Asimetrik Enformasyon. Murat Donduran

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Asimetrik Enformasyon. Murat Donduran"

Transkript

1 Asimetrik Enformasyon Murat Donduran Mart 18, 2008

2 2

3 İçindekiler 1 Enformasyon İktisadında İleri Konular Amir-Vekil Modellerine Giriş Çabanın Teşviği: Basit Bir Örnek Sonlu Sayıda Eylemler ve Çıktılar Amir-Vekil Problemi ve Piyasa Yapıları Tam Enformasyon: Tekel Çözümü Tam Enformasyon: Rekabetçi Çözüm Gizli Eylem: Tekel Çözümü Gizli Eylem: Rekabetçi Piyasa Gizli Enformasyon: Tekel Piyasa Dengesi: Gizli Enformasyon Tersi Seçim Limonlar Piyasası ve Tersi Seçim Sinyalleme Sinyalleme Oyunları Sinyalleme Görüntüleme Görüntüleme Oyunun Analizi

4 4 İÇINDEKILER

5 Bölüm 1 Enformasyon İktisadında İleri Konular İktisat teorisinde son on yılda en hızlı büyüyen alan enformasyon iktisadıdır. Bir çok çalışma asimetrik enformasyon durumunu incelemektedir. Yani, bir iktisadi ajanın bazı şeyleri bilip, bir başka iktisadi ajanın bilmediği durumlar söz konusudur. Örneğin, bir işçinin ne kadar iyi üretim yapacağı hakkında işvereninden daha fazla bilgisi vardır ya da bir üreticinin ürettiği mal hakkındaki bilgisi potansiyel tüketicilerden daha fazladır. Bununla beraber, işçisini dikkatli şekilde gözlemleyerek işveren verimliliği hakkında bazı tahminlerde bulunabilir. Benzer durum, bir tüketici firmanın malını nasıl sattığına dayalı olarak kalitesi hakkında bazı şeyler tahmin edebilir. İyi işçiler iyi işçiler olarak bilinmek isterler yada istemezler bu tamamen nasıl ödeme yapıldığına bağlıdır. Kaliteli mal üreticileri böyle bilinmek isterlerken, düşük kalitede mal üreten firmalar yüksek kaliteli mallar gibi nam (reputation) salmak istemektedirler. Asimetrik enformasyon durumunda davranışların incelenmesi ajanların stratejik etkileşimlerini kapsamaktadır. 1.1 Amir-Vekil Modellerine Giriş İleriki bölümlerde daha ayrıntılı incelenecek olan bazı kavramlara temel oluşturması için bu bölümde genel bir bakış yapılacaktır. Basit bir örnekle başlayarak asimetrik bilgi durumunda ahlaki davranış problemi incelenecektir. 5

6 6 BÖLÜM 1. ENFORMASYON İKTISADINDA İLERI KONULAR Çabanın Teşviği: Basit Bir Örnek Bazı görevleri yerine getirmesi için bir iktisadi aktör amir olarak adlandırılmaktadır, ikinci bir iktisadi aktörü vekil olarak adlandırılmaktadır, çalıştırmaktadır. Vekil benzerleri arasından seçilmiştir. Vekiller fırsat maliyetleri çerçevesinde en fazla net faydayı elde ettiği görevi yapmak istemektedirler. Dolayısıyla, vekilin fayda seviyesi rezervasyon seviyesi olarak kabul edilmektedir. Vekil çalıştırıldığında, çok iyi çalışıp çalışmayacağına karar vermek zorundadır. Çok çalışma vekilin zevkine bağlı değildir, diğer herşey eşitken, çok çalışmamayı tercih edecektir. Vekilin çok çalışıp çalışmaması amirin elde edeceklerini etkilemektedir. Vekilin rezervasyon seviyesindeki faydası 9 olsun (tamamen keyfidir, ölçek hiçbirşey ifade etmemektedir). Vekilin faydası ne kadar ödendiğine (w) ve ne kadar çok çalıştığına (a) bağlıdır. (a) değeri (a = 5) çok çalışma, (a = 0) çok çalışmama olarak belirlensin. Vekilin von Neumann-Morgenstern fayda fonksiyonu aşağıdaki gibi olsun; U(w, a) = w a (1.1) Vekil çok çalışırsa, amirin elde edeceği 270 birim, çok çalışmazsa 70 birim olarak ortaya çıkmaktadır. Vekilin düşük seviyede çaba (a = 0) harcaması için, amir vekile w 9 ya da w 81 birim ücret ödemelidir. İş düşük seviyede yapılacağından, vekil 70 birim elde edecek ve zarar olacağından iş yaptırılmayacaktır. Vekilin çok çalışması için, amirin ödemesi gereken ücret w 14 ya da w 196 birim olmalıdır. İş bittiğinde amir 270 birim elde edeceğinden bu anlaşmaya girişecektir. Anlaşma en basitinden 197 birim değerinde olacak ve iş sonunda vekil çok çalıştıysa ( ) değerinde kazanç sağlanacaktır. Bütün sistem amirin vekile güvenmesine dayalıdır ve böylelikle sistem çalışacaktır. Ancak, yan gelip yatan vekilden dolayı ahlaki davranış problemi sistemi tıkayacaktır. Amir vekile sabit-ödeme sözleşmesi teklif ederse, vekil parayı alacak az çalışacak ve amir kendisine 197 ödemeye ve elde edeceği 70 birime zorunlı bırakacaktır. Bir diğer olasılık vekile ne kadar çaba harcadığna bağlı ödeme yapılmasıyla ilgili sözleşmedir. Sözleşmede kısaca şunlar yazacaktır; Amir olarak ben vekile çok çalışırsa 197 az çalışırsa 25 ödeyeceğim. Sözleşmenin yaptırım gücü varsa, vekil çok çaba haracayacaktır. Böyle yaparsa, vekil rezervasyon

7 1.1. AMIR-VEKIL MODELLERINE GIRIŞ 7 seviyesindeki faydadan daha fazla elde edecektir. Az çalışırak, 25 0 = 5 rezervasyon seviyesinden daha azını elde edecektir. Bu sözleşmenin yaptırım gücü var mıdır? Vekil sözleşmeyi imzaladıktan sonra çok çaba sarfetmediği halde, çok çaba harcadığını iddia edebilir. Amirin, vekilin az çalıştığını ispatlaması gerekmektedir. Bu ispatı gerçekleştirmek çok zor olduğundan, bu sözleşme de amirin lehine çalışmayacaktır. Amir vekilin çabasını görüntülesin (monitoring). Bunun için, amire, çok az çalışma durumunda vekili işten çıkarma hakkı veren bir sözleşme olsun. Tabiiki, amirin mahkemeye gidip durumu doğrulaması gerektiğinden bu sözleşmede de problemler vardır. Son olarak, vekili görüntülemenin maliyeti olsun. Amirin zamanı değerli olduğundan, görüntüleme için üçüncü bir ajana ödeme yapabilir. Ancak, görüntüleme ajanı ve vekil birleşerek iş yapabilir ya da vekil rüşvet teklif edebilir. Sonuçta, vekil böyle bir sözleşmeyi iş tamamlanmadan önce işten çıkarılabilir diye imzalamayabilir. Amir, işçinin ücretini direk olarak çabasının seviyesine bağlayamasa bile, amir mahkemeye gidilebilecek bir sözleşmede ücretlerin çabanın dolaylı ölçütlerine bağlanması söz konusu olabilir. Örneğin, vekil satış elemanı olsun, amiri belirli bir müşteriye karşı temsil etsin. Olanalı üç çıktı olacaktır; müşteri amire sipraiş vermeyecek; amire 100 (brüt) birim değerinde sipariş verecek; yada 400 (brüt) birim sipariş verecektir. Vekilin çaba seviyesi bu üç olanağı da etkileyecektir. Çok çalışırsa, 0.6 olasılıkla 400 birim, 0.3 olasılıkla 100 birim ve 0.1 olasılıkla satış yapamayacaktır. Çok çalışmazsa, 0.1 olasılıkla 400 birim, 0.3 olasılıkla 100 birim ve 0.6 olasılıkla satış olmayacaktır. Satışın büyüklüğü gözlemlenebilir ve vekilin ücreti bu değişkene koşullu olarak belirlenebilir. Amir risk yansızdır. Düşük ve yüksek çaba durumunda brüt beklenen karlar sırasıyla 70 ve 270 birim bulunmuştur. Ayrıca, satış verisi veklin harcdığı çabanın seviyesini göstermez. DURUM I: Risk-yansız Vekil Böylelikle, vekilin fayda fonksiyonu u(w, a) = w a olsun. Vekilin rezervasyon seviyesindeki faydası 81 kabul edilsin. Yüksek çaba a = 25 ve düşük çaba a = 0 olarak maliyet yansıtsın. Basit şekilde, amir vekile 106 birimden biraz daha fazla vererek yüksek çaba (çok çalışma) garanti edilmişse, çalıştırabilir. Amirin net karı =164 birim olacaktır. Ancak, amir 81 birim harcamak istememektedir. Özellikle, vekile 106 birim verip düşük çaba ile mutsuz olmak istememektedir.

8 8 BÖLÜM 1. ENFORMASYON İKTISADINDA İLERI KONULAR Basit bir çözüm söz konusudur. Vekile aşağıdaki koşullu sözleşme teklif edilecektir; Satış yoksa bana 164 birim ödeyeceksin. Küçük bir satışta (brüt 100 birim) bana 64 birim ödeyeceksin. Büyük satış yaptığında =236 birim sana ödenecektir. Vekil aşağıdaki üç eylemi seçebilir; 1. Sözleşmeyi yırtıp rezervasyon seviyesindeki faydayı (81 birim) elde edebilir 2. Sözleşmeyi alır ve az çaba harcar. Beklenen faydası şu şekilde oluşur; (0.1)(236)+(0.3)(-64)+(0.6)(-164) - 0 = -194 birim elde eder. 3. Sözleşmeyi alır ve çok çaba harcar. Beklenen faydası şu şekilde oluşur; (0.6)(236)+(0.3)(-64)+(0.1)(-164) - 25 = 81 birim elde eder. Vekil (1) ve (3) arasında farksızdır. Amir sözleşmeyi biraz değiştirirse, vekil (3) durumunu kabul edecektir ve çok çaba harcayacaktır. Amirin yaptığı vekilin çaba kararını içselleştirmek olmuştur. DURUM II: Riskten Sakınan Vekil u(w, a) = w a fayda fonksiyonu, rezervasyon seviyesi 9 olması, a = 5 çok çaba ve a = 0 az çaba maliyet durumu, fayda fonsiyonundan dolayı riskten sakınan vekilin durumunu belirtmektedir. Vekilin çaba seviyesine koşullu bir sözleşme yazıldığında, amir için en iyi sözleşme vekil çok çalıştığında 196 birim az çalıştığında 0 birim alacağı bir sözleşmedir. Amirin beklenen net karı = 74 birim olacaktır. Fakat amirin, vekilin ücretini sadece brüt satış büyüklüğüne koşullu olarak düzenlediği varsayılmaktadır. 1. durumda, amirin fiili çaba seviyesine koşullu sözleşme yazabildiği bulunmuştur. 2. durumda, bu gerçekleşmez. İki önemli faktör söz konusudur. 1. Amirin risk-yansız vekilin riskten sakınan birey olduğu durumda, en etkin düzenleme vekilin ücretinin belirli olduğu düzenlemedir. Genelde, bir işlemde taraflardan biri risk yansız diğeri riskten sakınan ise, risk yansız bireyin bütün riski taşıması etkindir. Sezgisel olarak, amir vekile rastlantısal bir ücret ödediğinde, vekil ücreti beklenen faydasına göre inceleyecektir. Riskten sakınma ile, ücretlerinin riskli olması, vekilin ücreti beklenen değerinden daha aza değerlemesine neden olacaktır. Fakat, amir, risk-yansız olarak,vekilin ücretini beklenen değerinde

9 1.1. AMIR-VEKIL MODELLERINE GIRIŞ 9 maliyetini alacaktır. Vekilin ücreti w beklenen değerinde olsun. Amir cüzdanından w kadar çıkış görecektir, fakat vekil aynı risk pozisyonunda olsalar bile, w değerinden daha az cüzdanına giriş görecektir. 2. Diğer taraftan, vekile risksiz ücret verildiğinde, çok çalışma teşviki yoktur. Vekil çok çalışmazsa, amir işleme girmek istemeyecektir. Vekilin çok çalışmasına neden olmak için, bütün riski amire vererek elde edilen etkinlikten vazgeçmek gerekmektedir. Buna göre, vekile satış olmadığında, x 2 0 birim, az satış olduğunda x 2 1 birim, çok satış olduğunda x 2 2 birim ödemenin olduğu bir sözleşme oluşturulsun. Kare olarak ödemeleri almanın rahatlığı göz önüne alındığında, vekilin üç seceneği vardır; 1. Sözleşmeyi red eder ve rezervasyon seviyesindeki faydayı elde eder; 9 birim 2. Sözleşmeyi alır ve az çaba harcar, beklenen fayda aşağıdaki gibi olacaktır; (0.6)x 0 + (0.3)x 1 + (0.1)x 2 3. Sözleşmeyi alır ve çok çaba harcar, beklenen fayda aşağıdaki gibi olacaktır; (0.1)x 0 + (0.3)x 1 + (0.6)x 2 5 Bu formülasyon ile, gerekli olan amirin bakış açısından bir minimizasyon problemidir; kısıtlar ve min (0.1)x (0.3)x (0.6)x 2 2 (1.2) (0.1)x 0 + (0.3)x 1 + (0.6)x (1.3) (0.1)x 0 + (0.3)x 1 + (0.6)x 2 5 (0.6)x 0 + (0.3)x 1 + (0.1)x 2 (1.4) Böylelikle, beklenen ücret minimize edilecektir. İki kısıt vardır, birincisi vekilin sözleşmeyi imzalaması için gereken noktayı, ikincisi çok çaba harcaması gereken kısıtı göstermektedir. Kısacası, birincisi bireysel rasyonellik veya katılım kısıtı ve ikincisi teşvik kısıtı olarak adlandırılmaktadır.

10 10 BÖLÜM 1. ENFORMASYON İKTISADINDA İLERI KONULAR Yukarıdaki problem rahatlıkla çözülebilir (ÇÖZ). Çözüme göre, x 0 = , x 1 = 14 ve x 2 = olacaktır. İki kısıtta optimumda bağlayıcıdır. Amir vekile çalışması için gerekli olandan daha fazla risk yüklemek istememektedir çünkü vekile risk yüklemek maliyetlidir. Optimal sözleşme olarak, amaç vekili işe almak ve çok çaba harcatmak ise, Satış yoksa, ücret = ( ) 2 = birimdir. 100 birimlik satış varsa, ücret = (14) 2 = 196 birimdir. 400 birimlik satış varsa, ücret = ( ) 2 = birimdir. Bekelene ücret faturası, (0.1) (0.3)196 + (0.6) = birim olarak, amire = birim bırakmaktadır. Bu sözleşme ilk en iyi sözleşme ile karşılaştırıldığında -vekile düz ücret olarak 196 birim ödeme- vekile güvenip yada görüntüleme yapıp çok çaba harcadığını sağlamak gerekmektedir. Vekile doğru teşviki vermek için, daha fazla çaba harcadığında çıktıdan alacağı ödül ile biraz risk yüklemek zorundadır Sonlu Sayıda Eylemler ve Çıktılar Genel Formülasyon Amir-vekil problemlerini sınıflandırırken, ilk düşünülmesi gereken, amir için bir görevi üstlenen vekilin olduğudur ve vekil sonlu bir A = {a 1,..., a N } kümesinden, a eylemini seçmektedir. Vekil tarafından seçilen eylem amir tarafından gözlemlenemez. Bunun yerine amir vekilin ne yaptığına dair kusurlu bir sinyal almaktadır. Bu durum, amirin (ve vekil) sonlu S = {s 1,..., s M } kümesinden çekilen bir s sinyali gözlemledikleri söylenerek modellenmektedir. Vekil a n eylemini seçtiğinde, s m sinyalinin olasılığı π nm olacaktır ve her n değeri için, M m=1 π nm = 1 olacaktır. Amir direk olarak a eylemine bağlı vekilin tanzimini oluşturan sözleşmeyi yazamaz. Amirin yapacağı en iyi şey tanzimi s sinyalinin bir fonksiyonu olarak oluşturmaktır. Vekilin seçimi çabanın seçimi yerine aylemin seçimi olarak ifade edilmektedir. a eylemi çabanın seviyesi olarak yorumlanmamaktadır. İlerleyen bölümlerde bu durum örneklendirilecektir. İlk varsayımla konuya giriş yapılsın. VARSAYIM 1: Bütün n ve m değerleri için, olasılık π nm > 0 olacaktır. Yani, her çıktı her eylem altında olanaklıdır. Vekilin faydası aldığı ücrete (w) ve seçtiği eyleme (a) dayalıdır, bahisler üzerindeki tercihler von Neumann- Morgenstern fayda fonksiyonuna itaat etmektedir ve u(w, a) = u(w) d(a) von Neumann-Morgenstern fayda fonksiyonudur. u(w, a) toplanarak ayrıla-

11 1.1. AMIR-VEKIL MODELLERINE GIRIŞ 11 bilir (additively seperable) bir fonksiyondur ve u(w) ücretlerden kaynaklanan ve d(a) eylemden kaynaklanan kısımları göstermektedir. Vekilin u 0 rezervasyon faydası vardır. VARSAYIM 2: u fonksiyonu kesinlikle artan, sürekli olarak differansiyeli alınabilir ve konkavdır. u fonksiyonunun konkavlığı vekilin riskten sakınan olması içindir. Amir, vekilin seçtiği eyleme ve ona ödediği ücrete dikkat etmektedir. Özellikle, B(a); vekilin a eylemini seçmesi durumunda, amirin de onu çalıştırması durumunda elde ettiği brüt faydasıdır. Amirin net faydası B(a) eksi ödemek zorunda olduğu ücrettir. Temel Problemi Çözme Temel problem amir için vekile sunulacak optimal teşvik şemasını bulmaktır. Buna göre, Adım I. Her a n A için, vekilin iş almasına ve a n eylemini seçmesine neden olmanın en ucuz yolu hangisidir? En ucuz ödemek zorunda olunan beklenen ücretler anlamında ölçülmektedir. Önceki örnekten devam edildiğinde, kısıtlı maksimizasyon problemi sorunu çözecektir. Maksimizasyon problemindeki değişken s sinyalinin fonksiyonu olarak verilen vekilin ücret-fayda seviyesidir. Yani, x m değişkenini m = 1,..., M için, w(s m ); s m sinyalinde vekile ödenen ücret ise, aşağıdaki şekilde olacaktır; x m = u(w(s m )) (1.5) u(.) kesinkile artan ve sürekli bir fonksiyondur; v; u fonksiyonunun tersi olsun; yani, z = u(w) ise, v(z) = w olacaktır. s m sinyali üretildiğinde, vekile ödenen ücret x m değişkeninin fonksiyonu olarak yazılabilir; w(s m ) = v(x m ) (1.6) {x 1,..., x M } değişkernlerinin fonksiyonu olarak, a n eylemi seçildiğinde amirin ödemek zorunda olduğu beklenen ücretler aşağıdaki gibi olacaktır; m π nm v(x m ) (1.7) m=1 Vekile, v(x m ) ile verilen sinyalin bir fonksiyonu olarak ücretler teklif edildiyse, a n eylemini seçmek için hangi kısıtlarla karşılaşacaktır? a n eyleminin seçi-

12 12 BÖLÜM 1. ENFORMASYON İKTISADINDA İLERI KONULAR minde vekil ilk olarak rezervasyon seviyesindeki faydasını sağlamak isteyecektir; m π nm x m d(a n ) u 0 (1.8) m=1 Burada, ikişey önemlidir. Birincisi, vekile ücretlerini beklenen faydası Σ m m=1π nm u(v(x m )), v; u fonksiyonunun tersi olduğundan, Σ m m=1π nm x m olacaktır. İkincisi, zayıf eşitsizlik ile, kısıt bağlayıcı ise, vekil işi seçip seçmemekte kayıtsızdır. Zayıf eşitsizlikle, çalışmak standarttır. a n eylemini seçmek birbaşka n eylemini seçmekten daha iyi olmak zorundadır. Aşağıdaki kısıtla modellenmektedir. m π nm x m d(a n ) m=1 m π n m x m d(a n ) (1.9) Ödenen ücret seviyesi üzerine de kısıtlar olabilir. Örneğin, ücretlerin negatif olmaması verilebilir. Kareköklü fayda fonksiyonlarında bu durum zımni şekilde varsayılmaktadır. Her a n eylemi için; Kısıtlar ve min m=1 m π nm v(x m ) (1.10) m=1 m π nm x m d(a n ) u 0 (1.11) m=1 m π nm x m d(a n ) m=1 m π n m x m d(a n ) (1.12) Bu problemin değeri (optimal çözümde amaç fonksiyonunun değeri) C(a n ) olsun. Bu, a n eylemini seçmesi için vekile gerekn minimal beklenen maliyettir. (C n ); n sayılı eylemin maliyeti mnemonic olarak kullanılmaktadır. Birinci kısıt katılım kısıtı, ikinci kısıt göreceli teşvik kısıtıdır. Adım II. Hangi a A için, B(a) C(a) maksimize edilmektedir? Bu basit maksimizasyon problemidir. İki adımdan hareketle yapılacak olan ilk olarak her a A için a eylemini seçmenin minimum maliyetini bulmak ve ikinci olarak, faydalar ve maliyetler karşılaştırılarak optimal a seçilmektedir. m=1

13 1.1. AMIR-VEKIL MODELLERINE GIRIŞ 13 Temel Sonuçlar ve Analiz Bir kıstas oluşturmak için, sözleşmede eylemi belirlemek olanaklı ise, problemin çözümü düşünülsün. Vekil riskten-sakınan ve amir risk-yansız olduğundan en ucuz yöntem sabit ödeme ile veri bir fayda seviyesini vekile garanti etmektedir. Böylece, vekilin a n eylemini seçmesini belirten sözleşmeyi kabul etmesinin en ucuz yolu ona aşağıdaki ödemeyi teklif etmektir; C 0 (a n ) v(u 0 + d(a n )) (1.13) Daha ayrıntıya girilirse, bu denklik; aşağıdaki problemin çözümünden elde edilmektedir; min m π nm x m m=1 kisit m π nm x m d(a n ) u 0 (1.14) m=1 Burada, göreceli teşvik kısıtı hariç aynı problem söz konusudur. Bu kısıta ihtiyaç yoktur çünkü varsayım gereği sözleşme yapılan eylemle belirlenebilir. Problem (C n ) tipinde olduğundan, fakat bazı kısıtlar elendiğinden, C 0 (a n ) C(a n ) olacaktır. Dolayısıyla, ikinci adıma gidilecektir. max B(a n ) C(a n ) (1.15) Problemi çözen çaba seviyesine en iyi-birinci çaba seviyesi denmektedir. Ancak, amir en iyi-birinci yada herhangi bir değer çaba seviyesini belirten ve yaptırım-gücü olan bir sözleşme yazamaz. Önerme 1.1. Bir vekil herhangi bir a n için kesinlikle riskten-sakınan ise, C 0 (a n ) < C(a n ) bu, bazı eylemlerden daha onerous dur. Örneğin, d(a n ) > min a d(a ). Proof. İspat basittir. Vekil kesinlikle riskten-sakınan ise, o zaman amir için tek etkin risk-paylaşma düzenlemesi bütün riski taşımaktadır. Vekil kesin bir ücret alacaktır. Fakat vekile sinyalden bağımsız ücret veriliyorsa, en az onerous eylemi seçecektir. Sonraki soru, katılım kısıtının optimal çözümde bağlayıcılığı olup olmaması hakkındadır. Cevap bağlayıcıdır. Gerçekte, herhangi bir çaba seviyesi için, (C n ) çözümünde katılım kısıtı bağlayıcıdır. x m ; Σ m m=1π nm x m d(a n ) = u > u 0 eşitliğini sağlayan (C n ) çözümü olsun. x m = x m u + u 0 ile alternatif teşvik şeması düşünülsün. Eşitlik ile katılım kısıtı sağlanmaktadır

14 14 BÖLÜM 1. ENFORMASYON İKTISADINDA İLERI KONULAR ve x m aynı oranda düştüğünden göreceli teşvik kısıtının sağlanması garanti edilmiştir. Fakat v kesinlikle artan ise, bu amirin maliyetini azaltacaktır ve (C n ) çözümü olan (x m ) varsayımı ile çelişecektir. Temel analizin son parçası olarak, (C n ) probleminin birinci-dereceden koşullarına (complementary slackness koşulu) dönülsün. Dolayısıyla, optimal çözümün gerekli ve yeterli koşulları sağlanacaktır. λ katılım kısıtının çarpanı ve η n göreceli teşvik kısıtının her a n eylemi için çarpan olsun. x m için birinci-dereceden koşul aşağıdaki gibi olacaktır; v (x m ) = λ + N n =1 η n ( 1 π ) n m π nm (1.16) Bu eşitliğin çok açık ve sezgisel açıklaması vardır. Çarpanlar negatifolmayacağından ve complementary slackness koşulundan η n sadece göreceli teşvik kısıtı her a n için bağlayıcı ise kesinlikle poziif olacaktır. v konveks olduğundan, v artan fonksiyondur. Böylece, birinci-dereceden koşulun sağtarafında daha büyüklük x m değerinin daha büyük olması demektir. x m şeması aşağıdaki gibi düşünülsün; 1. Vekile yapılan temel ödeme (faydada ölçülen) v (x m ) = λ ile verilmiştir. Hiçbir göreceli teşvik kısıtı bağlayıcı değilse, o zaman bu birinci-dereceden koşuldur ve m çıktısında x m sabittir. 2. Fakat bağlayıcı göreceli teşvik kısıtları varsa, vekile ödenen ücretler sabit değildir. η n > 0 ise, sağ taraf ve vekilin ücreti π n m /π nm < 1 olan m çıktısında artacaktır ve π n m /π nm > 1 olan durumda azalacaktır. π n m /π nm < 1 olduğunda, arzulanan n eylemi yerine n eylemi yapılıyorsa, m çıktısı daha az muhtemeldir. Vekile n üzerinde n seçmesi için daha fazla ödeme yapmak iyi görünmektedir. Optimumda vekil arzulanan eylemi gerçekleştirirse ödüllendirilmekte ve göreceli teşvik kısıtında bağlayıcı olan eylemlere göreceli olarak cezalandırılmaktadır. Özel Durum Formülasyonu s m sinyallerinin amire brüt karların seviyesi olduğu düşünülsün. B(a n ) = Σ m m=1π nm s m olacaktır. Böylece, Önerme 1.2. Risk-yansız vekil için, max a B(a) C 0 (a) = max a B(a) C(a) olacaktır.

15 1.2. AMIR-VEKIL PROBLEMI VE PIYASA YAPILARI 15 Gerçekte, a ; max a B(a) C 0 (a) probleminde maksimumu sağlarsa, amir için gerekli şema vekile s m B(a )+C 0 (a ) ödemesini s m brüt karlar olduğunda yapmalıdır. Böylece, amir B(a ) + C 0 (a ) değerini kesin olarak almaktadır ve vekil bütün riski taşımaktadır. Vekil risk yansız ise, amir ve vekil arasındaki etkin risk paylaşımı vekilin bütün riski taşıması ile tutarlıdır. Dolayısıyla, seçtiği eylemin sonucuna da katlanacaktır. 1.2 Amir-Vekil Problemi ve Piyasa Yapıları Bir çok teşvik problemi aşağıdaki temelde modellenebilir. Bir kişi, amir, bir başka kişiye, vekile, maliyetli olan eylemler yaptırabilir. Amir direk olarak vekilin eylemini gözlemleyemeyebilir, fakat belirlenmiş bazı x çıktısını gözlemlemektedir. Amirin problemi, vekilin en iyi eylemini yapması için amirden vekile bir teşvik ödemesi s(x) dizayn etmektir. En basit amir-vekil problemi bir yönetici ile işçinin problemidir. Yönetici işçinin olanaklı en fazla çıktıyı üretmesi için, olanaklı en fazla çabayı sarf etmesini istemektedir. İşçi veri çaba ve teşvik ödemesi altında kendi faydasını maksimize eden seçimi yapmak istemektedir. Biraz daha kapalı bir örnek olarak perakende firma ile müşteri arasındaki şu durum verilebilir. Firma müşterilerin ürününü satın almasını istemektedir - alıcı açısından maliyetli bir aktivitedir. Firma fiyat olarak her müşterisinden onların rezervasyon fiyatını istemektedir - müşterinin ödeyebileceği maksimumdur. Firma bu rezervasyon fiyatını direk olarak gözlemleyemez, fakat farklı zevkleri olan müşterilerin farklı fiyatlarda satın aldıklarını gözlemleyebilmektedir. Firmanın problemi karını maksimize edecek fiyatlandırma şemasını dizayn etmektir. Bu bölümde amir-vekil problemi incelenecektir. Ancak, konu bir çok alana kolaylıkla uygulanabilir. x amirin aldığı çıktı olsun ve a ve b vekilin bazı erişilebilir eylemler kümesinden, A, seçtiği olanaklı eylemler olsun. Basitlik açısından sadece iki tane erişilebilir eylem olduğu varsayılabilir, ancak burada böyle bir kısıtlamaya gidilmeyecektir. Başlangıçta, belirsizlik yoktur ve çıktı tam olarak vekilin eylemleri tarafından belirlenmektedir. Bu ilişki, x = x(a) olarak gösterilecektir. c(a), a eyleminin maliyeti ve s(x) amirden vekile teşvik ödemesi olsun. Amirin fayda fonksiyonu x s(x), çıktı eksi teşvik ödemesi ve vekilin fayda fonksiyonu s(x) c(a), teşvik ödemesi eksi eylemin maliyetidir. Amir, kısıtı vekilin optimizasyon davranışına dayalı olan faydasını maksimize eden s( ) fonksiyonunu seçmek istemektedir.

16 16 BÖLÜM 1. ENFORMASYON İKTISADINDA İLERI KONULAR Tipik olarak, vekili içeren iki tip kısıt vardır. Birincisi, vekil, faydasının rezervasyon seviyesini veren elverişli bir başka fırsata sahip olabilir ve amir, katılımı sağlamak için vekilin en azından bu rezervasyon seviyesinde alacağını sağlamak zorundadır. Buna katılım kısıtı denir (bazen bireysel rasyonellik kısıtı da denir). İkincisi, teşvik uyumluluğu kısıtıdır: amirin seçtiği veri teşvik ödemesi ile, vekil kendisi için en iyi eylemi seçecektir. Amir direk olarak vekilin eylemini seçemez: sadece teşvik ödemesi seçimi ile ajanın eylemini etkileyebilir. Bu bölümde iki tip amir-vekil ortamı incelenecektir. Birincisinde, amir bir tekel gibi hareket etmektedir: vekilin faydasının rezervasyon seviyesinden daha fazla olduğunu beklediği sürece kabul edeceği bir ödeme şeması sunacaktır. Burada, amirin bakış açısından optimal olan teşvik şemasının özellikleri belirlenecektir. İkincisi teşvik şemalarını sunan bir çok rekabet eden amirin olduğu durumda, denge teşvik ödeme sistemlerinin özelliklerini belirlenecektir. Tekel durumunda, vekile olan faydanın rezervasyon seviyesi dışsaldır: tipik olarak fayda bazı aktivite ile alakalı olmayacaktır. Rekabetçi durumunda, faydanın rezervasyon seviyesi içseldir: diğer amirlerin teklif ettiği sözleşmelerle ilgilidir. Benzer şekilde, tekel probleminde, amaç fonksiyonu maksimum ulaşılabilir karlardır, fakat rekabetçi problemde, dengede karlar için rekabet olduğundan hareketle, sıfır-kar koşulu önemli denge koşulu olacaktır Tam Enformasyon: Tekel Çözümü En basit örnek olarak, amir vekilin maliyetleri ve eylemleri hakkında tam enformasyona sahip olduğu örnektir. Bu durumda, amirin amacı basitçe ajanın hangi eylemi seçtiğini belirlemek ve bunun için bir teşvik ödeme mekanizması dizayn etmektir. Tek bir amir olduğundan tekel durumu olarak ifade edilmektedir. a vekilin seçebileceği çeşitli eylemler olsun ve bu eyleme bağlı çıktıların fonksiyonu da x(a) olsun. b amirin seçtirmek istediği eylem olsun. (amir için b en iyi eylem ve a alternatif eylemlerdir.) Optimal teşvik ödemesini dizayn etme problemi aşağıdaki gibi olacaktır, max x(b) s(x(b)) (1.17) b,s(.) Maksimizasyon probleminin kısıtları aşağıdaki şekilde olacaktır; s(x(b)) c(b) ū (1.18)

17 1.2. AMIR-VEKIL PROBLEMI VE PIYASA YAPILARI 17 ve s(x(b)) c(b) s(x(a)) c(a) (1.19) Koşul (1.18) vekilin en azından faydasının rezervasyon seviyesinden almak zorunda olduğunu göstermektedir, çünkü aksi takdirde katılmayacaktır: yani katılım kısıtıdır. Koşul (1.19) vekilin b eylemini seçmeyi optimal bulması koşuludur: yani teşvik uyumluluk kısıtıdır. Amir, dolaylı olmasına rağmen, teşvik ödeme fonksiyonu dizayn ederek aslında vekilin b eylemini seçmektedir. Amirin gerçekte karşılaştığı kısıt vekilin seçtiği eylemin amirin ona seçtirmek istediği eylem olmasıdır. Başlangıçta, maksimizasyon problemi acayip görünse de, önemsiz de olsa bir çözümü vardır. Bir anlık teşvik uyumluluk kısıtı göz ardı edilsin. Amaç fonksiyonuna ve katılım kısıtına odaklanarak amir herhangi bir x için olanaklı en küçük s(x) ödemesini istediği gözlenmektedir. Katılım kısıtına göre, s(x(b)), ū + c(b) büyüklüğüne eşit olmalıdır örneğin, vekile yapılacak ödeme eylemin maliyetini kapsamaktadır ve vekilin rezervasyon faydasını ona bırakmaktadır. Amirin bakış açısından, optimal eylem x(b) ū c(b) ifadesinin maksimizasyonudur. Bu eylemi b ve ilgili çıktı seviyesini x = x(b ) olarak ifade edilsin. Vekile b optimal seçimini yaptıracak teşvik şedülü oluşturulabilir mi? Aslında bu kolaydır: s(x ) c(b ) s(x(a)) c(a) sağlayan herhangi bir s(x) fonksiyonunu seçmek yeterlidir. Örneğin, { b = b s(x ) =, ū + c(b ); Aksi taktirde,. (1.20) Bu teşvik şeması hedef çıktı şemasıdır: x hedef çıktısı konulmaktadır, vekil hedefe ulaştığında rezervasyon fiyatı ödenmektedir, aksi takdirde, keyfi olarak çok büyük bir ceza almaktadır. Yukarıdaki örnek olanaklı teşvik şemalarından sadece biridir. Bir başka seçim doğrusal teşvik ödemesi olabilir ve s(x(a)) = x(a) F konulabilir. Bu durumda, vekil amire götürü (lump-sum) ücret ödemektedir ve üretilen çıktının tamamını almaktadır. Bu şema vekilin x(a) c(a) farkını maksimize eden eylemi seçmeye teşviki olduğundan çalışmaktadır. F ödemesi öyle seçilmelidir ki, vekil katılım kısıtını sağlayabilsin; örneğin, F = x(b )) c(b ) ū. Bu durumda ajan üretilen çıktıya kalan talep sahibi (residual claimant) dır. Vekil amire bir kere F ödemesini yaptığında, kalan bütün karları alacaktır.

18 18 BÖLÜM 1. ENFORMASYON İKTISADINDA İLERI KONULAR Tam-enformasyon amir-vekil problemine çözümler hakkında gözlem yapmak için birkaç şey daha vardır. Birincisi, teşvik uyumluluğu kısıtı gerçekten bağlayıcı değildir. Bir kere optimal çıktı seviyesi seçildiğinde, vekil tarafından optimize eden bir seçim olarak desteklenecek olan teşvik şemasını seçmek her zaman olanaklı olacaktır. İkincisi, teşvik uyumluluğu kısıtı hiçbir zaman bağlayıcı olmadığından, Pareto etkin çıktı her zaman üretilecektir. Yani, hem amirin hem de vekilin tercih edeceği bir başka çıktı seviyesi üretilmesinin yolu yoktur. Teşvik uyumluluğu kısıtı olmaksızın maksimizasyon problemi Pareto optimizasyonu için standart biçimdir: bir ajanın faydasını diğer ajanın faydasını sabit tutarak maksimize etmek demektir. Bu teşvik şemaları ile ortaya çıkan zorluk enformasyonda kusurları önemsememeye duyarlı olmasından kaynaklanmaktadır. Örneğin, girdi ile çıktı arasındaki ilişki kusursuz şekilde belirlenemesin. Belki sistemde biraz gürültü vardır, böylece düşük çıktı çaba eksikliğinden çok kötü şanstan kaynaklanmaktadır. Bu durumda yukarıda anlatılan teşvik şemaları uygun olmayacaktır. Vekile sadece hedef çıktı seviyesini başardığında ödeme yapılıyorsa, beklenen faydası - rastlantısal çıktılar üzerinden ortalaması - faydasının rezervasyon seviyesinden daha az olabilir. Buradan, katılmayı kabul etmeyebilir. Katılım kısıtını sağlamak için, amir vekile faydasının rezervasyon seviyesini getiren teşvik şemasını teklif etmek zorundadır. Tipik olarak, böyle bir şema bir çok çıktı seviyesinde pozitif ödemeleri kapsamaktadır, çünkü farklı çıktı seviyeleri çabanın hedeflenen seviyesi ile tutarlı olabilir. Bu tarz problemler gizli eylem teşvik problemi olarak bilinmektedir, çünkü vekilin eylemi amir tarafından kusursuzca gözlemlenemez. İkinci tip kusurlu enformasyonda amir vekilin amaç fonksiyonunu kusursuzca gözlemleyemez. Ortalıkta farklı tipte farklı fayda ve maliyet fonksiyonlarına sahip vekiller bulunabilir. Amir vekilin tipini içeren teşvik şeması dizayn etmek zorundadır. Bu tip teşvik problemleri gizli enformasyon problemleri olarak bilinmektedir, çünkü zor olan amir açısından vekilin tipini bilememesidir Tam Enformasyon: Rekabetçi Çözüm Tam enformasyon amir-vekil problemini rekabetçi ortamda incelemek ilginçtir. Yukarıdaki modele rekabet gücünün karları sıfıra götürdüğü koşulunu koyarak işlem yapılmasıdır. Modelde, bir grup üretici ve bir grup işçi olsun. Her üretici fabrikasında işçi çalıştırmak için bir teşvik sistemi oluşturmuştur. Üreticiler işçileri elde

19 1.2. AMIR-VEKIL PROBLEMI VE PIYASA YAPILARI 19 etmek için birbirleriyle rekabet etmek zorundadırlar ve işçiler de işleri almak için birbirleriyle rekabet etmek zorundadırlar. Veri bir üreticinin karşılaştığı optimizasyon problemi tekel durumu ile aynıdır: çeşitli çaba seviyelerini elde etmenin ne kadar maliyetli olduğunu görmektedir ve fabrikasında işçi çalıştırmanın maliyetini hesaplamaktadır ve hasılat eksi maliyet farkını maksimize eden kombinasyonu seçmektedir. Bu noktada optimal teşvik şeması çıktının doğrusal bir fonksiyonu olarak seçilebilir, böylece s(x) = x F olmaktadır. Tekel durumunda, F katılım kısıtı tarafından belirlenmektedir, x(b ) F c(b ) = ū (1.21) ū modelde dışsal olan bazı diğer aktivitelerde elverişli fayda seviyesidir. Rekabetçi modelde genel olarak uygun değildir. Bu temelde F götürü ödemesini belirlemek için katılım kısıtının bağlayıcı olmadığını varsaymak gerekmektedir, fakat endüstride rekabet karları sıfıra götürmektedir. Bu durumda F aşağıdaki koşulla belirlenmektedir, x (x F ) = 0 (1.22) Dolayısıyla F = 0 olacaktır. İşçiler bütün marjinal ürünlerini elde edecekler ve tekelci rantlar sıfıra gidecektir. Denge rantlarının sıfıra gitmesi gerçeği ölçeğe-göre-getiri teknolojisinin insan eliyle yapılmış halidir. Üreticiler K kadar sabit maliyetlere sahip olduğunda, denge koşulu F = K olacaktır. Formal bir bakış açısından, tekelci ve rekabetçi çözüm arasındaki temel fark F rantının nasıl belirlendiği ile ilgilidir. Tekel durumunda, işçilerin başka aktiviteler yapmakla amir için çalışmak arasında farksız oldukları miktardır. Rekabetçi dengede ise, rant sıfır-kar koşulu ile belirlenmektedir Gizli Eylem: Tekel Çözümü Bu bölümde eylemlerin direk olarak gözlemlenemediği durumlar incelenecektir. Bu analizi kolaylaştırmak için çeşitli varsayımlar söz konusudur. Olanaklı çıktı sayısının sonlu sayıda (x 1, x 2,..., x n ) olduğu varsayılacaktır. Çeşitli çıktıların olmasının olasılığını etkileyen a yada b eyleminden biri vekil tarafından seçilmektedir. π ia olasılığı vekil a eylemini seçtiğinde x i çıktı seviyesinin olma olasılığıdır ve π ib olasılığı vekil b eylemini seçtiğinde x i çıktı seviyesinin olma

20 20 BÖLÜM 1. ENFORMASYON İKTISADINDA İLERI KONULAR olasılığıdır. s i = s i (x i ), x i gözlemlendiğinde amirin vekile ödemesi olsun. Vekil b eylemini seçtiğinde, amirin beklenen karı aşağıdaki gibi olacaktır, n (x i s i )π ib (1.23) i=1 Vekil, riskten sakınan olsun ve von Neumann-Morgenstern fayda fonksiyonu, u(s i ) maksimize etmeye çalışsın. Ayrıca c a eylemin maliyeti olarak fayda fonksiyonuna doğrusal olarak girsin. Buradan, aşağıdaki durum sağlandığında, vekil b eylemini seçecektir; n u(s i )π ib c b i=1 n u(s i )π ia c a (1.24) Aksi takdirde, a eylemini seçecektir. Bu, teşvik uyumluluğu kısıtıdır. Vekilin elverişli bir diğer eylemi katılmamak olsun. Vekil katılmazsa, ū faydasını elde etsin. Buradan, katılımdan gelen beklenen fayda en azından ū kadar olmalıdır: i=1 n u(s i )π ib c b = ū (1.25) i=1 Bu da katılım kısıtıdır. Amir eşitlik (1.23) i eşitlik (1.24) ve (1.25) kısıtı altında maksimize etmek istemektedir. Maksimizasyon b eylemi ve u(s i ) ödemesi üzerinde oluşmaktadır. Bu problemde her iki bireyde maksimizasyon problemi çözmektedir. Vekil kendisi için amir tarafından oluşturulmuş veri teşvik şeması için en iyi olan b eylemini seçecektir. Bunu anlamak için, amir kendi için en iyi olan teşvik ödeme şablonunu sunmak istemektedir. Böylece, amir vekilin sonraki eylemlerini teşvik ödemesi dizaynında bir kısıt olarak almak zorundadır. Amir vekil için arzuladığı eylemi seçmektedir. Böyle yapmanın maliyetini hesaba katarak, amir teşvik ödemesini kendisinin arzuladığı eylemin vekilin arzuladığı eylem olduğu durum gibi yapılandırmak zorundadır. Vekil Eyleminin Gözlemlenebilirliği Ödeme eyleme dayalı olabilirse, birinci-en iyi teşvik şemasını çıktı rastlantısal olsa bile, oluşturmak olanaklıdır. Amirin yapacağı tek şey vekilin olanaklı her eyleminden elde edilen (beklenen) karları belirleme zorunluluğudur ve

TAM REKABET... 2 1. TAM REKABET...

TAM REKABET... 2 1. TAM REKABET... TAM REKABET... 2 1. TAM REKABET... 2 1.1. ENDÜSTRİ VE FİRMANIN TALEP ESNEKLİĞİ... 2 2. TAM REKABETTE FİRMANIN SEÇİMLERİ... 3 2.1. HASILAT VE KAR... 3 2.2. KARI MAKSİMİZE EDEN ÇIKTI... 4 2.3. KISA DÖNEMDE

Detaylı

B. Varantlarda Likidite 36 IV. Varantlar mı Opsiyonlar mı?..37 V. Özet..39. Varant Hakkındaki Bilgilerimizi Test Edelim.40 Cevap Anahtarı.46 Dizin.

B. Varantlarda Likidite 36 IV. Varantlar mı Opsiyonlar mı?..37 V. Özet..39. Varant Hakkındaki Bilgilerimizi Test Edelim.40 Cevap Anahtarı.46 Dizin. İÇİNDEKİLER GİRİŞ..3 I. Varant Nedir?.4 A. Varant Türleri 6 B. Varant Fiyatı Neye Dayanır?.6 II. III. 1. Dayanak Varlığın Fiyatı 6 2. Vadeye kalan Gün Sayısı (VKGS).7 3. Örtük Oynaklık..7 4. Faiz ve Temettü

Detaylı

TARTIŞMA METNİ 2009/7 http ://www.tek. org.tr BELİRSİZLİK ALTINDA KARAR ALMA: GELENEKSEL VE MODERN YAKLAŞIMLAR. Aksoy, Tolga ve Işıl Şahin

TARTIŞMA METNİ 2009/7 http ://www.tek. org.tr BELİRSİZLİK ALTINDA KARAR ALMA: GELENEKSEL VE MODERN YAKLAŞIMLAR. Aksoy, Tolga ve Işıl Şahin TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU TARTIŞMA METNİ 2009/7 http ://www.tek. org.tr BELİRSİZLİK ALTINDA KARAR ALMA: GELENEKSEL VE MODERN YAKLAŞIMLAR Aksoy, Tolga ve Işıl Şahin Kasım, 2009 BELİRSİZLİK ALTINDA KARAR ALMA:

Detaylı

REASÜRÖR İÇİNDEKİLER. Dergide yer alan yazıların içeriğinden yazı sahipleri sorumludur.

REASÜRÖR İÇİNDEKİLER. Dergide yer alan yazıların içeriğinden yazı sahipleri sorumludur. Tarih: Ocak 2011 Millî Reasürans T.A.Ş. adına sahibi H. Hulki YALÇIN İnceleme Kurulu BAŞKAN Barbaros YALÇIN ÜYE Hüseyin YUNAK ÜYE Ali N. YÜCEL ÜYE Feridun ÖZÜNAL ÜYE Güneş KARAKOYUNLU Sorumlu Yazı İşleri

Detaylı

VEKALET TEORİSİ YAKLAŞIMI İLE İŞLEM MALİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİ. Öğr. Gör. Neriman ÇELİK* Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi n.celik34@gmail.

VEKALET TEORİSİ YAKLAŞIMI İLE İŞLEM MALİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİ. Öğr. Gör. Neriman ÇELİK* Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi n.celik34@gmail. VEKALET TEORİSİ YAKLAŞIMI İLE İŞLEM MALİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Öğr. Gör. Neriman ÇELİK* Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi n.celik34@gmail.com ÖZET Doç. Dr. Aykut BEDÜK** Selçuk Üniversitesi İktisadi

Detaylı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi ANALİZ YÖNTEMLERİ Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EYLÜL 2011 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından SPK Lisanslama Sınavlarına kaynak oluşturmak

Detaylı

CEO / CFO Serisi Eylül 2009. Başarılı bir iş planı hazırlama kılavuzu Business plan nedir?

CEO / CFO Serisi Eylül 2009. Başarılı bir iş planı hazırlama kılavuzu Business plan nedir? CEO / CFO Serisi Eylül 2009 Başarılı bir iş planı hazırlama kılavuzu Business plan nedir? İçindekiler Önsöz 1 1. Giriş 2 -İş planı nedir? -Bir iş planı hangi amaca hizmet eder? -Okuyucular ne görmek ister?

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2776 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1734 EKONOMİK ANALİZ

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2776 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1734 EKONOMİK ANALİZ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2776 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1734 EKONOMİK ANALİZ Yazarlar Prof.Dr. Erol KUTLU (Ünite 1, 6) Yrd.Doç.Dr. Resul YAZICI (Ünite 2) Yrd.Doç.Dr. Hasan İSLATİNCE

Detaylı

TRANSFER FİYATLANDIRMASI AÇISINDAN GRUP İÇİ (HOLDİNG) YÖNETİM HİZMETLERİ. A. Feridun Güngör 1 Hakan Orhan 2 I. GİRİŞ

TRANSFER FİYATLANDIRMASI AÇISINDAN GRUP İÇİ (HOLDİNG) YÖNETİM HİZMETLERİ. A. Feridun Güngör 1 Hakan Orhan 2 I. GİRİŞ TRANSFER FİYATLANDIRMASI AÇISINDAN GRUP İÇİ (HOLDİNG) YÖNETİM HİZMETLERİ A. Feridun Güngör 1 Hakan Orhan 2 I. GİRİŞ Globalleşme, teknolojik imkânlardaki gelişmeler, maliyet baskısı ve kontrolü artırma

Detaylı

Ekonomi I FĐRMA TEORĐSĐ. Piyasa Çeşitleri. Tam Rekabet Piyasası. Piyasa yapılarının çeşitli türleri; Bir uçta tam rekabet piyasası (fiyat alıcı),

Ekonomi I FĐRMA TEORĐSĐ. Piyasa Çeşitleri. Tam Rekabet Piyasası. Piyasa yapılarının çeşitli türleri; Bir uçta tam rekabet piyasası (fiyat alıcı), Ekonomi I Tam Rekabet Piyasası FĐRMA TEORĐSĐ Bu bölümü bitirdiğinizde şunları öğrenmiş olacaksınız: Hasılat, maliyet ve kar kavramları ne demektir? Tam rekabet ne anlama gelir? Tam rekabet piyasasında

Detaylı

7. Bölüm Risk ve Getiri. Yrd. Doç. Dr. Atılım Murat

7. Bölüm Risk ve Getiri. Yrd. Doç. Dr. Atılım Murat 7. Bölüm Risk ve Getiri Yrd. Doç. Dr. Atılım Murat Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: Uluslararası portföy yatırımları ile ilgili temel kavramları

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME ESASLARI

GAYRİMENKUL DEĞERLEME ESASLARI Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları GAYRİMENKUL DEĞERLEME ESASLARI Ders Kodu: 1014 Konut Değerleme Sınavı, Gayrimenkul Değerleme Sınavı Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları GAYRİMENKUL DEĞERLEME ESASLARI

Detaylı

1. Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarının Tarihçesi:

1. Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarının Tarihçesi: Değeri başka bir finansal varlığın veya malın değerine bağlı olan türetilen finansal araçlar türev araç olarak adlandırılmaktadır. Türev araçlar, dayanak varlığın sahipliğinin el değiştirmesine gerek olmaksızın,

Detaylı

OPTİMAL PORTFÖY OLUŞTURULMASINDA BULANIK DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODELİ VE İMKB DE BİR UYGULAMA

OPTİMAL PORTFÖY OLUŞTURULMASINDA BULANIK DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODELİ VE İMKB DE BİR UYGULAMA T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI DOKTORA TEZİ OPTİMAL PORTFÖY OLUŞTURULMASINDA BULANIK DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODELİ VE İMKB DE BİR UYGULAMA DANIŞMAN Prof.

Detaylı

ÇOK BOYUTLU KARAR VERME METOTLARI VE ORMANCILIKTA UYGULAMA ALANLARI

ÇOK BOYUTLU KARAR VERME METOTLARI VE ORMANCILIKTA UYGULAMA ALANLARI ÇOK BOYUTLU KARAR VERME METOTLARI VE ORMANCILIKTA UYGULAMA ALANLARI İsmet DAŞDEMİR, Ersin GÜNGÖR ZKÜ Bartın Orman Fakültesi, BARTIN ÖZET Bu çalışmada çok boyutlu karar verme metotlarının anlam ve önemi,

Detaylı

Coşkun Can Aktan (ed.), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayınları, 2002.

Coşkun Can Aktan (ed.), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayınları, 2002. Coşkun Can Aktan (ed.), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayınları, 2002. BAŞLICA FONKSİYONEL GELİR DAĞILIMI TEORİLERİ VE BÖLÜŞÜM ADALETİ Coşkun Can Aktan ve İstiklal Yaşar

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ MAKRO EKONOMİK VERİLERİN İMKB DE İŞLEM GÖREN HİSSE SENETLERİ GETİRİLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN ARBİTRAJ FİYATLAMA MODELİ İLE ANALİZİ

TÜRKİYE DEKİ MAKRO EKONOMİK VERİLERİN İMKB DE İŞLEM GÖREN HİSSE SENETLERİ GETİRİLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN ARBİTRAJ FİYATLAMA MODELİ İLE ANALİZİ i T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE FİNANSMAN BİLİM DALI TÜRKİYE DEKİ MAKRO EKONOMİK VERİLERİN İMKB DE İŞLEM GÖREN HİSSE SENETLERİ GETİRİLERİ ÜZERİNE

Detaylı

MALİYET YÖNETİM VE DÜŞÜRME TEKNİKLERİ

MALİYET YÖNETİM VE DÜŞÜRME TEKNİKLERİ MALİYET YÖNETİM VE DÜŞÜRME TEKNİKLERİ DOÇ. DR. R. İLKER GÖKBULUT DOÇ. DR. R.İLKER GÖKBULUT Ölçemediğin Bir Şeyi Yönetemezsin!!! Günümüz iş dünyasındaki değişim ve gelişmelere paralel olarak maliyet ve

Detaylı

Hangi mallar/hizmetler ne miktarda üretilmelidir? Hangi kaynaklar ne kadar kullanılarak üretimde bulunulmalıdır?

Hangi mallar/hizmetler ne miktarda üretilmelidir? Hangi kaynaklar ne kadar kullanılarak üretimde bulunulmalıdır? 3. TERCİH, TÜKETİCİ VE ÜRETİCİ KURAMLARI Bu bölümde, mikro iktisadın iki önemli yapı taşı üretici ve tüketicinin rasyonel davranışlarının iktisadi olarak nasıl analiz edileceğini öğreneceğiz. Üretici ve

Detaylı

BİLGİ EKONOMİSİ KNOWLEDGE ECONOMY. Süleyman KEVÜK *

BİLGİ EKONOMİSİ KNOWLEDGE ECONOMY. Süleyman KEVÜK * 319 BİLGİ EKONOMİSİ KNOWLEDGE ECONOMY Süleyman KEVÜK * ÖZET Son yıllarda dünya ekonomisinde, ekonomik, toplumsal ve teknoloji alanlarında yaşanan değişimler, bilgi ekonomisi kavramı ile açıklanmaktadır.

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVETSİTESİ İZMİR MESLEK YÜKSEK OKULU MAKİNE RESİM KONSTRÜKSİYON PROGRAMI REKLAMCILIK

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVETSİTESİ İZMİR MESLEK YÜKSEK OKULU MAKİNE RESİM KONSTRÜKSİYON PROGRAMI REKLAMCILIK GİRİŞ Bir mala veya hizmete ilişkin bir iletiyi (mesajı), sözlü yada görüntülü olarak pazar birimlerine sunmak için yapılan eylemlere reklam yapmak denir. İleti yada mesaj da reklam diye adlandırılır.

Detaylı

Konu 12 Bilgi Ekonomisi

Konu 12 Bilgi Ekonomisi .. Konu 12 Bilgi Ekonomisi Hadi Yektaş Uluslararası Antalya Üniversitesi İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı 1 / 53 Hadi Yektaş Bilgi Ekonomisi İçerik.1.2.3.4.5.6.7 Anahtar Kelimeler ve Kavramlar Öğrenme

Detaylı

Etkinlik-Eşitlik Çelişkisi Bağlamında Yeniden Dağıtım Politikalarının Sosyal Refah Üzerindeki Etkisi

Etkinlik-Eşitlik Çelişkisi Bağlamında Yeniden Dağıtım Politikalarının Sosyal Refah Üzerindeki Etkisi M.S. BAĞLI Etkinlik-Eşitlik Çelişkisi Bağlamında Yeniden Dağıtım Politikalarının Sosyal Refah Üzerindeki Etkisi Mehmet Selim BAĞLI * Özet Pareto tanımlı sosyal refah teorisi esas alındığında, rekabetçi

Detaylı

YATIRIMCILARDA RİSK ALMA DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ: BİR ALAN ÇALIŞMASI

YATIRIMCILARDA RİSK ALMA DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ: BİR ALAN ÇALIŞMASI T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı YATIRIMCILARDA RİSK ALMA DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ: BİR ALAN ÇALIŞMASI İbrahim KUZKUN Yüksek Lisans Tezi Çorum 2013 YATIRIMCILARDA

Detaylı

Kıyaslama. Dr. Yılmaz ARGÜDEN Murat UNANOĞLU. ARGE Danışmanlık

Kıyaslama. Dr. Yılmaz ARGÜDEN Murat UNANOĞLU. ARGE Danışmanlık Kıyaslama Dr. Yılmaz ARGÜDEN Murat UNANOĞLU ARGE Danışmanlık Bu kitap kurumların yönetim kalitesinin geliştirilmesine destek olmak üzere ARGE Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanmış ve Alkim Kağıt San.

Detaylı

YÖNETİM MUHASEBESİ FİNANSAL MUHASEBE

YÖNETİM MUHASEBESİ FİNANSAL MUHASEBE YÖNETİM MUHASEBESİ FİNANSAL MUHASEBE İşletme; insan ihtiyaçlarını karşılamak üzere mal ya da hizmet üretiminde bulunan ekonomik ve teknik birimlerdir. Yönetim, bir veya birkaç grup insanın çalışmalarında

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EKİM 2012 1 TSPAKB

FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EKİM 2012 1 TSPAKB FİNANSAL YÖNETİM Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EKİM 2012 1 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından SPK Lisanslama Sınavlarına referans kaynak

Detaylı

İŞLETMELERİN ULUSLARARASI REKABET STRATEJİLERİ VE UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA

İŞLETMELERİN ULUSLARARASI REKABET STRATEJİLERİ VE UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA İŞLETMELERİN ULUSLARARASI REKABET STRATEJİLERİ VE UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan: Ediz ENGİN Danışman: Prof. Dr. Yaşar SUCU Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin İşletme Anabilim Dalı

Detaylı

DIŞ TİCARET, BİLGİ TAŞMALARI VE BÜYÜME *

DIŞ TİCARET, BİLGİ TAŞMALARI VE BÜYÜME * C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 4, Sayı 2, 2003 187 DIŞ TİCARET, BİLGİ TAŞMALARI VE BÜYÜME * Gene M. GROSSMAN ve Elhanan HELPMAN Özet Bu çalışmada, dış ticaret yapan ülkelerin içsel büyümeleri,

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE GELECEĞİN PLANLAMASI VE EMEKLİLİK FONLARININ PERFORMANS ANALİZİ

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE GELECEĞİN PLANLAMASI VE EMEKLİLİK FONLARININ PERFORMANS ANALİZİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE GELECEĞİN PLANLAMASI VE EMEKLİLİK FONLARININ PERFORMANS ANALİZİ RİFAT ERMAN DİNÇEL

Detaylı