Componenta Dökümcülük A.Ş. Faaliyet Raporu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Componenta Dökümcülük A.Ş. Faaliyet Raporu"

Transkript

1 2010 Componenta Dökümcülük A.Ş. Faaliyet Raporu

2 İçindekiler Genel Kurul Gündemi 3 Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO nun mesajı 4 Şirket Hedef ve Stratejileri 6 Yönetim Kurulu nun Raporu 8 Genel Müdür ün Mesajı 10 Componenta A.Ş. nin Müşteri Segmentindeki Yeri 13 Componenta A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Şirket Yönetimi 14 Kurumsal Yönetim Politikası 15 Yönetim Kurulu Denetçi Raporu 21 Bağımsız Denetim Şirketi Raporu 22 Componenta Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş 1 Ocak - 31 Aralık 2010 hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar 24 İletişim Bilgileri 55 2 COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. FAALİYET RAPORU 2010

3 COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİC. VE SAN. ANONİM ŞİRKETİ NİN 25 Mart 2011 GÜNÜ TOPLANACAK 39.OLAĞAN ORTAKLAR GENEL KURUL GÜNDEMİ 1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Raporu, Denetçi Raporu ile Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu (Ecovis Değer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.) Rapor Özetinin okunması, müzakeresi, Yönetim Kurulu nun 2010 yılı Bilançosu ve Gelir Tablosu ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi. 3. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin Şirketin 2010 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri. 4. Yönetim Kurulu nun 2010 yılı kazancının dağıtılması konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi. 5. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2011 yılı ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikalarının genel kurulun bilgisine sunulması 6. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme hakkında yönetmelik gereği Yönetim Kurulumuz tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması yılı faaliyetlerini incelemek için toplanacak Genel Kurul a kadar vazife görmek üzere, Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere toplanacak Genel Kurul a kadar görev yapmak üzere Denetçilerin seçimi. 9. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Denetçilerin yıllık ücretlerinin tespiti. 10. Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev i işleri yapan Şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu nun 334 ve 335 nci maddeleri gereği izin verilmesi. 11. Genel Kurul Toplantı Tutanağının Başkanlık Divanınca imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesine. 12. Dilekler. COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. FAALİYET RAPORU

4 Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO nun mesajı Büyüme ve strateji yenileme yılı Componenta için 2010 senesi ekonomik durgunluk sonrası büyüme, operasyonlarını geliştirme ve yeni stratejik amaçlar belirleme yılı olmuştur. Döküm parçalara olan talep gözle görülür bir şekilde yükselmeye başlamış ve hemen hemen tüm müşteri segmentlerimizde satışlarımız artmıştır. Grubun net satışları bir önceki yıla kıyasla %51 oranında artışla 452 milyon EURO seviyesine gelmiş ve işletme karı 29 milyon EURO kadar artmıştır. Ekonomik büyümenin farklı piyasa alanlarında hız kazanması ham maddeye olan talebe de etki edip fiyatları yükseltmiş ve Componenta nın 2010 senesinde yaşamakta olduğu hızlı gelişmeye negatif etkide bulunmuştur. Ekonomideki genel belirsizlik ve müşterilerimizin sonbahardaki stok azaltmasından kaynaklanan geçici sipariş azalışına rağmen toplam alınan siparişler 2010 senesinde %61 oranında büyümüştür. Yeni ürünler için verilen siparişler gelecek on yılın sonuna kadar iş portföyümüzü oluşturacaktır. Satışlardaki büyümenin 2011 senesinde de devam etmesini bekliyoruz. Satışlardaki cesaret verici gelişmelerin döküm ve işleme tesislerimizdeki üretim hacimlerini etkilemesine rağmen ortalama kapasite kullanımı %57 gibi oldukça düşük bir seviyede kalmıştır. Bu duruma rağmen, ekonomik durgunluk esnasındaki işten çıkarmalar sona ermiş ve personel tam çalışma mesaisine geri dönebilmiştir. Bu sene içerisinde önemli stratejik fonksiyon ve prosesleri hayata geçirmeye, müşteri hizmeti ve ürün mühendisliğini geliştirmeye devam ettik. Satış ve ürün geliştirme organizasyonumuza önemli ölçüde takviye yapıp her bir müşteri segmenti için satış yönetimi, mühendislik ve ürün geliştirme fonksiyonlarına kaynak ayırdık. Componenta Corporation Net Satışlar Componenta Corporation Faaliyet Karı MEUR 800 MEUR COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. FAALİYET RAPORU 2010

5 Yeni, uzun vadeli strateji 2010 senesi içerisinde grup çapındaki en önemli süreç; yeni uzun vadeli hedeflerin belirlenmesi ve bunlara ulaşılması için yeni stratejilerin oluşturulmasıydı. Strateji oluşturulurken dikkate alınan ana konular; küresel mali krizin muhtemel kalıcı etkileri, farklı endüstriyel sektörlerin yapısı, döküm parçalara olan talep üzerinde etki yaratan ekonomik ve çevresel değişikliklerin trendleri olmuştur. Bu süreç esnasında aynı zamanda müşteri segmentlerindeki trendlerde incelenmiştir. Gelecekte, yeni jenerasyon araçlar gibi, bir çok farklı faktör döküm piyasasını yeniden şekillendirecektir. Elektrikli ve hibrid araçların artışı komponentlere olan ihtiyaç ile bunlarda kullanılan ham maddeler üzerinde etkili olacaktır. Demir döküm parçalara olan talep, bu metalin birçok özelliğinden dolayı, değişmeden kalması muhtemel gözükmektedir.çevresel düzenlemeler ve daha hafif araç ve makinelere olan ihtiyaç nedeniyle alüminyum döküm parçalara olan talep artacaktır. Rüzgar gücü büyük bir enerji kaynağı haline gelecek ve bu enerjinin üretilmesi için gerekli makine aksamına olan talep artacaktır. Müşterilerin ve ham madde tedarikçiklerinin şirket birleşmeleri ve daha büyük kuruluşlar oluşturması devam edecek ve Asya ülkelerinden gelen artan rekabet ile döküm endüstrisinin rekabetçiliğinin sağlanması için gereken yeniden yapılanmanın hızı artacaktır. Componenta nın misyonu Geleceğin Döküm Çözümleri dir. Bizler yeni jenerasyon araç ve makinelerin üretimine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla döküm endüstrisindeki geleneksel operasyon yöntemlerini yeniden şekillendirmekteyiz. Müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla döküm parçalardan çözümler tasarlamakta ve üretmekteyiz. Amacımız müşterilerimiz için tercih edilen döküm çözümleri tedarikçisi olmaktır. Güçlü değer ve sürdürülebilirlik ilkelerinin idare ve ticari operasyonlarının temelini oluşturduğu Tek Componenta felsefesi ile faaliyet göstermek suretiyle müşterilerimize mümkün olan en iyi hizmeti sunabiliriz. Müşterilerimizin iş dinamikleri konusunda derinlemesine bilgi sahibi olmamız sebebiyle, yakın işbirliği yoluyla müşterilerimizin başarısına katkıda bulunmaktayız. İşimizin dayandığı ana temeller; zamanında teslimat, kalite ve maliyet avantajı olup bunlar rekabet gücümüzün ana unsurlarını oluşturmaktadır. Amacımız sektörümüzde en iyi standartlara ulaşmaktır. Müşterinin ihtiyaçlarını karşılayan çözümlerin bulunması öncelikle mühendislikten başlar. Güçlü mühendislik birikimimiz sayesinde müşterinin ürün geliştirme aşamasına en başından itibaren katılabilmekte ve onlarla birlikte döküm parçalarda gerekli değişiklikleri beraber geliştirebilmekteyiz. Müşterilerle birlikte yaptığımız mühendislik işbirliği ve etkili çözümlerin sağlanması işimizdeki büyümenin ve başarımızın temelini teşkil etmektedir. Componenta hizmet vermeye hazırdır. Personel, hissedar ve müşterilerimize 2010 senesi içerisindeki göstermiş oldukları güven ve mükemmel işbirliğinden dolayı içten teşekkürlerimi sunuyorum. Heikki Lehtonen Başkan ve CEO Componenta Corporation Grup Finansal Göstergeleri Net satışlar, milyon EURO Faaliyet karı, milyon EURO Faaliyet Kar Marjı % 3.0 neg. Finansman sonrası Kar, milyon EURO Yatırımın geri dönüşü (ROI) Özsermaye karlılığı (ROE) Özsermaye Oranı % Net Borç, milyon EURO Faizli Net Borç, milyon EURO Hisse başına kazanç / Euro Hisse başına Sermaye, Euro Hisse başına Temettü, Euro Kesinleşmiş Siparişler, milyon Euro 94.6 *) 58.8 Üretim faaliyetlerine yapılan yatırımlar, milyon Euro Personel Sayısı ( Dönem sonu, taşaron dahil) 4,414 3,698 *) **) Kesinleşmiş siparişler 10 Ocak 2011 itibariyle olan değerlerdir Kesinleşmiş siparişler 15 Ocak 2010 itibariyle olan değerlerdir **) COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. FAALİYET RAPORU

6 STRATEJİ Şirket Hedef ve Stratejileri Tercih edilen döküm çözümleri tedarikçisi Componenta, 2010 yılı sonunda, dönemi için geçerli olacak uzun vadeli stratejisine nihai halini vermiştir yılına kadar, yerel ve küresel bazda tercih edilen döküm çözümleri tedarikçisi olma vizyonu üzerine inşa edilen stratejimiz, mühendislikten komponentlere kadar her türlü çözümü sağlayıp, Tek Componenta olarak müşterilerimizle birlikte büyümektir. Performansımızın dayanağı güçlü şirket değerlerimiz ve sürdürülebilirliktir. Değerlerimiz ; Açıklık, Dürüstlük ve Saygı seneleri için uzun vadeli strateji Açıklık; yeni fikir ve değişimlere açık olduğumuz ve gelişmek istediğimiz anlamına gelmektedir. Çalışma yöntemlerimizi bu şekilde sürekli geliştirmek amacındayız. Dürüstlük; kendimize ve karşılıklı olarak dürüst olmak anlamına gelir: Verdiğimiz sözleri tutarız. Saygı; iş arkadaşlarımızla, üstlerimizle, astlarımızla, müşterilerimizle ve diğer paydaşlarla yaptığımız işlerin karşılıklı saygı ve güvene dayalı olduğu anlamına gelir. Misyon Componenta nın misyonu Geleceğin döküm çözümleri dir. Bizler, yeni jenerasyon araç ve makinelere doğru yönelen döküm parça endüstrisinde, geleneksel çalışma yöntemlerini aktif bir şekilde şekillendirmekteyiz. Bizim yaklaşımımız müşterilerimizin iş yapış şekline dayanmaktadır ve yakın ortaklık yoluyla müşterilerimizin başarısına katkıda bulunabilmektir. Kendi sektörlerinde dünya lideri konumunda olan müşterilere ileri mühendislik uzmanlığı sağlamaktayız. Müşterilermiz, tedarik zincirindeki geniş kapsama alanı ve hizmetlerimizi dengeleme kabiliyetimizden faydalanmaktadır. Piyasa dinamikleri, piyasa ve talepteki değişimler, yeni stratejinin temellerini oluşturmaktadır. Çevresel düzenlemeler ve yakıt ekonomisi ile başlayıp, artan sayıda hibrid ve elektrikli taşıtlarla devam bir dizi yeniliğe paralel geliştirilen yeni nesil araçların, döküm piyasasını şekillendirmesi beklenmektedir. Demir dökümde büyümenin normal seyrinde devamı öngörülmekte iken, nihai ürün ağırlığındaki azalmaya olan ciddi talep nedeniyle Aluminyum dökümde önemli bir artış beklemekteyiz.. Gelecekte alternatif enerji kaynakları geniş çeşitliliğe sahip olacak ve yenilenebilir enerji olarak rüzgar enerjisi önemli bir enerji kaynağı olarak büyük gelişme sağlayacak ve demir döküm komponentleri için talep yaratacaktır. Döküm parçalar endüstrisinde, yeniden yapılanma, gelecekte ivme kazanacaktır. Gerek tedarikçiler ve gerekse müşteriler arasında yaşanacak birleşmeler ile döküm parça sektöründe artan rekabet, döküm tedarikçilerini de değişim için zorlayacaktır. Componenta nın yeni stratejisindeki temel nokta, müşterilerimizin başarısına katkıda bulunma isteğimizdir. Stratejimiz müşterilerimiz ile birlikte büyümek ve onların tercih ettiği yerel ve küresel döküm çözümleri tedarikçisi olmaktır. Müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun çözümler bulup, onlara ihtiyaç duyacakları yüzey işleme, lojistik ve diğer hizmetler de dahil olmak üzere mühendislikten parça üretimine dek her şeyi kapsayan kapsamlı çözümler sağlayacağız. 6 COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. FAALİYET RAPORU 2010

7 2015 tarihine kadar ana stratejik hedefler Tek Componenta olarak birlikte büyüyeceğiz ve 2015 yılı itibarıyle, Componenta iş modeli ve çalışma şekli ;müşteri odaklı değer yaratılmasını destekler hızlı karar almayı sağlar bir hal alacaktır. Kritik yönetim bilgileri tam zamanında ve Componenta formatı ile uyumlu bir şekilde hazır olacaktır. Karlı büyüme elde etmiş olacağız: Kapasite kullanım oranımız yüksek olacak ve seçili piyasalarda müşteri hizmet seviyemizi artırmış, üretim maliyetlerimizi düşürmüş olacağız. Componenta, dediğimizi yaparız marka taahhüdü ile tanınıyor olacaktır. En iyi müşteri deneyimi sunuyoruz ( 2015) Müşteri ilişkileri yönetimimizdeki üstün başarı bizim açık rekabet avantajımız olacaktır Componenta müşteri hizmetinde bir endüstri ölçütü Olacaktır. Componenta güçlü müşteri odaklı kültüre sahip olacak ve anahtar konumundaki coğrafi piyasalarda mevcudiyetini sürdürecektir. Teslimat kesinliği, kalite ve maliyetlerde üstün başarıya sahibiz ( 2015 ) Teslimat kesinliğimiz %95 den fazla olacaktır. Ürünlerimizin kalitesi; ana kusur nedenlerinin ortadan kaldırılması ve üretimdeki varyasyonların asgariye indirilmesi sayesinde mükemmel seviyede olacaktır. Üretkenliğimizdeki mükemmeliyeti devamlı olarak geliştiriyor olacağız. Çözüm odaklı satışımızı artırıyoruz (2015 ) Çözüm odaklı satış, yeni satışlarımız için bir anahtar konumunda olacaktır. Çözüm odaklı satış kaynak kapasitemiz ve buna yönelik mühendisliğimiz tüm sektörlerde güçlü konumda olacaktır. Çözüm odaklı satışa yönelik tüm araçları faal olarak kullanıyor olacağız. Finansal Hedefler Faaliyet karı 3% 10% 12% Özsermaye oranı 26.4% 35% 40% Net Satışlar 452 milyon Euro 750 milyon Euro 1 trilyon Euro Yatırımın Geri Dönüş Süresi (ROI) 5% 20% > 20% Yerel ve Global müşterilere hizmet veririz. COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. FAALİYET RAPORU

8 Yönetim Kurulu nun Raporu COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. NİN 25 Mart 2011 TARİHİNDE TOPLANAN 39. HİSSEDARLAR OLAĞAN GENEL KURULU NA SUNULAN YÖNETİM KURULU RAPORU Değerli Ortaklarımız, Componenta Dökümcülük A.Ş. nin 2010 çalışma yılına ilişkin faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurulu na hoşgeldiniz. Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür eder, hepinizi saygıyla selamlarız Sektöre Bakış Hem ülkemiz, hem de dünya açısından birçok önemli gelişmenin yaşandığı bir yılı geride bıraktık. Geçtiğimiz dönemde, dünyayı etkisi altına alan küresel mali kriz, birçok ülkeyi ekonomi alanında yeni önlemler almaya ve ekonominin yapısal bileşenlerini gözden geçirmeye yöneltti yılı, 2008 yılı son çeyreğinde başlayan ve 2009 yılında etkisini hızla sürdüren global krizden çıkış yılı oldu. Türkiyedeki en büyük payı oluşturan araç üretimi 2009 yılına göre % 27 oranında artış göstermiştir yılında Ana Sanayi İhracatı 2009 yılına göre % 9, Yan Sanayi İhracatı ise % 29 oranında artmıştır Ekonomi ye bakış Sanayi Üretim Endeksi Aralık 2010 da bir önceki yıla göre % 16.9 artmıştır. Sanayi üretiminde en yüksek artış % 18.9 ile imalat sanayinde gerçekleşmiştir yılı Aralık ayı itibariyle Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) %6.6, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) 8.87 olarak gerçekleşmiştir. TCMB nın uyguladığı para politikaları çerçevesinde 2009 yılı içinde düşürülmeye başlanan gecelik faiz (O/N) 2010 yılında %6.7 seviyelerinde seyretmiştir yılı sonunda TCMB USD alış kuru TL olan dolar, 31 Aralık 2010 tarihinde TL den işlem görerek yılı % 0.26 artışla kapatmıştır. TCMB Euro alış kuru ise 2009 yıl sonunda TL gerçekleşirken, 31 Aralık 2010 tarihinde TL olmuş ve yılı % 5 düşüşle kapatmıştır. Finansal Sonuçlar Milyon TL Satışlar 387,9 454,0 475,4 254,2 411,7 Faaliyet Karı 44,0 27,1 29,7 0,4 28,3 Net Dönem Karı 55,65 8,89 17,94-6,73 14,59 MALİ SONUÇLAR Şirketimizin 2010 yılı faaliyet sonuçları konsolide edilmiş olarak ve Sermaye Piyasası Kanunu Seri XI, No:29 sayılı Tebliğ kapsamında Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanmıştır. Satış cirosu 2009 e göre % 58 oranında artan şirketimizin 2010 yılı satışları TL, brüt satış kârı TL, Esas Faaliyet kârı ise TL olarak gerçekleşmiştir. Şirketimiz 2010 yılında UFRS sonuçlarına göre TL amortisman ayırmış, 2009 yılında olan vergi öncesi faaliyet karı, 2010 yılında TL olmustur yılında olan vergi sonrası net kar, piyasalardaki pozitif gelişmenin etkisiyle 2010 yılını TL Kar ile kapatmıştır. Sayın Ortaklarımız, 2010 yılının çalışmalarını ve elde edilen sonuçların özetini bilgilerinize sunmuş bulunmaktayız. Müşteri odaklı kısa ve uzun vadeli stratejik planlarımız doğrultusunda hedeflerimize hızla ulaşacağımıza inanıyoruz. Gelecek yılların Ülkemize ve Şirketimize hayırlı olması dileği ile Bilanço ve Gelir Tablosunu onaylarınıza sunar, muhterem heyetinizi saygıyla selamlarız. Heikki Lehtonen Yönetim Kurulu Başkanı Sermaye dağılımı Hisse % Hisse (Adet) Componenta Corporation 93,57 % Halk Ortaklığı 6,43 % ,00 % İştiraklerimiz Ünvani Faaliyet Konusu Sermayesi İştirak % Kumsan Döküm Malzemeleri Döküm kumu Sanayi ve Ticaret A.Ş./Türkiye Üretim ve Ticareti ,1% Componenta UK İthalat limited /England İhracat % 8 COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. FAALİYET RAPORU 2010

9 COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. FAALİYET RAPORU

10 Genel Müdür ün Mesajı 2010, İyileşme Yılı 2010 yılı dünyanın her yanında bir iyileşme ve büyüme yılı olmuştur. Toplam iş hacmimiz 2009 senesindeki milyon TL (121 milyon Euro) tutarından milyon TL (206 milyon Euro) tutarına çıkarak %70 oranında bir büyüme göstermiştir. Bu büyüme ile satışlarımız milyon Euro olan satış bütçemizin üzerine çıkarak pozitif bir gelişme sergilemiştir. Hakan Göral İş hacmimiz ile beraber istihdam düzeyi de 2009 senesindeki 1713 çalışan seviyesinden, 2010 senesinde 2279 çalışana (mavi yakalı + beyaz yakalı) ulaşmıştır. İş gücünün idare edilmesi sadece ekonomik açıdan kriz dönemlerinde değil, ekonominin hızlı gelişme gösterdiği dönemlerde de zordur. Türkiye operasyonlarının en güçlü yönlerinden biri iş gücünün iş hacmine göre yönetilebilmesi olmuştur yılı krizinin çıkmasının hemen ardından taşaron dahil 757 çalışanın kalıcı olarak işten çıkartılması zorunda kalınmıştır.artan iş hacimleri sayesinde işten çıkarılan arkadaşlarımızın pek çoğunun Componenta da yeniden istihdam edildiğini bildirmekten mutluluk duyuyorum senesinin etkisi farklı iş alanlarında farklı olmuş ve bunun sonucunda iş portföyümüzün dengesi kriz öncesi seviyesine yaklaşmıştır. Kısaca otomotiv endüstrisinin ağırlığı azalmış, (bu endüstri kriz esnasında yoğun olarak sübvanse edilmiştir) ağır kamyon, inşaat ve madencilikte kullanılan araçların ağırlığı artmıştır. Küresel büyümenin etkisi emtia fiyatlarında da kendisini göstermiş ve bu da bizim finansal sonuçlarımız üzerinde bazı gecikme etkilerine (ham maddelerin fiyatlandırması) sebebiyet vermiştir. Tek Componenta ilkesi ile hareket edilmesi; 2010 senesinde oldukça başarılı olmuş ve Türkiye Operasyonları bu sayede 57.8 milyon Euro değerinde yeni iş elde etmiştir senesine ağırlıklı olarak yeni ürün devreye alma çalışmaları damgasını vurmuştur. Yatırımlar optimize seviyelerde tutulmuş ve işletme sermayesini düşük seviyelerde tutma çabaları başarılı olmuş ve bunun sonucunda Türkiye operasyonları 2009 senesindeki 33.5 milyon Euro operasyonel nakit akışına müteakip 2010 yılında 23.4 milyon Euro tutarında bir operasyonel nakit akışı yaratmıştır. Bu husus yeniden yapılandırılan ve vadesi uzatılan finansal krediler ile birleştirildiğinde bilançomuz 2009 senesinden daha sağlıklı hale gelmiştir. Yatırımlar, MEUR Componenta Dökümcülük A.Ş, Personel sayısı Mavi yaka 1, ,156 Beyazyaka Taşeron Orhangazi 1,509 1,158 1,427 Mavi yaka Beyazyaka Taşeron Manisa Toplam Turkey 2,053 1,711 2,279 Orhangazi Döküm Tesisleri Güçlü İyileşme Orhangazi döküm tesisleri 8 adet kalıplama hattı içermekte olup, bin ton yıllık kapasiteye sahiptir. İş hacmi 2009 senesindeki ton seviyesinden ton seviyesine yükselerek %73 lük bir büyüme kaydetmiştir. İş hacimlerdeki hızlı artışa rağmen, Orhangazi Döküm Tesisleri, kendisini başarılı kılan kalite seviyesi ve teslimat oranları da dahil olmak üzere tüm KPI larını iyileştirebilmiştir. Kriz esnasında alınan tedbirlerin sonucunda Orhangazi Döküm Tesisleri kriz öncesi seviyesinden daha verimli bir hale gelmiş ve aratan rekabetçiliği ile 31.3 milyon Euro değerinde yeni işler elde etmiştir. Emtia fiyatlarındaki artış gecikme etkisi nedeniyle Orhangazi Döküm Tesislerinin Finansal sonuçlarını negatif etkilemiş buna rağmen bütçenin üstünde bir performans sergilemiştir. Yalın ve etkili operasyonlar yeni elde edilen işlerle birleştirildiğinde Orhangazi Döküm Tesisleri için pozitif bir 2011 yılı beklentisini getirmektedir. Orhangazi Pik Döküm Teisleri, Kapasite&Satış, ton 180, , , , ,000 80,000 60, ,000 20, Kapasite Satışlar 10 COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. FAALİYET RAPORU 2010

11 Orhangazi İşleme Tesisleri Componenta tarafından çizilen strateji ile, Orhangazi operasyonlarının güçlü özelliklerinden birisi entegre Döküm Tesisleri ve İşleme tesisleri olmuştur. Orhangazi işleme tesisleri yıllık toplam 135,000 makine işleme saati kapasitesine sahip muhtelif yatay ve dikey makine işleme merkezlerine sahiptir. Orhangazi işleme tesislerindeki iş hacmi 2009 yılındaki 40,000 işleme saati seviyesinden toplam 85,000 işleme saatine çıkmış ve %112 oranında gelişme kaydetmiştir. Benzer iyi gelişmeler aynı zamanda Orhangazi işleme tesislerinde de gözlenmiş ve bunun sonucunda 17.6 milyon Euro değerinde yeni iş yaratılmıştır. Yeteneklerimiz ve müşterilerimizin artan oranda dış kaynaktan hizmet alma eğilimi sayesinde Orhangazi işleme tesisinin potansiyeli oldukça yüksektir. Manisa Alüminyum Döküm Tesisi Otomotiv ve ağır kamyon endüstrisindeki emisyonlarla ilgili yönetmelikler ile alüminyum kullanımının artış potansiyeli oldukça yüksektir. Bu iş birimi yüksek basınçlı, düşük basınçlı ve gravity döküm kapabilitelerine sahip olup, üretiminin %70 ini entegre işleme tesislerinde işlemekte ve monte etmektedir. Hükümetlerin otomotiv endüstrisindeki teşvik programları sayesinde iş hacimlerdeki düşüş 2009 yılında diğer endüstrilere göre daha az olmuştur. Bunun sonucunda 2010 büyümeside daha hafif olmuş ve toplam iş hacmi 2009 yılındaki 7,136 ton seviyesinden, 2010 senesinde 9,310 ton seviyesine çıkarak, %30 oranında bir büyüme kaydetmiştir. Belirlenmiş olan stratejiye paralel olarak hedef, ileri düzey malzeme kullanılan yapısal ve kompleks parçalar üzerinde yoğunlaşmıştır. Ortak tasarım ve müşteri üretim sahası odaklı mühendislik hizmeti bu iş birimi için başarı faktörü olmuştur. Manisa Yüksek Basınçlı Alüminyum Döküm Tesisleri, Kapasite&Satış, ton 15,000 14,000 12,000 10,000 Bu iş biriminde kriz 2008 senesinde yaşanmış ve kriz oldukça iyi yönetilmiştir. Doğal olarak artan iş hacmi oldukça yalın hale dönüşen operasyonların mali durumuna pozitif etki etmiştir. Avrupa Birliğinin Ekim 2010 tarihi itibariyle 5 senelik bir süre için Çin den ithal edilen jantlara %22.3 lük anti damping vergisi uygulama kararı yalın hale dönüşmüş operasyonlara ekstra katkı sağlamıştır. Bu muhtemelen geç kalınmış bir karardı ve bunun 2010 senesine etkisi ya hiç olmadı ya da çok az oldu. Birçok müşteri Çin in artık rekabetçi olmadığına kanaat getirmesi nedeniyle projelerini komşu ülkelerdeki rekabetçi üreticilere yönlendirmişlerdir. Jant iş birimi bu süreçte muhtemelen birçok üreticiye göre daha fazla pay almış ve bu sayede 23 milyon Euro değerinde yeni bir iş hacmi elde etmeyi başarmıştır senesi muhtemelen jant iş birimi için en iyi yıllardan biri olacaktır. Manisa Alüminyum Jant Döküm Tesisleri, Kapasite&Satış, adet 1,400,000 1,200,000 1,000, , , , , Kapasite Satışlar Componenta UK % 100 üne sahip olduğumuz Componenta UK; 2010 da artan müşteri talebi ne bağlı olarak pozitif olarak etkilenmiştir. Ciro 27.6 milyon Euro luk bütçeye karşılık %36 oranında artarak 37.4 milyon Euro olarak gerçekleşmiştir yılı 2009 yılındaki 21.2 milyon Euro luk ciro ya göre % 76 büyüme göstermiştir. Müşteri taleplerindeki bu iyileşmenin 2011 de de devam edeceği tahmin edilmektedir. Personel sayısı 2009 yılında 10 çalışan olup 2010 boyunca da sabit kalmıştır. 8,000 İhracat, MEUR 6,000 4,000 2, Kapasite Satışlar Manisa Alüminyum Jant Tesisi Yenileme piyasasındaki alüminyum jant satışları; nihai tüketicilerin beklentileriyle belirlenen kendine ait farklı bir eğilime sahiptir yılında satılan 567,976 adet jant,2010 yılında 765,929 adet olarak gerçekleşmiş ve %35 oranında büyüme kaydedilmiş ve 2010 yılı büyüme yılı olmaya devam etmiştir COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. FAALİYET RAPORU

12 Genel Müdür ün Mesajı Geleceğe Bakış, Componenta olarak 2010 yılını büyüme ve uzun vadeli strateji belirleme yılı olarak değerlendirdik. Tek Componenta ilkesi ile hareket etmek bize teslimat kesinliği, kalite ve maliyet prensipleri açısından en iyiyi sunma/teslim etme imkanını sunmaktadır. Müşteri odaklı olmanın ve mühendislik fonksiyonumuzun müşterilerimize çözümler sunmadaki önemini vurguladık. Stratejinin izlenmesine yönelik kurumsal bazda tedbirler alınmış olup Türkiye organizasyonundaki çalışmalar halen devam etmektedir. Şu andaki mevcut tabloya bakarak 2011 yılının Türkiye de kriz esnasında alınan tüm tedbirlerin getirilerinin artan iş hacimleriyle daha iyi mali kazançlara dönüşeceği bir yıl olacağını öngörmek mümkündür yılında göstermiş oldukları sadakat ve mükemmel işbirliğinden dolayı çalışma arkadaşlarımıza, hissedarlarımıza ve müşterilerimize en içten teşekkürlerimi sunmak isterim. Componenta A.Ş nin Müşteri Segmentindeki Yeri 2010 (2009) Otomotiv 43% (54%) İnşaat ve Maden 28% (23%) Tarım 15% (11%) Ağır Ticari Araçlar 12% (9%) Makina İmalatı 3% (2%) Hakan Göral Genel Müdür Componenta Dökümcülük A.S. Componenta Dökümcülük A.Ş. Satışların Dağılımı Yurt dışı 57% Yurt dışı Satışlar 89% (66%) Yurtiçi Satış 11% (35%) (68%) Jant Orhangazi 62% (58%) Manisa 38% (42%) 36% (34%) 64% (66%) Yurt içi 43% (32%) Toplam Satışlar Aluminyum Döküm Yurt dışı Satışlar 57% (60%) Yurtiçi Satış 43% (41%) Yurt dışı Satışlar 40% (37%) Yurtiçi Satış 80% (63%) 12 COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. FAALİYET RAPORU 2010

13 Componenta A.Ş nin Müşteri Segmentindeki Yeri İnşaat ve Maden Müşteriler arasında iş makinaları, kepçe, vinç, kazı makineleri ve damper üreticileri vardır. Componenta müşterileri için motor sistemleri, güç aktarım üniteleri, tahrik ve şasi grupları için çeşitli döküm parçalar üretmektedir. Müşteriler arasında Caterpillar, JCB, Volvo Construction Equipments (VCE), Carraro Drice Tech. gibi müşteriler bulunmaktadır Ağır Ticari Araçlar Ağır Ticari Araç endüstrisi için Componenta, şasi, motor, aks, aktarma organları ve frenlerde kullanılan montaja hazır parçalar imal etmektedir. Şirket, müşterilerine üretim tasarımı ve imalattan, yüzey işlemi, boya ve yarı - montaja kadar tedarik zincirinin tüm parçalarını sunmaktadır. Müşteriler arasında Iveco, Ford Otosan, Daimler, MAN, Scania, Volvo, Renault Trucks gibi müşteriler bulunmaktadır. Otomotiv Grup binek araçlar ve hafif ticari araç üreticilerinin dahil olduğu otomotiv sanayi için, geniş ürün yelpazesinde, demir ve alüminyum döküm parçalar ile hafif alaşım jantları temin etmektedir. Manisa Jant İş Birimi nde, DJ Wheels ve MAXX ticari markaları ile jant üretilmektedir. Müşteriler arasında Tofaş, Ford Otosan, Ford Avrupa, Renault, PSA, Dana UK, ATU, Borbet Jant, OZ Jant R.O.D. jant gibi müşteriler bulunmaktadır. Satışların Ülkelere Dağılımı Türkiye 35% İngiltere 20% Almanya 15% İtalya 10% Fransa 3% Belçika 3% İsveç 3% Amerika 3% Polonya 2% Finlandiya 2% Diğer 4% Tarım Tarım sektöründe yer alan, traktör, orman makinaları, kombine biçiciler gibi tarım ekipmanları üreticilerine, her türlü döküm aksamı üretilmektedir. Müşteriler arasında TTF, New Holland, AGCO Grup, Claas, Valtra, Gima ve Alçelik gibi müşteriler bulunmaktadır. Makina İmalatı Makine imalatı endüstrisinde yer alan asansör, robot, çeşitli vinç ve kaldırma parçaları üreticilerine, stratejik öneme sahip, pompa, beton kırıcı ve hidrolik motor demir döküm parçaları tedarik edilmektedir. Müşteriler arasında ABB, Kone, Atlas Copco, Ingersoll Rand, MCFE gibi müşteriler bulunmaktadır. COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. FAALİYET RAPORU

14 Componenta Dökümcülük A.Ş. Yönetimi Componenta Dökümcülük A.Ş. Yönetim Kurulu Heikki Lehtonen Yönetim Kurulu Başkanı Harri Saukkomaa Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yrjö Julin Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Göral Yönetim Kurulu Üyesi -Genel Müdür Tezcan Yaramanci Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Denetçileri Adil Giray Öztoprak Yönetim Kurulu Denetçisi Ayşegül Eder Uyanıkdeniz Yönetim Kurulu Denetçisi Componenta Dökümcülük A.Ş. Şirket Yönetimi Heikki Lehtonen Başkan ve CEO Hakan Göral Genel Müdür Nejat Ersoy Türkiye CFO ve Ülke Kontrolörü Tunçay Sulan Orhangazi Pik Döküm İş Birimi Direktörü Faruk Çoklar Orhangazi İşleme İş Birimi Direktörü Tevfik Günhan Manisa Aluminyum Parça İş Birim Direktörü Sabri Özdoğan Manisa Jant İş Birimi Direktörü Ali Alper Çeltek Satış Direktörü - Otomotiv Seyfi Değirmenci Mühendislik Direktörü Sibel Binici Hazine Direktörü 14 COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. FAALİYET RAPORU 2010

15 Componenta Dökümcülük Ticaret Ve Sanayi A.Ş. Kurumsal Yönetim Politikası 1. Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Raporu SPK tarafından tarih ve 35/835 sayılı kararı ile kabul edilen ve Temmuz 2003 de kamuya açıklanmış olan Kurumsal Yönetim İlkeleri nin uygulanması ve hayata geçirilmesi; özellikle halka açık şirketlerin kredibilitesi ve finansman imkanları açısından önem arz etmektedir. Kurumsal yönetim kalitesini ortaya çıkaran söz konusu ilkeler şirketimiz tarafından benimsenmiş olup, kısmen uygulanmaktadır. Bu düzenlemeye paralel olarak uygulanması talep edilen diğer ilkeler de, idari ve teknik alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının akabinde uygulamaya konacaktır. SPK nın tarih ve 48/1588 sayılı toplantı kararı gereğince, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda (İMKB) işlem gören şirketlerin 2004 yılına ilişkin faaliyet raporlarından başlamak üzere, faaliyet raporlarında ve varsa İnternet sitelerinde söz konusu Kurumsal Yönetim İlkeleri ne uyumuyla ilgili beyanlarına yer vermeleri uygun görülmüştür. Buna göre Componenta Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş., 2010 Faaliyet Raporu na aşağıdaki ilkelere uyum konusundaki bilgileri eklemiştir. BÖLÜM I PAY SAHİPLERİ 2. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi Componenta Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş. de pay sahipleri ile ilişkiler, Hazine bölümü bünyesinde oluşturulmuş sorumlu birim tarafından yürütülmektedir. Bu birim Türkiye CFO ve Ülke Kontrolörü Nejat ERSOY ve Hazine Direktörü Sibel BİNİCİ / ) tarafından yönetilmektedir. Birim Sorumlusu Hissedarlar Sorumlusu Yıldıray DOMAÇ dır / ) Birimin yürüttüğü başlıca faaliyetler arasında şunlar yer alır: - Şirketimizin, bireysel ve kurumsal yatırımcılara tanıtımının yapılması; potansiyel yatırımcıların ve hissedarların bilgilendirilmesi, - Şirketimiz ve sektör hakkında araştırma yapan lisans, yüksek lisans öğrencileri ile üniversitelerdeki öğretim üyelerinin bilgi taleplerinin karşılanması, - Şirket Genel Kurul toplantısının yapılması, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanların hazırlanması, tutanakların talep edenlere gönderilmesi, -Hissedarlarımızın bilgilendirilmesi, - SPK nın Seri VIII, No:39 sayılı tebliği dikkate alınarak gerekli Özel Durum Açıklamalarının İMKB ve SKP na bildirilmesi, - Genel Kurul öncesi toplantı hazırlıklarının yapılması, ilgili dokümantasyonun hazırlanması, ana sözleşme değişikliklerine ilişkin ön izinlerin alınarak Genel Kurul un onayına sunulması, - Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuatta meydana gelen değişikliklerin takip edilmesi ve şirket ilgili birimlerinin dikkatine sunulması. 3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı Componenta Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş. de, bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında, pay sahipleri arasında ayrım yapılmamaktadır. Pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının genişletilmesi amacıyla, hakların kullanımını etkileyebilecek her türlü bilgi güncel olarak elektronik ortamda pay sahiplerinin kullanımına sunulur. Dönem içinde pay sahiplerinden telefonla çok az sayıda bilgi talebi gelmiştir. Bu talepler esas itibariyle genel kurula katılma, bedelsiz hisse dağıtımı, temettü ödemelerine ve kesilen stopaj vergilerine ilişkindir. Yöneltilen soruların tamamı şifahi veya yazılı olarak yanıtlanmıştır. Şirket sitesinde (www.componenta.com) mali tablolarla birlikte aşağıdaki birçok bilgi de yer almaktadır: Tübitak-Bilten tarafından teknik çalışmaları yürütülmekte olan KAP (Kamuoyunu Aydınlatma Projesi) sistemi Şirket te kurulmuş olup, Şirketimizden İMKB ye bildirimler elektronik imza kullanılarak da gönderilmektedir. Ayrıca sermaye piyasası araçlarının kayden izlenmesi amacıyla kurulmuş bulunan Merkezi Kayıt Kuruluşu na üyelik işlemleri tamamlanarak hisse senetlerinin kayden izlenmesinde önemli bir adım atılmıştır. - Şirket ana sözleşmesi - Genel Kurul un toplanma tarihi, hangi gazetelerde yayımlandığı, gündem, gündem konuları hakkında açıklamalar - Genel Kurul toplantı tutanağı ve hazirun cetveli - SPK Özel Durum Açıklamaları - Vekaletname örneği - Şirketin ortaklık yapısı - Yönetim Kurulu üyeleri ve şirket üst yönetimi hakkında bilgi - Sıkça sorulan sorular bölümü - Yatırımcı raporları Ana sözleşmemizde özel denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemiştir. Bu yönde hissedarlarımızdan herhangi bir talep de gelmemiştir yılı Şirket faaliyetleri, Genel Kurul da tespit edilen Bağımsız Dış Denetçi ( Değer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ), ve Genel Kurul da seçilen Denetçiler tarafından periyodik olarak denetlenmektedir. 4. Genel Kurul Bilgileri Şirketimiz 2010 yılı içerisinde sadece bir Olağan Genel Kurul yapılmıştır yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü ve 22 Mart 2010 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısı nda, Şirket sermayesini COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. FAALİYET RAPORU

16 16 COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. FAALİYET RAPORU 2010

17 Kurumsal Yönetim Politikasi temsil eden adet hisseden, adet hisse temsil edilmiştir. (% 93,57) Şirketin menfaat sahipleri (vekaletname vererek) toplantılara katılmıştır yılı sonuclarinin degerlendirilecegi genel kurul toplantısı 25 Mart 2011 Cuma günü saat de Divan City Büyükdere Cad. No:34 Gayrettepe / İSTANBUL adresinde yapılacaktır. Genel Kurul toplantısına davet Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve şirket ana sözleşmesi hükümlerine göre, Yönetim Kurulunca yapılmaktadır. Genel Kurul un yapılması için Yönetim Kurulu kararı alındığı anda İMKB ve SPK ya açıklamalar yapılarak kamuoyu bilgilendirilmektedir. Ayrıca Genel Kurul dan en az 15 gün önce Genel Kurul un toplanacağı yer, gündem, varsa ana sözleşme değişiklik taslakları ve vekaletname örneği Türkiye baskılı 2 adet günlük gazetede yayımlanır. Bu ilanda ilgili döneme ait bağımsız denetimden geçmiş mali tabloların nerelerde incelemeye açık olduğu belirtilmektedir. Genel Kurul da söz alan her hissedar şirket faaliyetleri hakkında görüş belirtip şirket yönetimine soru sorarak bilgi talep edebilmekte ve kendisine yanıt verilmektedir. Genel Kurulumuz Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Hükümet Komiseri gözetiminde yapılmaktadır yılındaki Genel Kurul da şirket hakim ortaklarının yaptığı öneriler dikkate alınmıştır. Genel Kurul Tutanakları web sitemizde yer almaktadır. Ayrıca şirket merkezinde bu tutanaklar hissedarlarımızın incelemesine açık olup talep edenlere verilmektedir. 5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları Şirketimizde oy haklarının kullanımına yönelik ana sözleşmemizde bir imtiyaz bulunmamaktadır. Ortaklarımız arasında bizim iştirakimiz olan tüzel kişi yer almamaktadır. 6. Kâr Dağıtım Politikası ve Kâr Dağıtım Zamanı Kar dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri ne uygun olarak pay sahiplerinin menfaatleri ve Şirket menfaatlari arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir. Şirketimizin 22 Mart 2010 tarihinli Genel Kurulumuz da 2009 yılı faaliyetlerinin zararla sonuçlanmış olması nedeniyle her hangi bir kar dağitımı önerisi yapılmamıştır. 7. Payların Devri Ana sözleşmemizde, pay sahiplerinin paylarını serbestçe devretmesini zorlaştırıcı uygulamalar ve pay devrini kısıtlayan hükümler mevcut değildir. BÖLÜM II KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 8. Şirket Bilgilendirme Politikası Şirketimiz kamuoyu aydınlatma ve şeffaflık ilkesi doğrultusunda zamanında doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, analiz edilebilir ve düşük maliyetle kolay erişilebilir bilgilerin ilgililere sunulmasını amaçlar. Ticari sır kapsamında olmaması kaydıyla, talep edilebilecek her türlü bilginin değerlendirmeye alınması sağlanır. 9. Özel Durum Açıklamaları Özel Durumlara ilişkin bilgilendirme, mevcut durumda yazılı olarak ve Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden BIY kullanılarak elektronik imza ile yapılmaktadır. Söz konusu açıklamalar, kapsamlı olarak mevzuat ile belirlenen süre içerisinde zaman geçirmeksizin kamuya duyurulur 2010 yılı içinde, şirketimizce 7 adet özel durum açıklaması yapılmıştır. Şirketimiz yurt dışı borsalarda kote olmadığından SPK ve İMKB dışında Özel Durum Açıklaması gerekmemektedir. Özel Durum Açıklamaları, Kanunun öngördüğü süreçte yapıldığından SPK tarafından yaptırım uygulanmamıştır. 10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği Şirketimizin internet sitesi adresi dur. 11. Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması Şirketin gerçek kişi ve sahiplerinin kamuya açıklanmasında yatırımcıyı etkileyebilecek özel bir durum mevcut değildir. 12.İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması Şirketin Yönetim Kurulu üyeleri, denetçiler ve üst yönetimde görev alan kişilerin adları her yıl yayınlanan faaliyet raporlarında belirtilmektedir. Yıl içinde vuku bulan değişiklikler de özel durum açıklamalarıyla kamuya duyurulmaktadır. Rapor tarihi itibariyle, içeriden öğrenebilecek durumda olan kişiler aşağıdaki listede gösterilmişlerdir: Heikki LEHTONEN : Yönetim Kurulu Başkanı Harri SAUKKOMAA : Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yrjö JULIN: Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Sadık GÖRAL : Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Tezcan YARAMANCI : Yönetim Kurulu Üyesi Adil Giray ÖZTOPRAK: Denetçi Ayşegül Eder UYANIKDENİZ: Denetçi Nejat ERSOY : CFO Türkiye, Ülke Kontrolörü Tunçay ŞULAN : Orhangazi Pik Döküm İş Birimi Direktörü Faruk ÇOKLAR : Orhangazi İşleme İş Birimi Direktörü Tevfik GÜNHAN : Manisa Aluminyum Parça İş Birim Direktörü Sabri ÖZDOĞAN : Manisa Jant İş Birimi Direktörü Sibel BİNİCİ: Hazine Direktörü Ali Alper ÇELTEK : Satış Direktörü - Otomotiv Seyfi DEĞİRMENCİ: Mühendislik Direktörü COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. FAALİYET RAPORU

18 Kurumsal Yönetim Politikasi Ömer Lütfü ERTEN : Grup, iş değerlendirme Direktörü Uğur DEMİRCİ : Satınalma Direktör Yardımcısı Şeffaflık ile şirket çıkarlarının korunması arasındaki dengeyi sağlamada tüm şirket çalışanlarının içeriden öğrenilen bilgilerin kullanımıyla ilgili kurallara dikkat etmesine çok önem verilmektedir. Çalışma süresince öğrenilen, şirkete ait, gerekli kişiler dışında bilinmesi şirketçe arzu edilmeyen, ticari sır olarak nitelendirilebilecek bilgiler Şirket Bilgisi olarak kabul edilir. Tüm çalışanlar Componenta Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş. de çalışırken ve sonrasında şirket bilgisini korurlar, doğrudan veya dolaylı olarak kullanmazlar. BÖLÜM III MENFAAT SAHİPLERİ 13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi Şirket ile ilgili menfaat sahipleri, kendilerini ilgilendiren hususlarda gerektikçe toplantılara davet edilerek veya telekomünikasyon araçları kullanılarak bilgilendirilmektedir. Toplu Sözleşme kapsamındaki çalışanlarımızla ilişkiler sendika temsilcileri vasıtası ile yürütülmektedir. Şirketimiz işveren sendikası olarak MESS (Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası), Şirketimiz in mavi yakalı çalışanları ise Türk Metal Sendikası Üyesi dir yılı Kasım ayı içerisinde, MESS ile Türk Metal Sendikası arasında dönemini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi Anlaşma Tutanağı imzalanmıştır. 14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı Menfaat sahiplerinin yönetime katılması konusunda yürütülen faaliyetler; Çalışma koşulları, ortamı ve çalışanlara sağlanan haklar konusunda yapılacak yapılacak uygulama değişiklikleri için işçi sendikasının görüşü ve mutabakatı alınmakta, kararlar birlikte oluşturulmaktadır. 15.İnsan Kaynakları Politikası Şirketimizde insan kaynakları politikası kapsamında, personel alımına ve terfi mekanizmasına ilişkin kriterler yazılı olarak belirlenmiştir. İnsan Kaynakları süreci olarak amacımız; Her yıl gerçekleştirilen Çalışan Memnuniyeti Anketi ile çalışanların memnuniyeti ölçülmekte ve geliştirilmesi gereken alanlar tesbit edilerek iyileştirici önlemler alınmaktadır. Toplu İş Sözleşmesi uyarınca belirlenen sendika işyeri temsilcileri dışında, çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere bir temsilci atanmamıştır. Bu fonksiyon esas itibariyle İnsan Kaynakları Bölümü tarafından yürütülmektedir. Çalışanlardan özellikle ayrımcılık konusunda herhangi bir şikayet gelmemiştir. 16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler Şirketimiz mal ve hizmetlerinin pazarlanmasında, satışında ve satış sonrasında müşteri memnuniyetini sağlayıcı her türlü tedbir alınmakta ve uygulamalara yer verilmektedir. Müşterinin satın aldığı ürünümüze ilişkin talepleri süratle karşılanarak, müşteri bilgilendirilir. Kalite standartları ve yüksek kaliteye ilişkin garantiler sağlanır. Gerek tedarikçilere yönelik ilke ve politikalar, gerekse müşteri odaklı ürün ve hizmetlerdeki memnuniyet kriterleri düzenli olarak ölçülür ve Şirket içindeki birimlerce takip edilir. 17. Sosyal Sorumluluk Gerek fabrikamızın bulunduğu bölge ve gerekse genel olarak kamuya yönelik sosyal çalışmalar çerçevesinde kurumsal sosyal sorumluluk ve toplum üzerinde etki kriterlerine göre faaliyetler düzenlenir. Bu bağlamda dönem içinde yapılan çalışmalarımıza ilişkin bilgiler web sitemizde bulunmaktadır. BÖLÜM IV YÖNETİM KURULU 18. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu Şirketimizin Yönetim Kurulunda icracı ve icracı olmayan üye ayırımı yoktur. Yönetim Kurulu üyelerinin seçildiği Genel Kurul toplantılarını müteakip, görev taksimine ilişkin karar almak suretiyle Yönetim Kurulu Başkan ve vekili tespit edilmektedir. Dönem içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde boşalma olduğu takdirde Türk Ticaret Kanunu nun 315. maddesi hükümleri uygulanır. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin, şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunda TTK 334 ve 335. maddeleri kapsamında Genel Kurul dan onay alınmaktadır. - Doğru işe doğru insan - Eşit işe eşit ücret - Başarıya bağlı liyâkat - Herkes için eşit fırsat ilkelerine bağlı kalarak, insan gücümüzün yetkinliklerini sürekli geliştirmek ve global rekabet ortamında kalıcı üstünlüğümüzü korumaktır. Bu amaçla belirlenen insan kaynakları sistemlerinin işleyişi prosedürlerle tanımlanır ve tüm çalışanlara duyurulur. 18 COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. FAALİYET RAPORU Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, en üst düzeyde etki ve etkinlik sağlayacak şekilde oluşur. Yönetim Kurulu Üyelerimiz SPK nın Kurumsal Yönetim İlkeleri nin 4. Bölüm madde 3.1.1, 3.1.2, ve de belirlediği nitelikleri taşımaktadır. Bununla birlikte, Şirket Ana Sözleşmesi nde bu hususa yer verilmemiştir. 20. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefi Şirketimiz misyon, vizyon ve değerleri oluşturulmak suretiyle yayımlanmış ve gelişmeler doğrultusunda revize edilerek yenilenmektedir.

19 Yönetim Kurulu yıllık faaliyetlerin gözden geçirilmesi doğrultusunda geçmiş yıl performansını değerlendirmek suretiyle Üst Yönetim yeni yıl hedeflerini kararlaştırır ve kararlar verir. 21. Risk Yönetimi ve iç kontrol mekanizması Şirketimiz de finansal risklerin yönetimi Hazine bünyesinde oluşturulan Hazine Direktörlüğü ve finansman bölümü tarafından gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, sağlıklı bir iç kontrol mekanizması oluşturulması amacıyla Mali Kontrolörler tarafından üst yönetime sunulmaktadır. 22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları Yönetim Kurulu üyelerinin yetki ve sorumlulukları şirketin ana sözleşmesinde açıkça belirlenmiştir. Şirketin imza sirkülerinde yetkiler detaylı olarak belirtilmiştir. 23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi, şirket ana sözleşmesinin açıkça Yönetim Kurulu kararına bağlanmasını emrettiği hususların, ilgili birimlerce Şirket üst yönetimi ve Yönetim Kurulu üyelerine bildirilmesiyle belirlenmektedir. Bunun dışında, Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birisinin spesifik bir konuya ilişkin karar alınması hususunu Şirket Üst Yönetimine bildirmesiyle de toplantı gündemi belirlenmektedir. Şirket Yönetim Kurulunda görüşülmesi istenen konular, Hazine bölümünde toplanmakta ve konsolide edilerek gündem oluşturulmaktadır. Componenta Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş Yönetim Kurulu toplantılarının gündeminin belirlenmesi, TTK 330/II hükmü dairesinde alınan Yönetim Kurulu kararlarının hazırlanması, Yönetim Kurulu üyelerinin bilgilendirilmesi ve iletişimin sağlanması amacıyla Componenta Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş. Şirket Hazine Direktörlüğü görevlendirilmiştir. COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. FAALİYET RAPORU

20 Kurumsal Yönetim Politikasi Yönetim Kurulu, işlerin gerektirdiği ölçüde her halükarda, Şirket esas sözleşmesinin tespit ettiği asgari sayıda olmak üzere karar almaktadır. Yönetim Kurulu toplantılarında açıklanan farklı görüş ve karşı oy gerekçeleri karar zaptına geçirilmektedir. Ancak yakın zamanda bu türde bir muhalefet veya farklı görüş beyan edilmediğinden kamuya açıklama yapılmamıştır. 24. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı Yönetim Kurulu Üyeleri nin Şirket le işlem yapma veya rekabet etmesi ile ilgili bir kısıtlama bulunmamakla birlikte, mevcut durumda böyle bir hal söz konusu değildir. 25. Etik Kurallar Şirketimizin değerleri arasında Açıklık, Dürüstlük ve Saygı bulunmaktadır. Bu kapsamda değerlerimizi günlük işlerimize aşağıdaki şekillerde yansıtırız: Yeni fikirlere ve değişime, kendimizi geliştirmeye açığız. Bu yol ile çalışma yöntemlerimizi sürekli iyileştirmeye çalışıyoruz. Kendimize ve birbirimize karşı dürüstüz. Söz verdiğimizi yerine getiririz. Çalışanlarla, amirlerimizle, astlarımızla, müşterilerimizle ve diğer paydaşlarımızla ilişkilerimiz güven ve karşılıklı saygıya dayanır. 26. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı Şirketimiz de, Yönetim Kurulu nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmesi amacıyla denetimden sorumlu Denetim Komitesi oluşturulmuştur. Denetim Komitesi iki kişiden oluşmaktadır yılı için Sayın Harri SAUKKOMAA ve Sayın Tezcan YARAMANCI Denetim Komitesi ne üye olarak Yönetim Kurulumuz tarafından seçilmiştir. Denetim Komitesi, faaliyetlerini Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatına ve Kurumsal Yönetim Kurallarına uyum çerçevesinde; Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliklerine de; Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Heikki LEHTONEN, Yönetim Kurulu Üyesi ve Teknik Operasyonlardan sorumlu grup başkanı Yrjö Julin, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sn.Hakan Sadık GÖRAL ın seçilmişlerdir. Yönetim İlkeleri nde öngörüldüğü üzere düzenli bir şekilde yürütmektedir. 27. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar Yönetim Kurulu başkan ve Üyelerince Genel Kurulca kararlaştırılan ücret haricinde herhangi bir menfaat sağlanmamaktadır. Yönetim Kurul na yönelik olarak performansa veya ödüllendirmeye dayalı herhangi bir uygulama yapılmamaktadır. 20 COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. FAALİYET RAPORU 2010

COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM POLİTİKASI. 1. Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Raporu

COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM POLİTİKASI. 1. Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Raporu COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM POLİTİKASI 1. Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Raporu SPK tarafından 04.07.2003 tarih ve 35/835 sayılı kararı ile kabul edilen ve Temmuz 2003

Detaylı

01.01.2012 30.06.2012 Ara Dönem Faaliyet Raporu

01.01.2012 30.06.2012 Ara Dönem Faaliyet Raporu COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 01.01.2012 30.06.2012 Ara Dönem Faaliyet Raporu Sayfa No:2 BÖLÜM 1: KURUMSAL BİLGİLER Yönetim Kurulu Şirketimizin 26.04.2012 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında,

Detaylı

BOROVA YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.

BOROVA YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş. BOROVA YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş. 01.01.2011 31.12.2011 YILLIK FAALİYET RAPORU RAPORUN DÖNEMİ : 01.01.2011 31.12.2011 ORTAKLIĞIN ÜNVANI : Borova Yapı Endüstrisi A.Ş. YÖNETİM KURULU VE DENETİM KOMİTESİ: Şirketimizin

Detaylı

COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM POLİTİKASI. 1. Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Raporu

COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM POLİTİKASI. 1. Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Raporu COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM POLİTİKASI 1. Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Raporu SPK nın 30 Aralık 2011 tarih ve 28158 sayılı ve Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu

Ara Dönem Faaliyet Raporu COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 01.01.2012 30.09.2012 Ara Dönem Faaliyet Raporu Sayfa No:2 BÖLÜM 1: KURUMSAL BİLGİLER Yönetim Kurulu Şirketimizin 26.04.2012 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında,

Detaylı

Faaliyet Raporu

Faaliyet Raporu COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 01.01.2011 31.12.2011 Faaliyet Raporu Sayfa No:2 BÖLÜM 1: KURUMSAL BİLGİLER Yönetim Kurulu Şirketimizin 25.03.2011 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında,

Detaylı

BOROVA YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.

BOROVA YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş. BOROVA YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 ARA HESAP DÖNEMİ FAALİYET RAPORU RAPORUN DÖNEMİ : 01.01.2011 30.06.2011 ORTAKLIĞIN ÜNVANI : Borova Yapı Endüstrisi A.Ş. YÖNETİM KURULU VE DENETİM KOMİTESİ:

Detaylı

Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar

Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar Akis Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 4 Şubat 2011 Vakıf Gayrimenkul Yatırım

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU. Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU. Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi' nin 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle hazırlanan ve ekte yer alan bilançosunu,

Detaylı

FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Doğru mesajları farklı gruplara iletebilen en önemli kurumsal iletişim aracı Adres Nispetiye Cad. Levent İşhanı No: 6/2 34330 Levent - İstanbul www.tuyid.org Tel (212)

Detaylı

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK 2012 31 MART 2012 FAALİYET RAPORU Sayfa No:1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYE DAĞILIMI... 1 2. DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE

Detaylı

21. YÜZYIL BÜYÜK ANADOLU HOLDİNG A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

21. YÜZYIL BÜYÜK ANADOLU HOLDİNG A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 21. YÜZYIL BÜYÜK ANADOLU HOLDİNG A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 21. YÜZYIL BÜYÜK ANADOLU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2009 TARİHİNDE SONA EREN HESAP

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU. : Adnan Kahveci Mah. Yavuz Sultan Selim Bulvarı No:23 Kat:4 Beylikdüzü /İstanbul

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU. : Adnan Kahveci Mah. Yavuz Sultan Selim Bulvarı No:23 Kat:4 Beylikdüzü /İstanbul Uyum Gıda İhtiyaç Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklık Ünvanı Adres : Uyum Gıda İhtiyaç Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş : Adnan Kahveci Mah. Yavuz Sultan Selim Bulvarı No:23

Detaylı

3. Şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri,

3. Şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri, MARMARĐS ALTINYUNUS TURĐSTĐK TESĐSLER A.Ş. NĐN 22 MART 2011 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMi 1. Açılış ve Başkanlık Divanı nın seçimi, 2. 2010 yılı faaliyet ve hesapları hakkında, Yönetim Kurulu ve Denetçi

Detaylı

COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM POLİTİKASI. Bölüm - I. 1. Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Beyanı

COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM POLİTİKASI. Bölüm - I. 1. Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Beyanı Bölüm - I COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM POLİTİKASI 1. Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Beyanı SPK nın 30 Aralık 2011 tarih ve 28158 sayılı ve Resmi Gazete de yayımlanarak

Detaylı

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ RAPORU

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ RAPORU MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ RAPORU SPK tarafından 04.07.2003 tarih ve 35/835 sayılı kararı ile kabul edilen ve Temmuz 2003 de kamuya açıklanmış olan Kurumsal Yönetim

Detaylı

LOGO YAZILIM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 Ocak-31 Mart 2013 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

LOGO YAZILIM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 Ocak-31 Mart 2013 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU LOGO YAZILIM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 Ocak-31 Mart 2013 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Sayfa No: 3 1. Çeyrek Özeti LOGO, üç yıldır sürdürdüğü çift haneli büyüme ivmesini 2013 yılının ilk çeyreğine de taşıdı.

Detaylı

Uçak Servisi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na. Giriş

Uçak Servisi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na. Giriş Bağımsız Denetim Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Görüş Türü ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş. Sürekli Olumlu BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Uçak Servisi Anonim Şirketi Yönetim

Detaylı

COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 01.01.2013 30.09.2013 Ara Dönem Faaliyet Raporu

COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 01.01.2013 30.09.2013 Ara Dönem Faaliyet Raporu COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 01.01.2013 30.09.2013 Ara Dönem Faaliyet Raporu Sayfa No:2 BÖLÜM 1: KURUMSAL BİLGİLER Yönetim Kurulu Şirketimizin 18.03.2013 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş Ara Dönem Faaliyet Raporu

COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş Ara Dönem Faaliyet Raporu COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 01.01.2013 30.06.2013 Ara Dönem Faaliyet Raporu Sayfa No:2 Sayfa No:3 BÖLÜM 1: KURUMSAL BİLGİLER Yönetim Kurulu Şirketimizin 18.03.2013 tarihli Olağan Genel

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Şirketimizin 31.12.2012 tarihi itibariyle hazırlanan yıl sonu konsolide olmayan finansal raporu 25 / 04 / 2013 tarih ve 8307 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi nde yayımlanmıştır. Yayımlanan bilgilere; BDDK

Detaylı

ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI. 1- Amaç

ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI. 1- Amaç ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1- Amaç Alternatif Yatırım Ortaklığı A.Ş., Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında, tüm pay sahiplerimiz

Detaylı

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK 2011-31 MART 2011 FAALİYET RAPORU ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYE DAĞILIMI Esas Sermaye : 12.500.000 TL Ortaklar Hisse Tutarı (TL) % İsmail Katmerci

Detaylı

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK 2011-30 HAZİRAN 2011 FAALİYET RAPORU ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYE DAĞILIMI Esas Sermaye Ödenmiş Sermaye : 12.500.000 TL : 12.500.000 TL Şirketimizn

Detaylı

Unicorn Capital Menkul Değerler Anonim Şirketi B Tipi Likit Fon

Unicorn Capital Menkul Değerler Anonim Şirketi B Tipi Likit Fon Unicorn Capital Menkul Değerler Anonim Şirketi 31 Aralık 2010 tarihli finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Unicorn Capital Menkul Değerler Anonim Şirketi 31 Aralık 2010 tarihli bağımsız denetim

Detaylı

ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ TÜRKİYE ŞUBESİ 01.01.2008 31.12.2008 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM GÖRÜŞÜ

ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ TÜRKİYE ŞUBESİ 01.01.2008 31.12.2008 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM GÖRÜŞÜ ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ TÜRKİYE ŞUBESİ 01.01.2008 31.12.2008 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM GÖRÜŞÜ A Member of TIAG, A Worldwide Network of Independent Accounting Firms Registered

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU 1.KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Bagfas Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. (Şirket) 01.01.2009-31.12.2009 döneminde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan 04.07.2003

Detaylı

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. FAALİYET RAPORU

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. FAALİYET RAPORU I- GİRİŞ 1. Raporun dönemi: 01/01/2008-30/06/2008 2. Ortaklığın ünvanı: Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında

Detaylı

MERKEZ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2007 YILI FAALİYET RAPORU

MERKEZ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2007 YILI FAALİYET RAPORU MERKEZ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2007 YILI FAALİYET RAPORU I- GİRİŞ 1. Raporun dönemi: 01/01/2007-31/12/2007 2. Ortaklığın ünvanı: Merkez B tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı

Detaylı

KARKİM SONDAJ AKIŞKANLARI ENERJİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

KARKİM SONDAJ AKIŞKANLARI ENERJİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI KARKİM SONDAJ AKIŞKANLARI ENERJİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1- Amaç BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Karkim Sondaj Akışkanları Enerji Mühendislik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Sermaye Piyasası

Detaylı

NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları ekte "pdf" dosya olarak

Detaylı

Büyükdere cad No: 185 Kanyon ofis Binası 8. Kat Levent/ĐST. Görevi Öğrenim Durumu

Büyükdere cad No: 185 Kanyon ofis Binası 8. Kat Levent/ĐST. Görevi Öğrenim Durumu RAPORUN DÖNEMĐ : 01 OCAK 2012-31MART 2012 ORTAKLIĞIN ÜNVANI : J.P. MORGAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. SERĐ : XI NO: 29 SAYILI TEBLĐĞE ĐSTĐNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU A-Giriş 1-Raporlama Dönemi:

Detaylı

SERİ:XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 ŞİRKETİN ÜNVANI : İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ MERKEZİ : İstanbul KURULUŞ TARİHİ : 16/08/1995 FAALİYETİ : Portföy İşletmeciliği RAPORUN DÖNEMİ : 01/01/2011 31/03/2011 ÇIKARILMIŞ SERMAYESİ

Detaylı

TAT KONSERVE SANAYĐĐ A.Ş. NĐN 22.03.2011 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISININ GÜNDEMĐ

TAT KONSERVE SANAYĐĐ A.Ş. NĐN 22.03.2011 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISININ GÜNDEMĐ TAT KONSERVE SANAYĐĐ A.Ş. NĐN 22.03.2011 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISININ GÜNDEMĐ 1. Açılış ve Başkanlık Divanı nın seçimi, 2. 2010 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu ve Denetçi

Detaylı

KOMİTELER VE ÇALIŞMA ESASLARI

KOMİTELER VE ÇALIŞMA ESASLARI KOMİTELER VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYELER VE ÇALIŞMA ESASLARI 1- AMAÇ Bu düzenlemenin amacı Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri ne uyum sağlanması yönündeki çalışmalar 2010 yılında da sürdürülmüş olup, Rhea Girişim

Detaylı

MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİ AŞ BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİ AŞ BİLGİLENDİRME POLİTİKASI MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİ AŞ BİLGİLENDİRME POLİTİKASI A - AMAÇ Marshall Boya ve Vernik Sanayi A.Ş. (Şirket) nin kamuyu bilgilendirme politikası, şirketin geçmiş performansının ve gelecek beklentilerinin,

Detaylı

Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulu ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulu ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır. 2007 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2007 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 11 Nisan 2008 Cuma günü saat 14:00 da, Büyükdere Caddesi No:84 Gayrettepe-İstanbul

Detaylı

Ata Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu (Birinci Alt Fon)

Ata Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu (Birinci Alt Fon) Ata Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi 9 Ocak - 31 Aralık 2012 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu 9 Ocak - 31 Aralık 2012 hesap dönemine ait bağımsız denetim raporu Ata

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR Türk Ekonomi Bankası A.Ş. B Tipi Likit Fonu Fon Kurulu na TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARLA İLGİLİ

Detaylı

TEK ÇALIŞAN DÖKÜM ÇÖZÜMLERİ. Componenta Dökümcülük A.Ş. TEDARİKÇİSİ COMPONENTA TERCİH EDİLEN

TEK ÇALIŞAN DÖKÜM ÇÖZÜMLERİ. Componenta Dökümcülük A.Ş. TEDARİKÇİSİ COMPONENTA TERCİH EDİLEN TEK COMPONENTA 2542 ÇALIŞAN TERCİH EDİLEN DÖKÜM ÇÖZÜMLERİ TEDARİKÇİSİ Componenta Dökümcülük A.Ş. FAALİYET RAPORU 2011 2 İletişim Bilgileri Componenta in Turkey Head office & Iron Foundry Gölyolu no:26

Detaylı

DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş. OCAK HAZİRAN 2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş. OCAK HAZİRAN 2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ: XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş. OCAK HAZİRAN 2012 DÖNEMİ

Detaylı

Ata Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi

Ata Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi Ata Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Aralık 2012 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Ata Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Aralık 2012 hesap

Detaylı

E- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

E- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ E- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI SPK tarafından 04.07.2003 tarih ve 35/835 sayılı kararı ile Kabul edilen ve Temmuz 2003 te kamuya açıklanmış olan Kurumsal Yönetim

Detaylı

Unicorn Capital Menkul Değerler Anonim Şirketi İstanbul A Tipi Değişken Fonu

Unicorn Capital Menkul Değerler Anonim Şirketi İstanbul A Tipi Değişken Fonu Unicorn Capital Menkul Değerler Anonim Şirketi 31 Aralık 2010 tarihli finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu 31 Aralık 2010 tarihli bağımsız denetim raporu Unicorn Capital Menkul Değerler Anonim

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş BİLGİLENDİRME POLİTİKASI EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1 AMAÇ VE KAPSAM: Euro Trend Yatırım Ortaklığı A.Ş bilgilendirme politikasının amacı Sermaye piyasası Mevzuatı, ilke kararları ve Kurumsal Yönetim

Detaylı

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK 2012 30 EYLÜL 2012 FAALİYET RAPORU Sayfa No:1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYE DAĞILIMI... 1 2. DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE

Detaylı

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 27.03.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 27.03.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET İstanbul, Ticaret Sicil No: 100324 / 46239 TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 27.03.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimiz 2014 yılı çalışmalarını

Detaylı

ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU EK(1) ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 2012 Sayfa 1 1.Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Kurumsal yönetim uygulamalarının

Detaylı

Şirket Ortakları Payı (%) Pay Tutarı MERKEZ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01/01/2008-31/03/2008 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU I- GİRİŞ

Şirket Ortakları Payı (%) Pay Tutarı MERKEZ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01/01/2008-31/03/2008 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU I- GİRİŞ MERKEZ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01/01/2008-31/03/2008 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU I- GİRİŞ 1. Raporun dönemi : 01/01/2008-31/03/2008 2. Şirketin Ünvanı : Merkez B Tipi Menkul Kıymetler

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2010 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı, ekte sunulan gündem maddelerini görüşüp

Detaylı

SARDİS MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SARDİS MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun Dönemi: Bu rapor, Sardis Menkul Değerler A.Ş. nin 1 Ocak 2010 30 Haziran 2010 çalışma dönemini kapsamaktadır. 2. Ortaklığın Unvanı: Sardis Menkul Değerler A.Ş. 3. Dönem İçinde Görev

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1 - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI ER-ÇİM-SAN HOLDİNG A.Ş. (Bundan böyle ortaklık diye anılacaktır) 1 Ocak 2014 31 Aralık 2014 döneminde "Kurumsal Yönetim

Detaylı

EGE GÜBRE SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ

EGE GÜBRE SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ EGE GÜBRE SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan, Şirketimizin 2014 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 2 Nisan 2015 Perşembe günü

Detaylı

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31/03/2009 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31/03/2009 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ Tarih : 09/03/2009 Konu : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : VIII, No:54 sayılı Tebliğine uygun olarak yapılan açıklama Olağan Genel Kurul Toplantısı hakkında Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 2013 Faaliyet Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı na Davet

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 2013 Faaliyet Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı na Davet TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 2013 Faaliyet Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı na Davet Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Değerli Ortaklarımız, Şirketimizin Mart 2010 dönemine ilişkin faaliyetleri aşağıda özetlenmiştir.

Detaylı

2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2010 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 22 Mart

Detaylı

İstanbul OTOKAR OTOMOTĠV VE SAVUNMA SANAYĠ A.ġ. YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NDAN TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET

İstanbul OTOKAR OTOMOTĠV VE SAVUNMA SANAYĠ A.ġ. YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NDAN TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET İstanbul 83467 OTOKAR OTOMOTĠV VE SAVUNMA SANAYĠ A.ġ. YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NDAN 28.03.2014 TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET Şirketimiz 2013 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı

Detaylı

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Misyon ve Vizyonumuz Müşterilerine en yüksek standartlarda kişisel hizmetler sağlamaya adanmış profesyonel kadro ile küresel bir iş ağı oluşturmaktır. Türkiye nin, yakın gelecekte AB ile üyeliğe varabilecek

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI Yönetim Kurulu nun 21/03/2012 tarih ve 103/184 numaralı kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri: IV, No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim

Detaylı

EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 29 NİSAN 2014 TARİHLİ 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 29 NİSAN 2014 TARİHLİ 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 29 NİSAN 2014 TARİHLİ 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimizin 2013 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul

Detaylı

01.01.2013-31.03.2013 FAALİYET RAPORU

01.01.2013-31.03.2013 FAALİYET RAPORU Sayfa No:1 İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2013-31.03.2013 FAALİYET RAPORU Faaliyet Raporu İçeriği 1. Raporun Dönemi 2. Ortaklığın Ünvanı 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Yönetim Kurulu bünyesinde 22/01/2010 tarih ve 56-121 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kurulan Kurumsal Yönetim

Detaylı

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET ATA YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ NİN 07.09.2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET - Şirketimizin 2011 faaliyet

Detaylı

GOODYEAR LASTİKLERİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

GOODYEAR LASTİKLERİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN GOODYEAR LASTİKLERİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN Şirketimizin 2014 yılı hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 26 Mart 2015, Perşembe günü saat 10:30 da ekte sunulan

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2013 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1-Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi 2013 ü genel olarak bir toparlanma dönemi olarak geride bıraktı.

Detaylı

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. FAALİYET RAPORU

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. FAALİYET RAPORU ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. FAALİYET RAPORU 2003 İÇİNDEKİLER 1- Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi 2- Yeni Döneme İlişkin Değerlendirme 3- Ata Yatırım Ortaklığı A.Ş. 4- Kar Dağıtımı Önerisi 5-2004 Yılı

Detaylı

COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK A.Ş. FAALİYET RAPORU 2012

COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK A.Ş. FAALİYET RAPORU 2012 Geleceğin Döküm Çözümleri COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK A.Ş. FAALİYET RAPORU 2012 Çözüm 1 Çözüm Döküm Çözümleri sağlayıcısı olarak bu süreçte hedefimiz müşterilerimizin hedefidir. Müşterilerimiz ile tek Componenta

Detaylı

TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİC. A.Ş. FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN GÖRÜŞ

TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİC. A.Ş. FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN GÖRÜŞ TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİC. A.Ş. FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN GÖRÜŞ 9 Haziran 2014 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER I. Halka Arza İlişkin Özet Bilgiler... 3 II. Şirket Bilgileri... 4

Detaylı

Electroworld Iç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi. 30 Nisan 2013 tarihi itibariyle finansal tablolar ve özel amaçlı bağımsız denetim raporu

Electroworld Iç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi. 30 Nisan 2013 tarihi itibariyle finansal tablolar ve özel amaçlı bağımsız denetim raporu . Electroworld Iç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi 30 Nisan 2013 tarihi itibariyle finansal tablolar ve özel amaçlı bağımsız denetim raporu E yp! Güney Bağımsız Denetim ve Tel: +90 212 315 3D 00 SMMM AŞ Fax:

Detaylı

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. FAALİYET RAPORU

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. FAALİYET RAPORU I- GİRİŞ 1. Raporun dönemi: 01/01/2008-31/12/2008 2. Ortaklığın ünvanı: Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında

Detaylı

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 3 AYLIK ÇEMAŞ ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01.01.2015-31.03.2015 Dönemi I. Kurumsal Bilgiler Yönetim Kurulumuz Çemaş Döküm San. A.Ş. nin 11.04.2014 tarihinde yapılan 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 I- GİRİŞ 1. Raporun dönemi: 01/01/2008-31/03/2008 2. Ortaklığın ünvanı: Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas

Detaylı

YÖNETİM KURULU RAPORU

YÖNETİM KURULU RAPORU MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. 2002 YILI FAALİYET RAPORU Sayın Hissedarlarımız, Şirketimizin 2002 yılı faaliyet sonuçlarını incelemek ve karara bağlamak üzere toplanmış bulunan Olağan Genel

Detaylı

2010 YILI KURUMSAL YÖNETĐM ĐLKELERĐNE UYUM RAPORU

2010 YILI KURUMSAL YÖNETĐM ĐLKELERĐNE UYUM RAPORU Sayfa No: 1 2010 YILI KURUMSAL YÖNETĐM ĐLKELERĐNE UYUM RAPORU SPK nın 10.12.2004 tarih ve 48/1588 sayılı toplantı kararı gereğince, ĐMKB de işlem gören şirketlerin, faaliyet raporlarında ve internet sitelerinde

Detaylı

KOÇ HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 31 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

KOÇ HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 31 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü-85714 YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 31 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimiz 2014 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp

Detaylı

AKSU ENERJİ ve TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 18 NİSAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

AKSU ENERJİ ve TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 18 NİSAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET AKSU ENERJİ ve TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 18 NİSAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimiz 2014 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara

Detaylı

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun dönemi : 01/01/2012-30/09/2012 2. Ortaklığın Ünvanı : ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan Başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 ARA

Detaylı

Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Y ve Y Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu na Giriş Sermaye Piyasası Kurulu

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. / ECZYT [INTEM] :21:44

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. / ECZYT [INTEM] :21:44 ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. / ECZYT [INTEM] 19.12.2013 09:21:44 Hisse Alım Satım Bildirimi Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad. No:185, Kanyon Ofis 34394 Levent -İstanbul Telefon ve Faks No.

Detaylı

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU RAPORU 1 OCAK 31 ARALIK 2014

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU RAPORU 1 OCAK 31 ARALIK 2014 OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU RAPORU 1 OCAK 31 ARALIK 2014 OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU RAPORU Sayın Hissedarlarımız, Şirketimizin,

Detaylı

Bilgilendirme Politikası, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır.

Bilgilendirme Politikası, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır. Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. Bilgilendirme Politikası 1-Amaç Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. bilgilendirme politikasında amaç, Ortaklığın hissedarlarıyla şeffaf ve yakın bir iletişim kurarak Ortaklığa ilişkin

Detaylı

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. FAALİYET RAPORU

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. FAALİYET RAPORU I- GİRİŞ 1. Raporun dönemi: 01/01/2009-31/03/2009 2. Ortaklığın ünvanı: Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında

Detaylı

Özel Durum Açıklaması (Güncelleme)

Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAPLM [] 05.06.2015 165600 Kemalpaşa OSBah. İzmir Ankara Asfaltı No 75 Kemalpaşa/İZMİR 0323 877 08 55-0232 877 08 62 kaplamin@kaplaminambalaj.com 0323 877 08 55-0232

Detaylı

Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi

Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 22.05.2012 172553 Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi Davutpaşa Cad. No10 Topkapı - Telefon ve Faks No. (0212) 567 68 00 / (0212) 310 28 28 Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri

Detaylı

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Vestel Elektronik A.Ş., Ortaklar Genel Kurulu, 2005 yılı çalışmalarını incelemek ve Genel Kurul gündemini görüşüp karara

Detaylı

BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş. NİN 2011 YILINA AİT 26/04/2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş. NİN 2011 YILINA AİT 26/04/2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş. NİN 2011 YILINA AİT 26/04/2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimizin 42. Olağan Genel Kurul Toplantısı, 26 Nisan 2012

Detaylı

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. nin (Banka) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk yönetim yapısına

Detaylı

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor 216 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 Ocak 3 Haziran 216 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar Bağımsız

Detaylı

Dönem içinde 50 civarı pay sahibi ile telefon ile görüşülmüş ve gelen sorular cevaplandırılmıştır.

Dönem içinde 50 civarı pay sahibi ile telefon ile görüşülmüş ve gelen sorular cevaplandırılmıştır. 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Martı Otel İşletmeleri A.Ş. (Bundan böyle Şirket diye anılacaktır) 01 Nisan 2011 31 Mart 2012 döneminde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan "Kurumsal

Detaylı

DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş. / DMSAS [] 25.12.2014 12:22:34

DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş. / DMSAS [] 25.12.2014 12:22:34 / DMSAS [] 25.12.2014 122234 1 HAKAN 25.12.2014 122006 25.12.2014 122206 Emek Mah. Aşıroğlu Cad. No147 41700 Darıca Kocaeli Telefon ve Faks Numarası Tel 0 262 677 46 00 Faks 0 262 677 46 99 huseyin.konanc@demisas.com.tr

Detaylı

VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 I-GİRİŞ 1-Raporun Dönemi : 01.01.2008-31.03.2008 2-Ortaklığın Unvanı : Varlık Yatırım Ortaklığı A.Ş. 3-Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında 31.03.2008 tarihi itibariyle aktif olarak

Detaylı

KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 31 TEMMUZ 2015 TARİHLİ YILLARI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU

KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 31 TEMMUZ 2015 TARİHLİ YILLARI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 31 TEMMUZ 2015 TARİHLİ 2013-2014 YILLARI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU 1. 31 TEMMUZ 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimiz

Detaylı

LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 Bu rapor 09.04.2008 tarihli ve 26842 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu nun İşletmeler Tarafından düzenlenecek Finansal Raporlar ile Bunların Hazırlanması

Detaylı

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ( Şirket veya Doğan Burda ) Kurumsal Yönetim Komitesi

Detaylı