ÇALDAĞ KOMPLEKS MADENİ (NİKEL KOBALT DEMİR) PROJE DEĞİŞİKLİĞİ VE EK ÜNİTELER PROJESİ ÇED BAŞVURU DOSYASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇALDAĞ KOMPLEKS MADENİ (NİKEL KOBALT DEMİR) PROJE DEĞİŞİKLİĞİ VE EK ÜNİTELER PROJESİ ÇED BAŞVURU DOSYASI"

Transkript

1 ÇALDAĞ NİKEL MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. ÇALDAĞ KOMPLEKS MADENİ (NİKEL KOBALT DEMİR) PROJE DEĞİŞİKLİĞİ VE EK ÜNİTELER PROJESİ ÇED BAŞVURU DOSYASI SRK DANIŞMANLIK VE MÜHENDİSLİK A.Ş. ANKARA TEMMUZ 2013

2 PROJE SAHİBİNİN ADI ÇALDAĞ NİKEL MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. ADRESİ Bayramşah Mevkii, Çampınar Köyü, Turgutlu / MANİSA TELEFON VE FAKS NUMARALARI Tel : (0 236) Faks : (0 236) RAPORU HAZIRLAYAN KURULUŞUN / ÇALIŞMA GRUBUNUN ADI SRK DANIŞMANLIK VE MÜHENDİSLİK A.Ş. ADRESİ Turan Güneş Bulvarı No: 86/ Yıldız / ANKARA TELEFON VE FAKS NUMARALARI Tel : (0 312) Faks : (0 312) PROJENİN ADI ÇALDAĞ KOMPLEKS MADENİ PROJE DEĞİŞİKLİĞİ VE EK ÜNİTELER PROJESİ ÇED BAŞVURU DOSYASI PROJENİN BEDELİ 500 milyon $ PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN AÇIK ADRESİ Manisa ili, Turgutlu ilçesi, Çampınar köyü i

3 PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN KOORDİNATLARI ÇED İzin Alanı Koor. Sırası Sağa, Yukarı Koor. Sırası Enlem, Boylam Datum ED-50 Datum WGS-84 Türü UTM Türü COĞRAFİK D.O.M 27 D.O.M - Zon 35 Zon - Ölçek Fak. 6 derecelik Ölçek Fak PROJENİN ÇED YÖNETMELİĞİNDEKİ YERİ ÇED Yönetmeliği, Ek I, Madde 28 a, c ve ç RAPOR SUNUM TARİHİ 17 ii

4 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I PROJENİN TANIMI VE AMACI... 1 I.1 Projenin Tanımı... 1 I.1.1 Planlanan Üretimin Tanımı... 5 I.2 Projenin Ömrü I.3 Projenin Hizmet Amaçları, Önemi ve Gerekliliği I.3.1 Projenin Ülke Açısından Önemi I.3.2 Projenin Bölge Açısından Önemi I.4 Projenin Fiziksel Özelliklerinin, İnşaat ve İşletme Safhalarında Kullanılacak Arazi Miktarları ve Arazinin Tanımlanması I.5 Önerilen Projeden Kaynaklanabilecek Önemli Çevresel Etkilerin Genel Olarak Açıklanması I.6 Yatırımcı Tarafından Araştırılan Ana Alternatiflerin Bir Özeti ve Seçilen Yerin Seçiliş Nedenlerinin Belirtilmesi BÖLÜM II PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN KONUMU BÖLÜM III PROJE YERİ VE ETKİ ALANININ MEVCUT ÇEVRESEL ÖZELLİKLERİ III.1 Nüfus III.2 Flora-Fauna III.2.1 Flora III.2.2 Fauna III.3 Jeoloji III.3.1 Bölgesel Jeoloji III.3.2 Çalışma Alanı Jeolojisi III.4 Hidroloji III.5 Hidrojeoloji III.6 Depremsellik III.7 Toprak III.8 Hava Kalitesi III.9 İklim III.10 Mülkiyet III.11 Mimari ve Arkeolojik Miras III.12 Koruma Alanları BÖLÜM IV PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER IV.1 Önerilen Projenin Aşağıda Belirtilen Hususlardan Kaynaklanması Olası Etkilerin Tanıtımı IV.2 Yatırımın Çevreye Olan Etkilerinin Değerlendirilmesinde Kullanılacak Tahmin Yöntemlerinin Genel Tanıtımı IV.3 Çevreye Olabilecek Olumsuz Etkilerin Azalması İçin Alınması Düşünülen Önlemlerin Tanıtımı BÖLÜM V HALKIN KATILIMI V.1 Projeden Etkilenmesi Olası Halkın Belirlenmesi ve Halkın Görüşlerinin ÇED Çalışmasına Yansıtılması İçin Önerilen Yöntemler V.2 Görüşlerine Başvurulması Öngörülen Diğer Taraflar V.3 Bu Konuda Verebilecek Diğer Bilgi ve Belgeler BÖLÜM VI YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ iii

5 TABLOLAR DİZİNİ Tablo I.1: Çaldağ Nikel Maden Ocaklarında Yapılan Üretim... 5 Tablo I.2: Açık Ocaklarda Üretim Programı... 6 Tablo I.3: 2006 ÇED Raporu ile Planlanan Faaliyetleri ile Projede Önerilen Değişikler Tablo I.4: Çaldağ Projesi Üniteleri ve İzdüşüm Alanları Tablo I.5: Proje Kaynaklı İnşaat Dönemi Çevresel Etkileri ve Bu Etkileri Minimize Etmek İçin Alınacak Önlemler Tablo I.6: Proje Kaynaklı İşletme Dönemi Çevresel Etkileri ve Bu Etkileri Minimize Etmek İçin Alınacak Önlemler Tablo II.1: İR Nolu Ruhsat Sahası Koordinatları Tablo II.2: ÇED İzin Alanı Koordinatları Tablo III.1: Tesisin Etki Alanı İçerisindeki Yerleşim Birimlerinin Nüfus Değerleri Tablo III.2: Manisa İli Kent ve Kır Nüfusu Dağılımı iv

6 ŞEKİLLER DİZİNİ Şekil I.1: Yer Bulduru Haritası... 2 Şekil I.2: Topoğrafik Harita ve Yerleşim Birimleri... 3 Şekil I.3: Proses Akım Şeması Şekil I.4: Çaldağ Projesi Genel Yerleşim Planı Şekil II.1: Topoğrafik Harita Üzerinde Ruhsat Alanının Gösterimi Şekil III.1: Jeoloji Haritası Şekil III.2: Proje Alanı ve Çevresindeki Meteoroloji İstasyonları, Akım Gözlem İstasyonları ve Su Yapıları Şekil III.3: Hidrokimyasal Gözlem ve Örnekleme Noktalarının Konumu Şekil III.4: Jeolojik Haritada Yeraltısuyu Gözlem Kuyularının Konumları Şekil III.5: Manisa İli Deprem Bölgeleri Haritası (Kaynak: 46 Şekil III.6: Tarım Alanları ve Arazi Kullanımı İnceleme Alanını Gösterir Büyük Toprak Grupları Haritası Şekil III.7: Tarım Alanları ve Arazi Kullanımı İnceleme Alanını Gösterir Arazi Kullanım Kabiliyet Sınıfı Haritası Şekil III.8: Toprak Kalitesi Örnekleme Noktaları Şekil III.9: Manisa Meteoroloji İstasyonu Yıllık Esme Sayısına Göre Rüzgar Diyagramı Şekil III.10: Orman İzni Alınan Alanlar Şekil III.11: Arkeolojik Sit Alanlarının Gösterimi Şekil III.12: Korunan Alanlar Şekil III.13: Meşcere Haritası v

7 EKLER Ek 1: Çaldağ Projesi ÇED Olumlu Kararı Ek 2: Ruhsatlar Ek 3: Kurum Görüşleri vi

8 BÖLÜM I PROJENİN TANIMI VE AMACI I.1 Projenin Tanımı Çaldağ Nikel Madencilik San. ve Tic. A.Ş. (ÇNM) tarafından, Manisa ili, Turgutlu ilçesi, Çaldağ mevkii civarında planlanan Çaldağ Nikel ve Kobalt Revizyon Projesi kapsamında proses ve ünitelerin konumları hususlarında değişiklik (revizyon) yapılması planlanmaktadır. Sözkonusu proje için ilk ÇED Raporu çalışmaları yıllarında yürütülmüş ve hazırlanan rapora Mülga Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından tarih ve 1071 sayılı yazı ile ÇED Olumlu kararı verilmiştir (Ek 1). Alınan ÇED Olumlu kararına istinaden şirket tarafından yürütülen orman izin süreci esnasında, bazı meslek odaları tarafından ÇED Olumlu kararının iptali istemiyle 2007 yılında Manisa İdare Mahkemesi nde bir dava açılmıştır. Mahkeme tarafından atanan üç kişilik bilirkişi heyetinin oy birliği ile hazırladığı raporda Mevcut ÇED raporunun olumlu ve yeterli olarak nitelendirildiği görüldüğünden dava reddedilmi ve Danıştay tarafından bu karar onaylanmıştır. İlk ÇED Raporu çalışmalarının yapıldığı yıllarında proje sahibi European Nickel şirketinin Türkiye deki alt şirketi olan Bosphorus Nickel Madencilik Tic. A.Ş. iken, 2007 yılında şirket ünvanı Sardes Nikel Madencilik A.Ş. olarak değiştirilmiştir yılında proje tüm hakları ile VTG Holding in alt kuruluşu olan VTG Nikel şirketine satılmıştır. Çaldağ Nikel Madencilik San. ve Tic. A.Ş. de VTG Nikel şirketinin alt kuruluşudur. VTG holding %100 yerli sermaye ile Türk girişimcileri tarafından kurulmuştur. Projenin satın alınmasından sonra geçen süreçte proje detayları üzerinde yapılan çalışmalar neticesinde projenin yıllık kapasitesinde, uygulama şekli ve proses birimlerinin yerleşim yerlerinde iyileştirme amaçlı bazı değişilikler yapılması ihtiyacı doğmuştur. Proje alanı Manisa il merkezinin kuş uçuşu 26 km doğusunda, Turgutlu ilçesinin 15 km kuzeyinde, Çampınar köyünün m kuzeyinde yer alır (Şekil I.1). ÇED izin alanı çevresinde yakın yerleşim birimleri Çampınar, Temrek, Yakuplar, Musacalı, Akköy, İzzettin köyleridir (Şekil I.2). ÇNM tarafından işletimi planlanan sahanın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden İşleri Genel Müdürlüğünden (MİGEM) alınan İR nolu İşletme Ruhsatı bulunmaktadır (Ek 2). 1

9 Şekil I.1: Yer Bulduru Haritası 2

10 Şekil I.2: Topoğrafik Harita ve Yerleşim Birimleri 3

11 İR nolu ruhsat sahası içerisinde ÇED İzin Alanı olarak belirlenen 1.552,34 ha lık sahada açık ocak madencilik faaliyetleri ile düşük tenörlü nikel, kobalt ve demir cevherinin tank liçi metodu ile işlenerek nihai metalik ürün (nikel metali, kobalt metali) ve demir keki eldesi planlanmaktadır. Proje alanında üç ayrı açık ocakta gerçekleştirilecek işletme faaliyetleri ile toplam 29,7 milyon ton cevher ve yaklaşık 127,9 milyon ton pasa çıkarılacaktır. Cevher tenörleri ortalama %1,16 nikel, %0,07 kobalt, %21,6 demir olarak belirlenmiştir. Cevher zenginleştirme prosesleri neticesinde ton/yıl nikel metal ve 900 ton/yıl kobalt metal ürünü elde edilecek ve öncelikle iç piyasada ve artan kısmı ise dış piyasada değerlendirilecektir. Planlanan ve bu rapora konu olan revizyon projesi, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği Ek I, Madde 28, a, c ve ç bendi kapsamında değerlendirilmektedir. Bu nedenle, ÇED sürecinin başlatılabilmesi için ÇED Yönetmeliği Ek 3 formatında hazırlanan bu rapor Çevre ve Şehircilik Bakanlığı na sunulmuştur. Projenin Tarihçesi ve Mevcut Durum Çaldağ da 1970 li yıllarda MTA tarafından bulunup, tenörü çok düşük olduğu için yıllarca atıl kalan nikel cevheri, ÇNM nin 2002 yılında başlattığı Atmosferik Yığın Liçi (AYL) teknoloji geliştirme çalışmaları neticesinde ekonomik hale gelmiştir. Proje kapsamında pilot tesis kurularak gerekli çalışmaların yapılması amacıyla Nikel Cevheri Kırma Eleme ve Zenginleştirme Pilot Tesisi için tarih ve 918 sayı ile ÇED Olumlu kararı alınmıştır. AYL teknolojisinin Çaldağ a uygulanabilirliği 2004 yılından itibaren pilot tesislerinde test edilmiş ve aynı zamanda detaylı fizibilite çalışmaları yapılmıştır. Çaldağ Projesinin Çevre Etki Değerlendirmesi (ÇED) çalışmaları, pilot tesis ve fizibilite çalışmalarına paralel olarak yürütülmüş ve ÇED olumlu belgesi Mülga Çevre ve Orman Bakanlığı (ÇOB) tarafından 19 Ocak 2006 da verilmiştir yılından bu yana Çaldağ da maden ruhsatı ve madencilik faaliyet yetkisi şirket elinde bulunmaktadır. Bu süreçte Nikel Cevheri Kırma Eleme ve Zenginleştirme Pilot Tesisi nde, Çaldağ Projesi için yapılan araştırma geliştirme ve fizibilite çalışmalarında kurulan deneme yığınları için ve 2005, 2006, 2007 yıllarında da yurt dışına direk cevher satışı (DOS) amaçlı cevher üretimi yapılmıştır yılından bugüne kadar sahada gerçekleştirilen cevher ve pasa üretimleri Tablo I.1 de verilmiştir. 4

12 Tablo I.1: Çaldağ Nikel Maden Ocaklarında Yapılan Üretim Yıl Üretilen Tüvenan Cevher Satılan Cevher Yığın Liçi Deneme Cevheri Üretilen Pasa ton ton ton m 3 Depolama Sahası DOS Pasa Döküm Sahası DOS Pasa Döküm Sahası DOS Pasa Döküm Sahası Doğu Pasa Döküm Sahası TOPLAM Proje kapsamında 2006 yılı ÇED kararı ardından alınan izinler dahilinde, projenin mühendislik çalışmaları tamamlanmış ve ekipmanların çoğu satın alınmıştır. Ayrıca sahada hematit açık ocakta üretim çalışmaları yürütülmüş, açığa çıkan pasa, projeye uygun şekilde pasa depolama sahasında depolanmış olup, proje kapsamında planlanan diğer faaliyetler halihazırda gerçekleşmemiştir. Bu süreçte 2010 yılı sonlarında, İzmir 2 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından 2006 yılı ÇED raporunda liç alanı olarak belirlenen yerde iki adet alan üçüncü derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmiş ve koruma altına alınmıştır. Bu nedenle proje yerleşim alanı üzerinde değişiklik yapma zorunluluğu doğmuştur. Proses alanı değişikliği ile başlayan revizyon çalışmaları ile birlikte proje detayları üzerinde de değişiklik yapma gerekliliği oluşmuştur. Süreç içerisinde proje detayları üzerinde yapılan çalışmalar neticesinde projenin yıllık kapasitesinde ve uygulama şeklinde de iyileştirme amaçlı değişilikler yapılmıştır. Projede yapılması planlanan değişiklikler aşağıda detayları ile verilmiştir. I.1.1 Planlanan Üretimin Tanımı Çaldağ Projesi ile gerçekleştirilmesi planlanan madencilik faaliyetleri; açık ocak maden işletmesiyle çıkarılacak düşük tenörlü nikel (%1,16) ve kobalt (%0,07) cevher kompleksinin tank liç prosesi ile işlenerek metalik nikel ve kobalt üretilmesidir. Proje ile planlanan cevher üretimi ve zenginleştirme faaliyetleri aşağıda açıklanmaktadır. 5

13 Açık Ocak İşletimi Proje ile cevher rezervi belirlenen üç ayrı alanda açık ocak işletimi ile toplam 29,7 milyon ton cevher ve yaklaşık 127,9 milyon ton pasa çıkarılması planlanmaktadır. Açık ocaklar Hematit Ocağı, Domuz Dere Vadisi Ocağı ve Güney Ocak olarak tanımlanmıştır. Açık ocaklarda üretim faaliyetlerinin 21 yıl sürmesi planlanmakta olup, açık ocak üretim bilgilerine Tablo I.2 de yer verilmiştir. Tablo I.2: Açık Ocaklarda Üretim Programı Birim Hematit Ocak Domuz Dere Vadisi Ocağı Güney Ocak Maden İşletmesi Toplamı İşletme süresi yıl * Toplam cevher üretimi (milyon) ton 4,1 19,2 6,4 29,7 Tenör (Ni) (ort.) % 1,23 1,20 0,98 1,16 Tenör (Co) (ort.) % 0,05 0,08 0,06 0,07 Tenör (Fe) (ort.) % 21,85 21,40 22,08 21,66 Toplam pasa miktarı (milyon) ton 13,4 77,9 36,6 127,9 Toplam kazı (milyon) ton 17,5 97, ,6 * Açık ocaklarda 2nci, 3ncü, 4ncü yıllarda Hematit Ocak ile Domuz Dere Vadisi Ocağı ve 16ncı yılda da Domuz Dere Vadisi Ocağı ile Güney Ocak birlikte çalışacaktır. Bu nedenle toplam açık ocak madencilik faaliyeti 21 yıl sürecektir. Açık Ocaklarda Üretim Açık ocak işletmeciliği sırası ile arazinin hazırlanması, bitkisel toprağın sıyrılması ve depolanması, ocak basamaklarının dizaynı, patlatma, yükleme-taşıma ve boşaltma aşamalarından oluşacaktır. Arazinin Hazırlanması: Proje sahası orman sayılan alanlar dahilinde yer almaktadır. Arazinin hazırlanması aşamasında yapılacak çalışmalar; ocak sahası, şantiye ve tesis ünitelerinin izdüşüm alanlarında varsa ağaçların kesilmesi işleminden oluşacaktır. Ormanlık alanlarda ağaç kesimi, Orman Bölge Müdürlüğü nden alınacak izinler dahilinde Orman Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecektir. Bitkisel Toprağın Sıyrılması: Proje ile planlanan açık ocak işletme faaliyetleri öncesinde ocak sahasında ve ünitelerin izdüşüm alanlarında bulunan bitkisel toprak 6

14 sıyrılacak, bitkisel toprak depolama alanında depolanacak ve üzeri bitkilendirilmek suretiyle korunacaktır. Basamak Dizaynı: Proje kapsamında işletimi planlanan açık ocaklarda, basamak yüksekliği 12m, basamak genişliği 8m ile 20m arasında ve şev açısı 70 derece, genel şev açısı da 39,9 derece olarak planlanmıştır. Ocak içi yol genişlikleri 20m olarak belirlenmiştir. Patlatma: Cevher çıkarma çalışmaları sırasında, yapılacak gözlemler neticesinde cevherin bulunmadığı bölümlerde (yan kayaçlar) bulunan pasa malzemesi ve cevher gerekli görüldüğünde patlatma ile yerinden sökülecektir. Cevher ile yan kayaçların karışması işletme maliyetini arttırdığı ve verimliliği olumsuz yönde etkilediğinden seçici madencilik ile cevherin yan kayaca karışmaması sağlanacak şekilde patlatma yapılacaktır. Patlatma işlemi için 114mm çap ve 12m boyunda delikler açılacaktır. Delik düzeni şeş beş düzeninde olacak delik aralıkları basamağa dik deliklerde 3m, basamağa paralel deliklerde 4m olacak şekilde patlatma grubu oluşturulacaktır. Ana patlayıcı ANFO olup, yemlemede dinamit ve ateşleme elemanı olarak ta elektriksiz kapsüller kullanılacaktır. Delik içine alta yemleme dinamiti, elektriksiz gecikmeli kapsülle birlikte indirildikten sonra, her bir deliğe 60 kg ANFO şarjı yapılarak kalan üst kısım sıkılandıktan sonra elektriksiz yüzey bağlantı elemanlarınca birbirine bağlanan delikler 1 adet elektrikli kapsül ve bunun bağlı olduğu manyeto yardımıyla ateşleme işlemi yapılacaktır. Aynı anda maksimum 50 delik kullanılarak patlatma yapılacaktır. Gecikmeli patlatma sistemi uygulanacaktır. Kullanılacak olan kapsüller gecikmeli ve nonel olacaktır. Ateşleme jelatinit dinamit muadili patlayıcı ürünler ile yapılacaktır. Ana patlayıcı madde olarak ANFO kullanılacaktır. Ortalama olarak haftada maksimum 25 ton patlayıcı kullanılacaktır. Patlatmalar sadece gündüz vardiyasında gerçekleştirilecektir. Sahada iki adet seyyar patlayıcı deposu bulundurulacaktır. Patlatma ihtiyacına göre, gereken miktarda patlayıcılar günübirlik olarak sertifikalı şirketler tarafından getirilecektir. Patlayıcı maddelerin satın alınması, nakli ve kullanılması işlemleri tarihli 87/12028 karar sayılı Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzük ile tarihli 84/8428 karar sayılı Maden ve Taş Ocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Alınacak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemlerine İlişkin Tüzük doğrultusunda yapılacaktır. 7

15 Yükleme, Taşıma ve Boşaltma: Patlatma ve kazıcılar ile gevşetilen yan kayaç ve cevher, kamyonlar ile pasa döküm alanına ya da cevher stok sahasına götürülerek boşaltılacaktır. Pasa Depolanması: Açık ocaklarda üretim neticesinde cevher yanında ekonomik değeri olmayan kaya (pasa) malzemesi oluşacaktır. Açık ocak faaliyetleri neticesinde ortaya çıkacak toplam pasa miktarı yaklaşık 127,9 milyon ton civarında olacaktır. Pasa, açık ocakların batısında bulunan pasa depolama sahası ile üretimi biten ocaklarda depolanacaktır. Pasa ilk yıllarda pasa depolama alanına depolanırken, Hematit Ocakta üretim bittikten sonra Domuzdere Ocağı ndan çıkan pasanın bir kısmı Hematit Ocağa doldurulacak ve ocak bu şekilde basamaklandırılarak rehabilite edilecektir. Aynı işlem diğer ocaklarda da uygulanacak ve bir ocakta üretim devam ederken, üretimi tamamlanan ocaklarda da rehabilitasyon çalışmaları yapılacaktır. Cevher Hazırlama ve Zenginleştirme Faaliyetleri Açık ocaklardan çıkarılacak yılda 1,5 milyon ton cevher kırma eleme ve öğütme ünitelerinden geçirildikten sonra tank liçi prosesine tabi tutulacak ve cevher zenginleştirme ünitelerinde nihai ürün olarak nikel ve kobalt metali elde edilecektir. Cevher hazırlama ve zenginleştirme proses aşamaları aşağıda açıklanmaktadır. Kırma Eleme ve Öğütme Tesisi Açık ocaklardan çıkarılacak cevher Sakar Tepe civarında konumlandırılacak kırma eleme tesisine taşınacaktır. Kırma eleme ünitesi iki aşamalı kırıcılardan oluşacak ve cevher boyutunun 900mm den 30mm ye indirilmesi amacıyla kullanılacaktır. Birincil Kırıcı: Kamyonlarla kırma eleme ünitesine taşınan cevher, öncelikle birinci kırıcı bunkerine boşaltılacaktır. Bunker üzerinde bulunan ızgara tipi elekten 500mm altı malzeme geçerek kırıcıya girecektir. Cevher içerisinde 1000mm ye kadar kaya parçaları bulunabilecektir, bu nedenle ızgara elek üzerinde hidrolik kollu kaya kırıcı bulunacaktır. Hidrolik kaya kırıcı ile mm arası malzeme kırılacak ve ızgara elek üzerinde cevherin köprülenerek eleğin tıkanması engellenecektir. Birincil kırıcı çıkışında cevher boyutunun %95 i 200mm altında, % 80 i ise 60mm altında olacaktır. İkincil Kırıcı: Birincil kırıcıdan çıkan cevher ikincil kırıcıya beslenecek ve burada tambur tipi kırıcıdan cevherin %95 i 50mm nin altında %5 i ise 100 mm altında çıkacaktır. İkincil kırıcıdan çıkan cevher bant konveyör ile boru tipi konveyör hattına beslenecektir. 8

16 Bant konveyör üzerinde bir mıknatıs yardımı ile kırıcılar ve bunkerden kaynaklı olabilecek demir parçalar öğütücüye girmeden önce tutulacaktır. Öğütme Ünitesi: İkincil kırıcıdan çıkan cevher boru tipi konveyör ile öğütme ünitesine taşınacaktır. Öğütme ünitesi üçüncül kırıcı ve bilyalı değirmenden oluşacaktır. Üçüncül Kırıcı: Üçüncül kırıcı da tambur tipi kırıcı olacaktır ve cevherin %80 inin boyutunu 12mm nin altına indirecektir. Öğütücü: Kırılmış cevher bilyalı değirmene beslenecek ve burada bir siklon yardımı ile katı partikül boyutları sınıflandırılacaktır. Öğütülen cevherin %80 i 75 mikron altına inecektir. Tank Liçi İşlemi Tek aşamalı atmosferik liç işlemi uygulanacak ve liç süresi 6 saat olacaktır. Su ve öğütülmüş cevher bir tank içerisinde ağırlık bakımından % katı içereği olan çamur haline getirilecek, pompa yardımıyla liç tanklarına gönderilecek ve asit ilavesi yapılacaktır. Çamur hazırlarken kullanılacak su ihtiyacı, İşlenmiş Cevheri Yıkama Ünitesinden çıkacak yıkama suyu ile sağlanacaktır. Liç tankları birbirine seri bağlı şekilde yerleştirilecek ve bu tanklarda suyun buharlaşmasını engellemek amacıyla yoğunlaştırma sistemleri bulunacaktır. Liç parametreleri aşağıdaki şekilde olacaktır; Basınç : atmosferik Sıcaklık : C Katı yüzdesi : %25-30 ağırlık oranı olarak Reaksiyon süresi : 6 saat Liç işleminden sonra çamur tikinere pompalanacak ve burda katı-sıvı ayrımı yapılacaktır. Tikinerin üst akışında yaklaşık olarak 5g/L Ni, 0.3g/L Co, 100g/L Fe ve 30-50g/L serbest asit içeriği olacaktır ve bu solüsyon çöktürme ünitesine gönderilecektir. Tikiner alt akışı direkt olarak ters akışlı yıkama ünitesine gönderilecek ve yıkanacaktır. Tank liçi işlemi sırasında yaklaşık olarak 1 ton cevher başına 710 kg asit tüketilecektir. Asit tüketimi ve kireçtaşı sarfiyatını azaltmak amacıyla iki aşamalı tank liçi prosesi de test edilmektedir. Bu iki aşamalı tank liçi işleminde; ilk aşamada cevher, ikinci aşamadan gelen PLS (yüklü liç solüsyonu) ile karıştırılacak ve atmosferik sıcaklık ve basınç altında 4 saat süre ile reaksiyona sokulacaktır. Bu aşamada PLS içerisinde bulunan 30-50g/L serbest asit, cevher içindeki kalsit ve manyezit gibi mineraller nedeniyle nötralize edilecek ve asitlik 0-1 g/l ye kadar düşürülecektir. Böylece serbest asit miktarı düşürülecek fakat nikel ve demir cevherde kalacaktır. Çamur tikinere gönderilecek ve katı-sıvı ayrımı yapılacaktır. Tikinerin üst akışı direkt olarak çöktürme tesisine 9

17 gönderilirken, alt akış ikinci liç aşamasına gönderilecektir. İkinci aşamada, tikinerin alt akışı ve konsantre asit liç tanklarında karıştırılacaktır. Liç işlemi bittikten sonra çamur tek aşamalı liç işleminde yapılacağı gibi tikinere gönderilecek ve oradan da yıkama ünitesine pompalanacaktır. Tikinerin üst akışı tekrardan birinci aşamaya gönderilecektir. İşlenmiş Cevher Yıkama İşlemi İşlenmiş cevher yıkama işlemi, tank liçinden çıkan cevher içindeki sülfürik asit, sülfat ve metallerin uzaklaştırılması amacıyla yapılacaktır. Yıkama işleminden çıkan işlenmiş cevher, Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik Ek 2 ye göre a bendi İnert atıkların düzenli depolanabilme kriterleri veya b bendi Tehlikesiz atıkların düzenli depolanabilme kriterleri nde olacağı öngörülmektedir. Cevher yıkama ünitesinde Karşı Akışlı Dekantasyon sistemi ile yıkanacaktır. Yıkama sisteminin son bölümünden çıkan yıkama suyu solüsyonu tank liçi ünitesine gönderilecektir. Stabilizasyon İşlemi Stabilizasyon işleminde, yıkanmış cevher ve diğer katı proses atıkları ağırlık bakımından % 5-10 kireçtaşı ile karıştırılacaktır. Daha sonra, bu karışım pres veya vakumlu bant filtre kullanılarak filtrelenecek ve işlenmiş cevher ve proses atıkları depolama alanına kamyonlar yardımıyla gönderilecek ve depolanacaktır. Demir Çöktürme Aşamaları Tank liçi işleminden elde edilen yüklü liç solüsyonu (PLS) iki aşamalı demir çöktürme tanklarına pompalanacak ve burada solüsyon içindeki demir ve alüminyum çöktürülecektir. İlk aşamada CaCO 3 yardımıyla PLS in ph ı 3 e yükseltilecektir. Oluşan çamurun ph ı bu seviyede, atmosferik sıcaklık ve basınç altında 4 saat tutulacaktır. 4 saat sonunda çamur tikinere gönderilecek ve katı-sıvı faz ayrımı yapılacaktır. Tikinerin üst akışı ikinci aşamaya gönderilecektir ve PLS içindeki nikelin yaklaşık %97 si bu sıvı kısım içinde olacaktır. Tikinerin alt akışı da yıkama ünitesine gönderilecektir. Yıkama işlemi bittikten sonra son alt akış basınçlı filtrasyon ünitesine pompalanacak ve filtreden çıkan katı atık, demir filtre kek atığı olarak adlandırılacaktır. Birinci aşama çöktürmeden gelecek solüsyon karıştırıcılı bir tank içine alınacak ve bu tank içinde atmosferik sıcaklık ve basınç altında ph ı 5 e ayarlanacaktır. Bu aşamada da ilk aşamada olduğu gibi ph ı yükseltmek için CaCO 3 kullanılacaktır. Reaksiyonların dengeye gelmesini sağlamak amacıyla 4 saat bekleme süresi ardından, bu aşamada solüsyonun içindeki demir, alüminyum, kromun büyük bölümü ve manganezin bir kısmı solüsyondan alınacaktır. Yine tikinerde katı-sıvı faz ayrımı yapılacak ve solüsyon 10

18 solvent elektrolit ekstraksiyon aşamasına gönderilecektir. Tikinerin alt akışı su ile yıkanacaktır. Bu aşamadaki reaksiyonlar aşağıda belirtilmiştir: CaCO 3 + H 2 SO 4 + H 2 O CaSO 4. 2H 2 O +CO 2 Fe 2 (SO 4 ) H 2 O 2 Fe(OH) H 2 SO 4 Al 2 (SO 4 ) H 2 O 2 Al(OH) H 2 SO 4 Cr 2 (SO 4 ) H 2 O 2 Cr(OH) H 2 SO 4 Birinci ve ikinci demir çöktürme aşamalarında, seri bağlı, açık, epoksi kaplı karbon çelik tanklar kullanılacaktır. Her bir tank homojen bir karışım sağlamak amacıyla mekanik karıştırıcılı olarak yapılacaktır. Solvent Elektrolit Ekstraksiyon Aşaması Bu ünitenin amacı rafinat solüsyonundaki bütün magnezyum, kalsiyum ve manganın büyük bölümünü solüsyonda bırakmak ve nikel ve kobaltı başka faza ayrıştırmaktır. Demir çöktürüldükten sonraki sulu çözelti nicksyn/versatik asit ile karıştırılacaktır. Nikel ve kobalt organik faza geçerken, sulu fazda kalsiyum, magnezyum ve yaklaşık olarak manganın %75 i kalacaktır. Sulu faz magnezyum ve mangan çöktürme ünitesine gönderilirken, organik faz nikel ve kobaltı metal olarak elde etmek için bu ünite içerisinde proses edilecektir. Organik fazdaki nikel ve kobalt, elektrokazanım devresinden asidik çözelti ile ayrılacaktır. Nikel ve kobalt içeren sıvı, filtrelenecek ve kobalt ayrıştırma bölümüne gönderilecektir. Kobalt Solvent Ekstraksiyonu Bu bölümde kobalt, nikelden ayrıştırılacaktır. Birinci ekstraksiyondan gelen sulu çözelti Cyanex 272 adlı organik bir solüsyon ile temas ettirilecektir. Cyanex 272, solüsyondaki Co, Zn, Fe, Cu ve Mn yi alırken Ni yi geride bırakacaktır. Bu ünite 4 kazanım, 1 seyreltici yıkama, 3 scrub ve 2 sıyırma aşamasından oluşacaktır. Kobalt ekstraksiyonundan gelen kobalt ve nikel içeren solüsyon yıkanıp filtrelenecek ve elektrokazanım nikel besleme tankına gönderilecektir. Yüklü organik kobalt ise elektrolit ile sıyrılacak ve kobalt içeren sıvı, kobalt elektrokazanım filtresine veya kobalt çöktürme tesisine gönderilecektir. 11

19 Crud Temizleme Bir ayrıştırıcıda, organik faz ile sulu faz ayrıştırılacaktır. İki faz arasında ise zaman zaman ince bir arayüzey oluşacaktır. Bu ince katman içindeki katı zerreciklere crud denmektedir. Bu crudlar periyodik olarak ayrıştırıcı içinden temizlenecektir. Bir besleme ve temizleme tankına gönderilecektir. Elde edilen organikler tekrar solvent ekstraksiyon ünitesine gönderilecektir ve katı kısım atılacaktır. Nikel Elektrokazanım İşlemi Nikel elektrokazanıma pompalanmadan önce, solüsyon kobalt ünitesinden sürüklenen organik maddeleri uzaklaştırmak amacıyla, yüklü nikel elektrolitler filtrelenecek ve karbon kolonunda aktive edilecektir. Daha sonra ph, NaOH veya Na 2 CO 3 ilave edilerek 3,2 ye çıkarılacaktır. ph ayarlandıktan sonra katı parçacıkları uzaklaştırmak amacıyla solüsyon filtreye gönderilecektir ve buradan da nikel elektrolit depolama tankına gönderilecektir. Elektrolit nikel elektrolit kazanım hücrelerine gönderilecek ve solüsyon 55 0 C ye yükseltilecektir. Besleme solüsyonu, manifold dağıtım sistemi ile katot bölmelerine dağıtılacaktır. Bu aşamada 3 adet reaktif madde kullanılacaktır. Bunlar; Baryum hidroksit, ph ayarlama tankına eklenecektir. SLS ( sodyum lauril sülfat), köpürmeye yardımcı olacak madde olarak nikel AE depolama tankına eklenecektir. Borik asit, ph tamponu ve katot kalitesini arttırmak amacıyla nikel AE depolama tankına ilave edilecektir. Bu aşama 114 adet polimer hücreden oluşmaktadır ve bu hücrelerin herbiri, 40 tanesi çözünmez kurşun alaşımlı anot, 39 tanesi katot içerecek şekilde tasarlanacaktır. Bunlardan en fazla 16 tanesi titanyum plakalı katot boşlukları ile donatılmış olacaktır. Burada nikel, 2 gün süresince boşlukların üzerine kaplanacak ve plakalar kaldırılıp, yıkandıktan sonra elle sıyrılacaktır. Üretilen ince nikel tabakaları kesilecek ve ticari nikele döndürülmek için geri kalan 98 adet hücreye gönderilecektir. 7 günlük bir süre sonucunda 180 A/m 2 yoğunluğunda nikel elde edilecektir. Başlangıç plakalarındaki ve ticari hücrelerdeki harcanmış elektrolit soğutulduktan sonra nikel elektrolit depolama tankına pompalanacak ve filtrelendikten sonra tekrar kobalt solvent ekstraksiyonuna gönderilecektir. 114 adet nikel elektrolit hücresi herbiri 57 adet hücre içeren iki sıra şeklinde düzenlenecektir. Her bir sıranın kendi güç kaynağı bulunacaktır. Hücre başına 4,0 V gerilim düşecektir. 12

20 Kobalt Elektrokazanım İşlemi Yüklü kobalt elektrolit, kobalt elektrolit kazanım bölümüne pompalanmadan önce, kobalt solvent ekstraksiyon ünitesinden gelen organik maddelerin uzaklaştırılması amacıyla filtrelenecek ve elektrokazanım ünitesine gönderilecektir. Bu çözelti bir tanka alınacak ve bu tankta NaOH veya Na 2 CO 3 ilave edilerek ph: 2,0 a ayarlanacaktır. Daha sonra ph ı ayarlanmış çözelti katı zerrecikleri uzaklaştırmak amacıyla filtrelenecek ve kobalt elektrolit depolama tankına gönderilecektir. Elektrolit kobalt elektrolit kazanım hücrelerine pompalanacak ve aynı zamanda 65 0 C ye ısıtılacaktır. Bu besleme solüsyonu hiçbir reaktif madde eklemeden herbir hücreye dağıtılacaktır. İşlenen elektrolit soğutulduktan sonra işlenmiş nikel elektrolit depolama tankına gönderilecektir. Bu soğutulmuş elektrolitler filtrelenecek ve tekrardan kullanılmak üzere kobalt solvent ekstraksiyon ünitesine gönderilecektir. Bu aşama 6 adet polimer hücreden oluşmaktadır ve hücrelerin herbiri 37 adet çözünmez kurşun alaşımlı anot ve 36 adet paslanmaz çelik katot içerecek şekilde tasarlanacaktır. Kobalt 250 A/m 2 yoğunluğa ulaşacak şekilde 5 gün boyunca proses edilecektir. Kobalt hücreleri, hücre başına 3,8 V gerilim düşecek şekilde tasarlanacaktır. Son kaplanmış kobalt katot özel olarak tasarlanacak bir vinç ile kaldırılacak ve yıkanacaktır. Daha sonra 3mm kalınlığında oluşacak kobalt paslanmaz çelik levhalardan sıyrılacaktır. Temiz paslanmaz çelik plakalar hücrelere konulmadan önce bir çözelti içine daldırılacak, daha sonra hücrelere yerleştirilecektir. Sıyrılmış kobalt plakaları, parçaları mm olacak şekilde dişli bir kırıcıya aktarılacak ve kırılacaktır. Kırıcı altına yerleştirilecek bir elek yardımıyla kobalt palet formunda elde edilecektir. Magnezyum ve Mangan Çöktürme İşlemi Bu ünitede magnezyum ve mangan ortam sıcaklığında kireç kullanılarak çöktürülür. Solvent ekstraksiyonundan gelen solüsyonun 1/3 ü bu üniteye pompalanacaktır ve kireç içeren solüsyon ile karıştırılıp tikinere gönderilecektir. Bu işlem sırasında ph 9,5 olarak ayarlanacaktır. Bütün mangan ve magnezyum çöktürülecek ve solüsyondan çıkarılacaktır. Oluşacak reaksiyonlar aşağıdaki gibidir: MnSO 4 (a) + Ca(OH) 2 (s) MnO (s) + CaSO 4 (s) + H 2 O MgSO 4 (a)+ Ca(OH) 2 (s) Mg(OH) 2 (s) + CaSO 4 (s) Bu ünitede, açık, epoksi kaplı karbon çeliğinden yapılmış seri tanklar kullanılacaktır ve bu tanklar içinde solüsyonun ph ını ayarlamak için geçecek süre 4 saattir. Tikinerin alt akışı filtrelenecektir, aynı zamanda alt akışın bir kısmı katı 13

TC ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ÇED ve PLANLAMA GENEL MÜDÜRLM MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARINDA VE PROJE TANITIM DOSYLARI

TC ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ÇED ve PLANLAMA GENEL MÜDÜRLM MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARINDA VE PROJE TANITIM DOSYLARI MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARINDA VE PROJE TANITIM DOSYLARI MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARI VE PROJE TANITIM DOSYASINDA YER ALAN KONULAR 3 ANA GRUPTA TOPLANMAKTADIR 1- PROJE ALANI VE

Detaylı

TEHLİKELİ ATIK ÖN İŞLEM TESİSLERİ

TEHLİKELİ ATIK ÖN İŞLEM TESİSLERİ TEHLİKELİ ATIK ÖN İŞLEM TESİSLERİ i. Elleçleme (Handling) Tesisi Elleçleme tesisi, uygun tehlikeli ve tehlikesiz endüstriyel atıkların, parçalanması ve termal bertaraf tesislerinin istediği fiziksel şartları

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI Sayfa1 MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI 03.10.2013 tarihli ve 28784 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği nin 5. Maddesi gereği, 26. Maddesi kapsamında yer

Detaylı

Ek Form-2 İŞLETME PROJESİ BÖLÜM I RUHSAT BİLGİLERİ

Ek Form-2 İŞLETME PROJESİ BÖLÜM I RUHSAT BİLGİLERİ Ek Form-2 İŞLETME PROJESİ 1.1. Ruhsat Sahasının İli : İlçesi : Beldesi : Köyü : Ruhsat Numarası : Ruhsat Grubu : I (a) Maden Cinsi : BÖLÜM I RUHSAT BİLGİLERİ 1.2. Ruhsat Sahibinin Adı Soyadı : Adres :

Detaylı

MMT113 Endüstriyel Malzemeler 4 Metaller, Aluminyum ve Çinko. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2013-2014 Güz Yarıyılı

MMT113 Endüstriyel Malzemeler 4 Metaller, Aluminyum ve Çinko. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2013-2014 Güz Yarıyılı MMT113 Endüstriyel Malzemeler 4 Metaller, Aluminyum ve Çinko Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2013-2014 Güz Yarıyılı Al Aluminium 13 Aluminyum 2 İnşaat ve Yapı Ulaşım ve Taşımacılık; Otomotiv Ulaşım ve Taşımacılık;

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI EK-2 FAALİYET BAŞVURU FORMU

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI EK-2 FAALİYET BAŞVURU FORMU 1. Başvuru sahibine ilişkin bilgiler: 1.1 Adı Soyadı 1.2 Adresi 1.3 T.C. Kimlik No 1.4 Telefon (GSM) 1.5 E-Posta 2. Firmaya ilişkin bilgiler: 2.1 Firma Adı 2.2 Adresi 2.3 Telefon No 2.4 Faks No 2.5 Sicil

Detaylı

MADENCİLİK VE ÇEVRE. M. Oğuz GÜNER Maden Mühendisi

MADENCİLİK VE ÇEVRE. M. Oğuz GÜNER Maden Mühendisi MADENCİLİK VE ÇEVRE M. Oğuz GÜNER Maden Mühendisi 1-MADEN SAHALARI İLE İLGİLİ MADEN HAKLARI 2- ARAMA VE FİZİBİLİTE 3-OCAK İŞLETMECİLİĞİ 4-OCAK ÜRETİM YÖNTEMLERİ 5-CEVHER HAZIRLAMA VE ZENGİNLEŞTİRMEİ 6-MADEN

Detaylı

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 6.Endüstriyel Kirlenme Kontrolü - Nötralizasyon Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK Birçok endüstrinin atıksuyu asidik veya bazik olduğundan alıcı ortama veya kimyasal ve/veya

Detaylı

Gaz arıtımı sonucu oluşan ve tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleri dışındaki gaz arıtımı sonucu oluşan çamurlar

Gaz arıtımı sonucu oluşan ve tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleri dışındaki gaz arıtımı sonucu oluşan çamurlar Düzenli Depolama - 1. Sınıf (Tehlikeli Atık Düzenli Depolama) 01 03 04* Sülfürlü cevherlerin işlenmesinden kaynaklanan asit üretici maden atıkları 01 03 05* Tehlikeli madde içeren diğer maden atıkları

Detaylı

ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR KAPSAMINDA ÖTL VE ÖTA LİSANS UYGULAMALARI

ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR KAPSAMINDA ÖTL VE ÖTA LİSANS UYGULAMALARI ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR KAPSAMINDA ÖTL VE ÖTA LİSANS UYGULAMALARI Hasan SEÇGİN Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik 29 Nisan 2009 tarihli

Detaylı

KROMTAŞ MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.

KROMTAŞ MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. KROMTAŞ MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. IR 20067775 VE KAPASİTE ARTIŞI, KROM OCAĞI MANYEZİT OCAĞI VE DEMİR OCAĞI Bursa İli, Büyükorhan İlçesi, Kınık Köyü ÇED BAŞVURU DOSYASI Adres: Barış Mah. Asır Sok. Gelincik

Detaylı

BÖLÜM 11 KÜMÜLATİF ETKİLERİN DEĞERLENDIRILMESI

BÖLÜM 11 KÜMÜLATİF ETKİLERİN DEĞERLENDIRILMESI BÖLÜM 11 KÜMÜLATİF ETKİLERİN DEĞERLENDIRILMESI Sayfa i İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... İİ TABLOLAR DİZİNİ... İİ ŞEKİLLER DİZİNİ... İİ 11. KÜMÜLATİF ETKİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ... 1 11.1. GİRİŞ... 1 11.2. TÜRKİYE-YUNANİSTAN

Detaylı

BÖLÜM IV PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER

BÖLÜM IV PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER BÖLÜM IV PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER BÖLÜM IV. PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER IV.1. Önerilen Projenin Olası Etkilerinin Tanıtımı Diyarbakır AAT Projesi,

Detaylı

Üniversitelerde Yıllarca MADEN MÜHENDİSLERİNİN. Konularında görev aldığı öğretildi

Üniversitelerde Yıllarca MADEN MÜHENDİSLERİNİN. Konularında görev aldığı öğretildi Üniversitelerde Yıllarca MADEN MÜHENDİSLERİNİN Prospeksiyon, jeolojik-jeofizik etüd, yarma sondaj, numune alma vb. maden arama faaliyetleri ile maden yataklarının yerini, rezerv miktarını ve özelliklerini

Detaylı

Türkiye de Altın Madenciliği. Dr. Muhterem KÖSE

Türkiye de Altın Madenciliği. Dr. Muhterem KÖSE Türkiye de Altın Madenciliği Dr. Muhterem KÖSE info@tgma.org.tr ALTINDA HAMMADDEYİ METALE VE METALİ DE KATMA DEĞERİ YÜKSEK ÜRÜNLERE DÖNÜŞTÜREN ÜLKE KONUMUNDAYIZ. MADENDE ÜRETİLEN DORELER RAFİNERİDE SAFLAŞTIRILIR

Detaylı

MADEN ATIKLARININ YÖNETİMİ

MADEN ATIKLARININ YÖNETİMİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MADEN ATIKLARININ YÖNETİMİ ANTALYA, 24 NİSAN 2012 ÜLKEMİZDE MADENCİLİK Türkiye üretilen madensel kaynak çeşitliliği Açısından 152 ülke

Detaylı

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK Lisans başvurusu Düzenli depolama tesisleri için tesisin bulunduğu belediyeden usulüne göre alınmış izin veya ruhsat üzerine Bakanlıktan lisans alınması

Detaylı

KÜKÜRT DİOKSİT GAZI İLE ÜLEKSİT TEN BORİK ASİT ÜRETİMİ

KÜKÜRT DİOKSİT GAZI İLE ÜLEKSİT TEN BORİK ASİT ÜRETİMİ KÜKÜRT DİOKSİT GAZI İLE ÜLEKSİT TEN BORİK ASİT ÜRETİMİ İbrahim Hakkı Karakaş a*,mehmet Çopur b, M. Muhtar Kocakerim c, Zeynep Karcıoğlu Karakaş d a Bayburt Üniversitesi, Bayburt Meslek Yüksek Okulu, Bayburt

Detaylı

GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Planlama Alanı : Bolu ili, Mengen ilçesi, Kadılar

Detaylı

Adana Büyükşehir Belediyesi Sorumluluk Alanını gösteren harita

Adana Büyükşehir Belediyesi Sorumluluk Alanını gösteren harita Adana Büyükşehir Belediyesi Sorumluluk Alanını gösteren harita 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu nun 7 nci maddesi; evsel katı atıkların toplanarak bertaraf tesisine/aktarma istasyonlarına taşınması

Detaylı

KÖMÜR MADENCİLİĞİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ATIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Hazırlayan: Serkan YUMUŞAK

KÖMÜR MADENCİLİĞİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ATIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Hazırlayan: Serkan YUMUŞAK KÖMÜR MADENCİLİĞİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ATIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Hazırlayan: Serkan YUMUŞAK Kömür Madenciliğinin Çevresel Etkileri Kömür, organik maddelerin milyonlarca yıl boyunca basınç ve ısıya

Detaylı

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ. Hazırlayan (Unvan) Tarih

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ. Hazırlayan (Unvan) Tarih İşletme Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İÇİNDEKİLER Sayfa 1. İŞLETME BİLGİLERİ 3 2.....

Detaylı

SOKE RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ PROJESİ, TÜRKİYE

SOKE RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ PROJESİ, TÜRKİYE SOKE RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ PROJESİ, TÜRKİYE Bu doküman, Söke Rüzgar Enerji Santrali Projesi nin (Söke RES) Gold Standard prosedürlerine uygun şekilde sertifikalandırılması sürecinin bir parçası olarak

Detaylı

AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ¹ ²

AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ¹ ² Çevre Danışmanlık Firmasının İsmi ve Logosu AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ¹ ² Tetkik Tarihi : Tetkik Saati : A - İŞLETME BİLGİLERİ Adı Adresi Faaliyet Konusu ÇKAGİLHY Kapsamındaki Yeri ÇED Mevzuatına Göre

Detaylı

Alüminyum Cürufundan Alüminyum Metali ve Flaks Eldesi

Alüminyum Cürufundan Alüminyum Metali ve Flaks Eldesi Alüminyum Cürufundan Alüminyum Metali ve Flaks Eldesi 1 *Nedim SÖZBİR, 2 Mustafa AKÇİL and 3 Hasan OKUYUCU 1 *Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makina Müh. Bölümü, 54187 Esentepe, Sakarya 2

Detaylı

1. Çamur Susuzlaştırma

1. Çamur Susuzlaştırma TARİH: 11.03.2015 1. Çamur Susuzlaştırma Çamurun su içeriğinin azaltılması için uygulanan fiziksel bir işlemdir. Çamurun katı madde miktarının artırılması akabinde gelen arıtma ünitelerinde kullanılacak

Detaylı

ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ

ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ 1. Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 2. Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik 1- GEMİLERDEN ATIK

Detaylı

ELEKTROLİTİK TOZ ÜRETİM TEKNİKLERİ. Prof.Dr.Muzaffer ZEREN

ELEKTROLİTİK TOZ ÜRETİM TEKNİKLERİ. Prof.Dr.Muzaffer ZEREN Prof.Dr.Muzaffer ZEREN Bir çok metal (yaklaşık 60) elektroliz ile toz haline getirilebilir. Elektroliz kapalı devre çalışan ve çevre kirliliğine duyarlı bir yöntemdir. Kurulum maliyeti ve uygulama maliyeti

Detaylı

Yolculuğumuz. Kuruluş. Türkiye nin İlk. Çine Kuvars Tesisi. Feldspat Flotasyon. Esan Italy. Tesisi. Türkiye nin İlk Kil Zenginleştirme Tesisi

Yolculuğumuz. Kuruluş. Türkiye nin İlk. Çine Kuvars Tesisi. Feldspat Flotasyon. Esan Italy. Tesisi. Türkiye nin İlk Kil Zenginleştirme Tesisi Yolculuğumuz Kuruluş Türkiye nin İlk Feldspat Flotasyon Tesisi Esan Italy Çine Kuvars Tesisi Türkiye nin İlk Kil Zenginleştirme Tesisi Esan Ukraine LLC Esan Çin Ofisi Esanmet Portekiz Türkiye nin İlk Birincil

Detaylı

VIA GRUBU ELEMENTLERİ

VIA GRUBU ELEMENTLERİ Bölüm 8 VIA GRUBU ELEMENTLERİ Bu slaytlarda anlatılanlar sadece özet olup ayrıntılı bilgiler derste verilecektir. O, S, Se, Te, Po O ve S: Ametal Se ve Te: Yarı metal Po: Metal *Oksijen genellikle bileşiklerinde

Detaylı

Süzdürme durulama elekleri. İri şist. Ara ürün. Süzdürme. 2.Ağır oram siklonu. Süzdürme. durulama elekleri. Süzdürme durulama elekleri

Süzdürme durulama elekleri. İri şist. Ara ürün. Süzdürme. 2.Ağır oram siklonu. Süzdürme. durulama elekleri. Süzdürme durulama elekleri GİRİŞ Evsel ve endüstriyel yakıt olarak kullanılan kömürlerin kaliteleri, çevre koruma ve hava kirliliği nedeniyle günümüzde büyük önem arz etmektedir. Oluşum ve üretim koşullarına bağlı olarak kaçınılmaz

Detaylı

A AMASINDA; GERİ KAZANIM VE BERTARAF TESİSLER SUNULMASI GEREKEN BİLGB

A AMASINDA; GERİ KAZANIM VE BERTARAF TESİSLER SUNULMASI GEREKEN BİLGB Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı ÇEVRE LİSANSI L ALMA AŞAMASINDA; A AMASINDA; GERİ KAZANIM VE BERTARAF TESİSLER SLERİNCE SUNULMASI GEREKEN BİLGB

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ 3. SINIF EKSTRAKTİF METALURJİ DERSİ VİZE SINAV SORULARI CEVAP ANAHTARI

FIRAT ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ 3. SINIF EKSTRAKTİF METALURJİ DERSİ VİZE SINAV SORULARI CEVAP ANAHTARI FIRAT ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ 3. SINIF EKSTRAKTİF METALURJİ DERSİ VİZE SINAV SORULARI CEVAP ANAHTARI ---------------------------------------Boşluk Doldurma Soru

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Buca/İZMİR ÇİMENTO ÜRETİMİ VE HAVA KİRLİLİĞİ

Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Buca/İZMİR ÇİMENTO ÜRETİMİ VE HAVA KİRLİLİĞİ Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Buca/İZMİR ÇİMENTO ÜRETİMİ VE HAVA KİRLİLİĞİ Üretim aşamaları - Ham madde depolama ve hazırlama - Yakıt depolama ve hazırlama

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA Aktarma İstasyonları ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1 Genel Bursa İli Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Mudanya, Gemlik, Gürsu, Kestel, Karacabey, Orhangazi, Yenişehir, Mustafakemalpaşa, İnegöl,

Detaylı

1.10.2015. Kömür ve Doğalgaz. Öğr. Gör. Onur BATTAL

1.10.2015. Kömür ve Doğalgaz. Öğr. Gör. Onur BATTAL Kömür ve Doğalgaz Öğr. Gör. Onur BATTAL 1 2 Kömür yanabilen sedimanter organik bir kayadır. Kömür başlıca karbon, hidrojen ve oksijen gibi elementlerin bileşiminden oluşmuş, diğer kaya tabakalarının arasında

Detaylı

BALIK AĞI ÜRETİMİ FAALİYETİ PROJE OZET DOSYASI

BALIK AĞI ÜRETİMİ FAALİYETİ PROJE OZET DOSYASI TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BALIK AĞI ÜRETİMİ FAALİYETİ İSTİKLAL MAHALLESİ, YILDIRIM BEYAZID CADDESİ, NO: 14 ESENYURT / İSTANBUL F21D18C3C3D PAFTA, 159 ADA, 3 PARSEL URBAN ÇEVRE DANIŞMANLIK VE MÜHENDİSLİK TİC.

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/348 13/03/2015 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi EKOR KURŞUN METAL PLASTİK SAN VE TİC LTD ŞTİ KÜÇÜK SAN SİT D BÖL 42 CAD 4 ŞEHİTKAMİL ŞEHİTKAMİL / GAZİANTEP İlgi: (a) 12/02/2014

Detaylı

Emisyon Envanteri ve Modelleme. İsmail ULUSOY Çevre Mühendisi Ennotes Mühendislik

Emisyon Envanteri ve Modelleme. İsmail ULUSOY Çevre Mühendisi Ennotes Mühendislik Emisyon Envanteri ve Modelleme İsmail ULUSOY Çevre Mühendisi Ennotes Mühendislik İçerik Emisyon Envanteri Emisyon Kaynaklarına Göre Bilgiler Emisyon Faktörleri ve Hesaplamalar Modelleme Emisyon Envanteri

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1.1. ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN PLANLAMA VE PROJELENDİRME ESASLARI

İÇİNDEKİLER 1.1. ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN PLANLAMA VE PROJELENDİRME ESASLARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1. GİRİŞ 1.1. ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN PLANLAMA VE PROJELENDİRME ESASLARI 1.1.1. Genel 1.1.2. Atıksu Arıtma Tesislerinin Tasarım Süreci 1.1.3. Tasarım İçin Girdi (Başlangıç)

Detaylı

NUR KĐREÇ SAN. TĐC. VE PAZ. LTD. ŞTĐ. Çeşitli Atıkların Kireç Fırınlarında Yakıt Olarak Değerlendirilmesi

NUR KĐREÇ SAN. TĐC. VE PAZ. LTD. ŞTĐ. Çeşitli Atıkların Kireç Fırınlarında Yakıt Olarak Değerlendirilmesi NUR KĐREÇ SAN. TĐC. VE PAZ. LTD. ŞTĐ Çeşitli Atıkların Kireç Fırınlarında Yakıt Olarak Değerlendirilmesi ADANA (2014) KĐREÇ Kireç taşlarının 900 o C-1200 o C de kalsinasyonu ile kireç (CaO) elde edilir.

Detaylı

BİTKİSEL VE HAYVANSAL ATIKLARDAN BİYOGAZ VE ENERJİ ÜRETİM TESİSİ

BİTKİSEL VE HAYVANSAL ATIKLARDAN BİYOGAZ VE ENERJİ ÜRETİM TESİSİ BİTKİSEL VE HAYVANSAL ATIKLARDAN BİYOGAZ VE ENERJİ ÜRETİM TESİSİ Tesisin Amacı Organik yapıdaki hammaddelerin oksijensiz ortamda bakteriler yoluyla çürütülerek enerji potansiyeli olan biyogaza ve biyogazın

Detaylı

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. BERKA MÜHENDİSLİK ÇEVRE MADENCİLİK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. SELİM SÜLEYMAN ÖZDEN 20059275 NOLU IV. GRUP KUVARSİT OCAĞI VE CEVHER HAZIRLAMA TESİSİ İLE KUVARS KUMU OCAĞI VE CEVHER HAZIRLAMA TESİSİ

Detaylı

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MANİSA TURGUTLU URGANLI TERMAL TURİZM MERKEZİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN NOTU İLAVESİ AÇIKLAMA RAPORU 2017-ANKARA 1 ALAN TANIMI

Detaylı

Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni

Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 3 1 Toz ve Gaz Emisyonlarõnõn Kontrolü...4-5 Toz...4-5 Havada Hidrojen Siyanür (HCN) Gazõ... 6 2 Gürültü Kontrolü... 7 3 Kimyasal

Detaylı

Değerli Öğrenciler, Yrd. Doç. Dr. Gökhan AYDIN

Değerli Öğrenciler, Yrd. Doç. Dr. Gökhan AYDIN Değerli Öğrenciler, Proje raporlarının hazırlanmasında, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü nün tez yazım kılavuzu referans alınacaktır. İlgili kılavuz sizlerle paylaşılacaktır. Raporlarınızın

Detaylı

Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Çevre Denetimi Ani, planlı, birleşik denetimler ve izlemeler yapılmaktadır. 2872 sayılı Çevre Kanunu ve yönetmelikleri kapsamında Hava, Su,

Detaylı

GERİ DÖNÜŞÜM ODAKLI ARITMA ÇAMURUNU DEĞERLENDİRME

GERİ DÖNÜŞÜM ODAKLI ARITMA ÇAMURUNU DEĞERLENDİRME GERİ DÖNÜŞÜM ODAKLI ARITMA ÇAMURUNU DEĞERLENDİRME Deniz KURT İşletmeler Müdürü 1 Başlıklar 1. Arıtma Çamurları 2. Türkiye deki Durum 3. Solar Kurutma Teknolojisi 4. Fethiye Solar Kurutma Tesisi 5. Dünyada

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ... XIII 1. GENEL ENERJİ...1

İÇİNDEKİLER SUNUŞ... XIII 1. GENEL ENERJİ...1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... XIII 1. GENEL ENERJİ...1 1.1. Dünya da Enerji...1 1.1.1. Dünya Birincil Enerji Arzındaki Gelişmeler ve Senaryolar...1 1.2. Türkiye de Enerji...4 1.2.1. Türkiye Toplam Birincil Enerji

Detaylı

Dr. Rüstem KELEŞ SASKİ Genel Müdürü ADASU Enerji AŞ. YK Başkanı

Dr. Rüstem KELEŞ SASKİ Genel Müdürü ADASU Enerji AŞ. YK Başkanı Dr. Rüstem KELEŞ SASKİ Genel Müdürü ADASU Enerji AŞ. YK Başkanı Konunun önemi Belediyelerin enerji kaynakları; Hidrolik Bio kütle Bu kaynaklardan belediyeler nasıl yararlanabilir, Yenilenebilir enerji

Detaylı

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) İşletme Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)...... FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İŞLETMELERİN FAALİYET KONULARI FARKLI OLSA

Detaylı

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ Bölgemiz I. Kısım Atıksu Arıtma Tesisi (yatırım bedeli 15 milyon $) 1995 yılında, II. Kısım Atıksu Arıtma Tesisi ( yatırım bedeli 8 milyon

Detaylı

İZİN BAŞVURUSU İÇERİĞİ PETROL RAFİNERİLERİ

İZİN BAŞVURUSU İÇERİĞİ PETROL RAFİNERİLERİ İZİN BAŞVURUSU İÇERİĞİ PETROL RAFİNERİLERİ 1 AŞAĞIDA ADI GEÇEN TESİSİN BİRİMLERİ İÇİN ENTEGRE ÇEVRE İZNİ GEREKLİLİĞİ İÇİN TEMEL PROJE : YERLEŞKE ADRESİ: VERİLİŞ TARİHİ: HAZIRLAYAN KİŞİ 1 : Adı - Soyadı

Detaylı

K.T.Ü. MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI CEVHER HAZIRLAMA LABORATUVAR DERSİ DENEY FÖYLERİ

K.T.Ü. MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI CEVHER HAZIRLAMA LABORATUVAR DERSİ DENEY FÖYLERİ K.T.Ü. MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ CEVHER ve KÖMÜR HAZIRLAMA ANABİLİM DALI CEVHER HAZIRLAMA LABORATUVAR DERSİ DENEY FÖYLERİ DENEY FÖYÜ KAPAĞI AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE OLMALIDIR. T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ MALZEME LABORATUARI II DERSİ AKIMLI VE AKIMSIZ KAPLAMALAR DENEY FÖYÜ

BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ MALZEME LABORATUARI II DERSİ AKIMLI VE AKIMSIZ KAPLAMALAR DENEY FÖYÜ BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ MALZEME LABORATUARI II DERSİ AKIMLI VE AKIMSIZ KAPLAMALAR DENEY FÖYÜ Gelişen teknoloji ile beraber birçok endüstri alanında kullanılabilecek

Detaylı

EK YAKIT OLARAK ÇİMENTO FABRİKALARINDA KULLANILABİLECEK ATIKLAR

EK YAKIT OLARAK ÇİMENTO FABRİKALARINDA KULLANILABİLECEK ATIKLAR EK YAKIT OLARAK ÇİMENTO FABRİKALARINDA KULLANILABİLECEK ATIKLAR 1) Kullanılmış lastikler 2) I ve II nci kategori atık yağlar 3) Boya çamurları 4) Solventler 5) Plastik atıklar 6) Çevre ve Orman Bakanlığı

Detaylı

NAMIK KEMAL AYDOĞDU Adresi

NAMIK KEMAL AYDOĞDU Adresi İİR:51232 RUHSAT NUMARALII IIII.. GRUP KALKER OCAĞII REHABİİLİİTASYONU,, KIIRMA-ELEME TESİİSİİ VE DEKORATİİF TAŞ OCAĞII KAPASİİTE ARTIIŞII PROJESİİ ÇED BAŞVURU DOSYASII İİZMİİR İİLİİ,, ÇEŞME İİLÇESİİ,,

Detaylı

TR 2008 IB EN 04 MADEN ATIKLARININ YÖNETİMİ PROJESİ

TR 2008 IB EN 04 MADEN ATIKLARININ YÖNETİMİ PROJESİ TR 2008 IB EN 04 MADEN ATIKLARININ YÖNETİMİ PROJESİ Ülkü Füsun ERTÜRK Maden atıkları ve Tehlikesiz Atıkların Yönetimi Şube Müdürlüğü Kimya Müh. Antalya, 24-26.04.2012 Maden Atıklarının Yönetimi Projesi

Detaylı

Koor. Sırası : Sağa Değer, Yukarı Değer Saat Yönünde

Koor. Sırası : Sağa Değer, Yukarı Değer Saat Yönünde ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TESİS-MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ESPEY YENİ ATIK BARAJI (MADEN ATIĞI DÜZENLİ DEPOLAMA SAHASI) VE MALZEME OCAKLARI PROJESİ ÇED BAŞVURU DOSYASI KÜTAHYA

Detaylı

SU VERİMLİLİĞİ 16.12.2015

SU VERİMLİLİĞİ 16.12.2015 SU VERİMLİLİĞİ UYGULAMALARI 16.12.2015 E R K A N P E T E K A L ÇEVRE MÜHENDİSİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1987 epetekal@egeseramik.com EGE SERAMİK GENEL GÖRÜNÜŞ EGE SERAMİK UYDU GÖRÜNTÜSÜ EGE SERAMİK ATIK

Detaylı

İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ. xvi. xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN. BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi 3

İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ. xvi. xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN. BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi 3 . İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ xv ÖN SÖZ xvi YAZARLAR HAKKINDA xix ÇEVİRENLER xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN xxiii K I S I M B İ R ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ 1 BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi

Detaylı

TÜRK ÇİMENTO SEKTÖRÜNÜN ALTERNATİF YAKIT VE ALTERNATİF HAMMADDE KULLANIMI YAKLAŞIMI

TÜRK ÇİMENTO SEKTÖRÜNÜN ALTERNATİF YAKIT VE ALTERNATİF HAMMADDE KULLANIMI YAKLAŞIMI TÜRK ÇİMENTO SEKTÖRÜNÜN ALTERNATİF YAKIT VE ALTERNATİF HAMMADDE KULLANIMI YAKLAŞIMI Kasım 2014 Çimento Üretimi Çimento yarı mamulü olan klinker; kireçtaşı, marn ve kil gibi hammaddelerin öğütülüp homojenize

Detaylı

Demir Ve Çelik Üretimi. Üzerine Uygulamalar ve. Teknolojiler Özeti

Demir Ve Çelik Üretimi. Üzerine Uygulamalar ve. Teknolojiler Özeti Demir Ve Çelik Üretimi Üzerine Uygulamalar ve Teknolojiler Özeti Günümüzde çelik üretiminde dünya çapında dört yol kullanılmaktadır: 1. Yüksek Fırın/oksijenli Fırın (BF/BOF) 2. Elektrikli Ark Fırın (EAF)

Detaylı

İller Bankası A.Ş. Proje Dairesi Başkanlığı İçme Suyu Arıtma Proje Grubu

İller Bankası A.Ş. Proje Dairesi Başkanlığı İçme Suyu Arıtma Proje Grubu Şehnaz ÖZCAN Çevre Mühendisi Teknik Uzman Sevtap Çağlar Çevre Mühendisi Müdür İller Bankası A.Ş. Proje Dairesi Başkanlığı İçme Suyu Arıtma Proje Grubu İÇERİK Giriş Mevcut içmesuyu durumu Projenin amacı

Detaylı

KANLIĞI ÇEVRE. Tamamlanması ERHAN SARIOĞLU ANTALYA 05-07/10/2010 ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI

KANLIĞI ÇEVRE. Tamamlanması ERHAN SARIOĞLU ANTALYA 05-07/10/2010 ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI ÇEVRE YÖNETY NETİMİ GENEL MÜDÜRLM RLÜĞÜ İZİN N VE DENETİM M DAİRES RESİ BAŞKANLI KANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI L ŞUBESİ Başvuru Sürecinin S Tamamlanması ERHAN SARIOĞLU Çevre MühendisiM ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE

Detaylı

ÇEVRESEL ETKĐ DEĞERLENDĐRMESĐ YÖNETMELĐĞĐ AKIM ŞEMASI

ÇEVRESEL ETKĐ DEĞERLENDĐRMESĐ YÖNETMELĐĞĐ AKIM ŞEMASI MADENCĐLĐK VE ÇEVRE ÇEVRESEL ETKĐ DEĞERLENDĐRMESĐ YÖNETMELĐĞĐ AKIM ŞEMASI ÇED PROSEDÜRÜ EK-I ( 45 ĐŞ GÜNÜ) BAŞVURU DOSYASI HAZIRLANIR BAKANLIĞA SUNULUR(2 adet) Uygunluk yönünden inceleme 3 gün BAŞVURU

Detaylı

Belediye Çöp Gazı (LFG) nedir?

Belediye Çöp Gazı (LFG) nedir? Belediye Çöp Gazı (LFG) nedir? Belediye çöp gazı (LFG) belediye katı atıklarının (MSW) çözünmesinin yan ürünüdür. LFG: ~ 50% metan gazı (CH 4 ) ~ 50% karbondioksit (CO 2 )

Detaylı

Türkiye Hazır Beton Birliği İktisadi İşletmesi Deney / Kalibrasyon Laboratuvarı. Deney Listesi

Türkiye Hazır Beton Birliği İktisadi İşletmesi Deney / Kalibrasyon Laboratuvarı. Deney Listesi REVİZYON GÜNCELLEME DOKÜMAN NO YAYIN L27 01.01.2008 13.01.2014-06 08.05.2014 1/8 GÜNCELLEŞTİRMEYİ GERÇEKLEŞTİREN (İSİM / İMZA / TARİH) : DENEYLERİ A01 İri agregaların parçalanmaya karşı direnci Los Angeles

Detaylı

Enerji Üretim ve Dağıtım Müdürlüğü Mühendislik Müdürlüğü Üretim Sistemleri Geliştirme Müdürlüğü Mayıs 2015

Enerji Üretim ve Dağıtım Müdürlüğü Mühendislik Müdürlüğü Üretim Sistemleri Geliştirme Müdürlüğü Mayıs 2015 Çelikhane Gazı Kazanım ve Kullanımının Artırılması Projesi Enerji Üretim ve Dağıtım Müdürlüğü Mühendislik Müdürlüğü Üretim Sistemleri Geliştirme Müdürlüğü Mayıs 2015 Sunum Akışı Erdemir de Enerji, Proses

Detaylı

Pik (Ham) Demir Üretimi

Pik (Ham) Demir Üretimi Pik (Ham) Demir Üretimi Çelik üretiminin ilk safhası pik demirin eldesidir. Pik demir için başlıca şu maddeler gereklidir: 1. Cevher: Demir oksit veya karbonatlardan oluşan, bir miktarda topraksal empüriteler

Detaylı

BİYOKÜTLE ENERJİ SANTRALİ BİOKAREN ENERJİ

BİYOKÜTLE ENERJİ SANTRALİ BİOKAREN ENERJİ BİYOKÜTLE ENERJİ SANTRALİ BİOKAREN ENERJİ BİYOKÜTLE SEKTÖRÜ Türkiye birincil enerji tüketimi 2012 yılında 121 milyon TEP e ulaşmış ve bu rakamın yüzde 82 si ithalat yoluyla karşılanmıştır. Bununla birlikte,

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 10.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27372 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî

Detaylı

ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI

ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI 1) ATIK ÜRETİCİSİNİN İLETİŞİM BİLGİLERİ: Adı Soyadı : Adres : Telefon : Faks : Vergi Sicil Numarası : İşletme Sahibi (Yetkili Kişi) : 2) FİRMADA ATIK YÖNETİMİNDEN SORUMLU KİŞİYE AİT BİLGİLER (İletişim

Detaylı

ÇED SÜRECİNE HALKIN KATILIMI TOPLANTISI 26 Mayıs 2009 Erzin/HATAY

ÇED SÜRECİNE HALKIN KATILIMI TOPLANTISI 26 Mayıs 2009 Erzin/HATAY ÇED SÜRECİNE HALKIN KATILIMI TOPLANTISI 26 Mayıs 2009 Erzin/HATAY Çevre ve Denizcilik Mevzuatına Uyum Kıyı Tesisi İşletme İzinleri Kıyıda ve Denizde Uygulama İmar Planları Gemi Atık Proje Raporları ve

Detaylı

MMT113 Endüstriyel Malzemeler 5 Metaller, Bakır ve Magnezyum. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2013-2014 Güz Yarıyılı

MMT113 Endüstriyel Malzemeler 5 Metaller, Bakır ve Magnezyum. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2013-2014 Güz Yarıyılı MMT113 Endüstriyel Malzemeler 5 Metaller, Bakır ve Magnezyum Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2013-2014 Güz Yarıyılı Cu Copper 29 Bakır 2 Dünyada madenden bakır üretimi, Milyon ton Yıl Dünyada madenden bakır

Detaylı

Toz Metalürjisi. Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Notların bir bölümü Dr. Rahmi Ünal ın web sayfasından alınmıştır.

Toz Metalürjisi. Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Notların bir bölümü Dr. Rahmi Ünal ın web sayfasından alınmıştır. Toz Metalürjisi Prof. Dr. Akgün ALSARAN Notların bir bölümü Dr. Rahmi Ünal ın web sayfasından alınmıştır. Toz metalürjisi İmali zor parçaların (küçük, fonksiyonel, birbiri ile uyumsuz, kompozit vb.) ekonomik,

Detaylı

Enervis H o ş g e l d i n i z Ekim 2015

Enervis H o ş g e l d i n i z Ekim 2015 Enervis H o ş g e l d i n i z Ekim 2015 Dünya Enerji Genel Görünümü Genel Görünüm Dünya Birincil Enerji Tüketimi 2013-2035 2013 2035F Doğalgaz %24 Nükleer %4 %7 Hidro %2 Yenilenebilir Petrol %33 Kömür

Detaylı

EMİSYON ÖN İZNİ VE EMİSYON İZNİ ALMAYA ESAS TEŞKİL EDECEK DÖKÜMANLARLA İLGİLİ YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Genel İlkeler

EMİSYON ÖN İZNİ VE EMİSYON İZNİ ALMAYA ESAS TEŞKİL EDECEK DÖKÜMANLARLA İLGİLİ YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Genel İlkeler EMİSYON ÖN İZNİ VE EMİSYON İZNİ ALMAYA ESAS TEŞKİL EDECEK DÖKÜMANLARLA İLGİLİ YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel İlkeler Madde 1- Bu yönergenin amacı, 07.10.2004 tarih ve 25606 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

İNCE BOYUTLU SİLİS KUMU DEPOLAMA SAHASI

İNCE BOYUTLU SİLİS KUMU DEPOLAMA SAHASI İNCE BOYUTLU SİLİS KUMU DEPOLAMA SAHASI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ BAŞVURU DOSYASI KARABÜK İLİ, SAFRANBOLU İLÇESİ, ÇATAK KÖYÜ MEVKİİ ALMER Çevre Denetim Müş. Müh.İş Sağ. ve Güv. Proje Tic. Ltd. Şti.

Detaylı

Kaynak Yeri Tespiti ve İyileştirme Çalışmaları. Örnek Proje: Yeraltı Suyunda Kaynak Tespiti ve İyileştirme Çalışmaları

Kaynak Yeri Tespiti ve İyileştirme Çalışmaları. Örnek Proje: Yeraltı Suyunda Kaynak Tespiti ve İyileştirme Çalışmaları Kaynak Yeri Tespiti ve İyileştirme Çalışmaları Örnek Proje: Yeraltı Suyunda Kaynak Tespiti ve İyileştirme Çalışmaları Hazırlayan: Ozan Atak (Jeoloji Yüksek Mühendisi) Bilge Karakaş (Çevre Yüksek Mühendisi)

Detaylı

NEFELİNLİ SİYENİT Sodyum & Potasyum Feldspat B & S YATIRIM A.Ş. KIRŞEHİR NEFELİN İŞLETMELERİ

NEFELİNLİ SİYENİT Sodyum & Potasyum Feldspat B & S YATIRIM A.Ş. KIRŞEHİR NEFELİN İŞLETMELERİ NEFELİNLİ SİYENİT Sodyum & Potasyum Feldspat B & S YATIRIM A.Ş. KIRŞEHİR NEFELİN İŞLETMELERİ B& S YATIRIM A.Ş. Kırşehir Nefelin İşletmeleri w w w. b s ya t i r i m.co m.t r Ankara Merkez Kırşehir Nefelin

Detaylı

ANTALYA OSB ÇAMUR KURUTMA TESİSİ (ARBYDRY SİSTEM)

ANTALYA OSB ÇAMUR KURUTMA TESİSİ (ARBYDRY SİSTEM) ANTALYA OSB ÇAMUR KURUTMA TESİSİ (ARBYDRY SİSTEM) Antalya Organize Sanayi Bölgesi 1976 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuş ve 1992 yılında ilk etabının altyapıları tamamlanmış bir bölgedir. Toplam

Detaylı

KATI ATIKLARIN BERTARAFINDA BİYOTEKNOLOJİ UYGULAMALARI. Doç. Dr. Talat Çiftçi ve Prof. Dr. İzzet Öztürk Simbiyotek A.Ş. ve İTÜ

KATI ATIKLARIN BERTARAFINDA BİYOTEKNOLOJİ UYGULAMALARI. Doç. Dr. Talat Çiftçi ve Prof. Dr. İzzet Öztürk Simbiyotek A.Ş. ve İTÜ KATI ATIKLARIN BERTARAFINDA BİYOTEKNOLOJİ UYGULAMALARI Doç. Dr. Talat Çiftçi ve Prof. Dr. İzzet Öztürk Simbiyotek A.Ş. ve İTÜ 1 KATI ATIK ÇEŞİTLERİ Evsel ve Kurumsal Çöpler Park ve Bahçelerden Bitkisel

Detaylı

Enerji Yatırımları Fizibilite Raporu Hazırlanması Semineri Enerji Yatırımlarının Çevresel ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi 29 Mart 2012

Enerji Yatırımları Fizibilite Raporu Hazırlanması Semineri Enerji Yatırımlarının Çevresel ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi 29 Mart 2012 Enerji Yatırımları Fizibilite Raporu Hazırlanması Semineri Enerji Yatırımlarının Çevresel ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi 29 Mart 2012 H.Bülent KADIOĞLU Çevre Mühendisi Golder Associates Sunum

Detaylı

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 10. Endüstriyel Çamur Arıtımı Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK Giriş Sıvı atıkların arıtılmasındaki en önemli nokta askıda veya çözünmüş katıların giderimidir. Sıvıdan

Detaylı

T.C. BURSA VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü TESİSE KABUL EDİLECEK TEHLİKESİZ ATIK KODLARI LİSTESİ

T.C. BURSA VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü TESİSE KABUL EDİLECEK TEHLİKESİZ ATIK KODLARI LİSTESİ TESİSE KABUL EDİLECEK TEHLİKESİZ ATIK KODLARI LİSTESİ EK-2 01 01 01, Metalik maden kazılarından kaynaklanan 01 01 02, Metalik olmayan maden kazılarından kaynaklanan 01 03 08, 01 03 07 dışındaki diğer tozumsu

Detaylı

10 Mart 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29291 TEBLİĞ

10 Mart 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29291 TEBLİĞ 10 Mart 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29291 TEBLİĞ Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME VE KONTROL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ MADDE 1 14/12/2011

Detaylı

Bu Yönetmelik Gölyaka Belediye Meclisinin 05.07.2002 tarih ve 2002/5 Sayılı Kararı ile kabul edilmiştir.

Bu Yönetmelik Gölyaka Belediye Meclisinin 05.07.2002 tarih ve 2002/5 Sayılı Kararı ile kabul edilmiştir. -2002- Bu Yönetmelik Gölyaka Belediye Meclisinin 05.07.2002 tarih ve 2002/5 Sayılı Kararı ile kabul edilmiştir. İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Sayfa No : Amaç 2 Kapsam 2 İKİNCİ BÖLÜM Katı Atıkların Depolanması,

Detaylı

ZEKERİYAKÖY ARIKÖY SİTESİ

ZEKERİYAKÖY ARIKÖY SİTESİ ZEKERİYAKÖY ARIKÖY SİTESİ EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSİ TEKNİK ŞARTNAMESİ HAZİRAN - 2014 1. TEKNİK HUSUSLAR : Proje yapımında 2014/07 Sayılı ve 04/03/2014 tarihli Atıksu Antma /Derin Deniz Desarjı Tesisi

Detaylı

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) İşletme Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İŞLETMELERİN FAALİYET KONULARI FARKLI OLSA BİLE

Detaylı

Akhisar nüfusu (2012),Akhisar ilçe merkezi , Beldeler ( 9 adet) Köyler (86 adet) , İlçe toplam nüfusu kişidir.

Akhisar nüfusu (2012),Akhisar ilçe merkezi , Beldeler ( 9 adet) Köyler (86 adet) , İlçe toplam nüfusu kişidir. PLANLAMA ALANININ KONUMU ve TANITIMI Çalışma alanı, Manisa İli Akhisar İlçesi Akhisar Belediyesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Manisa İli Akhisar ın doğusunda Gördes, güneyinde Gölmarmara, batısında

Detaylı

Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü

Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) - Ekler Haziran 2014 Ek 2.1: Ulusal Mevzuat URS-EIA-REP-203876 Genel Çevre Kanunu, Sayı: 2872 ÇED Yönetmeliği

Detaylı

Kanalizasyon Atıklarının Geri Dönüşümü Projesi (Antalya Tesisi)

Kanalizasyon Atıklarının Geri Dönüşümü Projesi (Antalya Tesisi) Kanalizasyon Atıklarının Geri Dönüşümü Projesi (Antalya Tesisi) Hakkımızda Şirketimiz DEMİREKEN ENERJİ AŞ. 2012 yılından bu yana yenilenebilir enerji alanında yatırım yapmayı hedef olarak benimsemiştir.

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/7 SU/ ATIK SU 1 ph Elektrometrik Metot TS 3263 ISO 10523 Çözünmüş Oksijen Azid Modifikasyon Metodu SM 4500-O C İletkenlik Elektrometrik Metot SM 2510 B Renk Spektrometrik

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARININ TEKNİK DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARININ TEKNİK DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK 1 Haziran 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28664 YÖNETMELİK Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARININ TEKNİK DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç MADDE

Detaylı

REDA LOW TEMP. EVAPORATOR FOR WHEY CONCENTRATION. REDA EVAPORATOR Düşük ısıda Peynir Altı Suyu Konsantrasyonu için

REDA LOW TEMP. EVAPORATOR FOR WHEY CONCENTRATION. REDA EVAPORATOR Düşük ısıda Peynir Altı Suyu Konsantrasyonu için 1 REDA LOW TEMP. EVAPORATOR FOR WHEY CONCENTRATION REDA EVAPORATOR Düşük ısıda Peynir Altı Suyu Konsantrasyonu için Mod.CS5000-3E Peyniraltısuyu Konsantrasyonu için REDA Evaporatör ( 5.000l/h su uçurma

Detaylı

ŞEKİL LİSTESİ... ix TABLO LİSTESİ... xxxi MEVCUT TESİSLERİN İNCELENMESİ (İP 1)... 1

ŞEKİL LİSTESİ... ix TABLO LİSTESİ... xxxi MEVCUT TESİSLERİN İNCELENMESİ (İP 1)... 1 İÇİNDEKİLER ŞEKİL LİSTESİ... ix TABLO LİSTESİ... xxxi MEVCUT TESİSLERİN İNCELENMESİ (İP 1)... 1 Bölgesel Değerlendirme... 2 Marmara Bölgesi... 2 Karadeniz Bölgesi... 13 1.1.3. Ege Bölgesi... 22 Akdeniz

Detaylı

Harici Yanma Tesisi. Enerji Üretim ve Dağıtım Müdürlüğü. Özgür AKGÜN

Harici Yanma Tesisi. Enerji Üretim ve Dağıtım Müdürlüğü. Özgür AKGÜN Harici Yanma Tesisi Enerji Üretim ve Dağıtım Müdürlüğü Özgür AKGÜN 05.06.2015 Şirket Tanıtımı Alanı 4.2 km² 3 05.06.2015 Şirket Tanıtımı Ülkemizin en büyük ve tek entegre yassı çelik üreticisi 9 milyon

Detaylı

Türkiye nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi Türkiye nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi -Çimento Sanayinde Enerji Geri Kazanımı Prof. Dr. İsmail Hakkı TAVMAN Dokuz Eylül Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Enerji Kaynakları Kullanışlarına Göre

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: B.09.0.ÇED.0.10.01.00-150.01/1298 16/08/2013 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi EKMEKÇİOĞULLARI METAL VE KİMYA SAN.TİC.A.Ş. O.S.B. 6. CADDE NO : 20 ÇORUM MERKEZ / ÇORUM İlgi: (a) 06/08/2012 tarihli

Detaylı