Küresel Grafitli Dökme Demir Yüzeylerinin MoSi 2 ile Yüzey Modifikasyonu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Küresel Grafitli Dökme Demir Yüzeylerinin MoSi 2 ile Yüzey Modifikasyonu"

Transkript

1 Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 7, No: 1, 2010 (43-52) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 7, No: 1, 2010 (43-52) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR e-issn: Makale (Article) Küresel Grafitli Dökme Demir Yüzeylerinin MoSi 2 ile Yüzey Modifikasyonu Muzaffer ERDOĞAN, Đbrahim GÜNEŞ, M. Serhat BAŞPINAR. Afyon Kocatepe Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Metal Eğitimi Bölümü, Afyonkarahisar Özet Bu çalışmada ısı kaynağı olarak TIG tekniği kullanarak küresel grafitli dökme demirin yüzeyine MoSi 2 tabakasının kaplanması ve işlem sonunda yüzeydeki içyapı gelişimi ve sertlik değişimlerini incelemek amaçlanmıştır. Küresel grafitli dökme demirlerin yüzeyine kanal açılarak MoSi 2 tozu yerleştirilmiştir. TIG yöntemi kullanılarak yüzeydeki MoSi 2 toz eritilmiştir. Deney numunelerinin yüzeyinde metalürjik olarak yeniden alaşımlanmış bölge oluşumu sağlanarak, küresel grafitli dökme demir numune yüzeylerinde oluşan tabakanın, mikro yapı ve mikro sertlik karakteristiği incelenmiştir. Yüzey alaşımlaması yapılan bölgelerde önemli sertlik artışları kaydedilmiştir. Sertlik artışında uygulanan teknik gereği bölgesel olarak artan aşırı soğuma miktarına bağlı sementit oluşumu, molibdenin kritik soğuma hızlarını azaltarak sertleşebilirliği arttırması ve yüzey tabakasındaki molibden ve grafitlerden kaynaklanan karbon varlığına bağlı olarak molibden karbür tipi bileşiklerin sertlik artışının kaynağı olabileceği sonucuna varılmıştır. Yapılan uygulama ile küresel grafitli dökme demirin yüzey mekaniksel özelliklerinin iyileştirilebileceği ve kullanım ömürlerinin artırılmasının mümkün olduğu sonucuna varılmıştır. Anahtar Kelime: Küresel Dökme Demir, Tig Kaynağı, Sertlik. Surface Modification of Nodular Cast Iron with MoSi 2 Abstract The main objective of this study is to investigate the effect of MoSi 2 surface alloying, which was applied by TIG as a energy source, on microstructure and hardness. MoSi 2 powders placed in a prepared cavities on the surface of the samples by the aid of suitable binder. MoSi 2 was melted by using TIG welding machine. Surface of the cast iron was metallurgical re-alloyed and alloy layers were investigated on the base of microstructure and micro hardness. Important hardness increments were measured after surface alloying. It was concluded that, hardness increments were mainly due to the increase in the cementite because of high cooling rate of the surface and increase in the hardenability of metal with increase in the molybdenum element on the surface. In addition, possibility of molybdenum carbide formation was taken into account. High amount of carbide from free graphite and molybdenum from the decomposition of MoSi 2 was the source of molybdenum carbide formations. It was observed that, it is possible to increase the surface hardness of the cast irons by this way and increase the service life of the parts. Keyword: Nodular Cast Iron, Tig Welding, Hardness. 1.GĐRĐŞ Malzemelerin sanayi uygulamaları yüzey özellikleri ile doğrudan ilgilidir ve malzemelerin yüzey karakteristikleri yüzeydeki kimyasal bileşimle yakından ilgilidir. Yüzey bileşiminin değiştirilebileceği birçok yöntem endüstriyel olarak uygulanmaktadır. CVD, PVD gibi yüzey kaplama işlemleri yaygın Bu makaleye atıf yapmak için ERDOĞAN M., GÜNEŞ Đ., BAŞPINAR M. S., Küresel Grafitli Dökme Demir Yüzeylerinin MoSi 2 ile Yüzey Modifikasyonu Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi, 2010 (7) How to cite this article ERDOĞAN M., GÜNEŞ Đ., BAŞPINAR M. S., Surface Modification of Nodular Cast Iron with MoSi 2 Electronic Journal of Machine Technologies, 2010 (7) 43-52

2 Teknolojik Araştırmalar: MTED 2010 (7) Küresel Grafitli Dökme Demir Yüzeylerinin MoSi 2 ile olarak kullanılırken, nitrürleme, karbürleme, iyon implantasyonu, plazma puls demeti, plazma taşınımlı ark, lazer ile yüzey alaşımlaması gibi diğer tekniklerde kullanım alanı bulmaktadır [1]. Tungsten Đnert Gaz (TIG) kaynak tekniği olarak bilinen yöntem yüzey alaşımlamasında karmaşık donanım gerektirmeyen ısı kaynağı olarak kullanılan yöntem olarak araştırma konusu olmaktadır [2-7]. Çelik içerisine yapılan başlıca alaşım elemanı olan molibden kritik soğuma hızlarını azaltarak sertleşebilirliği iyileştirmektedir. Bununla birlikte artan molibden alaşım miktarı ile çeliğin yüksek sıcaklıkta oksitlenme direnci ve yüksek sıcaklıktaki mukavemeti artmaktadır. Ayrıca molibden kuvvetli bir karbür yapıcı olduğundan ısıl işlem sonrası yüksek sertlik değerlerine ulaşılmasını sağlar. Silisyum ise çelik içerisinde belirli düzeyin üstünde asitlere karşı olan direnci arttırmaktadır [8]. Yüzey alaşımlaması tekniği yüzey modifikasyonu diye tabir edilen yaklaşım kapsamında uygulanan bir tekniktir. Yüzey alaşımlaması ile mekanik özellikleri (aşınma dayanımı gibi) yüksek malzemeler kullanılarak ana malzemenin özellikleri iyileştirilir. MoSi 2 özellikle 1500 o C den daha yüksek sıcaklıklara ısıtılan fırınlarda direnç elemanı olarak yaygın kullanılan endüstriyel bir malzemedir o C gibi yüksek bir ergime sıcaklığa sahip olan MoSi 2 düşük yoğunluğu (6.24x10 6 gm -3 ) ve yüksek sıcaklık oksidasyon direnci nedeniyle gün geçtikçe daha fazla kullanım alanı bulmaktadır [9]. Şekil 1 de Mo-Si denge diyagramı verilmiştir. Şekil 1. Mo-Si Denge diyagramında MoSi2 ara bileşiği [10]. Dökme demirler en az 2.5 karbon içeren demir esaslı döküm alaşımlar olup, korozyona karşı dayanıklılıkları ve titreşimi sönümlemeleri, dökümdeki akıcılık ve kalıbı doldurma özellikleri çok iyi olan malzemelerdir. Küresel grafitli dökme demirlerin bileşimindeki karbon sementit ve grafit halinde bulunur [11]. Küresel dökme demirde grafitler küreler halindedir. Bu durum sıvı kır dökme demire magnezyum ve seryum ilavesi ile gerçekleşir. Yüksek çekme ve akma mukavemetli, yüksek elastik modüllü ve uzamalı, kolay işlenebilir kabiliyetli ve korozyona karşı mukavemetli bir malzemedir [12]. Serbest haldeki karbon lamel yerine küre şeklindedir. KGDD yüksek çekme ve akma mukavemeti, yüksek elastik modül ve yüzde uzama değerine sahip, kolay işlenebilir ve korozyona karşı dirençli bir malzemedir. Kimyasal kompozisyonu bileşimi gri dökme demire benzer, ancak kükürt ve fosfor oranları çok azdır. Sünekliklerinin yanında iyi bir akma dayanımı aralığına sahiptir ve temper dökme demirin aksine ince ve kalın kesitli büyük bir aralıkta dökülebilirler [13,14]. Sanayide; krank milleri, ön teker destek kolları, 44

3 Erdoğan M., Güneş İ., Başpınar M. S. Teknolojik Araştırmalar: MTED 2010 (7) direksiyon bağlantılarının kompleks şekilleri, fren diskleri, motor bağlantı rotları, serbest kollar, tekerlek poyraları, güç iletim bağlantıları, turbo yuvaları ve manifoltları gibi otomotiv motor parçalarında üstün işlenebilirlik özelliklerine sahiptir. Bununla birlikte elastisite modülününün yüksek olması ve hadde merdanelerinde yaygın olarak kullanılan küresel grafitli dökme demir (KGDD) malzemelerin kullanımı sırasında oluşan sürtünmeye bağlı olarak meydana gelen sıcaklık değişiminin bilinmesi, bu malzemenin kullanıldığı yerlerde daha iyi servis şartlarının belirlenmesinde önemli bir parametredir. Burada küresel grafitli dökme demir ile otomotiv parçalarının üretilmesinin sebebi üstün işlenebilirlik özelliği ve elastisite modülünün yüksek olmasıdır. KGDD malzemeler, dövme çelik ve temper dökme demir gibi diğer birçok metal alaşımına göre yüksek dayanım ve tokluk gibi üstün özellikleri sebebiyle günümüzde endüstrinin vazgeçilmez malzemelerinden birisidir. Küresel grafitli dökme demirden yapılmış krank milleri, merdaneler ve dişliler aşınmaya dirençli karbon çeliğine alternatif olmuşlardır. Bu malzemenin endüstride yaygın olarak kullanılmasının önemli sebeplerinden birisi, hem dökülmüş halde, hem de ısıl işlem yapılmış şartlarda kullanıma elverişli olmasıdır [15-21]. Bu çalışmada ısı kaynağı olarak TIG tekniği kullanarak, DIN 1693 e göre GGG60 ve GGG40 kalite dökme demir malzemesi yüzeyinde MoSi 2 ile yapılan yüzey alaşımlaması sonucu ortaya çıkan sertlik dağılımı ölçülmüş ve içyapı gelişimleri değerlendirilmiştir. Bu çalışma ile küresel grafitli dökme demirin yüzey mekaniksel özelliklerinin iyileştirilebileceği ve kullanım ömürlerinin artırılmasının mümkün olduğu sonucuna varılmıştır. 2. DENEYSEL ÇALIŞMALAR 2.1. Deneysel Çalışmalarda Kullanılan Malzemele Deneysel çalışmalarda kullanılan iki farklı kalitede perlitik küresel grafitli dökme demirlerin kimyasal bileşim kompozisyonu aşağıda Tablo 1 de görülmektedir. Tablo 1. Deneylerde kullanılan küresel grafitli dökme demirlerin kimyasal kompozisyonu. Dökme Kimyasal Kompozisyon, % Ağırlıkça Demirler C Si Mn P S Cr Ni Mo V W 1K 3,35 2,4 0,11 0,035 0,077 0,0178 0,0066 0,0021 0,0061 0,0050 2K 3,17 2,5 0,33 0,030 0,086 0,0239 0,0136 0,0030 0,0036 0, Markalama ve Havşalama Đşlemi Đki farklı silindirik dökme demir numunelerinden 30x30 mm boyutlarında test numuneleri SiC kesme diski ile kesilmiştir. Taşlama ve metalografik olarak zımparalama işlemlerinden geçirildikten sonra her iki küresel grafitli dökme demirden 5 li grup oluşturularak markalama işlemi yapılmıştır. Havşalama işleminde önce numunelere kılavuzlama yapılarak havşa delik merkezleri tespit edilmiştir. Havşalama işleminde numunelerin derinlikleri 2.50 mm ye kumpas ile hassas derinlik ölçümü yapılmıştır. 2.4 MoSi 2 Tozunun Hazırlanması ve Havşa Boşluğuna Doldurulması MoSi 2 tozu temiz bir kaba boşaltılarak ve toz halindeki MoSi 2 çok az sıvı kullanılarak pasta haline getirilmiştir. Pasta halindeki molibden tozu dökme demir numunelerinin havşa boşluklarına dolgu malzemesi şeklinde doldurulmuştur. 45

4 Teknolojik Araştırmalar: MTED 2010 (7) Küresel Grafitli Dökme Demir Yüzeylerinin MoSi 2 ile 2.5 TĐG Kaynağı ile Molibden Tozunun Yüzeye Kaplanması Küresel grafitli dökme demirlerin yüzey alaşımlaması TIG kaynak trafosu kullanılarak 15 volt gerilim, farklı amper ve süreler olmak üzere gerçekleştirilmiştir. Tablo 2 de TIG parametreleri ve deney grupları gösterilmiştir. Tablo 2. Deney parametreleri ve grupları Dökme Uygulanan Akım, Süre ve Deney Grupları, (15V) Demirler 1.Grup 2.Grup 3.Grup 4.Grup 5.Grup 1K 90A, 15sn, 100A, 15sn, 110A, 100A, 20sn, 100A,25sn, 15sn, 2K 90A, 15sn, 100A, 15sn, 110A, 15sn, 100A, 20sn, 100A,25sn, Tungsten uç geometrisi olarak daha derin nüfuziyet sağlayan konik uç seçilmiştir. Isı girdisinin parçada daha fazla olmasını sağlamak amacıyla TIG kaynak elektrotu ( ), parça ise (+) kutuplanmıştır. Koruyucu gaz olarak argon gazı kullanılmıştır. Đşlem sonrası alınan metalografik kesit boyunca Vikers sertlik yöntemi kullanılarak sertlik taraması yapılmış ve içyapıdaki değişim ışık mikroskobu ile incelenmiştir. 3. DENEYSEL SONUÇLAR VE TARTIŞMA 3.1. Đşlem yüzeylerinde içyapı gelişimleri Yapılan yüzey alaşımlaması sonucunda yüzey karakterizasyonu yapılan numunelerin içyapı görüntüleri Şekil 1 den Şekil 11 e kadar gösterilmiştir. Şekil 1 de görüldüğü gibi 1K kodlu numuneler 2K kodlu numunelere göre daha çok perlit fazı içermekte, 2K kodlu numunelerde daha fazla ferrit (beyaz) alanları gözlenmektedir. Şekil 1. Đki farklı sınıf dökme demirin orijinal içyapıları. ( a: 1K, b: 2K kodlu küresel grafitli dökme demir) 46

5 Erdoğan M., Güneş İ., Başpınar M. S. Teknolojik Araştırmalar: MTED 2010 (7) Şekil 2. 1K 1.grup küresel grafitli dökme demirin 90A, 15sn, 15V şartlarında yüzey modifikasyonu sonunda optik mikroskopta çekilmiş içyapı resimleri b) Geçiş bölgesi, c) Alaşımlama bölgesi Şekil 3. K 2. grup küresel grafitli dökme demirin 100A, 15sn, 15V şartlarında yüzey modifikasyonu Şekil 4. 1K 3.grup küresel grafitli dökme demir numunesinin 110A, 15sn, 15V şartlarında yüzey modifikasyonu sonunda optik mikroskopta çekilmiş içyapı resimleri. b) Geçiş bölgesi, c) Alaşımlama bölgesi Şekil 5. 1K 4.grup küresel grafitli dökme demirin 100A, 20sn, 15V şartlarında yüzey modifikasyonu 47

6 Teknolojik Araştırmalar: MTED 2010 (7) Küresel Grafitli Dökme Demir Yüzeylerinin MoSi 2 ile Şekil 6. 1K 5.grup küresel grafitli dökme demirin 100A, 25sn, 15V şartlarında yüzey modifikasyonu Şekil 1-a da küresel grafitli dökme demirde (KGDD) küresel grafitler görülmektedir. Matris yapısı başlıca perlit olan grafitlerin etrafında ferritler görülmektedir. Malzemelerin geçiş bölgesi diye adlandırılan bölgelerinde kısmen perlitik dokunun korunduğu, küresel grafitlerin bozulmadığı gözlenmiştir. Geçiş bölgesinden alaşım bölgesine geçişte küresel grafitlerin boyutlarında küçülmeler ve bozulmaların meydana geldiği ve aynı zamanda hızlı soğumanın etkisiyle yönlenmiş ferrit taneleri olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte hızlı soğumanın etkisiyle dentritik yapıdaki sementitlerin oluştuğu, esas malzemeye yakın yerlerde ise bölgesel martensit oluşumları gözlenmiştir. MoSi 2 ile yapılan alaşımlamanın etkili olmadığı bu bölgelerde sertlik artışının temel nedeni hızlı soğumaya bağlı sementit oluşumu ve yüksek karbon oranına bağlı olarak martensit oluşumu olarak düşünülmüştür. MoSi 2 ile yapılan yüzey alaşımlamasında alaşımlama bölgelerinde MoSi 2 tanecikleri yapılan optik mikroskop incelemesinde gözlenememiştir. TĐG yöntemi ile elde edilen yüksek enerji girdisinin sağladığı yüksek sıcaklık nedeniyle MoSi 2 tanelerinin parçalandığı anlaşılmıştır. Ortaya çıkan molibden ve silisyum metalinin dökme demir matrisinde alaşım elementi olarak karışmıştır. Alaşımlama bölgesindeki yüksek enerji girdisi ve soğuma hızı nedeniyle bu bölgelerde orijinal perlit+ferrit ve grafit yapısının tamamen kaybolduğu görülmüştür. Hızlı soğumanın etkisiyle dentritik yapıların oluştuğu, uygulanan TIG parametrelerindeki enerji girdisine bağlı olarak beyaz dökme demir tipi katılaşmanın yoğun olduğu görülmüştür. Bir başka deyişle alaşımlama yapılan bölgelerde çil oluşmuştur. Bununla birlikte molibden ve silisyum ile zenginleşen alaşımlama bölgesinde geleneksel beyaz dökme demirin sertliğinden yüksek sertlik değerleri elde edilmiştir. Alaşımlama bölgesindeki yüksek sertlik değeri ise yüksek karbür yapma yeteneği olan molibden metalinin, grafitlerin çözünmesiyle eriyik içinde yükselen karbon miktarına bağlı olarak bu bölgede molibden karbür oluşturduğunu düşündürmektedir. Bu sayede alaşımlama bölgesinin sertliği geleneksel beyaz dökme demir sertliğinden daha fazla çıkmaktadır. TĐG parametrelerinden olan akım girdisi ve süre arttıkça ısı girdisindeki değişime bağlı olarak iç yapıda da değişiklikler gözlenmiştir. Isı girdisinin düşük olduğu numunelerde alaşımlama bölgesinde kısmi de olsa çözünmemiş grafit tanelerine rastlanırken, ısı girdisinin yüksek olduğu numunelerde grafitlerin tamamen kaybolduğu görülmüştür. Özellikle 2K numunelerinde alaşımlama bölgesinde dentritik yapıdan ziyade yönlenmiş yapıların varlığı dikkat çekicidir. Daha düşük karbon içeren bu grupta başlangıç ferrit oranının yüksek olması nedeniyle özellikle geçiş bölgesine yakın bölgelerde asiküler ferrit oluşumlarındaki sıklık önemli bir yapı değişimi olarak incelenmiştir. Yüksek ısı girdisi olan numunelerde molibden difüzyonunun derinleşmesi veya yayılması nedeniyle sertlik değerlerinin dalgalı bir eğilim gösterdiği düşünülmektedir. 48

7 Erdoğan M., Güneş İ., Başpınar M. S. Teknolojik Araştırmalar: MTED 2010 (7) Şekil 7. 2K 1.grup küresel grafitli dökme demir numunesinin 90A, 15sn, 15V şartlarında yüzey modifikasyonu sonunda optik mikroskopta çekilmiş içyapı resimleri. b) Geçiş bölgesi, c) Alaşımlama bölgesi Şekil 8. 2K 2.grup küresel grafitli dökme demirin 100A, 15sn, 15V şatlarında yüzey modifikasyonu Şekil 9. 2K 3.grup küresel grafitli dökme demirin 110A, 15sn, 15V şartlarında yüzey modifikasyonu Şekil 10. 2K 4.grup küresel grafitli dökme demirin 100A, 20sn, 15V şartlarında yüzey modifikasyonu 49

8 Teknolojik Araştırmalar: MTED 2010 (7) Küresel Grafitli Dökme Demir Yüzeylerinin MoSi 2 ile Şekil 11. 2K 5.grup küresel grafitli dökme demirin 100A, 25sn, 15V şartlarında yüzey modifikasyonu 3.1 Sertlik Değerleri Şekil 12. ve Şekil 13 deki sertlik dağılımlarına bakıldığında, yüzey alaşımlaması yapılan bölgeden ana malzemeye doğru sertliğin azaldığı gözlenmiştir. Bir başka ifadeyle alaşımlama yapılan bölge ve ara bölgenin esas malzemenin sertliğine göre büyük artış göstermiştir. Özellikle MoSi 2 alaşımlaması yapılan dolgu bölgelerinde sertliğin en yüksek değere ulaştığı gözlenmiştir. MoSi 2 ile yapılan yüzey alaşımlamasının kaynak bölgesinde sertliği artıcı yönde etkilediği sertlik ölçümleri sonucunda tespit edilmiştir. Aşağıda 5 farklı gruba sahip olan 2 farklı küresel grafitli dökme demirlerin sertlik değerleri şekil 12 ve 13 de görülmektedir Sertlik, HV K 1G 1K 2G 1K 3G 1K 4G 1K 5G , Mesafe Şekil Farklı Grupta Gerçekleştirilen Yüzey Modifikasyonu Sonucu Elde Edilen 1 Numaralı Küresel Grafitli Dökme Demir Numunelerinin Sertlik Değerleri 50

9 Erdoğan M., Güneş İ., Başpınar M. S. Teknolojik Araştırmalar: MTED 2010 (7) Sertlik, HV K 1G 2K 2G 2K 3G 2K 4G 2K 5G , Mesafe Şekil 2. 5 Farklı Grupta Gerçekleştirilen Yüzey Modifikasyonu Sonucu Elde Edilen 2 Numaralı Küresel Grafitli Dökme Demir Numunelerinin Sertlik Değerleri Şekil 12 ve 13 de MoSi 2 ile 5 farklı grupta gerçekleştirilen yüzey modifikasyonu sonucu elde edilen 1K ve 2K küresel grafitli dökme demir numunelerinin sertlik değerlerine bakıldığında optimum yüzey modifikasyonu 1K 3G ve 2K 3G li gruplarda elde edilmiştir. Bu gruplarda akım şiddet miktarının yüksek olmasından dolayı MoSi 2 homojen bir şekilde ana matris yapı içerisinde dağılmış ve mekanik özellikleri iyileşmesine katkı sağlamıştır. Diğer gruplarda belli mesafelerde sertlik değerlerinde keskin düşüşler görülmektedir. Şekil1 ve 2 de sertlik değerlerine bakıldığında 1K 3G ve 2K 3G li gruplar hariç diğerlerinin sertlik değerlerinin birbirine yakın olduğu tespit edilmiştir. 4. SONUÇLAR Küresel grafitli dökme demirlerde, MoSi 2 tozunun TĐG yöntemi enerji kaynağı olarak kullanılarak yapılan yüzey modifikasyonu sonucu 300 Hv sertlik değerinden 1200 Hv sertlik değerlerine artış elde edilmiştir. Küresel grafitli dökme demir yapısında mevcut olan orta ve ince yapılı grafitler, yüksek sıcaklık etkisiyle çözünerek alaşım bölgesinde MoSi 2 çözünmesiyle ortaya çıkan molibden ile birleşerek molibden karbür bileşikleri oluşturduğu mikroyapı görüntülerinden bu sonuca varılmıştır. Başlangıç içyapısı daha perlitik ve daha fazla karbon içeren (1K) küresel grafitli dökme demirde sertlik artışının daha fazla olduğu, ferritik yapıya sahip küresel dökme demirde sertlik artışının daha az gerçekleştiği tespit edilmiştir. 5. KAYNAKLAR 1. Zhonghou Li, Yanmei Zhang, Pinze Zhang, Zhong Xu, Effect of carbon content of substrate on alloying layer in double glow plasma surface alloying, Vacuum 80, , X.H. Wang, M. Zhang, Z.D. Zou, S.L. Song, F. Han, S.Y. Qu, In situ production of Fe TiC surface composite coatings by tungsten-inert gas heat source, Surface & Coatings Technology 200, , S.Mridha, H.S.Ong, L.S.Poh, P.Cheang, Intermetallic coatings produced by TIG surface melting, Journal of Material Processing Technology 113, ,

10 Teknolojik Araştırmalar: MTED 2010 (7) Küresel Grafitli Dökme Demir Yüzeylerinin MoSi 2 ile 4. Wang Xinhong, Zou Zengda, Song Sili, Qu Shiyao, Microstructure and wear properties of in situ TiC/FeCrBSi composite coating prepared by gas tungsten arc welding., Wear , F.T. Cheng, K.H. Lo, H.C. Man, NiTi cladding on stainless steel by TIG surfacing process Part II. Corrosion behavior, Surface and Coatings Technology 172, , Soner Buytoz, Mustafa Ulutan, In situ synthesis of SiC reinforced MMC surface on AISI 304 stainless steel by TIG surface alloying, Surface & Coatings Technology 200, , M. Eroğlu, N. Özdemir, Tungsten-inert gas surface alloying of a low carbon steel, Surface and Coatings Technology 154, , C.W. Wegst, Stahlschlüssel, Verlag Stahlschlüssel Wegst, Marbach, A.A. Sharif, A. Misrab, J.J. Petrovic, T.E. Mitchell, Alloying of MoSi2 for improved mechanical properties, Intermetallics 9, , Erik Ström, Mechanical properties of Mo 5 Si 3 intermetallics as a function of composition Materials Characterization 55, , Aran A., Doç. Dr., Metal Döküm Teknolojisi, Đstanbul Teknik Üniv. Kütüphanesi, Sayı: 1395, Ersümer A., Prof., Demir Döküm, Birsen Kitabevi Yayınları, Đstanbul Askeland D., R., Çeviri: Mehmet Erdoğan, Malzeme Bilimi Ve Mühendislik Malzemeleri, The Science And Engineering Of Materials, Cilt.1, 3. Baskı, Nobel Yayınevi, Ankara Smith W., F., Prof., Çeviri: Mehmet Erdoğan, Mühendislik Alaşımlarının Yapı Ve Özellikleri, Smith Structure And Properties Of Engineering Alloys, Cilt:1, 2. Baskı, Nobel Yayınevi, Ankara Çetin M., Gül F., Kuru Kayma Şartlarında Matris Yapısının Küresel Grafitli Dökme Demirin Sürtünme Katsayısına Ve Pim Sıcaklığına Etkisi J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ, Vol 22, No 3, , Şen, U., 1997, Küresel Grafitli Dökme Demirlerin Bor Kaplanması ve Kaplama Özellikleri, Doktora tezi Đ.T.Ü., Fen Bil. Ens., Đstanbul. 18. Kayalı Y.,2006, Bortemperlenmiş Küresel Grafitli Dökme Demirin Mekanik Özellikleri ve Aşınma Davranışının Araştırılması Yüksek Lisans Tezi, A.K.Ü., Fen Bil. Ens., Afyonkarahisar. 19. Özel, A., 1994, GGG Sınıfı Küresel Grafitli Dökme Demirlerde Östemperleme Isıl Đşleminin Darbe Direnci ve Darbe Geçiş Sıcaklığına Etkisinin Đncelenmesi, Doktora Tezi, Đ.T.Ü., Fen Bilimleri Enstitüsü, Đstanbul. 20. Stafenescu, D. M., 1990, Classification and Basic Metalurgy of Cast Iron, Metals Handbook, 10th edition, ASM Đnternational, USA, pp s 52

Lamel Grafitli Dökme Demir Yüzeylerinin MoSi 2 ile Yüzey Modifikasyonu

Lamel Grafitli Dökme Demir Yüzeylerinin MoSi 2 ile Yüzey Modifikasyonu Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 7, No: 3, 2010 (45-54) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 7, No: 3, 2010 (45-54) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

Dökme Demirlerin Korozyonu Prof.Dr.Ayşegül AKDOĞAN EKER

Dökme Demirlerin Korozyonu Prof.Dr.Ayşegül AKDOĞAN EKER Dökme Demirlerin Korozyonu DÖKME DEMİR %2,06-%6,67 oranında karbon içeren Fe-C alaşımıdır. Gevrektirler. İstenilen parça üretimi sadece döküm ve talaşlı şekillendirme ile gerçekleştirilir. Dayanım yükseltici

Detaylı

Emre Yalçın (Odöksan ELBA) 7.Oturum: Süreçler ve Kontrol 7th Session: Process and Control

Emre Yalçın (Odöksan ELBA) 7.Oturum: Süreçler ve Kontrol 7th Session: Process and Control «İnce ve Kalın Kesitli SiMo Küresel Dökme Demirlerin Isıl İşlem Öncesinde ve Sonrasında Mikroyapı ve Mekanik Özellikleri» «The Effect of Heat Treatment To Microstructure and Mechanic Properties of Thin

Detaylı

ÇELİKLERİN VE DÖKME DEMİRLERİN MİKROYAPILARI

ÇELİKLERİN VE DÖKME DEMİRLERİN MİKROYAPILARI GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ MEM-317 MALZEME KARAKTERİZASYONU ÇELİKLERİN VE DÖKME DEMİRLERİN MİKROYAPILARI Yrd. Doç. Dr. Volkan KILIÇLI ANKARA 2012 Fe- Fe 3 C

Detaylı

Arda Çetin, Peyman Çelenkoğlu, Burcu Tunç, Ayhan Comart (Ekstra Metal)

Arda Çetin, Peyman Çelenkoğlu, Burcu Tunç, Ayhan Comart (Ekstra Metal) «SSF ve CGI ın Birleşimi: Çözelti Sertleştirmeli Ferritik Vermiküler Grafitli Dökme Demirlerin Üretimi ve Özellikleri» «Combination Of SSF and CGI: Production and Characterization Of Solid Solution Strenghtened

Detaylı

3. MALZEME PROFİLLERİ (MATERİALS PROFİLES) 3.1. METAL VE ALAŞIMLAR. Karbon çelikleri (carbon steels)

3. MALZEME PROFİLLERİ (MATERİALS PROFİLES) 3.1. METAL VE ALAŞIMLAR. Karbon çelikleri (carbon steels) 3. MALZEME PROFİLLERİ (MATERİALS PROFİLES) 3.1. METAL VE ALAŞIMLAR Karbon çelikleri (carbon steels) Çelik, bileşiminde maksimum %2 C içeren demir karbon alaşımı olarak tanımlanabilir. Karbon çeliğin en

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.org ISSN:1304-4141 Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 2005 (4) 41-45 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Teknik Not Soner BUYTOZ, İlyas SOMUNKIRAN Fırat Üniversitesi, Teknik Eğitim

Detaylı

6. BEYAZ ve YÜKSEK ALAŞIMLI DÖKME DEMİRLER

6. BEYAZ ve YÜKSEK ALAŞIMLI DÖKME DEMİRLER 6. BEYAZ ve YÜKSEK ALAŞIMLI DÖKME DEMİRLER Gri dökme demirlerin özellikleri; kimyasal bileşimlerinin değiştirilmesi veya kalıp içindeki soğuma hızlarının değiştirilmesiyle, büyük oranda farklılıklar kazanabilir.

Detaylı

PLAZMA TRANSFER ARK YÖNTEMİYLE FeCr/FeCr+C TOZUNUN DÜŞÜK KARBONLU ÇELİK YÜZEYİNE ALAŞIMLANMASI. Serkan ÖZEL, Bülent KURT, İlyas SOMUNKIRAN

PLAZMA TRANSFER ARK YÖNTEMİYLE FeCr/FeCr+C TOZUNUN DÜŞÜK KARBONLU ÇELİK YÜZEYİNE ALAŞIMLANMASI. Serkan ÖZEL, Bülent KURT, İlyas SOMUNKIRAN PLAZMA TRANSFER ARK YÖNTEMİYLE FeCr/FeCr+C TOZUNUN DÜŞÜK KARBONLU ÇELİK YÜZEYİNE ALAŞIMLANMASI Serkan ÖZEL, Bülent KURT, İlyas SOMUNKIRAN Özet Fırat Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Metal Eğitimi

Detaylı

Paslanmaz Çeliklerin. kaynak edilmesi. Özlem Karaman Metalurji ve Malzeme Mühendisi Kaynak Mühendisi

Paslanmaz Çeliklerin. kaynak edilmesi. Özlem Karaman Metalurji ve Malzeme Mühendisi Kaynak Mühendisi Paslanmaz Çeliklerin kaynak edilmesi Özlem Karaman Metalurji ve Malzeme Mühendisi Kaynak Mühendisi İçerik Kaynak Yöntemleri Östenitik Paslanmaz Çeliklerin Kaynağı Ferritik Paslanmaz Çeliklerin Kaynağı

Detaylı

BA KENT ÜNİVERSİTESİ. Malzemeler genel olarak 4 ana sınıfa ayrılabilirler: 1. Metaller, 2. Seramikler, 3. Polimerler 4. Kompozitler.

BA KENT ÜNİVERSİTESİ. Malzemeler genel olarak 4 ana sınıfa ayrılabilirler: 1. Metaller, 2. Seramikler, 3. Polimerler 4. Kompozitler. MALZEMELER VE GERĐLMELER Malzeme Bilimi mühendisliğin temel ve en önemli konularından birisidir. Malzeme teknolojisindeki gelişim tüm mühendislik dallarını doğrudan veya dolaylı olarak etkilemektedir.

Detaylı

The Examination Of Microhardness And Microstructure Of FeCrC-B 4 C-Ti Layer

The Examination Of Microhardness And Microstructure Of FeCrC-B 4 C-Ti Layer Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 6, No: 3, 2009 (49-58) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 6, No: 3, 2009 (49-58) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

1. GİRİŞ. 1.1.Küreleştirme İşlemi

1. GİRİŞ. 1.1.Küreleştirme İşlemi 1010 1011 1. GİRİŞ Grafitli dökme demirlerde karbon miktarının büyük kısmı katılaşma sırasında ayrışır ve dökme demirin mikro yapısında ayrı bir yapı elemanı olarak görülür. Karbonun oluşturduğu şekil

Detaylı

Bölüm 11: Uygulamalar ve Metal Alaşımların İşlenmesi

Bölüm 11: Uygulamalar ve Metal Alaşımların İşlenmesi Bölüm 11: Uygulamalar ve Metal Alaşımların İşlenmesi Metal alaşımlar nasıl sınıflandırılır ve genel uygulama alanları nedir? Metallerin genel üretim teknikleri nelerdir? Demir esalı olan ve olmayan alaşımlarda

Detaylı

Farklı Metalografik İşlem Yazılımlarının Küresel Grafitli Dökme Demirlerin Küresellik Boyut ve Oran Tayininde Kullanımı

Farklı Metalografik İşlem Yazılımlarının Küresel Grafitli Dökme Demirlerin Küresellik Boyut ve Oran Tayininde Kullanımı Tüdöksad Akademi 10. Uluslararası Döküm Kongresi 25-27 Ekim 2018 Farklı Metalografik İşlem Yazılımlarının Küresel Grafitli Dökme Demirlerin Küresellik Boyut ve Oran Tayininde Kullanımı Erdem FERİK* Eren

Detaylı

Kobalt Esaslı Elektrotlarla Kaplanan Malzemelerin İç Yapı ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi

Kobalt Esaslı Elektrotlarla Kaplanan Malzemelerin İç Yapı ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi F. Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 16(4), 633-641, 2004 Kobalt Esaslı Elektrotlarla Kaplanan Malzemelerin İç Yapı ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi Emine ÇÖMEZ* Halis ÇELİK* * Fırat Üniv.,

Detaylı

TERMOKİMYASAL YÜZEY KAPLAMA (BORLAMA)

TERMOKİMYASAL YÜZEY KAPLAMA (BORLAMA) TERMOKİMYASAL YÜZEY KAPLAMA (BORLAMA) Deneyin Amacı: Demir esaslı bir malzemenin borlanması ve borlama işlemi sonrası malzemenin yüzeyinde oluşan borür tabakasının metalografik açıdan incelenmesi. Teorik

Detaylı

İnce ve Kalın Kesitli SiMo Küresel Dökme Demirlerin, Isıl İşlem Öncesinde ve Sonrasında Mikroyapı ve Mekanik Özellikleri

İnce ve Kalın Kesitli SiMo Küresel Dökme Demirlerin, Isıl İşlem Öncesinde ve Sonrasında Mikroyapı ve Mekanik Özellikleri İnce ve Kalın Kesitli SiMo Küresel Dökme Demirlerin, Isıl İşlem Öncesinde ve Sonrasında Mikroyapı ve Mekanik Özellikleri Emre YALÇIN* *Elba Basınçlı Döküm San. A.Ş. Odöksan Osmaneli Şubesi ÖZET Bu çalışmada,

Detaylı

DEMİR KARBON FAZ DİYAGRAMI

DEMİR KARBON FAZ DİYAGRAMI MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MALZEME BİLİMİ Demir, Çelik ve Dökme Demir Yrd. Doç. Dr. Abdullah DEMİR DEMİR KARBON FAZ DİYAGRAMI Saf demire teknolojik özellik kazandıran

Detaylı

Isıl işlem, katı haldeki metal ve alaşımlarına belirli özellikler kazandırmak amacıyla bir veya daha çok sayıda, yerine göre birbiri peşine uygulanan

Isıl işlem, katı haldeki metal ve alaşımlarına belirli özellikler kazandırmak amacıyla bir veya daha çok sayıda, yerine göre birbiri peşine uygulanan ISIL İŞLEMLER Isıl işlem, katı haldeki metal ve alaşımlarına belirli özellikler kazandırmak amacıyla bir veya daha çok sayıda, yerine göre birbiri peşine uygulanan ısıtma ve soğutma işlemleridir. İşlem

Detaylı

Düşük Sıcaklık Plazma Nitrürleme (Nitrasyon) Uygulamaları

Düşük Sıcaklık Plazma Nitrürleme (Nitrasyon) Uygulamaları Düşük Sıcaklık Plazma Nitrürleme (Nitrasyon) Uygulamaları Özet Plazma Nitrürleme, nitrürleme yöntemleri arasında en düşük işlem sıcaklığına sahip olması nedeniyle özel bir yere sahiptir. Bu makalede 1.2379,

Detaylı

CERRAHİ İĞNE ALAŞIMLARI. Microbiologist KADİR GÜRBÜZ

CERRAHİ İĞNE ALAŞIMLARI. Microbiologist KADİR GÜRBÜZ CERRAHİ İĞNE ALAŞIMLARI Microbiologist KADİR GÜRBÜZ Bileşimlerinde en az % 12 krom bulunan çelikler paslanmaz çeliklerdir.tüm paslanmaz çeliklerin korozyon direnci, çok yoğun ve koruyucu krom oksit ince

Detaylı

Çift Fazlı Paslanmaz Çeliklerde Yaşlandırma Koşullarının Mikroyapı Özellikleri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

Çift Fazlı Paslanmaz Çeliklerde Yaşlandırma Koşullarının Mikroyapı Özellikleri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi Çift Fazlı Paslanmaz Çeliklerde Yaşlandırma Koşullarının Mikroyapı Özellikleri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi Alptekin Kısasöz 1,a, Ahmet Karaaslan 1,b 1 Yildiz Technical University, Department of Metallurgical

Detaylı

Demirin Kristal Yapıları

Demirin Kristal Yapıları Demirin Kristal Yapıları 1535 C 1390 C 910 C SIVI FERRİT (delta) OSTENİT (gamma) OSTENİT Kübik Yüzey Merkezli (KYM) FERRİT (alpha) FERRİT Kübik Hacim Merkezli (KHM) Kübik hacim merkezli (KHM), Kübik yüzey

Detaylı

Borlama Süresinin Düşük Karbonlu Mikro Alaşımlı Çeliklerin Sertlik Değerleri Üzerine Etkisi

Borlama Süresinin Düşük Karbonlu Mikro Alaşımlı Çeliklerin Sertlik Değerleri Üzerine Etkisi Borlama Süresinin Düşük Karbonlu Mikro Alaşımlı Çeliklerin Sertlik Değerleri Üzerine Etkisi Nursen Turku 1, Şule Doğan 1, Nazım Uçar 1,*, Adnan Çalık 2 1 Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi,

Detaylı

Prof. Dr. İRFAN AY / Öğr. Gör. FAHRETTİN KAPUSUZ 1

Prof. Dr. İRFAN AY / Öğr. Gör. FAHRETTİN KAPUSUZ 1 MAKİNE PROGRAMI MALZEME TEKNOLOJİSİ-I- (DERS NOTLARI) Prof.Dr.İrfan AY Öğr. Gör. Fahrettin Kapusuz 2008-20092009 BALIKESİR Prof. Dr. İRFAN AY / Öğr. Gör. FAHRETTİN KAPUSUZ 1 DEMİR-KARBON (Fe-C) DENGE DİYAGRAMI

Detaylı

TEKNOLOJİSİ--ITEKNOLOJİSİ. Prof. Dr. İRFAN AY / Öğr. Gör. FAHRETTİN KAPUSUZ

TEKNOLOJİSİ--ITEKNOLOJİSİ. Prof. Dr. İRFAN AY / Öğr. Gör. FAHRETTİN KAPUSUZ MAKİNE PROGRAMI MALZEME TEKNOLOJİSİ--ITEKNOLOJİSİ (DERS NOTLARI) Prof.Dr.İrfan AY Öğr. Gör. Fahrettin Kapusuz 2008-2009 2008BALIKESİR 1 DEMİR-KARBON DEMİR(Fe--C) (Fe DENGE DİYAGRAMI 2 DEMİR KARBON DENGE

Detaylı

MALZEMELERİN MUKAVEMETİNİ ARTIRICI İŞLEMLER

MALZEMELERİN MUKAVEMETİNİ ARTIRICI İŞLEMLER MALZEMELERİN MUKAVEMETİNİ ARTIRICI İŞLEMLER Malzemelerin mekanik özelliği başlıca kimyasal bileşime ve içyapıya bağlıdır. Malzemelerin içyapısı da uygulanan mekanik ve ısıl işlemlere bağlı olduğundan malzemelerin

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 6 Sayı: 2 s. 95-100 Mayıs 2004

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 6 Sayı: 2 s. 95-100 Mayıs 2004 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 6 Sayı: 2 s. 95-1 Mayıs 24 FARKLI KARBON İÇERİKLİ ÇELİKLERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN ISIL İŞLEMLERLE DEĞİŞİMİ (DIFFERENCES IN MECHANICAL PROPERTIES

Detaylı

TiC-Co Esaslı Çizici Kalem Karakterizasyonu

TiC-Co Esaslı Çizici Kalem Karakterizasyonu 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), 16-18 May 2011, Elazığ, Turkey TiC-Co Esaslı Çizici Kalem Karakterizasyonu M. Erdoğan, A.Erol, A.Yönetken, Ş. Talaş Afyon Kocatepe Üniversitesi,

Detaylı

Faz dönüşümleri: mikroyapı oluşumu, faz dönüşüm kinetiği

Faz dönüşümleri: mikroyapı oluşumu, faz dönüşüm kinetiği Faz dönüşümleri: mikroyapı oluşumu, faz dönüşüm kinetiği Faz dönüşümleri 1. Basit ve yayınma esaslı dönüşümler: Faz sayısını ve fazların kimyasal bileşimini değiştirmeyen basit ve yayınma esaslı ölçümler.

Detaylı

THE PRODUCTION OF AA5049 ALLOY SHEETS BY TWIN ROLL CASTING

THE PRODUCTION OF AA5049 ALLOY SHEETS BY TWIN ROLL CASTING AA5049 ALÜMİNYUM ALAŞIMI LEVHALARIN İKİZ MERDANELİ SÜREKLİ DÖKÜM TEKNİĞİ İLE ÜRETİMİ Koray TURBALIOĞLU Teknik Alüminyum San. A.Ş., İstanbul koray.turbalioglu@teknikaluminyum.com.tr ÖZET AA5049 alaşımı

Detaylı

BMM 205 Malzeme Biliminin Temelleri

BMM 205 Malzeme Biliminin Temelleri BMM 205 Malzeme Biliminin Temelleri Faz Diyagramları Dr. Ersin Emre Ören Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Ankara

Detaylı

Demir Karbon Denge Diyagramı

Demir Karbon Denge Diyagramı Demir Karbon Denge Diyagramı Saf Demirin Soğuma ve Isınma Eğrileri 769 C Curie noktasıdır. Bu sıcaklığın altında Fe manyetik özellik gösterir. 1 Fe-C Denge Diyagramı Fe-C Denge Diyagramı 2 Fe-C Denge Diyagramı

Detaylı

FARKLI ÇELİKLERE UYGULANAN DEĞİŞEN ISITMA HIZLARININ MEKANİK ÖZELLİKLERE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

FARKLI ÇELİKLERE UYGULANAN DEĞİŞEN ISITMA HIZLARININ MEKANİK ÖZELLİKLERE ETKİSİNİN İNCELENMESİ DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 3 Sayı: 3 sh. 65-73 Ekim 21 FARKLI ÇELİKLERE UYGULANAN DEĞİŞEN ISITMA HIZLARININ MEKANİK ÖZELLİKLERE ETKİSİNİN İNCELENMESİ ( THE INVESTIGATION

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 25/1 AN INVESTIGATION ON ABRASIVE WEAR BEHAVIOUR OF Fe-C-Mo- COMPOSITE PRODUCED BY POWDER METALLURGY Mustafa AY, Ahmet

Detaylı

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 5 (2017) 210-219 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Araştırma Makalesi Kriyojenik İşlem Uygulanmış Dökme Demir Malzemelerin Mekanik Özelliklerinin

Detaylı

GTA YÖNTEMĐ KULLANILARAK FeCrC ve WC KAPLANMIŞ SADE KARBONLU SAE 1020 MALZEMESĐNĐN AŞINMA DAVRANIŞININ ARAŞTIRILMASI

GTA YÖNTEMĐ KULLANILARAK FeCrC ve WC KAPLANMIŞ SADE KARBONLU SAE 1020 MALZEMESĐNĐN AŞINMA DAVRANIŞININ ARAŞTIRILMASI GTA YÖNTEMĐ KULLANILARAK FeCrC ve WC KAPLANMIŞ SADE KARBONLU SAE 1020 MALZEMESĐNĐN AŞINMA DAVRANIŞININ ARAŞTIRILMASI Soner BUYTOZ *, Osman YILMAZ ** Bu çalışmada, FeCrC, WC ve FeCrC/WC alaşımlarının tozları

Detaylı

Gaz Tungsten Ark Kaynak Yöntemiyle AISI 304 Paslanmaz Çelik Yüzeyinde Üretilen M 7 C 3 Takviyeli Kompozit Kaplamaların Mikroyapısı

Gaz Tungsten Ark Kaynak Yöntemiyle AISI 304 Paslanmaz Çelik Yüzeyinde Üretilen M 7 C 3 Takviyeli Kompozit Kaplamaların Mikroyapısı Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi Science and Eng. J of Fırat Univ. 19 (4), 593-599, 2007 19 (4), 593-599, 2007 Gaz Tungsten Ark Kaynak Yöntemiyle AISI 304 Paslanmaz Çelik Yüzeyinde Üretilen M 7 C 3

Detaylı

DENEYİN ADI: Kum ve Metal Kalıba Döküm Deneyi. AMACI: Döküm yoluyla şekillendirme işleminin öğrenilmesi.

DENEYİN ADI: Kum ve Metal Kalıba Döküm Deneyi. AMACI: Döküm yoluyla şekillendirme işleminin öğrenilmesi. DENEYİN ADI: Kum ve Metal Kalıba Döküm Deneyi AMACI: Döküm yoluyla şekillendirme işleminin öğrenilmesi. TEORİK BİLGİ: Metalik malzemelerin dökümü, istenen bir şekli elde etmek için, seçilen metal veya

Detaylı

WC-Co TOZUNUN DÜŞÜK KARBONLU ÇELİK YÜZEYİNE GAZ TUNGSTEN ARK (GTA) YÖNTEMİ İLE ALAŞIMLANDIRILMASI

WC-Co TOZUNUN DÜŞÜK KARBONLU ÇELİK YÜZEYİNE GAZ TUNGSTEN ARK (GTA) YÖNTEMİ İLE ALAŞIMLANDIRILMASI WC-Co TOZUNUN DÜŞÜK KARBONLU ÇELİK YÜZEYİNE GAZ TUNGSTEN ARK (GTA) YÖNTEMİ İLE ALAŞIMLANDIRILMASI Serkan ÖZEL a Furkan SARSILMAZ b a Fırat Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Metal Eğitimi Bölümü, 23119,

Detaylı

SinterlenmişKarbürler. Co bağlayıcı ~ Mpa Sertlikliğini 1100 ⁰C ye kadar muhafaza eder Kesme hızları hız çeliklerine nazaran 5 kat fazladır.

SinterlenmişKarbürler. Co bağlayıcı ~ Mpa Sertlikliğini 1100 ⁰C ye kadar muhafaza eder Kesme hızları hız çeliklerine nazaran 5 kat fazladır. SinterlenmişKarbürler Co bağlayıcı ~ Mpa Sertlikliğini 1100 ⁰C ye kadar muhafaza eder Kesme hızları hız çeliklerine nazaran 5 kat fazladır. Seramikler 3 Katogoride Toplanır: 1) Alumina (Al2O3) 2) Alumina

Detaylı

İNTERMETALİK MALZEMELER. Doç. Dr. Özkan ÖZDEMİR (DERS NOTLARI-4)

İNTERMETALİK MALZEMELER. Doç. Dr. Özkan ÖZDEMİR (DERS NOTLARI-4) İNTERMETALİK MALZEMELER (DERS NOTLARI-4) Doç. Dr. Özkan ÖZDEMİR BERİLYUM: Kimyasal özellikler bakımından alüminyuma benzer. Periyodik çizelgenin II A grubunun birinci elementidir ve metallere özgü özelliklerin

Detaylı

2.2 DÖKME DEMİRLER. MALZEME BİLGİSİNE GİRİŞ, Burhan Oğuz, OERLIKON Yayını,

2.2 DÖKME DEMİRLER. MALZEME BİLGİSİNE GİRİŞ, Burhan Oğuz, OERLIKON Yayını, 2.2 DÖKME DEMİRLER Başlarda gördüğümüz gibi, yüksek fırından alman dökme demir (pik demiri) genellikle çeliğe dönüştürülür. Ama bunun bir bölümü, kupol ocaklarında ergitilerek, çelik endüstrisinin hemen

Detaylı

2. Sertleştirme 3. Islah etme 4. Yüzey sertleştirme Karbürleme Nitrürleme Alevle yüzey sertleştirme İndüksiyonla sertleştirme

2. Sertleştirme 3. Islah etme 4. Yüzey sertleştirme Karbürleme Nitrürleme Alevle yüzey sertleştirme İndüksiyonla sertleştirme Isıl İşlem Isıl İşlem Isıl işlem, metal veya alaşımlarına istenen özellikleri kazandırmak amacıyla katı halde uygulanan kontrollü ısıtma ve soğutma işlemleri olarak tanımlanır. Çeliğe uygulanan temel ısıl

Detaylı

Vermiküler/Silindirik Grafitli Dökme Demir COMPACTED GRAPHITE CAST IRON

Vermiküler/Silindirik Grafitli Dökme Demir COMPACTED GRAPHITE CAST IRON Vermiküler/Silindirik Grafitli Dökme Demir COMPACTED GRAPHITE CAST IRON Ferrit Silindirik grafitler (Ferrit + Perlit) Matrix Grafit küreleri Silindirik, Gri ve Küresel grafitli dökme demirler arası özelliklere

Detaylı

Borlama İşleminde Kullanılan Bor Tozu Tane Boyutunun Kaplama Tabakası Üzerine Etkisi

Borlama İşleminde Kullanılan Bor Tozu Tane Boyutunun Kaplama Tabakası Üzerine Etkisi Günen A., Çarboğa C., Kurt B., Orhan N. Borlama İşleminde Kullanılan Bor Tozu Tane Boyutunun Kaplama Tabakası Üzerine Etkisi Ali Günen 1,*, Cemal Çarboğa 2, Bülent Kurt 2, Nuri Orhan 3 1 Barbaros Teknik

Detaylı

TOKLUK VE KIRILMA. Doç.Dr.Salim ŞAHĠN

TOKLUK VE KIRILMA. Doç.Dr.Salim ŞAHĠN TOKLUK VE KIRILMA Doç.Dr.Salim ŞAHĠN TOKLUK Tokluk bir malzemenin kırılmadan önce sönümlediği enerjinin bir ölçüsüdür. Bir malzemenin kırılmadan bir darbeye dayanması yeteneği söz konusu olduğunda önem

Detaylı

Prof. Dr. İRFAN AY / Öğr. Gör. FAHRETTİN KAPUSUZ 1

Prof. Dr. İRFAN AY / Öğr. Gör. FAHRETTİN KAPUSUZ 1 MAKİNE PROGRAMI MALZEME TEKNOLOJİSİ-I- (DERS NOTLARI) Prof.Dr.İrfan AY Öğr. Gör. Fahrettin Kapusuz 2008-20092009 BALIKESİR Prof. Dr. İRFAN AY / Öğr. Gör. FAHRETTİN KAPUSUZ 1 DEMİR-KARBON (Fe-C) DENGE DİYAGRAMI

Detaylı

Ç8620 Ç4140. ÖLÇÜLEN SERTLİK DEĞERİ (HRc) ÖLÇÜLEN SERTLİK DEĞERİ (HRc) SERTLEŞTİRİLMİŞ UÇTAN MESAFE (mm) Ç1050 Ç1040. ÖLÇÜLEN SERTLİK DEĞERİ (HRc)

Ç8620 Ç4140. ÖLÇÜLEN SERTLİK DEĞERİ (HRc) ÖLÇÜLEN SERTLİK DEĞERİ (HRc) SERTLEŞTİRİLMİŞ UÇTAN MESAFE (mm) Ç1050 Ç1040. ÖLÇÜLEN SERTLİK DEĞERİ (HRc) TİMAK-Tasarım İmalat Analiz Kongresi 26-28 Nisan 6 - BALIKESİR ÇELİKTEKİ ALAŞIM ELEMENTLERİNİN SERTLEŞEBİLİRLİĞE VE SERTLEŞME DERİNLİĞİNE ETKİSİ Sare ÇELİK 1, Naci OTMANBÖLÜK 1, Levent FİDAN 2 1 Balikesir

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 6 Sayı: 2 s Mayıs 2004

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 6 Sayı: 2 s Mayıs 2004 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 6 Sayı: 2 s. 47-52 Mayıs 2004 AZ ALAŞIMLI ÇELİKLERDE KARBON MİKTARININ PLAZMA NİTRÜRASYONU DAVRANIŞINA ETKİSİ (EFFECT OF CARBON CONTENT ON THE

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.org ISSN:1304-4141 Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 2006 (2) 1-9 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Makale 4 Farklı Çeliğin Bazı Mekanik Özelliklerine Fe-Fe 3 c Faz Diyagramında

Detaylı

TSE TS-526 KÜRESEL GRAFİTLİ DÖKME DEMİRLER / GENEL MAÇLAR İÇİN Çentik Dayanımı Sertlik min. kgf/cm2 (20 C) Kgf/mm2 % HB min. min.

TSE TS-526 KÜRESEL GRAFİTLİ DÖKME DEMİRLER / GENEL MAÇLAR İÇİN Çentik Dayanımı Sertlik min. kgf/cm2 (20 C) Kgf/mm2 % HB min. min. SFERO DÖKÜM TS-526 KÜRESEL GRAFİTLİ DÖKME DEMİRLER TS-526 Çekme Dayanımı Kgf/mm2 min. TSE TS-526 KÜRESEL GRAFİTLİ DÖKME DEMİRLER / GENEL MAÇLAR İÇİN Çentik Dayanımı Akma Sınırı Kopma Uzama Sertlik min.

Detaylı

MMT209 Çeliklerde Malzeme Bilimi ve Son Gelişmeler 2 Çelik üretimi. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir Güz Yarıyılı

MMT209 Çeliklerde Malzeme Bilimi ve Son Gelişmeler 2 Çelik üretimi. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir Güz Yarıyılı MMT209 Çeliklerde Malzeme Bilimi ve Son Gelişmeler 2 Çelik üretimi Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2013-2014 Güz Yarıyılı Bir entegre çelik tesisinde üretim akışı 2 Hematit, Fe2O3 Manyetit, Fe3O4 Götit, FeO(OH)

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 Malzeme Seçiminin Temelleri... 1 1.1 Giriş... 2 1.2 Malzeme seçiminin önemi... 2 1.3 Malzemelerin sınıflandırılması... 3 1.4 Malzeme seçimi adımları... 5 1.5 Malzeme seçiminde dikkate

Detaylı

BONDING OF X 2 CrNi 18 9 / G 20 MATERIALS WITH TIG WELDING

BONDING OF X 2 CrNi 18 9 / G 20 MATERIALS WITH TIG WELDING X 2 CrNi 18 9 / G 20 MALZEMELERĐNĐN TIG KAYNAĞI ĐLE BĐRLEŞTĐRĐLMESĐ Sibel DAĞLILAR, Üstün DUMAN, Tanla ABKAN * Özet Bu çalışmada, TIG ile kaynaklanan parçaların kaynak bölgesindeki mekanik ve mikro yapı

Detaylı

DÜŞÜK KARBONLU ÇELİK TEL TAKVİYELİ KIR DÖKME DEMİR KOMPOZİTLERİN SERTLİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ. Ahmet AKDEMİR a Recai KUŞ b.

DÜŞÜK KARBONLU ÇELİK TEL TAKVİYELİ KIR DÖKME DEMİR KOMPOZİTLERİN SERTLİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ. Ahmet AKDEMİR a Recai KUŞ b. DÜŞÜK KARBONLU ÇELİK TEL TAKVİYELİ KIR DÖKME DEMİR KOMPOZİTLERİN SERTLİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Ahmet AKDEMİR a Recai KUŞ b a Selçuk Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Makina Mühendisliği

Detaylı

MALZEME BİLİMİ. 2014-2015 Güz Yarıyılı Kocaeli Üniversitesi Ford Otosan Ġhsaniye Otomotiv MYO. Yrd. Doç. Dr. Egemen Avcu

MALZEME BİLİMİ. 2014-2015 Güz Yarıyılı Kocaeli Üniversitesi Ford Otosan Ġhsaniye Otomotiv MYO. Yrd. Doç. Dr. Egemen Avcu MALZEME BİLİMİ 2014-2015 Güz Yarıyılı Kocaeli Üniversitesi Ford Otosan Ġhsaniye Otomotiv MYO Yrd. Doç. Dr. Egemen Avcu Bilgisi DERSĠN ĠÇERĠĞĠ, KONULAR 1- Malzemelerin tanımı 2- Malzemelerinseçimi 3- Malzemelerin

Detaylı

Bölüm 9. Demir Karbon Alaşım Sistemi

Bölüm 9. Demir Karbon Alaşım Sistemi Bölüm 9 Demir Karbon Alaşım Sistemi 1 DEMİR-KARBON ALAŞIM SİSTEMİ Demir, mühendislik uygulamalarında kullanılan alaşımların temelini oluşturan bir metaldir. Külçe demir olarak bilinen ve hemen hemen saf

Detaylı

Ark Kaynağı ile Kaynatılan Ferritik Küresel Grafitli Dökme Demirlere Öntav Sıcaklığının Mikroyapı ve Mekanik Özelliklere Etkisi

Ark Kaynağı ile Kaynatılan Ferritik Küresel Grafitli Dökme Demirlere Öntav Sıcaklığının Mikroyapı ve Mekanik Özelliklere Etkisi Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt:11 Sayı: 2 s.153-159, 2008 Vol: 11 No: 2 pp.153-159, 2008 Ark Kaynağı ile Kaynatılan Ferritik Küresel Grafitli Dökme Demirlere Öntav Sıcaklığının Mikroyapı

Detaylı

ARK KAYNAK YÖNTEMİ İLE BİRLEŞTİRİLEN OSTENİTİK PASLANMAZ ÇELİK İLE DÜŞÜK KARBONLU ÇELİĞİN MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

ARK KAYNAK YÖNTEMİ İLE BİRLEŞTİRİLEN OSTENİTİK PASLANMAZ ÇELİK İLE DÜŞÜK KARBONLU ÇELİĞİN MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 17, No 2, 75-85, 2002 Vol 17, No 2, 75-85, 2002 ARK KAYNAK YÖNTEMİ İLE BİRLEŞTİRİLEN OSTENİTİK PASLANMAZ ÇELİK İLE DÜŞÜK KARBONLU ÇELİĞİN

Detaylı

makale tane sınırlarında karbür çökelmesi meydana gelmektedir. Tane sınırlarında karbür oluşumu Şekil 4'te verilmiştir.

makale tane sınırlarında karbür çökelmesi meydana gelmektedir. Tane sınırlarında karbür oluşumu Şekil 4'te verilmiştir. makale Ostenitik çeliklerde yavaş soğutma veya temperleme işlemi karbürlerin çökelmesine neden olur. Karbür çökelme bölgeleri genel olarak tane sınırlarıdır. Karbür çökelmesi, çeliğin 500-800 C sıcaklıkları

Detaylı

DENEYİN ADI: Jominy uçtan su verme ile sertleşebilirlik. AMACI: Çeliklerin sertleşme kabiliyetinin belirlenmesi.

DENEYİN ADI: Jominy uçtan su verme ile sertleşebilirlik. AMACI: Çeliklerin sertleşme kabiliyetinin belirlenmesi. DENEYİN ADI: Jominy uçtan su verme ile sertleşebilirlik AMACI: Çeliklerin sertleşme kabiliyetinin belirlenmesi. TEORİK BİLGİ: Kritik soğuma hızı, TTT diyagramlarında burun noktasını kesmeden sağlanan en

Detaylı

19 (3), 417-423, 2007 19 (3), 417-423, 2007. tyildiz@firat.edu.tr

19 (3), 417-423, 2007 19 (3), 417-423, 2007. tyildiz@firat.edu.tr Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi Science and Eng. J of Fırat Univ. 19 (3), 417-423, 2007 19 (3), 417-423, 2007 AISI 4142 Çeliğinin Elektrik Ark Kaynağı ile Yüzey Modifikasyonu Sonrası Aşınma Davranışının

Detaylı

DOĞAL KURŞUN METALİK KURŞUN PLAKALAR

DOĞAL KURŞUN METALİK KURŞUN PLAKALAR KURŞUN ve ALAŞIMLARI DOĞAL KURŞUN METALİK KURŞUN PLAKALAR 1 KURŞUN ve ALAŞIMLARI Romalılar kurşun boruları banyolarda kullanmıştır. 2 KURŞUN ve ALAŞIMLARI Kurşuna oda sıcaklığında bile çok düşük bir gerilim

Detaylı

SİLİSYUM ESASLI İNTERMETALİK BİLEŞİKLER

SİLİSYUM ESASLI İNTERMETALİK BİLEŞİKLER SİLİSYUM ESASLI İNTERMETALİK BİLEŞİKLER İntermetalikler içerisinde silisyum içeriğine sahip olan ileri teknoloji malzemeleri Silisitler olarak adlandırılmaktadır. Silisitler, yüksek sıcaklıklarda yüksek

Detaylı

Dr. F. Can Akbaşoğlu, Serhat Adışen, Uğur Gürol, Eylem Subaşı (Akmetal) Prof. Dr. S. Can Kurnaz (Sakarya Üni.)

Dr. F. Can Akbaşoğlu, Serhat Adışen, Uğur Gürol, Eylem Subaşı (Akmetal) Prof. Dr. S. Can Kurnaz (Sakarya Üni.) «Kalın Kesitli G18NiMoCr3-6 Test Bloklarının Farklı Isıl İşlem Koşullarında Kenar ve Orta Bölgelerindeki Mikro Yapı ve Mukavemet Değerlerinin İncelenmesi» «The Effect of Different Heat Treatment Conditions

Detaylı

ZIRH ÇELİKLERİN KAYNAĞINDA KAYNAK AĞZI GEOMETRİSİ VE İLAVE TEL OPTİMİZASYONU Kaynaklı İmalatta İyileştirme Çalışmasına Örnek

ZIRH ÇELİKLERİN KAYNAĞINDA KAYNAK AĞZI GEOMETRİSİ VE İLAVE TEL OPTİMİZASYONU Kaynaklı İmalatta İyileştirme Çalışmasına Örnek ZIRH ÇELİKLERİN KAYNAĞINDA KAYNAK AĞZI GEOMETRİSİ VE İLAVE TEL OPTİMİZASYONU Kaynaklı İmalatta İyileştirme Çalışmasına Örnek Çağrı ÇELİK Makina ve Kaynak Mühendisi NUROL Makina Sanayi A.Ş / Ankara cagri.celik@nurolmakina.com.tr

Detaylı

MALZEME BİLİMİ (DERS NOTLARI)

MALZEME BİLİMİ (DERS NOTLARI) MALZEME BİLİMİ (DERS NOTLARI) Bölüm 9. Fe-C Faz Diyagramı ve Demir Esaslı Malzemeler Doç.Dr. Özkan ÖZDEMİR Doç. Dr. Özkan ÖZDEMİR Fe ve alaşımlarının çok geniş bir istek yelpazesine (sertlik, süneklik,

Detaylı

Faz ( denge) diyagramları

Faz ( denge) diyagramları Faz ( denge) diyagramları İki elementin birbirleriyle karıştırılması sonucunda, toplam iç enerji mimimum olacak şekilde yeni atom düzenleri meydana gelir. Fazlar, İç enerjinin minimum olmasını sağlayacak

Detaylı

İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi Journal of Advanced Technology Sciences ISSN:

İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi Journal of Advanced Technology Sciences ISSN: İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi Journal of Advanced Technology Sciences ISSN:2147-3455 ORTA KARBONLU AISI1040 İMALAT ÇELİĞİNE UYGULANAN SICAK DÖVME İŞLEMİNİN MALZEMENİN MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ Gültekin

Detaylı

ÇELİKLERİN KOROZYONU. 14.04.2009 Prof.Dr.Ayşegül AKDOĞAN EKER

ÇELİKLERİN KOROZYONU. 14.04.2009 Prof.Dr.Ayşegül AKDOĞAN EKER ÇELİKLERİN KOROZYONU Fe-C Denge Diyagramı Fe-C Denge Diyagramı KARBON ORANLARINA GÖRE ÇELİKLER Ötektoidaltı çelik %0,006 C - %0,8 C Ötektoid (Perlitik) çelik (%0,8 C li) Ötektoidüstü çelik %0,8 C - %2,06

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ - 1 1.TOZALTI KAYNAĞI

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ - 1 1.TOZALTI KAYNAĞI ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ - 1 AMAÇ Bu faaliyet sonucunda uygun ortam sağlandığında tekniğe uygun olarak tozaltı kaynağı ile çeliklerin yatayda küt-ek kaynağını yapabileceksiniz. ARAŞTIRMA Toz

Detaylı

KIRIK YÜZEYLERİN İNCELENMESİ

KIRIK YÜZEYLERİN İNCELENMESİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ MEM-317 MALZEME KARAKTERİZASYONU KIRIK YÜZEYLERİN İNCELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Volkan KILIÇLI ANKARA 2012 KIRIK YÜZEYLERİN İNCELENMESİ

Detaylı

KUM KALIBA DÖKÜM AŞAMALARI

KUM KALIBA DÖKÜM AŞAMALARI KUM KALIBA DÖKÜM AŞAMALARI Kum kalıba döküm işleminde yapılması gereken işlemlerin mantıksal sıralaması şu şekildedir: 1. Model yapımı 2. Maça yapımı (model yapımıyla eş zamanlı olabilir) 3. Kalıplama

Detaylı

Prof. Dr. HÜSEYİN UZUN KAYNAK KABİLİYETİ

Prof. Dr. HÜSEYİN UZUN KAYNAK KABİLİYETİ KAYNAK KABİLİYETİ Günümüz kaynak teknolojisinin kaydettiği inanılmaz gelişmeler sayesinde pek çok malzemenin birleştirilmesi artık mümkün hale gelmiştir. *Demir esaslı metalik malzemeler *Demirdışı metalik

Detaylı

1 MAKİNE ELEMANLARINDA TEMEL KAVRAMLAR VE BİRİM SİSTEMLERİ

1 MAKİNE ELEMANLARINDA TEMEL KAVRAMLAR VE BİRİM SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 MAKİNE ELEMANLARINDA TEMEL KAVRAMLAR VE BİRİM SİSTEMLERİ 11 1.1. SI Birim Sistemi 12 1.2. Boyut Analizi 16 1.3. Temel Bilgiler 17 1.4.Makine Elemanlarına Giriş 17 1.4.1 Makine

Detaylı

2xx SERİSİ ALÜMİNYUM ALAŞIMLARINDA Ag İLAVESİNİN MUKAVEMETE ETKİSİ

2xx SERİSİ ALÜMİNYUM ALAŞIMLARINDA Ag İLAVESİNİN MUKAVEMETE ETKİSİ 2xx SERİSİ ALÜMİNYUM ALAŞIMLARINDA Ag İLAVESİNİN MUKAVEMETE ETKİSİ Çağlar Yüksel 1, Özen Gürsoy 2, Eray Erzi 2, Derya Dışpınar 2 1 Yıldız Teknik Üniversitesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

AlSi7Mg DÖKÜM ALAŞIMINDA T6 ISIL İŞLEM DEĞERLERE ETKİSİNİN İNCELENMESİ. Onur GÜVEN, Doğan ALPDORUK, Şükrü IRMAK

AlSi7Mg DÖKÜM ALAŞIMINDA T6 ISIL İŞLEM DEĞERLERE ETKİSİNİN İNCELENMESİ. Onur GÜVEN, Doğan ALPDORUK, Şükrü IRMAK AlSi7Mg DÖKÜM ALAŞIMINDA T6 ISIL İŞLEM PARAMETRELERİNİN MEKANİK DEĞERLERE ETKİSİNİN İNCELENMESİ Onur GÜVEN, Doğan ALPDORUK, Şükrü IRMAK DÖKÜMCÜLÜK İSTENEN BİR ŞEKLİ ELDE ETMEK İÇİN SIVI METALİN SÖZ KONUSU

Detaylı

MMT440 Çeliklerin Isıl İşlemi 2 Sertleştirme Isıl İşlemi ve Sertleşebilirlik

MMT440 Çeliklerin Isıl İşlemi 2 Sertleştirme Isıl İşlemi ve Sertleşebilirlik MMT440 Çeliklerin Isıl İşlemi 2 Sertleştirme Isıl İşlemi ve Sertleşebilirlik Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2011-2012 Bahar Yarıyılı 2. Sertleştirme Isıl İşlemi ve Sertleşebilirlik 2.1. Tanımlar 2.2. Su verme

Detaylı

TIG YÖNTEMİYLE YÜZEYİ SERTLEŞTİRİLEN AISI 4140 ÇELİĞİNİN MİKROYAPI İNCELEMESİ

TIG YÖNTEMİYLE YÜZEYİ SERTLEŞTİRİLEN AISI 4140 ÇELİĞİNİN MİKROYAPI İNCELEMESİ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi Cilt:XXII, Sayı:1, 2009 Journal of Engineering and Architecture Faculty of Eskişehir Osmangazi University, Vol: XXII, No:1, 2009

Detaylı

ÜÇ FARKLI ÇELİĞE KATI BORLAMA İŞLEMİ YAPILMASININ İÇ YAPI VE SERTLİK ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ ÖZET ABSTRACT

ÜÇ FARKLI ÇELİĞE KATI BORLAMA İŞLEMİ YAPILMASININ İÇ YAPI VE SERTLİK ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ ÖZET ABSTRACT ÜÇ FARKLI ÇELİĞE KATI BORLAMA İŞLEMİ YAPILMASININ İÇ YAPI VE SERTLİK ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ Mehmet ÖZER 1, İrfan AY 2 1 mozer@balikesir.edu.tr Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir M.Y.O., 10145 Balıkesir

Detaylı

Chapter 9: Faz Diyagramları

Chapter 9: Faz Diyagramları Chapter 9: Faz Diyagramları İki elementi birleştirdiğimizde... ortaya çıkan denklik durumu nedir? genel olarak aşağıdakileri belirlersek... -- kompozisyon (örn., ağ% Cu - ağ% Ni), ve -- sıcaklık (T ) şunlara

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141 Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 2008 (3) 21-31 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Makale Östemperlenmiş Küresel Grafitli Dökme Demirlerin Aşınma Davranışlarının

Detaylı

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi. Basınç Destekli Hacim Yanma Sentezi Yöntemi ile Elde Edilen FeAl ve TiAl Kaplamalar

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi. Basınç Destekli Hacim Yanma Sentezi Yöntemi ile Elde Edilen FeAl ve TiAl Kaplamalar Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Afyon Kocatepe University Journal of Science and Engineering AKÜ FEMÜBİD 14 (2014) OZ5751 (325-329) AKU J. Sci. Eng. 14 (2014) OZ5751 (325-329)

Detaylı

CALLİSTER FAZ DÖNÜŞÜMLERİ

CALLİSTER FAZ DÖNÜŞÜMLERİ CALLİSTER FAZ DÖNÜŞÜMLERİ Faz dönüşümlerinin çoğu ani olarak gerçekleşmediğinden, reaksiyon gelişiminin zamana bağlı, yani dönüşüm hızına bağlı olarak gelişen yapısal özelliklerini dikkate almak gerekir.

Detaylı

Al-Cu Alaşımlarında Porozite ve Mikroyapının Yaşlandırma Üzerine Etkisi

Al-Cu Alaşımlarında Porozite ve Mikroyapının Yaşlandırma Üzerine Etkisi Al-Cu Alaşımlarında Porozite ve Mikroyapının Yaşlandırma Üzerine Etkisi 1 Muhammet ULUDAĞ, 1 Muhammed Raşit ERYILMAZ, 1 Serdar ÇELEBİ ve * 2 Derya DIŞPINAR 1 Selçuk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

METALLER. şeklinde sıralanır. Demir esaslı alaşımlarda karşılaşılan en önemli problem korozyon eğilimlerinin yüksek olmasıdır.

METALLER. şeklinde sıralanır. Demir esaslı alaşımlarda karşılaşılan en önemli problem korozyon eğilimlerinin yüksek olmasıdır. METALLER Malzeme seçimiyle ilgili kararlar hem tasarım hem de imalat faaliyetleri açısından son derece önemlidir. Malzemeler temel olarak metaller, seramikler ve polimerler ile bunların fiziksel birleşiminden

Detaylı

KİMYASAL BİLEŞİMİ. Element % Karbon Silisyum Manganez Fosfor Kükürt

KİMYASAL BİLEŞİMİ. Element % Karbon Silisyum Manganez Fosfor Kükürt GRİ DÖKME DEMİRLER GRİ DÖKME DEMİR Katılaştıktan sonra bileşimindeki karbonun büyük bir kısmı serbest grafit yaprakları (lamel) halinde bulunan bir dökme demir çeşididir. Kırıldığı zaman, yüzeyi gri görünüşlüdür.

Detaylı

DENEYİN ADI: Çeliklerin Isıl İşlemi. AMACI: Çeliklerde ısıl işlem yoluyla mikroyapı ve mekanik özelliklerin değişiminin öğretilmesi.

DENEYİN ADI: Çeliklerin Isıl İşlemi. AMACI: Çeliklerde ısıl işlem yoluyla mikroyapı ve mekanik özelliklerin değişiminin öğretilmesi. DENEYİN ADI: Çeliklerin Isıl İşlemi AMACI: Çeliklerde ısıl işlem yoluyla mikroyapı ve mekanik özelliklerin değişiminin öğretilmesi. TEORİK BİLGİ: Metal ve alaşımlarının, faz diyagramlarına bağlı olarak

Detaylı

ALÜMİNYUM T6 ISIL İŞLEMİ İÇİN GELİŞTİRİLEN SEPET TASARIMI İLE ZAMAN VE ENERJİ TASARRUFU SAĞLANMASI

ALÜMİNYUM T6 ISIL İŞLEMİ İÇİN GELİŞTİRİLEN SEPET TASARIMI İLE ZAMAN VE ENERJİ TASARRUFU SAĞLANMASI ALÜMİNYUM T6 ISIL İŞLEMİ İÇİN GELİŞTİRİLEN SEPET TASARIMI İLE ZAMAN VE ENERJİ TASARRUFU SAĞLANMASI Seracettin Akdı Aydınlar Yedek Parça San. ve Tic. A.Ş. Ar-Ge Merkezi Gamze Küçükyağlıoğlu Aydınlar Yedek

Detaylı

Yoğun Düşük sürünme direnci Düşük/orta korozyon direnci. Elektrik ve termal iletken İyi mukavemet ve süneklik Yüksek tokluk Magnetik Metaller

Yoğun Düşük sürünme direnci Düşük/orta korozyon direnci. Elektrik ve termal iletken İyi mukavemet ve süneklik Yüksek tokluk Magnetik Metaller Kompozit malzemeler İki veya daha fazla malzemeden üretilirler Ana fikir farklı malzemelerin özelliklerini harmanlamaktır Kompozit: temel olarak birbiri içinde çözünmeyen ve birbirinden farklı şekil ve/veya

Detaylı

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 1 (2013) 77 87 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Araştırma Makalesi Kobalt Bazlı Tozların PTA Yöntemiyle Düşük Karbonlu Çelik Üzerine Kaplanması

Detaylı

AISI 1040 Çeliğinin Tornalanmasında Kesme Şartlarının Yüzey Pürüzlülük Değerlerine Etkilerinin İncelenmesi

AISI 1040 Çeliğinin Tornalanmasında Kesme Şartlarının Yüzey Pürüzlülük Değerlerine Etkilerinin İncelenmesi Dr.Öğr.Üyesi Elif MALYER 06 Aralık 2018 AISI 1040 Çeliğinin Tornalanmasında Kesme Şartlarının Yüzey Pürüzlülük Değerlerine Etkilerinin ÖZET Çalışmanın amacı AISI 1040 çeliğinin işlenebilirliği ile ilgili

Detaylı

FeW-SiC Esaslı Kompozit Kaplamaların Mikroyapı ve Aşınma Özellikleri

FeW-SiC Esaslı Kompozit Kaplamaların Mikroyapı ve Aşınma Özellikleri 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), 16-18 May 2011, Elazığ, Turkey FeW-SiC Esaslı Kompozit Kaplamaların Mikroyapı ve Aşınma Özellikleri Ö. Eski 1, S. Islak 2, S. Buytoz 3 1 Kastamonu

Detaylı

1/26 KARBON-KARBON KOMPOZİTLERİ

1/26 KARBON-KARBON KOMPOZİTLERİ 1/26 KARBON-KARBON KOMPOZİTLERİ Karbon-Karbon Kompozitlerin Genel Özellikleri Yüksek elastik modül ve yüksek sıcaklık mukavemeti (T > 2000 o C de bile mukavemet korunur). Sürünmeye dirençli Kırılma tokluğu

Detaylı