Marc Lan da u Al man-türk Ti ca ret ve Sa na yi Oda sı Ge nel Sek re te ri ve Yö ne tim Ku ru lu Üye si

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Marc Lan da u Al man-türk Ti ca ret ve Sa na yi Oda sı Ge nel Sek re te ri ve Yö ne tim Ku ru lu Üye si"

Transkript

1

2

3 EDITORIAL EDİTÖRDEN Der deutsch-türkische Warenaustausch konnte 2011 einen sehr guten Start verzeichnen. Im ersten Quartal legten die deutschen Exporte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 46,1% auf 5,1 Milliarden US-Dollar zu. Sie lagen damit leicht über der Zuwachsrate der türkischen Gesamtimporte (45,6%). Im Monat März rief die Statistik auch Erinnerungen an gute alte Zeiten wach: Deutschland fand sich sowohl auf der Export- wie auf der Importliste der Türkei an erster Stelle. Auf der Lieferseite handelt es sich aber weiterhin um ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Russland und China, die über weite Teile des Vorjahres Deutschland auf Platz 3 verdrängt hatten. Während der deutsche Marktanteil im ersten Quartal mit 9,1% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum konstant blieb, fiel der russische von 13,1 auf 10,3% und der chinesische von 9,5 auf 8,9% zurück. Shooting Stars unter den ersten zehn Lieferländern waren Indien (+115,3%), die USA (91,9%), Südkorea (75,5%) und der Iran (75,1%). Unter den Top Ten befinden sich neben Deutschland nur drei weitere europäische Länder: Italien (Platz 5), Frankreich (6) und Spanien (8). Die türkischen Exporte stiegen im ersten Quartal um 21% auf 31,5 Milliarden US-Dollar. Hauptabnehmerländer waren Deutschland, Italien und Groß - britannien. Der Irak ist mittlerweile zum viertgrößten Absatzmarkt der Türkei aufgestiegen. Bei den Zuwachsraten konnte der Iran mit 53,5% auf Quartalsbasis das zweitbeste Ergebnis nach Russland (57,3%) erzielen. Insgesamt zeigt die Statistik, dass benachbarte Regionen eine immer stärkere Rolle in den türkischen Außenwirtschaftsbezie hun - gen einnehmen. Neben den Nachbarländern Irak und Iran sind auch Länder wie Rumänien, die Ukraine und die Vereinigten Arabischen Emirate in der Spitzengruppe der Handelspartner vertreten. Türkiye ve Almanya arasındaki dış ticaret 2011 yılına başarılı bir giriş yaptı. Yılın ilk çeyreğinde Almanya nın ihracat hacmi bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla- yüzde 46.1 artışla 5.1 milyar dolara yükseldi. Böylelikle Almanya nın ihracat artışı Türkiye nin toplam ithalat artış oranının (% 45.6) biraz üzerine çıkmış oldu. Mart ayında istatistikler eski güzel günlerin anılarını canlandırdı: Almanya gerek Türkiye nin ithalatında gerekse ihracatında tekrar ilk sıraya yerleşti. Ancak Türkiye nin ithalatında Almanya nın bir yıl önce üçüncü sıraya gerilemesine neden olan - Rusya ve Çin Halk Cumhuriyeti ile başabaş bir rekabet içinde olmaya devam ettiği görülüyor. Yılın ilk çeyreğinde Almanya nın Türkiye deki pazar payı yüzde 9.1 ile bir önceki yıla kıyasla sabit düzeyini korurken, Rusya nın pazar payı yüzde 13.1 den 10.3 e, Çin Halk Cumhuriyeti nin payı ise yüzde 9.5 den yüzde 8.9 a geriledi. Türkiye nin ithalatında ilk on sırada yer alan ülkeler arasında en büyük artışı Hindistan (+% 115.3), ABD (+% 91.9), Güney Kore (+% 75.5) ve İran (+% 75.1) kaydetti. En önemli 10 ithalat ülkesi arasında Almanya dışında sadece üç Avrupa ülkesi daha bulunuyor: İtalya (5.sırada), Fransa (6) ve İspanya (8). Türkiye nin ihracat hacmi yılın ilk çeyreğinde yüzde 21 artışla 31.5 milyar dolara yükseldi. En önemli ihracat ülkelerini Almanya, İtalya ve İngiltere oluşturdu. Irak Türkiye nin en önemli dördüncü pazarı haline gelmiş bulunuyor. Artış oranlarına baktığımızda yılın ilk üç aylık döneminde - Irak ın yüzde 53.5 ile Rusya dan sonra (% 57.3) ikinci sırada yer aldığını görüyoruz. İstatistikler Türkiye nin dış ticaretinde komşu bölgelerin giderek önem kazanmakta olduğunu gösteriyor. Komşu ülkeler Irak ve İran ın yanısıra Romanya, Ukrayna ve Birleşik Arab Emirlikleri nin de en önemli dış ticaret ortakları arasında yer aldığı dikkat çekiyor. Marc Lan da u Geschäftsfüh ren des Vors tand smitg li ed der De utsch-tür kisc hen In dus tri e- und Han dels kam mer Marc Lan da u Al man-türk Ti ca ret ve Sa na yi Oda sı Ge nel Sek re te ri ve Yö ne tim Ku ru lu Üye si MAI-JUNI MAYIS-HAZİRAN

4 INHALT İÇİNDEKİLER 4 Positive Entwicklungen bei elektrischen und elektronischen Haushaltsgeräten Elektrikli ve Elektronik ev aletlerinde olumlu gelişmeler 18 Ein aufsteigender Schlüsselsektor: Das Nahrungs mittel - gewerbe Yükselen bir kilit sektör: Gıda Sanayi 08 Wettbewerb auf dem deutsch-türkischen Telefonmarkt Türk-Alman telekom pazarında rekabet artıyor 22 Wachsende Vielfalt bei der türkischen Lebensmittel industrie Türk gıda sanayi ürün çeşitliliğini arttırıyor 10 Schnelle Ausweitung des Internets geht weiter İnternette hızlı genişleme devam ediyor 30 Die deutschtürkische Hochschul - kooperation Türk-Alman üniversitelerarası işbirliği 14 Entwicklung auf dem türkischen Kraftfahrzeugmarkt Çalışma hayatımızda yeni bir değişim: Bulut bilişim 35 Hauptver - sammlung am Nisan 2011 tarihli Genel Kurul IMPRESSUM KÜNYE Herausgeberin & Chefredakteurin / İmtiyaz Sahibi & Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Özgül Koç Kahraman i.a. der Deutsch-Türkischen Industrie- und Handelskammer / Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası adına Anschrift / Adres: Deutsch-Türkische Industrieund Handelskammer / Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Yeniköy Cad. No: Tarabya-ISTANBUL Tel.: +90 (212) Fax: +90 (212) Internet: Büro Izmir / İzmir Bürosu Kıbrıs Şehitleri Mah Sok. No: 2 Aksoy Residence 16. Kat G Alsancak-İzmir Tel: +90 (232) Fax: +90 (232) Verlag & Anzeigenleitung / Yayınevi & İlan Yönetimi: TITAAN NetMedia GmbH Adnan Akşen Am Mühlenkreuz 50, Bedburg Tel: Fax: Für Ihre Anzeigenschaltungen wenden Sie sich bitte direkt an den Verlag. / İlan vermek için yayınevi ile irtibata geçmeniz rica olunur. Redaktion & Produktion / Yaz şleri & Prodüksiyon : Istanbul Post Basın Yayın ve Danışmanlık Ltd. Şti. Dr. Stefan Hibbeler, Abbas Özpınar Mükremin Seçim Koşuyolu Mah. Mahmut Yesari Cad. No: Kad köy / Istanbul Tel: +90 (216) Fax: +90 (216) Art der Veröffentlichung / Yay n Türü: Regional, periodisch, Kammermagazin / Yerel, süreli, kurum içi Druck / Baskı: Ege Basım Esatpaşa Mah. Ziya Paşa Cad. No:4 Ege Plaza Ataşehir-İstanbul Tel: +90 (216) pbx Fax: +90 (216) MAI-JUNI MAYIS-HAZİRAN 2011

5

6 AUS DER WIRTSCHAFT > ELEKTRISCHE HAUSHALTSGERA TE & UNTERHALTUNGSELEKTRONIK EKONOMİDEN > BEYAZ VE ELEKTRONİK EV EŞYASI Positive Entwicklungen bei elektrischen und elektronischen Haushaltsgeräten Die Türkei ist ein bedeutender Produzent und angesichts der Bevölkerung auch ein wichtiger Absatzmarkt für Küchengeräte und Unterhaltungselektronik. Elektrikli ve elektronik ev aletlerinde olumlu gelişmeler Türkiye beyaz eşya ve tüketici elektroniği alanında uluslararası boyutta önemli bir üretici ve nüfus sayısına ve yapısına göre büyük bir pazara sahip. Als ein industrieller Sektor, dessen Wurzeln in der Türkei bis in die 1950er Jahre zurückreichen, sind Strukturen mit etablierten Herstellern und Marken entstanden, die sich an Marktentwicklungen anpassen können und sich stark für Forschung und Entwicklung einsetzen. Neben technologischen Wandlungen bei der Unterhaltungselektronik spielt auch der Umweltschutz eine bedeutende Rolle für die Weiterentwicklung von Haushaltsgeräten. Internationale Kooperationen sind ebenso wie die Präsenz internationaler Unternehmen des Sektors in der Türkei eine Selbstverständlichkeit. Verwurzelte Marken Die Geschichte der Produktion von Haushaltsgeräten beginnt ungewöhnlich für die Türkei nicht durch den Staat, sondern den Privatsektor begann Arçelik die Produktion mit einer Fabrik in Sütlüce und 1959 wurde die erste eigene Marke auf den Markt gebracht. Während sich Arçelik als Marke behaupten konnte, fällt die Gründung eines der wichtigsten Konkurrenten in die Liberali- Kökleri Türkiye de 1950 lere dayanan bir sanayi kolu olarak pazardaki değişimlere uyum sağlayabilecek ve araştırma- gelişme faaliyetlerine yatırım yapan tanınmış üreticileriyle marka yapısı gelişti. Tüketici elektroniğinin teknolojik değişimlerinin yanında özellikle beyaz eşya konusunda çevre duyarlılığı önemli bir gelişme alanı. Uluslararası işbirlikleri ile uluslararası şirketlerin Türkiye de boy göstermesi sektör için artık olağan bir durum. Köklü Markalar Beyaz eşya üretimi Türkiye de devlet tarafından değil, özel sektör eliyle başladı yılında Arçelik Sütlüce fabrikası faaliyete geçti ve 1959 ta ilk Türk markası piyasaya girdi. Arçelik marka olarak ayakta durmaya başarırken önemli bir rakip olan Vestel in kuruluşu 1980 lerdeki serbestleşme sürecine denk geliyordu te Vestel kuruldu ve 1994 te Zorlu Grubu na katıldı. Bugünlerde bu iki grup çok sayıda markayla Türkiye beyaz eşya ve tüketici elektroniği pazarının önemli aktörlerindendir. Çamaşır ve bulaşık makinesinden televizyona kadar geniş bir ürün yelpaze- FOTO: IFA 4 MAI-JUNI MAYIS-HAZİRAN 2011

7 AUS DER WIRTSCHAFT > ELEKTRISCHE HAUSHALTSGERA TE & UNTERHALTUNGSELEKTRONIK EKONOMİDEN > BEYAZ VE ELEKTRONİK EV EŞYASI FOTO: BSH sierungsphase Anfang der 1980er Jahre wurde die Vestel Unternehmensgruppe gegründet, die 1994 Teil der Zorlu Gruppe wurde. Heute gehören beide Unternehmen mit ihren zahlreichen Marken zu den wichtigsten Akteuren auf dem türkischen Markt für Haushaltsgeräte. Sie decken ein breites Spektrum von Waschund Geschirrspülmaschinen bis zur Unterhaltungselektronik ab. Profilo als ein weiterer wichtiger Akteur wurde 1976 gegründet und ging 1995 an die Bosch Siemens Haushaltsgeräte (BSH) über. Durch große Investitionen wurden Produktionsstätten in Çerkezköy und Manisa ausgebaut, die eine wichtige Rolle im weltweiten Produktionsnetz des Unternehmens spielen. Durch den Kauf von Für die Entwicklung der Zeolite Trocknungstechnologie erhielt die BSH den Innovationspreis für Klima und Umwelt des Bundesumweltministeriums und des Bundesverbandes der deutschen Industrie. BSH Zeolite kurutma teknolojisi için Almanya Çevre Bakanlığı ile Almanya Sanayi Federasyon un İklim ve Çevre için İnovasyon Ödülü nü kazandı. si sunuyorlar. Başka önemli bir oyuncu olarak Profilo, 1976 da kuruldu ve 1995 yılında Bosch Siemens Haushaltsgeräte ye (BSH) katıldı. Çerkezköy ve Manisa fabrikalarına büyük yatırımlar yaptılar ve küresel üretim ağında artık önemli bir yer alıyorlar. Profilo nun Einem Bericht des Zentrums für Studien zur Exportentwicklung des Staatssekretariats für Außenhandel zufolge, sind in der Türkei 50 überwiegend mittelgroße Unternehmen auf dem Feld der Herstellung von Küchengeräten tätig. Wird der Zuliefererbereich einbezogen, steigt die Zahl der Unternehmen auf rund 500. Marken wie Telefunken durch Profilo und Finlux durch Vestel stellten die Unternehmen zudem ihre internationalen Ambitionen heraus. Einem Bericht des Zentrums für Studien zur Exportentwicklung des Staatssekretariats für Außenhandel zufolge, sind in der Türkei 50 überwiegend mittelgroße Unternehmen auf dem Feld der Herstellung von Küchengeräten tätig. Wird der Zuliefererbereich einbezogen, steigt die Zahl der Unternehmen auf rund 500. Die Produktion des Sektors konzentriert sich auf die Regionen Marmara, Ägäis und Inneranatolien. Trotz leichter Einbrüche zu Beginn der internationalen Wirtschaftskrise konnte die Produktion von Küchengeräten 2009 auf dem Vorjahresstand gehalten werden und stieg 2010 wieder deutlich an. Betrachtet man in diesem Zusammenhang die Exportstatistik, zeigt sich dass der Export aufgrund der Krise deutlich T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi (İGEME) tarafından yayınlanan bir rapora göre Türkiye de sektörde 50 dolayında orta ölçekli şirket faaliyet gösteriyor. Yan sanayi dahil edilirse bu sayı 500 e kadar yükseliyor. Telefunken Markası ile Vestel in Finlux Markası nı satın almalarıyla ayrıca şirketler uluslararası arenadaki iddialarını da gösterdiler. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi tarafından yayınlanan bir rapora göre Türkiye de sektörde 50 dolayında orta ölçekli şirket faaliyet gösteriyor. Yan sanayi dahil edilirse bu sayı 500 e kadar yükseliyor. Bölgesel üretim Marmara, Ege ve İç Anadolu bölgelerinde yoğunlaşıyor. Küresel krizden dolayı üretimde küçük gerilemeler meydana gelmişse de 2009 yılında bir önceki yılın üretim düzeyi yakalayabildi ve 2010 yılında belirgin bir artış kaydedildi. Bu bağlamda ihracat istatistiklerine bakıldığında küresel krizin sektörde daha çok ihracatı olumsuz etkilediği görünüyor. Sektörün istikrarı için canlı bir iç talep önemli bir faktördü. Burada Türk Hükümeti kriz belirtilerine karşı 2009 ilkbaharında beyaz eşyada geçici bir KDV indirimi yaparak bir katkı sağladı. MAI-JUNI MAYIS-HAZİRAN

8 AUS DER WIRTSCHAFT > ELEKTRISCHE HAUSHALTSGERA TE & UNTERHALTUNGSELEKTRONIK EKONOMİDEN > BEYAZ VE ELEKTRONİK EV EŞYASI Türkiye İstatistik Enstitüsü nün verilerine göre 2011 in ilk çeyreğinde tüketici elektroniği ihracatı 264,68 milyon Euro olarak gerçekleşti. Beyaz eşyada ihracat 565,12 milyon Euro ya ulaştı. Televizyon üretiminde yeni yapılandırma Hem mutfak gereçleri hem de tüketici elektroniği üretiminde hızlı değişimler meydana geliyor. Bunu açık bir şekilde Türkiye deki tüketici elektroniği sanayi artık müşteri tercihinin eski tüplü televizyonlardan LCD ekranlı modellere yönelince öğrendi. Gerçi trend önceden fark edildi fakat gelişmenin bu kadar hızlı olacağı beklenmiyordu. Sonuçta satışlar kampanyalarla dengelenmeye çalışılsa da önemli gerilemeler oldu. Fakat artık üreticiler yeni duruma uyum sağladı. İlk önce Türkiye de bir LCD imalatı kurulması tartışıldı ve bu proje fazla masraflı çıktı. Bunun yerine bu teknolojinin elektronik boyutuna yatırım yapıldı ve uluslararası piyasalarda önemli başarılar elde edildi. stärker zurückgegangen ist, als die Produktion. Ein wesentlicher Faktor für die Stabilität des Sektors war die Binnennachfrage. Dazu trug auch bei, dass die türkische Regierung auf die Krisenerscheinungen 2009 mit einer vorübergehenden Mehrwertsteuersenkung auf Küchengeräte reagierte. Daten des Türkischen Statistikinstituts zufolge lag im ersten Quartal 2011 der Export bei der Unterhaltungselektronik bei 264,68 Millionen Euro. Bei Haushaltsgeräten erreichte er eine Höhe von 565,12 Millionen Euro. Yenilikçi bir sektör Mutfak alet üreticilerinin araştırma geliştirme faaliyetleri de başarılı gelişiyor. Otomotiv sanayiyle beraber bu konuda en çok yatırım yapan sektör olarak Türkiye patent istatistiğinde lider konumunda. Ürün inovasyonu alanında özellikle tasarruf ön plana çıkıyor. Bu gelişme bir taraftan tüketicinin gelişmekte olan çevre bilincinden öbür tarafta kullanım maliyetindeki avantajlardan kaynaklanıyor. Mesela bulaşık ve çamaşır makinelerinde büyük ölçüde su ve elektrik tasarrufu sağlandı. Yenilikçi çamaşır yıkama ve kurutma teknikleriyle hem çamaşır artık daha az yıpranıyor hem de deterjan tüketimi azalıyor. (Tercüme: Istanbul Post) Fernsehproduktion neu strukturiert Sowohl die Produktion von Küchengeräten als auch die Unterhaltungselektronik sind von schnellen Wandlungen geprägt. Dies musste insbesondere die türkische Unterhaltungselektronik mit ihrem hohen internationalen Marktanteil bei der Fernsehproduktion schmerzhaft erfahren, als die Verbrauchergunst sich von Röhrengeräten den LCD und Plasma Fernsehern zuwandte. Zwar war der Trend erkannt worden, nicht jedoch die Geschwindigkeit, mit der er sich vollziehen werde. In der Folge zeigten sich hohe Einbrüche bei den Absatzzahlen, die durch Sonderverkaufsaktionen abgefangen werden mussten. Inzwischen haben sich die Hersteller neu orientiert. Hatte es zunächst Pläne gegeben, eine LCD Bildschirmherstellung in der Türkei aufzubauen, erwies sich das Projekt jedoch als zu teuer. Stattdessen investieren türkische Unternehmen jetzt vor allem in die Entwicklung der Steuerungselektronik und konnten dabei auch auf internationalen Märkten bedeutende Erfolge erzielen. Ein innovativer Sektor Als erfolgreich erweisen sich auch die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten der Produzenten von Küchengeräten. Sie gehören zusammen mit dem Kraftfahrzeugsektor zu den Wirtschaftszweigen, die am intensivsten in diesem Bereich investieren und im Ergebnis die Patentstatistik der Türkei anführen. Wichtige Bereiche für die Produktinnovation sind dabei die Entwicklung von sparsameren Geräten. Hinter diesem Trend steht zum einen ein gewachsenes Umweltbewusstsein der Kunden, aber auch eine Verringerung der Verbrauchskosten beim Einsatz der Geräte. So haben Waschmaschinen und Geschirrspülmaschinen bedeutende Einsparungen beim Wasser- und Stromverbrauch zu verzeichnen. Innovative Wasch- und Trocknungsverfahren verringern die Belastung der Wäsche und den Einsatz von Waschmitteln. (Istanbul Post) FOTO: IFA 6 MAI-JUNI MAYIS-HAZİRAN 2011

9

10 AUS DER WIRTSCHAFT > TELEKOM & INTERNET EKONOMİDEN > TELEKOM & İNTERNET FOTO: STOCK.XCHNG Wettbewerb auf dem deutsch-türkischen Telefonmarkt Angesichts des harten Wettbewerbs auf dem türkischen Telefonmarkt haben die vier großen Akteure ihren Blick über die Grenzen geworfen. Türk-Alman telekom pazarında rekabet artıyor Türkiye de telefon piyasasındaki sert rekabet nedeniyle dört büyük oyuncu artık sınır ötesine bakmaya başladı. Deutschland ist mit seinen drei Millionen Türken, die jedes Jahr bedeutende Beträge für Gespräche in die Türkei ausgeben, ist ein attraktiver Markt. Auch zeigt die Telekommunikationsstatistik, dass Deutschland sowohl bei den ein- als auch den ausgehenden Auslandsanrufen an der Spitze liegt. Das Gesamtvolumen aller Auslandsanrufe über das Festnetz der Türk Telekom lag im ersten Quartal 2011 bei 64 Millionen Minuten. In den Mobilnetzen liegt das Aufkommen an Auslandsanrufen bei 6 Prozent eines Gesamtaufkommens von fast 34 Milliarden Minuten im 1. Quartal Sollten die Modelle den erhofften Ertrag bringen, ist davon auszugehen, dass in naher Zukunft weitere Länder mit bedeutendem türkischem Bevölkerungsanteil folgen könnten. Türk Telekom mit zwei Angeboten Am 4. Oktober 2010 wurde gemeldet, dass die Turkish Telekom unter dem Namen Alice Dünyam (Alice Welt) ein neues Paket auf den Markt gebracht hat, mit dem Türken in Deutschland drei Nummern in der Türkei wählen und diese unbegrenzt gebührenfrei anrufen können. Das neue Produkt beruht auf einer Kooperation der Turkish Telekom mit Hansenet und wird in Deutschland verkauft. Die monatliche Gebühr inklusive Anrufe im deutschen Festnetz und Internet beträgt 39,90 Euro. Preisgünstiger ist demgegenüber das Angebot von Ayyıldız, einer 100 prozentigen Tochter von eplus. Es umfasst für 14,95 Euro Gesprächsminuten ins deutsche und türkische Festnetz sowie im eplus Netz. Eine Integration von Internet mit Festnetztelefon bietet Turkish Telekom außerdem unter dem Namen Wirofon an. Mit einem internetfähigen Mobiltelefon oder einem Computer wird ein Telefongespräch geführt und für die Gebührenberechnung der Her yıl Türkiye görüşmeleri için önemli harcamalar yapan Almanya daki üç milyon Türk, telekom firmaları için cazip bir pazar oluşturuyor. Türkiye deki telefon istatistiklerinde Almanya hem gelen hem giden yurtdışı telefon çağrılarında ilk sırada bulunuyor. Türk Telekom üzerinde sabit hat toplam yurt dışı çağrı süresi 2011 yılının ilk çeyreğinde 64 milyon dakikaya ulaştı. Mobil telefon hatları üzerinde yurt dışı arama trafiği toplam yaklaşık 34 milyar dakika ile yüzde 6 yı buluyor. Almanya daki Türklere yönelik iş modelleri başarılı olduğu taktirde yakın bir gelecekte herhalde başka Türk toplumunun bulunduğu diğer ülkelerde de benzeri hizmetler sunulacak. Türk Telekom dan iki teklif 4 Ekim 2010 da Türk Telekom Alice Dünyam ile Almanya da yaşayan Türklere sınırsız ücretsiz konuşmak için üç sabit hat numarasını kapsayan bir paket piyasaya sürdü. Yeni ürün Türk Telekom ile Hansenet işbirliğine dayanıyor ve Almanya da satılıyor. Alman sabit hatları arama ve internet hizmetini de kapsayan paket 39,90 Euro ile sunuluyor. E-plus şirketi olan Ayyıldız da benzer bir hizmeti daha da ucuza satıyor. 14,95 Euro fiyatla E-plus şebekisi ile Almanya ve Türkiye'deki sabit hatlar üzerinden 5000 dakika görüşme yapılabiliyor. Ayrıca Türk Telekom, Wirofon adıyla internet ve sabit hattı birleştiren bir hizmet geliştirdi. İnternete bağlanabilen cep telefonları ya da bilgisayar ile bir telefon görüşmesi yapılıyor ve ücretlendirme için kullanıcının sabit hat telefonu baz alınıyor. Bu şekilde örneğin Düsseldorf ta olan İstanbul da bir sabit hat telefonu kullanıcısı Wirofon kullanarak internet yoluyla İstanbul görüşmelerini şehir içi tarifeyle yapabiliyor. Bu hizmetten yararlanmak için ayrı bir abone- 8 MAI-JUNI MAYIS-HAZİRAN 2011

11 AUS DER WIRTSCHAFT > TELEKOM & INTERNET EKONOMİDEN > TELEKOM & İNTERNET Festnetzanschluss des Teilnehmers herangezogen. Auf diese Weise kann beispielsweise ein Teilnehmer, der über einen Telefonanschluss in Istanbul verfügt, von Düsseldorf aus Gespräche in Istanbul über das Internet zum Ortstarif führen. Ein Abonnement wird dabei nicht verlangt. Turkcell Europe geht auf den Markt Der Marktführer des türkischen Mobiltelefonsektors Turkcell wiederum startete im April dieses Jahres seinen Turkcell Europe Dienst ebenfalls mit Schwerpunkt Deutschland. Angeboten werden seit dem 4. April zwei Pakete, die neben unbeschränkten Anrufen und SMS innerhalb des Turkcell Europe Netzes, 100 bzw. 250 Minuten Gesprächsdauer mit dem türkischen Turkcell Mobilnetz und dem türkischen Festnetz enthalten. 100 Minuten sind für 15 Euro, 250 Minuten für 30 Euro erhältlich. Niedergelassen hat sich das Unternehmen als eigenständige Gesellschaft nach deutschem Recht im Mediapark in Köln. Vodafone bietet internationale Netze Demgegenüber macht sich Vodafone als wichtigster Konkurrent von Turkcell die Internationalität des Unternehmens zunutze und bietet gegen eine geringe Grundgebühr vergünstigte Tarife für Anrufe in ausländischen Vodafone-Netz. Im Gegensatz zu den Angeboten der Konkurrenz bietet Vodafone jedoch keine Zeitpakete an, sondern reguläre Gebührensätze. Liberalisierung des Festnetzes Im ersten Quartal 2011 waren 107 Anbieter für das Festtelefonnetz registriert. Während diese Dienstleister bei Ortsund Ferngesprächen nur eine recht untergeordnete Rolle spielen und die Turkish Telekom hier einen Marktanteil von über 80 Prozent hat, spielen sie insbesondere bei Anrufen vom Fest- ins Mobilnetz und bei internationalen Anrufen eine zunehmende Rolle. Im Jahreszeitraum hat sich der Anteil der anderen Festnetzbetreiber gegenüber der Turkish Telekom von 24 Prozent im vierten Quartal 2009 auf 35 Prozent im ersten Quartal 2011 erhöht. (Istanbul Post) lik ücreti alınmıyor. Turkcell Avrupa da piyasaya çıkıyor Türkiye de mobil iletişim pazarının lider şirketi Turkcell bu yılın Nisan ayında Almanya merkezli Turkcell Avrupa hizmetini başlattı. 4 Nisan dan itibaren Türkiye de sabit ve mobil şebekeler için 100 ya da 250 dakikalık Turkcell Avrupa şebekesi içinde sınırsız iki paket satışa çıktı. 100 dakika 15 Euro, 250 dakika ise 30 Euro fiyatla satılıyor. Turkcell in Avrupa merkezi Köln deki Medyaparkt ta bulunuyor. Vodafone uluslararası kimliğini kullanıyor Türkiye deki mobil iletişim pazarında Turkcell in en önemli rakibi Vodafone, uluslararası kimliğinden faydalanıyor ve düşük bir ücret karşılığında yurt dışı Vodafone şebekelerine ekonomik arama imkanı sunuyor. Diğer operatörlerden farklı olarak Vodafone paket değil düzenli tarife ile yurt dışı aramalarını satıyor. Sabit şebekede serbestleşme 2011 yılının ilk çeyreğinde 107 sabit hat hizmeti sağlayıcı lisans sahibi idi. Bu servis sağlayıcılar şehir içi ve şehirler arası görüşmelerde önemli bir pazar payına sahip değillerse de sabit hattan mobil şebekeye ve yurt dışı aramalarda gittikçe pay kazanıyorlar. Türk Telekom sabit hat şebeke içi aramalarda yüzde 80 bir paya sahip iken yurt dışı aramalarda servis sağlayıcı payları 2009 un dördüncü çeyreğinde yüzde 24 ten 2011 in ilk çeyreğinde yüzde 35 e kadar yükseldi. (Tercüme: Istanbul Post) FOTO: STOCK.XCHNG MAI-JUNI MAYIS-HAZİRAN

12 AUS DER WIRTSCHAFT > TELEKOM & INTERNET EKONOMİDEN > TELEKOM & İNTERNET FOTO: STOCK.XCHNG Schnelle Ausweitung des Internets geht weiter Als die beiden wichtigsten Entwicklungen im Bereich Internet in der Türkei bewertet das Aufsichtsinstitut für den Telekommunikationsmarkt BDK zum einen den schnellen Zuwachs von mobilen Internetteilnehmern und zum anderen das weitere Wachstum bei den Breitbandverbindungen. Es wird erwartet, dass diese Entwicklung anhalten wird. Als Grund kann nicht zuletzt auf die Verbreitung innerhalb der Bevölkerung verwiesen werden. Sind innerhalb der EU 25,6 Prozent der Bevölkerung Abonnenten von Festnetz- Breitbanddiensten, liegt dieser Anteil in der Türkei bei 9,8 Prozent. Bei den mobilen Verbindungen liegt der Durchschnitt in Europa bei 6,1 Prozent, in der Türkei bei 2,7 Prozent. TTNet mit marktbeherrschender Position Lag die Zahl der Breitband-Abonnenten 2003 noch bei , ist sie im 1. Quartal 2011 bereits auf 9,1 Millionen angewachsen. Dabei entfallen rund zwei Drittel der Abonnenten auf DSL-Verbindungen. Ihre Zahl stieg innerhalb eines Quartals um mehr als an. Die Zahl der Teilnehmer bei mobilen Internetdiensten steigt schnell. Sie erreichte 1,8 Millionen und stieg um 28,7 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Der mobile Internetdatenverkehr steigt im Hinblick auf seine Teilnehmer langsamer an. TTNet, der Internetdienst der Turkish Telekom hat mit einem Marktanteil von 87,39 Prozent eine absolut dominierende Position. Trotz 49 vergebenen Lizenzen für die Erbringung von Internetverbindungen, liegt der Anteil der meisten Anbieter bei unter einem Prozent. Superonline als zweitgrößter Anbieter verfügt über einen Anteil von 4,01 Prozent. Gleichwohl verzeichnet die BDK eine Veränderung des Marktgefüges. TTNet behauptet seine starke Position nicht zuletzt durch das weitgehende Monopol bei der DSL-Infrastruktur. Mit der Zunahme von Fiberoptikverbindungen und mobilem Internet treten alternative Service-Provider nach vorn. Wachstumspotenzial durch Transparenzprinzip Mit dem Inkrafttreten des neuen Handelsgesetzbuches im kommenden Jahr wird zudem für Kapitalgesellschaften die Pflicht eingeführt, einige Unternehmensdaten über das Internet auf einer eigenen Webseite transparent zu machen. Dies schafft vielfältige Aufgabengebiete für die Softwareentwicklung, die sich in den vergangenen Jahren zu einem selbstbewussten Zweig der ITT mit inund ausländischen Akteuren entwickelt hat und zunehmend über Zertifikate verfügt, die ihr auch international Marktzutritte erleichtert. (Istanbul Post) İnternette hızlı genişleme devam ediyor Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) mobil internet katılım sayısının hızlı artması ile geniş bant erişiminin büyümesini internetle ilgili en önemli gelişmeler olarak değerlendiriyor. Bu gelişmelerin devam edeceği öngörülüyor. Bunun en önemli nedeni nüfus sayısına göre internetin Türkiye de henüz fazla yaygınlaşmamış olması. Avrupa Birliği (AB) ortalamasında hane halklarının yüzde 26,6 sı sabit geniş bant internet kullanırken Türkiye de bu oran yüzde 9,8 te bulunuyor. Mobil internet bağlantılarında AB ortalaması yüzde 6,1 iken Türkiye de bunu yüzde 2,7 lik bir kesim kullanıyor. TTNet piyasaya hakim 2003 yılında geniş bant abone sayısı 18 bin 604 idi fakat 2011 birinci çeyreği 9,1 milyon aboneye ulaştı. Bunun üçte ikisini DSL bağlantıları oluşturuyor. DSL abone sayısı bir önceki çeyreğe göre 60 bin arttı. Ayrıca mobil internet kullanıcı sayısı daha da hızlı büyüyor. Bir önceki çeyreğe göre yüzde 28,7 lik bir artışla 1,8 milyon kullanıcıya ulaştı. Mobil internet veri trafiği kullanıcı sayısına göre biraz daha yavaş artıyor. Türk Telekom un internet hizmeti olan TTNet yüzde 87,39 luk bir piyasa payına sahip ve böylece belirgin bir şekilde hakim konumunda. 49 lisanslı internet servis sağlayıcısına rağmen bunların çoğu yüzde birin altında bir pazar payına sahip. İkinci büyük servis sağlayıcı olarak Süperonline nın pazar payı yüzde 4,01. Yine de BTK piyasa yapısında bir değişim tespit etti. TTNet in hakim pozisyonu büyük ölçü DSL altyapısındaki tekele dayanıyor. Fiberoptik ve mobil internetin yaygınlaşmasıyla diğer servis sağlayıcılar da ön plana çıkacak. Şeffaflık ilkesiyle büyüme potansiyelleri Gelecek yılda yürürlüğe geçecek olan Türk Ticaret Kanunu yla her sermaye şirketinin temel bilgilerini internette yayınlaması mecburiyeti geçerli olacak. Bu süreç Türkiye deki yabancı ve yerli yazılım sektöründeki oyunculara yeni iş imkanları açacak. (Tercüme: Istanbul Post) 10 MAI-JUNI MAYIS-HAZİRAN 2011

13

14 AUS DER WIRTSCHAFT > TELEKOM & INTERNET EKONOMİDEN > TELEKOM & İNTERNET Entwicklung auf dem türkischen Kraftfahrzeugmarkt Noch klingt der Begriff mit den Wol - ken und dem Computer vielen Ohren fremd. Doch wie viele Entwicklungen rings um das Internet wird die Nut - zung von Wolken vermutlich bereits morgen unsere Arbeitsstile und Freizeitgewohnheiten verändern. Mit Cloud Computing ist gemeint, dass Anwendungs pro - gramme und Daten nur noch zu einem sehr geringen Anteil auf dem eigenen Computer gespeichert und ausgeführt werden. Der Nutzer bzw. die Nutzerin verbinden sich mit Hilfe des Internets mit einem Rechenzentrum. Nach der Öffnung ihres persönlichen Kontos haben sie Zugriff auf Anwendungen und Daten, die sie nach eigenen Bedürfnissen auch anderen Nutzern öffnen können. Billiger, mobiler, offener Mit dieser Technik verbindet sich eine Reihe von Veränderungen. Weil die Anwendungsprogramme im Rechenzentrum laufen, werden sie nicht gekauft, sondern das Nutzungsrecht gemietet. Die Anforderungen an die technische Kapazität des Computers sinkt werden die Daten im Rechenzentrum gespeichert, sinken die Anforderungen an die Festplatte. Auch die Leistungsfähigkeit des Prozessors und die Größe des Arbeitsspeichers können geringer ausfallen. Auf diese Weise können sich beachtliche Kostenersparnisse einstellen. Da die Daten zentral im Rechenzentrum gespeichert werden, ist es auch egal, von welchem Gerät aus zugegriffen wird. Es kann ein Desktop Computer im Büro sein, der Laptop oder ein Mobiltelefon sein. Zudem werden durch die Freigabe von Dokumenten gemeinsame Arbeitsprozesse erleichtert. Termine können über einen gemeinsamen Terminkalender ausgetauscht werden, Dokumente zur Kenntnisnahme oder für Kommentare geöffnet werden. Es ergeben sich neue Möglichkeiten für eine dezentrale Arbeitsor- FOTOS: STOCK.XCHNG Çalışma hayatımızda yeni bir değişim: Bulut bilişim Henüz bu bulutlu, bilgisayarlı kavram kulağa yabancı geliyor. Fakat internetle ilgili birçok gelişme gibi yarın bulutların kullanımı hem çalışma tarzlarımızı hem de eğlence şekillerimizi derinden değiş - tirecek. Bulut bilişim, artık uygulamaların ve verilerin sadece küçük bir kısmının gerçekten kullandığımız bilgisayarda işlendiği ve kaydedildiği anlamına geliyor. Kullanıcılar interneti kullanarak bir bilgi işlem merkezine bağlanıyor. Özel hesap açtıktan sonra uygulamalara ve verilerine erişim imkanı oluşuyor ve ihtiyaçlara göre başka kullanıcılarla paylaşma fırsatı elde ediliyor. Daha ucuz, daha mobil, daha açık Bu teknoloji bir takım değişikleri de beraberinde getiriyor. Bilgisayar uygulamaları artık kendi bilgisayarınızda değil bilgi işlem merkezinde yüklü olduğu için satın almak yerine kullanım hakkı kiralanıyor. Bilgisayarın teknik kapasitesinin artık fazla büyük olması şart değil, veriler bilgi işlem merkezinde kaydedildiği için sabit diskin boyutu da düşebiliyor. Aynı zamanda merkezi işlemcinin performansı ve hafızası da o kadar büyük olması gerekmiyor. Böylece önemli tasarruflar ortaya çıkabiliyor. Veriler bilgi işlem merkezinde kayıtlı olduğu için onlara hangi araçtan ulaşıldığı önemli değil. Bu, ofisteki masa üstü bilgisayarı, bir diz üstü bilgisayarı ya da bir cep telefonu olabilir. Ayrıca verilerin paylaşımıyla bazı grup çalışma süreçleri hızlandırılıp kolaylaştırılıyor. Randevular ortak bir takvimle kaydedilebilir, dokümanlar sadece bilgi için ya da yorum için başkalarına verilebilir. Bu, evde çalışma ya da çeşitli ofisten çalışma modelleri gibi merkezi olmayan çalışma yapılandırmalarına fırsat veriyor. Daha fazla güvenlik Güvenlik kaygılarına karşı bilişim sektöründe endişelerin yersiz olduğu söyleniyor. Bilgi işlem merkezlerindeki güvenlik 12 MAI-JUNI MAYIS-HAZİRAN 2011

15 AUS DER WIRTSCHAFT > TELEKOM & INTERNET EKONOMİDEN > TELEKOM & İNTERNET ganisation, d.h. Arbeit an unterschiedlichen Standorten oder von zu Hause aus wird erleichtert. Mehr Sicherheit Im Hinblick auf Sicherheitsbedenken gibt sich der Informatiksektor gelassen. Die Sicherheitsvorkehrungen in einem Rechenzentrum sind in der Regel weit besser ausgebaut als in jeder Einzelanlage. Wird die regelmäßige Sicherheitskopie der Daten zu Hause oder im Büro häufig vergessen, gehört sie in Rechenzentren zum Standard. Genauso ist es mit Anti-Virus Programmen, die in önlemleri genellikle kişisel bilgisayara göre çok daha yüksek standartlara sahip. Evde ya da ofiste düzenli olarak verilerin yedeklenmesi genelde unutulsa da bilgi işlem merkezlerinde bu işlem rutindir. Ayrıca virüslere karşı kullanılan uygulamalar bilgi işlem merkezlerinde hem daha güçlü hem de her zaman güncel olma özelliği taşır. Fakat yüzde 100 bir güvenlik gene de yok. Sony Playstation ağına yapılan hacker saldırısı bir daha uluslararası üne sahip sistemleri tamamen korumanın imkansız olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Nisan 2011 de Alman Handelsblatt Ekonomi Mit dieser Technik verbindet sich eine Reihe von Verände - rungen. Weil die Anwendungsprogramme im Rechenzentrum laufen, werden sie nicht gekauft, sondern das Nutzungsrecht gemietet. Rechenzentren leistungsfähiger und immer auf dem neuesten Stand sind. Hundertprozentige Sicherheit gibt es aber nicht. Der Hackerangriff auf die Daten der Sony Playstation hat gezeigt, dass auch international renommierte Systeme nicht absolut geschützt werden können. Das Handelsblatt berichtete Anfang April 2011 über die Haltung führender deutscher börsennotierter Unternehmen gegenüber dem Cloud Computing. Festzustellen ist dabei, dass die Entwicklung mit großem Interesse verfolgt wird. Die Nutzung öffentlicher Netze für Firmendaten wird jedoch bisher ausgeschlossen. Hintergrund ist jedoch auch, dass diese Großunternehmen über ausreichende Kapazität verfügen, um eigene Rechenzentren zu unterhalten. Stabile Verbindung erforderlich Die Schwachstelle liegt demgegenüber bei der Internetverbindung. Ohne Internet gibt es keinen Zugriff zu den Daten. Ist das Internet überlastet, kann auch der Arbeitsfluss über das Rechenzentrum verlangsamt werden, weil alle Daten einschließlich der Benutzeroberfläche zwischen dem Gerät des Nutzers und dem Rechenzentrum kontinuierlich ausgetauscht werden müssen. (Istanbul Post) Bu teknoloji bir takım değişikleri de beraberinde getiriyor. Bilgisayar uygulamaları artık kendi bilgisayarınızda değil bilgi işlem merkezinde yüklü olduğu için satın almak yerine kullanım hakkı kiralanıyor. Gazetesi borsada işlem gören önde gelen Alman şirketlerinin bulut teknolojisine karşı tutumunu yazdı. Söz konusu gelişmenin ilgi uyandırdığı açıkça görülüyor. Fakat genele açık ağların şirket verileri için kullanımı henüz söz konusu değil. Fakat bu şirketlerin kendi bilgi işlem merkezlerini kurmak için yeterli imkanlara sahip olduğunu unutmamak gerekiyor. FOTO: STOCK.XCHNG Sağlam bir bağlantı gerekiyor Buna karşın internet bağlantısı bu teknolojinin zayıf noktasını oluşturuyor. İnternet bağlantısı yoksa verilere ulaşılamıyor. İnternette yoğunluk varsa kullanıcı aygıt ve bilgi işlem merkezi arasında kullanıcı arayüzü dahil bütün verilerin devamlı alışverişte olması nedeniyle bütün süreç etkileniyor. (Tercüme: Istanbul Post) Eine mehrsprachige Business-Suchmaschine Die offizielle deutsche Exportdatenbank German Export Database 2011 präsentiert ca exportorientierte Unternehmen und deren Qualitätsprodukte und Leistungen. Die vom Sachon Verlag in Zusammenarbeit mit dem Bundesverband der Deutschen Inustrie e.v. herausgegebene CD-ROM bietet eine transparentere Aufteilung von Produktgruppen. Diese mehrsprachige Business-Suchmaschine führte weltweit zu ca. 130 Mio. Produktrecherchen und mehr als vermittelten Produktanfragen innerhalb eines Jahres. Die German Export Database 2011 kann als CD- ROM auf der Website des Sachon Verlages bestellt werden Çok dilli iş-ticaret-arama motoru Alman resmi ihracat veritabanı "German Export Database 2011" yaklaşık ihracat odaklı şirketin kaliteli ürün ve hizmetlerini sunuyor. Sachon yayın evi ve Alman Sanayi Federasyonu BDI e.v. ortaklaşa yayınladıkları CD- ROM ürün grubunu şeffaf ve düzenli bir şekilde içermektedir. Bu çok dilli arama motoru bir yıl içersinde dünya çapında yaklaşık 130 milyon ürün araştırmasına ve ürün talebine aracılık etti. German Export Database 2011 iş-ticaret-arama motoru CD-ROM olarak Sachon Verlag ın web sitesinden sipariş edilebilir (www.sachon-exportadressbuch.de). MAI-JUNI MAYIS-HAZİRAN

16 AUS DER WIRTSCHAFT > TELEKOM & INTERNET EKONOMİDEN > TELEKOM & İNTERNET FOTOS: ARVATOTELESERVICE Landesweite technische Unterstützung: Arvato Teleservice Der After Sales Support gehört zu den Schlüsselbereichen des Informationsund Telekommunikationssektors. Türkiye çapında teknik destek: Arvato Teleservice Satış sonrası hizmetler bilişim ve telekomünikasyon sektörü için kilit konumda. Wir sprachen mit Koray Yaran, dem Geschäftsführer von Arvato Teleservice Türkei über die Lösungen, die sein Unternehmen auf diesem Gebiet bereitstellt. Arvato Teleservice ist ein international agierendes Unternehmen. Könnten Sie mir bitte über den Hintergrund Ihrer Türkei Aktivitäten berichten? Arvato ist als ein Unternehmen der deutschen Bertelsmann AG eines der größten After Sales Service Unternehmen der Welt in Dänemark gegründet, stieg Teleservice 2001 in den türkischen Markt ein. Arvato kaufte 2005 alle Anteile von Teleservice von Daangard Telekom und expandierte die Aktivitäten unter dem Namen Arvato Teleservice. Auf welchen Gebieten des türkischen Telekomsektors ist Arvato Teleservice aktiv? Arvato Teleservice bietet in der Türkei technische Unterstützung und Reparaturleistungen für Handys und Mobilgeräte. Wir haben mehr als 450 Beschäftigte. Teleservice verfügt zurzeit über das breiteste Markenportefeuille und ist mit seinem die ganze Türkei umspannenden Logistiknetz Marktführer. Unter den Marken, für die wir arbeiten, befinden sich Nokia, LG, Blackberry, iphone, HTC, Sony Ericsson, Motorola, Benq, Toshiba, Huawei und ZTE. Außerdem arbeiten wir auf dem Gebiet der Unterhaltungselektronik für Sanyo und Rollei. Unseren Erfolg bei den Handys wollen wir nun auch auf die Infor- Arvato Teleservice Türkiye Genel Müdürü Koray Yaran ile şirketin bu alanda sunduğu çözümleri konuştuk. Arvato Teleservice uluslararası bazda faaliyet gösteren bir şirket. Şirketin Türkiye deki tarihçesi hakkında bilgi verir misiniz? Arvato, Almanya merkezli Bertelsmann A.G ye bağlı dünyanın en büyük satış sonrası hizmet şirketlerinden biri yılında Danimarka da kurulmuş olan Teleservice, Türkiye pazarına 2001 yılında girmiştir. Arvato, 2005 yılında Teleservice in tüm hisselerini Daangard Telekom dan satın alarak Arvato Teleservice adı altında faaliyetlerini büyüterek devam ettirmiştir. Arvato Teleservice in Türkiye de telekom sektöründeki faaliyetleri nelerdir? Arvato Teleservice olarak Türkiye de cep telefonu ve mobil cihazlar için tamir ve teknik destek hizmeti veriyoruz. 450 nin üzerinde çalışanımız mevcut. Teleservice şu an sektörde en geniş marka portföyü ve tüm Türkiye yi kapsayan lojistik ağı ile sektörün lider firması durumunda. Çalıştığımız markalar arasında Nokia, LG, Blackberry, iphone, HTC, Sony Ericsson, Motorola, Benq, Toshiba, Huawei ve ZTE yi sayabiliriz. Ayrıca tüketici elektroniği alanında Sanyo ve Rollei ile çalışıyoruz. Cep telefonu alanındaki başarımızı, şimdi bilgi teknolojileri alanına kaydırmayı hedeflemekteyiz ki; Asus için dizüstü bilgisayar ve notebook tamirine başladık, diğer markalarla da görüşmelerimiz devam ediyor. Tüm Türkiye yi kapsayan lojistik ağdan bahsetmiştiniz. Nerelerde servis veriyorsunuz? Merkezimiz İstanbul da, merkez ofisin yanı sıra İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Samsun, Erzurum ve Diyarbakır da servislerimiz mevcut. Bu servisler, şehir merkezlerinde herkesin kolaylıkla ulaşabileceği noktalarda bulunuyor. Servisimizin bulunmadığı noktalarda ise yaygın kurye ağımız ve anlaşmalı kargo şirketlerimiz sayesinde tüm Türkiye den arızalı cihazları toplayıp servislerimize 14 MAI-JUNI MAYIS-HAZİRAN 2011

17 AUS DER WIRTSCHAFT > TELEKOM & INTERNET EKONOMİDEN > TELEKOM & İNTERNET mationstechnologie übertragen und haben mit der Reparatur von Asus Laptop und Notebooks begonnen, während wir mit weiteren Marken noch verhandeln. Sie erwähnten Ihr die ganze Türkei umspannendes Logistiknetz. An welchen Orten bieten Sie Ihre Dienste an? Neben unserer Zentrale in Istanbul unterhalten wir Servicestellen in Ankara, Izmir, Antalya, Samsun, Erzurum und Diyarbakır. Die Stellen befinden sich jeweils im Stadtzentrum und sind für jeden leicht zu erreichen. Orte, an denen kein Service besteht, werden durch ein ausgedehntes Kuriernetz und Vertragskargounternehmen abgedeckt, die defekte Geräte überall in der Türkei abholen und nach erfolgter Reparatur und Wartung wieder zurückbringen. Was unterscheidet Arvato Teleservice von seinen Konkurrenten? Als das einzige internationale Unternehmen im Sektor nutzen wir den Vorteil einer internationalen Plattform. Mit unserer globalen Erfahrung und Kenntnissen können wir uns auf neue Technologien leicht einstellen. Gemäß unseres Arbeitsgebiets ist technisches Personal sehr wichtig. Wir gewinnen durch Kooperation mit berufsbildenden Oberschulen deren Absolventen für uns und bilden sie umfassend weiter. Wenn erforderlich entwickeln wir mit unseren ausländischen Büros gemeinsame Programme und bilden Spezialisten aus. Weil wir als Unternehmen keine Exklusivverträge schließen, verfügen wir über ein breites Markenportefeuille und können mit allen Operateuren und Vertrieben zusammenarbeiten. Dies macht uns mit der höchsten Stückzahl an Reparaturen zum Marktführer. (Stefan Hibbeler) ulaştırıp tamir ve bakım işlemlerinden sonra aynı şekilde teslim ediyoruz. Arvato Teleservice i rakiplerinden ayıran özellikler nelerdir? Öncelikle sektörde faaliyet gösteren tek uluslararası şirket olarak küresel platformun avantajını kullanıyoruz. Sahip olduğumuz küresel tecrübe ve bilgi sayesinde yeni teknolojileri kolaylıkla adapte edebiliyoruz. Yaptığımız iş gereği teknik personel bizim için çok önemli, teknik liselerde yaptığımız ortak çalışma sayesinde buralardan mezun arkadaşları kendi bünyemize katıp kapsamlı bir eğitim sürecinden geçiriyoruz. Gerekli durumlarda yurt dışı ofislerimiz ile beraber program oluşturup konusunda uzman kişileri yetiştiriyoruz. (Tercüme: Istanbul Post) Erreichen Sie die deutsch-türkische Community mit einer Anzeige Themen der nächsten Ausgaben Gelecek sayıların konuları TD-IHK Magazin Juni Haziran Wirtschaftsförderung & Standortmarketing Yatırım Teșvik ve Yatırım Pazarlama Aus- & Weiterbildung Mesleki Eğitim Abfall- & Abwasserentsorgung Katı ve Sıvı Atık Yönetimi ODA Juli Temmuz Forschung & Entwicklung Araștırma ve Geliștirme Umweltschutz und Stromerzeugung Çevre Koruma ve Elektrik Üretimi Abfall- & Abwasserentsorgung Katı ve Sıvı Atık Yönetimi TITAAN NetMedia GmbH Am Mühlenkreuz 50, Bedburg Tel: +49 (0) Fax: +49 (0) Mobil: +49 (0) Istanbul Post Basın Yayın ve Danışmanlık Ltd. Şti. Katip Salih Sk. Nr Kadıköy / Istanbul Tel: +90 (0) Fax: +90 (0) Mobil: +90 (0)

18 AUS DER WIRTSCHAFT > TELEKOM & INTERNET EKONOMİDEN > TELEKOM & İNTERNET Weltweiter Boom bei intelligenten Telefonen Von den Unternehmen IDC und Canalys vorgestellt Bericht zu Absatzzahlen von Mobiltelefonen zufolge, ist ein sehr hoher Anstieg beim Verkauf von intelligenten Telefonen festzustellen. Akıllı telefonlar dünya çapında ön plana çıkıyor IDC ve Canalys şirketlerinin sunduğu raporlara göre, akıllı telefonların satışında büyük bir artış olduğunu görünüyor. IDC gibt den Zuwachs im vergangenen Jahr mit 79,99 Prozent, Canalys mit 83 Prozent an. IDC stellt außerdem fest, dass im ersten Quartal ,6 Millionen intelligente Telefone verkauft wurden. Den Marktanalysen zufolge hatte Samsung mit einer Steigerung um 350 Prozent die Marktführerschaft inne, gefolgt von Apple. Aber auch das Unternehmen HTC konnte mit 229 Prozent bedeutende Zuwächse verzeichnen. Nokia und der Hersteller des Blackberry RIM verloren Marktanteile. Eine ähnliche Analyse für die Türkei liegt zwar bisher nicht vor, jedoch zeigt der schnelle Zuwachs bei der Nutzung mobiler Internetverbindungen, dass auch in der Türkei mit einer schnellen Ausweitung des Absatzes mobiler Telefone zu rechnen ist. Doch die Angabe von GFK Türkei, dass im vergangenen Jahr vier Milliarden Dollar für Mobiltelefone ausgegeben wurden, belegt die Größe des türkischen Markts. Der Verkauf dieser Telefone stieg um 1,1 Millionen Stück auf 11,2 Millionen Stück. Der Absatz von intelligenten Telefonen mit Touchscreen stieg um das Vierfache. Weiterhin beobachtete das Marktforschungsinstitut, dass der Verkauf von billigen Geräten mit einem Preis von weniger als 100 TL zurückging und führt dies auf die Unterstützung der Mobiltelefonunternehmen für 3G Geräte zurück. Zugleich berichten türkische Medien auch von einer deutlichen Verschiebung der Gewichte auf dem Computermarkt zugunsten von Tablett Computern. Hatten in den vergangenen zwei Jahren in der Türkei die preisgünstigen und mobilen Webbooks gute Verkaufszahlen erreicht, wird nun von einem Trendwechsel zugunsten von Computern mit diesem neuen Design gerechnet. Auf der anderen Seite hat das Verkehrsministerium, das auch für den Telekommunikationsmarkt zuständig ist, angekündigt, die Produktion von Mobiltelefonen in der Türkei fördern zu wollen. Gedacht sei unter anderem an eine Befreiung von der Mehrwertsteuer oder ein gesenkter Mehrwertsteuersatz. Ein Förderpaket zur Produktion in der Türkei soll kurzfristig bekannt gegeben werden. (Istanbul Post) IDC artış oranı olarak yüzde 79,99 Canalys ise yüzde 83 olarak gösteriyor. Ayrıca IDC 2011 yılının ilk çeyreğinde 99,6 milyon adet akıllı telefon satıldığını belirtiyor. Piyasa analizine göre yüzde 350 lik bir artışla Samsung bu pazarda lider konumunda ve Apple ikinci sırada yer alıyor. Ayrıca HTC yüzde 229 bir artışla da ilerliyor. Nokia ile Blackberry nin üreticisi RIM in piyasa payları ise azaldı. Aynı rakamlar Türkiye için söz konusu değilse de mobil internet kullanımının hızla artması akıllı telefon satışının da aynı şekilde hızlı genişleyeceğini gösteriyor. Piyasa araştırma enstitüsü GFK tarafından yayınlanan bir rapora göre geçen yıl Türkiye de cep telefonları için 4 milyar dolar harcandı. Adet bazında satış 1,1 milyon arttı ve 11,2 milyon cep telefonuna ulaştı. Dokunma ekranlı akıllı telefon satışı dört kat büyüdü. Aynı zaman 100 TL altında ucuz satılan telefonların piyasa payı geriledi. GFK bu gelişmeyi operatörlerin 3G telefonları desteklemesiyle açıklıyor. Buna paralel olarak Türk bilgisayar pazarında tablet bilgisayarlar lehine bir kaymadan bahsediliyor. Geçen iki yıl boyunca daha ucuz ve hafif olan Netbook bilgisayarları iyi satış rakamları yakalasa da şimdi trend tablet bilgisayarlara doğru gelişiyor. Diğer tarafta ulaştırma bakanlığı yerli cep telefonu üretimini teşvik için bir program üzerine çalıştığını duyurdu. Yakında açıklayacak programda özellikle KDV muafiyeti ya da bir KDV indirimi öngörülebilir. (Tercüme: Istanbul Post) 16 MAI-JUNI MAYIS-HAZİRAN 2011

19

20 AUS DER WIRTSCHAFT > NAHRUNGSMITTEL EKONOMİDEN > GIDA FOTO: STOCK.XCHNG Ein aufsteigender Schlüsselsektor: Das Nahrungs mittel - gewerbe Mit einer Bevölkerung von mehr als 70 Millionen Menschen und einer bedeutenden landwirtschaftlichen Produktion ist die Türkei sowohl ein wichtiger Markt als auch auf vielen Gebieten ein bedeutender Exporteur. Yükselen bir kilit sektör: Gıda Sanayi 70 milyondan fazla insanla ve önemli bir tarım üretimiyle Türkiye hem büyük bir pazara sahip hem de bazı alanlarda önemli bir ihracatçı. Obgleich steigend, ist der Anteil bereits verarbeiteter Lebensmittel in der Türkei bedeutend geringer als in Deutschland. Nicht zuletzt aufgrund der sich vollziehenden Umstrukturierung der Landwirtschaft und dem Übergang zum organisierten Einzelhandel mit größeren Verkaufsflächen und Sortimenten werden für die türkische Lebensmittelindustrie günstige Wachstumsaussichten für die kommenden Jahre. Ein bedeutender Markt Angaben des Türkischen Statistikinstituts (TÜIK) zufolge, entfielen 23 Prozent der sich im Jahr 2009 auf rund 31 Mrd. TL belaufenden Ausgaben der privaten Haushalte auf Lebensmittel und alkoholfreie Getränke. Dabei wird der türkische Markt insbesondere durch inländische Marken dominiert. Internationale Akteure wie Almanya ile kıyaslandığı zaman işlenmiş gıda payı artmasına rağmen düşük kalıyor. Tarım üretimdeki yapısal değişimle ve daha büyük satış alanları ve mal yelpazelerine sahip organize perakendeye geçişiyle Türk gıda sanayi için gelecek yıllarda iyi büyüme imkanları öngörülüyor. Önemli bir piyasa Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Hane Halkı Harcalamaları Araştırması 2009 yılında toplam 31 milyar TL toplam masrafların yüzde 23 ünün gıda ve alkolsüz içecekler için yapıldığını ortaya koyuyor. Pazarda yerli markalar hakimdir. Nestle gibi uluslararası şirketler piyasa payları arttırmak için yerli marka satın almaya karar verdi. Piyasa araştırma şirketi Nielsen her sene düzenlenen marka araştırmasında üç en tanınmış marka arasında bir gıda 18 MAI-JUNI MAYIS-HAZİRAN 2011

Marc Lan da u Geschäftsfüh ren des Vors tand smitg li ed der De utsch-tür kisc hen In dus tri e- und Han dels kam mer

Marc Lan da u Geschäftsfüh ren des Vors tand smitg li ed der De utsch-tür kisc hen In dus tri e- und Han dels kam mer EDITORIAL EDİTÖRDEN war im Endergebnis ein gutes Jahr für die deutsch-türkischen Wirtschaftsbeziehungen. Per Ende Oktober hatten die deutschen Lieferungen 13 Milliarden Euro erreicht, so dass die deutsche

Detaylı

Marc Lan da u Geschäftsfüh ren des Vors tand smitg li ed der De utsch-tür kisc hen In dus tri e- und Han dels kam mer

Marc Lan da u Geschäftsfüh ren des Vors tand smitg li ed der De utsch-tür kisc hen In dus tri e- und Han dels kam mer INHALT İÇİNDEKİLER Der Frauenanteil in Führungspositionen der deutschen Wirtschaft ist ein Thema, das gegenwärtig wieder wachsende mediale Beachtung findet. Dies sei Anlass zu einer kurzen vergleichenden

Detaylı

Marc Lan da u Al man-türk Ti ca ret ve Sa na yi Oda sı Ge nel Sek re te ri ve Yö ne tim Ku ru lu Üye si

Marc Lan da u Al man-türk Ti ca ret ve Sa na yi Oda sı Ge nel Sek re te ri ve Yö ne tim Ku ru lu Üye si EDITORIAL EDİTÖRDEN In der öffentlichen Wahrnehmung in Deutschland ist der grundlegende Wandel in der Türkei bisher bestenfalls unvollständig angekommen. Wenn von türkischen Exporten die Rede ist, denken

Detaylı

Marc Lan da u Geschäftsfüh ren des Vors tand smitg li ed der De utsch-tür kisc hen In dus tri e- und Han dels kam mer

Marc Lan da u Geschäftsfüh ren des Vors tand smitg li ed der De utsch-tür kisc hen In dus tri e- und Han dels kam mer VORWORT ÖNSÖZ Deutschland hat im ersten Halbjahr 2012 mit einem Handelsvolumen von 17 Milliarden Dollar seinen ersten Platz unter den Handelspartnern der Türkei behaupten können. Auf Platz zwei folgte

Detaylı

Marc Landau Geschäftsführendes Vorstandsmitglied der Deutsch-Türkischen Industrie- und Handelskammer

Marc Landau Geschäftsführendes Vorstandsmitglied der Deutsch-Türkischen Industrie- und Handelskammer EDITORIAL ED TÖRDEN Immer öfter hört man die Wertung, dass die Wirtschaftskrise zwar insofern eine Weltkrise gewesen sei, als sie kaum ein Land unberührt gelassen hat, dass es sich im Kern aber eher um

Detaylı

Im Portrait: Die Oberflächenspezialisten Pürkay Boya ve Kimya San. A.Ș. Portre: Satıh uzmanları Pürkay Boya ve Kimya San. A.Ş.

Im Portrait: Die Oberflächenspezialisten Pürkay Boya ve Kimya San. A.Ș. Portre: Satıh uzmanları Pürkay Boya ve Kimya San. A.Ş. ODA September Nr. 46 Oktober 2008 Eylül Ekim 2008 Licht und Schatten Die türkische Gesundheitswirtschaft mausert sich zu einem wichtigen Wirtschaftsfaktor und hat gegen interne Schwierigkeiten zu kämpfen

Detaylı

Mobil in Europa. I n format i o n e n f ü r Rückkehrer. Türkei Türkiye

Mobil in Europa. I n format i o n e n f ü r Rückkehrer. Türkei Türkiye Mobil in Europa I n format i o n e n f ü r Rückkehrer Türkei Türkiye IMPRESSUM Herausgeber Bundesagentur für Arbeit (BA) Zentrale Auslands- und Fachvermittlung (ZAV) Text und Recherche Angelika Fritsche

Detaylı

TD-IHK magazin ISTANBUL / İSTANBUL TELEKOMMUNIKATION / HABERLEŞME LEBEN MIT KUNST / SANAT İLE YAŞAM ESSEN UND TRINKEN / YİYECEK VE İÇECEK

TD-IHK magazin ISTANBUL / İSTANBUL TELEKOMMUNIKATION / HABERLEŞME LEBEN MIT KUNST / SANAT İLE YAŞAM ESSEN UND TRINKEN / YİYECEK VE İÇECEK TD-IHK magazin Die Zeitschrift der Türkisch-Deutschen Industrie- und Handelskammer Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası Yayınıdır Mai/Juni Mayıs/Haziran 2012 Nr. 2 ISTANBUL / İSTANBUL TELEKOMMUNIKATION /

Detaylı

ODA. Potenzial und Herausforderung Wissenschaft und Forschung made in Turkey. Potansiyel ve Zorluklar Türkiye'de Yapılan Bilim ve Araştırma

ODA. Potenzial und Herausforderung Wissenschaft und Forschung made in Turkey. Potansiyel ve Zorluklar Türkiye'de Yapılan Bilim ve Araştırma März Nr. 49 April 2009 Mart Nisan 2009 Potenzial und Herausforderung Wissenschaft und Forschung made in Turkey Potansiyel ve Zorluklar Türkiye'de Yapılan Bilim ve Araştırma Editorial Editör den Deutschland

Detaylı

ODA. Potenzial und Herausforderung Wissenschaft und Forschung made in Turkey. Potansiyel ve Zorluklar Türkiye'de Yapılan Bilim ve Araştırma

ODA. Potenzial und Herausforderung Wissenschaft und Forschung made in Turkey. Potansiyel ve Zorluklar Türkiye'de Yapılan Bilim ve Araştırma März Nr. 49 April 2009 Mart Nisan 2009 Potenzial und Herausforderung Wissenschaft und Forschung made in Turkey Potansiyel ve Zorluklar Türkiye'de Yapılan Bilim ve Araştırma Editorial Editör den Deutschland

Detaylı

odajuli August september 2008 temmuz Ağustos eylül 2008

odajuli August september 2008 temmuz Ağustos eylül 2008 nr. 45 odajuli August september 2008 temmuz Ağustos eylül 2008 Markt unter strom Mit erneuerbaren energien gegen den engpass enerjide Büyük Potansiyel yenilenebilir enerji ile darboğaza karşı im Portrait:

Detaylı

Sunufl. Almanya dan. Türkiye den. Interview. 40 Porträt. 42 42 Aus der Kammer. Portre. Oda dan. 44 Messeabteilung. Fuar Bölümü. 47 Zahlen-Daten-Fakten

Sunufl. Almanya dan. Türkiye den. Interview. 40 Porträt. 42 42 Aus der Kammer. Portre. Oda dan. 44 Messeabteilung. Fuar Bölümü. 47 Zahlen-Daten-Fakten Editorial 5 Titelthema 6 Türkei Wirtschaftstrends zum Jahreswechsel 2006/07... Aus Deutschland 11 Handelsregister geht online... Kostenloser AGG-Check... Germany Meets Turkey... Aus der Türkei 15 Immobilienmarkt

Detaylı

Weißbrot ist nicht nur Weißbrot

Weißbrot ist nicht nur Weißbrot Für alle, die mehr wissen wollen Nr.47 Januar/Februar 2013 4 Euro / 6 TL Das Wissen ist ein unendlicher Ozean. Wer nach Wissen sucht, ist ein Taucher in diesem Meer. Mevlana Hoffnung auf Frieden Die Mitteilung

Detaylı

Mühendislik diplomanızı değerlendirin!

Mühendislik diplomanızı değerlendirin! www.istebilgi.de Nr. 15 September Oktober 2011 ERSTES DEUTSCH-TÜRKISCHES MAGAZIN FÜR DIE WIRTSCHAFTS- UND ARBEITSWELT Mühendislik diplomanızı değerlendirin! Türkische Ingenieurabschlüsse anerkennen İŞTE

Detaylı

Ankara Newsletter. Über uns. Hakkımızda. Liebe Leserinnen und Leser, Değerli okuyucular,

Ankara Newsletter. Über uns. Hakkımızda. Liebe Leserinnen und Leser, Değerli okuyucular, Ankara Newsletter Inhalt dieser Ausgabe Ausgabe II Januar 2010 Über uns Hakkımızda 1 Neue Kollegen Yeni meslektaşlarımız 2 Neues aus Ankara Ankara dan haberler 6 Vergangene Veranstaltungen Son etkinlikler

Detaylı

Şirket devralmak - İşyeri işyeri kurmanın başka bir yolu

Şirket devralmak - İşyeri işyeri kurmanın başka bir yolu www.istebilgi.de Nr. 16 November Dezember 2011 ERSTES DEUTSCH-TÜRKISCHES MAGAZIN FÜR DIE WIRTSCHAFTS- UND ARBEITSWELT Şirket devralmak - İşyeri işyeri kurmanın başka bir yolu Unternehmensnachfolge Existenzgründung

Detaylı

Beratung Förderung Finanzierung

Beratung Förderung Finanzierung MAGAZIN Die Service Zeitschrift der Türkisch-Deutschen Industrie- und Handelskammer Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası nın Yayın Organıdır August / Ağustos 2007 Nr. 4 Unternehmensgründungen in Deutschland

Detaylı

Girişimciliğin Anahtarı Schlüssel zur Existenzgründung

Girişimciliğin Anahtarı Schlüssel zur Existenzgründung Girişimciliğin Anahtarı Schlüssel zur Existenzgründung Türk Girişimciler İçin Rehber Ratgeber für türkische Gründer DtA (Deutsche Ausgleichsbank) Unternehmenskommunikation Ludwig-Erhard-Platz 1 3 53179

Detaylı

Lebensläufe von türkischen Gastarbeitern in Augsburg Augsburg ta Yaşayan Türk Misafir İşçiler in Hayat Hikayeleri

Lebensläufe von türkischen Gastarbeitern in Augsburg Augsburg ta Yaşayan Türk Misafir İşçiler in Hayat Hikayeleri Lebensläufe von türkischen Gastarbeitern in Augsburg Augsburg ta Yaşayan Türk Misafir İşçiler in Hayat Hikayeleri Ich hätte nie gedacht hier alt zu werden! Burada yaşlanacağımı hiç düşünmemiştim! Inhalt

Detaylı

Cuntacılar hesap veriyor

Cuntacılar hesap veriyor AZB 4057 BASEL NEWROZ PiROZ BE! NEWROZ KUTLU OLSUN! Bu yıl bahar daha bir güzel geldi. Dağlarda kardelenler ve birbirinden güzel çiçekler daha güzel açtılar. Irmaklar daha bir gür ve neşe ile aktılar yataklarında.

Detaylı

Elternratgeber: Ausbildung in Deutschland Anne babalar için rehber: Almanya da meslek eğitimi

Elternratgeber: Ausbildung in Deutschland Anne babalar için rehber: Almanya da meslek eğitimi KAUSA Elternratgeber: Ausbildung in Deutschland Anne babalar için rehber: Almanya da meslek eğitimi Zugewanderte Eltern unterstützen ihre Kinder beim Einstieg ins Berufsleben Göçmen anne babalar meslek

Detaylı

Hamide Akbayır & Ali Atalan, Die LINKE. Grußwort von Jurgen Klute, MdEP Grußwort von Rüdiger Sagel, MdL NRW Grußwort von Dirk Willing, MLPD

Hamide Akbayır & Ali Atalan, Die LINKE. Grußwort von Jurgen Klute, MdEP Grußwort von Rüdiger Sagel, MdL NRW Grußwort von Dirk Willing, MLPD İçindekiler... Sf. 2 Sf. 3/4 Sf 5 Sf. 6 Sf. 7 Sf. 8 Sf. 9 Sf. 10 Sf. 11 Sf. 12 Sf. 13/14 Sf. 15/18 Sf. 19/20 Sf. 21/23 Sf. 24 Sf. 25/27 Sf. 28 Sf. 29/30 Sf. 31/33 Sf. 34 Sf. 35 Sf. 36 Editör den 16. YEK-KOM

Detaylı

GELECEK EÆÏTÏMDEDÏR 2002/2003 TÜRK ANNE BABALAR ÏÇÏN MESLEK SEÇÏMÏNE ÏLÏØKÏN ÖNERÏLER DEÆERLÏ KILAVUZ: ANNE VE BABALAR WERTVOLLE WEGWEISER: DIE ELTERN

GELECEK EÆÏTÏMDEDÏR 2002/2003 TÜRK ANNE BABALAR ÏÇÏN MESLEK SEÇÏMÏNE ÏLÏØKÏN ÖNERÏLER DEÆERLÏ KILAVUZ: ANNE VE BABALAR WERTVOLLE WEGWEISER: DIE ELTERN GELECEK EÆÏTÏMDEDÏR TÜRK ANNE BABALAR ÏÇÏN MESLEK SEÇÏMÏNE ÏLÏØKÏN ÖNERÏLER Zukunft durch Ausbildung Tipps zur Berufswahl für türkische Eltern 2002/2003 DEÆERLÏ KILAVUZ: ANNE VE BABALAR WERTVOLLE WEGWEISER:

Detaylı

Geleceğin ustası bir Türk olacaktır! Der Meister der Zukunft ist ein Türke. SIKÇA SORULAN SORULAR Diploma tanıtma ve mikro kredi alımı

Geleceğin ustası bir Türk olacaktır! Der Meister der Zukunft ist ein Türke. SIKÇA SORULAN SORULAR Diploma tanıtma ve mikro kredi alımı www.istebilgi.de Nr. 10 HEFT 6 JUNI 2010 AYLIK BÜLTEN / MONATLICHER NEWSLETTER Geleceğin ustası bir Türk olacaktır! Der Meister der Zukunft ist ein Türke Otto Kentzler, ZDH Başkanı AYIN GİRİŞİMCİSİ Çiğdem

Detaylı

ALMANYA BASIN DEĞERLENDİRMESİ TS-BER/2015/10

ALMANYA BASIN DEĞERLENDİRMESİ TS-BER/2015/10 ALMANYA BASIN DEĞERLENDİRMESİ TS-BER/2015/10 Die islamische Gegenrevolution Von Joseph Croitoru FAZ, 11.04.2015 Sein Weg in die Moderne folgt einem anderen Kurs: Mit Koranunterricht, Moscheebau, Alkoholverboten

Detaylı

Sosyal güvenliği güçlendirmeli

Sosyal güvenliği güçlendirmeli AZB 4057 BASEL Sosyal güvenliği güçlendirmeli ÇOCUK POSTASI - 3 Düşmeler ve çocuk yürüteçleri Bu yazımızda çocukların ağır yaralanmalarına, hatta ölümülerine neden olabilecek düşmeleri ele alacağız. >>

Detaylı

Ihre Ansprechpartner Başvurularınız için

Ihre Ansprechpartner Başvurularınız için Ihre Ansrechartner Başvurularınız için TD-IHK Türkisch-Deutsche Industrie- und Handelskammer Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası Dr. Gülay Yaşin Geschäftsführerin Telefon +49 (221) 540-2200 Telefax +49

Detaylı

Istanbul- Urban Focuspoints at Bosporus. Städtebau-Institut Universität Stuttgart www.uni-stuttgart.de/si

Istanbul- Urban Focuspoints at Bosporus. Städtebau-Institut Universität Stuttgart www.uni-stuttgart.de/si Istanbul- Urban Focuspoints at Bosporus SI Städtebau-Institut Universität Stuttgart www.uni-stuttgart.de/si SI SI Universität Stuttgart Architektur und Stadtplanung Städtebau-Institut Universität Stuttgart

Detaylı

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> DAAD Information Center Ankara, Ausgabe 08 Oktober 2011 newsletter >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Themen Über uns S. 1 Neues aus Bonn S. 2 Neue Kolleginnen und Kollegen S. 7 Neues aus Ankara S. 12 Neues aus Istanbul

Detaylı

planet-beruf.de MEIN START IN DIE AUSBILDUNG Berufswahl begleiten anne ve babalara Eltern

planet-beruf.de MEIN START IN DIE AUSBILDUNG Berufswahl begleiten anne ve babalara Eltern Ausgabe 2008/2009 I Meslek seçiminde destek I Berufswahl begleiten planet-beruf.de MEIN START IN DIE AUSBILDUNG anne ve babalara Eltern Meslek seçiminde destek Ein SErvice-Magazin der Berufswahl begleiten

Detaylı