ULUSLARARASI PAZARLAMA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULUSLARARASI PAZARLAMA"

Transkript

1 Giriş ULUSLARARASI PAZARLAMA Uluslararası Pazarlama Faaliyetlerinin Planlaması Ve Uluslararası Pazar Çevresi Uluslar arası pazarlama yöneticileri işletmede; uluslar arası pazarlama faaliyetlerinin Planlanması Uygulanması ve Kontrolü Görevlerinden sorumludur. Firmanın dış pazarlarda başarılı olabilmesi, müşterilerin taleplerini karşılayabilme ve kar elde etme ile orantılıdır. Dolayısıyla uluslar arası pazarlama faaliyetleri için öncelikle planlanmalar yapılmalıve faaliyetler bu plan ışığında yürütülmelidir. Pazar Çevresinin Tanınması Pazar Çevresinin Tanınması Planlama seviyeleri Uzun vadeli-politika Orta vadeli-strateji Kısa vadeli-taktik Planlama seviyesi hangisi olursa olsun; UP planlaması; Pazar çevresinin tanınması Pazar bölümlerinin saptanması ve hedef pazar seçimi Pazarlama planlarının belirlenmesi başlıklarındaki üç aşamada yapılmaktadır. Pazar çevresinin tanınması Pazar çevresi iki tür Pazar çevresinden oluşur; Yurt dışı pazar çevresi: yurt dışı müşterilerin talep ve isteklerine cevap vermede başarıyı sağlama amacı Yurt içi pazar çevresi: İhracatçının kendi ülkesindeki ihracat fırsatlarını ve tehditlerini belirleme 1

2 Pazar Çevresinin Tanınması Pazar Çevresinin Tanınması Kontrol edilemeyen pazarlama değişkenleri: Pazar çevresinin özelliklerini değiştirmek kısa vadede zordur, Örneğin ABD gibi güçlü bir ekonomi durgunluğa girerse; bir çok ülke ve firma bundan etkilenir ancak bu durumu değiştiremez ve bu pazarın sunduğu şartlara (mal, kalite, fiyat vb.gibi) adapte olmaya ve planlarını bu şartlara göre yapmaya çalışır. Bir dış ülkede (Çin de) üretim yapan bir firma, Pazar çevresinin ekonomik nabzını iyi tutmalıdır; Kısa ve uzun vadede enflasyon oranının ne olacağını tahmin etmeli ve enflasyonun hammadde ve nihai ürün fiyatlarına olan etkisini iyi analiz etmelidir Üretimi Çin de yaparak ürünleri diğer ülkelere pazarlama sonraki yılarda da karlı olacak mı? Bunları gözden geçirmelidir. İhracat ve ithalatla ilgili kanunlar ülkelerde firmaları bağlayıcıdır Bu nedenlerle uluslar arası pazara girmeden Pazar çevresinin incelenmesi gereklidir. Pazar Çevresinin Tanınması Tedarikçiler Demografik Çevre Pazarlama Aracıları Sosyal ve Kültürel Çevre Üretim Olanakları Đşletmenin Kuruluş Yeri Ekonomik Çevre Đşletmenin Pazarlama Programı Finansal Kaynaklar Đşletmenin Pazarlama Dışı Kaynakları Araştırma ve Geliştirme Đşletmenin Pazarlama Programı Đnsan Kaynakları Đşletmenin Đmajı Rekabet Pazarlama Aracıları Teknoloji Pazar Demografik yapı Ekonomik yapı Coğrafi yapı Teknolojik çevre Rekabet Kültürel çevre Siyasal ve yasal çevre Politik ve Yasal Çevre 2

3 Demografik yapı: Pazardaki müşteri sayısı, bir dış pazara ne kadar mal/hizmet satılabilir sorusunu cevaplamada en kritik faktördür. Nüfus ve nüfusun yaşlara,mesleklere,cinsiyete ve medeni duruma göre dağılımı mal/hizmet satış tahminlerinde ön tahmin olarak kullanılır. Demografik yapı: Nüfusun coğrafi dağılımı da önemlidir, çünkü; Yaşam tarzı ve tüketim ihtiyaçları bakımından kırsal bölgede ve kentsel alanda yaşayan nüfusun alışkanlıkları farklıdır. Mal/hizmetlerin satış oranları coğrafi dağılıma göre çeşitlilik gösterecektir. Genç nüfusun hızla arttığı toplumlarda mal/hizmetlere talepler yükselir Yeni ürünlerin pazara sürülmesi Üretim miktarlarını artırıp maliyetleri düşürür Rekabetçi fiyatlar oluşur Ekonomik yapı: Günümüzde Kişi başına milli gelir düzeyinin, bazı ülkeler arasında uçurum düzeyinde farklılık gösterdiği gözlemlenmektedir. Sözkonusufarklılığa örnek, Lüksemburg takişi başına gelir 2006 yınıda68800 $ iken Somali de maalesef 600$ dır. Ekonomik yapı: Dış pazarların bu ekonomik farklılıkları, bazı ürünlerin dışarıya satış olasılığını düşürür. Lüks tüketim malları, satın alma gücü olmayan ülkelerde pazarlanması çok zordur. Ürünler sadeleştirilerek fiyatları aşağı çekilebilir Fakir pazarlar için özel ürünler üretilebilir 3

4 Ekonomik yapı: Tam tersine alım gücü yüksek olan ülkelerde pazarlama faaliyeti gösteren firmalar, iç pazarda üretilen bir ürünün kalitesini ve fiyatını artırmak suretiyle bu ürünleri dış pazarlara sunabilirler. Lüks yat malzemesi (orman ürünleri) üreten işletmeler, gelir düzeyine bağlı olarak Türkiye de lüks yata talep az olduğu için dış pazarlara açılarak talepleri ve üretim kapasitelerini genişletmişler ve karlılık oranlarını artırmışlardır. Ekonomik yapı: Vergiler yükselince Kullanılabilir gelir azalır ve mal/hizmetlere talep düşer Kişi veya aile gelirinden vergiler ödendikten sonra kalan para Mal/hizmetlerin birçoğuna olan talep Keyfe göre gelir ile ilgilidir. Keyfe göre gelir= Kullanılabilir gelir-temel gereksinimler için yapılan harcamalar (kira, ısınma, su, çocukların okul taksitleri, giyim, sağlık harcamaları vb.gibi), Aile bu temel gereksinimleri ödemeden yeni bir araba almayı ya da tatile gitmeyi düşünemez. Coğrafi yapı : Dış ülkelerin coğrafi yapıları; Arazi yapısı, Isı, nem, gibi özellikler talep edilen malların; Nitelik Miktarını Depolama Taşıma ve Ambalajlama biçimlerini etkiler. Coğrafi yapı : Ülkenin doğal sermayesidir Orman Tarıma elverişli alanlar madenler Akarsu ve Denizlerden oluşur. 4

5 Coğrafi yapı Her firmanın hedef pazarda coğrafi koşulları incelemesi ve bu doğrultuda lojistik bir plan geliştirmesi gereklidir. Çünkü ürünlerin müşterilere zamanında ve yerinde sorunsuz olarak ulaşması son derece önemlidir. Coğrafi yapı turizm sektörünü de geliştirir. Türkiye nin üç tarafının denizle kaplı olması, ılıman iklimi, plajları, kış sporları için uygun olması, turizm tür ve gelirlerini artırma eğilimini hızlandırıyor. Konaklama Ulaşım hizmetleri Tesislere mal/hizmet sağlayan gıda ve içki sektörleri ve işgücü talebini olumlu etkilemektedir. Teknolojik çevre İhracat ve dışa açılmada en önemli unsurlardan biri teknolojidir Firmaların teknolojik gelişmeye uyum sağlaması rekabet gücü Küreselleşen dünyada küçük veya büyük tüm kuruluşlar rekabet güçlerini teknolojilerini geliştirerek sürdürebilirler. Küresel rekabet gücü; artık Doğal kaynaklara ve ucuz işçiliğe bağlı olmayıp Teknolojik gelişmeye ve Yeni ürünler geliştirerek pazara sunmaya dolayısıyla karlılığı teknolojiyi kullanarak artırma yöntemine bağlıdır. Rekabet Yurt içinde artan rekabet firmayı dış pazarlara açılmaya yöneltir. İç Pazarın genişleme potansiyeli yoksa, rakiplerin sayısı giderek artıyorsa Pazar payı küçülür Çözüm daha rahat faaliyet gösterebilecek dış pazarlara yönelmek Türkiye de bir dönem inşaat sektöründe yaşanan durgunluk mütahitlerinyurt dışına açılmasını ve uluslar arası pazarlarda mütahitlik hizmetlerinin gelişmesine neden olmuştur. Rekabet Rekabete alışkın olmak, dış pazarlara açıldığında avantaj sağlar Ülkesinde rakibi olamayan bir firmayken rekabet koşulları bilinmediği ve uygulanmadığı için yurt dışına açıldığında bu üstünlüğünü kaybeder ve rekabete alışmadığı için zorlanabilir. Küreselleşme, tekel güce sahip firmaları azaltmıştır TEKEL Türkiye de rakı ve sigara üretiminde tek kuruluşken bugün çok sayıda firma ürettiği markalarla rekabet içindedir. 5

6 Rekabet Rekabet edebilmeyi sağlamak isteyen firmalar, diğer firmaları Yakından izlemeli Güçlü ve zayıf yönlerini tespit etmeli Bu verilere göre güçlü ve gerçekçi pazarlama politikaları belirlemelidir. Rekabetçi ortamlarda üstünlük kurabilmek için, pazarda olabilecek boşlukları yakalamak gerekir, karşılanamayan bazı taleplerin pazara sunulması Kültürel çevre Dış pazarların kültürel yapısı Müşterilerin ihtiyaç ve gereksinimleri nitelik ve nicelik olarak bağlıdır Kültür bir toplumun arzu ve ihtiyaçlarını şekillendirir Uzak Doğu ülkelerinde et tüketimi az, pirinç ve balık tüketimi fazladır Uzak doğu-batılılara arasındaki yemek kültürü farkı Türkiye de at eti yenmez, kalamar,karide genellikle kıyı bölgelerinde Ağız tatları ülkeler arasında farklılık gösterdiği için bir çok firma sayttığıürünlerin kabında ve tadında değişiklik yapmak zorunda kalmıştır. Pazar Bölümlerinin Saptanması Kültürel çevre Kültürü oluşturan tüm öğelerin dış pazarlara açılan işletmeler tarafından incelenmesi gerekir. Pazarlama planlamasında ikinci aşama; Birinci aşamadaki Pazar çevresini tanımlayan bilgiler (Pazar çevresinden kaynaklanan fırsat ve sınırlamaları belirleyip) ışığında hedef dış pazarların seçimidir. 6

7 Pazar Bölümlerinin Saptanması Pazar Bölümlerinin Saptanması Uluslar arası Pazar bölümlendirmesi; Pazarlama faaliyetlerini geliştirme maksadıyla, Dış pazardaki müşterilerin anlamlı gruplara ayrılması olarak tanımlanır. Örneğin; Pazar bölümü bir ülkede Ürdün pazarı Aylık geliri 500$ dan az olan Ürdünlüler (Sınırlı bir müşteri grubu ) Pop müzik sevenler (Uluslar arası ortak arzu ve ihtiyaçları paylaşan bir grup) Ortadoğu pazarı (bölge insanları) Pazar Bölümlemesinin amacı, müşteriler arası farkları ortaya çıkararak, yüzlerce hatta birçok ürün için milyonlarca müşteriden oluşan kitlesel pazarı daha küçük alt pazarlara ayırmak ve bunları degisik pazarlama stratejileri ile işlemektir. Pazar Bölümlerinin Saptanması Pazar Bölümlerinin Saptanması Pazar Bölümlenmesinde Kullanılan Değişkenler Sosyo-Ekonomik Değişkenler Yaş, cinsiyet, gelir, meslek, eğitim düzeyi, aile yapısı, din, ırk, dil, milliyet, sosyal sınıf gibi Coğrafi Değişkenler Bölge, iklim(sıcak-soğuk), topografik yapı(dağlık-ovalık), yerleşim şekli(köy-kent), yerleşim büyüklüğü, nüfus yoğunluğu gibi Siyasi Değişkenler Demokrasi, diktatörlük, krallık, istikrarlı-istikrarsız, riskli-risksiz gibi Tüketici Davranışı Değişkenleri Mal ve hizmetin kullanım oranı, markaya bağlılık derecesi, Dağıtım kanallarına bağlılık, fiyat ve reklam karşısında duyarlılık gibi Kişilikle Đlgili Değişkenler Atılgan-çekingen, tutucu-dışa açık, liberal-tutucu gibi Ekonomik Değişkenler Sanayileşmiş-sanayileşmemiş, serbest-güdümlü, yüksek-düşük gelirli, gelir dağılımı eşit-eşitsiz gibi Başarılı bir Pazar bölümlendirmesi yapabilmek için; Kullanılan değişkenlerin ölçülebilir olması Belirlenen bölümlere işletmenin imkanlarıyla ulaşılabilir olması Pazar bölümünün işletmenin hedeflerini karşılayabilecek kadar büyük olması gereklidir. 1 7

8 Pazar Bölümlerinin Saptanması Pazar Bölümlerinin Saptanması Başarılı bir Pazar bölümlendirmesi yapabilmek için; Talep edilen ürün/hizmetleri üretme ve satma imkanı yoksa ve bölüm, arzu edilen satın alma hedefine ulaşmayı sağlayacak müşteri sayısına sahip değilse bölümlendirmenin yararı olmaz. Başarılı bir Pazar bölümlendirmesi yapabilmek için; Yurt dışı Pazar çevresi şartları incelenerek dış Pazar bölümleri fırsatları ve Sınırlamaları belirlenir Hedef pazarlar Ölçülebilirlik Doygunluk ve Ulaşılabilirlik Kriterleri ile belirlenmelidir. Hedef Pazar Seçimi Hedef Pazar Seçimi Potansiyel Pazarlar, hedef Pazar seçimi kriterlerine göre belirlendikten sonra; Hangi Pazar/pazarlar seçilmelidir sorusuna cevap aranmalıdır. Hedef Pazar seçiminde çok sayıda kriter (coğrafi yakınlık, psikolojik yakınlık, kültürel yakınlık) olabilir Hangi kriterler kullanılmalıdır? Yöneticilerin sezgi, beklenti ve deneyimlerine göre değişir Pazar seçiminde, pazarın büyüklüğü gibi objektif kriterler yanında, yakınlık gibi faktörlerde dikkate alınabilir. Hedef Pazar seçimini özetlersek; İşletmeler, potansiyel dış pazarları belirleyip listesini oluşturduktan sonra, bu pazarlardan en uygun olanı seçmek için, pazarları derecelendirmeye geçer ve bunun için bazı ölçütler kullanır: Pazarın büyüklüğü Pazarın gelişmesi tahmini Maliyetler Kar Rekabet durumu risk düzeyi Yatırımdan beklenen gelir tahmini 8

9 Pazarlama Bileşenlerinin Belirlenmesi Pazarlama Bileşenlerinin Belirlenmesi Hedef dış pazar bölümleri belirlendikten ve ürünün bu pazarlardaki konumunun ne olması gerektiği kestirildikten sonra sıra planlamanın üçüncü ve son aşaması olam pazarlama program veya bileşenlerinin belirlenmesine gelmiştir. Bu aşamada arzu ve ihtiyaçları belirlenmiş olan müşteri grubu için mal, kalite, fiyat, ödeme koşulları, satış sonrası hizmetler gibi özellikleri saptamaktır. Bu özellikleri firma tarafından kotroledilebilir olmalıdır. Bu nedenle kontrol edilebilir değişkenler olarak ta adlandırılır. Bu değişkenlerin kontrol edilmesi firmaya dış dazar koşullarına uyum sağlama olanağı sağlar. Pazarlama bileşenlerini gruplandırmak için değişik sınıflandırmalar yapılmıştır. Bunlardan en yaygını (,,, ) Şeklinde sınıflandırmadır. MAL FĐYAT TUTUNDURMA DAĞITIM Pazarlama Bileşenlerinin Belirlenmesi Pazarlama Bileşenleri Ürün Bir ürün; Farklı Fiyat Farklı Çeşit 4 5 Farklı Tanıtım Farklı Dağıtım 3 3 (4).(5).(3)=60 x = 180 Seçenek Kaliteli ürün üretmek ve pazarlamak için kaliteli ve pahalı girdiler kullanılmalı, fiyat yükselir Ürün çeşitliliği tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamada etkili olur ancak ürün yönetimini güçleştirir. Aynı ürün çeşitliliğini kullanan firmalar rekabete dikkat etmeli ve talep tahminlerini göz önüne almalı İşletme hedef dış pazarda daha yoğun rekabetle karşılaştığındadaha çok çeşidi pazara sürecek veya fiyatları düşürecektir. 9

10 Pazarlama Bileşenleri Pazarlama Bileşenleri Ürün Ürün bileşiminin ne olması gerektiği İç ve dış Pazar şartları ve Saydığımız kriterlere ve diğer kriterlere önem vermelidir. Ürün yaşam süresinin kısalması Yeni ürünler geliştirme zorunluluğu Markalanma Etiketlenme garanti Fiyat Bir mal/hizmeti satın almak için ödediği para veya karşılığında sunduğu mal/hizmettir. Mal/hizmetin niteliğine göre fiyat; Peşin fiyat Etiket fiyatı Taksitli fiyat Çıplak fiyat Kira Komisyon Faiz Maaş Otopark ücreti Pazarlama Bileşenleri - Fiyat Pazarlama Bileşenleri - Fiyat Başarılı bir fiyat politikası izlemek için; Talep ve rekabete yönelik faktörlerin incelenmesi Maliyetlerin doğru biçimde hesaplanması gerekir. Uluslararası pazarlamada satılacak mal/hizmetlerin fiyatları ürünün farklı bir üstünlüğü yoksa rakiplerine eşit veya daha düşük tutulmalı, çünkü fiyat farklılığını doğrulayan bir özelliği yoksa kimse daha fazla ödemez. Fiyat farkını gelir düzeyinin yüksek olmasından dolayı önemsemeyen müşterilerin bulunduğu pazarlar da vardır. Bu sebeplerle uluslararası pazarlama yönetici, hedef pazarındaki müşterilerin fiyata karşı duyarlılıklarını iyi analiz etmelidirler. Talebin Fiyat Elastikiyet = ş % ğ ş % ğ ş S1 10

11 Pazarlama Bileşenleri Pazarlama Bileşenleri Dağıtım Mal/hizmetlerin tüketicilere ulaştırmasına kadar olan tüm süreçleri kapsar Üreticinin malını pazarlaması için genellikle aracılara gerek duyulur Doğrudan pazarlama-müşteri az-hammadde, yarı mamul, makine, teçhizat İşletmelerin dolaylı ya da doğrudan dağıtım yapabilecekleri hususu, Mal/hizmet türüne hedef aldığı pazarın sayısına bağlıdır. Dağıtım Seçilen dağıtım sistemi işletmenin başarısında kritik rol oynar Birçok firma, kaliteli mal uygun fiyata sahip olmalarına rağmen dağıtım sistemindeki hatalı tutum nedeni ile başarısız olmuştur. Pazarlama Bileşenleri Pazarlama Bileşenleri Dağıtım Sisteminin seçimi Etkin bir dağıtım sistemi kurmak için öncelikle talep tahmininin doğru yapılması gereklidir. Eğer doğru talep tahmini yapılamazsa; Yapılan Talep tahmini, sipariş verilen ürün miktarından daha az ise: Nihai ürün için tedarik edilmesi gereken hammadde, yarı mamul ve parçalar talebi karşılayamaz ve siparişler zamanında karşılanamaz. Yapılan Talep tahmini, sipariş verilen ürün miktarından daha fazla ise: gereksiz stoklar oluşur. Dağıtım Maliyeti TFDM= TM+SDM+DDM+KSM TFDM: Toplam fiziksel dağıtım maliyeti TM: Taşıma maliyeti SDM: Sabit depolama maliyetleri DDM: Değişken depolama maliyetleri KSM: Geç teslimden doğan kaçırılan satışların işletmeye maliyeti 11

12 Pazarlama Bileşenleri Pazarlama Bileşenleri Tutundurma Bileşeni Mal/hizmeti müşteriye tanıtmak, üstünlüklerini açıklamak, ilgi ve satın alma arzusu uyandırmak için yürütülen çalışmalardır. Mal/hizmeti satabilmek için müşterinin ilgisini çekmek ve satın alma arzusu uyandırmak gerekir. Tutundurma Bileşeni reklam Halkla ilişkiler-tanıtma satış özendirme ve Yüz yüze satış alt bileşenlerinden oluşur. Pazarlama Planları ve Stratejileri Pazarlama Stratejileri Pazarlama Planı; Hangi Pazar Hangi Bileşim Ne Süre Maliyeti (Bütçe) Beklenen Sonuçlar (Hacim,Pay,Kar) Özetleyen bir belgedir. Farklılaştırılmamış Paz.Str. Farklılaştırılmış Paz.Str. Yoğunlaşmış Paz.Str. S1 S1 12

13 Pazarlama Faaliyetlerinin Kontrolü Pazarlama Faaliyetlerinin Kontrolü Diğer organizasyonlarda olduğu gibi Uluslararası pazarlamada da Çalışmaların hedeflerine ulaşıp ulaşmadığı Ulaşmadıysa nedenlerin belirlenmesi ve önlemlerin alınması gereklidir ve bu değerlendirme kontrol süreci ile yapılmaktadır. Kontrol süreci üç aşamada gerçekleşir; Standartların belirlenmesi Sonuçların standartlarla karşılaştırılması Standart veya planlarda gerekli düzenlemelerin yapılması Standartların belirlenmesi en kritik aşamadır, sorunu zamanında belirleyip çözme yoluna giderek firmanın uluslararası pazarda varlığını sürdürebilen bir firma haline getirilmesi sağlanabilir.. 13

PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR

PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR PAZARLAMAYA GİRİŞ Pazarlama faaliyetleri pazar adı verilen ve çeşitli öğelerden oluşan bir pazarlama sistemi içinde gerçekleşir. Bu sistemin işleyişinde en genel halde üç grup aktör rol oynamaktadır. Bunlar

Detaylı

ÇALIŞMA RAPORU KONU : TURİZM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA STRATEJİLERİ PROGRAM:

ÇALIŞMA RAPORU KONU : TURİZM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA STRATEJİLERİ PROGRAM: ÇALIŞMA RAPORU KONU : TURİZM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA STRATEJİLERİ PROGRAM: TÜRÜ/SÜRESİ: Travel, Tourism and Hospitality Management and English Studies with Educational Training. DİPLOMA / 1 YIL YABANCI ÜLKE:

Detaylı

I. İŞLETMENİN TEMEL FONKSİYONLARI

I. İŞLETMENİN TEMEL FONKSİYONLARI 3) İşletmenin fonksiyonları, Yönetimin fonksiyonları (Planlama) 4) Yönetimin fonksiyonları (yöneltme, koordinasyon, denetim) 5) Yönetimin fonksiyonları (yöneltme, koordinasyon, denetim) I. İŞLETMENİN TEMEL

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİŞİSEL GELİŞİM GİRİŞİMCİLİK ANKARA - 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN DIŞ TİCARET KAVRAMLARI 344MV0042 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı YUMURTA ÜRETİM VE PAZARLAMASINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (ÇORUM ÖLÇEĞİNDE BİR ARAŞTIRMA) Fevzi DİKER Yüksek Lisans

Detaylı

İş Geliştirme Eğitimleri

İş Geliştirme Eğitimleri Küçük Ölçekli İşletmeler için İş Geliştirme Eğitimleri RESTORAN İŞLETMECİLİĞİ Kadın Girişimciliğini Destekleme Projesi Ankara, 2008 Kadın Girişimciliğini Destekleme Projesi Avrupa Birliği tarafından finanse

Detaylı

PAZARLAMA PLANI EL KİTABI

PAZARLAMA PLANI EL KİTABI PAZARLAMA PLANI EL KİTABI SEDEF ÇETİNEL ANKARA-2005 ÖNSÖZ Baş döndürücü gelişmelerin yaşandığı içinde bulunduğumuz bilişim çağında ülkelerin karşılaştığı en önemli sorunlardan birisi şüphesiz işsizliktir.

Detaylı

NİŞ PAZARLAMA STRATEJİLERİNİN TURİZM SEKTÖRÜNDE A GRUBU SEYAHAT ACENTALARINDA UYGULANMASI: ETS TUR ÖRNEĞİ

NİŞ PAZARLAMA STRATEJİLERİNİN TURİZM SEKTÖRÜNDE A GRUBU SEYAHAT ACENTALARINDA UYGULANMASI: ETS TUR ÖRNEĞİ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI NİŞ PAZARLAMA STRATEJİLERİNİN TURİZM SEKTÖRÜNDE A GRUBU SEYAHAT ACENTALARINDA UYGULANMASI: ETS TUR ÖRNEĞİ Hazırlayan: Gökçe Bahar ERCAN

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVETSİTESİ İZMİR MESLEK YÜKSEK OKULU MAKİNE RESİM KONSTRÜKSİYON PROGRAMI REKLAMCILIK

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVETSİTESİ İZMİR MESLEK YÜKSEK OKULU MAKİNE RESİM KONSTRÜKSİYON PROGRAMI REKLAMCILIK GİRİŞ Bir mala veya hizmete ilişkin bir iletiyi (mesajı), sözlü yada görüntülü olarak pazar birimlerine sunmak için yapılan eylemlere reklam yapmak denir. İleti yada mesaj da reklam diye adlandırılır.

Detaylı

GLOBAL PAZARLAMA. Ders Notları METİN ARSLAN

GLOBAL PAZARLAMA. Ders Notları METİN ARSLAN GLOBAL PAZARLAMA Ders Notları METİN ARSLAN HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 Global Pazarlama Ders Notları Önsöz Metin Arslan ÖNSÖZ İnsanlık, tarım toplumu, sanayi toplumu, bilgi toplumu

Detaylı

TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ (2023)

TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ (2023) TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ (2023) KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ANKARA, 2007 KISALTMALAR AB-Avrupa Birliği AR-GE-Araştırma Geliştirme ATAK-Akdeniz ve Ege Turizm Altyapısı ve Kıyı Yönetimi ÇED-Çevresel Etki

Detaylı

KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER

KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI K O S G E B KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGEMCİ Haziran

Detaylı

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Hazine Başkanlığı (Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü) SEKTÖR ARAŞTIRMALARI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

CRM. (Müşteri İlişkileri Yönetimi)

CRM. (Müşteri İlişkileri Yönetimi) 1 CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) 1) CRM Nedir? 2) CRM Niçin Gerekli? 3) CRM in Yararları 4) CRM in Maliyetleri 5) CRM in Etkinlikleri & Bileşenleri 6) CRM & Pazarlama 7) Müşteri İlişkileri Yönetimi

Detaylı

YÖNETİM VE ORGANİZASYON. Ders Notları METİN ARSLAN

YÖNETİM VE ORGANİZASYON. Ders Notları METİN ARSLAN YÖNETİM VE ORGANİZASYON Ders Notları METİN ARSLAN HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 Yönetim Ve Organizasyon Önsöz Metin Arslan ÖNSÖZ İnsanlar diğer varlıklardan farklı olarak toplu olarak

Detaylı

İBRAHİM AKBEN YÜKSEK LİSANS TEZİ

İBRAHİM AKBEN YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI ŞİRKETLERİN ULUSLARARASILAŞMA SÜRECİ VE KAHRAMANMARAŞ TA BİR ALAN ÇALIŞMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ OCAK

Detaylı

İŞLETMELERİN ULUSLARARASI REKABET STRATEJİLERİ VE UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA

İŞLETMELERİN ULUSLARARASI REKABET STRATEJİLERİ VE UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA İŞLETMELERİN ULUSLARARASI REKABET STRATEJİLERİ VE UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan: Ediz ENGİN Danışman: Prof. Dr. Yaşar SUCU Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin İşletme Anabilim Dalı

Detaylı

Ticari Bankalarda Pazarlama Stratejilerinin Uygulanması ve Türkiye deki Ticari Bankalar Üzerine Bir Alan Çalışması

Ticari Bankalarda Pazarlama Stratejilerinin Uygulanması ve Türkiye deki Ticari Bankalar Üzerine Bir Alan Çalışması 1 Ticari Bankalarda Pazarlama Stratejilerinin Uygulanması ve Türkiye deki Ticari Bankalar Üzerine Bir Alan Çalışması Metehan TOLON * Giriş Para piyasası kurumu olan bankalar kullandıkları pazarlama stratejileri

Detaylı

TÜRKİYE DE TARIMSAL ÜRÜNLERİN PAZARLAMA KANALLARI VE ARAÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRKİYE DE TARIMSAL ÜRÜNLERİN PAZARLAMA KANALLARI VE ARAÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ TÜRKİYE DE TARIMSAL ÜRÜNLERİN PAZARLAMA KANALLARI VE ARAÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Faruk EMEKSİZ 1 Mevhibe ALBAYRAK 2 Erdoğan GÜNEŞ 3 Ahmet ÖZÇELİK 4 O. Orkan ÖZER 5 Kemalettin TAŞDAN 6 ÖZET Pazarlama

Detaylı

MENKUL KIYMETLERİN PAZARLANMASI VE ARACI KURUMLAR ÜZERİNE BİR UYGULAMA

MENKUL KIYMETLERİN PAZARLANMASI VE ARACI KURUMLAR ÜZERİNE BİR UYGULAMA T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MENKUL KIYMETLERİN PAZARLANMASI VE ARACI KURUMLAR ÜZERİNE BİR UYGULAMA YÜKSEK LİSANS TEZİ Ayça ERTURAN Ankara-2003 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

UZUN VADELİ STRATEJİ VE SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 2001-2005

UZUN VADELİ STRATEJİ VE SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 2001-2005 UZUN VADELİ STRATEJİ VE SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 2001-2005 Bakanlar Kurulu nun 6.6.2000 tarihli ve 2000/684 sayılı Kararı ile kabul edilerek, 7.6.2000 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi

Detaylı

Zoran Zlatkovski. Birinci Sınıf için TEMEL İȘLETME. İktisadi, Hukuki ve Ticari Eğitim

Zoran Zlatkovski. Birinci Sınıf için TEMEL İȘLETME. İktisadi, Hukuki ve Ticari Eğitim Dr. Dimitar Eftimoski Mr. Slavica Kovaçevska Velkova Zoran Zlatkovski Birinci Sınıf için TEMEL İȘLETME İktisadi, Hukuki ve Ticari Eğitim Yazarlar: Dimitar Eftimoski Slavitsa Kovaçevska Velkova Zoran Zlatkovski

Detaylı

DIŞ KAYNAK KULLANIMI (OUTSOURCING): GAZİANTEP TEKİ KAMU VE ÖZEL SEKTÖR YATAKLI TEDAVİ KURUMLARINDA BİR ALAN ARAŞTIRMASI

DIŞ KAYNAK KULLANIMI (OUTSOURCING): GAZİANTEP TEKİ KAMU VE ÖZEL SEKTÖR YATAKLI TEDAVİ KURUMLARINDA BİR ALAN ARAŞTIRMASI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI DIŞ KAYNAK KULLANIMI (OUTSOURCING): GAZİANTEP TEKİ KAMU VE ÖZEL SEKTÖR YATAKLI TEDAVİ KURUMLARINDA BİR ALAN ARAŞTIRMASI

Detaylı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi ANALİZ YÖNTEMLERİ Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EYLÜL 2011 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından SPK Lisanslama Sınavlarına kaynak oluşturmak

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ DERS NOTLARI Doç.Dr.GürhanUYSAL Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun 1 Giriş Bu araştırmada insan kaynakları uygulamaları olarak işgören bulma ve seçme süreci,

Detaylı

PERAKENDECİLİKTE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

PERAKENDECİLİKTE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2623 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1591 PERAKENDECİLİKTE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Yazarlar Doç.Dr. Metin ARGAN (Ünite 1, 3) Doç.Dr. Rasime Ayhan YILMAZ (Ünite

Detaylı

TÜRKİYE DE İŞLENMİŞ İTHAL GIDA ÜRÜNLERİ PAZARLAMASI

TÜRKİYE DE İŞLENMİŞ İTHAL GIDA ÜRÜNLERİ PAZARLAMASI TÜRKİYE DE İŞLENMİŞ İTHAL GIDA ÜRÜNLERİ PAZARLAMASI Öğr.Gör. Dr. Ece Nüket ÖNDOĞAN Ege Üniversitesi, Ege Meslek Yüksekokulu ece@egenet.com.tr ÖZET Günümüzde, Dünya da globalleşme süreci yaşanırken, ülkeler

Detaylı

ULUSLARARASI İŞLETMELERDE ÜRETİM STRATEJİLERİ PRODUCTION STRATEGIES IN INTERNATIONAL BUSINESS. Sinan ÜNSAR *

ULUSLARARASI İŞLETMELERDE ÜRETİM STRATEJİLERİ PRODUCTION STRATEGIES IN INTERNATIONAL BUSINESS. Sinan ÜNSAR * 695 ULUSLARARASI İŞLETMELERDE ÜRETİM STRATEJİLERİ PRODUCTION STRATEGIES IN INTERNATIONAL BUSINESS Sinan ÜNSAR * ÖZET Uluslararası işletmeler birden fazla ülkede çeşitli sektörlerde faaliyet gösterirler.

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi www.pwc.com.tr Yeni Türk Ticaret Kanunu Düzenlemelerine Uygun Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi İçindekiler Standartlar ve İçerik 4 I. Yönetim Kurulu Başkanı/ İcra Kurulu Başkanı (CEO)/Genel Müdür

Detaylı