1 OCAK - 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1 OCAK - 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU"

Transkript

1 1 OCAK - 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

2 Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza, Süleyman Seba Caddesi No:48 B Blok Kat 9 Akaretler Beşiktaş34357 İstanbul-Turkey Telephone +90 (212) Facsimile +90 (212) BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme AmaçlıEsnek Emeklilik Yatırım Fonu Kurulu na, 1. Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme AmaçlıEsnek Emeklilik Yatırım Fonu nun ( Fon ) 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle hazırlanan ve ekte yer alan bilançosu, gelir tablosu, net varlık değeri ve fon portföy değeri tablolarını, önemli muhasebe politikalarının özetini ve dipnotlarıdenetlemişbulunuyoruz. Finansal Tablolarla İlgili Olarak Kurucu nun Sorumluluğu 2. Kurucu, finansal tabloların Sermaye PiyasasıKurulu nca yayımlanan emeklilik yatırım fonları hakkındaki muhasebe ve değerleme düzenlemelerine göre hazırlanmasıve dürüst bir şekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, finansal tabloların hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanlışlıklar içermeyecek biçimde hazırlanarak, gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmasını sağlamak amacıyla gerekli iç kontrol sisteminin tasarlanmasını, uygulanmasınıve devam ettirilmesini, koşulların gerektirdiği muhasebe tahminlerinin yapılmasınıve uygun muhasebe politikalarının seçilmesini içermektedir. Bağımsız Denetim Kuruluşu nun Sorumluluğu 3. Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetimlere dayanarak yukarıda birinci paragrafta belirtilen finansal tablolar hakkında görüş bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, Sermaye Piyasası Kurulu nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasınıve bağımsız denetimin, finansal tabloların gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadığıkonusunda makul bir güvenceyi sağlamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir. Bağımsız denetimimiz, finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bağımsız denetim kanıtıtoplamak amacıyla, bağımsız denetim tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. Bağımsız denetim tekniklerinin seçimi, finansal tabloların hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanıp kaynaklanmadığıhususu da dahil olmak üzere önemli yanlışlık içerip içermediğine dair risk değerlendirmesini de kapsayacak şekilde, mesleki kanaatimize göre yapılmıştır. Bu risk değerlendirmesinde, Fon un iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmuştur. Ancak, amacımız iç kontrol sisteminin etkinliği hakkında görüşvermek değil, bağımsız denetim tekniklerini koşullara uygun olarak tasarlamak amacıyla, Fon yetkilileri tarafından hazırlanan finansal tablolar ile iç kontrol sistemi arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bağımsız denetimimiz, ayrıca Fon yetkilileri tarafından benimsenen muhasebe politikalarıile yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve finansal tabloların bir bütün olarak sunumunun uygunluğunun değerlendirilmesini de içermektedir. Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak olu şturduğuna inanıyoruz.

3 Görüş 4. Görüşümüze göre, Fon portföyünün değerlenmesi, net varlık değeri ve birim pay değerinin hesaplanmasıişlemleri, Sermaye PiyasasıKurulu nun emeklilik yatırım fonlarına ilişkin düzenlemeleri ve Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme AmaçlıEsnek Emeklilik Yatırım Fonu nun iç tüzük hükümlerine uygunluk arzetmekte; ilişikteki finansal tablolar, Fon un 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle finansal durumunu ve aynıtarihte sona eren yıla ait finansal performansını, Sermaye PiyasasıKurulu nca yayımlanan emeklilik yatırım fonlarıhakkındaki muhasebe ve değerleme düzenlemeleri çerçevesinde (bakınız dipnot 2) doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır. Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers Alper Önder, SMMM Sorumlu Ortak, Başdenetçi İstanbul, 5 Mart 2009

4 31 ARALIK 2008 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER Sayfa No BİLANÇO... 1 GELİR TABLOSU... 2 FON PORTFÖY DEĞERİTABLOSU... 3 NET VARLIK DEĞERİTABLOSU... 4 FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR FON HAKKINDA GENEL BİLGİLER UYGULANAN MUHASEBE VE DEĞERLEME İLKELERİ BİLANÇO DİPNOTLARI GELİR TABLOSU DİPNOTLARI FON PORTFÖY DEĞERİTABLOSU DİPNOTLARI NET VARLIK DEĞERİTABLOSU DİPNOTLARI... 11

5 BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2008 TARİHLİBİLANÇO Varlıklar 31 Aralık Aralık 2007 I. Hazır değerler A. Kasa 18 - B. Bankalar C. Diğer hazır değerler - - II. Menkul kıymetler A. Hisse senetleri B. Özel kesim borçlanma senetleri - - C. Kamu kesimi borçlanma senetleri D. Diğer menkul kıymetler - - III. Alacaklar IV. Diğer varlıklar - - Varlıklar toplamı V. Borçlar A. Banka avansları - - B. Banka kredileri - - C. Fon yönetim ücretleri D. Diğer borçlar Borçlar toplamı Net varlıklar toplamı VI. Fon toplam değeri A. Fon payları B. Fon paylarıdeğer artış/azalışı C. Fon gelir gider farkı Cari dönem fon gelir gider farkı (10.241) Geçmişyıllar fon gelir gider farkı Fon toplam değeri Takip eden dipnotlar bu tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 1

6 BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2008 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT GELİR TABLOSU 1 Ocak 11 Ocak - 31 Aralık Aralık 2007 I. Fon gelirleri A. Menkul kıymetler portföyünden alınan faiz ve kar payları Özel kesim menkul kıymet faiz ve kar payları Hisse senetleri kar payları Borçlanma senetleri faizleri Kamu kesimi menkul kıymet faiz ve kar payları Diğer menkul kıymet faiz ve kar payları - - B. Menkul kıymet satışkarları Özel kesim menkul kıymet satışkarları Hisse senetleri satışkarları Borçlanma senetleri satışkarları Kamu kesimi menkul kıymet satışkarları Diğer menkul kıymet satışkarları - - C. Gerçekleşen değer artışları D. Diğer gelirler II. Fon giderleri A. Menkul kıymet satışzararları Özel kesim menkul kıymet satışzararları Hisse senetleri satışzararları Borçlanma senetleri satışzararları Kamu kesimi menkul kıymet satışzararları Diğer menkul kıymet satışzararları - - B. Gerçekleşen değer azalışları C. Faiz giderleri Kurucu avans faizleri Banka kredi faizleri - - D. Diğer giderler İhraç izni ücretleri İlan giderleri Sigorta ücretleri Aracılık komisyonu giderleri Noter harç ve tasdik ücretleri Fon yönetim ücretleri Denetim ücretleri Katılma belgeleri basım giderleri Vergi, resim, harç vb. giderleri Diğer giderler III. Fon gelir gider farkı (10.241) Takip eden dipnotlar bu tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 2

7 BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2008 TARİHLİ FON PORTFÖY DEĞERİTABLOSU 31 Aralık Aralık 2007 Nominal Rayiç Nominal Rayiç Değer Değer % Değer Değer % Devlet tahvili , Kuponlu devlet tahvili , Ters repo , ,96 Hisse senedi , ,04 T.İşBankasıA.Ş , ,41 T.Garanti BankasıA.Ş , ,97 Türkiye Vakıflar BankasıT.A.O , ,87 Türk Ekonomi BankasıA.Ş , Türk Hava YollarıA.O , ,76 Yapıve Kredi BankasıA.Ş , Koç Holding A.Ş , ,09 Akbank T.A.Ş , ,05 Tat Konserve Sanayii A.Ş , TofaşTürk Otomobil FabrikasıA.Ş , ,15 Aygaz A.Ş , Türk Telekomünikasyon A.Ş , Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş , ,23 Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş , ,62 Trakya Cam Sanayii A.Ş , Aksigorta A.Ş , Migros Türk T.A.Ş , ,26 Finansbank A.Ş , ,72 Petrol Ofisi A.Ş , ,34 T.Şişe ve Cam FabrikalarıA.Ş , ,64 Ereğli Demir ve Çelik FabrikalarıT.A.Ş , ,48 Doğuş-Ge Gayrimenkul Yatırım OrtaklığıA.Ş. 1-0, ,92 Doğan Yayın Holding A.Ş , ,44 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş , ,52 Fortis Bank A.Ş , ,09 T.Sınai Kalkınma BankasıA.Ş , ,37 Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş , ,28 T.Halk BankasıA.Ş ,85 H.Ö. Sabancıholding A.Ş ,44 Asya Katılım BankasıA.Ş ,12 Petkim Petrokimya Holding A.Ş ,78 Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş ,75 Arçelik A.Ş ,03 Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş ,02 Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş ,71 İhlas Holding A.Ş ,30 Otokar Otobüs Karoseri Sanayi A.Ş ,13 DoğuşOtomotiv Servis ve Ticaret A.Ş ,91 Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş ,13 T.Demir Döküm FabrikalarıA.Ş ,02 Altınyıldız Mensucat ve Konfeksiyon FAB.A.Ş ,08 Ford Otomotiv Sanayi A.Ş ,56 Fon portföy değeri , ,00 Takip eden dipnotlar bu tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 3

8 BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2008 TARİHLİ NET VARLIK DEĞERİTABLOSU 31 Aralık Aralık 2007 Tutar % Tutar % Fon portföy değeri , ,68 Hazır değerler 423 0, ,48 Alacaklar , Diğer varlıklar Borçlar (372) (0,10) (142) (0,16) Net varlık değeri , ,00 Takip eden dipnotlar bu tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 4

9 31 ARALIK 2008 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR 1. FON HAKKINDA GENEL BİLGİLER Allianz Hayat ve Emeklilik A.ŞGruplara Yönelik Büyüme AmaçlıEsnek Emeklilik Yatırım Fonu ( Fon ), emeklilik yatırım fonudur. Koç Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. ( Şirket ) tarafından 4632 sayılıbireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun 15 inci maddesine dayanılarak emeklilik sözleşmesi çerçevesinde alınan ve katılımcılar adına bireysel emeklilik hesaplarında izlenen katkıların, riskin dağıtılmasıve inançlı mülkiyet esaslarına göre işletilmesi amacıyla Koç Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme AmaçlıEsnek Emeklilik Yatırım Fonu kurulmuştur. Şirket in ortaklık yapısındaki değişiklik nedeniyle, Sermaye PiyasasıKurulu ndan alınan 31 Aralık 2008 tarih ve sayılıizin doğrultusunda Fon un unvanıallianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme AmaçlıEsnek Emeklilik Yatırım Fonu olarak değiştirilmiştir. Fon Kurucusu, Yöneticisi, AracıKurum ve SaklayıcıKurum ile ilgili bilgiler aşağıdaki gibidir: Kurucu: Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. BağlarbaşıKısıklıCad. No:13 Altunizade / İstanbul Yönetici: YapıKredi Portföy Yönetimi A.Ş. YapıKredi Plaza A Blok Kat:13-14 Büyükdere Cad. Levent / İstanbul AracıKurum: YapıKredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. YapıKredi Plaza A Blok Kat:10-11 Büyükdere Cad. Levent / İstanbul SaklayıcıKurum: İMKB Takas ve Saklama BankasıA.Ş. Abide-i Hürriyet Caddesi Mecidiyeköy Yolu Sokak No: 286 Şişli / İstanbul 5

10 31 ARALIK 2008 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR 2. UYGULANAN MUHASEBE VE DEĞERLEME İLKELERİ 2.1. Finansal Tabloların Sunumuna İlişkin Esaslar Fon un finansal tablolarısermaye PiyasasıKurulu nun ( SPK ) 28 Şubat 2002 tarihli sayılıresmi Gazete de yayımlanan Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri ile emeklilik yatırım fonları tarafından finansal tablo ve raporların hazırlanıp sunulmasına ilişkin ilke ve kurallarına uygun olarak hazırlanmaktadır. İlgili ilke ve kurallar Fon un finansal tablolarının hazırlanışında 28 Şubat 1990 tarihli sayılıresmi Gazete de yayımlanan, Seri XI, No: 6 sayılıtebliği ve bu tebliğe değişiklik getiren tebliğleri de içermektedir. Fon muhasebe kayıtlarınıve yasal finansal tablolarınıtl cinsinden, Türk Ticaret Kanunu, SPK nın yayınlamışolduğu tebliğler ve Vergi Usul Kanunu na uygun olarak hazırlamaktadır. Bu finansal tablolar tarihi maliyet esasına göre tutulan yasal kayıtların emeklilik yatırım fonları için SPK tarafından yayımlanan genel kabul görmüşmuhasebe ilkelerine uygunluk açısından gerekli düzeltme ve sınıflandırmalar yansıtılarak düzenlenmiştir sayılıtürkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun un 1. maddesi uyarınca ve 4 Nisan 2007 tarihli ve 2007/11963 sayılıbakanlar Kurulu Kararıgereğince, Yeni Türk Lirası( YTL ) ve Yeni Kuruşta ( YKr ) yer alan Yeni ibareleri 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kaldırılmıştır. Buna göre bir önceki para birimi olan YTL ve YKr değerleri TL ye ve Kr'ye dönüştürülürken 1 YTL, 1 TL ye ve 1 YKr, 1 Kr'ye eşit tutulmaktadır. Hukuki sonuç doğuran tüm yasa, mevzuat, idari ve hukuki işlem, mahkeme kararı, kıymetli evrak ve her türlü belgenin yanısıra ödeme ve değişim araçlarında YTL ye yapılan referanslar, yukarıda belirtilen dönüşüm oranıile TL cinsinden yapılmışsayılmaktadır. Sonuç olarak,1 Ocak 2009 tarihinden itibaren TL, mali tablo ve kayıtların tutulmasıve gösterimi açısından YTL nin yerini almışbulunmaktadır. KarşılaştırmalıBilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tabloların Düzeltilmesi Cari dönem finansal tablolarıönceki dönem ile karşılaştırmalıolarak hazırlanmıştır. Cari dönem finansal tabloların sunumu ile uygunluk sağlanmasıaçısından karşılaştırmalıbilgiler gerekli görüldüğünde yeniden sınıflandırılır ve önemli farklılıklar açıklanır Uygulanan Muhasebe İlkeleri Fon Payları Fon payları, temsil ettiği değerin tam olarak nakden ödenmesi şartıyla katılımcının bireysel emeklilik hesabına aktarılır. Bir payın değeri Fon net varlık değerinin dolaşımdaki fon paylarının kapsadığıpay sayısına bölünmesiyle elde edilir. Gerçekleşen Değer Artışları/Azalışları Fon menkul kıymetlerinin her gün itibariyle fon içtüzüğü hükümlerine göre değerlenmesi sonucunda ortaya çıkan değerleme farkları, bilançodaki fon toplam değerinin içinde yer alan Katılma belgeleri değer artış/azalış hesabında muhasebeleştirilmektedir. Bu suretle, değerleme farklarıancak ilgili menkul kıymetin elden çıkarılarak gerçekleşmesi halinde gelir veya gider hesaplarına yansıtılmaktadır. 6

11 31 ARALIK 2008 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR 2. UYGULANAN MUHASEBE VE DEĞERLEME İLKELERİ(Devamı) Gelir / Giderin Tanınması Fon portföyünde bulunan menkul kıymetlerin, alım ve satımı, fon paylarının alım ve satımı, fonun gelir ve giderleri ile fonun diğer işlemleri yapıldıklarıgün itibariyle muhasebeleştirilir. Fon dan satılan bir menkul kıymet satışgünü değeri (alışbedeli ve satışgününe kadar oluşan değer artışveya azalışlarıtoplamı) üzerinden Menkul kıymetler hesabına alacak kaydedilir. Satışgünü değeri, ortalama bir değer olup; Menkul kıymetler hesabının borç bakiyesinin, ilgili menkul kıymetin birim sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanır. Satıştutarıile satışgünü değeri arasında bir fark oluştuğu takdirde bu fark Menkul kıymet satışkarları hesabına veya Menkul kıymet satışzararları hesabına kaydolunur. Satılan menkul kıymete ilişkin Fon paylarıdeğer artış/ azalış hesabının bakiyesinin ortalamasına göre satılan kısma isabet eden tutar ise, bu hesaptan çıkarılarak Gerçekleşen değer artışları/ azalışları hesaplarına aktarılır. Menkul kıymet alım satımına ait aracılık komisyonlarıalım ve satım bedelinden ayrıolarak Aracılık komisyonu gideri hesabında izlenir. Vergi Karşılığı Fon, Türkiye de kurulmuşemeklilik yatırım fonu niteliğinde olduğundan kazançlarıkurumlar vergisinden istisna edilmiştir Uygulanan Değerleme İlkeleri - Değerleme her işgünü itibariyle yapılır. - Portföydeki menkul kıymetlerin değerlemesinde, aşağıda belirtilen esaslar uygulanmıştır: a) Portföye alınan varlıklar alım fiyatlarıyla kayda geçirilir. Yabancıpara cinsinden varlıkların alım fiyatısatın alma günündeki yabancıpara cinsinden değerinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nca belirlenen döviz satışkuru ile çarpılmasısuretiyle bulunur. b) Alıştarihinden başlamak üzere portföydeki varlıklardan; i) Borsada işlem gören varlıklar değerleme gününde borsada oluşan en son seans ağırlıklıortalama fiyat veya oranlarla değerlenir. ii) iii) Değerleme gününde borsada alım satıma konu olmayan hisse senetleri son işlem tarihindeki borsa fiyatıyla, borçlanma araçları, ters repo ve repolar ile borsa para piyasasıişlemleri, son işlem günündeki günlük bileşik faiz oranıesas alınarak değerlenir. Portföyde yer alan yabancıpara birimine dayalıpara ve sermaye piyasasıaraçları, değerleme günü itibariyle oluşan en son fiyatlarının ilgili olduklarıyabancıparanın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasıdöviz satışkuru ile çarpılmasısuretiyle değerlenir. 7

12 31 ARALIK 2008 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR 2. UYGULANAN MUHASEBE VE DEĞERLEME İLKELERİ(Devamı) c) Yatırım fonu katılma belgeleri, değerleme günü itibariyle en son açıklanan fiyatlarıesas alınarak değerlenir. d) Portföydeki vadeli mevduat, bileşik faiz oranıkullanılarak tahakkuk eden faizin anaparaya eklenmesi suretiyle değerlenir. Endeks fonların portföylerinde yer alan varlıklardan; baz alınan endeks kapsamında bulunan varlıklar endeksin hesaplanmasında kullanılan esaslar, diğer varlıklar ise birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen esaslar çerçevesinde değerlenir. e) İMKB de gerçekleşen lot altıişlemler sonucunda oluşan fiyatlar değerlemede dikkate alınmaz. f) Fon un devamısüresince alınan bedelsiz hisse senetleri, temettü, faiz ve kar paylarıv.b. alındıklarıgün Fon un toplam değerine dahil edilir. - Bir payın alışve satışdeğeri, Fon toplam değerinin dolaşımdaki pay sayısına bölünmesi ile bulunur. 3. BİLANÇO DİPNOTLARI a. Birim pay değeri: 31 Aralık Aralık 2007 Net varlık değeri (TL) Dolaşımdaki pay sayısı(adet) Birim pay değeri (TL) 0, , b. Fon paylarıhareketleri 31 Aralık Aralık 2007 Çıkarılmışfon paylarısayısı(adet) Dönem içinde satılan fon paylarısayısı(adet) Dönem içinde geri alınan fon paylarısayısı(adet) c. Fon süresi: Fon, Sermaye Piyasası Kurulu nun 20 Aralık 2005 tarih ve B.02.1.SPK sayılıiznine müteakip Fon içtüzüğünün Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde 4 Ocak 2006 tarihinde ilanıile kurulmuşolup, süresizdir. Fon un halka arz edilme tarihi 11 Ocak 2007 dir. Fon kurucusu Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.'nin 3 Mart 2008 tarihli Fon Kurulu Kararı ile Fon un adının Koç Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme AmaçlıEsnek Emeklilik Yatırım Fonu olarak değiştirilmesi, gerekli içtüzük ve izahname değişikliklerinin yapılmasıkararlaştırılmışolup, 24 Mart 2008 tarihinde Sermaye PiyasasıKurulu na başvuruda bulunulmuştur. Kurul'un 19 Haziran 2008 tarih ve 15/544 sayılıonayınıtakiben, onay yazısının içeriğindeki düzenlemeler doğrultusunda ilgili değişiklikler 1 Ağustos 2008 tarihinde Ticaret Sicili'ne tescil ettirilmişve yürürlüğe konulmuştur. 8

13 31 ARALIK 2008 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR 3. BİLANÇO DİPNOTLARI (Devamı) d. Menkul kıymetler sigortası: Fon a ait menkul kıymetler ve katılma belgeleri İMKB Takas ve Saklama BankasıA.Ş. ( Takasbank ) nezdinde saklamada tutulmaktadır. Yapılan saklama sözleşmesine istinaden menkul kıymetler Takasbank güvencesi altındadır. e. Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklamayıgerektiren hususlar: Yoktur. (31 Aralık 2007: Yoktur). f. Değerlemede uygulanan döviz kurları: Fon portföyünde dövizli menkul kıymet bulunmamaktadır (31 Aralık 2007: Yoktur). g. Değerlemede esas alınan gelir ortaklığısenetleri fiyatları: Fon portföyünde gelir ortaklığı senetleri bulunmamaktadır (31 Aralık 2007: Yoktur). h. Açıklanmasıgerekli görülen diğer hususlar: 20 Nisan 2008 tarihinde Koç Holding A.Ş. ile Allianz SE arasında, Koç Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. deki Koç Holding A.Ş. ye ait %49 oranındaki hisselerin Allianz SE ye satışına dair devir sözleşmesi imzalanmıştır. 21 Temmuz 2008 tarihi itibariyle söz konusu hisse devri yetkili mercilerce onaylanmışve yürürlüğe girmişolup bu tarih itibariyle Allianz SE nin Fon kurucusu Koç Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. deki hisse payı %87 ye çıkmıştır (31 Aralık 2007: Yoktur). 4. GELİR TABLOSU DİPNOTLARI a. Tahsil edilemeyen anapara, faiz ve temettü tutarları: Tahsil edilemeyen anapara, faiz ve temettü yoktur (31 Aralık 2007: Yoktur). b. Yönetici bankadan alınan avans ve kredi faiz oranları: Dönem içinde Fon kurucusundan avans veya kredi alınmamıştır (31 Aralık 2007: Yoktur). c. Gelir ve gider hesaplarında, bir önceki yıla göre % 25'in üzerinde ortaya çıkan artışveya azalışın nedenleri: Gelirlerdeki artışın nedeni, emeklilik fonlarına olan talebin artmasıdolayısıyla, emeklilik fonu portföyünün buna paralel olarak büyümesinin yanında gerçekleşen değer artışlarındaki büyümedir. d. Açıklanmasıgerekli görülen diğer hususlar: Fon, Yönetici ye hergün için fon toplam değerinin 01 Ocak Temmuz 2008 arasıyüzbinde 4,1 i 01 Ağustos Aralık 2008 arasıyüzbinde 2,7 si (31 Aralık 2007: yüzbinde 4,1) tutarında yönetim ücreti tahakkuk ettirmektedir. 9

14 31 ARALIK 2008 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR 5. FON PORTFÖY DEĞERİTABLOSU DİPNOTLARI a. İmtiyazlıhisse senetleri: İmtiyazlıhisse senedi yoktur (31 Aralık 2007: Yoktur). b. Alınan bedelsiz hisse senetleri: Alınan bedelsiz hisse senetleri aşağıdaki gibidir: 31 Aralık Aralık 2007 Nominal Nominal Finansbank A.Ş 0, Türkiye Vakıflar BankasıT.A.O Fortis Bank A.Ş. 0, Türkiye Şişe ve Cam FabrikalarıA.Ş Ereğli Demir ve Çelik FabrikalarıT.A.Ş Doğuş-GE Gayrimenkul Yatırım OrtaklığıA Türkiye Sanayi Kalkınma BankasıA.Ş Türk Demir Döküm FabrikalarıA.Ş Akbank T.A.Ş Petrol Ofisi A.Ş Koç Holding A.Ş. - 7 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. 0,038 6 Doğan Yayın Holding A.Ş. - 4 Migros Türk Ticaret A.Ş , c. İhraç edilen menkul kıymetin toplam tutarının % 10'unu aşan kısmı: Fon da, bir ihraççının para ve sermaye piyasasıaraçlarına yatırılmışfon varlıklarının %10 undan fazlasınıaşan kısmıyoktur (31 Aralık 2007: Yoktur). d. Menkul kıymetler borsalarına kote edilmemişmenkul kıymetler: Menkul Kıymet Borsası na kote edilmemişmenkul kıymet yoktur (31 Aralık 2007: Yoktur). e. Vadeli döviz satışsözleşmeleri bulunmamaktadır (31 Aralık 2007: Yoktur). f. 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle fon portföyü içerisinde yer alan vadeli mevduat bulunmamaktadır (31 Aralık 2007: yoktur). 10

15 31 ARALIK 2008 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR 6. NET VARLIK DEĞERİTABLOSU DİPNOTLARI a. Şüpheli alacakların tutarı: Fon un şüpheli alacağıyoktur (31 Aralık 2007: Yoktur). b. Net varlık değerinin % 5'inden fazla tutardaki diğer varlıkların detayı: Net varlık değeri tablosunda açıklananlar dışında net varlık değerinin %5 inden fazla tutarda diğer varlık yoktur (31 Aralık 2007: Yoktur). c. Açıklanmasıgerekli görülen diğer hususlar: Açıklanmasıgereken diğer hususlar yoktur (31 Aralık 2007: Yoktur)

KOÇBANK A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

KOÇBANK A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza,

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2004 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2004 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 2004 31 ARALIK 2004 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş Rapor N o : SYMM 116/1549-114 FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. NUN 30 HAZİRAN 2009 TARİHİ İTİBARİYLE BİTEN ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı

Detaylı

VARLIKLAR TOPLAMI 160.476,66

VARLIKLAR TOPLAMI 160.476,66 FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİ İLE BİLANÇOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (YTL) olarak ifade edilmiştir) 31 Aralık 2008 VARLIKLAR I- Hazır Değerler 133,18

Detaylı

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL DURUM TABLOSU... 1 KAR

Detaylı

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı 1 Ocak 31 Aralık 2014 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İçindekiler Sayfa

Detaylı

BZM MENKUL DEERLER A.. A TP HSSE SENED FONU 31 ARALIK 2008 ve 31 ARALIK 2007 TARHLER TBARYLE MAL TABLOLAR VE BAIMSIZ DENETM RAPORU

BZM MENKUL DEERLER A.. A TP HSSE SENED FONU 31 ARALIK 2008 ve 31 ARALIK 2007 TARHLER TBARYLE MAL TABLOLAR VE BAIMSIZ DENETM RAPORU A TP HSSE SENED FONU 31 ARALIK 2008 ve 31 ARALIK 2007 TARHLER TBARYLE MAL TABLOLAR VE BAIMSIZ DENETM RAPORU A TP HSSE SENED FONU 01 OCAK 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMNE AT BAIMSIZ DENETM RAPORU Bizim Menkul

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Eczacıbaşı Yatırım

Detaylı

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 19 Mart 2015 Bu rapor, 2 sayfa bağımsız denetim raporu ve 37 sayfa finansal

Detaylı

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 VE 2013 HESAP DÖNEMİNLERİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL

Detaylı

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Metro Menkul Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu na, Giriş 1. Metro Menkul

Detaylı

INVEST- AZ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE

INVEST- AZ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE INVEST- AZ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Invest-AZ Menkul Değerler

Detaylı

DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN FİNANSAL TABLOLARLA İLGİLİ

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu na KONSOLİDE FİNANSAL

Detaylı

Finans Portföy Yönetimi A.Ş.

Finans Portföy Yönetimi A.Ş. finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla hazırlanan Finans Portföy Yönetimi A.Ş. içindekiler Sayfa Finansal tablolarla ilgili bağımsız denetim raporu 12 Finansal durum

Detaylı

I. FON HAKKINDA BİLGİLER:

I. FON HAKKINDA BİLGİLER: BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ 1.1 Kare Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine

Detaylı

2011 YILI FAALİYET RAPORU

2011 YILI FAALİYET RAPORU 2011 YILI FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.12.2011 1 İÇİNDEKİLER 1. Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı... 3-4 2. 2011 Yılında Marbaş Menkul Değerler A.Ş.... 5-6 2.1. Marbaş Menkul Değerler A.Ş. nin Sahip Olduğu

Detaylı

TERA MENKUL DEĞERLER ANONĠM ġġrketġ ve BAĞLI ORTAKLIĞI NIN 01.01.2012 31.12.2012 HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARI ve BAĞIMSIZ DENETĠM

TERA MENKUL DEĞERLER ANONĠM ġġrketġ ve BAĞLI ORTAKLIĞI NIN 01.01.2012 31.12.2012 HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARI ve BAĞIMSIZ DENETĠM TERA MENKUL DEĞERLER ANONĠM ġġrketġ ve BAĞLI ORTAKLIĞI NIN 01.01.2012 31.12.2012 HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARI ve BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU 3 4

Detaylı

Global Yatırım Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar

Global Yatırım Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar 79 Global Yatırım Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 5 Nisan

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. B TİPİ VARLIK YÖNETİMİ HİZMETİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. B TİPİ VARLIK YÖNETİMİ HİZMETİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. B TİPİ VARLIK YÖNETİMİ HİZMETİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. ABN AMRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. tarafından 3794 sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı

Detaylı

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotları İçindekiler Sayfa Finansal Tablolar Hakkında

Detaylı

SARDİS MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ

SARDİS MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: SARDİS MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ 1.1. Sardis Menkul Değerler A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddelerine

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. A TİPİ VARLIK YÖNETİMİ HİZMETİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. A TİPİ VARLIK YÖNETİMİ HİZMETİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. A TİPİ VARLIK YÖNETİMİ HİZMETİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. Türk Ekonomi Bankası A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye

Detaylı

Destek Faktoring Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu

Destek Faktoring Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu Destek Faktoring Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim

Detaylı

DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.. 1 OCAK - 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.. 1 OCAK - 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.. 1 OCAK - 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.. a member

Detaylı

LER YATIRIM MENKUL DE

LER YATIRIM MENKUL DE EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (B) TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. Ekinciler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 3794 sayılı kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye

Detaylı

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ İMKB 30 ENDEKSİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ İMKB 30 ENDEKSİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ İMKB 30 ENDEKSİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası

Detaylı