P % iâ. mam. iiliîv.ı "'rffi İPW!Î^ K Û m fe ',

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "P % iâ. mam. iiliîv.ı "'rffi İPW!Î^ K Û m fe ',"

Transkript

1 mm m m mam P % iâ iiliîv.ı "'rffi İPW!Î^ K Û m fe ',

2

3 Kafaya KAZGAN Schibi : S A K S A Ğ A N A & l a M L J k a m. X Yazı Ijliri Müdürü E Z E L Î V E E B E D Î, R U H Î V E A Ş K Î K A Z A N S İ Y A S Î V E M İ Z A H Î, Y I L L I K M E C M U A Estikçe Çıkar Fiafı i Alırken Öğren Y I L : Gülmeden ölmek istemezseniz ölmeden gülmeye bakın. La Bruyère ö n s o z 'v '.i *.. Yazan : Prof. Dr. Yavuz Abadan «. «K A ZG A N» tarihi yüzyıla uzanan irfan ocağımızın her ders yılı sonunda nefis muhasebe ve murakabesine yardım eden eyi ve uyarıcı bir gelenek oldu. Onun yazı ve karikatürleri gerek m ü essese, gerek şahıs olarak, başarı veya noksanlarımızı meziyet veya kusurlarımızı bir yıl içindeki gelişim ve değişiklikleri aksettiren sadık bir aynadır. Nezaket ve fikir asaleti çerçevesi içerisindeiğneli tarizler sadece.gayretlerimizi kamçılamolı; nükteli şakalar neşemizi artırmalıdır. Şair Fikret (Neşeyi, hayatın güneşi) saym akta yerden göğe kadar haklıdır. Lâtife lâtif olduğu müddetçe zekâ ve ruhun gıdası, yaratıcı eyimserliğin kaynağıdır. Biz «K A ZG A N» dan daim a incitmeden kamçılamasını, hatalarımızı düzeltm ek üzere uyarıcı ve yol gösterici bir projektör hizmetini görmesini umuyor ve bekliyoruz. Siyasal Bilgiler ailesinin hariminde samimi her şaka, yolnız bir ikaz olarak sevgi ve sempati ile karşılanır. Samîmi ikazdan ürkmek yalnız hamakatın, dar görüşlülüğün, taham m ülsüzlüğün şiarıdır. «KAZG A N '»ın çıkışı, bize aynı zam anda bu yıl aromızdan ayrılıp hayata atılacak genç ark a daşlarımızı hatırlatıyor. Bu arkadaşlar, büyük güvenç koynağım ız olacaklardır. binlerce ağabeyleri ile birlikte, yurt hizmetinde bizim en Biz kendilerile dört yıl demokratik bir kaynaşm a içersinde heşrü neşr olduk. Hürriyet, eşitlik, kardeşlik, adalet gibi ebedi kıymet taşıyan prensipler üzerinde dertleşip anlaştık. M em lekete, insanlığa, medeniyete hizmet ahdında birleştik. Ülkücü dâva adam ları olarak hayata atılan bu arkadaşlarım ıza üstün başarılar dileriz.

4 Fıkralar Haber aldığımıza göre Dernekle Cemiyet evleniyorlarmış. Nişan merasimi 23 Nisanda yapılmış. Nikâhları da pek yakında kıyılacakmış. Bu mutlu günün şerefine üssümizan kaldırılacak, yoklama 'maziye karışacak ve Mazhar Bey in masası lağvedilecekmiş. O günlerin biran önce gelmesini bekler, genç nişanlılara saadetler dileriz. Nuriye Hanım gecenin on ikisinde çocuklardan birisine nasihat ediyordu:... Oğlum yeter artık. Her gece yazık değil mi bu kadar yorulmak? Ve lâtife olsun diye : Yeter memlekette ot bırakmadın, dedi. Çocuk cevap verdi : Yok yok, anaç ineğe yetecek kadar var daha. Samih Arıkan doktora muayene oluyordu. Teneffüs ve deveran o kadar gayrı muntazamdı ki, doktor bir teşhis koyamadı. Orada hazır bulunan Oğuz Şenler müdahale etti. Beyefendi bendeniz mûsiki ile iştigal ettiğim için seslerin intizamı hakkında küvvei mümeyyizem oldukça münkeşiftir. İcazet buyrulürsa Samihi bir de ben dinleyeyim, belki bir teşhiste bu-. lunabilirim. V e dinleme alâtmı alarak Samihi dinlemeğe koyuldu amma bir şey anlamadı. Doktor: «Eee Oğuz Bey Samihin midesi hangi havayı çalıyor bakalım?» Oğuz istifini bozmadı: «Atfedersiniz, ben tek sesli alaturka müzikten anlarım, Samihin iç organları caz müziği çalıyor, seçemedim.» Te - Tö Yeni Kaymakam tâyin edildiği ilçeyi dolaşıyordu ALIŞKANLIK Kazgan matbaaya verilirken Sadıktan bir acele telgraf aldık. Metni aynen şöyledir. «Ehli diller babını kitler girer kitler çıkar, Kitlemezse beytine i... girer, i... çıkar.» Herhalde bir ara kapıyı kitlem edik... Sadık G öbelezoğlu Komite kendisine şu yıldırım telgrafını çekmeğe karar vermiştir. «Hm-i irfan meclisinde ne gezer bu her:... Tut kulağından at dışarı çek kapıyı sürmele.» Geçenlerde aşağıda lokantada yem ek yiyorduk. Ben bir masadaydım. Reis Turan da ayrı bir masada; Bir ara garsonların lâkaydisine kızan Turan söylenerek kalktı, bir bardak alıp masaya döndü. Ben matrağına Reis bardak diye bağırdım. O esnada civarımızda bulunan yabancı masalardakiler feryada başladılar. «Reis, bardak;«reisin halini görmeliydiniz. N eyi severler Mustafa Aşulla : Satılmış ı Haşan Basri Gültekin : Yılışmayı Haşan Fehmi Korkmaz: Duraklan Suavi Erdemtok : Tekkeleri Bodos Namık : Talebe Cemiyetini İbrahim önen : Mavi mendili Emin Bayer : Propaganda yapmayı Hacı Sırkmtı: Yalnız gezmeyi Aysel A sa l: Sallanmayı Yıldız Engin : Göz ağartmasını Birsen Topçuoğlu : Yabancı dili Ayten Çolakoğlu : Caz şarkılarını Şükran Maçan : Kırmızı eşarbı Muazzez Akiş : Derse girmeyi ismet Hilmi Balcı : Kaymakamlığı

5 F. H. S. Rektörlük seçimlerinde (1) oy aldı. G ö r d ü m # Mektep-i Miilkiye de yıllarca taban tepip Nice âşık-mâşuka, sıbyan, şabanı gördüm.. Kazgan aşkı başına geceyi gündüz yapıp Billahi şaka değil sade olanı gördüm. + Elifinden başlayıp size anlatacağım. Nice gülüp açılan, küsüp solanı gördüm. * Sınıf-ı evvelki bu, başı göklere değer înekhane - sınıfta âşık olanı gördüm. * NEDRET ile ERDOĞAN temsil eder sınıfı * BÎRSEN içten kızıyor, bunu alenî gördüm.. Tüysüz OSMAN ERTUGRUL sakal hasreti çe- ker * MAZHAR gibi kıl şahı, post misalini gördüm.. K~n.nlan pek fıkırdak tüllâbı iikâlanın İnekhanede samba - rumba çalanı gördüm. Sınıf-i sani ise gayri fasulye olmuş Otuz iki dişiyle âlâ güleni gördüm. * SÜMER hanım bu sene devamım bırakmış Esaret masalmı cümle bileni gördüm. YILDIZ rejim yaparmış kilo alayım diye * SERAP gibi serapa efkârlananı gördüm. # TURAN KAYA kendisin Kafm Dağında sanır Kıl çekmeğe sınıfa koşup geleni gördüm. * Başka hava esiyor sınıfı salisede _ Aşık'olup çorapsız gece yatanı gördüm. * SUZAN, ŞÜKRAN, MUAZZEZ derken AYSEL ' gibisin. Sınıf ve koridorda bir çok sultam gördüm. * Bu günlerde gülmüyor HACI SIKINTI beyim * SADIK gibi vaize şarap katanı gördüm.. SABAHATTİN domestik, ŞÜKRÜ onun peşinde TURAN gibi nişansız oku atam gördüm. Sur güzellik kraliçesi seçimlerine de girmiş olsaydı Dedikodu Rivayete göre I. sınıftan Nedret Hanım, 2. ve 3. sınıftaki erkek arkadaşlara «ağabey» nazariyle bakıyormuş. Kabul, ya son sınıftakilere? çanta İsmini söylemiyeceğim ama bir arkadaşın sından şöyle bir şey çıktı. K oridor Yürüyüşü Operasının. Y ürek Hoplatma Uvertürü B este: Ayten Çolakoğlu. : Güfte : Ayten Çolakoğlu SEZAİ şiir yazar rakkamla mâliyede ÜLKER gibi her işe burun sokanı gördüm. * Sayesinde Şahane bile tiyatro oldu. Etrafında pervane olan peykâm gördüm. Şehirden başka yerde bir dakka yaşıyamam * Deyip (örneğin, SEBER) köyde kalanı gördüm. Seksologudur K EREN şu idari şubenin * ÇtMEN gibi on defa günde öleni gördüm. HOCA NURİ elinde bitmeyen otlarıyla Mekteb-i Şahaneyi daim dolanı gördüm. Derler sübyanı SEFER âşık olmuş bu günler * KADIOGLU gibiden lâf cambazım gördüm. Yaz ı nedir bilmeyen, kışı nedir görmeyen Kadın kazağı giyen ŞÜKRÜ Iaz ım gördüm. ^ MtN-YAR gayrı kesmeli senin yaramaz dili Böyle kelâm etmede senden azmi gördüm. * M İN-YAR Bu aşkın ızdırabı bilmem ne zaman biter

6 Millkiyede aşkı Doçentlerim izi Haziranda geçeni Mülkiyeliyi HATIRLARIZ Mülklyeyl Mono Roza biraz da şairini Mazhar Beyi Enstitü önünae tershenn Mülkiyelinin yemeğini Fadıl Hakta Sur u P IK K A T l 'ttf 5Ö»^E«ItAUAflH fuanu D Íl~DÍt -/ C A f L t T ~ y maia t, / Muazzez der ben bir gülüm Konuşmaya yoktur dilim Kimse bilmez benîm halim Benden ala çiçek var mı? Ç i ç e k l e Maçan der ki boyum uzun Tebessümüm dizim dizim Ev sahibi iki gözüm Benden alâ çiçek var mı? Suzan der ki ben biberim Başta olmalıdır yerim Kimel, pudra, ruj sürerim Benden alâ çiçek var mı? Ayten der ki yüzüm lâle Elimde durur piyâle Kalbim içten eder nâle Benden alâ çiçek var mı? Ülker der ki ben yıldızım Yüreğimde durur sızım Aşktan yana pek bahtsızım Benden alâ çiçek var mı? Fıkralar <(KAZGAN»ın basılması için Başbakanlıkta dolaştığımız günlerdendi... Birümitle Müsteşar muavininin de odasına girdik. Daha önceden bu zatın Arapkirli olduğunu öğrendiğimiz için neticeden emindik. Muavin bey bizi gayet nazik karşıladı. Konuşma arasında «Acaba Neşriyat ve Müdavenat Umum Müdürü beyle de görüştünüz m ü?», diye sordu. Ünal Yaltırık hemen atıldı: «Neşriyat Umum Müdürü Müdavenat beyle henüz görüşmedik ama görüşeceğiz efendim». «* * Oğuz Şenler arkadaşımız bir hanım arkadaşa abajt nasılsa yakmış. Bir gün bana açıldı. Sordum : Peki o da sana karşı aynı hislerle mukabele ediyor mu? Acele cevap verdi: "Ediyor ya. Bazan vestiyerde o mantosunu benim paltomun üzerine asıyor. Bazan da...» r i r ı d i I i Şükran der ki ben leylâğım. Yumurtadan daha, ağım Açılmadı gönül bağım :. : Benden alâ çiçek var mı? Yıldız der ki ben de sümbül Ellerim var tombul tombul Ben yürürm sere-serpil ' Benden alâ çiçek var mı? Davran der ki ben nilüfer Dizlerimde kalmadı fer Sonuncu olsun bu sefer Benden alâ çiçek var mı? Nihâi der ki ben mineyim Gümüş nalinler gibiyim Merdivenlerden ineyim Benden alâ çiçek var mı? MÎN-YAR der ki kızman bana Eylediğim sözden yana Gaye Kazgan sayfasında Bir hâtıra, ses uyana JÖ N -Y A K Bu günlerde Fakültemizde çok garip kuruluşlar görülmektedir. Bunlardan birisi de Muazzez in Başkanlığında kurulan Eli Bıçaklılar Kurumu dur. Kurumun tesisinin ertesi gününden beri yaveriyle Muazzez cepleri bıçaksız dolaşmamaktadırlar. Kurumun gayesi gizlidir. Sekreterliğini Yıldız, Güneş, Betin, Füiz, Sümer, Serap, müttehiden yapmaktadırlar. Başarılar dileriz. *** ME-RE Birinci sınıf öğrencilerine müjde Fakültemize yeni gelen arkadaşlarımızın sayın hocamız A. Ş. Esmer i daha iyi anlıyabilmeleri için iyi- - lik sever arkadaşlarımızdan bazılarının bir «ŞE Y» lügâtçesi hazırladıklarını müjdeleriz. M evcudunun çabuk tükeneceğini «ŞEY» ettiğimiz «ŞE Y»den arkadaşlarımızın «ŞEY» edebilmeleri için şimdiden «ŞEY» etmeleri «ŞEY»leri iktizasındandır.

7 Üçüncü sınıftan A ulla almıyorsa bütün derslerden tam numara Kabahat değildir onda, yalnız alın yazısı kara. Çünkü yetmiyor çalışırken yirmi dört saat asla Bir gün, olmalıydı kırksekiz saatten fazla! Eğer çocuklar çakıyorsa devre-i yazda Mes ulü sensın bunun ey Çuval Cihat. Çünkü dinlenmiyor dersler doğruca Daima gülünmekten sözlerine sınıfta! Turhan durmadan konuşur tatlı tatlı Ancak, dinlerken olunmalıdır çok dikkatli. Zira o söylerse yüz* uzun cüm le Sen doksanını tenzil ederek dinle! Eger ediyorsan endişe istikbalinden Üzülme, baktır falma Sadık a hemen, Söyler sana gelecegini uzun uzun Göremez ucunu lâkin kendi burnunun! Hoca derste sıkışıp der : «Doktrinde ihtilaflıdır b u!» Bir âlimi kül talebe bıyık altından güler «H u, h u!» Çünkü yiyip yutmuştur bütün kitapları çoktan * Söyliyelim ism ini': înek Ataman Remzi dir bu! Bir ağzı süt kokan inek var ki sm ıfla Sakın düşünme kimdir, bulamazsın asla, Zira farkına varılmaz varlığı onun Çünkü İrfan bir cücedir devler içinde halâ! Eğer Paşanın çıkmıyorsa derste sesi fazla Bilmediğinden değildir sorulanı, hâşâ! Şaşırıyor vallahi nasıl bir cevap versin tıigilizce, fransızca yoksa'rumca m ı desin! İTntilmndnn sonra fevzi derse <üç a ld ım >.-.^ «Eyvah bu nene muhakkak smıfta kaldım î> Katiyen inanma söylediğine onun Demek istem iştir"oj «Dokuz aldım da yandım!».7 ' -»it»*-»i«<.-»i-.»* ^ DERNEĞİN KİTAP PİYANGOSUNDAN Sadık Göbelezoğlu Gaipten Sesler Cafer Canlı Tesadüf Teoman Törün Kalbimiz H. Fehmi Korkmaz Saf aklın Tenkidi Macit ince insan Harası Naci özkarakaya Türkçülüğün Esasları Hacı Sırkıntı Nereye Gidiyoruz Şükran Maçan Unutma Beni Sedat Tüzüner Hicran Gecesi Aysel Asal Madam Bovari Al tan Öymen Gazap Üzümleri Yıldız Engin Moda Mecmuası Baran Tunçer Poli Anna İsmail Hızal Gençlik Bir Daha Ele Geçmez Burhan Çakar İmam Gazaliden Seçmeler Rafet Küçüktiryaki Devletler Umumi Hukuku Orhan Kutlubay Pol Ve Virjini Suzan Davran - Mesut Olmak Sanatı Muazzez Akış Tipi Dindi Yılmaz Ulusoy İhtiras Dalgalan Alpaslan Onay. Mavi Ve Siyah Serap Akalın Vesta Rahibesi Şükran Güneş Istırap Cehennemi Yurdakul Önen Siyasi Partiler Ali Denizman Güliver Cüceler Ülkesinde Emrullah Zeybek Laf Atma Sanatı Ülker Akçakoca Kalb Ağrısı Ruşen Keleş İlk Aşk Betin Kuntol Donkişot Nedret Kara Gençlik Hayalleri Nüzhet Kandemir Don Kişot Şevket Suyuk Canavarlar Sarayı Kemal Vardar işletme Sanatı Şahin Tolunoğlu Alevilik, Ahilik, Bektaşilik Bahri Kandaş Dalgaya Dair Osman Ertuğrul Çocukluk Yıllan Metin îzbul Eski Aşklar İlhan Görkey Vadideki Zambak Nermin Soyer Boğaziçi Mehtaplan Oğuz Şenler Maziden Gelen Sesler Emin Gündüz İçtamiyet Usulünün Kaideleri Turan Şenel Kırık Hayatlar Nusret Aktan Sevememek Cemal Seber insani an Seveceksin Ruhi Tuncel Bahçıvan Emin Bayar Şıp Sevdi Mustafa Aşulla Kibarlık budalası Cevat Gözen Macera arayan adam Cihat Alpan Binbir gece musallan Fahrettin Ölmez Tehlikeli Arkadaşlar Ü ç Ahbap Ça^oışlar Haber ald:ğımı2a göre Hukuklu kardeşlerimiz bizim inek bayramımıza nazire olmak üzere bir «Boğa» bavramı tertip edeceklermiş. Mülkiye boğaları senelerdir hasret kaldıkları «ineği» maskot olarak intihap etmişlerdi. Bilirsiniz Hukuk_ Fakültesi mevcudunun yarısından fazlası damızlık «İnektir». Anlaşılan bunun içindir ki onlar da visaline hasret kaldıkları ^Boğayı» kendilerine maskot olarak seçmektedirler. Arkadaşımız Alim (Şaban), Hediye olarak köyüne götürm eye karar verdiği model mecmuasını almak için kitabevine girdi. M odeller içinden kendisine en renkli görünen bir mecmuayı alarak kasiyere fiatını sordu. Kasiyer: Üç lira efendim, acaba patronu da için de mi? dedi. Suali intikal edemiyen Şaban biraz sonra. «H ayır efendim, sizin patron kapının önünde» diye cevap verdi. Ankaraya yeni gelmiştik. Ulustaki Sıhhi banyoya gidecektik. Şaban biraz sonra gelecekti. Kendisini saatlerce bekledik, gelmedi, Fakülteye döndüğümüzde bize çıkıştı: «Yahu ne biçim söz veriyorsunuz? Saatlerce sizi Hıfsızsıhhada aradım durdum.» M eğer Şaban (Sıhhi banyoyu} Hıfsızsıha Tıpm»«-»* «

8 B irinci Sınıf B akanlar K urulu Başbakan : Burhan Çakar kabinesini lecanüs üzere idare edebilecek bir reistir. Dışişleri Bakanı : Osman Ozgürbüz. D ört lisan bilir, ayrıca stenodan anlar. İçişleri Bakanı : Yurdakul Önen, Sabık Anadolu Ajansı Umum Müdürü M. Savunma Bakanı : Nedim. Bir çok isyan ve ihtilâlleri idare etmiş olan arkadaşımız üstün bir tabiyecidir. Güm rük ve Tekel Bakanı : Şevket Suyuk. Bütün votka işlerini şimdiden inhisarına almıştır. M. Eğitim Bakanı : Bn. Hâfize Üren. Pek genç yaşta (Vekile) olup okuduğu kitapların boyu, boyunu iki kadem aşmıştır. Çalışma Bakanı : Osman N. Ertuğrul. Bu müstesna zat tabiat üstü bir çalışma gayretine sahip olup, Bakan olduğu takdirde günü 26 saata çıkaracağını söylemektedir. İşletme Bakanı : A li Vardal. Pek küçük yaştan işletmeye başlamıştır. Devlet Bakanı : Bn. Nedret Kara. Ne denebilir? Adalet Bakanı : Orhan Bali Başbakanla uzun bir mazileri vardır. Ulaştırma Bakanı : Erdoğan Şumnu (İngiliz tipi). Günde yirmi saat ayak üstü takip ve kavuşturma ile meşguldür. Tra«: I Tercüme-i hal K. F. Ank Vekilet-i bi ücret yaktı cismi canımı Yavuzcuğum sen bilirsin darda kaldım halimi. Bedri Gürsoy Az değil, dersi mâliyede hocasın kadar cazip Amma velâkin sistemi tedris cazip olduğu kadar kâzip. Yavuz Abadan Mecal mi kaldı ki ol merdiveni tırmanmaktan savurmak için hikmet Kaytarır Kemal beni ben seni nedeyim ah Fikret? H. Belbez Ben ol müderrislerdenim ki çıkınca kürsüye Sayfalar dile gelip istimdat eyler elimden Düvel-i Hususiye Z. M. Alsan Eylerim dane dane takrirde dersi Afyon yutmuş gibi uyuturum herkesi

9 Ç i f t l i k E ş k i y a s ı (Çok korkunçtur, geceleri okumayınız.) Geçen sene bir pazar günü üç arkadaş çiftliğe gitmiştik. Üç kişilik kafilenin başkanı Fakültemizin sevimli yaramazlardan Cihat Alpan - nam ı diğeriyle Çuval konakladığımız gazinoya bir ara hepimizin uzaktan aşina olduğu bir küçük hanımın geldiğini farkederek bize işaret etti. Uzun zamandan beri Cihatın hissi bir yakınlık duyduğu bu sevimli küçük hanımın yanında bir kaç arkadaşı, bu arada palabıyıklı iriyarı bir adam vardı. Cihat mütemadiyen onların oturduğu masaya bakıyor, dikkati çekm ek için gürültülü gürültülü konuşuyordu. Bu tarz onun normal konuşmasıdır ama bu defa her zamankinden fazla bağırıyordu.. Ağırbaşlı hanım kardeşimiz içtiği bir bardak birayla biraz hafifledi, neşeli neşeli konuşmağa koyuldu. Buna da oldukça içerliyen Cihat eski göz aşinalığının kendisine b ir arkadaşlık hukuku verdiğini ileri sürüyor, kızın yanımızdan selâmsız geçmesini doğru bulm uyordu. «Yanındaki palabıyıklı adam olmasa ben gider, selâm veririm.» diyordu. Nihayet aklına başka bir şey geldi, bir kağıda «selâm ederiz» ibaresini yazdı. Yazdı ama imza atmağa eli varmıyordu. Bir bardak bira içirip fitil gibi sarhoş ettik. Uzun tereddütlerden sonra imzayı bastı. Garsona, çağırıp, biraz gazinonun dışına çıkmasını rica etti. Dışarıda pusulayı tarif ettiği kıza vermesini tenbih ettikten sonra olanca hızıyla bir taksiye koşmağa başladı. Nefes nefese taksiye atladı çekti gitti. Biz iki arkadaş şaşkın ortada kala kalmıştık. Ne ise biz de trenle mektebe döndük. Yerin kulağı vardır derler. Daha ertesi günden itibaren mektebe Cihadın bir kıza lâf, attığı dedikodusu. yayıldı. Cihat bu tevatürden ziyadesiyle memnun oldu. Artık bir de «jön prömiye» unvanım kazanıyordu. Fakültede koltuklarım kabartarak bir kahraman gibi dolaşıyordu. Lâkin akşam üstü kendisini palabıyıklı bir adamın aradığını söyledikleri zaman şafak attı. Adam tekrar geleceğini söylemiş; Cihatla görülecek pek mühim bir hesabı varmış, falan filân... Fakat adam tesadüfen hep Cihadın Fakültede bulunmadığı zamanlar onu arıyormuş. Bir yandan da dedikodular gittikçe alevleniyor, basit selâm hadisesi işmar atmağa, harfendazlığa, harfendazlıktan sarkıntılığa kadar büyütülüyordu. Bunlar yaramaz çocuğun gururunu okşamakla beraber her akşam kendisini arayan palabıyıklı adam havadisi keyfini iyice kaçırmıştı. Bir gün telefona çağrıldı. B ir sarkıntılık hadisesi yüzünden Dördüncü Şubeye şikâyet edildiği söyleniyor, ifade vermek üzere derhal gelmesi isteniyordu. Pür heyecan yel yepelek yelken kürek Dördüncü Şubeye koştu. Orada kendisine vize, pasaport işlerine bakıldığı, ve adli hadiselerle meşgul olunmadığı anlatıldı. «Herhalde şube numarasını telefonda yanlış anladım. Yeni bir davet bekliyeyim». D iye döndü. Fakat - imtihan başlamasına bir hafta kaldığı bir sırada ne uyku.uyudu, ne yemek yedi, ne ders çalışabildi. Zavallıyı zor teskin edebiliyorduk. Kızın yanındaki arkadaşlarının onu taciz etmek maksadiyle korkutması ihtimalinden falan bahsediyorduk.. Biraz sükunet bulmuştu ki günün birinde ona hitaben şöyle bir celpname geldi. «Cihat Alpan. S. B. F. Talebesi, Filân gün, filân, saatte samk sıfatiyle Ankara Ağır Ceza Mahkemesinde yapılacak duruşmada hazır bulunmanızı dâva mevzuu : Irza tasallut.» Zavallı ağlayıp sızlıyarak başına toplananlara Valiahi billahi kimsenin ırzına tecavüz etmiş değilim. Zavallı ben, masum melek gibi temiz ben, kendi ırzımı muhafazadan aciz ben. Nasıl olur da başkalarına sataşabilirim?» diye hazin biı şekilde dert yanıyordu. Ne yapacağını bilmiyor, mecnun gibi ortada dolaşıyordu. Çarnaçar duruşma gününü bekleyecekti. Bir diğer gün behbaht çocuğun elinde valizi, alı al, moru mor bomba gibi yurt kapısından fırladığım gördüm. Arkasından yetişerek sordum : «Nereye dostum, nedir bu heyecan?» O durmadı, yalnız bana doğru buruşmuş bir Ulus gazetesi atarak boğulur g ib i: «Takip ediliyorum, yurt dışına kaçacağım,» diyebildi ve süratle uzaklaştı. Gazeteye merakla baktım. İri manşetli bir cinai haber gözüme çarp tı: Ankarayı heyecana veren sadist katil - Çiftlik bira fabrikası gazinosunda kanlı bir tecavüz vakası olmuş, Cihat Alpan isminde her nasılsa S. B. F. ye intisap etmiş bir talebe olduğunu öğrendiğimiz bir canavar güpegündüz ve alenen bir kıza saldırarak feci şekilde bıçaklandıktan sonra... ilahir» Gazete caninin şiddetle takip edildiğini de ilâve ediyordu. Dehşete düşmüştüm. Bu ne korkunç iftira idi. Çocuk gözden kaybolmuş idi. Ayaklarım birbirine dolaşarak yurda döndüm. İçerde Alpaslana rastladım. Muzip bir tavırla «Cihadı gördün m ü? Ona bir ihzar müzekkekeresi var.» dedi. Vaziyeti hikâye ettim. O birden telaşa düştü : «Eyvah, galiba fazlaca ileri gittik : Bir dakika, bekle arkadaşlara haber vereyim. ^ Biraz sonra bir kaç arkadaşiyle birlikte döndü. «Hazır bulunan zevatı sana takdim edeyim» dedi. «Bendeniz Dördüncü Şube Müdürü Alpaslan Onay.: Bu bay celpname ve ihzar müzekkeresini hazırlayan zabit kâtibi Üstadülhattatin _ Ünal Yaltırık, bu zat «Ulus un zabıta muhabiri Altan Oymen bu da Cihadı sık sık arayıp çocuğun huzurunu kaçıran İsmet Balcı.» Bu tanıştırma tarzı pek tuhaftı ama benim gülecek halim yoktu : «Aman arkadaşlar arkasından yetişip vaziyeti anlatalım, başına bir iş açar.» «Ya mazallah, iade-i mücrimime tabi olmayayım diye demirperde arkasına falan kaçar!» dediler. Bir taksi ile istasyona hareket ettik. İstanbul Ekspresi on beş dakika evvel kalkmıştı. Öymen hemen İstasyon karakoluna koşarak Yenidoğan İstasyonuna telefon etmek için müsaade a ld ı: «Aman muhterem Beyefendi, ekspreste maceraperest bir çocuk var, evden kaçtı. Ben onun büyük biraderiyim, zavallı annesi telaş içinde, kendini öldürecek. Çok rica ederim, tren oraya muvasalat ettiği vakit bu çocuğu arayıp bulun, merkeze teslim edin. Eşkâlini tarif edeyim, iriyarı ama siz onun boyuna bakmayın., genç irisidir, 13 yaşındadır, yeşil trençkotu, yeşil atkısı var, 52 numara ayakkabıları var, şu kadar boyu, bir o kadar da eni var, ilk Taksiyle Yenidoğana gittik, doğruca merkeze indik. Komiser bizi nezaketle karşıladı. «Baylar haşarı yavruyu ele geçirdik, kendisini istasyon hekiminin kliniğinde bulacaksınız. Baygın yatıyor, tıbbî müdahele icabetti. «Klinine gittiğimizde Cihadın hâla ayılmamış olduğunu gördük Bir zabıta memuru şaşkın şaşkm başında bekliyordu. «Anlamadım ki» diyordu, «bu çocukta anormal bir hâl var, trende kompartmana girdiğimizi görür görmez mülâhham vücudunden umulmuyacak bir çeviklikle pencereden atlayıp kaçmağa başladı. Biz de arkasından, biz koşarız o koşar... Nihayet yetiştik ama yakalandığım anlayınca düşüp bayıldı. Demin de baygınlığı sırasında540, Sayfayı çeviriverin - 7 -

10 Gür r... Geldin amma binbir hayal ile profesörlüğe Bilmezsin ki Gürsoy, sınıfı salis bir kazandır. Türlü dil dökersin tüllâba hikmetten yana Aldanma Gürsoy, dinleyenler tekmil şabandır. Mezhar Bejimizi kapıya dikmek para etmez Heyhat Gürsoy, kervan yine o kervandır. Takrir diye verdiklerini tüllâb yutar sanma Bilinir ki Gürsoy, onlar hep saptır samandır. Çuval çuval cevaplara bakıp aldanma Kıl çekmek hünerimiz oldu hayli zamandır. Espri babında yazık, yok nasibiniz Zira naklolandan gayrisi pek yavandır. Uyutmuyorsun bizi alefetsiz müdahalenle Haklısın Gürsoy, haklısın horultumuz biamandır. Alefetsiz konuştun kuyruğun acısiyle Sen de gadre uğramış bir şir-i jiyansm. Alefetsiz M ülkiyenin G ü zellik K raliçeleri Yıldız Enşin : M ısır Güzeli Suzan Davran. : Holivud» Birsen Topçuoğlu : Hawai» Ayten Çolakoğlu : New york» İclâl Erdem : Japon» Suzan Kayaöz : Sudan» Yıldız Caner : Afgan» Şükran M ocan : Fransız» Serap Akalın : K ırım» Muazzez Akiş : Am azon» Neriman Olum : Anadolu» Ülkü Çıtak : Rumeli» A ysel Asal : Beyrut» Sümer Kalaç : M ontekarlo» Nihal Durukan : Gürcü» Filiz Tanyeri : M ogoî» Nedret Kara : Alman» Üren Arsan : Çin». Şükran Güneş : İsveç» Ülker Akçakoca : Yunan» Muazzez Akkaya : İsviçre» Asuman A kyüz : İngiliz» - Nermin Soy er " : Bulgar» Günaydın Polat ' Laz» Betin Kuntol : Irak'» - Mektuplar geldi..çiftlik Eşkiyası. diye birşeyler sayıklıyordu, sonra Anayasa md. 42 dedi, anlamadım gitti. «İşi farkettik, Öym en vaziyeti idare etti; «Efendim, hep valdenin kabahati, çocuk yaramazlık yaptığı zamanlar (Polis geliyor) diye korkutur. Onun için polis gördü mü ödü kopuyor.» Fakat sevimli dostumuzun baygınlık esnasında daha fazla gevezelik yapmasından korkarak polisi dışarı çıkardık. Korktuğumuz da başımıza geldi. İçeri döndüğümüzde talihsiz yavru : «Ben masumumu «diye bağırıyordu. «Vallahi ben öldürmedim, selâm verecek oldum ayol, bir selâmdan ne çıkar» Doktor şüphelendi, güç belâ çocuğu ayılttıktan sonra bize psiko - patoloji, psiko - analiz hakkında bir diskur çekmeğe kalktı ama biz fazla dinlemeden müsaa de isteyip ayrıldık. Hakikati Cihada anlatırken zavallı sevinç gözyaşları döküyordu. Fakat o günden sonra ne bir kıza yan gözle baktı, ne de «suçlulara merhamet neden? Aşılmalı, kesilmeli, kazığa oturtmalı.«. Şeklinde büyük büyük lâkırdılar etü. Vak a kahramanlarından Çiftlik Zamparası Serap (!)

11 Mülkiyecfen Şabana Canım - ciğerim Şabancığım. Seni çoktandır soramadım. Unuttuğumdan falan değil vallahi. M ektep gailesi. Vaziyet bu sene yaş Şabancığım yaş. Çekmediğimiz kalmadı. Karafakih kasıp kavuruyor, daha çok. Çocukların Şubatta pusulası şaştı. Aktan güya ıslahı nefs etmiş, ö y le söyleniyor. Am in diyelim. Gürsoy ile Sur yoklamadan göz açtırmıyorlar. Blakey yine uyuklayarak ders veriyor. Hani nerdeyse inekleyerek şu talebelik hayatından kurtulasım geliyor. Zaten burslar da yetmez oldu. Hoş mezun olunca da bundan fazla vermiyorlar ya. Yani Şabancığım, senin anlayacağın bu hayat çekilmez oldu. Dertten üç buçuk köşe olmak işten bile değil. Buraya ilk geldiğimizde ne güzel hayaller kurmuştuk? Hey gidi günler hey! Gözlerim yaşarıyor Şsbaıı, ağlıyacağım. M eğer düşeş atmak için zar tutmağı becermek lâzımmış, berber olmak lâzımmış. Herne hal ise; boş ver diyelim. Tavsiyelerine uymuş olmak için. Zaten bütün çocuklar öyle yapıyorlar. Mektubunu kapış kapış okudularda «Şaban? Biunutmarriış» dediler. Aman o ne mektuptu, Şaban? Bizi gülmekten kırdın - geçirdin vallahi. Bravo. Şu her şeye benzemek isteyen Hukuklu dostlara iyi cevap yermişsin. Çocukların hepisi «Şabanın ağzından öptüğümüzü yaz» diyorlar. Ben' de yazıyorum. Mektebi sormuşsun, anlatayım: Bu sene de başka, bir âlem Şabancığım. Birinci sınıf kiz talebe rekorunu kırdı. Maşallah yarım düzineyi geçkin. Hem öyle canlı - kanlıları var k i... Şu bizim mermer salonun A y- tenin papuçlarmdan çekmediği kalmadı. Bankalar da öyle. Allahüalem Birsen hocalığa niyetli. Hele Günaydın, görm e Şaban, fıkır fıkır kaynıyor. Sene ortasında ikinci bir seçim : yapıldı. ' Baba Esat t hani şu Ö lçek Esat - Başkan oldu. Çok şey yapacak, dendi. H iç bir şey. yapamadı. :' Zaten yapacağı da yoktu" ya. Velhasıl babalığını görmedik. Yem ekhane berbat, yatakhane berbat, kantin berbattı. Çocuklarm işi - gücü lavaboyu sık - sık arşınlamak oldu. Tahsin Usta bundan pek memnundu. Bizimkiler* so~ yup soğana çevirdi. Burs alındığı gün kapıda iki nöbetçi ile bekliyor. Öyle bir üst perdeden bakışı var ki. Kantin kazık atıp durdu talebelere. Bir zarf - kâğıt 6 kuruşa alındı, kahve - çay 10 kuruş oldu. ' Ayseli nişanlandı diyorlar. Yüzüğünü göım edik. Ara - sıra Fakülteye- geliyor. Müthiş sigara dumanlıyor. Cemal nikâhlandı. Her fırsatta kirişi kırıp seyahata çıkıyor. Neclâ evlendi. Çokları onunla arkadaşlık etmek istiyormuş. Nişanlananlarm sayısını mı soruyorsun? Tümenle. Göbelezoğlu kapıyı açtığından olacak. Haydi hayırlısı diyelim. Çaylardan gözümüzü açamıyoruz. Millet eğlencede. Günler - geceler, konserler gırla gidiyor. Nejat yine bir şiir gecesi 'tertipledi. Biz şiirden anlayanların geleceğini sanmıştık. Yanılmışız. Mona Roza bilm ecesi çözülür gibi oldu ama, adamlarda zevk yok ki gürültüye boğdular. Kalemini eline alan birşeyler yazmağa başladı; Şahane muharrir - şairlerle doldu gitti? Ahmet Çimen korse hikâyesini tamamlamış. Daha dün anlatıyordu. Azizim, diyordu, «Hikayemin en hoş yeri kadının korsesine - pardon sütyenıne - adamın titreyen ellerini dokundurduğu andı. Kadının «Yapma» diye utançlık göstermesinde bir ilahiyet vardır. Ben o satırlarımı okuyunca ölüyorum vallahi Evelenmek istiyormuş, kız arıyormuş. Haşan Basri forsunu kaybetti.güya arkadaşları kendisine oyun oynamışlarmış. Alp bir ukalalaştı, bir ukâlalaştı görme. Hürmeti nezaketi unutmuş. Burs alıyor da ondan. Aşıkmış. Olur ya; sinek nereye desen konar. Sezai nihayet beklendiği halde bir türlü yapamadığı garip seyahatini geçen gün adeti üzere aniden yaptı. Sabahleyin kendisiyle konuşmuştum. Akşama tiyatro için sözleşmiştik. Öğleden sonra uçmuş. Öğrendik ki iki ay gelmiyecekmiş. Üç gün sonra bir de baktık ki karşımızda. Sümer Kalaç bu sene bir âlem. Esaretten kurtulmuş olacak ki bir ara mektebe gelmez oldu. Gelince de arka sıralarda oturuyor. Yıldız, Şükran falan erkek arkadaşlarından korkuyorlarmış. Üçten Muazzez, Şükran biraz açıldılar. Göniil Davran yine kendi âleminde. Hukuktan biriyle evlenecekmiş. İnşallah. Öbür Suzan Figaro Enstitüsüne devam ediyormuş, vücut güzelliği müsabakasına girip kazanacağım diyormuş. İdari şube talebeleri hep dalgadalar. Para - Bankacı maliyecilere duman attırıyormuş. Siyasilerden hiç ses - seda yok. İdare ile tüllabın arası açık. Yoklamacı Mazhar birinci sınıftakilere «ben, benim» diyormuş. K âfir dekandan forslu ama, kimsenin taktığı yok. Feridun karınca - karınca zampirliğinde. Muammer ise sırf nezaket m ü barek.' Sene sonu seçiminde Ayrılm az reis oldu. Birşey- İer yapacağa benziyor. Muhalefet Tomi piyasadan çekildi. Balcı kendisini birlik işlerine verdi. Şimdilik meydan boş. Sana daha fazla yazamıyacağım için kusura bakma. Malum ya ineklemek zamanı. Bir dahaki konuş-. mamıza kadar eyvallah. '. Arkadaşların hepsinin selâmı var. Göz erinden öpüyorlar.... _ Ben de her iki mübarek gözlerini öperim Şaban-. çığım.. - MİN Y A R Bayrağımız ikinci Sınıfın Erkek Güzelleri Vahdet Aydın Fahri Cabar Osman Turan Mustafa Aşkın Ekrem Özçelik Kocaoğlan Selâhaddin Mazhar Kısacık 9 -

12 N eye Benzerler? Yılmaz Ulusoy Tanzimat Delikanlısına Cihat Alpan Gramafona Mustafa Aşulla Suudi Arabistan Kiralına Musa Atik Dikmet yıldızına Reşat Akkaya Bati Almanya Başbakanına Suzan Meral Davran Yüzüksüz nişanlıya Haşan Fehmi Korkmaz Feylezofa Turan Şenel Kazgan şairine Macit İnce HeSıalde Cemiyet Başkanına değil Oğuz Şenler Vefakâr sevgiliye Cafer Canlı Dilbaz kocakarıya Alpaslan Onay Bu gidişle temiz yeşilaycıya Aysel Asal Rüyasındaki Aristokrata Altan Öymen Saf âşığa Salahaddin Zorlu Firariye : Şükran Maçan Cennetten müjde gelmişe Kaya Toperi Züppe herife Ali Denizman Fener bekçisine Argun Çoban Tenis şampiyonuna Ali Oğuz Mahcup aşığa Nusret Aktan Yaşar Doğuya İsmail Hi7.il Fahrettin Kerime Muazzez A kı; İğne kolleksiyoncusuna Rafet Küçüktiryaki İç güveysine Fahrettin ölmez Dilsize İsmet Balcı Kürt beyine Reis Turan Kendince dans mucidine Baran Tuncer Çölde kalmış bedevi bir aşığa B İZ DE YETİŞEMEDİK Am me Hukuku dersinde, Abadan mutat esprilerinden birisini anlatıyordu. «Sigarasını pangınotla yakıyorlardı. Amma kadın da çok güzeldi hani. Öyle bir vücudü vardı, ya kollan.» Millet gözlerini dikmiş, hayran hayran dinliyordu, Taşkın dayanamadı «A h hocam biz yetişememişiz.» Abadan hiç altında kalır mı «Üzülme oğlum, biz de yetişememiştik.» NİYE D A H A ÖNCE SÖ YLEM EZSİN İZ? Hususî hukuk dersinde zil çalmıştı. Belbez âdedi hilâfına dersi kesmiyordu. Herkes önce kendisini Maliye dersinde sanmıştı. Onun için çıt (!) çıkmıyordu. Sonra mırıltılar, homurtular yükselm iye başladı. Hcica içerlemişti. «Yahu bu gürültüler nedir, utanmıyormusunuz?» Kahramanlardan birisi sıranın altına yatarak «Zil çaldı.» diye bağırdı. Herkes neticeyi öğrenmek için hocanın yüzüne bakıyordu. O, önce çantasını topladı, sonra gülümsedi. «N iye daha önce söylemezsiniz yahu, boş yere beni burda bekletirsiniz?» Nusret Aktanla Baba Esat kahvede konuşuyorlardı. Nusret Esadı şöyle bir süzdükten sonra : «Baba, ; yahu» dedi, «N e güzel vücudun var, nasıl yaptın bunu? Baba ciddiyetle : «Halter kaldırarak. (!)»' Mülkiyeli bir kızın aşk çizelgesi (Müzikal tempolarla) Sınıf 1 de iken (Allegro Confucuo) Sınıf II de ( Allegromoderato) Sınıf ffl de (Mederatoenon troppo) Sınıf IV (Mercia Fumebre - Adagio) Sinemada Mülkiye-i' Şahaneden iki arkadaş sinemada idiler. Filmin yarısı olmuştu. Aralarında konuşuyorlardı. Birisi önündeki bayanları göstererek : Bak şimdi şu bayanları bize nasıl baktıracağım. Hemen arkasından da yüksek sesle : Yahu biliyormusun bende çok akıl var amma zekâ yok dedi. Bayanları kendilerinden tarafa baktırıp ta yüzlerini göreceğim zanneden bizim şeker arkadaş hakikaten defalarca baktırmaya muvaffak oldu. Fakat bayanları değil de yanlarında bulunan bir beyi... F. C Talebe Lügatçesi Ders Yoklama korkusuyla çekilen elli dakikalık azab Sınıf Soğuk hava deposu Prefesör Teksir veya kitabı papağan gibi tekrar eden adam İdare Ükala yuvası Burs A y başında tüllanbın A li Beyden aldığı ve 24 saat bile misafir edemediği nesne Dernek Aşkar Çiftliği Kantin. c Tenbeller mekânı Üssü mizan Tüllabı dilenciliğe sevkeden usul Tüllab Hint fakiri Yaz tatili Tüllabm dokuz ayda yapamadığını yapmağa çalıştığı zaman

Suratım asıldı, duruşmalarla dolu yorucu bir gün geçirmiştim ve bir an önce evime gitmek istiyordum. Sesimi kısarak, "Kim?" diye sordum.

Suratım asıldı, duruşmalarla dolu yorucu bir gün geçirmiştim ve bir an önce evime gitmek istiyordum. Sesimi kısarak, Kim? diye sordum. GĐRĐŞ Sekreterim kapıyı tıkırdatarak başını aralıktan içeriye uzattı. Her zaman neşe saçan gözlerinde garip bir ifade vardı. "Sizinle görüşmek isteyen biri var, efendim" diye fısıldadı. Saat altıya geliyordu

Detaylı

YENİ DÜNYA Asfalt Yol Bir köy öğretmeninin notlarından

YENİ DÜNYA Asfalt Yol Bir köy öğretmeninin notlarından SABAHATTİN ALİ Bütün Öyküleri İİ YENİ DÜNYA SIRÇA KÖŞK ESİRLER (Oyun) IÇINDEKILER YENI DÜNYA Asfalt Yol Hanende Melek Çaydanlık Ayran İsıtmak Için Uyku Selam Bir Mesleğin Başlangıcı Bir Konferans Yeni

Detaylı

en önsöz deli defteri aylık mizah edebiyatı dergisi, yıl: 2, sayı: 13, nisan 2009

en önsöz deli defteri aylık mizah edebiyatı dergisi, yıl: 2, sayı: 13, nisan 2009 en önsöz dışarda bahar geldi karıcığım, bahar. dışarda, bozkırın üstünde birdenbire taze toprak kokusu, kuş sesleri ve saire... demiş nazım hikmet ran. bu satırları yazarken halâ hava kapalı, halâ seçim

Detaylı

Anılardan Bir Demet. Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Anıları SAĞLIK SEN YAYINLARI

Anılardan Bir Demet. Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Anıları SAĞLIK SEN YAYINLARI Anılardan Bir Demet Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Anıları SAĞLIK SEN YAYINLARI SAĞLIK SEN YAYINLARI: 2 Sağlık Sen Adına Sahibi: Mahmut KAÇAR Genel Başkan Genel Yayın Yönetmeni Mahfuz SUNAR Genel

Detaylı

MILLI YOL. Türk Umumî Efkârına Bildiri. mm~~ - '-^^^ 1. YIL 13. Savi FİATI 50 KURU? 20 NİSAN 1962 CU.IIA. !lil!ll!il!l ll!!ll!ll!

MILLI YOL. Türk Umumî Efkârına Bildiri. mm~~ - '-^^^ 1. YIL 13. Savi FİATI 50 KURU? 20 NİSAN 1962 CU.IIA. !lil!ll!il!l ll!!ll!ll! MILLI YOL!lil!ll!il!l ll!!ll!ll!lllimiliiiiiiiiium Türk Umumî Efkârına Bildiri mm~~ - '-^^^ '- '.'.:,.:.!,;»* 1. YIL 13. Savi FİATI 50 KURU? 20 NİSAN 1962 CU.IIA LU YOt l. Yü 13. Sa ı 20 Nisan a62 Fiyatı

Detaylı

ACİLİN ÖYKÜSÜ. Hazırlayanlar Prof. Dr. Cengiz YAKINCI Prof. Dr. Başar CANDER Prof. Dr. Hasan KAVRUK

ACİLİN ÖYKÜSÜ. Hazırlayanlar Prof. Dr. Cengiz YAKINCI Prof. Dr. Başar CANDER Prof. Dr. Hasan KAVRUK ACİLİN ÖYKÜSÜ Hazırlayanlar Prof. Dr. Cengiz YAKINCI Prof. Dr. Başar CANDER Prof. Dr. Hasan KAVRUK AKADEMİSYEN TIP KİTABEVİ 2015 AKADEMİSYEN TIP KİTABEVİ Yayın Dağıtım ve Pazarlama A. Ş Halk Sk. 5/A Yenişehir/ANKARA

Detaylı

Elif Şafak AŞK Önsöz

Elif Şafak AŞK Önsöz Elif Şafak AŞK Önsöz Bir taş nehre düşmeye görsün, pek anlaşılmaz etkisi. Hafiften aralanır, dalgalanır suyun yüzeyi. Belli belirsiz bir tıp sesi çıkar; duyulmaz bile akıntının ortasında, kaybolur uğultuda.

Detaylı

Açıklama [t1]: HALİL İBAN HALİL İBAN KÜÇÜK ALİ ( ROMAN) KÜÇÜK ALİ

Açıklama [t1]: HALİL İBAN HALİL İBAN KÜÇÜK ALİ ( ROMAN) KÜÇÜK ALİ Açıklama [t1]: HALİL İBAN HALİL İBAN KÜÇÜK ALİ ( ROMAN) KÜÇÜK ALİ 2 KÜÇÜK ALİ Ali, doğarken annesini yitirmişti. Dünyaya aç, susuz ve çırılçıplak gelmişti. Henüz Acıktım, susadım. Demeyi de bilmiyordu.

Detaylı

SAİT FAİK ABASIYANIK Alemdağ'da Var Bir Yılan

SAİT FAİK ABASIYANIK Alemdağ'da Var Bir Yılan SAİT FAİK ABASIYANIK Alemdağ'da Var Bir Yılan ÖYKÜ OCRip: Kitaplık Düzelti: Kitaplık Yayın: Kitaplık Ağustos, 2005 admin.kitaplik@gmail.com http://kitaplik.wordpress.com http://kitaplik.madpage.com Yayınevi

Detaylı

pecya AKİS HAFTALIK AKTÜALİTE D E R G İ S İ RÜZGÂRLI SOK. No : 15 ANKARA-TEL: 11 89 92 P. K. 582 Kendi Aramızda Cilt:XXXVII Yıl:13 Sayı: 658

pecya AKİS HAFTALIK AKTÜALİTE D E R G İ S İ RÜZGÂRLI SOK. No : 15 ANKARA-TEL: 11 89 92 P. K. 582 Kendi Aramızda Cilt:XXXVII Yıl:13 Sayı: 658 Cilt:XXXVII Yıl:13 Sayı: 658 Metin Toker YAZI İŞLERİNDEN SORUMLU : GENEL YAYIN MÜDÜRÜ: Kurtul Altuğ MÜESSESE MÜDÜRÜ : AKİS HAFTALIK AKTÜALİTE D E R G İ S İ RÜZGÂRLI SOK. No : 15 ANKARA-TEL: 11 89 92 P.

Detaylı

Aziz Nesin _ Damda Deli Var

Aziz Nesin _ Damda Deli Var Aziz Nesin _ Damda Deli Var İÇİNDEKİLER Damda Deli Var 7 İşiniz Oldu Gayri 13 Otomobil Döğüşü 20 Şakacı İnsanlar 26 Alın Teri 37 Ne Güzel Memleket 41 İlerigelen Adamlar 48 Apona Fuarı 57 Bir Parti Örgütü

Detaylı

Fatih Murat ARSAL. fatiharsal@yahoo.com

Fatih Murat ARSAL. fatiharsal@yahoo.com ay 0 Yazan Mail Web : : www.fatiharsal.com 2011 1. BÖLÜM Korkunç bir gök gürültüsü, kafeteryanın uğultusunu bastırdı. Hatta bazıları konuşmalarına ara verip başlarını dışarıya çevirdi. Bert Kafe nin

Detaylı

NESLİN DEĞİŞEN SESİ OKUL DERGİSİ

NESLİN DEĞİŞEN SESİ OKUL DERGİSİ NESLİN DEĞİŞEN SESİ OKUL DERGİSİ İki Mustafa Kemal vardır: Biri ben, et ve kemik, geçici Mustafa Kemal... İkinci Mustafa Kemal, onu "ben" kelimesiyle ifade edemem; o, ben değil, bizdir! O, memleketin her

Detaylı

DAMDA DELİ VAR AZİZ NESİN

DAMDA DELİ VAR AZİZ NESİN DAMDA DELİ VAR AZİZ NESİN İçindekiler Damda Deli Var 7 İşiniz Oldu Gayri 13 Otomobil Döğüşü 20 Şakacı İnsanlar 26 Alın Teri 37 Ne Güzel Memleket 41 İlerigelen Adamlar 48 Apona Fuarı 57 Bir Parti Örgütü

Detaylı

BU İŞTE BİR YALNIZLIK VAR

BU İŞTE BİR YALNIZLIK VAR _ 1 BU İŞTE BİR YALNIZLIK VAR Doğan Kitap _ 2 "Hani ıssız bir yoldan geçerken Hani bir korku duyar da insan Hani bir şarkı söyler içinden, İşte öyle bir şey." Çiğdem Talu, 1976 _ 3 Babamın anısına... _

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... 7 I. BÖLÜM ATATÜRK DE BİR ÇOCUKTU Ailesi... 9 Küçük Mustafa İlkokula Başlıyor... 10 Çiftlik Hayatı...

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... 7 I. BÖLÜM ATATÜRK DE BİR ÇOCUKTU Ailesi... 9 Küçük Mustafa İlkokula Başlıyor... 10 Çiftlik Hayatı... 1 2 İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... 7 I. BÖLÜM ATATÜRK DE BİR ÇOCUKTU Ailesi... 9 Küçük Mustafa İlkokula Başlıyor... 10 Çiftlik Hayatı... 10 Askerî Okula Başlangıç... 12 Kemal İsmini Alması... 12 Manastır Askerî

Detaylı

EMRAH SERBES. Her Temas İz Bırakır. Bir Ankara Polisiyesi

EMRAH SERBES. Her Temas İz Bırakır. Bir Ankara Polisiyesi Gökçen e EMRAH SERBES Her Temas İz Bırakır Bir Ankara Polisiyesi Bu roman bir kurmaca ürünüdür. Adı geçen kişi ve kurumların gerçek yaşamdaki benzerleriyle uzaktan yakından ilgisi yoktur Yeni yıla kırk

Detaylı

BERBER HİKAYELERİ Tiyatro Boğaziçi

BERBER HİKAYELERİ Tiyatro Boğaziçi BERBER HİKAYELERİ Tiyatro Boğaziçi ÖNOYUN- KALFA: Kırmızı gül, demet demet, Kırmızı gül, demet demet Sevda değil bir alamet Balam nenni, yavrum nenni Gülnaz, bu sıralar sen de pek bir işve pek bir naz.

Detaylı

Tel: (O 212) 513 63 65-526 80 12 520 62 46-513 65 18 Faks:(0212)5268011 www. altinkitaplar. com. tr info@altinkitaplar.com.tr AGATHA (H it!

Tel: (O 212) 513 63 65-526 80 12 520 62 46-513 65 18 Faks:(0212)5268011 www. altinkitaplar. com. tr info@altinkitaplar.com.tr AGATHA (H it! Agatha Christie _ Acı Kahve _ BLACK COFFEE www.kitapsevenler.com Merhabalar Buraya Yüklediğim e-kitaplar Aşağıda Adı Geçen Kanuna İstinaden Görme Özürlüler İçin Hazırlanmıştır Ekran Okuyucu, Braille 'n

Detaylı

2013 YILI ESERLER DERECEYE GİREN ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK

2013 YILI ESERLER DERECEYE GİREN ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK 2013 YILI ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK DERECEYE GİREN ESERLER Sevgili gençler ve kıymetli öğretmenlerimiz, Sermaye Piyasası Kurulu olarak geleneksel hale getirdiğimiz Kompozisyon Yarışmasının

Detaylı

HASTALIK HİKÂYEM 2014. Hazırlayanlar Prof. Dr. Cengiz YAKINCI Prof. Dr. Hasan KAVRUK Prof. Dr. Saffet TÜZGEN

HASTALIK HİKÂYEM 2014. Hazırlayanlar Prof. Dr. Cengiz YAKINCI Prof. Dr. Hasan KAVRUK Prof. Dr. Saffet TÜZGEN HASTALIK HİKÂYEM 2014 Hazırlayanlar Prof. Dr. Cengiz YAKINCI Prof. Dr. Hasan KAVRUK Prof. Dr. Saffet TÜZGEN ISBN : 978-605-85726-3-8 Baskı : Pasifik Ofset Cihangir Mah. Güvercin Cad. No: 3/1 Baha İş Merkezi

Detaylı

YALNIZ SENI ARIYORUM

YALNIZ SENI ARIYORUM YALNIZ SENI ARIYORUM Nahit Hanım'a Mektuplar Orhan Veli Kanık (İstanbul, 13 Nisan 1914-14 Kasım 1950) Galatasaray Lisesi, Ankara Gazi İlkokulu ve Ankara Erkek Lisesi'nden sonra bir süre İÜEF Felsefe Bölümü'

Detaylı

Ben 1933 yılında Kayseri'nin Merkeze bağlı Bağpınar Köyünde dünyaya gelmişim. Hangi ayın, hangi gününde doğduğum bilinmiyor. Annemin anlattığına göre

Ben 1933 yılında Kayseri'nin Merkeze bağlı Bağpınar Köyünde dünyaya gelmişim. Hangi ayın, hangi gününde doğduğum bilinmiyor. Annemin anlattığına göre GĐRĐŞ Ben 1933 yılında Kayseri'nin Merkeze bağlı Bağpınar Köyünde dünyaya gelmişim. Hangi ayın, hangi gününde doğduğum bilinmiyor. Annemin anlattığına göre cevizler döküldüğü ve bağların bozulduğu zaman

Detaylı

: Özkan DURAN : Genç Ajans - Genç Gazete

: Özkan DURAN : Genç Ajans - Genç Gazete Kitabın Adı Derleyen Dizgi Baskı Cilt Kapak Tasarım Yayın Kurulu : İNEGÖL ŞİİRLERİ : Turhan ŞAHİN : Özkan DURAN : Genç Ajans - Genç Gazete : Ömer Naci ŞAHİNCİ : Ahmet BAYHAN - Turhan ŞAHİN - Ensar MACİT

Detaylı

AZİZ NESİN TATLI BETÜŞ

AZİZ NESİN TATLI BETÜŞ Aziz Nesin _ Tatlı Betüş AZİZ NESİN TATLI BETÜŞ Bu roman, 1958 yılında "Bayan Döviz" adıyla Yeni Gazetede tefrika edildi. Üzerinde bir daha çalışılarak yeni biçim verilen Bayan Döviz 1960 yılında Tef adlı

Detaylı

Ararat ın itibarı. Necip aynı zamanda Düldül'ün şoförü. Direksiyonda Necip, içinde dokuz Fransız turist ile bizim Düldül İstanbul dan yollandı.

Ararat ın itibarı. Necip aynı zamanda Düldül'ün şoförü. Direksiyonda Necip, içinde dokuz Fransız turist ile bizim Düldül İstanbul dan yollandı. İLK GİDİŞ Bir duyum, bir söylenti, tüyo. Tüyo gibi bir haber. Genelkurmay Başkanlığının müsaadeleri ile Büyük Ağrı Dağı yabancı dağcıların çıkışına açılmıştır. Haber böyle ve haberin tamamı, eni boyu hepsi

Detaylı

söyküler herkese merhaba,

söyküler herkese merhaba, 2012 antolojisi 1 herkese merhaba, söykü dergisi bildiğiniz gibi 2012 yılının başlarında (06 şubat 2012) uludağ sözlük üzerinde doğmuş, sonrasında diğer sözlüklerden de öykü kabul etmiş, lakin halen çoğunluğunu

Detaylı

8 Reşat Nuri Güntekin

8 Reşat Nuri Güntekin DÖRDÜNCÜ sınıftaydım. Yaşım on iki kadar olmalı. Fransızca muallimimiz Sor Aleksi, bir gün bize yazı vazifesi vermişti. "Hayattaki ilk hatıralarınızı yazmaya çalışın. Bakalım neler bulacaksınız? Sizin

Detaylı

Serpil'e, Serdar'a ve Gonca'ya, en derin sevgilerimle Aşkı olan, arı namusu neyler Yunus Emre

Serpil'e, Serdar'a ve Gonca'ya, en derin sevgilerimle Aşkı olan, arı namusu neyler Yunus Emre Ahmet Ümit Aşk Köpekliktir DOĞAN KĐTAP Serpil'e, Serdar'a ve Gonca'ya, en derin sevgilerimle Aşkı olan, arı namusu neyler Yunus Emre Önsöz yerine Yada Aşk Rüzgârın Söylediği Bir Şarkıdır Rüzgâr, sonbaharda

Detaylı

TÖRE den Emeği Geçenlere - Canan MIZRAK. Dündar Taşer Arif Nihat ASYA / 05. Gül Sunma Vakti A. Yağmur TUNALI / 12. Yusuf İmamoğlu Emine IŞINSU / 13

TÖRE den Emeği Geçenlere - Canan MIZRAK. Dündar Taşer Arif Nihat ASYA / 05. Gül Sunma Vakti A. Yağmur TUNALI / 12. Yusuf İmamoğlu Emine IŞINSU / 13 İ Ç İ N D E K İ L E R FİKİR SANAT VE EDEBİYATTA TÖRE Aylık Fikir Sanat Edebiyat Dergisi Yıl: 1 Sayı: 5 Haziran 2012 ISSN:2146-7773 İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ömer Faruk BEYCEOĞLU Yayın

Detaylı