TÜRK SINAİ MÜLKİYET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK SINAİ MÜLKİYET RAPORU"

Transkript

1 VİZYONU IŞIĞINDA TÜRK SINAİ MÜLKİYET RAPORU Av. Dr. Cahit Suluk MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: Beyoğlu-İSTANBUL Tel: Faks: /

2 MÜSİAD Araştırma Raporları: Vizyonu Işığında Türk Sınai Mülkiyet Raporu Hazırlayan Av. Dr. Cahit Suluk Baskı ve Cilt Organize Sanayi Bölgesi Cumhuriyet Cad. No: 42 Sinpaş İş Modern İş Merkezi B Blok Başakşehir - İstanbul Tel: (0212) Fax: (0212) Yayına Hazırlayan Yavuz Türk Grafik Tasarım Mehmet Kaman Basım Yeri ve Tarihi İstanbul, Ocak 2014 ISBN Her türlü yayın hakkı MÜSİAD a aittir. MÜSİAD dan izin almak veya MÜSİAD kaynak gösterilmek suretiyle telif mevzuatı çerçevesinde alıntı yapılabilir.

3 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...5 BAŞKANDAN...7 YÖNETİCİ ÖZETİ...9 GİRİŞ...13 BİRİNCİ BÖLÜM FİKRİ MÜLKİYETE GENEL BAKIŞ 1. FİKRİ MÜLKİYET KAVRAMI FİKRİ MÜLKİYET HAKLARINI KORUMA GEREĞİ FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ YURTDIŞINDA KORUNMASI GEREĞİ...22 İKİNCİ BÖLÜM SINAİ HAKLARA İLİŞKİN TEMEL İLKELER 1. HAKKIN DOĞUMUNA İLİŞKİN İLKELER Tescil ve Tescilin Ülkeselliği Gerçek Hak Sahipliği ve Teklik İlkesi Öncelik (Rüçhan) İlkesi HAKKIN SONA ERMESİNE İLİŞKİN İLKELER Hakkın Tükenmesi İlkesi ve Paralel İthalat Süreyle Sınırlı Olma İlkesi Sessiz Kalma Nedeniyle Hak Kaybı DİĞER İLKELER Ön Kullanım Hakkı Kümülatif (Çoklu) Koruma İlkesi...34 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM SINAİ MÜLKİYET SİSTEMİNİ OLUŞTURAN UNSURLAR 1. YASAL ALTYAPI: MEVZUAT İDARİ ALTYAPI: TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ YARGISAL ALTYAPI Fikri ve Sınai Haklar Mahkemeleri (İhtisas Mahkemeleri) Bilirkişiler Avukatlar MARKA VE PATENT VEKİLLERİ EĞİTİM ALTYAPISI

4 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM SINAİ MÜLKİYET KORUMASINDA POLİTİKA BELİRLEME GEREĞİ 1. GENEL BİLGİ ÜLKELERİN FİKRİ MÜLKİYET POLİTİKALARI Gelişmiş Ülkeler Gelişmekte Olan Ülkeler TÜRKİYE NİN FİKRİ MÜLKİYET POLİTİKASI ÖRNEK OLAY ÇALIŞMASI: PATENT KORUMASININ İLAÇ FİYATLARINA ETKİLERİ...49 BEŞİNCİ BÖLÜM SINAİ MÜLKİYET UYGULAMASINDA TÜRKİYE NİN YERİ 1. GENEL BİLGİ TÜRKİYE NİN SINAİ MÜLKİYET UYGULAMASI Genel Olarak Patent Fakiri Ülke: Türkiye Markada Tescil Zengini Ülke: Türkiye Tasarım ve Faydalı Model Tescilleri ve Uygulamada Yaşanan Sorunlar İçtihat Hukukunda Yaşanan Sorunlar...60 SONUÇ VE ÖNERİLER...63 KAYNAKLAR

5 AB ABD AEA Ar-Ge BRICS DTÖ ECJ EPO EPC FTA HGK HSYK KHK KOBİ KOSGEB Marka KHK OECD OHIM OKK Patent KHK PCT SPC Tasarım KHK TBMM TPE TTK TRIPS TÜİK WEF WIPO WCT WPPT YÖK KISALTMALAR : Avrupa Birliği : Amerika Birleşik Devletleri : Avrupa Ekonomik Alanı : Araştırma - Geliştirme : Brazil, Russia, India, China and South Africa (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika) : Dünya Ticaret Örgütü : European Court of Justice (Avrupa Adalet Divanı) : European Patent Office (Avrupa Patent Ofisi) : European Patent Convention (Avrupa Patent Anlaşması) : Free Trade Agreement (Serbest Ticaret Anlaşması) : Hukuk Genel Kurulu : Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu : Kanun Hükmünde Kararname : Küçük ve Orta Boy İşletme : Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı : Markaların Korunması Hakkında KHK : Organisation for Economic Cooperation and Development (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı) : Office for Harmonisation in the Internal Market - Trademarks and Designs (İç Pazar [Marka ve Tasarım] Uyumlaştırma Ofisi) : AB-Türkiye Ortaklık Konseyi Kararı : Patent Haklarının Korunması Hakkında KHK : Patent Cooperation Treaty (Patent İşbirliği Antlaşması) : Supplementary Patent Protection (Ek Patent Koruması) : Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında KHK : Türkiye Büyük Millet Meclisi : Türk Patent Enstitüsü : Türk Ticaret Kanunu : Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights Including Counterfeit Goods (Sahte Mal Dahil Fikri Mülkiyet Haklarının Ticaretle İlgili Yönleri Anlaşması) : Türkiye İstatistik Kurumu : World Economic Forum (Dünya Ekonomik Forumu) : World Intellectual Property Organization (Dünya Fikri Mül kiyet Teşkilatı) : WIPO Copyright Treaty (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı Telif Hakları Antlaşması) : WIPO Performances and Phonograms Treaty (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı İcracılar ve Fonogramlar Antlaşması) : Yükseköğretim Kurulu 5

6

7 BAŞKANDAN Bilgi çağındaki baş döndürücü gelişmeler fikri mülkiyet hukukunda da inanılmaz değişikliklere yol açtı. Son yıllarda fikri mülkiyet haklarında hem dünyada hem de ülkemizde önemli gelişmeler yaşandı. Ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmelere bağlı olarak hukuk kuralları da değişti ve gelişti. Hukuk kurallarının ulusal nitelik taşımasına rağmen, bu alandaki değişiklikler, uluslararası anlaşmalar yoluyla büyük ölçüde milletlerarası düzeyde gerçekleşti. Deyim yerindeyse, fikri mülkiyet hukuku belirli bir ölçüde küresel bir hukuk dalı haline geldi. Bu bağlamda DTÖ/TRIPS Antlaşması ve yine 1/95 sayılı OKK, fikri mülkiyet mevzuatımızı derinden etkiledi. Bu iki metne bağlı olarak 1995 tarihinden sonra konuya ilişkin eski mevzuatımız tümüyle değişmekle kalmadı; tasarım, faydalı model, coğrafi işaret ve yeni bitki çeşitleri gibi alanlarda ilk kez hukuki düzenlemeler yapıldı. Bu nedenle 1995 yılı fikri mülkiyet mevzuatımız bakımından bir milattır. Fikri mülkiyet haklarının ekonomideki önemi karşısında ülkelerin, kendilerine özgü bir fikri mülkiyet politikası belirleyerek bu politikalarını doğru bir şekilde hayata geçirmeleri bir tercih olmaktan çıkarak zorunluluk haline gelmiştir. Ülkeler, bu politikalarını belirlerken elbette uluslararası taahhütlerine sadık kalmak durumundadır. 7

8 Elinizdeki rapor patent, marka ve tasarım gibi sınai mülkiyet haklarına özgülenmiştir. Konuya ilişkin dünyada ve ülkemizdeki gelişmelere bağlı olarak Türkiye nin sınai mülkiyet haklarına ilişkin politika önerileri dile getirilmiştir. Deyim yerindeyse politika yapıcılara bu hususa dair bir yol haritası belirlenmiştir. Bu bağlamda, raporumuzda tespitler yapılmış, sorunlar ortaya konulmuş ve bunlara ilişkin çözüm önerilerinde bulunulmuştur. Bildiğiniz gibi, ülkemizde maalesef fikri ve sınai haklar gibi konularda halen yeterince gelişme kaydedilememiş ve bu konudaki duyarlılık istenilen ölçüye ulaşamamıştır. Elinizdeki raporun bu anlamıyla, fikri mülkiyet korumasına dikkat çekmek ve konuya dair farkındalığı artırmak anlamında büyük bir fayda sağlayacağı kanaatindeyim. Bu vesileyle, raporumuzun hazırlanmasında büyük emeği olan Av. Dr. Cahit Suluk a teşekkür eder, raporumuzun ülkemize hayırlı olmasını temenni ederim. Nail Olpak Genel Başkan MÜSİAD 8

9 YÖNETİCİ ÖZETİ Bilgi toplumunda üretim ve ticaret yöntemleri, şekil değiştirerek kol gücünün yerini büyük ölçüde beyin gücü aldı. Bu çerçevede fiziki üretimin yanında fikri üretimin ekonomideki payı azımsanamayacak düzeyde arttı. Hatta gelişmiş ülkeler, yatırımlarını daha ziyade bu ikinci modele göre yapmaya başladılar. Bugün Türkiye nin yenilikçi ve katma değeri yüksek bilgiye dayalı üretime geçmesi kaçınılmaz görünmektedir. İşte tam burada sınai mülkiyetin koruması ve politikaları karşımıza çıkmaktadır. Diğer yandan sınai mülkiyet korunması ile tutarlı bir bilim ve teknoloji politikası arasında sıkı bir bağ vardır. Sınai mülkiyet korumasından beklenen yararın sağlanması, iyi bir sınai mülkiyet sistemine bağlıdır. Sağlıklı işleyen bir sınai mülkiyet sistemi, ülke ekonomisine ve hatta kültürüne önemli katkılar sağlar. Kötü işleyen bir sistem de ülkeye fayda yerine zarar verir. İyi işleyen bir sınai mülkiyet sistemi bazı yapısal unsurlara ihtiyaç duyar. Bu unsurlar şöyle sıralanabilir: 1. Hukuki Altyapı: Mevzuat 2. İdari Altyapı: Türk Patent Enstitüsü 3. Yargısal Altyapı: - Fikri ve Sınai Haklar Mahkemeleri (İhtisas Mahkemeleri) - Bilirkişiler - Avukatlar 4. Patent ve Marka Vekilleri 5. Eğitim Altyapısı 9

10 Altyapıyı oluşturan unsurlardan birinin aksaması tüm sistemin işleyişini olumsuz yönde etkiler. Bu unsurların tamamının eşgüdümünün sağlanması, sistemin iyi işlediğini gösterir. Bu nedenle altyapı unsurları ne kadar güçlüyse, o ülkenin sınai mülkiyet sistemi de o oranda güçlü olur. Çalışmamızda detaylı olarak açıklandığı üzere ülkemizde sistemi oluşturan unsurların hemen hiçbirisi iyi çalışmamaktadır. Bu olumsuz tablo rakamlara da yansımaktadır. Sözgelimi, ülkemizde 2010 yılında yerli firmalarca alınan incelemeli patent sayısının sadece 171 adette kalması bunun en açık kanıtıdır. Yine yerli firmalarımız 2011 yılında 212 ve 2012 yılında da 266 adet incelemeli patent almıştır. Buna karşılık 2010 yılında ABD firmaları Amerikan Patent Ofisi nden 107 bin patent almıştır. İyi işleyen bir fikri mülkiyet sistemi kuramayan Türkiye nin 2023 hedeflerine ulaşması mümkün görünmemektedir. Gerçekten katma değeri yüksek ve yenilikçi ürünler geliştirerek dünya pazarlarında rekabet etmediği sürece Türkiye nin 500 milyar dolar ihracat hedefi gerçekçi değildir. İyi işleyen bir fikri mülkiyet sistemine sahip olmayan bir ülke ise, yenilikçi bir ekonomiye sahip olamaz. Nasıl ki, muz Karadeniz Bölgesi nde, fındık da Akdeniz Bölgesi nde yetişmiyorsa, iyi bir fikri mülkiyet iklimi olmayan bir ülkede, yenilikçi faaliyetlere yoğunlaşılması da beklenemez. Uluslararası anlaşmalar gelişmekte olan ülkelere, belirli bir ölçüde kendi ihtiyaçlarına uygun politika belirleme imkânı vermektedir. Şöyle ki, konuya ilişkin uluslararası anlaşmalar, asgari standartları belirlediği için bu anlaşmalara taraf ülkelerin, esasen belirli bir manevra alanı vardır. İşte her ülke, kendi ihtiyaçlarını dikkate alarak bu manevra alanında kendine özgü fikri mülkiyet politikaları belirler/belirlemelidir. Bu bağlamda gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler, uluslararası taahhütlerinin elverdiği ölçüde farklı fikri mülkiyet politikaları belirleyerek bunları hayata geçirmektedir. Şunu da belirtelim ki gelişmiş ülkeler, ikili ve bölgesel serbest ticaret anlaşmalarıyla (FTA), gelişmekte olan ülkelerin bu manevra alanlarını ya daraltmakta ya da yok etmeye çalışmaktadır. 10 Türkiye nin konuya yaklaşımını, kendi ihtiyaçları belirlememektedir. Ülkemizde konuya ilişkin politikalar, büyük ölçüde AB ve ABD nin talepleri doğrultusunda belirlenmekte ve hayata geçirilmektedir. Türkiye adına süreçlerde yer alanlar, ülke adına pozisyon almak yerine, muhataplarının taleplerini dinlemek suretiyle bunları olduğu gibi hayata geçirme eğilimindedir. Özetle, Türkiye nin kendine özgü bir fikri mülkiyet politikası bulunmamaktadır. Bu durum, sistemden beklenen fayda bir tarafa, ülkemize zarar vermektedir. Çünkü fikri mülkiyet korumasının, topluma

11 bir maliyeti vardır. Bu yüzden Türkiye, acilen kendi ihtiyaçlarını nazara alarak konuya ilişkin politikalarını belirlemeli ve hayata geçirmelidir. İyi işleyen bir fikri mülkiyet sisteminin kurulabilmesi için ihtiyaç duyulan unsurlara dönük olarak görüş ve önerilerimiz raporun Sonuç ve Öneriler başlığı altında belirtilmiştir. Bu çerçevede alınması gereken önlemler listesi şöyle özetlenebilir: 1. KHK lardan oluşan sınai mülkiyet mevzuat altyapısı tamamen değiştirilerek bu alan kanunla düzenlenmelidir. Bu çerçevede bir Fikri Mülkiyet Kanunu tercihi yapılabilir. 2. Fikri mülkiyet sistemine bir bütün olarak yaklaşılmalı ve telif hakları ile sınai haklar tek çatı altında toplanmalıdır. Bu çerçevede bir Fikri Mülkiyet Ofisi kurulmalıdır. Bu model tercih edilse de edilmese de acilen TPE nin nitelikli uzman ihtiyacı giderilmelidir. 3. Ülke genelinde fikri ve sınai haklar (ihtisas) mahkemeleri yaygınlaştırılmalıdır. Bu çerçevede bölge ihtisas mahkemeleri tercihi yapılabilir. Yine Yargıtay da bir Fikri Mülkiyet Dairesi kurulmalıdır. 4. Patent ve marka vekilliği kurumu ıslah edilmelidir. Bu çerçevede bir meslek yasası çıkarılarak bu alan yasal statüye kavuşturulmalıdır. Özellikle de vekillik müessesesi disipline edilmelidir. 5. Sınai mülkiyet eğitimi ikiye ayrılmalıdır: i) marka-patent uzmanı, marka-patent vekili, bilirkişi ve avukat gibi kişilerin eğitimi, Türkiye de kurulacak Fikri Mülkiyet Akademisi nde sağlanmalıdır. ii) Hâkim-savcı ve eğitmenlerin eğitimi ise yurtdışında gerçekleştirilmelidir. 6. Üniversitelerde Fikri Mülkiyet Hukuku, anabilim dalı haline getirilmelidir. 7. Orta ve uzun vadede iyi bir eğitim altyapısı için Fikri Mülkiyet Enstitüsü kurulmalıdır. Bu yapılanmada Max Planck, Queen Mary ve Pierce Law gibi merkezler model alınabilir. 8. Yenilikçi kültürü tüm topluma yaymak adına farkındalık oluşturacak programlar geliştirilmelidir. Bu bağlamda dizi toplantılar ve hatta kamu spotu gibi projeler hayata geçirilebilir. 11

12

13 GİRİŞ İçinde yaşadığımız bilgi çağında kavramlar, anlam kaymasına uğradı. Globalleşme, küresel ticaret ve internet gibi olgular hayatımızda çok büyük yeniliklere ve değişikliklere yol açtı. Ekonomi, kültür, edebiyat ve eğitim gibi yaşamımızın neredeyse her alanında deyim yerindeyse küçüklü büyüklü depremler oluştu. Bilgi toplumunda üretim ve ticaret yöntemleri şekil değiştirerek, kol gücünün yerini büyük ölçüde beyin gücü aldı. Tüm bu gelişmeler bilgi sermayesi ve bilgi ekonomisi kavramlarını doğurdu. Günümüzde bilgi, metalaştı ve mülkiyete konu oldu. Bilgi toplumunda bilgi, sermayedir. Bu toplumlarda zenginlik esas itibariyle bilgiyle ölçülür. Bilgiyi üreten, hakkıyla koruyan ve kullananlar dünyanın zenginleridir. Zenginlik ise ekonominin yanında kültür, edebiyat ve sanat gibi yaşamın her alanını kuşatır. Çalışmamızın sınırlarını aşmamak adına burada bilgiye, ekonomik açıdan yaklaşacağız. Değerli varlıklarımızı daima en güvenli şekilde koruruz. Günümüzde zenginlik, büyük ölçüde bilgiye dayalıdır. Bugün bilgi sahipleri, bilginin korunması için çok yoğun çaba sarf ediyor. Bilginin inanılmaz derecede değer kazanması, yasa koyucuları da harekete geçirdi. Bu çalışmada sınai haklar, bilgi sermayesi/varlığı/serveti olarak ele alındı. Bu çalışma, bilgi sermayesini koruyucu hukuk kurallarına, yani fikri mülkiyet hukukunun bir alt dalı olan sınai mülkiyet haklarına özgülendi. Çalışmamızda, ekonomik yaşamımızın temel unsurlarından biri haline gelen marka, patent ve tasarım gibi sınai haklar tanıtıldı. Telif hakları ayrı bir incelemeyi gerektirdiği için çalışmanın dışında tutuldu. Hukuk kurallarının ulusal nitelik taşımasına rağmen, fikri mülkiyet alanındaki değişiklikler uluslararası anlaşmalar yoluyla büyük ölçüde milletlerarası düzeyde oldu. Deyim yerindeyse, fikri mülkiyet hukuku belirli ölçüde küresel bir hukuk dalı haline geldi. Bu bağlamda dünya ticaretini düzene sokma düşüncesiyle 1994 yılında 13

14 Dünya Ticaret Örgütü nü (DTÖ) kuran anlaşmanın eklerinden Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Antlaşması (TRIPS) ve yine AB-Türkiye arasında Gümrük Birliği ni kuran 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı (OKK), fikri mülkiyet mevzuatımızı derinden etkiledi. Bu iki metne bağlı olarak 1995 tarihinden sonra konuya ilişkin eski mevzuatımız tümüyle değişmekle kalmadı; tasarım, faydalı model, coğrafi işaret ve yeni bitki çeşitleri gibi alanlarda ülkemizde ilk kez hukuki düzenlemeler de yapıldı. Bu nedenle 1995 yılı fikri mülkiyet mevzuatımız bakımından bir milattır. Fikri mülkiyet haklarının ekonomideki önemi karşısında artık her ülkenin, kendine özgü bir fikri mülkiyet politikası belirleyerek, bu politikalarını doğru bir şekilde hayata geçirmeleri, bir tercih olmaktan çıkarak zorunluluk haline geldi. Ancak bu yapılırken uluslararası taahhütler dikkate alınmalıdır. Başka bir deyişle ülkeler, kendilerine özgü fikri mülkiyet politikalarını geliştirirken birtakım uluslararası sınırlamalar ve dolayısıyla asgari kurallarla bağlı olduklarının bilinciyle hareket etmelidir. Bu perspektiften hareketle çalışmamızda Türkiye bakımından politika önerileri getirilecektir. Elinizdeki çalışmada, öncelikle fikri mülkiyet hakları tanıtılacaktır. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin konuya yaklaşımı ele alınacaktır. Daha sonra sınai mülkiyet sistemini oluşturan unsurlar üzerinde durulacak; bu yapılırken Türkiye özelinde bu unsurlar incelenecektir. Bu bağlamda Türk sınai mülkiyet sistemindeki yapısal sorunlar irdelenecek ve bu sorunların giderilmesi için somut öneriler getirilecektir. 14

15 Birinci Bölüm FİKRİ MÜLKİYETE GENEL BAKIŞ 1. FİKRİ MÜLKİYET KAVRAMI Fikri mülkiyet (intellectual property); telif hakları ve sınai haklar olmak üzere iki gruba ayrılır. Telif hakları (copyrights) kendi içinde dört ana kategoriye ayrılır: i) İlim ve edebiyat eserleri, ii) Musiki eserleri, iii) Güzel sanat eserleri, iv) Sinema (işitsel-görsel) eserleri. Hususiyet taşıyan telif unsurlarından doğan haklar münhasıran sahiplerine ait olup, belirli sürelerle sınırlı olmak üzere, üçüncü kişiler izinsiz bir şekilde bu hakları kullanamaz. Sınai haklar (industrial property rights) ise patent, marka ve tasarım gibi unsurları kapsayan bir üst kavramdır. Bu haklar; sanayi ve tarımdaki buluş, yenilik, tasarım ve özgün çalışmaların ilk uygulayıcıları ile marka ve ticaret unvanı gibi ayırt edici ad ve işaretleri taşıyan ürünleri üretmek ve satmak gibi yetkileri belirli sürelerle sahiplerinin tekeline bırakan gayri maddi haklardır. Telif hakları, patentler, faydalı modeller, tasarımlar, markalar, coğrafi işaretler, yeni bitki çeşitleri, entegre devre topografyaları, biyoteknoloji, gen teknolojisi, bilgisayar programları, veri tabanları ve hatta ticari sırlar fikri mülkiyet şemsiyesi altındadır. Kavram giderek genişleme eğilimindedir. Örneğin, son zamanlarda uluslararası arenada folklor, biyoçeşitlilik, geleneksel bilgi ve hatta nanoteknoloji bu bağlam- 15

16 da yoğun olarak tartışılmakta ve bu konularda ulusal ve uluslararası düzeyde yeni kurallar kabul edilmektedir. Ayrıca fikri mülkiyetin, rekabet ve haksız rekabet gibi alanlarla da sıkı ilişkisi vardır. Fikri mülkiyet hakları, maddi varlığa sahip olmama, somutlaştığı eşyadan farklı ve süreyle sınırlı olma gibi özellikleriyle eşya mülkiyetinden ayrılır. Ev, otomobil, çanta, masa ve elbise gibi maddi bir eşyanın sahibi o eşyayı, genel kanuni sınırlamalara uymak kaydıyla dilediği gibi kullanabilir, başkasına verebilir ya da tahrip/yok edebilir. Eşya mülkiyetinde yasal koruma için bir süre sınırlaması da bulunmamaktadır. Buna karşılık patent, marka, tasarım, müzik, sinema ve güzel sanat eseri gibi fikri mülkiyet haklarında durum oldukça farklıdır. Fikri mülkiyet hakları, hukukun diğer alanlarından farklı, kendine özgü (sui generis) niteliklere sahiptir. Fikri mülkiyetin özellikleri dikkate alınmaksızın düz mantıkla, bu alana ilişkin problemlere çözüm üretilemez. Bu özellikler şöyle özetlenebilir: a. Fikri ürünler, eşyadan farklı olarak maddi bir varlığa sahip değildir, yani soyuttur. Örneğin bir şarkı, resim ya da teknik bir problemi çözen buluş düşüncesi elle tutulamaz. Fikri ürünler; özgün bir ürün, çizgi, şekil, desen, renk kompozisyonu, güzel sesler, tınılar, bir şiir ya da hikâye olarak dış âleme yansır. b. Maddi (eşya) mülkiyetten farklı olarak, fikri mülkiyete konu haklar ülkesel düzeyde korunur (ülkesellik ilkesi). Bir eşya, örneğin çanta, hangi ülkeye götürülürse götürülsün, o çantanın sahibinin kim olduğu tartışılmaz; yani her ülkede çanta kime aitse o kişinin çanta üzerindeki mülkiyeti korunur. Buna karşılık, fikri bir ürün A ülkesinde korunurken aynı fikri ürün B ülkesinde değişik gerekçelerle ya sınırlı olarak korunur ya da hiç korunmayabilir. Bazen de söz konusu fikri ürün farklı ülkelerde farklı kişilere ait olabilir. Yine aynı fikri ürün değişik ülkelerde farklı koruma şartlarına ve sürelerine tabi olabilir. Patent, marka ve tasarım gibi tescile bağlı sınaî haklar bakımından hangi ülkede koruma isteniyorsa, o ülkede bu hakların tescili kural olarak zorunludur. Yani bu hakların üçüncü kişilere karşı koruma altına alınabilmesi, kural olarak ilgili ülkede yapılacak tescille mümkündür. Bununla birlikte, kural olarak telif haklarının korunması bakımından tescil gerekli değildir. 16 c. Maddi mülkiyetten farklı olarak, fikri mülkiyet hakları süreye tabidir. Yani bu haklar belirli sürelerle sınırlı olmak üzere korunurlar. Sözgelimi, ülkemizde telif hakları, eser sahibinin yaşamı boyu + 70 yıl korunur. Tescile tabi haklardan olan patentler 20 yıl, faydalı modeller 10 yıl, markalar 10 yılda bir yenilenmek kaydıyla süresiz, tasarımlar beşer yıllık dönemler halinde yenilenmek kaydıyla

17 25 yıl korunur. Süreler dolunca bu haklar kural olarak kamuya mal olur ve bunlardan üçüncü kişilerin yararlanması serbest hale gelir. d. Fikri ürün, somutlaştığı eşyadan farklı bir varlığa sahiptir. Bu nedenle de farklı bir hukuki rejime tabidir. Örneğin, maddi bir varlığı bulunan kitap nüshası eşya hukukuyla korunur. Buna karşılık kitapta cisimleşmiş fikri ürün, yani eser, fikri mülkiyet hukukunun ilgi alanına girer. Bu nedenle bir kitap nüshasını (eşyayı) satın alan kimse sadece o kitap nüshasına sahiptir. O kişi aynı zamanda kitapta somutlaşmış eseri, yani fikri ürünü satın almamıştır. Bu nedenle o kişi, söz konusu kitaptan faydalanabilir, piyasadan satın aldığı orijinal nüshaları başkalarına satabilir. Ancak kitabı çoğaltarak piyasaya süremez. Aksi halde telif hakkı ihlali nedeniyle korsan durumuna düşer. Yine bir tabloyu satın alan kişi, kural olarak sadece tablonun maddi mülkiyetine sahiptir. O tablo üzerindeki fikri ürünün mülkiyeti onu meydana getiren ressamda kalır. Benzer durum patentli ve markalı ürünler bakımından da geçerlidir. e. Fikri ürün, kullanılmakla tükenmez. Örneğin, bir buluşun somutlaştığı mutfak robotu ne kadar çok sayıda üretilirse üretilsin buluş tükenmez. Benzer şekilde bir romanın ne kadar çok baskısı yapılırsa yapılsın romanda somutlaşmış fikri ürün, yani eser tükenmez. Sadece fikri ürünün somutlaştığı mal ya da nüsha üzerindeki hak tükenir. Buna tükenme ilkesi denir. Ülkelerin tükenme ilkesi konusundaki tercihlerine bağlı olarak sonraki satışlar için hak sahibinden yeniden izin almak gerekir veya gerekmez. Bu konu aşağıda Hakkın Tükenmesi İlkesi başlığı altında detaylandırılacaktır. f. Fikri mülkiyet hakları kural olarak devir, lisans, rehin ve haciz gibi hukuki işlemlere konu olabileceği gibi mirasla da intikal eder. Demek ki, ticari değeri olan bu haklar alınıp satılabilir. g. Fikri mülkiyet hakları, sahibine tekel niteliğinde mutlak yetkiler verir. Yani hak herkese karşı ileri sürülebilir. İlgili hak, ticari amaçla sadece hak sahibi veya onun izin verdiği kişiler tarafından kullanılabilir. Tekelci niteliklerine rağmen bu hakların korunması yeni ve özgün çalışmaları tetiklediği için uzun vadede ülke ekonomisini rekabetçi bir yapıya kavuşturur. Benzer şekilde edebi ve kültürel sahadaki yeni çalışmalar da toplumu geliştirir. Yasa koyucular teknik, ekonomik, edebi ve kültürel sahalarda yapılan fikri üretimi teşvik etmek amacıyla bu hakların sahiplerine, belirli sürelerle sınırlı olmak kaydıyla, tekelci yetkiler vermeyi göze alır. 17

18 Tablo 1.1. Fikri Mülkiyet Hakları Şeması 1 FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI TELİF HAKLARI SINAİ MÜLKİYET HAKLARI İlim ve Edebiyat Eserleri (Bilgisayar Programları Dahil) Patentler Musiki Eserleri Faydalı Modeller Güzel Sanat Eserleri Tasarımlar Sinema Eserleri Markalar İşleme ve Derleme Eserler (Eser Niteliğindeki Veri Tabanları Dahil) Coğrafi İşaretler BAĞLANTILI HAKLAR Entegre Devre Topografyası İcracı Sanatçıların Hakları Yeni Bitki Çeşitleri İcrayı Organize Eden Müteşebbislerin Hakları Biyoteknolojik Buluşlar Fonogram Yapımcılarının Hakları Ticaret Unvanları ve İşletme Adları Film Yapımcılarının Hakları Alan Adları Radyo - TV Kuruluşlarının Hakları Ticari Sırlar Sui-Generis Veri Tabanı Yapımcılarının Hakları Know - How lar 18 1 Bu şema için bkz. Sami Karahan, Cahit Suluk, Tarih Saraç, Temel Nal, Fikri Mülkiyet Hukukunun Esasları, 3. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2011, s. 3.

19 Şekil 1.1. Bir Ürün Üzerinde Fikri Mülkiyet Haklarının Gösterilmesi 2 ENTEGRE DEVRE TOPOGRAFYASI (Entegre üzerindeki bağlantı şekilleri) TELİF (Çalınan müzik) MARKA (Nokia, Motorola, Sony) PATENT (İç teknik) ENDÜSTRİYE TASARIM (Dış görünüm) FAYDALI MODEL (Tele + Kamera ) TİCARET UNVANI (Nokia Corporation) İŞLETME ADI (Nokia Finland) 2. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARINI KORUMA GEREĞİ Bilgi teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeler nedeniyle sanayi toplumu, yerini bilgi toplumuna bıraktı. Bugün üretim, hammadde ve fiziki performans gibi unsurlardan ziyade bilgiye dayanır. Diğer yandan fikri üretim, kol gücüyle yapılan üretimin de lokomotifidir. Bir toplumun ekonomik, kültürel ve sosyal açılardan kalkınması büyük ölçüde fikri üretimine bağlıdır. Her anlamda üretemeyen, sadece tüketen toplumlar, bir süre sonra üreten toplumların tutsağı haline gelir. Günümüzde üretilen yeni bilgiyi takip ederek üretim yapamayan az gelişmiş ülkeler ile gelişmiş ülkeler arasındaki makas hızla açılıyor. Ülkelerin mali hazineleri kadar fikir hazineleri de hukuken korunmalıdır. Fikri ürünler toplumun bilgi sermayesidir. Günümüzde fikri mülkiyet haklarını gereği ve yeteri kadar korumayan toplumlar ekonomi, sosyal, kültürel ve uluslararası alanlarda önemli sorunlar yaşıyor. Bu sorunların üstesinden gelebilmenin ön şartlarından biri ve belki de en önemlisi, fikri mülkiyet korumasının gelişmesi ve kurumsallaşmasıdır. Ancak bu korumadan fayda sağlayabilmek için iyi bir fikri mülkiyet sistemine ihtiyaç vardır. Nitekim iyi işleyen ekonomilerin, iyi derecede fikri mülkiyet sistemine sahip olması bir tesadüf değildir. Fikri mülkiyet koruması ile tutarlı bir bilim ve teknoloji politikası arasında sıkı bir bağ vardır. Ayrıca sanayileşme ve insan hakları alanlarında elde edilecek gelişmeler fikri mülkiyet hakları alanındaki gelişmelerin de bir ön şartı olarak görülmektedir. 2 Bu şema için bkz. Karahan, Suluk, Saraç, Nal, s

20 Nitekim 1948 tarihli Evrensel İnsan Hakları Beyannamesinin 27. maddesinde fikri mülkiyet hakları, temel nitelikteki insan haklarından biri olarak kabul edilmiştir. Bugün ulusal, bölgesel ve uluslararası pazarlarda en çok ticareti yapılan ürünler arasında fikri ürünler de vardır. Bu nedenle WIPO, fikri mülkiyet haklarını, ticaretin motor yağına benzetir. Artık müzik, sinema, edebiyat ve bilgisayar programları birer endüstri kolu haline gelmiştir. Büyük markaların ekonomik değerleri ise bazı ülkelerin milli gelirlerinden daha fazladır verilerine göre, Apple ın marka değeri 87,3 milyar doları bulmuştur. Ardından sırasıyla 58,8 milyar dolar ile Samsung, 52,1 milyar dolar ile Google, 45,5 milyar dolar ile Microsoft ve 42,3 milyar dolar ile Wallmart gelmektedir. Dikkat edilirse Wallmart hariç, listedekilerin tamamı teknoloji firmasıdır. Serbest piyasa ekonomisinin sağlıklı işleyebilmesi, fikri mülkiyet korumasına bağlıdır. Zira pazar ekonomilerinde yeni ve özgün üretim yapanlar, bunların sonuçlarının kendilerine dönmesini bekler. Aksi takdirde fikri üretime yönelik motivasyon büyük ölçüde azalır. Fikri mülkiyet koruması insan yaratıcılığını kamçılar. Kabiliyetli insanları tanıtarak onları toplumda ön plana çıkarır. Durum tarihte yaşanan bir olayla şöyle örneklenebilir: 1873 yılında Viyana da yapılan icatlar fuarına, ticari açıdan getirisi olan fikirlerinin, diğer ülkeler tarafından çalınması ve sömürülmesi korkusuyla buluş sahipleri sergiye katılmayı reddetmiştir. Böylece fuar başarısız olmuştur. Bu başarısızlıktan ders çıkaran zamanın Avusturya Kralı, buluşların korunmasını temin etmek için uluslararası bir konferans düzenler. Fikri mülkiyetin öncü belgeleri niteliğindeki 1883 tarihli Paris ve 1886 tarihli Bern Anlaşmalarının kabul edilmesini sağlayan bu konferanstır. Anılan anlaşmalar, fikri mülkiyetin iki temel taşı olup halen yürürlüktedir. Fikri mülkiyet koruması; bilgi, kültür ve eğlence gibi alanlardaki paylaşımı sağlar ve bunun sonucunda ekonomik ve sosyal kalkınma için lokomotif işlevi görür. Sonuçta verimlilik ve üretkenlik artar. Fikri mülkiyet korumasının temel amacı, özgün üretimi teşvik ederek toplumun geleceğini garanti altına almaktır. Marifet iltifata tabidir prensibi gereği, yetersiz fikri mülkiyet koruması yeni eser üretimini, buluş ve yenilik yapma şevkini kırar. En azından yetersiz koruma, taklide ve düşük kalitede üretime yol açar. Yine böyle bir ortam, yabancı sermayeyi ürkütür. Zira yabancı sermaye, geleceği ülkede fikri mülkiyet haklarına güvence arar. Sonuçta yeterli korumanın olmayışı, o toplumun diğer toplumlarla olan sosyal, kültürel ve ekonomik rekabetini olumsuz yönde etkiler. 20 Fikri mülkiyet koruması bilgi paylaşımını da tetikler. Bir buluş, sonraki araştırma ve buluşlar için yeni bir basamak teşkil eder. Patent kelimesi, açık olmak, mührü açmak anlamına gelir. Bir patent başvurusunda tarifname, buluşu tam bir açıklıkla

21 anlatmalıdır. Aksi halde buluşa patent belgesi verilmez; verilse dahi bu belge daha sonra talep halinde mahkemelerce hükümsüz kılınır. Bu kuralın amacı, buluş sahibini buluşla ilgili bilgiyi toplumla tam olarak paylaşmaya zorlamaktır. Zira buluş sahibi, buluşunu kamuoyu ile paylaştığı için kendisine buluş üzerinde 20 yıl süreyle tekel verilir. Diğer yandan bilgiyi paylaşmak istemeyene ödül de yoktur. Buluş sahibi, başarılı olabiliyorsa buluşunu ticari sır olarak daha uzun bir süre saklayabilir. Örneğin, Coca Cola içeceğinin özü, 1886 tarihinden beri ticari sır yasalarıyla (Türkiye de haksız rekabet kurallarıyla) koruma altındadır. Yukarıdaki bilgiler ışığında fikri mülkiyet korumasının amaçları/nedenleri şöyle özetlenebilir: a) Zihni üretkenliğin toplum tarafından tanınması, b) Adil bir rekabet düzeni kurularak buluş ve yenilik faaliyetinin özendirilmesi, c) Teknolojik ve kültürel ilerlemenin desteklenerek fikir işçilerinin ödüllendirilmesi, d) Ekonomik büyümenin ve istihdamın desteklenmesi, e) Kamusal bilgi ve kültür hazinesinin zenginleştirilmesi, f) Ar-Ge sonuçlarının açıklanarak teknik bilginin yaygınlaştırılması, g) Yabancı sermayenin çekilmesi, h) Uluslararası ilişkiler. Bu amaçlara ulaşmak için buluş ve yenilik sahiplerine yasalarda öngörülen sürelerle tekel (monopol) hakkı tanınır. Öngörülen süre içinde söz konusu buluşu ya da yeniliği sadece hak sahibi veya onun izin (lisans) verdiği kişiler ticari amaçla kullanabilir. Bu tekelci hak ise, mal ve hizmet piyasalarında rakip şirketlere karşı büyük avantajlar sağlar. Örneğin, bir Türk göz doktoru tarafından geliştirilen ve 2006 yılında Cenevre de dünya buluş şampiyonu olan otomobiller için far buluşunun patentine sahip olan otomobil firması büyük bir avantaj yakalamıştır. Çünkü bu buluş, uzun ve kısa far ihtiyacını, kullanıcının hiçbir kontrol düğmesini kullanmadan, yani otomatik olarak giderecek kadar önemli bir yeniliktir. Fikri mülkiyet koruması, hak sahibinin bireysel çıkarları ile toplumun menfaatlerini maksimum düzeyde dengelemelidir. Toplum, buluş veya özgün tasarım sahibine geliştirdiği ürün için belirli bir süreyle tekel imkânı sunar. Tekelleşmenin bir sonucu olarak da ilgili ürüne toplum daha fazla bedel öder. Çünkü tekelleşme fiyatları artırır. Toplum bu bedeli, yapılan buluşu ya da özgün tasarımı ödüllendirerek yenilerinin geliştirilmesi 21

FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI. Dr. Deniz ŞENYAY ÖNCEL deniz.oncel@deu.edu.tr

FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI. Dr. Deniz ŞENYAY ÖNCEL deniz.oncel@deu.edu.tr FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI Dr. Deniz ŞENYAY ÖNCEL deniz.oncel@deu.edu.tr İÇERİK Genel Olarak Fikri Mülkiyet Hukuku Fikri Mülkiyet Hukukunun Temel İlkeleri Fikri Mülkiyet Sisteminin Ana Unsurları Tarihçe

Detaylı

MSİ 2050 FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI FİKRİ MÜLKİYET SİSTEMİ

MSİ 2050 FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI FİKRİ MÜLKİYET SİSTEMİ MSİ 2050 FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI FİKRİ MÜLKİYET SİSTEMİ Dr. Deniz ŞENYAY ÖNCEL deniz.oncel@deu.edu.tr FİKRİ MÜLKİYET SİSTEMİNİN ANA UNSURLARI Ekonomide verimliliği arttırmak için yenilikçi politikalar

Detaylı

Sınai Mülkiyet Hakları, Önemi,

Sınai Mülkiyet Hakları, Önemi, Sınai Mülkiyet Hakları, Önemi, İçerik Genel Bakış Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Türk Patent Enstitüsü ve Görevleri Eskiden hammadde kaynaklarına ve sermaye birikimine sahip olan ülkeler güç ve kontrol

Detaylı

PATENTLER YAZILIM PATENTLERİ

PATENTLER YAZILIM PATENTLERİ PATENTLER YAZILIM PATENTLERİ Ümit Yerli Patent Vekili Program Süre: 120 DK Fikri haklar Patent, kriterler, sağladığı haklar. Telif Tarifname, örnek başvurular Başvuru süreci, yurt dışında patent tescili

Detaylı

6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU

6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU 6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU Av. Dr. Cahit SULUK suluk@suluk.com.tr 08 Şubat 2017 İstanbul Ticaret Odası ŞİRKET VARLIKLARI MADDİ VARLIKLAR Donanım Ekipman Makine- araç gereç Bina Araç- vasıta Stok

Detaylı

FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI. Dr. Deniz ŞENYAY ÖNCEL deniz.oncel@deu.edu.tr

FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI. Dr. Deniz ŞENYAY ÖNCEL deniz.oncel@deu.edu.tr FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI Dr. Deniz ŞENYAY ÖNCEL deniz.oncel@deu.edu.tr FİKRİ MÜLKİYET SİSTEMİNİN ANA UNSURLARI Ekonomide verimliliği arttırmak için yenilikçi politikalar gerekir. Sürdürülebilir

Detaylı

FİKRİ MÜLKİYET VE TEKNOLOJİK GELİŞME

FİKRİ MÜLKİYET VE TEKNOLOJİK GELİŞME FİKRİ MÜLKİYET VE TEKNOLOJİK GELİŞME Uğur G. YALÇINER YALÇINER Danışmanlık ve Dış Ticaret Ltd. Şti. ODTÜ TEKPOL Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi Türk Patent Enstitüsü Kurucu Başkanı FİKRİ MÜLKİYET VE TEKNOLOJİK

Detaylı

Endüstriyel Tasarım Tescilinde Yenilik ve Ayırt Edici Nitelik Değerlendirmesi. İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı Bölümü, Beytepe Kampusu 06800 Ankara,

Endüstriyel Tasarım Tescilinde Yenilik ve Ayırt Edici Nitelik Değerlendirmesi. İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı Bölümü, Beytepe Kampusu 06800 Ankara, Endüstriyel Tasarım Tescilinde Yenilik ve Ayırt Edici Nitelik Değerlendirmesi Öğr. Gör. Dr. Gülçin Cankız ELİBOL Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı Bölümü, Beytepe

Detaylı

---------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- PATENT NEDİR? BULUŞLARIN PATENT İLE KORUNMASININ AMAÇLARI PATENT TESCİLİ İÇİN GEREKLİ KRİTERLER İNCELEMELİ/İNCELEMESİZ PATENT PATENT

Detaylı

MARKA GENEL BİLGİLER

MARKA GENEL BİLGİLER MARKA GENEL BİLGİLER 1 Sunum İçeriği Markanın tanımı ve çeşitleri Mutlak ve nispi red nedenleri Başvuru şartları ve şekli Başvurunun incelenmesi ve tescil süreci 2 MARKA NEDİR? Bir işletme tarafından üretilen

Detaylı

E-BÜLTEN.

E-BÜLTEN. İCAT TAM ÇIKARMANIN ZAMANI E-BÜLTEN Ülkelerin ekonomik gelişmelerini değerlendirmek için kullanılan ölçütlerden biri de kişi başına düşen millî gelir dir. Kişi başına düşen millî gelirin 10.000 Amerikan

Detaylı

TEKNOKENT ŞİRKETLERİ İÇİN FİKRİ SINAİ HAKLAR BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

TEKNOKENT ŞİRKETLERİ İÇİN FİKRİ SINAİ HAKLAR BİLGİLENDİRME TOPLANTISI TEKNOKENT ŞİRKETLERİ İÇİN FİKRİ SINAİ HAKLAR BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Nihan Ertüzün Gökcan Patent ve Marka Vekili Ankara Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi FİKRİ HAKLARIN TANIMI Fikir ürünlerini oluşturan

Detaylı

Sınai Mülkiyet Kanunu ile Gelen Yenilikler 2017

Sınai Mülkiyet Kanunu ile Gelen Yenilikler 2017 Sınai Mülkiyet Kanunu ile Gelen Yenilikler 2017 Sınai Mülkiyet Kanunu meclisten geçmiştir. Tüm sınai hakları tek bir çatı altında toplamış olan ve geleneksel ürün adlarını içeren yeni Sınai Mülkiyet Kanunu

Detaylı

FSH BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI 28.12.2015

FSH BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI 28.12.2015 FSH BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI 28.12.2015 Yrd. Doç. Dr. Selin ÖZDEN MERHACI Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Fikri ve Sınai Haklar Araştırma ve Uygulama Merkezi FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI (FİKRİ VE SINAİ

Detaylı

Gayrimaddi Haklar ve Vergilendirilmesi

Gayrimaddi Haklar ve Vergilendirilmesi Gayrimaddi Haklar ve Vergilendirilmesi Musa YILDIRIM Gelirler Başkontrolörü GAYRİMADDİ HAKLAR ve VERGİLENDİRİLMESİ Fikri Haklar (Telif Hakları) Marka, Patent, Faydalı Model, Tasarım Teknik Bilgi (Know-How)

Detaylı

6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU HAKKINDA BİLGİ NOTU

6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU HAKKINDA BİLGİ NOTU 6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU HAKKINDA BİLGİ NOTU ENİS KAYSERİLİOĞLU İLERİ ARAŞTIRMALAR KOORDİNATÖRLÜĞÜ MEVZUAT ANALİZ BİRİMİ 11 OCAK 2017 6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU HAKKINDA Bilgi Notu 11 Ocak

Detaylı

Fikri mülkiyet, ulusal bir düzeyde değil, aslında evrensel bir düzeyde kullanılır.

Fikri mülkiyet, ulusal bir düzeyde değil, aslında evrensel bir düzeyde kullanılır. Fikri mülkiyet, ulusal bir düzeyde değil, aslında evrensel bir düzeyde kullanılır. Telif hakları ile korunan malzemeleri içeren video kasetleri ve CD ler artan sayıdaki ülkede pazarlanmakta; Coca- Cola

Detaylı

TASARIMLARIN ULUSLAR ARASI BAŞVURUSU, TESCİLİ VE KORUNMASI

TASARIMLARIN ULUSLAR ARASI BAŞVURUSU, TESCİLİ VE KORUNMASI TASARIMLARIN ULUSLAR ARASI BAŞVURUSU, TESCİLİ VE KORUNMASI Av. Dr. Cahit SULUK, E-Mail: csuluk@hotmail.com I. GİRİŞ Fikri mülkiyet haklarında, esas itibariyle ülkesel koruma ilkesi kabul edilmiştir. Yani

Detaylı

TÜRKİYE DE FİKRİ HAKLAR YÖNETİMİ KÜLTÜRÜ VE GELİŞİMİ

TÜRKİYE DE FİKRİ HAKLAR YÖNETİMİ KÜLTÜRÜ VE GELİŞİMİ TÜRKİYE DE FİKRİ HAKLAR YÖNETİMİ KÜLTÜRÜ VE GELİŞİMİ Ceren Pala Okat Fikri Haklar Yöneticiliği "Fikri Haklar Yönetimi" Paneli TÜSİAD Genel Sekreterliği Konferans Salonu 14 Haziran 2012 Akış Fikri Haklar

Detaylı

PATENT MALİYETLERİ ve TEŞVİK SİSTEMLERİ

PATENT MALİYETLERİ ve TEŞVİK SİSTEMLERİ PATENT MALİYETLERİ ve TEŞVİK SİSTEMLERİ 09 Kasım 2008 TPE - Ankara Mehmet Nurşad SÖZER Patent Uzmanı mehmet.sozer@tpe.gov.tr PATENT MALİYETLERİ Patent Maliyetleri Ulusal Patentler Faydalı Model İncelemesiz

Detaylı

Madrid Protokolüne göre başvuru sistemi, 6769 sayılı Kanunun içinde düzenlenmiştir.

Madrid Protokolüne göre başvuru sistemi, 6769 sayılı Kanunun içinde düzenlenmiştir. 1.MARKA Uluslararası Marka Tescil İşlemleri Markalar, Paris Sözleşmesinin temel ilkelerinden olan ülkesellik prensibi gereği, yalnızca tescil edildikleri ülkelerde geçerlidir. Farklı bir ifadeyle, Türkiye

Detaylı

MÜLKİYET, FİKRİ MÜLKİYET, PATENT VE AVRUPA PATENTİ

MÜLKİYET, FİKRİ MÜLKİYET, PATENT VE AVRUPA PATENTİ MÜLKİYET, FİKRİ MÜLKİYET, PATENT VE AVRUPA PATENTİ Genel Mehmet Akif HAKAN * Mülkiyeti, kişiye kanunların öngördüğü sınırlar içinde, sahibi olduğu maldan ve malın hukuki ve doğal ürünlerinden yararlanma

Detaylı

SINAİ MÜLKİYET KANUNU İLE GELEN YENİLİKLER

SINAİ MÜLKİYET KANUNU İLE GELEN YENİLİKLER SINAİ MÜLKİYET KANUNU İLE GELEN YENİLİKLER 1964 den beri Sınai Mülkiyet Kanunu ile Gelen Yenilikler: Sınai Mülkiyet Kanunu meclisten geçmiştir. Tüm sınai hakları tek bir çatı altında toplamış olan ve geleneksel

Detaylı

Marka Koruması! Neden, Nasıl?

Marka Koruması! Neden, Nasıl? 2008 NİSAN -SEKTÖREL Marka Koruması! Neden, Nasıl? Pınar ELMAS Marka Nedir? Marka, bir mal veya hizmetin bir başka mal veya hizmetten ayırt edilmesini sağlayan kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller,

Detaylı

TÜRKİYE DE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ KORUNMASI : ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLARA ETKİLER RAPORU

TÜRKİYE DE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ KORUNMASI : ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLARA ETKİLER RAPORU TÜRKİYE DE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ KORUNMASI : ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLARA ETKİLER RAPORU Güldem Berkman YASED Fikri Ve Sınai Mülkiyet Hakları Çalışma Grubu Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi YATIRIMLARIN

Detaylı

ÖNSÖZ... vii KISALTMALAR... xix GİRİŞ...1 I- KONUNUN TAKDİMİ...1 II- BİLGİ-İŞLEM TEKNOLOJİLERİ VE HUKUK İLİŞKİSİ - KONUNUN SINIRLANMASI...

ÖNSÖZ... vii KISALTMALAR... xix GİRİŞ...1 I- KONUNUN TAKDİMİ...1 II- BİLGİ-İŞLEM TEKNOLOJİLERİ VE HUKUK İLİŞKİSİ - KONUNUN SINIRLANMASI... xi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii KISALTMALAR... xix GİRİŞ...1 I- KONUNUN TAKDİMİ...1 II- BİLGİ-İŞLEM TEKNOLOJİLERİ VE HUKUK İLİŞKİSİ - KONUNUN SINIRLANMASI...3 III- TERMİNOLOJİ...6 A- Teknik Terminoloji...6

Detaylı

Türkiye, Osmanlı Devleti döneminde Patent Kanunu nu kabul eden ilk 8 ülke arasında yer almıştır.

Türkiye, Osmanlı Devleti döneminde Patent Kanunu nu kabul eden ilk 8 ülke arasında yer almıştır. TÜRKİYE DE PATENT SİSTEMİ M. Kaan DERİCİOĞLU 14.02.2012 Patent Kanunu ve Türkiye Amacı, kişileri buluş yapmaya özendirmek ve teknik gelişmeyi sağlamak olan patent, yeni buluşlara verilen ve buluşu belirli

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ MARKA KAVRAMI VE MARKA TESCİL İŞLEMLERİ Evrim AKYÜREK DEMİRİZ Türk Patent Enstitüsü Marka Uzmanı evrim.akyurek@tpe.gov.tr Sunum İçeriği Marka Kavramı Marka Türleri Marka Tescil Süreci

Detaylı

SINA-İ MÜLKİYET HAKLARINDAN PATENT VE ULUSAL TESCİL SİSTEMİ 25 HAZİRAN 2014 - ADANA

SINA-İ MÜLKİYET HAKLARINDAN PATENT VE ULUSAL TESCİL SİSTEMİ 25 HAZİRAN 2014 - ADANA SINA-İ MÜLKİYET HAKLARINDAN PATENT VE ULUSAL TESCİL SİSTEMİ 25 HAZİRAN 2014 - ADANA Patent nedir? Patent, tekniğin bilinen durumunu aşan, yeni ve sanayiye uygulanabilen buluşlara verilen belgedir. Buluş

Detaylı

Patent Ön Araştırmaları ve Yenilik Araştırmaları

Patent Ön Araştırmaları ve Yenilik Araştırmaları NEDEN PATENT? Özgün fikirlerin korunması Zihni yaratının ödüllendirilmesi Rekabet gücü Ticari kazanç (Lisans&Devir) Teknolojiye katkı Ekonomiye Katkı PATENT NEDEN ÖNEMLİDİR? Patent önemli bir istihbarat

Detaylı

MARKA HAKKI NEDİR VE MARKA BAŞVURUSU YAPILIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN UNSURLAR

MARKA HAKKI NEDİR VE MARKA BAŞVURUSU YAPILIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN UNSURLAR MARKA HAKKI NEDİR VE MARKA BAŞVURUSU YAPILIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN UNSURLAR "Sınai Mülkiyet" kavramı genel tanımı ile, sanayide ve tarımdaki buluşların, yeniliklerin, yeni tasarımların ve özgün çalışmaların

Detaylı

Teknoloji Transferinde Sınai Mülkiyet Haklarının Rolü - Türkiye Örneği

Teknoloji Transferinde Sınai Mülkiyet Haklarının Rolü - Türkiye Örneği UNECE & TPE Çalıştayı Teknoloji Transferinde Sınai Mülkiyet Haklarının Rolü - Türkiye Örneği Doç. Dr. Yüksel BİRİNCİ TPE Başkan Yrd. 12/03/2009 1/41 İçerik Sınai Mülkiyet Hakları ve TPE Sınai Mülkiyet

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XV

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XV İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XV 1 Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukukuna Giriş I. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARINA DAİR GENEL BİLGİLER... 1 II. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ TARİHÇESİ... 5 III.

Detaylı

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI 26 Kasım 2015 Kerem ÇEVİK ARGEDA-TTO Fikri Mülkiyet Hakları Modül Yöneticisi Türk Patent Enstitüsü Bilgi ve Doküman Birimi Sorumlusu Üniversitelerde Sınai Mülkiyet Bilgisinin Yaygınlaştırılması

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Patent Alma İşlem Basamakları

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Patent Alma İşlem Basamakları Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Patent Alma İşlem Basamakları Ek 4 PATENT/FAYDALI MODEL BELGESİ ALMA İŞLEM BASAMAKLARI Başvurulacak Merci Raporun Verildiği Kurum İşlem Masrafı : Türk Patent

Detaylı

ULUSAL VE ULUSLARARASI MEVZUAT. Prof. Dr. Yıldız ÖZSOY

ULUSAL VE ULUSLARARASI MEVZUAT. Prof. Dr. Yıldız ÖZSOY ULUSAL VE ULUSLARARASI MEVZUAT Prof. Dr. Yıldız ÖZSOY ULUSAL VE ULUSLARARASI MEVZUAT 1) Ulusal Mevzuat (Patent, Marka, Tasarım... mevzuatının kısa tanımı) 2) Uluslararası Anlaşmalar (Türkiye nin Taraf

Detaylı

Patent Alma REHBERİ PATENT ALMA REHBERİ. Hazırlayan: Ahiler Kalkınma Ajansı. Ahiler Kalkınma Ajansı Sayfa 1

Patent Alma REHBERİ PATENT ALMA REHBERİ. Hazırlayan: Ahiler Kalkınma Ajansı. Ahiler Kalkınma Ajansı Sayfa 1 PATENT ALMA REHBERİ Hazırlayan: Ahiler Kalkınma Ajansı Ahiler Kalkınma Ajansı Sayfa 1 Başvurulacak Merci: Türk Patent Enstitüsü Raporun Verildiği Kurum: Türk Patent Enstitüsü İşlem Masrafı: Değişken, ayrıntılar

Detaylı

Sağlık Sektörünün Olmazsa Olmazı: Tıbbi Malzeme Alt Sektörü

Sağlık Sektörünün Olmazsa Olmazı: Tıbbi Malzeme Alt Sektörü Sağlık Sektörünün Olmazsa Olmazı: Tıbbi Malzeme Alt Sektörü Tıp sürekli ilerliyor sözündeki aslan payı bize göre; Tıbbi Malzeme Alt Sektörüne ait. Nitekim; tıbbi malzemeden yoksun sağlık sektörünün eli

Detaylı

İÇİNDEKİLER ULUSAL MEVZUAT

İÇİNDEKİLER ULUSAL MEVZUAT İÇİNDEKİLER ULUSAL MEVZUAT I. FİKİR VE SANAT ESERLERİ.. 1 1. FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU (FSEK).3 2. SİNEMA. VİDEO VE MÜZİK ES E FİLERİ KANUNU (SVMEK) 69 3. SİNEMA FİLMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINIFLANDIRILMASI

Detaylı

Av. Deniz KAYATEKİN. Patentin Hükümsüzlüğü

Av. Deniz KAYATEKİN. Patentin Hükümsüzlüğü Av. Deniz KAYATEKİN Patentin Hükümsüzlüğü İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX GİRİŞ...1 I. Fikri Mülkiyet Hukukuna Genel Bakış...3 A. Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku...3 B. Fikri Mülkiyet Hukukunun

Detaylı

Yazılımlar için Fikri Mülkiyet Hakları

Yazılımlar için Fikri Mülkiyet Hakları Yazılımlar için Fikri Mülkiyet Hakları Bilgisayar Uygulamalı Buluşların Patentlenebilirliği Konulu konferans Eva Hopper ve Edoardo Pastore Patent uzmanları, Cluster Computers Avrupa Patent Ofisi Ankara,

Detaylı

FİKRİ HAKLAR ESD873 2. GENEL KAVRAMLAR. Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü

FİKRİ HAKLAR ESD873 2. GENEL KAVRAMLAR. Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü FİKRİ HAKLAR ESD873 2. GENEL KAVRAMLAR Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü 2012 2013 Bahar Kocaeli Üniversitesi, tüm hakları saklıdır. GENEL KAVRAMLAR ESD873 FİKRİ HAKLAR 2 ÖĞRENME

Detaylı

FİKRİ SINAİ HAKLAR BİLGİLENDİRME TOPLANTISI. Nihan Ertüzün Gökcan Patent ve Marka Vekili Ankara Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi

FİKRİ SINAİ HAKLAR BİLGİLENDİRME TOPLANTISI. Nihan Ertüzün Gökcan Patent ve Marka Vekili Ankara Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi FİKRİ SINAİ HAKLAR BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Nihan Ertüzün Gökcan Patent ve Marka Vekili Ankara Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Patent, sanayi alanında uygulanabilir bir buluşun sahibine bir kamu

Detaylı

PATENT DESTEKLERİ. 24 Aralık Kerem ÇEVİK

PATENT DESTEKLERİ. 24 Aralık Kerem ÇEVİK PATENT DESTEKLERİ 24 Aralık 2015 Kerem ÇEVİK İncelemeli Patent Maliyetleri 2 Kerem Çevik 2. Yıl 190 TL 3. Yıl 200 TL 4. Yıl 245 TL 20. Yıl 1755 TL TPE Patent Başvuru Araştırma Raporu Yayın İnceleme Raporu

Detaylı

Uluslararası Rekabette Fikri Mülkiyetin Önemi: Türkiye'de yaşanan gelişmeler. Prof. Dr. Habip ASAN, TPE Başkanı

Uluslararası Rekabette Fikri Mülkiyetin Önemi: Türkiye'de yaşanan gelişmeler. Prof. Dr. Habip ASAN, TPE Başkanı Uluslararası Rekabette Fikri Mülkiyetin Önemi: Türkiye'de yaşanan gelişmeler Prof. Dr. Habip ASAN, TPE Başkanı Sunum içeriği: 1. SM-Ekonomi ilişkisi 2. 2023 Hedeflerinin SM Boyutu ile irdelenmesi 3.Daha

Detaylı

X. KOBİ ZİRVESİ Kobiler İçin Fırsat Yaratan Çözüm Önerileri

X. KOBİ ZİRVESİ Kobiler İçin Fırsat Yaratan Çözüm Önerileri X. KOBİ ZİRVESİ Kobiler İçin Fırsat Yaratan Çözüm Önerileri Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları / Patent-İşlevi-Önemi / Patent Teşvikleri / Patent Kanunu / BTYK Kararı Çalışmaları Mehmet Nurşad SÖZER, Patent

Detaylı

Teknopark teknokent, bilim parkı, araştırma parkı, bilim şehri

Teknopark teknokent, bilim parkı, araştırma parkı, bilim şehri Uygulama-Odaklı Araştırma Üniversite Sanayi İşbirliği Ürün Odaklı AR-GE Ticari Ürün Uygulamaları Üniversite Akademisyenler Öğrenciler Mezunlar Araştırma Merkezleri Laboratuarlar Teknopark teknokent, bilim

Detaylı

PGlobal KISA ARAŞTIRMA KAĞITLARI DĐZĐSĐ. Türkiye ve Dünyada Pantent KAK Mustafa Oğuzkan. 20 Aralık 2006

PGlobal KISA ARAŞTIRMA KAĞITLARI DĐZĐSĐ. Türkiye ve Dünyada Pantent KAK Mustafa Oğuzkan. 20 Aralık 2006 PGlobal KISA ARAŞTIRMA KAĞITLARI DĐZĐSĐ KAK061201 Türkiye ve Dünyada Pantent Mustafa Oğuzkan 20 Aralık 2006 Özet Bu çalışmada Türkiye nin patent başvuruları ve kabulleri açısından diğer ülkelerle karşılaştırılmaktadır.

Detaylı

FİKRİ HAKLAR ESD873 4. PATENT BAŞVURU SÜRECİ. Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü

FİKRİ HAKLAR ESD873 4. PATENT BAŞVURU SÜRECİ. Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü FİKRİ HAKLAR ESD873 4. PATENT BAŞVURU SÜRECİ Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü 2012 2013 Bahar Kocaeli Üniversitesi, tüm hakları saklıdır. PATENT BAŞVURU SÜRECİ ESD873 FİKRİ

Detaylı

FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI YÖNETİMİ

FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI YÖNETİMİ AR-GE MERKEZLERİ İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ PAYLAŞIM TOPLANTISI FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI YÖNETİMİ ARÇELİK A.Ş. SUNUM PLANI 1. UYGULAMANIN KISA AÇIKLAMASI 2. UYGULAMANIN

Detaylı

Buluşların Devir, Satış veya Kiralanmasına İlişkin Kurumlar Vergisi İstisnasının Uygulanma Esasları

Buluşların Devir, Satış veya Kiralanmasına İlişkin Kurumlar Vergisi İstisnasının Uygulanma Esasları Sirküler 2015 / 047 Referansımız: 0508 / 2015/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 29157 10 Fax: +90 (212) 24146 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 14.05.2015 Buluşların Devir, Satış veya Kiralanmasına

Detaylı

HUKUK. Hakan AKDAĞ 1 04.11.2008

HUKUK. Hakan AKDAĞ 1 04.11.2008 HUKUK Hakan AKDAĞ 1 Sınai mülkiyet hakları olarak adlandırılan Marka, Patent, Endüstriyel Tasarım, Coğrafi İşaretler ve Entegre Devrelerin Topografyalarının Korunmasına ilişkin Kanun Hükmünde Kararnamelerin

Detaylı

MSİ 2050 FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI PATENT BAŞVURU SİSTEMLERİ

MSİ 2050 FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI PATENT BAŞVURU SİSTEMLERİ MSİ 2050 FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI PATENT BAŞVURU SİSTEMLERİ Dr. Deniz ŞENYAY ÖNCEL deniz.oncel@deu.edu.tr PATENT BAŞVURU SİSTEMLERİ ULUSAL BAŞVURU /TR VEYA BİR BAŞKA ÜLKE ULUSLARARASI BAŞVURU (PCT

Detaylı

FİKRİ SINAİ MÜLKİYET HAKLARI SÖZLEŞMESİ

FİKRİ SINAİ MÜLKİYET HAKLARI SÖZLEŞMESİ FİKRİ SINAİ MÜLKİYET HAKLARI SÖZLEŞMESİ İşbu sözleşme (bundan böyle SÖZLEŞME olarak anılacaktır), aşağıda belirtilen taraflar arasında akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir. 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme, 1.1.

Detaylı

SERBEST BÖLGELERE SAĞLANAN AVANTAJLAR

SERBEST BÖLGELERE SAĞLANAN AVANTAJLAR SERBEST BÖLGELERE SAĞLANAN AVANTAJLAR Serbest Bölgenin Tanımı Genel olarak serbest bölgeler; ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı veya kısmen

Detaylı

FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI. Dr. Deniz ŞENYAY ÖNCEL deniz.oncel@deu.edu.tr

FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI. Dr. Deniz ŞENYAY ÖNCEL deniz.oncel@deu.edu.tr FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI Dr. Deniz ŞENYAY ÖNCEL deniz.oncel@deu.edu.tr Tasarım Nedir? Tasarım nesnel çevreyi gereksinimlerine uyarlama sürecidir. Herkesin aynı işlediği konuyu kişisel farklarınızla

Detaylı

COĞRAFİ İŞARETLER ALANINDA AB TÜRKİYE İŞBİRLİĞİ UMUT İLKAY KAVLAK AB DELEGASYONU FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU SEKTÖR SORUMLUSU

COĞRAFİ İŞARETLER ALANINDA AB TÜRKİYE İŞBİRLİĞİ UMUT İLKAY KAVLAK AB DELEGASYONU FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU SEKTÖR SORUMLUSU COĞRAFİ İŞARETLER ALANINDA AB TÜRKİYE İŞBİRLİĞİ UMUT İLKAY KAVLAK AB DELEGASYONU FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU SEKTÖR SORUMLUSU 1 Sunum İçeriği I. Coğrafi işaretleri neden bu kadar önemsiyoruz? II. Coğrafi işaretleri

Detaylı

PATENT SİSTEMİ VE PATENT ÖN ARAŞTIRMASI

PATENT SİSTEMİ VE PATENT ÖN ARAŞTIRMASI PATENT SİSTEMİ VE PATENT ÖN ARAŞTIRMASI «LİTERATÜR TARAMASI SIRASINDA PATENT TARAMASI» Esra YARDIMOĞLU, MSc. Patent Ofisi Koordinatörü, Patent Vekili esra.yardimoglu@hacettepe.edu.tr İçerik 1. Bölüm: Fikri

Detaylı

Marka Kavramı ve Marka Tescil İşlemleri

Marka Kavramı ve Marka Tescil İşlemleri Marka Kavramı ve Marka Tescil İşlemleri 1 Markanın Önemi Marka kaliteyi simgeler Tüketici tercihlerini etkiler Ürünlere olan talebi artırır Tüketici bağlılığı sağlar... 2 Marka Değeri 3 Markanın İşlevleri

Detaylı

FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU Avukat Barkın Gültekin

FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU Avukat Barkın Gültekin FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU Avukat Barkın n GültekinG Fikri MülkiyetM Hakkı Nedir? Kişinin inin her türlt rlü fikri emeği i sonucu meydana gelen ve fikrin vücut v bulduğu u unsurlar üzerinde hukuken korunan

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ 2014 NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı KOBİ lerin bir araya gelerek tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı ve finansman gibi Ortak Sorunlara

Detaylı

Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004

Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004 Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004 MADDE 1. 24.6.1995 tarihli ve 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde

Detaylı

Teknoloji Transfer Destekleri ve Fikri Mülkiyet Hakları Semineri

Teknoloji Transfer Destekleri ve Fikri Mülkiyet Hakları Semineri Teknoloji Transfer Destekleri ve Fikri Mülkiyet Hakları Semineri Patent Sistemine Giriş Mehmet Nurşad SÖZER Patent Uzmanı, Türk Patent Enstitüsü 17 Ekim 2011, Gazi Teknopark, Ankara İçerik Patent ile İlgili

Detaylı

MARKALARIN ULUSLARARASI TESCİLİNE İLİŞKİN MADRİD PROTOKOLÜ

MARKALARIN ULUSLARARASI TESCİLİNE İLİŞKİN MADRİD PROTOKOLÜ MARKALARIN ULUSLARARASI TESCİLİNE İLİŞKİN MADRİD PROTOKOLÜ SUNUM İÇERİĞİ Madrid Sistemi Türkiye Tarihçesi Madrid Sisteminin Amacı Madrid Sisteminden Kimler Yararlanabilir? Uluslararası İşlem Süreci Uluslararası

Detaylı

BIGG-SEA KONSORSİYUMU GİRİŞİMCİLİK PROJESİ

BIGG-SEA KONSORSİYUMU GİRİŞİMCİLİK PROJESİ Adana ÜSAM (Üniversite Sanayi Ortak Araştırma Merkezi) ideege-tgb Ege Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve EBİLTEM TTO Sabancı Üniversitesi ve Inovent BIGG-SEA KONSORSİYUMU GİRİŞİMCİLİK PROJESİ

Detaylı

COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLER ZİRVESİ NİSAN 2017 ANKARA Gelenekten Geleceğe

COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLER ZİRVESİ NİSAN 2017 ANKARA Gelenekten Geleceğe COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLER ZİRVESİ 28-29 NİSAN 2017 ANKARA Gelenekten Geleceğe Coğrafi İşaret (Cİ) Nedir? Belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle kökenin bulunduğu bir yöre, alan, bölge

Detaylı

BTSO FİKRİ HAKLAR FARKINDALIK VE YENİ SINAİ MÜLKİYET KANUNU SEMİNERİ

BTSO FİKRİ HAKLAR FARKINDALIK VE YENİ SINAİ MÜLKİYET KANUNU SEMİNERİ BTSO FİKRİ HAKLAR FARKINDALIK VE YENİ SINAİ MÜLKİYET KANUNU SEMİNERİ Erdem Kaya UPB Başkanı Marka & Patent Vekili e.kaya@erdemkayapatent.com Hakkımızda Uluslararası Patent Birliği ( UPB ) Bakanlar Kurulu

Detaylı

Kabul Tarihi : 22.6.2004

Kabul Tarihi : 22.6.2004 RESMİ GAZETEDE 26.06.2004 TARİH VE 25504 SAYI İLE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR. BAZI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun 5194 No. Kabul Tarihi : 22.6.2004 MADDE 1.

Detaylı

MARKA. Marka, belirli kişi yada firmalarca üretilen ürün veya hizmeti tanımlayan ayırt edici işarettir

MARKA. Marka, belirli kişi yada firmalarca üretilen ürün veya hizmeti tanımlayan ayırt edici işarettir MARKA Marka, belirli kişi yada firmalarca üretilen ürün veya hizmeti tanımlayan ayırt edici işarettir Tüketiciler, aynı kalitede olan iki mal arasında bilinen markaları daha yüksek ödeme pahasına tercih

Detaylı

(FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI) INTELLECTUAL PROPERTIES (IP) Patent, Faydalı Model, Tasarım Tescil, Telif Hakları, Ticari Sır

(FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI) INTELLECTUAL PROPERTIES (IP) Patent, Faydalı Model, Tasarım Tescil, Telif Hakları, Ticari Sır İ S T A N B U L M E D İ P O L Ü N İ V E R S İ T E S İ (FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI) INTELLECTUAL PROPERTIES (IP) Patent, Faydalı Model, Tasarım Tescil, Telif Hakları, Ticari Sır INTELLECTUAL PROPERTIES

Detaylı

FİKRİ HAKLAR ESD873 3. PATENT GENEL KAVRAMLAR. Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü

FİKRİ HAKLAR ESD873 3. PATENT GENEL KAVRAMLAR. Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü FİKRİ HAKLAR ESD873 3. PATENT GENEL KAVRAMLAR Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü 2012 2013 Bahar Kocaeli Üniversitesi, tüm hakları saklıdır. PATENT ESD873 FİKRİ HAKLAR 2 ÖĞRENME

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA)

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SERBEST BÖLGE TEŞVİKLERİ Metin TATLI Şubat 2015 SUNUM PLANI I. SERBEST BÖLGENİN TANIMI VE AMACI II. ANTALYA SERBEST BÖLGE III. SERBEST BÖLGELERİMİZİN SUNDUĞU AVANTAJLAR

Detaylı

PATENT VE FAYDALI MODEL

PATENT VE FAYDALI MODEL PATENT VE FAYDALI MODEL Alper AKSU 1 Sınai Mülkiyet M Hakları nelerdir? Sınaî mülkiyet hakkı, buluşların, yeniliklerin, yeni tasarımların, özgün çalışmaların, yani yeni şeylerin ilk uygulayıcılarının adına

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: YEŞİL BİNALAR & NANOTEKNOLOJİ STRATEJİLERİ. Muhammed Maraşlı İMSAD-UNG Çalışma Grubu Üyesi

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: YEŞİL BİNALAR & NANOTEKNOLOJİ STRATEJİLERİ. Muhammed Maraşlı İMSAD-UNG Çalışma Grubu Üyesi İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: YEŞİL BİNALAR & NANOTEKNOLOJİ STRATEJİLERİ Muhammed Maraşlı İMSAD-UNG Çalışma Grubu Üyesi RAPORUN AMACI Türk İnşaat Sektörünün rekabet gücünün arttırılması amacıyla

Detaylı

Ar-Ge ve Yenilik Sürecinde SMH nin Rolü ve Türkiye nin Performansı

Ar-Ge ve Yenilik Sürecinde SMH nin Rolü ve Türkiye nin Performansı Ar-Ge, Yenilik ve Teknoloji Forumu Ar-Ge ve Yenilik Sürecinde SMH nin Rolü ve Türkiye nin Performansı Ahmet KOÇER Patent Dairesi Başkanı 06/10/2010 1/44 Đçerik Neden Ar-Ge ve Yenilik? Patent ve Önemi Ar-Ge

Detaylı

Yeni Dış Ticaret Teorileri

Yeni Dış Ticaret Teorileri Yeni Dış Ticaret Teorileri Dr.Dilek Seymen Dr. Dilek Seymen Nitelikli İşgücü Teorisi (Skilled Labor-Keesing&Kenen) Sanayi ülkeleri arasındaki ticaretin büyük bir bölümü nitelikli işgücü farklılıkları ile

Detaylı

SERBEST BÖLGENİN TANIMI

SERBEST BÖLGENİN TANIMI SERBEST BÖLGELER SERBEST BÖLGENİN TANIMI Genel olarak serbest bölgeler; ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı veya kısmen uygulandığı, sınai

Detaylı

ürünümü tüm dünyada koruyabilir miyim?

ürünümü tüm dünyada koruyabilir miyim? Hayır. Türkiye de patent başvurusu yapmakla ürünümü tüm dünyada koruyabilir miyim? Sadece, 1 Kasım 2000 tarihinden itibaren Türkiye nin de dahil olduğu 38 Avrupa ülkesi tarafından kabul edilen ve ayrıca

Detaylı

1. Sınai mülkiyet haklarından elde edilen kazanç ve iratların kapsamı

1. Sınai mülkiyet haklarından elde edilen kazanç ve iratların kapsamı Sayı: 2015/11 Konu: Sınai mülkiyet haklarına ilişkin kurumlar vergisi istisnasının uygulama esaslarının açıklandığı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği 21 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. 21 Nisan

Detaylı

KONU : :AR-GE FAALİYETLERİ KAPSAMINDA ORTAYA ÇIKAN BULUŞLARA KURUMLAR VERGİSİ VE KDV İSTİSNASI GETİREN KANUN, TBMM DE KABUL EDİLDİ.

KONU : :AR-GE FAALİYETLERİ KAPSAMINDA ORTAYA ÇIKAN BULUŞLARA KURUMLAR VERGİSİ VE KDV İSTİSNASI GETİREN KANUN, TBMM DE KABUL EDİLDİ. KONU : :AR-GE FAALİYETLERİ KAPSAMINDA ORTAYA ÇIKAN BULUŞLARA KURUMLAR VERGİSİ VE KDV İSTİSNASI GETİREN KANUN, TBMM DE KABUL EDİLDİ. TBMM Genel Kurulunda 6 Şubat 2014 tarihinde kabul edilen 6518 sayılı

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

Sınai Mülkiyet Kanun Tasarısı

Sınai Mülkiyet Kanun Tasarısı Sınai Mülkiyet Kanun Tasarısı Sına Mülkiyet Göstergeleri Türkiye son 15 yıldaki ekonomik performansına bağlı olarak sınai mülkiyet alanında da önemli gelişme kaydetti. Bu dönemde yerli başvurular; - Patentte

Detaylı

FİKRİ HAKLAR. ESD873 6. ENDÜSTRİYEL TASARIMLAR BAŞVURU SÜRECİ Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü

FİKRİ HAKLAR. ESD873 6. ENDÜSTRİYEL TASARIMLAR BAŞVURU SÜRECİ Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü FİKRİ HAKLAR ESD873 6. ENDÜSTRİYEL TASARIMLAR BAŞVURU SÜRECİ Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü 2012 2013 Bahar Kocaeli Üniversitesi, tüm hakları saklıdır. ENDÜSTRİYEL TASARIMLAR

Detaylı

Arçelik A.Ş. Patent Stratejileri

Arçelik A.Ş. Patent Stratejileri Arçelik A.Ş. Patent Stratejileri Sertaç Köksaldı, Arçelik A.Ş. Rekabet Gücü ve Fikri Haklar Semineri İstanbul Sanayi Odası, Odakule 16 Ekim 2008 Akış Arçelik A.Ş. Ar-Ge ve patent geçmişi Mevcut durum Uygulanan

Detaylı

2nci Ulusal Pamuk Zirvesi Türkiye de pamuk Üretiminin Geleceği 17-18 Mart 2012, Şanlıurfa SONUÇ BİLDİRGESİ

2nci Ulusal Pamuk Zirvesi Türkiye de pamuk Üretiminin Geleceği 17-18 Mart 2012, Şanlıurfa SONUÇ BİLDİRGESİ 2nci Ulusal Pamuk Zirvesi Türkiye de pamuk Üretiminin Geleceği 17-18 Mart 2012, Şanlıurfa SONUÇ BİLDİRGESİ Pamuk sektörünün tarımı, ticareti ve sanayisi ile ülkemiz insanı ve ekonomisi için çok büyük öneme

Detaylı

FASIL 7 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU

FASIL 7 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU FASIL 7 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU Öncelik 7.1 Fikri mülkiyet haklarının uygulanması amacıyla polis, gümrük ve yargı arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi ve bu kurumların kapasitelerinin geliştirilmesi

Detaylı

Anahtar Sözcükler: Patent, Tasarım, Fikri Mülkiyet Hakları, Uluslararası Koruma, Uluslararası Başvuru, Uluslararası Tescil, Topluluk Tasarımı.

Anahtar Sözcükler: Patent, Tasarım, Fikri Mülkiyet Hakları, Uluslararası Koruma, Uluslararası Başvuru, Uluslararası Tescil, Topluluk Tasarımı. Bu Makale; III. ULUSAL TASARIM KONGRESİ: Türkiye de Tasarımı Tartışmak, Bildiri Kitabı 19-22 Haziran 2006 İstanbul, İTÜ Yayınları, İst. 2006, s. 392 403 de yayınlanmıştır. Tasarımların Uluslararası Düzeyde

Detaylı

DOĞU AKDENİZ, DOĞU ANADOLU, GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ TOHUMCULUK İHTİYAÇ ANALİZİ

DOĞU AKDENİZ, DOĞU ANADOLU, GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ TOHUMCULUK İHTİYAÇ ANALİZİ DOĞU AKDENİZ, DOĞU ANADOLU, GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ TOHUMCULUK İHTİYAÇ ANALİZİ KISALTMALAR KISALTMALAR AB ADNKS AR-GE BÜGEM EB FAO GSMH GSKD ISTA ISF İLO İŞKUR KB KOBİ KOSGEB GKGM TB TÜBİTAK TÜİK TTSM

Detaylı

PAZARA GİRİŞ ENGELLERİ ve ÇÖZÜM YOLLARI

PAZARA GİRİŞ ENGELLERİ ve ÇÖZÜM YOLLARI PAZARA GİRİŞ ENGELLERİ ve ÇÖZÜM YOLLARI Pazara Giriş Engeli Nedir? Pazara giriş engelleri; tarifeler, tarife dışı tedbir ve diğer idari uygulamalardan kaynaklanan, uluslararası ticaretin normal seyrini

Detaylı

PATENT FARKINDALIK SEMİNERLERİ-2

PATENT FARKINDALIK SEMİNERLERİ-2 PATENT FARKINDALIK SEMİNERLERİ-2 «Temel Bilimler ve Mühendislik Alanındaki Buluşların Patentlenebilirliği» Esra YARDIMOĞLU, MSc. Patent Ofisi Koordinatörü, Patent Vekili esra.yardimoglu@hacettepe.edu.tr

Detaylı

Ülkemizde Patent Koruması ve Patent Teşvik Sistemleri

Ülkemizde Patent Koruması ve Patent Teşvik Sistemleri Ülkemizde Patent Koruması ve Patent Teşvik Sistemleri Pınar ELMAS Globalleşmeyle gelen rekabet ortamıyla, yaratıcılığın yükselen bir değer haline gelmesi ve teknolojide kaydedilen hızlı ilerlemelerle sınai

Detaylı

YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ

YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ 2014 OCAK SEKTÖREL YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ Nurel KILIÇ Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri sektörü, ekonomiye döviz girdisi, yurt dışında istihdam imkanları, teknoloji transferi ve lojistikten ihracata

Detaylı

TASARIMIN ÖNEMİ. IKEA nın patronu. Ingvar Kamprad Bill GATES i en zengin tahtından indirdi.

TASARIMIN ÖNEMİ. IKEA nın patronu. Ingvar Kamprad Bill GATES i en zengin tahtından indirdi. SINAİ HAKLAR TASARIMIN ÖNEMİ IKEA nın patronu Ingvar Kamprad Bill GATES i en zengin tahtından indirdi. BAŞARILI TASARIMA ÖRNEK COCA COLA ŞİŞESİ NOKIA ERICSON FARKLI TASARIMLAR Tasarımcıdan, hem modern

Detaylı

MARKA HUKUKU. Bkz, s.55, erişim

MARKA HUKUKU. Bkz,  s.55, erişim MARKA HUKUKU I) GENEL OLARAK MARKA A) Tanım Marka, 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname nin 5. maddesinde bir teşebbüsün mal ve hizmetlerini başka bir teşebbüsün mal ve hizmetlerinden

Detaylı

BSH de Fikri Haklar Portföy Yönetimi

BSH de Fikri Haklar Portföy Yönetimi BSH de Fikri Haklar Portföy Yönetimi Fikri Haklar Portföy Bakımı&Yönetimi 3 Mayıs 2011 Ekrem Soylu Departman Müdürü Bölgesel Teknoloji Direktörlüğü Fikri Haklar Departmanı (RTG) Bir Bakışta BSH 14 markasıyla,

Detaylı

FĠKRĠ VE SINAĠ HAKLAR

FĠKRĠ VE SINAĠ HAKLAR FĠKRĠ VE SINAĠ HAKLAR Doç. Dr. Serkan BOYAR Tarım Bilimlerinde Proje Hazırlama ve Yürütme Eğitimi 07-09 Nisan 2014 - Eğirdir-Isparta Patent, Marka ve Tasarım Nedir? FĠKRÎ VE SINAĠ MÜLKĠYET HAKLARI Telif

Detaylı

FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI. Dr. Deniz ŞENYAY ÖNCEL deniz.oncel@deu.edu.tr

FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI. Dr. Deniz ŞENYAY ÖNCEL deniz.oncel@deu.edu.tr FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI Dr. Deniz ŞENYAY ÖNCEL deniz.oncel@deu.edu.tr Yeni buluşlar ve özgün tasarımlar ürünleri oluşturur ve biçimlendirir. Ancak bu yeni ürünleri tüketiciye sunmak ve satabilmek

Detaylı

MSİ 2050 FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI SINAİ HAKLARA İLİŞKİN ORTAK HÜKÜMLER

MSİ 2050 FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI SINAİ HAKLARA İLİŞKİN ORTAK HÜKÜMLER MSİ 2050 FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI SINAİ HAKLARA İLİŞKİN ORTAK HÜKÜMLER Dr. Deniz ŞENYAY ÖNCEL deniz.oncel@deu.edu.tr Sınai haklarla ilgili KHK larda hukuki işlemler bağlamında sadece devir, miras

Detaylı

TAŞOCAKÇILIĞI *BU RAPOR KAYNAKÇADA BELİRTİLEN GÖSTERGELERDEN VE YAYINLARDAN DERLENMİŞTİR.

TAŞOCAKÇILIĞI *BU RAPOR KAYNAKÇADA BELİRTİLEN GÖSTERGELERDEN VE YAYINLARDAN DERLENMİŞTİR. TAŞOCAKÇILIĞI *BU RAPOR KAYNAKÇADA BELİRTİLEN GÖSTERGELERDEN VE YAYINLARDAN DERLENMİŞTİR. 1 İÇİNDEKİLER TAŞOCAKÇILIĞI SEKTÖR RAPORU SEKTÖR 2023 HEDEFLERİ 2 TAŞOCAKÇILIĞI SEKTÖR RAPORU Türkiye, jeolojik

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI (SERİ NO: 8)

KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI (SERİ NO: 8) Maliye Bakanlığından: KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI (SERİ NO: 8) Bu Tebliğde, 19/2/2014 tarihli ve 6518 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde

Detaylı