SU NA - inan KıRAÇ AKDENiz MEDENiYETlERi ARAŞTIRMA ENSTiTÜSÜ SU NA & inan KıRAÇ RESEARCH INSTITUTE ON MEDlTERRANEAN CIVIlIZATIONS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SU NA - inan KıRAÇ AKDENiz MEDENiYETlERi ARAŞTIRMA ENSTiTÜSÜ SU NA & inan KıRAÇ RESEARCH INSTITUTE ON MEDlTERRANEAN CIVIlIZATIONS"

Transkript

1 SU NA - inan KıRAÇ AKDENiz MEDENiYETlERi ARAŞTIRMA ENSTiTÜSÜ SU NA & inan KıRAÇ RESEARCH INSTITUTE ON MEDlTERRANEAN CIVIlIZATIONS Armağan Dizisi / Festschrift Series: 2 ÖZSAİT ARMAGANI Mehmet ve Nesrin Özsait Onuruna Sunulan Makaleler Studies Presented to Mehmet and Nesrin Özsait Yayına Hazırlayanlar / Editors Hamdi ŞAHİN Erkan KONYAR Gürkan ERGİN ISBN Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü, Antalya 2011 Tüm metin ve fotoğrafların yayım hakkı saklıdır. Tanıtım için yapılacak kısa alıntılar dışında yazarların ve yayımcının yazılı izni olmaksızın hiçbir yolla çoğaltılamaz. Bu eser ile ilgili tüm sorumluluklar yazarlarına aittir. All rights reserved. No part of this book may be used or reproduced in any manner without written permission from the author and the publisher except in the context of reviews. Responsibility of the essays in this work rests on its author(s). Yazışma Adresi / Mailing Address Barbaros Mah. Kocatepe Sok. No. 25 Kaleiçi ANTALYA - TÜRKİYE Tel: O (242) Fax: O (242) Baskı / Printed by Paragraf Basım Sanayi A.Ş. Tel: +90 (212) Faks: +90 (212) Sertifika No: Yapım ve Dağıtım / Production and Distribution i Zero Prodüksiyon Kitap-Yayın-Dağıtım Ltd. Şti. Tel: +90 (212) Fax: +90 (212) e.mail: ~ Vehbi Koç Vakfı

2 ... "'-" OZSAIT ARMAGANI.. Mehmet ve Nesrİn Ozsaİt Onuruna Sunulan Makaleler (.. Studies Presented to Mehmet and Nesrin Ozsait Yayına Hazırlayanlar / Editors HamdiŞAHİN Erkan KONYAR Gürkan ERGİN Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Suna & İnan Kıraç Research Institute ön Mediterranean Civilizations

3 İçindekiler Sunuş IX Prof. Dr. Mehmet Özsaifin Özgeçmişi.. Arkeolog Nesrin Özsaifin Özgeçmişi.... Prof. Dr. Mehmet Özsaifin Yayınları.... XV xvn Songül Alpaslan Roodenberg Harmanören - Göndürle Höyük Mezarlığı İskeletlerinin Antropolojik Analizi"... 1 Murat Arslan Alkibiades'in Kalkhedon ve Byzantion Kuşatması : Nedenleri ve Sonuçları.. NeşeAtik Anadolu'nun Hellenistik-Roma Devri Kurşun Sırlı Kapları HasanBahar Antik Anadolu Madenciliği İçerisinde Orta Toros Bölgesinin Yeri Sait Başaran Enez (Ainos) 2007 Yılı Kazısı ve Onarım-Koruma Çalışmaları SI FeritBaz Neue Interpretationsversuche zu Einigen Fragmentarischen Meilensteinen in Kappadokien.. Akın Bingöl Urartu Devletinin Kuruluş Dönemi Dış Politikası. Alpaslan Ceylan Çıldır Akçakale KilzıJarı.. Filiz Cluzeau Yunanlara Özgü Politik Bir Kurum: Proksenia.. A. Vedat Çelgin. Termessos'un Görkemli Kome'si (Peripolion?) Anydros (Nea Kome?) ve Ondan Doğan Geç AntikçağlErken Bizans Kenti Eudokias, Sorunlar - Öneriler.. Yaşar Çoruhlu Bezeldik XIX. Tapınak'da Bulunan Ejderha Figürlü Uygur Duvar Resmi.. İnci Delemen Dioskurlar ve Tanrıça - Sadberk Hanım Müzesi'ndeki bir Gümüş Aplik... Bedia Demiriş Antik Çağ'da Tarih Yazmak......_ l-:!:9

4 ALKIBIADES.İN KALKHEDON VE BYZANTION KUŞATMASı: NEDENLERİ VE SONUÇLARI Murat ARSLAN* Thukydides'e (I. 96.1) göre İö ca. 477 yılındaatinalılar müttefiklerm Sparta'lı komutan Pausanias'a düşmanlık beslemeleri sayesinde onu Byzantion' dan kovmuşlar ve kenti bağım sızlığına kavuşturmuşlardır ı. Daha açık bir ifadeyle Pausanias'ın Byzantion' daki tutumu ve şiddetli yönetimi sayesinde lonia, Hellespontos, adalar ve Hellas'taki birçok Hellen kentiyle yakınlaşan Atinalılar onlarla bağlaşık hale gelmiştir. Ardından Atinalı komutan Aristeides'in önayak olmasıyla Lakedaimon'lulann Mora Yanmadası'nda kurduklan Peloponnesos Birliği gibi bir konfederasyon oluşturmak üzere harekete geçmişlerdir. İö ca. 477 yılında Perslere karşı tek vücut olmalarını sağlayan, kendi önderliklerindeki bir deniz birliğinin (Attika-DelosDeniz Birliği) temellerini atmışlardır. Birliğin amacı Pers kralının topraklarını yakıp yıkarak, kendi uğradıklan kötülüklerin ve zararların öcünü almaktı 2. Buna ek olarak, Perslerin kendilerine karşı yapacakları olası bir sefere karşı hazırlıklı olmak ve onlara bir bütün olarak karşı koymaktı 3. çünkü İö 479 yılındaki Plataia ve Mykale muharebelerinde bozguna uğrayarak Hellas, Çanakkale Boğazı ve Küçük Asya sahillerindeki birçok kentinin kontrolünü kaybeden Persler hemen toparlanarak Hellas' a karşı yeni sefer hazırlıklarına girişmiş; Pamphylia'da yeni bir donanına ve ordu oluşturmaya başlaınışlardı 4. Birliğin ilk işi, Karadeniz ticaret yolunun açık tutulabilmesi amacıyla Çanakkale Boğazı, Marmara sahilleri ve İstanbul Boğazı'nı Perslerden temizlemek oldu. Bu bakımd an Byzantion ve Kalkhedon kentleri de, İö ca. 477 yılında Atinalılar tarafından Perslere karşı oluşturulan Attika-Delos Deniz Birliği'ne üye olmuş gözükmektedir. Dolayısıyla bu tarihten itibaren birliğe düzenli olarak 'vergi' (= phoros [cpôpoç]ltributum) ödemeye başlamışlardır 5. Bununla birlikte ağır vergiler ve kentlerdeki siyasi çekişmeler İö 440 yılında Samos 6 ve Byzantion 7 örneklerinde olduğu üzere birlik üyeleri kentlerin ve adalann ittifaktan aynlma girişimlerinde * Doç. Dr.; Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı. Antalya. E.posta: i Arslan 2009: 51 vdd.; 59 vd. 2 Thuk. i. 96.1; Diod. XI. 47.1; Plut.Arist. XXıV. ı. 3 Diod. XI ; Plut. Kim. XII Diod. XI ; Plut. Kim. XII Konuya ilişkin olarak ayrıca bk. Keen 1998: 99 dn. 16; Arslan 2008: Thuk. i Birliğe bağlı kentlerin ödedikleri vergi miktarını gösteren sütunlar Atina akmpolis'inde sergileniyordu. Bu listelerden bazı fragmanlar günümüze ulaşmı ştır. Meritt-Gery-McGregor 1939: 156 vdd.; 1950: 158 vd.; 175; 191 Ydd.; 200; 206 vd. dn Thuk. i ; Plut. Per. XXv Thuk. i Thukydides (loe. cil.) Byzantion'luların Atinalılara karşı neden ayaklanma giriş imind e bulunduğuna dair herhangi bir yorumda bulunmamaktadır. Bununla birlikte Byzantion'un Attika-Delos Deniz Birliği'nden ayrılma girişimi, Atinalıların baskıcı tutuınlarından ve üzerlerine yükledikleri ağır vergilerinden kay naklanıyor olsa gerektir (ayrıca bk. Thuk. i. 1'9). Zira Byzantion İö arasında her yıl birliğe 15,2/3 talanta, tributum ödemişti (Gomrne 19715: 352). Atinalılar müttefiklerinin sadakatine güvenıniyorlardı. Bu yüzden müttefiklerin konfederasyondan ayrılmalarına engelolmak için, onları Kleon'un tiranca olarak ad landırdığ ı bir disiplin altında tutuyorlardı. Bu bakımd an bazı kentler ve adalar Naksos örneğinde olduğu üzere özerklik statülerini kaybedip Atinalıların uyruğu altına girdiler. Atinalılar ağır vergileri ödemekte geciken müttefiklere ise, para cezası

5 10 Murat Arslan bulunmalarına neden olmu ştur. Ancak Perikles komutasındaki Atinalılar ve müttefikleri tarafından kuşatılan Samos'un 9 aylık kuşatmadan sonra boyun eğmesinin 8 ardından İö ca. 440/439 yılında Byzantion'luların isyam da kısa süre içinde bastırılmıştır 9. Bu tarihten itibaren Byzantion'lular gönüllü-zorunlu olarak Pelelonnesos Savaşları'nın ikinci evresine kadar Atinalılara müttefikliğe ve düzenli olarak Attika-Delos Deniz Birliği'ne vergi ödemeye devam etmişlerdir. Fakat İö 412 yılında Kalkhedon gibi Byzantion 'lular da Atinalılara karşı ayaklanarak taraf değiştirıniş ; Sparta ve müttefikleri saflarına katılmışlardır (Thuk. VIII ). İö 410 yılının Mart-Nisan ayında Alkibiades komutasındaki Atinalılar Kyzikos üzerine yelken açtılar. Kyzikos önlerine geldiklerinde Sparta müttefiklerine ve Perslerin Daskyleion satrabı Phamabazos'a karşı hem denizde hem de karada savaşarak onları ağır bir şekilde bozguna uğrattılar. Sparta ' lı komutan Mindaros'un bu savaşta yaşamını yitirmesi üzerine Alkibiades ertesi gün Hellespontos 'u (Çanakkale Boğazı) Atinalıların kontrolü altına aldı. Bunun hemen akabinde, Mindaros ve Phamabazos tarafından kısa süre önce kuşatılarak ele geçirilmiş olan Kyzikos üzerine yürüdü. Peloponnesos'lular ve Pers satrabı tarafından kentlerinin kaderine terk edildiğini gören Kyzikos'lular, kapılarını Atinalılara açtılar ıo. Alkibiades halkı cezalandırmadı. Sadece Kyzikos'lulardan ağır bir vergi almakla yetindi. Daha sonra da Perinthos (Marmara Ereğlisi) ve Selymbria l1 (Silivri) üzerinden Bosporos'a (İstanbul Boğazı), Kalkhedon territorium'u üzerine yelken açtı. Kısa süre önce Attika-Delos Deniz Birliği'nden ayrılmış olan Byzantion (Thuk. VIII. 80) ve Kalkhedon 12 önlerine geldi. Bu sırada Alkibiades ile diğer generallerin Byzantion ve Kalkhedon'luları ikııa ve tehdit yoluyla tekrar Atinalılardan tarafa geçirme çabaları sonuçsuz kaldı. Bu bakımdan Atinalılar, Alkibiades'in tavsiyesiyle Kalkhedon territorium'undaki Khrysopolis'te (Üsküdar) konuşlandılar. Kenti talıkim ettiler ve burada bir gümrük istasyonu kurdular. Karadeniz'den gelen gemilerden [ÖeKaı:rı] % 10 ölçüsünde gümrük vergisi almaya başladılar 13. Atinalı komutanlar l4 İstanbul Boğazı'nda bir araya gelerek, bundan sonra izleyecekleri savaş stratejisi üzerine bir toplantı yaptılar. Atina donanmasını bir süreliğine üçe bölmeye karar verdiler. Öncelikle Çanakkale Boğazı'nı ardından İstanbul Boğazı'nı kontrolleri altında tutmak amacıyla Theramenes ile Eumakhos'un komutasında boğazda tam donanımlı 30 gemilik filo bırakmayı kararlaştırdılar l5. Söz konusu filonun birincil görevi, Khrysopolis' i ve uyguluyordu. Hatta vergilerin zamanında gönderilmesini sağlamak için kuvvetli donanmalarıyla kentler ve adalara gözdağı veriyorlardı. Bu durum doğalolarak müttefiklerinden vergi istemeyen Sparta'lıların tutumuyla çelişiyor ve Lakedaimon'lulara sempati duymalarına yol açıyord u. 8 Thuk ll7. 3; Plut. Per. XXv. 3-XXVIII IG ; 256; 293; ayrıca bk. Meritt-Gery-McGregor 1950: 334; 340 dn Ksen. Hell. 1. ı ; Diod. XIII ; Pluto Alk. XXVIII Bununla birlikte Diodoros'a (XIII. 5 ı. 7) göre, "Atinalılar kenti -Kyzikos'u- ele geçirdiler" (TIjv J.lEV ıtoatv ıt Ci p EACi ~ov). Plutarkhos'a (Alk. XXVIII. 6) göre de, Pharnabazos'un kaderine terk ettiği Atinalı l ar hücum ederek zapt ettiler ve kentteki Peloponnesos'lularl kılıçtan geçirdiler. Ayrıca bk. Iust. V ; McCoy 1977: 271 vdd. 11 Ksenophon'a (Hell. ı ) göre Perinthos'lular, Alkibiades komuta s ındaki Atinalılar ve müttefiklerinin kentlerine girmesine izin verdiler. Selymbria'lılar ise, onları kentlerine sokmanıakla birlikte para yardımında bulundular. 12 Bu sırada Kalkhedon'un da Attika-Delos Deniz Birliği'nden ayrıldığı kesindir. Zira Diodoros'a (XIII ) göre, bu olaydan kısa süre sonra, Atinalı general Theranıenes ' e emrindeki filo ve askerlerle Kalkhedon ve Byzantion'u abluka altına alma emri verilmiş tir. Konuya ili şkin olarak ayrıca bk. Kagan 2003: Ksen. Hell.1. ı. 22; Diod. XIII ; Polybios' a (ıv ) göre ise, Atinalılar Karadeniz'e giden gemilerden bu vergiyi iahsil ediyorlardı. Bu durum Atina'nın uyguladığı siyasi politikadan ziyade, o günkü konjektüre uygun ekonomik bir yaptırımdı (Demir 1999: 144 vd.; 2001: 51 vd.). Konuya ilişkin olarak ayrıca bk. Taeger 1925: 161 ; 1943: 201; 210; Archibald 1998: 122 dn. 43. İthal ve ihraç vergilerinin tarihine ili şkin olarak ayrı ca bk. Meritt 1932: 16 vd.: Dover 1981: 401 vdd.; MattingIy 1966: 199 vd.; 1967: 13 vd. 14 Bu sırada Atinalıların üç strategos'u (komutanı) boğazdaki toplantıya katılmıştı. Teoride Alkibiades, Trasyllos ve Theranıenes eşit haklara sahipti. Ancak pratikte ve karar aşamasında Alkibiades diğerleri ara s ından statüsü, savaş tecrübesi ve dominant karakteri bakımından ön plana çıkmaktaydı. 15 Ksen. Hell Diodoros'a (XIII ) göre ise Atinalılar, Khrysopolis'i tahkim ettikten sonra, burada önemli say ıda asker ko nu şlandırdilar. Ardından güçlerini bölerek Khrysopolis ve boğaz ın denetimi için Theramenes'i 50 gemiden oluşan bir filo ile geıide bıraktılar. Konuya ilişkin olarak ayrıca bk. Tekin 1996: 33.

6 Alkibiades 'in Kalkhedon ve Byzantion Kuşatması: Nedenleri ve Sonuçlan II gümrük istasyonunu korumak; boğazda nöbet tutarak Karadeniz' e giren ve Karadeniz' den gelen gemileri denedemek; bunu yaparken Karadeniz'den gelen gemilerden % 10 oranında vergi toplamaktı. Böylelikle Karadeniz'den ithal ve Karadeniz'e ihraç edilen malları kontrol altında tutacaklardı. Buna ek olarak Khrysopolis'te konu)anan bu gemiler ellerinden geldiği ölçüde, her fırsatta düşmana zarar vereceklerdi. Theramenes'in en temel göre i ise, sözle ve tehditlerle tekrar Atinalılardan tarafa geçmeye ikna edemedikleri Kalkhedon ve Byzantion kentlerini, güç kullanarak ve kuşatarak ele geçirmeye çalışacak olmasıydı ı 6. Bu şekilde Atinalılar, öncelikli olarak Byzantion ve Kalkhedon'un deniz yoluyla temel ihtiyaçlarını sağlamalarının önüne geçmiş oldular. Söz konusu kentlerin gerek hububat gerekse askeri mühimmat ile paralı asker sağlamalarını engellemeye çalıştılar 17. Diğer bir Atinalı general olan Thrasyllos18, emrindeki güçlerle Trakya Bölgesi'ndeki kentleri Atina kontrolü altına almak üzere görevlendirildi. Alkibiades ise, İö 410 yılında İstanbul Boğazı'nda bu düzenlemeleri yaptıktan sonra, emrindeki diğer komutanlar ve Atina donanmasıyla Çanakkale Boğazı'na doğru yelken açtı 19. Diodoros'a (XIII. 64.4) göre, bu sırada Alkibiades'in komutasında 30 gemi vardı. Amacı Phamabazos'un kontrolü altındaki toprakları yağmalamak/ele geçirmek; münıkün mertebede maddi ve askeri kaynak elde etmekti. İstanbul Boğazı'nda bu olaylar cereyan ederken Daskyleion S atrabı Phamabazos, Kyzikos önlerinde gerçekleşen deniz ve kara savaşları sırasında ağır bir şekilde yenilen Peloponnesos ordusuna ve müttefiklerine elinden gelen her çeşi t yardımı yapıyordu. Çanakkale ve İstanbul boğazlarının denetiminin Atinalıların hakimiyetine geçmesi ve özellikle Kalkhedon'un Theramenes tarafından ku şatma altına alınması Phamabazos'u oldukça endişelendirmişti. Bu bakımdan Peloponnesos'lulara canları sağ oldukça birkaç tahta parçası -gemileri- için umutsuzluğa kapılmamalarını bildirdi. Onlara hemen birer palto verdi. İkişer aylık ücretlerini peşin ödedi. Ardından gemicileri silahlandırarak onları Çanakkale Boğazı sahillerindeki stratejik noktalara nöbetçi olarak dikti. Krala ait ülkede yeteri kadar ağaç ve orman vardı. Bu bakımdan Peloponnesos 'lular ve müttefiklerini bir araya toplayarak onlara konuşma yaptı. Bu söylevde kaybettikleri oranda gemi yapmaları için ıda Dağı ' ndan ağaç getirmelerine izin verdi. Antandros (Yarmata Tepesi) tersanelerinde teknelerini inşa edebileceklerini bildirdi. Hatta bu iş için onlara fazladan maddi destek sağladı (Ksen. Hell. i. ı ). Phamabazos bütün bu önlemleri aldıktan sonra, Theramenes tarafından denizden abluka altına alınan Kalkhedon'u kurtarmak üzere yola çıktı 20. Bu arada, İö 410 yılında, bir süredir 21 -İö 413 ilkbaharından itibaren- Dekeleia' da 22 konuşlanarak, Atina'yı karadan kuşatan Sparta Kralı Agis, buğday ve hububat yüklü gemilerin birbiri ardına Pire limanına yanaştığını gördü. 16 Diod. XIII Ksenophon (Hel/. I ) ise, İ s tanbul Boğazı'nda bırakıl an Atinalı generallerin görevlerini anlatırken detaya girmemiş Byzantion ve Kalkhedon' a ili şkin herhangi bir yorumda bulunmamıştır. Sadece burada konuşlandırılan Atinalı komutanl arın ödevlerinden birinin ellerinden geldiği ölçüde dü şmana zarar vennek o ldu ğ unun altını çizmi ştir. 17 Ayru zamanda Atinalılar Karadeniz'den ç ıkan gemilere eşlik ederek, Byzantion ve Kalkhedon'lulann liman vergisi almalarıru ve ticaretini engellemişlerdi. Bu müdahale muhtemelen gelirlerini büyük oranda ticarete b ağlarru ş olan Byzantion ve Kalkhedon için önemli bir kayıptı. Gelir kaynaklanndan mahrum bırakı lrru ş halk ve yöneticiler kı s a süre sonra, temel maddeleri alabilmek için gerekli olan paray ı bulamayabilirdi. Ati n alılar o sıralar Byzantion ve Kalkhedon'un kara ticaretini engellemeye yönelik ciddi bir önlem almamı şlardı. Zira Byzantion zaten, kentin kara ticaretini engelleyen ve tarlalarını yağma layan ezeli düşmanları Trakya kabileleri tarafından ku şa tılrru ş tı (Polyb. IV ). Atinalılar, Byzantion ve Kalkhedon'u bu şekilde tekrar kendileriyle ittifaka zorlarken diğer yandan da ordularırun i aşesi için gerekli maddi kaynağ ı boğazdan geçen gemilerden elde ediyorlardı. Ayrıca bk. Demir 2001: 53 vdd. 18 Diodoros'ta (XIII "bk. dn. 4"; 3-4 "bk. dn. 3"; "bk. dn. 3") Thrasybulos olarak geçmesine karşın (ayrıca krş. Com; Nep. VII. 4. 4; 6; 6. 3; 7. 1 "Alkibiades") söz konusu komutanın adı Ksenophon (Hell. I. 2. 6; 13; 15 ; 17; 3. 6 vdd.); Plutarkhos (Alk. XXIX. 1-2) ve Polyainos (strat. I "Trasyllos") tarafınd an Thrasyllos olarak verilmektedir. 19 Ksen. Hel/.I. ı. 22; ayrıca bk. Diod. XIII Ksen. Hell, I. ı. 26; Diod. XIII Plut. Alk. XXIII. 2; ayrıc a bk. Com. Nep. VII "Alkibiades". 22 Attika'run bir dağ kalesidir. Atina'dan Boiotia'ya doğru, yaklaşık 20 km mesafededir. Söz konusu mevki Attika Ovası ile Euboia ve Boiotia istikametine do ğru giden en kı sa yo ll arı denetlemektedir.

7 12 Murat Arslan Atina'ya Karadeniz'den gönderilen buğdayın geçtiği yollar-güzergahlar kontrolleri altında olmadıkça, ordusunun bu kadar zamandan beri Atinalıları karadan abluka altına almış olmasının kendileri için bir yarar sağlamayacağını anladı. Bunun üzerine bir toplantı düzenledi. Karadeniz'den gönderilen ve İstanbul ile Çanakkale boğazlarından geçerek Atina'ya yollanan hububat yüklü gemileri durdurmanın bu savaşın sonlandınıması üzerindeki önemini bütün açıklığıyla ephoros'lara 23 ve Peloponnesos müttefiklerine izah etti. Ardından o sıralar Atinalıların yoğun baskı s ı altında olan Kalklıedon ve Byzantion kentlerinin stratejik öneminden söz etti. Khrysopolis'te konuşlanmasının y anı sıra Kalklıedon'u kuşatan Theranıenes komutasındaki Atinalıların Byzantion üzerindeki baskısının giderek artı ğına değindi. Söz konusu kentlerin kaderlerine terk edilemeyecek derecedeki önemlerini anlattı. Byzantion ve Kalkhedon'un tekrar Atinalıların hakimiyeti altına geçmesinin kendileri açısından son derece olumsuz sonuçlar yaratacağının altını çizdi. Üstelik Phamabazos dahi Kalklıedon ' u Atinalılara karşı savunmak amacıyla atlı birlikleriyle birlikte kentin önlerine gelmişti. Bu bakımdan bir an evvel Byzantion'luların proksenos'u 24 olan Rhamphias oğlu Klearkhos'u, Kalkhedon ve Byzantion'a göndenneyi teklif etti. Önerisinin kabul edilmesi üzerine, Klearkhos bir kısmı Megara' dan 25 bir bölümü de diğer müttefikler tarafından tedarik edilen 15 gemi donatarak yolculuğa hazırlandı. Ancak söz konusu tekneler savaş gemileri olmaktan çok nakliye gemileriydi. Bu şekilde Peloponnesos'tan yelken açan Klearkhos, Hellespontos'a geldiğinde Çanakkale B'oğazı ' nı ve gelip geçen gemileri sürekli denetleyen 9 adet 'üç sıra kürekli savaş teknesinden' (= trieres 26 [ı:p1ı1prıç]) oluşan Atina filosuyla karşılaştı. Çıkan çarpışmada Klearkhos filosundan 3 gemi kaybetti. Kaçarak önce Çanakkale Boğazı kıyısında yer alan Peloponnesos müttefiki bir yerleşim olan Sestos(?)27 limanına sığındı. Kısa süre sonra, oradan gizlice yelken açtı. Atinalılar tarafından herhangi bir zarara uğratılmaksızın, elinde kalan 12 iki gemilik filoyla Byzantion'a ulaşabilmeyi başardı 28. Klearkhos'un enırindeki kuvvetlerle, İö ca. 410/409 yılında Byzantion'a gelmesi bölgenin en önemli kenti konumundaki Byzantion'un Peloponnesos müttefikleriyle birlikte güçlenmesine neden olmljştu. Zaten Phamabazos 23 Ephoros [o EqıoPOÇ] kelime anlamı itibariyle nezaret eden, muhafaza eden ve yönetici manasına gelir. Lakedairnon ve Dor devletlerinde bir yıllığına seçilen 5 devlet yetkilisine ephoroi adı verilir. Bu makama gelen devlet memurunun bütün öbür yetkilileri; hatta kralları bile denetleme yetkisi vardır. 24 Proksenos [o ıtpôçevoç] misafirlik bağlarıyla bağlı devlet konuğu ya da dost anlamındadır. Kent devletlerinin genellikle özel konukluk bağlarından dolayı başka bir kent devletinin vatandaşını, orada kendilerini temsil etmesi veya çeşitli meselelerine yardımcı olması amacıyla kabul etmelerine proksenia [lı ıtpoçevta], seçilen bu kiş i lere de proksenos adı verilmektedir. Diğer bir değişle, yabancı bir ülkede yerleşen ve kendi yurttaşlarının çıkarlarını koruyan kişi olarak da düşünülebilir. Konuya ilişkin olarak ayrıca bk. Perlman 1958: Byzantion bir Megara kolonisi olduğu ve Megara'lılann da Peloponnesos Savaşları sırasında Sparta müttefiki oldukları için bu sefer sırasında doğal olarak Klearkhos 'u desteklemişlerdir. Zira Byzantion ile Megara arasındaki dostluk bağları halen devam ettnekteydi. Ayrıca İö 412 yılında Megara'lı Heliksos komutası altında Byzantion'a sığınmış olan LO gemilik Peloponnesos filosu kenti Atinalılara karşı ayaklandırınıştı (Thuk. VIII ). Konuya ilişkin olarak ayrıca bk. Lepper 1962: 54 dn Trieres, İö VI. yüzyılın ikinci yarısından itibaren uzun bir süre en çok kullanılan savaş gemisi niteliğindeki yeni bir tekne türüdür. Bu tekneye Latince'de triremis adı verilmekteydi. Kelime anlamı itibariyle 'üç sıra kürekli' demektir. 27 Editörler, Ksenophon Hellenika (I. i. 36)' da geçen Sestos 'un [LllG'tôç] gerek o sıralar Atinalıların hakimiyeti altında olması (Thuk. VIII. 62; 107; Ksen. Hel!. I. 1.7; ll) gerekse limanının kolaylıkla muhafaza edilemeyeceği için, Klearkhos'un filosuyla Sestos'a sığınmış olabileceği görüşünü, doğalolarak kabul etmemektedirler (ayrıca bk. Ksen. Hell. I. i. ll; 2. 13). Her ne kadar bu sıralar Abydos (Thuk. VIII ) ve Lampsakos (Thuk. VIII ) kentleri Atinalıların hakimiyetindeyse de her iki kent Peleoponnesos Savaşı'nın ikinci yarısında, İö ca. 412 yılında Pharnabazos'tan ve Sparta'lılardan tarafa geçmek için ayaklanmıştı. Lampsakos'taki bu b aş kaldırı hareketi Atinalı komutan Strombikhides tarafından bastırılmıştır. Ancak Abydos 'u kuşatmasına karşın kenti almaya muaffak olamayan Strombikhides Sestos' a geçmiştir (Thuk. VIII ). Bu bakımdan, Klearkhos 'un bu yolculuğu sırasında Abydos' asığınması, bize hali hazırda üzerinde bir Atina garnizonu bulunan Sestos'a (Thuk. VIII. 62) sığınıruş olmasından daha mantıklı gelmektedir. Ayrıca bu tarihten itibaren kent Pelopo ınıe sos'lularla olan müttefikliğine devam ettniştir (Thuk. VIII ; ). Bu yüzden olsa gerektir ki, Diodoros'a (XIII ) göre, İö 409 y ılınd a Atinalı komutan Thrasyllos ve Alkibiades, Kalkhedon'a ve Byzantion'a karşı sefere çıkmadan önce Lampsakos'a gelerek kentin talıkirnatını gü ç lendirmişlerdir. Aynı şekilde Ksenophon' a (Hel!. I. 2.13; 15) göre, İö 408 yılındaatinalı komutanlar Kalkhedon ve Byzantion'a sefer düzenlemeden önce, Lampsakos'ta kışlamışlardır. 28 Ksen. Hel!. I Konuya ilişkin olarak ayrıca bk. Adcock-Mosley 1975: 129.

8 Alkibiades'in Kalkhedon ve Byzantion Ku ş atması: Nedenleri ve Sonuçlan ve Klearlillos tarafından ikna edilen Kalkhedon'lular kısa süre önce Atinalılardan ayrılar ak Spana. Ye doğal olarak Persler ile müttefik olmuşlardı. Bu şekilde söz konusu kentlerdeki demokrasi yanlısı rejimler on bulm :: aristokratik/oligarşik yönetim şekli benimsenmi ş 29 ve başlarına bir harmostes 30 atanmıştı. Bu şekild e Peloponnesos'lular, Atinalıların hem İstanbul Boğazı üzerindeki hakimiyetlerini hem de Kalkhedon kuşatm asını a,ık ça tehdit eder duruma gelmişlerdi. Zira Kalkhedon Sparta harmostes'i Hippokrates tarafından başarıyl a Atina ablukasına direnirken diğer taraftan da Kalkhedon Herakleion'unda konuşlanmış olan Daskyleion satrab ı Pharnabazos'un kuvvetli süvari birlikleri tarafından destekleniyordu (Ksen. Hell. i. 3. 5). Bu bakımdan, İö 408 yılının ilkbahar başlangıcında, Peloponnesos Savaşları'nın yirmi üçüncü yılında, Trakya'da görevlendirilmiş olan Thrasyllos Çanakkale Boğazı'na gelerek Alkibiades ile güçlerini birleştirmiştir. Ardından Atina donanması bütün kuvvetleriyle yelken açarak Prokonnesos Adası 'nda demirlemiştir. Oradan da Atina' ya başkaldırarak Attika-Delos Denız Birliği'nden ayrılan ve kentlerine Lakedairnon garnizonu ve Sparta'lı yönetici atamış olan Kalkhedon ve Byzantion rotasında yelken açmış ve Kalkhedon önlerinde demir atmışlardır 31. Kalkhedon, boğazın Marmara ağzında, iki burnun arasındaki koyu kuşatan kıstakta yer almaktaydı. Bu burunlardan batıya bakan bölümünü boğaz kuşatırdı. Güneye ve güneydoğuya bakan bölümü Marmara'yla çevriliydi. Kuzeydoğuya bakan bölümü vadiye doğru yükselirdi. Kentin batı - güneybatı tarafındaki koyda yer alan liman büyük yük teknelerinin bile kolayca yanaşmasına son derece elverişliydi. Limanın etrafındaki kıyı ise, alçak ve düzdü. Kent yarımada oluşturan, ortaya doğru şişkin, üç tarafı hafifçe yükselen eğimli tepeciklerle çevriliydi. Dördüncü bölümü ise, diğerlerine oranla biraz daha meğilliydi. Bu bakımdan kent, Kalkhedon (KadıköyIKurbağalı Dere) ırmağı'nın Marmara'ya aktığı vadide daha alçak olan burun üzerinde kurulmuştu 32. Kalkhedon Deresi, kenti çevreleyen vadi boyunca, küçük olmakla birlikte kıyıları yüksek olduğundan yoğunlaşıp, derinleşerek Marmara'ya doğru akardı. Kentin kurulduğu topografya, stratejik konumunun yanı sıra, gerek tarım gerekse hayvancılık bakımından son derece elverişli bir mevkiydi. Bu bakımdan Kalkhedon ahalisi, Alkibiades komutasındaki Atina donanmasının yaklaşmakta olduğu haberini alınca, kara yoluyla yağma edilebilecek malların bir kısmını saklamış bir kısmını da komşuları Bithynia Trakyahlarına emanet etmişti. Kalkhedon 'lu vatandaşların hububatlarını tarlalardan; hayvanlarını kırlardan kaldırrnış ve tümünü güvenlik nedeniyle dostları olan Bithynia'lılara doğru götürmekte olduklarını haber alan Alkibiades ise, bir an evvel Kalkhedon'a bütün güçleriyle saldır mak için hazırlığa girişmiştir. Yanına ağır silahlı askerleri ile süvarilerinden bir bölük almış, donanmasına sahil boyunca kendilerini izlemeleri için emir vermiştir. Bithynia Trakyalılarının topraklarına girerek, onlara suçlamalar 29 Zira Sparta'lılar ele geçirdikleri yerlerden bazılarında onlu (Ksen. Hel!. III. 4. 2; 5. 13; Plut. Lys. XV 5; Com. Nep. VI "Lysandros") ba z ılarında ise, -Atina örneği İö 404/403- otuzlu (Ksen. He/I. ll ; Plut. Alk. XXXVIII. 1; Lys. XV 5) yönetimler kuruyorlardi. Konuya ili şkin olarak ayrıca bk. Ksen. Hell. VI. 3. 8; Diod. XIV ; Plut. Lys. VIII. ı. 30 Harmostes [o ap~oqtiıç l Sparta ' lıların i şg al ettikleri yabancı bir kenti veya adayı yönetmek için gönderdiğ i!<qmutana-valiye verilen addır. Ksenophon,Atina (Hell. IV. 4.8) ve Thebai ' ın (Hell. VII. ı. 43; 3. 4; 9) aynı amaçla gönder?ikleri valileri de harrnostes olarak niteler. 31 Ksen. Hell. I Plutarkhos'a (Alk. XXIX. 2-3) göre Alkibiades, önce Atinalı diğer bir komutan olan Thrasyllos'un Abydos'da Pharnabazos tarafından sıkıştırıldığında yard ımı na koşarak, Pers satrabını yenilgiye uğratmı ştır (Ksen. Hell. I ; ayrıca bk. McCoy 1977,284 dn. 77). Daha sonra Lakedairnon garnizonu ve komutanı kabul ederekatina'ya ba şka ıdırmış olan Kalkhedon'a saldırmak için hazırlığa girişmiştir. Diodoros'a (XIII ) göre ise, Alkibiades ve Thrasyllos önce Lampsakos'u tahkim edip orada bir Atina garnizonu bırakmışlardır. Ardından Kalkhedon'u sıkı bir şekilde kordon içine alan Atinalı komutan Theramenes'le güçlerini birleştirmek üzere Lampsakos'tan Kalkhedon'a yelken açmışlardır. 32 Herodotos'un (IV 85) Kalkhedonia dediği Kalkhedon'u, Dionysios (Eust. Comm. in Dion. Per. V 803) Kalkhedon Deresi'nin biraz yukarısına yerleştirmiştir. Byzantion'lu Stephanos (Ethnika XaAı<::rj'örfJV=Khalkedon), Arrianus (Gyllius Bosp. III. 10; ayrıca bk. Müller 19902: 94 dn..s-6) ve Menippus (Bithynia Periplus jr. 3=Menippus apud Stephanum Ethnika XaAı<::rj'öciıv), Kalkhedon'un adını yanı ba ş ında akan Khalkis/Kalkhedon a dlı dereden aldığını belirtirler. Arrianus, Bithynia Tarihi adlı kitabınd a (Arrianus apud Eustathium, Comm. in Dion. Per. V 803; Bithyniaeam V) bu yerin, Kronos'un Kalkhedon adını taşıyan oğlundan dolayı bu şekilde i s iml endiri ldi ğini anlatır. Bu adla önce orada akan dere adlandırılmış tır. Kent daha sonra, orada kolon i kuran Dorlar tarafından, dereyle aynı isimle anılmaya baş lanmı ştır. Miletos'lu Hesykhios (Patr. Const. 21) ise, buranın bazılanna göre, yanı baş ındaki Kalkhedon Innağı ' ndan ; ba zıl arına göre, Troya Savaşı'ndan sonra doğan kahin Kalkhas ' ın oğlundan ; baz ııanna göre ise, burada koloni kurmaya gelen Euboia Adası'ndaki Kalkhis 'li göçmenlerden dolay ı Kalkhedon olarak adlandırıldığılli iddia etmiştir. Kalkhedon' lulara 'Khalkis'liler" aclını veren coğrafyacı Dionysios (Eust. Comm. in Dion. Per. 803) da bu yazarlarla aynı görüştedir. Pseudo-Symeon'a (ehran. 729) göre ise, Kalkhedon-aclını burada bulunan ' bakır ' (= khalkos [XaAKGÇ]) madeninden almıştır.

9 14 Murat Arslan ve istemler yöneiten bir elçi heyeti yollamıştır. Bithynia'lılardan derhal Kalkhedon halkına ait malların kendisine teslim edilmesini talep etmiştir. Aksi halde kendilerine savaş ilan edeceğini bildirmiştir. Alkibiades'in Atina ordusuyla yaklaşmasından korkuya kapılan Bithynia Trakyalıları ise, konuyu kendi aralarında değerlendinniş ve Alkibiades'in bu isteğine boyun eğme.kararı almışlardır. Böylelikle Kalkhedon'luların kendilerine emanet ettikleri varlıkları ve değerli eşyaları Atinalılara teslim etmişlerdir 33. Bunun üzerine Alkibiades, Bithynia Trakyalılarıyla bir anlaşma imzalamıştır. Aldığı ganimetle ordugahına dönmüş ve şimdiye değin Atinalı komutan Theramenes tarafından -sadece denizden? abluka altına alınmış olan Kalkhedon'u hem karadan hem de denizden sıkı bir şekilde kuşatmaya başlamıştır 34. Kara yönünden Kalkhedon 'un bir denizden öbür denize -Boğaz' dan Manna/~ ra Denizi'ne- kadar uzanan tahkimli surları boyunca kendisi de ahşaptan bir duvar inşa ettirmiştir. Böylelikle kenti karadan da çember içine almıştır. Ancak Kalkhedon'un kuzey batısında yer alan Kalkhedon Innağı'nın her iki yanındaki çukurluk kısım söz konusu muhasaranın başlarında ve etrafının kontrol altına alınması aşamasında zorluk çıkarsa da sonradan nehrin her iki yakası da Atinalıların olanakları doğrultusunda denetimleri altına alınabilmiştir 35. Kalkhedon'da bulunan Sparta harmostes'i Hippokrates, Alkibiades'in bu stratejisi karşısında fazla oyalanmadı. Enırindeki bütün kuvvetleri ve Kalkhedon'lulardan oluşan birlikleri bir araya topladı. Kentten dışarı çıktı. Muharebeye hazırlandı. Birliklerinin başında savaş düzeninde ilerleyerek Atinalıların karşısına geçti ve cephe aldı. Bu arada Daskyleion Satrabı Phamabazos konuşlandığı Kalkhedon Herakleion'undaki ordugahından güçlü süvari birlikleriyle Sparta harmostes'ini desteklemek ve Kalkhedon'daki kuşatmaya son vermek amacıyla hazır bekliyordu. Savaşa, Sparta'lı komutan Hippokrates başladı. Komutasındaki kuvvetlerin başında Atinalılara hücum etti. Hippokrates ile eş zamanlı olarak Phamabazos da bütün gücüyle Atinalılara saldırdı. Bunun üzerine Alkibiades ordusunu düzenledi. Thrasyllos komutasındaki ağır silahlı askerleri Hippokrates'i durdurmak üzere görevlendirdi. Kendisi ise, enırindeki kuvvetlerle Phamabazos'a karşı saldırıya geçti. Hippokrates ile Atinalı komutan Thrasyllos arasında şiddetli geçen ve uzun süre kazananın belli olmadığı bir çarpışma vuku buldu. Kalkhedon surları ile dere arasındaki geçidin darlığı yüzünden Hippokrates ile birleşenıeyen ve ona zamanında süvari desteği vererek yardını edemeyen Phamabazos 'un komutasındaki birlikler Alkibiades tarafından bozguna uğratıldı. Böylelikle Pers satrabı kaçarak karargahının bulunduğu Kalkhedon Herakleion'una çekilmek zorunda kaldı. Alkibiades'in enırindeki hoplites'ler ve süvarilerle Thrasyllos'a yardıma gelmesiyle birlikte savaşın seyri değişti. Hippokrates öldürüldü. Askerlerinin bir bölümü Hippokrates'in yanında kılıçtan geçirildi. Diğer bir bölümü ise, aldıkları ağır yaralardan dolayı savaşamayacak hale getirildiler. Sonunda dağılan ve ağır kayıplara uğrayan Lakedairnon ve Kalkhedon birlikleri çareyi kentin tahkimli surlarının sığınmakta buldular 36. arkasına Kısa süre sonra Alkibiades, Kalkhedon kuşatmasını devam ettirebilmek için para 37 ve asker toplamak üzere Çanakkale Boğazı ve Khersonesos'a (Gelibolu Yarımadası) doğru yelken açtı. Bu sırada Kalkhedon'u kuşatan diğer Atinalı generallerle Phamabazos arasında bir anlaşma yapıldı 38. Barış koşulları uyarınca: 33 Ksen. Hel!. i ; Plut. Alk. XXiX Ksen. Hel!. i. 3.4; Plut. Alk. XXX. 1. Diodoros'a (XIII ) göre, o sırada diğer bir Atinalı general olan Theramenes emrindeki yetmiş gemi ve beş bin askerden oluşan ordusuyla zaten bir süredir Kalkhedon'u muhasara ediyordu. 35 Ksen. Hel!. i dn. 1; Plut. Alk. XXIX. 3-XXX. 1; Diod. XIII Ayrıca bk. Gyllius Bosp. III Ksen. Hell. i ; Plut. Alk. XXX. 1; ayrıca bk. Diod. XIII Atina şehrinde hissedilen hazinedeki para kıtlığı ve generallerin operasyon düzenledikleri yerlerdeki acil para ihtiyacı için bk. Aristoph. Eee. str dn. a; str dn. c. Ayrıca bk. Andrewes 1953: 2; McCoy 1977: 272 dn Ksen. Hel!. L 3. 8; Plut. Alk. XXXI. 1. Diodoros'a (XIII ) göre ise, bu anlaşma Theramenes ile Kalkhedon'lular arasında yapıldı. Konuya ilişkin olarak ayrıca bk. Strauss 1984: 46.

10 Alkibiades'in Kalkhedon ve Byzantion Kuşatması: Nedenleri ve Sonuçlan Kalkhedon'un tekrar Atina'nın egemenliği altına geri dönmesi (Plut. Alk. XXXi. 1); Katkhedon' tutarın Atinalılara her zamanki vergilerini vermeleri ve gecikenleri ödemelerp9; Pharnabazos 'un -Kalkhedon' luların yararına olmak üzere- Atinalılara 20 talanta vermesi 4o ; Pharnabazos'un, Atinalı elçi heyetinin Pers Kralı II. Dareios'a güvenlik içinde ulaşmasını sağlamasz 41 ; Atinalıların ise, Pharnabazos'un hakimiyeti altındaki toprakları yağmalamamaları (Plut. Alk. XXXi. 1); Atina elçileri Pers kralının yanındangeri dönünceye kadar, Atinalıların (Ksen. Hel/ ); Kalkhedon' lularla savaşmamaları yönünde Phamabazos ile Atinalı generaller arasında yemin edilip, yemin alındı. Alkibiades bu yeminde hazır bulunmanuştı: O sırada Kbersonesos 'taki Atina taraftarı kentlerden, Kalkhedon ve Byzantion önlerindeki ordu için zorunlu-gönüllü her çeşit yardınu sağlamaya çalışıyordu 42. Bölgedeki Sparta taraftarı kentleri ise, bir yandan Atina saflarına çekmeye diğer yandan da elinden geldiği ölçüde ele geçirmeye çalışıyordu. Bu bakımdan ilk önce yolu üzerindeki Selymbria'yı kuşattı. Kenti ustaca hazırlannuş savaş stratejisi ve kumazlığı sayesinde ele geçirdi 43. Khersonesos' a geçerek orada silah altına aldığı yığın yığın gençlerin, Trakyalı paralı askerlerin ve üç yüzden fazla süvarinin başında Byzantion territorium'unu istila etti 44. Amacı Byzantion'u kuşatmaktı. Bu sırada Phamabazos ise, Kalkhedon'da onun Byzantion'a dönmesini bekliyordu. çünkü Alkibiades'in de yemin etmesini gerekli buluyordu. Ancak Alkibiades döndüğünde Pharnabazos'un kendi huzurunda Atinalı komutanlara ettiği yemini yüzüne karşı yenilemedikçe, kendisinin yemin etmeyeceğini bildirdi 45. Her iki tarafın birbirinin ayağına gitmeyi reddetmesi üzerine sorun, Alkibiades 'in Khrysopolis 'te Pharnabazos 'un temsilcileri Mitrobates ile Arnapes 'in karşısında; Phamabazos 'un da Kalkhedon' da Alkibiades' in temsilcileri Euryptolemos ile Diotimos'un karşısında kendileri ve devletleri adına ant içmeleriyle çözüldü. Ay rıca 39 Ksen. Hel!. i Diodoras'a (Xm ) göre ise, Theramenes ile Kalk:hedon'lular arasındaki anlaşmanın ana şartı Kalkhedon'un Atina'ya daha önce verdiği ölçüde tributum ödemeye devam etmesiydi. Kalkhedon'luların bu maddeyi kabul etmesi üzerine Theramenes kent üzerindeki kuşatmayı kaldırdı. Aynca bk. Meritt 1936: 388 vd. Böylelikle, açıkça anlaşıldığı üzere Kalk:hedon 'lular yeniden Attika-Delos Deniz Birliği'ne üye ve Atinalılarla müttefik olmayı kabul etmiş oluyorlardı. Bu bakımdan kentlerine; aynca bir Atina gamizonu kabul etmişlerdir. Bu gamizon askerleri 4 sene boyunca Kalkhedon'da konuşlanmışlardır (Ksen. Hell. II. 2. 1). 40 Ksen. Hell. i Plutarkhos (Alk. XXXI. 1) de söz konusu miktarın ne kadar olduğuna ve kimlkimlerden alınacağına dair herhangi bir yorumda bulunmamaktadır. Sadece bir miktar para/sava ş ta zminatı alınması maddesine değinmiştir. 41 Ksen. Hell. I. 3. 8; Plut. Alk. XXXI Plutarkhos'a (Alk. XXXv. 3) göre Alkibiades, tüm gereksinimleri Pers kralı ve satrapları tarafından karşılanan Sparta'lılara kar ş ı savaşı sürdürebilmek için, sık sık kampını bırakıp askerlerin gereksinimleri ve ücretleri için para bulmak ya da ordusuna yeni birlikler katmak amacıyla denize açılınak zorunda kalıyordu. 43 Ksen. Hell. I ; aynca bk. Ath. Deip. XII. 535 c dn. C. Zira Alkibiades, doğal yetenekleri ve zekasının kavrayış çabukluğuyla her zaman kendisi ve ordusu için uygun çözümü hemen buluyordu. Selymbria ' nın ele geçirilmesine ilişkin detaylı bilgi için bk. Plut. Alk. XXX. 2-5; aynca bk. Erten 2005: 96 vdd. Selymbria ile Atina arasında imzalanan anlaşmanın metni için ise, aynca bk. fg i 2 no Ksen. Hell. I. 3. ıo; Plut. Alk. XXXI. 2. Diodoros'a (XIII ) göre ise, Alkibiades Khersonesos'taki kentlerden para topladıktan sonra, Trakyalılan paralı asker olarak ordusuna katılmaya ikna etti. Aynca bölgeden topladığı yığın yığın insan ve gönüllülerle birlikte Selymbria üzerine yürüdü. Kenti ihanet ve hile ile ele geçirdi. Selymbria'lılardan yüklü miktarda tributum aldı ve kentte bir Atina gamizonu konuşlandırdı. Bu sırada Theramenes, Kalk:hedon'luların Atinalılara boyun eğmesiyle onlarla anlaşarak kent üzerindeki kuşai'mayı kaldırmıştı. Ardından emrindeki bütün güçlerle Atina'ya karşı başkaldırınış olan Byzantion'a yelken açarak kenti abluka altına alan Therarnenes 'e yardım etmek için bütün hızıyla Byzantion'a geldi. 45 Ksen. Hell. I. 3. ll; Plut. Alk. XXXI. 2.

11 16 Murat Arslan her iki taraf birbirlerine kişisel güvence verdi 46. Bunun üzerine Pharnabazos, krala gidecek elçilerle Kyzikos'ta buluşmak üzere, hemen yola çıktı 47. Böylelikle, İö 408 kışının ilk aylarında, bütün Atina kuvvetleri Alkibiades komutasında kısa süre önce kendilerine başkaldırmış olan Byzantion önlerinde bir araya geldiler. Bölgenin en önemli ve en zengin kenti Byzantion'u istila etmek için harekete geçtiler. Bir yarımadanın üzerinde kurulmuş olan Byzantion'un, kuzeyde İstanbul Boğazı'ndan Avrupa'ya doğru sokulan Haliç, doğuda boğazın girişi, güneyde Maıınara Denizi olmak üzere üç tarafı denizle çevriliydi. Kentin deniz tarafı sahilden itibaren kuvvetli ve yüksek duvarlarla kuşatılmıştı. Batı tarafında ise, Trakya cınakarası yer alırdı. Kentin genişliği, doğudan ba şlayıp kentin ortasına doğru ilerledikçe değişmekle birlikte üçgen biçimliydi. Üçgenin tabanı batıya, Trakya'ya bakan taraftı. Son derece tahkimli surlarla çevrilmişti. Tepesi ise, aynı zamanda Bosporos Akra (Saqıyburnu) olarak da anılan doğuya bakan yarımadanın başlangıç noktasıydı. Üçgenin iki yan kenarı birbirine eşit olmamakla birlikte bir kenarı Marmara'ya diğeri Trakya anakarasına bakardı 4 8. Atinalılar kuşatmaya başlamadan önce Byzantion'un kurulduğu topografyayı dikkatli bir şekilde gözden geçirdiler. Ardından kentin kara ile bağlantısını sağ layan batı yakasındaki surların etrafını bir duvarla çevirdiler4 9. Bunun hemen ardından Trakya anakarasının tahkimli mevzilerine yerleştirdikleri savaş makineleri ve mancınıklarla Byzantion'un surlarını dövmeye ba ş ladılar. Ancak Atinalıların kenti kuşatma altına almalarına; s urları uzaktan atışiarla ve ani saldırılarla tehdit etmelerine rağmen son derece kuvvetli bir tahkimata sahip olan Byzantion surlarına hasar vermekten çok uzaktılar. çünkü Byzantion'lular zenginlikleriyle bilgeliği birleştirmiş insanlardı. Kentleri ne kadar gelişirse, düzen ve güvenliklerini ilgilendiren savunma stratejilerini de o derece arttırırlardı. Zira Byzantion surlarında çok sayıda tahkimli büyük kule vardı. Kulelerin çevresinde ise, üst üste yer alan kapıları bulunuyordu. Kara surları oldukça yüksek, deniz tarafındakiler ise, göreceli olarak daha alçaktı. Surların içinde uçlarındaki kulelerin tuttuğu zincirlerle kapatılan iki limanı vardı (Gyllius Const. ı. 1). Buna ek olarak kent sadece oldukça kalabalık bir nüfusa sahip Byzantion'lular tarafından değil; aynı zamanda Sparta harmostes'i Klearkhos tarafından etkili bir şekilde savunuluyordu. Klearkhos'un yanında birkaç perioikosso, bir miktar neodamodes sı, Megara'lı Heliksos emrindeki Megara'lılar ve Koiratadas komuta sın daki Boiotia'lılar ve paralı askerler yer alıyordu. Ayrıca Byzantion'lular da canla başla Klearkhos'un emrinde kentlerini koruyorlardı. Bu nedenle Atinalılar sürekli olarak mancınık atışlarıyla dövdükleri surlarda ne gedik açmayı başarabiidiler ne de birbiri ardına düzenledikleri deniz ve kara harekatından bir sonuç elde edebildiler. Bu bakımdan kısa süre sonra, Byzantion'u doğrudan saldırı yoluyla düşürmenin zorlu ve tehlikeli bir girişim olacağını 46 Ksen. Hell. i ; aynca bk. Plut. Alk. XXXI. 2. Söz konusu kişisel güvencelere rağmen, bu anlaşmadan dört yıl sonra Phamabazos, İö 404 yı lınd a Alkibiades'i öldürtmüştür (Plut. Alk. XXX VII. 4; XXXIX. 1-3; Com. Nep. VII "Alkibiades"). Arıcak Plutarkhos' a (XXXIX. 4-5) göre, Alkibiades'jn ölümüne ilişkin diğer bir versiyon daha vardır. Buna göre, Alkibiades tanınmış bir kızı baştan çıkarıp yanında alıkoymu ş tur. Bu duruma sinirlenen ağabeyleri bu utanmazca davranışa öfkelenmi ş ler ve geceleyin Alkibiades' in ot urdu ğu evi ateşe vermi ş lerdir. Alkibiades alevlerin arasından dışarı fırlayınca onu öldürmüşlerdir. Alkibiades' in ölümüne ilişkin daha detaylı bilgi için bk. Erten 2005: Atinalıların elçi olarak gönderdiği adamlar Doratheos, Philokydes, Theogenes, Euryptolemos ve Mantitheos'tu (Ksen. Hell. I ). Ancak söz konusu elçi heyetini Phamabazos kah krala götüreceğini kah vatanlarına geri göndereceğini söylemek suretiyle üç sene boyunca oyalamayı başardı. Nihayet sonunda yeminini hatırladı. Madem ki elçileri krala götürmüyordu; onları hiç olmazsa deniz kıyısına bırakmak gerektiğini söyleyerek Küçük Asya ' nın karanos' u=efendisi Kyros'tan elçileri sa lıvermek için izin istedi. Ardından elçi heyeti Mysia'daki Kios (Gemlik) kentine götüıülerek orada serbest bırakıldılar (Ksen. Hell ). 48 Kent bu şekliyle aynı zamanda sola bakan bir kartalı andınrdı. Günümüz itibariyle topografya değerlendirildiğinde: kartalın gagasında Topkapı Sarayı'nın bulundu ğu birinci tepe, gözünde Hagia Sophia = Ayasof ya, ba şının üzerinde Hippodrom=Hipodrom, boynunda ise, kentin ikinci ve üçüncü tepeleri yer almaktadır (Gyllius Const. I. 4). 49 Ksen. Hell. I. 3.14; Plut. Alk. XXXI. 2. Diodoros'a (XIII ) göre ise, Byzantion'u ablukaya alarak enerjik bir şek ilde kentin etrafını bir surla saran komutan Theramenes'ti. 50 Perioikos [6 lteptolkoç] va t andaş lık hakkına sahip olmakla birlikte, siyasi haklardan mahrum olan ki ş ilerdir. - i Neodamades [6 vı:oöo.ı.ıwörıç] savaş sıras ında kente hizmet etmesi için azat edilmiş, toprağa bağlı kölelerdir.

12 Alkibiades'in Kalkhedon ve Byzantion Kuşatması: Nedenleri ve Sonu,lan Iı düşündüler. Kenti güç kullanarak alamayacaklarını anladılar s2. Taktik değiştirdiler. Hile yoluna _- - er_ Bazı Byzantion'luları kenti Atinalılara teslim etmek konusunda ikna ettiler. Zira muhasara uzadıkça -enue _ i _ sıkıntısı baş göstermeye başlamıştı. Kuşatmanın ilk evresinde kimsenin böyle bir şey yapabi leceğini ucundan bile geçirmeyen Sparta harmostes'i Klearklıos, elinden gelen gayreti göstererek gerekli her türlü ın aldıktan sonra, kenti komutanlarından Koiratadas ve Heliksos' a teslim etti (Ksen. Hell. ı. 3. ı 4-17). Kendi i karşı sahile 53 geçerek Pharnabazos'un yanına gitti. Ondan askerlerin ücretlerini almak ve bir yandan da Pelop oıınesos'luların deniz kuvvetlerirıi bir araya toplamak istiyordu. çünkü bunların bir kısmı Pasippidas tarafından Çanakkale Boğazı'nda alıkonmuştu. Bunlar dağılmışlar, bir kısmı civarda devriye geziyor; bir kısmı da Mindaros'un yardımcısı olan Agesandridas'ın emrinde Trakya sahillerinde bulunuyordu. Klearklıos, ayrıca Antandros'ta başka tekneler inşa ettirmeyi; bütün gemileri bir araya toplayarak kuvvetli bir donanma oluştmmayı ve bölgedeki Atinalılar ile müttefiklerine saldırmayı planlıyordu. Bu şekilde Atirıalıları, Byzantion kuşatmasını terk etmeye zorlamak istiyordu s4. Ama Klearklıos'un Byzantion'dan ayrılmasını fırsat bilen ve başını Kydon, Ariston, Anasikrates, Lykurgos ve Anaksilaos'un çektiği bazı kişiler değişik nedenlerden ötürü kenti düşmana teslim etmek için harekete geçtiler s5. Bu adamlar ve yandaşları gerekli hazırlıkları tamamladıktan sonra, A1kibiades'irı komutasındaki Atina ordusuyla anlaştılar. Alkibiades ise, Byzantion'luların dikkatini dağıtmak amacıyla yeni bir plan hazırladı. Bu bakımdan Klearklıos'un, Byzantion kuşatmasını kaldırmak üzere düşündüğü strateji gerçekleşmiş gibi yaptı. Öyle ki, Ionia'da patlak veren bir ayaklanmayı bastırmak üzere Byzantion ablukasını kaldırmak zorunda olduğu söylentisini yaydı. Ardından gündüz vakti, herkesin gözü önünde, askerlerinin bir kısmını gemilere yükleyip 52 Ksen. Hel! ; Diod. xm ; ayrıca bk. Frontin. strat. m Ksenophon (Hel! rde Byzantion'dan gizlice yelken açan Klearkhos, Phamabazos'un yanına gitmek için Elç ~O TCEpav=karşı sahile geçmiştir. Burada sözü edilen Byzantion'un "karşı sahil"i ya Kalkhedon ya da Mysia Bölgesi olabilir. Ancak o sırada Pharnabazos'un Atinalı elçileri krala götürmek üzere Kalkhedon'dan Kyzikos'a (Ksen. Hell ) oradan da elçilerle birlikte Gordion'a (Ksen. Hell ; 4. i) gittiğini bildiğimizden, metinde Klearkhos'un yelken açtığı "karşı sahil" Mysia Bölgesi taraflan -muhtemelen Kyzikos?- olsa gerektir. 54 Ksen. Hel! Diodoros'a (XIII ) göre, Klearkhos'un Pharnabazos'u ziyaret etme sebebi Pers satrabından -kuşatmaya dayanmak ve gerekli ihtiyaçları sağlamak amacıyla- para talep etmekti. Konuya ilişkin olarak ayrıca bk. Brownson 1903: Ksen. Hel!. l Byzantion ve Kalkhedon'un savaşın bu evresinde Atina'ya başkaldırmış olmaları güvenliklerini her ne kadar tehlikeye atmış gibi görünse de; ancak tehlikelerini kendileriyle payla şacak kalabalık ve yiğit müttefikler bulduktan sonra ayaklanmışlardır. Üstelik Sicilya felaketinden sonra, Atinalıların bile i ş lerinin açıkca umutsuz durumunu inkar etmeyeceklerinin bilincindeydiler. Eğer yanılmış ve insan ömrünün ayrılmaz bir parça s ı olan hayal kınklıklarına uğramışlarsa; bu yanlışı Atina'mn yakında yok olmasını bekleyen pek çok kişiyle paylaşmışlardır. Ancak hem denizden hem de karadan ablukaya alındıklarını, karada topraklarının yakılıp yıkıldığını kentin içinde ise, erzak kıtlığından dolayı çok zor anlar yaşamaya başladıkları zaman Byzantion'lular arasından bazı kimseler kenti Atinalılara teslim etme girişiminde bulunmu ş tur. Plutarkhos (Alk. XXXI. 2rde, kenti Alkibiades'e teslim eden kişilerden Anaksilaos ile Lykurgos'un adını verir. Polyainos (strat "Thrasyl!os"rda, sııçlece Anaksilaos'un ismini -Anaksilas şeklind e.~ anar. Söz konusu ihanetin sebebinin, Anaksilaos'un çevresindeki Byzantion'lu komutanların kentin Atinalılar tarafından kuşatılarak ele geçirilme korkusu olduğunu bildirir. Zira komutanlar Byzantion bir yandan son derece sıkı bir şekilde hem kara hem de denizden kuşatılırken diğer yandan da güçlü ve enerjik bir şekilde kentin surlarına saldıran Atina ordusu karşısında ıırnutsu z luğa dü şmü ş lerdir. Bu bakımdan Byzantion'lu generaller ve Anaksilaos dü şmana şartlı teslim olma yoluna gitmişlerdir. Diodoros (Xm ), söz konusu entrikayı planlayan hiçbir Byzantion ' lu kompradorun ismini zikretmez. Sadece Klearkbos'un Phamabazos' u ziyaret etmek için kenti kısa süreliğine terk etmesinin ardından ba zı Byzantion' lulan Alkibiades ile görü meye \'e kentlerini Atin alı lara teslim etmeye sevk eden en önemli neden olarak Sparta ' lı harmostes'in Byzantion üzerindeki baskıc ı yönetimini gösterir. Aynca Klearkhos'un sertlzalim bir kişiliğe sahip olduğunu vurgular (Klearkhos'un karakterine ili ş kin daha det aylı bilgi için bk. Ksen. Aııab. II ). Ksenophon (Hell ) ve Plutarkhos'a (Alk. XXXI. 2; 5-6) göre, Anaksilaos sonradan. bu ihaneti yüzünden Sparta'da idam talebiyle mahkemeye verilmiştir. Fakat o idam edilmek şöy le dursun; tam tersine kenti kurtardığuu iddia ederek beraat etmiştir. Anaksilaos sav unma s ında: kuşatma sırasmda Klearkhos'un mevcut erzakı Peloponnesos ordusuna tahsis etti ği için halkın çelniği korkunç ı stır aplara; çocukların ve kadın ların açlıktan öldüğüne tanık olduğunu söylemiştir. Kendisinin bir Sparta'lı değil ; Byzantion ' lu olduğu; o sıralar Sparta'nın değil; Byzantion'un tehlike içinde olduğunu; çünkü kentin her taraftan kuşatıldığını ve içeriye hiçbir şey in s okulmadığını belirtmiştir. Kentte bulunan bütün hububatı Peloponnesos'lular ile Boiotia'lılar yiyip tüketirken vatandaşlarınm ve masum in san ların gözlerinin önünde yok olmasını istemediği için, kenttekilere zarar verilmemesi koşuluyla dü ş manları surlardan içeriye soktuğunu bildirmi ş tir. Böylelikle ihanet etmediğini; aksine Byzantion'u savaştan ve acıdan kurtardığını; bunu yaparken de memleketleri için yararlı olan şeyleri doğru ve adil bulan Lakedaimon'lu soyluları kendisine örnek aldığmı anlatmıştır. Yoksa, bu işi ne Sparta'lılardan nefret ettiği ne de para için bu yaptığını vurgulamıştır. Anaksilaos'u dinleyen Lakedaimon'lular, bu gerekçeleri haklı bularak Anaksilaos ile birlikte Byzantion'a ihanet sebebiyle suç lananların serbest bırakılmasına karar vermişlerdir.

13 18 Murat Arslan bütün donanmasıyla birlikte Byzantion önlerinden denize açıldı. Ufukta gözden kayboldu. Kenti karadan muhasara eden orduyu da Trakya'nın iç kısınılarına çekti. Ancak gece yarası herkes uykudayken gizlice geri döndü. Byzantion'lu hiziplerle ortaklaşa oluşturdukları planı uygulamak üzere harekete geçti. Alkibiades ile Theramenes gecenin örtüsünden yararlanarak ağır silahlı askerlerden oluşan bir birlik eşliğinde kıyıya çıkarak kara ordusuyla birleştiler. Sessizce ve görünmeden Byzantion surlarına doğru yürüyüşe geçtiler. Alkibiades, adanılarını duvarların yakınlarına yerleştirdi. Bu sıradaatina donanması da Byzantion'a doğru yelken açtı. Alkibiades üç sıra kürekli süratli teknelerine Byzantion limanındaki gemilere pruvalarındaki -burunlarındaki- ağır tunç 'mahmuzlarıyla' (= embolon [ f..l~oa.ov]) çarparak batırına ya da yedeklerine alıp götürme enıri vermişti. Kaptanlar ve denizciler bunu yaparken ellerinden geldiği ölçüde gürültü yapacaklar ve Byzantion'luların bütün dikkatlerini bu noktaya çevirmelerini sağlayacaklardı. Verilen işaret üzerine Atina donanması kentin limanına baskın düzenleyerek büyük bir gürültü ve şiddetli bağırışlar arasında aniden saldırıya geçti. Byzantion gemilerinin bir kısmı mahmuzlanarak batırılıyor; bir kısmı Atinalı denizcilerin ellerindeki demir çubuklarla delinerek demirlendikleri yerde dibi boyluyordu. Bazıları ise, Atina gemileri tarafından yedeğe alınarak limandan çekiliyordu. Bir yandan da gemilerden Byzantion limanına çıkartma yapan Atinalılar limanın bazı noktaları ellerine geçirmeye çalışıyorlardı. Bu beklenmedik saldırı karşısınd,a ne yapacaklarını şaşıran ve savaş hilesinden haberi Olmayan Byzantion'lular ile kenti savunmakla görevlendirilmiş Peloponnesos birlikleri hemen limanın ve gemilerin savunmasına koşarak Atina donanmasının hücumunu geri püskürtmek amacıyla direnişe geçtiler. Bu durum Byzantion'daki Atina taraftarlarının kentin Trakya'ya bakan surlarından Alkibiades ile Theramenes komutasındaki birliklere sinyal vermesine ve kapılarından birini gizlice açarak düşmanı kolaylıkla kente almalarına fırsat yarattı. Böylelikle Byzantion'un batı surlarının bir kısmı Atinalılar tarafından ele geçirildi. Kente giren Atina ve müttefiklerinden oluşan kara ordusu ise, gece vakti Thrakion olarak adlandırılan meydanına kadar kolaylıkla ilerleyerek Byzantion'un büyük bir kısmını kontrolleri altına aldılar. Bu sırada Byzantion'lularla birlikte kenti savunan Peloponnesos'lular, Boiotia'lılar ve Megara'lılar limana saldıran ve limanın bir kısmını ellerine geçiren Atinalıları limandan uzaklaştırmayı başardılar ve gemilerine geri püskürttüler 56. Peloponnesos'lu komutanlardan Heliksos ile Koiratadas ' ın ve onlarla birlikte çarpışan Byzantion'luların ihanetten her şey bittikten sonra, haberleri oldu. Bu yüzden önce limandaki birliklerin yarısını kentin Trakya surlarını ele geçirerek Thrakion meydanına kadar ilerleyen Alkibiades komutasındaki Atinalıları durdurmak üzere görevlendirdiler. Zira Thrakion denilen meydan üstünde ev yoktu. Ordunun toplanması için elverişliydi. Kısa süre sonra, komutaları altındaki askerleri ellerinden geldiği ölçüde burada toplayarak bütün güçleriyle Atinalılara saldırdılar. Her ne kadar Atinalıların bütün kara ordusu ile deniz piyadelerinin bir bölümü Byzantion içlerine kadar ilerleyerek kentin birçok bölgesini işgal etmiş olmalarına karşın halkta panik baş göstermedi. Ve kent savaşsız ele 56 Diod. Xill ; Plut. Alk. XXXi Bununla birlikte Ksenophon (Hel! ; 4. 1) Byzantion'un ele geçirilişini anlatırken, söz konusu hıyanetin detaylarına ve kentin Alk:ibiades'in dikkatli bir şeki lde hazırladı ğı savaş hilesi sonucunda nasıl zapt edildiğine dair herhangi bir bilgi aktarmamıştır. Cornelius Nepos (VII "Alkibiades") de, Alk:ibiades ile komutayı paylaştığı generallerin (Thrasybulos ve Theramenes), Asia kıyılarında yer alan birçok kenti, Ionia ve Çanakkale Boğazı'nı tekrar Atina hakimiyeti altına aldıktan sonra, Byzantion'u da kuşatarak ele geçirdilderine değinir. Cornelius Nepos (loe. cit.) da, Alk:ibiades ve Atinalı generaller tarafından Byzantion'un ne şekilde istila ettiklerine dair detaya g irmemiştir. Sadece generallerin Byzantion gibi kentleri tekrar Atina müttefiki yaptıkları; ele geçirdikleri savaş esirlerine merhametli davrandıklarını; kentlerden elde ettikleri yağmayla askerlerini zenginleştirdiklerini ve ganimet yüklü gemileriyle Atina'ya yelken açtıklarını aktarmaktadır. Frontinus (sırat. ill. ıı. 3), Alkibiades'in Byzantion'u ele geçirmesini sadece onun stratejisine bağlar. İçeriden kenti Atinalılara teslim etmek isteyen kişilerin varlığına değinmez. Herkesin gözleri önünde kuşatmayı kaldıran Alkibiades geceleyin gizlice geri dönmüştür. Savunması gevşetilen ve muhafızları azaltılan Byzantion'a baskın düzenleyerek kenti ele geç irmi ştir. Polyainos (sırat. i "Thrasyllos") ise, Byzantion kuşatması sırasında Alk:ibiades'in herhangi bir roloynadığına değinmez. Polyainos'a (loe. ciı.) göre Byzantion, Thrasyllos ile diğer Atinalı generaller tarafından sıkı biı' şeki lde çember altına a lınmı ş tı. Byzantion'un bu ablukaya dayanamayacağından ve Atinalılar tarafından istila edi lece ğinden korkan Anaksilaos ile çevresindeki komutanlar kentin Thrasyllos' a şartlı teslim konusunda anlaşmışlardır. İhanet şekli ve zamanı ayarlandıktan sonra, Byzantion' lu generaller Thrasyllos'a planladıkları işi yerine getirme konusunda güvence olarak rehine dahi vermi ş lerdir. Bundan dolayı Thrasyllos, Byzantion üzerindeki kuşatmayı kaldırmış ve ordusunu gemilere bindirerek Ionia'ya doğru yelken açmıştır. Ancak geceleyin gizlice geri dönmüş ve kendini sav unmasız kentin hakimi yapmıştır. Konuya ilişkin olarak ayrıca bk. Erten 2005: 100 vdd.

14 Alkibiades'in Kalkhedon ve Byzantion Kuşatması: Nedenleri ve Sonuçlan ]9 geçmedi. Bilakis, Byzantion'lular Sparta ve müttefikleriyle birleşerek bütün güçleriyle AtinaWara karşı çarpışmaya ba ş ladılar. Şiddetli geçen ve bir süre devam eden çarpışmanın ardından her iki taraf da birbirine ~ı üstünlük sağlayamadı. Sonunda durum, Atinalıların kenti savaşarak ele geçiremeyecekleri denli zor bir bal aldı. Ancak çarpışmaların durulduğu sırada Alkibiades, Byzantion'lulara hitap ederek Atinalıların sava ş ı kaz anmas ı halinde, kentteki yaşam ve mülkiyete hiçbir zarar verilmeyeceğini ilan etti. Ayrıca hiçbir Byzantion'lunun. ne sebeple olursa olsun savaştan sonra, öldürülmeyeceğini ya da sürgüne gönderilmeyeceğini beyan etti. Bunun üzerine çarpışmaların seyri değişti. Zira Byzantion'lu vatandaşların bir kısmı silahlarını bırakarak evlerine döndü. Bir kısnn taraf değiştirerek Atinalılardan yana geçti. Bir kısnn da, Sparta ve müttefiklerinin saflarında s avaşmaya devam etti. Sonunda Alkibiades sağ kanatta, Theramenes de sol kanatta üstünlüğü ellerine geçirerek kendilerine karşı yürekli bir şekilde savaşan Byzantion ve Peloponnesos'luları kılıçtan geçirdiler. Heliksos ile Koiratadas komuta sın da hayatta kalan Sparta ve müttefiki yaklaşık 300/500 asker Byzantion agora'sında toplanmayı başardı 57. Fakat düşman kenti işgal edip onları her yandan kuşatınca, kendileri için teslim olmak ya da savaşarak ölmekten başka çare kalmadı. Bunun üzerine Sparta ve müttefikleri agora çevresindeki kutsal alanlara, tapınaklara ve tanrı sunaklarına sığındılar. Alkibiades, savaştan sonra, Byzantion'lulara verdiği sözü tuttu. Kenti tekrar Byzantion'lulara teslim etti. Talan etmedi. Kimseyi sürgüne yollatmadı ve öldürtmedi. Sadece şimdiye kadar savaşta yaptığı harcamaları karşılamak üzere yüklü bir savaş tazminatı aldı. Byzantion'u ise, tekrar Atinalılara bağlamakla yetindi 58. Aynı Kalkhedon örneğinde oldu üzere, Byzantion'lulardan da Atinalılara şimdiye kadar ödedikleri vergileri vermeye devam edeceklerine, gecikenleri ödeyeceklerine dair teminat aldı. Bu şekilde Kalkhedon gibi Byzantion da kısa süre önce ayrıldıkları Attika-Delos Deniz Birliği'ne yeniden bağlanmış oluyordu. Bu durum doğalolarak kentin yönetimini elinde bulunduran oligarşi/aristokrasi yanlısı partiler iktidardan alınıp yerine demokrasi yanlısı partinin geçirilmesiyle olmuştur. Ayrıca söz konusu rejimin korunması, tributum'un zamanında ve düzenli ödenmesi ile kentte bir daha ayaklanma olmaması için Byzantion'a da Atina gamizonu yerle ştirildi 5 9. Ardından tanrı sunaklarına sığınnnş Sparta ve müttefikleriyle anlaşma yoluna gidildi. Duruml a rının çaresizliğini anlayan Sparta ve müttefikleri kendileri açısından en mantıklı kararı verip Atinalılara teslim 01dular 6o. Silahları ellerinden alınarak savaş esiri edilen Sparta ve müttefikleri haklarındaki kararın Atinalılar tarafından vermesi amacıyla Atina'ya gönderildiler 61. Bu şekilde, İö 408 yılında, Atina'da Euktemon arkhon'luk; Roma'da ise, Marcus Papirius ile Spurius N autius consul'luk yaparken Byzantion ve Kalkhedon bir kez daha Atinalılardan tarafa geçmiştir 62. e 57 Ksen. Hell ; Diod. XIII ; Plut. Alk. XXXi. 4. Ksenophon (loc. cit.) Heliksos ile Koiratadas'in sonunda bütün kuvvetlerini kentin ago ra'sına sevk ettiklerini bildirir. Ancak say ıları konusunda bir yorumda bulunmaz. Diodoros'a (XIII ) göre, bu rakam yak/aşık be ş yüz; Plutarkhos'a (loc. cit.) göre ise, aşağı yukarı üç yüz kişidir. 58 Diod. XLLL ; Pluto Alk. XXXi. 5; ayrıca bk. Ksen. Hell Söz konusu Atina garnizonu, İö 405 yılında, Sparta ' lı general Lysandros tam teşekkünü donanmasıyla Byzantion önlerinde demirleyene kadar kentte konuşlanınıştır (Ksen. Hen. ll. 2.1). 60 Antikçağda bazı tapınak/ann yan larınd a asylon temenos'lan [kutsal s ığınm a alanları] bulunurdu. Eğer bir kişi herhangi bir nedenden ötürü söz konusu alana girip tanrının heykeline dokunursa tanrının korumas ı altına girerdi. Bir yalvarıcı ' nın (= hiketes [iıc etilç]) herhangi bir şiddetten kaçınmak için bir yere veya kişiye sığınmasına ise, (= hiketeia/hikesia [ıice'td ex/ılcwlex ]) denmekteydi. Aynı şekilde bu terim, kutsal bir yere veya bir kente sığınma hakkı olarak kullanılan (= kataphyge/phyksimos [lcex1a<p'uy~/<pıjçıj.!oç]) ile de karakterize edilmekteydi. Antikçağda hiketes 'in insana ya da bir tanrı heykeline diz çöküp ya l varması veya bir altar'a oturması ritüel bir hareketti. Öyle ki bazen hiketes için bir altar, "kınlmaz kalkandan ve tahkimzi surdan çok daha güçlü" olabilirdi. Bu durum Alkibiades'in Byzantion'daki tapınak/ann kutsal alanlarına sığınmış düşmanlarına saygı gösterdiğini ve onları zor kullanarak dışarı çıkartmadı ğına işaret etmektedir. 61 Diod. XIII. 67.7; ayrıca bk. Ksen. Hell Ancak Koiratadas, Pire limanında savaş esirleri gemiden indirilirken çıkan kargaşadan yararlanarak gi zlice kaçmayı başardı ve Dekeleia'ya sığındı (Ksen. Hell ). Ayrıca bk. Millar 1958: Diod. XIII Ayrıca bk. Meyer 1999: 564.

15 20 Murat Ar~lan Kaynakça ve Kısa1tmalar A. Antik Eser Edisyonlan Aristoph. Eec. (= Aristophanes, Ecclesiazusae) Kullanılan Metin ve Çeviri: Aristophanes, The Lysistrata; The Thesmophoriazusae; Ecclesiazusae; The Plutus. With an English translation by B. B. Rogers, vol. III. Cambridge, Mass.-London (The Loeb Classica1 Library). Arr. Bithy.jrg. (= Arrianus, Bithynicorum jragmenta) Kullanılan Metin: Bithynicorumjragmenta. Ed. A. G. Roos - G. Wirth, Flavii Arriani quae exstant omnia. Leipzig: Teubner, vol. II Ath.Deip. (= Athenaios, Deipnosophisticarum Epitome) Kullanılan Metin ve Çeviriler: The Deipnosophistis. With an English translation by C. B. Gulick, vol. ı-vıı. Cambridge, Mass.-London (The Loeb Classical Library). Athenaei Deipnosophisticarum Epitome. Rec.: S. P. Peppinki I-II. Leiden Com. Nep. (= Cornelius Nepos) Kullanılan Metin ve Çeviri: On the Great Generals of Foreign Nations. With an English translation by J. C. Rolfe. Cambridge, Mass (The Loeb Classica1 Library). Diod. (= Diodorus Siculus, Bibliotheke Historike) Kullanılan Metin ve Çeviri: Diodorus of Sicilyo With an English translation by C. H. Oldfather, vol. ı-vı; C. H. Sherman, vol. VII; C. B. Welles, vol. VIII; R. M. Geer, vol. IX-X; F. R. Walton, vol. Xı-XıI. Cambridge, Mass.-London (The Loeb Classical Library). Eust. Comm. in Dion. Per. (= Eustathius, Commentarium in Dionysii Periegetae Orbis Descriptionem) Kullanı lan Metinler: Eustathius, Commentarium in Dionysii Periegetae Orbis Descriptionem. Ed. K. Müller, Geographi Graeci Minores, vol. II. Paris: Didot, 1861 (repr. Hildesheim: Olms, 1965): Eustathii Commentarii: Dionysius Periegetes. Graece et Latine: Cum vetustis commentariis et interpretationibus ex recensione et cum annotatione, vol. I-II. Annotatio ad Eustathii Commentarios: G. Bernhardy. Hidesheim-New York Frontin. strat. (= Sextus Iulius Frontinus, Strategematon) Kullanılan Metin ve Çeviri: The Strategems and the Aqueducts of Rome. With an English translation by C. E. Bennett. Ed. and prepared for the press by M. B. McElwain. London, New York (The Loeb Classical Library). Gyllius Bosp. (= Petrus Gyllius, De Bosporo Thracio Libri Tres: Quibus Re/iqua Anaph Fragmenta in Latinum Versa Continentur) Kullanılan Metin ve Çeviriler: Petri Gyllii, De Bosporo Thracio Libri Tres: Quibus Reliqua Anapli Fragmenta in Latinum Versa Continentur. Ed. C. MülleI. Geography Graeci Minores II. Paris Petrus Gyllius, İstanbul Boğaz!. çev.: E. Özbayoğlu. İ sta nbul Gyllius Const. (= Petrus Gyllius, De Topographia Constantinopoleos et de Jllius Antiquitatibus Libri Quatuor) Kullanılan Metin ve Çeviri: Petrus Gyllius, İstanbul 'un Tarihi Eserleri. çev.: E. Özbayoğ lu. İ stanbul Hdt. (= Herodotos, Historiae) Kullanılan Metin ve Çeviriler: The Persian Wars. With an English translation by A. D. Godley, vol. I-IV. Cambridge, Mass. London (The Loeb Classical Library). Hefodotos, Herodot Tarihi. çev.: M. Ökmen-A. Erhat. İstanbul Hes. MiL. Patr. Const. (= Hesychius Milesius, Patria Constantinopoleos) Kullanılan Metinler: Hesychius Milesius, Patria Constantinopoleos (t liber vi operis Historia Romana atque omnigena) (fort. epitome). Ed. T. Preger. Scriptores originum Constantinopolitanarum, pt. 1. Leipzig: Teubner, 1901 (repi. New York: Amo, 1975): Patria Constantinopoleos (t liber vi operis Historia Romana atque omnigena) (variae lectiones e cod. Angelico gr. 22). Ed. T. Preger, Scriptores originum Constantinopohtanarum, pt. 1. Leipzig: Teubner, 1901 (repi. New York: Amo, 1975; Leipzig ): 1,8,17,18. p. 8: fragmentum est non Hesyehii. (Cod: 310: Hist.). Iust. (= Marcus Iulianus Iustinus, M.luliani lustini Epitoma Historiarum Philippicarum Pompei Trogi) Kullanılan Metin ve Çeviriler: Epitome of the Philippic History of Pompeius Trogus. With an English translation by J. C. Yardley. With introduction and explanatory notes by R. Develin. Adanta, GA M. Ivniani Ivstirıi. Epitoma Historiarvm Phihppicarvm Pompei Trogi. Accedvnt Prolongi in Pompeivm Trogvm. Ed. O. Seel. Stutgard Ksen. Anab. (= Ksenophon, Anabasis) Kullanılan Metin ve Çeviriler: Anabasis. With an English translation by C. L. Brownson ı-vıı. Cambridge, Mass.-London 1968 (The Loeb Classical Library). Ksenophon, Anabasis (Onbinlerin D önüşü). Çev.: T. GökçöL. İstanbul Xenophon, The Persian Expedition. Translated by R. WameI. Harmondsworth 1952.

16 Alkibiades'in Kalkhedon ve Byzantion Kuşatması: Nedenleri ye S o n u.lıo Ksen. Hell. (= Ksenophon, Hellenika) Kullanılan Metin ve Çeviriler: Hellenica. With an English translation by C. L. Brownson - O. J. Todd I-III. LondoD. _-i"'w York 1961 (The Loeb Classical Library). Xenophon, A History of My Times. With an English translation by R. Warner. Oxford Plut. (= Plutarkhos, Bioi Paralleloi) Arist. (= Aristeides) Kim. (= Kimon) Per. (= Perikles) Kullanılan Metin ve Çeviri: Plutarch 's Lives: Aristides and Cato Major; Cimon and Lucullus. With an English translation by B. Perrin, vol. II. Cambridge, Mass.-London (The Loeb Classical Library). Kullanılan Metin ve Çeviri: Plutarch's Lives: Perikles and Fabius Maximus; Nicias and Crassus. With an English translation by B. Perrin, vol. III. Cambridge, Mass.-London (The Loeb Classical Library). Alk. (= Alkibiades) Lys. (= Lysandros) Kullanılan Metin ve Çeviri: Plutarch's Lives. Alkibiades and Coriolanus; Lysander and Sulla. With an English translation by B. Perrin, vol. ıv. Canıbridge, Mass.-London (The Loeb Classical Library). Polyain. Strat. (= Polyainos, Strategemata) Polyb. (= Polybios, Historiai) Kullanılan Metin ve Çeviriler: Strategemala. Ed. E. Woelfflin - J. Melber, Polyaeni strategematon libri viii. Leipzig: Teubner, 1887 (repr. Stuttgart: 1970): 2-301, Stratagems ofwar. With an English translation by R. Shepherd. Chicago Kullanılan Metin ve Çeviri: The Histories. With an English translation by W. R. Paton ı-vi. Cambridge, Mass.-London 1922 vd. (The Loeb Classical Library). Ps.-Sym. chron. (= Pseudo-Symeon, Chronographia) Kullanılan Metin: Chronographia (partim edita e cod. Paris. gr. 1712), Ed. I. Bekker, Theophanes Continuatus, Ioannes Caıneniata, Symeon Magister, Georgius Monachus [Corpus scriptorum historiae Byzantinae. Bonn: Weber, 1838]: Steph. Byz. Ethnika (= Stephanos Byzantios, Ethnika) Kullanılan Metin: Stephani Byzantii, Ethnikon. Ed. A. Westermann. Libsae Thuk. (= Thukydides) B. Modern Literatür Kullanılan Metin ve Çeviriler: Thucydides. History of the Peloponnesian War. With an English translation by C. F. Smith, vol. I-III. Cambridge, Massachusetts Peloponnes Savaşı. Çev.: T. GökçöL. İst anbul Adcock, F. - DJ. Mosley 1975 Diplomacy in Ancient Greece, London. Andrewes, A "The Generals in the Hellespont, B.C.",JHS LXXIII (1953) 2-9. AJPh American Journal of Philology. Archibald, Z.H The Odrysian Kingdom ofthrace: Orpheus Unl11asked, Oxford. Arslan,M "Eurymedon Muharebesi'nden Sonra Aspendos ve GenelOlarak Pamphylia' nm Durumuna Bir Bakış ", Adalya XI: "Pausanias'm Byzantion Hakimiyeti ve 'Komplo Teorisi"'. Şurada: Ancient History, Numismatics and Epigraphy in the Mediterranean World. Studies in memory of Clemens E. Bosch and Sabahat Atlan and in the honour of Nezahat Baydur, İstanbul: Brownson, C.L "The Succession of Spartan Nauarchs in Hellenica I", TAPhA 34 (1903) CQ Demir,M The Classical Quarterly. Aspects of Athenian Relations with the Black Sea Region between 600 and 300 BC, Exeter 1999 (Doktora Tezi). "Byzantion Şehir Devleti'nin Klasik Çağ'da (M.Ö ) İstanbul Boğaz) Üzerindeki Ticareti Kontrol Meselesi". Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi:

17 22 Murat Arslan Dover, KJ A Historical Commentary on Thucydides, vol. I-IV, Oxford. Erten,E AtinaZı Komutan ve Devlet Adamı: Alkibiades, İstanbuL. G&R Greece & Rome. Gomme, A.W A Histarical Commentary on Thucydides, Oxford. Hesperia lg JHS Hesperia: Journal of the American School ofclassical Studies at Athens. lnscriptiones Graecae, consizio et auctoritate Academiae Litterarum Borussicae ed. maior. Journal of Hellenic Studies. Kagan, D The Peloponnecian War, New York. Keen, A.G Dynastic Lycia: A PoZitical History of the Lycians and their Relations with Foreign Powers c B.C. Leiden. Lepper, FA "Some Rubrics in the Athenian Quota-Lists",lHS LXXXII: Mattingiy, H.B Mattingly, "Peridean Imperialism". Şurada: Ancient Society and lnstitutions: Studies Presented to Victor Ehrenberg on his 75th Birthday, Ed. E. Badian, Oxford: "Two notes on Athenian Financial Documents", Annuals of British School at Athens 62: McCoy,J 'Thrasyllus",AJPh 98/3: Millar, C.M.H "Some Escapes and Escapers in the Ancient World", G&R V/l: Meier,C Athens. A Portrait of the City lts Golden Age, Cambridge. Meritt, B.D Athenian Financial Documents of the Fifth Century, Ann Arbor "Greek Inscriptions", Hesperia 5/2: Meritt, B.D. - H.T. Wade Gery - M.F. McGregor 1939 The Athenian Tribute Lists, Cambridge Massachusetts, Princeton, New Jersey. Müller, C Geography Graeci Minores 1, Paris. Perlman, S "A Note on the Political Implications ofproxenia in the Fourth Century B.C.", CQ VIII 3/4: Strauss, B.S "Thrasybulus and Conon: ARivalry in Athens in the 390s B.C.", AJPh 105/1: TAPhA Transactions and Proceedings of the American Philological Association, Atlanta, Georgia. Taeger, F Alkibiades, Stuttgart Alkibiades, München. Tekin, O. ı 996 Byzans 'tan I. Constantinus' a Kadar Eskiçağ'da İstanbul, İstanbuL.

SAYFA BELGELER NUMARASI

SAYFA BELGELER NUMARASI İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... SAYFA BELGELER NUMARASI 1. 27 Ekim 1922 tarihinde İsmet Paşa nın Dışişleri Bakanlığına ve Fevzi Paşa nın Batı Cephesi Komutanlığına atanması... 1 2. İstanbul daki mevcut

Detaylı

Kent Devleti nden Akdeniz İmparatorluğuna: İtalya da Fetih ve Genişleme

Kent Devleti nden Akdeniz İmparatorluğuna: İtalya da Fetih ve Genişleme Kent Devleti nden Akdeniz İmparatorluğuna: İtalya da Fetih ve Genişleme Geçmiş İ.Ö. 5. yüzyıldan 3. yüzyıla kadar Roma, bir yandan sınıf çatışmalarına sahne olurken öte yandan İtalya yarımadasındaki diğer

Detaylı

BEDİR SAVAŞI. Nedenleri Savaş Sonuçları UHUD SAVAŞI. Nedenleri. Savaş Sonuçları HENDEK SAVAŞI. Nedenleri. Sonuçları. Kaynakça

BEDİR SAVAŞI. Nedenleri Savaş Sonuçları UHUD SAVAŞI. Nedenleri. Savaş Sonuçları HENDEK SAVAŞI. Nedenleri. Sonuçları. Kaynakça BEDİR SAVAŞI Nedenleri Savaş Sonuçları UHUD SAVAŞI Nedenleri Savaş Sonuçları HENDEK SAVAŞI Nedenleri Kaynakça Sonuçları Bedir savaşın en önemli nedeni Müslümanları hicrete zorlayan Kureyşlilerin, hicret

Detaylı

HELLENİSTİK DÖNEM UYGARLIĞI 9.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. (Diadokhlar Dönemi ve İPSOS SAVAŞI)

HELLENİSTİK DÖNEM UYGARLIĞI 9.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. (Diadokhlar Dönemi ve İPSOS SAVAŞI) HELLENİSTİK DÖNEM UYGARLIĞI 9.Ders Dr. İsmail BAYTAK (Diadokhlar Dönemi ve İPSOS SAVAŞI) İskenderin ölümünden sonra imparatorluk 4 parçaya ayrıldı. Cassander Yunanistan'a, Creatus ve Antigonos Batı Asya'ya,

Detaylı

Ayrıbasım/Offprint. Suna İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Suna & İnan Kıraç Research Institute on Mediterranean Civilizations

Ayrıbasım/Offprint. Suna İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Suna & İnan Kıraç Research Institute on Mediterranean Civilizations Ayrıbasım/Offprint Suna İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Suna & İnan Kıraç Research Institute on Mediterranean Civilizations SUNA İNAN KIRAÇ AKDENİZ MEDENİYETLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

Detaylı

İÇİNDEKİLER... SUNUŞ III

İÇİNDEKİLER... SUNUŞ III SUNUŞ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... III BİRİNCİ BÖLÜM SİYASİ, COĞRAFİ DURUM VE ASKERÎ GÜÇLER 1. Siyasi Durum... 1 a. Dış Siyasi Durum... 1 b. İç Siyasi Durum... 2 (1) Birinci Dünya Savaşı Öncesi Osmanlı Devleti

Detaylı

Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur.

Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur. Çekerek ırmağı üzerinde Roma dönemine ait köprüde şehrin bu adı ile ilgili kitabe bulunmaktadır. Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur. Antik Sebastopolis

Detaylı

Ocak 1995: Nehri yüzerek geçen Çeçen gerillalar Rus tankını imha etti

Ocak 1995: Nehri yüzerek geçen Çeçen gerillalar Rus tankını imha etti Ocak 1995: Nehri yüzerek geçen Çeçen gerillalar Rus tankını imha etti Birinci Çeçen Savaşı'nda, Grozni kuşatması esnasında gerçekleştirilen saldırı ve başarılı askeri taktik, ABD ordusu kitaplarında okutuluyor.

Detaylı

Urla / Klazomenai Kazıları

Urla / Klazomenai Kazıları Urla / Klazomenai Kazıları Oniki İon kenti arasında anılan Klazomenai, Urla-Çeşme yarımadasının kuzey kıyısında, İzmir Körfezi'nin ortalarında yer almaktadır. Klazomenai arazisinin (khora) doğuda Smyrna

Detaylı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı III. ÜNİTE TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI VE İLK TÜRK DEVLETLERİ ( BAŞLANGIÇTAN X. YÜZYILA KADAR ) A- TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI I-Türk Adının Anlamı

Detaylı

HELLENİSTİK DÖNEM UYGARLIĞI 7.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. (Doğu Seferi HİNDİSTAN ve son demler)

HELLENİSTİK DÖNEM UYGARLIĞI 7.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. (Doğu Seferi HİNDİSTAN ve son demler) HELLENİSTİK DÖNEM UYGARLIĞI 7.Ders Dr. İsmail BAYTAK (Doğu Seferi HİNDİSTAN ve son demler) Kısa sürede yerel satraplara boyun eğdirerek Hazar kıyılarına, oradan da Afganistan içlerine ulaştı. Bu fetihler

Detaylı

Pharnabazos II Hakkında Yeni Bir Yorum. Gökhan Coşkun* A New Comment On Pharnabazos II

Pharnabazos II Hakkında Yeni Bir Yorum. Gökhan Coşkun* A New Comment On Pharnabazos II * ÖZET:Pharnabazos II, merkezi Daskyleion olan Hellespontine Phrygia sına M.Ö. 414 yılında satrap olarak atanmıştır. Daskyleion un Orta Akhaemenid Dönemi nin son satrabı olan Pharnabazos II M.Ö. 388 yılına

Detaylı

Edirne Tarihi - Bizans Döneminde Edirne. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Tarihi - Bizans Döneminde Edirne. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Tarihi - Bizans Döneminde Edirne Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Hadrianopolis ten Edrine ye : Bizans Dönemi.......... 4 0.2 Hadrianopolis Önce Edrine

Detaylı

YÜKSELME DEVRİ. KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ Youtube Kanalı: tariheglencesi

YÜKSELME DEVRİ. KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ  Youtube Kanalı: tariheglencesi YÜKSELME DEVRİ KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ www.tariheglencesi.com Youtube Kanalı: tariheglencesi 05.08.2017 II.Selim (1566-1574) Tahta Geçme Yaşı: 42.3 Saltanat Süresi:8.3 Saltanat Sonundaki Yaşı:50.7

Detaylı

ABD'nin iki seçeneği kaldı: Ya gücünü artır ya da Taliban'a göz yum

ABD'nin iki seçeneği kaldı: Ya gücünü artır ya da Taliban'a göz yum ABD'nin iki seçeneği kaldı: Ya gücünü artır ya da Taliban'a göz yum Kunduz'da yaşanan savaş ABD için iki seçeneği ortaya çıkardı; ya işgal güçlerini artıracak yada Taliban'ın ilerleyişine göz yummak zorunda

Detaylı

Kalem İşleri 60. Ağaç İşleri 61. Hünkar Kasrı 65. Medrese (Darülhadis Medresesi) 66. Sıbyan Mektebi 67. Sultan I. Ahmet Türbesi 69.

Kalem İşleri 60. Ağaç İşleri 61. Hünkar Kasrı 65. Medrese (Darülhadis Medresesi) 66. Sıbyan Mektebi 67. Sultan I. Ahmet Türbesi 69. İÇİNDEKİLER TARİHÇE 5 SULTANAHMET CAMİ YAPI TOPLULUĞU 8 SULTAN I. AHMET 12 SULTAN I. AHMET İN CAMİYİ YAPTIRMAYA KARAR VERMESİ 15 SEDEFKAR MEHMET AĞA 20 SULTANAHMET CAMİİ NİN YAPILMAYA BAŞLANMASI 24 SULTANAHMET

Detaylı

Galatların. Byzantion Kuşatması. Prof. Dr. Murat ARSLAN Akdeniz Üniversitesi Tarih Bölümü Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı Başkanı

Galatların. Byzantion Kuşatması. Prof. Dr. Murat ARSLAN Akdeniz Üniversitesi Tarih Bölümü Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Galatların Byzantion Kuşatması Prof. Dr. Murat ARSLAN Akdeniz Üniversitesi Tarih Bölümü Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı Başkanı 68 Aktüel Arkeoloji Aktüel Arkeoloji 69 Aykan Özener Pausanias a göre, Hellenler

Detaylı

Şehir devletlerinin merkezlerinde tapınak bulunurdu. Yönetim binası, resmî yapılar ve pazar meydanları tapınağın etrafında yer alırdı.

Şehir devletlerinin merkezlerinde tapınak bulunurdu. Yönetim binası, resmî yapılar ve pazar meydanları tapınağın etrafında yer alırdı. M.Ö 2000 den itibaren Eski Yunan da ve Ege de polis adı verilen şehir devletleri ortaya çıkmıştır. Bunlardan en önemlileri Atina,Sparta,Korint,Larissa ve Megara dır. Şehir devletlerinin merkezlerinde tapınak

Detaylı

Osmanlı tarihinde çok dikkat. Çanakkale Savaşlarından 110 yıl önce yaşanan Çanakkale Savaşı. Evrensel Bakış Açısı Gürbüz Evren

Osmanlı tarihinde çok dikkat. Çanakkale Savaşlarından 110 yıl önce yaşanan Çanakkale Savaşı. Evrensel Bakış Açısı Gürbüz Evren Evrensel Bakış Açısı Gürbüz Evren Çanakkale Savaşlarından 110 yıl önce yaşanan Çanakkale Savaşı Osmanlı tarihinde çok dikkat çekmeyen konulardan biri de, 1807 yılında, İngiliz Donanmasının Çanakkale Boğazı

Detaylı

Dunkirk'ün gerçek tarihi

Dunkirk'ün gerçek tarihi Dunkirk'ün gerçek tarihi Tüm zamanların ilk on savaş filmleri arasında gösterilen Dunkirk'te, savaşın gerçek kahramanları gözardı mı edildi? 17.08.2017 / 13:25 Hindistanlı askerlerin yardımı olmasaydı,

Detaylı

ESKİÇAĞ TARİHİ ve UYGARLIKLARI-III 6.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. Eski BATI Yunan Pers Savaşları

ESKİÇAĞ TARİHİ ve UYGARLIKLARI-III 6.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. Eski BATI Yunan Pers Savaşları ESKİÇAĞ TARİHİ ve UYGARLIKLARI-III 6.Ders Dr. İsmail BAYTAK Eski BATI Yunan Pers Savaşları İYONYA İHTİLALİ ve ONU İZLEYEN OLAYLAR İyonya Ayaklanması Aiolis, Doris, Kıbrıs ve Karya'nın birleşmesiyle,

Detaylı

Trinidad ve Tobago 1990: Latin Amerika'nın ilk ve tek İslam devrimi

Trinidad ve Tobago 1990: Latin Amerika'nın ilk ve tek İslam devrimi Trinidad ve Tobago 1990: Latin Amerika'nın ilk ve tek İslam devrimi 1990 yılında Latin Amerika'nın ada ülkesinde bir grup Müslüman ülkedeki yönetimi ele geçirmek için silahlı darbe girişiminde bulunmuştu.

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ MİMARLIK BİLGİSİ YUNAN UYGARLIĞI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ MİMARLIK BİLGİSİ YUNAN UYGARLIĞI ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ MİMARLIK BİLGİSİ YUNAN UYGARLIĞI İÇİNDEKİLER Yunan Uygarlığı Hakkında Genel Bilgi Yunan Dönemi Kentleri Yunan Dönemi Şehir Yapısı Yunan Dönemi

Detaylı

İÇİNDEKİLER... ÖN SÖZ... BİRİNCİ BÖLÜM SİYASİ, COĞRAFİ DURUM VE ASKERÎ GÜÇLER

İÇİNDEKİLER... ÖN SÖZ... BİRİNCİ BÖLÜM SİYASİ, COĞRAFİ DURUM VE ASKERÎ GÜÇLER İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... ÖN SÖZ... BİRİNCİ BÖLÜM SİYASİ, COĞRAFİ DURUM VE ASKERÎ GÜÇLER III XI 1. Siyasi Durum... 1 a. Dış Siyasi Durum... 1 b. İç Siyasi Durum... 2 2. Coğrafi Durum... 5 a. Çanakkale

Detaylı

American Tank Company (Ruhi) vs Afrika Schützenkompanie (Levent) 1750 pts & Mid-War Hold the Line

American Tank Company (Ruhi) vs Afrika Schützenkompanie (Levent) 1750 pts & Mid-War Hold the Line American Tank Company (Ruhi) vs Afrika Schützenkompanie (Levent) 1750 pts & Mid-War Hold the Line 25 Ağustos 2013 Pazar Brifing: Görev isminden de anlaşılacağı gibi hattı tutan bir birliğe bir diğerinin

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

ANALİZ SONUÇLARI. 1 Mart 2017 tarihine kadar kullanmayınız.

ANALİZ SONUÇLARI. 1 Mart 2017 tarihine kadar kullanmayınız. ANALİZ SONUÇLARI 1 Mart 2017 tarihine kadar kullanmayınız. ANALİZ SONUÇLARI ANALİZ SONUÇLARI GÖRSELLER NASIL OKUNMALI? GÖRSELLER NASIL OKUNMALI? GÖRSELLER NASIL OKUNMALI? RENKLENDİRİLMİŞ TÜRKİYE HARİTALARI

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BİRİNCİ KİTAP

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BİRİNCİ KİTAP İÇİNDEKİLER GİRİŞ Afrika ve Afrikalılar 13 BİRİNCİ KİTAP Bir Yuruba Efsanesi: Dünyanın Yaratılışı 23 Küçük Tanrı Obatala, Beş Parmaklı Beyaz Horoz ve Kara Kaplan 23 Kara Kaplan'la Beş Parmaklı Beyaz Horoz

Detaylı

"Satmam" demiş ihtiyar köylü, "bu, benim için bir at değil, bir dost."

Satmam demiş ihtiyar köylü, bu, benim için bir at değil, bir dost. Günün Öyküsü: Talih mi Talihsizlik mi? Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir adam yaşıyormuş. Çok fakirmiş. Ama çok güzel beyaz bir atı varmış. Kral bu ata göz koymuş. Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir

Detaylı

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA)

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) Osmanlı devletinde ülke sorunlarının görüşülüp karara bağlandığı bugünkü bakanlar kuruluna benzeyen kurumu: divan-ı hümayun Bugünkü şehir olarak

Detaylı

Agesilaos un Daskyleion Seferleri (M.Ö. 396 395)

Agesilaos un Daskyleion Seferleri (M.Ö. 396 395) journal.phaselis.org Volume I (2015) Disiplinlerarası Akdeniz Araştırmaları Dergisi Journal of Interdisciplinary Mediterranean Studies Agesilaos un Daskyleion Seferleri (M.Ö. 396 395) The Dascylium Expeditions

Detaylı

Değerli Yöneticiler, son yıllarda vergi incelemeleri büyük ölçüde bu konu etrafında dönmeye başladı.

Değerli Yöneticiler, son yıllarda vergi incelemeleri büyük ölçüde bu konu etrafında dönmeye başladı. Değerli Yöneticiler, son yıllarda vergi incelemeleri büyük ölçüde bu konu etrafında dönmeye başladı. Şayet bir grup şirketi iseniz, diğer bir deyişle ilişkili şirketlerden mal ve veya hizmet alıp satıyorsanız,

Detaylı

ABD NİN KURULMASI VE FRANSIZ İHTİLALİ

ABD NİN KURULMASI VE FRANSIZ İHTİLALİ ABD NİN KURULMASI VE FRANSIZ İHTİLALİ 1215 yılında Magna Carta ile Kral,halkın onayını almadan vergi toplamayacağını, hiç kimseyi kanunsuz olarak hapse veya sürgüne mahkum etmeyeceğini bildirdi. 17.yüzyıla

Detaylı

TAHLİSİYE SANDALI İNCELEME ve ARAŞTIRMA PROJESİ

TAHLİSİYE SANDALI İNCELEME ve ARAŞTIRMA PROJESİ TAHLİSİYE SANDALI 1 TAHLİSİYE SANDALI İNCELEME ve ARAŞTIRMA PROJESİ TAHLİSİYE SANDALI ve DENİZDEN CAN KURTARMA TARİHİ 18. yüzyılın sonuna doğru 1790 lı yıllarda, tahlisiye - denizden can kurtarmanın başladığını

Detaylı

GÖÇ DUVARLARI. Mustafa ŞAHİN

GÖÇ DUVARLARI. Mustafa ŞAHİN Mustafa ŞAHİN 07 Eylül 2015 GÖÇ DUVARLARI Suriye de son yıllarda yaşanan dram hepimizi çok üzmekte. Savaştan ötürü evlerini, yurtlarını terk ederek yeni yaşam kurma ümidiyle muhacir olan ve çoğunluğu göç

Detaylı

MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI

MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI TÜRKİYE DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI ENVANTERİ ENV. NO. 58.01.0.02 ÇİMENYENİCE KÖYÜ, KÖROĞLU TEPELERİ, I39-a4 MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI İL SİVAS İLÇE HAFİK MAH.-KÖY VE MEVKİİ Çimenyenice Köyü GENEL

Detaylı

BÜLTEN İSTANBUL AZİZ BABUŞCU. FİLİSTİN MESELESİ 2 5 te B İ L G İ NOTU. Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi

BÜLTEN İSTANBUL AZİZ BABUŞCU. FİLİSTİN MESELESİ 2 5 te B İ L G İ NOTU. Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi 2 de Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları nda AK Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı. 8 de YIL: 2012 SAYI

Detaylı

İÇİNDEKİLER... SAYFA NUMARASI 1. Genelkurmay Başkanlığının Afyon ve Kocaeli mıntıkalarındaki duruma dair 3 Ekim 1921 tarihli Harp BELGELER

İÇİNDEKİLER... SAYFA NUMARASI 1. Genelkurmay Başkanlığının Afyon ve Kocaeli mıntıkalarındaki duruma dair 3 Ekim 1921 tarihli Harp BELGELER İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... BELGELER III SAYFA NUMARASI 1. Genelkurmay Başkanlığının Afyon ve Kocaeli mıntıkalarındaki duruma dair 3 Ekim 1921 tarihli Harp Raporu... 1 2. Ali İhsan Paşa nın Güney

Detaylı

Yunan Medeniyeti kendinden sonraki Hellen ve Roma Medeniyetleri üzerinde etkili olmuştur.

Yunan Medeniyeti kendinden sonraki Hellen ve Roma Medeniyetleri üzerinde etkili olmuştur. Yunan Grek Uygarlığı Video Ders Anlatımı YUNAN (GREK) (M.Ö. 1200 336) Akalara son veren DORLAR tarafından kurulan bir medeniyettir. Yunan Medeniyeti kendinden sonraki Hellen ve Roma Medeniyetleri üzerinde

Detaylı

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRİ-2 YAHUDİLERLE İLİŞKİLER KAYNUKAOĞULLARININ MEDİNEDEN ÇIKARTILMASI

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRİ-2 YAHUDİLERLE İLİŞKİLER KAYNUKAOĞULLARININ MEDİNEDEN ÇIKARTILMASI 15.03.2010 Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRİ-2 YAHUDİLERLE İLİŞKİLER KAYNUKAOĞULLARININ MEDİNEDEN ÇIKARTILMASI Müslümanlarla yaptıkları antlaşmaya ilk ihanet eden Yahudi kabilesi Kaynukâ'oğullarıdır.

Detaylı

Sikkeler: (Sağda) Tanrısal gücün simgesi Ammon/Zeus un koç boynuzuyla betimlenen İskender. (Solda) Elinde kartal ve asa tutan Tanrı Zeus

Sikkeler: (Sağda) Tanrısal gücün simgesi Ammon/Zeus un koç boynuzuyla betimlenen İskender. (Solda) Elinde kartal ve asa tutan Tanrı Zeus T KİNİK 1 ANCAK ÖÜMÜN DURDURABİDİĞİ, DOĞUNUN V BATNN GNÇ İMPARATORU İSKNDR İN KİŞİİĞİ V SRİ K a yn a k 1 : H N U Y G A Amenhotep Tapınağı nda Amon-Ra ve firavun İskender rölyefi R Kay n a k 2 : Ğ Sikkeler:

Detaylı

İLK TÜRK DEVLETLERİNDE HUKUK

İLK TÜRK DEVLETLERİNDE HUKUK İLK TÜRK { DEVLETLERİNDE HUKUK Hukuk Anlayışı Hukuk fertlerin bir arada barış ve güven içinde yaşamasını sağlamak amacıyla oluşturulan hak ve kanunların bütünüdür. Bir devletin uzun ömürlü olabilmesi için

Detaylı

Tarihi karanlık bir aile: Rockefeller

Tarihi karanlık bir aile: Rockefeller Tarihi karanlık bir aile: Rockefeller Suikaste kurban gitme korkusuyla evlerinde dâhi onlarca koruma barındıran aile, Amerikan tarihine bir leke olarak düşen pek uygulamanın sahibi. 27.11.2016 / 11:59

Detaylı

İçindekiler. Üçüncü baskıya önsöz... xi Teşekkür... xiii Genel bakış... xv

İçindekiler. Üçüncü baskıya önsöz... xi Teşekkür... xiii Genel bakış... xv İçindekiler Üçüncü baskıya önsöz... xi Teşekkür... xiii Genel bakış... xv Giriş: Bir saatte 1000 kelime nasıl yazılır... 1 Bu kitaba neden ihtiyaç var...1 Öğrenciler ne diyor...3 Öğrenciler ne istiyor...

Detaylı

eselia da Iolkos şehrinin kralı Pelias tahtını abisi Aison dan gasp etmiştir. Aison un bir erkek evladı dünyaya gelince, zalim Pelias çocuğun

eselia da Iolkos şehrinin kralı Pelias tahtını abisi Aison dan gasp etmiştir. Aison un bir erkek evladı dünyaya gelince, zalim Pelias çocuğun eselia da Iolkos şehrinin kralı Pelias tahtını abisi Aison dan gasp etmiştir. Aison un bir erkek evladı dünyaya gelince, zalim Pelias çocuğun gelecekte taht hakkını iddia edeceği düşüncesiyle onu öldürmeye

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

5. ULUSLARARASI MAVİ KARADENİZ KONGRESİ. Prof. Dr. Atilla SANDIKLI

5. ULUSLARARASI MAVİ KARADENİZ KONGRESİ. Prof. Dr. Atilla SANDIKLI 5. ULUSLARARASI MAVİ KARADENİZ KONGRESİ Prof. Dr. Atilla SANDIKLI Karadeniz bölgesi; doğuda Kafkasya, güneyde Anadolu, batıda Balkanlar, kuzeyde Ukrayna ve Rusya bozkırları ile çevrili geniş bir havzadır.

Detaylı

ÇANAKKALE DENİZ MUHAREBELERİNİN DENİZDE DÖNEMİN ŞARTLARINA GÖRE TASARLANMIŞ SAVAŞ GEMİSİNDE KRİTİK OLAYLARIN YAŞANDIĞI YER VE SIRAYA GÖRE TANITILMASI

ÇANAKKALE DENİZ MUHAREBELERİNİN DENİZDE DÖNEMİN ŞARTLARINA GÖRE TASARLANMIŞ SAVAŞ GEMİSİNDE KRİTİK OLAYLARIN YAŞANDIĞI YER VE SIRAYA GÖRE TANITILMASI ÇANAKKALE DENİZ MUHAREBELERİNİN DENİZDE DÖNEMİN ŞARTLARINA GÖRE TASARLANMIŞ SAVAŞ GEMİSİNDE KRİTİK OLAYLARIN YAŞANDIĞI YER VE SIRAYA GÖRE TANITILMASI Barış BULUT 1 Bouvet Ocean Irresistible Bouvet gemisindeki

Detaylı

2007-2010 İzmir İli Arkeolojik Yüzey Araştırmaları

2007-2010 İzmir İli Arkeolojik Yüzey Araştırmaları 2007-2010 İzmir İli Arkeolojik Yüzey Araştırmaları Menderes İlçesi: Menderes ilçesine bağlı Oğlananası Köyü ne yakın, köyün 3-4 km kuzeydoğusunda, Kısık mobilyacılar sitesinin arkasında yer alan büyük

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM HAREKÂT ALANININ COĞRAFİ VE TOPOĞRAFİK DURUMU, TARAFLARIN HAREKÂT PLANLARI, 5 İNCİ ORDU İLE 3 ÜNCÜ KOLORDU KARARGÂHLARINDAKİ FAALİYETLER

BİRİNCİ BÖLÜM HAREKÂT ALANININ COĞRAFİ VE TOPOĞRAFİK DURUMU, TARAFLARIN HAREKÂT PLANLARI, 5 İNCİ ORDU İLE 3 ÜNCÜ KOLORDU KARARGÂHLARINDAKİ FAALİYETLER İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM HAREKÂT ALANININ COĞRAFİ VE TOPOĞRAFİK DURUMU, TARAFLARIN HAREKÂT PLANLARI, 5 İNCİ ORDU İLE 3 ÜNCÜ KOLORDU KARARGÂHLARINDAKİ FAALİYETLER 1.

Detaylı

A.Ü. HUKUK FAKÜLTESİ DENİZ KAMU HUKUKU FİNAL SINAVI YANIT ANAHTARI 05 Ocak 2014; Saat: 14.30

A.Ü. HUKUK FAKÜLTESİ DENİZ KAMU HUKUKU FİNAL SINAVI YANIT ANAHTARI 05 Ocak 2014; Saat: 14.30 A.Ü. HUKUK FAKÜLTESİ DENİZ KAMU HUKUKU FİNAL SINAVI YANIT ANAHTARI 05 Ocak 2014; Saat: 14.30 1. Aşağıdaki cümlelerden YANLIŞ olanı işaretleyiniz. a) 2. Dünya Savaşı ndan sonra deniz hukuku alanında birincisi

Detaylı

I. Genel Bilgiler Ülkeler arasındaki hayat standartlarının farklılığı, bazı ülkelerde yaşanan ekonomik sorunlar, uygulanan baskıcı rejimler, yaşanan

I. Genel Bilgiler Ülkeler arasındaki hayat standartlarının farklılığı, bazı ülkelerde yaşanan ekonomik sorunlar, uygulanan baskıcı rejimler, yaşanan I. Genel Bilgiler Ülkeler arasındaki hayat standartlarının farklılığı, bazı ülkelerde yaşanan ekonomik sorunlar, uygulanan baskıcı rejimler, yaşanan iç savaşlar, coğrafi olumsuzluklar dolayısıyla insanlar,

Detaylı

ALBEY DEN GELEN BYZANTION ANTİK KENTİ SUYOLU BYZANTION ANTİK KENTİNDEN. DERLEME MEHMET BİLDİRİCİ Park Apartmanı Şişli İstanbul

ALBEY DEN GELEN BYZANTION ANTİK KENTİ SUYOLU BYZANTION ANTİK KENTİNDEN. DERLEME MEHMET BİLDİRİCİ Park Apartmanı Şişli İstanbul ALBEY DEN GELEN BYZANTION ANTİK KENTİ SUYOLU BYZANTION ANTİK KENTİNDEN DERLEME MEHMET BİLDİRİCİ Park Apartmanı Şişli İstanbul 27.01.2017 Suyolcu Cemal Kaya ya katkılarından Dolayı Teşekkürler BYZANTION

Detaylı

Kuzey Irak'a harekat

Kuzey Irak'a harekat Kuzey Irak'a harekat Asker terörü engellemek için yeniden Irak'a girdi. Irak'ın kuzeyinde istihbarat uçuçu yapan insansız uçaklar bugün hareketli PKK gruplarını tespit etti. Türk Silahlı Kuvvetleri Zap

Detaylı

O günlerde, bir kıyı kenti olan Hull'a gitmiştim. Orada bir. arkadaşıma rastladım. Babasının gemisi vardı. Gemi o gün

O günlerde, bir kıyı kenti olan Hull'a gitmiştim. Orada bir. arkadaşıma rastladım. Babasının gemisi vardı. Gemi o gün 2. İLK YOLCULUĞUM 1 2. İLK YOLCULUĞUM O günlerde, bir kıyı kenti olan Hull'a gitmiştim. Orada bir arkadaşıma rastladım. Babasının gemisi vardı. Gemi o gün Londra'ya gitmek üzereydi. Arkadaşım kendisiyle

Detaylı

İsrail. 08 Haziran 2010 TÜRK KIZILAYI MÜDAHALE FAALİYETİ. Yaralıların Tahliye Operasyonu. Afet Yönetimi Müdürlüğü FAALİ YET RAPORU

İsrail. 08 Haziran 2010 TÜRK KIZILAYI MÜDAHALE FAALİYETİ. Yaralıların Tahliye Operasyonu. Afet Yönetimi Müdürlüğü FAALİ YET RAPORU İsrail Yaralıların Tahliye Operasyonu FAALİ YET RAPORU TÜRK KIZILAYI MÜDAHALE FAALİYETİ 08 Haziran 2010 Afet Yönetimi Müdürlüğü A. GENEL DURUM Ulusal ve uluslararası çeşitli sivil toplum örgütleri tarafından

Detaylı

9 EYLÜL 1922 BAKİ SARISAKAL

9 EYLÜL 1922 BAKİ SARISAKAL 9 EYLÜL 1922 BAKİ SARISAKAL 9 EYLÜL 1922 Güzel İzmir imizin kurtuluşu, bugün doksan birinci yılına basıyor. Bu mutlu günü anarken, harp tarihinde eşi görûlmiyen Başkomutanlık Meydan Muharebesindeki geniş

Detaylı

Filistin halkı desteğinizi bekliyor!

Filistin halkı desteğinizi bekliyor! Filistin halkı desteğinizi bekliyor! İsrail in Gazze halkına uyguladığı ambargonun etkileri geçen yılki saldırıların ardından ölümcül boyutlarda devam etmektedir. 2009 yılının Ocak ayında gerçekleşen saldırılarda

Detaylı

Anadolu eski çağlardan beri insanların dikkatini çekmiş, önemli bir yerleşim ve uygarlık merkezi olmuştur.

Anadolu eski çağlardan beri insanların dikkatini çekmiş, önemli bir yerleşim ve uygarlık merkezi olmuştur. Bilim Tarihi I Ders Notları ESKİÇAĞ DA BİLİM ANADOLU MEDENİYETLERİ Anadolu eski çağlardan beri insanların dikkatini çekmiş, önemli bir yerleşim ve uygarlık merkezi olmuştur. Hititler Anadolu da kurulan

Detaylı

Prof. Dr. Cemal Saydam havadaki savaş olarak tanımlıyor.

Prof. Dr. Cemal Saydam havadaki savaş olarak tanımlıyor. Güneş parladı, havalar ısındı kısa kollular bavullardan çıktı 23 Nisan için tatil planları yapılırken, 22 Nisan sabahı kış havası o bildik tavrıyla çıktı karşımıza Sert Poyraz 45 knot ı aştı, sıcaklar

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. PLATO: Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklerdir. ADA: Dört tarafı karayla

Detaylı

AKROPOLİS de ONARIM YÖNTEMLERİ Eylül-2011

AKROPOLİS de ONARIM YÖNTEMLERİ Eylül-2011 Bilgi Paylaştıkça Değerlenir AKROPOLİS de ONARIM YÖNTEMLERİ Eylül-2011 Tarihi eserlerin onarım ve güçlendirmesi ile ilgili önemli bilgi ve tecrübe birikimine sahip olan ACIBADEM Restorasyon Mimarlık İnşaat

Detaylı

Fransa ya Yelken Açtı

Fransa ya Yelken Açtı Fransa ya Yelken Açtı 2005 Yılında Fransa ya yerleşerek aldığı eğitimlerin ardından 2011 yılında 6,5 metrelik yatıyla Dünya nın önemli açık deniz yelkencilik yarışmalarından biri olan Mini Transat a katılan

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. Yeşu Yetkiyi Alıyor

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. Yeşu Yetkiyi Alıyor Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Yeşu Yetkiyi Alıyor Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Uyarlayan: Ruth Klassen Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2007 Bible

Detaylı

2. İstanbul Boğazı 31 kilometre uzunluğundadır. 3. İstanbul Boğazı Asya ve Avrupa yı birbirinden ayırır. 4. İstanbul Boğazını turistler çok severler.

2. İstanbul Boğazı 31 kilometre uzunluğundadır. 3. İstanbul Boğazı Asya ve Avrupa yı birbirinden ayırır. 4. İstanbul Boğazını turistler çok severler. İstanbul Boğazı İstanbul Boğazı Karadeniz ve Marmara Denizi ni birbirine bağlar. Asya ve Avrupa kıtalarını birbirinden ayırır. İstanbul u da ikiye böler. Uzunluğu 31 kilometredir. Genişliği ise 700 metre

Detaylı

TARSUS DA BİR GÜN...BELKİ DE İKİ... Adanalılar...Mersinliler...Gaziantep, Hatay ve Osmaniyeliler...Türkiye nin gezmeyi sever insanları...

TARSUS DA BİR GÜN...BELKİ DE İKİ... Adanalılar...Mersinliler...Gaziantep, Hatay ve Osmaniyeliler...Türkiye nin gezmeyi sever insanları... TARSUS DA BİR GÜN...BELKİ DE İKİ... Adanalılar...Mersinliler...Gaziantep, Hatay ve Osmaniyeliler...Türkiye nin gezmeyi sever insanları... Hatta Tarsuslular. Dünyanın öbür ucundan gelen Japonlar,Koreliler,Almanlar

Detaylı

Kafiristan nasıl Nuristan oldu?

Kafiristan nasıl Nuristan oldu? Kafiristan nasıl Nuristan oldu? Afganistan'ın doğusunda Nuristan olarak anılan bölgenin Kafiristan geçmişi ve İslam diniyle tanışmasının hikayesi hayli ilginç. 10.07.2017 / 13:21 Hindikuş Dağları'nın güneydoğusunda

Detaylı

KAYMAKAMA ve GAZETECİLERE SALDIRDILAR

KAYMAKAMA ve GAZETECİLERE SALDIRDILAR KAYMAKAMA ve GAZETECİLERE SALDIRDILAR Bodrum Gümüşlükte olaysız ve şenlik gibi yapılan sembolik tabela dikimini yapan Bodrum Kaymakamı Dr.Mehmet Gödekmerdan ikinci durağı Kadıkalesi Ormancılar Sitesinde

Detaylı

Sürüm Notları. I. Oyuna yeni bir ırk eklendi Persler

Sürüm Notları. I. Oyuna yeni bir ırk eklendi Persler Sürüm Notları I. Oyuna yeni bir ırk eklendi Persler Pers ırkının bonusları: - +%10 Daha fazla Demir üretimi - %10 Daha ucuz Okçu eğitimi - %10 Daha hızlı Kuşatma Makinesi üretimi - %20 Daha fazla Sefer

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Betül Tarıman. Öykü GÖKYÜZÜ PRENSİ PO İLE KÜÇÜK KIZ. 2. basım. Resimleyen: Uğur Altun

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Betül Tarıman. Öykü GÖKYÜZÜ PRENSİ PO İLE KÜÇÜK KIZ. 2. basım. Resimleyen: Uğur Altun Resimleyen: Uğur Altun Betül Tarıman GÖKYÜZÜ PRENSİ PO İLE KÜÇÜK KIZ ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü 2. basım Betül Tarıman GÖKYÜZÜ PRENSİ PO İLE KÜÇÜK KIZ Resimleyen: Uğur Altun Yayın Koordinatörü: İpek Şoran

Detaylı

Türkiye'de 3 Ay OHAL İlan Edildi

Türkiye'de 3 Ay OHAL İlan Edildi Türkiye'de 3 Ay OHAL İlan Edildi Erdoğan, "OHAL uygulaması kesinlikle demokrasiye, hukuka ve özgürlüklere karşı değildir" dedi. 21.07.2016 / 09:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından

Detaylı

MARSEILLES GEZİ MASSALIA MARSİLYA HAZİRAN 2011

MARSEILLES GEZİ MASSALIA MARSİLYA HAZİRAN 2011 MARSEILLES GEZİ MASSALIA MARSİLYA HAZİRAN 2011 Fransa nın PARİS ten sonra gördüğüm ikinci kenti. Akdeniz kıyısında. 4 gün kaldık. REMEE Projesinin davetlisi idik. Büyük bir kent Marsiya. Tarihi sorgulayan

Detaylı

Varlık Kapışması İkinci Dünya Savaşı nda Devlet, İş Adamı-Politikacı Arasında Yaşanan Kapışmanın Hikâyesi: Varlık Vergisi Doç. Dr.

Varlık Kapışması İkinci Dünya Savaşı nda Devlet, İş Adamı-Politikacı Arasında Yaşanan Kapışmanın Hikâyesi: Varlık Vergisi Doç. Dr. Varlık Kapışması İkinci Dünya Savaşı nda Devlet, İş Adamı-Politikacı Arasında Yaşanan Kapışmanın Hikâyesi: Varlık Vergisi Doç. Dr. Ali Rıza GÖKBUNAR Yayın No : 3052 Araştırma : 16 1. Baskı Aralık 2015

Detaylı

ÇANAKKALE SAVAŞI NDA SAĞLIKÇILAR. Yrd. Doç. Dr. Burhan SAYILIR

ÇANAKKALE SAVAŞI NDA SAĞLIKÇILAR. Yrd. Doç. Dr. Burhan SAYILIR ÇANAKKALE SAVAŞI NDA SAĞLIKÇILAR Yrd. Doç. Dr. Burhan SAYILIR Yaralıların Cepheden Sevki Cephe Yuva Sargıyeri Araba Durakları Seyyar, Harp, Menzil Hastaneleri Memleket Hastaneleri AÇIKLAMA Bu kartlarda

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ASKERLİK HAYATI

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ASKERLİK HAYATI T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEOG ÇIKMIŞ SORULAR - 1. ÜNİTE Atatürk ün askerlik hayatı ile ilgili olay ve olguları kavrar. Örnek olaylardan yola çıkarak Atatürk ün çeşitli cephelerdeki başarılarıyla

Detaylı

ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KURUMU

ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KURUMU DAĞLIK KARABAĞ SORUNU DAR ALANDA BÜYÜK OYUN ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KURUMU Avrasya Araştırmaları Merkezi USAK RAPOR NO: 11-07 Yrd. Doç. Dr. Dilek M. Turgut Karal Demirtepe Editör Eylül 2011

Detaylı

Sayı: 5 Mayıs 2001 BYZANTİON ŞEHİR DEVLETİ'NİN KLASİK ÇAĞ'DA ( M.Ö.500-300 ) İSTANBUL BOĞAZI ÜZERİNDEKİ TİCARETİ KONTROL MESELESİ

Sayı: 5 Mayıs 2001 BYZANTİON ŞEHİR DEVLETİ'NİN KLASİK ÇAĞ'DA ( M.Ö.500-300 ) İSTANBUL BOĞAZI ÜZERİNDEKİ TİCARETİ KONTROL MESELESİ Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı: 5 Mayıs 2001 BYZANTİON ŞEHİR DEVLETİ'NİN KLASİK ÇAĞ'DA ( M.Ö.500-300 ) İSTANBUL BOĞAZI ÜZERİNDEKİ TİCARETİ KONTROL MESELESİ Yrd.Doç.Dr. Muzaffer DEMİR*

Detaylı

Delal Arya HEYECANLI KİTAPLAR. Serüven. Resimleyen: Mert Tugen YEDİ DENİZLERDE 2. 2 Basım İSKELET SAHİLİ NDEKİ SIR

Delal Arya HEYECANLI KİTAPLAR. Serüven. Resimleyen: Mert Tugen YEDİ DENİZLERDE 2. 2 Basım İSKELET SAHİLİ NDEKİ SIR Delal Arya Resimleyen: Mert Tugen YEDİ DENİZLERDE 2 İSKELET SAHİLİ NDEKİ SIR HEYECANLI KİTAPLAR Serüven 2 Basım Delal Arya Resimleyen: Mert Tugen YEDİ DENİZLERDE 2 İSKELET SAHİLİ NDEKİ SIR Yayın Koordinatörü:

Detaylı

ŞANLIURFA YI GEZELİM

ŞANLIURFA YI GEZELİM ŞANLIURFA YI GEZELİM 3. Gün: URFA NIN KALBİNDEN GÜNEŞİN BATIŞINA GEZİ TÜRKİYE NİN GURURU ATATÜRK BARAJI Türkiye de ki elektrik üretimini artırmak ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ndeki 9 ili kapsayan tarım

Detaylı

TurkSail - Yelkencilerin Evi (YENI) - MADMAX III Kaş önlerinde Salı, 28 Temmuz :57 - Son Güncelleme Salı, 28 Temmuz :18

TurkSail - Yelkencilerin Evi (YENI) - MADMAX III Kaş önlerinde Salı, 28 Temmuz :57 - Son Güncelleme Salı, 28 Temmuz :18 Onlardan yani Hopa dan yola çıkıp sadece yelken seyri ile Hatay a doğru yol alan Orhan Özdaş Kerim Gürçay dan son söz ettiğimizde İstanbul a yaklaşıyorlardı Oysa İstanbul artık çok gerilerde kaldı. Orhan

Detaylı

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı.

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı. MUSUL SORUNU VE ANKARA ANTLAŞMASI Musul, Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanmadan önce Osmanlı Devleti'nin elinde idi. Ancak ateşkesin imzalanmasından dört gün sonra Musul İngilizler tarafından işgal edildi.

Detaylı

American Airborne (Ruhi) vs Soviet Strelkovy Batalon (Batuhan) 1750 pts & Mid-War Pincer

American Airborne (Ruhi) vs Soviet Strelkovy Batalon (Batuhan) 1750 pts & Mid-War Pincer American Airborne (Ruhi) vs Soviet Strelkovy Batalon (Batuhan) 1750 pts & Mid-War Pincer 7 Şubat 2013 Perşembe Brifing: Savunan ve saldıran tarafların olduğu bir senaryo Pincer. Bu senaryoda masa boylamasına

Detaylı

İşten Atılan Asil Çelik İşçilerinin okuduğu basın açıklaması: 15/03/2012

İşten Atılan Asil Çelik İşçilerinin okuduğu basın açıklaması: 15/03/2012 15 Mart 2012 Perşembe günü işlerinden atılan Asilçelik işçileri Bursa nın Orhangazi ilçesi cumhuriyet meydanında basın açıklamasıyla İşimizi İstiyoruz talebini dile getirdikleri ve işlerine geri dönene

Detaylı

İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali

İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali Aşağıda verilen isimleri örnekteki gibi tamamlayınız. Örnek: Ayakkabı--------uç : Ayakkabının ucu İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali Kalem sap Çanta renk Araba boya Masa kenar Deniz mavi Rüzgar şiddet

Detaylı

önce biz sorduk KPSS Soruda 92 soru GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR EFSANE SORU BANKASI Eğitimde

önce biz sorduk KPSS Soruda 92 soru GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR EFSANE SORU BANKASI Eğitimde KPSS 2017 önce biz sorduk 120 Soruda 92 soru GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR EFSANE 5000 SORU BANKASI Eğitimde 30. yıl Komisyon KPSS GYGK EFSANE 5000 SORU BANKASI ISBN 978-605-364-492-8 Kitapta yer alan bölümlerin

Detaylı

Samuel, Tanrı Çocu u Hizmetkarı

Samuel, Tanrı Çocu u Hizmetkarı Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Samuel, Tanrı Çocu u Hizmetkarı Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Lyn Doerksen Türkçe Hanna, Elkana adındaki iyi bir

Detaylı

İkrime Sabri: Mescidi Aksa nın. Bir Karışından Bile Taviz Vermeyiz

İkrime Sabri: Mescidi Aksa nın. Bir Karışından Bile Taviz Vermeyiz İkrime Sabri: Mescidi Aksa nın Bir Karışından Bile Taviz Vermeyiz Mescidi Aksa hatibi Şeyh İkrime Sabri, Filistinlilerin Mescidi Aksa daki haklarına bağlı olduklarını, bunun bir karışından bile taviz vermeyeceklerini

Detaylı

Ateş Ülkesi'nde Ateşgâh Ateşgâh ı anlatmak istiyorum bu hafta sizlere. Ateş Ülkesi ne yolculuk ediyorum bu yüzden. Birdenbire pilot, Sevgili yolcular

Ateş Ülkesi'nde Ateşgâh Ateşgâh ı anlatmak istiyorum bu hafta sizlere. Ateş Ülkesi ne yolculuk ediyorum bu yüzden. Birdenbire pilot, Sevgili yolcular Ateş Ülkesi'nde Ateşgâh Ateşgâh ı anlatmak istiyorum bu hafta sizlere. Ateş Ülkesi ne yolculuk ediyorum bu yüzden. Birdenbire pilot, Sevgili yolcular hazır olun düşüyoruz diyor. Düşüyoruz ama ben dâhil

Detaylı

Gülen'in Haki Cübbesi Darbe Sinyali Miydi?

Gülen'in Haki Cübbesi Darbe Sinyali Miydi? Gülen'in Haki Cübbesi Darbe Sinyali Miydi? Türk istihbarat kaynaklarına göre Fetullah Gülen ordudaki takipçilerine darbe girişiminin sinyalini aylar önce vermişti. 30.07.2016 / 13:18 ABD'nin en çok satan

Detaylı

Değerli Çekmeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencileri

Değerli Çekmeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencileri Tarihi boyunca bağımsızlığını koruyabilmiş ve Afrika Kıtası'nın Avrupa devletlerince sömürge yapılamamış tek ülkesi olan Etiyopya (Habeşistan) dünya tarihinin en eski medeniyetlerinden biri olarak biliniyor.

Detaylı

HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ 3.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. HAÇLI SEFERLERİ Nedenleri ve Sonuçları

HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ 3.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. HAÇLI SEFERLERİ Nedenleri ve Sonuçları HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ 3.Ders Dr. İsmail BAYTAK HAÇLI SEFERLERİ Nedenleri ve Sonuçları Hristiyanlarca kutsal sayılan Hz. İsa nın doğum yeri Kudüs ve dolayları, VII. yüzyıldan beri Müslümanlar ın elinde

Detaylı

Dünyanın meşhur su kanalı ve boğazları

Dünyanın meşhur su kanalı ve boğazları Dünyanın meşhur su kanalı ve boğazları Dünayadaki su yolları çağlar değişse de stratejik önemini muhafaza ediyor. 11.06.2017 / 13:10 Uluslararası ticaretin en önemli güzergahlarını barındıran dünya üzerindeki

Detaylı

İstanbul u Fethinin Dahi Stratejisi - Genç Gelişim Kişisel Gelişim

İstanbul u Fethinin Dahi Stratejisi - Genç Gelişim Kişisel Gelişim Fetih 1453 gösterime girdi. Yönetmenliğini ve yapımcılığını Faruk Aksoy'un yaptığı, başrollerinde Devrim Evin, İbrahim Çelikkol ve Dilek Serbest'in yer aldığı İstanbul'un Fethi ni konu alan Türk film 17

Detaylı

VALİDEBAĞ KORUSU ve VALİDEBAĞ GÖNÜLLÜLERİ

VALİDEBAĞ KORUSU ve VALİDEBAĞ GÖNÜLLÜLERİ VALİDEBAĞ KORUSU ve VALİDEBAĞ GÖNÜLLÜLERİ Üsküdar ilçesi Altunizade mahallesi sınırları içinde bulunan Validebağ Korusu 354.076 m2 alanıyla İstanbul un Anadolu yakasının ikinci en büyük yeşil alanıdır.

Detaylı

İTALYA. Sanayi,Turizm,Ulaşım

İTALYA. Sanayi,Turizm,Ulaşım İTALYA FİZİKİ ÖZELLİKLERİ Coğrafi konum Yer şekilleri İklimi BEŞERİ ÖZELLİKLERİ Nüfusu Tarım ve hayvancılık Madencilik Sanayi,Turizm,Ulaşım İTALYANIN KİMLİK KARTI BAŞKENTİ:Roma DİLİ:İtalyanca DİNİ:Hıristiyanlık

Detaylı

Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Antik Yerleşimler......................... 4 0.2 Roma - Bizans Dönemi Kalıntıları...............

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker Çetin Öner GÜLİBİK ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Roman Çeviren: Aslı Özer Resimleyen: Orhan Peker 26. basım Çetin Öner GÜLİBİK Resimleyen: Orhan Peker cancocuk.com cancocuk@cancocuk.com Yayın Koordinatörü: İpek

Detaylı

Zorunlu ama takan yok

Zorunlu ama takan yok Zorunlu ama takan yok Trafik sigortası yapılması zorunlu olmasına rağmen sigortalı araç sayısı çok az. Kazalarda sigortasız araç sahipleri büyük maddi külfet yaşıyor. Ülkemizde trafiğe çıkan araçların

Detaylı

Edirne Tarihi - Edirne nin Yaşadığı İşgaller. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Tarihi - Edirne nin Yaşadığı İşgaller. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Tarihi - Edirne nin Yaşadığı İşgaller Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Edirne nin Yaşadığı İşgaller - Dört İşgal Dönemi........ 4 0.2 İlk Rus İşgal

Detaylı

c-1086 da Süleyman Şah ile Tutuş arasında yapılan savaşta Süleyman Şah yenildi ve intihar etti, oğulları esir alındı.

c-1086 da Süleyman Şah ile Tutuş arasında yapılan savaşta Süleyman Şah yenildi ve intihar etti, oğulları esir alındı. Anadolu Selçuklu Devleti Hakkında Bilgi (1075-1308) Süleyman Şah Dönemi: (1075-1086) a-1075'te İznik'i aldı ve devleti kurdu. b-büyük Selçuklu tahtını ele geçirmek amacıyla doğuya yöneldi. c-1086 da Süleyman

Detaylı