/ (/ 1) 5 # ', E1 >( D D2

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "/ 19 0123(/ 1) 5 # + 22 + ', E1 >( D1 4. 4 - D2"

Transkript

1

2 # $ $

3

4 % 1 # & ' 2 ( & ) *+, 9 - & ) *+, D. & ) *+, 3 + & ) *+, 1B / 19-0#0( 1E 0123(/ 1) 0 & - 4 1* 5 # D 6 7$. 2* : % / 2 9E / ; 9) + ', E1 ', <: / - ED 5 ' Q9 = >( D D2 # 4 DE

5 &? # A, ) ' 2B1B $ 2BB*A, C ) *A,, A $ 0DE : ', A, - $, ( # A %$ ) ', F G D ' $ 2B1B. H $? ) *,,,, >A / ) *, $, ( I J $,, $, $ $ K, / $ # C ($ $, $ $ $ # A ) ' 1

6 1, N = K ; 9( $ ).,,,,,,,, + <0 ', $ 2BB*A ) *, E,, E,,. 23 )., $ ) * # # $ % - - 0#0A $,? $, #&'($ -, $ ) 4 5 $ A $, L K L 5 - A, % - A = >, - + A 7 # * +, - + #0A A #0A $. 2BB)?,,, $ # A M # F6 G / 0 : $ 6, 6. K 2

7 $ $ - : C, R >, $ R $ -, &( & )& $, P & :, $ 5 / ( & &, I )(O $ J $, 12, : $, $ $,, $,, )(O, )(3& P & 9QB,,, P 0 R,, R 0, # D, $ S RT,, R ' $ R,, 0 R R $, 0, $ R )(3 ( # & )(3 )(*&, P )(*&, )(3 9DQ, 9BB 2BB 1BB *B 3B QB )(* $, $ S # 1Q, 1Q ' & T, 5, > % U2B& ' $ $ $ S # - 0,, & 6, 0 - & $, 6 &7 5 $ K $,? - $ 5,, 0, ', ; 0, & - $ -,, 0 $,,, $ 0DE, $ 6 & $ $ & ; 0, & $ $ $ & $ ; 0, & ( $, (, 4 $ ; 0, & $ 6 U3B& 4 1D&, $ $ $ $ / S & $ $ 9

8 ( & ) * +,, )2B>Q)D /, ' & M, Q 9 M & $, $ 6, # & 7 ( & # &P & $, C (, C $ H $ ' K( ' $ ; 0, & M, $ $,9 $ $ & 0 ; 0, &, $ H, + + & 5 : ( - 6, 6 =;9(, & 4 $ 0:.+ $ $ & & $ T -, $ $ U3B& $ 12& : 2 $ $ #., $ R V R. #. &, $ $ $ ' E& $ - R,, R 3 : 0, &. P &, & $ Q $, & # $ 7 $ $ $, - :, 6'E -12BB& :, -, (, ( R,, R T 6 '7 K, ' $, 4, $, $ 6 + /, ' $ 6 + & $, $ K E

9 ( & ) * +, 6 87,, $ %>, :, $ 5, 2E / & # $ &, $ ; & $ $ $ $ $, )(* ( # $, $, # '. )(-& Q

10 +) H &- & - & $ 3W9B # I J,, $ ' 1BWBB& $, 2B2,, K $ %, P,, 6,, QB $,, $ # $, $ $, $,, $? % 4 ' - X $ -, P, $, R? LR I# 1 Q $ J / + $ P # -,, K ) E&,, I., J? - $ $, $,?,, T C 6 &7? 4 & 1QE1 T & $., / ( & =?2 =? C 2 6, R R, C C & -, 4 H R R K?. /, ' 6 + $ $ RT R K '( /, ' & ' / 4, '( '. ; ' $ 4 2 B.,, 6 + P $ C $ ( C 0 V ( : K 6 ' ;?Y ' I, J (, P 5 D

11 - & ) * +,?, $ $ $ Q $ $, $ P L IX $, J 6 '7? Z, 9 -, *) 9&, R R - R6 R R 1Q R, 2EBB /, 6 $ - $,?,, [ O# 6 87?,, $ $ & ( R-$ LR ', $ : ' $ ( $ R- R R R + ' ;? $ $ ' R4 LR $ E Q $ $ 2 R-$ X 1 R - ( 6? $ ( 4 ' Y,, ( I/ K J 6 0, & R, R : #, 5 $ 6 ' 4 :. & 0.. I( ; J ( :. 2 / $ M ', & $ R. R R. K - M & # & - K ', &, L 5, N $ '': $ 9 M P? >&, L + & $ $ K L ' ' L, % ( (, ( % & / (., 1B $,>,? -, K K 7 0, T )

12 0 4, K, $, L I J 5, $ $ + ', $, $ M A $ ', 7 &. & - -, + A H > - ' ( I0 J 6 IBEJ.0((A I4 9B W#J 6 '7 4 $ )(O, K? ',. ( C A - 6 &7 + A, I- H > # ',. J ', A, # :, \ I,, LJ 4 ' 3

13 . & ) * +, = 2A, $ P, K %, K A,, 6 C - 4, A,, )) 2 3 # $ 4 $ $, A 6 $, K 9 B A ),. ( $ M -/]:-----S ( W $ 9 ) 2/ / B +., % % A 4 A W# K 1, : 0. + % 2BB1A # 9. :, M, $. S : 2 +.? A 0,,, K $ # C = :) 2 > ] A. /, S, -, ' ). ; 0. 2 : $, $, C, H PO ',, $%<+ =# 2 >. A, >A 7 I J $ / 9? $ 2 1 *

14 % I+ J H 1B2& L E - $ $ P K, C C K, - & E&, $ $ 2 EB& - & 5 9, $ T, $, /,,,,, I J - $ 0? Y & $? 5 & $, I $ $ J 6 &7 4,, $ $ 4, $ 5 * 1B $ P $ $ P, $, ', $ 6, $ $ C, - ' ' 'Y *D<*) I#0 -, - J 6, $ -, $ $, -. ' & -, $, $ M & $ $ - ', ' ', :.,2> $. &, 1 2, 1B

15 + & ) * +,?,,, ' & $ $ &, S W# 6 '7 ; 0, & = &, M & $ $, C?, K & $,, ($ 3B& 0 & & $ $,, $ $, L. $ & >& %>, $ $ >,, &, $ # & $ I, J, -, - $, $ $ $,, P, $, 2QD ' - ( -,, $ 9, - : $, > $, ( $ ' & DE& $ 2QD & ( DE ' <, $, : Y. ( ::Z& H - & - & ' + & $ ' 2BB*, C $ - & -, $ $, $ $ - $ +, $ $ K ', & $ + 2BBB&. ' & $,, - H > I,, & $ 0 & $ H >, SJ +,, & S ', & /, $ ( ;, ( /, :? & K & 5, 0 V&,, ' M #> :, ' E $ -., ', & ', B D,. & ', &. $ $ ' ', & I, J RE Y R $ $ :, $ ',,? 2BBD $,, & $ 11

16 + & ) * +, 2 9,> -. & ',,,? & - &,,,? & - $ X? & & $ 1B M >. &, % $ $, R R, : ^. $, P 2 R. & SR : &. & &, E 5 / & >&, $ $, 7, $ &, $ ) >, $ #,, &, $, T 6, $ 6 & K & (, $.., K, 6 5 : + + & $ $ $ $ M,,,,. &, $ &,, $ + % & $ &,& ' ] & )(*& R; LR, $, I? + > J &, $ 0,, ', (, ] ( -, $ 4,, 5,,, & $ +%. ' H P> ', & $, +%. $ 12

17 &? ) *, > / ( / $ 6 / $ E / K, + <0 / >, $ $ 5 >, $ $ - $ - > $ $ > $ Y $ > F G $ 6 $, > $ >, 5 F >G F G $ : >, 6 ', ( $ N, I >A J,, ) *, - ) >2B1B ) >2B11,, F? G > 19

18 + # # $ % E $. &- & : K? 2B _ H A $ ` K - 9G M, $ $ K # #0A C $ 0#0 $ #0 9 QG $ ' $, ` 6 &7 4 ](09E %, Q 2Q ](09E 7, 99 9E, 4 C, 0#0A $ +%-( $ $ ' 2 $ $ - 0#0 -,,, K $, P 9G $I,, $ J,, 9 QG - 9G #0A, $ 9 W 1 ( 4 $ 2 #0, $ 9 : I' 0 K(( J I//0DE ' 2'( ( ](%.H% J : $ 0#0 $ 6 $ $ 9 QG 2 $, 0#0 0#0 9G $ 4 $, 0DE - $, : a, H? ' 2BBD, //0DE $ - $? 0#0 $ #0 9 QG,, $ : W 1 # N Q 2Q ](09E %, 2 9 QG #0 9 N, 2, 1E

19 - 0#0 ( 6 '7 $ $ ](09E % 0#0 D123 0#0 DDEA $ / 0#0 EDE -/'(6' $ ' 89 $ ( $, 5 $ 6 87,, $ K 0#0 H6+/-. $ ' W ' EB 3B ' EB? $,, $ ' 0#0A K 0-., $ 5 ' 0#0, $ / ' $ X C $ -,W<<, <, <, <,W<<, <, <, < $ $ ('4 C, $ 0# b,w<<yyy, <c 0 b,w<<yyy, <c (]'4O# b,w<<yyy, <c # RH ] >R,, R0#0( O# >R, 6 D7 H ('4 H 1Q

20 - 0#0 ( d ( 6, ' $ ; ( $ $ 2Q 6 F7 / 0#0 $ - A O06#, (]'06=6:]% < (]'06=6: 5 H.# 6 E7 M + R(. R 0#0& S, ('4 C # L % S, W ;, b,w<<yyy Y, <c $ 0#0,., $ $ ' - H ( I'' EBJ K, $ $ C $ $ 1D

21 #&'($ ). &- & : : 0 123( 6 0 $ $ $ 0 ' $ $ : $ 6 '7 # E)BH $ ( (,, #0& : $ 6 &7 ' $,, - $ C., $ + 0 b,w<<,, <e < c & 0,, 0123( $ % : $,$ : - E)B H 1DM 6 87? $ : $ /., $ '.M / A =;9(& R.M R 4 1)

22 0123( / ' - - C. K R, EBBB $ L 6 Y&, R %.M 6 S A :6DE % 0DE R BR K + 0, $ $ 7 R$ 123I1229DQJ DEI93*11J <, R 5 2, +, $ 0 0DE,, ( $, + $ $ T1E T1Q I)E='2Q)-J, +, + WR% $, R - - S # C # b,w<< Y, <Y <# c $ 4 $ ($ M ( /, $ $ K S 5 :, 0DE, K,, $, 0 K ($ 6 D7 M, 0123( : ` -.M& 0, $ ( 0, $ 4 ' $ $, $ - ' $ $ 4, $ $ T (, K %/] EB E1I1BB,HJ $, $ 13

23 # +, - $ - )2B 4 (( Y & <( ( #0B - (HB )2B 4 #0 - &0 P& 4 # )2B 4 $ L # 1 EE / K( )2B 4 - Y Y O# O# $ $ )2B 4 - (6', (6' $ / -, #0 - ],, - $ - $ #0& $ $ <.W3B <?W* W )2B $ %$ K( K(<((, $ Y,,. $ I$ J = = #0, - $ $ #0 $ (6' $ $ $ $ $ ( =, - $, # = H,, Y 2 B - & $ - '0'] #0 - & $ '0'] 0( + P]# /6. H,, $ #0 - $ Y H,, & & *Q 6 &7 ; / ( 4 $, $ - $ /6 $ - H,, #, L 7-33B4, - #0 )2B 4, H-. 1E - #0& #0 - & $,W<< < <- g/6gh-[< g, #, L %$ - 2 B Y - #0 $ 1 EE / K( 4 $ #0 - & $, $ $ 1*

24 0 & H,., C - ( # C #0, -, ; T-%A. P, $, ' $ -, #0, ' ', $ $ $ # #=+ 5 $ ' #0 -, $ - Y #0 - Y $ - DBB 12BB, #0/0]- K #0/0]-, - #0/0]- 1D $ $, 1D $ % 1D # $, - $ $ 5 $ - #0,, $. - Y $ - 2BBB<9BBB<EBBB - &, ] 0, O ' - #0/0]- 0, H '(<//0 $, - 0H( I0, H ( J *Q - & 4 $ #0&? H-., - & #0/0]-& $ % 1D, - & G=<H+ - 12BB DBB&, #0/0]- - & & $,, $, $ - QBB&, 5 QBB P 2, Y,? Y & 4 $ ;, - $ $ I'0'] ](% J ; - K - $ #0&, $. I% J, $ %$, I : & ; = J - DBB 12BB& 2 Q ](% K #0&, $ I. #0& ](%, $ '-.- J %$ - '0'] #0& '0'] H $ '0'] ($ - QBB,, Y, T' ' Y T', I T' % # T' J 7 $ $,, % ' Y &, D3B2B I' Y - 12BB, $ D3BBB J & ; T-%, - - Y, $ $ - ( - ; T-% ; T-%&, ; T-% #0 2B

25 0 & '7 - Y & $ #0&, $, -, #0, - - ' ' & #0, $ - #0 -, ( P 2<9 T' $ - \0 PA 4 21

26 . &? W 2) X 2BB). A,,, $ #, # A 5 $ $ $, $ ' $ F G F G F G - $ C $,? $ 6 &7 :,, - 6 2BB3 +,, 4 3-0, 0 1B I/ Z J 9 C 2& 9& I3B& *B& 2BBB& J, D )., 1Q 2B,, $ BE BB $, 9 E, 5 R? L 4 L., $ L R. &, 5,,,, $ > $ : $ $ %$, Q 1B 4 $, $ 0 Y, - $, $ R R, K,,, %$, $, $ $ :, X, R + R (,,, $ $ DE& $ R R - >, -, X,., $,, K,,, $ 22

27 5 # +, K, R R R L? I $ J LR P $ $ 9 6 '7 1 ' &, ' - 2 $ $. &,, M. K ; ', - ' H > I J 6 $ 9,,,,, $ K P R LR E / 6 # Q %$ K $, # %$ $ $ $,, 1 $, -?.+.2&,,, 2 I J R6 R 9 W E %$, R R, R R ( R? & $ R R $?, R - ) 1 ). M W. & / $, $ M 4 %, > H 9 E. & & 6, M W W 1 2 R R, 9 R R,,W<< < $ $ >Y V < 29

28 5 # + M 4-0DE, (,, ' & K,, I > J 0DE. -,,,W<< DE < < <L h39)q W : ( 6, $ >&,, - >, ', W. & X. $ K Y, - W 6 D7 ', W. & /, & / >& $ K +. 9 E #0 & $ - &, $ $,. ' #,W<<YYY < K W / 5 C., ] //6+#: ' &, &. ' & 2BBB&, $ ) >, K &, $ - W,W<< < ; W $ *B&, $. & 0DE & - $ / & ']( 4 0 I ], J,, ' / W % ( (,, 2BBQ&, $ R R -,&, $ $ $ % R, R, 3 ) E, &, $ ( $ R R, E, I 2 J /, R R R, LR,W<< DE < < <L h11b3,w<< DE < < <L hee9* ' W $ 0DE ', 6, $,,,W<< DE < < <L h39)d,w<< DE < < <L h))9b - W ', /, -? $ 2E

29 5 # +, $ -, ', / > 2BB* 1B& H >,, $, $. &, $ I $ JW =Y9 0 I $ J - ( : - / Z ( $ ( ',W<< <, $ I R RJ,,, Y ', $ I J, H >W ' K, -, $,, $ > $ - $,W<< < K, W ',, $ / 7,W<<YYY >Y V < - W # ' $ %$,,,, - & 1,,,,W<< DE < < <L h)11) + W % 5 #,,W<<, < # W 5, $ H, H,, #, ',. $ / & 5 ; -,& 4 $, -,,, % ] ' = >,W<<YYY >Y V < 6> ( W ( C., : ' # : % 0 K - +, 0 Z? K 2Q

30 / , $ $, 6 $? $. &? 6, $ 6, 6,, X,, $,, - $ -, $ I $J $ (. A 3, X $ 6 W 1 6, 2 6 $, I J $ 6,, 7 $ $, ( [, ( $ $ $ $, $.,, (,, K W 6 $ $ X $ - $,,, $, X X. ` 6 &7 2D

31 6. $ $ 1, $ Q i 1B - $,,, 6, ',, I $ $, J,, M, $,, C I J $ $ 7 $,A $ 6 '7 6 7$ 6 $, $ $ F G, 7 $ ( A $ W %, 9 ( E Q D 1 ), 2 3 :, $ 9, *, E I, J 1B 4, $ 7. A, $ 1, $ $ 2, K, $, 7 $ ' / A # \ ( $ $ : $ $,, $ $,, $ $, 7 $, 1 : E ( Q X < K,,, $ 2)

32 6. 6., $ I $ J < $ $ < $ F4, G, $ 7 $ H#' $ <, 7 $ $, $ :,, 1BBB 5,. $, 4, $ W R5 4 M R 23

33 / I1 0 H $ $ $ L ($, $ G, G $, K - &? ' $ $, $, $ $ : $ 4, 4, $ %$ $, 7 $,, K,., $, $ %$ $ 6 $, 6 $, H $ L $ M,, $, 6 5 $ 6 $ L P $ $ # $ $ $ 6 &7 7, 7 $ H#' H+# $ +.' $, ' $ 6 $, $ $ $ $ %$, 2*

34 6 7$. $ $, $ - $ $ W R5 4 M R = $, 1 $, $ 0, $ $ %$ $ 6, $ $, $ $ 2 $ 6 $ L M 7 $ H#'A $ $ %$ 9 $ $ %$ $ 6 $ $ E $ / H#', X ',, $,, - ' $ $, $ 7$ $ $ $,,,, $ 7 $ H#'A $ $, 6 $,, $. 7, C $ $ $ $ $ 6 $ $, $ 9B

35 K ). L ) #JJ, 8 % $, $ $ $ I $ J $, -, I J Y, &? $ switch( degisken ) { case 1: komut1; komut2; break; case 2: komut3; break; case 3: komut4; komut5 break; default: komut6; break; } : $ Y, do { Komut1; Komut2; Komut3; } while ( kosul );, Y $ $ $ $ ; $ Y, Y, $ $ $ ($ 9 E Q $ %$ $ 1 2 9A $ D $ $ $ %$, $ %$ $ - Y Y, -, : I 1 for( int i = 0; i < 5; ++i) { Komut1; Komut2; Komut3; } ( $ W #include <iostream> int main() { // kac sinav oldugunu al std::cout << Kac sinav oldu? ; int kacsinav; std::cin >> kacsinav;, $,, I_J 1 h B W 2 j Q W 9 88 W 1 88, $ $ 88 h 8 1 // dongu ile notlari al ve topla int toplam = 0; for(int i=0; i<kacsinav; ++i) { int not; std::cout << sinav notu: ; std::cin >> not; toplam = toplam + not; } // sonucu hesapla ve goster int ortalama = toplam / kacsinav; std::cout << Yapilan << kacsinav << sinavin ortalamasi: << ortalama << std::endl; } (, $ X $,, =:C : :9 91

36 , $,, $ ' $ - ' K $, $, $, F G ( ',, $,, $ ', BA $ I becb2c b9cb1c J X, # $ $ - $ 1B $ 9 #include <iostream> int main() { // dongu ile notlari al int sinavnotlari[10][3]; $ for(int o=0; o<10; ++o) { for(int i=0; i<3; ++i) { std::cout << sinav notu: ; std::cin >> sinavnotlari[o][i]; } } X $,, $ $, 7 $ $ $ $ F G ( // sonuclari hesapla ve goster int siniftoplam = 0; for(int o=0; o<10; ++o) { int attigigoller[11]; // bir ogrencinin notlarini topla int ogrencitoplam = 0; for(int i=0; i<3; ++i) { ogrencitoplam += sinavnotlari[o][i]; } 11 11, $ $ F G 5 b c,, 7 $ W // ogrencinin ortalamasini goster int ogrenciortalama = ogrencitoplam / 3; std::cout<< ogrenci << o << ortalamasi: << ogrenciortalama << std::endl; attigigoller[0] = 2; attigigoller[3] = 3; 2 $ E 6 9 $ ( BA $ $ B 1B 11 %$ 11 $, I, J // sinif ortalamasi icin biriktir siniftoplam += ogrenciortalama; } // sinif ortalamasini goster int sinifortalama = siniftoplam / 10 std::cout << Sinif ortalamasi: << sinifortalama << std::endl; - },, $, $,,, std::cout << Altinci oyuncunun gol sayisi << attigigoller[5] << std::endl; (, 7 $ -, Int sinavnotlari[10][3]; siniftoplam += ogrenciortalama; : 1B $ 9 $, $ $ $ 2 ' $ siniftoplam = siniftoplam + ogrenciortalama; sinavnotlari[3][1] = 80; $ 8h h,, $ 92

37 , $,,, $ $,, $ 99

38 3 : : ' $ 2B 2B B2E - (, $, # L / F E $ 1 $ LG ',, % 2B $ 1 &, $ 7 E E E 3B 3B E $ 1 & $ $ &? M 8$ : > N /O $ C $ C C, $, $ 7 $, C 3 $ $ $ $ $ - - $ $ $ $, $ $ /O > : C 5 T C I, K - J C C, K C $,& C, > $,, $ $ %$ C, $ C /, C $ / : $ &, &, $ 6 &7 $ 1, > 7 %$ C $, 9 C /%'K I J C_ / 2B, & & &2B & 0 1 2B B 2B 1 1 9E

39 : % / 2 2 $ 2 h T $ $ 1, > $ $ $ $, I,?T+ ' J 0#T& 7 $ 6 C $ $ $, $ M $ %, $, # / #& / # 9 # > Q,, 2 - $ IK $ /,, 9 $ $ J 6 '7 $ ( $ $ ( $ T C $ C C, C $,, $ C 9(, 9,, C $, % $1- $ $ $ C $ C $ 6 87 : $ TI> J #I>1 1J T $ $ $ [I>2 2J? #I>1 1J $ [I>2 2J % >1 >2 >2 2 $ >2 h >1 8 > # #>I>1 BJ 9Q

40 : % / 2 # IB 1J ( #& #>& # & # #> #, 7 #> # & $ I J,, [I>2 2J : $ C $,, C,, $ $ $,, 4 7 $ 4 $ $ $, C $ $ -, - $ 6 D7 5 F G, F G $ #> >, >1 $. #>& > I>1J IJ - I>1J IJ # $ $, 1 $ I 1J IJ I 1J IJ ' #& >2 2 #> #, >2 h I>1J IJ i I 1J IJ 2 h I>1J IJ 8 I 1J IJ 5 C C I 9 J I 7 C,,, %$ C, C : >, C $ %$ > C > Y, K C C C,,, 9 C $ - 9D

41 G ) ) 7 I= K ; ]]J 6 '7 X Q, Y 0 & : $ $ Q, ], R0 R, - $,$ $ $ ], R( Y R,, R R M $ $, 4 > N, R# # R $ R Y R, R ( Y R $ (, RT,R - $ $ I J, $ $,, $ # 9 1 E ) 1B 19 & - Y 9 R R & $ 6 &7 b cbb1g/ g', ' C, b< c IYYY & / & $ J % / & ; 0, L M L -, - / D Q $ I- 4 & - - & J : R; 0 R X / & C W / & Y,, 2, S ' 1 1 Y, $ / & - Y & / R; R $ R R & $, $ & &, $ $ ' $ # ; 0 L 4 R R, R- & ' 4 R& W 9)

42 / ; 6 E R0 R, $ # 0 & Y & $ Y, ( # $ R R, R Y R, Y g $ 4 $ C C 6,, $ X, ( Y, W 6 D7 X / & # 0 / S 6 F7 %, # 0, R R 93

43 / ; %, X, 4 C & # 0 & R R, ',$ C R4 0 R, R]4R ' $, 12, R R, ]4 6 (7 R] 4 R R R I/ & ] 4 H Y 4 J., ]4,$ $, $ X D & R# 0 R R ( Y R, %$ Y, $, I J R# 0 R R R& X,$, X D & ]4 6 &P7 - L 4 13 $ $,$ C M R, R R Y R, R R I%$ C Y,, J M ]4 T 9*

44 / ;., $ $ 12 & $ $ ]4 12& & ]4 6 &&7 M & & 2E &, R, R R R, ]4 6 &'7 % ; 0 & - / & ( $, % $ K EB

45 > : 7 P> ', ), ) E34 7 $ $ $ E3 E3 8 W $, P> ', A, ), -. > + # ', = > H A ; Y A P $ $, F; Y G F- $ L \; H A \;]?A L N P> ', A / A G, K Y Y >, L %, $ #0 $ 7 $ $ K $, W F%, $ LG % 3 $, F% G F G F G A C $ L 7 $ $ MK', (M(A (M(, P> ', A $. $, ', $, ', A, / A H,., 4 I, >J / I J 9 I J $ ((,, Ik.+(J 2 I J - &+ & % 0, 9 MK' P> ', L $ I $ J P> ', A, 1QBB $ QBBB A,, $. 2BBQ 2)QBB,, $ H, $ 5 A,,.-# $, $ H P> ', A $ I.-# J.PO, $, W.PO C,.PO 2BBD 2BB3A 1 2B X P> ', $.-# P> ', F G F $ G, ',.POA, :,.PO 1 2B, P> ', A, A L P> ', W 6 &7 E1

46 + ', ( M60 0'; 0'; >A A,,, 3BA A > ',,,, $ ( ( H,, DEB4 Q 2Q 9 Q E,, $ +,,, T 123A A.+(6'.+( C k K,, 6 C $ Q$,R9 - A ' A - A, 9 P> ', 89A - A, ' 89 $ 89 $ 1QBBB, 89, 4 - $, - ('4, I5 89A, $ P> ', 123A - T=- C > 123A $ H,, $ C 123 $ J '0= C.+(6' P]#,,, $ $ ', H I'?- P3B 'POJW % >, A,, I J $ P> ', A,, 9, W '?- 3B 'PO ' '-/ >, +-/A A, $, : E34 ', ' 1234 '?- $ 123, + #, 1234, $ $ ', $ H $ C $ $ $ $ $ AS ) > - Q $ R9 / 3 $,,,,, ) > / $ QQB E* $ $, $, ' /(+, / A P> ', A A $ I, C A J 1 Y A, 1 /(+ F 1G $ P3B : = A $,., P3B, W M1 EQ C M28 M9 H $, $ M1 EQ, '?- E3, M $ M9, 7 $ /:. P3BM9 C 'PO Z? 2BBQ, Z ', '?- P3B P3B $ - > I, J / > 0 $ L + Q0 $T U T #4R9 E2

47 + ',,, ', 'P ' # 1/ A, > ', > >,, A, A 3 $ H > ', $ # ', T=- T=- 1D4A A 1D4A $ 9 Q A $ 2, A, P> ', A, P, P> ', 924A $ 9 PO ', 1D E3 E < 89 # ', ] 1 I 1J ] 2 I 2J /, 1D E3 8 ', I J 1B 2 $ $, W -, +, $ ', A $ $ 1234 A - T=-A 9 $ T=- $ P> ', 7 $ -, $ 94 A $ 1234 >, A M ', ) A,, ', <, A A, 89A ( %$ 82-A I J P> ', 89 H, # $ - A ' A - A P> ', 0 ' QBBB $ ' A, 89A - / K A $ FP> ',. + ( G,, *BA,, 89 +6/ ', 82-<9 $, $ : 89 A 89A # ', W C # A $ # 6 '7 E9

48 + ', P> ', # ( $, ', ' P> ', N, : I J (, $ ', $ $ : ' $ P>', A ) A + ', : $ + ', A >, A >, A + ', $ $, A, H # C #, 4 FH >, G $,, 4 Y Y, >, H A Y Y, $, ; Y, H % 6,, PO31 0 P33 - I $ J ( Y, ', A $, 6 Z? Z $ W Y Y A $ # $, H 9Bk C ; Y A, $, # C $ >, A, A ', % / ; A $ ', $ $ H $ / ; ', A ' H A I ', +, J,, A $ ', % >, A %$ ', % A H,. P> ', Z ', 9 A 123 $ - A. Y, $ H.9 T ', - +, # ',, ' T ', $ ' H, C ' ( A. : ' : ' 1/ $ - $ >A ; Y >A >A # A P> ', %$.-#.PO 1234 F., = G, % %$ A 123 W / F123 G % FT'+BG E3 A = FG, T Z %$.+(<'0=<k #.+(6' (6'A 4 F=]'.G ( $ $, I J +T? F, G ( +, P> ', $ N $ / 0 I/ 0 $ + ', + + ' +PO $.PO, ( $ P $ $ $, C $ $ $ A EE

49 + ', EQ

50 . 23 ) ) + JJJ / $ : / ', : : & = $ $ $ &' & 4 $ ( 5 (, WJ, $ $, %, $, & / &', & - - &+ & % ( $ $ $ $ $, J ', :, 2B1B,, 0DE $ (, 0DE $,, - C, : (, $, DE $ 4, $ WJ 4 $, $ $ M, $ $ $ $ ', &, ' :, K # :, 6 &7 (. ', # & 2+ ', & 2 $ WJ $? K ', & $, & I. 2 6 '7 ED

51 ', <: / - 2 = $, R R, C, K 4 ( K $ 2 $ $ $ : & WJ DE&., - DE & M H + $ $, $ : $, J: W ', C,, = &, I & > $ J K, $ $ K ',, $ R R $, $,, $ W( K $ & $ (, $, :, + 0 % & : R? #? H, R WJ 6 87 :,. & -, = & ', 4, C ( $ $ WJ ( $ Y,&, & DE -,, $, $ WJ-, R, DE& R WJ?, /, $ ' $ ' ',, WJ N >, % 4, Y,,, WJ $ $, 4 Q 2Q I $ DE, l2 & J / $ DE, $ WJ: & $ ( $, WJ ( 5 + P, WJ - : $ $, $,, $, & $ -, $ R R # & DE & N, E)

52 ', <: / - 6 E7 4 H=] 5 $, % ( )(*&,,, WJ + 4 $ WJ 6 D7 X 0-(,, C + $ $,, $ 5 C H $, + - $ $ $ ' WJ,, X, : $ $ > : /, : $ M, $ K.. = & 6 / b,w<<yyy, <,,,LY h1d99)c, $ $ $ L? & WJ K )(3& & $?. =& DE& $ WJ M, 6 $ ( $ ;+ 1EB>1EB QB, 9 C $, $, 6 C P QB, WJ? >&, M. 6 $ ', (. =& I' b,w<<yyy, <,,,LY h12b9ecj,, ', $., %, > K 0DE&, $ $, - T $ ( $, $ : DE& $ E3

53 ', <: / -. & C, $ : & T DE & :2# ) # 4 A?? > % ' : ( K / K? A (, $ F G F' G / $ K, ( $, F4 G '7% 9 :5. T ) 2 > 5 QEP R, A 3 A C, A, $ ', I J, $ $ F, SG F, A $, $ G 4 H, $ $ 4 $, A? K %? > ( ' 3 0DE, 1D 9 $, $ ( A $ ) T :5. Q'F R / H 1B $ A $ 3Bm, A : A 2BBQ, $ F= G A,, $ + - F? #? H, G,, $, $ $, $ $ $ 5 F0 # G F# # G 6,, $ ', $, :. $ $ :,, D78 R9 ) 9. QE& R. 1*3Dm,, 5 : $ H $,,,. = A,,? A 0DE, $ $,,,>, $ + H DEm, 9 ', I J $, X : A, $, $, $ W &7 9 :5 T ) T :5. Q'P R E7 9 :59 $ Q'E R ( $ $ $ >, $ ' A ', 5, 9 - $ H ` A WJ F73 9 :5. T ) Q&E C R E*

54 ', <: / - 5, $ $ % $, 3 A : K A E 4 F, G,, $ H F', G 7$ K :8 9 ) Q'P R 9 $ % ( A, % 9, 9 A DEm $ $ + $ $?Y A $ 9 A $ ', 7; = 9 ) Q'P R &P7 0 )9 ). QDD C R 9 A, 2( ' E, >, DEm, N $ H - $? A A >,, A F7 7,, # $ 5 A, $ -,> - F G A FG. (7. Q'F R, 6 (7 QB

55 ', <: / - &&70 $ 9 3:59?. = A 6 / ' A, ( $ 5 $ $ - $ F' G IH J, K, $ $, A Q0 4 : R9 ). T :5. > Q&9PER DEm ($.,,, ( $ 5? A F G I J $ $ / D, - &'7 9 ) T :5. Q&9'E 7R & 73 9 DE 4, $ A $ 0 > WJ F: G F G 'P7 9 :5. 4, $ 4, '&7, - Q. R9 ) T :5J. &87 ; ) Q>) ) R9 ) > 5T :5. QDP R ' M A, WJ C ', H, - % A, $ K / $ F H G K, &D7 9 ) > 5 QDE R > QB,, $ K DE WJ A $ >,. /< &E7, 9 ; :59 Q'E R $ W ( 1Q $ $ ', 5,> W ( Y 9,, H I J $ WJ K A, :, $ WJ (, $ $ &F73 9 ). T :5 Q8E R 9,, -, K,, & 7; : 9 Q1

56 ', <: / - %,, 6 7 $ $ F', G : A F= G 2BBQ X,, A K, $,, ',. A $ DE : Q2

57 - - / - -, $, 5 C $ E / Q ( D T ) ' 3 4 * b`c 5 4 $ ', $ K K & C - 0 ' $ $ $ 6 '7 K K 0 0 1*D9W K & $, $,? 6 &7 / (, + : # 1*2BW /,.. ( X K 1*2BW (.. & W : $ $ Q9

58 5 ' 6 87 % K - 1*D3W K, $ 6 # ; 1*D1W H > 6.? Z # 0, # / 1*D1 /.M 1*DQW # H > FH - 5 4, G 6 E7 Z. K?Y 1*DBW., $ 4 / /-&, - V < 5? : 4, 1*32 6 D7 6 F7 ' =; ; ( Y 1*D9 0 ' 1*)1 1*)EW =;,, (, $ =; ' RH, R ' =;, $ $ 5, W ( - K, : 4 ', = / / 5, W Z H Z V ( 4 ' / ', : $ _, C &, & $ Z K W QE

59 5 ' ;? 4 K 2BB2W 4, $ 1**2 *9 - W - - ( 0 Y ', / ' 6 (7 : 1**E :,, $ 6 &P7 0 + # D QQ

60 5 ' 6 &&7 6 &87 Z ' Y. = 0 1*33 *BW 4 & $&, + + < 0 ' $ + & - & $ $ (-+#-&, C = 6 &'7 # K 0 T ] I1**QJW 5,, C, C 0. 6 &D7 ] & $ $ $ ;;;W 5 /, 1**9 QD

61 5 ' 1**Q $ $ +1 0 ] $ R], C < < $ ] & $, C R ' ( 5 - > ' H - 1**) ; & $ K./= ' 6 &F7 6 &E7 /.-- ',? ( 1**)W /.-- $ I,,, & J $ $ 6 & 7 K + / 1**3W g & R R Y $ 1**3& g & $ $ $ $, $ Z YYYYYYYYY C 1**9W 5,, $ $, C K ' 1**DW ] $, Y, ], C 6 = ; 1**3W K :]H $ = Z IZ K ( # J EBE C IH? H J 1**3W Z $ IEBE YYYYYYYYY J Q)

62 5 ' 6 'P7 6 &(7 % 4 W., T Y ' 1**E 2BB9W. W T ] ;, $ /?, ' 1***W?, $ $ Y $, Y ; &, & 6 '&7 / HC W =? 1**DW. & : ', 0 & )>) E* ] 2E,, $ 6 & 7 = Z R1W1R I1*** 2BB1JW ; & 1*** 2BB1& $ R% ]#R ;;;& ]#,, $ R,R, % ^ H / I $ B1BB1B111B1B11B1 6+:J R19 / - R b2c 2BBDW ; & R19 / R R19 / ; R, ' = & & &, +1 -$, Q3

63 5 ' 6 'D7 B1BB1B1B11B1BB1, 2BB1W E* M ', & 6 ''7 M 0 ( O 1**)W 0 ( 1B ( Y, 6 'E7 %.Y 1*** 2BBBW ' & $,. ] $ _ 2 $ E Q 0,. : - Y K,, 2BB2W 0, & : & &,&, $,, : $ $ $, 6 '87 +': 0 2BBBW 0 $ - ( 0 $ $ I & J $ 6 'F7 Q*

64 5 ' # 0 - = _ -? 2BBDW -?, -,, 9BBB,2, $, - & - &,, (,,, $ $ $ $ $, $ K I J - = I J :;%] : ; % ] 2BBQW :;%] I: ; % ] J R: ; / % ] / R Y Y $ :,,, : : &, 6 ' 7. / W : ; I2BBBJ K : ; ( Y 0 I2BBEJ ' ( Y 0 1*3E& K &, H ;.6 I2BBB 2BBDJ (. 6.M&, 4 $,, Y R R, 1**B& 2BBB&, $, $ $ C, $ C $, $ 5 DB

65 4 5 $ % 2BBD&, & 1? $R( %Y ' R b,w<<yyy, <,,,LY h2q3dec # ( -'( H,,, (,, - $ - ( $,. $ % I+ J 5 = > (, $ 6 $ $ $ = > 7 $ $ ( & ( :, $ - & = > 7 = >, $ : K = > & = >, = >,, 7 '(=,, 6, := $,,, 5 $, $, ; Y = > / 6 O, ' #, # I'(=& #, J # 6,, # &, $ 6 &7 D1

66 , T 0 -T >, +, - 5 ( $,, $, $ I J A, ( >A &? - F G ) *A /., $, 5,, $, $ $ $,,, >, >,, >, F G : A :,. A, F / A G M A, $ C 4 M A F G, - > $ H >A, $ I $ J >, /, $, $ $ 6 W 4 # $ $ I $ J >A 6,, $,- $ + < 0 $? $ $ - W F $ G %, $ $ 7 $ K $,, -, $ $,,,, 4 W 1 < < 2,, < 6 - # >A $ $,,,, >. A F G $ ', >, /, >, K $ ( % $ D2

67 >A, $ F G, $ R2BBB& M & $ LR, & $ $ K, $ M & - $ /, $,, $, $ >, 4, $ I >,, J T$ / A W., $, $ M &,. $ $ $,, M &. & $ K, N, 2BB* 2B1B ' -Y &, M $ M, $ M & $, 2BBB&. & $ M &. & T M & $ $. &, $ M &,, C 6 : - $ M & K T $ F G F $ G I,,, J $, 6 $, $ #+&, $ R, R ($ $,, $ C :, #+&, : #+&,,, $ R R $ ' :. K26 $, $, $ 5 M. :.,,, I., 5 -, C J M, RM & R $ ( $ $ $ I $ R $ $R J $. D9

68 @ I? <: o- J # &, $ $,W<<YYY, I J, I J ' ) W % 2B1B I 6 2B12J % 9 n - / n -, I( <P J n - 4 I0 PJ n - 7 % I+ <0 J I? <: o- J n 4 $ I' <- J n - n % - I' <# J n % I+ <0 J n H - I- <: J n / - I', <+ J n 7 - I. <+ J n 7 I= K ; ]]J n. : I- J, 9 n M 4, ', <: n 4, I? <: o- J % ) 9 n % - I' <# J n 4 4 $ IK <: J 9 DE

AKFEN HOLDNG A.. PUBLIC OFFERING LEGAL REPORT

AKFEN HOLDNG A.. PUBLIC OFFERING LEGAL REPORT AKFEN HOLDNG A.. PUBLIC OFFERING LEGAL REPORT!"#$%&$'%'() * +, &-. /---.&-. 1 &$'01!"&2' $&$3$4'&$2$ $3+&$'5$(63 78#9:;2+

Detaylı

ARA SINAV 07.Nisan 2015

ARA SINAV 07.Nisan 2015 ARA SINAV 07.Nisan 2015 1. Aşağıda verilen program ya da program parçalarının üreteceği ekran çıktısını, değişkenlerin değerlerini göstererek belirtilen yere yazınız. (16 puan) int x; for(x=-1; x

Detaylı

() * ( ( + ( +. +, / 0,!""1 / 12 &3'1 &&!2, 4 $3,!""-!""-5$3!2! +,, ( 6 7 8. ( *!""2, 9, + :&"( ;

() * ( ( + ( +. +, / 0,!1 / 12 &3'1 &&!2, 4 $3,!-!-5$3!2! +,, ( 6 7 8. ( *!2, 9, + :&( ; !""# $%!&!"$" '$!"$" ) *, &!-$,., / 0,!""1 / 12 &3'1 &&!2, 4 $3,!""-!""-5$3!2!,, 6 7 8. &!-$,.!""1 '$5$!5!""&!""1!""& *!""2, 9, :&" ; < = >!""#!"$"!"$"? 4 @9* AB 1 @ 9 * AB C D E 6CDE70 )) 4 C F F /A/G,

Detaylı

#include main() { int i; i=0; do { printf("i nin simdiki degeri= %d\n",i); i = i + 1; } while (i<5); }

#include <stdio.h> main() { int i; i=0; do { printf(i nin simdiki degeri= %d\n,i); i = i + 1; } while (i<5); } DÖNGÜLER(do-while deyimi) do İfade bloğu; while (şart ifadesi) ; Mantıksal ifade doğru olduğu sürece döngü tekrar edilir. Yanlış olduğunda while sözcüğünden sonraki deyim yürütülür. do.. while döngüsünde

Detaylı

24. ARAŞTIRMA SONUÇLARI TOPLANTISI 1. CİLT

24. ARAŞTIRMA SONUÇLARI TOPLANTISI 1. CİLT T.C. KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANLI I Kültür Varl klar ve Müzeler Genel Müdürlü ü 24. ARAŞTIRMA SONUÇLARI TOPLANTISI 1. CİLT 29 MAYIS - 2 HAZ RAN 2006 ÇANAKKALE T.C. Kültür ve Turizm Bakanl Yay n No : 3080-1

Detaylı

EBG101 PROGRAMLAMA TEMELLERİ VE ALGORİTMA

EBG101 PROGRAMLAMA TEMELLERİ VE ALGORİTMA 6. HAFTA EBG101 PROGRAMLAMA TEMELLERİ VE ALGORİTMA Öğr. Gör. S. M. Fatih APAYDIN apaydin@beun.edu.tr EMYO Bülent Ecevit Üniversitesi Kdz. Ereğli Meslek Yüksekokulu ALGORİTMA ÖRNEK1: İki sayının toplamı

Detaylı

18. ULUSAL KİMYA OLİMPİYATI - 2010 BİRİNCİ AŞAMA SINAVI

18. ULUSAL KİMYA OLİMPİYATI - 2010 BİRİNCİ AŞAMA SINAVI ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI : T.C. KİMLİK NO : OKULU / SINIFI : SINAVA GİRDİĞİ İL : SINAVLA İLGİLİ UYARILAR: TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI 18. ULUSAL

Detaylı

Binary Tree nedir?uygulamas nasl yaplr?

Binary Tree nedir?uygulamas nasl yaplr? Yazar : Tu çe Kalkavan Web : tugcekalkavan.net admin@tugcekalkavan.net Bili³im Blo u Binary Tree nedir?uygulamas nasl yaplr? Bu bölümde veri yaplarnda önemli bir konu olan binary tree konusunu anlatmaya

Detaylı

C++ PROGRAMLAMA. Yrd. Doç. Dr. ESEN YILDIRIM

C++ PROGRAMLAMA. Yrd. Doç. Dr. ESEN YILDIRIM C++ PROGRAMLAMA Yrd. Doç. Dr. ESEN YILDIRIM BİLGİSAYAR hardware Bilgisayarın fiziksel parçaları Printer, Monitör, Klavye, anakart vs software Bilgisayar tarafından kullanılan programlar Word, Excel, Turbo

Detaylı

!"#!"$"%&'$()*%+,-.(!-&-#-.(/-/,+.-(,+.+&(!-&0-&+1-(

!#!$%&'$()*%+,-.(!-&-#-.(/-/,+.-(,+.+&(!-&0-&+1-( !"#$"%"&'(%*+&,-./0,!.'.#./1.2-,/.!"#!"$"%&'$(*%+,-.(!-&-#-.(/-/,+.-(,+.+&(!-&0-&+1-( 2(3( 0-1-#( 67&7/789,:.&2"&'";

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜH. FAK. BİLGİSAYAR MÜH. BÖL. ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA 1 DERSİ LAB. ÖDEVİ

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜH. FAK. BİLGİSAYAR MÜH. BÖL. ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA 1 DERSİ LAB. ÖDEVİ İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜH. FAK. BİLGİSAYAR MÜH. BÖL. ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA 1 DERSİ LAB. ÖDEVİ AD SOYAD : TESLİM TARİHİ : OKUL NO : TESLİM SÜRESİ : 1 hafta Ödev No : 5 1. Aşağıdaki programların çıktısı

Detaylı

GENEL FİZİK II DERS NOTLARI

GENEL FİZİK II DERS NOTLARI GENEL FİZİK II DERS NOTLARI Hazırlayanlar: Prof. Dr. Mustafa POLAT Prof. Dr. Leyla TATAR YILDIRIM 1 BÖLÜM-1 Elektrik Yükü Bu bölümde, maddenin özelliklerinden birisi olan elektrik yükü ile tanışacağız.

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KONTROL DEYİMLERİ 482BK0124 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Akut Promyelositik Lösemide Tedavi

Akut Promyelositik Lösemide Tedavi DERLEME Akut Promyelositik Lösemide Tedavi Dr. Fatih KURNAZ, a Dr. Mustafa ÇETİN a a Hematoloji BD, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kayseri Yazışma Adresi/Correspondence: Dr. Mustafa ÇETİN Erciyes

Detaylı

Süt Sığırlarında Periparturient Dönem Hastalıklar ve Karaciğer Fonksiyonu Üzerine Etkileri

Süt Sığırlarında Periparturient Dönem Hastalıklar ve Karaciğer Fonksiyonu Üzerine Etkileri DERLEME Süt Sığırlarında Periparturient Dönem Hastalıklar ve Karaciğer Fonksiyonu Üzerine Etkileri Dr. Turan CİVELEK a a İç Hastalıkları AD, Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Afyonkarahisar

Detaylı

PSA'ya Analitik Yaklaşım: Farklı Yaş Grupları ve Prostat Hacimlerinde Diğer Değişkenlerle spsa'nın Bağıntısının İncelenmesi

PSA'ya Analitik Yaklaşım: Farklı Yaş Grupları ve Prostat Hacimlerinde Diğer Değişkenlerle spsa'nın Bağıntısının İncelenmesi Van Tıp Dergisi: 7 (2): 46-50, 2000 Serbest PSA nın Diğer Değişkenlerle Bağıntısı PSA'ya Analitik Yaklaşım: Farklı Yaş Grupları ve Prostat Hacimlerinde Diğer Değişkenlerle spsa'nın Bağıntısının İncelenmesi

Detaylı

Program AkıĢ Kontrol Yapıları

Program AkıĢ Kontrol Yapıları C PROGRAMLAMA Program AkıĢ Kontrol Yapıları Normal Ģartlarda C dilinde bir programın çalıģması, komutların yukarıdan aģağıya doğru ve sırasıyla iģletilmesiyle gerçekleģtirilir. Ancak bazen problemin çözümü,

Detaylı

Sınav ve Başarı Değerlendirme Yönergesi

Sınav ve Başarı Değerlendirme Yönergesi Sınav ve Başarı Değerlendirme Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Akdeniz Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul, konservatuar ve meslek yüksekokullarında

Detaylı

İkinci kuşak antipsikotiklerin endokrin yan etkileri: İstisna mı, kural mı?

İkinci kuşak antipsikotiklerin endokrin yan etkileri: İstisna mı, kural mı? Altınbaş ve ark. 259 İkinci kuşak antipsikotiklerin endokrin yan etkileri: İstisna mı, kural mı? Kürşat ALTINBAŞ, 1 Erhan KURT, 2 E. Timuçin ORAL 3 ÖZET Amaç: Klasik antipsikotiklerin özellikle ekstrapiramidal

Detaylı

EXCEL DE ARİTMETİKSEL İŞLEMLER

EXCEL DE ARİTMETİKSEL İŞLEMLER EXCEL DE ARİTMETİKSEL İŞLEMLER Toplama İşlemi. Bu İşlemleri yapmadan önce ( toplama- Çıkarma Çarpma-Bölme ve formüllerde) İlk önce hücre İçerisine = (Eşittir) işareti koyman gerekir. KDV HESAPLARI ÖRNEK;

Detaylı

Buna göre, eşitliği yazılabilir. sayılara rasyonel sayılar denir ve Q ile gösterilir. , -, 2 2 = 1. sayıdır. 2, 3, 5 birer irrasyonel sayıdır.

Buna göre, eşitliği yazılabilir. sayılara rasyonel sayılar denir ve Q ile gösterilir. , -, 2 2 = 1. sayıdır. 2, 3, 5 birer irrasyonel sayıdır. TEMEL KAVRAMLAR RAKAM Bir çokluk belirtmek için kullanılan sembollere rakam denir. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sembolleri birer rakamdır. 2. TAMSAYILAR KÜMESİ Z = {..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4,... }

Detaylı

EEM 306 Mikroişlemciler ve Lab. Doç.Dr. Mehmet SAĞBAŞ

EEM 306 Mikroişlemciler ve Lab. Doç.Dr. Mehmet SAĞBAŞ EEM 306 Mikroişlemciler ve Lab. Doç.Dr. Mehmet SAĞBAŞ Örnek 1: Kara Şimsek (İki LED) Soru: MSP430 LaunchPad te buluna iki LED i birer saniye aralıklarla sırayla yakıp söndüren programı yazınız. Kara Şimsek

Detaylı

TÜRKİYE TEŞHİS İLİŞKİLİ GRUPLAR (TİG) BAĞIL DEĞER LİSTESİ

TÜRKİYE TEŞHİS İLİŞKİLİ GRUPLAR (TİG) BAĞIL DEĞER LİSTESİ TÜRKİYE TEŞHİS İLİŞKİLİ GRUPLAR (TİG) BAĞIL DEĞER LİSTESİ MTS TİG Bağıl Değer 001 - Kas-iskelet Sistemi ve Bağ Dokusu I01Z : Eklem İşlemleri, Alt Ekstremite, Majör, Bilateral (İki Taraflı) veya Çoklu 6,94

Detaylı

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme 8. SINIF Sevgili Ö renciler, SBS nin kald r lmas ile bunun yerine yaz l s navlar n merkezî bir uygulamayla yap lmas n esas alan bir sistem getirilmifltir.

Detaylı

TEMEL KAVRAMLAR MATEMAT K. 6. a ve b birer do al say r. a 2 b 2 = 19 oldu una göre, a + 2b toplam kaçt r? (YANIT: 28)

TEMEL KAVRAMLAR MATEMAT K. 6. a ve b birer do al say r. a 2 b 2 = 19 oldu una göre, a + 2b toplam kaçt r? (YANIT: 28) TEMEL KAVRAMLAR 6. a ve b birer do al say r. a b = 19 oldu una göre, a + b toplam (YANIT: 8) 1. ( 4) ( 1) 6 1 i leminin sonucu (YANIT: ). ( 6) ( 3) ( 4) ( 17) ( 5) :( 11) leminin sonucu (YANIT: 38) 7.

Detaylı

AKUT BÖBREK YETERSİZLİĞİNDE KOMPLİKASYONLAR VE MORTALİTE

AKUT BÖBREK YETERSİZLİĞİNDE KOMPLİKASYONLAR VE MORTALİTE Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon DergisilOfficial Journal of the Turkish Nephrology, AssosUıtion 99$; :06-0 AKUT BÖBREK YETERSİZLİĞİNDE KOMPLİKASYONLAR VE MORTALİTE COMPLICATIONS AND MORTALITY

Detaylı

BİLGİLER İ Ç E R İ K. Genel Bilgiler Ⅰ Teknik Bilgiler Genel Bilgiler Ⅱ L12 L36 L02 L20 L37 L06 L24 L40 L07 L27 L08 L30 L09 L10

BİLGİLER İ Ç E R İ K. Genel Bilgiler Ⅰ Teknik Bilgiler Genel Bilgiler Ⅱ L12 L36 L02 L20 L37 L06 L24 L40 L07 L27 L08 L30 L09 L10 TEKNİK BİGİER TEKNİK BİGİER Genel Bilgiler Ⅰ Genel Bilgiler Ⅱ İ Ç E R İ K 2 İş Parçası Malzeme Kaliteleri 2 Tornalama için 36 Talaş Kırıcı Form Karşılaştırması 6 Çelik, Demir Dışı Metaller Sembol istesi

Detaylı

araştır a, u gula alara destek, politikalar üretil esi çalış aları ap akta ız.

araştır a, u gula alara destek, politikalar üretil esi çalış aları ap akta ız. E-Bülten HAZİRAN 2015 Başkanın Mesajı Değerli FODER Destekçileri, Fi a sal Okur azarlık e Erişi Der eği olarak kuruluşu uzda iti are de let, özel sektör e diğer si il toplu kuruluşları ile iş irliği aparak

Detaylı

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Adana

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Adana 109 ÜROLOJİDE SİNTİGRAFİ KULLANIMI I THE USE OF SCINTIGRAPHY IN UROLOGY Ürolojik Malignitelerde F-18 Florodeoksiglikoz Pozitron Emisyon Tomografisi F-18 Fluorodeoxyglucose Positron Emission Tomography

Detaylı