Mayıs 2008 (Yayın No. TÜSİAD-T/ /466)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mayıs 2008 (Yayın No. TÜSİAD-T/2008-05/466)"

Transkript

1

2 TÜRK SANAYİCİLERİ VE İȘADAMLARI DERNEĞİ Mayıs 2008 (Yayın No. TÜSİAD-T/ /466) Meșrutiyet Caddesi, No Tepebașı/İstanbul Telefon: (0212) Telefax: (0212)

3 2008, TÜSİAD Tüm hakları saklıdır. Bu eserin tamamı ya da bir bölümü, 4110 sayılı Yasa ile değișik 5846 sayılı FSEK. uyarınca, kullanılmazdan önce hak sahibinden 52. Maddeye uygun yazılı izin alınmadıkça, hiçbir șekil ve yöntemle ișlenmek, çoğaltılmak, çoğatılmıș nüshaları yayılmak, satılmak, kiralanmak, ödünç verilmek, temsil edilmek, sunulmak, telli/telsiz ya da bașka teknik, sayısal ve/veya elektronik yöntemlerle iletilmek suretiyle kullanılamaz. ISBN : GRAPHİS MATBAA SANAYİ VE TİCARET LTD. ȘTİ. Yüzyıl Mahallesi Matbaacılar Sitesi 2. Cadde Numara 202A Bağcılar İSTANBUL Tel: (0212) PBX Faks: (0212)

4 ÖNSÖZ TÜSİAD, özel sektörü temsil eden sanayici ve ișadamları tarafından 1971 yılında, Anayasamızın ve Dernekler Kanunu nun ilgili hükümlerine uygun olarak kurulmuș, kamu yararına çalıșan bir dernek olup gönüllü bir sivil toplum örgütüdür. TÜSİAD, demokrasi ve insan hakları evrensel ilkelerine bağlı, girișim, inanç ve düșünce özgürlüklerine saygılı, yalnızca asli görevlerine odaklanmıș etkin bir devletin var olduğu Türkiye de, Atatürk ün çağdaș uygarlık hedefine ve ilkelerine sadık toplumsal yapının gelișmesine ve demokratik sivil toplum ve laik hukuk devleti anlayıșının yerleșmesine yardımcı olur. TÜSİAD, piyasa ekonomisinin hukuksal ve kurumsal altyapısının yerleșmesine ve iș dünyasının evrensel iș ahlakı ilkelerine uygun bir biçimde faaliyette bulunmasına çalıșır. TÜSİAD, uluslararası entegrasyon hedefi doğrultusunda Türk sanayi ve hizmet kesiminin rekabet gücünün artırılarak, uluslararası ekonomik sistemde belirgin ve kalıcı bir yer edinmesi gerektiğine inanır ve bu yönde çalıșır. TÜSİ- AD, Türkiye de liberal ekonomi kurallarının yerleșmesinin yanısıra, ülkenin insan ve doğal kaynaklarının teknolojik yeniliklerle desteklenerek en etkin biçimde kullanımını; verimlilik ve kalite yükselișini sürekli kılacak ortamın yaratılması yoluyla rekabet gücünün artırılmasını hedef alan politikaları destekler. TÜSİAD, misyonu doğrultusunda ve faaliyetleri çerçevesinde, ülke gündeminde bulunan konularla ilgili görüșlerini bilimsel çalıșmalarla destekleyerek kamuoyuna duyurur ve bu görüșlerden hareketle kamuoyunda tartıșma platformlarının olușmasını sağlar.

5 TÜSİAD Sanayi, Hizmetler ve Tarım Komisyonu altında faaliyet gösteren Sanayi Çalıșma Grubu, Türkiye ekonomisinin itici gücünü olușturan sanayi sektörünün karșılaștığı sorunları irdelemek ve bu sorunlara çözüm önerileri geliștirmek amacıyla Türkiye Sanayisine Sektörel Bakıș bașlıklı bir çalıșma bașlatmıștır. Türkiye Sanayisine Sektörel Bakıș raporu, Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. A. Suut Doğruel ve Prof. Dr. Fatma Doğruel tarafından kaleme alınmıștır. Çalıșmanın sektörel değerlendirmelerin yer aldığı bölümlerin yazımı așamasında ilgili sektörler ile yapılan temaslar SEDEEFED koordinasyonunda gerçekleșmiștir. Çalıșmanın yazarları, TÜSİAD yönetimine, TÜSİAD Genel Sekreter Yardımcısı Ümit İzmen e, Sanayi, Hizmetler ve Tarım Bölümü sorumlusu Hale Altan a, Uzman Hande Baloğlu na ve Uzman Yardımcısı Ece Topaloğlu na, TÜSİAD Sanayi Çalıșma Grubu Bașkanı Agah Uğur ve Çalıșma Grubu üyelerine, SEDEFED yönetimine, Genel Sekreter Ülkem Genç Yaman a ve genel sekreterliğine, görüșme yapılan sektörel dernek yönetici ve temsilcilerine, çalıșmanın ilk așamadaki hesaplamalarına katkıda bulunan Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü öğrencileri Pınar Deniz ve Seden Eken ile sektörel dernekler ile ilgili görüșmelere katkıda bulunan Marmara Üniversitesi yüksek lisans öğrencisi Bilge Eriș e en içten teșekkürlerini sunarlar. Mayıs 2008

6 Prof. Dr. A. Suut DOĞRUEL ÖZGEÇM fi A. Suut Doğruel orta öğrenimini Ankara Fen Lisesi nde, lisans, yüksek lisans ve doktora çalıșmalarını Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü nde tamamladı. Çukurova Üniversitesi İktisat Bölümü nde görev yaptı yılında Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü ne geçti yıllarında Dinamik Optimizasyon ve Optimal Kontrol Teorisi üzerine çalıșmalar yapmak üzere Central Michigan Üniversitesi nde Fulbright Misafir Öretim Üyesi olarak bulundu yılında profesör olan A. Suut Doğruel halen Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü nde öğretim üyesidir ve Eylül 2004 ten itibaren bölüm Bașkanlığı görevini sürdürmektedir. A. Suut Doğruel 1987 yılında Türk Sosyal Bilimler Derneği Genç Sosyal Bilimcileri Özendirme Ödülü nü, 1990 yılında ise Sedat Simavi Vakfı Sosyal Bilimler Ödülü nü aldı. Çalıșmalarının bir bölümü 1991 yılında Ford Foundation, 1995 yılında NATO Araștıma Bursu, 2002 ve 2005 yıllarında TÜBİTAK tarafından desteklendi. Ekonomik büyüme, bölgesel ekonomik entegrasyon, bölgesel ekonomi, gelișmekte olan ülkelerde uygulanan istikrar politikaları ve cumhuriyet dönemi Türkiye iktisat tarihi üzerine yurtiçi ve yurtdıșında yayınlanmıș makale ve kitapları bulunan A. Suut Doğruel, Türk Sosyal Bilimler Derneği, Türkiye Ekonomi Kurumu, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, Middle East Economic Association ile American Economic Association üyesidir. Prof. Dr. Fatma DOĞRUEL Fatma Doğruel orta öğrenimini Adana Kız Lisesi nde, lisans çalıșmalarını Hacettepe Universitesi Matematik Bölümü nde tamamladı. Doktora derecesini Çukurova Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü nden aldı. Çukurova Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü nde görev yaptı yılında Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü ne geçti de Central Michigan Üniversitesi nde Misafir Öretim Üyesi olarak bulundu yılında profesör olan Fatma Doğruel halen bu bölümdeki görevine devam etmektedir. Fatma Doğruel 1987 yılında Türk Sosyal Bilimler Derneği Genç Sosyal Bilimcileri Özendirme Ödülü nü, 1990 yılında ise Sedat Simavi Vakfı Sosyal Bilimler Ödülü nü aldı. Çalıșmalarının bir bölümü 1991 yılında Ford Foundation, 2002 ve 2005 yıllarında TÜBİTAK tarafından desteklendi. Ekonomik büyüme, bölgesel ekonomi, bölgesel ekonomik entegrasyon, tarım sorunları ve ve cumhuriyet dönemi Türkiye iktisat tarihi üzerine yurtiçi ve yurtdıșında yayınlanmıș makale ve kitapları bulunan Fatma Doğruel, Türk Sosyal Bilimler Derneği, Türkiye Ekonomi Kurumu, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, Middle East Economic Association ile American Economic Association üyesidir.

7

8 İÇİNDEKİLER Özet Bölüm 1: GİRİȘ Küreselleșme, Değișen Politikalar ve İmalat Sanayi İmalat Sanayiinin Önemi ve Türkiye deki Durum Sanayi Politikaları ve Stratejileri Yaklașımı Raporun Planı Bölüm 2: KAPSAM İnceleme Çerçevesi Veri Seçimi Sektörlerin Sınıflandırılması Üretim Faaliyetlerinin Sınıflandırılması İmalat Sanayiinin Sınıflandırılması ve Sektörlerin Teknolojik Düzeyleri 2.4 Göstergelerin Belirlenmesi Projenin Gerçekleștirilme Süreci Bölüm 3: İMALAT SEKTÖRÜNÜN GENEL DEĞERLENDİRMESİ İmalat Sektörünün Ekonomi İçindeki Yeri İmalat Sektörünün Üretim Yapısındaki Değișme Sektörlerin Mevcut Durumu ve Gerçekleștirdikleri Gelișmeler Bakımından Karșılaștırılması Bölüm 4 GIDA ÜRÜNLERİ VE İÇECEK Bölüm 5 TÜTÜN ÜRÜNLERİ Bölüm 6 TEKSTİL ÜRÜNLERİ Bölüm 7 GİYİM EȘYASI İMALATI Bölüm 8 DERİ VE AYAKKABI Bölüm 9 AĞAÇ VE MANTAR ÜRÜNLERİ (MOBİLYA HARİÇ) Bölüm 10 KAĞIT VE KAĞIT ÜRÜNLERİ Bölüm 11 BASIM VE YAYIM Bölüm 12 KOK KÖMÜRÜ, RAFİNE EDİLMİȘ PETROL ÜRÜNLERİ VE NÜKLEER YAKIT İMALATI

9 Bölüm 13 KİMYASAL MADDE VE ÜRÜNLERİNİN İMALATI Bölüm 14 ECZACILIK VE TIPTA KULLANILAN KİMYASAL VE BİTKİSEL KAYNAKLI ÜRÜNLERİN İMALATI Bölüm 15 PLASTİK VE KAUÇUK ÜRÜNLERİ İMALATI Bölüm 16 METALİK OLMAYAN DİĞER MİNERAL ÜRÜNLERİNİN İMALATI Bölüm 17 ANA METAL SANAYİ Bölüm 18 METAL EȘYA (MAKİNA VE TEÇHİZATI HARİÇ) SANAYİLERİ Bölüm 19 MAKİNA VE TEÇHİZAT İMALATI, B.Y.S Bölüm 20 BÜRO, MUHASEBE VE BİLGI İȘLEM MAKİNALARI İMALATI Bölüm 21 ELEKTRİKLİ MAKİNA VE CİHAZLARIN İMALATI, B.Y.S Bölüm 22 RADYO, TELEVİZYON, HABERLEȘME TEÇHİZATI VE CİHAZLARI İMALATI Bölüm 23 TIBBİ ALETLER, HASSAS VE OPTİK ALETLER İLE SAAT İMALATI Bölüm 24 MOTORLU KARA TAȘITI, RÖMORK VE YARI-RÖMORK İMALATI Bölüm 25 DENİZ TAȘITLARININ YAPIMI VE ONARIMI Bölüm 26 DEMİRYOLU VE TRAMVAY LOKOMOTİFLERİ İLE VAGONLARININ İMALATI Bölüm 27 HAVA VE UZAY TAȘITLARI İMALATI Bölüm 28 MOBİLYA VE DİĞER İMALAT Bölüm 29 YENİDEN DEĞERLENDİRME EK: SEKTÖR DERNEKLERİ GÖRÜȘME LİSTESİ KAYNAKLAR

10 Tablo Listesi Tablo 2.1 Teknoloji Düzeylerine Göre Sektörler Tablo 2.2 Yoğunlașma Derecelerinin Yorumu Tablo 3.1 Sektör Karșılaștırma Matrisi Tablo 4.1: Alt Sektör Payları - Üretim (%) Tablo 4.2: Piyasa Yoğunlașma Derecesi Tablo 6.1: Alt Sektör Payları - Üretim (%) Tablo 6.2: Piyasa Yoğunlașma Derecesi Tablo 7.1: Piyasa Yoğunlașma Derecesi Tablo 8.1: Alt Sektör Payları - Üretim (%) Tablo 8.2: Piyasa Yoğunlașma Derecesi Tablo 9.1: Alt Sektör Payları - Üretim (%) Tablo 9.2: Piyasa Yoğunlașma Derecesi Tablo 10.1: Piyasa Yoğunlașma Derecesi Tablo 11.1: Alt Sektör Payları - Üretim (%) Tablo 11.2: Piyasa Yoğunlașma Derecesi Tablo 12.1: Alt Sektör Payları - Üretim (%) Tablo 12.2: Piyasa Yoğunlașma Derecesi Tablo 13.1: Alt Sektör Payları - Üretim (%) Tablo 13.2: Piyasa Yoğunlașma Derecesi Tablo 14.1: Piyasa Yoğunlașma Derecesi Tablo 15.1: Alt Sektör Payları - Üretim (%) Tablo 15.2: Alt Sektörlere Göre Dıș Ticaret Tablo 15.3: Piyasa Yoğunlașma Derecesi Tablo 15.4: Sektöre ilișkin AB Direktifleri Tablo 16.1: Alt Sektör Payları - Üretim (%) Tablo 16.2: Alt Sektörlere Göre Dıș Ticaret

11 Tablo 16.2.A: Cam Tablo 16.2.B: Seramik Tablo 16.2.C: Çimento Tablo 16.2.D: Diğer Tablo 16.3: Piyasa Yoğunlașma Derecesi Tablo 17.1: Alt Sektör Payları - Üretim (%) Tablo 17.2: Piyasa Yoğunlașma Derecesi Tablo 18.1: Alt Sektör Payları - Üretim (%) Tablo 18.2: Piyasa Yoğunlașma Derecesi Tablo 19.1: Alt Sektör Payları - Üretim (%) Tablo 19.2: Alt Sektörlere Göre Dıș Ticaret Tablo 19.3: Piyasa Yoğunlașma Derecesi Tablo 20.1: Piyasa Yoğunlașma Derecesi Tablo 21.1: Alt Sektör Payları - Üretim (%) Tablo 21.2: Piyasa Yoğunlașma Derecesi Tablo 22.1: Alt Sektör Payları - Üretim (%) Tablo 22.2: Piyasa Yoğunlașma Derecesi Tablo 23.1: Alt Sektör Payları - Üretim (%) Tablo 23.2: Piyasa Yoğunlașma Derecesi Tablo 24.1: Alt Sektör Payları - Üretim (%) Tablo 24.2: Piyasa Yoğunlașma Derecesi Tablo 25.1: Piyasa Yoğunlașma Derecesi Tablo 26.1: Piyasa Yoğunlașma Derecesi Tablo 27.1: Piyasa Yoğunlașma Derecesi Tablo 28.1: Alt Sektör Payları - Üretim (%) Tablo 28.2: Alt Sektörlere Göre Dıș Ticaret Tablo 28.3: Piyasa Yoğunlașma Derecesi

12 Șekil Listesi Șekil 3.1: Sektörün Ekonomi İçindeki Yeri Șekil 3.2: İmalat Sektörü ve GSMH Yıllık Büyüme Oranları Șekil 3.3: İmalat Sektörünün Toplam İstihdam İçindeki Payı Seçilmiș Ülkeler (%) Șekil 3.4: Teknoloji Düzeylerine Göre Katma Değer Gelișmiș Ülkeler Șekil 3.5: Teknoloji Düzeylerine Göre Katma Değer Gelișmekte Olan Ülkeler Șekil 3.6: Teknoloji Düzeylerine Göre Katma Değer - Türkiy Șekil 3.7: Teknoloji Düzeylerine Göre Üretim - Türkiye Șekil 3.8: Teknoloji Düzeylerine Göre İhracat - Türkiye Șekil 3.9.A: İleri Teknoloji Grubuna Giren Sektörlerin Üretimi (1002=1) Șekil 3.9.B: Orta-Üst Teknoloji Grubuna Giren Sektörlerin Üretimi (1992=1) Șekil 3.9.C: Orta-Alt Teknoloji Grubuna Giren Sektörlerin Üretimi (1992=1) Șekil 3.9.D: Düșük Teknoloji Grubuna Giren Sektörlerin Üretimi (1992=1) Șekil 3.10.A: Yüksek Teknoloji Grubuna Giren Sektörlerin İhracatı (1992=1) Șekil 3.10.B: Orta-Üst Teknoloji Grubuna Giren Sektörlerin İhracatı (1992=1) Șekil 3.10.C: Orta-Alt Teknoloji Grubuna Giren Sektörlerin İhracatı (1992=1) Șekil 3.10.D: Yüksek Teknoloji Grubuna Giren Sektörlerin İhracatı (1992=1) Șekil 3.11: Üretim

13 Șekil 3.12: İstihdam Șekil 3.13: İhracat Șekil 3.14: Rekabet Gücü Șekil 4.1: Ekonomi İçindeki Yeri Șekil 4.2: Üretim - Katma Değer-İstihdam (1992=1) Șekil 4.3: İșgücü - Saat Bașına Verimlilik (1992=1) Șekil 4.4: Dıș Ticaret ve Üretim (Özel+Kamu) (1992=1) Șekil 4.5: Dıș Ticaret Șekil 4.6: Endüstri İçi Ticaret Katsayısı Șekil 4.7: Kamu - Özel Dağılımı (%): İstihdam Șekil 4.8: Kamu - Özel Dağılımı (%): Üretim Șekil 5.1: Ekonomi İçindeki Yeri Șekil 5.2: Üretim - Katma Değer-İstihdam (1992=1) Șekil 5.3: İșgücü - Saat Bașına Verimlilik (1992=1) Șekil 5.4: Dıș Ticaret ve Üretim (Özel+Kamu) (1992=1) Șekil 5.5: Dıș Ticaret Șekil 5.6: Endüstri İçi Ticaret Katsayısı Șekil 5.7: Kamu - Özel Dağılımı (%): İstihdam Șekil 5.8: Kamu - Özel Dağılımı (%): Üretim Șekil 6.1: Ekonomi İçindeki Yeri Șekil 6.2: Üretim - Katma Değer-İstihdam (1992=1) Șekil 6.3: İșgücü - Saat Bașına Verimlilik (1992=1) Șekil 6.4: Dıș Ticaret ve Üretim (Özel+Kamu) (1992=1) Șekil 6.5: Dıș Ticaret Șekil 6.6: Endüstri İçi Ticaret Katsayısı Șekil 6.7: Kamu - Özel Dağılımı (%): İstihdam

14 Șekil 6.8: Kamu - Özel Dağılımı (%): Üretim Șekil 7.1: Ekonomi İçindeki Yeri Șekil 7.2: Üretim - Katma Değer-İstihdam (1992=1) Șekil 7.3: İșgücü - Saat Bașına Verimlilik (1992=1) Șekil 7.4: Dıș Ticaret ve Üretim (Özel+Kamu) (1992=1) Șekil 7.5: Dıș Ticaret Șekil 7.6: Endüstri İçi Ticaret Katsayısı Șekil 7.7: Kamu - Özel Dağılımı (%): İstihdam Șekil 7.8: Kamu - Özel Dağılımı (%): Üretim Șekil 8.1: Ekonomi İçindeki Yeri Șekil 8.2: Üretim - Katma Değer-İstihdam (1992=1) Șekil 8.3: İșgücü - Saat Bașına Verimlilik (1992=1) Șekil 8.4: Dıș Ticaret ve Üretim (Özel+Kamu) (1992=1) Șekil 8.5: Dıș Ticaret Șekil 8.6: Endüstri İçi Ticaret Katsayısı Șekil 8.7: Kamu - Özel Dağılımı (%): İstihdam Șekil 8.8: Kamu - Özel Dağılımı (%): Üretim Șekil 9.1: Ekonomi İçindeki Yeri Șekil 9.2: Üretim - Katma Değer-İstihdam (1992=1) Șekil 9.3: İșgücü - Saat Bașına Verimlilik (1992=1) Șekil 9.4: Dıș Ticaret ve Üretim (Özel+Kamu) (1992=1) Șekil 9.5: Dıș Ticaret Șekil 9.6: Endüstri İçi Ticaret Katsayısı Șekil 9.7: Kamu - Özel Dağılımı (%): İstihdam Șekil 9.8: Kamu - Özel Dağılımı (%): Üretim Șekil 10.1: Ekonomi İçindeki Yeri

15 Șekil 10.2: Üretim - Katma Değer-İstihdam (1992=1) Șekil 10.3: İșgücü - Saat Bașına Verimlilik (1992=1) Șekil 10.4: Dıș Ticaret ve Üretim (Özel+Kamu) (1992=1) Șekil 10.5: Dıș Ticaret Șekil 10.6: Endüstri İçi Ticaret Katsayısı Șekil 10.7: Kamu - Özel Dağılımı (%): İstihdam Șekil 10.8: Kamu - Özel Dağılımı (%): Üretim Șekil 11.1: Ekonomi İçindeki Yeri Șekil 11.2: Üretim - Katma Değer-İstihdam (1992=1) Șekil 11.3: İșgücü - Saat Bașına Verimlilik (1992=1) Șekil 11.4: Dıș Ticaret ve Üretim (Özel+Kamu) (1992=1) Șekil 11.5: Dıș Ticaret Șekil 11.6: Endüstri İçi Ticaret Katsayısı Șekil 11.7: Kamu - Özel Dağılımı (%): İstihdam Șekil 11.8: Kamu - Özel Dağılımı (%): Üretim Șekil 12.1: Ekonomi İçindeki Yeri Șekil 12.2: Üretim - Katma Değer-İstihdam (1992=1) Șekil 12.3: İșgücü - Saat Bașına Verimlilik (1992=1) Șekil 12.4: Dıș Ticaret ve Üretim (Özel+Kamu) (1992=1) Șekil 12.5: Dıș Ticaret Șekil 12.6: Endüstri İçi Ticaret Katsayısı Șekil 12.7: Kamu - Özel Dağılımı (%): İstihdam Șekil 12.8: Kamu - Özel Dağılımı (%): Üretim Șekil 13.1: Ekonomi İçindeki Yeri Șekil 13.2: Üretim - Katma Değer-İstihdam (1992=1) Șekil 13.3: İșgücü - Saat Bașına Verimlilik (1992=1)

16 Șekil 13.4: Dıș Ticaret ve Üretim (Özel+Kamu) (1992=1) Șekil 13.5: Dıș Ticaret Șekil 13.6: Endüstri İçi Ticaret Katsayısı Șekil 13.7: Kamu - Özel Dağılımı (%): İstihdam Șekil 13.8: Kamu - Özel Dağılımı (%): Üretim Șekil 14.1: Ekonomi İçindeki Yeri Șekil 14.2: Üretim - Katma Değer-İstihdam (1992=1) Șekil 14.3: İșgücü - Saat Bașına Verimlilik (1992=1) Șekil 14.4: Dıș Ticaret ve Üretim (Özel+Kamu) (1992=1) Șekil 14.5: Dıș Ticaret Șekil 14.6: Endüstri İçi Ticaret Katsayısı Șekil 14.7: Kamu - Özel Dağılımı (%): İstihdam Șekil 14.8: Kamu - Özel Dağılımı (%): Üretim Șekil 15.1: Ekonomi İçindeki Yeri Șekil 15.2: Üretim - Katma Değer-İstihdam (1992=1) Șekil 15.3: İșgücü - Saat Bașına Verimlilik (1992=1) Șekil 15.4: Dıș Ticaret ve Üretim (Özel+Kamu) (1992=1) Șekil 15.5: Dıș Ticaret Șekil 15.6: Endüstri İçi Ticaret Katsayısı Șekil 15.7: Kamu - Özel Dağılımı (%): İstihdam Șekil 15.8: Kamu - Özel Dağılımı (%): Üretim Șekil 16.1: Ekonomi İçindeki Yeri Șekil 16.2: Üretim - Katma Değer-İstihdam (1992=1) Șekil 16.3: İșgücü - Saat Bașına Verimlilik (1992=1) Șekil 16.4: Dıș Ticaret ve Üretim (Özel+Kamu) (1992=1) Șekil 16.5: Dıș Ticaret

17 Șekil 16.6: Endüstri İçi Ticaret Katsayısı Șekil 16.7: Kamu - Özel Dağılımı (%): İstihdam Șekil 16.8: Kamu - Özel Dağılımı (%): Üretim Șekil 17.1: Ekonomi İçindeki Yeri Șekil 17.2: Üretim - Katma Değer-İstihdam (1992=1) Șekil 17.3: İșgücü - Saat Bașına Verimlilik (1992=1) Șekil 17.4: Dıș Ticaret ve Üretim (Özel+Kamu) (1992=1) Șekil 17.5: Dıș Ticaret Șekil 17.6: Endüstri İçi Ticaret Katsayısı Șekil 17.7: Kamu - Özel Dağılımı (%): İstihdam Șekil 17.8: Kamu - Özel Dağılımı (%): Üretim Șekil 18.1: Ekonomi İçindeki Yeri Șekil 18.2: Üretim - Katma Değer-İstihdam (1992=1) Șekil 18.3: İșgücü - Saat Bașına Verimlilik (1992=1) Șekil 18.4: Dıș Ticaret ve Üretim (Özel+Kamu) (1992=1) Șekil 18.5: Dıș Ticaret Șekil 18.6: Endüstri İçi Ticaret Katsayısı Șekil 18.7: Kamu - Özel Dağılımı (%): İstihdam Șekil 18.8: Kamu - Özel Dağılımı (%): Üretim Șekil 19.1: Ekonomi İçindeki Yeri Șekil 19.2: Üretim - Katma Değer-İstihdam (1992=1) Șekil 19.3: İșgücü - Saat Bașına Verimlilik (1992=1) Șekil 19.4: Dıș Ticaret ve Üretim (Özel+Kamu) (1992=1) Șekil 19.5: Dıș Ticaret Șekil 19.6: Endüstri İçi Ticaret Katsayısı Șekil 19.7: Kamu - Özel Dağılımı (%): İstihdam

18 Șekil 19.8: Kamu - Özel Dağılımı (%): Üretim Șekil 20.1: Ekonomi İçindeki Yeri Șekil 20.2: Üretim - Katma Değer-İstihdam (1992=1) Șekil 20.3: İșgücü - Saat Bașına Verimlilik (1992=1) Șekil 20.4: Dıș Ticaret ve Üretim (Özel+Kamu) (1992=1) Șekil 20.5: Dıș Ticaret Șekil 20.6: Endüstri İçi Ticaret Katsayısı Șekil 21.1: Ekonomi İçindeki Yeri Șekil 21.2: Üretim - Katma Değer-İstihdam (1992=1) Șekil 21.3: İșgücü - Saat Bașına Verimlilik (1992=1) Șekil 21.4: Dıș Ticaret ve Üretim (Özel+Kamu) (1992=1) Șekil 21.5: Dıș Ticaret Șekil 21.6: Endüstri İçi Ticaret Katsayısı Șekil 21.7: Kamu - Özel Dağılımı (%): İstihdam Șekil 21.8: Kamu - Özel Dağılımı (%): Üretim Șekil 22.1: Ekonomi İçindeki Yeri Șekil 22.2: Üretim - Katma Değer-İstihdam (1992=1) Șekil 22.3: İșgücü - Saat Bașına Verimlilik (1992=1) Șekil 22.4: Dıș Ticaret ve Üretim (Özel+Kamu) (1992=1) Șekil 22.5: Dıș Ticaret Șekil 22.6: Endüstri İçi Ticaret Katsayısı Șekil 22.7: Kamu - Özel Dağılımı (%): İstihdam Șekil 22.8: Kamu - Özel Dağılımı (%): Üretim Șekil 23.1: Ekonomi İçindeki Yeri Șekil 23.2: Üretim - Katma Değer-İstihdam (1992=1) Șekil 23.3: İșgücü - Saat Bașına Verimlilik (1992=1)

19 Șekil 23.4: Dıș Ticaret ve Üretim (Özel+Kamu) (1992=1) Șekil 23.5: Dıș Ticaret Șekil 23.6: Endüstri İçi Ticaret Katsayısı Șekil 23.7: Kamu - Özel Dağılımı (%): İstihdam Șekil 23.8: Kamu - Özel Dağılımı (%): Üretim Șekil 24.1: Ekonomi İçindeki Yeri Șekil 24.2: Üretim - Katma Değer-İstihdam (1992=1) Șekil 24.3: İșgücü - Saat Bașına Verimlilik (1992=1) Șekil 24.4: Dıș Ticaret ve Üretim (Özel+Kamu) (1992=1) Șekil 24.5: Dıș Ticaret Șekil 24.6: Endüstri İçi Ticaret Katsayısı Șekil 24.7: Kamu - Özel Dağılımı (%): İstihdam Șekil 24.8: Kamu - Özel Dağılımı (%): Üretim Șekil 25.1: Ekonomi İçindeki Yeri Șekil 25.2: Üretim - Katma Değer-İstihdam (1992=1) Șekil 25.3: İșgücü - Saat Bașına Verimlilik (1992=1) Șekil 25.4: Dıș Ticaret ve Üretim (Özel+Kamu) (1992=1) Șekil 25.5: Dıș Ticaret Șekil 25.6: Endüstri İçi Ticaret Katsayısı Șekil 25.7: Kamu - Özel Dağılımı (%): İstihdam Șekil 25.8: Kamu - Özel Dağılımı (%): Üretim Șekil 26.1.A: Ekonomi İçindeki Yeri Șekil 26.1.B: Ekonomi İçindeki Yeri Șekil 26.2.A: Üretim - Katma Değer-İstihdam (1992=1) Șekil 26.2.B: Üretim - Katma Değer-İstihdam (1992=1) Șekil 26.3: İșgücü - Saat Bașına Verimlilik (1992=1)

20 Șekil 26.4.A: Dıș Ticaret ve Üretim (Özel+Kamu) (1992=1) Șekil 26.4.B: Dıș Ticaret ve Üretim (Özel+Kamu) (1992=1) Șekil 26.5.A: Dıș Ticaret Șekil 26.5.B: Dıș Ticaret Șekil 26.6A: Endüstri İçi Ticaret Katsayısı Șekil 26.6.B: Endüstri İçi Ticaret Katsayısı Șekil 27.1: Ekonomi İçindeki Yeri Șekil 27.2: Dıș Ticaret (1992=1) Șekil 27.3: Dıș Ticaret Șekil 27.4: Endüstri İçi Ticaret Katsayısı Șekil 28.1: Ekonomi İçindeki Yeri Șekil 28.2: Üretim - Katma Değer-İstihdam (1992=1) Șekil 28.3: İșgücü - Saat Bașına Verimlilik (1992=1) Șekil 28.4: Dıș Ticaret ve Üretim (Özel+Kamu) (1992=1) Șekil 28.5: Dıș Ticaret Șekil 28.6: Endüstri İçi Ticaret Katsayısı Șekil 28.7: Kamu - Özel Dağılımı (%): İstihdam Șekil 28.8: Kamu - Özel Dağılımı (%): Üretim

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Hazine Başkanlığı (Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü) SEKTÖR ARAŞTIRMALARI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sonuç Özet Öneriler... 33 Kaynaklar... 37 Ekler... 38

İÇİNDEKİLER. Sonuç Özet Öneriler... 33 Kaynaklar... 37 Ekler... 38 Türkiye nin Cari Açığı: Makro ve Mikro Açıdan Nedenleri ve Çözüm Önerileri YASED - ULUSLARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ KASIM 2011 i İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ii Şekil Listesi... iii Tablo Listesi... iii

Detaylı

Unutulan Bir Toplumsal Amaç: Sanayileşme Ne Oluyor? Ne Olmalı?

Unutulan Bir Toplumsal Amaç: Sanayileşme Ne Oluyor? Ne Olmalı? ERC Working Papers in Economics 03/01 February 2003 Unutulan Bir Toplumsal Amaç: Sanayileşme Ne Oluyor? Ne Olmalı? Fikret Şenses İktisat Bölümü Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ankara 06531 fsenses@metu.edu.tr

Detaylı

KİMYA ÇALIŞMA GRUBU RAPORU

KİMYA ÇALIŞMA GRUBU RAPORU T. C. KALKINMA BAKANLIĞI KİMYA ÇALIŞMA GRUBU RAPORU 2023 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Ankara 2015. Necatibey Cad. No: 110/A 06100

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER)

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER) tmmob makina mühendisleri odası ODA RAPORU KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER) Genişletilmiş Dördüncü Baskı Hazırlayanlar Yavuz BAYÜLKEN Cahit KÜTÜKOĞLU Nisan 2012 Yayın No: MMO/583 tmmob

Detaylı

TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM: EĞİLİMLER, SORUNLAR VE FIRSATLAR

TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM: EĞİLİMLER, SORUNLAR VE FIRSATLAR TÜRK SANAYİ C İ LERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Avrupa Üniversiteler Birliği Kurumsal Değerlendirme Programı TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM: EĞİLİMLER, SORUNLAR VE FIRSATLAR Yükseköğretim Sistemi Üzerine 17 Türk

Detaylı

BÖLGESEL İNOVASYON MERKEZLERİ: TÜRKİYE İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ

BÖLGESEL İNOVASYON MERKEZLERİ: TÜRKİYE İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ BÖLGESEL İNOVASYON MERKEZLERİ: TÜRKİYE İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ Şirin Elçi İhsan Karataylı Selçuk Karaata Aralık 2008 (Yayın No. TÜSİAD-T/2008-12/477) Meşrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaşı/İstanbul Telefon:

Detaylı

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) Makine, Metal ve Döküm Kümesi Yol Haritası

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) Makine, Metal ve Döküm Kümesi Yol Haritası İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) Makine, Metal ve Döküm Kümesi Yol Haritası İçerik Takdim ve Teşekkür... 1 1. Giriş... 3 2. Küme Analizi... 7 2.1. Sektörel Analiz... 7 2.2. Yerel Ekonomi...

Detaylı

2015 Yılına Girerken Türkiye ve Dünya Ekonomisi

2015 Yılına Girerken Türkiye ve Dünya Ekonomisi 2015 Yılına Girerken Türkiye ve Dünya Ekonomisi Ekonomik Araştırmalar Bölümü Aralık 2014 Yayın No: TÜSİAD-T/2014-12/566 Meşrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaşı / İstanbul Telefon: (0212) 249 07 23 Telefaks

Detaylı

Türkiye için Doğrudan Yabancı Yatırım Stratejisi ne Doğru

Türkiye için Doğrudan Yabancı Yatırım Stratejisi ne Doğru Türkiye için Doğrudan Yabancı Yatırım Stratejisi ne Doğru Kamil Yılmaz Koç Üniversitesi Ocak 2007 Özet Türkiye nin bugüne kadar yeterince yararlanamadığı doğrudan yabancı yatırımlar (DYY), Türk ekonomisinin

Detaylı

TÜRKĠYE SANAYĠ STRATEJĠSĠ BELGESĠ ÜZERĠNE GÖZLEMLER. Melda Yaman ÖZTÜRK * ve Özgür ÖZTÜRK **

TÜRKĠYE SANAYĠ STRATEJĠSĠ BELGESĠ ÜZERĠNE GÖZLEMLER. Melda Yaman ÖZTÜRK * ve Özgür ÖZTÜRK ** TÜRKĠYE SANAYĠ STRATEJĠSĠ BELGESĠ ÜZERĠNE GÖZLEMLER Melda Yaman ÖZTÜRK * ve Özgür ÖZTÜRK ** 2011 yılının ilk günlerinde kamuoyuna duyurulan Türkiye Sanayi Strateji Belgesi, sermaye kesiminin aktif katılımıyla,

Detaylı

Türkiye için Doğrudan Yabancı Yatırım Stratejisi ne Doğru

Türkiye için Doğrudan Yabancı Yatırım Stratejisi ne Doğru Türkiye için Doğrudan Yabancı Yatırım Stratejisi ne Doğru Kamil Yılmaz Koç Üniversitesi Ocak 2007 Özet Türkiye nin bugüne kadar yeterince yararlanamadığı doğrudan yabancı yatırımlar (DYY), Türk ekonomisinin

Detaylı

Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon

Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon Başkan dan Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon Ömer Cihad Vardan MÜSİAD Genel Başkanı Türkiye nin küresel düzeyde en önemli rakipleri arasında yer alan G. Kore, Malezya, Endonezya, Brezilya, G.

Detaylı

TRC3 Bölgesi. Dış Ekonomik Çevre Analizi

TRC3 Bölgesi. Dış Ekonomik Çevre Analizi TRC3 Bölgesi Dış Ekonomik Çevre Analizi 2011 İçindekiler Önsöz 1. Giriş 2. Türkiye de ekonomik dönüşümün ana unsurları 3. Bölge nin İhracat Yapısı 4. Sınır Ötesine İlişkin Değerlendirme a. İktisadi Durum

Detaylı

STRATEJİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ

STRATEJİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ STRATEJİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ GENELKURMAY ASKERÎ TARİH VE STRATEJİK ETÜT BAŞKANLIĞI YAYINLARI Türkiye Cumhuriyeti nin 80 nci Yılı Armağanı Özel Sayısı YIL: 1 Eylül 2003 SAYI: 2 Dergimizdeki yazı ve resimlerin

Detaylı

MERMER SEKTÖRÜNDE KATMA DEĞERİN VE İHRACATIN ARTIRILMASI

MERMER SEKTÖRÜNDE KATMA DEĞERİN VE İHRACATIN ARTIRILMASI MERMER SEKTÖRÜNDE KATMA DEĞERİN VE İHRACATIN ARTIRILMASI HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Belkıs ÖZKARA (Koordinatör) Doç. Dr. Duygu KIZILDAĞ Yrd.Doç.Dr. Fikret YAMAN Öğr.Gör. Liyaddin YEŞİLKAYA Öğr.Gör. Gökay

Detaylı

Değerli üyelerimiz ve sektör temsilcileri,

Değerli üyelerimiz ve sektör temsilcileri, Değerli üyelerimiz ve sektör temsilcileri, 2010 yılında sizlerin teveccühü ile göreve gelmemizden bu yana görevdeki üçüncü yılımızı geride bırakmış bulunuyoruz. Yönetim Kurulu olarak görevdeki dördüncü

Detaylı

Kağıt, Kağıt Ürünleri ve ve Basım Sanayi

Kağıt, Kağıt Ürünleri ve ve Basım Sanayi Küresel Rekabette İstanbul Sanayi Sanayi Odası Odası Meslek Meslek Komiteleri Sektör Sektör Stratejileri Projesi Projesi Kağıt, Kağıt Ürünleri ve ve Basım Sanayi Küresel Rekabette İstanbul Sanayi Odası

Detaylı

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7 UŞAK TİCARET ODASI REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET İHTİYAÇ ANALİZİ UŞAK 2012 1 ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4 A-) Genel Özeti... 4 B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU...

Detaylı

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI OTOMOTİV SANAYİ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI OTOMOTİV SANAYİ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU T. C. KALKINMA BAKANLIĞI OTOMOTİV SANAYİ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU ANKARA 2014 ISBN 978-605-4667-90-1 YAYIN NO: KB: 2890 - ÖİK: 733 Bu çalışma Kalkınma Bakanlığının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazara

Detaylı

Bilgi Raporu. KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi. Tarih: 09.11.2006. Sayı : 2006/462/422 Konu : OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU

Bilgi Raporu. KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi. Tarih: 09.11.2006. Sayı : 2006/462/422 Konu : OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi Tarih: 09.11.2006 Bilgi Raporu Sayı : 2006/462/422 Konu : OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU Hazırlayan: Seyida TURAN OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU GİRİŞ Dünyadaki

Detaylı

2009 HİZMET SEKTÖR RAPORU. Hazırlayan Zehra TAŞKESENLİOĞLU

2009 HİZMET SEKTÖR RAPORU. Hazırlayan Zehra TAŞKESENLİOĞLU 63 29 HİZMET SEKTÖR RAPORU Hazırlayan Zehra TAŞKESENLİOĞLU MÜSİAD Araştırma Raporları: 63 ISBN-978-975-7215-93-6 İstanbul, Şubat 21 Yayına Hazırlık www.prwwestij.com.tr Baskı Atatürk Cd. Göl Sk. No:1 Yenibosna/İST.

Detaylı

PARÇA SEKTÖRÜ ( OTOMOTİV YAN SANAYİİ ) 2023 VİZYONU DRAFT RAPOR

PARÇA SEKTÖRÜ ( OTOMOTİV YAN SANAYİİ ) 2023 VİZYONU DRAFT RAPOR PARÇA SEKTÖRÜ ( OTOMOTİV YAN SANAYİİ ) 2023 VİZYONU DRAFT RAPOR YÖNETİCİ ÖZETİ Parça sektörü, genel olarak çalıştıkları ana sanayii müşterilerine bağımlı bir sanayi koludur. Parça sektöründe faaliyet gösteren

Detaylı

Türkiye İmalat Sanayiin İthalat Yapısı

Türkiye İmalat Sanayiin İthalat Yapısı TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI ÇALIŞMA TEBLİĞİ NO: 10/02 Türkiye İmalat Sanayiin İthalat Yapısı Mart 2010 Şeref SAYGILI Cengiz CİHAN Cihan YALÇIN Türknur HAMSİCİ Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2010

Detaylı

ÜLKE ÖRNEKLERİ İLE KALKINMA VE SANAYİLEŞME MODELLERİ

ÜLKE ÖRNEKLERİ İLE KALKINMA VE SANAYİLEŞME MODELLERİ ÜLKE ÖRNEKLERİ İLE KALKINMA VE SANAYİLEŞME MODELLERİ 1. GİRİŞ VE ARAŞTIRMANIN KAPSAMI Sanayi devriminden bu yana, farklı politikalarla ele alınan sanayileşme, gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan ülkeler

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. EKONOMİK ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. EKONOMİK ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Bayram Ali EŞİYOK Kıdemli Uzman Mehmet Ali KAFALI Kıdemli Uzman Koordinasyon: Oktay KÜÇÜKKİREMİTÇİ - Müdür Ömür GENÇ Müdür Yardımcısı Dr. Faruk Cengiz TEKİNDAĞ - Müdür TÜRKİYE KALKINMA BANKASI

Detaylı

DÜNYA BANKASI KREDİLERİYLE DESTEKLİ TARIM PROJELERİNİN TÜRK TARIMINA ETKİLERİ

DÜNYA BANKASI KREDİLERİYLE DESTEKLİ TARIM PROJELERİNİN TÜRK TARIMINA ETKİLERİ T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI DÜNYA BANKASI KREDİLERİYLE DESTEKLİ TARIM PROJELERİNİN TÜRK TARIMINA ETKİLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Cemal DOĞAN

Detaylı

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE ELEKTRİK VE ELEKTRONİK SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012-2016

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE ELEKTRİK VE ELEKTRONİK SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012-2016 BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE ELEKTRİK VE ELEKTRONİK SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012-2016 2012 1 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... 2 GRAFİKLER LİSTESİ...

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE TÜRKİYE DE GELİR DAĞILIMI, YOKSULLUK VE SOSYAL POLİTİKALARIN EVRİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Gülhan AKTAŞ

Detaylı

UZUN VADELİ STRATEJİ VE SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 2001-2005

UZUN VADELİ STRATEJİ VE SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 2001-2005 UZUN VADELİ STRATEJİ VE SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 2001-2005 Bakanlar Kurulu nun 6.6.2000 tarihli ve 2000/684 sayılı Kararı ile kabul edilerek, 7.6.2000 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi

Detaylı