ULUSLARARASI DOĞAL GAZ KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI. INTERNATIONAL NATURAL GAS CONFERENCE PROCEEDINGS November 1/4 Kasım'95 MÜHENDİSLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULUSLARARASI DOĞAL GAZ KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI. INTERNATIONAL NATURAL GAS CONFERENCE PROCEEDINGS November 1/4 Kasım'95 MÜHENDİSLERİ"

Transkript

1 ULUSLARARASI DOĞAL GAZ KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI INTERNATIONAL NATURAL GAS CONFERENCE PROCEEDINGS November 1/4 Kasım'95 M M 0 A O D I M AKİN MÜHENDİSLERİ THE GHAMBER OF MEGHANICAL ENGINEERS. YayınNo: 179

2 tmmob makina mühendisleri odası Sümer Sokak 36/1-A Demirtepe-ANKARA Tel: (312) Fax : (312) Yayın No: 179 ISBN: BU YAPITIN YAYIN HAKKI MMO'na AİTTİR Kitabın hiçbir bölümü değiştirilemez, MMO'nun izni obuadan kitabın hiçbir bölümü elektronik, mekanik, fotokopi vb. yollarla kopya edilip, kullanılamaz. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir. EKİM ANKARA Kongre Sekreteryası: Aylin Topakoğlu Yayına Hazırlık : Yüksel Köken Dizgi: Gülsen Aktaş - Ali Rıza Falcıoğlu (MMO) Baskı: Özkan Matbaacılık Ltd. Şti. Tel: (312)

3 SUNUŞ Doğal gaz ülkemizde bugün Ankara, İstanbul ve Bursa'da onbinlerce konutta, yüzlerce sanayi kuruluşunda ısınma ve enerji üretimi amaçlı kullanılmaktadır. Ülkemizde doğal gazla ilgili çalışmaların geçmişine baktığımızda, planlama çalışmalarının 1980'li yıllann başlarına, boru hattı yapım çalışmalarının 1980'li yılların ortalarına ve dönüşüm uygulamalarının da 1980'li yılların sonlarına doğru gerçekleştiğini görebiliriz. Bugün ülkemizde doğal gaz uygulamalarında uzmanlaşmış bir mühendis ve teknisyen potansiyeli mevcuttur. Doğal gazla çalışan soba, kombi, brülör, vb. gereçler, gaz sayaçları vb. ülkemizde üretilmektedir. Odamız, doğal gazın ülke gündemine girdiği son yıllarda doğal gazla ilgili çok sayıda kongre, seminer, eğitim çalışması vb. toplantılar düzenlemiş, konuyla ilgili bir çok yayın yaparak; üyelerini ve konuyla ilgili tüm kesimlerin bilgilenmelerini sağlamıştır. Odamız, konuyla ilgili olarak yaptığı çalışmalarda, doğal gaz sektöründe, standart, uygulama kuralları vb. düzenleyici metinlerin yetersizliğini vurgulamış ve Ankara'da EGO Genel Müdürlüğü'nün, Bursa'da BOTAŞ Bursa Bölge Müdürlüğü'nün uygulama esaslarını hazırlama çalışmalarına aktif katkı koymuştur. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Doğal Gaz İç Tesisat Yönetmeliği hazırlık çalışmalarında da, Odamız etkin görev almıştır. Hazır olan bu yönetmelik, uzunca bir süredir yayımlanmayı beklemektedir. Odamızın, yıllardır savunduğu, doğal gaz sektöründe bir danışma organı olarak faaliyet gösterecek ve sektörle ilgili makro esas ve politikaları tesbit edecek ve bünyesinde ilgili tüm kesimlerin temsil edileceği bağımsız bir kuruluş olarak, Doğal Gaz Enstitüsünün kurulması fikri bugün sektörde ilgili tüm kesimlerce benimsenmiştir. Odamız bu kurumun oluşturulmasına yönelik çalışmalarda da görev alma arzusundadır. Odamız, gerek sürmekte olan, gerekse planlanan kentsel doğal gaz yatırımlarında, dönüşüm projelerinin, Odamıza kayıtlı mühendislerin çalıştığı SMM bürölarınca yapılması ve projelerin Oda üyelerince yapıldığının denetlenmesi için, projelerin Oda vizesinden geçmesi konusundaki talebini ısrarla savunmaya devam edecektir. Yine Odamız, yeni kentsel doğal gaz yatırımlarında, müteahhit firmanın sorumluluğunun dağıtım şebekesi yapımıyla sınırlı olması, bina içi tesisat yapımının Odamız üyelerince yapımına, olanak verilmesine yönelik çalışmalarını sürdürecektir. Doğal gaz sektöründe bir danışma başvuru, bilgi merkezi olarak başarılı bir hizmet veren Odamızın, bu konuda son çalışması olan Uluslararası Doğal Gaz Kongresi ve Sergisinin Bildiriler Kitabı'nı, Doğal gaz sektöründe herzaman yararlanılacak bir referans olarak değerlendirmelerinize sunuyoruz. Kongreye bildiri sunarak katılan değerli uzmanlarımıza, oturum başkanlarımıza, penelistlerimize, sergiye katılan firmalarımıza teşekkür ediyoruz. Saygılarımızla

4 Bugün yıllık doğal gaz talebi 6 milyar m 3 olan Türkiye'de, doğal gaz talebinin 2000 yılında 19.9 milyar m*e, 2010 yılında ise 30.6 milyar m 3 'e ulaşması öngörülmektedir. Dünya ölçeğinde doğal gazla ilgilenen kuruluşlar arasında Türkiye'nin önemi, hızla büyüyen bir doğal gaz tüketicisi olmasının yanışı ra, Türki Cumhuriyetleri ve İran'daki doğal gaz kaynaklarının Avrupa'ya iletimini öngören Avrasya Doğal Gaz Boru Hattı Projeleri için bir kavşak, iletim ve terminal noktası olması potansiyeliyle daha da artmaktadır. Uluslararası Doğal Gaz Kongresi, Türkiye'de planlanan doğal gazla ilgili uluslararası ve ulusal düzeydeki yatırımların ve uygulamaların, konuyla ilgili tüm tarafların katılacağı bir platformda, ülke, kamu ve meslek çıkartan doğrultusunda objektif bir biçimde değerlendirilmesini amaçlamaktadır. KONGRENİN GÜNDEMİ Kongre'de aşağıda belirtilen konuların ele alınması öngörülmektedir. i r ', 1. DÜNYA DOĞAL GAZ ARZ VE TEMİN POLİTİKALARI İÇİNDE TÜRKİYE'NİN MİSYONU 1.1. Dünya doğal gaz rezervleri, arz ve talebinin değerlendirilmesi ve bu tablo içinde Türkiye'nin tüketim, iletim, dağıtım ve terminal noktaları olarak potansiyelleri Türkiye'nin önümüzdeki 15 yıl için doğal gaz temin stratejisi ve politikaları açısından, başta Kazakistan, Türkmenistan vb. Türki Cumhuriyetler ile iran, Nijerya, Mısır vb. kaynaklardan gaz teminine yönelik girişimleri ve stratejilerin değerlendirilmesi Türkiye'den geçmesi öngörülen Avrasya gaz iletim hatları projelerinin ilgili ülkeler ve Türkiye açısından değerlendiril-, mesi ve bu projelerde Türkiye'nin iletim güzergahı, tüketim noktası, terminal alanı olarak işlevleri. i 2. TÜRKİYE'DE MEVCUT VE PLANLANAN DOĞAL GAZ İLETİM VE DAĞITIM HATLARI 2.1. Mevcut, yatırımı süren ve proje aşamasında olan üretim-dağıtım hatlarının tasarım ve uygulama değerleri, gazın hangi noktalarda ne miktarlarda arzına imkan verdiğinin değerlendirilmesi Karacabey-lzmir, Ankara-Güney Hatlarının yapımının neden ve nasıl hızlandırılmasının tartışılması Yatırımı başlamış ve planlanan doğal gaza dayalı termik santrallerin doğal gaz temin politikalarının değerlendirilmesi LNG terminallerinin doğal gaza dayalı enerji santrallannın yanısıra, bölgesel gaz ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik misyonlarının değerlendirilmesi Mevcut, yapımı süren ve projelendirilmiş olup ihale aşamasında olan doğal gaz iletim-dağıtım hatlan dışında Türkiye'de hangi bölgelerde, hangi eksenlerde yeni iletim ve dağıtım hatları planlanmasının tartışılması. 3. DOĞAL GAZIN KULLANIM VE SEKTÖREL ÖNCELİKLERİ 3.1. Türkiye enerji politikaları içinde doğal gazın yeri ve doğal gazın sektörel kullanımının değerlendirilmesi ve tartışılma- f I 81.. ',/ 3.2. Doğal gazın elektrik enerjisi üretiminde kullanılması politikalarının değerlendirilmesi. ı 3.3. Doğal gazın alternatif kullanım alanları Doğal gaz kullanımının enerji tasarrufuna katkıları. j 3.5. Doğal gaza dayalı ko-jenerasyon projelerinin teknik ve ticari boyutlarda değerlendirilmesi. 4. DOĞAL GAZ YATIRIMLARINDA FİNANSMAN KAYNAKLARI VE MODELLERİ i 4.1. Türkiye'de sıkça başvurulan "anahtar teslimi, kredili" ihale yönteminin Ankara, İstanbul, Bursa vb. somut örnekler gö- zönüne alınarak değerlendirilmesi Doğal gaz yatırımlarına, uluslararası kuruluşlardan (Dünya Bankası, IFC, Avrupa Yatırım Bankası, Avrupa İmar Bankası, İslam Kalkınma Bankası vb.) finansman sağlanması imkanları Bankaların doğal gaz sektörüne yönelik kredi politikaları.! 5. DOĞAL GAZ SEKTÖRÜNDE SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ t. \ 5.1. Doğal gaz sektöründe kurumsal örgütlenme modelleri, BOTAŞ, yerel gaz kuruluşları ve kullanıcılar arasındaki ilişkilerin ', I değerlendirilmesi. < 5.2. Doğal gaz sektörünün danışma organı olarak çalışacak, Doğal Gaz Enstitüsünün amacı, kuruluş ve çalışma ilkeleri nasıl olmalıdır? 5.3. Doğal gazla ilgili ürün ve uygulama standartlarının değerlendirilmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik politikalar.! 5.4. Gaz kuruluşlarının başta TMMOB Makina Mühendisleri Odası olmak üzere meslek kuruluşlarıyla ilişkilerinin değerj lendirilmesi ve bu ilişkilerin geliştirilmesine yönelik önerilerin tartışılması BOTAŞ'ın gaz tekelinin değerlendirilmesi, Doğal gaz ithal, dağıtım, satış tekelinin kaldırılmasına yönelik önerilerin tartışılması. \ sayılı K.H.K.'nin değerlendirilmesi ve nasıl bir içerikle yeniden düzenlenmesinin tartışılması Doğal gaz sektöründe yurtiçi üretim olanakları, kapasiteleri ve potansiyelleri. i 5.8. Doğal gaz sektöründe eğitim uygulamaları ve doğal gaz sektöründe eleman yetiştirmeye yönelik eğitim politikalarının tartışılması. * i 5.9. Doğal gaz sektöründe güvenlik, emniyet ve denetim politikaları. /

5 KONGRE DÜZENLEME KURULU Mehmet SOĞANCI Emin KORAMAZ Oğuz ŞAHİN Oğuz TÜRKYILMAZ Ali AYDOĞAN Aytekin ÇAKIR İbrahim ÇAKMANUS Erdoğan ÇİÇEK Tank DEMÎRAY Züleyha DÖN Harun KURT TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı MMO Sekreteri MMO Y.K. Üyesi MMO Doğal Gaz Komisyonu Bşk. DESTEKLEYEN KURULUŞLAR Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı BOTAŞ Genel Müdürlüğü EGO Genel Müdürlüğü Kimya Mühendisleri Odası Petrol Mühendisleri Odası Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı Doğal Gaz Cihazlan Sanayicileri ve İş Adamlan Derneği KONGRE KOORDİNATÖRÜ Serhat ALTEN

6 DANIŞMANLAR KURULU M. Adaş VALF San. Ö. Ağış ENKA A. Akçaoğlu RAYSEL M. Akdoğan BAYMAK O. Aksoy İGDAŞ K. Albayrak ODTÜ A. Alphan İTÜ S. Alper Kimya Müh. M. Aral MMO İst. Şb. A. Arat Eskişehir B. Bel. G. Ararat DEMİRDÖKÜM U. Ank TİKA A. Arısoy İTÜ A. Arsan İzmir B. Bel. G. Arslan BOTAŞ M. Avcı MEG î. Ayata... Mak. Müh. G. Basım Mak. Müh. C. Baysal RAMA N. Berkam TEKFEN K. Bıçakçı. ALARKO N. Bıyıkoğlu BOTAŞ H. Bircan A. Kaz. Der. K. R. Bozacı DESA S. Bulak Tek. Yay. C. Cücü Petrol M. O. M. Çavuşoğlu BETA Ö. Çorak SÜPERMATİK Y. Daye Kim. Müh. E. Duman GAZMEK A. Durmaz Gazi Ü. A. Eltekin Enerji Grubu N. Ercan KMO O.C.Eralp ODTÜ H. Eren ERENSAN R. Erişler MMO Bursa Şb. M. F. Ertekin ERGAZ A. Ertürk TMMOB A. Gebeş MMO Konya Şb. S. Girgin MMO Kocaeli Şb. O. Gök EGO A. M. Gökçen ETKB A. C. Güçlüer Mak, Y. Müh. H. Gürsey EPSİLON A. Helvac EBK S. E. Hızır Mak. Müh. N. Kadırgan YTÜ M. Ü. Kamçıcı MMO Balıkesir K. Karadağ...EMO H. Kartal AKFEN Y. Karahan MMO Bşk. Vek. H. Kaya Turbo Mühendislik M. Koçer ATM R. Küçükçalı ISISAN H. Minasyan ALSIM-ALARKO C. Okutan TMD Ö. Oğuz GAZTEK R. Oskay ODTÜ R. Öktem... Kim. Y. Müh. D. Önder ÖNDER Y. Önen TMMOB U. Öz Uludağ Üniv. M. Özata AK ENERJİ E. Özgen TSE C. Özgür İTÜ R. Özsarfati DENKO L. Poyrazoğlu.. FÜRSAN M. Selçuk ODÖKSAN S. Sirmen İzmit B. Bel. Bşk. M. Şahin FMC-Nurol F. Şengül İGDAŞ R. Tarkan KUTLUTAŞ C.Ünlü KLİNGER-YAKACIK C. Vardar EMSAGAZ O.Vural ETKB S. Yahşi...ODTÜ M. Yanılmaz EGO G. Yardım BOTAŞ M. Yeşil Kim. Müh. C. Yılmaz CANER Müh. A. Ü. Yoldaş LEKOLİnş. M. S. Yurtman BETA

7 İÇİNDEKİLER Türkiye'de Doğal Gazın Geleceği ve Politikalar 1 Gökhan YARDIM Türk Cumhuriyetlerinde Doğal Gaz Rezervleri ve Kullanım İmkanları 3 Dr. Melih KODALOĞLU, Cengiz ÖRÜN Türkiye Petrolleri A.O. Trakya Havzası Doğal Gaz Arama ve Üretim Faaliyetleri 7 Gültekin ÇINAR, Tacettin DÖLEK Türkiye'de Doğal Gaz Uygulamalarının Gelişimi ve Kurumlaşma Önerileri 18 TMMOB Makina Mühendisleri Odası Doğal Gaz Komisyonu Doğal Gaz Temin Politikaları ve Dağıtım Hatları 23 Hikmet GÜRSEY Bilgi Çağında Doğal Gaz 25 Ali HELVACI Ankara Doğal Gaz Projesinde Gelinen Son Durum ve 1995 Yılında Yapılan/Yapılacak Yeni Uygulamalar 30 Mücahit YANILMAZ Eskişehir ve Doğal Gaz 38 M. Sadık YURTMAN Şehir Sorunlarına Makro Ölçekte Bakış 41 Doğal Gaz Komisyonu TMMOB MMO Ankara Şubesi Doğal Gaz Sektöründe Yaşanan Sorunlar 43 İbrahim AY AT A Adapazarı Kentsel Bölgesinde Doğal Gaz Gereksinimi ve Projelendirilmesi Uygulaması 46 Niyazi KAHVECİ, Erkal ETÇİOĞLU, Mehmet ÇOBAN, Mehmet GÜNDÜZ Konya İline Doğal Gazın Getirilmesi Niçin Gereklidir 54 AliGEBEŞ Economics of Natural Gas Utilization in izmir 61 Ümran SERPEN, Hüseyin SAVAŞÇI izmit Doğal Gaz Projesi 71 Mustafa BİRİK Türkiye'de Doğal Gazın Geleceği ve Elektrik Üretiminde Kullanımı 72 Mustafa ARAL Bursa'da Yapılacak "Doğal Gaz Kombine Çevrim Santralı (DKÇS)" ile ilgili Görüşler, Eleştiriler ve Öneriler 75 Osman KARADEMİRLER Doğal Gaz Yakıtlı Kombine Çevrim Santralları 80 Bülent ÖZGÜREL, M. Sinan EGELİ Doğal Gaz Kullanan Tesislerde Atık Isıdan Faydalanma 88 Haydar ARAŞ, Kemal TANER Endüstriyel Doğal Gaz Tesisat Tasarımında Kullanılan Yöntemlerin Geliştirilmesi 93 Levent DURAK, Murat ZEYBEK Doğal Gaz ile Isıtmada Sistem Seçimi 107 Rüknettin KÜÇÜKÇALI Doğal Gazla En Verimli Şehir Isıtma Teknolojisine Yeni bir Örnek: Şehrin Aynı Merkezden Isıtılması ve Aydınlatılması (Isı Akümülatörlü Co-generation) 112 ÖzkanAĞIŞ Doğal Gaz Kullanımının Enerji Tasarrufuna Katkıları 117 Duran ÖNDER Doğal Gaz Standardizasyonun Yeri ve Rolü 119 Ekrem ÖZGEN Comparison of Test Measurement Taken on A Pipeline Compressor/Gas Türbine Unrt in the VVorkshop and at Site 123 V. THOMAS Doğal Gazda Kullanılan Vanalar 134 Cafer ÜNLÜ Doğal Gaz Dağıtım ve İletim Hatlarında iş Güvenliği 136 RuhiÖKTEM

8

9 T ««I I urkıye nın doğal tercihi! En yüksek müşteri memnuniyeti! Doğalgazlı ürünlerde Türkiye'nin lider markası Demirdöküm % 98 müşteri memnuniyeti ile birinci sırada.-türkiye'nin tercihi belli: Temiz çevre ve sağlıklı yaşam için doğalgaz... yaygın satış ve yetkili servis ağı, en ileri teknolojisi ve 40 yılı aşkın deneyimi ile Demirdöküm! Türkiye'nin tercihi, dünyanın da tercihi: Üstün Demirdöküm teknolojisi, kalitesi tüm dünyada tercih ediliyor. Demirdöküm ürünleri dünya ülkelerine ihraç ediliyor. Geniş ürün gamı, eksiksiz hizmet Demirdöküm'de: Soba, şofben, kat kaloriferi, kombi, kazan, brülör ya da panel radyatör... Demirdöküm en ileri teknolojiye sahip tüm doğalgazlı ürünleri en uygun koşullarla sunuyor. Bununla kalmıyor: Tüketicilerin satış sonrası gereksinmele-_ rini süratle ve titizlikle karşılıyor! Doğalgaza geçerken lider güvencesini, D A N I Ş M A S E R V İ S İ 0 80ü D» ÜCRETSİZDİR lider kolaylığını yaşamak herkesin en doğal hakkı! Kalitemizle ısınacaksınız. d) Demirdöküm

10 ga hata affetm Çünkü Türkiye'de TSE belgeli ilk ve tek Polietilen doğal gaz boru ve ek parçalan EGEPLAST, tarafından üretilmektedir. EGEPLAST, markalı ürünler gaz iletimi ve servis hatları için ihtiyaç duyulan bütün özelliklere göre testlerden geçirilir. Doğalgaz'da kullanılan tüm EGEPLAST doğal gaz boru ve ek parçalan önce insan sağlığı ve emniyeti için üretilir. Doğalgaz tesisatlarında böylesine güvenilir bir marka varken, elbette ki EGEPLAST doğal gaz boru ve ek parçalarının kullanılması ile yaşantınız, eksiksiz ve huzurlu olsun. ECE YILBH EGEPIAST VE EGEYILDIZ BİR fi ZORLU GRUBU KURULUŞUDUR İZMİR MERKEZ: Tel: «SHOVVROOM:Tel: «FAB^ ANKARA SHOWROOM: Tel: ADANA SHOMfltOOM: Tel: İSTANBUL SHOMfltOOM: Tel: ANTALYA SHOVYROOM: Tel:

TEŞİSfiT. MÜHENDİSLİĞİ AYLIK TEKNİK SÜRELİ YAYIN MAYIS 1993

TEŞİSfiT. MÜHENDİSLİĞİ AYLIK TEKNİK SÜRELİ YAYIN MAYIS 1993 tmmob makina mühendisleri odası TEŞİSfiT. MÜHENDİSLİĞİ AYLIK TEKNİK SÜRELİ YAYIN MAYIS 1993 Örnek Havuz Projesi Vlimar Nadire ERKOÇ Isıtma, Havalandırma ve Sıcak Su Hazırlığı Mak. Müh. Duran TÜRK YÜZME

Detaylı

4 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Isı sektörünün genç ve dinamik firması Baykan Kombi, kurulduğu 1987 yılından itibaren tüketicilerin ihtiyaçlarını, duygularını ve yaşam tarzlarını dikkate

Detaylı

İnşaat Sanayii YÜZKIRKDÖRT TEMMUZ - AĞUSTOS 2014 TÜRKİYE İNŞAAT SANAYİCİLERİ İŞVEREN SENDİKASI DOSYA ENERJİDE ÖZEL SEKTÖR DEVRİ

İnşaat Sanayii YÜZKIRKDÖRT TEMMUZ - AĞUSTOS 2014 TÜRKİYE İNŞAAT SANAYİCİLERİ İŞVEREN SENDİKASI DOSYA ENERJİDE ÖZEL SEKTÖR DEVRİ İnşaat Sanayii TÜRKİYE İNŞAAT SANAYİCİLERİ İŞVEREN SENDİKASI DOSYA ENERJİDE ÖZEL SEKTÖR DEVRİ TEMMUZ - AĞUSTOS 2014 YÜZKIRKDÖRT 3 Editörden Sevgili okurlar; Elektrik, hayatımızın vazgeçilmez unsurdur.

Detaylı

Geleceğe Dönüş: 1980 lerde Yapılmış Bir Gökdelenin Enerji Kullanım Yoğunluğunun Azaltılması. Yüksek Binalarda Hava Sızıntısının Kontrol Edilmesi

Geleceğe Dönüş: 1980 lerde Yapılmış Bir Gökdelenin Enerji Kullanım Yoğunluğunun Azaltılması. Yüksek Binalarda Hava Sızıntısının Kontrol Edilmesi Geleceğe Dönüş: 1980 lerde Yapılmış Bir Gökdelenin Enerji Kullanım Yoğunluğunun Azaltılması Sayı - Number : 76 Kasım - Aralık / November - December 2011 Bilimsel Sektör Dergisi 2 ayda bir yayımlanır. Yüksek

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Performans Göstergeleri İstatistikler 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Interim Report Summary page 155 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Doküman

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ RAPORU

ENERJİ VERİMLİLİĞİ RAPORU 1954 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ENERJİ VERİMLİLİĞİ RAPORU OCAK 2012 A N K A R A 1954 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ENERJİ VERİMLİLİĞİ RAPORU EMOYAYINLARI 1954 TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası

Detaylı

II. ULUSLARARASI MADENİ YAĞ SEMPOZYUMU VE SERGİSİ 14-16 KASIM 2013 ANKARA

II. ULUSLARARASI MADENİ YAĞ SEMPOZYUMU VE SERGİSİ 14-16 KASIM 2013 ANKARA II. ULUSLARARASI MADENİ YAĞ SEMPOZYUMU VE SERGİSİ 14-16 KASIM 2013 ANKARA 100 TMMOB Kimya Mühendisleri Odası 1. GÜN/FIRST DAY 14 Kasım 2013 Perşembe November 14th 2013, Thursday 09:00-09:30 Kayıt / Registration

Detaylı

Türkiye nin Doğal Gaz Temin ve Tüketim Politikalarının Değerlendirilmesi Raporu

Türkiye nin Doğal Gaz Temin ve Tüketim Politikalarının Değerlendirilmesi Raporu tmmob makina mühendisleri odası Türkiye nin Doğal Gaz Temin ve Tüketim Politikalarının Değerlendirilmesi Raporu MART 2006 ANKARA YAYIN NO:...MMO/2006/408 tmmob makina mühendisleri odası Sümer Sok. 36/1-A

Detaylı

LPG/CNG YE DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ ARAÇLARDA DENETİM UYGULAMALARI ODA RAPORU. Yayın No: MMO/581. tmmob makina mühendisleri odası. Nisan 2012

LPG/CNG YE DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ ARAÇLARDA DENETİM UYGULAMALARI ODA RAPORU. Yayın No: MMO/581. tmmob makina mühendisleri odası. Nisan 2012 tmmob makina mühendisleri odası ODA RAPORU LPG/CNG YE DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ ARAÇLARDA DENETİM UYGULAMALARI Revize Edilmiş Dördüncü Baskı Nisan 2012 Yayın No: MMO/581 tmmob makina mühendisleri odası Meşrutiyet

Detaylı

23. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

23. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ 23. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Ankara Şube Karanfil Sokak 19/5 Kızılay Çankaya ANKARA Tel: 0 312 418 20 51 Fax: 0 312 418 16 54 GSM:

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE FİNANSMANI RAPORU

BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE FİNANSMANI RAPORU BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE FİNANSMANI RAPORU BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE FİNANSMANI RAPORU KASIM 2014 KÜNYE BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE FİNANSMANI RAPORU GENEL KOORDİNATÖR Aygen Erkal HAZIRLAYAN

Detaylı

+90 216 656 65 00 +90 216 656 65 09

+90 216 656 65 00 +90 216 656 65 09 POZİTİF ENERJİ EWE TURKEY HOLDİNG ŞİRKET PROFİLİ 2013 İÇİNDEKİLER 04 KURUMSAL 06 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 08 Genel Müdürlerin Mesajı 10 2013 e Bakış 12 Kısaca EWE Turkey Holding 14 Temel Finansal

Detaylı

Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu

Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu (2. Taslak Web, Ağustos 2010) Hazırlayan: Tülin Keskin İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 1 1. GİRİŞ... 4 2. Sektörün Kısa Tanıtımı... 6 2.1. Binalar ve Emisyonlar...

Detaylı

JEOTERMAL SERALARDA HEDEF, 30 BİN DEKAR 2023 DE 600 MW ELEKTRİK ÜRETİMİ HEDEFLİYORUZ

JEOTERMAL SERALARDA HEDEF, 30 BİN DEKAR 2023 DE 600 MW ELEKTRİK ÜRETİMİ HEDEFLİYORUZ 4 Ayda Bir Yayınlanır. ÜCRETSİZDİR Yıl: 3 Sayı: 6 Ekim 2012 ISSN 1302-4388 JEOTERMAL SERALARDA HEDEF, 30 BİN DEKAR GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI MEHMET MEHDİ EKER JEOTERMAL KAYNAK UYGULAMALARINDAN

Detaylı

Sayı / Number 83 Ocak -Şubat / January-February 2013 Bilimsel Sektör Dergisi 2 ayda bir yayımlanır.

Sayı / Number 83 Ocak -Şubat / January-February 2013 Bilimsel Sektör Dergisi 2 ayda bir yayımlanır. İlköğretim Okullarında Gürültüden Rahatsızlığın Alan Çalışmalarına Bağlı Olarak Saptanması Değişken Debili Soğutucu Akışkanlı (VRF) İklimlendirme Sistemleri Rüzgâr Enerjisi ve Gaziantep Koşullarında (500

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER)

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER) tmmob makina mühendisleri odası ODA RAPORU KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER) Genişletilmiş Dördüncü Baskı Hazırlayanlar Yavuz BAYÜLKEN Cahit KÜTÜKOĞLU Nisan 2012 Yayın No: MMO/583 tmmob

Detaylı

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) Makine, Metal ve Döküm Kümesi Yol Haritası

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) Makine, Metal ve Döküm Kümesi Yol Haritası İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) Makine, Metal ve Döküm Kümesi Yol Haritası İçerik Takdim ve Teşekkür... 1 1. Giriş... 3 2. Küme Analizi... 7 2.1. Sektörel Analiz... 7 2.2. Yerel Ekonomi...

Detaylı

TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ KONGRESİ

TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ KONGRESİ 7-8 KASIM 2012 TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ SONUÇ BİLDİRGESİ 7-8 KASIM 2012 İsmet Danyeli Leyla Emektar Emel Sezer SONUÇ BİLDİRGESİ ÖNSÖZ Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) olarak

Detaylı

kimya mühendisliği Sayı : 177

kimya mühendisliği Sayı : 177 kimya mühendisliği Sayı : 177 ISSN 1301-3068 tmmob kimya mühendisleri odası yayın organı Yıl : 2014 www.kmo.org.tr TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI 43. ÇALIŞMA DÖNEMİ GENEL KURULU 44. Dönem Olağan Genel

Detaylı

Çok Paydaşlı Sağlık Sorumluluğunu Geliştirme Programı 2013-2023

Çok Paydaşlı Sağlık Sorumluluğunu Geliştirme Programı 2013-2023 Çok Paydaşlı Sağlık Sorumluluğunu Geliştirme Programı 2013-2023 Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesine Çok Paydaşlı Yaklaşım KAZALARIN ÖNLENMESİ VE AFETLERE HAZIRLIKLI OLMA ANKARA, 2014 Çok Paydaşlı Sağlık

Detaylı

KİMYA ÇALIŞMA GRUBU RAPORU

KİMYA ÇALIŞMA GRUBU RAPORU T. C. KALKINMA BAKANLIĞI KİMYA ÇALIŞMA GRUBU RAPORU 2023 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Ankara 2015. Necatibey Cad. No: 110/A 06100

Detaylı

ÇEDBİK YÖNETİM Yıl: 1 Sayı: 2 EKİM 2010 ÜÇ AYDA BİR YAYINLANIR SevgiliÇevreDostları, Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği kurulalı üç yıl oldu. Bina endüstrisinin sera gazı salımlarını düşürmesi için iş yapış

Detaylı

Türkiye Belediyeler Birliği. Faaliyet Raporu

Türkiye Belediyeler Birliği. Faaliyet Raporu Türkiye Belediyeler Birliği Faaliyet Raporu 2010 Faaliyet Raporu İçindekiler I. GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar C. İdareye İlişkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt

Detaylı

Başkent OSB de toplu açılış. Başkan dan. Türkiye de sanayileşme. Başkent OSB yatırımcılarına enerji desteği. OSB lerin önemi

Başkent OSB de toplu açılış. Başkan dan. Türkiye de sanayileşme. Başkent OSB yatırımcılarına enerji desteği. OSB lerin önemi l Yıl:8 l Sayı: 30 l Ağustos 2012 l ÜCRETSİZDİR Başkent OSB de toplu açılış Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, Başkent OSB de katıldığı 20 fabrikanın toplu açılış töreninde, Ankara ciddi bir

Detaylı

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI OTOMOTİV SANAYİ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI OTOMOTİV SANAYİ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU T. C. KALKINMA BAKANLIĞI OTOMOTİV SANAYİ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU ANKARA 2014 ISBN 978-605-4667-90-1 YAYIN NO: KB: 2890 - ÖİK: 733 Bu çalışma Kalkınma Bakanlığının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazara

Detaylı

TÜRKİYE 18. KÖMÜR KONGRESİ 6-8 HAZİRAN 2012 TARİHLERİ ARASINDA ZONGULDAK TA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TÜRKİYE 18. KÖMÜR KONGRESİ 6-8 HAZİRAN 2012 TARİHLERİ ARASINDA ZONGULDAK TA GERÇEKLEŞTİRİLDİ Gündem TÜRKİYE 18. KÖMÜR KONGRESİ 6-8 HAZİRAN 2012 TARİHLERİ ARASINDA ZONGULDAK TA GERÇEKLEŞTİRİLDİ Odamız ve Bülent Ecevit Üniversitesi tarafından 06-08 Haziran 2012 tarihleri arasında Zonguldak - Bülent

Detaylı

2012-2014. 13. Dönem Çalıșma Raporu ANTALYA

2012-2014. 13. Dönem Çalıșma Raporu ANTALYA 2012-2014 13. Dönem Çalıșma Raporu ANTALYA I YÖNETİM VE YAZIŞMA ADRESİ Meltem Mahallesi 3808 Sok. No: 10 07030 Muratpaşa - ANTALYA Tel: (0242) 237 57 27-3 hat Faks: (0242) 237 57 31 Gsm: (0533) 658 97

Detaylı

SAVUNMA VE HAVACILIK SANAYİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

SAVUNMA VE HAVACILIK SANAYİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ SAVUNMA VE HAVACILIK SANAYİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU 2013 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI BAŞKANIN MESAJI Saygıdeğer Üyelerimiz, Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği olarak Türk

Detaylı

YAPI İŞLETMESİ/ YAPIM YÖNETİMİ

YAPI İŞLETMESİ/ YAPIM YÖNETİMİ TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI ESKİŞEHİR ŞUBESİ 5. KONGRESİ YAPI İŞLETMESİ/ YAPIM YÖNETİMİ BİLDİRİLER KİTABI 22-23 EKİM 2009 ANEMON OTEL ESKİŞEHİR TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi Büyükdere

Detaylı

ye EĞİTİMİ SEMPOZYUMU

ye EĞİTİMİ SEMPOZYUMU tmmob makina mühendisleri odası IV. ULUSAL MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ye EĞİTİMİ SEMPOZYUMU RAPOR ve BİLDİRİLER KİTABI 01-02 KASIM 2001 İSTANBUL Yayın No: E/2001/288 tmmob makina mühendisleri odası Sümer Sok.

Detaylı