TlBBi VE AROMAT1K BiTKiLERiN ilaç VE ALKOLLÜ içki SANAYiLERiNDE KULLANIMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TlBBi VE AROMAT1K BiTKiLERiN ilaç VE ALKOLLÜ içki SANAYiLERiNDE KULLANIMI"

Transkript

1

2 istanbul TiCARET ODASI YAYlN NO: TlBBi VE AROMAT1K BiTKiLERiN ilaç VE ALKOLLÜ içki SANAYiLERiNDE KULLANIMI Haziriayan: Prof. Dr. Hüsnü Can BAŞER Anadolu Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitki ve ilaç Araştırma Merkezi (TBAM) istanbul, Ağustos 1997

3 MEGAAJANS REKLAMClLIK MATBAACILIK FUAR HIZMELERI LTD. ŞTİ. Tel: (0212) Tel/Fax: (0212)

4 ÖNSÖZ Zengin bir bitki çeşitliliğine sahip olan; ilaç, gıda, kozmetik partümeri ve ilgili değer kimya sanayilerinin ihtiyaç duyduğu, uluslararası ticarete konu olan çok sayıda tıbbi ve aromatik bitkilerin ithalata gerek olmadan temin edilebileceği ülkemizde, bu kaynakların arz ve talep potansiyelinin, kullanım alanlarının ayrıntılı olarak tespiti; ülkemizin bitkisel zenginliğinin etkin bir şekilde sınai kullanıma yönlendirilmesi, yabani ve kültüre alınmış tıbbi ve aromatik bitkilerin rasyonel bir şekilde değerlendirilerek ülke ekonomisine katkıda bulunmasının temini açısından önem kazanmaktadır. Yukarıda ifade edilen hedeflerimiz, mevcut çalışmanın temellerini oluşturmuş; bu kapsamda tıbbi ve aromatik bitkilerin Dünyada ve Türkiye'de ilaç ve alkollü içki sanayilerinde kullanımı incelenerek Türkiye'de yetişen ve kullanım potansiyeline sahip olan bitkilerin bir envanteri çıkartılmış; standartiara uygun, kaliteli bitkisel hammadde üretiminin önemi vurgulanarak ticari uygulamalar özetlenmiş; bilhassa Avrupa Topluluğu'ndaki pazar durumu incelenerek Türkiye'deki tıbbi ve aromatik bitkilerin temin kaynakları ile bu konuda bilgi alınabilecek kaynaklar değerlendiril miştir. Tıbbi ve aromatik bitkiler açısından önemli bir ekonomik potansiyele sahip olan ülkemizde, bitkisel ilaç hammaddeleri (bitkisel droglar) açısından, yurtdışındaki şirketlerin dünyanın çeşitli yerlerinden topladıkları bitkisel drogları gerekli temizleme, ayırma ve tasnifleme sürecinden geçirdikten sonra standart bir şekilde ticarete arzetmelerine bağlı olarak ithalata gidildiği; gerekli bitkisel işleme sanayinin gelişmemiş olmasına bağlı olarak bu alanda dışarıya bağımlı olan ülkemizde 200 civarında bitkisel drogun olmasına rağmen ancak arası drog ihracatının yapıldığı, bunların büyük bir kısmının ise neler olduğunun en çok ticareti yapılanlar dışındaki bitkisel drogların bitkisel ürün istatistiklerinin diğerleri faslında yeralmasına bağlı olarak bilinememesi, bu çalışmada ortaya konulan başlıca sonuçlar olarak yeni araştırmalara da ışık tutacaktır. ilgili çalışmanın üyelerimiz ile başta gıda ve ilaç sanayine yönelik olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlara yararlı olmasını diler, çalışmayı hazırlayan Prof. Dr. K. Hüsnü Can Başer'e teşekkür ederim. Prof. Dr. ismail Özaslan Genel Sekreter

5

6 TEŞEKKÜR Raporun hazırlanması sırasında yardımlarını esirgemeyen TEKEL Alkollü içkiler Müesseşesi Genel Müdür Yardımcısı Figen Basmacı'ya, istanbul Likör ve Kaynak Fabrikası Müdür Yardımcısı Tuncay Yıldırım'a, Anadolu Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitki ve ilaç Araştırma Merkezi (TBAM) personelinden Doç. Dr. Neş'e Kırımer'e, Yard. Doç. Dr. Berrin. Bozan'a, Yard. Doç. Dr. Mine Kürkçüoğlu'na, Yard. Doç. Dr. Temel Özek'e ve Araş. Grv. Ecz. Fatih Demirel'ye teşekkür ederim. Prof. Dr. K. Hüsnü Can BAŞER

7

8 içindekiler 1 TARiF VE TANIMLAR ilaç Yapımında Kullanılan Bitkisel Droglar Bitkisel Drog Preparatları Sabit Yağlar Uçucu Yağlar Oleorezinler Organik Tarım Ürünleri ilaçlar Homeopatik ilaçlar Bitkisel ilaçlar Kalite Spesifikasyonları Ambalaj O Fumigasyon ve Iş ı n lama... 1 O 2 TlBBi VE AROMATiK BiTKiLERiN TiCARETi Dış Ticaret istatistikleri Avrupa Birliği Gümrük Birliği Tarife Dışı Kısıtlamalar Ticaret ve Dağıtım Kanalları Başlıca Ticaret Merkezleri Ticari Uygulamalar Sat ı n Alma Usulleri Satın Alma Politikası ve Stoklama Fiyat Fiyat Teklifi ve Ödeme Şekli Teslimat Şartları Bitkisel Drogların Dünya Ticareti AB'nin Bazı Bitkisel Ürün Gruplarını ithalatı Bitkisel Alkaloitler Bitkisel Usareler ve Ekstraler Glikozitler Baharat ve Çeşni Bitkileri Uçucu Yağlar ve Rezinoitler... 19

9 2.1 O Dünya Bitkisel ilaç Pazarı TÜRKiYEDE ilaç imalatlnda KULLANILAN BiTKiLER Türkiyenin Bitki se~ Drog Üretimi ve ihracatı Afyon Alkaloitleri.... ~ Kekik Adaçayı... ~ Nane t.5 Gülyağı, Gülsuyu, Gül Konkreti Kekik Yağı Defne Yağı işlenmiş Droglar... : Gül Dışı Uçucu Yağ Üretimi TÜRKiYEDE ALKOLLÜ içki imalatlnda KULLANILAN BiTKiLER TEKEL Rakı... : Anason meyvası Cin Ardıç Melekotu Kiş n iş Şerbetçiotu Vermut Likörler TÜRKiYEDE TlBBi VE AROMATiK BiTKi TEMiN KAYNAKLARI TÜRKiYEDE TlBBi VE AROMATiK BiTKiLER KONUSUNDA BiLGi TEMiN KAYNAKLARI Bilimsel Bilgi Temin Kaynakları TBAM TUBiTAK Eczacılık Fakülteleri Ziraat Fakülteleri... : Fen Fakülteleri TSE istatistiksel Bilgi Temin Kaynakları DiE... 37

10 6.2.2 igeme... : ihracatçı Birlikleri Ticaretle ilgili Bilgi Temin Kaynakları ÖNERiLER... ~ EKLER..." !

11

12 EKLER DiZiNi Ek 1 Türkiye'de Sağlık Bakanlığında Ruhsatlı Satılan Bitkisel ilaçlar Ek 2 Türkiye'de ilaçlarda Kullanılan Bitkisel Hammaddeler A) Müstahzarlarda Kullanılan Bitki Kimyasalları B) Müstahzarlarda Kullanılan Bitkisel Ekstreler C) Müstahzarlarda Kullanılan Bitkisel Galenik Preparatlar D) Müstahzarlarda Kullanılan Bitkisel Uçucu Yağlar (Esanslar).57 E) Müstahzarlarda Kullanılan Bitkisel Etken Madde Grupları F) Müstahzarlarda Kullanılan Bitkisel Sabit Yağlar G) Müstahzarlarda Kullanılan Bitkisel Droglar H) Tıbbi Çaylarda Kullanılan Bitkisel Droglar Ek 3 Türkiye'de Yetişen ve Türkiye'de ilaçların Terkibinde Bulunan Bitkiler Ek 4 Avrupa'da ilaç Yapımında Kullanılan ve Türkiye'de Temini Mümkün olan Bitkisel Droglar Ek 5 Avrupa Farmakopesinde Kayıtlı ve Monografisi Hazırlanmakta Olan Bitkisel Droglar Ek 6 Bazı Önemli Aromatik Bitkilerin Türkiye'de ihracatı Ek 7 Türkiye'nin Uçucu Yağlar, Koku ve Tat Maddeleri, Partümeri ve Kozmetik Ürünleri için ihracat/ithalat Değerleri Ek B EVGi N Firmasının (Yalova) Doğadan Toplatıp veya Üretip ihraç Ettiği Bitkisel Droglar ve Yıllık Üretim Miktarları Ek 9 Likörler ve Diğer Bazı Alkollü içkilerin Terkibine Giren Bitkiler Ek 10 içki Yapımında Kullanılan Bitkiler Ek 11 Önemli Adresler Ek 12 Önemli Kaynaklar... 97

13

14 TABLOLAR DiZiNi Tablo 1 Talmini Yıllık Üretimi 500 Tonun Üzerinde Olan "' Uçucu Yağlar Tablo 2 Almanya'da Reçetelere En Sık Yazılan Bitkisile Monopreparatlar ile Yıllık Satış Hacimleri Tablo 3 Türkiye'de Damıtık Alkollü içkiler Kapasitesi ve Üretimi (1995) Tablo 4 Tekelce Son Üç Yılda' Gerçekleştirilen Anason Alımları ve Değerleri Tablo 5 Türkiye'nin Son Altı Yıllık Anason ihracatı Tablo 6 TEKEL'ce Üretilen 17 Çeşit Likör ile Bunların Son Üç Yıldaki Üretim Miktarları Tablo 7 TEKEL'in Yıllık Bitki ihtiyacı (Anason ve üzüm hariç)... 33

15

16 KISAL TMALAR DiZiNi AB AENOR AFNOR ANSI ASTA BSI c.i.f. "c.&f." DIN ECU EEC EKO EP ES COP FCC FOB GRAS igeme ISI ıso NF OTC TSE TBAM USP : Avrupa Birliği : ispanya! Standartlar Enstitüsü : Fransız Standartlar Kurumu : Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü : Amerikan Baharat Ticareti Kurumu : ingiliz Standartlar Enstitüsü : Cot, insurance, freight (Mal bedeli, sigorta, navlun} : Cost and freight (Mal bedeli ve navlun} : Alman Standartlar Enstitüsü : Avupa Para Birimi : Avrupa Ekonomik Topluluğu : Ekolojik Açıdan Em niyetli : Avrupa Farmakopesi : Avrupa Bilimsel Fitoterapi Kooperatifi : Gıda Kimyasalları Kodeksi : Free on Board (Gemi Bordasında Teslim} : Generally Regarded as Safe (Gıdada Kullanımına izin Verilen Bitki veya Madde} : ihracatı Geliştirme Etüd Merkezi : Uluslararası Standartlar Enstitüsü : Uluslararası Standartiaştırma Örgütü : ABD Ulusal Formüleri : Over-the Counter (yani reçetesiz} Alınabilen ilaçlar : Türk Standartlar Enstitüsü : Tıbbi ve Aromatik Bitki ve ilaç Araştırma Merkezi :ABD Farmakopesi

17 1 TARiF VE TANIMLAR Bu raporun konusunu teşkil eden, ilaç sanayiinde kullanılan tıbbi bitkiler ve içki sanayiinde kullanılan aromatik bitkiler tanımı'nın biraz açılması gerekir. Günümüzde sadece ilaç yapımında kullanılan bitkiler bulunmakla birlikte aromatik bitkiler için aynı şeyi söylemek mümkün olmadığından ve pek çok aromatik bitkinin aynı zamanda tıbbi özelliklerinin de olduğu bilindiğinden tıbbi ve aromatik bitkiler deyimi daha sık kullanılmaktadır. Zira Aromatik bitkiler, özellikle, gıda, kozmetik ve partümeri sektörüne hizmet veren koku ve tat sanayileri tarafından kullanılmakla birlikte ilaç sanayinde de kokulandırıcı ve tatlandırıcı olarak ve hatta tıbbi etkilerinden dolayı kullanılmaktadırlar. Alkollü içki sanayinde ise sadece aromatik bitkiler değil, hiç de aromatik olmayan pek çok bitki, mesela acı lezzetlerinden ötürü kullanılmaktadırlar. Bunlar arasında tıbbi bitki kategorisine girenler de (örn., kı na kına, jansiyan) bulunmaktadır. Tüm bu nedenlerle tıbbi ve aromatik bitkiler deyiminin raporumuzda da kullanılması uygun olacaktır. Bu bölümde, raporda adı geçen bazı terimler konusunda açıklamalar ve aydınlatıcı bilgiler yer almaktadır ilaç Yapımında Kullanılan Bitkisel Droglar Tıbbi bitki, ilaç yapımında kullanılan bitkilere verilen genel bir isimdir. Bir bitkinin tümü taze veya kurutulmuş halde ilaç yapımında kullanılabileceği gibi, bitkinin bir veya bir kaç organı veya kısmı da aynı amaçla kullanılabilir. Bunun için bitkinin hangi organının kullanıldığının da belirtilmesi gerekir. Bu nedenle raporda bitkilerin sadece Türkçe isimleri değil, Latince bilimsel isimleri de kullanılacak, ayrıca bitkinin kullanılan kısmı'nın Latince ismi de verilecektir. Bir bitkinin ilaç olarak kullanılan kısmı drog olarak tanımlanır. Bitkisel drog tabiri bitkisel ilaç hammaddesiyle eşdeğerdir. Yani, haşhaş, Papaver somniferum, bir tıbbi bitki, haşhaş kellesi (Fructus Papaveris) veya afyon sakızı (Opium) birer drog'dur. Bitkisel droglar hücreli ürünler (kök, yaprak, kabuk, çiçek, tohum, meyva, vs.) veya hücresiz ürünler (zamk, usare, reçine, balzam, vs.) şeklinde olabilir. Bitkiden toplandıktan sonra kurutmadan başka hiçbir işlem görmemiş olan droglara ham drog adı verilir. Temizleme, ayıklama, boylarına göre ayırma, vs. gibi işlemlerden geçtikten sonra standart hale gelmiş olan bitkisel drog- 2

18 lar kullanıma hazır hale gelmiş olurlar. Bitkisel drogların standartları farmakope veya kodeks adı verilen kitaplarda her bitkisel drog için birer monograf halinde verilmiştir. Bu monograflarda droğun ve elde edildiği bitkinin veya bitkilerin latince isimleri, droğun tanımı, drog üzerinde yapılması gerekli fiziksel ve kimyasal testler, vs gibi bilgiler yer alır. Bir droğun monografı herhangi bir farmakope veya kodaks'te yer almıyorsa, bir standartının bulunup bulunmadığına bakmak gerekir. ISO, TSE, BSI, AFNOR, AENOR, ASTA, ANSI, ISI, DIN, ESCOP, vs. gibi bir standartı da yoksa, o drog hakkında alıcının tarif edeceği standartiara uyulması gerekir. Bir bitkinin topraküstü kısmı drog olarak kullanılıyorsa herba olarak isilendirilir. Kök (radix), toprakaltı gövdesi (rizom=rhizoma), yaprak (folium, folia), çiçek (flos, flores), tohum (semen), meyva (fructus), kabuk (cortex), kök kabuğu (cortex radicis), zamk (gummi), balzam (balsamum), reçine (resina), usare (succus), vs. gibi droglar en çok rastlananlardır. ingilizce dilinde herbal drugrs, vegetable drugs, plant drugs gibi terimler bitkisel drogları tarif etmek için kullanılar. Bu mayanda herb terimi bir tıbbi veya aromatik bitki ile eş anlamlıdır. Herbal remedies dilimize bitkisel devalar olarak çevrilebilir. Bunlar eczanalerde reçetesiz satılan veya Devai Gıda (Health Food) dükkaniarında bulunan şitalı bitki karışımlarını veya preparatlarını ifade eder. Bitkisel drogların vücutta meydana getirdiği etkilerden bünyelerinde taşıdıkları kimyasal bileşikler sorumludurlar. Droglarda tedavi edici etkiye sahip bileşikler yanında, selüloz, nişasta, pektin ve şeker vs. gibi tedavi gücü olmayan maddeler de bulunmaktadır. Etken maddeler genelde çok az miktarlarda olup, kimyasal yapılarına göre şu şekilde sınıflandırılabilirler: glikozitler, alkaloitler, organik asitler, tanenler, sabit yağlar, uçucu yağlar, terpenoitler, vitaminler, enzimler, antibiyotikler, vs. Drog üzerinde yapılacak ekstraksiyon ve distilasyon işlemleriyle bu etken maddelerce zengin karışımlar elde edilebilir. 1.2 Bitkisel Drog Preparatları Bitkisel droglar doğrudan, bütün veya toz halinde, kullanıldığı gibi, galenik preparatı halinde de kullanılırlar. Geleneksel tababette en yaygın preparat şekli çay'dır. Bu amaçla kullanılan bitkilere tıbbi bitki çayı, şitalı bitki çayı, çay otu (herbal tea) denir. Çay, demlema (enfüzyon) veya haşlama (dekoksiyon) şeklinde yapılabilir. Avrupa Komisyonu, bitkisel davalar, bitkisel droglar (vegetable drugs) ve bitkisel drog preparatlarını (vegetable drug preparations) tanımlamıştır. Buna göre bitkisel drog preparatları kapsamına bitkisel drogdan bir işlem sonucu hazırlanan ticari ürünler gir- 3

19 mektedir. Bitkisel droğun toz edildikten sonra uygun bir organik çözücü ile gerekirse ısı ve basınç uygulayarak ve çalkalayarak, muamele edilmesi sonucu drogdaki etken maddeler çözücüye geçerler. Bu işleme ekstraksiyon (tüketme) adı verilir. Elde edilen ürün ise bir ekstre'dir. Organik çözücüleri n (örn., alkol, eter, aseton, hekzan, vs.) saf halde veya uygun karışımiarı halinde kullanılması sonucu drogdaki etken maddeler seçimli bir şekilde ayrılabilirler. Apolar bir çözücü (örn., hekzan, benzen, kloroform, metflen klorür gibi) ile hazırlanan ekstraler sıvı halde kullanılamazlar. Bunlardan çözücünün mutlaka uzaklaştırılması gerekir. Çözücünün vakum altında uzaklaştırılması ve geri kazanılması sonucu elde edilen kuru ekstre, standardize edildikten sonra, amaca uygun olarak kullanılabilir. Etil alkol (etanci) gıdalarda kullanımına izin verilen bir alkol olduğundan, alkollü sıvı ekstreler, tentür (tinctura) veya sıvı ekstre (ekstre fluid) adıyla kullanılırlar. Son yıllarda ekstraksiyon amacıyla sıvılaştırılmış gazlar (örn., karbon dioksit) da kullanılmaktadır. Bitkisel droglardan suyla hazırlanan ekstreler uzun süre saklanamıyacağından liyofilize edilerek (freeze-drying) veya püskürtmali kurutucu kullanılarak (spray drying) kurululmaları gerekir. Bitkisel droglar veya ekstreler, sanayide saf etken maddelerin izolasyonu amacıyla da kullanılırlar. Sanayide bu amaçla fraksiyonlu ekstraksiyon, çöktürme, kristallendirme, kromatografi, vs. gibi yöntemler kullanılır. Bazı bitkisel materyallerden elde edilen kimyasal bileşikler tıbbi kimyasalların yarı-sentezinde sentez ön maddesi olarak kullanılırlar. Yani, kendi başına tıbbi amaçla kullanılmayan bir bitkide, böyle bir kullanım potansiyeli varsa ticari ürün haline gelebilir. 1.3 Sabit Yağlar Bitkisel yağlar iki grup halinde incelenirler: sabit yağlar ve uçucu yağlar. Sabit yağlar (oleum), zeytin yağı gibi uçucu özellikte olmayan, kağıt üzerine damlatıldığında kalıcı bir leke bırakan, kimyasal terkibine göre oda sıcaklığında katı, yarı-katı veya sıvı halde bulunabilen, suyla karışmayan ürünlerdir. Yağ asitlerinin gliserinle esterleşmesi sonucu meydana gelmişlerdir. Terkibinde bulunan yağ asitlerinin formülündaki çifte bağ sayısına göre doymuş, ya da doymamış yağlar olarak tanımlanırlar. Çifte bağa sahip olmayan doymuş yağ asitleri taşıyan yağlar katı, çifte bağa sahip doymamış yağ asitleri taşıyan yağlar ise sıvıdır. Genellikle tohumlarda bulunan sait yağlar, soğukta sıkmaveya organik çözücülerle ekstraksiyon yoluyla elde edilirler ve rafinasyon işleminden geçirildikten sonra kullanıma hazır hale gelirler. 4

20 1.4 Uçucu Yağlar Uçucu yağlar (esanslar, eterik yağlar, uçan yağlar, oleum, aetheroleuni) ise oda sıcaklığında sıvı veya yarı-katı halde bulunabilen, suyla karışmayan, uçucu özelliğe sahip, kokulu, aromatik uçucu madde karışımlarıdır. Uçucu yağlar aromatik olan veya fermentasyon sonucu kokulu hale getirilmiş bitkisel materyalden şu usullerle elde edilebilirler: sıkma, distilasyon, ekstraksiyon. Sıkma, narenciyelerin meyva kabuklarının yağını çıkartmak amacıyla kullanılır. Eskiden soyulmuş kabukların el preslerinde sıkılması sonucu elde edilmekteyken, günümüzde narenciye kabuk esansları, meyva suyu işleyen fabrikalarda yan ürün olarak elde edilmektedir. işlem sırasında kabuktaki yağ hücreleri patlatılmakta, suyla sürüklenen yağ santrifüj yoluyla ayrılmaktadır. Tüm narenciye kabuk yağları bu usulleelde edilirken, sadece misket limonu (lime) yağının distilasyonla elde edilmiş olanı da piyasada bulunmaktadır. Distilasyon (damıtma, imbikleme) en yaygın kullanılan uçucu yağ elde etme yöntemidir. Bu yöntem üç farklı tarzda uygulanmaktadır: su distilasyonu, su ve buhar distilasyonu, buhar distilasyonu. Su distilasyonu'nda, bitki materyali suyla birlikte distilasyon kazanına koyulur ve suyun dıştan veya buhar enjeksiyonuyla içten ısıtılması neticesi kaynamasını takiben oluşan buharların soğutucu yüzeyinde yoğuşması sonucu uçucu yağ ve su birlikte ayırma kabında (Fiorentin kabı) toplanırlar. Yoğunluk farkından ötürü uçucu yağ, ya suyun üzerinde yüzer veya dibe çöker. Kabın uygun tasarımı, uçucu yağın kolayca alınmasını mümkün kılar. Bu usul bilhassa, taze çiçeklerin (örn., gül, nuoli, ylany-ylang) distilasyonunda kullanılmıştır. Su ve buhar distilasyonu, daha çok eski tip veya köy tipi imbiklerde kullanılan bir yöntemdir. Bu usulde, bitkisel materyal, kazan içindeki ızgaranın üzerine boşaltılır. lzgaranın altıdaki haznede bulunan suyun dıştan ısıtılarak kaynatılması sonucu oluşan buhar bitki materyalindeki uçucu yağı sürükler. Soğutucuda yoğuşan su ve uçucu yağın yukarıda anlatıldığı şekilde ayrılmasıyla uçucu yağ elde edilir. Buhar distilasyonu sanayide en yaygın kullanılan distilasyon yöntemidir. Bu yöntemde, bir kazana yüklenen bitkisel materyale alttan buhar enjekte edilir. Sıkıca yüklenmiş materyal arasında yükselen buhar uçucu yağı sürükleyerek beraberinde götürür. Yağın ayrılması yukarıda anlatıldığı şekilde olur. Bazı bitkisel materyallerde uçucu yağı teşkil eden bileşikler şekeriere bağlı halde, yani glikozit halinde bulunurlar. Bu tip materyalden uçucu yağ elde edilmesi için uçucu bileşiklerin serbest hale geçirilmesi gerekir. Bunun 5

21 için bitkisel materyal parçalandıktan sonra, distilasyon kazanında su ile bir müddet bekletilir. Enzim reaksiyonu ile oluşan fermentasyon sonucu serbest hale geçen uçucu bileşiklerin su distilasyonuna tabi tutulması sonucu uçucu yağ elde edilir. Bu şekilde elde edilen bazı yağlar şunlardır: hardal, acı badem, wintergreen ve tatlı huş (sweet birch) yağları. Uçucu yağlar doğrudan kullanıldıkları gibi, rektifiye edilerek veya terpenleri ya da seskiterpenleri uzaklaştınldıktan sonra (terpeneless veya sesquiterpeneless oils) kullanılabilir. Terpensiz veya seskiterpensiz yağlar oksijenli bileşiklerce zengin hale geçeceklerinden hem kokuları daha cezbedicidir hem de oksidasyonla bozulmaya karşı daha dayanıklıdırlar. Terpen ve seskiterpenlerin uçucu yağlardan uzaklaştırılması için vakum altında distilasyon (fraksiyonlu distilasyon), çözücü ekstraksiyonu, poroplast yöntemi gibi yöntemler kullanılır. Taşıdığı terpen miktarına göre uçucu yağ ticarette aşağıdaki isimler altında bulunabilir: single-fold, two-fold, five-fold, terpensiz, seskiterpensiz, tüm yağ (işlemden geçmemiş yağ) veya rektifiye yağ (temizleme veya standart hale getirme işleminden geçmiş yağ). Aromatik bitkilerden uçucu yağ elde etmenin bir diğer yöntemi ekstraksiyon'dur. Bu yöntem sonucu elde edilen ekstreler doğrudan kullanıldıkları gibi, bazı işlemlerden geçtikten sonra uçucu yağiara benzer özellikte ürünler haline de getirilebilirler. Bugün çok nadir uygulanan ancak bilinmesinde yarar olan bir yöntem anfloraj (enfleurage)'dır. Yakın zamana kadar Fransa'da uygulanmış olan bu yöntem, nadide çiçeklerin kokularının özel hazırlanmış, tamamen kokusuz katı yağlarla ekstre edilmesi esasına dayanır.. Bunun için üzerine yağ sürülmüş cam plakalar arasına yerleştirilen çiçeklerin kokulu maddeleri, onları çözen yağa geçer. Çiçeklerin sürekli tazelenmesiyle doygun hale geçen yağa pomat (pomade) adı verilir ve bu şekilde formülasyonlarda kullanılabilir. Pomat'ın etil alkelle ekstraksiyonu sonucu elde edilen ürünü ekstre (extrait) adı verilir. Bu da olduğu gibi kullanılabilir, ya da alkolün vakum altında uçurulmasıyla absolü (absolute) elde edilir. Absolü'nün özellikleri uçucu yağa çok yakındır. Hoş kokusu ve alkelde çözünürlük özelliğinden ötürü partümeride kullanılır. Taze bitkilerden n-hekzan gibi apolar bir çözücü ile ekstraksiyonu takiben çözücünün vakum altında uzaklaştırılması sonucu elde edilen katı -ürüne konkret (concrete) adı verilir (örn., gül konkreti, yasemin konkreti). Konkret ya olduğu gibi kullanılır, ya da anfloraj yönteminde olduğu gibi, etil alkelle ekstre edilir. Alkolün uzaklaştırılması sonucu elde edilen ürüne, yine, absolü adı verilir. Absolü pahalı bir ürün olduğundan kullanımı daha kısıtlıdır. 6

22 1.5 Oleorezinler Baharatlar gibi kuru materyalden çözücü ekstraksiyonu sonucu hazırlanan sıvı, yarı katı veya katı ekstreler oleorezin (oleoresin) veya rezinoit (resinoid) adıyla bilinirler. Kullanılan çözücüler etil alkol, metil alkol, izopropil alkol veya hekzan olabilir. Oleorezinler ve rezinoitler gıdalarda kullanıldığından buna uygun bir çözücü tercih edilmelidir. Bazı ağaçların gövde ve dallarından yaralama sonucu sızan uçucu yağ ve reçine karışımiarına da eleerezin denir (örn., Terementi). Sinnamik asit, benzoik asit gibi uçucu organik asitler veya esterlerince zengin oleorezinlere balzam (balsam, balsamum) adı verilir (örn., Sığala yağı, Tolu balzamı, Peru balzam ı). 1.6 Organik Tarım Ürünleri Son yıllarda bilhassa Avrupa ülkelerinde Organik Tarım Ürünlerine artan bir ilgi gözlenmektedir. Organik tarım ürünleri, AB'nin EEC 2092/91 no'lu yönetmeliğine göre faaliyet gösteren teftiş kurumlarınca organik tarım yaptığı onaylanmış kişi ve kuruluşlarca üretilen tarım ürünleridir. Bu ürünlerin üretimi sırasında tamamen doğal üretim yöntemleri uygulanır ve tarım, diğer tarım arazilerinden ve karayollarından uzakta, her türlü çevre kirliliğinden uzak bölgelerde yapılır. Bu şekilde yapılan üretimde kimyasal haşarat ve yabani ot mücadelesi yapılmaz, sadece doğal gübre kullanılır. Organik tarım ürünlerinde, bu yolla üretilip üretilmedikleri sonradan yapılacak analizlerle belirlenemiyeceğinden, sertifikalı teftiş kuruluşları, organik tarım ürünleri üretecek kişi ve kuruluşları, önceden belirleyerek ruhsatlandırırlar. Ancak bu kuruluşlar, organik tarım ürünlerine "EKO" etiketi koyabilirler. Ülkemizde organik tarım ürünleri üreten firmaların isim ve adresleri igeme'den temin edilebilir. 1.7 ilaçlar Drogların vücuda verilebilecek tarzda hazırlanmış şekillerine ilaç adı verilir. ilaçların terkibinde, etken madde yanında, ilaca şekil veren etkisiz sıvı yağlar da bulunur. ilaç hammeddeleri, bitkisel ve sentetik olmak üzere iki ana grupta incelenirler. Bitkisel hammaddeler bitkisel ilaçlarına, homeopatik ilaçların ve allopatik ilaçların (farmasotik ürünlerin) yapımında kullanılırlar. Genel olarak, tıbbi bitkiler adıyla da anılan bitkisel hammaddeler, tıbbi amaçla kullanılan bitki kısımları ile bunların ekstreleri, yağları ve usareleri gibi ürünlerdir. ilaçların en büyük yüzdesini teşkil eden allopatik veya farmasötik 7

23 ürünler üç kategoride incelenirler. Bunlar, jenerik ilaçlar, müstahzarlar ve reçetesiz ilaçlardır. Genel anlamda bütün ilaçlar jeneriktir. Bir ilacın jenerik ismi, o ilacın hammaddesine Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından verilen bilimsel isimdir. Yani, o ilacın etken maddesinin adıdır. Ancak pratikte, jenerik isim patent süresi bitmiş bir ilaç hammaddesiyle yapılan ilacı tarif için kullanılmaktadır. Müstahzar ilaçlar, bir ilaç üreticisi tarafından patentli olarak üretilen, paketlenen ve satılan jenerik ilaçlardır. imalatçı, bu ürünleri özel bir isim altında satma yetkisini haizdir. Jenerik ve müstahzar ilaçlar sadece hekim reçetesi mukabili alınabilen, yani reçeteli ilaçlar iken reçetesiz (OTC) ilaçlar ise eczanelerden ve dış ülkelerde bulunan ilaç mağazalarından (Drugstore) reçete aranmaksızın alınabilen ilaçlardır. Bir ilacın reçeteli veya reçetesiz satılmasına o ülkedeki sağlık otoritesi karar verir. Ülkemizde bu karar, Sağlık Bakanlığı'nın ilaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğünce ruhsatlandırma aşamasında verilmektedir. Ancak, uygulamada reçeteli ve reçetesiz ilaç ayırımına rastlanmamakta, kırmızı ve yeşil reçeteye tabi uyuşturucu ve psikotrop ilaçlar haricindeki her ilacı eczanelerden reçetesiz olarak temin etmek mümkün olmaktadır. Ülkemizde OTC uygulamasına resmen geçilmemiştir Homeopatik ilaçlar Homeopatik ilaçlar, etken maddelerin, Hahnemann prensiplerine göre karıştırılıp seyreltilmesi sonucu hazırlanırlar ve seyreltme derecesine göre D,C,L ve M gibi sembollerle tarif edilirler. Bu ilaçlarda seyreltme derecesine göre ilacın etki gücünün arttığı iddia edilir. Ülkemizde dışında oldukça yerleşmiş bir pazara ve saygınlığa sahip olan homeopatik ilaçlarda bitkisel ve mineral kökenli hammaddeler yanında sentetik hammaddeler de kullanılırlar. Türkiyede homeopatik ilaçların üretimi ve pazarlaması yoktur Bitkisel ilaçlar Bitkisel ilaçlar (Fitoterapötikler), bitkisel hammadde içeren ve çay, ekstre kapsül, şurup, vs. formunda olan ilaçlardır. Formüle edilmiş ve dozajı ayarlanmış olup, ilaç formunda bulunduklarından görünüm açısından müstahzar ve jenerik ilaçlardan farksızdırlar. Ancak büyük bir kısmı pek çok ülkede hala reçeteli veya reçetesiz ilaçlar sınıfında yer almazlar, gıda veya gıda tamamlayıcısı (nutritional supplement) sıfatıyla gıda mağazalarında veya devai gıda (health food) dükkaniarında bulunurlar. Ancak, Batı Avrupa ülkelerinde durum hızla değişmektedir. Avrupa Komisyonu bitkisel devalar (herbal remedies), bitkisel droglar 8

24 (vegetable drugs) ve bitkisel preparatları (vegetable drug preparations)'nı resmen tanımlamıştır. Buna göre, bitkisel devalar terkibinde etken madde olarak yalnızca bitkisel hammaddeler veya bitkisel preparatlar taşıyan ilaçlardır. Bitkisel droglar, ilaç yapımında kullanılan yaprak, kök, tohum, zamk, vs. gibi bitkilerin tıbbi özelliğe sahip kısımlarıdır. Taşıdığı etken madde bilinsin veya bilinmesi n, bir bitkisel drog veya preparatın tamamı tek bir etken madde olarak mütalaa edilir. Bitkisel preparat ise bitkisel drogdan hazırlanan toz, ekstre, tentür, sabit yağ, uçucu yağ, usare, vs. olabilir. Saf bitki kimyasalları veya bunların karışımiarı bitkisel preparat kabul edilmez. Diğer bir deyişle, bitkisel droglar ve bitkisel preparatlar, bitkisel devaların hazırlanmasında kullanılırlar. 1.8 Kalite Spesifikasyonları insan sağlığı için ve gıda katkı maddesi olarak kullanılan tıbbi ve aromatik bitkilerin, ticarete sevkedildiklerinde, belirli kalite standartlarına uymaları beklenir. Bitkisel droglar için kalite standartı farmakope veya kodekslerdeki ilgili monograflarda belirtilir. Farmakope ve kodeksierde her drog için belirtilmiş sınır test (li mit test) değerleri bulunur. Monograflarda belirtilen testierin yapılması sonucu bulunan değerlerin verilen sınırlar içinde olması gerekir. Farmakope ve kodeksierde bulunan özellikler dışında droğun saf, temiz ve mikropsuz olması çok önemlidir. Bilhassa gıdada kullanılacak bitkiler için bitki sağlığı sertifikası (Phytosanitary Certificate) istenmesi standart bir işlem haline gelmiştir. Alıcı yönünden ana kalite faktörleri arasında organoleptik kontroller önemli yer tutar. Bunlar uzmanlar tarafından duyu organlarıyla yapılan kontrollerdir. Yani, genel görünüm, renk, koku, lezzet, temizlik gibi özelliklere bakılır. Ayrıca nem miktarı, kül miktarı, ekstre edilebilen madde miktarı, uçucu yağ miktarı (aromatik bitkilerde), pestisit, aflatoksin, bakteri, böcek, ağır metal, (bazan) radyoaktivite ve etken madde yüzdesinin limitlerin altında olup olmadığı kontrol edilir. Tüm test değerleri sınırlar içinde olsa dahi, depolama veya nakliye sırasında fare veya sıçan hücumuna uğradığı kıl ve/veya dışkı varlığıyla anlaşılan bitkisel droglar standart dışı addedilir ve derhal imha edilir. Bitkisel droglarda belli oranda yabancı madde (foreign matt~r) bulunmasına izin verilir. Bu limit değerler de monograflarda belirtilir. Etken madde miktar tayinleri kromatografik, spektroskopik, titrimetrik, vb. yöntemlerle yapılır. Uçucu yağlar (esanslar) için koku ve tat özellikleri çok önemlidir. Bu nedenle, ilk kontrol koku ve tat uzmanlarınca yapılır. Diğer kalite kriterleri, fiziksel ve kimyasal ölçümler, genel görünüm ve saflık özellikleri ile tağşiş'in 9

25 (katıştırma) olmamasıdır. Fizikokimyasal testler arasında yoğunluk, dama noktası, optik çevirme, kırılma indisi, ester sayısı, vs. sayılabilir. Yağdaki ana bileşiklerin yüzdelerinin belirlenmesi için gaz kromatografik analiz yapılması şarttır. Zira, ana bileşiklerin ve istenmeyen maddelerin yüzdeleri ürünün kalitesini ve fiyatını belirleyen önemli faktörlerdir. Bitkisel drog, bir farmakope veya kodekste kayıtlı değilse, bir standartının olup olmadığına bakılır. Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) ve ulusal standart kuruluşları (ANSI, BSI, AFNOR, DIN, AENOR, Türkiye'de TSE gibi) ticari ürünler için standartlar alıcı, siparişini, önceden gönderilen örneğin kalitesini beğendiği takdirde yapar ve ancak aynı kalitede ürün sevkedilirse bunu kabul eder. Bunun için alıcı ya sevkiyat öncesi ülkeye gelerek ihraçatçının ürünü hazırlamasına veya sevkiyatına nezaret eder ya da ithalat gümrüğünde yaptığı kontroller üzerine malı kabul veya reddeder. Bitkisel drog üreticileri bazan maksatlı veya bilmeden tağşiş (katıştırma, adulteration)'e sebep olabilirler. Maksatlı tağşiş aşağıda belirtilen usullerle droğun saflığının bozulması ve bundan haksız bir ekonomik fayda Bilmeden yapılan tağşiş sağlanmasına yönelik olarak kötü maksatla yapılır. ise bilgisizliğe dayanan ancak art niyetle yapılmayan katıştırmadır. Buna örnek olarak, istenmeyen bitki kısımlarının kaza ile veya bilmeden katıştırılması verilebilir. Yani, yaprak droğunda sap istenmiyorsa ama bilmeden saplı yaprak sevkedilmişse bu bilgisizleğe dayalı tağşiş olarak addedilebilir. (i) Tıbbi ve aromatik bitkilerde sıkça rastlanan tağşiş (katıştırma)'ler şunlardır: (ii) Kaliteli ürün kalitesiz olanla katıştırılır (Etken madde miktarı düşük çıkar). (iii) Ürün tüketildikten (ekstre edildikten) sonra pazarlanır (örn., yağı alınmış çöp karanfil veya kekik gibi droglar bir miktar yağı alınmamış drog ile birlikte sevkedilir. Bütün haldeki droglarda bunu anlamak mümkündür. Zira, suya atıldığında yağı alınmış karanfil yüzer, iyi kalite drog dibe çöker. Ancak toz droglarda bu durum yağ miktar tayini yapılarak anlaşılabilir). (iv) Ürünün içine ağırlık yapıcı taş, kum, toprak, metal, vs. gibi maddeler koyulur (kül miktar tayini yüksek çıkar). (v) Drog içine başka bitki kısımları, ya da başka bitkilerin benzer kısımları katıştırılır (Yabancı madde miktarı yüksek çıkar, bu durum ise makroskopik ve mikroskopik incelemelerle kolayca anlaşılır). 10

Geçmişten Günümüze Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Kullanılması ve Ekonomik Önemi

Geçmişten Günümüze Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Kullanılması ve Ekonomik Önemi Geçmişten Günümüze Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Kullanılması ve Ekonomik Önemi *Emine FAYDAOĞLU 1, Metin Saip SÜRÜCÜOĞLU 2 1 DSİ Genel Müdürlüğü İşletme ve Bakım Dairesi Su Ürünleri Şubesi 2 Ankara Üniversitesi

Detaylı

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü. Organik Tarım ve Bitki Koruma Açısından Organik Tarımda Kullanılacak Yöntemler

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü. Organik Tarım ve Bitki Koruma Açısından Organik Tarımda Kullanılacak Yöntemler T.C. SAMSUN VALİLİĞİ Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Organik Tarım ve Bitki Koruma Açısından Organik Tarımda Kullanılacak Yöntemler Burhan HEKİMOĞLU Ziraat Mühendisi Mustafa ALTINDEĞER Ziraat Mühendisi

Detaylı

HAZIRLAYAN Bahar Özsu Uzman Yardımcısı

HAZIRLAYAN Bahar Özsu Uzman Yardımcısı TOPTANCI HALLERİ SEKTÖR PROFİLİ HAZIRLAYAN Bahar Özsu Uzman Yardımcısı İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ Ağustos 2005 1. GİRİŞ Ülkemizde tarım sektörü gerek istihdam

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN DIŞ TİCARET KAVRAMLARI 344MV0042 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 1992-7 TAYVAN ÜLKE ETÜDÜ

İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 1992-7 TAYVAN ÜLKE ETÜDÜ İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 1992-7 TAYVAN ÜLKE ETÜDÜ İSTANBUL 1992 C YAYINLARI Doğan Can Başmusahip Sok. Tan Han No: 10/7 Tel: 528 38 72 Fax: 513 90 13 ÖNSÖZ Bilindiği üzere odamızın çeşitli faaliyetleri

Detaylı

AYDIN ORGANİK VE İYİ TARIM YOL HARİTASI RAPORU

AYDIN ORGANİK VE İYİ TARIM YOL HARİTASI RAPORU AYDIN DA ORGANİK VE İYİ TARIM UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI STRATEJİSİ VE YATIRIM ÖNERİLERİ ANALİZİ PROJESİ AYDIN ORGANİK VE İYİ TARIM YOL HARİTASI RAPORU 02/05/2014 ZOBU CONSULTING impartially on

Detaylı

İHRACAT PROSEDÜRLERİNİ BİLİYOR MUSUNUZ?

İHRACAT PROSEDÜRLERİNİ BİLİYOR MUSUNUZ? İHRACAT PROSEDÜRLERİNİ BİLİYOR MUSUNUZ? Hazırlayan ARİF ŞAHİN Şube Müdürü Mayıs 2003İGEME İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi 39 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 40 I. BÖLÜM : İHRACAT İŞLEMLERİ... 42 İhracat Nasıl

Detaylı

HATAY İLİ İHRACATI ARAŞTIRMA RAPORU

HATAY İLİ İHRACATI ARAŞTIRMA RAPORU HATAY İLİ İHRACATI ARAŞTIRMA RAPORU Doç. Dr. Ali Serhan KOYUNCUGİL Prof. Dr. Nermin ÖZGÜLBAŞ BİB Ltd. Şti. HATAY Nisan 2014 Teşekkür Yazarlar, bu Araştırma'da kendilerine yer alma şansı tanıyan BİB Ltd.

Detaylı

FARMASÖTİK VE TIBBİ MÜSTAHZAR, MADDE, MALZEME, TERKİPLER İLE BİTKİSEL PREPARATLARIN GERİ ÇEKİLMESİ VE TOPLATILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

FARMASÖTİK VE TIBBİ MÜSTAHZAR, MADDE, MALZEME, TERKİPLER İLE BİTKİSEL PREPARATLARIN GERİ ÇEKİLMESİ VE TOPLATILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 180 FARMASÖTİK VE TIBBİ MÜSTAHZAR, MADDE, MALZEME, TERKİPLER İLE BİTKİSEL PREPARATLARIN GERİ ÇEKİLMESİ VE TOPLATILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Yayım Tarihi: 15.08.1986 Sayı: 19196 Amaç Madde 1

Detaylı

HİDROLİK VE YENİLENEBİLİR ENERJİ ÇALIŞMA GRUBU BİYOKÜTLE ENERJİSİ ALT ÇALIŞMA GRUBU RAPORU

HİDROLİK VE YENİLENEBİLİR ENERJİ ÇALIŞMA GRUBU BİYOKÜTLE ENERJİSİ ALT ÇALIŞMA GRUBU RAPORU HİDROLİK VE YENİLENEBİLİR ENERJİ ÇALIŞMA GRUBU BİYOKÜTLE ENERJİSİ ALT ÇALIŞMA GRUBU RAPORU Aralık 2007 Ankara BİYOKÜTLE ENERJİSİ ALT ÇALIŞMA GRUBU Başkan, Raportör: N.Funda AKDAĞ Katkılarından dolayı

Detaylı

belirli tanmsal ürünlerin Hububat; süt ve Ortak hayvanlar domuz, vb.) ve insan tüketimine mahsus hayvansal ürünlerin Kanunu, AB Ortak Tanm

belirli tanmsal ürünlerin Hububat; süt ve Ortak hayvanlar domuz, vb.) ve insan tüketimine mahsus hayvansal ürünlerin Kanunu, AB Ortak Tanm ı. ALMANYA DIŞ TİCARET MEVZUATI ı. ı. İthalat Mevzuatı Almanya, aracını teşkil sayılı diğer Avrupa Birliği üyesi ülkeler gibi Ortak Ticaret Politikasının en önemli eden Ortak Gümrük Tarifesini (OGT) Konsey

Detaylı

TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ YAŞ SEBZE VE MEYVE RAPORU Aralık-2008 1. Giriş Dünya nüfusunun sürekli arttığı, buna karşılık tarım arazilerinin ve

TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ YAŞ SEBZE VE MEYVE RAPORU Aralık-2008 1. Giriş Dünya nüfusunun sürekli arttığı, buna karşılık tarım arazilerinin ve TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ YAŞ SEBZE VE MEYVE RAPORU Aralık-2008 1. Giriş Dünya nüfusunun sürekli arttığı, buna karşılık tarım arazilerinin ve temiz su kaynaklarının giderek azaldığı yüzyılımızda,

Detaylı

KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI (DERS NOTLARI/BÖLÜM-I)

KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI (DERS NOTLARI/BÖLÜM-I) 1 KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI (DERS NOTLARI/BÖLÜM-I) Kalite güvencesi bir ürün veya hizmetin kalite konusunda belirtilmiş gerekleri yerine getirmesinde yeterli güveni sağlamak için uygulanan planlı

Detaylı

İLAÇLARIN VE KOZMETİK ÜRÜNLERİN GELİŞTİRİLME SÜREÇLERİ VE DOĞA ÜZERİNE ETKİLERİ

İLAÇLARIN VE KOZMETİK ÜRÜNLERİN GELİŞTİRİLME SÜREÇLERİ VE DOĞA ÜZERİNE ETKİLERİ İLAÇLARIN VE KOZMETİK ÜRÜNLERİN GELİŞTİRİLME SÜREÇLERİ VE DOĞA ÜZERİNE ETKİLERİ Esra KAPUCU, Hasan KAHVECİ, Özlem SUSAM, Yeşim ÇANTA Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği

Detaylı

AKHİSAR YATIRIM İMKANLARI VE YAPILABİLİR İŞLER RAPORU

AKHİSAR YATIRIM İMKANLARI VE YAPILABİLİR İŞLER RAPORU AKHİSAR YATIRIM İMKANLARI VE YAPILABİLİR İŞLER RAPORU AKHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası Tahirün Caddesi No: 87 Kat: 2 Akhisar 45200 Tel: 0 236 414 15 63 Faks: 0 236 414 80

Detaylı

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI DERS NOTLARI

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI DERS NOTLARI Kalite güvencesi bir ürün veya hizmetin kalite konusunda belirtilmiş gerekleri yerine getirmesinde yeterli güveni sağlamak için uygulanan planlı ve sistematik etkinlikler bütünü olarak tanımlanmaktadır.

Detaylı

KİMYA ÇALIŞMA GRUBU RAPORU

KİMYA ÇALIŞMA GRUBU RAPORU T. C. KALKINMA BAKANLIĞI KİMYA ÇALIŞMA GRUBU RAPORU 2023 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Ankara 2015. Necatibey Cad. No: 110/A 06100

Detaylı

GÜMRÜK MEVZUATI UYGULAMALARI

GÜMRÜK MEVZUATI UYGULAMALARI Atilla ŞAHİN Gümrük Müşaviri ANKARA GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ BAŞKANI GÜMRÜK MEVZUATI UYGULAMALARI GİRİŞ Gümrüğün konusunu sınır ötesi ticarete konu eşya ve taşıtlar oluşturur. Nitekim 4458 sayılı Gümrük

Detaylı

LİSANSLI DEPOCULUK TESİSİ ÖN FİZİBİLİTE RAPORU

LİSANSLI DEPOCULUK TESİSİ ÖN FİZİBİLİTE RAPORU LİSANSLI DEPOCULUK TESİSİ ÖN FİZİBİLİTE RAPORU İÇİNDEKİLER TABLOLAR... 4 GİRİŞ... 5 1. YÖNETİCİ ÖZETİ... 6 1.1. Projenin Gerekçesi... 6 1.2. Proje Hakkında Özet Bilgiler... 6 1.2.1.Projenin Adı:... 6 1.2.2.

Detaylı

EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş.

EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş. EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş. SERİ: XI, NO: 29 SAYILI TEBLİĞ KAPSAMINDA EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 01.01.2012/31.12.2012 EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş. 67 YILLIK TARİH

Detaylı

AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ. Merve Nazlı BORAND

AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ. Merve Nazlı BORAND İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ Merve Nazlı BORAND 506112008 Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya

Detaylı

DIŞ TİCARETİN FİNANSMANI VE TEŞVİKİ

DIŞ TİCARETİN FİNANSMANI VE TEŞVİKİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2514 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1485 DIŞ TİCARETİN FİNANSMANI VE TEŞVİKİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Fatih TEMİZEL (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. İlkay ÖNER BADURLAR (Ünite

Detaylı

YIL: 2012 / SAYI: 44. Tar m m? Sanayi mi? Hayvanc l kta Gerçek Fiyat Projesi Baflar yla Tamamland

YIL: 2012 / SAYI: 44. Tar m m? Sanayi mi? Hayvanc l kta Gerçek Fiyat Projesi Baflar yla Tamamland YIL: 2012 / SAYI: 44 COMMODITY EXCHANGE Tar m m? Sanayi mi? Hayvanc l kta Gerçek Fiyat Projesi Baflar yla Tamamland Sa l kl Topra n Vazgeçilmezi Organik Madde Oluflturulmas ve Yönetimi Tar m limizde Son

Detaylı

AAT. Çamur bertaraf yöntemleri;

AAT. Çamur bertaraf yöntemleri; VEZİRKÖPRÜ ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ ETÜD RAPOR VE SUNUM AAT Uygulama Projeleri hazırlık aşamasında olan Vezirköprü biyolojik atık su arıtma tesisi toplam 65.000 nüfusa yönelik hazırlanmaktadır. Şu anda

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı AT ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

T.C. BAŞBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı AT ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü T.C. BAŞBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı AT ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü DÜNYADA MENŞE KURALLARININ BİR DIŞ TİCARET POLİTİKASI ARACI OLARAK KULLANILMASI VE DÜNYA TİCARETİNE ETKİLERİ, TÜRKİYE İÇİN ÖNERİLER

Detaylı

Halı Pazarı Olarak ALMANYA TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL BİLGİLER İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ TEKSTİL, DERİ VE HALI ŞUBESİ

Halı Pazarı Olarak ALMANYA TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL BİLGİLER İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ TEKSTİL, DERİ VE HALI ŞUBESİ Halı Pazarı Olarak ALMANYA TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL BİLGİLER İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ TEKSTİL, DERİ VE HALI ŞUBESİ ARALIK 2014 İÇİNDEKİLER Halı Pazarı Olarak ALMANYA I. ALMANYA HAKKINDA

Detaylı

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE İLAÇ SEKTÖRÜ MART 2011. Page 1

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE İLAÇ SEKTÖRÜ MART 2011. Page 1 DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE İLAÇ SEKTÖRÜ MART 2011 Page 1 Sunum Başlıkları Dünya da İlaç Sektörü Türkiye de İlaç Sektörü Maliye Bakanlığı Tarafından İlaç Sektörüne Yönelik Olarak Gerçekleştirilen İncelemeler

Detaylı

RUSYA FEDERASYONU MEDİKAL SEKTÖRÜ

RUSYA FEDERASYONU MEDİKAL SEKTÖRÜ T.C. BAŞBAKANLIK Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi RUSYA FEDERASYONU MEDİKAL SEKTÖRÜ Hazırlayan Yusuf TÜRKOĞLU Araştırma ve Geliştirme Başkanlığı Sanayi Dairesi Şubat 2009 1 İÇİNDEKİLER

Detaylı

TÜRKİYE SİYAH ÇAY SEKTÖR RAPORU

TÜRKİYE SİYAH ÇAY SEKTÖR RAPORU TÜRKİYE SİYAH ÇAY SEKTÖR RAPORU İÇİNDEKİLER 1.GİRİŞ 2.SEKTÖRÜN DURUMU 2.1.Çay Üretiminin Dünya Ekonomisindeki Yeri 2.1.1.Dünya Çay Ticareti 2.2.Türkiye de Çayın Ekonomideki Yeri ve Gelişimi 2.2.1.Çaykur

Detaylı

AYDIN İLİ STRATEJİK TARIM ÜRÜNLERİNDE LİSANSLI DEPOCULUK İHTİYACININ TESPİTİ PROJESİ SONUÇ RAPORU

AYDIN İLİ STRATEJİK TARIM ÜRÜNLERİNDE LİSANSLI DEPOCULUK İHTİYACININ TESPİTİ PROJESİ SONUÇ RAPORU T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2013 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI AYDIN İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ AYDIN İLİ STRATEJİK TARIM ÜRÜNLERİNDE LİSANSLI DEPOCULUK İHTİYACININ TESPİTİ PROJESİ

Detaylı