/ (/ 1) 5 # ', E1 >( D D2

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "/ 19 0123(/ 1) 5 # + 22 + ', E1 >( D1 4. 4 - D2"

Transkript

1

2 # $ $

3

4 % 1 # & ' 2 ( & ) *+, 9 - & ) *+, D. & ) *+, 3 + & ) *+, 1B / 19-0#0( 1E 0123(/ 1) 0 & - 4 1* 5 # D 6 7$. 2* : % / 2 9E / ; 9) + ', E1 ', <: / - ED 5 ' Q9 = >( D D2 # 4 DE

5 &? # A, ) ' 2B1B $ 2BB*A, C ) *A,, A $ 0DE : ', A, - $, ( # A %$ ) ', F G D ' $ 2B1B. H $? ) *,,,, >A / ) *, $, ( I J $,, $, $ $ K, / $ # C ($ $, $ $ $ # A ) ' 1

6 1, N = K ; 9( $ ).,,,,,,,, + <0 ', $ 2BB*A ) *, E,, E,,. 23 )., $ ) * # # $ % - - 0#0A $,? $, #&'($ -, $ ) 4 5 $ A $, L K L 5 - A, % - A = >, - + A 7 # * +, - + #0A A #0A $. 2BB)?,,, $ # A M # F6 G / 0 : $ 6, 6. K 2

7 $ $ - : C, R >, $ R $ -, &( & )& $, P & :, $ 5 / ( & &, I )(O $ J $, 12, : $, $ $,, $,, )(O, )(3& P & 9QB,,, P 0 R,, R 0, # D, $ S RT,, R ' $ R,, 0 R R $, 0, $ R )(3 ( # & )(3 )(*&, P )(*&, )(3 9DQ, 9BB 2BB 1BB *B 3B QB )(* $, $ S # 1Q, 1Q ' & T, 5, > % U2B& ' $ $ $ S # - 0,, & 6, 0 - & $, 6 &7 5 $ K $,? - $ 5,, 0, ', ; 0, & - $ -,, 0 $,,, $ 0DE, $ 6 & $ $ & ; 0, & $ $ $ & $ ; 0, & ( $, (, 4 $ ; 0, & $ 6 U3B& 4 1D&, $ $ $ $ / S & $ $ 9

8 ( & ) * +,, )2B>Q)D /, ' & M, Q 9 M & $, $ 6, # & 7 ( & # &P & $, C (, C $ H $ ' K( ' $ ; 0, & M, $ $,9 $ $ & 0 ; 0, &, $ H, + + & 5 : ( - 6, 6 =;9(, & 4 $ 0:.+ $ $ & & $ T -, $ $ U3B& $ 12& : 2 $ $ #., $ R V R. #. &, $ $ $ ' E& $ - R,, R 3 : 0, &. P &, & $ Q $, & # $ 7 $ $ $, - :, 6'E -12BB& :, -, (, ( R,, R T 6 '7 K, ' $, 4, $, $ 6 + /, ' $ 6 + & $, $ K E

9 ( & ) * +, 6 87,, $ %>, :, $ 5, 2E / & # $ &, $ ; & $ $ $ $ $, )(* ( # $, $, # '. )(-& Q

10 +) H &- & - & $ 3W9B # I J,, $ ' 1BWBB& $, 2B2,, K $ %, P,, 6,, QB $,, $ # $, $ $, $,, $? % 4 ' - X $ -, P, $, R? LR I# 1 Q $ J / + $ P # -,, K ) E&,, I., J? - $ $, $,?,, T C 6 &7? 4 & 1QE1 T & $., / ( & =?2 =? C 2 6, R R, C C & -, 4 H R R K?. /, ' 6 + $ $ RT R K '( /, ' & ' / 4, '( '. ; ' $ 4 2 B.,, 6 + P $ C $ ( C 0 V ( : K 6 ' ;?Y ' I, J (, P 5 D

11 - & ) * +,?, $ $ $ Q $ $, $ P L IX $, J 6 '7? Z, 9 -, *) 9&, R R - R6 R R 1Q R, 2EBB /, 6 $ - $,?,, [ O# 6 87?,, $ $ & ( R-$ LR ', $ : ' $ ( $ R- R R R + ' ;? $ $ ' R4 LR $ E Q $ $ 2 R-$ X 1 R - ( 6? $ ( 4 ' Y,, ( I/ K J 6 0, & R, R : #, 5 $ 6 ' 4 :. & 0.. I( ; J ( :. 2 / $ M ', & $ R. R R. K - M & # & - K ', &, L 5, N $ '': $ 9 M P? >&, L + & $ $ K L ' ' L, % ( (, ( % & / (., 1B $,>,? -, K K 7 0, T )

12 0 4, K, $, L I J 5, $ $ + ', $, $ M A $ ', 7 &. & - -, + A H > - ' ( I0 J 6 IBEJ.0((A I4 9B W#J 6 '7 4 $ )(O, K? ',. ( C A - 6 &7 + A, I- H > # ',. J ', A, # :, \ I,, LJ 4 ' 3

13 . & ) * +, = 2A, $ P, K %, K A,, 6 C - 4, A,, )) 2 3 # $ 4 $ $, A 6 $, K 9 B A ),. ( $ M -/]:-----S ( W $ 9 ) 2/ / B +., % % A 4 A W# K 1, : 0. + % 2BB1A # 9. :, M, $. S : 2 +.? A 0,,, K $ # C = :) 2 > ] A. /, S, -, ' ). ; 0. 2 : $, $, C, H PO ',, $%<+ =# 2 >. A, >A 7 I J $ / 9? $ 2 1 *

14 % I+ J H 1B2& L E - $ $ P K, C C K, - & E&, $ $ 2 EB& - & 5 9, $ T, $, /,,,,, I J - $ 0? Y & $? 5 & $, I $ $ J 6 &7 4,, $ $ 4, $ 5 * 1B $ P $ $ P, $, ', $ 6, $ $ C, - ' ' 'Y *D<*) I#0 -, - J 6, $ -, $ $, -. ' & -, $, $ M & $ $ - ', ' ', :.,2> $. &, 1 2, 1B

15 + & ) * +,?,,, ' & $ $ &, S W# 6 '7 ; 0, & = &, M & $ $, C?, K & $,, ($ 3B& 0 & & $ $,, $ $, L. $ & >& %>, $ $ >,, &, $ # & $ I, J, -, - $, $ $ $,, P, $, 2QD ' - ( -,, $ 9, - : $, > $, ( $ ' & DE& $ 2QD & ( DE ' <, $, : Y. ( ::Z& H - & - & ' + & $ ' 2BB*, C $ - & -, $ $, $ $ - $ +, $ $ K ', & $ + 2BBB&. ' & $,, - H > I,, & $ 0 & $ H >, SJ +,, & S ', & /, $ ( ;, ( /, :? & K & 5, 0 V&,, ' M #> :, ' E $ -., ', & ', B D,. & ', &. $ $ ' ', & I, J RE Y R $ $ :, $ ',,? 2BBD $,, & $ 11

16 + & ) * +, 2 9,> -. & ',,,? & - &,,,? & - $ X? & & $ 1B M >. &, % $ $, R R, : ^. $, P 2 R. & SR : &. & &, E 5 / & >&, $ $, 7, $ &, $ ) >, $ #,, &, $, T 6, $ 6 & K & (, $.., K, 6 5 : + + & $ $ $ $ M,,,,. &, $ &,, $ + % & $ &,& ' ] & )(*& R; LR, $, I? + > J &, $ 0,, ', (, ] ( -, $ 4,, 5,,, & $ +%. ' H P> ', & $, +%. $ 12

17 &? ) *, > / ( / $ 6 / $ E / K, + <0 / >, $ $ 5 >, $ $ - $ - > $ $ > $ Y $ > F G $ 6 $, > $ >, 5 F >G F G $ : >, 6 ', ( $ N, I >A J,, ) *, - ) >2B1B ) >2B11,, F? G > 19

18 + # # $ % E $. &- & : K? 2B _ H A $ ` K - 9G M, $ $ K # #0A C $ 0#0 $ #0 9 QG $ ' $, ` 6 &7 4 ](09E %, Q 2Q ](09E 7, 99 9E, 4 C, 0#0A $ +%-( $ $ ' 2 $ $ - 0#0 -,,, K $, P 9G $I,, $ J,, 9 QG - 9G #0A, $ 9 W 1 ( 4 $ 2 #0, $ 9 : I' 0 K(( J I//0DE ' 2'( ( ](%.H% J : $ 0#0 $ 6 $ $ 9 QG 2 $, 0#0 0#0 9G $ 4 $, 0DE - $, : a, H? ' 2BBD, //0DE $ - $? 0#0 $ #0 9 QG,, $ : W 1 # N Q 2Q ](09E %, 2 9 QG #0 9 N, 2, 1E

19 - 0#0 ( 6 '7 $ $ ](09E % 0#0 D123 0#0 DDEA $ / 0#0 EDE -/'(6' $ ' 89 $ ( $, 5 $ 6 87,, $ K 0#0 H6+/-. $ ' W ' EB 3B ' EB? $,, $ ' 0#0A K 0-., $ 5 ' 0#0, $ / ' $ X C $ -,W<<, <, <, <,W<<, <, <, < $ $ ('4 C, $ 0# b,w<<yyy, <c 0 b,w<<yyy, <c (]'4O# b,w<<yyy, <c # RH ] >R,, R0#0( O# >R, 6 D7 H ('4 H 1Q

20 - 0#0 ( d ( 6, ' $ ; ( $ $ 2Q 6 F7 / 0#0 $ - A O06#, (]'06=6:]% < (]'06=6: 5 H.# 6 E7 M + R(. R 0#0& S, ('4 C # L % S, W ;, b,w<<yyy Y, <c $ 0#0,., $ $ ' - H ( I'' EBJ K, $ $ C $ $ 1D

21 #&'($ ). &- & : : 0 123( 6 0 $ $ $ 0 ' $ $ : $ 6 '7 # E)BH $ ( (,, #0& : $ 6 &7 ' $,, - $ C., $ + 0 b,w<<,, <e < c & 0,, 0123( $ % : $,$ : - E)B H 1DM 6 87? $ : $ /., $ '.M / A =;9(& R.M R 4 1)

22 0123( / ' - - C. K R, EBBB $ L 6 Y&, R %.M 6 S A :6DE % 0DE R BR K + 0, $ $ 7 R$ 123I1229DQJ DEI93*11J <, R 5 2, +, $ 0 0DE,, ( $, + $ $ T1E T1Q I)E='2Q)-J, +, + WR% $, R - - S # C # b,w<< Y, <Y <# c $ 4 $ ($ M ( /, $ $ K S 5 :, 0DE, K,, $, 0 K ($ 6 D7 M, 0123( : ` -.M& 0, $ ( 0, $ 4 ' $ $, $ - ' $ $ 4, $ $ T (, K %/] EB E1I1BB,HJ $, $ 13

23 # +, - $ - )2B 4 (( Y & <( ( #0B - (HB )2B 4 #0 - &0 P& 4 # )2B 4 $ L # 1 EE / K( )2B 4 - Y Y O# O# $ $ )2B 4 - (6', (6' $ / -, #0 - ],, - $ - $ #0& $ $ <.W3B <?W* W )2B $ %$ K( K(<((, $ Y,,. $ I$ J = = #0, - $ $ #0 $ (6' $ $ $ $ $ ( =, - $, # = H,, Y 2 B - & $ - '0'] #0 - & $ '0'] 0( + P]# /6. H,, $ #0 - $ Y H,, & & *Q 6 &7 ; / ( 4 $, $ - $ /6 $ - H,, #, L 7-33B4, - #0 )2B 4, H-. 1E - #0& #0 - & $,W<< < <- g/6gh-[< g, #, L %$ - 2 B Y - #0 $ 1 EE / K( 4 $ #0 - & $, $ $ 1*

24 0 & H,., C - ( # C #0, -, ; T-%A. P, $, ' $ -, #0, ' ', $ $ $ # #=+ 5 $ ' #0 -, $ - Y #0 - Y $ - DBB 12BB, #0/0]- K #0/0]-, - #0/0]- 1D $ $, 1D $ % 1D # $, - $ $ 5 $ - #0,, $. - Y $ - 2BBB<9BBB<EBBB - &, ] 0, O ' - #0/0]- 0, H '(<//0 $, - 0H( I0, H ( J *Q - & 4 $ #0&? H-., - & #0/0]-& $ % 1D, - & G=<H+ - 12BB DBB&, #0/0]- - & & $,, $, $ - QBB&, 5 QBB P 2, Y,? Y & 4 $ ;, - $ $ I'0'] ](% J ; - K - $ #0&, $. I% J, $ %$, I : & ; = J - DBB 12BB& 2 Q ](% K #0&, $ I. #0& ](%, $ '-.- J %$ - '0'] #0& '0'] H $ '0'] ($ - QBB,, Y, T' ' Y T', I T' % # T' J 7 $ $,, % ' Y &, D3B2B I' Y - 12BB, $ D3BBB J & ; T-%, - - Y, $ $ - ( - ; T-% ; T-%&, ; T-% #0 2B

25 0 & '7 - Y & $ #0&, $, -, #0, - - ' ' & #0, $ - #0 -, ( P 2<9 T' $ - \0 PA 4 21

26 . &? W 2) X 2BB). A,,, $ #, # A 5 $ $ $, $ ' $ F G F G F G - $ C $,? $ 6 &7 :,, - 6 2BB3 +,, 4 3-0, 0 1B I/ Z J 9 C 2& 9& I3B& *B& 2BBB& J, D )., 1Q 2B,, $ BE BB $, 9 E, 5 R? L 4 L., $ L R. &, 5,,,, $ > $ : $ $ %$, Q 1B 4 $, $ 0 Y, - $, $ R R, K,,, %$, $, $ $ :, X, R + R (,,, $ $ DE& $ R R - >, -, X,., $,, K,,, $ 22

27 5 # +, K, R R R L? I $ J LR P $ $ 9 6 '7 1 ' &, ' - 2 $ $. &,, M. K ; ', - ' H > I J 6 $ 9,,,,, $ K P R LR E / 6 # Q %$ K $, # %$ $ $ $,, 1 $, -?.+.2&,,, 2 I J R6 R 9 W E %$, R R, R R ( R? & $ R R $?, R - ) 1 ). M W. & / $, $ M 4 %, > H 9 E. & & 6, M W W 1 2 R R, 9 R R,,W<< < $ $ >Y V < 29

28 5 # + M 4-0DE, (,, ' & K,, I > J 0DE. -,,,W<< DE < < <L h39)q W : ( 6, $ >&,, - >, ', W. & X. $ K Y, - W 6 D7 ', W. & /, & / >& $ K +. 9 E #0 & $ - &, $ $,. ' #,W<<YYY < K W / 5 C., ] //6+#: ' &, &. ' & 2BBB&, $ ) >, K &, $ - W,W<< < ; W $ *B&, $. & 0DE & - $ / & ']( 4 0 I ], J,, ' / W % ( (,, 2BBQ&, $ R R -,&, $ $ $ % R, R, 3 ) E, &, $ ( $ R R, E, I 2 J /, R R R, LR,W<< DE < < <L h11b3,w<< DE < < <L hee9* ' W $ 0DE ', 6, $,,,W<< DE < < <L h39)d,w<< DE < < <L h))9b - W ', /, -? $ 2E

29 5 # +, $ -, ', / > 2BB* 1B& H >,, $, $. &, $ I $ JW =Y9 0 I $ J - ( : - / Z ( $ ( ',W<< <, $ I R RJ,,, Y ', $ I J, H >W ' K, -, $,, $ > $ - $,W<< < K, W ',, $ / 7,W<<YYY >Y V < - W # ' $ %$,,,, - & 1,,,,W<< DE < < <L h)11) + W % 5 #,,W<<, < # W 5, $ H, H,, #, ',. $ / & 5 ; -,& 4 $, -,,, % ] ' = >,W<<YYY >Y V < 6> ( W ( C., : ' # : % 0 K - +, 0 Z? K 2Q

30 / , $ $, 6 $? $. &? 6, $ 6, 6,, X,, $,, - $ -, $ I $J $ (. A 3, X $ 6 W 1 6, 2 6 $, I J $ 6,, 7 $ $, ( [, ( $ $ $ $, $.,, (,, K W 6 $ $ X $ - $,,, $, X X. ` 6 &7 2D

31 6. $ $ 1, $ Q i 1B - $,,, 6, ',, I $ $, J,, M, $,, C I J $ $ 7 $,A $ 6 '7 6 7$ 6 $, $ $ F G, 7 $ ( A $ W %, 9 ( E Q D 1 ), 2 3 :, $ 9, *, E I, J 1B 4, $ 7. A, $ 1, $ $ 2, K, $, 7 $ ' / A # \ ( $ $ : $ $,, $ $,, $ $, 7 $, 1 : E ( Q X < K,,, $ 2)

32 6. 6., $ I $ J < $ $ < $ F4, G, $ 7 $ H#' $ <, 7 $ $, $ :,, 1BBB 5,. $, 4, $ W R5 4 M R 23

33 / I1 0 H $ $ $ L ($, $ G, G $, K - &? ' $ $, $, $ $ : $ 4, 4, $ %$ $, 7 $,, K,., $, $ %$ $ 6 $, 6 $, H $ L $ M,, $, 6 5 $ 6 $ L P $ $ # $ $ $ 6 &7 7, 7 $ H#' H+# $ +.' $, ' $ 6 $, $ $ $ $ %$, 2*

34 6 7$. $ $, $ - $ $ W R5 4 M R = $, 1 $, $ 0, $ $ %$ $ 6, $ $, $ $ 2 $ 6 $ L M 7 $ H#'A $ $ %$ 9 $ $ %$ $ 6 $ $ E $ / H#', X ',, $,, - ' $ $, $ 7$ $ $ $,,,, $ 7 $ H#'A $ $, 6 $,, $. 7, C $ $ $ $ $ 6 $ $, $ 9B

35 K ). L ) #JJ, 8 % $, $ $ $ I $ J $, -, I J Y, &? $ switch( degisken ) { case 1: komut1; komut2; break; case 2: komut3; break; case 3: komut4; komut5 break; default: komut6; break; } : $ Y, do { Komut1; Komut2; Komut3; } while ( kosul );, Y $ $ $ $ ; $ Y, Y, $ $ $ ($ 9 E Q $ %$ $ 1 2 9A $ D $ $ $ %$, $ %$ $ - Y Y, -, : I 1 for( int i = 0; i < 5; ++i) { Komut1; Komut2; Komut3; } ( $ W #include <iostream> int main() { // kac sinav oldugunu al std::cout << Kac sinav oldu? ; int kacsinav; std::cin >> kacsinav;, $,, I_J 1 h B W 2 j Q W 9 88 W 1 88, $ $ 88 h 8 1 // dongu ile notlari al ve topla int toplam = 0; for(int i=0; i<kacsinav; ++i) { int not; std::cout << sinav notu: ; std::cin >> not; toplam = toplam + not; } // sonucu hesapla ve goster int ortalama = toplam / kacsinav; std::cout << Yapilan << kacsinav << sinavin ortalamasi: << ortalama << std::endl; } (, $ X $,, =:C : :9 91

36 , $,, $ ' $ - ' K $, $, $, F G ( ',, $,, $ ', BA $ I becb2c b9cb1c J X, # $ $ - $ 1B $ 9 #include <iostream> int main() { // dongu ile notlari al int sinavnotlari[10][3]; $ for(int o=0; o<10; ++o) { for(int i=0; i<3; ++i) { std::cout << sinav notu: ; std::cin >> sinavnotlari[o][i]; } } X $,, $ $, 7 $ $ $ $ F G ( // sonuclari hesapla ve goster int siniftoplam = 0; for(int o=0; o<10; ++o) { int attigigoller[11]; // bir ogrencinin notlarini topla int ogrencitoplam = 0; for(int i=0; i<3; ++i) { ogrencitoplam += sinavnotlari[o][i]; } 11 11, $ $ F G 5 b c,, 7 $ W // ogrencinin ortalamasini goster int ogrenciortalama = ogrencitoplam / 3; std::cout<< ogrenci << o << ortalamasi: << ogrenciortalama << std::endl; attigigoller[0] = 2; attigigoller[3] = 3; 2 $ E 6 9 $ ( BA $ $ B 1B 11 %$ 11 $, I, J // sinif ortalamasi icin biriktir siniftoplam += ogrenciortalama; } // sinif ortalamasini goster int sinifortalama = siniftoplam / 10 std::cout << Sinif ortalamasi: << sinifortalama << std::endl; - },, $, $,,, std::cout << Altinci oyuncunun gol sayisi << attigigoller[5] << std::endl; (, 7 $ -, Int sinavnotlari[10][3]; siniftoplam += ogrenciortalama; : 1B $ 9 $, $ $ $ 2 ' $ siniftoplam = siniftoplam + ogrenciortalama; sinavnotlari[3][1] = 80; $ 8h h,, $ 92

37 , $,,, $ $,, $ 99

38 3 : : ' $ 2B 2B B2E - (, $, # L / F E $ 1 $ LG ',, % 2B $ 1 &, $ 7 E E E 3B 3B E $ 1 & $ $ &? M 8$ : > N /O $ C $ C C, $, $ 7 $, C 3 $ $ $ $ $ - - $ $ $ $, $ $ /O > : C 5 T C I, K - J C C, K C $,& C, > $,, $ $ %$ C, $ C /, C $ / : $ &, &, $ 6 &7 $ 1, > 7 %$ C $, 9 C /%'K I J C_ / 2B, & & &2B & 0 1 2B B 2B 1 1 9E

39 : % / 2 2 $ 2 h T $ $ 1, > $ $ $ $, I,?T+ ' J 0#T& 7 $ 6 C $ $ $, $ M $ %, $, # / #& / # 9 # > Q,, 2 - $ IK $ /,, 9 $ $ J 6 '7 $ ( $ $ ( $ T C $ C C, C $,, $ C 9(, 9,, C $, % $1- $ $ $ C $ C $ 6 87 : $ TI> J #I>1 1J T $ $ $ [I>2 2J? #I>1 1J $ [I>2 2J % >1 >2 >2 2 $ >2 h >1 8 > # #>I>1 BJ 9Q

40 : % / 2 # IB 1J ( #& #>& # & # #> #, 7 #> # & $ I J,, [I>2 2J : $ C $,, C,, $ $ $,, 4 7 $ 4 $ $ $, C $ $ -, - $ 6 D7 5 F G, F G $ #> >, >1 $. #>& > I>1J IJ - I>1J IJ # $ $, 1 $ I 1J IJ I 1J IJ ' #& >2 2 #> #, >2 h I>1J IJ i I 1J IJ 2 h I>1J IJ 8 I 1J IJ 5 C C I 9 J I 7 C,,, %$ C, C : >, C $ %$ > C > Y, K C C C,,, 9 C $ - 9D

41 G ) ) 7 I= K ; ]]J 6 '7 X Q, Y 0 & : $ $ Q, ], R0 R, - $,$ $ $ ], R( Y R,, R R M $ $, 4 > N, R# # R $ R Y R, R ( Y R $ (, RT,R - $ $ I J, $ $,, $ # 9 1 E ) 1B 19 & - Y 9 R R & $ 6 &7 b cbb1g/ g', ' C, b< c IYYY & / & $ J % / & ; 0, L M L -, - / D Q $ I- 4 & - - & J : R; 0 R X / & C W / & Y,, 2, S ' 1 1 Y, $ / & - Y & / R; R $ R R & $, $ & &, $ $ ' $ # ; 0 L 4 R R, R- & ' 4 R& W 9)

42 / ; 6 E R0 R, $ # 0 & Y & $ Y, ( # $ R R, R Y R, Y g $ 4 $ C C 6,, $ X, ( Y, W 6 D7 X / & # 0 / S 6 F7 %, # 0, R R 93

43 / ; %, X, 4 C & # 0 & R R, ',$ C R4 0 R, R]4R ' $, 12, R R, ]4 6 (7 R] 4 R R R I/ & ] 4 H Y 4 J., ]4,$ $, $ X D & R# 0 R R ( Y R, %$ Y, $, I J R# 0 R R R& X,$, X D & ]4 6 &P7 - L 4 13 $ $,$ C M R, R R Y R, R R I%$ C Y,, J M ]4 T 9*

44 / ;., $ $ 12 & $ $ ]4 12& & ]4 6 &&7 M & & 2E &, R, R R R, ]4 6 &'7 % ; 0 & - / & ( $, % $ K EB

45 > : 7 P> ', ), ) E34 7 $ $ $ E3 E3 8 W $, P> ', A, ), -. > + # ', = > H A ; Y A P $ $, F; Y G F- $ L \; H A \;]?A L N P> ', A / A G, K Y Y >, L %, $ #0 $ 7 $ $ K $, W F%, $ LG % 3 $, F% G F G F G A C $ L 7 $ $ MK', (M(A (M(, P> ', A $. $, ', $, ', A, / A H,., 4 I, >J / I J 9 I J $ ((,, Ik.+(J 2 I J - &+ & % 0, 9 MK' P> ', L $ I $ J P> ', A, 1QBB $ QBBB A,, $. 2BBQ 2)QBB,, $ H, $ 5 A,,.-# $, $ H P> ', A $ I.-# J.PO, $, W.PO C,.PO 2BBD 2BB3A 1 2B X P> ', $.-# P> ', F G F $ G, ',.POA, :,.PO 1 2B, P> ', A, A L P> ', W 6 &7 E1

46 + ', ( M60 0'; 0'; >A A,,, 3BA A > ',,,, $ ( ( H,, DEB4 Q 2Q 9 Q E,, $ +,,, T 123A A.+(6'.+( C k K,, 6 C $ Q$,R9 - A ' A - A, 9 P> ', 89A - A, ' 89 $ 89 $ 1QBBB, 89, 4 - $, - ('4, I5 89A, $ P> ', 123A - T=- C > 123A $ H,, $ C 123 $ J '0= C.+(6' P]#,,, $ $ ', H I'?- P3B 'POJW % >, A,, I J $ P> ', A,, 9, W '?- 3B 'PO ' '-/ >, +-/A A, $, : E34 ', ' 1234 '?- $ 123, + #, 1234, $ $ ', $ H $ C $ $ $ $ $ AS ) > - Q $ R9 / 3 $,,,,, ) > / $ QQB E* $ $, $, ' /(+, / A P> ', A A $ I, C A J 1 Y A, 1 /(+ F 1G $ P3B : = A $,., P3B, W M1 EQ C M28 M9 H $, $ M1 EQ, '?- E3, M $ M9, 7 $ /:. P3BM9 C 'PO Z? 2BBQ, Z ', '?- P3B P3B $ - > I, J / > 0 $ L + Q0 $T U T #4R9 E2

47 + ',,, ', 'P ' # 1/ A, > ', > >,, A, A 3 $ H > ', $ # ', T=- T=- 1D4A A 1D4A $ 9 Q A $ 2, A, P> ', A, P, P> ', 924A $ 9 PO ', 1D E3 E < 89 # ', ] 1 I 1J ] 2 I 2J /, 1D E3 8 ', I J 1B 2 $ $, W -, +, $ ', A $ $ 1234 A - T=-A 9 $ T=- $ P> ', 7 $ -, $ 94 A $ 1234 >, A M ', ) A,, ', <, A A, 89A ( %$ 82-A I J P> ', 89 H, # $ - A ' A - A P> ', 0 ' QBBB $ ' A, 89A - / K A $ FP> ',. + ( G,, *BA,, 89 +6/ ', 82-<9 $, $ : 89 A 89A # ', W C # A $ # 6 '7 E9

48 + ', P> ', # ( $, ', ' P> ', N, : I J (, $ ', $ $ : ' $ P>', A ) A + ', : $ + ', A >, A >, A + ', $ $, A, H # C #, 4 FH >, G $,, 4 Y Y, >, H A Y Y, $, ; Y, H % 6,, PO31 0 P33 - I $ J ( Y, ', A $, 6 Z? Z $ W Y Y A $ # $, H 9Bk C ; Y A, $, # C $ >, A, A ', % / ; A $ ', $ $ H $ / ; ', A ' H A I ', +, J,, A $ ', % >, A %$ ', % A H,. P> ', Z ', 9 A 123 $ - A. Y, $ H.9 T ', - +, # ',, ' T ', $ ' H, C ' ( A. : ' : ' 1/ $ - $ >A ; Y >A >A # A P> ', %$.-#.PO 1234 F., = G, % %$ A 123 W / F123 G % FT'+BG E3 A = FG, T Z %$.+(<'0=<k #.+(6' (6'A 4 F=]'.G ( $ $, I J +T? F, G ( +, P> ', $ N $ / 0 I/ 0 $ + ', + + ' +PO $.PO, ( $ P $ $ $, C $ $ $ A EE

49 + ', EQ

50 . 23 ) ) + JJJ / $ : / ', : : & = $ $ $ &' & 4 $ ( 5 (, WJ, $ $, %, $, & / &', & - - &+ & % ( $ $ $ $ $, J ', :, 2B1B,, 0DE $ (, 0DE $,, - C, : (, $, DE $ 4, $ WJ 4 $, $ $ M, $ $ $ $ ', &, ' :, K # :, 6 &7 (. ', # & 2+ ', & 2 $ WJ $? K ', & $, & I. 2 6 '7 ED

51 ', <: / - 2 = $, R R, C, K 4 ( K $ 2 $ $ $ : & WJ DE&., - DE & M H + $ $, $ : $, J: W ', C,, = &, I & > $ J K, $ $ K ',, $ R R $, $,, $ W( K $ & $ (, $, :, + 0 % & : R? #? H, R WJ 6 87 :,. & -, = & ', 4, C ( $ $ WJ ( $ Y,&, & DE -,, $, $ WJ-, R, DE& R WJ?, /, $ ' $ ' ',, WJ N >, % 4, Y,,, WJ $ $, 4 Q 2Q I $ DE, l2 & J / $ DE, $ WJ: & $ ( $, WJ ( 5 + P, WJ - : $ $, $,, $, & $ -, $ R R # & DE & N, E)

52 ', <: / - 6 E7 4 H=] 5 $, % ( )(*&,,, WJ + 4 $ WJ 6 D7 X 0-(,, C + $ $,, $ 5 C H $, + - $ $ $ ' WJ,, X, : $ $ > : /, : $ M, $ K.. = & 6 / b,w<<yyy, <,,,LY h1d99)c, $ $ $ L? & WJ K )(3& & $?. =& DE& $ WJ M, 6 $ ( $ ;+ 1EB>1EB QB, 9 C $, $, 6 C P QB, WJ? >&, M. 6 $ ', (. =& I' b,w<<yyy, <,,,LY h12b9ecj,, ', $., %, > K 0DE&, $ $, - T $ ( $, $ : DE& $ E3

53 ', <: / -. & C, $ : & T DE & :2# ) # 4 A?? > % ' : ( K / K? A (, $ F G F' G / $ K, ( $, F4 G '7% 9 :5. T ) 2 > 5 QEP R, A 3 A C, A, $ ', I J, $ $ F, SG F, A $, $ G 4 H, $ $ 4 $, A? K %? > ( ' 3 0DE, 1D 9 $, $ ( A $ ) T :5. Q'F R / H 1B $ A $ 3Bm, A : A 2BBQ, $ F= G A,, $ + - F? #? H, G,, $, $ $, $ $ $ 5 F0 # G F# # G 6,, $ ', $, :. $ $ :,, D78 R9 ) 9. QE& R. 1*3Dm,, 5 : $ H $,,,. = A,,? A 0DE, $ $,,,>, $ + H DEm, 9 ', I J $, X : A, $, $, $ W &7 9 :5 T ) T :5. Q'P R E7 9 :59 $ Q'E R ( $ $ $ >, $ ' A ', 5, 9 - $ H ` A WJ F73 9 :5. T ) Q&E C R E*

54 ', <: / - 5, $ $ % $, 3 A : K A E 4 F, G,, $ H F', G 7$ K :8 9 ) Q'P R 9 $ % ( A, % 9, 9 A DEm $ $ + $ $?Y A $ 9 A $ ', 7; = 9 ) Q'P R &P7 0 )9 ). QDD C R 9 A, 2( ' E, >, DEm, N $ H - $? A A >,, A F7 7,, # $ 5 A, $ -,> - F G A FG. (7. Q'F R, 6 (7 QB

55 ', <: / - &&70 $ 9 3:59?. = A 6 / ' A, ( $ 5 $ $ - $ F' G IH J, K, $ $, A Q0 4 : R9 ). T :5. > Q&9PER DEm ($.,,, ( $ 5? A F G I J $ $ / D, - &'7 9 ) T :5. Q&9'E 7R & 73 9 DE 4, $ A $ 0 > WJ F: G F G 'P7 9 :5. 4, $ 4, '&7, - Q. R9 ) T :5J. &87 ; ) Q>) ) R9 ) > 5T :5. QDP R ' M A, WJ C ', H, - % A, $ K / $ F H G K, &D7 9 ) > 5 QDE R > QB,, $ K DE WJ A $ >,. /< &E7, 9 ; :59 Q'E R $ W ( 1Q $ $ ', 5,> W ( Y 9,, H I J $ WJ K A, :, $ WJ (, $ $ &F73 9 ). T :5 Q8E R 9,, -, K,, & 7; : 9 Q1

56 ', <: / - %,, 6 7 $ $ F', G : A F= G 2BBQ X,, A K, $,, ',. A $ DE : Q2

57 - - / - -, $, 5 C $ E / Q ( D T ) ' 3 4 * b`c 5 4 $ ', $ K K & C - 0 ' $ $ $ 6 '7 K K 0 0 1*D9W K & $, $,? 6 &7 / (, + : # 1*2BW /,.. ( X K 1*2BW (.. & W : $ $ Q9

58 5 ' 6 87 % K - 1*D3W K, $ 6 # ; 1*D1W H > 6.? Z # 0, # / 1*D1 /.M 1*DQW # H > FH - 5 4, G 6 E7 Z. K?Y 1*DBW., $ 4 / /-&, - V < 5? : 4, 1*32 6 D7 6 F7 ' =; ; ( Y 1*D9 0 ' 1*)1 1*)EW =;,, (, $ =; ' RH, R ' =;, $ $ 5, W ( - K, : 4 ', = / / 5, W Z H Z V ( 4 ' / ', : $ _, C &, & $ Z K W QE

59 5 ' ;? 4 K 2BB2W 4, $ 1**2 *9 - W - - ( 0 Y ', / ' 6 (7 : 1**E :,, $ 6 &P7 0 + # D QQ

60 5 ' 6 &&7 6 &87 Z ' Y. = 0 1*33 *BW 4 & $&, + + < 0 ' $ + & - & $ $ (-+#-&, C = 6 &'7 # K 0 T ] I1**QJW 5,, C, C 0. 6 &D7 ] & $ $ $ ;;;W 5 /, 1**9 QD

61 5 ' 1**Q $ $ +1 0 ] $ R], C < < $ ] & $, C R ' ( 5 - > ' H - 1**) ; & $ K./= ' 6 &F7 6 &E7 /.-- ',? ( 1**)W /.-- $ I,,, & J $ $ 6 & 7 K + / 1**3W g & R R Y $ 1**3& g & $ $ $ $, $ Z YYYYYYYYY C 1**9W 5,, $ $, C K ' 1**DW ] $, Y, ], C 6 = ; 1**3W K :]H $ = Z IZ K ( # J EBE C IH? H J 1**3W Z $ IEBE YYYYYYYYY J Q)

62 5 ' 6 'P7 6 &(7 % 4 W., T Y ' 1**E 2BB9W. W T ] ;, $ /?, ' 1***W?, $ $ Y $, Y ; &, & 6 '&7 / HC W =? 1**DW. & : ', 0 & )>) E* ] 2E,, $ 6 & 7 = Z R1W1R I1*** 2BB1JW ; & 1*** 2BB1& $ R% ]#R ;;;& ]#,, $ R,R, % ^ H / I $ B1BB1B111B1B11B1 6+:J R19 / - R b2c 2BBDW ; & R19 / R R19 / ; R, ' = & & &, +1 -$, Q3

63 5 ' 6 'D7 B1BB1B1B11B1BB1, 2BB1W E* M ', & 6 ''7 M 0 ( O 1**)W 0 ( 1B ( Y, 6 'E7 %.Y 1*** 2BBBW ' & $,. ] $ _ 2 $ E Q 0,. : - Y K,, 2BB2W 0, & : & &,&, $,, : $ $ $, 6 '87 +': 0 2BBBW 0 $ - ( 0 $ $ I & J $ 6 'F7 Q*

64 5 ' # 0 - = _ -? 2BBDW -?, -,, 9BBB,2, $, - & - &,, (,,, $ $ $ $ $, $ K I J - = I J :;%] : ; % ] 2BBQW :;%] I: ; % ] J R: ; / % ] / R Y Y $ :,,, : : &, 6 ' 7. / W : ; I2BBBJ K : ; ( Y 0 I2BBEJ ' ( Y 0 1*3E& K &, H ;.6 I2BBB 2BBDJ (. 6.M&, 4 $,, Y R R, 1**B& 2BBB&, $, $ $ C, $ C $, $ 5 DB

65 4 5 $ % 2BBD&, & 1? $R( %Y ' R b,w<<yyy, <,,,LY h2q3dec # ( -'( H,,, (,, - $ - ( $,. $ % I+ J 5 = > (, $ 6 $ $ $ = > 7 $ $ ( & ( :, $ - & = > 7 = >, $ : K = > & = >, = >,, 7 '(=,, 6, := $,,, 5 $, $, ; Y = > / 6 O, ' #, # I'(=& #, J # 6,, # &, $ 6 &7 D1

66 , T 0 -T >, +, - 5 ( $,, $, $ I J A, ( >A &? - F G ) *A /., $, 5,, $, $ $ $,,, >, >,, >, F G : A :,. A, F / A G M A, $ C 4 M A F G, - > $ H >A, $ I $ J >, /, $, $ $ 6 W 4 # $ $ I $ J >A 6,, $,- $ + < 0 $? $ $ - W F $ G %, $ $ 7 $ K $,, -, $ $,,,, 4 W 1 < < 2,, < 6 - # >A $ $,,,, >. A F G $ ', >, /, >, K $ ( % $ D2

67 >A, $ F G, $ R2BBB& M & $ LR, & $ $ K, $ M & - $ /, $,, $, $ >, 4, $ I >,, J T$ / A W., $, $ M &,. $ $ $,, M &. & $ K, N, 2BB* 2B1B ' -Y &, M $ M, $ M & $, 2BBB&. & $ M &. & T M & $ $. &, $ M &,, C 6 : - $ M & K T $ F G F $ G I,,, J $, 6 $, $ #+&, $ R, R ($ $,, $ C :, #+&, : #+&,,, $ R R $ ' :. K26 $, $, $ 5 M. :.,,, I., 5 -, C J M, RM & R $ ( $ $ $ I $ R $ $R J $. D9

68 @ I? <: o- J # &, $ $,W<<YYY, I J, I J ' ) W % 2B1B I 6 2B12J % 9 n - / n -, I( <P J n - 4 I0 PJ n - 7 % I+ <0 J I? <: o- J n 4 $ I' <- J n - n % - I' <# J n % I+ <0 J n H - I- <: J n / - I', <+ J n 7 - I. <+ J n 7 I= K ; ]]J n. : I- J, 9 n M 4, ', <: n 4, I? <: o- J % ) 9 n % - I' <# J n 4 4 $ IK <: J 9 DE

AB yönlü doğru parçası belirtilmiş olur. Doğrultusu, uzunluğu ve yönünden söz edilebilir.

AB yönlü doğru parçası belirtilmiş olur. Doğrultusu, uzunluğu ve yönünden söz edilebilir. HAZİNE-1 HAZİNE-2 Doğrunun A ve B noktaları ile bunların arasında kalan bütün noktalarından oluşan kümeye [AB] DOĞRU PARÇASI denir. Doğrultusu (üzerinde bulunduğu doğru) ve uzunluğundan söz edilebilir.

Detaylı

Matris İşlemleri Uygulaması

Matris İşlemleri Uygulaması Matris İşlemleri Uygulaması Uygulama Konusu Uygulama 3x3 boyutlu matrislerle toplama, çıkarma ve çarpma işlemleri üzerinedir. Toplama İşlemi AA = aa iiii mmmmmm ve BB = bb iiii mmmmmm aynı tipte iki matris

Detaylı

1 PROGRAMLAMAYA GİRİŞ

1 PROGRAMLAMAYA GİRİŞ İÇİNDEKİLER IX İÇİNDEKİLER 1 PROGRAMLAMAYA GİRİŞ 1 Problem Çözme 1 Algoritma 1 Algoritmada Olması Gereken Özellikler 2 Programlama Dilleri 6 Programlama Dillerinin Tarihçesi 6 Fortran (Formula Translator)

Detaylı

B T A n a l o g T r a n s m i t t e r. T e k n i k K ı l a v u z u. R e v 1. 2

B T A n a l o g T r a n s m i t t e r. T e k n i k K ı l a v u z u. R e v 1. 2 B T - 111 A n a l o g T r a n s m i t t e r T e k n i k K ı l a v u z u R e v 1. 2 1. Ö N G Ö R Ü N Ü M, Ü S T Ü N L Ü K L E R İ VE Ö Z E L L İ K L E R İ M i k r o k o n t r o l ö r t a b a n l ı BT- 111

Detaylı

Ş Ü Ç Ş Ğ Ğ ÇĞ Ç Ü Ğ Ğ Ç Ğ Ş Ş Ğ Ç Ğ Ğ Ç Ğ Ö Ö Ö Ğ Ü Ç Ğ Ğ Ğ Ç Ğ Ğ Ö Ğ Ş Ç Ö Ö Ö Ö Ş Ö Ş Ö Ş Ö Ş Ö Ç Ö « Ç Ş Ş Ş Ş Ş Ş Ş Ö Ş Ş Ş Ö Ü Ç Ş Ş Ç Ç Ğ Ğ Ğ Ş Ş «Ç Ö Ü Ü Ü Ç Ç Ü Ü Ü Ğ Ç Ç Ç Ü Ğ Ç Ç Ç Ü Ö Ğ Ş

Detaylı

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA II 2.HAFTA SWİTCH (CASE), SAYAÇLAR, DÖNGÜLER,

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA II 2.HAFTA SWİTCH (CASE), SAYAÇLAR, DÖNGÜLER, BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA II 2.HAFTA SWİTCH (CASE), SAYAÇLAR, DÖNGÜLER, C++ İÇİN UFAK HATIRLATMALAR Değişken adları bir harf ile başlamalıdır. (a-z, A-Z). Değişken adı numara içerebilir.

Detaylı

'tfk SISTEMLERI. Er.rERJi. {i\ l Fat *.-'. SCADA

'tfk SISTEMLERI. Er.rERJi. {i\ l Fat *.-'. SCADA h T /J j! : : 1 / * 4 --* N2010 S z B N E b z B HBER SSTEMLER SCD EERJ fk * -! :: L \ f 1-: - :: f b F ] ff "" &---!* * S C D P C z- z () B z f q z f j p j-e- E j hpfe ( EjTHD ) ze z Y zh b zb b z {\ H

Detaylı

NOT: Bu kodlar çeşitli internet siteleri, üniversite siteleri ve ders kitaplarından derlenerek hazırlanmıştır.

NOT: Bu kodlar çeşitli internet siteleri, üniversite siteleri ve ders kitaplarından derlenerek hazırlanmıştır. NOT: Bu kodlar çeşitli internet siteleri, üniversite siteleri ve ders kitaplarından derlenerek hazırlanmıştır. 1.FOR DÖNGÜSÜ int sayac; for(sayac=1;sayac

Detaylı

Karakter katarları ile ilgili fonksiyonlar içerir Yerel kayan noktalı sayılar tanımlanır

Karakter katarları ile ilgili fonksiyonlar içerir Yerel kayan noktalı sayılar tanımlanır stringh floath Karakter katarları ile ilgili fonksiyonlar içerir Yerel kayan noktalı sayılar tanımlanır 32 Sorgulama İfadesi - if Deyimi (5 Hafta) Bu deyim sorgulamanın tek basamakta yapılacağı yerlerde

Detaylı

C++ Giriş Ders 1 MSGSU Fizik Bölümü Ferhat ÖZOK Kullanılacak kaynak: Published by Juan Soulié

C++ Giriş Ders 1 MSGSU Fizik Bölümü Ferhat ÖZOK Kullanılacak kaynak:  Published by Juan Soulié Kullanılacak kaynak: http://www.cplusplus.com/doc/tutorial/ Published by Juan Soulié C++ Nedir? Arttırılmış C demektir ve C dilinin geliştirilmiş halini yansıtır. C++ öğrenmeden önce herhangi bir programlama

Detaylı

EL ELE -HAND IN HAND e.v.

EL ELE -HAND IN HAND e.v. B 01/2007 o: Sğğ Doğ Eğ Öğ oğ EL ELE -HAND IN HAND V : B / Koo EL ELE ß HAND IN HAND I M 2005 w M - V EL ELE - HAND IN HAND Ioo B Gp F B E Hp So o Z Goo Aä M K U B o G M LOS-Po (Lo Kp F So Zw) o Z Z w

Detaylı

KARAR YAPILARI. Acaba hangi yöne gitmeliyim? Oturduğun yerden kalkıp, kapıya varana kadar kaç kez karar verdiniz biliyor musunuz?

KARAR YAPILARI. Acaba hangi yöne gitmeliyim? Oturduğun yerden kalkıp, kapıya varana kadar kaç kez karar verdiniz biliyor musunuz? ve Acaba hangi yöne gitmeliyim? Oturduğun yerden kalkıp, kapıya varana kadar kaç kez karar verdiniz biliyor musunuz? Şimdi ne tarafa gideceğiz yahu? KARAR VER!!! Karar mekanizması A B if yapısı ve kullanımı

Detaylı

ARA SINAV 07.Nisan 2015

ARA SINAV 07.Nisan 2015 ARA SINAV 07.Nisan 2015 1. Aşağıda verilen program ya da program parçalarının üreteceği ekran çıktısını, değişkenlerin değerlerini göstererek belirtilen yere yazınız. (16 puan) int x; for(x=-1; x

Detaylı

YGS. Yükseköğretime Geçiş Sınavı Analiz Karnesi. Sosyal Bilimler. Türkçe. Temel Matematik. Fen Bilimleri. Netler. Puanlar. Kitapçık : Cevap Anahtarı

YGS. Yükseköğretime Geçiş Sınavı Analiz Karnesi. Sosyal Bilimler. Türkçe. Temel Matematik. Fen Bilimleri. Netler. Puanlar. Kitapçık : Cevap Anahtarı Yükseköğretime Geçiş Sınavı naliz Karnesi dı KTILIM N ŞVŞT FEM Sınav dı SINVI 4 Okul dı 40 28 6 6 26,0 32 24 4 4 23,00 8 4 0 4 4,00 1 8 4 3 7,00 12 4 4 4 3,00 8 3 2 3 2,0 0 0 0,00 13 1 0 12 1,00 lar Türü

Detaylı

Fall Object-Oriented Programming Laboratory 02 - Structures

Fall Object-Oriented Programming Laboratory 02 - Structures 2017-2018 Fall Object-Oriented Programming Laboratory 02 - Structures 10.10.2017 1. Diziler. Bir tamsayi dizisinin elemanlarını ekrana yazdırmak için void printarr(int arr[], int elem_count) prototipli

Detaylı

Döngü ve Koşul Deyimleri

Döngü ve Koşul Deyimleri Döngü ve Koşul Deyimleri Programlar üç temel blok kullanılarak gerçekleştirilebilirler. art arda, bir koşula bağlı olarak ve sonlu sayıda yineleme (döngü) dir Koşul Deyimleri Birkaç seçenekten birini seçmek

Detaylı

Karşılaştırma Komutları (Switch ve? Operatörü)

Karşılaştırma Komutları (Switch ve? Operatörü) MAK 1005 Bilgisayar Programlamaya Giriş Karşılaştırma Komutları (Switch ve? Operatörü) Prof. Dr. Necmettin Kaya KARŞILAŞTIRMA KOMUTLARI - SWITCH SWITCH: Program akışı bir çok seçenekten birine yönlendirilir.

Detaylı

for döngüsü for (başlangıç değeri; şart; artım) ifade; for (başlangıç değeri; şart; artım) { ifadeler; }

for döngüsü for (başlangıç değeri; şart; artım) ifade; for (başlangıç değeri; şart; artım) { ifadeler; } for döngüsü for (başlangıç değeri; şart; artım) ifade; for (başlangıç değeri; şart; artım) ifadeler; Başlangıç değeri; koşul içinde tanımladığımız değişkene ilk değerin atanmasını sağlar. Koşul: Döngünün

Detaylı

( % """ ) * $*" + 62!%2*7289" ) * 62!%2*,""728 0 *24 ' %3 =3%>3# 0 ;%>;# 00 ;%?@1 00 ;%?@65%6/"*6;*A..0@..) 0B

( %  ) * $* + 62!%2*7289 ) * 62!%2*,728 0 *24 ' %3 =3%>3# 0 ;%>;# 00 ;%?@1 00 ;%?@65%6/*6;*A..0@..) 0B ! "#$%%& ' (!"#$"%"& ' ( % """ ) * $*" +,- / %" 1","1*%2%*1"34""%* "1" ( (""" * ""5 ""3"-& 62!%2*7289" ) 62!%2*-&" ) 62!%2*1%" + ( :&33&;,"65%< * 62!%2*,""728 62!2*%2""728 *24 ' %3 =3%>3# ;%>;# ;%?@1 ;%?@65%6/"*6;*A

Detaylı

8- PROGRAM YAPISAL KOMUTLARI ve. M.ilkucar MAKU MYO 1

8- PROGRAM YAPISAL KOMUTLARI ve. M.ilkucar MAKU MYO 1 ve M.ilkucar 2010 - MAKU MYO 1 7- PROGRAM YAPISAL KOMUTLARI Acaba hangi yöne gitmeliyim? Oturduğun yerden kalkıp, kapıya varana kadar kaç kez karar verdiniz biliyor musunuz? M.ilkucar 2010 - MAKU MYO 2

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU TÜRKÇE

KULLANIM KILAVUZU TÜRKÇE TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU ÖNEMLİGÜVENLİ K UYARILARI 1- C möö 2- Bö ö 3- G p 4- B m m ö 5- B m m 6- K m A m m m m m Tm m ö Dİ KKAT:ELEKTRİ KŞOKU Rİ SKİVARDI R KASAYI ARKAKAPAĞIAÇMAYI N KULLANICIYA YÖNELİ

Detaylı

Döngü Komutları. Komutu. while Komutu Diğer Operatörler Bileşik Komut for Komutu. İçiçe Döngüler break ve continue Komutları

Döngü Komutları. Komutu. while Komutu Diğer Operatörler Bileşik Komut for Komutu. İçiçe Döngüler break ve continue Komutları Döngüler Döngü Komutları while Komutu Diğer Operatörler Bileşik Komut for Komutu do-while Komutu İçiçe Döngüler break ve continue Komutları while Komutu Döngü komutları komutların bir çok kez yeniden yürülmesini

Detaylı

İnternet Programcılığı Dersi 2.Dönem Ders Notu

İnternet Programcılığı Dersi 2.Dönem Ders Notu İnternet Programcılığı Dersi 2.Dönem Ders Notu DEĞİŞKEN TİPLERİ TAM SAYI (İNTEGER) VERİ TİPİ Negatif veya pozitif ondalık kısmı bulunmayan sayılardır. Örnek: $i=65; $x=345; ONDALIK(REAL)VERİ TİPİ Ondalıklı

Detaylı

Bil Hafta Çalışma Soruları (Yanıtlar)

Bil Hafta Çalışma Soruları (Yanıtlar) Bil 105 9.Hafta Çalışma Soruları (Yanıtlar) SORU 1. Aşağıdaki programı koşturmadan çıktısını bulunuz. Nedenini söyleyiniz. #include void main() { int i = 0; for (i = 0; i < 5; i++) if (i < 4)

Detaylı

Akış Kontrol Mekanizmaları

Akış Kontrol Mekanizmaları Akış Kontrol Mekanizmaları 1 Akış Kontrol Mekanizmaları if else switch for döngüsü for döngüsünün çalışma prensibi for döngüsüyle ilgili örnekler for döngüsüyle ilgili kurallar while döngüsü while döngüsünün

Detaylı

EBG101 PROGRAMLAMA TEMELLERİ VE ALGORİTMA

EBG101 PROGRAMLAMA TEMELLERİ VE ALGORİTMA 6. HAFTA EBG101 PROGRAMLAMA TEMELLERİ VE ALGORİTMA Öğr. Gör. S. M. Fatih APAYDIN apaydin@beun.edu.tr EMYO Bülent Ecevit Üniversitesi Kdz. Ereğli Meslek Yüksekokulu ALGORİTMA ÖRNEK1: İki sayının toplamı

Detaylı

AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ LİSANS DÖNEM ÖDEVİ

AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ LİSANS DÖNEM ÖDEVİ AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ LİSANS DÖNEM ÖDEVİ TBIL-303-01 Veri Yapıları ve Algoritmalar İki Yönlü Bağlantılı Liste Uygulaması HAZIRLAYAN

Detaylı

!"#$%"&'(")(&*($+,-(&.&*/0&*12& !"#$!%&$ Gereksinimler KURUM VE KURULUŞLAR. Gereksinimler

!#$%&'()(&*($+,-(&.&*/0&*12& !#$!%&$ Gereksinimler KURUM VE KURULUŞLAR. Gereksinimler !"#$%"'(")(*($+,-(.*/0*12!"#$!%$ '($)$ *+*!,+$-.+/.$!.!012.$!"#$%"'(")(*($+,-((",7%89"-%:($+,0,0+,-,";%1"?-",8@,%A9:"%0-9B >#"#0-%:+%@98C'#>(")(",8,)18,D!"#$%"'(")(*($+,-(>(",B,0",8(0(0EF/"(+(:%"%8DG,:0/"/H(D

Detaylı

ALGORİTMA (ALGORITHM) M.İLKUÇAR -

ALGORİTMA (ALGORITHM) M.İLKUÇAR - ALGORİTMA (ALGORITHM) DÖNGÜLER (LOOPS) Döngü : Koşul sağlandığı sürece (true), işlem yada işlemlerin tekrarlanması. Örneğin; ekrana 100 adet * yazdırılması, x! v.b. gibi işlemlerde döngüler kullanılır.

Detaylı

Döngü komutları komutların bir çok kez yeniden yürülmesini. sağlayan, programlamada kullandığımız önemli yapılardan biridir.

Döngü komutları komutların bir çok kez yeniden yürülmesini. sağlayan, programlamada kullandığımız önemli yapılardan biridir. Bölüm 5 Döngü Komutları while Komutu Diğer Operatörler Bileşik Komut for Komutu do-while Komutu İçiçe Döngüler break ve continue Komutları while Komutu Döngü komutları komutların bir çok kez yeniden yürülmesini

Detaylı

Object-Oriented Programming Laboratuvar 10

Object-Oriented Programming Laboratuvar 10 Object-Oriented Programming Laboratuvar 10 12.11.2017 1. Aşağıda declaration ı verilen Time class ının definition ını yazın. Bir Time objesindeki zaman değerini bir saniye arttıran tick metodunu ekleyin.

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MEKATRONİK PROGRAMI

SİNOP ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MEKATRONİK PROGRAMI SİNOP ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MEKATRONİK PROGRAMI BİLGİSAYARDA PROGRAMLAMA DERSİ ÖRNEK PROGRAMLAR 1. Kullanıcının girdiği iki sayını toplamını bulan program. Form: int sayi1, sayi2, toplam; sayi1

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜH. FAK. BİLGİSAYAR MÜH. BÖL. ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA 1 DERSİ LAB. ÖDEVİ

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜH. FAK. BİLGİSAYAR MÜH. BÖL. ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA 1 DERSİ LAB. ÖDEVİ İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜH. FAK. BİLGİSAYAR MÜH. BÖL. ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA 1 DERSİ LAB. ÖDEVİ AD SOYAD : TESLİM TARİHİ : OKUL NO : TESLİM SÜRESİ : 1 hafta Ödev No : 5 1. Aşağıdaki programların çıktısı

Detaylı

VEKTÖRLER. DOĞRU PARÇASI: Doğrunun A ve B noktaları ile bunların arasında kalan bütün noktalarından oluşan kümeye [AB] DOĞRU PARÇASI denir.

VEKTÖRLER. DOĞRU PARÇASI: Doğrunun A ve B noktaları ile bunların arasında kalan bütün noktalarından oluşan kümeye [AB] DOĞRU PARÇASI denir. VEKTÖRLER DOĞRU PRÇSI: Doğrunun ve B noktaları ile bunların arasında kalan bütün noktalarından oluşan kümeye [B] DOĞRU PRÇSI denir. Doğrultusu (üzerinde bulunduğu doğru) ve uzunluğundan söz edilebilir.

Detaylı

3KD T P S GORTASIZ YÜK KES C LER. Anma Ak m (A) Boy. 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC , IEC

3KD T P S GORTASIZ YÜK KES C LER. Anma Ak m (A) Boy. 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC , IEC 2 Ekim 205 Fiyat Listesi 3KD T P S GORTASIZ YÜK KES C LER Yeni Boy Anma Ak m (A) Soldan Tahrikli. Ortadan Tahrikli 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC 60947-, IEC 60947-3 3KD5230-0RE20-0

Detaylı

M.ilkucar MAKU MYO 1

M.ilkucar MAKU MYO 1 M.ilkucar 2010 - MAKU MYO 1 7- PROGRAM YAPISAL KOMUTLARI Acaba hangi yöne gitmeliyim? Oturduğun yerden kalkıp, kapıya varana kadar kaç kez karar verdiniz biliyor musunuz? M.ilkucar 2010 - MAKU MYO 2 7-

Detaylı

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi JAVA PROGRAMLAMA Öğr. Gör. Utku SOBUTAY İÇERİK 2 Java da Fonksiyon Tanımlamak Java da Döngüler Java da Şart İfadeleri Uygulamalar Java da Fonksiyon Tanımlamak JAVA DA FONKSİYON TANIMLAMAK 4 Fonksiyonlar;

Detaylı

İLERI MIKRODENETLEYICILER. Ege Üniversitesi Ege MYO Mekatronik Programı

İLERI MIKRODENETLEYICILER. Ege Üniversitesi Ege MYO Mekatronik Programı İLERI MIKRODENETLEYICILER Ege Üniversitesi Ege MYO Mekatronik Programı BÖLÜM 1 Embedded C, C51 Temel Veri Tipleri Veri tipi (Data Type) Bit Bayt Değer bit 1 0, 1 char 8 1-128, +127 unsigned char 8 1 0,

Detaylı

Binary Tree nedir?uygulamas nasl yaplr?

Binary Tree nedir?uygulamas nasl yaplr? Yazar : Tu çe Kalkavan Web : tugcekalkavan.net admin@tugcekalkavan.net Bili³im Blo u Binary Tree nedir?uygulamas nasl yaplr? Bu bölümde veri yaplarnda önemli bir konu olan binary tree konusunu anlatmaya

Detaylı

Algoritma ve Programlama: Karar Yapıları ve Döngüler

Algoritma ve Programlama: Karar Yapıları ve Döngüler Algoritma ve Programlama: Karar Yapıları ve Döngüler Bir algoritma, herhangi bir programlama dili (C, C++, Pascal, Visual Basic, Java gibi) ile kodlandığında program haline gelir. Algoritmada yer alan

Detaylı

II. ÜRÜN MISIR TESCİL RAPORU

II. ÜRÜN MISIR TESCİL RAPORU T.C. GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü II. ÜRÜN MISIR TESCİL RAPORU LG30597 MOTRIL CHILLAN COVENTRY EBEVEYN HATLAR WW93 ve LSF80 Ankara-2015 LG30597,

Detaylı

Ders - 7 while döngüsü

Ders - 7 while döngüsü Ders - 7 while döngüsü import java.util.scanner; public class StringKiyaslama { public static void main(string[] args) { Scanner klavye=new Scanner(System.in); Oncelikle Lab icin bir aciklama System.out.println("1.

Detaylı

Döngü Problemleri. 1. Aşağıdaki programın çıktısı nedir? continue yerine break yazılırsa çıktı ne olur? Neden? Program 1.1.

Döngü Problemleri. 1. Aşağıdaki programın çıktısı nedir? continue yerine break yazılırsa çıktı ne olur? Neden? Program 1.1. Döngü Problemleri. Aşağıdaki programın çıktısı nedir? continue yerine break yazılırsa çıktı ne olur? Neden? Program.. i n t main ( ) f o r ( i n t j =; j

Detaylı

Ğ Ğ ğ ğ ğ ç ç ç ğ ğ ğ ğ ğ ğ ç ğ ğ ğ ç ğ ç ç ç ğ ç ç ç ç ğ ç ğ ğ ç ğ ç ç ç ç ç ğ ğ ç ğ ç ç ç ç ç ğ ğ ç ğ ç ç ğ ç ğ ç ğ ç ğ ğ ç ç ğ ç ç ç çğ ç ç ç ç ğ ç ç ğ ğ ç ç ğ ğ ç ğ ç ç ç ç ğ ğ ç ğ ç ğ ğ ç ğ ç ğ ğ

Detaylı

2. ÖRNEK: 1. ÖRNEK: DC BC k 2 2. m k ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER: AD = DC m(bda)=45 o. m(bao)=m(oac)=20 o m(bco)=30 o ve m(oca)=10 o m(obc)=x kaç derecedir?

2. ÖRNEK: 1. ÖRNEK: DC BC k 2 2. m k ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER: AD = DC m(bda)=45 o. m(bao)=m(oac)=20 o m(bco)=30 o ve m(oca)=10 o m(obc)=x kaç derecedir? ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER: 1. ÖRNEK: 2. ÖRNEK: AD = DC m(bda)=45 o m(bad)=m(dbc)=x kaç derecedir? m(bao)=m(oac)=20 o m(bco)=30 o ve m(oca)=10 o m(obc)=x kaç derecedir? 1. AB yi uzatıp, C den CE AE çizelim. AEC

Detaylı

Hafta 9 C Dilinde Kontrol ve Döngü Yapıları

Hafta 9 C Dilinde Kontrol ve Döngü Yapıları BLM111 Programlama Dilleri I Hafta 9 C Dilinde Kontrol ve Döngü Yapıları Yrd. Doç. Dr. Caner ÖZCAN Karar (Karşılaştırma) Komutları if-else Koşulların kontrolünde kullanılan komutlardır. Koşulların doğru

Detaylı

C# Çalışma Örnekleri

C# Çalışma Örnekleri C# Çalışma Örnekleri namespace sabittanimlama class program static void main (String [] agrs ) const String s="merhaba "; Console.WriteLine(s); Console.readLine ; merhaba namespace calisma class program

Detaylı

Metal Yerine Geçen Termoplastikler ile Akılcı Çözümler

Metal Yerine Geçen Termoplastikler ile Akılcı Çözümler Metal Yerine Geçen Termoplastikler ile Akılcı Çözümler ÖZELL İK (D.A.M) TEST ŞARTLARI BİRİM STANDAR T Yapısal NB60 CR10 B K 111 IL PA6, 10% karbon elyaf darbe dayanımlı, siyah, ekstrüzyona uygun NB40 CR15

Detaylı

Giri! " # $$ $% & ' ( ( " % )* + ) ( (, # $$ $% - ( (. % / - ) ) 0 $1 1 23 1! 1 4 ( - * ( 5! 6 *78 55 29 ( :;< = 1 ( 4 >? 1 4 ( 1

Giri!  # $$ $% & ' ( (  % )* + ) ( (, # $$ $% - ( (. % / - ) ) 0 $1 1 23 1! 1 4 ( - * ( 5! 6 *78 55 29 ( :;< = 1 ( 4 >? 1 4 ( 1 Giri Giri! " #$$$%& '(( "%)*+) ((, #$$$%-((. %/-)) 0 $11231!14(-*(5!6 *785529(:;< = 1(4>?14(1 Giri /(! 9 1/!! >9 /(!5(@!! 41( (!!!7 %#>(1#$$$>% 1, (!+9 -!+ (!+ A ( + *>4>9!+9!@49 4@9!( ( (!! 1( 4 4@ 4(!-!@!9!

Detaylı

KARŞILAŞTIRMALI DURAĞANLIK VE TÜREV

KARŞILAŞTIRMALI DURAĞANLIK VE TÜREV KARŞILA ILAŞTIRMALI DURAĞANLIK ANLIK VE TÜREV Karşılaştırmalı durağanlık, dışsal değişkenlerin ya da parametrelerin farklı değerler alması durumunda oluşabilecek farklı denge değerlerini karşılaştırılarak

Detaylı

Akış Konrol Mekanizmaları

Akış Konrol Mekanizmaları Akış Konrol Mekanizmaları Koşul İfadeleri C# dilinde koşula bağlı olarak işlemler gerçekleştirmek için iki farklı deyim kullanılabilir: if deyimi switch deyimi If Deyimi if (Koşul) else Koşul_doğru_ise_yapılacaklar

Detaylı

Döngü blokunda tek bir deyim varsa {} yazılmayabilir.

Döngü blokunda tek bir deyim varsa {} yazılmayabilir. Do-while döngüsü do { döngü bloku while (Expression); Örnek: #include int main(){ int num,i=0; do{ printf("giriş için: 1\n"); printf("çıkış için 2"); scanf("%d",&num); ++i; switch(num){ case

Detaylı

Ü ç ş ç ç Ğ ş Ü Ş Ü «ç Ğ Ç ğ Ö ş ş ç ç Ğ Ğ ş ç Ö Ç«Ğ ğ Ü Ğ Ğ Ç ğ ç ç Ğ Ö ç Ö Ğ Ç ş ç ğ ş Ğ Ş ç ç Ö Ü ş Ş Ü Ü ş ğ ğ ç ç ç ğ ğ ş ş ğ ş Ğ ğ Ğ Ü ğ ğ ğ ğ Ü ş ğ ğ ş ş ç ğ Ğ ğ ç ğ Ğ ş ş ç ş ğ ş Ü ç Ğ ş ğ ğ

Detaylı

İNTERNET PROGRAMCILIĞI DERSİ ÇALIŞMA SORULARI

İNTERNET PROGRAMCILIĞI DERSİ ÇALIŞMA SORULARI İNTERNET PROGRAMCILIĞI DERSİ ÇALIŞMA SORULARI 1) Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde PHP kod yazımı doğru olarak verilmiştir? A) B) C).. D) 2) PHP ile hazırlanmış

Detaylı

AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ LİSANS DÖNEM ÖDEVİ

AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ LİSANS DÖNEM ÖDEVİ AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ LİSANS DÖNEM ÖDEVİ TBIL-303-01 Veri Yapıları ve Algoritmalar LABİRENT HAZIRLAYAN 122132151 Fahri DÖNMEZ DANIŞMAN

Detaylı

1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ

1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ . ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ.4. Elektron Dizilimi ve Periyodik Sisteme Yerleşim Atomun Kuantum Modeli oluşturulduktan sonra Bohr, yaptığı çalışmalarda periyodik cetvel ile kuantum teorisi arasında bir

Detaylı

BSF STATUS,5 ;bank1 e geçiş CLRF TRISB ;TRISB=00000000 BCF STATUS,5 ;bank0 a geçiş

BSF STATUS,5 ;bank1 e geçiş CLRF TRISB ;TRISB=00000000 BCF STATUS,5 ;bank0 a geçiş +5V ĠġĠN ADI: PORTB DEKĠ LEDLERĠN ĠSTENĠLENĠ YAKMAK/SÖNDÜRMEK GND C F C F X R 5 U OSC/CLKIN RA0 OSC/CLKOUT RA RA RA RA/T0CKI PICFA RB RB RB RB RB RB 0 R R R R5 R R R R D D D D D5 D D D INCLUDE CONFIG P=FA

Detaylı

BĠLGĠSAYAR PROGRAMLAMA II C++ Programlamaya GiriĢ http://www.cplusplus.com/doc/tutorial/ Published by Juan Soulié

BĠLGĠSAYAR PROGRAMLAMA II C++ Programlamaya GiriĢ http://www.cplusplus.com/doc/tutorial/ Published by Juan Soulié BĠLGĠSAYAR PROGRAMLAMA II C++ Programlamaya GiriĢ http://www.cplusplus.com/doc/tutorial/ Published by Juan Soulié DERSİN WEB SİTESİ: http://nucleus.istanbul.edu.tr/~bilprog2/ DeğiĢkenler ve Data Türleri

Detaylı

C# Yazım Kuralları ERCİYES. Ü. BİLGİSAYAR M. COMPUTER PROGRAMMING II 1 FEHİM KÖYLÜ

C# Yazım Kuralları ERCİYES. Ü. BİLGİSAYAR M. COMPUTER PROGRAMMING II 1 FEHİM KÖYLÜ C# Yazım Kuralları 1 İçindekiler C# Yazım Kuralları Veritipleri Değişkenler Operatörler Sınıflar Nesneler, Özellik, Metot ve Olay Bileşenler 2 C# yazım kuralları Deyimlerde büyük küçük harf yazıma uyulmalı

Detaylı

() * ( ( + ( +. +, / 0,!""1 / 12 &3'1 &&!2, 4 $3,!""-!""-5$3!2! +,, ( 6 7 8. ( *!""2, 9, + :&"( ;

() * ( ( + ( +. +, / 0,!1 / 12 &3'1 &&!2, 4 $3,!-!-5$3!2! +,, ( 6 7 8. ( *!2, 9, + :&( ; !""# $%!&!"$" '$!"$" ) *, &!-$,., / 0,!""1 / 12 &3'1 &&!2, 4 $3,!""-!""-5$3!2!,, 6 7 8. &!-$,.!""1 '$5$!5!""&!""1!""& *!""2, 9, :&" ; < = >!""#!"$"!"$"? 4 @9* AB 1 @ 9 * AB C D E 6CDE70 )) 4 C F F /A/G,

Detaylı

Volon. Marka: B131. Model. Yükselen Milli Sürgülü Vana, Model F907, 17.2Bar(250psi) 10" 12" 14" 16" Volon 135Q. Marka: Model:

Volon. Marka: B131. Model. Yükselen Milli Sürgülü Vana, Model F907, 17.2Bar(250psi) 10 12 14 16 Volon 135Q. Marka: Model: AT LT L No: AAAT T h : P No: m T: ÇB BP) O G A Ö V od B 3 odu Gö d B 3PN U PD Kpm Km p b o u ou u mb Cmx m d) AwwwC d d u u d AwwC u m o p m po p p öh b m ö d m d m dd p ö ½"4" d ½" "8" d ¾" "" d " CTUWWRA

Detaylı

Programın Akışının Denetimi. Bir arada yürütülmesi istenen deyimleri içeren bir yapıdır. Söz dizimi şöyledir:

Programın Akışının Denetimi. Bir arada yürütülmesi istenen deyimleri içeren bir yapıdır. Söz dizimi şöyledir: Programın Akışının Denetimi Bir program komutların yazıldığı sırada akar. Ama çoğunlukla, bu akışı yönlendirmek gerekir. Bu iş için denetim yapılarını kullanırız. Bunlar iki gruba ayrılabilir: Yönlendiriciler

Detaylı

Tüketici rantı tüketicinin ödemeye razı olduğuyla gerçekten ödediği arasındaki farktır. İçgüdüsl olarak tüketicinin elinde kalan miktar.

Tüketici rantı tüketicinin ödemeye razı olduğuyla gerçekten ödediği arasındaki farktır. İçgüdüsl olarak tüketicinin elinde kalan miktar. Sloan Yönetim Okulu 15.010/15.011 Massachusetts Teknoloji Enstitüsü PROBLEM ÇÖZME NOTLARI #2 Devlet Müdahalesiyle Rant Analizi Cuma Eylül 17, 2004 BUGÜNKÜ PROBLEM ÇÖZMEIN ÖZETİ 1. Tüketici ve Üretici Rantının

Detaylı

1085 - Devlet Demiryolları ve Limanlan İşletme Umum Müdürlüğünün 1951 bütçe yılı hesabı katı Kanunu

1085 - Devlet Demiryolları ve Limanlan İşletme Umum Müdürlüğünün 1951 bütçe yılı hesabı katı Kanunu 1085 - Devlet Demiryolları ve Limanlan İşletme Umum Müdürlüğünün 1951 bütçe yılı hesabı katı Kanunu (Eesmî Gazete ile ilâm : 14. VII. 1956 - Say t : 9358) Wo» Kabul tarihi 6782 9 11.1056 MADDE 1. Devlet

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. 1 Erişim Bilgileri Tip (adres, telefon, cep telefonu, çağrı cihazı...) / Tanım / Açıklama (1) / Açıklama (2)

DESTEK DOKÜMANI. 1 Erişim Bilgileri Tip (adres, telefon, cep telefonu, çağrı cihazı...) / Tanım / Açıklama (1) / Açıklama (2) Bölüm : den veri aktarımı Sicil Bilgi Aktarımı den IKBordro programına veri aktarımının amacı, tablosuna girilen verilerin otomatik olarak programa yansıtılmasıdır. Personel sayısının çok yoğun olduğu

Detaylı

Muhasebe B A C,A A B B B,M M C,A A C,A B B, M. Antropoloji A A B,M B. Sanat/Güzel Sanatlar B A A A A A A A B B A B,M C,A A A B

Muhasebe B A C,A A B B B,M M C,A A C,A B B, M. Antropoloji A A B,M B. Sanat/Güzel Sanatlar B A A A A A A A B B A B,M C,A A A B : Ü : Yü L : f : İ Ö L f G H w Y D P T x b,,,,, Tı İşğ Çışı pj, pç ı Tp /Güz,, z Eğğ f O j/j,,, Yııı İş ı, İş Yö,,,,,,, K,, K üğ Ç,, ü İş Çışı, İş Hıı, Kşışıı Eb, üğ ,,, f G H w Y D P T x f Çışı,, f ı,

Detaylı

BMT 106 Algoritma ve Programlama II Bahar Dönemi

BMT 106 Algoritma ve Programlama II Bahar Dönemi BMT 106 Algoritma ve Programlama II 2016 2017 Bahar Dönemi DERS AKIŞI 1. C++ a Giriş, Veri Tipleri Yorum Satırı, Bool İfadesi, If Else Kullanımı, If Else Yapısı Örnekleri, Switch Case Yapısı, Operatörler

Detaylı

BİL-142 Bilgisayar Programlama II

BİL-142 Bilgisayar Programlama II BİL-142 Bilgisayar Programlama II (C/C++) Hazırlayan: M.Ali Akcayol Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Konular Giriş Kontrol Yapıları if Seçme Deyimi if... else Seçme Deyimi while Tekrar

Detaylı

Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Güz Yarıyılı BİL 101-Bilgisayar Yazılımı I Arasınavı

Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Güz Yarıyılı BİL 101-Bilgisayar Yazılımı I Arasınavı Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 2014-2015 Güz Yarıyılı BİL 101-Bilgisayar Yazılımı I Arasınavı Yer Sıra no Sınav Tarihi : 11-11-2014 Sınav Başlama Saati : 09:15 Sınav Süresi : 100 Dakika Öğretim

Detaylı

mühendislik plastikleri Günlük Yaşam için Akılcı Çözümler

mühendislik plastikleri Günlük Yaşam için Akılcı Çözümler mühendislik plastikleri Günlük Yaşam için Akılcı Çözümler YENİLİKÇİ ÜRÜNLER VE MÜŞTERİ İHTİYACINA ÖZEL HİZMETLER Zorlu gereksinimlere yönelik geniş ürün yelpazesi Deneyimli ve dinamik ekipten teknik destek

Detaylı

OMÜ HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ METEOROLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MET103 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA I BÜTÜNLEME SINAVI

OMÜ HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ METEOROLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MET103 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA I BÜTÜNLEME SINAVI OMÜ HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ METEOROLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MET103 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA I BÜTÜNLEME SINAVI 23.01.2016 1. (6 puan) İnternetten, kod.txt isimli bir dosyayı Linux kurulu bir

Detaylı

üç Ç Ş İ ü Ş ü Ş İ ş ü İ ç ş ç İ Ç Ğ ş ğ ğ İ İ ğ ğ ş ö ç ş ş ş ü ü ş ç ş İç ç ğ ş ö ç ğ ş ü Ü ü ü ü ü ş ü ğ ş ğ ö ü ş ş ç ş ğ ş Ç ğ çğ ç ş İç ü İ ü ğ

üç Ç Ş İ ü Ş ü Ş İ ş ü İ ç ş ç İ Ç Ğ ş ğ ğ İ İ ğ ğ ş ö ç ş ş ş ü ü ş ç ş İç ç ğ ş ö ç ğ ş ü Ü ü ü ü ü ş ü ğ ş ğ ö ü ş ş ç ş ğ ş Ç ğ çğ ç ş İç ü İ ü ğ Ğ ç ş ç Ç ğ ö üğü ü ü ü ü ğ ğ İş İ ğ ş ş ş ü ü ş ç ş İç ç ğ ğ ş ç ş ç ş ü ş ç ç ğ ş Ğ ş üç Ç Ş İ ü Ş ü Ş İ ş ü İ ç ş ç İ Ç Ğ ş ğ ğ İ İ ğ ğ ş ö ç ş ş ş ü ü ş ç ş İç ç ğ ş ö ç ğ ş ü Ü ü ü ü ü ş ü ğ ş ğ ö

Detaylı

, " )!$P! ()! &'% ' # S+*'* ' 'P '232>.;? $A:.>.?R )'

,  )!$P! ()! &'% ' # S+*'* ' 'P '232>.;? $A:.>.?R )' ) %') $ %"*! "! $# $(, " )!$P! ()! &'% ' # S+*'* ' 'P '232>.;? $A:.>.?R )' ) &>.: 8.=?.:R;1. @28;68 12?@28 @.92=92>6 #.DR?.E6>.; )2::AE NA?@

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜH. FAK. BİLGİSAYAR MÜH. BÖL. ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA 1 DERSİ LAB. ÖDEVİ

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜH. FAK. BİLGİSAYAR MÜH. BÖL. ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA 1 DERSİ LAB. ÖDEVİ İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜH. FAK. BİLGİSAYAR MÜH. BÖL. ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA 1 DERSİ LAB. ÖDEVİ AD SOYAD : TESLİM TARİHİ : OKUL NO : TESLİM SÜRESİ : 1 hafta Ödev No : 6 *********(ilk 4 soru çıktı üzerinde

Detaylı

# $ , 1 ) 8 &+ 4 0,& 7 1 4&), 148 "A M %)7 $,&))&)) )1) + ) 1) 8 &, )))&)) 7 7 % 1 1+ "A M %&'()( ), "A, L1 84&.&))&) &

# $ , 1 ) 8 &+ 4 0,& 7 1 4&), 148 A M %)7 $,&))&)) )1) + ) 1) 8 &, )))&)) 7 7 % 1 1+ A M %&'()( ), A, L1 84&.&))&) & , 1 ) 8 &+ 4 0,& 7 1 4&), 148 "A M %)7 $,&))&)) )1) + ) 1) 8 &, )))&)) 7 7 % 1 1+ "A M " # $ %&'()( ', +38$ L!&,7#71O+++ #+ ), 8 81. "A, L1 84&.&))&) & "A0 O0,&1)$POO+"1MO 08 8 O7#1,&7+7#&1 71 )1) "A+#

Detaylı

İşte MHP'nin 1 Kasım tam aday listesi

İşte MHP'nin 1 Kasım tam aday listesi n5yirmi5.com şte P'nin asım tam aday listesi asım genel seçimler için milletvekili aday listesini açıklayan ilk parti P oldu. P'nin listesinde bir iki farklılık dışında çok büyük değişim yok. ayın arihi

Detaylı

SİLAJLIK MISIR TESCİL RAPORU

SİLAJLIK MISIR TESCİL RAPORU T.C. GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü SİLAJLIK MISIR TESCİL RAPORU EM7204 EM7103 30B74 Alice 72MAY80 AS160 Silaz Efe Bermeo SASA-1 DKC6903 EBEVEYN

Detaylı

Ü Ü İ Ç ğ ç ğ ğ ç ğ ğ ç ç ç ğ ç ğ ğ İ ç ğ ç ğ ç ç ç ç ğ ç ğ ç ç ğ ç ç ğ

Ü Ü İ Ç ğ ç ğ ğ ç ğ ğ ç ç ç ğ ç ğ ğ İ ç ğ ç ğ ç ç ç ç ğ ç ğ ç ç ğ ç ç ğ İ Ğ Ğ Ü Ü İ Ç ğ ç ğ ğ ç ğ ğ ç ç ç ğ ç ğ ğ İ ç ğ ç ğ ç ç ç ç ğ ç ğ ç ç ğ ç ç ğ Ü ğ ğ ç ğ ç ç ç ğ ğ ğ ğ ç ğ ç ğ ğ ç ğ ğ ğ ğ ğ İç İ ğ ğ ğ ğ ç ç ç ç ğ ç ç İ ç ç ç ç ç ç ç ğ ğ ç ç ç Ö» ğ Ü Ü ğ ç ç İ ğ ğ ç ç

Detaylı

sirius Anahtarlama. Koruma. Yol verme. Sirius Ürün Ailesi

sirius Anahtarlama. Koruma. Yol verme. Sirius Ürün Ailesi sirius Anahtarlama. Koruma. Yol verme. Sirius Ürün Ailesi Boy S00 Direk yol verme Sağ - sol çalışma Montaj kiti bara montajı için 0 mm: RA9 -C 0 mm: RA9 -D aşağıdakileri içermektedir: kablolama kiti bara

Detaylı

Ş ğ Ç ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ Ü Çğ

Ş ğ Ç ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ Ü Çğ Ç Ö Ö Ü Ş Ç Ş ğ Ç ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ Ü Çğ Ç ğ ğ ğ Ç Ş Ş Ç Ç ğ ğ Ç ğ ğ Ç ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ Ö ğ ğ ğ ğ ğ Ö ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ Ö ğ ğ ğ ğ ğ ğ Ö ğ Ü Ç ğ ğ ğ ğ ğ ğ Ö ğ Ö Ü ğ ğ ğ ğ ğ Ü ğ Ö ğ Ğ Ö ğ ğ ğ Ü Ö

Detaylı

Diziler. Yrd.Doç.Dr.Bülent ÇOBANOĞLU

Diziler. Yrd.Doç.Dr.Bülent ÇOBANOĞLU Diziler Yrd.Doç.Dr.Bülent ÇOBANOĞLU Dizi (Array) Nedir? Bellekte sürekli yer kaplayan artarda sıralanmış aynı türden verilerin oluşturduğu kümeye dizi (array) denir. Dizi, çok fazla miktardaki tek tip

Detaylı

KONU 7: DOSYA İŞLEME ( File Processing )

KONU 7: DOSYA İŞLEME ( File Processing ) DERS: PROGRAMLAMA DİLLERİ 1 DÖNEM: 2002-2003 Güz yarı yılı KONU 7: DOSYA İŞLEME ( File Processing ) HEDEFLER: 1- Dosyaları yaratabilme, okuyabilme, yazabilme ve güncelleyebilme 2- Sıralı erişim dosyalarını

Detaylı

9031150 - Temel Bilgisayar Bilimleri Ders Notu #2

9031150 - Temel Bilgisayar Bilimleri Ders Notu #2 1 Mart 2009 9031150 - Temel Bilgisayar Bilimleri Ders Notu #2 Referans: Bugün: 1. Ders Notları. C Programlamaya Giriş C dilinde genel olarak kullanılan komutlar ve ifadeler 1. Tekrar Geçen ders printf,

Detaylı

$1 7(.1ñ. 2013 )ñ<$7 /ñ67(6ñ ZZZ IDQWHNQLN FRP WU q ZZZ VDO\DQJR]IDQODU FRP WU F T & www.fanteknik.com

$1 7(.1ñ. 2013 )ñ<$7 /ñ67(6ñ ZZZ IDQWHNQLN FRP WU q ZZZ VDO\DQJR]IDQODU FRP WU F T & www.fanteknik.com 2013 F&T www.fanteknik.com ÖNEMLİ UYRI...! 1. - leyiniz. 2. 3. Garanti belgelerinde de belirtildiği gibi ürünlerin tamir süresi azami 30 gündür, ancak acil durumlarda en geç 3 gün içinde tamir v y r. 4.

Detaylı

Programlama Dilleri Laboratuvarı

Programlama Dilleri Laboratuvarı 2014 2015 Programlama Dilleri Laboratuvarı Ders Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. İsmail KURNAZ Laboratuvar Sorumluları: İÇİNDEKİLER Deney 1: Bilgisayar Kavramları, Algoritma Geliştirme ve Çözümü, Programlamaya

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİM Mb f K Th: 25.11.2011 y: 2011/51 Ku: İ R K Ü L E R M b R O R Dv Muhb 22 (DM 22) G ö İşk M Bg çk R G y Ö: Dv Muhb 22 (DM 22) G ö İşk M Bg çk 2011/51 u kü y vş. İg kü şğ y vş. f Ek Büyük

Detaylı

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER KODLAB

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER KODLAB İÇİNDEKİLER IX İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ 1 Kitabın Amacı 1 Algoritmanın Önemi 2 Bilgisayarın Doğuşu ve Kullanım Amaçları 3 Programlama Dili Nedir? 3 Entegre Geliştirme Ortamı (IDE) Nedir? 4 2 ALGORİTMA VE AKIŞ

Detaylı

Sınav tarihi : Süre : 60 dak.

Sınav tarihi : Süre : 60 dak. Selçuk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü Final Sınavı Test Soruları Adı soyadı : Öğrenci no : Sınav tarihi : 31.05.2016 Süre : 60 dak. 1. Ekranda ne görüntülenir? int i =

Detaylı

² Ministry of National Education General Directorate of Educational Technologies e-transformation and Internet Section,

² Ministry of National Education General Directorate of Educational Technologies e-transformation and Internet Section, 567,!"#$ %&'!(, Esin KALAYCI³, Fatma BAYRAK 4, Hakan TÜZÜN 5 1!)#*+,)* -. /$$0$ 12* 345 6* - 7,8=5= - ozdinc@hacettepe.edu.tr ² > 3 7 3? < E % +$2$8 >=@=)8=4= E-,2=#=5 ;$ 2$)2$ ABC$:, ³! aysekula@gmail.com

Detaylı

Programlama Dilleri 3

Programlama Dilleri 3 Akış Konrol Mekanizmaları 1 Koşul İfadeleri Programlar içersinde bazı durumlarda programın akışının değişmesi ya da farklı işlemlerin yapılması gerekebilir. Bazen de seçimlerin yapılması ya da belirli

Detaylı

İNTER MOTOR 63-132 İD 63-3 B3 26 ÜÇ FAZLI ELEKTRİK MOTORLARI 63-132 MOTOR BOYUTLARI 160-3 160-200 22-3 İNTER MOTOR ÜÇ FAZLI ELEKTRİK MOTORLARI İD 63-3 B KUTUP AC AD AG MOTOR BOYUTLARI D DH E EB ED F G

Detaylı

Parçacık (Widget) Eren BAŞTÜRK

Parçacık (Widget) Eren BAŞTÜRK Parçacık (Widget) Eren BAŞTÜRK basturkeren@gmail.com Giriş Yaygın Olarak Kullanılan Parçacıklar Yerleşim Yönetimi Özel Parçacık Rehberi Giriş Yerleşim Yönetimi Özel Parçacık Rehberi Qlabel Yazı, resim,html...

Detaylı

ZA4415. Eurobarometer 64.3. Country Specific Questionnaire Cyprus (North)

ZA4415. Eurobarometer 64.3. Country Specific Questionnaire Cyprus (North) ZA Eurobarometer 6. Country Specific Questionnaire Cyprus (North) A Sizin anket numaranız (0-0) EB6. A B Ülke kodunuz (06-07) EB6. B C Bizim anket numaramız (08-0) EB6. C D Görüşme numarası (-6) E EB6.

Detaylı

İÇİHÛEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM CĞİTİM V V RGİL NDİRİLM Sİ İL İLGİLİ G N L AÇIKLAMALAR

İÇİHÛEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM CĞİTİM V V RGİL NDİRİLM Sİ İL İLGİLİ G N L AÇIKLAMALAR İÇİHÛEKİLER ÖNSÖZ 5 II. ÖNSÖZ 1 SİMGELER VE KISALTMALAR 9 TABLOLAR / ŞEKİLLER DİZİNİ 10 İÇİNDEKİLER 11 GİRİŞ 1 7 BİRİNCİ BÖLÜM CĞİTİM V V RGİL NDİRİLM Sİ İL İLGİLİ G N L AÇIKLAMALAR I- EĞİTİM KAVRAMI,

Detaylı

Lab Notları 4. for ( ilklenme yeri bir kez çalışır ; Kontrol yeri her döngüde bakılır ; Güncelleme yeri her döngüde )

Lab Notları 4. for ( ilklenme yeri bir kez çalışır ; Kontrol yeri her döngüde bakılır ; Güncelleme yeri her döngüde ) Lab Notları 4 1. Döngüler Bir program yazıldığı vakit bazı durumlarda bir satırın birden çok kez çalıştırılması düşünülebilir. Örneğin ekrana 1 den 100 e kadar sayılar yazılmak isteniyor. Bu durumda hepsini

Detaylı

if (ad == "Sabri") Console.WriteLine("Merhaba Sabri. Ne zamandır gözükmüyodun...");

if (ad == Sabri) Console.WriteLine(Merhaba Sabri. Ne zamandır gözükmüyodun...); Koşul İfadeleri ve Akış Kontrolü Koşul ifadeleri ve akış kontrolleri programlama dillerinde her zaman en önemli yeri tutmaktadır. Yazdığımız uygulamanın hangi koşulda nasıl davranacağını belirterek bir

Detaylı

www.autocadgunlugu.com

www.autocadgunlugu.com Bloklar I Blok Tanımlama Eren Pala Bloklar II - WBLOCK Eren Pala Bloklar III - ATTRIBUTE Eren Pala Bloklar IV Attribute Extact Eren Pala Blokların içindeki LAYER düzeni Orhan Toker "Bloklarda Ölçeklendirme

Detaylı

1.SORU. Genişlemiş ascii karakterlerinin kodlarını karşılarına yazan C programını

1.SORU. Genişlemiş ascii karakterlerinin kodlarını karşılarına yazan C programını 1.SORU. Genişlemiş ascii karakterlerinin kodlarını karşılarına yazan C programını a. while döngüsü, b. do-while c. for döngüleri ile ayrı ayrı yazınız. Çözüm (while): int harf=0; while(harf

Detaylı