WORLD OF STEEL QUALITY GEOSTEEL GEOSTEEL ÜSTÜN KALİTE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "WORLD OF STEEL QUALITY GEOSTEEL GEOSTEEL ÜSTÜN KALİTE"

Transkript

1 WORLD OF STEEL QUALITY GEOSTEEL GEOSTEEL ÜSTÜN KALİTE

2 ABOUT GEOSTEEL GeoSteel LLC started construction of a fully automatic STEEL PLANT in Rustavi, Georgia in The plant started its commercial production on the 1st of January, It is a joint venture of JSW India and Georgian Steel Group Holding. It is one of the largest overseas industrial investments in Georgia. JSW is a renowned name in the global steel manufacturing sector, having interests in mining, energy, cement, building sector and logistics. GeoSteel LLC plant is located in the industrial city Rustavi, about 35 KM from Georgia s Capital Tbilisi. The Company has taken the pioneering role in reviving the steel industry of Georgia & Caucasus region. The plant has an installed capacity of 175,000 TPA. Production facilities encompass modern technology of Steel Melting Shop (SMS) such as EAF, LRF and Continuous Casting Machine (CCM). Rebar Rolling Mill has State-of-Art production facility with Italian technology. SMS is backed up by a 50TPD Air Separation Plant, which ensures consistent oxygen and argon gas supply to EAF & LRF. GEOSTEEL HAKKINDA GeoSteel LLC nin kurulmasına 2007 yılında, Gürcistan ın Rustavi bölgesinde yeni ve en son teknolojik ekipmanlar kullanılarak başlanmıştır. Tesis, ticari üretimine 1 Ocak 2010 tarihinde başlamıştır. Hindistan lı JSW ile Gürcü Steel Group Holding in ortak bir girişimidir. Gürcistan bölgesindeki en büyük yurtdışı sanayi yatırımlarından biridir. JSW, global çelik üretiminde isim yapmış bir şirkettir. Çelik sektörüne ek olarak madencilik, enerji, çimento, inşaat sektörleri ve lojistik alanlarında da faaliyet göstermektedir. GeoSteel LLC tesisi, Gürcistan ın başkenti Tiflis e 35 KM uzaklıktaki Rustavi sanayi bölgesinde kurulmuştur. GeoSteel, Gürcistan & Kafkasya bölgesinde çelik sanayisini canlandırma konusunda öncü bir rol üstlenmiş ve yıllık Ton kurulu kapasitesiyle 13 hektarlık bir alana yayılmıştır. Üretim tesisleri, Elektrik Ark Ocağı, Pota Ocağı ve Sürekli Döküm Makinesi gibi modern Çelikhane teknolojisi ile donatılmıştır. İnşaat demiri (armatür) haddehanesi, İtalyan teknolojisi ve ekipmanları tercih edilerek kurulmuştur. Çelikhane, Elektrik Ark Ocağı ve Pota Ocağına istikrarlı bir şekilde oksijen ve argon gazı tedarik eden günlük 50 Ton kapasiteli bir hava - oksijen ayrıştırma tesisi ile desteklenmektedir. STEEL MELTING Steel Melting Shop(SMS) is equipped with an Electric Arc Furnace (EAF), a Ladle Refining Furnace (LRF) and a Continuous Casting Machine (CCM) Scrap is melted in EAF with the help of electric arc and oxy-fuel burner. After melting severe oxygen lancing removes all phosphorus, which is one of the most detrimental elements for steel. Here starts the 1st stage of refining. With the help of Eccentric Bottom Tapping (EBT) liquid metal from EAF is sent to LRF for secondary refining (Double refining). With the help of deoxidizer, in the LRF liquid steel is purified, then ferro-alloys and fluxes are added to ensure desired chemistry of steel and removal of other most detrimental elements, such as sulphur. With the help of inert argon gas purging, all inclusions float on the top. Thus steel becomes homogenized and ultra clean. After processing in LRF, by means of a special ladle, liquid metal is sent to CCM for casting of billets. In CCM ultra clean, homogenized steel is cast into billets, which are sent to Rolling Mill for re-bar production. ÇELİK ERİTME Çelikhane;Elektrik Ark Ocağı, Pota Ocağı ve Sürekli Döküm Makinesinden oluşmaktadır. Hurda, Elektrik Ark Ocağında elektrik arkı ve oksiyakıt brülörü kullanarak eritilir. Bu aşamada birinci arıtma işlemi olan fosfor tasfiyesi yapılır. Yoğun oksijen üfleme işlemi, çeliğe en çok zarar veren etmen lerden biri olan fosforu tamamen giderir. Alttan curufsuz döküm alma yöntemi ile Elektrik Ark Ocağından alınan sıvı metal, ikincil bir arıtım için Pota Ocağına aktarılır (çift arıtma). Oksitlilikten arındırılmış çeliğe Pota Ocağında, istenilen çelik kimyasını elde etmek ve sülfür gibi zararlı elementleri gidermek için demir alaşımları ve flux malzemeler ilave edilir. Bu esnada argoz gazı ile IST

3 karıştırma yapılarak tüm kalıntılar yüzeye çıkması ve çeliğin homojen hale gelerek tamamen temizlenmesi sağlanır. Sıvı metal, özel bir pota ile Pota Ocağındaki işlemlerin ardından, kütüklerin üretilmesi için Sürekli Döküm Makinesine gönderilir. Temiz ve kimyasal olarak homojen çelik, Sürekli Döküm Makinesinde kütük olarak üretilir ve ardından inşaat demiri (armatür) üretimi için Haddehaneye aktarılır. ROLLING MILL Billets are reheated in a gas-fired pusher type furnace for heating, soaking and feeding to rolling stands for re-bar production. Reinforcement bar is produced with the help of fully automated Italian Rolling Mill. Capability to roll full size range of reinforcing bars as per customer needs. Advanced bar counting & tying system, ensures fixed number of bars in each bundle for a particular size and bundle weight. Due to very high quality billet and State of Art Italian technology rolling mill with Thermax QST process ensures that all chemical, mechanical & metallurgical properties are uniform and consistent in each meter of re-bar. HADDEHANE Çelik kütükler, gaz yakıtlı ve alttan itici tipli tav fırınında yeniden ısıtılarak, inşaat demiri (armatür) üretimi için hadde tezgahlarına gönderilir. inşaat demiri, tam otomatik olarak İtalyan menşeiili haddehanede üretilir. İnşaat demirlerinin boy ve kesitleri müşteri istekleri ve standartlar doğrultusunda üretilir. İleri teknoloji çubuk sayma & bağlama sistemi, müşteri istekleri dogrultusunda istenilen adette ve agırlıkta demiri paketleyerek belirli çap ve uzunluk için her bir balyada istenilen çubuk sayısına göre paketler. Çelikhaneden gelen yüksek kalitedeki kütükler ve gelişmiş italyan teknolojisine sahip haddehanedeki Thermax QST sistemi(kontrollü sogutma sistemi) sayesinde; üretilen her bir metre inşaat demirinin, kimyasal,mekanik ve metalurjik özelliklerinin homogen ve standartlara uygun olması sağlanır. ADDED FACTORS In-house Air Separation Plant Production and supply of 99.6% pure oxygen at constant pressure to EAF Production and supply of argon of purity less than 10 ppm to LRF to make ultra clean steel. Production of nitrogen gas for instrumental use. Packing as per International Standards and facility to deliver by both rail & road to our Customers. World class RADIATION GATE ENTRY MONITORING system by Ludlum USA for both rail and roadway, which ensures RADIATION FREE re-bar. DİĞER FAKTÖRLER Hava-Oksijen Ayrıştırma ve üretim Tesisi Elektrikli Ark Ocağında kullanılmak üzere sabit bir basınç altında % 99.6 oranında saf oksijen üretimi ve ikmali. Ultra temiz çelik üretmek için pota ocağında kullanılmak üzere; kirlilik oranı 10 ppm den daha az temizlikte, argon gazı üretimi ve ikmali Çeşitli ekipmanlarda kullanılmak üzere azot gazı üretimi. Uluslararası standartlar doğrultusunda paketleme ve sevkiyat ile demiryolu ve karayolu ulaşımı ile sevkiyat olanağı RADYASYONSUZ inşaat demiri (armatür) üretiminin sağlanması için hem demiryolları hem de kara yolu için Ameri ka menşeeli, dünyada yaygın olarak kullanılan Ludlum RADYASYON KAPI GİRİŞ GÖRÜNTÜLEME sistemi. IST

4 PROCESS FLOW DIAGRAM ELECTRIC ARC FURNACE LADLE REFINING FURNACE OXYGEN PLANT CONTINUOUS CASTING MACHINE ROLLING MILL ROLLING MILL Comparison of Quality between ARC Furnace route and Induction Furnace route ARK Ocağı ve İndüksiyon Ocağı ile çelik üretiminin üretim ve kalite açısından karşılaştırılması Induction Furnace İndüksiyon Ocağı Electric Arc Furnace Ladle Refining Furnace (Double Refining) Elektrik Ark Ocağı Only a melting furnace. Just charge scrap, melt and cast it into billets. No control of chemistry. Tek bir ergitme fırını vardır. Hurda sadece ergitilir ve direk olarak temizlenmeden kütük üretilir. Kimyasal kontrol mümkün degildir. It is a Double Refining process. Melting and the 1st stage of refining starts in the EAF with the help of oxygen blowing. Here is removed phosphorus. After processing here, liquid steel is sent to LRF for further refining. Bu iki aşamalı bir arıtma işlemidir. Eritme ve arıtmanın ilk aşaması oksijen üfleme yardımıyla Elektrik Ark Ocağında başlar. Fosfor burada giderilir. Buradaki işlemden sonra, sıvı çelik ileri arıtma için Pota Ocağına yollanır. Burada da kükürt giderme ve alaşımlama işlemi yapılır. No secondary refining and chemistry adjustment. Chemical composition of the final product depends on chemistry of the charged scrap. Ikinci bir arıtma ve kimyasal ayar işlemi yoktur. Son ürünün kimyasal bileşeni şarj edilen hurdanın kimyasına bağlıdır. The 2nd stage of refining takes place in the LRF Furnace. Here are added Ferro alloys and flux, argon gas is purged for final adjustment of desired chemistry and removal of sulphur. These processes make steel ultra clean. Arıtmanın 2. aşaması Pota Ocağında olur. Burada, istenen standarttaki ürünün kimyasını elde etmek üzere nihai ayarlamalar ve kükürt giderme için ferro alaşımlar ile flux mad deler ilave edilir. Argon gazı üflenerek çelik içerisindeki kalıntılar ve oksitler temizlenir. Bu işlemler çeliği ultra temiz ve istenilen kimyasal analize ve standartlara uygun hale getirir. Due to wide variation of %C, %S and %P steel has a lot of impurities, which affects mechanical properties drastically. Hurda içerisinde kükürt ve fosfor gibi zararlı elementlerin bulunmasından ve karbon gibi önemli elementlerin kimyasal analizlerdeki değişkenliklerden dolayı; bu kirliliklerin üretim sürecinde giderilememesi ve kimyasal analizlerin ayarlanamamasından çeliğin mekanik özellikleri ciddi şekilde etkilenir. Due to ultimate clean steel with close control of chemistry, rebar mechanical and metallurgical properties become uniform in each meter of rebar. Kimyasal analizin uygun aralıkta ayarlanabilmesinden dolayı ve çeliğin inklizyon içermemesinden dolayı inşaat demirinin her metresindeki mekanik ve metalurjik özellikler aynıdır ve standartlara uygundur. High %P & %S content reduces antirusting properties and yield strength. Fluctuation of yield strength, in its turn, causes less earthquake resistance. Yüksek Fosfor ve Kükürt içeriği pas önleyici özellikleri ve akma dayanıklılığını azaltır. Akma dayanıklılığındaki dalgalanma deprem sırasında daha az dayanıklılığına neden olur ve yapıların zarar görmesi ile sonuçlanır. Due to effective removal of P and S through dual processing steel aqcuires increased antirusting and earthquake resistance properties. Çelik; İki kademeli işlem sayesinde Fosfor ve Kükürtün etkili bir şekilde giderilmesinden dolayı, yüksek pas önleyici ve depreme dayanıklılık özellikleri kazanır. IST

5 GEOSTEEL INTERNAL SPECIFICATION OF MECHANICAL PROPERTIES : Rib height Nominal Diameter 8mm 10mm 12mm 14mm 16mm 18mm 20mm 22mm 25mm 28mm 32mm Transverse Rib h mm Rib spacing c mm Cross section Area Weight per meter mm 2 50,3 78, , , , ,8 804 Minimum (kg) 0,371 0,589 0,848 1,156 1,509 1,918 2,359 2,865 3,677 4,756 6,026 Nominal (kg) 0,395 0,617 0,888 1,208 1,580 1,998 2,470 2,984 3,850 4,834 6,310 Maximum (kg) 0,403 0,629 0,906 1,232 1,612 2,038 2,519 3,044 3,927 4,931 6,436 Tensile Strength (min) Yield Strength (min) Mechanical Properties Stress Ratio(min) 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 Min. % Elongation (A gt ) Min. % Elongation (A 5 ) GEOSTEEL INTERNAL SPECFICATION BASED ON FONT COLOUR (BLACK) AS PER BS4449: A STANDARDS GEOSTEEL INTERNAL SPECFICATION BASED ON FONT COLOUR (BLUE) AS PER GOST R52544: 2006 STANDARDS Nervür Uzunluğu MEKANİK ÖZELLİKLER İÇİN GEOSTEEL İÇ AYRINTILARI: Anılan Çap 8mm 10mm 12mm 14mm 16mm 18mm 20mm 22mm 25mm 28mm 32mm Enine nervür h mm Nervür Aralığı c mm Çapraz Kesit Alanı Metre Başına Ağırlık мм 2 50,3 78, , , , ,8 804 Minimum (kg) 0,371 0,589 0,848 1,156 1,509 1,918 2,359 2,865 3,677 4,756 6,026 Nominal (kg) 0,395 0,617 0,888 1,208 1,580 1,998 2,470 2,984 3,850 4,834 6,310 Maksimum (kg) 0,403 0,629 0,906 1,232 1,612 2,038 2,519 3,044 3,927 4,931 6,436 Gerilme Direnci (min) Akma Direnci (min) Mekanik Özellikler Gerilim Oranı (min) 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 Min. % Uzama (A gt ) Min. % Uzama (A 5 ) (SİYAH) YAZI TİPİ RENGİNE DAYALI JEO-ÇELİK İÇ ÖZELLİKLERİ BS4449:2005 +A STANDARDI UYARINCA (MAVİ) YAZI TİPİ RENGİNE DAYALI JEO-ÇELİK İÇ ÖZELLİKLERİ GOST R52544 : 2006 STANDARDI UYARINCA IST

6 WHY SHOULD GEOSTEEL REBARS BE YOUR FIRST CHOICE? Geosteel at a Glance Most advanced steel making technology Steel making through EAF-LRF-CCM route Steel melting shop is backed up by 50tpd Air Separation Plant, which ensures continuous supply of Oxygen gas to EAF & Argon gas to LRF State of Art Continuous Casting Machine Advanced rolling mill technology and equipment, purchased from Italy Latest technology Thermax TMT line, which ensures effective Quenching & Self Tempered (QST) process and thereby, uniform mechanical and metallurgical properties in each meter of rebar. Geosteel proudly displays the diameter and the name of the company GEOSTEEL at an equidistant interval of one meter in every single rebar Geosteel guarantees fixed number of pieces per ton as per BS 4449:2005 Standard, Grade B500B GEOSTEEL İNŞAAT DEMİRLERİ NİÇİN İLK TERCİHİNİZ OLMALI? Genel Hatlarıyla Geosteel de En gelişmiş çelik üretim teknolojisi Elektrik Ark Ocağı - Pota Ocağı - Sürekli Döküm Makinesi üretim hattıyla çelik imalatı Çelikhane, kesintisiz olarak Elektrik Ark Ocağına Oksijen, Pota Ocağına ise Argon gazı ikmal eden günlük 50 Ton kapasiteli Hava-Oksijen Ayrıştırma tesisi ile desteklenmektedir. En gelişmiş teknolojiye sahip Sürekli Döküm Makinesi İtalya dan satın alınan, son teknoloji Haddehane teknolojisi ve ekipmanları Etkili ve hızlı ısıl işlem methodu olan en son toknoloji ürünü Thermax hattı sayesinde kontrollü sogutma sistemini kullanarak(qst), üretilen her 1 metre çeliğin aynı mekanik ve metalurjik özelliklerde olması sağlanır. Geosteel, ürettiği tüm ürünlerde her bir metrede bir GEOSTEEL şirket adını ve ürünün çapını gururla takdim eder BS 4449:2005 Standardının B500B kalitesine göre, her ton çelik için standarta uygun adette ürün garanti eder. HIGHLIGHTS OF GEOSTEEL LLC, PRODUCT QUALITY, WHICH MAKE IT UNIQUE Steel making is a double refining process. Melting and 1st stage of refining starts in EAF with the help of Oxygen blowing. Phosphorus is removed here. After the first stage of processing, liquid steel is sent to LRF for further refining 2nd stage of refining starts in LRF Furnace. Ferro alloys flux addition and argon purging is done for final adjustment of chemistry to the desired level. Sulphur removal takes place during the first stage and makes the steel ultra clean Due to effective removal of P & S through dual processing improved antirusting properties (Intrinsic Corrosion Resistant Property) are obtained Due to ultimate clean steel with close control of chemistry, rebar mechanical and metallurgical properties are uniform in each meter of rebar Extra Yield strength (Re) and Extra Elongation (Agt) ensure higher resistance to seismic shocks (Earthquake Resistance) Extra tensile strength (Rm) ensures usage of minimum steel for maximum construction life Internationally accepted specification, ensures intrinsic ribs according to dimension and rib pattern and gives much higher Area Value, resulting in extra strong bonding between steel bars and concrete Well equipped Quality Assurance testing laboratory, which ensures close control of product quality. GEOSTEEL LTD ŞİRKETİNİ BENZERSİZ KILAN ÜRÜN KALİTESİ VE ÜSTÜNLÜKLERİ Çelik üretilirken çift aşamalı rafinasyon gerçekleşir. Eritme ve 1. Arıtma aşaması, Oksijen üfleme yardımıyla, Elektrik Ark Ocağında başlar. Fosfor bu aşamada giderilir. İlk işlem aşamasının ardından sıvı çelik, ikincil arıtma için Pota Ocağına gönderilir. 2.Arıtma aşaması Pota Ocağında başlatılır. Demir alaşımları ve flux malzemeler ilave edildikten sonra, istenilen miktarlarda kimyasal elementler ayar lanır. Bu işlemler esnasında çeliğin temizlenmesi ve kimyasal homogenizasyon için için argon gazı çeliğe verilerek karıştırılır. Kükürtün giderilmesi bu aşamada gerçekleşir ve çelik ultra temiz hale gelir. Fosfor ve Sülfürün ( P & S ) çift rafinasyon aracılığıyla etkili bir şekilde giderilmesine bağlı olarak, gelişmiş düzeyde pas giderici özellikler (Yapısal Korozyona Dayanıklılık Özelliği) elde edilir. Ekstra Akma mukavemeti (Re) ve Ekstra Uzama (Agt), sismik darbelere karşı daha yüksek dayanıklılık sağlar (Depreme Dayanıklılık). Ekstra Gerilme Direnci (Rm), maksimum inşaat ömrü için minimum çelik kullanımına olanak tanır. Uluslararası ölçekte kabul gören teknik özellikler doğrultusunda üretilmesi, ebada göre yapısal nervür ve nervür modeli sağlayarak, daha yüksek bir yüzey alanı Değerinin elde edilmesine olanak tanır. Bunun neticesinde, çelik çubuklar ile beton arasında ekstra güçlü bir bağ oluşur. Tam donanımlı Kalite Güvence test laboratuarı, ürün kalitesinin sürekli ve etkin bir şekilde kontrol edilmesine olanak tanır. OUR PRODUCT COMPARATIVE DATA SHEET / ÜRÜNÜMÜZÜN KIYASLANMA VERİLERİ SERİ NO # STANDARD STANDART EFFECTIVE DATE YÜRÜRLÜK TARİHİ 1 GOST GRADE CLASS DÜZEY SINIFI A3 A400 2 GOST At500C 3 BS4449(Revised +A2:2009) (Revize edilmiş +A2:2008) 2005 B500B 4 GOST R A500C 5 DIN B500B 6 EN B500B 7 ASTM A615/615M 09b 2009 Düzey 60 %C SOME KEY PARAMETER BAZI ANAHTAR PARAMETRELER Yield Strength Akma Direnci Tensile Strength Gerilim Direnci ASTM A615/615M 09b 2009 Düzey TS B420B B420C Stress Ratio Gerilim Oranı Not Mentioned Bahsedilmemiş %C GEOSTEEL INTERNAL STANDARD GEOSTEEL İÇ STANDART Yield Strength Akma Direnci Tensile Strength Gerilim Direnci Stress Ratio Gerilim Oranı ,15 IST

7 GEOSTEEL MILESTONE ACHIEVEMENT GEOSTEEL DÖNÜM NOKTASI NITELIĞINDE BAŞARILAR Year 2009 / 2009 Yılı Completed SMS Project within a record time of 12 months Production started at SMS from July aylık rekor sürede Çelikhane projesinin tamamlanması Temmuz-2009 tarihinden itibaren Çelikhane Üretiminin başlatılması. Year 2010 / 2010 Yılı Initiation of ISO 9001:2008 Quality Management System ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sisteminin çalışmalarının başlatılması. LEADING PRODUCER OF QUALITY REBARS IN CAUCASUS REGION AND FORMER USSR COUNTRIES KAFKASYA BÖLGESİNDE VE ESKİ SSCB ÜLKELERİNDE ÖNCÜ KALİTELİ İNŞAAT DEMİRİ (ARMATÜR) ÜRETİCİSİ Year 2011 / 2011 Yılı May2011 GeoSteel -ISO 9001:2008 Certification Initiation of Turkish Standard Initiation of UK Cares Mayıs 2011 GeoSteel-ISO 9001:2008 Sertifikasının alınması Türk standartlarının üretim sertifikasının uygulamasının başlatılması Ingiltere Cares kalite sertifikasının uygulamasının başlatılması Year 2012 / 2012 Yılı March 2012 second milestone of TS708:2010 Product Quality Approval certificate achieved and GEOSTEEL became the First TSE Accredited Company in Caucasus Region July 2012 UK Product Quality & QMS Certification Awarded and GEOSTEEL became the First UK Accredited Steel Company in Caucasus Region for production of Rebar as per BS4449:2005 Standard, Grade B500B Mart 2012, TS708:2010 Ürün KALİTE Onayı sertifikası alınarak ikinci bir dönüm noktasına ulaşılmış ve GEOSTEEL, Kafkasya bölgesinin İlk Türk standartlarına uygun inşaat demiri üreten şirketi olmayı başarmıştır. İngiltere Cares Ürün Kalitesi & Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası alınmış ve GEOSTEEL, BS 4449:2005 Standardının B500B kodu uyarınca İnşaat demiri (armatür) Üretimi için Kafkasya bölgesinde İlk İNGİLTERE Cares onaylı çelik şirketi olmayı başarmıştır. Year 2012 / 2012 Yılı Initiation of ISO :2004 Environmental Management System will start from Sept 2012 Initiation of OSHAS 18001:2007 Safety and Health Management System will start from Sept 2012 Eylül-2012 tarihinde ISO 14001:2004 Çevresel Yönetim Sistemi sertifikası alınması için çalışmalara başlanmıştır. Eylül-2012 tarihinde OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Sisteminin alınması için çalışmalara başlanmıştır. GEOSTEEL MATERIAL PROPERTIES GEOSTEEL MALZEME ÖZELLİKLERİ Ultimate clean steel with close control of chemistry and carbon equivalent. Kimyasal olarak standartlara uygun temiz çelik. Effective removal of P & S through dual processing through EAF & LRF. Ark Ocagı ve Pota ocagı işlemi sayesinde zararlı elementlerden kükürt ve fosforun giderilmesi. Most advanced Thermax TMT line which ensures effective Quenching & Self Tempered (QST) process. Haddehanede kontrollü sogutma saglayan ve çelige yüksek mekanik özellikler kazandıran son teknoloji Thermax TMT (Temperit) sistemi. GEOSTEEL QUALITY ASSURANCE GEOSTEEL KALİTE GÜVENCESİ Uniform rebar mechanical properties in each meter of rebar. Extra WELDABILITY Properties Nervürlü demirin her metresi aynı mekanik ozelliklerdedir. Ekstra KAYNAKLANABİLİRLİK özellikleri. Extra ANTI RUSTING properties (Intrinsic Corrosion Resistant Property) Ekstra PAS ÖNLEYİCİ özellikler (Yapısal korozyona dayanıklılık özelliği) Uniform mechanical and metallurgical properties in each meter of rebar. Extra Yield strength (Re) and Extra Elongation (Agt) Extra BENDABILITY Properties Nervürlü demirin her metresi aynı mekanik ve metalurjik ozelliklere sahiptir. Ekstra Akma direnci (Re) ve Ekstra Uzama (Agt). Ekstra BÜKÜLEBİLİRLİK özellikleri. Extra Yield strength (Re) and Extra Elongation (Agt) Ekstra Akma Direnci (Re) ve Ekstra Uzama (Agt) Extra tensile strength (Rm) Ekstra Gerilme Direnci (Rm) Internationally accepted specification ensures intrinsic rib dimension and rib pattern and gives much higher Area Value (fr) Uluslararası kabul görmüş olan standartlara göre yapılan yapısal nervür desenleri çeliğe daha yüksek yüzey alanı degeri(fr) kazandırır. Well equipped Quality Assurance testing laboratory, which ensures close control of product quality. Ürün kaletesinin standartlara ve müşteri taleplerine uygunluğunu sağlayan tam donanımlı kalite kontrol labaratuvarları. Ensures resistance to seismic shocks (Earthquake Resistance) Sismik darbeye karşı yüksek dayanıklılık gösterir (Depreme Dayanıklılık). Ensures usage of minimum steel for maximum construction life. Yüksek dayanımından dolayı maksimum inşaat ömrünü minimum çelik kullanımı ile saglar Ensure strong bonding between steel bars and concrete. (Extra BONDABILITY value) Çelik çubuklar ve beton arasında güçlü yapışma sağlar (ekstra YAPIŞTIRILABİLİRLİK değeri). Ultimate Quality Gurantee En Üst Düzey Kalite Garantisi IST

8 IST BUILDING CAUCASUS TOGETHER KAFKASYA YI BİRLİKTE İNŞA EDİYORUZ PRIDE OF CAUCASUS KAFKASYA NIN GURURU 36 David Gareji Street, 3700 Rustavi, Georgia; Tel.: , Fax: , Mob.: , ;

ÇELİK SEKTÖRÜ, BETONARME DONATI ÇELİK ÇUBUKLARININ UYGUNLUĞU VE ÜRETİCİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET

ÇELİK SEKTÖRÜ, BETONARME DONATI ÇELİK ÇUBUKLARININ UYGUNLUĞU VE ÜRETİCİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET ÇELİK SEKTÖRÜ, BETONARME DONATI ÇELİK ÇUBUKLARININ UYGUNLUĞU VE ÜRETİCİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Mustafa K.AYDIN ÖZET Beton, çelik kullanılmak suretiyle güçlendirilerek betonarme elde edilir. Elde edilen

Detaylı

Yapısal Boru ve Profiller

Yapısal Boru ve Profiller Yapısal Boru ve Profiller Structural Pipes and Profiles www.toscelik.com.tr OSMANİYE ERW ÇELİK BORU FABRİKASI Organize Sanayi Bölgesi P.K 80950 Toprakkale / OSMANİYE Tel : 0 328 826 80 80 Faks : 0 328

Detaylı

MST [Microelettrica Scientifica Turkey] insanın olduğu her yerde...

MST [Microelettrica Scientifica Turkey] insanın olduğu her yerde... MST [Microelettrica Scientifica Turkey] wherever human being is... insanın olduğu her yerde... Microelettrica New Jersey - USA MS Resistances Chamond - France Microelettrica Milano - Italy Comet Fans Milano

Detaylı

Üretim Tesisleri Company Profile

Üretim Tesisleri Company Profile Şirket Profili Üretim Tesisleri Company Profile Production Plants O Söz konusu, Tekstil Terbiye Makineleri olunca, yılların makine imalat tecrübesi ve mühendislik altyapısı, her dönem değişen teknolojik

Detaylı

Yayın Kimlik No: OK-019 Yayının Kaynağı: 11. Kongre Bildirileri CD Basım Tarihi: Haziran 2002

Yayın Kimlik No: OK-019 Yayının Kaynağı: 11. Kongre Bildirileri CD Basım Tarihi: Haziran 2002 The Romanıan Steel Industry: Present And Forecasts S.Dımıtru, C.Mandru, G.Suceveanu, O.Radulescu The paper focuses on the evolution in Romania of the steel products concerning: capacities, production,

Detaylı

Hayata şekil veren makineler vardır Machines that change life...

Hayata şekil veren makineler vardır Machines that change life... Hayata şekil veren makineler vardır Machines that change life... Türkiye den dünyaya yüksek teknoloji Metal bükme, kesme ve delme makineleri ile 5 kıtada 82 ülkeye ihracat yapan Bursa nın en köklü üreticilerinden

Detaylı

AKIŞ MACHINERY MOTOR CASTING INDUSTRY AND TRADING CO. LTD AKIŞ MAKİNA MOTOR DÖKÜM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

AKIŞ MACHINERY MOTOR CASTING INDUSTRY AND TRADING CO. LTD AKIŞ MAKİNA MOTOR DÖKÜM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ AKIŞ MAKİNA MOTOR DÖKÜM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Teknolojisinin temeli 1978 yılına dayanan Akış, elde ettiği deneyim ve bilgiyi, zaman içerisinde yeni yatırımları ile buluşturarak, entegre bir

Detaylı

HAKKIMIZDA COMPANY PROFILE

HAKKIMIZDA COMPANY PROFILE HAKKIMIZDA Erse 1996 yılında kurulmuştur. Koaksiyel, sinyal-kontrol, veri iletişim, haberleşme, halojensiz ve yangına dayanıklı kablolar, enstrüman, silikon, gemi kabloları ve müşteri talepleri doğrultusunda

Detaylı

Orta Mah. Atayolu Caddesi, İstanbul Boya Vernikçiler San. Sit. No: 12 TUZLA / İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: 0216 304 04 40 Faks: 0216 304 01 88 e-mail:

Orta Mah. Atayolu Caddesi, İstanbul Boya Vernikçiler San. Sit. No: 12 TUZLA / İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: 0216 304 04 40 Faks: 0216 304 01 88 e-mail: Orta Mah. Atayolu Caddesi, İstanbul Boya Vernikçiler San. Sit. No: 12 TUZLA / İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: 0216 304 04 40 Faks: 0216 304 01 88 e-mail: info@turkuazpolyester.com.tr 2015 Türkiye Kompozit Sanayi

Detaylı

Dağıtım ve Güç Transformatörleri Distribution & Power Transformers

Dağıtım ve Güç Transformatörleri Distribution & Power Transformers Dağıtım ve Güç Transformatörleri Distribution & Power Transformers 2 www.astorpower.com VİZYONUMUZ Ürün ve hizmet kalitesinde lider,uluslar arası rekabete hazır,en yeni teknolojiyi ve üretim tekniklerini

Detaylı

1 2 3 4 14 15 Editör Editor Değirmencilik sektöründe İDMA mevsimi İDMA season in milling sector Dünya hububat ve bakliyat işleme sektörleri, 04-07 Nisan tarihleri arasında İstanbul daki İDMA 2013

Detaylı

SIVI DEMİR ELDESİNDE YÜKSEK FIRINLARDA KULLANILAN REFRAKTER MALZEMELERDEN DÖKÜM DELİĞİ ÇAMURUNUN FİZİKSEL ve KİMYASAL ANALİZİ ÖZLEM GÖKSU

SIVI DEMİR ELDESİNDE YÜKSEK FIRINLARDA KULLANILAN REFRAKTER MALZEMELERDEN DÖKÜM DELİĞİ ÇAMURUNUN FİZİKSEL ve KİMYASAL ANALİZİ ÖZLEM GÖKSU KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI SIVI DEMİR ELDESİNDE YÜKSEK FIRINLARDA KULLANILAN REFRAKTER MALZEMELERDEN DÖKÜM DELİĞİ ÇAMURUNUN FİZİKSEL ve KİMYASAL ANALİZİ

Detaylı

MACHINES THAT GIVES LIFE TO METAL Metale şekil veren makineler üretiyoruz... facebook/akyapakmachinery twitter/akyapakmachines youtube/akyapakmakine

MACHINES THAT GIVES LIFE TO METAL Metale şekil veren makineler üretiyoruz... facebook/akyapakmachinery twitter/akyapakmachines youtube/akyapakmakine MACHINES THAT GIVES LIFE TO METAL Metale şekil veren makineler üretiyoruz... facebook/akyapakmachinery twitter/akyapakmachines youtube/akyapakmakine AKYAPAK, exports to 82 countries in 5 continents with

Detaylı

AYDINGÖR MAKİNA SAN. TİC.LTD.ŞTİ

AYDINGÖR MAKİNA SAN. TİC.LTD.ŞTİ Organize Sanayi Bölgesi 8.Cad. No:25 Eskişehir/TÜRKİYE AYDINGÖR MAKİNA SAN. TİC.LTD.ŞTİ Tel : +90 222 236 11 11 pbx www.aydingormakina.com.tr Fax: +90 222 236 10 17 info@aydingörmakina.com.tr Basım Tarihi

Detaylı

PROFILE & TUBE BENDING MACHINES PROFİL & BORU BÜKME MAKİNELERİ

PROFILE & TUBE BENDING MACHINES PROFİL & BORU BÜKME MAKİNELERİ PROFILE & TUBE BENDING MACHINES PROFİL & BORU BÜKME MAKİNELERİ hayata şekil veren makineler... machines that change life High Technology from Turkey to the World. Türkiye den dünyaya ileri teknoloji. F1

Detaylı

AKIŞOĞLU DÖKÜM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

AKIŞOĞLU DÖKÜM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ AKIŞOĞLU DÖKÜM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Akışoğlu Döküm, 30 yıllık deneyimini, teknoloji yatırımı ile buluşturarak, 2010 yılında ülkemize modern bir döküm tesisi kazandırdı. Sahip olduğu teknoloji

Detaylı

DE DÜNYA LİDERİ KAPSAMLI SA

DE DÜNYA LİDERİ KAPSAMLI SA DE DÜNYA LİDERİ KAPSAMLI SA YÜKSEK KALİTE STANDARTLARI BAKIR TELEKOM HABERLEŞME VE FİBER OPTİK KABLOLAR ÜSTÜN TEKNOLOJİ V WORLDWIDE LEADER IN RENEWABLE LOGY COPPER TELECOMMUNICATION AND OPTICAL FIBER CABLES

Detaylı

İMALAT / PRODUCTION DİSTRİBÜTÖRLÜKLER / DISTRIBUTORSHIPS

İMALAT / PRODUCTION DİSTRİBÜTÖRLÜKLER / DISTRIBUTORSHIPS Tetisan endüstriyel klima konusunda 35 yıldır faaliyet göstermektedir. Uzmanlık konuları arasında; hijyen ortam (temiz oda) klima sistemleri ile tekstil klima sistemleri ön sırada gelmektedir. Hadımköy

Detaylı

Güneş Enerjisi Çağında İleri Teknolojik Çözümler

Güneş Enerjisi Çağında İleri Teknolojik Çözümler ELEKTRONİK Güneş Enerjisi Çağında İleri Teknolojik Çözümler Advanced Technological Solutions in the Age of Solar Power Avrupa nın önde gelen güneş enerjisi EPC (Mühendislik-Tedarik-İnşaat) firmalarından

Detaylı

MAGAZINE FORCES JOIN IN THE CAPITAL MARKETS SERMAYE PİYASALARINDA GÜÇ BİRLİĞİ LAURA TUCK SANİ ŞENER INTERNATIONAL INTERVIEW / ULUSLARARASI RÖPORTAJ

MAGAZINE FORCES JOIN IN THE CAPITAL MARKETS SERMAYE PİYASALARINDA GÜÇ BİRLİĞİ LAURA TUCK SANİ ŞENER INTERNATIONAL INTERVIEW / ULUSLARARASI RÖPORTAJ BORSA istanbul SPRING / İLKBAHAR 2014 ISSUE / SAYI 02 PUBLICATION OF BORSA İSTANBUL COMPLIMENTARY COPY / BORSA İSTANBUL YAYINIDIR - ÜCRETSİZDİR MAGAZINE FORCES JOIN IN THE CAPITAL MARKETS The agreement

Detaylı

DAĞITIM VE GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİ DISTRIBUTION AND POWER TRANSFORMERS

DAĞITIM VE GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİ DISTRIBUTION AND POWER TRANSFORMERS DAĞITIM VE GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİ DISTRIBUTION AND POWER TRANSFORMERS Firma ELTAŞ A.Ş. Ahmet Güre tarafından 7 Ocak 1981 de kurulmuştur. Ahmet Güre bugünkü yönetim kurulu başkanıdır. Bir aile şirketi olan

Detaylı

Tek noktadan dünya markalarına...

Tek noktadan dünya markalarına... Tek noktadan dünya markalarına... 1954 yılında İstanbul da kurulan İntermobil, Avrupa da yerleşik lider otomotiv sanayi tedarikçilerinin temsilciliğini ve distribütörlüğünü yapmakta olup; bu konuda Türkiye

Detaylı

1. ULUSAL GERİ KAZANIM KONGRE

1. ULUSAL GERİ KAZANIM KONGRE UŞAK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 1. ULUSAL GERİ KAZANIM KONGRE ve SERGİSİ KONGRE BİLDİRİLER KİTABI 2-4 MAYIS 2012 UŞAK UŞAK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 1.ULUSAL GERİ KAZANIM KONGRE ve SERGİSİ

Detaylı

global brand of Turkey Kastamonu Entegre nin kalbine bir Gül dokundu, her yer mis gibi Cennet koktu... GAZETESİ FLOORING DELUXE...

global brand of Turkey Kastamonu Entegre nin kalbine bir Gül dokundu, her yer mis gibi Cennet koktu... GAZETESİ FLOORING DELUXE... DOMOTEX 2013 ün Öne Çıkan Eseri: PETROL TAHMİNLERİ KORKUTUYOR! FLOORING DELUXE... Hodri meydan diyorum!... Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Veysel Eroğlu, Hiç kimsenin ormanlık alanlarda yer işgal

Detaylı

knoloji 1~. rn TROTZSCHLEg IIIII ddd TROTZSCHLE!, SPINNING

knoloji 1~. rn TROTZSCHLEg IIIII ddd TROTZSCHLE!, SPINNING YILIYEAR 16 SAYI/ISSUE 188 TEMMUZ I JULY 2012 knoloji TROTZSCHLE!, SPINNING Kompakt tarzda duzenlenen Cer unitesinin yan1nda, TD 8 daha bir c;:ok avantajlar sunmaktad1r: Ost silindirlerin pnomatik bask1s1

Detaylı

FAALiYET RAPORU. annual report

FAALiYET RAPORU. annual report FAALiYET RAPORU 2014 annual report İçindekiler Table of Content 12 Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı Message From The Chairman Of The Board Of Directors 14 Genel Müdür Mesajı Message From The General Manager

Detaylı

BLS-F BLS LAZER KESİM SİSTEMLERİ LASER CUTTING SYSTEMS

BLS-F BLS LAZER KESİM SİSTEMLERİ LASER CUTTING SYSTEMS BLS-F BLS LAZER KESİM SİSTEMLERİ LASER CUTTING SYSTEMS 1 İlk kuruluşu 1950 yılına dayanan Baykal Makine, metal sac işleme makineleri konusunda Türkiye nin önde gelen uzman imalatçı kuruluşu olup; metal

Detaylı

İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. 3. yıl. Faaliyet Raporu 200

İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. 3. yıl. Faaliyet Raporu 200 İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. 3. yıl Faaliyet Raporu 200 İçindekiler Göstergeler 3 Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı 6 Genel Müdürün Mesajı 8 Yönetim Kurulumuz 11 Yönetim 12 Şirket Profili 13 Tarihçe

Detaylı

CEPHE SİSTEMLERİ FACADE SYSTEMS

CEPHE SİSTEMLERİ FACADE SYSTEMS CEPHE SİSTEMLERİ FACADE SYSTEMS A 138 Kalebodur Kalesinterflex Kalebodur Kalesinterflex 139 KALESINTERFLEX Kalesinter ex 1000x3000mm boyutlarında, 3mm kalınlığında porselen seramik levhadır. Mimari tasarımlara

Detaylı

ŞEBEKEDEN BAĞIMSIZ YEDEKLEME VE ADA SİSTEMLERİ

ŞEBEKEDEN BAĞIMSIZ YEDEKLEME VE ADA SİSTEMLERİ ŞEBEKEDEN BAĞIMSIZ YEDEKLEME VE ADA SİSTEMLERİ Enerji, her zaman, her yerde Şebekeden bağımsız İşlevsel bir elektrik şebekesinin varlığı her zaman göründüğü kadar bariz değildir. Güvenilmez bir şebekenin

Detaylı