JEOLOJİK UNSURLAR VE HALK SAĞLIĞI (TIBBİ JEOLOJİ)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "JEOLOJİK UNSURLAR VE HALK SAĞLIĞI (TIBBİ JEOLOJİ)"

Transkript

1 JEOLOJİK UNSURLAR VE HALK SAĞLIĞI (TIBBİ JEOLOJİ) Dr. Eşref ATABEY Jeoloji Yüksek Mühendisi (Tıbbi Jeolog) Kastamonu Çorum

2 FLO R(F) Di boşluğu azaltılması Flor katılan su İİYOT (I) Triot hormonu oluşumu Deniz ürünleri, süt Iyotlu tuz DEMİR(Fe) Hemoglobin oluşumu (oksijeni vücut hücrelerine taşır) Karaciğer, yumurta sarısı, tahıl, et, yapraklı sebzeler KALSİYUM (C a ) Diş ve kemik oluşumu, Kas ve sinir etkinliği, Kanın pıhtılaşması Süt ve tahıl grupları FOSFOR (P) Diş ve kemik oluşumu, Kandaki ph, kas ve sinir Etkinliği,enzim ve nükleik asitlerin bölümü Süt, tahıl ve sebzeler BAKIR (Cu) Alyuvarların gelişmesi,bazı solunum emzimlerinin gelişmesi Tahıl grubu, karaciğer SODYUM (Na) Sinir etkinliği, kemik oluşumu, enzim işlevi Meyve, sebze ve tahıl POTASYUM (K) Sinir ve kas etkinliği Sebzeler, muz MAGNEZYUM (Mg) Kas ve sinir etkinliği, kemik oluşumu, enzim işlevi Meyve, sebze ve tahıl KÜKÜRT (S) Saç, tırnak ve deri oluşumu, insülin bileşeni Tahıl, meyve, yumurta, peynir Skinner, 2002 den düzenlenmiştir

3 Gomes ve Silva, kg insandaki başlıca elementler (Jombs, Jr., 2004) Ca 1000g P 700g Cu 120g K g Mg 20-28g Se 20g Na 1.3g Zn 2-2.5g İNSAN VÜCUDUNUN KİMYASAL BİLEŞİMİ Element Oksijen Karbon Hidrojen Nitrojen Kalsiyum Fosfor Sülfür Potasyum Sodyum Klor Magnezyum Silis Demir Flor Çinko Ribidyum Stronsiyum Yüzde

4 İNSAN - ÇEVRE ETKİLEŞİMİ SU ATIKLAR ( Katı, sıvı, gaz) HAVA GÜRÜLTÜ İNSAN HAVA KİRLİLİĞİ TOPRAK KİMYASAL KİRLETİCİLER GIDALAR

5

6 YIKANMA TAŞINMA DEPOLANMA YÜKSELME VE YÜZEYLENME SEDİMANLAR TAŞLAŞMA (SIKIŞMA VE ÇİMENTOLANMA YÜZEY KAYAÇLARI YOĞUNLAŞMA SEDİMANTER KAYAÇLAR METAMORFİZMA METAMORFİK KAYAÇLAR DERİNLİK KAYAÇLARI KRİSTALLENME ERİME MAGMA

7 Magmatik kayaçlar Si-Al-Fe-Mg-Ca-Na-K-Ti-Mn-Cr-V Zr-Hf-REEs-Th-U-Sr-Ba-P-B-Be-Li-Sn-Ga-Nb-Ta-W-tuzlar Felsik magmatik kayaçlar Si-K-Na Alkali magmatik kayaçlar Al-Na-Zr-Ti-Nb-Ta-F-P-Ba-Sr-REE ler Mafik magmatik kayaçlar Fe-Mg-Ti-V Ultramafik magmatik kayaçlarmg-fe-cr-ni-co Bazı pegmatitler Li-Be-B-Rb-Cs-REE ler-nb-ta-u-th Bazı dokanak metasomatizma yatakları Mo-W-Sn Potasyum feldspatları K-Rb-Ba-Pb Diğer potasyumca zengin mineraller K-Na-Rb-Cs-Tl Ferromagnezyum mineralleri Fe-Mg-Mn-Ni-Co-Cu-Zn Fe-oksitce zengin Fe-As-Co-Ni-Se Mn-oksitce zengin Mn-As-Ba-Co-Mo-Ni-V-Zn Fosfatlı kireçtaşları P-F-U-Cd-Ag-Pb-Mo Siyah şeyller Al-As-Sb-Se-Mo-Zn-Cd-Ag-U-Au-Ni-V

8 12 Haziran 1991 yılında Filipinlerdeki Pinatubo yanardağının püskürmesi jeolojinin dramatik etkileri açısından güzel bir örnektir. İki gün boyunca Pinatubo: 10 milyar ton magma 20 milyon ton SO2 çıkarmıştır. Çıkan gazlar dünya iklimini üç yıl süreyle etkilemiştir. Kapadokya Çevreye ton çinko, ton bakır, ton krom, ton kurşun, 1000 ton kadmiyum, ton arsenik, 800 ton cıva, ton nikel çıkmış olduğu hesaplanmıştır (Garret, 2000). Volkanik püskürmeler: arsenik, berilyum, kadmiyum, civa, kurşun, radon ve uranyum gibi çok sayıda zararlı elementi dağıtmıştır.

9 Jeolojik unsurlar Kayaçlar Mineraller Su Jeolojik süreçler Volkanik püskürmeler Depremler Tozlar Çözüm= Tıbbi Jeoloji TIBBİ JEOLOJİ Jeolojik unsurlar ile jeolojik süreçlerin coğrafi dağılımını ortaya koyarak canlı varlığı üzerindeki etkilerini araştıran jeoloji biliminin bir uygulama alanıdır. Jeoloji Mühendisleri, Maden mühendisleri Mineraloglar Jeokimyacılar Biyojeokimyacılar Kimyacılar Biyologlar Toksikologlar Tabipler Patologlar Epidemiologlar Hematologlar Halk sağlığı uzmanları Veteriner hekimler Diş hekimleri Ziraat Mühendisleri-Ziraatçılar Coğrafyacılar Radyasyon Fizikçileri Adli Tıp uzmanları

10 Çevresel etkenlere ve yeni sorunlar ve çözümündeki karmaşık ilişkiler dolayısıyla bilimlerarası sınırların artık geride kaldığı dönemlere giriyoruz. Jeoloji bilimi diğer bilim dallarıyla girik ve ortak sorunları çözmede ortak hareket etme noktasına gelmiştir. Jeoloji biliminde yeni alt bilim dalları ortaya çıkmıştır. Bunlar; a)çevre jeolojisi b-tıbbi Jeoloji (Jeoloji ve Tıp) c-adli Jeoloji d-pedo Jeoloji (Jeoloji ve Toprak) e-jeoarkeoloji (Jeoloji ve Arkeoloji) f-jeolojik Miras-Jeoturizm (Jeoloji ve Turizm) g-askeri Jeoloji

11 + TIBBİ JEOLOJİK UNSURLAR VE SÜREÇLER (mineral tozları, arsenik, doğal radyasyon, antropojenik kirlenme )

12 İNSAN KÖKENLİ (ANTROPOJENİK) KAYNAKLAR -Maden Çıkarma ve Arıtma işlemleri -Fosil yakıtlar, -Jeotermal kaynaklar, -Nükleer santrallar -Sanayi Atıkları, -Taşıma, Atmosfer ve Kentsel kirlilikler -Gübreleme -Pestisitler -VOLKANİK PÜSKÜRMELER VE SAĞLIK TOPRAK VE SU İLE ETKİ -Yer altı suyunda Arsenik -Yer altı suyunda Florür -Selenyum -İyot Tıbbi Jeoloji Konuları SAĞLIĞI ETKİLEYEN MİNERAL TOZLARI Çevresel ve mesleki akciğer hastalıkları (MEZOTELYOMA) -Asbest lifleri ve tozları -Eriyonit mineral tozları (PNÖMOKONYOZLAR) -Kuvars, demir, alüminyum, manganez, talk, barit, berilyum ve kömür tozları DOĞAL RADYASYON-RADON GAZI VE ETKİLERİ -Doğal radyasyon kaynakları -Havada ve Suda Radon -Tütünde Radyoaktivite İNSANLARDA KİL VE TOPRAK YEME ALIŞKANLIĞI -Toprakta taşınan patojenler ve etkileri

13

14 İNSAN KAYNAKLI (ANTROPOJENİK) ETKİLER -Maden çıkarılması ve işlenmesi -Fosil yakıtlar (kömür), nükleer atıklar, jeotermal kaynaklar -Metalurji ve kimya sanayileri, tuğla ve boru imalatı,çimento imalatı, seramik ve cam sanayi -Atık boşaltma, tarımsal uygulamalar, taşınma Demre-Antalya

15 ASİT MADEN DRENAJI Şavşat

16 Bir kenarı bir santimetre olan bir kesme şeker küpü, 6 santimetre karelik yüzeye sahiptir Eğer bir milimlik küplere bölersek yüzey 60 santimetre kare olur Eğer bu küpleri de ona bölersek yüzey 600 santimetre kare olur Eğer bu bölünme toprak dediğimiz bir yapıya dönüşmüşse, kimyasal tepkilerin yapılacağı yüzey metre karelerle ölçülecek düzeye ulaşır Cevher içeren bir kayacın işletildikten sonra pasanın- yıkanma yüzeyinin büyümesi., Demirsoy, 2008 Parçalanmamış, bütün ve sert bir kayaç dış yüzeyi kadar temas alanına sahiptir. Eğer bu parçalara bölünürse yüzeyini karesi oranında Çoğaltılmış olur. Yüzeyi büyütülmüş, içerisinde işletilemeyecek kadar düşük, ama sağlık için hala zararlı tenörde kalmış değerlikli metalleri taşıyan pasa denen kırıntıları ve tozları, yağacak bir yağmurda yüzeyleri yıkanarak ASİT MADEN DRENAJINA dönüşebilmektedir.

17 Ağır metal kirliliği: Arsenik Kurşun Cıva Kadmiyum Antimon Çinko Asit-kaya drenajı Atık baraj gölü

18 YAĞMUR KİRLETİLMİŞ TOPRAK YERALTI SUYU Ağır metal kirliliği: Arsenik Kurşun Cıva Kadmiyum Antimon Çinko

19 Araştırma yapılan alanlardaki Pb, Zn ve Cu gibi baz metallerin en önemli cevherleri sülfit mineralleridir. Sülfit mineralleri hava ile temas sonucu kolaylıkla suda daha rahat çözülebilen sülfatlara (ZnSO 4 ) yükseltgenirler (oksitlenirler). ZnS + 2O 2 fi ZnSO 4 Bu bağlamda ayrışan sülfit minerallerinin yakın çevresinde bulunan yüzey ve yeraltısuları ciddi olarak etkilenir. Kayaçlarda ve maden pasalarında bulunan pirit ve markazit, demir sülfitler, bazı sülfatlarla birlikte çeşitli demir oksit ve hidroksitleri oluşturarak yükseltgenirler. Yükseltgenme ürünlerinin tümü birden okr (aşıboyası) adıyla anılmaktadır. Maden ocaklarından ve atık yığınlarından gelen nihai akışa asit maden drenajı ya da asit kayaç drenajı adı verilmektedir. Asitli çözeltiler ırmaklar ve nehirlerde ciddi tehlikeler yaratabilen bir element bileşikleri oluştururlar. FeS 2 + 7/2 O 2 + H 2 O fi FeSO 4 + H 2 SO 4 2FeSO 4 + H 2 SO 4 + 1/2 O 2 fi Fe 2 (SO 4 ) 3 + H 2 O FeS 2 + Fe 2 (SO 4 ) 3 +2H 2 O + 3O 2 fi 3FeSO 4 + 2H 2 SO 4 Asit maden drenajından etkilenen nehirler, göller ve haliçlerde kirleticiler, biyosfere aşırı hasar verebilirler. Bu hasar Cd, Cu, Zn ve Al gibi metaller ile As gibi metalsiler ile zenginleşen okr un çökelmesi ile artar.

20 Atabey, 2009

21 Atabey, 2010 Çan-Çanakkale terkedilmiş kömür ocağında gelişenjarosit oluşumu, (Atabey, 2005)

22 Eşme Kışladağ altın Atabey, 2010

23 Beydağ-İzmir cıva Atabey, 2010

24 Emet-Hisarcık bor Bigadiç bor Atabey, 2010

25 Kurşun Balya Sızma-cıva Maden-Ulukışla kurşun Mihalıçcık krom Atabey, 2010 Gümüş işl. atık havuzu-kütahya

26 Turhal antimon (Tokat) Atabey, 2010

27 Atabey, 2010 Divriği demir (Sivas)

28 Otlukilise demir (Gürün-Sivas) Kalkopirit, pirit Karaahmet köyü (Tirebolu-Giresun) Atabey, 2010

29 Kalkopirit, piritli kayaçlar (Sin Yaylası-Şalpazarı-Trabzon) Altere kayaçlar (Şebinkarahisar-Giresun) Altere kayaçlar (Uluburun-Keşap- Giresun Çayeli bakır (Rize) Atabey, 2010

30 Murgul bakır (Artvin) Atabey, 2010

31 Atabey, 2010 Küre

32 Küre bakır (Kastamonu) Atabey, 2010

33 Kalkopirit, piritli kayaçlar (Sin Yaylası-Şalpazarı-Trabzon) Sinop atık varil deposu (eski karakol binası), Soğuksu mahallesi Pb: 0,008, Zn: 0,01, Cu: 0,006, Ni: 0,003, Cr: 0,015, Cd:<0,001, As: 10 ppm Atabey, 2010

34 JEOTERMAL KAYNAKLAR Birçok jeotermal alan volkanik faaliyetle ilişkili ve sıcak kaynakların çoğu da etkin biçimde arsenik, antimon, civa ve talyum çökeltirken bazı jeotermal sular çok yüksek konsantrasyonlarda bor bulundurur. Yeni Zelanda da jeotermal üretimle elde edilen sular, nehirlerde ciddi çevre sorunları oluşturan çok yüksek arsenik konsantrasyonları içerdiği bilinmektedir. Atabey, 2009

35 Ürgüp Haya-Anzer (Rize) Atabey, 2009

36 Vaughan, 2006

37 TÜRKİYE KÖMÜRLERİNDEKİ ARSENİK MTA, 2001 BEN HASTALIĞI Dünya ortalamaları (ppm) As 10 Adana-Tufanbeyli 190 Afyon-Şuhut-İsalı 92,7 Ankara-Beypazarı- Çayırhan 82,5 Aydın-Köşk-Başçayır 68,1 Aydın-Köşk- Kızılcayer Aydın-Söke 127,6 220,0 Manisa-Akhisar- Ağdere Nevşehir-Gülşehir- Dadağı Finkelman vd., 1991

38

39 Centone, 2002 Skinner, 2001

40 YER ALTI SUYUNDA İNORGANİK ARSENİK Kaçkar

41 Arseniğin üç inorganik formu vardır. Kırmızı, sarı ve beyazdır. Kırmızı arsenik (arsenik disülfit, AS2S2) REALGAR Sarı arsenik (arsenik trisülfit, As2O3) ORPİMENT toksik, kararsız ve karmaşık sülfitlerdir. Beyaz arsenik (arsenik trioksit) endüstride arsenik içeren madenlerin yanması ve dumanının temizlenmesi sırasında ortaya çıkar. S. Özkümüş den Şahin vd Helvacı, 2005 T. Engin den

42 Atabey, 2009 As 7630 µg/l İğdeköy içme suyundaki arseniğin kaynağını oluşturan arsenik minerali içeren kireçtaşı

43 YER ALTI SUYUNDA ARSENİK Diğer zehirleyici (toksik) eser elementlere göre arsenik, hem yükseltgen hem de indirgen koşullarda ve doğal sularda ph değerlerinde (ph ) tipik olarak bulunan görece hareketli bir elementtir. Arsenik pek çok yükseltgen halde (-3, -1, ve +5) bulunabildiği halde doğada inorganik olarak en çok üç değerlikli arsenit (As (III) ya da beş değerlikli arsenat (As (V) oksianyonları şeklinde bulunmaktadır. Doğal sularda: µg/l İçme suyunda limit değer 1997 yılında 10 µg/l

44 ARSENİKÇE ZENGİN YER ALTI SULARI GENELDE 4 TİP JEOLOJİK ORTAMDA BULUNMAKTADIR 1-Sülfür minerallerinin bozunmasının özellikle maden alanlarındaki sülfürce zengin minerallerin etkisi, 2-Jeotermal alanlardan kaynaklanan arsenik, 3-Genç akiferlerden (birkaç bin yıllık) gelen anaerobik yeraltısuları, 4-Başlıca kurak ve yarı kurak bölgelerde olmak üzere genç akiferlerden yüksek ph'lı aerobik yeraltısuları. Arjantin, Şili, Meksika, Hindistan (Batı Bengal), Bangladeş, kuzey Çin, Tayvan, Vietnam, Macaristan ve batı ABD'deki akiferleri

45 ARSENİK BİLEŞİKLERİNİ LİMİTİN ÜSTÜNDE BELLİ BİR SÜRE ALINDIĞINDA ETKİLERİ Arsenik bileşiklerinin solunum yolu ile alındığında: -akciğer kanseri, ilaç, gıda ve özellikle içme suyu yoluyla alındığında: -Deride pigmentasyon değişikliğine, keratoz ve deri kanseri, - karaciğer ve idrar yollarına ilişkin sağlık sorunlarına ve neticede kansere de neden olabileceği, -ayrıca şeker hastalığı, -kalp-damar ve sinir sistemi hastalıklarına da yol açtığı ileri sürülmektedir

46 Atabey, 2008 As 7630 µg/l

47 Barış, 2003 Arsenikten kaynaklanan ayak ve ellerde gelişen keratosis (Zheng, 2004) Atabey, 2008 Centone, 2002

48 Fairbank ALASKA Britiş Klark Nehri Aleuton Kolombiya Oahıo Gölü Adaları Yellowston Parkı Wisconsin Batı USA Kuzey-merkezi MEKSİKA Don Pedro Kaliforniya Baja Kaliforniya Lagunera Zımapen Lagunera MEKSİKA MEKSİKA Vadisi EL SALVADOR Kueur D alen Halıfaks Nova Skotya DOMİNİK Güneybatı İNGİLTERE İZLANDA Güneybatı POLONYA Masif Santral FRANSA Ashantı Bölgesi GANA Büyük Macar Ovası MACARİSTAN ROMANYA Stria AVUSTURYA Lavrıon Yarımadası YUNANİSTAN Kinjian Bölgesi ÇİN Terai, NEPAL Bengal Deltası Batı Bengal HİNDİSTAN İç MOĞALİSTAN ÇİN Şank Bölgesi ÇİN Gubong KORE Kyuşhu JAPONYA TAYVAN Red Nehri Deltası VİETNAM Ron Fubun Yöresi TAYLAND Saravak KAMÇATKA Antofagasta ŞİLİ Minas Geais BREZİLYA Kuzey-batı ARJANTİN ZİMBABWE AÇIKLAMALAR Şiko-Pampean Ovası-ARJANTİN Arsenikten etkilenmiş akiferler Madencilik faaliyetlerine bağlı arsenikli bölgeler Jeotermal kaynakların etkisindeki arsenikli yerler GÜNEY AFRİKA Vairekai YENİ ZELANDA Smedley ve Kinniburgh, 2002 den düzenlenmiştir.

49 Atabey, 2009 Yer altı sularında arsenik saptanan yöreler ve arsenik oluşumlu bazı alanlar: 1-Lapseki-Korudere (Çanakkale), 2-Çan (Çanakkale), 3-Darıdere-Balya (Balıkesir), 4-Bergama (İzmir), 5-6-İzmir-Manisa havzası, 7- Ödemiş-Beydağ (İzmir), 8-Eşme (Uşak), 9-Emet-Hisarcık havzası, 10-Gümüşköy (Kütahya), 11-Gölbaşı (Isparta), 12-Sızma (Konya), 13-Belören (Nallıhan-Ankara), 14-Küre (Kastamonu), 15-Ahmetköy-Kuzköyü (Bozkurt-Kastamonu), 16-Ovalıkköy (Durağan-Kastamonu), 17-Gümüşhacıköy (Amasya), 18-Turhal (Tokat),19-Nevşehir bölgesi, 20-Attepesi (Yahyalı-Kayseri), 21-Tekneli-Gümüşler (Niğde), 22-Madenköy (Ulukışla-Niğde), 23-Hasançelebi (Malatya), 24-Maden (Elazığ), 25-Divriği (Sivas), 26-Gülabi köyü (Zara-Sivas), Piraziz (Ordu), Giresun, Giresun-Trabzon, 31-Rize, Murgul (Artvin), 33-Kulluoğlu (Kağızman-Kars), (arsenik noktaları; Şubat-2009, Web sayfasındaki maden yatakları haritası üzerine işlenmiştir).

50 Özkonak 24,7 NEVŞEHİR 17, 29, 44 Hacıbektaş Gülşehir 36,19 KIRŞEHİR Göynük 22,24 Sarıhıdır 116,128 Karain 23 Ürgüp 37,44 Tuzköy 75,08 Killik 182 Karahasanlı >500 Kozaklı Kanlıca 26,57 Abuuşağı 29,2 Kalaba 14,67 Mahmatlar 16,38 Gümüşkent 13,61 Avanos 46,56 Kaymaklı Derinkuyu Suvermez 12,31 Yazıhüyük 11,30 Acıgöl Tatların 19,68 İnallı 36,04 Karacaşar 22,56 Çat 22,7 Sulusaray 29,65 Nar 14 Dadağı 410 Sofular 52 Atabey, 2009

51 Tezcan köyü-kuzköyü arsenik (Bozkurt-Kastamonu) Atabey, 2009

52 İÇME SUYUNDA FLORÜR Artvin

53 Atabey, 2010 Mg/ L FLOR YOĞUNLUĞU FLOR KONSANTRASYO Edmunds ve Smedley, 2004

54 İÇME SUYUNDAKİ FLORÜR DERİŞİMLERİ VE ETKİLERİ (İçme Suyu Kalitesi Sınırları WHO) Florür derişim aralığı (mg/l) Kronik sağlık etkileri Hiç olmaması (sıfır) mg/l mg/l mg/l 4 10 mg/l >10 mg/l Sınırlı gelişme ve doğurganlık Diş çürümesi Diş sağlığını artırır, diş çürümesini önler Diş florozu (hareli dişler) Diş florozu, iskelet florozu Sakat bırakan floroz Dissayanake (1991)

55 Atabey, 2008 Şendil ve Bayşu,1973 Öztopçular,1977

56 Nevşehir-Kırşehir içme sularında florür riskli alanlar Atabey, 2010

57 Bayramhacılı (Kayseri) F 1.8 mg/l Atabey, 2010

58 Killik (Hacıbektaş) F 2.8 mg/l Atabey, 2010

59 Karaburna (Hacıbektaş) Atabey, 2006 Atabey, 2010

60 Sarıhıdır (Ürgüp) F 2.24 mg/l Atabey, 2010

61 1930 yıllarında Çin de Kalp Kası hastalığı olarak bilinen Keşhan hastalığı : Ana kayada, -Topraklarda ÇİN -Doğal sularda düşük -Se içeriğinden -kaynaklanmıştır. -Çin de Baykal Gölü -doğusunda tesbit -Edilen ve yaklaşık Keşhan bek hastalığı 1. 3 milyon insanı etkileyen, doğal Se eksikliği hastalığı Kashin Beck :eklem şişkinliğine, -iskelet bozukluklarına yol açmakta -Gelişme çağındaki çocukları etkilemekte. Günde 1 mg dan fazla selenyum alımlarının kırılgan saç ve tırnakları da içine alan dermatolojik değişimleri etkileyebilir. 5 mg a yaklaşan sürekli selenyum alımlarının deride isilikler, parestezi, zayıflık ve ishale yola açtığı bildirilmiştir SELENYUM Tan,1989

62 ATMOSFER Toz partikülleri ve gazlar Uçuculuk Volkanik gazlar ve tozlar Atmosferik salınımlar Vücuda alınma Depolanma Sanayi KAYA SU TOPRAK BİTKİ HAYVAN Kayaç su etkileşimi Ayrışma, biyolojik döngü ve Se alımı Mineral çözünmesi, çözeltideki, Se İNSAN Sindirim SELENYUM DÖNGÜSÜ Fordyce, 2004

63 İYOT Çoğu gelişmiş ülkelerde: İnsanların günde alması gereken iyot ihtiyacı, 150 mg altına düşmesiyle 1 milyardan fazla insan İyot Eksikliği Rahatsızlıkları (IDD) tehdidi altındadır. Bir insanın normalde bulundurduğu gr iyotun % 80 i tiroid bezinde bulunur. Tiroid bezinin aşırı büyümesi olarak bilinen guatr: İyot Eksikliği olayıdır. E. Atabey, 2008 Fuge, 2004

64 İNSANLARDA TOPRAK VE KİL YEME ALIŞKANLIĞI Sulakyurt-Araklı

65 Çavdar, yaşındaki kız. Çinko ve demir eksikliğine bağlı hepotospelonomegaly durumu (ortada), çinko tedavisinden 9 ay sonraki hali (sağdaki resim), Çavdar vd Ağız yolu ile günde kg/2mg ZnSO4 terapisinden 3 ay sonraki durum (Gözdaşoğlu vd. 1995)

66 Sağlıklı Ekosistemlerde Yer Alan Topraklarda Bulunan Organizma Sayısı Bultmen vd. 2004) Tarım Toprakları Çayırlık Topraklar Orman Toprakları Bakteriler Mantarlar Tekhücreliler Çay Kaşığı başına (1 gr kuru) 100 milyon -1 milyar 100 milyon -1 milyar 100 milyon -1 milyar Birkaç yarda (vesiküler-arbüsküler mikorizal mantarlar egemen) Birkaç bin kamçılı ve amip, 100-birkaç yüz kirpikli (ciliata) Onlarca-yüzlerce yarda (vesiküler-arbüsküler mikorizal mantarlar egemen) Birkaç bin kamçılı ve amip, 100- birkaç yüz kirpikli (ciliata) Yaprak döken ağaçlarda birkaç yüz yarda İğneyapraklı ormanlarda 1-40 mil (ektomikorizal mantarlar egemen) Birkaç yüz bin amip, birkaç kamçılı (flagellata) Atabey, 2010

67 Yaylagözü köyü (Yıldızeli-Sivas) Atabey, 2010

68 Tarım alanına eklenen gübrelerdeki bazı eser element konsantrasyon değerleri Fosfat gübresi Nitrat gübresi Gübre Sulu lağım çamuru As Cd Cr Cu Hg Mo Ni Pb Se U V Zn < < < Alloway, 1995

69 Taşınma motorlu taşıtların yarattığı kirlilik; bu kirlilik özellikle kentsel ortamlarda yaygındır. İçme suyunun iyileştirilmesi ve taşınması (metal borular ve devrelerle) Araçlardaki Metal Kaynakları Metal Kurşun Manganez Nikel Vanadyum Çinko Kadmiyum Krom Bakır Platin grubu metalleri Kaynağı Benzin Benzin Dizel + alaşımlar Dizel + alaşımlar Lastikler + galvanize lastikler Lastikler + yağlanmış yağlar (tali miktarlarda) Krom kaplama, fren balataları, vb. Elektrik telleri, itici yataklar, vb. Katalitik dönüştürücüler

70 MİNERAL TOZLARI Anzer

71 MİNERAL TOZLARI FİBROJENİK TOZLAR (SOLUNUM SİSTEMİNE ZARARLI OLANLAR) Silis(kuvars) Silikatlar (asbest, talk, mika) Berilyum, kalay, demir cevherleri Kömür (antrasit, bitümlü şist) KANSEROJEN TOZLAR Asbest ve eriyonit ile radyum ZEHİRLİ TOZLAR (ORGAN VE DOKULARDA TOKSİK ETKİ) Berilyum, arsenik, kurşun, uranyum, radyum, toryum, krom, vanadyum, civa, kadmiyum, antimuan, manganez, tungsten, nikel, gümüş cevherleri RADYOAKTİF TOZLAR (Α VE Β IŞINLARI NEDENİYLE ZARARLI OLANLAR) Uranyum, radyum ve toryum cevherleri PATLAYICI TOZLAR (HAVADA SÜSPANSİYON HALİNDEYKEN YANABİLENLER) Metalik Tozlar (magnezyum, alüminyum, çinko, kalay, demir) Kömür (Bitümlü kömür ve linyit) Piritli Cevherler Organik Tozlar AZ ZARARLI TOZLAR Jips, kaolen, kireçtaşı

72 HAVAYLA TAŞINMA Etki altında kalan insandaki konsantrasyon Dağılım Rüzgar hızı HAVA TAŞINIMI YOĞUNLAŞMA VE DAĞILIM Uzaklık Bırakılan miktar Skinner, 2002

73 ASBEST Yunanca da yakılamaz anlamına gelen asbestinos kelimesinden türeyen asbest, lifsi kristal yapısına sahip magnezyum silikat, kalsiyum-magnezyum silikat, demirmagnezyum silikat veya kompleks sodyum-demir silikat bileşimindeki mineral grubunun ticari adıdır. Asbest; darbeye, ısıya, asitlere karşı dayanımlıdır.

74 Amfibol grubu Krosidolit, amozit, antofillit, tremolit ve aktinolit. Serpantin grubu Krizotil, lizardit ve antigorit.

75

76 Atabey, 2009 Türkiye de amfibol asbest ve krizotil asbest bulunan başlıca yerler; Amfibolal asbest: 1-Çakırlı köyü-biga, 2-Hacıhıdır köyü-salihli (Manisa), 3-Yağcılar köyü-urla (İzmir), 4-Karateke köyü-tire,5-kızılkaya köyü (Aydın),6-Süller-Üçkuyu,Poyrazlı, İkizbaba-Bekilli (Denizli), Gökçebel, Pınarbaşı köyü-sivaslı-karahallı (Uşak), 7-Kureyş köyü (Kütahya),8-Tatarcık, Dağcı, Ahışık köyleri-mihalıçcık (Eskişehir),9-Maydosköyü (Konya),10-Gökçeağaç köyü (Kastamonu). Krizotil asbest: 1-Karacaören köyü (Çanakkale), 2-Topuzköy- Göynükbelen köyü (Bursa), 3-Armutalan (Marmaris), Beyobası (Köyceğiz)-Muğla,4-Bedirli köyü (Burdur), 5-Dutlu köyü (Bozkır- Konya), 6-Sazak köyü-mihalıçcık (Eskişehir), 7-Beynam köyü (Ankara),8-Gümerdiğin, Gürpınar, Çapar, Karakoçaşköyleri (Şabanözü- Çankırı), 9-Ahlat (Yapraklı-Çankırı,10-Seydim köyü (Çorum), 11-Karaibrahim, Şeyhzadi köyleri (Amasya), 12-Dodurga köyü (Tokat), 13-Aktaş, Başyurt, Karaçal köyleri ve Gürlevik dağı (Hafik-Sivas), 14-Uşaklar, Karaburun,Beypınar (Zara), Karageben (Divriği), Çavdar köy (Kangal)-Sivas, 15-Yakuplu, Sarıkonak köyleri (İliç-Erzincan), Erzincan, 18-Abuzeyit yü (Ağrı), 19-Destumi, Eğri köyleri (Bitlis), 20-çermik, Ergani (Diyarbakır), 21-Akkışla köyü (Kayseri), 22-Malaviz köyü (Afşin-K. Maraş), 23-Kırıklar köyü (Osmaniye),24-Gökyar, Kurudere, köyleri, Olukpınar, Kise mevkii TÜRKİYE DE AMFİBOL ASBEST VE KRİZOTİL ASBEST BULUNAN BAŞ

77 Atabey, 2009 Atabey, 2008

78 Atabey, 2009 Atabey, 2008

79 Atabey, 2008

80 Karaibrahim köyü-amasya Karaibrahim köyü (Ezinepazarı-Amasya) Atabey, 2009 Hattuşa

81 Deliktaş köyü (Kangal-Sivas) Atabey, 2009

82 Gökçeağaç köyü (Hanönü-Kastamonu) Yakuplu köyü (İliç-Erzincan) Atabey, 2009

83 Atabey, 2009 Sarıkonak köyü (İliç-Erzincan)

84 Şenyiğit, 2008 Asbest kütleleri Şenyiğit, 2001 Akciğer dokusuna gömülü krokiodolit lifleri A.Şenyiğit ten.barış, 2003 Şenyiğt, 2008

85 Atabey, YY. da yaşamış Franklin in asbestten yapılmış para kesesi, Y.İ.Barış

86 Dış Cephe Kaplaması Kiremitaltı Kaplaması Mertekaltı Kaplaması Saçakaltı Kaplaması İç Bölme Duvarı Yalı Baskısı Uygulaması Asma Tavan Atabey, 2009 Taban Kaplaması Toprak Temaslı Yüzeylerde Yalıtımı Koruma Bahçe Çiti

87 Hopa ERİYONİT MİNERALİ Eriyonit (Na,K,Ca)9(Al9Si27O72)27H2O) İğnemsi kristalli

88 Eriyonitin oluştuğu ortam: *****Kapalı tuzlu sulu göllerde biriken volkanik malzemenin göl suyu ile kimyasal tepkimesi sonucu oluşan zeolit mineralleri ZEOLİTLERİN KULLANIM ALANLARI YAPI TAŞI Atabey, 2009 POZZOLAN ÇİMENTOSU HAFİF YAPI MALZEMESİ KAĞIT ENDÜSTRİSİ İYON DEĞİŞİMİ OKSİJEN AYIRIMI HAYVAN YEMİ TARIM GAZ SOĞURUCU VE KATALİZÖR Atabey, 2008

89 Barış, 1987 Atabey, 2009

90 Atabey, 2009

91 Atabey, 2009

92 KARAİN Atabey, 2009 Atabey, 2005

93 Atabey, 2009 Atabey, 2005

94 TUZKÖY Atabey, 2009 Atabey, 2005

95

96 Atabey, 2009 Atabey, 2005

97 Şavşat KUVARS, KÖMÜR TOZLARI

98 KUVARS TOZU VE SİLİKOZİS Silikozis. Solunum yoluyla pnömokonyoz yapabilecek miktarda silikat parçacığı alınmasıyla oluşur. Silikoz; serbest silikat, silisyum dioksit (SiO2) neden olmaktadır. En tehlikeli olanları çapları mikron olan kristal yapılı kuvars, tridimit, kristobalit parçacıklarıdır. Kuvarslı kayaların bulunduğu madenler, kuvars taşı işçiliği, gnays ve granit işçiliği, seramik ve porselen işçiliği, silikat traşlanması, dökümhane yerlerinin hazırlanması, toprak kazılması, dökümhane çapaklarının temizlenmesi, kum işleri, çelik ergime fırınlarının eritilmesi vb. silikozoza yakalanma riski olan uğraş alanlarıdır. Atabey, Atabey, 2005

99 SİLİKOZİS Koyunculu köyü (Çekerek-Yozgat) Atabey, 2009

100 KÖMÜR TOZU VE ANTRAKOZİS Solunum yoluyla alınan kömür taneciklerinin akciğere destek dokusunda depolanmasıyla oluşur. Solunum yollarında tahrişe, siyah balgamla birlikte, kronik bronşite neden olmaktadır. Zonguldak Kömür İşletmesi 1990 dan günümüze Antrakozis vakası kişi 1997 yılı Antrakozis vakası 1760 kişi 2003 yılı Antrakozis vakası 231 kişi Atabey, 2009

101 TALK TOZU VE TALKOZİS Talk tozunun etkisinde kalanlarda olabilir.akciğerlerde,tıpkı asbest tozları gibi pnömokonyoza yol açmaktadır. MANGANEZ TOZU VE MANGANEZOZİS Akciğerlerden aşırı manganez tozu alımı beyinde birikmeye neden olmakta, manganez dioksit tozu almış madencilerde beyin hasarına yol açtığı bildirilmiştir. Parkinson hastalığına benzer geri çevrilemez bir beyin hasarı gelişebilir. BARİT TOZU VE BARİTOZİS Baryum sülfat (barit) kullanıldığı alanlarda; macun hazırlanması, boyama, pudra yapımı, deri tabaklanması, lastik sanayi, amyant, çimento, seramik yapımı gibi işlerde çalışanlarda görülebilir. Baryum tozları yalnızca bronş iltihabına bağlı bozukluklara yol açabilir. Atabey, 2009 BERİL TOZU VE BERİLYOZİS Berilyum tozlarının solunum yoluyla alınmasıyla oluşur. En tehlikeli bileşen berilyum oksittir. Akciğerde bağ dokusu artışına ve bağ doku tepkimesine yol açar.

102 DEMİR TOZU VE SİDEROZİS Demir tozları ya da bunların oksitlerinin solunum yoluyla vücuda girmesiyle oluşur. Demir en çok silikat tozlarıyla alınmaktadır. Tel lehimciliği, demir ve çelik levhacılığı, gümüş temizleyiciliği işlerinde rastlanılmaktadır. Siderozda solunum yolları örselenir, sarı balgam çıkarılır ve bazen kronik bronşit görülür. Atabey, 2009

103 DOĞAL RADYASYON VE RADON GAZI U-238 bozunma ürünü (Çelebi, 2008)

104 Çelebi, 2008 Kağıt yada derinin dış tabakası Odun Beton Çin in kuzeyindeki bir bölgede antiklinal ekseni üzerinde kırıklı bir yapı üzerinde radon gazı çıkışları ile bir vadide yaşayan insanlardaki akciğer kanseri arasında bir bağ olduğu kanıtlanmıştır. 0.2 mm 100mm 500mm Alfa, beta ve gama ışınımının nüfuz etme yeterliliklerinin kıyaslanması (Svartengren, 2004)

105 0,42 µsv/h As:1325 ppm Yeşilyurt Havada: 0,25µSv/h 0,77 µsv/h As: 310pp m

106 0,80-1,60---9,70-13,5----0,65 0,27µSv/h Yükseklik Doz hızı 100 cm 3,30-4,00 µsv/h 70 cm 3,90-4,20 µsv/h 50 cm 4,45 µsv/h 5 cm 10,30 µsv/h Siyah kum yüzeyi 13,5 µsv/h Ezine-Geyikli-Hantepe plajı

107 0,95-1,40 µsv/h

108 TÜTÜNDE RADYOAKTİVİTE Her çeşit toprakta kilogram başına 500 bekerel doğal radyoaktif madde bulunmaktadır. En önemlileri K40, radyum 226 ve Toryum 232 dir Tütünde biriken önemli radyoizotoplar 22.3 yıllık yarılanma süreli radyoaktif Kurşun 210 dan türeyen Vizmut 210, bundan oluşan yıllık yarılanma süresi POLONYUM 210 Gübrelerden toprağa Uranyum 238 ve Radyum 226 eklenmektedir (Atakan, 2006). Tütün yaprağı tüyleri havadaki PB210 ile Po 210 tutmakta ve yapraklarda zenginleştirmektedir. Tek sigara başına etkin doz=1.2 milisievert Akciğerlerin aldığı radyasyon dozu= 14.5 milisievert 20 sigara/günx365 gün/yılx1.2=8.800mikrosv=8.8msv Yıllık akciğer dozu ise=20 sigara/günx365 gün/yılx14.5=106msv gibi yüksek doz alınmaktadır (Atakan, 2006) Doğal ve yapay kaynaklardan alınan radyasyon dozu Halk için= 1 msv/h

109 TÜRKİYE DE SİGARAYA GÜNDE: 50 MİLYON DOLAR YILDA: 20 MİLYAR DOLAR SİGARA PAKET BAŞI SAĞLIK HARCAMASI: 3 DOLAR DÜNYA SİGARA GENEL MÜDÜRÜ MAAŞI (AYDA) 4 MİLYON DOLAR ABD DE SİGARA İÇİN FİRMALARIN VERDİĞİ TAZMİNATLARA KARŞI DEVLETE ÖNERİLERİ: 25 YIL DAVA AÇMAYIN BİZ SİZE 375 MİLYAR DOLAR VERELİM. SİGARA ÜRETEN ÜLKELER: ZENGİN ÜLKELER

110 SU KİMYASI Kemaliye-Erzincan

111 KIZILIRMAK NEHRİ EC: 2400 NaCl: 1.3 Ortalama EC: 1800 ph: 7.5 TDS: 900 NaCl: İmranlı Kızılırmak kaynağı su kimyası değerler içme suyu kriterlerine uygun. Ancak diğer mevkiilerdeki değerler NaCl, NaSO4 ve KCl su niteliğinde.

112 Atabey ve Şahan, 2009

113 ANKARA İÇMESUYU Ortalama EC: 1100 ph: 7.4 TDS:600 NaCl: Ekim 2008, Ankara şebeke suyu NaCl, NaSO4 ve KCl lü sular

114

115

116 TIBBİ JEOLOJİ KONFERANSLARI (Dr. Eşref ATABEY 1) İstanbul Ü. Jeoloji Müh. Bölümü, 17 Aralık 2003-İstanbul 2) Dicle Ü. Tıp Fak. 5 Mayıs 2004-Diyarbakır 3) ODTÜ Arkeometri Bölümü, 15 Ekim 2004-Ankara 4) ODTÜ Jeoloji Müh. Bölümü, 25 Kasım Ankara 5) ODTÜ Jeoloji Müh. Bölümü, 21 Ekim 2005-Ankara 6) 58. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 15 Nisan 2005-Ankara 7) 1. GAP ve Jeoloji Sempozyumu, 12 Mayıs Şanlıurfa 8) 1. Tıbbi Jeoloji Sempozyumu, 1 Aralık 2005-Ankara 9) Uluslararası Rotary BölgeGazi Rotary Kulübü,7 Aralık Ankara 10) Mersin Ü. Tıp Fakültesi, 23 Aralık 2005 Mersin 11) MTA nın yerbilimleri ve yeraltı kaynakları yönünden il il Türkiye konferanslar serisi-1, 23 Mayıs 2006-Yozgat 12) Radyason ve Çevre Sempozyumu, 30 Haziran 2006-Çanakkale 13) Hacettepe Ü. Tıp Fak. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümü 22 Aralık 2006 Ankara 14) Ankara Ü. Tıp Fak. Adli Tıp Anabilim Dalı-15 Ocak 2007-Ankara 15) Niğde Ü. 17 Ekim 2007, Kapadokya jeolojik Unsurlar ve halk sağlığı-niğde 16) 6 Şubat 2008, Türkiye de jeolojik unsurlar ve Tıbbi jeoloji -Ankara 17) 6 Şubat 2008, Asbest, eriyonit paneli -Ankara 18) 7 Şubat 2008, Flor paneli -Ankara 19) 7 Şubat 2008, radyasyon paneli -Ankara 20) 8 Şubat 2008, Arsenik paneli Ankara 21) 1 Nisan 2008, Kanser Haftası, Hilton Otel, Tıbbi Jeoloji konferansı -Ankara 22) 2 Nisan 2008, Kanser Haftası, Hilton Otel, Tıbbi Jeoloji kursu -Ankara 23) Çankırı bilgi Şöleni, 14 kasım 2008-Çankırı 24) Ürgüp 20 Ekim 2008, Arsenik arıtma toplantısı-ürgüp 25) Nevşehir 2 Aralık 2008, Arsenik paneli-nevşehir 26) 18 Mart Afet İşleri Genel Müdürlüğü-Ankara 27) 20 Mart 2009-H. Ü. Biyoloji Böl. Ankara 28) 22 Nisan 2009-A. Ü. Jeoloji Böl. Ankara 29) 17 Aralık 2011-İTÜBİRLİK. Ankara

117

118

119

120

121

122 MAKALE-BİLDİRİ Atabey, E. 2002, Tüm Kapadokya risk altında mı?, TÜBİTAK Bilim ve Teknik, Mart. Sayı: 412, Atabey, E. 2003, Tıbbi Jeoloji: 454 nolu IGCP Projesi ve Ulusal Kanser Danışma Kurulu hakkında, TMMOB JMO Haber Bülteni, Sayı: 2003/1-2, Atabey, E. 2003, Zeolitin öteki yüzü, Cumhuriyet Bilim Teknik, 13 Eylül, Sayı: 860, Atabey, E Jeolojinin yeni alt bilim dalları; yeni meslek alanları.tmmob jeoloji Mühendisleri Odası Haber Bülteni, 2007/1, , Ankara Atabey, E., Ülkemizde ilk olarak MTA da Tıbbi Jeoloji Projesi başlatıldı. MTA Doğal Kaynaklar ve Ekonomi Bülteni, Sayı:2, 26. Atabey, E Radyasyon ve Çevre Sempozyumu MTA Doğal Kaynaklar ve Ekonomi Bülteni, Sayı:2, Atabey, E Kapadokya yöresi jeolojik unsurları ve halk sağlığı. Kapadokya nın Jeolojisi sempozyumu kitabı Ekim 2007, Niğde. Atabey, E. 2007a. Mihalıçcık (Eskişehir) ile Bekilli (Denizli) yöresi lifsi amfibol asbest oluşumları ve akciğer kanseri ilişkisi (Mezotelyoma). 60. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri özleri kitabı, Nisan, 2007 Ankara Atabey, E. 2007b. Aksaray-Nevşehir arası eriyonit minerali içeren volkanik tüflerin dağılımı ve akciğer kanseri ilişkisi (Mezotelyoma). 60. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri özleri kitabı, Nisan, 2007 Ankara Atabey, E. 2008a. Türkiye deki Tıbbi Jeoloji Konularına Genel Bakış, Uluslar arası Katılımlı Tıbbi Jeoloji Kitabı.. YMGV Yayını ISBN: ,Ankara. Atabey, E. 2008b. Türkiye de sağlık riski oluşturan krizotil ve amfibol asbest ile eriyonit minerali içeren kayaların dağılımı,uluslar arası Katılımlı Tıbbi Jeoloji Kitabı. YMGV Yayını ISBN: , İstanbul. Atabey, E c. Doğal radyasyon kaynakları: Çanakkale ili Ayvacık ve Geyikli örneği. Uluslar arası Katılımlı Tıbbi Jeoloji Kitabı YMGV Yayını ISBN: Atabey, E. 2008d. Türkiye de flor konusuna genel bir bakış. Uluslar arası Katılımlı Tıbbi Jeoloji Kitabı YMGV Yayını ISBN: ,Ankara. Atabey, E e. Türkiye de jeolojik olarak arsenik sorununa genel bir bakış. Uluslar arası Katılımlı Tıbbi Jeoloji Kitabı YMGV Yayını ISBN: ,Ankara. Atabey, E. Tıbbi Jeoloji Kurs Notları. 1-3 Nisan Kanser haftası. Ankara. Atabey, E. 2008f. Çankırı ili jeolojik unsurları ve halk sağlığı. Çankırı Bilgi Şöleni Bildiri Özleri,

MADEN POTANSİYELİNE BİR BAKIŞ

MADEN POTANSİYELİNE BİR BAKIŞ BALIKESİR İLİ MADEN POTANSİYELİNE BİR BAKIŞ 2011 1 Güney Marmara Kalkınma Ajansı 2 İçindekiler TERİMLER SÖZLÜĞÜ...1 YÖNETİCİ ÖZETİ...3 1 GİRİŞ...5 1.1 DÜNYADA MADENCİLİK SEKTÖRÜNÜN GENEL DURUMU...6 1.2

Detaylı

KĠM 596 ĠLERĠ ÇEVRE KĠMYASI

KĠM 596 ĠLERĠ ÇEVRE KĠMYASI KĠM 596 ĠLERĠ ÇEVRE KĠMYASI Yarıyıl Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Teori Uyg. Lab. Proje/Alan Çalışması Ödev Diğer 1, 2 42 - - - 20 125.5 Ders Dili Türkçe Zorunlu / Seçmeli Seçmeli Önşartlar Yok Dersin Ġçeriği

Detaylı

Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi: 40 TOPRAK KİRLİLİĞİ. Prof. Dr. Çağatay Güler Zakir Çobanoğlu

Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi: 40 TOPRAK KİRLİLİĞİ. Prof. Dr. Çağatay Güler Zakir Çobanoğlu Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi: 40 TOPRAK KİRLİLİĞİ Prof. Dr. Çağatay Güler Zakir Çobanoğlu Ankara 1997 Toprak yeryüzünün yaşam dolu yumuşak derisidir Helmut Stremme 1.Basım: 3500 Adet-1997 ISBN 975-8088-42-4

Detaylı

AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ. Merve Nazlı BORAND

AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ. Merve Nazlı BORAND İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ Merve Nazlı BORAND 506112008 Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya

Detaylı

ÇEVRE JEOLOJİSİ NE GİRİŞ

ÇEVRE JEOLOJİSİ NE GİRİŞ ÇEVRE JEOLOJİSİ NE GİRİŞ Doç. Dr. İrfan Yolcubal Kocaeli Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü ÇEVRE JEOLOJiSİ DERSİ ile İLGİLİ AYRINTILAR Ders Kitabı: Environmental Geology (Edward Keller) Environmental

Detaylı

DEMİR ÇELİK SANAYİ GÜNEŞ ENERJİSİ MİKRO-HES SERACILIK MADENCİLİK

DEMİR ÇELİK SANAYİ GÜNEŞ ENERJİSİ MİKRO-HES SERACILIK MADENCİLİK DEMİR ÇELİK SANAYİ GÜNEŞ ENERJİSİ MİKRO-HES SERACILIK MADENCİLİK L E R Ö T K SE LİZ A N U A R O P RA MADENCİLİK SEKTÖR RAPORU Hazırlayan: Ali KILIÇER Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı/ Uzman İÇİNDEKİLER 1.GİRİŞ...5

Detaylı

İL ÇEVRE DURUM RAPORU

İL ÇEVRE DURUM RAPORU T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAYAN ADANA İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ ADANA-2009 İL ÇEVRE DURUM RAPORU ANA BAŞLIKLAR Sayfa COĞRAFİ KAPSAM 13 DOĞAL KAYNAKLAR 24 HAVA (ATMOSFER

Detaylı

Proje No: 107Y226. Prof. Dr. Ahmet ŞAŞMAZ. Aralık 2008 ELAZIĞ

Proje No: 107Y226. Prof. Dr. Ahmet ŞAŞMAZ. Aralık 2008 ELAZIĞ Proje No: 107Y226 Köprübaşı (Manisa) uranyum yatağı çevresinde toprak, su ve bitki örneklerinde, uranyum düzeyleri ve olası çevresel etkilerinin belirlenmesi Prof. Dr. Ahmet ŞAŞMAZ Aralık 2008 ELAZIĞ ÖNSÖZ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM ÇEVRE KORUMA

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM ÇEVRE KORUMA T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM ÇEVRE KORUMA Ankara, 2014 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik

Detaylı

ÖNSÖZ. eğerli hekimler,

ÖNSÖZ. eğerli hekimler, Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının İyileştirilmesi Projesi - TR0702.20-01/001) kapsamında hazırlanmıştır.

Detaylı

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Sayfa: 1 BÖLÜM I... 4 GİRİŞ... 4 Kaynak nedir... 4 BÖLÜM II... 4 KAYNAK VE KESİM İŞİ TÜRLERİ... 5 1. GAZ KULLANILARAK YAPILAN KAYNAK VEYA KESİM... 5 2. ELEKTRİK KULLANILARAK YAPILAN KAYNAK VEYA KESİM İŞLERİ...

Detaylı

KATI ATIKLAR. Doç. Dr. Çağatay GÜLER Zakir ÇOBANOĞLU. Birinci Baskı

KATI ATIKLAR. Doç. Dr. Çağatay GÜLER Zakir ÇOBANOĞLU. Birinci Baskı KATI ATIKLAR Doç. Dr. Çağatay GÜLER Zakir ÇOBANOĞLU Birinci Baskı Ankara-1994 I. Basım: 3500 Adet-1994 ISBN 975-7572-30-6 Bu kitap, Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Sağlık Projesi

Detaylı

KATI ATIKLAR. Hazırlayanlar: GÜL ANAÇ ALİ MARAŞLI ONUR GÜDÜ AHMET YILDIRIM İBRAHİM ÜSTÜNDAĞ AHMET SEZEN

KATI ATIKLAR. Hazırlayanlar: GÜL ANAÇ ALİ MARAŞLI ONUR GÜDÜ AHMET YILDIRIM İBRAHİM ÜSTÜNDAĞ AHMET SEZEN KATI ATIKLAR Hazırlayanlar: GÜL ANAÇ ALİ MARAŞLI ONUR GÜDÜ AHMET YILDIRIM İBRAHİM ÜSTÜNDAĞ AHMET SEZEN Katı atıklar Kullanılma süresi dolan ve yaşadığımız ortamdan uzaklaştırılması gereken katı maddeler

Detaylı

İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ HAZIRLAYAN ÇED, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ENVANTERİ VE BİLGİ YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANKARA-2013 AÇIKLAMA İlk "İl Çevre Durum Raporları Formatı"

Detaylı

MADENCİLİK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

MADENCİLİK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2629 - ÖİK: 640 MADENCİLİK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU METAL MADENLER ALT KOMİSYONU DİĞER METAL MADENLER ÇALIŞMA GRUBU RAPORU - ANTİMUAN - TUNGSTEN - NİKEL -

Detaylı

BURSA İLİ 2013 YILI ÇEVRE DURUM RAPORU

BURSA İLİ 2013 YILI ÇEVRE DURUM RAPORU BURSA İLİ 2013 YILI ÇEVRE DURUM RAPORU BURSA-2013-1 - İçindekiler A- HAVA... 3-12 A.1. Hava Kalitesi... 12 A.2. Hava Kalitesi Üzerine Etki Eden Unsurlar... 3-6 A.3. Hava Kalitesinin Kontrolü Konusundaki

Detaylı

SAMSUN DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI PROJESİ

SAMSUN DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI PROJESİ BORASCO ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Süleyman Seba Cad. No. 17 34357 Beşiktaş - İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: +90 (212) 261 48 00 (pbx) Faks: +90 (212) 261 48 50 SAMSUN İLİ, TERME İLÇESİ SAMSUN DOĞAL

Detaylı

EK 3. ÖN UZMAN RAPORLARI :

EK 3. ÖN UZMAN RAPORLARI : EK 3. ÖN UZMAN RAPORLARI : DİYARBAKIR-ADIYAMAN-ŞANLIURFA 1/1. ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANLARININ HAZIRLANMASI PROJESİ BİYOLOJİK ÇALIŞMALAR Diyarbakır-Adıyaman ve Şanlıurfa İllerinde gerçekleştirilecek 1/1.

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ARAŞTIRMA VE KALİTE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ARAŞTIRMA VE KALİTE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ARAŞTIRMA VE KALİTE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Ankara, 2013 Ulaşım Posta adresi: DSİ TAKK Dairesi Başkanlığı Devlet Mahallesi

Detaylı

ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ VE TEMİZ ÜRETİM (SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM) AR-GE PROJE PAZARI

ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ VE TEMİZ ÜRETİM (SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM) AR-GE PROJE PAZARI ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ VE TEMİZ ÜRETİM (SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM) AR-GE PROJE PAZARI 11 Nisan 2013 Adana ETKİNLİK ORTAKLARI FİNANSE EDENLER İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...1 SÖZLÜ SUNUMLAR...5 Yapı Malzemeleri ve İnşaat

Detaylı

İZMİR İLİ 2012 YILI ÇEVRE DURUM RAPORU

İZMİR İLİ 2012 YILI ÇEVRE DURUM RAPORU İLİ 2012 YL ÇEVRE DURUM RAPORU -2014 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ A. Hava A.1.Hava Kalitesi 9 A.2. Hava Kalitesi Üzerine Etki Eden Unsurlar. 10 A.3. Hava Kalitesinin Kontrolü Konusundaki Çalışmalar.. 13 A.4. Ölçüm

Detaylı

3 : ( 1909 39 17 N, 114 51 W)

3 : ( 1909 39 17 N, 114 51 W) ***Dünyada kurak ve yarıkurak bölgelerde su sıkıntısı çekilmektedir. Kuzey Amerikanın en önemli kurak bölgesi Büyük Havzadır (Great Basen, Grosses Becken). Burası Rocky dağları ile Sierra nevada dağları

Detaylı

BURSA İLİ İL ÇEVRE DURUM RAPORU

BURSA İLİ İL ÇEVRE DURUM RAPORU BURSA İLİ İL ÇEVRE DURUM RAPORU BURSA-2013 I İçindekiler A- HAVA... 3-14 A.1. Hava Kalitesi... 3 A.2. Hava Kalitesi Üzerine Etki Eden Unsurlar... 3-6 A.3. Hava Kalitesinin Kontrolü Konusundaki Çalışmalar...

Detaylı

ozgurzeydan@yahoo.com yildirim@karaelmas.edu.tr

ozgurzeydan@yahoo.com yildirim@karaelmas.edu.tr ZONGULDAK BÖLGESĐNDE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERĐ VE ÇÖZÜM ÖNERĐLERĐ Öğr. Gör. Özgür ZEYDAN 1 ve Doç. Dr. Yılmaz YILDIRIM 2 (1) Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Enformatik Bölümü, 67100 Zonguldak ozgurzeydan@yahoo.com

Detaylı

HĠDROELEKTRĠK (SU) ENERJĠ

HĠDROELEKTRĠK (SU) ENERJĠ HĠDROELEKTRĠK (SU) ENERJĠ Barajda biriken suyun yüksekten borular vasıtası ile düşerken sahip olduğu kinetik enerji; aşağıda bir su tribünü (pervanesi) çevirmesi ve onunda bir elektrik jeneratörünü çevirmesi

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Gülbin ÇETİNKALE Cynodon dactylon (L.) Pers. ÇİM ALANLARINDA KENTSEL SU ARITIM SİSTEM ÇAMURLARINDAN YARARLANABİLME OLANAKLARI PEYZAJ MİMARLIĞI

Detaylı

Bir damla su. Bu kitap Hazar Arıtım ın emek ve katkılarıyla hazırlanmıştır. Ali Polat

Bir damla su. Bu kitap Hazar Arıtım ın emek ve katkılarıyla hazırlanmıştır. Ali Polat Bir damla su I Bu kitap Hazar Arıtım ın emek ve katkılarıyla hazırlanmıştır. Ali Polat Bir Damla Su ALİ POLAT Bu yapıtın tüm hakları saklıdır. Yazarın izni olmadan yapıt yeniden basılamayacağı gibi kayıt,

Detaylı

ORMAN VE SU KAYNAKLARI

ORMAN VE SU KAYNAKLARI ORMAN VE SU KAYNAKLARI Özel İhtisas Komisyonu Raporu Raportör: Prof. Dr. A. Nedim YÜKSEL i Rapor içinde belirtilen görüşler komisyon katılımcılarının ve raportörün görüşlerini yansıtmaktadır. Bu görüşler

Detaylı

ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ PROJE TANITIM RAPORU

ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ PROJE TANITIM RAPORU SOMA BELEDİYESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ MANİSA İLİ, SOMA İLÇESİ TURGUTALP BALPINAR MEVKİİ ENCON ÇEVRE DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. Ankara, Haziran 2008 Proje Sahibinin Adı SOMA BELEDİYESİ Adresi Soma Belediye

Detaylı