Mayıs 2008 (Yayın No. TÜSİAD-T/ /466)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mayıs 2008 (Yayın No. TÜSİAD-T/2008-05/466)"

Transkript

1

2 TÜRK SANAYİCİLERİ VE İȘADAMLARI DERNEĞİ Mayıs 2008 (Yayın No. TÜSİAD-T/ /466) Meșrutiyet Caddesi, No Tepebașı/İstanbul Telefon: (0212) Telefax: (0212)

3 2008, TÜSİAD Tüm hakları saklıdır. Bu eserin tamamı ya da bir bölümü, 4110 sayılı Yasa ile değișik 5846 sayılı FSEK. uyarınca, kullanılmazdan önce hak sahibinden 52. Maddeye uygun yazılı izin alınmadıkça, hiçbir șekil ve yöntemle ișlenmek, çoğaltılmak, çoğatılmıș nüshaları yayılmak, satılmak, kiralanmak, ödünç verilmek, temsil edilmek, sunulmak, telli/telsiz ya da bașka teknik, sayısal ve/veya elektronik yöntemlerle iletilmek suretiyle kullanılamaz. ISBN : GRAPHİS MATBAA SANAYİ VE TİCARET LTD. ȘTİ. Yüzyıl Mahallesi Matbaacılar Sitesi 2. Cadde Numara 202A Bağcılar İSTANBUL Tel: (0212) PBX Faks: (0212)

4 ÖNSÖZ TÜSİAD, özel sektörü temsil eden sanayici ve ișadamları tarafından 1971 yılında, Anayasamızın ve Dernekler Kanunu nun ilgili hükümlerine uygun olarak kurulmuș, kamu yararına çalıșan bir dernek olup gönüllü bir sivil toplum örgütüdür. TÜSİAD, demokrasi ve insan hakları evrensel ilkelerine bağlı, girișim, inanç ve düșünce özgürlüklerine saygılı, yalnızca asli görevlerine odaklanmıș etkin bir devletin var olduğu Türkiye de, Atatürk ün çağdaș uygarlık hedefine ve ilkelerine sadık toplumsal yapının gelișmesine ve demokratik sivil toplum ve laik hukuk devleti anlayıșının yerleșmesine yardımcı olur. TÜSİAD, piyasa ekonomisinin hukuksal ve kurumsal altyapısının yerleșmesine ve iș dünyasının evrensel iș ahlakı ilkelerine uygun bir biçimde faaliyette bulunmasına çalıșır. TÜSİAD, uluslararası entegrasyon hedefi doğrultusunda Türk sanayi ve hizmet kesiminin rekabet gücünün artırılarak, uluslararası ekonomik sistemde belirgin ve kalıcı bir yer edinmesi gerektiğine inanır ve bu yönde çalıșır. TÜSİ- AD, Türkiye de liberal ekonomi kurallarının yerleșmesinin yanısıra, ülkenin insan ve doğal kaynaklarının teknolojik yeniliklerle desteklenerek en etkin biçimde kullanımını; verimlilik ve kalite yükselișini sürekli kılacak ortamın yaratılması yoluyla rekabet gücünün artırılmasını hedef alan politikaları destekler. TÜSİAD, misyonu doğrultusunda ve faaliyetleri çerçevesinde, ülke gündeminde bulunan konularla ilgili görüșlerini bilimsel çalıșmalarla destekleyerek kamuoyuna duyurur ve bu görüșlerden hareketle kamuoyunda tartıșma platformlarının olușmasını sağlar.

5 TÜSİAD Sanayi, Hizmetler ve Tarım Komisyonu altında faaliyet gösteren Sanayi Çalıșma Grubu, Türkiye ekonomisinin itici gücünü olușturan sanayi sektörünün karșılaștığı sorunları irdelemek ve bu sorunlara çözüm önerileri geliștirmek amacıyla Türkiye Sanayisine Sektörel Bakıș bașlıklı bir çalıșma bașlatmıștır. Türkiye Sanayisine Sektörel Bakıș raporu, Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. A. Suut Doğruel ve Prof. Dr. Fatma Doğruel tarafından kaleme alınmıștır. Çalıșmanın sektörel değerlendirmelerin yer aldığı bölümlerin yazımı așamasında ilgili sektörler ile yapılan temaslar SEDEEFED koordinasyonunda gerçekleșmiștir. Çalıșmanın yazarları, TÜSİAD yönetimine, TÜSİAD Genel Sekreter Yardımcısı Ümit İzmen e, Sanayi, Hizmetler ve Tarım Bölümü sorumlusu Hale Altan a, Uzman Hande Baloğlu na ve Uzman Yardımcısı Ece Topaloğlu na, TÜSİAD Sanayi Çalıșma Grubu Bașkanı Agah Uğur ve Çalıșma Grubu üyelerine, SEDEFED yönetimine, Genel Sekreter Ülkem Genç Yaman a ve genel sekreterliğine, görüșme yapılan sektörel dernek yönetici ve temsilcilerine, çalıșmanın ilk așamadaki hesaplamalarına katkıda bulunan Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü öğrencileri Pınar Deniz ve Seden Eken ile sektörel dernekler ile ilgili görüșmelere katkıda bulunan Marmara Üniversitesi yüksek lisans öğrencisi Bilge Eriș e en içten teșekkürlerini sunarlar. Mayıs 2008

6 Prof. Dr. A. Suut DOĞRUEL ÖZGEÇM fi A. Suut Doğruel orta öğrenimini Ankara Fen Lisesi nde, lisans, yüksek lisans ve doktora çalıșmalarını Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü nde tamamladı. Çukurova Üniversitesi İktisat Bölümü nde görev yaptı yılında Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü ne geçti yıllarında Dinamik Optimizasyon ve Optimal Kontrol Teorisi üzerine çalıșmalar yapmak üzere Central Michigan Üniversitesi nde Fulbright Misafir Öretim Üyesi olarak bulundu yılında profesör olan A. Suut Doğruel halen Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü nde öğretim üyesidir ve Eylül 2004 ten itibaren bölüm Bașkanlığı görevini sürdürmektedir. A. Suut Doğruel 1987 yılında Türk Sosyal Bilimler Derneği Genç Sosyal Bilimcileri Özendirme Ödülü nü, 1990 yılında ise Sedat Simavi Vakfı Sosyal Bilimler Ödülü nü aldı. Çalıșmalarının bir bölümü 1991 yılında Ford Foundation, 1995 yılında NATO Araștıma Bursu, 2002 ve 2005 yıllarında TÜBİTAK tarafından desteklendi. Ekonomik büyüme, bölgesel ekonomik entegrasyon, bölgesel ekonomi, gelișmekte olan ülkelerde uygulanan istikrar politikaları ve cumhuriyet dönemi Türkiye iktisat tarihi üzerine yurtiçi ve yurtdıșında yayınlanmıș makale ve kitapları bulunan A. Suut Doğruel, Türk Sosyal Bilimler Derneği, Türkiye Ekonomi Kurumu, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, Middle East Economic Association ile American Economic Association üyesidir. Prof. Dr. Fatma DOĞRUEL Fatma Doğruel orta öğrenimini Adana Kız Lisesi nde, lisans çalıșmalarını Hacettepe Universitesi Matematik Bölümü nde tamamladı. Doktora derecesini Çukurova Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü nden aldı. Çukurova Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü nde görev yaptı yılında Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü ne geçti de Central Michigan Üniversitesi nde Misafir Öretim Üyesi olarak bulundu yılında profesör olan Fatma Doğruel halen bu bölümdeki görevine devam etmektedir. Fatma Doğruel 1987 yılında Türk Sosyal Bilimler Derneği Genç Sosyal Bilimcileri Özendirme Ödülü nü, 1990 yılında ise Sedat Simavi Vakfı Sosyal Bilimler Ödülü nü aldı. Çalıșmalarının bir bölümü 1991 yılında Ford Foundation, 2002 ve 2005 yıllarında TÜBİTAK tarafından desteklendi. Ekonomik büyüme, bölgesel ekonomi, bölgesel ekonomik entegrasyon, tarım sorunları ve ve cumhuriyet dönemi Türkiye iktisat tarihi üzerine yurtiçi ve yurtdıșında yayınlanmıș makale ve kitapları bulunan Fatma Doğruel, Türk Sosyal Bilimler Derneği, Türkiye Ekonomi Kurumu, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, Middle East Economic Association ile American Economic Association üyesidir.

7

8 İÇİNDEKİLER Özet Bölüm 1: GİRİȘ Küreselleșme, Değișen Politikalar ve İmalat Sanayi İmalat Sanayiinin Önemi ve Türkiye deki Durum Sanayi Politikaları ve Stratejileri Yaklașımı Raporun Planı Bölüm 2: KAPSAM İnceleme Çerçevesi Veri Seçimi Sektörlerin Sınıflandırılması Üretim Faaliyetlerinin Sınıflandırılması İmalat Sanayiinin Sınıflandırılması ve Sektörlerin Teknolojik Düzeyleri 2.4 Göstergelerin Belirlenmesi Projenin Gerçekleștirilme Süreci Bölüm 3: İMALAT SEKTÖRÜNÜN GENEL DEĞERLENDİRMESİ İmalat Sektörünün Ekonomi İçindeki Yeri İmalat Sektörünün Üretim Yapısındaki Değișme Sektörlerin Mevcut Durumu ve Gerçekleștirdikleri Gelișmeler Bakımından Karșılaștırılması Bölüm 4 GIDA ÜRÜNLERİ VE İÇECEK Bölüm 5 TÜTÜN ÜRÜNLERİ Bölüm 6 TEKSTİL ÜRÜNLERİ Bölüm 7 GİYİM EȘYASI İMALATI Bölüm 8 DERİ VE AYAKKABI Bölüm 9 AĞAÇ VE MANTAR ÜRÜNLERİ (MOBİLYA HARİÇ) Bölüm 10 KAĞIT VE KAĞIT ÜRÜNLERİ Bölüm 11 BASIM VE YAYIM Bölüm 12 KOK KÖMÜRÜ, RAFİNE EDİLMİȘ PETROL ÜRÜNLERİ VE NÜKLEER YAKIT İMALATI

9 Bölüm 13 KİMYASAL MADDE VE ÜRÜNLERİNİN İMALATI Bölüm 14 ECZACILIK VE TIPTA KULLANILAN KİMYASAL VE BİTKİSEL KAYNAKLI ÜRÜNLERİN İMALATI Bölüm 15 PLASTİK VE KAUÇUK ÜRÜNLERİ İMALATI Bölüm 16 METALİK OLMAYAN DİĞER MİNERAL ÜRÜNLERİNİN İMALATI Bölüm 17 ANA METAL SANAYİ Bölüm 18 METAL EȘYA (MAKİNA VE TEÇHİZATI HARİÇ) SANAYİLERİ Bölüm 19 MAKİNA VE TEÇHİZAT İMALATI, B.Y.S Bölüm 20 BÜRO, MUHASEBE VE BİLGI İȘLEM MAKİNALARI İMALATI Bölüm 21 ELEKTRİKLİ MAKİNA VE CİHAZLARIN İMALATI, B.Y.S Bölüm 22 RADYO, TELEVİZYON, HABERLEȘME TEÇHİZATI VE CİHAZLARI İMALATI Bölüm 23 TIBBİ ALETLER, HASSAS VE OPTİK ALETLER İLE SAAT İMALATI Bölüm 24 MOTORLU KARA TAȘITI, RÖMORK VE YARI-RÖMORK İMALATI Bölüm 25 DENİZ TAȘITLARININ YAPIMI VE ONARIMI Bölüm 26 DEMİRYOLU VE TRAMVAY LOKOMOTİFLERİ İLE VAGONLARININ İMALATI Bölüm 27 HAVA VE UZAY TAȘITLARI İMALATI Bölüm 28 MOBİLYA VE DİĞER İMALAT Bölüm 29 YENİDEN DEĞERLENDİRME EK: SEKTÖR DERNEKLERİ GÖRÜȘME LİSTESİ KAYNAKLAR

10 Tablo Listesi Tablo 2.1 Teknoloji Düzeylerine Göre Sektörler Tablo 2.2 Yoğunlașma Derecelerinin Yorumu Tablo 3.1 Sektör Karșılaștırma Matrisi Tablo 4.1: Alt Sektör Payları - Üretim (%) Tablo 4.2: Piyasa Yoğunlașma Derecesi Tablo 6.1: Alt Sektör Payları - Üretim (%) Tablo 6.2: Piyasa Yoğunlașma Derecesi Tablo 7.1: Piyasa Yoğunlașma Derecesi Tablo 8.1: Alt Sektör Payları - Üretim (%) Tablo 8.2: Piyasa Yoğunlașma Derecesi Tablo 9.1: Alt Sektör Payları - Üretim (%) Tablo 9.2: Piyasa Yoğunlașma Derecesi Tablo 10.1: Piyasa Yoğunlașma Derecesi Tablo 11.1: Alt Sektör Payları - Üretim (%) Tablo 11.2: Piyasa Yoğunlașma Derecesi Tablo 12.1: Alt Sektör Payları - Üretim (%) Tablo 12.2: Piyasa Yoğunlașma Derecesi Tablo 13.1: Alt Sektör Payları - Üretim (%) Tablo 13.2: Piyasa Yoğunlașma Derecesi Tablo 14.1: Piyasa Yoğunlașma Derecesi Tablo 15.1: Alt Sektör Payları - Üretim (%) Tablo 15.2: Alt Sektörlere Göre Dıș Ticaret Tablo 15.3: Piyasa Yoğunlașma Derecesi Tablo 15.4: Sektöre ilișkin AB Direktifleri Tablo 16.1: Alt Sektör Payları - Üretim (%) Tablo 16.2: Alt Sektörlere Göre Dıș Ticaret

11 Tablo 16.2.A: Cam Tablo 16.2.B: Seramik Tablo 16.2.C: Çimento Tablo 16.2.D: Diğer Tablo 16.3: Piyasa Yoğunlașma Derecesi Tablo 17.1: Alt Sektör Payları - Üretim (%) Tablo 17.2: Piyasa Yoğunlașma Derecesi Tablo 18.1: Alt Sektör Payları - Üretim (%) Tablo 18.2: Piyasa Yoğunlașma Derecesi Tablo 19.1: Alt Sektör Payları - Üretim (%) Tablo 19.2: Alt Sektörlere Göre Dıș Ticaret Tablo 19.3: Piyasa Yoğunlașma Derecesi Tablo 20.1: Piyasa Yoğunlașma Derecesi Tablo 21.1: Alt Sektör Payları - Üretim (%) Tablo 21.2: Piyasa Yoğunlașma Derecesi Tablo 22.1: Alt Sektör Payları - Üretim (%) Tablo 22.2: Piyasa Yoğunlașma Derecesi Tablo 23.1: Alt Sektör Payları - Üretim (%) Tablo 23.2: Piyasa Yoğunlașma Derecesi Tablo 24.1: Alt Sektör Payları - Üretim (%) Tablo 24.2: Piyasa Yoğunlașma Derecesi Tablo 25.1: Piyasa Yoğunlașma Derecesi Tablo 26.1: Piyasa Yoğunlașma Derecesi Tablo 27.1: Piyasa Yoğunlașma Derecesi Tablo 28.1: Alt Sektör Payları - Üretim (%) Tablo 28.2: Alt Sektörlere Göre Dıș Ticaret Tablo 28.3: Piyasa Yoğunlașma Derecesi

12 Șekil Listesi Șekil 3.1: Sektörün Ekonomi İçindeki Yeri Șekil 3.2: İmalat Sektörü ve GSMH Yıllık Büyüme Oranları Șekil 3.3: İmalat Sektörünün Toplam İstihdam İçindeki Payı Seçilmiș Ülkeler (%) Șekil 3.4: Teknoloji Düzeylerine Göre Katma Değer Gelișmiș Ülkeler Șekil 3.5: Teknoloji Düzeylerine Göre Katma Değer Gelișmekte Olan Ülkeler Șekil 3.6: Teknoloji Düzeylerine Göre Katma Değer - Türkiy Șekil 3.7: Teknoloji Düzeylerine Göre Üretim - Türkiye Șekil 3.8: Teknoloji Düzeylerine Göre İhracat - Türkiye Șekil 3.9.A: İleri Teknoloji Grubuna Giren Sektörlerin Üretimi (1002=1) Șekil 3.9.B: Orta-Üst Teknoloji Grubuna Giren Sektörlerin Üretimi (1992=1) Șekil 3.9.C: Orta-Alt Teknoloji Grubuna Giren Sektörlerin Üretimi (1992=1) Șekil 3.9.D: Düșük Teknoloji Grubuna Giren Sektörlerin Üretimi (1992=1) Șekil 3.10.A: Yüksek Teknoloji Grubuna Giren Sektörlerin İhracatı (1992=1) Șekil 3.10.B: Orta-Üst Teknoloji Grubuna Giren Sektörlerin İhracatı (1992=1) Șekil 3.10.C: Orta-Alt Teknoloji Grubuna Giren Sektörlerin İhracatı (1992=1) Șekil 3.10.D: Yüksek Teknoloji Grubuna Giren Sektörlerin İhracatı (1992=1) Șekil 3.11: Üretim

13 Șekil 3.12: İstihdam Șekil 3.13: İhracat Șekil 3.14: Rekabet Gücü Șekil 4.1: Ekonomi İçindeki Yeri Șekil 4.2: Üretim - Katma Değer-İstihdam (1992=1) Șekil 4.3: İșgücü - Saat Bașına Verimlilik (1992=1) Șekil 4.4: Dıș Ticaret ve Üretim (Özel+Kamu) (1992=1) Șekil 4.5: Dıș Ticaret Șekil 4.6: Endüstri İçi Ticaret Katsayısı Șekil 4.7: Kamu - Özel Dağılımı (%): İstihdam Șekil 4.8: Kamu - Özel Dağılımı (%): Üretim Șekil 5.1: Ekonomi İçindeki Yeri Șekil 5.2: Üretim - Katma Değer-İstihdam (1992=1) Șekil 5.3: İșgücü - Saat Bașına Verimlilik (1992=1) Șekil 5.4: Dıș Ticaret ve Üretim (Özel+Kamu) (1992=1) Șekil 5.5: Dıș Ticaret Șekil 5.6: Endüstri İçi Ticaret Katsayısı Șekil 5.7: Kamu - Özel Dağılımı (%): İstihdam Șekil 5.8: Kamu - Özel Dağılımı (%): Üretim Șekil 6.1: Ekonomi İçindeki Yeri Șekil 6.2: Üretim - Katma Değer-İstihdam (1992=1) Șekil 6.3: İșgücü - Saat Bașına Verimlilik (1992=1) Șekil 6.4: Dıș Ticaret ve Üretim (Özel+Kamu) (1992=1) Șekil 6.5: Dıș Ticaret Șekil 6.6: Endüstri İçi Ticaret Katsayısı Șekil 6.7: Kamu - Özel Dağılımı (%): İstihdam

14 Șekil 6.8: Kamu - Özel Dağılımı (%): Üretim Șekil 7.1: Ekonomi İçindeki Yeri Șekil 7.2: Üretim - Katma Değer-İstihdam (1992=1) Șekil 7.3: İșgücü - Saat Bașına Verimlilik (1992=1) Șekil 7.4: Dıș Ticaret ve Üretim (Özel+Kamu) (1992=1) Șekil 7.5: Dıș Ticaret Șekil 7.6: Endüstri İçi Ticaret Katsayısı Șekil 7.7: Kamu - Özel Dağılımı (%): İstihdam Șekil 7.8: Kamu - Özel Dağılımı (%): Üretim Șekil 8.1: Ekonomi İçindeki Yeri Șekil 8.2: Üretim - Katma Değer-İstihdam (1992=1) Șekil 8.3: İșgücü - Saat Bașına Verimlilik (1992=1) Șekil 8.4: Dıș Ticaret ve Üretim (Özel+Kamu) (1992=1) Șekil 8.5: Dıș Ticaret Șekil 8.6: Endüstri İçi Ticaret Katsayısı Șekil 8.7: Kamu - Özel Dağılımı (%): İstihdam Șekil 8.8: Kamu - Özel Dağılımı (%): Üretim Șekil 9.1: Ekonomi İçindeki Yeri Șekil 9.2: Üretim - Katma Değer-İstihdam (1992=1) Șekil 9.3: İșgücü - Saat Bașına Verimlilik (1992=1) Șekil 9.4: Dıș Ticaret ve Üretim (Özel+Kamu) (1992=1) Șekil 9.5: Dıș Ticaret Șekil 9.6: Endüstri İçi Ticaret Katsayısı Șekil 9.7: Kamu - Özel Dağılımı (%): İstihdam Șekil 9.8: Kamu - Özel Dağılımı (%): Üretim Șekil 10.1: Ekonomi İçindeki Yeri

15 Șekil 10.2: Üretim - Katma Değer-İstihdam (1992=1) Șekil 10.3: İșgücü - Saat Bașına Verimlilik (1992=1) Șekil 10.4: Dıș Ticaret ve Üretim (Özel+Kamu) (1992=1) Șekil 10.5: Dıș Ticaret Șekil 10.6: Endüstri İçi Ticaret Katsayısı Șekil 10.7: Kamu - Özel Dağılımı (%): İstihdam Șekil 10.8: Kamu - Özel Dağılımı (%): Üretim Șekil 11.1: Ekonomi İçindeki Yeri Șekil 11.2: Üretim - Katma Değer-İstihdam (1992=1) Șekil 11.3: İșgücü - Saat Bașına Verimlilik (1992=1) Șekil 11.4: Dıș Ticaret ve Üretim (Özel+Kamu) (1992=1) Șekil 11.5: Dıș Ticaret Șekil 11.6: Endüstri İçi Ticaret Katsayısı Șekil 11.7: Kamu - Özel Dağılımı (%): İstihdam Șekil 11.8: Kamu - Özel Dağılımı (%): Üretim Șekil 12.1: Ekonomi İçindeki Yeri Șekil 12.2: Üretim - Katma Değer-İstihdam (1992=1) Șekil 12.3: İșgücü - Saat Bașına Verimlilik (1992=1) Șekil 12.4: Dıș Ticaret ve Üretim (Özel+Kamu) (1992=1) Șekil 12.5: Dıș Ticaret Șekil 12.6: Endüstri İçi Ticaret Katsayısı Șekil 12.7: Kamu - Özel Dağılımı (%): İstihdam Șekil 12.8: Kamu - Özel Dağılımı (%): Üretim Șekil 13.1: Ekonomi İçindeki Yeri Șekil 13.2: Üretim - Katma Değer-İstihdam (1992=1) Șekil 13.3: İșgücü - Saat Bașına Verimlilik (1992=1)

16 Șekil 13.4: Dıș Ticaret ve Üretim (Özel+Kamu) (1992=1) Șekil 13.5: Dıș Ticaret Șekil 13.6: Endüstri İçi Ticaret Katsayısı Șekil 13.7: Kamu - Özel Dağılımı (%): İstihdam Șekil 13.8: Kamu - Özel Dağılımı (%): Üretim Șekil 14.1: Ekonomi İçindeki Yeri Șekil 14.2: Üretim - Katma Değer-İstihdam (1992=1) Șekil 14.3: İșgücü - Saat Bașına Verimlilik (1992=1) Șekil 14.4: Dıș Ticaret ve Üretim (Özel+Kamu) (1992=1) Șekil 14.5: Dıș Ticaret Șekil 14.6: Endüstri İçi Ticaret Katsayısı Șekil 14.7: Kamu - Özel Dağılımı (%): İstihdam Șekil 14.8: Kamu - Özel Dağılımı (%): Üretim Șekil 15.1: Ekonomi İçindeki Yeri Șekil 15.2: Üretim - Katma Değer-İstihdam (1992=1) Șekil 15.3: İșgücü - Saat Bașına Verimlilik (1992=1) Șekil 15.4: Dıș Ticaret ve Üretim (Özel+Kamu) (1992=1) Șekil 15.5: Dıș Ticaret Șekil 15.6: Endüstri İçi Ticaret Katsayısı Șekil 15.7: Kamu - Özel Dağılımı (%): İstihdam Șekil 15.8: Kamu - Özel Dağılımı (%): Üretim Șekil 16.1: Ekonomi İçindeki Yeri Șekil 16.2: Üretim - Katma Değer-İstihdam (1992=1) Șekil 16.3: İșgücü - Saat Bașına Verimlilik (1992=1) Șekil 16.4: Dıș Ticaret ve Üretim (Özel+Kamu) (1992=1) Șekil 16.5: Dıș Ticaret

17 Șekil 16.6: Endüstri İçi Ticaret Katsayısı Șekil 16.7: Kamu - Özel Dağılımı (%): İstihdam Șekil 16.8: Kamu - Özel Dağılımı (%): Üretim Șekil 17.1: Ekonomi İçindeki Yeri Șekil 17.2: Üretim - Katma Değer-İstihdam (1992=1) Șekil 17.3: İșgücü - Saat Bașına Verimlilik (1992=1) Șekil 17.4: Dıș Ticaret ve Üretim (Özel+Kamu) (1992=1) Șekil 17.5: Dıș Ticaret Șekil 17.6: Endüstri İçi Ticaret Katsayısı Șekil 17.7: Kamu - Özel Dağılımı (%): İstihdam Șekil 17.8: Kamu - Özel Dağılımı (%): Üretim Șekil 18.1: Ekonomi İçindeki Yeri Șekil 18.2: Üretim - Katma Değer-İstihdam (1992=1) Șekil 18.3: İșgücü - Saat Bașına Verimlilik (1992=1) Șekil 18.4: Dıș Ticaret ve Üretim (Özel+Kamu) (1992=1) Șekil 18.5: Dıș Ticaret Șekil 18.6: Endüstri İçi Ticaret Katsayısı Șekil 18.7: Kamu - Özel Dağılımı (%): İstihdam Șekil 18.8: Kamu - Özel Dağılımı (%): Üretim Șekil 19.1: Ekonomi İçindeki Yeri Șekil 19.2: Üretim - Katma Değer-İstihdam (1992=1) Șekil 19.3: İșgücü - Saat Bașına Verimlilik (1992=1) Șekil 19.4: Dıș Ticaret ve Üretim (Özel+Kamu) (1992=1) Șekil 19.5: Dıș Ticaret Șekil 19.6: Endüstri İçi Ticaret Katsayısı Șekil 19.7: Kamu - Özel Dağılımı (%): İstihdam

18 Șekil 19.8: Kamu - Özel Dağılımı (%): Üretim Șekil 20.1: Ekonomi İçindeki Yeri Șekil 20.2: Üretim - Katma Değer-İstihdam (1992=1) Șekil 20.3: İșgücü - Saat Bașına Verimlilik (1992=1) Șekil 20.4: Dıș Ticaret ve Üretim (Özel+Kamu) (1992=1) Șekil 20.5: Dıș Ticaret Șekil 20.6: Endüstri İçi Ticaret Katsayısı Șekil 21.1: Ekonomi İçindeki Yeri Șekil 21.2: Üretim - Katma Değer-İstihdam (1992=1) Șekil 21.3: İșgücü - Saat Bașına Verimlilik (1992=1) Șekil 21.4: Dıș Ticaret ve Üretim (Özel+Kamu) (1992=1) Șekil 21.5: Dıș Ticaret Șekil 21.6: Endüstri İçi Ticaret Katsayısı Șekil 21.7: Kamu - Özel Dağılımı (%): İstihdam Șekil 21.8: Kamu - Özel Dağılımı (%): Üretim Șekil 22.1: Ekonomi İçindeki Yeri Șekil 22.2: Üretim - Katma Değer-İstihdam (1992=1) Șekil 22.3: İșgücü - Saat Bașına Verimlilik (1992=1) Șekil 22.4: Dıș Ticaret ve Üretim (Özel+Kamu) (1992=1) Șekil 22.5: Dıș Ticaret Șekil 22.6: Endüstri İçi Ticaret Katsayısı Șekil 22.7: Kamu - Özel Dağılımı (%): İstihdam Șekil 22.8: Kamu - Özel Dağılımı (%): Üretim Șekil 23.1: Ekonomi İçindeki Yeri Șekil 23.2: Üretim - Katma Değer-İstihdam (1992=1) Șekil 23.3: İșgücü - Saat Bașına Verimlilik (1992=1)

19 Șekil 23.4: Dıș Ticaret ve Üretim (Özel+Kamu) (1992=1) Șekil 23.5: Dıș Ticaret Șekil 23.6: Endüstri İçi Ticaret Katsayısı Șekil 23.7: Kamu - Özel Dağılımı (%): İstihdam Șekil 23.8: Kamu - Özel Dağılımı (%): Üretim Șekil 24.1: Ekonomi İçindeki Yeri Șekil 24.2: Üretim - Katma Değer-İstihdam (1992=1) Șekil 24.3: İșgücü - Saat Bașına Verimlilik (1992=1) Șekil 24.4: Dıș Ticaret ve Üretim (Özel+Kamu) (1992=1) Șekil 24.5: Dıș Ticaret Șekil 24.6: Endüstri İçi Ticaret Katsayısı Șekil 24.7: Kamu - Özel Dağılımı (%): İstihdam Șekil 24.8: Kamu - Özel Dağılımı (%): Üretim Șekil 25.1: Ekonomi İçindeki Yeri Șekil 25.2: Üretim - Katma Değer-İstihdam (1992=1) Șekil 25.3: İșgücü - Saat Bașına Verimlilik (1992=1) Șekil 25.4: Dıș Ticaret ve Üretim (Özel+Kamu) (1992=1) Șekil 25.5: Dıș Ticaret Șekil 25.6: Endüstri İçi Ticaret Katsayısı Șekil 25.7: Kamu - Özel Dağılımı (%): İstihdam Șekil 25.8: Kamu - Özel Dağılımı (%): Üretim Șekil 26.1.A: Ekonomi İçindeki Yeri Șekil 26.1.B: Ekonomi İçindeki Yeri Șekil 26.2.A: Üretim - Katma Değer-İstihdam (1992=1) Șekil 26.2.B: Üretim - Katma Değer-İstihdam (1992=1) Șekil 26.3: İșgücü - Saat Bașına Verimlilik (1992=1)

20 Șekil 26.4.A: Dıș Ticaret ve Üretim (Özel+Kamu) (1992=1) Șekil 26.4.B: Dıș Ticaret ve Üretim (Özel+Kamu) (1992=1) Șekil 26.5.A: Dıș Ticaret Șekil 26.5.B: Dıș Ticaret Șekil 26.6A: Endüstri İçi Ticaret Katsayısı Șekil 26.6.B: Endüstri İçi Ticaret Katsayısı Șekil 27.1: Ekonomi İçindeki Yeri Șekil 27.2: Dıș Ticaret (1992=1) Șekil 27.3: Dıș Ticaret Șekil 27.4: Endüstri İçi Ticaret Katsayısı Șekil 28.1: Ekonomi İçindeki Yeri Șekil 28.2: Üretim - Katma Değer-İstihdam (1992=1) Șekil 28.3: İșgücü - Saat Bașına Verimlilik (1992=1) Șekil 28.4: Dıș Ticaret ve Üretim (Özel+Kamu) (1992=1) Șekil 28.5: Dıș Ticaret Șekil 28.6: Endüstri İçi Ticaret Katsayısı Șekil 28.7: Kamu - Özel Dağılımı (%): İstihdam Șekil 28.8: Kamu - Özel Dağılımı (%): Üretim

Mayıs 2008 (Yayın No. TÜSİAD-T/2008-05/466)

Mayıs 2008 (Yayın No. TÜSİAD-T/2008-05/466) TÜRK SANAYİCİLERİ VE İȘADAMLARI DERNEĞİ Mayıs 2008 (Yayın No. TÜSİAD-T/2008-05/466) Meșrutiyet Caddesi, No.46 34420 Tepebașı/İstanbul Telefon: (0212) 249 07 23 Telefax: (0212) 249 13 50 2008, TÜSİAD Tüm

Detaylı

kanı CEO, Borusan Holding

kanı CEO, Borusan Holding TÜRKİYE SANAYİSİNE NE SEKTÖREL BAKIŞ Agah Uğur TÜSİAD, Sanayi Çalışma Grubu Başkan kanı CEO, Borusan Holding 27 Mayıs s 2008 AMAÇ NEDİR? Büyümenin motoru: Rekabet gücü yüksek Katma değer içeriği yüksek

Detaylı

KIRŞEHİR SANAYİ RAPORU

KIRŞEHİR SANAYİ RAPORU KIRŞEHİR SANAYİ RAPORU KIRŞEHİR SANAYİ RAPORU KIRŞEHİR SANAYİ RAPORU Şekil 1 Kırşehir Sanayi Rekabetçilik Eksenleri İş Yapma Düzeyi Yenilikçilik potansiyeli Girişimcilik Düzeyi Teşviklerden yararlanma

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü. Temmuz 2010 ANKARA

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü. Temmuz 2010 ANKARA Belirli Göstergelerle İmalat Sanayindeki Aylık Gelişmeler TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü Temmuz 21 ANKARA Hazırlayanlar Sektör Adı Sayfa No Dr. Serdar Şahinkaya

Detaylı

DİYARAKIR DIŞ TİCARETİ 2014

DİYARAKIR DIŞ TİCARETİ 2014 DİYARAKIR DIŞ TİCARETİ 2014 Nisan 2015 Hikmet DENİZ İçindekiler 1. İhracat... 2 1.1. İhracat Yapılan Ülkeler... 3 1.2. 'ın En Büyük İhracat Partneri: Irak... 5 1.3. İhracat Ürünleri... 6 2. İthalat...

Detaylı

TEKNOLOJİK ÜRÜN TANITIM VE PAZARLAMA DESTEK PROGRAMI DEGERLENDİRME USUL VE ESASLARI

TEKNOLOJİK ÜRÜN TANITIM VE PAZARLAMA DESTEK PROGRAMI DEGERLENDİRME USUL VE ESASLARI 1.0 Usul ve Esaslar Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca teknolojik ürün ya da prototipin tanıtım ve pazarlanması amacıyla desteklenecek başvurular, 20 Haziran 2013 tarihli ve 28683 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

tepav Türkiye İçin Yeni Bir Sanayi Politikası Çerçevesi Güven Sak İstanbul, 25 Aralık 2007 Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı

tepav Türkiye İçin Yeni Bir Sanayi Politikası Çerçevesi Güven Sak İstanbul, 25 Aralık 2007 Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye İçin Yeni Bir Sanayi Politikası Çerçevesi Güven Sak İstanbul, 25 Aralık 2007 Yeni bir Sanayi Politikası Çerçevesi Slide 2 Çerçeve 2001 krizinin

Detaylı

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Elektrikli Makine ve

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Elektrikli Makine ve 31 Cihazların Başka Yerde Sınıflandırılmamış Elektrikli Makine ve İmalatı Faruk SEKMEN Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü Uzman Yardımcısı Sektöre İlişkin Özet Bilgiler B.y.s. Elektrikli Makine

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Hollanda ya ihracat yapan 361 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı BURSA 21/05/2015 1 SUNUM PLANI 1. Yeni Teşvik Sisteminin Hazırlık Süreci

Detaylı

Büro Makineleri ve 30Bilgisayar İmalatı. Birgül OĞUZOĞLU Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü Kıdemli Uzman

Büro Makineleri ve 30Bilgisayar İmalatı. Birgül OĞUZOĞLU Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü Kıdemli Uzman Büro Makineleri ve 30Bilgisayar İmalatı Birgül OĞUZOĞLU Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü Kıdemli Uzman Sektöre İlişkin Özet Bilgiler Büro Makineleri ve Bilgisayar Imalatı İçindeki Payı (%) İçindeki

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ DIYARBAKıR ın İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 DIYARBAKıR GENEL BİLGİLER Nüfus Diyarbakır: 1.607.437 Türkiye:76.667.864 KOBİ

Detaylı

Türkiye Sanayisine Sektörel Bakı

Türkiye Sanayisine Sektörel Bakı 27 Mayıs 2008 TS/BAS-BÜL/08-47 Türkiye Sanayisine Sektörel Bakı Özet Bulgular Türk Sanayicileri ve adamları Derne i (TÜS AD), Türkiye Sanayisine Sektörel Bakı ba lıklı raporunu, 27 Mayıs 2008 tarihinde,

Detaylı

ĐSTĐHDAM AÇISINDAN ĐLK 250 Prof. Dr. Şükrü Kızılot Gazi Üniversitesi Arş.Gör.Özgür Şahan Gazi Üniversitesi

ĐSTĐHDAM AÇISINDAN ĐLK 250 Prof. Dr. Şükrü Kızılot Gazi Üniversitesi Arş.Gör.Özgür Şahan Gazi Üniversitesi 1 ĐSTĐHDAM AÇISINDAN ĐLK 250 Prof. Dr. Şükrü Kızılot Gazi Üniversitesi Arş.Gör.Özgür Şahan Gazi Üniversitesi 1- Genel Olarak Bir ekonominin başarı ölçütlerinden birisi de istihdam yaratma kapasitesidir.

Detaylı

Kok Kömürü, Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri ve Nükleer Yakıt İmalatı. Erdal ERTUĞRUL Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü Kıdemli Uzman

Kok Kömürü, Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri ve Nükleer Yakıt İmalatı. Erdal ERTUĞRUL Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü Kıdemli Uzman 23 Kok Kömürü, Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri ve Nükleer Yakıt İmalatı Erdal ERTUĞRUL Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü Kıdemli Uzman Sektöre İlişkin Özet Bilgiler Kok Kömürü, Rafine Edilmiş Petrol

Detaylı

Kimyasal Madde ve. Faruk SEKMEN Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü Uzman Yardımcısı

Kimyasal Madde ve. Faruk SEKMEN Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü Uzman Yardımcısı 24 Ürünlerin Kimyasal Madde ve İmalatı Faruk SEKMEN Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü Uzman Yardımcısı Sektöre İlişkin Özet Bilgiler Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı İçindeki Payı (%) İçindeki

Detaylı

TÜRKİYE İMALAT SANAYİNİN TEKNOLOJİK YAPISI: SÜRDÜRÜLEBİLİR Mİ? (*)

TÜRKİYE İMALAT SANAYİNİN TEKNOLOJİK YAPISI: SÜRDÜRÜLEBİLİR Mİ? (*) TÜRKİYE İMALAT SANAYİNİN TEKNOLOJİK YAPISI: SÜRDÜRÜLEBİLİR Mİ? (*) B. Ali Eşiyok (**) I. Giriş Türkiye 1930 lardan günümüze sanayide önemli başarımlar göstermesine karşın, geleneksel birkaç sektör dışında

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ M. Özger BOZOĞLU Dış Ticaret Uzmanı Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı İSTANBUL 10/12/2014 1 SUNUM PLANI 1.

Detaylı

MECLİS TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı

MECLİS TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı MECLİS TOPLANTISI Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı 24 Haziran 2013 ŞİDDETİN HER TÜRLÜSÜNE KARŞIYIZ! İHTİYACIMIZ OLAN BARIŞ, HOŞGÖRÜ, SEVGİ DEMOKRASİ ENDEKSİ SIRALAMASI 86 2006 2008 2010 2011 2012

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. 15 Kasım 2012 İSTANBUL. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. 15 Kasım 2012 İSTANBUL. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 15 Kasım 2012 İSTANBUL Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 1. HAZIRLIK SÜRECİ YENİ TEŞVİK SİSTEMİNİN HEDEFLERİ Ø

Detaylı

Radyo, Televizyon, Haberleşme Teçhizatı Cihazları İmalatı. Emrah ERSOY Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü Uzman Yardımcısı

Radyo, Televizyon, Haberleşme Teçhizatı Cihazları İmalatı. Emrah ERSOY Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü Uzman Yardımcısı 32 ve Radyo, Televizyon, Haberleşme Teçhizatı Cihazları İmalatı Emrah ERSOY Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü Uzman Yardımcısı Sektöre İlişkin Özet Bilgiler Radyo, TV, Haberleşme Teçhizatı ve

Detaylı

TÜRK DERİ VE DERİ MAMÜLLERİ SEKTÖRÜ

TÜRK DERİ VE DERİ MAMÜLLERİ SEKTÖRÜ TÜRK DERİ VE DERİ MAMÜLLERİ SEKTÖRÜ Türklerin dericiliğe başlamaları kaynaklara göre, 12. yüzyıla kadar gitmektedir. Köklü bir tarihsel geçmişe sahip olan deri ve deri sanayinin 1970 lerden itibaren ülkemizde

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ ANTALYA NıN İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 ANTALYA GENEL BİLGİLER Nüfus Antalya: 2.158.265 Türkiye: 76.667.864 KOBİ Sayısı

Detaylı

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Makine ve Teçhizat İmalatı. Orkun Levent BOYA Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü Kıdemli Uzman

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Makine ve Teçhizat İmalatı. Orkun Levent BOYA Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü Kıdemli Uzman 29 Başka Yerde Sınıflandırılmamış Makine ve Teçhizat İmalatı Orkun Levent BOYA Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü Kıdemli Uzman Sektöre İlişkin Özet Bilgiler B.y.s. Makine ve Teçhizat İmalatı İçindeki

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI EKİM 2015

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI EKİM 2015 Türkiye-Kahramanmaraş Açılan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Kapanan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Yatırım Teşvikleri Türkiye-Kahramanmaraş Yıllar İtibariyle İhracat ve İthalatı Türkiye-Kahramanmaraş

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI TEMMUZ 2015

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI TEMMUZ 2015 Türkiye-Kahramanmaraş Açılan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Kapanan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Yatırım Teşvikleri Türkiye-Kahramanmaraş Yıllar İtibariyle İhracat ve İthalatı Türkiye-Kahramanmaraş

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI HAZİRAN 2015

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI HAZİRAN 2015 Türkiye-Kahramanmaraş Açılan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Kapanan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Yatırım Teşvikleri Türkiye-Kahramanmaraş Yıllar İtibariyle İhracat ve İthalatı Türkiye-Kahramanmaraş

Detaylı

Mobilya İmalatı; Başka Yerde Sınıflandırılmamış

Mobilya İmalatı; Başka Yerde Sınıflandırılmamış 36 Diğer Mobilya İmalatı; Başka Yerde Sınıflandırılmamış İmalatlar Orkun Levent BOYA Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü Kıdemli Uzman Sektöre İlişkin Özet Bilgiler Mobilya İmalatı; Başka Yerde

Detaylı

DÜNYA ÜRETİM RAPORU, 2014 YILI 1. ÇEYREK

DÜNYA ÜRETİM RAPORU, 2014 YILI 1. ÇEYREK 11/7/2014 DÜNYA ÜRETİM RAPORU, 2014 YILI 1. ÇEYREK (Çeviren:Şeyda YILDIZ, Aybüke Tuğçe KARABÖRK) MAKİNE ŞUBESİ Kaynak: Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) www.unido.org DÜNYA ÜRETİMİ 2014

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ŞUBAT 2015

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ŞUBAT 2015 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ŞUBAT 2015 İZMİR YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİNİN HEDEFLERİ 1. Mevzuat ve Hedefler Tasarrufların katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirilmesi, Üretim ve

Detaylı

Basım ve Yayım; Plak, Kaset ve Benzeri Kayıtlı Medyanın

Basım ve Yayım; Plak, Kaset ve Benzeri Kayıtlı Medyanın 22 Çoğaltılması Basım ve Yayım; Plak, Kaset ve Benzeri Kayıtlı Medyanın Ahmet KANDEMİR Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü Kıdemli Uzman Sektöre İlişkin Özet Bilgiler Basım ve Yayım; Çoğaltılması

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Teşvik Belgesi Alma İşlem Basamakları

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Teşvik Belgesi Alma İşlem Basamakları Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Teşvik Belgesi Alma İşlem Basamakları 2013 TEŞVİK BELGESİ ALMA İŞLEM BASAMAKLARI Başvuru Mercii: Ekonomi Bakanlığı (Ancak, büyük ölçekli yatırımlar, bölgesel

Detaylı

TEKNOLOJİK ÜRÜN TANITIM VE PAZARLAMA DESTEK PROGRAMI

TEKNOLOJİK ÜRÜN TANITIM VE PAZARLAMA DESTEK PROGRAMI TEKNOLOJİK ÜRÜN TANITIM VE PAZARLAMA DESTEK PROGRAMI Programın Amacı Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünlerin veya prototiplerin tanıtımı ve pazarlanması için ülkemizde yerleşik

Detaylı

Ağaç ve Ağaç Mantarı Ürünleri İmalatı (mobilya hariç); Saz, Saman ve Benzeri Malzemelerden, Örülerek 20Yapılan Eşyaların İmalatı

Ağaç ve Ağaç Mantarı Ürünleri İmalatı (mobilya hariç); Saz, Saman ve Benzeri Malzemelerden, Örülerek 20Yapılan Eşyaların İmalatı Ağaç ve Ağaç Mantarı Ürünleri İmalatı (mobilya hariç); Saz, Saman ve Benzeri Malzemelerden, Örülerek 20Yapılan Eşyaların İmalatı Mehmet Ali KAFALI Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü Kıdemli Uzman

Detaylı

Gıda Ürünleri ve. Ömür GENÇ Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü Müdür Yardımcısı

Gıda Ürünleri ve. Ömür GENÇ Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü Müdür Yardımcısı 15 İçecek Gıda Ürünleri ve İmalatı Ömür GENÇ Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Sektöre İlişkin Özet Bilgiler Gıda ve İçecek Sanayi İçindeki Payı (%) İçindeki Sıralaması İşyeri

Detaylı

Lojistik. Lojistik Sektörü

Lojistik. Lojistik Sektörü Lojistik Sektörü Gülay Dincel TSKB Ekonomik Araştırmalar dincelg@tskb.com.tr Kasım 014 1 Ulaştırma ve depolama faaliyetlerinin entegre lojistik hizmeti olarak organize edilmesi ihtiyacı, imalat sanayi

Detaylı

ALAN ARAŞTIRMASI II. Oda Raporu

ALAN ARAŞTIRMASI II. Oda Raporu tmmob makina mühendisleri odası TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2009 11 12 ARALIK 2009 / ANKARA ALAN ARAŞTIRMASI II Türkiye de Kalkınma ve İstihdam Odaklı Sanayileşme İçin Planlama Önerileri Oda Raporu Hazırlayanlar

Detaylı

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ?

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? Dr. Fatih Macit, Süleyman Şah Üniversitesi Öğretim Üyesi, HASEN Bilim ve Uzmanlar Kurulu Üyesi Giriş Türk Konseyi nin temelleri 3 Ekim 2009 da imzalanan Nahçivan

Detaylı

TEKNOLOJİ EKONOMİ POLİTİKA - III TÜRKİYE DEKİ AR-GE VE YENİLİK FAALİYETLERİ

TEKNOLOJİ EKONOMİ POLİTİKA - III TÜRKİYE DEKİ AR-GE VE YENİLİK FAALİYETLERİ TEKNOLOJİ EKONOMİ POLİTİKA - III TÜRKİYE DEKİ AR-GE VE YENİLİK FAALİYETLERİ Musa Yaşar Bilimsel ve teknolojik faaliyetler, ülkelerin kalkınmasında büyük bir öneme sahip olup, ulusal gelirden bu tür faaliyetlere

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR Mart 215 Hikmet DENİZ i İçindekiler Tablo Listesi... iii Grafik Listesi... iii 1. Giriş... 1 2. Türkiye'de Teşvik Belgesine Bağlı Yatırımlar... 1 3. Yatırımların Bölgesel

Detaylı

K R Ü E R SEL L K R K İ R Z SON O R N A R S A I TÜR Ü K R İ K YE E KO K N O O N M O İSİND N E D İKT K İSAT A P OL O İTİKA K L A AR A I

K R Ü E R SEL L K R K İ R Z SON O R N A R S A I TÜR Ü K R İ K YE E KO K N O O N M O İSİND N E D İKT K İSAT A P OL O İTİKA K L A AR A I KÜRESEL KRİZ SONRASI TÜRKİYE EKONOMİSİNDE İKTİSAT POLİTİKALARI Prof. Dr. Adem ahin TOBB-ETÜ Öğretim Üyesi 14 Mayıs 2010, İSTANBUL KRİZLER 2008 2001 İç Kaynaklı Finansal Derinliği Olan Olumlu Makro Ekonomik

Detaylı

Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünlerin İmalatı. Yusuf MEDER Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü Kıdemli Uzman

Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünlerin İmalatı. Yusuf MEDER Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü Kıdemli Uzman 26 Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünlerin İmalatı Yusuf MEDER Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü Kıdemli Uzman Sektöre İlişkin Özet Bilgiler Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünlerin İmalatı İçindeki

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ MERSİN GENEL BİLGİLER Nüfus Mersin: 1.705.774 Türkiye: 76.667.864 Okur Yazarlık Oranı (6+Yaş) Mersin: %95 Türkiye: %93 İlçe

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ VAN GENEL BİLGİLER VAN TÜRKİYE VAN IN PAYI Nüfus (TÜİK 2012) 1.051.975 75.627.384 1,39% İlçe Merkezleri Nüfusu (TÜİK 2012)

Detaylı

TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları. Sanayi Bilgi Notu

TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları. Sanayi Bilgi Notu TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları Sanayi Bilgi Notu 1 BÖLÜM 1 Sektörel Yapı ve Önde Gelen Sektörler i. TR41 Bölgesi Sanayi Genel Görünümü Tablo 3.1 İşletme Büyüklükleri (%)

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ HATAY ın İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 HATAY GENEL BİLGİLER Nüfus Hatay: 1.503.066 Türkiye:76.667.864 KOBİ Sayısı Hatay

Detaylı

YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015

YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015 YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015 HÜKÜMETİN YAPISI VE BAKANLIKLAR EKONOMİ YÖNETİMİ; REFORMLAR İLE HIZLI EKONOMİK

Detaylı

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM Invest in DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM Türkiye de Doğrudan Yabancı Yatırımın Gelişimi Makroekonomik anlamda küresel ekonomiye uyumu sağlayan yapısal reformlar, bir yandan Türkiye yi doğrudan yabancı yatırım

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2013 Yılı Şubat Ayı Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu İstatistikleri TCMB tarafından 16/04/2013 tarihinde açıklanan, 2013 yılı Şubat ayı Özel Sektörün Yurt

Detaylı

ALMANYA KUZEY REN VESTFALYA BÖLGE RAPORU

ALMANYA KUZEY REN VESTFALYA BÖLGE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI ALMANYA KUZEY REN VESTFALYA BÖLGE RAPORU Gürhan DEMİREL Dış Ekonomik İlişkiler Müdürlüğü Uzman Yardımcısı Kasım 2008 Kuzey Ren Vestfalya (Nord Rhein Westfalen) Almanya nın kuzey batısında,

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM VE TTGV FİNANSMAN DESTEKLERİ

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM VE TTGV FİNANSMAN DESTEKLERİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM VE TTGV FİNANSMAN DESTEKLERİ Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı İskenderun Körfezi nde Endüstriyel Simbiyoz Projesi - Endüstriyel Simbiyoz ve Temiz Üretim Ar-Ge Proje

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010 EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - ŞUBAT 2010 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

NİSAN-MAYIS VAN İLİ İSTATİSTİKLERİ 2014

NİSAN-MAYIS VAN İLİ İSTATİSTİKLERİ 2014 NİSAN-MAYIS VAN İLİ İSTATİSTİKLERİ 214 213 YILI VAN İLİ DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ AYLAR İTHALAT ($) İHRACAT ($) OCAK 2.322.52 1.45.136 ŞUBAT 1.735.696 1.62.13 MART 1.346.793 1.41.747 NİSAN 1.443.495 2.82.915

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Sanayi İhtisas Komisyonu Çalışmaları. 30.05.2013 Merinos AKKM

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Sanayi İhtisas Komisyonu Çalışmaları. 30.05.2013 Merinos AKKM 214-223 BÖLGE PLANI SÜRECİ Sanayi İhtisas Komisyonu Çalışmaları 3.5.213 Merinos AKKM Küreselleşme Küresel ekonominin bütünleşmesi Eşitsiz büyüme Ekonomik krizler Kaynak kısıtları ve yeni kriz alanları

Detaylı

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 3 Temmuz 2014 YATIRIM TEŞVİK MEVZUATI 15 Haziran 2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar (19 Haziran 2012 tarih

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Bu uygulamalar kapsamında sağlanacak destek unsurları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Bu uygulamalar kapsamında sağlanacak destek unsurları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ UYGULAMALAR 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 4 farklı uygulamadan oluşmaktadır: 1- Genel Teşvik Uygulamaları 2- Bölgesel

Detaylı

KİMYA SEKTÖRÜ ARAŞTIRMASI (Ön Araştırma)

KİMYA SEKTÖRÜ ARAŞTIRMASI (Ön Araştırma) Petrol-iş Araştırma KİMYA SEKTÖRÜ ARAŞTIRMASI (Ön Araştırma) Dünyada ve Türkiye de Sektörün Genel Dinamikleri Aralık 2004 Araştırma Yöntemi Kimya Sektörü Araştırması 2004 çalışmasında, sektörün dünya ve

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2011

EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2011 EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - MART 2011 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2011

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2011 EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR AĞUSTOS 2011 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE

Detaylı

2015 AĞUSTOS DIŞ TİCARET BÜLTENİ 30 Eylül 2015

2015 AĞUSTOS DIŞ TİCARET BÜLTENİ 30 Eylül 2015 2015 AĞUSTOS DIŞ TİCARET BÜLTENİ 30 Eylül 2015 Ağustos 2015 Dış ticaret istatistiklerine ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 30 Eylül 2015 tarihinde yayımlandı. TÜİK, Gümrük ve

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ KOCAELİ NİN İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 KOCAELİ GENEL BİLGİLER Nüfus; Kocaeli: 1.780.055 Türkiye:78.741.053 Nüfus Yoğunluğu

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ NEVŞEHIR GENEL BİLGİLER Nüfus Nevşehir: 285.460 Türkiye: 76.667.864 Okur Yazarlık Oranı (6+Yaş) Nevşehir: %95 Türkiye: %93

Detaylı

Araştırma Raporu. Sayı : 2009/23/350. Konu : TÜRKİYE SANAYİSİNİN SEKTÖREL DEĞERLENDİRMESİ. KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi

Araştırma Raporu. Sayı : 2009/23/350. Konu : TÜRKİYE SANAYİSİNİN SEKTÖREL DEĞERLENDİRMESİ. KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi Araştırma Raporu Tarih: 05.05.2009 Sayı : 2009/23/350 Konu : TÜRKİYE SANAYİSİNİN SEKTÖREL DEĞERLENDİRMESİ Hazırlayan: Veyis ERSÖZ İÇİNDEKİLER Tablo Listesi iv

Detaylı

DOĞU MARMARA BÖLGESİ NDE 2006-2010 DÖNEMİNDE YATIRIM TEŞVİKLERİNDEN YARARLANMA DURUMU DEĞERLENDİRMESİ

DOĞU MARMARA BÖLGESİ NDE 2006-2010 DÖNEMİNDE YATIRIM TEŞVİKLERİNDEN YARARLANMA DURUMU DEĞERLENDİRMESİ DOĞU MARMARA BÖLGESİ NDE 2006-2010 DÖNEMİNDE YATIRIM TEŞVİKLERİNDEN YARARLANMA DURUMU DEĞERLENDİRMESİ Yayın Tarihi: Mayıs, 2011 MARKA Yayınları Serisi DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI DOĞU MARMARA BÖLGESİ

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 20 ŞUBAT 2014 ANKARA SUNUM PLANI 1.Teşvik Sistemi 2.Atık Geri Kazanım veya Bertaraf Tesisi Yatırımları 3.Alt Bölge Destekleri 2 SUNUM PLANI 1.Teşvik

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İKTİSADİ YÖNELİM ANKETİ AYLIK TOPLU SONUÇLARI MART 2007 İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ REEL SEKTÖR VERİLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 16 Nisan 2007 İÇİNDEKİLER SAYFA NO Aylık Katılımlar 3

Detaylı

TÜRKİYE'NİN İLK 500 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU 2012

TÜRKİYE'NİN İLK 500 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU 2012 İstanbul Sanayi Odası tarafından bu yıl 45 incisi hazırlanan TÜRKİYE NİN İLK 500 BÜYÜK KURULUŞU içerisinde bu yılda 2011 yılına göre değişiklik olmamış ve 487 özel, 13 de kamu sanayi kuruluşu yer almaktadır.

Detaylı

SEKTÖREL. HABER BÜLTENi

SEKTÖREL. HABER BÜLTENi SEKTÖREL HABER BÜLTENi Haziran 2008 Sayı: 33 www.sedefed.org IRU Kongresi: Çağdaş İpek Yolu Kuruluyor Sektörel Derneklerden Sektörlerin Gündemi TÜRKONFED Ekonomi Notları Emre Aykar: Yurtdışında Büyük Ortaklık

Detaylı

SON ÜÇ YILDA ADANA İLİNE VERİLEN YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ

SON ÜÇ YILDA ADANA İLİNE VERİLEN YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ SON ÜÇ YILDA ADANA İLİNE VERİLEN YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ MEHMET KARAKUŞ 11 ARALIK 2015 Adana Sanayi Odası Son Üç Yılda Adana İline Verilen Yatırım Teşvik Belgeleri-Özet Türkiye nin 2023 vizyonu ile üretim,

Detaylı

Makine ve Teçhizatı Hariç; Fabrikasyon Metal Ürünleri İmalatı. Emrah ERSOY Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü Uzman Yardımcısı

Makine ve Teçhizatı Hariç; Fabrikasyon Metal Ürünleri İmalatı. Emrah ERSOY Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü Uzman Yardımcısı 28 Makine ve Teçhizatı Hariç; Fabrikasyon Metal Ürünleri İmalatı Emrah ERSOY Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü Uzman Yardımcısı Sektöre İlişkin Özet Bilgiler Makine ve Techizatı hariç; Fabrikasyon

Detaylı

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ a. Sektörün Dünya Ekonomisi ve AB Ülkelerindeki Durumu Dünya mobilya üretimi 2010 yılında yaklaşık 376 milyar dolar olurken, 200 milyar dolar olan bölümü üretim

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE EYLÜL 2013 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Mayıs 2015 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA OTOMOTİV SANAYİİNDE DIŞ TİCARET Otomotiv Sanayi Ürünlerini İçeren UİB Verisine Göre 1 : 1. 2015 yılı Ocak-Mayıs

Detaylı

Küresel Eğilimler ve Türkiye

Küresel Eğilimler ve Türkiye economicpolicyresearchinstitute ekonomipolitikalarıaraş tırmaenstitüsü Küresel Eğilimler ve Türkiye Güven Sak Ankara, 22 Kasım 2006 Küresel Eğilimler ve Türkiye Slide 2 Gündem Dünyaya ne oluyor? Dünyada

Detaylı

IMALAT. SANAYI RAPORU

IMALAT. SANAYI RAPORU .. YOZGAT ILI. IMALAT. SANAYI RAPORU .. ỴOZGAT ILI IMALAT. SANAYI RAPORU ÖNSÖZ Kayseri, Sivas ve Yozgat illerini kapsayan Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN); kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum

Detaylı

Sunu planı. Sunu Planı. Slayt No 3-6 Tekstil ve Hazır Giyim Sektörlerinin Brüt Katma Değeri. 7-8 Sektörlerin Büyüme Eğilimleri

Sunu planı. Sunu Planı. Slayt No 3-6 Tekstil ve Hazır Giyim Sektörlerinin Brüt Katma Değeri. 7-8 Sektörlerin Büyüme Eğilimleri YÖNETİCİ ÖZETİ Sunu planı Sunu Planı Slayt No 3-6 Tekstil ve Hazır Giyim Sektörlerinin Brüt Katma Değeri 7-8 Sektörlerin Büyüme Eğilimleri 9-11 Tekstil ve Hazır Giyim İstihdamı 12 İşyeri Sayısı 13 Sektörün

Detaylı

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Öncelikler ve İhtisaslaşma Organizasyon ve Eşgüdüm Yaşam Kalitesinin Artırılması Sürdürülebilir Kalkınma Bilgi Toplumuna Dönüşüm Rekabet Gücünün

Detaylı

Cam Sektörü 2013 Yılı Değerlendirmesi

Cam Sektörü 2013 Yılı Değerlendirmesi Cam Sektörü 2013 Yılı Değerlendirmesi Temmuz 2014 1 Milyar $ I. Cam Sektörü Hakkında 80 yıllık bir geçmişe sahip olan Türk Cam Sanayii, bugün camın ana gruplarını oluşturan düzcam (işlenmiş camlar dahil),

Detaylı

YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ

YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ 2014 OCAK SEKTÖREL YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ Nurel KILIÇ Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri sektörü, ekonomiye döviz girdisi, yurt dışında istihdam imkanları, teknoloji transferi ve lojistikten ihracata

Detaylı

TIBBİ CİHAZLAR SEKTÖR ANALİZİ

TIBBİ CİHAZLAR SEKTÖR ANALİZİ TIBBİ CİHAZLAR SEKTÖR ANALİZİ 1. Tıbbi cihazlar sektörü dünyada çok hızla büyüyen, dinamizmi yüksek ve temel özellikleri zamanla gelişmiş ülkeler/dev firmalar lehine oluşmuş bir yapıya sahiptir. Dünya

Detaylı

TÜRKİYE DE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ KORUNMASI : ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLARA ETKİLER RAPORU

TÜRKİYE DE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ KORUNMASI : ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLARA ETKİLER RAPORU TÜRKİYE DE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ KORUNMASI : ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLARA ETKİLER RAPORU Güldem Berkman YASED Fikri Ve Sınai Mülkiyet Hakları Çalışma Grubu Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi YATIRIMLARIN

Detaylı

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON Z. Güldem Ökem, PhD Research Fellow Centre for European Policy Studies (guldem.okem@ceps.eu) 23 Şubat 2011, Ankara Türkiye nin Avrupa Birliği

Detaylı

Türkiye de Ulusal Politikalar ve Endüstriyel Simbiyoz

Türkiye de Ulusal Politikalar ve Endüstriyel Simbiyoz Türkiye de Ulusal Politikalar ve Endüstriyel Simbiyoz Ferda Ulutaş Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı KALKINMA AJANSLARI VE BÖLGE PLANLARI İÇİN ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ ÇALIŞTAYI 31 Ocak 1 Şubat 2013 CK Farabi

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: YEŞİL BİNALAR & NANOTEKNOLOJİ STRATEJİLERİ. Muhammed Maraşlı İMSAD-UNG Çalışma Grubu Üyesi

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: YEŞİL BİNALAR & NANOTEKNOLOJİ STRATEJİLERİ. Muhammed Maraşlı İMSAD-UNG Çalışma Grubu Üyesi İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: YEŞİL BİNALAR & NANOTEKNOLOJİ STRATEJİLERİ Muhammed Maraşlı İMSAD-UNG Çalışma Grubu Üyesi RAPORUN AMACI Türk İnşaat Sektörünün rekabet gücünün arttırılması amacıyla

Detaylı

Tablo 35 İldeki OSB lerin Elektrik ve Doğalgaz Tüketimi, OSB lerde bulunan Firma Sayıları ve İstihdam

Tablo 35 İldeki OSB lerin Elektrik ve Doğalgaz Tüketimi, OSB lerde bulunan Firma Sayıları ve İstihdam SANAYİ İldeki 3 ilçede üretim aşamasına geçmiş 4 OSB bulunmaktadır. İlde üretim aşamasına geçmiş OSB bulunan ilçeler; Kütahya Merkez (2 adet), Gediz ve Tavşanlı dır. Ayrıca Simav ilçesinde ise aktif olmayan

Detaylı

Betül KONAKLI Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı

Betül KONAKLI Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE SANAYİ STRATEJİSİ VE ATIK YÖNETİMİ Betül KONAKLI Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı 21.10.2015 - Ankara 1 Geçmişten EKK günümüze atığa bakış açısında ve atık yönetiminde

Detaylı

ETİYOPYA ÜLKE RAPORU 26.05.2015. [Type the document subtitle]

ETİYOPYA ÜLKE RAPORU 26.05.2015. [Type the document subtitle] ETİYOPYA ÜLKE RAPORU 26.05.2015 [Type the document subtitle] YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Etiyopya ya ihracat yapan 23 firma bulunmaktadır. 31.12.2014 tarihi

Detaylı

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON Z. Güldem Ökem, PhD Research Fellow Centre for European Policy Studies(CEPS) 23 Şubat 2011, Ankara Türkiye nin Avrupa Birliği ne Üyelik

Detaylı

BURSA DA İLK 250 ŞİRKET VE İSTİHDAM

BURSA DA İLK 250 ŞİRKET VE İSTİHDAM BURSA DA İLK 250 ŞİRKET VE İSTİHDAM Prof. Dr. Yusuf ALPER 1. GENEL OLARAK İSTİHDAM Ekonomik faaliyetin toplumsal açıdan en önemli ve anlamlı sonuçlarından birini, yarattığı istihdam kapasitesi oluşturur.

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ ESKİŞEHİR İN İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 ESKİŞEHİR GENEL BİLGİLER Nüfus; Eskişehir:799.724 Türkiye:76.667.864 Sosyo Ekonomik

Detaylı

TÜRKİYE VE ESKİŞEHİR SANAYİNİN 2023 STRATEJİSİ

TÜRKİYE VE ESKİŞEHİR SANAYİNİN 2023 STRATEJİSİ TÜRKİYE VE ESKİŞEHİR SANAYİNİN 2023 STRATEJİSİ Savaş M. ÖZAYDEMİR ESO Yönetim Kurulu Başkanı 18 Mayıs 2015 ESOGÜ Türkiye nin Mevcut Durumu ve 2023 Hedefleri! İhracatımız artıyor, ancak yüksek teknolojili

Detaylı

İktisadi Planlamayı Gerektiren Unsurlar İKTİSADİ PLANLAMA GEREĞİ 2

İktisadi Planlamayı Gerektiren Unsurlar İKTİSADİ PLANLAMA GEREĞİ 2 İktisadi Planlamayı Gerektiren Unsurlar İKTİSADİ PLANLAMA GEREĞİ 2 PLANLAMAYI GEREKTİREN UNSURLAR Sosyalist model-kurumsal tercihler Piyasa başarısızlığı Gelişmekte olan ülkelerin kalkınma sorunları 2

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ MALATYA NIN İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 MALATYA GENEL BİLGİLER Nüfus; Malatya: 762.538 Türkiye:76.667.864 Sosyo Ekonomik

Detaylı

TÜRKİYE DIŞ TİCARETİNDEN İZMİR İN ALDIĞI PAYIN ANALİZİ

TÜRKİYE DIŞ TİCARETİNDEN İZMİR İN ALDIĞI PAYIN ANALİZİ 2013 ARALIK EKONOMİ TÜRKİYE DIŞ TİCARETİNDEN İZMİR İN ALDIĞI PAYIN ANALİZİ Erdem ALPTEKİN Giriş İzmir, 8.500 yıllık tarihsel geçmişe sahip, birçok medeniyetin birlikte hoşgörüyle yaşadığı, oldukça zengin

Detaylı

Eskişehir Sanayi Geliştirme Merkezi SANGEM 19 Ağustos 2009

Eskişehir Sanayi Geliştirme Merkezi SANGEM 19 Ağustos 2009 Eskişehir Sanayi Geliştirme Merkezi SANGEM 19 Ağustos 2009 SANGEM, bir ESO kuruluşudur Neden SANGEM? Eskişehir Sanayi Odası ESO nun öncü girişimiyle kurulan ve kâr amaçsız (non-profit) bir kuruluş olan

Detaylı