İ Ç İ NDEKİ LER. Çevre Mühendisliği ve Bilimi İçin Kimyanın Temel Kavramları 1. Fiziksel Kimya ile İlgili Temel Kavramlar 52.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İ Ç İ NDEKİ LER. Çevre Mühendisliği ve Bilimi İçin Kimyanın Temel Kavramları 1. Fiziksel Kimya ile İlgili Temel Kavramlar 52."

Transkript

1 İ Ç İ NDEKİ LER Ön Söz xiii K I S I M 1 Çevre Mühendisliği ve Bilimi İçin Kimyanın Temel Kavramları 1 BÖLÜM 1 Giriş Su Atık Sular ve Su Kirliliği Kontrolü Endüstriyel ve Tehlikeli Atıklar Hava Kirliliği ve Küresel Çevre Değişikliği Özet 9 BÖLÜM 2 Genel Kimya ile İlgili Temel Kavramlar Elementler, Semboller, Atom Gram, Atom Ağırlıkları Bileşikler, Formüller, Formül Ağırlığı, Molekül Ağırlığı, Mol, Eşdeğer Ağırlık, Eşdeğerlik Avogadro Sayısı Değerlik, Yükseltgenme Basamağı ve Bağlar (Bağ Oluşumu) İsimlendirme Kimyasal Denklemler: Ağırlık İlişkileri, Kütle ve Yük Korunumu Yükseltgenme İndirgenme Denklemleri Metaller ve Ametaller Gaz Kanunları Çözeltiler Denge ve Le Chatelier Prensibi Aktivite ve Aktivite Katsayısı Denge İlişkilerindeki Farklılıklar Kimyasal Dengeyi Değiştirme Yolları Amfoterik Hidroksitler 45 Problemler 46 Kaynakça 51 BÖLÜM 3 Fiziksel Kimya ile İlgili Temel Kavramlar Giriş Termodinamik Sıvıların Buhar Basıncı Yüzey Gerilimi İkili Karışımlar Sıvı İçinde Katıların Çözeltileri Membran Prosesler: Osmoz ve Diyaliz Solvent Ekstraksiyonunun Prensipleri Elektrokimya Kimyasal Kinetik Kataliz Adsorpsiyon 97 Kaynakça 112 BÖLÜM 4 Denge Kimyası ile İlgili Temel Kavramlar Giriş Denge Hesaplarındaki Sınırlamalar İyon Aktivite Katsayıları Denge Problemlerinin Çözümü Asitler ve Bazlar Tamponlar Tampon İndisi 162 vii

2 viii İçindekiler 4.8 Kompleks Oluşumu Tuzların Çözünürlüğü Yükseltgenme İndirgenme Reaksiyonları Denge Problemlerinin Çözümünde Bilgisayar Yöntemleri 198 Problemler 199 Kaynakça 211 BÖLÜM 5 Organik Kimya ile İlgili Temel Kavramlar Giriş Hidrokarbonlar Alkoller Aldehitler ve Ketonlar Asitler Esterler Eterler Alkil Halojenürler ve Diğer Halojenli Alifatik Bileşikler Azot İçeren Basit Bileşikler Halkalı Alifatik Bileşikler Merkaptanlar veya Tiyoalkoller Giriş Hidrokarbonlar Fenoller Alkoller, Aldehitler, Ketonlar ve Asitler Azot İçeren Basit Bileşikler Heterosiklik Bileşikler Boyalar Genel Karbonhidratlar Katı Yağlar, Sıvı Yağlar ve Mumlar Proteinler ve Amino Asitler Deterjanlar Sabunlar Sentetik Deterjanlar Pestisitler Klorlu Pestisitler Organik Fosforlu Pestisitler Karbamat Pestisitler S-Triazinler Pestisitlerin Biyolojik Özellikleri Farmakolojik Olarak Aktif Olan ve Endokrin Sistemi Bozan Kimyasallar Giriş Organik Maddelerin Akıbeti Yapı ve Özellik-Aktivite İlişkileri 303 Problemler 307 Kaynakça 313 BÖLÜM 6 Biyokimya ile İlgili Temel Kavramlar Giriş Enzimler Kofaktörler Sıcaklık İlişkileri ph Esas ve Eser Elementler Biyolojik Parçalanma Karbonhidratların Biyokimyası Proteinlerin Biyokimyası Yağ ve Greslerin Biyokimyası Genel Biyokimyasal Metabolik Yollar Biyoenerji ve Bakteriyel Çoğalma Yeni Biyotransformasyonlar Moleküler Biyoloji ve Genetik Mühendisliği İnsanların Biyokimyası 352 Problemler 355 Kaynakça 359 BÖLÜM 7 Kolloid Kimyası ile İlgili Temel Kavramlar Giriş S ıvılarda Kolloidal Dispersiyonlar 364

3 İçindekiler ix 7.3 Havada Kolloidal Dispersiyonlar 373 Problemler 375 Kaynakça 375 BÖLÜM 8 Nükleer Kimya ile İlgili Temel Kavramlar Giriş Atom Yapısı Kararlı ve Radyoaktif Nüklitler Atomik Dönüşüm ve Yapay Radyoaktivite Nükleer Reaksiyonlar Nükleer Fizyon Nükleer Füzyon İzotopların İzleyici Olarak Kullanımı Radyasyonun İnsanlar Üzerindeki Etkisi 394 Problemler 396 Kaynakça 397 K I S I M 2 Su ve Atık Su Analizi 399 BÖLÜM 9 Giriş Kantitatif Ölçümlerin Önemi Çevre Mühendisliği ve Bilimi Problemlerinin Özelliği Standart Analiz Metotları Çevresel Numune Analizlerinde Dersin Kapsamı Sonuçların İfade Edilmesi Diğer Konular 408 Problemler 408 BÖLÜM 10 Analitik Verilerin İstatistiksel Analizi Giriş Sayısal Verilerin Yuvarlanması Tanımlar Deneysel Verilerin Dağılımı Hatalar Hipotez Testi Tespit Sınırları Lognormal Dağılım Regresyon Analizi Kalite Güvence ve Kalite Kontrol 446 Problemler 446 Kaynakça 451 BÖLÜM 11 Kantitatif Kimya ile İlgili Temel Kavramlar Genel Hususlar Analitik Terazi Gravimetrik Analiz Volumetrik Analiz Kolorimetri Fiziksel Analiz Metotları Verilerin Kesinlik, Doğruluk ve İstatistiksel Analizi 474 Problemler 474 Kaynakça 475 BÖLÜM 12 Enstrümantal Analiz Metotları Giriş Optik Analiz Metotları Elektriksel Analiz Metotları Kromatografik Analiz Metotları Diğer Enstrümantal Metotlar 512 Problemler 516 Kaynakça 517 BÖLÜM 13 Bulanıklık Genel Hususlar Çevresel Önemi Standart Bulanıklık Birimi Ölçüm Metodu Bulanıklık Verisinin Kullanımı 521

4 x İçindekiler Problemler 522 Kaynakça 522 BÖLÜM 14 Renk Genel Hususlar Halk Sağlığı Açısından Önemi Tayin Metotları Renk Verisinin Kullanılması ve Yorumlanması 526 Problemler 527 Kaynakça 527 BÖLÜM 15 Standart Çözeltiler Genel Hususlar N ve N H 2 SO 4 Çözeltilerinin Hazırlanması N ve N NaOH Çözeltilerinin Hazırlanması 532 Problemler 534 Kaynakça 535 BÖLÜM 16 PH Genel Hususlar Teorik Hususlar ph Ölçümü ph Verisinin Yorumlanması 540 Problemler 540 Kaynakça 541 BÖLÜM 17 Asidite Genel Hususlar Asiditenin Kaynakları ve Özelliği Karbondioksit ve Mineral Asiditenin Önemi Ölçüm Metotları Asidite Verisinin Uygulaması 547 Problemler 547 Kaynakça 548 BÖLÜM 18 Alkalinite Genel Hususlar Halk Sağlığı Açısından Önemi Alkalinite Tayin Metodu Alkaliniteyi İfade Etme Metotları Doğal Sularda Karbondioksit, Alkalinite ve ph İlişkisi Alkalinite Verisinin Kullanımı Dikkat Edilmesi Gereken Diğer Konular 559 Problemler 560 Kaynakça 562 BÖLÜM 19 Sertlik Genel Hususlar Sertlik Sebepleri ve Kaynakları Halk Sağlığı Açısından Önemi Ölçüm Metotları Sertlik Türleri Sertlik Verisinin Uygulaması 569 Problemler 569 Kaynakça 570 BÖLÜM 20 Bakiye Klor ve Klor İhtiyacı Genel Hususlar Klor Kimyası Dezenfektan Bakiyelerinin Halk Sağlığı Açısından Önemi Klor Bakiyesini Belirleme Metotları Klor İhtiyacının Belirlenmesi Klordioksit ile Dezenfeksiyon Ozonla Dezenfeksiyon Dezenfektan İhtiyacı ve Dezenfektan Bakiyesi Verisinin Uygulaması 585 Problemler 585 Kaynakça 586

5 İçindekiler xi BÖLÜM 21 Klorür Genel Hususlar Klorürün Önemi Ölçüm Metotları Klorür Verisinin Uygulaması 590 Problemler 591 Kaynakça 592 BÖLÜM 22 Çözünmüş Oksijen Genel Hususlar Çözünmüş Oksijenin Çevresel Önemi Çözünmüş Oksijen Ölçümü İçin Numunelerin Toplanması Çözünmüş Oksijen Ölçümü İçin Standart Reaktif Çözünmüş Oksijen Ölçüm Metotları Çözünmüş Oksijen Membran Probları Çözünmüş Oksijen Verisinin Uygulamaları 602 Problemler 602 Kaynakça 603 BÖLÜM 23 Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı Genel Hususlar BOİ Reaksiyonunun Özelliği BOİ Ölçüm Metotları Biyokimyasal Oksidasyonların Hızı L 0 ve Teorik Oksijen İhtiyacı Değerleri Arasındaki Fark Gözlenen Hız ve Birinci-Derece Hız Arasındaki Fark BOİ Verisinin Uygulama Alanları 621 Problemler 622 Kaynakça 624 BÖLÜM 24 Kimyasal Oksijen İhtiyacı Genel Hususlar KOİ Testinin Tarihçesi Dikromat ile Kimyasal Oksijen İhtiyacı İnorganik Girişimler KOİ Verisinin Uygulamaları 629 Problemler 630 Kaynakça 630 BÖLÜM 25 Azot Genel Hususlar Azot Türlerinin Çevresel Önemi Analiz Metotları Azot Verisinin Uygulama Alanları 646 Problemler 647 Kaynakça 648 BÖLÜM 26 Katılar Genel Hususlar Katı Tayinlerinin Çevresel Önemi Su Kaynaklarında Uygulanabilen Katı Madde Tayinleri Kirlenmiş Sularda ve Evsel Atık Sularda Uygulanabilen Katı Madde Tayinleri Endüstriyel Atık Sularda Uygulanabilen Katı Madde Tayinleri Çamurlarda Katı Madde Tayinleri Çevre Mühendisliği Uygulamalarında Katı Madde Verilerinin Kullanımı 657 Problemler 657 Kaynakça 658

6 xii İçindekiler BÖLÜM 27 Demir ve Mangan Genel Hususlar Demir ve Manganın Çevresel Önemi Demir Tayin Metotları Mangan Tayin Metotları Demir ve Mangan Verilerinin Uygulanması 663 Problemler 664 BÖLÜM 28 Florür Genel Hususlar Flor ve Flor Bileşiklerinin Kimyası Florür Tayin Metotları Florür Verisinin Uygulanması 669 Problemler 669 BÖLÜM 29 Sülfat Genel Hususlar Analiz Metotları Sülfat Verisinin Uygulanması 675 Problemler 676 Kaynakça 676 BÖLÜM 30 Fosfor ve Fosfat Genel Hususlar Önemli Fosfor Bileşikleri Fosfor veya Fosfat Tayini İçin Kullanılan Metotlar Fosfor Verilerinin Uygulamaları 681 Problemler 681 Kaynakça 682 BÖLÜM 31 Yağ ve Gres Genel Hususlar Yağ - Gres ve Ölçümleri Analiz Metotları Yağ ve Gres Verilerinin Uygulamaları 687 Problemler 688 Kaynakça 688 BÖLÜM 32 Uçucu Asitler Genel Hususlar Teorik Hususlar Uçucu Asit Tayin Yöntemleri Uçucu Asit Verilerinin Uygulamaları 697 Problemler 698 Kaynakça 698 BÖLÜM 33 Gaz Analizleri Genel Hususlar Analiz Yöntemleri Volumetrik Analiz Gaz Kromatografisi Analizi Hidrojen Sülfür Gaz Analizi Verilerinin Uygulanması 707 Problemler 708 Kaynakça 708 BÖLÜM 34 İz (Eser) Kirleticiler Genel Hususlar İçme Suyu Güvenliği Kanunu İçme Suyu Standartları Eser Organik Kirleticiler Eser İnorganik Kirleticiler İkincil Standartlar ve Yönerge Eser Kimyasal Analizleri 724 Problemler 727 Kaynakça 728 EK A Termodinamik Özellikler 729 EK B Kısaltmalar, Romen Sembolleri ve Yunan Sembolleri 736 DİZİN 742

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ABD DERS İÇERİKLERİ (2014-2015)

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ABD DERS İÇERİKLERİ (2014-2015) AKSARAY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ABD DERS İÇERİKLERİ (2014-2015) 1. SINIF 1. DÖNEM (I. YARIYIL) DERS LİSTESİ ÇMB 501 SU ARITIM TEKNOLOJİLERİ I 3 0 3 6 Izgaralar, Kum ve Yağ

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ABD DERS İÇERİKLERİ (2014-2015)

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ABD DERS İÇERİKLERİ (2014-2015) AKSARAY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ABD DERS İÇERİKLERİ (2014-2015) 1. SINIF 1. DÖNEM (I. YARIYIL) DERS LİSTESİ ÇMB 501 SU ARITIM TEKNOLOJİLERİ I 3 0 3 6 Izgaralar, Kum ve Yağ

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 614 NOLU PROGRAMIN DERS İÇERİKLERİ (2008 ve sonraki yıllarda 1. sınıfa başlayan öğrenciler için)

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 614 NOLU PROGRAMIN DERS İÇERİKLERİ (2008 ve sonraki yıllarda 1. sınıfa başlayan öğrenciler için) ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 614 NOLU PROGRAMIN DERS İÇERİKLERİ (2008 ve sonraki yıllarda 1. sınıfa başlayan öğrenciler için) DERSİN KODU DERSİN ADI TEORİ PRATİK KREDİ AKTS 1. Yarı Yıl Dersleri MAT181 MATEMATİK

Detaylı

suyun önemi, inorganik maddeler, biyolojik moleküller, hormonlar, Süresi 4 saat / hafta

suyun önemi, inorganik maddeler, biyolojik moleküller, hormonlar, Süresi 4 saat / hafta ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GÜNCELLENMİŞ LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL (I) GÜZ YARIYILI (I) Dersin adı: Genel

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ DÖNEM ÇEV 1003 TEKNİK İNGİLİZCE 3 0 3 Çevre Mühendisliği nin temel konularından su, atık su, hava, katı atıklar ve ekoloji başlıklarında İngilizce kelime bilgisinin arttırılması, metin okuma ve

Detaylı

ÇEV205 ÇEVRE KĠMYASI I LABORATUVARI DENEY PROGRAMI. 1. Hafta: Deney Malzemelerinin Tanıtımı ve Grupların Oluşturulması

ÇEV205 ÇEVRE KĠMYASI I LABORATUVARI DENEY PROGRAMI. 1. Hafta: Deney Malzemelerinin Tanıtımı ve Grupların Oluşturulması ÇEV205 ÇEVRE KĠMYASI I LABORATUVARI DENEY PROGRAMI 1. Hafta: Deney Malzemelerinin Tanıtımı ve Grupların Oluşturulması 2. Hafta: Çözelti Hazırlama 3. Hafta : Asit- Baz Titrasyonu 4. Hafta: Kromatografi

Detaylı

ÇEV354 SU KALİTESİ YÖNETİMİ

ÇEV354 SU KALİTESİ YÖNETİMİ Doç. Dr. Şeyda KORKUT ÇEV354 SU KALİTESİ YÖNETİMİ Sürdürülebilir kalkınma için en önemli yaşamsal kaynaklardan biri sudur. 20. yüzyılda dünya nüfusu 19.yüzyıla oranla üç kat artmasına rağmen, su kaynaklarının

Detaylı

Çevre analizleri. Su, toprak ve havanın kalite kontrolü

Çevre analizleri. Su, toprak ve havanın kalite kontrolü Çevre analizleri Su, toprak ve havanın kalite kontrolü 02 Metrohm... Titrasyonda global pazar lideridir. Titrasyon, voltammetri ve iyon kromatografinin yer aldığı iyon analizleri metodlarına ek olarak

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/51) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/51) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/51) Deney Laboratuvarı Adresi : Bağlarbaşı Mah. Feyzullah Cad. No.119 MALTEPE 34844 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0216 459 61 10 Faks : 0216 441 40 50 E-Posta : info@aemcevlab.com

Detaylı

KĠM 596 ĠLERĠ ÇEVRE KĠMYASI

KĠM 596 ĠLERĠ ÇEVRE KĠMYASI KĠM 596 ĠLERĠ ÇEVRE KĠMYASI Yarıyıl Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Teori Uyg. Lab. Proje/Alan Çalışması Ödev Diğer 1, 2 42 - - - 20 125.5 Ders Dili Türkçe Zorunlu / Seçmeli Seçmeli Önşartlar Yok Dersin Ġçeriği

Detaylı

ENDÜSTRİYEL HİZMET FİYATLARI 2015 YILI

ENDÜSTRİYEL HİZMET FİYATLARI 2015 YILI ENDÜSTRİYEL HİZMET FİYATLARI 2015 YILI i İÇİNDEKİLER ENDÜSTRİYEL HİZMETLER İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ... 1 BAŞVURU... 1 HİZMET BEDELİNİN ÖDENMESİ... 1 RAPORLAMA... 1 BAŞVURU DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ... 2 ÇEVRE VE TEMİZ

Detaylı

Normal derişimler için: PE- HD, PTFE Nitrik asit (ρ 1,42 g/ml) ile ph 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir. Düşük derişimler için: PFA, FEP

Normal derişimler için: PE- HD, PTFE Nitrik asit (ρ 1,42 g/ml) ile ph 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir. Düşük derişimler için: PFA, FEP Ek-1 Nnumunelerin Muhafazası İçin Uygun Olan Teknikler Yapılacak Tayin Kabın Tipi Muhafaza Tekniği En uzun Muhafaza Süresi Yüksek derişimde çözünmüş gaz içeren numuneler için, alındıkları yerde analiz

Detaylı

TEBLİĞ. b) 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinin 4 ve 38 inci maddeleri,

TEBLİĞ. b) 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinin 4 ve 38 inci maddeleri, 14 Aralık 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28142 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: TEBLİĞ TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME VE KONTROL TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Hukuki Dayanak ve

Detaylı

İçme Sularında Dezenfeksiyon Yan Ürünleri (DYÜ) Çukurova Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü

İçme Sularında Dezenfeksiyon Yan Ürünleri (DYÜ) Çukurova Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü İçme Sularında Dezenfeksiyon Yan Ürünleri (DYÜ) Behzat BALCI Fatma Elçin ERKURT Çukurova Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü İçme sularında dezenfeksiyon, mikroorganizmalardan bulaşabilecek hastalıkların

Detaylı

ENSTRÜMENTAL GIDA ANALİZLERİ

ENSTRÜMENTAL GIDA ANALİZLERİ 1. ENSTRÜMENTAL GIDA ANALİZLERİ Yrd. Doç. Dr. Cemalettin BALTACI Doç. Dr. Ali GÜNDOĞDU 2012 GENEL BİLGİLER Bir gıda numunesinde kimyasal bir analizin sonuçlandırılması maddenin bir fiziksel özelliğinin

Detaylı

TAVUK GÜBRESİNDEN BİYOGAZ ÜRETİMİ İÇİN EN UYGUN KOŞULLARIN BELİRLENMESİ

TAVUK GÜBRESİNDEN BİYOGAZ ÜRETİMİ İÇİN EN UYGUN KOŞULLARIN BELİRLENMESİ TAVUK GÜBRESİNDEN BİYOGAZ ÜRETİMİ İÇİN EN UYGUN KOŞULLARIN BELİRLENMESİ Mustafa Serhat EKİNCİ YÜKSEK LİSANS TEZİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HAZİRAN 2007 ANKARA Mustafa

Detaylı

ÖNSÖZ Son iki yüzyıl içinde hızlı nüfus artışı, endüstrileşme ve yoğun zirai etkinlikler tabii çevreyi menfi etkileyen ve kirleten sebepleri oluşturmuştur. Endüstri devrimi ve hızlı şehirleşmenin ilk dönemlerinde,

Detaylı

TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI Dr.Hüseyin Aksel EREN TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI

TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI Dr.Hüseyin Aksel EREN TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI Ö.Gör.Dr. Hüseyin Aksel EREN DERSİN İÇERİĞİ Tekstil terbiyesinde kullanılan suyun özellikleri Tekstil terbiye proses suyundan beklentiler Su kaynaklı problemler Proses suyu hazırlık işlemleri Tekstil atıksuları

Detaylı

Prof.Dr. Hulusi BARLAS

Prof.Dr. Hulusi BARLAS STANBUL ÜN VERS TES FEN B L MLER ENST TÜSÜ YÜKSEK L SANS TEZ LAÇ ENDÜSTR S ATIKSULARINDA FENTON PROSES LE RENK VE KO G DER M Çevre Müh. N.Didem SERT Çevre Mühendisli i Anabilim Dal Dan man Prof.Dr. Hulusi

Detaylı

Merck Millipore Laboratuvar El Kitabı

Merck Millipore Laboratuvar El Kitabı Merck Millipore Laboratuvar El Kitabı II. Baskı 2011 Merck Millipore is a division of Anonim, 2011. Merck Laboratuvar El Kitabı. ISBN 978-975-00373-1-3 Bu kitap adına; Orlab Laboratuvar Market ve Merck

Detaylı

Su sarfiyatları ile kanallarda akan debiler arasında bir ilişki vardır. Çünkü netice olarak kullanılan su atıksu haline dönüşmektedir.

Su sarfiyatları ile kanallarda akan debiler arasında bir ilişki vardır. Çünkü netice olarak kullanılan su atıksu haline dönüşmektedir. 1. ATIKSU MİKTAR VE ÖZELLİKLERİ 1.1 Atıksu Akımının Karakteristikleri Atıksu karakteristikleri, debi ve atıksu özellikleri ile ilgilidir. Bu karakteristikler, meskûn bölgede kullanılan su miktarı ile sınaî

Detaylı

TEBLİĞ. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak.

TEBLİĞ. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak. 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ Bu Tebliğ, 7 Ocak 1991 tarihli ve 20748 sayılı Resmî Gazete de yayınlanmıştır. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak

Detaylı

KATI FAZ EKSTRAKSİYONU VE BİRLİKTE ÇÖKTÜRME İLE BAZI METALİYONLARININ ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE TÜRLENDİRİLMESİ

KATI FAZ EKSTRAKSİYONU VE BİRLİKTE ÇÖKTÜRME İLE BAZI METALİYONLARININ ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE TÜRLENDİRİLMESİ KATI FAZ EKSTRAKSİYONU VE BİRLİKTE ÇÖKTÜRME İLE BAZI METALİYONLARININ ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE TÜRLENDİRİLMESİ Kadriye Özlem SAYGI Doktora Tezi Doç. Dr. Mustafa TÜZEN Kimya Anabilim Dalı 2010 Her hakkı saklıdır

Detaylı

NUMUNE ALMA ĐLKELERĐ, SAKLAMA VE TAŞIMA KOŞULLARI, ARAZĐDE ÖLÇÜLECEK PARAMETRELER

NUMUNE ALMA ĐLKELERĐ, SAKLAMA VE TAŞIMA KOŞULLARI, ARAZĐDE ÖLÇÜLECEK PARAMETRELER NUMUNE ALMA ĐLKELERĐ, SAKLAMA VE TAŞIMA KOŞULLARI, ARAZĐDE ÖLÇÜLECEK PARAMETRELER 2 Numune Tanımı Bir kütleden, kütlenin herhangi bir özelliğini tayin etmek için alınan, kütlenin genelini temsil eden ve

Detaylı

ÖNLEME VE KONTROL TEBLİGİ. Amaç ve Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

ÖNLEME VE KONTROL TEBLİGİ. Amaç ve Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME VE KONTROL TEBLİGİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu tebliğin maksadı, tekstil sektörünün çevreye olabilecek

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü YETKİLİ ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI 2015 YILI ASGARİ FİYAT TARİFESİ

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü YETKİLİ ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI 2015 YILI ASGARİ FİYAT TARİFESİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü YETKİLİ ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI 2015 YILI ASGARİ FİYAT TARİFESİ EMİSYON KAPSAMINDA NUMUNE ALMA / ÖRNEKLEME Uçucu Organik

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ARAŞTIRMA VE KALİTE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ARAŞTIRMA VE KALİTE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ARAŞTIRMA VE KALİTE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Ankara, 2013 Ulaşım Posta adresi: DSİ TAKK Dairesi Başkanlığı Devlet Mahallesi

Detaylı

Numunelerin Muhafazası İçin Genellikle Uygun Olan Teknikler Fizikokimyasal ve Kimyasal Analizler

Numunelerin Muhafazası İçin Genellikle Uygun Olan Teknikler Fizikokimyasal ve Kimyasal Analizler Asitlik ve bazlık Asidik herbisistler Adsorplanabil ir organik halojenürler (AOX) Alüminyum İyonlaşmış ve serbest amonyak Anyonlar (Br,F,Cl,NO 2, NO 3, SO 4 ve PO 4 Antimon Arsenik Numunelerin sı İçin

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ZENOBİYOTİKLERİN BİYOLOJİK AYRIŞABİLİRLİĞİNİN ENZİMATİK OLARAK İNCELENMESİ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ZENOBİYOTİKLERİN BİYOLOJİK AYRIŞABİLİRLİĞİNİN ENZİMATİK OLARAK İNCELENMESİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ZENOBİYOTİKLERİN BİYOLOJİK AYRIŞABİLİRLİĞİNİN ENZİMATİK OLARAK İNCELENMESİ DOKTORA TEZİ İ. Serden BAŞAK Bölüm : Çevre Mühendisliği Program : Environmental

Detaylı