Componenta Dökümcülük A.Ş. Faaliyet Raporu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Componenta Dökümcülük A.Ş. Faaliyet Raporu"

Transkript

1 2010 Componenta Dökümcülük A.Ş. Faaliyet Raporu

2 İçindekiler Genel Kurul Gündemi 3 Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO nun mesajı 4 Şirket Hedef ve Stratejileri 6 Yönetim Kurulu nun Raporu 8 Genel Müdür ün Mesajı 10 Componenta A.Ş. nin Müşteri Segmentindeki Yeri 13 Componenta A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Şirket Yönetimi 14 Kurumsal Yönetim Politikası 15 Yönetim Kurulu Denetçi Raporu 21 Bağımsız Denetim Şirketi Raporu 22 Componenta Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş 1 Ocak - 31 Aralık 2010 hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar 24 İletişim Bilgileri 55 2 COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. FAALİYET RAPORU 2010

3 COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİC. VE SAN. ANONİM ŞİRKETİ NİN 25 Mart 2011 GÜNÜ TOPLANACAK 39.OLAĞAN ORTAKLAR GENEL KURUL GÜNDEMİ 1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Raporu, Denetçi Raporu ile Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu (Ecovis Değer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.) Rapor Özetinin okunması, müzakeresi, Yönetim Kurulu nun 2010 yılı Bilançosu ve Gelir Tablosu ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi. 3. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin Şirketin 2010 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri. 4. Yönetim Kurulu nun 2010 yılı kazancının dağıtılması konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi. 5. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2011 yılı ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikalarının genel kurulun bilgisine sunulması 6. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme hakkında yönetmelik gereği Yönetim Kurulumuz tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması yılı faaliyetlerini incelemek için toplanacak Genel Kurul a kadar vazife görmek üzere, Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere toplanacak Genel Kurul a kadar görev yapmak üzere Denetçilerin seçimi. 9. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Denetçilerin yıllık ücretlerinin tespiti. 10. Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev i işleri yapan Şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu nun 334 ve 335 nci maddeleri gereği izin verilmesi. 11. Genel Kurul Toplantı Tutanağının Başkanlık Divanınca imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesine. 12. Dilekler. COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. FAALİYET RAPORU

4 Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO nun mesajı Büyüme ve strateji yenileme yılı Componenta için 2010 senesi ekonomik durgunluk sonrası büyüme, operasyonlarını geliştirme ve yeni stratejik amaçlar belirleme yılı olmuştur. Döküm parçalara olan talep gözle görülür bir şekilde yükselmeye başlamış ve hemen hemen tüm müşteri segmentlerimizde satışlarımız artmıştır. Grubun net satışları bir önceki yıla kıyasla %51 oranında artışla 452 milyon EURO seviyesine gelmiş ve işletme karı 29 milyon EURO kadar artmıştır. Ekonomik büyümenin farklı piyasa alanlarında hız kazanması ham maddeye olan talebe de etki edip fiyatları yükseltmiş ve Componenta nın 2010 senesinde yaşamakta olduğu hızlı gelişmeye negatif etkide bulunmuştur. Ekonomideki genel belirsizlik ve müşterilerimizin sonbahardaki stok azaltmasından kaynaklanan geçici sipariş azalışına rağmen toplam alınan siparişler 2010 senesinde %61 oranında büyümüştür. Yeni ürünler için verilen siparişler gelecek on yılın sonuna kadar iş portföyümüzü oluşturacaktır. Satışlardaki büyümenin 2011 senesinde de devam etmesini bekliyoruz. Satışlardaki cesaret verici gelişmelerin döküm ve işleme tesislerimizdeki üretim hacimlerini etkilemesine rağmen ortalama kapasite kullanımı %57 gibi oldukça düşük bir seviyede kalmıştır. Bu duruma rağmen, ekonomik durgunluk esnasındaki işten çıkarmalar sona ermiş ve personel tam çalışma mesaisine geri dönebilmiştir. Bu sene içerisinde önemli stratejik fonksiyon ve prosesleri hayata geçirmeye, müşteri hizmeti ve ürün mühendisliğini geliştirmeye devam ettik. Satış ve ürün geliştirme organizasyonumuza önemli ölçüde takviye yapıp her bir müşteri segmenti için satış yönetimi, mühendislik ve ürün geliştirme fonksiyonlarına kaynak ayırdık. Componenta Corporation Net Satışlar Componenta Corporation Faaliyet Karı MEUR 800 MEUR COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. FAALİYET RAPORU 2010

5 Yeni, uzun vadeli strateji 2010 senesi içerisinde grup çapındaki en önemli süreç; yeni uzun vadeli hedeflerin belirlenmesi ve bunlara ulaşılması için yeni stratejilerin oluşturulmasıydı. Strateji oluşturulurken dikkate alınan ana konular; küresel mali krizin muhtemel kalıcı etkileri, farklı endüstriyel sektörlerin yapısı, döküm parçalara olan talep üzerinde etki yaratan ekonomik ve çevresel değişikliklerin trendleri olmuştur. Bu süreç esnasında aynı zamanda müşteri segmentlerindeki trendlerde incelenmiştir. Gelecekte, yeni jenerasyon araçlar gibi, bir çok farklı faktör döküm piyasasını yeniden şekillendirecektir. Elektrikli ve hibrid araçların artışı komponentlere olan ihtiyaç ile bunlarda kullanılan ham maddeler üzerinde etkili olacaktır. Demir döküm parçalara olan talep, bu metalin birçok özelliğinden dolayı, değişmeden kalması muhtemel gözükmektedir.çevresel düzenlemeler ve daha hafif araç ve makinelere olan ihtiyaç nedeniyle alüminyum döküm parçalara olan talep artacaktır. Rüzgar gücü büyük bir enerji kaynağı haline gelecek ve bu enerjinin üretilmesi için gerekli makine aksamına olan talep artacaktır. Müşterilerin ve ham madde tedarikçiklerinin şirket birleşmeleri ve daha büyük kuruluşlar oluşturması devam edecek ve Asya ülkelerinden gelen artan rekabet ile döküm endüstrisinin rekabetçiliğinin sağlanması için gereken yeniden yapılanmanın hızı artacaktır. Componenta nın misyonu Geleceğin Döküm Çözümleri dir. Bizler yeni jenerasyon araç ve makinelerin üretimine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla döküm endüstrisindeki geleneksel operasyon yöntemlerini yeniden şekillendirmekteyiz. Müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla döküm parçalardan çözümler tasarlamakta ve üretmekteyiz. Amacımız müşterilerimiz için tercih edilen döküm çözümleri tedarikçisi olmaktır. Güçlü değer ve sürdürülebilirlik ilkelerinin idare ve ticari operasyonlarının temelini oluşturduğu Tek Componenta felsefesi ile faaliyet göstermek suretiyle müşterilerimize mümkün olan en iyi hizmeti sunabiliriz. Müşterilerimizin iş dinamikleri konusunda derinlemesine bilgi sahibi olmamız sebebiyle, yakın işbirliği yoluyla müşterilerimizin başarısına katkıda bulunmaktayız. İşimizin dayandığı ana temeller; zamanında teslimat, kalite ve maliyet avantajı olup bunlar rekabet gücümüzün ana unsurlarını oluşturmaktadır. Amacımız sektörümüzde en iyi standartlara ulaşmaktır. Müşterinin ihtiyaçlarını karşılayan çözümlerin bulunması öncelikle mühendislikten başlar. Güçlü mühendislik birikimimiz sayesinde müşterinin ürün geliştirme aşamasına en başından itibaren katılabilmekte ve onlarla birlikte döküm parçalarda gerekli değişiklikleri beraber geliştirebilmekteyiz. Müşterilerle birlikte yaptığımız mühendislik işbirliği ve etkili çözümlerin sağlanması işimizdeki büyümenin ve başarımızın temelini teşkil etmektedir. Componenta hizmet vermeye hazırdır. Personel, hissedar ve müşterilerimize 2010 senesi içerisindeki göstermiş oldukları güven ve mükemmel işbirliğinden dolayı içten teşekkürlerimi sunuyorum. Heikki Lehtonen Başkan ve CEO Componenta Corporation Grup Finansal Göstergeleri Net satışlar, milyon EURO Faaliyet karı, milyon EURO Faaliyet Kar Marjı % 3.0 neg. Finansman sonrası Kar, milyon EURO Yatırımın geri dönüşü (ROI) Özsermaye karlılığı (ROE) Özsermaye Oranı % Net Borç, milyon EURO Faizli Net Borç, milyon EURO Hisse başına kazanç / Euro Hisse başına Sermaye, Euro Hisse başına Temettü, Euro Kesinleşmiş Siparişler, milyon Euro 94.6 *) 58.8 Üretim faaliyetlerine yapılan yatırımlar, milyon Euro Personel Sayısı ( Dönem sonu, taşaron dahil) 4,414 3,698 *) **) Kesinleşmiş siparişler 10 Ocak 2011 itibariyle olan değerlerdir Kesinleşmiş siparişler 15 Ocak 2010 itibariyle olan değerlerdir **) COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. FAALİYET RAPORU

6 STRATEJİ Şirket Hedef ve Stratejileri Tercih edilen döküm çözümleri tedarikçisi Componenta, 2010 yılı sonunda, dönemi için geçerli olacak uzun vadeli stratejisine nihai halini vermiştir yılına kadar, yerel ve küresel bazda tercih edilen döküm çözümleri tedarikçisi olma vizyonu üzerine inşa edilen stratejimiz, mühendislikten komponentlere kadar her türlü çözümü sağlayıp, Tek Componenta olarak müşterilerimizle birlikte büyümektir. Performansımızın dayanağı güçlü şirket değerlerimiz ve sürdürülebilirliktir. Değerlerimiz ; Açıklık, Dürüstlük ve Saygı seneleri için uzun vadeli strateji Açıklık; yeni fikir ve değişimlere açık olduğumuz ve gelişmek istediğimiz anlamına gelmektedir. Çalışma yöntemlerimizi bu şekilde sürekli geliştirmek amacındayız. Dürüstlük; kendimize ve karşılıklı olarak dürüst olmak anlamına gelir: Verdiğimiz sözleri tutarız. Saygı; iş arkadaşlarımızla, üstlerimizle, astlarımızla, müşterilerimizle ve diğer paydaşlarla yaptığımız işlerin karşılıklı saygı ve güvene dayalı olduğu anlamına gelir. Misyon Componenta nın misyonu Geleceğin döküm çözümleri dir. Bizler, yeni jenerasyon araç ve makinelere doğru yönelen döküm parça endüstrisinde, geleneksel çalışma yöntemlerini aktif bir şekilde şekillendirmekteyiz. Bizim yaklaşımımız müşterilerimizin iş yapış şekline dayanmaktadır ve yakın ortaklık yoluyla müşterilerimizin başarısına katkıda bulunabilmektir. Kendi sektörlerinde dünya lideri konumunda olan müşterilere ileri mühendislik uzmanlığı sağlamaktayız. Müşterilermiz, tedarik zincirindeki geniş kapsama alanı ve hizmetlerimizi dengeleme kabiliyetimizden faydalanmaktadır. Piyasa dinamikleri, piyasa ve talepteki değişimler, yeni stratejinin temellerini oluşturmaktadır. Çevresel düzenlemeler ve yakıt ekonomisi ile başlayıp, artan sayıda hibrid ve elektrikli taşıtlarla devam bir dizi yeniliğe paralel geliştirilen yeni nesil araçların, döküm piyasasını şekillendirmesi beklenmektedir. Demir dökümde büyümenin normal seyrinde devamı öngörülmekte iken, nihai ürün ağırlığındaki azalmaya olan ciddi talep nedeniyle Aluminyum dökümde önemli bir artış beklemekteyiz.. Gelecekte alternatif enerji kaynakları geniş çeşitliliğe sahip olacak ve yenilenebilir enerji olarak rüzgar enerjisi önemli bir enerji kaynağı olarak büyük gelişme sağlayacak ve demir döküm komponentleri için talep yaratacaktır. Döküm parçalar endüstrisinde, yeniden yapılanma, gelecekte ivme kazanacaktır. Gerek tedarikçiler ve gerekse müşteriler arasında yaşanacak birleşmeler ile döküm parça sektöründe artan rekabet, döküm tedarikçilerini de değişim için zorlayacaktır. Componenta nın yeni stratejisindeki temel nokta, müşterilerimizin başarısına katkıda bulunma isteğimizdir. Stratejimiz müşterilerimiz ile birlikte büyümek ve onların tercih ettiği yerel ve küresel döküm çözümleri tedarikçisi olmaktır. Müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun çözümler bulup, onlara ihtiyaç duyacakları yüzey işleme, lojistik ve diğer hizmetler de dahil olmak üzere mühendislikten parça üretimine dek her şeyi kapsayan kapsamlı çözümler sağlayacağız. 6 COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. FAALİYET RAPORU 2010

7 2015 tarihine kadar ana stratejik hedefler Tek Componenta olarak birlikte büyüyeceğiz ve 2015 yılı itibarıyle, Componenta iş modeli ve çalışma şekli ;müşteri odaklı değer yaratılmasını destekler hızlı karar almayı sağlar bir hal alacaktır. Kritik yönetim bilgileri tam zamanında ve Componenta formatı ile uyumlu bir şekilde hazır olacaktır. Karlı büyüme elde etmiş olacağız: Kapasite kullanım oranımız yüksek olacak ve seçili piyasalarda müşteri hizmet seviyemizi artırmış, üretim maliyetlerimizi düşürmüş olacağız. Componenta, dediğimizi yaparız marka taahhüdü ile tanınıyor olacaktır. En iyi müşteri deneyimi sunuyoruz ( 2015) Müşteri ilişkileri yönetimimizdeki üstün başarı bizim açık rekabet avantajımız olacaktır Componenta müşteri hizmetinde bir endüstri ölçütü Olacaktır. Componenta güçlü müşteri odaklı kültüre sahip olacak ve anahtar konumundaki coğrafi piyasalarda mevcudiyetini sürdürecektir. Teslimat kesinliği, kalite ve maliyetlerde üstün başarıya sahibiz ( 2015 ) Teslimat kesinliğimiz %95 den fazla olacaktır. Ürünlerimizin kalitesi; ana kusur nedenlerinin ortadan kaldırılması ve üretimdeki varyasyonların asgariye indirilmesi sayesinde mükemmel seviyede olacaktır. Üretkenliğimizdeki mükemmeliyeti devamlı olarak geliştiriyor olacağız. Çözüm odaklı satışımızı artırıyoruz (2015 ) Çözüm odaklı satış, yeni satışlarımız için bir anahtar konumunda olacaktır. Çözüm odaklı satış kaynak kapasitemiz ve buna yönelik mühendisliğimiz tüm sektörlerde güçlü konumda olacaktır. Çözüm odaklı satışa yönelik tüm araçları faal olarak kullanıyor olacağız. Finansal Hedefler Faaliyet karı 3% 10% 12% Özsermaye oranı 26.4% 35% 40% Net Satışlar 452 milyon Euro 750 milyon Euro 1 trilyon Euro Yatırımın Geri Dönüş Süresi (ROI) 5% 20% > 20% Yerel ve Global müşterilere hizmet veririz. COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. FAALİYET RAPORU

8 Yönetim Kurulu nun Raporu COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. NİN 25 Mart 2011 TARİHİNDE TOPLANAN 39. HİSSEDARLAR OLAĞAN GENEL KURULU NA SUNULAN YÖNETİM KURULU RAPORU Değerli Ortaklarımız, Componenta Dökümcülük A.Ş. nin 2010 çalışma yılına ilişkin faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurulu na hoşgeldiniz. Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür eder, hepinizi saygıyla selamlarız Sektöre Bakış Hem ülkemiz, hem de dünya açısından birçok önemli gelişmenin yaşandığı bir yılı geride bıraktık. Geçtiğimiz dönemde, dünyayı etkisi altına alan küresel mali kriz, birçok ülkeyi ekonomi alanında yeni önlemler almaya ve ekonominin yapısal bileşenlerini gözden geçirmeye yöneltti yılı, 2008 yılı son çeyreğinde başlayan ve 2009 yılında etkisini hızla sürdüren global krizden çıkış yılı oldu. Türkiyedeki en büyük payı oluşturan araç üretimi 2009 yılına göre % 27 oranında artış göstermiştir yılında Ana Sanayi İhracatı 2009 yılına göre % 9, Yan Sanayi İhracatı ise % 29 oranında artmıştır Ekonomi ye bakış Sanayi Üretim Endeksi Aralık 2010 da bir önceki yıla göre % 16.9 artmıştır. Sanayi üretiminde en yüksek artış % 18.9 ile imalat sanayinde gerçekleşmiştir yılı Aralık ayı itibariyle Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) %6.6, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) 8.87 olarak gerçekleşmiştir. TCMB nın uyguladığı para politikaları çerçevesinde 2009 yılı içinde düşürülmeye başlanan gecelik faiz (O/N) 2010 yılında %6.7 seviyelerinde seyretmiştir yılı sonunda TCMB USD alış kuru TL olan dolar, 31 Aralık 2010 tarihinde TL den işlem görerek yılı % 0.26 artışla kapatmıştır. TCMB Euro alış kuru ise 2009 yıl sonunda TL gerçekleşirken, 31 Aralık 2010 tarihinde TL olmuş ve yılı % 5 düşüşle kapatmıştır. Finansal Sonuçlar Milyon TL Satışlar 387,9 454,0 475,4 254,2 411,7 Faaliyet Karı 44,0 27,1 29,7 0,4 28,3 Net Dönem Karı 55,65 8,89 17,94-6,73 14,59 MALİ SONUÇLAR Şirketimizin 2010 yılı faaliyet sonuçları konsolide edilmiş olarak ve Sermaye Piyasası Kanunu Seri XI, No:29 sayılı Tebliğ kapsamında Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanmıştır. Satış cirosu 2009 e göre % 58 oranında artan şirketimizin 2010 yılı satışları TL, brüt satış kârı TL, Esas Faaliyet kârı ise TL olarak gerçekleşmiştir. Şirketimiz 2010 yılında UFRS sonuçlarına göre TL amortisman ayırmış, 2009 yılında olan vergi öncesi faaliyet karı, 2010 yılında TL olmustur yılında olan vergi sonrası net kar, piyasalardaki pozitif gelişmenin etkisiyle 2010 yılını TL Kar ile kapatmıştır. Sayın Ortaklarımız, 2010 yılının çalışmalarını ve elde edilen sonuçların özetini bilgilerinize sunmuş bulunmaktayız. Müşteri odaklı kısa ve uzun vadeli stratejik planlarımız doğrultusunda hedeflerimize hızla ulaşacağımıza inanıyoruz. Gelecek yılların Ülkemize ve Şirketimize hayırlı olması dileği ile Bilanço ve Gelir Tablosunu onaylarınıza sunar, muhterem heyetinizi saygıyla selamlarız. Heikki Lehtonen Yönetim Kurulu Başkanı Sermaye dağılımı Hisse % Hisse (Adet) Componenta Corporation 93,57 % Halk Ortaklığı 6,43 % ,00 % İştiraklerimiz Ünvani Faaliyet Konusu Sermayesi İştirak % Kumsan Döküm Malzemeleri Döküm kumu Sanayi ve Ticaret A.Ş./Türkiye Üretim ve Ticareti ,1% Componenta UK İthalat limited /England İhracat % 8 COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. FAALİYET RAPORU 2010

9 COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. FAALİYET RAPORU

10 Genel Müdür ün Mesajı 2010, İyileşme Yılı 2010 yılı dünyanın her yanında bir iyileşme ve büyüme yılı olmuştur. Toplam iş hacmimiz 2009 senesindeki milyon TL (121 milyon Euro) tutarından milyon TL (206 milyon Euro) tutarına çıkarak %70 oranında bir büyüme göstermiştir. Bu büyüme ile satışlarımız milyon Euro olan satış bütçemizin üzerine çıkarak pozitif bir gelişme sergilemiştir. Hakan Göral İş hacmimiz ile beraber istihdam düzeyi de 2009 senesindeki 1713 çalışan seviyesinden, 2010 senesinde 2279 çalışana (mavi yakalı + beyaz yakalı) ulaşmıştır. İş gücünün idare edilmesi sadece ekonomik açıdan kriz dönemlerinde değil, ekonominin hızlı gelişme gösterdiği dönemlerde de zordur. Türkiye operasyonlarının en güçlü yönlerinden biri iş gücünün iş hacmine göre yönetilebilmesi olmuştur yılı krizinin çıkmasının hemen ardından taşaron dahil 757 çalışanın kalıcı olarak işten çıkartılması zorunda kalınmıştır.artan iş hacimleri sayesinde işten çıkarılan arkadaşlarımızın pek çoğunun Componenta da yeniden istihdam edildiğini bildirmekten mutluluk duyuyorum senesinin etkisi farklı iş alanlarında farklı olmuş ve bunun sonucunda iş portföyümüzün dengesi kriz öncesi seviyesine yaklaşmıştır. Kısaca otomotiv endüstrisinin ağırlığı azalmış, (bu endüstri kriz esnasında yoğun olarak sübvanse edilmiştir) ağır kamyon, inşaat ve madencilikte kullanılan araçların ağırlığı artmıştır. Küresel büyümenin etkisi emtia fiyatlarında da kendisini göstermiş ve bu da bizim finansal sonuçlarımız üzerinde bazı gecikme etkilerine (ham maddelerin fiyatlandırması) sebebiyet vermiştir. Tek Componenta ilkesi ile hareket edilmesi; 2010 senesinde oldukça başarılı olmuş ve Türkiye Operasyonları bu sayede 57.8 milyon Euro değerinde yeni iş elde etmiştir senesine ağırlıklı olarak yeni ürün devreye alma çalışmaları damgasını vurmuştur. Yatırımlar optimize seviyelerde tutulmuş ve işletme sermayesini düşük seviyelerde tutma çabaları başarılı olmuş ve bunun sonucunda Türkiye operasyonları 2009 senesindeki 33.5 milyon Euro operasyonel nakit akışına müteakip 2010 yılında 23.4 milyon Euro tutarında bir operasyonel nakit akışı yaratmıştır. Bu husus yeniden yapılandırılan ve vadesi uzatılan finansal krediler ile birleştirildiğinde bilançomuz 2009 senesinden daha sağlıklı hale gelmiştir. Yatırımlar, MEUR Componenta Dökümcülük A.Ş, Personel sayısı Mavi yaka 1, ,156 Beyazyaka Taşeron Orhangazi 1,509 1,158 1,427 Mavi yaka Beyazyaka Taşeron Manisa Toplam Turkey 2,053 1,711 2,279 Orhangazi Döküm Tesisleri Güçlü İyileşme Orhangazi döküm tesisleri 8 adet kalıplama hattı içermekte olup, bin ton yıllık kapasiteye sahiptir. İş hacmi 2009 senesindeki ton seviyesinden ton seviyesine yükselerek %73 lük bir büyüme kaydetmiştir. İş hacimlerdeki hızlı artışa rağmen, Orhangazi Döküm Tesisleri, kendisini başarılı kılan kalite seviyesi ve teslimat oranları da dahil olmak üzere tüm KPI larını iyileştirebilmiştir. Kriz esnasında alınan tedbirlerin sonucunda Orhangazi Döküm Tesisleri kriz öncesi seviyesinden daha verimli bir hale gelmiş ve aratan rekabetçiliği ile 31.3 milyon Euro değerinde yeni işler elde etmiştir. Emtia fiyatlarındaki artış gecikme etkisi nedeniyle Orhangazi Döküm Tesislerinin Finansal sonuçlarını negatif etkilemiş buna rağmen bütçenin üstünde bir performans sergilemiştir. Yalın ve etkili operasyonlar yeni elde edilen işlerle birleştirildiğinde Orhangazi Döküm Tesisleri için pozitif bir 2011 yılı beklentisini getirmektedir. Orhangazi Pik Döküm Teisleri, Kapasite&Satış, ton 180, , , , ,000 80,000 60, ,000 20, Kapasite Satışlar 10 COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. FAALİYET RAPORU 2010

11 Orhangazi İşleme Tesisleri Componenta tarafından çizilen strateji ile, Orhangazi operasyonlarının güçlü özelliklerinden birisi entegre Döküm Tesisleri ve İşleme tesisleri olmuştur. Orhangazi işleme tesisleri yıllık toplam 135,000 makine işleme saati kapasitesine sahip muhtelif yatay ve dikey makine işleme merkezlerine sahiptir. Orhangazi işleme tesislerindeki iş hacmi 2009 yılındaki 40,000 işleme saati seviyesinden toplam 85,000 işleme saatine çıkmış ve %112 oranında gelişme kaydetmiştir. Benzer iyi gelişmeler aynı zamanda Orhangazi işleme tesislerinde de gözlenmiş ve bunun sonucunda 17.6 milyon Euro değerinde yeni iş yaratılmıştır. Yeteneklerimiz ve müşterilerimizin artan oranda dış kaynaktan hizmet alma eğilimi sayesinde Orhangazi işleme tesisinin potansiyeli oldukça yüksektir. Manisa Alüminyum Döküm Tesisi Otomotiv ve ağır kamyon endüstrisindeki emisyonlarla ilgili yönetmelikler ile alüminyum kullanımının artış potansiyeli oldukça yüksektir. Bu iş birimi yüksek basınçlı, düşük basınçlı ve gravity döküm kapabilitelerine sahip olup, üretiminin %70 ini entegre işleme tesislerinde işlemekte ve monte etmektedir. Hükümetlerin otomotiv endüstrisindeki teşvik programları sayesinde iş hacimlerdeki düşüş 2009 yılında diğer endüstrilere göre daha az olmuştur. Bunun sonucunda 2010 büyümeside daha hafif olmuş ve toplam iş hacmi 2009 yılındaki 7,136 ton seviyesinden, 2010 senesinde 9,310 ton seviyesine çıkarak, %30 oranında bir büyüme kaydetmiştir. Belirlenmiş olan stratejiye paralel olarak hedef, ileri düzey malzeme kullanılan yapısal ve kompleks parçalar üzerinde yoğunlaşmıştır. Ortak tasarım ve müşteri üretim sahası odaklı mühendislik hizmeti bu iş birimi için başarı faktörü olmuştur. Manisa Yüksek Basınçlı Alüminyum Döküm Tesisleri, Kapasite&Satış, ton 15,000 14,000 12,000 10,000 Bu iş biriminde kriz 2008 senesinde yaşanmış ve kriz oldukça iyi yönetilmiştir. Doğal olarak artan iş hacmi oldukça yalın hale dönüşen operasyonların mali durumuna pozitif etki etmiştir. Avrupa Birliğinin Ekim 2010 tarihi itibariyle 5 senelik bir süre için Çin den ithal edilen jantlara %22.3 lük anti damping vergisi uygulama kararı yalın hale dönüşmüş operasyonlara ekstra katkı sağlamıştır. Bu muhtemelen geç kalınmış bir karardı ve bunun 2010 senesine etkisi ya hiç olmadı ya da çok az oldu. Birçok müşteri Çin in artık rekabetçi olmadığına kanaat getirmesi nedeniyle projelerini komşu ülkelerdeki rekabetçi üreticilere yönlendirmişlerdir. Jant iş birimi bu süreçte muhtemelen birçok üreticiye göre daha fazla pay almış ve bu sayede 23 milyon Euro değerinde yeni bir iş hacmi elde etmeyi başarmıştır senesi muhtemelen jant iş birimi için en iyi yıllardan biri olacaktır. Manisa Alüminyum Jant Döküm Tesisleri, Kapasite&Satış, adet 1,400,000 1,200,000 1,000, , , , , Kapasite Satışlar Componenta UK % 100 üne sahip olduğumuz Componenta UK; 2010 da artan müşteri talebi ne bağlı olarak pozitif olarak etkilenmiştir. Ciro 27.6 milyon Euro luk bütçeye karşılık %36 oranında artarak 37.4 milyon Euro olarak gerçekleşmiştir yılı 2009 yılındaki 21.2 milyon Euro luk ciro ya göre % 76 büyüme göstermiştir. Müşteri taleplerindeki bu iyileşmenin 2011 de de devam edeceği tahmin edilmektedir. Personel sayısı 2009 yılında 10 çalışan olup 2010 boyunca da sabit kalmıştır. 8,000 İhracat, MEUR 6,000 4,000 2, Kapasite Satışlar Manisa Alüminyum Jant Tesisi Yenileme piyasasındaki alüminyum jant satışları; nihai tüketicilerin beklentileriyle belirlenen kendine ait farklı bir eğilime sahiptir yılında satılan 567,976 adet jant,2010 yılında 765,929 adet olarak gerçekleşmiş ve %35 oranında büyüme kaydedilmiş ve 2010 yılı büyüme yılı olmaya devam etmiştir COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. FAALİYET RAPORU

12 Genel Müdür ün Mesajı Geleceğe Bakış, Componenta olarak 2010 yılını büyüme ve uzun vadeli strateji belirleme yılı olarak değerlendirdik. Tek Componenta ilkesi ile hareket etmek bize teslimat kesinliği, kalite ve maliyet prensipleri açısından en iyiyi sunma/teslim etme imkanını sunmaktadır. Müşteri odaklı olmanın ve mühendislik fonksiyonumuzun müşterilerimize çözümler sunmadaki önemini vurguladık. Stratejinin izlenmesine yönelik kurumsal bazda tedbirler alınmış olup Türkiye organizasyonundaki çalışmalar halen devam etmektedir. Şu andaki mevcut tabloya bakarak 2011 yılının Türkiye de kriz esnasında alınan tüm tedbirlerin getirilerinin artan iş hacimleriyle daha iyi mali kazançlara dönüşeceği bir yıl olacağını öngörmek mümkündür yılında göstermiş oldukları sadakat ve mükemmel işbirliğinden dolayı çalışma arkadaşlarımıza, hissedarlarımıza ve müşterilerimize en içten teşekkürlerimi sunmak isterim. Componenta A.Ş nin Müşteri Segmentindeki Yeri 2010 (2009) Otomotiv 43% (54%) İnşaat ve Maden 28% (23%) Tarım 15% (11%) Ağır Ticari Araçlar 12% (9%) Makina İmalatı 3% (2%) Hakan Göral Genel Müdür Componenta Dökümcülük A.S. Componenta Dökümcülük A.Ş. Satışların Dağılımı Yurt dışı 57% Yurt dışı Satışlar 89% (66%) Yurtiçi Satış 11% (35%) (68%) Jant Orhangazi 62% (58%) Manisa 38% (42%) 36% (34%) 64% (66%) Yurt içi 43% (32%) Toplam Satışlar Aluminyum Döküm Yurt dışı Satışlar 57% (60%) Yurtiçi Satış 43% (41%) Yurt dışı Satışlar 40% (37%) Yurtiçi Satış 80% (63%) 12 COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. FAALİYET RAPORU 2010

13 Componenta A.Ş nin Müşteri Segmentindeki Yeri İnşaat ve Maden Müşteriler arasında iş makinaları, kepçe, vinç, kazı makineleri ve damper üreticileri vardır. Componenta müşterileri için motor sistemleri, güç aktarım üniteleri, tahrik ve şasi grupları için çeşitli döküm parçalar üretmektedir. Müşteriler arasında Caterpillar, JCB, Volvo Construction Equipments (VCE), Carraro Drice Tech. gibi müşteriler bulunmaktadır Ağır Ticari Araçlar Ağır Ticari Araç endüstrisi için Componenta, şasi, motor, aks, aktarma organları ve frenlerde kullanılan montaja hazır parçalar imal etmektedir. Şirket, müşterilerine üretim tasarımı ve imalattan, yüzey işlemi, boya ve yarı - montaja kadar tedarik zincirinin tüm parçalarını sunmaktadır. Müşteriler arasında Iveco, Ford Otosan, Daimler, MAN, Scania, Volvo, Renault Trucks gibi müşteriler bulunmaktadır. Otomotiv Grup binek araçlar ve hafif ticari araç üreticilerinin dahil olduğu otomotiv sanayi için, geniş ürün yelpazesinde, demir ve alüminyum döküm parçalar ile hafif alaşım jantları temin etmektedir. Manisa Jant İş Birimi nde, DJ Wheels ve MAXX ticari markaları ile jant üretilmektedir. Müşteriler arasında Tofaş, Ford Otosan, Ford Avrupa, Renault, PSA, Dana UK, ATU, Borbet Jant, OZ Jant R.O.D. jant gibi müşteriler bulunmaktadır. Satışların Ülkelere Dağılımı Türkiye 35% İngiltere 20% Almanya 15% İtalya 10% Fransa 3% Belçika 3% İsveç 3% Amerika 3% Polonya 2% Finlandiya 2% Diğer 4% Tarım Tarım sektöründe yer alan, traktör, orman makinaları, kombine biçiciler gibi tarım ekipmanları üreticilerine, her türlü döküm aksamı üretilmektedir. Müşteriler arasında TTF, New Holland, AGCO Grup, Claas, Valtra, Gima ve Alçelik gibi müşteriler bulunmaktadır. Makina İmalatı Makine imalatı endüstrisinde yer alan asansör, robot, çeşitli vinç ve kaldırma parçaları üreticilerine, stratejik öneme sahip, pompa, beton kırıcı ve hidrolik motor demir döküm parçaları tedarik edilmektedir. Müşteriler arasında ABB, Kone, Atlas Copco, Ingersoll Rand, MCFE gibi müşteriler bulunmaktadır. COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. FAALİYET RAPORU

14 Componenta Dökümcülük A.Ş. Yönetimi Componenta Dökümcülük A.Ş. Yönetim Kurulu Heikki Lehtonen Yönetim Kurulu Başkanı Harri Saukkomaa Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yrjö Julin Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Göral Yönetim Kurulu Üyesi -Genel Müdür Tezcan Yaramanci Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Denetçileri Adil Giray Öztoprak Yönetim Kurulu Denetçisi Ayşegül Eder Uyanıkdeniz Yönetim Kurulu Denetçisi Componenta Dökümcülük A.Ş. Şirket Yönetimi Heikki Lehtonen Başkan ve CEO Hakan Göral Genel Müdür Nejat Ersoy Türkiye CFO ve Ülke Kontrolörü Tunçay Sulan Orhangazi Pik Döküm İş Birimi Direktörü Faruk Çoklar Orhangazi İşleme İş Birimi Direktörü Tevfik Günhan Manisa Aluminyum Parça İş Birim Direktörü Sabri Özdoğan Manisa Jant İş Birimi Direktörü Ali Alper Çeltek Satış Direktörü - Otomotiv Seyfi Değirmenci Mühendislik Direktörü Sibel Binici Hazine Direktörü 14 COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. FAALİYET RAPORU 2010

15 Componenta Dökümcülük Ticaret Ve Sanayi A.Ş. Kurumsal Yönetim Politikası 1. Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Raporu SPK tarafından tarih ve 35/835 sayılı kararı ile kabul edilen ve Temmuz 2003 de kamuya açıklanmış olan Kurumsal Yönetim İlkeleri nin uygulanması ve hayata geçirilmesi; özellikle halka açık şirketlerin kredibilitesi ve finansman imkanları açısından önem arz etmektedir. Kurumsal yönetim kalitesini ortaya çıkaran söz konusu ilkeler şirketimiz tarafından benimsenmiş olup, kısmen uygulanmaktadır. Bu düzenlemeye paralel olarak uygulanması talep edilen diğer ilkeler de, idari ve teknik alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının akabinde uygulamaya konacaktır. SPK nın tarih ve 48/1588 sayılı toplantı kararı gereğince, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda (İMKB) işlem gören şirketlerin 2004 yılına ilişkin faaliyet raporlarından başlamak üzere, faaliyet raporlarında ve varsa İnternet sitelerinde söz konusu Kurumsal Yönetim İlkeleri ne uyumuyla ilgili beyanlarına yer vermeleri uygun görülmüştür. Buna göre Componenta Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş., 2010 Faaliyet Raporu na aşağıdaki ilkelere uyum konusundaki bilgileri eklemiştir. BÖLÜM I PAY SAHİPLERİ 2. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi Componenta Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş. de pay sahipleri ile ilişkiler, Hazine bölümü bünyesinde oluşturulmuş sorumlu birim tarafından yürütülmektedir. Bu birim Türkiye CFO ve Ülke Kontrolörü Nejat ERSOY ve Hazine Direktörü Sibel BİNİCİ / ) tarafından yönetilmektedir. Birim Sorumlusu Hissedarlar Sorumlusu Yıldıray DOMAÇ dır / ) Birimin yürüttüğü başlıca faaliyetler arasında şunlar yer alır: - Şirketimizin, bireysel ve kurumsal yatırımcılara tanıtımının yapılması; potansiyel yatırımcıların ve hissedarların bilgilendirilmesi, - Şirketimiz ve sektör hakkında araştırma yapan lisans, yüksek lisans öğrencileri ile üniversitelerdeki öğretim üyelerinin bilgi taleplerinin karşılanması, - Şirket Genel Kurul toplantısının yapılması, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanların hazırlanması, tutanakların talep edenlere gönderilmesi, -Hissedarlarımızın bilgilendirilmesi, - SPK nın Seri VIII, No:39 sayılı tebliği dikkate alınarak gerekli Özel Durum Açıklamalarının İMKB ve SKP na bildirilmesi, - Genel Kurul öncesi toplantı hazırlıklarının yapılması, ilgili dokümantasyonun hazırlanması, ana sözleşme değişikliklerine ilişkin ön izinlerin alınarak Genel Kurul un onayına sunulması, - Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuatta meydana gelen değişikliklerin takip edilmesi ve şirket ilgili birimlerinin dikkatine sunulması. 3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı Componenta Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş. de, bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında, pay sahipleri arasında ayrım yapılmamaktadır. Pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının genişletilmesi amacıyla, hakların kullanımını etkileyebilecek her türlü bilgi güncel olarak elektronik ortamda pay sahiplerinin kullanımına sunulur. Dönem içinde pay sahiplerinden telefonla çok az sayıda bilgi talebi gelmiştir. Bu talepler esas itibariyle genel kurula katılma, bedelsiz hisse dağıtımı, temettü ödemelerine ve kesilen stopaj vergilerine ilişkindir. Yöneltilen soruların tamamı şifahi veya yazılı olarak yanıtlanmıştır. Şirket sitesinde (www.componenta.com) mali tablolarla birlikte aşağıdaki birçok bilgi de yer almaktadır: Tübitak-Bilten tarafından teknik çalışmaları yürütülmekte olan KAP (Kamuoyunu Aydınlatma Projesi) sistemi Şirket te kurulmuş olup, Şirketimizden İMKB ye bildirimler elektronik imza kullanılarak da gönderilmektedir. Ayrıca sermaye piyasası araçlarının kayden izlenmesi amacıyla kurulmuş bulunan Merkezi Kayıt Kuruluşu na üyelik işlemleri tamamlanarak hisse senetlerinin kayden izlenmesinde önemli bir adım atılmıştır. - Şirket ana sözleşmesi - Genel Kurul un toplanma tarihi, hangi gazetelerde yayımlandığı, gündem, gündem konuları hakkında açıklamalar - Genel Kurul toplantı tutanağı ve hazirun cetveli - SPK Özel Durum Açıklamaları - Vekaletname örneği - Şirketin ortaklık yapısı - Yönetim Kurulu üyeleri ve şirket üst yönetimi hakkında bilgi - Sıkça sorulan sorular bölümü - Yatırımcı raporları Ana sözleşmemizde özel denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemiştir. Bu yönde hissedarlarımızdan herhangi bir talep de gelmemiştir yılı Şirket faaliyetleri, Genel Kurul da tespit edilen Bağımsız Dış Denetçi ( Değer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ), ve Genel Kurul da seçilen Denetçiler tarafından periyodik olarak denetlenmektedir. 4. Genel Kurul Bilgileri Şirketimiz 2010 yılı içerisinde sadece bir Olağan Genel Kurul yapılmıştır yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü ve 22 Mart 2010 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısı nda, Şirket sermayesini COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. FAALİYET RAPORU

16 16 COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. FAALİYET RAPORU 2010

17 Kurumsal Yönetim Politikasi temsil eden adet hisseden, adet hisse temsil edilmiştir. (% 93,57) Şirketin menfaat sahipleri (vekaletname vererek) toplantılara katılmıştır yılı sonuclarinin degerlendirilecegi genel kurul toplantısı 25 Mart 2011 Cuma günü saat de Divan City Büyükdere Cad. No:34 Gayrettepe / İSTANBUL adresinde yapılacaktır. Genel Kurul toplantısına davet Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve şirket ana sözleşmesi hükümlerine göre, Yönetim Kurulunca yapılmaktadır. Genel Kurul un yapılması için Yönetim Kurulu kararı alındığı anda İMKB ve SPK ya açıklamalar yapılarak kamuoyu bilgilendirilmektedir. Ayrıca Genel Kurul dan en az 15 gün önce Genel Kurul un toplanacağı yer, gündem, varsa ana sözleşme değişiklik taslakları ve vekaletname örneği Türkiye baskılı 2 adet günlük gazetede yayımlanır. Bu ilanda ilgili döneme ait bağımsız denetimden geçmiş mali tabloların nerelerde incelemeye açık olduğu belirtilmektedir. Genel Kurul da söz alan her hissedar şirket faaliyetleri hakkında görüş belirtip şirket yönetimine soru sorarak bilgi talep edebilmekte ve kendisine yanıt verilmektedir. Genel Kurulumuz Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Hükümet Komiseri gözetiminde yapılmaktadır yılındaki Genel Kurul da şirket hakim ortaklarının yaptığı öneriler dikkate alınmıştır. Genel Kurul Tutanakları web sitemizde yer almaktadır. Ayrıca şirket merkezinde bu tutanaklar hissedarlarımızın incelemesine açık olup talep edenlere verilmektedir. 5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları Şirketimizde oy haklarının kullanımına yönelik ana sözleşmemizde bir imtiyaz bulunmamaktadır. Ortaklarımız arasında bizim iştirakimiz olan tüzel kişi yer almamaktadır. 6. Kâr Dağıtım Politikası ve Kâr Dağıtım Zamanı Kar dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri ne uygun olarak pay sahiplerinin menfaatleri ve Şirket menfaatlari arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir. Şirketimizin 22 Mart 2010 tarihinli Genel Kurulumuz da 2009 yılı faaliyetlerinin zararla sonuçlanmış olması nedeniyle her hangi bir kar dağitımı önerisi yapılmamıştır. 7. Payların Devri Ana sözleşmemizde, pay sahiplerinin paylarını serbestçe devretmesini zorlaştırıcı uygulamalar ve pay devrini kısıtlayan hükümler mevcut değildir. BÖLÜM II KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 8. Şirket Bilgilendirme Politikası Şirketimiz kamuoyu aydınlatma ve şeffaflık ilkesi doğrultusunda zamanında doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, analiz edilebilir ve düşük maliyetle kolay erişilebilir bilgilerin ilgililere sunulmasını amaçlar. Ticari sır kapsamında olmaması kaydıyla, talep edilebilecek her türlü bilginin değerlendirmeye alınması sağlanır. 9. Özel Durum Açıklamaları Özel Durumlara ilişkin bilgilendirme, mevcut durumda yazılı olarak ve Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden BIY kullanılarak elektronik imza ile yapılmaktadır. Söz konusu açıklamalar, kapsamlı olarak mevzuat ile belirlenen süre içerisinde zaman geçirmeksizin kamuya duyurulur 2010 yılı içinde, şirketimizce 7 adet özel durum açıklaması yapılmıştır. Şirketimiz yurt dışı borsalarda kote olmadığından SPK ve İMKB dışında Özel Durum Açıklaması gerekmemektedir. Özel Durum Açıklamaları, Kanunun öngördüğü süreçte yapıldığından SPK tarafından yaptırım uygulanmamıştır. 10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği Şirketimizin internet sitesi adresi dur. 11. Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması Şirketin gerçek kişi ve sahiplerinin kamuya açıklanmasında yatırımcıyı etkileyebilecek özel bir durum mevcut değildir. 12.İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması Şirketin Yönetim Kurulu üyeleri, denetçiler ve üst yönetimde görev alan kişilerin adları her yıl yayınlanan faaliyet raporlarında belirtilmektedir. Yıl içinde vuku bulan değişiklikler de özel durum açıklamalarıyla kamuya duyurulmaktadır. Rapor tarihi itibariyle, içeriden öğrenebilecek durumda olan kişiler aşağıdaki listede gösterilmişlerdir: Heikki LEHTONEN : Yönetim Kurulu Başkanı Harri SAUKKOMAA : Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yrjö JULIN: Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Sadık GÖRAL : Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Tezcan YARAMANCI : Yönetim Kurulu Üyesi Adil Giray ÖZTOPRAK: Denetçi Ayşegül Eder UYANIKDENİZ: Denetçi Nejat ERSOY : CFO Türkiye, Ülke Kontrolörü Tunçay ŞULAN : Orhangazi Pik Döküm İş Birimi Direktörü Faruk ÇOKLAR : Orhangazi İşleme İş Birimi Direktörü Tevfik GÜNHAN : Manisa Aluminyum Parça İş Birim Direktörü Sabri ÖZDOĞAN : Manisa Jant İş Birimi Direktörü Sibel BİNİCİ: Hazine Direktörü Ali Alper ÇELTEK : Satış Direktörü - Otomotiv Seyfi DEĞİRMENCİ: Mühendislik Direktörü COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. FAALİYET RAPORU

18 Kurumsal Yönetim Politikasi Ömer Lütfü ERTEN : Grup, iş değerlendirme Direktörü Uğur DEMİRCİ : Satınalma Direktör Yardımcısı Şeffaflık ile şirket çıkarlarının korunması arasındaki dengeyi sağlamada tüm şirket çalışanlarının içeriden öğrenilen bilgilerin kullanımıyla ilgili kurallara dikkat etmesine çok önem verilmektedir. Çalışma süresince öğrenilen, şirkete ait, gerekli kişiler dışında bilinmesi şirketçe arzu edilmeyen, ticari sır olarak nitelendirilebilecek bilgiler Şirket Bilgisi olarak kabul edilir. Tüm çalışanlar Componenta Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş. de çalışırken ve sonrasında şirket bilgisini korurlar, doğrudan veya dolaylı olarak kullanmazlar. BÖLÜM III MENFAAT SAHİPLERİ 13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi Şirket ile ilgili menfaat sahipleri, kendilerini ilgilendiren hususlarda gerektikçe toplantılara davet edilerek veya telekomünikasyon araçları kullanılarak bilgilendirilmektedir. Toplu Sözleşme kapsamındaki çalışanlarımızla ilişkiler sendika temsilcileri vasıtası ile yürütülmektedir. Şirketimiz işveren sendikası olarak MESS (Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası), Şirketimiz in mavi yakalı çalışanları ise Türk Metal Sendikası Üyesi dir yılı Kasım ayı içerisinde, MESS ile Türk Metal Sendikası arasında dönemini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi Anlaşma Tutanağı imzalanmıştır. 14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı Menfaat sahiplerinin yönetime katılması konusunda yürütülen faaliyetler; Çalışma koşulları, ortamı ve çalışanlara sağlanan haklar konusunda yapılacak yapılacak uygulama değişiklikleri için işçi sendikasının görüşü ve mutabakatı alınmakta, kararlar birlikte oluşturulmaktadır. 15.İnsan Kaynakları Politikası Şirketimizde insan kaynakları politikası kapsamında, personel alımına ve terfi mekanizmasına ilişkin kriterler yazılı olarak belirlenmiştir. İnsan Kaynakları süreci olarak amacımız; Her yıl gerçekleştirilen Çalışan Memnuniyeti Anketi ile çalışanların memnuniyeti ölçülmekte ve geliştirilmesi gereken alanlar tesbit edilerek iyileştirici önlemler alınmaktadır. Toplu İş Sözleşmesi uyarınca belirlenen sendika işyeri temsilcileri dışında, çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere bir temsilci atanmamıştır. Bu fonksiyon esas itibariyle İnsan Kaynakları Bölümü tarafından yürütülmektedir. Çalışanlardan özellikle ayrımcılık konusunda herhangi bir şikayet gelmemiştir. 16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler Şirketimiz mal ve hizmetlerinin pazarlanmasında, satışında ve satış sonrasında müşteri memnuniyetini sağlayıcı her türlü tedbir alınmakta ve uygulamalara yer verilmektedir. Müşterinin satın aldığı ürünümüze ilişkin talepleri süratle karşılanarak, müşteri bilgilendirilir. Kalite standartları ve yüksek kaliteye ilişkin garantiler sağlanır. Gerek tedarikçilere yönelik ilke ve politikalar, gerekse müşteri odaklı ürün ve hizmetlerdeki memnuniyet kriterleri düzenli olarak ölçülür ve Şirket içindeki birimlerce takip edilir. 17. Sosyal Sorumluluk Gerek fabrikamızın bulunduğu bölge ve gerekse genel olarak kamuya yönelik sosyal çalışmalar çerçevesinde kurumsal sosyal sorumluluk ve toplum üzerinde etki kriterlerine göre faaliyetler düzenlenir. Bu bağlamda dönem içinde yapılan çalışmalarımıza ilişkin bilgiler web sitemizde bulunmaktadır. BÖLÜM IV YÖNETİM KURULU 18. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu Şirketimizin Yönetim Kurulunda icracı ve icracı olmayan üye ayırımı yoktur. Yönetim Kurulu üyelerinin seçildiği Genel Kurul toplantılarını müteakip, görev taksimine ilişkin karar almak suretiyle Yönetim Kurulu Başkan ve vekili tespit edilmektedir. Dönem içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde boşalma olduğu takdirde Türk Ticaret Kanunu nun 315. maddesi hükümleri uygulanır. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin, şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunda TTK 334 ve 335. maddeleri kapsamında Genel Kurul dan onay alınmaktadır. - Doğru işe doğru insan - Eşit işe eşit ücret - Başarıya bağlı liyâkat - Herkes için eşit fırsat ilkelerine bağlı kalarak, insan gücümüzün yetkinliklerini sürekli geliştirmek ve global rekabet ortamında kalıcı üstünlüğümüzü korumaktır. Bu amaçla belirlenen insan kaynakları sistemlerinin işleyişi prosedürlerle tanımlanır ve tüm çalışanlara duyurulur. 18 COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. FAALİYET RAPORU Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, en üst düzeyde etki ve etkinlik sağlayacak şekilde oluşur. Yönetim Kurulu Üyelerimiz SPK nın Kurumsal Yönetim İlkeleri nin 4. Bölüm madde 3.1.1, 3.1.2, ve de belirlediği nitelikleri taşımaktadır. Bununla birlikte, Şirket Ana Sözleşmesi nde bu hususa yer verilmemiştir. 20. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefi Şirketimiz misyon, vizyon ve değerleri oluşturulmak suretiyle yayımlanmış ve gelişmeler doğrultusunda revize edilerek yenilenmektedir.

19 Yönetim Kurulu yıllık faaliyetlerin gözden geçirilmesi doğrultusunda geçmiş yıl performansını değerlendirmek suretiyle Üst Yönetim yeni yıl hedeflerini kararlaştırır ve kararlar verir. 21. Risk Yönetimi ve iç kontrol mekanizması Şirketimiz de finansal risklerin yönetimi Hazine bünyesinde oluşturulan Hazine Direktörlüğü ve finansman bölümü tarafından gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, sağlıklı bir iç kontrol mekanizması oluşturulması amacıyla Mali Kontrolörler tarafından üst yönetime sunulmaktadır. 22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları Yönetim Kurulu üyelerinin yetki ve sorumlulukları şirketin ana sözleşmesinde açıkça belirlenmiştir. Şirketin imza sirkülerinde yetkiler detaylı olarak belirtilmiştir. 23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi, şirket ana sözleşmesinin açıkça Yönetim Kurulu kararına bağlanmasını emrettiği hususların, ilgili birimlerce Şirket üst yönetimi ve Yönetim Kurulu üyelerine bildirilmesiyle belirlenmektedir. Bunun dışında, Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birisinin spesifik bir konuya ilişkin karar alınması hususunu Şirket Üst Yönetimine bildirmesiyle de toplantı gündemi belirlenmektedir. Şirket Yönetim Kurulunda görüşülmesi istenen konular, Hazine bölümünde toplanmakta ve konsolide edilerek gündem oluşturulmaktadır. Componenta Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş Yönetim Kurulu toplantılarının gündeminin belirlenmesi, TTK 330/II hükmü dairesinde alınan Yönetim Kurulu kararlarının hazırlanması, Yönetim Kurulu üyelerinin bilgilendirilmesi ve iletişimin sağlanması amacıyla Componenta Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş. Şirket Hazine Direktörlüğü görevlendirilmiştir. COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. FAALİYET RAPORU

20 Kurumsal Yönetim Politikasi Yönetim Kurulu, işlerin gerektirdiği ölçüde her halükarda, Şirket esas sözleşmesinin tespit ettiği asgari sayıda olmak üzere karar almaktadır. Yönetim Kurulu toplantılarında açıklanan farklı görüş ve karşı oy gerekçeleri karar zaptına geçirilmektedir. Ancak yakın zamanda bu türde bir muhalefet veya farklı görüş beyan edilmediğinden kamuya açıklama yapılmamıştır. 24. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı Yönetim Kurulu Üyeleri nin Şirket le işlem yapma veya rekabet etmesi ile ilgili bir kısıtlama bulunmamakla birlikte, mevcut durumda böyle bir hal söz konusu değildir. 25. Etik Kurallar Şirketimizin değerleri arasında Açıklık, Dürüstlük ve Saygı bulunmaktadır. Bu kapsamda değerlerimizi günlük işlerimize aşağıdaki şekillerde yansıtırız: Yeni fikirlere ve değişime, kendimizi geliştirmeye açığız. Bu yol ile çalışma yöntemlerimizi sürekli iyileştirmeye çalışıyoruz. Kendimize ve birbirimize karşı dürüstüz. Söz verdiğimizi yerine getiririz. Çalışanlarla, amirlerimizle, astlarımızla, müşterilerimizle ve diğer paydaşlarımızla ilişkilerimiz güven ve karşılıklı saygıya dayanır. 26. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı Şirketimiz de, Yönetim Kurulu nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmesi amacıyla denetimden sorumlu Denetim Komitesi oluşturulmuştur. Denetim Komitesi iki kişiden oluşmaktadır yılı için Sayın Harri SAUKKOMAA ve Sayın Tezcan YARAMANCI Denetim Komitesi ne üye olarak Yönetim Kurulumuz tarafından seçilmiştir. Denetim Komitesi, faaliyetlerini Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatına ve Kurumsal Yönetim Kurallarına uyum çerçevesinde; Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliklerine de; Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Heikki LEHTONEN, Yönetim Kurulu Üyesi ve Teknik Operasyonlardan sorumlu grup başkanı Yrjö Julin, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sn.Hakan Sadık GÖRAL ın seçilmişlerdir. Yönetim İlkeleri nde öngörüldüğü üzere düzenli bir şekilde yürütmektedir. 27. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar Yönetim Kurulu başkan ve Üyelerince Genel Kurulca kararlaştırılan ücret haricinde herhangi bir menfaat sağlanmamaktadır. Yönetim Kurul na yönelik olarak performansa veya ödüllendirmeye dayalı herhangi bir uygulama yapılmamaktadır. 20 COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. FAALİYET RAPORU 2010

TAT KO SERVE SA AYĐĐ A.Ş. Đ 24.03.2009 TARĐHĐ DE TOPLA A 41. OLAĞA GE EL KURULU A SU ULA YÖ ETĐM KURULU YILLIK FAALĐYET RAPORU

TAT KO SERVE SA AYĐĐ A.Ş. Đ 24.03.2009 TARĐHĐ DE TOPLA A 41. OLAĞA GE EL KURULU A SU ULA YÖ ETĐM KURULU YILLIK FAALĐYET RAPORU Đ 24.03.2009 TARĐHĐ DE TOPLA A 41. OLAĞA GE EL KURULU A SU ULA YÖ ETĐM KURULU YILLIK FAALĐYET RAPORU Sayın Ortaklarımız, Şirketimizin yılı faaliyet neticelerini incelemek ve karara bağlamak üzere toplanmış

Detaylı

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ RAPORU

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ RAPORU MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ RAPORU SPK tarafından 04.07.2003 tarih ve 35/835 sayılı kararı ile kabul edilen ve Temmuz 2003 de kamuya açıklanmış olan Kurumsal Yönetim

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 3 Giriş. 4 Marshall. 5 Organizasyon. 6 Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu. 17 Boya Sektörü. 20 Bağışlar

İÇİNDEKİLER. 3 Giriş. 4 Marshall. 5 Organizasyon. 6 Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu. 17 Boya Sektörü. 20 Bağışlar İÇİNDEKİLER 3 Giriş 4 Marshall 5 Organizasyon 6 Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 17 Boya Sektörü 20 Bağışlar 21 Üretim ve Kapasite Kullanım Oranı 22 Denetleme Kurulu Raporu 23 Bağımsız Denetim Raporu

Detaylı

Dün, Bugün, Yarın, Moda Vakko dur

Dün, Bugün, Yarın, Moda Vakko dur Dün, Bugün, Yarın, Moda Vakko dur Genel Bilgiler ve 2013 Yılı Çalışmaları Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Bağımsız Denetim Raporu Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 14.1 Sayılı Tebliğe Göre

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri A.Ş. 31.12.2009 Tarihi İtibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine İlişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 2 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim

Detaylı

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. 2007 YILI FAALİYET RAPORU

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. 2007 YILI FAALİYET RAPORU İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. 2007 YILI FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU BAŞKANI MESAJI Sayın Ortaklarımız, Şirketimiz, 2007 faaliyet döneminde de önceki yıllarda çizmeye başladığı başarılı grafiği sürdürmüştür.

Detaylı

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kurumsal Sosyal Sorumluluk Anlayışı Dünyadaki sınırlı kaynakları dikkatli kullanmak, geliştirmek ve sürdürülebilir kılmak için bireyler, devlet ve sivil toplum örgütlerine olduğu

Detaylı

İçindekiler. 28 Mart 2014 Tarihli Genel Kurul Gündemi 2. Faaliyet Raporu Hakkında Bağımsız Denetçi Görüşü 3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 4

İçindekiler. 28 Mart 2014 Tarihli Genel Kurul Gündemi 2. Faaliyet Raporu Hakkında Bağımsız Denetçi Görüşü 3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 4 Faaliyet Raporu 2013 İçindekiler 28 Mart 2014 Tarihli Genel Kurul Gündemi 2 Faaliyet Raporu Hakkında Bağımsız Denetçi Görüşü 3 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 4 Kar Dağıtım Önerisi 15 Kurumsal Yönetim

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 01 OCAK 2013 30 EYLÜL 2013 FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 01 OCAK 2013 30 EYLÜL 2013 FAALİYET RAPORU 01 OCAK 2013 30 EYLÜL 2013 FAALİYET RAPORU AFYON ÇİMENTO SAN. T.A.Ş. Sayfa No: 1 1-GENEL BİLGİLER: 1.1-Rapor Dönemi :01 Ocak 2013 30 Eylül 2013 1.2-Ortaklığın Unvanı 1.3-Ortaklığın Ticaret Sicili :Afyon

Detaylı

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 48 Akenerji, faaliyetlerinde Kurumsal Yönetim İlkeleri nde yer alan prensiplerin uygulanması için azami özen göstermektedir. 1. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Beyanı Müşterileri, çalışanları ve hissedarları

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU İçindekiler 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı... 2 BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ... 3 2.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU İçindekiler 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı... 2 BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ... 3 2. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU İçindekiler 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı... 2 BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ... 3 2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi... 3 3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme

Detaylı

2011 YILI FAALİYET RAPORU

2011 YILI FAALİYET RAPORU 2011 YILI FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.12.2011 1 İÇİNDEKİLER 1. Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı... 3-4 2. 2011 Yılında Marbaş Menkul Değerler A.Ş.... 5-6 2.1. Marbaş Menkul Değerler A.Ş. nin Sahip Olduğu

Detaylı

EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş.

EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş. EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş. SERİ: XI, NO: 29 SAYILI TEBLİĞ KAPSAMINDA EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 01.01.2012/31.12.2012 EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş. 67 YILLIK TARİH

Detaylı

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. 2- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU: 2.1-Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. 2- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU: 2.1-Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı 2- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU: 2.1-Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. (Bundan böyle Şirket diye anılacaktır.) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal

Detaylı

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI 1 Ocak - 31 Aralık 2014 faaliyet dönemini kapsayan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) nun 3 Ocak 2014 tarih, 28871

Detaylı

ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2013-30.09.2013 DÖNEMİNE AİT

ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2013-30.09.2013 DÖNEMİNE AİT ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2013-30.09.2013 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI MESAJI... 3 ORTAKLIK HAKKINDA BİLGİLER... 4 ORTAKLIK YAPISI... 4 HİSSE

Detaylı

2012 FAALİYET RAPOR 2012 F

2012 FAALİYET RAPOR 2012 F 2012 FAALİYET RAPORU MUTLU AKÜ 2012 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No: MUTLU AKÜ 'NÜN ÖYKÜSÜ 1-2-3 YÖNETİM KURULU BAŞKANINDAN 4-5 GÜNDEM 6 I-GİRİŞ 7 1- Raporun Dönemi 8 2- Ortaklığın Ünvanı 8 3- Yönetim

Detaylı

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ 18.05.2007 Cuma Tarihli GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI

Detaylı

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına; Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini, 1

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına; Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini, 1 KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SAN.TİC.A.Ş. NİN 2013 YILINA AİT 31 Mart 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Sicil No:352307/ Mersis No: 0-5900-0627-1900010 Şirketimizin,

Detaylı

BİZ DEĞİLSEK. Kurumsal Değerler

BİZ DEĞİLSEK. Kurumsal Değerler Kurumsal Değerler Kurucumuz Vehbi Koç un belirlediği değerler, dün ve bugün olduğu gibi gelecekte de Topluluğumuza yön vermeye devam edecektir. BİZ DEĞİLSEK Vehbi Koç Kurucu MÜŞTERİLERİMİZ VELİNİMETİMİZDİR.

Detaylı

Önümüzdeki dönemde de ilkelere uyum için mevzuattaki gelişmeler ve uygulamalar dikkate alınarak gerekli çalışmalar sürdürülecektir.

Önümüzdeki dönemde de ilkelere uyum için mevzuattaki gelişmeler ve uygulamalar dikkate alınarak gerekli çalışmalar sürdürülecektir. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU BÖLÜM I-KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Şirket tarafından, II-17.1, sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri nde uyulması

Detaylı

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERMAYE PİYASASI KURULU SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2012 31.12.2012 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2 İçindekiler 1. GENEL

Detaylı

IÇINDEKILER 8 10-11. Yönetimden. 23. Yılında Vakıf Leasing

IÇINDEKILER 8 10-11. Yönetimden. 23. Yılında Vakıf Leasing IÇINDEKILER Yönetimden Genel Müdür ün Mesajı Yöneticilerimiz Yönetim Kurulu Üyeleri, Denetim Kurulu Üyeleri ve Yönetim Kadrosu 8 10 11 12 23. Yılında Vakıf Leasing Tarihçe, Vizyonumuz, Misyonumuz, Degerlerimiz,

Detaylı

BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. Mart 2014 Dönemi YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU. Ortaklığın Ünvanı: Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş.

BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. Mart 2014 Dönemi YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU. Ortaklığın Ünvanı: Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş. I - GİRİŞ: BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. Mart 2014 Dönemi YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Raporun Dönemi: 01.01.2014-31.03.2014 Ortaklığın Ünvanı: Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş. Ticaret Sicil Numarası:

Detaylı

DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SAN. ve TİC. A.Ş. ARA DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU 01.01.2015-31.03.2015

DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SAN. ve TİC. A.Ş. ARA DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU 01.01.2015-31.03.2015 DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SAN. ve TİC. A.Ş. ARA DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU 01.01.2015-31.03.2015 (II-14.1 Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ne İstinaden Hazırlanmış)

Detaylı

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 01 OCAK 31 MART 2015 YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 01 OCAK 31 MART 2015 YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01 OCAK 31 MART 2015 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I. GENEL BİLGİLER... 1 Kurumsal Profil... 1 Şube Bilgileri... 2 Sermaye ve Ortaklık Yapısı... 3 Ortaklar Hakkında Genel Bilgi... 4 Türkiye Garanti Bankası A.Ş....

Detaylı

Değerlerimiz. A. İşletmenin Vizyonu, Misyonu, Değerleri ve Stratejisi. Vizyon: Misyon: Değerler: Çözümcülük. Yaratıcılık. Güvenilirlik.

Değerlerimiz. A. İşletmenin Vizyonu, Misyonu, Değerleri ve Stratejisi. Vizyon: Misyon: Değerler: Çözümcülük. Yaratıcılık. Güvenilirlik. Doğtaş Mobilya 1972 yılında Hacı Ali Doğan ın Doğan Mobilya yı kurması ile Doğan ailesi mobilyacılık sektörüne ilk adımını atmıştır.1987 yılında Hacı Ali Doğan altı oğlu ile birlikte Biga da Doğtaş A.Ş.

Detaylı

01.01.2015-31.03.2015

01.01.2015-31.03.2015 SERİ : II, 14.1 NO.LU TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2015-31.03.2015 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER 1 Yönetim Kurulu...3 2 Yönetim Kurulu

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 31 Mart 2014 YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 1960 DAN BUGÜNE: AKSİGORTA DA SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜMENİN KİLOMETRE TAŞLARI İlk poliçe 1961 yılında Aksigorta çalışanları tarafından ilk poliçe hazırlanmıştır.

Detaylı

BORSA DIŞI ŞİRKETLER İÇİN FİNANSAL OLMAYAN RAPORLAMA STANDARTLARI: YOİKK 2011

BORSA DIŞI ŞİRKETLER İÇİN FİNANSAL OLMAYAN RAPORLAMA STANDARTLARI: YOİKK 2011 BORSA DIŞI ŞİRKETLER İÇİN FİNANSAL OLMAYAN RAPORLAMA STANDARTLARI: Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Tavsiye Edilen Taslak Format * YOİKK 2011 * Bu rapor 2010 yıl sonu gecerli olan mevzuat hükümlerine göre

Detaylı