunlar metalin dayanc sınırının azalamasına vede yapısının bozulmasına neden olur.aşınma sonucu metal yüzeyi incelir veya deformasyonlar oluşur.korozyonun yapısına bağlı olarak buda değişir Korozyon tipleri 1)mekanik korozyon 2)pitting (noktasal)korozyon 3)metalin deformasyonu Kazanlarda oluşan korozyonun sebeblerinden biride kristal yapısı büyük bileşiklerdir.bunlar genelde tuz bileşikleri olarak önümüze çıkarlar. Korozyonun doğal sonuçları ise korkunç olabilir.sistemde delinmeler, boruda yarılma, çatlamalar oluşabilir.metal aşırı zayıfladığında basınca dayanamaz.bu da sızıntılara ve kaçaklara neden olur. Korozyon sonucu sudaki oksitli bileşikler aşırı yoğunlaştığında ise kızıl kazan çamuru olarak çökelirler.bu tabaka altında hapsolan hava ısındığında ise metalde bir deformasyon yokken dahi bir delinme olur.buna noktasal korozyon denir. Diğer taraftan çökelen kireç tabakasıda aynı olaya neden olur.yani kireçlenmede korozyon etkenlerinden biridir. Korozyon ve kireçlenme bir zaman sürecinde oluşurlar.dolayısı ile bu süreç içinde yapılacak müdahaleler bu durumu önlemek için ilk adım olacaktır.

16 Kazan Blöfü Nedir? Blöf kazan içerisinde belli bir yoğunluğa ulaşan suyun belli kısmının atılarak yerine temiz besi suyu işlemi olarak tarif edilebilir. Blöf Oranı Nasıl Hesaplanır? Bu noktada maksimum kontrol limitleri göz önünde bulundurulmalıdır. Tablo 4 te sınır değerler belirtilmiş olup, bu değerlerin içinde çalışılması faydalı olacaktır. Sertlik kaçakları sonucunda suyun içinde ısı transferi kırılacağından ısı iletimi aksayacaktır. Bu da kazanlarda verimi düşürecektir. Ayrıca oluşan yoğun tortu sistemde kör noktalarda birikerek suyun geçişini yavaşlatacaktır. TABLO 4 NUMUNE CİNSİ BİRİM MAX. DEĞER İLETKENLİK ms / cm 8000 PH 11.5 KLORÜR ppm 900 ALKALİNİTE ppm 1200 DEMİR ppm BESİ XC SİLİS ppm BESİ XC FOSFAT ppm SERTLİK Fr 1 2

17 Ancak en uygun yöntem kazan suyu / besi suyu = konsantrasyonu kat sayısı üzerinden değerlendirme yapmaktır konsantrasyonu kat sayısı ideal çalışma aralığı olup, değerler bu aralıkta tutulmaya çalışılmalıdır. Konsantrasyon kat sayısı hesaplanırken en ideal hesaplama değerlerin ortalamasını almaktır. Çünkü yalnızca TDS veya klorür değerini baz almak zaman zaman tuzlama kaçaklarında hata doğuracaktır. Blöf Niçin Yapılır? a- Kazandan saf ve temiz buhar elde etmek için yapılır. b- Kazan taşı ve her türlü birikintiyi önlemek, birikintileri düzenli dışarı atmak için yapılır. c- Kazan suyunun köpürerek çeşitli işletme sorunlarına neden olmasını önlemek için yapılır. d- Kazan suyu içerisindeki Erimiş Katı Madde Miktarını (TDS: Toplam Erimiş Katılar) ve askıdaki Katı Madde Miktarını (suspans katılar) kazan işletme basıncına ve kazan özelliğine göre tespit edilen sınırlarda tutmak için yapılır. Blöf Miktarı İyi Ayarlanmadığı Zaman Kazan İşletmeciliğine Ne Gibi Yükler Getirir? a- Blöf vanasının her açılışında belli bir enerjinin boşa atıldığı düşünülmelidir. b- Bilinçsiz ve gereksiz yapılan blöf, yeni besi suyu gereksinimi demek olduğuna göre besi suyu hazırlama sisteminin lüzumsuz yere çalışmasına neden olur. c- Kazan suyuna ıslah amacı için verilen katkı maddelerinin, lüzumsuz yere yapılan blöflerle kazandan dışarı atılması ile bu maddelerin sarfiyatı arttırılmış olur. d- Kazan suyuna nazaran, nispeten soğuk olan besi suyu kazan içerisindeki doğal sirkülasyonu bozarak kazan verimini düşürdüğü gibi, kazan materyali bünyesinde arzu edilmeyen şok etkiler yaratarak malzemenin yorulmasına neden olur. e- Özellikle kazanlar yüksek basınç altında iken yapılan ani blöfler, tüm kazan ve donanımının sarsılmasına ve yıpranmasına neden olur. Blöf Yöntemleri ile Yapılış Şekilleri Nasıldır? Kazan Blöfü, Ani Blöf (Elle Blöf) ve Sürekli Blöf şeklinde iki temel prensibe göre yapılır. Bütün kazanlar özellikle çamurun toplandığı dip kısımlara irtibatlı blöf vanalarına sahiptir. Bu blöf vanaları çok kısa zaman aralıklarında periyodik olarak açılarak çamur ve kirli kazan suyu ani olarak kazandan uzaklaştırılır. Bu işleme dip blöf denir. Bir çok kazanda buhar mahallindeki su seviyesinin hemen hemen altına yerleştirilmiş blöf bağlantı devreleri de mevcuttur. Çok az miktarda kazan suyu bu bağlantılar vasıtasıyla sürekli bir şekilde kazandan uzaklaştırılır. Bu işleme de sürekli blöf denir. Klasik kazan işletmeciliğinde sürekli blöfle birlikte dip blöfün kullanılması gereği daima uygulana gelmiştir. Zira dip

MEMM4043 metallerin yeniden kazanımı

MEMM4043 metallerin yeniden kazanımı metallerin yeniden kazanımı Endüstriyel Atık Sulardan Metal Geri Kazanım Yöntemleri 2016-2017 güz yy. Prof. Dr. Gökhan Orhan MF212 Atıksularda Ağır Metal Konsantrasyonu Mekanik Temizleme Kimyasal Temizleme

Detaylı

BUHAR KAZANLARINDA BLÖF

BUHAR KAZANLARINDA BLÖF BUHAR KAZANLARINDA BLÖF GENEL AÇIKLAMALAR Blöf, kazan suyu içinde buharlaşma sonucu konsantrasyonu artan çözünmüş ya da askıda kalmış katı madde miktarını kazan için belirlenen limitlere çekebilmek amacıyla

Detaylı

Bu birikintilerin giderilmesi için uygun kimyasallarla membranlar zaman içinde yıkanarak tekrar eski verimine ulaştırılırlar.

Bu birikintilerin giderilmesi için uygun kimyasallarla membranlar zaman içinde yıkanarak tekrar eski verimine ulaştırılırlar. VIIPOL CKS MEMBRAN TEMİİZLEME PROSEDÜRÜ 1.Giriş : Ne kadar iyi bir ön arıtma yapılırsa yapılsın, çalışan bir ters ozmoz ( RO ) sisteminde zaman içinde hamsu içinde bulunan ve ön arıtmadan geçebilen kolloidler,

Detaylı

ISITMA SİSTEMLERİ BİLGİ FORMU

ISITMA SİSTEMLERİ BİLGİ FORMU ISITMA SİSTEMLERİ BİLGİ FORMU Tarih: Müşteri Adı Adresi Şehir Posta Kodu : Sistem Sorumlusu ve Görevi Tel. Faks : GSM e-mail : HİKAYESİ Müşteri şimdiki sonuçlardan memnun mu? Evet Hayır Sorunların derecesi

Detaylı

Hastanelerde Su Kullanımı. M.Ali SÜNGÜ Amerikan Hastanesi Bakım ve Onarım Müdürü alis@amerikanhastanesi.org

Hastanelerde Su Kullanımı. M.Ali SÜNGÜ Amerikan Hastanesi Bakım ve Onarım Müdürü alis@amerikanhastanesi.org Hastanelerde Su Kullanımı M.Ali SÜNGÜ Amerikan Hastanesi Bakım ve Onarım Müdürü alis@amerikanhastanesi.org Bir Çin atasözü der ki; Suyu içmeden önce, kaynağını öğren Hastanelerde infeksiyon kaynaklarını

Detaylı

FINEAMIN 06 kullanılan kazan sistemlerinin blöfleri yalnızca ph ayarlaması yapılarak sorunsuzca kanalizasyona dreyn edilebilir.

FINEAMIN 06 kullanılan kazan sistemlerinin blöfleri yalnızca ph ayarlaması yapılarak sorunsuzca kanalizasyona dreyn edilebilir. Kazan Kimyasalları FINEAMIN 06 Demineralize su kullanlan, yüksek basınçlı buhar sistemleri için korozyon ve kireçlenmeyi önleyici kimyasal Kullanıcı ve Çevre Dostu: FINEAMIN 06, doğada hemen hemen tümüyle

Detaylı

BUHAR KAZANI SUYU TEMEL BİLGİLERİ. Derleyen Selim Yenisey

BUHAR KAZANI SUYU TEMEL BİLGİLERİ. Derleyen Selim Yenisey BUHAR KAZANI SUYU TEMEL BİLGİLERİ Derleyen Selim Yenisey Buhar üretimi bir çok sanayinin can damarıdır. Uzun vadede buhar üretiminde kullanılan düşük kaliteli su, buharın niteliğini etkileyeceği gibi enerji

Detaylı

sektörün en iyileriyle hep yanınızda...

sektörün en iyileriyle hep yanınızda... sektörün en iyileriyle hep yanınızda... FİLTRASYON SİSTEMLERİ YUMUŞATMA SiSTEMLERi Yüzey borulamalı Multi Yüzey borulamalı Media Filtreler, 20 m 3 / Aktif Karbon filtreler saat ve üzeri kapasitelerde,

Detaylı

Best Water Su Arıtma Sistemleri

Best Water Su Arıtma Sistemleri 2011 Best Water Su Arıtma Cihazı Kurulum [ Best Water ] [ ] [ ] [ TEL: 0212 474 2212 0212 441 6349 ] [ FAX: 0212 474 2242 ] Best Water Su Arıtma Sistemini seçtiğiniz için teşekkür ederiz bu kullanım kılavuzu

Detaylı

ENERJİ YÖNETİMİ VE POLİTİKALARI

ENERJİ YÖNETİMİ VE POLİTİKALARI ENERJİ YÖNETİMİ VE POLİTİKALARI KAZANLARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖĞRENCİNİN ADI:KUBİLAY SOY ADI:KOÇ NUMARASI:15360038 KAZANLAR Yakıtın kimyasal enerjisini yanma yoluyla ısı enerjisine dönüştüren ve bu ısı

Detaylı

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 9.Çözünmüş İnorganik ve Organik Katıların Giderimi Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK İnorganiklerin Giderimi Çözünmüş maddelerin çapları

Detaylı

Akvaryum veya küçük havuzlarda amonyağın daha az zehirli olan nitrit ve nitrata dönüştürülmesi için gerekli olan bakteri populasyonunu (nitrifikasyon

Akvaryum veya küçük havuzlarda amonyağın daha az zehirli olan nitrit ve nitrata dönüştürülmesi için gerekli olan bakteri populasyonunu (nitrifikasyon Azotlu bileşikler Ticari balık havuzlarında iyonize olmuş veya iyonize olmamış amonyağın konsantrasyonlarını azaltmak için pratik bir yöntem yoktur. Balık havuzlarında stoklama ve yemleme oranlarının azaltılması

Detaylı

İller Bankası A.Ş. Proje Dairesi Başkanlığı İçme Suyu Arıtma Proje Grubu

İller Bankası A.Ş. Proje Dairesi Başkanlığı İçme Suyu Arıtma Proje Grubu Şehnaz ÖZCAN Çevre Mühendisi Teknik Uzman Sevtap Çağlar Çevre Mühendisi Müdür İller Bankası A.Ş. Proje Dairesi Başkanlığı İçme Suyu Arıtma Proje Grubu İÇERİK Giriş Mevcut içmesuyu durumu Projenin amacı

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Çevre Mühendisliği Bölümü Fiziksel ve Kimyasal Temel İşlemler Laboratuvarı Dersi Güncelleme: Eylül 2016

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Çevre Mühendisliği Bölümü Fiziksel ve Kimyasal Temel İşlemler Laboratuvarı Dersi Güncelleme: Eylül 2016 İYON DEĞİŞİMİ DENEYİN AMACI: Sert bir suyun katyon değiştirici reçine kullanılarak yumuşatılması ve reçinenin iyon değiştirme kapasitesinin incelenmesi TEORİK BİLGİLER İyon değiştirme benzer elektrik yüklü

Detaylı

ATIKSU ARITMA SİSTEMLERİ

ATIKSU ARITMA SİSTEMLERİ MAKİNA-İNŞAAT-ÇEVRE SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. ATIKSU ARITMA SİSTEMLERİ Gaziteknik-Waterline Atıksu Arıtma sistemleri evsel ve endüstriyel atıksuların arıtılmasında kullanılmak üzere prosese göre projelendirilmektedir.

Detaylı

PROFESYONEL ARITMA ÇÖZÜMLERİ AREN SU ARITMA TEKNOLOJİLERİ ENDÜSTRİYEL ARITIM

PROFESYONEL ARITMA ÇÖZÜMLERİ AREN SU ARITMA TEKNOLOJİLERİ ENDÜSTRİYEL ARITIM PROFESYONEL ARITMA ÇÖZÜMLERİ AREN SU ARITMA TEKNOLOJİLERİ ENDÜSTRİYEL ARITIM SU TÜM CANLILAR İÇİN HAYATTIR AREN AREN ENDÜSTRİYEL ARITIM Endüstriyel işletmelerin prosesleri için gerekli kalitede su ih yaçları

Detaylı

ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ/İSTASYONLARI MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ. 1 ph 14,00. 2 Elektriksel İletkenlik 14,00

ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ/İSTASYONLARI MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ. 1 ph 14,00. 2 Elektriksel İletkenlik 14,00 ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ/İSTASYONLARI MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ Sıra No: SULAMA SUYU ANALİZLERİ: 2014 FİYATI 1 ph 14,00 2 Elektriksel İletkenlik 14,00 3 Sodyum (Na)

Detaylı

SU NUMUNELERİNİN LABORATUVARA KABUL MİKTARLARI, SAKLAMA KOŞULLARI VE SÜRELERİ

SU NUMUNELERİNİN LABORATUVARA KABUL MİKTARLARI, SAKLAMA KOŞULLARI VE SÜRELERİ Alkalinite Alüminyum (Al) Amonyum (NH 4 + ) Anyonlar (Br, F, Cl, NO 2, NO 3, SO 4, PO 4 ) PE veya BC 200 100 Tercihen arazide yapılmalıdır. sırasındaki indirgenme ve oksitlenme reaksiyonları numunede değişikliğe

Detaylı

ALKALİNİTE. 1 ) Hidroksitler 2 ) Karbonatlar 3 ) Bikarbonatlar

ALKALİNİTE. 1 ) Hidroksitler 2 ) Karbonatlar 3 ) Bikarbonatlar ALKALİNİTE Bir suyun alkalinitesi, o suyun asitleri nötralize edebilme kapasitesi olarak tanımlanır. Doğal suların alkalinitesi, zayıf asitlerin tuzlarından ileri gelir. Bunların başında yer alan bikarbonatlar,

Detaylı

KALİTELİ SÜT NASIL ELDE EDİLİR?

KALİTELİ SÜT NASIL ELDE EDİLİR? KALİTELİ SÜT NASIL ELDE EDİLİR? Prof. Dr. METİN ATAMER Dr. EBRU ŞENEL ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ SÜT TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ Kaliteli süt üretimi için sağlanması gereken koşullar; Sağlıklı inek Özenli

Detaylı

TERS OSMOZ CİHAZININ GELİŞMESİNİ DESTEKLEYEN NEDENLER

TERS OSMOZ CİHAZININ GELİŞMESİNİ DESTEKLEYEN NEDENLER Ters Ozmos Nedir TERS OSMOZ SİSTEMLERİ Birçok literatürde İngilizce adı ile Reverse Osmosis RO şeklinde adlandırılan Ters Osmoz tekniği günümüzde hızlıca ilerleyen teknolojilerden biridir. Bu teknik ile

Detaylı

Araçlar: Çıkarma Parçaları şu şekilde etiketlenmiştir:

Araçlar: Çıkarma Parçaları şu şekilde etiketlenmiştir: Araçlar: Deney Hücresi Deney Çözeltileri o Soğutma Kulesinden Alınan Numuneler o Laboratuvarda Hazırlanan Çözeltiler Deney Numunesi (Numune Çıkarma sı, 30mm * 50mm * 2mm) Su devirdaim Havuzu (40 C) GRANDER

Detaylı

Kırılma Noktası Klorlaması

Kırılma Noktası Klorlaması Kırılma Noktası Klorlaması AMAÇ Farklı oranlarda klor ile amonyağın reaksiyon vermesi sonucu oluşan kalıntı klor ölçümünün yapılması ve verilerin grafiğe aktarılarak kırılma noktasının belirlenmesi. ÖN

Detaylı

KAZANLARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ

KAZANLARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ KAZANLARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ BİRSEN BAKIR ELEKTRİK MÜH. ENERJİ YÖNETİCİSİ EVD ENERJİ YÖNETİMİ -1- Kazanlar Yakıtın kimyasal enerjisini yanma yoluyla ısı enerjisine dönüştüren ve bu ısı enerjisini taşıyıcı

Detaylı

TAMGA ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ., ENERJİ YÖNETİMİNDE SINIRSIZ ÇÖZÜMLER SUNAR. HOŞGELDİNİZ

TAMGA ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ., ENERJİ YÖNETİMİNDE SINIRSIZ ÇÖZÜMLER SUNAR. HOŞGELDİNİZ TAMGA ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ., ENERJİ YÖNETİMİNDE SINIRSIZ ÇÖZÜMLER SUNAR. HOŞGELDİNİZ TAMGA TRİO YANMA VERİMİ Yakma ekipmanları tarafından yakıtın içerdiği enerjinin, ısı enerjisine dönüştürülme

Detaylı

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 6.Endüstriyel Kirlenme Kontrolü - Nötralizasyon Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK Birçok endüstrinin atıksuyu asidik veya bazik olduğundan alıcı ortama veya kimyasal ve/veya

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523 Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/8 ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523 SU, ATIK SU 1,2 İletkenlik Elektrot Metodu TS 9748 EN 27888 Sıcaklık Laboratuvar ve Saha Metodu SM

Detaylı

MANYETİK KİREÇ ÖNLEYİCİ ANTİKALKER 8.2

MANYETİK KİREÇ ÖNLEYİCİ ANTİKALKER 8.2 ÜRÜN YELPAZESİ Ürün Boyut Kod. Manyetik Kireç Önleyici ANTİKALKER ½ 304.04.00 ¾ 304.05.00 1 304.06.00 1 1/4 304.07.00 1 1/2 304.08.00 2 304.09.00 2 1/2 304.10.00 3 304.11.00 4 304.13.00 YAPIM RBM manyetik

Detaylı

Temel Su Kimyası İçme Suyu Alternatifleri Alternatiflerin Değerlendirilmesi Alternatiflerin Kıyaslanması Bursa da Çeşme Suyunun Durumu

Temel Su Kimyası İçme Suyu Alternatifleri Alternatiflerin Değerlendirilmesi Alternatiflerin Kıyaslanması Bursa da Çeşme Suyunun Durumu Temel Su Kimyası İçme Suyu Alternatifleri Alternatiflerin Değerlendirilmesi Alternatiflerin Kıyaslanması Bursa da Çeşme Suyunun Durumu TEMEL SU KİMYASI HAVA MİNERALLER TOPRAK Kalsiyum Magnezyum Sodyum

Detaylı

MUĞLA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

MUĞLA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Sayfa No :1 / 7 1.0-KLİNİK DIŞI MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER Diyaliz Suyu 2 gün LAL (Limulus Amebocyte Lysate) - Endotoksin Pyrosate Toplam Koloni Sayısı (37 C-48s) TS EN ISO 6222 Doğal Kaynak ve İçme Suyu

Detaylı

Örnek : 3- Bileşiklerin Özellikleri :

Örnek : 3- Bileşiklerin Özellikleri : Bileşikler : Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı kimyasal özelliklere sahip milyonlarca yani

Detaylı

Su Şartlandırma Kimyasalları Eğitim notları

Su Şartlandırma Kimyasalları Eğitim notları Su Şartlandırma rma Kimyasalları Eğitim notları SU KAYNAKLARI DENİZLER TATLI SULAR ATMOSFERDEKİ BUHAR YAĞMUR SULARI KUTUPLARDAKİ BUZULLAR YERALTI SULARI GÖLLER VE NEHİRLER SUYUN ÖZELLİKLERİ KİMYASAL ÖZELLİKLERİ

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 YILI ANALİZ LABORATUVARI FİYAT LİSTESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 YILI ANALİZ LABORATUVARI FİYAT LİSTESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 YILI ANALİZ LABORATUVARI FİYAT LİSTESİ A. NUMUNE ALMA/ÖRNEKLEME A.1.Emisyon Kapsamında Numune Alma/Örnekleme Uçucu Organik

Detaylı

YÜZME HAVUZU SAUNA SPA

YÜZME HAVUZU SAUNA SPA YÜZME HAVUZU SAUNA SPA GRANDER SU YAŞATMA TEKNOLOJİSİ GRANDER CİHAZLARI NASIL ÜRETİLİR? Avusturya da Tirol bölgesindeki Alp Dağlarında bir maden sahasından çıkan özel kaynak suyu, Johann Grander in doğayı

Detaylı

İlk çamur arıtım ünitesidir ve diğer ünitelerin hacminin azalmasını sağlar. Bazı uygulamalarda çürütme işleminden sonra da yoğunlaştırıcı

İlk çamur arıtım ünitesidir ve diğer ünitelerin hacminin azalmasını sağlar. Bazı uygulamalarda çürütme işleminden sonra da yoğunlaştırıcı İlk çamur arıtım ünitesidir ve diğer ünitelerin hacminin azalmasını sağlar. Bazı uygulamalarda çürütme işleminden sonra da yoğunlaştırıcı kullanılabilir. Çürütme öncesi ön yoğunlaştırıcı, çürütme sonrası

Detaylı

D U Y U R U ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN

D U Y U R U ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN D U Y U R U ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN ASKİ Yönetim Kurulu nda kabul edilen 2017 yılı Su ve Kanal Hizmet Tarifeleri, Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsat Bedelleri, Kimyasal, Bakteriyolojik

Detaylı

TOPRAK TOPRAK TEKSTÜRÜ (BÜNYESİ)

TOPRAK TOPRAK TEKSTÜRÜ (BÜNYESİ) TOPRAK Toprak esas itibarı ile uzun yılların ürünü olan, kayaların ve organik maddelerin türlü çaptaki ayrışma ürünlerinden meydana gelen, içinde geniş bir canlılar âlemini barındırarak bitkilere durak

Detaylı

HAKKIMIZDA. Saygılarımızla, Öz Doğa Su Arıtma Sistemleri Ltd.Şti. Detaylı bilgi için: www.ozdogasuaritma.com

HAKKIMIZDA. Saygılarımızla, Öz Doğa Su Arıtma Sistemleri Ltd.Şti. Detaylı bilgi için: www.ozdogasuaritma.com HAKKIMIZDA ÖZ DOĞA Su Arıtma Sistemleri, dünya standartlarında en son arıtma teknolojilerini kullanarak kaliteli, güvenilir ve sağlıklı su elde edilmesini sağlayan su arıtma cihazları ve çözümleri, aynı

Detaylı

İÇ SU BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SU KALİTESİ

İÇ SU BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SU KALİTESİ İÇ SU BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SU KALİTESİ Karada bir su ürünleri işletmesi kurulacaksa, su kaynağı olarak kaynak suyu, dere, ırmak, akarsu, göl, baraj suları veya yeraltı suları kullanılabilir. Yetiştiriciliğin

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Deney Laboratuvarı Adresi : Karaman Mah. Atıksu Arıtma Tesisi İdari Binası Adapazarı 54290 SAKARYA/TÜRKİYE Tel : 0 264 221 12 23 Faks : 0 264 277 54 29 E-Posta

Detaylı

KOROZYONDAN KORUNMA YÖNTEMLERİ

KOROZYONDAN KORUNMA YÖNTEMLERİ KOROZYONDAN KORUNMA YÖNTEMLERİ Belli bir ortam içinde bulunan metalik yapının korozyonunu önlemek veya korozyon hızını azaltmak üzere alınacak önlemleri üç ana grup altında toplanabilir. Korozyondan Korunma

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 0010020036 KODLU TEMEL ĠġLEMLER-1 LABORATUVAR DERSĠ DENEY FÖYÜ

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 0010020036 KODLU TEMEL ĠġLEMLER-1 LABORATUVAR DERSĠ DENEY FÖYÜ DENEY NO: 5 HAVAANDIRMA ÇEVRE MÜHENDĠSĠĞĠ BÖÜMÜ Çevre Mühendisi atmosfer şartlarında suda çözünmüş oksijen ile yakından ilgilidir. Çözünmüş oksijen (Ç.O) su içinde çözünmüş halde bulunan oksijen konsantrasyonu

Detaylı

www.ceyka.com.tr KİMYA SANAYİ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.

www.ceyka.com.tr KİMYA SANAYİ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. KİMYA SANAYİ Ceyka çevre teknolojileri ve kimya konusunda hizmet veren bir mühendislik, danışmanlık ve dış ticaret firmasıdır. Firmamız konusunda uzman uluslararası firmalarla işbirliği içinde endüstriyel

Detaylı

2014 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER

2014 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER NDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA NO TARİFENİN NEV'İ KARAR NO KARAR TARİHİ SAYFA NO 1 ANADOLU YAKASI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 1 Ağaç Budama Bedeli 1.1 Ağaç Budama Ücreti 2 Ağaç Kesim

Detaylı

Su; yaşam kaynağımız...

Su; yaşam kaynağımız... Su; yaşam kaynağımız... ÜRÜN VE HİZMETLERİMİZ Su alanında tecrübeli ve uzman kadromuz ile Antalya Merkezli olarak hizmet veren bir kuruluşuz. Uygulama yeri keşfi, su analizi, sistem projelendirmesi, satış

Detaylı

SU & ATIKSU GENEL BİLGİLER. Dünyadaki toplam suyun % 97,5 i tuzlu sudur, Geriye kalan tatlı suyun sadece % 0,3 ü kullanılabilir sudur.

SU & ATIKSU GENEL BİLGİLER. Dünyadaki toplam suyun % 97,5 i tuzlu sudur, Geriye kalan tatlı suyun sadece % 0,3 ü kullanılabilir sudur. SU & ATIKSU Dünyadaki toplam suyun % 97,5 i tuzlu sudur, Geriye kalan tatlı suyun sadece % 0,3 ü kullanılabilir sudur. % 97,5 Tuzlu Su % 0,3 kullanılabilir su % 2,5 Temiz Su % 68,9 buzullar % 30,8 yüzey

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Ek-9A T.C. ÇED İzin ve Denetim lüğü Kapsam : Su, Atık Su, Atık, Gürültü, Numune Alma Düzenleme Tarihi : 12.05.2015 Laboratuvar Adı : Gümüşsu A.Ş. Çevre Laboratuvarı Adres : Zafer Mah. Değirmen Cad. No:41

Detaylı

Metal Yüzey Hazırlama ve Temizleme Fosfatlama (Metal Surface Preparation and Cleaning)

Metal Yüzey Hazırlama ve Temizleme Fosfatlama (Metal Surface Preparation and Cleaning) Boya sisteminden beklenilen yüksek direnç,uzun ömür, mükemmel görünüş özelliklerini öteki yüzey temizleme yöntemlerinden daha etkin bir biçimde karşılamak üzere geliştirilen boya öncesi yüzey temizleme

Detaylı

Automatic Self-Cleaning Filters.

Automatic Self-Cleaning Filters. FİLTERLAND OTOMATİK GERİ YIKAMALI FİLTRE Suda bulunan tortu ve partiküller; bulanıklığa, makina ve tesisatlarda tıkanmalara, enerji sarfiyatına ve bakteri üremesi için uygun ortam oluşumuna neden olmaktadır.

Detaylı

AKREDİTE ANALİZ LİSTESİ SU VE ATIK SU

AKREDİTE ANALİZ LİSTESİ SU VE ATIK SU AKREDİTE ANALİZ LİSTESİ SU VE ATIK SU Fiziksel ve Kimyasal Analizler - ph Değeri Elektrometrik AWWA 4500-H + B 21 st ed. 2005-103-105 o C de Toplam Katı Madde AWWA 2540-B 21 st ed. 2005 - İletkenlik AWWA

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/7 SU/ ATIK SU 1 ph Elektrometrik Metot TS 3263 ISO 10523 Çözünmüş Oksijen Azid Modifikasyon Metodu SM 4500-O C İletkenlik Elektrometrik Metot SM 2510 B Renk Spektrometrik

Detaylı

KİMYA SANAYİ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. SU ARITMA TEKNOLOJİLERİ

KİMYA SANAYİ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. SU ARITMA TEKNOLOJİLERİ SU ARITMA TEKNOLOJİLERİ FİLTRE MALZEMELERİ KİMYA SANAYİ ecocarb aktif karbonlar ( Toz, granül, silidirik ) Aktif Karbon yüksek oranda karbon ihtiva eden, çok gözenekli ve çok yüksek iç yüzey alanına sahip

Detaylı

Yaşam Teknolojileri Tic. Ltd. Şti. 0542 821 58 66 0312 394 40 22

Yaşam Teknolojileri Tic. Ltd. Şti. 0542 821 58 66 0312 394 40 22 1. Giriş 2. Ters ozmos nedir 3. Parçalar ve bileşenler 4. Kartuş filtreler 5. TE-2B parçaları 6. Bağlantı şeması ve depo 7. Montaj şeması 8. Filtre değişimi 9. Membran değişimi 10. Devreye alma 11. Sık

Detaylı

KİMYA Y. MÜH. ERDİNÇ İKİZOĞLU E.Ü. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

KİMYA Y. MÜH. ERDİNÇ İKİZOĞLU E.Ü. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HAVUZ SUYU KİMYASI KİMYA Y. MÜH. ERDİNÇ İKİZOĞLU E.Ü. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİYOMÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ Ü ÖĞRETİM GÖR. Dengede Havuz Mutlu Havuzdur! SU NEDİR? SAF SU bir oksijen molekülü ve iki hidrojen molekülü

Detaylı

AtılımKimyasalları AK 3151 D SUNKROM DEKORATİF KROM KATALİZÖRÜ (SIVI) ÜRÜN TANIMI EKİPMANLAR

AtılımKimyasalları AK 3151 D SUNKROM DEKORATİF KROM KATALİZÖRÜ (SIVI) ÜRÜN TANIMI EKİPMANLAR SAYFA NO: 1/5 AtılımKimyasalları AK 3151 D SUNKROM DEKORATİF KROM KATALİZÖRÜ (SIVI) ÜRÜN TANIMI AK 3151 D SUNKROM dekoratif krom kaplama banyolarında kullanılan sıvı katalist sistemidir. Klasik sülfatlı

Detaylı

AWQ Serisi Otomatik Kum Filtreleri:

AWQ Serisi Otomatik Kum Filtreleri: AWQ Serisi Otomatik Kum Filtreleri: Tek tankta 15 m 3 /gün kapasiteye kadar hizmet verebilen, FLECK marka otomatik kontrol kafasına sahip filtrelerdir. Otomatik ters yıkamalı multi-media filtreler fiberglass

Detaylı

Çeşitli ortamlarda değişik etkilerle ve mekanizmalarla oluşan korozyon olayları birbirinden farklıdır. Pratik olarak birbirinden ayırt edilebilen 15

Çeşitli ortamlarda değişik etkilerle ve mekanizmalarla oluşan korozyon olayları birbirinden farklıdır. Pratik olarak birbirinden ayırt edilebilen 15 Çeşitli ortamlarda değişik etkilerle ve mekanizmalarla oluşan korozyon olayları birbirinden farklıdır. Pratik olarak birbirinden ayırt edilebilen 15 ayrı korozyon çeşidi bilinmektedir. Bu korozyon çeşitlerinin

Detaylı

Normal derişimler için: PE- HD, PTFE Nitrik asit (ρ 1,42 g/ml) ile ph 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir. Düşük derişimler için: PFA, FEP

Normal derişimler için: PE- HD, PTFE Nitrik asit (ρ 1,42 g/ml) ile ph 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir. Düşük derişimler için: PFA, FEP Ek-1 Nnumunelerin Muhafazası İçin Uygun Olan Teknikler Yapılacak Tayin Kabın Tipi Muhafaza Tekniği En uzun Muhafaza Süresi Yüksek derişimde çözünmüş gaz içeren numuneler için, alındıkları yerde analiz

Detaylı

Yüksek kapasiteli boyler Modul-plus

Yüksek kapasiteli boyler Modul-plus Yüksek kapasiteli boyler Modul-plus Temiz kullanım sıcak suyu için doğru seçim 1 Neden Modul-plus? Modul Plus, tüm dünyada otel renovasyonları için temiz sıcak su üretiminde ilk tercihtir. Spor tesislerinde,

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/7 (1, 2, 3,4) SU, ATIK SU ph Elektrometrik Metot SM 4500 H+ B Sıcaklık Laboratuvar ve Saha Metodu SM 2550 B İletkenlik Elektrokimyasal Metot SM 2510 B Renk Spektrofotometrik

Detaylı

RMF BSFT ATK 11 - Aktif Karbon Filtreleri

RMF BSFT ATK 11 - Aktif Karbon Filtreleri RMF BSFT ATK 11 - Aktif Karbon Filtreleri Aktif karbon filtreleri; sularda bulunan renk, koku, tad, eriyik halde bulunan gazları ve organik maddeleri arıtmakta ve özellikle klor gideriminde kullanılan

Detaylı

Silifoz Filtre Sistemi

Silifoz Filtre Sistemi Silifoz Filtre Sistemi RMF BSFT ATK 11 SA - Enerji ve bakım masraflarında tasarruf sağlar. - Su sistemlerinizin ömrünü uzatır. RMF BSFT ATK 11 SA Silifoz - Oteller, kamu binaları, konutlar gibi ortak yaşam

Detaylı

Endüstriyel atık su arıtma tesisleri

Endüstriyel atık su arıtma tesisleri I T A L Y I T A L Y Endüstriyel atık su arıtma tesisleri C&G Depurazione Industriale SRL atık su saflaştırma endüstrisinde 1971 den beri hizmet vermektedir. Tasarımlardan kazanılan ustalık bilgisi ile

Detaylı

Akvaryum suyunda ph yı düşürmek ve bikarbonatları ortamdan uzaklaştırmak için filtre ortamında torf ve tampon tuzlarının kullanımı tavsiye edilir.

Akvaryum suyunda ph yı düşürmek ve bikarbonatları ortamdan uzaklaştırmak için filtre ortamında torf ve tampon tuzlarının kullanımı tavsiye edilir. ph Yetiştiricilik sistemlerinde ph ölçümleri, günlük değişimi belirleyebilmek amacıyla sabah erken ve akşamüstü saatlerinde yapılmalıdır. Balık üretim havuzlarında ph seviyesini yükseltmek için kireçleme

Detaylı

SU ARITMA TESİSLERİNDE HAVALANDIRMA

SU ARITMA TESİSLERİNDE HAVALANDIRMA YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SU ARITMA TESİSLERİNDE HAVALANDIRMA Dr. Tamer COŞKUN 13 Mart 2012 Havalandırma Gerekli gazları suya kazandırmak (gaz halinden çözünmüş forma dönüştürmek)

Detaylı

Şekil 2.6. Toplam karbondioksit fraksiyonlarının ph ile ilişkisi (Wetzel 1983)

Şekil 2.6. Toplam karbondioksit fraksiyonlarının ph ile ilişkisi (Wetzel 1983) - ph Sularda hidrojen iyonu derişiminin ölçüsü olan ph; bir bileşikteki hidrojen iyonu konsantrasyonunun negatif logaritması olarak tanımlanır ve matematiksel olarak ph= - log [H + ] şeklinde ifade edilir.

Detaylı

TERS OZMOZ ENDÜSTRİYEL

TERS OZMOZ ENDÜSTRİYEL Sayfa 1 / 6 CULLIGAN TRC ÜRÜNLERİ TERS OZMOZ ENDÜSTRİYEL ÜRÜN LİSTESİ MFP R.O 2. IW IW E AQUA SERİLERİ E SERİSİ NFC SERİSİ CE kalite kriterlerine uygun olarak dizayn edilmiş ve üretilmiştir MFP Bu ekipman

Detaylı

AZUD HELİX DİSKLİ FİLTRE

AZUD HELİX DİSKLİ FİLTRE Tam Otomatik Ters Yıkamalı AZUD HELİX DİSKLİ FİLTRE AZUD HELİX OTOMATİK DİSKLİ FİLTRE SİSTEMLERİ AZUD HELĠX OTOMATĠK DĠSKLĠ FĠLTRE ÇALIġMA PRENSĠBĠ Kirli su, filtre kabı içerisine girer ve helix içerisinden

Detaylı

MESS Entegre Geri Kazanım ve Enerji San. ve Tic. A.Ş.

MESS Entegre Geri Kazanım ve Enerji San. ve Tic. A.Ş. Sayfa : 1 / 12 1 ATIKLAR İÇİN NUMUNE SAKLAMA KOŞULLARI Parametre Numune Özelliği Numune Türü ICP ile Metal Tayinleri suları vb.), diğer her türlü sıvılar) Mikrodalgada (sıvı) yakılmış Minimum Numune Miktarı

Detaylı

SU TEMİNİ VE KANALİZASYON

SU TEMİNİ VE KANALİZASYON SU TEMİNİ VE KANALİZASYON Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 1 KAPSAM SUYUN ÖNEMİ KENTSEL SU İHTİYACININ HESABI SULARIN DERLENMESİ (KAPTAJ) SULARIN İLETİLMESİ SULARIN

Detaylı

Modern su şartlandırma prensiplerinin üzerinden geçmek

Modern su şartlandırma prensiplerinin üzerinden geçmek Hoş Geldiniz 1 Amacımız; Modern su şartlandırma prensiplerinin üzerinden geçmek Dezenfeksiyon, flokülasyon, ph ayarlama ve suyun dengesi için kullanılan kimyasalları incelemek Havuz bakım prosedürünü tekrarlamak

Detaylı

S.S. YEŞİL DURU EVLERİ KOOPERATİFİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJE RAPORU

S.S. YEŞİL DURU EVLERİ KOOPERATİFİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJE RAPORU S.S. YEŞİL DURU EVLERİ KOOPERATİFİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJE RAPORU 1 - PROSESİN TANITILMASI Tatil sitesinden kaynaklanacak evsel nitelikli atıksuları arıtacak olan, arıtma tesisi, biyolojik sistem (aktif

Detaylı

AtılımKimyasalları AK 3252 H SUNKROM SERT KROM KATALİZÖRÜ (SIVI) ÜRÜN TANIMI EKİPMANLAR

AtılımKimyasalları AK 3252 H SUNKROM SERT KROM KATALİZÖRÜ (SIVI) ÜRÜN TANIMI EKİPMANLAR SAYFA NO: 1/6 AtılımKimyasalları AK 3252 H SUNKROM SERT KROM KATALİZÖRÜ (SIVI) ÜRÜN TANIMI AK 3252 H SUNKROM sert krom kaplama banyolarında kullanılan sıvı katalist sistemidir. Klasik sülfatlı sistemlere

Detaylı

KANALİZASYONLARDA HİDROJEN SÜLFÜR GAZI OLUŞUMU SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ

KANALİZASYONLARDA HİDROJEN SÜLFÜR GAZI OLUŞUMU SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ KANALİZASYONLARDA HİDROJEN SÜLFÜR GAZI OLUŞUMU SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ Bu Çalışma Çevre Orman Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Mustafa Öztürk tarafından 2006 yılında yapılmıştır. Orijinal

Detaylı

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ Bölgemiz I. Kısım Atıksu Arıtma Tesisi (yatırım bedeli 15 milyon $) 1995 yılında, II. Kısım Atıksu Arıtma Tesisi ( yatırım bedeli 8 milyon

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Deney Laboratuvarı Adresi : Organize Sanayi Bölgesi 1. Bulvar No: 18 İstasyon 47100 MARDİN / TÜRKİYE Tel : 0 482 215 30 01 Faks : 0 482 215 30 09 E-Posta : info@martest.com.tr

Detaylı

Biyogaz Temel Eğitimi

Biyogaz Temel Eğitimi Biyogaz Temel Eğitimi Sunanlar: Dursun AYDÖNER Proje Müdürü Rasim ÜNER Is Gelistime ve Pazarlama Müdürü Biyogaz Temel Eğitimi 1.Biyogaz Nedir? 2.Biyogaz Nasıl Oluşur? 3.Biyogaz Tesisi - Biyogaz Tesis Çeşitleri

Detaylı

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ KĐMYA ÖĞRETMENLĐĞĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME 8. SINIF FEN VE TEKNOLOJĐ DERSĐ 3. ÜNĐTE: MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ KONU: BAZLAR ÇALIŞMA YAPRAĞI

Detaylı

Endüstriyel Su Arıtımına Uyarlanmış Çözümler

Endüstriyel Su Arıtımına Uyarlanmış Çözümler Endüstriyel Su Arıtımına Uyarlanmış Çözümler Michael Lyko Tarihçe Geleneği Olan Bir Partner 1 1 Tarihçe Geleneği Olan Bir Partner Wiesbaden da tam otomatik SPIRA-CEL spiral sarım üretim hattının işletmeye

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tamer COŞKUN. Mayıs 2013. Davutpaşa - İstanbul

Yrd. Doç. Dr. Tamer COŞKUN. Mayıs 2013. Davutpaşa - İstanbul Yrd. Doç. Dr. Tamer COŞKUN Mayıs 01 Davutpaşa - İstanbul 1 İYON DEĞİŞTİRİCİ DİZAYN NOTLARI Sudaki belirli artı veya eksi yüklü iyonların sudan alınarak yerine aynı yüke sahip başka iyonların suya verilmesi,

Detaylı

Blue. 6738 Aquawell Blue Tezgah Altı RO Su Arıtma Cihazı ARITAN VE KORUYAN TEKNOLOJİLER

Blue. 6738 Aquawell Blue Tezgah Altı RO Su Arıtma Cihazı ARITAN VE KORUYAN TEKNOLOJİLER Blue 6738 Aquawell Blue Tezgah Altı RO Su Arıtma Cihazı ARITAN VE KORUYAN TEKNOLOJİLER 6738 Aquawell Blue Tezgah Altı RO Su Arıtma Cihazı Su insan yaşamı için oksijenden sonra gelen en önemli öğe... Yemek

Detaylı

FTALİK ASİT ESTER İÇEREN ATIKSULARDAN TEMİZ ÜRETİM TEKNOLOJİSİ İLE SU VE ALKOL GERİ KAZANIMI İÇİN HİBRİT BİR PROSES

FTALİK ASİT ESTER İÇEREN ATIKSULARDAN TEMİZ ÜRETİM TEKNOLOJİSİ İLE SU VE ALKOL GERİ KAZANIMI İÇİN HİBRİT BİR PROSES FTALİK ASİT ESTER İÇEREN ATIKSULARDAN TEMİZ ÜRETİM TEKNOLOJİSİ İLE SU VE ALKOL GERİ KAZANIMI İÇİN HİBRİT BİR PROSES Prof. Dr. Bülent KESKİNLER Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Çevre Müh. Böl. Öğretim üyesi

Detaylı

DETERJAN VE DEZENFEKTANLAR. Fırat ÖZEL, Gıda Mühendisi 2006

DETERJAN VE DEZENFEKTANLAR. Fırat ÖZEL, Gıda Mühendisi 2006 DETERJAN VE DEZENFEKTANLAR Fırat ÖZEL, Gıda Mühendisi 2006 ÖNEMLİ! Gıdaları insanların sağlıklarını çok ciddi şekilde etkiler. Bu nedenle, gıda üreten kişilerin temizlik kurallarına uyması çok önemlidir.

Detaylı

BUHAR KAZANLARININ KĐMYASAL OLARAK TEMĐZLENME ĐHTĐYAÇLARININ KRĐTERLERĐ

BUHAR KAZANLARININ KĐMYASAL OLARAK TEMĐZLENME ĐHTĐYAÇLARININ KRĐTERLERĐ KORT-06/rev 2(Kasım.1995) 1 BUHAR KAZANLARININ KĐMYASAL OLARAK TEMĐZLENME ĐHTĐYAÇLARININ KRĐTERLERĐ Bir buhar kazanının kirli olup,olmadığının,dolayısıyla temizlenmesinin gerekip,gerekmediğinin kriterleri

Detaylı

1. Giriş 2. Yayınma Mekanizmaları 3. Kararlı Karasız Yayınma 4. Yayınmayı etkileyen faktörler 5. Yarı iletkenlerde yayınma 6. Diğer yayınma yolları

1. Giriş 2. Yayınma Mekanizmaları 3. Kararlı Karasız Yayınma 4. Yayınmayı etkileyen faktörler 5. Yarı iletkenlerde yayınma 6. Diğer yayınma yolları 1. Giriş 2. Yayınma Mekanizmaları 3. Kararlı Karasız Yayınma 4. Yayınmayı etkileyen faktörler 5. Yarı iletkenlerde yayınma 6. Diğer yayınma yolları Sol üstte yüzey seftleştirme işlemi uygulanmış bir çelik

Detaylı

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 8.Kolloid Giderimi Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK Çapları 10-6 mm 10-3 mm ( 0.001-1μm) arasındadır. Kil, kum, Fe(OH) 3, virusler (0.03-0.3μm) Bir maddenin kendisi için

Detaylı

PETEK TEMİZLİĞİ VE KOMBİ BAKIMI NEDİR?

PETEK TEMİZLİĞİ VE KOMBİ BAKIMI NEDİR? PETEK TEMİZLİĞİ VE KOMBİ BAKIMI NEDİR? Kombi Bakımı Kombiler her yıl kış aylarına girmeden bakımlarının yapılması gereken sistemlerdir. Kombiler de yapılan bakım sayesinde gaz tüketiminiz düşer ve petekleriniz

Detaylı

- Bioanalytic; Biyokimya otoanalizörleri için test kitleri üretimi,

- Bioanalytic; Biyokimya otoanalizörleri için test kitleri üretimi, Testonic kitleri Colin Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Tarafından üretilmektedir. Colin Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. - Colin; Tekstil yardımcı kimyasalları üretimi http://www.colin.com.tr - Vilso; Endüstriyel

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ (ÇMG) DERSĠ

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ (ÇMG) DERSĠ KONYA ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ (ÇMG) DERSĠ Doç. Dr. Senar AYDIN Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü V-HAFTA 17.12.2015 1 SULARIN ARITILMASI

Detaylı

TOPRAK ALKALİ METALLER ve BİLEŞİKLERİ

TOPRAK ALKALİ METALLER ve BİLEŞİKLERİ Bölüm 4 TOPRAK ALKALİ METALLER ve BİLEŞİKLERİ Bu slaytlarda anlatılanlar sadece özet olup ayrıntılı bilgiler derste verilecektir. Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra Magnezyum, kalsiyum, stronsiyum, baryum ve radyumdan

Detaylı

HİDROLOJİ. Buharlaşma. Yr. Doç. Dr. Mehmet B. Ercan. İnönü Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

HİDROLOJİ. Buharlaşma. Yr. Doç. Dr. Mehmet B. Ercan. İnönü Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü HİDROLOJİ Buharlaşma Yr. Doç. Dr. Mehmet B. Ercan İnönü Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü BUHARLAŞMA Suyun sıvı halden gaz haline (su buharı) geçmesine buharlaşma (evaporasyon) denilmektedir. Atmosferden

Detaylı

Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni

Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 3 1 Toz ve Gaz Emisyonlarõnõn Kontrolü...4-5 Toz...4-5 Havada Hidrojen Siyanür (HCN) Gazõ... 6 2 Gürültü Kontrolü... 7 3 Kimyasal

Detaylı

Çözünürlük kuralları

Çözünürlük kuralları Çözünürlük kuralları Bütün amonyum, bileşikleri suda çok çözünürler. Alkali metal (Grup IA) bileşikleri suda çok çözünürler. Klorür (Cl ), bromür (Br ) ve iyodür (I ) bileşikleri suda çok çözünürler, ancak

Detaylı

BİTKİ BESİN MADDELERİ (BBM)

BİTKİ BESİN MADDELERİ (BBM) BİTKİ BESİN MADDELERİ (BBM) Toprak Bilgisi Dersi Prof. Dr. Günay Erpul erpul@ankara.edu.tr Işık Enerjisinin Kimyasal Enerjiye Dönüştürülmesi Fotosentez, karbon (C), oksijen (O) ve hidrojen (H) atomlarını

Detaylı

Kimyasal Fiziksel Arıtma Ağır Metal giderimi. Hakan Ünsal

Kimyasal Fiziksel Arıtma Ağır Metal giderimi. Hakan Ünsal Kimyasal Fiziksel Arıtma Ağır Metal giderimi Hakan Ünsal Kimyasal Fiziksel Arıtma Genel tanımlama İstenmeyen bileşiklerin zararsız bileşiklere dönüştürülmesi veya daha sonraki arıtma işlemleri için uygun

Detaylı

TOPRAK OLUŞUMUNDA AŞINMA, AYRIŞMA VE BİRLEŞME OLAYLARI

TOPRAK OLUŞUMUNDA AŞINMA, AYRIŞMA VE BİRLEŞME OLAYLARI TOPRAK OLUŞUMUNDA AŞINMA, AYRIŞMA VE BİRLEŞME OLAYLARI Toprak Bilgisi Dersi Prof. Dr. Günay Erpul erpul@ankara.edu.tr Toprak Oluşumunda Kimyasal Ayrıştırma Etmenleri Ana kayanın kimyasal bileşimini değiştirmek

Detaylı

ISI TRANSFER SĐSTEMLERĐNDE KOROZYON

ISI TRANSFER SĐSTEMLERĐNDE KOROZYON ISI TRANSFER SĐSTEMLERĐNDE KOROZYON Isı transfer sistemlerinde korozyon, kışır ve kireç taşı oluşumundan daha büyük bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Korozyon problemi ısı transfer yüzeylerinin

Detaylı

2x600 MW İÇDAŞ Bekirli Termik Santrali

2x600 MW İÇDAŞ Bekirli Termik Santrali 2x600 MW İÇDAŞ Bekirli Termik Santrali Termik Santralde Kondenser Suyu Saflaştırma Tesisinde Reçine Rejenerasyonu Sırasında Kimyasal Tüketiminin Optimizasyonu ŞİRKET TANITIMI SUNUM PLANI İÇDAŞ ELEKTRİK

Detaylı

SU ARITMA KİMYASALLARI Katalog

SU ARITMA KİMYASALLARI Katalog SU ARITMA KİMYASALLARI Katalog * Antiscalantlar ( Membran Koruyucular ) * Membran Temizleme kimyasalları * Soğutma suyu kireç ve korozyon önleyiciler * Kazan suyu kireç ve korozyon önleyiciler * Kireç

Detaylı

Birden çok maddenin kimyasal bağ oluşturmadan bir arada bulunmasıyla meydana gelen maddelere karışım denir.

Birden çok maddenin kimyasal bağ oluşturmadan bir arada bulunmasıyla meydana gelen maddelere karışım denir. Anahtar Kavramlar Çözelti çözücü çözünen homojen hetorojen derişik seyreltik Birden çok maddenin kimyasal bağ oluşturmadan bir arada bulunmasıyla meydana gelen maddelere karışım denir. Solduğumuz hava;

Detaylı