İMEAK DTO HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (DT/DU GENEL SEKRETER YARDIMCILIĞI)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İMEAK DTO HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (DT/DU GENEL SEKRETER YARDIMCILIĞI)"

Transkript

1

2 İMEAK DTO HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (DT/DU GENEL SEKRETER YARDIMCILIĞI) ÖTV siz Yakıt Alım Defteri Onayı - Yakıt Alım Defter - 3 Adet Defter Çıktısı (ilk üç sayfa) 3- Ek- Taahhütname (Kiralama var ise Ek- Taahhütname) 4-Ek Taahhütname Hizmetin Tanımlanma 5 Dakika 0-00 GRT 5,00 TL GRT 35,00 TL GRT 40,00 TL GRT 50,00 TL GRT 70,00 TL 5.00 ve yukarısı 90,00 TL - Türk Bayraklı Tüm Gemilerin Teknik Özelliklerini Belirten Liste 500,00 TL Türk Deniz Ticaret Filosu Listeleri (CD) - Dilekçe Gün -Türk Bayraklı Tüm Ticaret Gemilerinin Gemi Bazında Teknik Özellikleri Özet Listesi 50,00 TL 3- Gemi Tiplerine Göre Grup Listesi ( Grup) 5,00 TL 4- Gemi Tiplerine Göre Teknik Özelliksiz Grup Listesi ( Grup) 0,00 TL 3 Seyir İzin Belgesinin Elektronik Ortama Kaydı Türk Bayraklı Özel ve Ticari Yatlar için; - Yat ın Teknik Bilgilerini İçeren Belge(Tonilato) -Kaptan/ mürettabat ve içindeki yatçıların Türk Uyruklu ise T.C.Kimlik Bilgileri,Yabancı Uyruklu ise Pasaport Bilgileri 3- Sigorta Poliçesi 4- Marina Bağlama Sözleşmesi 5- Kaptan ve diğer mürettebatın gemiadamı yeterlilik belgeleri 6-Kiralanmış ise Charter Sözleşmesi 5-30 dk Türk ve Yabancı Bayraklı tüm Özel ve Ticari Tekneler için 40,00 TL Yabancı Bayraklı Özel ve Ticari Tekneler İçin; -Yacht Register Certificate - Kaptan/ mürettabat ve içindeki yatçıların pasaport bilgileri 3-Sigorta Poliçesi 4-Marina Bağlama Sözleşmesi 5-Kaptan ve diğer mürettebatın gemiadamı yeterlilik belgeleri 6- Kiralanmış ise Charter Sözleşmesi 4 Yatırım Teşvik Belgeleri ile İlgili İşlemler Yatırımla İlgili Yaklaşık 0 adet Belge ve Evrak Hafta (Ekspertiz süresi dahil) 090,00 TL. Ba şvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. (. Madde için) İsim Sertaç YILDIZ Unvan Deniz Ulaştırması Bölüm Müdürü E-posta (- Maddeler İçin) İsim Nilgün TOK Unvan Deniz Filosu Birim Müdürü E-posta ilk Müracaat Yeri (3. Madde için) İsim İpek SAPMAZ Unvan Deniz Turizmi ve Deniz Kaynakları Yetkilisi E-posta ilk Müracaat Yeri (3. Madde için) İsim Mustafa YAVUZYILMAZ Unvan Gemi Yat İnşa ve Yan Sanayi Birimi Yetkilisi E-posta ilk Müracaat Yeri (4. Madde için) İsim Ahmet TAĞMAÇ Unvan Deniz Ticareti Bölüm Müdürü E-posta İkinci Müracaat Yeri (--3-4 Maddeler için) İsim İsmail ASASOĞLU Unvan DT/DU Genel Sekreter Yardımcısı E-posta

3 Tır Geçiş Belgesi Verme İşlemi İMEAK DTO HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (TIR BİRİMİ) ULUSLARARASI TAŞIMA YAPAN FİRMA- LAR ( Tek Seferlik ). Dilekçe ( Güzergâh ve talep edilen geçiş belgeleri belirtilecek ). Taşıt sürücülerinin geçiş belgesi ile ilgili işlemlerini firma adına yürütebilmeleri için, şirket yetkilisi veya yetkilileri tarafından imzalanmış noter onaylı vekâletname aslı veya fotokopisi 3. Gümrüklemenin yapıldığı TIR Karnesi, ATA Karnesi, Transit Beyannamesi veya Gümrük Çıkış Beyannamesinden herhangi biri 4. Taşıta bir önceki sefer için varsa tahsis edilmiş olan iadesi zorunlu belgelerin kullanılmış veya kullanılmamış haliyle iadesi. ULUSLARARASI TAŞIMA YAPAN FİRMA- LAR ( Çok giriş-çıkışlı-yıllık ) 3 Dakika Tek seferlik TIR Geçiş Belgesi 9 TL. Dilekçe ( talep edilen geçiş belgeleri belirtilecek ). Taşıt sürücülerinin geçiş belgesi ile ilgili işlemlerini firma adına yürütebilmeleri için, şirket yetkilisi veya yetkilileri tarafından imzalanmış noter onaylı vekâletname aslı veya fotokopisi 3. Belgeyi teslim alacak kişinin nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi 4.Firma kaşesi 6 Dakika Çok giriş çıkışlı-yıllık TIR Geçiş Belgesi 50 TL Gümrük İşlemi Takip Kartı Verme İşlemi. Talebe ilişkin dilekçe (dilekçeyi imzalayan firma temsilcisinin imza sirküleri ile). Son üç aylık SSK Bildirgesi 3. SSK Taahhütnamesi 4. SSK işe giriş bildirgesi 5. Firma taahhütnamesi 6. Vatandaşlık numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi 7. Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı sureti ( Muhtarlık veya Nüfus Müdürlüğünden ) 8. Kart sahibi imza beyannamesi 9. Kart sahibi temsil yetki belgesi ( Noter tasdikli vekâletname ) 0. adet fotoğraf 5 Gün 70 TL 3 Sayısal Takograf Kartı Verme İşlemi ULUSLARARASI TAŞIMA YAPAN FİRMA- LAR. Ödeme yapıldığını gösterir banka dekontu. Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi 3. Sürücü ehliyeti aslı ve fotokopisi 4. adet biyometrik-arka fon beyaz- fotoğraf 5 Dakika İlk başvurunun firma tarafından yapılması halinde ücret alınmaz. Başvuru Odamız aracılığı ile yapıldığı takdirde 35-TL ücret alınır. İsim Ersin KAYMAK Unvan TIR Belgelendirme Birim Müdürü E-posta İsim Halil İbrahim TOPÇU Unvan Genel Sekreter Yardımcısı E-posta

4 Oda Kayıt İşlemi TÜZEL KİŞİLER (FİRMA). Oda Kayıt Beyannamesi. Tescil ilanın yayınlandığı ticaret sicil gazetesinin aslı veya onaylı örneği yada ticaret sicil tasdiknamesi 3. Temsilcilerin noter tasdikli imza sirküleri 4. Temsilcilerin onaylı ve fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği 5. Temsilcilerin yeni çekilmiş (Bir) adet fotoğrafı 6. Temsilcilerin ikametgâh ilmühaberi veya tezkeresi 7. Vergi Levhası fotokopisi 8. Tescil ilanında yayınlanmamışsa noter tasdikli ana sözleşme örneği GERÇEK KİŞİLER (ŞAHIS). Oda Kayıt Beyannamesi. Tescil ilanın yayınlandığı ticaret sicil gazetesinin aslı veya onaylı örneği yada ticaret sicili tasdiknamesi 3. Onaylı ve fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği 4. Noter tasdikli imza beyannamesi 5. İkametgâh ilmühaberi veya tezkeresi 6. Yeni çekilmiş (Bir) adet fotoğrafı 7. Vergi Levhası fotokopisi veya vergi kaydını gösteren belge. - Gün Firmanın Sermayesine göre kayıt ücreti alınır. DERECEYE ESAS MEBLAĞ (SERMAYE VE ÖZ VARLIK ,00 TL Ve Yukarısı 600, ,00 TL ,00 TL 560, ,00 TL ,00 TL 50, ,00 TL ,00 TL 440, ,00 TL ,00 TL 360, ,00 TL 5.000,00 TL 300,00,00 TL 0.000,00 TL 60,00 Faalitet Belgesi Firma Başvurusu 5 Dakika 3 İmza Tasdik İşlemi 4 Kapasite Raporu İşlemi Oda Sicil Kaydında Değişikliklerin Yapılması Oda Meslek Grup Değişikliği İşlemi Kayıt Silme İşlemi İMEAK DTO HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (SİCİL BİRİMİ).Certificate Onayı.Appended Declaration Onayı 3.Bill Of Lading 4.Freight Invoice 5.Gemi Yapı Bildirim Onayı 6.Ticaret sicil Gazete Tasdiki 7.Diğer Belgeler. Kapasite Başvuru Formu. İşlerindeki makinaların fatura fotokopileri veya mülkiyetini gösterir diğer belgeler 3. İşyeri kira kontratı fotokopisi (noter tasdikli) veya tapu fotokopisi. 4. Son iki aylık SSK Prim Bildirge Fotokopileri ile ödendi/tahakkuk makbuz fotokopileri 5. Son sermaye arttırımını belirtir Ticaret Sicil Gazete Fotokopisi 6. Vergi Levhası Fotokopisi 0 Dakika 0 Gün 00,00 TL. Firmanın Değişiklik Yazısı. Ticaret Sicil Gazete Fotokopisi 0 Dakika Bedelsiz. Firma Başvuru Yazısı.. Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi 3.Diğer Belgeler. Firma Başvuru Yazısı.. Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi 3. İşi Bıraktığına dair Vergi Daire Yazısı. 4. Diğer Belgeler 0 Gün Bedelsiz 0 Gün Bedelsiz KAYIT ÜCRETİ İsim Fatma TEKİN Unvan Üye Sicil Birim Müdürü E-posta İsim Halil İbrahim TOPÇU Unvan Genel Sekreter Yardımcısı E-posta

5 İMEAK DTO HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (GELİRLER BİRİMİ) Yıllık Aidat Tahakkuk İşlemi.Üye aidatları ile ilgili; her yıl firmaların öz sermayelerine göre belirlenen derecelere göre, 574 sayılı Kanunla belirlenen oranda Odamız Yönetim Kurulu Kararı onayı ile belirlenen ve Meclis tarafından onaylanan tarifeler üzerinden yılda bir kez Yıllık Üye aidat tahakkuk işlemi yapılmaktadır..t.c Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı verileri TOBB üzerinden Odamız tarafından temin edilen; gerçek kişi ve sanayicilerin Ticari Kazanç toplamı ve tüzel kişi tacir ve sanayicilerin Ticari Bilanço Karı üzerinden yılda bir kez toplu olarak Munzam aidat tahakkuk işlemi yapılmaktadır. Gün Dereceler Firmanın öz sermayesine göre Yıllık Üye aidat tahakkuku yapılır. Dereceye Esas Meblağ (Sermaye ve Öz Varlık) Yıllık Aidat Fevkalade Derece ,00 TL Ve Yukarısı 600,00 -A Derece 80.00,00 TL ,00 TL 560,00 -A Derece 60.00,00 TL ,00 TL 50,00 3-A Derece 50.00,00 TL ,00 TL 440,00 4-A Derece 5.00,00 TL ,00 TL 360,00 5-A Derece 0.00,00 TL 5.000,00 TL 300,00 6-A Derece,00 TL 0.000,00 TL 60,00 Üye Aidat Tahsilatı.Tahakkuk işlemi tamamlanan Yıllık Üye aidat ve Munzam aidatlar, her yılın HAZİRAN ve EKİM aylarında üyelerimizin resmi adreslerine gönderilen Üye Borç İhbarnamesine istinaden iki eşit taksitte tahsilatı yapılır. 5 Dakika - 3 Türk Bayraklı Gemi Liman Hizmet Ücret Tahakkuku.T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınan bilgilere göre limanlardan hareket eden Türk bayraklı gemilere, Odamız Yönetim Kurulu Kararı onayı ile belirlenen ve Meclis tarafından onaylanan tarifeler üzerinden bağlı bulunduğu acentelere Liman Hizmet ücreti tahakkuku yapılır. 0 Dakika Türk Bayraklı Gemilerden Alınan Liman Hizmet Ücreti. Gemi Gros Ton Ağırlığı GRT Bunker Tankerler için TUTAR 50,00 Yolcuve Kruvazier Gemileri İçin GRT KADAR 75,00 65, GRT KADAR 5,00 00, GRT KADAR 5,00 90, GRT KADAR 30,00 70, GRT KADAR 375,00 35, GRT KADAR 440,00 440, GRT KADAR 500,00 500, GRT KADAR 550,00 550, GRT VE YUKARISI 590,00 590,00 4 Yabancı Bayraklı Gemi Liman Hizmet Ücreti ve Navlun Oda Payı Tahakkuku.T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınan bilgilere göre limanlardan hareket eden Yabancı bayraklı gemilere, Odamız Yönetim Kurulu Kararı onayı ile belirlenen ve Meclis tarafından onaylanan tarifeler üzerinden bağlı bulunduğu acentelere Liman Hizmet ücreti tahakkuku yapılır..t.c. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınan bilgilere göre, Yabancı Bayraklı ve Yabancılara kiralanmış Türk Bayraklı gemilere tahakkuk ettirilen yük bilgileri firmanın beyanı üzerine Yönetim Kurulunca belirlenen, Meclis tarafından onaylanan oranda ve/veya tutarda Navlun Oda Payı tahakkuku yapılmaktadır. 5 Dakika Yabancı Bayraklı Gemilerden Alınan Liman Hizmet Ücreti. Gemi Gros Ton Ağırlığı Tutar Yolcuve Kruvazier Gemileri İçin Grt Kadar 50,00 0, Grt Kadar 50,00 00, Grt Kadar 30,00 50, Grt Kadar 375,00 30, Grt Kadar 440,00 375, Grt Kadar 500,00 450, Grt Kadar 50,00 500, Grt Kadar 560,00 560, Grt ve Yukarısı 600,00 600,00 5 Gemi Liman Hizmet Ücreti ve Navlun Oda Payı Tahsilatı.Geminin bağlı olduğu acentesine tahakkuk ettirilen gemi Liman Hizmet ücreti Liman Hizmet ücreti Bildirim Formu ile ve Navlun Oda Payı firma beyanı üzerine Navlun Oda Payı bildirim formu ile birlikte tahsilatı yapılır. 5 Dakika Bedelsiz

6 İMEAK DTO HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (GELİRLER BİRİMİ) TRANSİTLOG (YAT KAYIT) BELGESİ SATIŞI T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığına ait yat kayıt belgelerinin satışı üye talepleri doğrultusunda yapılmaktadır. 6 Belge Satışı.T.C Yatlar için (Özel).T.C Yatlar için (Ticari) 3.T.C Yatlar için (0-49 Gros arası) Sektörel Hizmet Payı 4.T.C Yatlar için (50 + Gros ve yukarı) Sektörel Hizmet Payı 5.Yabancı Bayraklı Yatlar için (Özel) 6.Yabancı Bayraklı Yatlar için (Ticari) 7.Y.B.Yatlar için Transitlog özel (4 Sahipten fazla kullanım için) 8.Y.B.Yatlar için Transitlog ticari (Bakanlıktan belgesiz yatlar için) 9.Yabancı Bayraklı Yatlar için(0-49 Gros arası) Sektörel Hizmet Payı 0.Yabancı Bayraklı Yatlar için (50+ GRT ve yukarısı) Sektörel Hizmet Payı 0 Dakika 30,00 30,00 35,00 40,00 35 $ 35 $ 35 $ +Tam boy (metre) x 60 USD 35 $ +Tam boy (metre) x 30 USD 80,00 0,00 İsim Ömer YAĞCI Unvan Gelirler Birim Müdürü E-posta İsim Halil İBrahim TOPÇU Unvan Genel Sekreter Yardımcısı E-posta Sıra Üye Şikayetleri hakkında Disiplin Soruşturması başlatma İMEAK DTO HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (HUKUK BİRİMİ) Yazılı şikayet dilekçesi ve ekleri Yıl Bedelsiz İsim Tuğba KARAKUZU Unvan Hukuk Müşaviri E-posta

7 İMEAK DTO HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (MEC.MES.KOM. BİRİMİ) Üyelerden/İlgili Kurum ve Kuruluşlardan Gelen Tüm ( gemi, tersane, vb.)değer Tespiti Talepleri. Firma Başvurusu. Gemi ile ilgili bilgiler/sigortası/faturası/vb. 4. Bilirkişi veya Eksperden gelen rapor. 5. Firmaya Yazı 4 Gün 00 TL Üyelerin İthal Ettikleri Makine, Malzeme, Araç Ekipmanının Arızalanması Nedeniyle Mahrecine Geri İadesi Talepleri 3 Fatura Tastiki. Firma Başvurusu. Gemi ile ilgili bilgiler/sigortası/faturası/vb. 4. Bilirkişi veya Eksperden gelen rapor. 5. Firmaya Yazı. Firma Başvurusu. Gemi ile ilgili bilgiler/sigortası/faturası/ vb. 4. Bilirkişi veya Eksperden gelen onaylama yazısı. 5. Firmaya Yazı veya faturanın arkasına yapılan ücret uygunluğu tastiki 4 Gün 00 TL 3 Gün FATURA BEDELİ ÜZERİNDEN : 60.- TL : TL : TL : TL : 50.- TL : TL den yukarısı : TL 4 Mahkemelerden Gelen Gemi Adamları Ücret Tespitleri.Mahkemelerden gelen yazı 4. Bilirkişi veya Eksperden gelen yazı/rapor. 5. Mahkemeye gönderilen cevap Hafta Bedelsiz 5 Bilgi Edinme Hakkı Kanununa İlişkin Çeşitli Talepler Hafta Bedelsiz İsim Burcu KARAMAHMUT Unvan Meclis ve Meslek Komiteleri Birimi Sorumlusu E-posta İsim Gümral MADEN Unvan Meclis ve Meslek Komiteleri Birimi Yetkilisi E-posta

HOPA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

HOPA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HOPA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 3 4 5 HİZMETİN ADI İlk defa CüzdanıTalebi Zayiinden Cüzdanı Talebi STCW Belgesi ilk düzenleme Talebi Süresi dolan STCW Belgelerinin Yenilenmesi

Detaylı

GÖCEK LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GÖCEK LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU GÖCEK LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 2) Döner sermaye ve Maliye hesabına yatırılmış harç dekontu 3)Sağlık

Detaylı

VERGİ DAİRELERİ / BAĞLI VERGİ DAİRELERİ HİZMET STANDARTLARI

VERGİ DAİRELERİ / BAĞLI VERGİ DAİRELERİ HİZMET STANDARTLARI VERGİ DAİRELERİ / BAĞLI VERGİ DAİRELERİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BA VURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 Mükellefiyet tesisi İşe başlama/bırakma bildirimi ekinde; 1-Noter onaylı imza sirküleri (basit

Detaylı

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ HİZMET BEDELİ 1 GERÇEK KİŞİ-KAYIT KURULUŞ: GERÇEK KİŞİ (HAKİKİ ŞAHIS)

Detaylı

TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 3- Ana Sözleşme 4- Kurucular Beyanı 5- Ödenmiş Sermaye Banka Dekontu ve Bloke Yazısı 6- Rekabet Fon Payı Dekontu 7- İmza Beyannamesi 8- Kuruluş Bildirim

Detaylı

DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI BELGE ONAY TASDİK İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI BELGE ONAY TASDİK İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI BELGE ONAY TASDİK İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra No HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRECİ ( EN GEÇ ) 01 Belge Hazırlama Oda Sicil

Detaylı

GEMLİK LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GEMLİK LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU GEMLİK LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı Belgesi BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 2) Döner sermaye ve Maliye hesabına yatırılmış harç

Detaylı

LİMAN BAŞKANLIĞINDA YAPILAN İŞLEMLER

LİMAN BAŞKANLIĞINDA YAPILAN İŞLEMLER LİMAN BAŞKANLIĞINDA YAPILAN İŞLEMLER SIRA LİMAN BAŞKANLIĞI İŞLEMLER İSTENEN BELGELER A B C D E F G Gemiler İçin Yanaşma/ Demir Ordinosu Liman Çıkış Belgesi (LÇB) Sürekli Özel Kayıt Belgesi (CSR) Özel Tüketim

Detaylı

KIRKLARELİ VALİLİĞİ İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KIRKLARELİ VALİLİĞİ İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ 1 2 ADI Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Mülkiyeti Edinimi Yabancı Sermayeli Şirketlerin Sınırlı Ayni Hak Edinimi 1. Başvuru dilekçesi 2. Taşınmaza ilişkin tapu

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HAL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HAL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HAL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI DEVİR EDEN 1- İş yeri devir etme dilekçesi 2- Belediyeye borcu olmadığına dair belge (Gelirler Md., İSKİ, İGDAŞ) 3- Kesin teminat mektubu

Detaylı

Ek-2 ÖRNEK KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU MAHALLĠ ĠDARELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONYA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ HĠZMET STANDARTLARI VATANDAġA SUNULAN SIRA NO

Ek-2 ÖRNEK KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU MAHALLĠ ĠDARELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONYA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ HĠZMET STANDARTLARI VATANDAġA SUNULAN SIRA NO SIRA NO Ek-2 ÖRNEK KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU MAHALLĠ ĠDARELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONYA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ HĠZMET STANDARTLARI VATANDAġA SUNULAN BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN ADI 1 Sosyal güvencesi

Detaylı

Türkiye Geneli Ortalama Hizmet Süresi 30 GÜN 30 GÜN 30 GÜN 15 GÜN 20 GÜN 20 GÜN 15 GÜN 15 GÜN. 15 gün. 60 gün. 30 gün. 45 gün. 45 gün. 45 gün.

Türkiye Geneli Ortalama Hizmet Süresi 30 GÜN 30 GÜN 30 GÜN 15 GÜN 20 GÜN 20 GÜN 15 GÜN 15 GÜN. 15 gün. 60 gün. 30 gün. 45 gün. 45 gün. 45 gün. BALIKESİR VALİLİĞİ ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI NOT: Hizmet süresi, başvuruda istenen belgeler eksiksiz olduğuğu takdirde veya tamamlandıkdan sonra ki hizmet süresidir. Bu

Detaylı

TERSANELER VE KIYI YAPILARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

TERSANELER VE KIYI YAPILARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TERSANELER VE KIYI YAPILARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 2- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı 3- Tahsis

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN DİĞER KURUM İŞLEMLERİ 344MV0063 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programları nda yer alan yeterlikleri

Detaylı

MELİKGAZİ BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI EK- 2 TABLOLAR

MELİKGAZİ BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI EK- 2 TABLOLAR MELİKGAZİ BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI EK- 2 TABLOLAR Sıra MÜDÜRLÜKLER No 1 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3 RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 4 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 5 PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

DİYARBAKIR TİCARET BORSASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DİYARBAKIR TİCARET BORSASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU DİYARBAKIR TİCARET BORSASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA 1 BORSA ÜYELİK KAYDI GERÇEK KİŞİLER İÇİN 1-İştigal konuları arasında borsa kotasyonuna dahil maddelerin alımı veya satımının olduğunun tescilini

Detaylı

VERGİ MÜKELLEFİ OLMAK, ŞİRKET KURMAK, ŞİRKET TÜRLERİ, ŞİRKET KURULURKEN İZLENECEK YOLLAR NELERDİR? HEPSİ BURADA

VERGİ MÜKELLEFİ OLMAK, ŞİRKET KURMAK, ŞİRKET TÜRLERİ, ŞİRKET KURULURKEN İZLENECEK YOLLAR NELERDİR? HEPSİ BURADA Şirket nasıl kurulur: 1.Limited Şirket kurulumu, şirket kuruluşu için gerekli evraklar hazır ise, ortalama bir hafta sürüyor. 2.Şirketinizin muhasebesinin tutulması için, muhasebeciye aylık muhasebe tarifesine

Detaylı

T.C. MUĞLA VALİLİĞİ İl Dernekler Müdürlüğü

T.C. MUĞLA VALİLİĞİ İl Dernekler Müdürlüğü T.C. MUĞLA VALİLİĞİ İl Dernekler Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 5253 sayılı Dernekler Kanununa göre Dernek

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU (İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI)

KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU (İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI) KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU (İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI) S. SUNULAN Tüm Vatandaşlar İçin Ortak Belgeler; 3. Nüfus cüzdan fotokopisi, 4. Adli sicil beyanı, 5. (4) adet fotoğraf, Bunlara ilave

Detaylı

2014/10 SAYILI TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE

2014/10 SAYILI TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE 2014/10 SAYILI TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1 - (1) Bu Genelgenin amacı,

Detaylı

KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI ÜYE EL KİTABI

KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI ÜYE EL KİTABI KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI ÜYE EL KİTABI KÜTAHYA 2014 İçindekiler Tablosu BÖLÜM 1 ODAMIZIN TANITIMI... 2 1.1. Odamızın Tarihçesi... 2 1.2. Oda İletişim Kanalları... 4 1.3. Politikalarımız... 4 1.3.1.

Detaylı

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI S. TAMAMLANMA 1 Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği kapsamında Merkez ve Taşra Teşkilatına

Detaylı

ŞİRKET YAPILARI VE KURULUŞ AŞAMALARI

ŞİRKET YAPILARI VE KURULUŞ AŞAMALARI KOSGEB GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZİ ŞİRKET YAPILARI VE KURULUŞ AŞAMALARI Hazırlayanlar Oya HAN Uzman Serdar ALÂ Uzman Şubat 2006 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde, işletmeler karmaşık idari ve bürokratik bir

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI HAL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI HAL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI HAL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tahsis Hakkı Devri 1-Dilekçe (Alandan- Satandan) 2-Ticaret Odası Kayıt Belgesi (ETO) 3-Yaş Sebze-Meyve Ticareti

Detaylı

İŞLEMLER. 6 Sicile Kayıtlı Bir Geminin Mahkeme veya İcra Yolu ile Alınması Durumunda Alıcı Adına Sicillere Tescili

İŞLEMLER. 6 Sicile Kayıtlı Bir Geminin Mahkeme veya İcra Yolu ile Alınması Durumunda Alıcı Adına Sicillere Tescili GEMİLERİN MGS YE KAYDI, KAYIT DEĞİŞİKLİĞİ, ALIM/SATIM/BAĞIŞ VE TERKİN İŞLEMLERİ İŞLEMLER 1 İnşa Halindeki Gemilere Mahsus Sicil e Tescil Yurt İçinde veya Serbest Bölgelerde İnşası Tamamlanmış Gemilerin

Detaylı

T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü EK-2 HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA 1. Bilgi Edinme ve BİMER 2. Kooperatif Kuruluşları İMAR İSKAN VE KOOPERATİF ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1- Başvuru sahiplerinin

Detaylı

KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU KIRKLARELİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU KIRKLARELİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU KIRKLARELİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) 1 Emlak Beyannamesi 1Tapu

Detaylı

TABLO-1 DESTEK BAŞVURULARINDA SUNULACAK FORM, BİLGİ VE BELGELER GENEL BİLGİ VE BELGELER

TABLO-1 DESTEK BAŞVURULARINDA SUNULACAK FORM, BİLGİ VE BELGELER GENEL BİLGİ VE BELGELER TABLO-1 DESTEK BAŞVURULARINDA SUNULACAK FORM, BİLGİ VE BELGELER GENEL BİLGİ VE BELGELER TMŞ LER 1. İmza sirkülerinde tatbiki imzası bulunan kişiye ait, şirketi temsil ve ilzama ilişkin yetki belgesi (aslı),

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI (2015)

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI (2015) BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI (205) Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü Mayıs 205 BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

Detaylı

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10. Maddesi kapsamındaki 4 İhale Değişken. 1-Kararname 2-Maaş nakil bildirimi 3-Göreve başlama yazısı 4- Beyanname

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10. Maddesi kapsamındaki 4 İhale Değişken. 1-Kararname 2-Maaş nakil bildirimi 3-Göreve başlama yazısı 4- Beyanname DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI 1 Yazışmalar ve Yazı Talebe göre -15-2 Doğrudan Alımlar 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesi 10 gün 3 İlan Giderleri İlanlarla ilgili gazete, fatura

Detaylı