TlBBi VE AROMAT1K BiTKiLERiN ilaç VE ALKOLLÜ içki SANAYiLERiNDE KULLANIMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TlBBi VE AROMAT1K BiTKiLERiN ilaç VE ALKOLLÜ içki SANAYiLERiNDE KULLANIMI"

Transkript

1

2 istanbul TiCARET ODASI YAYlN NO: TlBBi VE AROMAT1K BiTKiLERiN ilaç VE ALKOLLÜ içki SANAYiLERiNDE KULLANIMI Haziriayan: Prof. Dr. Hüsnü Can BAŞER Anadolu Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitki ve ilaç Araştırma Merkezi (TBAM) istanbul, Ağustos 1997

3 MEGAAJANS REKLAMClLIK MATBAACILIK FUAR HIZMELERI LTD. ŞTİ. Tel: (0212) Tel/Fax: (0212)

4 ÖNSÖZ Zengin bir bitki çeşitliliğine sahip olan; ilaç, gıda, kozmetik partümeri ve ilgili değer kimya sanayilerinin ihtiyaç duyduğu, uluslararası ticarete konu olan çok sayıda tıbbi ve aromatik bitkilerin ithalata gerek olmadan temin edilebileceği ülkemizde, bu kaynakların arz ve talep potansiyelinin, kullanım alanlarının ayrıntılı olarak tespiti; ülkemizin bitkisel zenginliğinin etkin bir şekilde sınai kullanıma yönlendirilmesi, yabani ve kültüre alınmış tıbbi ve aromatik bitkilerin rasyonel bir şekilde değerlendirilerek ülke ekonomisine katkıda bulunmasının temini açısından önem kazanmaktadır. Yukarıda ifade edilen hedeflerimiz, mevcut çalışmanın temellerini oluşturmuş; bu kapsamda tıbbi ve aromatik bitkilerin Dünyada ve Türkiye'de ilaç ve alkollü içki sanayilerinde kullanımı incelenerek Türkiye'de yetişen ve kullanım potansiyeline sahip olan bitkilerin bir envanteri çıkartılmış; standartiara uygun, kaliteli bitkisel hammadde üretiminin önemi vurgulanarak ticari uygulamalar özetlenmiş; bilhassa Avrupa Topluluğu'ndaki pazar durumu incelenerek Türkiye'deki tıbbi ve aromatik bitkilerin temin kaynakları ile bu konuda bilgi alınabilecek kaynaklar değerlendiril miştir. Tıbbi ve aromatik bitkiler açısından önemli bir ekonomik potansiyele sahip olan ülkemizde, bitkisel ilaç hammaddeleri (bitkisel droglar) açısından, yurtdışındaki şirketlerin dünyanın çeşitli yerlerinden topladıkları bitkisel drogları gerekli temizleme, ayırma ve tasnifleme sürecinden geçirdikten sonra standart bir şekilde ticarete arzetmelerine bağlı olarak ithalata gidildiği; gerekli bitkisel işleme sanayinin gelişmemiş olmasına bağlı olarak bu alanda dışarıya bağımlı olan ülkemizde 200 civarında bitkisel drogun olmasına rağmen ancak arası drog ihracatının yapıldığı, bunların büyük bir kısmının ise neler olduğunun en çok ticareti yapılanlar dışındaki bitkisel drogların bitkisel ürün istatistiklerinin diğerleri faslında yeralmasına bağlı olarak bilinememesi, bu çalışmada ortaya konulan başlıca sonuçlar olarak yeni araştırmalara da ışık tutacaktır. ilgili çalışmanın üyelerimiz ile başta gıda ve ilaç sanayine yönelik olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlara yararlı olmasını diler, çalışmayı hazırlayan Prof. Dr. K. Hüsnü Can Başer'e teşekkür ederim. Prof. Dr. ismail Özaslan Genel Sekreter

5

6 TEŞEKKÜR Raporun hazırlanması sırasında yardımlarını esirgemeyen TEKEL Alkollü içkiler Müesseşesi Genel Müdür Yardımcısı Figen Basmacı'ya, istanbul Likör ve Kaynak Fabrikası Müdür Yardımcısı Tuncay Yıldırım'a, Anadolu Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitki ve ilaç Araştırma Merkezi (TBAM) personelinden Doç. Dr. Neş'e Kırımer'e, Yard. Doç. Dr. Berrin. Bozan'a, Yard. Doç. Dr. Mine Kürkçüoğlu'na, Yard. Doç. Dr. Temel Özek'e ve Araş. Grv. Ecz. Fatih Demirel'ye teşekkür ederim. Prof. Dr. K. Hüsnü Can BAŞER

7

8 içindekiler 1 TARiF VE TANIMLAR ilaç Yapımında Kullanılan Bitkisel Droglar Bitkisel Drog Preparatları Sabit Yağlar Uçucu Yağlar Oleorezinler Organik Tarım Ürünleri ilaçlar Homeopatik ilaçlar Bitkisel ilaçlar Kalite Spesifikasyonları Ambalaj O Fumigasyon ve Iş ı n lama... 1 O 2 TlBBi VE AROMATiK BiTKiLERiN TiCARETi Dış Ticaret istatistikleri Avrupa Birliği Gümrük Birliği Tarife Dışı Kısıtlamalar Ticaret ve Dağıtım Kanalları Başlıca Ticaret Merkezleri Ticari Uygulamalar Sat ı n Alma Usulleri Satın Alma Politikası ve Stoklama Fiyat Fiyat Teklifi ve Ödeme Şekli Teslimat Şartları Bitkisel Drogların Dünya Ticareti AB'nin Bazı Bitkisel Ürün Gruplarını ithalatı Bitkisel Alkaloitler Bitkisel Usareler ve Ekstraler Glikozitler Baharat ve Çeşni Bitkileri Uçucu Yağlar ve Rezinoitler... 19

9 2.1 O Dünya Bitkisel ilaç Pazarı TÜRKiYEDE ilaç imalatlnda KULLANILAN BiTKiLER Türkiyenin Bitki se~ Drog Üretimi ve ihracatı Afyon Alkaloitleri.... ~ Kekik Adaçayı... ~ Nane t.5 Gülyağı, Gülsuyu, Gül Konkreti Kekik Yağı Defne Yağı işlenmiş Droglar... : Gül Dışı Uçucu Yağ Üretimi TÜRKiYEDE ALKOLLÜ içki imalatlnda KULLANILAN BiTKiLER TEKEL Rakı... : Anason meyvası Cin Ardıç Melekotu Kiş n iş Şerbetçiotu Vermut Likörler TÜRKiYEDE TlBBi VE AROMATiK BiTKi TEMiN KAYNAKLARI TÜRKiYEDE TlBBi VE AROMATiK BiTKiLER KONUSUNDA BiLGi TEMiN KAYNAKLARI Bilimsel Bilgi Temin Kaynakları TBAM TUBiTAK Eczacılık Fakülteleri Ziraat Fakülteleri... : Fen Fakülteleri TSE istatistiksel Bilgi Temin Kaynakları DiE... 37

10 6.2.2 igeme... : ihracatçı Birlikleri Ticaretle ilgili Bilgi Temin Kaynakları ÖNERiLER... ~ EKLER..." !

11

12 EKLER DiZiNi Ek 1 Türkiye'de Sağlık Bakanlığında Ruhsatlı Satılan Bitkisel ilaçlar Ek 2 Türkiye'de ilaçlarda Kullanılan Bitkisel Hammaddeler A) Müstahzarlarda Kullanılan Bitki Kimyasalları B) Müstahzarlarda Kullanılan Bitkisel Ekstreler C) Müstahzarlarda Kullanılan Bitkisel Galenik Preparatlar D) Müstahzarlarda Kullanılan Bitkisel Uçucu Yağlar (Esanslar).57 E) Müstahzarlarda Kullanılan Bitkisel Etken Madde Grupları F) Müstahzarlarda Kullanılan Bitkisel Sabit Yağlar G) Müstahzarlarda Kullanılan Bitkisel Droglar H) Tıbbi Çaylarda Kullanılan Bitkisel Droglar Ek 3 Türkiye'de Yetişen ve Türkiye'de ilaçların Terkibinde Bulunan Bitkiler Ek 4 Avrupa'da ilaç Yapımında Kullanılan ve Türkiye'de Temini Mümkün olan Bitkisel Droglar Ek 5 Avrupa Farmakopesinde Kayıtlı ve Monografisi Hazırlanmakta Olan Bitkisel Droglar Ek 6 Bazı Önemli Aromatik Bitkilerin Türkiye'de ihracatı Ek 7 Türkiye'nin Uçucu Yağlar, Koku ve Tat Maddeleri, Partümeri ve Kozmetik Ürünleri için ihracat/ithalat Değerleri Ek B EVGi N Firmasının (Yalova) Doğadan Toplatıp veya Üretip ihraç Ettiği Bitkisel Droglar ve Yıllık Üretim Miktarları Ek 9 Likörler ve Diğer Bazı Alkollü içkilerin Terkibine Giren Bitkiler Ek 10 içki Yapımında Kullanılan Bitkiler Ek 11 Önemli Adresler Ek 12 Önemli Kaynaklar... 97

13

14 TABLOLAR DiZiNi Tablo 1 Talmini Yıllık Üretimi 500 Tonun Üzerinde Olan "' Uçucu Yağlar Tablo 2 Almanya'da Reçetelere En Sık Yazılan Bitkisile Monopreparatlar ile Yıllık Satış Hacimleri Tablo 3 Türkiye'de Damıtık Alkollü içkiler Kapasitesi ve Üretimi (1995) Tablo 4 Tekelce Son Üç Yılda' Gerçekleştirilen Anason Alımları ve Değerleri Tablo 5 Türkiye'nin Son Altı Yıllık Anason ihracatı Tablo 6 TEKEL'ce Üretilen 17 Çeşit Likör ile Bunların Son Üç Yıldaki Üretim Miktarları Tablo 7 TEKEL'in Yıllık Bitki ihtiyacı (Anason ve üzüm hariç)... 33

15

16 KISAL TMALAR DiZiNi AB AENOR AFNOR ANSI ASTA BSI c.i.f. "c.&f." DIN ECU EEC EKO EP ES COP FCC FOB GRAS igeme ISI ıso NF OTC TSE TBAM USP : Avrupa Birliği : ispanya! Standartlar Enstitüsü : Fransız Standartlar Kurumu : Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü : Amerikan Baharat Ticareti Kurumu : ingiliz Standartlar Enstitüsü : Cot, insurance, freight (Mal bedeli, sigorta, navlun} : Cost and freight (Mal bedeli ve navlun} : Alman Standartlar Enstitüsü : Avupa Para Birimi : Avrupa Ekonomik Topluluğu : Ekolojik Açıdan Em niyetli : Avrupa Farmakopesi : Avrupa Bilimsel Fitoterapi Kooperatifi : Gıda Kimyasalları Kodeksi : Free on Board (Gemi Bordasında Teslim} : Generally Regarded as Safe (Gıdada Kullanımına izin Verilen Bitki veya Madde} : ihracatı Geliştirme Etüd Merkezi : Uluslararası Standartlar Enstitüsü : Uluslararası Standartiaştırma Örgütü : ABD Ulusal Formüleri : Over-the Counter (yani reçetesiz} Alınabilen ilaçlar : Türk Standartlar Enstitüsü : Tıbbi ve Aromatik Bitki ve ilaç Araştırma Merkezi :ABD Farmakopesi

17 1 TARiF VE TANIMLAR Bu raporun konusunu teşkil eden, ilaç sanayiinde kullanılan tıbbi bitkiler ve içki sanayiinde kullanılan aromatik bitkiler tanımı'nın biraz açılması gerekir. Günümüzde sadece ilaç yapımında kullanılan bitkiler bulunmakla birlikte aromatik bitkiler için aynı şeyi söylemek mümkün olmadığından ve pek çok aromatik bitkinin aynı zamanda tıbbi özelliklerinin de olduğu bilindiğinden tıbbi ve aromatik bitkiler deyimi daha sık kullanılmaktadır. Zira Aromatik bitkiler, özellikle, gıda, kozmetik ve partümeri sektörüne hizmet veren koku ve tat sanayileri tarafından kullanılmakla birlikte ilaç sanayinde de kokulandırıcı ve tatlandırıcı olarak ve hatta tıbbi etkilerinden dolayı kullanılmaktadırlar. Alkollü içki sanayinde ise sadece aromatik bitkiler değil, hiç de aromatik olmayan pek çok bitki, mesela acı lezzetlerinden ötürü kullanılmaktadırlar. Bunlar arasında tıbbi bitki kategorisine girenler de (örn., kı na kına, jansiyan) bulunmaktadır. Tüm bu nedenlerle tıbbi ve aromatik bitkiler deyiminin raporumuzda da kullanılması uygun olacaktır. Bu bölümde, raporda adı geçen bazı terimler konusunda açıklamalar ve aydınlatıcı bilgiler yer almaktadır ilaç Yapımında Kullanılan Bitkisel Droglar Tıbbi bitki, ilaç yapımında kullanılan bitkilere verilen genel bir isimdir. Bir bitkinin tümü taze veya kurutulmuş halde ilaç yapımında kullanılabileceği gibi, bitkinin bir veya bir kaç organı veya kısmı da aynı amaçla kullanılabilir. Bunun için bitkinin hangi organının kullanıldığının da belirtilmesi gerekir. Bu nedenle raporda bitkilerin sadece Türkçe isimleri değil, Latince bilimsel isimleri de kullanılacak, ayrıca bitkinin kullanılan kısmı'nın Latince ismi de verilecektir. Bir bitkinin ilaç olarak kullanılan kısmı drog olarak tanımlanır. Bitkisel drog tabiri bitkisel ilaç hammaddesiyle eşdeğerdir. Yani, haşhaş, Papaver somniferum, bir tıbbi bitki, haşhaş kellesi (Fructus Papaveris) veya afyon sakızı (Opium) birer drog'dur. Bitkisel droglar hücreli ürünler (kök, yaprak, kabuk, çiçek, tohum, meyva, vs.) veya hücresiz ürünler (zamk, usare, reçine, balzam, vs.) şeklinde olabilir. Bitkiden toplandıktan sonra kurutmadan başka hiçbir işlem görmemiş olan droglara ham drog adı verilir. Temizleme, ayıklama, boylarına göre ayırma, vs. gibi işlemlerden geçtikten sonra standart hale gelmiş olan bitkisel drog- 2

18 lar kullanıma hazır hale gelmiş olurlar. Bitkisel drogların standartları farmakope veya kodeks adı verilen kitaplarda her bitkisel drog için birer monograf halinde verilmiştir. Bu monograflarda droğun ve elde edildiği bitkinin veya bitkilerin latince isimleri, droğun tanımı, drog üzerinde yapılması gerekli fiziksel ve kimyasal testler, vs gibi bilgiler yer alır. Bir droğun monografı herhangi bir farmakope veya kodaks'te yer almıyorsa, bir standartının bulunup bulunmadığına bakmak gerekir. ISO, TSE, BSI, AFNOR, AENOR, ASTA, ANSI, ISI, DIN, ESCOP, vs. gibi bir standartı da yoksa, o drog hakkında alıcının tarif edeceği standartiara uyulması gerekir. Bir bitkinin topraküstü kısmı drog olarak kullanılıyorsa herba olarak isilendirilir. Kök (radix), toprakaltı gövdesi (rizom=rhizoma), yaprak (folium, folia), çiçek (flos, flores), tohum (semen), meyva (fructus), kabuk (cortex), kök kabuğu (cortex radicis), zamk (gummi), balzam (balsamum), reçine (resina), usare (succus), vs. gibi droglar en çok rastlananlardır. ingilizce dilinde herbal drugrs, vegetable drugs, plant drugs gibi terimler bitkisel drogları tarif etmek için kullanılar. Bu mayanda herb terimi bir tıbbi veya aromatik bitki ile eş anlamlıdır. Herbal remedies dilimize bitkisel devalar olarak çevrilebilir. Bunlar eczanalerde reçetesiz satılan veya Devai Gıda (Health Food) dükkaniarında bulunan şitalı bitki karışımlarını veya preparatlarını ifade eder. Bitkisel drogların vücutta meydana getirdiği etkilerden bünyelerinde taşıdıkları kimyasal bileşikler sorumludurlar. Droglarda tedavi edici etkiye sahip bileşikler yanında, selüloz, nişasta, pektin ve şeker vs. gibi tedavi gücü olmayan maddeler de bulunmaktadır. Etken maddeler genelde çok az miktarlarda olup, kimyasal yapılarına göre şu şekilde sınıflandırılabilirler: glikozitler, alkaloitler, organik asitler, tanenler, sabit yağlar, uçucu yağlar, terpenoitler, vitaminler, enzimler, antibiyotikler, vs. Drog üzerinde yapılacak ekstraksiyon ve distilasyon işlemleriyle bu etken maddelerce zengin karışımlar elde edilebilir. 1.2 Bitkisel Drog Preparatları Bitkisel droglar doğrudan, bütün veya toz halinde, kullanıldığı gibi, galenik preparatı halinde de kullanılırlar. Geleneksel tababette en yaygın preparat şekli çay'dır. Bu amaçla kullanılan bitkilere tıbbi bitki çayı, şitalı bitki çayı, çay otu (herbal tea) denir. Çay, demlema (enfüzyon) veya haşlama (dekoksiyon) şeklinde yapılabilir. Avrupa Komisyonu, bitkisel davalar, bitkisel droglar (vegetable drugs) ve bitkisel drog preparatlarını (vegetable drug preparations) tanımlamıştır. Buna göre bitkisel drog preparatları kapsamına bitkisel drogdan bir işlem sonucu hazırlanan ticari ürünler gir- 3

19 mektedir. Bitkisel droğun toz edildikten sonra uygun bir organik çözücü ile gerekirse ısı ve basınç uygulayarak ve çalkalayarak, muamele edilmesi sonucu drogdaki etken maddeler çözücüye geçerler. Bu işleme ekstraksiyon (tüketme) adı verilir. Elde edilen ürün ise bir ekstre'dir. Organik çözücüleri n (örn., alkol, eter, aseton, hekzan, vs.) saf halde veya uygun karışımiarı halinde kullanılması sonucu drogdaki etken maddeler seçimli bir şekilde ayrılabilirler. Apolar bir çözücü (örn., hekzan, benzen, kloroform, metflen klorür gibi) ile hazırlanan ekstraler sıvı halde kullanılamazlar. Bunlardan çözücünün mutlaka uzaklaştırılması gerekir. Çözücünün vakum altında uzaklaştırılması ve geri kazanılması sonucu elde edilen kuru ekstre, standardize edildikten sonra, amaca uygun olarak kullanılabilir. Etil alkol (etanci) gıdalarda kullanımına izin verilen bir alkol olduğundan, alkollü sıvı ekstreler, tentür (tinctura) veya sıvı ekstre (ekstre fluid) adıyla kullanılırlar. Son yıllarda ekstraksiyon amacıyla sıvılaştırılmış gazlar (örn., karbon dioksit) da kullanılmaktadır. Bitkisel droglardan suyla hazırlanan ekstreler uzun süre saklanamıyacağından liyofilize edilerek (freeze-drying) veya püskürtmali kurutucu kullanılarak (spray drying) kurululmaları gerekir. Bitkisel droglar veya ekstreler, sanayide saf etken maddelerin izolasyonu amacıyla da kullanılırlar. Sanayide bu amaçla fraksiyonlu ekstraksiyon, çöktürme, kristallendirme, kromatografi, vs. gibi yöntemler kullanılır. Bazı bitkisel materyallerden elde edilen kimyasal bileşikler tıbbi kimyasalların yarı-sentezinde sentez ön maddesi olarak kullanılırlar. Yani, kendi başına tıbbi amaçla kullanılmayan bir bitkide, böyle bir kullanım potansiyeli varsa ticari ürün haline gelebilir. 1.3 Sabit Yağlar Bitkisel yağlar iki grup halinde incelenirler: sabit yağlar ve uçucu yağlar. Sabit yağlar (oleum), zeytin yağı gibi uçucu özellikte olmayan, kağıt üzerine damlatıldığında kalıcı bir leke bırakan, kimyasal terkibine göre oda sıcaklığında katı, yarı-katı veya sıvı halde bulunabilen, suyla karışmayan ürünlerdir. Yağ asitlerinin gliserinle esterleşmesi sonucu meydana gelmişlerdir. Terkibinde bulunan yağ asitlerinin formülündaki çifte bağ sayısına göre doymuş, ya da doymamış yağlar olarak tanımlanırlar. Çifte bağa sahip olmayan doymuş yağ asitleri taşıyan yağlar katı, çifte bağa sahip doymamış yağ asitleri taşıyan yağlar ise sıvıdır. Genellikle tohumlarda bulunan sait yağlar, soğukta sıkmaveya organik çözücülerle ekstraksiyon yoluyla elde edilirler ve rafinasyon işleminden geçirildikten sonra kullanıma hazır hale gelirler. 4

20 1.4 Uçucu Yağlar Uçucu yağlar (esanslar, eterik yağlar, uçan yağlar, oleum, aetheroleuni) ise oda sıcaklığında sıvı veya yarı-katı halde bulunabilen, suyla karışmayan, uçucu özelliğe sahip, kokulu, aromatik uçucu madde karışımlarıdır. Uçucu yağlar aromatik olan veya fermentasyon sonucu kokulu hale getirilmiş bitkisel materyalden şu usullerle elde edilebilirler: sıkma, distilasyon, ekstraksiyon. Sıkma, narenciyelerin meyva kabuklarının yağını çıkartmak amacıyla kullanılır. Eskiden soyulmuş kabukların el preslerinde sıkılması sonucu elde edilmekteyken, günümüzde narenciye kabuk esansları, meyva suyu işleyen fabrikalarda yan ürün olarak elde edilmektedir. işlem sırasında kabuktaki yağ hücreleri patlatılmakta, suyla sürüklenen yağ santrifüj yoluyla ayrılmaktadır. Tüm narenciye kabuk yağları bu usulleelde edilirken, sadece misket limonu (lime) yağının distilasyonla elde edilmiş olanı da piyasada bulunmaktadır. Distilasyon (damıtma, imbikleme) en yaygın kullanılan uçucu yağ elde etme yöntemidir. Bu yöntem üç farklı tarzda uygulanmaktadır: su distilasyonu, su ve buhar distilasyonu, buhar distilasyonu. Su distilasyonu'nda, bitki materyali suyla birlikte distilasyon kazanına koyulur ve suyun dıştan veya buhar enjeksiyonuyla içten ısıtılması neticesi kaynamasını takiben oluşan buharların soğutucu yüzeyinde yoğuşması sonucu uçucu yağ ve su birlikte ayırma kabında (Fiorentin kabı) toplanırlar. Yoğunluk farkından ötürü uçucu yağ, ya suyun üzerinde yüzer veya dibe çöker. Kabın uygun tasarımı, uçucu yağın kolayca alınmasını mümkün kılar. Bu usul bilhassa, taze çiçeklerin (örn., gül, nuoli, ylany-ylang) distilasyonunda kullanılmıştır. Su ve buhar distilasyonu, daha çok eski tip veya köy tipi imbiklerde kullanılan bir yöntemdir. Bu usulde, bitkisel materyal, kazan içindeki ızgaranın üzerine boşaltılır. lzgaranın altıdaki haznede bulunan suyun dıştan ısıtılarak kaynatılması sonucu oluşan buhar bitki materyalindeki uçucu yağı sürükler. Soğutucuda yoğuşan su ve uçucu yağın yukarıda anlatıldığı şekilde ayrılmasıyla uçucu yağ elde edilir. Buhar distilasyonu sanayide en yaygın kullanılan distilasyon yöntemidir. Bu yöntemde, bir kazana yüklenen bitkisel materyale alttan buhar enjekte edilir. Sıkıca yüklenmiş materyal arasında yükselen buhar uçucu yağı sürükleyerek beraberinde götürür. Yağın ayrılması yukarıda anlatıldığı şekilde olur. Bazı bitkisel materyallerde uçucu yağı teşkil eden bileşikler şekeriere bağlı halde, yani glikozit halinde bulunurlar. Bu tip materyalden uçucu yağ elde edilmesi için uçucu bileşiklerin serbest hale geçirilmesi gerekir. Bunun 5

21 için bitkisel materyal parçalandıktan sonra, distilasyon kazanında su ile bir müddet bekletilir. Enzim reaksiyonu ile oluşan fermentasyon sonucu serbest hale geçen uçucu bileşiklerin su distilasyonuna tabi tutulması sonucu uçucu yağ elde edilir. Bu şekilde elde edilen bazı yağlar şunlardır: hardal, acı badem, wintergreen ve tatlı huş (sweet birch) yağları. Uçucu yağlar doğrudan kullanıldıkları gibi, rektifiye edilerek veya terpenleri ya da seskiterpenleri uzaklaştınldıktan sonra (terpeneless veya sesquiterpeneless oils) kullanılabilir. Terpensiz veya seskiterpensiz yağlar oksijenli bileşiklerce zengin hale geçeceklerinden hem kokuları daha cezbedicidir hem de oksidasyonla bozulmaya karşı daha dayanıklıdırlar. Terpen ve seskiterpenlerin uçucu yağlardan uzaklaştırılması için vakum altında distilasyon (fraksiyonlu distilasyon), çözücü ekstraksiyonu, poroplast yöntemi gibi yöntemler kullanılır. Taşıdığı terpen miktarına göre uçucu yağ ticarette aşağıdaki isimler altında bulunabilir: single-fold, two-fold, five-fold, terpensiz, seskiterpensiz, tüm yağ (işlemden geçmemiş yağ) veya rektifiye yağ (temizleme veya standart hale getirme işleminden geçmiş yağ). Aromatik bitkilerden uçucu yağ elde etmenin bir diğer yöntemi ekstraksiyon'dur. Bu yöntem sonucu elde edilen ekstreler doğrudan kullanıldıkları gibi, bazı işlemlerden geçtikten sonra uçucu yağiara benzer özellikte ürünler haline de getirilebilirler. Bugün çok nadir uygulanan ancak bilinmesinde yarar olan bir yöntem anfloraj (enfleurage)'dır. Yakın zamana kadar Fransa'da uygulanmış olan bu yöntem, nadide çiçeklerin kokularının özel hazırlanmış, tamamen kokusuz katı yağlarla ekstre edilmesi esasına dayanır.. Bunun için üzerine yağ sürülmüş cam plakalar arasına yerleştirilen çiçeklerin kokulu maddeleri, onları çözen yağa geçer. Çiçeklerin sürekli tazelenmesiyle doygun hale geçen yağa pomat (pomade) adı verilir ve bu şekilde formülasyonlarda kullanılabilir. Pomat'ın etil alkelle ekstraksiyonu sonucu elde edilen ürünü ekstre (extrait) adı verilir. Bu da olduğu gibi kullanılabilir, ya da alkolün vakum altında uçurulmasıyla absolü (absolute) elde edilir. Absolü'nün özellikleri uçucu yağa çok yakındır. Hoş kokusu ve alkelde çözünürlük özelliğinden ötürü partümeride kullanılır. Taze bitkilerden n-hekzan gibi apolar bir çözücü ile ekstraksiyonu takiben çözücünün vakum altında uzaklaştırılması sonucu elde edilen katı -ürüne konkret (concrete) adı verilir (örn., gül konkreti, yasemin konkreti). Konkret ya olduğu gibi kullanılır, ya da anfloraj yönteminde olduğu gibi, etil alkelle ekstre edilir. Alkolün uzaklaştırılması sonucu elde edilen ürüne, yine, absolü adı verilir. Absolü pahalı bir ürün olduğundan kullanımı daha kısıtlıdır. 6

22 1.5 Oleorezinler Baharatlar gibi kuru materyalden çözücü ekstraksiyonu sonucu hazırlanan sıvı, yarı katı veya katı ekstreler oleorezin (oleoresin) veya rezinoit (resinoid) adıyla bilinirler. Kullanılan çözücüler etil alkol, metil alkol, izopropil alkol veya hekzan olabilir. Oleorezinler ve rezinoitler gıdalarda kullanıldığından buna uygun bir çözücü tercih edilmelidir. Bazı ağaçların gövde ve dallarından yaralama sonucu sızan uçucu yağ ve reçine karışımiarına da eleerezin denir (örn., Terementi). Sinnamik asit, benzoik asit gibi uçucu organik asitler veya esterlerince zengin oleorezinlere balzam (balsam, balsamum) adı verilir (örn., Sığala yağı, Tolu balzamı, Peru balzam ı). 1.6 Organik Tarım Ürünleri Son yıllarda bilhassa Avrupa ülkelerinde Organik Tarım Ürünlerine artan bir ilgi gözlenmektedir. Organik tarım ürünleri, AB'nin EEC 2092/91 no'lu yönetmeliğine göre faaliyet gösteren teftiş kurumlarınca organik tarım yaptığı onaylanmış kişi ve kuruluşlarca üretilen tarım ürünleridir. Bu ürünlerin üretimi sırasında tamamen doğal üretim yöntemleri uygulanır ve tarım, diğer tarım arazilerinden ve karayollarından uzakta, her türlü çevre kirliliğinden uzak bölgelerde yapılır. Bu şekilde yapılan üretimde kimyasal haşarat ve yabani ot mücadelesi yapılmaz, sadece doğal gübre kullanılır. Organik tarım ürünlerinde, bu yolla üretilip üretilmedikleri sonradan yapılacak analizlerle belirlenemiyeceğinden, sertifikalı teftiş kuruluşları, organik tarım ürünleri üretecek kişi ve kuruluşları, önceden belirleyerek ruhsatlandırırlar. Ancak bu kuruluşlar, organik tarım ürünlerine "EKO" etiketi koyabilirler. Ülkemizde organik tarım ürünleri üreten firmaların isim ve adresleri igeme'den temin edilebilir. 1.7 ilaçlar Drogların vücuda verilebilecek tarzda hazırlanmış şekillerine ilaç adı verilir. ilaçların terkibinde, etken madde yanında, ilaca şekil veren etkisiz sıvı yağlar da bulunur. ilaç hammeddeleri, bitkisel ve sentetik olmak üzere iki ana grupta incelenirler. Bitkisel hammaddeler bitkisel ilaçlarına, homeopatik ilaçların ve allopatik ilaçların (farmasotik ürünlerin) yapımında kullanılırlar. Genel olarak, tıbbi bitkiler adıyla da anılan bitkisel hammaddeler, tıbbi amaçla kullanılan bitki kısımları ile bunların ekstreleri, yağları ve usareleri gibi ürünlerdir. ilaçların en büyük yüzdesini teşkil eden allopatik veya farmasötik 7

23 ürünler üç kategoride incelenirler. Bunlar, jenerik ilaçlar, müstahzarlar ve reçetesiz ilaçlardır. Genel anlamda bütün ilaçlar jeneriktir. Bir ilacın jenerik ismi, o ilacın hammaddesine Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından verilen bilimsel isimdir. Yani, o ilacın etken maddesinin adıdır. Ancak pratikte, jenerik isim patent süresi bitmiş bir ilaç hammaddesiyle yapılan ilacı tarif için kullanılmaktadır. Müstahzar ilaçlar, bir ilaç üreticisi tarafından patentli olarak üretilen, paketlenen ve satılan jenerik ilaçlardır. imalatçı, bu ürünleri özel bir isim altında satma yetkisini haizdir. Jenerik ve müstahzar ilaçlar sadece hekim reçetesi mukabili alınabilen, yani reçeteli ilaçlar iken reçetesiz (OTC) ilaçlar ise eczanelerden ve dış ülkelerde bulunan ilaç mağazalarından (Drugstore) reçete aranmaksızın alınabilen ilaçlardır. Bir ilacın reçeteli veya reçetesiz satılmasına o ülkedeki sağlık otoritesi karar verir. Ülkemizde bu karar, Sağlık Bakanlığı'nın ilaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğünce ruhsatlandırma aşamasında verilmektedir. Ancak, uygulamada reçeteli ve reçetesiz ilaç ayırımına rastlanmamakta, kırmızı ve yeşil reçeteye tabi uyuşturucu ve psikotrop ilaçlar haricindeki her ilacı eczanelerden reçetesiz olarak temin etmek mümkün olmaktadır. Ülkemizde OTC uygulamasına resmen geçilmemiştir Homeopatik ilaçlar Homeopatik ilaçlar, etken maddelerin, Hahnemann prensiplerine göre karıştırılıp seyreltilmesi sonucu hazırlanırlar ve seyreltme derecesine göre D,C,L ve M gibi sembollerle tarif edilirler. Bu ilaçlarda seyreltme derecesine göre ilacın etki gücünün arttığı iddia edilir. Ülkemizde dışında oldukça yerleşmiş bir pazara ve saygınlığa sahip olan homeopatik ilaçlarda bitkisel ve mineral kökenli hammaddeler yanında sentetik hammaddeler de kullanılırlar. Türkiyede homeopatik ilaçların üretimi ve pazarlaması yoktur Bitkisel ilaçlar Bitkisel ilaçlar (Fitoterapötikler), bitkisel hammadde içeren ve çay, ekstre kapsül, şurup, vs. formunda olan ilaçlardır. Formüle edilmiş ve dozajı ayarlanmış olup, ilaç formunda bulunduklarından görünüm açısından müstahzar ve jenerik ilaçlardan farksızdırlar. Ancak büyük bir kısmı pek çok ülkede hala reçeteli veya reçetesiz ilaçlar sınıfında yer almazlar, gıda veya gıda tamamlayıcısı (nutritional supplement) sıfatıyla gıda mağazalarında veya devai gıda (health food) dükkaniarında bulunurlar. Ancak, Batı Avrupa ülkelerinde durum hızla değişmektedir. Avrupa Komisyonu bitkisel devalar (herbal remedies), bitkisel droglar 8

24 (vegetable drugs) ve bitkisel preparatları (vegetable drug preparations)'nı resmen tanımlamıştır. Buna göre, bitkisel devalar terkibinde etken madde olarak yalnızca bitkisel hammaddeler veya bitkisel preparatlar taşıyan ilaçlardır. Bitkisel droglar, ilaç yapımında kullanılan yaprak, kök, tohum, zamk, vs. gibi bitkilerin tıbbi özelliğe sahip kısımlarıdır. Taşıdığı etken madde bilinsin veya bilinmesi n, bir bitkisel drog veya preparatın tamamı tek bir etken madde olarak mütalaa edilir. Bitkisel preparat ise bitkisel drogdan hazırlanan toz, ekstre, tentür, sabit yağ, uçucu yağ, usare, vs. olabilir. Saf bitki kimyasalları veya bunların karışımiarı bitkisel preparat kabul edilmez. Diğer bir deyişle, bitkisel droglar ve bitkisel preparatlar, bitkisel devaların hazırlanmasında kullanılırlar. 1.8 Kalite Spesifikasyonları insan sağlığı için ve gıda katkı maddesi olarak kullanılan tıbbi ve aromatik bitkilerin, ticarete sevkedildiklerinde, belirli kalite standartlarına uymaları beklenir. Bitkisel droglar için kalite standartı farmakope veya kodekslerdeki ilgili monograflarda belirtilir. Farmakope ve kodeksierde her drog için belirtilmiş sınır test (li mit test) değerleri bulunur. Monograflarda belirtilen testierin yapılması sonucu bulunan değerlerin verilen sınırlar içinde olması gerekir. Farmakope ve kodeksierde bulunan özellikler dışında droğun saf, temiz ve mikropsuz olması çok önemlidir. Bilhassa gıdada kullanılacak bitkiler için bitki sağlığı sertifikası (Phytosanitary Certificate) istenmesi standart bir işlem haline gelmiştir. Alıcı yönünden ana kalite faktörleri arasında organoleptik kontroller önemli yer tutar. Bunlar uzmanlar tarafından duyu organlarıyla yapılan kontrollerdir. Yani, genel görünüm, renk, koku, lezzet, temizlik gibi özelliklere bakılır. Ayrıca nem miktarı, kül miktarı, ekstre edilebilen madde miktarı, uçucu yağ miktarı (aromatik bitkilerde), pestisit, aflatoksin, bakteri, böcek, ağır metal, (bazan) radyoaktivite ve etken madde yüzdesinin limitlerin altında olup olmadığı kontrol edilir. Tüm test değerleri sınırlar içinde olsa dahi, depolama veya nakliye sırasında fare veya sıçan hücumuna uğradığı kıl ve/veya dışkı varlığıyla anlaşılan bitkisel droglar standart dışı addedilir ve derhal imha edilir. Bitkisel droglarda belli oranda yabancı madde (foreign matt~r) bulunmasına izin verilir. Bu limit değerler de monograflarda belirtilir. Etken madde miktar tayinleri kromatografik, spektroskopik, titrimetrik, vb. yöntemlerle yapılır. Uçucu yağlar (esanslar) için koku ve tat özellikleri çok önemlidir. Bu nedenle, ilk kontrol koku ve tat uzmanlarınca yapılır. Diğer kalite kriterleri, fiziksel ve kimyasal ölçümler, genel görünüm ve saflık özellikleri ile tağşiş'in 9

25 (katıştırma) olmamasıdır. Fizikokimyasal testler arasında yoğunluk, dama noktası, optik çevirme, kırılma indisi, ester sayısı, vs. sayılabilir. Yağdaki ana bileşiklerin yüzdelerinin belirlenmesi için gaz kromatografik analiz yapılması şarttır. Zira, ana bileşiklerin ve istenmeyen maddelerin yüzdeleri ürünün kalitesini ve fiyatını belirleyen önemli faktörlerdir. Bitkisel drog, bir farmakope veya kodekste kayıtlı değilse, bir standartının olup olmadığına bakılır. Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) ve ulusal standart kuruluşları (ANSI, BSI, AFNOR, DIN, AENOR, Türkiye'de TSE gibi) ticari ürünler için standartlar alıcı, siparişini, önceden gönderilen örneğin kalitesini beğendiği takdirde yapar ve ancak aynı kalitede ürün sevkedilirse bunu kabul eder. Bunun için alıcı ya sevkiyat öncesi ülkeye gelerek ihraçatçının ürünü hazırlamasına veya sevkiyatına nezaret eder ya da ithalat gümrüğünde yaptığı kontroller üzerine malı kabul veya reddeder. Bitkisel drog üreticileri bazan maksatlı veya bilmeden tağşiş (katıştırma, adulteration)'e sebep olabilirler. Maksatlı tağşiş aşağıda belirtilen usullerle droğun saflığının bozulması ve bundan haksız bir ekonomik fayda Bilmeden yapılan tağşiş sağlanmasına yönelik olarak kötü maksatla yapılır. ise bilgisizliğe dayanan ancak art niyetle yapılmayan katıştırmadır. Buna örnek olarak, istenmeyen bitki kısımlarının kaza ile veya bilmeden katıştırılması verilebilir. Yani, yaprak droğunda sap istenmiyorsa ama bilmeden saplı yaprak sevkedilmişse bu bilgisizleğe dayalı tağşiş olarak addedilebilir. (i) Tıbbi ve aromatik bitkilerde sıkça rastlanan tağşiş (katıştırma)'ler şunlardır: (ii) Kaliteli ürün kalitesiz olanla katıştırılır (Etken madde miktarı düşük çıkar). (iii) Ürün tüketildikten (ekstre edildikten) sonra pazarlanır (örn., yağı alınmış çöp karanfil veya kekik gibi droglar bir miktar yağı alınmamış drog ile birlikte sevkedilir. Bütün haldeki droglarda bunu anlamak mümkündür. Zira, suya atıldığında yağı alınmış karanfil yüzer, iyi kalite drog dibe çöker. Ancak toz droglarda bu durum yağ miktar tayini yapılarak anlaşılabilir). (iv) Ürünün içine ağırlık yapıcı taş, kum, toprak, metal, vs. gibi maddeler koyulur (kül miktar tayini yüksek çıkar). (v) Drog içine başka bitki kısımları, ya da başka bitkilerin benzer kısımları katıştırılır (Yabancı madde miktarı yüksek çıkar, bu durum ise makroskopik ve mikroskopik incelemelerle kolayca anlaşılır). 10

UÇUCU YAĞLAR. Hazırlayan Songül BEKTAŞOĞLU 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

UÇUCU YAĞLAR. Hazırlayan Songül BEKTAŞOĞLU 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi UÇUCU YAĞLAR Hazırlayan Songül BEKTAŞOĞLU 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi UÇUCU YAĞLAR Üretim Türkiye de uçucu yağ üretiminin büyük kısmını gülyağı oluşturmaktadır.

Detaylı

KURU İNCİR. Hazırlayan Çağatay ÖZDEN 2005. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

KURU İNCİR. Hazırlayan Çağatay ÖZDEN 2005. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi KURU İNCİR Hazırlayan Çağatay ÖZDEN 2005 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi KURU İNCİR Türkiye de Üretim İncir, ilk kültüre alınan meyvelerden birisi olarak, anavatanı

Detaylı

SEKTÖRÜN TANIMI TÜRKİYE KOZMETİK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ

SEKTÖRÜN TANIMI TÜRKİYE KOZMETİK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ SEKTÖRÜN TANIMI Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Kodları (G.T.İ.P) esas alınarak oluşturulan Kozmetik ve Kişisel Bakım Ürünleri Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Kodları (G.T.İ.P) ve ürün tanımları aşağıda

Detaylı

2013/ 2014 (%) 3301 Uçucu Yağlar 3.727.592 4.017.602 4.524.926 12,63 3,97

2013/ 2014 (%) 3301 Uçucu Yağlar 3.727.592 4.017.602 4.524.926 12,63 3,97 KOZMETİK SEKTÖRÜ HS No: 3301,3302, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307 DÜNYA TİCARETİ Dünya kozmetik ürünler ihracatında ilk sırada güzellik/makyaj ve cilt bakımı için müstahzarları oluşturmaktadır. Bu ürün grubunun

Detaylı

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi CAM SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE'DE ÜRETİM Cam sanayii, inşaat, otomotiv, meşrubat, gıda, beyaz eşya, mobilya,

Detaylı

SEKTÖRÜN TANIMI TÜRKİYE TEMİZLİK MADDELERİ SEKTÖRÜ

SEKTÖRÜN TANIMI TÜRKİYE TEMİZLİK MADDELERİ SEKTÖRÜ SEKTÖRÜN TANIMI Tablo-1: Temizlik Maddeleri Sektöründe Yer Alan Ürünler GTİP Ürün Adı 3401 Sabunlar, Yüzey Aktif Organik Maddeler 3402 Yıkama, Temizleme Müstahzarları-Sabunlar Hariç 3403 Yağlama Müstahzarları,

Detaylı

TEKSTİL MAKİNALARI. Hazırlayan Hasan KÖSE 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

TEKSTİL MAKİNALARI. Hazırlayan Hasan KÖSE 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TEKSTİL MAKİNALARI Hazırlayan Hasan KÖSE 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TEKSTİL MAKİNALARI TÜRKİYE DE ÜRETİM Tanımı Tekstil makinaları, tekstil sanayinin

Detaylı

KURU İNCİR DÜNYA ÜRETİMİ TÜRKİYE ÜRETİMİ

KURU İNCİR DÜNYA ÜRETİMİ TÜRKİYE ÜRETİMİ KURU İNCİR DÜNYA ÜRETİMİ İncir, ilk kültüre alınan meyvelerden birisi olarak, anavatanı Anadolu dan, önce Suriye ve Filistin e sonrasında buradan da Çin ve Hindistan a yayılmıştır. Dünya kuru incir üretimine

Detaylı

TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARET YAPISI. Doç. Dr. İsmet GÖÇER Aydın İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü

TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARET YAPISI. Doç. Dr. İsmet GÖÇER Aydın İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARET YAPISI Doç. Dr. İsmet GÖÇER Aydın İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü 1 Ülkeler Niçin Dış Ticaret Yapar? Dış Ticaret Politikası Ödemeler Bilançosunun, cari işlemler hesabında ihracat

Detaylı

SERAMİK SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

SERAMİK SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi SERAMİK SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE DE ÜRETİM Türkiye'de seramik ve çini yapımı, kökleri 8000 yıl öncesine uzanan

Detaylı

TÜRKİYE VE İZMİR İN OCAK- HAZİRAN 2013 DÖNEMİ DIŞ TİCARET RAKAMLARI

TÜRKİYE VE İZMİR İN OCAK- HAZİRAN 2013 DÖNEMİ DIŞ TİCARET RAKAMLARI TÜRKİYE VE İZMİR İN OCAK- HAZİRAN 2013 DÖNEMİ DIŞ TİCARET RAKAMLARI HAZIRLAYAN : GÜNDEM KONT DIŞ İLİŞKİLER MASASI UZMAN YARDIMCISI AĞUSTOS 2013 INDEX 1.TÜRKİYE'NİN 2013 DÖNEMİ DIŞ TİCARET RAKAMLARININ

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20)

SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20) Ekonomi Bakanlığından: Amaç SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; ek-1/a, ek-1/b, ek-1/c ve ek-2 de

Detaylı

Tablo 4- Türkiye`de Yıllara Göre Turunçgil Üretimi (Bin ton)

Tablo 4- Türkiye`de Yıllara Göre Turunçgil Üretimi (Bin ton) NARENCİYE DOSYASI Kökeni Güneydoğu Asya olan turunçgillerin, çağdaş anlamda üretimi 19. yüzyılda ABD`de başlamış ve hızla yayılmıştır. Turunçgil yetiştiriciliği dünyada 40 derece kuzey enlemi ile 40 derece

Detaylı

ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ

ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ SÜRGÜN YAPRAK ÇİÇEK MEYVELER 10 Bitkisel Ürünlerden Yararlanma Şekilleri Şifalı bitkilerden aşağıda belirtilen yöntemler kullanılarak yararlanılmaktadır. İnfusyon (Infusion):

Detaylı

ULUSLARARASI PAZARLAMADA DAĞITIM VE LOJİSTİK

ULUSLARARASI PAZARLAMADA DAĞITIM VE LOJİSTİK ULUSLARARASI PAZARLAMADA DAĞITIM VE LOJİSTİK Uluslararası Pazarlamada dağıtım alt karması birbiriyle ilişkili iki kısımda ele alınır 1- Dağıtım kanalları seçimi 2- Fiziksel dağıtım (lojistik) ULUSLARARASI

Detaylı

DÜNYA VE TÜRKİYE PLASTİK MEDİKAL MALZEMELER SEKTÖR RAPORU PAGEV

DÜNYA VE TÜRKİYE PLASTİK MEDİKAL MALZEMELER SEKTÖR RAPORU PAGEV DÜNYA VE TÜRKİYE PLASTİK MEDİKAL MALZEMELER SEKTÖR RAPORU PAGEV 1. MEDİKAL PLASTİK MALZEME TANIMI Medikal malzemelerin içinde plastik olanların GTİP numaralarını tam olarak ayırt etmek güçtür. Çünkü birçok

Detaylı

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 4 / 3

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 4 / 3 01.01.2014 S İ R K Ü L E R : 2 0 1 4 / 3 Bazı Mükelleflere Elektronik Ortamda Kayıt Saklama Zorunluluğu Getirildi 29.12.2013 tarihli Resmi Gazete de 431 no.lu VUK Genel Tebliğ yayınlanmıştır link http://goo.gl/3xs2po

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ FRANSA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 Hazırlayan: Özlem Kılıç 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı Yönetim Şekli Coğrafi Konumu : Fransa Cumhuriyeti

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5)

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5) Ekonomi Bakanlığından: Amaç GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; insan sağlığı

Detaylı

KÜRESEL OTOMOTİV OEM BOYALARI PAZARI. Bosad Genel Sekreterliği

KÜRESEL OTOMOTİV OEM BOYALARI PAZARI. Bosad Genel Sekreterliği KÜRESEL OTOMOTİV OEM BOYALARI PAZARI Bosad Genel Sekreterliği SEKTÖR ANALİZİ Otomotiv OEM boyaları dünyanın en büyük boya segmentlerinden biridir. Otomotiv OEM boyaları, 2011 yılında toplam küresel boya

Detaylı

ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER

ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER Hazırlayan Cengiz KARABAYIR İGEME Uzmanı 2011 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi SITC No : Alkolsüz içecekler : 111 Alkollü içecekler

Detaylı

GELENEKSEL TÜRK VİŞNE LİKÖRÜ

GELENEKSEL TÜRK VİŞNE LİKÖRÜ GELENEKSEL TÜRK VİŞNE LİKÖRÜ Tescil No : 147 Koruma Tarihi : 03.05.2005 Başvuru No : C2005/011 Coğrafi İşaretin Türü : Menşe Adı Başvuru Sahibi : Mey Alkollü İçkiler Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi Başvuru

Detaylı

Gıda Katkı Maddeleri

Gıda Katkı Maddeleri Dr. Muharrem YILMAZ Gıda Katkı Maddeleri Gıdaların; Renk, görünüş, lezzet, koku gibi duyusal özelliklerini düzenlemek, Besleyici değerlerini korumak, Dayanıklılıklarını arttırmak ve Birtakım teknolojik

Detaylı

KARDELEN TARIM ÜRÜNLERİ LTD. ŞTİ. DOĞAL BİTKİSEL YAĞLAR-SAÇ VE CİLT BAKIM ÜRÜNLERİ

KARDELEN TARIM ÜRÜNLERİ LTD. ŞTİ. DOĞAL BİTKİSEL YAĞLAR-SAÇ VE CİLT BAKIM ÜRÜNLERİ KARDELEN TARIM ÜRÜNLERİ LTD. ŞTİ. DOĞAL BİTKİSEL YAĞLAR-SAÇ VE CİLT BAKIM ÜRÜNLERİ S.NO ÜRÜN ADI BİRİM DİZİ ADETİ 1 ACIBADEM YAĞI 20CC 12 2 ADAÇAYI YAĞI 20CC 12 3 AHUDUDU AROMASI 20CC 12 4 ALABALIK YAĞI

Detaylı

SAĞLIK SEKTÖRÜ RAPORU

SAĞLIK SEKTÖRÜ RAPORU SAĞLIK SEKTÖRÜ RAPORU İçindekiler DÜNYA ÜRETİMİ... 3 DÜNYA TİCARETİ... 4 TÜRKİYE DE İLAÇ ve ECZACILIK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ... 5 Türkiye de Sağlık Harcamaları... 5 TÜRKİYE DE DIŞ TİCARET... 6 İhracat... 7 İthalat...

Detaylı

Sağlıklı, lezzetli, pratik

Sağlıklı, lezzetli, pratik Daldır ve karıştır Kalem çayınızı ambalajından çıkartıp, TEASTİR logosundan tutarak bir bardak kaynamış suya daldırıp, 1-2 dakika kaşığa gerek duymadan, dilerseniz şeker ekleyerek karıştırın. Özel dizayn

Detaylı

ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ

ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ Ülkemizdeki Ormancılık anlayışı; 20. yy. dan sonra Hızlı nüfus artışı Teknolojik gelişmeler Kişi başına düşen gelir düzeyinin artması Eğitim düzeyinin yükselmesi Toplumların değer

Detaylı

ANKARA İLİ KIZILCAHAMAM İLÇESİ TIBBİ VE AROMATİK BİTKİ YETİŞTİRİCİLİĞİ PAZAR ARAŞTIRMASI

ANKARA İLİ KIZILCAHAMAM İLÇESİ TIBBİ VE AROMATİK BİTKİ YETİŞTİRİCİLİĞİ PAZAR ARAŞTIRMASI ANKARA İLİ KIZILCAHAMAM İLÇESİ TIBBİ VE AROMATİK BİTKİ YETİŞTİRİCİLİĞİ PAZAR ARAŞTIRMASI Proje Koordinatörü Proje Sorumlusu Danışman Proje No :Vet.Hek. Ahu KAYALARLI ACARTÜRK : Zir. Müh. Adem BÜYÜKHAN

Detaylı

TÜRKİYEDE KİMYA ENDÜSTRİSİ

TÜRKİYEDE KİMYA ENDÜSTRİSİ ALİ UZUN FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENİ TÜRKİYEDE KİMYA ENDÜSTRİSİ Yaşadığınız ortamı incelediğinizde kullandığınız pek çok malzemenin kimya endüstrisi sayesinde üretildiğini görürsünüz. Duvarlarda, kapılarda

Detaylı

ENDÜSTRİYEL ANALİZLER

ENDÜSTRİYEL ANALİZLER ENDÜSTRİYEL ANALİZLER BAL ANALİZLERİ Kodu Yapılan BAL-1 Fruktoz IHC 2009 HPLC 70 BAL-2 Glukoz IHC 2009 HPLC 70 BAL-3 Sakaroz IHC 2009 HPLC 70 BAL-4 Fruktoz+glukoz IHC 2009 HPLC 70 BAL-5 Fruktoz/glukoz

Detaylı

Bölüm 2. Tarımın Türkiye Ekonomisine Katkısı

Bölüm 2. Tarımın Türkiye Ekonomisine Katkısı Bölüm 2. Tarımın Türkiye Ekonomisine Katkısı Nüfus ve İşgücü Katkısı Üretim ve Verim Katkısı Toplum Beslenmesine Katkı Sanayi Sektörüne Katkı Milli Gelire Katkı Dış Ticaret Katkısı Nüfus ve İşgücü Katkısı

Detaylı

KİMYEVİ MADDELER, PLASTİKLER VE MAMULLERİ

KİMYEVİ MADDELER, PLASTİKLER VE MAMULLERİ KİMYEVİ MADDELER, PLASTİKLER VE MAMULLERİ SEKTÖR RAPORU EYLÜL 2015 TÜRKİYE DE KİMYA VE PLASTİK SEKTÖRÜ Türk kimya endüstrisi, ağırlıklı olarak petrokimya, sabun, deterjan, gübre, ilaç, boya-vernik, sentetik

Detaylı

Chapter 9. Ticaret Politikasının Araçları (devam. 2. Kısım) Slides prepared by Thomas Bishop

Chapter 9. Ticaret Politikasının Araçları (devam. 2. Kısım) Slides prepared by Thomas Bishop Chapter 9 Ticaret Politikasının Araçları (devam. 2. Kısım) Slides prepared by Thomas Bishop Copyright 2009 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved. İhracat Teşviki (İmport Subsidy) İhracat teşvikleri

Detaylı

PROTOKOL II. (Madde 10 da Atıfta Bulunulan)

PROTOKOL II. (Madde 10 da Atıfta Bulunulan) PROTOKOL II (Madde 10 da Atıfta Bulunulan) TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE MISIR ARAP CUMHURİYETİ ARASINDA TEMEL TARIM, İŞLENMİŞ TARIM VE BALIKÇILIK ÜRÜNLERİNDE TAVİZ DEĞİŞİMİ 1. İşbu Protokolün Tablo A sında

Detaylı

TÜRKİYE VE İZMİR İN OCAK-MART 2015 İHRACAT RAKAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRKİYE VE İZMİR İN OCAK-MART 2015 İHRACAT RAKAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Hazırlayan: Gündem KONT İzmir Ticaret Odası TÜRKİYE VE İZMİR İN OCAK-MART 2015 İHRACAT RAKAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; ihracat 2015 yılı Mart ayında, 2014

Detaylı

DIŞ TİCARETE GİRİŞ. Dış Ticarete Giriş 16 Aralık 2014

DIŞ TİCARETE GİRİŞ. Dış Ticarete Giriş 16 Aralık 2014 DIŞ TİCARETE GİRİŞ Ticaret Nedir? Üretilen mal ve hizmetlerin belirli bir ücret karşılığı son kullanıcılara ulaştırılmasını sağlayan alım-satım faaliyetlerinin tümüdür. Ticaret genel olarak, iç ve dış

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSVİÇRE ÜLKE RAPORU

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSVİÇRE ÜLKE RAPORU İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSVİÇRE ÜLKE RAPORU Mart 2008 B.Ö. I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : İsviçre Konfederasyonu (İsviçre Konfederasyonu 20 tam ve 6 yarım

Detaylı

1 1: LOJİSTİK KAVRAMI...

1 1: LOJİSTİK KAVRAMI... İÇİNDEKİLER Giriş:... 1 Bölüm 1: LOJİSTİK KAVRAMI... 3 1.1. Lojistiğin Tanımı ve Tarihsel Gelişimi... 4 1.1.1. Lojistik Kavramı... 4 1.1.2. Lojistiğin Tarihsel Gelişimi... 6 1.2. Lojistikle İlgili Genel

Detaylı

İthalat İhracat Yönetimi Ders Notu

İthalat İhracat Yönetimi Ders Notu İthalat İhracat Yönetimi Ders Notu - 27.10.2016 GTİP; Gümrük tarife istatistik pozisyonu için kullanılan kısaltmadır. 12 haneden oluşan GTİP, uluslararası ticarette ürünlerin tanımını ve ayrımını yapmak

Detaylı

PAZARLAMA DAĞITIM KANALI

PAZARLAMA DAĞITIM KANALI PAZARLAMA DAĞITIM KANALI Yrd. Doç. Dr. Hasan ALKAN Dağıtım kavramı üretilen mal ve hizmetler genellikle üretildikleri yerde zamanda uygun fiyatta ve yeterli miktarda talep edilmemektedir. Mal ve hizmetlerin

Detaylı

Tebliğ. "Ancak, ilaç sanayiinde kullanılmak üzere ithal edilecek ürünler için, 2 nci maddedeki esaslara göre Kontrol Belgesi aranır.

Tebliğ. Ancak, ilaç sanayiinde kullanılmak üzere ithal edilecek ürünler için, 2 nci maddedeki esaslara göre Kontrol Belgesi aranır. Tebliğ Dış Ticaret Müsteşarlığından: Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Tebliğ No: (25/18) MADDE 1 31/12/24 tarihli ve 25687 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

a) Kendine özgü organoleptik karakteri olan ve alkol miktarı +20 C de hacmen %15 den fazla olan,

a) Kendine özgü organoleptik karakteri olan ve alkol miktarı +20 C de hacmen %15 den fazla olan, Distile Alkollü İçkiler Tebliği R.G. Tarihi:21.10.1995 R.G. Sayısı:22440 1. KAPSAM Bu bölüm distile alkollü içkilerin tanımını ve özelliklerini kapsar. 2- TANIMLAR 2.1. Distile Alkollü İçki: a) Kendine

Detaylı

Konu : Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/20) hk.

Konu : Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/20) hk. Ankara, 30 Aralık 2016, Cuma Sirküler 2016 / 448 Konu : Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/20) hk. Sayın Üyemiz; 30 Aralık 2016 Tarihli

Detaylı

DIŞ TİCARETİN GÖRÜNÜMÜ: TÜRKİYE KUVEYT

DIŞ TİCARETİN GÖRÜNÜMÜ: TÜRKİYE KUVEYT DIŞ TİCARETİN GÖRÜNÜMÜ: TÜRKİYE KUVEYT TÜRKİYE KUVEYT DIŞ TİCARET VERİLERİ 19 Şubat 2012 T.C. KUVEYT BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ DIŞ TİCARETİN GÖRÜNÜMÜ: TÜRKİYE KUVEYT TÜRKİYE KUVEYT DIŞ TİCARET

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/5)

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/5) Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/5) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; insan sağlığı

Detaylı

İçindekiler DÜNYA TİCARETİ... 3 TÜRKİYE DE KİMYA SEKTÖRÜ... 4 TÜRKİYE DE DIŞ TİCARET... 6 İHRACAT... 6 İTHALAT... 8

İçindekiler DÜNYA TİCARETİ... 3 TÜRKİYE DE KİMYA SEKTÖRÜ... 4 TÜRKİYE DE DIŞ TİCARET... 6 İHRACAT... 6 İTHALAT... 8 KİMYA SEKTÖR RAPORU İçindekiler DÜNYA TİCARETİ... 3 TÜRKİYE DE KİMYA SEKTÖRÜ... 4 TÜRKİYE DE DIŞ TİCARET... 6 İHRACAT... 6 İTHALAT... 8 DÜNYA TİCARETİ Dünyada kimya sanayinin yaklaşık % 38 ini ana kimyasallar,

Detaylı

İSTANBUL İL GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ GIDA VE YEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

İSTANBUL İL GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ GIDA VE YEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GIDA VE YEM ŞUBE 1 / 8 SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Gıda İşletmesi Onay Belgesi Düzenlenmesi 1-Dilekçe 2-Beyanname Genel Kısmı (Ek-10) 3-Beyanname

Detaylı

TÜRKİYE'NİN DIŞ TİCARETİ

TÜRKİYE'NİN DIŞ TİCARETİ 0 MEYVE SULARI Tablo 1. Meyve Suyunun Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları Ürün Adı GTİP No Portakal Suyu (Dondurulmuş) 200911 Diğer Portakal Suları 200912, 200919 Greyfurt Suyu 200921, 200929 Diğer Turunçgil

Detaylı

TOHUMCULUK ÜRETİM. Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı,

TOHUMCULUK ÜRETİM. Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, TOHUMCULUK ÜRETİM Bilindiği üzere, tohumluklar tarımsal üretimin temel girdilerinin başında gelmekte olup, kaliteli tohum kullanımı, verimi ve üretimi artırmasının yanı sıra daha dayanıklı, daha az maliyetli

Detaylı

ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER

ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER - ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER SITC No : Alkolsüz içecekler : 111 Alkollü içecekler : 112 Armonize No : Sular : 2201 Meşrubat : 2202 Bira : 2203 Şarap : 2204 Konyak : 22082012, 22082062 Viski : 220830

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Organik Tarım

Dünyada ve Türkiye de Organik Tarım Dünyada ve Türkiye de Organik Tarım Organik tarım, dünyada yaklaşık 130 ülkede yapılmakta ve organik tarım üretim alanı giderek artmaktadır. 2011 yılı verilerine göre dünyada 37 milyon hektar alanda organik

Detaylı

MEYVE SULARI DÜNYA TİCARETİ. Dünya İhracatı. Tablo 1. Meyve Suyunun Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları

MEYVE SULARI DÜNYA TİCARETİ. Dünya İhracatı. Tablo 1. Meyve Suyunun Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları 0 MEYVE SULARI Tablo 1. Meyve Suyunun Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları Ürün Adı GTP Portakal Suyu (Dondurulmuş) 2009.11 Diğer Portakal Suları 2009.12, 2009.19 Greyfurt Suyu 2009.21, 2009.29 Diğer

Detaylı

2004 yılında 929 milyon Dolar olan değerli maden ve mücevherat ihracatımız, %62 artışla 2008 yılı sonunda 1.5 milyar Dolara ulaşmıştır.

2004 yılında 929 milyon Dolar olan değerli maden ve mücevherat ihracatımız, %62 artışla 2008 yılı sonunda 1.5 milyar Dolara ulaşmıştır. AFRİKA ÜLKELERİNDE MÜCEVHER SEKTÖRÜ İstikrarlı ve sürekli gelişimiyle büyümeye devam eden Türk Mücevherat Sektörü, son yıllarda gösterdiği ivmeyle altın ve mücevher sektörünün dünya genelinde önde gelen

Detaylı

Sirküler Tarihi : 03.01.2014 Sirküler No : 2014/002

Sirküler Tarihi : 03.01.2014 Sirküler No : 2014/002 Sirküler Tarihi : 03.01.2014 Sirküler No : 2014/002 KAYITLARIN ELEKTRONİK ORTAMDA OLUŞTURULMASI, MUHAFAZASI VE İBRAZ EDİLMESİNE (KAYIT SAKLAMA GEREKSİNİMLERİNE) DAİR USUL VE ESASLAR (431 Sıra No.lu Vergi

Detaylı

KİNİN SÜLFAT TABLET TEKNİK ŞARTNAMESİ

KİNİN SÜLFAT TABLET TEKNİK ŞARTNAMESİ KİNİN SÜLFAT TABLET TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. SATIN ALINACAK İLACIN İSMİ VE AÇIK FORMÜLÜ Her tablet; Dünya Sağlık Örgütümün (DSÖ) ya da yürürlükteki İngiliz Farmakopesi (BP) veya Amerikan Farmakopesi (USP)

Detaylı

TISSERAND ÜRETİM TANITIMI VE BİLGİLENDİRME ROBERT TISSERAND & JENNIE HARDING

TISSERAND ÜRETİM TANITIMI VE BİLGİLENDİRME ROBERT TISSERAND & JENNIE HARDING TISSERAND ÜRETİM TANITIMI VE BİLGİLENDİRME ROBERT TISSERAND & JENNIE HARDING Tisserand, 40 yılı aşkın bir süredir Esansiyel Yağ üretmekte ve dünyanın bir çok ülkesine satış yapmaktadır. Kurucumuz Robert

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/127. Bazı Mükelleflere Belirli Konularda Elektronik Kayıt Tutma Zorunluluğu Getirilmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/127. Bazı Mükelleflere Belirli Konularda Elektronik Kayıt Tutma Zorunluluğu Getirilmiştir. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

Erzincan Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Staj Programı. I. Dönem Eczane Staj Programı (Staj Raporu İçeriğinde Bulunması gereken Hususlar)

Erzincan Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Staj Programı. I. Dönem Eczane Staj Programı (Staj Raporu İçeriğinde Bulunması gereken Hususlar) Erzincan Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Staj Programı I. Dönem Eczane Staj Programı (Staj Raporu İçeriğinde Bulunması gereken Hususlar) A. Serbest Eczane stajı: Eczacılığın Tanımı Eczacının tanımı Eczacının

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İRLANDA ÜLKE RAPORU

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İRLANDA ÜLKE RAPORU İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İRLANDA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 - E.B. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : İrlanda Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Demokrasi Coğrafi

Detaylı

Kimya, atomları, element ya da bileşik haldeki maddelerin yapısını, bileşimini ve özelliklerini inceleyen bilim dalıdır.

Kimya, atomları, element ya da bileşik haldeki maddelerin yapısını, bileşimini ve özelliklerini inceleyen bilim dalıdır. KİMYA ARAŞTIRMALARI, TEKNOLOJİYE AKTARIMI ve ÖNCELİKLERİMİZ Prof. Dr. Nurettin YAYLI Karadeniz Teknik Üniversitesi Kimya nedir? KİM--YA???? Kimya, atomları, element ya da bileşik haldeki maddelerin yapısını,

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İNGİLTERE ÜLKE RAPORU Kasım 2009 A.K. 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Büyük Britanya Birleşik Krallığı Yönetim Şekli Coğrafi Konumu

Detaylı

DIŞ TİCARET UYGULAMA SERVİSİ

DIŞ TİCARET UYGULAMA SERVİSİ İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET UYGULAMA SERVİSİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU Güncellenme Tarihi: 29.08.2005 Ülke No : 601 I- GENEL BİLGİLER DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ Resmi Adı : Kuzey

Detaylı

TÜRKİYE NİN UÇUCU YAĞ SEKTÖRÜ DIŞ TİCARETİ

TÜRKİYE NİN UÇUCU YAĞ SEKTÖRÜ DIŞ TİCARETİ TÜRKİYE NİN UÇUCU YAĞ SEKTÖRÜ DIŞ TİCARETİ Mustafa ÖZTÜRK mustafaozturk@gthb.gov.tr Mükremin TEMEL mukremin.temel@gthb.gov.tr Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü-Yalova ÖZET Uçucu yağlar

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI. GÜNEY SUDAN CUMHURİYETİ T.C. Juba Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği

EKONOMİ BAKANLIĞI. GÜNEY SUDAN CUMHURİYETİ T.C. Juba Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği EKONOMİ BAKANLIĞI GÜNEY SUDAN CUMHURİYETİ T.C. Juba Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği E-mail: juba@ekonomi.gov.tr Tel: +211 954366772 Adres: Block 3K South, Plots No.880-881, Hai Matar, Juba Republic of

Detaylı

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERİN STABİLİTESİNE VE AÇILDIKTAN SONRA KULLANIM SÜRESİNE İLİŞKİN KILAVUZ

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERİN STABİLİTESİNE VE AÇILDIKTAN SONRA KULLANIM SÜRESİNE İLİŞKİN KILAVUZ TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERİN STABİLİTESİNE VE AÇILDIKTAN SONRA KULLANIM SÜRESİNE İLİŞKİN KILAVUZ Amaç MADDE 1- Kozmetik ürünlerin üreticileri tarafından raf ömürleri belirlenirken

Detaylı

DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ

DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ FİLDİŞİ SAHİLİ ÜLKE ETÜDÜ Güncelleme Tarihi : Haziran 2005 Etüd No: 272 Y.A. I- GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Fildişi Sahili Cumhuriyeti Yönetim Şekli

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı,

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2017 0 YAŞ MEYVE VE SEBZE DÜNYA ÜRETİMİ Dünya Yaş Sebze Üretimi Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) nün en güncel verileri olan 2013 yılı verilerine göre;

Detaylı

DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ

DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ URUGUAY ÜLKE RAPORU Güncelleme Tarihi: Nisan 2005 Ülke No: 524 C.A. I- GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Uruguay Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Demokrasi Coğrafi

Detaylı

TEMİZLİK MADDELERİ SEKTÖRÜ

TEMİZLİK MADDELERİ SEKTÖRÜ TEMİZLİK MADDELERİ SEKTÖRÜ HS No: 34.01, 34.02, 34.03, 34.04, 34.05, 34.06, 34.07 DÜNYA TEMİZİLİK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ Temizlik maddeleri deterjanlar ve sabunlardan oluşmaktadır. Bu sektörün üretmekte olduğu

Detaylı

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERİN STABİLİTESİNE VE AÇILDIKTAN SONRA KULLANIM SÜRESİNE İLİŞKİN KILAVUZ SÜRÜM 1.

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERİN STABİLİTESİNE VE AÇILDIKTAN SONRA KULLANIM SÜRESİNE İLİŞKİN KILAVUZ SÜRÜM 1. TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERİN STABİLİTESİNE VE AÇILDIKTAN SONRA KULLANIM SÜRESİNE İLİŞKİN KILAVUZ SÜRÜM 1.0 Amaç MADDE 1- (1) Kozmetik ürünlerin üreticileri tarafından raf ömürleri

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 RUSYA FEDERASYONU

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 RUSYA FEDERASYONU T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 RUSYA FEDERASYONU GENEL BİLGİLER TABLOSU Resmi Adı Rusya Federasyonu Başkenti Moskova Resmi Dil Rusça Bağımsızlık Tarihi 24 Ağustos 1991 Yüzölçümü 17.075.400 km 2 Nüfus 142,8

Detaylı

ALTIN, KIYMETLİ MADEN VE MÜCEVHERAT SEKTÖRÜ

ALTIN, KIYMETLİ MADEN VE MÜCEVHERAT SEKTÖRÜ ALTIN, KIYMETLİ MADEN VE MÜCEVHERAT SEKTÖRÜ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EKONOMİK ANALİZ VE DEĞERLENDİRME DAİRESİ 31.12.2013 ANKARA 1 GİRİŞ TANIM Bu bölümde

Detaylı

GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA

GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA TEMMUZ 2009 Hazırlayan: Mesut DÖNMEZ 1 GENEL KOD BİLGİSİ: 392310 GTIP kodunun üst kodu olan 3923 GTİP koduna ait alt kodlar ve ürünler aşağıda

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Türk Standardları Enstitüsü (TSE), tüzel kişiliğe sahip, özel hukuk hükümlerine göre yönetilen bir kamu kuruluşudur. Türk Standardları Enstitüsü nün Görevleri: Standart Hazırlama,

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ STAJ PROGRAMI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ STAJ PROGRAMI ANKARA ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ STAJ PROGRAMI I. Dönem Eczane Staj Programı 2. ve 3. sınıflar arasındaki yaz aylarında 1 ay süre ile yapılır. A. Serbest Eczane stajı: 1.Eczacılığın Tanımı 2.Eczacının

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Hollanda ya ihracat yapan 361 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

ENDÜSTRİYEL KORUYUCU BOYALAR. Bosad Genel Sekreterliği

ENDÜSTRİYEL KORUYUCU BOYALAR. Bosad Genel Sekreterliği ENDÜSTRİYEL KORUYUCU BOYALAR Bosad Genel Sekreterliği SEKTÖR ANALİZİ Endüstriyel koruyucu boyalar talep hacminin %5 ini ve küresel boya satışlarının %7 sini oluşturmaktadır. Koruyucu boyaların hacimsel

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ YUNANİSTAN ÜLKE RAPORU Ocak 2009 T.K. 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Yunanistan Yönetim Şekli : Parlamenter Demokrasi Coğrafi Konumu

Detaylı

Mardin İlinde Üretilen Mısır Nişastasının Spesifikasyon Değerlerine Uygunluğunun Belirlenmesi - doi: 10.17932/ IAU.

Mardin İlinde Üretilen Mısır Nişastasının Spesifikasyon Değerlerine Uygunluğunun Belirlenmesi - doi: 10.17932/ IAU. Mardin İlinde Üretilen Mısır Nişastasının Spesifikasyon Değerlerine Uygunluğunun Belirlenmesi - doi: 10.17932/ IAU. IAUD.m.13091352.2015.7/25.13-17 Nurten BOZDEMİR 1 Murat ÇİMEN 1* Seyhan AKÇAN 1 Özet

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI BENİN CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI BENİN CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI BENİN CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ MAYIS 2015 Hazırlayan: Zeynep Küheylan Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Uzman Yardımcısı TEMEL BİLGİLER Ülke Adı: Benin

Detaylı

Türkiye nin Amerika Birleşik ş Devletleri Pazarındaki İhracat Performansının Farklı Açıdan Analizi

Türkiye nin Amerika Birleşik ş Devletleri Pazarındaki İhracat Performansının Farklı Açıdan Analizi Türkiye nin Amerika Birleşik ş Devletleri Pazarındaki İhracat Performansının Farklı Açıdan Analizi i ve Türkiye İçin Öneriler Açıklama Bu analizde kullanılan ithalat verileri ABD nin gümrük giriş tarife

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de ORGANİK TARIM

Dünyada ve Türkiye de ORGANİK TARIM Dünyada ve Türkiye de ORGANİK TARIM Organik Tarım; üretimde kimyasal girdi kullanmadan, üretimden tüketime kadar her aşaması kontrollü ve sertifikalı tarımsal üretim biçimi. Organik tarımın amacı; toprak

Detaylı

ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER

ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER SITC No : Alkolsüz içecekler : 111 Alkollü içecekler : 112 Armonize No : Sular : 2201 Meşrubat : 2202 Bira : 2203 Şarap : 2204 Konyak : 22082012, 22082062 Viski : 220830 Cin

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/62 TARİH: 31.12.2013

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/62 TARİH: 31.12.2013 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/62 TARİH: 31.12.2013 KONU Bir Takım Muhasebe Kayıtlarının Belirli Mükellefler Tarafından Elektronik Ortamda Oluşturulması, Muhafazası Ve İbraz Edilmesi Zorunluluğuna İlişkin Vergi

Detaylı

KAFEİN. HAZIRLAYANLAR Harun ÇOBAN Murat ALTINKAYA Soner SARUHAN

KAFEİN. HAZIRLAYANLAR Harun ÇOBAN Murat ALTINKAYA Soner SARUHAN KAFEİN HAZIRLAYANLAR Harun ÇOBAN Murat ALTINKAYA Soner SARUHAN KAFEİN NEDİR? Önemli fizyolojik etkileri olan alkoloid grubunun azotlu organik bir bileşiğidir. Kimyasal ismi trimethylxanthine dir ve formülü

Detaylı

CEZAYİR ÜLKE RAPORU 11.11.2015

CEZAYİR ÜLKE RAPORU 11.11.2015 CEZAYİR ÜLKE RAPORU 11.11.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Cezayir e ihracat yapan 234 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ a. Sektörün Dünya Ekonomisi ve AB Ülkelerindeki Durumu Dünya mobilya üretimi 2010 yılında yaklaşık 376 milyar dolar olurken, 200 milyar dolar olan bölümü üretim

Detaylı

İSTANBUL DENETİM ve YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A. Ş.

İSTANBUL DENETİM ve YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A. Ş. 1 Tarih : 31.12.2013 Sayı : İST.YMM.2013/2617 Sirküler No : İST.YMM.2013/86 431 NOLU VUK GENEL TEBLİĞİ 29.12.2013 tarih ve 28866 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Vergi Usul Kanunu 431 Seri Nolu Genel

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 BREZİLYA

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 BREZİLYA T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 BREZİLYA 1. GENEL BİLGİLER TABLOSU (2012) RESMİ ADI : Brezilya Federal Cumhuriyeti BAŞKENTİ : Brasilia RESMİ DİL : Portekizce DİN : Roman Katolik (% 74), Protestan (% 15), diğer

Detaylı

TESLİM ŞEKİLLERİ (INCOTERMS 2010) 31.08.2013 ARC GLOBAL LOJİSTİK www.arcgloballogistics.com

TESLİM ŞEKİLLERİ (INCOTERMS 2010) 31.08.2013 ARC GLOBAL LOJİSTİK www.arcgloballogistics.com TESLİM ŞEKİLLERİ (INCOTERMS 2010) 1 Teslim Şekilleri kavramı, taraflar arasındaki eşyaya ilişkin fiziksel hareketlerin Uluslararası mevzuatlar çerçevesinde düzenlenmiş ve prosedüre edilerek 11 başlık halinde

Detaylı

ALTIN MÜCEVHERAT. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

ALTIN MÜCEVHERAT. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi ALTIN MÜCEVHERAT Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi ALTIN MÜCEVHERAT Türk altın mücevherat üretim geleneği çok eskilere dayanmaktadır.

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI FAS KRALLIĞI ÜLKE RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI FAS KRALLIĞI ÜLKE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI FAS KRALLIĞI ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ AĞUSTOS 2014 Hazırlayan: Zeynep Küheylan Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Uzman Yardımcısı TEMEL BİLGİLER Ülke Adı: Fas Krallığı

Detaylı

KİŞNİŞ(Coriandrum sativum)

KİŞNİŞ(Coriandrum sativum) KİŞNİŞ(Coriandrum sativum) Tibbi Etkileri ve Kullanımı yöntemleri şöyle sıralanabilir: Eski Mısır papirüsleri, Çince ve Sanskritçe metinlerde ve hatta İncil'de sağlığa yararlı etkilerinden övgüyle söz

Detaylı

YURT DIŞI ÜRETİM TESİSLERİNİN GMP DENETİMİ İÇİN YAPILACAK MÜRACAATA DAİR KILAVUZ

YURT DIŞI ÜRETİM TESİSLERİNİN GMP DENETİMİ İÇİN YAPILACAK MÜRACAATA DAİR KILAVUZ YURT DIŞI ÜRETİM TESİSLERİNİN GMP DENETİMİ İÇİN YAPILACAK MÜRACAATA DAİR KILAVUZ İÇİNDEKİLER 1- GMP Denetimine İlişkin Genel Prensipler 2-Daha Önce Bakanlığımızca Denetlenmiş ve GMP Uygunluğu Almış Başvurular

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ GIDA VE YEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)

Detaylı

Şubat 2013, Sayı: 7 Intrade, Fatih Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü Aylık Dış Ticaret Bülteni 1 $24 $22 $20 $18 $16 $14 $12 $10 $8 $6 $4 $2 $0

Şubat 2013, Sayı: 7 Intrade, Fatih Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü Aylık Dış Ticaret Bülteni 1 $24 $22 $20 $18 $16 $14 $12 $10 $8 $6 $4 $2 $0 Şubat 2013, Sayı: 7 Intrade, Fatih Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü Aylık Dış Ticaret Bülteni 1 Tablo-1 Yıllık ve Kümülatif Dış Ticaret Rakamları Yıllık Aylık - Ocak Başlıklar 2005 2006 2007 2008

Detaylı

YURT DIŞI ÜRETİM TESİSLERİNİN GMP DENETİMİ İÇİN YAPILACAK MÜRACAATA DAİR KILAVUZ

YURT DIŞI ÜRETİM TESİSLERİNİN GMP DENETİMİ İÇİN YAPILACAK MÜRACAATA DAİR KILAVUZ YURT DIŞI ÜRETİM TESİSLERİNİN GMP DENETİMİ İÇİN YAPILACAK MÜRACAATA DAİR KILAVUZ İÇİNDEKİLER 1- GMP Denetimine İlişkin Genel Prensipler 2-Daha Önce Bakanlığımızca Denetlenmiş ve GMP Uygunluğu Almış Başvurular

Detaylı

Kuruluş 843 (Verdun Anlaşması) ( 1958 Cumhuriyet ) Tarım %1,8, Endüstri %19,3, Hizmetler %78,9

Kuruluş 843 (Verdun Anlaşması) ( 1958 Cumhuriyet ) Tarım %1,8, Endüstri %19,3, Hizmetler %78,9 FRANSA ÜLKE BÜLTENİ Başkent Resmi Dil(ler) Yönetim Biçimi Cumhurbaşkanı Başbakan Paris Fransızca Parlamenter Başkanlık Tipi Cumhuriyet Nicolas Sarkozy François Fillon Kuruluş 843 (Verdun Anlaşması) ( 1958

Detaylı

Doğal Bileşikler ve Yeni İlaçların Keşfindeki Önemi

Doğal Bileşikler ve Yeni İlaçların Keşfindeki Önemi Doğal Bileşikler ve Yeni İlaçların Keşfindeki Önemi Doç. Dr. Ömer KOZ HO Bursa Teknik Üniversitesi, Kimya Bölümü HO BTÜ, 2014-2015 Güz Yarıyılı Seminerleri «Perşembe Seminerleri» 20 Kasım 2014 Bursa Başlıklar:

Detaylı

GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Dursun KODAZ Gıda Mühendisi Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanlığı

GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Dursun KODAZ Gıda Mühendisi Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanlığı GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Dursun KODAZ Gıda Mühendisi Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanlığı GENEL MÜDÜRLÜK YAPISI GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ-ORGANİZASYON ŞEMASI GENEL MÜDÜR GENEL MÜDÜR

Detaylı