Ticari İşletme Hukuku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ticari İşletme Hukuku"

Transkript

1 Prof. Dr. Mehmet HELVACI İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hüseyin ÜLGEN İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı E. Başkanı Prof. Dr. Abuzer KENDİGELEN İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. N. Füsun NOMER ERTAN İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arslan KAYA İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Ticari İşletme Hukuku Güncellenmiş Dördüncü Bası İstanbul 2015

2 İçindekiler Dördüncü Basıya Önsöz... VII Birinci Basıya Önsöz...XIII İçindekiler... XVII Kısaltmalar...LXV Kısaltılarak Yollama Yapılan Genel Eserler... LXXV Birinci Bölüm Giriş 1. Genel Olarak Ticaret Hukuku nun (TH) Tanımı TH nin Hukukun Klasik Ayrımı İçindeki Yeri Ticaret Hukuku-Ekonomi Hukuku-İşletme Hukuku TH nin Medeni Hukuk (MH) ve Borçlar Hukuku (BH) ile İlgisi Tarihsel Gelişim Türk Ticaret Hukuku nun (TTH) Kaynakları Genel Yürürlük Kaynakları Asıl Kaynaklar Ulusal Asıl Kaynaklar Uluslararası Asıl Kaynaklar: Uluslararası Sözleşmeler Genel Olarak Belli Başlı Uluslararası Anlaşmalar Tamamlayıcı Kaynak: Ticari Örf ve Adet Hukuku Yardımcı Kaynaklar... 16

3 XVIII İçindekiler Özel Yürürlük Kaynakları İstisnai Yürürlük Kaynakları Ticaret Hukuku Organizasyonları (Muhtelif Kurum ve Kuruluşlar) Odalar TOBB Kanunu Uyarınca Kurulan Odalar Genel Olarak Hukuki Dayanak Organları Görev ve Yetkileri Türleri Ticaret ve Sanayi Odası Ticaret Odası Sanayi Odası Deniz Ticaret Odası Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Organları Görev ve Yetkileri Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu Uyarınca Kurulan Odalar Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Hukuki Dayanak Organları Görev ve Yetkileri Türleri Diğer Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Borsalar Ticaret ve Ürün Borsaları Ticaret Borsaları Hukuki Dayanak Organları Görev ve Yetkileri... 24

4 İçindekiler XIX Ürün İhtisas Borsaları Hukuki Dayanak Görevleri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Borsa İstanbul Anonim Şirketi Hukuki Dayanak Görev ve Yetkileri Kıymetli Madenler Borsaları Hukuki Dayanak Organları Görev ve Yetkileri Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsaları Borsa Dışı Teşkilatlanmış Menkul Kıymetler Piyasaları ve Kurucu Şirket Hukuki Dayanak Organları Görevleri Siciller Ticaret Sicili Esnaf ve Sanatkârlar Sicili Hukuki Dayanak Görevleri Uluslararası Kuruluşlar ICC (International Chamber of Commerce) / MTO (Milletlerarası Ticaret Odası) Kuruluşu ve Amacı Organları ve Kurumsal Yapısı İşlevleri Milletlerarası Ticaret Odası Türkiye Milli Komitesi (ICC Türkiye)...31

5 XX İçindekiler WTO (World Trade Organisaton) / DTÖ (Dünya Ticaret Örgütü) Kuruluşu ve Amaçları Yapısı ve Organları DTÖ Anlaşmaları İşlevleri UNIDROIT (International Institute for the Unification of Private Law) Kuruluşu ve Amacı Organları İşlevleri UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law) Kuruluşu Yapısı İşlevleri TH de Sistemler Sübjektif Sistem Objektif Sistem Ticari İşletme Sistemi Değerlendirme Türk Ticaret Hukukunun Düzenlenme Biçimi Konu: Ticari İş/İşler Uygulanacak Hükümler: Ticari Hükümler - Ticari Örf ve Adet - Genel Hükümler Merkez Kavram: Ticari İşletme Aktör: Tacir TH nin/tth nin Özellikleri Literatür Türk Hukuku Şerhler... 49

6 İçindekiler XXI sayılı (eski) TK ya Göre Yayımlanmış Olanlar sayılı (yeni) TK ya Göre Hazırlanmış Olanlar Sistematik Eserler sayılı (eski) TK ya Göre Yayımlanmış Olanlar sayılı (yeni) TK ya Göre Hazırlanmış Olanlar Alman Hukuku Şerhler Sistematik eserler İsviçre Hukuku Fransız Hukuku İkinci Bölüm Ticari İşler 1. Hangi İş/İşler Ticari İşlerdir? (Ticari İşin/İşlerin Saptanması) TK 3/1 e Göre Ticari İşler TK da Düzenlenen Hususlar Bir Ticari İşletmeyi İlgilendiren/Ticari İşletme ile İlgili İşlem ve Fiiller TK 19 a Göre Ticari İşler Ticari İş Karinesi Bir Taraf İçin Ticari (Nitelikte) Olan Sözleşmeler Genel Bakış Bir İşin Ticari Olarak Nitelendirilmesinin Sonuçları Genel Olarak Teselsül Karinesi Genel Olarak Müteselsil Borçluluk Ticari İşlerde Müteselsil Sorumluluk Birlikte Borç Altına Girme (Müşterek Borçluluk) Ticari Borçlara Kefalet (Müteselsil Kefalet) Ticari İşlerde Faiz Genel Olarak Faiz... 73

7 XXII İçindekiler Faiz Kavramı, İşlevi ve Özellikleri Faizin Türleri Kanuni Faiz - İradi Faiz Ayrımı Basit Faiz - Bileşik Faiz Ayrımı Anapara Faizi - Temerrüt Faizi Ayrımı Tazminat Faizi Sorunu Faiz Kavramının Benzer Bazı Kavramlarla Karşılaştırılması Vade Farkı / Faturalardaki Vade Farkına İlişkin Kayıtların Anlamı Munzam (Aşkın) Zarar Mevzuat BK da Düzenlenen Genel Nitelikli Faiz Hükümleri TK da Düzenlenen Genel Nitelikli Faiz Hükümleri FaizK da Düzenlenen Genel Nitelikli Faiz Hükümleri Ticari İşlerde Faizin Özellikleri Genel Olarak (Adi - Ticari Faiz Ayrımı) Anapara Faizi Bakımından Ortaya Çıkan Farklar Temerrüt Faizi Bakımından Ortaya Çıkan Farklar Anapara ve Temerrüt Faizi Bakımından Ortak Olarak Ortaya Çıkan Farklar Adi - Ticari Anapara ve Temerrüt Faizi Bakımından Birlikte Değerlendirilmesi Gereken Hususlar Bileşik Faiz Faiz Oranları Anapara Faizinde Temerrüt Faizinde Faizin Anaparayı Geçip Geçemeyeceği Meselesi Faizin Başlangıcı Temerrüt Faizinde Anapara Faizinde...104

8 İçindekiler XXIII Üçüncü Bölüm Ticari Hükümler 1. Ticari Hükümler Türk Ticaret Kanunu ndaki Hükümler Bir Ticari İşletmeyi İlgilendiren İşlere (İşlem ve Fiiller) İlişkin Olarak Diğer Kanunlarda Yazılı Hükümler Ticari Örf ve Adet/Teamül Genel Hükümler Hükümlerin Uygulanma Sırası Bir Hükmün Ticari (Hüküm) Olarak Nitelendirilmesinin Sonuçları Ticari İşlere Uygulanacak Hükümler Sırasında Öncelik Alması Kanunlarda Ticari İşler İçin Öngörülen Zamanaşımı Sürelerinin Değiştirilmezliği En Yüksek Sınırı Aşan Edimleri İçeren Sözleşmelerin En Yüksek Sınır Üzerinden Yapılmış Sayılması Dördüncü Bölüm Tîcari Davalar 1. Genel Olarak Ticari Davalar TK nın Sistemi Mutlak Ticari Davalar TK 4/1-(a)-(f) de Sayılan Mutlak Ticari Davalar TK da Öngörülen Hususlardan Doğan Hukuk Davaları Rehin Karşılığı Ödünç Verme İşi ile Uğraşanlar Hakkındaki MK Maddelerinde Öngörülen Hususlardan Doğan Hukuk Davaları BK da Düzenlenen Belli Konulara İlişkin Olarak TK 4/1-(c) de Açıklanan Davalar Bir Malvarlığı veya Bir İşletmenin Devralınması ile İşletmelerin Birleşmesi ve Şekil Değiştirmesi Hakkındaki

9 XXIV İçindekiler BK 202 ve 203 te Öngörülen Hususlardan Doğan Hukuk Davaları Rekabet Yasağına İlişkin BK 444 ve 447 de Öngörülen Hususlardan Doğan Hukuk Davaları Yayım (Neşir) Sözleşmesine Dair BK de Öngörülen Hususlardan Doğan Hukuk Davaları Kredi Mektubu ve Kredi Emrini Düzenleyen BK da Öngörülen Hususlardan Doğan Hukuk Davaları Komisyon Sözleşmesine İlişkin BK te Öngörülen Hususlardan Doğan Hukuk Davaları Ticari Temsilciler, Ticari Vekiller ve Diğer Tacir Yardımcıları İçin Öngörülmüş Bulunan BK te Öngörülen Hususlardan Doğan Hukuk Davaları Fikri Mülkiyet Hukukuna Dair Mevzuatta Öngörülen Hususlardan Doğan Hukuk Davaları Borsa, Sergi, Panayır ve Pazarlar ile Antrepo ve Ticarete Özgü Diğer Yerlere İlişkin Özel Düzenlemelerde Öngörülen Hususlardan Doğan Hukuk Davaları Bankalara, Diğer Kredi Kuruluşlarına, Finansal Kurumlara ve Ödünç Para Verme İşlerine İlişkin Düzenlemelerde Öngörülen Hukuk Davaları Diğer Kanunlardaki Özel Hükümler Uyarınca Mutlak Ticari Dava Sayılan Haller Herhangi Bir Ticari İşletmeyi İlgilendirmesi Şartıyla Ticari Dava Sayılan Haller Nisbi Ticari Davalar Ticari Davaların Görüleceği Mahkemeler Genel Olarak Sulh Hukuk Mahkemeleri Asliye Ticaret Mahkemeleri İhtisas Mahkemeleri Ticari Davalarda Yetki Ticari Davalarda İspat ve Muhakeme Usulü...134

10 İçindekiler XXV 5.1. Ticari Davalarda İspat Ticari Davalarda Uygulanan Muhakeme Usulü Beşinci Bölüm Ticari İşletme 1. Ticari İşletmenin Önemi, Tanımı ve Unsurları Önemi Tanımı Unsurları Genel Olarak TK da Öngörülen Unsurlar Gelir Sağlamayı Hedef Tutmak Devamlılık Bağımsızlık Esnaf İşletmesi Sınırının Aşılması Esnaf ve Esnaf İşletmesi Kavramları İşletmeler Arasındaki Sınırın Belirlenmesi İlgili Bakanlar Kurulu Kararı Bakanlar Kurulu Kararında Öngörülen Kıstaslar Karara Göre Tacir (ve Sanayici) Sayılanlar Ticari İşletmenin Varlığını Tespitte Karşılaşılan Sorunlar Faaliyete Yeni Başlayan İşletmelerin Durumu Faaliyet Sonuçlarının Zaman İçinde Değişmesi Ticari İşletmenin Organizasyonu Genel Olarak Ticari İşletmede Merkez ve Şube Merkez Şube Tanımı Unsurları

11 XXVI İçindekiler İç İlişkide Merkeze Bağımlı Olma Dış İlişkide Bağımsızlık Mekân ve Yönetim Ayrılığı Şube Olmaya Bağlanan Hukuki Sonuçlar Ticaret Siciline Tescil ve İlgili Odalara Kayıt Ettirilmesi Merkezin Ticaret Unvanının Kullanılması Temsil Yetkisinin Şube İşleriyle Sınırlandırılabilmesi İşletmeyi Konu Alan Sözleşmelerin Kapsamına Girmesi Çekin Başka Şubeye Cirosunun Makbuz Sayılmaması Dava ve Takiplerin Şubenin Bulunduğu Yerde de Açılabilmesi Ticari İşletmenin Malvarlığı Özellikleri Ekonomik ve Hukuki Anlamda Bir Bütün Oluşturması Özel Malvarlığı Kabul Edilmemesi Kapsamı Genel Olarak Münferit Unsurlar Maddi Unsurlar Duran (Yatırım) Malvarlığı Dönen Malvarlığı Gayri Maddi Unsurlar Gayri Maddi Duran (Yatırım) Malvarlığı Ticaret Unvanı ile Ayırt Edici Ad ve İşaretler Fikrî Mülkiyet Hakları Hak ve Alacaklar Kiracılık Hakkı Müşteri Çevresi Korunması

12 İçindekiler XXVII 4. Ticari İşletmenin Hukuki İşlemlere Konu Olması Genel Olarak Ticari İşletmenin Devri Kanuni Düzenleme ve Uygulama Alanı Kanuni Düzenleme Uygulama Alanı Devir İşlemleri Devir Sözleşmesinin Yapılması Tarafları Konusu Şekli Kapsamı Aktif ler Açısından Pasifler Açısından Kiracılık Hakkı Açısından Sözleşmeler Açısından Hukuki Niteliği Rekabet Kurulundan İzin Alınması Ticaret Siciline Tescil (Kurucu İşlem) Devrin Diğer Sicillere Bildirilmesi Devrin Hüküm ve Sonuçları İşletmenin Borçlarından Sorumluluk Devralanın Sorumluluğu Genel Olarak Sorumluluğun Şartları Devredenin Sorumluluğu Borcun Naklinin Sonuçları Devredenin Tacir Sıfatının Sona Ermesi Devredenin Rekabet Yasağına Tabi Olması Devredenin Ayıp ve Zapt Nedeniyle Sorumluluğu Devralanın Ticaret Unvanını Aynen Kullanabilmesi...224

13 XXVIII İçindekiler İş İlişkilerinin Devamlılığının Korunması Ticari İşletmenin Rehni Kanuni Düzenleme ve Uygulama Alanı Kanuni Düzenleme Uygulama Alanı Rehnin Kurulması Rehin Sözleşmesi Taraf ları Lehine Rehin Verilen (Rehin Alacaklısı) Rehin Veren (Rehin Borçlusu) Şekli Kapsamı Genel Olarak Ticaret Unvanı ve İşletme Adı Taşınır İşletme Tesisatı Sınai Haklar Rehnin İlgili Sicile Tescili (Kurucu İşlem) Rehnin Diğer Sicillere Bildirilmesi Ticari İşletmenin Birden Fazla Rehne Konu Olması Rehnin Hükümleri Rehin Borçlusu Bakımından Rehinli Alacaklı Bakımından Üçüncü Kişiler Bakımından Rehnin Sona Ermesi Alacağın Son Bulması İşletme Kaydının Sicilden Silinmesi Rehnin Paraya Çevrilmesi Ticari İşletme Rehnine Uygulanacak Diğer Hükümler Yetkili ve Görevli Mahkeme...254

14 İçindekiler XXIX Altıncı Bölüm Tacir 1. Genel Olarak Gerçek Kişiler Genel Olarak Tacir (TK 12/1) Ticari İşletmenin Varlığı Ticari İşletmenin İşletilmesi Ticari İşletmenin Kendi Adına İşletilmesi Tacir Sayılanlar (TK 12/2) Tacir Gibi Sorumlu Olanlar (TK 12/3) Özel Durumlar Küçük ve Kısıtlılar (TK 13) Ticari İşletme İşletmesi Yasaklananlar veya İzne Tabi Kılınanlar (TK 14) Tüzel Kişiler ve Donatma İştiraki Genel Olarak Kanunda Sayılanlar Ticaret Ortaklıkları Vakıflar Dernekler Kamu Tüzel Kişileri Tarafından Kurulan Kurum ve Kuruluşlar Kamu Tüzel Kişileri İle Kamuya Yararlı Derneklerin Ve Gelirinin Yarısından Fazlasını Kamu Görevi Niteliğindeki İşlere Harcayan Vakıfların İşlettiği Ticari İşletmeler Donatma İştiraki Hâkim Teşebbüs Tacir Sıfatının Kazanılması, Sona Ermesi ve Çevresi Tacir Sıfatının Kazanılması Gerçek Kişiler...267

15 XXX İçindekiler Tüzel Kişiler Ticaret Şirketleri Diğer Tüzel Kişiler Tacir Sıfatının Sona Ermesi Gerçek Kişiler Tüzel Kişiler Ticaret Şirketleri Diğer Tüzel Kişiler Tacir Sıfatının Sona Ermesine Bağlı Yükümlülükler Tacir Sıfatının Çevresi Gerçek Kişiler Tüzel Kişiler Tacir Sıfatının Hüküm ve Sonuçları Borçlarının Ticari İş Olması Karinesi (Ticaret Karinesi) Tacirlere Uygulanan Özel Hükümler İflasa Tabi Olma Ticari Örf ve Adetin Haklarında Mutlak Olarak Uygulanması Ücret ve Cezanın İndirilmesini İsteyememe Genel Olarak Şartları İş Akitleri Ücret ve Faiz İsteme Hakkı Faturaya İlişkin Özel İspat Kuralına Tabi Olma (TK 21/2) Fatura Faturanın İspat Kuvveti Genel Olarak Özel İspat Kuralının Uygulanma Şartları Teyit Mektubuna İlişkin Özel İspat Kuralına Tâbi Olma Teyit Mektubu Teyit Mektubunun İspat Kuvveti

16 İçindekiler XXXI MK 950 de Düzenlenen Hapis Hakkının Kullanılmasında Kolaylık Yetki Sözleşmesi (HMK 17-19) Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 6217 Sayılı Kanun Tacirin Tabi Olduğu Yükümlülükler Ticaret Unvanı Seçme, Kullanma, Tescil ve İlan Ettirme Ticari İşletmesini Ticaret Siciline Tescil ve İlân Ettirme Ticari Defter Tutma Fatura Vermek ve Bedel Ödenmiş İse Bunu Faturada Göstermek Basiretli Bir İş Adamı Gibi Hareket Yükümlülüğü Ticaret Odasına Kaydolma İki Tarafı Tacir Sıfatını Haiz Kişiler Olan Ticari İşler Hakkındaki Özel Hükümler Ticari Defterlerin (Özel) Delil Olması Belli İhbar ve İhtarlarda (Belirli Şekillere) Uyma Zorunluluğu Ticari Satış ve Mal Değişimi Kısmi İfa/İcra Alıcının Temerrüdü Ayıplı İfa Genel Olarak Ayıp İhbar Süreleri Açık (Teslim Sırasında Belli Olan) Ayıplar İnceleme Sonucu Ortaya Çıkan Ayıplar Gizli Ayıplar Ayıptan Doğan Haklar Ayıp İhbarında Şekil Ek 1) 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (TKHK) m. 8 vd., 13 vd. Hükümleri Zamanaşımı Süresi

17 XXXII İçindekiler Saklı Tutulan Hükümler Ticari İşletmeler Arasındaki Mal ve Hizmet Tedariki Sözleşmeleri İle İlgili Özel Hükümler (TK 1530/2-8) Genel Bakış Kaynak Amaç Biçimsel Eleştiri: TK 1530 un Düzenlenme Yeri Uygulama Alanı ve Şartları Uygulama Alanı Ticari İşletmeler Mal ve Hizmet Tedariki Sözleşmeleri Uygulama Şartları Para Alacağının Mevcut Olması Para Alacaklısının Tedarik Borcunu Yerine Getirmiş Olması Özel Düzenleme Konuları Temerrüt Genel Olarak Temerrüt Hangi Tarihte ve Nasıl Gerçekleşir? (Temerrüt İhtarına Gerek Olup Olmadığı) Temerrüt ve Kusur Sorunu Ödeme Süresi Kural İstisna Hükmü Faiz Genel Olarak Faiz Oranı Aşkın Zarar Taksitle Ödeme Yasağı TK 1530 un Zaman İtibariyle Uygulanabilirliği Ek 2) Uluslararası Ticari Satım Sözleşmeleri...322

18 İçindekiler XXXIII 6.1. Genel Olarak Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (United Nations Convention On Contracts For The International Sale Of Goods) Genel Olarak Antlaşmanın Sistematiği Antlaşmanın Uygulanması Uygulanma Hâlleri Antlaşma Metninde Öngörülen Uygulanma Hâlleri Doktrin Tarafından Kabul Edilen Uygulanma Hâlleri Uygulanma Şartları Satım Sözleşmesi Genel Olarak İstisnalar Benzer Sözleşmeler Kapsam Dışı Satım Konuları Satım Sözleşmesinin Önceliği İlkesi Mal Kavramı Antlaşmaya Hâkim İlkeler ve Düzenleme Konuları Antlaşmaya Hâkim İlkeler Dürüstlük İlkesi İradeye/İradelere Uygun Yorum İlkesi Kabul Edilen Teamüller ve Yerleşmiş Olan Alışkanlıklar ile Bağlılık İlkesi Şekilsizlik İlkesi Düzenleme Konuları Genel Olarak Düzenleme Konuları Dışında Kalan Sorunların Tâbi Olacağı Hükümler Uluslararası Ticari Satımlarda Kullanılan Yeknesak Ticari Terimler (Incoterms) ve Ödeme Şekilleri Incoterms...330

19 XXXIV İçindekiler Anlamı, Hukuki Niteliği ve Uygulanma Şartları Terimler ve İçerikleri Ex Works (Exw)/Ticari İşletmede (İşyerinde) Teslim Free Carrier (FCA)/Taşıyıcıya Masrafsız Olarak Teslim Free Alongside Ship (FAS)/Yükleme Limanında Gemi Doğrultusunda Masrafsız Teslim Free On Board (FOB)/Gemide Masrafsız Teslim Cost And Freight (CFR)/Mal Bedeli veya Navlun Ödenmiş Olarak Teslim Cost, Insurance And Freight (CIF)/Mal Bedeli, Sigorta ve Navlun Ödenmiş Olarak Teslim Carriage Paid To (CPT)/Taşıma Ücreti Ödenmiş Olarak Teslim Carriage And Insurance Paid To (CIP)/Taşıma Ücreti ve Sigorta Ödenmiş Olarak Teslim Delivered Duty Paid (DDP)/Gümrük Resmi Ödenmiş Olarak Teslim Delivered At Terminal (DAT)/Varma Yerinde Terminalde Teslim Delivered At Place (DAP)/Varma Yerinde Belirlenen Noktada Teslim Ödeme Şekilleri Akreditif Tanımı ve Hukuki Niteliği Belgeli Akreditifin Hukuk Kaynakları İşleyişi ve Taraflar Arasındaki İlişkiler Akreditifin İşleyişi Akreditife Özelliğini Veren İlkeler Taraflar Arasındaki İlişkiler Uygulamada Akreditifin Ortaya Çıkış Biçimleri Sorumluluk Kıstasına Göre Akreditifin Şekilleri Ödeme Şekli Kıstasına Göre Akreditifin Türleri...345

20 İçindekiler XXXV Vesaik Mukabili Ödeme Yedinci Bölüm Esnaf 1. Genel Olarak Tanım Esnaf Sıfatının Sonuçları Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu Esnaf ve Sanatkârlar Sicili ve Kayıt Zorunluluğu Esnaf ve Sanatkârlar Odası Tacire İlişkin Hükümlerin Esnaf Hakkında da Uygulanması Sekizinci Bölüm Ticaret Sicili 1. Genel Olarak Ticaret Sicili Örgütü Örgüt Devletin Denetim Görevi Kayıtların Tutulması Kamuya Açıklık (Aleniyet) İnceleme ve Suret İsteme Hakkı İlan Sicil İşlemleri Türleri Tescil Değişiklik (tadil) Silinme (terkin) Tescil ve İlana Tabi Hususlar Usul İstem (Talep) Zorunluluğu ve İstisnaları Kural: İlgilinin İstemi...360

21 XXXVI İçindekiler İstisnalar: Resen Tescil ve İlgili Makamın Emri Üzerine Tescil Resen Tescil Genel Olarak ESMKK 68/4 ile 2007/12362 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi TSY Hükümleri İlgili Makamın Emri Üzerine Tescil Sicil Memurunun İnceleme Görev ve Yetkisi Sicil Müdürlüğünün Kararlarına Karşı İtiraz Geçici Tescil Tescilin İhtiyati Tedbir Kararı ile Durdurulması Ticaret Siciline Tescil ve İlanın Hükümleri Delil Niteliği Açıklayıcı ve Kurucu Niteliği Üçüncü Kişiler Hakkındaki Hükümleri Zaman ve Yer Bakımından (TK 36/1, 2) Zaman Bakımından Yer Bakımından Olumlu ve Olumsuz Etki Bakımından (TK 36/3, 4) Olumlu Etki (TK 36/3) Olumsuz Etki (TK 36/4) Ticaret Siciline Güvenle Hak İktisabı Genel İlke İlana Güvenin Korunması (TK 37) Sicil Kayıtlarından Sorumluluk Devletin ve Odanın Sorumluluğu İlgililerin Sorumluluğu

22 İçindekiler XXXVII Dokuzuncu Bölüm Ticaret Unvanı - İşletme Adı 1. Genel Olarak Ticaret Unvanı Tanım Ticaret Unvanının Oluşturulması Genel Olarak TK nın Sistemi Ana Unsur Gerçek Kişi Tacirlerde Adi Şirketlerde Kollektif Şirketlerde Komandit Şirketlerde Anonim, limited ve Kooperatif Şirketlerde Tacir Sayılan Diğer Tüzel Kişilerde Donatma İştirakinde Ek Ticaret Unvanını Tescil Ettirme ve Kullanma Yükümlülüğü Sonradan Meydana Gelen Değişiklikler - Ticaret Unvanının Devamı Tacirin Adının Değişmesi Yeni Ortak Girmesi ya da Ortağın Ayrılması Ortağın ya da Tacirin Ölümü Ticari İşletmenin Devri Ticaret Unvanının Kullanılmasında Tekel Hakkı Ticaret Unvanının Korunması Kullanımın Tespiti Kullanımın Yasaklanması (Önlenmesi) Tecavüz Sonucu Oluşan Maddi Durumun Ortadan Kaldırılması...424

23 XXXVIII İçindekiler Tescili Önleme, Terkin veya Ayırt Edici Bir Ek Yapılmasını İsteme Tazminat Bildirim Yükümlülüğü Cezai Yaptırımlar İşletme Adı Genel Olarak İşletme Adının Oluşturulması ve Tescili İşletme Adının Devri İşletme Adının Korunması Onuncu Bölüm Marka 1. Genel Olarak Kısa Tarihçe Mevzuat Ulusal Mevzuat Uluslararası Mevzuat Marka Tanımı, Türleri, Fonksiyonları Marka Kavramı Kavram Olarak Marka İşaret Sözcükler Kişi Adları Harf ler, Sayılar Şekiller Sesler, Kokular Renkler Ayırt Edicilik Marka Hakkı Sahibine İnhisari Bir İstifade Yetkisi Sağlar...448

24 İçindekiler XXXIX Maddi Olmayan Mal Üzerinde Mutlak Bir Haktır Yenilenebilir Süreye Bağlı Bir Haktır Hukuki İşlemlere Konu Olabilen Bir Haktır Marka Hakkının Oluşumu Markanın Türleri Tescilli Olup Olmamasına Göre Markalar Tescil Amacına ve İşlevlerine Göre Markalar Sahiplerine Göre Markalar Bilinirlik Ölçüsüne Göre Markalar Teşekkül Tarzına Göre Markalar Diğer Ayırımlar Markanın Fonksiyonları Emtianın Menşeini Belirtme Ayırt Etme Reklam Garanti Markanın Tescili Genel Olarak Tescil Sürecinde İdari Aşamalar Tescil Başvurusunda Bulunabilecek Kişiler Başvuru Usulü Başvurunun Şekli ve İçeriği, Eklenecek Belgeler Başvurunun Sınıflandırılması Başvurunun İncelenmesi Başvuru Yapma Hakkı Yönünden İnceleme Başvurunun Şekli Yönünden İncelenmesi Şekli İnceleme ve Eksikliklerin Giderilmesi Başvurudaki Yanlışlıkların Düzeltilmesi Başvurunun Kesinleşmesi ve Sonuçları Rüçhan Hakkı Yönünden İncelenmesi

25 XL İçindekiler Mutlak Ret Nedenleri Bakımından İncelenmesi Ayırt Edici Nitelikte Olmayan İşaretler Tescil Edilmiş veya Daha Önce Tescil İçin Başvurusu Yapılmış Bir Marka (İşaret) ile Aynı veya Ayırt Edilemeyecek Kadar Benzer Olan Başvurular Kamuya Mal Olmuş Serbest İşaretler Mala Özgü Karakteristik Vasıflar Halkı Yanıltıcı Markalar Paris Sözleşmesi nin 2. Mükerrer 6. Maddesine Göre Reddedilecek Markalar Kamuya Mal Olmuş Tarihi, Kültürel Değerler Sahibi Tarafından İzni Verilmeyen Tanınmış Markalar Dini Değerleri ve Sembolleri İçeren Markalar Kamu Düzenine ve Genel Ahlaka Aykırı Markalar Başvurunun Kabulü veya Reddi Başvurunun (veya Ret Kararının) Yayınlanması Başvurunun Yayınlanması Başvurunun Yayınlanmasının Sonuçları Yayın Sürecinde Görüş Bildirme ve İtiraz Yolu Görüş Bildirme Başvurunun Yayını Üzerine İtiraz İtirazın Konusu: Nispi Ret Nedenleri İktibas Oluşturan İşaretler İçin Tescil Talebi İltibas Oluşturacak İşaretler İçin Tescil Talebi Ticari Vekil veya Temsilcinin İzinsiz Olarak Markanın Kendi Adına Tescilini Talep Etmesi Tescilsiz Bir Markanın veya Ticaret Sırasında Kullanılan Bir Başka İşaretin Sahibinin İzni Olmadan Tescilinin Talep Edilmesi

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU ÖZET - Cilt I ADLÎ YARGI SINAVLARI İÇİN ÖZEL BASKI TİCARÎ İŞLETME HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu na göre hazırlanmış,

Detaylı

Ticari İşletme Hukuku

Ticari İşletme Hukuku Prof. Dr. Mehmet HELVACI İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hüseyin ÜLGEN İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı E. Başkanı

Detaylı

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU TİCARET HUKUKU - CİLT I. Tamer BOZKURT THEMIS

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU TİCARET HUKUKU - CİLT I. Tamer BOZKURT THEMIS Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT I TİCARÎ İŞLETME HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu na göre hazırlanmış, 26.6.2012 tarih ve 6335 sayılı Kanun

Detaylı

İÇİNDEKİLER. vii ÖNSÖZ 1. GİRİŞ 1

İÇİNDEKİLER. vii ÖNSÖZ 1. GİRİŞ 1 vii İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER V VII 1. GİRİŞ 1 I. Ticaret Hukuku Kavramı ve Ticaret Hukukunun Özellikleri 1 A. Ticaret Hukuku Kavramı 1 B. Ticaret Hukukunun Özellikleri 1 1. Özel Hukuk Dalı Olması

Detaylı

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU Tamer Bozkurt Ticaret Hukuku Cilt I TİCARÎ İŞLETME HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu'na göre hazırlanmış, 26.6.2012 tarih ve 6335 sayılı Kanun'la Türk

Detaylı

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU Tamer Bozkurt THEMIS / KPSS Hukuk Ticaret Hukuku Cilt I TİCARÎ İŞLETME HUKUKU 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'na Göre Hazırlanmıştır İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... VII YAZAR HAKKINDA... IX BİRİNCİ BÖLÜM GENEL

Detaylı

1 TİCARİ İŞLETME HUKUKUNA GİRİŞ

1 TİCARİ İŞLETME HUKUKUNA GİRİŞ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TİCARİ İŞLETME HUKUKUNA GİRİŞ 9 1.1. Genel Olarak Hukuk Kuralları 10 1.2. Ticaret ve Ticaret Hukuku Kavramları 10 1.3. Ticaret Hukukunun Özellikleri ve Medeni Hukuk-Borçlar

Detaylı

İçindekiler TİCARİ İŞLETME HUKUKU

İçindekiler TİCARİ İŞLETME HUKUKU İçindekiler TİCARİ İŞLETME HUKUKU İçindekiler... vii Kısaltmalar... xxvii Birinci Bölüm TİCARET HUKUKU HAKKINDA TEMEL BİLGİLER I. TİCARET HUKUKU... 3 1. GENEL OLARAK... 3 2. TİCARET HUKUKUNUN TARİHÇESİ...

Detaylı

İÇİNDEKİLER TÜRK HUKUKU 1

İÇİNDEKİLER TÜRK HUKUKU 1 Erkan KARAARSLAN İÇİNDEKİLER Türk Hukuku TÜRK HUKUKU 1 BİRİNCİ KISIM ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 BİRİNCİ BÖLÜM ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ Dr. MÜJGAN TUNÇ YÜCEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii YAZARIN

Detaylı

İçindekiler. Önsöz III BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM. Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri

İçindekiler. Önsöz III BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM. Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri İçindekiler Önsöz III BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri A. Sözleşmenin kurulması 1 I. İrade açıklaması 1 II. Öneri

Detaylı

Editörler Yrd.Doç.Dr. Fethi Kılıç / Yrd.Doç.Dr. Ümmügülsüm Kılıç TİCARET HUKUKU

Editörler Yrd.Doç.Dr. Fethi Kılıç / Yrd.Doç.Dr. Ümmügülsüm Kılıç TİCARET HUKUKU Editörler Yrd.Doç.Dr. Fethi Kılıç / Yrd.Doç.Dr. Ümmügülsüm Kılıç TİCARET HUKUKU Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Efe Dündar Yrd.Doç.Dr. Mehmet Ali Akkaya Yrd.Doç.Dr. Özge Tuçe Gökalp Yrd.Doç.Dr. Ümmügülsüm Kılıç Derviş

Detaylı

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM HUKUK HAKKINDA GENEL BİLGİLER A. HUKUK B. TOPLUMSAL KURALLAR VE MÜEYYİDELERİ 1. Toplumsal Kuralların Gerekliliği 2. Toplumsal Kuralların Sınıflandırılması a. Görgü

Detaylı

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ÜÇÜNCÜ BASKI (TIPKI BASIM) İÇİN ÖNSÖZ Şubat 2008 de

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ YAZARIN ÖNSÖZÜ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR KAYNAKÇA vii xi xv xxv xxix GİRİŞ 1 Birinci Bölüm KREDİ, KREDİ TEMİNATI OLARAK TAŞINMAZ REHNİ VE İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİN TEMELİ

Detaylı

TİCARET HUKUKU (HUK208U)

TİCARET HUKUKU (HUK208U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. TİCARET HUKUKU (HUK208U) KISA ÖZET -2013

Detaylı

Özet, yaprak test, deneme sınavı ders malzemelerine ANADOLUM ekampüs Sistemin'nden (https://ekampus.anadolu.edu.tr) ulaşabilirsiniz. 19.

Özet, yaprak test, deneme sınavı ders malzemelerine ANADOLUM ekampüs Sistemin'nden (https://ekampus.anadolu.edu.tr) ulaşabilirsiniz. 19. 2016 BAHAR ARA - A TİCARET HUKUKU A 1. 2. 3. 4. Tacirler arasında gerçekleşen aşağıdaki ihbar veya ihtarlardan hangisi Türk Ticaret Kanununun öngördüğü şekil şartına uygun değildir? Noter kanalıyla yapılan

Detaylı

ticaret hukukunun genel ilkeleri

ticaret hukukunun genel ilkeleri Prof. Dr. AYŞE NUR BERZEK Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Ticaret Hukuku Öğretim Üyesi ticaret hukukunun genel ilkeleri 10. Baskı Yay n No : 2935 Hukuk Dizisi : 1445 10. Baskı - Eylül 2013 İSTANBUL

Detaylı

1. BÖLÜM İŞLETME VE TİCARİ İŞLETME 1. İŞLETME... 1 1.1. GENEL OLARAK... 1 1.2. İŞLETME ÇEŞİTLERİ...3 2. TİCARİ İŞLETM E... 4 2.1. GENEL OLARAK...

1. BÖLÜM İŞLETME VE TİCARİ İŞLETME 1. İŞLETME... 1 1.1. GENEL OLARAK... 1 1.2. İŞLETME ÇEŞİTLERİ...3 2. TİCARİ İŞLETM E... 4 2.1. GENEL OLARAK... iç in d e k il e r 1. BÖLÜM İŞLETME VE TİCARİ İŞLETME 1. İŞLETME... 1 1.1. GENEL OLARAK... 1 1.2. İŞLETME ÇEŞİTLERİ...3 2. TİCARİ İŞLETM E... 4 2.1. GENEL OLARAK...4 2.2. TANIMI VE UNSURLARI... 4 2.2.1.

Detaylı

Ticaret Hukuku Ticari İşletme Hukuku

Ticaret Hukuku Ticari İşletme Hukuku Ticaret Hukuku Ticari İşletme Hukuku Doç. Dr. Fatih BİLGİLİ Yrd. Doç. Dr. Ertan DEMİRKAPI TİCARET HUKUKU TİCARİ İŞLETME HUKUKU Ticaret Hukukunun Kaynakları Ticari İşletme Ticari İş ve Ticari Hüküm Tacir

Detaylı

Türk Borçlar Hukukunda Müteselsil Kefalet Sözleşmesi

Türk Borçlar Hukukunda Müteselsil Kefalet Sözleşmesi Yrd. Doç. Dr. Özlem ACAR İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Türk Borçlar Hukukunda Müteselsil Kefalet Sözleşmesi İÇİNDEKİLER TAKDİM...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII

Detaylı

BİRİNCİ BölÜM ACENTENİN BİR HUKUKİ KURUM OLARAK DÜZENLENMESİ VE ACENTE KAVRAMI İLE BENZER HUKUKİ İLİŞKİLERDEN AYRILMASI

BİRİNCİ BölÜM ACENTENİN BİR HUKUKİ KURUM OLARAK DÜZENLENMESİ VE ACENTE KAVRAMI İLE BENZER HUKUKİ İLİŞKİLERDEN AYRILMASI İçindekiler İkinci Baskıya Önsöz 7 Önsöz 9 Kısaltmalar 17 Giriş 19 BİRİNCİ BölÜM ACENTENİN BİR HUKUKİ KURUM OLARAK DÜZENLENMESİ VE ACENTE KAVRAMI İLE BENZER HUKUKİ İLİŞKİLERDEN AYRILMASI 1. ACENTENİN BİR

Detaylı

Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması

Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması Yrd. Doç. Dr. Seda ÖKTEM ÇEVİK Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Kira Sözleşmesine Etkisi Bakımından Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII

Detaylı

TİCARET HUKUKU NDA SON VİRAJ

TİCARET HUKUKU NDA SON VİRAJ Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU NDA SON VİRAJ Adli Hakimlik Sınavlarına Hazırlıkta Son Tekrar Kitabı İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... VII TİCARİ İŞLETME HUKUKU I. TİCARÎ İŞLETME...1 A- Genel Olarak...1

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... Birinci Bölüm TÜRK ÖZEL HUKUKUNUN DAYANAKLARI

İÇİNDEKİLER. Önsöz... Birinci Bölüm TÜRK ÖZEL HUKUKUNUN DAYANAKLARI İÇİNDEKİLER Önsöz... v Birinci Bölüm TÜRK ÖZEL HUKUKUNUN DAYANAKLARI 1. TÜRK ÖZEL HUKUKUNUN DAYANAKLARI... 1 1.1. Hukukun Tanımı... 1 1.2. Hukukun Dayanağı İle İlgili Kuramlar... 1 1.3. Hukukun Kollara

Detaylı

- Borcun Kaynakları (Sözleşme, Haksız Fiil ve Sebepsiz Zenginleşme)- Sözleşmenin Kuruluşu

- Borcun Kaynakları (Sözleşme, Haksız Fiil ve Sebepsiz Zenginleşme)- Sözleşmenin Kuruluşu GENEL OLARAK SÖZLEŞMELER HUKUKU - Borcun Kaynakları (Sözleşme, Haksız Fiil ve Sebepsiz Zenginleşme)- Sözleşmenin Kuruluşu - Sözleşmelerin Şekli - Genel İşlem Koşulları - Sözleşme Konusu Edimin İfası -

Detaylı

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP İÇİNDEKİLER İKİNCİ BASKI (TIPKI BASIM) İÇİN ÖNSÖZ...

Detaylı

MURAT ORUÇ Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi HAKSIZ REKABETTE MADDİ TAZMİNAT DAVASI

MURAT ORUÇ Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi HAKSIZ REKABETTE MADDİ TAZMİNAT DAVASI MURAT ORUÇ Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi HAKSIZ REKABETTE MADDİ TAZMİNAT DAVASI İÇİNDEKİLER SUNUŞ...vii ÖNSÖZ... ix İÇİNDEKİLER... xi KISALTMALAR...xv GİRİŞ... 1 Birinci Bölüm

Detaylı

TİCARET HUKUKU. 1. TİCARET HUKUKUNA GİRİŞ 2. TİCARİ İŞLETME 3. TİCARİ İŞ, TİCARİ HÜKÜM ve TİCARİYARGI. Öğr. Gör. Fevzi APAYDIN

TİCARET HUKUKU. 1. TİCARET HUKUKUNA GİRİŞ 2. TİCARİ İŞLETME 3. TİCARİ İŞ, TİCARİ HÜKÜM ve TİCARİYARGI. Öğr. Gör. Fevzi APAYDIN TİCARET HUKUKU 1. NA GİRİŞ 2. TİCARİ İŞLETME 3. TİCARİ İŞ, TİCARİ HÜKÜM ve TİCARİYARGI Öğr. Gör. Fevzi APAYDIN Ticaret Hukuku Kavramı TİCARET HUKUKU Üretim, değişim ve tüketim aşamalarındaki ticari faaliyetleri

Detaylı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı Dr. Hediye BAHAR SAYIN Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR LİSTESİ... XIX Giriş...1 Birinci

Detaylı

ANONİM ORTAKLIKTA ESAS SÖZLEŞMESEL BAĞLAM

ANONİM ORTAKLIKTA ESAS SÖZLEŞMESEL BAĞLAM Necdet UZEL İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa Göre ANONİM ORTAKLIKTA ESAS SÖZLEŞMESEL

Detaylı

TİCARET HUKUKU. Subjektif Sistem (tacir) Objektif Sistem (ticari işlem) Modern Sistem (ticari işletme)

TİCARET HUKUKU. Subjektif Sistem (tacir) Objektif Sistem (ticari işlem) Modern Sistem (ticari işletme) TİCARET HUKUKU 1 Ticaret Hukuku, ticari faaliyetleri düzenleyen bir özel hukuk dalıdır. Ticaret Hukukunun düzenlenmesinde kullanılan üç ayrı sistem mevcuttur: Subjektif Sistem (tacir) Objektif Sistem (ticari

Detaylı

Dürüstlük Kuralına Aykırı Reklamlar

Dürüstlük Kuralına Aykırı Reklamlar Semih Sırrı ÖZDEMİR Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Haksız Rekabet Kavramı Açısından Dürüstlük Kuralına Aykırı Reklamlar İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER...VII

Detaylı

DENİZ TİCARETİ HUKUKU KARA TAŞIMA HUKUKU. -Deniz İcra Hukuku ile Birlikte- TİCARET HUKUKU - CİLT V. Tamer BOZKURT THEMIS

DENİZ TİCARETİ HUKUKU KARA TAŞIMA HUKUKU. -Deniz İcra Hukuku ile Birlikte- TİCARET HUKUKU - CİLT V. Tamer BOZKURT THEMIS Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT V DENİZ TİCARETİ HUKUKU -Deniz İcra Hukuku ile Birlikte- KARA TAŞIMA HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu na göre hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER 8. BASKI

Detaylı

Tİ CARET HUKUKU SORU TAHMİ NLERİ

Tİ CARET HUKUKU SORU TAHMİ NLERİ Tİ CARET HUKUKU SORU TAHMİ NLERİ 1. TTK da ticari işletme kavramı tanımlanmıştır. Ticari işletme, esnaf işletmesi için öngörülen sınırı aşan düzeyde gelir sağlamayı hedef tutan faaliyetlerin devamlı ve

Detaylı

SİGORTA ARACILARI HUKUKU I

SİGORTA ARACILARI HUKUKU I Doç. Dr. Emine YAZICIOĞLU SİGORTA ARACILARI HUKUKU I Sigorta Aracısı Kavramı ve İlgili Düzenlemeler Sigorta Aracılarının Denetimi Sigorta Acentesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...

Detaylı

Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ

Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...xxi GİRİŞ...1 I. KONUNUN SUNUMU...1

Detaylı

Prof. Dr. Abuzer Kendigelen. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. Yeni. Türk Ticaret Kanunu

Prof. Dr. Abuzer Kendigelen. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. Yeni. Türk Ticaret Kanunu Prof. Dr. Abuzer Kendigelen İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yeni Türk Ticaret Kanunu Değişiklikler, Yenilikler ve İlk Tespitler Genel Açıklamalar Başlangıç

Detaylı

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu nun Getirdiği Değişiklikler ve Yenilikler

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu nun Getirdiği Değişiklikler ve Yenilikler Av. Umut YENİOCAK 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu nun Getirdiği Değişiklikler ve Yenilikler Genel Hükümler İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER... XI KAYNAKÇA... XVII KISALTMALAR... XXV GİRİŞ...1

Detaylı

Ticari İşletme Hukuku (LAW 311) Ders Detayları

Ticari İşletme Hukuku (LAW 311) Ders Detayları Ticari İşletme Hukuku (LAW 311) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Ticari İşletme Hukuku LAW 311 Güz 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

TİCARET HUKUKU NDA SON VİRAJ

TİCARET HUKUKU NDA SON VİRAJ Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU NDA SON VİRAJ Adli Hakimlik Sınavlarına Hazırlıkta Son Tekrar Kitabı İÇİNDEKİLER 3. BASKI İÇİN ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER... XI TİCARİ İŞLETME HUKUKU I. TİCARÎ İŞLETME...1

Detaylı

1. -Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi-49 2. -Birleşmenin, Bölünmenin ve Tür Değiştirmenin İptali ve Eksikliklerin Sonuçları-49

1. -Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi-49 2. -Birleşmenin, Bölünmenin ve Tür Değiştirmenin İptali ve Eksikliklerin Sonuçları-49 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL AÇIKLAMALAR VEBAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ I. -YENİ TİCARET KANUNU İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR-3 II. -YENİ TİCARET KANUNU NUN YÜRÜRLÜĞÜNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR-7 III. -YENİ TİCARET KANUNU NUN

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA

Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...

Detaylı

İçindekiler. Birinci Bölüm MİLLETLERARASI TİCARETTE AKREDİTİFİN ANLAMI VE UYGULAMA ALANI

İçindekiler. Birinci Bölüm MİLLETLERARASI TİCARETTE AKREDİTİFİN ANLAMI VE UYGULAMA ALANI İçindekiler Önsöz...... Kısaltmalar... Giriş... 23 Birinci Bölüm MİLLETLERARASI TİCARETTE AKREDİTİFİN ANLAMI VE UYGULAMA ALANI 1. KAVRAM... 27 2. AKREDİTİFİN HUKUKÎ NİTELİĞİ...29 I. Havale Görüşü... 29

Detaylı

ÖZEL HUKUKTA ZAMANAŞIMI

ÖZEL HUKUKTA ZAMANAŞIMI Yrd. Doç. Dr. Mehmet ERDEM Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı ÖZEL HUKUKTA ZAMANAŞIMI İçindekiler Önsöz... vii İçindekiler...ix Kısaltmalar...xv Giriş...1 Birinci Bölüm

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUMSAL DÜZEN KURALLARI

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUMSAL DÜZEN KURALLARI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUMSAL DÜZEN KURALLARI A- Hukuk ve Hak Kavramlarına Giriş... 1 B- Hukuk Kavramının Çeşitli Anlamları... 2 a-pozitif Hukuk... 2 b-doğal (Tabii) Hukuk... 3 c-şekil Açısından

Detaylı

GERÇEK OLMAYAN VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME VE MENFAAT DEVRİ YAPTIRIMI

GERÇEK OLMAYAN VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME VE MENFAAT DEVRİ YAPTIRIMI Yrd. Doç. Dr. ECE BAŞ SÜZEL İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi GERÇEK OLMAYAN VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME VE MENFAAT DEVRİ YAPTIRIMI İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMA CETVELİ...

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa. içindekiler Kısaltmalar

İÇİNDEKİLER. Sayfa. içindekiler Kısaltmalar Önsöz içindekiler Kısaltmalar Sayfa VII XI XLV BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ 1. Genel Olarak 1 1.1. Ticaret Hukuku'nun (TH) Tanımı 1 1.2. TH'nin Hukukun Klasik Ayrımı içindeki Yeri 2 1.3. Ticaret Hukuku-Ekonomi

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

Editör Prof. Dr. H. Ercüment ERDEM GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ TİCARET HUKUKU ANABİLİM DALI E. ÖĞRETİM ÜYESİ HUKUK POSTASI 2016

Editör Prof. Dr. H. Ercüment ERDEM GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ TİCARET HUKUKU ANABİLİM DALI E. ÖĞRETİM ÜYESİ HUKUK POSTASI 2016 Editör Prof. Dr. H. Ercüment ERDEM GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ TİCARET HUKUKU ANABİLİM DALI E. ÖĞRETİM ÜYESİ HUKUK POSTASI 2016 ERDEM & ERDEM Ortaklık Avukatlık Bürosu Valikonağı Caddesi Başaran

Detaylı

Elektrik Tedarik Sözleşmeleri -Özellikle İkili Anlaşma-

Elektrik Tedarik Sözleşmeleri -Özellikle İkili Anlaşma- Dr. Mustafa YAVUZ Elektrik Piyasası Kanunu nun Öngördüğü Hukuki Rejim ve Elektrik Tedarik Sözleşmeleri -Özellikle İkili Anlaşma- İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v TEŞEKKÜR...ix İÇİNDEKİLER...xi KISALTMALAR...xxiii

Detaylı

REKABET HUKUKUNDA TAZMİNAT TALEPLERİ

REKABET HUKUKUNDA TAZMİNAT TALEPLERİ Dr. Murat ŞAHİN Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi REKABET HUKUKUNDA TAZMİNAT TALEPLERİ ABD, AB ve Türk Rekabet Hukuklarında

Detaylı

GÜLŞAH VARDAR HAMAMCIOĞLU Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi TÜRK MEDENİ KANUNU NA GÖRE YERLEŞİM YERİ

GÜLŞAH VARDAR HAMAMCIOĞLU Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi TÜRK MEDENİ KANUNU NA GÖRE YERLEŞİM YERİ GÜLŞAH VARDAR HAMAMCIOĞLU Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi TÜRK MEDENİ KANUNU NA GÖRE YERLEŞİM YERİ İÇİNDEKİLER SUNUŞ... vii ÖNSÖZ...ix İÇİNDEKİLER... xiii KISALTMALAR...xxi GİRİŞ...1

Detaylı

Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT V DENİZ TİCARETİ HUKUKU KARA TAŞIMA HUKUKU. 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu na göre hazırlanmıştır.

Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT V DENİZ TİCARETİ HUKUKU KARA TAŞIMA HUKUKU. 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu na göre hazırlanmıştır. Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT V DENİZ TİCARETİ HUKUKU KARA TAŞIMA HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu na göre hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER 7. baskı için ÖN SÖZ...VII 6. baskı için ÖN

Detaylı

TAKİP HUKUKU EL KİTABI

TAKİP HUKUKU EL KİTABI İsmail ERCAN Avukatlar ve Hâkimler için TAKİP HUKUKU EL KİTABI İcra Hukuku İflas Hukuku İyi leştiṙme (Konkordato ve Yeniden Yapılandırma) Hukuku Alacaklıları Koruyucu Diğer Önlemler İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

Prof. Dr. TURAN YILDIRIM. Yrd. Doç. Dr. H. EYÜP ÖZDEMİR. Doç. Dr. MELİKŞAH YASİN İDARE HUKUKU II

Prof. Dr. TURAN YILDIRIM. Yrd. Doç. Dr. H. EYÜP ÖZDEMİR. Doç. Dr. MELİKŞAH YASİN İDARE HUKUKU II Prof. Dr. TURAN YILDIRIM Doç. Dr. MELİKŞAH YASİN Yrd. Doç. Dr. H. EYÜP ÖZDEMİR Yrd. Doç. Dr. GÜL ÜSTÜN Dr. ÖZGE OKAY İDARE HUKUKU II İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR... xvii Birinci

Detaylı

BELİRSİZ ALACAK DAVASI

BELİRSİZ ALACAK DAVASI Dr. Cemil SİMİL İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usûl ve İcra İflâs Hukuku ABD BELİRSİZ ALACAK DAVASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR CETVELİ...XXIII

Detaylı

Dr. DAVUT GÜRSES BANKA GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ

Dr. DAVUT GÜRSES BANKA GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ Dr. DAVUT GÜRSES BANKA GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... XI İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXIII Giriş, Konunun Tespiti, Sınırlandırılması ve İnceleme Planı...1 Birinci Bölüm Bankanın

Detaylı

Sanal ortamda. şirket. itibarının. korunması. Kurumsal İtibar: Farklı Bakış Açıları (II) Oturumu Ceyda CİMİLLİ AKAYDIN

Sanal ortamda. şirket. itibarının. korunması. Kurumsal İtibar: Farklı Bakış Açıları (II) Oturumu Ceyda CİMİLLİ AKAYDIN Kurumsal İtibar: Farklı Bakış Açıları (II) Oturumu Ceyda CİMİLLİ AKAYDIN Avukat Ceyda Cimilli Akaydın 1/20 HOŞGELDİNİZ Avukat Ceyda Cimilli Akaydın 2/20 ŞİRKET KİMLİĞİ OLUŞTURMANIN HUKUKİ BOYUTU Avukat

Detaylı

İçindekiler BİRİNCİ BÖÜİM YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TİCARET ŞİRKETLERİ VE ÖLÇEKLERİ 1.1. YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TİCARET ŞİRKETLERİ 23

İçindekiler BİRİNCİ BÖÜİM YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TİCARET ŞİRKETLERİ VE ÖLÇEKLERİ 1.1. YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TİCARET ŞİRKETLERİ 23 İçindekiler İkinci Baskıya Önsöz 1 Önsöz 9 Kısaltmalar 21 BİRİNCİ BÖÜİM TİCARET ŞİRKETLERİ VE ÖLÇEKLERİ 1.1. TİCARET ŞİRKETLERİ 23 1.1.1. Ticaret Şirketleri 23 1.1.2. Ticaret Şirketlerinin Türleri 25 1.1.2.1.

Detaylı

BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU

BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu na göre hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER 7. Baskı için ön söz...vii ÖN SÖZ...IX YAZAR HAKKINDA...XI BİRİNCİ

Detaylı

MARKA GENEL BİLGİLER

MARKA GENEL BİLGİLER MARKA GENEL BİLGİLER 1 Sunum İçeriği Markanın tanımı ve çeşitleri Mutlak ve nispi red nedenleri Başvuru şartları ve şekli Başvurunun incelenmesi ve tescil süreci 2 MARKA NEDİR? Bir işletme tarafından üretilen

Detaylı

Dr. MERVE ACUN MEKENGEÇ AYNÎ HAKLARDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARDA UYGULANACAK HUKUK VE YETKILI MAHKEME

Dr. MERVE ACUN MEKENGEÇ AYNÎ HAKLARDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARDA UYGULANACAK HUKUK VE YETKILI MAHKEME Dr. MERVE ACUN MEKENGEÇ AYNÎ HAKLARDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARDA UYGULANACAK HUKUK VE YETKILI MAHKEME İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR LİSTESİ...XXIII GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM AYNÎ HAKLAR

Detaylı

PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ

PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ A) 6098 sayılı Yeni Türk Borçlar Kanun unda yer alan düzenleme metni: Pazarlamacılık Sözleşmesi A. Tanımı ve kurulması I. Tanımı MADDE 448- Pazarlamacılık sözleşmesi, pazarlamacının

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İDARENIN DENETLENMESI I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

Geçici Hukukî Korumanın Temelleri ve İhtiyatî Tedbir Türleri

Geçici Hukukî Korumanın Temelleri ve İhtiyatî Tedbir Türleri Yrd. Doç. Dr. Evrim ERİŞİR Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukuku Anabilim Dalı Geçici Hukukî Korumanın Temelleri ve İhtiyatî Tedbir Türleri İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU TASARISI NA GÖRE ŞİRKETLER TOPLULUĞU HUKUKU

TÜRK TİCARET KANUNU TASARISI NA GÖRE ŞİRKETLER TOPLULUĞU HUKUKU Yard. Doç. Dr. GÜL OKUTAN NILSSON İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi TÜRK TİCARET KANUNU TASARISI NA GÖRE ŞİRKETLER TOPLULUĞU HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...xi KISALTMALAR...xxv

Detaylı

Av. Ayşegül ÖZKURT BANKACILIK HUKUKUNDA TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN KALDIRILMASI

Av. Ayşegül ÖZKURT BANKACILIK HUKUKUNDA TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN KALDIRILMASI Av. Ayşegül ÖZKURT BANKACILIK HUKUKUNDA TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN KALDIRILMASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1 Birinci Bölüm TÜZEL KİŞİLİK VE TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN

Detaylı

Kefilin Sorumluluğunun Sona Ermesi

Kefilin Sorumluluğunun Sona Ermesi Yrd. Doç. Dr. Ömer ÇINAR İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Türk Borçlar Kanununa Göre Kefilin Sorumluluğunun Sona Ermesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR...XIII

Detaylı

Dr. M. HALİL ÇONKAR İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı ANONİM ORTAKLIKTA AYNİ SERMAYE

Dr. M. HALİL ÇONKAR İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı ANONİM ORTAKLIKTA AYNİ SERMAYE Dr. M. HALİL ÇONKAR İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı ANONİM ORTAKLIKTA AYNİ SERMAYE İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMA CETVELİ... XXV GİRİŞ...1 BİRİNCİ

Detaylı

BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU

BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu na göre hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER 8. BASKI IÇIN ÖN SÖZ... VII ÖN SÖZ... IX YAZAR HAKKINDA... XI BİRİNCİ

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI

BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI Prof. Dr. Baki İlkay ENGİN Yrd. Doç. Dr. Işık ÖNAY Dr. Tülay A. ÜNVER BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI İÇİNDEKİLER 2. BASIYA ÖNSÖZ...V 1. BASIYA ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR... XV Birinci

Detaylı

BANKALARLA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK HUKUKİ YÖNDEN ÖZEL FİNANS KURUMLARI

BANKALARLA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK HUKUKİ YÖNDEN ÖZEL FİNANS KURUMLARI BANKALARLA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK HUKUKİ YÖNDEN ÖZEL FİNANS KURUMLARI BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ I. ÖZEL FİNANS KURUMLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER A. Kavram ve Kurum Olarak Özel Finans Kurumları 1. Kavramın Ortaya

Detaylı

Genel İşlem Koşulları

Genel İşlem Koşulları Dr. Osman Açıkgöz Tüketicinin Korunması Çerçevesinde Mobil Haberleşme Abonelik Sözleşmesinde Genel İşlem Koşulları İÇİNDEKİLER Prof. Dr. Serap Helvacı nın Önsözü...VII Yazarın Önsözü... XI İÇİNDEKİLER...XV

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ ÖNSÖZ TABLOLAR VE FORMLAR

İÇİNDEKİLER ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ ÖNSÖZ TABLOLAR VE FORMLAR İÇİNDEKİLER ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ ÖNSÖZ TABLOLAR VE FORMLAR KISALTMALAR VII IX XXV XXVII BİRİNCİ BÖLÜM KIDEM TAZMİNATI I. KIDEM TAZMİNATININ TANIMI VE ŞARTLARI 1 ı. ıanımı ı 2. Hak Kazanma Şartları 2 a)

Detaylı

BÎRÎNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ

BÎRÎNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ V İÇİNDEKİLER VII KISALTMALAR XIII GİRİŞ 1 BÎRÎNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ 1. KAVRAM VE TANIM 3 I. KAVRAM 3 II. TANIM 6 2. ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİNİN

Detaylı

TÜKETİCİNİN KORUNMASI AÇISINDAN HUKUKA AYKIRI REKLAMLAR

TÜKETİCİNİN KORUNMASI AÇISINDAN HUKUKA AYKIRI REKLAMLAR Ar. Gör. NUMAN TEKELİOĞLU Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı TÜKETİCİNİN KORUNMASI AÇISINDAN HUKUKA AYKIRI REKLAMLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER...

Detaylı

ÖNSÖZ... vii KISALTMALAR LİSTESİ... xv GİRİŞ...1

ÖNSÖZ... vii KISALTMALAR LİSTESİ... xv GİRİŞ...1 ix İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii KISALTMALAR LİSTESİ... xv GİRİŞ...1 Birinci Bölüm MANEVİ TAZMİNATIN HUKUKİ NİTELİĞİ, AMACI VE SÖZLEŞMEYE AYKIRILIKTAN DOĞAN MANEVİ TAZMİNATIN YASAL DAYANAĞI I. MANEVİ TAZMİNATIN

Detaylı

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU A) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ndan doğan sorumluluk Yönetim kurulu üyelerinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ( TTK ) doğan sorumluluğu, hukuki ve cezai sorumluluk olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Detaylı

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Prof. Dr. Rayegân KENDER Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku Öğretim Üyesi TÜRKİYE DE HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Sigorta Müessesesi Sigorta Sözleşmesi 6102 Sayılı Yeni Türk

Detaylı

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR GENEL GİRİŞ Common Law Sisteminde Aynen İfa Talebi 5

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR GENEL GİRİŞ Common Law Sisteminde Aynen İfa Talebi 5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR VII XI XVII GENEL GİRİŞ 1 1. Common Law Sisteminde Aynen İfa Talebi 5 I. Giriş 5 II. Tarihi Gelişimi 7 A. Roma Hukukunda Aynen İfa Talebinin Gelişimi 7 B. İngiliz

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir. 14 Ocak 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29236 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM 14-99

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM 14-99 İÇİNDEKİLER Önsöz Yararlanılan Kaynaklar Kısaltmalar GİRİŞ VII XXI XXXI Mİ A Genel Olarak 1-10 B İnceleme Plânı 10-11 BİRİNCİ BÖLÜM 14-99 PATENT LİSANS SÖZLEŞMESİNİN KONUSU SÖZLEŞMENİN HUKUKÎ NİTELİĞİ

Detaylı

Kira Sözleşmesinin Genel Hükümlere Göre Sona Ermesi (TBK m. 327-333)

Kira Sözleşmesinin Genel Hükümlere Göre Sona Ermesi (TBK m. 327-333) Gülşah Sinem AYDIN T.C. Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Kira Sözleşmesinin Genel Hükümlere Göre Sona Ermesi (TBK m. 327-333) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER...

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SORUMLULUK

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SORUMLULUK İÇİNDEKİLER GİRİŞ 17 BİRİNCİ BÖLÜM SORUMLULUK I. GENEL OLARAK 19 II. SORUMLULUĞUN KAYNAKLARI 19 1. Sözleşmeden Doğan Sorumluluk 19 2. Haksız Fiilden Doğan Sorumluluk 21 3. Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan

Detaylı

ÖNSÖZ 7 İÇİNDEKİLER 9 KISALTMALAR 15 GİRİŞ 17 I. KONUNUN TAKDİMİ 17 II. NAFAKA KAVRAMI 18 III. NAFAKANIN TARİHÇESİ 19 IV. NAFAKANIN HUKUKİ NİTELİĞİ

ÖNSÖZ 7 İÇİNDEKİLER 9 KISALTMALAR 15 GİRİŞ 17 I. KONUNUN TAKDİMİ 17 II. NAFAKA KAVRAMI 18 III. NAFAKANIN TARİHÇESİ 19 IV. NAFAKANIN HUKUKİ NİTELİĞİ ÖNSÖZ 7 İÇİNDEKİLER 9 KISALTMALAR 15 GİRİŞ 17 I. KONUNUN TAKDİMİ 17 II. NAFAKA KAVRAMI 18 III. NAFAKANIN TARİHÇESİ 19 IV. NAFAKANIN HUKUKİ NİTELİĞİ 22 V. KONUNUN ÖNEMİ 25 VI. KONUNUN SINIRLANDIRILMASI

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ULUSLARARASI LOJİSTİĞE GİRİŞ VE ULUSLARARASI LOJİSTİKTE TEMEL KAVRAMLAR

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ULUSLARARASI LOJİSTİĞE GİRİŞ VE ULUSLARARASI LOJİSTİKTE TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER Önsöz... iii Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ULUSLARARASI LOJİSTİĞE GİRİŞ VE ULUSLARARASI LOJİSTİKTE TEMEL KAVRAMLAR A. ULUSLARARASI LOJİSTİĞE GİRİŞ... 4 1. Lojistik... 4 2. Tedarik Zinciri (TZ)...

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI

BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI Prof. Dr. Baki İlkay ENGİN Dr. Tülay A. ÜNVER Dr. Işık ÖNAY BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...V İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR... XIII Birinci Bölüm ŞEMALAR Şema 1: Borç İlişkisinin

Detaylı

KIYMETLİ EVRAK HUKUKU TİCARET HUKUKU - CİLT III. Tamer BOZKURT THEMIS

KIYMETLİ EVRAK HUKUKU TİCARET HUKUKU - CİLT III. Tamer BOZKURT THEMIS Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT III KIYMETLİ EVRAK HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu na göre hazırlanmış, 31.1.2012 tarih ve 6273 sayılı Kanun

Detaylı

Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU TİCARÎ İŞLETME HUKUKU ŞİRKETLER VE KOOPERATİFLER HUKUKU

Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU TİCARÎ İŞLETME HUKUKU ŞİRKETLER VE KOOPERATİFLER HUKUKU Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU TİCARÎ İŞLETME HUKUKU ŞİRKETLER VE KOOPERATİFLER HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...V BİRİNCİ BASKI İÇİN ÖNSÖZ...VII YAZAR HAKKINDA...XI BİRİNCİ KİTAP TİCARÎ İŞLETME HUKUKU

Detaylı

Taşıyanın Zıya, Hasar ve Geç Teslimden Sorumluluğu

Taşıyanın Zıya, Hasar ve Geç Teslimden Sorumluluğu Dr. Kübra YETİŞ ŞAMLI İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Taşıyanın Zıya, Hasar ve Geç Teslimden Sorumluluğu İÇİNDEKİLER

Detaylı

SİGORTA HUKUKU. Genel Hükümler Bazı Sigorta Türleri

SİGORTA HUKUKU. Genel Hükümler Bazı Sigorta Türleri SİGORTA HUKUKU Genel Hükümler Bazı Sigorta Türleri BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ I. "Sosyal güvenlik" anlamı, sosyal ve özel sigortalar 1 II. Özel sigorta ve sosyal sigorta ayrımı 2 III. Sosyal sigortacılığın Türkiye'de

Detaylı

Dr. Özge Ay OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEKİ DAĞITIM SÖZLEŞMELERİNDEN KAYNAKLANAN HUKUKİ İLİŞKİLERİN REKABET HUKUKU DÜZENLEMELERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

Dr. Özge Ay OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEKİ DAĞITIM SÖZLEŞMELERİNDEN KAYNAKLANAN HUKUKİ İLİŞKİLERİN REKABET HUKUKU DÜZENLEMELERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ Dr. Özge Ay OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEKİ DAĞITIM SÖZLEŞMELERİNDEN KAYNAKLANAN HUKUKİ İLİŞKİLERİN REKABET HUKUKU DÜZENLEMELERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XXI

Detaylı

İÇİNDEKİLER XIII I. CİLT TİCARET HUKUKU

İÇİNDEKİLER XIII I. CİLT TİCARET HUKUKU > HAYRİ DOMANİÇ, PROF. DR. Öğrencim, Asistanım ve Kürsü Arkadaşım Prof. Dr. Ömer Teoman > OĞUZ İMREGÜN, PROF. DR. Prof. Dr. Ömer Teoman > ERDOĞAN MOROĞLU, PROF. DR. Prof. Dr. Ömer Teoman > ABUZER KENDİGELEN,

Detaylı

GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Olarak Menkul Kıymetler Borsası Hukuku

GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Olarak Menkul Kıymetler Borsası Hukuku GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Olarak Menkul Kıymetler Borsası Hukuku 1- Menkul Kıymetler Borsalarının Hitap Ettiği Piyasa I- Para Piyasası - Sermaye Piyasası II- Menkul Kıymetler Borsasının Fonksiyonları 1-

Detaylı

1 VERGİ HUKUKU VE TEMEL KAVRAMLAR

1 VERGİ HUKUKU VE TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 VERGİ HUKUKU VE TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1. Vergilemenin Teorik Yapısı 12 1.1.1. Vergilemenin Tarihçesine Genel Bakış 12 1.1.2. Vergileme İlgili Bazı İktisadi Doktrinler ve Görüşleri

Detaylı

Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI

Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI İÇİNDEKİLER ESERİ TAKDİM...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR LİSTESİ...

Detaylı

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013 ANKARA BAROSU AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0 -..0 0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun..0 gün ve / sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM ADİ VEDİA SÖZLEŞMESİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM ADİ VEDİA SÖZLEŞMESİ İÇİNDEKİLER Sayfa No: ÖNSÖZ 7 İÇİNDEKİLER 9 KISALTMALAR 15 GİRİŞ 17 BİRİNCİ BÖLÜM ADİ VEDİA SÖZLEŞMESİ 1. VEDİA SÖZLEŞMESİNİN TARİHİ GELİŞİMİ 21 I. Roma Hukukunda Vedia 21 II. Eski Hukukumuzda Vedia 23

Detaylı