Hukuk Dergisi LEGAL JOURNAL OF LAW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hukuk Dergisi LEGAL JOURNAL OF LAW"

Transkript

1 ISSN: LEGAL Hukuk Dergisi LEGAL JOURNAL OF LAW Cilt: 12 / Sayı: 139 Volume: 12 / Issue: 139 Yıl / Year: 2014 KARARLARI, DANIġTAY KARARLARI VE DĠĞER YÜKSEK MAHKEME KARARLARI, HUKUK HABERLERĠ, HUKUKÎ MAKALELER, GÜNCEL MEVZUAT, RESMÎ GAZETE ÖZETLERĠ, ÖNEMLĠ BĠLGĠLER COURT OF CASSATION DECISIONS, COUNCIL STATE DECISIONS AND OTHER SUPREME COURT DECISIONS, LEGAL NEWS, LEGAL WRITINGS, CURRENT LEGISLATION, ABSTRACTS OF OFFICIAL GAZETTE, MAJOR INFORMATION

2 Legal Hukuk Dergisi Legal Journal of Law Hakemli Dergidir / Peer reviewed Journal Cilt: 12/Sayı: 139 Volume: 12/Issue: 139 Yıl/Year: 2014 Yayın Sahibi/Publisher: Sorumlu Yazı ĠĢleri Müdürü Responsible Manager: Basım ve Cilt/Printing and Volume: Basıldığı Yer/Place of Publication: Basıldığı Tarih/Publication Date: Yönetim Yeri/Place of Management: Yayın Türü/Type of Publication: Ġzmir Temsilcisi/ Izmir Representative Av. / Aal. Ġsmet KÖYMEN Legal Yayıncılık A.ġ. adına Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni/On Behalf of Legal Yayıncılık INC. Publisher and Executive Editor Av. / Aal. Lütfürrahman BAġÖZ (Sertifika No./Certificate No ) Av. / Aal. Ramazan ÇAKMAKCI Kitap Matbaacılık San. ve Tic. Ltd. ġti. (Sertifika No./Certificate No.: 16053) Tel.: Faks/Fax: DavutpaĢa Cad. No: 123, Kat:1 Topkapı/Ġstanbul Temmuz/July 2014 Bahariye Cad. No: 63/6 Kadıköy/Ġstanbul Tel Faks/Fax: Yerel, Süreli, Aylık Hukuk Dergisi/This journal is a peer reviewed national law journal published per month Mersin Temsilcisi/ Mersin Representative Av. / Aal. H. Hulki ÖZEL ISSN:

3 Dergiye yapılan atıflarda LHD kısaltması kullanılmalıdır. For citations please use the abbreviation: LHD Telefon/Phone: Faks/Fax: Posta Adresi/Postal Address: Bahariye Cad. Çam Apt. No: 63 D. 6 Kadıköy Ġstanbul Bu dergide yayımlanan yazılarda ileri sürülen görüģler yazarlara aittir. Articles published in this journal represent only the views of the contributors. Copyright 2014 Bu derginin tüm yayın hakları LEGAL YAYINCILIK A.Ş. ye aittir. Yayınevinin izni alınmadan eğitim ve tanıtım amaçlı kısmi alıntılar hariç olmak üzere hiçbir şekilde kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayınlanamaz. All rights reserved. No part of this publication may be copied, reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by means, without the prior expressed permission in writing of the LEGAL YAYINCILIK A.S. LEGAL HUKUK DERGĠSĠ Bahariye Cad. Çam Apt. No: 63 D. 6 Kadıköy Ġstanbul Tel: (216) Faks: (216) Ġnternet adresi:

4

5 DANIġMA ve YAYIN KURULU EDITORIAL and ADVISORY BOARD Prof. Dr. Gökhan ANTALYA Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Prof. Dr. Abdülkadir ARPACI Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Emin ARTUK Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz ATALAY Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflâs Hukuku Anabilim Dalı Prof. Dr. Cevdet ATAY Prof. Dr. Mehmet BAHTĠYAR Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölüm Başkanı Prof. Dr. Süheyl BATUM Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Prof. Dr. Ali Cem BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Erdoğan BÜLBÜL Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Prof. Dr. Mustafa ÇEKER Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Prof. Dr. Gürsel ÇETĠN İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adlî Tıp Anabilim Dalı Prof. Dr. Osman DOĞRU Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ömer EKMEKÇĠ İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Prof. Dr. Nuray EKġĠ Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Nüvit GEREK Eskişehir Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tevfik GÜLSOY Gaziantep Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Alper GÜMÜġ İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anabilim Dalı Prof. Dr. Sibel ĠNCEOĞLU Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı

6 Prof. Dr. Turgut KALPSÜZ Prof. Dr. Eser KARAKAġ Bahçeşehir Üniversitesi AB İlişkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. IĢıl KARAKAġ Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Üyesi - Devletler Umumi Hukuku Prof. Dr. Mahmut KOCA İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Prof. Dr. Mustafa KOÇAK Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Anayasa Hukuku Prof. Dr. Muharrem KILIÇ Akdeniz Üniversitesi Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Serap Keskin KĠZĠROĞLU Okan Üniversitesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tekin MEMĠġ İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Ali Necip ORTAN İstanbul Kültür Üniversitesi Fikri Haklar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hayrettin ÖKÇESĠZ Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı Prof. Dr. Ayhan ÖNDER Ceza ve Ceza Usul Hukuku Prof. Dr. Selçuk ÖZTEK Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer ÖZKAN İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı Prof. Dr. Saba ÖZMEN Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Prof. Dr. Bahri ÖZTÜRK İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Hasan PULAġLI Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Adem SÖZÜER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cumhur ġahġn Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. ġükran ġipka İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı

7 Prof. Dr. Güzin ÜÇIġIK Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Samim ÜNAN Galatasaray Üniversitesi Ticaret Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Hakan ÜZELTÜRK Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Vergi Hukuku Anabilim Dalı Prof. Dr. Sultan ÜZELTÜRK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Prof. Dr. Serap YAZICI Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Hamdi YILMAZ Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Doç. Dr. Faruk ACAR Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Doç. Dr. Pınar AKAN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Doç. Dr. Müslüm AKINCI Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat ALIġKAN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Doç. Dr. Çetin ARSLAN Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Doç. Dr. Mustafa Erdem CAN Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Osman CAN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Doç. Dr. Özlem YENERER ÇAKMUT Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı Doç. Dr. Ebru CEYLAN İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet ERDEM Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEġ İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Doç. Dr. Pelin GÜVEN Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Özel Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. ġafak NARBAY Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Caner YENĠDÜNYA Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ġlhan YILMAZ Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Özel Hukuku Anabilim Dalı

8 Doç. Dr. Sevtap YOKUġ Kocaeli Üniversitesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Taner AYANOĞLU İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Sinan BAYINDIR İstanbul Aydın Üniversitesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Sevi BAKIM İstanbul Aydın Üniversitesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Fatma KARAKAġ DOĞAN Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Muzaffer EROĞLU Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Birgül SOPACI Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Varol KARAASLAN Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflasHukuku Anabilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Nur KARAN Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Yrd. Doç. Dr. A. KürĢat TANGÜN Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Ticareti Hukuku Anabilim Dalı Dr. Ġsmet Nezih ABANOZ Uludağ Üniversitesi Öğretim Görevlisi HaĢmet Sırrı AKġENER İstanbul 10. Ticaret Mahkemesi E. Başkanı Hasan ÖZKAN Em. İstanbul Hukuk Hâkimi Ġzzet DOĞAN Em. İstanbul Hukuk Hâkimi ArĢ. Gör. Mustafa ÜNLÜTEPE Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Av. Atilla COġKUN, Av. Süleyman ÇETĠN, Av. Ġbrahim Murat HAZNEDAR, Av. Recep KAHRAMAN, Av. Dr. Filiz KESKĠN, Av. Fikret ĠLKĠZ, Av. Hasan KÖROĞLU, Av. Mehmet UÇUM, Av. Talih UYAR

9 LEGAL HUKUK DERGĠSĠ YAYIN ĠLKELERĠ PUBLICATION AND SUBMISSION REQUIREMENTS OF LEGAL JOURNAL OF LAW 1. Legal Hukuk Dergisi (LHD), ayda bir yayımlanan hakemli bir dergidir. Legal Journal of Law is a peer reviewed journal published per month. 2. Dergi de yayımlanabilecek yazılar, hukuk alanını ilgilendiren içerikte her türlü makale, karar incelemesi ve kitap incelemesi ile çevirilerdir. Yazıların dili, Türkçe veya diğer Avrupa dilleridir. This is a journal of law focusing on legal issues concerning law. Articles, case notes and comments, discussions of legislative development, book reviews and other similar type of papers which are written in Turkish and in other European languages are welcome. 3. Dergi de yayımlanmak üzere gönderilen yazılar baģka bir yerde yayımlanmamıģ ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiģ olmalıdır. Articles that will be sent to the editor should not be published elsewhere, nor be submitted to other journals simultaneously. 4. Yazılar Microsoft Word (Microsoft Office 98 ve üzeri versiyonlar) formatında (.doc veya.docx dosya uzantılı olarak) yazılmıģ olmalıdır. Ayrıca yazılar, aģağıdaki Ģekil Ģartlarına uygun olarak kaleme alınmıģ olmalıdır: Kağıt boyutu: A4 Üst: 2, 5 cm; Alt: 2, 5 cm; Sol: 2 cm; Sağ: 2 cm Metin: Times New Roman, 12 punto, 1.5 satır aralığı, iki yana yaslı Dipnotlar: Sayfa altında, Times New Roman, 10 punto, 1 satır aralığı, iki yana yaslı Articles should be submitted as Microsoft Word (either with.doc or.docx file extensions) documents (Microsoft Office 1998 or higher versions). Articles should be written according to the following style guidelines: Paper size: A4 Top: 2.5 cm; Bottom: 2.5 cm; Left: 2 cm; Right: 2 cm Text body: Times New Roman, 12 points, at 1.5 line spacing, justified Footnotes: Times New Roman, 10 points, at 1 line spacing, justified

10 5. Her yazı, kaydedildiği bir CD ile ya da elektronik posta yolu ile Microsoft Word formatında editöre teslim edilmelidir. Yazının basılı olarak teslimi gerekmemektedir. Softcopy of the article either on a CD or as an attached Microsoft Word Document via should be submitted to the editor. There is no need to submit any hardcopy of the article. 6. Yazıyla birlikte yazarın (veya yazarların) adına, unvanına, çalı- Ģtığı kuruma, açık adresine, kolay ulaģım sağlanabilecek telefon numaralarına ve elektronik posta adreslerine iliģkin bilgiler de editöre ulaģtırılmalıdır. The name (s), formal position (s), institutional affiliation (s) and contact details (especially (s)) of the author (s) must be clearly included with the submission to the editor. 7. Dergi ye gönderilen makaleler Türkçe ve Ġngilizce baģlık ile hem Ġngilizce hem de Türkçe özet kısmı içermelidir. Each submission should contain a Turkish and an English Title, as well as an Abstract part in Turkish and English. 8. Dergi ye gönderilen makalelerde, ilgili makaledeki konuyu tanımlayan Türkçe ve Ġngilizce uygun anahtar kelimeler bulunmalıdır. All articles should be accompanied by a sufficient number of keywords in Turkish and English that reflect the content of the article. 9. Dergi ye gönderilen makalelerde kullanılan kaynaklar, makale sonunda kaynakça olarak alfabetik sırada verilmiģ olmalı ve kullanılan kaynaklar dipnotunda veya metin içerisinde kısa olarak yer almalıdır. All references cited in the text should be numbered in the order of mention in the text and should be given in abbreviated form in footnotes. They should be listed in full form at the end of the article in an alphabetically arranged bibliography as well. 10. Dergi ye gönderilen makalelerin yazım bakımından son denetimlerinin yapılmıģ olduğu ve basılmaya hazır olarak verildiği kabul edilir. All submissions are regarded as ready to publish and already proofread by the author himself.

11 11. Yayım Kurulu nda ilk değerlendirilmesi yapılan makaleler, anonim olarak hakeme gönderilecek, hakemden gelen rapor doğrultusunda makalenin yayımlanmasına, hakemden gelen rapor çerçevesinde düzeltme istenmesine ya da yayımlanmamasına karar verilecek ve yazar durumdan en kısa zamanda ve genellikle e-posta yolu ile haberdar edilecektir. TamamlanmıĢ veya düzeltilmiģ yazı, Yayım Kurulu nca, tekrar hakeme gönderilebilir. Initial assessment of the articles will be done by the editorial board. After the assessment is completed, the articles will be sent to an anonymous peer reviewer. In accordance with reviewer s report, amendments may be done or the article may be decided not to be published. After the amendments are completed, the article may be sent to peer reviewer again, by the editorial board. 12. Dergi, hakemin yazarı bilmemesi esasına (kör hakemlik) dayanır. Hakeme gönderilecek makalelerde de yazarın kimliğine iliģkin bilgilerin gizliliği sağlanır. All articles submitted are subject to a blind peer review. The identity of the author (s) and reviewer (s) will not be revealed to the other party. 13. Dergi basıldıktan sonra ilgili sayının yazarlarına ve bu sayıda hakemlik yapmıģ olanlara ücretsiz olarak gönderilir. Free copies of the of the published issue will be sent both to the author (s) and to the reviewer (s).

12

13 Dergimiz Hakkında/About Our Journal Legal Hukuk Dergisi (LHD) Dergisi, ayda bir yayımlanan hakemli bir dergidir yılından beri yayın hayatını sürdürmekte olan dergide hakem denetiminden geçmiģ makaleler, karar tahlilleri, içtihat ve mevzuat kronikleri ile eser incelemelerine yer verilmektedir. Her sayıda Türk ve yabancı akademisyenler ve hukuk uygulamacıları tarafından kaleme alınan, hukuk ile ilgili değerli eserler yayımlanmaktadır. Okuyucularımızın göndereceği hukuk alanına iliģkin makaleler ve diğer türdeki eserlerle (karar tahlilleri, eser incelemeleri vb.), dergimizin daha da zenginleģeceğine inanıyoruz. Legal Journal of Law (LHD) is a peer reviewed journal published per month, concentrating on issues of law and considers for publication articles, case notes and comments, discussions of legislative developments and book reviews. It has been in publication since Each issue contains scholarly works concerning law bulletin/journal, authored by scholars and practitioners around the globe. We welcome your contributions in the form of articles, notes, comments or reviews on topics reflecting a broad range of perspectives on law; with your contributions and support our journal will progress.

14

15 EDĠTÖRDEN /FROM THE EDITOR Değerli abonelerimiz, 2014 yılının yedinci sayısıyla sizlerle birlikte olmanın mutluluğu içindeyiz. Dergimizin makaleler kısmında Prof. Dr. E. Saba ÖZMEN ve Stj. Av. Nazlı OSMANAĞAOĞLU nun 6306 Sayılı Yasaya İlişkin Güncel Uygulama Hataları Üzerine Düşünceler, Prof. Dr. Hasan PULAġLI nın Tek Kişilik Anonim Şirket Genel Kurullarıyla İlgili Olarak Ortaya Çıkabilecek Sorunlar, Dr. Gökçen TURAN ın 6362 sayılı Kanun da Halka Açık Ortaklık Pay Sahiplerine Tanınan Ayrılma Hakkı ve Av. Özge TOSUN un Gemi İnşa Sözleşmesi isimli makaleleri yeralmaktadır. Dergimizin uzman görüģleri kısmında Em. Hakim Hasan ÖZKAN ın Türkiye Futbol Federasyonunun Çalışma Usul ve Esasları ve Av. Talih UYAR ın Muvazaa (TBK.19) Nedenine Dayalı Tasarrufun İptali Davalarının (İİK.280/I.) Açılma Koşulları ve Sonuçları isimli yazısı yer almaktadır. Dergilerimizin 2014 yılı abonelik dönemi devam etmektedir. Her biri alanında uzman hukukçulardan oluģan yayın ve danıģma kurullarının hukuka katkı amacıyla gönüllü olarak çalıģtığı zengin içeriğe sahip hukuk dergilerimiz sadece sizlerin abonelikleri ile yayın hayatına devam etmektedir. Dergilerimize abone olarak verdiğiniz destek ile hukukun geliģmesine ve yaygınlaģmasına yapmıģ olduğunuz katkıların bu yıl da devam etmesini beklemekteyiz. Legalbank elektronik hukuk programımız sizlerin değerli desteği ile güçlenerek ve abone sayısını hızla arttırarak yoluna devam etmektedir. Önümüzdeki günlerde Dergilerimizi de elektronik ortama aktarmayı planlamaktayız. Legalbank sitemizden ücretsiz 3 günlük tam kullanım imkanı devam etmektedir. Programımızı denememiģ abonelerimizin internet adresinden sitemizi ziyaret etmelerini beklemekteyiz. Editör/Editor

16

17 LEGAL HUKUK DERGĠSĠ Cilt: 12/Sayı: 139 Yıl: 2014 ĠÇĠNDEKĠLER Yüksek Mahkeme Kararları Kısa Özetleri Hukukî Makaleler Sayılı Yasaya ĠliĢkin Güncel Uygulama Hataları Üzerine DüĢünceler Prof. Dr. E. Saba ÖZMEN Stj. Av. Nazlı OSMANAĞAOĞLU Tek KiĢilik Anonim ġirket Genel Kurullarıyla Ġlgili Olarak Ortaya Çıkabilecek Sorunlar Prof. Dr. Hasan PULAġLI sayılı Kanun da Halka Açık Ortaklık Pay Sahiplerine Tanınan Ayrılma Hakkı Dr. Gökçen TURAN Gemi ĠnĢa SözleĢmesi Av. Özge TOSUN Uzman GörüĢleri Türkiye Futbol Federasyonunun ÇalıĢma Usul ve Esasları Em. Hakim Hasan ÖZKAN Muvazaa (TBK.19) Nedenine Dayalı Tasarrufun Ġptali Davalarının (ĠĠK.280/I.) Açılma KoĢulları ve Sonuçları Av. Talih UYAR Hukuk Haberleri Yargıtay Hukuk Kararları Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları Yargıtay Hukuk Daire Kararları Yargıtay Ceza Kararları Yargıtay Ceza Genel Kurul Kararı Yargıtay Ceza Daire Kararları DanıĢtay Kararı DanıĢtay Ġdari Dava Daireleri Kurulu Kararı DanıĢtay Daire Kararları Güncel Mevzuat Kanunlar Resmî Gazete Özetleri

18 18 Önemli Bilgiler LEGAL HUKUK DERGĠLERĠ SĠPARĠġ FORMU Yüksek Mahkeme Kararları Arama Dizinleri Kavramlara Göre Arama Dizini Kanun Maddelerine Göre Arama Dizini LEGALBANK ABONELĠK FORMU

19 LEGAL JOURNAL OF LAW Volume: 12/Issue: 139 Year: 2014 CONTENTS Plot Summary of Supreme Court Decisions Legal Writings Thoughts Regarding Current Application Faults of Law No 6306 Prof. Dr. E. Saba ÖZMEN Intern Lawyer Nazlı OSMANAĞAOĞLU Problems Which may Arise With Regard General Meetings of Single-Member Joint Stock Companies Prof. Dr. Hasan PULAġLI The Appraisal Right for Shareholders of Publicly Held Corporations in the Capital Market Law, Law No:6362 Dr. Gökçen TURAN Shipbuilding Contract Atty. Özge TOSUN Expert Opinions Work Procedures and Principles of the Turkish Football Federation Retired Judge Hasan ÖZKAN Conditions for Initiating Actions for Cancellation of Disposal (Code of Execution and Bankruptcy 208/1) Based on Fraud (TCO. 19), and Their Results Atty. Talih UYAR Legal News Court of Cassation Civil Chamber Decisions Court of Cassation Assembly of Civil Chambers Decisions Court of Cassation Civil Chambers Decisions Court of Cassation Criminal Chamber Decisions Court of Appeal Assembly of Criminal Chambers Decision Court of Appeal Criminal Chamber Decisions Council of State Decision Plenary Session of the Administrative Law Chamber Decision Council of State Chamber Decisions Current Legislation

20 20 Law Codes Abstracts of Official Gazette Major Informations ORDERING FORM FOR THE LEGAL LAW JOURNALS Index of Supreme Court Decisions Index of Related Legal Terms Index of Related Law Code Articles SUBSCRIPTION FORM FOR THE LEGALBANK LEGAL DATABASE

21 YÜKSEK MAHKEME KARARLARI KISA ÖZETLERĠ PLOT SUMMARY OF SUPREME COURT DECISIONS AVUKATLIK HUKUKU Avukat Kimliğinin Resmi Kimlik Hükmünde Olduğu sayılı Avukatlık Kanunu'nun 9. maddesinin amir hükmü olan avukat kimliklerinin, tüm resmi ve özel kuruluģlar tarafından kabul edilecek resmi kimlik hükmünde olduğu gerçeğini değiģtirmediği, böylesine açık ve yorumdan uzak bir yasa hükmü mevcutken, yasa hükmünün uygulanmasını engeller nitelikte yasadan daha alt bir düzenleyici iģlemle, yayınlanan basın duyurusu ile olumsuz ve yasaklayıcı bir hüküm getirilmesinde mevzuata uyarlık bulunmamaktadır Avukatlık Ücreti Asıl Alacağı Geçemez- KamulaĢtırma bedelinin tespiti ve taģınmaz malın idare adına tescili talepli davada KamulaĢtırma bedelinin tespiti ve taģınmazın idare adına tesciline iliģkin davaların bu niteliğine göre vekille temsil edilen davacı idare yararına ve tespit edilen bedel dikkate alınarak Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nin 12. maddesindeki (1) Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde gösterilen hukuki yardımların konusu para veya para ile değerlendirilebiliyor ise avukatlık ücreti, (yedinci maddenin ikinci fıkrası, dokuzuncu maddenin birinci fıkrasının son cümlesi ile onuncu maddenin son fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla) tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir. ġu kadar ki asıl alacak miktarı TL'ye kadar olan davalarda avukatlık ücreti, tarifenin ikinci kısmının, ikinci bölümünde, icra mahkemelerinde takip edilen davalar için öngörülen maktu ücrettir. Ancak bu ücret asıl alacağı geçemez Bütün kararlar bu Ģekilde özetli olarak dergimizin Temmuz 2014 tarihli 139. sayısından ulaģabilirsiniz

22

23 HUKUKÎ MAKALELER LEGAL WRITINGS * 6306 Sayılı Yasaya ĠliĢkin Güncel Uygulama Hataları Üzerine DüĢünceler Thoughts Regarding Current Application Faults of Law No 6306 Prof. Dr. E. Saba ÖZMEN Stj. Av./Intern Lawyer Nazlı OSMANAĞAOĞLU * Tek KiĢilik Anonim ġirket Genel Kurullarıyla Ġlgili Olarak Ortaya Çıkabilecek Sorunlar Problems Which may Arise With Regard General Meetings of Single-Member Joint Stock Companies Prof. Dr. Hasan PULAġLI * 6362 sayılı Kanun da Halka Açık Ortaklık Pay Sahiplerine Tanınan Ayrılma Hakkı The Appraisal Right for Shareholders of Publicly Held Corporations in the Capital Market Law, Law No:6362 Dr. Gökçen TURAN * Gemi ĠnĢa SözleĢmesi Shipbuilding Contract Av./Atty. Özge TOSUN

24

25 H 6306 SAYILI YASAYA ĠLĠġKĠN GÜNCEL UYGULAMA HATALARI ÜZERĠNE DÜġÜNCELER (THOUGHTS REGARDING CURRENT APPLICATION FAULTS OF LAW NO 6306) Prof. Dr. E. Saba ÖZMEN * Stj. Av./Intern Lawyer Nazlı OSMANAĞAOĞLU ÖZET Afet Riski Altındaki Alanların DönüĢtürülmesi Hakkında Kanun baģlığı ile sayılı resmi gazetede tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren ve kısaca halk arasında Kentsel DönüĢüm Yasası olarak ifade edilen yasanın emredici hükümleri karģısında idari mercilerin hukuka aykırı olarak yasayı uygulamamaları eleģtiri konusudur. Bu makalenin yazılma amacı 6306 sayılı yasanın ilgili hüküm ve ilkelerini kısaca açıklayarak, idari mercilerin bağlı yetkilerine rağmen yasaya karģı takındığı tutuma dayalı olarak hangi hukuki sonuçlara tabi olacakları ve oluģacak bir depremde doğacak zararlardan idarenin tazmin yükümlülüğü sonucu görevi yerine getirmeyen memurlara rücu yetkisi konusunda ciddi uyarılar yapmak ve olması lazım gelen (de lege feranda) açısından yasanın iyi uygulamasına yönelik öneriler getirmektir. Anahtar kelimeler: DönüĢüm, afet, riskli yapı ve alan, memurun sorumluluğu, idarenin tazmin yükümlülüğü, yapı malikinin sorumluluğu ve idarenin sorumluluğunun yarıģması, tazminatı ödeyen yapı maliklerinin idareye ve idarenin memurlarına rücu sorunu ABSTRACT The illegal application of the law which was enacted on the official gazette of May 31 st 2012 number with the name Law on the H Hakem denetiminden geçmiģtir. * Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Ana Bilim Dalı, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Misafir Öğretim Üyesi

26 Sayılı Yasaya İlişkin Güncel Uygulama Hataları Üzerine Düşünceler Conversion of the Areas under the Risk of Catastrophe which is colloquially called Urban Transformation Law by the governmental bodies through the breach of mandatory provisions are being subject to criticism. The purpose of this article is to briefly explain the relevant provisions and principles of the Law 6306, to set forth the legal consequences to which the governmental bodies will be subject as a result of their behavior against the law and to seriously warn their officers regarding the authority of the governmental body to have a recourse against such officers concerning damages arising from an earthquake and finally bring suggestions for a better application of the law regarding de lege feranda. Keywords: Transformation, catastrophe, compromised building and zone, liability of officers, the obligation of the government to indemnify, liability of building owner and the relation to the liability of the government, the problem of the right of recourse exercised by the building owners to government and the government to the officers. ***...Bu madde kapsamında, riskli yapının depreme maruz kalması sonucunda yapının bakımındaki eksiklik (muhafazadaki kusur) veya bozukluklardan (fena yapılmasından) doğan zararı karģılayan yapı maliklerinin veya intifa ve oturma hakkı sahiplerinin; karģıladıkları bu zararı idareye rücu talebi ile açtıkları tam yargı davasında hâkim, bağlı yetkisini yasanın emredici hükmüne rağmen kullanmayarak riskli yapı kararının kesinleģmesine rağmen yapıyı yıktırmamakta direnen idarenin tüm zararları karģılaması gerektiği yolunda hüküm tesis etmelidir. Özetle AnlaĢma yolu esastır ilkesince yasanın aradığı çoğunluğu oluģturan veya oluģturamasa da binalarının yarattığı tehlikenin bilincinde olan vatandaģlarımızın TBK 69. madde hükmünce salt tapu maliki olmakla kurtuluģ beyyinesi bile olmaksızın kusursuz sorumluluk ilkesi sonucu yalnızca Türk vatandaģı olmaktan doğan kaderlerine bağlı ödedikleri zararları, bu araģtırmada yer alan tüm gerekçelerin göz önüne alınarak, rücu talebi ile açılan davalarda hâkimlerimizce hiçbir kesinti yapılmaksızın idareye yükletilmesi gerektiği düģüncesindeyiz... Makalenin devamına, dergimizin dergimizin Temmuz 2014 tarihli 139. sayısından ulaģabilirsiniz LHD - Cilt: 12 / Sayı: 139 / Yıl: 2014

27 H TEK KĠġĠLĠK ANONĠM ġġrket GENEL KURULLARIYLA ĠLGĠLĠ OLARAK ORTAYA ÇIKABĠLECEK SORUNLAR (PROBLEMS WHICH MAY ARISE WITH REGARD GENERAL MEETINGS OF SINGLE-MEMBER JOINT STOCK COMPANIES) Prof. Dr. Hasan PULAġLI * ÖZET 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK), anonim ve limited Ģirketin hem tek gerçek veya tüzel kiģi ile kurulmasına hem de halen çok ortaklı olanların da paylarının bir kiģide toplanıp tek kiģi ortaklığı olarak devamına izin vermektedir (m. 338/1, 2; 573/1, 574/1). Tek kiģilik anonim Ģirket, TTK m. 379 hükmü çerçevesinde kendi paylarını iktisap edebilir ve rehin olarak kabul edebilir, Ģu kadar ki, tek paysahibi olacak Ģekilde kendi payının tamamını iktisap edemez (m. 338/3). Aynı hüküm limited Ģirket için de geçerlidir (m. 374/2). TTK daki anonim Ģirket genel kurullarına iliģkin prosedür ve diğer formalitelere, tek paysahipli anonim Ģirket genel kurullarında önce hangi koģullar altında uyulup uyulmayacağı sorunu; daha sonra diğer sorunların çözümlenmesi gerekmektedir. Çünkü, kanunda yer alan anonim Ģirket genel kurul toplantılarına iliģkin hükümler genel olarak çok ortaklı durum dikkate alınarak düzenlenmiģ olup, tek kiģi anonim Ģirkete dair özel hükümlere pek yer verilmemiģtir. Dolayısıyla konunun özel olarak incelenmesi özellikle uygulamada ortaya çıkabilecek sorunların aģılması açısından yararlı olacaktır. Anahtar kelimeler: Tek kiģilik anonim Ģirket, anonim Ģirket, genel kurul, Bakanlık temsilcisi, ibra H Hakem denetiminden geçmiģtir. * Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı BaĢkanı.

28 28 Tek Kişilik Anonim Şirket Genel Kurullarıyla İlgili Olarak Ortaya Çıkabilecek Sorunlar ABSTRACT Turkish Commercial Code No 6102 (TTK) allows joint stock companies and limited liability companies to be set up by one (real or legal) person. The said Code further allows joint stock companies and limited liability companies with many shareholders to accumulate all company shares in the hands of one shareholder and thus continue as single-member companies (m. 338/1, 2; 573/1, 574/1). Pursuant to TTK m. 379, single-member joint stock companies may purchase their own shares or accept them as pledge. However such companies cannot become sole shareholder by purchasing all their shares (m. 338/3). The same rule also applies to limited liability companies (m. 374/2). The problem as to how single-member joint stock companies shall comply with the procedure and other formalities in the TTK regarding general meetings of joint stock companies as well as other problems must be resolved. This is because the provisions in the TTK regarding general meetings of joint stock companies have been devised by taking into account companies with many shareholders. There are a few special provisions regarding single-member joint stock companies. As a result, it is important to take a closer look at this subject to prevent problems likely to arise in practice. Keywords: Single-member joint stock company, joint stock company, general meeting, Ministry representative, release ***... tek kiģi anonim Ģirketlerde; genel kurul toplantılarına kimlerin katılabileceği, toplantıya katılacakların listesinin hazırlanıp hazırlanmayacağı, baģkanlık divanının oluģturulup oluģturulmayacağı, yönetim kurulu ve denetçinin ibrası ile imtiyazlı payın olup olmayacağı sorunları; Ģirketin organizasyonu, YK nun birden fazla kiģiden oluģup oluģmadığı veya pay sahibi olmayan bir kiģinin YK üyesi olup olmadığı, Ģirketin bağımsız denetime tabi olup olmadığı, paylar üzerinde intifa hakkı veya rehin hakkı kurulup kurulmadığı bu hakların varlığı halinde oy hakkının kimin kullanacağı ihtimalleri dikkate alınarak çözüm önerileri sunulmuģ ve cevaplarlar verilmiģtir. Makalenin devamına, dergimizin dergimizin Temmuz 2014 tarihli 139. sayısından ulaģabilirsiniz LHD - Cilt: 12 / Sayı: 139 / Yıl: 2014

29 H 6362 SAYILI KANUN DA HALKA AÇIK ORTAKLIK PAY SAHĠPLERĠNE TANINAN AYRILMA HAKKI (THE APPRAISAL RIGHT FOR SHAREHOLDERS OF PUBLICLY HELD CORPORATIONS IN THE CAPITAL MARKET LAW, LAW NO:6362) Dr. Gökçen TURAN ÖZET Modern anonim ortaklıklar hukukunun temel prensiplerinden biri ortaklığın çoğunluk tarafından alınan kararlarla yönetilmesidir. Bununla birlikte, çoğunluk ve azınlığın çıkarları arasında adil bir dengenin kurulması için, azınlığa ve bireysel olarak pay sahiplerine bazı yasal haklar tanınmıģtır. Ayrılma hakkı bu haklardan biri olup, ortaklıklar hukukundaki modern geliģmeler paralelinde pek çok ülke hukuk sisteminde yaygınlık kazanmaktadır. Ayrılma hakkı, en kısa tanımıyla, halka açık ortaklık genel kurulunda esaslı bazı değiģikliklere iliģkin karar alındığında, bu karara muhalif kalan ve muhalefetlerini tutanağa iģleten pay sahiplerinin, paylarını adil bir bedel üzerinden ortaklığa satmak suretiyle ortaklıktan çıkma haklarını ifade eder. Ayrılma hakkının tanındığı hukuk sistemleri arasındaki farklılıklara rağmen, hakkın iki temel özelliği ön plana çıkmaktadır. Bunlar; i) ortaklıkta önemli değiģiklikler meydana gelmesi (birleģme, önemli miktarda Ģirket varlığının satılması, faaliyet konusu ya da Ģirket türünün değiģtirilmesi gibi önemli esas sözleģme değiģiklikleri vs) ve ii) pay sahiplerinin paylarına adil bir bedel ödenmesidir. Sermaye Piyasası Kanunu nun bütünüyle yenilenmesi ile birlikte, gelen önemli yeniliklerden biri de 24. maddede düzenlenen ayrılma hakkıdır. Türk hukukunda halka açık ortaklıklar için getirilen bu yeni düzenleme, sermaye piyasalarındaki güncel geliģmelere paralel olarak, yatırımcıların korunmasında olumlu bir ileri adımdır. Anahtar kelimeler: Ayrılma hakkı, çıkma hakkı, önemli iģlemler H Hakem denetiminden geçmiģtir. Sermaye Piyasası Kurulu Hukuk ĠĢleri Dairesi BaĢuzman Hukukçu.

30 Sayılı Kanun da Halka Açık Ortaklık Pay Sahiplerine Tanınan Ayrılma Hakkı ABSTRACT One of the basic principles in modern corporate law is that corporation is governed in accordance with the decisions taken by the majority, called majority rule. However, to establish a fair balance between the interests of majority and minority, some limited statutory rights are granted to minority. Appraisal remedy is such a right that spreads with current developments in corporate law in several countries.appraisal remedy provides shareholders the option to sell their shares back to the corporation for fair value in case of certain fundamental corporate changes dissented by them. Despite some specific differences among law systems concerning appraisal remedy, it can be mentioned that there are two basic features coming into prominence: a) fundamental corporate changes such as mergers and consolidations, sales of the corporation's assets in a considerable amount, significant changes in primary contract such as subject of activity, type of company etc.; b) payment of fair value of the shares to the shareholders. The Capital Markets Law has been amended comprehensively and, the right set forth in article 24 of the new Law (Law No:6362) is an important one among these amendments. The right granted to shareholders is a kind of appraisal remedy through which they have opportunity to retire from the partnership in compliance with the conditions of the said Law. The new regulation for publicly held corporations in Turkey is a positive step further as protection of investors, parallel to current developments in capital markets. Keywords: appraisal right, right to exit, fundamental corporate changes. ***...ġirkette önemli değiģiklikler meydana getiren kararların alındığı genel kurullara katılamayan veya katılıp da, alınan kararlara iģtirak etmeyen pay sahiplerine belirli Ģartlar dahilinde ve adil bir fiyat üzerinden paylarını Ģirkete satma hakkını ifade eden ayrılma hakkına SPKn nda yer verilmesi, pay sahiplerinin korunmasında olumlu ileri bir adım olarak değerlendirilebilir... Makalenin devamına, dergimizin dergimizin Temmuz 2014 tarihli 139. sayısından ulaģabilirsiniz LHD - Cilt: 12 / Sayı: 139 / Yıl: 2014

31 H GEMĠ ĠNġA SÖZLEġMESĠ (SHIPBUILDING CONTRACT) Av./Atty. Özge TOSUN ÖZET ÇalıĢmamız Türk Hukuku üzerine dayalı olarak hazırlanmıģ, dolayısı ile eser sözleģmesi esas alınmıģtır. Lakin Türkiye deki tersaneler genelde yabancı iģ sahiplerine gemi inģa etmekte olduklarından, dolayısı ile Borçlar Hukuku böyle bir ihtimalde uygulama alanı bulamayacağından bahisle, gemi inģasına yönelik uluslararası teamüller ile örnek davalara da yer verilmiģtir. Yabancılık unsurunun bu denli fazla olmasına rağmen, çalıģmamız salt eser sözleģmesinden ibaret olmadığı gibi, sadece yabancı uygulamalara yönelik de değildir. ÇalıĢmamızda bilhassa tarafların Türkiye mevzuatına göre kurulmuģ Ģirketler olması durumunda karģılaģabilecekleri sorunlara da değinilmiģ, yine niteliği itibariyle gemi inģasında teknik olarak adlandırılan lakin, çoğu zaman sözleģme iptali ile sonuçlanan bir takım hususlara da çalıģmamızda yer verilmiģtir. Anahtar Kelimeler: Gemi, ĠnĢa, tahkim, tersane, Lloyd, klas kuruluģu, 805 sayılı kanun. ABSTARCT Our study was based on construction agreements regulated under Turkish law. However since shipyards in Turkey mostly have their transactions and bussiness with foreign companies, code of obligations is not going to be applied and thus international practice and sample cases were studied as well. In spite of its intensive transnationality, our study is not solely consisted of construction agreement and neither is it solely for international practice. Under this study, prospective conflicts that might be encountered by companies established by Turkish law in H Hakem denetiminden geçmiģtir.

32 32 Gemi İnşa Sözleşmesi particular are mentioned, nevertheless, since it may result in rescinding or terminating the contract, technical aspect of shipbuilding is also stated. Keywords: Ship, construction, arbitration, shipyard, Lloyd, classification society, law no:805 in shipbuilding ***...Eser sözleģmesinin aksine, gemi inģa üzerine Türk Hukuku esas alınarak hazırlanmıģ çalıģma sayısı azdır. Bu noktada kendi çalıģmasını özverili Ģekilde tarafımla paylaģan değerli meslektaģım Aslıhan ErbaĢ AÇIKEL e teģekkürlerimi sunarım. Malum olduğu üzere gemi inģası herhangi bir kanunda veyahut baģkaca bir mevzuatta kaleme alınmadığı gibi, evvelce de belirtildiği üzere ülkemizde uygulaması yabancı iģ sahipleri ile gerçekleģtirildiğinden, diğer bir ifade ile tersanenin Türk, iģ sahibinin de yabancı olması sebebiyle, Türk Hukuku uygulanmadığından Türk Hukuku na iliģkin emsal davalara tesadüf edilememiģtir. Bilhassa Asya daki muadillerinin aksine Türkiye tersaneleri montaj işçiliği nden ibarettir. Zira yapıya gemi vasfını veren ona hareket kabiliyetini sağlayan donatımıdır. BaĢta ana makine olmak üzere, Ģaft, pervane ve sair donatım malzemeleri Türkiye de üretilmemekte, yine çoğu zaman çelik sac gibi yapının esaslı parçaları dahi yurt dıģından satın alınmaktadır. ĠĢçiliğin kaliteli olması sebebiyle günümüz itibariyle Türkiye de nitelikli veyahut piyasa tabiri ile spesifik gemiler yapılmaktadır. Bilhassa devlet desteği ve aģırı ucuz malzeme ve iģçilik sebebiyle Çin karģısında, ileri teknoloji, seri üretim ve yerel malzeme temini karģısında Kore karģısında Türkiye rekabetin dıģında kalmıģtır. Tüm bu faktörlere rağmen bilhassa navlun değerlerinin artması ile ülkemizde gemi inģasının bilhassa 2009 öncesi dönemdeki kapasitesine kavuģacağına inanmaktayız. Böyle bir durumda ise, taraf arasında uyuģmazlıkların çıkma ihtimali artacaktır. Bu çalıģmanın Ģu an kısmen faal durumda olan sektörde gemi inģasının bilhassa hukuki kısmına ilgi duyanlar için veyahut konuda fikir sahibi olmak isteyen değerli meslektaģlarım için faydalı olmasını temenni etmekteyim... Makalenin devamına, dergimizin dergimizin Temmuz 2014 tarihli 139. sayısından ulaģabilirsiniz LHD - Cilt: 12 / Sayı: 139 / Yıl: 2014

33 UZMAN GÖRÜġLERĠ EXPERT OPINIONS * Türkiye Futbol Federasyonunun ÇalıĢma Usul ve Esasları Work Procedures and Principles of the Turkish Football Federation Em. Hakim/Retired Judge Hasan ÖZKAN * Muvazaa (TBK.19) Nedenine Dayalı Tasarrufun Ġptali Davalarının (ĠĠK.280/I.) Açılma KoĢulları ve Sonuçları Conditions for Initiating Actions for Cancellation of Disposal (Code of Execution and Bankruptcy 208/1) Based on Fraud (TCO. 19), and Their Results Av./Atty. Talih UYAR

34

35 TÜRKĠYE FUTBOL FEDERASYONUNUN ÇALIġMA USUL VE ESASLARI (WORK PROCEDURES AND PRINCIPLES OF THE TURKISH FOOTBALL FEDERATION) Em. Hakim/Retired Judge Hasan ÖZKAN Türkiye Futbol Federasyonunun çalıģma usul ve esaslarına dair ANA STATÜ 16 Haziran 1989 gün, sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak aynı günde yürürlüğe girmiģ ve federasyonun çalıģmasına ait usul ve esasları düzenlemektedir. Kapsam Bu Ana Statü a) Profesyonel futbol takımlarını, b) bunların faaliyetlerini, c) profesyonel futbolcu, antrenör, monitör, hakem, gözlemci, yönetici ve diğer görev iler ile, Futbol Federasyonunun çalıģma usul ve esaslarını kapsamaktadır. Türkiye Futbol Federasyonu özel hukuk hükümlerine bağlı 3461 Sayılı Yasa ile kurulmuģ tüzel kiģiliğe sahip bir kuruluģtur. Futbol Federasyonun Görevleri 1. Profesyonel futbol faaliyetlerini yürütmek, 2. Profesyonel futbolun geliģmesini ve yurt yüzeyine yayılmasını sağlamak, 3. Bu konularda her türlü düzenlemeyi yapmak, kararlar almak ve uygulamak, 4. Milli ve Uluslar arası kuralların ve her türlü talimatın uygulanmasını sağlamak, 5. Türkiye yi futbol ile ilgili konularda yurt dıģında temsil etmek, 6. Yurt içi ve yurt dıģı profesyonel futbol faaliyetleri ile milli müsabakalar için plan, program ve benzeri her türlü düzenlemeyi yapmak,

36 36 Türkiye Futbol Federasyonunun Çalışma Usul ve Esasları 7. BaĢarılı sonuçlar sağlanması için gerekli önlemleri almak, Türkiye Futbol Federasyonunun baģlıca görevlerini oluģturmaktadır. 1 Türkiye Futbol Federasyonunun TeĢkilatı Merkez ve TaĢra teģkilatı olarak göz önünde tutulması gerekmektedir. Merkez TeĢkilatı: a) Genel Kurul, b) BaĢkan, c) Yönetim Kurulu, d) Denetleme Kurulu, e) Tahkim Kurulu, f) Yan Kurullar, g) Genel Sekreterlik ten oluģmaktadır. 2 Yazının devamına, dergimizin dergimizin Temmuz 2014 tarihli 139. sayısından ulaģabilirsiniz 1 Ana Statü madde 4 2 Ana Statü madde 5 LHD - Cilt: 12 / Sayı: 139 / Yıl: 2014

37 MUVAZAA (TBK.19) NEDENĠNE DAYALI TASARRUFUN ĠPTALĠ DAVALARININ (ĠĠK.280/I.) AÇILMA KOġULLARI ve SONUÇLARI * (CONDITIONS FOR INITIATING ACTIONS FOR CANCELLATION OF DISPOSAL (CODE OF EXECUTION AND BANKRUPTCY 208/1) BASED ON FRAUD (TCO. 19), AND THEIR RESULTS) Av./Atty. Talih UYAR ** A) Davacı-alacaklı açtığı tasarrufun iptali davası ndan sonra (dava sırasında) yaptığı icra takibine dayanarak (bu icra takibinde takip konusu yaptığı alacağının tahsili için, bu takipteki alacağı ve eklentileriyle sınırlı olarak) dava konusu taģınmaz/taģınır üzerinde kendisine cebri icra yetkisi tanınmasını talep edebilir mi? B) Muvazaa nedenine (TBK. 19; ĠĠK. 280/I) dayalı tasarrufun iptali davalarında davacı-alacaklı, mahkemeye aciz belgesi (ĠĠK. 277/I- 1) sunmak zorunda mıdır? C) Davacı-alacaklı, eski eģindeki ilama dayalı olan alacağının tahsili için, eski eģinin, avukatına yaptığı taģınmaz satıģının iptali için açtığı tasarrufun iptali davasında bu durum baģlı baģına tasarrufun iptaline neden olur mu? *** A) Davacının, iptâl davası açabilmek (ya da açtığı davanın görülmesini sağlayabilmek) için -kural olarak- 1 aciz belgesi alıp, mahkemeye vermek zorunda olması, borçlu hakkında, -iptal davası açılmadan önce veya iptal davasından sonra (dava sırasında)- 2 alacaklı tarafından icra * Bu yazı; bir dosyaya HUKUKĠ MÜTALAA(UZMAN GÖRÜġÜ) HMK 293 olarak sunulmak üzere hazırlanmıģtır. ** Ġzmir Barosu Avukatlarından.(Dokuz Eylül Huk. Fak. E. Ögr. Görv.) 1 TBK. mad. 19 a dayalı tasarrufun iptali davaları hariç (Bknz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. Ġcra ve Ġflas Hukukunda Tasarrufun Ġptali Davaları, 4. Baskı, 2011,C:2, s:2970) 2 Bknz: 17. HD T. 5718/ HD T. 6703/ HD T. 5510/5515 (

38 38 Muvazaa (TBK.19) Nedenine Dayalı Tasarrufun İptali Davalarının (İİK.280/I.) Açılma Koşulları ve Sonuçları takibi yapılmıģ olmasını zorunlu kılmaktadır. Gerçekten, aciz belgesi -ya da aciz belgesi niteliğindeki haciz tutanağı - icra takibi sırasında ya da icra takibi sonunda verildiğinden, borçlusu hakkında icra takibinde bulunmamıģ olan alacaklıya, aciz belgesi verilmesi düģünülemez. Yazının devamına, dergimizin dergimizin Temmuz 2014 tarihli 139. sayısından ulaģabilirsiniz LHD - Cilt: 12 / Sayı: 139 / Yıl: 2014

39 HUKUK HABERLERĠ LEGAL NEWS * Açık Ceza Ġnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliği DeğiĢtirildi * Yayın Hizmeti Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik DeğiĢtirildi * Bankalar ve Kamu Ġdareleri Tarafından Yapılacak Olan Sigortalılık Kontrolü ile Kurum ve KuruluĢlardan Alınacak Bilgi ve Belgelere Dair Tebliğ * Mali Suçları AraĢtırma Kurulu Genel Tebliği DeğiĢtirildi * Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine ĠliĢkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelik DeğiĢtirildi * Terörün Finansmanına Yönelik ġüpheli ĠĢlemlerin Bildirimi Genel Tebliği DeğiĢtirildi * Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun DeğiĢtirildi * Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında Tanınan Ġstihdam Hakkının Kullanımına ĠliĢkin Yönetmelik Yayınlandı * Garanti Belgesi Yönetmeliği Yayınlandı * 6831 Sayılı Orman Kanununun 31, 32 ve 33 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Yönetmelik DeğiĢtirildi * Tüketici SözleĢmelerindeki Haksız ġartlar Hakkında Yönetmelik Yayınlandı * Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Staj Yönetmeliği DeğiĢtirildi * Süreli Yayın KuruluĢlarınca Düzenlenen Promosyon Uygulamalarına ĠliĢkin Yönetmelik Yayınlandı * Mali Suçları AraĢtırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 12) Yayınlandı * Tüketici Ödülleri Yönetmeliği Yayınlandı * Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında Ġzinsiz Ġkamet Eden KiĢilerin Geri Kabulüne ĠliĢkin AnlaĢmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Yayınlandı * Çanakkale SavaĢları Gelibolu Tarihi Alan BaĢkanlığı Kurulması Hakkında Kanun Yayınlandı * Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlar DeğiĢtirildi * Davadan Feragat Halinde Nispi Değil Maktu Harç Alınır * Sağlık Hukukunda Hasta Artık Tüketici mi Olacak? * Avukat Kimliği, Resmi Kimliktir Haberlerin tamamına, dergimizin Temmuz 2014 tarihli 139. sayısından ulaģabilirsiniz

40

41 HUKUK KARARLARI COURT OF CASSATION CIVIL CHAMBER DECISIONS * Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları Court of Cassation Assembly of Civil Chambers Decisions * Yargıtay Hukuk Daire Kararları Court of Cassation Civil Chambers Decisions

42

43 HUKUK GENEL KURULU KARARLARI COURT OF CASSATION ASSEMBLY OF CIVIL CHAMBERS DECISIONS HUKUK GENEL KURULU Esas No. 2013/ Karar No. 2014/438 Tarihi: 02/04/ s. BK/55 HAKSIZ FĠĠL NEDENĠYLE MADDĠ VE MANEVĠ TAZMĠNAT ĠSTĠHDAM EDENĠN SORUMLULUĞU ĠSTĠHDAM EDEN BANKANIN SORUMLULUĞU ÖZETĠ: Somut olayda; 11 Nisan Belediyesi nde muhasip olarak görev yapmakta olan davacının kimlik bilgileri ve imzası kullanılarak davalı bankadan çek tahsili yapıldığı anlaģılmaktadır. Tahsilata konu olan hamiline çek dava dıģı T. Otomotiv San. Ltd. ġti. ne ait olup, 11 Nisan Belediyesinin alacağına karģılık Ģirket yetkilisi tarafından 11 Nisan Belediyesi görevlilerine verilmiģtir. Davacı anılan çek nedeniyle yargılanmıģ ve ġanlıurfa 1.Ağır Ceza Mahkemesi nin tarih ve E:2001/354, K:2002/215 sayılı ilamıyla, Adli Tıp Kurumu raporunda çekin arkasında isim ve imzanın (cironun) davacıya ait olmadığının anlaģılması ve baģkaca bir delil bulunmaması nedeniyle, zimmet suçundan beraatına karar verilmiģtir. Davacının kimlik bilgileri ve imzası kullanılarak davalı bankadan çek tahsili yapıldığı anlaģıldığına ve bu nedenle davacının ġanlıurfa 1.Ağır Ceza Mahkemesi nde yargılanmasına neden olunduğuna göre, davalı bankanın meydana gelen olayda hukuki sorumluluğu için aranan yasal Ģartların gerçekleģtiğinin kabulü gerekir. HUKUK GENEL KURULU Esas No. 2013/ Karar No. 2014/271 Tarihi: s. SSGSSK/56 DUL AYLIĞI ÖLÜM AYLIĞININ ĠPTALĠ MUVAZAALI BOġANMA NEDENĠYLE YAPILAN ÖDEMELERĠN TAHAKKUKU DÜRÜSTLÜK KURALLARINA UYMA ZORUNLULUĞU

44 44 Yargıtay Hukuk Kararları ÖZETĠ: Somut olayda, davacıya, boyanma kararının verildiği tarihinden sonra, tarihi itibariyle 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu kapsamındaki iģtirakçi esinden ölüm aylığı bağlandığı, Kurum yoklama memurlarının davacıya ait adreste yaptıkları tespit üzerine düzenledikleri rapor doğrultusunda, davacının boģandığı esi ile birlikte yaģadığı gerekçesiyle 5510 sayılı Kanun'un 56/son maddesi gereğince bağlanan ölüm aylığının tarihi itibariyle kesildiği anlaģılmaktadır. Buna göre; uyuģmazlık konusu ölüm aylığının iptali iģlemi 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonra gerçekleģmiģ olduğundan anılan Kanunim Geçici 1 ve 4. maddelerinin yukarda belirtilen nedenlerle somut uyuģmazlıkta uygulanması gerektiğini kabul etmek mümkün değildir. Öte yandan, iptali istenen iģlem, 5510 sayılı Kanun'un 56/son maddesi gereğince yapılmıģ olduğundan aynı Kanun'un 101. maddesi gereğince uyuģmazlığın çözümünde iģ mahkemeleri görevli bulunmaktadır. Bu durumda, mahkemece iģin esasına girilerek, birlikte yaģama olgusu yöntemince araģtırılmak suretiyle, Kurum iģleminin, 5510 sayılı Kanunun 56/son maddesine uygun olup olmadığının tespiti gerekmektedir. HUKUK GENEL KURULU Esas No. 2013/ Karar No. 2014/87 Tarihi: s. TKHK/4 OTELDE SAĞLIĞA ZARARLI YĠYECEK VERĠLMESĠ NEDENĠYLE TAZMĠNAT TALEBĠ AYIPLI HĠZMET LHD - Cilt: 12 / Sayı: 139 / Yıl: 2014

45 Court of Cassation Civil Chamber Decisions 45 ÖZETĠ: Somut olayda, davalının iģlettiği tatil köyünde davacıların konakladığı dönemden kısa bir süre sonra yapılan denetimlerde sağlığa zararlı, son kullanma tarihi geçmiģ ve menģei de tespit edilemeyen et ürünleri ve bu arada ayrıca domuz etinin de tespit edildiği görülmüģtür. Bu durumda davacıların kaldıkları dönemde kendilerine de bu etlerden yedirildiği kanaatiyle açtıkları manevi tazminat isteminin kabulüne iliģkin mahkeme kararı yerindedir. Davacıların otelde kaldıkları dönemde domuz eti yedirildiğini ispat etmeleri gerektiği, haksız fiil iddiasında Ģüpheli duruma göre tazminata hükmedilemeyeceği, Özel Dairenin bozma kararının yerinde olduğu, mahkemenin önceki kararda direnmesinin usul ve yasaya aykırı olduğunu ileri sürmüģ iseler de bu görüģ Kurul çoğunluğunca yukarıda belirtilen nedenlerle benimsenmemiģtir. Bu bakımdan, usul ve yasaya uygun olan direnme kararının onanması gerekmiģtir. HUKUK GENEL KURULU Esas No. 2013/ Karar No. 2014/62 Tarihi: s.hmk/gç s. HUMK/429 TELLALLIK SÖZLEġMESĠ USULĠ KAZANILMIġ HAK ÖZETĠ: Kural olarak hakim ara kararından dönebilirse de, bozmaya uyulmasına iliģkin karar, bunun istisnalarındandır. Diğer bir anlatımla, bozma kararına uyan mahkeme, bununla bağlıdır. Ġster aynı oturumda, ister daha sonraki oturumlarda olsun, bundan dönerek eski hükümde direnemez. Verilen karar direnme kararı değil yeni bir karar niteliğindedir. Usulü kazanılmıģ hak kurumunun yukarıda açıklanan istisnaları da somut olayda söz konusu değildir. O halde, yerel mahkemece uyulan bozma ilamı doğrultusunda iģlem yapılması gerekirken, doğan usulü kazanılmıģ hakka aykırı biçimde verilen karar usul ve yasaya aykırıdır. HUKUK GENEL KURULU Esas No. 2013/ Karar No. 2014/48 Tarihi: s. HMK/Gç3 ÖLÜMLÜ TRAFĠK KAZASI DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMĠNATI ĠTĠRAZIN ĠPTALĠ DAVASI LHD - Volume: 12 / Issue: 139 / Year: 2014

46 46 Yargıtay Hukuk Kararları ÖZETĠ: Dava trafik kazasından kaynaklanan icra takibine yapılan itirazın iptali istemine iliģkindir. UyuĢmazlık; haksız fiilden kaynaklanıp takip konusu yapılan ve borçlunun itiraz ettiği alacağın, taraflar arasında imzalanan ibraname tarihinde likit hale gelip gelmediği, buradan varılacak sonuca göre de, alacağın %40'ından az olmamak üzere icra inkar tazminatına hükmedilmesinin gerekip gerekmediği noktasında toplanmaktadır. Tarafların karģılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere, özellikle davalı tarafça davadan sonra ödenen alacağın miktarının, taraflar arasında tarihinde düzenlenen mutabakatnamede alacağın belirlendiği ve bu belgenin imzalandığı tarih itibariyle, alacağın likit hale geldiği anlaģıldığına göre, Hukuk Genel Kurulunca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulması gerekir. Kararların devamına, dergimizin Temmuz 2014 tarihli 139. sayısından ulaģabilirsiniz LHD - Cilt: 12 / Sayı: 139 / Yıl: 2014

E-JOURNAL OF YASAR UNIVERSITY (YAŞAR ÜNİVERSİTESİ E-DERGİSİ) YAYIN İLKELERİ PUBLICATION AND SUBMISSION OF E-JOURNAL OF YASAR UNIVERSITY

E-JOURNAL OF YASAR UNIVERSITY (YAŞAR ÜNİVERSİTESİ E-DERGİSİ) YAYIN İLKELERİ PUBLICATION AND SUBMISSION OF E-JOURNAL OF YASAR UNIVERSITY E-JOURNAL OF YASAR UNIVERSITY (YAŞAR ÜNİVERSİTESİ E-DERGİSİ) YAYIN İLKELERİ PUBLICATION AND SUBMISSION OF E-JOURNAL OF YASAR UNIVERSITY 1. E- Journal of Yasar University (Yaşar Üniversitesi E-Dergisi),

Detaylı

İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE. Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA

İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE. Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA 24.05.2017 belce@eryigithukuk.com İtirazın iptali davası; takip konusu yapılmış olan alacağa karşılık borçlu

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007 13 Aralık 2006 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26375 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat ile iş sahipleri

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ HUKUK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ VERGİ HUKUKU TOPLANTISI ÖZEL SAYISI

MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ HUKUK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ VERGİ HUKUKU TOPLANTISI ÖZEL SAYISI MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ HUKUK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ VERGİ HUKUKU TOPLANTISI ÖZEL SAYISI C.17 S.3-4 Y.2011 T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ Hayatın kıyısında bir yerde vergi hukuku

Detaylı

Yargıtay 13, Hukuk Dairesinden:

Yargıtay 13, Hukuk Dairesinden: Yargıtay 13, Hukuk Dairesinden: ESAS NO ; 2017/1499 KARAR NO : 2017/1552 YARGITAY İLAMI MAHKEMESİ TARİHİ NUMARASI DAVACI DAVALI Giresun 2. Asliye Hukuk Mahkemesi (Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla) 15/04/2015

Detaylı

: HÜSEYİN DARTAL İl Sağlık Müdürlüğü, Merkeı/ŞANLIURF A TÜRK MİLLETİ ADINA

: HÜSEYİN DARTAL İl Sağlık Müdürlüğü, Merkeı/ŞANLIURF A TÜRK MİLLETİ ADINA T.C. ŞANLIURFA 1. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2015/874 KARAR NO : 2016/201 ----------- DAVACI : HÜSEYİN DARTAL İl Sağlık Müdürlüğü, Merkeı/ŞANLIURF A DAVALI : ŞA LIURFA VALİLİLİGİ _V_E_KI.-L -:-.,.. İ ------:

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 5510 S. SGSK. /53

İlgili Kanun / Madde 5510 S. SGSK. /53 T.C YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/21899 Karar No. 2016/1357 Tarihi: 08.02.2016 İlgili Kanun / Madde 5510 S. SGSK. /53 ÇAKIŞAN SİGORTALILIK HALLERİNDE HANGİ SİGORTALILIĞA GEÇERLİK TANINACA- ĞININ

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ HUKUK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ C. 16 S. 3-4

MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ HUKUK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ C. 16 S. 3-4 MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ HUKUK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ C. 16 S. 3-4 Y. 2010 Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi ISSN - 2146-0590 C. 16 S. 3-4 Y.2010 Sahibi Marmara

Detaylı

Ahmet Cemal RUHİ Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

Ahmet Cemal RUHİ Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Önalım Davaları Ahmet Cemal RUHİ Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÖNALIM DAVALARI Ankara 2010 Önalım Davaları Ahmet Cemal RUHİ Hukuk Kitapları Dizisi: 1025 ISBN 978-975-02-1281-9 Birinci

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ HUKUK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ C. 17 S. 1-2

MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ HUKUK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ C. 17 S. 1-2 MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ HUKUK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ C. 17 S. 1-2 Y. 2011 Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi ISSN - 2146-0590 C. 17 S. 1-2 Y.2011 Sahibi Marmara

Detaylı

Hukuk Dergisi LEGAL JOURNAL OF LAW

Hukuk Dergisi LEGAL JOURNAL OF LAW ISSN: 1303-9210 LEGAL Hukuk Dergisi LEGAL JOURNAL OF LAW Cilt: 12 / Sayı: 144 Volume: 12 / Issue: 144 Yıl / Year: 2014 KARARLARI, DANIŞTAY KARARLARI VE DİĞER YÜKSEK MAHKEME KARARLARI, HUKUK HABERLERİ,

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşen mahkeme kararı, özel tüketim

Anahtar Kelimeler : Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşen mahkeme kararı, özel tüketim vergisi. Anahtar Kelimeler : Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşen mahkeme kararı, özel tüketim Özet : Karara esas olarak alınan bir ilam hükmünün kesinleşen bir mahkeme kararıyla bozularak ortadan kalkması

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: PROF.DR.SÜLEYMAN YALMAN Doğum Tarihi: 01.05.1967 Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk Selçuk Üniversitesi 1988 Y. Lisans Özel

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 T.C. Resmi Gazete Yayın Tarihi 24 Aralık 2009 PERŞEMBE Sayı : 27442 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat

Detaylı

Zorunlu çağrıyı doğuran pay edinimlerinden önceki ortaklık yapısı Adı Soyadı/Ticaret Unvanı. Sermaye Tutarı (TL)

Zorunlu çağrıyı doğuran pay edinimlerinden önceki ortaklık yapısı Adı Soyadı/Ticaret Unvanı. Sermaye Tutarı (TL) INFOTREND B TĠPĠ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. PAYLARININ ZORUNLU ÇAĞRI YOLUYLA VBG HOLDĠNG A.ġ. TARAFINDAN DEVRALINMASINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠ FORMU 1. Çağrıya Konu ġirket e ĠliĢkin Bilgiler: a) Ticaret

Detaylı

: ANKARA BAROSU BAġKANLIĞI

: ANKARA BAROSU BAġKANLIĞI DANIġTAY ( ) DAĠRESĠ SAYIN BAġKANLIĞI NA Yürütmenin Durdurulması Taleplidir. D A V A C I D A V A L I L A R : ANKARA BAROSU BAġKANLIĞI Adliye Sarayı B Blok 5. Kat 06251 Sıhhiye/ANKARA : 1- TÜRKĠYE BAROLAR

Detaylı

ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru n o 46766/13 Yılser GÜNGÖR ve diğerleri / Türkiye

ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru n o 46766/13 Yılser GÜNGÖR ve diğerleri / Türkiye ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR BaĢvuru n o 46766/13 Yılser GÜNGÖR ve diğerleri / Türkiye T.C. Adalet Bakanlığı, 2013. Bu gayri resmi çeviri, Adalet Bakanlığı, Uluslararası Hukuk ve DıĢ

Detaylı

HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ

HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ Cilt:15-16, Sayı:22-23-24-25, Yıl:2010-2011 Vol:15-16, No:22-23-24-25, Year:2010-2011 ISSN: 1303-9105 DİCLE ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ Journal of the Faculty of Law of Dicle University DİCLE

Detaylı

Hukuk Dergisi LEGAL JOURNAL OF LAW

Hukuk Dergisi LEGAL JOURNAL OF LAW ISSN: 1303-9210 LEGAL Hukuk Dergisi LEGAL JOURNAL OF LAW Cilt: 13/ Sayı: 146 Volume: 13/ Issue: 146 Yıl/ Year: 2015 KARARLARI, DANIŞTAY KARARLARI VE DİĞER YÜKSEK MAHKEME KARARLARI, HUKUK HABERLERİ, HUKUKÎ

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

"Tüketici Aleyhine Başlatılacak İcra Takibinde Parasal Sınır" "Tüketici Aleynine Ba~latllacak icra Takibinde Parasal ~ınırn

Tüketici Aleyhine Başlatılacak İcra Takibinde Parasal Sınır Tüketici Aleynine Ba~latllacak icra Takibinde Parasal ~ınırn "Tüketici Aleyhine Başlatılacak İcra Takibinde Parasal Sınır" "Tüketici Aleynine Ba~latllacak icra Takibinde Parasal ~ınırn T.C. YARGıTAY 13. HUKUK DAIRESI Esas No: 2015/1 0571 Karar No: 2015/8738 Karar

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Mücahit ÜNAL Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı

Yrd.Doç.Dr. Mücahit ÜNAL Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı Yrd.Doç.Dr. Mücahit ÜNAL Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri : Kütahya Medeni Hali : Evli Yabancı Dil : İngilizce KPDS (86,25) YDS (90). Advance

Detaylı

Hukuk Dergisi LEGAL JOURNAL OF LAW

Hukuk Dergisi LEGAL JOURNAL OF LAW LEGAL Hukuk Dergisi LEGAL JOURNAL OF LAW Cilt: 13/Sayı: 152 Volume: 13/Issue: 152 Yıl/Year: 2015 ISSN: 1303-9210 KARARLARI, DANIŞTAY KARARLARI VE DİĞER YÜKSEK MAHKEME KARARLARI, HUKUK HABERLERİ, HUKUKÎ

Detaylı

TFM YAZIM, YAYIM VE ATIF KURALLARI 1. Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi (TFM) yılda iki kez yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir. 2.

TFM YAZIM, YAYIM VE ATIF KURALLARI 1. Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi (TFM) yılda iki kez yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir. 2. TFM YAZIM, YAYIM VE ATIF KURALLARI 1. Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi (TFM) yılda iki kez yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir. 2. Dergide Türkçe başta olmak üzere her dilde makaleler

Detaylı

Draft CMB Legislation Prospectus Directive

Draft CMB Legislation Prospectus Directive Draft CMB Legislation Prospectus Directive Ayşegül Ekşit, SPK / CMB 1 Kapsam İzahname Konulu Taslaklar İzahname Yayınlama Zorunluluğu ve Muafiyetler İzahnamenin Onay Süreci İzahname Standartları İzahnamenin

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR NURAN CEYLAN ÖZBUDAK BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/2890)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR NURAN CEYLAN ÖZBUDAK BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/2890) TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR NURAN CEYLAN ÖZBUDAK BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2014/2890) Karar Tarihi: 16/2/2017 BİRİNCİ BÖLÜM KARAR Başkan ler Raportör Yrd. Başvurucu Vekili

Detaylı

TELİF HAKKI DEVİR SÖZLEŞMESİ Bornova Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Dergisi Makalenin Başlığı:......... Yazar/Yazarlar ve tam isimleri:............ Yayından sorumlu yazarın adı-soyadı, adresi

Detaylı

Hukuk Dergisi LEGAL JOURNAL OF LAW

Hukuk Dergisi LEGAL JOURNAL OF LAW ISSN: 1303-9210 LEGAL Hukuk Dergisi LEGAL JOURNAL OF LAW Cilt: 13/ Sayı: 145 Volume: 13/ Issue: 145 Yıl/ Year: 2015 KARARLARI, DANIŞTAY KARARLARI VE DİĞER YÜKSEK MAHKEME KARARLARI, HUKUK HABERLERİ, HUKUKÎ

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Silivri Belediye

Detaylı

Hukuk Dergisi LEGAL JOURNAL OF LAW

Hukuk Dergisi LEGAL JOURNAL OF LAW ISSN: 1303-9210 LEGAL Hukuk Dergisi LEGAL JOURNAL OF LAW Cilt: 13/Sayı: 149 Volume: 13/Issue: 149 Yıl/Year: 2015 KARARLARI, DANIŞTAY KARARLARI VE DİĞER YÜKSEK MAHKEME KARARLARI, HUKUK HABERLERİ, HUKUKÎ

Detaylı

Tarih Araştırmaları Dergisi Yazım Kuralları

Tarih Araştırmaları Dergisi Yazım Kuralları Tarih Araştırmaları Dergisi Yazım Kuralları Tarih Araştırmaları Dergisi nde özgün araştırma, inceleme, deneme ve çeviri yayınlarına yer verilmektedir. Yayınlanmak üzere gönderilen yazıların, hakem değerlendirmesine

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 14/03/2012 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012) İÇİNDEKİLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

T.C. YARGI KURUM İSİMLERİNİN İNGİLİZCE KARŞILIKLARI

T.C. YARGI KURUM İSİMLERİNİN İNGİLİZCE KARŞILIKLARI T.C. YARGI KURUM İSİMLERİNİN İNGİLİZCE KARŞILIKLARI ANAYASA MAHKEMESİ CONSTITUTIONAL COURT Genel Kurul General Assembly 1. Bölüm 1st Chamber 2. Bölüm 2nd Chamber Bölümler Başraportürlüğü Office of the

Detaylı

KIDEM ZAMMI ÜCRETE UYGULANAN AYRI ZAMDIR ÖNCE KIDEM ZAMMI UYGULANIR DAHA SONRA TOPLU SÖZLEŞMEDEKİ NISBİ ZAM UYGULANIR Y A R G I T A Y İ L A M I

KIDEM ZAMMI ÜCRETE UYGULANAN AYRI ZAMDIR ÖNCE KIDEM ZAMMI UYGULANIR DAHA SONRA TOPLU SÖZLEŞMEDEKİ NISBİ ZAM UYGULANIR Y A R G I T A Y İ L A M I KIDEM ZAMMI ÜCRETE UYGULANAN AYRI ZAMDIR ÖNCE KIDEM ZAMMI UYGULANIR DAHA SONRA TOPLU SÖZLEŞMEDEKİ NISBİ ZAM UYGULANIR T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2013/13336 KARAR NO : 2013/13573 Y A R G

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 410 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/21152 Karar No. 2012/20477 Tarihi: 12.06.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 DAVA ŞARTI GİDER AVANSININ

Detaylı

ENG ACADEMIC YEAR SPRING SEMESTER FRESHMAN PROGRAM EXEMPTION EXAM

ENG ACADEMIC YEAR SPRING SEMESTER FRESHMAN PROGRAM EXEMPTION EXAM ENG111 2016-2017 ACADEMIC YEAR SPRING SEMESTER FRESHMAN PROGRAM EXEMPTION EXAM Exam Type Date / Classes / Time Written Thursday, September 22 nd, 2016 Classes & Time to be announced on September 20th.

Detaylı

JOURNAL OF ATATÜRK RESEARCH CENTER

JOURNAL OF ATATÜRK RESEARCH CENTER JOURNAL OF ATATÜRK RESEARCH CENTER VOLUME: XXVII NOVEMBER 2011 NUMBER: 81 Mart, Temmuz ve Kasım Aylarında Yayımlanan Hakemli Dergi Peer Reviewed Journal Published in March, July and November ATATÜRK KÜLTÜR,

Detaylı

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences Zehra Taşkın, Umut Al & Umut Sezen {ztaskin, umutal, u.sezen}@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Need for content-based

Detaylı

IÇINDEKILER. Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI (Rekabet Kurumu Başkanı) BİRİNCİ GÜN (15 Ekim 2010)

IÇINDEKILER. Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI (Rekabet Kurumu Başkanı) BİRİNCİ GÜN (15 Ekim 2010) IÇINDEKILER Prof. Dr. Sabih ARKAN (Enstitü Müdürü) Açılış Konuşması 1 Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI (Rekabet Kurumu Başkanı) Açılış Konuşması 3 BİRİNCİ GÜN (15 Ekim 2010) Özge İÇÖZ Düzenlemeye Tabi Sektörlerdeki

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/03/2012-31/03/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/03/2012-31/03/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/04/2012 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/03/2012-31/03/2012) İÇİNDEKİLER 1- SORU ÖNERGELERĠ... 3 1.1- BAKANLIĞIMIZA YÖNELTĠLEN... 3 1.1.1- Ankara Milletvekili

Detaylı

Trabzon üçüncü noteri olan davalı ise, süresinde zamanaşımı itirazında bulunmuştur.

Trabzon üçüncü noteri olan davalı ise, süresinde zamanaşımı itirazında bulunmuştur. MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI - DAVANIN CEZA ZAMANAŞIMI SÜRESİ DOLMADAN AÇILDIĞI - TARAFLARIN İDDİA VE SAVUNMALARI ÇERÇEVESİNDE HUKUKEN GEÇERLİ TÜM DELİLLERİ SORULUP TOPLANARAK KARAR VERİLMESİ GEREĞİ

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506.S.SSK/61 YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMA YÖNTEMİ

İlgili Kanun / Madde 506.S.SSK/61 YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMA YÖNTEMİ T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/8546 Karar No. 2012/8662 Tarihi: 14.05.2012 İlgili Kanun / Madde 506.S.SSK/61 YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMA YÖNTEMİ ÖZETİ: 506 sayılı Yasanın 61. maddesine

Detaylı

JOURNAL OF ATATÜRK RESEARCH CENTER

JOURNAL OF ATATÜRK RESEARCH CENTER JOURNAL OF ATATÜRK RESEARCH CENTER VOLUME: XXVII JULY 2011 NUMBER: 80 Mart, Temmuz ve Kasım Aylarında Yayımlanan Hakemli Dergi Peer Reviewed Journal Published in March, July and November ATATÜRK KÜLTÜR,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Danışmanlığını Yaptığı Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

İÇİNDEKİLER. Danışmanlığını Yaptığı Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri İÇİNDEKİLER Prof. Dr. Cevdet Yavuz'un Özgeçmişi Danışmanlığını Yaptığı Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler İle Diğer Etkinlikler Kitaplar

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 818 S.BK /125 İŞ KAZASI ZAMAN AŞIMININ BAŞLANGICININ MALULİYET ORANIN KESİN OLARAK TESPİT EDİLDİĞİ TARİH OLDUĞU

İlgili Kanun / Madde 818 S.BK /125 İŞ KAZASI ZAMAN AŞIMININ BAŞLANGICININ MALULİYET ORANIN KESİN OLARAK TESPİT EDİLDİĞİ TARİH OLDUĞU T.C YARGITAY HUKUK GENEL KURULU Esas No. 2013/21-2216 Karar No. 2015/1349 Tarihi: 15.05.2015 İlgili Kanun / Madde 818 S.BK /125 İŞ KAZASI ZAMAN AŞIMININ BAŞLANGICININ MALULİYET ORANIN KESİN OLARAK TESPİT

Detaylı

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ÜÇÜNCÜ BASKI (TIPKI BASIM) İÇİN ÖNSÖZ Şubat 2008 de

Detaylı

DANIŞTAYIN SÜRESİNDE AÇILMAYAN DAVAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI

DANIŞTAYIN SÜRESİNDE AÇILMAYAN DAVAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI Sirküler Rapor 26.07.2012/139-1 DANIŞTAYIN SÜRESİNDE AÇILMAYAN DAVAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET : Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığının E: 2010/6979 K: 2012/667 sayılı Kanun Yararına Bozma

Detaylı

BOġANMADAN SONRA EVLĠLĠK ĠÇĠNDE EDĠNĠLEN TAġINMAZLARA KATKI PAYI TALEBĠ

BOġANMADAN SONRA EVLĠLĠK ĠÇĠNDE EDĠNĠLEN TAġINMAZLARA KATKI PAYI TALEBĠ Y8HD Esas : 2012/5092 Karar : 2012/6951 Tarih : 10.07.2012 BOġANMADAN SONRA EVLĠLĠK ĠÇĠNDE EDĠNĠLEN TAġINMAZLARA KATKI PAYI TALEBĠ MAL REJĠMĠNĠN TASFĠYESĠNDEN KAYNAKLANAN KATKI PAYI ALACAĞI ( Mülga MK.Döneminde

Detaylı

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM MELDA AKPINAR VE DĠĞERLERĠ / TÜRKĠYE DAVASI. (Başvuru No. 19124/06) KARAR STRAZBURG.

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM MELDA AKPINAR VE DĠĞERLERĠ / TÜRKĠYE DAVASI. (Başvuru No. 19124/06) KARAR STRAZBURG. AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM MELDA AKPINAR VE DĠĞERLERĠ / TÜRKĠYE DAVASI (Başvuru No. 19124/06) KARAR STRAZBURG 22 Temmuz 2014 İşbu karar kesinleşmiş olup şekli bazı değişikliklere tabi

Detaylı

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2014/3-686 K. 2016/18 T

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2014/3-686 K. 2016/18 T T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2014/3-686 K. 2016/18 T. 20.1.2016 TEDBİR NAFAKASI İSTEMİ (Tarafların Gerçekleşen Ekonomik ve Sosyal Durumları İle Günün Ekonomik Koşullarına Göre Takdir Edilen Nafaka

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ HUKUK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ C. 20 S. 3

MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ HUKUK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ C. 20 S. 3 MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ HUKUK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ C. 20 S. 3 Y. 2014 Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi ISSN - 2146-0590 C. 20 S. 3 Y. 2014 Sahibi Marmara Üniversitesi

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ HUKUK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ C. 19 S. 1

MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ HUKUK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ C. 19 S. 1 MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ HUKUK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ C. 19 S. 1 Y. 2013 Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi ISSN - 2146-0590 C. 19 S. 1 Y. 2013 Sahibi Marmara

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ

SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES Cilt 5 Sayı 9 Haziran 2015 Volume 5 Issue 9 June 2015 ISSN 2146-4561 Baskı: Matbaası - 79100

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ HUKUK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ C. 18 S. 1

MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ HUKUK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ C. 18 S. 1 MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ HUKUK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ C. 18 S. 1 Y. 2012 Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi ISSN - 2146-0590 C. 18 S. 1 Y. 2012 Sahibi Marmara

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/ /01/2013)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/ /01/2013) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/02/2013 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2013-31/01/2013) ĠÇĠNDEKĠLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : sayılı

T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : sayılı T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : 1-6183 sayılı Kanun'un 79 uncu maddesi gereğince, amme borçlusunun

Detaylı

Hukuk Dergisi LEGAL JOURNAL OF LAW

Hukuk Dergisi LEGAL JOURNAL OF LAW ıssn: 1303-9210 LEGAL Hukuk Dergisi LEGAL JOURNAL OF LAW Cilt: 12 / Sayı: 135 Volume: 12 / Issue: 135 Yıl / Year: 2014 KARARLARI, DANIŞTAY KARARLARI VE DİĞER YÜKSEK MAHKEME KARARLARI, HUKUK HABERLERİ,

Detaylı

YAYIN VE YAZIM KURALLARI. 1. Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi yılda iki kez yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir.

YAYIN VE YAZIM KURALLARI. 1. Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi yılda iki kez yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir. YAYIN VE YAZIM KURALLARI 1. Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi yılda iki kez yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir. 2. Dergide Türkçe, Almanca, Fransızca ve İngilizce makaleler yayınlanmaktadır. 3.

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17402 Karar No. 2011/19618 Tarihi: 30.06.2011 İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 CEZAİ ŞART KARŞILIKLIK İLKESİ BAKİYE ÜCRETİN YANINDA CEZAİ ŞARTINDA İSTENEBİLECEĞİ

Detaylı

YARGITAY 11.HUKUK DAİRESİ E.2006/435 K.2007/7464 T.15.05.2007 YOLCU TAŞIMA. ZORUNLU KOLTUK SİGORTASI DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI

YARGITAY 11.HUKUK DAİRESİ E.2006/435 K.2007/7464 T.15.05.2007 YOLCU TAŞIMA. ZORUNLU KOLTUK SİGORTASI DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI YARGITAY 11.HUKUK DAİRESİ E.2006/435 K.2007/7464 T.15.05.2007 YOLCU TAŞIMA. ZORUNLU KOLTUK SİGORTASI DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI Özet : Yolcunun ölümü halinde, bir can ve meblâğ sigortası türü olan

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire Esas No : 2012/4237 Karar No : 2012/7610 Anahtar Kelimeler: Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi, Yatırım Teşvik Belgesi, Muafiyet Özeti: Yatırım teşvik mevzuatı koşullarına

Detaylı

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.05.0.NÜV.0.10.00.03/121/35404 13/04/2011 Konu : Adrese ĠliĢkin Ġdari Para Cezaları Maliye Bakanlığından konuya iliģkin alınan

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S.SSK. /80

İlgili Kanun / Madde 506 S.SSK. /80 T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/21222 Karar No. 2014/6804 Tarihi: 25.03.2014 İlgili Kanun / Madde 506 S.SSK. /80 SİGORTA PRİMLERİNDEN ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN SORUMLULUĞU İFLASIN AÇILMASINDAN

Detaylı

İŞ KAZASINA MARUZ KALAN İŞÇİ ( Maluliyet Oranı %0 Olsa Dahi Kusur Durumu Saptanarak Sonuca Göre Manevi Tazminata Karar Verilebileceği )

İŞ KAZASINA MARUZ KALAN İŞÇİ ( Maluliyet Oranı %0 Olsa Dahi Kusur Durumu Saptanarak Sonuca Göre Manevi Tazminata Karar Verilebileceği ) YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ T. 3.7.2006 E. 2006/4815 K. 2006/7231 İŞ KAZASINA MARUZ KALAN İŞÇİ ( Maluliyet Oranı %0 Olsa Dahi Kusur Durumu Saptanarak Sonuca Göre Manevi Tazminata Karar Verilebileceği )

Detaylı

Hukuk Dergisi LEGAL JOURNAL OF LAW

Hukuk Dergisi LEGAL JOURNAL OF LAW ISSN: 1303-9210 LEGAL Hukuk Dergisi LEGAL JOURNAL OF LAW Cilt: 12 / Sayı: 140 Volume: 12 / Issue: 140 Yıl / Year: 2014 KARARLARI, DANIġTAY KARARLARI VE DĠĞER YÜKSEK MAHKEME KARARLARI, HUKUK HABERLERĠ,

Detaylı

TÜRKĠYE FUBOL FEDERASYONU GENEL KURUL ĠÇ TÜZÜĞÜ

TÜRKĠYE FUBOL FEDERASYONU GENEL KURUL ĠÇ TÜZÜĞÜ TÜRKĠYE FUBOL FEDERASYONU GENEL KURUL ĠÇ TÜZÜĞÜ I-BAġLANGIÇ HÜKÜMLERĠ MADDE 1 Amaç ĠĢbu iç tüzüğün amacı, Türkiye Futbol Federasyonu ( TFF ) genel kurul toplantılarında izlenecek tüm usul ve esasları belirlemektir.

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

Hukuk Dergisi LEGAL JOURNAL OF LAW

Hukuk Dergisi LEGAL JOURNAL OF LAW ISSN: 1303-9210 LEGAL Hukuk Dergisi LEGAL JOURNAL OF LAW Cilt: 12 / Sayı: 136 Volume: 12 / Issue: 136 Yıl / Year: 2014 KARARLARI, DANIŞTAY KARARLARI VE DİĞER YÜKSEK MAHKEME KARARLARI, HUKUK HABERLERİ,

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /26, 53 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/11497 Karar No. 2015/15217 Tarihi:

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /26, 53 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/11497 Karar No. 2015/15217 Tarihi: İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /26, 53 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/11497 Karar No. 2015/15217 Tarihi: 28.04.2015 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN HAKLARIN İHLALİ DURUMUNDA ORTAYA ÇIKAN

Detaylı

Hukuk Dergisi LEGAL JOURNAL OF LAW

Hukuk Dergisi LEGAL JOURNAL OF LAW ISSN: 1303-9210 LEGAL Hukuk Dergisi LEGAL JOURNAL OF LAW Cilt: 9 / Sayı: 108 Volume: 9 / Issue: 108 Yıl / Year: 2011 KARARLARI, DANIŞTAY KARARLARI VE DİĞER YÜKSEK MAHKEME KARARLARI, HUKUK HABERLERİ, HUKUKÎ

Detaylı

Ba ve Bs FORMLARININ VERİLMEMESİ NEDENİYLE ADİ ORTAKLIK ADINA KESİLEN CEZAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI YAYIMLANDI

Ba ve Bs FORMLARININ VERİLMEMESİ NEDENİYLE ADİ ORTAKLIK ADINA KESİLEN CEZAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.02.2013/50-1 Ba ve Bs FORMLARININ VERİLMEMESİ NEDENİYLE ADİ ORTAKLIK ADINA KESİLEN CEZAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI YAYIMLANDI ÖZET : Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığının 17.10.2012

Detaylı

MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ

MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ Gen Hukuku Özel Sayısı CİLT: I SAYI: 1 YIL: 2012 HAZİRAN 2012 KAYSERİ SAHİBİ Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Detaylı

Borsa İstanbul A.Ş. Başkanlığına 34467 Emirgan / İSTANBUL

Borsa İstanbul A.Ş. Başkanlığına 34467 Emirgan / İSTANBUL 98/238 İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı /Ortakların Adı Adresi : T.GARANTİ BANKASI A.Ş. : Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2 34340 Beşiktaş/İSTANBUL Telefon ve Fax

Detaylı

İŞ GÜVENCESİ-KÖTÜNİYET TAZMİNATI İLİŞKİSİ (KARAR İNCELEMESİ)

İŞ GÜVENCESİ-KÖTÜNİYET TAZMİNATI İLİŞKİSİ (KARAR İNCELEMESİ) İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:5 Sayı:10 Güz 2006/2 s.1-6 İŞ GÜVENCESİ-KÖTÜNİYET TAZMİNATI İLİŞKİSİ (KARAR İNCELEMESİ) Nuri ÇELİK * ÖZET İncelediğimiz Yargıtay kararı, İş Kanunu

Detaylı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı Dr. Hediye BAHAR SAYIN Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR LİSTESİ... XIX Giriş...1 Birinci

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/1967 Karar No. 2014/1792 Tarihi: 10.02.2014 İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİNE İTİRAZ İŞYERİNE YENİ ALINAN İŞÇİLERİN

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Arzu ALİBABA I. ŞAHSİ BİLGİLER. Adres (İş) : Doğu Akdeniz Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Gazimagosa, KKTC

Yrd. Doç. Dr. Arzu ALİBABA I. ŞAHSİ BİLGİLER. Adres (İş) : Doğu Akdeniz Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Gazimagosa, KKTC Yrd. Doç. Dr. Arzu ALİBABA I. ŞAHSİ BİLGİLER Doğum Yeri ve Tarihi : Lefkoşa (KKTC) - 10 Aralık 1976 Adres (İş) : Doğu Akdeniz Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Gazimagosa, KKTC Telefon (İş) : +90 392 630

Detaylı

DAVACI : Nesrin Orhan Şahin vekilleri Av.Serap Yerlikaya ve Av.İlter Yılmaz

DAVACI : Nesrin Orhan Şahin vekilleri Av.Serap Yerlikaya ve Av.İlter Yılmaz ZİYNET (ALTIN) EŞYASI İSPAT YÜKÜ. T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2012/6-1849 KARAR NO : 2013/1006 KARAR TARİHİ:03.07.2013 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : Gölcük 1. Asliye

Detaylı

YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ NİN

YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ NİN YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ NİN KIDEM TAZMİNATI, İHBAR TAZMİNATI VE DİĞER SOSYAL HAKLAR A DAYALI OLARAK AÇILAN TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI NDA, BU ALACAKLARIN DOĞUM TARİHİNİN İŞ AKDİNİN FESHEDİLDİĞİ TARİH

Detaylı

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI Sirküler Rapor 08.10.2013/180-1 EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET : Danıştay Dokuzuncu Daire Başkanlığının 25.04.2013 Tarih,

Detaylı

MÜġTERĠ KABUL BEYANI

MÜġTERĠ KABUL BEYANI MÜġTERĠ KABUL BEYANI SED-CEM TURĠZM ÖZEL EĞĠTĠM SAĞLIK ĠNġAAT SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġġrketġ Uludağ Üniversitesi Kampüsü Holiday Inn Otel Görükle, Nilüfer / BURSA Şirketiniz İnternet sitesinde bulunan

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI Sirküler Rapor 28.03.2013/84-1 ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi, 5.3.2013 tarihli ve 2012/829 sayılı Başvuru Kararında,

Detaylı

VERGİ SORUMLUSUNUN İDARİ DAVA AÇMA HAKKININ BULUNDUĞUNA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZULMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI

VERGİ SORUMLUSUNUN İDARİ DAVA AÇMA HAKKININ BULUNDUĞUNA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZULMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI Sirküler Rapor 20.12.2011/ 149-1 VERGİ SORUMLUSUNUN İDARİ DAVA AÇMA HAKKININ BULUNDUĞUNA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZULMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI ÖZET : Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığının 17.10.2011

Detaylı

HĠZMETĠN TANIMI HĠZMETĠN ORTALAMA. BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER ĠLK HĠZMETĠN ADI. BAġVURU MAKAMI SEKTÖR VB.) DĠĞER (ÖZEL

HĠZMETĠN TANIMI HĠZMETĠN ORTALAMA. BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER ĠLK HĠZMETĠN ADI. BAġVURU MAKAMI SEKTÖR VB.) DĠĞER (ÖZEL B070BHM0360000 045020700 B070BHM0350000 045020600 B070BHM0340000 045020500 B070BHM0330000 045020400 B070BHM0320000 045020300 B070BHM0310000 045020200 B070BHM0300000 045020100 KURUM STANDT VE MADDE NUMAS

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Kamulaştırma, Mülkiyet Hakkının Korunması, Ek Protokol - 1

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Kamulaştırma, Mülkiyet Hakkının Korunması, Ek Protokol - 1 T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2012/3492 Karar No : 2013/5107 Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Kamulaştırma, Mülkiyet Hakkının Korunması, Ek Protokol - 1 Özeti : Kentsel dönüşüm ve

Detaylı

TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TİCARET VE GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI

TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TİCARET VE GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TİCARET VE GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI KARAR SAYISI: 2009 / 17 KARAR TARİHİ: 15 Haziran 2009 KONU: Genel Kurul Toplantısı Yapılan toplantı sonucunda: 1.

Detaylı

JOURNAL OF BANK AND FINANCE LAW

JOURNAL OF BANK AND FINANCE LAW ISSN: 2147-1053 BANKA VE FİNANS HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF BANK AND FINANCE LAW Üç Ayda Bir Yayınlanır This journal is a peer reviewed journal published four times a year. Cilt: 3 / Sayı: 11 Volume: 3 /

Detaylı

DENETİM KURULU RAPORU

DENETİM KURULU RAPORU DENETİM KURULU RAPORU 1- GİRİŞ 1-1 KONU Denetleme Kurulu olarak Türkiye Okul Sporları Federasyonunun 01.03. 31.01. döneminde, Federasyon Ġdari iģlemler, sportif faaliyetler ile ilgili iģlem ve harcamalara

Detaylı

Yargıtay. Hukuk Genel Kurulu. Esas : 2010/21-534. Karar : 2010/591. Tarih : 10.11.2010. Özet: -YARGITAY ĠLAMI-

Yargıtay. Hukuk Genel Kurulu. Esas : 2010/21-534. Karar : 2010/591. Tarih : 10.11.2010. Özet: -YARGITAY ĠLAMI- Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Esas : 2010/21-534 Karar : 2010/591 Tarih : 10.11.2010 Özet: -YARGITAY ĠLAMI- Taraflar arasındaki "YurtdıĢı borçlanma hakkının tespiti" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda

Detaylı

: Av.Tezcan ÇAKIR Meşrutiyet Cd. N:3/15 - ANKARA

: Av.Tezcan ÇAKIR Meşrutiyet Cd. N:3/15 - ANKARA Esas No : 1995/1983 Karar No: 1997/519 Temyiz İsteminde Bulunan :. : Türk Dişhekimleri Birliği : Av.Tezcan ÇAKIR Meşrutiyet Cd. N:3/15 - ANKARA İstemin Özeti : Dişhekimi olan davacıya, Türk Dişhekimleri

Detaylı

Hukuk Dergisi LEGAL JOURNAL OF LAW

Hukuk Dergisi LEGAL JOURNAL OF LAW ISSN: 1303-9210 LEGAL Hukuk Dergisi LEGAL JOURNAL OF LAW Cilt: 13/Sayı: 148 Volume: 13/Issue: 148 Yıl/Year: 2015 YARGITAY KARARLARI, DANIŞTAY KARARLARI VE DİĞER YÜKSEK MAHKEME KARARLARI, HUKUK HABERLERİ,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Umut YENİOCAK Doğum Tarihi: 1979 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 2002 Y. Lisans Ekonomi Hukuku İstanbul

Detaylı

Yargıtay. Hukuk Genel Kurulu. Esas : 2011/ Karar : 2011/474. Tarih : Özet: - YARGITAY ĠLAMI -

Yargıtay. Hukuk Genel Kurulu. Esas : 2011/ Karar : 2011/474. Tarih : Özet: - YARGITAY ĠLAMI - Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Esas : 2011/21-412 Karar : 2011/474 Tarih : 06.07.2011 Özet: - YARGITAY ĠLAMI - Taraflar arasındaki "tespit" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Kocaeli 3. ĠĢ Mahkemesince

Detaylı

BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ VE GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI. DR. ADEM ASLAN Yargıtay 11.HD. Üyesi

BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ VE GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI. DR. ADEM ASLAN Yargıtay 11.HD. Üyesi BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ VE GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI DR. ADEM ASLAN Yargıtay 11.HD. Üyesi GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI TEMEL AMAÇ: Yargılama öncesinde veya yargılamanın devamı sırasında alınan

Detaylı

T.C. ANKARA 17. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2011/963 KARAR NO : 2011/1582

T.C. ANKARA 17. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2011/963 KARAR NO : 2011/1582 DAVACI: IŞIL TELEVİZYON YAYINCILIK AŞ VEKİLİ: AV. HANDAN COŞGUN, 4 Cad. 694 Sok. No. 3 Kat 3 Yıldız-Çankaya/ DAVALI : RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU/ VEKİLİ : AV. SİBEL SÖYLER (aynı adreste) DAVANIN ÖZETİ:

Detaylı

DOÇ. DR. CENK AKİL elektronik posta:

DOÇ. DR. CENK AKİL elektronik posta: DOÇ. DR. CENK AKİL elektronik posta: akilcenk@hotmail.com KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu Doğum Yeri : T.C : ÇANKAYA/ANKARA Doğum Tarihi : 06.08.1975 T.C. Kimlik No : 56194488094 Askerlik Durumu 2010 tarihinde

Detaylı

TEBLİĞ. ç) Hazinenin özel mülkiyetindeki taģınmaz: Tapuda Hazine adına tescilli taģınmazları,

TEBLİĞ. ç) Hazinenin özel mülkiyetindeki taģınmaz: Tapuda Hazine adına tescilli taģınmazları, 7 Şubat 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28906 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO: 362) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Genel Tebliğin amacı;

Detaylı

2. Uluslararası Ticaret Hukukuna İlişkin Mevzuat ve Anlaşmalar, 2. bası, İstanbul 2006.

2. Uluslararası Ticaret Hukukuna İlişkin Mevzuat ve Anlaşmalar, 2. bası, İstanbul 2006. PROF. DR. NURAY EKŞİ 1987 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ni birincilikle bitiren Prof. Dr. Nuray Ekşi, 1988 yılında aynı fakültede Devletler Özel Hukuku Anabilim Dalı nda araştırma görevlisi

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2013 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012) ĠÇĠNDEKĠLER 1- TOPLANTILAR... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR... 3 1.2-

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 5434 S.ESK/ S. SGK/101

İlgili Kanun / Madde 5434 S.ESK/ S. SGK/101 T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/15329 Karar No. 2013/8585 Tarihi: 29.04.2013 İlgili Kanun / Madde 5434 S.ESK/1 5510 S. SGK/101 5510 SAYILI YASANIN YÜRÜLÜĞÜNDEN ÖNCE MEMUR VE İŞTİRAKÇİ OLANLARIN

Detaylı