Ticari İşletme Hukuku

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ticari İşletme Hukuku"

Transkript

1 Prof. Dr. Mehmet HELVACI İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hüseyin ÜLGEN İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı E. Başkanı Prof. Dr. Abuzer KENDİGELEN İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. N. Füsun NOMER ERTAN İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arslan KAYA İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Ticari İşletme Hukuku Güncellenmiş Dördüncü Bası İstanbul 2015

2 İçindekiler Dördüncü Basıya Önsöz... VII Birinci Basıya Önsöz...XIII İçindekiler... XVII Kısaltmalar...LXV Kısaltılarak Yollama Yapılan Genel Eserler... LXXV Birinci Bölüm Giriş 1. Genel Olarak Ticaret Hukuku nun (TH) Tanımı TH nin Hukukun Klasik Ayrımı İçindeki Yeri Ticaret Hukuku-Ekonomi Hukuku-İşletme Hukuku TH nin Medeni Hukuk (MH) ve Borçlar Hukuku (BH) ile İlgisi Tarihsel Gelişim Türk Ticaret Hukuku nun (TTH) Kaynakları Genel Yürürlük Kaynakları Asıl Kaynaklar Ulusal Asıl Kaynaklar Uluslararası Asıl Kaynaklar: Uluslararası Sözleşmeler Genel Olarak Belli Başlı Uluslararası Anlaşmalar Tamamlayıcı Kaynak: Ticari Örf ve Adet Hukuku Yardımcı Kaynaklar... 16

3 XVIII İçindekiler Özel Yürürlük Kaynakları İstisnai Yürürlük Kaynakları Ticaret Hukuku Organizasyonları (Muhtelif Kurum ve Kuruluşlar) Odalar TOBB Kanunu Uyarınca Kurulan Odalar Genel Olarak Hukuki Dayanak Organları Görev ve Yetkileri Türleri Ticaret ve Sanayi Odası Ticaret Odası Sanayi Odası Deniz Ticaret Odası Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Organları Görev ve Yetkileri Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu Uyarınca Kurulan Odalar Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Hukuki Dayanak Organları Görev ve Yetkileri Türleri Diğer Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Borsalar Ticaret ve Ürün Borsaları Ticaret Borsaları Hukuki Dayanak Organları Görev ve Yetkileri... 24

4 İçindekiler XIX Ürün İhtisas Borsaları Hukuki Dayanak Görevleri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Borsa İstanbul Anonim Şirketi Hukuki Dayanak Görev ve Yetkileri Kıymetli Madenler Borsaları Hukuki Dayanak Organları Görev ve Yetkileri Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsaları Borsa Dışı Teşkilatlanmış Menkul Kıymetler Piyasaları ve Kurucu Şirket Hukuki Dayanak Organları Görevleri Siciller Ticaret Sicili Esnaf ve Sanatkârlar Sicili Hukuki Dayanak Görevleri Uluslararası Kuruluşlar ICC (International Chamber of Commerce) / MTO (Milletlerarası Ticaret Odası) Kuruluşu ve Amacı Organları ve Kurumsal Yapısı İşlevleri Milletlerarası Ticaret Odası Türkiye Milli Komitesi (ICC Türkiye)...31

5 XX İçindekiler WTO (World Trade Organisaton) / DTÖ (Dünya Ticaret Örgütü) Kuruluşu ve Amaçları Yapısı ve Organları DTÖ Anlaşmaları İşlevleri UNIDROIT (International Institute for the Unification of Private Law) Kuruluşu ve Amacı Organları İşlevleri UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law) Kuruluşu Yapısı İşlevleri TH de Sistemler Sübjektif Sistem Objektif Sistem Ticari İşletme Sistemi Değerlendirme Türk Ticaret Hukukunun Düzenlenme Biçimi Konu: Ticari İş/İşler Uygulanacak Hükümler: Ticari Hükümler - Ticari Örf ve Adet - Genel Hükümler Merkez Kavram: Ticari İşletme Aktör: Tacir TH nin/tth nin Özellikleri Literatür Türk Hukuku Şerhler... 49

6 İçindekiler XXI sayılı (eski) TK ya Göre Yayımlanmış Olanlar sayılı (yeni) TK ya Göre Hazırlanmış Olanlar Sistematik Eserler sayılı (eski) TK ya Göre Yayımlanmış Olanlar sayılı (yeni) TK ya Göre Hazırlanmış Olanlar Alman Hukuku Şerhler Sistematik eserler İsviçre Hukuku Fransız Hukuku İkinci Bölüm Ticari İşler 1. Hangi İş/İşler Ticari İşlerdir? (Ticari İşin/İşlerin Saptanması) TK 3/1 e Göre Ticari İşler TK da Düzenlenen Hususlar Bir Ticari İşletmeyi İlgilendiren/Ticari İşletme ile İlgili İşlem ve Fiiller TK 19 a Göre Ticari İşler Ticari İş Karinesi Bir Taraf İçin Ticari (Nitelikte) Olan Sözleşmeler Genel Bakış Bir İşin Ticari Olarak Nitelendirilmesinin Sonuçları Genel Olarak Teselsül Karinesi Genel Olarak Müteselsil Borçluluk Ticari İşlerde Müteselsil Sorumluluk Birlikte Borç Altına Girme (Müşterek Borçluluk) Ticari Borçlara Kefalet (Müteselsil Kefalet) Ticari İşlerde Faiz Genel Olarak Faiz... 73

7 XXII İçindekiler Faiz Kavramı, İşlevi ve Özellikleri Faizin Türleri Kanuni Faiz - İradi Faiz Ayrımı Basit Faiz - Bileşik Faiz Ayrımı Anapara Faizi - Temerrüt Faizi Ayrımı Tazminat Faizi Sorunu Faiz Kavramının Benzer Bazı Kavramlarla Karşılaştırılması Vade Farkı / Faturalardaki Vade Farkına İlişkin Kayıtların Anlamı Munzam (Aşkın) Zarar Mevzuat BK da Düzenlenen Genel Nitelikli Faiz Hükümleri TK da Düzenlenen Genel Nitelikli Faiz Hükümleri FaizK da Düzenlenen Genel Nitelikli Faiz Hükümleri Ticari İşlerde Faizin Özellikleri Genel Olarak (Adi - Ticari Faiz Ayrımı) Anapara Faizi Bakımından Ortaya Çıkan Farklar Temerrüt Faizi Bakımından Ortaya Çıkan Farklar Anapara ve Temerrüt Faizi Bakımından Ortak Olarak Ortaya Çıkan Farklar Adi - Ticari Anapara ve Temerrüt Faizi Bakımından Birlikte Değerlendirilmesi Gereken Hususlar Bileşik Faiz Faiz Oranları Anapara Faizinde Temerrüt Faizinde Faizin Anaparayı Geçip Geçemeyeceği Meselesi Faizin Başlangıcı Temerrüt Faizinde Anapara Faizinde...104

8 İçindekiler XXIII Üçüncü Bölüm Ticari Hükümler 1. Ticari Hükümler Türk Ticaret Kanunu ndaki Hükümler Bir Ticari İşletmeyi İlgilendiren İşlere (İşlem ve Fiiller) İlişkin Olarak Diğer Kanunlarda Yazılı Hükümler Ticari Örf ve Adet/Teamül Genel Hükümler Hükümlerin Uygulanma Sırası Bir Hükmün Ticari (Hüküm) Olarak Nitelendirilmesinin Sonuçları Ticari İşlere Uygulanacak Hükümler Sırasında Öncelik Alması Kanunlarda Ticari İşler İçin Öngörülen Zamanaşımı Sürelerinin Değiştirilmezliği En Yüksek Sınırı Aşan Edimleri İçeren Sözleşmelerin En Yüksek Sınır Üzerinden Yapılmış Sayılması Dördüncü Bölüm Tîcari Davalar 1. Genel Olarak Ticari Davalar TK nın Sistemi Mutlak Ticari Davalar TK 4/1-(a)-(f) de Sayılan Mutlak Ticari Davalar TK da Öngörülen Hususlardan Doğan Hukuk Davaları Rehin Karşılığı Ödünç Verme İşi ile Uğraşanlar Hakkındaki MK Maddelerinde Öngörülen Hususlardan Doğan Hukuk Davaları BK da Düzenlenen Belli Konulara İlişkin Olarak TK 4/1-(c) de Açıklanan Davalar Bir Malvarlığı veya Bir İşletmenin Devralınması ile İşletmelerin Birleşmesi ve Şekil Değiştirmesi Hakkındaki

9 XXIV İçindekiler BK 202 ve 203 te Öngörülen Hususlardan Doğan Hukuk Davaları Rekabet Yasağına İlişkin BK 444 ve 447 de Öngörülen Hususlardan Doğan Hukuk Davaları Yayım (Neşir) Sözleşmesine Dair BK de Öngörülen Hususlardan Doğan Hukuk Davaları Kredi Mektubu ve Kredi Emrini Düzenleyen BK da Öngörülen Hususlardan Doğan Hukuk Davaları Komisyon Sözleşmesine İlişkin BK te Öngörülen Hususlardan Doğan Hukuk Davaları Ticari Temsilciler, Ticari Vekiller ve Diğer Tacir Yardımcıları İçin Öngörülmüş Bulunan BK te Öngörülen Hususlardan Doğan Hukuk Davaları Fikri Mülkiyet Hukukuna Dair Mevzuatta Öngörülen Hususlardan Doğan Hukuk Davaları Borsa, Sergi, Panayır ve Pazarlar ile Antrepo ve Ticarete Özgü Diğer Yerlere İlişkin Özel Düzenlemelerde Öngörülen Hususlardan Doğan Hukuk Davaları Bankalara, Diğer Kredi Kuruluşlarına, Finansal Kurumlara ve Ödünç Para Verme İşlerine İlişkin Düzenlemelerde Öngörülen Hukuk Davaları Diğer Kanunlardaki Özel Hükümler Uyarınca Mutlak Ticari Dava Sayılan Haller Herhangi Bir Ticari İşletmeyi İlgilendirmesi Şartıyla Ticari Dava Sayılan Haller Nisbi Ticari Davalar Ticari Davaların Görüleceği Mahkemeler Genel Olarak Sulh Hukuk Mahkemeleri Asliye Ticaret Mahkemeleri İhtisas Mahkemeleri Ticari Davalarda Yetki Ticari Davalarda İspat ve Muhakeme Usulü...134

10 İçindekiler XXV 5.1. Ticari Davalarda İspat Ticari Davalarda Uygulanan Muhakeme Usulü Beşinci Bölüm Ticari İşletme 1. Ticari İşletmenin Önemi, Tanımı ve Unsurları Önemi Tanımı Unsurları Genel Olarak TK da Öngörülen Unsurlar Gelir Sağlamayı Hedef Tutmak Devamlılık Bağımsızlık Esnaf İşletmesi Sınırının Aşılması Esnaf ve Esnaf İşletmesi Kavramları İşletmeler Arasındaki Sınırın Belirlenmesi İlgili Bakanlar Kurulu Kararı Bakanlar Kurulu Kararında Öngörülen Kıstaslar Karara Göre Tacir (ve Sanayici) Sayılanlar Ticari İşletmenin Varlığını Tespitte Karşılaşılan Sorunlar Faaliyete Yeni Başlayan İşletmelerin Durumu Faaliyet Sonuçlarının Zaman İçinde Değişmesi Ticari İşletmenin Organizasyonu Genel Olarak Ticari İşletmede Merkez ve Şube Merkez Şube Tanımı Unsurları

11 XXVI İçindekiler İç İlişkide Merkeze Bağımlı Olma Dış İlişkide Bağımsızlık Mekân ve Yönetim Ayrılığı Şube Olmaya Bağlanan Hukuki Sonuçlar Ticaret Siciline Tescil ve İlgili Odalara Kayıt Ettirilmesi Merkezin Ticaret Unvanının Kullanılması Temsil Yetkisinin Şube İşleriyle Sınırlandırılabilmesi İşletmeyi Konu Alan Sözleşmelerin Kapsamına Girmesi Çekin Başka Şubeye Cirosunun Makbuz Sayılmaması Dava ve Takiplerin Şubenin Bulunduğu Yerde de Açılabilmesi Ticari İşletmenin Malvarlığı Özellikleri Ekonomik ve Hukuki Anlamda Bir Bütün Oluşturması Özel Malvarlığı Kabul Edilmemesi Kapsamı Genel Olarak Münferit Unsurlar Maddi Unsurlar Duran (Yatırım) Malvarlığı Dönen Malvarlığı Gayri Maddi Unsurlar Gayri Maddi Duran (Yatırım) Malvarlığı Ticaret Unvanı ile Ayırt Edici Ad ve İşaretler Fikrî Mülkiyet Hakları Hak ve Alacaklar Kiracılık Hakkı Müşteri Çevresi Korunması

12 İçindekiler XXVII 4. Ticari İşletmenin Hukuki İşlemlere Konu Olması Genel Olarak Ticari İşletmenin Devri Kanuni Düzenleme ve Uygulama Alanı Kanuni Düzenleme Uygulama Alanı Devir İşlemleri Devir Sözleşmesinin Yapılması Tarafları Konusu Şekli Kapsamı Aktif ler Açısından Pasifler Açısından Kiracılık Hakkı Açısından Sözleşmeler Açısından Hukuki Niteliği Rekabet Kurulundan İzin Alınması Ticaret Siciline Tescil (Kurucu İşlem) Devrin Diğer Sicillere Bildirilmesi Devrin Hüküm ve Sonuçları İşletmenin Borçlarından Sorumluluk Devralanın Sorumluluğu Genel Olarak Sorumluluğun Şartları Devredenin Sorumluluğu Borcun Naklinin Sonuçları Devredenin Tacir Sıfatının Sona Ermesi Devredenin Rekabet Yasağına Tabi Olması Devredenin Ayıp ve Zapt Nedeniyle Sorumluluğu Devralanın Ticaret Unvanını Aynen Kullanabilmesi...224

13 XXVIII İçindekiler İş İlişkilerinin Devamlılığının Korunması Ticari İşletmenin Rehni Kanuni Düzenleme ve Uygulama Alanı Kanuni Düzenleme Uygulama Alanı Rehnin Kurulması Rehin Sözleşmesi Taraf ları Lehine Rehin Verilen (Rehin Alacaklısı) Rehin Veren (Rehin Borçlusu) Şekli Kapsamı Genel Olarak Ticaret Unvanı ve İşletme Adı Taşınır İşletme Tesisatı Sınai Haklar Rehnin İlgili Sicile Tescili (Kurucu İşlem) Rehnin Diğer Sicillere Bildirilmesi Ticari İşletmenin Birden Fazla Rehne Konu Olması Rehnin Hükümleri Rehin Borçlusu Bakımından Rehinli Alacaklı Bakımından Üçüncü Kişiler Bakımından Rehnin Sona Ermesi Alacağın Son Bulması İşletme Kaydının Sicilden Silinmesi Rehnin Paraya Çevrilmesi Ticari İşletme Rehnine Uygulanacak Diğer Hükümler Yetkili ve Görevli Mahkeme...254

14 İçindekiler XXIX Altıncı Bölüm Tacir 1. Genel Olarak Gerçek Kişiler Genel Olarak Tacir (TK 12/1) Ticari İşletmenin Varlığı Ticari İşletmenin İşletilmesi Ticari İşletmenin Kendi Adına İşletilmesi Tacir Sayılanlar (TK 12/2) Tacir Gibi Sorumlu Olanlar (TK 12/3) Özel Durumlar Küçük ve Kısıtlılar (TK 13) Ticari İşletme İşletmesi Yasaklananlar veya İzne Tabi Kılınanlar (TK 14) Tüzel Kişiler ve Donatma İştiraki Genel Olarak Kanunda Sayılanlar Ticaret Ortaklıkları Vakıflar Dernekler Kamu Tüzel Kişileri Tarafından Kurulan Kurum ve Kuruluşlar Kamu Tüzel Kişileri İle Kamuya Yararlı Derneklerin Ve Gelirinin Yarısından Fazlasını Kamu Görevi Niteliğindeki İşlere Harcayan Vakıfların İşlettiği Ticari İşletmeler Donatma İştiraki Hâkim Teşebbüs Tacir Sıfatının Kazanılması, Sona Ermesi ve Çevresi Tacir Sıfatının Kazanılması Gerçek Kişiler...267

15 XXX İçindekiler Tüzel Kişiler Ticaret Şirketleri Diğer Tüzel Kişiler Tacir Sıfatının Sona Ermesi Gerçek Kişiler Tüzel Kişiler Ticaret Şirketleri Diğer Tüzel Kişiler Tacir Sıfatının Sona Ermesine Bağlı Yükümlülükler Tacir Sıfatının Çevresi Gerçek Kişiler Tüzel Kişiler Tacir Sıfatının Hüküm ve Sonuçları Borçlarının Ticari İş Olması Karinesi (Ticaret Karinesi) Tacirlere Uygulanan Özel Hükümler İflasa Tabi Olma Ticari Örf ve Adetin Haklarında Mutlak Olarak Uygulanması Ücret ve Cezanın İndirilmesini İsteyememe Genel Olarak Şartları İş Akitleri Ücret ve Faiz İsteme Hakkı Faturaya İlişkin Özel İspat Kuralına Tabi Olma (TK 21/2) Fatura Faturanın İspat Kuvveti Genel Olarak Özel İspat Kuralının Uygulanma Şartları Teyit Mektubuna İlişkin Özel İspat Kuralına Tâbi Olma Teyit Mektubu Teyit Mektubunun İspat Kuvveti

16 İçindekiler XXXI MK 950 de Düzenlenen Hapis Hakkının Kullanılmasında Kolaylık Yetki Sözleşmesi (HMK 17-19) Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 6217 Sayılı Kanun Tacirin Tabi Olduğu Yükümlülükler Ticaret Unvanı Seçme, Kullanma, Tescil ve İlan Ettirme Ticari İşletmesini Ticaret Siciline Tescil ve İlân Ettirme Ticari Defter Tutma Fatura Vermek ve Bedel Ödenmiş İse Bunu Faturada Göstermek Basiretli Bir İş Adamı Gibi Hareket Yükümlülüğü Ticaret Odasına Kaydolma İki Tarafı Tacir Sıfatını Haiz Kişiler Olan Ticari İşler Hakkındaki Özel Hükümler Ticari Defterlerin (Özel) Delil Olması Belli İhbar ve İhtarlarda (Belirli Şekillere) Uyma Zorunluluğu Ticari Satış ve Mal Değişimi Kısmi İfa/İcra Alıcının Temerrüdü Ayıplı İfa Genel Olarak Ayıp İhbar Süreleri Açık (Teslim Sırasında Belli Olan) Ayıplar İnceleme Sonucu Ortaya Çıkan Ayıplar Gizli Ayıplar Ayıptan Doğan Haklar Ayıp İhbarında Şekil Ek 1) 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (TKHK) m. 8 vd., 13 vd. Hükümleri Zamanaşımı Süresi

17 XXXII İçindekiler Saklı Tutulan Hükümler Ticari İşletmeler Arasındaki Mal ve Hizmet Tedariki Sözleşmeleri İle İlgili Özel Hükümler (TK 1530/2-8) Genel Bakış Kaynak Amaç Biçimsel Eleştiri: TK 1530 un Düzenlenme Yeri Uygulama Alanı ve Şartları Uygulama Alanı Ticari İşletmeler Mal ve Hizmet Tedariki Sözleşmeleri Uygulama Şartları Para Alacağının Mevcut Olması Para Alacaklısının Tedarik Borcunu Yerine Getirmiş Olması Özel Düzenleme Konuları Temerrüt Genel Olarak Temerrüt Hangi Tarihte ve Nasıl Gerçekleşir? (Temerrüt İhtarına Gerek Olup Olmadığı) Temerrüt ve Kusur Sorunu Ödeme Süresi Kural İstisna Hükmü Faiz Genel Olarak Faiz Oranı Aşkın Zarar Taksitle Ödeme Yasağı TK 1530 un Zaman İtibariyle Uygulanabilirliği Ek 2) Uluslararası Ticari Satım Sözleşmeleri...322

18 İçindekiler XXXIII 6.1. Genel Olarak Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (United Nations Convention On Contracts For The International Sale Of Goods) Genel Olarak Antlaşmanın Sistematiği Antlaşmanın Uygulanması Uygulanma Hâlleri Antlaşma Metninde Öngörülen Uygulanma Hâlleri Doktrin Tarafından Kabul Edilen Uygulanma Hâlleri Uygulanma Şartları Satım Sözleşmesi Genel Olarak İstisnalar Benzer Sözleşmeler Kapsam Dışı Satım Konuları Satım Sözleşmesinin Önceliği İlkesi Mal Kavramı Antlaşmaya Hâkim İlkeler ve Düzenleme Konuları Antlaşmaya Hâkim İlkeler Dürüstlük İlkesi İradeye/İradelere Uygun Yorum İlkesi Kabul Edilen Teamüller ve Yerleşmiş Olan Alışkanlıklar ile Bağlılık İlkesi Şekilsizlik İlkesi Düzenleme Konuları Genel Olarak Düzenleme Konuları Dışında Kalan Sorunların Tâbi Olacağı Hükümler Uluslararası Ticari Satımlarda Kullanılan Yeknesak Ticari Terimler (Incoterms) ve Ödeme Şekilleri Incoterms...330

19 XXXIV İçindekiler Anlamı, Hukuki Niteliği ve Uygulanma Şartları Terimler ve İçerikleri Ex Works (Exw)/Ticari İşletmede (İşyerinde) Teslim Free Carrier (FCA)/Taşıyıcıya Masrafsız Olarak Teslim Free Alongside Ship (FAS)/Yükleme Limanında Gemi Doğrultusunda Masrafsız Teslim Free On Board (FOB)/Gemide Masrafsız Teslim Cost And Freight (CFR)/Mal Bedeli veya Navlun Ödenmiş Olarak Teslim Cost, Insurance And Freight (CIF)/Mal Bedeli, Sigorta ve Navlun Ödenmiş Olarak Teslim Carriage Paid To (CPT)/Taşıma Ücreti Ödenmiş Olarak Teslim Carriage And Insurance Paid To (CIP)/Taşıma Ücreti ve Sigorta Ödenmiş Olarak Teslim Delivered Duty Paid (DDP)/Gümrük Resmi Ödenmiş Olarak Teslim Delivered At Terminal (DAT)/Varma Yerinde Terminalde Teslim Delivered At Place (DAP)/Varma Yerinde Belirlenen Noktada Teslim Ödeme Şekilleri Akreditif Tanımı ve Hukuki Niteliği Belgeli Akreditifin Hukuk Kaynakları İşleyişi ve Taraflar Arasındaki İlişkiler Akreditifin İşleyişi Akreditife Özelliğini Veren İlkeler Taraflar Arasındaki İlişkiler Uygulamada Akreditifin Ortaya Çıkış Biçimleri Sorumluluk Kıstasına Göre Akreditifin Şekilleri Ödeme Şekli Kıstasına Göre Akreditifin Türleri...345

20 İçindekiler XXXV Vesaik Mukabili Ödeme Yedinci Bölüm Esnaf 1. Genel Olarak Tanım Esnaf Sıfatının Sonuçları Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu Esnaf ve Sanatkârlar Sicili ve Kayıt Zorunluluğu Esnaf ve Sanatkârlar Odası Tacire İlişkin Hükümlerin Esnaf Hakkında da Uygulanması Sekizinci Bölüm Ticaret Sicili 1. Genel Olarak Ticaret Sicili Örgütü Örgüt Devletin Denetim Görevi Kayıtların Tutulması Kamuya Açıklık (Aleniyet) İnceleme ve Suret İsteme Hakkı İlan Sicil İşlemleri Türleri Tescil Değişiklik (tadil) Silinme (terkin) Tescil ve İlana Tabi Hususlar Usul İstem (Talep) Zorunluluğu ve İstisnaları Kural: İlgilinin İstemi...360

21 XXXVI İçindekiler İstisnalar: Resen Tescil ve İlgili Makamın Emri Üzerine Tescil Resen Tescil Genel Olarak ESMKK 68/4 ile 2007/12362 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi TSY Hükümleri İlgili Makamın Emri Üzerine Tescil Sicil Memurunun İnceleme Görev ve Yetkisi Sicil Müdürlüğünün Kararlarına Karşı İtiraz Geçici Tescil Tescilin İhtiyati Tedbir Kararı ile Durdurulması Ticaret Siciline Tescil ve İlanın Hükümleri Delil Niteliği Açıklayıcı ve Kurucu Niteliği Üçüncü Kişiler Hakkındaki Hükümleri Zaman ve Yer Bakımından (TK 36/1, 2) Zaman Bakımından Yer Bakımından Olumlu ve Olumsuz Etki Bakımından (TK 36/3, 4) Olumlu Etki (TK 36/3) Olumsuz Etki (TK 36/4) Ticaret Siciline Güvenle Hak İktisabı Genel İlke İlana Güvenin Korunması (TK 37) Sicil Kayıtlarından Sorumluluk Devletin ve Odanın Sorumluluğu İlgililerin Sorumluluğu

22 İçindekiler XXXVII Dokuzuncu Bölüm Ticaret Unvanı - İşletme Adı 1. Genel Olarak Ticaret Unvanı Tanım Ticaret Unvanının Oluşturulması Genel Olarak TK nın Sistemi Ana Unsur Gerçek Kişi Tacirlerde Adi Şirketlerde Kollektif Şirketlerde Komandit Şirketlerde Anonim, limited ve Kooperatif Şirketlerde Tacir Sayılan Diğer Tüzel Kişilerde Donatma İştirakinde Ek Ticaret Unvanını Tescil Ettirme ve Kullanma Yükümlülüğü Sonradan Meydana Gelen Değişiklikler - Ticaret Unvanının Devamı Tacirin Adının Değişmesi Yeni Ortak Girmesi ya da Ortağın Ayrılması Ortağın ya da Tacirin Ölümü Ticari İşletmenin Devri Ticaret Unvanının Kullanılmasında Tekel Hakkı Ticaret Unvanının Korunması Kullanımın Tespiti Kullanımın Yasaklanması (Önlenmesi) Tecavüz Sonucu Oluşan Maddi Durumun Ortadan Kaldırılması...424

23 XXXVIII İçindekiler Tescili Önleme, Terkin veya Ayırt Edici Bir Ek Yapılmasını İsteme Tazminat Bildirim Yükümlülüğü Cezai Yaptırımlar İşletme Adı Genel Olarak İşletme Adının Oluşturulması ve Tescili İşletme Adının Devri İşletme Adının Korunması Onuncu Bölüm Marka 1. Genel Olarak Kısa Tarihçe Mevzuat Ulusal Mevzuat Uluslararası Mevzuat Marka Tanımı, Türleri, Fonksiyonları Marka Kavramı Kavram Olarak Marka İşaret Sözcükler Kişi Adları Harf ler, Sayılar Şekiller Sesler, Kokular Renkler Ayırt Edicilik Marka Hakkı Sahibine İnhisari Bir İstifade Yetkisi Sağlar...448

24 İçindekiler XXXIX Maddi Olmayan Mal Üzerinde Mutlak Bir Haktır Yenilenebilir Süreye Bağlı Bir Haktır Hukuki İşlemlere Konu Olabilen Bir Haktır Marka Hakkının Oluşumu Markanın Türleri Tescilli Olup Olmamasına Göre Markalar Tescil Amacına ve İşlevlerine Göre Markalar Sahiplerine Göre Markalar Bilinirlik Ölçüsüne Göre Markalar Teşekkül Tarzına Göre Markalar Diğer Ayırımlar Markanın Fonksiyonları Emtianın Menşeini Belirtme Ayırt Etme Reklam Garanti Markanın Tescili Genel Olarak Tescil Sürecinde İdari Aşamalar Tescil Başvurusunda Bulunabilecek Kişiler Başvuru Usulü Başvurunun Şekli ve İçeriği, Eklenecek Belgeler Başvurunun Sınıflandırılması Başvurunun İncelenmesi Başvuru Yapma Hakkı Yönünden İnceleme Başvurunun Şekli Yönünden İncelenmesi Şekli İnceleme ve Eksikliklerin Giderilmesi Başvurudaki Yanlışlıkların Düzeltilmesi Başvurunun Kesinleşmesi ve Sonuçları Rüçhan Hakkı Yönünden İncelenmesi

25 XL İçindekiler Mutlak Ret Nedenleri Bakımından İncelenmesi Ayırt Edici Nitelikte Olmayan İşaretler Tescil Edilmiş veya Daha Önce Tescil İçin Başvurusu Yapılmış Bir Marka (İşaret) ile Aynı veya Ayırt Edilemeyecek Kadar Benzer Olan Başvurular Kamuya Mal Olmuş Serbest İşaretler Mala Özgü Karakteristik Vasıflar Halkı Yanıltıcı Markalar Paris Sözleşmesi nin 2. Mükerrer 6. Maddesine Göre Reddedilecek Markalar Kamuya Mal Olmuş Tarihi, Kültürel Değerler Sahibi Tarafından İzni Verilmeyen Tanınmış Markalar Dini Değerleri ve Sembolleri İçeren Markalar Kamu Düzenine ve Genel Ahlaka Aykırı Markalar Başvurunun Kabulü veya Reddi Başvurunun (veya Ret Kararının) Yayınlanması Başvurunun Yayınlanması Başvurunun Yayınlanmasının Sonuçları Yayın Sürecinde Görüş Bildirme ve İtiraz Yolu Görüş Bildirme Başvurunun Yayını Üzerine İtiraz İtirazın Konusu: Nispi Ret Nedenleri İktibas Oluşturan İşaretler İçin Tescil Talebi İltibas Oluşturacak İşaretler İçin Tescil Talebi Ticari Vekil veya Temsilcinin İzinsiz Olarak Markanın Kendi Adına Tescilini Talep Etmesi Tescilsiz Bir Markanın veya Ticaret Sırasında Kullanılan Bir Başka İşaretin Sahibinin İzni Olmadan Tescilinin Talep Edilmesi

Ticari İşletme Hukuku

Ticari İşletme Hukuku Prof. Dr. Mehmet HELVACI İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hüseyin ÜLGEN İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı E. Başkanı

Detaylı

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU TİCARET HUKUKU - CİLT I. Tamer BOZKURT THEMIS

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU TİCARET HUKUKU - CİLT I. Tamer BOZKURT THEMIS Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT I TİCARÎ İŞLETME HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu na göre hazırlanmış, 26.6.2012 tarih ve 6335 sayılı Kanun

Detaylı

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU Tamer Bozkurt THEMIS / KPSS Hukuk Ticaret Hukuku Cilt I TİCARÎ İŞLETME HUKUKU 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'na Göre Hazırlanmıştır İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... VII YAZAR HAKKINDA... IX BİRİNCİ BÖLÜM GENEL

Detaylı

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU Tamer Bozkurt Ticaret Hukuku Cilt I TİCARÎ İŞLETME HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu'na göre hazırlanmış, 26.6.2012 tarih ve 6335 sayılı Kanun'la Türk

Detaylı

İçindekiler TİCARİ İŞLETME HUKUKU

İçindekiler TİCARİ İŞLETME HUKUKU İçindekiler TİCARİ İŞLETME HUKUKU İçindekiler... vii Kısaltmalar... xxvii Birinci Bölüm TİCARET HUKUKU HAKKINDA TEMEL BİLGİLER I. TİCARET HUKUKU... 3 1. GENEL OLARAK... 3 2. TİCARET HUKUKUNUN TARİHÇESİ...

Detaylı

İÇİNDEKİLER TÜRK HUKUKU 1

İÇİNDEKİLER TÜRK HUKUKU 1 Erkan KARAARSLAN İÇİNDEKİLER Türk Hukuku TÜRK HUKUKU 1 BİRİNCİ KISIM ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 BİRİNCİ BÖLÜM ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ Dr. MÜJGAN TUNÇ YÜCEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii YAZARIN

Detaylı

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM HUKUK HAKKINDA GENEL BİLGİLER A. HUKUK B. TOPLUMSAL KURALLAR VE MÜEYYİDELERİ 1. Toplumsal Kuralların Gerekliliği 2. Toplumsal Kuralların Sınıflandırılması a. Görgü

Detaylı

ticaret hukukunun genel ilkeleri

ticaret hukukunun genel ilkeleri Prof. Dr. AYŞE NUR BERZEK Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Ticaret Hukuku Öğretim Üyesi ticaret hukukunun genel ilkeleri 10. Baskı Yay n No : 2935 Hukuk Dizisi : 1445 10. Baskı - Eylül 2013 İSTANBUL

Detaylı

1. BÖLÜM İŞLETME VE TİCARİ İŞLETME 1. İŞLETME... 1 1.1. GENEL OLARAK... 1 1.2. İŞLETME ÇEŞİTLERİ...3 2. TİCARİ İŞLETM E... 4 2.1. GENEL OLARAK...

1. BÖLÜM İŞLETME VE TİCARİ İŞLETME 1. İŞLETME... 1 1.1. GENEL OLARAK... 1 1.2. İŞLETME ÇEŞİTLERİ...3 2. TİCARİ İŞLETM E... 4 2.1. GENEL OLARAK... iç in d e k il e r 1. BÖLÜM İŞLETME VE TİCARİ İŞLETME 1. İŞLETME... 1 1.1. GENEL OLARAK... 1 1.2. İŞLETME ÇEŞİTLERİ...3 2. TİCARİ İŞLETM E... 4 2.1. GENEL OLARAK...4 2.2. TANIMI VE UNSURLARI... 4 2.2.1.

Detaylı

Ticaret Hukuku Ticari İşletme Hukuku

Ticaret Hukuku Ticari İşletme Hukuku Ticaret Hukuku Ticari İşletme Hukuku Doç. Dr. Fatih BİLGİLİ Yrd. Doç. Dr. Ertan DEMİRKAPI TİCARET HUKUKU TİCARİ İŞLETME HUKUKU Ticaret Hukukunun Kaynakları Ticari İşletme Ticari İş ve Ticari Hüküm Tacir

Detaylı

Türk Borçlar Hukukunda Müteselsil Kefalet Sözleşmesi

Türk Borçlar Hukukunda Müteselsil Kefalet Sözleşmesi Yrd. Doç. Dr. Özlem ACAR İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Türk Borçlar Hukukunda Müteselsil Kefalet Sözleşmesi İÇİNDEKİLER TAKDİM...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII

Detaylı

- Borcun Kaynakları (Sözleşme, Haksız Fiil ve Sebepsiz Zenginleşme)- Sözleşmenin Kuruluşu

- Borcun Kaynakları (Sözleşme, Haksız Fiil ve Sebepsiz Zenginleşme)- Sözleşmenin Kuruluşu GENEL OLARAK SÖZLEŞMELER HUKUKU - Borcun Kaynakları (Sözleşme, Haksız Fiil ve Sebepsiz Zenginleşme)- Sözleşmenin Kuruluşu - Sözleşmelerin Şekli - Genel İşlem Koşulları - Sözleşme Konusu Edimin İfası -

Detaylı

TİCARET HUKUKU. 1. TİCARET HUKUKUNA GİRİŞ 2. TİCARİ İŞLETME 3. TİCARİ İŞ, TİCARİ HÜKÜM ve TİCARİYARGI. Öğr. Gör. Fevzi APAYDIN

TİCARET HUKUKU. 1. TİCARET HUKUKUNA GİRİŞ 2. TİCARİ İŞLETME 3. TİCARİ İŞ, TİCARİ HÜKÜM ve TİCARİYARGI. Öğr. Gör. Fevzi APAYDIN TİCARET HUKUKU 1. NA GİRİŞ 2. TİCARİ İŞLETME 3. TİCARİ İŞ, TİCARİ HÜKÜM ve TİCARİYARGI Öğr. Gör. Fevzi APAYDIN Ticaret Hukuku Kavramı TİCARET HUKUKU Üretim, değişim ve tüketim aşamalarındaki ticari faaliyetleri

Detaylı

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP İÇİNDEKİLER İKİNCİ BASKI (TIPKI BASIM) İÇİN ÖNSÖZ...

Detaylı

TİCARET HUKUKU. Subjektif Sistem (tacir) Objektif Sistem (ticari işlem) Modern Sistem (ticari işletme)

TİCARET HUKUKU. Subjektif Sistem (tacir) Objektif Sistem (ticari işlem) Modern Sistem (ticari işletme) TİCARET HUKUKU 1 Ticaret Hukuku, ticari faaliyetleri düzenleyen bir özel hukuk dalıdır. Ticaret Hukukunun düzenlenmesinde kullanılan üç ayrı sistem mevcuttur: Subjektif Sistem (tacir) Objektif Sistem (ticari

Detaylı

Dürüstlük Kuralına Aykırı Reklamlar

Dürüstlük Kuralına Aykırı Reklamlar Semih Sırrı ÖZDEMİR Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Haksız Rekabet Kavramı Açısından Dürüstlük Kuralına Aykırı Reklamlar İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER...VII

Detaylı

ANONİM ORTAKLIKTA ESAS SÖZLEŞMESEL BAĞLAM

ANONİM ORTAKLIKTA ESAS SÖZLEŞMESEL BAĞLAM Necdet UZEL İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa Göre ANONİM ORTAKLIKTA ESAS SÖZLEŞMESEL

Detaylı

DENİZ TİCARETİ HUKUKU KARA TAŞIMA HUKUKU. -Deniz İcra Hukuku ile Birlikte- TİCARET HUKUKU - CİLT V. Tamer BOZKURT THEMIS

DENİZ TİCARETİ HUKUKU KARA TAŞIMA HUKUKU. -Deniz İcra Hukuku ile Birlikte- TİCARET HUKUKU - CİLT V. Tamer BOZKURT THEMIS Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT V DENİZ TİCARETİ HUKUKU -Deniz İcra Hukuku ile Birlikte- KARA TAŞIMA HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu na göre hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER 8. BASKI

Detaylı

Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ

Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...xxi GİRİŞ...1 I. KONUNUN SUNUMU...1

Detaylı

Prof. Dr. Abuzer Kendigelen. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. Yeni. Türk Ticaret Kanunu

Prof. Dr. Abuzer Kendigelen. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. Yeni. Türk Ticaret Kanunu Prof. Dr. Abuzer Kendigelen İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yeni Türk Ticaret Kanunu Değişiklikler, Yenilikler ve İlk Tespitler Genel Açıklamalar Başlangıç

Detaylı

SİGORTA ARACILARI HUKUKU I

SİGORTA ARACILARI HUKUKU I Doç. Dr. Emine YAZICIOĞLU SİGORTA ARACILARI HUKUKU I Sigorta Aracısı Kavramı ve İlgili Düzenlemeler Sigorta Aracılarının Denetimi Sigorta Acentesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...

Detaylı

TİCARET HUKUKU NDA SON VİRAJ

TİCARET HUKUKU NDA SON VİRAJ Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU NDA SON VİRAJ Adli Hakimlik Sınavlarına Hazırlıkta Son Tekrar Kitabı İÇİNDEKİLER 3. BASKI İÇİN ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER... XI TİCARİ İŞLETME HUKUKU I. TİCARÎ İŞLETME...1

Detaylı

Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT V DENİZ TİCARETİ HUKUKU KARA TAŞIMA HUKUKU. 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu na göre hazırlanmıştır.

Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT V DENİZ TİCARETİ HUKUKU KARA TAŞIMA HUKUKU. 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu na göre hazırlanmıştır. Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT V DENİZ TİCARETİ HUKUKU KARA TAŞIMA HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu na göre hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER 7. baskı için ÖN SÖZ...VII 6. baskı için ÖN

Detaylı

İçindekiler. Birinci Bölüm MİLLETLERARASI TİCARETTE AKREDİTİFİN ANLAMI VE UYGULAMA ALANI

İçindekiler. Birinci Bölüm MİLLETLERARASI TİCARETTE AKREDİTİFİN ANLAMI VE UYGULAMA ALANI İçindekiler Önsöz...... Kısaltmalar... Giriş... 23 Birinci Bölüm MİLLETLERARASI TİCARETTE AKREDİTİFİN ANLAMI VE UYGULAMA ALANI 1. KAVRAM... 27 2. AKREDİTİFİN HUKUKÎ NİTELİĞİ...29 I. Havale Görüşü... 29

Detaylı

GERÇEK OLMAYAN VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME VE MENFAAT DEVRİ YAPTIRIMI

GERÇEK OLMAYAN VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME VE MENFAAT DEVRİ YAPTIRIMI Yrd. Doç. Dr. ECE BAŞ SÜZEL İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi GERÇEK OLMAYAN VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME VE MENFAAT DEVRİ YAPTIRIMI İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMA CETVELİ...

Detaylı

PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ

PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ A) 6098 sayılı Yeni Türk Borçlar Kanun unda yer alan düzenleme metni: Pazarlamacılık Sözleşmesi A. Tanımı ve kurulması I. Tanımı MADDE 448- Pazarlamacılık sözleşmesi, pazarlamacının

Detaylı

1. -Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi-49 2. -Birleşmenin, Bölünmenin ve Tür Değiştirmenin İptali ve Eksikliklerin Sonuçları-49

1. -Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi-49 2. -Birleşmenin, Bölünmenin ve Tür Değiştirmenin İptali ve Eksikliklerin Sonuçları-49 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL AÇIKLAMALAR VEBAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ I. -YENİ TİCARET KANUNU İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR-3 II. -YENİ TİCARET KANUNU NUN YÜRÜRLÜĞÜNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR-7 III. -YENİ TİCARET KANUNU NUN

Detaylı

MARKA GENEL BİLGİLER

MARKA GENEL BİLGİLER MARKA GENEL BİLGİLER 1 Sunum İçeriği Markanın tanımı ve çeşitleri Mutlak ve nispi red nedenleri Başvuru şartları ve şekli Başvurunun incelenmesi ve tescil süreci 2 MARKA NEDİR? Bir işletme tarafından üretilen

Detaylı

Elektrik Tedarik Sözleşmeleri -Özellikle İkili Anlaşma-

Elektrik Tedarik Sözleşmeleri -Özellikle İkili Anlaşma- Dr. Mustafa YAVUZ Elektrik Piyasası Kanunu nun Öngördüğü Hukuki Rejim ve Elektrik Tedarik Sözleşmeleri -Özellikle İkili Anlaşma- İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v TEŞEKKÜR...ix İÇİNDEKİLER...xi KISALTMALAR...xxiii

Detaylı

TAKİP HUKUKU EL KİTABI

TAKİP HUKUKU EL KİTABI İsmail ERCAN Avukatlar ve Hâkimler için TAKİP HUKUKU EL KİTABI İcra Hukuku İflas Hukuku İyi leştiṙme (Konkordato ve Yeniden Yapılandırma) Hukuku Alacaklıları Koruyucu Diğer Önlemler İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna

Detaylı

Genel İşlem Koşulları

Genel İşlem Koşulları Dr. Osman Açıkgöz Tüketicinin Korunması Çerçevesinde Mobil Haberleşme Abonelik Sözleşmesinde Genel İşlem Koşulları İÇİNDEKİLER Prof. Dr. Serap Helvacı nın Önsözü...VII Yazarın Önsözü... XI İÇİNDEKİLER...XV

Detaylı

BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU

BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu na göre hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER 7. Baskı için ön söz...vii ÖN SÖZ...IX YAZAR HAKKINDA...XI BİRİNCİ

Detaylı

BANKALARLA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK HUKUKİ YÖNDEN ÖZEL FİNANS KURUMLARI

BANKALARLA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK HUKUKİ YÖNDEN ÖZEL FİNANS KURUMLARI BANKALARLA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK HUKUKİ YÖNDEN ÖZEL FİNANS KURUMLARI BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ I. ÖZEL FİNANS KURUMLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER A. Kavram ve Kurum Olarak Özel Finans Kurumları 1. Kavramın Ortaya

Detaylı

Sanal ortamda. şirket. itibarının. korunması. Kurumsal İtibar: Farklı Bakış Açıları (II) Oturumu Ceyda CİMİLLİ AKAYDIN

Sanal ortamda. şirket. itibarının. korunması. Kurumsal İtibar: Farklı Bakış Açıları (II) Oturumu Ceyda CİMİLLİ AKAYDIN Kurumsal İtibar: Farklı Bakış Açıları (II) Oturumu Ceyda CİMİLLİ AKAYDIN Avukat Ceyda Cimilli Akaydın 1/20 HOŞGELDİNİZ Avukat Ceyda Cimilli Akaydın 2/20 ŞİRKET KİMLİĞİ OLUŞTURMANIN HUKUKİ BOYUTU Avukat

Detaylı

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU A) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ndan doğan sorumluluk Yönetim kurulu üyelerinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ( TTK ) doğan sorumluluğu, hukuki ve cezai sorumluluk olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Detaylı

BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU

BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu na göre hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER 8. BASKI IÇIN ÖN SÖZ... VII ÖN SÖZ... IX YAZAR HAKKINDA... XI BİRİNCİ

Detaylı

ÖNSÖZ 7 İÇİNDEKİLER 9 KISALTMALAR 15 GİRİŞ 17 I. KONUNUN TAKDİMİ 17 II. NAFAKA KAVRAMI 18 III. NAFAKANIN TARİHÇESİ 19 IV. NAFAKANIN HUKUKİ NİTELİĞİ

ÖNSÖZ 7 İÇİNDEKİLER 9 KISALTMALAR 15 GİRİŞ 17 I. KONUNUN TAKDİMİ 17 II. NAFAKA KAVRAMI 18 III. NAFAKANIN TARİHÇESİ 19 IV. NAFAKANIN HUKUKİ NİTELİĞİ ÖNSÖZ 7 İÇİNDEKİLER 9 KISALTMALAR 15 GİRİŞ 17 I. KONUNUN TAKDİMİ 17 II. NAFAKA KAVRAMI 18 III. NAFAKANIN TARİHÇESİ 19 IV. NAFAKANIN HUKUKİ NİTELİĞİ 22 V. KONUNUN ÖNEMİ 25 VI. KONUNUN SINIRLANDIRILMASI

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir. 14 Ocak 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29236 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Prof. Dr. Rayegân KENDER Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku Öğretim Üyesi TÜRKİYE DE HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Sigorta Müessesesi Sigorta Sözleşmesi 6102 Sayılı Yeni Türk

Detaylı

Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU TİCARÎ İŞLETME HUKUKU ŞİRKETLER VE KOOPERATİFLER HUKUKU

Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU TİCARÎ İŞLETME HUKUKU ŞİRKETLER VE KOOPERATİFLER HUKUKU Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU TİCARÎ İŞLETME HUKUKU ŞİRKETLER VE KOOPERATİFLER HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...V BİRİNCİ BASKI İÇİN ÖNSÖZ...VII YAZAR HAKKINDA...XI BİRİNCİ KİTAP TİCARÎ İŞLETME HUKUKU

Detaylı

Kira Sözleşmesinin Genel Hükümlere Göre Sona Ermesi (TBK m. 327-333)

Kira Sözleşmesinin Genel Hükümlere Göre Sona Ermesi (TBK m. 327-333) Gülşah Sinem AYDIN T.C. Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Kira Sözleşmesinin Genel Hükümlere Göre Sona Ermesi (TBK m. 327-333) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER...

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ON BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ...vii. ONUNCU BASKIYA ÖNSÖZ... viii. BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ...ix. İÇİNDEKİLER... xi. BİBLİYOGRAFYA...

İÇİNDEKİLER. ON BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ...vii. ONUNCU BASKIYA ÖNSÖZ... viii. BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ...ix. İÇİNDEKİLER... xi. BİBLİYOGRAFYA... İÇİNDEKİLER ON BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ...vii ONUNCU BASKIYA ÖNSÖZ... viii BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ...ix İÇİNDEKİLER... xi BİBLİYOGRAFYA... xix KISALTMALAR... xxvii Birinci Bölüm SİGORTA, ÖNEMİ VE TARİHÎ GELİŞİMİ

Detaylı

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Uygulamaya İlişkin Sorunlar

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Uygulamaya İlişkin Sorunlar Prof. Dr. Şükran ŞIPKA İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk ABD Öğretim Üyesi Türk Hukukunda Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Uygulamaya İlişkin Sorunlar Madde Açıklamalı,

Detaylı

Dr. Deniz Defne KIRLI AYDEMİR. Milletlerarası Usul Hukukunda İHTİYATİ TEDBİRLER

Dr. Deniz Defne KIRLI AYDEMİR. Milletlerarası Usul Hukukunda İHTİYATİ TEDBİRLER Dr. Deniz Defne KIRLI AYDEMİR Milletlerarası Usul Hukukunda İHTİYATİ TEDBİRLER (Brüksel I Tüzüğü, UNIDROIT İlkeleri ve Türk Yargılama Hukuku Çerçevesinde) İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...

Detaylı

Prof. Dr. ÖMER TEOMAN YAŞAYAN TİCARET HUKUKU

Prof. Dr. ÖMER TEOMAN YAŞAYAN TİCARET HUKUKU Prof. Dr. ÖMER TEOMAN YAŞAYAN TİCARET HUKUKU [Hukukî Mütalâalar] Kitap 14: 2010-2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... V [161] ACENTE Aracı Acente ile Ticaret İşleri Tellalı Arasındaki Farklılıklar- Acentelik

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ULUSLARARASI LOJİSTİĞE GİRİŞ VE ULUSLARARASI LOJİSTİKTE TEMEL KAVRAMLAR

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ULUSLARARASI LOJİSTİĞE GİRİŞ VE ULUSLARARASI LOJİSTİKTE TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER Önsöz... iii Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ULUSLARARASI LOJİSTİĞE GİRİŞ VE ULUSLARARASI LOJİSTİKTE TEMEL KAVRAMLAR A. ULUSLARARASI LOJİSTİĞE GİRİŞ... 4 1. Lojistik... 4 2. Tedarik Zinciri (TZ)...

Detaylı

Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI

Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI İÇİNDEKİLER ESERİ TAKDİM...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR LİSTESİ...

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM 14-99

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM 14-99 İÇİNDEKİLER Önsöz Yararlanılan Kaynaklar Kısaltmalar GİRİŞ VII XXI XXXI Mİ A Genel Olarak 1-10 B İnceleme Plânı 10-11 BİRİNCİ BÖLÜM 14-99 PATENT LİSANS SÖZLEŞMESİNİN KONUSU SÖZLEŞMENİN HUKUKÎ NİTELİĞİ

Detaylı

Gülen Sinem TEK Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi. Ulaşım Araçlarının İpoteği

Gülen Sinem TEK Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi. Ulaşım Araçlarının İpoteği Gülen Sinem TEK Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Ulaşım Araçlarının İpoteği İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII GİRİŞ...1

Detaylı

Amaç Madde 1-Bu Kanunun amacı finansman sağlamaya yönelik finansal kiralamayı düzenlemektir.

Amaç Madde 1-Bu Kanunun amacı finansman sağlamaya yönelik finansal kiralamayı düzenlemektir. 6. FİNANSAL KİRALAMA KANUNU Kanunun tam adı : Finansal Kiralama Kanunu Kanun No. : 3226 Kabul Tarihi : 10 Haziran 1985 Resmi Gazete Tarih ve Sayısı : 28 Haziran 1985 / 18795 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

Detaylı

GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Olarak Menkul Kıymetler Borsası Hukuku

GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Olarak Menkul Kıymetler Borsası Hukuku GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Olarak Menkul Kıymetler Borsası Hukuku 1- Menkul Kıymetler Borsalarının Hitap Ettiği Piyasa I- Para Piyasası - Sermaye Piyasası II- Menkul Kıymetler Borsasının Fonksiyonları 1-

Detaylı

KIYMETLİ EVRAK HUKUKU TİCARET HUKUKU - CİLT III. Tamer BOZKURT THEMIS

KIYMETLİ EVRAK HUKUKU TİCARET HUKUKU - CİLT III. Tamer BOZKURT THEMIS Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT III KIYMETLİ EVRAK HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu na göre hazırlanmış, 31.1.2012 tarih ve 6273 sayılı Kanun

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna Giriş I. KAVRAM...3 II. TAKİP HUKUKUNDA TARAFLAR...4 A. Taraf Ehliyeti...4 B. Takip Ehliyeti...5 C. Sıfat (Husumet)...6

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu. Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası

Yeni Türk Ticaret Kanunu. Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası Av. Levent Berber KPMG Hukuk Bölümü Başkanı / Ortak 27 ŞUBAT 2013 nun Kalp Atışları (6335 sayılı Kanun daki son değişiklikler

Detaylı

Türk Ticaret Kanunu nda Kurumsal Yönetim (Corporate Governance)

Türk Ticaret Kanunu nda Kurumsal Yönetim (Corporate Governance) Yrd. Doç. Dr. Cafer EMİNOĞLU Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Türk Ticaret Kanunu nda Kurumsal Yönetim (Corporate Governance) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII

Detaylı

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013 ANKARA BAROSU AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0 -..0 0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun..0 gün ve / sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM BANKACILIK MEVZUATI

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM BANKACILIK MEVZUATI İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM BANKACILIK MEVZUATI A- GENEL OLARAK BANKACILIK 1 B- BANKALARIN KURULUŞU, FAALİYETİ VE HUKUKİ NİTELİĞİ 3 1. Bankaların kuruluşu 3 2. Bankaların Faaliyeti 4 3. Bankaların Hukuki Niteliği

Detaylı

BIRINCI BOLUM Sadakat Borcu Kavramı

BIRINCI BOLUM Sadakat Borcu Kavramı Giriş, Konunun Takdimi ve Sınırlama 1 BIRINCI BOLUM Sadakat Borcu Kavramı 1 Sadakat Borcunun Kaynağı ve Tarihi Gelişimi 2 I. Medeni Kanun Madde 2 3 1. Kaynaklan 3 A. Borçlar Hukuku 4 B. Eşya Hukuku 5 C.

Detaylı

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Prof. Dr. Rayegân KENDER TÜRKİYE DE HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Sigorta Müessesesi Sigorta Sözleşmesi İÇİNDEKİLER ONUNCU BASKIYA ÖNSÖZ... vii BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ...ix İÇİNDEKİLER...xi BİBLİYOGR AFYA...xix

Detaylı

TİCARİ İŞLETME REHNİ SİCİLİ TÜZÜĞÜ

TİCARİ İŞLETME REHNİ SİCİLİ TÜZÜĞÜ 2105 TİCARİ İŞLETME REHNİ SİCİLİ TÜZÜĞÜ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 25/7/1972, No : 7/4776 Dayandığı Kanunun Tarihi : 21/7/1971, No : 1447 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 21/8/1972, No : 14283

Detaylı

Staja Baþlama Ticaret Hukuku Çýkmýþ Soru ve Cevap Gönderen : guliz - 12/05/2009 12:31

Staja Baþlama Ticaret Hukuku Çýkmýþ Soru ve Cevap Gönderen : guliz - 12/05/2009 12:31 Staja Baþlama Ticaret Hukuku Çýkmýþ Soru ve Cevap Gönderen : guliz - 12/05/2009 12:31 TÝCARET HUKUKU - 1-Aþaðýdakilerden hangisi Ticaret Sicili Tüzüðüne göre, ticari iþletmenin genel unsurlarýndan biri

Detaylı

19 Aralık 2012 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : 28502 TEBLİĞ. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığından: TİCARİ DEFTERLERE İLİŞKİN TEBLİĞ

19 Aralık 2012 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : 28502 TEBLİĞ. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığından: TİCARİ DEFTERLERE İLİŞKİN TEBLİĞ 19 Aralık 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28502 TEBLİĞ Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığından: TİCARİ DEFTERLERE İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Ama ç MADDE

Detaylı

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür .. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) Bankamız ile.. A.Ş arasındaki kredi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Nakit Kredi Taahhütnamesinin bir örneği ve bu Taahhütnamenin

Detaylı

TİCARİ İŞLETME REHNİ

TİCARİ İŞLETME REHNİ TİCARİ İŞLETME REHNİ İşletmeler faaliyetlerini yürütmek ve geliştirmek için ihtiyaç duydukları finansmanı çoğu zaman sınırlı iç kaynaklarından sağlayamazlar. Bu yüzden dış kaynaklara yönelen işletmenin,

Detaylı

1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden

1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden 1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden A) Şirket sözleşmesi hükümleri B) Ticari örf ve adet hukuku kuralları C) Tamamlayıcı ve yorumlayıcı hükümler D) Emredici

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii İçindekiler... v Tablolar... x Şekiller... xi Grafikler... xi Kısaltmalar... xii Giriş... 1

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii İçindekiler... v Tablolar... x Şekiller... xi Grafikler... xi Kısaltmalar... xii Giriş... 1 İÇİNDEKİLER Önsöz... iii İçindekiler... v Tablolar... x Şekiller... xi Grafikler... xi Kısaltmalar... xii Giriş... 1 Birinci Bölüm FİKRİ VE SINAİ HAKLAR, MARKA HAKKI, KAZANILMASI VE HAKSIZ KULLANIMI 1.

Detaylı

7 Mirasçılık belgesinin iptali

7 Mirasçılık belgesinin iptali 01.07.2008-31.12.2008 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından 3.150,00 YTL Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık

Detaylı

Limited Şirketlerde Yönetim ve Yöneticilerin Sorumluluğu

Limited Şirketlerde Yönetim ve Yöneticilerin Sorumluluğu Limited Şirketlerde Yönetim ve Yöneticilerin Sorumluluğu Prof. Dr. H. Ercüment Erdem Erdem & Erdem Ortak Avukatlık Bürosu Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi E. Öğretim Üyesi TTK Komisyonu Üyesi 12

Detaylı

EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ

EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ Prof. Dr. Haluk Nami NOMER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Doç. Dr. Mehmet Serkan ERGÜNE İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK

Detaylı

Kabul Tarihi : 22.6.2004

Kabul Tarihi : 22.6.2004 RESMİ GAZETEDE 26.06.2004 TARİH VE 25504 SAYI İLE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR. BAZI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun 5194 No. Kabul Tarihi : 22.6.2004 MADDE 1.

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Prof. Dr. NURAY EKŞİ Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı Başkanı MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Kanunlar İhtilâfı Ülkelerarası Evlat Edinme Uluslararası

Detaylı

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKAR A BAROSU AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0-3..0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun..03 gün ve 63/ sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

Marka Kavramı ve Marka Tescil İşlemleri

Marka Kavramı ve Marka Tescil İşlemleri Marka Kavramı ve Marka Tescil İşlemleri 1 Markanın Önemi Marka kaliteyi simgeler Tüketici tercihlerini etkiler Ürünlere olan talebi artırır Tüketici bağlılığı sağlar... 2 Marka Değeri 3 Markanın İşlevleri

Detaylı

DÖNEMİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ. A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti

DÖNEMİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ. A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti 01.01.2016-31.12.2016 DÖNEMİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti 4.700,00 Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin 2.500,00 alınması 3

Detaylı

Kıymetli Evrak Hukuku

Kıymetli Evrak Hukuku Prof. Dr. Mehmet HELVACI İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hüseyin ÜLGEN İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı E. Başkanı

Detaylı

TAŞIMA HUKUKUNDA FİİLİ TAŞIYICI

TAŞIMA HUKUKUNDA FİİLİ TAŞIYICI Dr. Sami AKSOY TAŞIMA HUKUKUNDA FİİLİ TAŞIYICI ( Actual Carrier in Transport Law ) İÇİNDEKİLER TAKDİM... VII ÖNSÖZ... XI İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 I. KONU...1 II. AMAÇ...2 III. KAPSAM

Detaylı

İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 01.01.2011-31.12.2011 DÖNEMİ AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Avukatlık ücreti peşin ödenir. Tarifede belirlenen ücretler

Detaylı

Başak BAŞOĞLU. İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı

Başak BAŞOĞLU. İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Başak BAŞOĞLU İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu ve Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. G E N E L O L A R A K

İÇİNDEKİLER I. G E N E L O L A R A K İÇİNDEKİLER I. GENEL OLARAK 1 A. Bilirkişinin Gerekliliği 1 B. Usul Kanunlarında Bilirkişilik 2 II. TANIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ 3 III. BİLİRKİŞİ İNCELEMESİNİN KAPSAMI 5 A. "Genel ve Hukuki Bilgi" (Bilirkişiye

Detaylı

Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004

Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004 Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004 MADDE 1. 24.6.1995 tarihli ve 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde

Detaylı

01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU Sayın Kiracımız, Ekte, bir örneği yer alan ve Şirketimiz internet sitesinde yayımlanmış bulunan Finansal Kiralama Sözleşmesi ni ( Sözleşme ) imzalamak suretiyle,

Detaylı

Arzu GENÇ ARIDEMİR. Mirasın Açılmasından Sonra Yapılan Miras Payının Devri Sözleşmesi

Arzu GENÇ ARIDEMİR. Mirasın Açılmasından Sonra Yapılan Miras Payının Devri Sözleşmesi Arzu GENÇ ARIDEMİR Mirasın Açılmasından Sonra Yapılan Miras Payının Devri Sözleşmesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR...XVII KAYNAKÇA... XXI GİRİŞ... 1 Birinci Bölüm MİRAS PAYININ DEVRİ

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire Esas No : 2012/4237 Karar No : 2012/7610 Anahtar Kelimeler: Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi, Yatırım Teşvik Belgesi, Muafiyet Özeti: Yatırım teşvik mevzuatı koşullarına

Detaylı

ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 2013 YILI BARO TAVSİYE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİDİR.

ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 2013 YILI BARO TAVSİYE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİDİR. ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 2013 YILI BARO TAVSİYE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİDİR. A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Mirasçılık belgesinin

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 T.C. Resmi Gazete Yayın Tarihi 24 Aralık 2009 PERŞEMBE Sayı : 27442 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat

Detaylı

İZMİR BAROSU 01.01.2013-31.12.2013 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

İZMİR BAROSU 01.01.2013-31.12.2013 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ İZMİR BAROSU 01.01.2013-31.12.2013 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 01.01.2013-31.12.2013 DÖNEMİ TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Avukatlık ücreti peşin ödenir. Tarifede

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliği ( Yönetmelik ) 22.05.2015 tarihli ve 29363 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Yönetmelik yayımı tarihinden

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ MARKA KAVRAMI VE MARKA TESCİL İŞLEMLERİ Evrim AKYÜREK DEMİRİZ Türk Patent Enstitüsü Marka Uzmanı evrim.akyurek@tpe.gov.tr Sunum İçeriği Marka Kavramı Marka Türleri Marka Tescil Süreci

Detaylı

Yurdal ÖZATLAN. Anonim Şirket Birleşmelerinde Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi Davası (Denkleştirme Davası)

Yurdal ÖZATLAN. Anonim Şirket Birleşmelerinde Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi Davası (Denkleştirme Davası) Yurdal ÖZATLAN Anonim Şirket Birleşmelerinde Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi Davası (Denkleştirme Davası) İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ ve TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXIII

Detaylı

[ ] Avukat Işıl Gültekin Gültekin Hukuk Bürosu

[ ] Avukat Işıl Gültekin Gültekin Hukuk Bürosu 2012 [ ] Avukat Işıl Gültekin Gültekin Hukuk Bürosu 1. 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 82. maddesinde yer alan, ticari defterlerin delil olma şartları ve ispat kuvvetine ilişkin hükümler, 1 Temmuz

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

Dr. Cüneyt SÜZEL. İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Derneği Genel Sekreteri. Deniz Ticareti Hukukunda. Taşıtan ve Yükleten

Dr. Cüneyt SÜZEL. İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Derneği Genel Sekreteri. Deniz Ticareti Hukukunda. Taşıtan ve Yükleten Dr. Cüneyt SÜZEL İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Derneği Genel Sekreteri Deniz Ticareti Hukukunda Taşıtan ve Yükleten İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII TEŞEKKÜR... XI İÇİNDEKİLER...XIII

Detaylı

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadî, ticarî ve malî sektörlerde üretim, tüketim ve hizmet

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Prof. Dr. NURAY EKŞİ İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı Başkanı MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Kanunlar İhtilâfı Ülkelerarası Evlat Edinme

Detaylı