Tornalama için Mekanik S kmal Uçlar ve Tak mlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tornalama için Mekanik S kmal Uçlar ve Tak mlar"

Transkript

1 Tonaama için Mekanik S kma Uça ve Tak ma

2 çindekie Saya Tak m üetim pogam 3 5 Gene bigie 6 10 Taa k c geometiei Mekanik s kma uça için ISO kodama sistemi Mekanik s kma uça Tona tak ma ve yedek paçaa D tonaama tak ma ISO kodama sistemi Negati tak ma (PSistemi) Negati tak ma (MSistemi) Poziti tak ma (SSistemi) ç tonaama tak ma ISO kodama sistemi Negati tak ma (PSistemi) Poziti tak ma (SSistemi) Poziti tak ma (CSistemi) 83 Gene teknik bigie Tonaama tak ma için s kma sistemei 84 S kma sisteminin seçimesi 85 ç tonaamada tak m seçimi 86 Mekanik s kma uça n seçimesi 87 Mekanik s kma uç ekinin seçimesi 88 Fini tonaama 89 Kesme veiei için eeans de eei ve uyguama önekei Tonaama uyguamaa nda omüe 97 Tonaama iemeinde ka a an pobeme ve çözümei 97 Mazeme ka at ma tabosu Setik ka at ma tabosu 104 ISO ve ANSI kodama sistemei Böhe set meta kaiteeine topu bak

3 PCBNR/L PTGNR/L SCRCR/L STCCN PCKNR/L PTTNR/L SCSCR/L STCFCR/L PCLNR/L PWLNR/L SDACR/L STGCR/L PDJNR/L MSSNR/L SDHCR/L 107, SVHBR/L 107, PDJNR/L MTJNR/L SDJCR/L SVHCR/L 107, PDNNR/L MWLNR/L SDNCN 62, SVJBR/L CNMA CNMG CNMM TNMA TNMG TNMM CCGT CCMT CCMW TCGT TCMT TCMW CNMA CNMG CNMM TNMA TNMG TNMM CCGT CCMT CCMW TCGT TCMT TCMW CNMA CNMG CNMM WNMG DCGT DCMT DCMW TCGT TCMT TCMW DNMA DNMM SNMA SNMG SNMM DCGT DCMT DCMW VBMT 14 TNMA TNMG TNMM DCGT DCMT DCMW VCGT VCMT VCMW DNMA DNMM WNMA... WNMG DCGT DCMT DCMW VBMT D tonaama tak ma üetim pogam Tak m tipi Yanama aç s Kesme Yönü Saya Mekanik s kma uç Saya Tak m tipi Yanama aç s Kesme Yönü Saya Mekanik s kma uç Saya Tak m tipi Yanama aç s Kesme Yönü Saya Mekanik s kma uç Saya Tak m tipi Yanama aç s Kesme Yönü Saya Mekanik s kma uç Saya 3

4 PRDCN SRDCN SVJCR/L PRGCR/L SCACR/L SRGCR/L SVJOR/L PSBNR/L SCDCL SSBCR/L SVVBN 72, PSDNN SCFCR/L SSDCN SVV0N 72, PSKNR/L SCGCR/L SSKCR/L SVVCN 72, PSSNR/L SCLCR/L SSSCR/L SVZCR/L PTFNR/L SCMCN STACR/L SWLCR/L RCMX RCGT RCMT VCGT VBMT VCMW RCMX CCGT CCMT CCMW RCGT RCMT VOGT VOGW SNMA SNMG SNMM CCGT CCMT CCMW SCGT SCMT SCMW VBMT SNMA SNMG SNMM CCGT CCMT CCMW SCGT SCMT SCMW VOGT VOGW SNMA SNMG SNMM CCGT CCMT CCMW SCGT SCMT SCMW VCGT VCGW VCMW SNMA SNMG SNMM CCGT CCMT CCMW SCGT SCMT SCMW VCGT VCMT VCMW TNMA TNMG TNMM CCGT CCMT CCMW TCGT TCMT TCMW WCGT WCMT 4

5 ç tonaama Tak m tipi Yanama aç s PCLNR/L 95 PDUNR/L 93 PDUNR/L PSKNR/L 75 PTFNR/L 90 Kesme Yönü Saya Mekanik s kma uç CNMA CNMG CNMM CNMX DNMA DNMM 14 SNMA SNMG SNMM TNMA TNMG TNMM Saya Tak m tipi Yanama aç s PWLNR/L / SCFCR/L SCLCR/L 95 Kesme Yönü Saya Mekanik s kma uç WNMA WNMG CNMA CNMG CNMM CNMX CCGT CCMT CCMW CCGT CCMT CCMW Saya Tak m tipi Yanama aç s SDQCR/L 107, SDUCR/L 93 STFCR/L SVQCR/L 107, SVUBR/L 93 Kesme Yönü Saya Mekanik s kma uç DCGT DCMT DCMW DCGT DCMT DCMW TCGT TCMT TCMW VCGT VCMT VCMW VBMT Saya Tak m tipi Yanama aç s 2324 SVUCR/L SVUOR/L SWLCR/L S73P S74P 92 Kesme Yönü Saya Mekanik s kma uç VCGT VCMT VCMW VOGT VOGW WCGT WCMT SPMR SPUN TPMR TPGR TPMR TPUN Saya

6 Leitz Metawoking Technoogy Goup LMTLeitz Metawoking Technoogy Goup; Böheit, Fette, Kieninge, Biz, Onsud Cutte, ve Bein imaa n n biaaya gemeeiye kuumutu. Meta ieme endüstisinin bu at ide imas n n koekti dayan mas ie müteieimize iei teknooji, veimiik, kaite, dan man k ve sat hizmetei sunumaktad. He çeit set meta in üetimesi ve geitiimesinde akti bi o oynamaktad. Gubun set meta toz ihtiyac n ka a. Lehimenebii uça Mekanik s kma uça ve tak ma (Tonaama, ezeeme, kesme, kana açma, deme ve di çekme) Pasma CVD, CVD ve MCVD kapama teknoojisi Çeik abikaa için mekanik s kma uça ve tak ma (ö: kabuk soyma) Bou abikaa için set meta uça ve tak ma, öze set meta paçaa (ö: iç ve d çapak ama tak m ve uça ) Otomobi endüstisi için tak m ve uça (ö: kank ieme için tak m ve uça) Taas z imaat ve a nma paçaa için set metae Hassas tak m endüstisi için set meta çubuka (matkap, eze, pantoga vs.) A aç ve pastik ieme endüstisi için set metae Dii üetimi için azd ma ezee Di açma uoa ve kaaa Univex ve Twincut sistemi eze kaaa ve uça Soid kabü matkap, eze ve k avuza HSS ve PM matkapa, k avuza ve pamak ezee Modecie ve ka pç a için tak m ve uça CBN ve PCD esas tak ma ve uça Otomotiv endüstisi için öze dizayn tak m ve uça Onsud, savunma sanayii ve uzay endüstisi için tasaanm yüksek devide ça an set meta ve HSS tak ma üetmektedi. A aç ve pastik sektöü için öze poi ka pa ie tak ma da üetimektedi. Standat tak m tutucua ie k avuz tak m tutucua n üetimini geçeketien ide bi kuuutu. Thema ( s nmaso uma) s kma sistemiye ça an ThemoGip tutucu sistemei ie uzman bi ima oaak biinmektedi. Kabü, PCD ve CBN esas deik ieme tak ma ie savunma sanayi, otomativ, eektonik, eneji modeciik ve ka p endüstisinde kuan an öze tak ma n üetimini geçeketimektedi. Uzun y aa dayanan tecübesi, yeni buua n de eendiimesi ie süeki geiim göstemesi ve mütei ihtiyaça na yöneik üetim ve paza poitikas ie LMT hemen hemen bütün ieme pobemeinde idea çözümee sahipti. 6

7 ei teknooji ie geen kaite Aat ma ve geitime Aat ma ve geitime uyguamaya yönendiimektedi. Biinci hedeimiz, mütei memnuniyetidi. CAD Eekton mikoskobu ei teknoojide tak m üetimi eme mekezi Te eozyon makinas Taama mekezi Set meta üetimi Pese HIP sinte n Mekanik s kma uça n üetimi Çok iei kapama teknoojisi ie MICRO PULS Pasma CVD, MTCVD, CVD, PVD kapama 7

8 Teknoojinin getidi i avantaja Yeni üetim: LC 200 Tonaama Kaitesi Öncesi Teknoojik avantaja LC215B LC225C LC235C Kuan c avantaja Yeni kapama teknoojisi ie son deece düzgün ve a nmaya dayan k kapama tabakaa Yüksek kesme h z, azaan üetim maiyeti. ve püüzsüz bi kapama yüzeyi. Yeni sinte teknoojisi ie kesme kena bögesinde güveni ve dabeye dayan k bi böge outuumutu. Dabei iemede bie yüksek ieme emniyeti. Püüzsüz ve at n enginde TiN üst kat kapama. em sonunda ouabiecek a nmaa uç üzeinde ahatça göüebii. Moden miko ve mako geometi, kapamadan sona yüzeyein taanmas. Yüksek h zada, vibasyona dayan k att m dinamik ieme özei i ie güveni ça ma. Uça n üst yüzeyeinin Taanm üst yüzey sonucu s tanseinin att mamas taanmas ie sa anan yüksek s tansei sonucunda kuu iemede bie i paças nda daha az s oumakt d. Yeni üetim teknoojieinin ve ikiein biaaya gemesi ie, çeik mazemeein büyük bi böümünde kuu ve suu oaak emniyete ça abiecek, ekonomik bi çözüm oaak LC215B, LC225C ve LC235C tona kaiteei yaat m t. 8

9 Teknoojinin getidi i avantaja LC435D: Pasanmaz Çeikein Tonaanmas çinyeni Bi Kaite Teknoojik Avantaja Kuan c Avantaja Geometiye geen kesme teknoojisi ve son deece püüzsüz kapama yüzeyi. Östenitik pasanmaz çei in tonaanmas nda taa biikmesinin önenmesi. Gadient sinte teknoojisi ie geen dabeee dayan k kesme kena. Östenitik pasanmaz çei in tonaanmas nda ouan yüzey setemesini engeeyen daha poziti mikogeometi. Kapama sonas nda taanm yüzeye. Kesme s as nda ouan s n n önce at a, sona katee geçii ie i paças n n daha az s nmas. Östenitik pasanmaz çeik için döt yeni taa k c geometi. BFMS BMS BMRS BSMS Böheit Finish/Medium Stainess stee nceota iem geometi Böheit Medium Stainess stee Ota iem geometi Böheit Medium/Roughing Stainess stee Otakaba iem geometi Böheit ISOS Medium Stainess stee Ota iem geometi Uygun taa k c geometisi ie ede edien taa önekei 9

10 Renk Tabosu BÖHLER enk tabosunu kuanaak koay ve h z bi ekide do u set meta ucu buabiisiniz. Böhe enk tabosu, geni üetim yepazemizdeki do u ucu buman za yad mc omak amac ya haz anm t. Böhe enk tabosu, tak m deponuzdaki bekenmeyen sipaiein saptanmas nda ve tak m seçiminizin h zanmas nda size yad m ede. Biindi i gibi odukça çeiti tipte set maden uça buunmaktad. Buna n hehangi bi zouka ka a madan do u bi ekide seçiebimesi için Böhe enk tabosunu kendine has bi ekide geitimiti. Böhe enk tabosu, geek zaman kazand mas ve geekse yan uyguama oas n otadan kad d için, meta iemede yüksek veimiik sa a. Biz Böhe oaak sizee ihtiyac n z kada say da enk kata n sa ayaca z. Söz konusu kata, pesoneinize enk tabosu sistemini göstemede size yo gösteecekti. Bu kata n yad m ie, bütün set maden uç paketeindeki tan mamaa basit ve h z bi ekide youmanacakt. 10

11 Taa K c Geometiei ISO P ve M s kma sistemi tak ma için negati mekanik s kma uç geometiei Kaba iemeden, ini iemee kada tüm kuan m sahaa nda kontoü taa kad abiecek, geometie geitiimiti. Ana Geometie 12, E D BR Kaba geometi (Böhe Roughing) 6,3 Kesme deini i ap (mm) 5 3,2 2 1,2 0,8 0,5 4 2,5 1,6 1 0,63 0,4 B C Univesa BM geometi (Böhe Medium) 0,32 0,25 0,2 0,12 0,16 0,1 A F 0,025 0,04 0,063 0,1 0,16 0,25 0,4 0,63 1,0 1,6 2,5 0,032 0,05 0,08 0,12 0,2 0,32 0,5 0,8 1,2 2,0 eeme (mm) BF Fini geometi (Böhe Finishing) Aa Geometie 16 12, E D BMR Ota kaba geometi (Böhe Medium/Roughing) 6,3 Kesme deini i ap (mm) 5 3,2 2 1,2 0,8 0,5 0,32 4 2,5 1,6 1 0,63 0,4 B C Dökme demi için çok uygun BFM Ota ini geometi (Böhe Finishing/Medium 0,2 0,12 0,25 0,16 A F Pasanmaz çeike için çok uygun 0,1 0,025 0,04 0,063 0,1 0,16 0,25 0,4 0,63 1,0 1,6 2,5 0,032 0,05 0,08 0,12 0,2 0,32 0,5 0,8 1,2 2,0 eeme (mm) 11

12 Taa K c Geometiei ISO P ve M s kma sistemi tak ma için negati mekanik s kma uç geometiei Kopya Tonaama çin Taa K c Geometisi 12, E D BC geometi (Böhe Copying) 6,3 Kesme deini i ap (mm) 5 3,2 2 1,2 0,8 0,5 4 2,5 1,6 1 0,63 0,4 B C 0,32 0,25 0,2 0,12 0,16 A F 0,1 0,025 0,04 0,063 0,1 0,16 0,25 0,4 0,63 1,0 1,6 2,5 0,032 0,05 0,08 0,12 0,2 0,32 0,5 0,8 1,2 2,0 eeme (mm) ISO S s kma sistemi tak ma için poziti mekanik s kma uç geometiei Ana Geometie 12, E D Univesa BSM geometi (Böhe SISO Sistem Medium) 6,3 Kesme deini i ap (mm) 5 3,2 2 1,2 0,8 0,5 4 2,5 1,6 1 0,63 0,4 B C BSF Fini geometi (Böhe SISO Sistem Finishing) 0,32 0,25 0,2 0,12 0,16 A F 0,1 0,025 0,04 0,063 0,1 0,16 0,25 0,4 0,63 1,0 1,6 2,5 0,032 0,05 0,08 0,12 0,2 0,32 0,5 0,8 1,2 2,0 eeme (mm) 12

13 Pasanmaz Çeike çin Taa K c Geometiei ISO P ve M s kma sistemi tak ma için negati mekanik s kma uç geometiei Pasanmaz çeikein kaba iemeden ini iemee kada tüm kuan m sahaa nda kontoü taa kad abiecek geometie geitiimiti. Pasanmaz Çeike çin Negati Uç Geometiei E D BMRS Ota iem geometi (Böheit Medium/Roughing Stainess stee) Taa Deini i ap (mm) B C BMS Ota iem geometi (Böheit Medium Stainess stee) A F BFMS Ota iem geometi (Böheit Finish/Medium Stainess stee) eeme (mm) ISO S s kma sistemi tak ma için poziti mekanik s kma uç geometiei Pasanmaz Çeike çin Poziti Uç Geometiei E D BSMS Ota iem geometi (Böheit ISOS Medium Stainess stee) Taa Deini i ap (mm) B C A F eeme (mm) 13

14 Taa K c Geometiei ISO P ve M s kma sistemi tak ma için negati mekanik s kma uç geometiei Cemet Kaitee çin Negati Uç Geometiei 12, E D TF geometi 8 6,3 5 Kesme deini i ap (mm) 3,2 2 1,2 0,8 0,5 0,32 4 2,5 1,6 1 0,63 0,4 B C NF geometi 0,25 0,2 0,12 0,16 0,1 A F SF geometi 0,025 0,04 0,063 0,1 0,16 0,25 0,4 0,63 1,0 1,6 2,5 0,032 0,05 0,08 0,12 0,2 0,32 0,5 0,8 1,2 2,0 eeme (mm) Cemet Kaitee çin Siici (Wipe) Uç Geometiei 12, E D WG geometi 8 6,3 5 Kesme deini i ap (mm) 3,2 2 1,2 0,8 0,5 0,32 4 2,5 1,6 1 0,63 0,4 B C 0,25 0,2 0,12 0,16 0,1 A F 0,025 0,04 0,063 0,1 0,16 0,25 0,4 0,63 1,0 1,6 2,5 0,032 0,05 0,08 0,12 0,2 0,32 0,5 0,8 1,2 2,0 eeme (mm) 14

15 Taa K c Geometiei ISO S s kma sistemi tak ma için poziti mekanik s kma uç geometiei Cemet Kaitee çin Poziti Uç Geometiei 12, E D CF geometi 8 6,3 Kesme deini i ap (mm) 5 3,2 2 1,2 0,8 0,5 0,32 4 2,5 1,6 1 0,63 0,4 B C 0,25 0,2 0,12 0,16 0,1 A F 0,025 0,04 0,063 0,1 0,16 0,25 0,4 0,63 1,0 1,6 2,5 0,032 0,05 0,08 0,12 0,2 0,32 0,5 0,8 1,2 2,0 eeme (mm) Auminyum emek çin Ana Geometie 12, E D 270 Auminyum için geometi 8 6,3 Kesme deini i ap (mm) 5 3,2 2 1,2 0,8 0,5 0,32 4 2,5 1,6 1 0,63 0,4 B C Pasanmaz çeikein ini ienmesinde de çok uygundu BAL Auminyum için geometi *) 0,25 0,2 0,12 0,16 0,1 A F 0,025 0,04 0,063 0,1 0,16 0,25 0,4 0,63 1,0 1,6 2,5 0,032 0,05 0,08 0,12 0,2 0,32 0,5 0,8 1,2 2,0 *) LC610 A (Diamant kapama) kaite uç istendi inde BAL geometii uça göndeii. eeme (mm) 15

16 ISO Kodama Sistemi A B C D E W N M G Uç eki Sebest aç Toeansa Uç tipi A B C D E Toeans imitei m s d A ±0,005 3) ±0,025 ±0,025 C ±0,013 ±0,025 ±0,025 E ±0,025 ±0,025 ±0,025 F ±0,005 3) ±0,025 ±0,13 G ±0,025 ±0,13 ±0,025 H ±0,013 ±0,025 ±0,013 J ±0,005 3) ±0,025 K ±0,013 3) ±0,025 L ±0,025 ±0,025 M von± 0,08 bis ± 0,20 ±0,13 U von± 0,13 bis ± 0,38 ±0,13 von± 0,05 bis ± 0,15 von± 0,05 bis ± 0,15 von± 0,05 bis ± 0,15 von± 0,05 bis ± 0,15 von± 0,08 bis ± 0,25 d m d 6,35 ±0,08 ±0,05 9,52 ±0,08 ±0,05 M 12,7 ±0,13 ±0,08 15,88 ±0,15 ±0,10 A F G M Taa k c s z, düz montaj deiki He iki taa taa k c, deiksiz He iki taa taa k c, düz montaj deiki Tek taa taa k c ve düz montaj deiki 06 Kesici kena boyu Ekena Mekanik S kma Uça Ekena Eaç ve Ekena Fak aç Mekanik s kma uça için, kena uzunu unun öçüsü kaakteistik oaak mm. cinsinden veii. Onda k noktan n ad ndaki say a hesaba kat maz, ö. kena uzunu u = 16.5 mm. (16 kaakteistik say ) TPGN Uç boyutunun kaakteistik say s tek basamak odu unda, önüne bi 0 konu. Ö. kena uzunu u = 9,525 mm. (09 kaakteistik say d ) SNGN Daiese Mekanik S kma Uça Bu uça için, kaakteistik say oaak çap öçüsü mm. cinsinden veii. H K L F G N U 19,05 ±0,15 ±0,10 25,4 ±0,18 ±0,13 6,35 ±0,13 ±0,08 9,52 ±0,13 ±0,08 12,7 ±0,20 ±0,13 15,88 ±0,27 ±0,18 19,05 ±0,27 ±0,18 25,4 ±0,38 ±0,25 m N Q Taa k c s z ve deiksiz Taa k c s z, he iki taa ndan konik deiki Fak Kena Mekanik S kma Uça Fak kena Eaç ve Fak kena Fak aç uça için ana kesme kena, ö. daha uzun süe kesen kena, he zaman kaakteistik say oaak veii. Bu uçada dödüncü sembo he zaman X di. M O P P O 11 α Öze oaak veiecek sebest aç Kena say s tek say oan mekanik s kma uçada d Kena say s çit say oan mekanik s kma uçada 3) Geneike bienmi mekanik s kma uçaa uyguan. m R T Tek taa taa k c, deiksiz Tek taa taa k c ve tek taa konik deiki Öneke 06 = 6,350 mm 09 = 9,525 mm 11 = 11,000 mm 12 = 12,700 mm 15 = 15,880 mm 16 = 16,500 mm 19 = 19,050 mm 22 = 22,000 mm 25 = 25,400 mm 27 = 27,500 mm 33 = 33,000 mm R U He iki taa taa k c ve iki taatan konik deiki S 90 W Taa k c s z ve tek taatan konik deiki T 60 Öze dizayn V 35 X W 80 16

17 04 Ka n k 04 Köe Konigüasyonu Kesme kena duumu Kesme yönü A B C E D H K Kaekteistik say oaak ucun ka n mm. cinsinden veii. Onda k noktan n sonas ndaki de ee hesaba kat maza. Kaakteistik say tek basamak ysa önüne 0 konu.ö.ka n k s=3.18mm kaakteistik say 03 TPGN Öneke 01 s = 1,59 mm T1 s = 1,98 mm 02 s = 2,38 mm 03 s = 3,18 mm T3 s = 3,97 mm 04 s = 4,76 mm 05 s = 5,56 mm 06 s = 6,35 mm 07 s = 7,94 mm 09 s = 9,52 mm 12 s = 12,70 mm s Radyusu uçada, uç köesinin adyus de ei, kaakteistik gösteimin 1/10 u kadad. Kaakteistik gösteim tam say oaak iade ediece i için aadaki onda k vigü kad. Ö.:=0,4 ise (kaakteistik say 04) TPGN Keskin köei uçada ve yuvaak uçada, uç çap inç. de einden mm. ye çevimise, 00 ekinde gösteii. E e uç çap mm. de einde ise M0 oaak gösteii. RCMX RCMM 1203M0 Öneke: 00 = max 0,2 mm 04 = 0,4 mm ± 0,1 08 = 0,8 mm ± 0,1 12 = 1,2 mm ± 0,1 16 = 1,6 mm ± 0,1 20 = 2,0 mm ± 0,1 24 = 2,4 mm ± 0,1 25 = 2,5 mm ± 0,1 F Keskin Kesme Kena E Yuvaat m Kesme Kena S Pah ve Yuvaat m Kesme Kena T Pah Kesme Kena L So Kesme Yönü N Sa ve So Kesme Yönü L s M K Çit Pah Kesme Kena s s O P Çit Pah ve Yuvaat m Kesme Kena R Sa Kesme Yönü P R d S T V W 17

18 Mekanik S kma Uça d C... s d 1 Öçüe (mm) d s d 1 (HC) Kaitee (HW) (HT) (CBN) LC215H LC215B Ti220 LC225C Ti240 LC235C LC435D Ti410 LC610A LC610M SB20 SB30 SB40 HB10S HB10 LT220 BN022 CCGT Auminyum için CCGT CCGT ,40 6,35 2,38 2,80 0,2 6,40 6,35 2,38 2,80 0,4 CCGT 09T ,70 9,52 3,97 4,40 0,2 CCGT 09T ,70 9,52 3,97 4,40 0,4 CCGT 09T ,70 9,52 3,97 4,40 0,8 CCGT ,90 12,70 4,76 5,50 0,2 CCGT ,90 12,70 4,76 5,50 0,4 CCGT ,90 12,70 4,76 5,50 0,8 CCGW... CCGW ,40 6,35 2,38 2,80 0,2 CCGW ,40 6,35 2,38 2,80 0,4 CCGW 09T304 9,70 9,52 3,97 4,40 0,4 CCGW 09T308 9,70 9,52 3,97 4,40 0,8 CCGW ,90 12,70 4,76 5,50 0,4 CCGW ,90 12,70 4,76 5,50 0,8 CCMT...BSF CCMT BSF 6,40 6,35 2,38 2,80 0,2 CCMT BSF 6,40 6,35 2,38 2,80 0,4 CCMT BSF 6,40 6,35 2,38 2,80 0,8 CCMT 09T304BSF 9,70 9,52 3,97 4,40 0,4 CCMT 09T308BSF 9,70 9,52 3,97 4,40 0,8 CCMT BSF 12,90 12,70 4,76 5,50 0,4 CCMT BSF 12,90 12,70 4,76 5,50 0,8 CCMT...BSM CCMT BSM 6,40 6,35 2,38 2,80 0,2 CCMT BSM 6,40 6,35 2,38 2,80 0,4 CCMT BSM 6,40 6,35 2,38 2,80 0,8 CCMT 09T304BSM 9,70 9,52 3,97 4,40 0,4 CCMT 09T308BSM 9,70 9,52 3,97 4,40 0,8 CCMT BSM 12,90 12,70 4,76 5,50 0,4 CCMT BSM 12,90 12,70 4,76 5,50 0,8 CCMT...BSMS CCMT 09T304BSMS 9,70 9,52 3,97 4,40 0,4 CCMT 09T308BSMS 9,70 9,52 3,97 4,40 0,8 CCMT BSMS 12,90 12,70 4,76 5,50 0,4 CCMT BSMS 12,90 12,70 4,76 5,50 0,8 Sipai öne i: 10 Adet CCGT HB10S : Stoktan tesim Tak ma için üten 5860, 78 no u sayaaa bak n z. Standat kesme de eei için üten no u sayaaa bak n z. 18

19 Mekanik S kma Uça C... d s d 1 Öçüe (mm) d s d 1 Kaitee (HC) (HW) (HT) (CBN) LC215H LC215B Ti220 LC225C Ti240 LC235C LC435D Ti410 LC610A LC610M SB20 SB30 SB40 HB10S HB10 LT220 BN022 CCMTBM CCMT 09T304BM 9,70 9,52 3,97 4,40 0,4 CCMT 09T308BM 9,70 9,52 3,97 4,40 0,8 CCMTBR CCMT BR 12,90 12,70 4,76 5,50 0,8 CCMT...M1 CCMT M1 6,40 6,35 2,38 2,80 0,4 CCMT 09T304M1 9,70 9,52 3,97 4,40 0,4 CCMT 09T308M1 9,70 9,52 3,97 4,40 0,8 CCMT...CF CCMT CF 6,40 6,35 2,38 2,80 0,2 CCMT CF 6,40 6,35 2,38 2,80 0,4 CCMT 09T302CF 9,70 9,52 3,97 4,40 0,2 CCMT 09T304CF 9,70 9,52 3,97 4,40 0,4 CCMT 09T308CF 9,70 9,52 3,97 4,40 0,8 CCMW... CCMW ,40 6,35 2,38 2,80 0,2 CCMW ,40 6,35 2,38 2,80 0,4 CCMW 09T304 9,70 9,52 3,97 4,40 0,4 CCMW 09T308 9,70 9,52 3,97 4,40 0,8 CCMW ,90 12,70 4,76 5,50 0,4 CCMW ,90 12,70 4,76 5,50 0,8 CNGA... CNGA ,90 12,70 4,76 5,50 0,4 CNGA ,90 12,70 4,76 5,50 0,8 CNGA ,90 12,70 4,76 5,50 1,2 CNMA... CNMA ,90 12,70 4,76 5,16 0,4 CNMA ,90 12,70 4,76 5,16 0,8 CNMA ,90 12,70 4,76 5,16 1,2 CNMA ,90 12,70 4,76 5,16 1,6 CNMA ,30 19,05 6,35 7,95 0,8 CNMA ,30 19,05 6,35 7,95 1,2 CNMA ,30 19,05 6,35 7,95 1,6 CNMA ,30 19,05 6,35 7,95 2,4 Sipai öne i: 10 Adet CCMT 09T304BM Ti220 : Stoktan tesim CC..:Tak ma için üten 5860, 78 no u sayaaa bak n z. CN..:Tak ma için üten 50, 74 no u sayaaa bak n z. Standat kesme de eei için üten no u sayaaa bak n z. 19

20 Mekanik S kma Uça C... d s d 1 Öçüe (mm) d s d 1 (HC) Kaitee (HW) (HT) (CBN) LC215H LC215B Ti220 LC225C Ti240 LC235C LC435D Ti410 LC610A LC610M SB20 SB30 SB40 HB10S HB10 LT220 BN022 CNMG...BF CNMG BF 9,70 9,52 3,18 3,81 0,4 CNMG BF 12,90 12,70 4,76 5,16 0,4 CNMG BF 12,90 12,70 4,76 5,16 0,8 CNMG BF 12,90 12,70 4,76 5,16 1,2 CNMG...BFM CNMG BFM 9,70 9,52 3,18 3,81 0,4 CNMG BFM 12,90 12,70 4,76 5,16 0,4 CNMG BFM 12,90 12,70 4,76 5,16 0,8 CNMG BFM 12,90 12,70 4,76 5,16 1,2 CNMG...BFMS CNMG BFMS 9,70 9,52 3,18 3,81 0,4 CNMG BFMS 12,90 12,70 4,76 5,16 0,4 CNMG BFMS 12,90 12,70 4,76 5,16 0,8 CNMG BFMS 12,90 12,70 4,76 5,16 1,2 CNMG...BM CNMG BM 9,70 9,52 3,18 3,81 0,4 CNMG BM 9,70 9,52 3,18 3,81 0,8 CNMG BM 12,90 12,70 4,76 5,16 0,8 CNMG BM 12,90 12,70 4,76 5,16 1,2 CNMG BM 12,90 12,70 4,76 5,16 1,6 CNMG BM 16,10 15,87 6,35 6,35 0,8 CNMG BM 16,10 15,87 6,35 6,35 1,2 CNMG BM 16,10 15,87 6,35 6,35 1,6 CNMG BM 19,30 19,05 6,35 7,93 1,2 CNMG BM 19,30 19,05 6,35 7,93 1,6 CNMG...BMR CNMG BMR 12,90 12,70 4,76 5,16 0,8 CNMG BMR 12,90 12,70 4,76 5,16 1,2 CNMG BMR 12,90 12,70 4,76 5,16 1,6 CNMG BMR 16,10 15,87 6,35 6,35 1,2 CNMG BMR 16,10 15,87 6,35 6,35 1,6 CNMG BMR 19,30 19,05 6,35 7,93 0,8 CNMG BMR 19,30 19,05 6,35 7,93 1,2 CNMG BMR 19,30 19,05 6,35 7,93 1,6 Sipai öne i: 10 Adet CNMG BF LC215B : Stoktan tesim Tak ma için üten 5074 no u sayaaa bak n z. Standat kesme de eei için üten no u sayaaa bak n z. 20

21 Mekanik S kma Uça C... d s d 1 Öçüe (mm) d s d 1 (HC) Kaitee (HW) (HT) (CBN) LC215H LC215B Ti220 LC225C Ti240 LC235C LC435D Ti410 LC610A LC610M SB20 SB30 SB40 HB10S HB10 LT220 BN022 CNMG...BMRS CNMG BMRS 12,90 12,70 4,76 5,16 0,8 CNMG BMRS 12,90 12,70 4,76 5,16 1,2 CNMG BMRS 12,90 12,70 4,76 5,16 1,6 CNMG BMRS 16,10 15,87 6,35 6,35 1,2 CNMG BMRS 16,10 15,87 6,35 6,35 1,6 CNMG BMRS 19,30 19,05 6,35 7,93 1,2 CNMG BMRS 19,30 19,05 6,35 7,93 1,6 CNMG...BMS CNMG BMRS 12,90 12,70 4,76 5,16 0,8 CNMG BMRS 12,90 12,70 4,76 5,16 1,2 CNMG BMRS 12,90 12,70 4,76 5,16 1,6 CNMG BMRS 16,10 15,87 6,35 6,35 1,2 CNMG BMRS 16,10 15,87 6,35 6,35 1,6 CNMG... CNMG ,90 12,70 4,76 5,16 0,8 CNMG ,90 12,70 4,76 5,16 1,2 CNMG ,30 19,05 6,35 7,93 1,2 CNMG...NF CNMG NF 12,90 12,70 4,76 5,16 0,4 CNMG NF 12,90 12,70 4,76 5,16 0,8 CNMG...SF CNMG SF 12,90 12,70 4,76 5,16 0,2 CNMG...TF CNMG TF 12,90 12,70 4,76 5,16 0,8 CNMG...WG CNMG WG 12,90 12,70 4,76 5,16 0,8 Sipai öne i: 10 Adet CNMG BMRS LC215H : Stoktan tesim Tak ma için üten 50, 74 no u sayaaa bak n z. Standat kesme de eei için üten no u sayaaa bak n z. 21

22 Mekanik S kma Uça C... d s d 1 Öçüe (mm) d s d 1 Kaitee (HC) (HW) (HT) (CBN) LC215H LC215B Ti220 LC225C Ti240 LC235C LC435D Ti410 LC610A LC610M SB20 SB30 SB40 HB10S HB10 LT220 BN022 CNMM...BR CNMM BR 12,90 12,70 4,76 5,16 0,8 CNMM BR 12,90 12,70 4,76 5,16 1,2 CNMM BR 12,90 12,70 4,76 5,16 1,6 CNMM BR 16,10 15,87 6,35 6,35 1,2 CNMM BR 16,10 15,87 6,35 6,35 1,6 CNMM BR 19,30 19,05 6,35 7,93 1,2 CNMM BR 19,30 19,05 6,35 7,93 1,6 CNMM BR 19,30 19,05 6,35 7,93 2,4 CNMM CNMM ,90 12,70 4,76 5,16 0,8 CNMM ,90 12,70 4,76 5,16 1,2 Sipai öne i: 10 Adet CNMM BR LC225C : Stoktan tesim Tak ma için üten 50, 74 no u sayaaa bak n z. Standat kesme de eei için üten no u sayaaa bak n z. 22

23 Mekanik S kma Uça D... d s d 1 Öçüe (mm) d s d 1 (HC) Kaitee (HW) (HT) (CBN) LC215H LC215B Ti220 LC225C Ti240 LC235C LC435D Ti410 LC610A LC610M SB20 SB30 SB40 HB10S HB10 LT220 BN022 DCGT DCGT ,75 6,35 2,38 3,75 0,2 DCGT ,75 6,35 2,38 3,75 0,4 DCGT 11T ,60 9,52 3,97 4,40 0,2 DCGT 11T ,60 9,52 3,97 4,40 0,4 DCGT 11T ,60 9,52 3,97 4,40 0,8 DCGW... DCGW ,75 6,35 2,38 3,75 0,2 DCGW ,75 6,35 2,38 3,75 0,4 DCGW 11T304 11,60 9,52 3,97 4,40 0,4 DCGW 11T308 11,60 9,52 3,97 4,40 0,8 DCMT...BSF DCMT BSF 7,70 6,35 2,38 2,80 0,2 DCMT BSF 7,70 6,35 2,38 2,80 0,4 DCMT 11T304BSF 11,60 9,52 3,97 4,40 0,4 DCMT 11T308BSF 11,60 9,52 3,97 4,40 0,8 DCMT...BSM DCMT BSM 7,70 6,35 2,38 2,80 0,2 DCMT BSM 7,70 6,35 2,38 2,80 0,4 DCMT BSM 7,70 6,35 2,38 2,80 0,8 DCMT 11T304BSM 11,60 9,52 3,97 4,40 0,4 DCMT 11T308BSM 11,60 9,52 3,97 4,40 0,8 DCMT...BSMS DCMT 11T304BSMS 11,60 9,52 3,97 4,40 0,4 DCMT 11T308BSMS 11,60 9,52 3,97 4,40 0,8 DCMT...M1 DCMT 11T304M1 11,60 9,52 3,97 4,40 0,4 DCMT 11T308M1 11,60 9,52 3,97 4,40 0,8 DCMT M1 15,50 12,70 4,76 5,50 0,8 DCMT M1 15,50 12,70 4,76 5,50 1,2 DCMT...CF DCMT CF 7,75 6,35 2,38 3,75 0,2 DCMT CF 7,75 6,35 2,38 3,75 0,4 DCMT 11T302CF 11,60 9,52 3,97 4,40 0,2 DCMT 11T304CF 11,60 9,52 3,97 4,40 0,4 DCMT 11T308CF 11,60 9,52 3,97 4,40 0,8 Sipai öne i: 10 Adet DCGT HB10S : Stoktan tesim Tak ma için üten 61, 62, 79 no u sayaaa bak n z. Standat kesme de eei için üten no u sayaaa bak n z. 23

24 Mekanik S kma Uça D... d s d 1 Öçüe (mm) d s d 1 Kaitee (HC) (HW) (HT) (CBN) LC215H LC215B Ti220 LC225C Ti240 LC235C LC435D Ti410 LC610A LC610M SB20 SB30 SB40 HB10S HB10 LT220 BN022 DCMW... DCMW ,70 6,35 2,38 2,80 0,4 DCMW 11T304 11,60 9,52 3,97 4,40 0,4 DCMW 11T308 11,60 9,52 3,97 4,40 0,8 DNGA... DNGA ,50 12,70 4,76 3,97 0,4 DNGA ,50 12,70 4,76 3,97 0,4 DNGA ,50 12,70 6,35 5,16 0,4 DNGA ,50 12,70 6,35 5,16 0,8 DNMA... DNMA ,50 12,70 6,35 5,16 0,4 DNMA ,50 12,70 6,35 5,16 0,8 DNMA ,50 12,70 6,35 5,16 1,2 DNMA ,50 12,70 6,35 5,16 1,6...BF BF 11,60 9,52 4,76 3,97 0, BF 11,60 9,52 4,76 3,97 0, BF 11,60 9,52 4,76 3,97 1, BF 15,50 12,70 4,76 3,97 0, BF 15,50 12,70 4,76 3,97 0, BF 15,50 12,70 4,76 3,97 1, BF 15,50 12,70 6,35 5,16 0, BF 15,50 12,70 6,35 5,16 0, BF 15,50 12,70 6,35 5,16 1,2...BFM BFM 11,60 9,52 4,76 3,97 0, BFM 11,60 9,52 4,76 3,97 0, BFM 11,60 9,52 4,76 3,97 1, BFM 15,50 12,70 4,76 3,97 0, BFM 15,50 12,70 4,76 3,97 0, BFM 15,50 12,70 4,76 3,97 1, BFM 15,50 12,70 6,35 5,16 0, BFM 15,50 12,70 6,35 5,16 0, BFM 15,50 12,70 6,35 5,16 1,2 Sipai öne i: 10 Adet BFM LC215B : Stoktan tesim 24 DC..: Tak ma için üten 61, 62, 79 no u sayaaa bak n z. DN..: Tak ma için üten 51, 75 no u sayaaa bak n z. Standat kesme de eei için üten no u sayaaa bak n z.

25 Mekanik S kma Uça D... d s d 1 Öçüe (mm) d s d 1 (HC) Kaitee (HW) (HT) (CBN) LC215H LC215B Ti220 LC225C Ti240 LC235C LC435D Ti410 LC610A LC610M SB20 SB30 SB40 HB10S HB10 LT220 BN022...BFMS BFMS 11,60 9,52 4,76 3,97 0, BFMS 15,50 12,70 4,76 3,97 0, BFMS 15,50 12,70 4,76 3,97 0, BFMS 15,50 12,70 4,76 3,97 1, BFMS 15,50 12,70 6,35 5,16 0, BFMS 15,50 12,70 6,35 5,16 0, BFMS 15,50 12,70 6,35 5,16 1,2...BM BM 11,60 9,52 4,76 3,97 0, BM 11,60 9,52 4,76 3,97 1, BM 15,50 12,70 4,76 3,97 0, BM 15,50 12,70 4,76 3,97 1, BM 15,50 12,70 4,76 3,97 1, BM 15,50 12,70 6,35 5,16 0, BM 15,50 12,70 6,35 5,16 1, BM 15,50 12,70 6,35 5,16 1,6...BMR BMR 15,50 12,70 4,76 3,97 0, BMR 15,50 12,70 4,76 3,97 1, BMR 15,50 12,70 4,76 3,97 1, BMR 15,50 12,70 6,35 5,16 0, BMR 15,50 12,70 6,35 5,16 1, BMR 15,50 12,70 6,35 5,16 1,6...BMRS BMRS 15,50 12,70 4,76 3,97 0, BMRS 15,50 12,70 4,76 3,97 1, BMRS 15,50 12,70 4,76 3,97 1, BMRS 15,50 12,70 6,35 5,16 0, BMRS 15,50 12,70 6,35 5,16 1, BMRS 15,50 12,70 6,35 5,16 1,6 Sipai öne i: 10 Adet BFM LC215B : Stoktan tesim Tak ma için üten 51, 75 no u sayaaa bak n z. Standat kesme de eei için üten no u sayaaa bak n z. 25

26 Mekanik S kma Uça D... d s d 1 Öçüe (mm) d s d 1 (HC) Kaitee (HW) (HT) (CBN) LC215H LC215B Ti220 LC225C Ti240 LC235C LC435D Ti410 LC610A LC610M SB20 SB30 SB40 HB10S HB10 LT220 BN022...BMS BMS 11,60 9,52 4,76 3,97 0, BMS 15,50 12,70 4,76 3,97 0, BMS 15,50 12,70 4,76 3,97 0, BMS 15,50 12,70 4,76 3,97 1, BMS 15,50 12,70 4,76 3,97 1, BMS 15,50 12,70 6,35 5,16 0, BMS 15,50 12,70 6,35 5,16 0, BMS 15,50 12,70 6,35 5,16 1, BMS 15,50 12,70 6,35 5,16 1, ,50 12,70 6,35 5,16 0, ,50 12,70 6,35 5,16 0, ,50 12,70 6,35 5,16 1, ,50 12,70 6,35 5,16 1,6 14..T TL20 14,00 11,95 4,76 5,16 0, TL25 14,00 11,95 4,76 5,16 0, TR20 14,00 11,95 4,76 5,16 0, TR25 14,00 11,95 4,76 5,16 0, TL25 14,00 11,95 4,76 5,16 1, TL32 14,00 11,95 4,76 5,16 1, TR25 14,00 11,95 4,76 5,16 1, TR32 14,00 11,95 4,76 5,16 1,0.EL/RBC ELBC 11,60 9,52 4,76 3,97 0, ERBC 11,60 9,52 4,76 3,97 0, ELBC 11,60 9,52 4,76 3,97 0, ERBC 11,60 9,52 4,76 3,97 0, ELBC 15,50 12,70 4,76 3,97 0, ERBC 15,50 12,70 4,76 3,97 0, ELBC 15,50 12,70 4,76 3,97 0, ERBC 15,50 12,70 4,76 3,97 0, ELBC 15,50 12,7 6,35 5,16 0, ERBC 15,50 12,7 6,35 5,16 0, ELBC 15,50 12,7 6,35 5,16 0, ERBC 15,50 12,7 6,35 5,16 0,8 Sipai öne i: 10 Adet BMS LC435D : Stoktan tesim Tak ma için üten 51, 75 no u sayaaa bak n z. Standat kesme de eei için üten no u sayaaa bak n z. 26

27 Mekanik S kma Uça D... d s d 1 Öçüe (mm) d s d 1 (HC) Kaitee (HW) (HT) (CBN) LC215H LC215B Ti220 LC225C Ti240 LC235C LC435D Ti410 LC610A LC610M SB20 SB30 SB40 HB10S HB10 LT220 BN022...NF NF 11,60 9,52 4,76 3,97 0, NF 11,60 9,52 4,76 3,97 0, NF 11,60 9,52 4,76 3,97 0,8...SF SF 11,60 9,52 4,76 3,97 0,4...TF TF 11,60 9,52 4,76 3,97 0, TF 15,50 12,7 6,35 5,16 0, TF 15,50 12,7 6,35 5,16 0,8 DNMM...BR DNMM BR 15,50 12,70 4,76 3,97 0,8 DNMM BR 15,50 12,70 4,76 3,97 1,2 DNMM BR 15,50 12,70 6,35 5,16 0,8 DNMM BR 15,50 12,70 6,35 5,16 1,2 KNUX... Öçüe (mm) Kaitee d s d s d 1 (HC) (HW) (HT) (CBN) LC215H LC215B Ti220 LC225C Ti240 LC235C LC435D Ti410 LC610A LC610M SB20 SB30 SB40 HB10S HB10 LT220 BN022 KNUX...11 KNUX L11 16,0 9,52 4,76 0,5 KNUX L11 16,0 9,52 4,76 1,0 KNUX R11 16,0 9,52 4,76 0,5 KNUX R11 16,0 9,52 4,76 1,0 KNUX...12 KNUX L12 16,0 9,52 4,76 0,5 KNUX L12 16,0 9,52 4,76 1,0 KNUX R12 16,0 9,52 4,76 0,5 KNUX R12 16,0 9,52 4,76 1,0 Sipai öne i: 10 Adet KNUX L11 Ti220 : Stoktan tesim DN: Tak ma için üten 51, 75 no u sayaaa bak n z. Standat kesme de eei için üten no u sayaaa bak n z. 27

Açý Ölçer. Dijital Açý Ölçer. Açýfix maxi. Açýfix "mini. Kýsa model dijital açý ölçme aleti. Açýlý doðrularýn dar yerlerde de ölçülmesi için.

Açý Ölçer. Dijital Açý Ölçer. Açýfix maxi. Açýfix mini. Kýsa model dijital açý ölçme aleti. Açýlý doðrularýn dar yerlerde de ölçülmesi için. Açý Öçer Dijita Açý Öçer s s αα s s α s s Açýý doðruarýn hýzý ve koay öçümesi için eektronik açý öçme aeti. Dijita göstergei, böümeme 0,1 Grad, ayrýca yatay ve düþey doðrutuda su terazisi. Açýý doðruarýn

Detaylı

BİLGİLER İ Ç E R İ K. Genel Bilgiler Ⅰ Teknik Bilgiler Genel Bilgiler Ⅱ L12 L36 L02 L20 L37 L06 L24 L40 L07 L27 L08 L30 L09 L10

BİLGİLER İ Ç E R İ K. Genel Bilgiler Ⅰ Teknik Bilgiler Genel Bilgiler Ⅱ L12 L36 L02 L20 L37 L06 L24 L40 L07 L27 L08 L30 L09 L10 TEKNİK BİGİER TEKNİK BİGİER Genel Bilgiler Ⅰ Genel Bilgiler Ⅱ İ Ç E R İ K 2 İş Parçası Malzeme Kaliteleri 2 Tornalama için 36 Talaş Kırıcı Form Karşılaştırması 6 Çelik, Demir Dışı Metaller Sembol istesi

Detaylı

6Ekim 2004 tarihinde 59. Hükümet

6Ekim 2004 tarihinde 59. Hükümet Aziz ÇEL K Krista- f Sendikas E itim Müdürü Avrupa Sosya fiart ve Türkiye nin Çekinceeri 6Ekim 2004 tarihinde 59. Hükümet taraf ndan imzaanan Gözden Geçirimif Avrupa Sosya fiart, Hükümet taraf ndan onayanmak

Detaylı

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FM ÜRÜN KILAVUZU

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FM ÜRÜN KILAVUZU Vovo Trucks. Driving Progress VOLVO FM ÜRÜN KILAVUZU 2 İyi bir kamyonu mükemme kıan nedir? Çoğu insan, bu etkenin verimiik oduğunu söyeyecektir. Odukça iddiaı bir söz. Peki, gerçekte de öye mi? Bizim için

Detaylı

Elektromanyetik Dalgalardan Enerji Hasat Etmek

Elektromanyetik Dalgalardan Enerji Hasat Etmek Elektomanyetik Dalgaladan Eneji Hasat Etmek ( D. Cahit Kaakuş - Yük. Müh. Onu Teki) Havada sebest olaak yayınım yapan adyo ya da mikodalga fekanslaındaki elektomanyetik dalgalaın üzeinde baındıdıklaı enejinin

Detaylı

ELEKTRONİĞİN FİZİKSEL ESASLARI

ELEKTRONİĞİN FİZİKSEL ESASLARI ELEKTRONİĞİN FİZİKSEL ESASLARI Bi elektonik elemanın özelliğini, bu elemanın üetiminde kullanılan malzemenin paametelei ve ısı, geilim ışık gibi dış etkenleden dolayı elemanın içinde geçekleşen fiziksel

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

KLASİK MEKANİK-1 BÖLÜM-1 KLASİK MEKANİĞE GİRİŞ 1)UZAY VE ZAMAN:

KLASİK MEKANİK-1 BÖLÜM-1 KLASİK MEKANİĞE GİRİŞ 1)UZAY VE ZAMAN: KLASİK MEKANİK- BÖLÜM- KLASİK MEKANİĞE GİRİŞ )UZAY VE ZAMAN: Uzay ve zaman fiziğin en temel vasayımlaı ile ilgili kavamladandı. Uzay ve zamanın süekli olduğunu vasaymak, ancak uzunluk ve zamanın bi standadının

Detaylı

Premiks Tam Yoğușmalı Kombi. Seradens TASARRUF VE YÜKSEK VERİMİN MÜKEMMEL UYUMU. GARANTi

Premiks Tam Yoğușmalı Kombi. Seradens TASARRUF VE YÜKSEK VERİMİN MÜKEMMEL UYUMU. GARANTi Premiks Tam Yoğușmaı Kombi Seradens TASARRUF VE YÜKSEK VERİMİN MÜKEMMEL UYUMU GARANTi Üstün Özeiki Tam Yoğuşmaı Kombi Seradens Premiks tam yoğuşmaı kombi Seradens; Aarko nun en çok tercih edien kombisi

Detaylı

AÇIKLAMALAR... iii Ö RENME FAAL YET -2...46

AÇIKLAMALAR... iii Ö RENME FAAL YET -2...46 Ç NDEK LER AÇIKLAMALAR... iii G R...1 Ö RENME FAAL YET -1...3 1. YAZI VE RAKAM...3 1.1. Teknik Resmin Endüstrideki Yeri, Önemi ve Tan m...3 1.1.1. Endüstriyel Teknik Resmin Önemi...4 1.1.2. Teknik Haberle

Detaylı

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış GÜN GÜN DRUCKER ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO Çeviren Murat Çetinbakış ISBN 978-605-4538-74-4 2009 Peter F. Drucker Orijinal adı ve

Detaylı

tanımlar, ölçüler ve açılar DIN ISO 5419 (alıntı baskı 06/98)

tanımlar, ölçüler ve açılar DIN ISO 5419 (alıntı baskı 06/98) temel bilgiler tanımlar, ölçüler ve açılar DIN ISO 5419 (alıntı baskı 06/98) helisel matkap ucu silindirik saplı/ konik saplı matkap ucu-ø kanal sırt döndürücü dil (DIN 1809' a göre) sap-ø eksen gövde

Detaylı

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG Teknik Yayınları No: 1 Klima Santralleri Teknik Katalog HSK Teknik Yay nlar No:1 2. Bas m A ustos 2010 Ç NDEK LER 1. KL MLEND RME 1.1 klimlendirmenin Amac ve Uygulama Alanlar

Detaylı

ATIKSU ARITIMININ ESASLARI

ATIKSU ARITIMININ ESASLARI ATIKSU ARITIMININ ESASLARI Evsel, Endüstriyel At ksu Ar t m ve Ar tma Çamurlar n n Kontrolü Prof. Dr. zzet ÖZTÜRK Dr. Hacer T MUR Dr. Ufuk KO KAN 1. ATIKSU M KTAR VE ÖZELL KLER... 1 1.1. At ksu Ak m n

Detaylı

DO AL GAZ ve LPG BRÜLÖRLER ALG 60/M, ALG 77/M, ALG 94/M, ALG 60/M LPG, ALG 77/M LPG, ALG 94/M LPG KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU

DO AL GAZ ve LPG BRÜLÖRLER ALG 60/M, ALG 77/M, ALG 94/M, ALG 60/M LPG, ALG 77/M LPG, ALG 94/M LPG KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU ALG SER S DO AL GAZ ve LPG BRÜLÖRLER ALG 60/M, ALG 77/M, ALG 94/M, ALG 60/M LPG, ALG 77/M LPG, ALG 94/M LPG MONTAJ, LETMEYE ALMA, KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU Kod. No: A.6.1.6 Revizyon No: 141011 Kitap Bask

Detaylı

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

4.İmalata Hazırlık Kaynak Prosedür Şartnamesi nin (KPŞ) Hazırlanması ve Onaylanması; Kaynakçı Yeterliliğinin Onaylanması

4.İmalata Hazırlık Kaynak Prosedür Şartnamesi nin (KPŞ) Hazırlanması ve Onaylanması; Kaynakçı Yeterliliğinin Onaylanması İMO 01 / 2005 BÖLÜM 4 41 4.İmalata Hazırlık Kaynak Prosedür Şartnamesi nin (KPŞ) Hazırlanması ve Onaylanması; Kaynakçı Yeterliliğinin Onaylanması 4.1. Kapsam Bu bölümde, çeliklerin EN 288 standard na göre

Detaylı

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme 8. SINIF Sevgili Ö renciler, SBS nin kald r lmas ile bunun yerine yaz l s navlar n merkezî bir uygulamayla yap lmas n esas alan bir sistem getirilmifltir.

Detaylı

Circuit Design, Inc., RoHS Uyumlu yerleflik Devreli Endüstriyel Radyo Vericisi Yeni CDP-TX-02 R / CDP-RX-02F-R nin piyasaya sunuldu unu haber veriyor Yerleflik devreli endüstriyel radyo vericisi Dar bandl

Detaylı

ML5520/21. kullanici kilavuzu

ML5520/21. kullanici kilavuzu ML5520/21 kuanici kiavuzu Sunuș Bu begenin içindeki bigierin eksiksiz, doğru ve günce oabimesi için her türü çaba gösterimiștir. Üretici, denetimi dıșındaki hataarın sonuçarından sorumu değidir. Üretici,

Detaylı

-profesyoneller n. seç m... HYCON H DROL K S STEMLER

-profesyoneller n. seç m... HYCON H DROL K S STEMLER -profesyoneller n seç m... HYCON H DROL K S STEMLER hidrolik güç 2 HYCON h drol k s stemler - sadece B R kaynak le desteklen r: HYCON HPP güç ün teler! HYDRAULIC SYSTEMS POWE RED BY HYCON Honda motor Bak

Detaylı

EGE BÖLGES NDEK YERKABU U HAREKET HIZLARININ BULANIK UYARLAMALI A YAKLA IMI ile KEST R M

EGE BÖLGES NDEK YERKABU U HAREKET HIZLARININ BULANIK UYARLAMALI A YAKLA IMI ile KEST R M Say 0, Arak 009 Ege Bögesindeki Yerkabuu Hareket Hzarnn Buank Uyarama A Yakam e Kestirimi N.Güneri Tosunou, A.Apapydn EGE BÖLGESNDEK YERKABUU HAREKET HIZLARININ BULANIK UYARLAMALI A YAKLAIMI ie KESTRM

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Adalet ve Çocuk. Basından Esirgenen Çıraklar, Bir İyi Uygulama Örneği

ÇALIŞMA ORTAMI. Adalet ve Çocuk. Basından Esirgenen Çıraklar, Bir İyi Uygulama Örneği ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 123 Adaet ve Çocuk Basından Esirgenen Çırakar, Bir İyi Uyguama Örneği Temmuz - Ağustos 2012 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE

Detaylı

S v Yak tl Kat Kaloriferi

S v Yak tl Kat Kaloriferi S v Yak tl Kat Kaloriferi YI GARANT 03 Yeni Seri AARKO SIVI YAKITI KAT KAOR FER Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.fi. yar m yüzy la yaklaflan geçmifliyle Türkiye de s sanayisinin deneyimli ve güvenilir

Detaylı

N Sistem cihazlar komple seri olarak raya montaja uygundur. N Sistem zengin çeflit ve bol aksesuar sunmaktad r.

N Sistem cihazlar komple seri olarak raya montaja uygundur. N Sistem zengin çeflit ve bol aksesuar sunmaktad r. N Sistem N Sistem enstalasyon cihazlar nda tekil çözümler yerine komple bir seri sunmaktad r. Bu serinin cihazlar ile her türlü flalt ve kumanda ifllemi eksiksiz ve güvenli bir flekilde gerçeklefltirilir.

Detaylı

Sağlık ÇALIŞMA ORTAMI. Güvenlik Çevre. Çalışma Ortamı Sayı 109 Mart Nisan 2010. Çocuk İşçiliğinden İşverenliğe Uzanan Bir Yaşamın Öyküsü: Erdal Burak

Sağlık ÇALIŞMA ORTAMI. Güvenlik Çevre. Çalışma Ortamı Sayı 109 Mart Nisan 2010. Çocuk İşçiliğinden İşverenliğe Uzanan Bir Yaşamın Öyküsü: Erdal Burak Sağık ISSN 1302-3519 Güvenik Çevre ÇALIŞMA ORTAMI Çaışma Ortamı Sayı 109 Mart Nisan 2010 SÖYLEŞİ Ercüment Erbay Gürhan Fişek Çocuk İşçiiğinden İşvereniğe Uzanan Bir Yaşamın Öyküsü : Erda Burak İki Ayda

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu & 240 280 330 Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z

Detaylı

hidropar hidropar Otomasyon Ürün Kataloğu İzmir

hidropar hidropar Otomasyon Ürün Kataloğu İzmir Sistemeri Bornova Caddesi No: /7H Öztim İş Merkezi TR 70 Işıkkent - Bornova / İZMİR Te :+0 7 0 pbx Fax : 00 0 www.izmir.com Ürün Kataoğu Sürücü Sistemeri Motorar ve Redüktörer Sistemeri Sistemeri Bir Bakışta

Detaylı

Altivar 12. H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu

Altivar 12. H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu Altivar 12 H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu çindekiler Önemli bilgiler 2 Bafllamadan önce 3 Ayarlama ad mlar (ayr ca bkz. h zl bafllang ç) 5 Montaj 6 Kablo ba lant s tavsiyeleri 7 Güç terminalleri

Detaylı

!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI

!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sy.15, 2010, s. 39-56.!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI Prof. Dr. Servet ARMA%AN Protecting the Environment in Islam Islam has put a lot of emphasis on the protection of the

Detaylı