İZOCAM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2004 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İZOCAM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2004 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU"

Transkript

1 31 MART 2004 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

2 Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza, Süleyman Seba Caddesi No:48 B Blok Kat 9 Akaretler Beşiktaş İstanbul-Turkey Telephone +90 (212) Facsimile +90 (212) İZOCAM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ nin 1 OCAK - 31 MART 2004 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU İzocam Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi nin Yönetim Kurulu na 1. İzocam Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi nin ("Şirket") Türk lirasının 31 Mart 2004 tarihindeki cari satın alma gücü cinsinden ifade edilmiş ilişikteki 31 Mart 2004 tarihli özet ara dönem bilançosunu ve aynı tarihte sona eren üç aylık ara döneme ait özet ara dönem gelir ve nakit akımı tablolarını incelemiş bulunuyoruz. Bu özet ara dönem mali tabloların sorumluluğu Şirket yönetimine aittir. Bizim sorumluluğumuz sınırlı incelememiz sonucunda bu özet ara dönem mali tablolar hakkında rapor hazırlamaktır. 2. Sınırlı incelememiz, sınırlı incelemeler ile ilgili Uluslararası Denetim Standardı uyarınca yapılmıştır. Söz konusu Standart, planlamamızı ve çalışmamızı, özet ara dönem mali tablolarda önemli bir hata bulunmadığına ilişkin kısmi güvence sağlamaya yönelik olarak düzenlememizi gerektirmektedir. Sınırlı incelememiz, esas olarak finansal bilgiler üzerinde tatbik edilen analitik inceleme ve Şirket yönetiminden yapılan bilgi toplama ile sınırlıdır ve dolayısıyla tam kapsamlı bir denetime oranla daha az güvence sağlar. Tam kapsamlı bir denetim çalışması gerçekleştirmediğimizden dolayı bir denetim görüşü verilmemektedir. 3. Şirket, Not 2 de belirtildiği üzere özet ara dönem mali tablolarını Uluslararası Finansal Raporlama Standartları nı ( UFRS ) esas alarak ilk kez 31 Mart 2004 tarihinde hazırlamıştır. Dolayısıyla, ilişikte 31 Mart 2004 tarihinde sona eren üç aylık dönem için hazırlanan özet ara dönem gelir tablosu, özsermaye değişim tablosu ve nakit akım tablosu ile ilgili dipnotlar 34 no lu Uluslararası Muhasebe Standardı nın (UMS 34 - Ara Mali Tablolar ) gerektirdiği üzere 31 Mart 2003 tarihinde sona eren üç aylık ara dönem ile karşılaştırmalı olarak sunulmamıştır. 4. Not 2 de belirtildiği üzere SPK nın, 15 Kasım 2003 tarihli seri XI, No:25 Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ i ( Tebliğ ) 1 Ocak 2005 tarihinden sonra sona eren ilk ara mali tablolardan geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. Tebliğ e göre dileyen işletmeler, 31 Aralık 2003 tarihinde veya daha sonra sona eren yıllık veya ara hesap döneminden başlamak üzere, bu tebliğ hükümlerini uygulamaya başlayabilirler. Bunun yanı sıra, Tebliğ Otuzdördüncü Kısım - Muhtelif Hükümler Geçici Madde 1, mali tablo ve raporların zorunlu olarak bu tebliğ hükümlerince düzenleneceği ilk hesap döneminin başına kadar geçen süre zarfında, mali tablo ve raporların UFRS ye uygun olarak düzenlenmesinin ve kamuya açıklanmasının Tebliğ de öngörülen düzenleme ve ilan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi hükmünde olduğunu belirtmektedir. Buna bağlı olarak, Şirket, mali tablolarını 31 Aralık 2003 tarihinde ve takip eden dönemlerde UFRS ye uygun olarak düzenlemeyi seçmiştir.

3 5. Sınırlı incelememiz sonucunda, bu raporun 3. paragrafında bahsedilen özet ara dönem mali tabloların karşılaştırmalı olarak sunulmaması hususu haricinde, ilişikteki özet ara dönem mali tablolarının UMS 34 e uygun olarak hazırlanmadığını gösteren önemli bir hususa rastlanmamıştır. Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi a member of PricewaterhouseCoopers Zeynep Uras, SMMM Sorumlu Ortak, Başdenetçi İstanbul, 12 Mayıs 2004

4 31 MART 2004 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET MALİ TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET BİLANÇOLAR ÖZET ARA DÖNEM GELİR TABLOSU... 3 ÖZET ARA DÖNEM ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU... 4 ÖZET ARA DÖNEM NAKİT AKIM TABLOSU... 5 ÖZET ARA DÖNEM MALİ TABLOLARA İLİŞKİN NOTLAR NOT 1 ORGANİZASYON VE FİİLİ FAALİYET KONUSU... 6 NOT 2 ÖZET ARA DÖNEM MALİ TABLOLARIN SUNUM ESASLARI VE MUHASEBE POLİTİKALARI NOT 3 NAKİT VE NAKİT BENZERİ DEĞERLER NOT 4 TİCARİ ALACAKLAR... 8 NOT 5 İLİŞKİLİ TARAFLARLA YAPILAN İŞLEM VE BAKİYELER NOT 6 STOKLAR NOT 7 SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR NOT 8 MADDİ DURAN VARLIKLAR NOT 9 BANKA KREDİLERİ NOT 10 VERGİ NOT 11 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIKLARI NOT 12 SERMAYE NOT 13 NET SATIŞLAR.. 17 NOT 14 SATIŞ VE PAZARLAMA GİDERLERİ NOT 15 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ. 17 NOT 16 FİNANSMAN GELİRLERİ - NET NOT 17 YABANCI PARA POZİSYONU NOT 18 TAHAHHÜTLER VE MUHTEMEL YÜKÜMLÜLÜKLER NOT 19 BİLANÇO TARİHİNDEN SONRA ORTAYA ÇIKAN HUSULAR... 19

5 SINIRLI İNCELEMEDEN GEÇMİŞ ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU Sayfa No : 4 Sermaye Emisyon Birikmiş Toplam Sermaye düzeltmesi primi kar öz sermaye 31 Aralık 2003 bakiyesi 21,000,000 22,145, ,031 30,536,105 73,891,793 Net dönem karı ,279,256 2,279, Mart ,000,000 22,145, ,031 32,815,361 76,171,049 Takip eden dipnotlar özet ara dönem mali tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

6 SINIRLI İNCELEMEDEN GEÇMİŞ ÖZET NAKİT AKIM TABLOSU Sayfa No : 5 Notlar 31 Mart 2004 İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit akımı Vergi öncesi kar 3,249,311 Vergi öncesi kar / (zarar) ile işletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit girişleri mutabakatı için gerekli düzeltmeler: Amortisman ve itfa payları 2,116,602 Kıdem tazminatı karşılıklarındaki artış ,631 Faiz geliri 16 (311,205) Faiz gideri ,749 Maddi duran varlık satışlarından kaynaklanan kar-net (688) Şüpheli alacak karşılığı 4 1,078,638 Kredili satışlardan kaynaklanan vade farkı gideri-net 38,862 İşletme faaliyetleri dışındaki faaliyetlerden kaynaklanan parasal kazanç (160,260) Varlık ve borçlardaki değişimler öncesi net nakit 6,486,640 Varlık ve borçlardaki değişimler-net Ticari alacaklardaki azalış 4,432,197 İlişkili taraflardan alacaklardaki azalış 189,086 Stoklardaki artış (1,859,260) Diğer dönen varlıklardaki artış (315,574) Diğer duran varlıklardaki artış (1,261) Ticari borçlardaki azalış (3,228,257) İlişkili şirketlere borçlardaki artış 215,404 Kısa vadeli borçlardaki azalış (361,190) Ödenen net gelir vergisi (224,109) Ödenen kıdem tazminatı (162,738) İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan parasal kazanç 1,659,004 İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit 6,829,942 Yatırım faaliyetleri Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları -net (1,055,420) Satılmaya hazır finansal varlık satışı 7 86,018 Diğer maddi olmayan duran varlık alımları-net (35,627) Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit (1,005,029) Finansal faaliyetler Banka kredilerindeki azalış (1,744,435) Alınan faizler 192,312 Finansal faaliyetlerden kaynaklanan parasal kazanç 1,350,708 Finansal faaliyetlerde kullanılan net nakit (201,414) Nakit ve nakit benzeri değerler üzerindeki parasal kayıp (3,009,504) Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış 5,623,500 Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi 5,534,520 Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi 8,148,512 Takip eden dipnotlar özet ara dönem mali tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

7 Sayfa No : 6 NOT 1 - ORGANİZASYON VE FİİLİ FAALİYET KONUSU İzocam Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi ( İzocam ya da Şirket ) 1965 yılında kurulmuş olup fiili faaliyet konusu, inorganik ve organik izolasyon malzemeleri (camyünü ve taşyünü- mineral yünler ile expanded ve extruded polistirenler, elastomerik kauçuklar) imalatı ve ticaretidir. Şirket, Koç Grubu şirketidir ve Koç Holding ve Koç Ailesi tarafından yönetilmektedir. Şirket, faaliyetlerinin bir kısmını, Koç Grup şirketleriyle yapmaktadır. Şirket in hem müşterisi konumunda hem de tedarikçisi konumunda ilişkili tarafları mevcuttur (Not 5). Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu na ( SPK ) kayıtlıdır ve hisseleri, İstanbul Menkul Kıymetler Borsa sında ( İMKB ) 15 Nisan 1981 tarihinden beri işlem görmektedir. 31 Mart 2004 itibariyle, İMKB ye kayıtlı 37.43% oranında hissesi mevcuttur. Şirket in kayıtlı olduğu adresi aşağıdaki gibidir: Büyükdere Caddesi T.E.V. Kocabaş İşhanı No:111, Kat: Gayrettepe İSTANBUL NOT 2 ÖZET ARA DÖNEM MALİ TABLOLARIN SUNUM ESASLARI VE MUHASEBE POLİTİKALARI SPK nın, 15 Kasım 2003 tarihli seri XI, No:25 Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ i ( Tebliğ ) 1 Ocak 2005 tarihinden sonra sona eren ilk ara mali tablolardan geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. Tebliğ e göre dileyen işletmeler, 31 Aralık 2003 tarihinde veya daha sonra sona eren yıllık veya ara hesap döneminden başlamak üzere, bu tebliğ hükümlerini uygulamaya başlayabilirler. Bunun yanı sıra, Tebliğ Otuzdördüncü Kısım - Muhtelif Hükümler Geçici Madde 1, mali tablo ve raporların zorunlu olarak bu tebliğ hükümlerince düzenleneceği ilk hesap döneminin başına kadar geçen süre zarfında, mali tablo ve raporların Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına ( UFRS ) uygun olarak düzenlenmesinin ve kamuya açıklanmasının Tebliğ de öngörülen düzenleme ve ilan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi hükmünde olduğunu belirtmektedir. Buna bağlı olarak Şirket, mali tablolarını 31 Aralık 2003 tarihinde sona eren hesap döneminden başlayarak UFRS ye uygun olarak düzenlemeyi seçmiştir. 31 Mart 2004 tarihinde sona eren döneme ilişkin özet ara dönem mali tablolar, UFRS nin ara dönem mali tabloların hazırlanmasına yönelik Uluslararası Muhasebe Standardı ( UMS ) 34 ( Ara Mali Tablolar ) standardına uygun olarak hazırlanmıştır. 31 Mart 2004 tarihi itibariyle ara dönem özet mali tablolar, 31 Aralık 2003 tarihinde sona eren yıla ait mali tabloların hazırlanması sırasında uygulanan muhasebe politikalarıyla tutarlı olan muhasebe politikalarının uygulanması suretiyle hazırlanmıştır. Dolayısıyla, bu ara dönem özet mali tablolar 31 Aralık 2003 tarihinde sona eren yıla ait mali tablolar ile birlikte değerlendirilmelidir. Şirket, ara dönem özet mali tabloları ilk kez 31 Mart 2004 tarihinde hazırladığından ara dönem özet gelir tablosu, özsermaye değişim tablosu ve nakit akım tablosu ile ilgili dipnotlar UMS 34 ün gerektirdiği üzere 31 Mart 2003 tarihinde sona eren üç aylık ara dönem ile karşılaştırmalı olarak sunulmamıştır.

8 Sayfa No : 7 NOT 2 ÖZET ARA DÖNEM MALİ TABLOLARIN SUNUM ESASLARI VE MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamı) Şirket, yasal defterlerini ve mali tablolarını Türk Ticaret Kanunu na ( TTK ), vergi mevzuatına, T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan Tek Düzen Hesap Planı na ve SPK tarafından açıklanan muhasebe prensiplerine göre Türk lirası cinsinden hazırlamaktadır. Özet ara dönem mali tablolar, tarihi maliyet esasına (maddi duran varlıkların yeniden değerlemeye tabi tutulması dışında) göre hazırlanmış yasal kayıtlara UFRS ye uygunluk açısından gerekli düzeltme ve sınıflandırmalar yansıtılarak düzenlenmiştir. Ara dönem özet mali tabloların, UMS 29 ( Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama ) standardına uygun olarak, bilanço tarihindeki satın alma gücü ile ifade edilmesi ve önceki dönem mali tablolarının yeniden düzeltilerek karşılaştırılabilmesi amacıyla kullanılan Toptan Eşya Fiyat Endeksi ( TEFE ) ve düzeltme katsayıları aşağıdaki gibidir: Üç yıllık kümülatif Tarihler Endeks Düzeltme katsayısı enflasyon oranları 31 Mart , % 31 Aralık , % Şirket, Not 10 da da açıkladığı üzere, 31 Mart 2004 tarihi itibariyle, 2004 yılı için enflasyon düzeltmesi uygulamasının 1 Ocak 2004 tarihinden itibaren Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun da ( 5024 sayılı Kanun ) belirtilen uygulanma şartlarının gerçekleşmesinin çok muhtemel olması nedeniyle mali tablolarındaki vergi karşılığını 5024 sayılı Kanun çerçevesinde enflasyon düzeltmesi uygulamalarına göre hesaplayarak kayıtlarına yansıtmıştır. NOT 3 - NAKİT VE NAKİT BENZERİ DEĞERLER Banka - vadesiz mevduat 469, ,177 - vadeli mevduat 7,584,435 4,878,074 Alınan çekler 97, ,370 Diğer hazır değerler 1, ,152,189 5,537,925

9 Sayfa No : 8 NOT 3 - NAKİT VE NAKİT BENZERİ DEĞERLER (Devamı) Vadesiz mevduatların yabancı para detayları: Türk Lirası 284, ,604 Euro 157,991 5,521 Amerikan Doları 27, , , , Mart 2004 tarihi itibariyle vadeli mevduatlar Türk Lirası ve İngiliz Sterlini olup, faiz oranları sırasıyla %17.46 ve %2.23 dür (31 Aralık 2003: TL, %26). 31 Mart 2004 ve 31 Aralık 2003 tarihleri itibariyle Türk Lirası vadeli mevduatların vade süreleri bir aydan kısadır. 31 Mart 2004 tarihi itibariyle İngiliz Sterlini vadeli mevduatların vadeleri ise altı aydan kısadır. NOT 4 - TİCARİ ALACAKLAR Ticari alacaklar 9,984,948 9,658,081 Alacak senetleri 6,711,319 12,522,761 Şüpheli ticari alacaklar 2,517,325 1,661,039 Vadeli çekler 683, ,807 Eksi: Şüpheli alacak karşılığı (2,116,400) (1,105,254) 17,780,737 23,330,434 Şüpheli alacak karşılığının hareket tablosu; 1 Ocak 1,105, ,858 Tahsilatlar (332,339) (237,251) Dönemin karşılık gideri 1,279, ,158 Parasal kayıp/(kazanç) 64,165 (112,511) Vadeli çekler ve alacak senetleri bir yıldan az vadelidir. Şirket in kısa vadeli ticari alacakları için almış olduğu teminatlar aşağıdaki gibidir: 2,116,400 1,105,254 Teminat mektupları 7,421,038 5,439,676 İpotekler 5,544,170 4,930,860 Teminat senetleri 1,795,265 1,818,892 Hisse senetleri 4,293 2,754 14,764,766 12,192,182

10 Sayfa No : 9 NOT 5 - İLİŞKİLİ TARAFLARLA YAPILAN İŞLEM VE BAKİYELER i) 31 Mart 2004 ve 31 Aralık 2003 tarihleri itibariyle ilişkili taraflardan alacak ve borçlar: Banka Mevduatları: Koçbank - Vadeli mevduat - TL 7,396,000 4,878,074 - Vadeli mevduat - GBP 59, Vadesiz mevduat - TL 44, ,881 - Vadesiz mevduat - USD 27, ,585 - Vadesiz mevduat - EURO 14,012 5,522 İlişkili taraflardan alacaklar: 7,541,709 5,150,062 Beko Elektronik A.Ş. 2,190,351 2,278,660 Arçelik A.Ş. 2,080,234 2,091,981 Tek-İz İzo. ve Yapı Elemanları San.A.Ş. 244, ,000 Koçtaş Yapı Marketleri A.Ş. 31,671 53,383 Ram Dış Ticaret A.Ş. 28,863 30,740 Setur Servis Turistik A.Ş 7,095 - Otoyol Sanayi A.Ş. 5,169 2,274 Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. 1, Türk Demir Döküm Fabrikaları A.Ş Setur Servis Turistik A.Ş. İzmir Şubesi - 27,501 Tat Konserve Sanayi A.Ş. - 9,448 4,589,598 4,778,684

11 Sayfa No : 10 NOT 5 - İLİŞKİLİ TARAFLARLA YAPILAN İŞLEM VE BAKİYELER (Devamı) İlişkili taraflara borçlar: Aygaz A.Ş. 490, ,709 Ram Sigorta ve Aracılık Hizmetleri A.Ş. 305,180 1,090 Entek Elektrik Üretimi Otoprodüktör Grubu A.Ş. 263, ,883 Bursa Gaz ve Tic. A.Ş. 80, ,732 Koç Holding A.Ş. 64,311 26,850 Koç Sistem Bilgi ve İletişim Hizmetleri A.Ş. 30,269 11,102 Koç Net Haberleşme Teknolojileri ve İletişim Hizmetleri A.Ş. 14,616 13,967 Opet Petrolcülük A.Ş. 9,740 7,026 Setur Servis Turistik A.Ş 8,668 - Beko Ticaret A.Ş. 8,176 - Tat Konserve Sanayi A.Ş. 6,825 - Gerçek kişilere ödenecek temettü 5,222 5,606 Set Oto Ticaret ve Turizm A.Ş. 5,122 - Diners Club İnternational 3,271 3,143 Migros Türk T.A.Ş. 1,307 38,722 İ.D.E.A. İnceleme Danışmanlık Eğitim Araştırma Merkezi A.Ş. - 65,979 New Holland Trakmak Traktör A.Ş. - 2,116 İnternet Rezervasyon Sistemleri A.Ş. - 2,084 Diğer 1,699 1,754 1,298,167 1,082,763 ii) 31 Mart 2004 tarihinde sona eren üç aylık dönem içinde ilişkili taraflara yapılan önemli satışlar ve ilişkili taraflardan yapılan önemli alımlar: 31 Mart 2004 Mal satışları: Beko Elektronik A.Ş. 2,647,062 Arçelik A.Ş. 2,562,716 Tek-İz İzo. ve Yapı Elemanları San. A.Ş. 299,154 Koçtaş Yapı Marketleri A.Ş. 48,562 Aygaz A.Ş. 30,315 Otoyol Sanayi A.Ş. 7,430 Tat Konserve Sanayi A.Ş. 6,493 5,601,732

12 Sayfa No : 11 NOT 5 - İLİŞKİLİ TARAFLARLA YAPILAN İŞLEM VE BAKİYELER (Devamı) Mal ve hizmet alımları: 31 Mart 2004 Aygaz A.Ş. 1,281,360 Entek Elektrik Üretimi Otoprodüktör Grubu A.Ş. 706,951 Ram Sigorta ve Aracılık Hizmetleri A.Ş. 440,619 Bursa Gaz ve Tic. A.Ş. 402,518 Turyat Setur İzmir 381,378 Koç Sistem Bilgi ve İletişim Hizmetleri A.Ş. 66,128 Opet Petrolcülük A.Ş. 37,122 Koç Net Haberleşme Teknolojileri ve İletişim Hizmetleri A.Ş. 36,193 Migros Türk T.A.Ş. 32,946 Setur Servis Turistik A.Ş 19,213 Beko Ticaret A.Ş. 11,060 Turyat Divan Oteli 9,802 Şark Hayat Sigorta A.Ş. 7,640 Set Oto Ticaret ve Turizm A.Ş. 6,000 Otokoç Otomotiv Ticaret ve Sanayi A.Ş. 2,718 Divan Oteli 1,659 Bos Birleşik Oksijen Sanayi A.Ş. 1,210 Koç Üniversitesi 391 Birmot Birleşik Motor Sanayi ve Ticaret A.Ş. 63 3,444,971 iii) 31 Mart 2004 tarihinde sona eren üç aylık dönem içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler ile ilgili finansman giderleri: 31 Mart 2004 Faiz giderleri: Koçbank A.Ş. 44,849 44,849 NOT 6 - STOKLAR Ham madde ve malzeme 3,604,258 3,901,032 Mamüller 3,585,736 1,829,479 Ticari mamül 209, ,873 Verilen sipariş avansları 544, ,203 Diğer stoklar 1,699 1,809 7,945,656 6,086,396

13 Sayfa No : 12 NOT 7 - SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR 31 Mart Aralık2003 İştirak oranı (*) İştirak oranı (*) Satılmaya hazır iştirakler Milyar TL % Milyar TL % Koç Finansal Hizmetler A.Ş. 6,503, % 6,503, % Entek Elektrik Üretimi Otoprodüktör Grubu A.Ş. 5,296, % 5,296, % Ram Dış Ticaret A.Ş. 836, % 836, % Garanti Balfour Beatty İnşaat San. ve Tic. A.Ş , % 12,637,218 12,723,236 (*) İştirak oranları, payların nominal değeri üzerinden hesaplanmıştır. Şirket Garanti Balfour Beatty İnşaat San. ve Tic. A.Ş. hisselerinin tamamını 16 Ocak 2004 tarihinde 86,018 milyon TL karşılığında satmıştır. NOT 8 - MADDİ DURAN VARLIKLAR Açılış 1 Ocak 2004 Girişler Çıkışlar Kapanış 31 Mart 2004 Maliyet Arazi ve arsalar 154, ,500 Yeraltı ve yerüstü düzenleri 3,269, ,269,645 Binalar 22,146, ,146,121 Makina, tesis ve cihazlar 111,497, , ,015,630 Taşıtlar 955, ,466 Demirbaşlar 6,603, ,116 (180,972) 6,542,871 Yapılmakta olan yatırımlar - 418, , ,627,432 1,056,287 (180,972) 145,502,747 Birikmiş amortisman Yeraltı ve yerüstü düzenleri (1,591,954) (31,017) - (1,622,971) Binalar (9,575,517) (195,876) - (9,771,393) Makina, tesis ve cihazlar (74,901,379) (1,730,861) 180,792 (76,451,448) Taşıtlar (485,755) (53,937) - (539,692) Demirbaşlar (5,740,583) (82,910) - (5,823,493) (92,295,188) (2,094,601) 180,79 (94,208,997) Net defter değeri 52,332,244 51,293,750

14 Sayfa No : 13 NOT 9 - BANKA KREDİLERİ 31 Mart 2004 ve 31 Aralık 2003 tarihlerinde banka kredileri aşağıdaki gibidir; Faiz oranı% Orjinal Para Milyon TL Kısa vadeli banka kredileri: Kısa vadeli banka kredileri- TL , , , ,268 - Uzun vadeli kredilerin kısa vadeye düşen kısmı - EURO 4.29% % 4.29% % 871, ,320 1,394,247 1,624,979 1,394,247 1,624,979 Toplam kısa vadeli krediler 1,584,515 1,624,979 Uzun vadeli krediler: Uzun vadeli banka kredileri- EURO 4.29% % 4.29% % 6,610,000 6,610,000 10,574,473 12,285,108 Toplam uzun vadeli krediler 6,610,000 6,610,000 10,574,473 12,285,108 Uzun vadeli banka kredilerinin ödeme planı aşağıdaki gibidir: EURO Milyon TL ,660,000 2,655, ,660,000 2,655, ve sonrası 3,290,000 5,263,239 6,610,000 10,574,473

15 Sayfa No : 14 NOT 10 - VERGİ Ödenecek kurumlar ve gelir vergisi 3,501,980 2,444,999 Eksi: peşin ödenen vergiler (879,046) (804,239) Ödenecek vergi yükümlülüğü (net) 2,622,934 1,640,760 Ertelenen vergi yükümlülüğü 3,406,544 3,642,772 Toplam vergi yükümlülüğü 6,029,478 5,283,532 Şirket, dönemin vergi gideri hesaplamasında 31 Aralık 2004 tarihinde sona erecek hesap dönemi için geçerli olacak kurumlar vergisi oranını kullanmıştır. Kurumlar vergisi oranı 2004 mali yılı için %33 tür. 30 Aralık 2003 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5024 sayılı Kanun ile 1 Ocak 2004 tarihinden itibaren enflasyon düzeltmesi uygulanmasını esas alan vergi mevzuatı yürürlüğe girmiştir sayılı Kanun a göre fiyat endeksindeki artışın, içinde bulunulan dönem dahil son üç hesap döneminde (son 36 ayda) %100 den ve içinde bulunulan hesap döneminde (son 12 ayda) %10 dan fazla olması halinde kazançlarını bilanço esasına göre tespit eden gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri mali tablolarını enflasyon düzeltmesine tabi tutarak kurumlar vergisini hesaplayacaktır. Bu oranların gerçekleşip gerçekleşmediği hususuna üçer aylık geçici vergi dönemleri sonlarında bakılacak ve yıl içerisinde herhangi bir geçici vergi dönemi itibariyle enflasyon düzeltmesi yapılmasının gerekli olması halinde, bu düzeltme tüm yıl için, ve geriye yönelik olarak önceki geçici vergi dönemleri dahil uygulanacaktır. 31 Mart 2004 tarihi itibariyle son 36 aylık TEFE artışı %159,05 ve son 12 ay için %7,97 olup 2004 Nisan için %2,65 olarak açıklanan TEFE artışı da dikkate alındığında bu oranlar sırasıyla %132,53 ve %8,91 olmaktadır. Şirket, 31 Mart 2004 tarihi itibariyle, 2004 yılı içinde uygulama şartlarının gerçekleşmesinin kuvvetle muhtemel olması nedeniyle mali tablolarındaki vergi karşılığını 5024 sayılı Kanun çerçevesinde enflasyon düzeltmesi uygulama esaslarına göre hesaplayarak kayıtlarına yansıtmıştır. 31 Mart 2004 tarihinde sona eren üç aylık ara döneme ait özet ara dönem gelir tablosunda yer alan vergi giderleri aşağıda özetlenmiştir: 31 Mart 2004 Ertelenen vergi geliri 236,228 Cari dönem vergi gideri (1,206,283) Toplam vergi gideri (970,055)

16 Sayfa No : 15 NOT 10 VERGİ (Devamı) Ertelenen vergi Şirket, ertelen gelir vergisi varlık ve yükümlülüklerini, bilanço kalemlerinin UFRS ve yasal mali tabloları arasındaki farklı değerlendirmeleri sonucunda ortaya çıkan geçici farkların etkilerini dikkate alarak hesaplamaktadır. 31 Mart 2004 tarihi itibariyle, 2004 yılında gerçekleşecek geçici farklar üzerinden yükümlülük metoduna göre hesaplanan ertelenen vergi alacağı ve yükümlülüğü için uygulanan oran %33 tür. Diğer geçici farklar için ise %30 uygulanmıştır. 31 Mart 2004 ve 31 Aralık 2003 tarihleri itibariyle birikmiş geçici farklar ve ertelenen vergi alacak ve yükümlülüklerinin yürürlükteki vergi oranları kullanılarak hazırlanan dökümü aşağıdaki gibidir: Toplam geçici farklar Ertelenen vergi varlığı /(yükümlülüğü) 31 Mart 31 Aralık 31 Mart 31 Aralık Kıdem tazminat karşılıkları (2,665,086) (2,464,193) 799, ,336 Kazanılmamış faiz gelir karşılığı (282,930) (158,407) 93,367 55,674 Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar üzerindeki geçici fark 14,628,619 14,039,538 (4,388,586) (4,485,782) Stoklar üzerindeki geçici fark 270,147-89,149 - Ertelenen vergi yükümlülüğü 11,950,750 11,416,938 (3,406,544) (3,642,772) NOT 11 - KIDEM TAZMİNATI KARŞILIKLARI Türk kanunlarına göre Şirket en az bir yıllık hizmeti tamamlayarak emekliye ayrılan (kadınlar için 58 erkekler için 60 yaş), iş ilişkisi kesilen, askerlik hizmetleri için çağrılan veya vefat eden her çalışanına kıdem tazminatı ödemek mecburiyetindedir. 8 Eylül 1999 tarihi itibariyle ilgili yasa değiştiğinden, emeklilikten önceki hizmet süresiyle bağlantılı, bazı geçiş süreci maddeleri çıkartılmıştır. Ödenecek tazminat her hizmet yılı için bir aylık maaş tutarı kadardır ve bu miktar 31 Mart 2004 tarihi itibariyle 1,485,430,000 TL (31 Aralık 2003: 1,389,950,000 TL) ile sınırlandırılmıştır. Kıdem tazminatı karşılıkları yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi değildir. Kıdem tazminatı karşılıkları, Şirket in çalışanlarının emekli olmasından doğan gelecekteki olası karşılıkların bugünkü değerinin tahmini ile hesaplanır.

17 Sayfa No : 16 NOT 11 - KIDEM TAZMİNATI KARŞILIKLARI (Devamı) UFRS, Şirket in kıdem tazminatı karşılıklarını tahmin etmek için aktüer değerleme yöntemlerinin geliştirilmesini öngörmektedir. Buna göre toplam karşılıkların hesaplanmasında aşağıda yer alan aktüer öngörüler kullanılmıştır: İskonto oranı %6 %6 Emeklilik olasılığının tahmini için devir hızı oranı %94 %93 Temel varsayım, her yıllık hizmet için belirlenen tavan yükümlülüğün enflasyon ile orantılı olarak artmasıdır. Böylece uygulanan iskonto oranı enflasyonun beklenen etkilerinden arındırılmış gerçek oranı gösterir. Kıdem tazminatı yükümlülüğünün hareketi aşağıdaki gibidir: 1 Ocak 2,624,454 1,834,543 Dönem içindeki artış 363,631 1,311,836 Ödemeler (162,738) (297,445) Eksi: parasal (kazanç) / kayıp (160,261) (224,480) 2,665,086 2,624,454 NOT 12 - SERMAYE Şirket in 31 Mart 2004 ve 31 Aralık 2003 tarihlerindeki hissedarları ve sermaye içindeki payları tarihi değerlerle aşağıdaki gibidir: Hissedarlar Tutar Pay % Tutar Pay % Temel Ticaret A.Ş. 6,214, % 6,214, % Koç Holding A.Ş. 4,275, % 4,275, % Diğer 10,509, % 10,509, % 21,000, % 21,000, % Sermaye düzeltmesi 22,145,657 22,145,657 Toplam ödenmiş sermaye 43,145,657 43,145,657 Sermaye düzeltmesi, ödenmiş sermayeye yapılan nakit ilavelerin sene sonu satın alma gücüyle yeniden değerleme etkisini ifade eder. Beheri 1,000TL olan 21,000,000,000,000 (31 Aralık 2003: 21,000,000,000) adet hisse bulunmaktadır. Farklı hisse grupları ve hissedarlarına verilen herhangi bir imtiyaz yoktur.

18 Sayfa No : 17 NOT 13 - NET SATIŞLAR 31 Mart 2004 Yurtiçi satışlar 19,561,518 İhracat 7,236,352 Diğer 16,282 Brüt satışlar 26,814,152 Eksi: iskontolar ve satışlardan iadeler (1,745,888) Net satışlar 25,068,264 NOT 14 - SATIŞ VE PAZARLAMA GİDERLERİ 31 Mart 2004 Nakliye sigorta giderleri 1,005,759 Personel giderleri 735,343 Lisans giderleri 402,459 Reklam giderleri 368,047 Satış komisyonları 150,838 Sergi ve fuar giderleri 90,953 Depolama giderleri 79,864 Diğer 330,140 3,163,403 NOT 15 - GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 31 Mart 2004 Personel giderleri 704,098 Amortisman ve tükenme payları 365,477 Vergili giderler ve cezalar 244,301 Servis vasıta ve yol giderleri 120,671 Bağış ve yardımlar 93,491 Tamir bakım ve enerji giderleri 73,615 Kira giderleri 70,307 Telekomünikasyon giderleri 65,003 Seyahat giderleri 40,822 Vergi resim harç giderleri 15,347 Diğer 221,479 2,014,611

19 Sayfa No : 18 NOT 16 - FİNANSMAN GELİRLERİ - NET Finansman gelirleri 31 Mart 2004 Kambiyo karları 1,316,210 Faiz gelirleri 311,205 Kredili satışlardan gelen vade farkı gelirleri 301,682 Toplam finansman gelirleri 1,929,097 Finansman giderleri Kambiyo zararları (461,838) Faiz gideri (111,749) Kredili alımlardan gelen vade farkı giderleri (81,401) Toplam finansman giderleri (654,988) Net finansman gelirleri 1,274,109 NOT 17 - YABANCI PARA POZİSYONU 31 Mart tarihleri itibariyle Şirket tarafından tutulan yabancı para varlıkların ve borçların tarihi tutarları aşağıdaki gibidir: Varlıklar 5,338,250 5,368,942 Borçlar (12,629,847) (14,216,962) Net yabancı para pozisyonu (7,291,597) (8,848,020) Yabancı para tutarların TL karşılıkları 31 Mart 2004 USD EURO GBP Diğer Döviz TL Toplam Varlıklar Nakit ve nakit benzeri değerler 27, ,992 59, ,840 7,907,349 8,152,189 Ticari alacaklar 3,707,398 1,386,012-5,093,410 12,687,327 17,780,737 İlişkili taraflardan alacaklar ,589,598 4,589,598 Stoklar ,945,656 7,945,656 Diğer dönen varlıklar , ,788 Satılmaya hazır finansal varlıklar ,637,218 12,637,218 Maddi duran varlıklar ,293,750 51,293,750 Maddi olmayan duran varlıklar , ,230 Diğer duran varlıklar ,002 3,002 3,734,488 1,544,004 59,758-5,338,250 98,048, ,387,168 Borçlar Banka kredileri - kısa vadeli - 1,394, ,394, ,267 1,584,515 Ticari borçlar 236, , ,126 3,290,443 3,951,569 İlişkili taraflara borçlar ,298,167 1,298,167 Vergi yükümlülüğü ,622,934 2,622,934 Diğer kısa vadeli borçlar ,112,831 1,112,831 Banka kredileri - uzun vadeli - 10,574, ,574,473-10,574,473 Kıdem tazminatı karşılıkları ,665,086 2,665,086 Ertelenen vergi yükümlülüğü ,406,544 3,406, ,806 12,393, ,629,847 14,586,272 27,216,119 Net döviz pozisyonu 3,497,682 (10,849,037) 59,758 - (7,291,597) 83,462,646 76,171,049

20 Sayfa No : 19 NOT 17 - YABANCI PARA POZİSYONU (Devamı) 31 Aralık 2003 Toplam USD EURO GBP Diğer Döviz TL Toplam Varlıklar Nakit ve nakit benzeri değerler 161,052 5, ,573 5,371,352 5,537,925 Ticari alacaklar 3,707,692 1,494, ,202,369 18,128,065 23,330,434 İlişkili taraflardan alacaklar ,778,684 4,778,684 Stoklar ,086,396 6,086,396 Diğer dönen varlıklar , ,531 Satılmaya hazır finansal varlıklar ,723,236 12,723,236 Maddi duran varlıklar ,332,244 52,332,244 Maddi olmayan duran varlıklar , ,603 Diğer duran varlıklar ,741 1,741 3,868,744 1,500, ,368, ,080, ,449,794 Borçlar Banka kredileri - kısa vadeli - 1,624, ,624,979-1,624,979 Ticari borçlar 94, , ,128 6,873,698 7,179,826 İlişkili taraflara borçlar ,082,763 1,082,763 Vergi yükümlülüğü ,640,760 1,640,760 Diğer kısa vadeli borçlar ,476,591 1,477,339 Banka kredileri - uzun vadeli - 12,285, ,285,108-12,285,108 Kıdem tazminatı karşılıkları ,624,454 2,624,454 Ertelenen vergi yükümlülüğü ,642,772 3,642,772 94,207 14,122, ,216,963 17,341,038 31,558,001 Net döviz pozisyonu 3,774,537 (12,621,810) (748) - (8,848,021) 82,739,812 73,891,793 NOT 18 - TAAHHÜTLER VE MUHTEMEL YÜKÜMLÜLÜKLER Şirket in 31 Mart 2004 tarihi itibariyle bankalardan alınarak Gümrük Dairelerine, Türk Standartları Enstütüsü ne, iç ve dış satıcılar ile bankalara verilen toplam 1,327,503 milyon TL (31 Aralık 2003: 1,266,976 milyon TL) tutarında teminat mektubu bulunmaktadır. NOT 19 - BİLANÇO TARİHİNDEN SONRA ORTAYA ÇIKAN HUSULAR 13 Nisan 2004 tarihinde yapılan Genel Kurul da Şirket in 31 Aralık 2003 tarihine ait bilançosunun öz sermaye toplamına dahil edilmiş olan 44,335,274 milyon TL tutarındaki geçmiş yıllar ticari zararının, öncelikle 2003 yılı karı olan 10,318,229 milyon TL den kapatılması, bilahare geri kalan bölümü olan 34,017,045 milyon TL nin olağanüstü yedeklerin düzeltmiş değerlerinden mahsup edilmek suretiyle kapatılmasına, böylece geçmiş yıllar zararlarının tamamen tasfiye edilmesine, kalan bakiyenin 4,200,000 milyon TL lik kısmının ortaklara temettü olarak dağıtılmasına (beher 1,000 TL lik hisseye brüt 200 TL temettü dağıtılmasına) ve temettü dağıtım tarihinin 20 Mayıs 2004 olarak tesbitine karar verilmiştir.

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. Yönetim

Detaylı

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. 31 MART 2007 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. 31 MART 2007 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2007 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2007 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO 1-2 GELİR TABLOSU.. 3 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU. 4 NAKİT AKIM TABLOSU. 5 FİNANSAL

Detaylı

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU NİN 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

Detaylı

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN SINIRLI DENETİM RAPORU Karsan Otomotiv Sanayii ve

Detaylı

Đzocam Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi 30 Haziran 2008 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Dipnotları ve Bağımsız

Đzocam Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi 30 Haziran 2008 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Dipnotları ve Bağımsız Đzocam Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi 30 Haziran 2008 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Dipnotları ve Bağımsız Denetçi Đnceleme Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest

Detaylı

Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları Tarihli Konsolide Mali Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

Detaylı

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE DİPNOTLAR

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2006 HESAP DÖNEMİNE AİT SINIRLI İNCELEMEDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER

Detaylı

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim

Detaylı

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi Bağımsız Denetim Raporu Yönetim Kurulu na Giriş ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. nin ( Şirket ) 30 Eylül 2014 tarihli ilişikteki finansal durum tablosunun

Detaylı

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE BİLANÇOLAR... 1-2

Detaylı

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)... 1 KAR VEYA

Detaylı

KENT GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KENT GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-2 KAPSAMLI GELİR TABLOLARI... 3 NAKİT AKIM TABLOLARI... 4 ÖZKAYNAKLAR

Detaylı

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR Enka İnşaat ve Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu na

Detaylı

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. 31 Aralık 2003 Tarihi İtibariyle Konsolide Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. 31 Aralık 2003 Tarihi İtibariyle Konsolide Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 31 Aralık 2003 Tarihi İtibariyle Konsolide Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İçindekiler Sayfa ------ Bağımsız Denetim Raporu 1 Konsolide Bilanço

Detaylı

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 01 OCAK 30 EYLÜL 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 01 OCAK 30 EYLÜL 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK 30 EYLÜL 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT YENİDEN DÜZENLENMİŞ ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI 30 EYLÜL 2011 TARİHLİ

Detaylı

BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 Mart 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 Mart 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 Mart 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)... 1 KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU. 2 KONSOLİDE

Detaylı

TAT GIDA SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI

TAT GIDA SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI TAT GIDA SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA VE AYNI TARİHTE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA NO ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE

Detaylı

MİGROS TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

MİGROS TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOLAR... 1-3 ÖZET

Detaylı

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31MART 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31MART 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI 31MART TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET KONSOLİDE BİLANÇO... 1-2 ÖZET KONSOLİDE GELİR TABLOSU

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU nin SINIRLI DENETİM RAPORU Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Yönetim Kurulu na, Giriş 1. Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. nin ( Şirket

Detaylı

Destek Faktoring Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu

Destek Faktoring Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu Destek Faktoring Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

Latek Holding Anonim Şirketi (Eski Adıyla Hedef Mali Yatırımlar Holding A.Ş.)

Latek Holding Anonim Şirketi (Eski Adıyla Hedef Mali Yatırımlar Holding A.Ş.) Latek Holding Anonim Şirketi (Eski Adıyla Hedef Mali Yatırımlar Holding A.Ş.) 1 Ocak- 31 Mart 2013 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar İÇİNDEKİLER ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE BİLANÇO ARA

Detaylı

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 19 Mart 2015 Bu rapor, 2 sayfa bağımsız denetim raporu ve 37 sayfa finansal

Detaylı

Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı

Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Mart 2013 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotları 31 Mayıs 2013 Bu rapor 66 sayfa

Detaylı

ING Emeklilik Anonim Şirketi

ING Emeklilik Anonim Şirketi 1 Ocak - 2010 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız sınırlı denetim raporu İçindekiler Sayfa Ara dönem finansal tablolar hakkında bağımsız sınırlı denetim raporu 1 Ara dönem bilanço 2-6

Detaylı

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 28 Ekim 2014 Bu rapor 90 sayfa konsolide finansal tablo ve dipnotlarından oluşmaktadır. ANADOLU

Detaylı

Bilanço tarihi itibariyle, Şirket in kurucusu olduğu 15 adet Bireysel Emeklilik Yatırım Fonu bulunmaktadır.

Bilanço tarihi itibariyle, Şirket in kurucusu olduğu 15 adet Bireysel Emeklilik Yatırım Fonu bulunmaktadır. 1. İŞLETMENİN FİİLİ FAALİYET KONUSU Şirket in fiili faaliyet konusu, ferdi veya grup bireysel emeklilik faaliyetlerinde bulunmak, bu kapsamda emeklilik fonları kurmak, kuracağı fonlara ilişkin olarak içtüzüğü

Detaylı

DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN FİNANSAL TABLOLARLA İLGİLİ

Detaylı

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA DÖNEME AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI 8 Mayıs 2014 Bu Rapor 67 sayfa konsolide finansal

Detaylı

Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar

Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar 24 Nisan 2015 Bu rapor, 23 sayfa finansal tablolar ve tamamlayıcı notlarından

Detaylı