/ (/ 1) 5 # ', E1 >( D D2

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "/ 19 0123(/ 1) 5 # + 22 + ', E1 >( D1 4. 4 - D2"

Transkript

1

2 # $ $

3

4 % 1 # & ' 2 ( & ) *+, 9 - & ) *+, D. & ) *+, 3 + & ) *+, 1B / 19-0#0( 1E 0123(/ 1) 0 & - 4 1* 5 # D 6 7$. 2* : % / 2 9E / ; 9) + ', E1 ', <: / - ED 5 ' Q9 = >( D D2 # 4 DE

5 &? # A, ) ' 2B1B $ 2BB*A, C ) *A,, A $ 0DE : ', A, - $, ( # A %$ ) ', F G D ' $ 2B1B. H $? ) *,,,, >A / ) *, $, ( I J $,, $, $ $ K, / $ # C ($ $, $ $ $ # A ) ' 1

6 1, N = K ; 9( $ ).,,,,,,,, + <0 ', $ 2BB*A ) *, E,, E,,. 23 )., $ ) * # # $ % - - 0#0A $,? $, #&'($ -, $ ) 4 5 $ A $, L K L 5 - A, % - A = >, - + A 7 # * +, - + #0A A #0A $. 2BB)?,,, $ # A M # F6 G / 0 : $ 6, 6. K 2

7 $ $ - : C, R >, $ R $ -, &( & )& $, P & :, $ 5 / ( & &, I )(O $ J $, 12, : $, $ $,, $,, )(O, )(3& P & 9QB,,, P 0 R,, R 0, # D, $ S RT,, R ' $ R,, 0 R R $, 0, $ R )(3 ( # & )(3 )(*&, P )(*&, )(3 9DQ, 9BB 2BB 1BB *B 3B QB )(* $, $ S # 1Q, 1Q ' & T, 5, > % U2B& ' $ $ $ S # - 0,, & 6, 0 - & $, 6 &7 5 $ K $,? - $ 5,, 0, ', ; 0, & - $ -,, 0 $,,, $ 0DE, $ 6 & $ $ & ; 0, & $ $ $ & $ ; 0, & ( $, (, 4 $ ; 0, & $ 6 U3B& 4 1D&, $ $ $ $ / S & $ $ 9

8 ( & ) * +,, )2B>Q)D /, ' & M, Q 9 M & $, $ 6, # & 7 ( & # &P & $, C (, C $ H $ ' K( ' $ ; 0, & M, $ $,9 $ $ & 0 ; 0, &, $ H, + + & 5 : ( - 6, 6 =;9(, & 4 $ 0:.+ $ $ & & $ T -, $ $ U3B& $ 12& : 2 $ $ #., $ R V R. #. &, $ $ $ ' E& $ - R,, R 3 : 0, &. P &, & $ Q $, & # $ 7 $ $ $, - :, 6'E -12BB& :, -, (, ( R,, R T 6 '7 K, ' $, 4, $, $ 6 + /, ' $ 6 + & $, $ K E

9 ( & ) * +, 6 87,, $ %>, :, $ 5, 2E / & # $ &, $ ; & $ $ $ $ $, )(* ( # $, $, # '. )(-& Q

10 +) H &- & - & $ 3W9B # I J,, $ ' 1BWBB& $, 2B2,, K $ %, P,, 6,, QB $,, $ # $, $ $, $,, $? % 4 ' - X $ -, P, $, R? LR I# 1 Q $ J / + $ P # -,, K ) E&,, I., J? - $ $, $,?,, T C 6 &7? 4 & 1QE1 T & $., / ( & =?2 =? C 2 6, R R, C C & -, 4 H R R K?. /, ' 6 + $ $ RT R K '( /, ' & ' / 4, '( '. ; ' $ 4 2 B.,, 6 + P $ C $ ( C 0 V ( : K 6 ' ;?Y ' I, J (, P 5 D

11 - & ) * +,?, $ $ $ Q $ $, $ P L IX $, J 6 '7? Z, 9 -, *) 9&, R R - R6 R R 1Q R, 2EBB /, 6 $ - $,?,, [ O# 6 87?,, $ $ & ( R-$ LR ', $ : ' $ ( $ R- R R R + ' ;? $ $ ' R4 LR $ E Q $ $ 2 R-$ X 1 R - ( 6? $ ( 4 ' Y,, ( I/ K J 6 0, & R, R : #, 5 $ 6 ' 4 :. & 0.. I( ; J ( :. 2 / $ M ', & $ R. R R. K - M & # & - K ', &, L 5, N $ '': $ 9 M P? >&, L + & $ $ K L ' ' L, % ( (, ( % & / (., 1B $,>,? -, K K 7 0, T )

12 0 4, K, $, L I J 5, $ $ + ', $, $ M A $ ', 7 &. & - -, + A H > - ' ( I0 J 6 IBEJ.0((A I4 9B W#J 6 '7 4 $ )(O, K? ',. ( C A - 6 &7 + A, I- H > # ',. J ', A, # :, \ I,, LJ 4 ' 3

13 . & ) * +, = 2A, $ P, K %, K A,, 6 C - 4, A,, )) 2 3 # $ 4 $ $, A 6 $, K 9 B A ),. ( $ M -/]:-----S ( W $ 9 ) 2/ / B +., % % A 4 A W# K 1, : 0. + % 2BB1A # 9. :, M, $. S : 2 +.? A 0,,, K $ # C = :) 2 > ] A. /, S, -, ' ). ; 0. 2 : $, $, C, H PO ',, $%<+ =# 2 >. A, >A 7 I J $ / 9? $ 2 1 *

14 % I+ J H 1B2& L E - $ $ P K, C C K, - & E&, $ $ 2 EB& - & 5 9, $ T, $, /,,,,, I J - $ 0? Y & $? 5 & $, I $ $ J 6 &7 4,, $ $ 4, $ 5 * 1B $ P $ $ P, $, ', $ 6, $ $ C, - ' ' 'Y *D<*) I#0 -, - J 6, $ -, $ $, -. ' & -, $, $ M & $ $ - ', ' ', :.,2> $. &, 1 2, 1B

15 + & ) * +,?,,, ' & $ $ &, S W# 6 '7 ; 0, & = &, M & $ $, C?, K & $,, ($ 3B& 0 & & $ $,, $ $, L. $ & >& %>, $ $ >,, &, $ # & $ I, J, -, - $, $ $ $,, P, $, 2QD ' - ( -,, $ 9, - : $, > $, ( $ ' & DE& $ 2QD & ( DE ' <, $, : Y. ( ::Z& H - & - & ' + & $ ' 2BB*, C $ - & -, $ $, $ $ - $ +, $ $ K ', & $ + 2BBB&. ' & $,, - H > I,, & $ 0 & $ H >, SJ +,, & S ', & /, $ ( ;, ( /, :? & K & 5, 0 V&,, ' M #> :, ' E $ -., ', & ', B D,. & ', &. $ $ ' ', & I, J RE Y R $ $ :, $ ',,? 2BBD $,, & $ 11

16 + & ) * +, 2 9,> -. & ',,,? & - &,,,? & - $ X? & & $ 1B M >. &, % $ $, R R, : ^. $, P 2 R. & SR : &. & &, E 5 / & >&, $ $, 7, $ &, $ ) >, $ #,, &, $, T 6, $ 6 & K & (, $.., K, 6 5 : + + & $ $ $ $ M,,,,. &, $ &,, $ + % & $ &,& ' ] & )(*& R; LR, $, I? + > J &, $ 0,, ', (, ] ( -, $ 4,, 5,,, & $ +%. ' H P> ', & $, +%. $ 12

17 &? ) *, > / ( / $ 6 / $ E / K, + <0 / >, $ $ 5 >, $ $ - $ - > $ $ > $ Y $ > F G $ 6 $, > $ >, 5 F >G F G $ : >, 6 ', ( $ N, I >A J,, ) *, - ) >2B1B ) >2B11,, F? G > 19

18 + # # $ % E $. &- & : K? 2B _ H A $ ` K - 9G M, $ $ K # #0A C $ 0#0 $ #0 9 QG $ ' $, ` 6 &7 4 ](09E %, Q 2Q ](09E 7, 99 9E, 4 C, 0#0A $ +%-( $ $ ' 2 $ $ - 0#0 -,,, K $, P 9G $I,, $ J,, 9 QG - 9G #0A, $ 9 W 1 ( 4 $ 2 #0, $ 9 : I' 0 K(( J I//0DE ' 2'( ( ](%.H% J : $ 0#0 $ 6 $ $ 9 QG 2 $, 0#0 0#0 9G $ 4 $, 0DE - $, : a, H? ' 2BBD, //0DE $ - $? 0#0 $ #0 9 QG,, $ : W 1 # N Q 2Q ](09E %, 2 9 QG #0 9 N, 2, 1E

19 - 0#0 ( 6 '7 $ $ ](09E % 0#0 D123 0#0 DDEA $ / 0#0 EDE -/'(6' $ ' 89 $ ( $, 5 $ 6 87,, $ K 0#0 H6+/-. $ ' W ' EB 3B ' EB? $,, $ ' 0#0A K 0-., $ 5 ' 0#0, $ / ' $ X C $ -,W<<, <, <, <,W<<, <, <, < $ $ ('4 C, $ 0# b,w<<yyy, <c 0 b,w<<yyy, <c (]'4O# b,w<<yyy, <c # RH ] >R,, R0#0( O# >R, 6 D7 H ('4 H 1Q

20 - 0#0 ( d ( 6, ' $ ; ( $ $ 2Q 6 F7 / 0#0 $ - A O06#, (]'06=6:]% < (]'06=6: 5 H.# 6 E7 M + R(. R 0#0& S, ('4 C # L % S, W ;, b,w<<yyy Y, <c $ 0#0,., $ $ ' - H ( I'' EBJ K, $ $ C $ $ 1D

21 #&'($ ). &- & : : 0 123( 6 0 $ $ $ 0 ' $ $ : $ 6 '7 # E)BH $ ( (,, #0& : $ 6 &7 ' $,, - $ C., $ + 0 b,w<<,, <e < c & 0,, 0123( $ % : $,$ : - E)B H 1DM 6 87? $ : $ /., $ '.M / A =;9(& R.M R 4 1)

22 0123( / ' - - C. K R, EBBB $ L 6 Y&, R %.M 6 S A :6DE % 0DE R BR K + 0, $ $ 7 R$ 123I1229DQJ DEI93*11J <, R 5 2, +, $ 0 0DE,, ( $, + $ $ T1E T1Q I)E='2Q)-J, +, + WR% $, R - - S # C # b,w<< Y, <Y <# c $ 4 $ ($ M ( /, $ $ K S 5 :, 0DE, K,, $, 0 K ($ 6 D7 M, 0123( : ` -.M& 0, $ ( 0, $ 4 ' $ $, $ - ' $ $ 4, $ $ T (, K %/] EB E1I1BB,HJ $, $ 13

23 # +, - $ - )2B 4 (( Y & <( ( #0B - (HB )2B 4 #0 - &0 P& 4 # )2B 4 $ L # 1 EE / K( )2B 4 - Y Y O# O# $ $ )2B 4 - (6', (6' $ / -, #0 - ],, - $ - $ #0& $ $ <.W3B <?W* W )2B $ %$ K( K(<((, $ Y,,. $ I$ J = = #0, - $ $ #0 $ (6' $ $ $ $ $ ( =, - $, # = H,, Y 2 B - & $ - '0'] #0 - & $ '0'] 0( + P]# /6. H,, $ #0 - $ Y H,, & & *Q 6 &7 ; / ( 4 $, $ - $ /6 $ - H,, #, L 7-33B4, - #0 )2B 4, H-. 1E - #0& #0 - & $,W<< < <- g/6gh-[< g, #, L %$ - 2 B Y - #0 $ 1 EE / K( 4 $ #0 - & $, $ $ 1*

24 0 & H,., C - ( # C #0, -, ; T-%A. P, $, ' $ -, #0, ' ', $ $ $ # #=+ 5 $ ' #0 -, $ - Y #0 - Y $ - DBB 12BB, #0/0]- K #0/0]-, - #0/0]- 1D $ $, 1D $ % 1D # $, - $ $ 5 $ - #0,, $. - Y $ - 2BBB<9BBB<EBBB - &, ] 0, O ' - #0/0]- 0, H '(<//0 $, - 0H( I0, H ( J *Q - & 4 $ #0&? H-., - & #0/0]-& $ % 1D, - & G=<H+ - 12BB DBB&, #0/0]- - & & $,, $, $ - QBB&, 5 QBB P 2, Y,? Y & 4 $ ;, - $ $ I'0'] ](% J ; - K - $ #0&, $. I% J, $ %$, I : & ; = J - DBB 12BB& 2 Q ](% K #0&, $ I. #0& ](%, $ '-.- J %$ - '0'] #0& '0'] H $ '0'] ($ - QBB,, Y, T' ' Y T', I T' % # T' J 7 $ $,, % ' Y &, D3B2B I' Y - 12BB, $ D3BBB J & ; T-%, - - Y, $ $ - ( - ; T-% ; T-%&, ; T-% #0 2B

25 0 & '7 - Y & $ #0&, $, -, #0, - - ' ' & #0, $ - #0 -, ( P 2<9 T' $ - \0 PA 4 21

26 . &? W 2) X 2BB). A,,, $ #, # A 5 $ $ $, $ ' $ F G F G F G - $ C $,? $ 6 &7 :,, - 6 2BB3 +,, 4 3-0, 0 1B I/ Z J 9 C 2& 9& I3B& *B& 2BBB& J, D )., 1Q 2B,, $ BE BB $, 9 E, 5 R? L 4 L., $ L R. &, 5,,,, $ > $ : $ $ %$, Q 1B 4 $, $ 0 Y, - $, $ R R, K,,, %$, $, $ $ :, X, R + R (,,, $ $ DE& $ R R - >, -, X,., $,, K,,, $ 22

27 5 # +, K, R R R L? I $ J LR P $ $ 9 6 '7 1 ' &, ' - 2 $ $. &,, M. K ; ', - ' H > I J 6 $ 9,,,,, $ K P R LR E / 6 # Q %$ K $, # %$ $ $ $,, 1 $, -?.+.2&,,, 2 I J R6 R 9 W E %$, R R, R R ( R? & $ R R $?, R - ) 1 ). M W. & / $, $ M 4 %, > H 9 E. & & 6, M W W 1 2 R R, 9 R R,,W<< < $ $ >Y V < 29

28 5 # + M 4-0DE, (,, ' & K,, I > J 0DE. -,,,W<< DE < < <L h39)q W : ( 6, $ >&,, - >, ', W. & X. $ K Y, - W 6 D7 ', W. & /, & / >& $ K +. 9 E #0 & $ - &, $ $,. ' #,W<<YYY < K W / 5 C., ] //6+#: ' &, &. ' & 2BBB&, $ ) >, K &, $ - W,W<< < ; W $ *B&, $. & 0DE & - $ / & ']( 4 0 I ], J,, ' / W % ( (,, 2BBQ&, $ R R -,&, $ $ $ % R, R, 3 ) E, &, $ ( $ R R, E, I 2 J /, R R R, LR,W<< DE < < <L h11b3,w<< DE < < <L hee9* ' W $ 0DE ', 6, $,,,W<< DE < < <L h39)d,w<< DE < < <L h))9b - W ', /, -? $ 2E

29 5 # +, $ -, ', / > 2BB* 1B& H >,, $, $. &, $ I $ JW =Y9 0 I $ J - ( : - / Z ( $ ( ',W<< <, $ I R RJ,,, Y ', $ I J, H >W ' K, -, $,, $ > $ - $,W<< < K, W ',, $ / 7,W<<YYY >Y V < - W # ' $ %$,,,, - & 1,,,,W<< DE < < <L h)11) + W % 5 #,,W<<, < # W 5, $ H, H,, #, ',. $ / & 5 ; -,& 4 $, -,,, % ] ' = >,W<<YYY >Y V < 6> ( W ( C., : ' # : % 0 K - +, 0 Z? K 2Q

30 / , $ $, 6 $? $. &? 6, $ 6, 6,, X,, $,, - $ -, $ I $J $ (. A 3, X $ 6 W 1 6, 2 6 $, I J $ 6,, 7 $ $, ( [, ( $ $ $ $, $.,, (,, K W 6 $ $ X $ - $,,, $, X X. ` 6 &7 2D

31 6. $ $ 1, $ Q i 1B - $,,, 6, ',, I $ $, J,, M, $,, C I J $ $ 7 $,A $ 6 '7 6 7$ 6 $, $ $ F G, 7 $ ( A $ W %, 9 ( E Q D 1 ), 2 3 :, $ 9, *, E I, J 1B 4, $ 7. A, $ 1, $ $ 2, K, $, 7 $ ' / A # \ ( $ $ : $ $,, $ $,, $ $, 7 $, 1 : E ( Q X < K,,, $ 2)

32 6. 6., $ I $ J < $ $ < $ F4, G, $ 7 $ H#' $ <, 7 $ $, $ :,, 1BBB 5,. $, 4, $ W R5 4 M R 23

33 / I1 0 H $ $ $ L ($, $ G, G $, K - &? ' $ $, $, $ $ : $ 4, 4, $ %$ $, 7 $,, K,., $, $ %$ $ 6 $, 6 $, H $ L $ M,, $, 6 5 $ 6 $ L P $ $ # $ $ $ 6 &7 7, 7 $ H#' H+# $ +.' $, ' $ 6 $, $ $ $ $ %$, 2*

34 6 7$. $ $, $ - $ $ W R5 4 M R = $, 1 $, $ 0, $ $ %$ $ 6, $ $, $ $ 2 $ 6 $ L M 7 $ H#'A $ $ %$ 9 $ $ %$ $ 6 $ $ E $ / H#', X ',, $,, - ' $ $, $ 7$ $ $ $,,,, $ 7 $ H#'A $ $, 6 $,, $. 7, C $ $ $ $ $ 6 $ $, $ 9B

35 K ). L ) #JJ, 8 % $, $ $ $ I $ J $, -, I J Y, &? $ switch( degisken ) { case 1: komut1; komut2; break; case 2: komut3; break; case 3: komut4; komut5 break; default: komut6; break; } : $ Y, do { Komut1; Komut2; Komut3; } while ( kosul );, Y $ $ $ $ ; $ Y, Y, $ $ $ ($ 9 E Q $ %$ $ 1 2 9A $ D $ $ $ %$, $ %$ $ - Y Y, -, : I 1 for( int i = 0; i < 5; ++i) { Komut1; Komut2; Komut3; } ( $ W #include <iostream> int main() { // kac sinav oldugunu al std::cout << Kac sinav oldu? ; int kacsinav; std::cin >> kacsinav;, $,, I_J 1 h B W 2 j Q W 9 88 W 1 88, $ $ 88 h 8 1 // dongu ile notlari al ve topla int toplam = 0; for(int i=0; i<kacsinav; ++i) { int not; std::cout << sinav notu: ; std::cin >> not; toplam = toplam + not; } // sonucu hesapla ve goster int ortalama = toplam / kacsinav; std::cout << Yapilan << kacsinav << sinavin ortalamasi: << ortalama << std::endl; } (, $ X $,, =:C : :9 91

36 , $,, $ ' $ - ' K $, $, $, F G ( ',, $,, $ ', BA $ I becb2c b9cb1c J X, # $ $ - $ 1B $ 9 #include <iostream> int main() { // dongu ile notlari al int sinavnotlari[10][3]; $ for(int o=0; o<10; ++o) { for(int i=0; i<3; ++i) { std::cout << sinav notu: ; std::cin >> sinavnotlari[o][i]; } } X $,, $ $, 7 $ $ $ $ F G ( // sonuclari hesapla ve goster int siniftoplam = 0; for(int o=0; o<10; ++o) { int attigigoller[11]; // bir ogrencinin notlarini topla int ogrencitoplam = 0; for(int i=0; i<3; ++i) { ogrencitoplam += sinavnotlari[o][i]; } 11 11, $ $ F G 5 b c,, 7 $ W // ogrencinin ortalamasini goster int ogrenciortalama = ogrencitoplam / 3; std::cout<< ogrenci << o << ortalamasi: << ogrenciortalama << std::endl; attigigoller[0] = 2; attigigoller[3] = 3; 2 $ E 6 9 $ ( BA $ $ B 1B 11 %$ 11 $, I, J // sinif ortalamasi icin biriktir siniftoplam += ogrenciortalama; } // sinif ortalamasini goster int sinifortalama = siniftoplam / 10 std::cout << Sinif ortalamasi: << sinifortalama << std::endl; - },, $, $,,, std::cout << Altinci oyuncunun gol sayisi << attigigoller[5] << std::endl; (, 7 $ -, Int sinavnotlari[10][3]; siniftoplam += ogrenciortalama; : 1B $ 9 $, $ $ $ 2 ' $ siniftoplam = siniftoplam + ogrenciortalama; sinavnotlari[3][1] = 80; $ 8h h,, $ 92

37 , $,,, $ $,, $ 99

38 3 : : ' $ 2B 2B B2E - (, $, # L / F E $ 1 $ LG ',, % 2B $ 1 &, $ 7 E E E 3B 3B E $ 1 & $ $ &? M 8$ : > N /O $ C $ C C, $, $ 7 $, C 3 $ $ $ $ $ - - $ $ $ $, $ $ /O > : C 5 T C I, K - J C C, K C $,& C, > $,, $ $ %$ C, $ C /, C $ / : $ &, &, $ 6 &7 $ 1, > 7 %$ C $, 9 C /%'K I J C_ / 2B, & & &2B & 0 1 2B B 2B 1 1 9E

39 : % / 2 2 $ 2 h T $ $ 1, > $ $ $ $, I,?T+ ' J 0#T& 7 $ 6 C $ $ $, $ M $ %, $, # / #& / # 9 # > Q,, 2 - $ IK $ /,, 9 $ $ J 6 '7 $ ( $ $ ( $ T C $ C C, C $,, $ C 9(, 9,, C $, % $1- $ $ $ C $ C $ 6 87 : $ TI> J #I>1 1J T $ $ $ [I>2 2J? #I>1 1J $ [I>2 2J % >1 >2 >2 2 $ >2 h >1 8 > # #>I>1 BJ 9Q

40 : % / 2 # IB 1J ( #& #>& # & # #> #, 7 #> # & $ I J,, [I>2 2J : $ C $,, C,, $ $ $,, 4 7 $ 4 $ $ $, C $ $ -, - $ 6 D7 5 F G, F G $ #> >, >1 $. #>& > I>1J IJ - I>1J IJ # $ $, 1 $ I 1J IJ I 1J IJ ' #& >2 2 #> #, >2 h I>1J IJ i I 1J IJ 2 h I>1J IJ 8 I 1J IJ 5 C C I 9 J I 7 C,,, %$ C, C : >, C $ %$ > C > Y, K C C C,,, 9 C $ - 9D

41 G ) ) 7 I= K ; ]]J 6 '7 X Q, Y 0 & : $ $ Q, ], R0 R, - $,$ $ $ ], R( Y R,, R R M $ $, 4 > N, R# # R $ R Y R, R ( Y R $ (, RT,R - $ $ I J, $ $,, $ # 9 1 E ) 1B 19 & - Y 9 R R & $ 6 &7 b cbb1g/ g', ' C, b< c IYYY & / & $ J % / & ; 0, L M L -, - / D Q $ I- 4 & - - & J : R; 0 R X / & C W / & Y,, 2, S ' 1 1 Y, $ / & - Y & / R; R $ R R & $, $ & &, $ $ ' $ # ; 0 L 4 R R, R- & ' 4 R& W 9)

42 / ; 6 E R0 R, $ # 0 & Y & $ Y, ( # $ R R, R Y R, Y g $ 4 $ C C 6,, $ X, ( Y, W 6 D7 X / & # 0 / S 6 F7 %, # 0, R R 93

43 / ; %, X, 4 C & # 0 & R R, ',$ C R4 0 R, R]4R ' $, 12, R R, ]4 6 (7 R] 4 R R R I/ & ] 4 H Y 4 J., ]4,$ $, $ X D & R# 0 R R ( Y R, %$ Y, $, I J R# 0 R R R& X,$, X D & ]4 6 &P7 - L 4 13 $ $,$ C M R, R R Y R, R R I%$ C Y,, J M ]4 T 9*

44 / ;., $ $ 12 & $ $ ]4 12& & ]4 6 &&7 M & & 2E &, R, R R R, ]4 6 &'7 % ; 0 & - / & ( $, % $ K EB

45 > : 7 P> ', ), ) E34 7 $ $ $ E3 E3 8 W $, P> ', A, ), -. > + # ', = > H A ; Y A P $ $, F; Y G F- $ L \; H A \;]?A L N P> ', A / A G, K Y Y >, L %, $ #0 $ 7 $ $ K $, W F%, $ LG % 3 $, F% G F G F G A C $ L 7 $ $ MK', (M(A (M(, P> ', A $. $, ', $, ', A, / A H,., 4 I, >J / I J 9 I J $ ((,, Ik.+(J 2 I J - &+ & % 0, 9 MK' P> ', L $ I $ J P> ', A, 1QBB $ QBBB A,, $. 2BBQ 2)QBB,, $ H, $ 5 A,,.-# $, $ H P> ', A $ I.-# J.PO, $, W.PO C,.PO 2BBD 2BB3A 1 2B X P> ', $.-# P> ', F G F $ G, ',.POA, :,.PO 1 2B, P> ', A, A L P> ', W 6 &7 E1

46 + ', ( M60 0'; 0'; >A A,,, 3BA A > ',,,, $ ( ( H,, DEB4 Q 2Q 9 Q E,, $ +,,, T 123A A.+(6'.+( C k K,, 6 C $ Q$,R9 - A ' A - A, 9 P> ', 89A - A, ' 89 $ 89 $ 1QBBB, 89, 4 - $, - ('4, I5 89A, $ P> ', 123A - T=- C > 123A $ H,, $ C 123 $ J '0= C.+(6' P]#,,, $ $ ', H I'?- P3B 'POJW % >, A,, I J $ P> ', A,, 9, W '?- 3B 'PO ' '-/ >, +-/A A, $, : E34 ', ' 1234 '?- $ 123, + #, 1234, $ $ ', $ H $ C $ $ $ $ $ AS ) > - Q $ R9 / 3 $,,,,, ) > / $ QQB E* $ $, $, ' /(+, / A P> ', A A $ I, C A J 1 Y A, 1 /(+ F 1G $ P3B : = A $,., P3B, W M1 EQ C M28 M9 H $, $ M1 EQ, '?- E3, M $ M9, 7 $ /:. P3BM9 C 'PO Z? 2BBQ, Z ', '?- P3B P3B $ - > I, J / > 0 $ L + Q0 $T U T #4R9 E2

47 + ',,, ', 'P ' # 1/ A, > ', > >,, A, A 3 $ H > ', $ # ', T=- T=- 1D4A A 1D4A $ 9 Q A $ 2, A, P> ', A, P, P> ', 924A $ 9 PO ', 1D E3 E < 89 # ', ] 1 I 1J ] 2 I 2J /, 1D E3 8 ', I J 1B 2 $ $, W -, +, $ ', A $ $ 1234 A - T=-A 9 $ T=- $ P> ', 7 $ -, $ 94 A $ 1234 >, A M ', ) A,, ', <, A A, 89A ( %$ 82-A I J P> ', 89 H, # $ - A ' A - A P> ', 0 ' QBBB $ ' A, 89A - / K A $ FP> ',. + ( G,, *BA,, 89 +6/ ', 82-<9 $, $ : 89 A 89A # ', W C # A $ # 6 '7 E9

48 + ', P> ', # ( $, ', ' P> ', N, : I J (, $ ', $ $ : ' $ P>', A ) A + ', : $ + ', A >, A >, A + ', $ $, A, H # C #, 4 FH >, G $,, 4 Y Y, >, H A Y Y, $, ; Y, H % 6,, PO31 0 P33 - I $ J ( Y, ', A $, 6 Z? Z $ W Y Y A $ # $, H 9Bk C ; Y A, $, # C $ >, A, A ', % / ; A $ ', $ $ H $ / ; ', A ' H A I ', +, J,, A $ ', % >, A %$ ', % A H,. P> ', Z ', 9 A 123 $ - A. Y, $ H.9 T ', - +, # ',, ' T ', $ ' H, C ' ( A. : ' : ' 1/ $ - $ >A ; Y >A >A # A P> ', %$.-#.PO 1234 F., = G, % %$ A 123 W / F123 G % FT'+BG E3 A = FG, T Z %$.+(<'0=<k #.+(6' (6'A 4 F=]'.G ( $ $, I J +T? F, G ( +, P> ', $ N $ / 0 I/ 0 $ + ', + + ' +PO $.PO, ( $ P $ $ $, C $ $ $ A EE

49 + ', EQ

50 . 23 ) ) + JJJ / $ : / ', : : & = $ $ $ &' & 4 $ ( 5 (, WJ, $ $, %, $, & / &', & - - &+ & % ( $ $ $ $ $, J ', :, 2B1B,, 0DE $ (, 0DE $,, - C, : (, $, DE $ 4, $ WJ 4 $, $ $ M, $ $ $ $ ', &, ' :, K # :, 6 &7 (. ', # & 2+ ', & 2 $ WJ $? K ', & $, & I. 2 6 '7 ED

51 ', <: / - 2 = $, R R, C, K 4 ( K $ 2 $ $ $ : & WJ DE&., - DE & M H + $ $, $ : $, J: W ', C,, = &, I & > $ J K, $ $ K ',, $ R R $, $,, $ W( K $ & $ (, $, :, + 0 % & : R? #? H, R WJ 6 87 :,. & -, = & ', 4, C ( $ $ WJ ( $ Y,&, & DE -,, $, $ WJ-, R, DE& R WJ?, /, $ ' $ ' ',, WJ N >, % 4, Y,,, WJ $ $, 4 Q 2Q I $ DE, l2 & J / $ DE, $ WJ: & $ ( $, WJ ( 5 + P, WJ - : $ $, $,, $, & $ -, $ R R # & DE & N, E)

52 ', <: / - 6 E7 4 H=] 5 $, % ( )(*&,,, WJ + 4 $ WJ 6 D7 X 0-(,, C + $ $,, $ 5 C H $, + - $ $ $ ' WJ,, X, : $ $ > : /, : $ M, $ K.. = & 6 / b,w<<yyy, <,,,LY h1d99)c, $ $ $ L? & WJ K )(3& & $?. =& DE& $ WJ M, 6 $ ( $ ;+ 1EB>1EB QB, 9 C $, $, 6 C P QB, WJ? >&, M. 6 $ ', (. =& I' b,w<<yyy, <,,,LY h12b9ecj,, ', $., %, > K 0DE&, $ $, - T $ ( $, $ : DE& $ E3

53 ', <: / -. & C, $ : & T DE & :2# ) # 4 A?? > % ' : ( K / K? A (, $ F G F' G / $ K, ( $, F4 G '7% 9 :5. T ) 2 > 5 QEP R, A 3 A C, A, $ ', I J, $ $ F, SG F, A $, $ G 4 H, $ $ 4 $, A? K %? > ( ' 3 0DE, 1D 9 $, $ ( A $ ) T :5. Q'F R / H 1B $ A $ 3Bm, A : A 2BBQ, $ F= G A,, $ + - F? #? H, G,, $, $ $, $ $ $ 5 F0 # G F# # G 6,, $ ', $, :. $ $ :,, D78 R9 ) 9. QE& R. 1*3Dm,, 5 : $ H $,,,. = A,,? A 0DE, $ $,,,>, $ + H DEm, 9 ', I J $, X : A, $, $, $ W &7 9 :5 T ) T :5. Q'P R E7 9 :59 $ Q'E R ( $ $ $ >, $ ' A ', 5, 9 - $ H ` A WJ F73 9 :5. T ) Q&E C R E*

54 ', <: / - 5, $ $ % $, 3 A : K A E 4 F, G,, $ H F', G 7$ K :8 9 ) Q'P R 9 $ % ( A, % 9, 9 A DEm $ $ + $ $?Y A $ 9 A $ ', 7; = 9 ) Q'P R &P7 0 )9 ). QDD C R 9 A, 2( ' E, >, DEm, N $ H - $? A A >,, A F7 7,, # $ 5 A, $ -,> - F G A FG. (7. Q'F R, 6 (7 QB

55 ', <: / - &&70 $ 9 3:59?. = A 6 / ' A, ( $ 5 $ $ - $ F' G IH J, K, $ $, A Q0 4 : R9 ). T :5. > Q&9PER DEm ($.,,, ( $ 5? A F G I J $ $ / D, - &'7 9 ) T :5. Q&9'E 7R & 73 9 DE 4, $ A $ 0 > WJ F: G F G 'P7 9 :5. 4, $ 4, '&7, - Q. R9 ) T :5J. &87 ; ) Q>) ) R9 ) > 5T :5. QDP R ' M A, WJ C ', H, - % A, $ K / $ F H G K, &D7 9 ) > 5 QDE R > QB,, $ K DE WJ A $ >,. /< &E7, 9 ; :59 Q'E R $ W ( 1Q $ $ ', 5,> W ( Y 9,, H I J $ WJ K A, :, $ WJ (, $ $ &F73 9 ). T :5 Q8E R 9,, -, K,, & 7; : 9 Q1

56 ', <: / - %,, 6 7 $ $ F', G : A F= G 2BBQ X,, A K, $,, ',. A $ DE : Q2

57 - - / - -, $, 5 C $ E / Q ( D T ) ' 3 4 * b`c 5 4 $ ', $ K K & C - 0 ' $ $ $ 6 '7 K K 0 0 1*D9W K & $, $,? 6 &7 / (, + : # 1*2BW /,.. ( X K 1*2BW (.. & W : $ $ Q9

58 5 ' 6 87 % K - 1*D3W K, $ 6 # ; 1*D1W H > 6.? Z # 0, # / 1*D1 /.M 1*DQW # H > FH - 5 4, G 6 E7 Z. K?Y 1*DBW., $ 4 / /-&, - V < 5? : 4, 1*32 6 D7 6 F7 ' =; ; ( Y 1*D9 0 ' 1*)1 1*)EW =;,, (, $ =; ' RH, R ' =;, $ $ 5, W ( - K, : 4 ', = / / 5, W Z H Z V ( 4 ' / ', : $ _, C &, & $ Z K W QE

59 5 ' ;? 4 K 2BB2W 4, $ 1**2 *9 - W - - ( 0 Y ', / ' 6 (7 : 1**E :,, $ 6 &P7 0 + # D QQ

60 5 ' 6 &&7 6 &87 Z ' Y. = 0 1*33 *BW 4 & $&, + + < 0 ' $ + & - & $ $ (-+#-&, C = 6 &'7 # K 0 T ] I1**QJW 5,, C, C 0. 6 &D7 ] & $ $ $ ;;;W 5 /, 1**9 QD

61 5 ' 1**Q $ $ +1 0 ] $ R], C < < $ ] & $, C R ' ( 5 - > ' H - 1**) ; & $ K./= ' 6 &F7 6 &E7 /.-- ',? ( 1**)W /.-- $ I,,, & J $ $ 6 & 7 K + / 1**3W g & R R Y $ 1**3& g & $ $ $ $, $ Z YYYYYYYYY C 1**9W 5,, $ $, C K ' 1**DW ] $, Y, ], C 6 = ; 1**3W K :]H $ = Z IZ K ( # J EBE C IH? H J 1**3W Z $ IEBE YYYYYYYYY J Q)

62 5 ' 6 'P7 6 &(7 % 4 W., T Y ' 1**E 2BB9W. W T ] ;, $ /?, ' 1***W?, $ $ Y $, Y ; &, & 6 '&7 / HC W =? 1**DW. & : ', 0 & )>) E* ] 2E,, $ 6 & 7 = Z R1W1R I1*** 2BB1JW ; & 1*** 2BB1& $ R% ]#R ;;;& ]#,, $ R,R, % ^ H / I $ B1BB1B111B1B11B1 6+:J R19 / - R b2c 2BBDW ; & R19 / R R19 / ; R, ' = & & &, +1 -$, Q3

63 5 ' 6 'D7 B1BB1B1B11B1BB1, 2BB1W E* M ', & 6 ''7 M 0 ( O 1**)W 0 ( 1B ( Y, 6 'E7 %.Y 1*** 2BBBW ' & $,. ] $ _ 2 $ E Q 0,. : - Y K,, 2BB2W 0, & : & &,&, $,, : $ $ $, 6 '87 +': 0 2BBBW 0 $ - ( 0 $ $ I & J $ 6 'F7 Q*

64 5 ' # 0 - = _ -? 2BBDW -?, -,, 9BBB,2, $, - & - &,, (,,, $ $ $ $ $, $ K I J - = I J :;%] : ; % ] 2BBQW :;%] I: ; % ] J R: ; / % ] / R Y Y $ :,,, : : &, 6 ' 7. / W : ; I2BBBJ K : ; ( Y 0 I2BBEJ ' ( Y 0 1*3E& K &, H ;.6 I2BBB 2BBDJ (. 6.M&, 4 $,, Y R R, 1**B& 2BBB&, $, $ $ C, $ C $, $ 5 DB

65 4 5 $ % 2BBD&, & 1? $R( %Y ' R b,w<<yyy, <,,,LY h2q3dec # ( -'( H,,, (,, - $ - ( $,. $ % I+ J 5 = > (, $ 6 $ $ $ = > 7 $ $ ( & ( :, $ - & = > 7 = >, $ : K = > & = >, = >,, 7 '(=,, 6, := $,,, 5 $, $, ; Y = > / 6 O, ' #, # I'(=& #, J # 6,, # &, $ 6 &7 D1

66 , T 0 -T >, +, - 5 ( $,, $, $ I J A, ( >A &? - F G ) *A /., $, 5,, $, $ $ $,,, >, >,, >, F G : A :,. A, F / A G M A, $ C 4 M A F G, - > $ H >A, $ I $ J >, /, $, $ $ 6 W 4 # $ $ I $ J >A 6,, $,- $ + < 0 $? $ $ - W F $ G %, $ $ 7 $ K $,, -, $ $,,,, 4 W 1 < < 2,, < 6 - # >A $ $,,,, >. A F G $ ', >, /, >, K $ ( % $ D2

67 >A, $ F G, $ R2BBB& M & $ LR, & $ $ K, $ M & - $ /, $,, $, $ >, 4, $ I >,, J T$ / A W., $, $ M &,. $ $ $,, M &. & $ K, N, 2BB* 2B1B ' -Y &, M $ M, $ M & $, 2BBB&. & $ M &. & T M & $ $. &, $ M &,, C 6 : - $ M & K T $ F G F $ G I,,, J $, 6 $, $ #+&, $ R, R ($ $,, $ C :, #+&, : #+&,,, $ R R $ ' :. K26 $, $, $ 5 M. :.,,, I., 5 -, C J M, RM & R $ ( $ $ $ I $ R $ $R J $. D9

68 @ I? <: o- J # &, $ $,W<<YYY, I J, I J ' ) W % 2B1B I 6 2B12J % 9 n - / n -, I( <P J n - 4 I0 PJ n - 7 % I+ <0 J I? <: o- J n 4 $ I' <- J n - n % - I' <# J n % I+ <0 J n H - I- <: J n / - I', <+ J n 7 - I. <+ J n 7 I= K ; ]]J n. : I- J, 9 n M 4, ', <: n 4, I? <: o- J % ) 9 n % - I' <# J n 4 4 $ IK <: J 9 DE

Matris İşlemleri Uygulaması

Matris İşlemleri Uygulaması Matris İşlemleri Uygulaması Uygulama Konusu Uygulama 3x3 boyutlu matrislerle toplama, çıkarma ve çarpma işlemleri üzerinedir. Toplama İşlemi AA = aa iiii mmmmmm ve BB = bb iiii mmmmmm aynı tipte iki matris

Detaylı

1 PROGRAMLAMAYA GİRİŞ

1 PROGRAMLAMAYA GİRİŞ İÇİNDEKİLER IX İÇİNDEKİLER 1 PROGRAMLAMAYA GİRİŞ 1 Problem Çözme 1 Algoritma 1 Algoritmada Olması Gereken Özellikler 2 Programlama Dilleri 6 Programlama Dillerinin Tarihçesi 6 Fortran (Formula Translator)

Detaylı

B T A n a l o g T r a n s m i t t e r. T e k n i k K ı l a v u z u. R e v 1. 2

B T A n a l o g T r a n s m i t t e r. T e k n i k K ı l a v u z u. R e v 1. 2 B T - 111 A n a l o g T r a n s m i t t e r T e k n i k K ı l a v u z u R e v 1. 2 1. Ö N G Ö R Ü N Ü M, Ü S T Ü N L Ü K L E R İ VE Ö Z E L L İ K L E R İ M i k r o k o n t r o l ö r t a b a n l ı BT- 111

Detaylı

Ş Ü Ç Ş Ğ Ğ ÇĞ Ç Ü Ğ Ğ Ç Ğ Ş Ş Ğ Ç Ğ Ğ Ç Ğ Ö Ö Ö Ğ Ü Ç Ğ Ğ Ğ Ç Ğ Ğ Ö Ğ Ş Ç Ö Ö Ö Ö Ş Ö Ş Ö Ş Ö Ş Ö Ç Ö « Ç Ş Ş Ş Ş Ş Ş Ş Ö Ş Ş Ş Ö Ü Ç Ş Ş Ç Ç Ğ Ğ Ğ Ş Ş «Ç Ö Ü Ü Ü Ç Ç Ü Ü Ü Ğ Ç Ç Ç Ü Ğ Ç Ç Ç Ü Ö Ğ Ş

Detaylı

'tfk SISTEMLERI. Er.rERJi. {i\ l Fat *.-'. SCADA

'tfk SISTEMLERI. Er.rERJi. {i\ l Fat *.-'. SCADA h T /J j! : : 1 / * 4 --* N2010 S z B N E b z B HBER SSTEMLER SCD EERJ fk * -! :: L \ f 1-: - :: f b F ] ff "" &---!* * S C D P C z- z () B z f q z f j p j-e- E j hpfe ( EjTHD ) ze z Y zh b zb b z {\ H

Detaylı

NOT: Bu kodlar çeşitli internet siteleri, üniversite siteleri ve ders kitaplarından derlenerek hazırlanmıştır.

NOT: Bu kodlar çeşitli internet siteleri, üniversite siteleri ve ders kitaplarından derlenerek hazırlanmıştır. NOT: Bu kodlar çeşitli internet siteleri, üniversite siteleri ve ders kitaplarından derlenerek hazırlanmıştır. 1.FOR DÖNGÜSÜ int sayac; for(sayac=1;sayac

Detaylı

EL ELE -HAND IN HAND e.v.

EL ELE -HAND IN HAND e.v. B 01/2007 o: Sğğ Doğ Eğ Öğ oğ EL ELE -HAND IN HAND V : B / Koo EL ELE ß HAND IN HAND I M 2005 w M - V EL ELE - HAND IN HAND Ioo B Gp F B E Hp So o Z Goo Aä M K U B o G M LOS-Po (Lo Kp F So Zw) o Z Z w

Detaylı

ARA SINAV 07.Nisan 2015

ARA SINAV 07.Nisan 2015 ARA SINAV 07.Nisan 2015 1. Aşağıda verilen program ya da program parçalarının üreteceği ekran çıktısını, değişkenlerin değerlerini göstererek belirtilen yere yazınız. (16 puan) int x; for(x=-1; x

Detaylı

YGS. Yükseköğretime Geçiş Sınavı Analiz Karnesi. Sosyal Bilimler. Türkçe. Temel Matematik. Fen Bilimleri. Netler. Puanlar. Kitapçık : Cevap Anahtarı

YGS. Yükseköğretime Geçiş Sınavı Analiz Karnesi. Sosyal Bilimler. Türkçe. Temel Matematik. Fen Bilimleri. Netler. Puanlar. Kitapçık : Cevap Anahtarı Yükseköğretime Geçiş Sınavı naliz Karnesi dı KTILIM N ŞVŞT FEM Sınav dı SINVI 4 Okul dı 40 28 6 6 26,0 32 24 4 4 23,00 8 4 0 4 4,00 1 8 4 3 7,00 12 4 4 4 3,00 8 3 2 3 2,0 0 0 0,00 13 1 0 12 1,00 lar Türü

Detaylı

for döngüsü for (başlangıç değeri; şart; artım) ifade; for (başlangıç değeri; şart; artım) { ifadeler; }

for döngüsü for (başlangıç değeri; şart; artım) ifade; for (başlangıç değeri; şart; artım) { ifadeler; } for döngüsü for (başlangıç değeri; şart; artım) ifade; for (başlangıç değeri; şart; artım) ifadeler; Başlangıç değeri; koşul içinde tanımladığımız değişkene ilk değerin atanmasını sağlar. Koşul: Döngünün

Detaylı

( % """ ) * $*" + 62!%2*7289" ) * 62!%2*,""728 0 *24 ' %3 =3%>3# 0 ;%>;# 00 ;%?@1 00 ;%?@65%6/"*6;*A..0@..) 0B

( %  ) * $* + 62!%2*7289 ) * 62!%2*,728 0 *24 ' %3 =3%>3# 0 ;%>;# 00 ;%?@1 00 ;%?@65%6/*6;*A..0@..) 0B ! "#$%%& ' (!"#$"%"& ' ( % """ ) * $*" +,- / %" 1","1*%2%*1"34""%* "1" ( (""" * ""5 ""3"-& 62!%2*7289" ) 62!%2*-&" ) 62!%2*1%" + ( :&33&;,"65%< * 62!%2*,""728 62!2*%2""728 *24 ' %3 =3%>3# ;%>;# ;%?@1 ;%?@65%6/"*6;*A

Detaylı

Karşılaştırma Komutları (Switch ve? Operatörü)

Karşılaştırma Komutları (Switch ve? Operatörü) MAK 1005 Bilgisayar Programlamaya Giriş Karşılaştırma Komutları (Switch ve? Operatörü) Prof. Dr. Necmettin Kaya KARŞILAŞTIRMA KOMUTLARI - SWITCH SWITCH: Program akışı bir çok seçenekten birine yönlendirilir.

Detaylı

Döngü Komutları. Komutu. while Komutu Diğer Operatörler Bileşik Komut for Komutu. İçiçe Döngüler break ve continue Komutları

Döngü Komutları. Komutu. while Komutu Diğer Operatörler Bileşik Komut for Komutu. İçiçe Döngüler break ve continue Komutları Döngüler Döngü Komutları while Komutu Diğer Operatörler Bileşik Komut for Komutu do-while Komutu İçiçe Döngüler break ve continue Komutları while Komutu Döngü komutları komutların bir çok kez yeniden yürülmesini

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU TÜRKÇE

KULLANIM KILAVUZU TÜRKÇE TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU ÖNEMLİGÜVENLİ K UYARILARI 1- C möö 2- Bö ö 3- G p 4- B m m ö 5- B m m 6- K m A m m m m m Tm m ö Dİ KKAT:ELEKTRİ KŞOKU Rİ SKİVARDI R KASAYI ARKAKAPAĞIAÇMAYI N KULLANICIYA YÖNELİ

Detaylı

EBG101 PROGRAMLAMA TEMELLERİ VE ALGORİTMA

EBG101 PROGRAMLAMA TEMELLERİ VE ALGORİTMA 6. HAFTA EBG101 PROGRAMLAMA TEMELLERİ VE ALGORİTMA Öğr. Gör. S. M. Fatih APAYDIN apaydin@beun.edu.tr EMYO Bülent Ecevit Üniversitesi Kdz. Ereğli Meslek Yüksekokulu ALGORİTMA ÖRNEK1: İki sayının toplamı

Detaylı

AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ LİSANS DÖNEM ÖDEVİ

AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ LİSANS DÖNEM ÖDEVİ AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ LİSANS DÖNEM ÖDEVİ TBIL-303-01 Veri Yapıları ve Algoritmalar İki Yönlü Bağlantılı Liste Uygulaması HAZIRLAYAN

Detaylı

!"#$%"&'(")(&*($+,-(&.&*/0&*12& !"#$!%&$ Gereksinimler KURUM VE KURULUŞLAR. Gereksinimler

!#$%&'()(&*($+,-(&.&*/0&*12& !#$!%&$ Gereksinimler KURUM VE KURULUŞLAR. Gereksinimler !"#$%"'(")(*($+,-(.*/0*12!"#$!%$ '($)$ *+*!,+$-.+/.$!.!012.$!"#$%"'(")(*($+,-((",7%89"-%:($+,0,0+,-,";%1"?-",8@,%A9:"%0-9B >#"#0-%:+%@98C'#>(")(",8,)18,D!"#$%"'(")(*($+,-(>(",B,0",8(0(0EF/"(+(:%"%8DG,:0/"/H(D

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜH. FAK. BİLGİSAYAR MÜH. BÖL. ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA 1 DERSİ LAB. ÖDEVİ

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜH. FAK. BİLGİSAYAR MÜH. BÖL. ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA 1 DERSİ LAB. ÖDEVİ İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜH. FAK. BİLGİSAYAR MÜH. BÖL. ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA 1 DERSİ LAB. ÖDEVİ AD SOYAD : TESLİM TARİHİ : OKUL NO : TESLİM SÜRESİ : 1 hafta Ödev No : 5 1. Aşağıdaki programların çıktısı

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MEKATRONİK PROGRAMI

SİNOP ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MEKATRONİK PROGRAMI SİNOP ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MEKATRONİK PROGRAMI BİLGİSAYARDA PROGRAMLAMA DERSİ ÖRNEK PROGRAMLAR 1. Kullanıcının girdiği iki sayını toplamını bulan program. Form: int sayi1, sayi2, toplam; sayi1

Detaylı

Binary Tree nedir?uygulamas nasl yaplr?

Binary Tree nedir?uygulamas nasl yaplr? Yazar : Tu çe Kalkavan Web : tugcekalkavan.net admin@tugcekalkavan.net Bili³im Blo u Binary Tree nedir?uygulamas nasl yaplr? Bu bölümde veri yaplarnda önemli bir konu olan binary tree konusunu anlatmaya

Detaylı

Algoritma ve Programlama: Karar Yapıları ve Döngüler

Algoritma ve Programlama: Karar Yapıları ve Döngüler Algoritma ve Programlama: Karar Yapıları ve Döngüler Bir algoritma, herhangi bir programlama dili (C, C++, Pascal, Visual Basic, Java gibi) ile kodlandığında program haline gelir. Algoritmada yer alan

Detaylı

II. ÜRÜN MISIR TESCİL RAPORU

II. ÜRÜN MISIR TESCİL RAPORU T.C. GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü II. ÜRÜN MISIR TESCİL RAPORU LG30597 MOTRIL CHILLAN COVENTRY EBEVEYN HATLAR WW93 ve LSF80 Ankara-2015 LG30597,

Detaylı

Ders - 7 while döngüsü

Ders - 7 while döngüsü Ders - 7 while döngüsü import java.util.scanner; public class StringKiyaslama { public static void main(string[] args) { Scanner klavye=new Scanner(System.in); Oncelikle Lab icin bir aciklama System.out.println("1.

Detaylı

Ğ Ğ ğ ğ ğ ç ç ç ğ ğ ğ ğ ğ ğ ç ğ ğ ğ ç ğ ç ç ç ğ ç ç ç ç ğ ç ğ ğ ç ğ ç ç ç ç ç ğ ğ ç ğ ç ç ç ç ç ğ ğ ç ğ ç ç ğ ç ğ ç ğ ç ğ ğ ç ç ğ ç ç ç çğ ç ç ç ç ğ ç ç ğ ğ ç ç ğ ğ ç ğ ç ç ç ç ğ ğ ç ğ ç ğ ğ ç ğ ç ğ ğ

Detaylı

Metal Yerine Geçen Termoplastikler ile Akılcı Çözümler

Metal Yerine Geçen Termoplastikler ile Akılcı Çözümler Metal Yerine Geçen Termoplastikler ile Akılcı Çözümler ÖZELL İK (D.A.M) TEST ŞARTLARI BİRİM STANDAR T Yapısal NB60 CR10 B K 111 IL PA6, 10% karbon elyaf darbe dayanımlı, siyah, ekstrüzyona uygun NB40 CR15

Detaylı

C# Çalışma Örnekleri

C# Çalışma Örnekleri C# Çalışma Örnekleri namespace sabittanimlama class program static void main (String [] agrs ) const String s="merhaba "; Console.WriteLine(s); Console.readLine ; merhaba namespace calisma class program

Detaylı

KARŞILAŞTIRMALI DURAĞANLIK VE TÜREV

KARŞILAŞTIRMALI DURAĞANLIK VE TÜREV KARŞILA ILAŞTIRMALI DURAĞANLIK ANLIK VE TÜREV Karşılaştırmalı durağanlık, dışsal değişkenlerin ya da parametrelerin farklı değerler alması durumunda oluşabilecek farklı denge değerlerini karşılaştırılarak

Detaylı

Giri! " # $$ $% & ' ( ( " % )* + ) ( (, # $$ $% - ( (. % / - ) ) 0 $1 1 23 1! 1 4 ( - * ( 5! 6 *78 55 29 ( :;< = 1 ( 4 >? 1 4 ( 1

Giri!  # $$ $% & ' ( (  % )* + ) ( (, # $$ $% - ( (. % / - ) ) 0 $1 1 23 1! 1 4 ( - * ( 5! 6 *78 55 29 ( :;< = 1 ( 4 >? 1 4 ( 1 Giri Giri! " #$$$%& '(( "%)*+) ((, #$$$%-((. %/-)) 0 $11231!14(-*(5!6 *785529(:;< = 1(4>?14(1 Giri /(! 9 1/!! >9 /(!5(@!! 41( (!!!7 %#>(1#$$$>% 1, (!+9 -!+ (!+ A ( + *>4>9!+9!@49 4@9!( ( (!! 1( 4 4@ 4(!-!@!9!

Detaylı

İNTERNET PROGRAMCILIĞI DERSİ ÇALIŞMA SORULARI

İNTERNET PROGRAMCILIĞI DERSİ ÇALIŞMA SORULARI İNTERNET PROGRAMCILIĞI DERSİ ÇALIŞMA SORULARI 1) Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde PHP kod yazımı doğru olarak verilmiştir? A) B) C).. D) 2) PHP ile hazırlanmış

Detaylı

AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ LİSANS DÖNEM ÖDEVİ

AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ LİSANS DÖNEM ÖDEVİ AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ LİSANS DÖNEM ÖDEVİ TBIL-303-01 Veri Yapıları ve Algoritmalar LABİRENT HAZIRLAYAN 122132151 Fahri DÖNMEZ DANIŞMAN

Detaylı

Ü ç ş ç ç Ğ ş Ü Ş Ü «ç Ğ Ç ğ Ö ş ş ç ç Ğ Ğ ş ç Ö Ç«Ğ ğ Ü Ğ Ğ Ç ğ ç ç Ğ Ö ç Ö Ğ Ç ş ç ğ ş Ğ Ş ç ç Ö Ü ş Ş Ü Ü ş ğ ğ ç ç ç ğ ğ ş ş ğ ş Ğ ğ Ğ Ü ğ ğ ğ ğ Ü ş ğ ğ ş ş ç ğ Ğ ğ ç ğ Ğ ş ş ç ş ğ ş Ü ç Ğ ş ğ ğ

Detaylı

BSF STATUS,5 ;bank1 e geçiş CLRF TRISB ;TRISB=00000000 BCF STATUS,5 ;bank0 a geçiş

BSF STATUS,5 ;bank1 e geçiş CLRF TRISB ;TRISB=00000000 BCF STATUS,5 ;bank0 a geçiş +5V ĠġĠN ADI: PORTB DEKĠ LEDLERĠN ĠSTENĠLENĠ YAKMAK/SÖNDÜRMEK GND C F C F X R 5 U OSC/CLKIN RA0 OSC/CLKOUT RA RA RA RA/T0CKI PICFA RB RB RB RB RB RB 0 R R R R5 R R R R D D D D D5 D D D INCLUDE CONFIG P=FA

Detaylı

BĠLGĠSAYAR PROGRAMLAMA II C++ Programlamaya GiriĢ http://www.cplusplus.com/doc/tutorial/ Published by Juan Soulié

BĠLGĠSAYAR PROGRAMLAMA II C++ Programlamaya GiriĢ http://www.cplusplus.com/doc/tutorial/ Published by Juan Soulié BĠLGĠSAYAR PROGRAMLAMA II C++ Programlamaya GiriĢ http://www.cplusplus.com/doc/tutorial/ Published by Juan Soulié DERSİN WEB SİTESİ: http://nucleus.istanbul.edu.tr/~bilprog2/ DeğiĢkenler ve Data Türleri

Detaylı

() * ( ( + ( +. +, / 0,!""1 / 12 &3'1 &&!2, 4 $3,!""-!""-5$3!2! +,, ( 6 7 8. ( *!""2, 9, + :&"( ;

() * ( ( + ( +. +, / 0,!1 / 12 &3'1 &&!2, 4 $3,!-!-5$3!2! +,, ( 6 7 8. ( *!2, 9, + :&( ; !""# $%!&!"$" '$!"$" ) *, &!-$,., / 0,!""1 / 12 &3'1 &&!2, 4 $3,!""-!""-5$3!2!,, 6 7 8. &!-$,.!""1 '$5$!5!""&!""1!""& *!""2, 9, :&" ; < = >!""#!"$"!"$"? 4 @9* AB 1 @ 9 * AB C D E 6CDE70 )) 4 C F F /A/G,

Detaylı

Programın Akışının Denetimi. Bir arada yürütülmesi istenen deyimleri içeren bir yapıdır. Söz dizimi şöyledir:

Programın Akışının Denetimi. Bir arada yürütülmesi istenen deyimleri içeren bir yapıdır. Söz dizimi şöyledir: Programın Akışının Denetimi Bir program komutların yazıldığı sırada akar. Ama çoğunlukla, bu akışı yönlendirmek gerekir. Bu iş için denetim yapılarını kullanırız. Bunlar iki gruba ayrılabilir: Yönlendiriciler

Detaylı

Tüketici rantı tüketicinin ödemeye razı olduğuyla gerçekten ödediği arasındaki farktır. İçgüdüsl olarak tüketicinin elinde kalan miktar.

Tüketici rantı tüketicinin ödemeye razı olduğuyla gerçekten ödediği arasındaki farktır. İçgüdüsl olarak tüketicinin elinde kalan miktar. Sloan Yönetim Okulu 15.010/15.011 Massachusetts Teknoloji Enstitüsü PROBLEM ÇÖZME NOTLARI #2 Devlet Müdahalesiyle Rant Analizi Cuma Eylül 17, 2004 BUGÜNKÜ PROBLEM ÇÖZMEIN ÖZETİ 1. Tüketici ve Üretici Rantının

Detaylı

1085 - Devlet Demiryolları ve Limanlan İşletme Umum Müdürlüğünün 1951 bütçe yılı hesabı katı Kanunu

1085 - Devlet Demiryolları ve Limanlan İşletme Umum Müdürlüğünün 1951 bütçe yılı hesabı katı Kanunu 1085 - Devlet Demiryolları ve Limanlan İşletme Umum Müdürlüğünün 1951 bütçe yılı hesabı katı Kanunu (Eesmî Gazete ile ilâm : 14. VII. 1956 - Say t : 9358) Wo» Kabul tarihi 6782 9 11.1056 MADDE 1. Devlet

Detaylı

Muhasebe B A C,A A B B B,M M C,A A C,A B B, M. Antropoloji A A B,M B. Sanat/Güzel Sanatlar B A A A A A A A B B A B,M C,A A A B

Muhasebe B A C,A A B B B,M M C,A A C,A B B, M. Antropoloji A A B,M B. Sanat/Güzel Sanatlar B A A A A A A A B B A B,M C,A A A B : Ü : Yü L : f : İ Ö L f G H w Y D P T x b,,,,, Tı İşğ Çışı pj, pç ı Tp /Güz,, z Eğğ f O j/j,,, Yııı İş ı, İş Yö,,,,,,, K,, K üğ Ç,, ü İş Çışı, İş Hıı, Kşışıı Eb, üğ ,,, f G H w Y D P T x f Çışı,, f ı,

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. 1 Erişim Bilgileri Tip (adres, telefon, cep telefonu, çağrı cihazı...) / Tanım / Açıklama (1) / Açıklama (2)

DESTEK DOKÜMANI. 1 Erişim Bilgileri Tip (adres, telefon, cep telefonu, çağrı cihazı...) / Tanım / Açıklama (1) / Açıklama (2) Bölüm : den veri aktarımı Sicil Bilgi Aktarımı den IKBordro programına veri aktarımının amacı, tablosuna girilen verilerin otomatik olarak programa yansıtılmasıdır. Personel sayısının çok yoğun olduğu

Detaylı

mühendislik plastikleri Günlük Yaşam için Akılcı Çözümler

mühendislik plastikleri Günlük Yaşam için Akılcı Çözümler mühendislik plastikleri Günlük Yaşam için Akılcı Çözümler YENİLİKÇİ ÜRÜNLER VE MÜŞTERİ İHTİYACINA ÖZEL HİZMETLER Zorlu gereksinimlere yönelik geniş ürün yelpazesi Deneyimli ve dinamik ekipten teknik destek

Detaylı

BİL-142 Bilgisayar Programlama II

BİL-142 Bilgisayar Programlama II BİL-142 Bilgisayar Programlama II (C/C++) Hazırlayan: M.Ali Akcayol Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Konular Giriş Kontrol Yapıları if Seçme Deyimi if... else Seçme Deyimi while Tekrar

Detaylı

KONU 7: DOSYA İŞLEME ( File Processing )

KONU 7: DOSYA İŞLEME ( File Processing ) DERS: PROGRAMLAMA DİLLERİ 1 DÖNEM: 2002-2003 Güz yarı yılı KONU 7: DOSYA İŞLEME ( File Processing ) HEDEFLER: 1- Dosyaları yaratabilme, okuyabilme, yazabilme ve güncelleyebilme 2- Sıralı erişim dosyalarını

Detaylı

Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Güz Yarıyılı BİL 101-Bilgisayar Yazılımı I Arasınavı

Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Güz Yarıyılı BİL 101-Bilgisayar Yazılımı I Arasınavı Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 2014-2015 Güz Yarıyılı BİL 101-Bilgisayar Yazılımı I Arasınavı Yer Sıra no Sınav Tarihi : 11-11-2014 Sınav Başlama Saati : 09:15 Sınav Süresi : 100 Dakika Öğretim

Detaylı

SİLAJLIK MISIR TESCİL RAPORU

SİLAJLIK MISIR TESCİL RAPORU T.C. GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü SİLAJLIK MISIR TESCİL RAPORU EM7204 EM7103 30B74 Alice 72MAY80 AS160 Silaz Efe Bermeo SASA-1 DKC6903 EBEVEYN

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜH. FAK. BİLGİSAYAR MÜH. BÖL. ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA 1 DERSİ LAB. ÖDEVİ

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜH. FAK. BİLGİSAYAR MÜH. BÖL. ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA 1 DERSİ LAB. ÖDEVİ İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜH. FAK. BİLGİSAYAR MÜH. BÖL. ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA 1 DERSİ LAB. ÖDEVİ AD SOYAD : TESLİM TARİHİ : OKUL NO : TESLİM SÜRESİ : 1 hafta Ödev No : 6 *********(ilk 4 soru çıktı üzerinde

Detaylı

# $ , 1 ) 8 &+ 4 0,& 7 1 4&), 148 "A M %)7 $,&))&)) )1) + ) 1) 8 &, )))&)) 7 7 % 1 1+ "A M %&'()( ), "A, L1 84&.&))&) &

# $ , 1 ) 8 &+ 4 0,& 7 1 4&), 148 A M %)7 $,&))&)) )1) + ) 1) 8 &, )))&)) 7 7 % 1 1+ A M %&'()( ), A, L1 84&.&))&) & , 1 ) 8 &+ 4 0,& 7 1 4&), 148 "A M %)7 $,&))&)) )1) + ) 1) 8 &, )))&)) 7 7 % 1 1+ "A M " # $ %&'()( ', +38$ L!&,7#71O+++ #+ ), 8 81. "A, L1 84&.&))&) & "A0 O0,&1)$POO+"1MO 08 8 O7#1,&7+7#&1 71 )1) "A+#

Detaylı

, " )!$P! ()! &'% ' # S+*'* ' 'P '232>.;? $A:.>.?R )'

,  )!$P! ()! &'% ' # S+*'* ' 'P '232>.;? $A:.>.?R )' ) %') $ %"*! "! $# $(, " )!$P! ()! &'% ' # S+*'* ' 'P '232>.;? $A:.>.?R )' ) &>.: 8.=?.:R;1. @28;68 12?@28 @.92=92>6 #.DR?.E6>.; )2::AE NA?@

Detaylı

üç Ç Ş İ ü Ş ü Ş İ ş ü İ ç ş ç İ Ç Ğ ş ğ ğ İ İ ğ ğ ş ö ç ş ş ş ü ü ş ç ş İç ç ğ ş ö ç ğ ş ü Ü ü ü ü ü ş ü ğ ş ğ ö ü ş ş ç ş ğ ş Ç ğ çğ ç ş İç ü İ ü ğ

üç Ç Ş İ ü Ş ü Ş İ ş ü İ ç ş ç İ Ç Ğ ş ğ ğ İ İ ğ ğ ş ö ç ş ş ş ü ü ş ç ş İç ç ğ ş ö ç ğ ş ü Ü ü ü ü ü ş ü ğ ş ğ ö ü ş ş ç ş ğ ş Ç ğ çğ ç ş İç ü İ ü ğ Ğ ç ş ç Ç ğ ö üğü ü ü ü ü ğ ğ İş İ ğ ş ş ş ü ü ş ç ş İç ç ğ ğ ş ç ş ç ş ü ş ç ç ğ ş Ğ ş üç Ç Ş İ ü Ş ü Ş İ ş ü İ ç ş ç İ Ç Ğ ş ğ ğ İ İ ğ ğ ş ö ç ş ş ş ü ü ş ç ş İç ç ğ ş ö ç ğ ş ü Ü ü ü ü ü ş ü ğ ş ğ ö

Detaylı

sirius Anahtarlama. Koruma. Yol verme. Sirius Ürün Ailesi

sirius Anahtarlama. Koruma. Yol verme. Sirius Ürün Ailesi sirius Anahtarlama. Koruma. Yol verme. Sirius Ürün Ailesi Boy S00 Direk yol verme Sağ - sol çalışma Montaj kiti bara montajı için 0 mm: RA9 -C 0 mm: RA9 -D aşağıdakileri içermektedir: kablolama kiti bara

Detaylı

9031150 - Temel Bilgisayar Bilimleri Ders Notu #2

9031150 - Temel Bilgisayar Bilimleri Ders Notu #2 1 Mart 2009 9031150 - Temel Bilgisayar Bilimleri Ders Notu #2 Referans: Bugün: 1. Ders Notları. C Programlamaya Giriş C dilinde genel olarak kullanılan komutlar ve ifadeler 1. Tekrar Geçen ders printf,

Detaylı

Programlama Dilleri Laboratuvarı

Programlama Dilleri Laboratuvarı 2014 2015 Programlama Dilleri Laboratuvarı Ders Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. İsmail KURNAZ Laboratuvar Sorumluları: İÇİNDEKİLER Deney 1: Bilgisayar Kavramları, Algoritma Geliştirme ve Çözümü, Programlamaya

Detaylı

Ü Ü İ Ç ğ ç ğ ğ ç ğ ğ ç ç ç ğ ç ğ ğ İ ç ğ ç ğ ç ç ç ç ğ ç ğ ç ç ğ ç ç ğ

Ü Ü İ Ç ğ ç ğ ğ ç ğ ğ ç ç ç ğ ç ğ ğ İ ç ğ ç ğ ç ç ç ç ğ ç ğ ç ç ğ ç ç ğ İ Ğ Ğ Ü Ü İ Ç ğ ç ğ ğ ç ğ ğ ç ç ç ğ ç ğ ğ İ ç ğ ç ğ ç ç ç ç ğ ç ğ ç ç ğ ç ç ğ Ü ğ ğ ç ğ ç ç ç ğ ğ ğ ğ ç ğ ç ğ ğ ç ğ ğ ğ ğ ğ İç İ ğ ğ ğ ğ ç ç ç ç ğ ç ç İ ç ç ç ç ç ç ç ğ ğ ç ç ç Ö» ğ Ü Ü ğ ç ç İ ğ ğ ç ç

Detaylı

$1 7(.1ñ. 2013 )ñ<$7 /ñ67(6ñ ZZZ IDQWHNQLN FRP WU q ZZZ VDO\DQJR]IDQODU FRP WU F T & www.fanteknik.com

$1 7(.1ñ. 2013 )ñ<$7 /ñ67(6ñ ZZZ IDQWHNQLN FRP WU q ZZZ VDO\DQJR]IDQODU FRP WU F T & www.fanteknik.com 2013 F&T www.fanteknik.com ÖNEMLİ UYRI...! 1. - leyiniz. 2. 3. Garanti belgelerinde de belirtildiği gibi ürünlerin tamir süresi azami 30 gündür, ancak acil durumlarda en geç 3 gün içinde tamir v y r. 4.

Detaylı

Ş ğ Ç ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ Ü Çğ

Ş ğ Ç ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ Ü Çğ Ç Ö Ö Ü Ş Ç Ş ğ Ç ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ Ü Çğ Ç ğ ğ ğ Ç Ş Ş Ç Ç ğ ğ Ç ğ ğ Ç ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ Ö ğ ğ ğ ğ ğ Ö ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ Ö ğ ğ ğ ğ ğ ğ Ö ğ Ü Ç ğ ğ ğ ğ ğ ğ Ö ğ Ö Ü ğ ğ ğ ğ ğ Ü ğ Ö ğ Ğ Ö ğ ğ ğ Ü Ö

Detaylı

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER KODLAB

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER KODLAB İÇİNDEKİLER IX İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ 1 Kitabın Amacı 1 Algoritmanın Önemi 2 Bilgisayarın Doğuşu ve Kullanım Amaçları 3 Programlama Dili Nedir? 3 Entegre Geliştirme Ortamı (IDE) Nedir? 4 2 ALGORİTMA VE AKIŞ

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİM Mb f K Th: 25.11.2011 y: 2011/51 Ku: İ R K Ü L E R M b R O R Dv Muhb 22 (DM 22) G ö İşk M Bg çk R G y Ö: Dv Muhb 22 (DM 22) G ö İşk M Bg çk 2011/51 u kü y vş. İg kü şğ y vş. f Ek Büyük

Detaylı

İÇİHÛEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM CĞİTİM V V RGİL NDİRİLM Sİ İL İLGİLİ G N L AÇIKLAMALAR

İÇİHÛEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM CĞİTİM V V RGİL NDİRİLM Sİ İL İLGİLİ G N L AÇIKLAMALAR İÇİHÛEKİLER ÖNSÖZ 5 II. ÖNSÖZ 1 SİMGELER VE KISALTMALAR 9 TABLOLAR / ŞEKİLLER DİZİNİ 10 İÇİNDEKİLER 11 GİRİŞ 1 7 BİRİNCİ BÖLÜM CĞİTİM V V RGİL NDİRİLM Sİ İL İLGİLİ G N L AÇIKLAMALAR I- EĞİTİM KAVRAMI,

Detaylı

İNTER MOTOR 63-132 İD 63-3 B3 26 ÜÇ FAZLI ELEKTRİK MOTORLARI 63-132 MOTOR BOYUTLARI 160-3 160-200 22-3 İNTER MOTOR ÜÇ FAZLI ELEKTRİK MOTORLARI İD 63-3 B KUTUP AC AD AG MOTOR BOYUTLARI D DH E EB ED F G

Detaylı

1.SORU. Genişlemiş ascii karakterlerinin kodlarını karşılarına yazan C programını

1.SORU. Genişlemiş ascii karakterlerinin kodlarını karşılarına yazan C programını 1.SORU. Genişlemiş ascii karakterlerinin kodlarını karşılarına yazan C programını a. while döngüsü, b. do-while c. for döngüleri ile ayrı ayrı yazınız. Çözüm (while): int harf=0; while(harf

Detaylı

www.autocadgunlugu.com

www.autocadgunlugu.com Bloklar I Blok Tanımlama Eren Pala Bloklar II - WBLOCK Eren Pala Bloklar III - ATTRIBUTE Eren Pala Bloklar IV Attribute Extact Eren Pala Blokların içindeki LAYER düzeni Orhan Toker "Bloklarda Ölçeklendirme

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ISPARTA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ISPARTA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ EK-1: Toplum Yararına Program Katılımcı Duyurusu TYP Katılımcı Sayısı 130 ISPARTA İL MÜFTÜLÜĞÜ ÇEVRE TEMİZLİĞİ ISPARTA İL MÜFTÜLÜĞÜ Seçim Başlangıç Tarihi ve Saati 05.10.2015 10:00 Seçim Bitiş Tarihi ve

Detaylı

ğ ğ ğ ö ü ğ Ğ ö ü çğ ö ü ü ö ç ö Ş Ş ç ğ ğ ü ğ ü ğ ü ü ü «ö ç ç ö ç ğ ğ ü ğ ü ğ ö Ş Ç Ş ğ ö ç ğ ü ü ç ç ü ğ Ç» ğ ç ç ç ü ğ ğ ü ğ Ş ğ ç ç ç ü ğ ü ü ü ç ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ç ğ ü üğü ğ ğ ü ğ ü ğ üğü ç ü

Detaylı

Görsel Programlama DERS 03. Görsel Programlama - Ders03/ 1

Görsel Programlama DERS 03. Görsel Programlama - Ders03/ 1 Görsel Programlama DERS 03 Görsel Programlama - Ders03/ 1 Java Dili, Veri Tipleri ve Operatörleri İlkel(primitive) Veri Tipleri İLKEL TİP boolean byte short int long float double char void BOYUTU 1 bit

Detaylı

MEMBRAN TRANSPORT MEKANİZMALARI

MEMBRAN TRANSPORT MEKANİZMALARI MMBRA TRASPRT MKAİZMALARI Dr.Sinan Trablus Membran prlarından geçebilen slütler, iki değişik mekanizma ile taşınırlar: a) Diffüzyn b) Ultrafiltrasyn (knveksiyn) Rastgele mlekül hareketinin bir snuu lduğu

Detaylı

DERSİN WEB SİTESİ:

DERSİN WEB SİTESİ: BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA II C++ Programlamaya Giriş http://www.cplusplus.com/doc/tutorial/ Published by Juan Soulié THEORY AND PROBLEMS of PROGRAMMING WITH C++ Second Edition JOHN R. HUBBARD, Ph.D. Professor

Detaylı

İHTİYAÇ TESLİM PROGRAMI

İHTİYAÇ TESLİM PROGRAMI DAİRE PROJE NUMARASI İHTİYAÇ TESLİM PROGRAMI SIRA NO STOK NUMARA İSİM PARÇA NUMARA CAGE ÖB TESLİM YERİ 2014 2015 2016 2017 2018 001 533027HB04213 SEAL 9914195-4 02697 EA 3'ÜNCÜ HAVA İKMAL BAKIM MERKEZİ

Detaylı

Minibüs - Kamyon Otobüs - Treyler Lastikleri FİYAT LİSTESİ 01.09.2015

Minibüs - Kamyon Otobüs - Treyler Lastikleri FİYAT LİSTESİ 01.09.2015 Minibüs - Kamyon Otobüs - Treyler Lastikleri FİYAT LİSTESİ 01.09.2015 Tarafınıza 35. hafta gönderilen 01 Temmuz 2015 tarihli fiyat listelerini yeni ürün kodları ve görselleri için kullanmanız, fiyat verirken

Detaylı

Program AkıĢ Kontrol Yapıları

Program AkıĢ Kontrol Yapıları C PROGRAMLAMA Program AkıĢ Kontrol Yapıları Normal Ģartlarda C dilinde bir programın çalıģması, komutların yukarıdan aģağıya doğru ve sırasıyla iģletilmesiyle gerçekleģtirilir. Ancak bazen problemin çözümü,

Detaylı

Ders 6: Karşılaştırma Deyimleri

Ders 6: Karşılaştırma Deyimleri Ders 6: Karşılaştırma Deyimleri Giriş Program içerisinde bazen iki veya daha fazla değerin karşılaştırılması gerekebilir Bunun için, bütün programlama dillerinde karşılaştırma deyimleri mevcuttur C dili,

Detaylı

o f S C I n t r n o n ı z P o 19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. Nova Baran Plaza No:4 Kat:21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t r n o n ı z P o 19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. Nova Baran Plaza No:4 Kat:21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ VE....Ş. F K Th: 02.10.2014 y: 2014/41 Ku: İ R K Ü L E R F R O R Dh İş Rj Tğ (İhc:2006/12) Dğşkk p D Tğ (İhc:2006/12) R G y. Ö: "1 K 2014 h gç k ü hcç hc hhüüü kp şk ş güük y y kk y g k

Detaylı

1.Seviye ITAP 09 Aralık_2011 Sınavı Dinamik III

1.Seviye ITAP 09 Aralık_2011 Sınavı Dinamik III .Seviye ITAP 9 Aralık_ Sınavı Dinamik III.Kütlesi m=.kg olan bir taş, yüksekliği h=5m olan bir kaleden yatay yönde v =5m/s hızı ile atılıyor. Cismin kinetik ve potansiyel enerjisini zamanın fonksiyonu

Detaylı

#include main() { int i; i=0; do { printf("i nin simdiki degeri= %d\n",i); i = i + 1; } while (i<5); }

#include <stdio.h> main() { int i; i=0; do { printf(i nin simdiki degeri= %d\n,i); i = i + 1; } while (i<5); } DÖNGÜLER(do-while deyimi) do İfade bloğu; while (şart ifadesi) ; Mantıksal ifade doğru olduğu sürece döngü tekrar edilir. Yanlış olduğunda while sözcüğünden sonraki deyim yürütülür. do.. while döngüsünde

Detaylı

ROBOT KOLLARININ MODERNİZASYONU VE KONTROLÜ

ROBOT KOLLARININ MODERNİZASYONU VE KONTROLÜ ROBOT KOLLARININ MODERNİZASYONU VE KONTROLÜ MUSTAFA SERKAN BOZKURT 151219992014 MEHMET FİDAN 151220002073 MEHMET KARADENİZ 151219982006 25.01.2004 İÇİNDEKİLER 1) GİRİŞ 2)GELİŞME 3)SONUÇ 4)KAYNAKÇA 5)EKLER

Detaylı

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... SİMGELER VE KISALTMALAR... TABLOLAR / ŞEKİLLER DİZİNİ... GİRİŞ... BİRİNCİ BÖLÜM

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... SİMGELER VE KISALTMALAR... TABLOLAR / ŞEKİLLER DİZİNİ... GİRİŞ... BİRİNCİ BÖLÜM İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... SİMGELER VE KISALTMALAR... TABLOLAR / ŞEKİLLER DİZİNİ... GİRİŞ... BİRİNCİ BÖLÜM EĞİTİM VE VERGİLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR I- EĞİTİM KAVRAMI, TANIMI VE ÖNEMİ...

Detaylı

disp VEYA fprintf KOMUTLARIYLA EKRANA MESAJ YAZDIRMA

disp VEYA fprintf KOMUTLARIYLA EKRANA MESAJ YAZDIRMA MATLAB 3.DERS disp VEYA fprintf KOMUTLARIYLA EKRANA MESAJ YAZDIRMA Daha önceki derslerimizde input komutu ile klavye üzerinden MATLAB programlama ortamına veri girmeyi öğrenmiştik. Bu dersimizde ise disp

Detaylı

Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Birol SOYSAL. Sunumları Hazırlayan: Doç. Dr. Bülent ÇAKMAK

Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Birol SOYSAL. Sunumları Hazırlayan: Doç. Dr. Bülent ÇAKMAK MATLAB de Bilgisayar Programlama Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Birol SOYSAL Sunumları Hazırlayan: Doç. Dr. Bülent ÇAKMAK disp komutu: Ekrana mesaj veya bir değişken değeri yazdırmak için kullanılan komuttur.

Detaylı

!" #$ %&'() * +,-".%/01%, 2 ""'$ 3445

! #$ %&'() * +,-.%/01%, 2 '$ 3445 !" $%'()*+,-".%/01%,2 ""'$3445 6 89!"!!$ % % "!'() " * +,' - $ * ' -. /0,123 /4 51/4 1 1, )3 16 7' 8' 19 5 ' /3 8' - +2 89 : / -!!$ "!'() 9 -!!$ "!'() 89:6 ;<

Detaylı

ZA4415. Eurobarometer 64.3. Country Specific Questionnaire Cyprus (North)

ZA4415. Eurobarometer 64.3. Country Specific Questionnaire Cyprus (North) ZA Eurobarometer 6. Country Specific Questionnaire Cyprus (North) A Sizin anket numaranız (0-0) EB6. A B Ülke kodunuz (06-07) EB6. B C Bizim anket numaramız (08-0) EB6. C D Görüşme numarası (-6) E EB6.

Detaylı

Aşağıdaki tabloyu inceleyin. Sorgulama işlemlerini bu tabloya göre yapacağız.

Aşağıdaki tabloyu inceleyin. Sorgulama işlemlerini bu tabloya göre yapacağız. Bu Derste Öğrenecekleriniz: 1- Basit Sorgulamalar a. Tablodan tüm alanları sorgulama b. Tablodan alanları belirterek sorgulama c. Tekrarlı satırları önleme d. Belirli sayıda veya oranda sorgulama yapma

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Programlama 2 Dersi Final Sınavı. A Grubu

Kocaeli Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Programlama 2 Dersi Final Sınavı. A Grubu Kocaeli Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Programlama 2 Dersi Final Sınavı A Grubu Ad Soyad: 11.06.2012 Numara: İmza: 1.) Aşağıdaki pointer bildiriminin anlamı hangisidir? int(*(*ptr1)())[2]; A.) ptr

Detaylı

İHTİYAÇ TESLİM PROGRAMI

İHTİYAÇ TESLİM PROGRAMI 001 594527HB90602 RELAY M210J2N003 S7586 EA 1'İNCİ HAVA İKMAL BAKIM MERKEZİ 002 5962014757125 MICROCIRCUIT,MEMORY 142004PC17 94271 EA 1'İNCİ HAVA İKMAL BAKIM MERKEZİ 4 - - - - 5962014757125 5962-8863403UX

Detaylı

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 0 KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I. 8 ( 3 + ) A) 7 B) 8 C) 9 D) 0 E) 6. 3! 3 ( 3 3)": ( 3) A) B) 0 C) D) E) 3. 7 3. + 5 A) 6 B) 7 C) 8 D) 0

Detaylı

'( ) ' ' * ' * 0 %!,# + 1 2 +!"". 1.3%4&.%%!3%.#%+ * #4+!"",!"",/#4!3! * + + ' 5 67 - ' ##!""8!""8/#4%," * + + ' 9" -

'( ) ' ' * ' * 0 %!,# + 1 2 +!. 1.3%4&.%%!3%.#%+ * #4+!,!,/#4!3! * + + ' 5 67 - ' ##!8!8/#4%, * + + ' 9 - !"#" #$!%!"## &#!"## ( ) + %!,#+ - + -!"". &#/#!/!""%!"".!""% 0 %!,# + 1 2 +!"". 1.3%4&.%%!3%.#%+ #4+!"",!"",/#4!3! + + 5 67 - ##!""8!""8/#4%," + + 9" - : ; ","#!"#" < 1= 1 2 += 1.3 %%!3 += - 9" :.""8

Detaylı

I.BÖLÜM (Toplam 35 soru bulunmaktadır.)

I.BÖLÜM (Toplam 35 soru bulunmaktadır.) I.BÖLÜM (Toplam 35 soru bulunmaktadır.) 1. ve B ise aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur? )B=B B)B=B )(B) D)(B) E)(B) 5. 19 4 B5 7 Bölme işleminde ve B sıfırdan farklı birer rakam olmak üzere +B kaç

Detaylı

Sayfa 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. Servo Motorlar & Opsiyonları. Rev. 01.10.2011 Servo Motorlar & Opsiyonları

Sayfa 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. Servo Motorlar & Opsiyonları. Rev. 01.10.2011 Servo Motorlar & Opsiyonları Servo Motorlar & Opsiyonları Ürün Unimotor FM Seçim Tablosu Unimotor FM Unimotor FM 250 Seçim Tablosu Unimotor FM 250 Unimotor HD Seçim Tablosu Unimotor HD Unimotor (Klasik) Seçim Tablosu Unimotor (Klasik)

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR ve ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ. KONU 1: BİLGİSAYARLAR ve C++ İLE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR ve ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ. KONU 1: BİLGİSAYARLAR ve C++ İLE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR ve ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ DERS: PROGRAMLAMA DİLLERİ 1 DERSİ VEREN: Öğr. Gör. Filiz Eyüboğlu SINIF: 2 DÖNEM: 1 TÜM DERS NOTLARI: www.bto.yildiz.edu.tr,

Detaylı

MATLAB de. Programlama. Kontrol Yapıları. Döngü Yapıları. Doç. Dr. İrfan KAYMAZ Matlab Ders Notları

MATLAB de. Programlama. Kontrol Yapıları. Döngü Yapıları. Doç. Dr. İrfan KAYMAZ Matlab Ders Notları MATLAB de Programlama Kontrol Yapıları Döngü Yapıları Doç. Dr. İrfan KAYMAZ if Şartlı deyimi: Bir mantıksal ifadeyi kontrol ederek bunun sonucuna göre mümkün seçeneklerden birini icra edebilen bir komuttur.

Detaylı

İstanbul Teknik Üniversitesi IEEE Öğrenci Kolu

İstanbul Teknik Üniversitesi IEEE Öğrenci Kolu PROGRAM AKIŞ DENETİMİ Program akış denetimi konusu temel olarak 2 e ayrılır. Bunlar; 1)Koşul Deyimleri 2)Döngü Deyimleri KOŞUL DEYİMLERİ Koşul deyimleri temel olarak programı kontrol etmeye yararlar. Bunlara

Detaylı

7. Port Programlama. mikroc Dili ile Mikrodenetleyici Programlama Ders Notları -42- Şekil 2.1. Atmega16 mikrodenetleyici pin şeması

7. Port Programlama. mikroc Dili ile Mikrodenetleyici Programlama Ders Notları -42- Şekil 2.1. Atmega16 mikrodenetleyici pin şeması 7. Port Programlama Şekil 2.1. Atmega16 mikrodenetleyici pin şeması A, B, C ve D portları için Register yapıları benzer şekildedir. -42- 7.1. Port Yönlendirme Mikrodenetleyicinin A, B, C, D ve varsa diğer

Detaylı

LPC2104 Mikro Denetleyicisini KEIL İle Programlamak

LPC2104 Mikro Denetleyicisini KEIL İle Programlamak LPC2104 Mikro Denetleyicisini KEIL İle Programlamak Program yazabilmek için öncelikle komutları tanımamız ve ne işe yaradıklarını bilmemiz gerekir. Komutlar yeri geldikçe çalışma içerisinde anlatılacaktır.

Detaylı

YÖNETMELİK ORTAK TRANSİT YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK ORTAK TRANSİT YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Gümrük Müsteşarlığından: YÖNETMELİK ORTAK TRANSİT YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 28/7/2003 tarihli ve 25182 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Ortak Transit Yönetmeliğinin

Detaylı

RULMAN BRÜT FİYAT LİSTESİ Br. Fiyat (Euro) Marka Rulman No

RULMAN BRÜT FİYAT LİSTESİ Br. Fiyat (Euro) Marka Rulman No Timken Rulman 4A/6 30.78 RHP Rulman LJT 5/8 Timken Rulman 5BC/6 15.02 RHP Rulman LJT 7/8 Timken Rulman 5BC/6CE 24.15 RHP Rulman LJT 1.3/8 Timken Rulman 11BC/13C 18.70 RHP Rulman LJT 2.1/4 Timken Rulman

Detaylı

24. ARAŞTIRMA SONUÇLARI TOPLANTISI 1. CİLT

24. ARAŞTIRMA SONUÇLARI TOPLANTISI 1. CİLT T.C. KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANLI I Kültür Varl klar ve Müzeler Genel Müdürlü ü 24. ARAŞTIRMA SONUÇLARI TOPLANTISI 1. CİLT 29 MAYIS - 2 HAZ RAN 2006 ÇANAKKALE T.C. Kültür ve Turizm Bakanl Yay n No : 3080-1

Detaylı

Bil 105 Laboratuvar (1. Hafta Problemleri)

Bil 105 Laboratuvar (1. Hafta Problemleri) Bil 105 Laboratuvar (1. Hafta Problemleri) Aşağıdaki problemler, C programları ile çözülmüştür. Ancak istenen algoritmalarıdır. Aşağıdaki çözümlere bakarak algoritmalarını başka türlü yazmayı ve akış çizeneklerini

Detaylı

42 HLP - HXPC www.hidrokontrol.com.tr

42 HLP - HXPC www.hidrokontrol.com.tr 42 HLP - HXPC www.hidrokontrol.com.tr 4V110 4V220 3/2 SOLENOİD KONTROLLÜ PNÖMATİK VALFLER 3V 110-06 12-24 VDC, 110-220 VAC Bobin Yay 1/8" 3V 210-06NC 12-24 VDC, 110-220 VAC Bobin Yay (NC) 1/8" 3V 210-06NO

Detaylı

VIESMANN VITOPLEX 100. Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve fiyatlar: Fiyat listesine bakınız VITOPLEX 100. 780-2000 kw (670 800-1 720 000 kcal/h)

VIESMANN VITOPLEX 100. Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve fiyatlar: Fiyat listesine bakınız VITOPLEX 100. 780-2000 kw (670 800-1 720 000 kcal/h) VIESMANN VITOPLEX 100 Sıvı/gaz yakıtlı çelik kazan 780-2000 kw (670 800-1 720 000 kcal/h) Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve fiyatlar: Fiyat listesine bakınız Arşiv referansı: Teknik Bilgiler Klasörü, Bölüm

Detaylı

2011 L 2 4 5 6 7 8 10 12 14 16 20 24 47 48 49 50 Y L Y Y L L I 51 54 55 57 58 60 61 61 62 62 63 63 64 75 L L L Y L L L 76 77 80 81 81 82 83 87 193 300 2 Y Y L 3 4 21 03 2012 L L L L 5 LI Y I I Y L Y L

Detaylı