HAKİM DURUMUN KÖTÜYE KULLANILMASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HAKİM DURUMUN KÖTÜYE KULLANILMASI"

Transkript

1 HAKİM DURUMUN KÖTÜYE KULLANILMASI Barış EKDİ Rekabet Başuzmanı*, LL.M., M.B.A. Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir, AB Hayat Boyu Öğrenim Programı Jean Monnet Modülü *Bu sunumda yer alan görüşler herhangi bir kurum veya kuruluşu bağlayıcı nitelikte değildir.

2 Sunum Planı YASAL ve KAVRAMSAL ÇERÇEVE Temel Hükümler ve Temel Kavramlar Kötüye Kullanma Türleri ve Değerlendirme Sistematiği AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMASI Yasal Çerçeve Örnek Olaylar TÜRKİYE UYGULAMASI Rekabetin Korunması Hakkında Kanun Örnek Olaylar SORULAR & CEVAPLAR Barış Ekdi

3 «Ronald [Coase] antitröst hukukundan bıktığını, çünkü yargıçların fiyatlar arttığında ortada tekel olduğuna, fiyatlar düştüğünde yıkıcı fiyat uygulaması olduğuna, fiyatlar aynı kaldığında da uyumlu eylem olduğuna hükmettiğini söyledi.»* *William LANDES, "The Fire of Truth", JLE (1981) s.193 Barış Ekdi

4 Rekabet Hukunun Neresindeyiz? (1) Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşmaların Yasaklanması Kartelleşmenin Engellenmesi (3) Birleşme Devralmaların Kontrolü Hakim duruma gelişin kontrolü (+1) Muafiyet Barış Ekdi (2) Hakim Durumu Kötüye Kullanmanın Engellenmesi 4

5 Hakim Durumun Kötüye Kullanılmasının Rekabet Hukukundaki Yeri Hakim durumun kötüye kullanılması, rekabeti sınırlayıcı anlaşma, uyumlu eylem ve teşebbüs birliği kararlarından farklı olarak, TEK BİR TEŞEBBÜSÜN EYLEMLERİNİ konu alır. Başka bir deyişle, rekabeti sınırlayıcı anlaşma için en az iki teşebbüse ihtiyaç duyulur iken, hakim durumun kötüye kullanılması için tek teşebbüs yeterlidir. «Unilateral Conduct» Barış Ekdi

6 YASAL ve KAVRAMSAL ÇERÇEVE - Temel Hükümler - Temel Kavramlar - Kötüye Kullanma Türleri - Değerlendirme Sistematiği Barış Ekdi

7 AB ve Türkiye deki Temel Mevzuat Lizbon Antlaşması ** Rekabetin Korunması Hakkında Kanun Madde Madde - 6 Hakim durumdaki* bir veya birden fazla teşebbüsün* iç pazarın* tümünde veya önemli bir bölümünde bu durumunu Üye Devletler arası ticareti etkileyecek şekilde kötüye kullanması* iç pazarın işleyişi ile bağdaşmaz nitelikte olduğundan yasaktır. Bir veya birden fazla teşebbüsün* ülkenin bütününde ya da bir bölümünde bir mal veya hizmet piyasasındaki* hâkim durumunu* tek başına yahut başkaları ile yapacağı anlaşmalar ya da birlikte davranışlar ile kötüye kullanması* hukuka aykırı ve yasaktır. Kötüye kullanma halleri özellikle* şunlardır: (a d ) Kötüye kullanma halleri özellikle* şunlardır: (a e ) ** Roma A.md.86 Amsterdam A.(TEC)m.82 * önemli kavramlar

8 Temel Kavramlar : Teşebbüs Bir veya birden fazla teşebbüsün TEŞEBBÜS: piyasada mal ve hizmet üreten, satan gerçek veya tüzel kişi Şirketten farklı bir kavram: Ekonomik bütünlük / bağımsızlık Gerçek veya tüzel kişi : Şirket (A.Ş., LTD. vb.), vakıf, dernek, futbol kulübü vb. tüzel kişiler; simitçi, kahveci, gazozcu Doktor, avukat, mühendis (kendi bürosunda teşebbüs, iş akdine göre değil) Kamu teşebbüsü / özel teşebbüs ayrımı yok: KİT ler, BİT ler, Belediye Yerli / yabancı teşebbüs ayrımı yok; herkese eşit davranılır

9 Temel Kavramlar : İlgili Pazar ülkenin bütününde ya da bir bölümünde bir mal veya hizmet piyasasındaki İlgili Pazarın doğru tanımlanması çok önemli: Ne kadar dar tanımlanırsa teşebbüsün hakim durumda olma olasılığı o kadar artar İlgili pazar şu unsurlardan oluşmaktadır: İlgili COĞRAFİ Pazar (ölçüt: taşınabilirlik) Dünya Türkiye Adana İstanbul Avrupa Yakası Demirciler Köyü İlgili ÜRÜN Pazarı (ölçüt: ikame edilebilirlik) İçecek Alkolsüz İç. Soğuk İç. Meşrubat Gazlı Meş. Kolalı Meşrubat. çift taralı piyasaar (TV & reklam vb.) Barış Ekdi

10 Temel Kavramlar: Hakim Durum Hakim Durum (RKHK md.3) belirli bir piyasadaki bir veya birden fazla teşebbüsün, rakipleri ve müşterilerinden bağımsız hareket ederek fiyat, arz, üretim ve dağıtım miktarı gibi ekonomik parametreleri belirleyebilme gücü ".(*) Tek Başına Hakim Durum (Single Dominant Position):Tek bir teşebbüsün sahip olduğu hakim durumu ifade eder. Birlikte Hakim Durum (Collective/Joint/Oligopolistic Dominance): Aralarındaki bir ekonomik bağ ile bağlı olan ve tek bir teşebbüs gibi davranma yeteneğine sahip olan birden fazla teşebbüsün sahip olduğu hakim durumu ifade eder. Super-Dominance : Compagnie Maritime Belge, Microsoft *United Brands Company and United Brands Continentaal BV v Comm, 14 Febr. 1978, case 27/76, para 65. Barış Ekdi

11 Temel Kavramlar: Hakim Durum (devam) Hakim Durumun Belirlenmesindeki Kriterler 1. Pazar payı : %100 % 39,7* (v. Yarışmacı piyasa!) göreli pazar payları; zaman boyutu 2. Pazarın yapısı : pazara giriş engelleri, doğal tekel, batık maliyet, lisans, patent, ölçek, kapasite sınırı 3. Ekonomik bağımlılık : Alternatif temin kaynaklarının var olup olmaması unavoidable trading partner (Michelin I; British Airways) 4. Davranışsal giriş engelleri : Piyasadaki firmaların rakipleri dışlama eylemleri 5. Dengeleyici güç : Satınalma tekeli vb. * 2000/74/EC Commission Decision of 14 July 2000, IV/D-2/34.780, Virgin/British Airways. Barış Ekdi

12 Temel Kavramlar : Kötüye Kullanma Hakim durumdaki bir teşebbüsün rekabeti sınırlayıcı, bozucu veya engelleyici olan veya kendisine haksız avantajlar sağlayabilecek olan her türlü davranışı kötüye kullanmadır. Uyarı: Hukuka aykırı ve yasak olan hakim durumda bulunmak değil bunun kötüye kullanılmasıdır! Bu ayrımın temel amacı, teşebbüslerin kendi iç etkinlikleri sonucu başarılı bir şekilde pazar paylarını artırmalarına imkan tanınması ihtiyacıdır. Başarılı teşebbüslerin cezalandırılması rekabet kurallarından beklenen yararlar ile bağdaşmaz. Hakim durumda olan firmaların rekabeti bozmamaya yönelik özel bir yükümlülüğü (special responsibility Michelin I) vardır. Hakim durumda olmayan firmanın yapacağı bazı eylemler hakim durumdaki firma tarafından yapıldığında kötüye kullanma olarak değerlendirilebilir. Barış Ekdi

13 Kötüye Kullanma Türleri Fiyat Bazlı Uygulamalar Davranışsal Uygulamalar Yıkıcı fiyat uygulaması Seçici fiyat uygulaması Fiyat sıkıştırması Sadakat indirimleri Fiyat ayrımcılığı Aşırı fiyat uygulaması*. Mal /hizmet sunmayı reddetme Münhasırlık uygulamaları Bağlama ve paketleme Piyasayı kapatma Teşebbüsler arası ayrımcılık Pazarlama/gelişmenin kısıtlan. Uygulamanın Etkisi (Amacı) Açısından Sınıflandırma a) Sömürücü* b) Dışlayıcı

14 Sömürücü Uygulamalar Rekabet hukuku açısından istisnai olmalıdır Yüksek fiyat piyasaya girişe zemin hazırlar; (potansiyer rakipleri pazara girişe davet eder) Piyasaya girişte engel yok ise müdahaleye de gerek yoktur. Özellikle yasal tekel alanlarında ve regüle edilmiş piyasalarda dikkate alınır. Barış Ekdi

15 Dışlayıcı Uygulamalar Dışlayıcı uygulamalar; Rakibin faaliyetlerni zorlaştırmak, (RRC) Mevcut rakibi piyasadan çıkartmak, Olası rakibin piyasaya girişini engellemek, şeklinde olabilir. Amaç uzun vadede «tekel» olmaktır. Ancak, bu durum etkin olmayan rakiplerin rekabetçi süreçte piyasa dışında çıkmaları ile karıştırılmamalıdır. Çünkü rekabet sürecinin doğasında bazı firmaların kaybetmeleri vardır! Barış Ekdi

16 Rekabet Hukuku ve Olay Odaklı Yaklaşım Kanunda «örnekler» sayılmış; sınırlı değil! Yeni ihlal türleri pekala ortaya çıkabilir. Bir davranış; Bir piyasada rekabet hukukuna aykırı sayılırken bir başka piyasada rekabet hukukuna aykırı sayılmayabilir (ilgili pazar odağı) Bir zaman diliminde hukuka aykırı sayılabilirken bir başka dönemde aykırı sayılmayabilir (zaman boyutu) Bir teşebbüs tarafından yapıldığında ihlal sayılırken diğeri tarafından yapıldığında ihlal sayılmayabilir (hakim durum). Kazuistik yaklaşım ya da tipik fiil söz konusu değil! Barış Ekdi

17 Değerlendirme Sistematiği 1. İlgili pazarın (ürün & coğrafi) tespiti 2. Hakim durumun tespiti 3. Eyleminin piyasadaki etkilerinin tespiti 4. Olası makul gerekçelerin değerlendirilmesi 5. Sonuç & Gerekirse yaptırımların tespiti

18 AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMASI Barış Ekdi

19 Yasal Çerçeve Lizbon Anlaşması Lizbon Antlaşması; md. 102 [Roma-m.86; Amsterdam-m.82] Hakim durumdaki bir veya birden fazla teşebbüsün iç pazarın tümünde veya önemli bir bölümünde bu durumunu Üye Devletler arası ticareti etkileyecek şekilde kötüye kullanması iç pazarın işleyişi ile bağdaşmaz nitelikte olduğundan yasaktır. Kötüye kullanma halleri özellikle şunlardır: a) haksız alış veya satış fiyatlarının ya da başkaca haksız ticari koşulların dolaysız veya dolaylı olarak dayatılması; b) üretimin, pazarların veya teknik gelişmenin tüketicilerin zararına sınırlanması; c) ticarette diğer taraflarla yapılan eşdeğer işlemlere farklı koşullar uygulanarak bunların rekabet gücünün azaltılması; d) sözleşmelerin akdinin, mahiyeti bakımından veya ticari teamüle göre sözleşmenin konusuyla ilgili olmayan ek yükümlülüklerin karşı tarafça kabul edilmesi şartına bağlanması. Barış Ekdi

20 Yasal Çerçeve Komisyon Duyurusu Communication from the Commission Guidance on the Commission's enforcement priorities in applying Article 82 of the EC Treaty to abusive exclusionary conduct by dominant undertakings, OJ C 45/02, II. DIŞLAYICIYI DAVRANIŞA GENEL YAKLAŞIM III. BELİRLİ KÖTÜYE KULLANMA HALLERİ A. Piyasa Gücü B. Tüketici Zararına Yol Açacak Şekilde Piyasanın Kapatılması C. Fiyat Bazlı Dışlayıcı Uygulamalar D. Objektif Gereklilik ve Etkinlikler A. Münhasır Anlaşmalar B. Ürün Bağlama ve Paket Satışlar C. Yıkıcı Uygulamalar D. Mal vermeyi Reddetme ve Fiyat Sıkıştırması Değerlendirme: «Kategorik» uygulamadan «etki bazlı» değerlendirmeye geçiş.

21 Sömürücü Uygulamalar Scandlines Sverige AB v. Port of Helsingborg Yüksek liman ücretleri Deutsche Post AG (ulusal / uluslararası posta) Ulusal / uluslararası posta ayrım İç piyasayı kullanarak haksız fiyat talep etme. General Motors 1975 (servis paralel ithalat) Barış Ekdi

22 UNITED BRANDS : Muhtelif Yöntemler Distribütörlerin yeşil muzların yeniden satmalarını engellemek (amaç piyasa bölünmesini korumak) Yeniden satıcılara mal vermeyi kesmek (rakip mal satmaya başladığı gerekçesi ile) Farklı üye ülkeler arasında fiyat ayrımcılığı Aşırı fiyat uygulaması (Kararın buna yönelik kısmı ATAD tarafından iptal edilmiştir.)

23 TETRA PAK II : Ürün Bağlama Uygulaması Tetra Pak pastörize süt ürünlerine yönelik aseptik kutulama piyasasında %90 pp. İle hakim durumda. Nonaseptik kutulamada ise %50-55 pazar payına sahip. Satmış olduğu ürünlerde kendi kartonlarının kullanımını da zorunlu kılıyor (ürün bağlama/metering); ayrıca nonaseptik ürüne ilişkin paket satış uygulamaları da var. İtalya da Tetra Rex kartonları, İngiltere de makineler açısından yıkıcı fiyat uygulaması da var.

24 MICROSOFT: Ürün Bağlama, Münhasırlık, Erişimin Reddi Windows işletim sistemine Media Player ın bağlanması (technological tying) * Bkz. Posner kırılgan tekel kavramı Medya formatları açısından piyasayı kapatma Uygulama geliştirme açısından piyasa kapatma OEM üreticileri ile münhasırlık anlaşmaları Rakip medya oynatıcılar yerine Windows Medya Player ın kullanılmasını sağlama. Sunucu arayüzüne erişimin reddi kodların açılması (Ayrıca bkz. Internet Explorer ve Windows 7 uzlaşması.)

25 MICHELIN II : Hedef İndirimleri Michelin tarafından uygulanan indirim sisteminin özünde, yeniden satıcılara yönelik tek taraflı kişiselleştirilmiş kotalar belirlenmesi yatmaktadır. Ayrıca kotalara ve indirim miktarlarına yönelik muğlaklık yaratılmıştır. «Hedef indirimleri» olarak da adlandırılan bu uygulama ile satıcılar Michelin ürünleri dışında başka ürün satma fırsatı bulamamakta; uygulama hem sadakat indirimi hem de dışlama etkisi yapmaktadır.

26 HOFFMAN LA ROCHE: Sadakat İndirimleri Hoffmann La Roche bazı vitaminlerde hakim durumdadır. Belirli referans dönem boyunca vitamin ihtiyaçlarının tamamını ya da büyük çoğunluğunu kendisinden yapan müşterilerine sabit oranlı ya da artan oranlı (%1,5 ile %3 arasında değişen) indirimler sunmaktadır. Uygulamanın belirgin özelliği, indirimin tüm vitamin gruplarındaki alımlara (ürün gamının tamamına) bağlanmasıdır. (Paket indirim) Uygulama kötüye kullanma olarak değerlendirilmiştir. Neden?

27 INTEL: Sadakat İndirimleri Intel x86 ailesi işlemci piyasasında %70 pp ile hakim durumdadır. Komisyon aşağıda belirtilen üç davranış nedeniyle rakipleri (özellikle AMD) dışlamak suretiyle Intel in hakim durumunu kötüye kullandığına hükmetmiştir: - Bilgisayar üreticilerinin işlemcilerinin tümünü ya da büyük çoğunluğunu Intel den temin etmesi koşuluyla verilen sadakal indirimleri. - Büyük bir perakendeciye sadece Intel ürünleri stoklayıp satması koşuluyla ödeme yapılması. - Bilgisayar üreticilerine rakip işlemciler içeren bilgisayarları üretmeme ya da piyasaya sunmayı geciktirmeleri koşuluyla yapılan doğrudan ödemeler (naked exclusion)

28 AKZO: Yıkıcı Fiyat Uygulaması AKZO hem un katkı maddesi olarak, hem de plastik (polimer) endüstrisinde kullanılan benzoyl peroxide adlı maddeyi üretmekte olup Birleşik Krallık taki pazar payı uzun yıllar boyunca %50-52 civarında seyretmiştir. İngiltere deki rakibi %35 pazar payı ile ECS; ancak ECS yalnızca değirmenlere ürün veriyor. ECS Avrupa polimer pazarına girmeye kalktığında AKZO ECS yi ihracatı durdurma konusunda uyarıyor; olmayınca İngiltere deki ECS müşterine maliyetinin altında satış yapmaya başlıyor. Komisyon AKZO yu hakim durumunu kötüye kullandığı gerekçesi ile cezalandırıyor.

29 Yıkıcı Fiyat Üzerine Not Hakim durumda olma ön koşul. Ancak hakim durumdaki bir firmanın her fiyat indirimi yıkıcı fiyat olarak değerlendirilemez. AKZO: Areeda-Turner Testi Uzun dönem marjinal maliyet altında fiyat Rakibi dışlamaya yönelik amaç. Piyasaya giriş, ürün tanıtımı, geçici promosyon, stok eritme gibi makul nedenler varsa yıkıcı fiyata hükmedilmeyebilir. Barış Ekdi

30 TELEFONICA: Fiyat sıkıştırması İspanya internet erişimi (ADSL Geniş bant) erişimi açısından Telefonica; Rakiplerine sunduğu erişime ( toptan satış ) yüksek fiyat uyguluyor Kullanıcılara sunduğu erişime ( perakende satışa ) düşük fiyat uyguluyor. Rakip ISS lerin piyasada faaliyet göstermesi imkansız hale geliyor. * Ayrıca bkz. Duetsche Telekom.

31 COMPAGNIE MARITIME BELGE: Seçici Fiyat Uygulaması «Birlikte hakim durum» kavramı; Avrupa Zaire arasında «fighting ships» şilep taşımacılığı; Piyasaya yeni giren rakibin seferlerini dikkate alarak aynı limanlara yakın tarihlerde ve çok düşük tarife uygulayarak rakibi piyasa dışına itmeye çalışmak. Barış Ekdi

32 HUGIN v. LIPTONS :Mal Vermeyi Reddetme «Aftermarkets» Satış sonrası pazarlar... (Yedek parça, tamir ve bakım hizmetleri, sarf malzemeleri) Hugin yazar kasa üreticisi, Lipton İngiltere deki distirbütörü ve servis sağlayıcısı. Hugin in AB pazar payı %13; İngiltere deki payı %12. Hugin Lipoton a yedek parça sağlamayı reddediyor. Komisyon ceza veriyor. ATAD üye devletler arası ticaret etkilenmediği için kararı bozuyor. Barış Ekdi

33 Zorunlu Unsura Erişimin Reddi Piyasada faaliyet gösterebilmek için zorunlu olan imkanlar Liman, tünel, köprü vb. fiziksel olay Elektrik, gaz vb. dağıtım şebekelere erişim Oscar Bronner Fikri mülkiyet hakkı unsurları (telif, patent vb.) Bkz. McGill; Ladbroke, IMS Health Barış Ekdi

34 TÜRKİYE UYGULAMASI Barış Ekdi

35 Kötüye kullanma halleri özellikle şunlardır: RKHK md.6(2) a) Ticarî faaliyet alanına başka bir teşebbüsün girmesine doğrudan veya dolaylı olarak engel olunması ya da rakiplerin piyasadaki faaliyetlerinin zorlaştırılmasını amaçlayan eylemler, b) Eşit durumdaki alıcılara aynı ve eşit hak, yükümlülük ve edimler için farklı şartlar ileri sürerek, doğrudan veya dolaylı olarak ayırımcılık yapılması, c) Bir mal veya hizmetle birlikte, diğer mal veya hizmetin satın alınmasını veya aracı teşebbüsler durumundaki alıcıların talep ettiği bir malın veya hizmetin, diğer bir mal veya hizmetin de alıcı tarafından teşhiri şartına bağlanması ya da satın alınan bir malın belirli bir fiyatın altında satılmaması gibi tekrar satış halinde alım satım şartlarına ilişkin sınırlamalar getirilmesi, d) Belirli bir piyasadaki hâkimiyetin yaratmış olduğu finansal, teknolojik ve ticarî avantajlardan yararlanarak başka bir mal veya hizmet piyasasındaki rekabet koşullarını bozmayı amaçlayan eylemler, e) Tüketicinin zararına olarak üretimin, pazarlamanın ya da teknik gelişmenin kısıtlanması. Barış Ekdi

36 RKHK md.6(1) Madde - 6 Bir veya birden fazla teşebbüsün ülkenin bütününde ya da bir bölümünde bir mal veya hizmet piyasasındaki hâkim durumunu tek başına yahut başkaları ile yapacağı anlaşmalar ya da birlikte davranışlar ile kötüye kullanması hukuka aykırı ve yasaktır. Barış Ekdi

37 DIGITURK : Ayrımcılık ve Ürün Bağlama Digiturk ile Show TV aynı grubun (Çukurova) şirketleri. Digiturk Lig TV nin sahip olduğu maç yayın özetlerini Show TV ye hemen sunar iken rakiplere (ATV, Kanal D vb.) daha geç ve daha yüksek fiyattan sundu. Özet görüntüleri paket halinde sattı. Digiturk, kendi şirketi ile rakip şirket arasında ayrımcılık yapmak suretiyle hakim durumunu kötüye kullandı.

38 BELKO: Sömürücü Fiyat Uygulaması BELKO Ankara Büyükşehir Belediyesi ne ait bir BİT. Hava kirliliği nedeniyle Ankara da kömür tedarik etme ve satışa sunma yetkisi münhasıran BELKO ya verilmiştir. BELKO nun getirmiş olduğu kömürü çevre illere nazaran % oranında daha yüksek fiyattan satarak hakim durumunu kötüye kullandığına karar verilmiştir.

39 KARBOGAZ: Münhasırlık & Piyasayı Kapatma Karbogaz endüstriyel karbondioksit üretiminde hakim durumda. Normalde bir yıllık sözleşemler yapmakta iken piyasaya girmek isteyen firmalar olduğunu farkettiğinde; Sözleşemelerine münhasırlık hükmünü ekliyor Sözleşme sürelerini 3-5 yıla çıkarıyor.

40 BİRYAY I ve II: Münhasırlık & Piyasayı Kapatma Gazete ve dergi dağıtımı ile iştigal eden YAYSAT (Doğan) ve BBD (Sabah); ortaklaşa BİRYAY A.Ş yi kurdu; yayınevlerini BİRYAY ile münhasır anlaşma yapmaya zorladı. Piyasaya girecek rakip dağıtım şirketleri söz konusu olduğunda (Akşam Grubu Dost Basın Dağıtım; Star Grubu Medya Dağıtım) tali bayiler ile münhasırlık anlaşması yaptı. Rakip şirketlerin piyasaya girmesine engel oldu.

41 BBD YAYSAT BİRYAY I ve II: Münhasırlık & Piyasayı Kapatma Yayınevleri Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Dağıtım şirketleri BĠRYAY BİRYAY DOST DAĞITIM MEDYA DAĞITIM Ana Bayiler BBD ortak YAYSAT Son Satıcılar (Tâli Bayiler) BBD ortak YAYSAT OKUYUCU

42 Turkcell Haricindeki Operatörlerin Cihaz Distribütörlerine Erişimi Engelleniyor TURKCELL : Münhasırlık & Piyasayı Kapatma TURKCELL Sim kilit; cihaz ve aktivasyon merkezleri: Sürekli kampanyalarla rakiplerin cihaza erişimini engelleme TELSİM ARIA AYCELL TURKCELL BAŞARI GENPA KVK Bayi Bayi Bayi Bayi Bayi Bayi Bayi Bayi Bayi Bayi Kampanya / Fiili Münhasırlık Alanı Bayi Bayi Bayi Bayi Bayi Bayi Bayi Bayi Bayi Bayi Bayi Bayi Bayi Bayi Turkcell Haricindeki Kullancıların Belli Başlı Cihaz Markalarına Erişimi Engelleniyor Diğer Kullanıcılar Turkcell Kullanıcısı Bayi Bayi

43 TURKCELL: Mobil Pazarlama İhlal zaman içinde evrilen 4 farklı uygulama ile gerçekleşmiştir: 1. Kontör/dakika hediye edilen kampanyalara diğer operatörlerin katılımının reddedilmesi yoluyla fiili münhasırlık yaratılması, 2. Kontör/dakika hediye edilen kampanyalarda rakip GSM operatörlerin başta kontör/dakika olmak üzere GSM faydası hediye etmesinin engellenmesi yoluyla fiili münhasırlık yaratılması, 3. Turkcell tarafından kontör/dakika hediye edilecek kampanyalarda alıcı firmalara münhasır çalışılmaması durumunda mecra ve barem indirimlerinin uygulanmaması yoluyla fiili münhasırlık yaratılması, 4. Turkcell liler Kazanır logosunun tanıtım görsellerinde kullanılması karşılığında indirim sağlanması. Barış Ekdi

44 TURK TELEKOM : Mal Vermeyi Reddetme Türk Telekom; Rakip internet sağlayıcılarının kablo TV ağını kullanmasını engelliyor; Portların dağıtımını sınırlıyor.

45 ANADOLU CAM: Seçici Fiyatlama Anadolu Cam, tüm kalemler açısından TEKEL ihalesine giriyor. Rakibi Marmara Cam aynı ihalede ancak belirli kalemlere (35cc ve 70cc rakı şişesi) teklif verebiliyor. Anadolu Cam, Marmara Cam ın teklif verdiği kalemlerdeki teklifini düşük tutar iken diğer kalemlerdeki teklifini yüksek tutuyor. Amaç Marmara Cam ı piyasa dışına itmek.

46 STAR v. CUMHURİYET : Yıkıcı Fiyat Star Gazetesi fiyatını 50 TL den 5 TL ye düşürüyor. Cumhuriyet Gazetesi yıkıcı fiyat iddiası ile Rekabet Kurumu na başvuruyor. Star Gazetesi ilgili pazarda hakim durumda değil Fiyat uygulaması yıkıcı nitelikte değil. Barış Ekdi

47 EK: İLGİLİ PAZARIN TESPİTİ Barış Ekdi

48 Temel Adımlar (1) : İlgili Pazarın Tespiti. A 1. İlgili ÜRÜN Pazarı özellikleri, fiyatları ve kullanım amaçları bakımından tüketici tarafından birbirleri ile değiştirilebilir veya birbirleri ile ikame edilebilir* olarak görülen mallar ve/veya hizmetlerin tamamından oluşmaktadır. Talep açısından ürünlerin ikame edilebilirliği Hangi ürünler tüketici gözünde birbirine alternatif A ürünün fiyatı artarsa tüketici hangi ürüne kayar Tercihlerin yönü nedir? Soda Su, Su Soda? Hangi tüketici veya ne kadar tüketici Arz açısından rekabet baskısı (arz ikâmesi) Diğer ürün üreticilerinin küçük, masrafı az ve hızlı bir değişiklikle ilgili ürünü üretebilme olasılığı (yolcu otobüs belediye otobüsü) Potansiyel rekabet baskısı Pazar tanımı yapılırken değil ama değerlendirme yaparken dikkate alınır Barış Ekdi

49 Temel Adımlar (1): İlgili Ürün Pazarı Örnek (i) Cumhuriyet Gazetesi v. Star Gazetesi İlgili Ürün Pazarı Nedir? Gazete Piyasası? Dağıtım Ulusal Gazeteler İçerik Yerel Gazeteler Siyasi Ekonomi Spor Magazin Promosyon* Period Dil Günlük Haftalık Diğer Türkçe Diğer Barış Ekdi Sonuç Ulusal, günlük, siyasi Türkçe gazeteler pazarı mı?

50 Temel Adımlar (1) A Örnek (ii) Cevap EVET ise, Yandaki 27 gazeteden, herhangi birinin fiyatının yükselmesi halinde, diğer gazetelere olan talebin artması beklenmelidir. Bu varsayım ne kadar gerçekçi? Cevap HAYIR ise, Okuyucuların tercihlerine etki eden başka kriterler ne olabilir? Homojen bir piyasa elde etmek için ne yapmalıyız? AKİT AKŞAM ASABİ BİZİM GAZETE CUMHURİYET GÖZCÜ GÜNDÜZ GÜNEŞ GÜNLÜK HABER HÜRRİYET MİLLİ GAZETE MİLLİYET ORTADOĞU ÖNCÜ ÖZGÜR BAKIŞ POSTA RADİKAL SABAH SAĞDUYU STAR TAKVİM TÜRKİYE YENİ ASYA YENİ EVRENSEL YENİ MESAJ YENİ ŞAFAK ZAMAN Toplam: 27 Gazete Barış Ekdi

51 Net Satış Adedi Temel Adımlar (1) A Örnek (iii) Ocak - 30 Eylül 1999 Haftalık Ortalama Net Satışlar Hafta 3. Hafta 5. Hafta 7. Hafta 9. Hafta 11. Hafta 13. Hafta 15. Hafta 17. Hafta 19. Hafta 21. Hafta 23. Hafta Haftalar 25. Hafta 27. Hafta 29. Hafta 31. Hafta 33. Hafta 35. Hafta 37. Hafta 39. Hafta Hürriyet Milliyet Posta Fanatik F.Forum Gözcü Radikal Asabi Türkiye Cumhuriyet Y.Şafak Milli Gazete Akit Yeni Evrensel Akşam Güneş Bulvar Sabah Takvim Star Barış Ekdi

52 Akşam Gözcü Güneş Hürriyet Milliyet Posta Sabah Star Takvim Akit Cumhuriyet Milli Gazete Radikal Türkiye Yeni Asya Yeni Evrensel Yeni Şafak Zaman Temel Adımlar (1) A Örnek (iv) 1,200,000 1,000, , , , , , , , , , , ,000 50, /1/ /3/99 8/5/99 8/7/ Hürriyet Milliyet Posta Gözcü Akşam Güneş Sabah Takvim Star 8/9/99 8/11/99 8/13/99 8/15/99 8/17/99 8/19/99 8/21/99 8/23/99 8/25/99 8/27/99 8/29/99 8/31/99 9/2/99 9/4/99 9/6/99 9/8/99 9/10/99 9/12/99 9/14/99 9/16/99 9/18/99 9/20/99 9/22/99 9/24/99 9/26/99 9/28/99 Radikal Türkiye Cumhuriyet Y.Şafak Milli Gazete Akit Yeni Evrensel Zaman Yeni Asya Barış Ekdi /30/99

53 fiyat, sayfa sayısı & yazar kadrosu Temel Adımlar (1) A Örnek (v) Hürriyet Sabah Milliyet Akşam Star Gözcü Güneş Posta Takvim Ulusal, Günlük, Siyasi Gazeteler Cumhuriyet Özgür Bakış Zaman Türkiye Yeni Mesaj Gündüz Radikal Akit Yeni Asya Yeni Şafak Yeni Evrensel Milli Gazete Ortadaoğu Sağduyu Gözcü Okuyucu bağlılığı İLGİLİ ÜRÜN PAZARI : okuyucu bağlılığı az ve fiyat hareketlerine duyarlı ulusal günlük Türkçe siyasi gazeteler pazarı Okuyucu Bağlılığı Görece Az Gazeteler Barış Ekdi

54 Temel Adımlar (1) : İlgili Pazarın Tespiti. B 2. İlgili COĞRAFİ Pazarı ilgili teşebbüslerin mal veya hizmetlerinin arz ve talebi konusunda faaliyet gösterdikleri, rekabet koşullarının yeterli derecede homojen olduğu ve özellikle rekabet koşulları komşu bölgelerden kayda değer ölçüde farklı olduğu için o bölgelerden ayrılabilen bölgelerdir. Bölgeler arası fiyat karşılaştırmaları Bölgelerin temel talep özellikleri Milli/yerel tercihler, dil, kültür Tüketici ve rakiplerin görüşleri Ticaret akışı- Ticaret engelleri Taşıma maliyetleri Çimento Fabrikaları Diyaliz Merkezleri Süpermarketler Bilgisayar Otomobil Savunma Sanayi Büyük Taahhüt İşleri Bölgesel Yerel Yerel Ulusal Ulusal Küresel Küresel Barış Ekdi

55 İlginiz için teşekkürler SORULAR & YANITLAR? Barış EKDİ Rekabet Başuzmanı Barış Ekdi

REKABET HUKUKU ve KOBİLER. Neşe Nur Onuklu

REKABET HUKUKU ve KOBİLER. Neşe Nur Onuklu REKABET HUKUKU ve KOBİLER Neşe Nur Onuklu Sunum Planı Rekabet Nedir? 4054 sayılı RKHK genel hükümleri KOBİ ler ve Rekabet 2 Rekabet Nedir? 3 Rekabet Nedir? Firmaları maliyetlerini ve fiyatlarını aşağıya

Detaylı

TÜRKİYE DE TÜM YÖNLERİYLE ATIK YÖNETİMİ PANELİ. Rekabet Hukuku Kapsamında Yetkilendirilmiş Kuruluşlar

TÜRKİYE DE TÜM YÖNLERİYLE ATIK YÖNETİMİ PANELİ. Rekabet Hukuku Kapsamında Yetkilendirilmiş Kuruluşlar TÜRKİYE DE TÜM YÖNLERİYLE ATIK YÖNETİMİ PANELİ Rekabet Hukuku Kapsamında Yetkilendirilmiş Kuruluşlar 20.10.2016 Burak BÜYÜKKUŞOĞLU* Mesleki Koordinatör Rekabet Kurumu *Bu sunuşta yer verilen görüşler Rekabet

Detaylı

Av. Selda ULUKAYA DENİZ ULAŞTIRMASINDA REKABET HUKUKU SORUNLARI: HÂKİM DURUMUN KÖTÜYE KULLANILMASI

Av. Selda ULUKAYA DENİZ ULAŞTIRMASINDA REKABET HUKUKU SORUNLARI: HÂKİM DURUMUN KÖTÜYE KULLANILMASI Av. Selda ULUKAYA DENİZ ULAŞTIRMASINDA REKABET HUKUKU SORUNLARI: HÂKİM DURUMUN KÖTÜYE KULLANILMASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... VII KISALTMALAR... XVII GİRİŞ...1 Birinci Bölüm DENIZ TAŞIMACILIĞI

Detaylı

Dr. Özge Ay OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEKİ DAĞITIM SÖZLEŞMELERİNDEN KAYNAKLANAN HUKUKİ İLİŞKİLERİN REKABET HUKUKU DÜZENLEMELERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

Dr. Özge Ay OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEKİ DAĞITIM SÖZLEŞMELERİNDEN KAYNAKLANAN HUKUKİ İLİŞKİLERİN REKABET HUKUKU DÜZENLEMELERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ Dr. Özge Ay OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEKİ DAĞITIM SÖZLEŞMELERİNDEN KAYNAKLANAN HUKUKİ İLİŞKİLERİN REKABET HUKUKU DÜZENLEMELERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XXI

Detaylı

2002/2 SAYILI DİKEY ANLAŞMALARA İLİŞKİN GRUP MUAFİYETİ TEBLİĞİ

2002/2 SAYILI DİKEY ANLAŞMALARA İLİŞKİN GRUP MUAFİYETİ TEBLİĞİ 2002/2 SAYILI DİKEY ANLAŞMALARA İLİŞKİN GRUP MUAFİYETİ TEBLİĞİ Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı, dikey anlaşmaların 7/12/1994 tarih ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun' un 4 ncü maddesi hükümlerinin

Detaylı

Rekabet Hukukunda Bağlama Uygulamaları

Rekabet Hukukunda Bağlama Uygulamaları Dr. Hasan KARAKILIÇ Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Rekabet Hukukunda Bağlama Uygulamaları İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII VORWORT... IX

Detaylı

Hukuk ve Danışmanlık

Hukuk ve Danışmanlık Motorlu Taşıtlar Sektöründeki Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği Taslağı İle İlgili Tebliğin Açıklanmasına Dair Kılavuz Taslağını Kamuoyunun Görüşüne Sunuldu. Rekabet Kurulu, son dönemde

Detaylı

1.Rekabet Hukuku Açısından Hakim Durum ve Hakim Durumun Kötüye Kullanılması

1.Rekabet Hukuku Açısından Hakim Durum ve Hakim Durumun Kötüye Kullanılması 05.06.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. DUYURU 2014/6 Ali ÇAKMAKCI Ertürk YMM ve Bağımsız Denetim AŞ E. Hesap Uzmanı, Bağımsız Denetçi KONU: Petrol Piyasasında Hakim Durum ve

Detaylı

Dr. İbrahim Emre BAYAMLIOĞLU. Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. Eser Sahibi Hakları ve Rekabet Politikası Ekseninde.

Dr. İbrahim Emre BAYAMLIOĞLU. Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. Eser Sahibi Hakları ve Rekabet Politikası Ekseninde. Dr. İbrahim Emre BAYAMLIOĞLU Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Eser Sahibi Hakları ve Rekabet Politikası Ekseninde Spor Yayınları İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR LİSTESİ...XIII KARARLAR

Detaylı

1998/3 SAYILI MOTORLU TAŞITLAR DAĞITIM VE SERVİS ANLAŞMALARINA İLİŞKİN GRUP MUAFİYETİ TEBLİĞİ

1998/3 SAYILI MOTORLU TAŞITLAR DAĞITIM VE SERVİS ANLAŞMALARINA İLİŞKİN GRUP MUAFİYETİ TEBLİĞİ 1998/3 SAYILI MOTORLU TAŞITLAR DAĞITIM VE SERVİS ANLAŞMALARINA İLİŞKİN GRUP MUAFİYETİ TEBLİĞİ Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı, motorlu taşıtlar dağıtım ve servis anlaşmalarının 7/12/1994 tarihli ve 4054

Detaylı

ÜRÜN BAĞLAMA VE PAKETLEME UYGULAMALARI YOLUYLA HAKĠM DURUMUN KÖTÜYE KULLANILMASI

ÜRÜN BAĞLAMA VE PAKETLEME UYGULAMALARI YOLUYLA HAKĠM DURUMUN KÖTÜYE KULLANILMASI ÜRÜN BAĞLAMA VE PAKETLEME UYGULAMALARI YOLUYLA HAKĠM DURUMUN KÖTÜYE KULLANILMASI Barış Ekdi Rekabet Başuzmanı* * Bu sunumda yer alan görüşler herhangi bir kurum veya kuruluşu bağlayıcı nitelikte değildir.

Detaylı

Via Properties, bu süreci en başarılı şekilde yönetmiş ve 2014 yılını iletişimde güçlü bir şekilde sonlandırmıştır.

Via Properties, bu süreci en başarılı şekilde yönetmiş ve 2014 yılını iletişimde güçlü bir şekilde sonlandırmıştır. Via Properties, 2014 yılında var olan yatırımları ve hayata geçirdiği yeni projeleri ile başarılı bir yıl geçirdi. Türkiye de ses getiren projelere ve işbirliklerine imza atan grubumuz, Nasıl daha fazla

Detaylı

REKABET KURULU. 2003/3 ve 2007/2 sayılı Rekabet Kurulu Tebliğleri ile Değişik, Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği 1 Tebliğ No : 2002/2

REKABET KURULU. 2003/3 ve 2007/2 sayılı Rekabet Kurulu Tebliğleri ile Değişik, Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği 1 Tebliğ No : 2002/2 REKABET KURULU 2003/3 ve 2007/2 sayılı Rekabet Kurulu Tebliğleri ile Değişik, Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği 1 Tebliğ No : 2002/2 Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı, dikey anlaşmaların 7.12.1994

Detaylı

2017/3 sayılı Motorlu Taşıtlar Sektöründeki Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği ve Tebliğin Açıklanmasına Dair Kılavuz

2017/3 sayılı Motorlu Taşıtlar Sektöründeki Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği ve Tebliğin Açıklanmasına Dair Kılavuz 2017/3 sayılı Motorlu Taşıtlar Sektöründeki Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği ve Tebliğin Açıklanmasına Dair Kılavuz 22.03.2017/İstanbul 1 SÜREÇ VE AMAÇLAR Satış ve satış sonrası pazarların

Detaylı

REKABET KURULU KARARI

REKABET KURULU KARARI REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : D2/1/M.B.-00/1 (İlk İnceleme) Karar Sayısı : 00-33/356-200 Karar Tarihi : 05.09.2000 A- TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan: Prof. Dr. M. Tamer MÜFTÜOĞLU Üyeler: Dr. Kemal

Detaylı

TEKNOLOJİ TRANSFERİ ANLAŞMALARINA İLİŞKİN GRUP MUAFİYETİ TEBLİĞİ NİN GENEL GEREKÇESİ 1

TEKNOLOJİ TRANSFERİ ANLAŞMALARINA İLİŞKİN GRUP MUAFİYETİ TEBLİĞİ NİN GENEL GEREKÇESİ 1 TEKNOLOJİ TRANSFERİ ANLAŞMALARINA İLİŞKİN GRUP MUAFİYETİ TEBLİĞİ NİN GENEL GEREKÇESİ 1 Patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, entegre devre topoğrafyası, ıslahçı hakkı veya yazılım üzerindeki hakkı

Detaylı

ÖNGÖRÜLEBİLİR PİYASA PERSPEKTİFİNDEN DOĞALGAZ PİYASASINDA REKABET

ÖNGÖRÜLEBİLİR PİYASA PERSPEKTİFİNDEN DOĞALGAZ PİYASASINDA REKABET ÖNGÖRÜLEBİLİR PİYASA PERSPEKTİFİNDEN DOĞALGAZ PİYASASINDA REKABET Av. Mert Karamustafaoğlu (LL.M.) FU Berlin Erdem&Erdem Ortak Avukatlık Bürosu Rekabet ve Uyum Uzmanı Date: 2/11/2017 ÖNGÖRÜLEBİLİR PİYASASI

Detaylı

Süleyman Cengiz 26.12.2014 DAĞITIM SÖZLEŞMELERİNDE GÜNCEL SORUNLAR

Süleyman Cengiz 26.12.2014 DAĞITIM SÖZLEŞMELERİNDE GÜNCEL SORUNLAR Süleyman Cengiz 26.12.2014 DAĞITIM SÖZLEŞMELERİNDE GÜNCEL SORUNLAR Legal Disclaimer: This presentation is prepared solely for use by the legal entities or persons whose names are listed above and shall

Detaylı

REKABET HUKUKUNDA HÂKİM DURUMUN KÖTÜYE KULLANILMASI

REKABET HUKUKUNDA HÂKİM DURUMUN KÖTÜYE KULLANILMASI REKABET HUKUKUNDA HÂKİM DURUMUN KÖTÜYE KULLANILMASI HÂKİM DURUM: Avukat Salih TUYGUN Hâkim durum, bir ekonomik gücün ifadesidir. Roma Anlaşması nın 86. maddesi hâkim durumun kötüye kullanılmasını yasaklar.

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/069 Ref: 4/069. Konu: ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ANLAŞMALARINA İLİŞKİN GRUP MUAFİYETİ TEBLİĞİ YAYINLANMIŞTIR

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/069 Ref: 4/069. Konu: ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ANLAŞMALARINA İLİŞKİN GRUP MUAFİYETİ TEBLİĞİ YAYINLANMIŞTIR SİRKÜLER İstanbul, 04.04.2016 Sayı: 2016/069 Ref: 4/069 Konu: ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ANLAŞMALARINA İLİŞKİN GRUP MUAFİYETİ TEBLİĞİ YAYINLANMIŞTIR 16.03.2016 tarih ve 29655 sayılı Resmi Gazete de Araştırma

Detaylı

Rekabet Kurumu Başkanlığından :

Rekabet Kurumu Başkanlığından : Rekabet Kurumu Başkanlığından : FRANCHisE ANLAŞMALARINA ilişkin GRUP MUAFIYETi TEBllGi (Tebliğ No: 1998/7) Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı, franchise anlaşmalarının 7/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin

Detaylı

Sektörel Rekabet ve Tüketici Hakları Dairesi Başkanlığı Ocak 2008 İstanbul

Sektörel Rekabet ve Tüketici Hakları Dairesi Başkanlığı Ocak 2008 İstanbul Telekomünikasyon Sektöründe Rekabet Sektörel Rekabet ve Tüketici Hakları Dairesi Başkanlığı Ocak 2008 İstanbul Gündem Genel İstatistikler Pazar Analizleri Sabit Arama Pazarı Mobil Arama Pazarı Genişbant

Detaylı

AKADEMİSİ 4- Franchise vereni inceleme 5- Tüketiciye sunulanlar 6- Mevzuat 1 - 4 - Franchise vereni inceleme 2 4- FV inceleme KİMDEN ALIYORSUNUZ Satmaktan kazancı ne, riski ne Aldıktan sonraki etkiniz

Detaylı

Eco new farmers. Modül 1- Organik Tarıma Giriş. Bölüm 7- Organik Tarım Pazarlaması

Eco new farmers. Modül 1- Organik Tarıma Giriş. Bölüm 7- Organik Tarım Pazarlaması Eco new farmers Modül 1- Organik Tarıma Giriş Bölüm 7- Organik Tarım Pazarlaması Modul 1- Organik Tarıma Giriş Bölüm 7 Organik üretimde pazarlama www.econewfarmers.eu Bu bölümde organik ürünlerin kavramları,

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracat Planı Hazırlanması Süreci

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracat Planı Hazırlanması Süreci Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr İhracat Planı Hazırlanması Süreci 2013 İHRACAT PLANI HAZIRLANMASI SÜRECİ İhracat Planı Neden Hazırlanır? İhracattan ne beklendiğinin belirlenmesi, İhracat amaçlarına

Detaylı

AR& GE BÜLTEN. Otomotivde Yeni Dönem! Otomotiv Sektöründeki Rekabet Koşulları Yenileniyor!

AR& GE BÜLTEN. Otomotivde Yeni Dönem! Otomotiv Sektöründeki Rekabet Koşulları Yenileniyor! Otomotivde Yeni Dönem! Otomotiv Sektöründeki Rekabet Koşulları Yenileniyor! Türkiye'deki otomotiv sanayi, kurulduğu 1960'lı yıllardan beri AB otomotiv sanayi ile entegrasyonu sağlama çabası içinde bulunmaktadır.

Detaylı

Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI

Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2012-2-164 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 13-27/371-172 Karar Tarihi : 09.05.2013 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Prof. Dr.

Detaylı

BAŞKENT GAZETESİ Tarih : HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 8 ANKARA Tiraj : 3237 SİYASİ StxCm : 71 1/1

BAŞKENT GAZETESİ Tarih : HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 8 ANKARA Tiraj : 3237 SİYASİ StxCm : 71 1/1 BAŞKENT GAZETESİ Tarih : 7.8.2017 HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 8 ANKARA Tiraj : 3237 SİYASİ StxCm : 71 1/1 BİZİM GAZETE Tarih : 7.8.2017 GÜNLÜK BÖLGESEL Sayfa : 1 GAZETE İSTANBUL Tiraj : 5297 SİYASİ StxCm

Detaylı

SEKTÖRE ÖZGÜ REKABET HUKUKU SERTİFİKA PROGRAMLARI

SEKTÖRE ÖZGÜ REKABET HUKUKU SERTİFİKA PROGRAMLARI SEKTÖRE ÖZGÜ REKABET HUKUKU SERTİFİKA PROGRAMLARI YENİ GRUP MUAFİYETİ TEBLİĞİ IŞIĞINDA OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE REKABET HUKUKU UYGULAMASI & ELEKTRİK PİYASASINDA REGULASYON VE REKABET HUKUKU UYGULAMASI Program

Detaylı

22 REKABETİ SINIRLAYICI DAVRANIŞLARA UYGULANACAK YAPTIRIMLAR

22 REKABETİ SINIRLAYICI DAVRANIŞLARA UYGULANACAK YAPTIRIMLAR 22 REKABETİ SINIRLAYICI DAVRANIŞLARA UYGULANACAK YAPTIRIMLAR I. 07 Aralık 1994 tarihinde TBMM de kabul edilen 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun, 13 Aralık 1994 tarih ve 22140 sayılı Resmi

Detaylı

4054 SAYILI REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN ŞERHİ

4054 SAYILI REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN ŞERHİ REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN'A İLİŞKİN GENEL BİLGİLER BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ I- REKABET HUKUKUNUN AMACI KONUSU 27 1- REKABET HUKUKUNUN AMACI 27 2- REKABET HUKUKUNUN KONUSU 30 II- REKABET HUKUKUNUN NİTELİĞİ

Detaylı

AKŞAM Tarih : GÜNLÜK ULUSAL GAZETE Sayfa : 1 İSTANBUL Tiraj : SİYASİ StxCm : 244 1/2

AKŞAM Tarih : GÜNLÜK ULUSAL GAZETE Sayfa : 1 İSTANBUL Tiraj : SİYASİ StxCm : 244 1/2 AKŞAM Tarih : 29.9.2017 GÜNLÜK ULUSAL GAZETE Sayfa : 1 İSTANBUL Tiraj : 102636 SİYASİ StxCm : 244 1/2 AKŞAM Tarih : 29.9.2017 GÜNLÜK ULUSAL GAZETE Sayfa : 5 İSTANBUL Tiraj : 102636 SİYASİ StxCm : 244 2/2

Detaylı

MOTORLU TAŞITLAR SEKTÖRÜNDEKİ DİKEY ANLAŞMALARA İLİŞKİN GRUP MUAFİYETİ TEBLİĞİ TASLAĞI EŞDEĞER YEDEK PARÇA KULLANIMININ ÖNÜNÜ AÇIYOR

MOTORLU TAŞITLAR SEKTÖRÜNDEKİ DİKEY ANLAŞMALARA İLİŞKİN GRUP MUAFİYETİ TEBLİĞİ TASLAĞI EŞDEĞER YEDEK PARÇA KULLANIMININ ÖNÜNÜ AÇIYOR MOTORLU TAŞITLAR SEKTÖRÜNDEKİ DİKEY ANLAŞMALARA İLİŞKİN GRUP MUAFİYETİ TEBLİĞİ TASLAĞI EŞDEĞER YEDEK PARÇA KULLANIMININ ÖNÜNÜ AÇIYOR Melisa KORKMAZ Giriş Motorlu taşıtlar sektöründe yapılan dağıtım anlaşmaları,

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET DR. AYŞEGÜL SAĞKAYA GÜNGÖR

ELEKTRONİK TİCARET DR. AYŞEGÜL SAĞKAYA GÜNGÖR ELEKTRONİK TİCARET DR. AYŞEGÜL SAĞKAYA GÜNGÖR E-İŞ Elektronik İş (E-iş) Bilgi ve iletişim teknolojilerinin bir şirketin tüm aktivitelerini desteklemek amaçlı uygulanması Şirketin iç ve dış veri sistemlerini

Detaylı

REKABET HUKUKUNDA TAZMİNAT TALEPLERİ

REKABET HUKUKUNDA TAZMİNAT TALEPLERİ Dr. Murat ŞAHİN Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi REKABET HUKUKUNDA TAZMİNAT TALEPLERİ ABD, AB ve Türk Rekabet Hukuklarında

Detaylı

REKABET GÜNDEMİ. Ocak 2013

REKABET GÜNDEMİ. Ocak 2013 REKABET GÜNDEMİ Ocak 2013 Merhaba, 2012 yılında otomotiv sektörünün rekabet ihlalleri, bilgi paylaşımı ve grup muafiyeti tebliği açısından değerlendirmesi işbu doküman ile bilginize sunulmaktadır. Yapılan

Detaylı

REKABET KURUMU REKABET RAPORU ÖZETİ Ahmet ÇELİK

REKABET KURUMU REKABET RAPORU ÖZETİ Ahmet ÇELİK GİRİŞ Rekabet Kurumu tarafından 2011 yılından itibaren yayımlanan Rekabet Raporu'nun bu yılki teması "Rekabet Hukuku ve KOBİ'ler" olarak belirlenmiştir. 2014 Rekabet Raporu'nda yalnızca rekabet hukuku

Detaylı

Türkiye de Rekabet Hukukunun Doğuşu

Türkiye de Rekabet Hukukunun Doğuşu 2015 AJANDAMIZ Türkiye de Rekabet Hukukunun Doğuşu ve Cezalar Yatay anlaşmalar Dikey Anlaşmalar Hakim Durum Yerinde İnceleme Süreci Kullanılan Dil Konusu 2005 Muafiyet Kararı ve Dolap Kuralı Test!! Türkiye

Detaylı

Rekabet Kurumu - Gerekçeli Kurul Kararları

Rekabet Kurumu - Gerekçeli Kurul Kararları Page 1 of 2 Kararlar Rekabet Kurulu Kararları-Arama Rekabet Kurulu Kararları-Arama Danıştay Kararları Rekabet Kurulu Kararları - Gerekçeli Kararlar Başlık : Başlık içerisinde ara... : Tüm Karar Türleri

Detaylı

REKABET HUKUKUNDA HAKİM DURUMUN KÖTÜYE KULLANILMASI

REKABET HUKUKUNDA HAKİM DURUMUN KÖTÜYE KULLANILMASI REKABET HUKUKUNDA HAKİM DURUMUN KÖTÜYE KULLANILMASI A. HAKİM DURUM KAVRAMI 1. GENEL OLARAK RKHK un 6. maddesinde hakim durumun kötüye kullanma yasağı şöyle ifade edilmiştir: Bir veya birden fazla teşebbüsün

Detaylı

SABİT ŞEBEKEDE ÇAĞRI BAŞLATMA PAZARI Fiyat Sıkıştırması Yükümlülüğü BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU

SABİT ŞEBEKEDE ÇAĞRI BAŞLATMA PAZARI Fiyat Sıkıştırması Yükümlülüğü BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU PAZAR ANALİZİ ÇALIŞMALARI SABİT ŞEBEKEDE ÇAĞRI BAŞLATMA PAZARI Fiyat Sıkıştırması Yükümlülüğü Nihai Doküman BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU MART 2014 ANKARA 1 Fiyat Sıkıştırması Yükümlülüğü Fiyat

Detaylı

III. Dönem Rekabet Hukuku Sertifika Programı 3 Kasım-15 Aralık 2012

III. Dönem Rekabet Hukuku Sertifika Programı 3 Kasım-15 Aralık 2012 III. Dönem Rekabet Hukuku Sertifika Programı 3 Kasım-15 Aralık 2012 Amaç Rekabet hukuku, piyasa ekonomisinin sağlıklı bir şekilde işlemesi açısından vazgeçilmez hukuk dallarından biridir. Bu hukuk dalı,

Detaylı

Etkinlik-Organizasyon Firmaları Sunumu. Powered by MyBilet

Etkinlik-Organizasyon Firmaları Sunumu. Powered by MyBilet Etkinlik-Organizasyon Firmaları Sunumu Powered by MyBilet Online yayın nedir? MyStreamTurkey teknolojisi ile, firmanız tarafından uygun bulunulan görsel içerik ile, ekibimiz tarafından firmanızın veya

Detaylı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu nun tarih ve 2010/DK-07/87 sayılı Kararı ile;

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu nun tarih ve 2010/DK-07/87 sayılı Kararı ile; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu nun 10.02.2010 tarih ve 2010/DK-07/87 sayılı Kararı ile; Düzenleyici kurumların başlıca amaçlarından birisini oluşturan tüketici refahının artırılması amacıyla fiyatların

Detaylı

4646 Doğal Gaz Piyasası Kanunu

4646 Doğal Gaz Piyasası Kanunu Madde 0003: Tanımlar Bu Kanunun uygulanmasında; 4646 Doğal Gaz Piyasası Kanunu BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Yetki Bakanlık : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,

Detaylı

Dikey Anlaşmalara İlişkin Kılavuz Taslağı

Dikey Anlaşmalara İlişkin Kılavuz Taslağı Taslağı Rekabet Kurulu tarafından hazırlanan 09.09.2015 tarihli da değişiklik yapmak üzere, Taslağı ( Kılavuz Taslağı ) hazırlanmıştır. Kılavuz Taslağı nda ağırlıklı olarak, Avrupa Komisyonu tarafından

Detaylı

Doğal Gaz Piyasasındaki Hedef Model Ne?

Doğal Gaz Piyasasındaki Hedef Model Ne? Doğal Gaz Piyasasındaki Hedef Model Ne? Barış Sanlı 24 Eylül 2014 All Energy Turkey 24.9.2014 Barış Sanlı 1 Enerji İşleri Genel Müdürlüğü 24.9.2014 Barış Sanlı 2 www.enerji.gov.tr (Yayınlar/Raporlar) 24.9.2014

Detaylı

Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI

Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2011-2-504 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 12-25/728-208 Karar Tarihi : 09.05.2012 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Prof. Dr.

Detaylı

Rekabet Hukuku Sertifika Programı (6. Dönem)

Rekabet Hukuku Sertifika Programı (6. Dönem) Rekabet Hukuku Sertifika Programı (6. Dönem) 22 Ekim 3 Aralık 2016 Amaç Rekabet hukuku, piyasa ekonomisinin sağlıklı bir şekilde işlemesi açısından vazgeçilmez hukuk dallarından biridir. Bu hukuk dalı,

Detaylı

PAZARA GİRİŞ ENGELLERİ ve ÇÖZÜM YOLLARI

PAZARA GİRİŞ ENGELLERİ ve ÇÖZÜM YOLLARI PAZARA GİRİŞ ENGELLERİ ve ÇÖZÜM YOLLARI Pazara Giriş Engeli Nedir? Pazara giriş engelleri; tarifeler, tarife dışı tedbir ve diğer idari uygulamalardan kaynaklanan, uluslararası ticaretin normal seyrini

Detaylı

GAZETE KUPÜRLERİ İNTERNET SAYFALARI TV RAPORLARI

GAZETE KUPÜRLERİ İNTERNET SAYFALARI TV RAPORLARI 02-04 Nisan 2016 GAZETE KUPÜRLERİ TIKLAYINIZ İNTERNET SAYFALARI TIKLAYINIZ TV RAPORLARI TIKLAYINIZ GAZETE KUPÜRLERİ AKŞAM Tarih : 03.04.2016 GÜNLÜK ULUSAL GAZETE Sayfa : 1 İSTANBUL Tiraj : 105109 SİYASİ

Detaylı

REKABET KURULU KARARI

REKABET KURULU KARARI Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2009-3-159 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 09-56/1327-333 Karar Tarihi : 18.11.2009 10 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Prof.

Detaylı

Elektrik sektöründe serbestleşme süreci üzerine gözlemler: Bir kısa dönem analizi

Elektrik sektöründe serbestleşme süreci üzerine gözlemler: Bir kısa dönem analizi Elektrik sektöründe serbestleşme süreci üzerine gözlemler: Bir kısa dönem analizi İzak Atiyas, Sabancı Üniversitesi Elektrik Enerjisi Stratejisi Değerlendirmeleri Konferansı 22 Mayıs 2008, İstanbul Temel

Detaylı

1. Aşama: Terminoloji değişimi

1. Aşama: Terminoloji değişimi 1. Aşama: Terminoloji değişimi Perakende satış yok tüketici / alışverişçi talebi (alımı) var Dağıtım sistemi tuzaklarla doludur İş başarısının ölçümü nihai taleptir Her şey talebi anlamakla başlar 2 Dağıtım

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır. 3 Haziran 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29019 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: YÖNETMELİK BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU POSTA SEKTÖRÜNDE İDARİ YAPTIRIMLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

PAZAR NERESİDİR? Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi. Pazar Araştırması

PAZAR NERESİDİR? Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi. Pazar Araştırması Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Pazar Araştırması PAZAR NERESİDİR? Pazar mal ve hizmetlerin satışa sunuldukları ve alıcılar ile satıcıların bir araya geldikleri her yerdir. Mağaza, hal, manav, restoran,

Detaylı

MOTORLU TAŞITLAR SEKTÖRÜNDEKİ DİKEY ANLAŞMALAR VE UYUMLU EYLEMLERE İLİŞKİN GRUP MUAFİYETİ TEBLİĞİ NİN GENEL GEREKÇESİ 1

MOTORLU TAŞITLAR SEKTÖRÜNDEKİ DİKEY ANLAŞMALAR VE UYUMLU EYLEMLERE İLİŞKİN GRUP MUAFİYETİ TEBLİĞİ NİN GENEL GEREKÇESİ 1 MOTORLU TAŞITLAR SEKTÖRÜNDEKİ DİKEY ANLAŞMALAR VE UYUMLU EYLEMLERE İLİŞKİN GRUP MUAFİYETİ TEBLİĞİ NİN GENEL GEREKÇESİ 1 Motorlu araçların dağıtımı ve tamiri tüketiciler nezdinde çok büyük öneme sahiptir.

Detaylı

6_ _ _n.mp4

6_ _ _n.mp4 SAP Business One SAP Business One http://gateteknoloji.com/wp-content/uploads/2016/12/1567832 6_306102789784420_1572539796541145088_n.mp4 Muhasebe araçlarından daha fazlasına mı ihtiyacınız var? Küçük

Detaylı

Özet Tanıtım Dokümanı

Özet Tanıtım Dokümanı Özet Tanıtım Dokümanı İstanbul, 2012 Kutluşah, yönetim, finans ve süreç danışmanlığı alanlarında hizmet veren güvenilir bir iş ortağıdır Toplamda 85 yılı aşkın finansal kuruluşlar, girişimcilik ve yönetim

Detaylı

Elektrik Perakende Sektörü. Perakende Pazarında İş Geliştirme Fırsatları. 30 Eylül 2015

Elektrik Perakende Sektörü. Perakende Pazarında İş Geliştirme Fırsatları. 30 Eylül 2015 Elektrik Perakende Sektörü Perakende Pazarında İş Geliştirme Fırsatları 30 Eylül 2015 2015 Deloitte Türkiye. Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited 1 Elektrik perakende pazarında sektör içi/dışı oyuncularla

Detaylı

Türkiye nin en büyük ve en işlek bireysel elektronik ticaret platformu. Binlerce ürün için karşılaştırmalı alışveriş portalı

Türkiye nin en büyük ve en işlek bireysel elektronik ticaret platformu. Binlerce ürün için karşılaştırmalı alışveriş portalı www.steelorbis.com Ekim, 2013 Türkiye odaklı, IMKB ye yatırım yapan serbest fon Türkiye nin ilk ve en büyük İnsan Kaynakları portalı Türkiye nin en büyük ve en işlek bireysel elektronik ticaret platformu

Detaylı

REKABET KURULU KARARI

REKABET KURULU KARARI Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2011-3-23 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 11-22/388-122 Karar Tarihi : 7.4.2011 10 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Prof. Dr.

Detaylı

Rekabet Hukuku Sertifika Programı (7. Dönem) 4 Kasım 16 Aralık 2017

Rekabet Hukuku Sertifika Programı (7. Dönem) 4 Kasım 16 Aralık 2017 Rekabet Hukuku Sertifika Programı (7. Dönem) 4 Kasım 16 Aralık 2017 Amaç Rekabet hukuku, piyasa ekonomisinin sağlıklı bir şekilde işlemesi açısından vazgeçilmez hukuk dallarından biridir. Bu hukuk dalı,

Detaylı

19-22 AĞUSTOS FIRSATLARI & TANITIMLARI

19-22 AĞUSTOS FIRSATLARI & TANITIMLARI 19-22 AĞUSTOS FIRSATLARI & TANITIMLARI Ağustos satışlarımıza pozitif katkı sağlamak, mağaza trafiğini arttırmak ve rekabet karşısında avantaj yakalamak adına; Doğtaş ta Fırsat Bayramı «40 Üründe %40

Detaylı

REKABET KURULU KARARI

REKABET KURULU KARARI REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : D1/1/F.Y.A./00/3 (Devralma) Karar Sayısı : 00-29/329-185 Karar Tarihi : 03.08.2000 A- TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan : Prof. Dr. M. Tamer MÜFTÜOĞLU. Üyeler : Mehmet

Detaylı

Otomotiv Sektörünün İktisadi Analizi" &" Yatay ve Dikey Yapılanma "

Otomotiv Sektörünün İktisadi Analizi & Yatay ve Dikey Yapılanma Otomotiv Sektörünün İktisadi Analizi & Yatay ve Dikey Yapılanma Şahin Ardıyok, LL.M., MBA ACTECON Danışmanlık A.Ş. Bilkent Üniversitesi ÖğreCm Görevlisi Bahadır Balkı, LL.M ACTECON Danışmanlık A.Ş. İstanbul

Detaylı

REKABET KURULU KARARI

REKABET KURULU KARARI Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2002-4-3 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 02-26/271-110 Karar Tarihi : 30.4.2002 Dosya Konusu : Ataköy Marina ve Yat İşletmeleri A.Ş. ve

Detaylı

AKŞAM Tarih : GÜNLÜK ULUSAL GAZETE Sayfa : 1 İSTANBUL Tiraj : SİYASİ StxCm : 244 1/2

AKŞAM Tarih : GÜNLÜK ULUSAL GAZETE Sayfa : 1 İSTANBUL Tiraj : SİYASİ StxCm : 244 1/2 AKŞAM Tarih : 29.9.2017 GÜNLÜK ULUSAL GAZETE Sayfa : 1 İSTANBUL Tiraj : 102636 SİYASİ StxCm : 244 1/2 AKŞAM Tarih : 29.9.2017 GÜNLÜK ULUSAL GAZETE Sayfa : 5 İSTANBUL Tiraj : 102636 SİYASİ StxCm : 244 2/2

Detaylı

Arşivdeki Yerel Gazeteler

Arşivdeki Yerel Gazeteler Arşivdeki Yerel Gazeteler AFYON KARAHİSAR (SAYI:1-52) NİSAN 95-MART 96 AFYON KARAHİSAR (SAYI:53-105) NİSAN 96-MART 97 AFYON KARAHİSAR (SAYI:106-144) NİSAN 97-ARALIK 97 AFYON KARAHİSAR (SAYI:145-196) OCAK

Detaylı

BİZİM GAZETE Tarih : 28.07.2012 GÜNLÜK BÖLGESEL Sayfa : 8

BİZİM GAZETE Tarih : 28.07.2012 GÜNLÜK BÖLGESEL Sayfa : 8 BİZİM GAZETE Tarih : 28.07.2012 GÜNLÜK BÖLGESEL Sayfa : 8 GAZETE İSTANBUL Tiraj : 1199 SİYASİ StxCm : 93 AYNA Tarih : 25.07.2012 HAFTALIK YEREL GAZETE Sayfa : 2 ANKARA Tiraj : 1500 SİYASİ StxCm : 62 ÇORUM

Detaylı

Ünite 5. Ulusal Ve Uluslararası Pazarlar Ve Özellikleri. Medya Ve İletişim Önlisans Programı PAZARLAMA. Yrd. Doç. Dr.

Ünite 5. Ulusal Ve Uluslararası Pazarlar Ve Özellikleri. Medya Ve İletişim Önlisans Programı PAZARLAMA. Yrd. Doç. Dr. Ulusal Ve Uluslararası Pazarlar Ve Özellikleri Ünite 5 Medya Ve İletişim Önlisans Programı PAZARLAMA Yrd. Doç. Dr. Nurhayat YOLOĞLU 1 Ünite 5 ULUSAL VE ULUSLARARASI PAZARLAR VE ÖZELLİKLERİ Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

REKABET HUKUKUNDA AYRIMCILIK SURETİYLE HAKİM DURUMUN KÖTÜYE KULLANILMASI

REKABET HUKUKUNDA AYRIMCILIK SURETİYLE HAKİM DURUMUN KÖTÜYE KULLANILMASI 61 mart 2012 Rekabet Hukuku hazırlayan av. gönenç gürkaynak REKABET HUKUKU TEORİSİ REKABET HUKUKUNDA AYRIMCILIK SURETİYLE HAKİM DURUMUN KÖTÜYE KULLANILMASI Hakim durumda olan teşebbüslerin pazar davranışlarına

Detaylı

REKABET KURULU KARARI

REKABET KURULU KARARI Rekabet Kurumu Başkanlığından; REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2013-2-59 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 14-06/102-42 Karar Tarihi : 12.02.2014 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan : Kenan TÜRK (İkinci

Detaylı

Ticari Reklam Ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği. karşılaştırılması,

Ticari Reklam Ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği. karşılaştırılması, Mevzuatın önceki hali Mevzuatın son hali Ticari Reklam Ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği Karşılaştırmalı reklamlar MADDE 8 (1) Karşılaştırmalı reklamlar, ancak; a) Aldatıcı ve yanıltıcı olmaması,

Detaylı

İSTANBUL ANTALYA İZMİR KONYA ANKARA GAZİANTEP STUTTGART ROME ATHENS M AG GERMANY

İSTANBUL ANTALYA İZMİR KONYA ANKARA GAZİANTEP STUTTGART ROME ATHENS M AG GERMANY M AG GERMANY simkan.net simkanteknoloji.com mag-germany.com gbpservice.com mk-parts.com Dünyanın önde gelen markalarına a t ürünler n thalat, hracat, loj st k ve satış sonrası h zmetler n müşter ler m

Detaylı

Liberalleşmenin Türkiye Enerji. 22 Şubat 2012

Liberalleşmenin Türkiye Enerji. 22 Şubat 2012 Liberalleşmenin Türkiye Enerji Piyasasına Etkileri i 22 Şubat 2012 Liberalleşmenin son kullanıcılara yararları somutları çeşitli sektörlerde kanıtlanmıştır Telekom Havayolu Liberalleşme öncesi > Genellikle

Detaylı

Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : (Önaraştırma) Karar Sayısı : 11-43/ Karar Tarihi :

Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : (Önaraştırma) Karar Sayısı : 11-43/ Karar Tarihi : Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2011-1-88 (Önaraştırma) Karar Sayısı : Karar Tarihi : 14.07.2011 10 20 30 40 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan : Prof. Dr. Nurettin

Detaylı

AB, BDT, Kuzey Afrika ve Ortadoğu ülkeleri başta olmak üzere 160 ülkeye 921 milyon dolarlık ihracat

AB, BDT, Kuzey Afrika ve Ortadoğu ülkeleri başta olmak üzere 160 ülkeye 921 milyon dolarlık ihracat 2015 üretici fiyatlarıyla 16,9 milyar TL lik pazar (6,2 milyar $) 11 binden fazla ürün AB, BDT, Kuzey Afrika ve Ortadoğu ülkeleri başta olmak üzere 160 ülkeye 921 milyon dolarlık ihracat 15 akredite Ar-Ge

Detaylı

Rekabet Hukuku Sertifika Programı (V. Dönem) 24 Ekim-5 Aralık

Rekabet Hukuku Sertifika Programı (V. Dönem) 24 Ekim-5 Aralık Rekabet Hukuku Sertifika Programı (V. Dönem) 24 Ekim-5 Aralık Amaç Rekabet hukuku, piyasa ekonomisinin sağlıklı bir şekilde işlemesi açısından vazgeçilmez hukuk dallarından biridir. Bu hukuk dalı, günümüzde

Detaylı

TURKUVAZ MEDYA GRUBU İSTANBUL AUTOSHOW 2015 ÖZEL REKLAM PAKETİ

TURKUVAZ MEDYA GRUBU İSTANBUL AUTOSHOW 2015 ÖZEL REKLAM PAKETİ TURKUVAZ MEDYA GRUBU İSTANBUL AUTOSHOW 2015 ÖZEL REKLAM PAKETİ AUTOSHOW 2015 ÖZEL ÖZEL REKLAM PAKETİ İstanbul Autoshow Fuarı, 22-31 Mayıs 2015 tarihleri arasında İstanbul TÜYAP Beylikdüzü Fuar Merkezinde

Detaylı

EX- ANTE DÜZENLEMELER KAPSAMINDA TÜRKİYE PERAKENDE İNTERNET PİYASASI ANALİZİ(*)

EX- ANTE DÜZENLEMELER KAPSAMINDA TÜRKİYE PERAKENDE İNTERNET PİYASASI ANALİZİ(*) EX- ANTE DÜZENLEMELER KAPSAMINDA TÜRKİYE PERAKENDE İNTERNET PİYASASI ANALİZİ(*) Ayhan Tözer Telekomünikasyon Kurumu atozer@tk.gov.tr ÖZET Ülkemiz internet hizmetleri piyasasında toptan sevide altyapı (omurga)

Detaylı

Patent Değeri Belirleme

Patent Değeri Belirleme Patent Değeri Belirleme 08 Kasım 2016 ÜSIMP PATENT FUARI 16 Yavuz Kabuk Arçelik A.Ş. Akış Değerleme ile ilgili temel kavramlar Değerlemeyi etkileyen faktörler Değerleme yöntemleri Arçelik Patent Değerleme

Detaylı

HAKKIMIZDA. Sizin Hayalleriniz. Bizim İşimiz. Neden Bizi Tercih Etmelisiniz? İşimizde Uzmanız. Kalite Politikamız. Yenilikçi ve Üretkeniz

HAKKIMIZDA. Sizin Hayalleriniz. Bizim İşimiz. Neden Bizi Tercih Etmelisiniz? İşimizde Uzmanız. Kalite Politikamız. Yenilikçi ve Üretkeniz Bizim İşimiz Sizin Hayalleriniz Neden Bizi Tercih Etmelisiniz? İşimizde Uzmanız Mesleki yeterliliğini sağlamış insan kaynağına, teknik bilgiye ve donanıma sahibiz. HAKKIMIZDA Uluslararası teknik standartlara

Detaylı

BÜYÜME DÖNEMİ İÇİN PAZARLAMA STRATEJİLERİ BÜYÜYEN PAZARLARIN ÖZELLIKLERI. Büyüyen Pazarların Özellikleri. XI. Bölüm

BÜYÜME DÖNEMİ İÇİN PAZARLAMA STRATEJİLERİ BÜYÜYEN PAZARLARIN ÖZELLIKLERI. Büyüyen Pazarların Özellikleri. XI. Bölüm XI. Bölüm BÜYÜME DÖNEMİ İÇİN PAZARLAMA STRATEJİLERİ Akdeniz University, Pazarlama Bölümü 17.10.2016 1 BÜYÜYEN PAZARLARIN ÖZELLIKLERI 17.10.2016 Pazarlama Bölümü 2 Büyüyen pazarlar yeni rakiplerin piyasaya

Detaylı

LOGO KULLANIM PROSEDÜRÜ Logo Procedure

LOGO KULLANIM PROSEDÜRÜ Logo Procedure SAYFA NO/ Page Number 1/5 1. AMAÇ Bu prosedürle ICCS logosu ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Organik Tarım logosunun ICCS den hizmet alan müşteriler tarafından nasıl kullanılması gerektiğinin ifade

Detaylı

HÜRRİYET GAZETESİ OKUR PROFİLİ 01.09.2011 31.08.2012

HÜRRİYET GAZETESİ OKUR PROFİLİ 01.09.2011 31.08.2012 HÜRRİYET GAZETESİ OKUR PROFİLİ 01.09.2011 31.08.2012 1.8 MİLYON KİŞİ her gün Hürriyet okur... AB sosyo-ekonomik statü grubunda 650 bin kişi ile en yüksek erişim (SES 2012) Yüksek eğitimli okurlarda en

Detaylı

60 SERİ NOLU DAMGA VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI.

60 SERİ NOLU DAMGA VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI. 60 SERİ NOLU DAMGA VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI. 6728 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Hakkında Kanun ile Damga Vergisi Kanunu nda bir takım düzenlemeler yapılmıştı. Bununla ilgili olarak 29.09.2016

Detaylı

Toptan Satış Şirketleri Açısından Doğal Gaz Depolama. Mehmet Fatih Bulut, EWE Enerji TUGS 2014, 30 Ekim 2014 Ankara

Toptan Satış Şirketleri Açısından Doğal Gaz Depolama. Mehmet Fatih Bulut, EWE Enerji TUGS 2014, 30 Ekim 2014 Ankara Toptan Satış Şirketleri Açısından Doğal Gaz Depolama Mehmet Fatih Bulut, EWE Enerji TUGS 2014, 30 Ekim 2014 Ankara İçerik G- EWE Grubu 1- Neden Doğalgaz Deposuna İhtiyaç Var? 2- Avrupa ve Dünyada Tüketime

Detaylı

ÇEVRESEL TARIM POLİTİKASI

ÇEVRESEL TARIM POLİTİKASI ÇEVRESEL TARIM POLİTİKASI Prof. Dr. Emine Olhan A.Ü.Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü olhan@agri.ankara.edu.tr TARIMA MÜDAHALE ŞEKİLLERİ 1.Doğrudan Gelire Yönelik Müdahaleler a. Fark ödeme sistemi

Detaylı

REKABET KURULU KARARI

REKABET KURULU KARARI Rekabet Kurumu Başkanlığından, Dosya Sayısı : D2/1/E.Ö.-99/2 Karar Sayısı : 04-25/272-59 Karar Tarihi : 8.4.2004 REKABET KURULU KARARI A- TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan : Mustafa PARLAK Üyeler : Tuncay

Detaylı

TÜRK TELEKOM GRUBU 2011 3. ÇEYREK FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI

TÜRK TELEKOM GRUBU 2011 3. ÇEYREK FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI TÜRK TELEKOM GRUBU 2011 3. ÇEYREK FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI Basın Bülteni 18 Ekim 2011 Güçlü Faaliyet Performansı Türkiye nin öncü iletişim ve yakınsama teknolojileri grubu Türk Telekom, 2011 3. Çeyrek

Detaylı

EDM Bilişim 2010 yılında kurulmuş olup,

EDM Bilişim 2010 yılında kurulmuş olup, EDM KURUMSAL SUNUM Şirketimiz EDM Bilişim 2010 yılında kurulmuş olup, Güçlü sermaye yapısı, GİB E-Fatura, E-Defter ve E-Arşiv Lisansları BTK E-İmza ve KEP Kayıt Makamı Yetkisi İstanbul ve Ankara da iki

Detaylı

Nedir? Ne Değildir? Barış EKDİ

Nedir? Ne Değildir? Barış EKDİ Nedir? Ne Değildir? Barış EKDİ Soru I : Rekabet hukukuna neden gerek var? Soru II : Rekabet hukukunun amacı nedir? Soru III : Rekabet nedir? Soru IV : Rekabet gerekli midir? Soru V Soru VI Soru VII : Rekabet

Detaylı

MEHMET SUAT KAYIKÇI PETROL PİYASASI HUKUKU

MEHMET SUAT KAYIKÇI PETROL PİYASASI HUKUKU MEHMET SUAT KAYIKÇI PETROL PİYASASI HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX TABLOLAR LİSTESİ... XVII ŞEKİLLER LİSTESİ... XIX KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 Birinci Bölüm TÜRKİYE PETROL MEVZUATININ

Detaylı

REKABET KURULU KARARI

REKABET KURULU KARARI Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2016-3-71 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 17-13/172-74 Karar Tarihi : 20.04.2017 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Prof. Dr.

Detaylı

Müşteri Sadakat Kartlarınız Fraud Kanalınız Olabilir mi?

Müşteri Sadakat Kartlarınız Fraud Kanalınız Olabilir mi? Müşteri Sadakat Kartlarınız Fraud Kanalınız Neden Müşteri Sadakat Kartı? Müşteriyi tanımak, müşterilerin alışveriş alışkanlıklarını analiz edebilmek, müşteri odaklı pazarlama stratejileri geliştirebilmek,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... Birinci Bölüm TÜRK ÖZEL HUKUKUNUN DAYANAKLARI

İÇİNDEKİLER. Önsöz... Birinci Bölüm TÜRK ÖZEL HUKUKUNUN DAYANAKLARI İÇİNDEKİLER Önsöz... v Birinci Bölüm TÜRK ÖZEL HUKUKUNUN DAYANAKLARI 1. TÜRK ÖZEL HUKUKUNUN DAYANAKLARI... 1 1.1. Hukukun Tanımı... 1 1.2. Hukukun Dayanağı İle İlgili Kuramlar... 1 1.3. Hukukun Kollara

Detaylı

Rekabetin Danışıklı Ayrımcı Uygulamalarla İhlali: Rkhk Madde 4/2 (E) Hükmü Üzerine Notlar

Rekabetin Danışıklı Ayrımcı Uygulamalarla İhlali: Rkhk Madde 4/2 (E) Hükmü Üzerine Notlar Rekabetin Danışıklı Ayrımcı Uygulamalarla İhlali: Rkhk Madde 4/2 (E) Hükmü Üzerine Notlar Prof. Dr. Mustafa ATEŞ* * İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ve E. Rekabet Kurulu

Detaylı

REKABET HUKUKU TEORİSİ HAKİM DURUMUN KÖTÜYE KULLANILMASININ ÖZEL GÖRÜNÜM ŞEKLİ OLARAK AŞIRI FİYATLAMA

REKABET HUKUKU TEORİSİ HAKİM DURUMUN KÖTÜYE KULLANILMASININ ÖZEL GÖRÜNÜM ŞEKLİ OLARAK AŞIRI FİYATLAMA 37 kasım 2012 Rekabet Hukuku hazırlayan av. gönenç gürkaynak REKABET HUKUKU TEORİSİ HAKİM DURUMUN KÖTÜYE KULLANILMASININ ÖZEL GÖRÜNÜM ŞEKLİ OLARAK AŞIRI FİYATLAMA 1- GENEL OLARAK HAKİM DURUMUN KÖTÜYE KULLANILMASI

Detaylı

GAZETE KUPÜRLERİ İNTERNET SAYFALARI TV RAPORLARI

GAZETE KUPÜRLERİ İNTERNET SAYFALARI TV RAPORLARI 12-14 Mart 2016 GAZETE KUPÜRLERİ TIKLAYINIZ İNTERNET SAYFALARI TIKLAYINIZ TV RAPORLARI TIKLAYINIZ GAZETE KUPÜRLERİ A GAZETE Tarih : 14.03.2016 GÜNLÜK YEREL GAZETE Sayfa : 1 BURSA Tiraj : 1500 SİYASİ StxCm

Detaylı