June 13, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "June 13, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING"

Transkript

1 June13,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTED LEARNING CARDNUMBER:2 THEME:COMICSANDCARTOONS KARİKATÜRVEMİZAH LEVEL:Intermediate EDUCATIVEPROJECTS: 1)Storytellingandroleplaying 2)Researchandcreateascenario Moduleco developedby:cendelkaraman,celileökten andf.v.tochon LANGUAGESTANDARDSBEINGDEVELOPED (SeeACTFLStandards): Communication(1.1):Engageinconversations, provideandobtaininformation,express feelingsandemotions,andexchangeopinions relatedtostorytelling. Communication(1.2):Understandandinterpret writtenandspokenlanguageontopicsrelated tostorytelling. Communication(1.3):Presentinformation, concepts,andideastoanaudienceoflisteners orreadersontopicsrelatedtostorytellingand roleplaying. MINDMAP Culture(2.2):Demonstrateanunderstandingof therelationshipbetweentheperspectivesand productsoftheculturesstudied. Connections(3.2)Learnaboutstorytellingin Turkeyandrecognizeviewpointsthatareonly availablethroughtheforeignlanguageandits cultures. Comparison(4.2):Demonstrateunderstanding oftheconceptofstorytellingthrough comparisonsofthisartinturkeyandinyour ownculture. 1

2 2 MATERIALSUSEDINTHEMODULE Videos:13NasreddinHocacartoons Additionalvideo:InterviewwithAhmetKılınç 1) BAĞLAM/CONTEXT Thestorytellingandrole playactivitiesabout NasreddinHocaaredesignedtohelpyou, individuallyorinagroup,exploreelementsof Turkishhumor.Asafollow uptotheseactivities, youcanengageinfurtherresearchrelatedto collectiveconscience,wisdom,andnaiveté, themesevidentinthejokesofnasreddinhoca. Youcanthencreateascenariobyadaptingthe charactersintheworkofnasreddinhoca (includingnasreddinhimself)totoday ssociety. MEKANVEZAMAN/SPACEANDTIME:Nasreddin Hocareportedlylivedinthe11 th or12 th century eitherinanatolia,themiddleeast,india,or Afghanistan. 2) TEMATİKPROJELER/THEMATICPROJECTS PROJECTTHEME:AWittyTurkishFolkFigure:NasreddinHoca Forthistheme,therearetwosuggestedprojects: Project1presents13shortcartoons,whichwillleadtostorytellingandroleplaying. Project2providesguidelinesforfurtherresearchonrelatedarticles,books,andvideosaboutjokesand thelifeofnasreddinhoca.thereisenoughmaterialforoneweek,buttheprojectscouldalsobedone overtwoweeks. PROJECT1:HİKAYEANLATıMıVEROLOYNAMA STORYTELLINGANDROLEPLAYING TABLE1INSTRUCTIONALORGANIZERSandEMBEDMENTMAP TurkishComicsAndCartoons ACCESS VOICE INTERPRET ANALYZE PRESENT INTERACT READ/WATCH/LISTEN Readandwatch NasreddinHoca s stories. Readotherjokesand findotherturkish characterssuchas Keloğlan,Temel, KaragözandHacivat. FOCUSONLANGUAGE Refinethe pronunciationofyour storyuntilitisquasi native. Watchthegrammar videoorreadthe "FocusonLanguage" filetolearnabout presumptivepast. Inventnewjokes withnewcharacters, usingthepresumptive pasttense,aorist (I/A)r,idioms,doubling andonomatopoeia. Usereportedspeech andinverted sentences. WRITE/SPEAK/RECORD Learnonestoryby heartandpresentitto yourgroup. Writeapasticheofa NasreddinHoca story(inventyour own,individuallyor inagroup). Graspthelanguage structures andintegratethem intoanoral presentation. EXCHANGEANDACT DiscussHoca s cartoonsandstories(9 storiesareprovided). Helppeersrepeatand learntheirstory. Recordyourstoryto verifythephonetics, comparingittothe cartoonsstorytelling. Shareandactoutone taleormore.tellyour ownnewlycreated jokes.

3 ACTION: Role playbased onnasreddin Hoca stales. THEME: Nasreddin Hoca sjokes. OPERATIONS: Useappropriateintonation, pastichestyle,idioms,andpresumptive past. ÖNERİLER/GUIDELINES Project1.StorytellingGuidelines Inthisthemefocusingon comicsandcartoons, youareexpectedtodostorytellingandrole playingactivitiesasyouexplorethelifeandjokes ofnasreddinhoca,aleadingfigureinturkish humor.inparticular,payattentiontolessonson morality,wisdom,commonsense,andelements reflectingtheingenuousnessofanatolianpeople. Thereare13shortcartoonsandtheir transcriptionsavailabletoyouinthisproject.each cartoonisabout2.5minutesinlength.youshould select5cartoonsforoneweek. A.NelerYapacağım? 1. İzlediğinizfıkralardakianafikirlerigrup arkadaşlarınızlatartışın. 2. Anlatacağınızfıkrayıhangisebeplerle seçtiğinizibelirtin. 3. Eğeristersenizkendifıkraanlatımınızı kaydediptekrardinleyebilirveüzerindesözlü alıştırmalaryapabilirsiniz. 4. BaşkamizahikarakterleriiçerenTürk fıkralarınıbulupkendiifadelerinizlesınıf arkadaşlarınızaanlatın. B.NasılAnlatmalıyım? 1. İzlerkenduyduğunuzcümlelereenyakın biçimdeseçtiğinizfıkrayısınıfarkadaşlarınıza anlatın. 2. Fıkrayıanlatırkentelaffuza,vurguya, diyaloglara,kullanılandeyimlere,deyişlere,fiillere, cümleyapılarındakidolaylıanlatımadikkatedin. ÖyküAnlatımıKılavuzu OrtadüzeyTürkçeöğrencilerinden resimlimizah veçizgifilm temasıçerçevesindenasreddin Hoca nınhayatıvefıkralarınıelealaraköykü anlatımıvecanlandırmaetkinliklerinde bulunmalarıbeklenir.türkmizahanlayışınınönde gelentemsilcilerindenbiriolannasreddinhoca nın hayatıvefıkralarıincelenir;özelliklefıkralarındaki ahlakdersleri,bilgelik,sağduyuveanadolu insanınıntemizkalpliliğiniyansıtanöğeler vurgulanır. A.WhatwillIDo? 1. Withyourpeersinyourgroup,discussthemain ideasinthejokesinthecartoons. 2. Selectajokeandexplainyourreasonsfor selectingtheparticularjokeyouwilltellyour peers. 3. Youmayaudio/videorecordyourstorytelling andlistentotherecording.afterlistening,you candoexercisesonyourpronunciation. 4. FindotherTurkishjokeswithdifferent charactersandtellthemtoyourpeersinyour ownwords. B.HowShouldITelltheJoke? 1. Asyoutellyourpeersthejokeyouhave selected,useexpressionsthatmostclosely resemblewhatyouheardinthesegmentyou viewed. 2. Asyoutellthejoke,payattentionto pronunciation,stress,dialogues,idioms, 3

4 phrases,verbs,andimpliedmeaningincertain Project1.RolePlayingGuidelines Withtheroleplayingproject,youwillhavethe opportunitytoactinplaceofyourfavorite charactersinnasreddinhoca stales.whileyou mayselectthetaleyoulearntbyheart,we encourageyoutochooseanewtalefortheroleplaysothatyoucanpractiseyourspeakingina newcontext.mosttalescanbeactedoutbytwo participants.forexample,onemightplaytherole ofnasreddinandanothermightplaytheroleofa neighbor. A. NelerYapacağım? 1. İzlediğinizçizgifilmlerdekikarakterler üzerindedurarakbirtanesiniseçin. 2. Seçtiğinizkarakterinfizikselözelliklerini, hareketlerinivekonuşmasınıfıkrabağlamında elealıpinceleyin. 3. Gruparkadaşlarınızlaroldağılımıyaparak fıkrayıkendiifadelerinizlecanlandırın.örneğin biranlatıcı,birnasreddinhocavebirkomşu karakteriroldağılımındayeralabilir. B.NasılCanlandırmalıyım? 1. Seçtiğinizkarakterinkıyafetini,vücutdilini vekonuşmabiçiminidikkatealaraktaklit edin. 2. İfadelerinizdetekerlemelere,deyimlere, deyişlere,diyaloglara,seslendirmelere, dolaylıanlatımayerverin. sentencestructures. CanlandırmaKılavuzu: CanlandırmaetkinliğiniyaparkenNasreddinHoca fıkralarındakikarakterlerdenençokbeğendiğiniz kişininrolünüoynamafırsatıbulacaksınız.bu etkinlikiçindahaönceezberlediğinizbirfıkrayıda seçebilirsiniz.ancak,konuşmabeceriniziyenibir konuçerçevesindeuygulamakiçinyenibirfıkra seçmeniziöneriyoruz.fıkralarınbirçoğuikikişi tarafındancanlandırılabilir.örneğin,birkişi NasreddinHoca yıcanlandırıp,birkişidebir komşurolündeolabilir. A.WhatwillIdo? 1. Selectacharacterfromthecartoonsyou viewed 2. Studythephysicalfeatures,actions,andtalkof thecharacteryouselectedinrelationtothe focusofthejoke 3. Assignrolestoyourpeersinyourgroup.Act outtheconversationsyouselectedfrom NasreddinHoca stales.forinstance,therecan beanarrator,anasreddinhoca,anda neighbor. B. HowwillIperformtherole? 1. Trytoactlikethecharacteryouselectedby takingintoaccountclothing,bodylanguage, andspeakingstyle. 2. Usetongue twisters,idioms,phrases,dialogues, onomatopoeia,andindirectexpressions. 4

5 MATERIALS: Nasreddin Hoca Cartoons (refer to the videos of Nasreddin Hoca available on the DATTL website, Module2Intermediate). TranscriptionoftheNasreddinHocaCartoons 1.iÇiNDEBENDEVARDIM Birgecehocauyurkenmışılmışılsusayıpiçiyanar uykusundanuyanır.sırtınageçiripkaftanınıkalkar yatağından.inerkenmerdivenlerdenuyku sersemi,ayağınadolanırkaftanınetekleri.paldır küldüryuvarlanıraşağıya,üçerbeşersayarak merdivenleri.birgürültükoparki,evlereşenlik Ertesisabahhocakomşusuylakarşılaşırkapıda. amanhocambağışla.düngecekigürültüneydi allahaşkına? 2.CEViZAĞACI Biryazgünügüneştepede,havasıcakmısıcak hocabunalmışkasabadandönerkenköye.bayıldı bayılacak.yoluzun.bitecekgibideğil.bakmışki olmayacak,birgölgelikaramışbirazsolukalacak. Bircevizağacıgörünceyoldaeşeğinidurdurmuş: oh,heleşükür. Deyipgölgesinekurulmuş.Birazolsundinlenip serinlediktensonragözütakılmışağaçtaki cevizlerletarladakikabaklara. canısıkılırbusoruyaamabozuntuyavermezhoca: eee,şey benimkaftanmerdivenlerden yuvarlandıda İnanmazkomşubuyanıta.Üstelergülerekbıyık altından: hoca,hiçokadarsesçıkarmıkaftandan? ilahikomşumsende!hiççıkmazolurmu?bende vardımyuvarlanırkeniçinde. Böyleyanıtlarhocakomşusunu.Sonradaovuştura ovuşturabelini,tutarcamininyolunu. heyulutanrım demişkendikendine. akılsır ermezseninişlerine.hiçuyumvarmışu oluşumda.küçücükcevizleriağaçtayaratmışsın, koskocakabaklarıtarlada. Hocaböylesöylenirkenkendikendinetamo sıradaağaçtanbircevizdüşmüştepesine. amantanrım! deyiphoplamışyerinden. benimlafımaaldırma,işinebaksen.uyupbenim aklımayaöyledavransaydınneyapardımben kabaklarıağaçtayaratsaydın 3.DÜŞÜNENHiNDi Hocabirgündolaşırkenpazardabirkalabalık görür.merakedipnedeninihemenoyanayürür. Birdenegörsün?Beceriklibirtellalgürsesiyle bağırmakta,elindekikafesisağasolasallamakta. haydi,yokmuarttıran?onaltınapapağan!haydi, yokmuarttıran? Şaşarkalırhocabusözleriduyunca.Gözüyle papağanışöylebirtartar. birbuküçücükkuşonaltınederse,bizimevdeki hindienazyüzaltıneder. Deyipevininyolunututar.Koltuğunualtına sıkıştırıphindiyi,hemendönerpazara.çıkıp yüksekbiryere,başlarhocabağırmaya: haydi,haydi,meraklısına!besilihindiyüzaltına Duyanlarşaşıpkalırbuişe. amanhocam! deriçlerindenbiri. edermihiç yüzaltınseninşuhindi? nedenetmesin?azönceonaltınistiyorlardı küçücükbirkuşa. Üsteleradam: amanhocam!okuşdediğinpapağan!insangibi konuşur. Bozuntuyavermezhocapapağanınmarifetini duyunca.ustacayanıtlarçevresindekileri: benimhindimkonuşmazamadüşünür.esöyleyin ağalar,papağangibikonuşmakmıönemliyoksa insancadüşünmekmi? 5

6 6 4.YATUTARSA Günlerdenbirgün,karakaçanönde,hocaarkada, eldebirkaseyoğurtlaçıkmışlaryola.azgitmişler, uzgitmişler,deretepedüzgitmişlervesonunda varmışlarbirgölkenarına.hocahemesıvayıp kolunu,kaşıkkaşıkalıpkasedenyoğurdu,başlamış gölemayaçalmaya.etraftanhocayıgörenler toplanmışlarçevresindebirerikişer.tutamayıp kendilerini,gülerekbıyıkaltındansormuşlar hocayahepbirağızdan: Neyapıyorsunhoca? Hoca,işevermedenara,dönüpcevapvermiş meraklılara: Egörmüyormusunuzağalar?Göleyoğurtmayası çalıyorum. Demiş. Öncebakmışlarbirbirlerinealıkalık.Sonrayine hepbirağızdanbağırışmışkalabalık: amanhocam!gölbu!hiçtutarmımaya? Ebendebiliyorumağalar demişhoca. Göl mayatutmaz.buacıgölyoğurtolmaz.ama,yabir detutarsa? 5.SARIK Dudağındabirtürkü,salınasalınakasabadan köyünedönerkenhoca,yoldabiradamlakarşılaşır. Hocayıgörünceadampekbirsevinir. Merhabahocam. deyipyerlerekadareğilir. Verilipalındıktansonraselam,birmektupuzatır hocayaadam. Hocam der. banabiriyilikediver.helebiraz eğlende,şumektubumuokuyuver. Birtürlüsökemez,adamageriverir. okuyamam der. kusurabakma.bumektup Türkçedeğil,Arapça. Adambuyanıtahemşaşar,hemkızar.Çatıp kaşlarınıhocayıkınar. Neayıphoca!Birmektubuokuyamayacak olduktansonranediyegezdirirsinşukocasarığı başında? Hocanıntepesiatarbusöze.Eğilipeşeğinin kulağına: birdersvermekgerek der budensize Başındançıkarıpsarığınıkaşlagözarasında geçiriveriradamınkafasına. Mademkiişsarıkta,iştesarık!Kendinoku mektubunu.bakmaöylealıkalık. Der.Kaldığı yerdentutturuptürküsünü,yolunadevameder. 6.PARAYIVERENDÜDÜĞÜÇALAR Günlerdenbirgünhocaerkendendavranır, kasabayagitmekiçinözenlehazırlanır.geçerken köymeydanından,koşupgelirçocuklar.toplaşıp çevresindebirağızdansorarlar. nereyegidiyorsunhocam? pazara. Derhoca.Tamkoyulacakkenyeniden yola,çocuklardanbiriusulcayaklaşıryanına. Kesesindenbirmangırçıkarır. neolurhocam,banadabirdüdükalıver pazardan. Deyipparayıhocayauzatır.Geri çevirmezhocaçocuğundileğini. E,olur deyipsürereşeğini.birkorooluşuro andaköymeydanında.hepbirağızdanbağırışır çocuklarardından: Banadahocam,banada! Azgider,uzgiderhoca.Sonundavarırkasabaya. Alıpalacağınıpazardan,yüklerKarakaçan a.bu aradaunutmazçocuğundileğini.seçerdüdüklerin engüzelini.dönüştedüdüğüverincehoca ısmarlayançocuğa,diğerleribağırışırlar: hanibize,hanibize?hanibizehoca? Unutmayınçocuklar.Parayıverendüdüğüçalar. Dehleyipeşeğini,gülerekgevrekgevrekevinin yolunututar. 7.FiL TimurotağıkurupyerleşinceAkşehir e, ordusundakifilleriüleştirirçevredekiköylere.bu paylaşımdanhocanınköyüdenasibinialır.birfil dehocanınköyüneyollanır.boyuneğerköylüler çaresizbukarara.hepbirdengirişirlerfilleri doyurmaya.filbu!doyarmıhiçkolaykolay?ne konsaönünebirlokmadayalayıpyutar. Yandıkhocam,yandık!Kıtlıkgetirecekbufil köye. Susunağalarsusun.Hepbirağızdan konuşmayın. Toplanırtümköylülerhocanınçevresine. Yakarırlarbirağızdan:

7 7 Amanhocam,birçarebulalımşumendebura. Düşönümüzedevarıpanlatalımderdimizi Timur a. Hepbirliktekalkarlar.Timur unotağınavarırlar. Hocaöndekellekoltuktatamgirerlerkenhuzura, ürküpcayarpeşindekiler.hocayaçaktırmadan tüyerler.timur unhuzurundavarırhocaişin farkına.sezdirmezşaşkınlığını.hiçbozuntuya vermedenselamlarsultanlarsultanını.sorulunca dileği,dizçökerhuzurunda: bizimköyebirfildahagönderseniz? Gönderdiğinizpekyalnızda deyipalırkendisini yarıyoldabırakanlardanbirgüzelintikamını. 8.YEKÜRKÜMYE Günlerdenbirgünhocadavetedilirbirdüğüne. Nedensegiyinmeyeüşenirbizimki.Gündelik giysilerlekalkıpgiderdüğünevine.yarımağız buyurederler.birtasşerbettutuşturupeline oturturlarhocayıayakaltıbirsedire.tepesiatar hocanınbuilgisizliğe. durunhelesiz deyipkalkıpdönerevine.açılır sandıklarbirerbirer.çıkarılırortayahepyabanlık giysiler.takıptakıştırıpbirgüzelsüslenirhoca. Sırtındasamurkürküdayanıncakapıyadüğünevi pürtelaşhepçıkarlarkarşıya.bukezyerden selamlayıphocayı,oturturlarbaşköşeye.bir lengerpilavgetiripkoyarlarönüne.hocabir yandankaşıklayıppilavı,biryandandakürkün yeninidaldırıplengere: buizzetikramsanabanadeğil.yekürkümye! Zamanartıkoeskizamandeğil. Diyerekhaddini bildirirherkes. 9.DOSTLARALIŞVERiŞTEGÖRSÜN Hocabirgünyanınakatıpoğlunututarpazarın yolunu.azgiderleruzgiderler.yolüstünde uğrayıpbirçiftliğetanesibeşakçedenikisepet yumurtayıkarakaçan ayüklerler.uygunbiryer buluncapazardahocaavazavazbaşlaryumurta satmaya. Haydi,çiftsarılıbunlar.Tanesidörtakçeye. Şaşaroğlanbuişe.Aklıermezbualışverişe. Çarpar,böler,çıkarır,toplar.Eğiliphocanın kulağınausulcafısıldar: bunasılişbeybaba?dörtakçeyesatılırmıhiçbeş akçeyealdığımızyumurta? Hocagülerbıyıkaltından.Yanıtlarhemensoruyu: aklınermez.sendahaküçüksün.maksatdostlar alışveriştegörsün deyipdevamederbağırmaya: haydi,haydi!dörtakçeyeyumurta. 10.EŞEKEVDEYOK Hocaylaeşeğimemnunmutluyaşarmış.Amabizim hocanınbüyükbirderdivarmış.sürekliödünç istermişkomşusuhocanıneşeğini.günlerdenbir günsabahınseherindehocadüşgörürkensıcacık döşeğinde gümgümdegümgüm diyekapı çalınmış. hayırdırinşallah? deyiphocayatağındanfırlamış. Kapıyıaçıncabirdenegörsün?Komşusupişmiş ayvagibisırıtmıyormukarşısında? günaydınhocam hayırdırkomşumsabahınbusaatinde? Hayırhocamhayır.Amaişimbirazacele.Şusenin eşeğiricaedecektimde. Tepesiatmışhocanınbupatavatsızlığa. Eşekevdeyok Tamosıradaeşekbaşlamışiçeridenavazavaz anırmaya. amanhocam,bunasılsöz?baksanaşunaraya. Benburadayımdiyeeşekanırıyorahırda Nasreddinhocabu.Kalırmıhiçlafaltında: yazıklarolsunsanakomşum.şuaksakalımlabana inanmıyorsundaeşeğinlafınainanıyorsun demiş. Vekapatıvermişkapıyıadamınsuratına. 11.YİNENEHALTETTİN Pekyamanmışhocanıneşeği.Hemgüçlü,hem gösterişli.giderlerkenbirgünkasabaya,pusuya yatmışikihırsızyolüstündekibayırda.hocaoflaya poflayatırmanırkenyokuşuelçabukluğumarifet deyiphalletmişlerdeğiştokuşu.geçiripbirieşeğin yularınıboynunasessizcesemerivurduktansonra sırtınabaşlamışyürümeyehocanınardısıra. Aştıktansonratepeyihocabinmekiçintamaltına

8 8 çekecekkeneşeği,ağzıbirkarışaçıkkalmış görüncepeşisırayürüyenadamı.fırsatvermeden hocayabaşlamışhırsızyalvarmaya. hocamver eliniöpeyim.buncaseneekmeğiniyedim.eşek olarakdoğmadımbenaslında.anamıçok üzdüğümiçinçocukkençarpıldımbucezaya. Hocaşaşırmış.Buişeakılerdirememiş. Mademöyle,hadigityolunaçıkolsun deyip hırsızısalıvermiş. Ötekihırsızçoktantutmuşkasabanınyolunu.Eşeği satışaçıkarmışhemenbiranöncenoktalamakiçin soygunu.hocayıgörüncedolaşırkenpazarda başlamışeşekavazavazanırmaya. Amantanrım! diyerekhocahemengitmiş yanına. yinenehaltettin? demişeğilipkulağına. 12.ZATENİNECEKTİM Hocabirgüngiderkenpazaraacelecidavranır. Topuklatıpeşeğinitırısakaldırır.Hoplayıp zıplayarakaşılırtepebayır.geçerkenköy meydanındangevşerkolon,boşalır.dönünce semertersine,düşerhocaeşektentamtepesi üstüne.zangırzangırzangırdarevlerinpencereleri. Toplaşıpçevresinetümköyünbebelerihepbir ağızdanbaşlayacakkenalayahocadoğrulur düştüğüyerdentutunupkarakaçan a.silkeleyip üstünübirgüzel,dönerçevresindekilere: iyioldudüştüğüm.benzatenburada inecektim. deyippazarınyolunututar. 13.HIRSIZINHiÇMiSUÇUYOK? Birgeceuyurkenhocamışılmışılyumuşaçık döşeğinde,hırsızınbirisüzülürpenceredeniçeriye. Yüktehafifpahadaağırnebulursatoplayıp karanlığakarışırgeldiğigibisessizce.sabah uyanıncahocafarkederdurumu. Amanınkomşularyetişinsoyuldum! diye bağıraraktoplarkonukomşuyu.öğrenince komşularbaşınagelenleribirandadüşüverir çeneleri. amanhocambırakılırmıhiçşumerdiven ortada? Ekapınınkilidikilitdeğilbaksanıza Ekabahatsende.Şuavlununduvarlarınıbiraz dahayüksektutacaktınhoca. Tepesiatarhocanınsöylenenlere: insafedinkomşular!hiçmiyoksuçuşuhırsızın? diyeçıkışırçevresindekilere.

9 9 PROJECT2:BİRSENARYOARAŞTIRMAVEOLUŞTURMA RESEARCHANDCREATEASCENARIO TABLE2INSTRUCTIONALORGANIZERSandEMBEDMENTMAP NasreddinHoca LifeEventsandSpiritualShticks ACCESS VOICE INTERPRET ANALYZE PRESENT INTERACT READ/WATCH/LISTEN Referringtothe bibliographyandweb resources,readabout NasreddinHoca slife eventsandtheway theyturnintospiritual lessonsandshticks. Searchandwatch videosonline.lookfor thespiritualdimension innasreddin slife lessons.whatdoeshe reallymean? Readscenarioscreated bypeers. FOCUSONLANGUAGE Integratethe following structuresintoyour texts: Gerunds Participles Modals(optative) Conditionals Bareandpossessive markedpostpositions. Forwritingstyle,use rhymedprosethat includesdialogues, idioms,proverbs, repetitions,reported speech,andinverted sentences. WRITE/SPEAK/RECORD Presenthowpast socialthemeswere adaptedtotoday s context. Inventyourown scenario foranewjokethat includestoday s stereotypes, environment, habits,vehicles,tastes. Tellthenewly createdjoketopeers. EXCHANGEANDACT Exchangeaboutyour researchprogressand findingsamongpeers. Explainreasonsfor selectingparticular socialthemes. Finallysharethenewly createdjoketopeers, competeandvotefor thebestone. ACTION: Writeascenario. THEME: Nasreddin Hoca slifeand spiritualshticks. OPERATION: Employstructuresneeded forstorytelling. ÖNERİLER/GUIDELINES AraştırmaveSenaryoYazımıKılavuzu NareddinHoca nınfıkralarındanveonunlailgili yapılmışçalışmalardanyolaçıkaraköğrenciler, internetvekütüphanearaştırmasıyapar.bu araştırmayapılırkenbirkonuseçilereküzerinde yoğunlaşılır.fıkralarıniçerdiğisosyalöğretiler,

10 10 sosyalalışkanlıklar(yemek,giyim,ödünçalma, ulaşımvs.),çevreveilişkiler(komşuluk,pazar,köy, ev,düğün,vs.)gözönündebulundurularak günümüzeuyarlanır.öğrenciler,nasreddinhoca karakterindeveçevresindeyaptıklarıuyarlamarı gösterirler:eşek araba,kavuk şapka,pazarmarket,timur günümüzdekibiryönetici,evgökdelengibi.toplumsalolaylarımizahibir yaklaşımlaanlatmayaçalışırlar. ResearchandScenarioDevelopmentGuide ResearchNasreddinHoca sjokesandother studiesabouthimatthelibraryandontheweb. Fortheresearch,chooseatopicandfocusonthis area.considerthevariousthemesinthejokes, suchassocialimplications,lifestyles(food, clothing,borrowing,transportation,etc.), communities,andrelations(neighbours,markets, village,houses,weddings,etc.).elementsfrom selectedthemescanbeadaptedtotoday s society.thendemonstratehowyouenvisionthe NasreddinHocacharacterandstoriesintoday s world:(e.g.donkey Car,Turban Hat,Market GroceryStore,Timur ACurrentGovernor,House Skyscraper,etc.).Inthisproject,youshouldtryto expresssocialeventswithhumor. Nasılbirsenaryoyazacağım? 1.13fıkraarasındanbirsosyalöğretiseçilip etrafındabirolayörgüsütasarlanır. 2.Nasreddinhocavediğerkarakterlerleilgili kişiselvefizikselözelliklertespitedilir;bunların günümüzdekikarşılıklarıbulunmayaçalışılır. 3.Olay,yer,zaman,toplumsalilişkilerüzerinde durulurvegünümüzeuyacakşekildedüzenlenir. 4.Fıkrabiçimindeyazılacağındanbirsayfayı geçmemelidir.diyaloglara,tekerlemelere, atasözlerine,deyimlere,deyişlere,tekrarlara, dolaylıanlatıma,devrikcümlelereyerverilebilir. HowwillIwriteascenario? 1.Selectasocialmessagefromoneofthejokes andbrainstormaseriesofeventsrelatedto thattheme. 2.Identifypersonalityandphysical characteristicsofnasreddinhocaandother charactersinthejokes.3.trytoimaginehow thesecharacterswouldbeintoday sworld. 4.Decideonthesetting(i.e.,event(s),place, time,andsocialrelations)andpresentthemas theywouldappearintoday ssociety. Sincethescenarioisforajoke,itshouldbebrief(nolongerthanapage).Dialogues,tonguetwisters, proverbs,phrases,indirectexpressions,andinvertedsentencescanbeincluded. MATERIALS:NasreddinHocacartoons. 3) İNTERNETBAĞLANTILARI/INTERNETLINKS NasreddinHoca:Generalbackground. NasreddinHoca:Backgroundbymultiplewikiauthors(Turkish): NasreddinHocatales(textandaudioinTurkish) NasreddinHocatalesinEnglish OnNasreddinHoca(Turkish) GlossaryoftermsfoundinNasreddinHocatales ArticleExploringthepersonalitytraitsinNasreddinHocatales(Turkish):

11 11 Kaya,D.Nasrettinhocasafbirisimiydi?RetrievedonJuly17,2009from AdditionalthemesforInternetsearch: TürkMizahı;KaragözandHacıvat;Keloğlan;Temel;HumorinTurkey 4) DEĞERLENDİRME/EVALUATION Project1StorytellingEvaluation Inevaluatingthestory tellingactivity,the followingcriteriaonlanguageusearetakeninto account. A.selectionofappropriatewordsforthe characters, B.attentiontointonationanddialoguesofthe characters, C.comprehensibilityandflowindialogues, D.effectivenessoftransitionsbetweensentences, E.consistencyintheuseofinvertedsentences andindirectexpressions. Değerlendirme Fıkraanlatımıdeğerlendirilirkenaşağıdakidil kullanımıileilgiliölçütlergözönünde bulundurulur. A.karakterlereuygunsözcükseçimi, B.karakterlerinseslendirmesindekivurguve diyaloglaradikkatedilmesi, C.diyaloglarınanlaşılırveakıcıolması, D.cümlelerarasıgeçişlerinetkinliği, E.devrikcümlelerinvedolaylıanlatımıntutarlılığı. Project1RolePlayingEvaluation Inevaluatingtheroleplayingactivity,the followingcriteriaonlanguageusearetakeninto account: A.connectionbetweentheselectedcharacterfor theroleandyourgesturesandspeakingstyle, B.performancegroundedinextemporaneous languageuseratherthanrepeatingmemorized language, C.attentiontostress,intonation,useofdifferent sentencestructures,tonguetwisters,idioms, phrases,andindirectexpressionswhileacting outdialogues. Değerlendirme Canlandırmaetkinliğideğerlendirilirkenaşağıdaki dilkullanımıileilgiliölçütlergözönünde bulundurulur. A.canlandırılankarakterlerleöğrencininkullandığı vücutdilivekonuşmabiçimiarasındaki örtüşme, B.canlandırmasırasındaezberdençok doğaçlamayayerverilmesi C.diyaloglardaveseslendirmedevurguya, tonlamaya,farklıcümletürlerine, tekerlemelere,deyimlere,deyişlerevedolaylı anlatımayerverilmesi. Project2ResearchingandCreatingaScenario Evaluation Whenevaluatingthescenario,thefollowing criteriashouldbetakenintoaccount. Theappropriacyoftheinferencesderivedfrom thefocusedtopicofresearchtotheseriesof events. Theappropriacyofcharacters,events,place,time, andsocialrelationsinthecontextofthescenario. Fluencyinwrittenandoralexpressionandfitfor thescenario. Değerlendirme Senaryodeğerlendirilirkenaşağıdakiölçütlergöz önündebulundurulur. Araştırmasırasındaüzerindeyoğunlaşılankonuile ilgiliyapılançıkarımlarınolayörgüsüneuygunluğu. Karakterlerin,olayın,yerin,zamanın,vetoplumsal ilişkilerinsenaryobağlamındauygunluğu. Yazılıvesözlüanlatımınakıcılığıvesenaryoya uygunluğu.

12 5) YARDIMCITEMALAR/FOLLOW UP Lookupexamplesandpracticetheuseofthefollowing: Fiiller:bozuntuyavermemek,gözütakılmak,işinebakmak,lafaaldırmak,alıkalıkbakmak,mayatutmak (aux.),eğlenmek(dinlenmek),kaşçatmak,türkütutturmak,yolakoyulmak,gevrekgevrekgülmek, üleştirmek,yakarmak,yarıyoldabırakmak,caymak,tüymek,yanmak,hadbildirmek(aux.),avazavaz bağırmak,yanınakatmak,haltetmek,oflamak,puflamak,pusuyayatmak,süzülmek,çenesidüşmek, isnatetmek,çıkışmak,karanlığakarışmak,topuklamak,hoplamak. İsimler:koskoca,tellal,karakaçan,kase,sarık,mangır,mendebur,otağ,şerbet,sedir,yerdenselam, lenger,yabanlıkgiysi,kürkünyeni,akçe,beybaba,patavatsızlık,nara,seher,adem,zangırzangır,döşek Deyişler:evlereşenlik,Allahaşkına,ilahi,Heleşükür,UluTanrım,akılsırermez,azgitmişuzgitmişdere tepedüzgitmiş,parayıverendüdüğüçalar,kellekoltukta,haydee,bıyıkaltındangülmek,dostlar alışveriştegörsün,hayırdırinşallah, pişmişayvagibisırıtma,yazıklarolsun,ekmeğiniyemek,yoluaçık olmak,ağzıbirkarışaçıkkalmak,yüktehafifpahadaağır,amanın 6) MÜZİK/MUSIC ThefollowingareaselectionofsongsrelatedtoComicsandCartoons. 1) Varioussongsrelatedto KaragözHacivat andtheirlyrics: 2) TalatKurtersings AmanHocaKurtar : 7) KAYNAKÇA/BIBLIOGRAPHY Erginer,Kaya.(1969).NasreddinHoca:Tarihikişiliğivehikâyelerinanlamı.İstanbul:KayaErginer. Kanık,OrhanVeli.(1957).NasrettinHocahikâyeleri.70Manzumhikâye.İstanbul:DoğanKardeş Yayınları. Koz,M.Sabri.(1984).NasreddinHoca danfıkralar:genişletimişvegözdengeçirilmiş.istanbul:serhat Yayıncılık. Muallimoğlu,Nejat.(1986).WitandwisdomofNasraddinHodja.NewYork:CynthiaParzychPublishing. Önder,Mehmet.(1964).Güldürengerçek.NasreddinHoca nınhayathikâyesi.akşehir:nasreddinhoca DerneğiYayınları. Özdemir,Şevket.(1995)YunusEmre,NasrettinHoca,HacıBektaşVelidüşüncesindehoşgörü.Ankara: ÜmitYayıncılık. Tokmakçıoğlu,Erdoğan.(1981).BütünyönleriyleNasrettinHoca.Ankara:KültürBakanlığıYayınları. 8) SUNUMLAR/POWERPOINTPRESENTATIONS PPT1 NasreddinHocaKimdir?ApresentationaboutNasreddinHoca. 12

13 PPT2 NasreddinHocaJokes.Afewmorestoriesarerelatedhere,inTurkishandEnglish. 9) YARDIMCIKONUŞMAKALIPLARI/PRE ORALACTIVITYSHEET Sunumveetkileşimetkinliklerindeaşağıdakiörnekcümlelerikullanabilirsiniz. Forthepresentationandinteractionactivities,youcanusethefollowingsamplesentences. NasreddinHocabirgünpazaragitmiş. Köylülerosabahmeydandatoplanmışlar. Günlerdenbirgünhocabirgölkenarınagelmiş. Hoca beniburadabekleyin deyipkalkıpdönerevine. 10) COPYRIGHTEDMATERIALINMODULE2: Permission obtained for educational use of the Nasreddin Hoca Cartoons from the Turkish Ministry of CultureandTourism. REFERENCE AND COPYRIGHT INFORMATION FOR THIS MODULE This module has a copyright. It may be reproduced and distributed for educational purposes only if the following citation is included in the document: This Instructional Module was originally published on the Deep Approach website ( as: Karaman,C.,Ökten,C.,andTochon,F.V(2010).ComicsandCartoons.Module2,Intermediatelevel.Madison,WI: WisconsinCenterforEducationResearch(WCER). date).themoduleisreprintedherewithpermissionoftheauthorandthepublisher,thewisconsin CenterforEducationResearchattheUniversityofWisconsin Madison. To view related modules, movies, power points, theoretical articles, Q&As, and webcasts, or to comment publically on this module in a forum of discussion, please go to and select the appropriate thumbnail. 13

Kerkenes News 12, 2009, fig. 11

Kerkenes News 12, 2009, fig. 11 June17,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:8 THEME:ARCHAEOLOGYANDSCIENCE ARKEOLOJİVEBİLİM LEVEL:Advanced EDUCATIVEPROJECTS: Project1:Applyingforapermitforfilmingasite

Detaylı

FOCUS ON LANGUAGE and MULTIMEDIA LANGUAGE ASSISTANT (MMLA)

FOCUS ON LANGUAGE and MULTIMEDIA LANGUAGE ASSISTANT (MMLA) Feb.8,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:1 THEME:YOUTH/GENÇLİK LEVEL:Intermediate FocusonLanguagedevelopedbyYasinTunç FOCUSONLANGUAGEand MULTIMEDIALANGUAGEASSISTANT(MMLA)

Detaylı

FOCUS ON LANGUAGE and MULTI MEDIA LANGUAGE ASSISTANT (MMLA)

FOCUS ON LANGUAGE and MULTI MEDIA LANGUAGE ASSISTANT (MMLA) Augusut11,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:2 THEME:TÜRKELSANATLARI TURKISHCRAFTSMANSHIP LEVEL:Advanced FocusonLanguagedevelopedbyEsraAlagöz FOCUSONLANGUAGEand

Detaylı

June 11, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING

June 11, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING June11,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:1 THEME:YOUTH/GENÇLİK LEVEL:Intermediate EDUCATIVEPROJECTS: 1)ReportageonyouthinTurkey 2)Learningaboutyouth schallenges

Detaylı

June 17, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING

June 17, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING June17,2011 ADEEPAPPROACHTOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:5 THEME:VISUALARTS/GÖRSELSANATLAR LEVEL:Advanced EDUCATIVEPROJECTS: 1.InquireaboutMinyatürandEbru 2.Brainstormculturalperceptionsconveyed

Detaylı

Module developed by Yasin Tunç

Module developed by Yasin Tunç http://deepapproach.wceruw.org/index.html 1 May4,2012 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER11 THEME:CITIESINTURKEY/TÜRKİYE'DEKİ ŞEHİRLER LEVEL:Intermediate EDUCATIVEPROJECTS:

Detaylı

Module developed by Yasin Tunç

Module developed by Yasin Tunç http://deepapproach.wceruw.org/index.html 1 June13,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISHSUGGESTION CARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:5 THEME:TURKISHCUISINEANDCULTURE TÜRKMUTFAĞIVEMUTFAKKÜLTÜRÜ LEVEL:Intermediate

Detaylı

June 13, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING

June 13, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING June13,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:3 THEME:LOVEANDFAMILY/AŞKVEAILE LEVEL:Intermediate EDUCATIVEPROJECTS: 1.Cross CulturalAnalysisofFamilyandSocialLife

Detaylı

FOCUS ON LANGUAGE and MULTI MEDIA LANGUAGE ASSISTANT

FOCUS ON LANGUAGE and MULTI MEDIA LANGUAGE ASSISTANT http://deepapproach.wceruw.org/index.html 1 August9,2010 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:9 THEME:ENVIRONMENTALACTIVISM ÇEVREEYLEMCİLİĞİ LEVEL:Intermediate FocusonLanguagedevelopedbyCelileÖkten

Detaylı

A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING

A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING 21/06/2011 ADEEPAPPROACHTOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING PHOTOHERE (sameasinmodule) CARDNUMBER:11 THEME:TARİH/HISTORY (Osmanlıİmparatorluğu ndantürkiye Cumhuriyeti nevebugün FromtheOttoman

Detaylı

June 17, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING

June 17, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING June17,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:9 THEME:OSMANLIMIMARISIVEMODERNMIMARLIK /OTTOMANANDMODERNARCHITECTURE LEVEL:Advanced EDUCATIVEPROJECTS: 1:StudyTopkapıPalaceanditsfunctions

Detaylı

August 15, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING

August 15, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING August15,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:6 THEME:TÜRKEDEBİYATI/TURKISHLITERATURE LEVEL:Advanced EDUCATIVEPROJECTS: 1:ReflectonTurkishLiterature 2:Introduceabookandwriteaninformativeessay

Detaylı

June 13, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING

June 13, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING June13,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:7 THEME:SAĞLIK/HEALTH LEVEL:Intermediate EDUCATIVEPROJECTS: 1.Exploringthehealthsystem 2.Debatingideasonfolkmedicineandfolk

Detaylı

June 13, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING

June 13, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING June13,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:4 THEME:REKLAMLAR/ADVERTISEMENTS LEVEL:Intermediate EDUCATIVEPROJECTS: 1:Prepareapostercomparingnewandold advertisements

Detaylı

June 13, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING

June 13, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING 1 June13,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING LANGUAGESTANDARDSBEINGDEVELOPED(See ACTFL5CsStandards) Communication(1.1):Engageinconversations, provideandobtaininformation,expressfeelings

Detaylı

August 19, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING. http://deepapproach.wceruw.org/index.html 1

August 19, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING. http://deepapproach.wceruw.org/index.html 1 August19,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:11 THEME:TARIH/HISTORY FromtheOttomanEmpiretotheTurkishRepublic andtoday Osmanlıİmparatorluğu ndantürkiye Cumhuriyeti

Detaylı

June 14, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING

June 14, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING June14,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:2 THEME:TURKISHCRAFTSMANSHIP TÜRKELSANATLARI LEVEL:Advanced EDUCATIVEPROJECTS: 1.ExploreTurkishcrochetandneedlelace

Detaylı

FOCUS ON LANGUAGE and MULTI MEDIA LANGUAGE ASSISTANT (MMLA)

FOCUS ON LANGUAGE and MULTI MEDIA LANGUAGE ASSISTANT (MMLA) http://deepapproach.wceruw.org/index.html 1 August10,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTED LEARNING CARDNUMBER:5 THEME:GÖRSELSANATLAR/VISUALARTS LEVEL:Advanced FocusonLanguagedevelopedbyEsraAlagöz

Detaylı

FOCUS ON LANGUAGE and MULTI MEDIA LANGUAGE ASSISTANT

FOCUS ON LANGUAGE and MULTI MEDIA LANGUAGE ASSISTANT July29,2010 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER10 THEME:PROFESSIONALBIOGRAPHIES MESLEKİÖZGEÇMİŞLER LEVEL:Intermediate FocusonLanguagedevelopedbyCendelKaraman FOCUSONLANGUAGE

Detaylı

Durham Research Online

Durham Research Online Durham Research Online Deposited in DRO: 18 February 2015 Version of attached le: Published Version Peer-review status of attached le: Peer-reviewed Citation for published item: Woodhead, Christine (2013)

Detaylı

26/04/2012 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF- DIRECTED LEARNING CARD NUMBER: 4 THEME: RADIO CONVERSATIONS RADYO MUHABBETLERI

26/04/2012 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF- DIRECTED LEARNING CARD NUMBER: 4 THEME: RADIO CONVERSATIONS RADYO MUHABBETLERI 26/04/2012 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF- DIRECTED LEARNING CARD NUMBER: 4 THEME: RADIO CONVERSATIONS RADYO MUHABBETLERI LEVEL: Pre- intermediate EDUCATIVE PROJECT: Prepare a Radio

Detaylı

June 17, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING

June 17, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING June17,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:4 THEME:FILMLERVEAKTÖRLER/MOVIESAND ACTORS LEVEL:Advanced EDUCATIVEPROJECTS: 1:Writeamoviecritiqueanddiscussit 2:Introduceamovie

Detaylı

FOCUS ON LANGUAGE and MULTIMEDIA LANGUAGE ASSISTANT (MMLA)

FOCUS ON LANGUAGE and MULTIMEDIA LANGUAGE ASSISTANT (MMLA) August10,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING PHOTOHERE (sameasinmodule) CARDNUMBER:6 THEME:TÜRKEDEBİYATI/TURKISHLITERATURE LEVEL:Advanced FocusonLanguagedevelopedbyYasinTunç

Detaylı

June 17, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING

June 17, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING June17,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:12 THEME:TÜRKİYE'DEKİMLİKVEMİLLİYETÇİLİK/ IDENTITYANDNATIONALISMINTURKEY LEVEL:Advanced EDUCATIVEPROJECTS: 1.Identity,Segregation,andResistance:Writingastory

Detaylı

FOCUS ON LANGUAGE and MULTI MEDIA LANGUAGE ASSISTANT (MMLA)

FOCUS ON LANGUAGE and MULTI MEDIA LANGUAGE ASSISTANT (MMLA) August11,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:4 THEME:ADVERTISEMENTS/REKLAMLAR LEVEL:Intermediate FocusonLanguagedevelopedbyYasinTunç FOCUSONLANGUAGE andmultimedialanguageassistant(mmla)

Detaylı

Copyright of Journal of Adnan Menderes University, Agricultural Faculty is the property of Adnan Menderes University and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv

Detaylı

Copyright of Journal of Adnan Menderes University, Agricultural Faculty is the property of Adnan Menderes University and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Sayı : B.08.0.DİG.0.17.03.06.821.04 /3825 05/05/2010 Konu : Tokyo Dünya Çocuk Resimleri Yarışması..VALİLİĞİNE (İl Milî Eğitim Müdürlüğü) Dışişleri

Detaylı

language, culture, and professional biographies. emotions, and exchange opinions in relation with

language, culture, and professional biographies. emotions, and exchange opinions in relation with June 13, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF- DIRECTED LEARNING CARD NUMBER: 10 THEME: MESLEKİ ÖZGEÇMİŞLER / PROFESSIONAL BIOGRAPHIES LEVEL: Intermediate EDUCATIVE PROJECTS: 1) The

Detaylı

FOCUS ON LANGUAGE and MULTI MEDIA LANGUAGE ASSISTANT (MMLA)

FOCUS ON LANGUAGE and MULTI MEDIA LANGUAGE ASSISTANT (MMLA) August11,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:9 THEME:OSMANLıMİMARİSİVEMODERN MİMARLıK/OTTOMANANDMODERNARCHITECTURE LEVEL:Advanced FocusonlanguagedevelopedbyYasinTunç

Detaylı

LEVEL: Pre- intermediate EDUCATIVE PROJECT: Tarihi bir mekana dair sunum yapınız / Present a historical site

LEVEL: Pre- intermediate EDUCATIVE PROJECT: Tarihi bir mekana dair sunum yapınız / Present a historical site June 28, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF- DIRECTED LEARNING CARD NUMBER: 2 THEME: TARIHSEL VE KÜLTÜREL MIRAS HISTORICAL AND CULTURAL HERITAGE LEVEL: Pre- intermediate EDUCATIVE

Detaylı

FOCUS ON LANGUAGE and MULTIMEDIA LANGUAGE ASSISTANT (MMLA)

FOCUS ON LANGUAGE and MULTIMEDIA LANGUAGE ASSISTANT (MMLA) Feb11,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:6 THEME:MUSICANDMUSICIANS MÜZİKVEMÜZİSYENLER LEVEL:Intermediate ModuledevelopedbyEsraAlagöz FOCUSONLANGUAGEand MULTIMEDIALANGUAGEASSISTANT(MMLA)

Detaylı

FOCUS ON LANGUAGE and MULTI MEDIA LANGUAGE ASSISTANT (MMLA)

FOCUS ON LANGUAGE and MULTI MEDIA LANGUAGE ASSISTANT (MMLA) http://deepapproach.wceruw.org/index.html 1 August10,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:5 THEME:TURKISHCUISINEANDCULTURE TÜRKMUTFAĞIVEMUTFAKKÜLTÜRÜ LEVEL:Intermediate

Detaylı

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *5071475631* FIRST LANGUAGE TURKISH 0513/01 Paper 1 Reading May/June 2016 Candidates answer on the

Detaylı

İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı na

İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı na 15/05/2016 İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı na İnşaat Mühendisliği Bölümü İngilizce ve Türkçe Lisans Programlarının Program Çıktıları hakkında 04-14 Mayıs 2016 tarihleri arasında sadece mezun durumunda

Detaylı

Bankalarda iç suistimaller

Bankalarda iç suistimaller Bankalarda iç suistimaller Dr. Sezer Bozkuş Kahyaoğlu CIA, CFE, CFSA, CRMA, SMMM Kurumsal Risk Yönetimi Hizmetleri Sezer.bozkus@smmbilisim.com.tr İstanbul, 21. 04. 2016 2 Sunum Planı Bankalarda iç tehditlerin

Detaylı

The University of Jordan. Accreditation & Quality Assurance Center. COURSE Syllabus

The University of Jordan. Accreditation & Quality Assurance Center. COURSE Syllabus The University of Jordan Accreditation & Quality Assurance Center COURSE Syllabus 1 Course title Turkish Poetry 2 Course number 2204334 Credit hours (theory, practical 3 3 Contact hours (theory, practical

Detaylı

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *6468430870* FIRST LANGUAGE TURKISH 0513/01 Paper 1 Reading May/June 2015 Candidates answer on the

Detaylı

Yangın Güvenliği Kursları Eğitim Kayıt Formu

Yangın Güvenliği Kursları Eğitim Kayıt Formu Yangın Güvenliği Kursları Eğitim Kayıt Formu Aon Global Risk Consulting Yangın Güvenliği Kursları için belirlenmiş tarihler, lokasyon, ücret bilgileri ve iletişim bilgileri bu kayıt formunda bulunmaktadır.

Detaylı

Pre-inter. modules We have added four preintermediate

Pre-inter. modules We have added four preintermediate Newsletter About DATTL The Deep Approach to Turkish Teaching and Learning (DATTL) is embodied in François Victor Tochon s deep approach to language instruction that encompasses the social, cultural, demographic,

Detaylı

FOCUS ON LANGUAGE and MULTI MEDIA LANGUAGE ASSISTANT (MMLA)

FOCUS ON LANGUAGE and MULTI MEDIA LANGUAGE ASSISTANT (MMLA) August10,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:8 THEME:TURKISHCINEMA TÜRKSİNEMASI YEŞİLÇAM LEVEL:Intermediate FocusonLanguagedevelopedbyCelileÖkten FOCUSONLANGUAGE

Detaylı

Yangın Güvenliği Kursları Eğitim Kayıt Formu

Yangın Güvenliği Kursları Eğitim Kayıt Formu Yangın Güvenliği Kursları Eğitim Kayıt Formu Aon Global Risk Consulting Yangın Güvenliği Kursları için belirlenmiş tarihler, lokasyon, ücret bilgileri ve iletişim bilgileri bu kayıt formunda bulunmaktadır.

Detaylı

LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS

LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS İsminizi yazınız. LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS The Trainee Last name (s) Soyadınız First name (s) adınız Date of birth Doğum tarihiniz Nationality uyruğunuz Sex [M/F] cinsiyetiniz Academic year

Detaylı

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS TURKISH BREAKTHROUGH LSPTURB/0Y07

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS TURKISH BREAKTHROUGH LSPTURB/0Y07 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS TUKISH BEAKTHOUGH LSPTUB/0Y07 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading TUKISH Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Detaylı

Physics Education in Turkey IV. FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ KONGRESİ 6 / 10 / 2000 8 / 10 / 2000 ANKARA

Physics Education in Turkey IV. FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ KONGRESİ 6 / 10 / 2000 8 / 10 / 2000 ANKARA Physics Education in Turkey IV. FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ KONGRESİ 6 / 10 / 2000 8 / 10 / 2000 ANKARA Bu kaynakça çalışmasında 18 adet sözlü bildiri Arş. Gör. M. Şahin BÜLBÜL tarafından listelenmiştir. 4 th

Detaylı

READING 1 3 0 3 5 WRITING 1 3 0 3 5 ORAL COMMUNICATIO N SKILLS 3 0 3 5 BASIC INFORMATION TECHNOLOGIES 3 0 3 3 INTRODUCTION TO EDUCATION 3 0 3 3

READING 1 3 0 3 5 WRITING 1 3 0 3 5 ORAL COMMUNICATIO N SKILLS 3 0 3 5 BASIC INFORMATION TECHNOLOGIES 3 0 3 3 INTRODUCTION TO EDUCATION 3 0 3 3 1 FLE103 İLERİ DİNLEME 1 LISTENING 1 3 0 3 5 1 FLE105 İLERİ OKUMA 1 READING 1 3 0 3 5 1 FLE107 İLERİ YAZMA 1 WRITING 1 3 0 3 5 1 FLE109 SÖZLÜ İLETİŞİM BECERİLERİ ORAL COMMUNICATIO N SKILLS 3 0 3 5 1 TBT101

Detaylı

YABANCI DİL I Zorunlu 1 1 4

YABANCI DİL I Zorunlu 1 1 4 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 200001212010 YABANCI DİL I Zorunlu 1 1 4 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı After attending the Foreign Language I, students will

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003 Adı Soyadı : Esra EREN Doğum Tarihi : 08.12.1980 Unvanı Öğrenim Durumu : Yrd.Doç.Dr. : Doktora ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi

Detaylı

Physics Education in Turkey TÜRK FİZİK DERNEĞİ 22. ULUSLARARASI FİZİK KONGRESİ 14 / 10 /2004-17 / 10 / 2004 BODRUM

Physics Education in Turkey TÜRK FİZİK DERNEĞİ 22. ULUSLARARASI FİZİK KONGRESİ 14 / 10 /2004-17 / 10 / 2004 BODRUM Physics Education in Turkey TÜRK FİZİK DERNEĞİ 22. ULUSLARARASI FİZİK KONGRESİ 14 / 10 /2004-17 / 10 / 2004 BODRUM Bu kaynakça çalışmasında 3 adet çağrılı konuşma, 17 adet sözlü bildiri ve 2 adet poster

Detaylı

DEDE KORKUT DOSYASI AKAR ALİ DEDE KORKUT KİTABI NDA TUR- FİİLİ VERB OF TUR- IN DEDE KORKUT BOOK 1-5

DEDE KORKUT DOSYASI AKAR ALİ DEDE KORKUT KİTABI NDA TUR- FİİLİ VERB OF TUR- IN DEDE KORKUT BOOK 1-5 DEDE KORKUT DOSYASI AKAR ALİ DEDE KORKUT KİTABI NDA TUR- FİİLİ VERB OF TUR- IN DEDE KORKUT BOOK 1-5 BAŞDAŞ CAHİT TÜRKÇEDE İYELİK-YÜKLEME SORUNU DEDE KORKUT ÖRNEĞİ THE PROBLEM OF POSSESİVE-ACCUSATİVE SUFFİX

Detaylı

TOPICS RELATED TO ATATÜRK

TOPICS RELATED TO ATATÜRK 0 05 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI.SINIFLAR A. DÜZEYİ İNGİLİZCE DERSİ YILLIK DERS PLANI EYLÜL EKİM 5-9 -6 5 9-0 08-0 -7 - PEOPLE AND SOCIETY A- My Day A- My Day B- Different Lifestyles B- Different Lifestyles C-

Detaylı

IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS

IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS 1/11 Sürüm Numarası Değişiklik Tarihi Değişikliği Yapan Erman Ulusoy Açıklama İlk Sürüm IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS You can connect EXTERNAL Identity Management System (IDM) with https://selfservice.tai.com.tr/

Detaylı

The University of Jordan. Accreditation & Quality Assurance Center. COURSE Syllabus

The University of Jordan. Accreditation & Quality Assurance Center. COURSE Syllabus The University of Jordan Accreditation & Quality Assurance Center COURSE Syllabus 1 Course title Grammar (2) /Turkish 2 Course number 2204329 Credit hours (theory, practical) 3 3 Contact hours (theory,

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Müfredat Yılı 2013-2014 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS UNV13107 Güz 1+1 1,5 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili

Detaylı

Öz Geçmiş. Öğretmen MEB (1999 2009) Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Yeni Türk Dili Anabilim Dalı (2011-2012)

Öz Geçmiş. Öğretmen MEB (1999 2009) Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Yeni Türk Dili Anabilim Dalı (2011-2012) Öz Geçmiş I. Adı Soyadı (Unvanı) Nihal Çalışkan (Yrd. Doç. Dr.) Doktora: Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009 E-posta: (kurum/özel) ncaliskan@ybu.edu.tr; caliskanihal@hotmail.com; nihalcaliskan@gmail.com

Detaylı

LEARNING GOALS Human Rights Lessons

LEARNING GOALS Human Rights Lessons This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey Benim için İnsan Hakları Human Rights for Me LEARNING GOALS Human Rights Lessons Anton Senf May 2014 This project is co-financed

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Müfredat Yılı DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013-14 Işletme Becerileri Grup Çalışması IYP13212 Bahar 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili

Detaylı

Bilgisayar Ağları ve İnternet

Bilgisayar Ağları ve İnternet Bilgisayar Ağları ve İnternet 6. Basımdan Çeviri Computer Networks and Internets Sixth Edition DOUGLAS E. COMER Çeviri Editörleri Doç. Dr. Rüya Şamlı Yrd. Doç. Dr. Zeynep Gürkaş Aydın NOBEL AKADEMÝK YAYINCILIK

Detaylı

Mount Nemrut lies 40 km (25 mi) north of Kahta, near Adıyaman, a city in southeast Turkey.

Mount Nemrut lies 40 km (25 mi) north of Kahta, near Adıyaman, a city in southeast Turkey. Dec62010 ADEEPAPPROACHTOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING PHOTOHERE (sameasinmodule) CARDNUMBER:2 THEME:TarihselveKültürelMiras/ HistoricalandCulturalHeritage LEVEL:Intermediate FocusonlanguagedevelopedbyYasinTunç

Detaylı

EĞİTİM Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1997 2005 Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Bölümü

EĞİTİM Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1997 2005 Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Bölümü HAKKIMDA Dr. Erhan Şengel, yüksek lisans eğitimi yıllarında başlamış olduğu öğretim teknolojileri ile ilgili çalışmalarına 1994 yılından beri devam etmektedir. Online eğitim, Bilgisayar Destekli Eğitim,

Detaylı

ELEKTRONİK DERS MATERYALLERİNİN KULLANIMI: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI ÖRNEĞİ.

ELEKTRONİK DERS MATERYALLERİNİN KULLANIMI: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI ÖRNEĞİ. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: 12-1, Sayı: 23, 2015-1, s.265-274 ELEKTRONİK DERS MATERYALLERİNİN KULLANIMI: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI ÖRNEĞİ Buket

Detaylı

Okul Öncesi/İlkokul Çocukları İçin Sosyal Bilgiler Öğretimi

Okul Öncesi/İlkokul Çocukları İçin Sosyal Bilgiler Öğretimi Okul Öncesi/İlkokul Çocukları İçin Sosyal Bilgiler Öğretimi DOKUZUNCU BASIMDAN ÇEVİRİ Çeviri Editörü Social Studies for the Preschool/Primary Child NINTH EDITION Carol Seefeldt Sharon Castle Renee C. Falconer

Detaylı

Physics Education in Turkey VI. ULUSAL FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK EĞİTİMİ KONGRESİ 9 / 10 / 2004 11 / 10 / 2004 İSTANBUL

Physics Education in Turkey VI. ULUSAL FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK EĞİTİMİ KONGRESİ 9 / 10 / 2004 11 / 10 / 2004 İSTANBUL Physics Education in Turkey VI. ULUSAL FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK EĞİTİMİ KONGRESİ 9 / 10 / 2004 11 / 10 / 2004 İSTANBUL Bu kaynakça çalışmasında 19 adet sözlü bildiri Arş. Gör. M. Şahin BÜLBÜL tarafından

Detaylı

KABLO DÖŞEME GEMİLERİ CABLE LAYING VESSELS

KABLO DÖŞEME GEMİLERİ CABLE LAYING VESSELS KABLO DÖŞEME GEMİLERİ CABLE LAYING VESSELS Cilt C Part C Kısım 20 - Kablo Döşeme Gemileri Chapter 20 - Cable Laying Vessels EKİM 2001 November 2001 KABLO DÖŞEME GEMİLERİ İÇİNDEKİLER Sayfa A - Genel...

Detaylı

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Course Name Bilimde Önemli Anlar Great Moments in Science Ders Uygulaması, Saat/Hafta (Course Implementation, Hours/Week) Kodu Yarıyılı Kredisi

Detaylı

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı Havayolu İşletmeciliği İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Course Name Airline Management Ders Uygulaması, Saat/Hafta (Course Implementation, Hours/Week) Kodu Yarıyılı Kredisi AKTS

Detaylı

e-ledger Fields (e-defter Alanları)

e-ledger Fields (e-defter Alanları) e-ledger Fields (e-defter Alanları) Table 1: Field information of the text document (Tablo 1:Yazı Metninin Alan Bilgileri) *Bulut, Lokal Table 2: Field information of the contents in the text document

Detaylı

Nadir Hastalıklar-Yetim ilaçlar. bir sağlık sorunu. Uğur Özbek İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü (DETAE) Orphanet-Türkiye

Nadir Hastalıklar-Yetim ilaçlar. bir sağlık sorunu. Uğur Özbek İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü (DETAE) Orphanet-Türkiye Nadir Hastalıklar-Yetim ilaçlar bir sağlık sorunu Uğur Özbek İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü (DETAE) Orphanet-Türkiye NADİR HASTALIK Prevalansı 1/2000 den az olan hastalıklar NADİR

Detaylı

Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları (MGMT 418) Ders Detayları

Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları (MGMT 418) Ders Detayları Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları (MGMT 418) Ders Detayları Ders Adı Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları Ders Kodu MGMT 418 Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Bahar 3 0

Detaylı

FAHIMEH FARJAMI OKUTMAN. Öğrenim Durumu. E-Posta Adresi : ffarjami@pirireis.edu.tr : 2165810050-1277. Telefon (İş) Adres

FAHIMEH FARJAMI OKUTMAN. Öğrenim Durumu. E-Posta Adresi : ffarjami@pirireis.edu.tr : 2165810050-1277. Telefon (İş) Adres FAHIMEH FARJAMI OKUTMAN E-Posta Adresi : ffarjami@pirireis.edu.tr Telefon (İş) Adres : 26580050-277 : Piri Reis Üniversitesi,Hazırlık Kampüsü İstasyon Mah. Hakim sk. No:3, 34940 Tuzla, İSTANBUL Öğrenim

Detaylı

Hemodiyaliz Hasta Yakınlarının Organ Bağışına İlişkin Tutum ve Düşüncelerinin Belirlenmesi

Hemodiyaliz Hasta Yakınlarının Organ Bağışına İlişkin Tutum ve Düşüncelerinin Belirlenmesi Hemodiyaliz Hasta Yakınlarının Organ Bağışına İlişkin Tutum ve Düşüncelerinin Belirlenmesi Bahar ÇETİN, Özel Lüleburgaz Diyaliz Merkezi Seher ÜNVER, Trakya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Fatma

Detaylı

A mysterious meeting. (Esrarengiz bir toplantı) Turkish. List of characters. (Karakterlerin listesi) Khalid, the birthday boy

A mysterious meeting. (Esrarengiz bir toplantı) Turkish. List of characters. (Karakterlerin listesi) Khalid, the birthday boy (Esrarengiz bir toplantı) List of characters (Karakterlerin listesi) Khalid, the birthday boy (Halit, doğum günü olan oğlan) Leila, the mysterious girl and phone voice (Leyla, esrarengiz kız ve telefon

Detaylı

e-tartı LTR3 Firmware Upgrade Yazılım Güncelleme Moduler Connection LTR3 Firmware Upgrade / LTR3 Yazılım Güncelleme v1.0.

e-tartı LTR3 Firmware Upgrade Yazılım Güncelleme Moduler Connection  LTR3 Firmware Upgrade / LTR3 Yazılım Güncelleme v1.0. e-tartı LTR3 Firmware Upgrade Yazılım Güncelleme Moduler Connection www.etarti.com LTR3 Firmware Upgrade / LTR3 Yazılım Güncelleme v1.0.0 1 LTR3 Firmware Upgrade / LTR3 Yazılım Güncelleme v1.0.0 2 Contents

Detaylı

GOPRINCE DEVELOPING GOOD PRACTICES : INCLUSIVE EDUCATION IN EARLY CHILDHOOD. Dissemination Activity in Turkey (1)

GOPRINCE DEVELOPING GOOD PRACTICES : INCLUSIVE EDUCATION IN EARLY CHILDHOOD. Dissemination Activity in Turkey (1) GOPRINCE DEVELOPING GOOD PRACTICES : INCLUSIVE EDUCATION IN EARLY CHILDHOOD Dissemination Activity in Turkey (1) The Portuguese Team engaged in three dissemination activities Country responble Turkey Country

Detaylı

KAZANIM DEĞERLENDİRME UYGULAMASI - 5

KAZANIM DEĞERLENDİRME UYGULAMASI - 5 KAZANIM DEĞERLENDİRME UYGULAMASI - 5 5. SINIF DERS / Sınıf TEMA / ÜNİTE / ÖĞRENME ALANI / KONU / KAZANIM 1 Türkçe 5 Gerçek - kurmaca farklı (5.1.10) 2 Türkçe 5 Yabancı dillerden alınmış sözcükler (5.1.12)

Detaylı

Epi Info Kullanımı AMACI: Epi Info Programı ile veri tabanı hazırlayabilme ve veri girişi yapabilme becerisi kazanmak ÖĞRENİM HEDEFLERİ Epi Info bileşenlerini tanımlayabilmek Epi Info Make View programında

Detaylı

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Evliya Çelebi Yerleşkesi (3100) KÜTAHYA Doğum Yeri ve Yılı: Isparta/Yalvaç Cep Telefonu: Telefon:765031-58 E-posta:

Detaylı

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences Zehra Taşkın, Umut Al & Umut Sezen {ztaskin, umutal, u.sezen}@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Need for content-based

Detaylı

Doktora, Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2014

Doktora, Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2014 Nilüfer ÖZER Tel: 0224 294 0951 e-mail: niluferyilmaz@uludag.edu.tr Bu EĞİTİM Doktora, Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2014 Yüksek Lisans, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müzik

Detaylı

Hemodiyaliz Hemşirelerinde Sağlık Algı Düzeylerinin Belirlenmesi

Hemodiyaliz Hemşirelerinde Sağlık Algı Düzeylerinin Belirlenmesi Hemodiyaliz Hemşirelerinde Sağlık Algı Düzeylerinin Belirlenmesi Bahar ÇETİN, Özel Lüleburgaz Diyaliz Merkezi Seher ÜNVER, Trakya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Tevfik ECDER, İstanbul Bilim Üniversitesi,

Detaylı

STAJ DEĞERLENDİRME FORMU (ÖĞRENCİ) Internship Evaluation Form (Student)

STAJ DEĞERLENDİRME FORMU (ÖĞRENCİ) Internship Evaluation Form (Student) Tarih Date :././ STAJ DEĞERLENDİRME FORMU (ÖĞRENCİ) Internship Evaluation Form (Student) Değerli öğrencilerimiz, Stajınızın tarafımızdan kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesi için stajınız hakkındaki

Detaylı

INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION

INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION Course Unit Title HUMAN RIGHTS LAW Course Unit Code 1303393 Type of Course Unit (Compulsory, Optional) Level of Course Unit (Short Cyle, First Cycle, Second Cycle, Third Cycle)

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ E-posta:muniseseckin@hotmail.com 0(222) 239 3750/ 1657

ÖZGEÇMİŞ E-posta:muniseseckin@hotmail.com 0(222) 239 3750/ 1657 ÖZGEÇMİŞ Eposta:muniseseckin@hotmail.com 0(222) 239 3750/ 1657 1. Adı Soyadı : Munise SEÇKİN KAPUCU 2. Doğum Tarihi : 01.03.1982 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl

Detaylı

University Colleges. Çocuuna, ev ödevleri konusunda öyle yardm edeblrsn! Kristensen, Kitte Søndergaard. Publication date: 2010

University Colleges. Çocuuna, ev ödevleri konusunda öyle yardm edeblrsn! Kristensen, Kitte Søndergaard. Publication date: 2010 University Colleges Çocuuna, ev ödevleri konusunda öyle yardm edeblrsn! Kristensen, Kitte Søndergaard Publication date: 2010 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication Citation

Detaylı

August 28, 11 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF- DIRECTED LEARNING

August 28, 11 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF- DIRECTED LEARNING August 28, 11 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF- DIRECTED LEARNING CARD NUMBER: 1 THEME: ŞAİRLER VE SİYASET/POETS AND POLITICS LEVEL: Advanced EDUCATIVE PROJECTS: 1) Research and debate

Detaylı

U3000/U3100 Mini (Linux İşletim Sistemi Yüklü. Eee PC için) Hızlı Başlangıç Kılavuzu

U3000/U3100 Mini (Linux İşletim Sistemi Yüklü. Eee PC için) Hızlı Başlangıç Kılavuzu U3000/U3100 Mini (Linux İşletim Sistemi Yüklü Eee PC için) Hızlı Başlangıç Kılavuzu ASUS_U3000_U3100_mini.indd 1 2/2/08 4:11:37 PM TR3656 Birinci Basım Ocak 2008 Copyright 2008 ASUSTeK Computers, Inc.

Detaylı

Tu rkiye de Enflasyon Dinamikleri: Fırsatlar ve Riskler

Tu rkiye de Enflasyon Dinamikleri: Fırsatlar ve Riskler Tu rkiye de Enflasyon Dinamikleri: Fırsatlar ve Riskler Murat Ucer Turkey Data Monitor/Koç Üniversitesi 10 Nisan 2015 TUSIAD/EAF/Koc U. PANELI Sunum Akışı Enflasyonda katılık ve son dönem bozulma üzerine

Detaylı

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM ÖZEL / FASON ÜRETİM Private Label www.jeomed.com Private / Contract Manufacturing How is it performed? 01 New Products Market Research 02 Product R & D 03 Ministry of Health Operations 04 GMP Norms Production

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

Physics Education in Turkey V. ULUSAL FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK EĞİTİMİ KONGRESİ 16 / 10 / 2002 18 / 10 / 2002 ANKARA

Physics Education in Turkey V. ULUSAL FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK EĞİTİMİ KONGRESİ 16 / 10 / 2002 18 / 10 / 2002 ANKARA Physics Education in Turkey V. ULUSAL FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK EĞİTİMİ KONGRESİ 16 / 10 / 2002 18 / 10 / 2002 ANKARA Bu kaynakça çalışmasında 30 adet sözlü 5 adet poster bildiri Arş. Gör. M. Şahin BÜLBÜL

Detaylı

Seri kablo bağlantısında Windows95/98/ME'ten Windows 2000'e bağlantı Windows95/98/ME - NT4 bağlantısına çok benzer.

Seri kablo bağlantısında Windows95/98/ME'ten Windows 2000'e bağlantı Windows95/98/ME - NT4 bağlantısına çok benzer. Seri kablo bağlantısında Windows95/98/ME'ten Windows 2000'e bağlantı Windows95/98/ME NT4 bağlantısına çok benzer. Direkt Kablo desteğini Windows95/98'e yükledikten sonra, Windows95 for Direct Cable Client

Detaylı

Bahar Keçeli-Kaysılı, Ph. D. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü (0312) 363-3350/7104 bkaysili@ankara.edu.

Bahar Keçeli-Kaysılı, Ph. D. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü (0312) 363-3350/7104 bkaysili@ankara.edu. Bahar Keçeli-Kaysılı, Ph. D. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü (0312) 363-3350/7104 bkaysili@ankara.edu.tr Uzmanlık Alanları İletişim, dil gelişimi ve sosyal etkileşim

Detaylı

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT .. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY... /... AKADEMİK YILI... DÖNEMİ... /... ACADEMIC YEAR... TERM ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Mevlana Değişim Programı nın amacına

Detaylı

İNGİLİZCENİN SEVİYELERİ

İNGİLİZCENİN SEVİYELERİ İNGİLİZCENİN SEVİYELERİ A1 Beginners Elementary Dil Eylemleri Gramer Konuşma İşaretleri Kelime Hazinesi Konular Yönler; Alışkanlıkların ve rutin düzeninin Kendinden bahsetme (kişisel bilgilerin paylaşımı);

Detaylı

Okuma: Tanıdık isim ve kelimeleri, basit cümleleri örneğin; uyarı levhalarını, işaretleri, poster ve katologları okuyabilirim.

Okuma: Tanıdık isim ve kelimeleri, basit cümleleri örneğin; uyarı levhalarını, işaretleri, poster ve katologları okuyabilirim. A1 ÖĞRENCİ (Temel Seviye Kullanıcı) ANLAMA Dinleme: Kendim, ailem ve yakın çevrem hakkında tanıdık kelimeler ve en basit cümle yapılarını yavaş yavaş ve anlaşılır biçimde konuşulduğunda anlayabilirim.

Detaylı

The University of Jordan. Accreditation & Quality Assurance Center. COURSE Syllabus

The University of Jordan. Accreditation & Quality Assurance Center. COURSE Syllabus The University of Jordan Accreditation & Quality Assurance Center COURSE Syllabus 1 Course title Grammar (1)Turkish 2 Course number 2204213 Credit hours (theory, practical) 3 3 Contact hours (theory, practical)

Detaylı

Inventory of LCPs in Turkey LCP Database explained and explored

Inventory of LCPs in Turkey LCP Database explained and explored Inventory of LCPs in Turkey LCP Database explained and explored Hakan Hatipoglu Antalya, 9 October 2015 Requirements and specifications (TOR) Web based database application that will: Support Inventory

Detaylı

Determinants of Education-Job Mismatch among University Graduates

Determinants of Education-Job Mismatch among University Graduates EMLT Project Determinants of Education-Job Mismatch among University Graduates Yılmaz Kılıçaslan Anadolu University ykilicaslan@anadolu.edu.tr Nilgün Çağlarırmak Uslu Anadolu University ncaglarirmak@anadolu.edu.tr

Detaylı

Tüm dosyalar word biçiminde gönderilmelidir. Makale 2500 ile 8000 kelime arasında olmalıdır. Başlık 10 kelimeden uzun olmamalıdır.

Tüm dosyalar word biçiminde gönderilmelidir. Makale 2500 ile 8000 kelime arasında olmalıdır. Başlık 10 kelimeden uzun olmamalıdır. TÜRKÇE Biçim Makale Uzunluğu Başlık Uzunluğu Tüm dosyalar word biçiminde gönderilmelidir. Makale 2500 ile 8000 kelime arasında olmalıdır. Başlık 10 kelimeden uzun olmamalıdır. Makalenin ilk sayfası aşağıdaki

Detaylı

Program Learning Outcomes. Teaching Methods 1,4 1,3,4 A

Program Learning Outcomes. Teaching Methods 1,4 1,3,4 A COURSE INFORMATON Course Title Code Semester L+P Hour Credits ECTS Turkish Language 2 TKL 202 4 2 + 0 2 2 Prerequisites - Language of Instruction Course Level Course Type Turkish Bachelor's Degree (First

Detaylı