ÇALDAĞ KOMPLEKS MADENİ (NİKEL KOBALT DEMİR) PROJE DEĞİŞİKLİĞİ VE EK ÜNİTELER PROJESİ ÇED BAŞVURU DOSYASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇALDAĞ KOMPLEKS MADENİ (NİKEL KOBALT DEMİR) PROJE DEĞİŞİKLİĞİ VE EK ÜNİTELER PROJESİ ÇED BAŞVURU DOSYASI"

Transkript

1 ÇALDAĞ NİKEL MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. ÇALDAĞ KOMPLEKS MADENİ (NİKEL KOBALT DEMİR) PROJE DEĞİŞİKLİĞİ VE EK ÜNİTELER PROJESİ ÇED BAŞVURU DOSYASI SRK DANIŞMANLIK VE MÜHENDİSLİK A.Ş. ANKARA TEMMUZ 2013

2 PROJE SAHİBİNİN ADI ÇALDAĞ NİKEL MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. ADRESİ Bayramşah Mevkii, Çampınar Köyü, Turgutlu / MANİSA TELEFON VE FAKS NUMARALARI Tel : (0 236) Faks : (0 236) RAPORU HAZIRLAYAN KURULUŞUN / ÇALIŞMA GRUBUNUN ADI SRK DANIŞMANLIK VE MÜHENDİSLİK A.Ş. ADRESİ Turan Güneş Bulvarı No: 86/ Yıldız / ANKARA TELEFON VE FAKS NUMARALARI Tel : (0 312) Faks : (0 312) PROJENİN ADI ÇALDAĞ KOMPLEKS MADENİ PROJE DEĞİŞİKLİĞİ VE EK ÜNİTELER PROJESİ ÇED BAŞVURU DOSYASI PROJENİN BEDELİ 500 milyon $ PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN AÇIK ADRESİ Manisa ili, Turgutlu ilçesi, Çampınar köyü i

3 PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN KOORDİNATLARI ÇED İzin Alanı Koor. Sırası Sağa, Yukarı Koor. Sırası Enlem, Boylam Datum ED-50 Datum WGS-84 Türü UTM Türü COĞRAFİK D.O.M 27 D.O.M - Zon 35 Zon - Ölçek Fak. 6 derecelik Ölçek Fak PROJENİN ÇED YÖNETMELİĞİNDEKİ YERİ ÇED Yönetmeliği, Ek I, Madde 28 a, c ve ç RAPOR SUNUM TARİHİ 17 ii

4 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I PROJENİN TANIMI VE AMACI... 1 I.1 Projenin Tanımı... 1 I.1.1 Planlanan Üretimin Tanımı... 5 I.2 Projenin Ömrü I.3 Projenin Hizmet Amaçları, Önemi ve Gerekliliği I.3.1 Projenin Ülke Açısından Önemi I.3.2 Projenin Bölge Açısından Önemi I.4 Projenin Fiziksel Özelliklerinin, İnşaat ve İşletme Safhalarında Kullanılacak Arazi Miktarları ve Arazinin Tanımlanması I.5 Önerilen Projeden Kaynaklanabilecek Önemli Çevresel Etkilerin Genel Olarak Açıklanması I.6 Yatırımcı Tarafından Araştırılan Ana Alternatiflerin Bir Özeti ve Seçilen Yerin Seçiliş Nedenlerinin Belirtilmesi BÖLÜM II PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN KONUMU BÖLÜM III PROJE YERİ VE ETKİ ALANININ MEVCUT ÇEVRESEL ÖZELLİKLERİ III.1 Nüfus III.2 Flora-Fauna III.2.1 Flora III.2.2 Fauna III.3 Jeoloji III.3.1 Bölgesel Jeoloji III.3.2 Çalışma Alanı Jeolojisi III.4 Hidroloji III.5 Hidrojeoloji III.6 Depremsellik III.7 Toprak III.8 Hava Kalitesi III.9 İklim III.10 Mülkiyet III.11 Mimari ve Arkeolojik Miras III.12 Koruma Alanları BÖLÜM IV PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER IV.1 Önerilen Projenin Aşağıda Belirtilen Hususlardan Kaynaklanması Olası Etkilerin Tanıtımı IV.2 Yatırımın Çevreye Olan Etkilerinin Değerlendirilmesinde Kullanılacak Tahmin Yöntemlerinin Genel Tanıtımı IV.3 Çevreye Olabilecek Olumsuz Etkilerin Azalması İçin Alınması Düşünülen Önlemlerin Tanıtımı BÖLÜM V HALKIN KATILIMI V.1 Projeden Etkilenmesi Olası Halkın Belirlenmesi ve Halkın Görüşlerinin ÇED Çalışmasına Yansıtılması İçin Önerilen Yöntemler V.2 Görüşlerine Başvurulması Öngörülen Diğer Taraflar V.3 Bu Konuda Verebilecek Diğer Bilgi ve Belgeler BÖLÜM VI YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ iii

5 TABLOLAR DİZİNİ Tablo I.1: Çaldağ Nikel Maden Ocaklarında Yapılan Üretim... 5 Tablo I.2: Açık Ocaklarda Üretim Programı... 6 Tablo I.3: 2006 ÇED Raporu ile Planlanan Faaliyetleri ile Projede Önerilen Değişikler Tablo I.4: Çaldağ Projesi Üniteleri ve İzdüşüm Alanları Tablo I.5: Proje Kaynaklı İnşaat Dönemi Çevresel Etkileri ve Bu Etkileri Minimize Etmek İçin Alınacak Önlemler Tablo I.6: Proje Kaynaklı İşletme Dönemi Çevresel Etkileri ve Bu Etkileri Minimize Etmek İçin Alınacak Önlemler Tablo II.1: İR Nolu Ruhsat Sahası Koordinatları Tablo II.2: ÇED İzin Alanı Koordinatları Tablo III.1: Tesisin Etki Alanı İçerisindeki Yerleşim Birimlerinin Nüfus Değerleri Tablo III.2: Manisa İli Kent ve Kır Nüfusu Dağılımı iv

6 ŞEKİLLER DİZİNİ Şekil I.1: Yer Bulduru Haritası... 2 Şekil I.2: Topoğrafik Harita ve Yerleşim Birimleri... 3 Şekil I.3: Proses Akım Şeması Şekil I.4: Çaldağ Projesi Genel Yerleşim Planı Şekil II.1: Topoğrafik Harita Üzerinde Ruhsat Alanının Gösterimi Şekil III.1: Jeoloji Haritası Şekil III.2: Proje Alanı ve Çevresindeki Meteoroloji İstasyonları, Akım Gözlem İstasyonları ve Su Yapıları Şekil III.3: Hidrokimyasal Gözlem ve Örnekleme Noktalarının Konumu Şekil III.4: Jeolojik Haritada Yeraltısuyu Gözlem Kuyularının Konumları Şekil III.5: Manisa İli Deprem Bölgeleri Haritası (Kaynak: 46 Şekil III.6: Tarım Alanları ve Arazi Kullanımı İnceleme Alanını Gösterir Büyük Toprak Grupları Haritası Şekil III.7: Tarım Alanları ve Arazi Kullanımı İnceleme Alanını Gösterir Arazi Kullanım Kabiliyet Sınıfı Haritası Şekil III.8: Toprak Kalitesi Örnekleme Noktaları Şekil III.9: Manisa Meteoroloji İstasyonu Yıllık Esme Sayısına Göre Rüzgar Diyagramı Şekil III.10: Orman İzni Alınan Alanlar Şekil III.11: Arkeolojik Sit Alanlarının Gösterimi Şekil III.12: Korunan Alanlar Şekil III.13: Meşcere Haritası v

7 EKLER Ek 1: Çaldağ Projesi ÇED Olumlu Kararı Ek 2: Ruhsatlar Ek 3: Kurum Görüşleri vi

8 BÖLÜM I PROJENİN TANIMI VE AMACI I.1 Projenin Tanımı Çaldağ Nikel Madencilik San. ve Tic. A.Ş. (ÇNM) tarafından, Manisa ili, Turgutlu ilçesi, Çaldağ mevkii civarında planlanan Çaldağ Nikel ve Kobalt Revizyon Projesi kapsamında proses ve ünitelerin konumları hususlarında değişiklik (revizyon) yapılması planlanmaktadır. Sözkonusu proje için ilk ÇED Raporu çalışmaları yıllarında yürütülmüş ve hazırlanan rapora Mülga Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından tarih ve 1071 sayılı yazı ile ÇED Olumlu kararı verilmiştir (Ek 1). Alınan ÇED Olumlu kararına istinaden şirket tarafından yürütülen orman izin süreci esnasında, bazı meslek odaları tarafından ÇED Olumlu kararının iptali istemiyle 2007 yılında Manisa İdare Mahkemesi nde bir dava açılmıştır. Mahkeme tarafından atanan üç kişilik bilirkişi heyetinin oy birliği ile hazırladığı raporda Mevcut ÇED raporunun olumlu ve yeterli olarak nitelendirildiği görüldüğünden dava reddedilmi ve Danıştay tarafından bu karar onaylanmıştır. İlk ÇED Raporu çalışmalarının yapıldığı yıllarında proje sahibi European Nickel şirketinin Türkiye deki alt şirketi olan Bosphorus Nickel Madencilik Tic. A.Ş. iken, 2007 yılında şirket ünvanı Sardes Nikel Madencilik A.Ş. olarak değiştirilmiştir yılında proje tüm hakları ile VTG Holding in alt kuruluşu olan VTG Nikel şirketine satılmıştır. Çaldağ Nikel Madencilik San. ve Tic. A.Ş. de VTG Nikel şirketinin alt kuruluşudur. VTG holding %100 yerli sermaye ile Türk girişimcileri tarafından kurulmuştur. Projenin satın alınmasından sonra geçen süreçte proje detayları üzerinde yapılan çalışmalar neticesinde projenin yıllık kapasitesinde, uygulama şekli ve proses birimlerinin yerleşim yerlerinde iyileştirme amaçlı bazı değişilikler yapılması ihtiyacı doğmuştur. Proje alanı Manisa il merkezinin kuş uçuşu 26 km doğusunda, Turgutlu ilçesinin 15 km kuzeyinde, Çampınar köyünün m kuzeyinde yer alır (Şekil I.1). ÇED izin alanı çevresinde yakın yerleşim birimleri Çampınar, Temrek, Yakuplar, Musacalı, Akköy, İzzettin köyleridir (Şekil I.2). ÇNM tarafından işletimi planlanan sahanın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden İşleri Genel Müdürlüğünden (MİGEM) alınan İR nolu İşletme Ruhsatı bulunmaktadır (Ek 2). 1

9 Şekil I.1: Yer Bulduru Haritası 2

10 Şekil I.2: Topoğrafik Harita ve Yerleşim Birimleri 3

11 İR nolu ruhsat sahası içerisinde ÇED İzin Alanı olarak belirlenen 1.552,34 ha lık sahada açık ocak madencilik faaliyetleri ile düşük tenörlü nikel, kobalt ve demir cevherinin tank liçi metodu ile işlenerek nihai metalik ürün (nikel metali, kobalt metali) ve demir keki eldesi planlanmaktadır. Proje alanında üç ayrı açık ocakta gerçekleştirilecek işletme faaliyetleri ile toplam 29,7 milyon ton cevher ve yaklaşık 127,9 milyon ton pasa çıkarılacaktır. Cevher tenörleri ortalama %1,16 nikel, %0,07 kobalt, %21,6 demir olarak belirlenmiştir. Cevher zenginleştirme prosesleri neticesinde ton/yıl nikel metal ve 900 ton/yıl kobalt metal ürünü elde edilecek ve öncelikle iç piyasada ve artan kısmı ise dış piyasada değerlendirilecektir. Planlanan ve bu rapora konu olan revizyon projesi, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği Ek I, Madde 28, a, c ve ç bendi kapsamında değerlendirilmektedir. Bu nedenle, ÇED sürecinin başlatılabilmesi için ÇED Yönetmeliği Ek 3 formatında hazırlanan bu rapor Çevre ve Şehircilik Bakanlığı na sunulmuştur. Projenin Tarihçesi ve Mevcut Durum Çaldağ da 1970 li yıllarda MTA tarafından bulunup, tenörü çok düşük olduğu için yıllarca atıl kalan nikel cevheri, ÇNM nin 2002 yılında başlattığı Atmosferik Yığın Liçi (AYL) teknoloji geliştirme çalışmaları neticesinde ekonomik hale gelmiştir. Proje kapsamında pilot tesis kurularak gerekli çalışmaların yapılması amacıyla Nikel Cevheri Kırma Eleme ve Zenginleştirme Pilot Tesisi için tarih ve 918 sayı ile ÇED Olumlu kararı alınmıştır. AYL teknolojisinin Çaldağ a uygulanabilirliği 2004 yılından itibaren pilot tesislerinde test edilmiş ve aynı zamanda detaylı fizibilite çalışmaları yapılmıştır. Çaldağ Projesinin Çevre Etki Değerlendirmesi (ÇED) çalışmaları, pilot tesis ve fizibilite çalışmalarına paralel olarak yürütülmüş ve ÇED olumlu belgesi Mülga Çevre ve Orman Bakanlığı (ÇOB) tarafından 19 Ocak 2006 da verilmiştir yılından bu yana Çaldağ da maden ruhsatı ve madencilik faaliyet yetkisi şirket elinde bulunmaktadır. Bu süreçte Nikel Cevheri Kırma Eleme ve Zenginleştirme Pilot Tesisi nde, Çaldağ Projesi için yapılan araştırma geliştirme ve fizibilite çalışmalarında kurulan deneme yığınları için ve 2005, 2006, 2007 yıllarında da yurt dışına direk cevher satışı (DOS) amaçlı cevher üretimi yapılmıştır yılından bugüne kadar sahada gerçekleştirilen cevher ve pasa üretimleri Tablo I.1 de verilmiştir. 4

12 Tablo I.1: Çaldağ Nikel Maden Ocaklarında Yapılan Üretim Yıl Üretilen Tüvenan Cevher Satılan Cevher Yığın Liçi Deneme Cevheri Üretilen Pasa ton ton ton m 3 Depolama Sahası DOS Pasa Döküm Sahası DOS Pasa Döküm Sahası DOS Pasa Döküm Sahası Doğu Pasa Döküm Sahası TOPLAM Proje kapsamında 2006 yılı ÇED kararı ardından alınan izinler dahilinde, projenin mühendislik çalışmaları tamamlanmış ve ekipmanların çoğu satın alınmıştır. Ayrıca sahada hematit açık ocakta üretim çalışmaları yürütülmüş, açığa çıkan pasa, projeye uygun şekilde pasa depolama sahasında depolanmış olup, proje kapsamında planlanan diğer faaliyetler halihazırda gerçekleşmemiştir. Bu süreçte 2010 yılı sonlarında, İzmir 2 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından 2006 yılı ÇED raporunda liç alanı olarak belirlenen yerde iki adet alan üçüncü derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmiş ve koruma altına alınmıştır. Bu nedenle proje yerleşim alanı üzerinde değişiklik yapma zorunluluğu doğmuştur. Proses alanı değişikliği ile başlayan revizyon çalışmaları ile birlikte proje detayları üzerinde de değişiklik yapma gerekliliği oluşmuştur. Süreç içerisinde proje detayları üzerinde yapılan çalışmalar neticesinde projenin yıllık kapasitesinde ve uygulama şeklinde de iyileştirme amaçlı değişilikler yapılmıştır. Projede yapılması planlanan değişiklikler aşağıda detayları ile verilmiştir. I.1.1 Planlanan Üretimin Tanımı Çaldağ Projesi ile gerçekleştirilmesi planlanan madencilik faaliyetleri; açık ocak maden işletmesiyle çıkarılacak düşük tenörlü nikel (%1,16) ve kobalt (%0,07) cevher kompleksinin tank liç prosesi ile işlenerek metalik nikel ve kobalt üretilmesidir. Proje ile planlanan cevher üretimi ve zenginleştirme faaliyetleri aşağıda açıklanmaktadır. 5

13 Açık Ocak İşletimi Proje ile cevher rezervi belirlenen üç ayrı alanda açık ocak işletimi ile toplam 29,7 milyon ton cevher ve yaklaşık 127,9 milyon ton pasa çıkarılması planlanmaktadır. Açık ocaklar Hematit Ocağı, Domuz Dere Vadisi Ocağı ve Güney Ocak olarak tanımlanmıştır. Açık ocaklarda üretim faaliyetlerinin 21 yıl sürmesi planlanmakta olup, açık ocak üretim bilgilerine Tablo I.2 de yer verilmiştir. Tablo I.2: Açık Ocaklarda Üretim Programı Birim Hematit Ocak Domuz Dere Vadisi Ocağı Güney Ocak Maden İşletmesi Toplamı İşletme süresi yıl * Toplam cevher üretimi (milyon) ton 4,1 19,2 6,4 29,7 Tenör (Ni) (ort.) % 1,23 1,20 0,98 1,16 Tenör (Co) (ort.) % 0,05 0,08 0,06 0,07 Tenör (Fe) (ort.) % 21,85 21,40 22,08 21,66 Toplam pasa miktarı (milyon) ton 13,4 77,9 36,6 127,9 Toplam kazı (milyon) ton 17,5 97, ,6 * Açık ocaklarda 2nci, 3ncü, 4ncü yıllarda Hematit Ocak ile Domuz Dere Vadisi Ocağı ve 16ncı yılda da Domuz Dere Vadisi Ocağı ile Güney Ocak birlikte çalışacaktır. Bu nedenle toplam açık ocak madencilik faaliyeti 21 yıl sürecektir. Açık Ocaklarda Üretim Açık ocak işletmeciliği sırası ile arazinin hazırlanması, bitkisel toprağın sıyrılması ve depolanması, ocak basamaklarının dizaynı, patlatma, yükleme-taşıma ve boşaltma aşamalarından oluşacaktır. Arazinin Hazırlanması: Proje sahası orman sayılan alanlar dahilinde yer almaktadır. Arazinin hazırlanması aşamasında yapılacak çalışmalar; ocak sahası, şantiye ve tesis ünitelerinin izdüşüm alanlarında varsa ağaçların kesilmesi işleminden oluşacaktır. Ormanlık alanlarda ağaç kesimi, Orman Bölge Müdürlüğü nden alınacak izinler dahilinde Orman Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecektir. Bitkisel Toprağın Sıyrılması: Proje ile planlanan açık ocak işletme faaliyetleri öncesinde ocak sahasında ve ünitelerin izdüşüm alanlarında bulunan bitkisel toprak 6

14 sıyrılacak, bitkisel toprak depolama alanında depolanacak ve üzeri bitkilendirilmek suretiyle korunacaktır. Basamak Dizaynı: Proje kapsamında işletimi planlanan açık ocaklarda, basamak yüksekliği 12m, basamak genişliği 8m ile 20m arasında ve şev açısı 70 derece, genel şev açısı da 39,9 derece olarak planlanmıştır. Ocak içi yol genişlikleri 20m olarak belirlenmiştir. Patlatma: Cevher çıkarma çalışmaları sırasında, yapılacak gözlemler neticesinde cevherin bulunmadığı bölümlerde (yan kayaçlar) bulunan pasa malzemesi ve cevher gerekli görüldüğünde patlatma ile yerinden sökülecektir. Cevher ile yan kayaçların karışması işletme maliyetini arttırdığı ve verimliliği olumsuz yönde etkilediğinden seçici madencilik ile cevherin yan kayaca karışmaması sağlanacak şekilde patlatma yapılacaktır. Patlatma işlemi için 114mm çap ve 12m boyunda delikler açılacaktır. Delik düzeni şeş beş düzeninde olacak delik aralıkları basamağa dik deliklerde 3m, basamağa paralel deliklerde 4m olacak şekilde patlatma grubu oluşturulacaktır. Ana patlayıcı ANFO olup, yemlemede dinamit ve ateşleme elemanı olarak ta elektriksiz kapsüller kullanılacaktır. Delik içine alta yemleme dinamiti, elektriksiz gecikmeli kapsülle birlikte indirildikten sonra, her bir deliğe 60 kg ANFO şarjı yapılarak kalan üst kısım sıkılandıktan sonra elektriksiz yüzey bağlantı elemanlarınca birbirine bağlanan delikler 1 adet elektrikli kapsül ve bunun bağlı olduğu manyeto yardımıyla ateşleme işlemi yapılacaktır. Aynı anda maksimum 50 delik kullanılarak patlatma yapılacaktır. Gecikmeli patlatma sistemi uygulanacaktır. Kullanılacak olan kapsüller gecikmeli ve nonel olacaktır. Ateşleme jelatinit dinamit muadili patlayıcı ürünler ile yapılacaktır. Ana patlayıcı madde olarak ANFO kullanılacaktır. Ortalama olarak haftada maksimum 25 ton patlayıcı kullanılacaktır. Patlatmalar sadece gündüz vardiyasında gerçekleştirilecektir. Sahada iki adet seyyar patlayıcı deposu bulundurulacaktır. Patlatma ihtiyacına göre, gereken miktarda patlayıcılar günübirlik olarak sertifikalı şirketler tarafından getirilecektir. Patlayıcı maddelerin satın alınması, nakli ve kullanılması işlemleri tarihli 87/12028 karar sayılı Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzük ile tarihli 84/8428 karar sayılı Maden ve Taş Ocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Alınacak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemlerine İlişkin Tüzük doğrultusunda yapılacaktır. 7

15 Yükleme, Taşıma ve Boşaltma: Patlatma ve kazıcılar ile gevşetilen yan kayaç ve cevher, kamyonlar ile pasa döküm alanına ya da cevher stok sahasına götürülerek boşaltılacaktır. Pasa Depolanması: Açık ocaklarda üretim neticesinde cevher yanında ekonomik değeri olmayan kaya (pasa) malzemesi oluşacaktır. Açık ocak faaliyetleri neticesinde ortaya çıkacak toplam pasa miktarı yaklaşık 127,9 milyon ton civarında olacaktır. Pasa, açık ocakların batısında bulunan pasa depolama sahası ile üretimi biten ocaklarda depolanacaktır. Pasa ilk yıllarda pasa depolama alanına depolanırken, Hematit Ocakta üretim bittikten sonra Domuzdere Ocağı ndan çıkan pasanın bir kısmı Hematit Ocağa doldurulacak ve ocak bu şekilde basamaklandırılarak rehabilite edilecektir. Aynı işlem diğer ocaklarda da uygulanacak ve bir ocakta üretim devam ederken, üretimi tamamlanan ocaklarda da rehabilitasyon çalışmaları yapılacaktır. Cevher Hazırlama ve Zenginleştirme Faaliyetleri Açık ocaklardan çıkarılacak yılda 1,5 milyon ton cevher kırma eleme ve öğütme ünitelerinden geçirildikten sonra tank liçi prosesine tabi tutulacak ve cevher zenginleştirme ünitelerinde nihai ürün olarak nikel ve kobalt metali elde edilecektir. Cevher hazırlama ve zenginleştirme proses aşamaları aşağıda açıklanmaktadır. Kırma Eleme ve Öğütme Tesisi Açık ocaklardan çıkarılacak cevher Sakar Tepe civarında konumlandırılacak kırma eleme tesisine taşınacaktır. Kırma eleme ünitesi iki aşamalı kırıcılardan oluşacak ve cevher boyutunun 900mm den 30mm ye indirilmesi amacıyla kullanılacaktır. Birincil Kırıcı: Kamyonlarla kırma eleme ünitesine taşınan cevher, öncelikle birinci kırıcı bunkerine boşaltılacaktır. Bunker üzerinde bulunan ızgara tipi elekten 500mm altı malzeme geçerek kırıcıya girecektir. Cevher içerisinde 1000mm ye kadar kaya parçaları bulunabilecektir, bu nedenle ızgara elek üzerinde hidrolik kollu kaya kırıcı bulunacaktır. Hidrolik kaya kırıcı ile mm arası malzeme kırılacak ve ızgara elek üzerinde cevherin köprülenerek eleğin tıkanması engellenecektir. Birincil kırıcı çıkışında cevher boyutunun %95 i 200mm altında, % 80 i ise 60mm altında olacaktır. İkincil Kırıcı: Birincil kırıcıdan çıkan cevher ikincil kırıcıya beslenecek ve burada tambur tipi kırıcıdan cevherin %95 i 50mm nin altında %5 i ise 100 mm altında çıkacaktır. İkincil kırıcıdan çıkan cevher bant konveyör ile boru tipi konveyör hattına beslenecektir. 8

16 Bant konveyör üzerinde bir mıknatıs yardımı ile kırıcılar ve bunkerden kaynaklı olabilecek demir parçalar öğütücüye girmeden önce tutulacaktır. Öğütme Ünitesi: İkincil kırıcıdan çıkan cevher boru tipi konveyör ile öğütme ünitesine taşınacaktır. Öğütme ünitesi üçüncül kırıcı ve bilyalı değirmenden oluşacaktır. Üçüncül Kırıcı: Üçüncül kırıcı da tambur tipi kırıcı olacaktır ve cevherin %80 inin boyutunu 12mm nin altına indirecektir. Öğütücü: Kırılmış cevher bilyalı değirmene beslenecek ve burada bir siklon yardımı ile katı partikül boyutları sınıflandırılacaktır. Öğütülen cevherin %80 i 75 mikron altına inecektir. Tank Liçi İşlemi Tek aşamalı atmosferik liç işlemi uygulanacak ve liç süresi 6 saat olacaktır. Su ve öğütülmüş cevher bir tank içerisinde ağırlık bakımından % katı içereği olan çamur haline getirilecek, pompa yardımıyla liç tanklarına gönderilecek ve asit ilavesi yapılacaktır. Çamur hazırlarken kullanılacak su ihtiyacı, İşlenmiş Cevheri Yıkama Ünitesinden çıkacak yıkama suyu ile sağlanacaktır. Liç tankları birbirine seri bağlı şekilde yerleştirilecek ve bu tanklarda suyun buharlaşmasını engellemek amacıyla yoğunlaştırma sistemleri bulunacaktır. Liç parametreleri aşağıdaki şekilde olacaktır; Basınç : atmosferik Sıcaklık : C Katı yüzdesi : %25-30 ağırlık oranı olarak Reaksiyon süresi : 6 saat Liç işleminden sonra çamur tikinere pompalanacak ve burda katı-sıvı ayrımı yapılacaktır. Tikinerin üst akışında yaklaşık olarak 5g/L Ni, 0.3g/L Co, 100g/L Fe ve 30-50g/L serbest asit içeriği olacaktır ve bu solüsyon çöktürme ünitesine gönderilecektir. Tikiner alt akışı direkt olarak ters akışlı yıkama ünitesine gönderilecek ve yıkanacaktır. Tank liçi işlemi sırasında yaklaşık olarak 1 ton cevher başına 710 kg asit tüketilecektir. Asit tüketimi ve kireçtaşı sarfiyatını azaltmak amacıyla iki aşamalı tank liçi prosesi de test edilmektedir. Bu iki aşamalı tank liçi işleminde; ilk aşamada cevher, ikinci aşamadan gelen PLS (yüklü liç solüsyonu) ile karıştırılacak ve atmosferik sıcaklık ve basınç altında 4 saat süre ile reaksiyona sokulacaktır. Bu aşamada PLS içerisinde bulunan 30-50g/L serbest asit, cevher içindeki kalsit ve manyezit gibi mineraller nedeniyle nötralize edilecek ve asitlik 0-1 g/l ye kadar düşürülecektir. Böylece serbest asit miktarı düşürülecek fakat nikel ve demir cevherde kalacaktır. Çamur tikinere gönderilecek ve katı-sıvı ayrımı yapılacaktır. Tikinerin üst akışı direkt olarak çöktürme tesisine 9

17 gönderilirken, alt akış ikinci liç aşamasına gönderilecektir. İkinci aşamada, tikinerin alt akışı ve konsantre asit liç tanklarında karıştırılacaktır. Liç işlemi bittikten sonra çamur tek aşamalı liç işleminde yapılacağı gibi tikinere gönderilecek ve oradan da yıkama ünitesine pompalanacaktır. Tikinerin üst akışı tekrardan birinci aşamaya gönderilecektir. İşlenmiş Cevher Yıkama İşlemi İşlenmiş cevher yıkama işlemi, tank liçinden çıkan cevher içindeki sülfürik asit, sülfat ve metallerin uzaklaştırılması amacıyla yapılacaktır. Yıkama işleminden çıkan işlenmiş cevher, Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik Ek 2 ye göre a bendi İnert atıkların düzenli depolanabilme kriterleri veya b bendi Tehlikesiz atıkların düzenli depolanabilme kriterleri nde olacağı öngörülmektedir. Cevher yıkama ünitesinde Karşı Akışlı Dekantasyon sistemi ile yıkanacaktır. Yıkama sisteminin son bölümünden çıkan yıkama suyu solüsyonu tank liçi ünitesine gönderilecektir. Stabilizasyon İşlemi Stabilizasyon işleminde, yıkanmış cevher ve diğer katı proses atıkları ağırlık bakımından % 5-10 kireçtaşı ile karıştırılacaktır. Daha sonra, bu karışım pres veya vakumlu bant filtre kullanılarak filtrelenecek ve işlenmiş cevher ve proses atıkları depolama alanına kamyonlar yardımıyla gönderilecek ve depolanacaktır. Demir Çöktürme Aşamaları Tank liçi işleminden elde edilen yüklü liç solüsyonu (PLS) iki aşamalı demir çöktürme tanklarına pompalanacak ve burada solüsyon içindeki demir ve alüminyum çöktürülecektir. İlk aşamada CaCO 3 yardımıyla PLS in ph ı 3 e yükseltilecektir. Oluşan çamurun ph ı bu seviyede, atmosferik sıcaklık ve basınç altında 4 saat tutulacaktır. 4 saat sonunda çamur tikinere gönderilecek ve katı-sıvı faz ayrımı yapılacaktır. Tikinerin üst akışı ikinci aşamaya gönderilecektir ve PLS içindeki nikelin yaklaşık %97 si bu sıvı kısım içinde olacaktır. Tikinerin alt akışı da yıkama ünitesine gönderilecektir. Yıkama işlemi bittikten sonra son alt akış basınçlı filtrasyon ünitesine pompalanacak ve filtreden çıkan katı atık, demir filtre kek atığı olarak adlandırılacaktır. Birinci aşama çöktürmeden gelecek solüsyon karıştırıcılı bir tank içine alınacak ve bu tank içinde atmosferik sıcaklık ve basınç altında ph ı 5 e ayarlanacaktır. Bu aşamada da ilk aşamada olduğu gibi ph ı yükseltmek için CaCO 3 kullanılacaktır. Reaksiyonların dengeye gelmesini sağlamak amacıyla 4 saat bekleme süresi ardından, bu aşamada solüsyonun içindeki demir, alüminyum, kromun büyük bölümü ve manganezin bir kısmı solüsyondan alınacaktır. Yine tikinerde katı-sıvı faz ayrımı yapılacak ve solüsyon 10

18 solvent elektrolit ekstraksiyon aşamasına gönderilecektir. Tikinerin alt akışı su ile yıkanacaktır. Bu aşamadaki reaksiyonlar aşağıda belirtilmiştir: CaCO 3 + H 2 SO 4 + H 2 O CaSO 4. 2H 2 O +CO 2 Fe 2 (SO 4 ) H 2 O 2 Fe(OH) H 2 SO 4 Al 2 (SO 4 ) H 2 O 2 Al(OH) H 2 SO 4 Cr 2 (SO 4 ) H 2 O 2 Cr(OH) H 2 SO 4 Birinci ve ikinci demir çöktürme aşamalarında, seri bağlı, açık, epoksi kaplı karbon çelik tanklar kullanılacaktır. Her bir tank homojen bir karışım sağlamak amacıyla mekanik karıştırıcılı olarak yapılacaktır. Solvent Elektrolit Ekstraksiyon Aşaması Bu ünitenin amacı rafinat solüsyonundaki bütün magnezyum, kalsiyum ve manganın büyük bölümünü solüsyonda bırakmak ve nikel ve kobaltı başka faza ayrıştırmaktır. Demir çöktürüldükten sonraki sulu çözelti nicksyn/versatik asit ile karıştırılacaktır. Nikel ve kobalt organik faza geçerken, sulu fazda kalsiyum, magnezyum ve yaklaşık olarak manganın %75 i kalacaktır. Sulu faz magnezyum ve mangan çöktürme ünitesine gönderilirken, organik faz nikel ve kobaltı metal olarak elde etmek için bu ünite içerisinde proses edilecektir. Organik fazdaki nikel ve kobalt, elektrokazanım devresinden asidik çözelti ile ayrılacaktır. Nikel ve kobalt içeren sıvı, filtrelenecek ve kobalt ayrıştırma bölümüne gönderilecektir. Kobalt Solvent Ekstraksiyonu Bu bölümde kobalt, nikelden ayrıştırılacaktır. Birinci ekstraksiyondan gelen sulu çözelti Cyanex 272 adlı organik bir solüsyon ile temas ettirilecektir. Cyanex 272, solüsyondaki Co, Zn, Fe, Cu ve Mn yi alırken Ni yi geride bırakacaktır. Bu ünite 4 kazanım, 1 seyreltici yıkama, 3 scrub ve 2 sıyırma aşamasından oluşacaktır. Kobalt ekstraksiyonundan gelen kobalt ve nikel içeren solüsyon yıkanıp filtrelenecek ve elektrokazanım nikel besleme tankına gönderilecektir. Yüklü organik kobalt ise elektrolit ile sıyrılacak ve kobalt içeren sıvı, kobalt elektrokazanım filtresine veya kobalt çöktürme tesisine gönderilecektir. 11

19 Crud Temizleme Bir ayrıştırıcıda, organik faz ile sulu faz ayrıştırılacaktır. İki faz arasında ise zaman zaman ince bir arayüzey oluşacaktır. Bu ince katman içindeki katı zerreciklere crud denmektedir. Bu crudlar periyodik olarak ayrıştırıcı içinden temizlenecektir. Bir besleme ve temizleme tankına gönderilecektir. Elde edilen organikler tekrar solvent ekstraksiyon ünitesine gönderilecektir ve katı kısım atılacaktır. Nikel Elektrokazanım İşlemi Nikel elektrokazanıma pompalanmadan önce, solüsyon kobalt ünitesinden sürüklenen organik maddeleri uzaklaştırmak amacıyla, yüklü nikel elektrolitler filtrelenecek ve karbon kolonunda aktive edilecektir. Daha sonra ph, NaOH veya Na 2 CO 3 ilave edilerek 3,2 ye çıkarılacaktır. ph ayarlandıktan sonra katı parçacıkları uzaklaştırmak amacıyla solüsyon filtreye gönderilecektir ve buradan da nikel elektrolit depolama tankına gönderilecektir. Elektrolit nikel elektrolit kazanım hücrelerine gönderilecek ve solüsyon 55 0 C ye yükseltilecektir. Besleme solüsyonu, manifold dağıtım sistemi ile katot bölmelerine dağıtılacaktır. Bu aşamada 3 adet reaktif madde kullanılacaktır. Bunlar; Baryum hidroksit, ph ayarlama tankına eklenecektir. SLS ( sodyum lauril sülfat), köpürmeye yardımcı olacak madde olarak nikel AE depolama tankına eklenecektir. Borik asit, ph tamponu ve katot kalitesini arttırmak amacıyla nikel AE depolama tankına ilave edilecektir. Bu aşama 114 adet polimer hücreden oluşmaktadır ve bu hücrelerin herbiri, 40 tanesi çözünmez kurşun alaşımlı anot, 39 tanesi katot içerecek şekilde tasarlanacaktır. Bunlardan en fazla 16 tanesi titanyum plakalı katot boşlukları ile donatılmış olacaktır. Burada nikel, 2 gün süresince boşlukların üzerine kaplanacak ve plakalar kaldırılıp, yıkandıktan sonra elle sıyrılacaktır. Üretilen ince nikel tabakaları kesilecek ve ticari nikele döndürülmek için geri kalan 98 adet hücreye gönderilecektir. 7 günlük bir süre sonucunda 180 A/m 2 yoğunluğunda nikel elde edilecektir. Başlangıç plakalarındaki ve ticari hücrelerdeki harcanmış elektrolit soğutulduktan sonra nikel elektrolit depolama tankına pompalanacak ve filtrelendikten sonra tekrar kobalt solvent ekstraksiyonuna gönderilecektir. 114 adet nikel elektrolit hücresi herbiri 57 adet hücre içeren iki sıra şeklinde düzenlenecektir. Her bir sıranın kendi güç kaynağı bulunacaktır. Hücre başına 4,0 V gerilim düşecektir. 12

20 Kobalt Elektrokazanım İşlemi Yüklü kobalt elektrolit, kobalt elektrolit kazanım bölümüne pompalanmadan önce, kobalt solvent ekstraksiyon ünitesinden gelen organik maddelerin uzaklaştırılması amacıyla filtrelenecek ve elektrokazanım ünitesine gönderilecektir. Bu çözelti bir tanka alınacak ve bu tankta NaOH veya Na 2 CO 3 ilave edilerek ph: 2,0 a ayarlanacaktır. Daha sonra ph ı ayarlanmış çözelti katı zerrecikleri uzaklaştırmak amacıyla filtrelenecek ve kobalt elektrolit depolama tankına gönderilecektir. Elektrolit kobalt elektrolit kazanım hücrelerine pompalanacak ve aynı zamanda 65 0 C ye ısıtılacaktır. Bu besleme solüsyonu hiçbir reaktif madde eklemeden herbir hücreye dağıtılacaktır. İşlenen elektrolit soğutulduktan sonra işlenmiş nikel elektrolit depolama tankına gönderilecektir. Bu soğutulmuş elektrolitler filtrelenecek ve tekrardan kullanılmak üzere kobalt solvent ekstraksiyon ünitesine gönderilecektir. Bu aşama 6 adet polimer hücreden oluşmaktadır ve hücrelerin herbiri 37 adet çözünmez kurşun alaşımlı anot ve 36 adet paslanmaz çelik katot içerecek şekilde tasarlanacaktır. Kobalt 250 A/m 2 yoğunluğa ulaşacak şekilde 5 gün boyunca proses edilecektir. Kobalt hücreleri, hücre başına 3,8 V gerilim düşecek şekilde tasarlanacaktır. Son kaplanmış kobalt katot özel olarak tasarlanacak bir vinç ile kaldırılacak ve yıkanacaktır. Daha sonra 3mm kalınlığında oluşacak kobalt paslanmaz çelik levhalardan sıyrılacaktır. Temiz paslanmaz çelik plakalar hücrelere konulmadan önce bir çözelti içine daldırılacak, daha sonra hücrelere yerleştirilecektir. Sıyrılmış kobalt plakaları, parçaları mm olacak şekilde dişli bir kırıcıya aktarılacak ve kırılacaktır. Kırıcı altına yerleştirilecek bir elek yardımıyla kobalt palet formunda elde edilecektir. Magnezyum ve Mangan Çöktürme İşlemi Bu ünitede magnezyum ve mangan ortam sıcaklığında kireç kullanılarak çöktürülür. Solvent ekstraksiyonundan gelen solüsyonun 1/3 ü bu üniteye pompalanacaktır ve kireç içeren solüsyon ile karıştırılıp tikinere gönderilecektir. Bu işlem sırasında ph 9,5 olarak ayarlanacaktır. Bütün mangan ve magnezyum çöktürülecek ve solüsyondan çıkarılacaktır. Oluşacak reaksiyonlar aşağıdaki gibidir: MnSO 4 (a) + Ca(OH) 2 (s) MnO (s) + CaSO 4 (s) + H 2 O MgSO 4 (a)+ Ca(OH) 2 (s) Mg(OH) 2 (s) + CaSO 4 (s) Bu ünitede, açık, epoksi kaplı karbon çeliğinden yapılmış seri tanklar kullanılacaktır ve bu tanklar içinde solüsyonun ph ını ayarlamak için geçecek süre 4 saattir. Tikinerin alt akışı filtrelenecektir, aynı zamanda alt akışın bir kısmı katı 13

ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU

ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU CİNER GRUBU SİLOPİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU ŞIRNAK İLİ, SİLOPİ İLÇESİ GÖRÜMLÜ-ÇALIŞKAN

Detaylı

SAMSUN DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI PROJESİ

SAMSUN DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI PROJESİ BORASCO ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Süleyman Seba Cad. No. 17 34357 Beşiktaş - İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: +90 (212) 261 48 00 (pbx) Faks: +90 (212) 261 48 50 SAMSUN İLİ, TERME İLÇESİ SAMSUN DOĞAL

Detaylı

KATI ATIK BERTARAF TESİSİ

KATI ATIK BERTARAF TESİSİ GİRESUN İLİ KATI-SIVI ATIK VE İÇME SULARI BİRLİĞİ KATI ATIK BERTARAF TESİSİ ÇED RAPORU GİRESUN İLİ - GÖRELE İLÇESİ ÇAVUŞLU TAŞ OCAK MEVKİİ RAPORU HAZIRLAYAN: M İ M K O MÜHENDİSLİK, İMALAT, MÜŞAVİRLİK,

Detaylı

YALOVA-ÇİFTLİKKÖY TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİ İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB)

YALOVA-ÇİFTLİKKÖY TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİ İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB) VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ YALOVA-ÇİFTLİKKÖY TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİ İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB) ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ BAŞVURU DOSYASI YALOVA İLİ, ÇİFTLİKKÖY İLÇESİ, LALEDERE KÖYÜ DERİNDERE,

Detaylı

TUFANBEYLĐ TERMĐK SANTRALI, TERMĐK SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN MADEN SAHALARI VE KĐREÇTAŞI SAHALARI KAPASĐTE ARTIRIMI PROJESĐ

TUFANBEYLĐ TERMĐK SANTRALI, TERMĐK SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN MADEN SAHALARI VE KĐREÇTAŞI SAHALARI KAPASĐTE ARTIRIMI PROJESĐ Sabancı Center Kule 2 Kat:1 34330 4 Levent / ĐSTANBUL Tel : (212) 385 8825 Faks : (212) 385 8839 TUFANBEYLĐ TERMĐK SANTRALI, TERMĐK SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN MADEN SAHALARI VE KĐREÇTAŞI SAHALARI KAPASĐTE

Detaylı

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TUZLUCA BARAJI VE HES PROJESİ (KIRMA ELEME YIKAMA TESİSİ, BETON SANTRALİ VE MALZEME OCAKLARI DAHİL) KARS İLİ, DİGOR İLÇESİ, VE IĞDIR İLİ, TUZLUCA İLÇESİ, ARAS NEHRİ ÜZERİ KASIM - 2013

Detaylı

TOSYALI İSKENDERUN TERMİK SANTRALİ ENTEGRE PROJESİ (Endüstriyel Atık Depolama Alanı Dâhil Santralin Kurulu Gücü 1200 MW e /3012 MW t )

TOSYALI İSKENDERUN TERMİK SANTRALİ ENTEGRE PROJESİ (Endüstriyel Atık Depolama Alanı Dâhil Santralin Kurulu Gücü 1200 MW e /3012 MW t ) TOSYALI ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TOSYALI İSKENDERUN TERMİK SANTRALİ ENTEGRE PROJESİ (Endüstriyel Atık Depolama Alanı Dâhil Santralin Kurulu Gücü 1200 MW e /3012 MW t ) ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU

Detaylı

PROJE TANITIM DOSYASI

PROJE TANITIM DOSYASI TARFAŞ TARIMSAL FAAL. ÜRET. SAN. VE TİC. A.Ş. AKSARAY İLİ, AKSARAY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 220 ADA, 1 NOLU PARSEL PTD Nihai PTD ANKARA NİSAN 2011 PROJE SAHİBİNİN ADI TARFAŞ TARIMSAL FAAL. ÜRET. SAN. VE

Detaylı

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ YENİCE BARAJI, SULAMA VE İÇMESUYU PROJESİ (MALZEME OCAKLARI, BETON SANTRALİ, KIRMA ELEME YIKAMATESİSİ DAHİL) YOZGAT İLİ, MERKEZ İLÇESİ, TEKKE YENİCESİ

Detaylı

ÖZET. 1. GĠRĠġ. DOSAB ENERJĠ VE BUHAR ÜRETĠM TESĠSĠ RAPORU TMMOB BURSA ĠL KOORDĠNASYON KURULU BAġKANLIĞI (Eylül 2014)

ÖZET. 1. GĠRĠġ. DOSAB ENERJĠ VE BUHAR ÜRETĠM TESĠSĠ RAPORU TMMOB BURSA ĠL KOORDĠNASYON KURULU BAġKANLIĞI (Eylül 2014) DOSAB ENERJĠ VE BUHAR ÜRETĠM TESĠSĠ RAPORU TMMOB BURSA ĠL KOORDĠNASYON KURULU BAġKANLIĞI (Eylül 2014) ÖZET Bu rapor Bursa DOSAB Demirtaş OSB'de yapılması planlanan yerli kömür yakıtlı 49,5 MW termik santral

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ MÜH.MĐM. FAKÜLTESĐ ÇEVRE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ ÇED DERSĐ YIL ĐÇĐ SUNUMU

T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ MÜH.MĐM. FAKÜLTESĐ ÇEVRE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ ÇED DERSĐ YIL ĐÇĐ SUNUMU T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ MÜH.MĐM. FAKÜLTESĐ ÇEVRE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ ÇED DERSĐ YIL ĐÇĐ SUNUMU 051201004 Eda Altınay 051201025 Ahmet Cihat Kahraman 061201015 Hasan Ege KARS KATI ATIK DÜZENLĐ DEPOLAMA SAHASI

Detaylı

DİYARBAKIR ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ PROJE TANITIM RAPORU

DİYARBAKIR ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ PROJE TANITIM RAPORU DİSKİ DİYARBAKIR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİYARBAKIR ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ DİYARBAKIR İLİ, MERKEZ İLÇE ESKİ MARDİN YOLU 4. KM ÇARIKLI KÖYÜ ENCON ÇEVRE DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. Ankara,

Detaylı

AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALI PROJESİ

AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALI PROJESİ AKKUYU NGS Elektrik Üretim Anonim Şirketi Aziziye Mah. Kırkpınar Sok. No:18/5 06550 Çankaya-ANKARA Tel : (312) 442 6000 Faks : (312) 442 6016 AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALI PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ

Detaylı

Eriç Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Eriç Barajı ve HES 613.000.000 TL

Eriç Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Eriç Barajı ve HES 613.000.000 TL Proje Sahibinin Adı : Adresi : Eriç Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Bulgurlu Caddesi No : 60 Küçükçamlıca / İstanbul Telefon Numarası : 0216 325 73 30 Faks Numarası : 0216 339 91 77 Projenin Adı : Proje

Detaylı

IV. GRUP MADEN (KROM) OCAĞI AÇIK VE YERALTI İŞLETMESİ KAPASİTE ARTIRIMI VE ALAN GENİŞLEMESİ

IV. GRUP MADEN (KROM) OCAĞI AÇIK VE YERALTI İŞLETMESİ KAPASİTE ARTIRIMI VE ALAN GENİŞLEMESİ IV. GRUP MADEN (KROM) OCAĞI AÇIK VE YERALTI İŞLETMESİ KAPASİTE ARTIRIMI VE ALAN GENİŞLEMESİ DENİZLİ İLİ, BEYAĞAÇ İLÇESİ YUMAKLI YAYLASI, ÇUKURÇAM MEVKİİ VE MUĞLA İLİ, MERKEZ İLÇESİ KARACAÖREN KÖYÜ YASSIKIR

Detaylı

ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ PROJE TANITIM RAPORU

ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ PROJE TANITIM RAPORU SOMA BELEDİYESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ MANİSA İLİ, SOMA İLÇESİ TURGUTALP BALPINAR MEVKİİ ENCON ÇEVRE DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. Ankara, Haziran 2008 Proje Sahibinin Adı SOMA BELEDİYESİ Adresi Soma Belediye

Detaylı

BÖLÜM VI YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ

BÖLÜM VI YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ BÖLÜM VI YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ BÖLÜM VI. YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ VI.1 Giriş Kentlerin

Detaylı

Kavşak Bendi Hidroelektrik Santralı Kapasite Artışı Projesi

Kavşak Bendi Hidroelektrik Santralı Kapasite Artışı Projesi EnerjiSA Enerji Üretim A.Ş. Sabancı Center Kule 2, Kat 5 34330 4. Levent/ĐSTANBUL Tel : (212) 385 8825 Faks : (212) 385 8839 Kavşak Bendi Hidroelektrik Santralı Kapasite Artışı Projesi ÇEVRESEL ETKĐ DEĞERLENDĐRME

Detaylı

KURŞUN-ÇİNKO MADEN OCAĞI VE ZENGİNLEŞTİRME(FLOTASYON)TESİSİ

KURŞUN-ÇİNKO MADEN OCAĞI VE ZENGİNLEŞTİRME(FLOTASYON)TESİSİ DEDEMAN MADENCİLİK SAN. VE TİC A.Ş KURŞUN-ÇİNKO MADEN OCAĞI VE ZENGİNLEŞTİRME(FLOTASYON)TESİSİ BALIKESİR İLİ, BALYA İLÇESİ, KADIKÖY KÖYÜ ÇED Raporu Nihai ÇED Raporu BALIKESİR, Temmuz-2010 i Başlık Sayfası

Detaylı

AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ. Merve Nazlı BORAND

AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ. Merve Nazlı BORAND İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ Merve Nazlı BORAND 506112008 Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya

Detaylı

BARTIN İLİ, AMASRA İLÇESİ

BARTIN İLİ, AMASRA İLÇESİ T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI AMASRA LİMANI YOLCU İSKELESİ VE KÜÇÜK TEKNE YANAŞMA YERİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME (ÇED) RAPORU BARTIN İLİ, AMASRA İLÇESİ MGS PROJE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK TİCARET LTD.ŞTİ. ÇEED

Detaylı

ATIK ÇAMURU TERMAL KURUTMA VE YAKMA TESİSİ

ATIK ÇAMURU TERMAL KURUTMA VE YAKMA TESİSİ 1- PROJENİN ÖZELLİKLERİ a) Projenin İş Akış Şeması, Kapasitesi, Kapladığı Alan, Teknolojisi, Çalışacak Personel Sayısı. Proje; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi GASKİ Genel Müdürlüğü nün bünyesinde bulunan

Detaylı

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU 2014 ÖNSÖZ Hızlı ekonomik büyüme, şehirleşme, nüfus artışı ve refah seviyesinin yükselmesi atık türleri ve miktarındaki

Detaylı

AAT. Çamur bertaraf yöntemleri;

AAT. Çamur bertaraf yöntemleri; VEZİRKÖPRÜ ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ ETÜD RAPOR VE SUNUM AAT Uygulama Projeleri hazırlık aşamasında olan Vezirköprü biyolojik atık su arıtma tesisi toplam 65.000 nüfusa yönelik hazırlanmaktadır. Şu anda

Detaylı

KAYSERĐ BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ KATI ATIK DÜZENLĐ DEPOLAMA TESĐSĐ PROJESĐ

KAYSERĐ BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ KATI ATIK DÜZENLĐ DEPOLAMA TESĐSĐ PROJESĐ Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No: 15 Kocasinan / KAYSERĐ Tel: (352) 222 8960 - Faks: (352) 222 4696 KAYSERĐ BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ KATI ATIK DÜZENLĐ DEPOLAMA TESĐSĐ PROJESĐ ÇED

Detaylı

KAYSERĐ BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ KATI ATIK DÜZENLĐ DEPOLAMA TESĐSĐ PROJESĐ

KAYSERĐ BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ KATI ATIK DÜZENLĐ DEPOLAMA TESĐSĐ PROJESĐ Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No: 15 Kocasinan / KAYSERĐ Tel: (352) 222 8960 - Faks: (352)

Detaylı

KATI ATIK YÖNETİMİ YASAL DÜZENLEMELER VE SİNOP ÖRNEĞİ

KATI ATIK YÖNETİMİ YASAL DÜZENLEMELER VE SİNOP ÖRNEĞİ KATI ATIK YÖNETİMİ YASAL DÜZENLEMELER VE SİNOP ÖRNEĞİ MEHMET YENİÇERİOĞLU Şehir ve Bölge Plancısı 26 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 5 I. BÖLÜM... 6 I. KATI ATIK YÖNETİMİ... 6 I.1. TÜRKİYE DE KATI ATIK YÖNETİMİNDEKİ

Detaylı

ANKARA ETLİK ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ ÇEVRESEL VE SOSYAL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇSED) RAPORU TEKNİK OLMAYAN ÖZET

ANKARA ETLİK ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ ÇEVRESEL VE SOSYAL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇSED) RAPORU TEKNİK OLMAYAN ÖZET Ankara Etlik Hastane Sağlık Hizmetleri İşletme Yatırım A.Ş. İlkbahar Mahallesi Turan Güneş Bulvarı Galip Erdem Caddesi No:11 Y ıldız Çankaya ANKARA/TÜRKİYE : +90 (312) 492 0306 : +90 (312) 492 0306 ANKARA

Detaylı

"Erdemir'de çevre yatırımları ve ISO 14001 uygulamaları"

Erdemir'de çevre yatırımları ve ISO 14001 uygulamaları I. DEMİR-ÇELİK SEMPOZYUM BİLDİRİLERİ/ 112 tmmob m a kin a mühendisleri odası tmmob metalürji mühendisleri odası "Erdemir'de çevre yatırımları ve ISO 14001 uygulamaları" Gülay YILDIRIM Aygül ÖZSU Ereğli

Detaylı

BEYPAZARI BELEDİYESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ ÇED RAPORU

BEYPAZARI BELEDİYESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ ÇED RAPORU Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Beypazarı Belediyesi Kurtuluş Mah. İrfan Gümüşel Cad. No: 20/68 06730 Beypazarı / Ankara Tel: (312) 762 2510 Fax: (312) 763 1358 Public Disclosure

Detaylı