ÜNİTE 3. ÜNİTE 3. ÜNİTE 3. ÜNİTE 3. ÜNİT

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÜNİTE 3. ÜNİTE 3. ÜNİTE 3. ÜNİTE 3. ÜNİT"

Transkript

1 PERMÜTASYON, KOMBİNASYON BİNOM, OLASILIK ve İSTATİSTİK ÜNİTE 3. ÜNİTE 3. ÜNİTE 3. ÜNİTE 3. ÜNİT Permütasyon. Kazanım : Eşleme, toplama ve çarpma yoluyla sayma yöntemlerini açıklar. 2. Kazanım : n elemanlı bir kümenin r li permütasyonlarını belirleyerek n, r N ve n r olmak üzere, n elemanlı bir kümenin r li permütasyonlarının sayısının n! P(n, r) = n(n )(n 2) (n r + ) = ( n r )! olduğunu gösterir. 3. Kazanım : Dönel (dairesel) permütasyon ile ilgili uygulamalar yapar. 4. Kazanım : Tekrarlı permütasyon ile ilgili uygulamalar yapar. Kombinasyon. Kazanım : n elemanlı bir kümenin r li kombinasyonlarını belirleyerek n, r N ve n r olmak üzere, n elemanlı bir kümenin r li kombinasyonlarının sayısının Pn (, r) n! C(n, r) = = olduğunu ve kombinasyonun özelliklerini gösterir. r! r!( n r)! Binom Açılımı. Kazanım : Binom açılımını yapar. Olasılık. Kazanım : Deney, çıktı, örneklem uzay, örneklem nokta, olay, kesin olay, imkânsız olay, ayrık olaylar kavramlarını açıklar. 2. Kazanım : Olasılık fonksiyonunu belirterek bir olayın olma olasılığını hesaplar ve olasılık fonksiyonunun temel özelliklerini gösterir. 3. Kazanım : Eş olasılı (olumlu) örneklem uzayı açıklar ve bu uzayda verilen bir A olayı için sa ( ) P(A) = se ( ) olduğunu belirtir. 4. Kazanım : Koşullu olasılığı açıklar. 5. Kazanım : Bağımsız ve bağımlı olayları örneklerle açıklar, A ve B bağımsız olayları için P(A B) = P(A).P(B) olduğunu gösterir. İstatistik. Kazanım : Verilen bir gerçek yaşam durumuna uygun serpilme grafiği ve kutu grafiği çizer ve bu grafikler üzerinden çıkarımlarda bulunur. 2. Kazanım : Verilen bir gerçek yaşam durumunu yansıtabilecek en uygun grafik türünün hangisi olduğuna karar verir, grafiği oluşturur ve verilen bir grafiği yorumlar. 3. Kazanım : Merkezi eğilim ve yayılma ölçüleri kullanılarak gerçek yaşam durumları için hangi eğilim veya yayılım ölçüsünü kullanması gerektiğine karar verir. 4. Kazanım : Verilen iki değişken arasındaki korelasyon kat sayısını hesaplar ve yorumlar.

2 PERMÜTASYON, KOMBİNASYON BİNOM, OLASALIK ve İSTATİSTİK SAYMA KURALLARI Bire Bir Eşleme Yoluyla Sayma Bir kümenin eleman sayısını, sayma sayıları kümesinin yani N + = {, 2, 3,...} kümesinin elemanları ile bire bir eşleyerek bulmaya bire bir eşleme yoluyla sayma denir. Örneğin; bir sınıftaki öğrenci sayısını veya bir kitaptaki yaprakların sayısını bu yolla bulabiliriz. Toplama Yoluyla Sayma A ve B ayrık ve sonlu iki küme olmak üzere, A ve B kümelerinin toplam kaç elemanı olduğunu, s(a B) = s(a) + s(b), ( A B = ) şeklinde toplama yaparak buluruz. Örneğin; bir sınıfta 2 kız, 5 erkek öğrenci varsa, toplam kaç öğrenci olduğunu bulmak için öğrencilerin hepsini saymaya gerek yoktur. Kısaca, sınıfta 2 +5 = 27 öğrenci vardır diyebiliriz. Bu yolla yapılan sayma işlemine toplama yoluyla sayma denir. Çarpma Yoluyla Sayma İkişer ikişer ayrık ve her biri a elemanlı b tane kümenin birleşiminin eleman sayısı a.b dir. Birleşim kümesinin eleman sayısını bu şekilde bulma işlemine çarpma yoluyla sayma denir. Örneğin; bir okulda 0 sınıf ve her sınıfta 30 öğrenci varsa, bu okulda 0.30 = 300 öğrenci vardır. Saymanın Temel İlkesi Bir olaylar dizisinde birinci olay n değişik biçimde, bunu izleyen ikinci olay n 2 değişik biçimde ve bu şekilde işleme devam edildiğinde r. olay n r farklı biçimde oluşuyorsa, olayın tamamı n.n n r çarpımı kadar değişik biçimde oluşur. Örneğin, 3 farklı gömleği, 2 farklı kravatı olan bir kişi, bir gömlek ve bir kravatı 3.2 = 6 farklı biçimde giyebilir. Bu durumu ağaç diyagramı adı verilen yandaki yöntemle de bulabilirdik. Gömlekler: g, g 2, g 3, Kravatlar: k, k 2, k 3 g g 2 g 3 olmak üzere biçiminde 6 farklı durum vardır. k k 2 k k 2 k k 2 Burada, G = {g, g 2, g 3 }, K = {k, k 2 } olmak üzere, gömlek ve kravattan oluşan gömlek - kravat ikilisinin seçileceği kartezyen çarpım kümesi ise G x K = {(g, k ), (g, k 2 ), (g 2, k ), (g 2, k 2 ), (g 3, k ), (g 3, k 2 )} dir. G x K kümesi 3.2 = 6 tane ikiliden oluşmaktadır. Yani, 3 gömlek ve 2 kravatı olan bir kişinin, bir gömlek ve bir kravatı 6 farklı biçimde giyebileceğini bu yolla da bulabiliriz. ÖRNEK 4 erkek ve 2 kadın arasından erkek ve kadın kaç değişik şekilde seçilebilir? ÖRNEK 2 3 mektup 5 posta kutusuna kaç değişik şekilde atılabilir? 54

3 ÖRNEK 3 Bir kutuya en çok bir mektup atmak koşulu ile 3 mektup 5 posta kutusuna kaç değişik şekilde atılabilir? ÖRNEK 4 Birbirinden farklı 3 matematik, 4 fizik ve 2 kimya kitabı arasından matematik, fizik ve kimya kitabı kaç farklı şekilde seçilebilir? ÖRNEK 5 5 kişilik bir komisyondan bir başkan, başkan yardımcısı ve bir sekreter kaç farklı şekilde seçilebilir? ÖRNEK 6 {, 2, 3, 4, 5 } kümesinin elemanlarını kullanarak; a. Üç basamaklı kaç sayı yazılabilir? b. Rakamları farklı üç basamaklı kaç sayı yazılabilir? c. Üç basamaklı kaç çift sayı yazılabilir? d. Üç basamaklı ve rakamları farklı kaç tek sayı yazılabilir? 55

4 ÖRNEK 7 { 0,, 2, 3, 4, 5 } kümesinin elemanlarını kullanarak; a. Üç basamaklı kaç sayı yazılabilir? b. Rakamları farklı üç basamaklı kaç sayı yazılabilir? c. Üç basamaklı kaç çift sayı yazılabilir? d. Üç basamaklı ve rakamları farklı kaç çift sayı yazılabilir? e. 5 ile bölünebilen üç basamaklı kaç farklı sayı yazılabilir? 56

5 ÖRNEK 8 { 0,, 2, 3, 4, 5, 6 } kümesinin elemanları ile 4000 den büyük, rakamları farklı dört basamaklı kaç farklı sayı yazılabilir? ÖRNEK 0 İ, S, T, A, N, B, U, L harflerini bir kez kullanmak şartıyla 4 harfli anlamlı ya da anlamsız kelimeler yazılacaktır. Bu kelimelerin kaç tanesinde A harfi vardır? ÖRNEK 9 { 0,, 2, 3, 4, 5, 6 } kümesinin elemanları ile 300 den büyük 500 den küçük, rakamları farklı kaç çift sayı yazılabilir? ÖRNEK 5 kişinin katıldığı bir yarışta ilk üç derece kaç farklı biçimde oluşabilir? ÖRNEK 2 3 farklı oyuncak 6 çocuğa kaç değişik biçimde dağıtılabilir? 57

6 ÖRNEK 3 3 farklı oyuncak 6 çocuğa, bir çocuğa birden fazla oyuncak vermemek koşulu ile kaç değişik biçimde dağıtılabilir? ÖRNEK 6 { 0,, 2, 3, 4, 5 } kümesinin elemanlarını kullanarak yazılan, rakamları birbirinden farklı olan tüm dört basamaklı sayılar küçükten büyüğe doğru sıralanıyor. ÖRNEK 4 {, 2, 3, 4, 5 } kümesinin elemanları ile en az iki rakamı birbirinin aynı olan, üç basamaklı kaç farklı sayı yazılabilir? Buna göre, 324 sayısı kaçıncı sırada yer alır? ÖRNEK 7 ÖRNEK 5 {, 2, 3, 4, 5 } kümesinin elemanlarını kullanarak yazılan, rakamları birbirinden farklı olan tüm beş basamaklı sayılar küçükten büyüğe doğru sıralanıyor. Buna göre, 50. sırada hangi sayı vardır? A B C Şekildeki çizgiler A, B ve C kentleri arasındaki yolları göstermektedir. Buna göre, A kentinden hareket edip C kentine gidecek olan bir kimse kaç değişik yol izleyebilir? 58

7 ÖRNEK 9 5! = 4!.5 = 3!.4.5 = 2! olur. ÖRNEK 20 Aşağıdaki ifadeleri sadeleştiriniz. ÖRNEK 8 a. 0! 8! b. 8! + 9! 0! Bir toplantıda herkes birbiri ile tokalaşmıştır. Toplam 45 tokalaşma olduğuna göre, toplantıda kaç kişi vardır? ( n + )! c. ( n )! d. 5! + 6! 5! 4! e. ( 3!)! 7! FAKTÖRİYEL (ÇARPANSAL) n N + olmak üzere, den n ye kadar olan doğal sayıların çarpımına n faktöriyel (çarpansal) denir ve n! ile gösterilir. Buna göre, n! = (n ).n olur.! = 2! =.2 = 2 3! =.2.3 = 6 4! = = 24 5! = = n! = n ÖRNEK 2 0! +! + 2! + 3! + 4! + 5! + +9! sayısının birler basamağındaki rakamı kaçtır? n! = (n )!.n n! = (n 2)!.(n ).n 0! = dir. 59

8 ÖRNEK 22 20! sayısı 9! sayısından kaç fazladır? ÖRNEK 25 78! sayısının sonunda kaç tane 9 rakamı vardır? ÖRNEK 23 85! sayısının sondan kaç basamağı 0 (sıfır) dır? ÖRNEK 26 A ve n doğal sayılar olmak üzere, 26! = 6 n.a eşitliğini sağlayan n değeri en çok kaç olabilir? ÖRNEK 24 23! + 24! toplamının sondan kaç basamağı sıfırdır? ÖRNEK 27 x ve y birer doğal sayıdır. x! = 6. y! ise y kaç farklı değer alabilir? 60

9 ALIŞTIRMALAR. 2 mektup 4 posta kutusuna kaç farklı şekilde atılabilir? 6. 2 kişi 6 farklı şehire kaç farklı şekilde gidebilir? 2. Bir kutuya en çok mektup atmak koşuluyla 2 mektup 4 posta kutusuna kaç değişik biçimde atılabilir? 7. Herkesin birbirine bir fotoğraf verdiği bir toplulukta dağıtılan fotoğraf sayısı 56 olduğuna göre bu toplulukta kaç kişi vardır? kişilik bir sınıftan bir başkan, bir başkan yardımcısı kaç farklı şekilde seçilebilir? 8. A kentinden B kentine 3 farklı yol, B kentinden C kentine 4 farklı yol vardır. B ye uğramak koşuluyla A dan C ye a. Kaç türlü gidilebilir? b. Kaç türlü gidilip gelinebilir? 4. 0 kişilik bir arkadaş grubunda herkes birbiri ile tokalaşmıştır. Kaç tokalaşma olmuştur? c. Giderken kullanılan yolu dönerken kullanmamak koşuluyla kaç türlü gidilip gelinebilir? 5. Beş soruluk bir test sınavında her soru için 5 seçenek vardır. Bu sınav için kaç farklı cevap anahtarı hesaplanabilir? 9. Birbirinden farklı 4 Geometri, 5 Matematik ve x Türkçe kitabı arasından, Geometri, Matematik ve Türkçe kitabı 60 farklı şekilde seçilebildiğine göre x kaçtır? 6

10 0. A = {, 2, 3, 4, 5, 6} olmak üzere A kümesinin elemanlarını kullanmak koşuluyla aşağıdakilerden doğru olanlar için boş kutulara D yanlış olanlar için Y yazınız. Üç basamaklı 26 sayı yazılabilir. Rakamları farklı üç basamaklı 20 sayı yazılabilir. Rakamları farklı, üç basamaklı 60 çift sayı yazılabilir. Rakamları farklı ve 400 den büyük 60 sayı yazılabilir. En az iki rakamı aynı olan 96 sayı yazılabilir. 2. Aşağıdakilerden doğru olanlar için boş kutulara D yanlış olanlar için Y yazınız. G, İ, Z, E, M harflerini bir kez kullanarak 4 harfli, 20 tane sözcük yazılabilir? A, Y, B, E, N, İ, Z harflerini bir kez kullanarak 5 harfli 840 tane sözcük yazılabilir? Ü, Ç, G, E, N harflerini bir kez kullanarak yazılabilecek 4 harfli sözcüklerin 98 tanesinde E harfi vardır? 3. Aşağıdaki işlemlerin her birinin sonucunu bulunuz. Üç rakamı aynı olan 6 sayı yazılabilir. a. 2! 0!. A = {0,, 2, 3, 4, 5, 6} kümesinin elemanlarını kullanarak a. Üç basamaklı kaç sayı yazılabilir? b. 6! + 7! 8! b. Rakamları farklı üç basamaklı kaç sayı yazılabilir? c. Rakamları farklı 5 ile bölünebilen üç basamaklı kaç sayı yazılabilir? ( n + 3)! c. ( n + )! d. Rakamları farklı üç basamaklı 300 den büyük kaç sayı yazılabilir? e. Rakamları farklı 500 den küçük 200 den büyük kaç sayı yazılabilir? d. 4! + 5! 5! + 6! 62

11 4. Aşağıdakilerden doğru olanlar için boş kutulara D yanlış olanlar için Y yazınız ! + 24! + 25! sayısının sondan kaç basamağı sıfırdır? 0! = 0 dır.! = dir. 0! sayısı 8! sayısının 90 katıdır. (n + 2)! = (n 2)!.(n )n(n + ) dir ! sayısının sonunda kaç tane 9 rakamı vardır? 6!.7! = 0! dir. ( 2n)! = 2 dir. n! 5. 2! + 4! + 6! ! sayısının birler basamağındaki rakam kaçtır? 20. Aşağıdaki eşitliklerin herbirinde x ve y doğal sayılardır. Buna göre bu eşitlikleri sağlayan en büyük x değerlerini bulunuz. a. 32! = 3 x.y b. 40! = 6 x.y 6. 2! + 3! + 4! ! sayısının 40 ile bölümünden kalan kaçtır? c. 28! = 4 x.y d. 46! = 2 x.y 7. 72! sayısının sondan kaç basamağı sıfırdır? 2. 0! sayısı 8! sayısından kaç fazladır? 63

12 PERMÜTASYON (SIRALAMA) A sonlu bir küme olmak üzere, A dan A ya tanımlanan bire bir ve örten her fonksiyona, A nın bir permütasyon fonksiyonu ya da kısaca permütasyonu denir. A = {, 2, 3 } olsun. Permütasyonların Sayısı n, r N + ve r n olmak üzere, n elemanlı bir kümenin birbirinden farklı r tane elemanından oluşmuş sıralı r lilerin her birine n nin r li permütasyonu denir. n elemanlı bir kümenin r li permütasyonlarının sayısı, A f A n! Pnr (, ) = olur. ( n r)! r = n ise n elemanlı bir kümenin permütasyonlarının sayısı, P(n, n) = n! olacaktır. Yukarıdaki şema ile tanımlanan bire bir ve örten f fonksiyonu bir permütasyon fonksiyonudur. f fonksiyonunu, f = { (, 2), (2, ), (3, 3) } veya f = c m biçiminde gösterebiliriz. ÖRNEK 29 A = { a, b, c } kümesinin ikili permütasyonlarının sayısını bulunuz. ÖRNEK 28 A = {, 2, 3 } kümesinde tanımlanan tüm permütasyon fonksiyonlarını gösteriniz. ÖRNEK 30 Bir A kümesinin üçlü permütasyonlarının sayısı 60 ise s(a) kaçtır? ÖRNEK 3 P(n, ) = P(8, 2) ise n kaçtır? 64

13 ÖRNEK 32 A = { a, b, c, d, e, f } kümesinin 3 lü permütasyonlarının kaç tanesinde a bulunur? ÖRNEK 35 Birbirinden farklı 3 matematik, 2 fizik ve kimya kitabı bir rafa kaç farklı şekilde sıralanabilir? ÖRNEK 36 Birbirinden farklı 3 matematik ve 4 tarih kitabı bir rafa, matematikler bir arada olmak koşulu ile kaç türlü sıralanabilir? ÖRNEK 33 5 kişi, 3 kişilik bir banka kaç farklı şekilde oturabilir? ÖRNEK 37 5 farklı matematik, 4 farklı fizik ve 3 farklı kimya kitabı bir rafa aynı tür kitaplar bir arada bulunmak koşuluyla kaç değişik biçimde sıralanabilir? ÖRNEK 34 5 kişi, 5 kişilik banka kaç değişik şekilde oturabilir? 65

14 ÖRNEK 38 Ayşe ve Fatma nın da aralarında bulunduğu 6 kişi, Ayşe ile Fatma art arda gelmemek şartıyla bir kuyrukta kaç farklı şekilde dizilebilirler? ÖRNEK 40 4 erkek ve 3 bayan, bir erkek bir bayan düzeninde yan yana kaç farklı şekilde sıralanabilirler? TEKRARLI PERMÜTASYON n elemanlı bir kümenin; n tanesi aynı tür, n 2 tanesi aynı tür,..., n r tanesi aynı tür ve n + n n r = n ise bu n tane elemanın permütasyonlarının sayısı P(n; n, n 2,..., n r ) = n! n!. n! n! 2 r kadardır. ÖRNEK 39 6 kız ve 3 erkek öğrenci, erkeklerden herhangi ikisi yan yana gelmemek şartı ile bir sırada kaç farklı şekilde dizilerek fotoğraf çektirebilirler? ÖRNEK 4 Özdeş 2 sarı ve 3 kırmızı bilye bir sırada kaç farklı şekilde dizilebilir? ÖRNEK sayısının rakamlarının yerleri değiştirilerek altı basamaklı kaç farklı sayı yazılabilir? 66

15 ÖRNEK 43 ANKARA sözcüğünün harflerinin yerleri değiştirilerek anlamlı ya da anlamsız 6 harfli kaç farklı sözcük yazılabilir? ÖRNEK 46 KELEBEK kelimesinin harflerinin yerleri değiştirilerek yazılabilen anlamlı ya da anlamsız 7 harfli kelimelerin kaç tanesinde E harfini K harfi takip eder? ÖRNEK 44 MATEMATİK sözcüğünün harflerinin yerleri değiştirilerek anlamlı ya da anlamsız, 9 harfli ve M ile başlayıp M ile biten kaç farklı sözcük yazılabilir? ÖRNEK 47 A B ÖRNEK sayısının rakamlarının yerleri değiştirilerek 7 basamaklı kaç farklı sayı yazılabilir? Şekildeki çizgiler bir kentin birbirini dik kesen sokaklarını göstermektedir. A dan hareket edip B noktasına en kısa yoldan gidecek olan bir kimse kaç değişik yol izleyebilir? 67

16 ÖRNEK sayısının rakamlarının yerleri değiştirilerek ile başlayan 6 basamaklı kaç farklı sayı yazılabilir? DÖNEL (DAİRESEL) PERMÜTASYON Sonlu bir kümenin elemanlarının bir daire üzerinde birbirlerine göre farklı dizilişlerinin her birine bu elemanların bir dönel (dairesel) permütasyonu denir. Sonlu n elemanın farklı dairesel permütasyonlarının sayısı (n )! tanedir. ÖRNEK 50 Ahmet, Barış ve Ceylan ın yuvarlak bir masa etrafında kaç değişik şekilde oturabileceklerini bulunuz. ÖRNEK sayısının rakamları ile 7 basamaklı kaç farklı çift doğal sayı yazılabilir? ÖRNEK 5 2 kız ve 3 erkek, yuvarlak bir masa etrafında kaç değişik şekilde oturabilirler? 68

17 ÖRNEK 52 3 kız ve 4 erkek, yuvarlak bir masa etrafında, kızlar yanyana olmak koşulu ile kaç farklı şekilde oturabilir? ÖRNEK 55 ÖRNEK 53 3 kız ve 4 erkek, yuvarlak bir masa etrafında, kızlar yanyana olmamak koşulu ile kaç farklı şekilde oturabilir? 4 kız ve 4 erkek öğrenci yuvarlak bir masa etrafına 2 erkek arasında kız olmak koşulu ile kaç değişik şekilde oturabilirler? ÖRNEK 56 ÖRNEK 54 4 öğretmen, 3 mühendis ve 2 doktor yuvarlak bir masa etrafında oturacaklardır. Aynı meslekten olanlar birbirinden ayrılmamak koşulu ile kaç farklı şekilde oturabilirler? Renkleri farklı 5 boncuk bir halkaya kaç değişik şekilde dizilebilir? 69

18 ALIŞTIRMALAR 2. A = {, 2, 3, 4} kümesinin üçlü permütasyonlarının herbirini yazınız. 5. Aşağıdaki eşitliklerin her birinde n değerlerini bulunuz. P( 5, n) 2 a. = P( 6, n) 3 2. A = {a, b, c, d, e} kümesinin dörtlü permütasyonlarının kaç tanesinde a bulunur? b. P(n +, 2) = 2.P(n, 2) c. P(n, 5) = 5.P(n, 3) 3. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlar için boş kutulara D yanlış olanlar için Y yazınız. Üçlü permütasyonlarının sayısı 24 olan küme 4 elemanlıdır. d. P(n, 0) + P(n, ) + P(n, 2) = 0 İkili permütasyonlarının sayısı 20 olan küme 5 elemanlıdır. P(n, 0) = 20 ise n = 4 tür kişilik bir banka 20 farklı şekilde oturabilen bir grupta kaç kişi vardır? P(4, 2) + P(3, 2) = 8 dir. 4. Aşağıda sol sütunda verilen ifadelerin eşitini sağ sütundan bulup eşleştiriniz. P(n, 0) n 2 n 7. 5 erkek ve 5 bayan, bir erkek - bir bayan düzeninde yan yana kaç farklı şekilde sıralanabilir? P(n, ) P(n, 2) P(n, n) n n! 70

19 8. Birbirinden farklı 4 Matematik, 3 Fizik ve 2 Türkçe kitabı bir kütüphanenin rafına,. ECEM sözcüğündeki harfleri yer değiştirerek anlamlı ya da anlamsız 4 harfli kaç farklı sözcük yazılabilir? a. Kaç farklı şekilde sıralanabilir? b. Matematikler bir arada olmak üzere kaç türlü sıralanabilir? 2. OLASILIK sözcüğündeki harfleri yer değiştirerek anlamlı ya da anlamsız 8 harfli, O ile başlayan kaç farklı sözcük yazılabilir? c. Türkçelerin biri başta, diğeri sonda olacak şekilde kaç türlü sıralanabilir? d. Belli iki Matematik kitabı bir arada olmak üzere kaç türlü sıralanabilir? sayısının rakamlarını yer değiştirerek 8 basamaklı kaç farklı sayı yazılabilir? 9. 5 erkek ve 4 bayan, bir erkek - bir bayan düzeninde yan yana kaç farklı şekilde sıralanabilir? 4. FİRİKİK sözcüğündeki harflerin yerleri değiştirilerek yazılabilen 7 harfli sözcüklerin kaç tanesinde İ harfini K harfi takip eder? 0. Bir grup arkadaş, yan yana bulunan iki koltuğa 30 farklı şekilde oturabiliyorsa, yan yana bulunan 4 koltuğa kaç farklı şekilde oturabilirler? 5. Aybars ile Ecem in de aralarında bulunduğu 7 kişi, Aybars ile Ecem yan yana gelmemek koşuluyla bir sıra halinde kaç farklı şekilde sıralanabilirler? 7

20 sayısının rakamları ile 8 basamaklı kaç farklı çift sayı yazılabilir? erkek, 3 kız arkadaş yuvarlak masa etrafında a. Kaç türlü oturabilirler? 7. A b. Kızlar bir arada olmak üzere kaç türlü oturabilirler? B C Şekildeki çizgiler bir kentin birbirini dik kesen sokaklarını göstermektedir. A dan harekete başlayıp B ve C ye uğrayarak D kentine en kısa yoldan gitmek isteyen biri kaç değişik yol izleyebilir? D c. Erkekler bir arada olmak üzere kaç türlü oturabilirler? 8. 5 kız, 5 erkek arkadaş yuvarlak masa etrafında 2 erkek arasında kız olmak koşuluyla kaç türlü oturabilirler? 2. 2 kız ve bir grup erkekten oluşan topluluk yuvarlak masa etrafında, kızlar bir arada olmak koşuluyla 48 farklı şekilde oturabiliyorsa bu toplulukta kaç erkek vardır? 9. 4 evli çift yuvarlak masa etrafında, eşler birbirinden ayrılmamak koşuluyla kaç farklı şekilde oturabilirler? 22. x kişi yuvarlak masa etrafına a farklı şekilde, bir bankın üzerine b farklı şekilde oturabiliyorsa b kaçtır? a 72

21 KOMBİNASYON (SEÇME) r, n N ve r n olmak üzere, n elemanlı bir A kümesinin r elemanlı alt kümelerinin her birine, A kümesinin r li kombinasyonu denir ve n elemanlı bir kümenin r li kombinasyonlarının sayısı n n! Cnr (, ) = c m = biçiminde ifade edilir. r ( n r)!. r! n n c m= c m r n r n n c m= c m = n 0 n n c m= c m = n n n n n + c m+ c m= d n r r r P(n, r) = C(n, r).r! n n n n c m+ c m+ c m+ + c m = 2n 0 2 n n n c m = d n x = y veya x + y = n dir. x y Kombinasyonda sıranın önemi yoktur. n elemanın r li seçimleri söz konusudur. Permütasyonda ise sıralı diziliş vardır. ÖRNEK 57 A = {a, b, c} kümesinin 2 elemanlı kombinasyonları ile 2 elemanlı permütasyonlarını karşılaştırınız. ÖRNEK 58 n n c m= 2. c m olduğuna göre, n kaçtır? n 2 ÖRNEK 59 n n c m= c m ise n kaçtır? 5 7 : l. Yol 73

22 ÖRNEK d n= d n ise n nin alabileceği değerlerin toplamı 2 n + kaçtır? ÖRNEK 63 A = {, 2, 3, 4} kümesinin 2 elemanlı kaç tane alt kümesi vardır? ÖRNEK d n+ d n+ d n+ d n+ d n toplamının sonucu kaçtır? ÖRNEK 64 9 elemanlı bir kümenin en çok 7 elemanlı alt küme sayısı kaçtır? ÖRNEK 62 n n n+ 9 c m+ c m+ d n= d n ise n + r kaç olabilir? r ÖRNEK 65 7 elemanlı bir kümenin en az 2 elemanlı alt küme sayısı kaçtır? 74

23 ÖRNEK 66 8 kişilik bir sporcu grubundan, 5 kişilik bir basketbol takımı, kaç farklı şekilde oluşturulabilir? ÖRNEK 69 Bir öğrenciden 8 soruluk bir sınavda 5 soruyu cevaplaması isteniyor. İlk 3 sorudan en az ikisinin cevaplanması zorunluluğu olduğuna göre, bu öğrenci bu soruları kaç farklı biçimde cevaplayabilir? ÖRNEK 67 7 soruluk bir sınavda öğrencilerden 5 soruyu cevaplamaları istenmiştir. Bu sınava giren bir öğrenci bu seçimi kaç farklı şekilde yapabilir? ÖRNEK 70 A = {3, 5, 7} ve B = {2, 4, 6, 8} kümeleri veriliyor. Bu kümelerden seçilen 2 tek ve 3 çift rakam ile 5 basamaklı rakamları farklı kaç sayı yazılabilir? ÖRNEK 68 Bir öğrencinin seçmesi gereken 7 seçmeli dersin 3 ü aynı gün ve aynı saatte okutulmaktadır. 4 ders seçmek isteyen bu öğrencinin kaç değişik seçeneği vardır? ÖRNEK 7 5 erkek, 4 kız arasından 3 kişilik bir grup oluşturulacaktır. Grupta en az 2 erkek olması koşulu varsa, bu grup kaç farklı şekilde oluşturulabilir? 75

24 ÖRNEK 72 5 kişilik bir sporcu grubundan takıma girecek 3 kişi bellidir. Buna göre, bu gruptan kişilik futbol takımı kaç değişik biçimde seçilebilir? ÖRNEK 75 4 ü subay, 6 sı er olan bir gruptan 3 kişilik bir ekip oluşturulacaktır. Ekipte en çok 2 er bulunması istenirse, bu seçim kaç farklı biçimde yapılabilir? ÖRNEK 73 6 sı doktor, 6 sı hemşire olan bir gruptan 4 kişilik bir sağlık ekibi oluşturulacaktır. Ekipte en az bir doktor bulunması istenirse, bu seçim kaç farklı biçimde yapılabilir? ÖRNEK 76 0 kız öğrenci ve 8 erkek öğrenci arasından 2 kız öğrenci ve 2 erkek öğrenci kaç farklı şekilde seçilebilir? ÖRNEK 74 Bir otelde 3 yataklı bir oda ve 2 yataklı üç oda boştur. 9 kişi bu odalara kaç farklı biçimde yerleştirilebilir? 76

25 ÖRNEK 77 0 kişiden 6 sı Urfa ya ve 4 kişi Çorum a gidecektir. Bu iki grup kaç farklı biçimde oluşturulabilir? ÖRNEK 80 Anne, baba ve 4 çocuktan oluşan bir ailenin elinde 3 kişilik bir davetiye vardır. Anne veya babadan en az birisinin davete katılması gerektiğine göre, bu davete 3 kişi kaç farklı şekilde katılabilirler? ÖRNEK 78 A = {, 2, 3, 4, 5, 6} kümesinin elemanları ile a < b < c olmak üzere kaç farklı abc üç basamaklı sayısı yazılabilir? ÖRNEK 8 5 farklı oyuncağın 3 ü Özge ye, 2 si Özlem e kaç farklı şekilde dağıtılabilir? ÖRNEK 79 a, b, c, d birer rakam olmak üzere, a < b < c < d koşulunu sağlayan kaç farklı abcd dört basamaklı sayısı yazılabilir? ÖRNEK 82 Herhangi üçü doğrusal olmayan 6 noktanın ikisinden geçen en fazla kaç doğru çizilebilir? 77

26 ÖRNEK 83 ÖRNEK 86 Herhangi üçü doğrusal olmayan 7 farklı noktadan, köşeleri bu noktalar olan kaç farklı üçgen çizilebilir? A B C d D E F G Yukarıdaki şekilde d // d 2 olmak üzere, köşeleri bu 7 noktadan herhangi üçü olan kaç üçgen çizilebilir? d 2 ÖRNEK 84 Aynı düzlemde bulunan 0 farklı doğru en fazla kaç noktada kesişebilir? ÖRNEK 85 A, B, C, D, E, F, G, H noktaları aynı düzlemde olup herhangi üçü doğrusal değildir. Köşeleri bu noktalar olan üçgenlerden kaç tanesinin bir köşesi A noktasıdır? ÖRNEK 87 D B C d A E F G d 2 Yukarıdaki şekilde A noktasında kesişen iki doğru üzerindeki bazı noktalar verilmiştir. Köşeleri bu 7 noktadan herhangi üçü olan kaç tane üçgen çizilebilir? 78

27 ÖRNEK 90 6 farklı çemberin kesişmesi ile en çok kaç tane kesişim noktası oluşur? ÖRNEK 88 Düzlemde verilen 8 noktadan 4 tanesi doğrusaldır. Köşeleri bu noktalar olan en çok kaç tane üçgen çizilebilir? ÖRNEK 9 A B E F G d ÖRNEK 89 C D Birbirine paralel olan 4 doğru ile birbirine paralel olan 5 doğru kesiştirilirse oluşan şekilde kaç tane paralelkenar vardır? Yukarıdaki şekilde verilen A, B, C, D, E, F, G noktalarının herhangi ikisinden geçen kaç farklı doğru çizilebilir? 79

28 ÖRNEK 92 Bir çember üzerindeki 8 noktayı birleştirerek köşeleri bu noktalar olan kaç tane üçgen çizilebilir? ÖRNEK 94 A D B E F G H C Yukarıdaki şekilde kaç tane üçgen vardır? ÖRNEK 93 A E F H B D G C Köşeleri şekildeki noktalar olan kaç farklı üçgen çizilebilir? ÖRNEK 95 5 farklı dikdörtgenin herhangi iki kenarının veya kenarlarının bir parçasının çakışmadan kesiştirilmesiyle en çok kaç kesişim noktası oluşur? 80

29 ÖRNEK 97 A D F L M N B E K C Şekilde kaç tane dörtgen vardır? ÖRNEK 96 4 farklı üçgenin herhangi iki kenarının veya kenarlarının bir parçasının çakışmadan kesiştirilmesiyle en çok kaç kesişim noktası oluşur? ÖRNEK 98 Yandaki şekilde, bir hareketli A noktasından sağ veya B C yukarı yönde ilerleyerek B noktasından geçmemek koşulu ile çizgiler üzerinden A C noktasına kaç farklı şekilde gider? 8

30 ALIŞTIRMALAR 3. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlar için boş kutulara D yanlış olanlar için Y yazınız. C(n, 0) = 4. Aşağıdaki ifadelerin her birinin eşitini bulunuz a. d n+ d n+ d n+ d n+ d n+ d n C(n, n) = n C(n, ) = n b d n+ d n+ + d n 2 9 C(n, n ) = C(n, r) + C(n, r+) = C(n+, r+) P(n, r) = r!.c(n, r) c d n+ d n+ d n+ d n+ d n Aşağıdaki eşitliklerin her birinde n değerlerini bulunuz. a. C(2n, ) = 2.C(n, 2) 5. A = {, 2, 3, 4, 5} kümesinin a. 3 elemanlı kaç alt kümesi vardır? b. En az 3 elemanlı kaç tane alt kümesi vardır? b. P(n, 2) = 2.C(n, 3) c. En çok 3 elemanlı kaç tane alt kümesi vardır? c. P(n, 2) + C(n, 2) = Aşağıdaki eşitliklerin her birinde n değerlerini bulunuz. n n a. c m= c m Herhangi üçü doğrusal olmayan 6 noktanın; a. İkisinden geçen kaç tane doğru çizilebilir? b. Köşeleri bu noktalar olan kaç tane üçgen çizilebilir? b. 2n + 2n + d n= d n n 4 c. Köşeleri bu noktalar olan kaç tane çokgen çizilebilir? 82

31 7. 0 kişilik bir sporcu grubundan 5 kişilik bir basketbol takımı oluşturulacaktır. Takıma girecek olan 2 kişi biliniyorsa kaç farklı takım oluşturulabilir? 0. Bir sınavda sorulan 0 sorunun ilk dördünden en az üçünü cevaplandırmak koşuluyla 7 soru kaç değişik biçimde seçilebilir? 8. 6 kız ve 4 erkek öğrencinin bulunduğu bir gruptan a. 4 kişilik kaç ekip oluşturulabilir?. A = {, 2, 3, 4, 5, 6} kümesinin 4 elemanlı alt kümelerinin kaç tanesinde, a. 3 bulunur? b. 3 kız, erkekten oluşan 4 kişilik kaç ekip b. 2 bulunmaz? oluşturulabilir? c. 2 ve 3 bulunur? c. En az 3 ü kız olan 4 kişilik kaç ekip oluşturulabilir? d. 2 veya 3 bulunmaz? d. En çok 3 ü erkek olan 4 kişilik kaç ekip oluşturulabilir? 2. 5 elemanlı alt kümeleri sayısı 4 elemanlı alt kümelerinin sayısına eşit olan kümenin 2 elemanlı kaç tane alt kümesi vardır? 9. A B K C F D E Bir çember üzerindeki 7 farklı noktadan çizilebilecek üçgenlerden kaç tanesinin bir köşesi A dır? 3. A = {, 2, 3, 4, 5} kümesinin elemanları ile, a < b < c olmak üzere kaç farklı abc üç basamaklı sayısı yazılabilir? 83

32 4. Aynı düzlemde bulunan 8 doğru en fazla kaç noktada kesişebilirler? 7. 4 farklı çemberin kesişmesiyle en çok kaç tane kesim noktası oluşur? 5. A B F K 8. A C D L K E M Şekildeki 5 nokta doğrusal, diğer 4 nokta bir çember üzerindedir. Köşeleri bu 9 noktadan seçilen en çok kaç üçgen çizilebilir? B D E F C Yukarıdaki şekilde kaç tane üçgen vardır? 6. A E B K C L D M 9. Yukarıdaki şekilde B noktasında kesişen iki doğru üzerinde 8 nokta verilmiştir. Bu noktaların, a. En az ikisinden geçen kaç doğru çizilebilir? Yukarıda bir kenar uzunluğu 4 br olan kare çizilmiştir. a. Şekilde kaç tane dikdörtgen vardır? b. Köşeleri bu noktalardan seçilen kaç üçgen çizilebilir? b. Kaç tane kare vardır? c. Bir köşesi C olan ve diğer köşeleri öteki noktalardan seçilen kaç üçgen çizilebilir? c. Karelerden kaç tanesinin kenar uzunluğu den büyüktür? 84

33 BİNOM AÇILIMI n pozitif tam sayı olmak üzere, (x + y) n ifadesinin açılımına binom açılımı denir. (x + y) n = n n n n c mxn+ c m x n y + c m x n 2 y 2+ + c m 0 2 n y n açılımı; x in azalan, y nin artan kuvvetlerine göre yapılmıştır. y nin yerine y yazılırsa (x y) n ifadesinin açılımı elde edilir. Her terimdeki dereceler toplamı n dir. n + tane terim vardır. Kat sayılar toplamı x = y = alınarak bulunur. Baştan ve sondan eşit uzaklıktaki terimlerin kat sayıları eşittir. (x + y) 2n 2n açılımında, ortadaki terim d n. n x n y n dir. n c m xn r. yr terimine genel terim denir. Genel terim; baştan (r +). terim, sondan (n r + ). terimdir. r Pascal Üçgeni (x + y) 0 (x + y) 0 0 d n (x + y) 0 (x + y) 2 2 (x + y) d n d n 0 (x + y) (x + y) d n d n d n (x + y) (x + y) (x + y) 5 d n d n d n d n (x + y) d n d n d n d n d n n n n + Kombinasyon konusu işlenirken verilen, c m+ c m= d n bağıntısını, Pascal üçgenini kombinasyon r r r biçiminde yukarıdaki gibi yazdığımızda rahatlıkla görebiliriz Örneğin, d n+ d n= d n, d n+ d n= d n gibi ÖRNEK 99 Aşağıdaki açılımları inceleyiniz.. (x + y) = d nx + d n (x + y) 2 = d nx + d nxy+ d n y = x 2 + 2xy + y (x + y) 3 = d nx + d nx y+ d nxy + d n y = x 3 + 3x 2 y + 3xy 2 + y (x + y) 4 = d nx + d nx y+ d nx y + d nxy + d n y = x 4 + 4x 3 y + 6x 2 y 2 + 4xy 3 + y 4 85

34 ÖRNEK 00 (2x 5y) 3 ifadesinin açılımını yapınız. ÖRNEK 04 (3x 4y) n açılımında 8 tane terim bulunduğuna göre, bu terimlerin kat sayıları toplamı kaçtır? ÖRNEK 0 2 c2a + b m ifadesinin açılımını yapınız. 3 ÖRNEK 05 (x 3 5x + 2) 6 açılımında sabit terim kaçtır? ÖRNEK 02 (2a + 3) 4 ifadesinin açılımını yapınız. ÖRNEK 06 (x + 2y) 6 açılımında ortadaki terim nedir? ÖRNEK 07 ÖRNEK 03 (2a b 2 + c) 5 açılımında kat sayılar toplamı kaçtır? (2x + y) 0 açılımı x in azalan kuvvetlerine göre sıralanırsa baştan 4. terim ne olur? 86

35 ÖRNEK 08 (x 2y) n = x n Ax 6 y biçiminde x in azalan kuvvetlerine göre açılım yapıldığına göre A kaçtır? cx ÖRNEK m ifadesinin açılımındaki x 6 lı terimin kat sa- x yısı kaçtır? ÖRNEK ca 3 5 a2 m ifadesinin açılımındaki sabit terim kaçtır? ÖRNEK 09 (x 2 y) 2 açılımı x in azalan kuvvetlerine göre sıralanırsa sondan 4. terim ne olur? 87

36 c ÖRNEK 2 3 x + x 8 sayısı kaçtır? m ifadesinin açılımındaki x li terimin kat ÖRNEK 3 ^ 5 + 5h açılımında rasyonel terim kaça eşittir? 3 5 (ax + by + cz) n ifadesinin açılımında x p.y q.z t li terimin kat sayısı a p.b q.c t n!. dir. p!. q!. t! ÖRNEK 5 (x 3y + 2z) 6 ifadesinin açılımındaki terimlerden biri A.x 3.y 2.z olduğuna göre, A kaçtır? ÖRNEK 6 ÖRNEK 4 (x + y + z) n açılımındaki terimlerden birisi A.x 2.y 3.z 5 olduğuna göre, A kaçtır? (x 2 + 2y 3 z 4 ) 0 açılımı yapıldığında, içinde x 6 çarpanı olup başka x çarpanı olmayan kaç terim vardır? 88

37 ALIŞTIRMALAR 4. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlar için boş kutulara D yanlış olanlar için Y yazınız. (a + b) n açılımında; n Baştan r. terim c m an rbr dir. r n Sondan (r + ). terim c m ab r n r dir. r 4. Aşağıdaki açılımların her birinde kat sayılar toplamını bulunuz. a. (2x ) 20 Kat sayılar toplamı 2 n dir. n çift olmak üzere ortadaki terim için b. (3x + ) 4 n r = dir. 2 Baştan ve sondan eşit uzaklıktaki terimlerin kat sayıları eşittir. c. (2x 3y) 7 2. (2x y) 6 ifadesi x in azalan kuvvetlerine göre açılırsa baştan 3. terim ne olur? d. (2x 3y + z) Aşağıdaki açılımların her birinde sabit terimleri bulunuz. a. (x ) 3 e. (x 2y + 3z) 7 b. (3x 2) 4 c. (x 2 x + 2) 5 5. (2x 2 y) 8 ifadesi x in azalan kuvvetlerine göre açılırsa sondan 4. terim ne olur? 89

38 6. c3x m x 2 6 açılımında ortadaki terim nedir? 0. (x 2 3y 2 ) n açılımında terimlerden biri Ax 4 y 8 ise A kaçtır? 7. (x 3y) n = x n Ax 4 y eşitliğine göre A kaçtır?. cx x3 m açılımında sabit terim baştan kaçıncı terimdir? 8. cx 3 7 m x ifadesinin açılımında x 5 kaçtır? li terimin kat sayısı 2. (x y + 3z) 6 açılımında terimlerden biri Ax 2 yz 3 ise A kaçtır? 9. 6 c x x2 m ifadesinin açılımında sabit terim kaçtır? 3. (v2 ) 6 açılımında elde edilen terimlerden rasyonel olanları bulunuz. 90

39 OLASILIK Olasılık, sonucu kesin olmayan olayları sayılarla ifade eder. Olasılık teorisi günümüzde şans oyunlarının yanısıra, ekonomi, spor, siyaset, bilimsel tespitler, meteoroloji, sigortacılık, bankacılık ve milli savunma gibi pek çok uygulama alanında kullanılmaktadır. Deney ve Çıktı Yeni bilgi kazanmak ve olayların gelişimini incelemek için yapılan deneme ve testlere deney denir. Bir deneyin mümkün olan her türlü sonucuna çıktı adı verilir. Düzgün bir zemine bir madeni paranın atılması bir deneydir. Yazı gelmesi ve tura gelmesi ise bu deneyin çıktılarıdır. Aynı şekilde bir tavla zarının atılması bir deneydir. gelmesi, 2 gelmesi, 3 gelmesi, 4 gelmesi, 5 gelmesi ve 6 gelmesi ise bu deneyin çıktılarıdır. Örnek (Örneklem) Uzayı Bir deneyde elde edilebilecek tüm sonuçların kümesine örnek uzay denir ve E ile gösterilir. Örnek uzayın her bir elemanına ise örnek nokta denir. Olay Örnek uzayın her bir alt kümesine bir olay denir. E örnek uzayına kesin olay, boş kümeye ise olanaksız (imkansız) olay denir. Bir örnek uzaya ait iki olayın ara kesitleri (kesişimleri) boş küme ise bu iki olaya ayrık (bağımsız) olaylar denir. ÖRNEK 7 Bir madeni paranın atılması deneyinin; çıktıları: Y (yazı) ve T (tura) dır. Örnek uzayı: E = {Y, T} dir. Buna göre, bir madeni paranın atılması sonucu, yazı veya tura gelmesi olayına (örnek uzaya) kesin olay denir. Paranın dik gelmesi olayı ise olanaksız olaydır. ÖRNEK 9 İki madeni paranın atılması deneyinin örnek uzayını yazınız. ÖRNEK 8 Bir tavla zarının atılması deneyindeki örnek uzay E = {, 2, 3, 4, 5, 6} dir. Üste gelen sayının tek gelmesi olayı, T = {, 3, 5} ve çift gelmesi olayı Ç = {2, 4, 6} dır. Bu iki olayın kesişimleri boş küme olduğundan, bu iki olaya ayrık (bağımsız) olaylar denir. Gelen sayının asal sayı olması olayı, A = {2, 3, 5} olup A T Ø ve Ç A Ø dır. Yani, A olayı ile T ve Ç olayları ayrık olaylar değildir. 9

40 ÖRNEK 20 Üç madeni paranın atılması deneyinin örnek uzayını yazınız. Art arda yapılan madeni para atma deneyinde, para n kez atıldığında örnek uzayın eleman sayısı s(e) = 2 n olur. ÖRNEK 22 ÖRNEK 2 İki tavla zarının birlikte atılması deneyindeki örnek uzayı yazınız. İçinde 3 kırmızı ve 4 beyaz bilye bulunan torbadan bir çekilişte 2 bilye çekme deneyindeki; a. Örnek uzayın eleman sayısı kaçtır? b. Çekilen bilyelerin aynı renkte olması olayının eleman sayısı kaçtır? 92

41 OLASILIK FONKSİYONU E örnek uzayının tüm alt kümelerinin oluşturduğu küme (kuvvet kümesi) K olsun. P : K [0, ] fonksiyonu aşağıdaki aksiyomları sağlarsa P fonksiyonuna olasılık fonksiyonu, P(A) görüntüsüne de A olayının olasılığı denir. ÖRNEK 24 E örnek uzayında iki olay A ve B olsun. P(A )= 3 P(B) = ve P(A B) ise P(A B) kaçtır? 4 6 A E 0 P(A) P(E) = A, B E ve A B = ise P(A B) = P(A) + P(B) ÖRNEK 23 Bir madeni paranın düzgün bir zemine atılması deneyini inceleyelim. E = {Y, T} örnek uzay ve K = {, {Y,}, {T}, {Y, T}} kuvvet kümesidir. A olayının olma olasılığı da P(A) dır. P( ) = 0 [0, ] P(Y) = [0, ] 2 ÖRNEK 25 E örnek uzayında iki olay A ve B olsun. P(A) = 3 3 P(B) = 5 ve P(A B) = 4 olduğuna göre aşağıdaki olasılıkları hesaplayınız. a. P(A B) b. P(B ) c. P(A B ) P(T) = 2 [0, ] P(Y, T) = P(E) = [0, ] P(Y T) = P(Y) + P(T) = 2 + = 2 olduğundan olasılık fonksiyonunun tanımındaki 3 aksiyom da sağlanır. Yani, P : K [0, ] fonksiyonu bir olasılık fonksiyonudur. Teorem: A, B E ve P bir olasılık fonksiyonu ise a. P( ) = 0 b. A B ise P(A) P(B) c. A = E A ise P(E) = P(A) + P(A ) = d. P(A B) = P(A) + P(B) P(A B) dir. 93

42 Eş Olumlu Örnek Uzay E = {a, a 2,..., a n } bir sonlu örnek uzay olsun. P(a ) = P(a 2 ) =... = P(a n ) ise E örnek uzayına eş olumlu örnek uzay adı verilir. Eş olumlu bir uzayda, aksi belirtilmedikçe, olasılık fonksiyonu ÖRNEK 29 Bir madeni paranın arka arkaya üç kez atılması sonucu en az iki yazı gelmesi olasılığı kaçtır? sa ( ) stenen durumlar n say s PA ( ) = = dır. sb ( ) Tü m durumlar n say sı ÖRNEK 26 E = {, 2, 3, 4, 5} eş olumlu örnek uzay ise P(2) + P(5) toplamı kaçtır? ÖRNEK 30 Bir madeni paranın arka arkaya 5 kez atılması sonucu 2 tura, 3 yazı gelme olasılığı kaçtır? ÖRNEK 27 Bir madeni paranın düzgün bir zemine atılması deneyinde, yazı (Y) ve tura (T) olmak üzere, E = {Y, T} olup s(e) = 2 dir. Buna göre, sy ( ) st ( ) P(Y) = = ve P(T) = = olur. se ( ) 2 se ( ) 2 P(Y) = P(T) = 2 olduğundan bu deneydeki örnek uzay, eş olumlu örnek uzaydır. ÖRNEK 28 İki madeni paranın düzgün bir zemine atılması sonucu ikisinin de tura gelme olasılığı kaçtır? ÖRNEK 3 Bir tavla zarı bir kez atıldığında üst yüze gelen sayının asal sayı olma olasılığı kaçtır? 94

43 ÖRNEK 32 Bir tavla zarı arka arkaya iki kez atıldığında üst yüze gelen sayıların aynı olma olasılığı kaçtır? ÖRNEK 35 Bir torbada 4 kırmızı ve 5 beyaz bilye vardır. Torbadan rastgele 2 bilye çekildiğinde, bilyelerin farklı renkte olma olasılığı kaçtır? ÖRNEK 33 Bir tavla zarı arka arkaya iki kez atıldığında üst yüze gelen sayıların toplamının 8 olma olasılığı kaçtır? ÖRNEK 36 Bir torbada 4 kırmızı ve 5 beyaz bilye vardır. Torbadan arka arkaya 2 bilye çekildiğinde, çekilen birinci bilyenin kırmızı, ikinci bilyenin beyaz olma olasılığı kaçtır? ÖRNEK 34 Bir torbada 3 sarı, 4 kırmızı ve 5 beyaz bilye vardır. Torbadan bir bilye çekildiğinde, bu bilyenin kırmızı olma olasılığı nedir? ÖRNEK 37 Bir torbada 5 siyah ve 3 beyaz bilye vardır. Torbadan rastgele 3 bilye çekildiğinde ikisinin siyah, birinin beyaz olma olasılığı kaçtır? 95

44 ÖRNEK 38 7 kız ve 5 erkek öğrencinin bulunduğu bir sınıfta kızların 3 ü, erkeklerin 2 si gözlüklüdür. Sınıftan rastgele seçilen iki öğrencinin, a. İkisinin de kız olma olasılığı, ÖRNEK 39 5 doktor ve 6 hemşire arasından 3 kişilik bir ekip oluşturulacaktır. Bu ekipte en az 2 doktor bulunma olasılığı kaçtır? b. İkisinin de gözlüklü olma olasılığı, c. Birisinin kız diğerinin erkek olma olasılığı, d. İkisinin de gözlüklü ve kız olma olasılığı, e. İkisinin de gözlüklü veya ikisinin de kız olma olasılığını hesaplayınız. ÖRNEK 40 A = {0,, 2, 3, 4, 5} kümesinin elemanları kullanılarak yazılabilen 4 basamaklı ve rakamları farklı sayılardan bir tanesi seçiliyor. Seçilen bu sayının 5 ile bölünebilen bir sayı olma olasılığı kaçtır? 96

45 ÖRNEK 4 Bir oylama sırasında, birinci sandıkta 4 siyah 5 beyaz ve ikinci sandıkta, 5 siyah 3 beyaz oy pusulası vardır. Birinci sandıktan bir oy pusulası alınarak rengine bakılmadan ikinci sandığa atıldıktan sonra ikinci sandıktan alınan bir oy pusulasının beyaz olma olasılığı kaçtır? KOŞULLU OLASILIK E örnek uzay ve A ile B herhangi iki olay olsun. B olayının gerçekleşmiş olması halinde A olayının gerçekleşmesi olasılığına A olayının B ye bağlı koşullu olasılığı denir ve P(A / B) biçiminde gösterilir. PA ( + B) P(A / B) = dir. PB ( ) E eş olumlu örnek uzay ise, sa ( + B) P(A / B) = dir. sb ( ) A nın B koşullu olasılığı hesaplanırken B kümesi örnek uzay olarak düşünülüp hesap yapılabilir. ÖRNEK 43 E örnek uzayının iki olayı A ve B olsun. P(A) = 3 ÖRNEK 42 P(B) = 2 ve P(A B) = 4 3 ise P(A / B) kaçtır? İki torbadan her birinde 4 beyaz, 3 siyah bilye vardır. Birinciden bir bilye alınıp ikinciye ve sonra da ikinciden bir bilye alınıp birinci torbaya atılıyor. Renk bakımından ilk durumu elde etme olasılığı kaçtır? ÖRNEK 44 Bir madeni paranın iki kez arka arkaya atılması deneyinde yazı geldiği bilindiğine göre, ikisinin de yazı gelmesi olasılığı kaçtır? 97

46 ÖRNEK 45 İki tavla zarının birlikte atılması deneyinde üst yüze gelen sayıların toplamının 8 olduğu bilindiğine göre, sayıların ikisinin de çift sayı olma olasılığı kaçtır? BAĞIMSIZ OLAYLAR İki olaydan birinin gerçekleşmesi veya gerçekleşmemesi diğerinin gerçekleşme olasılığını değiştirmiyorsa bu iki olaya bağımsız olaylar denir. P(A B) = P(A).P(B) Eğer iki olay bağımsız değilse bu olaylara bağımlı olaylar denir. A ve B olaylarının meydana gelme olasılığı P(A B) demektir. A veya B olaylarının meydana gelme olasılığı P(A B) demektir. ÖRNEK 47 A ve B bağımsız olaylardır. P(A) = 2 ve P(B) = ise 3 6 P(A B) ve P(A B) kaçtır? ÖRNEK 46 I. torbada 2 sarı 3 kırmızı top, II. torbada 3 sarı 4 kırmızı top vardır. Torbaların birinden rastgele bir top çekildiğinde topun kırmızı renkte olduğu bilindiğine göre, I. torbadan çekilmiş olma olasılığı nedir? ÖRNEK 48 Bir madeni para ile bir zar birlikte atılıyor. Paranın tura ve zarın asal sayı gelme olasılığı kaçtır? 98

47 ÖRNEK 49 Bir madeni para ile bir zar birlikte atılıyor. Paranın tura veya zarın asal sayı gelme olasılığı kaçtır? ÖRNEK 5 Bir sınava giren Ali nin sınavı geçme olasılığı 5 3 ve Barış ın aynı sınavı geçme olasılığı 3 tür. Buna göre, a. Her ikisinin de sınavı geçme olasılığı kaçtır? b. Sadece Ali nin sınavı geçme olasılığı kaçtır? c. En az birisinin sınavı geçme olasılığı kaçtır? d. İkisinin de sınavı geçememe olasılığı kaçtır? ÖRNEK 50 Bir topluluktaki 2 bayanın 7 si gözlüklü ve 9 erkeğin 6 sı gözlüklüdür. Bu topluluktan seçilen bir kişinin erkek veya gözlüklü olma olasılığı kaçtır? : I. Yol 99

48 SONSUZ ÖRNEK UZAYI E örnek uzayı sonsuz çoklukta örnek noktalardan (uzunluk, alan, hacim, ağırlık, açı ölçüsü,...) oluşuyorsa bu örnek uzaya sonsuz örnek uzay denir. A olayı da E örnek uzayında bir olay ise bu A olayının olasılığı, A nın ölçüsü P(A) = olur. E nin ölçüsü ÖRNEK 54 E = { x : x 3, x R} örnek uzayında seçilen bir noktanın [0, 2] aralığına ait olma olasılığı kaçtır? ÖRNEK 52 Yarıçapı r cm olan bir dairenin içinden seçilen bir noktanın, dairenin merkezine olan uzaklığının, dairenin çevresine olan uzaklığından daha kısa olma olasılığı kaçtır? ÖRNEK 55 D C 4 N M ÖRNEK 53 2 K L Boyutları 20 cm ve 30 cm olan dikdörtgen şeklindeki bir kağıt üzerinde rastgele işaretlenen bir noktanın, kağıdın ağırlık merkezine en çok 0 cm uzaklıkta olma olasılığı kaçtır? A B 5 3 Şekildeki ABCD dikdörtgeni, K, L, M, N dikdörtgensel bölgelerinin birleşiminden oluşmaktadır ve kenar uzunlukları şekildeki gibidir. Buna göre, ABCD dikdörtgeni içinde bir nokta rastgele işaretlendiğinde bu noktanın M bölgesinde olma olasılığı kaçtır? 200

49 ALIŞTIRMALAR 5. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlar için boş kutulara D yanlış olanlar için Y yazınız. Bir para üst üste 4 kez atılırsa örnek uzayı 6 elemanlı olur. 5. Bir çift zar atıldığında üste gelen sayıların a. Aynı olma olasılığını Bir zar üst üste 3 kez atılırsa örnek uzayı 26 elemanlı olur. 5 para atıldığında örnek uzayı 25 elemanlı olur. b. Farklı olma olasılığını Bir A olayının olasılığı P(A) ise P(A) dir. A kesin olay ise P(A) = dir. c. Toplamlarının 9 olma olasılığını 2. İki madeni para atıldığında en çok bir yazı gelmesi olasılığı kaçtır? d. Birinin tek, diğerinin çift sayı olma olasılığını e. Toplamlarının 3 olma olasılığını 3. Bir madeni para art arda 3 kez atıldığında, 2 kez yazı kez tura gelme olasılığı kaçtır? f. Toplamlarının en az 2 olma olasılığını bulunuz. 4. Bir madeni para art arda 5 kez atıldığında, 2 kez yazı 3 kez tura gelme olasılığı kaç olur? 6. 4 kız, 5 erkek arkadaş yanyana fotoğraf çektireceklerdir. Kızların bir araya gelme olasılığı kaçtır? 20

50 7. Aynı büyüklükte 5 kırmızı ve 3 beyaz bilyenin bulunduğu bir torbadan, rastgele 3 bilye çekiliyor. Çekilen bilyelerin, 0. 5 elemanlı bir kümenin alt kümelerinden herhangi 2 tanesi rastgele alındığında ikisinin de 3 elemanlı olma olasılığı kaç olur? a. Üçünün de beyaz olma olasılığını b. Üçünün de kırmızı olma olasılığını c. Üçünün de aynı renk olma olasılığını. E örneklem uzayına ait iki olay A ve B olmak 7 üzere, P(A) =, P(B ) = ve 4 8 P(A B) = 6 ise P(A B) kaçtır? d. İkisinin beyaz, birinin kırmızı olma olasılığını e. En az birinin kırmızı olma olasılığını bulunuz sayısının rakamları yer değiştirilerek oluşturulan 7 basamaklı sayılardan biri rastgele alındığında bunun 4 ile başlayıp 3 ile biten bir sayı olma olasılığı kaçtır? kişilik bir sınıfta bulunan öğrencilerin 2 si erkektir. Erkeklerin 4 ü, kızların 3 ü gözlüklü olduğuna göre, sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin erkek veya gözlüklü olma olasılığı kaç olur? 9. Bir torbada, aynı büyüklükte 4 sarı, 3 lacivert ve 5 beyaz bilye vardır. Torbadan geri atılmamak koşuluyla art arda 3 bilye çekildiğinde birincisinin sarı, ikincisinin lacivert, üçüncüsünün beyaz olma olasılığı kaç olur? 3. İki madeni para ve bir zar aynı anda atılıyor. Paraların birinin yazı, diğerinin tura ve zarın çift sayı gelme olasılığı kaç olur? 202

51 4. Bir madeni para iki kez atılıyor. Birinci atışta tura geldiği biliniyorsa, ikinci atışta yazı gelme olasılığı kaç olur? 8. İki torbadan birincisinde 6 kırmızı, 4 mavi; ikincisinde 5 kırmızı, 3 mavi bilye vardır. Torbalardan biri rastgele alınıp, içinden bir bilye çekiliyor. Bu bilyenin kırmızı olduğu biliniyorsa, birinci torbadan çekilmiş olma olasılığı kaç olur? 5. Bir çift zar atıldığında zarların üstündeki sayıların toplamının 0 olduğu biliniyorsa ikisinin de tek sayı olma olasılığı kaç olur? 9. s(a) = 3 ve s(b) = 4 olmak üzere, A dan B ye tanımlı bağıntılardan biri rastgele seçilirse bunun A dan B ye bir fonksiyon olma olasılığı kaç olur? 20. Şekildeki O merkezli puan 6. İki torbadan birincisinde 3 kırmızı, 5 beyaz; ikincisinde 4 kırmızı, 3 beyaz bilye vardır. Torbalardan biri rastgele alınıp içinden bir bilye alınırsa bu hedef tahtasında CB = BA = AO olmak üzere, alınabilecek puanlar C B A 3 puan 5 puan O bilyenin kırmızı olma olasılığı kaç olur? verilenler gibidir. Tek atış yapan birisinin tahtayı vurduğu bilindiğine göre, 3 puan alma olasılığı kaçtır? 7. İki torbadan birincisinde 4 beyaz, 5 yeşil; ikincisinde 3 beyaz, 4 yeşil bilye vardır. Birinci torbadan bir bilye rastgele alınıp, ikinci torbaya konuyor ve ikinci torbadan rastgele bir bilye alınıyor. 2. Yandaki şekilde A, B, C, D fabrikalarının ürettiği malların dairesel grafiği verilmiştir. Bu fabrikaların ürettiği mallardan seçilen bir malın C D 50 A C B Bu bilyenin yeşil olma olasılığı nedir? veya D fabrikasında üretilmiş olma olasılığı kaçtır? 203

52 İSTATİSTİK İstatistik; örnek verilerden hareket ederek popülasyon (ana kitle yığın) hakkında yorumlama, genelleme ve tahmin yapma bilimidir. 20. yüzyıldan itibaren istatistik; muhasebe, yönetim, finansman ve pazarlama gibi pek çok uygulama alanı bulmuştur. Trafik kazaları, evlenme, boşanma, doğum, ölüm, kâr, zarar gibi konular istatistiğin ilgilendiği konulardır. İstatistikte incelenen olayın özellik ya da özelliklerinin aldığı değerler rakamlarla ifade edilebilmelidir. Bir olaylar kümesindeki tek bir olay, tüm olaylar kümesini temsil edebiliyorsa bu tür olaylar istatistiğin ilgi alanına girmez. (Suyun 00 C de kaynaması gibi, aynı yerde aynı koşullarda yapılan her deneyin sonucu aynı olur.) Ölçülmeye veya sayılmaya elverişli tüm canlı ve cansız varlıklar ve olaylara; okul, insan, bina, araba, doğum, ölüm, evlenme, kâr zarar gibi kavramlara istatistiki birim denir. Sevinç, korku, rüya, renk ve koku gibi soyut kavramlar sayılamadıkları ve ölçülemedikleri için istatistik için birim olamazlar. Birimlerin sahip olduğu özelliklere değişken, değişkenlerin aldığı değerlere de şık denir. Belirlenen amaçlar için gözlenecek olan birimlerin ölçülmesi, sayılması ve aldıkları değerlerin belirlenmesi ve kaydedilmesine veri derleme denir. Elde edilen bu verilerin istatistiksel yöntemlerle değerlendirildikten sonra uygun araçlar kullanarak sunumunun yapılması istatistiğin amacıdır. İstatistik; Yeni bilgilere ulaşmak ve bunları geliştirmek için yapılan araştırmalardan elde edilen verileri düzenlemek, Problem çözümleri için çalışma teknikleri oluşturmak, Değişkenlerin ürünleri ve üretim süreçlerini nasıl etkileyeceğini tahmin etmek, Yapılan gözlem ve deneylerden elde edilen sonuçları, doğru yorumlamak ve anlaşılır bir biçimde sunmak, Sonuçların güvenilirliğini test etmek gibi birçok amaç için çoğu bilim dalına yardımcı olmaktadır. İstatistiksel çalışmalar yapılırken, Grafikler Merkezi Eğilim Ölçüleri Frekans Tabloları Merkezi Yayılma (Dağılım) Ölçüleri (Değişkenlik Ölçüleri) gibi yöntemlerden yararlanılır. İstatistiksel verileri sözel ifadelerle açıklayarak, frekans tabloları yaparak ve grafik gösterimler kullanarak daha anlamlı ve kolay anlaşılabilir hale getirebiliriz. Verileri ise iki ana grup altında toplayabiliriz. Veri Kesikli Kardefl sayısı, araç sat fl adedi, yafl, v.b. gibi Sayısal Sürekli Boy, a rl k, s cakl k v.b. gibi Kategorik ( simsel) Marka, kanal adı, ders adı, ülke, flehir v.b. gibi 204

53 GRAFİKLER Verilerin veya karşılaştırılması yapılacak değişkenlerin çizgi, tablo, nokta veya şekillerle ifade edilmesine grafik denir. Grafikler verilerin sunumuna görsellik katararak daha kolay yorumlanmasını sağlar. Veri türlerine ve istenen amaca göre çizilebilecek çeşitli grafik türleri vardır. Bunlar; Çizgi grafiği Sütun grafiği (Çubuk - Histogram) Daire grafiği Serpilme grafiği Kutu grafiği başlıkları altında ifade edilebilir. ÇİZGİ GRAFİĞİ Verilerin yatay ve dikey eksendeki değerleri işaretlenerek bulunan noktaların çizgilerle birleştirilmesi sonucunda elde edilen grafikler çizgi grafikleridir. Özellikle bir değişkenin zaman içerisindeki değişimini (artma, azalma) incelemek için kullanılan en uygun grafiktir. ÖRNEK 56 Yanda bir hareketlinin belli zaman aralığında aldığı yolu gösteren tablo verilmiştir. Bu tablodan yararlanarak hareketlinin aldığı yolu zamana göre ifade eden çizgi grafik aşağıda çizilmiştir. Zaman (dk) Yol (m) Yol (m) Hareketin toplam süresi 5 dakikadır. Hareket süresince alınan toplam yol 200 metredir.. dakikanın sonunda alınan yol 00 metredir. 2. ve 3. dakikalar arasında alınan yol = 25 metredir. 3. ve 4. dakikalar arasında yol alınmamıştır. Yani bu zaman diliminde hareketli durmuştur Zaman (dk) yol Hız = zaman olduğundan, hareketlinin en yüksek hıza sahip olduğu aralık 0- dakika aralığıdır. Bu aralıktaki hızı V = 00 0 = 00 m/dk dır. 0 En çok yol aldığı aralık 0- dakikalar arasıdır. Bu aralıkta 00 metre yol almıştır. 2. ve 3. dakikalar arasında aldığı yol, 4. ve 5. dakikalar arasında aldığı yola eşittir (25 m). Aynı süre içinde ( dk) aldığı yollar eşit olduğundan bu aralıklarda hızları da eşittir. 205

54 ÖRNEK 57 ÖRNEK 58 S nav No Ö renci Say s Netlerin Say s Yukarıdaki tabloda Serasu nun 40 ar sorudan oluşan 5 farklı matematik sınavındaki netlerinin sayısı gösterilmiştir. Tablodaki verileri çizgi grafiği ile gösterelim Notlar Yukarıdaki grafik bir sınıftaki tüm öğrencilerin matematik dersinden aldığı notları gösterdiğine göre, aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? I. 3 alan 9 kişi vardır. II. En düşük geçme notu 2 ise matematik dersinden kalan öğrenci yoktur. III. 2 alanların sayısı 5 alanların sayısına eşittir. IV. Sınıf mevcudu 27 kişidir. V. ve 3 alan öğrenci sayılarının toplamı sınıfın yarısından azdır. VI. Sınıfın ünün notu 3 tür. 3 Uyarı En düşük netin 3. sınavda çıkarılmış olmasına bakarak, bu sınavlar içinde en zor olanın 3. sınav olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü netlerin düşüklüğü başka sebeplere de bağlı olabilir; rahatlık, çok işlem hatası, konsantre bozukluğu vs. gibi. Aynı şekilde, en kolay sınavın 5. deneme sınavı olduğu söylenemez. Serasu nun sınıfının içindeki ve okul genelindeki sıralaması ile ilgili bir yorum yapılamaz. 206

kişi biri 4 kişilik, üçü ikişer kişilik 4 takıma kaç farklı şekilde ayrılabilir? (3150)

kişi biri 4 kişilik, üçü ikişer kişilik 4 takıma kaç farklı şekilde ayrılabilir? (3150) PERMÜTASYON KOMBİNASYON. A = {,,,,5} kümesinin alt kümelerinin kaç tanesinde 5 elemanı bulunur? (). 7 elemanlı bir kümenin en az 5 elemanlı kaç tane alt kümesi vardır? (9). A { a, b, c, d, e, f, g, h}

Detaylı

TEMEL SAYMA KURALLARI

TEMEL SAYMA KURALLARI TEMEL SAYMA KURALLARI SAYMA Toplama Yoluyla Sayma A ve B sonlu ve ayrık kümeler olmak üzere, bu iki kümenin birleşiminin eleman sayısı; s(a,b) = s(a) + s(b) dir. Sonlu ve ayrık iki kümenin birleşiminin

Detaylı

( B) ( ) PERMÜTASYON KOMBİNASYON BİNOM OLASILIK

( B) ( ) PERMÜTASYON KOMBİNASYON BİNOM OLASILIK PERMÜTASYON KOMBİNASYON BİNOM OLASILIK.... n = n! olmak üzere, ( n + )! = 0 n! + n! ise, n kaçtır? (A) ( ) A)0 B) C) D) E). ( n +,) = 6 C olduğuna göre, n kaçtır? (B) A) B)6 C) D)8 E)9. ( n, ). C( n,)

Detaylı

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON. Örnek: Örnek: Örnek:

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON. Örnek: Örnek: Örnek: SAYMANIN TEMEL KURALLARI Toplama Kuralı : Sonlu ve ayrık kümelerin eleman sayılarının toplamı, bu kümelerin birleşimlerinin eleman sayısına eşittir. Mesela, sonlu ve ayrık iki küme A ve B olsun. s(a)=

Detaylı

PERMÜTASYON DERS NOTLARI. Sayma Yöntemleri. TEMEL SAYMA KURALLARI Toplama yoluyla sayma. Çarpma yoluyla sayma

PERMÜTASYON DERS NOTLARI. Sayma Yöntemleri. TEMEL SAYMA KURALLARI Toplama yoluyla sayma. Çarpma yoluyla sayma TEMEL SAYMA KURALLARI Toplama yoluyla sayma A ve B ayrık iki küme olsun. Bu iki kümenin birleşimlerinin eleman sayısı, bu kümelerin eleman sayılarının toplamına eşittir. Bu sayma yöntemine toplama yoluyla

Detaylı

16. 6 kişinin katıldığı bir sınav başarı yönünden kaç farklı şekilde sonuçlanabilir? (64)

16. 6 kişinin katıldığı bir sınav başarı yönünden kaç farklı şekilde sonuçlanabilir? (64) SAYMANIN TEMEL İLKESİ 1. Altılık sayma düzeninde dört basamaklı rakamları tekrarsız kaç sayı yazılabilir? (300) 2. 0,1,2,3,4,5,6,7 rakamları ile yazılabilecek 300 ile 700 arasında en çok kaç değişik doğal

Detaylı

Cebir Notları. Permutasyon-Kombinasyon- Binom TEST I. Gökhan DEMĐR, gdemir23@yahoo.com.tr. www.matematikclub.com, 2006

Cebir Notları. Permutasyon-Kombinasyon- Binom TEST I. Gökhan DEMĐR, gdemir23@yahoo.com.tr. www.matematikclub.com, 2006 MC www.matematikclub.com, 2006 Cebir Notları Gökhan DEMĐR, gdemir23@yahoo.com.tr Permutasyon-Kombinasyon- Binom TEST I 1. Ankra'dan Đstanbul'a giden 10 farklı otobüs, Đstanbul'- dan Edirne'ye giden 6 farklı

Detaylı

Örnek...2 : Hilesiz iki zar atma deneyinin bütün çıktılarını aşağıdaki tabloya yazınız.

Örnek...2 : Hilesiz iki zar atma deneyinin bütün çıktılarını aşağıdaki tabloya yazınız. OLASILIK (İHTİMALLER HESABI) Olasılık kavram ı ilk önceleri şans oyunları ile başlamıştır. Örneğin bir oyunda kazanıp kazanmama, bir paranın atılmasıyla tura gelip gelmemesi gibi. Bu gün bu kavramın birçok

Detaylı

( ) (, ) Kombinasyon. Tanım: r n olmak üzere n elemanlı bir kümenin r elemanlı her alt kümesine bu n elemanın r li kombinasyonu denir.

( ) (, ) Kombinasyon. Tanım: r n olmak üzere n elemanlı bir kümenin r elemanlı her alt kümesine bu n elemanın r li kombinasyonu denir. Kombinasyon Tanım: r n olmak üzere n elemanlı bir kümenin r elemanlı her alt kümesine bu n elemanın r li kombinasyonu denir. n elemanın tüm r li kombinasyonlarının sayısı; (, ) C n r ( ) r n P n, r n!

Detaylı

1. Bölüm: SIRALAMA (PERMÜTASYON) Bölüm: SEÇME (KOMBİNASYON) Bölüm: BİNOM AÇILIMI Bölüm: OLASILIK...25

1. Bölüm: SIRALAMA (PERMÜTASYON) Bölüm: SEÇME (KOMBİNASYON) Bölüm: BİNOM AÇILIMI Bölüm: OLASILIK...25 1 İçindekiler 1. Bölüm: SIRALAMA (PERMÜTASYON)... 5 2. Bölüm: SEÇME (KOMBİNASYON)...13 3. Bölüm: BİNOM AÇILIMI...21 4. Bölüm: OLASILIK...25 5. Bölüm: FONKSİYONLARIN SİMETRİLERİ VE CEBİRSEL ÖZELLİKLERİ...37

Detaylı

Örnek...5 : A = { a, b, c, d, e, f } kümesinin 4 lü perm ütas yonlarının kaç tanesinde,

Örnek...5 : A = { a, b, c, d, e, f } kümesinin 4 lü perm ütas yonlarının kaç tanesinde, PERMÜTASYON ( SIRALAMA OLAYI ) Birbirinden farklı n tane nesnenin r tanesinin farklı her dizilişine (sıralanışına) n nesnenin r li permütasyonları denir ve P(n,r)= n! (r n) (n r)! biçim inde gösterilir.

Detaylı

ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI: NUMARASI: SINIFI: KONU: Olasılık

ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI: NUMARASI: SINIFI: KONU: Olasılık ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI: NUMARASI: Dersin Adı SINIFI: KONU: Olasılık Dersin Konusu. Bir kutudaki 7 farklı boncuğun içinden iki tanesi seçiliyor. Buna göre, örneklem uzayının eleman sayısı A) 7 B)! 7. madeni

Detaylı

10SINIF MATEMATİK. Sayma ve Olasılık Fonksiyonlar

10SINIF MATEMATİK. Sayma ve Olasılık Fonksiyonlar 0SINIF MATEMATİK Sayma ve Olasılık Fonksiyonlar YAYIN KOORDİNATÖRÜ Oğuz GÜMÜŞ EDİTÖR Hazal ÖZNAR - Uğurcan AYDIN DİZGİ Muhammed KARATAŞ SAYFA TASARIM - KAPAK F. Özgür OFLAZ Eğer bir gün sözlerim bilim

Detaylı

1. 4 kız ve 5 erkek öğrenci; a) kızların tümü bir arada olacak şekilde kaç türlü sıralanabilir?

1. 4 kız ve 5 erkek öğrenci; a) kızların tümü bir arada olacak şekilde kaç türlü sıralanabilir? 1. 4 kız ve 5 erkek öğrenci; a) kızların tümü bir arada olacak şekilde kaç türlü sıralanabilir? 9. 4 çocuklu bir aile yan yana poz verecektir. Çocukların soldan sağa doğru boy sırasında olduğu kaç durum

Detaylı

BİNOM AÇILIMI. Binom Açılımı. çözüm. kavrama sorusu. çözüm. kavrama sorusu. ö æ ö æ ö,,

BİNOM AÇILIMI. Binom Açılımı. çözüm. kavrama sorusu. çözüm. kavrama sorusu. ö æ ö æ ö,, BİNOM AÇILIMI Binom Açılımı n doğal sayı olmak üzere, (x+y) n ifadesinin açılımını pascal üçgeni yardımıyla öğrenmiştik. Pascal üçgenindeki katsayılar; (x+y) n ifadesi 1. Sütun: (x+y) n açılımındaki katsayılar

Detaylı

Sayma. Test - 1. Permütasyon. 1. Birbirinden farklı 3 sarı, 5 lacivert kalemin içinden 1 sarı veya 1 lacivert kalem kaç değişik şekilde seçilebilir?

Sayma. Test - 1. Permütasyon. 1. Birbirinden farklı 3 sarı, 5 lacivert kalemin içinden 1 sarı veya 1 lacivert kalem kaç değişik şekilde seçilebilir? .Ünite. Birbirinden farklı sarı, lacivert kalemin içinden sarı veya lacivert kalem kaç değişik şekilde seçilebilir? A) B) C) D) E) 0. Bir kitaplık rafında bulunan farklı fizik ve farklı kimya kitabı arasından,

Detaylı

Permütasyon Kombinasyon Binom Olasılık

Permütasyon Kombinasyon Binom Olasılık Permütasyon Kombinasyon Binom Olasılık Saymanın Temel İlkesi: A1, A2,..., A n kümeleri için s( A1 ) = a1, s( A2 ) = a2,.., s( An ) A xa x xa Kartezyen çarpımının eleman sayısı; s( A xa x... xa ) = s( A

Detaylı

AÇIK UÇLU SORULAR ÜNİTE 1 VERİ, SAYMA VE OLASILIK. Bölüm 1 TEMEL SAYMA KLURALLARI

AÇIK UÇLU SORULAR ÜNİTE 1 VERİ, SAYMA VE OLASILIK. Bölüm 1 TEMEL SAYMA KLURALLARI ÜNİTE VERİ, SAYMA VE OLASILIK Bölüm TEMEL SAYMA KLURALLARI AÇIK UÇLU SORULAR. A = {0,,, 3, 4, } kümesindeki rakamlar kullanılarak 3 basamaklı rakamları farklı kaç farklı tek sayı yazılabilir? 48. A = {0,,

Detaylı

Basým Yeri: Ceren Matbaacılık AŞ. Basým Tarihi: Haziran / ISBN Numarası: Sertifika No: 33674

Basým Yeri: Ceren Matbaacılık AŞ. Basým Tarihi: Haziran / ISBN Numarası: Sertifika No: 33674 kapak sayfası İÇİNDEKİLER. ÜNİTE SAYMA Sıralama ve Seçme... 4 Toplama Yolu ile Sayma... 4 Çarpma Yolu ile Sayma... 4 Permütasyon (Sıralama)... 5 Konu Testleri - -... 9 Kombinasyon (Seçme)... 4 Konu Testleri

Detaylı

PERMÜTASYON DÜZEY: 1 TEST : P(6, n) = 6! 1. P(6, 2) + P(4, 3)

PERMÜTASYON DÜZEY: 1 TEST : P(6, n) = 6! 1. P(6, 2) + P(4, 3) PERMÜTASYON DÜZEY: 1 TEST : 1 1. P(6, 2) + P(4, 3) işleminin sonucu kaçtır? A) 30 B) 44 C) 50 D) 54 5. P(6, n) = 6! eşitliğini sağlayan n doğal sayılarının kümesi aşağıdakilerden hangisidir? A) {7} B)

Detaylı

1. BÖLÜM: PERMÜTASYON (SIRALAMA) BÖLÜM: KOMBİNASYON (SEÇME) A. SEÇME (KOMBİNASYON) B. KOMBİNASYON GEOMETRİ İLİŞKİSİ

1. BÖLÜM: PERMÜTASYON (SIRALAMA) BÖLÜM: KOMBİNASYON (SEÇME) A. SEÇME (KOMBİNASYON) B. KOMBİNASYON GEOMETRİ İLİŞKİSİ İçindekiler 1. BÖLÜM: PERMÜTASYON (SIRALAMA)... 10 A. SAYMA KURALLARI... 10 B. FAKTÖRİYEL... 14 C. n ELEMANLI BİR KÜMENİN r Lİ PERMÜTASYONLARI (Dizilişleri)... 17 Ölçme ve Değerlendirme...20 Kazanım Değerlendirme

Detaylı

Tanım Bir A kümesinin her elemanı, bir B kümesinin de elamanı ise, A kümesine B kümesinin alt kümesi denir.

Tanım Bir A kümesinin her elemanı, bir B kümesinin de elamanı ise, A kümesine B kümesinin alt kümesi denir. BÖLÜM 1 KÜMELER CEBİRİ Küme, iyi tanımlanmış ve farklı olan nesneler topluluğudur. Yani küme, belli bir kurala göre verilmiş nesnelerin listesidir. Nesneler reel veya kavramsal olabilir. Kümede bulunan

Detaylı

4. Bir tabakta 3 elma, 4 armut ve 5 portakal vardır.

4. Bir tabakta 3 elma, 4 armut ve 5 portakal vardır. Saymanın Temel İlkesi Birinci elemanı A 1 kümesinden, ikinci elemanı A 2 kümesinden,..., n inci elemanı A n kümesinden alınmak koşulu ile; kaç değişik sıralı n li yazılabilir? 1. Aşağıdaki problemleri,

Detaylı

Not: n tane madeni paranın atılması deneyinde örnek uzayın eleman sayısı

Not: n tane madeni paranın atılması deneyinde örnek uzayın eleman sayısı LYS Matematik Olasılık Tanım: Bir deneyde çıkabilecek tüm sonuçların kümesine örnek uzay denir ve E ile gösterilir. Örnek uzayın herhangi bir elemanına da örnek nokta denir. Örnek: Bir zarın atılması deneyinde

Detaylı

Ders 2: Küme Teorisi, Örnek Uzay, Permütasyonlar ve Kombinasyonlar

Ders 2: Küme Teorisi, Örnek Uzay, Permütasyonlar ve Kombinasyonlar Ders 2: Küme Teorisi, Örnek Uzay, Permütasyonlar ve Kombinasyonlar Küme Kavramı Küme İşlemleri Deney, Örnek Uzay, Örnek Nokta ve Olay Kavramları Örnek Noktaları Sayma Permütasyonlar Kombinasyonlar Parçalanmalar

Detaylı

İstenen Durum Olasılık Tüm Durum 12

İstenen Durum Olasılık Tüm Durum 12 OLASILIK ÇIKMIŞ SORULAR 1.SORU İçinde top bulunan iki torbadan birincisinde beyaz, siyah ve ikincisinde beyaz, 5 siyah top vardır. Birinci torbadan bir top çekilip rengine bakılmadan ikinci torbaya atılıyor.

Detaylı

PERMÜTASYON KOMBĐNASYON BĐNOM VE OLASILIK

PERMÜTASYON KOMBĐNASYON BĐNOM VE OLASILIK YILLAR 00 00 00 00 00 00 008 009 00 0 ÖSS - - - ÖYS PERMÜTASYON KOMBĐNASYON BĐNOM VE OLASILIK TEMEL SAYMA KURALLARI Örnek ( ) adet hediyeden üçü üç kişiye, her birine birer hediye vermek kaydıyla kaç değişik

Detaylı

LYS MATEMATÝK II Soru Çözüm Dersi Kitapçýðý 5 (MF-TM)

LYS MATEMATÝK II Soru Çözüm Dersi Kitapçýðý 5 (MF-TM) LYS MATEMATÝK II Soru Çözüm Dersi Kitapçýðý 5 (MF-TM) Permütasyon Kombinasyon Binom Açýlýmý Bu yayýnýn her hakký saklýdýr. Tüm haklarý bry Birey Eðitim Yayýncýlýk Pazarlama Ltd. Þti. e aittir. Kýsmen de

Detaylı

Olasılık, bir deneme sonrasında ilgilenilen olayın tüm olaylar içinde ortaya çıkma ya da gözlenme oranı olarak tanımlanabilir.

Olasılık, bir deneme sonrasında ilgilenilen olayın tüm olaylar içinde ortaya çıkma ya da gözlenme oranı olarak tanımlanabilir. 5.SUNUM Olasılık, bir deneme sonrasında ilgilenilen olayın tüm olaylar içinde ortaya çıkma ya da gözlenme oranı olarak tanımlanabilir. Günlük hayatta sıklıkla kullanılmakta olan olasılık bir olayın ortaya

Detaylı

OLASILIK. (Bu belgenin güncellenmiş halini bu adresten indirebilirsiniz)

OLASILIK.  (Bu belgenin güncellenmiş halini bu adresten indirebilirsiniz) OLASILIK 46 0 86 48 destek@sinavdestek.com www.sinavdestek.com (Bu belgenin güncellenmiş halini bu adresten indirebilirsiniz) JET Yayınları Ocak 20 0. Teorik Olasılık 0.. Deney ve Çıktı 4. Bir zar ile

Detaylı

KÜMELER ÜNİTE 1. ÜNİTE 1. ÜNİTE 2. ÜNİTE 1. ÜNİT

KÜMELER ÜNİTE 1. ÜNİTE 1. ÜNİTE 2. ÜNİTE 1. ÜNİT KÜMELER ÜNİTE 1. ÜNİTE 1. ÜNİTE 2. ÜNİTE 1. ÜNİT Kümelerde Temel Kavramlar 1. Kazanım : Küme kavramını açıklar; liste, Venn şeması ve ortak özellik yöntemleri ile gösterir. 2. Kazanım : Evrensel küme,

Detaylı

ÖSYM M TEMEL MATEMATİK TESTİ YGS / MAT. Diğer sayfaya geçiniz. 1. Bu testte 40 soru vardır.

ÖSYM M TEMEL MATEMATİK TESTİ YGS / MAT. Diğer sayfaya geçiniz. 1. Bu testte 40 soru vardır. TEMEL MATEMATİK TESTİ 2011 - YGS / MAT M9991.01001 1. Bu testte 40 soru vardır. 1. 2. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Temel Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. işleminin sonucu kaçtır?

Detaylı

2000 Birinci Aşama Sınav Soruları

2000 Birinci Aşama Sınav Soruları 2000 irinci şama Sınav Soruları Lise 1 Soruları 1 369 sayısı bir kaç ardışık doğal sayının toplamı olarak kaç farklı biçimde yazılabilir? )2 )3 )4 )5 )7 2 ve sayıları 2000 sayısının pozitif bölenleri olmak

Detaylı

Olasılık bir olayın meydana gelme şansının sayısal ifadesidir. Örnekler:

Olasılık bir olayın meydana gelme şansının sayısal ifadesidir. Örnekler: OLASILIK Populasyon hakkında bilgi sahibi olmak amacı ile alınan örneklerden elde edilen bilgiler, bire bir doğru olmayıp hepsi mutlaka bir hata payı taşımaktadır. Bu hata payının ortaya çıkmasının sebebi

Detaylı

Kombinatorik {\} /\ Suhap SAHIN

Kombinatorik {\} /\ Suhap SAHIN Kombinatorik 0 {\} /\ Suhap SAHIN Kombinatorik Kombinatorik Permutasyon Kaç farklı sekilde sıralanır? Permutasyon n tane x tane P(n,x) = n! (n-x)! kaç farklı sekilde sıralanır? P n x Permutasyon 6 tane

Detaylı

KONTROL TESTİ - 4. 1. Birinci galeride A markasından 4, B markasından 6 araç; ikinci geleride ise A markasından 8, B markasından 4 araç vardır.

KONTROL TESTİ - 4. 1. Birinci galeride A markasından 4, B markasından 6 araç; ikinci geleride ise A markasından 8, B markasından 4 araç vardır. KONTROL TESTİ - 4. Birinci galeride A markasından 4, B markasından 6 araç; ikinci geleride ise A markasından 8, B markasından 4 araç vardır. Bu galerilerden rastgele alınan bir aracın A markasından olduğu

Detaylı

MateMito AKILLI MATEMATİK DEFTERİ

MateMito AKILLI MATEMATİK DEFTERİ Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz! MateMito AKILLI MATEMATİK DEFTERİ Artık matematikten korkmuyorum. Artık matematiği çok seviyorum. Artık az yazarak çok soru çözüyorum. Artık matematikten sıkılmıyorum.

Detaylı

SERİMYA 2003 I. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI

SERİMYA 2003 I. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI SERİMYA 00 I. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI. + + 5 0 + + + 0 40 toplamının sonucu kaçtır? A) 5 B) C) D) E) + 4. a,b,c Z olmak üzere, a + b + c 7 = 6 ise, a.b.c kaçtır? A) 6 B) 8 C) D) 6 E) 8 y.

Detaylı

Olasılık bir diğer ifadeyle bir olayın meydana gelme şansının sayısal ifadesidir. Örnekler:

Olasılık bir diğer ifadeyle bir olayın meydana gelme şansının sayısal ifadesidir. Örnekler: OLASILIK Populasyon hakkında bilgi sahibi olmak amacı ile alınan örneklerden elde edilen bilgiler bire bir doğru olmayıp hepsi mutlaka bir hata payı taşımaktadır. Bu hata payının ortaya çıkmasının sebebi

Detaylı

Örnek Bir zar atıldığında zarın üstünde bulunan noktaların sayısı gözlensin. Çift sayı gelmesi olasılığı nedir? n(s) = 3 6 = 1 2

Örnek Bir zar atıldığında zarın üstünde bulunan noktaların sayısı gözlensin. Çift sayı gelmesi olasılığı nedir? n(s) = 3 6 = 1 2 Bir Olayın Olasılığı P(A) = n(a) n(s) = A nın eleman sayısı S nin eleman sayısı Örnek Bir zar atıldığında zarın üstünde bulunan noktaların sayısı gözlensin. Çift sayı gelmesi olasılığı nedir? Çözüm: S

Detaylı

İZMİR MATEMATİK OLİMPİYATI 1. AŞAMA SINAVI

İZMİR MATEMATİK OLİMPİYATI 1. AŞAMA SINAVI İZMİR MATEMATİK OLİMPİYATI 1. AŞAMA SINAVI 20.05.2018 Sınava giren öğrencinin ADI SOYADI :.......................................................................... T.C. KİMLİK NO :..................................................................

Detaylı

XII. Ulusal Matematik Olimpiyatı Birinci Aşama Sınavı

XII. Ulusal Matematik Olimpiyatı Birinci Aşama Sınavı XII. Ulusal Matematik Olimpiyatı Birinci Aşama Sınavı A 1. Köşeleri, yarıçapı 1 olan çemberin üstünde yer alan düzgün bir n-genin çevre uzunluğunun alanına oranı 4 3 ise, n kaçtır? 3 a) 3 b) 4 c) 5 d)

Detaylı

Okul kantininde 6 değişik türde yemek vardır. İki değişik türlü yemek, yemek isteyen bir öğrenci kaç seçim yapabilir? A) 30 B) 15 C) 10 D) 6 E) 3

Okul kantininde 6 değişik türde yemek vardır. İki değişik türlü yemek, yemek isteyen bir öğrenci kaç seçim yapabilir? A) 30 B) 15 C) 10 D) 6 E) 3 KOMBİNASYON ÇIKMIŞ SORULAR 1.SORU Okul kantininde 6 değişik türde yemek vardır. İki değişik türlü yemek, yemek isteyen bir öğrenci kaç seçim yapabilir? 8 yemekten 3'ü seçilecek. 8 8.7. 6 3 3..1 Cevap:

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ OLASILIĞA GİRİŞ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ OLASILIĞA GİRİŞ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İST 213 OLASILIK DERSİ OLASILIĞA GİRİŞ DOÇ. DR. NİHAL ERGİNEL OLASILIĞA GİRİŞ - Bugün yağmur yağma olasılığı % 75 dir. - X marka bilgisayarın hiç servis gerektirmeden 100000 saat çalışması

Detaylı

2. (x 1 + x 2 + x 3 + x 4 + x 5 ) 10 ifadesinin açılımında kaç terim vardır?

2. (x 1 + x 2 + x 3 + x 4 + x 5 ) 10 ifadesinin açılımında kaç terim vardır? Numarası : Adı Soyadı : SINAV YÖNERGESİ İşaretlemelerinizde kurşun kalem kullanınız. Soru ve cevap kağıtlarına numaranızı ve isminizi mürekkepli kalem ile yazınız. Sınavın ilk 30 dakikasında sınıftan çıkılmayacaktır.

Detaylı

OLASILIĞA GİRİŞ P( )= =

OLASILIĞA GİRİŞ P( )= = OLASILIĞA GİRİŞ - Bugün yağmur yağma olasılığı % 75 dir. - X marka bilgisayarın hiç servis gerektirmeden 100000 saat çalışması olasılığı %85 dir. Olasılık modelleri; Sıvı içindeki moleküllerin davranışlarını

Detaylı

Buna göre, eşitliği yazılabilir. sayılara rasyonel sayılar denir ve Q ile gösterilir. , -, 2 2 = 1. sayıdır. 2, 3, 5 birer irrasyonel sayıdır.

Buna göre, eşitliği yazılabilir. sayılara rasyonel sayılar denir ve Q ile gösterilir. , -, 2 2 = 1. sayıdır. 2, 3, 5 birer irrasyonel sayıdır. TEMEL KAVRAMLAR RAKAM Bir çokluk belirtmek için kullanılan sembollere rakam denir. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sembolleri birer rakamdır. 2. TAMSAYILAR KÜMESİ Z = {..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4,... }

Detaylı

{ x,y x y + 19 = 0, x, y R} = 3 tir. = sonlu kümesinin 32 tane alt kümesinde

{ x,y x y + 19 = 0, x, y R} = 3 tir. = sonlu kümesinin 32 tane alt kümesinde 1. Aşağıdaki kümelerden hangisi sonsuz küme belirtir? A) A = { x 4 < x < 36,x N} B) B = { x 19 < x,x asal sayı} C) C = { x x = 5k,0 < x < 100,k Z} D) D = { x x = 5, x Z} E) E = { x x < 19,x N}. A, B ve

Detaylı

KPSS 2009 GY-(31) YAPRAK TEST SORU KONU ANLATIM SAYFA SORU x olduğuna göre, x kaçtır? A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1

KPSS 2009 GY-(31) YAPRAK TEST SORU KONU ANLATIM SAYFA SORU x olduğuna göre, x kaçtır? A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1 KPSS 009 GY-(31) YAPRAK TEST-17 19. SORU 31. x 1 3 9 1 x 1 7 9 olduğuna göre, x kaçtır? A) 3 B) C) 1 19. x 6 x 1 3 9 olduğuna göre, x kaçtır? A) 5 B) 4 C) 3 D) E) 1 D) 1 E) KONU ANLATIM SAYFA 194 15. SORU

Detaylı

1. BÖLÜM Mantık BÖLÜM Sayılar BÖLÜM Rasyonel Sayılar BÖLÜM I. Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler

1. BÖLÜM Mantık BÖLÜM Sayılar BÖLÜM Rasyonel Sayılar BÖLÜM I. Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler ORGANİZASYON ŞEMASI 1. BÖLÜM Mantık... 7. BÖLÜM Sayılar... 13 3. BÖLÜM Rasyonel Sayılar... 93 4. BÖLÜM I. Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler... 103 5. BÖLÜM Mutlak Değer... 113 6. BÖLÜM Çarpanlara Ayırma...

Detaylı

Temel Olasılık {\} /\ Suhap SAHIN

Temel Olasılık {\} /\ Suhap SAHIN Temel Olasılık 0 {\} /\ Suhap SAHIN Olasılık P(E) : E nin olma olasılıgı n: Deneme sayısı n(e): Denemelerden kaçı E ile sonuçlandı Deneme sayısı sonsuza( ) yaklasırsa P(E) = limn n(e) n Örnek Uzay S: Bir

Detaylı

İstatistik ve Olasılık

İstatistik ve Olasılık İstatistik ve Olasılık Ders 4: OLASILIK TEORİSİ Giriş Bu bölüm sonunda öğreneceğiniz konular: Rastgele Olay Örnek Uzayı Olasılık Aksiyomları Bağımsız ve Ayrık Olaylar Olasılık Kuralları Koşullu Olasılık

Detaylı

YENİ ORTAÖĞRETİM MATEMATİK PROGRAMINA UYGUNDUR. YGS MATEMATİK 3. KİTAP MERVE ÇELENK FİKRET ÇELENK

YENİ ORTAÖĞRETİM MATEMATİK PROGRAMINA UYGUNDUR. YGS MATEMATİK 3. KİTAP MERVE ÇELENK FİKRET ÇELENK YENİ ORTAÖĞRETİM MATEMATİK PROGRAMINA UYGUNDUR. YGS MATEMATİK 3. KİTAP MERVE ÇELENK FİKRET ÇELENK İÇİNDEKİLER Kümeler 5 44 Fonksiyonlar 1 45 88 Fonksiyonlar 2 89 124 Sayma Kuralları 125 140 Faktöriyel

Detaylı

2013 YGS MATEMATİK. a a olduğuna göre, a kaçtır? olduğuna göre, m kaçtır? A) 1 2 C) 1 4 E) 4 9 B) 3 2 D) 1 9 A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

2013 YGS MATEMATİK. a a olduğuna göre, a kaçtır? olduğuna göre, m kaçtır? A) 1 2 C) 1 4 E) 4 9 B) 3 2 D) 1 9 A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 0 YGS MATEMATİK. m olduğuna göre, m kaçtır?. a a a a olduğuna göre, a kaçtır? A) B) ) D) 6 E) 7 A) B) ) D) 9 E) 9.. (0,) (0,) işleminin sonucu kaçtır? A) 0,06 B) 0,08 ) 0, D) 0, E) 0, A B B D B A BD 9?

Detaylı

SERİMYA II. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI

SERİMYA II. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI SERİMYA - 4 II. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI. 4? 4 4. A B denkleminde A ve B birbirinden farklı pozitif tam sayılar olduğuna göre, A + B toplamı kaçtır? işleminin sonucu kaçtır? A) 6 B) 8 C) D)

Detaylı

ÜNİTE 11 ÜNİTE 9 MATEMATİK. Kümeler. 1. Bölüm: Kümelerde Temel Kavramlar 2. Bölüm: Kümelerde İşlemler. 9. Sınıf Matematik

ÜNİTE 11 ÜNİTE 9 MATEMATİK. Kümeler. 1. Bölüm: Kümelerde Temel Kavramlar 2. Bölüm: Kümelerde İşlemler. 9. Sınıf Matematik ÜNİTE 11 ÜNİTE Kümeler 1. Bölüm: Kümelerde Temel Kavramlar 2. Bölüm: Kümelerde İşlemler 9 MATEMATİK 1. ÜNİTEDE HEDEFLENEN KAZANIMLAR 1. BÖLÜM: KÜMELERDE TEMEL KAVRAMLAR Kazanım 9.1.1.1: Küme kavramını

Detaylı

2011 YGS MATEMATİK Soruları

2011 YGS MATEMATİK Soruları 0 YGS MTEMTİK Soruları. + + ) 8 ) 0 ) 6 ) E). a = 6 b = ( a)b olduğuna göre, ifadesinin değeri kaçtır? ) ) 6 ) 9 ) 8 E). (.0 ) ) 0, ) 0, ) 0, ) E) 6. x = y = 8 z = 6 olduğuna göre, aşağıdaki sıralamalardan

Detaylı

İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL BİLİM OLİMPİYATLARI 2017 LİSE MATEMATİK SINAVI. 10 Mayıs 2017 Çarşamba,

İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL BİLİM OLİMPİYATLARI 2017 LİSE MATEMATİK SINAVI. 10 Mayıs 2017 Çarşamba, İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL BİLİM OLİMPİYATLARI 07 LİSE MATEMATİK SINAVI 0 Mayıs 07 Çarşamba, 09.30 -.30 Öğrencinin, Adı Soyadı : T.C. Kimlik No : Okulu / Sınıfı : Sınav Merkezi : . Bir

Detaylı

VERİ, SAYMA ve OLASILIK ÜNİTE 6. ÜNİTE 6. ÜNİTE 6. ÜNİTE 6. ÜNİT

VERİ, SAYMA ve OLASILIK ÜNİTE 6. ÜNİTE 6. ÜNİTE 6. ÜNİTE 6. ÜNİT VERİ, SAYMA ve OLASILIK ÜNİTE 6. ÜNİTE 6. ÜNİTE 6. ÜNİTE 6. ÜNİT VERİ SAYMA. Kazanım : Merkezi eğilim ve yayılım ölçüleri Aritmetik ortalama, ortanca, tepe değer, en büyük değer, en küçük değer ve açıklık

Detaylı

TEMEL MATEMATİK YGS DENEME SINAVI - 1 YGS AYHAN YANAĞLIBAŞ

TEMEL MATEMATİK YGS DENEME SINAVI - 1 YGS AYHAN YANAĞLIBAŞ TEMEL MATEMATİK YGS DENEME SINAVI - YGS AYHAN YANAĞLIAŞ 05-06 u çalışmanın her aşamasında emeğini esirgemeyen öğretmen arkadaşlarıma teşekkür ederim. Aralık-05 TEMEL MATEMATİK TESTİ YGS-. 06, ^04, h -

Detaylı

3)Aşağıdaki tabloda gruplandırılmış bir veri kümesi bulunmaktadır. Bu veri kümesinin mutlak ortalamadan sapması aşağıdakilerden hangisidir?

3)Aşağıdaki tabloda gruplandırılmış bir veri kümesi bulunmaktadır. Bu veri kümesinin mutlak ortalamadan sapması aşağıdakilerden hangisidir? İSTATİSTİK SORU VE CEVAPLARI 1)Tabloda 500 kişinin sahip oldukları akıllı telefon markalarını gösteren bilgiler verilmiştir.bu tabloda ki bilgileri yansıtan daire grafiği aşağıdakilerden hangisidir? TELEFON

Detaylı

2. Aşağıdaki pseudocode ile verilen satırlar işletilirse, cnt isimli değişkenin son değeri ne olur?

2. Aşağıdaki pseudocode ile verilen satırlar işletilirse, cnt isimli değişkenin son değeri ne olur? Numarası : Adı Soyadı : SINAV YÖNERGESİ İşaretlemelerinizde kurşun kalem kullanınız. Soru ve cevap kağıtlarına numaranızı ve isminizi mürekkepli kalem ile yazınız. Sınavın ilk 30 dakikasında sınıftan çıkılmayacaktır.

Detaylı

Diğer sayfaya geçiniz. 2013 - YGS / MAT TEMEL MATEMATİK TESTİ. olduğuna göre, a kaçtır? olduğuna göre, m kaçtır?

Diğer sayfaya geçiniz. 2013 - YGS / MAT TEMEL MATEMATİK TESTİ. olduğuna göre, a kaçtır? olduğuna göre, m kaçtır? TEMEL MATEMATİK TESTİ 1. Bu testte 40 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Temel Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. 3. olduğuna göre, a kaçtır? olduğuna göre, m kaçtır? A)

Detaylı

Olasılık Föyü KAZANIMLAR

Olasılık Föyü KAZANIMLAR Olasılık Föyü KAZANIMLAR Bir olaya ait olası durumları belirler. Daha fazla, eşit, daha az olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal I / 11 Mayıs Matematik Soruları ve Çözümleri E) 2.

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal I / 11 Mayıs Matematik Soruları ve Çözümleri E) 2. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Đlkbahar / Sayısal I / Mayıs 2008 Matematik Soruları ve Çözümleri 3 3. + : 7 4 7 4 işleminin sonucu kaçtır? A) 4 3 B) 4 5 C) 7 4 D) 5 7 E) 2

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. FEN LİSESİ 10.SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI 10.SINIF KAZANIM VE SÜRE TABLOSU

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. FEN LİSESİ 10.SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI 10.SINIF KAZANIM VE SÜRE TABLOSU 08 09 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. FEN LİSESİ 0.SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI 0.SINIF KAZANIM VE SÜRE TABLOSU No Konular Kazanım sayısı Ders Saati Ağırlık (%) VERİ, SAYMA VE OLASILIK 0. SAYMA

Detaylı

8. SINIF MATEMATİK. Asal Çarpanlar Test sayısının kaç tane asal çarpanı vardır?

8. SINIF MATEMATİK. Asal Çarpanlar Test sayısının kaç tane asal çarpanı vardır? 8. SINIF MTEMTİ sal Çarpanlar Test. 84 sayısının kaç tane asal çarpanı vardır? ) 2 ) 3 ) 4 ) 5 5. İki basamaklı 9m sayısı asal sayıdır. una göre m yerine kaç farklı rakam yazılabilir? ) ) 2 ) 3 ) 4 2.

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Fatih TOSUNOĞLU Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Fatih TOSUNOĞLU Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Mühendislikte İstatistiksel Yöntemler Yrd. Doç. Dr. Fatih TOSUNOĞLU Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 1 GİRİŞ Olasılık Teorisi: Matematiğin belirsizlik taşıyan

Detaylı

8. 2 x+1 =20 x. 9. x 3 +6x 2-4x-24=0 10.

8. 2 x+1 =20 x. 9. x 3 +6x 2-4x-24=0 10. MAT-1 EK SORULAR-2 1. 6. A)7 B)8 C)15.D)56 E)64 Olduğuna göre x.a)1 B)2 C)3 D)4 E)6 7. 2. Birbirinden farklı x ve y gerçek A)5.B)6 C)7 D)8 E)9 sayıları için; x 2 +2009y=y 2 +2009x eşitliği sağlandığına

Detaylı

10. SINIF. Sayma TEST. 1. Bir otobüse binen 3 yolcu yan yana duran 4 boş koltuğa kaç farklı şekilde oturabilirler?

10. SINIF. Sayma TEST. 1. Bir otobüse binen 3 yolcu yan yana duran 4 boş koltuğa kaç farklı şekilde oturabilirler? SINI Sama. ir otobüse binen olcu an ana duran boş koltuğa kaç farklı şekilde oturabilirler? ) ) ) 8 ) 6 ) 8 KZNI KVR. = #,,,,, - kümesinin elemanları kullanılarak basamaklı rakamları birbirinden farklı

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 10. SINIF MATEMATİK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 10. SINIF MATEMATİK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 07-08 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 0. SINIF MATEMATİK DERSİ 0... Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma prensiplerini kullanarak hesaplar. 0... Sınırsız sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini

Detaylı

Tesadüfi Değişken. w ( )

Tesadüfi Değişken. w ( ) 1 Tesadüfi Değişken Tesadüfi değişkenler gibi büyük harflerle veya gibi yunan harfleri ile bunların aldığı değerler de gibi küçük harflerle gösterilir. Tesadüfi değişkenler kesikli veya sürekli olmak üzere

Detaylı

8. SINIF GENEL AÇIKLAMA

8. SINIF GENEL AÇIKLAMA 8. SINIF GENEL AÇIKLAMA Bu kitapçık bölümden oluşmaktadır. 1. bölümde yer alan 5 sorunun her biri 1, puan değerindedir.. bölümde yer alan 15 sorunun her biri,4 puan değerindedir.. bölümde yer alan 10 sorunun

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Ünite Kazanımları Sayma Permütasyon (Sıralama) (6 saat) Konu Kavrama (Kazanım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)...

İÇİNDEKİLER. Ünite Kazanımları Sayma Permütasyon (Sıralama) (6 saat) Konu Kavrama (Kazanım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)... İÇİNDEKİLER VERİ, SAYMA VE OLASILIK (8 Saat) Ünite Kazanımları... 4 Sayma Permütasyon (Sıralama) (6 saat)... 7 Konu Kavrama (Kazanım,,, 4,, 6, 7, 8)... 8 Pekiştirme Testi... Tekrarlı Permütasyon (6 saat)...

Detaylı

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 23. LİSELERARASI MATEMATİK YARIŞMASI

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 23. LİSELERARASI MATEMATİK YARIŞMASI DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 23. LİSELERARASI MATEMATİK YARIŞMASI BİREYSEL YARIŞMA SORULARI CEVAPLARI CEVAP KAĞIDI ÜZERİNE YAZINIZ. SORU KİTAPÇIĞINI KARALAMA MAKSATLI KULLANABİLİRSİNİZ 1

Detaylı

TAM SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ

TAM SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ . Sınıf Matematik AD SOYAD C E V A P L A R I M NUMARAM A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D TAM SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ.

Detaylı

1. BÖLÜM. Sayılarda Temel Kavramlar. Bölme - Bölünebilme - Faktöriyel EBOB - EKOK. Kontrol Noktası 1

1. BÖLÜM. Sayılarda Temel Kavramlar. Bölme - Bölünebilme - Faktöriyel EBOB - EKOK. Kontrol Noktası 1 1. BÖLÜM Sayılarda Temel Kavramlar Bölme - Bölünebilme - Faktöriyel EBOB - EKOK Kontrol Noktası 1 Isınma Hareketleri 1 Uygun eşleştirmeleri yapınız. I. {0, 1, 2,..., 9} II. {1, 2, 3,...} III. {0, 1, 2,

Detaylı

6. Ali her gün cebinde kalan parasının (2009) a, b ve c farklı pozitif tamsayılar, 9. x, y, z pozitif gerçek sayılar,

6. Ali her gün cebinde kalan parasının (2009) a, b ve c farklı pozitif tamsayılar, 9. x, y, z pozitif gerçek sayılar, 1. 9 2 x 2 ifadesinin açılımında sabit x terim kaç olur? A) 672 B) 84 C) 1 D) -84.E) -672 6. Ali her gün cebinde kalan parasının %20 sini harcamaktadır. Pazartesi sabahı haftalığını alan Ali ni Salı günü

Detaylı

NİSAN 2010 DENEMESİ A)75 B)80 C)85 D)90 E)95 A)0 B)1 C)2 D)3 E)4

NİSAN 2010 DENEMESİ A)75 B)80 C)85 D)90 E)95 A)0 B)1 C)2 D)3 E)4 NİSAN 21 DENEMESİ 1) ABCD dikdörtgeninin AB kenarı üzerindeki M noktasından geçen ve CM doğrusuna dik olan doğru AD kenarını E noktasında kesiyor. M noktasından CE doğrusuna indirilen dikmenin ayağı P

Detaylı

İÇİNDEKİLER TOPLAMA YOLUYLA SAYMA YÖNTEMİ...59-60... 01-01 ÇARPMA YOLUYLA SAYMA YÖNTEMİ...61-64... 02-03 FAKTÖRİYEL...65-66...

İÇİNDEKİLER TOPLAMA YOLUYLA SAYMA YÖNTEMİ...59-60... 01-01 ÇARPMA YOLUYLA SAYMA YÖNTEMİ...61-64... 02-03 FAKTÖRİYEL...65-66... İÇİNDEKİLER Sayfa No Test No 3-PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM, OLASILIK VE İSTATİSTİK TOPLAMA YOLUYLA SAYMA YÖNTEMİ...59-60... 01-01 ÇARPMA YOLUYLA SAYMA YÖNTEMİ...61-64... 0-03 FAKTÖRİYEL...65-66...

Detaylı

10. Sınıf Matemat k Ders İşleme Defter. Altın Kalem Yayınları

10. Sınıf Matemat k Ders İşleme Defter. Altın Kalem Yayınları 10. Sınıf Matemat k Ders İşleme Defter OLASILIK Altın Kalem Yayınları KOŞULLU OLASILIK Bas t olayların olma olasılıklarını 9. sınıf matemat k konularında şlem şt k. Ş md yapacağımız se daha karmaşık olayların

Detaylı

LYS YE DOĞRU MATEMATİK TESTİ

LYS YE DOĞRU MATEMATİK TESTİ MTMTİK TSTİ LYS-. u testte Matematik ile ilgili 50 soru vardır.. evaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.. u testteki süreniz 75 dakikadır.. a, b ve c birer rakam

Detaylı

A) 18 B) 19 C) 20 D) 21 A) 1226 B) 1225 C) 1224 D) 1223

A) 18 B) 19 C) 20 D) 21 A) 1226 B) 1225 C) 1224 D) 1223 . İlk 2 pozitif doğal sayıdan oluşan {, 2, 3,,...,, 2} kümesi veriliyor. u kümeden 3 eleman çıkartıldığında geriye kalan elemanların sayı değerleri çarpımı tam kare oluyor. una göre, çıkartılan sayıların

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ 11. MATEMATİK YARIŞMASI 9. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI 3. (abc) üç basamaklı, (bc) iki basamaklı doğal sayılardır.

ÖZEL EGE LİSESİ 11. MATEMATİK YARIŞMASI 9. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI 3. (abc) üç basamaklı, (bc) iki basamaklı doğal sayılardır. . A = {,,,4,5,6 } kümesinin boş olmayan bütün alt kümelerindeki en küçük elemanların aritmetik ortalaması kaçtır? 6 7 8 9 40 A) B) C) D) E) 9 0 0 ÖZEL EGE LİSESİ. MATEMATİK YARIŞMASI. (abc) üç basamaklı,

Detaylı

ÇARPANLAR VE KATLAR I sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hâli aşağıdakilerden A) B) C) D)

ÇARPANLAR VE KATLAR I sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hâli aşağıdakilerden A) B) C) D) 8. Sınıf MATEMATİK ÇARPANLAR VE KATLAR I. Aşağıdakilerden hangisi 6 nın çarpanlarından biridir? A) 3 B) 6 C) 8 D) TEST. 360 sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hâli aşağıdakilerden hangisidir? A) 3. 3.

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 18 Kasım 2007. Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 18 Kasım 2007. Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Sonbahar / Sayısal I / 18 Kasım 2007 Matematik Soruları ve Çözümleri 1. Bir sayının 0,02 ile çarpılmasıyla elde edilen sonuç, aynı sayının aşağıdakilerden

Detaylı

10. SINIF. No Konular Kazanım Sayısı VERİ, SAYMA VE OLASILIK SAYMA VE OLASILIK Sıralama ve Seçme

10. SINIF. No Konular Kazanım Sayısı VERİ, SAYMA VE OLASILIK SAYMA VE OLASILIK Sıralama ve Seçme 10. SINIF No Konular Kazanım Sayısı VERİ, SAYMA VE OLASILIK Ders Saati Ağırlık (%) 10.1. SAYMA VE OLASILIK 8 38 18 10.1.1. Sıralama ve Seçme 6 26 12 10.1.2. Basit Olayların Olasılıkları 2 12 6 SAYILAR

Detaylı

Olasılık bir olayın meydana gelme şansının sayısal ifadesidir. Örnekler:

Olasılık bir olayın meydana gelme şansının sayısal ifadesidir. Örnekler: OLSILIK Populasyon hakkında bilgi sahibi olmak amacı ile alınan örneklerden elde edilen bilgiler, bire bir doğru olmayıp hepsi mutlaka bir hata payı taşımaktadır. Bu hata payının ortaya çıkmasının sebebi

Detaylı

TEOG. Sayma Sayıları ve Doğal Sayılar ÇÖZÜM ÖRNEK ÇÖZÜM ÖRNEK SAYI BASAMAKLARI VE SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESİ 1. DOĞAL SAYILAR.

TEOG. Sayma Sayıları ve Doğal Sayılar ÇÖZÜM ÖRNEK ÇÖZÜM ÖRNEK SAYI BASAMAKLARI VE SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESİ 1. DOĞAL SAYILAR. TEOG Sayma Sayıları ve Doğal Sayılar 1. DOĞAL SAYILAR 0 dan başlayıp artı sonsuza kadar giden sayılara doğal sayılar denir ve N ile gösterilir. N={0, 1, 2, 3,...,n, n+1,...} a ve b doğal sayılar olmak

Detaylı

12-A. Sayılar - 1 TEST

12-A. Sayılar - 1 TEST -A TEST Sayılar -. Birbirinden farklı beş pozitif tam sayının toplamı 0 dur. Bu sayılardan sadece ikisi den büyüktür. Bu sayılardan üç tanesi çift sayıdır. Buna göre bu sayılardan en büyüğü en çok kaç

Detaylı

ÖZEL YUNUS GÜNER FEN ve ANADOLU LĐSESĐ MATEMATĐK OLĐMPĐYATI TAKIM SEÇME SINAVI

ÖZEL YUNUS GÜNER FEN ve ANADOLU LĐSESĐ MATEMATĐK OLĐMPĐYATI TAKIM SEÇME SINAVI ÖZEL YUNUS GÜNER FEN ve NDOLU LĐSESĐ MTEMTĐK OLĐMPĐYTI TKIM SEÇME SINVI Süre: 90 dakika ÖĞRENĐNĐN DI SOYDI: SINVL ĐLGĐLĐ UYRILR: u sınav çoktan seçmeli 32 sorudan oluşmaktadır. Her sorunun sadece bir doğru

Detaylı

3. Ünsal Tülbentçi Matematik Yarışması Mayıs 2014 8.Sınıf Sayfa 1

3. Ünsal Tülbentçi Matematik Yarışması Mayıs 2014 8.Sınıf Sayfa 1 . Alanı 36 5 olan bir ABC ikizkenar üçgeninde ==2 ise bu üçgende B den AC ye inilen dikmenin ayağının C noktasına olan uzaklığı nedir? ) 2,8) 3) 3,2 ) 3,7 ) 4, 2. Ayrıt uzunlukları 4, 0 ve 4 5 olan dikdörtgenler

Detaylı

8. SINIF MATEMATiK OLASILIK. Murat ÇAVDAR OLASILIK. Olasılık: Sonucu önceden kesin olarak bilinmeyen rastlantıya bağlı olaylara olasılık denir.

8. SINIF MATEMATiK OLASILIK. Murat ÇAVDAR OLASILIK. Olasılık: Sonucu önceden kesin olarak bilinmeyen rastlantıya bağlı olaylara olasılık denir. 04 8. SINIF MATEMATiK OLASILIK OLASILIK Olasılık: Sonucu önceden kesin olarak bilinmeyen rastlantıya bağlı olaylara olasılık denir. Bir zarın atılması, bir torbadan top çekilmesi, bir paranın yazı veya

Detaylı

ALES EŞİT AĞIRLIK VE SAYISAL ADAYLAR İÇİN ALES SORU BANKASI. Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker - Savaş Doğan. Eğitimde

ALES EŞİT AĞIRLIK VE SAYISAL ADAYLAR İÇİN ALES SORU BANKASI. Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker - Savaş Doğan. Eğitimde ALES 2017 EŞİT AĞIRLIK VE SAYISAL ADAYLAR İÇİN ALES SORU BANKASI Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker - Savaş Doğan Eğitimde 30. yıl Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker - Savaş Doğan ALES Eşit Ağırlık ve Sayısal Soru

Detaylı

5. SINIF GENEL AÇIKLAMA

5. SINIF GENEL AÇIKLAMA 5. SINIF GENEL AÇIKLAMA Bu kitapçık 3 bölümden oluşmaktadır. 1. bölümde yer alan 25 sorunun her biri 1,2 puan değerindedir. 2. bölümde yer alan 15 sorunun her biri 2,4 puan değerindedir. 3. bölümde yer

Detaylı

ALES / İLKBAHAR 2008 DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ "A" OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM SAYISAL-1 TESTİ

ALES / İLKBAHAR 2008 DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM SAYISAL-1 TESTİ DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ "A" OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM SAYISAL- TESTİ Sınavın bu bölümünden alacağınız standart puan, Sayısal Ağırlıklı ALES Puanınızın (ALES-SAY)

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES)

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) 00000000001 AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) plam cevaplama süresi 150 akikadır. (,5 saat) SAYISAL BÖLÜM SAYISAL - 1 TESTİ Sınavın bu bölümünden alacağınız standart puan, Sayısal

Detaylı

2001 ÖSS. A) a-1 B) a 2 +1 C) a 2 +a D) a 2-2a+1 E) a <x<y olduğuna göre, aşağıdakilerden hangileri yanlıştır? y x

2001 ÖSS. A) a-1 B) a 2 +1 C) a 2 +a D) a 2-2a+1 E) a <x<y olduğuna göre, aşağıdakilerden hangileri yanlıştır? y x 00 ÖSS. 0, 0,0 0,0 0,00 0,00 0,000 Đşleminin sonucu kaçtır? A) 0, B) 0, C) 0 D) 0 E) 00 6. a bir tamsayı olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisinin sonucu kesinlikle çift sayıdır? A) a- B) a C) a a D) a

Detaylı

ales dört bin soru tarzına en yakın EŞİT AĞIRLIK ve SAYISAL ADAYLARA ALES SORU BANKASI Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker - Savaş Doğan

ales dört bin soru tarzına en yakın EŞİT AĞIRLIK ve SAYISAL ADAYLARA ALES SORU BANKASI Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker - Savaş Doğan ales 2015 tarzına en yakın dört bin soru EŞİT AĞIRLIK ve SAYISAL ADAYLARA ALES SORU BANKASI Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker - Savaş Doğan Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker - Savaş Doğan ALES Eşit Ağırlık ve

Detaylı