EĞİTİME KİMLİK DERSLERE BİLİMSEL MUHTEVA VE DERİNLİK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EĞİTİME KİMLİK DERSLERE BİLİMSEL MUHTEVA VE DERİNLİK"

Transkript

1 TEMMUZ 2013 Rapor: 2 EĞİTİME KİMLİK DERSLERE BİLİMSEL MUHTEVA VE DERİNLİK OKULLAR; benimsetme ve şartlandırma(ezber) merkezleri olmaktan çıkmalı, insani değerlerin canlandığı, yeteneklerin neşvünema bulduğu mekanlar haline gelmeli.

2 Eğitimde Paradigma Dönüşümü 1. Giriş olarak önceliğimizin bilim ve eğitim olduğunun bilinciyle konuya el atma ihtiyacı hissettik. Bunun sonucu olarak ilgilileri bir araya getirecek bir müzakere ortamı hazırlayarak, değerli paydaşlarımızın da katkısıyla Eğitimde Paradigma Dönüşümü konulu bir çalıştay gerçekleştirdik. Çalıştay; Platform mensubu bilim insanlarının yanı sıra, bakanlık bürokratları, öğretmenler, yayıncılar, sivil toplum kuruluşları, özel eğitim kurumları, teorisyenler ve eğitim materyali üreten yazarlar gibi farklı ufka sahip kişi ve kurumların katılımıyla gerçekleşti. Çeşitli masalar şeklinde yapılan çalışmalarda başta paradigma olmak üzere eğitimin temel problemlerini tanımlamak ve çözümler üretmek çabası içinde olduk. Aşağıda dile getirilen hususlar, bütün bu çalışma masalarının oluşturduğu raporların bir özeti niteliğindedir. 2. Dünyada ve Bizde Bilim ve Eğitim Paradigması Dünyada egemen olan Batılı bilim anlayışı, metafizik yorumlara kapıyı kapattığı halde bizzat kendisi ateist bir mekanizma şeklinde çalışıyor. Bu da insanlığın ortak faydasını gözetecek bilgece bir tutum yerine, vahşi kapitalizm i netice veriyor. Vaktiyle bizde rasyonel bilgiden kopuş şeklinde yaşanmış olan hatanın çok daha vahimi, aslında Batılı egemen paradigmada varlığın derin anlamı demek olan hikmet ten kopuş şeklinde gerçekleşiyor. Bu bağlamda modern bilim yatay-maddi boyutuyla ne kadar gelişme kaydederse etsin dikey-ruhanî boyutuyla cehalet düzeyinden öteye ulaşamıyor. Bizde ise egemen Batıya karşı mağlubiyet psikolojisiyle son asırlarda ortaya çıkan hayran ve kompleksli bir duruş söz konusu. Bu yüzden Batıya ait her şeyi pek de eleştiriye tabi tutmadan, mutlak doğru kabul ederek aldık. Dolayısıyla bizim de onlar gibi tanrısız ve bilgelikten uzak bilim ve ders kitaplarımız olageldi. Bu doğrultuda şekillendirilmiş olan mevcut eğitim sistemimiz ise objektif bilim kriterleri ve medeniyet değerlerimiz üzerinde temellendirilmemiş olduğundan onu oluşturan paradigma eksik, yanlış ve hastalıklarla doludur. Bu yüzden de toplum değerleriyle arasında adeta genetik bir uyumsuzluk bulunmakta. Bugüne kadar, özellikle yakın geçmişte iyi niyetle yapılan çeşitli düzenlemeler ve atılan adımlar, sağlıklı bir paradigmanın ve bu doğrultuda oluşturulacak bütüncül bir bakışın ürünü olmaması sebebiyle problemlere çözüm getirme ve olumlu sonuçlar doğurma imkanı bulamamıştır. Nitekim teknolojik gelişmelere parelel şekilde eğitim hayatımızda da Fatih Projesi adıyla büyük bir değişimin gerçekleştirilmeye çalışıldığını görüyoruz. Ama bunun sonuçta araçsal bir mesele olduğunu göz ardı etmemek lazım. Mevcut anlayış ve düzen için bir ölçüde fayda getirse de yeni ve gerçek bir paradigma için çalışmayacağından faydası sınırlı kalacaktır. Eğitimi mevcut yapıdaki sınavların yönlendiriciliğinden kurtarmadıkça Fatih Projesi nin akıbetinin de hayata geçirilemeyen yeni müfredat gibi olmasından endişe duyuyoruz. 3. Yeni Bir Paradigma ve Yapılanma İhtiyacı Bu manzara, her şeyden önce bilim ve eğitimde eski paradigmanın iflasını ve yeni bir paradigma oluşturulmasının hayati önem taşıdığını gösteriyor. Mevcut yapı; verimliliğin, üretimin ve bunları en üst düzeyde ortaya koyacak olan deha mesabesindeki kafaların önünde büyük bir engel olarak duruyor. Bu itibarla bilim anlayışımızı da oluşturup şekillendiren eğitim sistemimizin bir reforma, hatta bütünüyle yeniden yapılandırılmaya ihtiyacı var. Gerçek anlamda bilim ve eğitim yapmak, emek ve zamanı israf etmeden verimli kullanmak, ders kitaplarını çöpe gitmekten kurtarmak, en önemlisi de fert ve toplum olarak bilim ve eğitimi gelişmemize temel bir dinamik yapmak ancak bu sayede mümkün olacaktır. Sahip olduğu ana paradigmayı bir yana bırakırsak, taklit ettiğimiz batı dünyasının da çeşitli meselelerde olduğu gibi eğitime yaklaşımda da dinamik bir özellik gösterdiğini, verimlilik esaslı bir yapının peşinde koştuğunu biliyoruz. 4. Yeni Paradigmanın Köşe Taşları a. Bilgi, Bilim ve Eğitime Bakış Eğitim probleminin çözümüne gerçek bilgi ve doğru eğitim in ne olduğu sorusu ile başlamak gerekir. Yani öncelikle bir paradigma sorgulaması yapmak icap eder. Okullarımızda bilgi daha ziyade mekanik ve zihinsel süreçlerde değerlendirilerek dar bir boyuta hapsedilmektedir. Halbuki bilgi, dimağ yanında, hayal, vicdan, kalp ve diğer melekelerle de ilgilidir. Eğer söz konusu ruhi 2

3 süreçlerden geçerse ortaya değerli bir ürün (gerçek bilgi, hikmet) çıkabilir. İngilizce literatürde information ve knowledge olarak iki farklı kelime şeklinde karşımıza çıkan bilgi, bizim dünyamızda da malumat ve irfan/hikmet olmak üzere iki ayrı olguyu ifade eder. Bilmek, işlevi meçhul bilgileri kafaya yığmak veya sadece sınav sorularına cevap vermek için malumat edinmek değildir herhalde. Üstelik canlı bir organizma gibi, sürekli yenilenmekte ve büyümektedir. Öte yandan evren ve varlıklar okunup anlaşılmayı bekleyen gizem ve hikmet dolu bir kitabı, bir ilim sofrasını andırmaktadır. Yapılan araştırmalar sonucu varlıklar ve olaylar hakkındaki bilgimiz her geçen gün yenilenmekte ve artmaktadır. Bununla beraber bizim eğitim yöntem, müfredat ve materyallerimiz çokça statik bir özellik göstermektedir. Bayatlamış bir yemeğin insanda iştah uyandırması mümkün olmadığı gibi, güncel olandan ve hayattan kopuk mevcut eğitim düzeni, kişilerde bir ilgi ve heyecan uyandırmayacağı da açıktır. Bilgi, bilim ve eğitim kendi başına değer olmaktan öte hedefe ulaştıracak bir araçtır. Hedef ise her toplumun kendi medeniyet perspektifiyle ortaya koyduğu bir zirveufuk demektir. Bizim içinse hedef basit bir galibiyet ve hükümranlık ideali olmanın ötesinde ulvi ve cihanşümul anlamlar taşıyor. Dolayısıyla bu kavramların uygun biçimde konumlandırılması gerekmektedir. Kadim medeniyetimizin kültür ve irfanı modern bilgi disiplinleri ile mezcedilerek akıl, kalp ve vicdan birlikteliğini sağlayacak bir eğitim anlayışı; bütün eğitim kademelerinde hâkim kılınmalıdır. Ancak bu sayede ideal bir hedefe yönelerek, bilgiden bilgeliğe doğru yol almak mümkün olacaktır. b. Tek Tip İnsan Yetiştirme Ülkemizde eğitim, sadece muhtevası bakımından değil, aynı zamanda yöntemleri bakımından da hala 19. yüzyıldan kalma determinist-pozitivist, tek doğrulu bir rotada yol alıyor. Eğitim sistemimiz belli, dar bir anlayış doğrultusunda tek tip insan yetiştirmeye odaklanmıştır. Halbuki birkaç asırdan beri taklit ettiğimiz batı dünyası bunu çoktan aşarak eğitimde çoklu modernleşme den sonra artık post modernizm dönemi yaşamaktadır. Dolayısıyla totaliter özellikler taşıtan bu tek tip, dar, ufuksuz anlayışın bir an önce terk edilmesi gerekir. Bunun yerine, sonuç, üretim ve verimlilik odaklı bir yaklaşımın benimsenmesi icap ediyor. Bu itibarla artık toplumun ve insanımızı ilgi, istek ve ihtiyaç çeşitliliği doğrultusunda alternatif okul modellerinin gündeme alınması gerekir. Yine karma eğitim zorunluluğunun kaldırılması, isteyen velilerin çocuklarını karma olmayan okul veya sınıflarda okutabilmesine imkan verilmesi icap eder. Halkın talepleri doğrultusunda her düzeyde açık öğretim imkanı verileceği gibi, batılı ülkelerde de örnekleri bulunan ev okulu uygulaması hayata geçirilerek yaygınlaştırılmalıdır. c. Sistemin Ürettiği Etnik Narsist Zihniyet Eğitim sisteminin ürettiği temel sorunlardan birisi de sağlıklı biçimde milletini sevme veya olumlu milliyetçilik olarak adlandıracağımız bir anlayış yerine, sağlıksız bir milliyetçilik anlayışının verilmesidir. Araştırmalarla da ortaya konduğu gibi sistem, insanımızda etnik narsizm denilen bir anlayışı yerleştirmektedir. Bu tek doğrulu tutum, insanlarımızı adete birer gizli ırkçı haline getirmektedir. Kutuplaşmanın kaynağı olan bu anlayış ise farklılıkları zenginlik olarak görmek yerine, kavga sebebi saymaktadır. Bununsa millet olarak varlığımız ve bütünlüğümüz için hiç de iç açıcı sonuçlar doğurmadığı malumdur. d. Müfredat ve Ders Materyalleri Mevcut paradigmanın ürünü olan müfredat ve ders kitaplarının ideoloji, jakobenlik, dil, bilimsellik vb. bakımından çok yönlü bir analizi yapılmalı; teşkil edilecek özgün paradigmaya göre eğitim sistemimiz yeniden oluşturulup biçimlendirilmelidir. Bilimin ve çeşitli alanlardaki bilim uygulamalarının inançsızlığı mutlak bir bilim standardı olarak kabul edip uygulayan anlayışı terk edilmelidir. Özellikle sosyal bilimlerde başka toplumların kendi anlayış ve amaçları için yaptığı gibi bizim de kadim medeniyet perspektifimizi mutlaka dikkate almamız ve bu doğrultuda bilgi üretmemiz gerekir. Genel tarih ve medeniyet tarihimiz, kimliğimizin sürekliliğini esas alan ve yakın tarih ile bütünlük arz eden bir öğretim ve bilinçle ele alınmalıdır. Batı felsefesinin yanı sıra İslam felsefe ve düşüncesinin yeterli oranda öğretilmesi sağlanmalıdır. Artık bütün bunları içeren gerçek bilim ve tefekkür kitaplarının ortaya konulması gerekir e. Bilim ve Eğitim Dili Diğer bir önemli problemi, dil teşkil ediyor. Bu bağlamda öncelikle bilim ve eğitim dilinin Türkçe olmasının gerekliliğini, başka bir dille eğitimin sömürge uygulaması olduğunu fark ve kabul etmek icap ediyor. Biz bununla yabancı bir/birkaç dili öğrenmenin gereksizliğini savunuyor değiliz. Yabancı dil elbette 3

4 gerekli. Ama eğitimin, üstelik de bizim okullarımızda başka bir dille yapılması yalnızca bir milli kimlik meselesi değil, aynı zamanda verimsizliğin de temel sebeplerinden birisidir. Zira bir kişi bir başka dili ne kadar iyi öğrenirse öğrensin asıl kimliğinin şekillendiği ana dilinin koordinatları ölçeğinde bir idrak ve ifade imkanına kavuşamaz. Öte yandan ana dilde eğitim taleplerinin de bu doğrultuda ele alınarak değerlendirilmesi gerektiği inancındayız. Dolayısıyla hem anadil hem de yabancı dil öğreniminin Türkçenin varlığını ve önceliğini sarmayacak şekilde gerçekleştirilmesi gerekir. f. Dil Eğitimi Dil, kişinin en temel gelişim mekanizmalarından biridir. Matematik düzeyinde olduğu gibi, ortalama dil düzeyi bakımından da toplumumuzun hayli düşük bir seviyede olduğu malum. Bu da düşünce, proje, üretim ve verimlilik performansımızı ciddi şekilde etkilemektedir. Bu yüzden dilin eğitim kademeleri boyunca mümkün olduğunca geniş ölçüde kazanılması/kazandırılması gerekiyor. Elbette bu derinlikli bir dil anlayışının benimsenmesi ile olacaktır. Bu itibarla kavram dünyamız için büyük bir zenginlik teşkil eden Tarihi Türkçe ye önem verilmeli, hatta Tarihi Türkçe (Osmanlıca) orta öğretimde seçmeli ders olarak yer almalıdır. Diğer taraftan Türkçenin ifade güzelliğini ve zengin dağarcığını ortaya çıkaracak, tarihle bağımızı güçlendirecek kullanımların teşvik edilmesi lazım. Özendirmenin dışında kurumsal ölçekte alınacak tedbirler de gereklidir. Bu bağlamda Dil Kurumu nun sembolik bir kurum olmaktan kurtarılıp daha işlevsel bir hale getirilmesi gerekir. Türkçe-Edebiyat öğretimi, toplum olarak dil ve düşünce düzeyimizi yükseltecek ve okuma kültürü oluşturabilecek biçimde düzenlenmelidir. Öğrencinin kitapla, edebiyat eserleriyle doğrudan (ders kitaplarının ötesinde) bir bağlantı kurması, bunun müfredatın temel unsuru haline getirilmesi, ilkokul ve lise mezunu her bir öğrencinin belli sayıda kitabı okumuş olması gerekmektedir. Bu itibarla bu öğretim kademeleri için belirlenen kitap listelerinin ve kütüphanelerimizin medeniyet perspektifimiz doğrultusunda oluşacak yeni paradigma ile çeşitlendirilerek zenginleştirilmesi gerekir. 5. Eğitim Sisteminin Yapısal Problemleri a. Verimlilik Esaslı Bir Yapılanma İhtiyacı Ne yazık ki bizde bilim ve eğitim alanındaki faaliyetlerin çoğu işlevsellikten uzak, formalite babından çalışmalardır. Zaten verimlilik ve üretkenlik üzerine kurulmamış bir düzende bir de işe adam değil de adama iş felsefesi eğemen olduğu için, sonuç almak neredeyse imkansız hale gelmektedir. Önce iyi bir sistem, sonra da verimliliği esas alan çalışma ve üretme disiplini gerekiyor. Bilgi yüklemeye dayalı ezberci sistem terk edilerek, bilginin kullanımı ile bu sayede üretimi amaçlayan yeni bir sistem inşa edilmelidir. b. Devletin Eğitimdeki Rolü Ülkemizde devletçi yapı eğitim alanında da hakim durumda. Anaokullarından üniversiteye kadar (adı vakıf okulu veya özel okul bile olsa) aslında hepsi devlet okulu. Mevcut sistemin temel yapısı, devletin eğitimdeki rolünün bizzat uygulayıcı olduğu şeklinde. Bunun mümkün olduğunca terk edilmesi gerekiyor. Bunun yerine, devletin iyi bir denetleyici ve sağlıklı ve çeşitli tipteki sınavlarla liyakatı ve ehliyeti ölçerek seviye belirleyici olmasıdır. c. Akademik-Mesleki Eğitim ve Zorunlu Yönlendirme Temel bir konu olmak üzere bütün öğrenci profili için Akademik eğitim-mesleki eğitim gruplaması yapılmalı, yalnızca üst düzeydeki öğrenciler akademik eğitime yönlendirilmelidir. Çoğunluğu oluşturan diğer gruptaki öğrencilerin bir meslek öğrenmesi zorunlu hâle getirilmelidir. Dolayısıyla reformunda asıl yapılması gereken, lise eğitimi değil, mesleki eğitimin zorunlu hale getirilmesi olmalıydı. d. Sınav veya Öğrenme Odaklı Eğitim Bizde eğitim ve bilim-araştırma ile ilgili birçok varsayım ve yaklaşım yanlış veya eksik. Sahici öğrenme değil de büyük ölçüde formalite öğrenme, sınav için öğrenme söz konusu. Okullarımızda cevapları belli sorular ezberletilmektedir. Sınav bilgiyi ve beceriyi ölçmek için bir araç değil, bütün eğitim düzeninin kendine endekslendiği bir amaç durumunda. Gerçek anlamda öğrenme yerine sınav için öğreniyor, olmadığı veya tam öyle olmadığı halde format zoruyla öyleymiş gibi kabul ederek net ve kesin cevaplar üretiyoruz. Sınavlar da zorunlu olarak test usulü yapılıyor. Test ise bilgiyi mutlak olarak doğru-yanlış formatında değerlendiriyor. Amaç gerçek anlamda öğrenme değil, sınav için öğrenme oluyor. Bunun için de en kestirme 4

5 yoldan sonuca götüren neler varsa onlar muteber hale geliyor. Bu durum öğretmenleri de ister istemez böylesi bir öğretime zorluyor. Bunun için de devletin bedava verdiği ders kitapları, neredeyse yüzde 90 nispetinde kullanım dışı kalıyor. Sınavlara hazırlık gerekçesi ile okullarda çoğu laboratuvar dersleri ve uygulamalar yapılmıyor, sınavlara dahil değil diye bazı dersler göz ardı ediliyor. Son yıllarca okullara bolca verilen ders araç ve laboratuvar gereçleri genelde paketi bile açılmadan depolarda bekliyor. Mevcut sistem; test sınavları ile hep cevabı belli mekanik, kuru, işe yaramaz bilgileri yükleme mekanizması halinde. Halbuki hayat genellikle cevabı göreceli/kesin olmayan soru ve sorunlardan ibaret. Hal böyle olunca mahkum edildiğimiz test düzeninin gereği ve sonucu olarak başka bir yerde duruyoruz. Bu durum, aslında ne kadar vahim bir yanılgı içinde olduğumuzu, eğitim ve bilginin gerçekte ne anlama geldiğini bilmediğimizi gösteriyor. Halbuki eğitim kademeleri için test tarzında olmayan, uygulamalı bitirme sınavı getirilmeli; diploma notu ve merkezi sınav notu ile birlikte belirleyici olmalıdır. Bu okulları ve öğretmenleri daha değerli hale getirecektir. Sınavlarda açık uçlu soruların yer alması, bilginin kendisinden çok kullanımı ve üretimine yönelik sorular sorulması sistemin olumsuzluklarını azaltabilir. Üniversiteye girişte de anahtar nokta, merkezi sınavların nihai kriter olmaktan çıkarılmasında düğümleniyor. ÖSYM nin yaptığı sınav, ilgili bölüme kabul parametrelerinden sadece birisi olmalı. Eğitim sistemi, toplumdaki yetenek ve çeşitliliği keşfederek değerlendirecek bir esnek ortam meydana getirebilmeli. Sınavlardan amaç temelde öğrencinin kavramlar arasındaki ilişkileri anlama ve problem çözebilmeye yarayan düşünme gücünün ve dili kullanma becerisinin ölçülmesi olmalıdır. e. Dershaneler Eğitim sisteminin bir diğer önemli sorununu da dershaneler oluşturmaktadır. Bizdeki dershanelerin, esasen anormal yapılar olmakla beraber, bu çarpık düzenin bir sebebi değil, sonucu olduğunun bilinmesi gerekir. Önce ileri ülkelerde olduğu gibi zorunlu mesleki yönlendirme ile var olan talebi kaldırmak gerekiyor. Bu durumda dershanelerin sayısı kendiliğinden makul düzeye inecek veya bu kurumlar bütünüyle sistem dışı kalacaktır. f. Yeni Öğretmen Yeni paradigma doğrultusunda öğretmen yetiştirme düzeni de yeniden ele alınmalı ve düzenlenmelidir. Daha nitelikli ve oluşturulacak yeni paradigma ve yapıya uygun öğretmenler yetiştirecek bir düzen kurulmalıdır. Öğretmenler için yalnızca mesleğe girişte değil, sonrasında da sınavlar yapılmalıdır. Bu sınavlar da tek boyutlu testlerle değil, çok yönlü kriterlerin esas alındığı, çeşitli yöntemlerle bilgi, beceri ve düzeyin ölçüldüğü sınavlar olmalıdır. Sınavlarda başarı gösterenlere ise ekstra imkanlar (ücret, yükselme) verilmelidir. g. Üniversiteler ve YÖK Paradigma dönüşümü, bilim ve eğitim dünyamızın bütünü için olduğu gibi üniversiteler için de temel bir ihtiyaçtır. Üniversiteler, oluşturulacak yeni paradigma doğrultusunda kalite ve liyakatı esas alacak bir yapılanmaya ihtiyaç duymaktadır. Bu bağlamda YÖK tarafından hazırlanan taslakyasa, beklentilerin çok gerisinde kalmış olup bir reform ve dönüşüm teklif etmek yerine, mevcudun makyajından ibaret bir görüntüyle karşımıza çıkmıştır. Temel bir konu olmak üzere herkesin üniversite okumasına yönelik eğitim anlayışı terk edilmeli, mesleki formasyon kazandırmak için mutlaka üniversite okumak gerekmemeli, mesleki eğitim ayrı bir planlama ve yürütme ile gerçekleştirilmelidir. Üniversiteler esasen bilgi, bilim ve ideal üretmeli, aynı konunun aynı şekilde farklı kişilerce defalarca çalışılması türünden zaman ve emek israfına yol açan uygulamalar engellenmeli, birbirini tamamlayıcı çalışmaların yapılabilmesi için her bilim ve anabilim dalı düzeyinde üst planlamalar yapılmalıdır. Üniversitelerde öncelikle ülke ihtiyaçları ve toplum sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalara ağırlık verilmelidir. Medeniyetimizde model olarak ortaya çıkmış çoklu bilgi disiplinine haiz eğitim anlayışı yeniden gündeme alınmalı, üniversitelerde aynı zamanda hem filozof hem bilim insanı olan şahsiyetler yetiştirilmesi sağlanmalı, araştırmacıların farklı ufuklar kazanabilmesi için çift ana dal ve yan dal eğitimi teşvik edilmelidir. Fen ve Mühendislik Bilimleri alanında üniversite ve sanayi, millî pazarı geliştirecek şekilde iş birliğine yönlendirilmelidir. Yabancı dil eğitimine önem verilmesi gerekmekle beraber atama ve terfilerde yabancı dil barajı kaldırılmalı, en fazla çeşitli performans ve üretim kriterlerinden biri olarak dikkate alınmalıdır. Çünkü yabancı dil, mevcut yüksek öğretim yapısı içinde bir üretim aracı olmanın aksine akademisyenlerin zamanını ciddi şekilde işgal ederek yetişme ve üretim için bir engel oluşturmaktadır. 5

6 Üniversiteler idari olarak da yeniden düzenlenmelidir. Üniversiteleri yöneten YÖK, yerini bütün eğitim-öğretim hayatını verimli ve ahenkli şekilde planlayan bir Eğitim Üst Kurulu na bırakmalıdır. Üniversiteler bilimsel özerklik ilkesiyle yapılandırılmalı, akademik unvanların verilmesinde mevcut kriterlerin ötesinde verimlilik ve sahici üretim kriterleri esas alınmalıdır. 6. Sonuç a. Dünyada egemen batılı bilim anlayışı, ateist bir mekanizma şeklinde çalışarak vahşi kapitalizm i netice veriyor. b. Biz mağlubiyet psikolojisiyle batıya ait her şeyi mutlak doğru kabul ederek alageldik. c. Eğitim sistemimizi oluşturan paradigma eksik, yanlış ve hastalıklı olduğundan çözüme dönük müdahaleler sonuç vermedi. d. Eğitim sorunlarının çözümü için atılacak en hayati ve öncelikli adım, yeni bir paradigma oluşturarak bir dönüşüm sağlamaktan geçmektedir. e. Bunun için de öncelikle bir paradigma sorgulaması yapmak icap eder. f. Kadim evrensel değerler ve kendi medeniyet perspektifimiz, bizi bilgiden bilgeliğe doğru bir hedef koyarak yol almaya götürüyor. g. Tek tip, dar, ufuksuz eğitim anlayışın bir an önce terk edilmesi; bunun yerine sonuç, üretim ve verimlilik odaklı bir yaklaşımın benimsenmesi gerekir. h. Alternatif okul modellerinin gündeme alınması gerekir. ı. Etnik narsizm denilen bir anlayış üreterek kutuplaşmayı ve tahammülsüzlüğü netice veren zihniyet terk edilmelidir. i. Mevcut müfredat ve ders materyallerinin ideoloji, jakobenlik, dil, bilimsellik vb. bakımından çok yönlü bir analizi yapılmalı, yeniden oluşturulup biçimlendirilmelidir. j. İnançsızlığı mutlak bir bilim standardı olarak kabul edip uygulayan anlayış terk edilmelidir. k. Genel tarih ve medeniyet tarihimiz, kimliğimizin sürekliliğini esas alan bir bilinçle ele alınmalıdır. l. Başka dillerin öğrenilme gereği göz ardı edilmemekle beraber bilim ve eğitim dilinin Türkçe olmasını temel bir gereklilik olarak görüyoruz. Dolayısıyla hem anadilde eğitim hem de yabancı dil öğreniminin, Türkçenin varlığını ve önceliğini sarsmayacak şekilde gerçekleştirilmesi gerekir. m. En temel gelişim mekanizmalarından birisi olarak düşünce, proje, üretim ve verimlilik performansımızı doğrudan etkileyen Türkçe öğretiminin, dili kazandırma şeklinde uygulanması gerekiyor. n. Derinlikli bir dil anlayışının benimsenip Tarihi Türkçe nin (Osmanlıca) orta öğretimde seçmeli ders olarak yer alması sağlanmalıdır. o. Türkçenin kullanımını teşvik yanında, yasal ve kurumsal ölçekte alınacak tedbirler de gereklidir. ö. Türkçe-Edebiyat öğretimi, okuma kültürü oluşturabilecek biçimde düzenlenmelidir. p. Genelde formalite uygulamalar şeklinde yürüyen eğitim sistemi, verimlilik esaslı bir yapılanmaya ihtiyaç duymaktadır. r. Devletin eğitimde bizzat uygulayıcı olmaktan çok, iyi bir denetleyici ve liyakat-ehliyet belirleyici olması gerekir. s. İlkokul sonrası zorunlu yönlendirme ve akademik-mesleki eğitim gruplaması yapılarak üst düzeydeki öğrencilerin akademik eğitim, diğer gruptakilerinse birer meslek edinmeleri amacıyla mesleki eğitim almaları sağlanmalıdır. ş. Bilgiyi ve beceriyi ölçmek için bir araç olmaktan çok bütün eğitim düzeninin kendine endekslendiği bir amaç durumuna gelmiş olan sınavın, gerçek işlevine döndürülmesi ve sağlıklı bir ölçme aracı haline getirilmesi gerekiyor. t. Esasen anormal yapılar olmakla beraber bu çarpık eğitim düzenin sebebinden ziyade sonucu olan dershanelerin, doğrudan kapatılması yerine ifadeye çalıştığımız diğer yapısal düzenlemeler ile işlevini kaybetmesi sağlanmalıdır. u. Öğretmen yetiştirmenin de daha fonksiyonel ve nitelikli sonuçlar doğuracak şekilde yeniden düzenlenmesi gerekir. ü. Esasen bilgi, bilim ve ideal üretmesi gereken üniversitelerin yeni paradigma doğrultusunda, verimlilik esasına göre yeniden yapılandırılması gerekiyor. v. Üniversiteleri yöneten YÖK, yerini bütün eğitimöğretim hayatını verimli ve ahenkli şekilde planlayan bir Eğitim Üst Kurulu na bırakmalıdır. Editörler: İbrahim ERŞAHİN, Lütfi BERGEN, Osman ÇAKMAK, Taha ÇAĞLAROĞLU 6

7 Karma Eğitimde Problemler Ve Çözüm Yolları SONUÇ BİLDİRGESİ Moderatör : Doç. Dr. Halim Ulaş Raportör : Lütfi Bergen, Ali Erkan Kavaklı A. GENEL DEĞERLENDİRME VE GEREKÇE İnsan toplumsal bir varlıktır; yaşayabilmesi için ihtiyaç duyduğu şeyleri tek başına temin edemeyeceği gibi varlığını sürdürebilmesi için de toplum olarak yaşaması, yaradılış ve tabiatının gereğidir. Bir toplumun kurulabilmesi kadın ve erkek cinslerinin meşru ve hukukî temellere dayalı birliktelikler gerçekleştirmesi, yani nikah akdine dayanarak aileler kurması ile mümkün olur. Toplumun en küçük birimi ailedir. Kadın ve erkek, aileyi kurmak ve toplumun ihtiyaçlarını temin bakımından birbirlerine göre denklik ilişkisi içinde bulunurlar. Denklik eşitlikten farklı anlam içeriğine haizdir. İnsanlar yasa önünde eşit iseler de toplumsal akılda kadın-erkek ilintileri ve cinsiyetlerin sosyal hayat karşısında aldığı konumlar, tavırlar, ilgiler eşitlik fikrinin insan tabiatına uygun bir kavram olmadığını göstermiştir. Yarışmacı ve rekabetçi bir toplum yapılanmasında erkek ve kadın fizyolojilerinin birbirinden farklı özelliklere sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Erkek fizyolojisi, cismanî güç gerektiren iş sahalarında kadın rakiplerine göre öne çıkmaktadır. Bütün dünyada spor etkinlikleri tüm branşlarda kadın ve erkek cinslerinin aynı branşlarda farklı rekor limitlerine sahip olduğunu göstermektedir Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, Türk Milli Eğitiminin genel amacını, Türk milletinin bütün fertlerini, madde 2/2 hükmünde Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek şeklinde düzenleyerek eşitliğe değil denge ve sağlığa vurgu yapmıştır. Bununla beraber aynı kanunun madde 15 hükmü, kanunun başlangıç hükmünün ruhundan koparak Okullarda kız ve erkek karma eğitim yapılması esastır. Ancak eğitimin türüne, imkan ve zorunluluklara göre bazı okullar yalnızca kız veya yalnızca erkek öğrencilere ayrılabilir şeklinde düzenleme getirmiş bulunmaktadır. Şurası açık ki, bu düzenleme nedeniyle toplumsal alanda maddi ve manevi huzursuzluklar ortaya çıkmış ve kanunun başlangıç hükümlerinde ifade edilen ruhtan uzaklaşılmıştır sayılı kanunun madde 2/3 hükmü İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak düzenlemesiyle fertlerin ilgi, istidat ve kabiliyetlerinin farklılığını kabul etmiş ve kendilerini mutlu kılacak, toplumun da mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmayı amaç edinmiştir. Bu kapsamda kanunun 15. Madde hükmü karma eğitimi esas olmaktan çıkaracak şekilde yeniden düzenlenmelidir. Fertlerin mutluluğunu esas alan bir düzenleme yapılmalı, sadece isteyenlerin karma eğitim alması esası getirilmelidir. Toplumsal hayatta Meslekî cinsiyet kavramını haklı çıkaran araştırmaların da ortaya koyduğu üzere, kadın ve erkek cinslerinin meslek tercihlerinde aynı hedeflere odaklanmadıkları aşikar iken kanunun denklik kavramından ayrılarak eşitlik kavramına göre toplumu dizayn etmesi demokratik taleplerle de uyuşmayacaktır. İdarecilerinin ergenlik çağına girmiş öğrencilerin karşı cinsle ilgilenmesini engellemekle yükümlü bekçilere dönüşmesi, eğitimin amacından da sapmaya neden olmuştur. Karma eğitim, okullarda cinsel ilgilerin yoğunlaşmasına bağlı sorunları büyütmekte ve aile değerlerinin de aşınmasına neden olmaktadır. Ayrıca karma eğitim nedeniyle ortaya çıkan rekabetçi yapı, kız öğrencilerin toplumu yöneten meslekler tercihini zaafa uğratmaktadır. Yapılan pek çok araştırmanın ortaya koyduğu gibi fizik, kimya, matematik, bilgisayar gibi bilim- teknoloji branşlarında öne çıkanlar erkekler olmaktadır. Kadınların bu branşlarda başarılı olabilmeleri için daha iyi yetiştirilmeleri gerekliliği ortadadır. B. ÖNERİLER B.1. Karma eğitim ergenlik çağındaki öğrencilerin eğitim ve akademik başarılarını düşürmektedir. Mühendislik alanlarında kız öğrencilerin başarı gösterememeleri vakıa haline gelmiştir. Kız öğrenciler erkeklere göre daha az maaşlı ve daha rahat olan mesleklerin seçimine yönelmekte ve bu konuda daha iyi eğitim imkânı eşitlik ilkesi gereği hayata geçememektedir. Eşitlik her 7

8 türlü yasal tedbire rağmen sağlanamamaktadır. Buna göre kadınların toplum içinde daha aktif rol oynaması için farklı bir pedagojik zihniyetle meselenin ele alınması gereği açıktır. Türk toplum geleneğinde Bacıyan-ı Rum gibi müesseselerle kadın örgütlenmesi içinde kadınların eğitim, ticaret, pazar denetçiliği, yöneticilik gibi konumlar edindikleri tarihsel bir gerçektir. Bu müesseselerin sadece kadın örgütleri olduğu, Ahiliğin yanında yer alan kurumlarla toplumu dinamize ettiği açıktır. Kurtuluş Savaşı nda da bu tür örgütlenmelerin savaşın ekonomik ve lojistik desteği olduğu, kimi zaman da bizzat savaşın içinde Nene Hatun, Kara Fatma, Gördesli Makbule, Tarsuslu Adile Onbaşı, Nezahat Onbaşı, Halide Onbaşı (Adıvar) adları ile kahramanlar çıkardığı unutulmamalıdır. Türk kadını, tarihi sürekliliğinde kendini kendi değerlerinin müesseseleri ile yetiştirmesini bilmiştir. Geleceğin Türk kadını da tarihi müesseselerini yeniden ihya ederek zamana taşıyan, aile mefhumunu üstün bir toplumsal hareket kaynağı bilen değerlerinden devşirecektir. B.2. Özellikle kız öğrencilerin ergenlik sonrası karşı cinsle birlikte eğitim alması eğitim hedefinden sapmalara neden olmaktadır. Aileler, orta öğretim düzeyinde kız çocuklarının okulu terkedip evlilik düşüncesi ile karşılarına çıkmaları ile tedirgindirler. Cinsel taciz, erkek öğrenci hegemonyası, erkek- kız öğrencinin yarışmacı vahşi rekabeti kız öğrencinin eğitim sürecini yaralamaktadır. Karma Eğitim esas olmaktan çıkarılmalıdır. Gerek orta öğretim ve gerekse üniversite düzeyinde kız ve erkek okulları açılmalıdır. B.3. Karma Eğitim in esas sayılması demokratik taleplerle de çelişmektedir Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, Türk Milli Eğitiminin genel amacını, Türk Milletinin bütün fertlerini, İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak şeklindeki madde 2/3 düzenlemesiyle yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Devlet ebeveynin evladını kendi kültür, inanç, düşüncelerine uygun eğitim tercihlerine saygı göstermelidir. Devlet, halkına kimlik dikte eden değil, halkın inanç, kültür, düşünce dünyasına hizmet eden tüzel kişiliktir. Devlet toplumun mutluluğuna katkı yapan yasal düzenlemeleri yapmak, bunu hayata geçirecek müesseselerin önünü açmakla demokratik toplum ideallerine yaklaşacaktır. B.4. Okullarda kadın yönetici (Müdür ve Müdür Yardımcısı) sayısı son derece sınırlıdır. Kız okullarının açılması halinde kadın yönetici istihdamı ihtiyacı doğacağı açıktır. Kız okullarının hem branş öğretmenleri ve hem de yöneticilik hususunda kadının toplumsal rolünü arttıracağı izahtan varestedir. Kız ve erkek okulları siyasi konjonktüre göre değişen idareci eğilimlerini de bertaraf edecek etkiye sahip olacaktır. Eğitim halkın inanç, düşünce ve kültürüne dayalı olarak yeniden yapılandırıldığı takdirde müesseseleşecek, kendi kurumsal kimliğini ortaya çıkaracaktır. B.5. Avrupa Komisyonu nun hazırladığı Eğitim ve Öğretimde Ortak Avrupa Hedeflerine Doğru Gelişme başlıklı Yıllık Rapor a göre Türkiye, eğitimi vaktinden önce terk etme oranının yüksekliği açısından AB kapsamındaki 30 ülke arasında ilk sırada bulunuyor. Kaynak: Eurostat (LFS) (http://tiskweb.com/isveren_sayfa. asp?yazi_id=2966&id=128) Rapor a göre Türkiye de 2009 yılında ilköğrenimden sonra okumayı bırakan erkek çocukların oranı % 37,9 iken kızların oranı % 50,2. Türkiye deki kız öğrencilerin yarısı, çeşitli sebeplerle eğitim yaşamından vakitsiz biçimde kopuyor ve liseye gidemiyor. Bu bakımdan AB nin kız öğrenciler için geçerli % 12,5 lik oranı ile Türkiye nin % 50,2 oranı arasında uçurum bulunuyor. Türkiye bu uçurumu ancak Kız okullarının açılması ile aşabilir. Karma eğitimin kaldırılması ile bu açık giderilebilir. B.6. Türkiye kız okulları bakımından deneyim sahibidir. Kız okulları Türkiye nin tarihinde mevcut bir uygulamadır. Bu uygulamaya dönmek Türkiye nin kalkınma, üretim, istihdam hedeflerine yönelik bir atılımdır. Türk eğitim sistemi kadınların eğitimini, kızların okullaşmasını halkın değerlerine mutabık çözümlerle ele almalıdır. Eğitimin çocuk suçluluğu oluşturmayacak, asayişle birlikte yürüyecek yapılanması da kız ve erkek okullarının yeniden ihyası ile mümkün olacaktır. Karma eğitimin sosyal barış, inanç, düşünce, kültür, sosyal psikoloji, ergenlik psikolojisi gibi başlıklarda halkın talep ve beklentilerinden uzak olduğu ve sorunlara neden olduğu ortaya çıkmıştır. Veli ve okul ilişkileri gereği gibi sağlanamamakta; halk, değerleri ile çatışan bir eğitim sürecine katkı vermemektedir. Halkın alternatif eğitim kurumları arayışı devam etmekte ve bu toplumsal barışı sarsmakta eğitimi idare edenlerle velisi olduğu çocuk ve gence eğitim aldırmak isteyen ebeveyn arasında gereksiz ve toplumsal faydayı sağlamayan çekişme yaşanmaktadır. Özellikle taşımalı eğitim sistemi içinde kız öğrenciler de eğitimden kopmaktadır. Mevcut yasal düzenlemelere rağmen kız öğrencilerin ilk öğretimden sonra okulu bırakması sistemin başarısızlığının kanıtıdır. Eğitim sistemi halkın tercih ettiği ve razı olduğu makul isteklere dayalı olarak yeniden tesis edilmelidir. Bu aynı zamanda demokratik bir taleptir. 8

21. Yüzy lda TÜRKİYE nin. Eğitim ve Bilim Politikalar Sempozyumu. 10-11 Aral k 2011 / Ankara. www.egitimbirsen.org.tr

21. Yüzy lda TÜRKİYE nin. Eğitim ve Bilim Politikalar Sempozyumu. 10-11 Aral k 2011 / Ankara. www.egitimbirsen.org.tr 21. Yüzy lda TÜRKİYE nin Eğitim ve Bilim Politikalar Sempozyumu 10-11 Aral k 2011 / Ankara www.egitimbirsen.org.tr 21. Yüzyılda TÜRKİYE nin Eğitim ve Bilim Politikaları Sempozyumu 10-11 Aralık 2011 / Ankara

Detaylı

4+4+4 Yeni Eğitim Sistemi

4+4+4 Yeni Eğitim Sistemi 4+4+4 Yeni Eğitim Sistemi Ne Getiriyor? Neler Olmalı? 4+4+4 Yeni Eğitim Sistemi Ne Getiriyor? Neler Olmalı? GMK Bulvarı Ş. Daniş Tunalıgil Sk. No: 3/13 Maltepe/ANKARA Tel: (0312) 231 23 06 - Faks: (0312)

Detaylı

İMRALI GÖRÜŞMELERİ KABUL EDİLEMEZ

İMRALI GÖRÜŞMELERİ KABUL EDİLEMEZ TÜRK DAYANIŞMA KONSEYİ Sözde açılım projesinin bu son aşamasında, artık ülkemiz, terörle masaya oturmayı saklama ve gizleme gereği bile duymayan, bu yöndeki tepkilere aldırış dahi etmeyen vicdan ve hamiyet

Detaylı

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ 80. YIL ULUSLARARASI EĞİTİM FORUMU EĞİTİM HAKKI VE GELECEK PERSPEKTİFLERİ

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ 80. YIL ULUSLARARASI EĞİTİM FORUMU EĞİTİM HAKKI VE GELECEK PERSPEKTİFLERİ TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ 80. YIL ULUSLARARASI EĞİTİM FORUMU EĞİTİM HAKKI VE GELECEK PERSPEKTİFLERİ 80. YIL ULUSLARARASI EĞİTİM FORUMU EĞİTİM HAKKI VE GELECEK PERSPEKTİFLERİ Editör: Türk Eğitim Derneği Türkçe

Detaylı

MERKEZ PARTİ PROGRAM

MERKEZ PARTİ PROGRAM İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 1.1. DÜNYANIN MEVCUT DURUMU 1.2. TÜRKİYE NİN MEVCUT DURUMU 1.3. HEDEF VE İLKELER 2. TEMEL HAKLAR VE SİYASİ İLKELER 2.1. TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER 2.1.1. KİŞİ HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİ 2.1.2.

Detaylı

Savaş, Baskı, Eğitimde Yıkım Politikalarına Karşı Birleşelim, Mücadeleyi Yükseltelim

Savaş, Baskı, Eğitimde Yıkım Politikalarına Karşı Birleşelim, Mücadeleyi Yükseltelim Savaş, Baskı, Eğitimde Yıkım Politikalarına Karşı Birleşelim, Mücadeleyi Yükseltelim Yıllardır dünyanın dört bir tarafında, özellikle Ortadoğu da bir türlü çözüme kavuşturulmayan kronik sorunlar, bitmek

Detaylı

ANAYOL PARTİSİ PARTİ PROGRAMI

ANAYOL PARTİSİ PARTİ PROGRAMI PARTİ PROGRAMI YENİ SİYASET İNSANI YAŞAT Kİ! DEVLET YAŞASIN Sayfa 2 İÇİNDEKİLER TEMEL İLKELERİMİZ 6 İNSAN MERKEZLİ SİYASET 7 YENİ SİYASET 9 TEMEL KONULARA BAKIŞIMIZ 10 1. DEMOKRATİK CUMHURİYET 10 1.1 DEMOKRATİKLEŞME

Detaylı

YÖK YASA TASLAĞI SORUŞTURMA DOSYASI

YÖK YASA TASLAĞI SORUŞTURMA DOSYASI > DÜBAM DUNYA BÜLTENİ ARAŞTIRMA MASASI YÖK YASA TASLAĞI SORUŞTURMA DOSYASI DÜBAM DÜNYA BÜLTENİ ARAŞTIRMA MASASI DÜBAM YÖK YASA TASLAĞI SORUŞTURMA DOSYASI Haz. Aynur Erdoğan Genel Yayın Yönetmeni Akif

Detaylı

ÖĞRETMENİN DÜNYASI ODUNPAZARI BELEDİYESİ YAYINLARI 10 EĞİTİM DİZİSİ - 3

ÖĞRETMENİN DÜNYASI ODUNPAZARI BELEDİYESİ YAYINLARI 10 EĞİTİM DİZİSİ - 3 ÖĞRETMENİN DÜNYASI ODUNPAZARI BELEDİYESİ YAYINLARI 10 EĞİTİM DİZİSİ - 3 ii ÖĞRETMENİN DÜNYASI ÖĞRETMENİN DÜNYASI Editör Doç.Dr. Ali Murat SÜNBÜL YAZARLAR Prof. Dr. Muammer C. MUŞTA Prof. Dr. Ömer ÜRE Doç.

Detaylı

ANTALYA KENT KONSEYİ X. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

ANTALYA KENT KONSEYİ X. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU ANTALYA KENT KONSEYİ X. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU UNDP IULA EMME ICLEI Haziran 2006 - Eylül 2007 1 İÇİNDEKİLER BAŞKAN VEKİLİNİN MESAJI GENEL SEKRETERİN SUNUŞU ÇALIŞMA GRUPLARI RAPORLARI EĞİTİM ÇALIŞMA GRUBU

Detaylı

Pergelin Sabit Ayağını Buraya, Kendi Özümüze Kilitleyerek

Pergelin Sabit Ayağını Buraya, Kendi Özümüze Kilitleyerek Pergelin Sabit Ayağını Buraya, Kendi Özümüze Kilitleyerek Ahmet GÜNDOĞDU * Türkiye de eğitimden söz edildiğinde, insanların en çok kafa karışıklığı yaşadıkları alanlardan birisi de yabancı dil dir. Yabancı

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 YASAL DAYANAK... 1 YÖNTEM... 2 GENÇLİK POLİTİKALARI... 4 1. GİRİŞ... 4 1. 1. Gençlik Tanımı... 4 1. 2. Neden Gençlik Politikası... 5 2.

Detaylı

EĞİTİM ŞART! Bir Eğitimcinin Gözünden AKP nin Eğitim Politikası MEHMET PERÇİN

EĞİTİM ŞART! Bir Eğitimcinin Gözünden AKP nin Eğitim Politikası MEHMET PERÇİN EĞİTİM ŞART! Bir Eğitimcinin Gözünden AKP nin Eğitim Politikası MEHMET PERÇİN EĞİTİM ŞART! Bir Eğitimcinin Gözünden AKP nin Eğitim Politikası Mehmet Perçin 1. Baskı Aralık 2014, Ankara BASKI Mattek Matbaacılık

Detaylı

CUMHURİYET DÖNEMİ EĞİTİM TARİHİMİZDE I. MİLLİ EĞİTİM ŞÛRASI (17 23 TEMMUZ 1939) ve UYGULAMALARI Sait DİNÇ

CUMHURİYET DÖNEMİ EĞİTİM TARİHİMİZDE I. MİLLİ EĞİTİM ŞÛRASI (17 23 TEMMUZ 1939) ve UYGULAMALARI Sait DİNÇ CUMHURİYET DÖNEMİ EĞİTİM TARİHİMİZDE I. MİLLİ EĞİTİM ŞÛRASI (17 23 TEMMUZ 1939) ve UYGULAMALARI Sait DİNÇ A. I. MİLLİ EĞİTİM ŞÛRASININ TOPLANMASI Eğitim ve öğretim, insan ve toplum hayatının en önemli

Detaylı

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2014-2018 STRATEJİK PLANI

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2014-2018 STRATEJİK PLANI T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2014-2018 STRATEJİK PLANI İ Ç İ N D E K İ L E R 1. REKTÖRÜN MESAJI 5 1.1 YÖNETİCİ ÖZETİ 1.2 STRATEJİ GELİŞTİRME SÜRECİ 7 2. MİSYON VİZYON 11 2.1 MİSYON 12 2.2 VİZYON:

Detaylı

SAĞLIK EĞİTİMİ KONGRESİ. www.saglikegitimkongresi.org. 7-10 MART 2012 / Pendik Green Park Otel / İSTANBUL

SAĞLIK EĞİTİMİ KONGRESİ. www.saglikegitimkongresi.org. 7-10 MART 2012 / Pendik Green Park Otel / İSTANBUL ULUSLARARASI KATILIMLI SAĞLIK EĞİTİMİ KONGRESİ 7-10 MART 2012 / Pendik Green Park Otel / İSTANBUL www.saglikegitimkongresi.org ULUSLARARASI KATILIMLI SAĞLIK EĞİTİMİ KONGRESİ 7-10 MART 2012 / İSTANBUL KONGRE

Detaylı

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM, AB YE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİMİN DURUMU VE KONYA YA İKİNCİ BİR ÜNİVERSİTE İHTİYACI

KONYA TİCARET ODASI TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM, AB YE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİMİN DURUMU VE KONYA YA İKİNCİ BİR ÜNİVERSİTE İHTİYACI KONYA TİCARET ODASI TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM, AB YE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİMİN DURUMU VE KONYA YA İKİNCİ BİR ÜNİVERSİTE İHTİYACI Etüd-Araştırma Servisi Nisan 2008 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 BİRİNCİ

Detaylı

YAȘLI OLMAK ÖNCE İNSAN ÇOCUKLAR. Yașlılık Bir Varlıktır Bilge Yașlıdan Korunmaya Muhtaç Yașlıya Alzhemier; Öncesiz-Sonrasız. yiz.

YAȘLI OLMAK ÖNCE İNSAN ÇOCUKLAR. Yașlılık Bir Varlıktır Bilge Yașlıdan Korunmaya Muhtaç Yașlıya Alzhemier; Öncesiz-Sonrasız. yiz. Görme engelliler için Sesli Dergi CD niz kapak içindedir biz bir yiz Yıl: 1 Sayı: 1 Temmuz-Ağustos-Eylül 2012 YAȘLI OLMAK Yașlılık Bir Varlıktır Bilge Yașlıdan Korunmaya Muhtaç Yașlıya Alzhemier; Öncesiz-Sonrasız

Detaylı

TÜRKİYE MUALLİMLER BİRLİĞİ MECMUASININ SİSTEMATİK TAHLİLİ

TÜRKİYE MUALLİMLER BİRLİĞİ MECMUASININ SİSTEMATİK TAHLİLİ i TÜRKİYE MUALLİMLER BİRLİĞİ MECMUASININ SİSTEMATİK TAHLİLİ Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Filiz OKMAK Danışman: Doç. Dr. Nurettin ÖZTÜRK

Detaylı

BULTEN. İGEDER den Bir Kasım Geleneği. Eğitim Değer Üretme Sürecidir. Prof. Dr. Mehmet Şişman İle Röportaj

BULTEN. İGEDER den Bir Kasım Geleneği. Eğitim Değer Üretme Sürecidir. Prof. Dr. Mehmet Şişman İle Röportaj İSTANBUL GÖNÜLLÜ EĞİTİMCİLER DERNEĞİ 2010 Sayı 1 BULTEN İGEDER den Bir Kasım Geleneği Eğitim Değer Üretme Sürecidir. Prof. Dr. Mehmet Şişman İle Röportaj İGEDER de Branşlar Zirve Yapıyor Geleceğin Eğitimcilerini

Detaylı

Yeni Mezunun İş Rehberi

Yeni Mezunun İş Rehberi Yeni Mezunun İş Rehberi Genel Yayın Yönetmeni Didem Tekin Yazı İşleri Asuman Korugan Eda Çapa Görsel Koordinatör Alper Ergenekon Reklam Rezervasyon Yeliz Yamak Baykal mezunrezervasyon@yenibiris.com Ofset

Detaylı

r ~--~~----------~ TÜRKiYE'DE VE DÜNYADA ÖZEL ÖGRETiM EGITIMDEKI YERI KURUMLARıNıN .1 ~L ~-=====~==~~ ...,... istanbul. TIcARET ODA~I YAYıN No: 1993-2

r ~--~~----------~ TÜRKiYE'DE VE DÜNYADA ÖZEL ÖGRETiM EGITIMDEKI YERI KURUMLARıNıN .1 ~L ~-=====~==~~ ...,... istanbul. TIcARET ODA~I YAYıN No: 1993-2 r ~--~~----------~ istanbul. TIcARET ODA~I YAYıN No: 1993-2 TÜRKiYE'DE VE DÜNYADA ÖZEL ÖGRETiM KURUMLARıNıN...,.... EGITIMDEKI YERI - SEMiNEA - 14 EKiM 1992.1 ~L ~-=====~==~~ İSTANBUL TİCArtET ODASI YAYIN

Detaylı

VII. TÜRKİYE TİCARET VE SANAYİ ŞURASI

VII. TÜRKİYE TİCARET VE SANAYİ ŞURASI ISBN : 978-605-137-434-5 TOBB Yayın No : 2015/243 Telefon : 0.312 218 20 00 Faks : 0.312 218 20 64 e-mail : www.tobb.org.tr Tasarım ve Baskı: Aydoğdu Ofset Matbaacılık ambalaj San. ve Tic. Ltd. Şti. İvedik

Detaylı

SOSYAL PİYASA EKONOMİSİ VE İSLAM DAKİ ALGILANIŞI

SOSYAL PİYASA EKONOMİSİ VE İSLAM DAKİ ALGILANIŞI SOSYAL PİYASA EKONOMİSİ VE İSLAM DAKİ ALGILANIŞI 23 24 Eylül 2010, Ankara Bir Konrad-Adenauer-Stiftung Yayını Konrad-Adenauer-Stiftung e.v. Bütün hakları saklıdır. Tekrar basımı ancak Konrad-Adenauer-Stiftung

Detaylı

EĞİTİM SOSYOLOJİSİ 12. SINIF

EĞİTİM SOSYOLOJİSİ 12. SINIF ANADOLU ÖĞRETMEN LİSELERİ EĞİTİM SOSYOLOJİSİ 12. SINIF DERS KİTABI YAZARLAR Yılmaz ALBAYRAK Ümmet ERKAN Serdar GÜLER Ercan ZORTUNA DEVLET KİTAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI..., 2014 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI...:

Detaylı

ATATÜRK DÖNEMİ EĞİTİM SEFERBERLİĞİ VE KÖY ENSTİTÜLERİ (Atatürk Period of Education Campaign and Village Institutes)

ATATÜRK DÖNEMİ EĞİTİM SEFERBERLİĞİ VE KÖY ENSTİTÜLERİ (Atatürk Period of Education Campaign and Village Institutes) MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 26, TEMMUZ - 2012, S. 172-194 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2012 http://www.marmaracografya.com ATATÜRK DÖNEMİ EĞİTİM SEFERBERLİĞİ VE KÖY ENSTİTÜLERİ (Atatürk Period

Detaylı

SUNUŞ GİRİŞ I. ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SİSTEMİ: BOYUTLAR VE SINIRLILIKLAR

SUNUŞ GİRİŞ I. ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SİSTEMİ: BOYUTLAR VE SINIRLILIKLAR SUNUŞ Yapılan araştırma ve incelemelerde görülmüştür ki, Öğrenci Seçme Sınavı etrafında şekillenen Türk üniversite giriş sistemi, tüm kademelerini teslim aldığı eğitimi temel işlevlerini yerine getiremez

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ YABANCI DİL ÖĞRETİMİ 29-30 KASIM 2013 TOBB, ANKARA Sonuç Raporu 13 Aralık 2013 1 TOBB EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ YABANCI

Detaylı