ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU YÜKSEKOKUL SEKRETERİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU YÜKSEKOKUL SEKRETERİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI"

Transkript

1 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU YÜKSEKOKUL SEKRETERİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI Doküman No: KOS Yürürlük Tarihi: Revizyon No/Tarih: GÖREV BİLGİLERİ Görevin Adı Görevin Kapsamı En Yakın Üst Yönetici Meslek Yüksekokulu Sekreteri İlgili Meslek Yüksekokulu MYO Müdürü Görevi Başında Olmadığı Zaman Vekâlet Edecekler Göreve Bağlı Kadrolar ve Unvanlar Bölüm Sekreterleri ve MYO İdari Birimleri, Teknik Hizmetler ve Yardımcı Hizmetler İŞİN TEMEL FONKSİYONU Erzincan Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Meslek Yüksekokulumuzun vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla çalışmaları yapmak. GÖREV ve SORUMLULUKLARI Sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 51/ b, 51/c maddelerinin gereğini yapar. 2. Meslek Yüksekokulundaki idari birimlerin mevzuata uygun ve düzen içinde çalışmasını sağlar, 3. Meslek Yüksekokulu nun üniversite içi ve dışı tüm idari işlerini yürütür, istenildiğinde üst makamlara gerekli bilgileri sağlar, 4. Meslek Yüksekokulu idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında Meslek Yüksekokul Müdürüne öneride bulunur. 5. Kurum içi/kurum dışı ve şahıslardan Müdürlüğe gelen yazıların cevaplandırılması için gerekli işlemleri yapar. 6. Akademik Genel Kurul, Yüksekokul Kurulu, Yüksekokul Yönetim Kurulu ve Yüksekokul Disiplin Kurulu gündemini hazırlar ve ilgililere duyurur, Raportörlüğünü yapar. Karar ve tutanaklarını hazırlar, alınan kararların yazdırılması, ilgililere dağıtılması, arşivlenmesi ve uygulanmasını sağlar, 7. Meslek Yüksekokulu bina ve tesislerinin kullanılabilir durumda tutulmasını sağlar; gerekli bakım ve onarım işlerini takip eder; ısınma, aydınlatma, temizlik vb. hizmetlerin yürütülmesini sağlar, 8. Fiziki altyapı iyileştirmelerine yönelik projeler hazırlar. 9. Meslek Yüksekokulu için gerekli olan her türlü mal ve malzeme alımlarında taşınır kayıt kontrol yetkilisi ve ayniyat saymanı ile eşgüdümlü çalışır. 10. Eğitim ve öğretim faaliyetleri ile yönetim görevlerinde kullanılan makine ve teçhizatın, hizmet araçlarının periyodik bakım ve onarımını yaptırır, 11. Meslek Yüksekokuluna gelen ilan ve duyurulardan ilgilileri haberdar eder, 12. Meslek Yüksekokulu ile ilgili istatistiklerin derlenmesini ve güncellenmesini sağlar, 13. Resmi evrakları tasdik eder. 14. Evrakların elemanlardan teslim alınması ve arşivlenmesini sağlar, 15. Öğrenci işleri, kütüphane gibi birimlerin düzenli çalışmasını; bütün tüketim -demirbaş malzeme ve materyallerin temini ve kullanılmasına kadar geçen işleyişi yönetir, 16. Öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasına yardım eder, 17. Meslek Yüksekokulu faaliyet raporunun hazırlanmasına yardım eder,

2 18. Meslek Yüksekokuluna alınacak akademik personelin sınav işlemlerinin takibi ve sonuçlarının Rektörlüğe iletilmesini sağlar. 19. Akademik Personelin görev uzatılması için gerekli uyarıları yapar ve zamanında yerine getirilmesini sağlar, 20. Dikey geçiş başvuru formlarının kontrolü, imzalanması, teslim alınması, listelenmesi, başvuru formlarını toplayarak ÖSYM ye gönderilmesini sağlar, 21. Akademik ve idari personelin özlük haklarına ilişkin uygulamaları takip eder, özlük dosyalarının oluşumu, korunması ve özlük hakları işlemlerinin yürütülmesini sağlar. 22. Meslek Yüksekokulu yerleşkesinde gerekli güvenlik tedbirlerini alır, gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasına yardımcı olur, 23. Meslek Yüksekokulunda eğitim-öğretim etkinlikleri ile sınavların (ÖSYM, AÖF vb.) güvenli bir biçimde yapılabilmesi için gerekli hazırlıkları yapar. 24. İdari personelin görev ve işlerini denetler, eğitilmelerini sağlar, 25. Akademik ve idari personel ile ilgili mevzuatı bilir, değişiklikleri takip eder. 26. İdari personele ve öğrencilere mevzuat hakkında bilgi verir. 27. İdari personelin disiplin işlemlerini yürütür. 28. Tüm birimlerden gelen her türlü evrakı kontrol eder, gereği için hazırlıklar yapar. 29. Gerçekleştirme Görevlisi olarak mali işleri yürütür, 30. İdari personelin izinlerini planlar ve sağlık raporlarını takip ederek yasal prosedürleri uygular, 31. Öğrenci ve personelden gelen dilekçeleri ilgili yerlere yönlendirir ve gerekeni yapar, 32. Halkla ilişkilere özen gösterir, Kongre, Seminer, Toplantı, Ağırlama çalışmalarında görev alarak kurumdan memnun ayrılmalarına katkı sağlar, 33. Meslek Yüksekokulunda çalışan idari, teknik ve yardımcı hizmetler personeli arasında işbölümünü sağlar, gerekli denetim-gözetimi yapar. 34. Resmi açılışlar, törenler ve öğrenci etkinlikleri ile ilgili hazırlıkları yapar ve sonuçlandırır. 35. Bilgi edinme yasası çerçevesinde basit bilgi istemi niteliğini taşıyan yazılara cevap verir. 36. Meslek Yüksekokulu öğrenci işlerinin düzenli bir biçimde yürütülmesini sağlar. 37. İdari personelin performans değerlendirmesini yapar. 38. Müdür imzasına sunulacak yazıları parafe eder. 39. Müdürlüğün görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapar. 40. Müdürlükçe verilecek diğer görevleri yapar. YETKİLERİ 1. Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak, 2. Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek, 3. İmza yetkisine sahip olmak, 4. Harcama yetkisi kullanmak, 5. Emrindeki yönetici ve personele iş verme, yönlendirme, yaptıkları işleri kontrol etme, düzeltme, gerektiğinde uyarma, bilgi ve rapor isteme yetkisine sahip olmak, BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER Sayılı Devlet Memurları Kanunu nda ve 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak, 2. Görevinin gerektirdiği düzeyde iş deneyimine sahip olmak, 3. Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk ve idare gereklerini bilmek, 4. Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun çözme niteliklerine sahip olmak. SORUMLULUK Meslek Yüksekokulu Sekreteri, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Yüksekokul Müdürüne karşı sorumludur.

3 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜR SEKRETERİ (ÖZEL KALEM) GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI Doküman No: KOS Yürürlük Tarihi: Revizyon No/Tarih: GÖREV BİLGİLERİ Görevin Adı Görevin Kapsamı En Yakın Üst Yönetici Müdür Sekreteri (Özel Kalem) İlgili Meslek Yüksekokulu Müdür / Meslek Yüksekokulu Sekreteri Görevi Başında Olmadığı Zaman Vekâlet Edecekler İkiz Görevlendirme Personeli Göreve Bağlı Kadrolar ve Unvanlar - İŞİN TEMEL FONKSİYONU Erzincan Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Meslek Yüksekokulumuzun vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla idari ve akademik işleri bölüm içerisinde yapar. GÖREV ve SORUMLULUKLARI 1. Müdürün görüşme ve kabullerine ait hizmetleri yürütür. 2. Müdürün özel/resmi haberleşmelerini yerine getirir. 3. Müdürün özel haberleşme ve gizlilik taşıyan yazışma işlerini yürütür. 4. Müdürün kurum içi ve kurum dışı randevu isteklerini düzenler. 5. Müdürün özel ve kurumsal dosyalarını tutar ve arşivler. 6. Müdürün görevlendirmelerinde görevden ayrılma, göreve başlama yazışmalarını takip eder ve yolculuk ile konaklama için rezervasyonlarını yapar. 7. Meslek Yüksekokul kurullarının (Yönetim Kurulu, Yüksekokul Kurulu ve Akademik Genel Kurulu) gündemlerini bir gün önceden hazırlar, alınan kararları karar defterine yazar ve ilgili birimlere dağıtımını yapar. 8. Dinî ve Millî bayramlarda müdürün tebrik mesajlarını hazırlar ve dağıtımını sağlar. 9. Açılış ve mezuniyet törenlerinde programları hazırlar. 10. YÖK yazılarının arşivlenmesini yapar, 11. Birim dosyalama işlemlerinin yapılması, arşive devredilecek malzemelerin tesliminin sağlanmasını yapar, 12. Çağdaş iletişim ilkeleri doğrultusunda davranmaya özen gösterir. 13. Mesai saatlerine, kılık-kıyafet yönetmeliğine uymak. 14. Hassas ve riskli görevleri bulunduğunu bilmek ve buna göre hareket etmek. 15. Etik kurallara uymak, iç kontrol faaliyetlerini desteklemek. 16. Meslek Yüksekokul sekreteri ve müdürün vereceği diğer işleri yapmak.

4 YETKİLERİ 1. Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak. 2. Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanabilmek. BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER Sayılı Devlet Memurları Kanun unda belirtilen genel niteliklere sahip olmak. 2. En az lise veya dengi okul mezunu olmak. 3. Görevini gereği gibi yerine getirebilmek için gerekli iş deneyimine sahip olmak. SORUMLULUK Yüksekokul Sekreteri (Özel Kalem), yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Müdür ve Meslek Yüksekokulu Sekreterine karşı sorumludur.

5 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU BÖLÜM SEKRETERİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI Doküman No: KOS Yürürlük Tarihi: Revizyon No/Tarih: GÖREV BİLGİLERİ Görevin Adı Görevin Kapsamı En Yakın Üst Yönetici Bölüm Sekreteri İlgili Meslek Yüksekokulu Bölüm Başkanı, Yüksekokul Sekreteri Görevi Başında Olmadığı Zaman Vekâlet Edecekler İkiz Görevlendirme Göreve Bağlı Kadrolar ve Unvanlar - İŞİN TEMEL FONKSİYONU Erzincan Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Meslek Yüksekokulumuzun vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla idari ve akademik işleri bölüm içerisinde yapar. GÖREV ve SORUMLULUKLARI 1. Kesinleşen haftalık ders programlarını müdürlüğe bildirmek için üst yazısını hazırlar. 2. Kesinleşen sınav programları ile haftalık ders programlarını öğrenci ilan panosunda duyurur, tam ve yarı zamanlı öğretim elemanlarına kendi haftalık ders programlarını bildirmek için yazısını hazırlar. 3. Bölümlerin öğrenci ilan panolarında ilgili duyurularını yapar, süresi dolanları kaldırır. 4. Öğretim elemanları ile gözetmenlere sınav programlarını üst yazısını hazırlar. 5. Yüksekokul-bölüm arası ve bölümler arası yazışmaları yapar ve ilgili yere teslim eder. 6. Bölümden giden ve bölüme gelen yazıların evrak kayıtlarını giden ve gelen evrak defterine işler, yazıları dosyalar. 7. Müdürlükten gelen yazıların bölüm başkanlığınca gereğinin yapılmasını izler, gereken yazıların gününde Müdürlüğe iletilmesini sağlar. 8. Toplantı duyurularını yapar. 9. Bölüm Kurulu raporlarını yazarak imzalandıktan sonra ilgili yerlere iletir, bir örneğini dosyalar. 10. Bölüm personelinin yıllık izin, doğum, ölüm, mazeret izni, rapor, görevlendirme vb. yazılarını yazar. 11. Müdürlükten gelen öğrenci ile ilgili Yüksekokul Yönetim Kurulu kararlarını ilgili öğretim elemanlarına duyurur. 12. Bölüm öğretim elemanlarının görev sürelerinin uzatılması ile ilgili alınan bölüm kurul kararını Müdürlüğe bildirir. 13. Öğrenci ders intibaklarını bilgisayar ortamına aktarır ve tanıtır.

6 14. Muafiyet dilekçelerinin anabilim dalı başkanları ve danışmanlar tarafından incelemesini sağlar. 15. Öğrenciler ile ilgili gelen yazıları anabilim dalı başkanlarına, danışmanlara ve dersin öğretim elemanlarına duyurur, görüş istenen yazılara görüş yazısını yazar. 16. Gelen yazıları Bölüm Başkanına iletir. 17. Gelen evrakların kayıt edilmesi ve sevk edilen birimlere yönlendirilmesini yapar. 18. Bölüme gelen postaları müdürlükten teslim alıp ilgili birimlere teslim eder. 19. Bölümün yazı işlerinin yürütülmesi, Bölüme ait yazıları gerektiği kadar çoğaltır ve ilgililere teslim eder. 20. Bölümün fotokopi işlerini yürütmek ve sorumluluğundaki optik okuyucu, fotokopi, akıllı tahta ve baskı makinelerini korumak ve genel bakımını yapmak, 21. Sınav zamanlarında soru çoğaltmak ve cevap kâğıdı basmak ve akademik personele ait resmi evrakları çoğaltmak, 22. Bölüm Kurulu Kararlarının ve üst yazıların Bölüm Başkanı gözetiminde yazılması, 23. Giden evrakların kayıt edilmesi ve suretlerinin dosyalanması, 24. Evrakların ilgili kişi veya birime zimmetle teslim etmek ve ilgili kişi veya birimden zimmetle teslim almak. 25. Ders planları, ders yükleri, açık ders görevlendirmeleri, haftalık ders planları, yarıyıllık ders planları, Görevlendirme değişikliği, ders değişikliği, yarıyıl ders değişikliği, öğretim türü değişikliği, dersin gruplara ayrılması işlemlerinin yapılması ve mezuniyet evraklarının hazırlanması, 26. Ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, mazeret, tek ders ve ek sınav İşlemlerinin yürütülmesi, 27. Yarıyıl sonu sınavı sınav sonuçlarının sınav tarihinden itibaren 1 hafta içinde ders veren Öğretim Elemanlarından toplanması ve Müdürlüğe sunulması ve öğrenciye ilan edilmesi, 28. Meslek Yüksekokula yeni kayıt yaptıran öğrencilerin ilk kayıt işlemlerinin yapılması, 29. Kayıt Yenileme, kayıt dondurma ve derse yazılma işlemlerini yürütmek, 30. Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması çalışmaları işlemleri takibinin yapılması, 31. Yeni kayıt veya yatay geçiş ile gelen öğrencilerin daha önceki öğrenimlerinde görmüş oldukları dersler ile ilgili muafiyet işlemleri ve Üniversite tarafından yapılan muafiyet sınavı sonucu başarılı olan öğrencilerin muafiyet işlemlerinin yapılması, 32. Ders değerlendirme ile ilgili faaliyetlerin takip edilmesi. 33. Öğretim elemanlarının yurt içi ve dışı bilimsel toplantılara katılması, inceleme, araştırma ve uygulama yapmak üzere görevlendirilme işlemlerinin yapılması, 34. Yeni ders açılması işlemlerinin yapılması, 35. Bölüm Sekreterliği İşlemleri Kontrol Formu nda belirtilen ilgili faaliyetlerin yürütülmesi, 36. Birim dosyalama işlemlerinin yapılması, arşive devredilecek malzemelerin tesliminin sağlanması, 37. Ek ders ve sınav puantajlarının zamanında hazırlanarak muhasebe birimine gönderilmesi, 38. Öğrencilerle ilgili olarak, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı nın görev, yetki ve sorumluğu dışındaki ve kendisinin sorumluğuna verilen öğrenci işleri ile ilgili tüm işleri yerine getirmek, 39. Kanun ve yönetmeliklerde kendi sorumluluğunda belirtilen diğer faaliyetleri yerine getirmek, 40. Bağlı olduğu süreç ile üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işlerin ve işlemlerin yapılması, 41. Mesai saatlerine, kılık-kıyafet yönetmeliğine uymak. 42. Hassas ve riskli görevleri bulunduğunu bilmek ve buna göre hareket etmek.

7 43. Etik kurallara uymak, iç kontrol faaliyetlerini desteklemek. 44. Meslek Yüksekokul sekreteri ve müdürün vereceği diğer işleri yapmak. YETKİLERİ 1. Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak. 2. Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanabilmek. BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER Sayılı Devlet Memurları Kanun unda belirtilen genel niteliklere sahip olmak. 2. En az lise veya dengi okul mezunu olmak. 3. Personel işlemleri ile ilgili mevzuatı bilmek. 4. Görevini gereği gibi yerine getirebilmek için gerekli iş deneyimine sahip olmak. SORUMLULUK Bölüm Sekreteri, Bölüm Başkanı, Müdür Yardımcısı ve Müdüre karşı sorumludur.

8 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU YAZI İŞLERİ BİRİMİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI Doküman No: KOS Yürürlük Tarihi: Revizyon No/Tarih: GÖREV BİLGİLERİ Görevin Adı Görevin Kapsamı En Yakın Üst Yönetici Yazı İşleri Birimi İlgili Meslek Yüksekokulu Meslek Yüksekokulu Sekreteri Görevi Başında Olmadığı Zaman Vekâlet Edecekler İkiz Görevlendirme Göreve Bağlı Kadrolar ve Unvanlar - BİRİMİN TEMEL FONKSİYONU Erzincan Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Meslek Yüksekokulumuzun vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla Müdürlük içi ve Müdürlük dışı yazışmaları yapar ve arşivler için gerekli işlemleri yapar. GÖREV ve SORUMLULUKLARI 1. Meslek Yüksekokuluna gelen tüm evrakları kayıt etmek ve havale edildiği birimlere zimmetle teslim etmek. 2. Meslek Yüksekokulundaki akademik ve idari personelin her türlü posta evraklarının teslim alınıp ilgililere dağıtımını yapmak. 3. Birime gelen her türlü evrakı incelemek, gerekli yazıları yazmak, paraf ve imzaları tamamladıktan sonra ilgili yere zimmetle vermek/postalamak ve bir nüshasını dosyalamak. 4. Meslek Yüksekokul yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerini takip etmek, süre sona ermeden ilgilileri uyarmak. 5. Komisyon ve koordinatörlüklerin yazışmalarını yapmak. 6. Meslek Yüksekokuluna gelen duyurulardan müdürün uygun gördüklerini öğrenci panolarına asmak ve birer suretini dosyalamak. 7. Birimin dosyalama işlemlerini yapmak, arşive devredilecek malzemelerin teslimini sağlamak. 8. Meslek Yüksekokulun genel arşiv hizmetlerini yürütmek. 9. Mesai saatlerine, kılık-kıyafet yönetmeliğine uymak. 10. Hassas ve riskli görevleri bulunduğunu bilmek ve buna göre hareket etmek. 11. Etik kurallara uymak, iç kontrol faaliyetlerini desteklemek. 12. Meslek Yüksekokul sekreteri ve müdürün vereceği diğer işleri yapmak. YETKİLERİ 1. Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak. 2. Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanabilmek. BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER

9 Sayılı Devlet memurları kanununda belirtilen genel niteliklere sahip olmak. 2. En az lise veya dengi okul mezunu olmak. 3. Personel işlemleri ile ilgili mevzuatı bilmek. 4. Görevini gereği gibi yerine getirebilmek için gerekli iş deneyimine sahip olmak. SORUMLULUK Yazı İşleri Birimi, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Meslek Yüksek Okullarının Sekreterine, İstihdam edildiği birimin Şefine, Müdür Yardımcısına, Müdüre karşı sorumludur.

10 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PERSONEL İŞLERİ BİRİMİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI Doküman No: KOS Yürürlük Tarihi: Revizyon No/Tarih: GÖREV BİLGİLERİ Görevin Adı Görevin Kapsamı En Yakın Üst Yönetici Personel İşleri Birimi İlgili Meslek Yüksekokulu Yüksekokulu Sekreteri Görevi Başında Olmadığı Zaman Vekâlet Edecekler İkiz Görevlendirme Göreve Bağlı Kadrolar ve Unvanlar - BİRİMİN TEMEL FONKSİYONU Erzincan Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Meslek Yüksekokulumuzun vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla personel işlemlerini yapar. GÖREV ve SORUMLULUKLARI 1. Akademik ve idari personel ile ilgili mevzuatı bilir, değişiklikleri takip eder ve arşivler. 2. Akademik ve idari personel istihdamı sürecinde gerekli işlemleri yapar. 3. Akademik ve idari personel ile ilgili bilgilerin arşivlenmesini yapar. 4. Akademik ve idari personel ile ilgili kurum içi ve kurum dışı yazışmaları yapar. 5. Akademik ve idari personelin izin işlemlerinin yazışmalarını yapar. 6. Akademik ve idari personelin terfi işlemlerini takip eder ve gerekli yazışmaları yapmak ve değişiklikleri mali işler birimine iletmek. 7. Akademik ve idari personelin göreve atanma, görevde yükseltilme ve görev yenileme işlemlerini takip eder. 8. Akademik ve idari personelin görevden ayrılma ve emeklilik işlemlerini takip eder ve sonuçlandırır. 9. Akademik ve idari personelin yurt içi ve yurt dışı görevlendirmelerini takip eder. 10. Akademik ve idari personelin her tür izin, görevden çekilme, çekilmiş sayılma ve görevlendirme ile ilgili onaylarını almak ve gerekli işlemleri yapmak. 11. Akademik ve İdari Personelin almış oldukları sağlık raporlarının süresinin bitiminde göreve başlatma, Rektörlük Makamına yazı ile bildirme, gerekli kesintinin yapılması için tahakkuk işlerine verilme, kadrosu başka birimlerde olanların birimleriyle yazışma işlemlerini yapar. 12. Akademik personelin görev sürelerini izlemek, süre sona ermeden ilgilileri uyarmak. 13. Akademik ve idari personelin mal bildirim işlemlerini takip eder ve arşivler. 14. Akademik personelin yurtiçi ve yurtdışı görevlendirmelerin yazışmalarını yapar. 15. Akademik ve idari personelin doğum, evlenme, ölüm vb. özlük haklarını takip eder. 16. Akademik ve idari personelin kadro cetvellerini tutmak. 17. Yeni göreve başlayacak akademik personelin atama işlemlerini hazırlamak, göreve yeni başlayan akademik ve idari personelin bilgi girişlerini yapmak, özlük ve sicil dosyalarını teslim almak. Görevden ayrılan personelin ilişik kesme işlemlerini yapmak. 18. Tüm personelin göreve başlama, görev değişikliği vb. bilgilerini düzenli olarak kaydetmek.

11 19. Personel Otomasyonda ve HİTAP programında personele ait istenilen bilgileri girmek ve güncel tutmak. 20. Meslek Yüksekokul kurullarına üye seçim işlemlerini takip eder. 21. Birimlerde görev yapan akademik ve idari personelin listelerini hazırlar ve güncel tutulmasını sağlar. 22. AÖF ve ÖSS sınavında görev alacak öğretim elemanlarının durumlarının ÖSYM bürosuna bildirilmesi işlemini yürütür. 23. Günlük devam çizelgesinin hazırlanarak imzaya sunulması sağlar. 24. Disiplin işlemleri ile ilgili yazışmaları yapmak. 25. Mesai saatlerine, kılık-kıyafet yönetmeliğine uymak. 26. Hassas ve riskli görevleri bulunduğunu bilmek ve buna göre hareket etmek. 27. Etik kurallara uymak, iç kontrol faaliyetlerini desteklemek. 28. Meslek Yüksekokul sekreteri ve müdürün vereceği diğer işleri yapmak. YETKİLERİ 1. Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak. 2. Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanabilmek. BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER Sayılı Devlet memurları Kanun unda belirtilen genel niteliklere sahip olmak. 6. En az lise veya dengi okul mezunu olmak. 7. Personel işlemleri ile ilgili mevzuatı bilmek. 8. Görevini gereği gibi yerine getirebilmek için gerekli iş deneyimine sahip olmak. SORUMLULUK Personel İşleri Birimi, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Meslek Yüksek Okullarının Sekreterine, İstihdam edildiği birimin Şefine, Müdür Yardımcısına, Müdüre karşı sorumludur.

12 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ İŞLERİ BİRİMİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI Doküman No: KOS Yürürlük Tarihi: Revizyon No/Tarih: GÖREV BİLGİLERİ Görevin Adı Görevin Kapsamı En Yakın Üst Yönetici Öğrenci İşleri Birimi İlgili Meslek Yüksekokulu Yüksekokulu Sekreteri Görevi Başında Olmadığı Zaman Vekâlet Edecekler İkiz Görevlendirme Göreve Bağlı Kadrolar ve Unvanlar - BİRİMİN TEMEL FONKSİYONU Erzincan Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Meslek Yüksekokulumuzun vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla gerekli işlemlerini yapar. GÖREV ve SORUMLULUKLARI 1. Yeni öğrenci kayıt evraklarını eksiksiz olarak almak ve kayıtlarını yapmak. 2. Öğrenci işleri otomasyonuna girilmesi gereken bilgileri zamanında girmek ve gerekli kontrolleri ve güncellemeleri yapmak. 3. Yeni kayıt yaptıran öğrencilerin kütüklerini, sınıf listelerini varsa gruplarını oluşturmak. 4. Yeni kayıt yaptıran öğrencilerin muafiyet, kayıt dondurma vb. işlemlerini takip etmek. 5. Askerlik tecil işlemlerini takip etmek, belgeleri hazırlayarak postaya vermek. 6. Öğrenci ders kayıtlarını, harç bilgilerini kontrol etmek. 7. Dönemlik başarı oranlarını, onur ve yüksek onur listelerini ilan etmek, öğrencilerin kütük ve not kayıtlarını tutmak, öğretim elemanlarından gelen sınav sonuç listelerini dosyalamak. 8. Öğrencilerin eğitim-öğretim ile ilgili sorularını nazik bir şekilde cevaplamak veya ilgili birime yönlendirmek. 9. Gerektiğinde öğrenci işlemleri için kurum içindeki diğer birimlerle işbirliği yapmak. 10. Öğrencilerle ilgili her türlü yazışmayı ve dosyalama işlemlerini yapmak, arşive devredilecek malzemelerin teslimini sağlamak. 11. Öğrenci ile ilgili tüm duyuruları web sayfasında ve öğrenci panolarında ilan etmek. 12. Öğrenciler ile ilgili yönetim kurulundan çıkan tüm kararları yerine getirmek, ilgili yerlere işlemek. 13. Öğrenci disiplin işlemlerini yürütmek. 14. Öğrencilerin belge isteklerini karşılamak. 15. Öğrencilerin kayıp kimlikleri ile ilgili işlemleri yapmak.

13 16. Burs alan öğrencilerin başarı durumlarını ilgili yerlere bildirmek. 17. Kredi Yurtlar Kurumundan gelen listeleri inceleyerek ilgili bilgileri hazırlamak. 18. Mezuniyet aşamasına gelen öğrencilerin durumlarını titizlikle incelemek ve transkript ve geçici mezuniyet belgelerini hazırlamak. 19. Diploma işlemlerini yapmak. 20. Öğrenci İşlerinde kullanılan tüketim malzeme ihtiyacını Yüksekokul sekreterliğine bildirmek. 21. Mesai saatlerine, kılık-kıyafet yönetmeliğine uymak. 22. Lisans eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği ile yönetmelik değişiklerini takip eder, duyurularını yapar. 23. Öğrenci işleri ile ilgili aylık / dönemlik olağan yazışmaları hazırlar ve Müdürlük makamına sunar. 24. Öğrencilerin tecil, not döküm belgesini, kayıt dondurma işlemlerini, burs başarı belgelerini, geçici mezuniyet belgelerini, diplomalarını, öğrenci disiplin soruşturmaları sonucunu vb. dokümanları hazırlar. 25. Öğrencilerin yatay geçiş işlemleri ile ders muafiyet istekleri için gerekli belgeleri hazırlar. 26. Öğrencilerin not döküm ve ilişik kesme belgelerini takip eder. 27. Yaz okulu ile ilgili her türlü yazışmaları ve işlemleri yapar. 28. Meslek Yüksekokula yeni kayıt yaptıran öğrencilerin her türlü yazışmalarını yapar. 29. Özel yetenek sınavları ile ilgili yazışmaları yapar. 30. Öğrenci katkı payları ile ilgili işlemleri yapar. 31. Ders kayıt işlemleri ile ilgili gerekli hazırlıkları yapar ve sonuçlandırır. 32. Öğrencilerle ilgili her türlü duyuruları yapar. 33. Öğrenci kimlik ve bandrollerinin dağıtım işlemlerini yapar. 34. Her yarıyıl sonunda icmal listelerinin bilgisayar çıktılarının öğretim elemanlarına imzalatılması ve dosyalanarak arşivlenmesini yapar. 35. Öğrencilerle ilgili her türlü evrakların arşivlenmesini yapar. 36. Her yarıyıl sonunda başarı oranlarını tanzim eder. 37. İkinci öğretimde okumakta olan öğrencilerden %10 a girenlerin tespitini yapar. 38. Mazereti nedeniyle sınavlara giremeyen öğrencilerin Yönetim Kurulu kararlarının ilgili bölümlere ve öğrencilere bildirir. 39. Mezuniyet için gerekli sınavlar ile not yükseltme sınavları için gerekli çalışmaları yapar ve sonuçlandırır. 40. Meslek Yüksekokulda yapılan öğrenci konseyi ve temsilciliği ile ilgili işlemleri yapar. 41. Akademik takvimin hazırlanması işlemlerini yürütür. 42. Yüksekokula alınacak öğrenci kontenjanları ile ilgili hazırlık çalışmalarını yapar. 43. Dönem sonlarında ders değerlendirme formu sonuçlarının hazırlanarak Müdür Yardımcılarına sunar. 44. Yarıyıl sonu sınavlarından önce bölümlerden gelen devamsızlıktan kalan öğrenci listelerini ilan eder. 45. Programlarda dereceye giren öğrencilerin tespitini yapar. 46. Her yarıyıl içinde bölümlerin sınav programlarını ilan eder ve öğrencilere duyurur. 47. Öğrenci bilgilerinin ve notlarının otomasyon sistemine girilmesini takip eder. 48. Ders kayıt tarihlerinden önce sınıf şubeleri ile dersi yürütecek öğretim elemanlarının bilgilerini web sayfası veri tabanına girer 49. Mesai saatlerine, kılık-kıyafet yönetmeliğine uymak.

14 50. Hassas ve riskli görevleri bulunduğunu bilmek ve buna göre hareket etmek. 51. Etik kurallara uymak, iç kontrol faaliyetlerini desteklemek. 52. Meslek Yüksekokul sekreteri ve müdürün vereceği diğer işleri yapmak. YETKİLERİ 1. Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak. 2. Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanabilmek. BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER Sayılı Devlet memurları Kanun unda belirtilen genel niteliklere sahip olmak. 10. En az lise veya dengi okul mezunu olmak. 11. Personel işlemleri ile ilgili mevzuatı bilmek. 12. Görevini gereği gibi yerine getirebilmek için gerekli iş deneyimine sahip olmak. SORUMLULUK Öğrenci İşleri Birimi, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Meslek Yüksek Okullarının Sekreterine, İstihdam edildiği birimin Şefine, Müdür Yardımcısına, Müdüre karşı sorumludur.

15 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU MALİ İŞLER BİRİMİ BÜTÇE VE TAHAKKUK GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI Doküman No: KOS Yürürlük Tarihi: Revizyon No/Tarih: GÖREV BİLGİLERİ Görevin Adı Görevin Kapsamı En Yakın Üst Yönetici Bütçe ve Tahakkuk İlgili Meslek Yüksekokulu Yüksekokulu Sekreteri Görevi Başında Olmadığı Zaman Vekâlet Edecekler İkiz Görevlendirme Göreve Bağlı Kadrolar ve Unvanlar - BİRİMİN TEMEL FONKSİYONU Bütçe-Tahakkuk Şubesinin Çalışma Düzeninin Sevk ve İdaresi GÖREV ve SORUMLULUKLARI 1. Akademik ve idari personelin maaş, terfi ve asgari geçim indirimi bordrolarını hazırlamak. 2. Akademik ve idari personelin aile yardımı, doğum yardımı ve çocuk yardımı bordrolarını hazırlamak. 3. Akademik ve İdari personelin aile, doğum, çocuk, ölüm vb. sosyal yardımlarını tahakkuk ettirmek ve ödenmesini sağlamak. 4. Personelin yurt içi ve yurt dışı geçici görev yollukları ile sürekli görev yollukları için gerekli işlemleri hazırlamak ve ödeme emirlerini düzenlemek. 5. Akademik ve idari personelin fazla ve yersiz ödemelere ait kişi borcu borç onayı belgelerini düzenlemek. 6. Akademik ve idari personele ait tedavi giderleri ödeme emirlerini hazırlamak. 7. Yüksekokul bütçesi hazırlıklarını yapmak. 8. Mali işlere ait her türlü yazışmaları yapmak. 9. Ön mali kontrol işlemi gerektiren evraklarının hazırlanması takibinin yapılması, 10. Üçer aylık dönemlerde serbest bırakılan bütçe ödeneklerinin takibinin yapılması, 11. Personelin icra, ikraz gibi kesintilere ilişkin hesaplarının tutulması, bu kesintiler ile ilgili işlerin yapılması, sonuçlandırılması ve ilgili birimlere iletilmesini sağlamak. 12. Personele ait emekli kesenekleri icmal bordrolarını hazırlayarak, ilgili birimlere iletilmek ve Personel Giysi Yardımı evraklarını hazırlamak. 13. Akademik ve idari personelle ilgili işlemleri maaş programında takip etmek ve güncelleştirilmesini sağlamak. 14. Terfi, ceza, rapor vb. kesintilerin maaş programına işlenmesini sağlamak. 15. Kadro, unvan değişikliğinden doğan maaş farklarını tahakkuk ettirmek ve ödenmesini sağlamak. 16. Aile bilgisi ve yabancı dil bilgisine ait değişikliklerin Kamu Bilgi Sistemine işlenmesini sağlamak. 17. Akademik personele ait ek ders bordrolarını yapmak. 18. Akademik ve İdari personelin maaş, ek ders ücreti, geçici ve sürekli görev yollukları ve jüri üyeliği ücreti ödemelerinin tahakkukunu yapmak, kontrol etmek ve ödenmesini sağlamak. 19. Ücretsiz izne ayrılma, askere sevk, görevden çekilme ve yurtdışı görevlendirmesi gibi nedenlerle önceden tahakkuk eden ve peşin ödenmiş olan fazla ödemelerden dolayı borçlandırma işlemlerinin yapılmasını sağlamak. 20. Ödeme Emri Belgelerinin Harcama Yönetim Sitemine girişinin yapılmasını sağlamak.

16 21. Akademik ve İdari personelin maaşlarından kesilen Emekli Kesenekleri ve Sosyal Güvenlik prim kesintilerinin her ay Sosyal Güvenlik Kurumu Kesenek Bilgi Sistemi internet sayfasına zamanında girişlerini sağlamak. 22. Bütçe tertipleri ödenek durum listesini takip etmek. 23. Sendika üyesi personelin maaşlarından kesilen sendika aidatı listelerinin hazırlanarak ilgili sendikalara iletilmesini sağlamak. 24. Meslek Yüksekokulun elektrik, su, doğal gaz ve telefon abonelik giderlerinin ödeme işlemini yapmak. 25. İlgili mevzuatı sürekli takip ederek evraklarda maddi hatanın bulunmamasını sağlamak. 26. Birimin dosyalama işlemlerini yapmak, arşive devredilecek malzemelerin teslimini sağlamak. 27. Mesai saatlerine, kılık-kıyafet yönetmeliğine uymak. 28. Hassas ve riskli görevleri bulunduğunu bilmek ve buna göre hareket etmek. 29. Etik kurallara uymak, iç kontrol faaliyetlerini desteklemek. 30. Meslek Yüksekokul sekreteri ve müdürün vereceği diğer işleri yapmak. YETKİLERİ 1. Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak 2. Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanabilmek. BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER Sayılı Devlet memurları Kanun unda belirtilen genel niteliklere sahip olmak. 2. En az lise veya dengi okul mezunu olmak. 3. Personel işlemleri ile ilgili mevzuatı bilmek. 4. Görevini gereği gibi yerine getirebilmek için gerekli iş deneyimine sahip olmak. SORUMLULUK Bütçe ve Tahakkuk personeli, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Meslek Yüksek Okullarının Sekreterine, İstihdam edildiği birimin Şefine, Müdür Yardımcısına, Müdüre karşı sorumludur.

17 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU MALİ İŞLER BİRİMİ TAŞINIR KAYIT VE KONTROL YETKİLİSİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI Doküman No: KOS Yürürlük Tarihi: Revizyon No/Tarih: GÖREV BİLGİLERİ Görevin Adı Görevin Kapsamı En Yakın Üst Yönetici Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi İlgili Meslek Yüksekokulu Yüksekokulu Sekreteri Görevi Başında Olmadığı Zaman Vekâlet Edecekler İkiz Görevlendirme Göreve Bağlı Kadrolar ve Unvanlar - BİRİMİN TEMEL FONKSİYONU Bulunmuş olduğu birimde Taşınır Kayıt Kontrolü ilgilendiren tüm konularda Erzincan Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Meslek Yüksekokulumuzun vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yapar. GÖREV ve SORUMLULUKLARI 1. Tüketim ve demirbaş (eğitim malzemeleri, kırtasiye, bina bakım ve onarım malzemeleri, ahşap ve metal malzemeleri, elektronik donanım ve teknolojik malzemeleri, makine ve teçhizat alım ve bakımları vb.) malzemelerinin ihale ile satın alım işlemlerini yapar. 2. Meslek Yüksekokulun tüketim ve demirbaş malzeme ihtiyaçlarını tespit eder. 3. Muayenesi ve/veya kontrolü gereken taşınır malzemelerin tahlil ve kontrolünü takip eder. 4. Satın alınan tüketim ve demirbaş malzemelerini kayıt altına almak için ambar memuruna teslim eder. 5. İhale ve satın alım işlemlerinde tutulan evrakların arşivlenmesini yapar. 6. İhale ve satın alım işlemlerinin kanun ve yönetmeliklere uygun bir şekilde yapılmasını sağlar. 7. Hizmet alımı ile ilgili işlemleri yürütür. 8. Taşınırların yılsonu sayım işlemlerini yaparak sayım cetvellerini düzenler ve strateji geliştirme daire başkanlığına iletir. 9. Taşınır İşlem fişi, zimmet fişi, sayım tutanağı vb. evrakların düzenlenmesini, kayıt altına alınmasını ve arşivlenmesini sağlar. 10. Kullanımdan düşen demirbaş malzemelerinin tespitini yapar, değer tespit komisyonuna bildirir. 11. Yatırım ve analitik bütçelerinin hazırlanmasında mutemetlik ile eşgüdümlü olarak çalışır. 12. Harcama cetvellerini aylık olarak mutemetlik ile eşgüdümlü olarak takip eder. 13. Tüketim ve demirbaş malzemelerinin alım evraklarında maddi hatanın bulunmamasını sağlar. 14. Mesai saatlerine, kılık-kıyafet yönetmeliğine uymak.

18 15. Hassas ve riskli görevleri bulunduğunu bilmek ve buna göre hareket etmek. 16. Etik kurallara uymak, iç kontrol faaliyetlerini desteklemek. 17. Meslek Yüksekokul sekreteri ve müdürün vereceği diğer işleri yapmak. YETKİLERİ 3. Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak. 4. Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanabilmek. BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER Sayılı Devlet memurları kanun unda belirtilen genel niteliklere sahip olmak. 2. En az lise veya dengi okul mezunu olmak. 3. Personel işlemleri ile ilgili mevzuatı bilmek. 4. Görevini gereği gibi yerine getirebilmek için gerekli iş deneyimine sahip olmak. SORUMLULUK Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Meslek Yüksek Okullarının Sekreterine, İstihdam edildiği birimin Şefine, Müdür Yardımcısına, Müdüre karşı sorumludur.

19 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU MALİ İŞLER BİRİMİ SATIN ALMA GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI Doküman No: KOS Yürürlük Tarihi: Revizyon No/Tarih: GÖREV BİLGİLERİ Görevin Adı Görevin Kapsamı En Yakın Üst Yönetici Satın Alma İlgili Meslek Yüksekokulu Yüksekokulu Sekreteri Görevi Başında Olmadığı Zaman Vekâlet Edecekler İkiz Görevlendirme Göreve Bağlı Kadrolar ve Unvanlar - BİRİMİN TEMEL FONKSİYONU Bulunmuş olduğu birimde satın almayı ilgilendiren tüm konularda Erzincan Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Meslek Yüksekokulumuzun vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yapar. GÖREV ve SORUMLULUKLARI 1. Kamu İhale Kanunu uyarınca satın alınacak her türlü ihtiyaç maddeleri, taşınır mal, bakım ve onarım ile ilgili evrakları hazırlamak, 2. Meslek Yüksekokul makine ve teçhizatının bakım ve onarımını yaptırmak. 3. Giyecek yardımı alacak personel için gerekli işlemleri yapmak. 4. Yüksekokulun tüketim ve taşınır malzeme ihtiyacını tespit etmek. 5. Satın alma işlemlerinde tutulan evrakların arşivlenmesini yapmak. 6. Satın alma işlemlerini kanun ve yönetmeliklere uygun bir şekilde yapmak. 7. Bütçe tertipleri ödenek durum listesini takip etmek. 8. İlgili mevzuatı sürekli takip ederek evraklarda maddi hatanın bulunmamasını sağlamak. 9. Mesai saatlerine, kılık-kıyafet yönetmeliğine uymak. 10. Hassas ve riskli görevleri bulunduğunu bilmek ve buna göre hareket etmek. 11. Etik kurallara uymak, iç kontrol faaliyetlerini desteklemek. 12. Meslek Yüksekokul sekreteri ve müdürün vereceği diğer işleri yapmak. YETKİLERİ 1. Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak 2. Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanabilmek.

20 BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER Sayılı Devlet memurları Kanun unda belirtilen genel niteliklere sahip olmak. 14. En az lise veya dengi okul mezunu olmak. 15. Personel işlemleri ile ilgili mevzuatı bilmek. 16. Görevini gereği gibi yerine getirebilmek için gerekli iş deneyimine sahip olmak. SORUMLULUK Satın Alma, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Meslek Yüksek Okullarının Sekreterine, İstihdam edildiği birimin Şefine, Müdür Yardımcısına, Müdüre karşı sorumludur.

21 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU YARDIMCI HİZMETLER BİRİMİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI Doküman No: KOS Yürürlük Tarihi: Revizyon No/Tarih: GÖREV BİLGİLERİ Görevin Adı Görevin Kapsamı En Yakın Üst Yönetici Yardımcı Hizmetler Birimi İlgili Meslek Yüksekokulu Yüksekokulu Sekreteri Görevi Başında Olmadığı Zaman Vekâlet Edecekler Göreve Bağlı Kadrolar ve Unvanlar - GÖREVİN KISA TANIMI Bulunmuş olduğu birimde görevini ilgilendiren tüm konularda Erzincan Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Meslek Yüksekokulumuzun vizyonu, misyonu doğrultusunda gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla çalışmaları yapmak. GÖREV ve SORUMLULUKLARI 1. Sorumluluğunda olan iç ve dış alanların düzenli, temiz ve hijyenik olmasını, birimlerin bina, eklenti ve katlarında yerleşimin düzeninin devamının sağlanması, 2. Sınıf, laboratuar, koridor gibi alanların havalandırılması, 3. Fotokopi, teksir gibi işlere yardımcı olmak, evrak dağıtımını gerçekleştirmek, 4. Elektrik, su, cam, çerçeve, kapılarda vb. aksaklıkları yüksekokul sekreterine bildirmek, yanan lamba, açık kalmış ışık, açık kalmış musluk vb. israfa neden olan her şeye müdahale etmek. 5. Çalışma ortamına giren tüm kişilerin ortamdan memnun ayrılmasını sağlar YETKİLERİ 1. Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak. 2. Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanabilmek. BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER Sayılı Devlet memurları kanun unda belirtilen genel niteliklere sahip olmak. 2. En az lise veya dengi okul mezunu olmak. 3. Personel işlemleri ile ilgili mevzuatı bilmek. 4. Görevini gereği gibi yerine getirebilmek için gerekli iş deneyimine sahip olmak. SORUMLULUK Hizmetli görev bakımından, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Meslek Yüksek Okulu Sekreterine karşı sorumludur.

22 ADI SOYADI GÖREVİ İMZA Hazırlayan Tekin GÜÇ Şef Kontrol Eden Kahraman ALPARSLAN Yüksekokul Sekreteri Onaylayan Yrd. Doç. Dr. Serap UZUNER YURT Müdür

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU İDARİ PERSONEL GÖREV TANIMLARI Doküman No:Kos-2.4 Yayın Tarihi: 07/02/2014 Revizyon No/Tarihi:

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU İDARİ PERSONEL GÖREV TANIMLARI Doküman No:Kos-2.4 Yayın Tarihi: 07/02/2014 Revizyon No/Tarihi: T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU İDARİ PERSONEL GÖREV TANIMLARI Doküman No:Kos-2.4 Yayın Tarihi: 07/02/2014 Revizyon No/Tarihi: No:03.2 01.2 Görevi : Yüksekokul Sekreteri Sorumlu Olduğu Üst

Detaylı

EFLANİ HAYVANSAL ÜRETİM VE YÖNETİM MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

EFLANİ HAYVANSAL ÜRETİM VE YÖNETİM MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ EFLANİ HAYVANSAL ÜRETİM VE YÖNETİM MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Yüksekokul Sekreterliği Eflani Hayvansal Üretim ve Yönetim Meslek Yüksekokulu Sekreteri - Yardımcısı - Mevlüt SUZAN 1-Yüksekokuldaki idari

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI BAĞLI OLDUĞU GÖREVİN KISA TANIMI: Keles Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Yüksekokul Müdürü Üniversite Rektörü tarafından atanmış Yüksekokul Müdürü birimin en üst idare amiridir.

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI

İÇ KONTROL SİSTEMİ BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI İÇ KONTROL SİSTEMİ T.C. BAĞLI OLDUĞU Rektörlük Meslek Yüksekokulu Müdürü Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Meslek Yüksekokulunun özgörevi ve uzgörüsü

Detaylı

Doküman No: Yürürlük Tarihi: Revizyon Tarihi/No:

Doküman No: Yürürlük Tarihi: Revizyon Tarihi/No: GÖREVLİ PERSONEL: Bilgisayar İşletmeni Ayşegül DURAN 1. GÖREVİN KISA TANIMI Kırklareli Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak Yüksekokulun gerekli Öğrenci İşleri

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ Revizyon No Tarihi

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ Revizyon No Tarihi GÖREVİN ADI : DEKAN 1. GÖREVİN KISA TANIMI Kocaeli Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; fakültenin vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek

Detaylı

İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI KAPSAMINDA YAPILAN İŞ VE İŞLEMLER RAPORU

İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI KAPSAMINDA YAPILAN İŞ VE İŞLEMLER RAPORU NECMETTİN ERBAKAN Ü N İ V E R S İ T E S İ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI KAPSAMINDA YAPILAN İŞ VE İŞLEMLER RAPORU İÇ KONTROL SİSTEMİ 01/06/2015 tarihinde birimimizde

Detaylı

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü GÖREV TANIMI FORMU

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü GÖREV TANIMI FORMU Sosyal Bilimler Enstitüsü lüğü Ünitesi Görevi Üst Yönetici/Yöneticileri Astları : Necmettin Erbakan Üniversitesi : Enstitü lüğü : Enstitü ü / Harcama Yetkilisi : Rektör : Tüm Enstitü Personeli Necmettin

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İZMİT MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI MESLEK YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ: Meslek Yüksekokul Kurullarına başkanlık etmek,

Detaylı

İLGİLİ MEVZUAT 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu

İLGİLİ MEVZUAT 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu T.C. (Dekanlık) ALT BİRİM - DEKAN Amasya Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; fakültenin vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ: Yüksekokul Kurullarına başkanlık etmek, ilgili

Detaylı

BAĞLI OLDUĞU KIŞI / KURUL

BAĞLI OLDUĞU KIŞI / KURUL ve Kont İşl., Şoför,Tekniker,Teknisyen, Teknisyen Yardımcısı, Hizmetli) ÜNVANI: Fakülte Sekreteri ÇALIŞTIĞI BÖLÜM: Fen Fakültesi Dekanlığı BAĞLI OLDUĞU KIŞI / KURUL : Dekan KENDISINE BAĞLI KADROLAR : ve

Detaylı

Ünitesi : Kırklareli Üniversitesi. Adı Soyadı : Üst Yönetici/Yöneticileri : Rektör. Astları :

Ünitesi : Kırklareli Üniversitesi. Adı Soyadı : Üst Yönetici/Yöneticileri : Rektör. Astları : T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İÇ KONTROL SİSTEMİ GÖREV TANIMLARI Ünitesi : Kırklareli Üniversitesi Bölümü : Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü ORGANİZASYONEL BİLGİLER Adı Soyadı

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: T.C. Meslek Yüksekokulu Müdürü Rektörlük Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Meslek Yüksekokulunun vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi

Detaylı

S.Ü. SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜSKEKOKULU GÖREV DAĞILIMLARI

S.Ü. SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜSKEKOKULU GÖREV DAĞILIMLARI Üst Birim Birim KURUM BİLGİLERİ Görevi Üst Yönetici/Yöneticileri Astları Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Meslek Yüksekokulu Müdürü / Harcama Yetkilisi Selçuk Üniversitesi

Detaylı

SDÜ-YDYO GÖREV TANIMI

SDÜ-YDYO GÖREV TANIMI Kodu Pİ01 PERSONEL İŞLERİ HACER SARIBAŞ PERSONEL SDÜ üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi

Detaylı

SDÜ-YDYO GÖREV TANIMI

SDÜ-YDYO GÖREV TANIMI Kodu Pİ01 PERSONEL İŞLERİ HACER SARIBAŞ PERSONEL SDÜ üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ OSMANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ OSMANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ OSMANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI İÇİNDEKİLER 1. Osmaniye Meslek Yüksekokul Müdürü... 3 2. Yüksekokul Kurulu... 4 3. Yüksekokul Yönetim Kurulu... 5 4. Bölüm Başkanlıkları...

Detaylı

Ünitesi : Kırklareli Üniversitesi. Adı Soyadı : Üst Yönetici/Yöneticileri : Rektör. Astları :

Ünitesi : Kırklareli Üniversitesi. Adı Soyadı : Üst Yönetici/Yöneticileri : Rektör. Astları : T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İÇ KONTROL SİSTEMİ GÖREV TANIMLARI Ünitesi : Kırklareli Üniversitesi Bölümü : Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü ORGANİZASYONEL BİLGİLER Adı Soyadı

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ CİHANBEYLİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ. CMYO Müdürlüğü Yüksekokulu Müdürü. Yüksekokul Personeli

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ CİHANBEYLİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ. CMYO Müdürlüğü Yüksekokulu Müdürü. Yüksekokul Personeli T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ CİHANBEYLİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KURUM BİLGİLERİ Üst Birim Birim Görevi Üst Yönetici/Yöneticileri Astları Selçuk Üniversitesi CMYO Müdürlüğü Yüksekokulu Müdürü Selçuk Üniversitesi

Detaylı

SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜĞÜ Müdür Görevin Bağlı Bulunduğu Rektör Yardımcısı, Rektör Yrd.Doç.Dr.Eyüp ALTINÖZ 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununda verilen görevleri yapmak. Yüksekokul kurullarına başkanlık eder ve kurul kararlarının

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAFİYE ÇIKRIKÇIOĞLU MESLEK YÜKSEKOKULU YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ GÖREV TANIMI

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAFİYE ÇIKRIKÇIOĞLU MESLEK YÜKSEKOKULU YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ GÖREV TANIMI 1 - GÖREVLİNİN ADI : 2 - GÖREVİN ADI : Meslek Yüksekokulu Müdürü YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ GÖREV TANIMI 3 - GÖREVİN KAPSAMI : Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu 4- GÖREVİN KISA TANIMI : Erciyes Üniversitesi

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI BAĞLI OLDUĞU Personel ve Özlük İşleri ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla Kurum içi ve dışı yazışmaları yapmak, teslim almak/etmek ve arşivleme için gerekli işlemleri yapmak. Akademik ve idari

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 3.4 GÖREV TANIMLARI 3.4.1 YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ GÖREV TANIMI GÖREVİN ADI : Meslek Yüksek Okulu Müdürü GÖREVİN KAPSAMI : Meslek Yüksekokulu GÖREVİN KISA TANIMI Dicle Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ AKŞEHİR KADİR YALLAGÖZ SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ. Akşehir Kadir YALLAGÖZ SYO Müdürlüğü Müdür/Harcama Yetkilisi

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ AKŞEHİR KADİR YALLAGÖZ SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ. Akşehir Kadir YALLAGÖZ SYO Müdürlüğü Müdür/Harcama Yetkilisi Üst Yönetici/Yöneticileri Müdür/Harcama Yetkilisi Rektörü Yüksekokul Personeli Bu görev tanımı formu; 26.12.2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ile

Detaylı

PERSONEL VE YAZI İŞLERİ BÜROSU

PERSONEL VE YAZI İŞLERİ BÜROSU PERSONEL VE YAZI İŞLERİ BÜROSU Personel İşlerinde Yapılan İsler, 1) Personelle ilgili her türlü yazışma. 2) Akademik ve İdari Personelin özlük dosyalarının tutulması ve işlemlerinin takibi, 3) Günlük Resmi

Detaylı

İŞ/GÖREV TANIM FORMU. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfı Enstitü Müdürü Rektör KURUM BİRİM SINIFI

İŞ/GÖREV TANIM FORMU. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfı Enstitü Müdürü Rektör KURUM BİRİM SINIFI İŞ/GÖREV TANIM FORMU KURUM Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfı Enstitü Müdürü Rektör İş/Görev Kısa Tanımı: Düzce Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Enstitünün vizyonu,

Detaylı

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Seydişehir Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü İç Kontrol Sistemi Görev Tanımları

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Seydişehir Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü İç Kontrol Sistemi Görev Tanımları : Yüksekokul Müdürü / : Rektör Yöneticileri Astları : 1. GÖREVİN KISA TANIMI Meslek Yüksekokulu ve birimlerinin temsilcisi olan Müdür, Rektör tarafından üç yıl süre ile doğrudan atanır. Süresi biten Müdür

Detaylı

T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ PINARHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU İÇ KONTROL SİSTEMİ GÖREV TANIMLARI. Ünitesi : Kırklareli Üniversitesi

T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ PINARHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU İÇ KONTROL SİSTEMİ GÖREV TANIMLARI. Ünitesi : Kırklareli Üniversitesi T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ PINARHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU İÇ KONTROL SİSTEMİ GÖREV TANIMLARI Ünitesi : Kırklareli Üniversitesi Bölümü : Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü ORGANİZASYONEL BİLGİLER Adı Soyadı

Detaylı

4.2. Görev Tanımları Yüksekokul Müdürü Görev Tanımı

4.2. Görev Tanımları Yüksekokul Müdürü Görev Tanımı 4.2. Görev Tanımları 4.2.1. Yüksekokul Müdürü Görev Tanımı GÖREVİN KISA TANIMI. Adı Soyadı : Ahmet ŞENGÖNÜL Görevi : Meslek Yüksek Okulu Müdürü Üst Yönetici/Yöneticileri : Rektör Astları : Akademik ve

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ GÜNEYSINIR MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ. Güneysınır Meslek Yüksekokulu Meslek Yüksekokulu Müdürü

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ GÜNEYSINIR MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ. Güneysınır Meslek Yüksekokulu Meslek Yüksekokulu Müdürü T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ GÜNEYSINIR MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KURUM BİLGİLERİ Üst Birim Birim Görevi Üst Yönetici/Yöneticileri Astları Selçuk Üniversitesi Güneysınır Meslek Yüksekokulu Meslek Yüksekokulu

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ YALVAÇ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ YALVAÇ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ YALVAÇ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU ORGANİZASYONEL BİLGİLER Ünitesi : Süleyman Demirel Üniversitesi Bölümü : Yalvaç Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Görevi

Detaylı

Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekan Tüm Akademik ve İdari Birim Personeli

Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekan Tüm Akademik ve İdari Birim Personeli Astları Dekan Tüm Akademik ve İdari Birim Personeli 1- Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak, 2- Her öğretim

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GÖREV TANIM FORMU

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GÖREV TANIM FORMU DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Dekan Görevin Bağlı Bulunduğu Rektör Yardımcısı, Rektör Prof.Dr.İbrahim KÜRTÜL 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununda verilen görevleri yapmak. Fakülte kurullarına

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ KARAPINAR AYDOĞANLAR MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ. Görevi Üst Yönetici/Yöneticileri Astları

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ KARAPINAR AYDOĞANLAR MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ. Görevi Üst Yönetici/Yöneticileri Astları Üst Görevi Üst Yönetici/Yöneticileri Müdür/Harcama Yetkilisi Rektörü Yüksekokul Personeli üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; yüksekokulun vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU. Temel İş ve Sorumluluklar

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU. Temel İş ve Sorumluluklar Astları n Amacı : MÜDÜRLÜK : Müdür : Rektör : Enstitünün tüm akademik ve idari personeli : Enstitüde yürütülen her türlü işlemlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak. Enstitü misyon ve vizyonunu

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU ORGANİZASYONEL BİLGİLER Ünitesi : Bartın Üniversitesi Bölümü : Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Görevi : M.Y.O. Müdürü / Harcama

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI Görev Adı Müdür Müdürün verdiği görevleri kanun ve yönetmelikler -Kendisine bağlı birimlerin, verimli, düzenli, uyumlu

Detaylı

T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İÇ KONTROL SİSTEMİ GÖREV TANIMLARI. Ünitesi : Kırklareli Üniversitesi. Bölümü : Enstitü Müdürlüğü

T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İÇ KONTROL SİSTEMİ GÖREV TANIMLARI. Ünitesi : Kırklareli Üniversitesi. Bölümü : Enstitü Müdürlüğü T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İÇ KONTROL SİSTEMİ GÖREV TANIMLARI Doküman No: Yürürlük Tarihi: Revizyon Tarih/No: Ünitesi : Kırklareli Üniversitesi Bölümü : Enstitü Müdürlüğü Adı

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERS İTES İ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERS İTES İ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERS İTES İ Alt - Meslek Yüksekokul Sekreteri Temel Görev ve S orumluk lar 1. Meslek Yüksekokul Kurulu, Meslek Yüksekokul Yönetim Kurulu, Meslek Yüksekokul Disiplin Kurulu gündemlerini

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU. : Fakülte Sekreteri. : Fakültenin tüm idari personeli

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU. : Fakülte Sekreteri. : Fakültenin tüm idari personeli Astları : Fakülte Sekreteri :, dekan yardımcısı : Fakültenin tüm idari personeli Fakülte Sekreteri, fakültede eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerin verimli yürütülmesi amacıyla

Detaylı

TC GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU. Temel İş ve Sorumluluklar

TC GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU. Temel İş ve Sorumluluklar TC Astları n Amacı : MÜDÜRLÜK : Müdür : Rektör : Enstitünün tüm akademik ve idari personeli : Enstitüde yürütülen her türlü işlemlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak Enstitü misyon ve vizyonunu

Detaylı

İŞ ÜNVANI: DEKAN GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

İŞ ÜNVANI: DEKAN GÖREV VE SORUMLULUKLARI: İŞ ÜNVANI: DEKAN İŞ TANIMI: Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan dekan, rektörün önereceği, üniversite içinden veya dışından üç profesör arasından Yükseköğretim Kurulunca üç yıl süre ile seçilir

Detaylı

GÖREV TANIMLARI FİHRİS

GÖREV TANIMLARI FİHRİS GÖREV TANIMLARI FİHRİS 1 MÜDÜRÜ GÖREV TANIMI 2 MÜDÜR YARDIMCISI GÖREV TANIMI 3 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ GÖREV TANIMI 4 YÜKSEKOKUL SEKRETERİ GÖREV TANIMI 5 ÖĞRENCİ İŞLERİ GÖREV TANIMI 6 İDARİ VE MALİ İŞLERİN GÖREV

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İŞ TANIMLARI VE GEREKLERİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İŞ TANIMLARI VE GEREKLERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İŞ TANIMLARI VE GEREKLERİ İÇİNDEKİLER ORGANİZASYON YAPISI... 1 İŞ TANIMLARI VE GEREKLERİ 2 İŞ ÜNVANI: DEKAN... 3 İş Tanımı:... 3 Görev ve Sorumlulukları:...

Detaylı

ORGANİZASYONEL BİLGİLER

ORGANİZASYONEL BİLGİLER Bölümü : Meslek Yüksekokulu lüğü Görevi : M.Y.O. ü/harcama Yetkilisi Üst Yönetici/Yöneticileri : Rektör Meslek Yüksekokulu ve birimlerinin temsilcisi olan, Rektör tarafından üç yıl süre ile doğrudan atanır.

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu GÖREV TANIMLARI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu GÖREV TANIMLARI GÖREV TANIMLARI MÜDÜR Görev Amacı : Meslek Yüksekokulumuzun varlık nedeni, bilimsel bilgi ışığında, değişime ve gelişime açık, toplumsal duyarlılık ve sorumluluğu olan, sorun çözme yetenekleri gelişmiş,

Detaylı

1.GÖREVİN KISA TANIMI

1.GÖREVİN KISA TANIMI T.C ORGANİZASYONEL Ünitesi : Gaziosmanpaşa Üniversitesi BİLGİLER Bölümü : Sağlık Yüksekokulu lüğü Görevi : S.Y.O. ü/harcama Yetkilisi Üst Yönetici/Yöneticileri : Rektör Sağlık Yüksekokulu ve birimlerinin

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ GÖREV TANIMLARI. Dekan

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ GÖREV TANIMLARI. Dekan YERİNE BAKACAK PERSONEL Dekan Rektör Dekan Yardımcıları, Bölüm Başkanlıkları, Öğretim üyeleri, Fakülte Sekreteri, Bölüm Sekreteri ve Dekanlık Bürosu Dekan Yardımcıları/ Bölüm Başkanları/ Öğretim üyeleri

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI 1- Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan Fakülte Dekanı Rektör tarafından 3 yıl süre ile atanır. Fakülte Dekanı kendisine

Detaylı

T.C GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ZİLE MESLEK YÜKSEKOKULU. Görev Tanımları GÖREV TANIMLARI

T.C GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ZİLE MESLEK YÜKSEKOKULU. Görev Tanımları GÖREV TANIMLARI T.C ZİLE MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 Görev Tanımları GÖREV TANIMLARI www.zmyo.gop.edu.tr 356 317 5078 zmyo@gop.edu.tr ZİLE MESLEK YÜKSEKOKULU ORGANİZASYON ŞEMASI Yönetim Kurulu Yüksekokul Kurulu Bölüm Başkanlıkları

Detaylı

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2015 YILI İŞ TAKVİMİ Revizyon No:

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2015 YILI İŞ TAKVİMİ Revizyon No: Doküman No: 1 215 YILI İŞ TAKVİMİ 2.1.215 AYLAR FAKÜLTE SEKRETERLİĞİ KURULLAR SEKRETERYASI ÖĞRENCİ İŞLERİ BÖLÜM SEKRETERLERİ GELEN EVRAK KAYIT SORUMLUSU TAŞINIR KAYIT KONTROL YETKİLİSİ PERSONEL SATINALMA

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PERSONEL DURUMU VE 2015 YILI İŞ DAĞILIMI 1-Prof.Dr. Özlem YAVUZ Enstitü Müdürü Telefon: :0266 612 14 62 Dahili:1113 Enstitü Sekreteri: 1-Fatma İŞLER

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU YÜKSEKOKUL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU YÜKSEKOKUL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU YÜKSEKOKUL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI Doküman No: KOS-2.3.1.1 Yürürlük Tarihi: 01.01.2014 Revizyon No/Tarih: GÖREV BİLGİLERİ Sorumlusu

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması Sürekli 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar, Dilekçeler v.s. 2 Hafta 3 Fakülte Kurulu Gündem Maddeleri ve Gelen Evrak 4 Fakülte Yönetim Kurulu

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ULUBORLU SELAHATTİN KARASOY MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU. Ünitesi. Üst Yönetici/Yöneticileri

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ULUBORLU SELAHATTİN KARASOY MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU. Ünitesi. Üst Yönetici/Yöneticileri T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ULUBORLU SELAHATTİN KARASOY MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU ORGANİZASYONEL BİLGİLER Ünitesi Bölümü Görevi Üst Yönetici/Yöneticileri Astları : Süleyman

Detaylı

Kamu Hizmet Standartları Tablosu

Kamu Hizmet Standartları Tablosu SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Yeni Öğrenci Kabulü Kayıt İşlemleri (Meslek Yüksekokulumuzda yapılmaktadır) 1- Lise Diplomasının aslı veya geçici mezuniyet belgesinin

Detaylı

BOZOK ÜNİVERSİTESİ YOZGAT SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM YILI AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL GÖREV TANIMLARI YOZGAT

BOZOK ÜNİVERSİTESİ YOZGAT SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM YILI AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL GÖREV TANIMLARI YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ YOZGAT SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 ÖĞRETİM YILI AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL GÖREV TANIMLARI YOZGAT 2016 Yüksekokul Kurulu Yüksekokul Kurulu, Müdürün başkanlığında,

Detaylı

Mali İşler ve Taşınır Kayıt Sorumlusu Görev Tanımı

Mali İşler ve Taşınır Kayıt Sorumlusu Görev Tanımı Mali İşler ve Taşınır Kayıt Sorumlusu Görev Tanımı Birim: Görev Adı: Amiri: Sorumluluk Alanı: Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Mali İşler ve Taşınır Kayıt Sorumlusu (Bilgisayar İşletmeni) Yüksekokul Sekreteri

Detaylı

T.C. NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ. : Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi GÖREV TANIMI FORMU. Üst Yönetici/Yöneticileri Astları :

T.C. NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ. : Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi GÖREV TANIMI FORMU. Üst Yönetici/Yöneticileri Astları : T.C. ORGANĠZASYONEL Kurum Birimi Yönetici/Yöneticileri Astları : : : Rektör Yardımcıları/Fakülte Sekreteri Necmettin Erbakan Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak;

Detaylı

Görev Tanımı. Birim: Görev Adı: Amiri: Sorumluluk Alanı: Görev Devri:

Görev Tanımı. Birim: Görev Adı: Amiri: Sorumluluk Alanı: Görev Devri: Görev Tanımı Birim: Görev Adı: Amiri: Sorumluluk Alanı: Görev Devri: Görevin Amacı: Temel İş ve Sorumluluklar: Adalet Meslek Yüksekokulu Satın alma (Bilgisayar İşletmeni Ahmet Kutlay DURMUŞOĞLU) Yüksekokul

Detaylı

657 Sayılı Kanunda ve 2547 Sayılı Kanunda belirtilen niteliklere haiz olmak

657 Sayılı Kanunda ve 2547 Sayılı Kanunda belirtilen niteliklere haiz olmak Yrd. Doç. Dr. Ercüment ERDOĞAN İŞİN ADI : MÜDÜR İŞ KODU: 11151409-1 REKTÖR 1. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun kurullarına başkanlık eder ve kurul kararlarının uygulanmasını sağlar. Yüksekokul birimleri

Detaylı

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ GENÇ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ GENÇ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ GENÇ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU ORGANĠZASYONEL BĠLGĠLER Ünitesi : Bingöl Üniversitesi Bölümü : Meslek Yüksekokulu lüğü Görevi : M.Y.O. ü / Harcama Yetkilisi

Detaylı

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ. Amasya Taşova Meslek Yüksekokulu GÖREV TANIMI

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ. Amasya Taşova Meslek Yüksekokulu GÖREV TANIMI T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ Amasya Taşova Meslek Yüksekokulu GÖREV TANIMI GÖREV ADI: Yazı İşleri/Sekreterlik Unvanı: Memur Görev Ve Sorumlulukları -Yazışma işlemlerinin yürütülmesi, -Gelen faksların kontrol

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ. Görevi Üst Yönetici/Yöneticileri Astları

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ. Görevi Üst Yönetici/Yöneticileri Astları Üst Görevi Üst Yönetici/Yöneticileri Astları Müdür/Harcama Yetkilisi Rektörü Yüksekokul Personeli 26.12.2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ile kamu

Detaylı

DEKANLIK T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GÖREV TANIM FORMU

DEKANLIK T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GÖREV TANIM FORMU DEKANLIK İlgili mevzuat ile Karabük Üniversitesi Rektörlüğü ve nca belirlenen amaç, ilke ve talimatlar doğrultusunda, Fakülte ile ilgili hizmetlerin yerine getirilmesi ve koordinasyonu sağlamak. Dekanlık

Detaylı

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI A. SORUMLULUKLAR

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI A. SORUMLULUKLAR Birim : Astları : Dekan Rektör Fakültenin tüm akademik ve idari personeli A. SORUMLULUKLAR 1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında

Detaylı

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi -KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU- SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Genel Evrak Gelen

Detaylı

1.GÖREVİN KISA TANIMI

1.GÖREVİN KISA TANIMI T.C ORGANİZASYONEL Ünitesi : Gaziosmanpaşa Üniversitesi BİLGİLER Bölümü : Erbaa M.Y. Müdürlüğü Görevi : MYO Müdürü/Harcama Yetkilisi Üst Yönetici/Yöneticileri : Rektör 26/12/2007 tarihli ve 26738 sayılı

Detaylı

T.C. ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

T.C. ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü AD SOYAD T.C. KADRO GÖREVLERİ * UNVANI Görevin Kısa Tanımı Üniversite üst yönetimi tarafından belirlenen vizyon, misyon, amaçlar ve hedeflere uygun olarak; Enstitü nün eğitim-öğretim, araştırma ve topluma

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: Rektörlük Uludağ Üniversitesi üstyönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Güzel Sanatlar Fakültesi nin vizyonu, misyonu doğrultusunda

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU İŞ TANIMLARI VE GEREKLERİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU İŞ TANIMLARI VE GEREKLERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU İŞ TANIMLARI VE GEREKLERİ Şubat /2017 1 İÇİNDEKİLER ORGANİ)ASYON YAPISI İŞ TANIMLARI VE GEREKLERİ İŞ ÜNVANI: MÜDÜR İş Taıı: Görev ve Sorululukları:

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ İŞ PLANI

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ İŞ PLANI DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ İŞ PLANI Aylar FAKÜLTE SEKRETERLİĞİ ÖĞRENCİ İŞLERİ PERSONEL İŞLERİ YAZI İŞLERİ TAHAKKUK İŞLERİ TAŞINIR KAYIT KONTROL BÖLÜM SEKRETERLİĞİ TEMİZLİK HİZMETLERİ OCAK 1. İdari personel

Detaylı

T.C. ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ ĠDĠL MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU

T.C. ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ ĠDĠL MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU T.C. ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ ĠDĠL MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU ORGANĠZASYONEL BĠLGĠLER Kurumu : ġırnak Üniversitesi Birimi : Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Görevi : M.Y.O. Müdürü / Harcama

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ İnsan Kaynakları Birim Sorumlusu Dök.No KAİM.İKS.FRM.19 Sayfa No 1 / 2 İŞİN KISA TANIMI: Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü üst yönetimi

Detaylı

Görevi ve Sorumlulukları

Görevi ve Sorumlulukları Doküman No:KOS-2.3 01.101.1 T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU AKADEMİK PERSONEL GÖREV TANIMLARI Yayın Tarihi: 07/02/2014 Revizyon No/Tarihi: Görevin Adı: Yüksekokul Müdürü Sorumlu Olduğu Üst

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI

BATMAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI BATMAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI GÖREV TANIMI : Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (Daire Başkanı) Kurum içi ve kurum dışında Daire Başkanlığını temsil etmek, Daire Başkanlığının

Detaylı

KARS MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI

KARS MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI KARS MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI YETKİ, GÖREV VE I Yetki : Yüksekokulumuzun belirlemiş olduğu misyon, vizyon, hedef ve amaçlarına yönelik tüm işlevlerini gerçekleştirirken, 2547 Sayılı Yükseköğretim

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO ADI İSTENEN BELGELER 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması Sürekli Yapılıyor 2 Gelen Evrak Tüm

Detaylı

Çalışma Usul ve Esasları El Kitabı

Çalışma Usul ve Esasları El Kitabı T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları El Kitabı Hazırlayan Mehmet Ali TERZİ Sosyal Bilimler M.Y.O Sekreteri İçindekiler 1. Adıyaman Üniversitesi

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması Sürekli Yapılıyor 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar,

Detaylı

Görev Tanımı Enstitü Müdürünün Görevleri:

Görev Tanımı Enstitü Müdürünün Görevleri: Görev Tanımı Enstitü Müdürünün Görevleri: * Enstitünün belirlenmiş amaç ve hedefleri doğrultusunda lisansüstü eğitim ve öğretim faaliyetlerini yerine getirmek * Enstitü birimleri ve her düzeydeki personeli

Detaylı

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ Merzifon Meslek Yüksekokulu (Fakülte/MYO/BAŞKANLIĞI) GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ Merzifon Meslek Yüksekokulu (Fakülte/MYO/BAŞKANLIĞI) GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ (Fakülte/MYO/BAŞKANLIĞI) GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ GD.FORM../11/2016 1 2 Adı Soyadı Mali İşler (Tahakkuk) (Birim/Servis) Bülent ERKÖK Unvanı Bilgisayar İşletmeni Görev - Yetki ve Sorumlulukları Görev Tanımı

Detaylı

GÖREV TANIM FORMU : SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ALT BİRİMİ :ENSTİTÜ MÜDÜRÜ. : Yrd.Doç.Dr. Levent KÜÇÜK BAĞLI OLDUĞU MAKAM : REKTÖRLÜK MAKAMI

GÖREV TANIM FORMU : SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ALT BİRİMİ :ENSTİTÜ MÜDÜRÜ. : Yrd.Doç.Dr. Levent KÜÇÜK BAĞLI OLDUĞU MAKAM : REKTÖRLÜK MAKAMI ALT : ENSTİTÜ MÜDÜRÜ :ENSTİTÜ MÜDÜRÜ : Yrd.Doç.Dr. Levent KÜÇÜK BAĞLI OLDUĞU MAKAM : REKTÖRLÜK MAKAMI YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLARI Ardahan Üniversitesi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak;

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ISPARTA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ISPARTA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ISPARTA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU ADI TANIMI DAYANAĞI MEVZUATI N ADI VE MADDE NUMARASI

Detaylı

Müdür. Rektörlük GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Müdür. Rektörlük GÖREV VE SORUMLULUKLAR T.C. SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Doç. Dr. Fatma AĞGÜL YALCIN Müdür Rektörlük Bilimleri Enstitüsü vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik

Detaylı

T.C KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMI FORMU. Sorumlulukları

T.C KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMI FORMU. Sorumlulukları MYO Adı : Uzunçiftlik Nuh Çimento Meslek Yüksekokulu Birim Adı : Meslek Yüksekokulu Görevi : MÜDÜR (Prof. Dr. Engin ÖZDEMİR) Üst Yönetici / Yöneticileri : Rektör Astları : Meslek Yüksekokulunun tüm akademik

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EDİRNE TEKNİK BİLİMLER MYO

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EDİRNE TEKNİK BİLİMLER MYO S. NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 ÖSYM Başkanlığı tarafından Yüksekokumuza yerleşen öğrencilerin kayıtlarının yapılması Nüfus Cüzdanı fotokopisi, T.Ü.

Detaylı

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR Amaç Madde 1 Belediye İtfaiye Yönetmeliği kapsamında İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı her türlü araç, makine ve ekipmanın bakım onarımını planlamak,

Detaylı

Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü Enstitü Müdürlüğü

Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü Enstitü Müdürlüğü Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü Enstitü Müdürlüğü 1. Enstitü kurullarına başkanlık etmek, enstitü kurullarının kararlarını uygulamak ve enstitü birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

Detaylı

MÜDÜR T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GÖREV TANIM FORMU. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

MÜDÜR T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GÖREV TANIM FORMU. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu MÜDÜR Müdür Görevin Bağlı Bulunduğu Genel Sekreter Yardımcısı - Genel Sekreter - Rektör Yardımcısı - Rektör Yrd. Doç. Dr. Namık BİLİCİ 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu nda verilen görevleri yapmak. Yüksekokul

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI. : Bartın Üniversitesi : Edebiyat Fakültesi Dekanlığı. Yetki ve Sorumlulukları

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI. : Bartın Üniversitesi : Edebiyat Fakültesi Dekanlığı. Yetki ve Sorumlulukları : Üst Yönetici/Yöneticileri : Rektör : Tüm Akademik ve İdari Birim Personeli 1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, Fakülte Kurullarının kararlarını uygulamak ve Fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması. Sürekli 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar, Dilekçeler v.s. 3 Fakülte

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ OSMANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ OSMANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ OSMANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI İÇİNDEKİLER 1. Osmaniye Meslek Yüksekokul Müdürü... 4 2. Yüksekokul Kurulu... 5 3. Yüksekokul Yönetim Kurulu... 6 4. Bölüm Başkanlıkları...

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA HİZMETİN TAMAMLANMA HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER NO SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması. Sürekli 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar, Dilekçeler v.s. 3 Fakülte

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İŞ TANIMLARI VE GEREKLERİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İŞ TANIMLARI VE GEREKLERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İŞ TANIMLARI VE GEREKLERİ İÇİNDEKİLER ORGANİZASYON YAPISI... 1 İŞ TANIMLARI VE GEREKLERİ... 2 İŞ ÜNVANI: DEKAN... 3 İş Tanımı:... 3 Görev ve Sorumlulukları:...

Detaylı

İŞ/GÖREV TANITIM FORMU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ PROFESÖR (DEKAN) REKTÖR

İŞ/GÖREV TANITIM FORMU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ PROFESÖR (DEKAN) REKTÖR ÖĞRETİM ÜYESİ PROFESÖR (DEKAN) REKTÖR Üniversitesinin amaç ve ilkelere uygun olarak; Fakültenin vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU Birim/Altbirim Üst Yöneticiler Astları Görev Devri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Şube Müdürü Daire Başkanı-Genel Sekreter Şef ve ilgili memurlar İzinli veya görevli olduğu durumlarda yerine Şube Müdürü

Detaylı

İŞ/GÖREV TANITIM FORMU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİ PROFESÖR (DEKAN) REKTÖR

İŞ/GÖREV TANITIM FORMU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİ PROFESÖR (DEKAN) REKTÖR ÖĞRETİM ÜYELERİ PROFESÖR (DEKAN) REKTÖR Düzce Üniversitesinin amaç ve ilkelere uygun olarak; Fen Edebiyat Fakültesinin vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm

Detaylı

Davet mektubu veya kabul belgesi, dilekçe (İlgilinin Beyanı, Yönetim Kurulu Kararı)

Davet mektubu veya kabul belgesi, dilekçe (İlgilinin Beyanı, Yönetim Kurulu Kararı) SIRA NO T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Yurtiçi Ve Yurtdışı

Detaylı