OLGULARLA METABOLİK ASİDOZ. Dr.Ezgi Yenigün Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OLGULARLA METABOLİK ASİDOZ. Dr.Ezgi Yenigün Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi"

Transkript

1 OLGULARLA METABOLİK ASİDOZ Dr.Ezgi Yenigün Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2 Asit; vücut sıvılarına H + veren Alkali; vücut sıvılarından H + uzaklaştıran

3 H + iyon konsantrasyonu 40 neq/l Serum Na + konsantrasyonu 140 meq/l ph; power of hydogen veya potency of hydogen H + konsantrasyonu negatif algoritması

4 Yaşamla bağdaşan ph düzeyi (H neq/l)

5 Henderson-Hasselbalch denklemi; Karbonik asit çözünme sabiti 37 C 0 de Parsiyel PCO2 eriyebilirliği

6 Asitler; Volatil asitler (uçucu/karbonik asit) CO2 ye dönüşebilen asitlerdir (H2CO3) mmol/gün oluşur. Karbonhidrat ve yağların metabolizmasından. Non-volatil asitler (uçucu olmayan/nonkarbonik asit) Proteinlerin metabolizmasından. CO2 ye çözünmeyen asitlerdir. Renal ekskresyonları vardır. Dolaşım ve doku tamponları ile ESS da nötralize olurlar.

7 Asit-alkali kaynağı 1-Diyet 2-selüler metabolizma; sistein ve methionin gibi sülfür içeren aminoasitlerin metabolizması: nonvolatil sülfürik asit Lisin,arginin,histidin metabolizmasından :hidroklorik asit 3-fekal HCO3 _ kaybı NET ENDOJEN ASİT ÜRETİMİ= 1 meq/kg/gün

8 Tampon Sistemleri.. 1- Kimyasal tampon sistemleri (hemen) H + +tampon - Na + tampon - Na + a-bikarbonat-karbonik asit b-kemikteki fosfat c-hücre içi proteinler ve Hb 2- Pulmoner kompanzasyon (saniyeler) 3-renal kompansasyon (saatler-günler)

9 HCO3/H2CO3 tampon sistemi HCO3 _ tampon sistemleri; ESS nın en önemli tampon sistemi, Böbrek ve akciğerler tarafından regüle edilir, H2 O + CO2 H2 CO3 H + + HCO3-

10 HCO3 reabsorbsiyonu; Günlük 180 L glomeruler filtrat 4300 meq HCO₃ içeririr

11 Proksimal tübül H + -HCO3- transportu

12 Toplayıcı kanal İnterkale hücrelerde H +- HCO3 - sekresyonu H + Secreting ᾳ Intercalated Cell HCO3 - Secreting β Intercalated Cell

13 İdrar ph<4-4.5 olamaz. ph=4 iken ekskrete edilen H + miktarı 0.1 meq/l dir. 1-titre edilebilen asitlerin oluşumu (%40) (HPO4-2 +H + H2PO4) 2-idrarla NH4 + şeklinde proton sekresyonu (%60) (NH3+H + NH4 + )

14 ASİT-BAZ BOZUKLUKLARI

15 HCO3- kaynaklı değişim= metabolik asit-baz hastalıkları pco2 kaynaklı değişim= respiratuvar asit-baz hastalıkları

16 Asit-baz değerlendirilmesinde Arter KG almaya gerek yok! ARTER KANI ph = [H + ] = neq/l PCO 2 = mm Hg [HCO 3- ]= meq/l VENOZ KAN ph = [H + ] = neq/l PCO 2 = mm Hg [HCO 3- ]= meq/l

17 CO düşük hastalarda ph 1 ph ünitesi Örneklem Periferal? Santral? pco2 24 mmhg

18 Basit asit-baz bozuklukları: uygun renal/respiratuvar kompansasyonla birlikte Mikst asit-baz bozuklukları: bağımsız olarak birlikte ortaya çıkan birden fazla bozukluk

19 Basit Asit-Baz Bozuklukları Hastalık Plazma ph Primer değişiklik Defans mekanizması Metabolik asidoz ESS (HCO3) ISS ve ESS tamponlayıcılar Hiperventilasyon pco2 RNAE Metabolik Alkaloz ESS (HCO3) ISS ve ESS tamponlayıcılar Hipoventilasyon pco2 RNAE Respiratuvar Asidoz Respiratuvar Alkaloz pco2 ISS tamponlayıcılar RNAE pco2 ISS tamponlayıcılar RNAE

20 Mikst asit-baz bozuklukları İkili,üçlü,dörtlü mikst bozukluklar olabilir. YBU de DM Alkolik ketoasidoz İntoksikasyonlarda Bu durumda DELTA AÇIĞI hesaplanmalıdır.

21 Metabolik asidoz 1. Non-volatil asit üretimi (ketoasidoz, laktik asidoz) 2. Renal asit ekskresyonunda yetersizlik (KBH, Tip 1 ve 4 RTA) 3. Non-volatil alkali kaybı (ishal, gastrointestinal fistül, Tip 2 RTA) 4. Organik asitlerin (asetilsalisilik asit) veya vücutta organik asitlere dönüşen maddelerin (metanol, etilen glikol) alınması

22 Asit-Baz Bozukluklarının Değerlendirilmesi Ayrıntılı hikaye Fizik muayene; Asidemi Hiperventilasyon Alkalemi Parestezi ve Tetani Lab.: kan asit baz durumu ph, [HCO 3- ], PCO 2 Anyon açığı Plazma ve idrar elektrolit konsantrasyonu Komplike vakalarda arter KG (4 º C, hemen, antikoagulanlı),

23 Metabolik asidoz klinik olarak 2 tiptir; 1-artmış anyon açıklı asidozlarnormokloremik Renal nedenler; Üremik asidoz (GFR<15-20 ml/dk) Böbrek dışı; Laktik asidoz Diyabetik ketoasidoz Açlık ketoasidozu Zehirlenmeler (etilen glikol, metanol, salisilat) Pyroglutamic asidoz 2-normal anyon açıklı metabolik asidozlar-hiperkloremik Renal nedenler; Proksimal RTA (Tip II) Hipokalemik distal RTA (Tip I) Hiperkalemik distal RTA (Tip IV) BY nin RTA u (GFR>15-20 ml/dk) Böbrek dışı; Diyare Gastorintestinal-üreteral bağlantılar

24 1.Basamak: ph yı değerlendir Asidoz < < Alkaloz ph normal iken artmış anyon gap boz (MAsd. + M.Alk./R.Alk.) Mikst

25 2.Basamak: Metabolik?? Respiratuvar?? [HCO 3- ] nin değişim yönüne bak Metabolik: HCO3 ve ph aynı yönde değişmiş Respiratuar: HCO3 ve ph zıt yönde değişmiş

26 26 3.Basamak: Kompansatuvar cevabı değerlendir Bozukluk Asıl değisiklik Kompanzasyon Metabolik asidoz HCO3 PaCO2 Metabolik alkaloz HCO3 PaCO2 Solunumsal asidoz PaCO2 HCO3 Solunumsal alkaloz PaCO2 HCO3

27 Kompanzasyon Bozukluk Primer olay Yanıt Formül Met.Asidoz HCO3 (1) pco2 (1.2) 1.5xHCO3+8±2 (Winter Formülü) pco2=hco3+15 PCO2=pH nın son 2 rakamı Met.Alkaloz HCO3 (1) pco2 (0.7) pco2=hco3+15 Res. Asidoz -akut (<8st) pco2 (10) HCO3 (1) Δ HCO₃ = 0.1x Δ PCO₂ -kronik (>24st) pco2 (10) HCO3 (3,5) Δ HCO₃ =0.35x Δ PCO₂ Res. Alkaloz -akut (<8st) pco2 (10) HCO3 (2) Δ HCO₃ = 0.2x Δ PCO₂ -kronik (>24st) pco2 (10) HCO3 (5) Δ HCO₃ = 0.5x Δ PCO₂

28 4. Serum Anyon Açığını Hesapla Metabolik asidozun değerlendirilmesinde AG önemlidir. Gerçekte plazmada anyon açığı yoktur. Anyonlar=Katyonlar Fark, ölçülen parametreleri göstermektedir. Na + +Ölçülemeyen Katyonlar=Cl - +HCO3 - +Ölçülemeyen Anyonlar Anyon Açığı= ölçülmeyen anyonlar-ölçülmeyen katyonlar

29 AG Na:140 meq/l... Ca: 5mEq/L K : 4.5 meq/l Mg: 1.5 meq/l = HCO3:24 meq/l Cl: 104 meq/l Proteinler 15mEq/L Organik asitler 5 meq/l) Fosfatlar 2 meq/l Sülfatlar 1 meq/l

30 Artmış anyon açığı: Ölçülemeyen anyonlarda artış Ca,Mg,K gibi ölçülemeyen katyonlarda azalma AG 1-3 meq/l yükselir Alkolaza bağlı albumin yükünün değişimi Azalmış anyon açığı: Albumin konsantrasyonunda azalma Ölçülemeyen katyonlarda artış Kana anormal katyonların ilavesi (Li,Ig) Albuminin etkin anyonik yükünün asidozda azalması Hiperviskosite ve hiperlipidemiye bağlı Na ve Cl konsantrasyonunun yanlış ölçülmesi Düzeltilmiş Anyon Açığı = Ölçülen Anyon açığı + 2.5x(4.5-Albümin)

31 Normal AG=8-16 meq/l Son zamanlarda AG 6 meq/l kabul edilmekte

32 Anyon Açığı; 32

33 5.Basamak: idrar anyon açığını değerlendir Normal AG li metabolik asidozun değerlendirilmesinde önemlidir. Artmış AG metabolik asidozlarda kullanılmaz Renal H + sekrete edebilirliği gösterir.

34 İdrar anyon açığı; NH4 + rutinde tespit edilemez. NH4 + varlığı AG ile değerlendirilir. İdrar AG= [Na + ]+[K+]-[Cl-]

35 İdrarda bulunan başlıca ölçülemeyen katyon NH4 + Normalde idrarla atılan NH meq/l Bu nedenle idrar 0-20 arası pozitif değerdir.

36 Metabolik asidozda; renal H + ve NH4 + atılımı artar. Lümen elektronötralite için Cl atılımı da artar. Bu nedenle idrar AG (-20 /-50) negatiftir. Bu normal renal yanıtı gösterir. İdrar AG negatif değer; NH4 + sekresyonu yeterli Pozitif değer; NH4 + sekresyonu yetersiz

37 İdrar AG 2 durumda kullanılamaz.. 1- Artmış AG metabolik asidozda 2-Volüm azlığı ile giden durumlarda

38 6.Basamak: Osmolal gap ve Delta anyon açığı değerlendir Artmış anyon açıklı metabolik asidozun değerlendirilmesinde kullanılır. Osmometre ile ölçülen serum osmolalitesi Hesaplanan serum osmolalitesi <10 mosm/kg Osmolalite=2X[Na]+BUN/2.8+Glukoz/18 Artmış osmolal gap; metanol, etilen glikol intoksikasyonu

39 Delta Kavramı ( ) Artmış AG metabolik asidozda, anyon açığındaki artış ile HCO3 deki düşüş arasındaki dengeyi gösterir. HCO 3 = Anyon gap ( Anyon gap / HCO 3 = 1-2) olmalıdır. Mikst asit-baz bozukluğunu değerlendirmeye yarar (artmış AG metabolik asidoz+metabolik alkaloz/normal AG metabolik asidoz).

40 HCO 3 : 24 ölçülen HCO3 (plazma HCO3 açığını) Anyon gap : Anyon gap - 12

41 Anyon gap/ HCO 3 <1 ise; HCO3 beklendiğinden daha fazla düşmüştür Artmış AG metabolik asidoz+normal AG metabolik asidoz (örn.kbh+diyare)

42 Anyon gap/ HCO 3 >2 ise; AG deki artışa göre HCO3 deki düşüş beklenenden az Artmış AG metabolik asidoz+ Metabolik alkaloz (KBH+kusma)

43 Ör: HCO3:18 meq/l, Anyon gap 28 ise ; Anyon gap = 16 (28-12) HCO3 = 6 (24-18) Hastada beklenen HCO3 (24-16)= 8mEq/L olmalıdır Bu hastada metabolik asidozun yanı sıra metabolik alkaloz vardır.(ketoasidoz+kusma gibi)

44 Ör: HCO3:8 meq/l, Anyon gap 22 ise ; Anyon gap = 10 (22-12) HCO3 = 16 (24-8) Hastada beklenen HCO3 = 14mEq/L olmalıdır Bu hastada artmış AG metabolik asidozun yanı sıra normal AG metabolik asidoz vardır.

45 Düşük serum HCO3 konsantrasyonu Azalmış ph Azalmış Kronik respiratuvar serum HCO3 alkalozu konsantrasyonu ekarte etmek için arter KG * Serum AG hesapla Normal AG İdrar AG Artmış AG: Renal Üremik asidoz (GFR<15-20 ml/dk) Ekstrarenal kaynaklı; Laktik asidoz Diyabetik ketoasidoz Açlık ketoasidoz Alkolik ketoasidoz Zehirlenmeler (salisilat, etilen glikol) Pozitif değer; Tip 2 RTA Tip 1 RTA Tip 4 RTA KBH (GFR>15-20 ml/dk) Negatif değer; Diyare GIS-üreteral bağlantılar Pankreatik-biliyer sekresyonlar

46 Olgu 1 72 yaş kadın, Tip 2 DM,KKY tanılı Dispne, bulantı-kusma ile başvuru İnsülin ve furosemid kullanıyor Lab: ph:7.40 HCO3:24 meq/l pco2: 40mmHg kre:4 mg/dl Na:140 meq/l K:4.1 meq/l Cl:95 meq/l ph Normal Anyon gap: =21 (artmış) Anyon gap=21-12=9 Beklenen HCO3=24-9=15 AG artışına beklenen HCO3 düşüşü yok Anyon gapli metabolik asidoz+metabolik alkaloz Diüretik kullanımı ve kusma nedeniyle metabolik alkaloz Mevcut asidozu maskeledi.

47 Olgu 2 18 yaş, kız öğrenci 1 haftadır yorgunluk,güçsüzlük,dışkı kaçırma İshal tariflemiyor Lab: ph:7.32 idrar; Na:132 meq/l ph:6.4 K:2.8 meq/l Na:20 meq/l Cl:115 meq/l K:15 meq/l HCO3:15 meq/l Cl:55 meq/l pco2: 30mmHg kre:1.5 mg/dl Ph:7.32, HCO3:15 Met.asidoz Beklenen pco2=28-32mmhg AG=132-(109+15)=8 (Normal AG) İdrar Anyon gap=(20+15)- 55=-20 Normal AG metabolik asidoz (Laksatif kötüye kullanımı)

48 Olgu 3 36 yaş erkek; Ateş,karın ağrısı, diyare ile acil servise başvurdu Lab: ph:7.28 HCO3:11 mmhg pco2: 28mmHg Cl:111 meq/l ph:7.28, HCO3: 11 meq/l: Metabolik asidoz Beklenen pco2=11x1.5+8±2=22-26 mmhg Respiratuvar kompansasyonlu metabolik asidoz

49 Gastrointestinal sıvıların miktar ve elektrolit içerikleri Miktar (L/gün) [Na+] (mmol/l) [K+] (mmol/l) [Cl ] (mmol/l) [HCO3 ] (mmol/l) Normal dışkı < Kusma/NG drenaj İnflamatuvar diyare Sekretuvar diyare Villöz adenom bilinmiyor İleostomi drenajı Yeni Kronik

50 Olgu 4 18 yaş erkek, 4 yıldır astım öyküsü mevcut. İnhaler tedavi almakta. Dispne ve siyanoz ile acilde epinefrin uygulanıyor. Lab: ph:7.0 pco2: 60mmHg HCO3:15 meq/l K:3.3 meq/l Na:140 meq/l Cl:105 meq/l po2: 40 mmhg Ph:7, HCO3:15 Metabolik asidoz Beklenen pco2:28-32, hastanın pco2: 60 mmhg AG: 140-(105+15)=20 Miks asit-baz bozukluğu:respiratuvar asidoz+artmış AG metabolik asidoz epinefrin Na-K ATPaz aktivitesini artırarak hipokalemi nedeni Respiratuar asidozlu hastada laktik asidoz

51 Olgu 5 26 yaş Tip 1 DM tanılı erkek, Son 24 saattir insulin yapmıyor. Bulantı, kusma, susama hissi, sık idrara çıkma Yatarak TA:100/60 mmhg, ayakta 80/60 mmhg, kussmaul s solunum+ Lab:pH:6.99 HCO3:7 meq/l pco2: 18mmHg K:6.5 meq/l Na:140 meq/l Cl:95 meq/l Ph:6.99, HCO3:7 Metabolik asidoz Beklenen pco2=16-20mmhg AG=140-(95+7)=38 Anyon gap=38-12=16 HCO3=24-7=17 Artmış AG metabolik asidoz (DKA)

52 Olgu 6 17 yaş kız öğrenci, Konfüzyon ve ABH ile kabul ediliyor. 2 gün önce suisid amaçlı garajda bulunan bir madde içimi var. Lab: ph:7.21 HCO3:6 meq/l pco2: 17mmHg kre:1.8 mg/dl Na:141 meq/l K:4.2 meq/l Cl:110 meq/l serum Osm: 312 mosm/kg H2O ph düşük, HCo3 düşük Metabolik asidoz pco2=1.5x6+8±2=17±2 Anyon Gap:141-(110+6)=25( ) Osmolol gap=312- (296)=16 mosm/kg H2O Artmış AG metabolik asidoz (Etilen glikol intoksikasyonu)

53 Etilen glikol intoksikasyonu Başlangıç semptom:gastrointestinal semptomlardır saatlik latent dönem Sonrasında dipne, pulmoner ödem, görme bulanıklılığı-körlük, stupor, koma 3.Aşamada:progresif renal yetmezlik TEDAVİ: Metabolik asidozun tedavisi Ethanol/Fomepizol ile toksik metabolit oluşumunun inhibisyonu (ılımlı MA ve normal renal fonksiyonda) Diyaliz ile toksik maddenin eliminasyonu

54 Olgu 7 35 yaş kadın, acile suisid amaçlı aspirin alımı sonrası getirildi. Lab: ph: 7.48, HCO3: 15 meq/l pco2: 21 mmhg K: 4.9 meq/l, Cl: 100 meq/l Na: 138 meq/l ph artmış, pco2 düşük Respiratuvar alkaloz Beklenen HCO3=pCO2 deki her 10 mmhg azalmaya, HCO3 de 2mEq/L azalma pco2 için 40-21=20 Beklenen HCO3 =24-4=20 (M.asidoz) Anyon Gap:138-(100+15)=23 Respiratuvar alkalozis+ AG li metabolik asidoz (salisilat intoksikasyonu)

55 Salisilat intoksikasyonu Artmış AG metabolik asidoz+respiratuvar alkaloz görülür. Asetilsalisilik asit, salisilik asite dönüşür. İlk etki solunum merkezinin uyarılması Zamanla oksidatif fosforilasyon ile organik asit birikimi gelişir.

56 Olgu 8 28 yaş kadın,sağ yan ağrısı ile başvuru Öyküde taş için ESWL+ Ailede renal taş düşürme öyküsü+ Lab: ph:7.28 HCO3:13 meq/l pco2: 28mmHg K:3.1 meq/l Na:137 meq/l Cl:112 meq/l idrar ph:6.4 Na:60 meq/l K: 100 meq/l Cl: 110 meq/l ph:7.28, HCO3: 13 meq/l: Metabolik asidoz Beklenen pco2:25-29 AG:137-(112+13)=12 Normal AG metabolik asidoz İdrar AG: (60+100)-110=50 idrar ph>5.5 Distal RTA

57 Proksimal RTA (Tip 2) Hipokalemik Distal RTA (Tip 1) Hiperkalemik Distal RTA (Tip 4) Temel Bozukluk Proksimal tübülde HCO3 geri emilim boz. Distal tübülde H sekresyon boz. Aldosteron yetmezliği ve etkisizliği Klinik Kusma, gelişim geriliği Nefrolitiyazis, kaseklem probl. Kusma, TA, halsizlik İdrar ph sı Asidozda <5.5 >5.5 Değişken Serum K Normal/Düşük Normal/Düşük Yüksek Tedavide HCO meq/kg/d (Urocit-K) 1-2 meq/kg/d 1-2 meq/kg/d K-kısıtlı diyet Plazma HCO meq/l meq/l meq/l Komplikasyon Osteomalazi, Raşitizm Nefrokalsinozis Nefrolitiyazis Hiperkalemi

58 Olgu 9 Alkol kötüye kullanımı ve pankreatit geçiren 31 yaş kadın Dispne, bilinç bulanıklılığı ile başvuru Lab:pH:7.01 HCO3:7 meq/l pco2: 26mmHg kre:4.1 mg/dl Na:136 meq/l K:4.9 meq/l Cl:87 meq/l ph düşük, HCo3 düşük Metabolik asidoz pco2=1.5x7+8±2=18±2 Anyon Gap:136-(87+7)=42 Delta açığı: Anyon gap= 42-12=30 HCO3 =24-7=17 Anyon gap/ HCO3 >2 (HCO3 deki düşüş, AG deki artışa göre beklenenden az) Yüksek AG metabolik asidoz+ solunumsal asidoz+ metabolik alkaloz

59 Olgu yaş erkek, 2 gündür süren şiddetli diyare,dispne ile başvurdu. TA; yatarak 110/60 mmhg, ayakta 80/60 mmhg Lab: ph: 7.24 HCO3: 10 meq/l Pco2: 25 mmhg kre:1.9 mg/dl Na: 131 meq/l, K: 3.1 meq/l, Cl: 102 meq/l ph düşük, HCo3 düşük Metabolik asidoz pco2=1.5x10+8±2=23±2 Anyon Gap:131-(102+10)=19 Delta açığı: Anyon gap= 19-12=7 HCO3 =24-10=14 AG deki düşüşten daha fazla HCO3 azalması Artmış AG metabolik asioz+ normal AG metabolik asidoz (KBH+Diyare)

60 Olgu 12 Kronik böbrek hastalığı olan 40 yaşında kadın hasta, halsizlik, bulantı ve kusma şikayetleri ile başvurdu. Lab:pH: 7.40 HCO3: 27 meq/l, pco2: 40 mm Hg kre:8 mg/dl Glukoz: 90mg/dl, Na: 142 meq/l, K: 4.9 meq/l, Cl: 90 meq/l ph, HCo3 normal Anyon Gap:142-(90+27)=25 Delta açığı: Anyon gap= 25-12=13 Beklenen HCO3 miktarı=24-13=11 Anyon gap/ HCO3 >2 (HCO3 deki düşüş, AG deki artışa göre beklenenden az) Met.Asidoz (artmış anyon açıklı) (böbrek yetm e bağlı) Met. Alkaloz (kusmaya bağlı)

61 İlginiz için teşekkür ederim..

Arter Kan Gazı Değerlendirmesi. Prof. Dr. Tevfik Ecder İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı

Arter Kan Gazı Değerlendirmesi. Prof. Dr. Tevfik Ecder İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı Arter Kan Gazı Değerlendirmesi Prof. Dr. Tevfik Ecder İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı Asit-Baz Dengesine Farklı Yaklaşımlar Seifter JL: N Engl

Detaylı

Asit Baz Dengesi Hedefler

Asit Baz Dengesi Hedefler KAN GAZI Hedefler asit-baz dengesini tanımlamakta kullanılan bazı temel terimler hangi bozukluğun mevcut olduğunu hızlıca belirleme uygun kompanzasyon var mı ayırıcı tanıyı yapmak Asit Baz Dengesi Tanımlar

Detaylı

Prof. Dr. Şahin ASLAN Atatürk Üniversitesi Acil Tıp AD

Prof. Dr. Şahin ASLAN Atatürk Üniversitesi Acil Tıp AD Prof. Dr. Şahin ASLAN Atatürk Üniversitesi Acil Tıp AD ph / P a CO 2 / P a O 2 / HCO 3 - / O 2 satürasyonu ph / P a CO 2 / P a O 2 / HCO 3 - / O 2 satürasyonu Oksijenizasyon ph / P a CO 2 / P a O 2 /

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Murat Sarıtemur Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD 2014

Yrd. Doç. Dr. Murat Sarıtemur Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD 2014 Yrd. Doç. Dr. Murat Sarıtemur Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD 2014 Neden kan gazı analizi? Oksijenizasyon ve ventilasyonun değerlendirilmesi Asit-baz dengesini değerlendirmek ph / P a CO

Detaylı

ASİD BAZ DENGESİ. Prof Dr Salim Çalışkan

ASİD BAZ DENGESİ. Prof Dr Salim Çalışkan ASİD BAZ DENGESİ Prof Dr Salim Çalışkan H + ve ph Normal kan [H + ] 40 nmol/l Tampon mekanizmalar ile dar limitlerde tutulur (±5) ph = - log [H + ] = - log [40±5] = 7.40 ± 0.05 ph için kritik limitler

Detaylı

47 yaşında erkek hasta YBÜ e KOAH+ Tip 2 solunum yetmezliği nedeni ile yatırılıyor.

47 yaşında erkek hasta YBÜ e KOAH+ Tip 2 solunum yetmezliği nedeni ile yatırılıyor. 47 yaşında erkek hasta YBÜ e KOAH+ Tip 2 solunum yetmezliği nedeni ile yatırılıyor. Entübe edilen hastaya SVK+ arter katateri takılarak hemodinamik olarak monitorize ediliyor. Ekstübe edilen hasta NIMV

Detaylı

İLERİ KARDİYAK YAŞAM DESTEĞİ KURSU ASİT-BAZ DENGESİ VE KAN GAZI ANALİZİ

İLERİ KARDİYAK YAŞAM DESTEĞİ KURSU ASİT-BAZ DENGESİ VE KAN GAZI ANALİZİ İLERİ KARDİYAK YAŞAM DESTEĞİ KURSU ASİT-BAZ DENGESİ VE KAN GAZI ANALİZİ AMAÇ: Katılımcıların bu sunumun sonunda kan gazı ve asit baz dengesi ile ilgili bilgilerini artırmaları amaçlanmıştır. HEDEFLER:

Detaylı

Olgular. Kan Gazı Değerlendirilmesi Sunum planı. AKG Endikasyonları

Olgular. Kan Gazı Değerlendirilmesi Sunum planı. AKG Endikasyonları Sunum planı Olgularla Kan Gazı Değerlendirilmesi Dr. Ayhan ÖZHASENEKLER Acil Tıp Uzmanı Diyarbakır Devlet Hastanesi Neden Arteryel Kan Gazı ( AKG)? Değerlendirilen Parametreler Neler? Asit-Baz Dengesi

Detaylı

GİRİŞ ASİT BAZ BOZUKLUKLARI. ph ve [H + ] İlişkisi 01.02.2012 ASİT DENGESİ PLAZMA ASİDİTESİNİN ÖLÇÜLMESİ

GİRİŞ ASİT BAZ BOZUKLUKLARI. ph ve [H + ] İlişkisi 01.02.2012 ASİT DENGESİ PLAZMA ASİDİTESİNİN ÖLÇÜLMESİ GİRİŞ ASİT BAZ BOZUKLUKLARI Dr. Şükrü GÜRBÜZ FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ ACİL TIP A.D. Yaşamsal denge spesifik asit baz aralığında iş gören protein fonksiyonlarına bağlıdır. Hayatı tehdit eden bir çok

Detaylı

Dr Gökay Güngör Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH Solunumsal Yoğun Bakım Ünitesi

Dr Gökay Güngör Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH Solunumsal Yoğun Bakım Ünitesi Dr Gökay Güngör Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH Solunumsal Yoğun Bakım Ünitesi Var olan asit-baz dengesi bozukluğunun tanısı, takibi ve tedaviye yanıtını değerlendirmek, Var olan

Detaylı

KAN GAZLARININ YORUMLANMASI

KAN GAZLARININ YORUMLANMASI KAN GAZLARININ YORUMLANMASI Doç.Dr.Ramazan KÖYLÜ Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği 1 Arter Kan Gazı Analizi Arter kan gazı (AKG) analizi; Hastanın, - ventilasyonu (PaCO 2 ), - oksijenizasyonu

Detaylı

SIVI ELEKTROLİT TEMEL BİLGİLER: ASİT BAZ

SIVI ELEKTROLİT TEMEL BİLGİLER: ASİT BAZ SIVI ELEKTROLİT TEMEL BİLGİLER: ASİT BAZ Prof. Dr. Tekin AKPOLAT Liv Hospital-İSTANBUL İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi 17 Aralık 2018 http://tekinakpolat.com/ogrenciler-icin- yararli-kitaplar/ http://tekinakpolat.com/sivi-elektrolit/

Detaylı

Kan Gazı. Dr.Kenan Ahmet TÜRKDOĞAN Isparta Devlet Hastanesi. II. Isparta Acil Günleri Solunum Acilleri, 19 Ocak 2013 Isparta

Kan Gazı. Dr.Kenan Ahmet TÜRKDOĞAN Isparta Devlet Hastanesi. II. Isparta Acil Günleri Solunum Acilleri, 19 Ocak 2013 Isparta Kan Gazı Dr.Kenan Ahmet TÜRKDOĞAN Isparta Devlet Hastanesi II. Isparta Acil Günleri Solunum Acilleri, 19 Ocak 2013 Isparta Normal Değerler ph 7.35-7.45 (ort. 7.40) ph 7.35 ise Asidoz 7.45 ise Alkaloz ph

Detaylı

ASİT- BAZ DENGESİ VE DENGESİZLİKLERİ. Prof. Dr. Tülin BEDÜK 2016

ASİT- BAZ DENGESİ VE DENGESİZLİKLERİ. Prof. Dr. Tülin BEDÜK 2016 ASİT- BAZ DENGESİ VE DENGESİZLİKLERİ Prof. Dr. Tülin BEDÜK 2016 Herhangi bir çözeltinin asitliği veya bazlığı içindeki hidrojen iyonunun (H + ) konsantrasyonuna bağlıdır. Beden sıvılarının asit-baz dengesi

Detaylı

Arter Kan Gazı Analizi

Arter Kan Gazı Analizi Arter Kan Gazı Analizi Arter kan gazı Akciğerlerden O2 => CO2 değişimi durumu yansıtır. Dr.Turgut DENĐZ Kırıkkale Üniversitesi Acil Tıp AD Arter kan gazı Klinik yaklaşımı belirlemek ve çözüme ulaşmak için

Detaylı

Başlıca organizma sıvılarının ve salgılarının ortalama ph değerleri.

Başlıca organizma sıvılarının ve salgılarının ortalama ph değerleri. Asid-baz dengesi ph Başlıca organizma sıvılarının ve salgılarının ortalama ph değerleri. Organizma sıvıları, salgıları Ortalama ph Kan 7.4 Süt 6.7 Safra 7.8 İdrar 6.0 Pankreas özsuyu 8.0 Bağırsak özsuyu

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Erdal Balcan 1

Yrd.Doç.Dr. Erdal Balcan 1 VÜCUTTA ASİT-BAZ DENGESİ BOZUKLUKLARI ASİDOZ Kan ph ının ALKALOZ Kan ph ının ASİDOZLAR: Vücut ekstrasellüler sıvılarında H + artmasından ya da bazların azalmasından ileri gelir. Vücut normal ph ının (7.35-7.45)

Detaylı

Arter Kan Gazları: Örnek Olgular. Prof. Dr. Turan Acıcan AÜTF Göğüs Hastalıkları ABD

Arter Kan Gazları: Örnek Olgular. Prof. Dr. Turan Acıcan AÜTF Göğüs Hastalıkları ABD Arter Kan Gazları: Örnek Olgular Prof. Dr. Turan Acıcan AÜTF Göğüs Hastalıkları ABD Örnek Olgu 1 19 yaşında bir erkek eroin enjeksiyonundan 5 dk sonra acil servise getiriliyor. SS=7/dk ve hasta ağrılı

Detaylı

Olgularla Asit-Baz Bozukluklarının Yönetimi

Olgularla Asit-Baz Bozukluklarının Yönetimi Olgularla Asit-Baz Bozukluklarının Yönetimi Doç. Dr. Halil Yazıcı İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı Giriş Hücre dışı sıvıda bulunan Na +, K + gibi H + iyon konsantrasyonu

Detaylı

Asit ve baz dengesi. Dr. Emre Tutal Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji BD

Asit ve baz dengesi. Dr. Emre Tutal Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji BD Asit ve baz dengesi Dr. Emre Tutal Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji BD Asit-Baz dengesi Normal sağlık, büyüme ve gelişme için şart Asit-Baz bozuklukları Neonat ve çocuklarda büyüme-gelişme

Detaylı

ph = 6,1 + log [CO 2 ]

ph = 6,1 + log [CO 2 ] ASİT-BAZ DENGESİ Asit-baz dengesi tanımı Biyolojik reaksiyonların hepsi optimum bir ph ortamında normal olarak cereyan ederler; ortamın ph değerinin değişmesi, önemli bozukluklara neden olur. Organizmada

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. M. Akif DOKUZOĞLU Hatay MKÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp AD. 19. Acil Tıp Kış Sempozyumu - Malatya

Yrd. Doç. Dr. M. Akif DOKUZOĞLU Hatay MKÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp AD. 19. Acil Tıp Kış Sempozyumu - Malatya Yrd. Doç. Dr. M. Akif DOKUZOĞLU Hatay MKÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp AD 19. Acil Tıp Kış Sempozyumu - Malatya Kan gazı analizi Vücutta bütün metabolik olaylar dar ph sınırları içinde gerçekleşir. Bu sınırlardan

Detaylı

Asit-Baz Dengesi. Yrd.Doç.Dr.Filiz Bakar

Asit-Baz Dengesi. Yrd.Doç.Dr.Filiz Bakar Asit-Baz Dengesi Yrd.Doç.Dr.Filiz Bakar ph Kavramı Asit-Baz Ê İlk modern tanım, İsveç'li bilim adamı Svonte ARHENİUS (1884) tarafından yapıldı Ê Sudaki çözeltilerine H+ iyonu veren maddeler "asit" Ê Sudaki

Detaylı

Magnezyum (Mg ++ ) Hipermagnezemi MAGNEZYUM, KLOR VE FOSFOR METABOLİZMA BOZUKLUKLARI

Magnezyum (Mg ++ ) Hipermagnezemi MAGNEZYUM, KLOR VE FOSFOR METABOLİZMA BOZUKLUKLARI Magnezyum (Mg ++ ) MAGNEZYUM, KLOR VE METABOLİZMA BOZUKLUKLARI Dr Ali Erhan NOKAY AÜTF Acil Tıp AD 2009 Büyük kısmı intraselüler yerleşimlidir Normal serum düzeyi: 1.5-2,5 meq/l Hücre içinde meydana gelen

Detaylı

ARTERİYEL KAN GAZI. Doç. Dr. Umut Yücel Çavuş. Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Görevlisi

ARTERİYEL KAN GAZI. Doç. Dr. Umut Yücel Çavuş. Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Görevlisi ARTERİYEL KAN GAZI Doç. Dr. Umut Yücel Çavuş Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Görevlisi Sunum Planı Tanım Parametreler AKG endikasyonları Değerlendirme basamakları

Detaylı

Asit Baz Dengesi ve. Asidoz Alkaloz. Prof. Dr. Arif ALTINTAŞ

Asit Baz Dengesi ve. Asidoz Alkaloz. Prof. Dr. Arif ALTINTAŞ Asit Baz Dengesi ve Asidoz Alkaloz Prof. Dr. Arif ALTINTAŞ ph nedir? Bir çözeltinin ph sı, o çözeltide bulunan hidrojen iyonları (H + ) derişiminin negatif logaritmasıdır. ph = log [ H + ] Bir çözeltinin

Detaylı

Sunum planı ASİT BAZ BOZUKLUKLARI. Plazma asidite ölçümü. Plazma asidite ölçümü. Dr. Taylan KILIÇ AÜTFH Acil Tıp AD

Sunum planı ASİT BAZ BOZUKLUKLARI. Plazma asidite ölçümü. Plazma asidite ölçümü. Dr. Taylan KILIÇ AÜTFH Acil Tıp AD Sunum planı Plazma asidite ölçümü ASİT BAZ BOZUKLUKLARI Dr. Taylan KILIÇ AÜTFH Acil Tıp AD Asit üretim ve atılım fizyolojisi Asit-baz hastalıklarına yaklaşım Asit baz hastalıkları Metabolik asidoz Metabolik

Detaylı

Arteriyel Kan Gazı Değerlendirilmesi

Arteriyel Kan Gazı Değerlendirilmesi Gözde Bumin Aydın 190 Arteriyel kan gazı (AKG) hastaların asit baz durumunun ve respiratuar gaz değişiminin tespit edilmesinde güvenilir bilgi veren en önemli laboratuvar yöntemlerinden biridir. AKG analizinin

Detaylı

Asit-Baz Dengesi ve Bozuklukları

Asit-Baz Dengesi ve Bozuklukları Asit-Baz Dengesi ve Bozuklukları Prof. Dr. Aydın ECE Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi ph ın sıkı düzenlenmesi normal ph da optimal çalışan enzim ve metabolik olaylar için önemlidir. Asit-baz dengesindeki

Detaylı

ARTER KAN GAZI ANALİZİNİN ORGANİZMAYA AİT YANSITTIKLARI; Klinikte AKG ne işe yarar?

ARTER KAN GAZI ANALİZİNİN ORGANİZMAYA AİT YANSITTIKLARI; Klinikte AKG ne işe yarar? ARTER KAN GAZI ANALİZİNİN ORGANİZMAYA AİT YANSITTIKLARI; Klinikte AKG ne işe yarar? AKCİĞERLERİN PRİMER GÖREVİ GAZ ALIŞVERİŞİNİ SAĞLAMAKTIR. AKG analizi ile Asit Baz dengesi Oksijenizasyon Gaz alışverişi

Detaylı

Öğr. Gör. Ahmet Emre AZAKLI İKBÜ Sağlık Hizmetleri M.Y.O.

Öğr. Gör. Ahmet Emre AZAKLI İKBÜ Sağlık Hizmetleri M.Y.O. Öğr. Gör. Ahmet Emre AZAKLI İKBÜ Sağlık Hizmetleri M.Y.O. Kan Gazı Nedir? Kanın a s i t ve b a z d u r u m u n u b e l i r l e m e a m a c ı y l a kan gazı değerlerinin belirlenmesi gerekir. Ortaya çıkan

Detaylı

Alkalozlar. Prof. Dr. Tevfik Ecder. İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı

Alkalozlar. Prof. Dr. Tevfik Ecder. İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı Alkalozlar Prof. Dr. Tevfik Ecder İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı 7.35 7.45 ASİDEMİ NORMAL ALKALEMİ Metabolik Asidoz Respiratuar Asidoz Metabolik

Detaylı

27.09.2012. Plazma H konsantrasyonu Endojen üretim Atılım hızı Vücudun tamponlama kapasitesi. Tamponlama sistemi Hemoglobin Fosfat Proteinler HCO3

27.09.2012. Plazma H konsantrasyonu Endojen üretim Atılım hızı Vücudun tamponlama kapasitesi. Tamponlama sistemi Hemoglobin Fosfat Proteinler HCO3 Plan Asit Baz Bozuklukları Asidite ölçümü Asit üretim-atılım fizyolojisi Asit-baz bozukluklarına yaklaşım 18.09.12 Dr. Günay Yıldız A.Ü. Tıp Fakültesi Acil Tıp A.D. * klinik özellikler * anyon gap Asit

Detaylı

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU Alanin Transaminaz ( ALT = SGPT) : Artmış alanin transaminaz karaciğer hastalıkları ( hepatosit hasarı), hepatit, safra yolu hastalıklarında ve ilaçlara bağlı olarak

Detaylı

ARTERYEL KAN GAZI YORUMLANMASI. Doç. Dr. İsa KILIÇASLAN Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

ARTERYEL KAN GAZI YORUMLANMASI. Doç. Dr. İsa KILIÇASLAN Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı ARTERYEL KAN GAZI YORUMLANMASI Doç. Dr. İsa KILIÇASLAN Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı ARTERYEL KAN GAZI ANALİZİ Neden Önemlidir? Tüm laboratuvar analizleri içinde en hızlı yanıt

Detaylı

ASİT-BAZ DENGESİ BOZUKLUKLARI. Yrd.Doç.Dr. Filiz BAKAR ATEŞ

ASİT-BAZ DENGESİ BOZUKLUKLARI. Yrd.Doç.Dr. Filiz BAKAR ATEŞ ASİT-BAZ DENGESİ BOZUKLUKLARI Yrd.Doç.Dr. Filiz BAKAR ATEŞ Asit-Baz Regülasyonu Metabolik proseslerde sürekli olarak asit ve daha az miktarda baz üretilir. [H + ] - Reaktiftir - Yüksek konsantrasyonlarda

Detaylı

ASİT-BAZ DENGESİ VE KAN GAZI ANALİZİ

ASİT-BAZ DENGESİ VE KAN GAZI ANALİZİ İLERİ KARDİYAK YAŞAM DESTEĞİ KURSU ASİT-BAZ DENGESİ VE KAN GAZI ANALİZİ Doç.Dr. Tarık Ocak İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Eğitim Kliniği 45.İKYD Eğitimi 12-13 Aralık

Detaylı

ASİT T BAZ DENGESİ YAKLAŞIM. Prof. Dr. F. Fevzi ERSOY İç Hastalıklar. kları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı

ASİT T BAZ DENGESİ YAKLAŞIM. Prof. Dr. F. Fevzi ERSOY İç Hastalıklar. kları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı ASİT T BAZ DENGESİ PROBLEMLERİNE KLİNİK YAKLAŞIM Prof. Dr. F. Fevzi ERSOY Akdeniz Üniversitesi Tıp T p Fakültesi İç Hastalıklar kları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı SERUM NA :141 meq/l SERUM K :4.6

Detaylı

İÇ HASTALIKLARINDA YOĞUN BAKIM Prof. Dr. Sabriye DEMİRCİ

İÇ HASTALIKLARINDA YOĞUN BAKIM Prof. Dr. Sabriye DEMİRCİ İÇ HASTALIKLARINDA YOĞUN BAKIM Prof. Dr. Sabriye DEMİRCİ YOĞUN BAKIM UYGULAMALARININ ÖZGÜN SORUNLARI I- Solunum yetersizliği ve sepsis gibi medikal yoğun bakım ünitelerinde sık görülen olayların prognozunun

Detaylı

Dr. Rüya Özelsancak Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Dr. Rüya Özelsancak Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve Araştırma Hastanesi Dr. Rüya Özelsancak Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve Araştırma Hastanesi Asit? Baz? Asit = ortama H + iyonu verebilen Baz = H + iyonu alabilen madde demektir Asit-baz dengesi vücut sıvılarında hidrojen

Detaylı

Arteriyel Kan Gazı Yorumlama

Arteriyel Kan Gazı Yorumlama Türkiye Acil Tıp Derneği Arteriyel Kan Gazı Yorumlama Hazırlayan Uzm. Dr. İlhan Uz Arter Kan Gazı Analizi Endikasyonları Metabolik, respiratuar asidozun veya alkalozun tanı- takibi Solunum, metabolik ve

Detaylı

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU Alanin Transaminaz ( ALT = SGPT) : Artmış alanin transaminaz karaciğer hastalıkları ( hepatosit hasarı), hepatit, safra yolu hastalıklarında ve ilaçlara bağlı olarak

Detaylı

Arter Kan Gazı Değerlendirilmesi ve Asit Baz Dengesi Kürşat UZUN

Arter Kan Gazı Değerlendirilmesi ve Asit Baz Dengesi Kürşat UZUN Arter Kan Gazı Değerlendirilmesi ve Asit Baz Dengesi Kürşat UZUN Akciğerlerin temel fonksiyonlarından biri, oksijenin alınmasını (VO 2 ) ve karbondioksitin (VCO 2 ) atılmasını sağlayarak vücut sisteminin

Detaylı

DEHİDRE KÖPEKLERDE BİKARBONATLI SODYUM KLORÜR SOLÜSYONUNUN HEMATOLOJİK VE BİYOKİMYASAL PARAMETRELERE ETKİSİ

DEHİDRE KÖPEKLERDE BİKARBONATLI SODYUM KLORÜR SOLÜSYONUNUN HEMATOLOJİK VE BİYOKİMYASAL PARAMETRELERE ETKİSİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI VİH-YL 2007 0002 DEHİDRE KÖPEKLERDE BİKARBONATLI SODYUM KLORÜR SOLÜSYONUNUN HEMATOLOJİK VE BİYOKİMYASAL PARAMETRELERE

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARINDA BİYOKİMYASAL ÖLÇÜMLER:PATOLOJİK DEĞERLER İÇİN NE YAPILMALI? BİKARBONAT

HEMODİYALİZ HASTALARINDA BİYOKİMYASAL ÖLÇÜMLER:PATOLOJİK DEĞERLER İÇİN NE YAPILMALI? BİKARBONAT HEMODİYALİZ HASTALARINDA BİYOKİMYASAL ÖLÇÜMLER:PATOLOJİK DEĞERLER İÇİN NE YAPILMALI? BİKARBONAT Dr. Seyhun Kürşat Celal Bayar Üniversitesi Nefroloji BD Manisa TEMEL KAVRAMLAR ph, hidrojen iyon konsantrasyonunun

Detaylı

Sıvı-Elektrolit ve Asit Baz Denge Farmakolojisi

Sıvı-Elektrolit ve Asit Baz Denge Farmakolojisi Sıvı-Elektrolit ve Asit Baz Denge Farmakolojisi Prof.Dr. Ender Yarsan A.Ü.Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı Normal hidratasyon dengesi İçecek ve yiyecekler; oksidasyon sonucu

Detaylı

Asit-Baz Dengesi. Asidoz - Alkaloz. Yrd. Doç. Dr. Serkan SAYINER. Yakın Doğu Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı

Asit-Baz Dengesi. Asidoz - Alkaloz. Yrd. Doç. Dr. Serkan SAYINER. Yakın Doğu Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı Asit-Baz Dengesi Asidoz - Alkaloz Yrd. Doç. Dr. Serkan SAYINER Yakın Doğu Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı serkan.sayiner@neu.edu.tr ph nedir? Bir çözeltideki mevcut [H + ] iyonları

Detaylı

NORMAL POTASYUM HOMEOSTAZI DR. CANER ÇAVDAR DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

NORMAL POTASYUM HOMEOSTAZI DR. CANER ÇAVDAR DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ NORMAL POTASYUM HOMEOSTAZI DR. CANER ÇAVDAR DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TOPLAM POTASYUM MİKTARI Miktar olarak ikinci katyon: Erkeklerde: 50 meq/kg.3500-4000 meq Kadınlarda: 40 meq/kg Her dekadda bir.. 2 meq/kg

Detaylı

SODYUM (Na + ) SODYUM METABOLİZMASI BOZUKLUKLARI HİPONATREMİ HİPONATREMİ. Plazma Na + : meq/l,

SODYUM (Na + ) SODYUM METABOLİZMASI BOZUKLUKLARI HİPONATREMİ HİPONATREMİ. Plazma Na + : meq/l, SODYUM (Na + ) SODYUM METABOLİZMASI BOZUKLUKLARI Dr.M.Murat Özgenç Plazma Na + : 138 145 meq/l, Total vücut Na + : 58 meq/kg (Ort. total Na + : 4000 meq) Total değişebilir Na + : 41 meq/kg (Ort. 3000 meq,

Detaylı

Arter Kan Gazı. Asit-baz tanımı. Tampon sistemleri. Respiratuar asidoz. Metabolik asidoz. Respiratuar alkaloz. Metabolik alkaloz

Arter Kan Gazı. Asit-baz tanımı. Tampon sistemleri. Respiratuar asidoz. Metabolik asidoz. Respiratuar alkaloz. Metabolik alkaloz ASİT BAZ DENGESİ BOZUKLUKLARI Dr.Fikret Bildik Sunu Planı Arter Kan Gazı Asit-baz tanımı Tampon sistemleri Respiratuar asidoz Metabolik asidoz Respiratuar alkaloz Metabolik alkaloz Arter Kan Gazı *Tüm

Detaylı

GÜÇSÜZLÜK VE ELEKTROLİT BOZUKLUKLARI. Dr.Ramazan KÖYLÜ Acil Tıp Uzmanı Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

GÜÇSÜZLÜK VE ELEKTROLİT BOZUKLUKLARI. Dr.Ramazan KÖYLÜ Acil Tıp Uzmanı Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi GÜÇSÜZLÜK VE ELEKTROLİT BOZUKLUKLARI Dr.Ramazan KÖYLÜ Acil Tıp Uzmanı Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Güçsüzlük: Kas gücü eksikliği Yorgunluk Baş dönmesi Halsizlik gibi klinik bulgularla kendisini

Detaylı

BÖBREK FONKSİYON TESTLERİ I. Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2006

BÖBREK FONKSİYON TESTLERİ I. Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2006 BÖBREK FONKSİYON TESTLERİ I Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2006 1 Böbreklerin işlevleri (fonksiyonları) Düzenleyici işlevler Endokrin işlevler Metabolik işlevler Ekskretuvar işlevler 2 Böbreklerin

Detaylı

SİSTİNOZİS KAYIT SİSTEMİ VERİ ALANLARI (*) ile belirtilen alanların doldurulması zorunludur. Hasta Demografik Bilgileri

SİSTİNOZİS KAYIT SİSTEMİ VERİ ALANLARI (*) ile belirtilen alanların doldurulması zorunludur. Hasta Demografik Bilgileri SİSTİNOZİS KAYIT SİSTEMİ VERİ ALANLARI (*) ile belirtilen alanların doldurulması zorunludur. Hasta Demografik Bilgileri Adı Soyadı*... Hastanızın ad, ikinci ad (varsa) ve soyadının baş harflerini giriniz

Detaylı

[embeddoc url= /10/VÜCUT-SIVILARI.docx download= all viewer= microsoft ]

[embeddoc url=  /10/VÜCUT-SIVILARI.docx download= all viewer= microsoft ] VÜCUT SIVILARI [embeddoc url= http://enfeksiyonhastaliklari.com/wp-content/uploads/2015 /10/VÜCUT-SIVILARI.docx download= all viewer= microsoft ] SODYUM ( Na+) Na+; Sodyum klor ile birlikte serumun en

Detaylı

İntrasellüler Sıvı (Hücre İçi Sıvı) Extrasellüler Sıvı (Hücre Dışı Sıvı) Total Vücut Suyu 60 = 42 lt Vücut Sıvı Bölmelerini Etkileyen Faktörler

İntrasellüler Sıvı (Hücre İçi Sıvı) Extrasellüler Sıvı (Hücre Dışı Sıvı) Total Vücut Suyu 60 = 42 lt Vücut Sıvı Bölmelerini Etkileyen Faktörler Vücut ağırlığının yaklaşık %60 ını su oluşturur. Ölçümünde Deuterium Oksid kullanılır. Yağ dokusu ve yaş ile ters, kas dokusu ile doğru orantılıdır. Total vücut suyu, genel anlamda iki büyük kompartmanda

Detaylı

Acilde Sıvı Yönetimi. Dr. Yavuz KATIRCI. SBU Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği

Acilde Sıvı Yönetimi. Dr. Yavuz KATIRCI. SBU Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği Acilde Sıvı Yönetimi Dr. Yavuz KATIRCI SBU Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği Sıvılar - Kompartmanlar Total ağırlığın %50-70 i su Yaş, cinsiyet ve BMI na göre değişir. Vücut yağı çoksa

Detaylı

ALKOLİK KETOASİDOZ. Giriş. Epidemiyoloji. Patofizyoloji. Patofizyoloji. Patofizyoloji Dr.Günay YILDIZ

ALKOLİK KETOASİDOZ. Giriş. Epidemiyoloji. Patofizyoloji. Patofizyoloji. Patofizyoloji Dr.Günay YILDIZ ALKOLİK KETOASİDOZ 06.07.2010 Dr.Günay YILDIZ Giriş Alkolik ketoasidoz (AKA),çoğunlukla alkol bağımlılarında ani alkol kesilmesini takiben ortaya çıkan derin anyon gapli bir metabolik asidoz tablosudur.

Detaylı

44 yaşında kadın hasta flask paralizi ile başvurduğu dış merkezden sevk edildi. Şiddetli hipokalemisi(2 meq/lt) olduğu için KCl içeren infüzyon

44 yaşında kadın hasta flask paralizi ile başvurduğu dış merkezden sevk edildi. Şiddetli hipokalemisi(2 meq/lt) olduğu için KCl içeren infüzyon Case 6 44 yaşında kadın hasta flask paralizi ile başvurduğu dış merkezden sevk edildi. Şiddetli hipokalemisi(2 meq/lt) olduğu için KCl içeren infüzyon başlandı. Ek labaratuvar verileri.. RF+ Anti-Ro/SS-A+,

Detaylı

Fizyoloji. Vücut Sıvı Bölmeleri ve Özellikleri. Dr. Deniz Balcı.

Fizyoloji. Vücut Sıvı Bölmeleri ve Özellikleri. Dr. Deniz Balcı. Fizyoloji Vücut Sıvı Bölmeleri ve Özellikleri Dr. Deniz Balcı deniz.balci@neu.edu.tr Ders İçeriği 1 Vücut Sıvı Bölmeleri ve Hacimleri 2 Vücut Sıvı Bileşenleri 3 Sıvıların Bölmeler Arasındaki HarekeF Okuma

Detaylı

Asit - Baz Dengesi. Asidoz - Alkaloz. Dr. Serkan SAYINER.

Asit - Baz Dengesi. Asidoz - Alkaloz. Dr. Serkan SAYINER. Asit - Baz Dengesi Asidoz - Alkaloz Dr. Serkan SAYINER serkan.sayiner@neu.edu.tr ph nedir? Bir çözeltideki mevcut [H + ] iyonları konsantrasyonunun eksi logaritmasıdır. ph = - log [ H+ ] Bir çözeltinin

Detaylı

ÜRÜN BİLGİSİ. 1. ÜRÜN ADI İNSUFOR 500 mg Film Tablet. 2. BİLEŞİM Etkin madde: Metformin hidroklorür

ÜRÜN BİLGİSİ. 1. ÜRÜN ADI İNSUFOR 500 mg Film Tablet. 2. BİLEŞİM Etkin madde: Metformin hidroklorür ÜRÜN BİLGİSİ 1. ÜRÜN ADI İNSUFOR 500 mg Film Tablet 2. BİLEŞİM Etkin madde: Metformin hidroklorür 500 mg 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR İNSUFOR, tip 2 diabetes mellitus tedavisinde, özellikle fazla kilolu

Detaylı

SIVI ELEKTROLİT TEMEL BİLGİLER: POTASYUM

SIVI ELEKTROLİT TEMEL BİLGİLER: POTASYUM SIVI ELEKTROLİT TEMEL BİLGİLER: POTASYUM Prof. Dr. Tekin AKPOLAT Liv Hospital-İSTANBUL İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi 14 Aralık 2018 http://tekinakpolat.com/ogrenciler-icin- yararli-kitaplar/ http://tekinakpolat.com/sivi-elektrolit/

Detaylı

24 Ekim 2014/Antalya 1

24 Ekim 2014/Antalya 1 Kronik Böbrek Hastalığının Kontrolü ve Yönetimi Doç. Dr. Öznur USTA YEŞİLBALKAN Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi İç Hastalıkları Hemşireliği o.u.yesilbalkan@ege.edu.tr 24 Ekim 2014/Antalya 1 SUNUM

Detaylı

ASİT-BAZ DENGESİ. Yrd.Doc.Dr M. Veysi BAHADIR

ASİT-BAZ DENGESİ. Yrd.Doc.Dr M. Veysi BAHADIR ASİT-BAZ DENGESİ Yrd.Doc.Dr M. Veysi BAHADIR HAYAT; ASLINDA GÜNAHA VE PARANIN GÜCÜNE KARŞI DEĞİL, H + İYONUNA KARŞI BİR MÜCADELEDİR.. H.L.MENCKEN İlk modern tanım, İsveç'li bilim adamı Svonte ARHENİUS

Detaylı

Magnezyum, Klor, Fosfor Metabolizması ve bozuklukları

Magnezyum, Klor, Fosfor Metabolizması ve bozuklukları Plazma İnterstisyal İntraselüler Normal salin Ringer Laktat Katyonlar Sodyum 0 0 Potasyum, 0 Magnezyum Kalsiyum Toplam katyon Anyonlar, 0 00 7 Klorid 0 09 Akdeniz üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A.B.D

Detaylı

Sıvı - Elektrolit. Tintinalli 2011 Haldun Akoglu

Sıvı - Elektrolit. Tintinalli 2011 Haldun Akoglu Sıvı - Elektrolit Tintinalli 2011 Haldun Akoglu 40 yaşında, kronik böbrek yetersizliği olan erkek hasta İştahsızlık, bulantı ve kusma şikayetleri var. Glukoz: 108 mg/dl BUN: 140 mg/dl Na: 115 meq/l K:

Detaylı

TUBULOPATİLER. Dr Salim Çalışkan

TUBULOPATİLER. Dr Salim Çalışkan TUBULOPATİLER Dr Salim Çalışkan Emrullah 2 aylık 3 günlük karın şişliği, ishal, kusma Dehidratasyon Konvülziyon Hipokalsemi Emrullah, 2 aylık Kilo alamama Huzursuz Prematüre Polihidramnios İdrarda Na Cl

Detaylı

Böbreklerin İşlevi. D Si C Dr. Sinan Canan Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji A.D.

Böbreklerin İşlevi. D Si C Dr. Sinan Canan Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji A.D. Boşaltım Fizyolojisi Böbreklerin İşlevi D Si C Dr. Sinan Canan Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji A.D. scanan@baskent.edu.tr Böbrek İşlevi: Genel Bakış ş İdrar oluşumunun merkezi Homeostatik

Detaylı

SIVI ELEKTROLİT TEMEL BİLGİLER: SU

SIVI ELEKTROLİT TEMEL BİLGİLER: SU SIVI ELEKTROLİT TEMEL BİLGİLER: SU Prof. Dr. Tekin AKPOLAT Liv Hospital-İSTANBUL İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi 14 Aralık 2018 http://tekinakpolat.com/ogrenciler-icin- yararli-kitaplar/ http://tekinakpolat.com/sivi-elektrolit/

Detaylı

Prof. Dr. Tekin AKPOLAT Liv Hospital-İSTANBUL İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi 17 Aralık

Prof. Dr. Tekin AKPOLAT Liv Hospital-İSTANBUL İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi 17 Aralık SIVI ELEKTROLİT TEMEL BİLGİLER: KALSİYUM, FOSFOR VE MAGNEZYUM Prof. Dr. Tekin AKPOLAT Liv Hospital-İSTANBUL İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi 17 Aralık 2018 http://tekinakpolat.com/ogrenciler-icin- yararli-kitaplar/

Detaylı

RENAL TÜBÜLER ASİDOZ TANISAL YAKLAŞIM

RENAL TÜBÜLER ASİDOZ TANISAL YAKLAŞIM RENAL TÜBÜLER ASİDOZ TANISAL YAKLAŞIM Dr. Özlem Aydoğ Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları E.A.H. Çocuk Nefroloji ve Romatoloji Kliniği RENAL TÜBÜLER ASİDOZ Renal tübüler asidoz (RTA),

Detaylı

NEFRİTİK SENDROMLAR. Dr.LATİFE ERDOĞAN Ekim 2013

NEFRİTİK SENDROMLAR. Dr.LATİFE ERDOĞAN Ekim 2013 NEFRİTİK SENDROMLAR Dr.LATİFE ERDOĞAN Ekim 2013 NEFRİTİK SENDROM NEDİR? Akut böbrek yetmezliği bulguları ile gelen bir hastada gross hematüri, varsa tanı nefritik sendromdur. Proteinürü

Detaylı

Metabolik Asidoz; Klinik Tanıdan Tedaviye

Metabolik Asidoz; Klinik Tanıdan Tedaviye Metabolik Asidoz; Klinik Tanıdan Tedaviye Dr İpek Özunan Akil Manisa Celal Bayar Üniversitesi Çocuk Nefroloji Kongresi, 25 Kasım 2016 Antalya Sunum planı Metabolik asidoz tanımı, önemi Böbreğin asit-baz

Detaylı

Asit- baz denge bozuklukları ASİT- BAZ DENGESİ. Steward metodu (1983) Siggaard- Andersen Base excess (BE)

Asit- baz denge bozuklukları ASİT- BAZ DENGESİ. Steward metodu (1983) Siggaard- Andersen Base excess (BE) Asit- baz denge bozuklukları Ciddi asit- baz denge bozuklukları: ASİT- BAZ DENGESİ Organ yetersizliği, Beyin ödemi, nöbet aknvitesi, Miyokard kontraknlite bozukluğu, Pulmoner vazokonstriksiyon, sistemik

Detaylı

Olgu Tartışması. Doç. Dr. Bülent ERDUR PAUTF Acil Tıp AD DENİZLİ Haziran 2012 ATOK

Olgu Tartışması. Doç. Dr. Bülent ERDUR PAUTF Acil Tıp AD DENİZLİ Haziran 2012 ATOK Tartışması Doç. Dr. Bülent ERDUR PAUTF Acil Tıp AD DENİZLİ Haziran 2012 ATOK A 17 yaş, önceden sağlıklı bayan hasta Okul sorunları nedeniyle suicidal amaçlı 50 tablet Sorbifer durules içiyor (320 mg iron

Detaylı

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU Alanin Transaminaz ( ALT = SGPT) : Artmış alanin transaminaz karaciğer hastalıkları ( hepatosit hasarı), hepatit, safra yolu hastalıklarında ve ilaçlara bağlı olarak

Detaylı

Sıvı-Elektrolit ve Asit-Baz Dengesi

Sıvı-Elektrolit ve Asit-Baz Dengesi SıvıElektrolit ve AsitBaz Dengesi 1 Dr. Tevfik ECDER, 2 Dr. Sezai VATANSEVER, Dr. Kerim GÜLER İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, 1 Nefroloji Bilim Dalı, 2 İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Acil

Detaylı

Prof.Dr.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı. 2006-2007 Eğitim yılı

Prof.Dr.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı. 2006-2007 Eğitim yılı ASİT Prof.Dr.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı 2006-2007 Eğitim yılı Ders programı Asitin tanımı Fizik muayene bulguları Asit miktarının ifadesi Asit yapan nedenler Asitli hastada ayırıcı tanı

Detaylı

ASİT-BAZ DENGESİ BOZUKLUKLARI Prof.Dr.Zekeriyya Alanoğlu. A.Ü.Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

ASİT-BAZ DENGESİ BOZUKLUKLARI Prof.Dr.Zekeriyya Alanoğlu. A.Ü.Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı ASİT-BAZ DENGESİ BOZUKLUKLARI Prof.Dr.Zekeriyya Alanoğlu A.Ü.Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Brönsted-Lowry Modeli Asit bir H + vericisidir Baz bir H + alıcısıdır Denklemin öbür

Detaylı

Arteriyel Kan Gazı Değerlendirmesi

Arteriyel Kan Gazı Değerlendirmesi BÖLÜM 2 Arteriyel Kan Gazı Değerlendirmesi Giriş Arteriyel kan gazı analizi, kritik hastalıkların değerlendirilmesinde, hastalıkların etiyolojisinin ve ciddiyetinin saptanmasında önemli role sahiptir.

Detaylı

İntradiyalitik Sıvı Elektrolit Bozuklukları

İntradiyalitik Sıvı Elektrolit Bozuklukları İntradiyalitik Sıvı Elektrolit Bozuklukları Doç. Dr. Eyüp KÜLAH Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi İstanbul Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi Kronik Böbrek yetmezliği (KBY) sıvı, asit-baz

Detaylı

VÜCUT SIVILARI. Yrd.Doç.Dr. Önder AYTEKİN. Copyright 2004 Pearson Education, Inc., publishing as Benjamin Cummings

VÜCUT SIVILARI. Yrd.Doç.Dr. Önder AYTEKİN. Copyright 2004 Pearson Education, Inc., publishing as Benjamin Cummings VÜCUT SIVILARI Yrd.Doç.Dr. Önder AYTEKİN Su Dengesi Vücudumuzun önemli bir bölümü sudan oluşur ve su dengesi vücudun en önemli sorunlarından birisidir. Günlük olarak alınan ve vücuttan atılan su miktarı

Detaylı

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Olgularda Akut Böbrek Hasarı ve prifle Kriterlerinin Tanı ve Prognozdaki Önemi. Dr.

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Olgularda Akut Böbrek Hasarı ve prifle Kriterlerinin Tanı ve Prognozdaki Önemi. Dr. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Olgularda Akut Böbrek Hasarı ve prifle Kriterlerinin Tanı ve Prognozdaki Önemi Dr. Aslı KANTAR GİRİŞ GENEL BİLGİLER Akut böbrek hasarı (ABH) yenidoğan yoğun bakım

Detaylı

bozukluklar çok belirgin sonuçlara yol açmaz iken, akut ve ciddi değişiklikler

bozukluklar çok belirgin sonuçlara yol açmaz iken, akut ve ciddi değişiklikler ASİT BAZ DENGESİ Hücre içi enzim aktivitelerinin yeterli bir şekilde yapılması ve hücre membranının bütünlüğünün korunması için kandaki serbest hidrojen konsantrasyonu [H + ] çok dar sınırlar içinde tutulur

Detaylı

Üriner Sistem Taş Hastalığında Metabolik Değerlendirmede Kullandığım Algoritmler

Üriner Sistem Taş Hastalığında Metabolik Değerlendirmede Kullandığım Algoritmler Üriner Sistem Taş Hastalığında Metabolik Değerlendirmede Kullandığım Algoritmler Hikaye: aşağıdaki özellikler sorulmalıdır. Diyet ve sıvı alımı ( et, süt, sodyum, potasyum, askorbik asit ) İlaç alımı :

Detaylı

SOLUNUM SİSTEMİ VE EGZERSİZ

SOLUNUM SİSTEMİ VE EGZERSİZ SOLUNUM SİSTEMİ VE EGZERSİZ Solunum Sisteminin Temel Anatomisi Burun veya ağız Farinks Larinks Trakea Bronşlar Bronşioller Alveoller İletim bölgesi: gaz değişimine katılmayan ağız, burun, larinks, trakea,

Detaylı

Parasetamol ve Salisilat Zehirlenmeleri. Uzm. Dr. Yusuf Ali Altuncı Ege Ünv. Tıp Fak. Acil Tıp Ad

Parasetamol ve Salisilat Zehirlenmeleri. Uzm. Dr. Yusuf Ali Altuncı Ege Ünv. Tıp Fak. Acil Tıp Ad Parasetamol ve Salisilat Zehirlenmeleri Uzm. Dr. Yusuf Ali Altuncı Ege Ünv. Tıp Fak. Acil Tıp Ad Sunu planı Sunu hedefleri Olgu örnekleri Genel yaklaşım Spesifik tedavi yöntemleri Yatış taburculuk kriterleri

Detaylı

DİYABETES MELLİTUS. Uz. Fzt. Nazmi ŞEKERC

DİYABETES MELLİTUS. Uz. Fzt. Nazmi ŞEKERC DİYABETES MELLİTUS Uz. Fzt. Nazmi ŞEKERC İ NORMAL FİZYOLOJİ İnsan vücudu enerji olarak GLUKOZ kullanır Alınan her besin vücudumuzda glukoza parçalanır ve kana verilir Kandaki glukozun enerji kaynağı olarak

Detaylı

Salisilat ile Zehirlenmeler. Dr. Kasım Öztürk

Salisilat ile Zehirlenmeler. Dr. Kasım Öztürk Salisilat ile Zehirlenmeler Dr. Kasım Öztürk Analjezik Antipiretik Antienflamatuar tablet/ kapsül/ likit formlar Ticari formlar Aspirin tablet (100 mg, 500 mg) Aspirin forte tablet (500 mg salisilat +

Detaylı

ÜRİNER SİSTEM ANATOMİ ve FİZYOLOJİSİ

ÜRİNER SİSTEM ANATOMİ ve FİZYOLOJİSİ ÜRİNER SİSTEM ANATOMİ ve FİZYOLOJİSİ İdrar oluşturmak... Üriner sistemin ana görevi vücutta oluşan metabolik artıkları idrar yoluyla vücuttan uzaklaştırmak ve sıvı elektrolit dengesini korumaktır. Üriner

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Çocuk Nefroloji BD Olgu Sunumu 24 Ekim 2017 Salı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Çocuk Nefroloji BD Olgu Sunumu 24 Ekim 2017 Salı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Nefroloji BD Olgu Sunumu 24 Ekim 2017 Salı Uzman Dr. Mehtap Ezel Çelakıl DR.MEHTAP EZEL ÇELAKIL 4YAŞ ERKEK HASTA Şikayeti:

Detaylı

ÇOCUKLARDA KAN GAZLARI. Doç. Dr. Tanıl Kendirli Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Yoğun Bakım BD.

ÇOCUKLARDA KAN GAZLARI. Doç. Dr. Tanıl Kendirli Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Yoğun Bakım BD. 1945 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ÇOCUKLARDA KAN GAZLARI Doç. Dr. Tanıl Kendirli Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Yoğun Bakım BD. Asit-Baz Dengesi Ortama proton

Detaylı

Hemodiyaliz Hastalarında Serum Visfatin Düzeyi İle Kardiyovasküler Hastalık Ve Serum Biyokimyasal Parametreleri Arasındaki İlişki

Hemodiyaliz Hastalarında Serum Visfatin Düzeyi İle Kardiyovasküler Hastalık Ve Serum Biyokimyasal Parametreleri Arasındaki İlişki Hemodiyaliz Hastalarında Serum Visfatin Düzeyi İle Kardiyovasküler Hastalık Ve Serum Biyokimyasal Parametreleri Arasındaki İlişki Nimet Aktaş*, Mustafa Güllülü, Abdülmecit Yıldız, Ayşegül Oruç, Cuma Bülent

Detaylı

DEMİR İÇEREN İLAÇLARLA ZEHİRLENME UZM.DR. SEVGİ YUMRUTEPE MALATYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 22.O4.2018

DEMİR İÇEREN İLAÇLARLA ZEHİRLENME UZM.DR. SEVGİ YUMRUTEPE MALATYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 22.O4.2018 DEMİR İÇEREN İLAÇLARLA ZEHİRLENME UZM.DR. SEVGİ YUMRUTEPE MALATYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 22.O4.2018 GİRİŞ Demir ilaçları anemi tedavisinde (özellikle gebelerde ve çocuklarda) En sık 6 yaş altı çocuklarda

Detaylı

DİÜRETİKLER ve BÖBREK. Dr Savaş Öztürk Haseki EAH Nefroloji Kliniği

DİÜRETİKLER ve BÖBREK. Dr Savaş Öztürk Haseki EAH Nefroloji Kliniği DİÜRETİKLER ve BÖBREK Dr Savaş Öztürk Haseki EAH Nefroloji Kliniği Tuz & Su Dengesi Ödeme ne neden olur? 1) İnterstisyel sıvının artımı ödeme sebep olur ¼ Plazma ¾ İnterstisyum 2/3 ISS 1/3 ESS Tuz & Su

Detaylı

27.09.2012. Ventilasyon ve Oksijenasyon KAN GAZI ANALİZİ. Ventilasyon ve Oksijenasyon. Ventilasyon ve Oksijenasyon. Alveolar Oksijenasyon

27.09.2012. Ventilasyon ve Oksijenasyon KAN GAZI ANALİZİ. Ventilasyon ve Oksijenasyon. Ventilasyon ve Oksijenasyon. Alveolar Oksijenasyon KAN GAZI ANALİZİ Dr. Mehmet Demirbağ AÜTF Acil Tıp AD 18.09.2012 Ventilasyon ve Oksijenasyon Deniz seviyesinde, 0ºC'de ortalama atmosferik basınç 760mmHg dir Kuru oda havası %21 oksijen %79 azot %0,04

Detaylı