T.C. Resmî Gazete YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 28 Şubat 2014 CUMA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 28 Şubat 2014 CUMA"

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 28 Şubat 2014 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI Sayı : Kuruluşu : 7 Ekim İçindekiler 104. Sayfadadır. e-posta:

2 Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 28 Şubat 2014 Sayı : 28927

3 28 Şubat 2014 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 3

4 Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 28 Şubat 2014 Sayı : 28927

5 28 Şubat 2014 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 5

6 Sayfa : 6 RESMÎ GAZETE 28 Şubat 2014 Sayı : 28927

7 28 Şubat 2014 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 7

8 Sayfa : 8 RESMÎ GAZETE 28 Şubat 2014 Sayı : 28927

9 28 Şubat 2014 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 9

10 Sayfa : 10 RESMÎ GAZETE 28 Şubat 2014 Sayı : 28927

11 28 Şubat 2014 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 11

12 Sayfa : 12 RESMÎ GAZETE 28 Şubat 2014 Sayı : 28927

13 28 Şubat 2014 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 13

14 Sayfa : 14 RESMÎ GAZETE 28 Şubat 2014 Sayı : 28927

15 28 Şubat 2014 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 15

16 Sayfa : 16 RESMÎ GAZETE 28 Şubat 2014 Sayı : 28927

17 28 Şubat 2014 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 17

18 Sayfa : 18 RESMÎ GAZETE 28 Şubat 2014 Sayı : 28927

19 28 Şubat 2014 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 19

20 Sayfa : 20 RESMÎ GAZETE 28 Şubat 2014 Sayı : 28927

21 28 Şubat 2014 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 21 Orman Genel Müdürlüğünden: YÖNETMELİKLER ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 24/12/1993 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Orman Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin 22 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Giriş sınavının tarihi, yapılacağı yer, giriş şartları, atama yapılacak kadroların sayısı, sınıfı, dereceleri, sınav konuları ve ilgili diğer hususlar Genel Müdürlük internet sitesinde, Resmî Gazete de ve Türkiye genelinde yayımlanan tirajı en yüksek ilk beş gazetenin en az birinde duyurulur. MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (i) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. i) Genel Müdürlüğün görev alanına ilişkin mevzuat, MADDE 3 Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. Geçici Madde 8 Bu maddenin yayımlandığı tarihte Genel Müdürlükte orman bölge müdürü, daire başkanı ve daha üst görevlerde görev yapmış olanlar, aylıktan kesme dahil daha ağır disiplin cezası almamış olmaları şartıyla, Genel Müdürün teklifi üzerine Bakan oluruyla Müfettişliğe atanabilirler. Bu şekilde atananlar Genel Müdürlükçe 3 ay süreli hizmet içi eğitime tabi tutulur. MADDE 4 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 5 Bu Yönetmelik hükümlerini Orman Genel Müdürü yürütür.

22 Sayfa : 22 RESMÎ GAZETE 28 Şubat 2014 Sayı : Yeni Yüzyıl Üniversitesinden: YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ DİL OKULU EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 27/5/2013 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Yeni Yüzyıl Üniversitesi Dil Okulu Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü yürütür. Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete nin Tarihi Sayısı 27/5/ Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞLER İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/2) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 16/3/2013 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/2) in 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 1 (1) Bu Tebliğ aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşılarında gösterilen gümrük kıymetlerinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içermektedir.

23 28 Şubat 2014 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 23 MADDE 2 Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (4) Gözetim belgesi üçüncü kişilere devredilemez. Gözetim belgesi kapsamı eşyanın ithalatı ile ilgili belgelerin (gözetim belgesinin aslı, ayrıca ithalat gerçekleştirilmiş ise ticari fatura ve gümrük beyannamesinin fotokopisi) belge sahibi tarafından gözetim belgesinin geçerlilik süresinin bitiminden itibaren on iş günü içerisinde İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesi gerekmektedir. Her halükarda; başvuru sahibinin, Tebliğ konusu eşya için gözetim belgesi düzenlenmesine ilişkin yeni bir başvuruda bulunması halinde, tamamı kullanılmış veya geçerlilik süresi başvuru tarihi itibariyle sona ermiş olan gözetim belgesinin/belgelerinin aslını, gözetim belgesinin zayii durumunda ise zayie ilişkin gazete ilanını veya bu hususu belgelendiren ilgili belgeleri İthalat Genel Müdürlüğüne iletmesi zorunludur. Bu şartın yerine getirilmemesi durumunda gözetim belgesi düzenlenmez. MADDE 3 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 4 Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür. Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/8) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 18/5/2013 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/8)'in ek-1 inde yer alan tablonun 59 sıra numaralı satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 2 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür. Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/9) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 4/6/2013 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/9) in ekinde yer alan ek-1 ekteki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 2 Bu Tebliğ 1/1/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

24 Sayfa : 24 RESMÎ GAZETE 28 Şubat 2014 Sayı : 28927

25 28 Şubat 2014 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 25

26 Sayfa : 26 RESMÎ GAZETE 28 Şubat 2014 Sayı : YARGI BÖLÜMÜ ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

27 28 Şubat 2014 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 27

28 Sayfa : 28 RESMÎ GAZETE 28 Şubat 2014 Sayı : 28927

29 28 Şubat 2014 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 29

30 Sayfa : 30 RESMÎ GAZETE 28 Şubat 2014 Sayı : 28927

31 28 Şubat 2014 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 31

32 Sayfa : 32 RESMÎ GAZETE 28 Şubat 2014 Sayı : 28927

33 28 Şubat 2014 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 33

34 Sayfa : 34 RESMÎ GAZETE 28 Şubat 2014 Sayı : 28927

35 28 Şubat 2014 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 35

36 Sayfa : 36 RESMÎ GAZETE 28 Şubat 2014 Sayı : 28927

37 28 Şubat 2014 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 37

38 Sayfa : 38 RESMÎ GAZETE 28 Şubat 2014 Sayı : 28927

39 28 Şubat 2014 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 39

40 Sayfa : 40 RESMÎ GAZETE 28 Şubat 2014 Sayı : 28927

41 28 Şubat 2014 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 41

42 Sayfa : 42 RESMÎ GAZETE 28 Şubat 2014 Sayı : 28927

43 28 Şubat 2014 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 43

44 Sayfa : 44 RESMÎ GAZETE 28 Şubat 2014 Sayı : 28927

45 28 Şubat 2014 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 45

46 Sayfa : 46 RESMÎ GAZETE 28 Şubat 2014 Sayı : 28927

47 28 Şubat 2014 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 47

48 Sayfa : 48 RESMÎ GAZETE 28 Şubat 2014 Sayı : 28927

49 28 Şubat 2014 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 49

50 Sayfa : 50 RESMÎ GAZETE 28 Şubat 2014 Sayı : 28927

51 28 Şubat 2014 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 51

52 Sayfa : 52 RESMÎ GAZETE 28 Şubat 2014 Sayı : 28927

53 28 Şubat 2014 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 53

54 Sayfa : 54 RESMÎ GAZETE 28 Şubat 2014 Sayı : 28927

55 28 Şubat 2014 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 55

56 Sayfa : 56 RESMÎ GAZETE 28 Şubat 2014 Sayı : 28927

57 28 Şubat 2014 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 57

58 Sayfa : 58 RESMÎ GAZETE 28 Şubat 2014 Sayı : 28927

59 28 Şubat 2014 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 59

60 Sayfa : 60 RESMÎ GAZETE 28 Şubat 2014 Sayı : 28927

61 28 Şubat 2014 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 61

62 Sayfa : 62 RESMÎ GAZETE 28 Şubat 2014 Sayı : 28927

63 T.C. Resmî Gazete İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 28 Şubat 2014 CUMA İLÂN BÖLÜMÜ YARGI İLÂNLARI Sayı : Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından: Esas No : 2014/26 Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesince; Mohamed ve Amına oğlu, 28/03/1986 doğumlu, MUHANNAD GHAFIR hakkında İzinsiz Olarak Ateşli Silah ve Mermileri Ülkeye Sokma imal Etme Nakletme Satma suçlarından dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 10/01/2014 tarih ve 2014/26 Esas 2014/10 Karar sayılı ilamı ile, sanığın üzerine atılı suçun 6136 sayılı yasanın 13/4 maddesi kapsamında kaldığı bu suçun kanunda öngörülen ceza miktarı itibariyle Sulh Ceza Mahkemesi görevi alanında olduğu anlaşılmakla, Mahkememizin CMK 3 ve 7 maddeleri uyarınca görevsizliğine, sanığın eylemi nedeniyle 6136 sayılı Kanunun 13/4 maddeleri uyarınca yargılanmasının yapılması amacıyla dosyanın görevli ve yetkili Hatay Sulh Ceza Mahkemesine gönderilmek üzere, C.Başsavcılığına tevdiine karar verildiği, sanığın yokluğunda verilen karardan sonra sanığın yabancı uyruklu olması, sanığa karar tebliğ edilemediği ve ikameti belli olmadığından 7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince ilanın tebliğine karar verilmiştir. İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 S. CMUK'nun 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen itiraz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur Esas No : 2014/17 Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesince; Mohammed ve Turkıa oğlu, 16/04/1967 Humus doğumlu, ABDULRAHMAN ABDULLAH hakkında 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet ve Resmi Belgede Sahtecilik suçlarından dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 10/01/2014 tarih ve 2014/17 Esas 2014/9 Karar sayılı ilamı ile, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun 24/03/2005 tarih ve 188 sayılı kararının 6 nolu bendi gereği yargılama yapılacak yerde birden fazla Ağır Ceza Mahkemesi olması durumunda 1 numaralı Ağır Ceza Mahkemesinin bakmasına karar verildiğinden, Mahkememizin CMK 3 ve 7 maddeleri uyarınca mahkememizin görevsizliğine, Sanığın eylemleri nedeniyle 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3/2 ve TCK.nun 204/1, 53, 54 maddeleri uyarınca yargılanmalarının yapılması amacıyla dosyanın görevli ve yetkili Hatay 1. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmek üzere Hatay C.Başsavcılığına tevdiine karar verildiği, sanığın yokluğunda verilen karardan sonra sanığın yabancı uyruklu olması, sanığa karar tebliğ edilemediği ve ikameti belli olmadığından 7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince ilanın tebliğine karar verilmiştir. İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 S. CMUK'nun 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen itiraz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 1125

64 Sayfa : 64 RESMÎ GAZETE 28 Şubat 2014 Sayı : Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Askeri Savcılığından: VAN Esas No : 2013/778 Karar No : 2013/397 Sanık Kimliği: Bülent YALÇIN, Doğan ve Tülay oğlu, 01 Mart 1990 doğumlu, Gaziantep/ Şahinbey ilçesi-hoşgör mahallesi nüfusuna kayıtlı. Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası: Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı emrinde görevliyken terhisli Shh. Er Yukarıda açık kimliği yazılı sanık Terhisli Sıhhiye Er Bülent YALÇIN hakkında Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesinin tarih ve 2013/778 esas, 2013/397 karar sayılı gerekçeli hükmüyle; Sanık Bülent YALÇIN'ın tarihleri arasında İzin Tecavüzü suçunu işlediği anlaşıldığından, müsnet suçtan dolayı eylemine uyan As. C.K.'nun 66/1-b maddesi gereğince takdiren BİR SENE HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, ASCK.'nun 73'üncü maddesi gereğince sanığın cezasından yarı oranında indirim yapılarak ALTI AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, T.C.K.nun 62 nci maddesi gereğince, cezasından 1/6 oranında indirim yapılarak, BEŞ AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, Sanığın tarihleri arasında göz altında ve sevk tutuklamasında geçirdiği süreler ile tarihleri arasında tutuklulukta geçirdiği sürelerin TCK.'nun 63'ncü maddesi uyarınca cezasından MAHSUBUNA, Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkûm olmadığı ve yeniden suç işlemeyeceği hususunda kanaate varıldığından, C.M.K.'nun 5728 Sayılı Kanun ile değişik 231/5 inci maddesi uyarınca, sanık hakkında kurulan mahkûmiyet HÜKMÜNÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, Sanığın C.M.K.'nun 5728 sayılı kanun ile değişik 231 nci maddesinin 8 inci fıkrası gereğince BEŞ YIL SÜRE İLE DENETİM SÜRESİNE TABİ TUTULMASINA, bu süre içerisinde takdiren sanık hakkında herhangi bir denetimli serbestlik tedbirinin UYGULANMAMASINA, Sanığın karar tarihinden itibaren işleyecek beş yıllık denetim süresi içerisinde, kasten yeni bir suç işlemediği takdirde, açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılarak DAVANIN DÜŞMESİNE KARAR VERİLMESİ YÖNÜNDE DEĞERLENDİRME YAPILMASINA, eğer denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlemesi halinde, sanık hakkında verilen mahkûmiyet hükmünün AÇIKLANMASINA, karar verilmiştir. Yapılan tüm aramalara rağmen Hükümlü Bülent YALÇIN'ın bulunamayışı nedeniyle hakkında verilen yukarıda belirtilen karara ilişkin tarih ve sayısı yazılı gerekçeli hüküm Hükümlü Bülent YALÇIN'a tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Kanunun 29, 30 ve 31. maddeleri gereğince işbu ilamın Resmi Gazete de yayım tarihinden 15 gün sonra Hükümlü Bülent YALÇIN'a tebliğ edilmiş sayılacağı, bu suretle belirlenen tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde Hükümlü Bülent YALÇIN tarafından 353 sayılı Kanunun 209/1 nci maddesine göre itiraz başvurusu, Askeri Mahkememize Askeri Mahkememize gönderilmek üzere en yakın Askeri Mahkemeye veya Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe verilmek suretiyle yapılabileceği, ayrıca 353 sayılı Kanunun 197/3 üncü maddesi uyarınca kanun yoluna başvurmanın Askeri Mahkeme veya Askeri Savcılık tutanak katibince bu hususta bir tutanak düzenlenmesi için yapılacak bir beyan ile de olabileceği, bu şekilde yapılan itiraza Şırnak 23 üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı Askeri Mahkemesince bakılacağı Hükümlü Bülent YALÇIN'a ilanen tebliğ olunur. 1160

65 28 Şubat 2014 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 65 ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gap Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Gaziantep Tasfiye İşletme Müdürlüğünden: 1 - Satışa esas bedeli en az 1,22 TL. ile en çok ,96 TL. arasında değişen; 06/03/2014 günü saat 16:00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 0,50 TL. en çok 7.527,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen Oto Parçaları, Çakmak, Tıbbi Malzeme, Motorsiklet yedek parçaları, Kol saatleri, Giyim Eşyaları, Tekstil, Cep Telefonu aksesuar ve yedek parçaları, Elektrikli ve Elektronik eşya, v.b. 79 grup eşya; açık artırma suretiyle, Kolejtepe mahallesi Mühendisevler sokak GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü hizmet binası adresindeki 4. kat Toplantı Salonunda 07/03/2014 tarihinde saat: 09:30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye ve internet adreslerimiz ile numaralı telefondan ulaşılabilir. 2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. bedel karşılığı Gaziantep Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir. İlan olunur. 1557/ KALEM YEDEK PARÇA ALIMI VE DİZEL JENERATÖRÜN ARIZASININ GİDERİLMESİ İŞİ Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğü Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünden: Bolvadin de kurulu bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünde kullanılmakta olan dizel jeneratöre 20 kalem yedek parça yerine montajı yapılarak kapalı zarfla teklif alma yolu ile satın alınacaktır Şartnamesi Afyonkarahisar ili Bolvadin ilçesindeki TMO AAF İşletme Müdürlüğünden, 50,-TL karşılığında temin edilebilir. Şartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin Şubesi IBAN TR hesaba yatırılıp dekontunun ( ) nolu numaraya fakslanması durumunda isteklilere şartname kargo ile gönderilecektir ve bu konuda / 9353 nolu telefondan bilgi alabileceklerdir. İhalede geçici teminatla birlikte verilecek diğer belge ve şartlar şartnamelerde belirtilmiştir. İhale tarihi 11 Mart 2014 Salı günü saat olup, istekliler belirtilen saate kadar kapalı zarf içindeki teklif mektuplarını AAF İşletme Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir. Posta ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. Bu İhale Toprak Mahsulleri Ofisi İhale Yönetmeliğine göre yapılacaktır. 1567/1-1

66 Sayfa : 66 RESMÎ GAZETE 28 Şubat 2014 Sayı : YATIRIMCILARA DAVET Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. ye ait İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Zühtüpaşa Mahallesi, Kalamış-Fener Caddesi mevkiinde bulunan Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı bir bütün halinde ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun Hükümleri çerçevesinde 30 (Otuz) yıl süre ile İşletme Hakkının Verilmesi yöntemiyle özelleştirilecektir. Geçici Teminat Bedeli İhale Dokümanı Bedeli Son Teklif Verme Tarihi ,- (Onmilyon) ABD Doları ,-(Yirmibin) TL 12 Mayıs İhale, pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonu nca gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüşmelerine devam edilen Teklif Sahipleri nin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecektir. 2. İhaleye gerçek kişiler, tüzel kişiler veya ortak girişim grupları katılabilir. Özel yatırım fonları ise ihaleye içinde en az bir gerçek veya tüzel kişinin bulunduğu ortak girişim grubunda üye olarak katılabilir. 3. İhaleye katılabilmek için İdare nin aşağıdaki adresinden temin edilecek Gizlilik Taahhütnamesi nin imzalanması (gerçek, tüzel kişi veya ortak girişim grubunun üyelerini temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından) ve İhale Dokümanı bedelinin İdare nin; - T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kamu Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdindeki TR numaralı veya - Vakıfbank A.Ş. Merkez Şubesi/ANKARA nezdindeki TR numaralı veya - Halkbank A.Ş. Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdindeki TR numaralı, hesaplarından birine yatırılması, imzalanmış Gizlilik Taahhütnamesi nin İdare ye elden teslimi ve İhale Dokümanının İdare nin aşağıdaki adresinden elden teslim alınması zorunludur. 4. İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı almak için yatırılan bedel hiçbir şekilde iade edilmez. 5. Tekliflerin aşağıda belirtilen adrese son teklif verme tarihi saat e kadar elden teslim edilmesi zorunludur. 6. Özelleştirme ihaleleri, 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta ve teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. 7. İşletme hakkının yurt dışındaki yerleşik taraflara devri yürürlükteki yabancı sermaye mevzuatına ve ilgili diğer mevzuata tâbidir. Söz konusu mevzuat Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü nden temin edilebilir. 8. Özelleştirme işlemleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Ziya Gökalp Caddesi, No: 80, Kurtuluş/ANKARA Ayrıntılı bilgi için irtibat Tel: (312) Faks: (312) e-posta: İnternet Adresi: 1594/1-1

67 28 Şubat 2014 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : ADET İŞYERİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR Antalya-Varsak Sanayi Çalışanları Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yapı Kooperatifi Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Antalya-Varsak Sanayi Çalışanları Küçük Sanayi Sitesine ait 53 adet işyeri yapım işi birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 1 - İdarenin Adresi : Emek Mah. Yeşilırmak Cad. (Işık Cad.) 2169 Sok. Şahin Menet Apt. No: 4 K : 3 D : 10 Kepez ANTALYA 2 - İhale konusu yapım işinin a) Niteliği, türü ve miktarı : II. etap 53 adet işyeri yapım işi b) Yapılacağı yer : Kepez/ANTALYA c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. d) İşin süresi : 31/10/2015 tarihine kadar tamamlanacaktır. e) Keşif bedeli (2014 B.F. ile) : TL f) Geçici teminatı : ,20 TL 3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu Cad. No: Kat Toplantı Salonu Söğütözü-Ankara b) Tarihi ve saati : 17/03/ Saat : İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir: A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler. 1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 4) İş Deneyim Belgesi. İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 80 i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir. İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; her türlü bina yapım işleridir. 5) İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler. a - İdari Şartnamede belirtilen Teknik Personele ait Taahhütname. b - Anahtar Teknik Personel İsteklilerden, ihale tarihinden en az üç ay öncesi itibariyle bünyelerinde çalışmakta olan 1 adet İnş. Mühendisi veya Mimar anahtar teknik personel istenmektedir. Anahtar teknik personelin deneyim süresinin en az 3 yıl olma şartı aranmaktadır.

68 Sayfa : 68 RESMÎ GAZETE 28 Şubat 2014 Sayı : ) Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler. a - İdari Şartnamede belirtilen Yapı Araçlarına ait Taahhütname. b - Kendi malı olarak temini istenilen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanlar. İsteklilerden, 2 adet Kamyonun kendi malı olarak temini istenmektedir. C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 1) Keşif bedelinin en az % 20 si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi. D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge E) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. F) Keşif bedelinin % 7 si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneğine uygun olarak, Yapı Kooperatifi Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. G) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. H) İhale dokümanının satın alındığına dair belge İ) İç Zarf. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Eskişehir Yolu Cad. No: Kat 826 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 uncu maddesinde belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) kabul edilmez. 6 - Bu ihalede, iş deneyim belgesi yerine iş yönetme, iş denetleme ve diploma kabul edilmez. 7 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 8 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu Cad. No: Kat 826 nolu odasında veya Antalya- Varsak Sanayi Çalışanları Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığının Emek Mah. Yeşilırmak Cad. (Işık Cad.) 2169 Sok. Şahin Menet Apt. No: 4 K : 3 D : 10 Kepez ANTALYA adreslerinde görülebilir veya 500.-TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu Cad. No: Kat 826 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır Kooperatifimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 1499/2-2

69 28 Şubat 2014 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 69 TAHMİL-TAHLİYE HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR ÇAYKUR Ankara Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğünden: Tahmil-Tahliye hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (g) fıkrası gereğince, Tahmil-Tahliye hizmet alımı istisna kapsamında değerlendirilmesinden dolayı, söz konusu hizmet alımı satın alma ve ihale yönetmeliğimizin 9 maddesi kapsamında açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale kayıt numarası : 2014/ İdarenin : Ankara Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğü a) Adresi : Yeni Doğan Mah. Tuzla Küme Evleri No: 27 Elmadağ/Ankara b) Telefon ve faks numarası : c) Elektronik posta adresi : ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : 2 - İhale konusu hizmetin : Tahmil-Tahliye hizmet alımı a) Niteliği, türü ve miktarı : Ton çayın Tahmil-Tahliye işi (işçi sayısı 14) b) Teslim [yeri/yerleri] : Ankara Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğü c) Teslim [tarihi/tarihleri] : 1 yıl 3 - İhalenin a) Yapılacağı yer : Ankara Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğü b) Tarihi ve saati : günü saat İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: Ticaret odası ve sanayi odası kayıtlı belgeler, Noter onaylı yetki belgesi veya imza sirküleri, İhale dışı bırakılmadığına dair yazılı taahhütname, teknik şartnamede istenen diğer belgeler 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: Teklif mektubu birim fiyat TL/TON, İhale tutarının %3 tutarında geçici teminat 45 gün süreli, SGK ve Vergi borcu olmadığına dair belgeler Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İş deneyim belgesi 4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Kamu ve özel sektörde yapmış olduğu tahmil-tahliye işleri. 5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 Türk Lirası karşılığı Ankara Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğünden satın alınabilir. 8 - Teklifler, Pazartesi günü saat e kadar Ankara Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar TL/TON üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalem miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 takvim günüdür Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 1558/1-1

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 27 Mayıs 2013 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 24 Mayıs 2013

Detaylı

4734 Sayılı kanunun 21 inci maddesinin (a), (d), (e) bentlerine göre pazarlık üsülü ile ihale edilen 98 Adet Makine ile 17 Takım Makinelerin mal

4734 Sayılı kanunun 21 inci maddesinin (a), (d), (e) bentlerine göre pazarlık üsülü ile ihale edilen 98 Adet Makine ile 17 Takım Makinelerin mal 4734 Sayılı kanunun 21 inci maddesinin (a), (d), (e) bentlerine göre pazarlık üsülü ile ihale edilen 98 Adet Makine ile 17 Takım Makinelerin mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ DEĞİRMENKÖY TEVSİ VE ÇEVRE DOĞAL GAZ SAHALARI DEPOLAMA PROJESİ (FAZ-II) YÜZEY TESİSLERİ İNŞAATI VE MONTAJI YAPTIRILACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TPAO) ÜRETİM DAİRE BAŞKANLIĞI

Detaylı

DÜNYA ENERJİ KONGRESİ (WEC 2016) İDARİ ŞARTNAME

DÜNYA ENERJİ KONGRESİ (WEC 2016) İDARİ ŞARTNAME WORLD ENERGY COUNCIL DÜNYA ENERJİ KONSEYİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ DÜNYA ENERJİ KONGRESİ (WEC 2016) İDARİ ŞARTNAME ANKARA WEC 2016 DÜNYA ENERJİ KONGRESİ (WORLD ENERGY CONGRESS) HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Eğitimde Fatih Projesi 2. Faz Yerel Alan Ağı Kurulumu

Detaylı

c) Yapılacağı yer: Yüklenicinin kendi tesislerinde 1

c) Yapılacağı yer: Yüklenicinin kendi tesislerinde 1 AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN 16,5mm x 16,5mm ebadında 2D/3D ve demetalizasyon teknolojileri kullanılarak hazırlanan holografik bandrol basım HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN

Detaylı

ÖN YETERLİK ŞARTNAMESİ

ÖN YETERLİK ŞARTNAMESİ ÖN YETERLİK ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE ÖN YETERLİK BAŞVURUSUNA İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin; a)adı: Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi, Çorlu Deri Organize Sanayi

Detaylı

UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN İzmir Selçuk 50 Yataklı Devlet Hastanesi Yapım İşi İŞİNDE UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

Detaylı

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığının hizmet ve alan çalışmalarında kullanılmak üzere 02/01/2014

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN KAMU BİNALARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETÜDÜ YAPILMASI İŞİ HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN KAMU BİNALARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETÜDÜ YAPILMASI İŞİ HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN KAMU BİNALARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETÜDÜ YAPILMASI İŞİ HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye

Detaylı

SAĞLIK ve SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI BANKA HESAP NO VAKIFBANK ESK. ŞB. - TR80 0001 5001 5800 0207 5535 73 110,- TL

SAĞLIK ve SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI BANKA HESAP NO VAKIFBANK ESK. ŞB. - TR80 0001 5001 5800 0207 5535 73 110,- TL BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Yemek Hazırlama ve Dağıtımı HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Yemek Hazırlama ve Dağıtımı HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Yemek Hazırlama ve Dağıtımı HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin;

Detaylı

ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Temizlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin;

Detaylı

a) TPAO Konsolide Tam Kapsamlı Bağımsız Denetim Raporu b) TPPD Tam Kapsamlı Bağımsız Denetim Raporu (TPIC Bağlı Ortağıdır)

a) TPAO Konsolide Tam Kapsamlı Bağımsız Denetim Raporu b) TPPD Tam Kapsamlı Bağımsız Denetim Raporu (TPIC Bağlı Ortağıdır) AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MALİ DENETİM HİZMET ALIMI HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME İhale Kayıt Numarası:203/984 MALİ DENETİM HİZMET ALIMI I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN

Detaylı

İHALE DOSYA NUMARASI : 20120859 KİK KAYIT NUMARASI : 2012 / 192397

İHALE DOSYA NUMARASI : 20120859 KİK KAYIT NUMARASI : 2012 / 192397 TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN MAL ALIMLARINA İLİŞKİN AÇIK İHALE USULÜ TİP İDARİ ŞARTNAMESİ İHALE DOSYA NUMARASI : 20120859 KİK KAYIT NUMARASI : 2012 / 192397

Detaylı

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA YAPIM İŞLERİ İHALESİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Sayfa 1/19 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR... 3 2. TEKLİF VEREBİLMEK

Detaylı

SR Ek 3 Teklif Dosyası Söz. Ek-1: Genel Koşullar TEKLİF DOSYASI 1

SR Ek 3 Teklif Dosyası Söz. Ek-1: Genel Koşullar TEKLİF DOSYASI 1 Söz. Ek-1: Genel Koşullar TEKLİF DOSYASI 1 Söz. Ek-1: Genel Koşullar Bölüm A: İsteklilere Talimatlar 2 Söz. Ek-1: Genel Koşullar Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki

Detaylı

I- İHALENİN KONUSU VE ÖN YETERLİK BAŞVURUSUNA İLİŞKİN HUSUSLAR

I- İHALENİN KONUSU VE ÖN YETERLİK BAŞVURUSUNA İLİŞKİN HUSUSLAR BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN AŞAĞI FIRAT HAVZASI TURİZM GELİŞİM KORİDORU VE EYLEM PLANI (2014-2023) HİZMET ALIMI İŞİNE AİT ÖN YETERLİK ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE ÖN YETERLİK

Detaylı

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1.Atıksu Arıtma Tesisleri uygulama projeleri veya rehabilitasyon projeleri hazırlanması

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1.Atıksu Arıtma Tesisleri uygulama projeleri veya rehabilitasyon projeleri hazırlanması İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (izsu) Harmandalı Düzenli Katı Atık Depolama Alanında Rehabilitasyon Projesi Hazırlanması Hizmet Alımı İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

Detaylı

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. (TÜRK EXIMBANK)

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. (TÜRK EXIMBANK) İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. (TÜRK EXIMBANK) Personel taşımacılığı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye

Detaylı

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA YAPIM İŞLERİ İHALESİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Sayfa 1/18 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR... 3 2. TEKLİF VEREBİLMEK

Detaylı

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. Yardımcı hizmetli hizmet alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu nun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLEN AKÜ Afyon MYO Eğitim ve Uygulama Binaları ĠnĢaatı ĠġĠNDE UYGULANACAK ĠDARĠ ġartname I- ĠHALENĠN KONUSU VE TEKLĠF

AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLEN AKÜ Afyon MYO Eğitim ve Uygulama Binaları ĠnĢaatı ĠġĠNDE UYGULANACAK ĠDARĠ ġartname I- ĠHALENĠN KONUSU VE TEKLĠF AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLEN AKÜ Afyon MYO Eğitim ve Uygulama Binaları ĠnĢaatı ĠġĠNDE UYGULANACAK ĠDARĠ ġartname I- ĠHALENĠN KONUSU VE TEKLĠF VERMEYE ĠLĠġKĠN HUSUSLAR Madde 1 - Ġdareye iliģkin bilgiler

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 04.03.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27159 Mükerrer

Resmi Gazete Tarihi: 04.03.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27159 Mükerrer Resmi Gazete Tarihi: 04.03.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27159 Mükerrer DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

DAVET USULÜ ÜLE YAPILACAK İHALELER İÇİN FİRMA TANITIM DOSYASI KAPSAMI

DAVET USULÜ ÜLE YAPILACAK İHALELER İÇİN FİRMA TANITIM DOSYASI KAPSAMI DAVET USULÜ ÜLE YAPILACAK İHALELER İÇİN FİRMA TANITIM DOSYASI KAPSAMI 1. FİRMA TANITIM DOSYASINA KONULACAK BELGELER : a. Firma Tanıtıcı Bilgi Formu (EK-1), b. Firmanın, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret

Detaylı

Page 1 of 19. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. Eski Genel Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi

Page 1 of 19. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. Eski Genel Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Page 1 of 19 İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Eski Genel Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Kanalizasyon-Yağmursuyu İnşaatı Yaptırılacaktır İhale Tarihi 14.02.2011 10:00 İhale Metni KANALİZASYON-YAĞMURSUYU

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 26 Ocak 2015 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 20 Ocak 2015 69471265-305-625

Detaylı

İzmir İş Şehri. İhale Şehri. İzmir Kurum. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İzsu) İşin Adı/Konusu/Cinsi

İzmir İş Şehri. İhale Şehri. İzmir Kurum. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İzsu) İşin Adı/Konusu/Cinsi İhale Şehri İzmir İş Şehri İzmir Kurum İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İzsu) İşin Adı/Konusu/Cinsi Uygulama Projesi Hazırlanması Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi 28.03.2013 15:00 İhale

Detaylı

Aylık Toplam Cironun Kira Bedeli Olarak Oranı İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Yüzde Oran

Aylık Toplam Cironun Kira Bedeli Olarak Oranı İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Yüzde Oran 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU NUN 51/G.MAD. GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN VİRANŞEHİR KONAKLAMA TESİSİNDE BULUNAN 1 NOLU MARKETİN İŞLETMECİLİĞİ İŞİNDE UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 11 İdarenin; a) Adı : Başkent Organize

Detaylı