T.C. AMASYA VALİLİĞİ İl Emniyet Müdürlüğü ( Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü Hizmet Standartları Tablosu)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. AMASYA VALİLİĞİ İl Emniyet Müdürlüğü ( Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü Hizmet Standartları Tablosu)"

Transkript

1 SIRA NO 1 T.C. AMASYA VALİLİĞİ İl Emniyet Müdürlüğü ( Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü Hizmet Standartları Tablosu) HİZMETİN ADI Yeni Kayıt (Faturalı) Araçlardan İstenen Belgeler Tamamlanmamış Kamyonet cinsi araçlar ile resmi ve engelli araçların tescil işlemleri Yeni kayıtta istenen belgelere tabidir. İSTENEN BELGELER 1-Fatura ve faturayı düzenleyen bayiinin yetki belgesi. 2-Uygunluk Belgesi 3-Zorunlu mali mesuliyet sigortası 4-ÖTV ödeme belgesi aslı 5-Vatandaşlık numarası 6-Tescil ve Trafik belgesi ((Trafik Tescil Şube veya Bürosundan) 7-Şoförler Odasından yeni kayıt dosyası NOT: Fatura kesim tarihiden itibaren 3 ay içerisinde tescil zorunluluğu bulunmaktadır. Araç şirket adına alınmış ise, yukarıda belirtilen belgelere ilaveten; a) Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti, b) İmza sirküleri ibraz edilecektir. ASBİS den Tescili Yapılacak Araçlar: Araç Tescil ve Sürücü Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Online Olarak Yapılması Projesi (ASBİS) kapsamında, yeni kayıt tescili yapılacak araçlar konusundaki talimatlar adresi yeni araç-duyurular bölümünde yayımlanmaktadır. ÖTV si eksik ödenen lüks araçların tescil işlemleri sırasında vergi açığının tespiti ve önlenmesi amacıyla, bu kapsamda yer alan paralel ithalatçılar tarafından ithalatı gerçekleştirilen lüks araçların tescil işlemleri esnasında; Gümrük Beyannamesi ve sahiplik belgesi suretleri (fatura veya noter satış senedi) alınarak dosyasında muhafaza edilecektir. İthal işlemini yapan firmanın başka bir firmaya satış yaptığı durumlarda, ithal işlemini yapan firmadan başlamak üzere tescili yapılacak kişiye düzenlenen faturaya kadar arada düzenlenmiş fatura suretleri alınacaktır. Gümrük Beyannamesindeki yer alan bilgiler ile uygunluk belgesindeki ve araca ait diğer belgelerdeki bilgilerin uygun olup olmadığı, Uygunluk belgesinde yer alan araca ait bilgiler ile ÖTV Ödeme Belgesindeki bilgilerin HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

2 2 3 Yeni Kayıt (Gümrük Trafik Şahadetnameli) Araçlardan İstenilen Belgeler Devir İşlemlerinde İstenilen Belgeler uygun olup olmadığı, Uygunluk belgesinde yer alan aracın cinsi, teknik özellikleri, motor ve şasi numarasının faturada yer alan bilgiler ile uygun olup olmadığı, Araç faturasında belirtilen ÖTV tutarı ile ÖTV Ödeme Belgesindeki tutarın aynı olup olmadığı kontrol edilecektir. Paralel ithal yoluyla getirilen araçların tescil işlemlerinde elektronik ortamda düzenlenmiş ÖTV Ödeme Belgeleri kabul edilecektir. Eksik ÖTV ödendiğinden şüphe edilen araçlar ilgili vergi dairesi veya mal müdürlükleri ile yazışma yapılarak doğruluğu teyit edilecektir. Araca ait orijinal uygunluk belgesinin (yabancı dilde düzenlenen) aslı ve Türkçe çevirisi incelendikten sonra tescil dosyasında muhafaza edilecektir. 1-Gümrük Trafik Şahadetnamesi 2-Uygunluk belgesi 3-Zorunlu mali mesuliyet sigortası 4-ÖTV Ödeme Belgesi aslı 5-Vatandaşlık numarası 6-Tescil ve Trafik Belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan) 7-Şoförler Odasından yeni kayıt dosyası NOT: Şahadetname tarihiden itibaren 3 ay içerisinde tescil ettirme zorunluluğu bulunmaktadır. Araç şirket adına alınmış ise, yukarıda belirtilen belgelere ilaveten; a) Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti, b) İmza sirküleri ibraz edilecektir. Resmi araçların satış veya devirleri ait oldukları kurum veya kuruluşların tabi oldukları mevzuata göre; diğer araçların her çeşit satış ve devirleri ise, satış veya devri yapılacak araçtan dolayı motorlu taşıtlar vergisi, gecikme faizi, gecikme zammı, vergi cezası ve trafik idari para cezası ile 5539 sayılı Kanunun 21 inci maddesine göre verilen idari para cezaları ile geçiş ücreti borcu bulunmadığının tespit edilmesi ve taşıt üzerinde satış ve/veya devri kısıtlayıcı herhangi bir tedbir veya kayıt bulunmaması halinde, araç sahibi adına düzenlenmiş araç tescil belgesi veya tescile ilişin geçici belge esas alınarak, bu belgelerin zayi olduğunun anlaşılması halinde ise trafik tescil kayıtları esas alınarak noterler tarafından yapılır. Noterler tarafından yapılmayan her çeşit satış ve devirler geçersizdir. Noterde satış veya devir işlemi sırasında, plaka değişikliğinin mümkün olabildiği durumlarda, alıcının plaka değişikliği yapılmasını talep edip etmediği hususunda noter tarafından beyanı alınır ve bu beyan elektronik sistem üzerinden Emniyet Genel Müdürlüğü ne iletilir.

3 Bu kapsamda; Alıcı aracın mevcut plakası ile tescilini beyan etmiş ise, plaka değişikliği yapılmaksızın noterce işlemler sonuçlandırılır, araç tescil belgesi noterin bulunduğu yerdeki trafik tescil kuruluşunca düzenlenerek alıcılarına elden veya posta yoluyla teslim edilir. Alıcı aracın yerleşim yeri adresinin bağlı bulunduğu yerdeki trafik tescil kuruluşunda tescilini beyan etmiş ise, aracın tescil işlemi araç sahiplerinin, kanuni temsilcilerinin, vekillerinin veya kamu kurum veya kuruluşları ile tüzel kişiliklerince yetkilendirilen kişilerin; kimlik belgeleri, şoförler odasından alınmış bir adet araç tescil dosyası ve usulüne uygun olarak doldurulmuş iki adet Ek-1 müracaat ve işlem formu ile birlikte satış veya devir tarihinden itibaren bir ay içerisinde yerleşim yeri adreslerinin bağlı bulunduğu yerdeki trafik tescil kuruluşuna müracaat etmeleri suretiyle yapılır. Tescil işlemi sırasında, trafikten çekme işlemleri hariç olmak üzere, aracın zorunlu mali sorumluluk sigortası ve geçerli muayenesinin bulunması zorunludur. Bu durumda, araç tescil ve trafik belgesi ilgilinin trafik tescil kuruluşuna müracaatına müteakip basılır. Müracaat sırasında aracın önceki plakası alınarak kullanılmayacak şekilde iptal edilir ve araca yeni bir plaka numarası tahsis edilir. Adına tescilli aracı olup ta, herhangi bir satış veya devir işlemi yapılmaksızın yerleşim yeri adresi değişenler, talep etmeleri ve adres değişikliğini takip eden bir ay içerisinde, şoförler odasından alınmış bir adet araç tescil dosyası ve usulüne uygun olarak doldurulmuş iki adet Ek-1 müracaat ve işlem formu ile birlikte yerleşim yeri adreslerinin bağlı bulunduğu yerdeki trafik tescil kuruluşuna müracaat etmeleri halinde, aracın tescil kayıtları ve plakaları değiştirilir. Bu işlemler sırasında, trafikten çekme işlemleri hariç olmak üzere, aracın zorunlu mali sorumluluk sigortası ve geçerli muayenesinin bulunması zorunludur. Araç tescil belgelerinin elden teslim edilmesi Noter tarafından tanzim edilen tescile ilişkin geçici belge düzenleme tarihinden itibaren 15 gün içerisinde araç sahibi veya vekilince müracaat edilmesi durumunda, daha önce dökümü alınmış olan araç tescil belgesi teslim edilir Araç tescil belgelerinin posta yoluyla gönderilmesi Ayrıca, satış esnasında araç tescil belgesinin posta ile alıcının adresine gönderilmesi yönünde şerh düşülen kayıtlar, araç tescil bilgisayar programının Noter Satışından Ruhsat Döküm bölümündeki Döküm Listesi (Normal) isimli ekranda sistem tarafından otomatik olarak listelenecektir. Bu ekrandan listelenecek olan araç satış

4 bilgilerinden hareketle, satış tarihi itibariyle 15 gün beklenilmeksizin araç tescil belgelerinin dökümü alınarak ilgililerin adreslerine gönderilir. Satış esnasında araç tescil belgesinin elden teslim alınacağı beyan edilmesine rağmen 15 gün içerisinde elden teslim alınmadığı durumlarda ise, belgeler posta ile araç sahibinin adresine gönderilir. Plaka değişikliği işlemleri Haciz, müsadere, zapt, buluntu, trafikten men gibi nedenlerle, icra müdürlükleri, vergi dairesi müdürlükleri, mili emlak müdürlükleri ile diğer yetkili kamu kurum ve kuruluşlarca satışı yapılan araçlar ile tarihinden önce noter satış senedi ile satışı yapılan ve alıcının yerleşim yeri adresinin dışındaki bir tescil kuruluşunda kayıtlı araçları alan kişilerin, yerleşim yeri adresinin bulunduğu trafik tescil kuruluşuna müracaatları halinde, isteğe bağlı olarak mevcut tescil plakası üzerinden veya trafik tescil kuruluşunun tescil plaka numarasına tescil işlemi yapılır. Alıcı kişi tarafından yerleşim yeri adresinin bağlı bulunduğu trafik tescil kuruluşunun plakasına tescil ettirme talebinde bulunulması halinde, araç tescil dosyası, usulüne uygun olarak doldurulmuş iki adet Ek-1 formu, araç tescil ve motorlu araç trafik belgesinin ibrazı halinde, yeni bir tescil plaka numarası verilmek suretiyle tescil işlemi yapılır. Bu işlemler sırasında, trafikten çekme işlemleri hariç olmak üzere, aracın zorunlu mali sorumluluk sigortası ve geçerli muayenesinin bulunması zorunludur. 15 gün içerisinde elden teslim alınmayan araç tescil belgeleri; 15 gün içerisinde elden teslim alınmayan araç tescil belgeleri, 16 ncı gün (16 ncı gün tatil gününe rastlıyor ise ilk mesai gününden bir sonraki gün) gönderi ücreti teslimat sırasında araç sahibi tarafından ödenmek üzere, araç sahibinin ikamet adresine (Talimatın 11/b maddesinde belirtilen adresler) PTT aracılığı ile (APS) olarak gönderilir. Belgeler, PTT görevlisince araç sahibine veya araç sahibi ile aynı adreste yaşayan eşi, reşit çocukları, babası veya annesine teslim edilir. Bu kişilerden hiç birinin adreste bulunmaması halinde, PTT görevlisince kapıya not bırakılarak bir sonraki gün tekrar adrese gidilir, yine adreste kimse bulunamamış ise, 10 gün süreyle ilgili PTT şubesinde bekletilir. 10 gün içerisinde buradan da teslim alınmaması halinde, ilgili trafik tescil kuruluşuna PTT tarafından iade edilir, araç sahibi veya vekili tarafından buradan elden teslim alınabilir

5 4 ENGELLİLER ADINA TESCİL EDİLECEK ARAÇLARA İLİŞKİN İŞLEMLER İthaline izin verilen veya ülkemizde imal edilen engellilere ait özel tertibatlı araçlar ile sakatlık derecesi % 90 ve üzerinde olan engelliler adına tescil edilecek özel tertibatı olmayan araçlara üzerinde engellilere mahsus işaret bulunan plakalardan verilir. Bizzat araç sahibi tarafından kullanılma zorunluluğu bulunmayan, sakatlık derecesi % 90 ve üzeri olan kişiler adına tescil edilmiş araçları, engelli kişinin kanuni mümessili ile üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarından (1.derece: Kendisinin ve eşinin; çocukları, annesi, babası, 2. derece: Kendisinin ve eşinin; torunları, büyükannesi, büyükbabası, kardeşi, 3. derece: Kendisinin ve eşinin; kardeşlerinin çocukları (yeğen), amcası, halası, dayısı, teyzesi) bir sürücü veya noterce düzenlenmiş iş akdine bağlı olarak istihdam edilen bir sürücü tarafından kullanılabilmesi mümkün olduğundan, bahse konu araçların yukarıda belirtilen kişilerce kullanılabilmesi mümkün olup, araçların araç tescil belgelerine sadece yönetmelikte belirtilen ibareler yazılır. Bu araçları kullanabilecek kişilerin adları motorlu araç tescil belgesine yazılmaz. Talep halinde, trafik tescil kuruluşları tarafından engellilerin araçları için ayrılmış park yerlerinden istifade etmeleri amacıyla, engellilere örneği (Ek: 47)'de gösterilen park kartı verilir. Park kartlarının verilmesi, kullanılması ve iptaline dair usul ve esaslar Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenir." hükmü yer almaktadır. Yönetmeliğin 53 üncü maddesi kapsamında adına tescil edilmiş aracı bulunan veya "H" sınıfı sürücü belgesi olan özürlüler ile gazilerin trafik denetleme şube müdürlüklerine/büro amirliklerine müracaatı halinde, kendilerine Yönetmeliğin Ek-47 deki örneğine uygun "Engelliler İçin Park Kartı" bastırılmak veya bilgisayar ortamında düzenlenmek suretiyle verilecektir. Engelliler için park kartların geçerlilik süresi üç yıl olup bu sürenin sonunda müracaat halinde aynı sürelerle yenilenecektir. Engelliler için park kartlarının amacı dışında ve hak sahipleri haricinde kullanıldığının tespiti halinde, kullananlar hakkında Karayolları Trafik Kanunu'nun 47/1-d maddesi gereğince cezai işlem uygulanacaktır. 5 Nakil Olan Araçlarda İstenen Belgeler 1-Noter satış senedi 2-Vergi ilişik kesme belgesi 3-Tescilli olduğu il veya ilçeden sakınca yoktur yazısı (gerek görülürse e-posta ile yazışma yapılmaktadır.) 4-Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası (Alıcı adına) 5-Araca ait eski Tescil ve Trafik Belgeleri ile plakalar 6-Vatandaşlık numarası 7-Yeni Tescil ve Trafik Belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan) 8-Şoförler Odasından Nakil Dosyası. NOT: Noterden satış sırasında alıcı tarafından plaka değişikliği talep edilmesine rağmen, bir aylık süre geçtikten sonra tescil için alıcının yerleşim yeri adresinin bulunduğu trafik tescil kuruluşuna müracaat edilmesi halinde, plaka değişikliği yapılmadan aracın mevcut plakası üzerinden yerleşim yeri adresinin bulunduğu trafik tescil kuruluşunca alıcı adına tescil işlemi yapılacaktır. Haciz, müsadere, zapt, buluntu, trafikten men gibi nedenlerle, icra müdürlükleri, vergi dairesi müdürlükleri, milli emlak müdürlükleri ile

6 6 7 İcra Kanalı İle Satılan Araçların Tescil İşlemleri Veraset İntikali Yoluyla Yapılacak İşlemlerde İstenen Belgeler diğer yetkili kamu kurum ve kuruluşlarca satışı yapılan araçlar ile tarihinden önce noter satış senedi ile satışı yapılan ve alıcının yerleşim yeri adresinin dışındaki bir tescil kuruluşunda kayıtlı araçları alan kişilerin, yerleşim yeri adresinin bulunduğu trafik tescil kuruluşuna müracaatları halinde, isteğe bağlı olarak mevcut tescil plakası üzerinden veya işlem yapılan trafik tescil kuruluşunun tescil plaka numarasına tescil işlemi yapılacaktır. Alıcı kişi tarafından yerleşim yeri adresinin bağlı bulunduğu trafik tescil kuruluşunun plakasına tescil ettirme talebinde bulunulması halinde, araç tescil dosyası, usulüne uygun olarak doldurulmuş iki adet Ek-1 formu, araç tescil ve motorlu araç trafik belgesinin ibrazı halinde, yeni bir tescil plaka numarası verilmek suretiyle tescil işlemi yapılacaktır. Bu işlemler sırasında, trafikten çekme işlemleri hariç olmak üzere, aracın zorunlu mali sorumluluk sigortası ve geçerli muayenesinin bulunması zorunludur. 1-İcra Müdürlüğü, vergi dairesi gibi kuruluşlarca düzenlenen satış yazısı 2-Zorunlu mali mesuliyet sigortası 3-Muayenesi süresi bitmiş ise muayenesi yaptırılacaktır 4-İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1) 5-İcra satışını yapan kurum satış yazısını ilgili trafik şubesine gönderdikten sonra tescil işlemi yapılacak, 1 ay içerisinde tescil yapılmaması halinde yeni alıcı adına resen tescil işlemi yapılmaktadır. NOT: Tescilsiz araçların üç ay, tescilli araçların bir ay içerisinde ilgili trafik kuruluşuna tescil edilme zorunluluğu vardır. Araç şirket adına alınmış ise, yukarıda belirtilen belgelere ilaveten; a)ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti, b)imza sirküleri ibraz edilecektir. 1-Veraset İlamı (ilgili mahkemeden) 2-Veraset intikali yönünden borcu yoktur belgesi (ilgili vergi dairesinden) 3-Vergi Dairesinden ilişik kesme belgesi 4-Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası (Varis/Varisler adına) 5-Araca ait eski Tescil ve Trafik Belgeleri 6-Vatandaşlık numarası 7-Muayene süresi dolmuş ise muayenesi yaptırılacaktır. 8-2 adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1) 9-Varislerin kendisi veya kanuni vekilleri müracaat edeceklerdir. 8 Yabancı Uyruklu Kişiler Adına Araç Tescili 1-Araç tescil işlemleri sırasında Türk Vatandaşlarından istenilen belgeler yabancılardan da istenir. 2-Yabancı uyrukluların araçları MA-MZ grubu plakaya tescil edilir.

7 9 Yabancı Uyruklu Kişiler Adına Tescilli Araçların Yurdumuzu Terk İşlemi 1-MA-MZ grubu plakalar ile diplomatlara ve NATO'ya tahsis edilen araçlara işlem yapılır. 2-Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1) 3-Araca ait plakalar 4-Araca ait tescil ve trafik belgeleri 5-Dilekçe 6-Vergi Dairesinden borcu yoktur belgesi (NATO personeli ve diplomatlar hariç) Yabancı Gerçek ve Tüzel Kişilerin Ülkemizden İkinci El Araç Alımı Ünvan Değişikliği - Ad, Soyad Değişikliği Araçlarda Lpg Dönüşümü Gerçek veya tüzel kişilik adına tescilli bir aracın yurt dışına çıkarılmak istenmesi halinde; 1- Yabancı a)dilekçe b)vergi ilişiğinin kesildiğine dair ilişik kesme belgesi c)tescil ve Trafik belgeleri d)plakalar Not:Belge ve plakaları geri alınan araca yurt dışında da geçerli mali sorumluluk sigortası ibraz edilmesi kaydıyla (D) Geçici Trafik Belge ve Plakaları verilir. 2- Yabancı gerçek veya tüzel kişilere noterlerce satışı yapılan 2. el bir aracın yabancı gerçek veya tüzel kişiler tarafından Ülkemizde tescil ettirilmeden yut dışına çıkarılmak istenmesi halinde; a)dilekçe b)noter satış senedi c)tescil ve trafik belgeleri d)plakalar e)ilişik kesme belgesi (vergi dairesinden) f)yurt dışında geçerli mali sorumluluk sigortası 1-Yeni tescil belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan) 2-İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1) 3-Dilekçe 4-Kayıtlı olduğu nüfus idaresinden vukuatlı nüfus örneği 5-Mahkeme kararı veya evlenme cüzdanı (Şahıslar için) 6-Ticaret Sicil Kayıt Sureti ve imza sirküleri (Şirketler için) 1-Fatura 2-Montaj Tespit Raporu 3-İmalat Yeterlilik belgesi

8 4-Karayolu Uygunluk Belgesi 5-Karayolları Muayene İstasyonundan muayenesi yaptırılacak 6-Dilekçe 7-İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1) 8-Eski tescil ve trafik belgeleri getirilecek 9-Aracın kayıtlı olduğu tescil kuruluşuna müracaat edilebileceği gibi herhangi bir tescil kuruluşuna da müracaat edilebilir Araçlarda Renk Değişikliği Motor Veya Şase Değişimi Araçlar Üzerine Yazı Ve Logo İşlenmesi 1-Boya değişikliği ile ilgili düzenlenen fatura 2-İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1) 3-Dilekçe 5- Muayene İstasyonu'nda renk tespiti yaptırılacak. 1-Motor satış senedi, gümrük Şahadetnamesi veya fatura ile satın alınan motor bloğunun girişi ile ilgili son sahibi arasındaki satışa esas belgeler. 2-Garanti kapsamında değiştirilen motor bloğu için fatura ve bu motor bloğunun garanti kapsamında değiştirildiğine dair firmanın yazısı. 3-Teknik belge-plan proje 4-İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1) 5-Eski trafik tescil ve trafik belgeleri6-karayolları fenni muayene istasyonunca tespit yaptırılır. Araç işleticisinin ticari ad ve ünvanı ile işletmeci kuruluşun tanıtımına yönelik reklam mahiyetindeki yazı ve resimleri, aracın yan karoseri üzerinde bulunabilir. Otobüs ve minibüslerin arkalarına sadece işleticinin ticari ad ve ünvanı yazılabilir. Aracın muayene istasyonundan tespiti yaptırılacaktır. Gerek işleticilerin kiralama yoluyla edindikleri araçlara yazı veya reklam logosu yazdırılmak istenmesi durumunda ibraz edilen kira sözleşmelerinde, gerekse üretici veya ithalatçı firmaların yazı veya reklam logosunun bayi, yetkili servis veya dağıtıcı şirketler adına tescilli araçlara yazdırılmak istenmesi durumunda, üretici veya ithalatçı firmalar ile bayi, yetkili servis veya dağıtıcı şirketler arasında yapılan sözleşmelerin noterde yapılması zorunluluğu bulunmamaktadır. 16 Belge Yenileme (Yıpranma) 1-Yıpranan Tescil ve Trafik Belgelerinin yenisi alınacak (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan) 2-Bir adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1) 3-Dilekçe 4-Muayene süresi dolmuş ise muayenesi yaptırılacaktır. 5-Yıpranan belge ve plakaların yenisinin çıkartılabilmesi için, aracın kayıtlı olduğu tescil kuruluşuna müracaat edilebileceği gibi, herhangi bir tescil kuruluşuna da müracaat edilebilir. 17 Ad Ve/Veya Soyad 1-Araç faturalı ise, faturalı araçlar için uygulanan tescil işlemi uygulanır.

9 Veya Ticari Unvanlı Plaka Tescil İşlemleri 2-Araç tescilli ise dilekçe ile müracaat edilir. 3-Araç başka bir tescil kuruluşundan nakil geliyor ise, nakil araçlar için yapılan tescil işlemi uygulanır. 4-Ad, soyad veya ticari unvanlı plakanın harcının ödendiğine dair makbuz. 5-Yıllık vergisi tescil tarihinden itibaren yıllık sürenin sona erdiği günden başlamak üzere (30) gün içinde plaka vergisini ödemeyenler hakkında 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Hakkında Kanun hükümleri uygulanır Tescil Belgesi Ve Trafik Belgesi İle Plaka Zayii Trafikten Çekme İşlemi 1-Bir adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1) 2-Dilekçe 3-Trafik Belgesi zayi olmuş ise karayolları muayene istasyonundan muayenesi yaptırılacaktır. Not:Zayi edilen belge ve plakaların yenisinin çıkartılabilmesi için, aracın kayıtlı olduğu tescil kuruluşuna müracaat edilebileceği gibi, herhangi bir tescil kuruluşuna da müracaat edilebilir. 1-Yeni tescil belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan) 2-İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1) 3-Dilekçe 4-Vergi Dairesinden borcu yoktur belgesi 5-Plakalar getirilecek 6-Eski tescil ve trafik belgeleri getirilecek Hurdaya Ayırma İşlemi Çalınan Araçlar İle İlgili İşlemler Çalıntı Araç Bulunduğu Zaman Yapılacak İşlemler 1-Yeni tescil belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan) 2-İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1) 3-Dilekçe 4-Vergi Dairesinden borcu yoktur belgesi 5-Plakalar getirilecek 6-Eski tescil ve trafik belgeleri getirilecek 7-Hurdaya ayrılan araçlar onarımla yenilenseler bile yeniden tescil edilemezler. 1-Çalındığı tarihten itibaren 1 ay geçmiş olması şartıyla, araç sahibinin istemesi halinde, savcılık veya mahalli zabıtadan alınan, çalınma olayına ait belgenin eklendiği dilekçe alınır ve trafik kuruluşunca tescil kaydı silinerek vergi dairesine bilgi verilir. 2-Araçla birlikte araca ait belgelerde çalınmış ise sahibine isteği halinde aracın kayıtlarına çalınmıştır şerhi konulduğuna dair yazı verilir. 1-Karakoldan alınacak teslim tutanağı birlikte, Oto Hırsızlık Büro Amirliğinden aracın bulunduğuna dair belge 2-Dilekçe

10 23 Ticariden Gayri Ticariye Veya Gayri Ticariden Ticariye Çevirme 3-Karayolları muayene istasyonundan muayenesi yaptırılacaktır. 1-Yeni tescil belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan) 2-İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1) 3-Dilekçe 4-Ticariye çevirmek için bağlı olduğu vergi dairesinden kayıt örneği 5-Gayri Ticariye çevirmek için bağlı olduğu vergi dairesinden kayıt örneği A) Geçici Trafik Belge Ve Plakaları (B) Geçici Trafik Belgesi Sürücü Belgesi Müracaatında İstenen Belgeler A Geçici Trafik Belgesi Düzenleme Yetki Belgesi; prototip veya yol testi yapılacak araçlar için imalatçı veya ithalatçı firmalara, otomotiv konusunda araştırma yapan araştırma kurum veya kuruluşları veya teknik hizmetler kuruluşlarına; fabrika, depo, gümrük satış yeri, teşhir yeri ve benzeri gibi yerler arasında sürülecek araçlar ile gösterisi yapılacak araçlar için imalatçı veya ithalatçı firmalara, bu firmaların yetki verdiği araç satıcılığı yapan bayilere bir yıl süre ile bayinin faaliyet gösterdiği yerin trafik kuruluşunca verilir. Prototip veya yol testi için kullanılacak araçlara T, fabrika, depo, gümrük satış yeri, teşhir yeri ve benzeri gibi yerler arasında sürülecek araçlar ile gösterisi yapılacak araçlara G harf grubu bulunan plakalardan verilecektir. A Geçici Trafik Belgesi Düzenleme Yetki Belgesi için müracaat sırasında; 1-Her türlü hukuki ve mali sorumluluğu kabul ettiklerini belirten dilekçe, 2-Her araç için cinslerine göre plakaya bağlı olarak yaptırılmış zorunlu mali sorumluluk sigortası, 3-Harç makbuzu, 4-Prototip veya tip onayı olmayan, yol testi yapılacak imal, ithal ve ihraç araçlar için tanıtım numaralarından bağımsız olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığından alınmış izin belgesi (tip onayı olması halinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığında izin şartı aranmaz), 5-İthal araçlar için garanti belgesi, 6-İki adet geçici trafik belgesi, ibraz edilir. Tescili yapılmamış veya tescil ve trafik belgesi işlemleri tamamlanmamış araçlara verilir. 30 gün süre ile geçerlidir.1-dilekçe 2-Zorunlu mali mesuliyet sigortası 3-ÖTV ödeme belgesi aslı 4-Harç makbuzu 5-Aracın faturası-trafik şahadetnamesi-noter satış senedi 1) Sürücü Belgesi Dosyası, 2) Kimlik Belgesi, 3) Motorlu Taşıt Sürücü Sertifikası, 4) Sürücü Olur Sağlık Raporu, 5) Öğrenim Belgesi, 6) Harç Makbuzu, 7) 2 adet fotoğraf,

11 8) Kan Grubunu belirtir belge veya yazılı beyan, 9) Sürücü Belgesi kart ücreti 119 TL 1) Yabancı sürücü belgesinin aslı ve fotokopisi, 2) KKTC sürücü belgeleri hariç, noter veya konsolosluk onaylı Türkçe tercüme, 3) Sürücü belgesi dosyası, 4) Kimlik belgesi, 5) Sürücü olur sağlık raporu, 6) Harç makbuzu, 7) 2 adet fotoğraf, 8) Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan 9) Sürücü Belgesi kart ücreti 119 TL Tebdil İşlemleri Genel Hükümler 27 Yabancı Sürücü Belgelerinin Ülkemiz Sürücü Belgesine Dönüştürülmesi (TEBDİL) 1) Yabancı ülke sürücü belgeleri ülkemiz sürücü belgesi karşılığı ile tebdil edilir, 2) Doğruluğundan şüphe edilenler ile ülkemiz karşılığı tespit edilemeyen yabancı sürücü belgeleri hakkında, il valiliklerince sürücü belgesinin verildiği ülkedeki dış temsilciliğimiz aracılığı ile doğrudan yazışma yapıldıktan sonra alınan cevaba göre hareket edilir. 3) Yabancı sürücü belgelerinin tebdil işlemlerinde sürücü belgesinin sahteliğinin tespit edilmesi durumunda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bilgi verilir. 4) Geçici olarak verilen yabancı sürücü belgeleri ile uluslararası sürücü belgelerinin tebdil işlemi yapılmaz. 5) Süreli olarak verilmiş olan yabancı sürücü belgelerinin süreleri dolmuş olsa bile sürelerine itibar edilmeyerek sürücü belgesinin tebdili yapılır. 6) Ülkemiz sürücü belgesi ile yabancı ülkelerde tebdil edilerek alınan sürücü belgeleri tekrar tebdil edilmez. Müracaat halinde önceki sürücü belgeleri dosyasında mevcut ise iade edilir, mevcut değil ise yeniden düzenlenerek verilir. Yurt dışında farklı bir sınıf sürücü belgesi alınmış ise ülkemiz sürücü belgesine fark işlemi yapılır. 7) Tercümelerinde Hususi, Özel veya Operatör sınıf olduğu belirtilen yabancı sürücü belgeleri B sınıfı ile tebdil edilir. Diğer sınıflar tercümelerine göre karşılığı veya dengi olan ülkemiz sürücü belgeleri ile tebdil edilir. 8) Yabancı ülkelerden alınmış sürücü belgeleri ülkemiz sürücü belgesine tebdil edildikten sonra fark işlemleri yapılır. 9) Yabancılara verilen ülkemiz sürücü belgeleri üzerine Ticari Araç Kullanamaz şerhi düşülür. 10) Suudi Arabistan ve Çin Halk Cumhuriyeti sürücü belgeleri hariç, doğruluğunun teyidi için yapılan yazışmalarda sürücü belgesinin asılları zorunlu olmadıkça dış

12 28 29 Kayıp Sürücü Belgesinin Yeniden Çıkartılması Yıpranma Veya Kimlik Değişikliğinden Dolayı Sürücü Belgesi Değişimi temsilciliklerimize gönderilmez, okunaklı bir fotokopisi alınarak belgenin aslı sahibine iade edilir. 11) Yabancı sürücü belgesinin aslını ibraz edemeyenlerden, sahibi olduğu sürücü belgesi ile ilgili yazılı beyanları ve kimlik bilgilerine göre müracaatları alınır, dış temsilciliğimiz ile yapılacak yazışma sonucuna göre işlem yapılır. 12) Yabancı sürücü belgelerinin ülkemiz sürücü belgesine tebdili için dış temsilciliklerimize yapılan müracaatlara göre ülkemiz sürücü belgesi verilmez. 1-Trafik Tescil Şube Müdürlüğüne hitaben yazılmış dilekçe. 2-Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi (2 Adet.) 3-Kaybolan sürücü belgesinde mevcut değil ise, kan grubu belgesi. 4-Üç (3) adet fotoğraf 5-Sürücü belgesi kart ücreti 119 TL 1-Trafik Tescil Şube Müdürlüğüne hitaben yazılmış dilekçe. 2-Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi (2 Adet.) 3-Daha önceki belgesinde mevcut değil ise, kan grubu belgesi 4-Üç (3) adet fotoğraf 5-Eski Sürücü belgesi. 6-Kimlik değişikliği var ise değişikliği belirtir belge, (Evlenme cüzdanı fotokopisi, Mahkeme kararı veya vukuatlı nüfus kayıt örneği gibi) 7-Sürücü belgesi kart ücreti 119 TL Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. İlk Müracaat Yeri: İkinci Müracaat Yeri: İsim :Mehmet ARTUNAY İsim : İrfan DEMİRÖZ Unvan :İl Emniyet Müdürü Unvan : Vali Yardımcısı Adres :İl Emniyet Müdürlüğü. Adres : Amasya Valiliği Tel : Tel : Faks : Faks : E-Posta E-Posta

ALTINÖZÜ ĠLÇE EMNĠYET AMĠRLĠĞĠ HĠZMET STANDART TABLOSU

ALTINÖZÜ ĠLÇE EMNĠYET AMĠRLĠĞĠ HĠZMET STANDART TABLOSU ALTINÖZÜ ĠLÇE EMNĠYET AMĠRLĠĞĠ HĠZMET STANDART TABLOSU S.N BAġVURDA ĠSTENĠLEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ SÜRE) 1 YENĠ KAYIT (FATURALI) ARAÇLARDAN ĠSTENEN BELGELER 1. Fatura ve faturayı

Detaylı

E B Y S Sayı : B.05.1.EGM.0.85.02.02.././2010 64008- Konu : Tescilli araçların satış, devir ve tescil işlemleri

E B Y S Sayı : B.05.1.EGM.0.85.02.02.././2010 64008- Konu : Tescilli araçların satış, devir ve tescil işlemleri T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Emniyet Genel Müdürlüğü E B Y S Sayı : B.05.1.EGM.0.85.02.02.././2010 64008- Konu : Tescilli araçların satış, devir ve tescil işlemleri ( D O S Y A ) 31.12.2009 tarih ve 27449 sayılı

Detaylı

YÖNETMELİK. Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YÖNETMELİK. Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 17 Nisan 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29329 YÖNETMELİK İçişleri Bakanlığından: Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik MADDE 1 18/7/1997 tarihli ve 23053 mükerrer sayılı

Detaylı

TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (II) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ

TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (II) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ 18 Nisan 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29330 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (II) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN GÜNCELLENMESİ

Detaylı

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİK

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİK 5337 SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10/12/2007 No : 2007/13012 Dayandığı Kanunun Tarihi : 11/10/2006

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN GÜNCELLENMESİ

Detaylı

HOPA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

HOPA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HOPA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 3 4 5 HİZMETİN ADI İlk defa CüzdanıTalebi Zayiinden Cüzdanı Talebi STCW Belgesi ilk düzenleme Talebi Süresi dolan STCW Belgelerinin Yenilenmesi

Detaylı

SORULARLA BAĞLAMA KÜTÜĞÜ

SORULARLA BAĞLAMA KÜTÜĞÜ SORULARLA BAĞLAMA KÜTÜĞÜ 1- BAĞLAMA KÜTÜĞÜNE HANGİ GEMİ, DENİZ VE İÇ SU ARAÇLARI KAYDEDİLECEKTİR? (1) Bağlama kütüğüne; a) 18 GRT nin altındaki tüm ticari gemiler, b) 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun

Detaylı

VERGİ DAİRELERİ / BAĞLI VERGİ DAİRELERİ HİZMET STANDARTLARI

VERGİ DAİRELERİ / BAĞLI VERGİ DAİRELERİ HİZMET STANDARTLARI VERGİ DAİRELERİ / BAĞLI VERGİ DAİRELERİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BA VURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 Mükellefiyet tesisi İşe başlama/bırakma bildirimi ekinde; 1-Noter onaylı imza sirküleri (basit

Detaylı

İSTANBUL NOTER ODASI KİMLİK BELGELERİ MAVİ KART İKAMET TEZKERESİ. İstanbul Noter Odası Hukuk Komisyonu Sayfa 1

İSTANBUL NOTER ODASI KİMLİK BELGELERİ MAVİ KART İKAMET TEZKERESİ. İstanbul Noter Odası Hukuk Komisyonu Sayfa 1 İSTANBUL NOTER ODASI KİMLİK BELGELERİ MAVİ KART İKAMET TEZKERESİ İstanbul Noter Odası Hukuk Komisyonu Sayfa 1 İstanbul Noter Odası Hukuk Komisyonu Sayfa 2 ÖNSÖZ Noterlik Kanununun 72.maddesi noterlerin

Detaylı

556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 556 Sayılı Markaların Korunması

Detaylı

İHALE DOSYA NUMARASI : 20120859 KİK KAYIT NUMARASI : 2012 / 192397

İHALE DOSYA NUMARASI : 20120859 KİK KAYIT NUMARASI : 2012 / 192397 TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN MAL ALIMLARINA İLİŞKİN AÇIK İHALE USULÜ TİP İDARİ ŞARTNAMESİ İHALE DOSYA NUMARASI : 20120859 KİK KAYIT NUMARASI : 2012 / 192397

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Dayanak ve Tanımlar BAKANLIK MAKAMININ 22/06/2015 TARİHLİ VE 4238 SAYILI ONAYI İLE YÜRÜRLÜĞE GİREN 2009/5 SAYILI YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI

Detaylı

ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI GENELGESİ (2013/1)

ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI GENELGESİ (2013/1) TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İstihdam Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI GENELGESİ (2013/1) Genelge İçeriği 1 GENEL ESASLAR... 3 1.1 Giriş... 3 1.2 Yetki ve sorumluluk... 3 2 ÖİB

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü f uıûpsan Capiul Û J Spot İSTANBUL 2012 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : B.07.1.GİB.4.34.19.02-105[153-TAMÎM/VI-2012/VUK2-6161]-

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ - HİZMETE ÖZEL - İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN

Detaylı

KIRKLARELİ VALİLİĞİ İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KIRKLARELİ VALİLİĞİ İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ 1 2 ADI Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Mülkiyeti Edinimi Yabancı Sermayeli Şirketlerin Sınırlı Ayni Hak Edinimi 1. Başvuru dilekçesi 2. Taşınmaza ilişkin tapu

Detaylı

Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin. 2009/5 Sayılı Tebliğin Uygulama Usul ve Esasları BİRİNCİ BÖLÜM

Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin. 2009/5 Sayılı Tebliğin Uygulama Usul ve Esasları BİRİNCİ BÖLÜM Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2009/5 Sayılı Tebliğin Uygulama Usul ve Esasları BİRİNCİ BÖLÜM Dayanak ve Tanımlar Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Uygulama

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL KADIKÖY ATALAY M.T.S.KURSU TİP YÖNETMENLİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL KADIKÖY ATALAY M.T.S.KURSU TİP YÖNETMENLİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL KADIKÖY ATALAY M.T.S.KURSU TİP YÖNETMENLİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK KURULUŞ: Özel Kadıköy Atalay Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu ÖZEL

Detaylı

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI S. TAMAMLANMA 1 Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği kapsamında Merkez ve Taşra Teşkilatına

Detaylı

İŞ MAKİNELERİNİN TESCİLİ İLE İLGİLİ ESASLAR

İŞ MAKİNELERİNİN TESCİLİ İLE İLGİLİ ESASLAR İŞ MAKİNELERİNİN TESCİLİ İLE İLGİLİ ESASLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu Esasların amacı; gerçek veya tüzel kişilere ait iş makinelerinin, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre tescilinin yapılması; seferberlik

Detaylı

YÖNETMELİK. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TARTI ALETLERİ MUAYENE YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TARTI ALETLERİ MUAYENE YÖNETMELİĞİ 4 Eylül 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28755 YÖNETMELİK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TARTI ALETLERİ MUAYENE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

GÜNCEL ŞEKLİ İLE 6 SERİ NO'LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

GÜNCEL ŞEKLİ İLE 6 SERİ NO'LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Sayfa 1 / 17 GÜNCEL ŞEKLİ İLE 6 SERİ NO'LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Sayısı Resmi Gazete Tarihi Kapsam (9, 10, 14, 23, 24, 26 ve 31 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğleri Değişiklikleriyle

Detaylı

YURTDIŞI FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN 2004/6 SAYILI TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

YURTDIŞI FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN 2004/6 SAYILI TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR YURTDIŞI FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN 2004/6 SAYILI TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Uygulama Usul ve Esaslarının amacı, Bakanlar

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Sayı: 25348 (Asıl

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Sayı: 25348 (Asıl Sosyal Sigortalar Kurumu Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Resmi Gazete 16.01.2004 Cuma Sayı: 25348 (Asıl Amaç BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü. Sayı : B.05.0.NÜV.006.0004-010-06-01/31040 07/03/2007 Konu : Açıklama

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü. Sayı : B.05.0.NÜV.006.0004-010-06-01/31040 07/03/2007 Konu : Açıklama T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.05.0.NÜV.006.0004-010-06-01/31040 07/03/2007 Konu : Açıklama... VALİLİĞİNE GENELGE 2007/1 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununda

Detaylı

vergisi uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışının, ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN İSTİSNALARIN GÜMRÜK İŞLEMLERİ İLE OLAN İLİŞKİSİ

vergisi uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışının, ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN İSTİSNALARIN GÜMRÜK İŞLEMLERİ İLE OLAN İLİŞKİSİ ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN İSTİSNALARIN GÜMRÜK İŞLEMLERİ İLE OLAN İLİŞKİSİ Önder Şafak TONGAL Stj.Gümrük Kontrolörü Özel Tüketim Vergisi Kanununun, 12.06.2002 tarih ve 24783 sayılı Resmi Gazetede

Detaylı

İHALE İLANI ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR.

İHALE İLANI ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR. BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/20120321-2.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/20120321-2.htm Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/20120321-2.htm Page 1 of 11 21.03.2012 21 Mart 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28240 YÖNETMELİK

Detaylı