Bitlis Eren Üniversitesi Stratejik Plan R S T R A T E J İ K P L A N

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bitlis Eren Üniversitesi Stratejik Plan 2013-2017 R. 1.0 www.beu.edu.tr S T R A T E J İ K P L A N"

Transkript

1 Bitlis Eren Üniversitesi Stratejik Plan R. 1.0 S T R A T E J İ K P L A N 0

2 Bitlis Eren Üniversitesi Stratejik Plan R. 1.0 İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU 2 KURUMSAL TEMELLER 4 Misyon..5 Vizyon 6 Değerler 7 Kalite Politikası.8 Stratejik Amaçlar.9 KURUMSAL ANALİZ 10 ÇEVRE ANALİZİ.11 Çevre Analizi Fırsatlar..11 Çevre Analizi Tehditler.12 İÇ ANALİZ.13 İç Analiz Üstünlükler.13 İç Analiz Gelişime Açık Yönler 14 PAYDAŞ ANALİZİ. 15 KURUMSAL.16 Stratejik Hedefler.17 Stratejiler..19 Performans Göstergeleri...22 MALİYETLENDİRME 28 İZLEME VE DEĞERLENDİRME..29 1

3 Bitlis Eren Üniversitesi Stratejik Plan R. 1.0 REKTÖR SUNUŞU Üniversitemizin Kuruluş Kanunu ile birlikte Meslek Yüksekokulu, Sağlık Yüksekokulu, Adilcevaz Meslek Yüksekokulu, Ahlat Meslek Yüksekokulu, Tatvan Meslek Yüksekokulu, Hizan Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu nun üniversitemize bağlanmasının yanı sıra beş fakülte ve iki enstitünün kuruluşu gerçekleştirilmiştir. Bunlar Fen-Edebiyat, Mühendislik-Mimarlık, İktisadi İdari Bilimler, İslami İlimler ve Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler enstitüleridir. Fakülte bölümlerinin kurulması ise Aralık 2008 de gerçekleştirilebilmiştir yılında Bitlis merkezde bulunan meslek yüksekokulumuzun adı değiştirilerek, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu olmuş, aynı zamanda Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kurulmuştur. Üniversitemizin 2020 yılına kadar olan gelişme planı hazırlanmıştır. Yerleşke planı üzerinde yapılan çalışmalar; yedi fakülte, yüksekokullar kompleksi, ileri araştırma laboratuvarları, kapalı ve açık spor alanları, sosyal alanlar, lojman, öğrenci yurtları ve misafirhane temel alınarak bin öğrenciye hitap edecek şekilde yapılandırılmıştır. Merkezi Derslik, Oditoryum ve Kütüphane binalarının inşasına, eğitim-öğretimin etkin bir şekilde başlatılması amacıyla kompakt bir model ile 2009 yılında yapımına 2

4 Bitlis Eren Üniversitesi Stratejik Plan R. 1.0 başlanmıştır. Fakültelerimize eğitim-öğretim yılında öğrenci alımına başlamıştır. Yüksekokullarda yeni açılan programlara yeni dönemden itibaren mevcut olanaklar çerçevesinde öğrenci alımına gidilerek öğrenci sayımızın arttırılmasına çalışılacaktır. Öğrencilerimizin sosyal etkinliklerinin arttırılması için sosyal mekânlar ve öğrencilerin vakitlerini verimli geçirilebilecekleri tesisler inşa edilecektir. Kurulması ön görülen fakülteler; Tıp Fakültesi, Eğitim Fakültesi ve Hukuk Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi dir. Yerleşke planı bu öngörüye göre şekillendirilmiştir. Gerek mevcut fakültelerin geliştirilmesi, gerekse diğer fakültelerin kurulması ve işlevsel hale getirilmesinde ilimizin bütün unsurlarıyla desteğine ihtiyaç duyulmaktadır. Üniversitemizde Üniversite-Sanayi işbirliği çerçevesinde ilimiz ve bölgemize hitap edecek Teknoloji Transfer Ofisi nin kurulması çalışmaları başlatılacaktır. Tarih ve edebiyat gibi sosyal bilimler ağırlıklı alanların yanında Jeoloji, Tarım- Hayvancılık ve Turizm işletmeciliği alanlarında da ilimiz ve bölgemizde büyük bir potansiyel bulunmaktadır. Bu potansiyelin değerlendirilmesi için üniversitemizde farklı amaçlara hizmet eden araştırma merkezleri kurulup faaliyete geçirilecektir. Gelişmenin özünü kurumların varlık nedenleri olan misyonları ve onu destekleyen vizyonları ile her ikisini destekleyen stratejileri oluşturmaktadır. Stratejiler ise netlikle belirtilmiş hedeflere yönelik kısa ve uzun vadeli iyileştirme amaçlı faaliyetlerin belirlenmesi ve başarı ile gerçekleştirilmesidir. Bu anlamda stratejik faaliyetlerin başarısını ifade eden performans göstergelerinin iyi hesaplanması gerekmektedir. Üniversitemiz çalışanlarının stratejik planın uygulanması aşamasında da etkin ve önemli görevler üstleneceğine olan inancım tamdır. Bu bağlamda Bitlis Eren Üniversitesi kuruluşunu BİR BİLİM ve TEKLOJİ MERKEZİ olma temeline oturtulmuş olup her geçen yıl güçlenerek gelişecek ve Türkiye nin aydınlık yarınlarının yaratma mücadelesinde ışık olmaya devam edecektir. Prof. Dr. Mahmut DOĞRU Rektör 3

5 Bitlis Eren Üniversitesi Stratejik Plan R. 1.0 KURUMSAL TEMELLER Misyon Vizyon Değerler Kalite Politikası Stratejik Amaçlar 4

6 Bitlis Eren Üniversitesi Stratejik Plan R. 1.0 Misyon Bilim, teknoloji, kültür-sanat, sağlık ve spor alanlarında araştırmalar yapmak; evrensel değerlere, akademik ve mesleki yetkinliğe sahip bireyler yetiştirmektir. 5

7 Bitlis Eren Üniversitesi Stratejik Plan R. 1.0 Vizyon Bilim ve teknolojide yeniliği, öğretimde niteliği esas alarak örnek bireyler yetiştiren; temel bilimlerde öncü, İslami ilimler ve kültürsanat-spor alanlarındaki araştırmalarda bölge kaynaklarına ve dinamiklerine öncelik veren, ülkemizde ve bölge ülkelerinde tercih edilen rekabetçi bir üniversite olmaktır. 6

8 Bitlis Eren Üniversitesi Stratejik Plan R. 1.0 Değerler Çevreye Saygı Ve Sosyal Sorumluluk Bilinci Toplum Yararına Gözetme Katılımcılık Akademik Özgürlük Evrensel Etiğe Uyumluluk Toplam Kalite Bilinci Yaratıcılık Sorumluluk Alma ve Hesap Verme Anlayışı Liyakat Adalet Yenilikçilik Bilimsellik Hoşgörü Kurum Aidiyeti Hesap Verilebilirlik Gizlilik Şeffaflık 7

9 Bitlis Eren Üniversitesi Stratejik Plan R. 1.0 Kalite Politikası Bitlis Eren Üniversitesi vizyonunu gerçekleştirmek ve misyonunu yerine getirmek üzere benimsediği kalite politikası gereğince; Bilim ve teknolojide ilerlemeyi, Eğitim ve öğretimde niteliği, Topluma bilgi, beceri ve yetkinlik sahibi özgün ve çağdaş bireyler kazandırmayı, Toplum değerlerine ve çevreye duyarlı olmayı, Bölgenin kalkınmasına katkı sağlamayı, Çalışanlarına ve öğrencilerine bireysel gelişim fırsatı sağlamayı ve akademik özgürlük ortamı sunmayı,, Paydaşların söz sahibi olduğu katılımcı bir yönetim anlayışını, Sürekli iyileşme ve gelişmeyi hedefleyen verimli, etkin ve sürdürülebilir bir kalite yönetimini Vazgeçilmez koşul olarak kabul eder. 8

10 Bitlis Eren Üniversitesi Stratejik Plan R. 1.0 Stratejik Amaçlar 1. Fiziki mekân, alt yapı ve çevre ile ilgili sorun ve ihtiyaçları tespit ederek gerekli önlemleri almak 2. Lisans ve lisansüstü eğitimde nitelikli ve yenilenebilir bir yapıya kavuşmak 3. Bilimsel nitelikli araştırma ve geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak 4. Üniversitemizin yurtdışı tanınırlığını sağlamak 5. Bitlis iline sosyo-ekonomik ve kültürel katkı sağlamak 6. Personelin nitelik ve nicelik yönünden gelişimini sağlamak ve kurum kültürünü yerleştirmek 7. Üniversite bütçesinin şeffaf, etkili ve verimli kullanılmasını sağlamak 9

11 Bitlis Eren Üniversitesi Stratejik Plan R. 1.0 KURUMSAL ANALİZ ÇEVRE ANALİZİ Fırsatlar Tehditler İÇ ANALİZ Üstünlükler Gelişime açık yönler 10

12 Bitlis Eren Üniversitesi Stratejik Plan R. 1.0 Çevre Analizi, Fırsatlar F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 İlin uluslararası transit yol güzergâhı üzerinde bulunması ve ulaşılabilir coğrafik özellikler taşıması Sanayi Ar-Ge projelerine verilen ulusal desteklerin artması (SANTEZ) İlimizde kış turizmine, kış sporlarına ve dağcılık sporlarına uygun arazi ve tesislerin varlığı Üniversite-Sanayi işbirliğine (Teknopark) yönelik yapıcı eğilimler AB programlarından yararlanabilme imkânı Bölge üniversiteleri ile protokol imzalanıp, işbirliğine gidilmesi Ekonomik büyümeye ve kalkınmaya paralel bilgi, eğitim ve bilim insanına talebin artması İnşaat sektöründeki gelişmeler Ara teknik elemana duyulan ihtiyaçtaki artış Bitlis ilinin kültürel altyapısının güçlü olması İlimizin bölgesel bir sağlık merkezi olma potansiyeli Üniversitemiz Bilişim Teknolojileri Meslek Edinme Projesi' nin bölgesel olarak koordinasyonunu üstlenme Maden, tarım, hayvancılık ve su ürünleri potansiyelinin yüksek olması DAKA, TÜBİTAK, Kalkınma Bakanlığı ve benzer kurumsal fonlardan proje desteği sağlama imkânı eğilimi Küreselleşme ile uluslararası yatırımların ülkemize yönelme 11

13 Bitlis Eren Üniversitesi Stratejik Plan R. 1.0 Çevre Analizi, Tehditler T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 İş dünyasının yatırımlarının azlığı (Bitlis Geneli) Diğer üniversitelerle akademik ve tecrübeli idari eleman transferindeki rekabet Ağır kış şartları Bazı alanlarda mezunların istihdam sorunu Üniversitelerin mali ve idari açıdan özerk olmaması Bazı meslek dalları için mesleki yasaların bulunmaması ve mevcut yasaların güncellenmemesi Öğrenci kontenjanlarının kurum inisiyatifi dışında belirlenmesi Bilimsel ve sosyal etkinliklerde sponsor bulma zorluğu Öğrencilerin barınma imkânlarının, sosyal ve ekonomik olanaklarının yetersizliği 12

14 Bitlis Eren Üniversitesi Stratejik Plan R. 1.0 İç Analiz, Üstünlükler Ü1 Ü2 Ü3 Ü4 Ü5 Ü6 Ü7 Ü8 Ü9 Ü10 Ü11 Ü12 Ü13 Ü14 Ü15 Ü16 Ü17 İdari ve akademik birimlerin uyumlu çalışması Genç, dinamik ve gelişime açık öğretim elemanı potansiyeline sahip olması Üst yönetimin yeniliklere açık olması ve toplam kalite yönetimine önem vermesi Çalışanların kalite bilincine sahip olarak özverili çalışması Çağdaş yönetim sistemlerine uygun yapılanmalara kolaylıkla gidilebilmesi Üniversitemizin ilimizde ve bölgemizde yapılan projelerde öncü rol üstlenmesi Hizmet içi eğitimlerinin yaygınlaşması Uygulama ve araştırmaya yönelik laboratuvarların varlığı Yurtiçi ve yurtdışı etkinliklerin desteklenmesi Eren Holding'in hem yapılaşmaya hem de personel ve öğrenciye yönelik destekleri Üniversitenin huzurlu ve güvenli bir ortama sahip olması Yayın verimliliğinin yüksek olması Fiziki mekânların tamamlanır hale gelmesi Çeşitli alanlarda araştırma merkezlerinin kurulması Üniversitenin tanıtım çalışmalarının yapılması Öğrencilere yönelik sosyal ve kültürel etkinliklerin sürekli düzenlenmesi Mezun takip sisteminin kurulması 13

15 Bitlis Eren Üniversitesi Stratejik Plan R. 1.0 İç Analiz, Gelişime Açık Yönler G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 Kariyer danışma merkezinin bulunmaması Yabancı dil bilen idari personel sayısının azlığı Üniversitenin yeni kurulması nedeniyle öğretim üyesi ve yardımcılarının yetersizliği Bazı birimlerde bina, derslik, laboratuvar, çalışma odası, uygulama alanı gibi altyapı eksiklikleri Merkezi laboratuvar biriminin verimli hale getirilememesi. Sosyal altyapıdaki eksiklikler Yabancı dil öğretim alt yapısının gelişim aşamasında olması Meslek Yüksekokullarının fiziki altyapısında eksikliklerin olması Bazı bölümlerde öğretim elemanı başına düşen ders yükünün fazla olması Danışmanlığın eksik yapılması Patent çalışmalarının eksikliği İlin sosyoekonomik gelişmişlik düzeyinin düşük olması 14

16 Bitlis Eren Üniversitesi Stratejik Plan R. 1.0 Paydaş Analizi PAYDAŞ LİSTESİ Paydaşlar İP: İç Paydaş DP: Dış Paydaş Y: Yararlanıcı Neden Paydaş? T: Temel Ortak S: Stratejik Ortak H: Hizmet Alanlar Akademik Personel İP T D İdari personel İP T D Öğrenciler İP/Y T D Mezunlar İP/Y T D Eren Holding İP S BETAV İP S YÖK DP T D Üniversitelerarası Kurul DP T D ÖSYM DP T D Milli Eğitim Bakanlığı DP T D Gençlik ve Spor Bakanlığı DP S D Bilim Sanayi ve Teknoloji DP S D Bakanlığı Sağlık Bakanlığı DP/Y T/H D Maliye Bakanlığı DP T D Kalkınma Bakanlığı DP/Y T/H D Sivil Toplum Kuruluşları DP S/H C/D Valilikler DP S D Yerel Yönetimler DP S D TÜBİTAK TÜBA DP S D Büyükelçilikler DP S C Kültür ve Turizm Bakanlığı DP T D Siyasi Partiler DP S D Milli Savunma Bakanlığı DP S D Dışişleri Bakanlığı DP S D Yabancı Ülke Araş. Kur. (British Council, vb) DP S C Önceliği A: İzle-Zayıf/Önemsiz B: Bilgilendir- Güçlü/Önemsiz C: Çıkarlarını gözet- Zayıf/Önemli D: Birlikte çalış- Güçlü/Önemli 15

17 Bitlis Eren Üniversitesi Stratejik Plan R. 1.0 KURUMSAL Stratejik Hedefler Stratejiler Performans Göstergeleri 16

18 Bitlis Eren Üniversitesi Stratejik Plan R. 1.0 Stratejik Hedefler SH 1.1.Kampüs alanındaki merkezi derslik, misafirhane vb birimlerin tamamlanmasını sağlamak SH 1.2. Yeşil Üniversite oluşumunu desteklemek ve üniversitemizde çevreye duyarlılık bilincini geliştirmek SH 1.3. Bitlis il sınırlarında bulunan tarihi yapıların dokusunu muhafaza etmek SH 1.4. Tüm personel ve öğrencilerin yemek hizmetinden faydalanmasını sağlamak SH 1.5. Güvenlik altyapısını güçlendirmek ve geliştirmek SH 1.6. Bilişim Teknolojilerinden Daha etkin bir biçimde faydalanmak SH 1.7. Mezun öğrencilerimizin üniversite ile irtibatlarının devamlılığını sağlamak SH 1.8. Araç filomuzu güçlendirmek SH 2.1. Üniversitemiz akademik personelinin bilimsel niteliğini geliştirmek SH 2.2. Üniversitemizde açılmış/açılacak programlarda yabancı dil hazırlık sınıflarına yer vermek SH 2.3. Öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimlerini önemsemek ve desteklemek SH 2.4.Üniversitemize uluslararası düzeyde öğrenci alımını sağlamak SH 2.5. Önlisans ve lisans programlarının sayısını artırmak. SH 2.6.Uzaktan öğretim önlisans ve lisans programlarının sayılarını artırmak. SH 2.7.Yüksek lisans, doktora programları açmak ve uluslararası bir konuma getirmek SH 2.8. Teknolojik ve bilimsel gelişmeyi sağlamak SH 3.1.BAP aracılığıyla yapılan araştırmaları özendirmek, destek programlarına katılımı sağlamak 17

19 Bitlis Eren Üniversitesi Stratejik Plan R. 1.0 SH 3.2.Yurt içi ve yurt dışı üniversitelerle ortak çalışmalar yapmak. SH 3.3. Üniversitemizin araştırma/geliştirme alt yapısını güçlendirmek SH 4.1. Akademik/idari personelin ve öğrencilerin ulusal ve uluslararası hareketliliğini artırmak SH 5.1. Milli ve manevi günlerle ilgili kutlamalara katılmak ve/veya programlar düzenlemek SH 5.2.Bitlis ilindeki paydaşlarımızla işbirliği yapmak SH 5.3.Bitlis ilinin sosyo-kültürel gelişimine katkı sağlamak SH 5.4. Bitlis ilinin tanıtımını sağlamak SH yılına kadar üniversitede nitelikli ve iyi çalışan Örgüt yapısının oluşturulması ve geliştirilmesi SH 6.2. Üniversite personelinin niteliğini geliştirmek SH 6.3. Kurum kültürünü yerleştirmek SH 6.4. Performansa odaklı bir kalite kültürü oluşturmak SH 6.5. Personelin kuruma karşı aidiyet duygusunu geliştirmek SH 7.1. Malî Kaynakları etkili ve verimli kullanmak ve Güçlendirmek 18

20 Bitlis Eren Üniversitesi Stratejik Plan R. 1.0 Stratejiler Strateji Kodu S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S STRATEJİ ADI Alt yapı galerilerinin 5 yıllık bir sürede bitirilerek hizmete açılmasını sağlamak Eğitime yönelik binaların inşasını tamamlamak Spor Salonu, misafirhane gibi hizmet tesislerini inşa etmek Yeni lojman inşaatlarına başlamak ve tamamlamak Kapalı ve açık araç park alanları oluşturmak Her yıl ağaç dikim etkinliği gerçekleştirmek ve buna öğrencilerin katılımını sağlamak. Çevre bilincini geliştirmek yönünde gezi, seminer, konferans vb. faaliyetler gerçekleştirmek. Van Gölü havzasının korunmasına yönelik projeler geliştirmek. Üniversitemiz bünyesindeki tarihi mekânların restorasyonuna önem vermek. Tarihi mekânlar konusunda bilimsel çalışma, sempozyum ya da konferans düzenlenmek. Rahva yerleşkesinde 536 olan aynı anda yemek yeme kapasitesini 2530 e çıkarmak. İnsan unsuru ile birlikte teknolojik imkânlardan da en üst düzeyde faydalanarak çevre güvenliğini sağlamak Elektronik yazışma, e-imza sisteminin üniversitemizde etkin hâle getirmek Bölümlerin laboratuvar altyapısını kurmak Bölümlerin bilgisayar, yazılım ve donanım altyapısını geliştirmek Mezunlarımızın üniversite ile sürekli irtibat halinde olmalarını sağlamak Üniversitemizin ihtiyaç duyduğu, otobüs, kamyonet, kamyon, İtfaiye vb. araçları sağlamak Akademik personelin üniversitemize ilgisini arttırmak ve kalıcı olmasını sağlamak Akademik personel sayısını ders yükü sıkıntısı olmayacak biçimde yeterli düzeyde tutmak. Akademik personele yönelik verimli bir çalışma ortamı yaratmak. 19

21 Bitlis Eren Üniversitesi Stratejik Plan R. 1.0 S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S Açılmış/açılacak olan programlarda yabancı dil hazırlık sınıflarına yer vermek Kültürel etkinliklere ve sportif faaliyetlere yer vermek. Mezuniyet törenleri düzenlemek ve bu törenlere katılımı sağlamak Öğrenci Memnuniyet anketleri düzenlemek Üniversite internet sitesini uluslararası standartlara dönüştürmek Ulusal ve Uluslararası üniversitelerle işbirliği yapmak Üniversitemizin Dünya sıralamasında yer edinmesini sağlamak Üniversitenin program sayısını artırmak Üniversitenin program sayısındaki değişimi takip etmek Üniversitenin öğrenci oranlarındaki değişimi takip etmek Üniversitenin öğrenci sayılarındaki değişimi takip etmek Üniversitenin program sayısını artırmak Yeni Yüksek lisans ve doktora programı açmak Üniversitenin Araştırma Laboratuvarını desteklemek Uluslararası akademik ağlarda yer almak. Birim sayılarındaki artışı izlemek ve değerlendirmek Eğitim bilgi Sistemini etkin hale getirmek BAP ile ilgili dokümanlara ulaşımını sağlamak Projelerde yer alacak araştırmacı sayısını arttırmak Projelerin işleyişinde idari süreci hızlandırmak Yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerle ortak çalışmalar yapmak Üniversitelerle ortak lisansüstü programlar yapmak Ulusal ve uluslararası yayınları artırmak Kütüphane bünyesinde elektronik veri tabanı sayısını artırmak Araştırma ve Geliştirmeye yönelik çalışmaları takip etmek Akademik personelin uluslararası bilimsel faaliyetlere katılımını desteklemek Akademik personelin düzenlediği uluslararası bilimsel faaliyetleri desteklemek Akademi ve İdari personelin yurtdışı üniversitelerde araştırma ve inceleme gezisi yapmasını desteklemek Yurtdışında tanıtımlar yapmak Milli manevi günlerle ilgili programlar hazırlamak ve/veya hazırlanan programlara katılmak Bitlis ilindeki paydaşlarımızla çalışmalar yapmak 20

22 Bitlis Eren Üniversitesi Stratejik Plan R. 1.0 S S S S S S S S S S S S S S S S S S S Bitlis'in kalkınmasında öncelikli sektörlerle projeler hazırlamak Bitlis halkına yönelik kültürel faaliyetler yapmak Süreli yayınlar yapmak Toplumsal duyarlılık programları hazırlamak Yaşam boyu öğrenim kapsamında etkinlikler düzenlemek Paydaşlarla ortak tanıtım toplantıları düzenlemek Yurtdışında tanıtım yapmak Birimlerdeki tüm farklı idari görevler için görev ve iş tanımlarını yapmak Personele yönelik ihtiyaç duyulan eğitim, oryantasyon programlarının düzenlemek Personele yönelik memnuniyet anketleri düzenlemek Personelin Stratejik Planımızı öğrenmesini ve özümsemesini sağlamak Üniversitemizde; personeli teşvik eden bir ödül sistemi oluşturmak Bağımsız kalite kurumlarıyla çalışma yapmak Kalite süreçlerini takip etmek Birim içi ve birimler arası etkileşimin geliştirilmesi için sosyal faaliyetler düzenlemek Kurum içi iletişim imkânlarını arttırmak. Üniversite Gelir Dağılımlarını Takip Etmek Üniversite Gider Dağılımlarını Takip Etmek Döner Sermaye Gelirlerini Takip Etmek 21

23 Bitlis Eren Üniversitesi Stratejik Plan R. 1.0 Performans Göstergeleri Sıra Gösterge No Kodu GÖSTERGE ADI 1 PG Mevcut Tesislere ait tüm altyapı işleri tamamlanacaktır. 2 PG Araştırma alanları (Lab.vb.) miktarı (m2) 3 PG Eğitim alanları (Derslik vb.) miktarı (m2) Fiziki Alanlar 4 PG Sosyal alanların (Kantin, Kafeterya, Yemekhane, Spor alanı vb.) 5 PG miktarı İdari alanların (m2) miktarı (m2) 6 PG Toplam alanların miktarı (m2) 7 PG Derslikler ve Merkezi Birimler binası tamamlanacaktır. 8 PG Mühendislik Fakültesi binası tamamlanacaktır. 9 PG BESYO binası tamamlanacaktır. 10 PG İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi binası tamamlanacaktır. 11 PG Önlisans sınıflarındaki toplam derslik alanı/önlisans öğrenci Öğrenci başına 12 PG sayısı Lisans sınıflarındaki toplam derslik alanı/lisans öğrenci sayısı düşen derslik alanı 13 PG Toplam derslik alanı / Toplam öğrenci sayısı 14 PG seyirci kapasiteli Kapalı Spor Salonu 2013 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır. 15 PG Açık Spor tesisleri Stratejik Plan süresince tamamlanacaktır. 16 PG Misafirhane 2014 yılı içerisinde hizmete açılacaktır. 17 PG Planlama süresince yılda 20 lojman yapılacaktır. 18 PG Araçlık açık otopark yapılacaktır. 19 PG araçlık kapalı otopark yapılacaktır. 20 PG Kurum araçları için araç park bakım hangarı yapılacaktır. 21 PG Yılda en az 1 kez ağaç dikim etkinliği gerçekleştirmiş olmak. 22 PG Gerçekleştirilen gezi, seminer, konferans vb. faaliyet sayısı toplamı 23 PG Havzanın korunmasına yönelik 5 yılda en az bir projenin hazırlanacaktır 24 PG Restore edilen tarihi yapıların sayısı 25 PG Yılda en az 1 kez konferans ya da sempozyum düzenlenecektir. 26 PG yılı sonuna kadar Merkezi Yemekhane ve Kafeterya binası tamamlanarak hizmete 27 PG açılacaktır. Aynı anda yemek yeme kapasitesi Rahva yerleşkesinde 2016 yılı sonuna kadar 2530 a 28 PG çıkarılacaktır. Öğrencilere hizmet veren merkezi kafeterya kapasitesi 2016 yılı sonuna kadar 1900 e 29 PG çıkarılacaktır yılı sonuna kadar çevre ihata duvarı tamamlanacak 30 PG yılı sonuna kadar giriş kapısı inşası tamamlanacak 31 PG Stratejik Plan süresince yaklaşık 200 kamera ile çevre güvenlik sisteminin oluşturulması 32 PG Stratejik Plan süresince Üniversite bünyesinde güvenlik personeli sayısının 120 ye 33 PG ulaşması 2013 yılı sonuna sağlanacaktır. kadar elektronik yazışma, e-imza sistemi etkin hâle getirilecek. 34 PG Bölümlerin laboratuvar altyapısı tamamlanacaktır. 35 PG Bölümlerin bilgisayar, yazılım ve donanım altyapısı geliştirilecektir. 36 PG Yılda en az bir kez mezunlar günü etkinliği düzenlenecektir. 37 PG Kariyer Merkezi kurulacaktır. 38 PG Mezunlar için bilgi sistemi/kariyer planlama sistemi 2014 yılı sonuna kadar kurulacaktır. (Normal süre içinde mezun olan önlisans öğrenci sayısı / 39 PG Normal süre içinde mezun olması gereken önlisans öğrenci sayısı) x 100 (Normal süre içinde mezun olan lisans öğrenci sayısı / 40 PG Normal süre içinde mezun olması gereken lisans öğrenci sayısı) x PG PG PG Normal süresinde mezun olan öğrenci oranı (Rapor, askerlik v.b. yasal izin süreleri ile yaz okulu ve hazırlık süreleri hesaplamaya katılmayacaktır.) (Normal süre içinde mezun olan yüksek lisans öğrenci sayısı / Normal süre içinde mezun olması gereken yüksek lisans öğrenci sayısı) x 100 (Normal süre içinde mezun olan doktora öğrenci sayısı / Normal süre içinde mezun olması gereken doktora öğrenci sayısı) x 100 (Normal süre içinde mezun olan öğrenci sayısı toplamı/ Normal süre içinde mezun olması gereken öğrenci sayısı toplamı) x PG (Mezun derneğine üye sayısı/toplam mezun sayısı )x100 Mezun Bilgileri Dağılımı 45 PG (İşe yerleşmiş mezun sayısı/toplam mezun sayısı)x100 22

24 Bitlis Eren Üniversitesi Stratejik Plan R PG Üniversite bünyesinde 2012 yılı sonuna kadar Kamyonet, Kamyon, otomobil, iş makinesi olarak 16 araç bulunmaktadır. Bu sayı stratejik plan sonuna kadar 30 a çıkarılacaktır. 47 PG yılı içerisinde 1 adet Minibüs, 1 adet otomobil, 1 adet kamyon ve 1 adet itfaiye olmak üzere hizmet aracı alınacaktır. Diğer yıllarda da toplam 6 otomobil,1 traktör, 1 otobüs, 1 minibüs, 1 arazi taşıtı alınacaktır. 48 PG Lojman tahsis edilen akademik personel oranı 49 PG Öğretim elemanlarının azami 16 saat ders yükü almasının sağlanması. 50 PG Öğretim Üyesi Başına Haftalık Ortalama (iki dönemlik, kadrolo+40 B li) Ders Yükü 51 PG Miktarı Akademik Personel Dağılım ve Sayıları 52 PG Önlisans Programlardaki Öğretim Elemanı Sayısı 53 PG Doğa ve Mühendislik Bilimleri Lisans ve Lisansüstü Programlardaki Toplam Öğretim Üyesi Sayısı 54 PG PG PG PG PG Lisans ve Lisansüstü Programlardaki Öğretim Elemanı Sayısı Doğa ve Mühendislik Bilimleri Lisans ve Lisansüstü Programlardaki Toplam Öğretim Üyesi Yardımcısı Sayısı Beşeri ve Sosyal Bilimler Lisans ve Lisansüstü Programlardaki Toplam Öğretim Üyesi Sayısı Beşeri ve Sosyal Bilimler Lisans ve Lisansüstü Programlardaki Toplam Öğretim Üyesi Yardımcısı Sayısı Sağlık Bilimleri Lisans ve Lisansüstü Programlardaki Toplam Öğretim Üyesi Sayısı Sağlık Bilimleri Lisans ve Lisansüstü Programlardaki Toplam Öğretim Üyesi Yardımcısı Sayısı 59 PG Toplam Öğretim Üyesi (kadrolu+40 B li) Sayısı 60 PG Toplam Öğretim Elemanı Sayısı 61 PG Yabancı Uyruklu Akademik Personel Sayısı 62 PG /b ile gelen öğretim elemanı sayısı 63 PG İdari personel sayısı 64 PG Ofis, laboratuvar sayısı 65 PG Akademik Personel Memnuniyet oranı 66 PG İdari Personel Memnuniyet oranı 67 PG Yabancı dil hazırlık sınıfı kapsamında açılan program sayısı. 68 PG Öğrencilere Yönelik yapılan etkinlik sayısı (Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı öğrenci temsilcisinin 69 PG seçildiği turda seçime katılan öğrenci sayısı / ilgili birimlerdeki toplam öğrenci sayısı) x PG Öğrenci Konseyleri Seçimlerine Katılım Oranı (Fakülte/Yüksekokul/Konservatuar/ Meslek Yüksekokulu/ Enstitü öğrenci temsilcisinin seçiminde ilgili birimde seçime katılan Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı öğrenci temsilcisi sayısı / ilgili birimlerdeki toplam Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı öğrenci temsilcisi sayısı) x PG (Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu seçimlerinde seçime katılan Genel Kurul üyelerinin sayısı/ Öğrenci Konseyi Genel Kurul Üyelerinin toplam sayısı) x PG Öğrenci Öğrenci Kulüplerinin Sayısı 73 PG Kulüplerine Öğrenci Kulüplerine Katılan Öğrenci Sayısı/Toplam Öğrenci Sayısı Katılım Oranı 74 PG Yılda bir kez mezuniyet töreni ve buna yönelik etkinliklerin yapılması sağlanacaktır. 75 PG Öğrenci Memnuniyet oranı 76 PG Üniversite internet sayfasının 4 dilli hale getirilmesi sağlanacaktır. 77 PG Yurtdışından gelen öğrenciler için 2014 yılına kadar birim kurulacaktır. 78 PG Uluslararası Öğrenci değişim programlardan yapılan öğrenci sayısı (Erasmus). 79 PG ERASMUS Gelen öğrenci sayısı (Öğrenim ve staj hareketliliği) 80 PG değişim Giden öğrenci sayısı (Öğrenim ve staj hareketliliği) 81 PG programına Gelen öğretim elemanı sayısı (Ders verme ve eğitim alma) katılım 82 PG Giden öğretim elemanı sayısı (Ders verme ve eğitim alma) oranları 83 PG MEVLANA Gelen öğrenci sayısı 84 PG değişim Giden öğrenci sayısı 85 PG programına Gelen öğretim elemanı sayısı 86 PG katılım oranları Giden öğretim elemanı sayısı 87 PG Giden öğrenci sayısı 23

25 Bitlis Eren Üniversitesi Stratejik Plan R. 1.0 Sıra Gösterge GÖSTERGE ADI No Kodu 88 PG Üniversitenin Üniversitenin Webometrics Dünya Sıralamasındaki Yeri Webometrics, URAP Gibi 89 PG Üniversitenin URAP Dünya Sıralamasındaki Yeri Üniversitenin Dünya 90 PG Sıralamasındaki Yeri Varsa Başka Sıralama Sonuçları 91 PG Her yıl en az 1 programın açılması sağlanacaktır. 92 PG PG PG PG Lisans programlara kabul edilen öğrencilerin niteliği Önisans programlara kabul edilen öğrencilerin niteliği Lisans programlarına Yerleşme Oranı Önlisans programlarına Yerleşme Oranı 96 PG Lisans programlarında yan dal ve çift ana dal 97 PG program oranı 98 PG Lisans programlarında yan dal ve çift ana dal programlarına katılan öğrenci oranı Bölüm ve Programların giriş sıralamalarının ortalaması Bölüm ve Programların giriş sıralamalarının ortalaması (Lisans programlarını kazanan öğrenci sayısı/ Tercihleri arasında ilgili lisans programlarına başvuran öğrenci sayısı) x (Önlisans 100 programlarını kazanan öğrenci sayısı/ Tercihleri arasında ilgili önlisans programlarına başvuran öğrenci sayısı) x 100 (Yan dala izin veren lisans programların sayısı/toplam lisans programlarının sayısı) x100 (Çift ana dala izin veren lisans programların sayısı/toplam lisans program sayısı) x100 (Yan dal lisans öğrenci sayısı / Toplam lisans öğrencisi sayısı) x PG (Çift ana dal öğrenci sayısı / Toplam lisans öğrencisi sayısı) x PG Sağlık bilimleri Lisans ve Lisansüstü Programların Öğrenci Sayısı/ Öğretim Üyesi Sayısı 101 PG Doğa ve Mühendislik bilimleri Lisans ve Lisansüstü Programların Öğrenci Sayısı/ 102 PG Öğretim Beşeri ve Üyesi sosyal Sayısı bilimler Lisans ve Lisansüstü Programların Öğrenci Sayısı/ Öğretim 103 PG Üyesi Sağlık Sayısı bilimleri Lisans ve Lisansüstü Programların Öğrenci Sayısı/ Öğretim Elemanı 104 PG Sayısı Doğa ve Mühendislik bilimleri Lisans ve Lisansüstü Programların Öğrenci Sayısı/ 105 PG Öğretim Beşeri ve Elemanı sosyal bilimler Sayısı Lisans ve Lisansüstü Programların Öğrenci Sayısı/ Öğretim 106 PG Elemanı Önlisans Sayısı Programların Öğrenci Sayısı/Öğretim Elemanı Sayısı 107 PG Lisansüstü Programlardaki Öğrenci Sayısı/Lisans Programlarındaki Öğrenci Sayısı 108 PG Lisansüstü Programlardaki Öğrenci Sayısı/Toplam Öğrenci Sayısı 109 Doktora mezun sayısı/öğretim üyesi sayısı 110 PG Doktora programındaki öğrenci sayısı/öğretim üyesi sayısı 111 PG Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı/Toplam Öğrenci Sayısı 112 PG Yabancı Uyruklu Öğretim elemanı Sayısı / Toplam Öğretim elemanı Sayısı 113 PG PG Öğrenci sayısı / Öğretim elemanı sayısı 114 PG Önlisans Öğrenci Sayısı 115 PG Doğa ve Mühendislik Bilimleri Programları Toplam Lisans 116 PG Lisans Öğrenci Sayısı Öğrenci Beşeri ve Sayısı Sosyal Bilimler Programları Toplam Lisans Öğrenci 117 PG Sayısı Sağlık Bilimleri Programları Toplam Lisans Öğrenci Sayısı 118 PG Toplam Lisans Öğrenci Sayısı 119 PG Doğa ve Mühendislik Bilimleri Programları Toplam Lisansüstü Öğrenci 120 PG Lisansüstü Beşeri ve Sosyal Öğrenci Bilimler Sayısı Programları Toplam Lisansüstü Sayısı 121 PG Öğrenci Sağlık Bilimleri Sayısı Programları Toplam Lisansüstü Öğrenci 122 PG Tezli Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı 123 Tezsiz Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı 124 PG Toplam Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı 125 PG Doktora Öğrenci Sayısı 126 PG Toplam Lisansüstü Öğrenci Sayısı 127 PG Toplam Öğrenci Sayısı PG PG Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı 129 Doktora Mezun Sayısı 130 PG Toplam mezun sayısı 131 PG PG Her yıl en az 1 programın açılması sağlanacaktır. 132 PG Açılan Yüksek lisans programı sayısı 24

26 Bitlis Eren Üniversitesi Stratejik Plan R PG Açılan Doktora programı sayısı 134 PG PG PG PG PG PG Tezli Yüksek lisans programlarına kabul edilen öğrencilerin niteliği Doktora programlarına kabul edilen öğrencilerin niteliği Yüksek lisans programlarına Yerleşme Oranı Doktora programlarına Yerleşme Oranı Disiplinlerarası lisansüstü program oranı [Programa kabul edilenler için ALES puanlarının ortalaması+ Lisans mezuniyet notlarının yüz üzerinden ortalaması (4 üzerinden olan notlar 25 ile çarpılacak)] / 2 {[Programa kabul edilenler için ALES puanlarının ortalaması] + [Lisans mezuniyet notlarının yüz üzerinden ortalaması (4 üzerinden olan notlar 25 ile çarpılacak)] {[Programa kabul edilenler için ALES puanlarının ortalaması] + [Lisans mezuniyet notlarının yüz üzerinden ortalaması (4 üzerinden olan notlar 25 ile çarpılacak)] + [Yüksek (Yüksek lisans mezuniyet programlarına notlarının kabul edilen yüz üzerinden öğrenci sayısı / ortalaması Yüksek lisans (4 programlarına üzerinden olan başvuran notlar 25 öğrenci ile çarpılacak)]}/3 sayısı) x100 (Doktora programlarına kabul edilen öğrenci sayısı / Doktora programlarına başvuran öğrenci sayısı) x 100 (Disiplinlerarası tezli lisansüstü program sayısı / Toplam lisansüstü program sayısı) x 100 (Disiplinlerarası tezsiz yüksek lisans program sayısı / Toplam lisansüstü program sayısı) x PG (Disiplinlerarası toplam lisansüstü program sayısı / Toplam lisansüstü program sayısı) x PG Araştırma Laboratuvarına ayrılan ödeneğin mevcut bütçeye oranı 142 PG Uluslararası ağ üyeliklerinin sayısı 143 PG Fakülte Sayısı 144 PG Program - Bölüm Sayısı 145 PG Yüksekokul Sayısı 146 PG Meslek Yüksekokulu Sayısı 147 PG Enstitü Sayısı 148 PG Araştırma ve Uygulama Merkezi Sayısı 149 PG Tematik İleri Araştırma Merkezi Sayısı 150 PG Merkezi Araştırma Laboratuvarlarının Sayısı 151 PG Eğitim amaçları tanımlanmış program / Toplam program sayıları 152 PG Yeterlilikleri/Çıktıları tanımlanan program sayıları 153 PG Program Yeterlilikleri/Çıktıları ile ilişkilendirilen ders sayısı 154 PG Öğretim yöntemleri tanımlı ders sayısı 155 PG Öğrenme kazanımları belirlenen ders sayısı 156 PG AKTS iş yükü hesaplanan ders sayısı 157 PG Program başına dönemlik ders sayısı ortalaması 158 PG Üniversitenin internet sayfasında BEBAP linkinin konularak belgeler ve mevzuata kolay 159 PG ulaşım Projelerde ve bunlardan yer alacak yararlanma araştırmacı sağlanacaktır. sayısı 160 PG yılına kadar Bilimsel Araştırma Projeleriyle ilgili program temin edilecektir. 161 PG Her yıl en az bir yurtiçi ve bir yurtdışı üniversite ile protokol yapmak 162 PG Her yıl en az bir üniversite ile Ortak lisansüstü protokol yapmak 163 PG Öğretim elemanı başına düşen yayın sayısı 164 PG Her yıl kullanılan veri tabanı sayısı 165 PG Öğrenci başına düşen Toplam kitap sayısı / öğrenci sayısı 166 PG üniversite kütüphanesindeki kitap E-kitap sayısı / öğrenci sayısı 167 PG sayısı Veri tabanı sayısı / öğrenci sayısı 168 PG PG Öğretim Üyesi Başına Yayın Oranları 170 PG Atıf Oranları SCI-SSCI-AHCI İndeksli Dergideki Toplam Yayın Sayısı İndeksli Dergideki Toplam Yayın Sayısı/Toplam Öğretim (Kadro+40/b)Üyesi Sayısı ISI İndekslerinde Yer Alan ve Başka Yazarlar Tarafından Yapılan Atıf Sayısı/ Toplam Öğretim Üyesi Sayısı 25

27 Bitlis Eren Üniversitesi Stratejik Plan R PG Ulusal Fonlardan Desteklenen Projelerin Bütçesi /Toplam Bütçe 172 PG Ulusal Fonlardan Desteklenen Projelerin Bütçesi /Toplam 173 PG Öğretim Uluslararası Üyesi Fonlardan Desteklenen Projelerin Bütçesi 174 PG /Toplam Uluslararası Bütçe Fonlardan Desteklenen Projelerin Bütçesi /Toplam Öğretim Üyesi Desteklenen Projelerin 175 PG Dağılımı Bilimsel araştırma bütçesi / Toplam bütçe 176 PG Toplam Araştırma Bütçesi/Toplam Bütçe 177 PG Proje sayıları (ulusal-uluslararası fonlardan desteklenen şeklinde) 178 PG Proje bilgileri (Kurum İçi Destekli ve Kurum Dışı Destekli) 179 PG Patent Belgesi Sayısı 180 PG Patent Belgesi Sayısı Patent Başvuru Sayısı 181 PG Uluslararası Patent Başvuru Sayısı 182 PG Faydalı Model/Endüstriyel Tasarım Belgesi Sayısı 183 PG Üniversite-Sanayi İşbirliğinde Yapılan Projelerden Sağlanan Üniversite-Sanayi Fon Tutarı 184 PG Üniversite-Sanayi İşbirliğinde Yapılan Ar-Ge ve Yenilik İşbirliğinde Yapılan Proje sayısı 185 PG Projelerden Sağlanan Uluslararası İşbirliği İle Yapılan Ar-Ge ve Yenilik Proje sayısı Fon Tutarı 186 PG Uluslararası Ar-Ge ve Yenilik İşbirliklerinden Elde Edilen Proje Sayısı 187 PG Bilimsel Çalışma Gruplarının Sayısı 188 PG Akademik personelin her yıl asgari 1 uluslararası bilimsel toplantıya katılımı 189 PG sağlanacaktır. Akademik personelin her yıl yurtdışındaki bilimsel faaliyetlere katılım sayısı 190 PG Her yıl 2 personelin inceleme gezisi yapması sağlanacaktır. 191 PG Yılda en az bir kez yurt dışındaki fuarlara katılım sağlanacaktır. 192 PG Üniversitemizde her yıl en az 3 program düzenlemek. 193 PG Bitlis ilindeki paydaşlarımızla yılda en az bir toplantı, çalıştay vb. faaliyet 194 PG yapılacaktır. Hazırlanan proje sayısı 195 PG Yılda 3 defa konferans, panel, konser vb. düzenlenecektir. 196 PG Aylık gazete çıkarılacaktır. 197 PG Öğrenci Kulüpleri eliyle yılda en az 2 defa etkinlik yapmak 198 PG Sosyal Sorumluluk Projesine Katılan Öğrenci Sayısı / 199 PG Toplam Bütçesi olan Mezun Sosyal Sayısı sorumluluk projelerinin sayısı 200 PG SEM yıllık eğitim saati 201 PG Yaşam boyu öğrenim SEM gelirleri 202 PG kapsamında düzenlenen Diğer Merkezler tarafından yapılan faaliyetler 203 PG etkinliklerin sayısı Öğrenci kulüpleri tarafından yapılan faaliyetler 204 PG Topluma katkı amaçlı düzenlenen bilimsel, sosyal, kültürel 205 PG etkinliklerin Kurum çalışanları sayısı ve öğrenciler için yaşam boyu öğrenim 206 PG kapsamında Topluma yönelik düzenlenen yaşam boyu etkinliklerin öğrenim sayısı kapsamında 207 PG Yılda en az 2 tanıtım etkinliğine düzenlenen katılım etkinliklerin sağlanacaktır. sayısı 208 PG Yılda en az 1 defa yurtdışı tanıtım fuarlarına katılmak ve/veya sergi açmak. 209 PG Birimlerin görev tanımları 2014 yılının sonuna kadar tamamlanacaktır. 210 PG Birimlerin iş akış şemaları 2014 yılının sonuna kadar tamamlanacaktır. 211 PG Göreve başlayan her personele ilk iki ay içerisinde oryantasyon eğitiminin verilecektir. 212 PG İdari personele yılda en az bir kez hizmet içi eğitimin verilecektir. 213 PG Yılda 1 kez personel memnuniyet anketinin yapılacaktır. 214 PG Yılda en az 1 defa personelle Stratejik Plan toplantısı yapılacaktır. 215 PG yılında uygulamaya geçirilecek bir teşvik yönergesi oluşturulacaktır. 216 PG Üniversitenin işleyişinde gerekli kalite belgelerinin alımı sağlanacaktır. 217 PG Dış Kalite Değerlendirme Süreci 218 PG İç Kalite Değerlendirme Süreci 219 PG Akreditasyon Süreçlerinden Geçen Program Oranı 220 PG Yılda en az 5 sosyal faaliyet düzenlenecektir. 221 PG yılı başında kurumun internet sitesinde personel iletişimini sağlayan menüler 222 PG oluşturulacaktır. Hazine Geliri 223 PG Öz Gelirler 224 PG Alınan Bağışlar 225 PG Sanayi Gelirleri 26

28 Bitlis Eren Üniversitesi Stratejik Plan R PG Diğer Yurtiçi Kaynaklı Gelirler 227 PG Yurtdışı Kaynaklı Gelirler 228 PG Yedek Ödenekler 229 PG Personel Giderleri 230 PG Sosyal güvenlik Giderleri 231 PG Mal ve hizmet Giderleri 232 PG Cari transfer Giderleri 233 PG Sermaye Giderleri 234 PG Eğitim Giderleri 235 PG Sağlık Giderleri 236 PG Teknolojik Araştırma Giderleri 237 PG Spor Giderleri 238 PG Döner sermaye gelirleri (ilgili değerlendirme yılı içinde muhasebeleşen proje, danışmanlık, deney v.b. gelirler- KDV hariç) / Öğretim elemanı sayısı 27

29 Bitlis Eren Üniversitesi Stratejik Plan R. 1.0 MALİYETLENDİRME Amaçların, hedeflerin ve faaliyetlerin nasıl maliyetlendirileceği, bu maliyetlerin hangi birimler tarafından karşılanması gerektiğinden hareketle Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2010 ve 2011 yılı Bütçe Ödenekleri ve Harcamalarının hangi faaliyetlere ne oranda harcandığını, Bütçe Gelirlerinin nerelerden sağlandığına bakılarak yılı tahmini hedef maliyetlerini belirlemiştir. 28

30 Bitlis Eren Üniversitesi Stratejik Plan R. 1.0 İZLEME VE DEĞERLENDİRME Bu bölümde, Stratejik Plan döneminde belirlenen hedef, proje ve amaçların gerçekleştirilmesine yönelik izleme ve değerlendirmenin nasıl yapılacağı ele alınmıştır. İzleme ve değerlendirme ile Stratejik Planın başlangıcından itibaren; Ne yaptık?, Plana ne ölçüde bağlı kaldık?, Kuruluş planı ne ölçüde benimsendi?, Hangi açılardan başarısız olduk, neden başarısız olduk?, Hangi açılardan başarılı olduk, bundan sonra nasıl hareket etmeliyiz? sorularına yanıt verilecektir. İzleme ve değerlendirmenin etkin yapılabilmesi için, uygun veri ve istatistiklerin temin edilmesine özen gösterilecektir. Amaca uygun, doğru ve tutarlı veriler, stratejik planın başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesinde etkin rol oynayacaktır. Her performans ölçütü için, gerçek performans ile beklenen performans düzeyi karşılaştırılacak ve sonuçları rapor edilecektir. Önceki dönemlerle karşılaştırmalar yapılarak, rapor edilen performansın durumuna bakılacaktır. Amaçlara başarılı bir şekilde ulaşılabilmesi için değişikliğe gerek olup olmadığı araştırılacaktır. Dışsal faktörlerin, ulaşılamayan hedefler üzerinde etkisinin olup olmadığına bakılacaktır. İzleme ve değerlendirme yalnızca belli bir birimin hazırladığı bir rapor olarak kalmayacak, farklı kişi ve birimlerin görüşlerini sunmalarına ortam hazırlanacak, izleme ve denetim önceden belirlenmiş sıklıkta gerçekleştirilecek, her izleme ve denetim çalışması sonucu hareket planları hazırlanacak, plan üzerinde uygulamada yaşanan sorunların giderilmesi için güncellemeler yapılabilecektir. Amaçların, hedeflerin ve faaliyetlerin performans ölçütlerine göre altı aylık periyotlarda Kalite Kurulu tarafından izlenmesi ve değerlendirilmesi yapılacaktır. Her performans ölçütü için veriler toplanacak ve rapor edilecektir. Gerçek performansın planlanan performansla karşılaştırılması, stratejik plan ve planlama sürecinin periyodik bir şekilde değerlendirilmesi yapılıp bir rapor hazırlanarak Stratejik Plan Hazırlama Üst Kuruluna sunulacaktır. Rapordaki bilgiler kullanılarak, ihtiyaç duyulursa- politikalar, prosedürler, amaç ve hedefler yeniden düzenlenecektir. Stratejik planda yer alan amaçlara ulaşılmasında, performans denetiminin ve sonuçların rapor edilmesinin önemli bir rolü olacaktır. Personel değişimi sırasında verilerin toplanmasının devamlılığının sağlanması ve hesaplanması için büyük özen gösterilecektir. 29

31 Bitlis Eren Üniversitesi Stratejik Plan R

32 Bitlis Eren Üniversitesi Stratejik Plan R AMAÇ 1 HEDEF 1.1 TANIMI Alt yapı galerilerinin 5 yıllık bir sürede bitirilerek hizmete açılmasını sağlamak. Eğitime yönelik binaların inşasını tamamlamak Spor Salonu, misafirhane gibi hizmet tesislerini inşa etmek Yeni lojman inşaatlarına başlamak ve tamamlamak Kapalı ve açık araç park alanları oluşturmak Fiziki mekân, alt yapı ve çevre ile ilgili sorun ve ihtiyaçları tespit ederek gerekli önlemleri almak Yerleşkedeki merkezi derslik, misafirhane vb. birimlerin tamamlanmasını sağlamak PERFORMANS GÖSTERGESİ DÖNEMİ Mevcut Tesislere ait tüm altyapı işleri tamamlanacaktır. Araştırma alanları (Lab.vb.) miktarı (m2) Eğitim alanları (Derslik vb.) miktarı (m2) Fiziki Alanlar Sosyal alanların (Kantin, Kafeterya, Yemekhane, Spor alanı vb.) miktarı (m2) İdari alanların miktarı (m2) Toplam alanların miktarı (m2) Derslikler ve Merkezi Birimler binası tamamlanacaktır. Mühendislik Fakültesi binası tamamlanacaktır. BESYO binası tamamlanacaktır. İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi binası tamamlanacaktır. Önlisans sınıflarındaki toplam derslik alanı/önlisans öğrenci sayısı Öğrenci Lisans sınıflarındaki toplam başına düşen derslik alanı/lisans öğrenci derslik alanı sayısı Toplam derslik alanı / Toplam öğrenci sayısı 500 seyirci kapasiteli Kapalı Spor Salonu yılı sonuna kadar tamamlanacaktır. Açık Spor tesisleri Stratejik Plan süresince tamamlanacaktır. Misafirhane 2014 yılı içerisinde hizmete açılacaktır. Planlama süresince yılda 20 lojman yapılacaktır Araçlık açık otopark yapılacaktır. 400 araçlık kapalı otopark yapılacaktır. Kurum araçları için araç park bakım hangarı yapılacaktır. 31

33 Bitlis Eren Üniversitesi Stratejik Plan R. 1.0 AMAÇ 1 HEDEF 1.2 Fiziki mekân, alt yapı ve çevre ile ilgili sorun ve ihtiyaçları tespit ederek gerekli önlemleri almak Yeşil Üniversite oluşumunu desteklemek ve üniversitemizde çevreye duyarlılık bilincini geliştirmek TANIMI PERFORMANS GÖSTERGESİ DÖNEMİ Her yıl ağaç dikim etkinliği gerçekleştirmek ve buna öğrencilerin katılımını sağlamak. Çevre bilincini geliştirmek yönünde gezi, seminer, konferans vb. faaliyetler gerçekleştirmek. Van Gölü havzasının korunmasına yönelik projeler geliştirmek. Yılda en az 1 kez ağaç dikim etkinliği gerçekleştirmiş olmak. Gerçekleştirilen gezi, seminer, konferans vb. faaliyet sayısı toplamı Havzanın korunmasına yönelik 5 yılda en az bir projenin hazırlanacaktır 32

34 Bitlis Eren Üniversitesi Stratejik Plan R AMAÇ 1 HEDEF 1.3 TANIMI Üniversitemiz bünyesindeki tarihi mekânların restorasyonuna önem vermek. Tarihi mekanlar konusunda bilimsel çalışma, sempozyum ya da konferans düzenlenmek. Fiziki mekân, alt yapı ve çevre ile ilgili sorun ve ihtiyaçları tespit ederek gerekli önlemleri almak Bitlis İl sınırları içerisindeki tarihi yapıların dokusunu muhafaza etmek PERFORMANS GÖSTERGESİ DÖNEMİ Restore edilen tarihi yapıların sayısı Yılda en az 1 kez konferans ya da sempozyum düzenlenecektir AMAÇ 1 HEDEF 1.4 Fiziki mekân, alt yapı ve çevre ile ilgili sorun ve ihtiyaçları tespit ederek gerekli önlemleri almak Tüm Personel ve Öğrencilerin Yemek Hizmetinden Faydalanmasını Sağlamak TANIMI Rahva yerleşkesinde 536 olan aynı anda yemek yeme kapasitesini 2530 e çıkarmak. PERFORMANS GÖSTERGESİ 2016 yılı sonuna kadar Merkezi Yemekhane ve Kafeterya binası tamamlanarak hizmete açılacaktır. Aynı anda yemek yeme kapasitesi Rahva yerleşkesinde 2016 yılı sonuna kadar 2530 a çıkarılacaktır. Öğrencilere hizmet veren merkezi kafeterya kapasitesi 2016 yılı sonuna kadar 1900 e çıkarılacaktır. DÖNEMİ

35 Bitlis Eren Üniversitesi Stratejik Plan R. 1.0 AMAÇ 1 HEDEF 1.5 Fiziki mekân, alt yapı ve çevre ile ilgili sorun ve ihtiyaçları tespit ederek gerekli önlemleri almak Güvenlik Altyapısını güçlendirmek ve Geliştirmek TANIMI İnsan unsuru ile birlikte teknolojik imkânlardan da en üst düzeyde faydalanarak çevre güvenliğini sağlamak PERFORMANS GÖSTERGESİ 2014 yılı sonuna kadar çevre ihata duvarı tamamlanacak 2014 yılı sonuna kadar giriş kapısı inşası tamamlanacak Stratejik Plan süresince yaklaşık 200 kamera ile çevre güvenlik sisteminin oluşturulması Stratejik Plan süresince Üniversite bünyesinde güvenlik personeli sayısının 120 ye ulaşması sağlanacaktır. DÖNEMİ AMAÇ 1 HEDEF 1.6 Fiziki mekân, alt yapı ve çevre ile ilgili sorun ve ihtiyaçları tespit ederek gerekli önlemleri almak Bilişim Teknolojilerinden Daha etkin bir biçimde faydalanmak TANIMI Elektronik yazışma, e-imza sisteminin üniversitemizde etkin hâle getirmek Bölümlerin laboratuvar altyapısını kurmak Bölümlerin bilgisayar, yazılım ve donanım altyapısını geliştirmek PERFORMANS GÖSTERGESİ 2013 yılı sonuna kadar elektronik yazışma, e-imza sistemi etkin hâle getirilecek. Bölümlerin laboratuvar altyapısı tamamlanacaktır. Bölümlerin bilgisayar, yazılım ve donanım altyapısı geliştirilecektir. DÖNEMİ

36 Bitlis Eren Üniversitesi Stratejik Plan R. 1.0 FAALİYE T AMAÇ 1 HEDEF 1.7 TANIMI Mezunlarımızı n üniversite ile sürekli irtibat halinde olmalarını sağlamak Fiziki mekân, alt yapı ve çevre ile ilgili sorun ve ihtiyaçları tespit ederek gerekli önlemleri almak Mezun öğrencilerimizin üniversite ile irtibatlarının devamlılığını sağlamak PERFORMANS GÖSTERGESİ DÖNEMİ Yılda en az bir kez mezunlar günü etkinliği düzenlenecektir. Kariyer Merkezi kurulacaktır Mezunlar için bilgi sistemi/kariyer planlama sistemi 2014 yılı sonuna kadar kurulacaktır. (Normal süre içinde mezun olan önlisans öğrenci sayısı / Normal süre içinde mezun olması gereken önlisans öğrenci sayısı) x 100 (Normal süre içinde mezun olan lisans öğrenci sayısı / Normal süre içinde mezun olması gereken lisans Normal süresinde öğrenci sayısı) x 100 mezun olan (Normal süre içinde mezun öğrenci oranı (Rapor, askerlik olan yüksek lisans öğrenci v.b. yasal izin sayısı / Normal süre içinde süreleri ile yaz mezun olması gereken okulu ve hazırlık yüksek lisans öğrenci sayısı) süreleri x 100 hesaplamaya katılmayacaktır.) (Normal süre içinde mezun olan doktora öğrenci sayısı / Normal süre içinde mezun olması gereken doktora öğrenci sayısı) x 100 (Normal süre içinde mezun olan öğrenci sayısı toplamı/ Normal süre içinde mezun olması gereken öğrenci sayısı toplamı) x 100 Mezun Bilgileri Dağılımı (Mezun derneğine üye sayısı/toplam mezun sayısı )x100 (İşe yerleşmiş mezun sayısı/toplam mezun sayısı)x

37 Bitlis Eren Üniversitesi Stratejik Plan R. 1.0 AMAÇ 1 HEDEF 1.8 Fiziki mekân, alt yapı ve çevre ile ilgili sorun ve ihtiyaçları tespit ederek gerekli önlemleri almak Araç Filomuzu Güçlendirmek TANIMI PERFORMANS GÖSTERGESİ DÖNEMİ Üniversitemizin ihtiyaç duyduğu, otobüs, kamyonet, kamyon, İtfaiye vb. araçları sağlamak Üniversite bünyesinde 2012 yılı sonuna kadar Kamyonet, Kamyon, otomobil, iş makinesi olarak 16 araç bulunmaktadır. Bu sayı stratejik plan sonuna kadar 30 a çıkarılacaktır yılı içerisinde 1 adet Minibüs, 1 adet otomobil, 1 adet kamyon ve 1 adet itfaiye olmak üzere hizmet aracı alınacaktır. Diğer yıllarda da toplam 6 otomobil,1 traktör, 1 otobüs, 1 minibüs, 1 arazi taşıtı alınacaktır AMAÇ 2 HEDEF 2.2 Lisans ve lisansüstü eğitimde nitelikli ve yenilenebilir bir yapıya kavuşmak Üniversitemizde açılmış/açılacak programlarda yabancı dil hazırlık sınıflarına yer vermek TANIMI PERFORMANS GÖSTERGESİ DÖNEMİ Açılmış/açılacak olan programlarda yabancı dil hazırlık sınıflarına yer vermek. Yabancı dil hazırlık sınıfı kapsamında açılan program sayısı. 36

38 Bitlis Eren Üniversitesi Stratejik Plan R AMAÇ 2 HEDEF 2.1 TANIMI Akademik personelin üniversitemize ilgisini arttırmak ve kalıcı olmasını sağlamak Akademik personel sayısını, ders yükü sıkıntısı olmayacak biçimde yeterli düzeyde tutmak. Akademik personele yönelik verimli bir çalışma ortamı yaratmak. Lisans ve lisansüstü eğitimde nitelikli ve yenilenebilir bir yapıya kavuşmak Üniversitemiz akademik personelinin bilimsel niteliğini geliştirmek PERFORMANS GÖSTERGESİ DÖNEMİ Lojman tahsis edilen akademik personel oranı Öğretim elemanlarının azami 16 saat ders yükü almasının sağlanması. Öğretim Üyesi Başına Haftalık Ortalama Ders Yükü Miktarı Akademik Personel Dağılım ve Sayıları Önlisans Programlardaki Öğretim Elemanı Sayısı Doğa ve Mühendislik Bilimleri Lisans ve Lisansüstü Programlardaki Toplam Öğretim Üyesi Sayısı Doğa ve Mühendislik Bilimleri Lisans ve Lisans Lisansüstü Programlardaki Toplam ve Öğretim Üyesi Yardımcısı Sayısı Lisansüs Beşeri ve Sosyal Bilimler Lisans ve Lisansüstü Programlardaki Toplam tü Öğretim Üyesi Sayısı Program Beşeri ve Sosyal Bilimler Lisans ve lardaki Lisansüstü Programlardaki Toplam Öğretim Öğretim Üyesi Yardımcısı Sayısı Elemanı Sağlık Bilimleri Lisans ve Lisansüstü Sayısı Programlardaki Toplam Öğretim Üyesi Sayısı Sağlık Bilimleri Lisans ve Lisansüstü Programlardaki Toplam Öğretim Üyesi Yardımcısı Sayısı Toplam Öğretim Üyesi Sayısı Toplam Öğretim Elemanı Sayısı Yabancı Uyruklu Akademik Personel Sayısı Ofis, laboratuvar sayısı Akademik Personel Memnuniyet Oranı 37 37

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kurumsal Değerlendirme Verileri

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kurumsal Değerlendirme Verileri Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 2011-2013 Kurumsal Değerlendirme Verileri İSTATİSTİKSEL GÖSTERGE A. GENEL GÖSTERGELER NO 2011 2012 2013 1 Öğrenci Sayıları 2 Personel Sayıları A.1.1 Önlisans Öğrenci Sayısı

Detaylı

KURUM GÖSTERGE RAPORU İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ

KURUM GÖSTERGE RAPORU İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ KURUM GÖSTERGE RAPORU İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ 1.11.2018 Ölçütler 2015 2016 2017 1- Kuruma Ait Bilgiler 1- Birim Sayıları 1- Fakülte Sayısı 2 2 2 2- Enstitü Sayısı 2 2 2 3- Yüksekokul Sayısı 2 2 2 4-

Detaylı

1- Fakülte Sayısı Enstitü Sayısı Yüksekokul Sayısı Meslek Yüksekokulu Sayısı 4 4 4

1- Fakülte Sayısı Enstitü Sayısı Yüksekokul Sayısı Meslek Yüksekokulu Sayısı 4 4 4 GENEL GÖSTERGELER 2015 2016 2017 1- Kuruma Ait Bilgiler 1- Birim Sayıları 1- Fakülte Sayısı 11 11 11 2- Enstitü Sayısı 5 5 5 3- Yüksekokul Sayısı 0 0 0 4- Meslek Yüksekokulu Sayısı 4 4 4 5- Merkezi Araştırma

Detaylı

KURUM GÖSTERGE RAPORU ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

KURUM GÖSTERGE RAPORU ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KURUM GÖSTERGE RAPORU ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 01.06.2018 Ölçütler 2015 2016 2017 1- Kuruma Ait Bilgiler 1- Birim Sayıları 1- Fakülte Sayısı 5 5 5 2- Enstitü Sayısı 5 5 5 3- Yüksekokul Sayısı 1 1

Detaylı

KURUM GÖSTERGE RAPORU ATILIM ÜNİVERSİTESİ

KURUM GÖSTERGE RAPORU ATILIM ÜNİVERSİTESİ KURUM GÖSTERGE RAPORU ATILIM ÜNİVERSİTESİ 31.05.2018 Ölçütler 2015 2016 2017 1- Kuruma Ait Bilgiler 1- Birim Sayıları 1- Fakülte Sayısı 5 5 6 2- Enstitü Sayısı 2 2 2 3- Yüksekokul Sayısı 1 2 2 4- Meslek

Detaylı

KURUM GÖSTERGE RAPORU TOROS ÜNİVERSİTESİ

KURUM GÖSTERGE RAPORU TOROS ÜNİVERSİTESİ KURUM GÖSTERGE RAPORU TOROS ÜNİVERSİTESİ 29.05.2018 Ölçütler 2015 2016 2017 1- Kuruma Ait Bilgiler 1- Birim Sayıları 1- Fakülte Sayısı 3 3 3 2- Enstitü Sayısı 2 2 2 3- Yüksekokul Sayısı 2 2 2 4- Meslek

Detaylı

KURUM GÖSTERGE RAPORU KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

KURUM GÖSTERGE RAPORU KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ KURUM GÖSTERGE RAPORU KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 16.05.2018 Ölçütler 2015 2016 2017 1- Kuruma Ait Bilgiler 1- Birim Sayıları 1- Fakülte Sayısı 12 12 12 2- Enstitü Sayısı 3 3 3 3- Yüksekokul Sayısı 1 1 1 4-

Detaylı

KURUM GÖSTERGE RAPORU İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ

KURUM GÖSTERGE RAPORU İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ KURUM GÖSTERGE RAPORU İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 01.06.2018 Ölçütler 2015 2016 2017 1- Kuruma Ait Bilgiler 1- Birim Sayıları 1- Fakülte Sayısı 12 12 12 2- Enstitü Sayısı 4 4 5 3- Yüksekokul Sayısı 1

Detaylı

Gösterge

Gösterge 1- Kuruma Ait Bilgiler 1- Birim Sayıları 1- Fakülte Sayısı 2- Enstitü Sayısı 3- Yüksekokul Sayısı 4- Meslek Yüksekokulu Sayısı 5- Merkezi Araştırma Laboratuvarlarının Sayısı 6- Araştırma Merkezlerinin

Detaylı

1- Eğitim alanları (Derslik vb.) miktarı (m2)

1- Eğitim alanları (Derslik vb.) miktarı (m2) 2015 2016 2017 Kuruma ait bilgiler 1. Birim sayıları 1- Fakülte Sayısı 5 5 5 2- Enstitü Sayısı 2 2 2 3- Yüksekokul Sayısı 0 0 0 4- Meslek Yüksekokulu Sayısı 1 1 1 5- Merkezi Araştırma Laboratuvarlarının

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 18.04.2019 2015 2016 2017 2018 1- Kuruma Ait Bilgiler 1- Birim Sayıları 1- Fakülte Sayısı 5 5 5 5 2- Enstitü Sayısı 2 2 2 2 3- Yüksekokul Sayısı - - - 1 4- Meslek Yüksekokulu Sayısı

Detaylı

YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI YÖDEK ANALİZİ ( )

YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI YÖDEK ANALİZİ ( ) YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI YÖDEK ANALİZİ (2008-2014) No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı 2013 Yılı 2014 Yılı Önlisans programlarına 1 sınavlı veya sınavsız

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Yüksek Okulu 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ. No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi Değeri 1

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Yüksek Okulu 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ. No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi Değeri 1 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Yüksek Okulu 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi Değeri 1 Ön lisans programlarına sınavlı veya sınavsız geçişle yerleşen tüm

Detaylı

2017 YILI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ. Stratejik Plan. İzleme ve Değerlendirme. Raporu

2017 YILI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ. Stratejik Plan. İzleme ve Değerlendirme. Raporu YILI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Raporu (ECZACILIK FAKÜLTESİ) A1. ÖĞRETİM KALİTESİNİ ARTIRMAK VE SÜREKLİ İYİLEŞTİRME SAĞLAMAK H1.1. Öğretim programlarının niteliğinin 2021

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İlaç Uygulama ve Araştırma Merkezi (ERFARMA) 2018 Yılı Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Raporu

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İlaç Uygulama ve Araştırma Merkezi (ERFARMA) 2018 Yılı Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Raporu ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İlaç Uygulama ve Araştırma Merkezi (ERFARMA) Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Raporu A1. ÖĞRETİM KALİTESİNİ ARTIRMAK VE SÜREKLİ İYİLEŞTİRME SAĞLAMAK H1.1. Öğretim programlarının

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

2017 YILI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ. Stratejik Plan. Raporu

2017 YILI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ. Stratejik Plan. Raporu 2017 YILI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Raporu ( ) A1. ÖĞRETİM KALİTESİNİ ARTIRMAK VE SÜREKLİ İYİLEŞTİRME SAĞLAMAK H1.1. Öğretim programlarının niteliğinin 2021 yılı sonuna

Detaylı

STRATEJİK AMAÇLAR-HEDEFLER-PERFORMANS GÖSTERGELERİ

STRATEJİK AMAÇLAR-HEDEFLER-PERFORMANS GÖSTERGELERİ STRATEJİK AMAÇLAR-HEDEFLER-PERFORMANS GÖSTERGELERİ STRATEJİK AMAÇ 1: Eğitim Öğretim Kalitesini Arttırmak HEDEF 1.1. Lisans programlarına kabul edilen öğrencilerin niteliklerini artırmak. HEDEF 1.2. Öğretim

Detaylı

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler Üniversitemiz Stratejik Planında belirlenmiş olan amaç ve hedeflere ilişkin performans hedefleri belirlenmiştir. Performans hedeflerine ilişkin göstergeler

Detaylı

T.C. Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Amaç ve Hedefleri

T.C. Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Amaç ve Hedefleri T.C. Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Amaç ve Hedefleri Amaç 1 - Eğitim - öğretim kalite ve kapasitesinin artırılması Hedef 1.1: Akreditasyon ve kalite güvence çalışmalarının

Detaylı

Stratejik Plan 2015-2019

Stratejik Plan 2015-2019 Stratejik Plan 2015-2019 Bu Stratejik Plan önümüzdeki beş yıl Bezmiâlem in gelmesini umut ettiğimiz yeri ve buraya nasıl geleceğimizi anlatan bir Vizyon Belgesidir. 01.01.2015 Rektör Sunuşu Sevgili Bezmiâlem

Detaylı

2. Stratejik Tasarım. 2.1. Misyon. 2.2. Vizyon. 2.3. Temel İlke ve Değerler

2. Stratejik Tasarım. 2.1. Misyon. 2.2. Vizyon. 2.3. Temel İlke ve Değerler 2. Stratejik Tasarım 2.1. Misyon İstanbul Medipol Üniversitesi verdiği eğitim ve kattığı farklılıklarla, kalıcı üstünlükler kazanmış, bilim ve teknoloji üretimine odaklı, toplumun değişen ihtiyaçlarına

Detaylı

EK 4 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ

EK 4 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ EK 4 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi 1 Önlisans programlarına kabul edilen öğrencilerin niteliği Orta öğretim başarı puanlarının ortalaması 152.43

Detaylı

BÖLÜM 3 STRATEJİK ALANLAR, AMAÇLAR, HEDEFLER, STRATEJİLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ

BÖLÜM 3 STRATEJİK ALANLAR, AMAÇLAR, HEDEFLER, STRATEJİLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ BÖLÜM 3 STRATEJİK ALANLAR, AMAÇLAR, HEDEFLER, STRATEJİLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ BÖLÜM 3. Stratejik Alanlar,Amaçlar, ler,stratejiler ve Performans Göstergeleri STRATEJİK ALAN 1. Eğitim- Öğretim Alanı

Detaylı

3. Stratejik Uygulama

3. Stratejik Uygulama 3. Stratejik Uygulama 3.1. i ve Göstergeleri STRATEJİK AMAÇ 1 Fiziksel altyapısı gelişmiş, geniş, ulaşılabilir, sosyal ihtiyaçları karşılayan, eğitim, araştırma ve ihtiyaç duyulan toplumsal hizmetler için

Detaylı

Tablo 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Tablo 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 1.BİLİMSEL ARAŞTIRMALARIN KALİTESİNİ GELİŞTİRMEK. Beş yılda öğretim elemanı başına 3 ulusal, 2 uluslararası bilimsel araştırma veya yayın ile toplam 1500 ulusal ve 390 uluslararası bilimsel proje gerçekleştirmek.

Detaylı

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ HEDEF YÖNETİM TABLOSU

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ HEDEF YÖNETİM TABLOSU T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ 2018 2019 HEDEF YÖNETİM TABLOSU STRATEJİK AMAÇ 1: Eğitim Öğretim Süreçlerini Evrensel Bilim Anlayışına Uygun Olarak Geliştirmek HEDEF 1.1. Öğrenci Niteliğini Geliştirmek

Detaylı

Stratejik Niyet Hiyerarşisi

Stratejik Niyet Hiyerarşisi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Stratejik Niyet Hiyerarşisi (Vizyon-Misyon-Amaç-Hedefler) 6 VİZYONUMUZ: Çağdaş ve evrensel değerlere bağlı eğitim-öğretim ve bilimsel faaliyetleriyle ulusal ve uluslararası

Detaylı

EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 2017 2022 STRATEJİK PLANI Amaç 1. Çağdaş Eğitim Öğretim Faaliyetlerinin Sürekli İyileştirilmesi Hedef 1.1. Küresel Sanat, Bilim ve Dünyasında Yeni Yüzyılın Gereksinmelerini Karşılamaya

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Performans Göstergeleri 2008

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Performans Göstergeleri 2008 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Performans Göstergeleri 2008 G7: Öğretim elemanı (Prof, Doç, Yrd.Doç, Öğr.Gör., Okutman, Arş.Gör., Uzman) başına düşen döner

Detaylı

Amaçlar. Prof.Dr.GÜLDEN ZEHRA OMURTAG. Ara.. (/Kullan fpk=%23. Ara. ECF - Eczacılık Fakültesi. (/Mesajl fpk=% STRATEJİK PLAN

Amaçlar. Prof.Dr.GÜLDEN ZEHRA OMURTAG. Ara.. (/Kullan fpk=%23. Ara. ECF - Eczacılık Fakültesi. (/Mesajl fpk=% STRATEJİK PLAN Prof.Dr.GÜLDEN ZEHRA OMURTAG (/Kullan Amaçlar ECF - Eczacılık Fakültesi Ara Ara.. (/Mesajl (/Dosya Kod Tanım Islemler 2017-2021 STRATEJİK PLAN 1. Çağın gereksinimleri ve ulusal öncelikler çerçevesinde

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN 2009 2013 Sürüm 1.4 Amaçlar Hedefler Faaliyetler 03 Mayıs 2010 1 VİZYON, MİSYON VE TEMEL DEĞERLER Vizyon Yaşamboyu öğrenme odaklı bir dünya üniversitesi olmak. Misyon

Detaylı

12. MĐSYON 13. VĐZYON

12. MĐSYON 13. VĐZYON 12. MĐSYON Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi nin misyonu, evrensel ölçütleri kendisine temel alan, beraberinde ulusal değerlere sahip çıkan, çağdaş tıp bilgi birikimine sahip, koruyucu hekimlik ilkelerini

Detaylı

STRATEJİK HEDEFLER. Eğitim-Öğretim Stratejik Hedefleri

STRATEJİK HEDEFLER. Eğitim-Öğretim Stratejik Hedefleri STRATEJİK AMAÇLAR Eğitim-Öğretim Stratejik Amaçları STRATEJİK HEDEFLER Eğitim-Öğretim Stratejik Hedefleri Tablolar 1.1 Akademik kadro ihtiyacı olan birimlerdeki kadro eksikliğinin 2019 yılına kadar kademeli

Detaylı

BİRİM KALİTE GÜVENCESİ DEĞERLENDİRME RAPORU. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

BİRİM KALİTE GÜVENCESİ DEĞERLENDİRME RAPORU. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı BİRİM KALİTE GÜVENCESİ DEĞERLENDİRME RAPORU Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 2018 Birim Kalite Politikası Üniversitemiz ve birimimiz misyonu, vizyonu doğrultusunda; eğitim, araştırma ve yönetim faaliyetlerine

Detaylı

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU MİSYON Analitik düşünceye sahip, sorunlara uygun çözümler geliştirebilen, yetki ve sorumluluklarını vakarla taşıyabilecek bilgi ve becerilerle

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2014 YILI ÜNİVERSİTEMİZ KALİTE HEDEF PLANI

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2014 YILI ÜNİVERSİTEMİZ KALİTE HEDEF PLANI Strateji Geliştirme Sayfa 1 / 13 Sıra No Hedef Hedefin Gerçekleşmesi için Planlanan Faaliyetler Sorumlu Kişi/Birim Ocak-Haziran Dönemi Değerlendirme Sonuçları ve Kararlar Temmuz-Aralık Dönemi Hedef Değerlendirme

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ STRAEJİK PLAN 2013 2017 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı BİTLİS 2014 İÇİNDEKİLER 1. MEVCUT DURUM ANALİZİ... 5 Üniversitemizin Tarihi Gelişimi... 5 Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat

Detaylı

HEDEFLER TABLOSU. arttırılması. gibi indekslerdeki Hitit Üniversitesi. sayısının her yıl. %5 arttırılması Her yıl en az 1 anlaşma yapılması

HEDEFLER TABLOSU. arttırılması. gibi indekslerdeki Hitit Üniversitesi. sayısının her yıl. %5 arttırılması Her yıl en az 1 anlaşma yapılması Stratejik Alan A Bilimsel Faaliyetler Alanı Amaç A.1 Bilimsel faaliyetlerin nicelik ve nitelik olarak Hedef A.1.1 Akademisyen başına düşen bilimsel yayın sayısını arttırmak A.1.1.1. Öğretim üyesi Öğretim

Detaylı

2. Stratejik Tasarım. 2.1. Misyon. 2.2. Vizyon. 2.3. Temel İlke ve Değerler

2. Stratejik Tasarım. 2.1. Misyon. 2.2. Vizyon. 2.3. Temel İlke ve Değerler 2. Stratejik Tasarım 2.1. Misyon İstanbul Medipol Üniversitesi verdiği eğitim ve kattığı farklılıklarla, kalıcı üstünlükler kazanmış, bilim ve teknoloji üretimine odaklı, toplumun değişen ihtiyaçlarına

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 2017 2022 STRATEJİK PLANI Amaç 1. Çağdaş Eğitim Öğretim Faaliyetlerinin Sürekli İyileştirilmesi Hedef 1.1. Küresel Sanat, Bilim ve Dünyasında Yeni Yüzyılın Gereksinmelerini Karşılamaya

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan İçerik Çankaya Üniversitesi Genel Bilgiler Mühendislik Fakültesi Bilgileri Yerleşke Programlar Öğretim Elemanları Laboratuarlar

Detaylı

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME POLİTİKASI TASLAĞI 2018 FAALİYET ÖZETİ

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME POLİTİKASI TASLAĞI 2018 FAALİYET ÖZETİ KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME POLİTİKASI TASLAĞI 2018 FAALİYET ÖZETİ Kastamonu Üniversitesi nin Araştirma Geliştirme Açısından Vizyonu; Bilime, teknolojiye, topluma, insanlığa, düşünce ve

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER 1.Gönen Meslek yüksekokulu Logosu... 1 2. Durum Analizi... 1 2.1.Gönen Meslek Yüksekokulu Tarihçesi...

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2017 YILI KALİTE HEDEFLERİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2017 YILI KALİTE HEDEFLERİ Eczacılık Fakültesi Diş Hekimliği Fakültesi HEDEF NO HEDEF ADI Mevcut Hedef (2016) Yeni Hedef (2017) Memnuniyet Oranını %59 Olan Memnuniyet Oranını %63 e Çıkarmak 1 Personel Memnuniyet Oranını %55 ten

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 2014 STRATEJİK PLANI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 2014 STRATEJİK PLANI T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 2014 STRATEJİK PLANI İÇİNDEKİLER BİRİM TANITIMI Fiziksel Altyapı Bölüm Araç ve Gereçleri Mevcut Durumumuz GZFT Analizi Güçlü Yönlerimiz Zayıf Yönlerimiz

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Üniversitesi Kariyer

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

PAYDAŞ ANKETİ VERİLERİ

PAYDAŞ ANKETİ VERİLERİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKULTESİ 2014-2018 STRATEJİK PLANI PAYDAŞ ANKETİ VERİLERİ Ocak 2015 Eskişehir 1) Eczacılık Fakültesi'nin misyonunda, vizyonunda ve ilkelerinde bulunmasını istediğiniz, beş

Detaylı

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 2017 0 ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 4 1. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİ İSTATİSTİKLERİ... 6 2.

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan İçerik Çankaya Üniversitesi Genel Bilgiler Mühendislik Fakültesi Bilgileri Yerleşke Programlar Öğretim Elemanları Laboratuarlar

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

Bu prosedürün amacı, bölüm içinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde sorumluluk ve esasları belirlemektir.

Bu prosedürün amacı, bölüm içinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde sorumluluk ve esasları belirlemektir. SAYFA NO : 1/7 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, bölüm içinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde sorumluluk ve esasları belirlemektir. 2.UYGULAMA ALANI Bölüm Başkanı, Dekanlık

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Mimarlık Fakültesi Dekanlığı. REKTÖRLÜK MAKAMINA (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı)

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Mimarlık Fakültesi Dekanlığı. REKTÖRLÜK MAKAMINA (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı) Evrak Tarih ve Sayısı: 24/01/2019-E.8191 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Dekanlığı *BELCKBDJL* İdari İşler Birimi Sayı :10693343/800/E. 8191 24/01/2019 Konu :2018 Yılı Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme

Detaylı

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman 2015 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.....3 I GENEL BİLGİLER A MİSYON VE MİSYON... 4 B YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR.5 C İDAREYE İLİŞKİN

Detaylı

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ DÖNEMİ STRATEJİK PLAN 2018 YILI İZLEME RAPORU

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ DÖNEMİ STRATEJİK PLAN 2018 YILI İZLEME RAPORU ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLAN 2018 YILI İZLEME RAPORU ERZİNCAN 2018 ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLAN 2018 YILI İZLEME RAPORU

Detaylı

AMAÇ 1- Fiziki ve beşeri kaynakların geliştrilmesi ve iyileştrilmesi ile nitelik ve niceliklerinin arttırılması.

AMAÇ 1- Fiziki ve beşeri kaynakların geliştrilmesi ve iyileştrilmesi ile nitelik ve niceliklerinin arttırılması. 3.4 AMAÇLAR, HEDEFLER ve PERFORMANS AMAÇ 1- Fiziki ve beşeri kaynakların geliştrilmesi ve iyileştrilmesi ile nitelik ve niceliklerinin arttırılması. Hedef 1.1 Yeni hizmet alanlarının oluşturulması. Strateji

Detaylı

2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ G35:

2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ G35: 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ G35: Değerlendirme yılının bir önceki yılında mezun olan öğrencilerin değerlendirme yılı içerisinde işe yerleşme oranı 35.2 (değerlendirme yılı içinde işe yerleşen bir

Detaylı

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER 1. DURUM ANALİZİ 5 1.1. TARİHÇE 5 1.2. BUGÜNKÜ DURUM 5 1.3. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ 11

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek

Detaylı

% % % % % % 84 kişi- 566 Öğrenci %

% % % % % % 84 kişi- 566 Öğrenci % Stratejik Amaç Stratejik Hedef 1.1. Performans Göstergesi Mevcut Durum Hedef 2013 2014 2015 2016 1.1.1. Üniversiteye ilişkin haberlerin Üniversite web sitesinde yayınlanma H.1.1.2. Bartın Üniversitesi

Detaylı

GEÇMİŞTEN BUGÜNE DOĞUŞ

GEÇMİŞTEN BUGÜNE DOĞUŞ DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ GEÇMİŞTEN BUGÜNE DOĞUŞ Doğuş markası, eğitime adanmış yarım asra yaklaşan bir anlam ifade etmektedir. Doğuş Üniversitesi eğitimde ilklerin sahibi, yeniliklerin öncüsü olarak, geçmişinden

Detaylı

Hedef 1.3: Henüz eğitim öğretime başlamamış olan yeni akademik birimleri etkinleştirmek Hedef 1.4: Engelsiz bir üniversite olmak

Hedef 1.3: Henüz eğitim öğretime başlamamış olan yeni akademik birimleri etkinleştirmek Hedef 1.4: Engelsiz bir üniversite olmak UYGULANMAKTA OLAN STRATEJİK PLANIN DEĞERLENDİRİLMESİ Kalkınma Bakanlığınca yayımlanmış olan Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik in 7 nci maddesinin 3 üncü

Detaylı

2018 PERFORMANS PROGRAMI

2018 PERFORMANS PROGRAMI 08 PERFORMANS PROGRAMI İÇİNDEKİLER. ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU. MİSYON 3. VİZYON 4. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUK 5. PERFORMANS BİLGİLERİ 5. AMAÇ VE HEDEFLER 5. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE KAYNAK İHTİYACI

Detaylı

Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini

Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini (üniversiteye giriş puanlarını ve yüzdelik dilimlerini)

Detaylı

Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu 2013

Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu 2013 Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu 2013 İÇİNDEKİLER MİSYONUMUZ VE VİZYONUMUZ 3 SUNUŞ 4 AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU 5 1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME 6 1.1 ÖZDEĞERLENDİRME

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) İhtisas Kurulları ve Komisyonları İnşaat

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VAN SAĞLIK YÜKSEKOKULU DÖNEMİ STRATEJİK PLANI

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VAN SAĞLIK YÜKSEKOKULU DÖNEMİ STRATEJİK PLANI YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VAN SAĞLIK YÜKSEKOKULU 205 209 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI ÖNSÖZ Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Sağlık Yüksekokulu 205-209 Dönemi Stratejik Planı, 0.2.2003 tarih ve 508 sayılı Kamu Mali

Detaylı

2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Ocak 2016 Ocak-2016 PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

BİRİM KALİTE GÜVENCESİ DEĞERLENDİRME RAPORU. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

BİRİM KALİTE GÜVENCESİ DEĞERLENDİRME RAPORU. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı BİRİM KALİTE GÜVENCESİ DEĞERLENDİRME RAPORU Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 2019 BİRİM KALİTE POLİTİKASI Üniversitemiz ve birimimiz misyonu, vizyonu doğrultusunda; eğitim, araştırma ve yönetim faaliyetlerine

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

İÇ PAYDAŞ ANKETİ (Akademik Personel) Özet Sonuçları ( )

İÇ PAYDAŞ ANKETİ (Akademik Personel) Özet Sonuçları ( ) İÇ PAYDAŞ ANKETİ (Akademik Personel) Özet Sonuçları (31.12.217) Cinsiyetiniz? Kadın 3.3% 3.3% 69.7% Erkek 69.7% 12 Kurumumuzun misyonu, vizyonu, değerleri ve hedefleri ile ilgili bilgilendirmeler yeterince

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Fırat Üniversitesine bağlı olarak kurulan Proje

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2009-2013 STRATEJİK PLANI Ekim 2009 I. Durum Analizi A- Tarihi Gelişim Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 1 Nisan 1975 tarihinde

Detaylı

STRATEJİK AMAÇLAR STRATEJİK HEDEFLER STRATEJİLER

STRATEJİK AMAÇLAR STRATEJİK HEDEFLER STRATEJİLER STRATEJİK AMAÇLAR 1 BİLİMSEL GİRİŞİMCİ VE YENİLİKÇİ BİR ÜNİVERSİTE OLMAK STRATEJİK HEDEF 1.1 İnsan kaynağının akademik beceri, nitelik ve etkin araştırma yapabilme kapasitesinin arttırılması STRATEJİK

Detaylı

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2015 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ TAKDİM 2006 yılında kurulan ve değer üreten üniversite sloganıyla yeni kurulan üniversiteler arasında

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Bartın Üniversitesi nin yükseköğretim

Detaylı

Sağlık Bilimleri FAKÜLTESİ Ebelik Bölümü ARAŞTIRMA ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

Sağlık Bilimleri FAKÜLTESİ Ebelik Bölümü ARAŞTIRMA ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU Sağlık Bilimleri FAKÜLTESİ Ebelik Bölümü ARAŞTIRMA ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU Fakülte temas kişisinin iletişim bilgileri Prof. Dr. Sibel ERKAL İLHAN Sayfa 1 / 5 A.1 Misyon, Vizyon A. MİSYON VİZYON TEMEL STRATEJİLER

Detaylı

KTÜ STRATEJİK PLAN 2014-2018 10. KALKINMA PLANI 2014-2018

KTÜ STRATEJİK PLAN 2014-2018 10. KALKINMA PLANI 2014-2018 10. KALKINMA PLANI KTÜ STRATEJİK PLAN 10. Kalkınma Planında Yer Alan Politikalarla Örtüşen Hedef ve Faaliyetlerimiz Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum Yenilikçi Üretim, İstikrarlı Yüksek Büyüme Yaşanabilir

Detaylı

KESKİN MESLEK YÜKSEKOKULU PROGRAM PERFORMANS GÖSTERGELERİ

KESKİN MESLEK YÜKSEKOKULU PROGRAM PERFORMANS GÖSTERGELERİ No Gösterge Ölçme Yöntemi 2014 2015 2016 2017 2018 YGS4 %100 YGS4 %100 YGS4 %100 YGS4 %100 YGS4 %100 YGS6 %92.5 YGS6 %94 YGS6 %97 YGS6 %99 YGS6 %100 1 2 Önlisans programlarına kabul edilen Lisans programlarına

Detaylı

2016 YILI İŞ/EYLEM PLANI

2016 YILI İŞ/EYLEM PLANI AMAÇ 1. SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞ HAYATINA YÖNELİK AMAÇLAR Stratejik Hedef Strateji Faaliyetler Göstergeleri Hedef Dokümantasyon Kayıt 1.1.1. Ulaşım ve Lojistik Olanaklarını Niğde ye Hava Alanı Yapılmasını Sağlamak

Detaylı

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU AMAÇ : Paydaşlarla İşbirliği İçerisinde Yerel ve Bölgesel Kalkınmaya Öncülük Etmek..3:Sektörel bazda bölgenin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi için yılda adet yeni bölüm/program

Detaylı

3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 14 HAZİRAN 2013 ÖNSÖZ Üniversitemiz Rektörlüğü olarak ilkini 14 Mayıs 2011 de Kongre ve Kültür Merkezinde, ikincisini 22 Mayıs 2012 de Burhaniye

Detaylı

İçindekiler DURUM ANALİZİ... 2 TARİHÇE... 2 KURULUŞ ÖNCESİ DURUM... 2 MEVCUT DURUM... 2 TEŞKİLAT ŞEMASI... 3 İNSAN KAYNAKLARI... 4 ÖĞRENCİ YAPISI...

İçindekiler DURUM ANALİZİ... 2 TARİHÇE... 2 KURULUŞ ÖNCESİ DURUM... 2 MEVCUT DURUM... 2 TEŞKİLAT ŞEMASI... 3 İNSAN KAYNAKLARI... 4 ÖĞRENCİ YAPISI... İçindekiler DURUM ANALİZİ... 2 TARİHÇE... 2 KURULUŞ ÖNCESİ DURUM... 2 MEVCUT DURUM... 2 TEŞKİLAT ŞEMASI... 3 İNSAN KAYNAKLARI... 4 ÖĞRENCİ YAPISI... 6 FİZİKİ YAPI... 9 MALİ YAPI... 9 PERFORMANS BİLGİLERİ...

Detaylı

STATEJİK ALAN 1: EĞİTİM ÖĞRETİM STRATEJİLERİ NO FAALİYET PERFORMANS KRİTERİ DÖNEM UYGULAYICI

STATEJİK ALAN 1: EĞİTİM ÖĞRETİM STRATEJİLERİ NO FAALİYET PERFORMANS KRİTERİ DÖNEM UYGULAYICI STATEJİK ALAN 1: EĞİTİM ÖĞRETİM STRATEJİLERİ AMAÇ 1. Hedef 1.1. İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMINI ÜNİVERSİTE ÇAPINDA YAYGINLAŞTIRMAK 2017 yılı sonuna kadar İngilizce hazırlık eğitimi alan öğrenci sayısını

Detaylı

3. HAFTA-Grup Çalışması

3. HAFTA-Grup Çalışması KAMU MALİYESİNDE KARAR ALMA VE PERFORMANS YÖNETİMİ PROJESİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME 3. HAFTA-Grup Çalışması ANKARA 27 Ocak 2011 PERFORMANS ANLAŞMASI DPT den sorumlu bakan ile

Detaylı

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2016 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ TAKDİM 2006 yılında kurulan ve değer üreten üniversite sloganıyla yeni kurulan üniversiteler arasında

Detaylı

SÜREKLİ İYİLEŞTİRME HEDEFLER PLANLA UYGULA ÖNLEM AL HEDEFLERİ YÜKSELT KONTROL KSE

SÜREKLİ İYİLEŞTİRME HEDEFLER PLANLA UYGULA ÖNLEM AL HEDEFLERİ YÜKSELT KONTROL KSE SÜREKLİ İYİLEŞTİRME HEDEFLER PLANLA ÖNLEM AL HEDEFLERİ YÜLT UYGULA KONTROL Bilgi Akışı EĞİTİM VE ÖĞRETİM SÜREÇLERİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME İYİLEŞTİRME ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME SÜREÇLERİ YÖNETSEL SÜREÇLER

Detaylı

AR-GE STRATEJİ ÇALIŞTAYI

AR-GE STRATEJİ ÇALIŞTAYI SELÇUK ÜNİVERSİTESİ AR-GE STRATEJİ ÇALIŞTAYI Aygıt Fiziği ve Yarıiletken Teknolojileri ve "Nanoteknoloji Araştırmaları alanlarında Ar-Ge Strateji Belgesi hazırlamak ve Üniversitemizin mevcut durum, misyon

Detaylı

ORDU ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ

ORDU ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ ORDU ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönerge, Ordu Üniversitesi'nin eğitim-öğretim, araştırma faaliyetleri ve idari hizmetlerinin

Detaylı

YÖNETİM VE ORGANİZASYON Bölümü Öz Değerlendirme Raporu (2017) 1 Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefleri Misyonu: Çağdaş ve etik değerleri

YÖNETİM VE ORGANİZASYON Bölümü Öz Değerlendirme Raporu (2017) 1 Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefleri Misyonu: Çağdaş ve etik değerleri YÖNETİM VE ORGANİZASYON Bölümü Öz Değerlendirme Raporu (2017) 1 Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefleri Misyonu: Çağdaş ve etik değerleri benimseyen, araştırmacı, üretken, yaratıcı, takım çalışmasına

Detaylı

HEDEF BELİRLEME YÖNTEMİ

HEDEF BELİRLEME YÖNTEMİ BİRİM ADI * 1 Lisansüstü programlara kayıtlı öğrenci sayısı arttırılacaktır. 2 Lisansüstü programlara kayıtlı öğrenci sayısı arttırılması amacıyla bilgilendirme toplantılaraı F BELİRLEME Geliştirmek SH-1

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Stratejik Plan ile Uyumlu Anahtar Performans Göstergeleri

Dokuz Eylül Üniversitesi Stratejik Plan ile Uyumlu Anahtar Performans Göstergeleri Akredite Merkezi Laboratuvar sayısı (İlave edilmesi hedeflenen) Laboratuvar Sayısı Akreditasyon Çalışması Yapılan Laboratuvar Adı Akreditasyon Çalışması Yapılan Yetkili Kurum ve Belge Adı Akreditasyon

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU

AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2016 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ TAKDİM 2006 yılında kurulan ve değer üreten üniversite sloganıyla yeni kurulan üniversiteler

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKÇAKOCA TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ve OTELCİLİK YÜKSEKOKULU

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKÇAKOCA TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ve OTELCİLİK YÜKSEKOKULU T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKÇAKOCA TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ve OTELCİLİK YÜKSEKOKULU BİRİM STRATEJİK PLAN VE ANA BAŞLIKLARI. Birim Tanıtımı. Birim Misyonu, Vizyonu, Temel Değerleri 3. 0004 dönemi için belirlenen

Detaylı

Anadolu Üniversitesinden:

Anadolu Üniversitesinden: 21 Kasım 2013 Sayı : 28828 RESMÎ GAZETE Sayfa : 19 Anadolu Üniversitesinden: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu Cumhuriyete vereceğimiz en büyük armağan gençlerimizin eğitilmesi olacaktır.

Detaylı

AKADEMİK BİRİMLER EĞİTİM AMAÇLARI GÜNCELLEME BİLDİRİM SÜRECİ

AKADEMİK BİRİMLER EĞİTİM AMAÇLARI GÜNCELLEME BİLDİRİM SÜRECİ AKADEMİK BİRİMLER EĞİTİM AMAÇLARI GÜNCELLEME BİLDİRİM SÜRECİ EĞİTİM AMAÇLARINDA YAPILAN GÜNCELLEMELER BİR ÜST KOMİSYONA EN GEÇ BİR HAFTA İÇERİSİNDE İLETİLİR Eğitim Amaçları Güncelleme Bölüm / Program Kalite

Detaylı