Ticari İşletme Hukuku

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ticari İşletme Hukuku"

Transkript

1 Prof. Dr. Mehmet HELVACI İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hüseyin ÜLGEN İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı E. Başkanı Prof. Dr. Abuzer KENDİGELEN İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. N. Füsun NOMER ERTAN İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arslan KAYA İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Ticari İşletme Hukuku Güncellenmiş Dördüncü Bası İstanbul 2015

2 İçindekiler Dördüncü Basıya Önsöz... VII Birinci Basıya Önsöz...XIII İçindekiler... XVII Kısaltmalar...LXV Kısaltılarak Yollama Yapılan Genel Eserler... LXXV Birinci Bölüm Giriş 1. Genel Olarak Ticaret Hukuku nun (TH) Tanımı TH nin Hukukun Klasik Ayrımı İçindeki Yeri Ticaret Hukuku-Ekonomi Hukuku-İşletme Hukuku TH nin Medeni Hukuk (MH) ve Borçlar Hukuku (BH) ile İlgisi Tarihsel Gelişim Türk Ticaret Hukuku nun (TTH) Kaynakları Genel Yürürlük Kaynakları Asıl Kaynaklar Ulusal Asıl Kaynaklar Uluslararası Asıl Kaynaklar: Uluslararası Sözleşmeler Genel Olarak Belli Başlı Uluslararası Anlaşmalar Tamamlayıcı Kaynak: Ticari Örf ve Adet Hukuku Yardımcı Kaynaklar... 16

3 XVIII İçindekiler Özel Yürürlük Kaynakları İstisnai Yürürlük Kaynakları Ticaret Hukuku Organizasyonları (Muhtelif Kurum ve Kuruluşlar) Odalar TOBB Kanunu Uyarınca Kurulan Odalar Genel Olarak Hukuki Dayanak Organları Görev ve Yetkileri Türleri Ticaret ve Sanayi Odası Ticaret Odası Sanayi Odası Deniz Ticaret Odası Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Organları Görev ve Yetkileri Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu Uyarınca Kurulan Odalar Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Hukuki Dayanak Organları Görev ve Yetkileri Türleri Diğer Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Borsalar Ticaret ve Ürün Borsaları Ticaret Borsaları Hukuki Dayanak Organları Görev ve Yetkileri... 24

4 İçindekiler XIX Ürün İhtisas Borsaları Hukuki Dayanak Görevleri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Borsa İstanbul Anonim Şirketi Hukuki Dayanak Görev ve Yetkileri Kıymetli Madenler Borsaları Hukuki Dayanak Organları Görev ve Yetkileri Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsaları Borsa Dışı Teşkilatlanmış Menkul Kıymetler Piyasaları ve Kurucu Şirket Hukuki Dayanak Organları Görevleri Siciller Ticaret Sicili Esnaf ve Sanatkârlar Sicili Hukuki Dayanak Görevleri Uluslararası Kuruluşlar ICC (International Chamber of Commerce) / MTO (Milletlerarası Ticaret Odası) Kuruluşu ve Amacı Organları ve Kurumsal Yapısı İşlevleri Milletlerarası Ticaret Odası Türkiye Milli Komitesi (ICC Türkiye)...31

5 XX İçindekiler WTO (World Trade Organisaton) / DTÖ (Dünya Ticaret Örgütü) Kuruluşu ve Amaçları Yapısı ve Organları DTÖ Anlaşmaları İşlevleri UNIDROIT (International Institute for the Unification of Private Law) Kuruluşu ve Amacı Organları İşlevleri UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law) Kuruluşu Yapısı İşlevleri TH de Sistemler Sübjektif Sistem Objektif Sistem Ticari İşletme Sistemi Değerlendirme Türk Ticaret Hukukunun Düzenlenme Biçimi Konu: Ticari İş/İşler Uygulanacak Hükümler: Ticari Hükümler - Ticari Örf ve Adet - Genel Hükümler Merkez Kavram: Ticari İşletme Aktör: Tacir TH nin/tth nin Özellikleri Literatür Türk Hukuku Şerhler... 49

6 İçindekiler XXI sayılı (eski) TK ya Göre Yayımlanmış Olanlar sayılı (yeni) TK ya Göre Hazırlanmış Olanlar Sistematik Eserler sayılı (eski) TK ya Göre Yayımlanmış Olanlar sayılı (yeni) TK ya Göre Hazırlanmış Olanlar Alman Hukuku Şerhler Sistematik eserler İsviçre Hukuku Fransız Hukuku İkinci Bölüm Ticari İşler 1. Hangi İş/İşler Ticari İşlerdir? (Ticari İşin/İşlerin Saptanması) TK 3/1 e Göre Ticari İşler TK da Düzenlenen Hususlar Bir Ticari İşletmeyi İlgilendiren/Ticari İşletme ile İlgili İşlem ve Fiiller TK 19 a Göre Ticari İşler Ticari İş Karinesi Bir Taraf İçin Ticari (Nitelikte) Olan Sözleşmeler Genel Bakış Bir İşin Ticari Olarak Nitelendirilmesinin Sonuçları Genel Olarak Teselsül Karinesi Genel Olarak Müteselsil Borçluluk Ticari İşlerde Müteselsil Sorumluluk Birlikte Borç Altına Girme (Müşterek Borçluluk) Ticari Borçlara Kefalet (Müteselsil Kefalet) Ticari İşlerde Faiz Genel Olarak Faiz... 73

7 XXII İçindekiler Faiz Kavramı, İşlevi ve Özellikleri Faizin Türleri Kanuni Faiz - İradi Faiz Ayrımı Basit Faiz - Bileşik Faiz Ayrımı Anapara Faizi - Temerrüt Faizi Ayrımı Tazminat Faizi Sorunu Faiz Kavramının Benzer Bazı Kavramlarla Karşılaştırılması Vade Farkı / Faturalardaki Vade Farkına İlişkin Kayıtların Anlamı Munzam (Aşkın) Zarar Mevzuat BK da Düzenlenen Genel Nitelikli Faiz Hükümleri TK da Düzenlenen Genel Nitelikli Faiz Hükümleri FaizK da Düzenlenen Genel Nitelikli Faiz Hükümleri Ticari İşlerde Faizin Özellikleri Genel Olarak (Adi - Ticari Faiz Ayrımı) Anapara Faizi Bakımından Ortaya Çıkan Farklar Temerrüt Faizi Bakımından Ortaya Çıkan Farklar Anapara ve Temerrüt Faizi Bakımından Ortak Olarak Ortaya Çıkan Farklar Adi - Ticari Anapara ve Temerrüt Faizi Bakımından Birlikte Değerlendirilmesi Gereken Hususlar Bileşik Faiz Faiz Oranları Anapara Faizinde Temerrüt Faizinde Faizin Anaparayı Geçip Geçemeyeceği Meselesi Faizin Başlangıcı Temerrüt Faizinde Anapara Faizinde...104

8 İçindekiler XXIII Üçüncü Bölüm Ticari Hükümler 1. Ticari Hükümler Türk Ticaret Kanunu ndaki Hükümler Bir Ticari İşletmeyi İlgilendiren İşlere (İşlem ve Fiiller) İlişkin Olarak Diğer Kanunlarda Yazılı Hükümler Ticari Örf ve Adet/Teamül Genel Hükümler Hükümlerin Uygulanma Sırası Bir Hükmün Ticari (Hüküm) Olarak Nitelendirilmesinin Sonuçları Ticari İşlere Uygulanacak Hükümler Sırasında Öncelik Alması Kanunlarda Ticari İşler İçin Öngörülen Zamanaşımı Sürelerinin Değiştirilmezliği En Yüksek Sınırı Aşan Edimleri İçeren Sözleşmelerin En Yüksek Sınır Üzerinden Yapılmış Sayılması Dördüncü Bölüm Tîcari Davalar 1. Genel Olarak Ticari Davalar TK nın Sistemi Mutlak Ticari Davalar TK 4/1-(a)-(f) de Sayılan Mutlak Ticari Davalar TK da Öngörülen Hususlardan Doğan Hukuk Davaları Rehin Karşılığı Ödünç Verme İşi ile Uğraşanlar Hakkındaki MK Maddelerinde Öngörülen Hususlardan Doğan Hukuk Davaları BK da Düzenlenen Belli Konulara İlişkin Olarak TK 4/1-(c) de Açıklanan Davalar Bir Malvarlığı veya Bir İşletmenin Devralınması ile İşletmelerin Birleşmesi ve Şekil Değiştirmesi Hakkındaki

9 XXIV İçindekiler BK 202 ve 203 te Öngörülen Hususlardan Doğan Hukuk Davaları Rekabet Yasağına İlişkin BK 444 ve 447 de Öngörülen Hususlardan Doğan Hukuk Davaları Yayım (Neşir) Sözleşmesine Dair BK de Öngörülen Hususlardan Doğan Hukuk Davaları Kredi Mektubu ve Kredi Emrini Düzenleyen BK da Öngörülen Hususlardan Doğan Hukuk Davaları Komisyon Sözleşmesine İlişkin BK te Öngörülen Hususlardan Doğan Hukuk Davaları Ticari Temsilciler, Ticari Vekiller ve Diğer Tacir Yardımcıları İçin Öngörülmüş Bulunan BK te Öngörülen Hususlardan Doğan Hukuk Davaları Fikri Mülkiyet Hukukuna Dair Mevzuatta Öngörülen Hususlardan Doğan Hukuk Davaları Borsa, Sergi, Panayır ve Pazarlar ile Antrepo ve Ticarete Özgü Diğer Yerlere İlişkin Özel Düzenlemelerde Öngörülen Hususlardan Doğan Hukuk Davaları Bankalara, Diğer Kredi Kuruluşlarına, Finansal Kurumlara ve Ödünç Para Verme İşlerine İlişkin Düzenlemelerde Öngörülen Hukuk Davaları Diğer Kanunlardaki Özel Hükümler Uyarınca Mutlak Ticari Dava Sayılan Haller Herhangi Bir Ticari İşletmeyi İlgilendirmesi Şartıyla Ticari Dava Sayılan Haller Nisbi Ticari Davalar Ticari Davaların Görüleceği Mahkemeler Genel Olarak Sulh Hukuk Mahkemeleri Asliye Ticaret Mahkemeleri İhtisas Mahkemeleri Ticari Davalarda Yetki Ticari Davalarda İspat ve Muhakeme Usulü...134

10 İçindekiler XXV 5.1. Ticari Davalarda İspat Ticari Davalarda Uygulanan Muhakeme Usulü Beşinci Bölüm Ticari İşletme 1. Ticari İşletmenin Önemi, Tanımı ve Unsurları Önemi Tanımı Unsurları Genel Olarak TK da Öngörülen Unsurlar Gelir Sağlamayı Hedef Tutmak Devamlılık Bağımsızlık Esnaf İşletmesi Sınırının Aşılması Esnaf ve Esnaf İşletmesi Kavramları İşletmeler Arasındaki Sınırın Belirlenmesi İlgili Bakanlar Kurulu Kararı Bakanlar Kurulu Kararında Öngörülen Kıstaslar Karara Göre Tacir (ve Sanayici) Sayılanlar Ticari İşletmenin Varlığını Tespitte Karşılaşılan Sorunlar Faaliyete Yeni Başlayan İşletmelerin Durumu Faaliyet Sonuçlarının Zaman İçinde Değişmesi Ticari İşletmenin Organizasyonu Genel Olarak Ticari İşletmede Merkez ve Şube Merkez Şube Tanımı Unsurları

11 XXVI İçindekiler İç İlişkide Merkeze Bağımlı Olma Dış İlişkide Bağımsızlık Mekân ve Yönetim Ayrılığı Şube Olmaya Bağlanan Hukuki Sonuçlar Ticaret Siciline Tescil ve İlgili Odalara Kayıt Ettirilmesi Merkezin Ticaret Unvanının Kullanılması Temsil Yetkisinin Şube İşleriyle Sınırlandırılabilmesi İşletmeyi Konu Alan Sözleşmelerin Kapsamına Girmesi Çekin Başka Şubeye Cirosunun Makbuz Sayılmaması Dava ve Takiplerin Şubenin Bulunduğu Yerde de Açılabilmesi Ticari İşletmenin Malvarlığı Özellikleri Ekonomik ve Hukuki Anlamda Bir Bütün Oluşturması Özel Malvarlığı Kabul Edilmemesi Kapsamı Genel Olarak Münferit Unsurlar Maddi Unsurlar Duran (Yatırım) Malvarlığı Dönen Malvarlığı Gayri Maddi Unsurlar Gayri Maddi Duran (Yatırım) Malvarlığı Ticaret Unvanı ile Ayırt Edici Ad ve İşaretler Fikrî Mülkiyet Hakları Hak ve Alacaklar Kiracılık Hakkı Müşteri Çevresi Korunması

12 İçindekiler XXVII 4. Ticari İşletmenin Hukuki İşlemlere Konu Olması Genel Olarak Ticari İşletmenin Devri Kanuni Düzenleme ve Uygulama Alanı Kanuni Düzenleme Uygulama Alanı Devir İşlemleri Devir Sözleşmesinin Yapılması Tarafları Konusu Şekli Kapsamı Aktif ler Açısından Pasifler Açısından Kiracılık Hakkı Açısından Sözleşmeler Açısından Hukuki Niteliği Rekabet Kurulundan İzin Alınması Ticaret Siciline Tescil (Kurucu İşlem) Devrin Diğer Sicillere Bildirilmesi Devrin Hüküm ve Sonuçları İşletmenin Borçlarından Sorumluluk Devralanın Sorumluluğu Genel Olarak Sorumluluğun Şartları Devredenin Sorumluluğu Borcun Naklinin Sonuçları Devredenin Tacir Sıfatının Sona Ermesi Devredenin Rekabet Yasağına Tabi Olması Devredenin Ayıp ve Zapt Nedeniyle Sorumluluğu Devralanın Ticaret Unvanını Aynen Kullanabilmesi...224

13 XXVIII İçindekiler İş İlişkilerinin Devamlılığının Korunması Ticari İşletmenin Rehni Kanuni Düzenleme ve Uygulama Alanı Kanuni Düzenleme Uygulama Alanı Rehnin Kurulması Rehin Sözleşmesi Taraf ları Lehine Rehin Verilen (Rehin Alacaklısı) Rehin Veren (Rehin Borçlusu) Şekli Kapsamı Genel Olarak Ticaret Unvanı ve İşletme Adı Taşınır İşletme Tesisatı Sınai Haklar Rehnin İlgili Sicile Tescili (Kurucu İşlem) Rehnin Diğer Sicillere Bildirilmesi Ticari İşletmenin Birden Fazla Rehne Konu Olması Rehnin Hükümleri Rehin Borçlusu Bakımından Rehinli Alacaklı Bakımından Üçüncü Kişiler Bakımından Rehnin Sona Ermesi Alacağın Son Bulması İşletme Kaydının Sicilden Silinmesi Rehnin Paraya Çevrilmesi Ticari İşletme Rehnine Uygulanacak Diğer Hükümler Yetkili ve Görevli Mahkeme...254

14 İçindekiler XXIX Altıncı Bölüm Tacir 1. Genel Olarak Gerçek Kişiler Genel Olarak Tacir (TK 12/1) Ticari İşletmenin Varlığı Ticari İşletmenin İşletilmesi Ticari İşletmenin Kendi Adına İşletilmesi Tacir Sayılanlar (TK 12/2) Tacir Gibi Sorumlu Olanlar (TK 12/3) Özel Durumlar Küçük ve Kısıtlılar (TK 13) Ticari İşletme İşletmesi Yasaklananlar veya İzne Tabi Kılınanlar (TK 14) Tüzel Kişiler ve Donatma İştiraki Genel Olarak Kanunda Sayılanlar Ticaret Ortaklıkları Vakıflar Dernekler Kamu Tüzel Kişileri Tarafından Kurulan Kurum ve Kuruluşlar Kamu Tüzel Kişileri İle Kamuya Yararlı Derneklerin Ve Gelirinin Yarısından Fazlasını Kamu Görevi Niteliğindeki İşlere Harcayan Vakıfların İşlettiği Ticari İşletmeler Donatma İştiraki Hâkim Teşebbüs Tacir Sıfatının Kazanılması, Sona Ermesi ve Çevresi Tacir Sıfatının Kazanılması Gerçek Kişiler...267

15 XXX İçindekiler Tüzel Kişiler Ticaret Şirketleri Diğer Tüzel Kişiler Tacir Sıfatının Sona Ermesi Gerçek Kişiler Tüzel Kişiler Ticaret Şirketleri Diğer Tüzel Kişiler Tacir Sıfatının Sona Ermesine Bağlı Yükümlülükler Tacir Sıfatının Çevresi Gerçek Kişiler Tüzel Kişiler Tacir Sıfatının Hüküm ve Sonuçları Borçlarının Ticari İş Olması Karinesi (Ticaret Karinesi) Tacirlere Uygulanan Özel Hükümler İflasa Tabi Olma Ticari Örf ve Adetin Haklarında Mutlak Olarak Uygulanması Ücret ve Cezanın İndirilmesini İsteyememe Genel Olarak Şartları İş Akitleri Ücret ve Faiz İsteme Hakkı Faturaya İlişkin Özel İspat Kuralına Tabi Olma (TK 21/2) Fatura Faturanın İspat Kuvveti Genel Olarak Özel İspat Kuralının Uygulanma Şartları Teyit Mektubuna İlişkin Özel İspat Kuralına Tâbi Olma Teyit Mektubu Teyit Mektubunun İspat Kuvveti

16 İçindekiler XXXI MK 950 de Düzenlenen Hapis Hakkının Kullanılmasında Kolaylık Yetki Sözleşmesi (HMK 17-19) Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 6217 Sayılı Kanun Tacirin Tabi Olduğu Yükümlülükler Ticaret Unvanı Seçme, Kullanma, Tescil ve İlan Ettirme Ticari İşletmesini Ticaret Siciline Tescil ve İlân Ettirme Ticari Defter Tutma Fatura Vermek ve Bedel Ödenmiş İse Bunu Faturada Göstermek Basiretli Bir İş Adamı Gibi Hareket Yükümlülüğü Ticaret Odasına Kaydolma İki Tarafı Tacir Sıfatını Haiz Kişiler Olan Ticari İşler Hakkındaki Özel Hükümler Ticari Defterlerin (Özel) Delil Olması Belli İhbar ve İhtarlarda (Belirli Şekillere) Uyma Zorunluluğu Ticari Satış ve Mal Değişimi Kısmi İfa/İcra Alıcının Temerrüdü Ayıplı İfa Genel Olarak Ayıp İhbar Süreleri Açık (Teslim Sırasında Belli Olan) Ayıplar İnceleme Sonucu Ortaya Çıkan Ayıplar Gizli Ayıplar Ayıptan Doğan Haklar Ayıp İhbarında Şekil Ek 1) 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (TKHK) m. 8 vd., 13 vd. Hükümleri Zamanaşımı Süresi

17 XXXII İçindekiler Saklı Tutulan Hükümler Ticari İşletmeler Arasındaki Mal ve Hizmet Tedariki Sözleşmeleri İle İlgili Özel Hükümler (TK 1530/2-8) Genel Bakış Kaynak Amaç Biçimsel Eleştiri: TK 1530 un Düzenlenme Yeri Uygulama Alanı ve Şartları Uygulama Alanı Ticari İşletmeler Mal ve Hizmet Tedariki Sözleşmeleri Uygulama Şartları Para Alacağının Mevcut Olması Para Alacaklısının Tedarik Borcunu Yerine Getirmiş Olması Özel Düzenleme Konuları Temerrüt Genel Olarak Temerrüt Hangi Tarihte ve Nasıl Gerçekleşir? (Temerrüt İhtarına Gerek Olup Olmadığı) Temerrüt ve Kusur Sorunu Ödeme Süresi Kural İstisna Hükmü Faiz Genel Olarak Faiz Oranı Aşkın Zarar Taksitle Ödeme Yasağı TK 1530 un Zaman İtibariyle Uygulanabilirliği Ek 2) Uluslararası Ticari Satım Sözleşmeleri...322

18 İçindekiler XXXIII 6.1. Genel Olarak Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (United Nations Convention On Contracts For The International Sale Of Goods) Genel Olarak Antlaşmanın Sistematiği Antlaşmanın Uygulanması Uygulanma Hâlleri Antlaşma Metninde Öngörülen Uygulanma Hâlleri Doktrin Tarafından Kabul Edilen Uygulanma Hâlleri Uygulanma Şartları Satım Sözleşmesi Genel Olarak İstisnalar Benzer Sözleşmeler Kapsam Dışı Satım Konuları Satım Sözleşmesinin Önceliği İlkesi Mal Kavramı Antlaşmaya Hâkim İlkeler ve Düzenleme Konuları Antlaşmaya Hâkim İlkeler Dürüstlük İlkesi İradeye/İradelere Uygun Yorum İlkesi Kabul Edilen Teamüller ve Yerleşmiş Olan Alışkanlıklar ile Bağlılık İlkesi Şekilsizlik İlkesi Düzenleme Konuları Genel Olarak Düzenleme Konuları Dışında Kalan Sorunların Tâbi Olacağı Hükümler Uluslararası Ticari Satımlarda Kullanılan Yeknesak Ticari Terimler (Incoterms) ve Ödeme Şekilleri Incoterms...330

19 XXXIV İçindekiler Anlamı, Hukuki Niteliği ve Uygulanma Şartları Terimler ve İçerikleri Ex Works (Exw)/Ticari İşletmede (İşyerinde) Teslim Free Carrier (FCA)/Taşıyıcıya Masrafsız Olarak Teslim Free Alongside Ship (FAS)/Yükleme Limanında Gemi Doğrultusunda Masrafsız Teslim Free On Board (FOB)/Gemide Masrafsız Teslim Cost And Freight (CFR)/Mal Bedeli veya Navlun Ödenmiş Olarak Teslim Cost, Insurance And Freight (CIF)/Mal Bedeli, Sigorta ve Navlun Ödenmiş Olarak Teslim Carriage Paid To (CPT)/Taşıma Ücreti Ödenmiş Olarak Teslim Carriage And Insurance Paid To (CIP)/Taşıma Ücreti ve Sigorta Ödenmiş Olarak Teslim Delivered Duty Paid (DDP)/Gümrük Resmi Ödenmiş Olarak Teslim Delivered At Terminal (DAT)/Varma Yerinde Terminalde Teslim Delivered At Place (DAP)/Varma Yerinde Belirlenen Noktada Teslim Ödeme Şekilleri Akreditif Tanımı ve Hukuki Niteliği Belgeli Akreditifin Hukuk Kaynakları İşleyişi ve Taraflar Arasındaki İlişkiler Akreditifin İşleyişi Akreditife Özelliğini Veren İlkeler Taraflar Arasındaki İlişkiler Uygulamada Akreditifin Ortaya Çıkış Biçimleri Sorumluluk Kıstasına Göre Akreditifin Şekilleri Ödeme Şekli Kıstasına Göre Akreditifin Türleri...345

20 İçindekiler XXXV Vesaik Mukabili Ödeme Yedinci Bölüm Esnaf 1. Genel Olarak Tanım Esnaf Sıfatının Sonuçları Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu Esnaf ve Sanatkârlar Sicili ve Kayıt Zorunluluğu Esnaf ve Sanatkârlar Odası Tacire İlişkin Hükümlerin Esnaf Hakkında da Uygulanması Sekizinci Bölüm Ticaret Sicili 1. Genel Olarak Ticaret Sicili Örgütü Örgüt Devletin Denetim Görevi Kayıtların Tutulması Kamuya Açıklık (Aleniyet) İnceleme ve Suret İsteme Hakkı İlan Sicil İşlemleri Türleri Tescil Değişiklik (tadil) Silinme (terkin) Tescil ve İlana Tabi Hususlar Usul İstem (Talep) Zorunluluğu ve İstisnaları Kural: İlgilinin İstemi...360

21 XXXVI İçindekiler İstisnalar: Resen Tescil ve İlgili Makamın Emri Üzerine Tescil Resen Tescil Genel Olarak ESMKK 68/4 ile 2007/12362 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi TSY Hükümleri İlgili Makamın Emri Üzerine Tescil Sicil Memurunun İnceleme Görev ve Yetkisi Sicil Müdürlüğünün Kararlarına Karşı İtiraz Geçici Tescil Tescilin İhtiyati Tedbir Kararı ile Durdurulması Ticaret Siciline Tescil ve İlanın Hükümleri Delil Niteliği Açıklayıcı ve Kurucu Niteliği Üçüncü Kişiler Hakkındaki Hükümleri Zaman ve Yer Bakımından (TK 36/1, 2) Zaman Bakımından Yer Bakımından Olumlu ve Olumsuz Etki Bakımından (TK 36/3, 4) Olumlu Etki (TK 36/3) Olumsuz Etki (TK 36/4) Ticaret Siciline Güvenle Hak İktisabı Genel İlke İlana Güvenin Korunması (TK 37) Sicil Kayıtlarından Sorumluluk Devletin ve Odanın Sorumluluğu İlgililerin Sorumluluğu

22 İçindekiler XXXVII Dokuzuncu Bölüm Ticaret Unvanı - İşletme Adı 1. Genel Olarak Ticaret Unvanı Tanım Ticaret Unvanının Oluşturulması Genel Olarak TK nın Sistemi Ana Unsur Gerçek Kişi Tacirlerde Adi Şirketlerde Kollektif Şirketlerde Komandit Şirketlerde Anonim, limited ve Kooperatif Şirketlerde Tacir Sayılan Diğer Tüzel Kişilerde Donatma İştirakinde Ek Ticaret Unvanını Tescil Ettirme ve Kullanma Yükümlülüğü Sonradan Meydana Gelen Değişiklikler - Ticaret Unvanının Devamı Tacirin Adının Değişmesi Yeni Ortak Girmesi ya da Ortağın Ayrılması Ortağın ya da Tacirin Ölümü Ticari İşletmenin Devri Ticaret Unvanının Kullanılmasında Tekel Hakkı Ticaret Unvanının Korunması Kullanımın Tespiti Kullanımın Yasaklanması (Önlenmesi) Tecavüz Sonucu Oluşan Maddi Durumun Ortadan Kaldırılması...424

23 XXXVIII İçindekiler Tescili Önleme, Terkin veya Ayırt Edici Bir Ek Yapılmasını İsteme Tazminat Bildirim Yükümlülüğü Cezai Yaptırımlar İşletme Adı Genel Olarak İşletme Adının Oluşturulması ve Tescili İşletme Adının Devri İşletme Adının Korunması Onuncu Bölüm Marka 1. Genel Olarak Kısa Tarihçe Mevzuat Ulusal Mevzuat Uluslararası Mevzuat Marka Tanımı, Türleri, Fonksiyonları Marka Kavramı Kavram Olarak Marka İşaret Sözcükler Kişi Adları Harf ler, Sayılar Şekiller Sesler, Kokular Renkler Ayırt Edicilik Marka Hakkı Sahibine İnhisari Bir İstifade Yetkisi Sağlar...448

24 İçindekiler XXXIX Maddi Olmayan Mal Üzerinde Mutlak Bir Haktır Yenilenebilir Süreye Bağlı Bir Haktır Hukuki İşlemlere Konu Olabilen Bir Haktır Marka Hakkının Oluşumu Markanın Türleri Tescilli Olup Olmamasına Göre Markalar Tescil Amacına ve İşlevlerine Göre Markalar Sahiplerine Göre Markalar Bilinirlik Ölçüsüne Göre Markalar Teşekkül Tarzına Göre Markalar Diğer Ayırımlar Markanın Fonksiyonları Emtianın Menşeini Belirtme Ayırt Etme Reklam Garanti Markanın Tescili Genel Olarak Tescil Sürecinde İdari Aşamalar Tescil Başvurusunda Bulunabilecek Kişiler Başvuru Usulü Başvurunun Şekli ve İçeriği, Eklenecek Belgeler Başvurunun Sınıflandırılması Başvurunun İncelenmesi Başvuru Yapma Hakkı Yönünden İnceleme Başvurunun Şekli Yönünden İncelenmesi Şekli İnceleme ve Eksikliklerin Giderilmesi Başvurudaki Yanlışlıkların Düzeltilmesi Başvurunun Kesinleşmesi ve Sonuçları Rüçhan Hakkı Yönünden İncelenmesi

25 XL İçindekiler Mutlak Ret Nedenleri Bakımından İncelenmesi Ayırt Edici Nitelikte Olmayan İşaretler Tescil Edilmiş veya Daha Önce Tescil İçin Başvurusu Yapılmış Bir Marka (İşaret) ile Aynı veya Ayırt Edilemeyecek Kadar Benzer Olan Başvurular Kamuya Mal Olmuş Serbest İşaretler Mala Özgü Karakteristik Vasıflar Halkı Yanıltıcı Markalar Paris Sözleşmesi nin 2. Mükerrer 6. Maddesine Göre Reddedilecek Markalar Kamuya Mal Olmuş Tarihi, Kültürel Değerler Sahibi Tarafından İzni Verilmeyen Tanınmış Markalar Dini Değerleri ve Sembolleri İçeren Markalar Kamu Düzenine ve Genel Ahlaka Aykırı Markalar Başvurunun Kabulü veya Reddi Başvurunun (veya Ret Kararının) Yayınlanması Başvurunun Yayınlanması Başvurunun Yayınlanmasının Sonuçları Yayın Sürecinde Görüş Bildirme ve İtiraz Yolu Görüş Bildirme Başvurunun Yayını Üzerine İtiraz İtirazın Konusu: Nispi Ret Nedenleri İktibas Oluşturan İşaretler İçin Tescil Talebi İltibas Oluşturacak İşaretler İçin Tescil Talebi Ticari Vekil veya Temsilcinin İzinsiz Olarak Markanın Kendi Adına Tescilini Talep Etmesi Tescilsiz Bir Markanın veya Ticaret Sırasında Kullanılan Bir Başka İşaretin Sahibinin İzni Olmadan Tescilinin Talep Edilmesi

TÜRK TİCARET KANUNU Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011 BAŞLANGIÇ

TÜRK TİCARET KANUNU Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011 BAŞLANGIÇ TÜRK TİCARET KANUNU Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011 A) Kanunun uygulama alanı I - Ticari hükümler BAŞLANGIÇ MADDE 1- (1) Türk Ticaret Kanunu, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU (1)

TÜRK TİCARET KANUNU (1) 10975 TÜRK TİCARET KANUNU (1) Kanun Numarası : 6102 Kabul Tarihi : 13/1/2011 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 14/2/2011 Sayı : 27846 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 50 BAŞLANGIÇ A) Kanunun uygulama

Detaylı

TİCARET HUKUKU DERS NOTLARI Prof.Dr. Veliye YANLI

TİCARET HUKUKU DERS NOTLARI Prof.Dr. Veliye YANLI TİCARİ İŞLETME HUKUKU TİCARİ İŞLETME TİCARET HUKUKU DERS NOTLARI Prof.Dr. Veliye YANLI Ticaret Kanunu Ticari İşletme" esasına dayanmaktadır. Bununla beraber ticari işletme kavramı kanunda tanımlanmış değildir.

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu

Yeni Türk Ticaret Kanunu Prof. Dr. Veliye YANLI / Yrd. Doç. Dr. Murat Yusuf AKIN Yeni Türk Ticaret Kanunu Dünya Değişiyor. Ya Siz? kpmg.com.tr Yeni Türk Ticaret Kanunu Dünya Değişiyor. Ya Siz? Yeni Türk Ticaret Kanunu Dünya

Detaylı

TİCARİ İŞLETME HUKUKU ^1.TİCARET HUKUKUNA GİRİŞ

TİCARİ İŞLETME HUKUKU ^1.TİCARET HUKUKUNA GİRİŞ ^1.TİCARET HUKUKUNA GİRİŞ I.TİCARET HUKUKU KAVRAMI Ticaret hukuku,esas itibariyle kendisine ticari faaliyetleri konu edinen,ticaret hayatına ilişkin sürat,güven ve işlemlerde kolaylık gibi ilkelere sahip

Detaylı

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU TİCARET HUKUKU - CİLT I. Tamer BOZKURT THEMIS

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU TİCARET HUKUKU - CİLT I. Tamer BOZKURT THEMIS Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT I TİCARÎ İŞLETME HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu na göre hazırlanmış, 26.6.2012 tarih ve 6335 sayılı Kanun

Detaylı

6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU VE DENETİM

6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU VE DENETİM 6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU VE DENETİM Ymm. Ali Alıç Yönetim Kurulu Üyesi Ymm. Ali Alıç 1959 Gülnar da (Mersin) doğdu. 1982 de AÜ. SBF İktisat ve Maliye Bölümünü bitirdi. 1991 University of Sheffield

Detaylı

Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişikliklerle İpotek ve İpoteğin Paraya Çevrilmesi

Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişikliklerle İpotek ve İpoteğin Paraya Çevrilmesi Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişikliklerle İpotek ve İpoteğin Paraya Çevrilmesi Nazif KAÇAK Avukat Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişikliklerle İPOTEK VE İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ Gözden Geçirilmiş ve

Detaylı

EMSALYARGITAY KARARLARI

EMSALYARGITAY KARARLARI AVUKAT Nihat MEYDAN AVUKAT Fadime YAPAL TÜRK BORÇLAR KANUNU EMSALYARGITAY KARARLARI ZİGANA YAYINCILIK PAZARLAMA İstanbul 2014 TÜRK BORÇLAR KANUNU EMSAL YARGITAY KARARLARI Hukuk Serisi No: 6 1. Bası - Haziran

Detaylı

PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ

PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ Sermaye Piyasası Kurulundan: PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEĞİNDE HAKSIZ REKABET

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim Şirketler

Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim Şirketler Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim Şirketler Soner ALTAŞ YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE ANONİM ŞİRKETLER (Karşılaştırmalı, Açıklamalı, Gerekçeli) Anonim Şirketin Kuruluşu ve Kuruluş Belgeleri Genel

Detaylı

Aracı kurumların kuruluşuna Sermaye Piyasası Kurulu nca izin verilebilmesi için,

Aracı kurumların kuruluşuna Sermaye Piyasası Kurulu nca izin verilebilmesi için, 5. ARACI KURULUŞLAR Sermaye Piyasası Kanunu (SPKanunu) aracı kuruluşları, aracı kurum ve bankalar olarak tanımlamıştır. Ancak bankalar kendi menkul kıymetlerini halka arz etmeleri ile sermaye piyasası

Detaylı

SON DEĞİŞİKLİKLER ÇERÇEVESİNDE HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU İLE BORÇLAR KANUNU İLİŞKİSİ

SON DEĞİŞİKLİKLER ÇERÇEVESİNDE HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU İLE BORÇLAR KANUNU İLİŞKİSİ SON DEĞİŞİKLİKLER ÇERÇEVESİNDE HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU İLE BORÇLAR KANUNU İLİŞKİSİ Prof. Dr. Seyithan Deliduman A- GİRİŞ Medeni usul hukuku (hukuk muhakemeleri usulü hukuku; medeni yargılama hukuku),

Detaylı

(3) Her iki hâlde 27 ilâ 30 uncu madde hükümleri geçerlidir.

(3) Her iki hâlde 27 ilâ 30 uncu madde hükümleri geçerlidir. 5. Değişiklikler MADDE 31 - (1) Tescil edilmiş hususlarda meydana gelen her türlü değişiklik de tescil olunur. (2) Tescilin dayandığı olgu veya işlemler tamamen veya kısmen sona erer ya da ortadan kalkarsa

Detaylı

Kıymetli Evrak Hukuku

Kıymetli Evrak Hukuku Prof. Dr. Mehmet HELVACI İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hüseyin ÜLGEN İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı E. Başkanı

Detaylı

ACENTENİN HAK VE BORÇLARI

ACENTENİN HAK VE BORÇLARI T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ACENTENİN HAK VE BORÇLARI YÜKSEK LİSANS TEZİ YUSUF KORUN 0910032005 Prof. Dr. MERİH KEMAL OMAĞ Tez Danışmanı Anabilim Dalı : Hukuk Programı :

Detaylı

Portföy Yönetim Şirketleri

Portföy Yönetim Şirketleri Portföy Yönetim Şirketleri Süleyman EROL Hakan GÜÇLÜ Umut ALPARSLAN 07/12/2005 İstanbul www.hakanguclu.com Kısaltmalar SPK...Sermaye Piyasası Kurulu BK...Borçlar Kanunu MK...Medeni Kanun Tebliğ...SPK Tebliği

Detaylı

GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI

GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Ders Kodu: 1002 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı,

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU. Kanun No. 5174 Kabul Tarihi : 18.5.2004 ÜÇÜNCÜ KISIM. Borsalar BİRİNCİ BÖLÜM

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU. Kanun No. 5174 Kabul Tarihi : 18.5.2004 ÜÇÜNCÜ KISIM. Borsalar BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU Kanun No. 5174 Kabul Tarihi : 18.5.2004 Ticaret Borsalarına İlişkin Genel Esaslar Ticaret borsaları ÜÇÜNCÜ KISIM Borsalar BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

100 Soruda Limited Şirketler

100 Soruda Limited Şirketler 100 Soruda Limited Şirketler 2 İçindekiler Genel Olarak 7 1. Yeni TTK nın limited şirketlere ilişkin olarak getirdiği yenilikler nelerdir? 8 2. Limited şirket kaç ortakla kurulabilir? 8 3. Limited şirket

Detaylı

1.(07.09.2000 tarih ve 24163 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) No : 46 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE KISALTMALAR

1.(07.09.2000 tarih ve 24163 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) No : 46 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE KISALTMALAR SPK Düzenlemeleri 4.1.3.1. ARACILIK FAALİYETLERİ VE ARACI KURULUŞLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ 1.(07.09.2000 tarih ve 24163 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Seri : V No : 46 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE

Detaylı

ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KHK'nin Tarihi - No: 24/06/1995-554 Yetki Kanunu Tarihi - No: 08/06/1995-4113 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 27/06/1995-22326

Detaylı

BANKA TÜKETİCİ VE KONUT KREDİSİ YARGI KARARLARI IŞIĞINDA KREDİ MASRAF İADESİ

BANKA TÜKETİCİ VE KONUT KREDİSİ YARGI KARARLARI IŞIĞINDA KREDİ MASRAF İADESİ BANKA TÜKETİCİ VE KONUT KREDİSİ YARGI KARARLARI IŞIĞINDA KREDİ MASRAF İADESİ A) GİRİŞ Av.Sedat KARTAL Tüketici nin kullanmış olduğu ve özelinde banka ve finans kuruluşlarınca sağlanmış olan tüm kredilerin

Detaylı

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU VE 6103 SAYILI TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN 1 / 72

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU VE 6103 SAYILI TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN 1 / 72 TÜRK TİCARET KANUNU İLE TÜRK TİCARET DA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ KARŞILAŞTIRMA TABLOSU 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU VE 6103 SAYILI TİCARET IV - Ticari davalar ve delilleri 1. Genel

Detaylı

çelebi Alan Adı Sahipliği & Kötü Niyet Haksız Rekabet İnternet Hukuku Faydalı Bilgiler Kılavuzu - 2 www.byclb.com

çelebi Alan Adı Sahipliği & Kötü Niyet Haksız Rekabet İnternet Hukuku Faydalı Bilgiler Kılavuzu - 2 www.byclb.com çelebi Faydalı Bilgiler Kılavuzu - 2 İnternet Hukuku Alan Adı Sahipliği & Kötü Niyet Haksız Rekabet www.byclb.com İÇİNDEKİLER 1. İnternet Alan Adı Sahipliği Kavramı... 3 1.1 Giriş... 3 1.2 İnternet Sitesi

Detaylı

İCRA DAİRESİ ÇALIŞANLARI İÇİN TAKİP HUKUKU UYGULAMA KILAVUZU

İCRA DAİRESİ ÇALIŞANLARI İÇİN TAKİP HUKUKU UYGULAMA KILAVUZU İCRA DAİRELERİNİN ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI EŞLEŞTİRME PROJESİ TR-2009-IB-JH-02 İCRA DAİRESİ ÇALIŞANLARI İÇİN TAKİP HUKUKU UYGULAMA KILAVUZU Yrd. Doç.Dr. Gökçen TOPUZ A.Ü. Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

Detaylı

GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI

GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Ders Kodu: 1002 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı,

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No:

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: MADDE 2. TANIMLAR VE KISALTMALAR MADDE 1. TARAFLARI TANITICI BİLGİLER 1.1 İşbu sözleşme bir tarafta: Büyükdere Cad.

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA DEĞİŞİKLİKLERE GENEL BİR BAKIŞ

TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA DEĞİŞİKLİKLERE GENEL BİR BAKIŞ Sirküler Sayı: 2013/4 07.05.2013 1 TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA DEĞİŞİKLİKLERE GENEL BİR BAKIŞ Sirküler Sayı: 2013/4 07.05.2013 2 KONU: ENİ TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA ANONİM ŞİRKETLERİN ANA SÖZLEŞMELERİNİN

Detaylı